RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE       RETOURNER A LA TABLE DES MATIERES DE COLUMELLE

Columelle
De l'agriculture
 L'économie rurale

livre XI

traduction française seule - texte latin seul

livre X - livre XII

Tome troisième de Columelle ; trad. nouvelle par M. Louis Du Bois
 C. L. F. Panckoucke, 1846. Bibliothèque latine-française. Seconde série

  

Quae intra villam agi debeant ab homine officio villicationis praeposito.

I. [1] Claudius Augustalis, tam ingenuae naturae, quam eruditionis adulescens, conplurium studiosorum et praecipue agricolarum sermonibus instigatus extudit mihi, cultus hortorum prosa ut oratione conponerem. Nec me tamen fallebat hic eventus rei, quum praedictam materiam carminis legibus implicarem.

[2] Sed tibi, Publi Silvine, pertinaciter expetenti versificationis nostrae gustum, negare non sustinebam, facturus mox, si conlibuisset, quod nunc aggredior, ut olitoris curam subtexerem villici officiis : quae quamvis primo Rei rusticae libro videbar aliquatenus exsequutus; quoniam tamen ea simili desiderio noster idem Augustalis saepius flagitabat, numerum, quem iam quasi consummaveram, voluminum excessi, et hoc undecimum praeceptum rusticationis memoriae tradidi

 [3] Vilicum fundo familiaeque praeponi convenit aetatis nec primae nec ultimae; nam servitia sic tirunculum contemnunt, ut senem, quoniam alter nondum novit opera ruris, hic exsequi iam non potest; atque hunc adulescentia negligentem, senectus illum facit pigrum. Media igitur aetas huic officio est aptissima : poteritque ab anno tricesimo usque in sexagesimum, si non interveniant fortuita corporis vitia, satis validi fungi muneribus agricolae.

[4] Quisquis autem destinabitur huic negotio, sit oportebit idem scientissimus robustissimusque, ut edoceat subiectos, et ipse commode faciat, quae praecipit. Siquidem nihil recte sine exemplo docetur, aut discitur, praestatque vilicum magistrum esse operariorum, non discipulum, quum etiam de patre familiae prisci moris exemplum Cato dixerit: "Male agitur cum domino, quem vilicus docet."

[5] Itaque in Oeconomico Xenophontis, quem Marcus Cicero Latino sermoni tradidit, egregius ille Ischomachus Atheniensis, rogatus a Socrate, utrumne, si res familiaris desiderasset, mercari villicum tamquam fabrum an a se instituere consueverit : "Ego vero, inquit, ipse instituo. Etenim qui, me absente, in meum locum substituitur, et vicarius meae diligentiae succedit, is ea, quae ego, scire debet." Sed haec nimium prisca, et eius quidem temporis sunt, quo idem Ischomachus negabat, quemquam rusticari nescire.

[6] Nos autem memores ignorantiae nostrae vigentis sensus adulescentulos, corporisque robusti, peritissimis agricolis conmendemus, quorum monitionibus vel unus ex multis (nam est difficile erudire) non solum rusticationis, sed imperandi consequatur scientiam. Quidam enim, quamvis operum probatissimi artifices, imperitandi parum prudentes, aut saevius aut etiam lenius agendo, rem dominorum corrumpunt.

[7] Quare, sicut dixi, docendus, et a pueritia rusticis operibus edurandus, multisque prius experimentis inspiciendus erit futurus vlilicus : nec solum an perdidicerit disciplinam ruris, sed an etiam domino fidem ac benivolentiam exhibeat, sine quibus nihil prodest villici summa scientia. Potissimum est autem in eo magisterio scire, et existimare, quale officium et qualis labor sit cuique iniungendus : nam nec valentissimus possit exsequi, quod imperatur, si nesciat, quid agat; nec peritissimus, si sit invalidus.

[8] Qualitas itaque cuiusque rei consideranda est; quippe aliqua sunt opera tantummodo virium, tamquam promovendi onera portandique : aliqua etiam sociata viribus et arti, ut fodiendi arandique, segetes et prata desecandi : nonnullis minus virium, plus artis adhibetur, sicut putationibus insitionibusque vineti : plurimum etiam scientia pollet in aliquibus, ut in pastione pecoris, atque eiusdem medicina.

[9] Quorum omnium officiorum vilicus, quod iam dixi prius, aestimator bonus esse non potest, nisi fuerit etiam peritus, ut in unoquoque corrigere queat perperam factum; neque enim satis est reprehendisse peccantem, si non doceat recti viam. Libenter igitur eadem loquor : tam docendus est futurus villicus, quam futurus figulus aut faber. Et haud facile dixerim, num illa tanto expeditiora sint discentibus artificia, quanto minus ampla sunt.

[10] Rusticationis autem magna et diffusa materia est, partesque si velimus eius percensere, vix numero conprehendamus.
Quare satis admirari nequeo, quod primo scriptorum meorum exordio iure conquestus sum : ceterarum artium minus vitae necessariarum repertos antistites; agriculturae neque discipulos, neque praeceptores inventos : nisi magnitudo rei fecerit reverentiam vel discendi, vel profitendi pene immensam scientiam, quum tamen non ideo turpi desperatione oportuerit eam negligi;

[11] nam nec oratoria disciplina deseritur, quia perfectus orator nusquam repertus est; nec philosophia, quia nullus consummatae sapientiae : sed e contrario plurimi semet ipsos exhortantur vel aliquas partes earum addiscere, quamvis universas percipere non possint. Etenim quae probabilis ratio est obmutescendi, quia nequeas orator esse perfectus; aut in socordiam conpelli, quia desponderis sapientiam?

[12] Magnae rei, quantulumcumque possederis, fuisse participem, non minima est gloria.
Quis ergo, inquis, docebit futurum villicum, si nullus professor est? Et ego intellego, difficillimum esse ab uno velut auctore cuncta rusticationis consequi praecepta; verumtamen ut universae disciplinae vix aliquem consultum, sic plurimos partium eius invenias magistros, per quos efficere queas perfectum vilicum; nam et arator reperiatur aliquis bonus, et optimus fossor, aut foeni sector, nec minus arborator et vinitor, tum etiam veterinarius, et probus pastor, qui singuli rationem scientiae suae desideranti non subtrahant.

[13] Igitur complurium agrestium formatus artibus, qui susceperit officium villicationis, in primis convictum domestici, multoque magis exteri vitet. Somni et vini sit abstinentissimus, quae utraque sunt inimicissima diligentiae : nam et ebrioso cura officii pariter cum memoria subtrahitur; et somniculoso plurima effugiunt. Quid enim possit aut ipse agere, aut cuiquam dormiens imperare?

[14] Tum etiam sit a venereis amoribus aversus : quibus si se dediderit, non aliud quidquam possit cogitare, quam illud, quod diligit; nam vitiis eiusmodi pellectus animus, nec praemium iucundius, quam fructum libidinis, nec supplicium gravius, quam frustrationem cupiditatis, existimat.
Igitur primus omnium vigilet, familiamque semper ad opera cunctantem pro temporibus anni festinanter producat, et strenue ipse praecedat. Plurimum enim refert colonos a primo mane opus aggredi, nec lentos per otium pigre procedere.

[15] Siquidem Ischomachus idem ille, "Malo, inquit, unius agilem atque industriam quam decem hominum neglegentem et tardam operam."

[16] Quippe plurimum adfert mali, si operario tricandi potestas fiat : nam ut in itinere conficiendo saepe dimidio maturius pervenit is qui naviter et sine ullis concessationibus permeavit, quam is, qui quum sit una profectus, umbras arborum, fonticulorumque amoenitatem, vel aurae refrigerationem captavit : sic in agresti negotio dici vix potest, quid navus operarius ignavo et cessatore praestet.

[17] Hoc igitur custodire oportet villicum, ne statim a prima luce familia cunctanter et languide procedat, sed velut in aliquod proelium cum vigore et alacritate animi praecedentem eum tamquam ducem strenue sequatur; variisque exhortationibus in opere ipso exhilaret laborantes : et interdum, tamquam deficienti succursurus, ferramentum auferat parumper, et ipse fungatur eius officio, moneatque sic fieri debere, ut ab ipso fortiter sit effectum.

[18] Atque ubi crepusculum incesserit, neminem post se relinquat, sed omnes subsequatur more optimi pastoris, qui e grege nullam pecudem patitur in agro relinqui. Tum vero, quum tectum subierit, idem faciat, quod ille diligens opilio : nec in domicilio suo statim delitiscat, sed agat cuiusque maximam curam; sive quis (quod accidit plerumque) sauciatus in opere noxam ceperit, adhibeat fomenta : sive aliter languidior est, in valetudinarium confestim deducat, et convenientem ei ceteram curationem adhiberi iubeat;

[19] eorum vero, qui recte valebunt, non minor habenda erit ratio, ut cibus et potio sine fraude a cellariis praebeatur: consuescatque rusticos circa larem domini, focumque familiarem semper epulari, atque ipse in conspectu eorum similiter epuletur sitque frugalitatis exemplum : nec nisi sacris diebus accubans coenet, festosque sic agat, ut fortissimum quemque, et frugalissimum largitionibus prosequatur, nonnumquam etiam mensae suae adhibeat, et velit aliis quoque honoribus dignari.

[20] Tum etiam per ferias instrumentum rusticum, sine quo nullum opus effici potest, recognoscat, et saepius inspiciat ferramenta; eaque semper duplicia comparet, ac subinde refecta custodiat, ne si quod in opere vitiatum fuerit, a vicino petendum sit : quia plus in operis servorum avocandis, quam in pretio rerum eiusmodi dependitur.

[21] Cultam vestitamque familiam utiliter magis habeat, quam delicate, id est munitam diligenter a frigoribus et imbribus; quae utraque prohibentur optime pellibus manicatis et sagaceis cucullis : idque si fiat, omnis pene hiemalis dies in opere tolerari possit. Quare tam vestem servitiorum, quam, ut dixi, ferramenta bis debebit omnibus mensibus recensere : nam frequens recognitio nec inpunitatis spem nec peccandi locum praebet.

[22] Itaque mancipia vincta, quae sunt ergastuli, per nomina quotidie citare debebit atque explorare, ut sint diligenter compedibus innexa; tum etiam custodiae sedes an tuta et recte munita sit : nec, si quem dominus aut ipse vinxerit, sine iussu patrisfamiliae resolvat. Sacrificia nisi ex praecepto domini facere nesciat : haruspicem, sagamque sua sponte non noverit; quae utraque genera vana superstitione rudes animos infestant.

[23] Non urbem, non ullas nundinas, nisi vendendae aut emendae rei necessariae causa, frequentaverit; neque enim coloniae suae terminos egredi debet, nec absentia sua familiae cessandi aut delinquendi spatium dare. Semitas, novosque limites in agro fieri prohibeat. Hospitem, nisi ex amicitia domini, quam rarissime recipiat; ad ministeria sua conservos non adhibeat; nec ulli terminos egredi, nisi magna coegerit necessitas, permittat.

[24] Pecuniam domini neque in pecore, nec in aliis rebus promercalibus occupet; haec enim res avocat vilici curam, et eum negotiatorem potius facit, quam agricolam : nec umquam sinit eum cum rationibus domini paria facere; sed ubi aeris numeratio exigitur, res pro nummis ostenditur. Itaque tam istud vitandum habebit, quam hercule fugiendum venandi aut aucupandi studium, quibus rebus plurimae operae avocantur.

[25] Iam illa, quae etiam in maioribus imperiis difficulter custodiuntur, considerare debebit ne aut crudelius aut remissius agat cum subiectis : semperque foveat bonos et sedulos, parcat etiam minus probis, et ita temperet, ut magis eius vereantur severitatem, quam ut saevitiam detestentur; poteritque id custodire, si maluerit cavere, ne peccet operarius, quam, quum peccaverit, sero punire. Nulla est autem vel nequissimi hominis amplior custodia, quam cotidiana operis exactio.

[26] Nam illud verum est M. Catonis oraculum: "Nihil agendo homines male agere discunt." Itaque curabit villicus, ut iusta reddantur; idque non aegre consequetur, si semper se repraesentaverit.

[27] Sic enim et magistri singulorum officiorum diligenter exsequentur sua munia : et familia, post operis exercitationem fatigata, cibo quietique potius ac somno, quam maleficiis, operam dabit. In universa porro villlicatione, sicut in cetera vita, pretiosissimum est intellegere quemque, nescire se quod nesciat, semperque cupere, quod ignoret, addiscere :

[28] nam etsi multum prodest scientia, plus tamen obest inprudentia, vel neglegentia, maxime in rusticatione; cuius disciplinae caput semel est fecisse, quidquid exegerit ratio culturae : nam, quamvis interdum emendata sit perperam facti vel inprudentia vel neglegentia, res tamen ipsa iam domino decoxit, nec mox in tantum exuberat, ut et iacturam capitis amissi restituat, et quaestum resarciat.

[29] Praelabentis vero temporis fuga quam sit inreparabilis, quis dubitet? Eius igitur memor praecipue semper caveat, ne improvidus ab opere vincatur. Res est agrestis insidiosissima cunctanti : quod ipsum expressius vetustissimus auctor Hesiodus hoc versu significavit:

Ἀιεὶ δ' ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄταισι παλαίει

Quare vulgare illud de arborum positione rusticis usurpatum, "Serere ne dubites," id villicus ad agri totum cultum referri iudicet, credatque, praetermissas non duodecim horas, sed annum perisse, nisi sua quaque die, quod instat, effecerit :

[30] nam quum propriis pene momentis fieri quidque debeat, si unum opus tardius, quam oporteat, peractum sit, ceterae quoque, quae sequuntur, culturae, post iusta tempora serius adhibentur, omnisque turbatus operis ordo spem totius anni frustratur. Quare necessaria est menstrui cuiusque officii monitio ea, quae pendet ex ratione siderum caeli.

[31] Nam, ut ait Vergilius,
... Tam sunt Arcturi sidera nobis,
Haedorumque dies servandi, et lucidus Anguis,
quam quibus in patriam ventosa per aequora vectis
pontus et ostriferi fauces tentantur Abydi.
Contra quam observationem multis argumentationibus disseruisse, me non infitior, in iis libris, quos adversus astrologos cmnposueram. Sed illis disputationibus exigebatur id quod mnprobissime Chaldaei pollicentur, ut certis quasi terminis, ita diebus statis aeris mutationes respondeant :

[32] in hac autem ruris disciplina non desideratur eiusmodi scrupulositas; sed, quod dicitur, pingui Minerva, quamtumvis utile continget villico tempestatis futurae praesagium, si persuasum habuerit, modo ante, modo post, interdum etiam stato die orientis vel occidentis competere vim sideris; nam satis providus erit, cui licebit ante multos dies cavere suspecta tempora.

Ce qui doit être fait dans la ferme par l'homme préposé à son exploitation.

I. [1] CLAUDIUS AUGUSTALIS, jeune homme aussi modeste que savant, formé par la fréquentation des gens d'étude et surtout des agriculteurs, m'a déterminé à traiter en prose la culture des jardins. A la vérité, je ne me dissimulais pas, lorsque j'assujettissais cette matière aux lois de la poésie, que je serais obligé d'en venir là;

[2] mais je n'avais pas la force, Publius Silvinus, de vous refuser quand vous me demandiez avec tant d'instance cet échantillon de ma muse, prêt à entreprendre bientôt, si je trouvais la chose convenable, la tâche que je m'impose aujourd'hui, et qui consiste à joindre les devoirs du jardinier à ceux du fermier. Quoique, dans le premier livre de mon Économie rurale, je parusse avoir jusqu'à un certain point traité le premier de ces objets, notre cher Augustalis m'ayant souvent témoigné le désir de me voir parler du jardinage, j'ai dû dépasser le nombre de volumes que semblait devoir renfermer cet ouvrage, et j'ai publié ce onzième livre d'agriculture.

[3] Il convient de préposer à l'exploitation et à son personnel un métayer d'un âge moyen : car les esclaves ne méprisent pas moins un jeune apprenti qu'un vieillard, parce que l'un ne connaît pas encore les travaux des champs, et que l'autre est dans l'impuissance de les exécuter; et que la jeunesse rend celui-là négligent, comme la vieillesse rend celui-ci nonchalant. C'est donc l'âge moyen qui convient le mieux pour cet emploi : les agriculteurs seront assez robustes pour leurs travaux, s'ils ont de trente à soixante ans, pourvu qu'ils ne soient pas affectés d'infirmités prématurées.

[4] Quel que soit l'homme auquel sera destiné ce service, il doit être à la fois très instruit et très robuste, afin de pouvoir faire part de ses connaissances à ses subordonnés, et sans difficulté exécuter par lui-même ce qu'il prescrit. En effet, rien sans l'exemple ne peut être convenablement enseigné ou appris, et il vaut mieux que le métayer soit le maître que le disciple de ses ouvriers, puisque Caton, le modèle des moeurs antiques, a dit, en parlant du père de famille : « Le maître qui reçoit ses instructions de son fermier ne saurait prospérer. »

[5] C'est pourquoi, dans l'Économique de Xénophon, que M. Cicéron a traduit en latin, on lit que Socrate, ayant demandé à l'Athénien Ischomaque, homme distingué, si, dans le cas où ses affaires domestiques l'exigeaient, il avait l'habitude d'acheter pour fermier un ouvrier tout formé ou de l'instruire lui-même, celui-ci répondit : « Je le forme moi-même. Effectivement celui qui, dans mon absence, doit me remplacer et se trouve substitué à la surveillance que j'exerce, doit savoir les mêmes choses que moi. » Cette doctrine est bien ancienne à la vérité; elle appartient au temps même où cet Ischomaque disait que personne ne devait ignorer l'agriculture.

[6] Quant à nous, qui ne pouvons nous dissimuler notre ignorance, nous devons placer des jeunes gens doués de capacité et robustes de corps sous la conduite d'agriculteurs éclairés, dont les enseignements inculqueront à un au moins entre plusieurs (car instruire les autres est chose difficile) non seulement l'art de la culture, mais encore celui de commander : en effet, ou voit des gens qui, très habiles ouvriers, nuisent cependant aux intérêts du propriétaire en raison de leur impéritie pour donner des ordres : ce qu'ils font avec trop de rigueur ou trop de mollesse.

[7] C'est pourquoi, comme je l'ai dit, l'homme dont on veut faire un métayer doit avoir reçu l'instruction convenable, avoir été dès l'enfance endurci aux travaux de la campagne, et avoir été soumis d'abord à des épreuves multipliées, afin qu'on puisse s'assurer si non seulement il connaît l'agriculture, mais encore s'il a de la probité et s'il prend à coeur les intérêts du maître : qualités sans lesquelles l'instruction du fermier, si éminente qu'elle soit, serait sans utilité.

[8] Son principal devoir dans son emploi est de bien apprécier quelles sont les obligations et les travaux à imposer à chaque ouvrier : car le plus robuste ne peut pas exécuter ce qu'on lui ordonne s'il ne connaît la besogne dont on le charge, ni le plus habile, s'il n'a pas la force nécessaire au travail qu'on lui prescrit. En effet, quelques opérations n'exigent que de la force, comme le déplacement et le transport des fardeaux; d'autres demandent l'association de la force et de l'art, comme lorsqu'il s'agit de bêcher, de labourer, de scier les céréales et de faucher les herbes; quelques autres requièrent moins de force que d'art, telles sont la taille et la greffe des vignobles; certaines même réclament la science avant tout, comme l'éducation des bestiaux et la médecine vétérinaire.

[9] Ainsi que je l'ai déjà dit, le métayer ne saurait être bon appréciateur de ces choses, s'il n'est assez instruit pour remédier en chaque partie à ce qui. a été mal exécuté; et il ne suffit même pas qu'il reprenne celui qui est en faute, il doit enseigner la manière de bien faire. Aussi je n'hésite pas à me répéter : le futur métayer doit recevoir autant d'instruction que celui qui se destine à être potier ou artisan. J'ai peine à le dire, chacun de ces métiers est d'autant plus facile à apprendre qu'il se subdivise en moins de branches ;

[10] tandis que les parties de l'agriculture sont si étendues et si multipliées, que nous pourrions à peine les énumérer, si nous voulions en faire le recensement.
C'est pourquoi je ne saurais assez témoigner mon étonnement à propos de ce dont je me suis plaint avec raison dans le premier livre de mon ouvrage. Il se trouve des professeurs excellents pour les arts les moins nécessaires à la vie, et l'on ne voit pour l'agriculture ni maîtres ni élèves. L'étendue de la matière épouvanterait-elle ceux qui voudraient professer ou étudier cette science presque universelle? Cependant une honteuse défiance de soi-même n'est pas un motif suffisant pour la négliger :

[11] car on n'abandonne pas l'art oratoire, parce qu'on n'a nulle part rencontré d'orateur parfait, ni les cours de philosophie, parce que nul homme ne possède une sagesse consommée; puisqu'au contraire plusieurs personnes s'encouragent elles-mêmes à se borner à quelques parties de ces sciences, ne pouvant les posséder dans leur entier. Est-il raisonnable de se taire, parce qu'on ne peut devenir un orateur parfait, ou de s'engourdir dans l'abnégation de soi-même, parce qu'on ne peut espérer d'arriver à la sagesse?

[12] Dans une grande entreprise, ce n'est pas une faible gloire que d'en acquérir une portion même peu considérable.
Mais, direz-vous, qui formera un métayer, s'il n'y a point de professeurs ? Je comprends fort bien qu'il est très difficile d'apprendre d'une seule personne la totalité des préceptes de l'agriculture; néanmoins, s'il se trouve à peine un homme qui possède cet art en son entier, les maîtres instruits dans quelques-unes de ses parties se rencontrent en grand nombre, et ils peuvent former un excellent métayer. Il y a, en effet, de bons laboureurs, d'excellents cultivateurs ou faucheurs, aussi bien que des personnes qui savent soigner les arbres et la vigne, des vétérinaires et des pâtres accomplis, dont aucun ne refuse de donner sur sa profession tous les renseignements désirables.

[13] Ainsi formé aux différents métiers des gens de la campagne, celui qui embrassera la profession de métayer doit éviter surtout une familiarité trop intime avec les esclaves de la ferme et beaucoup plus encore avec ceux du dehors. Il s'abstiendra, le plus qu'il pourra, de sommeil et de vin, qui sont l'un et l'autre les plus grands ennemis de l'activité : car l'ivrogne perd, avec la mémoire, la conscience de ses obligations, et le dormeur en néglige le plus grand nombre. En effet, que peut faire ou prescrire celui qui dort sans cesse?

[14] Il faut aussi que le métayer ne soit pas enclin aux plaisirs de Vénus : s'il s'y abandonne, il ne pourra songer à autre chose qu'à l'objet de sa prédilection; car l'esprit, séduit par une passion, ne voit pas de récompense plus agréable que la satisfaction de ses désirs, ni de supplice plus pénible que la privation de ses voluptés.
Ainsi le métayer doit être le premier éveillé de tous, et conduire au travail aussitôt que le permet la saison, en marchant diligemment à leur tête, les ouvriers qui sont toujours en retard : car il importe beaucoup que les cultivateurs commencent leur travail de grand matin et ne s'y livrent pas avec la lenteur de la paresse.

[15] Aussi Ischomaque, que nous avons cité, dit-il :« Je préfère le travail d'un seul homme actif et zélé à celui de dix ouvriers négligents et paresseux.»

[16] Au surplus, il résulte beaucoup d'inconvénients de la faculté qu'on laisse aux ouvriers de s'amuser à des frivolités : en effet, de même que de deux voyageurs partis en même temps, celui qui marche avec ardeur et sans s'arrêter devance souvent de la moitié du chemin celui qui se laisse séduire par l'ombrage des arbres, l'agrément des fontaines, et la fraîcheur du zéphyr; de même dans les travaux champêtres on se figure à peine combien un ouvrier actif l'emporte sur un ouvrier paresseux et fainéant.

[17] Le métayer doit donc veiller à ce que, dès le point du jour, ses gens ne marchent pas au travail avec hésitation et nonchalance, mais le suivent avec ardeur, comme un capitaine qui vole courageusement et de gaîté de coeur au combat; il réjouira ses ouvriers par diverses exhortations durant leurs travaux, et parfois, comme pour venir au secours de celui qui faiblirait, il prendra un moment ses outils, fera sa besogne et l'invitera de la faire avec autant de courage qu'il l'aura faite lui-même.

[18] Le crépuscule venu, il ne laissera personne après lui, mais il suivra tout son monde, comme un excellent pâtre qui ne souffre pas qu'il reste dans le champ aucun animal de son troupeau. Arrivé à la maison, il se comportera encore comme ce berger diligent : il ne se retirera pas aussitôt dans sa chambre, mais il prendra le plus grand soin de chacun. Ainsi il pansera ceux qui se seront blessés pendant le travail (ce qui arrive souvent);

[19] il conduira sans retard à l'infirmerie ceux qui seront souffrants, et prescrira de leur appliquer le traitement convenable. Les ouvriers bien portants n'en réclameront pas moins ses soins : il veillera à ce que les dépositaires des provisions leur fournissent fidèlement les aliments et les boissons. Le métayer doit aussi accoutumer ses ouvriers à prendre toujours leur repas auprès des lares du maître et du foyer domestique, et lui-même y manger en leur présence et leur servir de modèle de frugalité : il ne se couchera pas pour dîner, excepté aux jours de fête, dont il mettra à profit la solennité pour accorder quelque récompense au plus laborieux et au plus sobre, qu'il admettra même parfois à sa table, et fera participer, s'il le peut, à quelques autres distinctions.

[20] Ce sera aussi dans les jours fériés qu'il s'assurera de l'état du matériel de la ferme, sans lequel on ne saurait faire aucun travail. Il visitera plus souvent les instruments de fer, dont il aura soin d'avoir toujours des doubles; il ne les serrera qu'après les avoir fait réparer, afin de n'être pas obligé, s'il s'en trouve d'endommagés dans le travail, d'en emprunter à ses voisins : car on dépense plus par la perte du temps des esclaves qu'on détourne ainsi de leurs occupations, que par les frais de ces réparations.

[21] Les gens de la maison seront tenus proprement, et vêtus plutôt commodément qu'avec élégance, c'est-à-dire qu'ils seront soigneusement protégés contre le froid et la pluie; on atteindra ce but en leur donnant des habits de peau à manches et des saies à capuchon : moyennant ces précautions, ils pourront supporter, en travaillant, tous les jours d'hiver. Le métayer devra donc deux fois par mois visiter tous les vêtements des esclaves, ainsi que leurs outils, comme je viens de le dire; car une fréquente revue ne laisse pas l'espoir de l'impunité, ni l'occasion de commettre des fautes.

[22] Il devra en outre tous les jours faire l'appel nominal et la visite des esclaves à la chaîne qui sont en prison, afin de s'assurer que leurs fers sont en bon état; il vérifiera en même temps si leur lieu de détention est sûr et bien solide; et il ne mettra pas en liberté, sans l'ordre du père de famille, ceux qui auront été enchaînés par l'ordre du maître ou par lui-même. Il ne souffrira pas que l'on fasse de sacrifices, à moins que le maître ne les ait ordonnés; il ne devra pas de sa propre autorité fréquenter des aruspices et des sorcières, deux sortes de gens qui infectent de vaines superstitions les esprits ignorants.

[23] A moins que ce ne soit pour vendre ou pour acheter les objets nécessaires, il ne fréquentera ni la ville ni les marchés; car il ne doit pas franchir les limites de sa ferme ni fournir aux esclaves, par son absence, l'occasion d'être négligents ou de commettre des fautes. Il ne permettra pas que dans la ferme on pratique des sentiers ou qu'on y place de nouvelles bornes. Ce ne sera que très rarement qu'il recevra des hôtes, à moins que ce ne soit des amis de son maître; il n'emploiera aux opérations de son ministère aucun de ses compagnons d'esclavage, et ne leur permettra de sortir de la terre que dans les cas de nécessité absolue.

[24]  Il n'emploiera pas l'argent du maître à des achats de bestiaux ou d'autres marchandises : cette occupation le détournerait de ses véritables fonctions et ferait de lui plutôt un marchand qu'un agriculteur, outre qu'elle ne lui permettrait jamais de régler les comptes des revenus du maître; et quand celui-ci demanderait de l'argent, il ne lui présenterait que des billets au lieu de numéraire. Si le métayer doit éviter ces inconvénients, certes il ne doit pas moins fuir la passion de la chasse de tout gibier soit à poil, soit à plume, laquelle absorberait la plus grande partie de ses journées.

[25] Le métayer doit avoir égard à une chose qu'il est difficile d'observer même dans un grand gouvernement, c'est de se comporter avec ses subordonnés sans dureté comme sans faiblesse. Toujours il encouragera les ouvriers habiles et zélés, il n'usera pas de trop de rigueur avec ceux qui le sont moins, et il gouvernera de telle sorte que l'on craigne sa sévérité, mais non que l'on déteste sa cruauté. C'est ce à quoi il parviendra s'il préfère prévenir les fautes de ses ouvriers à leur infliger la punition qu'il leur aurait laissé le temps d'encourir. Il n'y a pas de meilleur moyen de contenir l'homme, même le plus pervers, que d'exiger de lui une tâche tous les jours :

[26]  tant est vrai cet oracle de M. Caton : « En ne faisant rien, les hommes apprennent à mal faire. » C'est pourquoi le métayer aura soin que le travail soit fait régulièrement. Ce sera chose peu difficile à obtenir, s'il se trouve toujours présent.

[27] Ainsi les maîtres des divers ouvriers s'acquitteront avec zèle de leurs devoirs, et les gens, fatigués des travaux qu'ils auront exécutés, préféreront leur repas, et se livrer au sommeil et au repos, à commettre de mauvaises actions. Au surplus, dans toute exploitation rurale, comme dans les autres positions de la vie, il est de la plus grande importance que chacun sache bien qu'il ne doit pas comprendre ce qu'il ne sait pas, et qu'il désire toujours apprendre ce qu'il ignore.

[28] En effet, quoique le savoir soit d'une fort grande utilité, l'étourderie ou la négligence nuit encore plus qu'il ne sert, surtout en agriculture, dont le point le plus important est de faire à temps tout ce qu'exige l'ordre de la culture : car, quoique parfois on puisse porter remède aux fautes de l'étourderie et de la négligence, les intérêts du maître n'en sont pas moins déjà compromis, et les choses ne peuvent assez prospérer pour lui faire recouvrer ce qu'il a perdu et lui rendre les bénéfices qu'il devait obtenir.

[29] Mais qui ne sait pas combien la perte du temps est irréparable? Celui donc qui est convaincu de cette vérité doit surtout éviter de se laisser surprendre par un travail au-dessus de ses forces. La culture des champs tend de grands piéges au paresseux; c'est ce qu'a parfaitement exprimé dans ce vers le vieux poète Hésiode :
« Toujours le temporiseur doit lutter contre les pertes qu'il s'occasionne. »
C'est pourquoi le métayer doit être assez judicieux pour appliquer à toute l'agriculture cet axiome, employé par nos paysans, sur la plantation des arbres : « N'hésitez point à planter, » et il doit se persuader que, s'il n'a pas exécuté chaque jour le travail qui presse, il a non pas seulement perdu les douze heures qu'il n'a pas mises à profit, mais l'année tout entière.

[30] Effectivement chaque opération devant être exécutée à une époque à peu près déterminée, si l'une d'elles est plus retardée qu'il ne convient, les autres aussi seront faites plus tard qu'il n'est à propos, et tout l'ordre du travail se trouvant dérangé, fera évanouir l'espoir de toute l'année. C'est pourquoi il est nécessaire de donner des préceptes sur les travaux propres à chaque mois, préceptes qui reposent sur l'influence qu'exercent les astres :

[31] car, comme dit Virgile,
Nous devons aussi exactement observer la constellation de l'Arcture, et les jours où brillent les Chevreaux et l'éclatant Dragon, que le font ces navigateurs qui, regagnant leur patrie à travers les mers orageuses, vont affronter le Pont-Euxin et le détroit d'Abydos où les huîtres abondent. »
Je ne disconviens pas que j'ai réfuté longuement ces observations dans les livres que j'ai composés contre les astrologues; mais je m'y proposais de rejeter les fausses pronostications des Chaldéens, qui prétendent que les changements de temps répondent à des jours fixes comme à des termes certains.

[32] Quant à la science agricole, ou ne doit pas montrer tant de scrupule; mais, comme on dit, avec son intelligence bornée, le métayer aura acquis ce qui peut lui être utile des présages du temps à venir, s'il se persuade bien que l'influence d'une constellation agit un peu auparavant, ou un peu après, ou même à certains jours de son lever ou de son coucher : car il ne manquera pas de prévoyance si, quelques jours à l'avance, il peut se mettre en garde contre les époques suspectes.


 

Quid quoque mense faciendam sit, temporibus accommodando opera.

II. [1] Itaque praecipiemus, quid quoque mense faciendum sit, sic temporibus accommodantes opera ruris, ut permiserit status caeli : cuius varietatem mutationemque, si ex hoc commentario fuerit praemonitus villicus, aut numquam decipietur, aut certe non frequenter. Et ne desciscamus ab optimo vate, [qui ait ille] : "Vere novo terram proscindere incipiat."

[2] Novi autem veris principium non sic observare rusticus debet, quemadmodum astrologus, ut exspectet certum illum diem, qui veris initium facere dicitur : sed aliquid etiam sumat de parte hiemis, quoniam consumpta bruma, iam intepescit annus, permittitque clementior dies opera moliri.

[3] Possit igitur ab Idibus Ianuariis (ut principem mensem Romani anni observet) auspicari culturarum officia : quorum alia ex pristinis residua consummabit, atque alia futuri temporis inchoabit. Satis autem erit per dimidios menses exsequi quodque negotium, quia neque praefestinatum opus nimium immature videri possit ante quindecim dies factum, nec rursus post totidem nimium tarde.

[4] Idibus ianuariis, ventosa tempestas, et incertus status.
XVIII kalend. febr., tempestas incerta.
XVII kalend. febr., sol in Aquarium transit; Leo mane incipit occidere; africus, interdum Auster cum pluvia.
XVI kalend. febr., Cancer desinit occidere; hiemat.
XV kalend. febr., Aquarius incipit oriri; ventus africus tempestatem significat.
XI kalend. febr., Fidicula vespere occidit; dies pluvius.

[5] IX kalend. febr., ex occasu pristini sideris significat tempestatem; interdum etiam tempestas.
VI kalend. febr., Leonis, quae est in pectore, clara stella occidit, nonnumquam significat, hiems bipertita.
V kalend. febr., auster aut africus, hiemat; pluvius dies.
III kalend. febr., Delphinus incipit occidere; item Fidicula occideit.
Pridie kalend. febr., eorum, quae supra, siderum occasus, tempestatem facit : interdum tantummodo significat.

[6] Hoc igitur semestrium, et deinceps sequentia tempestatibus adnotatis percensuimus, quo cautior villicus, ut iam dixi, vel abstinere possit operibus, vel festinationem adhibere. Itaque ab idibus ianuariis, quod habetur tempus inter brumam et adventum favonii, si maior est vineae vel arbusti modus, qudcquid ex autumno putationis superfuit, repetendum est, sed ita, ne matutinis temporibus vitis saucietur : quoniam pruinis et gelicidiis nocturnis adhuc rigentes materiae ferrum reformidant.

[7] Itaque dum hae regelatae sinuntur, usque in horam secundam vel tertiam poterunt vepres attenuari, ne incremento suo agrum occupent, segetes emundari, acervi virgarum fieri, ligna denique confici, ut tum demum tepenti iam die putatio administretur. Apricis etiam et macris aut aridis locis prata iam purganda, et a pecore sunt defendenda, ut faeni sit copia.

[8] Siccos quoque et pingues agros tempestivum est proscindere : nam et uliginosi, et mediocris habitus sub aestatem vervagendi sunt; macerrimi vero et aridi post aestatem, primo autumno arandi, et subinde conserendi.
Sed iugerum agri pinguis hoc tempore anni commode duabus operis proscinditur, quia hibernis pluviis adhuc madens terra facilem cultum sui praebet.

[9] Eodemque mense ante kalend. febr. sariendae segetes autumnales, sive illae seminis adorei sunt, quod quidam far vennuculum vocant, seu tritici : earumque tempestiva sarritio est, quum enata frumenta quattuor fibrarum esse coeperunt. Hordeum quoque maturum, quibus superest opera, nunc demum sarire debebunt.

[10] Sed et faba eandem culturam exigit, si iam coliculus eius in quattuor digitos altitudinis creverit; nam prius sarruisse nimium teneram non expedit.
Ervum melius quidem priore mense, nec tamen improbe hoc ipso vel proximo, seremus; nam martio nullo modo terrae conmittendum esse rustici praecipiunt.

[11] Vineae, quae sunt palatae et ligatae, recte iam fodiuntur. Surculi, qui primi florem adferunt, statim circa idus inserendi sunt, ut cerasiorum, tuburum, amygdalorum, persicorumque. Ridicis vel etiam palis conficiendis idoneum tempus est; nec minus in aedificia succidere arborem convenit; sed utraque melius fiunt luna decrescente ab vicesima usque in tricesimam : quoniam omnis materia sic caesa iudicatur carie non infestari.

[12] Palos una opera caedere et exputatos acuere centum numero potest; ridicas autem querneas, sive oleagineas findere, et dedolatas utraque parte exacuere numero sexaginta, item ad lucubrationem vespertinam palos decem, vel ridicas quinque conficere, totidemque per antelucanam lucubrationem.

[13] Materies si roborea est, ab uno fabro dolari ad unguem debet per quadratos pedes XX : haec erit vehis una. Pinus autem V et XX pedum aeque ab uno expeditur, quae et ipsa vehis dicitur : nec minus ulmus et fraxinus pedum XXX; cupressus autem pedum XL : tum etiam sexagenum pedum abies, atque populus, singulis operis ad unguem quadrantur, atque omnes eae mensurae similiter vehes appellantur.

[14] His etiam diebus maturi agni et reliqui fetus pecudum nec minus maiora quadripedia charactere signari debent.
kalend. febr., Fidis incipit occidere; ventus eurinus et interdum auster cum grandine est.
III non. febr., Fidis tota, et Leo medius occidit; corus, aut septentrio, nonnumquam favonius.
Non. febr., mediae partes Aquarii oriuntur; ventosa tempestas.

[15] VII idus febr., Callisto sidus occidit; favonii spirare incipiunt.
VI idus. febr., ventosa tempestas.
III idus febr., eurus.
Per hosce dies locis maritimis, et calidis ac siccis prata, vel arva purgantur, et in faenum submittuntur.

[16] Reliquae partes vinearum propter brumam [vel frigora] omissae, nunc palandae et alligandae sunt, ne postea tumentes gemmae laedantur, et oculi adterantur; item vinearum fossio iisdem locis peragenda, arbustorumque sive putatio, sive alligatio finienda est, quorum iusta certa esse non possunt.
Inter nonas deinde et idus, pomorum seminaria facienda sunt, et maturae plantae de seminariis in scrobes transferendae.

[17] Pastinatio quoque, quae mense decembri vel ianuario coepta est, iam nunc includenda, et vitibus conserenda est. Pastinatur autem terreni iugerum ita, ut solum in altitudinem trium pedum defodiatur operis LXXX :vel in altitudinem dupondii semissis, operis L; vel ad bipedalium, cui est altitudo duorum pedum, operis XL.

[18] Haec tamen in agro sicco surculis conserendis minima pastinationis mensura est; nam oleribus deponendis possit vel sesquipedalis altitudo satisfacere, quae plerumque in singula iugera triginta operis conficitur. Hoc eodem tempore stercoris pars in prata egerenda, pars oleis et ceteris arboribus inspargenda: quin etiam vinearia diligenter facienda, malleolusque quam [recentissimus] curiosissime pangendus.

[19] Populos et salices, et fraxinos, prius quam frondeant, plantasque ulmorum nunc ponere utile est, ante autem satas nunc exputare et circumfodere, ac summas earum aestivas radices amputare. Sarmenta, vineis nondum fossis, atque arbustis et segetibus ramos, aut rubos, quidquid denique iacens, fodientem, vel alio genere terram molientem, potest impedire, nunc egerere, et ad sepem applicare oportet; rosaria nova conserere, vel antiqua curare; arundineta nunc ponere, vel etiam pristina colere; salicta facere, vel deputare, runcare, ac fodere; genistam semine, vel plantis in pastinato, vel etiam sulco deponere.

[20] Trimestrium quoque satio non est aliena huic tempori, quamvis tepidis regionibus melius administretur per mensem ianuarium.
Idibus februariis, Sagittarius vespere occidit; vehementer hiemat.
XVI kalend. martii, vespere Crater oritur; venti mutatio.
XV kalend. martii sol in Pisces transitum facit; nonnumquam ventosa tempestas.

[21] XIII et XII kalend. martii, favonius, vel auster cum grandine et nimbis.
X kalend. martii, Leo desinit occidere; venti septentrionales, qui vocantur ornithiae, per dies triginta esse solent; tum et hirundo advenit.
VIIII kalend. martii, Arcturus prima nocte oritur; frigidus dies aquilone, vel coro, interdum pluvia.
VIII kalend. martii, Sagitta crepusculo incipit oriri; variae tempestates : [Halcyonei dies vocantur;] in Atlantico quidem mari summa tranquillitas notata est.

[22] VII kalend. martii, ventosa tempestas; hirundo conspicitur.
Per hos dies frigidis locis earum rerum, quas supra scripsimus, tempestiva est administratio; locis autem calidioribus, quamvis sera, tamen necessaria. Ceterum malleoli et viviradicis positio huius temporis esse videtur optima.

[23] Nec tamen deterior etiam inter kalend. et idus sequentis mensis, utique si, non sit ferventissima regio; si vero etiam magis frigida, vel melior. Insitio quoque arborum atque vitium tepidis locis hoc tempore commode administrabitur.
Kalend. martii, africus; interdum auster cum grandine.

[24] VI nonas martii, Vindemiator apparet, quem Graeci Τρυγητῆρα dicunt; septentrionales venti.
IIII nonas martii, favonius, interdum auster; hiemat.
Nonis martiis, Equus mane oritur; flatus aquilonis.
III idus martii, Piscis aquilonius desinit oriri; septentrionales venti.
Pridie idus martii, Argo navis exoritur; favonius aut auster, interdum aquilo.

[25] His diebus commode instruuntur horti, de quibus suo loco dicam secretius, ne inter hanc quasi turbam operum neglegentius olitoris officia descripsisse videar, aut nunc ordinem reliquarum culturarum coeptum interrupisse.

[26] Igitur a kalendis martii eximia est vitium putatio usque in decimim kalend. aprilium, si tamen se gemmae nondum moveant; surculi quoque silentes ad insitionem nunc praecipue utiliterque leguntur, et ipsa insitio vitium atque arborum longe nunc est optima. Frigidis quoque locis et umidis vitium satio nunc praecipua est, sed et ficulnea cacumina iam tumentia utilissime ponuntur. Sarritura quoque frumentorum iteratur egregie : modios tres una opera recte sarit.

[27] Prata purgare, et a pecore defendere iam tempestivum est : locis quidem calidis et siccis etiam a mense ianuario, ut supra diximus, id fieri debet : nam frigidis vel a Quinquatribus prata recte submittuntur.

[28] Scrobes omnis generis, quos eris autumno consiturus, hoc tempore praeparare oportebit : eorum quaternarii, hoc est quoquoversus pedum IV, si est commodum terrenum, XIV ab uno fiunt; ternarii autem XVIII. Ceterum ad deponendas vites, vel non magni incrementi arbores, sulcus, qui sit pedum centum et viginti, latitudine bipedanea, in altitudinem deprimi debet dupondii semissis, eumque similiter una opera efficit.

[29] Rosarium serotinum perfossum et cultum habere, iam tempus est. Oleis laborantibus circum radices amurcam, quae salem non habeat, nunc conveniet infundere : maximis sex congii, mediocribus arboribus urna satisfaciunt, ceteris aestimanda erit portio; sed tamen quae nihil vitii habuerint, aliquanto laetiores fient, si amurca rigentur insulsa.

[30] Nonnulli hoc optimum tempus esse seminariis instituendis dixerunt; tum etiam baccas lauri et myrti, ceterorumque viridium semina in areolas disserere praeceperunt; orthocissos et hederas ab idibus februariis, vel etiam kalend. martiis poni oportere iidem censuerunt.
Idibus martii, Nepa incipit occidere; significat tempestatem.

[31] XVII kalend. april., Nepa occidit; hiemat.
XVI kalend. april., sol in Arietem transitum facit;  favonius vel corus.
XII kalend. april., Equus occidit mane; septentrionales venti.
X kalend. april., Aries incipit exoriri; pluvius dies; interdum ningit.
VIIII et VIII kalendarum aprilium, aequinoctium vernum tempestatem significat

[32] Ab Idibus eadem, quae supra utique peragenda sunt. Optime autem uliginosa et pinguia loca nunc demum proscinduntur; at quae mense ianuario vervacta fecimus, nunc ultima parte Martii sunt iteranda; et si quae pergulae vitium generosarum, vel si quae in agris aut vepribus singulares arbores maritae a putatoribus relictae sunt, ante kalend. april. utique deputari debent; post quem diem sera et infructuosa fit eiusmodi rerum cultura.

[33] Milii quoque et panici haec prima satio est, quae peragi debet circa idus april. utriusque seminis sextarii quini singula iugera occupant. Quin etiam pecus lanatum, ceteraque quadripedia tempus idoneum est castrandi. Locis autem tepidis ab idibus februarii usque in idus aprilis; in locis frigidis ab idibus martii usque in idus maias omnia recte pecora castrantur.

[34] Kalend. aprilis, Nepa occidit mane, tempestatem significat.
Non. april., favonius aut auster cum grandine, nonnumquam hoc idem pridie.
Octavo idus april., Vergiliae vespere celantur; interdum hiemat.
Septimo idus aprilis, et sexto, et quinto, austri et africi tempestatem significant.
Quarto idus aprilis, sole oriente, Libra occidere incipit; interdum tempestatem significat.

[35] Pridie idus aprilis, Suculae celantur; hiemat.
His diebus locis frigidis prima vinearum fossio utique ante idus peragenda est; quaeque mense martio post confectum aequinoctium fieri debuerunt, nunc denique quam primum exsequenda sunt. Fici vitesque adhuc recte inseruntur : seminaria, quae sunt ante facta, runcari et adhuc commode fodiri possunt. Oves Tarentinae radice lanaria lavari debent, ut tonsurae praeparentur.
Idibus aprilis, ut supra, Libra occidit; hiemat.

[36] Decimo octavo kalend. maias, ventosa tempestas et imbres; nec hoc constanter.
XV kalend. maias, sol in Taurum transitum facit; pluviam significat.
XIIII kalend. maias, Suculae se vesperi celant; pluviam significat.
XI kalend. maias, ver bipertitur; pluvia et nonnumquam grando.
X kalend. maias, Vergiliae cum sole oriuntur; Africus vel Auster; dies humidus.
Nono kalend. maias, prima nocte Fidicula apparet; tempestatem significat.
Quarto kalend. maias, auster fere cum pluvia.

[37] Tertio kalend. maias, mane Capra exoritur; austrinus dies, interdum pluviae.
Pridie kalend. maias, Canis se vespere celat; tempestatem significat.
Per hos dies eadem, quae supra, persequemur, possuntque, si iam librum remittunt, inseri oleae, vel emplastrari, ceteraeque pomiferae arbores eodem emplastrationis genere inseri.

[38] Sed et prima pampinatio recte inchoatur, dum prorepentes oculi digito decuti possint; si qua praeterea in vineis aut fossor disturbavit, aut neglegentia omisit, diligens vinitor restituere debet, et fracta iuga considerate, resarcire, aut disiectos palos reponere, ita ne teneros pampinos explantet. Eodem tempore secundi foetus pecudes signari oportet.


[39] Kalend. maiis, hoc biduo sol unam dicitur tenere particulam,
VI nonas maii, Sucula cum sole exoritur; septentrionales venti.
V nonas maias, Centaurus totus apparet; tempestatem significat.
III nonas maias, idem sidus pluviam significat.
Pridie nonas maias, Nepa medius occidit; tempestatem significat.
Nonis maiis, Vergiliae exoriuntur mane, Favonius.
VII idus maias, aestatis initium; favonius aut corus, interdum etiam pluviae.

[40] VI idus maias, Vergiliae totae apparent; favonius aut forus, interdum etiam pluviae.
III idus maias, Fidis mane oritur; significat tempestatem.
Per hos dies runcandae segetes sunt, faenisiciae instituendae. Bonus operarius prati iugerum desecat, nec minus mille ducentos manipulos unus obligat, qui sint singuli quaternarum librarum. Arbores quoque tempus est ablaqueatas circumfodere, et operire : una opera novellas circumfodiet arbores LXXX, mediocres LXV, magnas L.

[41] Hoc mense seminaria omnia crebre fodere oportebit; sed et a kalendis martiis usque in idus septembres, omnibus mensibus, non solum seminariis, sed etiam novellis vineis danda fossio est. Iisdem diebus, ubi praegelidum et pluvium caelum est, oleae putantur et muscantur. Ceterum tepidis regionibus duobus temporibus anni facere istud oportebit : primo ab idibus octobribus usque in idus decembres, iterum ab idibus februariis usque in idus martias, si tamen arbor librum non remittit.

[42] Hoc eodem mense in pastinato seminario novissima positio est olearis taleae, eamque oportet, quum panxeris, fimo et cinere mixtis oblinere, et superponere muscum, ne sole findatur : sed hoc idem opus melius fiet ultima parte mensis martii, vel prima mensis aprilis, et ceteris temporibus, quibus praecepimus seminaria plantis vel ramis conserere.

[43] Idinus maiis, Fidis mane exoritur; auster aut euonotus; interdum dies humidus.
XVII kalend. iunias, idem quod supra.
XVI et XV kalend. iunias, euronotus vel auster cum pluvia.
XIIII kalend. iunias, sol in Geminos introitum facit.
XII kalend. iunias, Suculae exoriuntur; septentrionales venti, nonnumquam auster cum pluvia.
XI et X kalend. inias, Arcturus mane occidit; tempestatem significat.
VIII et VII et VI kalend. iunias, Capra mane exoritur; septentrionales venti.

[44] Ab idibus usque in kalend. iunias, veteranam vineam, priusquam florere incipiat, iterum fodere oportet, eamdemque, et ceteras omnes vineas identidem pampinare. Quod si saepius feceris, puerilis una opera iugerum vineti pampinabit. Quibusdam regionibus, oves nunc tondentur, et pecoris nati aut amissi ratio accipitur; item qui lupinum stercorandi agri causa sevit, nunc demum aratro subvertit.


[45] Kalend. iun. et IV non., Aquila exoritur; tempestas ventosa, et interdum pluvia.
VII idus iun., Arcturus occidit; favonius aut corus.
IV idus iun., Delphinus vespere exoritur; favonius, interdum rorat.


[46] His diebus, si [non] opere victi sumus, eadem, quae extremo mense maio facienda sunt; item omnes arbores frugiferae circumfossae aggerari debent, ut ante solstitium id opus peractum sit. Quin etiam, pro conditione regionis et caeli terra, vel proscinditur vel iteratur : eaque, si est difficilis, proscinditur operis tribus, iteratur duabus, tertiatur una; lirantur autem iugera duo bis opera una. At si facilis est terra, proscinditur iugerum duabus operis, iteratur una, lirantur una iugera quattuor [quum in subacta iam terra latiores porcae sulcantur].

[47] Quae ratio colligit, ut per autumnum facile possint uno iugo tritici obseri modii centum quinquaginta, ceterorumque leguminum modii centum. Iisdem his diebus area triturae praeparanda est, ut quaeque res desecta erit, in eam conferatur. Vinearum quoque cultus, quibus maior est modus iteratus esse debet.

[48] Ante solstitium pabulum, si facultas est, vel nunc, vel etiam superioribus XV diebus, qui fuerunt ante kalend. iunii, praeberi pecori oportet. A kalend. autem iuniis, si iam defecit viridis herba, usque in ultimum autumni frondem caesam praebebimus.
Idibus iuniis, calor incipit.

[49] XIII kalend. iulii, sol introitum Cancro facit; tempestatem significat.
XI kalend. iulii, Anguifer, qui Graece dicitur Ὀφιοῦχος, mane occidit; tempestatem significat.
Octavo, et VII, et VI kalend. iulii, solstitium; favonius et calor.
Tertio kalend. iulii, ventosa tempestas.

[50] His diebus eadem, quae supra. Sed et viciam in pabulum secare oportet, priusquam siliquae eius durentur; hordeum metere; fabam serotinam ducere; fabam maturam conterere, et paleas eius diligenter recondere; hordeum terere, paleasque omnis recondere; alveos castrare, quas subinde nono quoque aut decimo die a kalend. maias considerare et curare oportet; nunc autem si sunt pleni atque operculati favi, demetendi sunt : sin autem maiore parte vacant, aut sine operculis adaperti sunt, nondum esse maturos significatur : itaque mellatio est differenda. Quidam in provinciis transmarinis vel hoc vel sequente mense sesama serunt.

[51] Kalend. iuliis, favonius vel auster, et calor.
Quarto non. iul., Corona occidit mane.
Pridie non. iul., Cancer medius occidit; calor.
Octavo idus iul., Capricornus medius occidit.
Septimo idus iul., Cepheus vespere exoritur; tempestatem significat.
Sexto idus iul., prodromi flare incipiunt.

[52] His diebus eadem, quae supra. Sed et proscissum vervactum optime nunc iteratur, et silvestris ager decrescente luna utilissime exstirpatur.
Idibus iuliis, Procyon exoritur mane; tempestatem significat.
Tertiodecimo kalend. augustas, sol in Leonem transitum facit; favonius.
[Nono kalend. augustas, Leonis in pectore clara stella exoritur]; interdum tempestatem significat.
Octavo kalend. augustas, Aquarius incipit occidere clare; favonius vel auster.

[53] Septimo kalend. augustas, Canicula apparet; caligo aestuosa.
Sexto kalend. augustas, Aquila exoritur.
Quarto kalend. augustas, Leonis in pectore clara stella exoritur; interdum tempestatem significat.
Tertio kalend. augustas, Aquila occidit; significat tempestatem.

[54] His diebus locis temperatis et maritimis messis conficitur, et intra dies triginta, qua desecta est, stramenta praecisa in acervum congeruntur. Iugerum stramentorum opera una desecat, quibus remotis, priusquam sol acrior exurat terram, omnes arbores, quae fuerant in segete, circumfodere et adobruere oportet; iItem quibus magna sementis praeparatur, nunc debent iterare.

[55] Nam de fodiendis colendisve novellis vineis, saepius iam dixi, nullum esse mensem omittendum, donec autumnale aequinoctium conficiatur. Meminisse autem oportebit, ut per hos et augusti mensis dies antelucanis et vespertinis temporibus frondem pecudibus caedamus. Item quascumque vineas culturi sumus, ne per aestum, sed mane usque in tertiam, et a decima usque in crepusculum fodiamus.

[56] Quibusdam regionibus, sicut in Cilicia et Pamphylia, hoc mense sesama seruntur; Italiae autem regionibus humidis possunt ultimo mense iun. seri. Quin etiam tempus est ficulneis arboribus caprificum suspendere, quod quidam existimant idcirco fieri debere, ne fructus decidat, et ut celerius ad maturitatem perveniat.
Kalend. augusti, etesiae.
Pridie non. augusti, Leo medius exoritur; tempestatem significat.

[57] VII idus augusti, Aquarius occidit medius; nebulosus aestus.
Pridie non. augusti, Fidis occidit mane; et autumnus incipit.
His diebus eadem quae supra. Nonnullis tamen locis favi demetuntur : qui si non sunt melle repleti, nec operculati, differenda est in mensem octob. mellatio.
Idibus augusti, Delphini occasus tempestatem significat.
XIX kalend. septembr., eiusdem sideris matutinus occasus tempestatem significat.

[58] XIII kalend. septembr., sol in Virginem transitum facit; hoc et sequenti die tempestatem significat; interdum et tonat. Hoc eodem die Fidis occidit.
Decimo kalend. seprembr., ex. Eodem sidere tempestas plerumque oritur et pluvia.
VII kalend. septembr., Vindemitor exoritur mane, et Arcturus incipit occidere; interdum pluvia.
III kalend. seprembr., humeri Virginis exoriuntur; etesiae desinunt flare, et interdum hiemat.

[59] Pridie kalend. septemb., Andromeda vespere exoritur, interdum hiemat.
His quidem diebus arbores ficorum inoculant; quod genus insitionis emplastratio vocatur. Idque licet vel commodius facere superiore mense post idus iulii quo tempore etiam aliarum arborum nonnulli emplastrationem faciunt.

[60] Quibusdam locis, ut in Baetica, maritimis regionibus, et in Africa vindemia conficitur; sed frigidioribus regionibus pulverationem faciunt, quam vocant rustici occationem, quum omnis gleba in vineis refringitur, et resolvitur in pulverem. Hoc eodem tempore priusquam vineae pulverentur, si perexilis est, vel rara ipsa vitis, lupini modii tres vel quattuor in singula iugera sparguntur et ita inoccantur; qui, quum fruticaverint, prima cum fossione conversi satis bonum stercus vineis praebent.

[61] Multi etiam, si pluvius est status caeli, sicut suburbana regione Italiae, pampinis vitem spoliant, ut percoqui fructus possint, nec putrescere imbribus. At e contrario locis calidioribus, ut modo nominatis provinciis, circa vindemiam adumbrantur, vel stramentis, vel aliis tegmentis, uvae, ne ventis aut caloribus exarescant.

[62] Hoc idem tempus est aridis uvis ficisque conficiendis, de quibus, quemadmodum passae fiant, suo loco dicemus, quum villicae persequemur officia. Felix quoque aut carex, ubicumque nascitur, augusto mense recte exstirpatur, melius tamen circa Idus Iulias ante Caniculae exortum.

[63] Kalendis septembr., calor.
Quarto nonas septembr., Piscis austrinus desinit occidere; calor.
Non. septembr., Arcturus exoritur; favonius vel corus.
VII idus septembr., Piscis aquilonius desinit occidere, et Capra exoritur;
tempestatem significat.
tertio idus septembr., favonius aut africus; Virgo media exoritur.

[64] His diebus, locis maritimis et calidis, vindemia, et cetera, quae supra scripta sunt, commode administrantur. Iteratio quoque arationis peracta esse debet, si serius terra proscissa est; sin autem celerius, etiam tertiatum solum esse convenit. Hoc etiam tempore, qui consueverunt vina condire, aquam marinam praeparant, et advectam decoquunt : de qua conficienda praecipiam, quum villicae officia persequar.
Idibus septembr., ex Pristino sidere nonnumquam tempestatem significat.

[65] XV kalend. octobr., Arcturus exoritur; favonius aut africus, interdum eurus, quem quidam vulturnum appellant.
XIV kalend. octobr., Spica Virginis exoritur; favonius aut corus.
XIII kalend. octobr., sol in Libram transitum facit; Crater matutino tempore apparet.
XI kalend. octobr., Pisces occidunt mane, item Aries occidere incipit; favonius aut corus, interdum auster cum imbribus.

[66] X kalend. octobr., Argo navis occidit; tempestatem significat, interdum etiam pluviam.
Nono kalend. octobre., Centaurus incipit mane oriri; tempestatem significat, interdum et pluviam.
Octavo kalend. octobr., et septimo et sexto, aequinoctium autumnale pluviam significat.
Quinto kalend. octobr., Haedi exoriuntur; favonius, nonnumquam auster cum pluvia.
Quarto kalend. octobre., Virgo desinit oriri; tempestatem significat.

[67] His diebus vindemiae plurimis regionibus fiunt, quarum maturitatem alii aliter interpretati sunt : quidam quum vidissent partem aliquam uvarum virescere, crediderunt tempestivam esse vindemiam; quidam quum coloratas et perlucidas uvas animadvertissent; nonnulli etiam quum pampinos ac folia decidere considerassent. Quae omnia fallacia sunt : quoniam immaturis uvis omnia eadem possunt accidere, propter intemperiem solis aut anni.

[68] Itaque nonnulli gustu explorare maturitatem temptaverunt, ut sive dulcis esset sapor uvae, sive acidus, proinde aestimarent. Sed et haec ipsa res habet aliquam fallaciam; nam quaedam genera uvarum numquam dulcedinem capiunt propter austeritatem nimiam.

[69] Itaque optimum est, quod nos fecimus, ipsam naturalem contemplari maturitatem. Naturalis autem maturitas est, si quum expresseris vinacea, quae acinis celantur, iam infuscata, et nonnulla praeter modum nigra fuerint: nam colorem nulla res vinaceis potest adferre, nisi naturae maturitas, praesertim quum ita media parte acinorum sint, ut et a sole aestivante, et a ventis protegantur, humorque ipse non patiatur ea percoqui aut infuscari, nisi suapte natura.

[70] Hoc igitur quum exploratum habuerit villicus, sciat vindemiam sibi esse faciendam. Sed antequam fructum cogere incipiat, cuncta praeparanda erunt superiore, si fieri possit, mense; si minus, certe ut ante quindecim dies dolia partim picata, partim defricata, et diligenter lota marina vel aqua salsa, et recte siccata;

[71] tum et opercula, colaque, et cetera, sine quibus probe confici mustum non potest; torcularia vero et fora diligenter emundata, lotaque, et, si res ita exegerit, picata; praeparataque habeat ligna, quibus defrutum et sapam decoquat; tum etiam salem atque odoramenta, quibus condire vina consueverit, multo ante reposita esse oportet.
Nec tamen haec cura totum avocet eum a cetera ruris cultura; nam et napinae itemque rapinae, siccaneis locis per hos dies fiunt; farraginaria quoque, pecori futura per hiemem praesidio; itemque siliqua, quod rustici faenum graecum vocant, nec minus in pabulum vicia nunc demum conseruntur.

[72] Tum etiam lupini haec erit praecipua satio, quem quidam vel ab area protinus in agrum deferri putant oportere. Milium et panicum hoc tempore demetitur, quo faseolus ad escam seritur; nam ad percipiendum semen ultima parte octobris circa kalend. novembris melius obruitur.
Quare quum haec cuncta in agris exsequi debeat, possit eorum curam, quae intra villam facienda sunt, villicae delegare : ita tamen, ut ipse consideret an recte facta sint.
Kalendis octobribus, et sexto non., interdum tempestatem significat.

[73] Quarto non. octobris, Auriga occidit mane, Virgo desinit occidere; significat nonnumquam tempestatem.
Tertio non. octobris, Corona incipit exoriri; significat tempestatem.
Pridie non. octobris, Haedi oriuntur vespere; Aries medius occidit; aquilo.
Octavo idus octobris, Coronae clara stella exoritur.

[74] Sexto idus octobris, Vergiliae exoriuntur vespere; favonius et interdum africus cum pluvia.
tertio et pridie idus octobris,. Corona tota mane exoritur; auster hibernus, et nonnumquam pluvia.
Per hos dies frigidis regionibus vindemia et cetera, quae supra scripta sunt fieri solent. Iisdemque regionibus frumenta matura seruntur, et praecipue far adoreum. Locis etiam opacis triticum nunc recte seritur. Et quoniam sementis mentionem fecimus, non intempestive, quantum cuiusque seminis iugerum agri recipiat, referemus.

[75] Iugerum agri recipit tritici modios quattuor vel quinque, farris adorei modios novem vel decem, hordei modios quinque vel sex, milii vel panici sextarios quattuor vel quinque, lupini modios octo vel decem, faseoli modios quattuor, pisi modios tres vel quattuor, fabae modios sex, lentis modium unum paulo amplius, lini seminis modios octo vel decem, cicerculae modios tres vel quattuor, ciceris modios tres vel quattuor, sesami sextarios quattuor vel quinque, viciae pabularis modios septem vel octo, viciae seminalis modios quinque vel sex, ervi modios quattuor vel quinque, farraginis hordeaceae modios septem vel octo, siliquae modios sex, medicae singulos cyathos serere oportet in areolis longis pedum denum, latis pedum quinum. Cannabis grana sex in pede quadrato ponuntur.

[76] Idibus octobris et sequenti biduo interdum tempestas, nonnumquam rorat.
Decimotertio kalend. novembr., sol in Scorpionem transitum facit.

[77] Tertiodecimo et duodecimo kalend. novembr.,solis exortu, Vergiliae incipiunt occidere; tempestatem significat.
Undecimo kalend. novembr., Tauri cauda occidit;  auster, interdum pluvia.
Octavo kalend. novembr., Centaurus exoriri mane desinit; tempestatem significat.

[78] Septimo kalend. novembr., Nepae frons exoritur; tempestatem significat.
Quinto kalend. novembr., Vergiliae occidunt; hiemat cum frigore et gelicidiis.
Quarto kalend. novembr., Arcturus vespere occidit; ventosus dies.
Tertio kalend. novembr., et pridie Cassiope incipit occidere; tempestatem significat.

[79] Per hos dies quaecumque semina differri debent, arbusculaeque omnis generis recte ponuntur; ulmi quoque vitibus recte maritantur, ipsaeque vites in arbustis et vineis commode propagantur; seminaria runcare et fodere tempus est, tum etiam arbores ablaqueare, nec minus vineas, easdemque putare, itemque in arbustis vitem deputare; seminaria, quae suo tempore pampinata non sunt, arbusculaeque ficorum in seminariis putari, et ad singulos stilos redigi debent : quae tamen melius, dum tenera sunt, per germinationem pampinantur. Sed quum omnia in agricultura strenue facienda sint, tum maxime sementis.

[80] Vetus est agricolarum proverbium, maturam sationem saepe decipere solere, seram numquam, quin mala sit.
Itaque in totum praecipimus: ut quisque natura locus frigidus erit, is primus conseratur; ut quisque calidus, novissimus. Vicia et faba stercorare agrum dicuntur.

[81] Lupinum nisi in florem verteris, nihil agrum stercoraveris: sed nec ulla res magis vacuis operariis aut seritur aut conditur; nam et primis temporibus ante ullam sementem possis id obrui, et novissimis post coactos fructus tolli.

[82] Sementi facta inoccare oportet, quod sparseris. Duo iugera tres operae commode occabunt, arboresque, quae intererunt, ablaqueabunt; quamvis antiqui singulis operis singula iugera sarriri et occari velint : quod an recte fieri possit, adfirmare non ausim.
Eodem tempore fossas rivosque purgare et elices sulcosque aquarios facere convenit.

[83] Iisdem temporibus, si sit, fraxineam; si minus, orneam; si nec haec sit, iligneam frondem bubus recte praebebimus. Glandis quoque non inutile est singulis iugis modios singulos dare : nec tamen amplius, ne laborent, nec minus diebus XXX praebueris; nam si paucioribus diebus datur, ut ait Hyginus, per ver scabiosi boves fiunt. Glans autem paleis immiscenda est, atque ita bubus adponenda.
Tum etiam silvam, si quis barbaricam, id est consemineam, velit facere, recte conseret glandibus et ceteris seminibus. Tum et olea destringenda est, ex qua velis viride oleum efficere; quod fit optimum ex varia oliva, quum incipit nigrescere; nam acerbum nisi ex alba olea fieri non debet.

[84] Kalendis novembribus et postridie, caput Tauri occidit; pluviam significat.
III non. novembris, Fidicula mane exoritur; hiemat et pluit.
VIII idus novembris,idem sidus totum exoritur; auster vel favonius; hiemat.
VII idus novembris,.stella clara Scorpionis exoritur; significat tempestatem; hiemat.
Sexto idus novembris, Vergiliae mane occidunt; significat tempestatem; hiemat.
Quinto idus novembris, hiemis initium, auster aut eurus, unterdum rorat.

[85] His diebus usque in idus, quae superiore mense facere non potueris, adhuc tolerabiliter efficies. Sed et proprie hoc observabis, ut pridie, quam plenilunium sit; si minus, certe ipso plenilunio, omnem, quam saturus es, fabam uno die spargas; sed postea licebit ab avibus et pecore defensam obruas : eamque, si ita competierit lunae cursus, ante idus novembr. occatam habeas quam pinguissimo et novo loco : si minus, quam stercoratissimo.

[86] Satis erit in singula iugera vehes stercoris comparare numero decem et octo : vehis autem stercoris una habet modios octoginta; ex quo colligitur, oportere in denos quoquoversus pedes, modios quinos stercoris spargere. Quae ratio docet, universo iugero satisfacere modios MCCCCXL.

[87] Tum etiam convenit oleas ablaqueare, et si sunt parum fructuosae, vel cacuminibus retorridae frondis, magnis arboribus quaternos modios stercoris caprini circumspargere, in ceteris autem pro magnitudine portionem servare. Eodem tempore vineis ablaqueatis columbinum stercus ad singulas vites, quod sit instar unius sextarii, vel urinae hominis congios, vel alterius generis quaternos sextarios stercoris infundere. Iugerum vinearum, in senos pedes positarum, duae operae oblaqueant.

[88] Idibus novembr., dies incertus, saepius tamen placidus.
Seprimodecimo kalend. decembris, aquilo, interdum auster cum pluvia..
Sextodecimo kalend. decembris, Fidis exoritur mane; auster, interdum aquilo magnus.
Quintodecimo kalend. decembris, sol in Sagittarium transitum facit. Suculae mane oriuntur; tempestatem significat.
Duodecimo kalend. decembris,Tauri cornua vespere occidunt; aquilo frigidus, et pluvia.

[89] Undecimo kalend. decembris, Sucula mane occidit; hiemat.
Decimo kalend. decembris, Lepus occidit mane; tempestatem significat.
Septimo kalend. decembris, Canicula occidit solis ortu; hiemat.
Pridie kalend. decembris, totae Suculae occidunt; favonius aut auster, interdum pluvia.

[90] His diebus, quae praeterita erunt superioribus, opera consequi oportet. Et, si non plurimum serimus, optimum est intra kalend. decembris sementem fecisse. Sed etiam longis noctibus ad diurnum tempus aliquid adiiciendum est; nam multa sunt, quae in lucubratione recte agantur. Sive enim vineas possidemus, pali et ridicae possunt dolari, exacuique; sive regio ferulae vel corticis ferax est, apibus alvaria fieri debent; sive palmae spartive fecunda est, fiscinae sportaeque; seu virgultorum, corbes ex vimine.

[91] Ac ne cetera nunc persequar, nulla regio non aliquid adfert, quod ad lucubrationem confici possit : nam inertis est agricolae exspectare diei brevitatem, praecipue in his regionibus, in quibus brumales dies horarum novem sunt, noctesque horarum quindecim.

[92] Possit etiam salix decisa pridie ad lucubrationem expurgari, et ad vitium ligamina praeparari. Quae si natura minus lenta est, ante dies quindecim praecidenda, et purgata in stercore obruenda est, ut lentescat. Sin autem iam pridem caesa exaruit, in piscina maceranda est; tum etiam per lucubrationem ferramenta acuere, et ad ea facere, vel facta manubria aptare, quorum optima sunt ilignea, deinde carpinea, post haec fraxinea.

[93] Kalend. decembris dies incertus, saepius tamen placidus.
Octavo idus decembris, Sagittarius medius occidit; tempestatem significat.
Septimo idus decembris, Aquila mane oritur; africus, interdum auster, irrorat.
Tertio idu decembris, corus, vel septentrio, interdum auster cum pluvia.
His diebus, quae praeterita erunt superiore mense opera, peragi debebunt, utique in locis temperatis, aut calidis : nam frigidis recte fieri iam non possunt.
Idibus decembr. Scorpio totus mane exoritur; hiemat.

[94] Sextodecimo kalend. ianuarii, sol in Capricornum transitum facit; brumale solstitium, ut Hipparcho placet : itaque tempestatem saepe significat.
XV kalendas ianuarias [ventorum conmutationem significat.
X kalend. ianuarias], Capra occidit mane; tempestatem significat.
Nono kalend. ianuarias, brumale solstitium, sicut Chaldaei observant, significat.
Sexto kalend. ianuarias, Delphinus incipit oriri mane; tempestatem significat.
Quarto kalend. ianuarias, Aquila vespere occidit; hiemat.
Tertio kalend. ianuaria, Canicula occidit vespere; tempestatem significat.
Pridie kalend. ianuarias, tempestas ventosa.

[95] His diebus, qui religiosius rem rusticam colunt, nisi si vinearum causa pastines, negant debere terram ferro commoveri. Itaque quidquid citra id genus effici potest, id ab his comprehenditur, ut olea legatur, et oleum conficiatur, ut vitis paletur, et capite tenus adligetur, ut iuga vineis imponantur, et capistrentur.

[96] Ceterum palmare, id est materias alligare, hoc tempore non expedit, quia plurimae propter rigorem, qui fit ex frigore, franguntur. Possunt etiam his diebus cerasi, et tubures, et armeniacae, atque amygdalae, ceteraeque arbores, quae primae florent, inseri commode. Nonnulli tamen etiam legumina serunt.

[97] Kalend. ianarii, dies incertus.
Tertio nonas ianuarii, Cancer occidit; tempestas varia.
Pridie nonas ianuarii, media hiems; auster multus, interdum pluvia.
Non. ianuariis, Fidis exoritur mane; tempestas varia.
Sexto idus ian., auster, interdum favonius.
Quinto idus ian., auster, interdum imber.
Pridie idus ian., incertus status caeli.

[98] Per hos quoque dies abstinent terrenis operibus religiosiores agricolae, ita tamen ut ipsis kalendis ianuariis auspicandi causa omne genus operis instaurent. Ceterum differant terrenam molitionem usque in proximas idus.
Sed nec ignorare debebit villicus, quid uni iugo boum quoquo mense per singulos dies praestari satis sit : quare huius quoque curae rationem subiiciemus.

[99] Mense ianuario paleas cum ervi macerati sextariis sex, vel paleas cum cicerculae fresae semodio, vel frondis corbem pabulatorium modiorum viginti, vel paleas quantum velint, et faeni pondo viginti, vel adfatim viridem frondem ex siliquis et lauru vel (quod his omnibus praestat) farraginem hordeaceam dabit siccam : februario mense idem, martio idem vel, si opus facturi sunt, faeni pondo quinquaginta.

[100] Aprili frondem querneam et populneam; ex kalendis ad idus, vel paleas, et faeni pondo quadraginta. Maio pabulum adfatim. Iunio ex kalendis frondem adfatim. Iulio idem. Augusto idem, vel paleas ex ervo pondo quinquaginta.

[101] Septembri frondem adfatim. Octobri frondem et ficulnea folia. Novembri ad idus frondem vel folia ficulnea, quae sint corbis unius. Ex idibus glandis modium unum paleis immixtum, et lupini macerati modium unum paleis inmixtum, vel maturam farraginem. Decembri frondem aridam, vel paleas cum ervi semodio macerato, vel lupini, quod ex semodio macerato exierit, vel glandis modium unum, ut supra scriptum est, vel farraginem.

Ce qu'il faut faire dans chaque mois, en réglant le travail sur le temps.

II. [1] Nous prescrirons donc ce que l'on doit exécuter chaque mois en réglant ainsi les travaux de la campagne sur le temps, autant que le permettra l'état de l'atmosphère : averti de ses variations et de ses vicissitudes par ce traité, le métayer ou ne sera jamais trompé, ou certes ne le sera pas fréquemment. Ne nous écartons pas du poète excellent qui dit que le cultivateur «doit, au retour du printemps, commencer par labourer sa terre. »

[2] Le villageois ne devra pourtant pas observer l'arrivée du printemps, comme ferait un astrologue, de manière à attendre le jour précis auquel on dit que cette saison commence; mais il prendra quelque chose sur la fin de l'hiver, puisque dès après le solstice la température devient plus douce et que les jours plus favorables permettent d'entreprendre les travaux.

[3] L'agriculteur peut donc, à partir des ides de janvier (pour nous régler sur le premier mois de l'année romaine), se livrer aux travaux des cultures, dont il terminera ceux qui restaient à faire précédemment et commencera ceux qui appartiennent au temps à venir. Au surplus, il suffira de distribuer les travaux par demi-mois, parce qu'on ne saurait considérer comme fait prématurément un ouvrage achevé quinze jours avant l'époque, ni comme en retard celui qui l'a été quinze jours après.
Le jour des ides de janvier, temps venteux, ciel incertain.

[4] Le 18 des calendes de février, temps incertain.
Le 17 des calendes de février, le soleil passe dans le Verseau; le matin le Lion commence à se coucher; l'africus souffle, et parfois le vent du midi avec pluie.
Le 16 des calendes de février, l'Écrevisse achève de se coucher; froid.
Le 15 des calendes de février, le Verseau commence à se lever; l'africus annonce la tempête.
Le 11 des calendes de février, la Lyre se couche le soir; jour pluvieux.

[5] Le 9 des calendes de février, le coucher de la Baleine annonce la tempête; quelquefois même elle l'accompagne.
Le 6 des calendes de février, l'étoile brillante qu'on remarque sur la poitrine du Lion, se couche, et présage quelquefois que l'hiver est parvenu à la moitié de son cours.
Le 5 des calendes de février, souffle de l'auster ou de l'africus; temps froid, journée pluvieuse.
Le 3 des calendes de février, le Dauphin commence à se coucher; la Lyre se couche aussi.
La veille des calendes de février, le coucher des constellations que nous venons de nommer amène la tempête; quelquefois il se borne à l'annoncer.

[6] Nous indiquerons pour les autres demi-mois, comme nous l'avons fait pour celui-ci, les variations de l'atmosphère, afin que le métayer, se tenant sur ses gardes, comme je l'ai dit, puisse au besoin ajourner certains travaux ou bien les avancer. En conséquence, à partir des ides de janvier, pendant le temps qui s'écoule entre le solstice d'hiver et l'arrivée du favonius, si l'on possède une grande étendue de vignobles ou d'arbres mariés à des vignes, on reprend la suite de la taille d'automne, en observant toutefois de ne pas toucher la vigne pendant la matinée, parce que les rameaux, engourdis encore par les frimas et les gelées de la nuit, redoutent le fer.

[7] C'est pourquoi, afin de leur laisser le temps de se dégeler, on pourra, jusqu'à la seconde ou la troisième heure du jour, essarter les buissons pour que leur nouvelles pousses n'envahissent pas le champ, nettoyer les sillons, faire provision de gaulettes, enfin fendre du bois, jusqu'à ce que la température attiédie permette la taille. C'est le moment, dans les lieux exposés au soleil et maigres ou arides, de nettoyer les prés, et de les protéger contre les bestiaux, afin d'obtenir du foin en abondance.

[8] Il est temps aussi de donner le premier labour aux terrains secs et gras : car on ne peut retourner qu'en été ceux qui sont humides et de médiocre qualité; quant aux champs très maigres et arides, il faut attendre jusqu'après l'été, au commencement de l'automne, pour les labourer, et les ensemencer ensuite.
Au reste, à cette époque, on donne aisément en deux journées le premier labour à un jugère de terrain gras, parce que, humectée encore par les pluies d'hiver, la terre se prête volontiers à la culture.

[9] Dans ce même mois, avant les calendes de février, il est à propos de sarcler les semailles d'automne, soit l'adoréum que quelques personnes appellent far du pays, soit le blé froment. Il est temps de procéder à leur sarclage quand ils commencent à donner quatre feuilles. S'il reste du temps disponible, on peut aussi opérer le sarclage de l'orge hâtive.

[10] On en fait autant pour les fèves quand leur tige s'est élevée à une hauteur de quatre doigts; car, plus tôt, elles seraient trop tendres pour qu'il convînt de les soumettre à cette opération.
Mieux vaut semer l'ers dans le mois précédent; cependant on peut le faire pendant ce mois-ci, et même le suivant sans inconvénient; mais les paysans se gardent bien de le mettre en terre pendant le mois de mars.

[11] On serfouit déjà avec avantage les vignes qui sont échalassées et liées. Vers les ides, on s'empresse de greffer les arbres fruitiers qui les premiers produisent leurs fleurs, tels que les cerisiers, les jujubiers, les amandiers et les pêchers. Ce temps est convenable pour faire des échalas et aussi des pieux; il est propice encore pour la coupe des bois de construction; mais ces deux opérations se font avec plus de succès au décours de la lune, depuis le vingtième jour jusqu'au trentième, parce qu'on pense que tout bois ainsi coupé n'a point à redouter la pourriture.

[12] Dans une journée de travail on peut couper cent pieux et les aiguiser ensuite; quant aux échalas de chêne ou d'olivier, on en peut fendre et aiguiser soixante, bien parés des deux côtés. On peut encore faire dix pieux ou cinq échalas, le soir, pendant la veillée, et autant le matin en attendant le jour.

[13] Si le bois est de chêne rouvre, un ouvrier suffit pour en équarrir parfaitement vingt pieds : ce qui formera une voie. Si c'est du pin, un ouvrier en expédiera aisément vingt-cinq pieds, que l'on appellera aussi une voie. Trente pieds d'orme et de frêne, quarante de cyprès, soixante de sapin et de peuplier pourront être chacun bien équarris dans un jour, et chacune de ces quantités porte pareillement le nom de voie.

[14] Durant ces jours on doit marquer les agneaux sevrés, aussi bien que les petits des autres bestiaux et ceux des grands quadrupèdes.
Le jour des calendes de février, la Lyre commence à se coucher; l'eurus souffle, et quelquefois l'auster est accompagné de grêle.
Le 3 des nones de février, la Lyre achève de se coucher, et le Lion ne se montre plus qu'à moitié; le corus ou le septentrion souffle, et quelquefois le favonius.
Le jour des nones de février, la moitié du Verseau se montre à nos regards; temps venteux.

[15] Le 7 des ides de février, la constellation de Callisto se couche; le favonius commence à souffler.
Le 6 des ides de février, temps venteux.
Le 3 des ides de février, l'eurus souffle.
Pendant ces jours, dans les lieux voisins de la met, chauds et secs, on sarcle les prés et les champs, et on dispose les herbes à croître pour produire du foin.

[16] C'est aussi le moment d'achever l'échalassement et la ligature des vignes, que l'hiver ou les froids ont fait suspendre, parce que plus tard on s'exposerait à endommager les boutons déjà gonflés et à froisser les yeux. Dans les mêmes localités il faut encore fouir les vignes, et finir de tailler ou de lier les ceps mariés aux arbres : travaux qu'on ne saurait rigoureusement apprécier.
Entre les nones et les ides on fait des pépinières d'arbres fruitiers, et on transplante de la pépinière dans des fosses les jeunes plants.

[16] Le travail de la houe à deux dents, qui a été commencé en décembre et en janvier, se termine maintenant, et on plante les vignes. On travaille ainsi un jugère de terrain en quatre-vingts journées, si on défonce le sol à la profondeur de trois pieds; ou en cinquante, si le défoncement n'est profond que de deux pieds et demi; quarante jours de travail suffisent, s'il n'est que de deux pieds.

[17] Cette dernière excavation est la moindre que l'on doive pratiquer avec la houe à deux dents dans une terre sèche pour la transplantation des arbres fruitiers : toutefois pour les légumes une profondeur d'un pied et demi peut remplir le but, et alors trente jours de travail suffiront ordinairement pour le labour de chaque jugère. A cette même époque on répand une partie des fumiers sur les prés, et une partie au pied des oliviers et des autres arbres. En outre, on doit s'empresser de faire des pépinières de vignes, en plantant avec beaucoup d'attention des crossettes récemment séparées du cep.

[18] Alors il est à propos de planter, avant leur feuillaison, des peupliers, des saules, des frênes et de jeunes ormeaux, de retailler et de serfouir ceux qui ont été mis en terre l'année précédente, et de couper les radicules montantes qui se sont développées pendant l'été. Dans les vignobles dont la terre n'a pas encore été retournée, il faut enlever et ranger le long des haies les sarments, les branches coupées aux arbres qui soutiennent les vignes, les ronces, et tout ce qui, se trouvant sur le sol, peut embarrasser les ouvriers qui fouissent ou travaillent la terre de quelque manière que ce soit. On fait de nouveaux plants de rosiers ou on donne des soins aux anciens; on met en terre des roseaux ou bien on cultive les vieilles cépées; on forme des saussaies ou on entaille les arbres; on sarcle et on serfouit; on répand sur terre bien travaillée à la houe la graine de genêt, ou on dispose les jeunes plants dans des fosses.

[20] Il n'est pas hors de propos de procéder en ce temps à l'ensemencement des tremois, quoique dans les contrées chaudes il soit plus avantageux de le faire pendant le mois de janvier.
Le jour des ides de février, le Sagittaire se couche le soir; il fait grand froid.
Le 16 des calendes de mars, la Coupe se lève le soir ; changement de vent.
Le 15 des calendes de mars, le soleil fait son entrée dans les Poissons; quelquefois temps venteux.

[21] Le 13 et le 12 des calendes de mars, le favonius et l'auster soufflent avec grêle et orages.
Le Io des calendes de mars, le Lion finit de se coucher; les vents du septentrion, que l'on appelle ornithies, règnent ordinairement pendant trente jours. Arrivée des hirondelles.
Le 9 des calendes de mars, au commencement de la nuit, l'Arcture se lève; l'aquilon ou le corus produisent du froid; quelquefois il pleut.
Le 8 des calendes de mars, le Sagittaire commence à se lever au crépuscule; temps variable. Ces jours s'appellent Alcyonés. On remarque un grand calme, même dans la mer Atlantique.

[22] Le 7 des calendes de mars, temps venteux. On voit déjà des hirondelles.
Pendant ces jours, il est temps dans les localités froides de se livrer aux opérations dont nous avons fait mention; comme il est un peu tard pour les localités chaudes, ces opérations n'y sont que plus urgentes. Au reste, le moment paraît être excellent pour la plantation des crossettes et des marcottes enracinées,

[23] quoique cette plantation puisse se faire avec non moins d'avantage entre les calendes et les ides du mois suivant, surtout si le pays n'est pas très chaud; même s'il est froid, elle n'en réussira que mieux. On procède avec succès en ce temps, dans les climats tempérés, à la greffe des arbres fruitiers et des vignes.
Le jour des calendes de mars, l'africus souffle; quelquefois l'auster est accompagné de grêle.

[24] Le 6 des nones de mars, le Vendangeur, que les Grecs désignent sous le nom de Τρυγητὴρ, paraît; vent du septentrion.
Le 4 des nones de mars, souffle du favonius et quelquefois de l'auster; il fait froid.
Le jour des nones de mars, le Cheval se lève le matin; souffle de l'aquilon.
Le 3 des ides des mars, le Poisson septentrional achève de se lever; vent du septentrion.
La veille des ides de mars, le vaisseau Argo se lève; souffle du favonius ou de l'auster, et quelquefois de l'aquilon.

[25] Durant ces jours, il est avantageux de disposer les jardins, dont je parlerai avec plus de détail en leur lieu, de peur qu'ici je ne paraisse m'occuper trop négligemment, parmi tant d'opérations, des devoirs du jardinier, ou bien interrompre l'ordre que j'ai suivi pour les autres cultures.

[26] Ainsi, à dater des calendes de mars, le temps est très propice pour la taille des vignes, jusqu'au dixième jour des calendes d'avril, pourvu toutefois que les boutons ne soient pas en végétation. C'est le moment favorable de recueillir pour la greffe les jeunes branches qui ne végètent pas encore : à cette époque aussi la greffe réussit parfaitement sur les vignes et sur les arbres. Dans les lieux froids et humides, on plante alors généralement les vignes, et on met en terre avec succès les cimes des figuiers qui sont déjà en végétation. On sarcle aussi avantageusement pour a seconde fois les froments : on en peut très bien sarcler trois modius par journée de travail.

[27] Il est déjà temps de nettoyer les prés et d'en interdire l'entrée aux troupeaux : ce qui doit se faire dans les terrains chauds et secs, à partir du mois de janvier, comme nous l'avons dit ci dessus : car, dans les terres froides, on attend très bien jusqu'aux Quinquatries.

[28] Il faudra à cette époque préparer les fosses de toute espèce dans lesquelles on voudra mettre des plants en automne. Si le sol est favorable un seul ouvrier en fera par jour quatorze de celles que l'on nomme quaternaires, c'est-à-dire qui ont quatre pieds en tout sens, et dix-huit si elles ne sont que ternaire . Au reste, pour la plantation des vignes ou des arbre de peu d'élévation, on pratiquera une tranchée de cep de vingt pieds de longueur sur deux de largeur et deux et demi de profondeur : une seule journée suffira également pour ce travail.

[29] Déjà il est temps de serfouir et de cultiver le plant des rosiers tardifs. Alors il convient de répandre autour des racines des oliviers souffrant de la lie d'huile qui ne contienne pas de sel : six conge suffisent pour les plus grands, une urne pour les médiocres; pour les autres on proportionnera la quantité. Au surplus, les oliviers qui se portent bien deviendront plus vigoureux encore si on les arrose de cette lie non salée.

[30] Quelques praticiens ont prétendu que ce moment est excellent pour former des pépinières; aussi ils ont prescrit de semer sur des planches des baies de laurier et de myrte et des graines d'autres arbres verts. Ces mêmes personnes ont pensé qu'il fallait planter les orthocisses et les lierres à partir des ides de février ou même dès les calendes de mars.
Le jour des ides de mars, le Scorpion commence à se coucher; il annonce la tempête.

[31] Le 17 des calendes d'avril, le Scorpion se couche ; il fait froid.
Le 16 des calendes d'avril, le soleil entre dans le Bélier; souffle du favonius ou du corus.
Le 12 des calendes d'avril, le Cheval se couche le matin; vent du septentrion.
Le 10 des calendes d'avril, le Bélier commence à se lever jour pluvieux; quelquefois il neige.
Le 9 et le 8 des calendes d'avril, l'équinoxe du printemps annonce la tempête.

[32] Depuis les ides, on termine les travaux dont nous avons parlé plus haut. On donne aussi pour lors avec avantage les premiers tours de labourage aux terrains humides et gras, et, dans la dernière moitié de mars, on laboure pour la seconde fois les guérets que l'on a retournés au mois de janvier. Si, à l'époque de la taille, on a laissé quelques treilles de vignes d'élite ou quelques-unes de celles qui sont mariées dans les champs ou dans les broussailles à des arbres particuliers, elles doivent toutes être taillées avant les calendes d'avril; après ce jour, cette culture serait tardive et infructueuse.

[33] On commence le premier ensemencement du millet et du panis, lequel doit être terminé vers les ides d'avril : chaque jugère exige cinq setiers de l'une ou de l'autre semence. Le moment est favorable aussi pour la castration des bêtes à laine et des autres quadrupèdes. On fait avec succès cette opération à tous les bestiaux dans les contrées chaudes, depuis les id s de février jusqu'à celles d'avril, et, dans les localité. froides, depuis les ides de mars jusqu'à celles de mai.

[34] Le jour des calendes d'avril, le Scorpion se couche le matin ; il annonce la tempête.
Le jour des nones d'avril, souffle du favonius ou de l'auster avec de la grêle; quelquefois même ces météores se montrent dès la veille.
Le 8 des ides d'avril, les Pléiades se voilent le soir; quelquefois il fait froid.
Le 7, le 6 et le 5 des ides d'avril, l'auster et l'africus qui soufflent présagent la tempête.
Le 4 des ides d'avril, au soleil levant, la Balance commence à se coucher; quelquefois elle annonce la tempête.

[35] La veille des ides d'avril, les Hyades se cachent; il fait froid.
Pendant ces jours, dans les contrées froides, il faut se hâter de donner une première façon aux vignes avant les ides. Il faut aussi au plus tôt achever les travaux qui auraient dû être exécutés dans le mois de mars après l'équinoxe. On greffe encore avec avantage les figuiers et les vignes. On peut encore très bien sarcler et serfouir les pépinières que l'on a faites précédemment. On doit laver dans de l'eau de saponaire les moutons de Tarente, pour les préparer à la tonte.
Le jour des ides d'avril, la Balance se couche, comme je l'ai dit ci-dessus; temps froid.

[36] Le 18 des calendes de mai, temps venteux et pluies ; ce qui n'a pas lieu constamment.
Le 15 des calendes de mai, le soleil entre dans le Taureau; il annonce de la pluie.
Le 14 des calendes de mai, les Hyades se cachent le soir ; elles présagent de la pluie.
Le 11 des calendes de mai, le printemps est à moitié de son cours; il pleut et quelquefois il tombe de la grêle.
Le 10 des calendes de mai, les Pléiades se lèvent en même temps que le soleil; souffle de l'africus ou de l'auster; temps humide.
Le 9 des calendes de mai, la Lyre paraît au commencement de la nuit; elle annonce la tempête.
Le 4 des calendes de mai, l'auster souffle presque toujours en même temps qu'il pleut.

[37] Le 3 des calendes de mai, la Chèvre se lève le matin ; l'auster souffle, quelquefois il tombe de la pluie.
La veille des calendes de mai, la Canicule se cache le soir; elle présage de la pluie.
Pendant ces jours nous continuerons les travaux dont nous avons parlé plus haut. Pourvu que le liber se détache bien, on peut greffer les oliviers, ou les écussonner, ainsi que les autres arbres fruitiers.

[38] On procède aussi fort bien au premier épamprement, pourvu que les yeux naissants sur les sarments puissent être détachés avec le doigt. En outre, si en bêchant les vignes l'ouvrier y a causé quelque dommage, ou, par négligence, a omis une partie du travail, le vigneron diligent doit y pourvoir, visiter les jougs qui pourraient être brisés, les réparer, rétablir les pieux renversés, de manière à ne pas déraciner les jeunes pampres. A cette époque il faut marquer les animaux de la seconde portée.

[39] Le jour des calendes de mai, on dit que le soleil occupe durant deux jours le même point du zodiaque.
Le 6 des nones de mai, l'Hyade se lève avec le soleil; vents du septentrion.
Le 5 des nones de mai, le Centaure paraît tout entier; il annonce la tempête.
Le 3 des nones de mai, la même constellation présage la pluie.
La veille des nones de mai, le Scorpion se couche à demi il dénote la tempête.
Le jour des nones de mai, le matin, les Pléiades se lèvent ; le favonius souffle.
Le 7 des ides de mai, commencement de l'été; souffle du favonius ou du corus; quelquefois aussi il pleut.

[40] Le 6 des ides de mai, les Pléiades se montrent tout entières ; souffle du favonius ou du corus, et quelquefois pluie.
Le 3 des ides de mai, la Lyre se lève le matin ; elle annonce la tempête.
Durant ces jours, on sarcle les terres ensemencées, on commence la fauchaison. Un bon ouvrier fauche un jugère de pré, et seul il peut lier facilement douze cents bottes de quatre livres chacune. Il est temps aussi d'entourer les arbres d'un fossé après les avoir dechaussés, puis de les recouvrir de terre. Une seule journée de travail suffit pour tracer le fossé autour de quatre-vingts jeune arbres, ou de soixante-cinq de médiocre grosseur, ou de cinquante grands.

[41] Dans ce mois, il faudra labourer fréquemment toutes les pépinières; mais à partir des calendes de mars jusqu'aux ides de septembre, chaque mois on retournera la terre non seulement des pépinières, mais encore des jeunes vignes. Pendant les jours dont nous venons de parler, dans les climats froids et pluvieux, on taille et on émousse les oliviers. Au reste, dans les pays tempérés, il faudra faire cette opération à deux époques : d'abord entre les ides d'octobre et celles de décembre, puis entre les ides de février et celles de mars, pourvu toutefois que l'arbre ne se détache pas de son liber.

[42] Dans ce même mois, on commence à planter les boutures d'olivier en pépinière bien remuée à la houe; il faut quand elles sont mises en place, les enduire d'un mélange de cendres et de fumier, et les couvrir de mousse, afin soleil ne les fasse pas fendre : mais ce travail se fait avec plus d'avantage dans la dernière partie du mois de mars, au commencement d'avril, et aux autres époques, pendant lesquelles nous avons prescrit de garnir les pépinières de plants ou de boutures.

[43] Le jour des ides de mai, la Lyre se lève le matin; souffle l'auster ou de l'euronotus; quelquefois la journée est humide.
Le 17 des calendes de juin, continuation du même temps.
Le 16 et le 15 des calendes de juin, souffle de l'euronotus ou de l'auster avec pluie.
Le 14 des calendes de juin, le soleil entre dans les Gémeaux.
Le 12 des calendes de juin, les Hyades se lèvent; les vent du septentrion règnent, et quelquefois celui du sud avec pluie.
Le 11 et le 10 des calendes de juin, l'Arcture se lève le matin; il présage la pluie.
Le 8, le 7 et le 6 des calendes de juin, la Chèvre opère son lever le matin; vents du septentrion.

[44] Depuis les ides jusqu'aux calendes de juin, il faut donner un second labour aux vieilles vignes, avant qu'elles ne commencent à fleurir, et, en outre, les épamprer, ainsi que toutes les autres. Si on fait souvent ce travail la journée d'un enfant suffira pour en épamprer tout un jugère. En ce moment, dans certaines contrée, on tond les moutons, et on reçoit le compte des bêtes nouvellement nées et de celles que l'on a perdues. Alors enfin on retourne aussi à la charrue les lupins que l'on a semés pour engrais.

[45] Le jour des calendes de juin et le 4 des nones, l'Aigle se lève; temps venteux, et quelquefois pluie.
Le 7 des ides de juin, l'Arcture se couche; souffle du favonius ou du corus.
Le 4 des ides de juin, le Dauphin se lève le soir ; le favonius souffle ; quelquefois il tombe une légère pluie.

[46] Dans le cours de ces jours, si l'on en a le loisir, on fera les mêmes travaux qu'on effectue à la fin du mois de mai. En outre, on doit ramener la terre au pied de tous les arbres fruitiers que l'on a entourés d'un fossé, de manière que l'opération soit terminée avant le solstice d'été. Au surplus, d'après la nature du sol et du climat, on donne à la terre le premier ou le second tour de labourage : si elle est dure, il faut deux journées pour la première façon d'un jugère, deux pour la seconde, et une pour la troisième. Une journée suffit pour recouvrir la semence jetée dans deux jugères. Mais si la terre est facile à travailler, on exécute le premier labour d'un jugère en deux journées, et le second en une; une journée également, pour recouvrir la semence de quatre jugères, lorsqu'on trace de larges sillons dans un terrain déjà préparé.

[47] Il résulte de ce calcul que l'on peut facilement, dans le cours de l'automne, au moyen d'un seul joug, semer cent cinquante modius de froment, et cent de n'importe quelle espèce de légume. Durant les mêmes jours, il faut préparer l'aire pour le battage des grains et pour recevoir les récoltes à mesure qu'elles seront coupées.

[48] Quand on possède beaucoup de vignobles, on doit alors en reprendre la culture. Il est à propos, si on le peut, de donner du fourrage aux troupeaux avant la solstice d'été, ou dans ce temps-ci, ou même pendant les quinze jours qui précèdent les calendes de juin. A dater de ces calendes, si l'on manque d'herbe verte, on donnera, jusqu'à la fin de l'automne, des feuilles que l'on aura recueillies pour cet usage.
Le jour des ides de juin, la chaleur commence.

[49] Le 13 des calendes de juillet, le soleil entre dans le Cancer; il présage la tempête.
Le 11 des calendes de juillet, le Serpentaire, que les Grecs appellent  Ὀφιοῦχος, se couche le matin; il annonce la tempête.
Le 8, le 7 et le 6 des calendes de juillet, époque du solstice d'été; souffle du favonius, et chaleur.
Le 3 des calendes de juillet, temps venteux.

[50] Dans le cours de ces jours, on continue les travaux dont il est question ci-dessus. En outre, il faut couper de la vesce pour fourrage avant que ses gousses aient pris de la consistance; moissonner l'orge; récolter les fève tardives; battre les précoces, et serrer avec soin les fanes qu'elles produisent; battre l'orge, et empiler toutes les pailles. Il. faut aussi tailler les ruches, que l'on a dû surveiller et soigner tous les neuf ou dix jours depuis les calendes de mai environ; toutefois, ce n'est que dans le cas où les alvéoles sont pleins et recouverts, qu'il faut les récolter ; si la plupart sont vides ou ne sont point fermés, c'est une marque qu'ils ne sont point encore mûrs, et il faut dès lors différer la récolte du miel. Dans les provinces d'outre-mer, quelques cultivateurs sèment le sésame pendant ce mois ou le suivant.

[51] Le jour des calendes de juillet, souffle du favonius ou de l'auster, et chaleur.
Le 4 des nones de juillet, la Couronne se couche le matin.
La veille des nones de juillet, le Cancer se couche à moitié; temps chaud.
Le 8 des ides de juillet, le Capricorne est à moitié couché.
Le 7 des ides de juillet, Céphée se couche le soir; il annonce la tempête.
Le 6 des ides de juillet, les prodromes commencent à souffler.

[52] Pendant ces jours on se livre aux mêmes travaux que nous avons indiqués plus haut. En outre, le moment est très favorable pour donner le second tour de labourage aux guérets. On essarte aussi fort à propos les broussailles des champs, lorsque la lune est dans son décours.
Le jour des ides de juillet, Procyon se lève le matin; il présage la tempête.
Le 13 des calendes d'août, le soleil entre dans le Lion; le favonius souffle.
Le 9 des calendes d'août, une des étoiles brillantes qu'on remarque sur la poitrine du Lion se lève; elle annonce quelquefois la tempête.
Le 8 des calendes d'août, le Verseau commence à se coucher sensiblement; souffle du favonius ou de l'auster.

[53] Le 7 des calendes d'août, la Canicule paraît; brouillard chaud.
Le 6 des calendes d'août, l'Aigle se lève.
Le 4 des calendes d'août, les étoiles brillantes qu'on remarque sur la poitrine du Lion se lèvent; elles annoncent quelquefois la tempête.
Le 3 des calendes d'août, l'Aigle se couche ; il annonce la tempête.

[54] Durant ces jours on fait la moisson dans les contrées tempérées et sur le bord de la mer, et, dans les trente jours qui suivent la récolte, on met en meule les pailles qui en proviennent. Une seule journée de travail suffit pour couper la paille d'un jugère, après l'enlèvement de laquelle, et avant que le soleil trop ardent ait brûlé le sol, il faut entourer d'un fossé les arbres qui se trouvent dans le champ, et couvrir leur pied de terre. En outre, c'est le moment de biner les terres pour ceux qui se disposent à faire des semailles considérables.

[55] Quant au serfouissage et à la culture des vignobles nouveaux, j'ai dit déjà plusieurs fois qu'il fallait s'en occuper tous les mois sans en laisser passer aucun, jusqu'après l'expiration de l'équinoxe d'automne. Il faudra se souvenir de recueillir des feuilles pour les troupeaux, à cette époque et pendant le mois d'août, avant le lever et après le coucher du soleil. Quelles que soient les vignes que l'on veut cultiver, il faut éviter d'en remuer la terre pendant l'ardeur du jour, ce qui ne doit être fait que le matin jusqu'à la troisième heure, et depuis la dixième jusqu'au crépuscule.

[56] Dans certaines provinces, telles que la Cilicie et la Pamphylie, c'est pendant ce mois que l'on sème le sésame; mais dans les contrées humides de l'Italie, on peut le semer à la fin du mois de juin. Il est temps, en outre, de suspendre des figues sauvages aux figuiers : ce qui a pour but, comme le pensent quelques personnes, et d'empêcher le fruit de tomber, et de le faire parvenir plus tôt à maturité.
Le jour des calendes d'août, les vents étésiens soufflent.
La veille des nones d'août, le Lion se lève à moitié; il annonce la tempête.
Le 7 des ides d'août, le Verseau se couche à moitié; le temps est couvert et chaud.
La veille des ides d'août, la Lyre se couche le matin, et l'automne commence.
Pendant ces jours, on continue les mêmes travaux que ci-dessus. Dans certains lieux on recueille les rayons; mais s'ils ne sont pas remplis de miel, et si les alvéoles ne sont pas fermés, il faut en différer la récolte jusqu'au mois d'octobre.
Le jour des ides d'août, le coucher du Dauphin présage la tempête.
Le 19 des calendes de septembre, le coucher de cette même constellation, qui a lieu le matin, annonce la tempête.

[58] Le 13 des calendes de septembre, le soleil passe dans le signe de la Vierge. Ce jour et le suivant annoncent la tempête; quelquefois aussi il tonne. Ce même jour la Lyre se couche.
Le 10 des calendes de septembre, la même constellation amène ordinairement la tempête et la pluie.
Le 7 des calendes de septembre, le Vendangeur se lève le matin, et l'Arcture commence à se coucher; quelquefois il pleut.
Le 3 des calendes de septembre, les épaules de la Vierge se lèvent; les vents étésiens cessent de souffler; parfois il fait froid.

[59] La veille des calendes de septembre, Andromède se lève le soir; quelquefois le froid se fait sentir.
C'est dans ces jours qu'on écussonne les figuiers : ce genre de greffe s'appelle emplastration. On peut, même avec plus d'avantage, faire cette opération dans le mois précédent, après les ides de juillet. Quelques personnes font aussi à cette dernière époque l'écussonnage des autres arbres.

[60] Dans certains pays, comme dans la Bétique, les contrées maritimes et l'Afrique, on fait la vendange; mais dans les pays plus froids on pulvérise la terre, opération que les paysans appellent occation, et qui consiste à briser dans les vignes toutes les mottes de terre pour les réduire en poussière. A cette même époque, avant la pulvérisation des vignes, si les ceps sont grêles ou clairsemés, on répand sur chaque jugère trois ou quatre modius de lupins, après quoi on les herse, et, lorsqu'ils auront poussé, on les enterre au premier labour que l'on donne aux vignes, auxquelles ils procurent un assez bon amendement.

[61] Si le climat est pluvieux, comme cela a lieu dans les terroirs de l'Italie voisins des villes, beaucoup de vignerons épamprent leurs vignes afin que les raisins puissent mûrir et pour empêcher que les pluies ne les pourrissent. Au contraire, dans les lieux plus chauds, tels que les provinces que nous avons citées, on ombrage les grappes, à l'approche de la vendange, avec de la paille ou d'autres abris, afin que les vents ou les chaleurs ne les dessèchent pas.

[62] Ce même temps est propre à la dessiccation des raisins et des figues, dont nous enseignerons la préparation en lieu convenable, lorsque nous passerons en revue les travaux de la métayère. On extirpe avec avantage, dans le courant du mois d'août, la fougère et le carex, partout où ils croissent, quoiqu'il vaille mieux le faire vers les ides de juillet, avant le lever de la Canicule.

[63] Le jour des calendes de septembre, chaleur.
Le 4 des nones de septembre, le Poisson méridional achève de se coucher; chaleur.
Le jour des nones de septembre, l'Arcture se lève; souffle du favonius ou du corus.
Le 7 des ides de septembre, le Poisson septentrional achève de se coucher, et la Chèvre se lève; signe de tempête.
Le 3 des ides de septembre, souffle du favonius ou de l'africus; la Vierge se lève à moitié.

[64] C'est durant ces jours que, dans les contrées maritimes et chaudes, l'on procède avantageusement à la vendange et aux autres opérations que nous avons détaillées ci-dessus. Le second tour de labour doit être terminé, dans le cas oh le premier aurait été fait tardivement; car, s'il a été donné de bonne heure, il convient de procéder à un troisième tour. A cette époque, ceux qui ont l'habitude d'aromatiser des vins préparent l'eau de mer qu'ils ont fait transporter chez eux, et la font réduire sur le feu : je donnerai le détail de cette opération lorsque je passerai en revue les travaux de la métayère.
Le jour des ides de septembre, la constellation de la Baleine présage quelquefois la tempête.

[65] Le 15 des calendes d'octobre, l'Arcture se lève; souffle du favonius, ou de l'africus, et quelquefois de l'eurus, que certaines personnes appellent vulturne.
Le i4 des calendes d'octobre, l'épi de la Vierge se lève ; souffle du favonius ou du corus.
Le 13 des calendes d'octobre, le soleil entre dans la Balance; la Coupe paraît le matin.
Le 11 des calendes d'octobre, les Poissons se couchent le matin; le Bélier commence aussi à se coucher; souffle du favonius ou du corus, et quelquefois de l'auster avec pluies.

[66] Le 10 des calendes d'octobre, le vaisseau Argo se couche; il annonce la tempête, quelquefois même la pluie.
Le 9 des calendes d'octobre, le matin, le Centaure commence à se lever; il présage la tempête, et quelquefois la pluie.
Le 8, le 7 et le 6 des calendes d'octobre, l'équinoxe d'automne annonce la pluie.
Le 5 des calendes d'octobre, les Chevreaux se lèvent; souffle du favonius, et quelquefois de l'auster avec pluie.
Le 4 des calendes d'octobre, la Vierge achève de se lever ; elle présage la tempête.

[67] Pendant ces jours, on vendange dans plusieurs contrées. Les avis se partagent sur l'époque de la maturité des raisins : quelques personnes, en voyant qu'une partie seulement des grappes est encore verte, ont pensé qu'il était temps de faire la vendange; d'autres ont cru qu'il fallait attendre que le raisin fût coloré et transparent; et quelques-unes même, que les pampres se dégarnissent et que les feuilles tombassent. Toutes ces indications sont trompeuses, puisque toutes elles peuvent se présenter avant la maturité des raisins, en raison de la grande chaleur du soleil ou de l'année.

[68] Aussi, plusieurs personnes se sont-elles avisées, pour s'assurer de la maturité de ce fruit, de le goûter afin de juger si la saveur en est douce ou acide. Mais ce moyen lui-même peut induire parfois en erreur : car certaines espèces de raisins n'acquièrent jamais de douceur, par l'effet de leur trop grande âpreté.

[69] Aussi convient-il, et c'est ce que nous faisons, d'observer la maturité naturelle en elle-même. Or, cette maturité existe, quand, pressant les grains qui recèlent les pepins, on voit ces derniers déjà bruns et quelques-uns même presque noirs. En effet, rien ne peut donner de la couleur aux pepins, excepté la maturité naturelle, surtout si on considère qu'ils sont tellement placés au centre des grains, qu'ils sont protégés contre l'ardeur du soleil et les vents, et que le suc qui les baigne les empêche de cuire et de se tacher, à moins que ce ne soit naturellement.

[70] En conséquence, lorsque le métayer a procédé à cet examen, il doit savoir s'il est à propos de vendanger. Mais, avant de commencer à cueillir les raisins, il faut, pendant le mois précédent, s'il est possible, qu'il dispose tout ce qui lui sera nécessaire ; sinon, ses futailles seront, au moins quinze jours d'avance, en partie enduites de poix, en partie grattées, et soigneusement lavées avec de l'eau de mer ou de l'eau salée, puis séchées convenablement.

[71] Il en sera de même des couvercles, des tamis et des autres ustensiles sans lesquels on ne saurait bien faire le moût ; les pressoirs et les cuviers aussi seront diligemment nettoyés, lavés et, si le cas l'exige, enduits de poix; le bois sera tout prêt pour cuire le moût et le réduire soit à moitié, soit au tiers. Longtemps d'avance il faut tenir en réserve le sel et les parfums avec lesquels on a coutume d'aromatiser les vins.
Il ne faut pourtant pas que ce soin détourne entièrement le métayer de la culture de la terre. En effet, c'est pendant ces jours que, dans les terrains secs, on doit ensemencer les navets et les raves. On sème aussi à cette époque la dragée, qui doit être d'un grand secours pour les bestiaux pendant l'hiver, et cette plante que les paysans appellent fénugrec, et, enfin, la vesce destinée à servir de fourrage.

[72] En outre, c'est le moment de l'ensemencement principal du lupin, que quelques cultivateurs trouvent à propos de mettre sans retard en terre au sortir de l'aire. C'est alors qu'on récolte le millet et le panic, et que l'on sème les haricots pour la table : car, pour les recueillir comme semence, il vaut mieux les semer à la fin d'octobre, vers les calendes de novembre.
En conséquence, quand toutes ces choses ont dû être faites dans les champs, le métayer peut remettre à sa femme le soin de ce qui concerne l'intérieur de la ferme, de manière toutefois à s'assurer si le tout est exécuté comme il convient.
Le jour des calendes d'octobre et le 6 des nones annoncent quelquefois la tempête.

[73] Le 4 des nones d'octobre, le Cocher se couche le matin, et la Vierge finit de se coucher; ils présagent quelquefois la tempête.
Le 3 des nones d'octobre, la Couronne commence son lever; elle annonce la tempête.
La veille des nones d'octobre, le Chevreaux se lèvent le soir; le Bélier se couche à moitié; l'aquilon souffle.
Le 8 des ides d'octobre, l'étoile brillante de la Couronne se lève.

[74] Le 6 des ides d'octobre, les Pléiades se lèvent le soir; souffle du favonius, et quelquefois de l'africus avec pluie.
Le 3 et la veille des ides d'octobre, la Couronne se lève entière le matin; l'auster d'hiver souffle, et quelquefois il pleut.
Durant ces jours, dans les contrées froides, on a coutume de procéder à la vendange et aux autres travaux que nous avons désignés ci-dessus. Dans ces mêmes contrées, on sème les froments précoces et surtout le far adoréum. En terrains couverts, il est aussi à propos de semer le froment. Et, puisque nous parlons des semailles, il convient de déterminer la quantité nécessaire de chaque semence pour un jugère.

[75] Un jugère de terre demande quatre ou cinq modius de triticum, neuf ou dix de far adoréum, cinq ou six d'orge, quatre ou cinq setiers de millet ou de panic, huit ou dix modius de lupins, quatre modius de haricots, trois ou quatre modius de pois, six modius de fèves, un peu plus d'un modius de lentilles, neuf ou dix modius de graines de lin, trois ou quatre modius de cicéroles, deux ou trois modius de pois chiches, quatre ou cinq setiers de sésame, sept ou huit modius de vesce pour fourrage, cinq ou six modius de vesce, quand elle doit être récoltée en grain, quatre ou cinq modius d'ers, sept ou huit modius d'orge pour dragée, six modius de fenugrec; quant à la luzerne, il en faut jeter un cyathe par chaque petite planche longue de dix pieds et large de cinq. (in sème six grains des chenevis par pied carré.
Le jour des ides d'octobre et les deux journées suivantes, il fait parfois de la tempête, et quelquefois il tombe une pluie fine.
Le 13 des calendes de novembre, le soleil entre dans le Scorpion.

[77] Le 13 et le 12 des calendes de novembre, au lever du soleil, les Pléiades commencent à se coucher; elles annoncent la tempête.
Le 11 des calendes de novembre, la queue du Taureau se couche ; l'auster souffle, quelquefois il pleut.
Le 8 des calendes de novembre, le Centaure achève de se lever le matin ; il présage la tempête.

[78] Le 7 des calendes de novembre, le front du Scorpion se lève ; il annonce la tempête.
Le 5 des calendes de novembre, les Pléiades se couchent; l'hiver s'annonce par le froid et la gelée.
Le 4 des calendes de novembre, l'Arcture se couche le soir; jour venteux.
Le 3 et la veille des calendes de novembre, Cassiope commence son coucher; elle annonce la tempête.

[79] Pendant ces jours-là, on doit faire toute espèce d'ensemencements. On met très bien en terre toute espèce de plant. On marie aussi avec succès les vignes aux ormes, et on réussit également bien à propager les ceps des plants mariés à des arbres que ceux des vignobles. Il est temps de sarcler et de serfouir les pépinières, de déchausser les arbres et les vignes et de les tailler, enfin de tailler les ceps mariés à des arbres. On rabat aussi les arbres des pépinières qui n'ont pas été élagués en leur temps, et les jeunes plants de figuiers qu'on doit réduire à un seul jet, quoiqu'il eût mieux valu enlever leurs jets pendant qu'ils étaient jeunes, dans le temps de la pousse. Au surplus, s'il importe en agriculture que chaque opération soit faite en son temps, c'est surtout pour les semailles qu'il faut agir ainsi.

[80] Il y a, chez les cultivateurs, un ancien proverbe qui dit que les ensemencements précoces peuvent tromper souvent, mais que les tardifs ne trompent jamais, par la raison qu'ils produisent toujours de faibles récoltes.
C'est pourquoi, en général, nous conseillons de semer d'abord tout terrain qui, de sa nature, est froid, et plus tard celui qui est chaud. On dit que la vesce et la fève sont un engrais pour les terres.

[81] Quant au lupin, si vous ne le retournez pas en fleur, il n'engraissera pas le champ; il n'est aucune graine que les ouvriers puissent semer ou récolter avec plus de facilité dans le loisir que leur laissent leurs travaux : car on peut la confier à la terre de très bonne heure et avant toute autre semaille, et la recueillir seulement après que toutes les autres productions de la terre auront été rentrées.

[82] L'ensemencement étant terminé, il faut passer la herse sur le grain répandu. On peut facilement herser deux jugères en trois journées de travail, et en même temps déchausser les arbres qui se trouveront dans le champ. Quoique les anciens voulussent qu'on sarclât et hersât un jugère par jour, je n'oserais affirmer qu'il soit possible de le faire convenablement.
Dans le même temps, il est à propos de curer les fossés et les ruisseaux, et de creuser les rigoles et les tranchées pour l'écoulement des eaux.

[83] A la même époque, on donne avec avantage aux boeufs la feuille de frêne, si on en a, sinon celle d'orne, ou encore, celle d'yeuse. Il n'est pas inutile, non plus, de leur offrir un modius de gland par paire, mais pendant un espace de temps qui ne doit pas dépasser trente jours, afin que leur santé n'ait point à en souffrir; ni qui soit moindre que ce même nombre de jours, car alors, comme l'assure Hygin, ils seraient attaqués de la gale au printemps. Au surplus, on doit mêler le gland avec de la paille, quand on veut le donner à manger aux boeufs.
C'est alors aussi qu'il convient de mettre en terre les glands et les autres graines d'arbres, si l'on veut établir un bois barbarique, c'est-à-dire composé de diverses essences. Le moment est arrivé de cueillir les olives, dont on veut faire l'huile verte, qui est excellente si on l'exprime de l'olive bigarrée, quand elle commence à devenir noire; car on ne tire l'huile acerbe que des olives blanches.

[84] Le jour des calendes de novembre et le lendemain, la tête du Taureau se couche; présage de pluie.
Le 3 des nones de novembre, la Lyre se lève le matin; le temps est froid et pluvieux.
Le 8 des ides de novembre, la même constellation se lève en totalité; l'auster ou le favonius souffle; temps froid.
Le 7 des ides de novembre, l'étoile brillante du Scorpion se lève ; elle présage la tempête ; le temps est froid, ou le vulturne souffle; quelquefois, pluie fine.
Le 6 des ides de novembre, les Pléiades se lèvent le matin; elles annoncent la tempête; temps froid.
Le 5 des ides de novembre, commencement de l'hiver; l'auster ou l'eurus souffle; quelquefois, pluie.

[85] Pendant ces jours jusqu'aux ides, vous pouvez encore exécuter à temps les travaux que vous n'avez pu faire dans le cours du mois précédent; mais vous aurez soin d'observer de jeter sur terre en un seul jour, la veille de la pleine lune, sinon ce même jour, la quantité de fèves que vous avez à semer; pourvu que vous les protégiez contre les oiseaux et les bestiaux, vous pourrez les recouvrir plus tard. Vous herserez aussi, si le cours de la lune ne s'y oppose pas, avant les ides de novembre, leur sol qui doit être très gras et neuf, ou du moins bien fumé.

[86] Il suffira d'employer dix-huit voies de fumier par chaque jugère : or, la voie de fumier contient quatre-vingts modius; c'est donc cinq rnodius de fumier à répandre par chaque étendue de dix pieds en tout sens. On voit par ce calcul que quatorze cent quarante modius sont suffisants pour un jugère entier.

[87] Il convient alors aussi de déchausser les oliviers; et s'ils sont peu féconds, ou si leurs cimes n'offrent que des feuilles grillées par le soleil, il faut répandre autour d'eux, quatre modius de fumier de chèvres pour les grands arbres, et pour les autres une quantité proportionnée à leur grandeur. Dans ce même temps, on doit déchausser les vignes et verser au pied de chaque cep la valeur d'un setier de fiente de pigeon, ou bien quatre conges d'urine humaine, ou quatre setiers de tout autre fumier. En deux journées de travail on déchausse un jugère de vignes, lorsqu'elles sont plantées à six pieds de distance.

[88] Le jour des ides de novembre, temps incertain, mais calme le plus souvent.
Le 17 des calendes de décembre, l'aquilon souffle, et quelquefois l'auster avec pluie.
Le 16 des calendes de décembre, la Lyre se lève le matin; souffle de l'auster, et parfois vent violent du nord.
Le 15 des calendes de décembre, souffle de l'aquilon, et quelquefois de l'auster avec de la pluie.
Le 14 des calendes de décembre, le soleil passe dans le signe du Sagittaire; les Hyades se lèvent le matin; signe de tempête.
Le 12 des calendes de décembre, les cornes du Taureau se couchent le soir; vent glacial du nord, et pluie.

[89] Le 11 des calendes de décembre, l'Hyade se couche le matin ; temps froid.
Le 10 des calendes de décembre, le Lièvre se couche le matin; il présage la tempête.
Le 7 des calendes de décembre, la Canicule se couche au lever du soleil ; temps froid.
La veille des calendes de décembre, les Hyades se couchent en entier; souffle du favonius ou de l'auster; quelquefois, pluie.

[90] Pendant ces jours, il faut continuer les travaux qu'on n'a pu faire précédemment. Si l'on n'a pas beaucoup d'ensemencements faire, il sera très bon de les avoir terminés pour les calendes de décembre. Il faut emprunter aux nuits, alors fort longues, quelque temps pour l'ajouter au jour, d'autant mieux qu'il est beaucoup de choses que l'on peut très bien faire pendant la veillée. En effet, si nous possédons des vignes, on peut tailler et aiguiser les pieux et les échalas; si le pays produit beaucoup de férule et d'écorces, on doit faire des ruches pour les abeilles; si le palmier ou le sparte est commun, on tressera des cabas et des paniers; si l'on possède des arbustes, on fera des corbeilles avec leurs scions.

[91] Enfin, pour ne pas entrer dans un détail inutile, il n'y a pas de contrée qui ne fournisse la matière de quelques ouvrages qui puissent se faire pendant les veillées. Effectivement il n'y a qu'un agriculteur paresseux qui borne ses occupations à la brièveté du jour, surtout dans les contrées où les jours d'hiver ne sont que de neuf heures et les nuits de quinze.

[92] On peut aussi émonder le saule que l'on a coupé la veille pour le travail de la veillée, et en préparer des liens pour la vigne; s'il est d'une nature peu flexible, il faut le couper quinze jours d'avance, et quand il est émondé l'enfouir dans le fumier, afin qu'il s'y assouplisse. Si au contraire, coupé depuis longtemps, il s'est desséché, on le fera macérer dans une mare. On peut encore, durant la veillée, aiguiser les instruments de fer, leur faire de, manches ou les leur adapter : l'yeuse, puis le charrue, et enfin le frêne sont les bois qui conviennent le mieux pour cet objet.

[93] Le jour des calendes de décembre, le temps est incertain; le plus souvent cependant il est calme.
Le 8 des ides de décembre, le Sagittaire se couche à moitié; il annonce la tempête.
Le 7 des ides de décembre, l'Aigle se lève, au matin ; l'africus souffle, quelquefois l'auster ; pluie légère.
Le 3 des ides de décembre, souffle du corus ou du septentrion, et quelquefois de l'auster avec pluie.
Durant ces jours, on doit achever les opérations que l'on n'a pu exécuter pendant le mois précédent, c'est-à-dire dans les contrées tempérées ou chaudes : car en pays froid on ne pourrait plus les faire avantageusement.
Le jour des ides de décembre, le Scorpion se lève entièrement le matin; temps froid.

[94] Le 16 des calendes de janvier, le soleil effectue son passage dans le signe du Capricorne. C'est l'époque du solstice d'hiver, comme le prétend Hipparque : aussi il annonce souvent la tempête.
Le 15 des calendes de janvier présage de changement de vent.
Le 10 des calendes de janvier, la Chèvre se lève le matin; elle annonce la tempête.
Le 9 des calendes de janvier annonce le solstice d'hiver, comme l'ont observé les Chaldéens.
Le 6 des calendes de janvier, le Dauphin commence à se lever le matin; il présage la tempête.
Le 4 des calendes de janvier, l'Aigle se couche le soir; temps froid.
Le 3 des calendes de janvier 1a Canicule se couche le soir; signe de tempête.
La veille des calendes de janvier, temps venteux.

[95] Tant que durent ces jours, ceux qui s'occupent sérieusement d'agronomie prétendent qu'on ne doit pas ouvrir la terre avec le fer, à moins que l'on ne soit obligé de serfouir les vignes avec la boue à deux dents. C'est pourquoi, à ce genre de travail près, ils entreprennent tout ce qui peut être fait, comme la récolte des olives, la confection de l'huile, l'échalassement de la vigne et sa ligature jusqu'à la naissance des bras, le placement des jougs et le dressement des sarments sur ce support.

[96] Au surplus, en ce temps, il ne convient pas de palmer, c'est-à-dire de lier les branches des vignes, parce que la roideur que leur donne le froid en causerait la rupture. On peut aussi, pendant ces jours, greffer avec succès les cerisiers, les jujubiers, les abricotiers, les amandiers, et les autres arbres qui fleurissent les premiers. Quelques cultivateurs sèment aussi des légumes.

[97] Le jour des calendes de janvier, le temps est incertain.
Le 3 des nones de janvier, l'Écrevisse se couche; temps variable.
La veille des nones de janvier, on est arrivé à la moitié de l'hiver; l'auster souffle fortement; quelquefois il pleut.
Le jour des nones de janvier, la Lyre se lève le matin; temps variable.
Le 6 des ides de janvier, souffle de l'auster, et quelquefois du favonius.
Le 5 des ides de janvier, l'auster souffle, et parfois il tombe de la pluie.
La veille des ides de janvier, l'état du ciel est incertain.

[98] Pendant ces journées, les agriculteurs scrupuleux s'abstiennent des travaux de la terre, de manière pourtant que, le jour même des calendes de janvier, ils recommencent chaque espèce d'opérations pour prendre à ce sujet les augures. Au reste ils diffèrent le labourage jusqu'aux ides prochaines.
Le métayer ne doit pas ignorer quelles sont les rations qu'il faut livrer tous les jours de chaque mois à une paire de boeufs : aussi nous allons l'initier à cette partie de son administration.

[99]  Durant le mois de janvier, il leur donnera de la paille soit avec six setiers d'ers macéré, soit avec un demi-modius de cicérole moulue, ou bien des feuilles ce que peut en contenir une corbeille à fourrage de vingt modius, ou de la paille à discrétion et vingt livres de foin, ou une ample quantité de feuilles vertes d'yeuse ou de laurier, ou bien encore (ce qui est préférable à tout cela) de la dragée d'orge sèche. La nourriture des boeufs sera la même en février. En mars on leur fera suivre le même régime, ou s'ils ont du travail à faire, on leur donnera cinquante livres de foin.

[100] Durant le mois d'avril, leur nourriture se composera de feuilles de chêne et de peuplier, et, depuis les calendes de ce mois jusqu'aux ides, de paille ou de quarante livres de foin. Au mois de mai, on leur donne du fourrage en abondance. A partir des calendes de juin, on leur fournira une large provision de feuillage; en juillet et en août de même, ou bien cinquante livres de paille d'ers.

[101] En septembre on leur offrira du feuillage en abondance; en octobre, du feuillage et des feuilles de figuier. Au mois de novembre jusqu'aux ides, on leur donnera une corbeille de feuillage ou de feuilles de figuier; puis, à partir des ides, un modius de gland mêlé avec de la paille et un modius de lupins macérés également mêlé de paille, ou de la dragée mûre. En décembre, on les nourrira de feuilles sèches, ou de paille avec un demi-modius soit d'ers macéré, soit de lupins macérés aussi, ou bien on leur donnera un modius de gland, comme nous avons dit ci-dessus, ou bien encore de la dragée.

Prosa de cultu hortorum, et herbis hortensibus.

III. [1] Et quoniam percensuimus opera, quae suis quibusque temporibus anni vlilicum exsequi oporteret, memores polliciti nostri subiungemus cultus hortorum, quorum aeque curam suscipere debebit, ut et quotidiani victus sui levet sumptum, et advenienti domino praebeat, quod ait poeta, inemptas ruris dapes.

[2] Democritus in eo libro, quem Georgicon appellavit, parum prudenter censet eos facere, qui hortis exstruant munimenta, quod neque latere fabricata maceries perennare possit, pluviis ac tempestatibus plerumque infestata, neque lapides supra rei dignitatem poscat inpensa : si vero amplum modum sepire quis velit, patrimonio esse opus. Ipse igitur ostendam rationem, qua non magna opera hortum ab incursu hominum pecudumque munimus.

[3] Vetustissimi auctores vivam sepem structili praetulerunt, quia non solum minorem inpensam desideraret, verum etiam diuturnior immensis temporibus permaneret : itaque vepres efficiendi consitis spinis rationem talem reddiderunt.

[4] Locus, quem saepire destinaveris, ab aequinoctio autumnali, simulatque terra maduerit imbribus, circumvallandus est duobus sulcis tripedaneo spatio inter se distantibus; modum altitudinis eorum abunde est esse bipedaneum : sed eos vacuos perhiemare patiemur praeparatis seminibus, quibus obserantur; ea sint vastissimarum spinarum, maximeque rubi et paliuri et eius, quam Graeci vocant κυνόσβατον, nos sentem canis appellamus.

[5] Horum autem ruborum semina quam maturissima eligi oportet, et ervi moliti farinae immiscere : quae quum est aqua consparsa, illinitur vel nauticis veteribus funibus, vel quibuslibet aliis restibus. Siccati deinde funiculi reponuntur in tabulato : mox ubi bruma confecta est, intermissis quadraginta diebus, circa hirundinis adventum, quum iam favonius exoritur, post idus feb., si qua in sulcis per hiemem constitit aqua, exhauritur, resolutaque humus, quae erat autumno regesta, usque ad mediam sulcorum altitudinem reponitur.

[6] Praedicti deinde funes de tabulato prompti explicantur, et in longitudinem per utrumque sulcum porrecti obruuntur, sed ita, ut non nimium supergesta terra semina spinarum, quae inhaerent toris funiculorum, enasci possint. Ea fere citra tricensimum diem prorepunt : atque ubi coeperunt aliquod incrementum habere, sic insuesci debent, ut in id spatium, quod sulcis nteriacet, inclinentur.

[7] Oportebit autem virgeam saepem interponere, quam superscendant sentes utriusque sulci, et sit, quo interdum quasi adminiculo, priusquam corroborentur, adquiescant. Hunc veprem manifestum est interimi non posse, nisi radicitus effodere velis; ceterum etiam post ignis iniuriam melius renasci, nulli dubium est. Et haec quidem claudendi horti ratio maxime est antiquis probata.

[8] Locum autem [prius] eligi conveniet, si permittit agri situs, iuxta villam, praecipue pinguem, quique adveniente rivo, vel si non sit fluens aqua, fonte puteali possit irrigari. Sed ut certam perennitatis puteus habeat fidem, tum demum effodiendus est, quum sol ultimas partes Virginis obtinebit, id est mense septembri ante aequinoctium autumnale : siquidem maxime explorantur vires fontium, quum ex longa siccitate aestatis terra caret umore pluviatili.

[9] Providendum est autem, ne hortus areae subiaceat, ne per trituram venti possint paleas aut pulverem in eum perferre : nam utraque sunt holeribus inimica.
Mox inordinandi pastinandique soli duo sunt tempora : quoniam duae quoque olerum sationes : nam et autumno et vere plurima seruntur; melius tamen vere riguis locis, quoniam et nascentis anni clementia excipit prodeuntia semina; et sitis aestatis restinguitur fontibus.

[10] At ubi loci natura neque manu illatam, neque suae spontis aquam ministrari patitur, nullum quidem aliud auxilium, est quam hiemales pluviae. Potest tamen etiam in siccissimis locis opus custodiri, si depressius pastinetur solum : eiusque abunde est gradum effodere tribus pedibus, ut in quattuor consurgat regestum.

[11] At ubi copia est rigandi, satis erit non alto bipalio, id est minus quam duos pedes ferramento novale converti. Sed curabimus, ut ager, quem vere conseri oportet, autumno circa kalendas novembr. pastinetur : quem deinde velimus autumno instruere, mense maio convertamus, ut aut hiemis frigoribus, aut aestivis solibus et gleba solvatur, et radices herbarum necentur : nec multo ante stercorare debebimus : et quum sationis adpropinquabit tempus, ante quintum diem exherbandus erit locus, stercorandusque, et ita diligenter fossione iterandus, ut fimo terra conmisceatur.

[12] Optimum vero stercus est ad hunc usum asini, quia minimum herbarum creat; proximum vel armenti, vel ovium, si sit anno maceratum : nam quod homines faciunt, quamvis habeatur excellentissimum, non tamen necesse est adhibere, nisi aut nudae glareae, aut sine ullo robore solutissimae arenae, quum maior scilicet vis alimenti desideratur.

[13] Igitur solum, quod conserere vere destinaverimus, post autumnum patiemur effossum iacere brumae frigoribus et pruinis inurendum : quippe e contrario sicut calor aestatis, ita vis frigoris excoquit terram, fermentatamque solvit. Quare peracta bruma tum demum stercus iniicietur, et circa idus ianuarias humus refossa in areas dividitur; quae tamen sic informandae sunt, ut facile runcantium manus ad dimidiam partem latitudinis earum perveniant, ne, qui prosequuntur herbas, semina proculcare cogantur : sed potius per semitas ingrediantur et alterna vice dimidias areas eruncent.

[14] Haec, ante sationem quae facienda sunt, dixisse abunde est; nunc quid quoque tempore vel colendum, vel serendum sit, praecipiamus. Et primum de his generibus loquendum est, quae possunt duobus seri temporibus, id est autumno et vere. Sunt autem semina brassicae, et lactucae, cinarae, erucae, nasturtii, coriandri, chaerephylii, anethi, pastinacae, siseris, papaveris : haec enim vel circa kalendas septembr. vel melius ante kalendas martias februario seruntur.

[15] Locis vero siccis, aut tepidis, qualia sunt Calabriae et Apuliae maritima, possunt circa idus ianuarias terrae conmitti. Rursus quae tantum autumno conseri debent (si tamen vel maritimum, vel apricum agrum incolimus), haec fere sunt, allium, cepae capitula, ulpicum, sinape.
Sed etiam nunc quo quidque tempore terrae mandari plerumque conveniat, per menses digeramus.

[16] Ergo post kalendas ianuar. confestim recte ponetur lepidium. Mense autem februario vel planta vel semine ruta, atque asparagus, et iterum cepae semen et porri; nec minus si vernum et aestivum fructum voles habere, Syriacae radicis et rapae napique semina obrues; nam alii et ulpici ultima est huius temporis positio.

[17] At circa kalend. martii locis apricis licet porrum, si iam ingranduit, transferre. Item panacem ultima parte martii mensis. Deinde circa kalendas apriles aeque porrum atque inulam, et serotinam plantam rutae. Item ut maturius enascatur, cucumis, cucurbita, capparis, serenda est; nam semen betae, quum Punicum malum florebit, tum demum optime seritur.

[18] Porri autem caput circa idus maias tolerabiliter adhuc transfertur. Post hoc, nihil ingruente aestate obrui debet, nisi semen apii, si tamen rigaturus es : sic enim optime per aesatem provenit.
Ceterum Augusto circa Vulcanalia tertia satio est : eaque optima radicis et rapae, itemque napi et siseris, nec minus holeris atri; atque haec sunt sationum tempora.

[19] Nunc de iis, quae aliquam curam desiderant, singulis loquar, quaeque praeteriero intellegi oportebit nullam postulare operam nisi runcatoris : de qua semel hoc dicendum est, omni tempore consulendum esse, ut herbae exterminentur.

[20] Ulpicum, quod quidam alium Punicum vocant, Graeci autem ἀφροσκόροδον appellant, longe maioris est incrementi, quam alium : idque circa kalendas octobr., antequam deponatur, ex uno capite in plura dividetur; habet enim velut alium plures cohaerentis spicas, eaeque quum sint divisae, liratim seri debent, ut in pulvinis positae minus infestentur hiemis aquis.

[21] Est autem lira similis ei porcae, quam in sationibus campestribus rustici faciunt, ut uliginem vitent : sed haec in hortis minor est facienda, et per summam partem eius, id est in dorso inter palmaria spatia, spicae ulpici vel alii (nam id quoque similiter conseritur) disponendae sunt. Sulci lirarum inter se distent semipedali spatio. Deinde quum ternas fibras emiserunt spicae, sariantur : nam quo saepius id factum est, maius semina capiunt incrementum; deinde ante quam caulem faciant, omnem viridem superficiem intorquere, et in terram prosternere conveniet, quo vastiora capita fiant.

[22] Regionibus autem pruinosis neutrum horum per autumnum seri debet : nam brumali tempore corrumpuntur : quod fere mense ianuario mitescit, et idcirco frigidis locis tempus optimum est alium vel ulpicum ponendi circa Idus praedicti mensis. Sed quandocumque vel conseremus, vel iam matura in tabulatum reponemus, servabimus, ut iis horis, quibus aut obruentur, aut eruentur, ut luna infra terram sit ; nam sic sata, et rursus sic recondita, existimantur neque acerrimi saporis exsistere neque mandentium halitus inodorare.

[23] Multi tamen haec ante kalendas ianuar. mediis diebus serunt mense decembri, si caeli tepor et situs terrae permittit.
Brassica, quum VI foliorum erit, transferri debet, ita ut radix eius liquido fimo prius illita, et involuta tribus algae taeniolis pangatur : haec enim res efficit, ut in coctura celerius madescat, et viridem colorem sine nitro conservet.

[24] Est autem frigidis et pluviis regionibus positio eius optima post idus aprilis; cuius depressae plantae quum tenuerint, quantum olitoris ratio patitur, saepius sarta et stercorata melius convalescit, pleniorisque incrementi et coliculum facit, et cymam. Nonnulli hanc eandem locis apricioribus a kalendis martiis deponunt : sed maior pars eius in cymam prosilit, nec postea hibernum caulem amplum facit, quum est semel desecta. Possis autem vel maximos caules bis transferre;  idque si facias, plus seminis et maioris incrementi praebere dicuntur.

[25] Lactuca totidem foliorum, quot brassica transferri debet; locis quidem apricis et maritimis optime autumno ponitur, mediterraneis et frigidis contra : hieme non aeque commode dispergitur; sed huius quoque radix fimo liniri debet, maioremque copiam desiderat aquae, sicque fit tenerioris folii.

[26] Sunt autem conplura lactucae genera, quae suo quidque tempore seri oportet : eaorum quae fusci est vel purpurei, aut etiam viridis coloris, et crispi folii, uti Caeciliana, mense ianuario recte differtur. At Cappadocia, quae pallido et pexo densoque folio viret, mense februario : quae deinde candida est, et crispissimi folii, ut in provincia Baetica et finibus Gaditani municipii, mense martio recte pangitur.

[27] Est et Cyprii generis ex albo rubicunda, levi et tenerrimo folio, quae usque in idus april. commode disponitur. Fere tamen aprico caeli statu, quibus locis aquarum copia est, paene toto anno lactuca seri potest. Quae quo tardius caulem faciat, quum aliquod incrementum habuerit, exiguam testam media parte accipiat; eo quasi onere coercita in latitudinem se diffundit.
Eadem est ratio etiam intybi, nisi quod hiemem magis sustinet : ideoque vel frigidis regionibus primo autumno seri potest.

[28] Cinarae subolem melius per autumni aequinoctium disponemus; semen commodius circa kalendas martii seremus; eiusque plantam ante kalendas novemb. deprimemus, et multo cinere stercorabimus : id enim genus stercoris huic oleri videtur aptissimum.

[29] Sinapi atque coriandrum, nec minus eruca et ocimum, ita uti sata sunt, sua sede immota permanent : neque est eorum cultus alius, quam ut stercorata runcentur; possunt autem non solum autumno, sed et vere conseri. Plantae quoque sinapis prima hieme translatae plus cymae vere adferunt. Panax utroque tempore levi et subacta terra rarissime disseritur, quo maius incrementum capiat : melius tamen eius verna satio est.

[30] Porrum si sectivum facere velis, densius satum praeceperunt priores relinqui : et ita quum increverit, secari. Sed nos docuit usus,longe melius fieri, si differas, et eodem more, quo capitatum modicis spatiis, id est inter quaternos digitos depangas et quum convaluerit, deseces.

[31] In eo autem, quod magni capitis efficere voles, servandum est, ut ante quam translatum deponas, omnes radiculas amputes, et fibrarum summas partes intondeas; tum testulae, vel conchae, quasi sedes singulis subiectae seminibus adobruuntur, ut fiant capita latioris incrementi.

[32] Cultus autem porri capitati assidua sarritio et stercoratio est; nec aliud tamen sectivi, nisi quod totiens rigari et stercorari, saririque debet, quoties demetitur. Semen eius locis calidis mense ianuario, frigidis februario seritur. Cuius incrementum quo maius fiat, raris linteolis conplura grana illigantur, atque ita obruuntur. Enatum autem differri debet in iis locis, quibus aqua subministrari non potest, circa aequinoctium autumni; at quibus possis humorem praebere, mense maio recte transferuntur.

[33] Apium quoque possis plantis serere, nec minus semine; sed praecipue aqua laetatur; et ideo secundum fontem commodissime ponitur; quod si quis id velit lati folii facere, quantum seminis possint tres digiti comprehendere, raro linteolo illiget, et ita in areolas dispositum relege ; vel si crispae frondis id fieri maluerit, semen eius inditum pilae, et saligneo palo pinsitum, exspoliatumque, similiter [in] linteolis ligatum obruat.

[34] Potest etiam citra hanc operam fieri crispum qualitercumque satum, si, quum est natum, incrementum eius supervoluto cylindro coerceas. Satio eius est optima post idus maias usque in solstitium : nam teporem desiderat.
Fere etiam his diebus ocima seruntur : quorum quum semen obrutum est, diligenter inculcatur pavicula, vel cylindro; nam si terram suspensam relinquas, plerumque corrumpitur.

[35] Pastinaca, et siser, atque inula, convalescunt alte pastinato et stercorato loco : sed quam rarissime ponenda sunt, ut maiora capiant incrementa. Inulam vero intervallo trium pedum seri convenit, quoniam vastos facit frutices, et radicibus, ut oculus harundinis, serpit; nec est alius cultus horum omnium, nisi ut sarritionibus herbae tollantur. Commodissime autem deponentur prima parte septembris vel ultima augusti parte.

[36] Atrum holus, quod Graecorum quidam vocant ἱπποσέλινον, nonnulli σμύρνιον, pastinato loco semine debet conseri, maxime iuxta maceriam, quoniam et umbra gaudet, et qualicumque convalescit loco : idque quum semel severis, si non totum radicitus tollas, sed alternos frutices in semen submittas, aevo manet, parvamque sarritionis exigit culturam. Seritur a Vulcanalibus usque in kalend. septembris, sed etiam mense ianuario.

[37] Menta dulcem desiderat uliginem; quam ob causam iuxta fontem mense martio recte ponitur. Cuius si forte semina defecerunt, licet de novalibus silvestre mentastrum colligere, atque ita inversis cacuminibus disponere : quae res feritatem detrahit, et edomitam reddit.

[38] Rutam autumno semine satam mense martio differre oportet in apricum, et cinerem aggerare, runcarique donec convalescat, ne herbis enecetur; sed velata manu debet runcari; quam nisi contexeris, perniciosa nascuntur ulcera. Si tamen per ignorantiam nuda manu runcaveris et prurigo atque tumor incesserit, oleo subinde perungito; eiusdem frutex pluribus annis permanet innoxius, nisi si mulier, quae est in menstruis, contigerit eum, et ob hoc exaruerit.

[39] Thymum, et transmarina cunila, et serpyllum, sicut priore libro iam retuli, magis alvaria curantibus quam oolitoribus, studiose conseruntur; sed nos ea condimentorum causa (nam sunt quibusdam esculentis aptissima) non alienum putamus etiam in hortis habere. Locum neque pinguem, neque stercoratum, sed apricum desiderant, ut quae macerrimo solo per se maritimis plerumque regionibus nascantur.

[40] Hae res et semine, et plantis circa aequinoctium vernum seruntur; melius tamen est thymi novellas plantas disponere; quae quum subacto solo depressae fuerint, ne tarde comprehendant, aridi thymi fruticem contundi oportet, atque ita pinsito illo pridie, quam volueris uti, aquam medicare; quae quum sucum eius perceperit, depositis fruticibus infunditur, donec eos recte confirmet.

[41] Ceterum cunela vivacior est, quam ut impensius curanda sit. Lepidium quum ante kalend. martias habueris dispositum, velut porrum sectivum demetere poteris; rarius tamen : nam post kalend. novembr. secandum non erit, quoniam frigoribus violatum emoritur : biennio tamen sufficiet, si diligenter sartum et stercoratum fuerit; multis etiam locis vivacitatem suam usque in annos decem prorogat.

[42] Beta florente Punico malo semine obruitur, et simul atque quinque foliorum est, ut brassica, differtur aestate, si riguus est hortus : at si siccaneus, autumno, quum iam pluviae incesserint, disponi debebit. Chaerephyllum, itemque holus atriplicis, quod Graeci vocant ἀτράφασυν, circa kalend. octobr. obrui oportet non frigidissimo loco : nam si regio saevas hiemes habet, post idus februarias semina disserenda sunt, suaque sede patienda. Papaver et anethum eandem habent conditionem sationis quam chaerephyllum et ἀτράφασυς.

[43] Sativi asparagi, quam corrudam rustici vocant, semina fere biennio praeparantur. Ea cum pingui et stercoroso loco post idus februarias sic obrueris, ut quantum tres digiti seminis comprehendere queunt, singulis fossulis deponas, fere post quadragensimum diem inter se implicantur, et quasi unitatem faciunt. Quas radiculas sic illigatas atque connexas olitores spongias appellant; easque, post quatuor et viginti menses, in locum apricum, et bene madidum, stercorosumque transferri convenit.

[44] Sulci autem inter se pedali mensura distantes fiunt non amplius dodrantalis altitudinis, in quam ita spongiolae deprimuntur, ut facile superposita terra germinent; sed in locis siccis partibus sulcorum imis disponenda sunt semina, ut tamquam in alveolis maneant; at uliginosis e contrario in summo porcae dorso collocanda, ne humore nimio laedantur.

[45] Primo deinde anno, quum ita consita sunt, asparagum, quem emiserint, infringi oportet : nam si ab imo vellere volueris, adhuc teneris invalisque radiculis, tota spongiola sequetur. Reliquis annis non erit decerpendus, sed radicitus vellendus : nam nisi ita fiat, stirpes praefractae angunt oculos spongiarum, et quasi excaecant, nec patiuntur asparagum emittere. Ceterum stilus, qui novissime autumnali tempore nascitur, non omnis est tollendus, sed aliqua pars eius in semen submittenda est.

[46] Deinde quum spinam fecerit, collectis seminibus ipsis, scopiones ita uti sunt, in suo loco perurendi sunt, et deinde sulci omnes consariendi, herbaeque eximendae; mox vel stercus, vel cinis iniiciendus, ut tota hieme succus eius cum pluviis manans ad radicem perveniat. Vere deinde, priusquam coeperit germinare, capreolis, quod genus bicornis ferramenti est, terra commoveatur, ut et facilius stilus emicet, et relaxa humo plenioris crassitudinis fiat [radix].

[47] Raphani radix bis anno recte seritur, februario mense, quum vernum fructum exspectamus, et augusto mense circa Vulcanalia, quum maturum : sed haec satio sine dubio melior habetur. Cura est eius, ut terra stercorata et subacta obruatur; post, ubi ceperit aliquod incrementum, subinde aggeretur : nam si super terram emerserit, dura et fungosa fiet.

[48] Cucumis et cucurbita, quum copia est aquae, minorem curam desiderant : nam plurimum iuvantur humore; sin autem sicco loco seri debuerint, quo rigationem ministrare non expediat, mense februario sesquipedali altitudine fossa facienda est, ppst idus deinde martias, quasi tertia pars altitudinis sulci stramentis inditis tegenda, mox stercorata terra usque in dimidium sulcum adgerenda, positisque seminibus tam diu est aqua praebenda, donec enascantur : atque ubi convalescere coeperint, adiecta humo incrementa eorum prosequenda sunt, donec sulcus coaequetur. Sic exculta semina sine rigatione tota aestate satis valebunt, fructumque iucundioris saporis, quam rigua praebebunt.

[49] Aquosis autem locis primo quoque tempore (non tamen ante kalend. mart.) semen ponendum est, ut differri possit aequinoctio confecto; idque de media parte cucurbitae semen inverso cacumine ponito, ut fiat incrementi vastioris : nam sunt ad usum vasorum satis idoneae, sicut Alexandrinae cucurbitae, quum exaruerunt.

[50] At si esculentae merci praeparabis, recto cacumine de collo cucurbitae sumptum semen serendum erit, quod prolixior et tenuior fructus eius enascatur, qui scilicet maius aeris invenit pretium. Sed custodiendum est, ut quam minime ad eum locum, in quo vel cucumeres, aut cucurbitae consitae sunt, mulier admittatur : nam fere contactu eius languescunt incrementa virentium; si vero etiam in menstruis fuerit, visu quoque suo novellos fetus necabit.

[51] Cucumis tener et iucundissimus fit, si, antequam seras, semen eius lacte maceres; nonnulli etiam, quo dulcior exsistat, aqua mulsa idem faciunt. Sed qui praematurum fructum cucumeris habere volet, confecta bruma stercoratam terram inditam cophinis obserat, modicumque praebeat humorem; deinde quum enata semina fuerint, tepidis diebus, et insolatis iuxta aedificium sub divo ponat, ita ut ab omni afflatu protegantur; ceterum frigoribus ac tempestatibus sub tectum referat : idque tam diu faciat, dum aequinoctium vernum confiat; postea totos cophinos demittat in terram; sic enim praecoquem fructum habebit. [

52] Possunt etiam, si sit operae pretium, vasis maioribus rotulae subiici, quo minore labore producantur, et rursus intra tecta recipiantur; sed nihilominus specularibus integi debebunt, ut etiam frigoribus serenis diebus tuto producantur ad solem.

[53] Hac ratione fere toto anno Tiberio Caesari cucumis praebebatur. Nos autem leviore opera istud fieri apud Aegyptiae gentis Bolum Mendesium legimus, qui praecipit aprico et stercoroso loco alternis ordinibus ferulas, alternis rubos in hortis consitas habere; deinde eas confecto aequinoctio paululo infra terram secare, et ligneo stilo laxatis vel rubi vel ferulae medullis stercus inmittere, atque ita semina cucumeris inserere, quae scilicet incremento suo coeant rubis et ferulis; nam ita non sua, sed quasi materna radice aluntur : sic insitam stirpem frigoribus quoque cucumeris praebere fructum. Satio secunda eius seminis fere Quinquatribus observatur.

[54] Capparis plurimis provinciis sua sponte novalibus nascitur. Sed quibus locis eius inopia est, si serenda fuerit, siccum locum desiderabit; isque debebit ante circumdari fossula, quae repleatur lapidibus et calce, vel Punico luto, ut sit quasi quaedam lorica, ne possint eam perrumpere praedicti seminis frutices, qui fere per totum agrum vagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sunt.

[55] Quod tamen non tantum incommodum est (subinde enim possunt exstirpari), quantum, quod noxium virus habent, succoque suo sterile solum reddunt. Cultu aut nullo, aut levissimo contenta est : quippe quae res etiam in desertis agris citra rustici operam convalescat. Seritur utroque aequinoctio.

[56] Cepina magis frequenter subactam postulat terram, quam altius conversam. Itaque ex kalendis novembris proscindi solum debet, ut hiemis frigoribus et gelicidiis putrescat, intermissisque quadraginta diebus, tum demum iterari, et interpositis uno ac viginti diebus tertiari, et protinus stercorari : mox bidentibus aequaliter perfossum in areas disponi, deletis radicibus omnibus.

[57] Deinde ad kalendas februarias sereno die conveniat semina spargi : quibus aliquid satureiae semen intermiscendum erit, ut eam quoque habeamus : nam et viridis esui est iucunda, nec arida inutilis ad pulmentaria condienda. Sed cepina vel saepius, certe non minus debet quam quater sariri; cuius si semen excipere voles, capita maxima generis Ascalonii, quod est optimum, mense februario disponito, quaternorum, vel etiam quinum digitorum spatiis distantia, et quum coeperint virere, ne minus ter consarito;

[58] deinde quum fecerint caulem, humilioribus quasi canteriolis interpositis rigorem stilorum conservato; nam nisi arundines transversas in modum iugatae vineae crebre disposueris, thalli ceparum ventis prosternuntur, totumque semen excutietur : quod scilicet non ante legendum est, quam quum maturescere coeperit, coloremque nigrum habere. Sed nec patiendum est, ut perarescat, ut totum decidat, verum integri thalli vellendi sunt, et sole siccandi.

[59] Napus et rapa duas sationes habent, et eandem culturam, quam raphanus;  melior est tamen satio mensis augusti. Iugerum agri quatuor sextarios seminis eorum poscit, sed ita ut radicis Syriacae super hanc mensuram paulo plus, quam heminam seminis recipiat.

[60] Qui aestate ista seret, caveat, ne propter siccitates pulex adhuc tenera folia prorepentia consumat; idque ut vitetur, pulvis [etiam], qui supra cameram invenitur, vel etiam fuligo, quae supra focos tectis inhaeret, colligi debet : deinde pridie quam satio fiat, commisceri cum seminibus et aqua conspergi, ut tota nocte sucum trahat : nam sic macerata postero die recte obserentur.

[61] Veteres quidem auctores, ut Democritus, praecipiunt, semina omnia succo herbae, quae sedum appellatur, medicare, eodemque remedio adversus bestiolas uti; :quod verum esse nos experientia docuit. Sed frequentius tamen, quoniam eius herbae larga non est facultas, fuligine et pulvere praedicto utimur, satisque commode tuemur his incolumitatem plantarum.

[62] Rapae semina Hyginus putat post trituram iacentibus adhuc in area paleis inspargi debere, quoniam fiant laetiora capita, quum subiacens soli duritia non patiatur in altum descendere; nos istud saepe frustra temptavimus : itaque rapum, et raphanum, et napum melius existimamus subacta terra obrui; servantque adhuc antiquorum consuetudinem religiosiores agricolae, qui, quum ea serunt, precantur, ut et sibi, et vicinis nascantur.

[63] Locis frigidis, ubi timor est, ne autumnalis satio hiemis gelicidiis peruratur, arundinibus humiles cantherii fiunt, iisque virgae transeversae imponantur, et virgis stramenta supra iaciuntur, et sic a pruinis semina defenduntur. Ubi vero apricis regionibus post pluvias noxia incesserunt animalia, quae a nobis appellantur urucae, Graece autem κάμπαιi nominantur, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices holerum concuti; sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorepunt.

[64] Id tamen supervacuum est facere, si ante sationem semina, uti iam praedixi, suco herbae sedi macerata sunt :nihil enim sic medicatis nocent urucae. Sed Democritus in eo libro, qui Graece inscribitur περὶ Ἀντιπαθῶν, affirmat, has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quae in menstruis est, solutis crinibus et nudo pede unamquamque aream ter circumeat : post hoc enim decidere omnes vermiculos, et ita emori.

[65] Hactenus praecipiendum existimavi de cultu hortorum, et officiis villici : quem quamvis instructum, atque eruditum omni opere rustico esse oportere, prima parte huius exordii censuerim; quoniam tamen plerumque evenit, ut eorum, quae didicerimus, memoria nos deficiat, eaque saepius ex commentariis renovanda sint, omnium librorum meorum argumenta subieci, ut quum res exegisset, facile reperiri possit, quid in quoque quaerendum, et qualiter quidque faciendum sit.

Détails en prose sur la culture des jardins et sur les herbes potagères.

III. [1] Après avoir développé les travaux que le métayer doit exécuter aux diverses époques de l'année, nous n'oublierons pas la promesse que nous avons faite de parler de la culture des jardins, dont il doit aussi prendre soin, afin de diminuer d'autant la dépense journalière de sa nourriture, et de pouvoir offrir à son maître, lorsqu'il survient, les produits non achetés de sa terre, comme dit le poète.

[2] Dans son livre qu'il appelle les Géorgiques, Démocrite est d'avis que c'est agir avec peu de sagesse, que d'entourer leurs jardins de murailles : car celles qui sont faites de briques ne peuvent durer longtemps en raison de l'altération que leur causent d'ordinaire les pluies et les tempêtes; et celles qui sont construites en pierre occasionnent une dépense au-dessus de l'importance de son objet : en effet, il faut être riche pour entreprendre une clôture de quelque étendue. Je vais donc donner le moyen de mettre, sans des frais énormes, un jardin à l'abri des incursions des hommes et des animaux.

[3] Les plus anciens auteurs ont donné la préférence, sur les treillages, à une haie vive, parce que non seulement elle exigeait une moindre dépense, mais qu'elle durait pendant fort longtemps : c'est pourquoi ils ont indiqué le moyen suivant pour former des buissons en semant des épines.

[4] Après l'équinoxe d'automne et dès que les pluies auront humecté la terre, vous entourerez de deux tranchées distantes entre elles d'un espace de trois pieds, le lieu que vous destinez à être enclos. Il suffira de donner à ces excavations deux pieds de largeur et de profondeur. Du reste on les laissera passer l'hiver en cet état, se bornant à préparer les semences qu'on se propose d'y déposer. Ces graines seront celles des arbustes les plus épineux, surtout de la ronce, du paliure et de cet arbrisseau que les Grecs nomment Κυνόσβατον, et que nous appelons buisson de chien.

[5] Il faut choisir des graines très mûres de ces arbrisseaux épineux et les mêler avec de la farine d'ers moulu, détrempée dans de l'eau, puis en enduire de vieux câbles ou tout autre cordage. Quand ces cordes seront séchées, on les déposera sur des planches; puis, quarante jours après le solstice d'hiver, vers l'arrivée des hirondelles, quand le favonius commence à s'élever, à l'expiration des ides de février, on tarit l'eau qui, pendant l'hiver, a pu se fixer dans les tranchées, et on les remplit, jusqu'à moitié de leur profondeur, avec la terre ameublie qu'on en avait extraite dans l'automne.

[6] On ôte alors de dessus les planches les cordes, dont nous venons de parler, on les déroule, puis on les étend dans les deux tranchées en les recouvrant de terre, de manière toutefois qu'une trop grande épaisseur n'empêche pas de pousser les semences qui sont restées attachées aux brins de ces cordages. Ces graines lèvent au bout de trente jours environ. Dès qu'elles commenceront à prendre quelque accroissement, on les accoutumera à s'incliner vers l'espace qui sépare les tranchées.

[7] Au surplus, il faudra planter au milieu de cet intervalle une haie de gaulettes, afin que les plants de chaque rigole puissent y grimper, et qu'elle leur serve comme d'appui, pour se soutenir jusqu'à ce qu'ils aient acquis de la force. Il est évident qu'une telle haie ne peut périr, à moins qu'on ne veuille la déraciner entièrement : car il n'est douteux pour personne que même après y avoir mis le feu, elle ne repousse qu'avec plus de vigueur. Ce mode d'enclore un jardin a été le plus approuvé par les anciens.

[8] D'abord on doit choisir l'emplacement du jardin, si la position du terrain le permet, à peu de distance des bâtiments, dans un fond gras, qu'un ruisseau permette d'arroser, ou, à défaut de cours d'eau, un puits. Mais, pour que ce puits donne une garantie certaine qu'il ne tarira pas, il faut le creuser, quand le soleil est près de sortir du signe de la Vierge, c'est-à-dire dans le mois de septembre, avant l'équinoxe d'automne : alors surtout on apprécie la force des sources, quand, par suite de la longue sécheresse de l'été, la terre est privée d'eaux pluviales.

[9] Au surplus, il faut avoir soin que le jardin ne se trouve pas placé au-dessous de l'aire, afin que les vents, à l'époque du battage des grains, n'y puissent apporter de la paille ou de la poussière : car l'une et l'autre sont préjudiciables aux herbes potagères.
Il y a deux époques pour la disposition et le défoncement du terrain, parce qu'il y en a deux aussi pour l'ensemencement des légumes. En effet, la plupart se sèment tant en automne qu'au printemps; toutefois, dans un sol humide, les semailles du printemps sont préférables, parce que les graines, en sortant de terre, sont favorisées par la douce température du commencement de l'année, et que les sources sont là pour remédier à la sécheresse de l'été.

[10] Mais lorsque la nature des lieux ne permet pas de se procurer de l'eau spontanément ou d'en transporter, on n'a d'autre ressource que dans les pluies de l'hiver. On peut pourtant, même dans les endroits très secs, obtenir de bons résultats en défonçant le sol plus profondément : à cet effet il suffit de remuer avec la houe à deux dents jusqu'à la profondeur de trois pieds, le sol que ce labeur fait renfler à une hauteur de quatre.

[11] Quand, au contraire, il est facile d'arroser, on peut se contenter de la petite houe, c'est-à-dire de celle dont le fer a moins de deux pieds, pour retourner le sol qu'on veut mettre en culture. On aura soin toutefois que le terrain qu'il faut ensemencer au printemps, soit défoncé avec la houe à deux dents vers les calendes de novembre; et que celui qui doit recevoir les semences en automne, soit tourné au mois de niai, afin que soit les froids de l'hiver, soit les chaleurs de l'été, mûrissent les glèbes et fassent périr les racines des herbes. On ne devra pas fumer cette terre longtemps d'avance ; et, lorsque le temps de semer approchera, il faudra cinq jours auparavant sarcler les herbes parasites, répandre le fumier, et biner assez soigneusement pour qu'il soit bien mélangé avec la terre.

[12] Pour cet usage, le meilleur fumier est celui de l'âne, parce qu'il fait pousser moins d'herbes : celui qui en approche le plus est. celui des grands bestiaux ou des moutons, quand il s'est mûri toute une année; quant aux excréments humains, quoique procurant un engrais excellent, ils ne doivent pas être employés, à moins que ce ne soit dans un terrain de pur gravier ou de sable friable et privé de toute force végétative, car il réclame des aliments très substantiels.

[13] En conséquence, le terrain que nous destinons à l'ensemencement du printemps devra rester, à la suite de l'automne, après avoir été bien remué, exposé à l'action des gelées et des frimas de l'hiver : car, par un effet contraire, la force du froid, comme la chaleur de l'été, recuit la terre et l'ameublit par la fermentation. Ainsi, l'hiver étant passé, on répandra le fumier, et vers les ides de janvier le jardin, bien remué, sera divisé en planches. Elles seront disposées de manière que la main du sarcleur parvienne sans difficulté au milieu de leur largeur, afin que celui qui arrache les herbes parasites ne soit pas forcé de marcher sur les semis; mais qu'au contraire il puisse, en parcourant les sentiers, nettoyer alternativement chaque moitié des planches.

[14] Nous avons assez parlé de ce qu'il faut faire avant l'ensemencement; maintenant nous allons prescrire en quel temps il faut ou cultiver ou semer. Il est d'abord à propos de parler des espèces de graines qu'on peut confier à la terre à deux époques, c'est-à-dire en automne et au printemps. Les graines de chou, de laitue, d'artichaut, de roquette, de cresson alénois, de coriandre, de cerfeuil, d'aneth, de panais, de chervi et de pavot se sèment vers les calendes de septembre ou, mieux encore, en février, avant les calendes de mars;

[15] mais dans les lieux secs ou tempérés, comme sont les contrées maritimes de la Calabre et de l'Apulie, on peut les semer vers les ides de janvier. Quant aux végétaux qu'on ne doit planter qu'en automne (en supposant toutefois que nous habitions un sol maritime ou bien exposé au soleil), ce sont, entre autres, l'ail, les têtes d'oignon, l'ulpique, le sénevé.
Nous allons, au surplus, classer par mois les plantes qu'il convient ordinairement de confier à la terre à des époques déterminées.

[16] Ainsi, aussitôt après les calendes de janvier, on peut semer le cresson alénois; au mois de février, on repique ou on sème la rue et l'asperge; on fait un nouveau semis d'oignon et de poireau; et si l'on veut avoir des productions de printemps et d'été, on jette en terre les graines de raiforts, de raves et de navets. C'est, eu outre, le dernier temps pour semer l'ail et l'ulpique;

[17] toutefois, vers les calendes de mars, on peut, en terrain bien exposé au soleil, repiquer le poireau, s'il est assez fort, et de même le panais dans la dernière quinzaine de mars; puis, vers les calendes d'avril, le poireau, l'année et le plant de rue qui a été semée tard. Pour obtenir des primeurs, on sème à cette époque le concombre, la courge, le câprier. Quant à la graine de bette, on la sèvrera convenablement lors de la floraison du grenadier;

[18] il est encore a propos de transplanter les têtes de poireau vers les ides de mai. Après ces opérations, on ne peut plus rien confier à la terre en raison de l'été qui s'approche, si ce n'est la graine de céleri, pourvu toutefois qu'on puisse l'arroser : à cette condition, il pousse bien en été.
Au reste, dans le mois d'août, vers les fêtes de Vulcain, on procède au troisième ensemencement. C'est le temps le plus favorable pour semer les racines, les raves, les navets, le chervi, et aussi le marum.

[19] Je vais présentement parler de chacune des plantes qui réclament quelque soin; quant à celles dont je ne dirai rien, on doit comprendre qu'elles n'ont besoin que d'être sarclées : ainsi je n'ai rien à en dire, sinon qu'en tout temps on doit les débarrasser des herbes parasites.

[20] L'ulpique, que quelques personnes appellent ail de Carthage, et les Grecs ἀφροσκόροδον (ail africain), devient plus gros que l'ail commun. Vers les calendes d'octobre, avant de le planter, on divise sa tête en plusieurs bulbes; car il a, comme l'ail ordinaire, plusieurs gousses réunies; quand ces gousses sont séparées, on doit les piquer en lignes de manière que, placées sur la crête des rayons, ils aient moins à souffrir des pluies d'hiver.

[21] Ces rayons sont semblables aux porques que les paysans pratiquent dans les champs labourés pour préserver leurs semailles de l'humidité; mais ceux des jardins ont moins de hauteur, et c'est sur leur sommet, c'est-à-dire sur leur dos que, à un palme de distance, on dispose les caïeux de l'ulpique ou de l'ail (car leur mode de plantation est le même). Les sillons de ces rayons seront séparés entre eux par une distance d'un demi-pied. Puis, lorsque ces caïeux auront produit trois jets, on sarclera : car plus souvent on le fait, plus ces semences prennent d'accroissement; et,avant qu'ils aient produit une tige, il conviendra de tordre toute la partie verte et de la recourber en terre, afin que les gousses acquièrent plus de grosseur.

[22] Mais, dans les contrées sujettes aux frimas, il ne faut semer ni l'une ni l'autre de ces plantes pendant l'automne, car elles pourriraient durant l'hiver; et comme cette dernière saison ne perd de sa rigueur qu'à l'approche du mois de janvier, le temps le plus favorable, dans les contrées froides, pour planter l'ail ou l'ulpique, arrive vers les ides de ce mois. Au surplus, en quelque temps qu'on les plante, ou qu'on les dépose sur des planchers quand ils sont mûrs, il faut observer, soit de ne les mettre en terre, soit de les en tirer, que dans l'interlune : car on prétend que, plantés ainsi et ainsi recueillis, leur saveur est moins âcre, et qu'ils rendent moins fétide l'haleine des personnes qui en mangent.

[23] Beaucoup de jardiniers cependant plantent ces bulbes dans le mois de décembre, au milieu du jour, avant les calendes de janvier, si la douceur du temps et la nature du sol le permettent.
Quand le chou a six feuilles, on doit le transplanter, en observant toutefois d'enduire d'abord sa racine de fumier liquide, puis de l'envelopper de trois petites bandes d'algue : cette pratique rend ce légume plus tendre à la cuisson, et lui conserve sa couleur verte sans le secours du nitre.

[24] Dans les pays froids et pluvieux, le meilleur moment de le planter est le temps qui suit les ides d'avril. Lorsque ce plant aura repris, il poussera d'autant mieux que le jardinier se trouvera en position de le sarcler souvent et de le fumer : il développera plus amplement ses feuilles et sa cime. Quelques personnes, dans les lieux plus exposés au soleil, plantent le chou à partir des calendes de mars; mais sa plus forte végétation se projette en cime, et, quand une fois elle a été coupée, il ne pousse plus par la suite de larges feuilles pour l'hiver. Au reste, on peut transplanter deux fois les choux même très grands; et en agissant ainsi, on assure qu'on en obtient plus de graine, et que cette graine acquiert plus de développement.

[25] On doit transplanter la laitue quand elle a autant de feuilles que le chou. Dans les localités bien exposées au soleil, et sur les bords de la mer, on la plante avec avantage en automne : il n'en est pas de même de l'intérieur des terres et des pays froids; il n'est pas bon, non plus, de l'y repiquer en hiver. Ses racines doivent aussi être enduites de fumier. Elle réclame plus d'eau que le chou, et cette eau rend ses feuilles plus tendres.

[26] Il existe plusieurs espèces de laitues qui ont aussi chacune leur époque pour être semées. On sème à propos au mois de janvier celles qui sont de couleur brune et comme pourprée, ou même la verte, dont la feuille est crépue, comme la cécilienne; au mois de février, la cappadocienne dont la feuille est d'un vert pâle, bien dressée et épaisse ; et au mois de mars, la laitue blanche, à feuille très crépue, comme celle de la province Bétique et des confins de la cité de Gadès.

[27] On plante aussi avantageusement jusqu'aux ides, d'avril la laitue de Gypre, qui est d'un blanc rosé, et dont la feuille est lisse et très tendre. Toutefois, dans les lieux bien exposés au soleil et où l'eau se trouve en abondance, on peut presque toute l'année semer des laitues. Pour retarder le développement de leur tige, quand elles ont pris quelque accroissement, on place sur leur centre un petit tesson qui par son poids les refoule en quelque sorte et les force à s'étendre en largeur.
On en use de même à l'égard de la chicorée, mais elle supporte mieux l'hiver : aussi peut-on la semer au commencement de l'automne, même dans les régions froides.

[28] Le meilleur temps pour la plantation en lignes des oeilletons de l'artichaut est l'équinoxe d'automne ; sa graine se sème plus avantageusement vers les calendes de mars. Les pieds qu'on repique vers les calendes de novembre doivent être amendés avec beaucoup de cendre : car c'est le genre d'amendement qui paraît convenir le mieux à ce légume.

[29] On laisse en place, au lieu où ils ont été semés, le sénevé, la coriandre, la roquette et le basilic : pour toute culture ils ne veulent qu'être fumés et sarclés. On peut d'ailleurs les semer non seulement en automne, mais encore au printemps. Quand les pieds de sénevé sont transplantés au commencement de l'hiver, ils produisent au printemps une cime plus développée. Dans l'une et l'autre de ces deux saisons, le panais doit être semé en terre légère et bien remuée, aussi peu dru qu'il est possible, afin qu'il puisse prendre plus d'accroissement : il vaut mieux toutefois le semer pendant le printemps.

[30] Pour obtenir des poireaux sectiles, nos anciens ont prescrit de les semer très dru, et, quand ils auront pris de l'accroissement, de les mettre en coupe; mais l'expérience nous a appris qu'il y avait beaucoup plus d'avantage à les transplanter, à les disposer à un léger intervalle, c'est-à-dire à quatre doigts de distance, comme le poireau à tête; puis on les coupe, quand ils ont pris de la force.

[31] Au reste, il faut observer, avant de Ies transplanter, si vous voulez leur procurer une grosse tête, de leur couper toutes les petites racines, de tondre l'extrémité des feuilles, et d'enfouir sous la bulbe un tesson ou une coquille pour leur servir comme de siége, afin que cette tête prenne un plus grand volume.

[32] Au reste, toute la culture du poireau à tête se borne à le sarcler souvent et à le fumer; celle du poireau sectile n'en diffère qu'en ce point, que toutes les fois que l'on en fait une coupe, il faut arroser, fumer et sarcler. On le sème au mois de janvier dans les lieux chauds, en février dans les cantons froids. Afin qu'il pousse plus vite, on lie plusieurs semences dans une toile claire, et on les met ainsi en terre. Lorsqu'elles sont levées, on doit différer la transplantation jusque vers l'équinoxe d'automne, dans les lieux où l'arrosement est impossible; mais clans ceux où l'on peut leur donner de l'eau, on les transplante avec avantage au mois de mai.

[33] On peut aussi obtenir l'ache, soit par la transplantation, soit par le semis. Elle se plaît surtout dans l'humidité : aussi la place-t-on avec avantage auprès des fontaines. Si l'on veut qu'elle donne de larges feuilles, ou nouera dans un linge à large tissu autant de graines que trois doigts peuvent en saisir, et ainsi disposées on les mettra à distance sur les planches du jardin; ou, si on la préfère à feuilles frisées, on mettra la graine dans un mortier, on l'y écrasera avec un pilon de bois de saule, et après l'avoir mondée et liée dans un linge, on la recouvrira de terre.

[34] Sans prendre cette peine, on peut, quelle que soit la manière dont on l'ait semée, obtenir de l'ache frisée : on arrête son essor, dès quelle est levée, eu roulant dessus un cylindre. Le temps le plus favorable pour la semer est celui qui est compris entre les ides de mai et le solstice d'été; car cette plante aime une douce chaleur.
A peu près dans le même temps, on sème le basilic. Quand ses graines sont mises en terre, on la foule soigneusement avec une hie ou un cylindre : car en laissant la terre suspendue, elles se pourrissent presque toujours.

[35] Le panais, le chervi et l'année prospèrent dans un sol profondément défoncé avec la houe à deux dents et bien fumé; mais il faut avoir soin de laisser entre elles une grande distance, afin qu'elles puissent prendre plus d'accroissement. Quant à l'année, il convient d'en semer la graine à trois pieds d'intervalle, parce qu'elle développe de grandes liges, et que ses racines tracent comme les oeilletons du roseau. Tous ces végétaux n'ont besoin pour toute culture que d'être débarrassés des herbes par le sarclage. On les plante très convenablement dans la première moitié de septembre ou dans la dernière d'août.

[36] Le marum, que quelques Grecs appellent  ἱπποσέλινον, et d'autres σμύρνιον, doit être semé en terre défoncée à la houe à deux dents, surtout près d'un mur, parce qu'il aime l'ombre; il pousse bien en toute espèce de terrain. Une fois semé, il durera toujours, si on ne le déracine pas entièrement, et qu'on laisse successivement monter les tiges en graine; il n'exige que la faible culture du sarclage. On le sème à partir des fêtes de Vulcain jusqu'aux calendes de septembre, et même au mois de janvier.

[37] La menthe se plaît dans une douce moiteur; c'est pourquoi il convient de la semer au mois de mars près d'une source. Si par hasard vous n'avez pas de graine à votre disposition, vous pouvez arracher de la menthe sauvage dans des jachères, et la planter la tête en bas :c'est le moyen de lui faire perdre l'âcreté de sa saveur et d'en faire de la menthe cultivée.

[38]  La rue, semée en automne, doit, au mois de mars, être transplantée au soleil, entourée de cendre, et, jusqu'à ce qu'elle ait pris de la force, être débarrassée des herbes qui la feraient périr. Pour la sarcler, on s'enveloppera les mains; car si l'on omettait cette précaution, elles se couvriraient d'ulcérations pernicieuses. Pourtant si, faute de connaître le danger, vous avez fait le sarclage ayant la main nue, et qu'il vous soit survenu des démangeaisons et des pustules, frottez aussitôt d'huile la partie malade. Ses branches se conservent sans altération plusieurs années, à moins qu'une femme, dans le moment de ses menstrues, ne vienne à la toucher : car alors la plante se dessèche.

[39] Ainsi que je l'ai dit dans un des livres précédents, ceux qui élèvent des abeilles, plutôt que les jardiniers, s'adonnent à la culture du thym, de l'origan d'outre-mer et du serpolet; toutefois nous pensons qu'il n'est pas indifférent d'en avoir dans les jardins pour s'en servir comme de condiments : car ils conviennent beaucoup dans certains mets. Ils désirent un terrain qui ne soit ni gras ni fumé, mais bien exposé au soleil, vu qu'ils naissent ordinairement dans le voisinage de la mer, sur des fonds très maigres.

[40] On les propage de graine ou de plant vers l'équinoxe du printemps ; cependant il vaut mieux planter de jeunes pieds de thym, et, pour qu'ils ne tardent pas à reprendre, après avoir été repiqués dans un terrain bien remué, on broiera des rameaux secs de cet arbuste, qu'on fera ensuite infuser dans de l'eau la veille du jour où l'on veut s'en servir, et quand le liquide se sera bien saturé du suc de la plante, on en arrosera les pieds nouvellement mis en terre, jusqu'à ce qu'ils se soient convenablement fortifiés.

[41] Quant à l'origan, il est trop vivace pour avoir besoin de grands soins. Lorsqu'on sème le passerage avant les calendes de mars, on peut le mettre en coupe, comme le porreau sectile, mais plus rarement, et il faudra cesser de le tondre après les calendes de novembre, parce qu'offensé par le froid, il mourrait. Toutefois il produira pendant deux ans, s'il est sarclé et fumé avec soin; dans beaucoup de lieux même il prolonge sa vie jusqu'à dix ans.

[42] On met en terre la graine de bette à l'époque de la floraison du grenadier : dès qu'elle a donné cinq feuilles, comme le chou, on la transplante pendant l'été, si le jardin est facile à arroser; mais si le terrain est sec, on ne doit effectuer cette transplantation qu'en automne, lors des premières pluies. Le cerfeuil et l'arroche potagère, que les Grecs appellent ἀτράφασυς, doivent être semés vers les calendes d'octobre, dans un terrain qui ne soit pas très froid; si le pays était sujet à des hivers rigoureux, on diffèrerait de semer ces plantes jusqu'après les ides de février, pour les transférer ensuite de l'endroit où elles se trouvent en masse. Le pavot et l'aneth sont soumis aux mêmes conditions d'ensemencement que le cerfeuil et l'arroche.

[43] On prépare, près de deux ans d'avance, les griffes de l'asperge cultivée et celles de l'asperge que les paysans appellent corrude : après les ides de février, on en sème la graine en terrain gras et bien fumé, de manière que chaque fossette en reçoive autant que trois doigts peuvent en saisir : au bout de quarante jours environ, les racines s'enchevêtrent et forment comme une seule masse. Les jardiniers appellent éponges ces petites racines ainsi attachées et réunies. Il est convenable de les transporter, vingt-quatre mois après, dans un lieu exposé au soleil, bien humide et fumé.

[44] Les sillons seront entre eux distants d'un pied, et n'auront pas plus de neuf pouces de profondeur : on y place les griffes de manière qu'elles puissent facilement percer la terre qui les couvre. Quant aux terrains secs, on dispose les graines au fond des sillons pour qu'elles y restent comme dans de petites auges; mais, dans les fonds humides, on les place, au contraire, sur le dos des rayons pour que l'excès de l'eau ire les incommode pas.

[45] Un an après que les asperges ont été ainsi plantées, on casse le turion qu'elles ont produit car si on voulait l'arracher entièrement, toute la griffe suivrait les racines tendres et faibles encore. Les années suivantes, on ne les cassera plus; mais on les arrachera entièrement : si on agissait autrement, les tiges rompues éteindraient les yeux des griffes, les aveugleraient, eu quelque sorte, et ne leur permettraient plus de produire de turions. Au reste, les derniers jets qui naissent dans l'automne ne doivent pas être totalement enlevés : il faut en réserver une partie pour graille.

[46] Puis, quand ils auront monté, et qu'on aura recueilli les semences, il n'y aura autre chose à faire aux tiges que de les brûler, puis de sarcler tous les sillons, et d'arracher les mauvaises herbes; peu de temps après, on jettera sur le plant du fumier ou de la cendre, afin que, pendant la durée de l'hiver, leur suc, délayé par les pluies, parvienne jusqu'aux racines. Le printemps venu, avant que l'asperge ait commencé à germer, on serfouira la terre avec le chevreau, qui est une espèce d'instrument de fer à deux dents, afin que le turion se fasse jour plus facilement, et que, la terre étant meuble, il acquière plus de grosseur.

[47] On peut fort bien semer deux fois dans l'année la graine du raifort : dans le mois de février, si on veut. avoir de ces racines au printemps, et au mois d'août, vers les fêtes de Vulcain, si l'on désire des primeurs : cette dernière plantation est incontestablement la meilleure. Tout le soin qu'exige cette racine consiste à être mise dans une terre fumée et ameublie; puis, lorsque le raifort a pris quelque accroissement, on le recharge de terre : car s'il voyait le jour il deviendrait dur et fongueux.

[48] Le concombre et la courge demandent peu de soin, lorsqu'on a de l'eau en abondance : car ils ont besoin de beaucoup d'humidité. Si, au contraire, on est obligé de les semer en terrain sec, où l'on ne puisse pas les arroser convenablement, on fera, dans le mois de février, des sillons d'un pied et demi de profondeur; après les ides de mars, on remplira de paille pressée le tiers environ de cette cavité, puis on étendra dessus, jusqu'à la moitié du sillon, de la terre futée dans laquelle on enfoncera les pépins, auxquels on donnera de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient levés. Lorsque la plante commencera à prendre de la force, on les rechaussera, à mesure de sa crue, avec la terre du sillon, jusqu'à ce qu'il en soit  rempli. Ainsi traités, les jeunes plants viendront assez bien pendant tout l'été sans être arrosés, et donneront un fruit de meilleur goût que ceux auxquels on aura donné de l'eau.

[49] Dans les lieux humides, au contraire, on sème de bonne heure les cucurbitacées (toutefois pas avant les calendes de mars), afin de pouvoir les transplanter immédiatement après l'équinoxe du printemps. Il faut planter, la cime en bas, les graines de courge recueillies dans son centre, afin que le fruit devienne plus volumineux : car il y a des courges, telles que celles d'Alexandrie, qui sont assez propres à faire des vases.

[50] Si l'on destine ces fruits à la table, il faudra placer leur cime droite en terre, et prendre les pépins prés du pédoncule : ce qui, les faisant pousser plus longs et plus effilés, leur donne plus de prix qu'aux autres. Au surplus, il faudra bien prendre garde de laisser entrer aucune femme dans le lieu où l'on a semé des concombres ou des courges : car il suffirait qu'elle touchât les pousses les plus vigoureuses pour les faire languir; si même elle se trouvait à l'époque de ses règles, son seul regard ferait périr les jeunes fruits.

[51] Le concombre sera tendre et très agréable au goût, si, avant de le semer, on en fait macérer les pépins dans du lait; quelques personnes même, pour le rendre plus doux encore, les font tremper dans de l'eau miellée. Ceux qui veulent obtenir des concombres très précoces doivent les semer après le solstice d'hiver dans de petites corbeilles remplies de terre fumée que l'on arrose légèrement; ensuite, quand les pépins sont levés, on place ces corbeilles en plein air au soleil près des bâtiments pour les mettre à l'abri des vents, et on les rentre à la maison pendant le froid et les tempêtes. On continue à prendre ces précautions jusqu'à l'arrivée de l'équinoxe du printemps : alors on enterre entièrement les corbeilles. Par ce moyen, on obtient des fruits précoces.

[52] On peut même, si le produit dédommage de la peine, adapter des roulettes sous des vases de grande dimension, afin de les faire sortir et de les rentrer ensuite à la maison avec moins de peine. En outre on devra les couvrir de vitraux pour qu'on puisse les exposer au soleil, même pendant le froid, lorsque le temps est serein.

[53] Au moyen de tels procédés on offrait, presque toute l'année, des concombres à l'empereur Tibère. Nous avons lu dans Bolus de Mendès, auteur égyptien, que, avec moins de peine, on obtient le même résultat : il prescrit d'établir, en un lieu du jardin qui soit exposé au soleil et bien fumé, des lignes alternatives de férules et de ronces; puis, après l'équinoxe, de les couper un peu au-dessous du niveau du sol, d'enfoncer, au moyen d'un stylet de bois, un peu de fumier dans la moelle de la férule et de la ronce, et d'y introduire les pépins de concombre pour qu'en poussant ils fassent corps avec ces plantes; de sorte qu'ils se nourrissent, non pas de leur racine propre, mais de celle de la plante qu'on pourrait appeler leur mère : la tige ainsi greffée donne du fruit, même pendant le froid. On observera de faire le second ensemencement vers les Quinquatries.

[54] Le câprier pousse spontanément sur les jachères dans plusieurs provinces. Mais, si on le sème dans les lieux où il ne se trouve point, il préférera un terrain sec. On devra, avant tout, entourer ce terrain d'un petit fossé, que l'on remplira de pierres et de chaux, ou de mortier carthaginois, pour former comme une espèce de bouclier qui s'oppose au passage des tiges de cet arbrisseau, qui s'étendrait presque partout le champ, si on ne l'arrêtait par quelque obstacle fortifié.

[55] Cet inconvénient, toutefois, n'est pas si grand (car on peut de temps en temps extirper ces tiges) que celui qui résulte du virus pernicieux qu'elles renferment, et dont le poison rend le sol stérile. Le câprier n'a pas besoin de culture, ou du moins se contente de peu de soins, puisqu'il prospère dans les lieux déserts sans que les cultivateurs s'en occupent. On le sème à l'époque des deux équinoxes.

[56] Le plant d'oignon demande une terre plutôt fréquemment remuée que profondément labourée. C'est pourquoi on doit, après les calendes de novembre, lui donner un premier labour, afin que les froids et les frimas de l'hiver la mûrissent; après un intervalle de quarante jours, on la binera; puis vingt et un jours après on lui donnera un troisième tour et aussitôt on la fumera; peu après on la fouira bien également avec la binette, et après en avoir arraché les racines, on la disposera en planches.

[57] Ensuite, vers les calendes de février, on choisira un jour serein pour y répandre la graine, à laquelle on mêlera un peu de semence de sarriette pour en avoir au besoin : car verte elle est agréable à manger, et sèche elle n'est pas inutile dans l'assaisonnement des mets. On doit sarcler les oignons très fréquemment, au moins quatre fois. Si l'on veut en recueillir la graine, on plantera en lignes, au mois de février, quelques grosses têtes de l'espèce d'Ascalon, qui est la meilleure, en les espaçant de quatre ou cinq doigts; quand elles commenceront à pousser, on les sarclera trois fois au moins;

[58] quand ensuite elles auront produit une tige, on la maintiendra au moyen de petits cantères placés dans les intervalles qui les séparent : car, si l'on ne disposait pas des roseaux transversalement rapprochés, à la manière du joug des vignes, les tiges des oignons seraient renversées par les vents, et toute la graine serait dispersée. Au surplus, il ne faut pas la recueillir avant qu'elle ait commencé à mûrir et pris la couleur noire ; il faut toutefois éviter qu'elle ne sèche trop ou ne tombe entièrement, il vaut mieux cueillir les tiges entières et les faire sécher au soleil.

[59] Il y a deux époques d'ensemencement pour le navet et pour la rave; leur culture est la même que celle du raifort. Toutefois le meilleur semis se fait au mois d'août. Un jugère de champ demande quatre setiers de graine, mais on doit ajouter à cette mesure un peu plus d'une hémine de graine de raifort.

[60] Celui qui sèmera ces racines en été veillera à ce que, pendant la sécheresse, les insectes n'en dévorent pas les jeunes feuilles à mesure qu'elles sortent de terre. Pour éviter que cela n'arrive, on recueillera de la poussière qui recouvre le plancher ou même de la suie qui s'attache aux parois du foyer, et la veille du jour où l'on doit faire l'ensemencement, on la mêlera avec les graines, et on l'imbibera d'eau, afin que celles-ci puissent se saturer du suc de ces matières pendant une nuit. La semence ainsi trempée sera très bonne à mettre en terre le lendemain.

[61] Certains auteurs anciens, comme Démocrite, prescrivent de mettre tremper toutes les semences dans le suc de la plante qu'ils appellent sédum, et d'employer ce même remède contre les petits insectes : notre expérience nous,a confirmé l'efficacité de ce procédé. Cependant nous nous servons plus fréquemment de suie et de la poussière dont nous avons parlé, parce qu'on trouve peu de sédum, et que ce moyen suffit pour conserver les plantes en bon état.

[62] Hygin pense qu'après le battage des grains, pendant que la paille recouvre encore l'aire, il faut y semer des raves, parce qu'ainsi elles acquièrent plus de développement en raison de la dureté du sol qui ne leur permet pas de s'enfoncer profondément. J'ai souvent fait l'essai de cette pratique sans avoir réussi; c'est pourquoi j'estime qu'il vaut mieux mettre en terre ameublie la rave, le raifort et le navet. Les agriculteurs les plus religieux conservent encore la coutume des anciens : en semant ces racines, ils prient qu'il en croisse pour eux et leurs voisins.

[63] Dans les contrées froides, où l'on craint que le semis d'automne ne soit brûlé par les gelées de l'hiver, on dresse au moyen de roseaux des cautères peu élevés, et on y étend de petites branches sur lesquelles on jette de la paille : par ce moyen on protége les semis contre les frimas. Lorsque dans les lieux exposés au soleil il survient, après les pluies, de ces animaux nuisibles que nous appelons chenilles, et que les Grecs nomment κάμπαι, on doit les enlever à la main, ou, dès le matin, les faire tomber en secouant les tiges : car, quand elles tombent ainsi pendant qu'elles sont engourdies par le froid de la nuit, elles ne peuvent plus remonter à la partie supérieure de ces tiges.

[64] Cette opération, toutefois, devient inutile si, avant l'ensemencement, on a, comme je l'ai dit, mis macérer la graine dans le suc du sédum. En effet les chenilles ne nuisent pas aux semences ainsi traitées. Au reste, Démocrite affirme, dans le livre grec intitulé sur !'Antipathie, que tous ces insectes meurent si une femme, ayant ses règles, fait trois fois le tour de chacune des planches ensemencées ayant les cheveux épars et les pieds nus; car on voit aussitôt après cette pratique toutes les espèces de petits vers tomber et périr.

[65] Voilà ce que. jusqu'ici j'ai cru devoir prescrire pour la culture des jardins et les devoirs du métayer. Quoique dans la première partie de ce traité j'aie dit qu'il devait être au fait de tous les travaux champêtres, et comme il arrive le plus ordinairement que nous perdons le souvenir des choses que nous avons apprises, et que nous sommes souvent obligés de recourir aux ouvrages sur la matière pour retremper nos connaissances, j'ai placé ci-dessous les arguments de tous mes livres, afin que, au besoin, on puisse trouver facilement ce qu'on désire dans chacun d'eux, et comment on doit faire chaque chose.