RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

Appien d'Alexandrie,

livre XIII

Un Yalta dans l'Antiquité.

 

 


 

2. Καῖσαρ μὲν καὶ Ἀντώνιος ἐς φιλίαν ἀπ' ἔχθρας συνῄεσαν ἀμφὶ Μουτίνην πόλιν, ἐς νησῖδα τοῦ Λαβινίου ποταμοῦ βραχεῖάν τε καὶ ὑπτίαν, ἔχων ἑκάτερος ὁπλιτῶν τέλη πέντε· καὶ τάδε ἀλλήλοις ἀντικαθιστάντες ἐχώρουν σὺν τριακοσίοις ἑκάτερος ἐπὶ τὰς τοῦ ποταμοῦ γεφύρας. Λέπιδος δ' αὐτὸς προελθὼν διηρεύνα τὴν νῆσον καὶ τῇ χλαμύδι κατέσειεν ἥκειν ἑκάτερον. Οἱ δὲ ἐπὶ τῶν γεφυρῶν τοὺς τριακοσίους μετὰ τῶν φίλων ἀπολιπόντες ἐς τὸ μέσον ᾖεσαν ἐν περιόπτῳ, καὶ συνήδρευον οἱ τρεῖς, Καίσαρος ἐν μέσῳ διὰ τὴν ἀρχὴν προκαθίσαντος. Δύο δὲ ἡμέραις ἕωθεν ἐς ἑσπέραν συνιόντες τάδε ἔκριναν· ἀποθέσθαι μὲν τὴν ὕπατον ἀρχὴν Καίσαρα καὶ Οὐεντίδιον αὐτὴν ἐς τὸ λοιπὸν τοῦ ἔτους μεταλαβεῖν, καινὴν δὲ ἀρχὴν ἐς διόρθωσιν τῶν ἐμφυλίων νομοθετηθῆναι Λεπίδῳ τε καὶ Ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι, ἣν ἐπὶ πενταετὲς αὐτοὺς ἄρχειν, ἴσον ἰσχύουσαν ὑπάτοις· ὧδε γὰρ ἔδοξεν ἀντὶ δικτατόρων ὀνομάσαι, διὰ τὸ δόγμα ἴσως τὸ Ἀντωνίου κωλῦον ἔτι γίγνεσθαι δικτάτορα. Τοὺς δὲ ἀποφῆναι μὲν αὐτίκα τῆς πόλεως ἄρχοντας ἐς τὰ ἐτήσια ἐπὶ τὴν πενταετίαν, τὰς δὲ ἡγεμονίας τῶν ἐθνῶν νειμαμένους, ἔχειν Ἀντώνιον μὲν τὴν Κελτικὴν ἅπασαν ἄνευ τῆς συναφοῦς τοῖς Πυρηναίοις ὄρεσιν, ἣν παλαιὰν ἐκάλουν Κελτικήν· ταύτης δὲ Λέπιδον ἄρχειν καὶ Ἰβηρίας ἐπὶ ταύτῃ· Καίσαρι δὲ εἶναι Λιβύην καὶ Σαρδὼ καὶ Σικελίαν καὶ εἴ τις ἄλλη νῆσος ἐνταῦθα.

3. Ὧδε μὲν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν οἱ τρεῖς ἐνείμαντο ἐφ' ἑαυτοῖς, τὰ πέραν ἄρα τοῦ Ἰονίου μόνα ὑπερθέμενοι διὰ Βροῦτον καὶ Κάσσιον κρατοῦντας ἔτι αὐτῶν, Κασσίῳ δὲ καὶ Βρούτῳ πολεμεῖν Ἀντώνιόν τε καὶ Καίσαρα· Λέπιδον γὰρ ὑπατεύειν ἐς τὸ μέλλον καὶ τῇ πόλει διὰ τὰς ἐν αὐτῇ χρείας ὑπομένειν, ἡγεμονεύοντα τῆς Ἰβηρίας δι' ἑτέρων· τοῦ δὲ Λεπίδου στρατοῦ τρία μὲν αὐτὸν Λέπιδον ἔχειν ἐς τὰ ἐπὶ Ῥώμης, ἑπτὰ δὲ τέλη νείμασθαι Καίσαρα καὶ Ἀντώνιον, τρία μὲν Καίσαρα, τέσσαρα δὲ Ἀντώνιον, ὡς ἂν ἐς τὸν πόλεμον αὐτῶν ἑκάτερος εἴκοσιν ἄγοι. Ἐπελπίσαι δὲ ἤδη τὸν στρατὸν ἐς τὰ νικητήρια τοῦ πολέμου, ἄλλαις τε δωρεαῖς καὶ ἐς κατοικίαν δόσεσι τῶν Ἰταλικῶν πόλεων ὀκτωκαίδεκα, αἳ καὶ περιουσίᾳ καὶ ἐδάφεσι καὶ οἴκοις εἰς κάλλος διαφέρουσαι ἔμελλον αὐτοῖς ἐδάφεσι καὶ οἴκοις αὐτῷ διανεμήσεσθαι, ὥσπερ αὐτοῖς ἀντὶ τῆς πολεμίας δορίληπτοι γενόμεναι. Καὶ ἦσαν αἱ πόλεις ἄλλαι τε καὶ αἱ περιφανέσταται μάλιστα αὐτῶν Καπύη καὶ Ῥήγιον καὶ Οὐενουσία καὶ Βενεβεντὸς καὶ Νουκερία καὶ Ἀρίμινον καὶ Ἰππώνιον. Οὕτω μὲν τὰ κάλλιστα τῆς Ἰταλίας τῷ στρατῷ διέγραφον, ἔδοξε δὲ σφίσι καὶ τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς προανελεῖν, ἵνα μὴ ἐνοχλοῖεν αὑτοῖς τάδε καθισταμένοις καὶ πολεμοῦσι πόλεμον ἔκδημον. Ταῦτα μὲν ἔδοξε, καὶ ταῦτα συνεγράψαντο· καὶ αὐτῶν ὁ Καῖσαρ ὡς ὕπατος ἀνέγνω τοῖς στρατοῖς τὰ λοιπὰ χωρὶς τῶν ἀποθανουμένων. Οἱ δ' ἀκούσαντες ἐπαιώνισάν τε καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους ἐπὶ διαλλαγῇ.

 

 

2. Octave et Antoine mirent fin à leurs différents sur un îlot plat du fleuve Lavinius, près de la ville de Mutina. Chacun possédait cinq légions qu'ils plaçèrent de chaque côté du fleuve. Alors chacun d'eux traversa avec 300 hommes les ponts au-dessus du fleuve. Lépide y était allé seul avant eux, avait fouillé avec soin l'île, et avait brandi son manteau militaire comme signal de leur venue. Chacun laissa ses trois cents amis sur les ponts et s'avança au milieu de l'île à la vue de tous, et là les trois se se mirent à délibérer, Octave se trouvait au milieu parce qu'il était consul. Ils restèrent en conférence du matin au soir pendant deux jours, et se mirent d'accord sur ces points: Octave devait démissionner du consulat et Ventidius le remplacer pour le reste de l'année; une nouvelle magistrature devait été créée légalement pour apaiser les dissensions civiles, Lépide, Antoine et Octave posséderaient pendant cinq ans la puissance consulaire (ce nom semblait préférable à celui de dictateur, peut-être à cause du décret d'Antoine ablissant la dictature); les trois nommeraient immédiatement les magistrats annuels de la ville pour les cinq ans suivant; une distribution des provinces serait faite, donnant à Antoine la totalité de la Gaule sauf la partie qui borde les Pyrénées, appelée la Vieille Gaule; celle-ci, ainsi que l'Espagne, seraient assignées à Lépide; alors qu'Octave aurait l'Afrique, la Sardaigne, la Sicile, et les autres îles à proximité.

3. Telle fut la division de l'empire romain par les triumvirs eux-mêmes. Seulement l'attribution des parties au delà de l'Adriatique fut remise à plus tard, parce qu'elles étaient toujours sous le commandement de Brutus et de Cassius, contre qui Antoine et Octave devaient faire la guerre. Lépide serait consul l'année suivante et resterait en ville pour y faire ce qui était nécessaire, tout en régissant l'Espagne par procuration. Il maintiendrait trois de ses légions pour garder la ville, et partagerait les sept autres entre Octave et Antoine, trois à Octave et quatre à Antoine, de sorte que les deux avaient vingt légions pour la guerre. Pour encourager l'armée par l'espérance de butin ils lui promirent, entre autres cadeaux, dix-huit villes de l'Italie comme colonies - villes renommées pour leur richesse, pour la splendeur de leurs domaines et de leurs maisons, et qui seraient divisées pour eux (terre, bâtiments, et tout le reste), comme si elles avaient été prises à l'ennemi lors d'une guerre. Les plus renommés parmi ces dernières étaient Capua, Rhegium, Venusia, Beneventum, Nuceria, Ariminum et Vibo. Ainsi les plus belles régions de l'Italie furent distribuées aux soldats. Mais ils décidèrent d'abord de se débarasser de leurs ennemis personnels, pour que ces derniers ne puissent s'opposer à leurs arrangements pendant qu'ils poursuivraient la guerre à l'étranger. Après avoir pris ces décisions, ils les mirent par écrit, et Octave comme consul les communiqua aux soldats, toutes sauf la liste des proscriptions. Quand les soldats les entendirent ils applaudirent et tombèrent dans les bras les uns des autres en marque de réconciliation mutuelle.