Cicéron, Fragments

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB, 56 - M DCCC LXIX

Fragments Des Ouvrages En Prose Et En Vers

1ère partie : FRAGMENTS DES DISCOURS PERDUS.

DISCOURS PRONONCÉS PAR CICÉRON AVANT SON CONSULAT.

PLAIDOYER POUR C. CORNÉLIUS.

précédent - suite

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV

FRAGMENTS DES DISCOURS PERDUS.

DISCOURS PRONONCÉS PAR CICÉRON AVANT SON CONSULAT.

 

PLAIDOYER POUR C. CORNÉLIUS.

ARGUMENT.

Voici, suivant Asconius, le sujet de cette harangue : C. Cornélius était accusé; de lèse-majesté. Tribun du peuple en 686, il avait échoué dans un projet financier, relatif aux prêts usuraires faits aux députés étrangers ; et, pour se venger du sénat, auteur de son échec, il avait proposé une loi, ne quis, nisi per populum, legibus solveretur. Mais alors, outre l'opposition du sénat, il eut à combattre celle du consul C. Pison et celle de son propre collègue, le tribun Servilius Globulus. Comme ils l'empêchaient de lire le texte de sa loi, il arracha les tablettes des mains du scribe, et la lut lui-même au peuple. De là un commencement de sédition, bris des faisceaux consulaires , pierres lancées a C. Pison de tous les côtés de l'assemblée, que Cornélius se vit forcé de congédier. Toutefois , ayant modifié sa loi, il la fit accepter plus tard. Accusé une première fois, l'année suivante, par les deux frères Cominius, il souleva le peuple, qui força les accusateurs a se désister. Mais en 688, l'accusation étant appuyée par les hommes les plus éminents de la république, 598 il trouva un défenseur, non-seulement dans Cicéron, mais dans S. Globulus, ce môme collègue qui avait été d'abord son antagoniste ; il fut en outre soutenu du crédit de Pompée. Cicéron avoua tout ce qu'on reprochait à son client, dit Quintilien, VI, 6, et cette confiance du défenseur sauva l'accusé.

Cette cause fut plaidée en quatre jours. Pour la publier, Cicerón l'avait divisée en deux actions. Il se faisait gloire de sa harangue, et il la donne (Orat. ch. 29) comme une preuve de la variété de son éloquence. Parmi les fragments qui nous ont été conservés, ceux extraits d'Asconius sont assez considérables, et donnent de l'ensemble de l'œuvre une idée assez nette. Nous n'en avons retranché que deux tirs-п un l s, sans liaison aucune et sans importance. Les autres fragments puisés à des sources différentes, et que nous négligeons aussi de traduire, à cause de leur insignifiance, sont au nombre de vingt environ dans la première action, et le plus considérable n'a pas plus de  deux lignes. On les trouvera dans Priscien, VII, 3, 17; VIII; 15; X, 7, 6, dans Fronton, pag. 373, 375, 376, 377 ; dans Quintilien, V, 13; dans Marcianus Capella, p. 421 ; dans Aquila, p. 156; dans Acron, Ad Horat. serm. lib. I; et dans Boëce, De définitionibus, etc. etc.

Les fragments de la deuxième action que nous supprimons, par le même motif et aussi parce qu'on en trouve deux assez considérables dans Cicéron lui-même, de Orat. ch. C7, 70, et l'autre dans Quintilien, IX, 4. sont au nombre de onze, et cités par Aquila, p. 151 ; Priscien, XVIII, 2; Fronton , p. 365, 369, 375, 376, 366, 367 , et par le scholiaste de Juvénal. Le plus important n'a pas plus d'une ligne : quelques-uns ne sont que d'un et deux mots.

Nous traduisons d'ailleurs tout ce qui est cité par Asconius, dans son commentaire de cette seconde action.

 


 

 

 

OMIA EX ASCONIO.

I. Versu a primo circiter CLXI. Postulatur apud me patetorem primum de pecuniis repetundis. Prospectat videlicet Cominius, quid agatur. Videlicet homines fœneos in médium ad tentandum periculum projectos.

2. Quid? Metellus summa nobilitate ac virtute, quum bis jurasset : semel privatim a patre, iterum publice, a lege coactus destitit accusatione. An vi? an veritate? In quo suspicionem omnem tollit C. Curionis virtus ас dignitas, et Q. Metelli adolescentia, ad summam laudem omnibus rébus ornata.

3. Legern, inquit, de libertinorum suffragiis Cornelius cum Manilio dedit. Quid est hoc, Dedit? An tulit? an гоgavit? an hortatus est? Nam tulisseridiculum est, quasi legem aliquant ant ad scribendum diflicilem, aut ad excogitandum reconditam : quae lex paucis his annis non modo scripta, sed etiam lata esset.

4. In quo quum multa reprehensa sint, tum in primis celeritas actionis.

5. Petivit tarnen a me praetore maxima contestatione, ut causam Manilii defenderem.

6. Dicit de disturbato judicio Maniliano. Alii, ille in ilium furorem magnis hominibus auctoribus impulsus est, qui aliquod institui exemplum disturbandorum judiciorum perniciosissimum, temporibus suis accommodatissimum, meis alienissimum rationibus, cupierunt.

7. Versu circ. cxi. Possum dicere, hominem summa prudentia clarum С. Cottam de suis legibus abrogandis ipsum ad senatum retulisse.

8. Sequitur. Possum et ejiisdem Cottae legem de judiciis privatis anno post, quam lata sit, a fratre ejus abrogatam.

9. Statim. Legern Liciniam et Muciam de civibus regundis, video constare inter omnes, quam duo cónsules omnium, quos vidimus, sapientissimi tulissent, non modo inutilem, sed perniciosam reipublicae fuisse.

10. Quatuor omnino genera sunt, judices, in quibus per senalum, more majorum, statuatur aliquid de legibus. Unum est ejusmodi, placere Iegem abrogari : ut Q. Caecilio, M. Junio consulibus, quae leges rem militarem impedirent, ut abrogarentur. Alterum, quae lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri : ut L. Marcio, Sex Julio consulibus, de legibus Liviis. Tertium est de legum derogationibus. Quo de genere persaepe senatusconsulta fiunt, ut nuper de ipsa lege Calpumia, cui derogaretur.

11. P. Africanus ille superior, ut dicitur, non solum a sapientissimis hominibus, qui tum erant, verum etiam a te ipso saepe accusatus est, quod, quum consul esset cum Ti. Longo, passus esset turn primum a populari consessu senatoria subsellia separari.

12. Paulo post. Unum tamen, quod hoc ipso tribuno plebis facturo est, praetermittendum non videtur. Neque enim majus est legere codicem, quum intercedatur, quam sitellam ipsam cum ipso intercessore deferre, nec gravius, incipere ferre, quam perferre, nee vehementius ostendere se laturum invito collega, quam ipsi collegae magistratum abrogare, nec criminosius, tribus ad legem accipiendam, quam ad collegam reddendum privatum intro vocare : quae vir fortis hujus collega Aulus Gabinius in re optima fecit omnia; neque, quum salutem populo Romano atque omnibus gentibus finem diuturna; captivitatis, turpitudinis et servitutis afferret, passus est, plus unius collegae sui, quam universas civitatis, vocem valere et voluntatem.

13. At eniim de corrigenda lege retulerunt.

14. Idem, nisi haec ipsa lex, quam C. Cornelius tulit, obstilisset, decrevissem id,  quod palam jam isti defensores judiciorum pugnaverunt, senatui non placere, id judicium de Sullae bonis fieri. Quam ego causam longe aliter praetor in concione defendi, quum id dicerem, quod iidem judices postea statuerunt, judicium aequiore tempora fieri opertere.

15. Et paullo post. Non Cn. Dolabella C. Volcatium, honestissimum virum, communi et quotidiano jure privasset. Non denique homo illorum et vila et prudentia longe dissimilis, sed tarnen nimis in gratificando jure liber, L. Sisenna, bonorum Cn. Cornelii possessionem ex edicto suo P. Scipioni, adolescenti summa nobilitate, eximia virtute praedito, dedisset. Quare quum ambitum populus Romanus videret et quum a tribunis plebis doceretur, nisi poena accessisset in divisores, exstingui nullo modo posse, legem hanc Cornelii flagitabat; illam quae ex senatusconsulto ferebatur, repudiabat ; idque vir is doctissimus... duorum consulum designatorum calamitate...

16. Et eadem de re paullo post. Quid ego ninc tibi argumentis respondeam, posse fieri, ut alius aliquis Cornelius sit, qui habeat Philerotem ? Res vulgare nomen esse Philerotis; Cornelios vero ita multos, ut jam etiam collegium constitutum sit.

17. At enim extremi ac difficillimi temporis vocem illam, C. Corneli, consulem mittere coegisti, qui rempublicam salvam esse vellent, ut ad legem accipiendam adessent.

18. Plebem ex Maniliana offensione victam et domitam esse dicit ; ante vestros annos propter illius tribuni plebis temeritatem posse adduci, ut omnino ne illius potestate ubalienemur.... qui restituerunt eam potestatem, alterum nihil unum posse contra multos, allerum longe abesse.

19. Tanta igitur in illis virtus fuit, ut anno xvi post reges exactos, propter nimiam domitiationem potentium secederent, leges sacratas ipsi sibi restituerent, duos tribunos crearent, montem ilium trans Anienem, qui hodie mons Sacer nominatur, in quo armati consederant, aeternae memoriae causa consecrarent. Itaque auspicato postero anno x tribuni plebi comitiis curiatis creati sunt.

20. Tum interposita fide per tres legatos, amplissimos viros, Romani armati reverterunt : in Aventino consederunt : inde armati in Capitolium venerunt : decem tribunus plebis per pontilicem, quod magistratus nullus erat, creaverunt. Etiam haec recentiora praetereo : ponam principium justissimae libertatis , Cassiam ; qua lege suffragiorum vis potestasque convaluit : alteram Cassiam, quae populi judicia firmavit.

21. Dicit de nobilibus. Qui non modo cum Sylla, verum etiam, illo mortuo, semper hoc per se summis opibus retinendum putaverunt : inimicissimi C. Cottae fuerunt, quod is consul paullum tribunis plebis non potestatis, sed dignitatis addidit.

22. Quamdiu quidem hoc animo erga nos illa plebs erit, quo se ostendit esse, quum legem Aureliam, quum Rosciam non modo accepit, sed etiam efflagitavit.

23. Memoria toneo, quum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia judicarent, hominem diis ac nobilitati perinvisum, Cn. Pompeium, causam lege Varia de majestate dixisse.

ORATIO II.

OMNIA EX ASCONIO.

1. Num in eo, qui sint hi testes, haesitatis? Ego vobis edam duos. Reliqui sunt de consularibus, inimici tribunitiae potestatis. Pauci praeterea assentatores eorum atque assectae subsequuntur.

2. Sed si familiariter ex Q. Catullo, sapientissimo viro atque humanissimo, velim quaerere, utrius tandem tibi tribunatus minus probari potest, С. Cornelii, an, non dicam P. Sulpicii, non L. Saturnini, non C. Gracchi, non Tiberii : neminem, quem isti seditiosum existimant, nominabo : sed avunculi tui, Q. Catule, clarissimi patriaeque amantissimi viri; quid milii tandem responsurium putatis?

3. Post xx versus a prœcedenti. Quid? Avunculus tuus, clarissimus vir, clarissimo patre, avo, majoribus, credo, silentio, favente nobilitate, nullo intercessore comparato, populo Romano dedit, et potentissimorum hominum collegiis eripuit cooptandorum sacerdotum potestatem?

4. Sequitur. Quid? idem Domitius M. Silanum, consularem hominem, quemadmodum tribunus plebis vexavit ?

5. Haec est controversia ejusmodi, ut mihi tribunus plebis Cn. Domitius, Catulo M. Terpolius contemptissimum nomen ejectum esse ex iis, qui tribuni plebis fuerunt.

PREMIÈRE ACTION.

[Fragments tirés d'Asconius.)

1. Vers la ligne CLXI. On commence par l'accuser, devant moi préteur, du crime de concussion. Cominius, sans doute, veut sonder le terrain ; c'est comme un mannequin de paille qu'il jette en avant pour tenter le péril.

2. Quoi ! Métellus, ce noble et vertueux personnage, après deux serments prêtés, l'un entre les mains de son père, l'autre devant le peuple et pour obéir à la loi, ne s'est-il pas désisté? Étaitce par contrainte ou par conviction? Tout soupçon disparaît d'ailleurs, en présence de la dignité, de la vertu de Curion, de la jeunesse de Q. Métellus, déjà promise à de glorieuses destinées.

3. Cornélius, dit-il, a donné, avec Manilius, une loi sur les suffrages des affranchis. Que vent dire ce mot : A DonnÉ? L'a-t-il portée? Pa-t-il proposée? l'a-t-il conseillée? car il est ridicule de dire qu'il l'a portée, comme il eût fait de quelque loi d'une rédaction difficile, ou d'une conception profonde. Cette loi aurait été depuis peu non-seulement rédigée, mais portée.

4. On éleva contre lui de nombreux griefs , on l'accusa surtout de précipitation.

5. Cependant il me fit, à moi préteur, les plus vives instances, pour que je me chargeasse de la défense de Manilius.

6. Il parle des troubles excités dans la cause de Manilius. Il fut poussé à cette violence par d'autres hommes (1) fameux et puissants, qui voulurent établir, en suscitant des désordres, un précédent funeste à l'action de la justice, trèsfavorable à leur situation politique et tout à fait contraire à la sagesse de mes plans.

7. Vers la ligne CXI. Je puis dire qu'un homme distingué par sa haute prudence, C. Cttla, fit lui-même un rapport au sénat pour l'abrogation de ses propres lois.

8. Ensuite. Je puis dire encore que la loi da même Cotta sur les jugements privés fut, dans l'année qui en suivit l'adoption, abrogée par son frère.

9. Immédiatement après. La loi Licinia Mucia, sur le droit de cité (2), œuvre des deux plus sages consuls que nous ayons connus, fut, tout le monde en convient, non-seulement inutile, mais pernicieuse à la république.

599 10. Il y a, juges, quatre circonstances où, suivant la coutume de nos ancêtres, le sénat peut statuer quelque chose sur les lois. Il décrète d'abord que telle loi est abrogée; comme il le fit sous le consulat de C. Cécilius et de M. Junius, pour celles qui entravaient le service militaire. Il déclare aussi que le peuple ne lui paraît point engagé par une loi qu'on dit avoir été portée, comme il advint sous le consulat de L. Marcius et de Sextus Julius, au sujet des lois Liviennes. Enfin, il ajoute qu'on peut déroger à une loi; il cite de nombreux sénatus-consultes, et le dernier à l'occasion de la loi Calpurnia.

11. Le premier Scipion l'Africain fut souvent accusé, dit-on, non-seulement par les plus sages de ses contemporains, mais par sa propre conscience , d'avoir souffert, pendant qu'il était consul avec Tib. Semp. Longus, que les bancs des sénateurs fussent séparés pour la première fois des sièges destinés au peuple.

12. Un peu plus bas. Cependant je ne dois pas omettre un fait qui s'est passé sous le même tribun. En effet, il n'est pas plus extraordinaire de lire une loi, malgré l'interruption, que d'apporter l'urne avec l'intercesseur lui-même ; pas plus grave de commencer la lecture d'une loi, que d'en enlever d'assaut l'adoption; pas plus fort de déclarer qu'on la fera recevoir malgré son collègue, que de priver celui-ci même de sa magistrature; pas plus criminel d'introduire les tribus pour accepter la loi, que de réduire son collègue à la condition privée. Ainsi fit toutefois, dans d'excellentes intentions, un tribun courageux, Aulus Gabinius, collègue de celui dont je parle ; et qui, pour sauver le peuple Romain et mettre fin à sa longue servitude, à la honte de toutes les nations, ne souffrit pas que la voix et la volonté d'un seul, son collègue, l'emportassent sur celles de la république entière.

13. Mais ils firent un rapport sur des modifications à la loi.

14. Moi-même, si cette loi que porta Cornélius ne s'y fût opposée, j'eusse fait décréter par le sénat ce que ces défenseurs des jugements ont déjà ouvertement combattu, qu'il s'opposait au jugement sur les biens de Sylla. Pendant ma préture, je fus devant le peuple d'un tout autre avis sur cette question, et je soutins (ce que les mêmes juges ont décidé depuis) qu'il fallait ajourner ce jugement à un temps plus opportun.

15. Un peu plus bas. Cn. Dolabella n'eût point privé C. Volcatius, homme irréprochable, d'un droit commun et journalier. Enfin, un personnage qui était bien loin de leur ressembler et par ses mœurs et par sa prudence, quoique trop prodigue d'un pareil droit, L. Sisenna n'eût point donné par son édit, à P. Scipion, jeune homme d'une illustre origine et d'une sagesse rare, la possession des biens de Cn. Cornélius. Aussi, témoin de ces brigues ambitieuses, et instruit d'ailleurs par ses tribuns que, sans une disposition pénale contre les distributeurs d'argent, on ne viendrait jamais à bout de les réprimer, le peuple Romain demandait à grands cris cette loi Cornelia, et rejetait celle qui était proposée sous la forme d'un sénatus-consulte. Et le docte Sisenna, que l'affligeant spectacle de deux consuls désignés...

16. Un peu plus bas, sur le même sujet. Que répondrai-je alors à vos arguments? qu'il peut exister un autre Cornélius qui ait un Philéros pour esclave ? On le sait ; ce nom de Philéros est 600 très-commun, et il y a tant de Cornélius, qu'ils forment à eux seuls un collège.

17. Mais ces mots : « Que ceux qui veulent le salut de la république se présentent pour exécuter la loi, » ces mots qu'on ne prononce que dans les circonstances les plus critiques, vous avez, Cornélius, forcé le consul de les faire entendre.

18. Il dit que le peuple, par la disgrâce de Manilius, a été vaincu et dompté ; qu'avant peu d'années, l'imprudente audace de ce tribun nous amènera au point de ne pouvoir nous soustraire à sa puissance.... ; que de ceux qui ont rétabli cette puissance, l'un, seul contre tous, ne peut rien, et que l'autre est éloigné de Rome.

19. Telle fut alors leur énergie, que, seize ans après l'expulsion des rois, ils partirent fuyant le despotisme excessif de la noblesse, établirent de leur propre autorité les lois sacrées, élurent deux tribuns, et perpétuèrent le souvenir de cette résolution en appelant mont Sacré, nom qu'elle conserve encore, la colline située au delà de l'Аnio, où ils s'étaient retirés avec leurs armes. L'année suivante, après avoir pris les auspices, on créa dans les comices par curies dix tribuns du peuple.

20. Alors, sur la parole de trois députés, personnages des plus considérables, ils revinrent armés à Rome, s'arrêtèrent sur le mont Aventin ; de là, toujours armés, se rendirent au Capitole, et, par l'entremise du souverain pontife, parce qu'il n'y avait aucun magistrat, créèrent dix tribuns du peuple. Je passe même sous silence des faits plus récents; je poserai pour bases d'une sage liberté la loi Cassia, qui donne tant d'autorité et de force aux suffrages et l'autre loi Cassia, qui assura le maintien des jugements du peuple.

21. Il parle des nobles. Non-seulement avec Sylla, mais même depuis sa mort, ils ont cru qu'ils devaient, par tous les moyens possibles, retenir ce privilège. Ils n'ont été les ennemis acharnés de C. Cotta que parce que ce consol ajouta quelque chose, non pas au pouvoir des tribuns du peuple, mais à leur dignité.

22. Tant que ce peuple gardera pour nous les sentiments qu'il a montrés, lorsqu'il a nonseulement accepté, mais demandé à grands cris la loi Aurélia et la loi Roscia.

23. La première fois que les sénateurs, en vertu de la loi Plotia, siégèrent avec les chevaliers, je me sou viens qu'un homme, haï des Dieux et de la noblesse, Cn. Pompée, fut, aux termes de la loi Varia, accusé de lèse-majesté.

DEUXIÈME ACTION.

(Fragments tirés d'Asconius.)

1. Ne savez-vous pas qui seront ces témoins? Je vous en nommerai deux ; les autres sont des consulaires, ennemis de la puissance tribu ni tienne, suivis de quelques-uns de leurs flatteurs et de leurs protégés.

2. Mais si, conversant avec Q. Catulus, cet homme si sage et si bienveillant, je lui demandais : Quel est celui, Catulus, dont vous pourriez le moins approuver le tribunat, de C. Cornélius, ou, je ne dirai pas de Sulpicius, de L. Saturninus, de C. ou de T. Gracchus ; je ne nommerai aucun de ceux que nos adversaires tiennent pour 601 séditieux ; mais de votre oncle, ce personnage illustre et dévoué à son pays? quelle serait, pensez-vous, la réponse de Catulus?

3. Vingt lignes après. Quoi! votre oncle, ce personnage illustre par lui-même, illustre par son père, par son aïeul et ses ancêtres, a-t-il donc (le croirai-je?), sans avoir dit un mot, avec l'appui de la noblesse, et sans opposition, donné au peuple Romain, et enlevé au collège des hommes les plus puissants, le droit de disposer du sacerdoce?

4. Ensuite. Avec quelle rage ce même Domitius, tribun du peuple, n'a-t-il pas persécuté M. Silanus, consulaire?

5. Tel est le point qui nous divise, Catulus et moi, que nous voudrions voir, lui,le nom de M. Terpolius, moi, celui de Cn. Domitius, effacés avec mépris de la liste des tribuns du peuple.
 

(1) Catilina et Pison.

(2) En 658.  Voy. pro Balbo, ch. 21 : de Officiis, III, ch 15.