Cicéron, Rabirius

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME DEUXIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° .60

TOME II.

XXVIII. DISCOURS DE CICÉRON AU PEUPLE, APRÈS SON RETOUR.

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

     DISCOURS DE CICÉRON AU SÉNAT, APRÈS SON RETOUR.  -  pro domo    

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME DEUXIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

707 DISCOURS DE CICÉRON AU PEUPLE, APRÈS SON RETOUR.

 

DISCOURS VINGT.HUITIÈME.

 

ARGUMENT.

 

Le lendemain de sa rentrée et de son discours au sénat, les consuls présentèrent Cicéron au peuple. Il prononça la harangue connue sous le nom de Oratio ad Quintes, post redItum.

Dans ce Discours, Cicéron n'a pas prononcé une seule fois le nom de Clodius, son persécuteur. Craignait-il un reste de crédit de ce fougueux démagogue auprès du peuple, ou ne Voulut-il pas, Clodius ayant cessé d'être magistrat, mêler des récriminations à des paroles de reconnaissance et de joie? Quoi qu'il en soit, il se dédommagea bien de ce silence dans les trois discours pro Domo sua ad pontifices, de AruspIcum responsis; pro Sextio; qu'il composa peu de temps après.

Cette harangue fut prononcée l'an de Rome 696. Cicéron avait alors cinquante et un ans.

 

 

  POST REDITVM AD QVIRITES ORATIO.

I.  Quod precatus a Ioue Optimo Maximo ceterisque dis immortalibus sum, Quirites, eo tempore, cum me fortunasque meas pro uestra incolumitate, otio concordiaque deuoui, ut, si meas rationes umquam uestrae saluti anteposuissem, sempiternam poenam sustinerem mea uoluntate susceptam, sin et ea, quae ante gesseram, conseruandae ciuitatis causa gessissem et illam miseram profectionem uestrae salutis gratia suscepissem, ut, quod odium scelerati homines et audaces in rem publicam et in omnes bonos conceptum iam diu continerent, id in me uno potius quam in optimo quoque et uniuersa ciuitate defigerent, - hoc si animo in uos liberosque uestros fuissem, ut aliquando uos patresque conscriptos Italiamque uniuersam memoria mei misericordiaque {ac} desiderium teneret, eius deuotionis me esse conuictum iudicio deorum immortalium, testimonio senatus, consensu Italiae, confessione inimicorum, beneficio diuino immortalique uestro maxime laetor.

 Qua re, etsi nihil est homini magis optandum quam prospera, aequabilis perpetuaque fortuna secundo uitae sine ulla offensione cursu, tamen, si mihi tranquilla et placata omnia fuissent, incredibili quadam et paene diuina, qua nunc uestro beneficio fruor, laetitiae uoluptate caruissem. quid dulcius hominum generi ab natura datum est quam sui cuique liberi? mihi uero et propter indulgentiam meam et propter excellens eorum ingenium uita sunt mea cariores. tamen non tantae uoluptati erant suscepti, quantae nunc sunt restituti.

Nihil cuiquam fuit umquam iucundius quam mihi meus frater; non tam id sentiebam, cum fruebar, quam tum, cum carebam, et postea quam uos me illi et mihi eum reddidistis. res familiaris sua quemque delectat; reliquae meae fortunae reciperatae plus mihi nunc uoluptatis adferunt, quam tum incolumes adferebant. amicitiae, consuetudines, uicinitates, clientelae, ludi denique et dies festi quid haberent uoluptatis, carendo magis intellexi quam fruendo. Iam uero honos, dignitas, locus, ordo, beneficia uestra quamquam mihi semper clarissima uisa sunt, tamen ea nunc renouata inlustriora uidentur, quam si obscurata non essent. ipsa autem patria, di immortales, dici uix potest, quid caritatis, quid uoluptatis habeat; quae species Italiae, quae celebritas oppidorum, quae forma regionum, qui agri, quae fruges, quae pulchritudo urbis, quae humanitas ciuium, quae rei publicae dignitas, quae uestra maiestas! quibus ego omnibus antea rebus sic fruebar, ut nemo magis. sed tamquam bona ualetudo iucundior est iis, qui e graui morbo recreati sunt, quam qui numquam aegro corpore fuerunt, sic haec omnia desiderata magis quam adsidue percepta delectant.

II. Quorsum igitur haec disputo? quorsum? ut intellegere possitis neminem umquam tanta eloquentia fuisse neque tam diuino atque incredibili genere dicendi, qui uestram magnitudinem multitudinemque beneficiorum, quam in me fratremque meum et liberos nostros contulistis, non modo augere aut ornare oratione, sed enumerare aut consequi possit. a parentibus, id quod necesse erat, paruus sum procreatus, a uobis natus sum consularis. illi mihi fratrem incognitum, qualis futurus esset, dederunt, uos spectatum et ineredibili pietate cognitum reddidistis. rem publicam illis accepi temporibus eam, quae paene amissa est; a uobis eam reciperaui, quam aliquando omnes unius opera seruatam iudicauerunt. di immortales mihi liberos dederunt, uos reddidistis. multa praeterea a dis immortalibus optata consecuti sumus; nisi uestra uoluntas fuisset, omnibus diuinis muneribus careremus. uestros denique honores, quos eramus gradatim singulos adsecuti, nunc a uobis uniuersos habemus, ut, quantum antea parentibus, quantum dis immortalibus, quantum uobismet ipsis, tantum hoc tempore uniuersum cuncto populo Romano debeamus. Nam cum in ipso beneficio uestro tanta magnitudo est, ut eam complecti oratione non possim, tum in studiis uestris tanta animorum declarata est uoluntas, ut non solum calamitatem mihi detraxisse, sed etiam dignitatem auxisse uideamini.

III. Non enim pro meo reditu, ut pro P. Popili, nobilissimi hominis, adulescentes filii et multi praeterea cognati atque adfines deprecati sunt, non, ut pro Q. Metello, clarissimo uiro, iam spectata aetate filius, non L. Diadematus consularis, summa auctoritate uir, non C. Metellus censorius, non eorum liberi, non Q. Metellus Nepos, qui tum consulatum petebat, non sororum filii, Luculli, Seruilii, Scipiones; permulti enim tum Metelli aut Metellarum liberi pro Q. Metelli reditu uobis ac patribus uestris supplicauerunt. quod si ipsius summa dignitas maximaeque res gestae non satis ualerent, tamen filii pietas, propinquorum preces, adulescentium squalor, maiorum natu lacrimae populum Romanum mouere potuerunt.

Nam C. Mari, qui post illos ueteres clarissimos consulares hac uestra patrumque memoria tertius ante me consularis subiit indignissimam fortunam praestantissima sua gloria, dissimilis fuit ratio; non enim ille deprecatione rediit, sed in discessu ciuium exercitu se armisque reuocauit. at me nudum a propinquis, nulla cognatione munitum, nullo armorum ac tumultus metu, C. Pisonis, generi mei, diuina quaedam et inaudita auctoritas atque uirtus fratrisque miserrimi atque optimi cotidianae lacrimae sordesque lugubres a uobis deprecatae sunt.

Frater erat unus, qui suo squalore uestros oculos inflecteret, qui suo fletu desiderium mei memoriamque renouaret; qui statuerat, Quirites, si uos me sibi non reddidissetis, eandem subire fortunam. tanto in me amore exstitit, ut negaret fas esse non modo domicilio, sed ne sepulcro quidem se a me esse seiunctum. pro me praesente senatus hominumque praeterea uiginti milia uestem mutauerunt, pro eodem absente unius squalorem sordesque uidistis. unus hic, {qui} quidem in foro posset esse, mihi pietate filius inuentus est, beneficio parens, amore idem, qui semper fuit, frater. nam coniugis miserae squalor et luctus atque optimae filiae maeror adsiduus filiique parui desiderium mei lacrimaeque pueriles aut itineribus necessariis aut magnam partem tectis ac tenebris continebantur.

IV. Qua re hoc maius est uestrum in nos promeritum, quod non multitudini propinquorum, sed nobismet ipsis nos reddidistis. Sed quem ad modum propinqui, quos ego parare non potui, mihi ad deprecandam calamitatem meam non fuerunt, sic illud, quod mea uirtus praestare debuit, adiutores, auctores hortatoresque ad me restituendum ita multi fuerunt, ut longe superiores omnes hac dignitate copiaque superarem. numquam de P. Popilio, clarissimo ac fortissimo uiro, numquam de Q. Metello, nobilissimo et constantissimo ciue, numquam de C. Mario, custode ciuitatis atque imperii uestri, in senatu mentio facta est.

Tribuniciis superiores illi rogationibus nulla auctoritate senatus sunt restituti, Marius uero non modo non a senatu, sed etiam oppresso senatu est restitutus, nec rerum gestarum memoria in reditu C. Mari, sed exercitus atque arma ualuerunt. at de me ut ualeret, semper senatus flagitauit, ut aliquando proficeret, cum primum licuit, frequentia atque auctoritate perfecit. nullus in eorum reditu motus municipiorum et coloniarum factus est, at me in patriam ter suis decretis Italia cuncta reuocauit. illi inimicis interfectis, magna ciuium caede facta reducti sunt, ego iis, a quibus eiectus sum, prouincias obtinentibus, inimico autem, optimo uiro et mitissimo, {consule}, altero consule referente reductus sum, cum is inimicus, qui ad meam perniciem uocem suam communibus hostibus praebuisset, spiritu dumtaxat uiueret, re quidem infra omnes mortuos amandatus esset.

VI. Numquam de P. Popilio L. Opimius, fortissimus consul, numquam de Q. Metello non modo C. Marius, qui erat inimicus, sed ne is quidem, qui secutus est, M. Antonius, homo eloquentissimus, cum A- Albino collega senatum aut populum est cohortatus. at pro me superiores consules semper, ut referrent, flagitati sunt; sed ueriti sunt, ne gratiae causa facere uiderentur, quod alter mihi adfinis erat, alterius causam capitis receperam; qui prouinciarum foedere irretiti totum illum annum querelas senatus, luctum bonorum, Italiae gemitum pertulerunt. kalendis uero Ianuariis postea quam orba res publica consulis fidem tamquam legitimi tutoris implorauit, P. Lentulus consul, parens, deus, salus nostrae uitae, fortunae, memoriae, nominis, simul ac de sollemni deorum religione rettulit, nihil humanarum rerum sibi prius quam de me agendum iudicauit.

Atque eo die confecta res esset, nisi is tribunus plebis, quem ego maximis beneficiis quaestorem consul ornaram, cum et cunctus ordo et multi eum summi uiri orarent et Cn- Oppius socer, optimus uir, ad pedes flens iaceret, {respondere dubitasset} noctemque sibi ad deliberandum postulasset; quae deliberatio non in reddenda, quem ad modum non nulli arbitrabantur, sed, ut patefactum est, in augenda mercede consumpta est. postea res acta est in senatu alia nulla, cum uariis rationibus impediretur; sed uoluntate tamen perspecta senatus causa ad uos mense Ianuario deferebatur. Hic tantum interfuit inter me et inimicos meos: ego, cum homines in tribunali Aurelio palam conscribi centuriarique uidissem, cum intellegerem ueteres ad spem caedis Catilinae copias esse reuocatas, cum uiderem ex ea parte homines, cuius partis nos uel principes numerabamur, partim quod mihi inuiderent, partim quod sibi timerent, aut proditores esse aut desertores salutis meae, cum duo consules empti pactione prouinciarum auctores se inimicis rei publicae tradidissent, cum egestatem, auaritiam, libidines suas uiderent expleri non posse, nisi {me} constrictum domesticis hostibus dedidissent, cum senatus equitesque Romani flere pro me ac mutata ueste uobis supplicare edictis atque imperiis uetarentur, cum omnium prouinciarum pactiones, cum omnia cum omnibus foedera {de} reconciliatione gratiarum sanguine meo sancirentur, cum omnes boni non recusarent, quin uel pro me uel mecum perirent, armis decertare pro mea salute nolui, quod et uincere et uinci luctuosum rei publicae fore putaui. At inimici mei, mense Ianuario cum de me ageretur, corporibus ciuium trucidatis flumine sanguinis meum reditum intercludendum putauerunt.

VI. Itaque, dum ego absum, eam rem publicam habuistis, ut aeque me atque illam restituendam putaretis. ego autem, in qua ciuitate nihil ualeret senatus, omnis esset impunitas, nulla iudicia, uis et ferrum in foro uersaretur, cum priuati parietum se praesidio, non legum tuerentur, tribuni plebis uobis inspectantibus uulnerarentur, ad magistratuum domos cum ferro et facibus iretur, consulis fasces frangerentur, deorum immortalium templa incenderentur, rem publicam esse nullam putaui. itaque neque re publica exterminata mihi locum in hac urbe esse duxi, nec, si illa restitueretur, dubitaui, quin me secum ipsa reduceret. An ego, cum mihi esset exploratissimum P. Lentulum proximo anno consulem futurum, qui illis ipsis rei publicae periculosissimis temporibus aedilis curulis me consule omnium meorum consiliorum particeps periculorumque socius fuisset, dubitarem, quin is me confectum consularibus uulneribus consulari medicina ad salutem reduceret? hoc duce, collega autem eius, clementissimo atque optimo uiro, primo non aduersante, post etiam adiuuante, reliqui magistratus paene omnes fuerunt defensores salutis meae. ex quibus excellenti animo, uirtute, auctoritate, praesidio, copiis T. Annius et P. Sestius praestanti in me beniuolentia et diuino studio exstiterunt; eodemque P. Lentulo auctore et pariter referente collega frequentissimus senatus uno dissentiente, nullo intercedente dignitatem meam quibus potuit uerbis amplissimis ornauit, salutem uobis, municipiis, coloniis omnibus commendauit.

 Ita me nudum a propinquis, nulla cognatione munitum consules, praetores, tribuni plebis, senatus, Italia cuncta semper a uobis deprecata est, denique omnes, qui uestris maximis beneficiis honoribusque sunt ornati, producti ad uos ab eodem non solum ad me conseruandum uos cohortati sunt, sed etiam rerum mearum gestarum auctores, testes, laudatores fuerunt.

VII. Quorum princeps ad cohortandos uos et ad rogandos fuit Cn- Pompeius, uir omnium, qui sunt, fuerunt, erunt, uirtute, sapientia, gloria princeps. qui mihi unus uni priuato amico eadem omnia dedit, quae uniuersae rei publicae, salutem, otium, dignitatem. cuius oratio fuit, quem ad modum accepi, tripertita: primum uos docuit meis consiliis rem publicam esse seruatam causamque meam cum communi salute coniunxit hortatusque est, ut auctoritatem senatus, statum ciuitatis, fortunas ciuis bene meriti defenderetis; tum (me) in perorando posuit uos rogari a senatu, rogari ab equitibus Romanis, rogari ab Italia cuncta, deinde ipse ad extremum pro mea uos salute non rogauit solum, uerum etiam obsecrauit.

Huic ego homini, Quirites, tantum debeo, quantum hominem homini debere uix fas est. huius consilia, P. Lentuli sententiam, senatus auctoritatem uos secuti {me} in eo loco, in quo uestris beneficiis fueram, isdem centuriis, quibus collocaratis, reposuistis. eodem tempore audistis eodem ex loco summos uiros, ornatissimos atque amplissimos homines, principes ciuitatis, omnes consulares, omnes praetorios eadem dicere, ut omnium testimonio per me unum rem publicam conseruatam esse constaret. itaque cum P. Seruilius, grauissimus uir et ornatissimus ciuis, dixisset opera mea rem publicam incolumem magistratibus deinceps traditam, dixerunt in eandem sententiam ceteri. sed audistis eo tempore clarissimi uiri non solum auctoritatem, sed etiam testimonium, L . Gelli; qui quia suam classem adtemptatam magno cum suo periculo paene sensit, dixit in contione uestrum, si ego, consul cum fui, non fuissem, rem publicam funditus interituram fuisse.

VIII. En ego {tot} testimoniis, Quirites, hac auctoritate senatus, tanta consensione Italiae, tanto studio bonorum omnium, (cum) agente P. Lentulo, consentientibus ceteris magistratibus, deprecante Cn- Pompeio, omnibus hominibus fauentibus, dis denique immortalibus frugum ubertate, copia, uilitate reditum meum comprobantibus mihi, meis, rei publicae restitutus tantum uobis, quantum facere possum, Quirites, pollicebor: primum, qua sanctissimi homines pietate erga deos immortalis esse soleant, eadem {me} erga populum Romanum semper fore numenque uestrum aeque mihi graue et sanctum ac deorum immortalium in omni uita futurum; deinde, quoniam me in ciuitatem res publica ipsa reduxit, nullo me loco rei publicae defuturum.

Quod si quis existimat me aut uoluntate esse mutata aut debilitata uirtute aut animo fracto, uehementer errat. mihi quod potuit uis et iniuria et sceleratorum hominum furor detrahere, eripuit, abstulit, dissipauit; quod uiro forti adimi non potest, id ei manet et permanebit. Vidi ego fortissimum uirum, municipem meum, C. Marium - quoniam nobis quasi aliqua fatali necessitate non solum cum iis, qui haec delere uoluissent, sed etiam cum fortuna belligerandum fuit - eum tamen uidi, cum esset summa senectute, non modo non infracto animo propter magnitudinem calamitatis, sed confirmato atque renouato.

Quem egomet dicere audiui tum se fuisse miserum, cum careret patria, quam obsidione liberauisset, cum sua bona possideri ab inimicis ac diripi audiret, cum adulescentem filium uideret eiusdem socium calamitatis, cum in paludibus demersus concursu ac misericordia Minturnensium corpus ac uitam suam conseruaret, cum parua nauicula peruectus in Africam, quibus regna ipse dederat, ad eos inops supplexque uenisset; reciperata uero sua dignitate se non commissurum, ut, cum ea, quae amiserat, sibi restituta essent, uirtutem animi non haberet, quam numquam perdidisset. sed hoc inter me atque illum interest, quod ille, qua re plurimum potuit, ea ipsa re inimicos suos ultus est, armis, ego qua consueui utar, {oratione}, quoniam illi arti in bello ac seditione locus est, huic in pace atque otio.  Quamquam ille animo irato nihil nisi de inimicis ulciscendis agebat, ego de ipsis amicis tantum, quantum mihi res publica permittit, cogitabo.

IX. Denique, Quirites, quoniam me quattuor omnino hominum genera uiolarunt, unum eorum, qui odio rei publicae, quod eam ipsis inuitis conseruaram, inimicissimi mihi fuerunt, alterum, qui per simulationem amicitiae nefarie {me} prodiderunt, tertium, qui, cum propter inertiam suam eadem adsequi non possent, inuiderunt laudi et dignitati meae, quartum, qui, cum custodes rei publicae esse deberent, salutem meam, statum ciuitatis, dignitatem eius imperii, quod erat penes ipsos, uendiderunt, sic ulciscar facinora singulorum, quem ad modum a quibusque sum prouocatus, malos ciuis rem publicam bene gerendo, perfidos amicos nihil credendo atque omnia cauendo, inuidos uirtuti et gloriae seruiendo, mercatores prouinciarum reuocando domum atque ab iis prouinciarum ratione repetenda.

Quamquam mihi, Quirites, maiori curae est, quem ad modum uobis, qui de me estis optime meriti, gratiam referam, quam quem ad modum inimicorum iniurias crudelitatemque persequar. etenim ulciscendae iniuriae facilior ratio est quam beneficii remunerandi, propterea, quod superiorem esse contra improbos minus est negotii quam bonis exaequari. tum etiam ne tam necessarium quidem est male meritis quam optime meritis referre, quod debeas.

Odium uel precibus mitigari potest {uel} temporibus rei publicae communique utilitate deponi uel difficultate ulciscendi leniri uel uetustate sedari; bene meritos {ne} colas, nec exorari fas est neque id rei publicae remittere utcumque necesse est; neque est excusatio difficultatis, neque aequum est tempore et die memoriam beneficii definire. postremo qui in ulciscendo remissior fuit, {in eorum aperte} utitur; at grauissime uituperatur, qui in tantis beneficiis, quanta uos in me contulistis, remunerandis est tardior, neque solum ingratus, quod ipsum graue est, uerum etiam impius appelletur necesse est. (atque in officio persoluendo dissimilis est ratio pecuniae debitae, propterea, quod, pecuniam qui retinet, non dissoluit, qui reddidit, non habet; gratiam et qui rettulit habet, et qui habet, dissoluit).

X. Quapropter memoriam uestri beneficii colam beniuolentia sempiterna, {nec eam} cum anima exspirabo mea, sed etiam, cum me uita {defecerit}, monumenta uestri in me beneficii permanebunt. in referenda autem gratia hoc uobis repromitto semperque praestabo, mihi neque in consiliis de re publica capiendis diligentiam neque in periculis a re publica propulsandis animum neque in sententia simpliciter ferenda fidem neque in hominum uoluntatibus pro re publica laedendis libertatem nec in perferendo labore industriam nec in uestris commodis augendis grati animi beniuolentiam defuturam.

Atque haec cura, Quirites, erit infixa animo meo sempiterna, ut cum uobis, qui apud me deorum immortalium uim et numen tenetis, tum posteris uestris cunctisque gentibus dignissimus ea ciuitate uidear, quae suam dignitatem non posse se tenere, nisi me reciperasset, cunctis suffragiis iudicauit.

I. Romains, dans le temps où j'ai fait le sacrifice de ma vie et de mes biens pour votre sûreté, pour votre repos et le maintien de la concorde, je me suis adressé au souverain des dieux et à toutes les autres divinités; je leur ai demandé que, si jamais j'avais préféré mon intérêt à votre salut, ils me fissent éternellement subir la peine due à des calculs coupables; que si au contraire, dans tout ce que j'avais fait jusqu'alors, je m'étais uniquement proposé la conservation de la république, et si je me résignais à ce funeste départ dans la seule vue de vous sauver, en épuisant sur moi seul tous les traits de cette haine que depuis longtemps des hommes audacieux et pervers nourrissaient dans leur cœur contre la patrie et tous les bons citoyens: le peuple, le sénat et toute l'Italie daignassent un jour se rappeler mon souvenir, et donner quelques regrets à mon absence. Je reçois le prix de mon dévouement; et le jugement des dieux immortels, le témoignage du sénat, l'accord unanime de toute l'Italie, la déclaration même de mes ennemis, et votre inappréciable bienfait, qui sont ma récompense, ont rempli mon âme de la joie la plus vive.

Quoique rien ne soit plus à désirer pour l'homme qu'une félicité toujours égale et constante, qu'une vie dont le cours ne soit troublé par aucun orage; toutefois, si tous mes jours avaient été purs et sereins, je n'aurais pas connu ce bonheur délicieux, ce plaisir presque divin, que vos bienfaits me font goûter dans cette heureuse journée. Quel plus doux présent de la nature que nos enfants? les miens, et par mon affection pour eux et par l'excellence de leur caractère, me sont plus chers que la vie: Eh bien! le moment où je les ai vus naître m'a causé moins de joie que je n'en éprouve aujourd'hui qu'ils me sont rendus.

Nulle société n'eut jamais plus de charmes pour moi que celle de mon frère: je l'ai moins senti, lorsque j'en avais la jouissance, que dans le temps où j'ai été privé de lui, et depuis le moment où vous nous avez réunis l'un à l'autre. Tout homme s'attache à ce qu'il possède: cependant cette portion de mes biens que j'ai recouvrée m'est plus 708 chère que ne l'était ma fortune quand je la possédais tout entière. Les privations, mieux que les jouissances, m'ont fait comprendre ce que donnent de plaisir les amitiés, les habitudes de société, les rapports de voisinage et de clientèle, les pompes de nos jeux et la magnificence de nos fêtes.

Mais surtout ces distinctions, ces honneurs, cette considération publique, en un mot tous vos bienfaits, quelque brillants qu'ils m'aient toujours paru, renouvelés aujourd'hui, se montrent à mes yeux avec plus d'éclat que s'ils n'avaient souffert aucune éclipse. Et la patrie elle-même, ô dieux immortels! comment exprimer les sentiments d'amour et le ravissement que sa vue m'inspire! Admirable Italie! cités populeuses? paysages enchanteurs! fertiles campagnes! récoltes abondantes! que de merveilles dans Rome! que d'urbanité dans les citoyens! quelle dignité dans la république! quelle majesté dans vos assemblées! Personne ne jouissait plus que moi de tous ces avantages. Mais de même que la santé a plus de charmes après une maladie longue et cruelle, de même aussi tous ces biens, quand la jouissance en a été interrompue, ont plus d'agrément et de douceur que si l'on n'avait jamais cessé de les posséder.

II. Pourquoi donc toutes ces paroles? pourquoi, Romains? C'est pour vous faire sentir que tous les moyens de l'éloquence, que toutes les richesses du style s'épuiseraient en vain, sans pouvoir, je ne dis pas embellir et relever par un magnifique langage, mais seulement énoncer et retracer par un récit fidèle la grandeur et la multitude des bienfaits que vous avez répandus sur moi, sur mon frère et sur nos enfants. Je vous dois plus qu'aux auteurs de mes jours; ils m'ont fait naître enfant, et par vous je renais consulaire. J'ai reçu d'eux un frère, avant que je pusse savoir ce que j'en devais attendre: vous me l'avez rendu, après qu'il m'a donné des preuves admirables de sa tendresse pour moi. La république m'a été confiée quand elle allait périr: je l'ai recouvrée par vous, après que tous les citoyens ont enfin reconnu qu'un seul homme l'avait sauvée. Les dieux immortels m'ont accordé des enfants: vous me les avez rendus. Nos vœux avaient obtenu de leurs bontés beaucoup d'autres avantages: sans votre volonté, tous ces présents du ciel seraient perdus pour nous. Vos honneurs enfin, à chacun desquels nous étions parvenus par une élévation progressive, vous nous les restituez tous en un seul et même jour; en sorte que les biens que nous tenions soit de nos parents, soit des dieux, soit de vous-mêmes, nous les recevons tous à la fois de la faveur du peuple romain tout entier. En même temps que la grandeur de votre bienfait surpasse tout ce que je puis dire, votre affection et votre bienveillance se sont déclarées d'une manière si touchante, que vous me semblez avoir non seulement réparé mon infortune, mais ajouté un nouvel éclat à ma gloire.

III. P. Popillius dut son retour aux sollicitations de ses jeunes fils et d'un grand nombre de parents et d'alliés; Q. Métellus eut pour intercesseurs auprès de vous et de vos pères son fils, respectable 709 par son âge; L. Diadématus, déjà consulaire, et jouissant de la plus haute considération; Métellus, ancien censeur; Métellus Népos, qui alors demandait le consulat; les fils de ses soeurs, les Lucullus, les Servilius, les Scipions; car toute cette nombreuse famille se réunit pour demander le retour de son chef; et quand même son mérite personnel et ses brillants exploits n'auraient pas été des titres assez recommandables, la piété de son fils, les prières de ses parents, la douleur de tant de suppliants encore dans l'adolescence, les larmes de tant de vieillards ont pu suffire pour émouvoir le peuple romain.

Quant à Marius, le troisième consulaire qui, depuis ces illustres personnages, a subi avant moi un sort indigne de sa gloire, les moyens qu'il employa furent d'un autre genre. Il n'eut point recours aux supplications. Dans un temps de troubles et de factions, il se rétablit lui-même par ses soldats et par les armes. Mais moi, sans famille, sans alliances, sans l'appui d'une faction armée, je n'ai été protégé auprès de vous que par les vertus de Pison, mon gendre, et par la douleur et les larmes intarissables du plus malheureux, et du plus tendre des frères.

Je n'avais que lui dont le deuil pût attirer vos regards, et dont les pleurs pussent exciter vos regrets et rappeler mon souvenir. Romains, si vous ne m'aviez rendu à ses vœux, il avait résolu de subir mon sort; et tel était son amour pour moi, qu'il ne pouvait supporter l'idée que nous fussions jamais séparés, je ne dis pas seulement de demeure, mais même de tombeau. Pendant que j'étais encore à Rome, le sénat et vingt mille citoyens prirent l'habit de deuil. Après que j'eus quitté Rome, mon frère seul parut à vos yeux dans ce lugubre appareil. Lui seul, de ma famille, pouvait se montrer dans le forum; il fut pour moi un véritable fils par son dévouement, un père par ses bienfaits, comme il fut toujours mon frère par sa tendresse. Vous n'avez pu être témoins de l'affliction d'une épouse infortunée, des regrets inconsolables de la meilleure des filles, des larmes innocentes d'un fils encore enfant; des voyages nécessaires les éloignaient de vous, et le reste du temps, une retraite profonde cachait à tous les yeux leur douleur solitaire.

IV. Ainsi donc vous avez d'autant plus droit à notre reconnaissance, que ce n'est pas à la multitude de nos parents, mais à nous-mêmes que vous nous avez rendus. Cependant si le sort ne m'a pas accordé une famille qui pût vous supplier en ma faveur, ma conduite passée m'a du moins concilié un tel nombre d'intercesseurs illustres, que, sous ce rapport, je ne puis rien envier à ceux qui m'ont précédé. Jamais aucune proposition ne fut faite dans le sénat pour le rappel ni du vaillant Popillius, ni de Métellus, si distingué par son courage et son inflexible fermeté, ni de Marius, sauveur de Rome et de votre empire.

Les deux premiers furent rappelés par des lois tribunitiennes, sans le concours du sénat. Marius ne fut pas rétabli par le sénat, dont il fut même l'oppresseur; Marius n'a point dû son retour à la mémoire de ses glorieux exploits; la force et ses soldats ont tout fait. Quant à moi, le sénat a toujours demandé que l'on prît en considération l'importance de mes services; et du moment où il l'a 710 pu, ses voeux et sa constance ont opéré mon rappel. Nul municipe, nulle colonie ne s'émut pour le retour de ces illustres bannis. L'Italie entière m'a rappelé trois fois par des décrets unanimes. Ils ont revu les murs de Rome, après le meurtre de leurs ennemis et le massacre d'un grand nombre de citoyens. Et moi, lorsque j'y reviens, ceux qui m'avaient rejeté régissent des provinces; l'un des consuls, vertueux d'ailleurs et plein de modération, n'est pas mon ami, mais son collègue a proposé mon rappel; et le pervers qui, pour me perdre, avait vendu sa voix à nos ennemis communs, respire encore, mais il n'est plus qu'une ombre errante.

V. Jamais le consul Opimius ne proposa rien au sénat ni au peuple en faveur de Popillius, ni Marius en faveur de Métellus, dont il était ennemi. Les successeurs même de Marius, Antonius, cet homme si éloquent, et Albinus, ne demandèrent point le rappel de Métellus. Mais pour moi, les consuls de l'année dernière ont été sans cesse sollicités de faire un rapport à mon sujet. Sans doute ils craignirent qu'on ne leur reprochât un excès de prévention en ma faveur, parce que l'un était mon allié, et que j'avais défendu l'autre dans une cause capitale. Ces deux hommes, liés par le traité qui leur donnait des provinces, supportèrent pendant toute cette année les plaintes du sénat, la douleur des bons citoyens, et les gémissements de l'Italie. Mais aux calendes de janvier, la république, orpheline trop longtemps délaissée, implora la foi du consul, comme d'un tuteur légitime; et Lentulus, le père, le dieu de ma vie et de ma fortune, le sauveur de ma mémoire et de mon nom, après avoir fait son rapport sur les objets de la religion, jugea qu'il ne devait s'occuper d'aucune affaire humaine, avant que la mienne eût été terminée.

Elle l'eût été ce jour-là même, si ce tribun du peuple à qui j'ai fait tant de bien lorsqu'il était questeur et moi consul, insensible aux prières du sénat tout entier, aux instances d'une foule de citoyens respectables et même du vertueux Oppius, son beau-père, qui le suppliait en larmes, n'eût demandé la nuit suivante pour faire ses réflexions: temps qu'il employa, non pas à rendre, comme quelques-uns le pensaient, mais, ainsi que la suite l'a démontré, à faire doubler son salaire. Depuis ce moment, nulle affaire ne fut traitée dans le sénat; et, malgré tous les obstacles, la volonté de cet ordre s'étant montrée inébranlable, ma cause, au mois de janvier, fut portée devant vous.

Observez ici quelle a été la différence entre mes ennemis et moi. Instruit qu'on faisait publiquement des enrôlements auprès du tribunal Aurélius; que l'espoir du carnage avait été rendu aux vieux soldats de Catilina; que dans le parti même qui me comptait parmi ses chefs, plusieurs, soit par envie, soit par crainte, me trahissaient ou m'abandonnaient; que deux consuls, qui s'étaient vendus pour des provinces, s'offraient comme chefs aux ennemis de la république; qu'ils croyaient ne pouvoir assouvir leur indigence, leur cupidité et leurs fantaisies qu'en me livrant sans défense à la rage de ces forcenés; que des édits et des ordonnances défendaient au sénat et aux chevaliers romains de pleurer sur mon sort, de prendre le deuil, et de vous supplier en ma faveur, que les concessions de provinces, que toutes les transactions et toutes les réconciliations étaient le prix de mon sang: et voyant, d'une autre part, 711 que tous les bons citoyens avaient résolu de périr pour moi ou avec moi, je ne voulus point recourir aux armes pour me sauver, dans la persuasion où j'étais que la victoire ou la défaite serait également fatale à la patrie. Mes ennemis au contraire, lorsqu'au mois de janvier la question de mon rappel était traitée devant vous, mes ennemis, affamés de meurtres et de carnage, pensèrent qu'il fallait, par des monceaux de cadavres et par un fleuve de sang, fermer tout passage à mon retour.

VI. Pendant mon absence, la république n'avait pas moins que moi besoin d'être rétablie. Le sénat était sans pouvoir; l'impunité régnait pour tous les crimes; les tribunaux n'existaient plus; la force et le fer dominaient dans le forum; les citoyens ne trouvaient qu'à l'abri de leurs murs une sûreté que les lois ne leur garantissaient plus; sous vos yeux, les tribuns du peuple étaient couverts de blessures; des brigands, le fer et la torche à la main, attaquaient les maisons des magistrats; on brisait les faisceaux des consuls; on livrait aux flammes les temples des dieux: je jugeai que la république n'était plus. Je ne crus pas que ma place pût être dans Rome, quand la république en avait été bannie; et je ne doutai pas que, si elle était rétablie, elle ne m'y ramenât avec elle. Dans la certitude où j'étais que l'année suivante elle aurait pour consul P. Lentulus, qui fut édile pendant les orages de mon consulat, et qui s'associa toujours à mes conseils et à mes dangers, pouvais-je douter que sa main consulaire ne guérît les maux que les consuls m'avaient faits? Il embrassa le premier ma défense: son collègue, après quelque hésitation, se joignit à lui; presque tous les autres magistrats le suivirent. Je dois surtout rendre hommage au noble caractère, au courage, à la générosité de Milon et de Sextius; leur bienveillance et leur zèle éclatèrent d'une manière admirable. Sur la proposition de Lentulus, comme aussi d'après le rapport de son collègue, tous les sénateurs, à la réserve d'un seul, et sans l'opposition d'aucun tribun, donnèrent à ma conduite les éloges les plus honorables, et recommandèrent mon salut à vous, aux municipes et aux colonies.

Ainsi les consuls, les préteurs, les tribuns, le sénat, l'Italie entière, me tenant lieu de parents et d'alliés, n'ont point cessé de solliciter pour moi; en un mot, tous ceux que vous aviez comblés de vos plus grands bienfaits, produits devant vous par le même Lentulus, non seulement parlèrent en ma faveur, mais se firent un devoir de rapporter, d'attester et de célébrer tout ce que j'avais fait pour la patrie.

VII. A la tête de mes nobles défenseurs était Pompée, le premier des hommes de ce siècle et même de tous les siècles passés et futurs, par la vertu, la sagesse et la gloire. Je dois à sa généreuse amitié les mêmes biens qu'il a donnés à toute la république, la vie, le repos et l'honneur. Il vous rappela, dans la première partie de son discours, que la patrie avait été sauvée par mes conseils, et que ma cause était inséparablement liée au salut publie. Il vous exhorta ensuite à défendre le décret du sénat, la tranquillité de Rome, et la fortune d'un citoyen qui avait bien mérité de la patrie. Il fit voir que mon retour était réclamé par les sollicitations du sénat, par celles des chevaliers, par celles de toute l'Italie. Il ter- 712 mina par vous adresser non seulement ses propres prières, mais encore les instances les plus pressantes.

Romains, je lui dois tout ce qu'il est possible qu'un homme doive à son semblable. Guidés par ses conseils, et vous conformant aux avis de Lentulus et au décret du sénat, vous m'avez replacé au rang où les suffrages de ces mêmes centuries m'avaient autrefois élevé. Dans le même temps vous avez entendu les hommes les plus imposants, les chefs de l'État, tous les anciens consuls, tous les anciens préteurs attester à cette même tribune que la république a été sauvée par moi seul. Lorsque Servilius, respectable par son caractère autant que par ses dignités, eut dit que, si la liberté avait été transmise pure et entière aux magistrats qui me succédaient, on le devait à mes soins, tous les autres le répétèrent dans les mêmes termes. Vous avez entendu non seulement l'opinion, mais aussi le témoignage précis et authentique de Gellius, qui, présent au danger qu'avait couru la flotte, lorsque les conjurés essayèrent de la corrompre, vous a déclaré que, si dans cette circonstance je n'avais pas été consul, la république aurait été anéantie.

VIII. Maintenant que tant de témoignages honorables, que le vœu du sénat, l'accord unanime de l'Italie, l'ardeur et le zèle de tous les hommes vertueux, l'activité de Lentulus, le concours des autres magistrats, les instances de Pompée, la faveur de tous les hommes et l'approbation des dieux immortels, qui sanctionnent mon retour par cette heureuse abondance des vivres tout à coup redescendus aux prix le plus bas, m'ont rendu à moi, à ma famille, à la république; ma reconnaissance vous promet tout ce qu'il me sera possible de faire. Ce respect et ce dévouement dont les hommes les plus religieux sont pénétrés pour les dieux immortels, je les conserverai éternellement pour le peuple romain. Oui, Romains, vous serez toujours pour moi des dieux inviolables et sacrés; et puisque la république m'a elle-même ramené dans Rome, la république me trouvera partout.

Si l'on pense que ma volonté soit changée, ma vertu affaiblie, mon courage épuisé, on se trompe. Tout ce que la violence, tout ce que l'injustice et la fureur des scélérats ont pu m'arracher, m'a été enlevé, a été pillé, a été dissipé: ce qu'on ne peut ravir à une âme forte m'est resté, et me restera toujours. J'ai vu le grand Marius, mon compatriote, et, par je ne sais quelle fatalité, réduit comme moi à lutter non seulement contre les factieux qui voulaient tout détruire, mais aussi contre la fortune; je l'ai vu, dans un âge très avancé, loin de succomber sous le poids du malheur, se roidir et s'armer d'un nouveau courage.

Je l'ai moi-même entendu quand il disait à la tribune qu'il avait été malheureux, lorsqu'il était privé d'une patrie que son bras avait sauvée de la fureur des barbares; lorsqu'il apprenait que ses biens étaient possédés et pillés par ses ennemis; lorsqu'il voyait la jeunesse de son fils associée à ses infortunes; lorsque, plongé dans un marais, il avait dû la conservation de sa vie à la pitié des Minturniens; lorsque, fuyant en Afrique sur une frêle nacelle, il était allé, pauvre et 713 suppliant, implorer ceux à qui lui-même avait donné des royaumes: mais il ajoutait qu'ayant recouvré ses anciens honneurs et les biens dont on l'avait dépouillé, il aurait soin qu'on reconnût toujours en lui cette force et ce courage qu'il n'avait jamais perdus. Toutefois entre ce grand homme et moi, il y a cette différence, qu'il s'est vengé de ses ennemis par les moyens qui l'ont rendu si puissant, c'est-à-dire, par les armes; moi, j'userai des moyens qui me sont ordinaires: les siens s'emploient dans la guerre et les séditions; les miens, dans la paix et le repos. Au surplus, son cœur irrité ne méditait que la vengeance; et moi, je ne m'occuperai de mes ennemis qu'autant que la république me le permettra.

IX. En un mot, Romains, quatre espèces d'hommes ont cherché à me perdre. Les uns m'ont poursuivi avec acharnement, par haine de ce que j'ai sauvé la patrie malgré eux; d'autres, sous le masque de l'amitié, m'ont indignement trahi; d'autres, n'ayant pu obtenir les honneurs, parce qu'ils n'ont rien fait pour les mériter, me les ont enviés et sont devenus jaloux de ma gloire; les autres enfin, préposés à la garde de la république, ont vendu ma vie, l'intérêt de l'État, la dignité du pouvoir dont ils étaient revêtus. Ma vengeance se proportionnera aux divers genres d'attaques dirigées contre moi: je me vengerai des mauvais citoyens, en veillant avec soin sur la république; des amis perfides, en ne leur accordant aucune confiance et en redoublant de précaution; des envieux, en ne travaillant que pour la vertu; des acquéreurs de provinces, en les rappelant à Rome et les forçant à rendre compte de leur administration.

Toutefois j'ai plus à cœur de trouver les moyens de m'acquitter envers vous, que de chercher de quelle manière je punirai l'injustice et la cruauté de mes ennemis. Se venger est plus facile; il en coûte moins pour surpasser la méchanceté que pour égaler la bienfaisance et la vertu. D'ailleurs la vengeance n'est jamais une nécessité; la reconnaissance est toujours un devoir.

La haine peut être fléchie par les prières; des raisons politiques, l'utilité commune, peuvent la désarmer; les obstacles qu'elle éprouve peuvent la rebuter, et le temps peut l'éteindre. Ni les prières, ni les circonstances politiques, ni les difficultés, ni le temps, ne peuvent nous dispenser de la reconnaissance; ses droits sont imprescriptibles. Enfin l'homme qui met des bornes à sa vengeance trouve bientôt des approbateurs; mais celui qui, s'étant vu, comme moi, comblé de tous vos bienfaits, négligerait un moment de s'acquitter envers vous, s'attirerait les reproches les plus honteux. Il y aurait chez lui plus que de l'ingratitude, ce serait une impiété. Il n'en est point de la reconnaissance comme de l'acquittement d'une dette: l'homme qui retient l'argent qu'il doit ne s'est pas acquitté; s'il le rend, il ne le possède plus; mais celui qui a témoigné sa reconnaissance, conserve encore le souvenir du bienfait, et ce souvenir lui-même est un nouveau payement.

X. Romains, je garderai religieusement la mémoire de ce que je vous dois tant que je jouirai 714 de la vie; et lors même que j'aurai cessé de vivre, des monuments certains attesteront les bienfaits que j'ai reçus de vous. Je renouvelle donc la promesse que je vous ai faite, et je prends l'engagement solennel de ne jamais manquer ni d'activité pour saisir les moyens de servir la patrie, ni de courage pour repousser les dangers qui la menaceront, ni de sincérité pour exposer mes avis, ni d'indépendance en résistant pour elle aux volontés de quelques hommes, ni de persévérance en supportant les travaux, ni enfin du zèle le plus constant pour étendre et assurer tous vos avantages et tous vos intérêts.

Oui, Romains, vous que j'honore et que je révère à l'égal des dieux immortels, oui, mon vœu le plus ardent, le premier besoin de mon cœur sera toujours de paraître à vos yeux, aux yeux de votre postérité et de toutes les nations, digne d'une cité qui, par ses unanimes suffrages, a déclaré qu'elle ne se croirait rétablie dans sa majesté que lorsqu'elle m'aurait rétabli moi-même dans tous mes droits.

 

714 NOTES SUR LE DISCOURS DE CICÉRON AU PEUPLE, APRÈS SON RETOUR.

I. Reliquœ meœ fortunœ. La loi qui rappelait Cicéron ordonnait que tous ses biens confisqués par Clodius lui seraient restitués; mais l'exécution entière de cette loi présentait de grandes difficultés. Clodius avait pillé, brûlé, démoli les différentes maisons que Cicéron possédait à Rome et dans les environs. Il éleva même un temple à la Liberté sur les ruines de celle du mont Palatin, que Cicéron affectionnait plus que toutes les autres, et que Clodius, par cette raison même, s'efforça d'aliéner sans retour, en en consacrant la plus grande partie du terrain, et en empêchant ainsi qu'il pût jamais rentrer entre les mains d'un particulier.

Cicéron fut donc obligé de recourir, dans la suite, au collège des pontifes, juges naturels de tout ce qui avait rapport à la religion. Il prouva que la consécration était nulle, parce que rien ne s'était accompli selon les Formes. Voyez pour les détails le discours pro Domo.

III. P. Popillii. Popillius Lénas, consul l'an 610, fut chargé par le sénat de poursuivre les complices de Tib. Gracchus. L'an 629, C. Gracchus le poursuivit à son tour devant le peuple. Popillius n'attendit pas le jugement: il s'exila volontairement de l'Italie. Mais à peine Caïus eut-il été tué, que le tribun Calpurnius Bestia le fit rappeler par les suffrages du peuple.

Metello. Saturninus, auteur d'une nouvelle loi agraire, y avait inséré une clause qui ordonnait, que dans cinq jours le sénat jurerait l'observation de cette loi, et qui condamnait à l'exil ceux qui n'auraient pas prêté le serment. Seul des sénateurs, Métellus osa refuser. Il fut obligé de sortir de Rome, l'an 652. L'année suivante, Saturninus fut tué, et le peuple rappela Métellus sur la proposition du tribun Calidius.

Diadematus. Ce nom lui fut donné à cause du bandeau qu'il portait pour cacher une plaie qu'il avait au front.

C. Pisonis. Pison, gendre de Cicéron, rendit constamment à son beau-père et à toute sa famille les services les plus généreux et les plus désintéressés. Il mourut quelques jours avant la rentrée de Cicéron dans Rome. Voyez son éloge, Brut., chap. 78.

V. Provinciarum fœdere irretiti. Clodius, par un traité particulier qu'il avait fait avec Gabinius et Pison, s'était engagé à leur faire donner par le peuple les deux meilleurs gouvernements, à Pison la Macédoine, et la Cilicie à Gabinius. A ce prix, ils étaient convenus de le seconder dans tous ses projets.

At inimici mei. Le sénat avait décrété qu'une loi serait proposée au peuple pour le rétablissement de Cicéron. L'assemblée était convoquée pour le 22 janvier. Les partisans de Clodius vinrent en armes pour s'opposer au tribun Fabricius, qui portait la loi devant le peuple. La place publique fut ensanglantée, et le tribun Sextius laissé pour mort sur le champ de bataille. Voyez pour plus de détails le Discours pour Sextius, ch. 35, 36,37, 38.

VI. Collega... ejus. Métellus, beau-frère de Clodius, était tribun lorsque Cicéron sortit du consulat. Il ne voulut pas lui permettre de haranguer le peuple. Dans aucun temps, il ne vécut en bonne intelligence avec lui. Mais dans l'assemblée du sénat au Capitole, le 21 mai, pressé par les instances des sénateurs, il crut devoir faire le sacrifice de ses ressentiments à l'autorité du sénat et au bien public, et se joignit franchement à son collègue pour mettre la dernière main à son rappel.

Uno dissentiente. L'assemblée se trouva composée de quatre cent dix-sept sénateurs. Aucun magistrat ne s'était absenté. El tous les suffrages, t>i l'on excepte celui de Clodius, se réunirent en faveur de Cicéron.

VII. L. Gellii. Gellius, lieutenant de Pompée, défendait la mer de Toscane avec un certain nombre de vaisseaux (Florus, iii,); quelques complices de Catilina le sollicitèrent de leur livrer la flotte.

nombreuse