Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XXXIII.  DISCOURS POUR P. SEXTIUS. - PRO P. SESTIO ORATIO (I à XXX - XXXI à LXIX)

autre traduction

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .

.

 

 

DISCOURS POUR P. SEXTIUS.

DISCOURS TRENTE-DEUXIÈME.

ARGUMENT,

Ce Discours, comme les plaidoyers pour Plancius et pour Milon, est un acte de reconnaissance. P. Sextius, qui avait été questeur.de Rome l'année même du consulat de Cicéron, avait signalé depuis, pendant l'exil de l'illustre consulaire, le pins grand zèle en sa faveur. A peine désigné tribun, en 695, il s'était rendu auprès de César, qui commandait alors dans les Gaules, pour l'intéresser an sort de ce grand citoyen, ou pour obtenir du moins qu'il ne s'opposât point à son rappel. Le refus de César n'avait point découragé le tribun. De retour à Rome, en 696, il s'était uni avec Milon, Fabricius, Cispius et quatre autres de ses collègues; et sans être intimidé par les violences de Clodius, bravant les gladiateurs et les assassins aux gages de ce furieux, opposant la force à la force, il était parvenu à faire rentrer Cicéron dans Rome, dix-sept mois après qu'il eu avait été banni. Cependant Clodius, s'étant fait nommer édile, poursuivait dans les tribunaux ceux qui avaient échappé à ses fureurs. Milon et Sextius furent les plus vivement attaques. II se chargea lui-même de la perte du premier. L'autre fut livré à M. Tullius Albinovanus, qui l'accusa de violence contre l'État (de vi, lege Lutatia ). Pompée défendit Milon. Cicéron se hâta d'offrir ses discours à Sextius, malgré le refroidissement de leur amitié : et quoique la cause eût été confiée à Q. Hortensius, il demanda comme une grâce qu'il lui fût aussi permis de le défendre.

Les deux orateurs ne trompèrent point l'attente publique. Hortensius démontra par les faits que Sextius n'était point coupable. Cicéron, qui ne pouvait rien ajouter à la discussion des moyens, s'attacha surtout à exciter l'intérêt des juges en faveur de l'accusé. Sextius fut absous d'une voix unanime. Cette cause fut plaidée l'an de Rome 697, de Cicéron 51. P. Sextius fut préteur trois ans après.

 

 

PRO P. SESTIO ORATIO

I. Si quis antea, iudices, mirabatur quid esset quod, pro tantis opibus rei publicae tantaque dignitate imperi, nequaquam satis multi cives forti et magno animo invenirentur qui auderent se et salutem suam in discrimen offerre pro statu civitatis et pro communi libertate, ex hoc tempore miretur potius si quem bonum et fortem civem viderit, quam si quem aut timidum aut sibi potius quam rei publicae consulentem. Nam ut omittatis de unius cuiusque casu cogitando recordari, uno aspectu intueri potestis eos qui cum senatu, cum bonis omnibus, rem publicam adflictam excitarint et latrocinio domestico liberarint, maestos sordidatos reos, de capite, de fama, de civitate, de fortunis, de liberis dimicantis; eos autem qui omnia divina et humana violarint vexarint perturbarint everterint, non solum alacris laetosque volitare, sed etiam fortissimis atque optimis civibus periculum moliri, de se nihil timere. In quo cum multa sunt indigna, tum nihil minus est ferendum quam quod iam non per latrones suos, non per homines egestate et scelere perditos, sed per vos nobis, per optimos viros optimis civibus periculum inferre conantur, et quos lapidibus, quos ferro, quos facibus, quos vi manu copiis delere non potuerunt, hos vestra auctoritate, vestra religione, vestris sententiis se oppressuros arbitrantur. Ego autem, iudices, qua voce mihi in agendis gratiis commemorandoque eorum qui de me optime meriti sunt beneficio esse utendum putabam, ea nunc uti cogor in eorum periculis depellendis, <ut> iis potissimum vox haec serviat quorum opera et mihi et vobis et populo Romano restituta est.

II.  Et quamquam a Q. Hortensio, clarissimo viro atque eloquentissimo, causa est P. Sesti perorata, nihilque ab eo praetermissum est quod aut pro re publica conquerendum fuit aut pro reo disputandum, tamen adgrediar ad dicendum, ne mea propugnatio ei potissimum defuisse videatur per quem est perfectum ne ceteris civibus deesset. Atque ego sic statuo, iudices, a me in hac causa atque hoc extremo dicendi loco pietatis potius quam defensionis, querelae quam eloquentiae, doloris quam ingeni partis esse susceptas. Itaque si aut acrius egero aut liberius quam qui ante me dixerunt, peto a vobis ut tantum orationi meae concedatis quantum et pio dolori et iustae iracundiae concedendum putetis; nam neque officio coniunctior dolor ullius esse potest quam hic meus susceptus ex hominis de me optime meriti periculo, neque iracundia magis ulla laudanda <est> quam ea quae me inflammat eorum scelere qui cum omnibus meae salutis defensoribus bellum esse sibi gerendum iudicaverunt.

Sed quoniam singulis criminibus ceteri responderunt, dicam ego de omni statu P. Sesti, de genere vitae, de natura, de moribus, de incredibili amore in bonos, de studio conservandae salutis communis atque oti; contendamque, si modo id consequi potero, ut in hac confusa atque universa defensione nihil ab me quod ad vestram quaestionem, nihil quod ad reum, nihil quod ad rem publicam pertineat praetermissum esse videatur. Et quoniam in gravissimis temporibus civitatis atque in ruinis eversae atque adflictae rei publicae P. Sesti tribunatus est a Fortuna ipsa conlocatus, non adgrediar ad illa maxima atque amplissima prius quam docuero quibus initiis ac fundamentis haec tantae summis in rebus laudes excitatae sint.

III. Parente P. Sestius natus est, iudices, homine, ut plerique meministis, et sapiente et sancto et severo; qui cum tribunus plebis primus inter homines nobilissimos temporibus optimis factus esset, reliquis honoribus non tam uti voluit quam dignus videri. Eo auctore duxit honestissimi et spectatissimi viri, C. Albini, filiam, ex qua hic est puer et nupta iam filia. Duobus gravissimis <ac plenissimis> antiquitatis viris sic probatus fuit ut utrique eorum et carus maxime et iucundus esset. Ademit Albino soceri nomen mors filiae, sed caritatem illius necessitudinis et benivolentiam non ademit: hodie sic hunc diligit ut vos facillime potestis ex hac vel adsiduitate eius vel sollicitudine et molestia iudicare. Duxit uxorem patre vivo optimi et calamitosissimi viri filiam, L. Scipionis. Clara in hoc P. Sesti pietas exstitit et omnibus grata, quod et Massiliam statim profectus est, ut socerum videre consolarique posset fluctibus rei publicae expulsum, in alienis terris iacentem, quem in maiorum suorum vestigiis stare oportebat, et ad eum filiam eius adduxit, ut ille insperato aspectu complexuque si non omnem at aliquam partem maeroris sui deponeret, et maximis <pro illa necessitudine studiis et> officiis et illius aerumnam, quoad vixit, et filiae solitudinem sustentavit. Possum multa dicere de liberalitate, de domesticis officiis, de tribunatu militari, de provinciali in eo magistratu abstinentia; sed mihi ante oculos obversatur rei publicae dignitas, quae me ad sese rapit, haec minora relinquere hortatur.

IV. Quaestor hic C. Antoni, conlegae mei, iudices, fuit sorte, sed societate consiliorum meus. Impedior non nullius offici, ut ego interpretor, religione quo minus exponam quam multa P. Sestius, cum esset cum conlega meo, senserit, ad me detulerit, quanto ante providerit. Atque ego de Antonio nihil dico praeter unum: numquam illum illo summo timore ac periculo civitatis neque communem metum omnium nec propriam non nullorum de ipso suspicionem aut infitiando tollere aut dissimulando sedare voluisse. In quo conlega sustinendo atque moderando si meam in illum indulgentiam coniunctam cum summa custodia rei publicae laudare vere solebatis, par prope laus P. Sesti esse debet, qui ita suum consulem observavit ut et illi quaestor bonus et nobis omnibus optimus civis videretur.

Idem, cum illa coniuratio ex latebris atque ex tenebris erupisset palamque armata volitaret, venit cum exercitu Capuam, quam urbem propter plurimas belli opportunitates ab illa impia et scelerata manu temptari suspicabamur; C. Mevulanum, tribunum militum Antoni, Capua praecipitem eiecit, hominem perditum et non obscure Pisauri et in aliis agri Gallici partibus in illa coniuratione versatum; idemque C. Marcellum, cum is non Capuam solum venisset, verum etiam se quasi armorum studio in maximam familiam coniecisset, exterminandum ex illa urbe curavit. Qua de causa et tum conventus ille Capuae, qui propter salutem illius urbis consulatu conservatam meo me unum patronum adoptavit, huic apud me P. Sestio maximas gratias egit, et hoc tempore eidem homines nomine commutato coloni decurionesque, fortissimi atque optimi viri, beneficium P. Sesti testimonio declarant, periculum decreto suo deprecantur. Recita, quaeso, L. Sesti, quid decrerint Capuae decuriones, ut iam puerilis tua vox possit aliquid significare inimicis vestris, quidnam, cum se conroborarit, effectura esse videatur. Decvrionvm decreta. Non recito decretum officio aliquo expressum vicinitatis aut clientelae aut hospiti publici aut ambitionis aut commendationis gratia, sed recito memoriam perfuncti periculi, praedicationem amplissimi benefici, vocem offici praesentis, testimonium praeteriti temporis. Atque illis temporibus eisdem, cum iam Capuam metu Sestius liberasset, urbem senatus atque omnes boni deprehensis atque oppressis domesticis hostibus me duce ex periculis maximis extraxissent, ego litteris P. Sestium Capua arcessivi cum illo exercitu quem tum secum habebat; quibus hic litteris lectis ad urbem confestim incredibili celeritate advolavit. Atque ut illius temporis atrocitatem recordari possitis, audite litteras et vestram memoriam ad timoris praeteriti cogitationem excitate. Litterae Ciceronis consvlis.

V. Hoc adventu P. Sesti tribunorum plebis novorum, qui tum extremis diebus consulatus mei res eas quas gesseram vexare cupiebant, reliquaeque coniurationis impetus et conatus sunt retardati. Ac postea quam est intellectum, <M.> Catone tribuno plebis, fortissimo atque optimo cive, rem publicam defendente, per se ipsum senatum populumque Romanum sine militum praesidio tueri facile maiestate sua dignitatem eorum qui salutem communem periculo suo defendissent, Sestius cum illo exercitu summa celeritate est Antonium consecutus. Hic ego quid praedicem quibus hic rebus consulem ad rem gerendam excitarit, quos stimulos admoverit homini studioso fortasse victoriae, sed tamen nimium communem Martem belli casumque metuenti? Longum est ea dicere, sed hoc breve dicam: si M. Petrei non excellens animus et amor rei publicae, non praestans in re publica virtus, non summa auctoritas apud milites, non mirificus usus in re militari exstitisset, neque adiutor ei P. Sestius ad excitandum Antonium, cohortandum, accusandum, impellendum fuisset, datus illo in bello esset hiemi locus, neque umquam Catilina, cum e pruina Appennini atque e nivibus illis emersisset atque aestatem integram nanctus Italiae callis et pastorum stabula praeoccupare coepisset, sine multo sanguine ac sine totius Italiae vastitate miserrima concidisset.

Hunc igitur animum attulit ad tribunatum P. Sestius, ut quaesturam Macedoniae relinquam et aliquando ad haec propiora veniam; quamquam non est omittenda singularis illa integritas provincialis, cuius ego nuper in Macedonia vidi vestigia non pressa leviter ad exigui praedicationem temporis, sed fixa ad memoriam illius provinciae sempiternam. Verum haec ita praetereamus ut tamen intuentes et respectantes relinquamus:

 

I. Juges, si l'on s'étonnait autrefois que, dans une aussi puissante république et dans un empire aussi florissant, il s'élevât trop peu de citoyens généreux et braves, qui osassent se dévouer aux dangers pour la constitution de l'État et pour la liberté commune, il faut que désormais on s'étonne plutôt de rencontrer un citoyen rempli de ce noble courage, que de voir des hommes timides, et plus occupés d'eux-mêmes que de la république. Sans vous arrêter même à considérer quel a été le sort de chacun, vous pouvez, d'un seul regard, embrasser les maux de tous ceux qui, de concert avec le sénat et les gens de bien, ont relevé la république abattue, et repoussé loin d'elle ses cruels oppresseurs : vous les voyez éplorés, couverts du deuil des suppliants, réduits à défendre devant les tribunaux leur vie, leur honneur, leurs droits, leur fortune, leurs enfants; tandis que les scélérats qui ont violé, renversé, foulé aux pieds toutes les lois divines et humaines, peu contents de braver à tout moment vos regards avec une joie insolente, s'étudient à préparer la mort des meilleurs citoyens, et ne craignent rien pour eux-mêmes. Mais le comble de l'indignité, Romains, c'est que ce ne sont plus leurs brigands, leurs satellites perdus de misère et de crimes, qu'ils arment contre nous : c'est par vous, par les hommes les plus vertueux qu'ils cherchent à perdre les plus vertueux citoyens ; et quand ils ont vainement employé les pierres, les épées, les flambeaux, la violence, les troupes, ils se flattent que votre autorité, votre religion, vos suffrages, les aideront à consommer notre ruine. J'espérais, juges, que ma voix ne se ferait plus entendre que pour attester ma reconnaissance, et raconter les bienfaits de mes défenseurs. Je suis contraint aujourd'hui de m'en servir pour les défendre eux- 55 mêmes. Eh bien ! que cette voix soit consacrée surtout à ceux qui me l'ont rendue, motus pour moi que pour vous et pour le peuple romain.

II. Hortensius a plaidé la cause de P. Sextius avec une éloquence digne de sa réputation; ce grand orateur n'a rien omis de ce qu'il fallait déplorer au nom de la république, ou discuter pour la justification de l'accusé. Cependant j'oserai aussi prendre la parole; je ne veux pas qu'on me soupçonne d'avoir abandonné un citoyen, sans qui tous les autres seraient privés de mon appui. Mais comme je parle le dernier, surtout dans une telle cause, il me semble, juges, que vous devez attendre de moi plus d'émotion que de raisonnement, plus de plaintes que d'éloquence, plus d'indignation que de génie. Si donc je m'exprime avec plus d'énergie ou de liberté qu'on ne l'a fait avant moi, je vous prie d'excuser dans mon discours ce que la douleur et le ressentiment peuvent rendre excusable. Nulle douleur ne fut plus juste que la mienne : le danger de mon bienfaiteur en est cause. Nul ressentiment ne fut plus louable : je poursuis des scélérats acharnés à la perte de tous mes défenseurs.

Les orateurs ont répondu séparément aux différents chefs d'accusation : je vais parler en général de tout ce qui regarde P. Sextius ; son genre de vie, son caractère, ses mœurs, son attachement inviolable aux gens de bien, son zèle pour le salut et la tranquillité publique, je mettrai tout ensemble sous vos yeux. Puissé-je, dans un tableau si vaste et chargé de tant d'objets, ne rien oublier qui intéresse la cause, l'accusé, la république! Et puisque la fortune elle-même a placé le tribunat de Sextius au milieu des plus violentes tempêtes, et comme parmi les ruines de l'État, je ne vous retracerai ces faits éclatants et mémorables qu'après vous avoir montré sur quelle base il a su fonder l'édifice de sa gloire.

III. Le père de Sextius, comme vous le savez, juges, était un homme sage, intègre, sévère. Vous vous rappelez que les citoyens les plus illustres postulèrent avec lui le tribunat, et qu'il fut nommé le premier, dans un temps où Ton respectait la vertu. S'il ne posséda point les autres honneurs, c'est qu'il fut moins jaloux de les obtenir que d'en paraître digne. Sextius épousa, par ses conseils, la fille d'un homme recommandable et distingué, C. Albinus, de laquelle il eut cet enfant que vous voyez devant vous, et une fille aujourd'hui mariée. Sa conduite le rendit également cher à ces deux Romains d'une probité antique. La mort lui ayant enlevé sa femme, Albinus cessa d'être son beau-père, sans cesser d'être son ami. Ses démarches, son inquiétude, sa tristesse, vous montrent aujourd'hui à quel point il lui est encore attaché. Du vivant de son père, Sextius s'unit, par un second hymen, à la fille d'un citoyen aussi vertueux qu'infortuné, je veux dire, de C. Scipion. Le bon cœur de Sextius se signala dans cette occasion, et lui mérita t'estime universelle. Il fit aussitôt un voyage à Marseille, pour y voir son beau-père, et tâcher de le consoler sur ces bords étrangers, où les orages de la république 56 avaient jeté un citoyen si digne d'habiter une patrie pleine de la gloire de ses ancêtres. Il lui mena sa fille, persuadé que cet aspect imprévu et ces caresses inespérées le soulageraient du moins d'une partie de ses chagrins. Tant que vécut Scipion, Sextius s'efforça d'adoucir par mille soins officieux la douleur du père et les regrets de la fille. Je pourrais ici m'étendre sur sa générosité, ses vertus domestiques , son tribunat militaire, son désintéressement dans cette magistrature; mais la gloire de la république se présente à mes regards : elle m'entraîne vers elle, et m'ordonne de négliger ces faits qui présentent moins d'intérêt à notre souvenir.

IV. Le sort le fit questeur d'Antoine mon collègue; mais il devint en effet le mien, en s'unissent à mes projets. Un devoir que je regarde comme religieux, m*empêche de vous exposer tous les avis que me communiqua son active prévoyance. Je vous dirai seulement que dans ces vives alarmes, dans ce péril extrême de la patrie, Antoine ne voulut ni détruire par un désaveu, ni apaiser, en usant de dissimulation, la terreur générale et les soupçons que plusieurs avaient conçus contre lui-même. Tel était le collègue qu'il me fallait soutenir et régler dans sa marche. Si vous m'avez donné des éloges sincères pour avoir en même temps ménagé Antoine et garanti la république, vous n'en devez pas moins à Sextius, qui, se montrant tout à la fois questeur respectueux et fidèle citoyen, sut mériter également l'estime du consul et le suffrage de la patrie.

Sextius encore, lorsque la conjuration sortit de son repaire ténébreux, et parut au grand jour les armes à la main, Sextius alla se jeter dans Capoue avec des troupes. L'importance dont cette place pouvait être dans une guerre, nous faisait craindre qu'elle ne fût surprise par cette multitude impie et sacrilège. Il en chassa M. Aulanus, tribun d'Antoine, homme sans honneur, connu publiquement à Pisaurum, et dans toute la Gaule, comme un des complices de la conjuration. Il força aussi C. Marcellus à s'éloigner de cette ville, où il s'était lié avec une bande de gladiateurs, sous prétexte d'en recevoir des leçons d'armes. De là ces grands remercîments adressés chez moi à Sextius par le conseil de Capoue, qui a reconnu les services de mon consulat, en ne voulant point d'autre protecteur que le sauveur de leur ville. De là cet empressement des mêmes personnes, qui, sous leur nouveau titre de colons et de décurions, vous attestent ici le bienfait de l'accusé, et cherchent à le défendre par leur décret. Lisez, je vous prie, jeune Sextius, ce qu'ont arrêté les décurions de Capoue. Que votre voix, encore faible, apprenne a nos ennemis ce qu'elle pourra faire, lorsque le temps l'aura fortifiée. DECRET DES DECURIONS. Je ne vous lis point un décret dicté par ces égards officieux qu'inspirent le voisinage, la protection, l'hospitalité, l'esprit d'intrigue ou la complaisance. C'est le souvenir d'un danger évité ; c'est l'éloge d'un service signalé ; c'est un juste retour de la reconnaissance qui s'acquitte, le témoignage d'un fait déjà ancien. Capoue ne craignait plus, grâce aux soins de Sextius; nos ennemis étaient écrasés; le sénat et tous les gens de bien réunis avec moi avaient sauvé Rome des plus affreux périls : alors je rappelai Sextius de Capoue , ainsi que son armée. A peine eut-il lu ma 57  lettre, qu'il revint à Rome avec une vitesse incroyable. Si vous voulez vous ressouvenir de toute f atrocité de ces temps, écoutez ce que je lui écrivais, et tâchez de retracer dans votre esprit les maux que vous avez redoutés. LETTRE DE CICERON, CONSUL.

V. Mon consulat allait expirer, et déjà les nouveaux tribuns se préparaient à détruire mon ouvrage : la présence de Sextius mit un frein à leurs violences, et réprima les derniers efforts de la conjuration. Lorsqu'on vit la république sous la garde de Caton, les troupes parurent inutiles : on sentit que sous le tribunat d'un citoyen si ferme et si vertueux, le sénat et le peuple romain auraient assez de force pour défendre leur majesté personnelle, et l'honneur de ceux qui avaient maintenu la sûreté commune au risque de leur vie. Sextius se hâta de joindre son armée à l'armée d'Antoine. Qu'ai-je besoin de vous raconter par quels moyens il réveilla l'activité du consul? comment il sut échauffer cette âme non pas peut-être insensible à l'honneur de vaincre, mais qui craignait trop les vicissitudes et les hasards de la guerre? Le récit en serait long. Je ne dirai qu'un mot. Si M. Pétréius n'avait point eu le courage d'un héros, le patriotisme le plus intrépide, un ascendant suprême sur l'esprit des soldats, une expérience consommée dans l'art militaire; si on ne lui avait pas donné P. Sextius pour seconder ses soins, pour animer, exciter, déterminer Antoine, cette guerre ne se serait point terminée avant l'hiver ; et Catilina, sorti des neiges de l'Apennin, pouvant disposer de tout un été, maître des défilés et de nos riches pâturages, n'aurait point succombe sans qu'il en coûtât beaucoup de sang, et que l'Italie entière eut éprouvé toutes les horreurs de la dévastation.

Voilà quels sentiments apporta Sextius au tribunat. Je ne parlerai point de sa questure en Macédoine. Il me tarde d'en venir à des faits dont nous avons été nous-mêmes les témoins. Je ne devrais pas cependant passer sous silence cette probité si rare qui signala son administration. J'en ai vu dernièrement les preuves dans la Macédoine : ce ne sont point de ces monuments fragiles, élevés par la reconnaissance du moment, mais des monuments solides, et faits pour éterniser sa mémoire. Ne nous y arrêtons pas, Romains. Seulement, en poursuivant notre course, n'oublions point d'y reporter quelquefois la vue.

VI. Ad tribunatum, qui ipse ad sese iam dudum vocat et quodam modo absorbet orationem meam, contento studio cursuque veniamus.  De quo quidem tribunatu ita dictum <est> a Q. Hortensio ut eius oratio non defensionem modo videretur criminum continere, sed etiam memoria dignam iuventuti rei publicae capessendae auctoritatem disciplinamque praescribere. Sed tamen, quoniam tribunatus totus P. Sesti nihil aliud nisi meum nomen causamque sustinuit, necessario mihi de isdem rebus esse arbitror si non subtilius disputandum, at certe dolentius deplorandum. Qua in oratione si asperius in quosdam homines invehi vellem, quis non concederet ut eos, quorum sceleris furore violatus essem, vocis libertate perstringerem? Sed agam moderate et huius potius tempori serviam quam dolori meo: si qui occulte a salute nostra dissentiunt, lateant; si qui fecerunt aliquid aliquando atque eidem nunc tacent et quiescunt, nos quoque simus obliti; si qui se offerunt, insectantur, quoad ferri poterunt, perferemus, neque quemquam offendet oratio mea nisi qui se ita obtulerit ut in eum non invasisse sed incucurrisse videamur.

Sed necesse est, ante quam de tribunatu P. Sesti dicere incipiam, me totum superioris anni rei publicae naufragium exponere, in quo conligendo ac reficienda salute communi omnia reperientur P. Sesti facta, dicta, consilia versata.

VII. Fuerat ille annus tam in re publica, iudices,† cum in magno motu et multorum timore intentus <est> arcus in me unum, sicut vulgo ignari rerum loquebantur, re quidem vera in universam rem publicam, traductione ad plebem furibundi hominis ac perditi, mihi irati, sed multo acrius oti et communis salutis inimici. Hunc vir clarissimus mihique multis repugnantibus amicissimus, Cn. Pompeius, omni cautione, foedere, exsecratione devinxerat nihil in tribunatu contra me esse facturum: quod ille nefarius ex omnium scelerum conluvione natus parum se foedus violaturum arbitratus <est>, nisi ipsum cautorem alieni periculi suis propriis periculis terruisset. Hanc taetram immanemque beluam, vinctam auspiciis, adligatam more maiorum, constrictam legum sacratarum catenis, solvit subito lege curiata consul, vel, ut ego arbitror, exoratus vel, ut non nemo putabat, mihi iratus, ignarus quidem certe et imprudens impendentium tantorum scelerum et malorum. Qui tribunus plebis felix in evertenda re publica fuit nullis suis nervis—qui enim in eius modi vita nervi esse potuerunt hominis fraternis flagitiis, sororiis stupris, omni inaudita libidine exsanguis?—sed fuit profecto quaedam illa rei publicae fortuna fatalis, ut ille caecus atque amens tribunus plebis nancisceretur—quid dicam? Consules? Hocine ut ego nomine appellem eversores huius imperi, proditores vestrae dignitatis, hostis bonorum omnium, qui ad delendum senatum, adfligendum equestrem ordinem, exstinguenda omnia iura atque instituta maiorum se illis fascibus ceterisque insignibus summi honoris atque imperi ornatos esse arbitrabantur? quorum, per deos immortalis, si nondum scelera vulneraque inusta rei publicae vultis recordari, vultum atque incessum animis intuemini: facilius eorum facta occurrent mentibus vestris, si ora ipsa oculis proposueritis.

VIII.  Alter unguentis adfluens, calamistrata coma, despiciens conscios stuprorum ac veteres vexatores aetatulae suae, puteali et faeneratorum gregibus inflatus, a quibus compulsus olim, ne in Scyllaeo illo aeris alieni tamquam [in] fretu ad columnam adhaeresceret, in tribunatus portum perfugerat, contemnebat equites Romanos, minitabatur senatui, venditabat se operis atque ab iis se ereptum ne de ambitu causam diceret praedicabat, ab isdemque se etiam invito senatu provinciam sperare dicebat; eamque nisi adeptus esset, se incolumem nullo modo fore arbitrabatur. Alter, o di boni, quam taeter incedebat, quam truculentus, quam terribilis aspectu! unum aliquem te ex barbatis illis, exemplum imperi veteris, imaginem antiquitatis, columen rei publicae diceres intueri. Vestitus aspere nostra hac purpura plebeia ac paene fusca, capillo ita horrido ut Capua, in qua ipsa tum imaginis ornandae causa duumviratum gerebat, Seplasiam sublaturus videretur. Nam quid ego de supercilio dicam, quod tum hominibus non supercilium, sed pignus rei publicae videbatur? Tanta erat gravitas in oculo, tanta contractio frontis, ut illo supercilio annus ille niti tamquam <vade> videretur. Erat hic omnium sermo: 'est tamen rei publicae magnum firmumque subsidium; habeo quem opponam labi illi atque caeno; vultu me dius fidius conlegae sui libidinem levitatemque franget; habebit senatus in hunc annum quem sequatur; non deerit auctor et dux bonis.' mihi denique homines praecipue gratulabantur, quod habiturus essem contra tribunum plebis furiosum et audacem cum amicum et adfinem tum etiam fortem et gravem consulem.

IX. Atque eorum alter fefellit neminem. Quis enim clavum tanti imperi tenere et gubernacula rei publicae tractare in maximo cursu ac fluctibus posse arbitraretur hominem emersum subito ex diuturnis tenebris lustrorum ac stuprorum, vino, ganeis, lenociniis adulteriisque confectum? Cum is praeter spem in altissimo gradu alienis opibus positus esset, qui non modo tempestatem impendentem intueri temulentus, sed ne lucem quidem insolitam aspicere posset. Alter multos plane in omnis partis fefellit; erat enim hominum opinioni nobilitate ipsa, blanda conciliatricula, commendatus. Omnes boni semper nobilitati favemus, et quia utile est rei publicae nobilis homines esse dignos maioribus suis, et quia valet apud nos clarorum hominum et bene de re publica meritorum memoria, etiam mortuorum. Quia tristem semper, quia taciturnum, quia subhorridum atque incultum videbant, et quod erat eo nomine ut ingenerata familiae frugalitas videretur, favebant, gaudebant, et ad integritatem maiorum spe sua hominem vocabant materni generis obliti. Ego autem,—vere dicam, iudices,— tantum esse in homine sceleris, audaciae, crudelitatis, quantum ipse cum re publica sensi, numquam putavi.

X. Nequam esse hominem et levem et falsa opinione [errore] hominum ab adulescentia commendatum sciebam; etenim animus eius vultu, flagitia parietibus tegebantur. Sed haec obstructio nec diuturna est neque obducta ita ut curiosis oculis perspici non possit. Videbamus genus vitae, desidiam, inertiam; inclusas eius libidines qui paulo propius accesserant intuebantur; denique etiam sermo nobis ansas dabat quibus reconditos eius sensus tenere possemus. Laudabat homo doctus philosophos nescio quos, neque eorum tamen nomina poterat dicere, sed tamen eos laudabat maxime qui dicuntur praeter ceteros esse auctores et laudatores voluptatis; cuius et quo tempore et quo modo non quaerebat, verbum ipsum omnibus <viribus> animi et corporis devorarat; eosdemque praeclare dicere aiebat sapientis omnia sua causa facere, rem publicam capessere hominem bene sanum non oportere, nihil esse praestabilius otiosa vita, plena et conferta voluptatibus; eos autem qui dicerent dignitati esse serviendum, rei publicae consulendum, offici rationem in omni vita, non commodi esse ducendam, adeunda pro patria pericula, vulnera excipienda, mortem oppetendam, vaticinari atque insanire dicebat. Ex his adsiduis eius cotidianisque sermonibus, et quod videbam quibuscum hominibus in interiore parte aedium viveret, et quod ita domus ipsa fumabat ut multa eius <consorti>onis indicia redolerent, statuebam sic, boni nihil ab illis nugis exspectandum, mali quidem certe nihil pertimescendum. Sed ita est, iudices, ut, si gladium parvo puero aut si imbecillo seni aut debili dederis, ipse impetu suo nemini noceat, sin ad nudum vel fortissimi viri corpus accesserit, possit acie ipsa et ferri viribus vulnerare: cum hominibus enervatis atque exsanguibus consulatus tamquam gladius esset datus, qui per se pungere neminem umquam potuissent, ii summi imperi nomine armati rem publicam contrucidarunt. Foedus fecerunt cum tribuno plebis palam, ut ab eo provincias acciperent quas ipsi vellent, exercitum et pecuniam quantam vellent, ea lege, si ipsi prius tribuno plebis adflictam et constrictam rem publicam tradidissent: id autem foedus meo sanguine ictum sanciri posse dicebant. Qua re patefacta—neque enim dissimulari tantum scelus poterat nec latere—promulgantur uno eodemque tempore rogationes ab eodem tribuno de mea pernicie et de provinciis consulum nominatim.

 

VI. Son tribunat m'appelle : tout cède à ce grand intérêt; je me hâte de vous en occuper. Hortensius en a déjà parlé; et vous avez jugé qu'il avait non-seulement détruit toutes les accusations , mais encore donné aux magistrats des règles de conduite qui devaient être retenues. Cependant, comme le tribunat de Sextius m'a été consacré tout entier, je me crois dans la nécessité de vous remettre les mêmes objets sous les yeux ; non que je veuille rien ajouter à la discussion des moyens, mais parce que j'ai besoin de vous attendrir en déplorant ses malheurs. Dans un pareil discours, si je voulais exhaler toute mon indignation contre certaines personnes, qui me ferait un crime de ne point les ménager dans mes paroles, quand j'ai été la victime de leur rage impie? Mais non, je saurai me contenir, et la cause de Sextius m'occupera plus que ma propre 58 vengeance. S'il en est qui désirent en secret ma perte, je leur permets de rester cachés dans l'ombre. Quelques-uns autrefois se sont montrés à découvert; qu'ils gardent aujourd'hui le silence, j'oublierai tout. D'autres peut-être se présenteront insolemment, et viendront m'attaquer : leur conduite réglera ma patience; et si je leur porte quelques blessures, ma main ne les aura point cherchés, ils se rencontreront sous mes coups.

Mais avant de vous entretenir du tribunat de Sextius, je dois exposer à vos regards les calamités de l'année précédente : vous verrez que Sextius n'a rien dit, rien fait, rien projeté qui n'ait eu pour objet de recueillir les débris de notre naufrage, et de rétablir la sûreté commune.

VIl. Cette année s'était passée dans le trouble et dans la terreur. Il semblait aux gens peu instruits que j'étais seul menacé ; mais en effet le poignard avait été levé sur la patrie entière, lors¬qu'on admit dans l'ordre des plébéiens cet homme forcené, chargé d'opprobres, acharné à ma perte, ennemi plus violent encore de la paix et de la tranquillité publique. Un citoyen très-illustre, et mon plus ardent ami, contre le vœu de plusieurs, Cn. Pompée, lui avait fait promettre, assurer par serment, jurer sur sa tête, qu'il ne me persécuterait point pendant son tribunat. Mais ce monstre, nourri de tous les poisons du crime, pensa qu'il violerait trop peu sa foi, s'il ne forçait le garant de mes jours à trembler pour les siens. En vain les auspices, les usages de nos ancêtres, les lois les plus saintes avaient attaché, lié, enchaîné cette bête féroce et sanguinaire. Tout à coup un consul rompit ces nœuds, soit, comme je le pense, pour céder à ses prières ; soit, comme d'autres veulent le croire, parce qu'il était irrité contre moi. Du moins il ignorait, il n'avait pas prévu le déluge de crimes et de maux que cet infâme allait répandre sur nous. Bientôt devenu tribun, il renversa la république ; mais s'il obtint cet affreux succès, il ne le dut pas à sa force. Et quelle force pouvait avoir un homme énervé par les voluptés incestueuses de sa sœur, et par tant d'horreurs jusqu'alors inouïes? Sans doute les destins l'avaient ainsi ordonné : il fallait que ce tribun aveugle, effréné, rencontrât, dirai-je des consuls? ce nom doit-il être prostitué aux destructeurs de notre empire, aux fléaux de votre gloire, aux ennemis de tous les gens de bien, à ces impies qui s'imaginaient que c'était pour exterminer le sénat, écraser l'ordre équestre, fouler aux pieds les lois, anéantir les établissements de nos ancêtres, qu'ils avaient reçu de nous les faisceaux et tout l'appareil de la dignité suprême? Ah ! si vous ne voulez point encore vous rappeler leurs attentats et les blessures qu'ils ont faites à la patrie, considérez seulement leur visage et leur démarche : les actions de ces ennemis publics viendront plus aisément s'offrir à votre esprit, quand leurs traits auront frappé vos regards.

VIII. L'un, tout couvert d'essences, les cheveux artistement bouclés, regardant avec dédain les complices de ses débauches et les anciens corrupteurs de son enfance, poursuivi par des troupeaux d'usuriers, déjà presque écrasé sous le poids de ses dettes, avait enfin trouvé un asile dans le tribunat. Il méprisait les chevaliers romains, menaçait insolemment les sénateurs, se 59 vantait auprès des artisans, publiait que leurs mains l'avaient arraché à une accusation de brigue ; qu'ils sauraient bien encore lui procurer une province, en dépit même du sénat ; que c'en était fait de lui, s'il ne l'obtenait. L'autre, grands dieux ! quelle rudesse ! quel regard sombre ! quel aspect terrible ! On aurait cru voir un de nos vieux portraits à la barbe touffue, une représentation des anciens temps, l'image de l'antiquité, la colonne de la république. Robe grossière, pourpre commune et presque noire, cheveux hérissés : lorsqu'il alla gérer le duumvirat à Capoue, afin d'acquérir le droit d'avoir son image, le quartier des parfumeurs fut regardé comme perdu. Que dirai-je de son sourcil? c'était le gage de la sûreté publique. A considérer son œil immobile, son front ridé, tout l'empire semblait être soutenu sur ce sourcil, comme le ciel sur les épaules d'Atlas. En un mot, tout le monde disait : Rome a donc enfin un puissant appui ; nous pourrons opposer une digue à ce torrent fangeux ; d'un seul coup d'œil il arrêtera l'étourderie et la légèreté de son collègue ; le sénat aura cette année un guide sûr ; les gens de bien ne manqueront point de chef qui marche à leur tété. Moi-même, on me félicitait en particulier de ce que j'allais être défendu contre un tribun audacieux et forcené, par un consul, mon ami, mon allié, qui d'ailleurs était courageux et ferme dans ses résolutions.

IX. Le premier n'a trompé personne. Et qui s'attendrait à voir le vaisseau de l'État conduit à travers les flots d'une mer immense par un homme qui tout à coup reparaîtrait au grand jour, après avoir longtemps vécu dans les ténèbres du vice et de la débauche ; par un homme épuisé d'ivresse, de prostitution, d'adultère; par un homme surtout qu'une protection étrangère aurait, contre son espérance, élevé au plus haut rang, et qui, sans cesse plongé dans le vin, ne pourrait, je ne dis pas seulement envisager l'approche d'une tempête, mais soutenir l'éclat de la lumière à laquelle ses yeux ne seraient plus accoutumés? L'autre nous a trompés en tout. Il était noble ; et ce titre si puissant sur les esprits lui assurait la faveur. Et effet, les âmes vertueuses sont portées pour la noblesse, et parce qu'il est utile à la patrie que les nobles soient dignes de leurs ancêtres, et parce que la mémoire des grands hommes et des bons citoyens leur survit dans nos cœurs. Comme on le trouvait toujours sombre, taciturne, plus que négligé dans sa parure, et qu'il était d'une famille où la frugalité semblait une vertu héréditaire, on applaudissait, on se réjouissait ; l'espérance publique l'appelait à l'intégrité de ses aïeux. Son origine maternelle était oubliée. Que dis-je? moi-même, je l'avouerai, Romains, je n'aurais jamais pensé qu'il y eût dans son âme toute cette scélératesse, cette audace, cette cruauté dont la république et moi nous avons été les victimes.

X. Je savais que c'était un homme méchant, sans principes, indigne de la bonne idée que l'on avait conçue de lui dans sa jeunesse. Alors ses vices étaient couverts du masque de la vertu, et ses turpitudes, cochées dans l'ombre de sa demeure. Mais ces voiles tombent bientôt, et ils ne sont pas assez épais pour qu'un œil curieux ne puisse les pénétrer. Sa conduite, son indolence, son 60  inertie n'échappaient point à nos regards; ceux qui l'approchaient davantage voyaient toutes les passions qu'il voulait cacher; et lui-même, dans ses discours, nous révélait le secret de ses sentiments. Cet homme singulièrement instruit préconisait je ne sais quels philosophes, dont cependant il ne pouvait dire le nom : il louait surtout ceux qui pas¬sent pour être les fauteurs et les panégyristes de la volupté. Peu lui importait de savoir quelle en est la nature, le temps et la manière d'en jouir. Il ne s'attachait qu'au mot. Toutes les facultés de son âme et de son corps en étaient insatiables. Il décidait que ces grands génies avaient eu raison de dire que les sages font tout pour eux-mêmes, que l'homme qui pense bien ne doit point s'occuper des affaires de l'État; qu'il n'y a rien de préférable à une vie oisive, et dont tous les moments sont marquée par des plaisirs ; que prétendre qu'il faut se consacrer à la gloire, veiller aux intérêts publics, oublier les siens, suivre en tout la voix du devoir, exposer sa vie, et même la perdre pour la patrie, c'est parler en visionnaire, en fanatique. Tels étaient les propos qu'il avait sans cesse à la bouche. Je savais d'ailleurs avec quelle espèce de gens il vivait dans l'intérieur de sa maison, et ce qui transpirait de sa retraite faisait assez connaître quels étaient ses entretiens. Il me sembla donc que l'on ne pouvait attendre aucun-bien d'un homme si frivole, mais qu'il n'y avait non plus aucun mal à en craindre. Qu'est-il arrivé, Romains? Une épée dans la main d'un enfant ou d'un vieillard débile ne peut nuire, malgré leurs efforts : cependant, qu'elle rencontre la poitrine de l'homme le plus courageux, la pointe seule pourra faire une blessure. Le consulat ressemble à cette épée : il s'est trouvé entre les mains de gens énervés et sans vigueur, qui, par eux-mêmes, n'auraient pu jamais frapper un seul citoyen; mais, armés du pouvoir suprême, ils ont égorgé la république. Ils stipulèrent ouvertement avec le tribun du peuple, qu'ils recevraient de lui les provinces qu'ils auraient choisies, autant de troupes et d'argent qu'ils en voudraient, à condition qu'ils l'établiraient auparavant sur les ruines de la patrie. Ce traité, disaient-ils, pouvait être scellé de mon sang. Leur complot fut bientôt découvert : un crime de cette nature ne pouvait rester ignoré. En même tempe, dans le même jour, deux lois sont promulguées par le même tribun; l'une pour consommer ma perte, et l'autre pour assigner des provinces aux consuls.

XI. Hic tum senatus sollicitus, vos, equites Romani, excitati, Italia cuncta permota, omnes denique omnium generum atque ordinum cives summae rei publicae a consulibus atque a summo imperio petendum esse auxilium arbitrabantur, cum illi soli essent praeter furiosum illum tribunum duo rei publicae turbines, qui non modo praecipitanti patriae non subvenirent, sed eam nimium tarde concidere maererent. Flagitabatur ab his cotidie cum querelis bonorum omnium tum etiam precibus senatus, ut meam causam susciperent, agerent aliquid, denique ad senatum referrent: non modo negando, sed etiam inridendo amplissimum quemque illius ordinis insequebantur. Hic subito cum incredibilis in Capitolium multitudo ex tota urbe cunctaque Italia convenisset, vestem mutandam omnes meque iam omni ratione, privato consilio, quoniam publicis ducibus res publica careret, defendendum putarunt. Erat eodem tempore senatus in aede Concordiae, quod ipsum templum repraesentabat memoriam consulatus mei, cum flens universus ordo cincinnatum consulem orabat; nam alter ille horridus et severus consulto se domi continebat. Qua tum superbia caenum illud ac labes amplissimi ordinis preces et clarissimorum civium lacrimas repudiavit! me ipsum ut contempsit helluo patriae! nam quid ego patrimoni dicam, quod ille tum cum quaestum faceret amisit? Venistis ad senatum, vos, inquam, equites Romani et omnes boni veste mutata, vosque pro meo capite ad pedes lenonis impurissimi proiecistis, cum, vestris precibus ab latrone illo repudiatis, vir incredibili fide, magnitudine animi, constantia, L. Ninnius, ad senatum de re publica rettulit, senatusque frequens vestem pro mea salute mutandam censuit.

XII. O diem illum, iudices, funestum senatui bonisque omnibus, rei publicae luctuosum, mihi ad domesticum maerorem gravem, ad posteritatis memoriam gloriosum! quid enim quisquam potest ex omni memoria sumere inlustrius quam pro uno civi et bonos omnis privato consensu et universum senatum publico consilio mutasse vestem? quae quidem tum mutatio non deprecationis est causa facta, sed luctus: quem enim deprecarere, cum omnes essent sordidati, cumque hoc satis esset signi esse improbum, qui mutata veste non esset? Hac mutatione vestis facta tanto in luctu civitatis, omitto quid ille tribunus omnium rerum divinarum humanarumque praedo fecerit, qui adesse nobilissimos adulescentis, honestissimos equites Romanos, deprecatores salutis meae iusserit, eosque operarum suarum gladiis et lapidibus obiecerit: de consulibus loquor, quorum fide res publica niti debuit. Exanimatus evolat ex senatu, non minus perturbato animo atque vultu quam si annis ante paucis in creditorum conventum incidisset; advocat contionem, habet orationem talem consul qualem numquam Catilina victor habuisset: errare homines si etiam tum senatum aliquid in re publica posse arbitrarentur; equites vero Romanos daturos illius diei poenas quo me consule cum gladiis in clivo Capitolino fuissent; venisse tempus iis qui in timore fuissent—coniuratos videlicet dicebat—ulciscendi se. Si dixisset haec solum, omni supplicio esset dignus; nam oratio ipsa consulis perniciosa potest rem publicam labefactare; quid fecerit videte. L. Lamiam, qui cum me ipsum pro summa familiaritate quae mihi cum patre eius erat unice diligebat, tum pro re publica vel mortem oppetere cupiebat, in contione relegavit, edixitque ut ab urbe abesset milia passuum ducenta, quod esset ausus pro civi, pro bene merito civi, pro amico, pro re publica deprecari.

XIII. Quid hoc homine facias, aut quo civem importunum aut quo potius hostem tam sceleratum reserves? qui, ut omittam cetera quae sunt ei cum conlega immani impuroque coniuncta atque communia, hoc unum habet proprium, ut ex urbe expulerit, relegarit non dico equitem Romanum, non ornatissimum atque optimum virum, non amicissimum rei publicae civem, non illo ipso tempore una cum senatu et cum bonis omnibus casum amici reique publicae lugentem, sed civem Romanum sine ullo iudicio ut edicto ex patria consul eiecerit. Nihil acerbius socii et Latini ferre soliti sunt quam se, id quod perraro accidit, ex urbe exire a consulibus iuberi: atque illis erat tum reditus in suas civitates, ad suos Lares familiaris, et in illo communi incommodo nulla in quemquam propria ignominia nominatim cadebat. Hoc vero quid est? Exterminabit civis Romanos edicto consul a suis dis penatibus? Expellet ex patria? Deliget quem volet, damnabit atque eiciet nominatim? Hic si umquam vos eos qui nunc estis in re publica fore putasset, si denique imaginem iudiciorum aut simulacrum aliquod futurum in civitate reliquum credidisset, umquam ausus esset senatum de re publica tollere, equitum Romanorum preces aspernari, civium denique omnium novis et inauditis edictis ius libertatemque pervertere?

Etsi me attentissimis animis summa cum benignitate auditis, iudices, tamen vereor ne quis forte vestrum miretur quid haec mea oratio tam longa aut tam alte repetita velit, aut quid ad P. Sesti causam eorum qui ante huius tribunatum rem publicam vexarunt delicta pertineant. Mihi autem hoc propositum est ostendere, omnia consilia P. Sesti mentemque totius tribunatus hanc fuisse, ut adflictae et perditae rei publicae quantum posset mederetur. Ac si in exponendis vulneribus illis de me ipso plura dicere videbor, ignoscitote; nam et illam meam cladem vos et omnes boni maximum esse rei publicae vulnus iudicastis, et P. Sestius est reus non suo, sed meo nomine: qui cum omnem vim sui tribunatus in mea salute consumpserit, necesse est meam causam praeteriti temporis cum huius praesenti defensione esse coniunctam.

XIV. Erat igitur in luctu senatus, squalebat civitas publico consilio veste mutata, nullum erat Italiae municipium, nulla colonia, nulla praefectura, nulla Romae societas vectigalium, nullum conlegium aut concilium aut omnino aliquod commune consilium quod tum non honorificentissime de mea salute decrevisset: cum subito edicunt duo consules ut ad suum vestitum senatores redirent. Quis umquam consul senatum ipsius decretis parere prohibuit? quis tyrannus miseros lugere vetuit? Parumne est, Piso, ut omittam Gabinium, quod tantum homines fefellisti ut neglegeres auctoritatem senatus, optimi cuiusque consilia contemneres, rem publicam proderes, consulare nomen adfligeres? Etiamne edicere audebas ne maererent homines meam, suam, rei publicae calamitatem, ne hunc suum dolorem veste significarent? Sive illa vestis mutatio ad luctum ipsorum sive ad deprecandum valebat, quis umquam tam crudelis fuit qui prohiberet quemquam aut sibi maerere aut ceteris supplicare? quid? Sua sponte homines in amicorum periculis vestitum mutare non solent? Pro te ipso, Piso, nemone mutabit? Ne isti quidem quos legatos non modo nullo senatus consulto, sed etiam repugnante senatu tibi tute legasti? Ergo hominis desperati et proditoris rei publicae casum lugebunt fortasse qui volent: civis florentissimi benivolentia bonorum et optime de salute patriae meriti periculum, coniunctum cum periculo civitatis, lugere senatui non licebit? Idemque consules, si appellandi sunt consules quos nemo est quin non modo ex memoria sed etiam ex fastis evellendos putet, pacto iam foedere provinciarum, producti in circo Flaminio in contionem ab illa furia ac peste patriae, maximo cum gemitu vestro, illa omnia quae tum contra me contraque rem publicam <agebantur> voce ac sententia sua comprobaverunt.

XV. Iisdemque consulibus sedentibus atque inspectantibus lata lex est, “ne avspicia valerent, ne qvis obnvntiaret, ” “ne qvis legi intercederet, vt omnibvs fastis diebvs ” “legem ferri liceret, vt lex Aelia, lex Fvfia ne ” “valeret”: qua una rogatione quis est qui non intellegat universam rem publicam esse deletam? Isdemque consulibus inspectantibus servorum dilectus habebatur pro tribunali Aurelio nomine conlegiorum, cum vicatim homines conscriberentur, decuriarentur, ad vim, ad manus, ad caedem, ad direptionem incitarentur. Isdemque consulibus arma in templum Castoris palam comportabantur, gradus eiusdem templi tollebantur, armati homines forum et contiones tenebant, caedes lapidationesque fiebant; nullus erat senatus, nihil reliqui magistratus: unus omnem omnium potestatem armis et latrociniis possidebat, non aliqua vi sua, sed, cum duo consules a re publica provinciarum foedere retraxisset, insultabat, dominabatur, aliis pollicebatur, terrore ac metu multos, pluris etiam spe et promissis tenebat.

Quae cum essent eius modi, iudices, cum senatus duces nullos ac pro ducibus proditores aut potius apertos hostis haberet, equester ordo reus a consulibus citaretur, Italiae totius auctoritas repudiaretur, alii nominatim relegarentur, alii metu et periculo terrerentur, arma essent in templis, armati in foro, eaque non silentio consulum dissimularentur sed et voce et sententia comprobarentur, cum omnes urbem nondum excisam et eversam sed iam captam atque oppressam videremus: tamen his tantis malis tanto bonorum studio, iudices, restitissemus, sed me alii metus atque aliae curae suspicionesque moverunt.

 

XI. Le sénat s'alarme; les chevaliers s'agitent; l'Italie entière est en mouvement. Toutes les conditions, tous les ordres de l'État pensent que la république est perdue, si les consuls, si l'autorité suprême ne vient à son secours. Ces deux fléaux de Rome et leur tribun forcené restaient seuls immobiles : au lieu d'opposer un bras ferme à la chute de l'empire, ils s'affligeaient de le voir s'écrouler trop lentement. Tous les bons citoyens se plaignaient ; les sénateurs les priaient, . les conjuraient sans cesse de veiller à ma sûreté, d'agir eux-mêmes, ou de porter l'affaire au sénat. Mais eux, ajoutant l'insulte au refus, se plaisaient à persécuter les chefs de cet ordre. Alors une multitude incroyable accourt au Capitule de tous les quartiers de Rome, de toutes les contrées de l'Italie. Tous sont d'avis de prendre l'habit de 61 deuil y et de pourvoir à ma défense de leur propre autorité, puisque la république est abandonnée de ses magistrats. Cependant le sénat assemblé dans le temple de la Concorde, ce temple qui lui rappelait le souvenir de mon consulat, implorait, d'une voix unanime et les larmes aux yeux, l'élégant consul, tout fier de sa parure. Pour le consul aux cheveux hérissés, au regard sombre, il s'était prudemment renfermé dans sa maison. Mais avec quel orgueil, cet autre fléau de Rome, cette âme de boue, rejeta les prières de l'ordre le plus auguste, et les pleurs des plus illustres citoyens I Et moi, comme je fus méprisé par ce déprédateur de la république : je pourrais dire aussi de son patrimoine; on sait qu'il le perdit, lors même qu'il se mettait à une infâme enchère. Il était donc venu au sénat Généreux chevaliers, vous y étiez en habit de deuil : vous tombâtes à ses pieds, ainsi que tous les gens de bien; et cet impudique corrupteur, ce brigand impie repoussa vos prières. Alors un homme fidèle à l'honneur, un homme d'une grandeur d'âme et d'une fermeté incroyable, L. Ninnius, mit l'affaire en délibération dans le sénat; et cet ordre, assemblé en grand nombre jugea qu'il fallait prendre l'habit de deuil.

XII. Jour funeste au sénat et à tous les bons citoyens 1 jour désastreux pour la république, cruel pour mon cœur, mais à jamais glorieux pour ma mémoire I Non, Romains, les siècles les plus reculés n'en ont point vu de plus beau, de plus illustre. Un seul citoyen est menacé, et ton* les gens de bien, de leur propre mouvement, prennent le deuil ; et le sénat, d'une voix unanime, arrête qu'il prendra le deuil. Ils ne le prirent point à dessein de solliciter, mais seulement pour annoncer leur tristesse. Eh ! qui donc au raient-ils voulu fléchir, puisqu'ils étaient tous en habit de suppliants; puisque paraître sans cet habit, c'était se déclarer mauvais citoyen? Je ne vous retracerai point la conduite du tribun; je . ne vous dirai point qu'au milieu de la désolation générale, ce brigand sacrilège, sans égard pour l'élite de la jeune noblesse, pour les illustres chevaliers qui s'intéressaient à ma fortune, leur ordonna de comparaître à son tribunal, et les livra aux poignards, aux pierres de ses impurs satellites : je parle seulement des consuls que leur devoir obligeait de défendre la république. Pâle, à demi mort, Gabinius s'enfuit du sénat, le trouble dans les yeux, et non moins tremblant qu'il ne l'aurait été, il y a peu d'années, s'il fût tombé alors entre les mains de ses créanciers. Il assemble le peuple, il le harangue. Jamais Catilina vainqueur n'aurait parlé comme le fit ce consul. Il dit que l'on se trompait si l'on croyait que le sénat eût encore quelque pouvoir; que les chevaliers romains seraient punis de ce jour de mon consulat où ils étaient venus en armes sur le chemin du Capitole; que l'heure de la vengeance était enfin arrivée pour ceux que la crainte avait retenus : c'était sans doute des conjurés qu'il voulait parler. Quand on n'aurait que ces discours à lui reprocher, il mériterait encore le dernier supplice, puisque toute parole incendiaire dans la bouche d'un consul peut perdre l'État. Écoutez ce qu'il fit. L. Lamia m'était entièrement dévoué; j'étais l'intime ami de son frère et de son père. D'ailleurs, quand il s'agissait de Rome, il n'aurait compté pour rien le sacrifice de sa vie. Le consul le bannit en présence de tout le peuple. Il ordonna qu'il se tiendrait à la distance de deux 62 cents milles, parce qu'il avait osé solliciter pour on citoyen, pour un citoyen qui avait rendu de grands services, pour son ami, pour la république.

XIII. Que faire d'un tel homme? à quel sort destiner ce citoyen impie, ou plutôt ce féroce ennemi? Oublions tant de forfaits qui lui sont communs avec son barbare et infâme collègue. Ici je vous dénonce un crime qui le caractérise, qui n'appartient qu'à lui seul. Je ne dirai pas qu'il a chassé, banni de Rome un chevalier romain , un homme d'une vertu sans tache, un excellent citoyen, un citoyen qui, dans ce moment même, pleurait avec tous les gens de bien le sort affreux de son ami et la ruine de la république ; mais un citoyen romain, sans qu'il y ait eu de jugement, sans qu'il y ait eu de décret, s'est vu rejeté de sa patrie : par qui? par un consul ! Les alliés latins n'étaient jamais plus vivement affectés que lorsque les consuls, forcés par des circonstances bien rares, leur ordonnaient de sortir de Rome. Cependant c'était dans leurs villes, auprès de leurs foyers, qu'ils retournaient alors; et dans cette disgrâce commune, la honte ne tombait sur personne en particulier. Ici, quelle différence ! Un consul arrachera des citoyens à leurs dieux pénates ! il les chassera de la patrie ! il choisira ses victimes, les condamnera, les bannira suivant son caprice ! Ah ! s'il avait pensé trouver en vous les sentiments que vous faites éclater aujourd'hui, s'il avait cru qu'il resterait encore dans l'État quelque vestige, quelque ombre des tribunaux, aurait-il osé enlever le sénat à la république, repousser les prières des chevaliers romains, anéantir par des ordonnances nouvelles, inouïes, les droits et la liberté de tous les citoyens?

Je le vois, Romains, vous me prêtez l'attention la plus sérieuse, et rien n'égale votre bienveillance. Je crains cependant .que, surpris d'une si longue digression, quelqu'un de vous ne me demande quel rapport ont à la cause de Sextius les malversations commises avant son tribunat. Mais j'ai voulu vous montrer que pendant ce tribunat Sextius n'a eu d'autre intention, d'autre pensée, que de relever les ruines de la patrie, et de guérir ses blessures autant qu'il lui serait passible. On dira peut-être qu'en parlant des maux de l'État, je m'étends trop sur les miens. Pardonnez-moi ces détails. Vous-mêmes, ainsi que tous les gens de bien, vous avez regardé mon malheur comme une calamité publique; et d'ailleurs, si l'on accuse aujourd'hui Sextius, c'est moi que l'on poursuit encore dans mon défenseur. Comme il ne s'est occupé que de mon salut pendant son tribunat, je ne puis me dispenser de rapprocher le présent du passé, et de confondre ma cause avec la sienne.

XIV. Le sénat était donc en deuil. Tous les citoyens, d'un concert unanime, avaient changé d'habit II n'y avait en Italie nulle ville municipale, nulle colonie, nulle préfecture; à Rome, nulle compagnie de fermiers, nul collège, nulle corporation, nulle communauté qui n'eût fait l'arrêté le plus honorable, pour me soustraire à mes ennemis. Tout à coup deux consuls ordonnent par un édit que les sénateurs reprendront l'habit ordinaire. Quel consul a jamais empêché le sénat d'obéir aux décrets du sénat? quel tyran a jamais défendu les pleurs aux malheureux? N'était-ce 63 point assez, Pison ; car enfin c'est trop longtemps parler de Gabinius ; n'était-ce point assez que vous eussiez trompé vos compatriotes jusqu'à ne compter pour rien l'autorité du sénat, mépriser l'opinion de tous les gens de bien, trahir l'État, flétrir le nom consulaire? fallait-il encore ordonner qu'ils ne pleureraient point une calamité qui, en me frappant, retombait sur eux et sur la patrie, qu'ils ne pourraient même changer d'habillement pour attester leur douleur ? Je n'examine point le motif de ce changement. Que ce fût tristesse ou intérêt pour moi, qui donc eut jamais la barbarie d'interdire l'affliction au malheur, ou les prières à la pitié? Eh quoi! dans les dangers de ses amis ne prend-on pas de soi-même l'habit de deuil? nul ne l'a-t-il pris en votre faveur, Pison? ne le prirent-ils pas, ces hommes que vous aviez choisis vous-même pour vos lieutenants, sans l'aveu, que dis-je? malgré l'opposition du sénat? Ainsi l'on pourra, si toutefois on le veut jamais, on pourra pleurer la disgrâce d'un scélérat, d'un traître ; et quand un citoyen cher aux cœurs vertueux, un citoyen illustre par de grands services, sera menacé de périr avec la patrie, les larmes ne seront point permises au sénat? Les consuls, dois-je les appeler consuls, ces malheureux dont nous voudrions tous effacer le nom de notre mémoire, et même de nos fastes? après avoir conclu leur traité pour le choix des provinces, amenés par le tribun au milieu du peuple assemblé dans le cirque Flaminius, malgré vos gémissements redoublés, ratifièrent hautement tout ce que cette furie avait dit contre moi et contre la république.

XV. Ils étaient consuls! et, tranquilles sur leur siège, ils virent publier une loi qui ordonnait que les auspices ne seraient point respectés ; que personne n'annoncerait de présages sinistres ; que personne ne s'opposerait à la loi; qu'une loi pourrait être portée tous les jours qui ne seraient pas néfastes; que les lois Élia et Fufia n'auraient plus de force : n'était-ce pas d'un seul coup anéantir la république entière? Ils étaient consuls ! et, en leur présence, sous prétexte de classer les esclaves, on les enrôlait devant le tribunal Aurélius ; on les distribuait par décuries dans les différents quartiers ; on les excitait à la violence, au meurtre, au pillage. Ils étaient consuls ! et, sous les yeux du public, le temple de Castor se remplissait d'armes; les degrés de ce temple se démolissaient; des gens armés tenaient le peuple assiégé dans le forum ; les pierres volaient, le sang coulait ; le sénat n'était plus ; les magistrats n'avaient aucun pouvoir : un seul, maître de toute la puissance, la signalait par des assassinats et des brigandages ; peu redoutable en lui-même , mais fier d'avoir séparé de la république les deux consuls, en s'engageant à leur donner des provinces, il insultait à la liberté, commandait en souverain, promettait aux uns, subjuguait les autres par la terreur, enchaînait le plus grand nombre par l'espérance.

Quelque affreuse que fût notre situation, juges, quoique le sénat n'eût plus de chefs, et qu'il eût, à leur place, des traîtres, ou plutôt des ennemis déclarés; quoique les consuls eussent cité l'ordre équestre à leur tribunal, et rejeté le vœu de l'Italie entière; que les citoyens fussent bannis personnellement, ou cédassent à la crainte et au danger ; qu'il y eût des armes dans le forum ; 64 que les consuls approuvassent hautement ces attentats, loin de les désavouer par leur silence; quoique nous vissions tous que si Rome n'était pas encore détruite et renversée, elle était déjà captive, asservie : cependant, au milieu de tant de maux, soutenus par le zèle magnanime des bons citoyens, nous aurions su résister à l'orage ; mais d'autres craintes, d'autres soins occupèrent nos esprits.

XVI. Exponam enim hodierno die, iudices, omnem rationem facti et consili mei, neque huic vestro tanto studio audiendi nec vero huic tantae multitudini, quanta mea memoria numquam ullo in iudicio fuit, deero. Nam si ego in causa tam bona, tanto studio senatus, consensu tam incredibili bonorum omnium, tam parato <populo>, tota denique Italia ad omnem contentionem expedita, cessi tribuni plebis, despicatissimi hominis, furori, contemptissimorum consulum levitatem audaciamque pertimui, nimium me timidum, nullius animi, nullius consili fuisse confiteor.

Quid enim simile fuit in Q. Metello? Cuius causam etsi omnes boni probabant, tamen neque senatus publice neque ullus ordo proprie neque suis decretis Italia cuncta susceperat. Ad suam enim quandam magis ille gloriam quam ad perspicuam salutem rei publicae <respiciens rem gesserat>, cum unus in legem per vim latam iurare noluerat: denique videbatur ea condicione tam fortis fuisse ut cum patriae caritate constantiae gloriam commutaret. Erat autem res ei cum exercitu C. Mari invicto, habebat inimicum C. Marium, conservatorem patriae, sextum iam illum consulatum gerentem; res erat cum L. Saturnino, iterum tribuno plebis, vigilante homine, et in causa populari si non moderate at certe populariter abstinenterque versato. Cessit, ne aut victus a fortibus viris cum dedecore caderet, aut victor multis et fortibus civibus rem publicam orbaret.

Meam causam senatus palam, equester ordo acerrime, cuncta Italia publice, omnes boni proprie enixeque susceperant. Eas res gesseram quarum non unus auctor sed dux omnium voluntatis fuissem, quaeque non modo ad singularem meam gloriam sed ad communem salutem omnium civium et prope gentium pertinerent; ea condicione gesseram ut meum factum semper omnes praestare tuerique deberent. Erat autem mihi contentio non cum victore exercitu, sed cum operis conductis et ad diripiendam urbem concitatis; habebam inimicum non C. Marium, terrorem hostium, spem subsidiumque patriae, sed duo importuna prodigia, quos egestas, quos aeris alieni magnitudo, quos levitas, quos improbitas tribuno plebis constrictos addixerat; nec mihi erat res cum Saturnino, qui quod a se quaestore Ostiensi per ignominiam ad principem et senatus et civitatis, M. Scaurum, rem frumentariam tralatam sciebat, dolorem suum magna contentione animi persequebatur, sed cum scurrarum locupletium scorto, cum sororis adultero, cum stuprorum sacerdote, cum venefico, cum testamentario, cum sicario, cum latrone; quos homines si, id quod facile factu fuit et quod fieri debuit quodque a me optimi et fortissimi cives flagitabant, vi armisque superassem, non verebar ne quis aut vim vi depulsam reprehenderet aut perditorum civium vel potius domesticorum hostium mortem maereret.

Sed me illa moverunt: omnibus in contionibus illa furia clamabat se quae faceret contra salutem meam facere auctore Cn. Pompeio, clarissimo viro mihique et nunc et quoad licuit amicissimo; M. Crassus, quocum mihi omnes erant amicitiae necessitudines, vir fortissimus, ab eadem illa peste infestissimus esse meis fortunis praedicabatur; C. Caesar, qui a me nullo meo merito alienus esse debebat, inimicissimus esse meae saluti ab eodem cotidianis contionibus dicebatur. His se tribus auctoribus in consiliis capiendis, adiutoribus in re gerenda esse usurum dicebat; ex quibus unum habere exercitum in Italia maximum, duo, qui privati tum essent, et <populo Romano> praeesse et parare, si vellent, exercitum posse, idque facturos esse dicebat. Nec mihi ille iudicium populi nec legitimam aliquam contentionem nec disceptationem aut causae dictionem, sed vim, arma, exercitus, imperatores, castra denuntiabat.

XVIIII. Quid ergo? Inimici oratio, vana praesertim, tam improbe in clarissimos viros coniecta me movit? Me vero non illius oratio, sed eorum taciturnitas in quos illa oratio tam improba conferebatur; qui tum, quamquam ob alias causas tacebant, tamen hominibus omnia timentibus tacendo loqui, non infitiando confiteri videbantur. Illi autem aliquo tum timore perterriti, quod acta illa atque omnis res anni superioris labefactari a praetoribus, infirmari a senatu atque a principibus civitatis putabant, tribunum popularem a se alienare nolebant, suaque sibi propiora esse pericula quam mea loquebantur. Sed tamen et Crassus a consulibus meam causam suscipiendam esse dicebat, et eorum fidem Pompeius implorabat neque se privatum publice susceptae causae defuturum esse dicebat; quem virum studiosum mei, cupidissimum rei publicae conservandae, domi meae certi homines ad eam rem positi monuerunt ut esset cautior, eiusque vitae a me insidias apud me domi positas esse dixerunt; atque hanc eius suspicionem alii litteris mittendis, alii nuntiis, alii coram ipsi excitaverunt, ut ille, cum a me certe nihil timeret, ab illis, ne quid meo nomine molirentur, sibi cavendum putaret. Ipse autem Caesar, quem maxime homines ignari veritatis mihi esse iratum putabant, erat ad portas, erat cum imperio; erat in Italia eius exercitus, inque eo exercitu ipsius tribuni plebis, inimici mei, fratrem praefecerat.

XIX. Haec ergo cum viderem,—neque enim erant occulta,—senatum, sine quo civitas stare non posset, omnino de civitate esse sublatum; consules, qui duces publici consili esse deberent, perfecisse ut per ipsos publicum consilium funditus tolleretur; eos qui plurimum possent opponi omnibus contionibus falso, sed formidolose tamen, auctores ad perniciem meam; contiones haberi cotidie contra me; vocem pro me ac pro re publica neminem mittere; intenta signa legionum existimari cervicibus ac bonis vestris falso, sed putari tamen; coniuratorum copias veteres et effusam illam ac superatam Catilinae importunam manum novo duce et insperata commutatione rerum esse renovatam:—haec cum viderem, quid agerem, iudices? Scio enim tum non mihi vestrum studium, sed meum prope vestro defuisse. Contenderem contra tribunum plebis privatus armis? Vicissent improbos boni, fortes inertis; interfectus esset is qui hac una medicina sola potuit a rei publicae peste depelli. Quid deinde? quis reliqua praestaret? Cui denique erat dubium quin ille sanguis tribunicius, nullo praesertim publico consilio profusus, consules ultores et defensores esset habiturus? Cum quidam in contione dixisset aut mihi semel pereundum aut bis esse vincendum. Quid erat bis vincere? Id profecto, ut, <si> cum amentissimo tribuno plebis decertassem, cum consulibus ceterisque eius ultoribus dimicarem.

Ego vero, vel si pereundum fuisset ac non accipienda plaga mihi sanabilis, illi mortifera qui imposuisset, semel perire tamen, iudices, maluissem quam bis vincere; erat enim illa altera eius modi contentio ut neque victi neque victores rem publicam tenere possemus. Quid, si in prima contentione vi tribunicia victus in foro cum multis bonis viris concidissem? Senatum consules, credo, vocassent, quem totum de civitate delerant; ad arma vocassent, qui ne vestitu quidem defendi rem publicam sissent; a tribuno plebis post interitum dissedissent, qui eandem horam meae pestis et suorum praemiorum esse voluissent.

XX. Vnum autem mihi restabat illud quod forsitan non nemo vir fortis et acris animi magnique dixerit: 'restitisses, repugnasses, mortem pugnans oppetisses.' de quo te, te, inquam, patria, testor et vos, penates patriique dei, me vestrarum sedum templorumque causa, me propter salutem meorum civium, quae mihi semper fuit mea carior vita, dimicationem caedemque fugisse. Etenim si mihi in aliqua nave cum meis amicis naviganti hoc, iudices, accidisset, ut multi ex multis locis praedones classibus eam navem se oppressuros minitarentur nisi me unum sibi dedidissent, si id vectores negarent ac mecum simul interire quam me tradere hostibus mallent, iecissem ipse me potius in profundum, ut ceteros conservarem, quam illos mei tam cupidos non modo ad certam mortem, sed in magnum vitae discrimen adducerem. Cum vero in hanc rei publicae navem, ereptis senatui gubernaculis fluitantem in alto tempestatibus seditionum ac discordiarum, armatae tot classes, nisi ego essem unus deditus, incursurae viderentur, cum proscriptio, caedes, direptio denuntiaretur, cum alii me suspicione periculi sui non defenderent, alii vetere odio bonorum incitarentur, alii inviderent, alii obstare sibi me arbitrarentur, alii ulcisci dolorem aliquem suum vellent, alii rem ipsam publicam atque hunc bonorum statum otiumque odissent et ob hasce causas tot tamque varias me unum deposcerent, depugnarem potius cum summo non dicam exitio, sed periculo certe vestro liberorumque vestrorum, quam id quod omnibus impendebat unus pro omnibus susciperem ac subirem?

 

XVI. Je vais ici, Romains, vous exposer tous les motifs de ma conduite ; et ce récit ne trompera ni l'empressement que vous avez de m'entendre, ni l'impatience de cette assemblée, la plus nombreuse qu'il me souvienne d'avoir jamais vue dans aucun jugement. S'il est vrai que dans une cause aussi favorable, que dans une cause a laquelle vous preniez tant d'intérêt, que les gens de bien, unanimement réunis, appuyaient avec un zèle incroyable, et que l'Italie entière était déterminée à soutenir de tous ses efforts; s'il est vrai que j'aie cédé à la fureur d'un tribun du peuple, le plus vil des hommes; si l'extravagance et l'audace de deux consuls chargés de mépris ont effrayé mon cœur : je l'avoue, j'ai été trop timide, j'ai manqué de sagesse et de fermeté.

Quelle différence, en effet, entre ma situation et celle de Q. Métellus ! Quoique sa cause fût approuvée de tous les gens de bien, elle n'avait été défendue ni par un arrêté juridique du sénat, ni par la décision particulière d'aucun ordre, ni par les décrets de l'Italie. C'était plutôt son honneur personnel, que le salut de la république qu'il avait considéré, lorsqu'il avait refusé seul de reconnaître une loi établie par la violence. Enfin, en montrant tant de vigueur, il semblait avoir sacrifié l'amour de la patrie à la gloire de la constance. D'ailleurs il lui aurait fallu combattre l'armée invincible de C. Marius; Marius, le sauveur de la patrie, et alors dans son sixième consulat, était son ennemi. Dans Rome ; il avait en tête L. Saturninus, tribun du peuple pour la seconde fois, homme infatigable, et qui, trop ardent peut-être à soutenir la cause du peuple, gardait du moins quelque désintéressement. Vaincu par de vaillants ennemis, sa défaite l'aurait déshonoré ; vainqueur, son triomphe aurait coûté à la patrie de braves citoyens : il céda.

XVII. Moi, le sénat, l'ordre équestre, l'Italie entière, tous les gens de bien me défendaient ouvertement : dans mon administration, ce n'étaient pas mes idées seules que j'avais exécutées, mais la volonté de tous; je ne m'étais point proposé uniquement ma gloire personnelle, mais le salut commun de tous les citoyens, je dirais presque de tous les peuples; et ce que j'avais fait, tous devaient le défendre et le maintenir. Il me fallait lutter, non pas contre une armée victorieuse, mais contre de vils mercenaires, gagés pour mettre la ville au pillage; j'avais en tête, non pas un C. Marius, la terreur des ennemis, l'espérance et le soutien de la patrie, mais deux monstres d'une espèce étrange, que la misère, des dettes énormes, l'extravagance, la scélératesse avaient attachés au joug du tribun. Mon adversaire dans Rome n'était point un Saturninus qui, sachant qu'on avait voulu l'outrager en ôtant au questeur d'Ostie l'intendance des blés pour la donner à M. Scaurus, prince du sénat, et un des premiers hommes de la république, poursuivait avec chaleur la vengeance de cet affront : c'était le méprisable favori des bouffons opulents, l'amant adultère de sa sœur, le profa- 65 nateur des plus saints mystères, un empoisonneur, un faussaire, un assassin, un brigand. Rien de plus facile que d'écraser de pareils hommes ; et j'aurais dû le faire, j'aurais dû remplir le vœu des meilleurs et des plus braves citoyens. S'ils fussent tombés sous mes armes, je n'aurais pas craint qu'on me blâmât d'avoir repoussé la force par la force, ni que la mort de ces citoyens pervers, ou plutôt de ces ennemis domestiques, inspirât quelques regrets.

Qui donc a pu m'arrêter? Le voici : Ce forcené criait dans toutes les assemblées, que tout ce qu'il faisait pour me perdre, il le faisait par le conseil de Pompée, de ce grand homme, aujourd'hui mon ami le plus ardent, comme dans tous les temps où il a pu suivre les mouvements de son cœur; à l'entendre, M. Crassus, à qui j'étais attaché par tous les liens de l'amitié, combattait vivement mes projets ; César, qui, ne pouvant rien me reprocher, ne devait point m'être contraire, l'imposteur le représentait chaque jour dans les assemblées comme l'ennemi le plus acharné à ma perte. Il disait que tous trois l'aideraient de leurs conseils et de leurs bras ; que l'un d'eux avait une puissante armée en Italie; que si les deux autres n'étaient point magistrats, ils n'en pouvaient pas moins lever des troupes et les commander ; qu'ils le feraient sans doute. Il m'annonçait, non pas un jugement du peuple, non pas une poursuite juridique, une discussion légale, un plaidoyer; mais la violence, des armées, des généraux, un camp, une guerre civile.

XVIII. Quoi donc! mon cœur s'alarma-t-il de ces vains propos d'un ennemi, de ces calomnies atroces, répandues sur les hommes les plus illustres? Non, Romains, les discours de ce fourbe ne m alarmèrent point; mais je ne vis pas sans trouble le silence de ceux qu'il calomniait : les esprits timides qui craignaient tout, interprétaient ce silence; et, suivant eux, ne pas nier, c'était avouer. Ce silence avait cependant un autre motif; ils s'imaginaient que tous les actes de l'année précédente étaient attaqués par les préteurs, infirmés par le sénat et par les chefs du gouvernement. Dans cette idée, qui leur donnait quelque inquiétude, ils ne voulaient pas indisposer contre eux un tribun populaire, et ils alléguaient que leurs dangers les touchaient de plus près que les miens. Cependant Crassus disait que les consuls devaient prendre ma défense. Pompée, de son côté, implorait leur foi ; et, quoique particulier, il promettait de ne pas trahir une cause qui serait celle de l'État. Quand on lui reconnut tant de zèle pour mes intérêts, tant d'ardeur pour le salut de la république, des gens apostés l'avertirent de se tenir davantage sur ses gardes, que je lui avais tendu un piège dans ma maison. A force de lettres, de messages, de pourparlers, on éveilla le soupçon dans son cœur, et, sans rien craindre de moi, il crut devoir se précautionner, de peur que les fourbes ne tentassent quelque chose sous mon nom. Quant à César, que l'on croyait faussement irrité contre moi, il était aux portes de Rome; il y était avec l'autorité d'un général; son armée campait en Italie; et dans cette armée commandait, sous ses ordres, le frère d'un tribun, mon ennemi.

XIX. Je voyais tout; car tout se faisait ouver- 56 tement. Je voyais que le sénat, sans qui Rome ne pouvait subsister, n'existait plus dans Rome; que les consuls avaient su anéantir le conseil public dont ils devaient être les chefs; que, dans toutes les assemblées, les citoyens les plus puissants étaient représentés comme les instigateurs de ma perte, calomnie absurde, mais effrayante ; qu'on déclamait tous les jours contre moi, sans que personne élevât la voix en ma faveur ni pour la république ; que par une crainte mal fondée, mais qui n'était enfin que trop répandue, on croyait que c'était contre vous que les légions avaient déployé leurs étendards ; que les anciennes troupes des conjurés, ces restes impurs des scélérats échappés à la défaite de Catilina, s'étaient ralliés sous un nouveau chef, et profitaient d'une révolution qu'ils n'avaient point espérée. J'étais instruit de tout : que devais-je faire, Romains? Je sais que dans ce moment votre zèle ne m'abandonna point; que ce fut le mien peut-être qui ne répondit pas au vôtre. Particulier, devais-je combattre; les armes à la main, contre un tribun du peuple? La vertu aurait triomphé du crime; le courage, de la lâcheté ; il ne serait plus celui que le fer seul pouvait empêcher de ruiner la patrie. Mais sa mort aurait-elle fini nos malheurs? pouvais-je douter que le sang de ce tribun, versé sans aucune autorité, ne trouvât des vengeurs dans les consuls, puisqu'il avait dit lui-même, au milieu d'une assemblée, qu'il fallait que je périsse, ou que je fusse deux fois vainqueur? Deux fois vainqueur, qu'entendait-il par ces mots ? Qu'après avoir combattu le plus forcené des tribuns, il me faudrait encore en venir aux mains avec les consuls, et tous ses autres vengeurs.

Mais quand même j'aurais dû périr seul, et non pas recevoir une blessure passagère qui ne fût mortelle que pour mes ennemis, j'aurais toujours mieux aimé mourir à l'instant que de vaincre deux fois. En effet, quel combat que le second ! Vainqueurs ou vaincus, la république était perdue pour nous. Et si, dans le premier, le tribun m'eût fait tomber sous ses coups au milieu du forum , les consuls auraient-ils convoqué le sénat qu'ils avaient détruit? l'auraient-ils appelé aux armes, eux qui ne lui avaient pas même permis de se déclarer par ses vêtements le défenseur do la république? se seraient-ils séparés du tribun après ma mort, eux qui avaient voulu que le mo¬ment de ma perte fût celui de leur récompense?

XX. Il vous restait un parti, me diront peut-être quelques citoyens d'un courage ferme et intrépide : que ne résistiez-vous? vous seriez mort en combattant. Tu le sais, oui, tu le sais, ô ma patrie ! pénates, et vous, dieux protecteurs, je vous en atteste ! vos demeures sacrées, vos temples , le salut de mes concitoyens, qui toujours me fut plus cher que ma vie, voilà pour quels grands intérêts j'ai fui le combat et le carnage. Quoi donc ! si j'avais traversé les mers avec mes amis, et que les pirates, accourant de toutes parts, eussent menacé de couler à fond notre vaisseau, à moins qu'on ne me remît seul entre leurs mains, je n'aurais pu souffrir que les passagers, au lieu de livrer la victime, s'obstinassent à périr tous avec moi ; je me serais précipité dans les flots pour sauver ces hommes généreux, plutôt que de les exposer, je ne dis pas seulement à une mort certaine, mais au danger de perdre la vie : et lorsque le vaisseau de la république, ar- 67 raché aux mains du sénat, errant sans gouvernail, à la merci des tempêtes, battu par tous les vents de la sédition et de la discorde, allait être en proie à tant de flottes ennemies, si je ne leur étais enfin abandonné; lorsqu'on préparait la proscription, le meurtre, le pillage; que la peur empêchait les uns de me défendre, et que la haine de la vertu se rallumait dans le cœur des autres ; que ceux-ci me regardaient d'un œil jaloux, que ceux-là croyaient trouver en moi un obstacle à leurs projets; que plusieurs voulaient venger leurs douleurs, que d'autres haïssaient la république, et s'affligeaient du repos des bons citoyens ; lorsque tant de causes différentes semblaient ordonner mon sacrifice, j'aurais engagé un combat, sinon mortel, du moins hasardeux pour vous et pour vos enfants, plutôt que de braver et de souffrir seul pour tous le coup fatal dont vous étiez tous menacés!

XXI.  'Victi essent improbi.' At cives, at ab eo privato qui sine armis etiam consul rem publicam conservarat. Sin victi essent boni, qui superessent? Nonne ad servos videtis rem venturam fuisse? An mihi ipsi, ut quidam putant, fuit mors aequo animo oppetenda? quid? Tum mortemne fugiebam? An erat res ulla quam mihi magis optandam putarem? Aut ego illas res tantas in tanta improborum multitudine cum gerebam, non mihi mors, non exsilium ob oculos versabatur? Non haec denique a me tum tamquam fata in ipsa re gerenda canebantur? An erat mihi in tanto luctu meorum, tanta diiunctione, tanta acerbitate, tanta spoliatione omnium rerum quas mihi aut natura aut fortuna dederat, vita retinenda? Tam eram rudis, tam ignarus rerum, tam expers consili aut ingeni? Nihil audieram, nihil videram, nihil ipse legendo quaerendoque cognoveram? Nesciebam vitae brevem esse cursum, gloriae sempiternum? Cum esset omnibus definita mors, optandum esse ut vita, quae necessitati deberetur, patriae potius donata quam reservata naturae videretur? Nesciebam inter sapientissimos homines hanc contentionem fuisse, ut alii dicerent animos hominum sensusque morte restingui, alii autem tum maxime mentis sapientium ac fortium virorum, cum e corpore excessissent, sentire ac vigere? quorum alterum fugiendum non esse, carere sensu, alterum etiam optandum, meliore esse sensu. Denique, cum omnia semper ad dignitatem rettulissem nec sine ea quicquam expetendum esse homini in vita putassem, mortem, quam etiam virgines Athenis, regis, opinor, Erechthei filiae, pro patria contempsisse dicuntur, ego vir consularis tantis rebus gestis timerem? Praesertim cum eius essem civitatis ex qua C. Mucius solus in castra Porsennae venisset eumque interficere proposita sibi morte conatus esset; ex qua P. Decius primum pater, post aliquot annos patria virtute praeditus filius se ac vitam suam instructa acie pro salute populi Romani victoriaque devovisset; ex qua innumerabiles alii partim adipiscendae laudis, partim vitandae turpitudinis causa mortem in variis bellis aequissimis animis oppetissent; in qua civitate ipse meminissem patrem huius M. Crassi, fortissimum virum, ne videret victorem vivus inimicum, eadem sibi manu vitam exhausisse qua mortem saepe hostibus obtulisset.

XXII.  Haec ego et multa alia cogitans hoc videbam, si causam publicam mea mors peremisset, neminem umquam fore qui auderet suscipere contra improbos civis salutem rei publicae; itaque non solum si vi interissem, sed etiam si morbo exstinctus essem, fore putabam ut exemplum rei publicae conservandae mecum simul interiret. Quis enim umquam me a senatu populoque Romano tanto omnium bonorum studio non restituto,—quod certe, si essem interfectus, accidere non potuisset,—ullam rei publicae partem cum sua minima invidia auderet attingere? Servavi igitur rem publicam discessu meo, iudices: caedem a vobis liberisque vestris, vastitatem, incendia, rapinas meo dolore luctuque depuli, et unus rem publicam bis servavi, semel gloria, iterum aerumna mea. Neque enim in hoc me hominem esse infitiabor umquam, ut me optimo fratre, carissimis liberis, fidissima coniuge, vestro conspectu, patria, hoc honoris gradu sine dolore caruisse glorier; quod si fecissem, quod a me beneficium haberetis, cum pro vobis ea quae mihi essent vilia reliquissem? Hoc meo quidem animo summi in patriam amoris mei signum esse debet certissimum, quod, cum abesse ab ea sine summo dolore non possem, hunc me perpeti quam illam labefactari ab improbis malui. Memineram, iudices, divinum illum virum atque ex isdem quibus nos radicibus natum ad salutem huius imperi, C. Marium, summa senectute, cum vim prope iustorum armorum profugisset, primo senile corpus paludibus occultasse demersum, deinde ad infimorum ac tenuissimorum hominum Minturnensium misericordiam confugisse, inde navigio perparvo, cum omnis portus terrasque fugeret, in oras Africae desertissimas pervenisse. Atque ille vitam suam, ne inultus esset, ad incertissimam spem et ad rei publicae <interitum> reservavit: ego qui, quem ad modum multi in senatu me absente dixerunt, periculo rei publicae vivebam, quique ob eam causam consularibus litteris de senatus sententia exteris nationibus commendabar, nonne, si meam vitam deseruissem, rem publicam prodidissem? In qua quidem nunc me restituto vivit mecum simul exemplum fidei publicae; quod si immortale retinetur, quis non intellegit immortalem hanc civitatem futuram?

XXIII. Nam externa bella regum, gentium, nationum iam pridem ita exstincta sunt ut praeclare cum iis agamus quos pacatos esse patiamur; denique ex bellica victoria non fere quemquam est invidia civium consecuta. Domesticis malis et audacium civium consiliis saepe est resistendum, eorumque periculorum est in re publica retinenda medicina; quam omnem, iudices, perdidissetis, si meo interitu senatui populoque Romano doloris sui de me declarandi potestas esset erepta. Qua re moneo vos, adulescentes, atque hoc meo iure praecipio, qui dignitatem, qui rem publicam, qui gloriam spectatis, ne, si quae vos aliquando necessitas ad rem publicam contra improbos civis defendendam vocabit, segniores sitis et recordatione mei casus a consiliis fortibus refugiatis. Primum non est periculum ne quis umquam incidat in eius modi consules, praesertim si erit iis id quod debetur persolutum. Deinde numquam iam, ut spero, quisquam improbus consilio et auxilio bonorum se oppugnare rem publicam dicet illis tacentibus, nec armati exercitus terrorem opponet togatis; neque erit iusta causa ad portas sedenti imperatori qua re suum terrorem falso iactari opponique patiatur. Numquam <autem> erit tam oppressus senatus ut ei ne supplicandi quidem ac lugendi sit potestas, tam captus equester ordo ut equites Romani a consule relegentur. Quae cum omnia atque etiam multo alia maiora, quae consulto praetereo, accidissent, videtis me tamen in meam pristinam dignitatem brevi tempore doloris interiecto rei publicae voce esse revocatum.

XXIV. Sed ut revertar ad illud quod mihi in hac omni est oratione propositum, omnibus malis illo anno scelere consulum rem publicam esse confectam, primum illo ipso die, qui mihi funestus fuit, omnibus bonis luctuosus, cum ego me <e> complexu patriae conspectuque vestro eripuissem, et metu vestri periculi, non mei, furori hominis, sceleri, perfidiae, telis minisque cessissem, patriamque, quae mihi erat carissima, propter ipsius patriae caritatem reliquissem, cum meum illum casum tam horribilem, tam gravem, tam repentinum non solum homines sed tecta urbis ac templa lugerent, nemo vestrum forum, nemo curiam, nemo lucem aspicere vellet: illo, inquam, ipso die—die dico? Immo hora atque etiam puncto temporis eodem mihi reique publicae pernicies, Gabinio et Pisoni provincia rogata est. Pro di immortales, custodes et conservatores huius urbis atque imperi, quaenam illa in re publica monstra, quae scelera vidistis! civis erat expulsus is qui rem publicam ex senatus auctoritate cum omnibus bonis defenderat, et expulsus non alio aliquo, sed eo ipso crimine; erat autem expulsus sine iudicio, vi, lapidibus, ferro, servitio denique concitato; lex erat lata vastato ac relicto foro et sicariis servisque tradito, et ea lex quae ut ne ferretur senatus fuerat veste mutata. Hac tanta perturbatione civitatis ne noctem quidem consules inter meum <interitum> et suam praedam interesse passi sunt: statim me perculso ad meum sanguinem hauriendum, et spirante etiam re publica ad eius spolia detrahenda advolaverunt. Omitto gratulationes, epulas, partitionem aerari, beneficia, spem, promissa, praedam, laetitiam paucorum in luctu omnium. Vexabatur uxor mea, liberi ad necem quaerebantur, gener, et Piso gener, a Pisonis consulis pedibus supplex reiciebatur, bona diripiebantur eaque ad consules deferebantur, domus ardebat in Palatio: consules epulabantur. Quod si meis incommodis laetabantur, urbis tamen periculo commoverentur.

XXV.  Sed ut a mea causa iam recedam, reliquas illius anni pestis recordamini—sic enim facillime perspicietis quantam vim omnium remediorum a magistratibus proximis res publica desiderarit—legum multitudinem, cum earum quae latae sunt, tum vero quae promulgatae fuerunt. Nam latae quidem sunt consulibus illis—tacentibus dicam? Immo vero etiam adprobantibus; ut censoria notio et gravissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut conlegia non modo illa vetera contra senatus consultum restituerentur, sed <ab> uno gladiatore innumerabilia alia nova conscriberentur, ut remissis senis et trientibus quinta prope pars vectigalium tolleretur, ut Gabinio pro illa sua Cilicia, quam sibi, si rem publicam prodidisset, pactus erat, Syria daretur, et uni helluoni bis de eadem re deliberandi et rogata <lege potestas per nov>am legem fieret provinciae commutandae.

 

XXI. Les méchants auraient été vaincus. Mais ils étaient citoyens ; mais ils seraient tombés sous les armes d'un homme privé, qui, consul autrefois, avait sauvé l'État sans prendre les armes. Si la victoire se fût déclarée contre les gens de bien, que serait-il resté à la patrie? ne voyez-vous pas qu'elle serait au pouvoir des esclaves ? Devais-je, comme le pensent quelques-uns, me présenter tranquillement à la mort ? Eh ! Romains, était-ce donc la mort que je fuyais? rien me semblait-il plus désirable? Lorsque j'exécutais de si grandes choses au milieu de cette multitude de scélérats, n'avais-je pas devant les yeux et la mort et l'exil ? enfin, dans le cours de mes opérations hardies, ne rendais-je pas des oracles trop certains sur nos malheurs ? Je voyais ma famille plongée dans le deuil ; mes nœuds les plus chers  étaient déchirés; mon cœur était rassasié d'amertume ; on m'avait indignement ravi tous les dons que j'avais reçus de la nature ou de la fortune; et la vie m'aurait paru un bien précieux ! Étais-je donc si stupide, si peu instruit, si dépourvu d'esprit et de sens? n'avais-je rien entendu, rien vu, rien appris par mes lectures, par mes études? ne savais-je pas que la vie est passagère, et la gloire éternelle; que, tous les humains étant dévoués à la mort, cette vie que les destins nous reprendront un jour, il faut souhaiter de l'offrir en tribut à la patrie, plutôt que de la réserver à la nature ? ne savais-je pas que, parmi tes philosophes les plus éclairés, les uns disent que l'âme et le sentiment s'éteignent à la mort; les autres, que c'est après s'être dégagée des liens du corps que l'âme des sages et des béros a le plus de force et de vie, et qu'ainsi l'on doit, ou ne pas fuir la mort, puisqu'elle ôte le sentiment, ou la désirer, puisqu'elle lui donne plus d'activité? Enfin, déjeunes Athéniennes, les filles du roi Érechthée, si je ne me trompe, osèrent, dit-on, la mépriser pour la patrie; et je l'aurais redoutée, moi qui, jusqu'alors, avais tout rapporté à l'honneur, qui avais toujours pensé que sans l'honneur rien n'est désirable sur la terre; moi, Romain, consulaire, illustré par de si grandes actions; moi, surtout, compatriote de ce Q. Mucius, qui se rendit seul au camp de Porsenna, résolu de l'immoler, et de mourir ; de ces généreux Décius, qui, après avoir rangé leur armée en bataille, se dévouèrent pour le salut et la victoire du peuple romain ; de tant de guerriers à qui l'amour de la gloire, ou l'horreur de la honte fit affronter la mort dans les combats : que dirai-Je ? mol, né dans une ville, où je me rappe- 68 lais qu'un héros magnanime, le père de M. Crassus , pour ne pas voir son adversaire vainqueur, s'était arraché la vie de cette môme main qui tant de fois avait porté la mort aux ennemis de la patrie !

XXII. Plein de ces pensées, je voyais que, si ma mort entraînait la ruine publique, nul désormais n'oserait défendre l'État contre les citoyens pervers ; et même, soit que je succombasse à la violence, ou que la maladie éteignît mes jours, je pensais que la république ne trouverait plus de libérateur, et que l'exemple périrait avec moi. En effet, si le sénat, si le peuple romain, si tous les gens de bien réunis n'avaient pu me rappeler dans Rome, quel magistrat ne tremblerait de déplaire au plus faible ennemi? J'ai donc sauvé la république par ma retraite. Grâce à mes malheurs , le carnage, la dévastation, les incendies, les rapines, se sont éloignés de vous et de vos enfants. Deux fois sauvé par moi seul, l'empire a dû son salut à ma gloire et à mes larmes : oui, à mes larmes. Je suis homme ; je l'avouerai toujours. Le meilleur des frères, des enfants chéris, une épouse fidèle, votre présence, la patrie, ce rang honorable que j'occupe parmi vous, il a fallu perdre tous ces biens, et je ne me vanterai pas qu'il n'en ait point coûté à mon cœur. S'il en était ainsi, quel droit aurais-je à votre reconnaissance? je ne vous aurais sacrifié que les objets de mes mépris. Certes, la marque la moins équivoque de mon amour pour la patrie, c'est que, ne pouvant me séparer d'elle sans être accablé de douleur, j'ai mieux aimé tout souffrir, que de la voir tomber dans l'oppression. Je me souvenais que ce grand homme, formé par les dieux dans les mêmes contrées que moi pour le salut de l'empire, C. Marius, forcé, dans une extrême vieillesse, de céder à des armes peut-être légitimes, avait d'abord caché au fond des marais son corps usé par les années, qu'ensuite il avait imploré à Minturnes la pitié de la classe la plus obscure et la plus indigente, et que, de là, fuyant tous les ports sur un misérable esquif, il était abordé aux rivages les plus déserts de l'Afrique. Pour ne pas rester sans vengeance, il conserva sa vie dans l'espérance très-incertaine d'une révolution : et moi (je répéterai ce que plusieurs ont dit dans le sénat en mon absence ), moi qui tenais le sort de l'État attaché à mon sort, et que, pour cette raison, les consuls, par l'ordre du sénat, recommandaient dans leurs lettres aux nations étrangères , si j'avais abandonné la vie n'aurais-je pas trahi l'État? Rappelé dans ces murs, je suis tout à la fois un exemple vivant de la foi publique et du patriotisme ; et si le temps ne détruit point cet exemple, qui doute que cette ville ne soit immortelle?

XXIII. Le flambeau des guerres étrangères est éteint depuis longtemps; les peuples et les rois se trouvent heureux que nous les laissions en paix. Mais quand nous aurions encore des triomphateurs, la haine a rarement poursuivi les vainqueurs des nations ennemies : ce sont les maux domestiques qui demandent aujourd'hui de longs efforts ; sans cesse il faut combattre les complots des citoyens audacieux. L'arme contre ces dangers doit être conservée dans la république ; et vous l'auriez perdue, si ma mort eût ravi au sénat et au peuple romain le pouvoir de manifester la douleur que lui inspirait mon infortune. Ainsi croyez-en mes avis, et j'ai quelque droit de vous les donner, jeunes Romains qui aspirez aux honneurs, à l'administration, à la gloire : si la nécessité vous appelle un jour à la défense de la république contre des citoyens pervers, n'en soyez pas moins ardents, et que le souvenir de ma disgrâce ne ferme point votre âme aux résolutions généreuses. D'abord, on ne peut craindre qu'il existe jamais de semblables consuls, surtout si ceux dont je parle subissent la peine qui leur est due. Ensuite, le crime ne profitera plus, comme je l'espère, du silence des gens de bien, pour dire que c'est par le conseil, et même avec le secours des gens de bien, qu'il attaque la république; il n'opposera plus aux citoyens paisibles la terreur d'une armée menaçante; nul général campé aux portes de la ville n'aura une raison légitime de souffrir que la calomnie vous le présente comme un épouvantail. Le sénat ne sera jamais assez opprimé pour n'avoir pas le droit de supplier et de gémir, ni l'ordre équestre assez accablé pour qu'un consul bannisse des chevaliers romains. Vous avez vu toutes ces horreurs et beaucoup d'autres plus révoltantes encore, que doit taire ma prudence ; et cependant vous me voyez, après quelques moments d'amertume, rappelé par la voix de la république à ma première dignité.

XXIV. Reprenons ma proposition, et faisons voir que, cette année, la scélératesse des consuls avait rassemblé tous les maux dans le sein de l'État. Je venais de m'arracher des bras de la patrie ; alarmé de vos dangers, et bravant les miens, j'avais cédé à la fureur, aux traits, aux menaces d'un scélérat et d'un perfide ; je ne m'étais séparé d'une patrie chère à mon cœur que parce que mon cœur la chérissait; tous les citoyens, que dis-je? les maisons, les temples déploraient mon malheur horrible, accablant, inattendu ; nul de vous ne voulait voir ni le forum, ni le sénat, ni la lumière. Et dans ce jour si funeste pour moi, si douloureux pour les gens de bien, que dis-je, dans ce jour? à l'heure, à l'instant même où l'on consommait ma ruine et celle de la patrie, des provinces furent assignées à Gabinius et à Pison. Dieux tutélaires, immortels protecteurs de cette ville! quels monstres, quels forfaits vous avez vus dans la république! Il en avait été chassé, celui qui l'avait défendue, de l'autorité du sénat, et de concert avec tous les bons citoyens; il en avait été chassé pour ce crime seul, sans jugement, sans arrêt, par la violence, les pierres, les poignards, enfin par les esclaves soulevés; une loi avait été portée contre lui dans le forum, théâtre de carnage abandonné du peuple, et livré aux assassins, aux esclaves ; et cette loi, Romains, le sénat s'était couvert de deuil pour qu'elle ne fût pas publiée. Dans cette subversion générale, les consuls ne souffrirent pas qu'il y eût môme une nuit d'intervalle entre leur crime et leur salaire : dès que j'eus été frappé, ils coururent s'abreuver de mon sang, et dépouiller la république encore respirante. Je passe sous silence les félicitations, les festins, le partage du trésor, l'es- 70  pérance, les présents, les promesses, le butin, la joie de quelques scélérats au milieu de la douleur publique. Ma femme était en proie aux persécutions; les meurtriers cherchaient mes enfants; en vain mon gendre, et quel gendre! Pison embrassait les genoux du consul ; le consul, sans respect pour son nom, le repoussait : on pillait mes biens ; on les portait chez les consuls; ma maison brûlait sur le mont Palatin, et les consuls s'enivraient à table. S'ils se réjouis* salent de mon désastre, devaient-ils être insensibles aux dangers de Rome?

XXV. C'est trop parler de moi ; rappelez-vous les autres fléaux de cette année : vous sentirez quels remèdes de tonte espèce la république eut à désirer des nouveaux consuls. Vous représenterai-je cette multitude de lois proposées ou publiées? On ordonna, dirai-je de l'aveu tacite des consuls? non, juges, avec leur approbation, que la censure n'exercerait plus ses fonctions si saintes et si augustes; que non-seulement les anciennes corporations seraient rétablies contre la volonté du sénat, mais que de nouvelles sans nombre pourraient être formées par ce gladiateur; que le peuple ne payant plus rien pour le blé, les revenus de l'État seraient réduits d'un cinquième; que Gabinius, au lieu de la Cilicie qu'il avait demandée pour prix de sa trahison, aurait le gouvernement de la Syrie; qu'il serait permis à cette sangsue insatiable de faire délibérer deux fois sur la même affaire, et de permuter sa province, après qu'on aurait déjà confirmé son premier choix.

XXVI. Mitto eam legem quae omnia iura religionum, auspiciorum, potestatum, omnis leges quae sunt de iure et de tempore legum rogandarum, una rogatione delevit; mitto omnem domesticam labem: etiam exteras nationes illius anni furore conquassatas videbamus. Lege tribunicia Matris magnae Pessinuntius ille sacerdos expulsus et spoliatus sacerdotio est, fanumque sanctissimarum atque antiquissimarum religionum venditum pecunia grandi Brogitaro, impuro homini atque indigno illa religione, praesertim cum eam sibi ille non colendi, sed violandi causa adpetisset; appellati reges a populo qui id numquam ne a senatu quidem postulassent; reducti exsules Byzantium condemnati tum cum indemnati cives e civitate eiciebantur. Rex Ptolomaeus, qui, si nondum erat ipse a senatu socius appellatus, erat tamen frater eius regis qui, cum esset in eadem causa, iam erat a senatu honorem istum consecutus, erat eodem genere eisdemque maioribus, eadem vetustate societatis, denique erat rex, si nondum socius, at non hostis; pacatus, quietus, fretus imperio populi Romani regno paterno atque avito regali otio perfruebatur—: de hoc nihil cogitante, nihil suspicante, eisdem operis suffragium ferentibus, est rogatum ut sedens cum purpura et sceptro et illis insignibus regiis praeconi publico subiceretur, et imperante populo Romano, qui etiam bello victis regibus regna reddere consuevit, rex Ptolemaeus nulla iniuria commemorata, nullis rebus repetitis, cum bonis omnibus publicaretur.

XXVII. Multa acerba, multa turpia, multa turbulenta habuit ille annus; tamen illi sceleri quod in me illorum immanitas edidit haud scio an recte hoc proximum esse dicamus. Antiochum Magnum illum maiores nostri magna belli contentione terra marique superatum intra montem Taurum regnare iusserunt: Asiam, qua illum multarunt, Attalo, ut is regnaret in ea, condonaverunt. Cum Armeniorum rege Tigrane grave bellum nuper ipsi diuturnumque gessimus, cum ille iniuriis in socios nostros inferendis bello prope nos lacessisset. Hic et ipse per se vehemens fuit et acerrimum hostem huius imperi Mithridatem pulsum Ponto opibus suis regnoque defendit, et a <L.> Lucullo, summo viro atque imperatore, pulsus animo tamen hostili cum reliquis suis copiis in pristina mente mansit. Hunc Cn. Pompeius cum in suis castris supplicem abiectum vidisset erexit, atque insigne regium, quod ille de suo capite abiecerat, reposuit et certis rebus imperatis regnare iussit, nec minus et sibi et huic imperio gloriosum putavit constitutum a se regem quam constrictum videri. Qui et ipse hostis fuit populi Romani et acerrimum hostem in regnum recepit, qui conflixit, qui signa contulit, qui de imperio paene certavit, regnat hodie et amicitiae nomen ac societatis, quod armis violarat, id precibus est consecutus: ille Cyprius miser, qui semper amicus, semper socius fuit, de quo nulla umquam suspicio durior aut ad senatum aut ad imperatores adlata nostros est, vivus, ut aiunt, est et videns cum victu ac vestitu suo publicatus. Em cur ceteri reges stabilem esse suam fortunam arbitrentur, cum hoc illius funesti anni prodito exemplo videant per tribunum aliquem et sescentas operas se fortunis spoliari et regno omni posse nudari!

XXVIII. At etiam eo negotio M. Catonis splendorem maculare voluerunt ignari quid gravitas, quid integritas, quid magnitudo animi, quid denique virtus valeret, quae in tempestate saeva quieta est et lucet in tenebris et pulsa loco manet tamen atque haeret in patria splendetque per sese semper neque alienis umquam sordibus obsolescit. Non illi ornandum M. Catonem sed relegandum, nec illi committendum illud negotium sed imponendum putaverunt, qui in contione palam dixerint linguam se evellisse M. Catoni, quae semper contra extraordinarias potestates libera fuisset. Sentient, ut spero, brevi tempore manere libertatem illam, atque hoc etiam, si fieri potuerit, esse maiorem, quod cum consulibus illis M. Cato, etiam cum iam desperasset aliquid auctoritate sua profici posse, tamen voce ipsa ac dolore pugnavit, et post meum discessum iis Pisonem verbis flens meum et rei publicae casum vexavit ut illum hominem perditissimum atque impudentissimum paene iam provinciae paeniteret. 'cur igitur rogationi paruit?' quasi vero ille non in alias quoque leges, quas iniuste rogatas putaret, iam ante iurarit! non offert se ille istis temeritatibus, ut, cum rei publicae nihil prosit, se civi rem publicam privet. Consule me cum esset designatus tribunus plebis, obtulit in discrimen vitam suam; dixit eam sententiam cuius invidiam capitis periculo sibi praestandam videbat; dixit vehementer, egit acriter; ea quae sensit prae se tulit; dux, auctor, actor rerum illarum fuit, non quo periculum suum non videret, sed in tanta rei publicae tempestate nihil sibi nisi de patriae periculis cogitandum putabat. Consecutus est ipsius tribunatus.

XXIX. Quid ego de singulari magnitudine animi eius ac de incredibili virtute dicam? Meministis illum diem cum, templo a conlega occupato, nobis omnibus de vita eius viri et civis timentibus, ipse animo firmissimo venit in templum, et clamorem hominum auctoritate impetum improborum virtute sedavit. Adiit tum periculum, sed adiit ob eam causam quae quanta fuerit iam mihi dicere non est necesse. At si isti Cypriae rogationi sceleratissimae non paruisset, haereret illa nihilo minus rei publicae turpitudo; regno enim iam publicato de ipso Catone erat nominatim rogatum; quod ille si repudiasset, dubitatis quin ei vis esset adlata, cum omnia acta illius anni per unum illum labefactari viderentur? Atque etiam hoc videbat, quoniam illa in re publica macula regni publicati maneret, quam nemo iam posset eluere, quod ex malis boni posset in rem publicam pervenire, id utilius esse per se conservari quam per alios <dissipari>. Atque ille etiam si alia quapiam vi expelleretur illis temporibus ex hac urbe, facile pateretur. Etenim qui superiore anno senatu caruisset, quo si tum veniret me tamen socium suorum in re publica consiliorum videre posset, is aequo animo tum, me expulso et meo nomine cum universo senatu tum sententia sua condemnata, in hac urbe esse posset? Ille vero eidem tempori cui nos, eiusdem furori, eisdem consulibus, eisdem minis insidiis periculis cessit. Luctum nos hausimus maiorem, dolorem ille animi non minorem.

XXX. His de tot tantisque iniuriis in socios, in reges, in civitates liberas consulum querela esse debuit: in eius magistratus tutela reges atque exterae nationes semper fuerunt. Ecquae vox umquam est audita consulum? quamquam quis audiret, si maxime queri vellent? De Cyprio rege quererentur qui me civem, nullo meo crimine, patriae nomine laborantem, non modo stantem non defenderunt sed ne iacentem quidem protexerunt? Cesseram, si alienam a me plebem fuisse vultis, quae non fuit, invidiae; si commoveri omnia videbantur, tempori; si vis suberat, armis; si societas magistratuum, pactioni; si periculum civium, rei publicae. Cur, cum de capite civis—non disputo cuius modi civis—et de bonis proscriptio ferretur, cum et sacratis legibus et duodecim tabulis sanctum esset ut ne cui privilegium inrogari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari, nulla vox est audita consulum, constitutumque est illo anno, quantum in illis duabus huius imperi pestibus fuit, iure posse per operas concitatas quemvis civem nominatim tribuni plebis concilio ex civitate exturbari? quae vero promulgata illo anno fuerint, quae promissa multis, quae conscripta, quae sperata, quae cogitata, quid dicam? qui locus orbi terrae iam non erat alicui destinatus? Cuius negoti publici cogitari, optari, fingi curatio potuit quae non esset attributa atque discripta? quod genus imperi aut quae provincia, quae ratio aut flandae aut conflandae pecuniae non reperiebatur? quae regio orave terrarum erat latior in qua non regnum aliquod statueretur? quis autem rex erat qui illo anno non aut emendum sibi quod non habebat, aut redimendum quod habebat arbitraretur? quis provinciam, quis pecuniam, quis legationem a senatu petebat? Damnatis de vi restitutio, consulatus petitio ipsi illi populari sacerdoti comparabatur. Haec gemebant boni, sperabant improbi, agebat tribunus plebis, consules adiuvabant.

suite

 

XXVI. Je ne parle point de cette loi qui seule annula toutes les prérogatives de la religion, des auspices, des magistratures, toutes les lois en un mot qui règlent et le droit et le temps de proposer des lois ; je ne parle point de nos infamies domestiques : nous avons vu les orages de cette année s'étendre jusque sur les nations étrangères. A Pessinonte, le prêtre de Cybèle fut chassé et dépouillé du sacerdoce par une loi tribunitienne. Par cette loi, le temple consacré au culte le plus saint et le plus antique, fut vendu pour une somme énorme à Brogitare, homme impur, et d'autant plus indigne de ce ministère, qu'il l'avait brigué, non pour honorer les autels, mais pour les profaner. Le peuple donna le titre de rois à des hommes qui ne l'auraient jamais demandé au sénat. Des bannis, condamnés juridiquement, rentrèrent dans Byzance, tandis qu'on chassait de Rome des citoyens que les lois n'avaient point condamnés. Si le roi Ptolémée n'avait point encore reçu du sénat le titre d'allié, ce prince du moins était frère d'un rot qui, pour avoir défendu la même cause, avait déjà obtenu cet honneur; il était formé du même sang, issu des mêmes aïeux, un avec nous par les mêmes liens ; enfin c'était un roi qui, s'il n'était pas encore notre allié, n'avait jamais été notre ennemi : fidèle gardien de la paix, tranquille sur le trône de son père et de son aïeul, heureux à l'abri de notre empire, il ne s'attendait à rien, il ne soupçonnait rien. Tout à coup les manœuvres aux gages du tribun dictent leurs volontés; et une loi ordonne que Ptolémée sera mis à l'enchère par un crieur public; que, suivant la volonté suprême du peuple romain, de ce peuple qui a si souvent rendu la couronne aux rois vaincus, un roi notre ami, un roi à qui l'on n'a reproché aucun outrage, redemandé aucune usurpation, sera vendu avec tous ses biens au profit de l'Etat.

XXVII Cette année fut marquée par mille horreurs, mille turpitudes, mille violences; et cependant je ne sais si, après le crime atroce commis contre moi, ils ont rien fait de plus affreux que cet attentat. Antiochus le Grand avait été vaincu sur mer et sur terre dans une guerre opiniâtre : nos ancêtres lui permirent de régner jusqu'au mont Taurus; et l'Asie, dont ils le privèrent, fut ajoutée au royaume d'Attale. Nous avions soutenu une guerre longue et sanglante contre Tigrane, roi d'Arménie, qui nous avait en quelque sorte attaqués, en offensant nos alliés; son animosité personnelle s'était manifestée d'une manière terrible, et il avait offert à notre ennemi le plus cruel, à Mithridate, chassé du Pout, un refuge et des vengeurs ; repoussé même par Lucullus, il avait conservé dans son cœur, ainsi que ses soldats, le sentiment de la haine et le projet de nous combattre. Cependant, lorsque Pompée le vit dans sa tente, suppliant et prosterné, il le releva, remit sur son front le diadème qu'il en avait détaché ; et, après être convenu de quelques conditions, il lui ordonna de régner, persuadé qu'il ne serait pas moins glorieux pour lui et pour cet empire de l'avoir rétabli sur le trône, que de le tenir dans les fers. Tigrane a donc repris Je sceptre : lui qui fit la guerre au peuple romain, qui reçut dans ses États notre ennemi le plus acharné, qui déploya contre nous ses étendards, qui nous livra des batailles, qui nous disputa presque l'empire, il règne aujourd'hui; il a obtenu par ses prières cette amitié, cette alliance qu'il avait violée par ses armes : et le roi de Cypre, toujours notre ami, toujours no¬tre allié; le roi de Cypre, que le soupçon même n'avait jamais accusé ni dans le sénat ni devant nos généraux, a vu mettre à l'encan et sa per-. sonne et tous ses biens. Ah ! sans doute les autres rois croiront désormais leur fortune à l'abri du malheur, lorsque l'exemple horrible de cette année désastreuse leur apprend qu'il ne faut qu'un tribun et six cents manœuvres pour les dépouiller de tout, pour les chasser du trône !

XXVIII. Les insensés ! ils voulurent associer Caton lui-même à leur infamie : ils ne savaient pas ce que peut l'honneur, ce que peuvent la probité, la grandeur d'âme, la vertu; la vertu calme au fort de la tempête, rayonnante dans les ténèbres ; toujours inséparable de la patrie, lors même qu'on l'en a repoussée; belle d'un éclat qu'elle ne reçoit que d'elle seule, et que les vapeurs du crime ne peuvent obscurcir. Non, ils ne se proposaient point d'honorer Caton, de le rendre utile à la république; ils voulaient le reléguer, le charger d'un fardeau. Eh ! ne se vantaient-ils pas en pleine assemblée d'avoir arraché à Caton cette langue qui toujours avait parlé librement contre les commissions extraordinaires? Ah! je l'espère, ils sentiront bientôt que cette liberté n'est point éteinte, et que peut-être elle vit avec plus de force. On a vu Caton, sous de tels consuls, dans un temps où la sagesse n'était plus écoutée, opposer cependant à mes oppresseurs sa voix et sa douleur ; on l'a vu, après ma retraite, déplorer mon sort et le malheur de la république, accabler Pison de reproches, et presque forcer le plus scélérat et le plus impudent des hommes à r se repentir d'avoir une province. Pourquoi donc obéit-il à cette loi? Pourquoi? N'avait-il pas juré d'obéir à beaucoup d'autres qui lui paraissaient 72 injustes! Caton ne voulut point, en combattant ces entreprises, exposer la patrie à le perdre sans fruit. Sous mon consulat, désigné tribun, il se dévoua généreusement, en ouvrant un avis dont il savait que la haine s'armerait contre lui : il parla avec véhémence; il agit avec énergie; son âme se manifesta tout entière ; et s'il montrait alors tant de vigueur et d'intrépidité, ce n'était pas qu'il n'aperçût point le danger; mais il pensait que, dans une tempête si violente, les dangers de la patrie devaient seuls l'occuper. Ensuite commença son tribunat.

XXIX. Que dirai-je de sa grandeur d'âme, de son courage incroyable? Vous vous souvenez de ce jour où, tandis qu'à la vue de la tribune envahie par son collègue, nous tremblions tous pour la vie d'un tel citoyen, il y vint d'un front intrépide , apaisa par son ascendant les clameurs de la multitude, et contint par son courage la fureur des méchants. Caton alors brava le péril; mais il avait des raisons pour le braver, et je n'ai pas besoin de vous dire combien ces raisons étaient puissantes. Ici quelle différence ! S'il n'eût point obéi à cette loi criminelle contre le roi de Cypre, la république n'en aurait pas été moins déshonorée, puisque la confiscation était ordonné avant qu'il fût question d'en charger Caton ; et, sur son refus, doutez-vous que l'on n'eût employé la force contre un homme qui semblait attaquer seul tous les actes de l'année? Il sentait d'ailleurs que, si la confiscation de ce royaume avait imprimé à l'Etat une tache ineffaçable, l'intérêt public demandait qu'il conservât plutôt que tout autre le bien qui pouvait résulter du mal. Au reste, si l'on avait usé de violence pour le chasser de Rome, Il s'y serait aisément résigné : lui qui, l'année précédente, n'avait point paru au sénat, où cependant il ne serait pas venu sans m'y voir soutenir tous ses desseins, aurait-il pu rester patiemment dans cette ville, lorsque j'en étais banni, lorsqu'on y avait condamné en moi, et le sénat entier, et sa propre opinion? Mais il céda; oui, Caton céda aux mêmes circonstances que moi ; les consuls, les fureurs, les menaces, les trahisons, les dangers qui m'avaient poursuivi, le déterminèrent à la retraite. Ma douleur éclata davantage ; mais son cœur ne fût pas moins déchiré.

XXX. C'était aux consuls à se plaindre de tant de violences, qui outrageaient et nos alliés, et les rois, et les villes libres, confiés de tout temps à la garde de ces magistrats. Cependant les consuls élevèrent-ils la voix? Après tout, qui les aurait écoutés, s'ils avaient voulu se plaindre? Et de quel droit auraient-ils parlé en faveur du roi de Cypre, eux qui, bien loin de soutenir un citoyen innocent et persécuté pour la patrie, l'avaient livré sans défense aux coups de ses ennemis? J'avais cédé, n'importe à que! pouvoir. Je n'examine point si le peuple me haïssait, comme on l'a prétendu, où si tout était alors en combustion, si la force prévalait, si les magistrats avaient fait un pacte entre eux, si les citoyens couraient quelque danger ; mais enfin j'avais cédé. Pourquoi, lorsqu'on proscrivait la tête et les biens d'un citoyen (je ne considère point de quel citoyen), lorsqu'on les proscrivait, quoique les lois sacrées et celle des Douze Tables eussent défendu de porter des lois personnelles, de prononcer sur l'état d'aucun ci- 73 toyen, excepté dans les assemblées par centuries, pourquoi les consuls ne se firent-ils pas entendre ? pourquoi fut-il statué, cette année, du moins autant qu'il le put être par ces deux fléaux de l'empire , qu'un seul tribun, à l'aide d'une populace soulevée, pourrait chasser légitimement de la patrie tel citoyen qu'il voudrait? Mais que ne promulgua-t-on pas cette année ! quelle chose ne fut point promise, signée, espérée, projetée? que dis-je? quel coin de l'univers n'avait-on pas destiné d'avance? à quelle partie de l'administration pouvait-on penser, prétendre, aspirer, qui n'eût déjà été accordée? quel commandement, quelle province , quel moyen d'acquérir ou d'enlever des richesses, avaient-ils oubliés? était-il une région, un espace de terrain un peu étendu, où l'on ne fondât un royaume? un roi qui ne se crût obligé cette année  ou d'acheter ce qu'il n'avait pas y ou de racheter ce qu'il avait? un seul homme qui demandât au sénat de l'argent, une province, une lieutenance? Les factieux, condamnés pour leurs violences, allaient être rétablis; on disposait tout pour que le consulat fût brigué par ce prêtre populaire. Les gens de bien gémissaient; les méchants espéraient; le tribun du peuple agissait; il avait les consuls pour lui.

suite

NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. SEXTIUS

 

III. C Albini. Voyez les Lettres familières, xm, 8, et les notes de ces Lettres sur P. Sextius.

C. Scipionis. Il s'agit de quelque Scipion moins connu que l'Asiatique, et qui sans doute vécut eu exil à Marseille , pendant la tyrannie de Sylla.

VII. Furibundi hominis.  C'est de Clodius que parle Cicéron. Né patricien, il ne pouvait être tribun du peuple. Il se fit adopter par un plébéien nommé Fontéius, qui était marié , et plus jeune que lui. Ces deux circonstances rendaient l'adoption nulle; mais elle fut sanctionnée par César et par Pompée, qui voulaient punir Cicéron d'avoir hasardé quelques plaintes contre le triumvirat. César présida lui-même à l'assemblée des curies, convoquées pour être témoins de cette adoption, et Pompée y remplit les fonctions d'augure.

Solvit subito consul. César, protecteur de Clodius pendant son consulat, en 694.

Eversores hujus imperii. Pison et Gabinius, avant d'être consuls, avaient été accusés, l'un de concussion, l'autre, de brigue. Le premier fut absous par le crédit de César, qui venait d'épouser Calpurnie, sa fille. La protection de Pompée sauva Gabinius; son accusateur pensa même être tué par la peuple.

XVII. Omnibus in concionibus illa furia clamabat. Clodius disait la vérité. Les triumvirs, Pompée, Crassus et César, lui avaient abandonné Cicéron, parce qu'ils n'avaient pu ni le séduire par leurs offres, ni l'intimider par leurs menaces, et qu'ils n'espéraient pas anéantir l'aristocratie tant qu'il serait dans Rome. Ils n'agirent point ouvertement contre lui ; mais ils encouragèrent par leur silence les fureurs de Clodius. César même, qui, étant sorti de la ville avec le titre de proconsul, ne pouvait plus y rentrer, se tint dans les faubourgs, prêt à seconder le tribun s'il trouvait trop de résistance. Pompée, pour se soustraire aux sollicitations, se retira dans sa maison d'Albe. Cicéron y alla implorer son secours ; il se jeta à ses pieds ; et cet homme, dont il loue tant l'amitié, lui dit, sans le relever, qu'il ne pouvait rien faire contre la volonté de César.

XXV. Vt censoria notio...  de republica tollereitur. Clodius n'abolit point la censure, comme le fait entendre Cicéron; il en restreignit seulement l'autorité. Jusqu'alors les censeurs avaient eu le droit de flétrir à leur gré ceux dont la conduite leur paraissait blâmable. Il ordonna qu'à l'avenir ils ne pourraient dégrader aucun citoyen à moins qu'il n'eût été juridiquement accusé devant leur tribunal. Cette loi obviait à bien des abus.

Ut, remissis semissibus et trientibus. Depuis le tribunat de C. Gracchus, tous les citoyens étaient fournis de blé par la république, au prix d'un demi-as et un tiers d'as le boisseau : Clodius porta une loi qui rendit la distribution purement gratuite.

XXVI. Mitto eam legem. Cette loi dérendait à tout magistrat de consulter les auspices pendant que les tribus seraient occupées à délibérer.

Rex Ptolemaeus. Ptolémée Alexandre, dernier prince légitime du sang des Lagides, avait fait le peuple romain son héritier. Deux enfants naturels de Ptolémée Lathyre s'emparèrent, l'un de l'Egypte, l'autre de l'île de Cypre. Le premier, Ptolémée Aulète, acheta la protection de Pompée et de César, qui le tirent reconnaître pour roi par le sénat et par le peuple romain. L'autre aima mieux porter une couronne usurpée que de s'en assurer la légitimité au prix de ses trésors. Clodius, étant devenu tribun, demanda l'exécution du testament d'Alexandre, et proposa une loi pour que l'île de Cypre fût réduite en province romaine. Cicéron s'élève avec tant de force contre cette loi, parce qu'elle était l'ouvrage de Clodius. II parait que le sénat en jugea autrement que Cicéron ; car, lorsque Caton revint de Cypre avec les trésors de l'usurpateur, qui montaient à vingt et un millions de nos.livres, tous les sénateurs, précèdes des consuls et des préteurs, allèrent au-devant de lui. Ptolémée avait prévenu l'exécution de la loi en s'empoisonnant.

ΧΧVIII. Consecutus est ipsius tribunatus. L'orateur n'entre ici dans aucun détail, pour ménager Pompée et César. Métellus, tribun du peuple, de concert avec ce dernier, qui était alors préteur, avait proposé de rappeler Pompée en Italie avec son armée. Comme il savait que Caton s'opposerait à sa loi, il s'était emparé de la tribu¬ne, et en avait fait garder les degrés par des gladiateurs. Caton, suivi d'un seul de ses collègues, se présente, passe au milieu des soldats, qui n'osent l'arrêter, va se placer entre Métellus et César, assis ensemble au haut de la tribune, défend au greffier de lire la loi, arrache le papier des mains du tribun lui-même, demeure seul contre les gladiateurs, brave leurs pierres et leurs bâtons, force ses adversaires à prendre la fuite, et, par sa fermeté, inspire au sénat le courage d'interdire Métellus et César de leurs fonctions.