Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XLIX.  SEPTIÈME PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE. - autre traduction

 sixième Philippique - huitième Philippique  

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

SEPTIÈME PHILIPPIQUE

DISCOURS QUARANTE-NEUVIÈME.

ARGUMENT.

Les députés du sénat, Serv. Sulpicius, L. Pison et Philippus, tous trois consulaires, reliaient de partir pour le camp d'Antoine, qui assiégeait D. Brutus dans Modène. Cicéron, qui n'avait pas approuvé cette députation, usant du droit qu'avaient les sénateurs de parler en toute circonstance sur toutes les parties du gouvernement, interrompt une délibération sur quelques objets d'un intérêt secondaire, pour relever le courage des sénateurs et renouveler ses exhortations à la guerre.

 

 

ORATIO PHILIPPICA SEPTIMA.

I. Paruis de rebus, sed fortasse necessariis consulimur, patres conscripti. De Appia uia et de Moneta consul, de Lupercis tribunus pl- refert. Quarum rerum etsi facilis explicatio uidetur, tamen animus aberrat a sententia suspensus curis maioribus. Adducta est enim, patres conscripti, res in maximum periculum et in extremum paene discrimen. Non sine causa legatorum (istam) missionem semper timui, numquam probaui; quorum reditus quid sit adlaturus, ignoro; exspectatio quidem quantum adferat languoris animis, quis non uidet? Non enim se tenent ii, qui senatum dolent ad auctoritatis pristinae spem reuirescere, coniunctum huic ordini populum Romanum, conspirantem Italiam, paratos exercitus, expeditos duces. Iam nunc fingunt responsa Antoni eaque defendunt. Alii postulare illum, ut omnes exercitus dimittantur. Scilicet legatos ad eum misimus, non ut pareret et dicto audiens esset huic ordini, sed ut condiciones ferret, leges inponeret, reserare nos exteris gentibus Italiam iuberet, se praesertim incolumi, a quo maius periculum quam ab ullis nationibus extimescendum est. Alii remittere eum nobis Galliam citeriorem, illam ultimam postulare, praeclare; ex qua non legiones solum, sed etiam nationes ad urbem conetur adducere. Alii nihil eum iam nisi modeste postulare. Macedoniam suam uocat omnino, quoniam Gaius frater est (inde) reuocatus; sed quae prouincia est, ex qua illa fax excitare non possit incendium? Itaque idem quasi prouidi ciues et senatores diligentes bellicum me cecinisse dicunt; suscipiunt pacis patrocinium. Nonne sic disputant? 'Inritatum Antonium non oportuit; nequam est homo ille atque confidens; multi praeterea improbi' (quos quidem a se primum numerare possunt, qui haec locuntur); eos cauendos esse denuntiant. Utrum igitur in nefariis ciuibus ulciscendi, cum possis, an pertimescendi diligentior cautio est?

II. Atque haec ii locuntur, qui quondam propter leuitatem populares habebantur. Ex quo intellegi potest animo illos abhorruisse semper ab optimo ciuitatis statu, non uoluntate fuisse populares. Qui enim euenit, ut, qui in rebus improbis populares fuerint, idem in re una maxime populari, quod eadem salutaris rei publicae sit, improbos se quam popularis esse malint? Me quidem semper, uti scitis, aduersarium multitudinis temeritati haec fecit praeclarissima causa popularem. Et quidem dicuntur uel potius se ipsi dicunt consulares; quo nomine dignus est nemo, nisi qui tanti honoris potest sustinere. Faueas tu hosti? ille litteras ad te mittat de sua spe rerum secundarum? eas tu laetus proferas, recites, describendas etiam des improbis ciuibus, eorum augeas animos, bonorum spem uirtutemque debilites, et te consularem aut senatorem, denique ciuem putes?

Accipiet in optimam partem C. Pansa, fortissimus consul atque optimus. Etenim dicam animo amicissimo: Hunc ipsum, mihi hominem familiarissimum, nisi talis consul esset, ut omnis uigilias, curas, cogitationes in rei publicae salute defigeret, consulem non putarem. Quamquam nos ab ineunte illius aetate usus, consuetudo, studiorum etiam honestissimorum societas similitudoque deuinxit, eiusdemque cura incredibilis in asperrimis belli ciuilis periculis perspecta docuit non modo salutis, sed etiam dignitatis meae fuisse fautorem, tamen eundem, ut dixi, nisi talis esset consul, negare esse consulem auderem; idem non modo consulem esse dico, sed etiam memoria mea praestantissimum atque optimum consulem, non quin pari uirtute et uoluntate alii fuerint, sed tantam causam non habuerunt, in qua et uoluntatem suam et uirtutem declararent; huius magnitudini animi, grauitati, sapientiae tempestas est oblata formidolosissimi temporis. Tum autem inlustratur consulatus, cum gubernat rem publicam si non optabili, at necessario tempore. Magis autem necessarium, patres conscripti, nullum tempus umquam fuit.

III. Itaque ego ille, qui semper pacis auctor fui, cuique pax, praesertim ciuilis, quamquam omnibus bonis, tamen in primis fuit optabilis (omne enim curriculum industriae nostrae in foro, in curia, in amicorum periculis propulsandis elaboratum est; hinc honores amplissimos, hinc mediocris opes, hinc dignitatem, si quam habemus, consecuti sumus) - ego igitur pacis, ut ita dicam, alumnus, qui quantuscumque sum (nihil enim mihi adrogo), sine pace ciuili certe non fuissem (periculose dico; quem ad modum accepturi, patres conscripti, sitis, horreo, sed pro mea perpetua cupiditate uestrae dignitatis retinendae et augendae quaeso oroque uos, patres conscripti, ut primo, etsi erit uel acerbum auditu uel incredibile a M. Cicerone esse dictum, accipiatis sine offensione, quod dixero, neue id, priusquam, quale sit, explicaro, repudietis) - ego ille (dicam saepius) pacis semper laudator, semper auctor pacem cum M. Antonio esse nolo.

Magna spe ingredior in reliquam orationem, patres conscripti, quoniam periculosissimum locum silentio sum praeteruectus. Cur igitur pacem nolo? Quia turpis est, quia periculosa, quia esse non potest. Quae tria dum explico, peto a uobis, patres conscripti, ut eadem benignitate, qua soletis, mea uerba audiatis.

Quid est inconstantia, leuitate, mobilitate cum singulis hominibus, tum uero uniuerso senatui turpius? quid porro inconstantius quam, quem modo hostem non uerbo, sed re multis decretis iudicaritis, cum hoc subito pacem uelle coniungi? Nisi uero, cum C. Caesari meritos illi quidem honores et debitos, sed tamen singularis et immortalis decreuistis unam ob causam, quod contra M. Antonium exercitum conparauisset, non hostem tum Antonium iudicauistis, nec tum hostis est a uobis iudicatus Antonius, cum laudati auctoritate uestra ueterani milites, qui C. Caesarem secuti essent, nec tum hostem Antonium iudicastis, cum fortissimis legionibus, quod illum, qui consul appellabatur, cum esset hostis, reliquissent, uacationes, pecunias, agros spopondistis.

IV. Quid? cum Brutum omine quodam illius generis et nominis natum ad rem publicam liberandam exercitumque eius pro libertate populi Romani bellum gerentem cum Antonio prouinciamque fidelissimam atque optimam, Galliam, laudibus amplissimis adfecistis, tum non hostem iudicastis Antonium? Quid? cum decreuistis, ut consules, alter amboue, ad bellum proficiscerentur, quod erat bellum, si hostis Antonius non erat?  Quid igitur profectus est uir fortissimus, meus collega et familiaris, A. Hirtius consul? at qua inbecillitate, qua macie! Sed animi uires corporis infirmitas non retardauit. Aequum, credo, putauit uitam, quam populi Romani uotis retinuisset, pro libertate populi Romani in discrimen adducere. Quid? cum dilectus haberi tota Italia iussistis, cum uacationes omnis sustulistis, tum ille hostis non est iudicatus? Armorum officinas in urbe uidetis, milites cum gladiis secuntur consulem, praesidio sunt specie consuli, re et ueritate nobis, omnes sine ulla recusatione, summo etiam cum studio nomina dant, parent auctoritati uestrae; non est iudicatus hostis Antonius?

At legatos misimus. Heu me miserum! cur senatum cogor, quem laudaui semper, reprehendere? Quid? uos censetis, patres conscripti, legatorum missionem populo Romano uos probauisse? non intellegitis, non auditis meam sententiam flagitari? cui cum pridie frequentes essetis adsensi, postridie ad spem estis inanem pacis deuoluti. Quam turpe porro legiones ad senatum legatos mittere, senatum ad Antonium! Quamquam illa legatio non est, denuntiatio est paratum illi exitium, nisi paruerit huic ordini; quid refert? tamen opinio est grauior. Missos enim legatos omnes uident, decreti nostri non omnes uerba nouerunt.

V. Retinenda est igitur nobis constantia, grauitas, perseuerantia, repetenda uetus illa seueritas, si quidem auctoritas senatus decus, honestatem, laudem dignitatemque desiderat, quibus rebus hic ordo caruit nimium diu. Sed erat tunc excusatio oppressis misera illa quidem, sed tamen iusta; nunc nulla est. Liberati regio dominatu uidebamur, multo postea grauius urguebamur armis domesticis. Ea ipsa depulimus nos quidem; extorquenda sunt. Quod si non possumus facere, (dicam, quod dignum est et senatore et Romano homine) moriamur. Quanta enim illa erit rei publicae turpitudo, quantum dedecus, quanta labes, dicere in hoc ordine sententiam M. Antonium consulari loco! cuius ut omittam innumerabilia scelera urbani consulatus, in quo pecuniam publicam maximam dissipauit, exules sine lege restituit, uectigalia diuendidit, prouincias de populi Romani imperio sustulit, regna addixit pecunia, leges ciuitati per uim imposuit, armis aut opsedit aut exclusit senatum: ut haec, inquam, omittam, ne hoc quidem cogitatis, eum, qui Mutinam, coloniam populi Romani firmissimam, oppugnarit, imperatorem populi Romani, consulem designatum, opsederit, depopulatus agros sit, hunc in eum ordinem recipi, a quo totiens ob has ipsas causas hostis iudicatus sit, quam foedum flagitiosumque sit?

Satis multa de turpitudine. Dicam deinceps, ut proposui, de periculo; quod etsi minus est fugiendum quam turpitudo, tamen offendit animos maioris partis hominum magis.

VI. Poteritis igitur exploratam habere pacem, cum in ciuitate Antonium uidebitis uel potius Antonios? Nisi forte contemnitis Lucium; ego ne Gaium quidem. Sed, ut uideo, dominabitur Lucius. Est enim patronus quinque et triginta tribuum, quarum sua lege, qua cum C. Caesare magistratus partitus est, suffragium sustulit; patronus centuriarum equitum Romanorum, quas item sine suffragio esse uoluit, patronus eorum, qui tribuni militares fuerunt, patronus Iani medii. O dii! Quis huius potentiam poterit sustinere, praesertim cum eosdem in agros etiam deduxerit? quis umquam omnis tribus, quis equites Romanos, quis tribunos militaris? Gracchorum potentiam maiorem fuisse arbitramini, quam huius gladiatoris futura sit? quem gladiatorem non ita appellaui, ut interdum etiam M. Antonius gladiator appellari solet, sed ut appellant ii, qui plane et Latine locuntur. Myrmillo in Asia depugnauit! Cum ornasset thraecidicis comitem et familiarem suum, illum miserum fugientem iugulauit, luculentam tamen ipse plagam accepit, ut declarat cicatrix. Qui familiarem iugularit, quid hic occasione data faciet inimico? et qui illud animi causa fecerit, hunc praedae causa quid facturum putatis? Non rursus improbos decuriabit, non sollicitabit rursus agrarios, non queretur expulsos? M. uero Antonius non is erit, ad quem omni motu concursus fiat ciuium perditorum? Ut nemo sit alius nisi ii, qui una sunt, et ii, qui hic ei nunc aperte fauent, parumne erunt multi, praesertim cum bonorum praesidia discesserint, illi parati sint ad nutum futuri? Ego uero metuo, si hoc tempore consili lapsi erimus, ne illi breui tempore nimis multi nobis esse uideantur. Nec ego pacem nolo, sed pacis nomine bellum inuolutum reformido. Quare, si pace frui uolumus, bellum gerendum est; si bellum omittimus, pace numquam fruemur.

VII. Est autem uestri consilii, patres conscripti, in posterum quam longissime prouidere. Idcirco in hac custodia et tamquam specula conlocati sumus, uti uacuum metu populum Romanum nostra uigilia et prospicientia redderemus. Turpe est summo consilio orbis terrae, praesertim in re tam perspicua, consilium intellegi defuisse. Eos consules habemus, eam populi Romani alacritatem, eum consensum Italiae, eos duces, eos exercitus, ut nullam calamitatem res publica accipere possit sine culpa senatus. Equidem non deero; monebo, praedicam, denuntiabo, testabor semper deos hominesque, quid sentiam, nec solum fidem meam, quod fortasse uideatur satis esse, sed in principe ciui non est satis, curam, consilium uigilantiamque praestabo.

Dixi de periculo; docebo ne coagmentari quidem posse pacem; de tribus enim, quae proposui, hoc extremum est.

VIII. Quae potest pax esse M. Antonio primum cum senatu? quo ore uos ille poterit, quibus uicissim uos illum oculis intueri? quis uestrum illum, quem ille uestrum non oderit? Age, uos ille solum et uos illum; quid? ii, qui Mutinam circumsedent, qui in Gallia dilectus habent, qui in uestras fortunas imminent, amici umquam uobis erunt aut uos illis? An equites Romanos amplectetur? Occulta enim fuit eorum uoluntas iudiciumque de Antonio. Qui frequentissimi in gradibus Concordiae steterunt, qui nos ad libertatem recuperandam excitauerunt, arma, saga, bellum flagitauerunt, me una cum populo Romano in contionem uocauerunt, hi Antonium diligent et cum his pacem seruabit Antonius? Nam quid ego de uniuerso populo Romano dicam? qui pleno ac referto foro bis me una mente atque uoce in contionem uocauit declarauitque maximam libertatis recuperandae cupiditatem. Itaque erat optabile antea, ut populum Romanum comitem haberemus, nunc habemus ducem. Quae est igitur spes, qui Mutinam circumsedent, imperatorem populi Romani exercitumque oppugnant, iis pacem cum populo Romano esse posse?  An cum municipiis pax erit, quorum tanta studia cognoscuntur in decretis faciendis, militibus dandis, pecuniis pollicendis, ut in singulis oppidis curiam populi Romani non desideretis? Laudandi sunt ex huius ordinis sententia Firmani, qui principes pecuniae pollicendae fuerunt, respondendum honorifice est Marrucinis, qui ignominia notandos censuerunt eos, si qui militiam supterfugissent. Haec iam tota Italia fient. Magna pax Antonio cum iis, his item cum illo! Quae potest esse maior discordia? In discordia autem pax ciuilis esse nullo pacto potest.

Ut omittam multitudinem, L. Visidio, equiti Romano, homini in primis ornato atque honesto ciuique semper egregio, cuius ego excubias et custodias mei capitis cognoui in consulatu meo, qui uicinos suos non cohortatus est solum, ut milites fierent, sed etiam facultatibus suis subleuauit, huic, inquam, tali uiro, quem nos senatus consulto conlaudare debemus, poteritne esse pacatus Antonius? Quid? C. Caesari, qui illum urbe, quid? D- Bruto, qui Gallia prohibuit? Iam uero ipse se placabit et leniet prouinciae Galliae, a qua expulsus et repudiatus est? Omnia uidebitis, patres conscripti, nisi prospicitis, plena odiorum, plena discordiarum, ex quibus oriuntur bella ciuilia. Nolite igitur uelle, quod fieri non potest, et cauete, per deos immortales! patres conscripti, ne spe praesentis pacis perpetuam pacem amittatis.

IX. Quorsum haec omnis spectat oratio? quid enim legati egerint, nondum scimus. At uero excitati, erecti, parati, armati animis iam esse debemus, ne blanda aut supplici oratione aut aequitatis simulatione fallamur. Omnia fecerit oportet, quae interdicta et denuntiata sunt, priusquam aliquid postulet, Brutum exercitumque eius oppugnare, urbis et agros prouinciae Galliae populari destiterit, ad Brutum adeundi legatis potestatem fecerit, exercitum citra flumen Rubiconem eduxerit nec propius urbem milia passuum ducenta admouerit, fuerit et in senatus et in populi Romani potestate. Haec si fecerit, erit integra potestas nobis deliberandi; si senatui non paruerit, non illi senatus, sed ille populo Romano bellum indixerit.

Sed uos moneo, patres conscripti: libertas agitur populi Romani, quae est commendata uobis, uita et fortunae optimi cuiusque, quo cupiditatem infinitam cum immani crudelitate iam pridem intendit Antonius, auctoritas uestra, quam nullam habebitis, nisi nunc tenueritis; taetram et pestiferam beluam ne inclusam et constrictam dimittatis, cauete! Te ipsum, Pansa, moneo (quamquam non eges consilio, quo uales plurimum, tamen etiam summi gubernatores in magnis tempestatibus a uectoribus admoneri solent), hunc tantum tuum apparatum tamque praeclarum ne ad nihilum recidere patiare. Tempus habes tale, quale nemo habuit umquam. Hac grauitate senatus, hoc studio equestris ordinis, hoc ardore populi Romani potes in perpetuum rem publicam metu et periculo liberare.

Quibus de rebus refers, P. Seruilio adsentior.

I. Nous délibérons, pères conscrits, sur des objets de peu d'importance, mais peut-être nécessaires. Le consul a fait un rapport sur la voie Appia et sur la monnaie ; un tribun du peuple nous a entretenus des Lupercales. Si facile que soit cette discussion, mon esprit ne saurait la suivre : des intérêts plus sérieux me préoccupent. Nous sommes à la veille des plus grands périls, pères conscrits, et presqu'à la dernière extrémité. Ce n'est pas sans raison que je craignais cette députation, et que je ne l'ai jamais approuvée. Je ne sais ce que nous apportera son retour ; mais qui ne voit la langueur que l'attente jette dans tous les esprits ? Ils ne demeurent pas oisifs, ceux qui voient avec peine l'autorité renaissante du sénat, l'union du peuple romain avec cet ordre, l'unanimité de l'Italie, l'ardeur des armées, et le zèle des généraux. On prête déjà des réponses à Antoine, et on les approuve. Suivant les uns, il demande qu'on licencie toutes les armées. Ainsi nous ne lui avons pas envoyé des députés pour le forcer à obéir, à se soumettre au sénat ; mais pour recevoir ses conditions, pour qu'il nous impose des lois, et nous ordonne d'ouvrir l'Italie aux nations étrangères, surtout lorsqu'il vit encore, lui dont nous avons plus de dangers à craindre que d'aucun peuple. D'autres prétendent qu'il nous rend la Gaule Cisalpine et demande la Transalpine. A merveille! Il y trouvera non-seulement des légions, mais des peuples entiers à mener contre Rome. D'autres lui supposent des prétentions plus modérées : il se contenterait de la Macédoine, qu'il nomme sa province, parce qu'on en a rappelé son frère Calus. Mais quelle est la province où ce brandon de discorde n'allumera pas un incendie? Ceux qui nous annoncent ces nouvelles ajoutent, afin d'avoir l'air de citoyens prévoyants, de sénateurs zélés, qu'on a eu tort de lui déclarer la guerre. Ils m'accusent d'en avoir donné le signal, et plaident pour la paix. Ils s'écrient qu'il ne fallait pas irriter un homme aussi pervers et aussi audacieux ; que les mauvais citoyens sont en grand nombre (ceux qui parlent ainsi peuvent se regarder comme les premiers), et qu'il faut s'en défier. Mais quel est le plus sage, de punir les mauvais citoyens quand on le peut, ou de trembler toujours devant eux ?

II. Ceux qui tiennent ce langage voulaient autrefois, dans leur inconséquence, passer pour amis du peuple. Ce qu'il en faut conclure, c'est qu'ils ne Γ étaient pas sincèrement, et n'ont jamais voulu le bien de l'Etat. Comment se fait-il que des hommes qui étaient populaires pour des actes crimi- 346 nels, ne le soient plus aujourd'hui qu'il s'agit des intérêts les plus chers de la république, et préfèrent à la popularité la réputation de mauvais citoyens? Vous le savez, j'ai toujours résisté aux caprices d'une multitude inconstante, et toutefois la cause que je défends m'a rendu populaire. On les appelle, ou plutôt ils s'appellent eux-mêmes consulaires! Pour être digne de ce nom, il faut en soutenir l'éclat. Quoi ! vous favoriserez notre ennemi ; il vous écrira des lettres, où il vous entretiendra de ses espérances; vous montrerez ces lettres avec joie ; vous les lirez ; vous les donnerez à copier à de mauvais citoyens ; vous augmenterez leur audace; vous affaiblirez le courage et l'espérance des gens de bien : et vous vous regarderez comme un consulaire, comme un sénateur, ou même un citoyen!

J'espère que Pansa, notre courageux et excellent consul, ne s'offensera pas de ce que je vais dire; je parierai avec le cœur d'un ami. S'il n'était pas tel que je le connais, si je ne lui avais vu consacrer toutes ses veilles, tous ses soins, toutes ses pensées au salut de la république, je ne le regarderais pas comme un consul, malgré notre intimité. Quoique, dès sa jeunesse, des rapports habituels, une conformité de goûts pour des études honorables nous aient liés l'un à l'autre; que son dévouement, dans les plus terribles dangers de la guerre civile, m'ait prouvé qu'il s'intéressait à mes jours et à ma gloire ; eh bien I je le répète, s'il n'était pas tel que je le vois, je ne le reconnaîtrais pas pour un consul. Mais je déclare que non-seulement il est consul, mais encore l'un des meilleurs et les plus distingués dont j'aie gardé le souvenir. Il s'en est trouvé, sans doute, qui avaient non moins de courage et des intentions aussi pures; mais tous n'ont pas eu la même occasion d'en donner des marques. Les plus terribles circonstances se sont offertes à sa grandeur d'âme, à sa fermeté, à sa prudence; et ce qui fait la gloire d'un consul, c'est de gouverner l'Etat dans des temps difficiles. Or quels temps furent jamais plus difficiles que celui où nous nous trouvons?

III. Aussi, moi qui fus toujours le partisan de la paix, de cette paix si désirable entre citoyens , et que je dois désirer plus que personne; car n'est-ce pas au forum, en effet, et dans les discussions du sénat, que s'est passée ma vie? n'est-ce pas à repousser les dangers qui menaçaient mes amis? n'est-ce pas de là que me sont venus les honneurs dont vous m'avez comblé, et ma modeste fortune, et le peu de gloire que je puis espérer ? moi, l'élève de la paix, et qui ne serais rien sans elle, car l'orgueil ne m'aveugle pas... je tremble, sénateurs ; je sens tout le danger de mes paroles, et je ne sais comment vous allez les accueillir; mais si sévères qu'elles vous paraissent, si incroyables même dans la bouche de Cicéron, je vous en conjure, par le soin que j'ai toujours eu de votre gloire et de votre dignité, ne vous en offensez pas ! ne rejetez pas ma proposition avant de m'avoir entendu; moi dis-je, qui ai toujours loué, toujours conseillé la paix, je demande qu'on ne la fasse pas avec Antoine.

J'augure bien du reste de mon discours, puis- 317 que j'en ai passé l'endroit le plus dangereux sans être interrompu. Pourquoi repoussé-je la paix? Parce qu'elle est honteuse, parce qu'elle est pleine de dangers, parce qu'elle est impossible. Je vais vous en développer les motifs, pères conscrits: je vous prie de m'écouter avec votre bienveillance accoutumée.

Si l'inconstance, la légèreté, le défaut de suite sont une honte pour des particuliers, à plus forte raison pour une assemblée comme le sénat. Or quelle preuve plus évidente de votre inconstance, que de vouloir tout à coup faire la paix avec celui que vous avez déclaré notre ennemi, non-seulement par vos paroles, mais par vos actes, par vos décrets; à moins que vous ne l'ayez pas déclaré notre ennemi, lorsque vous avez décernée C. César des honneurs, bien mérités il est vrai, mais extraordinaires et immortels, pour avoir levé une armée contre lui; à moins que vous ne l'ayez pas regardé comme notre ennemi, lorsque vous avez félicité par un décret les vétérans qui avouent suivi César; à moins, dirais-je encore, que vous ne l'ayez pas déclaré notre ennemi, lorsque vous avez promis des congés, des gratifications, des terres à nos braves légions, pour avoir abandonné comme ennemi celui qu'on appelait consul?

IV. Quoi ! lorsque vous avez comblé d'éloges ce Brutus, qui semble né pour le salut de la patrie, par un privilège de son nom et de sa race; lorsque vous avez décrété que son armée avait bien mérité de la république en combattant pour la liberté du peuple romain, contre Antoine; lorsque, vous avez accordé les mêmes éloges à la Gaule cette province si fidèle et si dévouée, vous n'avez pas déclaré Antoine ennemi de l'État? Lorsque vous avez ordonné que les deux consuls, ou l'un des deux, partiraient pour la guerre; quelle guerre avions-nous, si Antoine n'était pas notre ennemi? Pourquoi A. Hirtius, notre consul, cet homme si courageux, mon collègue et mon ami, est-il parti, si faible et si souffrant? Mais les souffrances du corps n'avaient pas abattu les forces de l'âme. II regardait comme une chose juste d'exposer pour la liberté de Rome une vie que lui avaient conservée les vœux du peuple romain. Et lorsque vous avez ordonné des levées dans toute l'Italie, en supprimant les exemptions, n'avez vous pas déclaré qu'Antoine était notre ennemi? Nous voyons fabriquer des armes dans Rome; des soldats armés suivent le consul, en apparence pour le protéger, en réalité pour nous défendre. Tous les citoyens s'enrôlent sans répugnance ; que dis-je ? avec la plus grande ardeur ; tous obéissent à votre autorité, et l'on n'a pas déclaré Antoine ennemi de la patrie!

Mais nous lui avons envoyé des députés. Hélas ! pourquoi suis-je forcé de vous blâmer, moi qui vous ai loués en toute circonstance? Croyez-vous, pères conscrits, que le peuple romain approuve cette députation? Mais ne comprenez-vous pas, n'entendez-vous pas qu'on redemande à grands cris ma proposition? Après l'avoir adoptée la veille, vous vous êtes laissés aller le lendemain au vain espoir de la paix. Quelle honte que des légions députent au sénat et le sénat à M. Antoine! Ce n'est pas une députation, je le sais bien ; c'est une déclaration, qui lui annonce sa perte, s'il n'obéit pas? Mais qu'importe? L'opinion ne vous condamne pas moins. Tous vous ont vu envoyer des 348 députés, et tous ne connaissent pas les termes de notre décret.

V. Il faut agir avec constance et fermeté; il faut reprendre cette antique austérité qui a fait la gloire du sénat romain. II a besoin, pour son autorité, de cette noblesse, de ce courage, de cette dignité qui lui ont manqué trop longtemps. Nous avions alors une excuse déplorable, il est vrai, mais légitime; c'était l'oppression : aujourd'hui nous n'en avons plus. A peine délivrés d'un tyran , nous avons gémi sous une domination bien plus cruelle : nous sommes devenus la proie d'un ennemi domestique. On a repoussé ses armes ; maintenant, il faut les lui arracher : si nous ne le pouvons pas, je parlerai en sénateur et en Romain, mourons ! Quelle honte pour la république, quel déshonneur, quel opprobre, si Antoine, admis parmi nous, venait jamais opiner au rang des consulaires! Sans parler des crimes de son consulat, alors qu'il dissipait la fortune de la république, qu'il rappelait sans loi des exilés, vendait les impôts, enlevait des provinces au peuple romain, adjugeait les royaumes pour de l'argent, imposait par violence des lois au peuple romain, entourait le sénat de satellites ou en chassait les sénateurs; sans parler de ces forfaits, ne voyez-vous pas que si le rebelle qui attaque Modène, cette colonie si fidèle; qui a assiégé un général du peuple romain, un consul désigné, et ravagé nos champs, était reçu parmi nous, qui tant de fois l'avons, pour ces mêmes crimes, déclaré notre ennemi, ce serait le comble de l'opprobre et de l'ignominie?

J'en ai dit assez sur la honte. Je vais maintenant parler du danger, moins redoutable que la honte sans doute, mais qui frappe davantage le vulgaire.

VI. Pourrez-vous compter sur la paix, lorsqu'Antoine, ou plutôt les Antoine, seront revenus dans Rome ? mais peut-être méprisez-vous Lucius. Pour moi, je ne méprise pas même Calus ; mais je vois bien que c'est Lucius qui dominera. C'est le patron des trente-cinq tribus. Ne leur a-t-il pas enlevé le droit de suffrages, par cette loi qui attribuait à César et à lui, l'élection des magistrats? Il est le patron des centuries de l'ordre équestre qu'il a privées du même droit; le patron des anciens tribuns militaires; le patron de la rue Janus. Grands dieux ! qui pourra lui résister quand il aura distribué des terres à ses clients? Qui eut jamais en son pouvoir les tribus, les chevaliers, les tribuns militaires? Croyez-vous que les Grecques aient eu autant de puissance qu'en aura ce gladiateur? Et quand je l'appelle gladiateur, je ne l'entends pas de lui comme de M. Antoine, je prends le mot dans sa véritable acception. Il a combattu comme mirmillon en Asie. Après avoir décoré son compagnon, son ami, des armes du métier, il égorgea ce malheureux qui fuyait. Toutefois il reçut cette large blessure dont il porte la cicatrice. Que fera-t-il à son ennemi, quand la vengeance lui sera permise, celui qui a tué ainsi son ami? Où pensez-vous qu'il s'arrête, lorsqu'il s'agira de piller, celui qui par plaisir a commis un pareil crime? N'enrôlera-t-il pas encore les mauvais citoyens? Ne soulèvera-t-il pas, comme il l'a déjà fait, ceux qui ont reçu des 349 terres? Ne rappellera-t-il pas les exilés? M. Antoine ne sera-t-il pas le point de ralliement de tous les séditieux? N'y eût-il que ceux qui sont avec lui, et ceux qui parmi nous le favorisent ouvertement, croyez-vous que le nombre en sera petit, surtout quand les gens de bien auront quitté leur poste, et que les méchants n'attendront plus que le signal ? Pour moi, je crains fort, si nous manquons aujourd'hui de prudence, qu'ils ne nous paraissent bientôt en trop grand nombre. Je ne m'oppose pas à la paix, mais Je crains la guerre déguisée sous le nom de paix. Si nous voulons avoir la paix, il faut faire la guerre ; si nous renonçons à la guerre, nous n'aurons jamais la paix.

VII. Il est de votre sagesse, pères conscrits, de voir aussi loin que possible dans l'avenir. Si nous avons été placés ici comme dans un poste d'observation , c'est pour délivrer par notre vigilance le peuple romain de toute crainte. Il serait honteux pour le premier conseil de l'univers d'avoir manqué de prudence dans une affaire où il nous est si difficile de ne pas apercevoir la vérité. En voyant le courage de nos consuls, l'ardeur du peuple romain, l'unanimité de l'Italie, l'esprit qui anime nos généraux et nos légions, je me dis qu'il ne peut arriver aucun malheur à la république que par la faute du sénat. Pour moi, je ne manquerai pas à la patrie : j'avertirai les citoyens, je leur montrerai les obstacles, je leur dénoncerai les périls, et je prendrai sans cesse les dieux et les hommes à témoin de mes sentiments. Ce n'est pas seulement ma fidélité que je veux offrir à Rome (ce serait assez pour un citoyen, ce n'est pas assez pour les chefs de  l'Etat), je veux lui consacrer tous mes soins, tous mes conseils, toute mon activité.

J'ai parlé des dangers; je vais vous montrer que la paix est impossible. C'est la dernière chose que j'aie à vous prouver.

VIII. Quelle paix peut-il y avoir entre M. Antoine et le sénat? De quel œil vous verra-t-il, et vous de quel œil le verrez-vous ? Qui de vous ne le déteste? qui n'en est détesté? Ne hait-il que vous? ne haïssez-vous que lui? Ceux qui assiègent Modène, qui font des levées en Gaule, qui menacent nos propriétés, seront-ils jamais nos amis, et nous les leurs? Antoine s'attachera-t-il aux chevaliers romains? En effet, ils ont laissé ignorer leurs sentiments ; ils n'ont pas fait connaître leur opinion sur Antoine, lorsqu'ils se sont rassemblés sur les degrés du temple de la Concorde, pour vous exhorter à reconquérir votre liberté, pour vous demander des armes, et vous exciter à la guerre. N'est-ce pas eux qui, d'accord avec le peuple romain, m'ont appelé à la tribune? Aimeront-ils Antoine? Antoine restera-t-il en paix avec eux? Et que dirai-je du peuple romain? de cette foule qui s'est portée au forum, et qui, deux fois d'une voix unanime, a demandé à m'entendre, dans son ardeur à recouvrer la liberté? Ce que nous pouvions désirer auparavant, c'était de voir le peuple romain marcher avec nous ; c'est lui qui nous guide aujourd'hui. Comment espérer que ceux qui assiègent Modène, qui attaquent un général, une armée du peuple romain, soient jamais en paix avec le peuple romain? avec les villes municipales, qui montrent tant de zèle à rendre des décrets, à lever des soldats, à promettre de l'argent, comme si le peuple romain avait dans chacune un sénat? Nous devons décerner des éloges aux habitants de Firmum, qui les premiers ont promis des subsides. Nous devons répondre en termes honorables aux 350  citoyens de Marruca, qui ont déclaré infâmes ceux qui refuseraient de prendre les armes. Ces exemples sont suivis dans toute l'Italie. La paix sera-t-eile durable entre Antoine et ces villes, entre ces villes et Antoine? Peut-il y avoir discorde plus grande? Et là ou est la discorde, la paix peut-elle exister entre citoyens?

Sans parler de la multitude, croyez-vous qu'Antoine reste en paix avec Visidius, chevalier romain, personnage aussi distingué que vertueux , citoyen dévoué, dont j'ai reconnu le zèle et la vigilance pendant mon consulat ; qui non-seulement à veillé sur moi, mais a excité ses concitoyens à prendre les armes, les aidant de sa propre fortune? Antoine, dis-je, sera-t-il en paix avec un citoyen si honorable, et à qui nous devrions rendre hommage par un sénatus-consulte?-Restera-t-il en paix avec C. César, qui l'a repoussé de Rome? avec D. Brutus qui Ta chassé de la Gaule? Oubliera-t-il que cette province l'a exclu, l'a rejeté de son sein? Si vous n'y prenez garde, pères conscrits, vous verrez naître partout des haines, des discordes, sources des guerres civiles. Ne désirez pas ce qui ne peut être; au nom des dieux immortels, craignez que l'espérance d'une paix présente ne vous fasse perdre une paix éternelle.

IX. Mais où tend ce discours? car nous ne connaissons pas encore le résultat de la députation. Non; mais nous devons être attentifs, debout, prêts à marcher, armés dans nos cœurs, pour ne pas nous laisser tromper par des paroles flatteuses, par des prières, ou une feinte équité. Il faut qu'Antoine se soumette à nos ordres, avant de rien demander; qu'il cesse d'assiéger Brutus et son armée, de dévaster les villes et les campagnes de la Gaule ; qu'il donne passage à nos députés, pour aller trouver Brutus; qu'il ramène son armée en deçà du Rubicon, et la tienne à deux cents milles de Rome; qu'il se range sous l'autorité du sénat et du peuple romain. S'il obéit, nous aurons tout le temps de délibérer; s'il résiste , ce ne sera pas le sénat qui lui aura déclaré la guerre, mats lui qui l'aura déclarée au peuple romain.

Je vous en avertis, pères conscrits, il s'agit de la liberté de Rome qui est confiée à votre vigilance; il s'agit de l'existence et de la fortune des bons citoyens, menacées depuis longtemps par la cupidité d'Antoine, par sa cruauté; il s'agit de votre autorité, qui va périr si vous ne savez aujourd'hui la défendre. Vous avez saisi le monstre, ne le laissez pas échapper. Et vous, Pansa, quoique votre prudence n'ait pas besoin d'avis; (mais pendant forage les meilleurs pilotes reçoivent conseil des passagers) ; je vous y exhorte : ne souffrez pas que de si grands préparatifs demeurent inutiles. Vous avez une occasion qui ne s'est jamais présentée à personne. Avec le concours imposant du sénat, le zèle des chevaliers, l'ardeur du peuple romain, vous pouvez délivrera jamais la république de ses craintes et de ses dangers.

Quant aux affaires qui font l'objet de votre rapport, je vote comme P. Servilius.