Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

L.  HUITIÈME PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE. - autre traduction

 septième Philippique - neuvième Philippique  

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

HUITIÈME PHILIPPIQUE.

DISCOURS CINQUANTE.

ARGUMENT.

Des trois dépotés envoyés à Antoine, Servius Salpicius était mort peu de temps après être arrivé sous les murs de Modène; L. Pison et L. Philippus étaient revenus, et avaient rapporté, de la part d'Antoine, des propositions inacceptables : le sénat, en conséquence, lui avait déclaré la guerre, mais en évitant le mot de guerre, auquel on substituait celui de tumulte.

C'est contre les arrière-pensées de peur que cachait ce mot tumulte, contre les insinuations de ceux qui parlaient dune nouvelle députation, enfin contre les incroyables propositions d'Antoine, que Cicéron prononce la huitième Philippique.

 

 

 ORATIO PHILIPPICA OCTAVA.

I. Confusius hesterno die est acta res, C. Pansa, quam postulabat institutum consulatus tui. Parum mihi uisus es eos, quibus cedere non soles, sustinere. Nam cum senatus ea uirtus fuisset, quae solet, et cum re uiderent omnes esse bellum quidamque id uerbum remouendum arbitrarentur, tua uoluntas in discessione fuit ad lenitatem propensior. Victa est igitur propter uerbi asperitatem te auctore nostra sententia, uicit L. Caesaris, amplissimi uiri, qui, uerbi atrocitate dempta, oratione fuit quam sententia lenior. Quamquam is quidem, antequam sententia diceret, propinquitatem excusauit. Idem fecerat me consule in sororis uiro, quod hoc tempore in sororis filio fecit, ut et luctu sororis moueretur et saluti populi Romani prouideret. Atque ipse tamen Caesar praecipit uobis quodam modo, patres conscripti, ne sibi adsentiremini, cum ita dixit, aliam sententiam se dicturum fuisse, eamque se ac re publica dignam, nisi propinquitate impediretur. Ergo ille auunculus; num etiam uos auunculi, qui illi estis adsensi?

At in quo fuit controuersia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, 'tumultum' appellare malebant ignari non modo rerum, sed etiam uerborum; potest enim esse bellum, ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta, ut maior timor oriatur? unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticus, tumultum Gallicum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Grauius autem tumultus esse quam bellum hinc intellegi potest, quod bello uacationes ualent, tumultu non ualent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit. Etenim cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse; quo quid absurdius dici aut existimari potest? Sed nimis multa de uerbo; rem potius uideamus, patres conscripti, quam quidem intellego uerbo fieri interdum deteriorem solere.

II. Nolumus hoc bellum uideri. Quam igitur municipiis et coloniis ad excludendum Antonium auctoritatem damus, quam, ut milites fiant sine ui, sine multa, studio, uoluntate, quam, ut pecunias in rem publicam polliceantur? Si enim belli nomen tolletur, municipiorum studia tollentur; consensus populi Romani, qui iam descendit in causam, si nos languescimus, debilitetur necesse est. Sed quid plura? D. Brutus oppugnatur; non est bellum. Mutina, colonia uetus et firma, opsidetur; ne hoc quidem bellum est. Gallia uastatur; quae pax potest esse certior? Illud uero quis potest bellum esse dicere, quo consulem, fortissimum uirum, cum exercitu misimus? Qui cum esset infirmus ex graui diuturnoque morbo, nullam sibi putauit excusationem esse oportere, cum ad rei publicae praesidium uocaretur. C. quidem Caesar non exspectauit uestra decreta, praesertim cum illud esset aetatis; bellum contra Antonium sua sponte suscepit. Decernendi enim tempus nondum erat; belli autem gerendi tempus si praetermisisset, uidebat re publica oppressa nihil posse decerni. Ergo illi nunc et eorum exercitus in pace uersantur. Non est hostis is, cuius praesidium Claterna deiecit Hirtius, non est hostis, qui consuli armatus obsistit, designatum consulem oppugnat, nec illa hostilia uerba nec bellica, quae paulo ante ex collegae litteris Pansa recitauit: 'Deieci praesidium, Claterna potitus sum; fugati equites, proelium commissum, occisi aliquot.' Quae pax potest esse maior? Dilectus tota Italia decreti sublatis uacationibus; saga cras sumentur; consul se cum praesidio descensurum esse dixit.

Utrum hoc bellum non est, an etiam tantum bellum, quantum numquam fuit? Ceteris enim bellis, maximeque ciuilibus, contentionem rei publicae causa faciebat. Sulla cum Sulpicio de iure legum, quas per uim Sulla latas esse dicebat, Cinna cum Octauio de nouorum ciuium suffragiis, rursus cum Mario et Carbone Sulla, ne dominarentur indigni, et ut clarissimorum hominum crudelissimam poeniretur necem. Horum omnium bellorum causae ex rei publicae contentione natae sunt. De proximo bello ciuili non libet dicere; ignoro causam, detestor exitum.

III. Hoc bellum quintum ciuile geritur (atque omnia in nostram aetatem inciderunt) primum non modo non in dissensione et discordia ciuium, sed in maxima consensione incredibilique concordia. Omnes idem uolunt, idem defendunt, idem sentiunt. Cum omnes dico, eos excipio, quos nemo ciuitate dignos putat. Quae est igitur in medio belli causa posita? Nos deorum immortalium templa, nos muros, nos domicilia sedesque populi Romani, aras, focos, sepulchra maiorum, nos leges, iudicia, libertatem, coniuges, liberos, patriam defendimus; contra M. Antonius id molitur, id pugnat, ut haec omnia perturbet, euertat, praedam rei publicae causam belli putet, fortunas nostras partim dissupet, partim dispertiat parricidis.

In hac tam dispari ratione belli miserrimum illud est, quod ille latronibus suis pollicetur primum domos; urbem enim diuisurum se confirmat, deinde omnibus portis, quo uelint, deducturum. Omnes Cafones, omnes Saxae ceteraeque pestes, quae sequuntur Antonium, aedis sibi optimas, hortos, Tusculana, Albana definiunt. Atque etiam homines agrestes, si homines illi ac non pecudes potius, inani spe ad aquas usque et Puteolos prouehuntur. Ergo habet Antonius, quod suis polliceatur; quid? nos num quid tale habemus? Di meliora! id enim ipsum agimus, ne quis posthac quicquam eius modi possit polliceri. Inuitus dico, sed dicendum est. Hasta Caesaris, patres conscripti, multis inprobis et spem adfert et audaciam. Viderunt enim ex mendicis fieri repente diuites, itaque semper hastam uidere cupiunt ii, qui nostris bonis imminent; quibus omnia pollicetur Antonius.  Quid? nos nostris exercitibus quid pollicemur? Multo meliora atque maiora. Scelerum enim promissio et iis, qui exspectant, perniciosa est et iis, qui promittunt; nos libertatem nostris militibus, leges, iura, iudicia, imperium orbis terrae, dignitatem, pacem, otium pollicemur. Antoni igitur promissa cruenta, taetra, scelerata, dis hominibusque inuisa, nec diuturna neque salutaria, nostra contra honesta, integra, gloriosa, plena laetitiae, plena pietatis.

IV. Hic mihi etiam Q. Fufius, uir fortis ac strenuus, amicus meus, pacis commoda commemorat. Quasi uero, si laudanda pax esset, ego id aeque commode facere non possem. Semel enim pacem defendi, non semper otio studui? quod cum omnibus bonis utile esset, tum praecipue mihi. Quem enim cursum industria mea tenere potuisset sine forensibus causis, sine legibus, sine iudiciis? quae esse non possunt ciuili pace sublata. Sed quaeso, Calene, quid tu? Seruitutem pacem uocas. Maiores quidem nostri, non modo ut liberi essent, sed etiam ut imperarent, arma capiebant; tu arma abicienda censes, ut seruiamus. Quae causa iustior est belli gerendi quam seruitutis depulsio? in qua etiamsi non sit molestus dominus, tamen est miserrimum posse, si uelit. Immo aliae causae iustae, haec necessaria est. Nisi forte ad te hoc non putas pertinere, quod te socium fore speras dominationis Antoni. In quo bis laberis, primum quod tuas rationes communibus interponis, deinde quod quicquam stabile aut iucundum in regno putas. Non, si tibi antea profuit, semper proderit. Quin etiam de illo homine queri solebas; quid te facturum de belua putas? Atque ais eum te esse, qui semper pacem optaris, semper omnis ciuis uolueris saluos. Honesta oratio, sed ita, si bonos et utilis et e re publica ciuis; sin eos, qui natura ciues sunt, uoluntate hostes, saluos uelis, quid tandem intersit inter te et illos? Pater quidem tuus, quo utebar sene auctore adulescens, homo seuerus et prudens, primas omnium ciuium P- Nasicae, qui Ti. Gracchum interfecit, dare solebat; eius uirtute, consilio, magnitudine animi liberatam rem publicam arbitrabatur.  Quid? nos a patribus num aliter accepimus? Ergo is tibi ciuis, si temporibus illis fuisses, non probaretur, quia non omnes saluos esse uoluisset. QUOD L. OPIMIUS CONSUL VERBA FECIT DE RE PUBLICA, DE EA RE ITA CENSUERUNT, UTI L. OPIMIUS CONSUL REM PIBLICAM DEFENDERET- Senatus haec uerbis, Opimius armis. Num igitur eum, si tum esses, temerarium ciuem aut crudelem putares aut Q. Metellum, cuius quattuor filii consulares, P- Lentulum, principem senatus, complures alios summos uiros, qui cum Opimio consule armati Gracchum in Auentinum persecuti sunt? quo in proelio Lentulus graue uulnus accepit, interfectus est Gracchus et M. Fuluius consularis eiusque duo adulescentuli filii. Illi igitur uiri uituperandi; non enim omnis ciuis saluos esse uoluerunt.

V.  Ad propiora ueniamus. C. Mario L. Valerio consulibus senatus rem publicam defendendam dedit: L. Saturninus tribunus pL. , C. Glaucia praetor est interfectus. Omnes illo die Scauri, Metelli, Claudii, Catuli, Scaeuolae, Crassi arma sumpserunt. Num aut consules illos aut clarissumos uiros uituperandos putas? Ego Catilinam perire uolui. Num tu, qui omnes saluos uis, Catilinam saluum esse uoluisti? Hoc interest, Calene, inter meam sententiam et tuam: Ego nolo quemquam ciuem committere, ut morte multandus sit; tu, etiamsi commiserit, conseruandum putas. In corpore si quid eius modi est, quod reliquo corpori noceat, id uri secarique patimur, ut membrum aliquod potius quam totum corpus intereat. Sic in rei publicae corpore, ut totum saluum sit, quicquid est pestiferum, amputetur. Dura uox; multo illa durior: 'Salui sint inprobi, scelerati, impii; deleantur innocentes, honesti, boni, tota res publica!' Uno in homine, Q. Fufi, fateor te uidisse plus quam me. Ego P- Clodium arbitrabar perniciosum ciuem, sceleratum, libidinosum, impium, audacem, facinerosum, tu contra sanctum, temperantemm innocentem, modestum, retinendum ciuem et optandum. In hoc uno te plurimum uidisse, me multum errasse concedo. Nam quod me tecum iracunde agere dixisti solere, non est ita.

Vehementer me agere fateor, iracunde nego. Omnino irasci non temere soleo, ne si merentur quidem. Itaque sine uerborum contumelia a te dissentire possum, sine animi summo dolore non possum. Parua est enim mihi tecum aut parua de re dissensio? ego huic faueo, tu illi? Immo uero ego D. Bruto faueo, tu M. Antonio; ego conseruari coloniam populi Romani cupio, tu expugnari studes.

VI. An hoc negare potes, qui omnes moras interponas, quibus infirmetur Brutus, melior fiat Antonius? Quousque enim dices pacem uelle te? Res geritur, conductae uineae sunt, pugnatur acerrime. Qui intercurrerent, misimus tris principes ciuitatis. Hos contempsit, reiecit, repudiauit Antonius; tu tamen permanes constantissimus defensor Antoni. Et quidem, quo melior senator uideatur, negat se illi amicum esse debere; cum suo magno esset beneficio, uenisse eum contra se. Vide, quanta caritas sit patriae; cum homini sit iratus, tamen rei publicae causa defendit Antonium. Ego te, cum in Massiliensis tam es acerbus, Q. Fufi, non animo aequo audio. Quousque enim Massiliam oppugnabis? ne triumphus quidem finem facit belli, per quem lata est urbs ea, sine qua numquam ex Transalpinis gentibus maiores nostri triumphauerunt? Quo quidem tempore populus Romanus ingemuit; quamquam proprios dolores suarum rerum omnes habebant, tamen huius ciuitatis fidelissimae miserias nemo erat ciuis qui a se alienas arbitraretur. Caesar ipse, qui illis fuerat iratissimus, tamen propter singularem eius ciuitatis grauitatem et fidem cotidie aliquid iracundiae remittebat; te nulla sua calamitate ciuitas satiare tam fidelis potest? Rursus iam me irasci fortasse dices. Ego autem sine iracundia dico omnia, nec tamen sine dolore animi; neminem illi ciuitati inimicum esse arbitror, qui amicus huic sit ciuitati. Excogitare, quae tua ratio sit, Calene, non possum. Antea deterrere te, ne popularis esses, non poteramus; exorare nunc, ut sis popularis, non possumus. Satis multa cum Fufio ac sine odio omnia, nihil sine dolore. Credo autem, qui generi querelam moderate ferat, aequo animo laturum amici.

VII. Venio ad reliquos consularis, quorum nemo est (iure hoc meo dico), quin mecum habeat aliquam coniunctionem gratiae, alii maximam, alii mediocrem, nemo nullam. Quam hesternus dies nobis, consularibus dico, turpis inluxit! Iterum legatos? Quid, si ille faceret inducias? Ante os oculosque legatorum tormentis Mutinam uerberauit, opus ostendebat munitionemque legatis, ne punctum quidem temporis, cum legati adessent, oppugnatio respirauit. Ad hunc legatos? cur? an ut eorum reditu uehementius pertimescatis?

Equidem cum ante legatos decerni non censuissem, hoc me tamen consolabar, quod, cum illi ab Antonio contempti et reiecti reuertissent renuntiauissentque senatui non modo illum de Gallia non discessisse, uti censuissemus, sed ne a Mutina quidem recessisse, potestatem sibi D. Bruti conueniendi non fuisse, sperabam fore ut omnes inflammati odio, excitati dolore armis, equis, uiris D. Bruto subueniremus. Nos etiam languidiores postea facti sumus, quam M. Antoni non solum audaciam et scelus, sed etiam insolentiam superbiamque perspeximus. Utinam L. Caesar ualeret, Seruius Sulpicius uiueret! multo melius haec causa ageretur a tribus, quam nunc agitur ab uno. Dolenter hoc dicam potius quam contumeliose: Deserti, deserti, inquam, sumus, patres conscripti, a princibus. Sed (saepe iam dixi) omnes in tanto periculo, qui recte et fortiter sentient, erunt consulares. Animum nobis adferre legati debuerunt; timorem attulerunt (quamquam mihi quidem nullum), quamuis de illo, ad quem missi sunt, bene existiment; a quo etiam mandata acceperunt.

VIII. Pro di immortales! ubi est ille mos uirtusque maiorum? C. Popilius apud maiores nostros cum ad Antiochum regem legatus missus esset et uerbis senatus nuntiasset, ut ab Alexandrea discederet, quam obsidebat, cum tempus ille differret, uirgula stantem circumscripsit dixitque se +renuntiaturum senatui, nisi prius sibi respondisset, quid facturus esset, quam ex illa circumscriptione exisset. Praeclare; senatus enim faciem secum attulerat auctoritatemque populi Romani. Cui qui non paret, non ab eo mandata accipienda sunt, sed ipse est potius repudiandus. An ego ab eo mandata acciperem, qui senatus mandata contemneret, aut ei cum senatu quicquam commune iudicarem, qui imperatorem populi Romani senatu prohibente opsideret? At quae mandata! qua adrogantia, quo stupore, quo spiritu! Cur autem ea legatis nostris dabat, cum ad nos Cotylam mitteret, ornamentum atque arcem amicorum suorum, hominem aedilicium? si uero tum fuit aedilis, cum eum iussu Antoni in conuiuio serui publici loris ceciderunt.

IX. At quam modesta mandata! Ferrei sumus, patres conscripti, qui quicquam huic negemus. 'Utramque prouinciam', inquit 'remitto, exercitum depono, priuatus esse non recuso.' Haec sunt enim uerba. Redire ad se uidetur. 'Omnia obliuiscor, in gratiam redeo.' Sed quid adiungit? 'si legionibus meis sex, si equitibus, si cohorti praetoriae praemia agrumque dederitis.' Iis etiam praemia postulat, quibus ut ignoscatur si postulet, impudentissimus iudicetur. Addit praeterea, ut, quos ipse cum Dolabella dederit agros, teneant ii, quibus dati sint. Hic est Campanus ager et Leontinus, quae duo maiores nostri annonae perfugia ducebant. Cauet mimis, aleatoribus, lenonibus, Cafoni etiam et Saxa cauet, quos centuriones pugnaces et lacertosos inter mimorum et mimarum greges collocauit. Postulat praeterea, ut (chirographorum) sua (et commentariorum) collegaeque sui decreta maneant. Quid laborat, ut habeat, quod quisque mercatus est, si, quod accepit, habet, qui uendidit? et ne tangantur rationes ad Opis, id est, ne septiens miliens reciperetur, ne fraudi sit septemuiris, quod egissent. Nucula hoc, credo, admonuit; uerebatur fortasse, ne amitteret tantas clientelas. Caueri etiam uolt iis, qui secum sint, quicquid contra leges commiserint. Mustelae et Tironi prospicit; de se nihil laborat; quid enim commisit umquam? num aut pecuniam publicam attigit aut hominem occidit aut secum habuit armatos? Sed quid est, quod de iis laboret? Postulat enim, ne sua iudiciaria lex abrogetur. Quo impetrato quid est quod metuat? an ne suorum aliquis a Cyda, Lysiade, Curio condemnetur? Neque tamen nos urget mandatis pluribus; remittit aliquantum et relaxat. 'Galliam' inquit 'togatam remitto, comatam postulo' (otiosus uidelicet esse mauult) 'cum sex legionibus', inquit, 'iisque suppletis ex D. Bruti exercitu', non modo ex dilectu suo, tamdiuque ut optineat, dum M. Brutus C. Cassius consules proue consulibus prouincias optinebunt. Huius comitiis Gaius frater (eius est enim annus) iam repulsam tulit. 'Ipse autem ut quinquennium', inquit, 'optineam'. At istud uetat lex Caesaris, et tu acta Caesaris defendis.

X. Haec tu mandata, L. Piso, et tu, L. Philippe, principes ciuitatis, non dico animo ferre, uerum auribus accipere potuistis? Sed, ut suspicor, terror erat quidam, nec uos ut legati apud illum fuistis nec ut consulares, nec uos uestram nec rei publicae dignitatem tenere potuistis. Et tamen nescio quo pacto sapientia quadam, credo, quod ego non possem, non nimis irati reuertistis. Vobis M. Antonius nihil tribuit clarissimis uiris legatis populi Romani; nos quid non legato M. Antoni Cotylae concessimus? Cui portas huius urbis patere ius non erat, huic hoc templum patuit, huic aditus in senatum fuit, hic hesterno die sententias uestras in codicillos et omnia uerba referebat, huic se etiam summis honoribus usi contra suam dignitatem uenditabant. O di immortales! quam magnum est personam in re publica tueri principis! quae non animis solum debet, sed etiam oculis seruire ciuium. Domum recipere legatum hostium, in cubiculum admittere, etiam seducere hominis est nihil de dignitate, nimium de periculo cogitantis. Quod autem est periculum? Nam si maximum in discrimen uenitur, aut libertas parata uictori est aut mors proposita uicto, quorum alterum optabile est, alterum effugere nemo potest. Turpis autem fuga mortis omni est morte peior. Nam illud quidem non adducor ut credam, esse quosdam, qui inuideant alicuius constantiae, qui labori eius, qui eius perpetuam in re publica adiuuanda uoluntatem et senatui et populo Romano probari moleste ferant. Omnes id quidem facere debebanus, eaque erat non modo apud maiores nostros, sed etiam nuper summa laus consularium, uigilare, adesse animo, semper aliquid pro re publica aut cogitare aut facere aut dicere. Ego, patres conscripti, Q. Scaeuolam augurem memoria teneo bello Marsico, cum esset summa senectute et perdita ualetudine, cotidie, simul atque luceret, facere omnibus conueniendi sui potestatem; nec eum quisquam illo bello uidit in lecto, senexque et debilis primus ueniebat in curiam. Huius industriam maxime equidem uellem ut imitarentur ii, quos oportebat, secundo autem loco, ne alterius labori inuiderent.

XI. Etenim, patres conscripti, cum in spem libertatis sexennio post sumus ingressi diutiusque seruitutem perpessi, quam captiui serui frugi et diligentes solent, quas uigilias, quas sollicitudines, quos labores liberandi populi Romani causa recusare debemus? Equidem, patres conscripti, quamquam hoc honore usi togati solent esse, cum est in sagis ciuitas, statui tamen a uobis ceterisque ciuibus in tanta atrocitate temporis tantaque perturbatione rei publicae non differre uestitu. Non enim ita gerimus nos hoc bello consulares, ut aequo animo populus Romanus uisurus sit nostri honoris insignia, cum partim e nobis ita timidi sint, ut omnem populi Romani beneficiorum memoriam abiecerint, partim ita a re publica auersi, ut se hosti fauere prae se ferant, legatos nostros ab Antonio despectos et inrisos facile patiantur, legatum Antoni subleuatum uelint. Hunc enim reditu ad Antonium prohiberi negabant oportere et in eodem excipiendo sententiam meam corrigebant. Quibus geram morem. Redeat ad imperatorem suum Varius, sed ea lege, ne umquam Romam reuertatur. Ceteris autem, si errorem suum deposuerint et cum re publica in gratiam redierint, ueniam et inpunitatem dandam puto.

Quas ob res ita censeo: 'Eorum, qui cum M. Antonio sint, qui ab armis discesserint et aut ad C. Pansam aut ad A. Hirtium consules aut ad D. Brutum imperatorem, consulem designatum, aut ad C. Caesarem pro praetore ante Idus Martias primas adierint, iis fraudi ne sit, quod cum M. Antonio fuerint. Si quis eorum, qui cum M. Antonio sunt, fecerit, quod honore praemioue primo quoque die ad senatum referant. Si quis post hoc senatus consultum ad Antonium profectus esset praeter L. Varium, senatum existimaturum eum contra rem publicam fecisse.'

I. Hier, Pansa, vous avez montré plus de faiblesse qu'on ne devait s'y attendre, d'après les commencements de votre consulat. J'ai cru voir que vous souteniez mal les attaques de ceux auxquels vous n'avez pas coutume de céder. Le sénat avait déployé sa fermeté ordinaire; tous savaient que nous avions la guerre ; quelques-uns seulement voulaient en écarter le mot ; et lorsqu'on a voté, vous vous êtes prononcé pour le parti le plus doux. Ainsi, à cause d'un mot qui vous parait trop dur, vous avez fait rejeter notre proposition, et l'on a adopté celle d'un illustre sénateur, L. César, qui, évitant ce que le mot avait de trop rigoureux, a montré plus de douceur dans son discours que dans son vote. Toutefois, avant de dire son opinion, il s'est excusé sur sa parenté avec Antoine. Il avait fait, sous mon consulat, pour son beau-frère, ce qu'il a fait aujourd'hui pour son neveu; il voulait assurer le salut de la république, sans ajouter au malheur d'une sœur. En vous disant que les liens du sang l'empêchaient d'ouvrir un avis plus digne de lui et de la république, il semblait vous recommander de ne pas vous rendre à ses paroles. Il est l'oncle d'Antoine. Mais vous, qui avez voté comme lui, êtes-vous aussi les oncles d'Antoine?

Quel était le sujet de la discussion? Quelques* uns ne voulaient pas employer le mot de guerre; ils préféraient le mot tumulte: aussi ignorants des choses que des expressions; car il peut y avoir guerre &m tumulte, mais il n'y a pas tumulte sans guerre. Qu'entenD.on par tumulte? une grande alarme qui produit une plus grande terreur. C'est même l'origine de ce mot. Aussi nos ancêtres disaient-ils le tumulte Italique, parce que c'était une guerre domestique ; le tumulte Gaulois, parce que la guerre était sur nos frontières; on n'appelait pas ainsi les autres guerres. Le tumulte est plus redoutable que la guerre; ce qui le prouve, c'est que les motifs d'exemption qu'on fait valoir en cas de guerre, ne sont pas admis lorsqu'il y a tumulte. Il peut donc y avoir, comme je l'ai dit, guerre sans tumulte, mais non tumulte sans guerre. Or, comme il n'y a pas de milieu entre la guerre et lA.paix, si le tumulte n'est pas la guerre, . il faut que [ce soit la paix. Peut-on rien imaginer de plus absurde? Mais c'est trop s'arrêter sur le mot; occupons-nous de la chose, à laquelle je m'aperçois que le mot nuit quelquefois.

II. Si vous ne voulez pas qu'on croie à la guerre, 352  pourquoi autoriser les villes municipales et les colonies à repousser Antoine; à lever des soldats sans amende ni violence, par la seule force de l'enthousiasme; à promettre des subsides à l'État? Otez le nom de guerre, et vous détruisez l'enthousiasme des villes municipales, et vous découragez par votre faiblesse le peuple romain qui nous seconde avec tant de zèle ; vous éteignez son ardeur. Que dirai-je de plus? Brutus est assiégé, et ce n'est pas la guerre ? Modène est investie, et ce n'est pas la guerre? La Gaule est dévastée, quelle paix plus certaine? Qui pourrait donner à tout cela le nom de guerre ? Nous avons envoyé à la tête d'une armée un consul d'un courage éprouvé. Encore affaibli par une longue et douloureuse maladie, il a cru qu'il ne devait pas donner d'excuse, quand la patrie l'appelait à son secours. Sans attendre nos décrets, sans considérer son Age, César a commencé la guerre de son propre mouvement : le temps n'étant pas encore venu d'en délibérer, il a senti que, s'il laissait échapper l'occasion de la faire, l'oppression de la république rendrait toute délibération impossible. Ainsi nos généraux et nos armées sont en paix : ce ne sont pas les troupes d'un ennemi qu'Hirtius a chassées de Claterne; ce n'est pas un ennemi, celui qui résiste à un consul, qui assiège un consul désigné? Ce que Pansa vient de nous lire de la lettre de son collègue, ne s'applique pas à un ennemi, à une guerre : « J'ai chassé la garnison ; je me suis rendu le maître de Claterne; la Cavalerie a été mise en déroute; on a combattu; quelques hommes ont été tués. - Quelle paix plus complète? On a décrété des levées dans toute l'Italie; on a supprimé les exemptions; demain on prend l'habit dé guerre; le consul a dit qu'il viendrait au sénat avec une escorte.

Et ce n'est point une guerre? et la plus grave qui fut jamais? Dans les autres guerres, les guerres civiles surtout, les luttes naissent des dissentiments politiques. Sylla combattait contre Sulpicius, dont les lois lui paraissaient l'œuvre de la violence. Cinna fit la guerre à Octavius, à cause du droit de suffrage accordé aux nouveaux citoyens; et plus tard, lorsque Sylla prit les armes contre Marius et Carbon, c'était pour arracher le pouvoir à des mains indignes, et venger le massacre des plus illustres citoyens. Ce sont les rivalités, les factions, je le répète, qui ont enfanté toutes ces guerres. Quant à la dernière, je n'en veux rien dire ; j'en ignore la cause, j'en déteste l'issue.

III. Nous voilà donc à la cinquième guerre civile que nous ayons vue : mais c'est la première qui, au lieu d'amener la désunion et la discorde parmi les citoyens, leur ait inspiré les mêmes vœux et les mêmes sentiments. Tous n'ont qu'un vœu, qu'une pensée, tous défendent la même cause. Quand je dis tous, j'en excepte ceux que personne ne juge dignes du nom de citoyens. Nous, nous défendons les temples des dieux immortels , nous défendons nos murs, nos maisons, la demeure du peuple romain, nos pénates, nos autels, nos foyers, les tombeaux de nos ancêtres ; nous défendons nos lois, nos tribunaux, notre liberté, nos femmes, nos enfants; pour Antoine, ce qu'il veut, ce qu'il espère, c'est la perturbation universelle; le sujet de la guerre pour lui, c'est le sac de la république et le pillage de nos fortu- 353 nés, qu'il songe à dissiper lui-même ou à partager entre des parricides.

Parmi des motifs de guerre si différents, le comble de nos misères, c'est qu'il promet à ses brigands de leur donner nos maisons; car il assure qu'il leur partagera la ville; ensuite de les faire sortir de Rome par toutes les portes, pour les mener où ils voudront. Les Caphons, les Saxa, tous ces misérables qui marchent à sa suite, s'adjugent déjà les plus belles maisons d'Albe et de Tusculum. Ces hommes grossiers, si toutefois ce sont des hommes, et non des brutes, emportés par leurs vaines espérances, osent encore convoiter Baies et Pouzzoles. Mais tout ce qu'il promet aux siens, Antoine peut-il donc en disposer? Et nous, le pouvons-nous? Non, grâces aux dieux ! et c'est à rendre de telles promesses impossibles à l'avenir, que nous travaillons aujourd'hui. Je le dis à regret ; mais je dois le dire : les confiscations de César ont inspiré bien de l'audace et de l'espoir aux mauvais citoyens. Ils ont vu si souvent succéder l'opulence à la pauvreté, qu'ils ne demandent que des confiscations ; c'est le cri de tous ceux qui veulent nos biens, et à qui Antoine promet tout. Mais nous, que promettons-nous à nos soldats? Des biens plus grands et plus précieux. Les récompenses promises au crime sont funestes à ceux qui les attendent et à ceux qui les promettent. La liberté, la jouissance de leurs droits, les lois, les tribunaux, l'empire du monde, la gloire, la paix, le repos : voilà ce que nous promettons à nos soldats. Les promesses d'Antoine, sont sanglantes, horribles, exécrables, odieuses aux dieux et aux hommes; elles sont éphémères et funestes; les nôtres sont honorables, pures, glorieuses; elles sont pleines de joie et de douceur patriotique.

IV. Mais ici, Q. Fufius, citoyen courageux et ferme, mon ami, me rappelle les avantages de la paix , comme si je ne pouvais pas faire l'éloge de la paix, s'il en était besoin. Ne l'ai-je donc défendue qu'une seule fois? n'ai-je pas toujours été partisan du repos, ce bien si avantageux à tous les bons citoyens, et qui me l'est plus qu'à personne? car sans le barreau, sans les lois, sans les tribunaux, comment aurais-je pu suivre ma carrière? Tout cela peut-il exister, quand il n'y a plus de paix entre les citoyens? Je vous le demande, Calénus, confondez-vous l'esclavage avec la paix? Nos ancêtres prenaient les armes, non-seulement pour être libres, mais pour commander ; vous voulez, vous, qu'on mette bas les armes pour servir. Quel motif plus légitime pour faire la guerre, que de repousser la servitude ? Si doux que soit un maître, il peut être cruel s'il le veut; et c'est le comble du malheur. Je dis plus : il est des circonstances où la guerre est légitime ; ici elle est nécessaire. Vous croyez-vous, par hasard, à l'abri de nos maux? Vous espérez peut-être partager la domination d'Antoine? Vous vous trompez doublement : d'abord en préférant votre intérêt à l'intérêt général, ensuite en imaginant qu'il y ait quelque chose d'heureux et de certain sous un maître. Eussiez-vous profité une fois de la tyrannie; vous n'en profiterez pas toujours. Je me souviens que vous vous plaigniez de César ; cependant César était un homme ; celui-ci est une bête féroce. Vous dites que vous avez toujours voulu la paix, le salut des citoyens. Très-bien, si vous ne parlez que des citoyens fidèles ; si vous exceptez de ce désir de sauver tout le monde ceux qui ne sont citoyens que par la naissance, et qui, par les sentiments, sont ennemis. D'aiL. 354 leurs, qu'y A.t-il de commun entre vous? Votre père, cet homme si grave et si austère, ce vieil¬lard qui m'accueillit dans ma jeunesse, regardait comme le premier de tous les citoyens P. Nasica, lequel tua Tibérius Gracchus. Il disait de lui, qu'il avait délivré la république par son courage, par sa sagesse et sa magnanimité. N'était-ce pas l'οpinion de nos pères? Quoi! si vous eussiez vécu du temps de Nasica, vous ne l'auriez pas approuvé, parce qu'il n'avait pas voulu le salut de tous? « Le consul Opimius ayant fait son rapport sur la république, le sénat décida que le CONSUL OPIMIUS DÉFENDRAIT LA REPUBLIQUE, » Ce que le sénat avait ordonné par son décret, Opimius le fît par ses armes. Si vous aviez vécu de son temps, fauriez-vous regardé comme un citoyen cruel, audacieux? Auriez-vous condamné Q. Métellus, dont les quatre fils étaient consulaires? P. Lentulus, prince du sénat? et cette foule d'hommes illustres, qui prirent les armes avec ie consul, et poursuivirent Gracchus jusque sur l'Aventin? Lentulus fut dangereusement blessé dans ce combat; Gracchus y fut tué, ainsi que M. Fulvius, personnage consulaire, et ses deux jeunes fils. Blâmez-les donc, car ils n'ont pas voulu le salut de tous les citoyens !

V. Je viens à des faits plus récents. Sous les consuls C. Marius et L. Valérius, le sénat déclara la république en danger : Saturninus, tribun du peuple, et le préteur Glaucia, furent tués. Les Scaurus, les Métellus, les Claudius, les Catulus, les Scévola, les Crassus, avaient tous pris les armes. Condamnez-vous ces il lustres citoyens? Moi-même j'ai demandé la mort de Catilina. Vous qui voulez la conservation de tous les citoyens, vouliez-vous que Catilina vécut? Voici la différence entre nous. Je ne veux pas qu'un citoyen commette des crimes qui le rendent digne du supplice; vous voulez qu'on lui conserve la vie, même quand il en aurait commis. S'il se trouve dans notre corps une partie qui nuise au reste, nous souffrons qu'on la retranche ou qu'on la brûle; nous aimons mieux sacrifier un membre que de perdre la vie. Il en est de même pour ce corps qu'on appelle la république : si l'on veut le sauver, il en faut retrancher tout ce qui est corrompu. Mes paroles sont cruelles ; celles-ci le seraient bien davantage : Sauvons les méchants, les Scélérats, les impies; périssent les hommes intègres , honnêtes, vertueux ; périsse toute la république! Il n'y a qu'un homme, Q. Fufius, j'en conviens, que vous ayez jugé mieux que moi. Je croyais P. Clodius un citoyen dangereux, débauché, pervers, audacieux, capable de tous les crimes ; vous le considériez comme un homme chaste, tempérant, pur, modeste; comme un de ces citoyens dont on est fier, et qu'on est heureux de posséder. Je confesse que, sur ce point vous avez mieux vu que moi, et que je m'étais bien trompé !

Vous dites que je vous parle toujours avec emportement : le reproche n'est pas juste. Je parle avec chaleur, je l'avoue ; mais avec emportement , je le nie. Je ne m'emporte jamais contre mes amis, même quand ils le méritent. Je pois différer d'opinion avec vous, sans vous injurier, mais non sans éprouver une profonde douleur. Du reste, nous discutons pour bien peu de chose : moi, je suis pour celui-ci ; et vous, pour celui-là. En un mot, je suis du parti de Brutus, et vous, 355  vous êtes du parti de M. Antoine. Je veux sauver une colonie du peuple romain ; vous voulez lavoir tomber sous les coups d'un ennemi.

VI. Pouvez-vous le nier, vous qui faites naître tant de retards pour affaiblir Brutus, et assurer l'avantage à Antoine? Jusques à quand direz-vous que vous voulez la paix ? Le siège est commencé ; on a fait avancer les machines ; on se bat avec acharnement. Nous envoyons trois des principaux citoyens pour faire cesser les hostilités. Antoine les méprise, les repousse, les dédaigne. Toutefois, vous continuez à le défendre. Pour paraître meilleur sénateur, il dit qu'il n'est pas l'ami d'Antoine; qu'il ne doit pas l'être ; qu'Antoine a été son adversaire dans une cause, malgré les obligations qu'il lui avait. Voyez quel amour de la patrie! il est irrité contre Antoine, et il le défend par intérêt pour la république ! Pour moi, Q. Fufius, quand je vous vois si animé contre les Marseillais, je ne saurais vous écouter de sang-froid. Attaquerez-vous toujours Marseille? Le triomphe n'A.t-il pas mis fin à la guerre, et n'est-ce pas assez qu'on ait porté dans Rome l'image de cette cité sans laquelle nos pères n'ont jamais vaincu les nations transalpines? On vit gémir alors le peuple romain. Bien que chacun eut à pleurer sur ses propres malheurs, il n'y eut personne qui ne crût que les infortunes d'une cité si Adèle lui fussent étrangères. César lui-même, qui avait été si irrité contre Marseille, sentait chaque jour se dissiper sa colère à la vue de tant de constance et de fidélité. Et vous, Calénus, les maux d'une cité si dévouée à la république ne peuvent assouvir votre ressentiment ? Peut-être direz-vous encore que je m'emporte. Je vous répondrai sans colère, comme toujours, mais non sans douleur : Nul ne peut, selon moi, être l'ennemi de Marseille, s'il est l'ami de Rome. Je ne puis expliquer votre conduite, Calénus. Autrefois je ne pouvais vous séparer du peuple, malgré mes prières ; aujourd'hui je ne puis vous en rapprocher. Je vous en ai dit assez ; je vous ai tout dit sans colère, je le répète ; mais rien sans douleur. J'aime à penser que celui qui souffre avec patience les plaintes d'un, gendre, écoutera sans s'offenser les représentations d'un ami.

VII. J'arrive aux autres consulaires. Je leur suis attaché par les liens d'une amitié plus ou moins vive, peut-être, mais qui n'en excepte aucun. Combien la journée d'hier a été honteuse pour nous, je dis pour les consulaires ! Envoyer à Antoine une seconde députation I Pourquoi? Pour l'engager à une trêve, lorsqu'en présence du consul, et sous les yeux mêmes des députés, il faisait .battre avec ses machines les murailles de Modène, et affectait de montrer ses ouvrages et ses fortifications ! Le siège n'a pas été suspendu un seul instant, pendant qu'ils étaient là. A lui des députés? Pour quoi? Est-ce pour que leur retour ajoute encore à vos alarmes?

Je me suis toujours opposé à ce qu'on envoyât des députés. Toutefois, je me consolais de leur départ; car s'ils revenaient en nous annonçant qu'Antoine les avait reçus avec mépris et sans écouter leurs propositions ; que loin de quitter la Gaule, conformément à notre décret, il continuait d'assiéger Modène, et ne leur avait pas même permis d'aller trouver Brutus : je pensais 356 que, dans notre indignation, ce serait avec des armes, deia cavalerie, des soldats, que nous viendrions au secours de Brutus. Mais non ! nous sommes plus faibles encore, depuis qu'après avoir éprouvé l'audace et la scélératesse d'Antoine, nous avons vu son insolence et son orgueil. Plût aux dieux que L. César eût repris ses forces, que Serv. Sulpicius fût encore vivant! Cette cause serait mieux soutenue par trois défenseurs que par un seul. Je le dis avec douleur plutôt qu'avec reproche. Nous sommes abandonnés, sénateurs, abandonnés par les principaux citoyens; mais, je le répète, tous ceux qui, dans un si grand péril, opineront avec sagesse et énergie, seront réellement des consulaires. Les députés devaient nous rendre le courage ; ils n'ont fait que nous apporter des craintes ; non pas à moi, qui n'en ai aucune, malgré la haute opinion qu'ils ont de celui auquel ils ont été envoyés , et dont ils ont reçu les ordres.

VIII. Dieux immortels! où sont les maximes et la fermeté de l'ancienne Rome? Du temps de nos ancêtres, C. Popilius, envoyé en ambassade auprès du roi Antiochus, lui ordonnait de la part du sénat de lever le siège d'Alexandrie. Le prince différait de répondre. Popilius trace avec sa baguette un cercle autour de lui, et lui déclare qu'il le dénoncera au sénat, s'il ne donne sa réponse avant de sortir de ce cercle. Admirable énergie ! Le langage de Popilius était celui d'un représentant du peuple romain, revêtu de cette autorité à laquelle on doit avant tout se soumettre. Celui qui s'y refuse n'a rien à proposer. On ne doit pas l'écouter, on doit le combattre. Quoi ! j'écouterais les propositions de celui qui reçoit avec mépris les députés du sénat? je lui croirais quelque chose de commun arec le sénat, à celui qui, malgré la défense du sénat, assiège un général du peuple romain ! Quelle arrogance, quel  orgueil, quelle stupidité dans ses propositions ! Pourquoi emprunter l'organe de nos députés, puisqu'il nous envoyait Cotyla, la gloire et l'appui de ses amis, on ancien édile, si toutefois il était édile, lorsque des esclaves publics le fustigèrent dans un festin par l'ordre d'Antoine?

IX. Que de modération dans ses demandes I II faut que nous soyons de fer, pères conscrits, pour lui refuser quelque chose ! J'abandonne les deux provinces, dit-il: je licencie mon armée ; je ne refuse pas d'être simple particulier. Ce sont ses expressions; il paraît rentrer en lui-même : J'oublie tout, je me réconcilie. Mais, qu'ajoute-t-il? si vous donnez du butin et des terres à mes six légions, aux chevaliers, à la cohorte prétorienne. Il demande des récompenses pour eux; il ne pourrait demander leur pardon, sans passer pour Je plus impudent de tous les hommes. Il ajoute : Que les terres qu'il a distribuées avec Dolabella seront conservées à ceux gui les ont reçues. C'est-à-dire, le territoire de la Campanie et celui de Léontium, que nos pères regardaient comme leur ressource dans les temps de disette. Il stipule pour des mimes, pour des joueurs, des débauchés; pour Caphon et Saxa, ces braves et vigoureux centurions, qu'il a placés au milieu de ses bandes de comédiens et de comédiennes. Il demande encore que ses décrets et ceux de son collègue, consignés sur des livres et des registres, soient maintenus. Pourquoi se donne-t-il tant de peine pour que chacun conserve ce qu'il a acheté, pourvu que lui, qui a vendu, conserve ce qu'il a 352  reçu ? Qu'on ne touche pas aux comptes du temple de Cybèle; c'est-à-dire, qu'on ne recouvre pas sept cents millions de sesterces. Qu'on n'inquiète pas les septemvirs pour leurs opérations. Ceci, je pense, est une idée de Nucula ; il craignait peut-être de perdre une si belle clientelle. Il veut stipuler aussi pour ceux qui sont avec lui, quoi qu'ils aient fait contre les lois. Il pourvoit aux intérêts de Mustella et de Tiron, sans s'occuper de lui-même. En effet, que peut-on lui reprocher? A.t-il jamais touché au trésor public? commis un meurtre? entretenu des hommes armés? Pourquoi s'inquiète-t-il de ses créatures? A quoi bon demander que sa loi judiciaire ne soit pas abrogée? Qu'A.t-il à redouter, s'il l'obtient? que quelqu'un des siens soit condamné par Cyda, Lysiade, Curius? Cependant il ne nous accable pas trop de ses demandes; il veut bien nous remettre quelque chose, se relâcher un peu de ses prétentions : J'abandonne la Gaule extérieure, et je demande l'ultérieure. Sans doute, il aime mieux vivre en paix, avec six légions, ajoute-t-il, complétées de l'armée de Brutus, et non simplement de ses propres levées. II veut conserver cette province aussi longtemps que M. Brutus et C: Cassius conserveront les leurs comme consuls ou proconsuls. Voilà donc son frère repoussé par les comices qu'il annonce, car c'est son année de candidature. Accordez-mot ma province pour cinq ans. Mais il y a une loi de César qui s'y oppose. Est-ce ainsi que vous défendez les actes de César ?

X. Et vous avez reçu de pareilles propositions, L. Pison et vous L. Philippus, que Rome compte parmi les premiers citoyens ! Vous avez pu, je ne dis pas les souffrir, mais les écouter! Sans doute vous avez eu peur ; vous n'avez été devant lui ni députés ni consulaires, et vous n'avez soutenu ni votre dignité ni celle de la république. Cependant je ne sais par quel effort de sagesse, dont je me sentirais incapable, à votre retour vous ne paraissiez pas trop irrités. Antoine n'a eu aucun respect pour vous, personnages illustres, députés du peuple romain, tandis que nous, qpels honneurs n'avons-nous pas rendus à Coty la, l'envoyé d'Antoine? Nous avons reçu cet homme, à qui les portes de la ville auraient dû être fermées : nous l'avons introduit dans ce temple; nous lui avons donné l'entrée du sénat ; hier, ici, il enregistrait nos opinions, nos expressions même ; et des citoyens qui ont été revêtus des plus grands honneurs oubliaient leur dignité, et se prostituaient devant lui ! Dieux immortels! quels devoirs sont imposés aux chefs d'un État, et qu'il est difficile de les remplir I II faut ménager non seulement l'esprit de ses concitoyens, mais encore leurs regards. Recevoir chez soi un envoyé des ennemis, l'admettre dans son appartement, l'entretenir en particulier; c'est la conduite, d'un citoyen qui oublie l'honneur, et songe trop au danger. Mais quel danger avons-nous à courir? Supposez les plus grands, ce serait la liberté pour le vainqueur, ou la mort pour le vaincu. On doit désirer l'un; on ne peut éviter l'autre. Mais échapper à la mort par l'opprobre, il n'y a pas de mort qui ne soit préférable. Car je ne puis me persuader qu'il y ait des hommes capables de porter envie à la constance, aux travaux d'un citoyen, et de voir avec peine l'approbation accordée par le sénat et le peuple romain à son zèle pour la république. C'est ce que chacun de nous aurait dû faire. 358 La gloire d'un consulaire, non-seulement chez nos ancêtres, mais dans ces derniers temps, était de veiller sur la république, de l'avoir sans cesse présente à l'esprit, de lui consacrer toutes ses actions, toutes ses paroles. Je me souviens de l'exemple donné par l'auguste Q. Scévola, pendant la guerre des Marses: Quoique vieux et infirme , il recevait tous les matins, dès la pointe du jour, ceux qui avaient à lui parler. Personne ne le vit dans son lit tant que dura cette guerre; et malgré son âge, il était toujours le premier au sénat. Je voudrais que cet exemple fût suivi de ceux pour qui ce serait un devoir d'imiter l'activité de Q. Scévola. Je voudrais surtout qu'ils ne fussent jaloux de l'activité de personne.

XI. En effet, pères conscrits, lorsqu'après six années, nous renaissons à l'espoir de la liberté; lorsque nous avons souffert la servitude, plus longtemps qu'on ne la fait souffrir à des captifs, pour peu qu'ils soient industrieux et intelligents, quels obstacles, quels travaux pouvons-nous fuir, ti la liberté du peuple romain en est le prix? Pour mol, pères conscrits, quoique les consulaires aient coutume de porter la toge quand les citoyens prennent l'habit de guerre, je ne veux pas, dans cette terrible circonstance, me distinguer par le vêtement du sénat et des autres citoyens. Les consulaires n'ont pas montré assez de fermeté, dans cette guerre, pour que le peuple romain voie sans déplaisir les marques de leur dignité. Les uns, par timidité, ont oublié les bienfaits qu'ils avaient reçus du peuple romain; les autres avaient tant de haine pour la république, qu'ils ont favorisé son ennemi, et souffert sans indignation que nos députés fussent méprisés et insultés par Antoine. Ils ont soutenu son envoyé. Ils prétendaient qu'on ne devait pas l'empêcher de retourner vers Antoine, et attaquaient le conseil donné par moi de ne pas le recevoir. Eh bien ! je vais les satisfaire. Que Varius retourne vers son général, mais à condition de ne jamais reparaître dans Rome. Quant aux autres, s'ils abjurent leur erreur, et trouvent grâce devant la république, je pense qu'on doit leur accorder le pardon et l'impunité.

Voici donc quel est mon avis : « Tous ceux qui, après avoir suivi Antoine, déposeront les armes avant les prochaines ides de mars, et viendront se ranger sous les ordres des consuls C. Pansa et A. Hirtius, ou de D. Brutus, imperator, consul désigné; ou enfin de C. César, propréteur, ne seront inquiétés en aucune manière pour avoir été dans le parti d'Antoine. Si l'un d'entre eux se distingue par une action d'éclat, les consuls G. Pansa ou A. Hirtius, tous les deux ou l'un des deux, comme ils le jugeront convenable , feront leur rapport au sénat sur la récompense ou les honneurs à leur accorder. Quiconque, après la publication du présent décret, se rendra près d'Antoine, excepté Varius, .sera considéré comme ayant agi contre les intérêts de la république. »