Cicéron, Rabirius

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME DEUXIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° .60

TOME II.

XXVII. DISCOURS DE CICÉRON AU SÉNAT, APRÈS SON RETOUR.

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

     pro Flacco - Discours au peuple, après son retour    

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME DEUXIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

694 DISCOURS DE CICÉRON AU SÉNAT, APRÈS SON RETOUR.

 

DISCOURS VINGT-SEPTIEME

 

INTRODUCTION

 

Ce discours et les trois qui suivent, ad Quirites post reditum; pro Domo sua ad pontifices; de Aruspicium responsis, ont été considérés par des savants d'au delà du Rhin, Markland, Wolf et Reiske, comme des ouvrages forgés par quelque déclamateur. Certaines altérations dans le texte, quelques fautes de copiste ont servi de fondement à ce paradoxe de la philologie allemande. Le débat n'a pas été sans quelque éclat. Aujourd'hui il serait puéril de le réveiller, et inutile de le juger. Il suffit de lire ces discours pour y reconnaître la main de Cicéron.

De ces quatre discours, le premier qui a été prononcé est celui Post reditum in senatu. Cicéron lui-même en fixe le rang et eu marque la date dans la lettre où il raconte à Atticus les détails de son retour de l'exil. «Le lendemain de mon arrivée à Rome, dit-il (5 septembre 696), je fis mes remercîments au sénat.... Ensuite je parlai dans l'assemblée publique.» C'est le discours aux Romains.

 

 

 M. TVLLI CICERONIS POST REDITVM IN SENATV ORATIO.

I.  Si, patres conscripti, pro uestris immortalibus in me fratremque meum liberosque nostros meritis parum uobis cumulate gratias egero, quaeso obtestorque, ne meae naturae potius quam magnitudini uestrorum beneficiorum id tribuendum putetis. quae tanta enim potest exsistere ubertas ingenii, quae tanta dicendi copia, quod tam diuinum atque incredibile genus orationis, quo quisquam possit uestra in nos uniuersa promerita non dicam complecti orando, sed percensere numerando? qui mihi fratrem optatissimum, me fratri amantissimo, liberis nostris parentes, nobis liberos, qui dignitatem, qui ordinem, qui fortunas, qui amplissimam rem publicam, qui patriam, qua nihil potest esse iucundius, qui denique nosmet ipsos nobis reddidistis. Quod si parentes carissimos habere debemus, quod ab iis nobis uita, patrimonium, libertas, ciuitas tradita est, si deos immortalis, quorum beneficio et haec tenuimus et ceteris rebus aucti sumus, si populum Romanum, cuius honoribus in amplissimo consilio et in altissimo gradu dignitatis atque in hac omnium terrarum arce collocati sumus, si hunc ipsum ordinem, a quo saepe magnificentissimis decretis sumus honestati, immensum quiddam et infinitum est, quod uobis debeamus, qui uestro singulari studio atque consensu parentum beneficia, deorum immortalium munera, populi Romani honores, uestra de me multa iudicia nobis uno tempore omnia reddidistis, ut, cum multa uobis, magna populo Romano, innumerabilia parentibus, omnia dis immortalibus debeamus, haec antea singula per illos habuerimus, nunc uniuersa per uos reciperarimus.

II. Itaque, patres conscripti, quod ne optandum quidem est homini, immortalitatem quandam per uos esse adepti uidemur. quod enim tempus erit umquam, cum uestrorum in nos beneficiorum memoria ac fama moriatur? qui illo ipso tempore, cum ui, ferro, metu, minis obsessi teneremini, non multo post discessum meum me uniuersi reuocauistis referente L. Ninnio, fortissimo atque optimo uiro, quem habuit ille pestifer annus et maxime fidelem et minime timidum, si dimicare placuisset, defensorem salutis meae. postea quam uobis decernendi potestas facta non est per eum tribunum plebis, qui, cum per se rem publicam lacerare non posset, sub alieno scelere delituit, numquam de me siluistis, numquam meam salutem non ab iis consulibus, qui uendiderant, flagitauistis. Itaque uestro studio atque auctoritate perfectum est, ut ipse ille annus, quem ego mihi quam patriae malueram esse fatalem, octo tribunos haberet, qui et promulgarent de salute mea et ad uos saepe numero referrent. nam consules modesti legumque metuentes impediebantur lege, non ea, quae de me, sed ea, quae de ipsis lata erat, cum meus inimicus promulgauit, ut, si reuixissent ii, qui haec paene delerunt, tum ego redirem; quo facto utrumque confessus est, et se illorum uitam desiderare et magno in periculo rem publicam futuram, si, cum hostes atque interfectores rei publicae reuixissent, ego non reuertissem. itaque illo ipso tamen anno, cum ego cessissem, princeps autem ciuitatis non legum praesidio, sed parietum uitam suam tueretur, res publica sine consulibus esset neque solum parentibus perpetuis, uerum etiam tutoribus annuis esset orbata, sententias dicere prohiberemini, caput meae proscriptionis recitaretur, numquam dubitastis meam salutem cum communi salute coniungere.

III. Postea uero quam singulari et praestantissima uirtute P. Lentuli consulis ex superioris anni caligine et tenebris lucem in re publica Kalendis Ianuariis dispicere coepistis, cum Q. Metelli, nobilissimi hominis atque optimi uiri, summa dignitas, cum praetorum, tribunorum plebis paene omnium uirtus et fides rei publicae subuenisset, cum uirtute, gloria, rebus gestis Cn- Pompeius omnium gentium, omnium saeculorum, omnis memoriae facile princeps tuto se uenire in senatum arbitraretur, tantus uester consensus de salute mea fuit, ut corpus abesset meum, dignitas iam in patriam reuertisset. Quo quidem mense, quid inter me et meos inimicos interesset, existimare potuistis. ego meam salutem deserui, ne propter me ciuium uulneribus res publica cruentaretur; illi meum reditum non populi Romani suffragiis, sed flumine sanguinis intercludendum putauerunt. itaque postea nihil uos ciuibus, nihil sociis, nihil regibus respondistis; nihil iudices sententiis, nihil populus suffragiis, nihil hic ordo auctoritate declarauit; mutum forum, elinguem curiam, tacitam et fractam ciuitatem uidebatis. Quo quidem tempore, cum is excessisset, qui caedi et flammae uobis auctoribus restiterat, cum ferro et facibus homines tota urbe uolitantis, magistratuum tecta impugnata, deorum templa inflammata, summi uiri et clarissimi consulis fasces fractos, fortissimi atque optimi tribuni plebis sanctissimum corpus non tactum ac uiolatum manu, sed uulneratum ferro confectumque uidistis. qua strage non nulli permoti magistratus partim metu mortis, partim desperatione rei publicae paululum a mea causa recesserunt; reliqui fuerunt, quos neque terror nec uis, nec spes nec metus, nec promissa nec minae, nec tela nec faces a uestra auctoritate, a populi Romani dignitate, a mea salute depellerent.

IV. Princeps P. Lentulus, parens ac deus nostrae uitae, fortunae, memoriae, nominis, hoc specimen uirtutis, hoc indicium animi, hoc lumen consulatus sui fore putauit, si me mihi, si meis, si uobis, si rei publicae reddidisset. qui ut est designatus, numquam dubitauit sententiam de salute mea se et re publica dignam dicere. cum a tribuno plebis uetaretur, cum praeclarum caput recitaretur, ne quis ad uos referret, ne quis decerneret, ne disputaret, ne loqueretur, ne pedibus iret, ne scribendo adesset, totam illam, ut ante dixi, proscriptionem non legem putauit, qua ciuis optime de re publica meritus nominatim sine iudicio una cum senatu rei publicae esset ereptus. ut uero iniit magistratum, non dicam: quid egit prius, sed quid omnino egit aliud, nisi ut me conseruato uestram in posterum dignitatem auctoritatemque sanciret? Di immortales, quantum mihi beneficium dedisse uidemini, quod hoc anno P. Lentulus consul est! quanto maius dedissetis, si superiore anno fuisset! nec enim eguissem medicina consulari, nisi consulari uulnere concidissem. audieram ex sapientissimo homine atque optimo ciui et uiro, Q. Catulo, non saepe unum consulem improbum, duo uero numquam post Romam conditam excepto illo Cinnano tempore fuisse. qua re meam causam semper fore firmissimam dicere solebat, dum uel unus in re publica consul esset. quod uere dixerat, si illud de duobus consulibus, quod ante in re publica non fuerat, perenne ac proprium manere potuisset. quod si Q. Metellus illo tempore consul fuisset (inimicus), dubitatis, quo animo fuerit in me conseruando futurus, cum in restituendo auctorem fuisse adscriptoremque uideatis? Sed fuerunt duo consules, quorum mentes angustae, humiles, prauae, oppletae tenebris ac sordibus nomen ipsum consulatus, splendorem illius honoris, magnitudinem tanti imperii nec intueri nec sustinere nec capere potuerunt, non consules, sed mercatores prouinciarum ac uenditores uestrae dignitatis. quorum alter me Catilinam, amatorem suum, multis audientibus, alter Cethegum consobrinum reposcebat; qui me duo sceleratissimi post hominum memoriam non consules, sed latrones non modo deseruerunt in causa praesertim publica et consulari, sed prodiderunt, oppugnarunt, omni auxilio non solum suo, sed etiam uestro ceterorumque ordinum spoliatum esse uoluerunt. Quorum alter tamen neque me neque quemquam fefellit.

V. Quis enim ullam ullius boni spem haberet in eo, cuius primum tempus aetatis palam fuisset ad omnium libidines diuulgatum, qui ne a sanctissima quidem parte corporis potuisset hominum impuram intemperantiam propulsare? qui, cum suam rem non minus strenue quam postea publicam confecisset, egestatem et luxuriem domestico lenocinio sustentauit, qui, nisi in aram tribunatus confugisset, neque uim praetoris nec multitudinem creditorum nec bonorum proscriptionem effugere potuisset - quo in magistratu nisi rogationem de piratico bello tulisset, profecto egestate et improbitate coactus piraticam ipse fecisset, ac minore quidem cum rei publicae detrimento, quam quo intra moenia nefarius hostis praedoque uersatus est -, quo inspectante ac sedente legem tribunus plebis tulit, ne auspiciis obtemperaretur, ne obnuntiare concilio aut comitiis, ne legi intercedere liceret, ut lex Aelia et Fufia ne ualeret, quae nostri maiores certissima subsidia rei publicae contra tribunicios furores esse uoluerunt. idemque postea, cum innumerabilis multitudo bonorum de Capitolio supplex ad eum sordidata uenisset, cumque adulescentes nobilissimi cunctique equites Romani se ad lenonis impudicissimi pedes abiecissent, quo uultu cincinnatus ganeo non solum ciuium lacrimas, uerum etiam patriae preces repudiauit! neque eo contentus fuit, sed etiam in contionem escendit eaque dixit, quae, si eius uir Catilina reuixisset, dicere non esset ausus, se Nonarum Decembrium, quae me consule fuissent, cliuique Capitolini poenas ab equitibus Romanis esse repetiturum. neque solum id dixit, sed quos ei commodum fuit, compellauit, Lucium uero Lamiam, equitem Romanum, praestanti dignitate hominem et saluti meae pro familiaritate, rei publicae pro fortunis suis amicissimum, consul imperiosus exire ex urbe iussit. et cum uos uestem mutandam censuissetis cunctique mutassetis atque idem omnes boni iam ante fecissent, ille unguentis oblitus cum toga praetexta, quam omnes praetores aedilesque tum abiecerant, inrisit squalorem uestrum et luctum gratissimae ciuitatis fecitque, quod nemo umquam tyrannus, ut, quo minus occulte uestrum malum gemeretis, nihil diceret, ne aperte incommoda patriae lugeretis, ediceret.

Cum uero in circo Flaminio non a tribuno plebis consul in contionem, sed a latrone archipirata productus esset, primum processit qua auctoritate uir! uini, somni, stupri plenus, madenti coma, composito capillo, grauibus oculis, fluentibus buccis, pressa uoce et temulenta, quod in ciuis indemnatos esset animaduersum, id sibi dixit grauis auctor uehementissime displicere. ubi nobis haec auctoritas tam diu tanta latuit? cur in lustris et helluationibus huius calamistrati tam eximia uirtus tam diu cessauit?

VI. Nam ille alter, Caesoninus Caluentius, ab adulescentia uersatus est in foro, cum eum praeter simulatam uersutamque tristitiam nulla res commendaret, non iuris {notitia}, non dicendi uis, non scien}tia rei militaris, non cognoscendorum hominum studium, non liberalitas; quem praeteriens cum incultum, horridum maestumque uidisses, etiam si agrestem et inhumanum existimares, tamen libidinosum et perditum non putares. Cum hoc homine an cum stipite in foro constitisses, nihil crederes interesse; sine sensu, sine sapore, elinguem, tardum, inhumanum negotium, Cappadocem modo abreptum de grege uenalium diceres. idem domi quam libidinosus, quam impurus, quam intemperans, non ianua receptis, sed pseudothyro intromissis uoluptatibus! cum uero litteras studere incipit et beluus immanis cum Graeculis philosophari, tum est Epicureus, non penitus illi disciplinae, quaecumque est, deditus, sed captus uno uerbo uoluptatis. habet autem magistros non ex istis ineptis, qui dies totos de officio ac de uirtute disserunt, qui ad laborem, ad industriam, ad pericula pro patria subeunda adhortantur, sed eos, qui disputent horam nullam uacuam uoluptate esse debere, in omni parte corporis semper oportere aliquod gaudium delectationemque uersari. His utitur quasi praefectis libidinum suarum, hi uoluptates omnes uestigant atque odorantur, hi sunt conditores instructoresque conuiuii, idem expendunt atque aestimant uoluptates sententiamque dicunt et iudicant, quantum cuique libidini tribuendum esse uideatur. horum ille artibus eruditus ita contempsit hanc prudentissimam ciuitatem, ut omnis suas libidines, omnia flagitia latere posse arbitraretur, si modo uultum importunum in forum detulisset.

VII. Is me, quanquam me quidem non (cognoram enim propter Pisonum adfinitatem, quam longe hunc ab hoc genere cognatio materna Transalpini sanguinis abstulisset), sed uos populumque Romanum non consilio neque eloquentia, quod in multis saepe accidit, sed rugis supercilioque decepit. Luci Piso, tune ausus es isto oculo, non dicam isto animo, ista fronte, non uita, tanto supercilio, non enim possum dicere tantis rebus gestis, cum A. Gabinio consociare consilia pestis meae? non te illius unguentorum odor, non uini anhelitus, non frons calamistri notata uestigiis in eam cogitationem adducebat, ut, cum illius re similis fuisses, frontis tibi integimento ad occultanda tanta flagitia diutius uti non liceret? cum hoc coire ausus es, ut consularem dignitatem, ut rei publicae statum, ut senatus auctoritatem, ut ciuis optime meriti fortunas prouinciarum foedere addiceres? te consule tuis edictis et imperiis senatui populi Romani non est licitum non modo sententiis atque auctoritate sua, sed ne luctu quidem ac uestitu rei publicae subuenire? Capuaene te putabas, in qua urbe domicilium quondam superbiae fuit, consulem esse, sicut eras eo tempore, an Romae, in qua ciuitate omnes ante uos consules senatui paruerunt? tu es ausus in circo Flaminio productus cum tuo illo pari dicere te semper misericordem fuisse? quo uerbo senatum atque omnis bonos tum, cum a patria pestem depulissem, crudelis demonstrabas fuisse. tu misericors me, adfinem tuum, quem comitiis tuis praerogatiuae primum custodem praefeceras, quem Kalendis Ianuariis tertio loco sententiam rogaras, constrictum inimicis rei publicae tradidisti, tu meum generum, propinquum tuum, tu adfinem tuam, filiam meam, superbissimis et crudelissimis uerbis a genibus tuis reppulisti; idemque tu clementia ac misericordia singulari, cum ego una cum re publica non tribunicio, sed consulari ictu concidissem, tanto scelere tantaque intemperantia fuisti, ut ne unam quidem horam interesse paterere inter meam pestem et tuam praedam, saltem dum conticisceret illa lamentatio et gemitus urbis!

Nondum palam factum erat occidisse rem publicam, cum tibi arbitria funeris soluebantur; uno eodemque tempore domus mea diripiebatur, ardebat, bona ad uicinum consulem de Palatio, de Tusculano ad item uicinum alterum consulem deferebantur, cum isdem operis suffragium ferentibus eodem gladiatore latore, uacuo non modo a bonis, sed etiam a liberis atque inani foro, ignaro populo Romano, quid ageretur, senatu uero oppresso et adflicto, duobus impiis nefariisque consulibus aerarium, prouinciae, legiones, imperia donabantur.

VIII. Horum consulum ruinas uos consules uestra uirtute fulsistis, summa tribunorum plebis praetorumque fide et diligentia subleuati. Quid ego de praestantissimo uiro, T. Annio, dicam, aut quis de tali ciue satis digne umquam loquetur? qui cumuideret sceleratum ciuem aut domesticum potius hostem, si legibus uti liceret, iudicio esse frangendum, sin ipsa iudicia uis impediret ac tolleret, audaciam uirtute, furorem fortitudine, temeritatem consilio, manum copiis, uim ui esse superandam, primo de ui postulauit; postea quam ab eodem iudicia sublata esse uidit, ne ille omnia ui posset efficere, curauit; qui docuit neque tecta neque templa neque forum nec curiam sine summa uirtute ac maximis opibus et copiis ab intestino latrocinio posse defendi; qui primus post meum discessum metum bonis, spem audacibus, timorem huic ordini, seruitutem depulit ciuitati. Quam rationem pari uirtute, animo, fide P. Sestius secutus pro mea salute, pro uestra auctoritate, pro statu ciuitatis nullas sibi inimicitias, nullam uim, nullos impetus, nullum uitae discrimen uitandum umquam putauit; qui causam senatus exagitatam contionibus improborum sic sua diligentia multitudini commendauit, ut nihil tam populare quam uestrum nomen, nihil tam omnibus carum aliquando quam uestra auctoritas uideretur; qui me cum omnibus rebus, quibus tribunus plebis potuit, defendit, tum reliquis officiis, iuxta ac si meus frater esset, sustentauit; cuius ego clientibus, libertis, familia, copiis, litteris ita sum sustentatus; ut meae calamitatis non adiutor solum, uerum etiam socius uideretur.

Iam ceterorum officia {ac} studia uidistis, quam cupidus mei C. Cestilius, quam studiosus uestri, quam non uarius fuerit in causa. Quid M. Cispius? cui ego ipsi, parenti fratrique eius sentio quantum debeam ; qui, cum a me uoluntas eorum in priuato iudicio esset offensa, publici mei beneficii memoria priuatam offensionem oblitterauerunt. Iam T. Fadius, qui mihi quaestor fuit, M. Curtius, cuius ego patri quaestor fui, studio, amore, animo huic necessitudini non defuetunt. Multa de me C. Messius et amicitiae et rei publicae causa dixit, legem separatim initio de salute mea promulgauit. Q. Fabricius si, quae de me agere conatus est, ea contra uim et ferrum perficere potuisset, mense Ianuario nostrum statum reciperassemus; quem ad salutem meam uoluntas impulit, uis retardauit, auctoritas uestra reuocauit.

IX. Iam uero praetores quo animo in me fuerint, uos existimare potuistis, cum L. Caecilius priuatim me suis omnibus copiis studuerit sustentare, publice promulgarit de mea salute cum collegis paene omnibus, direptoribus autem bonorum meorum in ius adeundi potestatem non fecerit. M. autem Calidius statim designatus sententia sua, quam esset cara sibi mea salus, declarauit. Omnia officia C. Septimi, Q. Valeri, P. Crassi, Sex. Quinctili, C. Cornuti summa et in me et in rem publicam constiterunt.

Quae cum libenter commemoro, tum non inuitus non nullorum in me nefarie commissa praetereo. non est mei temporis iniurias meminisse, quas ego, etiam si ulcisci possem, tamen obliuisci mallem. alio transferenda mea tota uita est, ut bene de me meritis referam gratiam, amicitias igni perspectas tuear, cum apertis hostibus bellum geram, timidis amicis ignoscam, proditores uindicem, dolorem profectionis meae reditus dignitate consoler.

quod si mihi nullum aliud esset officium in omni uita reliquum, nisi ut erga duces ipsos et principes atque auctores salutis meae satis gratus iudicarer, tamen exiguum reliquae uitae tempus non modo ad referendam, uerum etiam ad commemorandam gratiam mihi relictum putarem. Quando enim ego huic homini ac liberis eius, quando omnes mei gratiam referent? quae memoria, quae uis ingenii, quae magnitudo obseruantiae tot tantisque beneficiis respondere poterit? qui mihi primus adflicto et iacenti consularem fidem dextramque porrexit, qui me a morte ad uitam, a desperatione ad spem, ab exitio ad salutem uocauit, qui tanto amore in me, studio in rem publicam fuit, ut excogitaret, quem ad modum calamitatem meam non modo leuaret, sed etiam honestaret. quid enim magnificentius, quid praeclarius mihi accidere potuit, quam quod illo referente uos decreuistis, ut cuncti ex omni Italia, qui rem publicam saluam uellent, ad me unum hominem fractum et prope dissipatum restituendum et defendendum uenirent, ut, qua uoce ter omnino post Romam conditam consul usus esset pro uniuersa re publica apud eos solum, qui eius uocem exaudire possent, eadem uoce senatus omnis ex omnibus agris atque oppidis ciuis totamque Italiam ad unius salutem defendendam excitaret?

X. Quid ego gloriosius meis posteris potui relinquere quam hoc, senatum iudicasse, qui ciuis me non defendisset, eum rem publicam saluam noluisse? itaque tantum uestra auctoritas, tantum eximia consulis dignitas ualuit, ut dedecus et flagitium se committere putaret, si qui non ueniret. Idemque consul, cum illa incredibilis multitudo Romam et paene Italia ipsa uenisset, uos frequentissimos in Capitolium conuocauit. quo tempore quantam uim naturae bonitas haberet et uera nobilitas, intellegere potuistis. nam Q. Metellus, et inimicus et frater inimici, perspecta uestra uoluntate omnia priuata odia deposuit; quem P. Seruilius, uir cum clarissimus tum uero optimus mihique amicissimus, et auctoritatis et orationis suae diuina quadam grauitate ad sui generis communisque sanguinis facta uirtutesque reuocauit, ut haberet in consilio et fratrem (ab inferis), socium rerum mearum, et omnis Metellos, praestantissimos ciuis, paene ex Acherunte excitatos, in quibus Numidicum illum Metellum, cuius quondam de patria discessus molestus omnibus, ipsi ne luctuosus quidem uisus est. Itaque exstitit non modo salutis defensor, qui ante hoc summum beneficium fuerat inimicus, uerum etiam adscriptor dignitatis meae. quo quidem die, cum uos quadringenti decem septem essetis, magistratus autem omnes adessent, dissensit unus is, qui sua lege coniuratos etiam ab inferis excitandos putarat. atque illo die, cum rem publicam meis consiliis conseruatam grauissimis uerbis et plurimis iudicassetis, idem consul curauit, ut eadem a principibus ciuitatis in contione postero die dicerentur, cum quidem ipse egit ornatissime meam causam perfecitque astante atque audiente Italia tota, ut nemo cuiusquam conducti aut perditi uocem acerbam atque inimicam bonis posset audire.

XI. Ad haec non modo adiumenta salutis, sed etiam ornamenta dignitatis meae reliqua uos idem addidistis: decreuistis, ne quis ulla ratione rem impediret; qui id impedisset, uos grauiter molesteque laturos; illum contra rem publicam salutemque bonorum concordiamque ciuium facturum, et ut ad uos de eo statim referretur; meque, etiam si diutius calumniarentur, redire iussistis. quid? ut agerentur gratiae, qui e municipiis uenissent? quid? ut ad illam diem, res cum redissent, rogarentur, ut pari studio conuenirent? quid denique ille dies, quem P. Lentulus mihi fratrique meo liberisque nostris natalem constituit non modo ad nostram, uerum etiam ad sempiterni memoriam temporis? quo die nos comitiis centuriatis, quae maxime maiores comitia iusta dici haberique uoluerunt, arcessiuit in patriam, ut eaedem centuriae, quae me consulem fecerant, consulatum meum comprobarent. Quo die quis ciuis fuit, qui fas esse putaret, quacumque aut aetate aut ualetudine esset, non se de salute mea sententiam ferre? quando tantam frequentiam in campo, tantum splendorem Italiae totius ordinumque omnium, quando illa dignitate rogatores, diribitores custodesque uidistis? itaque P. Lentuli beneficio excellenti atque diuino non reducti sumus in patriam sicut non nulli clarissimi ciues, sed equis insignibus et curru aurato reportati.

Possum ego satis in Cn. Pompeium umquam gratus uideri? qui non solum apud uos, qui omnes idem sentiebatis, sed etiam apud uniuersum populum salutem populi Romani et conseruatam per me et coniunctam esse cum mea dixerit, qui causam meam prudentibus commendarit, imperitos edocuerit eodemque tempore improbos auctoritate sua compresserit, bonos excitarit, qui populum Romanum pro me tamquam pro fratre aut pro parente non solum hortatus sit, uerum etiam obsecrarit, qui, cum ipse propter metum dimicationis et sanguinis domo se teneret, iam a superioribus tribunis petierit, ut de salute mea et promulgarent et referrent, qui in colonia nuper constituta, cum ipse gereret magistratum, in qua nemo erat emptus intercessor, uim et crudelitatem priuilegii auctoritate honestissimorum hominum et publicis litteris consignarit princepsque Italiae totius praesidium ad meam salutem implorandum putarit, qui, cum ipse mihi semper amicissimus fuisset, etiam, ut suos necessarios mihi amicos redderet, elaborarit.

XII. Quibus autem officiis T. Anni beneficia remunerabor? cuius omnis ratio, cogitatio, totus denique tribunatus nihil aliud fuit nisi constans, perpetua, fortis, inuicta defensio salutis meae. quid de P. Sestio loquar? qui suam erga me beniuolentiam et fidem non solum animi dolore, sed etiam corporis uulneribus ostendit.

Vobis uero, patres conscripti, singulis et egi et agam gratias; uniuersis egi initio, quantum potui, satis ornate agere nullo modo possum. et quamquam sunt in me praecipua merita multorum, quae sileri nullo modo possunt, tamen huius temporis ac timoris mei non est conari commemorare beneficia in me singulorum; nam difficile est non aliquem, nefas quemquam praeterire. ego uos uniuersos, patres conscripti, deorum numero colere debeo. sed ut in ipsis dis immortalibus non semper eosdem atque alias alios solemus et uenerari et precari, sic in hominibus de me diuinitus meritis omnis erit aetas mihi ad eorum erga me merita praedicanda atque recolenda. hodierno autem die nominatim a me magistratibus statui gratias esse agendas et de priuatis uni, qui pro salute mea municipia coloniasque adisset, populum Romanum supplex obsecrasset, sententiam dixisset eam, quam uos secuti mihi dignitatem meam reddidistis. uos me florentem semper ornastis, laborantem mutatione uestis et prope luctu uestro, quoad licuit, defendistis. nostra memoria senatores ne in suis quidem periculis mutare uestem solebant; in meo periculo senatus ueste mutata fuit, quoad licuit per eorum edicta, qui mea pericula non modo suo praesidio, sed etiam uestra deprecatione nudarunt.

XIII. Quibus ego rebus obiectis, cum mihi priuato confligendum uiderem cum eodem exercitu, quem consul non armis, sed uestra auctoritate superaram, multa mecum ipse reputaui.

Dixerat in contione consul se cliui Capitolini poenas ab equitibus Romanis repetiturum; nominatim alii compellabantur, alii citabantur, alii relegabantur; aditus templorum erant non solum praesidiis et manu, uerum etiam demolitione sublati. alter consul, ut me et rem publicam non modo desereret, sed etiam hostibus rei publicae proderet, pactionibus eos suorum praemiorum obligarat. erat alius ad portas cum imperio in multos annos magnoque exercitu, quem ego inimicum mihi fuisse non dico, tacuisse, cum diceretur esse inimicus, scio. Duae partes esse in re publica cum putarentur, altera me deposcere propter inimicitias, altera timide defendere propter suspicionem caedis putabatur. qui autem me deposcere uidebantur, in hoc auxerunt dimicationis metum, quod numquam infitiando suspicionem hominum curamque minuerunt. qua re cum uiderem senatum ducibus orbatum, me a magistratibus partim oppugnatum, partim proditum, partim derelictum, seruos simulatione collegiorum nominatim esse conscriptos, copias omnis Catilinae paene isdem ducibus ad spem caedis et incendiorum esse reuocatas, equites Romanos proscriptionis, municipia uastitatis, omnis caedis metu esse permotos, potui, potui, patres conscripti, multis auctoribus fortissimis uiris me ui armisque defendere, nec mihi ipsi ille animus idem meus uobis non incognitus defuit. sed uidebam, si uicissem praesentem aduersarium, nimium multos mihi alios esse uincendos; si uictus essem, multis bonis et pro me et mecum etiam post me esse pereundum, tribuniciique sanguinis ultores esse praesentis, meae mortis poenas iudicio et posteritati reseruari.

 XIV. Nolui, cum consul communem salutem sine ferro defendissem, meam priuatus armis defendere, bonosque uiros lugere malui meas fortunas quam suis desperare. ac si solus essem interfectus, mihi turpe, si cum multis, rei publicae funestum fore uidebatur. Quod si mihi aeternam esse aerumnam propositam arbitrarer, morte me ipse potius quam sempiterno dolore multassem. sed cum uiderem me non diutius quam ipsam rem publicam ex hac urbe afuturum, neque ego illa exterminata mihi remanendum putaui, et illa, simul atque reuocata est, me secum pariter reportauit. mecum leges, mecum quaestiones, mecum iura magistratuum, mecum senatus auctoritas, mecum libertas, mecum etiam frugum ubertas, mecum deorum et hominum sanetitates omnes et religiones afuerunt. quae si semper abessent, magis uestras fortunas lugerem, quam desiderarem meas; sin aliquando reuocarentur, intellegebam mihi cum illis una esse redeundum. Cuius mei sensus certissimus testis est hic idem, qui custos capitis fuit, Cn. Plancius, qui omnibus prouincialibus ornamentis commodisque depositis totam suam quaesturam in me sustentando et conseruando collocauit.

Qui si mihi quaestor imperatori fuisset, in filii loco fuisset; nunc certe erit in parentis, cum fuerit quaestor non imperii, sed doloris mei. Quapropter, patres conscripti, quoniam in rem publicam sum pariter cum re publica restitutus, non modo in ea defendenda nihil minuam de libertate mea pristina, sed etiam adaugebo.

XV. Etenim si eam tum defendebam, cum mihi aliquid illa debebat, quid nunc me facere oportet, cum ego illi plurimum debeo? nam quid est, quod animum meum frangere aut debilitare possit, cuius ipsam calamitatem non modo nullius delicti, sed etiam diuinorum in rem publicam beneficiorum testem esse uideatis? nam importata est, quia defenderam ciuitatem, et mea uoluntate suscepta est, ne a me defensa res publica per eundem me extremum in discrimen uocaretur.

Pro me non, ut pro P. Popilio, nobilissimo homine, adulescentes filii, non propinquorum multitudo populum Romanum est deprecata, non, ut pro Q. Metello, summo et clarissimo uiro, spectata iam adulescentia filius, non L. et C. Metelli consulares, non eorum liberi, non Q. Metellus Nepos, qui tum consulatum petebat, non Luculli, Seruilii, Scipiones, Metellarum filii flentes ac sordidati populo Romano supplicauerunt, sed unus frater, qui in me pietate filius, consiliis parens, amore, ut erat, frater inuentus est, squalore et lacrimis et cotidianis precibus desiderium mei nominis renouari et rerum gestarum memoriam usurpari coegit. qui cum statuisset, nisi me per uos reciperasset, eandem subire fortunam atque idem sibi domicilium et uitae et mortis deposcere, tamen numquam nec magnitudinem negotii nec solitudinem suam nec uim inimicorum ac tela pertimuit. Alter fuit propugnator mearum fortunarum et defensor adsiduus summa uirtute et pietate C. Piso gener, qui minas inimicorum meorum, qui inimicitias adfinis mei, propinqui sui, consulis, qui Pontum et Bithyniam quaestor prae mea salute neglexit. Nihil umquam senatus de P. Popilio decreuit, numquam in hoc ordine de Q. Metello mentio facta est; tribuniciis sunt illi rogationibus interfectis inimicis denique restituti, cum alter eorum senatui paruisset, alter uim caedemque fugisset. nam C. quidem Marius, qui hac hominum memoria tertius ante me consularis tempestate ciuili expulsus est, non modo a senatu non est restitutus, sed reditu suo senatum cunctum paene deleuit. nulla de illis magistratuum consensio, nulla ad rem publicam defendendam populi Romani conuocatio, nullus Italiae motus, nulla decreta municipiorum et coloniarum exstiterunt.

Qua re, cum me uestra auctoritas arcessierit, populus Romanus uocarit, res publica implorarit, Italia cuncta paene suis umeris reportarit, non committam, patres conscripti, ut, cum ea mihi sint restituta, quae in potestate mea non fuerunt, ea non habeam, quae ipse praestare possim, praesertim cum illa amissa reciperarim, uirtutem et fidem numquam amiserim.

I. Si mes remercîments, pères conscrits, ne peuvent complètement répondre aux faveurs immortelles dont vous nous avez comblés, mon frère, mes enfants et moi, je vous prie et je vous conjure de l'attribuer moins à la faiblesse de ma reconnaissance qu'à la grandeur de vos bienfaits. Quel génie assez fécond, quelle élocution assez abondante, quel discours assez divin, assez merveilleux, pourrait, je ne dis pas embrasser et développer, mais simplement énumérer tout ce que vous avez fait pour ma famille? Vous avez rendu un frère à mes regrets, moi-même à sa tendresse, à nos enfants les auteurs de leurs jours, à nous nos enfants; vous m'avez rendu ma dignité, mon rang , ma fortune, la plus illustre république, la patrie : et quoi de plus doux que la patrie ! enfin, vous me rendez moi-même à moi-même. Si je dois aimer tendrement, et ceux qui m'ont donné la vie, un héritage, la liberté, les droits de citoyen ; et les dieux immortels qui m'ont dispensé ces dons et tous les autres; et le peuple romain, dont les suffrages m'ont élevé au plus haut degré de dignité dans cette illustre assemblée, dans ce conseil, l'asile de toutes les nations; et cet ordre lui-même, qui m'a souvent honoré des plus magnifiques décrets : combien ne vous suis-je pas à jamais redevable, à vous qui, avec une bienveillance singulière et un accord unanime, me faites recouvrer en même temps ce que mes parents m'avaient transmis, et les faveurs des dieux immortels, et les honneurs du peuple romain, et les témoignages nombreux de votre estime! Car si je vous devais beaucoup à vous-mêmes, beaucoup au peuple romain, infiniment à mes parents, et tout aux dieux immortels, les bienfaits que je 695 tenais de chacun en particulier, vous me les avez rendus aujourd'hui tous à la fois.

II. Il me semble donc, pères conscrits, que je reçois de vous une faveur qui passe tous les désirs de l'homme, une espèce d'immortalité. Telle est, en effet, votre générosité pour moi, que la mémoire et l'éclat n'en périront jamais. Dans le temps même où la violence, les poignards, la crainte et les menaces vous tenaient assiégés, vous m'avez unanimement rappelé, peu après mon départ, sur le rapport de L. Ninnius, de ce vertueux et intrépide citoyen, qui, pendant cette funeste année, s'est montré mon plus fidèle défenseur, comme il eût été le plus brave, si j'avais voulu combattre. Puis quand la faculté de prononcer sur mon sort vous fut interdite par un tribun du peuple, qui, ne pouvant déchirer lui-même la république, la détruisit par les fureurs d'autrui, vous ne cessâtes jamais de faire entendre mon nom, jamais de réclamer mon salut auprès de ces consuls qui en avaient trafiqué. Ce fut aussi par votre zèle et par votre autorité qu'en cette même année, dont j'avais mieux aimé attirer les orages sur moi que sur la patrie, huit tribuns sollicitèrent publiquement mou rappel, et vous le proposèrent plusieurs fois; car ces consuls modestes et respectant les lois, trouvaient des obstacles non pas dans une loi portée contre moi, mais dans celle-là même qui fut portée contre eux, lorsque mon ennemi publia hautement que je ne reviendrais que quand reviendraient à la vie ceux dont les complots avaient presque renversé cet empire; et par là confessant, et ses regrets de les avoir perdus, et l'immense péril qui menacerait la république si, les ennemis et les meurtriers de la république revenant au monde, je ne revenais pas à Rome. Ainsi, dans l'année même où je cédai à la violence; où le premier homme de l'État, dépourvu de la protection des lois, n'avait plus, pour abriter sa tête, que les murs de sa maison ; où la république, sans consuls, avait perdu non seulement ceux qui lui tenaient lieu de pères, mais ses tuteurs annuels; où vous ne pouviez plus opiner librement; où l'on vous opposait sans cesse la loi de proscription lancée contre moi : jamais vous n'avez craint d'associer mon salut au salut commun.

III. Aux calendes de janvier, la rare et courageuse vertu du consul P. Lentulus vous avait fait sortir enfin des épaisses ténèbres de l'année précédente, et vous commenciez à voir briller le jour; d'un côté, le noble caractère de Q. Métellus, si digne de ses aïeux, et de l'autre, la généreuse fidélité des préteurs et de presque tous les tribuns du peuple, étaient venus au secours de Rome; Pompée qui, par sa bravoure, sa gloire et ses exploits, a éclipsé sans contredit les plus grands hommes de tous les peuples et de tous les siècles, pensait pouvoir venir sans crainte au sénat : alors vous vous réunîtes pour mon rappel avec un concert si parfait, que ma dignité, pour ainsi dire, était déjà rentrée dans Rome, quoique ma personne en fût encore absente. Pendant ce mois, vous avez pu juger combien nous différions, mes ennemis et moi : moi, j'ai abandonné ma patrie, pour qu'elle ne fût point tachée du sang des citoyens; mes ennemis ont cru devoir opposer à mon retour, non pas les suffrages du peuple, mais des flots de sang. Aussi, après cette époque, vous ne répondîtes plus, ni aux citoyens, ni aux 696 alliés, ni aux monarques; les arrêts des tribunaux, les suffrages du peuple, les décrets de cet ordre, tout était suspendu; le forum était muet; le sénat, sans voix ; toute la ville, dans l'abattement et le silence. C'est alors, c'est pendant que s'éloignait celui qui, autorisé par vous, avait empêché les incendies et les massacres, que vous avez vu partout dans Rome le fer et la flamme; les maisons des magistrats attaquées, les temples des dieux embrasés; les faisceaux d'un illustre consul, brisés; la personne inviolable et sacrée d'un brave et excellent tribun, je ne dis pas seulement frappée et insultée, mais couverte de blessures. Dans cet affreux désordre, plusieurs magistrats, ou craignant pour eux-mêmes, ou désespérant de la république, abandonnèrent pour un peu de temps ma cause : quant aux autres, ni la frayeur, ni la violence, ni l'espoir, ni la crainte, ni les promesses, ni les menaces , ni le fer, ni le feu, rien ne put les empêcher de travailler à mon rappel, de défendre l'autorité du sénat et la majesté du peuple.

IV. A leur tête, P. Lentulus, un père, le dieu de ma vie , de ma fortune, de ma gloire et de mon nom, crut que ce serait illustrer son courage, sa grandeur d'âme et son consulat, que de me rendre à moi-même, aux miens, à vous et à la patrie. Dès qu'il fut désigné, il n'hésita jamais à faire sur mon rappel une proposition digne de la république et de lui. Malgré l'opposition d'un tribun et la lecture de ce bel article de la loi QUI DÉFENDAIT DE VOUS FAIRE UN RAPPORT, DE PARLER DE MON RAPPEL, D'OUVRIR UN AVIS, D'ADOPTER L'AVIS D'UN AUTRE DE PORTER UN DECRÉT, D'ASSISTER MÊME A LA RÉDACTION, Lentulus ne vit qu'une proscription et non une loi, dans cette loi prétendue par laquelle un citoyen qui avait bien mérité de la république s'était vu, sans jugement, enlevé nommément à la république avec le sénat. Dès qu'il fut entré en exercice, il s'occupa avant tout, que dis-je? il s'occupa uniquement d'affermir pour la suite, en me rappelant, la dignité de cet ordre et votre autorité. Dieux immortels, que ne vous dois-je pas pour avoir voulu que Lentulus fût consul cette année ! combien ne vous devrais-je pas davantage, s'il l'eût été l'année précédente ! Je n'aurais pas eu besoin d'être relevé par une main consulaire, si des violences consulaires ne m'eussent renversé. Un homme sage, un bon citoyen, Q. Catulus, me disait que nous avions eu rarement un consul pervers, et que jamais nous n'en avions eu deux à la fois, excepté au temps de Cinna; il ajoutait que je n'aurais rien à craindre, pourvu qu'il y eût un seul consul digne de ce nom. Il dit vrai, si la république n'avait jamais dû revoir ce qu'elle n'avait vu qu'une fois. Que si, dans l'année de Clodius, Q. Métellus lui-même eût été seul consul, doutez-vous qu'elles eussent été ses dispositions pour me retenir, lui qui a autorisé de son suffrage et de son nom le décret de mon rappel? Mais il y avait deux consuls dont les âmes étroites, sordides, dépravées, ensevelies dans la fange et dans de ténébreuses débauches, ne pouvaient ni soutenir, ni envisager, ni embrasser l'idée même du consulat, la splendeur de cette magistrature, l'étendue d'un pareil pouvoir; ce n'étaient pas des consuls, mais de vils acheteurs de provinces, des trafiquants de la dignité de votre ordre : l'un, en présence d'une foule de témoins, 697 me redemandait son amant Catilina; l'autre son parent Céthégus. Ces deux hommes, les plus scélérats qui aient jamais existé, moins consuls que brigands, m'ont abandonné dans une cause publique et consulaire; que dis-je? ils m'ont trahi, ils m'ont attaqué; ils ont voulu, en me privant de leur secours, me priver aussi du vôtre et de celui des autres ordres de l'État. Il est vrai que l'un des deux n'a trompé ni moi ni personne.

V. En effet, que pouvait-on attendre de bon d'un homme qui avait prostitué les premières années de sa jeunesse aux plus honteuses dissolutions; qui n'avait pu garantir des attentats de l'impudicité la partie de son corps la plus sacrée; d'un homme qui, après avoir dissipé son patrimoine aussi promptement qu'il dissipa ensuite les revenus du trésor, a soutenu son luxe et son indigence par une prostitution domestique; d'un homme qui n'aurait pu éviter ni la sévérité du préteur, ni la foule de ses créanciers, ni la confiscation de ses biens, s'il n'eût cherché un asile à l'autel du tribunat; qui, sans la loi qu'il présenta au peuple, durant cette magistrature, pour la guerre des pirates, eût été infailliblement contraint, et par la misère, et par la perversité, de faire lui-même le métier de pirate? et certes, il eût causé alors moins de préjudice à la république qu'en se montrant, au milieu de Rome, ennemi cruel et brigand odieux. N'est-ce pas en sa présence, n'est-ce pas sous ses yeux qu'un tribun du peuple a porté une loi qui défendait d'avoir égard aux auspices, d'interrompre une assemblée des comices ou du forum, de s'opposer à une loi, une loi qui renversait les lois Élia et Fufia, si sagement établies par nos ancêtres pour servir de frein aux fureurs des tribuns? Et lorsque ensuite une multitude innombrable de gens de bien fut venue du Capitole en habit de deuil pour le supplier; lorsque de jeunes nobles de la plus haute naissance, et tous les chevaliers romains, se furent jetés aux pieds de cet infâme, avec quel air cet audacieux débauché, aux allures efféminées, repoussa-t-il les larmes des citoyens, les prières de la patrie ! Ce n'est point assez encore : il parut à l'assemblée du peuple; il fit entendre des paroles que son cher Catilina, s'il fût revenu au monde, n'eût osé prononcer. Il ferait, disait-il, expier aux chevaliers romains les nones de décembre de mon consulat et la rue du Capitole. Non content de le dire, il manda ceux qu'il lui plut; cet impérieux consul fit sortir de la ville L. Lamia, un des chevaliers romains les plus distingués, que son amitié pour moi attachait à mes intérêts, que sa fortune liait à celle de la république. Vous aviez décidé dé prendre des habits de deuil ; vous en aviez pris, à l'exemple de tous les gens de bien qui l'avaient déjà fait auparavant : lui, parfumé d'essences, revêtu de la robe bordée de pourpre, que tous les préteurs, que tous les édiles avaient alors déposée, il insulta aux marques de votre tristesse, à l'affliction d'une ville reconnaissante; et, ce que ne fit jamais aucun tyran, sans rien promettre qui pût calmer vos secrètes douleurs, il vous défendit de pleurer publiquement sur les infortunes de la patrie.

Mais quand, dans l'assemblée du cirque Flaminius, il fut présenté, non comme un consul par un tribun du peuple, mais comme un chef 698 de pirates par un brigand, il s'avança, avec quelle importance! tout plein encore de vin, de sommeil, de débauche, la chevelure arrangée avec art et parfumée, les yeux appesantis, les joues flétries et pendantes, la voix étouffée et embarrassée; il désapprouvait fort, disait-il (croyons-en ce grave personnage), qu'on eût fait mourir des citoyens sans les avoir jugés. Où donc est restée cachée si longtemps une autorité si imposante? pourquoi l'austère vertu de ce brillant danseur est-elle restée si longtemps ensevelie dans l'obscurité des tavernes et des plus infâmes repaires?

VI. Quant à son collègue, ce Césonius Calventius a fréquenté le forum dès sa jeunesse; alors il ne se recommandait que par les dehors d'une feinte austérité et non par l'étude du droit, ni par le talent de la parole, ni par la science de la guerre, ni par la connaissance des hommes, ni par aucun noble sentiment. A cet air négligé, triste, sauvage, on l'eût pris, en passant près de lui, pour un homme rude et grossier, plutôt que pour un homme vicieux et corrompu. Se trouver dans le forum avec un être pareil, ou avec un imbécile Ethiopien, n'était-ce pas la même chose? Sans esprit, sans goût, sans parole, dénué de mouvement et de grâce, on eût dit d'un Cappadocien tiré d'une troupe d'esclaves tout récemment achetés. Mais chez lui quelle licence! quel dérèglement! quelle foule de voluptés introduites par une porte dérobée! Veut-il étudier les lettres, ce débauché stupide? veut-il philosopher avec ses Grecs? alors il est épicurien, non pour avoir approfondi cette doctrine, quelle qu'elle soit, mais parce qu'il est séduit par le seul mot de volupté. Les maîtres d'un pareil homme ne sont pas ces philosophes ridicules qui passent les jours entiers à parler de morale et de vertu, qui exhortent au travail, à l'exercice des facultés de l'esprit, à braver les périls pour la patrie; mais ceux qui soutiennent qu'il ne doit y avoir, ni dans la vie aucun moment sans plaisir, ni dans le corps aucune partie sans quelque jouissance agréable et délicieuse. Ce sont là comme ses intendants de débauche ; ce sont eux qui cherchent partout ce qui peut flatter les sens; ce sont eux qui assaisonnent et qui ordonnent un repas; ce sont encore eux qui étudient et apprécient les voluptés, qui prononcent sur les passions, qui jugent de ce qu'il faut accorder à chacune. C'est d'après leurs leçons et leurs préceptes, que Pison a poussé le mépris pour une nation amie de la vertu, au point de croire qu'il pouvait lui cacher tous ses désordres et ses infamies, pourvu qu'il apportât dans le forum son air dur et farouche.

VII. Il m'a trompé, ou plutôt ce n'est pas moi qu'il a trompé; car étant allié aux Pisons, je savais combien le sang d'une mère gauloise, née au delà des Alpes, l'avait fait dégénérer de la race paternelle; il vous a trompés vous et le peuple romain, non par sa politique, ni par son éloquence, comme on en a vu tant d'exemples, mais par les rides de son front et l'épaisseur de son sourcil. Avec un tel regard, je ne dirai pas avec un tel cœur, avec cette austérité feinte, je ne dirai pas avec cette vie régulière, avec cet épais sourcil, car je ne puis dire avec ces éclatants exploits, osiez-vous, Pison, vous associer à Gabinius pour ma ruine? L'odeur de ses parfums, les fumées de son vin, les boucles de son élégante chevelure, ne vous faisaient-elles point penser que, lui ressemblant en effet, vous ne pourriez cacher plus long- 699 temps vos infamies sous le masque d'une apparente austérité? Osiez-vous vous liguer avec lui, et vendre de concert, pour de riches provinces, la dignité de consul, la constitution de Rome, l'autorité du sénat, l'existence entière d'un citoyen qui avait bien servi sa patrie? Sous votre consulat, en vertu de vos ordonnances tyranniques, il n'a pas été permis au sénat et au peuple de secourir la république par leurs délibérations et par leurs décrets, ni même par leur affliction et par leurs habits de deuil. Pensiez-vous être consul, comme vous l'étiez alors, à Capoue, ville autrefois le séjour de l'orgueil, et non pas à Rome, ville où tous les consuls avant vous obéirent au sénat? Produit, avec votre digne émule, dans l'assemblée du cirque Flaminius, avez-vous bien osé dire que vous aviez toujours été miséricordieux; par cette prétention singulière, ne déclariez-vous pas que le sénat et tous les gens de bien, lorsqu'ils sauvaient la patrie, avaient été cruels? Vous miséricordieux! vous qui, malgré nos liens de famille, m'aviez choisi le premier pour veiller aux suffrages dans les comices où vous fûtes élu ; qui, aux calendes de janvier, dans le sénat, m'aviez fait opiner le troisième : et toutefois, âme compatissante, vous m'avez livré pieds et mains liés aux ennemis de l'État ; vous avez repoussé de vos genoux, avec des paroles arrogantes et dures, mon gendre votre proche parent, ma fille votre alliée; puis, lorsque je tombai avec la république sous les coups des consuls bien plus que sous ceux d'un tribun, vous, Pison, si généreux et si doux, par un excès de la cupidité la plus atroce, vous ne mîtes pas l'intervalle d'une heure entre la ruine d'un citoyen et le partage de votre proie ; vous n'attendîtes pas même que Rome eût du moins interrompu ses gémissements et ses larmes.

On n'avait pas encore publié le trépas de la république, et déjà on vous payait ses funérailles. Dans le temps où ma maison était livrée au pillage et aux flammes, où l'on transportait mon mobilier du mont Palatin chez un des consuls, qui en était voisin, et celui de Tusculum chez l'autre consul, qui avait aussi une maison voisine de la mienne; dans ce moment, par les suffrages des mêmes troupes de mercenaires, sur la motion du même gladiateur, dans ce forum où l'on ne voyait aucun homme de bien, ni même aucun homme libre, le peuple romain ignorant tout ce qui se passait, et le sénat gémissant dans l'oppression, les provinces, les légions, les commandements, le trésor, étaient abandonnés à deux consuls pervers et sacrilèges.

VIII. Ces deux consuls avaient tout renversé; vous, consuls, leurs successeurs, vous avez tout relevé par votre courage, et par l'activité fidèle des préteurs et des tribuns. Que dirai-je de T. Annius, un de nos plus grands citoyens? qui pourrait assez dignement parler d'un tel personnage? Voyant que pour vaincre un citoyen coupable, ou plutôt un ennemi domestique, il fallait, s'il était possible, recourir aux lois et aux tribunaux, mais que, si la violence suspendait, anéantissait les tribunaux même, il ne restait plus qu'à réprimer l'audace par le courage, la fureur par la fermeté, la témérité par la prudence, les armes par les armes, la force par la force; il dénonça d'abord Clodius pour crime de violence et quand 700 il vit que c'était la violence qui l'emportait sur la justice, il prit des mesures pour arrêter ce funeste désordre; il prouva qu'une immense énergie, de nombreux secours, des armes, pouvaient seuls garantir du brigandage nos demeures, nos temples, le forum et le sénat; il fut le premier, depuis mon départ, qui rassura les bons, effraya les méchants, délivra cet ordre de ses frayeurs et Rome de la servitude. Avec un égal courage, avec la même fermeté et le même zèle, P. Sextius, noble défenseur de mes droits, de votre autorité et de nos institutions, s'est exposé à tous les genres d'inimitiés, de violences, d'insultes, de risques pour ses jours. La conduite du sénat était sans cesse attaquée dans des harangues séditieuses; il l'a fait tellement approuver de la multitude par ses soins et ses efforts que rien n'était plus agréable au peuple que votre nom, rien de plus cher à tout le monde que votre autorité. Il m'a procuré tous les secours que je pouvais attendre d'un tribun, rendu tous les bons offices que j'aurais pu exiger d'un frère; il m'a aidé de ses clients, de ses affranchis, de ses esclaves, de ses biens, de ses lettres ; et il a paru, non seulement adoucir ma disgrâce, mais la partager.

Vous avez vu l'empressement des autres à me servir; vous avez vu combien C. Cestilius était porté pour moi, attaché à vos intérêts, ferme dans notre cause. Dirai-je tout ce que je dois à M. Cispius, à son père, à son frère? Je leur avais été contraire dans un procès particulier; mes services publics leur ont fait oublier une offense personnelle. M. Curtius, dont le père m'a eu pour questeur, T. Fadius qui a été le mien, ont répondu tous deux à la liaison formée entre nous, par la plus vive et la plus courageuse affection. C. Messius, comme ami et comme citoyen, a souvent parlé de moi; dès le commencement, il a proposé seul une loi pour mon retour. Si, malgré les armes et la violence, Q. Fabricius avait pu exécuter ce qu'il avait résolu de faire pour ma cause, dès le mois de janvier je recouvrais mon existence civile : sa propre ardeur l'avait porté à s'occuper de mon rappel; la violence l'arrêta ; votre voix l'a ranimé.

IX. Vous avez pu juger combien les préteurs étaient disposés pour moi. Comme particulier, L. Cécilius s'empressa de me fournir tous les secours qui étaient en son pouvoir; comme magistrat, il proposa mon rétablissement, de concert avec presque tous ses collègues; il refusa de donner action aux ravisseurs de mes biens. M. Calidius ne fut pas plutôt désigné, qu'il déclara, par son avis, combien il avait à cœur mon retour. C. Septimius, Q. Valérius, P. Crassus, Sext. Quintilius, C. Cornutus, nous ont rendu, à la république et à moi, les plus signalés services.

Et je rappelle ces services avec autant de plaisir que je passe sous silence quelques indignes procédés. Ce n'est pas ici le moment de me souvenir des injures; et quand je pourrais en tirer vengeance, j'aimerais encore mieux les oublier. Un autre soin doit remplir tout le cours de ma vie; c'est de témoigner ma reconnaissance à ceux qui m'ont servi avec zèle, de conserver les amis que j'ai éprouvés dans l'adversité, de combattre ouvertement mes ennemis connus, de pardonner à des amis faibles, de ne point laisser voir à ceux qui m'ont trahi quelle fut la douleur de mon départ, de consoler mes défenseurs par la gloire de mon retour. Quand je n'aurais dans toute ma vie 701 d'autre devoir à remplir que de me montrer assez reconnaissant envers les principaux auteurs de mon rappel, le temps qui me reste à vivre serait trop court, je ne dis pas pour reconnaître, mais pour publier tout ce que je leur dois .

Pourrons-nous jamais, moi et les miens, nous acquitter envers Lentulus et ses enfants? Quelle marque de gratitude, quel effort d'éloquence, quels témoignages de vénération pourront jamais égaler tous ses bienfaits? J'étais abattu et renversé; il est le premier qui m'ait tendu la main, offert sa protection consulaire, qui m'ait rappelé de la mort à la vie, du désespoir à l'espérance, et de ma perte à mon salut ; telle a été son affection pour moi, et son zèle pour la république, qu'il a cherché comment il pourrait, non seulement mettre fin à ma disgrâce, mais encore la tourner à ma gloire. Que pouvait-on m'accorder de plus magnifique et de plus beau que ce décret rendu par vous sur sa demande, en vertu duquel, dans toute l'Italie, ceux qui voulaient le salut de la république devaient venir pour défendre et pour rétablir un homme seul, un homme abattu et presque sans espoir? Oui, cette parole que trois fois seulement depuis la fondation de Rome le consul avait fait retentir, pour le salut de toute la république, aux oreilles de ceux qui pouvaient entendre sa voix, le sénat l'employait pour exciter les citoyens romains et l'Italie entière, dans toutes les campagnes, dans toutes les villes, à venir consommer le rappel d'un seul homme.

X. Que pouvais-je laisser à mes descendants de plus glorieux que cette décision du sénat qui semble déclarer ennemi de la république tout citoyen que je n'aurais pas eu pour défenseur? Aussi l'autorité imposante de votre décision, et la dignité éminente du consul, firent une si grande impression, qu'on aurait cru se déshonorer, si l'on ne fut point accouru à votre appel. Le même consul, quand une foule immense, et presque toute l'Italie, se fut rendue à Rome, vous assembla en grand nombre dans le Capitole. Vous comprîtes alors tout ce que pouvaient un excellent naturel et la vraie noblesse. Q. Métellus, frère de mon ennemi, et mon ennemi lui-même, instruit de vos intentions, oublia tout ressentiment personnel : P. Servilius, citoyen aussi illustre que vertueux, mon fidèle ami, joignit à l'ascendant de son caractère la force merveilleuse de ses discours, pour le rappeler aux actions et aux vertus d'une famille qui leur est commune; il évoqua de leurs tombeaux son frère qui m'avait secondé dans toutes les opérations de mon consulat, et tous ces illustres Métellus, dont il l'engagea à suivre les exemples ; il fit parler surtout le vainqueur des Numides, ce Métellus, à qui son départ de Rome fut aussi indifférent qu'il fut triste pour Rome entière. Ainsi, celui qui avait été mon ennemi avant ce premier bienfait, devint un des plus fermes appuis et de mon rétablissement et de ma dignité. En ce jour où vous étiez assemblés au nombre de quatre cent dix-sept, où tous les magistrats étaient présents, un seul fut d'un avis contraire; celui qui, par sa loi, voulait même qu'on fit revivre les conjurés. Et dans ce même 702 jour où vous aviez, en termes formels et suffisamment motivés, déclaré que la république avait été sauvée par mes soins, le même consul donna ordre que, le lendemain, les principaux sénateurs répétassent les mêmes paroles dans une assemblée du peuple : il y plaida lui-même ma cause avec une rare éloquence, et il fit en sorte, aux yeux de toute l'Italie qui l'écoutait, qu'on n'entendît, de la part d'aucun magistrat gagé ou pervers, aucune parole dure et offensante pour les citoyens vertueux.

XI. A tous ces moyens de salut, à tous ces honneurs, c'est vous qui joignîtes encore la défense de s'opposer à mon retour sous aucun prétexte; vous déclarâtes que vous seriez mécontents de celui qui s'y opposerait; que vous verriez en lui l'ennemi de Rome, des bons citoyens, de la concorde publique, et qu'on vous en ferait aussitôt le rapport; vous ordonnâtes que je reviendrais, dussent mes ennemis chercher encore des obstacles. Que dis-je? ne décidâtes-vous pas encore qu'on remercierait ceux qui étaient venus des villes municipales, qu'on les prierait de se rendre à Rome avec le même empressement, le jour où l'on reprendrait la délibération? Et ce jour enfin, qui, grâce à Lentulus, fut pour moi, pour mon frère, pour mes enfants, un jour de fête, et qui le sera, non seulement durant le cours de notre âge, mais encore dans tous les siècles à venir; ce jour où, pour me rendre à ma patrie, il convoqua l'assemblée par centuries, cette assemblée la plus nombreuse et la plus solennelle qu'aient instituée nos ancêtres, afin que les mêmes centuries qui m'avaient fait consul approuvassent les actions de mon consulat; ce jour où aucun citoyen, quel que fût son âge ou sa santé, ne se dispensa de donner son suffrage pour mon rétablissement : vîtes-vous jamais une aussi grande multitude dans le Champ de Mars, une aussi brillante assemblée de toute l'Italie et de tous les ordres, des hommes d'une aussi grande distinction, chargés de distribuer, de recueillir et de compter les marques des suffrages? Aussi, par cet immortel bienfait de P. Lentulus, ai-je moins été rappelé dans ma patrie comme quelques citoyens illustres, que ramené sur un char de triomphe.

Puis je me montrer assez reconnaissant envers Pompée? Ce grand homme a déclaré, non seulement devant vous qui partagiez ses sentiments, mais encore devant toute la multitude du peuple romain, que j'avais sauvé la république, et que le salut de tous était attaché au mien; il a recommandé ma cause aux citoyens éclairés, instruit ceux qui ne l'étaient pas, réprimé par son autorité les méchants, en même temps qu'il excitait les bons : il ne s'est pas contenté d'exhorter le peuple romain, il l'a supplié pour moi comme pour un frère ou pour un père; obligé de se renfermer dans sa maison, par la crainte d'en venir aux armes et de répandre le sang, il a prié les derniers tribuns de proposer au sénat et au peuple une loi pour mon rappel; dans une colonie nouvellement établie, où il était souverain magistrat, où il n'avait point à craindre une opposition mercenaire, il a fait décider que la loi dirigée contre moi était l'ouvrage de la cruauté et de la violence; il l'a fait décider par les principaux habitants, et consigner dans les registres publics; enfin, le premier de tous, il a cru devoir implorer pour mon rappel le secours de l'Italie entière; et, non content d'avoir toujours été mon ami le plus fidèle, il s'est employé de toutes ses forces à me concilier l'affection de ses amis.

XII. Comment reconnaîtrai-je jamais les bien- 703 faits de Milon? Toutes ses actions, toutes ses démarches, toutes ses pensées, n'ont eu pour but que mon rétablissement; il s'en est occupé dans tout son tribunat avec une fermeté inébranlable, avec un courage invincible. Est-il besoin de citer P. Sextius? l'affliction qu'il a ressentie, les blessures dont il est couvert, témoignent assez de son attachement pour moi.

Je vous ai fait, pères conscrits, et je vous ferai encore des remercîments à chacun : je vous en ai fait à tous en commençant, autant que je l'ai pu, et non pas avec toute l'éloquence qu'il aurait fallu. Plusieurs, sans doute, m'ont rendu des services essentiels que je ne puis taire; mais les circonstances et mes scrupules ne me permettent pas de détailler tout ce dont je suis redevable à chacun de mes bienfaiteurs : il serait difficile de n'en pas oublier quelqu'un, et ce serait un crime d'en omettre un seul. Je dois, pères conscrits, vous honorer tous à l'égal des immortels. Mais, vous le savez, nos prières et nos vœux ne s'adressent pas toujours aux mêmes divinités, et chacune tour à tour peut les recevoir : ainsi, résolu de consacrer toute ma vie à publier les bienfaits de ces hommes qui se sont montrés pour moi des divinités protectrices, j'ai cru devoir aujourd'hui remercier nommément d'abord les magistrats, et, parmi les particuliers, celui-là seul, qui, pour mon rappel, a parcouru les villes de l'Italie, supplié le peuple romain, et proposé l'avis que vous avez adopté et par lequel vous m'avez rétabli. Oui, vous me comblâtes toujours de distinctions dans les jours de ma prospérité; et dans ceux où l'on me persécuta, vous me défendîtes,autant qu'il était en vous, par votre tristesse et vos habits de deuil. Les sénateurs, jusqu'ici, ne prenaient pas d'habits de deuil, même dans leurs propres disgrâces; le sénat en a pris dans les miennes, et les a gardés tant que le lui ont permis les édits de ces hommes qui ont privé mon malheur, non seulement de leur secours, mais de vos sollicitations.

XIII. Alors, voyant que, simple particulier, j'aurais à combattre contre cette même armée que j'avais vaincue quand j'étais consul, non par les armes, mais par vos décrets, j'hésitai longtemps.

Un consul avait dit dans l'assemblée du peuple, qu'il ferait expier la rue du Capitole aux chevaliers romains; les uns étaient personnellement menacés, les autres cités en justice, d'autres bannis. On avait fermé l'entrée des temples, et en postant des soldats, et en faisant enlever les degrés. L'autre consul, qui s'était engagé à nous abandonner, la république et moi, que dis-je? à nous livrer aux ennemis de l'État, ne voyait que le honteux salaire promis à sa trahison. Aux portes de Rome était un général avec un commandement pour plusieurs années, et une armée formidable. Je sais qu'il a gardé le silence quand on le disait mon ennemi, quoique je ne prétende pas qu'il le fût. Il y avait, disait-on, deux partis dans la république : les uns cherchaient à me perdre par inimitié; les autres, par crainte des massacres, me défendaient faiblement. Ceux qui semblaient travailler à me perdre augmentaient encore cette crainte, en ne désavouant pas ce qu'on disait d'eux. Voyant donc que le sénat manquait 704 de chefs; que parmi les magistrats, les uns m'attaquaient, les autres me trahissaient, d'autres m'abandonnaient; qu'on enrôlait des esclaves sous prétexte de former de nouvelles corporations; que toutes les troupes de Catilina embrassaient de nouveau, et presque sous les mêmes chefs, l'espoir des meurtres et des incendies; voyant les chevaliers romains craindre une proscription; les villes d'Italie, le ravage; tous, les massacres: je pouvais bien, pères conscrits, oui, je pouvais, d'après le conseil des premiers citoyens, me défendre par la force et par les armes; et je ne manquais point de ce courage dont les preuves ne vous sont pas inconnues : mais je ne le voyais que trop, si j'avais vaincu alors mon adversaire, j'en aurais eu beaucoup d'autres à vaincre; si j'avais succombé, une infinité de gens de bien auraient péri pour moi, avec moi, et même après moi; il y avait des hommes prêts à venger aussitôt le sang d'un tribun, au lieu que la vengeance de ma mort devait être renvoyée à un jugement et à l'avenir.

XIV. Après avoir, pendant mon consulat, défendu la patrie sans tirer l'épée, je n'ai pas voulu, simple particulier, me défendre par les armes; et j'ai mieux aimé exposer les gens de bien à déplorer mon sort, que de les plonger dans le désespoir. Quelle honte pour moi, si j'eusse péri seul! quelle calamité pour la république, s'il en eût péri d'autres avec moi ! Si j'avais pensé que ma disgrâce dût n'avoir aucun terme, je me serais arraché la vie plutôt que de me condamner à une douleur éternelle. Mais comme je voyais que je ne serais pas absent de cette ville plus longtemps que la république elle-même, je n'ai pas cru devoir rester lorsqu'elle était bannie; et elle m'a ramené avec elle dès quelle s'est vue rappelée. Les lois, la justice, les droits des magistrats, l'autorité du sénat, la liberté des citoyens, même la fertilité des campagnes, tout ce qu'il y a de plus saint dans la religion, tout ce qu'il y a de plus sacré pour les hommes, a été banni avec moi. Si ces principes du bonheur public avaient été éloignés sans retour, j'aurais moins regretté mes pertes que pleuré sur celles de la patrie; mais je voyais que, s'ils devaient revenir, je reviendrais avec eux. Quand je parle ainsi, un témoin , que vous pouvez croire, est Cn. Plancius, qui fut alors le défenseur de ma personne; Plancius, cet ami dévoué, qui, se dépouillant pour moi des honneurs de sa charge, et renonçant à ses propres intérêts, employa tout l'ascendant que lui donnait sa questure à me consoler et à me sauver. Si j'eusse été son général et lui mon questeur, je l'aurais regardé comme mon fils; je le regarderai maintenant comme mon père, lui qui a partagé non pas ma puissance, mais ma douleur.

Ainsi donc, pères conscrits, puisque j'ai été rétabli dans la république avec la république, loin de rien diminuer de mon ancienne liberté pour la défendre, je redoublerai même de courage.

XV. En effet, si je l'ai défendue lorsqu'elle me devait quelque chose, que ferai-je à présent que je lui dois tout? Qui pourrait abattre ou affaiblir le courage d'un homme dont la disgrâce même est une preuve et de son innocence, et des services insignes qu'il a rendus à la république? car on ne m'a fait essuyer cette disgrâce que parce que j'avais défendu l'État, et je l'ai subie volontairement pour ne pas voir périr avec moi cette patrie que j'avais sauvée.

On n'a pas vu des fils dans la fleur de la jeu- 705 nesse, ni une foule de parents distingués, solliciter le peuple romain pour mon retour comme pour celui de l'illustre et noble Popillius. On n'a pas vu un fils dans la force de l'âge, et déjà connu ; on n'a pas vu, comme pour Métellus, ce grand et vertueux citoyen, L. et C. Métellus, anciens consuls, et leurs enfants; Métellus Népos, qui demandait alors le consulat; les Lucullus, les Servilius, les Scipions, tous les rejetons de cette famille, supplier le peuple romain pour mon rappel, les larmes aux yeux et en habits de deuil; mon frère, qui m'a témoigné la tendresse d'un fils, la sollicitude d'un père; qui m'a prouvé qu'il m'aimait vraiment comme un frère, est le seul dont les larmes, dont la douleur profonde, dont les supplications continuelles aient fait regretter mon nom et renouvelé le souvenir de mes services. Résolu d'ailleurs, si vous ne me rendiez pas à son amour, à subir le même sort que moi, jaloux de partager et le même exil et le même tombeau, ni la difficulté de l'entreprise, ni l'abandon où il se trouvait, ni la violence et les armes de mes ennemis n'ont pu l'intimider. Un autre défenseur que j'ai eu dans mon infortune, non moins ardent et non moins assidu, c'est C. Pison, mon gendre, dont la tendresse égale le courage. Son zèle pour mes intérêts lui a fait braver les menaces de mes ennemis; l'inimitié d'un consul, mon allié et son parent, lui a fait négliger de se rendre dans le Pont et dans la Bithynie, dont il était questeur. Jamais il n'y eut de décret du sénat au sujet de Popillius; jamais dans cet ordre on ne fit mention de Métellus. Tous deux furent rappelés, sur la demande d'un tribun, après la mort de leurs ennemis, sans aucune décision du sénat, quoique l'un eût été victime de son dévouement pour cet ordre, et que l'autre eût voulu éviter les meurtres et la violence. Quant à Marius, le troisième consulaire avant moi, qui, de nos jours, a été jeté hors de sa patrie par les flots des discordes civiles, loin d'avoir été rappelé par le sénat, le sénat s'est vu presque anéanti par son retour. Les magistrats ne se sont pas réunis pour ces grands hommes, le peuple romain n'a pas été convoqué comme pour la défense de la république, l'Italie ne s'est point émue, les villes municipales et les colonies n'ont point porté de décrets.

Aussi, rétabli par vos décisions, rappelé par le peuple romain, redemandé par la république, rapporté, pour ainsi dire, entre les bras de toute l'Italie, ayant recouvré ce qui n'était pas en mon pouvoir, je ferai en sorte, pères conscrits, de ne point renoncer aux biens qui sont en moi, surtout quand j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, et que je n'ai jamais perdu le courage ni l'amour pour ma patrie.

 

706 NOTES SUR LE DISCOURS DE CICÉRON AU SÉNAT, APRÈS SON RETOUR.

II. Referente L. Ninnio. L. Ninnins Quadratus, tribun du peuple, lequel avait proposé que le sénat et tous les honnêtes gens de la république prissent le deuil, à l'occasion de l'exil de Cicéron.

Per eum tribunum. L. Ælius Ligur forma opposition au rappel de Cicéron, proposé d'abord par L. Ninnius.

Ab his consulibus. Gabinius et Pison , consuls et ennemis acharnés de l'orateur. Ils appuyaient et encourageaient ostensiblement Clodius jusque dans ses tentatives à main armée pour soutenir sa loi contre Cicéron.

Hos tribunos. Dans l'année de son exil et dans celle de son retour, Cicéron avait pour lui huit tribuns, et deux contre lui : dans la première, Clodius et L. Ælius Ligur; dans la seconde, Sextus Attilius Serranus et Numérius Quintius, surnommé Gracchus par dérision. (Voyez Pio Sextio, ch. 33, 38, etc.)

Si revixcissent ii. Clodius avait dit que Cicéron reviendrait quand les citoyens qu'il avait fait mourir pendant son consulat ressusciteraient. C'étaient les termes de sa loi.

III. Kal. januarii. L'an 697, date de l'entrée en charge des consuls P. Corn. Lentulus Spinther et Q. Cécilius Metellus Népos.

Tribunorum pœne omnium. Tous, excepté Attilius et Quinlius.

Deorum templa inflammata. (Voyez Pro Sextio, ch. 39 ; Pro Cœlio, ch. 32. — Clarissimi consulis. Métellus. — Tribuni plebis. Sextius. — Nonnulli magistratus. Entre autres, le tribun Q. Fabricius, qui le premier proposa le rappel de Cicéron, et qui, ayant été chassé du forum par des gens armés (Pro Sextio, ch. 35), fut quelque temps sans oser y reparaître.

Nominatim. C'était une chose odieuse et illégale de porter une loi nommément contre un citoyen.

Q. Catulo. Il avait été consul en 676, avec Marius. — Alter... alter. Gabinius, Pison. — Quorum alter. Gabinius.

V. De piratico bello. Gabinius étant tribun, avait porté une loi pour que Pompée fût mis seul à la tête de la guerre contre les pirates.

Ut lex Ælia et Fufia. Ces deux lois avaient été faites sur le même objet de comitiis ; la première permettait aux magistrats de prendre les auspices, servare de cœlo, et d'interrompre une assemblée du peuple. Clodius avait fait abolir ces deux lois, afin de porter plus librement la sienne pour l'exil de Cicéron.

Nonarum decembri. Jour où le supplice des conjurés fut statué dans le sénat, et où tous tes chevaliers en armes remplirent la rue du Capitole.

L. Lamiam. Préteur, en 710, sous le consulat de M. Antoine et de Dolabella.

In circo Flaminio. Ce cirque était hors de la porte Carmentale.

VI. Cœsoninus Calventius. Pison, dont le père, ayant pour surnom Césoninus, avait épousé la fille d'un Calventias;, Gaulois.

VII. Propter Pisonum affinitatem. La fille de Cicéron, Tullia, avait épousé un Pison ; ce fut son premier mari.

Capuœne te putabas. Pison était duumvir à Capoue l'année où il était consul à Rome. Les duumvirs étaient à Capoue ce qu'étaient à Rome les deux consuls.

Custodem prœrogativœ, c'est-à-dire, custodem suffragiorum centuriœ, quœ prima ad ferendum suffragium rogaretur. Ceux qui demandaient les magistratures et qui étaient intéressés à la tenue des comices, nommaient de leurs amis pour veiller aux suffrages, pour voir s'ils étaient comptés exactement. Les consuls demandaient l'avis des sénateurs; c'était une marque d'amitié et de distinction.

Occidisse rempublicam. C'est-à-dire, la loi qui condamnait Cicéron pour avoir défendu la république de concert avec le sénat.

VIII. T. Annio. C'est le même T. Annius Milon qui fut défendu par Cicéron après le meurtre de Clodius.

P. Sextius. Sextius, tribun du peuple, pour lequel l'orateur a composé le long plaidoyer intitulé pro Sextio.

M. Curtius, etc. etc. Cicéron avait été questeur en Sicile de Sextus Péducéus, dont Curtius était probablement le fils adoptif. — Fadius était sans doute aussi questeur de Cicéron pour la province que celui-ci abdiqua, aimant mieux rester à Rome.

IX. Cœcilius. Cécilius, prêteur de la ville. Tous les préteurs, excepté Appius, frère de Clodius, se joignirent à lui en faveur de Cicéron.

Qui remp. salvam esse velit, sequatur. Cette formule fut employée trois fois : 1° l'an 294, par le consul P. Valérius Publicola (Tit. Liv. iii, 17), lorsque le Sabin Mardorius s'empara du Capitole; 2° l'aii 654, lorsque Marius, par ordre du sénat, marcha contre Saturninus; 3° l'an 686, lorsque le consul Calpurnius Pison marcha contre le tribun Cornélius.

X. P. Servilius Isauricus était fils d'une fille de Q. Métellus Macédonicus. — De son frère; de Q. Métellus Celer, qui était préteur lorsque Cicéron était consul.

XI. Rogatores étaient proprement ceux qui demandaient les voix avant qu'on les recueillit par scrutin. Ce furent ensuite ceux qui faisaient donner aux centuries les urnes ou boites dans lesquelles on déposait les marques des suffrages. — Diribitores, ceux qui distribuaient ces bulletins à chaque citoyen. — Custodes, ceux qui veillaient à ce qu'il ne se commit aucune fraude. Les principaux sénateurs, pour faire honneur à Cicéron, s'étaient chargés de ces fonctions diverses.

In colonia nuper constituta. Cicéron, probablement, veut parler de Capoue, où César venait d'établir une colonie, et où Pompée était duumvir avec Pison.

XIII. Erat alius ad portas cum imperio. César, qui avait obtenu pour cinq ans le gouvernement de l'une et l'autre Gaule, mais qui ne partit pour rejoindre son armée que quand il vit Cicéron banni de l'Italie.

XIV. Cn. Plancius. C'est le même Plancius pour lequel nous avons un plaidoyer de Cicéron. Il était questeur de Macédoine.

Interfectis inimicis. Après la mort de C. Gracchus, ennemi de Popillius, et de Saturninus, ennemi de Métellus. — Le troisième consulaire. Popillius et Métellus étaient les deux premiers.