Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XXXIII.  DISCOURS POUR P. SEXTIUS. - PRO P. SESTIO ORATIO (I à XXX - XXXI à LXIX)

autre traduction

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .

.

 

 

DISCOURS POUR P. SEXTIUS.

DISCOURS TRENTE-DEUXIÈME.

 

 

précédent

XXXI. Hic aliquando, serius quam ipse vellet, Cn. Pompeius invitissimis iis qui mentem optimi ac fortissimi viri suis consiliis fictisque terroribus a defensione meae salutis averterant, excitavit illam suam non sopitam, sed suspicione aliqua retardatam consuetudinem rei publicae bene gerendae. Non est passus ille vir, qui sceleratissimos civis, qui acerrimos hostis, qui maximas nationes, qui reges, qui gentis feras atque inauditas, qui praedonum infinitam manum, qui etiam servitia virtute victoriaque domuisset, qui omnibus bellis terra marique compressis imperium populi Romani orbis terrarum terminis definisset, rem publicam everti scelere paucorum, quam ipse non solum consiliis sed etiam sanguine suo saepe servasset: accessit ad causam publicam, restitit auctoritate sua reliquis rebus, questus est de praeteritis. Fieri quaedam ad meliorem spem inclinatio visa est. Decrevit senatus frequens de meo reditu Kalendis Iuniis, dissentiente nullo, referente L. Ninnio, cuius in mea causa numquam fides virtusque contremuit. Intercessit Ligus iste nescio qui, additamentum inimicorum meorum. Res erat et causa nostra eo iam loci ut erigere oculos et vivere videretur. Quisquis erat qui aliquam partem in meo luctu sceleris Clodiani attigisset, quocumque venerat, quod iudicium cumque subierat, damnabatur: inveniebatur nemo qui se suffragium de me tulisse confiteretur. Decesserat ex Asia frater meus magno squalore, sed multo etiam maiore maerore. Huic ad urbem venienti tota obviam civitas cum lacrimis gemituque processerat. Loquebatur liberius senatus; concurrebant equites Romani; Piso ille, gener meus, cui fructum pietatis suae neque ex me neque a populo Romano ferre licuit, a propinquo suo socerum suum flagitabat; omnia senatus reiciebat, nisi de me primum consules rettulissent.

XXXII. Quae cum res iam manibus teneretur, et cum consules provinciarum pactione libertatem omnem perdidissent,—qui, cum in senatu privati ut de me sententias dicerent flagitabant, legem illi se Clodiam timere dicebant: cum hoc non possent iam diutius sustinere, initur consilium de interitu Cn. Pompei. Quo patefacto ferroque deprenso, ille inclusus domi tam diu fuit quam diu inimicus meus in tribunatu. De meo reditu octo tribuni promulgaverunt; ex quo intellectum est non mihi absenti crevisse amicos, in ea praesertim fortuna in qua non nulli etiam quos esse putaveram non erant, sed eos voluntatem semper eandem, libertatem non eandem semper habuisse; nam ex novem tribunis quos tunc habueram unus me absente defluxit, qui cognomen sibi ex Aeliorum imaginibus arripuit, quo magis nationis eius esse quam generis videretur. Hoc igitur anno magistratibus novis designatis, cum omnes boni omnem spem melioris status in eorum fidem convertissent, princeps P. Lentulus auctoritate ac sententia sua, Pisone et Gabinio repugnantibus, causam suscepit, tribunisque plebis octo referentibus praestantissimam de me sententiam dixit. Qui cum ad gloriam suam atque ad amplissimi benefici gratiam magis pertinere videret causam illam integram ad suum consulatum reservari, tamen rem talem per alios citius quam per se tardius confici malebat.

XXXIII.  Hoc interim tempore P. Sestius, iudices, designatus iter ad C. Caesarem pro mea salute suscepit; pertinere et ad concordiam civium putavit et ad perficiundi facultatem animum Caesaris a causa non abhorrere. Quid egerit, quantum profecerit, nihil ad causam. Equidem existimo, si ille, ut arbitror, aequus nobis fuerit, nihil ab hoc profectum, sin iratior, non multum; sed tamen sedulitatem atque integritatem hominis videtis. Ingredior iam in Sesti tribunatum, nam hoc primum iter designatus rei publicae causa suscepit.

Abiit ille annus; respirasse homines videbantur nondum re, sed spe rei publicae reciperandae. Exierunt malis ominibus atque exsecrationibus duo vulturii paludati. Quibus utinam ipsis evenissent ea quae tum homines precabantur! neque nos provinciam Macedoniam cum exercitu neque equitatum in Syria et cohortis optimas perdidissemus. Ineunt magistratum tribuni plebis, qui omnes se de me promulgaturos confirmarant. Ex iis princeps emitur ab inimicis meis is quem homines in luctu inridentes Gracchum vocabant, quoniam id etiam fatum civitatis fuit ut illa ex vepreculis extracta nitedula rem publicam conaretur adrodere. Alter vero, non ille Serranus ab aratro, sed ex deserta Gavi Oleli area calatis granis in Calatinos Atilios insitus, subito, nominibus in tabulas relatis, nomen suum de tabula sustulit.

Veniunt Kalendae Ianuariae. Vos haec melius scire potestis, equidem audita dico: quae tum frequentia senatus, quae exspectatio populi, qui concursus legatorum ex Italia cuncta, quae virtus, actio, gravitas P. Lentuli consulis fuerit, quae etiam conlegae eius moderatio de me. Qui cum inimicitias sibi mecum ex rei publicae dissensione susceptas esse dixisset, eas se patribus conscriptis dixit et temporibus rei publicae permissurum.

 XXXIV.  Tum princeps rogatus sententiam L. Cotta dixit id quod dignissimum re publica fuit, nihil de me actum esse iure, nihil more maiorum, nihil legibus; non posse quemquam de civitate tolli sine iudicio; de capite non modo ferri, sed ne iudicari quidem posse nisi comitiis centuriatis; vim fuisse illam, flammam quassatae rei publicae perturbatorumque temporum; iure iudiciisque sublatis, magna rerum permutatione impendente, declinasse me paulum et spe reliquae tranquillitatis praesentis fluctus tempestatemque fugisse; qua re, cum absens rem publicam non minus magnis periculis quam quodam tempore praesens liberassem, non restitui me solum sed etiam ornari a senatu decere. Disputavit etiam multa prudenter, ita de me illum amentissimum et profligatissimum hostem pudoris et pudicitiae scripsisse quae scripsisset, iis verbis rebus sententiis ut, etiam si iure esset rogatum, tamen vim habere non posset; qua re me, qui nulla lege abessem, non restitui lege, sed revocari senatus auctoritate oportere. Hunc nemo erat quin verissime sentire diceret. Sed post eum rogatus Cn. Pompeius, adprobata laudataque Cottae sententia, dixit sese oti mei causa, ut omni populari concitatione defungerer, censere ut ad senatus auctoritatem populi quoque Romani beneficium erga me adiungeretur. Cum omnes certatim aliusque alio gravius atque ornatius de mea salute dixisset fieretque sine ulla varietate discessio, surrexit, ut scitis, Atilius hic Gavianus; nec ausus est, cum esset emptus, intercedere; noctem sibi ad deliberandum postulavit. Clamor senatus, querelae, preces, socer ad pedes abiectus. Ille se adfirmare postero die moram nullam esse facturum. Creditum est; discessum est. Illi interea deliberatori merces longa interposita nocte duplicata est. Consecuti dies pauci omnino Ianuario mense per quos senatum haberi liceret; sed tamen actum nihil nisi de me.

XXXV. Cum omni mora, ludificatione, calumnia senatus auctoritas impediretur, venit tandem concilio de me agendi dies, viii Kal. Febr. Princeps rogationis, vir mihi amicissimus, Q. Fabricius, templum aliquanto ante lucem occupavit. Quietus eo die Sestius, is qui est de vi reus; actor hic defensorque causae meae nihil progreditur, consilia exspectat inimicorum meorum. Quid? Illi quorum consilio P. Sestius in iudicium vocatur, quo se pacto gerunt? Cum forum, comitium, curiam multa de nocte armatis hominibus ac servis plerisque occupavissent, impetum faciunt in Fabricium, manus adferunt, occidunt non nullos, vulnerant multos. Venientem in forum virum optimum et constantissimum, M. Cispium, tribunum plebis, vi depellunt, caedem in foro maximam faciunt, universique destrictis gladiis et cruentis in omnibus fori partibus fratrem meum, virum optimum, fortissimum meique amantissimum, oculis quaerebant, voce poscebant. Quorum ille telis libenter in tanto luctu ac desiderio mei non repugnandi, sed moriendi causa corpus obtulisset suum, nisi suam vitam ad spem mei reditus reservasset. Subiit tamen vim illam nefariam consceleratorum latronum et, cum ad fratris salutem a populo Romano deprecandam venisset, pulsus e rostris in comitio iacuit, seque servorum et libertorum corporibus obtexit, vitamque tum suam noctis et fugae praesidio non iuris iudiciorumque defendit. Meministis tum, iudices, corporibus civium Tiberim compleri, cloacas refarciri, e foro spongiis effingi sanguinem, ut omnes tantam illam copiam et tam magnificum apparatum non privatum aut plebeium, sed patricium et praetorium esse arbitrarentur. Nihil neque ante hoc tempus neque hoc ipso turbulentissimo die criminamini Sestium.

 

précédent

XXXI. Alors enfin Cn. Pompée satisfit son cœur; et malgré ceux qui par leurs conseils et j leurs fausses terreurs m'avaient été l'appui de ce grand homme, la république retrouva en lui cette première ardeur, qui ne s'était pas éteinte, mais I que le soupçon avait paru refroidir. Il ne souffrit , pas, ce héros dont la valeur avait dompté les citoyens les plus impies, tes ennemis les plus acharnés, les nations les plus puissantes, des rois, des peuples sauvages et inconnus, une multitude innombrable de brigands, et nos esclaves mêmes, révoltés contre nous; il ne souffrit pas, cet heureux pacificateur de la terre et de la mer, qui avait étendu notre empire jusqu'aux limites du monde, que la scélératesse de quelques traîtres renversât une république tant de fois sauvée par son courage, et même au prix de son sang : il prit en main la défense de l'État, prévint les malheurs de l'avenir, se plaignit du passé. Alors on conçut l'espoir d'une heureuse révolution. Noua étions aux calendes de juin : le sénat, assemblé en grand nombre, arrêta unanimement mon retour, d'après le rapport de L. Ninnius, dont rien n'avait jamais effrayé ni la fidélité ni le courage. Le décret n'eut d'autre opposant qu'un certain Ligurien, nouvelle recrue de mes ennemis. Déjà ma fortune commençait à se relever de ses rui¬nes, et semblait reprendre son premier éclat. Tous ceux qui avaient eu quelque part au crime de Clodius, de quelque endroit qu'ils vinssent, à quelque tribunal qu'ils parussent, se voyaient condamnés. On ne trouvait personne qui déclarât avoir donné son suffrage contre moi. Mon frère était parti de l'Asie en habit de deuil et l'âme pénétrée de douleur. Toute la ville avait été à sa rencontre ; nul ne cachait plus ses larmes. Le sénat parlait librement. Les chevaliers romains accouraient de tous côtés. Pison, mon gendre, qui n'a pu recevoir ni de moi ni du peuple romain la récompense de sa piété filiale, pressait son parent de lui rendre son beau-père. Le sénat re- 71 fusait de rien entendre avant que tes consuls eussent fait leur rapport à mon sujet.

XXXII. Le succès paraissait assuré. Cependant les consuls qui avaient vendu leur liberté pour avoir des provinces, pressés dans le sénat de dire leur avis comme particuliers, répondaient que la loi Clodia les réduisait au silence. Comme ils ne pouvaient résister plus longtemps à ces assauts, la mort de Pompée fut résolue. Le complot ayant été découvert et le poignard saisi, Pompée se tint renfermé dans sa maison, tant que le tribunal fut au pouvoir de mon ennemi. Huit tribuns proposèrent mon rappel ; preuve évidente que le nombre de mes amis s'était accru en mon absence, dans un temps où quelques-uns d'entre eux avaient trompé ma confiance; mais que ces amis, toujours animés par les mêmes sentiments, n'avaient pas eu toujours la même liberté. Des neuf tribuns qui s'étaient d'abord déclarés pour ma cause, un seul s'en détacha en mon absence ; je parle de celui qui a usurpé le nom des Élius, cherchant à faire croire qu'il est de la famille plutôt que du pays. Cette année donc, les nouveaux magistrats étant désignés, et tous les bons citoyens espérant de leur probité une révolution heureuse, P. Lentulus, qui, par sa place, devait donner le premier son avis, proposa mon rappel, malgré la résistance de Pison et de Gabinius; et, après avoir entendu la proposition des huit tribuns, il opina courageusement en ma faveur. Il n'ignorait pas qu'en réservant cette cause pour son consulat, il en acquerrait plus de gloire et plus de droits à ma reconnaissance; mais il aima mieux que d'autres achevassent promptement une affaire de cette importance que de la voir terminée plus tard par lui-même.

XXXIII. Cependant P. Sextius, désigné tribun du peuple, se rendit auprès de César, pour l'intéresser à mon salut II est inutile de vous dire ce qu'il fit, à quel point il réussit : ces détails sont étrangers à la cause. Il me semble seulement que, si César me fut favorable, comme je le crois, ce voyage ne servit de rien, et qu'il ne fut pas très-utile, si César était indisposé contre moi. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir déjà la droiture et l'activité de Sextius ; et bientôt vous en jugerez mieux par son tribunat ; car il n'était encore que désigné, lorsque l'amour du bien public lui fit entreprendre ce premier voyage. Il était persuadé que, pour rétablir la concorde entre les citoyens, et terminer toutes les querelles, il fallait s'assurer du consentement de César.

L'année s'écoula. On semblait respirer; non que la patrie se fût enfin relevée de ses ruines, mais on l'espérait du moins. I-.es deux ennemis de l'État sortent de Rome en habit de guêtre, sous les plus noirs auspices, et chargés de malédictions. Plût aux dieux qu'ils eussent éprouvé tout ce qu'on leur souhaitait alors! Nous n'aurions perdu, ni la province de Macédoine avec notre armée, ni dans la Syrie une cavalerie excellente et nos meilleures cohortes. Les tribuns entrent en charge ; ils s'étaient tous engagés à publier la loi de mon rappel. Le premier que mes ennemis achètent, est celui que, pour s'égayer dans le malheur, on appelait Gracchus. Hélas! il fallait donc, à la honte de la république, qu'un si vil insecte osât lui ronger le sein ! L'autre, surnommé Serranus, qui n'avait pas été tiré de la charrue, mais qui s'était échappé de l'humble et pauvre chaumière de Gavius Olélus, pour s'enter sur les Attilius Calatinus, fait tout à coup effacer son 75 nom de la liste, afin de ne point voter avec ses collègues.

Arrivent les calendes de janvier. Vous êtes mieux instruits que moi, Romains; je ne parle que par ouï-dire. Vous savez quel fut alors le concours des sénateurs, l'impatience du peuple, l'empressement des députés accourant de toutes les parties de l'Italie ; quel fut le courage, la conduite, la fermeté du consul P. Lentulus. Vous connaissez la modération de son collègue a mon égard. Après avoir déclaré que des intérêts politiques l'avaient rendu mon ennemi, il ajouta qu'il sacrifiait son mécontentement au sénat, et à la force des conjonctures.

XXXIV. Alors L. Cotta, premier opinant, ouvrit un avis digue de la république. Il dit que, dans tout ce qui s'était fait contre moi, il ne voyait rien de juridique, rien qui fût conforme aux usages et aux lois ; que nul citoyen ne pouvait être chassé de Rome sans avoir été jugé ; que, dans une affaire capitale, nulle loi, nul jugement même ne pouvait être prononcé que par rassemblée des centuries ; que ce qui était arrivé n'avait été que l'effet de la violence, dans un temps de trouble et d'oppression ; qu'à la veille des plus étranges révolutions, je m'étais écarté et soustrait à la tempête, dans l'espoir que ma retraite mettrait fin aux troubles; que par conséquent mon absence n'ayant pas moins sauvé l'État que ma présence ne l'avait fait autrefois, on devait non-seulement me rétablir, mais me distinguer par de nouveaux honneurs. Il s'attacha encore à prouver qu'en supposant même l'observation des formes légales, tout ce qui avait été porté contre moi par ce furieux, par ce détestable ennemi de  l'honneur et de la vertu, était trop absurde et dans le sens et dans les mots, pour avoir jamais force de loi. Il conclut que, puisque aucune loi ne m'avait banni, le seul vœu du sénat suffisait pour me rétablir. Tout le monde convenait de la justesse de ces réflexions. Pompée, qui parla ensuite, donna de grands éloges à l'avis de Cotta; mais il ajouta que, pour assurer mou repos et me mettre désormais à l'abri des émeutes populaires, il fallait que le peuple romain participât à ce bienfait, en joignant son suffrage à l'autorité du sénat. Chacun fit à l'envi éclater son zèle pour moi ; et déjà toutes les opinions se réunissaient à celle de Pompée, lorsque Attilius Gavianus se leva, comme vous savez : quoique vendu à mes ennemis, il n'osa s'opposer en forme; il demanda la nuit pour délibérer. Des cris, des plaintes, des prières se firent entendre de toutes les parties de la salle; son beau-père se jeta lui-même à ses pieds. Tout ce qu'on put obtenir, c'est que le lendemain il ne s'opposerait à rien. Sur la foi de cette promesse, on se sépara ; mais la nuit donna le temps de doubler son salaire, et de fixer ses irrésolutions. Le mois de janvier laissa peu de jours où le sénat pût s'assembler ; et l'on n'y parla que de moi.

XXXV. Délais de toute espèce, intrigue, chicane , tout fût mis en usage pour arrêter la bonne volonté du sénat. Enfin parut le jour de rassemblée du peuple, le 25 janvier. Q. Fabricius, qui devait proposer la loi, s'assura de la tribune quelque temps avant le lever du soleil. Cependant Sextius, qu'on accuse aujourd'hui de violence, reste tranquille : Sextius, le défenseur et l'appui de ma cause, ne se montre pas; il attend quel 76 parti prendront mea ennemis. Mais ceux qui sont les instigateurs de cette accusation, que font-ils? Dès la nuit ils avaient rempli d'hommes armés et d'esclaves le forum, le comice, la salle du sénat : ils fondent sur Fabricius, l'attaquent, tuent une partie de ses gens, en blessent un plus grand nombre. Le tribun M. Cispius, qui se rendait au forum, est repoussé avec violence. Ils font un horrible carnage, et tous ensemble, couverts de sang, l'épée à la main, parcourent la place, cherchant des yeux, appelant à grands cris mon frère, ce frère également respectable par sa vertu, par son courage et par sa tendresse pour moi. Dans la douleur de mon absence, il se serait présenté lui-même à leurs traits, non pour les repousser, mais pour recevoir la mort, si l'espoir de mon retour ne l'avait encore attaché à la vie. Cependant il ne put échapper aux coups de ces assassins. Il était venu pour solliciter auprès du peuple romain le salut de son frère, et lui-même il fut repoussé de la tribune, renversé dans le comice, trop heureux de se cacher sous des tas d'esclaves et d'affranchis égorgés. Ce furent la nuit et la fuite, et non les lois et les tribunaux, qui lui sauvèrent la vie. Vous n'avez pas oublié, juges, que le Tibre fut rempli des corps des citoyens, que les égouts publics en furent comblés, et qu'on étancha avec des éponges le sang qui ruisselait dans le forum. Tout le monde sentait que tant de forces rassemblées, que des moyens si puissants n'étaient pas ceux d'un particulier ni d'un plébéien, mais d'un patricien et d'un préteur. Avant cette époque, et même dans ce jour de trouble et de désordre, on ne reproche rien à Sextius.

XXXVI.  'Atqui vis in foro versata est.' Certe; quando enim maior? Lapidationes persaepe vidimus, non ita saepe, sed nimium tamen saepe gladios: caedem vero tantam, tantos acervos corporum exstructos, nisi forte illo Cinnano atque Octaviano die, quis umquam in foro vidit? qua ex concitatione animorum? Nam ex pertinacia aut constantia intercessoris oritur saepe seditio, culpa atque improbitate latoris commodo aliquo <proposito> imperitis aut largitione, oritur ex concertatione magistratuum, oritur sensim ex clamore primum, deinde aliqua discessione contionis, vix sero et raro ad manus pervenitur: nullo vero verbo facto, nulla contione advocata, nulla <lata> lege concitatam nocturnam seditionem quis audivit?

An veri simile est ut civis Romanus aut homo liber quisquam cum gladio in forum descenderit ante lucem, ne de me ferri pateretur, praeter eos qui ab illo pestifero ac perdito civi iam pridem rei publicae sanguine saginantur? Hic iam de ipso accusatore quaero, qui P. Sestium queritur cum multitudine in tribunatu et cum praesidio magno fuisse, num illo die fuerit? Certe non fuit. Victa igitur est causa rei publicae, et victa non auspiciis, non intercessione, non suffragiis, sed vi, manu, ferro. Nam si obnuntiasset Fabricio is praetor qui se servasse de caelo dixerat, accepisset res publica plagam, sed eam quam acceptam gemere posset; si intercessisset conlega Fabricio, laesisset rem publicam, sed <tribunicio> iure laesisset. Gladiatores tu novicios, pro exspectata aedilitate suppositos, cum sicariis e carcere emissis ante lucem inmittas? Magistratus templo deicias, caedem maximam facias, forum purges? Et cum omnia vi et armis egeris, accuses eum qui se praesidio munierit, non ut te oppugnaret, sed ut vitam suam posset defendere?

XXXVII.  Atqui ne ex eo quidem tempore id egit Sestius ut a suis munitus tuto in foro magistratum gereret, rem publicam administraret. Itaque fretus sanctitate tribunatus, cum se non modo contra vim et ferrum sed etiam contra verba atque interfationem legibus sacratis esse armatum putaret, venit in templum Castoris, obnuntiavit consuli: cum subito manus illa Clodiana, in caede civium saepe iam victrix, exclamat, incitatur, invadit; inermem atque imparatum tribunum alii gladiis adoriuntur, alii fragmentis saeptorum et fustibus; a quibus hic multis vulneribus acceptis ac debilitato corpore et contrucidato se abiecit exanimatus, neque ulla alia re ab se mortem nisi opinione mortis depulit. Quem cum iacentem et concisum plurimis vulneribus extremo spiritu exsanguem et confectum viderent, defetigatione magis et errore quam misericordia et modo aliquando caedere destiterunt. Et causam dicit Sestius de vi? quid ita? quia vivit. At id non sua culpa: plaga una illa extrema defuit, quae si accessisset reliquum spiritum exhausisset. Accusa Lentidium; non percussit locum; male dic Titio, Sabino homini Reatino, cur tam temere exclamarit occisum. Ipsum vero quid accusas? Num defuit gladiis? Num repugnavit? Num, ut gladiatoribus imperari solet, ferrum non recepit?

XXXVIII. An haec ipsa vis est, non posse emori? An illa, quod tribunus plebis templum cruentavit? An quod, cum esset ablatus primumque resipisset, non se referri iussit? Vbi est crimen? quid reprehenditis? Hic quaero, iudices: si illo die gens ista Clodia quod facere voluit effecisset, si P. Sestius, qui pro occiso relictus est, occisus esset, fuistisne ad arma ituri? Fuistisne vos ad patrium illum animum maiorumque virtutem excitaturi? Fuistisne aliquando rem publicam a funesto latrone repetituri? An etiam tum quiesceretis, cunctaremini, timeretis, cum rem publicam a facinerosissimis sicariis et a servis esse oppressam atque conculcatam videretis? Cuius igitur mortem ulcisceremini, si quidem liberi esse et habere rem publicam cogitaretis, de eius virtute vivi quid vos loqui, quid sentire, quid cogitare, quid iudicare oporteat, dubitandum putatis?

At vero ipsi illi parricidae, quorum ecfrenatus furor alitur impunitate diuturna, adeo vim facinoris sui perhorruerant ut, si paulo longior opinio mortis Sesti fuisset, Gracchum illum suum transferendi in nos criminis causa occidere cogitarint. Sensit rusticulus non incautus—neque enim homines nequam tacere potuerunt—suum sanguinem quaeri ad restinguendam invidiam facinoris Clodiani; mulioniam paenulam arripuit, cum qua primum Romam ad comitia venerat; messoria se corbe contexit. Cum quaererent alii Numerium, alii Quintium, gemini nominis errore servatus est. Atque hoc scitis omnes, usque adeo hominem in periculo fuisse quoad scitum est Sestium vivere; quod ni esset patefactum paulo citius quam vellem, non illi quidem morte mercennarii sui transferre potuissent invidiam in quos putabant, sed acerbissimi sceleris infamiam grato quodam scelere minuissent.

Ac si tum P. Sestius, iudices, in templo Castoris animam quam vix retinuit edidisset, non dubito quin, si modo esset in re publica senatus, si maiestas populi Romani revixisset, aliquando statua huic ob rem publicam interfecto in foro statueretur. Nec vero illorum quisquam quos a maioribus nostris morte obita positos in illo loco atque in rostris conlocatos videtis esset P. Sestio aut acerbitate mortis aut animo in rem publicam praeponendus; qui cum causam civis calamitosi, causam amici, causam bene de re publica meriti, causam senatus, causam Italiae, causam rei publicae suscepisset, cumque auspiciis religionique parens obnuntiaret quod senserat, luce palam a nefariis pestibus in deorum hominumque conspectu esset occisus sanctissimo in templo, sanctissima in causa, sanctissimo in magistratu. Eius igitur vitam quisquam spoliandam ornamentis esse dicet, cuius mortem ornandam monumento sempiterno putaretis?

XXXIX. 'Homines,' inquit, 'emisti, coegisti, parasti.' quid uti faceret? Senatum obsideret? Civis indemnatos expelleret? Bona diriperet? Aedis incenderet? Tecta disturbaret? Templa deorum immortalium inflammaret? Tribunos plebis ferro e rostris expelleret? Provincias quas vellet quibus vellet venderet? Reges appellaret? Rerum capitalium condemnatos in liberas civitates per legatos nostros reduceret? Principem civitatis ferro obsessum teneret? Haec ut efficere posset, quae fieri nisi armis oppressa re publica nullo modo poterant, idcirco, credo, manum sibi P. Sestius et copias comparavit. 'at nondum erat maturum; nondum res ipsa ad eius modi praesidia viros bonos compellebat.' pulsi nos eramus, non omnino ista manu sola, sed tamen non sine ista: vos taciti maerebatis. Captum erat forum anno superiore, aede Castoris tamquam arce aliqua <a> fugitivis occupata: silebatur. Omnia hominum cum egestate tum audacia perditorum clamore, concursu, vi, manu gerebantur: perferebatis. Magistratus templis pellebantur, alii omnino aditu ac foro prohibebantur: nemo resistebat. Gladiatores ex praetoris comitatu comprensi, in senatum introducti, confessi, in vincla coniecti a Milone, emissi a Serrano: mentio nulla. Forum corporibus civium Romanorum constratum caede nocturna: non modo nulla nova quaestio, sed etiam vetera iudicia sublata. Tribunum plebis plus viginti vulneribus acceptis iacentem moribundumque vidistis: alterius tribuni plebis divini hominis—dicam enim quod sentio et quod mecum sentiunt omnes—divini, insigni quadam, inaudita, nova magnitudine animi, gravitate, fide praediti, domus est oppugnata ferro, facibus, exercitu Clodiano.

XL. Et tu hoc loco laudas Milonem et iure laudas. Quem enim umquam virum tam immortali virtute vidimus? qui nullo praemio proposito praeter hoc, quod iam contritum et contemptum putatur, iudicium bonorum, omnia pericula, summos labores, gravissimas contentiones inimicitiasque suscepit, qui mihi unus ex omnibus civibus videtur re docuisse, non verbis, et quid oporteret a praestantibus viris in re publica fieri et quid necesse esset: oportere hominum audacium, eversorum rei publicae, sceleri legibus et iudiciis resistere; si leges non valerent, iudicia non essent, si res publica vi consensuque audacium armis oppressa teneretur, praesidio et copiis defendi vitam et libertatem necesse esse. Hoc sentire prudentiae est, facere fortitudinis; et sentire vero et facere perfectae cumulataeque virtutis.

Adiit ad rem publicam tribunus plebis Milo—de cuius laude plura dicam, non quo aut ipse haec dici quam existimari malit aut ego hunc laudis fructum praesenti libenter impertiam, praesertim cum verbis consequi non possim, sed quod existimo, si Milonis causam accusatoris voce conlaudatam probaro, vos in hoc crimine parem Sesti causam existimaturos: adiit igitur T. Annius ad causam rei publicae sic ut civem patriae reciperare vellet ereptum. Simplex causa, constans ratio, plena consensionis omnium, plena concordiae. Conlegas adiutores habebat; consulis alterius summum studium, alterius animus paene placatus, de praetoribus unus alienus, senatus incredibilis voluntas, equitum Romanorum animi ad causam excitati, erecta Italia. Duo soli erant empti ad impediendum; qui si homines despecti et contempti tantam rem sustinere non potuissent, se causam quam susceperat nullo labore peracturum videbat. Agebat auctoritate, agebat consilio, agebat per summum ordinem, agebat exemplo bonorum ac fortium civium: quid re publica, quid se dignum esset, quis ipse esset, quid sperare, quid maioribus suis reddere deberet, diligentissime cogitabat.

 

XXXVI. Mais, dira-t-on, des actes de violence ont été commis dans le forum. Oui, sans doute : et dans quel temps en commit-on de plus affreux ? Nous avons vu très-souvent jeter des pierres ; plus rarement, mais trop souvent encore, tirer les épées. Mais vit-on jamais dans le forum un carnage si horrible? vit-on jamais ces monceaux de corps accumulés, si ce n'est peut-être aux jours d'Octavius et de Cinna? Et combien alors les esprits étaient échauffés ! En effet, si l'on cherche quelle est la cause ordinaire des séditions, on verra que c'est tantôt l'opiniâtreté ou la fermeté d'un tribun opposant, tantôt la faute et la méchanceté d'un homme qui, pour faire passer une loi, corrompt la multitude par l'intérêt ou par des largesses; tantôt enfin les disputes entre les magistrats. D'abord des cris se font entendre ; ensuite on se divise, mais ce n'est qu'après bien du temps, et très-rarement, qu'on en vient aux mains. Il est inouï qu'une sédition ait éclaté pendant la nuit, sans que personne ait haranguer sans qu'une assemblée ait été convoquée, sans qu'aucune loi ait été lue.

Est-il vraisemblable que, dès la nuit, un citoyen, un homme libre se soit rendu armé au forum, pour empêcher qu'une loi ne fût portée en ma faveur? Si quelqu'un a pu le faire, ce sont les factieux que ce scélérat engraisse depuis longtemps du sang de la république. L'accusateur se plaint que P. Sextius, pendant son tribunat, entretenait une garde nombreuse. Qu'il nous le dise lui-même : Sextius avait-il des gardes ce jour-là? Non , non sans doute. Ce ne sont donc ni les auspices, ni l'opposition d'un tribun, ni la pluralité des suffrages, mais la force, la violence, et le fer qui ont prévalu contre la république. 77 Si le préteur avait arrêté Fabricius en lui annonçant des signes défavorables, la république, frappée de ce coup, n'aurait pu que gémir en silence. Si un tribun s'était opposé A Fabricius, en blessant la république, il aurait du moins respecté les formes légales. Mais vous, dès avant le jour, vous déchaînez des gladiateurs achetés sous le prétexte d'une édilité attendue; vous leur associez les assassins à qui vous avez ouvert les prisons ; vous chassez les magistrats de la tribune; vous faites un horrible carnage, vous remplissez le forum de sang, et quand vous avez tout fait par la force et les armes, vous accusez un homme qui s'est entouré de gardes, non pour vous attaquer, mais pour défendre sa vie !

XXXVII. Et ce ne fut pas même dans ce moment qu'il voulut se procurer cet appui pour exercer avec sûreté les fonctions de sa charge. Il comptait encore sur la sainteté du tribunal persuadé que les lois sacrées le mettaient à l'abri de la violence et du fer; qu'on n'oserait pas même l'interrompre pendant qu'il parlerait, il se rendit au temple de Castor, déclara au consul que les auspices étaient contraires : aussitôt la troupe de Clodius, accoutumée depuis longtemps à triompher dans le sang des citoyens, pousse des cris, se soulève, fond sur lui; avec des épées, avec des bancs et des bâtons, ils attaquent le tribun sans armes et sans défiance. Percé découpe, épuisé, presque mort, il tomba sans connaissance , et il ne conserva la vie que parce qu'on crut qu'il l'avait perdue. Lorsqu'ils le virent étendu par terre, couvert de blessures, baigné dans son sang, et prêt à rendre le dernier soupir, ils cessèrent de le frapper, plutôt par lassitude et par erreur, que par un sentiment de pitié et de modération. Et Sextius est accusé de violence! Pourquoi? parce qu'il respire encore. Mais ce n'est pas sa faute. Il ne lui a manqué que le dernier coup pour qu'il rendit le dernier soupir. Accusez Lentidius : il n'a point frappé à l'endroit mortel. Maudissez Sabinius de Réate, pour avoir crié si vite : Il est mort! Mais que reprochez-vous à Sextius? s'est-il dérobé au glaive? a-t-il résisté? Ne s'est-il pas laissé percer, ainsi que les gladiateurs à qui le peuple ordonne d'expirer devant lui?

XXXVIII. Son crime serait-il donc de n'avoir pu mourir? d'avoir teint de son sang, du sang d'un magistrat du peuple, un lieu sacré? de ne s'être pas fait reporter sur la place, dès que la connaissance lui fut revenue? Où est la violence que vous lui reprochez? Je vous le demande, juges, si ce jour-là les Clodius avaient consommé leur attentat; si P. Sextius, qu'ils ont laissé pour mort, avait été tué, auriez-vous pris les armes? auriez-vous senti renaître dans vos âmes la vertu de vos généreux ancêtres? auriez-vous enfin arraché la république aux mains d'un brigand détestable? ou resteriez-vous encore tranquilles, incertains, timides, en voyant la patrie opprimée et asservie par des assassins et des esclaves? Sans doute vous vengeriez sa mort, si vous vouliez être libres et sauver la république ; pourriez-vous donc balancer sur ce que vous devez dire, sur ce que vous devez penser et juger de la conduite de ce généreux citoyen?

Cependant ces parricides eux-mêmes, dont la fureur effrénée est nourrie par une longue impunité , conçurent une telle horreur de leur propre 78 forfait, que, si l'opinion de la mort de Sextius eût duré plus longtemps, ils avaient projeté de tuer un de leurs tribuns, Gracchus, afin de jeter sur nous l'odieux de cet assassinat. Mais les méchants n'ont jamais su se taire. Ce rusé paysan s'aperçut qu'on voulait éteindre dans son sang la haine du crime de Clodius. Il saisit une casaque de muletier, la même avec laquelle il était venu pour la première fois à nos comices ; il se couvrit la tête d'un panier de moissonneur ; et, pendant que les uns cherchaient Numérius, et les autres, Quintius, il s'échappa à la faveur de son double nom. Vous savez tous que sa vie fut en danger, tant qu'on douta de celle de Sextius. Si leur projet n'eût pas été divulgué trop tût, ils ne seraient point parvenus à rejeter sur nous l'odieux de sa mort ; mais, en se souillant de ce nouveau crime, ils auraient en quelque sorte expié la honte et l'horreur du premier.

Si alors Sextius eût perdu dans le temple de Castor cette vie qu'à peine il a sauvée, je η en doute nullement, pour peu qu'il y eût eu un sénat dans Rome, pour peu que la majesté du peuple romain eût repris ses droits, on aurait un jour décerné une statue à cette victime de la patrie : et parmi tous ces grands personnages à qui nos ancêtres ont érigé des monuments dans le forum et sur les rostres, nul ne lui pourrait être préféré, soit que l'on considérât la cruauté de sa mort, ou son zèle pour la patrie. Ce serait en défendant la cause d'un citoyen malheureux, d'un ami, d'un homme qui avait bien mérité de l'État ; en soutenant les intérêts du sénat, de l'Italie, de la république entière ; au moment où, fidèle aux auspices et à la religion, il annonçait les présages qu'il avait vus : ce serait alors que des monstres impies l'auraient percé de leurs coups, en plein jour, ouvertement, en présence des dieux et des hommes, sans respect pour le temple le plus saint, pour la cause la plus juste, pour la magistrature la plus sacrée. Ah ! pourriez-vous le dépouiller de ses honneurs pendant sa vie, lui à qui vous auriez décerné, après sa mort, un monument éternel?

XXXIX. Il a, dit-on, acheté, rassemblé, armé des hommes. Dans quel dessein? était-ce pour assiéger le sénat? pour chasser des citoyens qui n'avaient pas été condamnés? pour piller les biens, brûler les maisons, renverser les édifiées, livrer les temples aux flammes, repousser les tribuns du forum, vendre les provinces au gré de ses caprices, faire des rois, rétablir par nos lieutenants les coupables bannis des villes libres, assiéger dans sa maison le premier des citoyens? Sans doute, P. Sextius a levé des troupes pour se porter à des excès qui ne sont possibles que dans un État opprimé par les armes. Non, juges, le temps n'était pas encore venu, et les circonstances n'exigeaient pas encore que les bons citoyens recourussent à ces moyens extrêmes. L'armée de Clodius avait contribué surtout à m'éloigner de Rome ; vous gémissiez en secret. L'année dernière on s'était emparé du forum; des esclaves s'étaient postés dans le temple de Castor, comme dans une citadelle : on gardait le silence. Des hommes hardis à tout faire, parce qu'ils n'avaient rien à perdre, réglaient tout par leurs cris, leurs attroupements, la force et les armes : vous le supportiez. Les magistrats étaient 79 chassés de la tribune ; l'accès dn forum était interdit an reste des citoyens : personne ne résistait. Des gladiateurs de la suite du préteur avaient été saisis, produits devant le sénat, contraints dévouer leur crime, et mis aux fers par Milon ; Serranus les avait délivres; nulle réclamation ne s'était fait entendre. Le forum avait été inondé du sang des citoyens égorgés pendant la nuit. Loin qu'on eut ordonné une commission nouvelle, les anciens tribunaux étaient anéantis. Vous avez vu un tribun du peuple percé de plus de vingt coups, et laissé pour mort. Un autre tribun (en disant ici ce que je pense J'exprimerai le sentiment de tous les citoyens), un mortel supérieur à l'humanité, d'une grandeur d'âme, d'un caractère, d'une vertu vraiment admirable et sans exemple, a été contraint de soutenir un siège dans sa maison contre l'armée de Clodius.

XL. Et l'accusateur de Sextius donne des éloges à la conduite de Milon I Éloges mérités, car vîmes-nous jamais une vertu aussi héroïque! Sans se proposer d'autre prix que l'estime des gens de bien, cette estime que Ton compte aujourd'hui pour si peu de chose, Milon s'est dévoué à tous les dangers, aux travaux les plus pénibles ; il a bravé des haines redoutables. Plus que tous les autres, il me semble avoir enseigné, par des effets et non par des paroles, ce que le devoir et la nécessité prescrivent aux grands hommes; il a montré qu'ils doivent opposer les lois et les jugements aux crimes des audacieux et des destructeurs de la république; que si les lois sont impuissantes, que si les jugements sont anéantis, si la république, accablée par la violence, gémit sous l'oppression des armes, alors il est nécessaire de recourir à la force pour défendre sa vie et sa liberté. Penser ainsi, est d'un sage; agir ainsi, est d'un homme intrépide; mais réunir tout ensemble cette sagesse et ce courage, c'est la perfection; c'est le suprême effort de la vertu.

Milon entra dans l'administration lorsqu'il devint tribun du peuple. Je rapporterai quelques-unes de ses belles actions, non qu'il préfère les louanges à l'estime, ou que je cherche à lui payer en sa présence un tribut d'éloges que je ne pourrais qu'affaiblir par mes expressions ; mais vous sentirez, juges, que nos accusateurs blâment dans Sextius ce qu'ils ont loué dans Milon. Dès Son entrée dans l'administration publique, il se proposa de rendre à la patrie le citoyen qu'on lui avait arraché. Il ne voyait que ce but ; il y marchait d'un pas ferme, soutenu par le consente* ment et le vœu de tous. Ses collègues le secondaient ; l'un des consuls était animé du zèle le plus ardent; l'autre avait presque oublié ses ressentiments. Un seul des préteurs était contraire; rien ne pouvait égaler l'ardeur du sénat; l'intérêt de cette cause avait échauffé les chevaliers romains, excité l'Italie entière. Deux hommes seuls avaient été achetés pour s'opposer à la volonté de tous. Milon voyait que, si ces hommes, l'objet du mépris public, ne s'étaient pas chargés de ce rôle honteux, il aurait sans peine réussi dans son entreprise. Il avait pour lui l'autorité des suffrages les plus imposants, le premier ordre de l'État, l'exemple des citoyens célèbres par leur patriotisme et leur courage; il se retraçait sans cesse ce qu'il devait à la république et à lui-même, .ce qu'il lui convenait d'espérer, ce qu'attendaient de lui ses vertueux ancêtres.

XLI.  Huic gravitati hominis videbat ille gladiator se, si moribus ageret, parem esse non posse; ad ferrum, faces, ad cotidianam caedem, incendia, rapinas se cum exercitu suo contulit; domum oppugnare, itineribus occurrere, vi lacessere et terrere coepit. Non movit hominem summa gravitate summaque constantia; sed quamquam dolor animi, innata libertas, prompta excellensque virtus fortissimum virum hortabatur vi vim, oblatam praesertim saepius, ut frangeret et refutaret, tanta moderatio fuit hominis, tantum consilium, ut contineret dolorem neque eadem se re ulcisceretur qua esset lacessitus, sed illum tot iam in funeribus rei publicae exsultantem ac tripudiantem legum, si posset, laqueis constringeret. Descendit ad accusandum. Quis umquam tam proprie rei publicae causa, nullis inimicitiis, nullis praemiis, nulla hominum postulatione aut etiam opinione id eum umquam esse facturum? Fracti erant animi hominis; hoc enim accusante pristini illius sui iudici turpitudinem desperabat. Ecce tibi consul, praetor, tribunus plebis nova novi generis edicta proponunt; 'ne reus adsit, ne citetur, ne quaeratur, ne mentionem omnino cuiquam iudicum aut iudiciorum facere liceat!' quid ageret vir ad virtutem, dignitatem, gloriam natus vi sceleratorum hominum conroborata, legibus iudiciisque sublatis? Cervices tribunus plebis privato, praestantissimus vir profligatissimo homini daret? An causam susceptam adfligeret? An se domi contineret? Et vinci turpe putavit et deterreri <et clam eripi: id egit> ut, quoniam sibi in illum legibus uti non liceret, illius vim neque in suo neque in rei publicae periculo pertimesceret.

XLII. Quo modo igitur hoc in genere praesidi comparati accusas Sestium, cum idem laudes Milonem? An qui sua tecta defendit, qui ab aris focis ferrum flammamque depellit, qui sibi licere vult tuto esse in foro, in templo, in curia, iure praesidium comparat: qui vulneribus, quae cernit cotidie toto corpore, monetur ut aliquo praesidio caput et cervices et iugulum ac latera tutetur, hunc de vi accusandum putas?

Quis enim nostrum, iudices, ignorat ita naturam rerum tulisse ut quodam tempore homines nondum neque naturali neque civili iure descripto fusi per agros ac dispersi vagarentur, tantumque haberent quantum manu ac viribus per caedem ac vulnera aut eripere aut retinere potuissent? qui igitur primi virtute et consilio praestanti exstiterunt, ii perspecto genere humanae docilitatis atque ingeni dissupatos unum in locum congregarunt eosque ex feritate illa ad iustitiam atque ad mansuetudinem transduxerunt. Tum res ad communem utilitatem, quas publicas appellamus, tum conventicula hominum, quae postea civitates nominatae sunt, tum domicilia coniuncta, quas urbis dicimus, invento et divino iure et humano moenibus saepserunt. Atque inter hanc vitam perpolitam humanitate et illam immanem nihil tam interest quam ius atque vis. Horum utro uti nolumus, altero est utendum. Vim volumus exstingui, ius valeat necesse est, id est iudicia, quibus omne ius continetur; iudicia displicent aut nulla sunt, vis dominetur necesse est. Hoc vident omnes: Milo et vidit et fecit, ut ius experiretur, vim depelleret. Altero uti voluit, ut virtus audaciam vinceret; altero usus necessario est, ne virtus ab audacia vinceretur. Eademque ratio fuit Sesti, si minus in accusando—neque enim per omnis fuit idem fieri necesse—at certe in necessitate defendendae salutis suae praesidioque contra vim et manum comparando.

XLIII. O di immortales! quemnam ostenditis exitum nobis? quam spem rei publicae datis? quotus quisque invenietur tanta virtute vir qui optimam quamque causam rei publicae amplectatur, qui bonis viris deserviat, qui solidam laudem veramque quaerat? Cum sciat duo illa rei publicae paene fata, Gabinium et Pisonem, alterum haurire cotidie ex pacatissimis atque opulentissimis Syriae gazis innumerabile pondus auri, bellum inferre quiescentibus, ut eorum veteres inlibatasque divitias in profundissimum libidinum suarum gurgitem profundat, villam aedificare in oculis omnium tantam tugurium ut iam videatur esse illa villa quam ipse tribunus plebis pictam olim in contionibus explicabat, quo fortissimum ac summum civem in invidiam homo castus ac non cupidus vocaret; alterum Thracibus ac Dardanis primum pacem maxima pecunia vendidisse, deinde, ut illi pecuniam conficere possent, vexandam iis Macedoniam et spoliandam tradidisse, eundemque bona creditorum, civium Romanorum, cum debitoribus Graecis divisisse, cogere pecunias maximas a Dyrrachinis, spoliare Thessalos, certam Achaeis in annos singulos pecuniam imperavisse neque tamen ullo in publico aut religioso loco signum aut tabulam aut ornamentum reliquisse; illos sic inludere quibus omne supplicium atque omnis iure optimo poena debetur, reos esse hos duos quos videtis. Omitto iam Numerium, Serranum, Aelium, quisquilias seditionis Clodianae; sed tamen hi quoque etiam nunc volitant, ut videtis, nec, dum vos de vobis aliquid timebitis, illi umquam de se pertimescent.

XLIV. Nam quid ego de aedili ipso loquar, qui etiam diem dixit et accusavit de vi Milonem? Neque hic tamen ulla umquam iniuria adducetur ut eum tali virtute tantaque firmitate animi se in rem publicam fuisse paeniteat; sed qui haec vident adulescentes quonam suas mentis conferent? Ille qui monumenta publica, qui aedis sacras, qui domos inimicorum suorum oppugnavit excidit incendit, qui stipatus semper sicariis, saeptus armatis, munitus indicibus fuit, quorum hodie copia redundat, qui et peregrinam manum facinerosorum concitavit et servos ad caedem idoneos emit et in tribunatu carcerem totum in forum effudit, volitat aedilis, accusat eum qui aliqua ex parte eius furorem exsultantem repressit: hic qui se est tutatus sic ut in privata re deos penatis suos, in re publica iura tribunatus atque auspicia defenderet, accusare eum moderate a quo ipse nefarie accusatur per senatus auctoritatem non est situs.

Nimirum hoc illud est quod de me potissimum tu in accusatione quaesisti, quae esset nostra 'natio optimatium'; sic enim dixisti. Rem quaeris praeclaram iuventuti ad discendum nec mihi difficilem ad perdocendum; de qua pauca, iudices, dicam, et, ut arbitror, nec ab utilitate eorum qui audient, nec ab officio vestro, nec ab ipsa causa P. Sesti abhorrebit oratio mea.

XLV. Duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri optimates et haberi et esse voluerunt. Qui ea quae faciebant quaeque dicebant multitudini iucunda volebant esse, populares, qui autem ita se gerebant ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur. Quis ergo iste optimus quisque? Numero, si quaeris, innumerabiles, neque enim aliter stare possemus; sunt principes consili publici, sunt qui eorum sectam sequuntur, sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia, sunt municipales rusticique Romani, sunt negoti gerentes, sunt etiam libertini optimates. Numerus, ut dixi, huius generis late et varie diffusus est; sed genus universum, ut tollatur error, brevi circumscribi et definiri potest. Omnes optimates sunt qui neque nocentes sunt nec natura improbi nec furiosi nec malis domesticis impediti. Esto igitur ut ii sint, quam tu 'nationem' appellasti, qui et integri sunt et sani et bene de rebus domesticis constituti. Horum qui voluntati, commodis, opinionibus in gubernanda re publica serviunt, defensores optimatium ipsique optimates gravissimi et clarissimi cives numerantur et principes civitatis. Quid est igitur propositum his rei publicae gubernatoribus quod intueri et quo cursum suum derigere debeant? Id quod est praestantissimum maximeque optabile omnibus sanis et bonis et beatis, cum dignitate otium. Hoc qui volunt, omnes optimates, qui efficiunt, summi viri et conservatores civitatis putantur; neque enim rerum gerendarum dignitate homines ecferri ita convenit ut otio non prospiciant, neque ullum amplexari otium quod abhorreat a dignitate.

 

ΧLI. Un homme d'un si grand poids intimidait le gladiateur, qui voyait bien que, s'il n'employait que des voies légales, il ne pourrait jamais se soutenir contre lui : à la tête de son armée, il eut recours au fer, aux flambeaux, aux meurtres, aux incendies et aux rapines : chaque jour on le voyait assiéger la maison de Milon, l'arrêter sur son passage, lui présenter la menace et la violence. Milon ne se démentit point : quoique l'indignation, le sentiment de la ' liberté, l'ardeur de son courage, excitassent sa grande âme à repousser par la force une violence sans cesse dirigée contre lui, telle fut sa mode* ration, telle fut sa prudence, qu'il maîtrisa sa colère, qu'il n'usa point pour lui-même des moyens qu'on employait contre lui. II cherchait seulement à enchaîner par les lois un furieux, qui s'applaudissait d'avoir porté tant de coups funestes à la république. Il le cita en justice. Eh ! qui jamais poursuivit un coupable avec des intentions plus pures? Il le cita uniquement pour le bien de la république, sans écouter ni la haine ni l'intérêt, sans qu'on le sollicitât, sans même qu'on attendit de lui cette démarche. L'accusé trembla. Il désespérait, avec un tel accusateur, de retrouver ces juges infâmes qui l'avaient autrefois absous. Mais voici qu'un consul, un préteur, un tribun du peuple, publient des ordonnances jusqu'alors sans exemple. Ils défendent que l'accusé comparaisse, qu'il soit cité, qu'on instruise l'affaire, que personne prononce le mot de juges et de tribunaux. Que devait faire un homme sensible et généreux, en voyant les scélérats fiers d'un tel appui, et les lois et les tribunaux anéantis? Fallait-il qu'un tribun du peuple s'abandonnât aux coups d'un simple particulier; qu'un des meilleurs citoyens présentât la gorge au plus détestable des scélérats; qu'il renonçât à son entreprise ; qu'il se renfermât dans sa maison? Succomber, se désister, lui parurent également honteux. II crut que, puisqu'il n'était plus permis d'invoquer les lois contre un coupable, l'intérêt delà république exigeait qu'il se mit en état de ne plus craindre sa violence, ni pour elle, ni pour sa propre personne.

XLII. Puisque vous louez Milon, comment donc pouvez-vous accuser Sextius d'avoir pris ces mêmes précautions? Quoi! celui qui défend sa maison, qui repousse le fer et la flamme loin de ses autels et de ses foyers, qui veut que sa vie soit en sûreté dans le forum, sur la tribune, au sénat, aura le droit de se mettre à l'abri du danger ! et celui que les blessures dont il se voit percé chaque jour avertissent de défendre par quelque moyen*sa tête, sa gorge, sa poitrine, sa vie, vous croirez pouvoir l'accuser de violence!

Qui de vous ignore, juges, que dans les premiers âges du monde, avant que les lois de la nature et de la société fussent reconnues, les hommes erraient au hasard dans les champs, et qu'ils ne possédaient que ce qu'ils avaient pu arracher ou retenir par la violence, au prix du sang et du meurtre? Ceux qui les premiers s'élevèrent au-dessus de leurs semblables par la force de la raison, ayant observé ce que l'esprit humain pouvait devenir par l'instruction, rassemblèrent les hommes jusqu'alors dispersés, et leur inspirèrent la justice et l'humanité. Alors on conçut l'idée d'un bien commun, que nous appelons chose publique; alors se formèrent ces sociétés, 81 que, depuis, nous avons nommées États ;. alors le droit divin et humain étant établi, ces habitations réunies, à qui nous donnons le nom de villes, furent entourées de murs. Entre cet état de civilisation et la vie sauvage, la distinction la plus marquée c'est le droit et la force. Nul milieu : il faut faire choix de l'un ou de l'autre. Voulez*vous anéantir la force, il est nécessaire que le droit prévale, c'est-à-dire, les jugements qui en sont l'expression. Les tribunaux déplaisent-ils, ou sont-ils renversés, il faut de toute nécessité que la force domine. Ce sont des principes que personne ne conteste. Pénétré de ces vérités, Milon a essayé d'employer le droit ; il a repoussé la force. Il a invoqué le droit pour que la vertu triomphât de l'audace ; mais la nécessité l'a contraint de recourir à la force, pour que l'audace ne triomphât pas de la vertu. C'est ce qu'a fait aussi P. Sextius ; et s'il n'a point accusé le coupable, c'est qu'il n'était pas nécessaire que tous les Romains devinssent ses accusateurs ; mais, ainsi que Milon, il a été obligé de défendre sa vie, et de s'armer contre la force et la violence.

XLIII. Dieux immortels! quel sort nous annoncez-vous ? quel espoir donnez-vous à la république? qui donc aura désormais assez de vertu pour embrasser la bonne cause, pour s'attacher aux bons citoyens, pour chercher une gloire solide et véritable, quand il verra les exemples de Cabinius et de Pison, ces deux fléaux de la république? quand il saura que l'un puise chaque I jour des sommes énormes dans les trésors de la Syrie, la plus tranquille et la plus opulente de nos provinces; fait la guerre à des nations paisibles, afin d'entasser dans le gouffre insatiable de sa cupidité leurs richesses, que nulle main n'avait encore attaquées ; construit aux yeux de tous une maison de campagne d'une telle étendue, que celle que cet avide déprédateur fit peindre pendant son tribunat, et qu'il exposait dans les assemblées pour exciter la haine contre un citoyen respectable, ne parait plus qu'une chaumière auprès de la sienne; que l'autre a commencé par vendre chèrement La paix aux Thraces et aux Dardaniens; qu'ensuite, pour qu'ils le payassent de cette somme, il a livré la Macédoine à leurs dévastations ; qu'il a partagé avec les débiteurs grecs les biens de leurs créanciers, citoyens romains; qu'il exige des sommes énormes des habitants de Dyrrhachium; qu'il dépouille les Thessaliens; qu'il a imposé aux Achéens une taxe annuelle, sans laisser cependant une statue, un tableau, un ornement dans aucun lieu public ou religieux; quand il saura, dis-je, que ces hommes dévoués par les lois à tous les supplices, nous bravent impunément, et que Milon et Sextius sont accusés ? Je ne parle pas de Numérius, de Serranus, d'Élius, la lie de la faction Clodienne : cependant ils se montrent aussi avec insolence; et tant que vous craindrez quelque chose pour vous, Us ne redouteront rien pour eux.

XLIV. Parlerai-je de l'édile qui a osé même citer Milon, et l'accuser de violence? Je sais que nul outrage ne fera jamais repentir ce généreux citoyen de son courage et de sa fermeté ; mais que penseront les jeunes gens, témoins de ces excès? Un homme qu'on a vu attaquer, renverser, brûler les monuments publics, les temples des dieux, les maisons de ses ennemis ; qui fut toujours es- 82 corté d'assassins, entouré d'hommes armés, soutenu de ces délateurs dont le nombre se multiplie tous les jours ; qui a déchaîné une troupe de scélérats étrangers, acheté des esclaves dressés au carnage, et répandu dans le forum toute la fange des prisons, se montre partout revêtu de l'édilité; il accuse celui qui réprima quelquefois ses fureurs effrénées : et Sextius, qui a défendu, comme citoyen, ses dieux pénates, et comme magistrat, les droits du tribunat et des auspices, n'a pu obtenir du sénat la liberté d'accuser légitimement celui qui l'accuse lui-même au mépris de toutes les lois !

Voilà, sans doute, pourquoi vous m'avez demandé dans le cours de l'accusation : Quels sont donc vos honnêtes gens? quelle est cette espèce d'hommes? Je cite vos propres termes. Ma réponse servira merveilleusement à l'instruction de la jeunesse, et cette leçon me coûtera peu. Souffrez, Romains, que j'entre dans quelques détails, qui, je crois , ne seront pas inutiles à mes auditeurs, ni tout à fait étrangers à mon devoir, et à la cause même de Sextius.

XLV. De tout temps, ceux qui se sont proposé d'entrer dans les emplois publics, et d'y paraître avec éclat, ont été partagés en deux classes. Les uns se disaient les amis du peuple, et les autres adoptaient les principes de l'aristocratie. Les premiers étaient ceux qui, dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, s'étudiaient à plaire à la multitude ; les autres aspiraient à l'estime des honnêtes gens. Et qui sont donc les honnêtes gens? Parlez-vous de leur nombre? ils sont innombrables; autrement l'État ne pourrait se soutenir. Ce sont les chefs du conseil public, ceux qui leur sont dévoués, ces grands citoyens à qui l'entrée du sénat est ouverte ; les Romains qui vivent dans les villes municipales et dans leurs terres ; les négociants : ce sont même les affranchis. Je le répète, le nombre en est immense ; ils se trouvent dans toutes les conditions; mais pour ne laisser aucune équivoque, nous pouvons les définir en deux mots. J'appelle ainsi tous ceux qui ne sont ni malfaiteurs, ni corrompus, ni forcenés, ni dérangés dans leur fortune. Admettons donc que cette espèce d'hommes, puisque vous les nommez ainsi, est composée de tous ceux dont la conduite est sans reproche, dont le cœur est pur, dont la fortune est bien réglée. Tout magistrat qui, dans son administration, respecte le vœu, les intérêts et l'estime de cette classe de citoyens, est compté parmi les défenseurs des honnêtes gens; il est mis lui-même au nombre des honnêtes gens, des personnages respectables, des chefs de l'État. Quel doit donc être le but d'un tel administrateur? où doivent tendre tous ses efforts? Vers le bien le plus précieux, le plus désirable pour tous les hommes sages, vertueux et riches, un repos honorable. Ceux qui désirent ce bien, sont les honnêtes gens; ceux qui parviennent à l'obtenir, méritent d'être appelés grands citoyens, et conservateurs de l'État. En effet, l'honneur de conduire les affaires publiques ne doit jamais les emporter assez loin, pour qu'ils perdent de vue le repos; mais le repos aussi ne doit jamais être pour eux séparé de l'honneur.

XLVI. Huius autem otiosae dignitatis haec fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda principibus et vel capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio, fides, provinciae, socii, imperi laus, res militaris, aerarium. Harum rerum tot atque tantarum esse defensorem et patronum magni animi est, magni ingeni magnaeque constantiae. Etenim in tanto civium numero magna multitudo est eorum qui aut propter metum poenae, peccatorum suorum conscii, novos motus conversionesque rei publicae quaerant, aut qui propter insitum quendam animi furorem discordiis civium ac seditione pascantur, aut qui propter implicationem rei familiaris communi incendio malint quam suo deflagrare. Qui cum tutores sunt et duces suorum studiorum vitiorumque nacti, in re publica fluctus excitantur, ut vigilandum sit iis qui sibi gubernacula patriae depoposcerunt, enitendumque omni scientia ac diligentia ut, conservatis iis quae ego paulo ante fundamenta ac membra esse dixi, tenere cursum possint et capere oti illum portum et dignitatis. Hanc ego viam, iudices, si aut asperam atque arduam aut plenam esse periculorum aut insidiarum negem, mentiar, praesertim cum id non modo intellexerim semper, sed etiam praeter ceteros senserim.

XLVII. Maioribus praesidiis et copiis oppugnatur res publica quam defenditur, propterea quod audaces homines et perditi nutu impelluntur et ipsi etiam sponte sua contra rem publicam incitantur, boni nescio quo modo tardiores sunt et principiis rerum neglectis ad extremum ipsa denique necessitate excitantur, ita ut non numquam cunctatione ac tarditate, dum otium volunt etiam sine dignitate retinere, ipsi utrumque amittant. Propugnatores autem rei publicae qui esse voluerunt, si leviores sunt, desciscunt, si timidiores, desunt: permanent illi soli atque omnia rei publicae causa perferunt qui sunt tales qualis pater tuus, M. Scaure, fuit, qui a C. Graccho usque ad Q. Varium seditiosis omnibus restitit, quem numquam ulla vis, ullae minae, ulla invidia labefecit; aut qualis Q. Metellus, patruus matris tuae, qui cum florentem hominem in populari ratione, L. Saturninum, censor notasset, cumque insitivum Gracchum contra vim multitudinis incitatae censu prohibuisset, cumque in eam legem quam non iure rogatam iudicarat iurare unus noluisset, de civitate maluit quam de sententia demoveri; aut, ut vetera exempla, quorum est copia digna huius imperi gloria, relinquam, neve eorum aliquem qui vivunt nominem, qualis nuper Q. Catulus fuit, quem neque periculi tempestas neque honoris aura potuit umquam de suo cursu aut spe aut metu demovere.

XLVIII. Haec imitamini, per deos immortalis, qui dignitatem, qui laudem, qui gloriam quaeritis! haec ampla sunt, haec divina, haec immortalia; haec fama celebrantur, monumentis annalium mandantur, posteritati propagantur. Est labor, non nego; pericula magna, fateor; “Multae insidiae sunt bonis ” Verissime dictum est; sed te “i quod multi invi/deant multique expetant insci/tiast, ” inquit, “postulare, ni/si laborem summa cum cura ecferas. ” Nollem idem alio loco dixisset, quod exciperent improbi cives, “Oderint, dum metuant; ” praeclara enim illa praecepta dederat iuventuti. Sed tamen haec via ac ratio rei publicae capessendae olim erat magis pertimescenda, cum multis in rebus multitudinis studium aut populi commodum ab utilitate rei publicae discrepabat. Tabellaria lex ab L. Cassio ferebatur: populus libertatem agi putabat suam; dissentiebant principes et in salute optimatium temeritatem multitudinis et tabellae licentiam pertimescebant. Agrariam Ti. Gracchus legem ferebat: grata erat populo; fortunae constitui tenuiorum videbantur; nitebantur contra optimates, quod et discordiam excitari videbant et, cum locupletes possessionibus diuturnis moverentur, spoliari rem publicam propugnatoribus arbitrabantur. Frumentariam legem C. Gracchus ferebat: iucunda res plebei, victus enim suppeditabatur large sine labore; repugnabant boni, quod et ab industria plebem ad desidiam avocari putabant et aerarium exhauriri videbant.

XLIX. Multa etiam nostra memoria, quae consulto praetereo, fuerunt in ea contentione ut popularis cupiditas a consilio principum dissideret. Nunc iam nihil est quod populus a delectis principibusque dissentiat: nec flagitat rem ullam neque novarum rerum est cupidus et otio suo et dignitate optimi cuiusque et universae rei publicae gloria delectatur. Itaque homines seditiosi ac turbulenti, quia nulla iam largitione populum Romanum concitare possunt, quod plebes perfuncta gravissimis seditionibus ac discordiis otium amplexatur, conductas habent contiones, neque id agunt ut ea dicant aut ferant quae illi velint audire qui in contione sunt, sed pretio ac mercede perficiunt ut, quicquid dicant, id illi velle audire videantur. Num vos existimatis Gracchos aut Saturninum aut quemquam illorum veterum qui populares habebantur ullum umquam in contione habuisse conductum? Nemo habuit; ipsa enim largitio et spes commodi propositi sine mercede ulla multitudinem concitabat. Itaque temporibus illis, qui populares erant, offendebant illi quidem apud gravis et honestos homines, sed populi iudiciis atque omni significatione florebant. His in theatro plaudebatur, hi suffragiis quod contenderant consequebantur, horum homines nomen, orationem, vultum, incessum amabant. Qui autem adversabantur ei generi, graves et magni homines habebantur; sed valebant in senatu multum, apud bonos viros plurimum, multitudini iucundi non erant; suffragiis offendebatur saepe eorum voluntas; plausum vero etiam si quis eorum aliquando acceperat, ne quid peccasset pertimescebat. Ac tamen, si quae res erat maior, idem ille populus horum auctoritate maxime commovebatur.

L. Nunc, nisi me fallit, in eo statu civitas est ut, si operas conductorum removeris, omnes idem de re publica sensuri esse videantur. Etenim tribus locis significari maxime de <re publica> populi Romani iudicium ac voluntas potest, contione, comitiis, ludorum gladiatorumque consessu. Quae contio fuit per hos annos, quae quidem esset non conducta sed vera, in qua populi Romani consensus non perspici posset? Habitae sunt multae de me a gladiatore sceleratissimo, ad quas nemo adibat incorruptus, nemo integer; nemo illum foedum vultum aspicere, nemo furialem vocem bonus audire poterat. Erant illae contiones perditorum hominum necessario turbulentae. Habuit de eodem me P. Lentulus consul contionem: concursus est populi Romani factus; omnes ordines, tota in illa contione Italia constitit. Egit causam summa cum gravitate copiaque dicendi tanto silentio, tanta adprobatione omnium, nihil ut umquam videretur tam populare ad populi Romani auris accidisse. Productus est ab eo Cn. Pompeius, qui se non solum auctorem meae salutis, sed etiam supplicem populo Romano <praebuit>. Huius oratio ut semper gravis et grata in contionibus fuit, sic contendo numquam neque sententiam eius auctoritate neque eloquentiam iucunditate fuisse maiore. Quo silentio sunt auditi de me ceteri principes civitatis! quos idcirco non appello hoc loco ne mea oratio, si minus de aliquo dixero, ingrata, si satis de omnibus, infinita esse videatur. Cedo nunc eiusdem illius inimici mei de me eodem ad verum populum in campo Martio contionem! quis non modo adprobavit, sed non indignissimum facinus putavit illum non dicam loqui, sed vivere ac spirare? quis fuit qui non eius voce maculari rem publicam, seque si eum audiret scelere adstringi arbitraretur?

XLVI. Rien de plus glorieux sans doute qu'un tel repos; mais il faut l'acheter : la religion, les 83 auspices, le pouvoir des magistrats, l'autorité du sénat, les lois, les usages des ancêtres, les tribunaux, tes jugements, le crédit public, les provinces, les alliés, la splendeur de l'empire, la discipline militaire, le trésor, conservés et défendue, même au péril de nos jours, voilà les titres dont se compose cette gloire. Pour maintenir et défendre tant de grands intérêts, il faut une Ame forte, on talent supérieur, une constance à toute épreuve : car dans une multitude si nombreuse de citoyens, il en est beaucoup qui cherchent à exciter des révolutions, afin d'échapper aux peines dont leur conscience les menace ; d'autres ne trouvent d'aliment à leurs fureurs que dans les discordes et les séditions ; d'autres encore, dans l'embarras de leurs affaires domestiques, aimait mieux s'ensevelir sous les ruines publiques que sous les débris de leur propre fortune. Quand ils rencontrent des chefs qui veulent tirer parti de leurs passions et de leurs vices, le vaisseau de l'État est assailli par les tempêtes : alors ceux qui ont demandé à tenir le gouvernail sont obligés de veiller; ils ont besoin dé toute leur science, de tous leurs soins, pour continuer leur route, et entrer dans le port du repos et de l'honneur, sans avoir rien perdu de tout ce que j'ai nommé les titres et les portions de leur gloire. Vous nier que cette route soit pénible, qu'elle soit escarpée, semée de pièges et de dangers, ce serait une erreur d'autant plus inexcusable, que la réflexion, et même l'expérience m*en ont convaincu plus que personne.

XLVII. La république est attaquée avec plus de force et de moyens qu'elle n'est défendue, parce qu'il ne faut qu'un signe pour soulever les pervers et les audacieux, que dis-je? Ils n'ont pas besoin qu'on les excite ; ils se soulèvent d'eux-mêmes. Les honnêtes gens ont moins d'activité; ils négligent les premières atteintes du mal; ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'enfin la nécessité elle-même les contraint d'agir; et quelquefois, à force de lenteurs et de délais, pour vouloir conserver le repos même sans l'honneur, ils perdent l'un et l'autre. Parmi ceux qui avaient eu l'intention de défendre la république, les uns se désistent par légèreté; les autres sont timides et restent dans l'inaction; ceux-là seuls persia-tent et souffrent tout pour elle, qui sont des hommes tels que votre père, ô Scaurus ! que l'on a vu résister à tous les séditieux, depuis  Gracchus jusqu'à Varius, sans que la violence, ni les menaces, ni les haines aient jamais ébranlé sa constance. Tel était aussi l'oncle de votre mère, ce Q. Métellus, qui nota Saturninus, homme accrédité dans le parti-populaire; qui, malgré les clameurs de la multitude soulevée, empêcha un faux Gracchus de s'inscrire parmi les citoyens, et, refusant loi seul de prêter serment à une loi qu'il avait jugée illégale, aima mieux renoncer à sa patrie qu'à ses principes. Et pour ne pas rappeler ces exemples anciens, dont le nombre répond à la gloire de notre empire; pour ne citer aucun de ceux qui vivent encore, tel nous avons connu Q. Catulus, également insensible à la crainte et à l'espérance, et que jamais les dangers rassemblés sur sa tête, ni les illusions de l'ambition, n'ont pu détourner de la route du devoir.

XLVIII. Ο vous qui cherches l'estimé, l'honneur et la gloire, imitez ces grands exemples ! Ce sont là des actions généreuses, héroïques, 84  immortelles ; des actions que la renommée publie, que les annales consacrent, que la postérité transmet à tous les âges. Il vous en coûtera des efforts, je ne le nie pas ; il faudra braver de grands dangers, je l'avoue. Rien de plus vrai que cette pensée du poète : « Mille pièges sont tendus aux hommes vertueux ; mais, continue-t-il, c'est vous aveugler vous-même que de revendiquer un bien qui excite tant de jaloux, et qui excite tant de vœux, si vous n'apportez ni longs travaux ni pénibles efforts. » Le même poète a dit ailleurs un mot trop accueilli des méchants : « Qu'ils haïssent, pourvu qu'ils craignent. » Mais combien peuvent être utiles à la jeunesse les leçons que vous venez d'entendre! Cependant l'administration était plus dangereuse dans ces temps où les désirs de la multitude et les intérêts du peuple ne s'accordaient pas avec le bien de la république. Par exemple, la loi du scrutin était proposée par L. Cassius. Le peuple y croyait sa liberté intéressée. Les chefs de l'État repoussaient cette loi ; ils redoutaient, pour l'existence des grands, l'emportement de la multitude et la licence enhardie par le secret. Tib. Grac-chus proposait la loi agraire. Cette loi était agréable au peuple; elle semblait assurer un sort aux indigents. Les grands s'y opposaient, parce qu'ils y voyaient une source éternelle de discordes ; ils pensaient d'ailleurs que chasser les riches de leurs possessions anciennes, c'était dépouilla la république de ses défenseurs. C. Gracchus voulait porter une loi pour la distribution du blé. Le peuple la recevait avec joie; des aliments lui étaient fournis en abondance sans aucun travail. Les gens de bien la rejetaient, parce qu'elle leur semblait à la fois épuiser le trésor et inspirer au peuple le goût de l'oisiveté.

XLIX. Je pourrais citer, même de nos jours, plusieurs occasions où les désirs du peuple ne s'accordaient pas avec les vues des chefs de l'État-Maintenant il n'existe plus aucune cause de division. Le peuple ne demande rien; il ne désire aucune innovation. Content de son repos, il volt avec plaisir les honnêtes gens considérés, et la république jouissant de toute sa gloire. Aussi les factieux, ne pouvant plus soulever le peuple romain par l'appât des largesse, parée que lia multitude, fatiguée des séditions et des discordes., paraît préférer le repos, ont pris le parti de soudoyer des assemblées. Ils ne cherchent pas à dire et à proposer des choses qui plaisent à ceux qui les entendent ; mais, grâce à leur argent, ils réussissent à faire croire que tout ce qu'ils disent est écouté volontiers. Pensez-vous que les Grecques, que Saturninus, qu'aucun de ces anciens magistrats populaires eussent dans les assemblées des hommes à leurs gages? Non ; ils ne stipendiaient personne, et le seul espoir des avantages que promettaient leurs lois excitait la multitude. Aussi ces hommes populaires n'avaient pas, il est vrai, l'approbation de la plus saine partie de» citoyens ; mais ils avaient celle du peuple ,et ce peuple leur prodiguait des hommages de toute espèce. On leur applaudissait au théâtre ; ce qu'ils sollicitaient, ils l'obtenaient par les suffrages. Leur nom, leurs discours, leurs traits, leur démarche,, tout chez eux était en possession de plaire. Ceux qui leur étaient opposés passaient pour des hommes solides et doués d'un grand caractère ; mais s'ils avaient de l'influence dans le sénat, s'ils avaient un grand 85 ascendant sur les honnêtes gens, ils n'étaient pas agréables à la multitude. Souvent les suffrages contrariaient leur volonté, et si quelquefois il leur arrivait d'être applaudis, ils craignaient d'avoir commis quelque faute. Toutefois., dans les occasions importantes, ce même peuple déférait à l'autorité de leurs avis.

L. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, tous, excepté quelques hommes soudoyés, tous ont une même façon de penser sur tes affaires publiques. Les assemblées, les comices, les spectacles sont les lieux où l'opinion et la volonté du peuple romain se manifestent avec le plus d'évidence. Or, dans ces années dernières, quelle assemblée, je parte des assemblées véritables et non de ces attroupements mercenaires, quelle assemblée, dis-je, n'a pas prouvé cet accord et cette unanimité du peuple romain ? Plusieurs furent convoquées à mon sujet par un infâme gladiateur. Nul citoyen honnête et vertueux ne s'y trouvait ; nul homme de bien ne pouvait soutenir son aspect odieux, ni entendre ses cris forcenés. De telles assemblées étaient nécessairement turbulentes. Le consul P. Lentulus en convoqua une dont j'étais aussi l'objet. Le peuple romain s'y porta en foule ; tous les ordres et l'Italie entière s'y rendirent. Il plaida ma cause avec une éloquence admirable : tel était le silence, telle était l'approbation de tous les auditeurs, qu'il semblait que jamais rien d'aussi populaire n'avait frappé les oreilles du peuple romain. Pompée, qu'il fit paraître à la tribune, conseilla mon rappel; il le demanda même comme une grâce; et son discours fut imposant et agréable au peuple. J'ose dire que jamais son avis n'eut plus d'autorité, ni son éloquence plus de charmes. Avec quel silence forent écoutés les autres chefs de l'État! Je ne les cite point ici : n'en pas dire assez sur chacun, ce serait m'exposer au reproche d'ingratitude; et si je disais tout ce qu'il faut dire, mon discours ne finirait pas. Voyons à présent quelle fut la harangue que mon ennemi prononça contre moi au Champ de Mars, devant le véritable peuple romain. Par qui fut-elle approuvée? ou plutôt tout le monde ne regardait-il pas comme le comble de l'infamie, je ne dirai point qu'il parlât, mais qu'il vécut, mais qu'il respirât? Oui, tous pensaient que sa voix était un opprobre pour la république, et que l'entendre c'était se rendre coupable.

LI. Venio ad comitia, sive magistratuum placet sive legum. Leges videmus saepe ferri multas. Omitto eas quae feruntur ita vix ut quini, et ii ex aliena tribu, qui suffragium ferant reperiantur. De me, quem tyrannum atque ereptorem libertatis esse dicebat illa ruina rei publicae, dicit se legem tulisse. Quis est qui se, cum contra me ferebatur, inisse suffragium confiteatur? Cum autem de me eodem ex senatus consulto comitiis centuriatis ferebatur, quis est qui non profiteatur se adfuisse et suffragium de salute mea tulisse? Vtra igitur causa popularis debet videri: in qua omnes honestates civitatis, omnes aetates, omnes ordines una consentiunt, an in qua furiae concitatae tamquam ad funus rei publicae convolant? An sicubi aderit Gellius, homo et fratre indignus, viro clarissimo atque optimo consule, et ordine equestri, cuius ille ordinis nomen retinet, ornamenta confecit, id erit populare? 'est enim homo iste populo Romano deditus.' nihil vidi magis; qui, cum eius adulescentia in amplissimis honoribus summi viri, L. Philippi vitrici, florere potuisset, usque eo non fuit popularis ut bona solus comesset; deinde ex impuro adulescente et petulante, postea quam rem paternam ab idiotarum divitiis ad philosophorum reculam perduxit, Graeculum se atque otiosum putari voluit, studio litterarum se subito dedidit. Nihil sane <Actaei> iuvabant anagnostae, libelli pro vino etiam saepe oppignerabantur; manebat insaturabile abdomen, copiae deficiebant. Itaque semper versabatur in spe rerum novarum, otio et tranquillitate rei publicae consenescebat.

LII. Ecquae seditio umquam fuit in qua non ille princeps? Ecqui seditiosus cui ille non familiaris? Ecquae turbulenta contio cuius ille non concitator? Cui bene dixit umquam bono? Bene dixit? Immo quem fortem et bonum civem non petulantissime est insectatus? qui, ut credo, non libidinis causa, sed ut plebicola videretur, libertinam duxit uxorem. Is de me suffragium tulit, is adfuit, is interfuit epulis et gratulationibus parricidarum; in quo tamen est me ultus, cum illo ore inimicos est meos saviatus. Qui quasi mea culpa bona perdiderit, ita ob eam ipsam causam est mihi inimicus, quia nihil habet. Vtrum ego tibi patrimonium eripui, Gelli, an tu comedisti? quid? Tu meo periculo, gurges ac vorago patrimoni, helluabare, ut, si ego consul rem publicam contra te et gregalis tuos defendissem, in civitate esse me nolles? Te nemo tuorum videre vult, omnes aditum, sermonem, congressum tuum fugiunt: te sororis filius Postumius, adulescens gravis, senili iudicio, notavit, cum in magno numero tutorem liberis non instituit. Sed elatus odio et meo et rei publicae nomine, quorum ille utri sit inimicior nescio, plura dixi quam dicendum fuit in furiosissimum atque egentissimum ganeonem. Illuc revertor: contra me cum sit actum, capta urbe atque oppressa, Gellium, Firmidium, Titium, eiusdem modi furias illis mercennariis gregibus duces et auctores fuisse, cum ipse lator nihil ab horum turpitudine, audacia, sordibus abhorreret. At cum de dignitate mea ferebatur, nemo sibi nec valetudinis excusationem nec senectutis satis iustam putavit; nemo fuit qui se non rem publicam mecum simul revocare in suas sedis arbitraretur.

LIII. Videamus nunc comitia magistratuum. Fuit conlegium nuper tribunicium, in quo tres minime, vehementer duo populares existimabantur. Ex iis qui populares non habebantur, quibus in illo genere conductarum contionum consistendi potestas non erat, duo a populo Romano praetores video esse factos; et, quantum sermonibus vulgi et suffragiis intellegere potui, prae se populus Romanus ferebat sibi illum in tribunatu Cn. Domiti animum constantem et egregium et Q. Anchari fidem ac fortitudinem, etiam si nihil agere potuissent, tamen voluntate ipsa gratum fuisse. Iam de C. Fannio quae sit existimatio videmus: quod iudicium populi Romani in honoribus eius futurum sit, nemini dubium esse debet. Quid? Populares illi duo quid egerunt? Alter, qui tamen se continuerat, tulerat nihil, senserat tantum de re publica aliud atque homines exspectabant, vir et bonus et innocens et bonis viris semper probatus, quod parum videlicet intellexit in tribunatu quid vero populo probaretur, et quod illum esse populum Romanum qui in contione erat arbitrabatur, non tenuit eum locum in quem, nisi popularis esse voluisset, facillime pervenisset. Alter, qui ita se in populari ratione iactarat ut auspicia, legem Aeliam, senatus auctoritatem, consulem, conlegas, bonorum iudicium nihili putaret, aedilitatem petivit cum bonis viris et hominibus primis sed non praestantissimis opibus et gratia: tribum suam non tulit, Palatinam denique, per quam omnes illae pestes vexare rem publicam dicebantur, perdidit, nec quicquam illis comitiis quod boni viri vellent nisi repulsam tulit. Videtis igitur populum ipsum, ut ita dicam, iam non esse popularem, qui ita vehementer eos qui populares habentur respuat, eos autem qui ei generi adversantur honore dignissimos iudicet.

LIV. Veniamus ad ludos; facit enim, iudices, vester iste in me animorum oculorumque coniectus ut mihi iam licere putem remissiore uti genere dicendi. Comitiorum et contionum significationes sunt interdum verae, sunt non numquam vitiatae atque corruptae; theatrales gladiatoriique consessus dicuntur omnino solere levitate non nullorum emptos plausus exilis et raros excitare; ac tamen facile est, cum id fit, quem ad modum et a quibus fiat, et quid integra multitudo faciat videre. Quid ego nunc dicam quibus viris aut cui generi civium maxime plaudatur? Neminem vestrum fallit. Sit hoc sane leve, quod non ita est, quoniam optimo cuique impertitur; sed, si est leve, homini gravi leve est, ei vero qui pendet rebus levissimis, qui rumore et, ut ipsi loquuntur, favore populi tenetur et ducitur, plausum immortalitatem, sibilum mortem videri necesse est. Ex te igitur, Scaure, potissimum quaero, qui ludos apparatissimos magnificentissimosque fecisti, ecquis istorum popularium tuos ludos aspexerit, ecquis se theatro populoque Romano commiserit. Ipse ille maxime ludius, non solum spectator sed actor et acroama, qui omnia sororis embolia novit, qui in coetum mulierum pro psaltria adducitur, nec tuos ludos aspexit in illo ardenti tribunatu suo nec ullos alios nisi eos a quibus vix vivus effugit. Semel, inquam, se ludis homo popularis commisit omnino, cum in templo virtutis honos habitus esset virtuti, Gaique Mari, conservatoris huius imperi, monumentum municipi eius et rei publicae defensori sedem ad salutem praebuisset.

LV. Quo quidem tempore quid populus Romanus sentire se ostenderet utroque in genere declaratum est: primum cum audito senatus consulto rei ipsi atque absenti senatui plausus est ab universis datus, deinde cum senatoribus singulis spectatum e senatu redeuntibus: cum vero ipse qui ludos faciebat consul adsedit, stantes ei manibus passis gratias agentes et lacrimantes gaudio suam erga me benivolentiam ac misericordiam declararunt. At cum ille furibundus incitata illa sua vaecordi mente venisset, vix se populus Romanus tenuit, vix homines odium suum a corpore eius impuro atque infando represserunt; voces quidem et palmarum intentus et maledictorum clamorem omnes profuderunt. Sed quid ego populi Romani animum virtutemque commemoro, libertatem iam ex diuturna servitute dispicientis, in eo homine cui tum petenti iam aedilitatem ne histriones quidem coram sedenti pepercerunt? Nam cum ageretur togata 'simulans,' ut opinor, caterva tota clarissima concentione in ore impuri hominis imminens contionata est: “huic, Tite, tua post principia atque exitus vitiosae vitae—! ” Sedebat exanimatus, et is qui antea cantorum convicio contiones celebrare suas solebat cantorum ipsorum vocibus eiciebatur. Et quoniam facta mentio est ludorum, ne illud quidem praetermittam, in magna varietate sententiarum numquam ullum fuisse locum, in quo aliquid a poeta dictum cadere in tempus nostrum videretur, quod aut populum universum fugeret aut non exprimeret ipse actor. Et quaeso hoc loco, iudices, ne qua levitate me ductum ad insolitum genus dicendi labi putetis, si de poetis, de histrionibus, de ludis in iudicio loquar.

 

LI Je passe aux comices, soit pour les magistrats , soit pour les lois. Je ne dis rien de ceux où chaque tribu est représentée par cinq hommes, qui même ne lui appartiennent pas. Ce furieux prétend avoir porté une loi contre moi, qu'il sommait le tyran et l'oppresseur de la liberté. Est-il un citoyen qui confesse avoir donné son suffrage pour cette loi? Mais si nous parlons de celle qui, d'après le décret du sénat, fut portée en ma faveur dans les comices par centuries, quel homme ne se fait pas honneur d'avoir assisté à l'assemblée et opiné pour mon rappel ? Laquelle donc de ces deux causes est populaire, de celle où tout ce qu'il y a d'honnête dans l'État, où tous les âges, tous les ordres montrent le plus parfait accord, et de celle où les furies déchaînées se rassemblent pour donner la mort à la république ? Une cause sera-t-elle populaire dès qu'elle aura pour appui un Gellius, qui déshonore 86 également et son frère, illustre et vertueux consul, et l'ordre équestre, dont il conserve encore le titre, quoiqu'il s'en soit dégradé lui-même par ses dissipations? Voilà sans doute un ami du peuple : je n'en ai point vu de plus zélé. Les honneurs de L. Philippus, son beau-père, auraient pu répandre quelque gloire sur sa jeunesse ; mais alors il était si loin d'être populaire qu'il a mangé tout son bien sans en faire part à. qui que ce soit. Après s'être ruiné par les excès d'une honteuse débauche, il a Voulu passer pour un savant, pour un philosophe spéculatif ; il s'est jeté brusquement dans l'étude des lettres. Impuissante ressource! Ses lecteurs, ses livres même étaient souvent mis en gage pour avoir du vin. Il lui restait un estomac insatiable, et l'argent lui manquait : aussi était-il toujours dans l'attente d'une révolution; le repos et la tranquillité de Rome étaient un supplice pour lui.

LII. Est-il une sédition dont il n'ait été le chef, un seul factieux dont il n'ait été l'ami intime , une assemblée turbulente qu'il n'ait soulevée ! Quel homme de bien a-t-il respecté dans ses discours? oui plutôt quel citoyen vertueux n'a-t-il pas outragé avec l'impudence la plus grossière? Sans doute ce n'est point par une folle passion, mais pour se montrer populaire, qu'il a épousé une affranchie. Cet homme a donné son suffrage contre moi ; il a paru dans l'assemblée ; il a été admis aux festins et aux fêtes des parricides. Au surplus, sa bouche m'a vengé par les baisers qu'il a donnés à mes ennemis. Comme s'il avait perdu ses biens par ma faute, il me hait parce qu'il n'a plus rien. Mais, Gellius, est-ce moi qui vous ai ravi votre patrimoine, ou l'avez-vous mangé vous-même? Devais-je donc porter la peine de vos excès honteux, et vouliez-vous m'en punir, en me chassant de Rome, parce que, dans mon consulat, j'ai défendu la république contre vous et vos pareils? Nul de vos parents ne veut vous voir ; tous fuient votre abord, votre entretien, votre société. Le fils de votre sœur, Postumus, qui jeune encore montrait toute la maturité d'un vieillard, vous a flétri en ne vous confiant pas la tutelle de ses fils. Mais je me laisse emporter par la haine que je lui ai vouée en mon nom et au nom de la république, qui ne lui est pas moins odieuse que moi, et c'est parler trop longtemps d'un furieux que la débauche a réduit à la misère; je reviens à mon objet, et je dis que, lorsqu'on agissait contre moi dans Rome asservie et opprimée, Gellius, Firmidius, Titius, monstres de la même espèce, étaient les chefs de ces attroupements mercenaires, et que l'auteur de la loi ne le cédait lui-même à aucun d'eux en infamie et en audace : mais lorsqu'on porta une loi en ma faveur, nul ne se crut dispensé, ni par la maladie, ni par la vieillesse, de paraître à l'assemblée; tous pensaient, en me rappelant à Rome, y rappeler la patrie.

LIII. Voyons à présent les comices pour les élections. Parmi les derniers tribuns, trois passaient pour n'être nullement populaires, et deux pour l'être à l'excès. De ces trois premiers, à qui l'on ne permettait point de paraître dans ces assemblées mercenaires, je vois que deux ont été nommés préteurs ; et, autant que j'en ai pu juger par les discours et les suffrages de la multitude, le peuple romain annonçait hautement que, quoi- 87 que Domitius et Ancharius n'eussent pu rien faire pendant leur tribunat, il leur savait gré de leur Volonté. Nous voyons ce qu'on pense de Fannius : nul doute que le peuple romain ne lui prouve bientôt son estime en relevant aux honneurs. Les deux autres tribuns, ces hommes populaires, qu'ont-ile obtenu? L'un s'était modéré, il n'avait porté aucune loi : honnête homme d'ailleurs, irréprochable, toujours estimé des gens de bien ; seulement il s'était formé sur les affaires publiques une opinion qu'on n'attendait pas de lui; et cependant, pour n'avoir pas su reconnaître dans son tribunat le véritable vœu du peuple, pour avoir cru que ce qui composait l'assemblée était le peuple romain, il s'est vu refuser une dignité qu'il aurait aisément obtenue s'il n'avait cherché à se montrer populaire. L'autre, qui , ne gardant aucune mesure, comptait pour rien les auspices, la loi Élia, l'autorité du sénat, ie consul, ses collègues, L'estime des honnêtes gens» a demandé l'édilité concurremment avec des citoyens vertueux et distingués, mais dont les richesses et le crédit n'étaient pas faits pour effrayer leurs rivaux : il n'a eu pour lui ni sa propre tribu, ni même la tribu Palatine, dont ces factieux «e servaient, dit-on, pour tourmenter le peuple romain ; et ces comices, en le refusant, ont du moins une fois rempli les vœux des gens de bien. Vous voyez donc que le peuple lui-même n'est déjà plus populaire, puisqu'il rejette avec tant de force ceux qui passaient pour l'être, et que ce sont même leurs antagonistes qu'il préfère pour les honneurs.

LIV. Je passe aux jeux ; car vos esprits et vos regards fixés sur moi, Romains, semblent me permettre un ton moins sévère. Aux comices et aux assemblées, les suffrages sont quelquefois l'expression fidèle des sentiments; quelquefois aussi cette expression est altérée et corrompue. On dit qu'il en est de même au théâtre et aux combats de gladiateurs; que souvent des mains payées font entendre quelques applaudissements faibles et peu nombreux. Toutefois il est facile alors de voir comment et par qui se donnent ces applaudissements, et s'ils viennent du public entier. Qu'est-il besoin de vous dire à quels hommes, à quelle sorte de citoyens on applaudit le plus? qui de vous ne l'ignore. Que ce soit une chose frivole, et elle ne l'est ρω, puisqu'on l'accorde aux citoyens les plus respectables; mais enfin si elle est telle, ce n'est que pour un homme solide ; mais pour celui qui se repaît des choses les .plus frivoles, qui ne cherche, qui n'ambitionne que la bruit, et, comme ils le disent eux-mêmes, la faveur du peuple, il faut que les applaudissements soient l'immortalité, et les sifflets, la mort C'est vous, Scaurus, qui avez donné les jeux les plus brillants et les plus magnifiques : dites-nous donc s'il est un seul de ces hommes populaires qui ait assisté à vos jeux; s'il en est un seul qui ait osé paraître au théâtre, et braver le regard du peut pie romain. Ce baladin lui-même, car ce n'est pas no simple spectateur, ce bouffon, cet histrion qui chez sa sœur remplit si bien tous les entractes , lui qu'on introduit dans rassemblée des femmes comme une joueuse d'instruments, il n'a point paru à vos jeux pendant son tribunat incendiaire; il n'en a pas vu d'autres que ceux dont il a eu tant de peine à s'échapper vivant. Oui, 88  une seule fois cet homme populaire a osé se montrer aux jeux ; c'était le jour où, dans le temple de l'Honneur et de la Vertu, on rendît à la vertu l'honneur qu'elle méritait, et où le monument de C. Marins, sauveur de cet empire, vtt dans son enceinte assurer le salut d'un compatriote de Marius, d'un autre défenseur de Rome.

LV. Dans cette occasion, le peuple romain manifesta également et son amour et sa haine. À la nouvelle du sénatus-consulte, l'assemblée entière applaudit à l'auteur du décret et au sénat absent ; les acclamations redoublèrent à l'arrivée de chaque sénateur; et quand le consul lui-même; qui donnait les jeux, eut pris sa place, tous, debout, les mains tendues vers lui, versant des larmes de reconnaissance et de joie, firent éclater leur bienveillance et leur émotion. Mais lorsque ce furieux, troublé, aveuglé par son délire, osa paraître, le peuple romain pot à peine se contenir; peu s'en fallut que la haine publique ne fit justice de cet infâme. De tous côtés, les cris, les menaces, les imprécations s'élevèrent contre lui. Eh! pourquoi parler de la fermeté et du courage du peuple romain, revendiquant à son aspect sa liberté trop longtemps opprimée, lorsque, dans le temps même où il demandait réduite, des comédiens osèrent l'outrager sans garder aucune mesure? On donnait, je crois, une représentation du Dissimulé , le chœur entier, les yeux fixés sur cet homme impur, redoubla les efforts de sa voix à ces mots, Ta détestable vie; et à cet autre endroit, Voilà donc les progrès et la fin d'une vie souillée d'opprobres! Il restait assis, confondu , anéanti ; et lui qui autrefois faisait retentir dans ses assemblées le concert d'une cabale apostée, se voyait chassé du théâtre par le concert unanime des acteurs. Et, puisque je parle des jeux, j'observerai que, de toutes les pensées de la pièce qui pou valent s'appliquer à ma situation , il ne s'en est pas trouvé une seule que le peuple entier n'ait saisie, ou que facteur lui-même n'ait fait sentir. Je vous prie, Romains, de ne pas m'accuser ici de légèretés!, devant les tribunaux, je parle de poètes, d'acteurs et de jeux.

LVI. Non sum tam ignarus, iudices, causarum, non tam insolens in dicendo, ut omni ex genere orationem aucuper et omnis undique flosculos carpam atque delibem. Scio quid gravitas vestra, quid haec advocatio, quid ille conventus, quid dignitas P. Sesti, quid periculi magnitudo, quid aetas, quid honos meus postulet. Sed mihi sumpsi hoc loco doctrinam quandam iuventuti, qui essent optimates. In ea explicanda demonstrandum est non esse popularis omnis eos qui putentur. Id facillime consequar, si universi populi iudicium verum et incorruptum et si intimos sensus civitatis expressero.  Quid fuit illud quod, recenti nuntio de illo senatus consulto quod factum est in templo virtutis ad ludos scaenamque perlato, consessu maximo summus artifex et me hercule semper partium in re publica tam quam in scaena optimarum, flens et recenti laetitia et mixto dolore ac desiderio mei, egit apud populum Romanum multo gravioribus verbis meam causam quam egomet de me agere potuissem? Summi enim poetae ingenium non solum arte sua, sed etiam dolore exprimebat. Qua enim <vi>: “qui rem publicam certo animo adiuverit, statuerit, steterit cum Achivis— ” Vobiscum me stetisse dicebat, vestros ordines demonstrabat! revocabatur ab universis— “Re dubia haut dubitarit vitam offerre nec capiti pepercerit. ” Haec quantis ab illo clamoribus agebantur! Cum iam omisso gestu verbis poetae et studio actoris et exspectationi nostrae plauderetur: “su/mmum amicum su/mmo in bello— ” Nam illud ipse actor adiungebat amico animo et fortasse homines propter aliquod desiderium adprobabant: “summo ingenio praeditum.

LVII. Tum illa quanto cum gemitu populi Romani ab eodem paulo post in eadem fabula sunt acta! “O pater— ” me, me ille absentem ut patrem deplorandum putabat, quem Q. Catulus, quem multi alii saepe in senatu patrem patriae nominarant. Quanto cum fletu de illis nostris incendiis ac ruinis, cum patrem pulsum, patriam adflictam deploraret, domum incensam eversamque, sic egit ut, demonstrata pristina fortuna, cum se convertisset, “Haec omnia vidi inflammari ” fletum etiam inimicis atque invidis excitaret! Pro di immortales! quid? Illa quem ad modum dixit idem! quae mihi quidem ita et acta et scripta videntur esse ut vel a Q. Catulo, si revixisset, praeclare posse dici viderentur; is enim libere reprehendere et accusare populi non numquam temeritatem solebat aut errorem senatus: “O ingratifici Argivi, immunes Graii, immemores benefici! ” Non erat illud quidem verum; non enim ingrati, sed miseri, quibus reddere salutem a quo acceperant non liceret, nec unus in quemquam umquam gratior quam in me universi; sed tamen illud scripsit disertissimus poeta pro me, egit fortissimus actor, non solum optimus, de me, cum omnis ordines demonstraret, senatum, equites Romanos, universum populum Romanum accusaret: “Exsulare si/itis, sistis pelli, pulsum patimini! ” Quae tum significatio fuerit omnium, quae declaratio voluntatis ab universo populo Romano in causa hominis non popularis, equidem audiebam: existimare facilius possunt qui adfuerunt.

LVIII. Et quoniam huc me provexit oratio, histrio casum meum totiens conlacrimavit, cum ita dolenter ageret causam meam ut vox eius illa praeclara lacrimis impediretur; neque poetae, quorum ego semper ingenia dilexi, tempori meo defuerunt; eaque populus Romanus non solum plausu sed etiam gemitu suo comprobavit. Vtrum igitur haec Aesopum potius pro me aut Accium dicere oportuit, si populus Romanus liber esset, an principes civitatis? Nominatim sum appellatus in Bruto: “tu/llius, qui li/bertatem ci/vibus stabili/verat.  ” miliens revocatum est. Parumne videbatur populus Romanus iudicare id a me et a senatu esse constitutum quod perditi cives sublatum per nos criminabantur?

Maximum vero populi Romani iudicium universi consessu gladiatorio declaratum est; erat enim munus Scipionis, dignum et eo ipso et illo Metello cui dabatur. Id autem spectaculi genus erat quod omni frequentia atque omni genere hominum celebratur, quo multitudo maxime delectatur. In hunc consessum P. Sestius tribunus plebis, cum ageret nihil aliud in eo magistratu nisi meam causam, venit et se populo dedit non plausus cupiditate, sed ut ipsi inimici nostri voluntatem universi populi viderent: venit, ut scitis, a columna Maenia: tantus est ex omnibus spectaculis usque a Capitolio, tantus ex fori cancellis plausus excitatus, ut numquam maior consensio aut apertior populi Romani universi fuisse ulla in causa diceretur. Vbi erant tum illi contionum moderatores, legum domini, civium expulsores? Aliusne est aliquis improbis civibus peculiaris populus, cui nos offensi invisique fuerimus?

LIX. Equidem existimo nullum tempus esse frequentioris populi quam illud gladiatorium, neque contionis ullius neque vero ullorum comitiorum. Haec igitur innumerabilis hominum multitudo, haec populi Romani tanta significatio sine ulla varietate universi, cum illis ipsis diebus de me actum iri putaretur, quid declaravit nisi optimorum civium salutem et dignitatem populo Romano caram esse universo? At vero ille praetor, qui de me non patris, avi, proavi, maiorum denique suorum omnium, sed Graeculorum instituto contionem interrogare solebat, 'velletne me redire,' et, cum erat reclamatum semivivis mercennariorum vocibus, populum Romanum negare dicebat, is, cum cotidie gladiatores spectaret, numquam est conspectus cum veniret. Emergebat subito, cum sub tabulas subrepserat, ut “mater, te appello ” dicturus videretur; itaque illa via latebrosior, qua spectatum ille veniebat, Appia iam vocabatur; qui tamen quoquo tempore conspectus erat, non modo gladiatores sed equi ipsi gladiatorum repentinis sibilis extimescebant. Videtisne igitur quantum <intersit> inter populum Romanum et contionem? Dominos contionum omni odio populi notari, quibus autem consistere in operarum contionibus non liceat, eos omni populi Romani significatione decorari?

LX. Tu mihi etiam M. Atilium Regulum commemoras, qui redire ipse Carthaginem sua voluntate ad supplicium quam sine iis captivis a quibus ad senatum missus erat Romae manere maluerit, et mihi negas optandum reditum fuisse per familias comparatas et homines armatos?

Vim scilicet ego desideravi, qui, dum vis fuit, nihil egi, et quem, si vis non fuisset, nulla res labefactare potuisset. Hunc ego reditum repudiarem, qui ita florens fuit ut verear ne quis me studio gloriae putet idcirco exisse ut ita redirem? quem enim umquam senatus civem nisi me nationibus exteris commendavit? Cuius umquam propter salutem nisi meam senatus publice sociis populi Romani gratias egit? De me uno patres conscripti decreverunt ut, qui provincias cum imperio obtinerent, qui quaestores legatique essent, salutem et vitam custodirent: in una mea causa post Romam conditam factum est ut litteris consularibus ex senatus consulto cuncta ex Italia omnes qui rem publicam salvam vellent convocarentur. Quod numquam senatus in universae rei publicae periculo decrevit, id in unius mea salute conservanda decernendum putavit. Quem curia magis requisivit, quem forum luxit? quem aeque ipsa tribunalia desideraverunt? Omnia discessu meo deserta, horrida, muta, plena luctus et maeroris fuerunt. Quis est Italiae locus in quo non fixum sit in publicis monumentis studium salutis meae, testimonium dignitatis?

 

LVI. Je ne suis pas assez étranger aux usages du barreau pour chercher à faire entrer dans mon discours tout ce qui peut amuser mes auditeurs; je sais ce que je dois à la majesté de ce tribunal, à la fonction que je remplis, à cette assemblée; je sais ce qu'exigent de moi le caractère de Sextius, la grandeur du péril, mon âge et mon rang. Mais j'ai entrepris ici d'expliquer à là jeunesse ce que sont les honnêtes gens ; il m'est donc nécessaire de prouver que ceux que l'on croit populaires ne le sont pas tous. Le moyen le plus simple est de faire connaître, par un exempte sensible, le vrai jugement du peuple entier, et les sentiments intimes des citoyens. Voyons ce qui se passa lorsque le sénatus-consulte porté dans le temple de la Vertu fut annoncé aux jeux et au théâtre. En présence d'une foule innombrable, cet acteur sublime, qui n'a pas moins de noblesse et de dignité dans ses opinions politiques que dans les rôles qu'il joue sur la scène, pleurant de joie à cette nouvelle, et pénétré de la douleur de mon absence, plaida ma cause avec beaucoup plus dé force que je n'aurais pu la défendre moi-même. Ce n'était pas seulement un acteur qui rendait la pensée d'un grand poète, c'était un ami qui exprimait sa propre douleur. Un héros, le sauveur, l'appui de la patrie toujours fidèle aux Grecs. Ces Grecs ; c'était vous, à qui il disait que j'avais toujours été fidèle ; ses regards se tournaient de votre côté. L'assemblée entière lui faisait répéter ces mots : Dans les dangers il n'a pas craint d'offrir sa vie, il n'a point ménagé ses jours. Eh! quelles acclamations lorsqu'on parut ensuite oublier le geste de l'acteur pour applaudir aux paroles du poète, au zèle d'Ésopus, à l'espoir de mon retour ! incomparable ami! génie admirable au milieu de nos périls! Son amitié ajoutait ces derniers mots, qui ne sont pas dans le poète: et peut-être le regret de mon absence les faisait approuver aux spectateurs.

LVII. Quels furent les gémissements du peuple romain quand l'acteur, un moment après , fit entendre ces autres mots de la même pièce : Ο mon père ! C'était moi qu'il croyait devoir pleurer comme un père, moi que Catutus et tant d'antres avaient souvent nommé, dans le sénat, Père de la patrie. Combien il répandit de larmes lorsque, déplorant l'exil d'un père, la ruine de sa patrie, son palais embrasé et renversé de fend en comble, il s'attendrissait sur mes propres malheurs! Au moment où, après avoir tracé le tableau de son ancienne fortune, il se retourna en décriant , La flamme a tout détruit! son jeu fut si pathétique qu'il arracha des pleurs même à mes ennemis et à mes envieux. Dieux immortels ! avec quel accent il prononça ces autres paroles, qui ne paraîtraient point déplacées dans la bouche de Catulus lui-même, s'il pouvait revenir à la vie; car ce grand citoyen osait censurer librement la légèreté du peuple et l'erreur du sénat... Trop ingrats Argiens! peuple léger, mobile, qui perds le souvenir des bienfaits. Ce reproche n'était pas juste. Ils n'étaient pas ingrats, ils étaient malheureux de ne pouvoir sauver un homme qui les avait sauvés ; et nul ne trouva plus de reconnaissance dans un particulier que moi dans tout un peuple. Cependant les paroles du poète semblaient avoir été écrites pour moi, et l'acteur, non moins admirable par son courage que par son talent, me désignait, lorsque ses yeux se portaient Sur toute l'assemblée, et accusaient le sénat, les chevaliers romains et le peuple tout entier..... Vous permettes qu'il vive dans l'exil! vous avez souffert qu'on le bannit, et vous ne le rappelez pas! On m'a redit avec quelle expression et quelle énergie le peuple romain manifesta sa volonté dans la cause d'un homme qui n'était pas populaire; mais ceux qui furent présents peuvent en juger encore mieux.

LVIII. Oui, dans tous ces endroits l'acteur pleura sur mon sort; et lorsqu'il plaidait ma cause avec tant de sensibilité, sa voix, et si belle et si touchante, était étouffée par ses sanglots. Les poètes, dont le génie a toujours fait mes délices, fournissaient des applications sans nombre, et te peuple les approuvait par ses acclamations, et même par ses gémissements. Si ce peuple avait été libre, était-ce à l'acteur, était-ce au poète, ou bien aux chefs dé l'État à dire ces choses pour moi? Mon nom a été prononcé dans BRUTUS: Tullius, qui avait fondé la liberté de Rome. On fit répéter cet endroit mille et mille fois. N'était-ce pas juger du la manière la plus signalée que le sénat et moi nous avions affermi ce que des 90 hommes pervers nous accusaient d'avoir renversé?

Mais ce fut surtout aux combats des gladiateurs que l'assemblée entière exprima le jugement du peuple romain. Ces combats étaient donnés par Scipion, en l'honneur de Q. Métellus, et ils étaient dignes de ces deux grands citoyens. De tous les genres de spectacles, c'est celui où le peuple se porte avec le plus d'ardeur, c'est celui qui attire le plus la multitude. P. Sextius, qui pendant son tribunat s'occupait uniquement de ma cause, s'y rendi.t II se montra au peuple, non par le désir des applaudissements, mais pour faire connaître à nos ennemis eux-mêmes quelle était la volonté de tous les citoyens rassemblés. Vous savez qu'il se plaça auprès de la colonne Ménia. De tous les endroits où Ton pouvait jouir du spectacle jusqu'au Capitole, de toutes les barrières du forum, il s'éleva des applaudissements si universels que jamais l'unanimité du peuple romain tout entier ne fut plus grande et plus manifeste. Où étaient alors ces tyrans des assemblées, ces maîtres des lois, ces persécuteurs des citoyens? Est-il donc pour les hommes pervers un peuple particulier à qui nous fussions odieux?

LIX. Certes, dans aucune assemblée, dans aucune élection, la foule n'est plus nombreuse que pour les combats des gladiateurs. Ainsi cette multitude innombrable, ces acclamations unanimes au moment où l'on croyait qu'on allait s'occuper de ma cause, ont attesté solennellement que le salut et l'honneur des gens de bien sont chers à l'universalité du peuple romain. Quant à cet autre tribun qui, méprisant l'exemple de son père, de son aïeul, de tous ses ancêtres enfin,  interrogeait ses mercenaires comme fait un maître dans son école, qui leur demandait s'il voulait mon retour, et donnait comme la voix du peuple romain les cris à demi formés de quelques hommes à ses gages, il venait aussi tous les jours à ce spectacle; mais on ne le vit jamais arriver. Il se glissait sous les planches, et sortait tout à coup, ainsi que Polydore lorsqu'il s'écrie : Ma mère, écoutez-moi! Aussi le passage ténébreux par lequel il venait au spectacle était déjà nommé la voie Appia. Mais toutes les fois qu'on pouvait apercevoir le tribun, les buées et les sifflements étaient si affreux, que les gladiateurs et leurs chevaux même en étaient effrayés. Voyez-vous quelle différence entre les véritables citoyens et cette misérable populace? Les chefs de ces attroupements sont des objets d'horreur pour le peuple, et les magistrats à qui l'on ne permet pas de paraître dans ces assemblées mercenaires reçoivent tous les hommages du peuple romain.

LX. Et vous osez nous citer Régulus, qui aima mieux retourner vers les bourreaux de Carthage, que de rester à Rome sans les prisonniers qui l'avaient député vers le sénat! Vous dites que je n'aurais pas dû vouloir être rétabli par des esclaves achetés, et par des hommes armés!

Quoi donc ! ai-je désiré la violence, moi qui n'ai rien fait tant que la violence a régné dans Rome, moi qui n'aurais pu recevoir aucune atteinte, si la violence n'eût pas étouffé les lois? J'aurais refusé un retour si brillant, qu'on soupçonnera peut-être que le désir de la gloire m'a fiait sortir de Rome, afin d'y rentrer avec tant d'éclat ! En effet, quel autre citoyen le sénat a-t-il recommandé aux nations étrangères? Pour 91 quel autre le sénat a-t-il décerné des actions de grâces aux alliés du peuple romain? Les sénateurs ont ordonné pour mol seul que les commandants des provinces, que les questeurs et les lieutenants veilleraient à la sûreté de mes jours. Depuis la naissance de Rome, ma cause est la seule ou l'on ait vu tous ceux qui voulaient le salut de la république, convoqués de toutes les parties de l'Italie par des lettres consulaires écrites au nom du sénat. Ce qui ne fut jamais ordonné dans les dangers communs de toute la république, le sénat a cru le devoir faire pour ma seule conservation. Quel autre a été plus redemandé par cet auguste corps, autant pleuré par le forum, autant regretté par les tribunaux eux-mêmes? Oui, tout, à mon départ, fut désert, sombre, muet, plongé dans la tristesse et le deuil. Est il un lieu dans l'Italie où les monuments publics n'attestent à jamais le zèle qui éclata pour moi, et les hommages qui me furent rendus?

LXI. Nam quid ego illa de me divina senatus consulta commemorem? Vel quod in templo Iovis optimi maximi factum est, cum vir is qui tripertitas orbis terrarum oras atque regiones tribus triumphis adiunctas huic imperio notavit, de scripto sententia dicta, mihi uni testimonium patriae conservatae dedit; cuius sententiam ita frequentissimus senatus secutus est ut unus dissentiret hostis, idque ipsum tabulis publicis mandaretur ad memoriam posteri temporis sempiternam: vel quod est postridie decretum in curia populi ipsius Romani, et eorum qui ex municipiis convenerant admonitu, ne quis de caelo servaret, ne quis moram ullam adferret; si quis aliter fecisset, eum plane eversorem rei publicae fore idque senatum gravissime laturum, et ut statim de eius facto referretur. Qua gravitate sua cum frequens senatus non nullorum scelus audaciamque tardasset, tamen illud addidit, ut, si diebus quinque quibus agi de me potuisset non esset actum, redirem in patriam dignitate omni reciperata.

LXII. Decrevit eodem tempore senatus ut iis qui ex tota Italia salutis meae causa convenerant agerentur gratiae, atque ut idem ad res redeuntes ut venirent rogarentur. Haec erat studiorum in mea salute contentio ut ii qui a senatu de me rogabantur eidem senatui pro me supplicarent. Atque ita in his rebus unus est solus inventus qui ab hac tam impensa voluntate bonorum palam dissideret, ut etiam Q. Metellus consul, qui mihi vel maxime ex magnis contentionibus rei publicae fuisset inimicus, de mea salute rettulerit: qui excitatus cum summa auctoritate P. Servili <tum incredibili> quadam gravitate dicendi, cum ille omnis prope ab inferis evocasset Metellos et ad illius generis, quod sibi cum eo commune esset, dignitatem propinqui sui mentem a Clodianis latrociniis reflexisset, cumque eum ad domestici exempli memoriam et ad Numidici illius Metelli casum vel gloriosum vel gravem convertisset, conlacrimavit vir egregius ac vere Metellus totumque se P. Servilio dicenti etiam tum tradidit, nec illam divinam gravitatem plenam antiquitatis diutius homo eiusdem sanguinis potuit sustinere et mecum absens beneficio suo rediit in gratiam. Quod certe, si est aliqui sensus in morte praeclarorum virorum, cum omnibus Metellis tum vero uni viro fortissimo et praestantissimo civi gratissimum, fratri suo, fecit, socio laborum, periculorum, consiliorum meorum.

LXIII. Reditus vero meus qui fuerit quis ignorat? quem ad modum mihi advenienti tamquam totius Italiae atque ipsius patriae dextram porrexerint Brundisini, cum ipsis Nonis Sextilibus idem dies adventus mei fuisset reditusque natalis, idem carissimae filiae, quam ex gravissimo tum primum desiderio luctuque conspexi, idem etiam ipsius coloniae Brundisinae, idem salutis, cumque me domus eadem optimorum et doctissimorum virorum, <M.> Laeni Flacci et patris et fratris eius, laetissima accepisset, quae proximo anno maerens receperat et suo praesidio periculoque defenderat. Cunctae itinere toto urbes Italiae festos dies agere adventus mei videbantur, viae multitudine legatorum undique missorum celebrabantur, ad urbem accessus incredibili hominum multitudine et gratulatione florebat, iter a porta, in Capitolium adscensus, domum reditus erat eius modi ut summa in laetitia illud dolerem, civitatem tam gratam tam miseram atque oppressam fuisse.

Habes igitur quod ex me quaesisti, qui essent optimates. Non est 'natio,' ut dixisti; quod ego verbum agnovi; est enim illius a quo uno maxime P. Sestius se oppugnari videt, hominis eius qui hanc 'nationem' deleri et concidi cupivit, qui C. Caesarem, mitem hominem et a caede abhorrentem, saepe increpuit, saepe accusavit, cum adfirmaret illum numquam, dum haec natio viveret, sine cura futurum. Nihil profecit de universis: de me agere non destitit; me oppugnavit, primum per indicem Vettium, quem in contione de me et de clarissimis viris interrogavit,—in quo tamen eos civis coniunxit eodem periculo et crimine, ut a me inierit gratiam quod me cum amplissimis et fortissimis viris congregavit.

LXIV. Sed postea mihi nullo meo merito, . Nisi quod bonis placere cupiebam, omnis est insidias sceleratissime machinatus. Ille ad eos a quibus audiebatur cotidie aliquid de <me> ficti adferebat; ille hominem mihi amicissimum, Cn. Pompeium, monebat ut meam domum metueret atque a me ipso caveret; ille se sic cum inimico meo copularat ut illum meae proscriptionis, quam adiuvabat, Sex. Clodius, homo iis dignissimus quibuscum vivit, tabulam esse, se scriptorem esse diceret; ille unus ordinis nostri discessu meo, luctu vestro palam exsultavit. De quo ego, cum cotidie rueret, verbum feci, iudices, numquam; neque putavi, cum omnibus machinis ac tormentis, vi, exercitu, copiis oppugnarer, de uno sagittario me queri convenire. Acta mea sibi ait displicere. Quis nescit? qui legem meam contemnat, quae dilucide vetat gladiatores biennio quo quis petierit aut petiturus sit dare.

In quo eius temeritatem satis mirari, iudices, non queo. Facit apertissime contra legem; facit is qui neque elabi ex iudicio iucunditate sua neque emitti gratia potest, neque opibus et potentia leges ac iudicia perfringere. Quae res hominem impellit ut sit tam intemperans iste nimia gloriae cupiditate? Familiam gladiatoriam, credo, nactus est speciosam, nobilem, gloriosam; norat studia populi, videbat clamores et concursus futuros. Hac exspectatione elatus homo flagrans cupiditate gloriae tenere se non potuit quin eos gladiatores induceret, quorum esset ipse pulcherrimus. Si ob <eam> causam peccaret, pro recenti populi Romani in se beneficio populari studio elatus, tamen ignosceret nemo: cum vero ne de venalibus quidem homines electos, sed ex ergastulis emptos nominibus gladiatoriis ornarit, et sortito alios Samnitis alios provocatores fecerit, tanta licentia, tanta legum contemptio nonne quem habitura sit exitum pertimescit?

Sed habet defensiones duas: primum 'do,' inquit, 'bestiarios: lex scripta de gladiatoribus.' Festive! accipite aliquid etiam acutius. Dicet se non gladiatores, sed unum gladiatorem dare et totam aedilitatem in munus hoc transtulisse. Praeclara aedilitas! unus leo, ducenti bestiarii. Verum utatur hac defensione: cupio eum suae causae confidere; solet enim tribunos plebis appellare et vi iudicium disturbare, cum diffidit. Quem non tam admiror, quod meam legem contemnit hominis inimici, quam quod sic statuit, omnino consularem legem nullam putare. Caeciliam Didiam, Liciniam Iuniam contempsit. Etiamne eius quem sua lege et suo beneficio ornatum, munitum, armatum solet gloriari, C. Caesaris, legem de pecuniis repetundis non putat esse legem? Et aiunt alios esse qui acta Caesaris rescindant, cum haec optima lex et ab illo socero eius et ab hoc adsecula neglegatur!

Et cohortari ausus est accusator in hac causa vos, iudices, ut aliquando essetis severi, aliquando medicinam adhiberetis rei publicae. Non ea est medicina, cum sanae parti corporis scalpellum adhibetur atque integrae, carnificina est ista et crudelitas: ei medentur rei publicae qui exsecant pestem aliquam tamquam strumam civitatis.

LXV. Sed ut extremum habeat aliquid oratio mea, et ut ego ante dicendi finem faciam quam vos me tam attente audiendi, concludam illud de optimatibus eorumque principibus ac rei publicae defensoribus, vosque, adulescentes, et qui nobiles estis, ad maiorum vestrorum imitationem excitabo, et qui ingenio ac virtute nobilitatem potestis consequi, ad eam rationem in qua multi homines novi et honore et gloria floruerunt cohortabor. Haec est una via, mihi credite, et laudis et dignitatis et honoris, a bonis viris sapientibus et bene natura constitutis laudari et diligi; nosse discriptionem civitatis a maioribus nostris sapientissime constitutam; qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret. Senatum rei publicae custodem, praesidem, propugnatorem conlocaverunt; huius ordinis auctoritate uti magistratus et quasi ministros gravissimi consili esse voluerunt; senatum autem ipsum proximorum ordinum splendorem confirmare, plebis libertatem et commoda tueri atque augere voluerunt.

LXI. Parlerai-je de ces admirables sénatus-consultes portés en ma faveur, l'un dans le temple du meilleur et du plus grand des dieux, lorsque, dans un discours qu'il avait écrit, le héros qui par trois triomphes a signalé la conquête des trois parties du monde, me déféra le titre de sauveur de la patrie? Le sénat tout entier adopta son avis ; un seul le rejeta, et c'était mon ennemi. Cet avis fut Inscrit dans les registres publics, pour être transmis & toute la suite des siècles. L'autre décret porté dans le sénat, sur la demande du peuple lui-même et de tous ceux qui étaient accourus des villes municipales, défendait que personne 91 ne prit les auspices pendant l'assemblée et n'apportât d'obstacle à la loi, déclarant que si quelqu'un osait le faire, il serait ennemi de la république, que le sénat s'en tiendrait très-offensé, et délibérerait sans délai sur sa conduite. Quoique le sénat eût imposé par cette vigueur à l'audace de quelques scélérats, il crut devoir ajouter encore que, si mon rappel n'était point décidé an bout de cinq jours, je rentrerais dans ma patrie en recouvrant tous mes droits.

LXII. II ordonna en même temps que des actions de grâces seraient rendues à ceux qui s'étaient rassemblés de toute l'Italie pour ma cause, et qu'ils seraient priés de revenir quand on s'occuperait du même objet. Telle était l'ardeur et le zèle qui éclataient en ma faveur, que ceux que le sénat sollicitait pour moi adressaient eux-mêmes leurs prières au sénat Un seul, oui, juges, un seul osait résister à cet empressement de tous les bons citoyens. Q. Météllus même, que des intérêts politiques avaient rendu mon ennemi, fit le rapport de ma cause. Il avait été rappelé à lui-même par l'autorité imposante de Servilius : ce vieillard respectable, attestant les mânes de presque tous les Métellus, lui remit sous les yeux la gloire d'une famille qui leur est commune ; il lui inspira de l'horreur pour les brigandages de Clodius; et, réveillant dans son cœur la mémoire d'un exemple domestique, il lui cita le malheur et le courage du célèbre Métellus Numidicus. Le consul, vraiment digne de sa naissance et de son nom, ne put retenir ses larmes : avant que son parent eût cessé de parler, il se livra tout entier 92 à lui. Il ne put résister à ce grand caractère, à cette vertu vraiment digne des premiers siècles de Rome, et, sans attendre mon retour, il me rendit son amitié. Si les grands hommes conservent encore quelque sentiment après la mort, cette générosité a comblé de joie les mânes de tous les Métellus, et surtout de son frère, cet homme courageux, cet excellent citoyen, le compagnon fidèle de mes travaux, de mes périls et de mes desseins.

LXIIl. Qui ne sait quel fut mon retour, et comment, à mon arrivée, les habitants de Brindes, me présentèrent les félicitations de toute l'Italie et de la patrie elle-même? Ce jour heureux se trouvait être celui de la naissance de ma fille, que je revis alors pour la première fois après une séparation si cruelle; c'était encore celui de la fondation de Brindes et de la dédicace du temple de Salus. Lénius Flaccus, et son père, et son frère, citoyens aussi éclairés que vertueux, me reçurent avec des transports de joie dans cette maison qui, l'année d'auparavant, remplie de deuil et d'affliction, m'avait offert un asile contre mes persécuteurs. Sur toute la route, les villes semblaient; célébrer la fête de mon retour ; les chemins étaient couverts des députés de toutes les parties de l'Italie. Lorsque j'approchai de Borne, une multitude incroyable me prodiguait les félicitations ; et tel était l'empressement de ceux qui me suivirent depuis la porte de Rome jusqu'au Capitole, et du Capitole à ma maison, qu'au milieu de ma joie je ne pus me défendre d'un sentiment de douleur en pensant qu'un peuple aussi reconnaissant avait été indignement opprimé.

Vous m'avez demandé quels étaient les honnêtes gens : voilà ma réponse. Ce n'est pas une espèce d'hommes, comme vous l'avez dit. A cette expression, j'ai reconnu celui en qui Sextius voit le plus violent de ses adversaires, cet homme qui a désiré qu'on exterminât tous les bons citoyens ; qui a souvent blâmé, souvent accusé la douceur! et l'humanité de César, en assurant qu'il ne serait jamais exempt d'inquiétudes tant que cette espèce de gens subsisterait parmi nous. Il n'a pu, réussir à les perdre tous; je suis devenu l'éternel objet de ses poursuites. Il m'a d'abord attaqué par les dépositions de Vettius, qu'il interrogeait en pleine assemblée sur moi et sur les citoyens les! plus illustres. Mais comme il les enveloppait avec moi dans la même accusation, je lui dois, de la reconnaissance pour avoir rendu ma cause commune avec celle des hommes les plus respectables et les plus vertueux.

LXIV. Depuis ce moment, sans que j'eusse d'autre tort que de chercher l'estime des gens de bien, sa méchanceté s'est exercée à trouver les moyens de me perdre. Chaque jour il faisait part de quelque découverte à ceux qui daignaient l'écouter ; il avertissait Pompée, dont l'amitié pour moi est si connue, de redouter ma maison  et de se défier de moi. Il s'était lié si intimement avec: mon ennemi, qu'il le nommait son Instrument, et se disait lui-même l'auteur de ma proscription,pour laquelle il était si bien secondé par Sextus Clodius, leur digne associé. Lui seul de tout notre ordre a triomphé de mon départ, et insulté publiquement à vos larmes. Quoique tous les jours ce furieux se déchaînât contre moi, je n'ai jamais dit un seul mot de lui ; quoiqu'il employât pour me perdre la violence et les armes, je n'ai pas cru 93  qu'il fût de ma dignité de me plaindre d'un brigand subalterne. Il dit que mes lois lui déplaisent ; qui en doute? Il brave la moi qui défend expressément de donner des combats de gladiateurs pendant les deux années que l'on postule ou que l'on doit postuler les charges.

C'est en quoi, Romains, je ne puis assez admirer sa témérité. Certes son crédit et ses grâces ne désarmeront pas la sévérité des juges ; ses richesses et son pouvoir ne les réduiront pas au silence. Qui peut donc le porter à cet excès d'audace? Peut-être un amour désordonné pour la gloire lui a fait acheter une brillante troupe; de gladiateurs; peut-être il connaissait les goûta du peuple, il voyait quelles seraient les acclamations et le concours de la multitude. Enivré de cet es-pair, passionné polir la gloire, il n'a plus été maître de lui, il n'a pu s'empêcher de faire paraître ses gladiateurs, qu'il effaçait tous par sa beauté. Quand même tel serait le motif de sa fonte, quand même, dans un premier moment de reconnaissance, il aurait été entraîné par la désir, de plaire au peuple, il resterait encore sans excuse. Mais lorsque ceux qu'il décore du nom de gladiateurs, et dont il fait à son gré des Samnites ou des Rétiaires, loin d'être des hommes choisis, sont le rebut des plus vils esclaves, ne doit-il pas trembler sur les suites d'une licence si coupable et d'un tel mépris pour les lois?

Mais il oppose deux réponses. D'abord, nous dit-il, je donne des bestiaires, et la loi parle de gladiateurs. La distinction est plaisante. En voici une autre encore pins subtile. Il donne, non des combats, mais un combat de gladiateurs. Il a transporté dans ce spectacle toute la magnificence de son édilité : édilité brillante en effet! au seul lion, deux cents bestiaires. Au reste, qu'il tire parti de ce moyen : je désire qu'il compte sur la bonté de sa cause; car, lorsqu'il s'en défie, son usage est d'en parler aux tribuns, et d'enchaîner les juges par la violence. Qu'il méprise ma loi, cela ne me surprend pas; elle est l'ouvrage de son ennemi ; ce qui m'étonne, c'est qu'il se soit fait un système de ne respecter aucune loi consulaire. II a méprisé les lois Acilia, Didia, Licinia, Junia. Que dis-je? a-t-il respecté davantage la loi sur les concussions? Elle est cependant de C César, de celui dont il se glorifie d'avoir lui-même, par sa loi, agrandi la puissance et la gloire. Ose-t-on se plaindre que d'autres annulent les actes de César, quand cette loi de César, et si sage et si belle, est violée à la fois par son beau-père et par son fidèle complaisant?

Et dans cette cause, l'accusateur a osé voue exhorter, juges, à vous armer enfin de sévérité, à remédier enfin; aux maux de la république ! Porter le fer dans les chairs vives, couper les parties saines, ce n'est pas exercer l'art de guérir, c'est faire le métier d'un bourreau. Ceux-là travaillent à la guérison de l'État, qui retranchent un membre gangrené, un Vatinius.

LXV. Mais, pour mettre un terme à mon discours , et ne pas abuser trop longtemps de votre patience, je finis cette digression sur les honnêtes gens , sur les chefs et les défenseurs de la république. Jeunes citoyens qui avez reçu, la noblesse en partage, je voue exciterai à marcher sur les traces de vos ancêtres; et vous, que vos 94 talents et vos vertus peuvent élever à la noblesse, je vous exhorterai à suivre la carrière où tant d'hommes nouveaux se sont couverts d'honneur et de gloire. Croyez-moi, le seul moyen d'obtenir l'estime, la considération et l'honneur, c'est de mériter les éloges et l'amour des citoyens vertueux, sages et bien nés; c'est de connaître la constitution que nos ancêtres ont établie avec tant de sagesse. Après qu'ils se furent affranchis du pouvoir des rois, ils créèrent des magistrats annuels; par là ils assuraient pour jamais à la république le conseil du sénat; les membres de ce conseil étaient choisis par le peuple entier, et l'entrée en était ouverte aux talents et aux vertus de tous les citoyens. Ils placèrent le sénat comme la sauvegarde, la tête, le rempart de l'Etat ; ils voulurent que les magistrats s'éclairassent des lumières de cet ordre, et qu'ils fussent comme les ministres de ce conseil imposant; que le sénat lui-même fût soutenu par l'autorité des ordres qui sont immédiatement après lui, et qu'il fut chargé de conserver et d'étendre la liberté et les avantages du peuple.

LXVI. Haec qui pro virili parte defendunt optimates sunt, cuiuscumque sunt ordinis; qui autem praecipue suis cervicibus tanta munia atque rem publicam sustinent, hi semper habiti sunt optimatium principes, auctores et conservatores civitatis. Huic hominum generi fateor, ut ante dixi, multos adversarios, inimicos, invidos esse, multa proponi pericula, multas inferri iniurias, magnos esse experiundos et subeundos labores; sed mihi omnis oratio est cum virtute non cum desidia, cum dignitate non cum voluptate, cum iis qui se patriae, qui suis civibus, qui laudi, qui gloriae, non qui somno et conviviis et delectationi natos arbitrantur. Nam si qui voluptatibus ducuntur et se vitiorum inlecebris et cupiditatium lenociniis dediderunt, missos faciant honores, ne attingant rem publicam, patiantur virorum fortium labore se otio suo perfrui. Qui autem bonam famam bonorum, quae sola vere gloria nominari potest, expetunt, aliis otium quaerere debent et voluptates, non sibi. Sudandum est iis pro communibus commodis, adeundae inimicitiae, subeundae saepe pro re publica tempestates: cum multis audacibus, improbis, non numquam etiam potentibus dimicandum. Haec audivimus de clarissimorum virorum consiliis et factis, haec accepimus, haec legimus. Neque eos in laude positos videmus qui incitarunt aliquando populi animos ad seditionem, aut qui largitione caecarunt mentis imperitorum, aut qui fortis et claros viros et bene de re publica meritos in invidiam aliquam vocaverunt. Levis hos semper nostri homines et audacis et malos et perniciosos civis putaverunt. At vero qui horum impetus et conatus represserunt, qui auctoritate, qui fide, qui constantia, qui magnitudine animi consiliis audacium restiterunt, hi graves, hi principes, hi duces, hi auctores huius dignitatis atque imperi semper habiti sunt.

LXVII. Ac ne quis ex nostro aut aliquorum praeterea casu hanc vitae viam pertimescat, unus in hac civitate, quem quidem ego possum dicere, praeclare vir de re publica meritus, L. Opimius, indignissime concidit; cuius monumentum celeberrimum in foro, sepulcrum desertissimum in litore Dyrrachino relictum est. Atque hunc tamen flagrantem invidia propter interitum C. Gracchi [semper] ipse populus Romanus periculo liberavit: alia quaedam civem egregium iniqui iudici procella pervertit. Ceteri vero aut, repentina vi perculsi ac tempestate populari, per populum tamen ipsum recreati sunt atque revocati, aut omnino invulnerati inviolatique vixerunt. At vero ii qui senatus consilium, qui auctoritatem bonorum, qui instituta maiorum neglexerunt et imperitae aut concitatae multitudini iucundi esse voluerunt, omnes fere rei publicae poenas aut praesenti morte aut turpi exsilio dependerunt.

Quod si apud Atheniensis, homines Graecos, longe a nostrorum hominum gravitate diiunctos, non deerant qui rem publicam contra populi temeritatem defenderent, cum omnes qui ita fecerant e civitate eicerentur; si Themistoclem illum, conservatorem patriae, non deterruit a re publica defendenda nec Miltiadi calamitas, qui illam civitatem paulo ante servarat, nec Aristidi fuga, qui unus omnium iustissimus fuisse traditur; si postea summi eiusdem civitatis viri, quos nominatim appellari non est necesse, propositis tot exemplis iracundiae levitatisque popularis tamen suam rem publicam illam defenderunt,—quid nos tandem facere debemus, primum in ea civitate nati unde orta mihi gravitas et magnitudo animi videtur, tum in tanta gloria insistentes ut omnia humana leviora videri debeant, deinde ad eam rem publicam tuendam adgressi quae tanta dignitate est ut eam defendentem occidere <optatius> sit quam oppugnantem rerum potiri?

LXVIII. Homines Graeci quos antea nominavi, inique a suis civibus damnati atque expulsi, tamen, quia bene sunt de suis civitatibus meriti, tanta hodie gloria sunt non in Graecia solum sed etiam apud nos atque in ceteris terris, ut eos a quibus illi oppressi sint nemo nominet, horum calamitatem dominationi illorum omnes anteponant. Quis Carthaginiensium pluris fuit Hannibale consilio, virtute, rebus gestis, qui unus cum tot imperatoribus nostris per tot annos de imperio et de gloria decertavit? Hunc sui cives e civitate eiecerunt: nos etiam hostem litteris nostris et memoria videmus esse celebratum.

Qua re imitemur nostros Brutos, Camillos, Ahalas, Decios, Curios, Fabricios, maximos, Scipiones, Lentulos, Aemilios, innumerabilis alios qui hanc rem publicam stabiliverunt; quos equidem in deorum immortalium coetu ac numero repono. Amemus patriam, pareamus senatui, consulamus bonis; praesentis fructus neglegamus, posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus quod erit rectissimum; speremus quae volumus, sed quod acciderit feramus; cogitemus denique corpus virorum fortium magnorum hominum esse mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam; neque hanc opinionem si in illo sanctissimo hercule consecratam videmus, cuius corpore ambusto vitam eius et virtutem immortalitas excepisse dicatur, minus existimemus eos qui hanc tantam rem publicam suis consiliis aut laboribus aut auxerint aut defenderint aut servarint esse immortalem gloriam consecutos.

LXIX. Sed me repente, iudices, de fortissimorum et clarissimorum civium dignitate et gloria dicentem et plura etiam dicere parantem horum aspectus in ipso cursu orationis repressit. Video P. Sestium, meae salutis, vestrae auctoritatis, publicae causae defensorem, propugnatorem, actorem, reum; video hunc praetextatum eius filium oculis lacrimantibus me intuentem; video Milonem, vindicem vestrae libertatis, custodem salutis meae, subsidium adflictae rei publicae, exstinctorem domestici latrocini, repressorem caedis cotidianae, defensorem templorum atque tectorum, praesidium curiae, sordidatum et reum; video P. Lentulum, cuius ego patrem deum ac parentem statuo fortunae ac nominis mei, fratris liberorumque nostrorum, in hoc misero squalore et sordibus; cui superior annus idem et virilem patris et praetextam populi iudicio togam dederit, hunc hoc anno in hac toga rogationis iniustissimae subitam acerbitatem pro patre fortissimo et clarissimo civi deprecantem.

Atque hic tot et talium civium squalor, hic luctus, hae sordes susceptae sunt propter unum me, quia me defenderunt, quia meum casum luctumque doluerunt, quia me lugenti patriae, flagitanti senatui, poscenti Italiae, vobis omnibus orantibus reddiderunt. Quod tantum est in me scelus? quid tanto opere deliqui illo die cum ad vos indicia, litteras, confessiones communis exiti detuli, cum parui vobis? Ac si scelestum est amare patriam, pertuli poenarum satis: eversa domus est, fortunae vexatae, dissipati liberi, raptata coniunx, frater optimus, incredibili pietate, amore inaudito, maximo in squalore volutatus est ad pedes inimicissimorum; ego pulsus aris focis deis penatibus, distractus a meis, carui patria, quam, ut levissime dicam, certe protexeram; pertuli crudelitatem inimicorum, scelus infidelium, fraudem invidorum.

Si hoc non est satis, quod haec omnia deleta videntur reditu meo, multo mihi, multo, inquam, iudices, praestat in eandem illam recidere fortunam quam tantam importare meis defensoribus et conservatoribus calamitatem. An ego in hac urbe esse possim, his pulsis qui me huius urbis compotem fecerunt? Non ero, non potero esse, iudices; neque hic umquam puer, qui his lacrimis qua sit pietate declarat, amisso patre suo propter me, me ipsum incolumem videbit, nec, quotienscumque me viderit, ingemescet ac pestem suam ac patris sui se dicet videre. Ego vero hos in omni fortuna, quaecumque erit oblata, complectar, nec me ab iis quos meo nomine sordidatos videtis umquam ulla fortuna divellet; neque eae nationes quibus me senatus commendavit, quibus de me gratias egit, hunc exsulem propter me sine me videbunt.

Sed haec di immortales, qui me suis templis advenientem receperunt stipatum ab his viris et P. Lentulo consule, atque ipsa res publica, qua nihil est sanctius, vestrae potestati, iudices, commiserunt. Vos hoc iudicio omnium bonorum mentis confirmare, improborum reprimere potestis, vos his civibus uti optimis, vos me reficere et renovare rem publicam. Qua re vos obtestor atque obsecro ut, si me salvum esse voluistis, eos conservetis per quos me reciperavistis.

LXVI. Ceux qui sont fidèles à ces principes forment la classe des honnêtes gens, quel que soit Tordre auquel ils appartiennent; et ceux qui sont spécialement chargés du fardeau de l'administration furent toujours regardés comme les chefs des honnêtes gens, comme les soutiens et les conservateurs de la république. Je le répète, de tels hommes rencontrent un grand nombre d'adversaires, d'ennemis et d'envieux ; les périls les environnent, les pièges sont partout dressés sous leurs pas, de pénibles travaux exercent leur  courage ; mais ce n'est point à la lâcheté, ce n'est point à la volupté que je parle : c'est à la vertu, à l'honneur, à ces hommes généreux qui se croient nés pour la patrie, pour leurs concitoyens, pour t'estime, pour la gloire et non pour la mollesse, les festins et les plaisirs. S'il en est qui se prostituent aux voluptés, qui se livrent aux séductions du vice, au charme des passions, qu'ils renoncent aux honneurs, qu'ils s'abstiennent des charges, qu'ils gardent la jouissance de leur oisiveté, et laissent aux hommes vertueux celle de leurs travaux. Que ceux qui aspirent à l'estime des gens de bien, seul garant de la véritable gloire, cherchent le repos et les plaisirs pour les autres, et non pour eux-mêmes ; que sans cesse ils consacrent leurs efforts au bien général ; qu'ils bravent les haines; qu'ils affrontent les tempêtes pour l'intérêt public; qu'ils luttent tour à tour contre l'audace, contre la méchanceté, quelquefois même centre la puissance. Tels furent toujours les principes et la conduite des grands hommes : l'expérience de tons les siècle nous l'atteste. Nous ne voyons pas que la gloire ait jamais été le partage de ces factieux qui ont soulevé les peuples, séduit la multitude par des largesses, excité la haine contre les citoyens courageux, illustres, et  bienfaiteurs de la patrie. Chez nous, on les nomma toujours des hommes sans principes, audacieux, pervers, funestes. Mais ceux qui on repoussé leurs efforts, ceux qui, par l'autorité de leurs conseils, par la fermeté de leur caractère et la force de leur courage, ont résisté aux projets des audacieux, furent toujours honorés comme des citoyens respectables, comme 95 les chefs de cet ordre et tes soutiens de l'empire.

LXVII. Que mon exemple et celui de quelques autres ne vous effrayent pas. De tous les citoyens qui ont rendu de grands services à l'État, je n'en puis citer qu'un seul dont la fin ait été indigne de lui; c'est L. Opimius. Le monument qui fut l'ouvrage de ses mains existe encore dans le forum, et sa cendre repose ignorée sur le rivage de Dyrrhachium. Quoique la mort de G. Gracchus le rendit odieux, le peuple romain le protégea toujours contre ses ennemis. Ce vertueux citoyen succomba victime d'un jugement inique dans une cause tout à fait étrangère à ce souvenir. Les autres, après avoir été renversés par une violence soudaine et par une tempête populaire, se sont vus rétablis et rappelés par le peuple lui-même, et quelques-uns ont passé leur vie sans jamais éprouver aucune disgrâce. Mais ceux qui ont méprisé le conseil du sénat, l'autorité des gens de bien, les établissements de nos ancêtres; ceux qui ont voulu plaire à une multitude aveugle et soulevée, ont presque tous expié, par une mort prompte ou par un exil honteux, le mal qu'ils avaient fait à la patrie.

Si, chez les Athéniens, chez des Grecs, dont le caractère ne peut être comparé à celui de nos Romains, la république n'a jamais manqué de défenseurs contre la légèreté du peuple, quoique tous ceux qui l'avalent défendue en eussent été punis par le bannissement; si le malheur de Miltiade qui venait de sauver son pays, si l'exil d'Aristide qu'on dit avoir été le plus juste de tous les Athéniens, n'ont point ralenti le zèle de Thémistocle, ce glorieux conservateur de sa patrie ; si, malgré tant d'exemples de l'emportement et de l'inconstance du peuple, d'autres grands hommes, qu'il n'est pas nécessaire de nommer, ont encore défendu leur république : que devons» nous faire, nous, enfants d'une patrie qu'on peut regarder comme le berceau de la constance et du courage; nous, dont la gloire efface l'éclat de toutes les choses humaines ; nous, enfin, qui avons entrepris de maintenir une république, dont la dignité est si sacrée, que donner la mort à son défenseur c'est être aussi coupable que de s'armer contre elle pour s'en faire le tyran ?

LXVIII. Les Grecs que je viens de nommer, injustement condamnés et bannis par leurs concitoyens, recueillent aujourd'hui le prix de leurs bienfaits : telle est encore la gloire dont ils jouis sent, non-seulement dans la Grèce, mais chez nous et par tout l'univers, que les noms de leurs oppresseurs sont oubliés, et qu'il n'est personne qui ne préfère le malheur de ces grands hommes au triomphe de leurs persécuteurs. Quel Carthaginois l'emporta sur Annibal par la prudence, par la valeur et par l'éclat des succès? lui seul combattit longtemps pour l'empire et la gloire contre une foule de nos généraux. Ses concitoyens le bannirent; et nous dont il fut l'ennemi, nous le célébrons dans nos écrits, et nous honorons sa mémoire.

Ainsi donc, imitons tous ces héros dont Rome fat la mère, les Brutus, les Camille, les Ahala, les Décius, les Curius, les Fabricius, les Fabius, les Scipion, les Lentulus, les Emile, et tant d'autres qui ont affermi cette république, et que je ne crains pas d'élever au rang des dieux. Aimons la patrie; soyons soumis au sénat; honorons les bons citoyens; dédaignons le présent pour n'en- 96 visager que la gloire et l'avenir; que pour nous la chose la plus juste soit aussi la meilleure. Espérons le succès de nos vœux; mais quoi qu'il arrive, supportons tout avec courage. Pensons enfin que si les grands hommes ont, comme les autres mortels, un corps fragile et périssable, les sentiments de l'âme et la gloire de la vertu ne meurent jamais ; et si nous voyons cette opinion consacrée dans le plus grand de tous les héros, dans cet Hercule, dont on rapporte que l'âme vertueuse s'élança des flammes du bûcher pour aller se rejoindre aux immortels, croyons aussi que tous ceux qui, par leurs conseils ou leurs travaux, ont agrandi, défendu, sauvé cette république immense, sont montés, comme lui, à l'immortalité de la gloire.

LXIX. La gloire!.-... Ah! m'est-il permis de prononcer ce mot en présence des infortunés qui entourent votre tribunal? Je vois accusé devant vous P. Sextius, le protecteur de mes jours, le défenseur de votre autorité, l'âme et le chef de la cause publique ; je vois son fils, si jeune encore, qui tourne sur moi ses yeux trempés de larmes ; je vois couvert du deuil des accusés, Milon, le vengeur de votre liberté, le sauveur de ma vie, le soutien de la république opprimée ; Milon, dont le courage a réprimé les brigandages, arrêté les meurtres, défendu vos temples et vos maisons, et prêté un appui au sénat ; je vois dans le même état de deuil et de douleur, P. Lentulus, le fils d'un homme qui a été pour moi, pour mon frère, pour ma famille, un père, un dieu protecteur : l'année dernière, ce jeune citoyen a reçu, des mains de son père, la robe virile, et des suffrages du peuple, la toge bordée de pourpre; aujourd'hui, revêtu de cette même toge, il supplie pour «e vertueux père, frappé par le coup imprévu de la plus injuste loi.

Cette douleur, ce deuil, cette affliction, tant de respectables citoyens les éprouvent à cause de moi seul, pour m'avoir défendu, pour s'être montrés sensibles à mon infortune, et m'avoir rendu aux larmes de la patrie, aux instances du sénat, aux demandes de l'Italie, à vos sollicitations, Romains. Quel est donc mon crime? de quel forfait me suis-je rendu coupable, ce jour où Je mis sous vos yeux les indices, les lettres, les aveux des traîtres qui avaient juré la ruine commune ; ce jour où j'obéis à vos ordres? Ah ! si c'est un crime d'aimer la patrie, je l'ai bien expié. Ma maison a été détruite, mes biens ont été mis au pillage, mes enfants dispersés; mon épouse indignement traînée au milieu de Rome : le plus tendre des frères, le plus parfait modèle de l'amour fraternel} s'est jeté aux pieds de mes cruels ennemis ; et moi, chassé de mes autels, de mes foyers, de mes pénates, arrachée tous les miens, j'ai vécu séparé d'une patrie sur qui du moins je n'avais pas veillé sans succès ; et tout ce que la haine a de férocité; la trahison, de scélératesse; l'envie de méchanceté : je l'ai souffert.

Si tous ces maux ne suffisent point, parce que mon retour semble les avoir effacés, j'aime mieux, oui, j'aime mieux retomber dans tous les malheurs dont je suis sorti, que d'attirer une si grande calamité sur mes défenseurs. Pourrai-je rester dans Rome, quand Rome sera fermée à ceux, qui m'ont 97 ramené dans son sein? Non, juges, l'effort est impossible ; et jamais cet enfant, dont les larmes attestent la tendresse, ne me verra tranquille au milieu de vous, après qu'il aura perdu son père à cause de moi; il ne gémira point toutes les fois qu'il me verra ; il ne dira point qu'il voit en moi l'auteur de ses maux et de l'infortune de son père. Chers amis, quel que soit votre sort, je m'attache partout à vos pas; rien ne pourra jamais m'arracher à ceux dont j'ai fait tout le malheur ; les nations à qui le sénat m'a recommandé, à qui le sénat a rendu grâce des soins qu'elles m'ont donnés, ne verront point Sextius exilé pour moi et sans moi.

Mais les dieux immortels, qui, le jour de mon arrivée, me reçurent dans leurs temples, accompagné de ces vertueux amis, du consul Lentulus, et de la république elle-même, dont les droits sont les plus sacrés pour vos cœurs; ces dieux ont remis notre sort dans vos mains. Vous pouvez, juges, par l'arrêt que vous allez prononcer, relever le courage des gens de bien, réprimer les méchants, et tout à la fuis vous assurer les services de ces excellents citoyens, me ranimer moi-même, et rendre une nouvelle vie à la république. Si donc vous avez désiré mon rétablissement, conservez, je vous en prie, je vous en conjure, ceux par qui vous me revoyez au milieu de vous.

NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. SEXTIUS

 

XXXI. Intercessit Ligus ipse, nescio qui. Ligur, tribun du peuple, se disait de la famille des Aelius Ligur, ou Ligus, origine que Cicéron lui dispute.

Piso ille. Pison Frugi mourut quelques jours avant le retour de Cicéron.

XXXIII. Ut illa ex vepreculis extrada nitedula. Littéralement, ce rat des champs, sorti de je ne sais quel buisson. L'auteur, suivant Ernesti, désigne ainsi le tribun Numérius Quintius, parce qu'il était d'une famille obscure de la campagne de Rome.

Calatis granis. La plaisanterie, calatis granis, pour calatis comitiis, comme l'explique Périzonius, ne peut se rendre en français, et peut-être n'est-elle pas à regretter.

Collegœ ejus moderatio. C'était Q. Métellus Népos, cousin de Clodius, et qui avait eu personnellement des démêlés très-vifs avec Cicéron pendant son tribunat.

XXXVI. Cinnano atque Octaviano die. Octavius et Cinna, à la tête des deux factions qui divisaient la république, en vinrent aux mains dans Rome; Plutarque dit qu'il périt dix mille citoyens, seulement du côté de Cinna.

XXXVIII. Adeo vim facinoris per horruerant. La personne des tribuns était sacrée et inviolable. Une loi expresse, et qne le peuple avait fait serment de ne jamais abroger, défendait de porter jamais les mains sur ces magistrats, ou de leur faire aucune violence. Quiconque osait contrevenir à cette loi était maudit, Sacer esto; il était permis de le tuer sans aucune forme de procès, et ses biens étaient confisqués pour la déesse Cérès.

XLI. Ecce tibi consul. Le consul Métellus, parent de Clodius; le préteur Claudius, son frère; le tribun Serranus.

XLIII. Villam œdificare in oculis omnium tantam. Gabinius, pendant son tribunat, en 686, cherchait tous les moyens de plaire à Pompée, il exposa aux yeux de la multitude le plan d'une maison de Lucullus, en faisant entendre aux citoyens que ce luxe et ces richesses étaient le fruit des rapines et des concussions. Mais, dans la suite, il sut lui-même trouver le moyen de se faire construire, des profils de son consulat, uu palais encore plus magnifique que celui de Lucullus.

XLIV. De œdile ipso loquar. Clodius, devenu édile, n'avait plus rien à redouter des poursuites de Milon. Tout magistrat, tout citoyen chargé d'une fonction publique ne pouvait être forcé de comparaître devant les tribunaux. Mais ce n'était pas assez pour lui de se voir délivré de la crainte des jugements. Il s'empressa d'accuser Milon du même crime dont Milon l'avait accusé. Il avait été nommé le 20 janvier; dès le 2 février, on commença de plaider. On ne sait point comment cette affaire se termina ; nous voyons seulement qu'à la seconde audience les deux parties en vinrent aux mains. Clodius fut vaincu. La cause fut ensuite renvoyée au mois de mai. Depuis ce moment, on n'en retrouve plus aucune trace.

XLVII. Contra vim multitudlnis incitatœ. Un certain L. Équitius, qui prétendait être fils de Tib. Gracchus, se présentait aux censeurs pour être inscrit en cette qualité sur le rôle des citoyens. MéteHus s'y opposa. Le peuple, idolâtre du nom des Gracques, s'emporta avec violence Le censeur fut en danger : mais il demeura ferme à repousser le faux Gracchus.

De civitate maluit quam de sententia demoveri. Saturninus, auteur d'une nouvelle loi agraire, y avait inséré une clause qui ordonnait que, dans cinq jours, le sénat jurerait l'observation de cette loi, et qui condamnait à l'exil ceux qui n'auraient pas prêté le serment. Le seul Métellus osa refuser d'obéir ; il fut obligé de sortir de Rome : mais, l'année suivante, Saturninus fut tué, et le peuple rappela Métellus.

XLVIII. Verissime dictum est. Attius, poète tragique, qui vivait du temps de Sylla. Cicéron avait déjà cité ces mêmes pensées dans le Discours pour Plancius, chap. 24.

Oderint dum metuant. Ce mot atroce est tiré de l' Atrée du même poète. Cicéron nous l'apprend au livre ι, de Officiis, chap. 28.

L. Cassio. L'an de Rome 613, Gabinius, tribun du peuple, établit l'usage du scrutin pour l'élection des magistrats. Deux ans après, le tribun Cassius proposa de l'adopter aussi pour les jugements. Sa loi fut acceptée, malgré les réclamations du sénat.

LIII. Alter, qui ita se in populari ratione jactarat. L'élection de Clodius à l'édilité avait souffert la plus forte opposition. Le sénat voulait qu'avant qu'on y procédât les tribunaux eussent prononcé sur l'accusation intentée par Milon contre Clodius, et toutes les fois que le consul Métellus convoquait l'assemblée, Milon l'arrêtait en lui annonçant des présages sinistres. Mais enfin le peuple se lassa, il demandait avec impatience les jeux et les spectacles que les édiles avaient coutume de donner, et Clodius fut nommé

LIV. Qui ludos apparatissimos fecisti. L'édilité de Scaurus fut peut-être ce qui porta le coup le plus fatal aux mœurs publiques. C'est la réflexion de Pline au sujet des jeux dont parle Cicéron ; il ajoute que Sylla fit moins de mal par ses proscriptions que par la fortune immense qu'il transmit à son beau-fils. On peut lire la description du théâtre de Scaurus au livre xxxvi, chap. 15, de l'Histoire naturelle.

99 LV. Quum ageretur Togata. Cette expression désigne une comédie dont le sujet était romain; les personnages portaient la toge. Palliata désignait une pièce dont le sujet était grec. Postprincipia, dans le texte cité, ne fait qu'un seul mot. On le trouve dans Plaute et dans Varron.

LVI. Summus artifex. Ésopus, le plus grand tragédien qui ait paru chez les Romains.

LVII. Exsulare sinitis, sivistis pelli, pulsum patimini. Fragment qu'on suppose d'Attius.

LVIII. Scipionis. Ce Scipion avait été adopté par Métellus Pius. Il fut le père de la célèbre Cornélie, épouse de Pompée.

LIX. Mater, te appello. Polydore adresse ces mots à Ilione sa sœur, mais qu'il croit sa mère.

Per indicem Vetttium. Vettius, suborné par César, accusa les plus illustres d'entre les sénateurs d'avoir formé le projet d'assassiner Pompée. Il ne nomma pas Cicéron ; mais il déclara qu'un consulaire, célèbre par son éloquence, avait dit que la république avait besoin d'un Servtlius Ahala, on d'un Brutus. Vattnius proposa au peuple d'ordonner des informations contre ceux qui avaient été dénoncés. Mais César craignit les suites d'une imposture trop mal concertée. Il fit étrangler Vettius dans la prison où le sénat l'avait fait enfermer. Cicéron ne parle ici que de Vatinius, parce qu'il cherchait à ménager César.

LXIV. Do, inquit, bestïarios. On nommait bestiaires ceux qui combattaient dans le cirque contre les animaux féroces. Pline nous apprend que Scaurus fit combattre cent cinquante panthères ; Pompée, quatre cent dix ; et Auguste, quatre cent vingt.

Etiam ne ejus, quem sua lege ornatum. La distribution des provinces avait toujours appartenu au sénat ; mais, à l'expiration du consulat de César, le tribun Vatinius fit passer une loi qui lui décernait pour cinq ans le gouvernement de la Gaule cisalpine, et mit ainsi le peuple en possession d'un droit qu'il n'avait jamais exercé, auquel même il n'avait jamais prétendu.

LXVII. L. Opimius. Au sortir de son consulat, L. Opimius, le plus ardent adversaire de Gracchus, fut accusé devant le peuple pour avoir fait périr des citoyens qui n'avaient pas été condamnés. Ce qui est à peine croyable, il eut le bonheur d'être absous; mais ce fut pour succomber sous une accusation bien plus flétrissante. Il fut condamné pour s'être laissé corrompre par l'or de Jugurtha. Il mourut en exil, également haï et méprisé par le peuple. Cicéron parle toujours de lui avec éloge. Leurs principes politiques étaient les mêmes. D'ailleurs il avait été persécuté, comme Opimius, pour avoir fait mourir sans aucune forme de procès les complices de Catilina.

LXIX. Et prœtextam populi judicio. P. Lentulus avait été nommé augure, malgré sa grande jeunesse. Il avait obtenu dispense d'âge en considération du mérite de son père.

Rogationis injustissimœ. Lentulus Spinther obtint, en sortant du consulat, le gouvernement de la Cilicie et do l'Ile de Cypre. On l'avait chargé de rétablir Ptolémée dans ses États; mais un tribun du peuple proposa une loi pour révoquer cette commission, sous prétexte que les livres Sibyllins défendaient aux Romains d entrer en Egypte avec une armée.