Nonnos

NONNOS

LES DIONYSIAQUES ou BACCHUS.

Chant premier.

Traduction française : LE COMTE DE MARCELLUS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

introduction - chant II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIONYSIAQUES

 

CHANT PREMIER.


Le premier livre fait voir Jupiter sous la forme d'un taureau, ravisseur d'une nymphe, et la sphère ébranlée par les mains de Typhon.

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

1 Εἰπέ, θεά, Κρονίδαο διάκτορον αἴθοπος εὐνῆς,
2 νυμφιδίῳ σπινθῆρι μογοστόκον ἄσθμα κεραυνοῦ,
3 καὶ στεροπὴν Σεμέλης θαλαμηπόλον· εἰπὲ δὲ φύτλην
4 Βάκχου δισσοτόκοιο, τὸν ἐκ πυρὸς ὑγρὸν ἀείρας
5 Ζεὺς βρέφος ἡμιτέλεστον ἀμαιεύτοιο τεκούσης,
6 φειδομέναις παλάμῃσι τομὴν μηροῖο χαράξας,
7 ἄρσενι γαστρὶ λόχευσε, πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
8 εὖ εἰδὼς τόκον ἄλλον, ἐπεὶ γονόεντι καρήνῳ
9 ὡς πάρος ὄγκον ἄπιστον ἔχων ἐγκύμονι κόρσῃ
10 τεύχεσιν ἀστράπτουσαν ἀνηκόντιζεν Ἀθήνην.

 

Racontez, ô déesse, le souffle générateur de la foudre du fils da Saturne, étincelle nuptiale avant courrière d'un brillant éclat, et l'éclair qui présida à l'union de Sémélé. Dites la double naissance de Bacchus, que Jupiter arracha tout humide encore aux flammes, produit imparfait d'une maternité inachevée. Père et mère à la fois, le dieu ménagea pour lui, de sa propre main, des entrailles masculines (01) dans l'incision da sa cuisse; car il n'oubliait pas que, dans un autre douloureux enfantement, il avait déjà fait jaillir lui-même d'une tumeur de son front Minerve resplendissante et tout armée.

11 ξατέ μοι νάρθηκα, τινάξατε κύμβαλα, Μοῦσαι,
12 καὶ παλάμῃ δότε θύρσον ἀειδομένου Διονύσου.
13 λλὰ χοροῦ ψαύοντι Φάρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ
14 στήσατέ μοι Πρωτῆα πολύτροπον, ὄφρα φανείη
15 ποικίλον εἶδος ἔχων, ὅτι ποικίλον ὕμνον ἀράσσω.
16 Εἰ γὰρ ἐφερπύσσειε δράκων κυκλούμενος ὁλκῷ,
17 μέλψω θεῖον ἄεθλον, ὅπως κισσώδεϊ θύρσῳ
18 φρικτὰ δρακοντοκόμων ἐδαΐζετο φῦλα Γιγάντων·
19 εἰ δὲ λέων φρίξειεν ἐπαυχενίην τρίχα σείων,
20 Βάκχον ἀνευάξω βλοσυρῆς ἐπὶ πήχεϊ Ῥείης
21 μαζὸν ὑποκλέπτοντα λεοντοβότοιο θεαίνης·
22 εἰ δὲ θυελλήεντι μετάρσιος ἅλματι ταρσῶν
23 πόρδαλις ἀίξῃ πολυδαίδαλον εἶδος ἀμείβων,
24 ὑμνήσω Διὸς υἷα, πόθεν γένος ἔκτανεν Ἰνδῶν
25 πορδαλίων ὀχέεσσι καθιππεύσας ἐλεφάντων·
26 εἰ δέμας ἰσάζοιτο τύπῳ συός, υἷα Θυώνης
27 ἀείσω ποθέοντα συοκτόνον εὔγαμον Αὔρην,
28 ὀψιγόνου τριτάτοιο Κυβηλίδα μητέρα Βάκχου·
29 εἰ δὲ πέλοι μιμηλὸν ὕδωρ, Διόνυσον ἀείσω
30 κόλπον ἁλὸς δύνοντα κορυσσομένοιο Λυκούργου·
31 εἰ φυτὸν αἰθύσσοιτο νόθον ψιθύρισμα τιταίνων,
32 μνήσομαι Ἰκαρίοιο, πόθεν παρὰ θυιάδι ληνῷ
33 βότρυς ἁμιλλητῆρι ποδῶν ἐθλίβετο ταρσῷ.

11 Ô Muses, portez-moi les férules (02), agitez les cymbales; donnez-moi le thyrse si célèbre da Bacchus; montrez-moi prenant part à vos danses le multiple Protée (03) pris de l'île voisine du phare; qu'il se montra sous ses transformations, variées autant que mes chants. Ainsi lorsque, dragon rampant, il se roula en cercle, je chanterai les divines batailles où, sous un thyrse de lierre, les géants. et les dragons leur chevelure, furent terrassés. Lion rugissant, s'il secoue sa crinière, je ferai voir mon jeune dieu, sur le bras de la redoutable Rhéa, usurpant la mamelle de la déesse qui nourrit les lions. Si, dans ses nombreuses métamorphoses, il bondit comme un impétueux léopard, je célébrerai les triomphes du fils de Jupiter sur les Indiens, quand il sut atteler à son char les léopards et les éléphants. S'il revêt la forme d'un sanglier, je dirai les amours du fils de Thyone (04) et son union avec Aura, l'ennemie des sangliers, Aura, fille de Cybèle, mère du troisième Bacchus, qui devait naître plus tard. S'il se change en eau, je chanterai Dionysos pénétrant dans les abîmes de la mer devant l'attaque de Lycurgue. Enfin, s'il s'élance en arbre, et que son feuillage emprunté murmure, je parlerai d'Icarios, créateur de ce pressoir divin où les pieds rivalisent à écraser la grappe.

34 ξατέ μοι νάρθηκα, Μιμαλλόνες, ὠμαδίην δὲ
35 νεβρίδα ποικιλόνωτον ἐθήμονος ἀντὶ χιτῶνος
36 σφίγξατέ μοι στέρνοισι, Μαρωνίδος ἔμπλεον ὀδμῆς
37 νεκταρέης, βυθίῃ δὲ παρ´ Εἰδοθέῃ καὶ Ὁμήρῳ
38 φωκάων βαρὺ δέρμα φυλασσέσθω Μενελάῳ.
39 Εὔιά μοι δότε ῥόπτρα καὶ αἰγίδας, ἡδυμελῆ δὲ
40 ἄλλῳ δίθροον αὐλὸν ὀπάσσατε, μὴ καὶ ὀρίνω
41 Φοῖβον ἐμόν· δονάκων γὰρ ἀναίνεται ἔμπνοον ἠχώ,
42 ἐξότε Μαρσύαο θεημάχον αὐλὸν ἐλέγξας
43 δέρμα παρῃώρησε φυτῷ κολπούμενον αὔραις,
44 γυμνώσας ὅλα γυῖα λιπορρίνοιο νομῆος.
45 λλά, θεά, μαστῆρος ἀλήμονος ἄρχεο Κάδμου.

34 Portez-moi des férules, ô Mimallones (05), et eu lieu de mon vêtement accoutumé, couvrez ma poitrine de la nébride tachetée, toute parfumée du nectar de Maronie (06). Gardez pour Ménélas, guidé par Homère et par l'habitante des abîmes, Idothée, le cuir infect des phoques Donnez, donnez-moi les cymbales et les boucliers; à d'autres la double flûte aux douces mélodies. Je ne veux pas offenser mon Apollon; je sais que le bruit animé des chalumeaux l'importune depuis le défi de Marsyas (07); alors que, dépouillant tous les membres du berger impie, il en étendit la peau sur un arbre et en fit une outre gonflée, pour punir sa flûte provocatrice. Commencez donc, ô déesse, les recherches vagabondes de Cydmus.

46 Σιδονίης ποτὲ ταῦρος ἐπ´ ᾐόνος ὑψίκερως Ζεὺς
47 ἱμερόεν μύκημα νόθῳ μιμήσατο λαιμῷ
48 καὶ γλυκὺν εἶχε μύωπα· μετοχμάζων δὲ γυναῖκα,
49 κυκλώσας παλάμας περὶ γαστέρα δίζυγι δεσμῷ,
50 βαιὸς Ἔρως κούφιζε, καὶ ἐγγύθεν ὑγροπόρος βοῦς
51 κυρτὸν ὑποστορέσας λοφιὴν ἐπιβήτορι κούρῃ,
52 δόχμιος ὀκλάζων, κεχαλασμένα νῶτα τιταίνων,
53 Εὐρώπην ἀνάειρε· διεσσυμένοιο δὲ ταύρου
54 πλωτὸς ὄνυξ ἐχάραξε βατῆς ἁλὸς ἄψοφον ὕδωρ
55 ἴχνεσι φειδομένοισιν· ὑπὲρ πόντοιο δὲ κούρη
56 δείματι παλλομένη βοέῳ ναυτίλλετο νώτῳ
57 ἀστεμφὴς ἀδίαντος· ἰδὼν δέ μιν ἦ τάχα φαίης
58 ἢ Θέτιν ἢ Γαλάτειαν ἢ εὐνέτιν Ἐννοσιγαίου
59 ἢ λοφιῇ Τρίτωνος ἐφεζομένην Ἀφροδίτην.
60 Καὶ πλόον εἱλιπόδην ἐπεθάμβεε Κυανοχαίτης,
61 Τρίτων δ´ ἠπεροπῆα Διὸς μυκηθμὸν ἀκούων
62 ἀντίτυπον Κρονίωνι μέλος μυκήσατο κόχλῳ
63 ἀείδων ὑμέναιον· ἀειρομένην δὲ γυναῖκα
64 θαῦμα φόβῳ κεράσας ἐπεδείκνυε Δωρίδι Νηρεύς,
65 ξεῖνον ἰδὼν πλωτῆρα κερασφόρον. κροβαφῆ δὲ
66 ὁλκάδα ταῦρον ἔχουσα βοοστόλος ἔπλεε νύμφη,
67 καὶ διερῆς τρομέουσα μετάρσιον ἅλμα πορείης
68 πηδάλιον κέρας εἶχε, καὶ Ἵμερος ἔπλετο ναύτης.
69 Καὶ δολόεις Βορέης γαμίῃ δεδονημένος αὔρῃ
70 φᾶρος ὅλον κόλπωσε δυσίμερος, ἀμφοτέρῳ δὲ
71 ζῆλον ὑποκλέπτων ἐπεσύρισεν ὄμφακι μαζῷ.
72 ς δ´ ὅτε Νηρεΐδων τις, ὑπερκύψασα θαλάσσης,
73 ἑζομένη δελφῖνι χυτὴν ἀνέκοπτε γαλήνην,
74 καί οἱ ἀειρομένης ἐλελίζετο μυδαλέη χείρ,
75 νηχομένης μίμημα, φέρων δέ μιν ἄβροχον ἅλμης
76 ἡμιφανὴς πεφόρητο δι´ ὕδατος ὑγρὸς ὁδίτης,
77 κυρτώσας ἑὰ νῶτα, διερπύζουσα δὲ πόντου
78 δίπτυχος ἄκρα κέλευθα κατέγραφεν ἰχθύος οὐρή·
79 ὣς ὅγε ταῦρον ἄειρε. Τιταινομένοιο δὲ ταύρου
80 βουκόλος αὐχένα δοῦλον Ἔρως ἐπεμάστιε κεστῷ
81 καὶ νομίην ἅτε ῥάβδον ἐπωμίδι τόξον ἀείρων
82 Κυπριδίῃ ποίμαινε καλαύροπι νυμφίον Ἥρης
83 εἰς νομὸν ὑγρὸν ἄγων Ποσιδήιον· αἰδομένη δὲ
84 παρθενίην πόρφυρε παρηίδα Παλλὰς ἀμήτωρ
85 ἡνίοχον Κρονίωνος ὀπιπεύουσα γυναῖκα.

46 Déjà Jupiter aux cornes élevées, taureau sur le rivage de Sidon, avait exhalé, d'un gosier mensonger, un amoureux mugissement; déjà il avait adouci ses regards; et l'enfant Éros soulevait et entourait de ses mains comme d'une double chaîne une femme. Le taureau navigateur s'approche, tend son cou arrondi, plie les genoux, et, soumettant son dos abaissé à la jeune fille, il enlève Europe (08) ; puis, s'avançant rapidement dans la mer, il fend les flots de ses pieds, mais sans bruit et sans secousse. Ainsi naviguait la nymphe saisie de terreur, et pourtant immobile et hors de l'atteinte des vagues. On eût dit Thétis, Galatée, Amphitrite ou Vénus assise sur un Triton. Neptune, cependant, s'étonne de ce nageur aux pieds arrondis. Aux mugissements trompeurs de Jupiter, Triton répondait par l'écho de sa conque, et par les chants de l'hymen, Nérée montrait à Doris cette femme enlevée et ce nautonier cornu et étranger, objets à la fois de crainte et d'admiration. De son côté la nymphe, emportée par son ravisseur sur cette nef submergée à demi, tient la corne comme un gouvernail, et tremble pour son passage à travers l'onde orageuse; le Désir lui sert de pilote; le rusé Borée, enivré d'haleines amoureuses, enfle les plis de sa robe, et, rival jaloux, il murmure autour du voile de son jeune sein. Ainsi quand, assise sur un dauphin, une des Néréides vient surveiller les eaux et dominer leur calme surface, elle agite sa main et semble nager: l'humide compagnon, qui la préserve des vagues, la promène sur son dos recourbé, et tend sa queue qui fend les flots en y creusant un double sillon : tel s'avance le divin taureau. Éros, devenu bouvier (09), fouette de son écharpe ce cou asservi pendant qu'il nage, et, portant son arc sur son épaule comme un aiguillon (10) pastoral, il dirige à l'aide de cette houlette de Vénus l'époux de Junon deus les pâturages humides de Neptune. Les joues virginales de Pallas qui n'a pas eu de mère rougirent en voyant son père, le fils de Saturne, conduit par une femme.

 

86 Καὶ Διὸς ὑδατόεντι διεσσυμένου πόρον ὁλκῷ
87 οὐ πόθον ἔσβεσε πόντος, ὅτι βρυχίην Ἀφροδίτην
88 οὐρανίης ὤδινεν ἀπ´ αὔλακος ἔγκυον ὕδωρ.
89 Καὶ βοὸς ἀφλοίσβοιο κυβερνήτειρα πορείης
90 κούρη φόρτος ἔην καὶ ναυτίλος· εἰσορόων δὲ
91 μιμηλὴν ταχύγουνον ἐχέφρονα νῆα θαλάσσης
92 τοῖον ἔπος περίφοιτος Ἀχαιικὸς ἴαχε ναύτης·

86 Mais la mer et le passage au milieu des flots ne peuvent éteindre l'ardeur de Jupiter. N'est-ce pas dans leurs profondeurs que, pour créer Vénus, l'onde s'est grossie d'un germe céleste? Europe gouverne, pilote et fardeau à la fois d'une traversée sans bruit et sans écume (11).

En apercevant cette ingénieuse imitation du trajet rapide d'un vaisseau, un Grec, matelot expérimenté, s'écrie :

93 „φθαλμοί, τί τὸ θαῦμα; πόθεν ποσὶ κύματα τέμνων
94 νήχεται ἀτρυγέτοιο δι´ ὕδατος ἀγρονόμος βοῦς;
95 μὴ πλωτὴν Κρονίδης τελέει χθόνα; μὴ διὰ πόντου
96 ὑγρὸς ἁλιβρέκτοιο χαράσσεται ὁλκὸς ἁμάξης;
97 παπταίνω κατὰ κῦμα νόθον πλόον· ἦ ῥα Σελήνη
98 ἄζυγα ταῦρον ἔχουσα μετ´ αἰθέρα πόντον ὁδεύει;
99 ἀλλὰ Θέτις βυθίη διερὸν δρόμον ἡνιοχεύει;
100 οὐ βοῒ χερσαίῳ τύπον εἴκελον εἰνάλιος βοῦς
101 ἔλλαχεν—ἰχθυόεν γὰρ ἔχει δέμας—, ἀντὶ δὲ γυμνῆς
102 ἀλλοφανὴς ἀχάλινον ἐν ὕδασι πεζὸν ὁδίτην
103 Νηρεῒς ἑλκεσίπεπλος ἀήθεα ταῦρον ἐλαύνει.
104 Εἰ πέλε Δημήτηρ σταχυηκόμος, ὑγροπόρῳ δὲ
105 γλαυκὰ διασχίζει βοέῳ ποδὶ νῶτα θαλάσσης,
106 καὶ σὺ βυθοῦ μετὰ κῦμα, Ποσειδάων, μετανάστης
107 γαίης δίψια νῶτα μετέρχεο πεζὸς ἀροτρεύς,
108 νηὶ θαλασσαίῃ Δημήτερος αὔλακα τέμνων,
109 χερσαίοις ἀνέμοισι βατὸν πλόον ἐν χθονὶ τεύχων.
110 Ταῦρε, παρεπλάγχθης μετανάστιος· οὐ πέλε Νηρεὺς
111 βουκόλος, οὐ Πρωτεὺς ἀρότης, οὐ Γλαῦκος ἁλωεύς,
112 οὐχ ἕλος, οὐ λειμῶνες ἐν οἴδμασιν, ἀλλὰ θαλάσσῃ
113 ἀτρυγέτῳ πλώοντες ἀνήροτα ναύλοχον ὕδωρ
114 πηδαλίῳ τέμνουσι καὶ οὐ σχίζουσι σιδήρῳ·
115 αὔλακας οὐ σπείρουσιν ὀπάονες Ἐννοσιγαίου,
116 ἀλλὰ φυτὸν πόντοιο πέλει βρύα καὶ σπόρος ὕδωρ,
117 ναυτίλος ἀγρονόμος, πλόος αὔλακες, ὁλκὰς ἐχέτλη.
118 λλὰ πόθεν μεθέπεις τινὰ παρθένον; ἦ ῥα καὶ αὐτοὶ
119 ταῦροι ἐρωμανέοντες ἀφαρπάζουσι γυναῖκας;
120 ἦ ῥα Ποσειδάων ἀπατήλιος ἥρπασε κούρην
121 ταυρείην κερόεσσαν ἔχων ποταμηίδα μορφήν;
122 μὴ δόλον ἄλλον ὕφαινε πάλιν μετὰ δέμνια Τυροῦς,
123 ὡς καὶ χθιζὰ τέλεσσεν, ὅθ´ ὑδατόεις παρακοίτης
124 χεύμασι μιμηλοῖσι νόθος κελάρυζεν Ἐνιπεύς;“

93 « Ô mes yeux! Quel est donc ce prodige? d'où vient qu'un boeuf fend les vagues et abandonne ses prairies pour nos flots indomptés? Est-ce la terre que Jupiter rend navigable, ou la mer qu'il sillonne des roues de son char? C'est là pour moi une navigation inconnue. Serait-ce donc que la Lune, entraînée par l'un de ses taureaux rebelles, a quitté la route des cieux pour cheminer au sein des ondes? Mais non; Thétis elle-même favorise sa course; et le boeuf marin n'a rien de semblable au boeuf terrestre, car il a le corps d'un poisson. Ici, loin d'être guidé sans frein par une Néréide nue, c'est une Néréide aux longs voiles qui conduit ce taureau, piéton inaccoutumé des eaux. Serait-ce donc Cérès, parée de ses épis, qui déchire le dos azuré des mers sous les pieds d'un boeuf? Mais alors, ô Neptune, tu peux donc aussi quitter tes abîmes, promener la charrue sur l'aride surface du sol, et, creusant avec tes vaisseaux les sillons de Cérès, livrer aux vents du rivage une navigation terrestre. Taureau! tu t'égares loin des pâturages. Nérée n'est pas bouvier ; Protée ne laboure jamais; Glaucos n'est pas cultivateur. Il n'y a ici ni le jonc des marais, ni l'herbe des prairies; mais des nautoniers d'une mer qui porte des vaisseaux et non le fer du sillon; une mer dont nous fendons les flots toujours stériles avec le gouvernail et non avec le soc. Les serviteurs de Neptune n'ensemencent pas des guérets. Leurs plantes, ce sont les algues; l'eau est leur grain; leurs laboureurs sont des matelots, leurs champs la mer, la rame leur charrue. Mais quoi! tu emportes une vierge? Les taureaux amoureux enlèvent-ils donc aussi des femmes? Ou bien Neptune, déguisé sous la forme du boeuf cornu des fleuves, a-t-il encore ravi quelque jeune fille? Aurait-il tramé quelque nouvelle ruse après ses récentes amours avec Tyro lorsque, hier encore, pour la séduire, il empruntait les flots et le murmure du fleuve Enipée »

125 Τοῖον ἔπος περόων Ἑλλήνιος ἔννεπε ναύτης
126 θαμβαλέος. βοέους δὲ γάμους μαντεύσατο κούρη,
127 καὶ πλοκάμους τίλλουσα γοήμονα ῥῆξεν ἰωήν·

125 Ainsi parle, dans sa surprise, le matelot grec qui passe sur les mers. Cependant, la Nymphe, présageant son union avec le taureau, arrache sa chevelure et dit d'une vois plaintive.

128 „Κωφὸν ὕδωρ, ῥηγμῖνες ἀναυδέες, εἴπατε ταύρῳ,
129 εἰ βόες εἰσαΐουσιν· ‘ἀμείλιχε, φείδεο κούρης.’
130 Εἴπατέ μοι, ῥηγμῖνες, ἐμῷ φιλόπαιδι τοκῆι
131 Εὐρώπην λιπόπατριν ἐφεζομένην τινὶ ταύρῳ
132 ἅρπαγι καὶ πλωτῆρι καί, ὡς δοκέω, παρακοίτῃ.
133 Μητέρι βόστρυχα ταῦτα κομίσσατε, κυκλάδες αὖραι.
134 Ναί, λίτομαι, Βορέης, ὡς ἥρπασας Ἀτθίδα νύμφην,
135 δέξο με σαῖς πτερύγεσσι μετάρσιον· ἴσχεο, φωνή,
136 μὴ Βορέην μετὰ ταῦρον ἐρωμανέοντα νοήσω.“

128 « Onde sans écho, et vous rives insensibles, dites à ce taureau, si du moins les boeufs ne sont pas sourds aussi : Barbare, prends pitié d'une fille innocente ! Dites, rivages maritimes, dites pour moi au père qui me chérit qu'Europe abandonne sa patrie, entraînée par un taureau ravisseur, nautonier et bientôt époux si je ne m'abuse. Haleines qui nous entourez, portez ces boucles de mes cheveux à ma mère (12). Et toi, Borée, je t'en conjure, prends-moi sur tes ailes, comme tu as enlevé ta Nymphe athénienne (13). Mais tais-toi, malheureuse, et ne va pas exciter l'amour de Borée, après l'amour du taureau, »  

137 ς φαμένη ῥαχίῃσι βοὸς πορθμεύετο κούρη·
 

138 Κάδμος ὅθεν περίφοιτος ἀπὸ χθονὸς εἰς χθόνα βαίνων
139 ἄστατα νυμφοκόμοιο μετήιεν ἴχνια ταύρου.
140 λθε καὶ εἰς Ἀρίμων φόνιον σπέος, εὖτε κολῶναι
141 φοιτάδες ἀρρήκτοιο πύλας ἤρασσον Ὀλύμπου,
142 εὖτε θεοὶ πτερόεντες ἀχείμονος ὑψόθι Νείλου
143 ὀρνίθων ἀκίχητον ἐμιμήσαντο πορείην
144 ἠερίῳ ξένον ἴχνος ἐρετμώσαντες ἀήτῃ,
145 καὶ πόλος ἑπτάζωνος ἱμάσσετο· καὶ γὰρ ἐς εὐνὴν
146 Πλουτοῦς Ζεὺς Κρονίδης πεφορημένος, ὄφρα φυτεύσῃ
147 Τάνταλον οὐρανίων ἀεσίφρονα φῶρα κυπέλλων,
148 αἰθέρος ἔντεα θῆκε μυχῷ κεκαλυμμένα πέτρης
149 καὶ στεροπὴν ἔκρυψεν· ὑπωροφίων δὲ κεραυνῶν
150 καπνὸν ἐρευγομένων ἐμελαίνετο λευκὰς ἐρίπνη,
151 καὶ κρυφίῳ σπινθῆρι πυριγλώχινος ὀιστοῦ
152 πηγαὶ ἐθερμαίνοντο, χαραδραίων δὲ ῥεέθρων
153 Μυγδονὶς ἀφριόωσα φάραγξ ἐπεβόμβεεν ἀτμῷ.

 

137 Ainsi disait la Nymphe que le taureau emporte sur les mers (14).

Cependant Cadmus (15), errant de rivage en rivage, dépassait les traces incertaines d'Europe et de son amant. Il parvint à la grotte sanglante des Arimes (16), quand les collines, chancelant sur leur base, vinrent secouer les portes de l'Olympe, ce même jour où les dieux s'envolèrent vers les bords paisibles du Nil, dirigeant leur fuite au milieu des airs, comme des troupes d'oiseaux passagers qu'on ne peut atteindre. Les sept zones du pôle en furent ébranlées. La faute en était à Jupiter épris de Plouto, et impatient de mettre au monde Tantale, ce voleur insensé du breuvage céleste. Le dieu avait caché ses foudres, les armes de l'air, dans le fond de la grotte. Là, elles s'enflamment; leur fumée s'échappe des voûtes souterraines, noircit la blancheur des pies, échauffe les sources des pénétrantes étincelles d'un feu invisible; et la vapeur des eaux bouillonnantes jaillit à grand bruit du gouffre de Mygdonie.

 

154 Καὶ παλάμας τανύσας ὑπὸ νεύματι μητρὸς ἀρούρης
155 ὅπλα Διὸς νιφόεντα Κίλιξ ἔκλεψε Τυφωεύς,
156 ὅπλα πυρός· πετάσας δὲ βαρυσμαράγων στίχα λαιμῶν
157 παντοίην ἀλάλαζεν ὁμοφθόγγων ὄπα θηρῶν·
158 συμφυέες δὲ δράκοντες ἐπερρώοντο προσώπῳ
159 πορδαλίων, βλοσυρὰς δὲ κόμας λιχμῶντο λεόντων,
160 καὶ βοέας σπειρηδὸν ἐμιτρώσαντο κεραίας
161 οὐραίαις ἑλίκεσσι, τανυγλώσσων δὲ γενείων
162 ἰὸν ἀκοντιστῆρα συῶν ἐπεμίγνυον ἀφρῷ.

154 C'est alors que, par le conseil de la Terre, sa mère, le géant de Cilicie, Typhée, étendit toutes ses mains, et déroba les armes de Jupiter, armes de feu. Bientôt, développant ses nombreux et bruyants gosiers, il fait entendre le hurlement universel de tous ses monstres. Les serpents nés avec lui bondissant sur la tête des léopards leurs frères, et léchant la redoutable crinière des lions, enroulent leurs queues en spirale autour des cornes des boeufs, et lancent leurs dards écumeux contre les sangliers haletants.

163 ντεα δὲ Κρονίδαο τιθεὶς ὑπὸ φωλάδα πέτρην
164 ἠλιβάτων ἐτίταινεν ἐς αἰθέρα λήια χειρῶν·
165 εὐπαλάμῳ δὲ φάλαγγι περὶ σφυρὸν ἄκρον Ὀλύμπου
166 τῇ μὲν ἐπισφίγγων Κυνοσουρίδα, τῇ δὲ πιέζων
167 ἄξονι κεκλιμένην λοφιὴν ἀνεσείρασεν Ἄρκτου
168 Παρρασίης, ἑτέρῃ δὲ λαβὼν ἀνέκοπτε Βοώτην,
169 ἄλλῃ Φωσφόρον εἷλκε, μάτην δ´ ὑπὸ κυκλάδι νύσσῃ
170 πρώιος αἰθερίης ἐπεσύρισεν ἦχος ἱμάσθλης·
171 εἴρυσεν Ἠριγένειαν, ἐρυκομένοιο δὲ ταύρου
172 ἄχρονος ἡμιτέλεστος ἐλώφεεν ἱππότις Ὥρη·
173 καὶ σκιεροῖς πλοκάμοισιν ἐχιδνοκόμων κεφαλάων
174 ἀχλύι φέγγος ἔην κεκερασμένον, ἠματίη δὲ
175 Ἠελίῳ σελάγιζε συναντέλλουσα Σελήνη.

163 Mais bientôt Typhée dépose les foudres de Jupiter dans le creux d'une roche, et porte dans les airs aussi haut que le soleil le ravage de ses bras. D'une main robuste, il saisit Cynosure au bord inférieur du ciel ; il presse et déchire d'une autre la crinière de l'Ourse de Parrhasis (17) penchée sur l'axe; d'une troisième, il frappe le Bouvier; d'une quatrième, il traîne l'étoile du matin. Il brave le bruit matinal du Fouet céleste dans le cercle de la sphère, et s'empare aussi de l'Aurore. Il arrête le Taureau; et la marche du coursier des Heures reste irrégulière et inachevée. Enfin, obscurcie par l'ombre des Serpents annelés de son épaisse chevelure, la lumière se mêle aux ténèbres; et la Lune, se levant en plein jour, brille avec le Soleil.

176 Οὐδὲ Γίγας ἀπέληγε· παλιννόστῳ δὲ πορείῃ
177 ἐς Νότον ἐκ Βορέαο, λιπὼν πόλον εἰς πόλον ἔστη·
178 καὶ δολιχῇ παλάμῃ δεδραγμένος Ἡνιοχῆος
179 νῶτα χαλαζήεντος ἐμάστιεν Αἰγοκερῆος,
180 καὶ διδύμους ἐπὶ πόντον ἀπ´ αἰθέρος Ἰχθύας ἕλκων
181 Κριὸν ἀνεστυφέλιξε, μεσόμφαλον ἄστρον Ὀλύμπου,
182 γείτονος εἰαρινοῖο πυραυγέος ὑψόθι κύκλου
183 ἀμφιταλαντεύοντος ἰσόζυγον ἦμαρ ὀμίχλῃ.

176 Ce n'est pas assez : le géant passe du nord au midi, et quitte un pôle pour l'autre pôle; il atteint le Cocher d'un bras allongé; flagelle le Capricorne, père de la grêle; précipite les deux Poissons au sein des mers, et chasse le Bélier du centre de l'Olympe, là où, voisin et dominateur de l'orbite du printemps, cet astre partage d'une balance égale la nuit et le jour.

184 λκαίοις δὲ πόδεσσιν ἀνῃώρητο Τυφωεὺς
185 ἀγχινεφής· πετάσας δὲ πολυσπερὲς ἔθνος ἀγοστῶν
186 αἰθέρος ἀννεφέλοιο κατέσκεπεν ἄργυφον αἴγλην
187 αἰθύσσων ὀφίων σκολιὸν στρατόν· ὧν ὁ μὲν αὐτῶν
188 ὄρθιος ἀξονίοιο διέτρεχεν ἄντυγα κύκλου.
189 Οὐρανίου δὲ Δράκοντος ἐπεσκίρτησεν ἀκάνθῃ
190 ἄρεα συρίζων· ὁ δὲ Κηφέος ἐγγύθι κούρης
191 ἀστραίαις παλάμῃσιν ἰσόζυγα κύκλον ἑλίξας
192 δέσμιον Ἀνδρομέδην ἑτέρῳ σφηκώσατο δεσμῷ
193 λοξὸς ὑπὸ σπείρῃσιν· ὁ δὲ γλωχῖνι κεραίης
194 ἰσοτύπου Ταύροιο δράκων κυκλοῦτο κεράστης,
195 οἰστρήσας ἑλικηδὸν ὑπὲρ βοέοιο μετώπου
196 ἀντιτύπους Ὑάδας, κεραῆς ἴνδαλμα Σελήνης,
197 οἰγομέναις γενύεσσιν· ὁμοπλεκέων δὲ δρακόντων
198 ἰοβόλοι τελαμῶνες ἐμιτρώσαντο Βοώτην·
199 καὶ θρασὺς ἄλλος ὄρουσεν, ἰδὼν Ὄφιν ἄλλον Ὀλύμπου,
200 πῆχυν ἐχιδνήεντα περισκαίρων Ὀφιούχου,
201 καὶ στεφάνῳ στέφος ἄλλο περιπλέξας Ἀριάδνης,
202 αὐχένα κυρτώσας, ἐλελίζετο γαστέρος ὁλκῷ.
 

184 Typhée s'élève sur ses pieds et ses queues jusques auprès des nues; là, déployant la tribu tout entière de ses bras, il rembrunit l'éclat argenté d'un ciel sans nuages, sous l'ombre des armées tortueuses de ses serpents. L'un se dresse, parcourt la ligne du pôle arrondi et, sautant sur les reins du Dragon céleste, sonne la charge. L'autre se rapproche de la fille de Céphée. Puis, formant avec ses mains étoilées un cercle, pareil à l'autre, il oblique ses anneaux et serre d'une seconde chaîne Andromède enchaînée déjà. Celui-ci, armé de cornes aiguës, s'attaque au Taureau, qui par ses cornes lui ressemble; puis, la gueule entrouverte, il enroule autour de son front de bœuf les Hyades à l'image des cornes de la Lune; et le Bouvier se voit lié d'une ceinture tressée de serpents venimeux. Un Dragon plus audacieux encore, apercevant dans le ciel un autre reptile, jette son bras monstrueux sur le Serpentaire; puis, il courbe sa tête, arrondit son ventre, et entrelace ainsi une couronne nouvelle autour de la couronne d'Ariadne.

 

203 Καὶ Ζεφύρου ζωστῆρα καὶ ἀντιπόρου πτερὸν Εὔρου
204 αἰθύσσων πολύπηχυς ἐπεστρωφᾶτο Τυφωεὺς
205 νύσσαν ἐς ἀμφοτέρην, μετὰ Φωσφόρον Ἕσπερον ἕλκων
206 καὶ λόφον Ἀτλάντειον. νὶ βρυόεντι δὲ κόλπῳ
207 πολλάκι συμμάρψας Ποσιδήιον ἅρμα θαλάσσης
208 εἰς χθόνα βυσσόθεν εἷλκεν· ἁλιβρέκτων δὲ κομάων
209 αὐερύσας στατὸν ἵππον ὑποβρυχίῃ παρὰ φάτνῃ
210 οὐρανίην ἔρριψεν ἐς ἄντυγα πῶλον ἀλήτην
211 αἰχμάζων ἐς Ὄλυμπον· ἱμασσομένοιο δὲ δίφρου
212 Ἠελίου χρεμέτιζον ὑπὸ ζυγὰ κυκλάδες ἵπποι·
213 πολλάκι δ´ ἀγραύλοιο πεπαυμένον ἱστοβοῆος
214 ταῦρον ἀπειλητῆρι μεμυκότα πήχεϊ σείων
215 ἰσοφυὲς μίμημα κατηκόντιζε Σελήνης,
216 καὶ δρόμον ἐστήριξεν· ἀνακρούσας δὲ χαλινῷ
217 ταύρων λευκὰ λέπαδνα κατερροίζησε θεαίνης,
218 λοίγιον ἰοβόλοιο χέων συριγμὸν ἐχίδνης.

203 Enfin, le géant emprunte tantôt l'écharpe de Zéphyre, tantôt les ailes opposées d'Euros; il se transporte d'une zone à l'autre, fait tournoyer tous ses bras, et entraîne les étoiles du matin et du soir, ainsi que le sommet de l'Atlas. Parfois, il saisit au fond de la mer et de l'abîme des algues, et retire sur la terre le char de Neptune. Puis, enlevant à sa crèche sous-marine le coursier du dieu avec sa crinière tout humide encore, immobile il le lance vers l'Olympe, et le darde contre la voûte des cieux. Le char circulaire du Soleil en est frappé; et ses coursiers hennissent près du timon. Parfois aussi, arrachant le Taureau à son champêtre attelage, malgré ses mugissements il le vibre d'un bras ennemi contre les cornes de la Lune, arrête la marche de la déesse, brise les freins et les blancs colliers du joug, et fait retentir au loin le sifflement mortel de ses vipères empoisonnées.

219 Οὐδὲ κορυσσομένῳ Τιτηνιὰς εἴκαθε Μήνη·
220 μαρναμένη δὲ Γίγαντος ὁμοκραίροισι καρήνοις
221 ταυρείης ἐχάραξε φαεσφόρα κύκλα κεραίης·
222 καὶ βόες αἰγλήεντες ἐμυκήσαντο Σελήνης
223 χάσμα Τυφαονίοιο τεθηπότες ἀνθερεῶνος.
224 στραίας δὲ φάλαγγας ἀταρβέες ὥπλισαν Ὧραι,
225 καὶ στίχες οὐρανίων ἑλίκων νωμήτορι κύκλῳ
226 εἰς ἐνοπὴν σελάγιζον· ἐπερροίζησε δὲ πυρσῷ
227 αἰθέρα βακχεύων στρατὸς αἰόλος, οἵ τε Βορῆα,
228 καὶ Λιβὸς ἕσπερα νῶτα, καὶ οἳ λάχον ἄντυγας Εὔρου,
229 καὶ Νοτίους ἀγκῶνας· ὁμοζήλῳ δὲ κυδοιμῷ
230 ἀπλανέων ἀτίνακτος ἀπεπλάγχθη χορὸς ἄστρων,
231 ἀντιπόρους δ´ ἐκίχησαν ἀλήμονας· ἔβρεμε δ´ ἠχῇ
232 οὐρανίῳ κενεῶνι πεπαρμένος ὄρθιος ἄξων
233 μεσσοπαγής· ὁρόων δὲ κυνοσσόος ἔθνεα θηρῶν
234 Ὠρίων ξίφος εἷλκε, κορυσσομένου δὲ φορῆος
235 φαιδρὰ Ταναγραίης ἀμαρύσσετο νῶτα μαχαίρης·
236 καὶ σέλας αἰθύσσων πυριθαλπέος ἀνθερεῶνος
237 δίψιος ἀστερόεντι Κύων ἐπεπάφλασε λαιμῷ
238 πέμπων θερμὸν ὕλαγμα καὶ ἠθάδος ἀντὶ λαγωοῦ
239 θηρσὶ Τυφαονίοισιν ἀνήρυγεν ἀτμὸν ὀδόντων.

219 Toutefois, fille de Titan, la Lune résiste à la violence de Typhée; en combattant les têtes réunies du géant, elle effleure les cercles lumineux de la corne du Taureau, et les boeufs éclatants de son char, effrayés de la gueule béante de Typhée, mugissent. De leur côté, les Heures intrépides arment les phalanges célestes et les constellations qui, de tous les points du ciel, viennent se ranger autour de leur cercle régulateur. L'armée, au milieu des clameurs et des flammes, déploie dans les airs ses bataillons divers accourus du royaume de Borée, des penchants du soir, de la zone de l'Euros et des retraites du midi. Le choeur, inébranlable des astres fixes, s'anime tumultueusement, et rallie les étoiles errantes; l'axe droit, qui perce le centre du ciel et y demeure fixé, en gémit. Le chasseur Orion, à la vue de ces milliers de bêtes fauves, tire son épée; la lame du glaire de Tanagre étincelle dans ses mains. Le Chien altéré rallume l'éclat de son cou incandescent; il fait sortir de son gosier étoilé ses aboiements embrasés; et à la place de son Lièvre accoutumé, ce sont les monstres de Typhée qui ressentent ses brûlantes haleines.

240 Καὶ πόλος ἐσμαράγησεν· ἀμειβομένη δὲ καὶ αὐτὴ
241 οὐρανὸν ἑπτάζωνον ἰσηρίθμων ἀπὸ λαιμῶν
242 Πληιάδων ἀλάλαζε βοῆς ἑπτάστομος ἠχώ,
243 καὶ καναχὴν ἰσόμετρον ἐπεγδούπησαν ἀλῆται.
244 Σμερδαλέην δὲ Γίγαντος ἰδὼν ὀφιώδεα μορφὴν
245 αἰγλήεις Ὀφιοῦχος ἀλεξικάκων ἀπὸ χειρῶν
246 γλαυκὰ πυριτρεφέων ἀπεσείσατο νῶτα δρακόντων,
247 στικτὸν ἀκοντίζων σκολιὸν βέλος, ἀμφὶ δὲ πυρσῶν
248 λαίλαπες ἐρροίζησαν, ἐτοξεύοντο δὲ λοξοὶ
249 ἠέρα βακχεύοντες ἐχιδνήεντες ὀιστοί·
250 καὶ θρασὺς ἰχθυόεντος ὁμόδρομος Αἰγοκερῆος
251 Τοξευτὴρ βέλος ἧκεν· Ἁμαξαίῳ δ´ ἐνὶ κύκλῳ
252 μεσσοφανὴς διδύμῃσι Δράκων μεμερισμένος Ἄρκτοις
253 αἰθερίης ἐλέλιξε σελασφόρον ὁλκὸν ἀκάνθης·
254 γείτων δ´ Ἠριγόνης ἐλατὴρ ὁμόφοιτος Ἁμάξης
255 πήχεϊ μαρμαίροντι καλαύροπα πάλλε Βοώτης·
256 γούνατι δ´ εἰδώλοιο καὶ ἀγχιπόρῳ παρὰ Κύκνῳ
257 Φόρμιγξ ἀστερόεσσα Διὸς μαντεύσατο νίκην.

240 Le pôle retentit, l'Écho répète sept fois les cris des sept Pléiades dans les sept zones du ciel, et les planètes les leur renvoient en nombre égal. A l'aspect de la forme monstrueuse du reptile, le brillant Serpentaire rejette de ses mains, qui guérissent tant de maux, les anneaux azurés de ses dragons nourris de feu, et vibre un trait tacheté et oblique; les ouragans bruissent autour de sa flamme; et ses vipères lancent des dards qui se croisent au sein des airs et les ravagent. Le Sagittaire, vaillant compagnon du poissonneux Capricorne, décoche aussi sa flèche. Le Dragon, que divisent les deux Ourses, et qui paraissant entre elles, pousse le Chariot étoilé dans sa marche éclatante; et voisin d'Erigone, le Bouvier, guide assidu du Chariot, brandit, d'un bras étincelant, son aiguillon, tandis qu'auprès de l'Hercule agenouillé et du Cygne, son satellise, la Lyre céleste prophétise le triomphe de Jupiter.

258 Κωρυκίου δὲ κάρηνα λαβὼν ἐτίναξε Τυφωεύς,
259 καὶ Κίλικος ποταμοῖο ῥόον ναετῆρα πιέζων
260 Ταρσὸν ὁμοῦ καὶ Κύδνον ἑνὶ ξύνωσεν ἀγοστῷ·
261 καὶ κραναοῖς βελέεσσιν ὀιστεύων στίχας ἅλμης
262 εἰς σκοπέλους μετένασσε, μετ´ αἰθέρα πόντον ἱμάσσων·
263 νισομένου δὲ Γίγαντος ἁλιβρέκτου ποδὸς ὁλκῷ
264 φαίνετο γυμνωθεῖσα δι´ ὕδατος ἄβροχος ὀσφύς,
265 καὶ μεσάτῳ βαρύδουπον ὕδωρ ἐπεβόμβεε μηρῷ·
266 νηχόμενοι δὲ δράκοντες, ἁλιγδούπων ἀπὸ λαιμῶν
267 ἄρεα συρίζοντες, ἐπεστρατόωντο θαλάσσῃ
268 ἰὸν ἀποπτύοντες· ἐν ἰχθυόεντι δὲ πόντῳ
269 ἱσταμένου Τυφῶνος ἔσω βρυόεντος ἐναύλου
270 βένθεϊ ταρσὰ πέπηκτο, καὶ ἠέρι μίγνυτο γαστὴρ
271 θλιβομένη νεφέεσσι· Γιγαντείου δὲ καρήνου
272 φρικτὸν ἀερσιλόφων ἀίων βρύχημα λεόντων
273 πόντιος ἰλυόεντι λέων ἐκαλύπτετο κόλπῳ·
274 πᾶσα δὲ κητώεσσα φάλαγξ ἐστείνετο πόντου,
275 Γηγενέος πλήσαντος ὅλην ἅλα μείζονα γαίης
276 ἀκλύστοις λαγόνεσσιν ἐμυκήσαντο δὲ φῶκαι,
277 καὶ βυθίῃ δελφῖνες ἐνεκρύπτοντο θαλάσσῃ·
278 καὶ σκολιαῖς ἑλίκεσσι περίπλοκον ὁλκὸν ὑφαίνων
279 πούλυπος αἰολόμητις ἐθήμονι πήγνυτο πέτρῃ,
280 καὶ μελέων ἴνδαλμα χαραδραίη πέλε μορφή.
281 Οὐδέ τις ἄτρομος ἔσκε· μετερχομένη δὲ καὶ αὐτὴ
282 οἰστρομανὴς μύραινα δρακοντείης πόθον εὐνῆς
283 ποντοπόρων ἔφριξε θεημάχον ἄσθμα δρακόντων.
284 Πυργώθη δὲ θάλασσα καὶ ὡμίλησεν Ὀλύμπῳ
285 ἠλιβάτοις πελάγεσσιν· ἀερσιπόρῳ δὲ ῥεέθρῳ
286 ἠέρος ἄβροχος ὄρνις ἐλούσατο γείτονι πόντῳ.
287 Καὶ βυθίου τριόδοντος ἔχων μίμημα Τυφωεὺς
288 χειρὸς ἀμετρήτοιο ταμὼν ἐνοσίχθονι παλμῷ
289 νῆσον ἁλικρήπιδος ἀποσπάδα πέζαν ἀρούρης
290 ῥῖψε παλινδίνητον ὅλην σφαιρηδὸν ἑλίξας·
291 μαρναμένου δὲ Γίγαντος ἐν ἠέρι γείτονες ἄστρων
292 ἠέλιον σκιόωντες ἐθωρήχθησαν Ὀλύμπῳ
293 ἠλιβάτου πρηῶνος ἀκοντιστῆρες ἀγοστοί.

258 Alors Typhée transporta ses dévastations du haut du Ciel au sein des ondes et des écueils. là, secouant les sommets du Coryce et comprimant les flots du fleuve de la Cilicie, il réunit dans une seule de ses mains Tarse avec le Cydnus, et dirige la violence de ses traits contre les vagues de la mer. Les membres et les reins du géant, qui s'avance sur les eaux à l'aide de ses pieds, apparaissent nus à la surface et ne s'y enfoncent pas : sous leur poids, les vagues murmurent sourdement. Ses dragons à la nage se rangent en bataille sur la mer, sonnent la charge par leurs sifflements et dardent leur salive empoisonnée. Quand il se dresse sur les ondes, Typhée touche de ses pieds les algues des abîmes, en même temps qu'il presse de son ventre les nuages des airs. Lorsqu'il exhale les terribles rugissements des lions aériens de ses têtes, le Lion marin se cache dans les antres limoneux : lorsqu'il couvre de ses flancs insubmersibles la totalité de la mer plus grande que la terre, toute la phalange des monstres marins se sent pressée dans ses retraites profondes; les phoques grommellent; les dauphins s'enfuient sous les gouffres : le polype rusé, s'attachant aux contours de sa pierre habituelle par des fils plus nombreux, donne à ses membranes l'apparence d'une roche sous-marine. Tout tremble; la murène, qu'un désir amoureux attire vers la vipère (18), redoute elle-même l'haleine impie de ces serpents qui traversent la mer. L'Océan élève dans les airs ses ondes comme une tour, et touche au ciel; l'oiseau, que la pluie n'atteignait pas dans les airs, y rencontre les flots, et s'y baigne. Enfin, imitateur du trident de Neptune, Typhée arrache, au bord de la mer, une île, d'une seule secousse de sa main immense, la détache du continent, l'enlève et la jette au loin en la faisant tourner sur elle-même; les mille bras du géant s'approchent des astres pendant le combat, obscurcissent  le soleil, et lancent les cimes des montagnes contre le ciel.

 

294 Καὶ βύθιον μετὰ τέρμα, μετὰ χθονὸς εὔλοχον ἕδρην
295 Ζεὺς νόθος ὥπλισε χεῖρα πυριγλώχινι κεραυνῷ·
296 ἔντεα δὲ Κρονίωνος ἀμαιμακέτῃσιν ἀείρων
297 χερσὶ διηκοσίῃσι πέλωρ ἐμόγησε Τυφωεὺς
298 βριθοσύνῃ· παλάμῃ δὲ μιῇ κούφιζε Κρονίων.
299 ννεφέλου δὲ Γίγαντος ἐπὶ ξηροῖσιν ἀγοστοῖς
300 βροντὴ κωφὸν ἔπεμπεν ἀδουπήτου μέλος ἠχοῦς
301 ἠρέμα βομβήσασα, μόγις δέ οἱ ἠέρος αὐχμῷ
302 ἀσταγέος νιφετοῖο κατείβετο διψὰς ἐέρση·
303 ἀστεροπὴ δ´ ἤχλυσε, καὶ εἴκελον αἴθοπι καπνῷ
304 μαρμαρυγῇ σελάγιζε κατηφέι λεπταλέον πῦρ·
305 καὶ παλάμας νοέοντες ἀπειρήτοιο φορῆος,
306 ἄρσενα πυρσὸν ἔχοντες, ἐθηλύνοντο κεραυνοί,
307 πυκνὸν ὀλισθήσαντες ἀμετρήτων ἀπὸ χειρῶν
308 ἅλμασιν αὐτοπόροισιν· ἀπεπλάζοντο δὲ πυρσοὶ
309 οὐρανίην ποθέοντες ἐθήμονα χεῖρα φορῆος.

294 Bientôt, après avoir soulevé le fond des mers et les hauteurs de la terre, le Jupiter illégitime s'arme de la foudre aux pointes de feu; et ces mêmes armes pesantes que le dieu portait d'une seule main, le monstrueux Typhée a peine à les soulever de ses deus cents bras, tout invincibles qu'ils sont.

Sous les poignets desséchés du géant et loin des nuées, le tonnerre ne fait entendre qu'un sourd murmure éveillant à peine l'écho. L'air altéré ne laisse tomber que par intervalles quelques gouttes d'une aride rosée. La foudre s'obscurcit et son étincelle, semblable à une noire fumée, ne jette qu'une lueur languissante. Les éclairs, qui reconnaissent les mains inexpérimentées de leur directeur, déguisent, sous une lumière efféminée, leur splendeur virile, glissent d'eux-mêmes en bondissant de ses bras démesurés, et errent au hasard, regrettant la main accoutumée de leur maître céleste.

 

310 ς δ´ ὅτε τις πλήξιππος ἀποπτυστῆρα χαλινοῦ
311 ξεῖνος ἀνὴρ ἀδίδακτος ἀπειθέα πῶλον ἱμάσσων
312 πυκνὰ μάτην μογέεσκεν, ὁ δὲ θρασὺς ἔμφρονι θυμῷ
313 χεῖρα νόθην γίνωσκεν ἀήθεος ἡνιοχῆος,
314 οἰστρηθεὶς δ´ ἀνέπαλτο, καὶ ὄρθιος ὑψόσε βαίνων,
315 στηρίξας ἀτίνακτον ὀπισθιδίου ποδὸς ὁπλήν,
316 προσθιδίους προβλῆτας ἐκούφισε γούνατα κάμπτων,
317 καὶ λόφον ᾐώρησεν, ἐπ´ ἀμφοτέρων δέ οἱ ὤμων
318 ἀμφιλαφὴς δεδόνητο παρήορος αὐχένι χαίτη·
319 ὣς ὅ γε χερσὶν ἔκαμνεν ἀμοιβαίῃσιν ἀείρων
320 μαρμαρυγὴν φύξηλιν ἀλωομένοιο κεραυνοῦ.

310 Ainsi, quand un écuyer novice et peu exercé fouette inutilement un cheval indocile et impatient du frein, celui-ci devine par instinct la main étrangère de son nouveau guide; il s'élance, saute en fureur; immobile sur ses pieds de derrière qui ne quittent pas le sol, et pliant les jarrets, il bat l'air de ses pieds de devant, et dresse l'épaisse crinière qui va ondoyant d'une épaule à l'autre. Tel, de ses mains alternatives, le géant cherche à contenir la foudre rebelle et les éclairs vagabonds.

321 φρα μὲν εἰν Ἀρίμοις ἐπεφοίτεε Κάδμος ἀλήτης,
322 τόφρα δὲ Δικταίης ὑπὲρ ᾐόνος ὑγροπόρος βοῦς
323 ἐκ λοφιῆς ἀδίαντον ἑῆς ἀπεθήκατο κούρην.
324 Καὶ Κρονίδην ὁρόωσα πόθῳ δεδονημένον Ἥρη
325 ζηλομανὴς γελόωντι χόλῳ ξυνώσατο φωνήν·
326 „Φοῖβε, τεῷ γενετῆρι παρίστασο, μή τις ἀροτρεὺς
327 Ζῆνα λαβὼν ἐρύσειεν ἐς ἐννοσίγαιον ἐχέτλην.
328 Αἴθε λαβὼν ἐρύσειεν, ὅπως Διὶ τοῦτο βοήσω·
329 ‘τέτλαθι διπλόα κέντρα καὶ ἀγρονόμων καὶ Ἐρώτων.’
330 ς νόμιος, κλυτότοξε, τεὸν ποίμαινε τοκῆα,
331 μὴ Κρονίδην ζεύξειε βοῶν ἐλάτειρα Σελήνη,
332 μὴ λέχος Ἐνδυμίωνος ἰδεῖν σπεύδουσα νομῆος
333 Ζηνὸς ὑποστίξειεν ἀφειδέι νῶτον ἱμάσθλῃ.
334 Ζεῦ ἄνα, πόρτις ἐοῦσα κερασφόρος ἤμβροτεν Ἰώ,
335 ὅττι σε μή ποτε τοῖον ἴδεν πόσιν, ὄφρα λοχεύσῃ
336 ἰσοφυῆ τινα ταῦρον ὁμοκραίρῳ παρακοίτῃ.
337 Ἑρμείαν πεφύλαξο βοοκλόπον ἠθάδι τέχνῃ,
338 μή σε λαβὼν ἅτε ταῦρον ἑὸν κλέψειε τοκῆα,
339 καὶ κιθάρην ὀπάσειε τεῷ πάλιν υἱέι Φοίβῳ
340 ἅρπαγος ἁρπαμένου κειμήλιον. λλὰ τί ῥέξω;
341 ὤφελεν ἀγρύπνοισιν ὅλον δέμας ὄμμασι λάμπων
342 Ἄργος ἔτι ζώειν, ἵνα δύσβατον εἰς νομὸν ἕλκων
343 πλευρὰ Διὸς πλήξειε καλαύροπι βουκόλος Ἥρης.“

321 Cependant, au moment où Cadmus arrivait chez les Arimes, le taureau navigateur déposait sur le rivage de Dicté Europe respectée des flots. Junon a vu la passion de son infidèle époux, et s'écrie, dans sa colère ironique (19) et jalouse : « Venez donc, ô Phébus, au secours de votre père, de peur que quelque laboureur ne s'en empare et ne l'attelle à la charrue. Oh! qu'il l'attelle et s'en empare (20) I Je dirais alors  à Jupiter : Supporte le double aiguillon de l'amour et des bouviers ; — gardez votre père, berger ApolIon, car la Lune conductrice des bœufs pourrait bien le plier à son joug et l'ensanglanter de ses lanières redoublées, lorsqu'elle se hâte vers le pasteur Endymion. Roi des dieux, c'est grand dommage qu'Io, quand elle était génisse, ne t'ait pas vu la courtiser sous une telle forme; elle n'eut pas manqué de te donner un fils au front cornu, pareil à son père. Crois-moi, tremble que Mercure, si habile à dérober les boeufs, ne dérobe son père aussi, le croyant taureau, et qu'il ne donne une seconde fois la lyre à ton autre fils Phébus en gage de ce ravisseur ravi (21). Mais que fais-je? et pourquoi Argus n'est-il plus là avec son corps tout parsemé d'yeux vigilants ? Ce berger de Junon frapperait de sa houlette les flancs de l'indocile Jupiter, et le ramènerait au pâturage. »

 

344 μὲν ἔφη· Κρονίδης δὲ λιπὼν ταυρώπιδα μορφὴν
345 εἴκελος ἠιθέῳ περιδέδρομεν ἄζυγα κούρην·
346 καὶ μελέων ἔψαυσεν, ἀπὸ στέρνοιο δὲ νύμφης
347 μίτρην πρῶτον ἔλυσε περίτροχον, ὡς ἀέκων δὲ
348 οἰδαλέην ἔθλιψεν ἀκαμπέος ἄντυγα μαζοῦ,
349 καὶ κύσε χείλεος ἄκρον, ἀναπτύξας δὲ σιωπῇ
350 ἁγνὸν ἀνυμφεύτου πεφυλαγμένον ἅμμα κορείης
351 ὄμφακα Κυπριδίων ἐδρέψατο καρπὸν Ἐρώτων.
352 Καὶ διδύμῃ σφριγόωσα γονῇ κυμαίνετο γαστήρ·
353 καὶ ζαθέης ὠδῖνος ἑὴν ἐγκύμονα νύμφην
354 κάλλιπεν Ἀστερίωνι, βαθυπλούτῳ παρακοίτῃ,
355 Ζεὺς πόσις· ἀντέλλων δὲ παρὰ σφυρὸν Ἡνιοχῆος
356 νυμφίος ἀστερόεις ἀμαρύσσετο Ταῦρος Ὀλύμπου,
357 εἰαρινῷ Φαέθοντι φιλόδροσα νῶτα φυλάσσων,
358 ὀκλαδὸν ἀντέλλων ἐπικάρσιος· ἡμιβαφὴς δὲ
359 δεξιὸν Ὠρίωνι πόδα προβλῆτα τιταίνων
360 φαίνεται, ἑσπερίην δὲ θοώτερος ἄντυγα βαίνων
361 σύνδρομον ἀντέλλοντα παρέρχεται Ἡνιοχῆα.

344 Elle dit: Et le dieu, dépouillant la forme du taureau, paraît semblable à un jeune époux; il s'approche de l'innocente Europe, jouit de sa beauté; et, détachant d'abord les replis de sa ceinture, sa main, comme par hasard, presse les contours du sein de la Nymphe; puis il effleure sa lèvre d'un baiser, et cueille en silence le fruit sacré et mûr à peine des amours que la Vierge gardait pour lui (22).

Plus tard, Jupiter donna pour épouse au riche Astérion la nymphe enceinte d'un double et divin fardeau, et fit briller le Taureau, époux constellé, aux pieds du Cocher dans la sphère. Là, replié sur ses genoux, il paraît au printemps derrière le Soleil et protège les premières rosées; puis, il se montre à demi plongé dans la mer, tendant le pied droit à Orion; et le soir, précipitant sa course, il devance le Cocher, son compagnon, qui se lève à coté de lui. Telle est a place dans les cieux.

 

362 ς ὁ μὲν ἐστήρικτο κατ´ οὐρανόν. Οὐδὲ Τυφωεὺς
363 μέλλεν ἔτι κρατέειν Διὸς ἔντεα· τοξοφόρῳ γὰρ
364 Ζεὺς Κρονίδης σὺν Ἔρωτι πόλον δινωτὸν ἐάσσας
365 φοιταλέῳ μαστῆρι δι´ οὔρεος ἤντετο Κάδμῳ
366 πλαζομένῳ, ξυνὴν δὲ πολύτροπον ἤρτυε βουλὴν
367 ῥαψάμενος Τυφῶνι δυσηλακάτου λίνα Μοίρης.
368 Καὶ Διὶ παμμεδέοντι συνέμπορος αἰγίβοτος Πὰν
369 δῶκε βόας καὶ μῆλα καὶ εὐκεράων στίχας αἰγῶν·
370 πλέξας δ´ ἐκ καλάμων καλύβην ἑλικώδεϊ δεσμῷ
371 πῆξεν ὑπὲρ δαπέδοιο, καὶ ἀγνώστῳ τινὶ μορφῇ
372 ποιμενίην ἐσθῆτα καθαψάμενος χροῒ Κάδμου
373 εἵμασι μιμηλοῖσι νόθον χλαίνωσε νομῆα·
374 καὶ δολίην σύριγγα φέρων εἰδήμονι Κάδμῳ
375 δῶκε Τυφαονίοιο κυβερνήτειραν ὀλέθρου.
376 Ψευδαλέον δὲ βοτῆρα καὶ ἡνιοχῆα γενέθλης
377 Ζεὺς καλέσας πτερόεντα μίαν ξυνώσατο βουλήν·

362 Cependant Typhée ne devait pas conserver longtemps les armes de Jupiter; le fils de Saturne quitta le pôle arrondi pour aller sur la montagne au-devant de Cadmus, qui cherchait sa soeur à l'aventure. Éros (23) est avec lui; tous deux méditaient, dans une pensée artificieuse, la mort de Typhée, condamné par les Parques inexorables; alors il détermine, dans sa sagesse, que le berger Pan, qui l'accompagne, lui livrera des boeufs, des brebis, des troupeaux de chèvres aux belles cornes, et qu'il dressera sur le sol une cabane de roseaux attachés par des liens circulaires. Il veut que, revêtant Cadmus d'un habit pastoral sous une forme méconnaissable, Pan en fasse un faux berger sous ce costume menteur; il veut encore qu'il prête à l'habile musicien la flûte astucieuse qui doit amener la mort de Typhée. Dans ce dessein, Jupiter appelle à la fois le pasteur supposé et le générateur ailé de l'espèce humaine; puis il leur tient ce commun langage :

378 „Κάδμε πέπον, σύριζε, καὶ οὐρανὸς εὔδιος ἔσται·
379 δηθύνεις, καὶ Ὄλυμπος ἱμάσσεται· ἡμετέροις γὰρ
380 τεύχεσιν οὐρανίοις κεκορυθμένος ἐστὶ Τυφωεύς.
381 Αἰγὶς ἐμοὶ μούνη περιλείπεται· ἀλλὰ τί ῥέξει
382 αἰγὶς ἐμὴ Τυφῶνος ἐριδμαίνουσα κεραυνῷ;
383 δείδια, μὴ γελάσειε γέρων Κρόνος, ἀντιβίου δὲ
384 ἅζομαι αὐχένα γαῦρον ἀγήνορος Ἰαπετοῖο·
385 δείδια μυθοτόκον πλέον Ἑλλάδα, μή τις Ἀχαιῶν
386 ὑέτιον Τυφῶνα καὶ ὑψιμέδοντα καλέσσῃ
387 ἢ ὕπατον, χραίνων ἐμὸν οὔνομα. Γίνεο βούτης
388 ἐς μίαν ἠριγένειαν, ἀμερσινόῳ δὲ λιγαίνων
389 ῥύεο ποιμενίῃ σέο πηκτίδι ποιμένα κόσμου,
390 μὴ νεφεληγερέταο Τυφωέος ἦχον ἀκούσω,
391 μὴ βροντὴν ἑτέροιο νόθου Διός, ἀλλά ἑ παύσω
392 μαρνάμενον στεροπῇσι καὶ αἰχμάζοντα κεραυνῷ.
393 Εἰ δὲ Διὸς λάχες αἷμα καὶ Ἰναχίης γένος Ἰοῦς,
394 κερδαλέης σύριγγος ἀλεξικάκῳ σέο μολπῇ
395 θέλγε νόον Τυφῶνος. γὼ δέ σοι ἄξια μόχθων
396 δώσω διπλόα δῶρα· σὲ γὰρ ῥυτῆρα τελέσσω
397 ἁρμονίης κόσμοιο καὶ Ἁρμονίης παρακοίτην.

378 « Cher Cadmus, fais entendre ta flûte, et les cieux s'apaiseront. Tu tardes, et l'Olympe souffre. Car Typhée s'est emparé de mes armes célestes, et ne m'a laissé que mon égide. Or, que peut-elle cette égide, contre la foudre entre les mains de Typhée ? Je crains, je l'avoue, les railleries du vieux Saturne, l'orgueil et les gestes méprisants de mon ennemi le noble Japet. Je crains aussi que, dans la Grèce, mère des fables, une langue maligne (quel déshonneur pour mon nom!) n'invoque Typhée, maître de la pluie et souverain des cieux. Sois berger pendant une seule aurore, et viens aider le pasteur du monde de ta musette pastorale qui fait oublier le chagrin. Tu m'empêcheras d'entendre le bruit des nuages assemblés par Typhée, et son tonnerre imposteur. Je le dompterai alors, malgré l'attaque de ses éclairs et l'assaut de ses foudres. Si donc le sang de Jupiter et d'lo, fille d'lnachus, coule dans tes veines, va séduire Typhée par les sons bienfaisants de ton adroite flûte. Pour ta récompense méritée, tu recevras un double présent; car je ferai de toi le sauveur de l'harmonie du monde et le mari d'Harmonie.

398 Καὶ σύ, τελεσσιγόνοιο γάμου πρωτόσπορος ἀρχή,
399 τεῖνον, Ἔρως, σέο τόξα, καὶ οὐκέτι κόσμος ἀλήτης.
400 Εἰ πέλεν ἐκ σέο πάντα, βίου φιλοτήσιε ποιμήν,
401 ἓν βέλος ἄλλο τάνυσσον, ἵνα ξύμπαντα σαώσῃς·
402 ὡς πυρόεις, Τυφῶνι κορύσσεο, πυρσοφόροι δὲ
403 ἐκ σέο νοστήσωσιν ἐμὴν ἐπὶ χεῖρα κεραυνοί.
404 Πανδαμάτωρ, ἕνα βάλλε τεῷ πυρί, θελγόμενον δὲ
405 σὸν βέλος ἀγρεύσειε, τὸν οὐ νίκησε Κρονίων·
406 Καδμείης δ´ ἐχέτω φρενοθελγέος οἶστρον ἀοιδῆς,
407 ὅσσον ἐγὼ πόθον ἔσχον ἐς Εὐρώπης ὑμεναίους.“

398 « Et toi, Éros, fondateur primitif du fécond mariage, bande ton arc; et le globe, rentré dans l'ordre, se raffermira. Charme dominateur de la vie, si tout vient de toi, lance encore une flèche, et tout sera préservé. Dieu du feu, consume Typhée, et que par toi la foudre brûlante revienne en mes mains. Maître de tous, n'en frappe qu'un seul; ta douce étincelle triomphera de celui que Jupiter n'a pu vaincre; fais enfin que la voix de Cadmus ait autant d'enchantement et d'attrait que j'en ai ressenti dans les bras d'Europe (24).

408 ς εἰπὼν κερόεντι πανείκελος ἔσσυτο ταύρῳ,
409 ἔνθεν ὄρος πέλε Ταῦρος ἐπώνυμον. ξὺ δὲ τείνων
410 Κάδμος ὁμοφθόγγων δονάκων ἀπατήλιον ἠχώ,
411 κλίνας γείτονι νῶτον ὑπὸ δρυῒ φορβάδος ὕλης
412 καὶ φορέων ἄγραυλον ἀληθέος εἷμα νομῆος,
413 πέμπε Τυφαονίῃσι δολοπλόκον ὕμνον ἀκουαῖς
414 οἰδαλέῃ φύσημα παρηίδι λεπτὸν ἰάλλων.
415 νθα Γίγας φιλάοιδος ἐχιδναίῳ ποδὸς ὁλκῷ
416 ἄνθορεν εἰσαΐων δόλιον μέλος· ἔνδοθι δ´ ἄντρου
417 ὅπλα Διὸς φλογόεντα λιπὼν παρὰ μητέρι Γαίῃ
418 τερψινόου σύριγγος ἐδίζετο γείτονα μολπὴν

408 Après ces mots, Jupiter, sous la forme du taureau, se retire sur le mont Taurus qui lui doit son nom. Cadmus alors, déguisé sous les habits champêtres d'un véritable pasteur, appuyé contre un chêne de la forêt voisine, accorde ses chalumeaux et fait entendre aux oreilles de Typhée un son séducteur, léger et doux, qui s'échappe de ses joues gonflées. Épris de l'harmonie, le géant accourt en rampant à ce son perfide: et, se rapprochant, par tous les anneaux de son corps, de l'entraînante mélodie et de la flûte enchanteresse, il oublie dans la grotte, auprès de la Terre sa mère, les armes brûlantes de Jupiter.

419 σπόμενος μελέεσσιν· ἰδὼν δέ μιν ἐγγύθι λόχμης
420 Κάδμος, ἅτε τρομέων, ὑπὸ ῥωγάδι κεύθετο πέτρῃ.
421 λλά μιν ὑψικάρηνος ἀλυσκάζοντα νοήσας
422 νεύμασιν ἀφθόγγοισι πέλωρ ἐκάλεσσε Τυφωεύς,
423 καὶ δόλον οὐ γίνωσκε λιγύθροον· ἀντιτύπῳ δὲ
424 ποιμένι δεξιτερὴν μίαν ὤρεγεν, ἄρκυν ὀλέθρου
425 ἀγνώσσων· μεσάτῳ δὲ δαφοινήεντι προσώπῳ
426 ἀνδρομέῳ γελόων κενεαυχέα ῥήξατο φωνήν·

419 Quand il le vit prés de la forêt, Cadmus fit semblant de s'effrayer, et se cacha dans le creux d'une roche. Mais le monstrueux Typhée qui de sa haute tête l'avait vu fuir, l'appelle d'abord par des signes muets; puis, sans se douter de la ruse harmonieuse et de la trame qui prépare sa mort, il se met en face du berger, lui tend une de ses mains droites; et tachant de sourire d'un visage à demi humain et rouge de sang, il lui adresse ces présomptueuses paroles :

427 „Αἰπόλε, τί τρομέεις με; τί φάεα χειρὶ καλύπτεις;
428 καλὸν ἐμοὶ βροτὸν ἄνδρα μετὰ Κρονίωνα διώκειν,
429 καλὸν ἐμοὶ σύριγγα σὺν ἀστεροπῇσιν ἀείρειν·
430 τί ξυνὸν καλάμοισι καὶ αἰθαλόεντι κεραυνῷ;
431 πηκτίδα σὴν ἔχε μοῦνος, ἐπεὶ λάχεν ἄλλο Τυφωεὺς
432 ὄργανον αὐτοβόητον Ὀλύμπιον· ἑζόμενος δὲ
433 χερσὶν ἀδουπήτοισιν ἐθήμονος ἄμμορος ἠχοῦς
434 πηκτίδος ὑμετέρης ἐπιδεύεται ἀννέφελος Ζεύς·
435 σῶν δ´ ὀλίγων δονάκων ἐχέτω κτύπον· οὐτιδανοὺς γὰρ
436 οὐ πλεκτοὺς καλάμους καλάμοις στοιχηδὸν ἑλίσσω,
437 ἀλλὰ κυλινδομένας νεφέλας νεφέλῃσι συνάπτων
438 οὐρανίοις πατάγοισιν ὁμόζυγα δοῦπον ἰάλλω.

427 « Berger, pourquoi me craindre? Pourquoi cacher ta main sous tes vêtements? Serait-ce un honneur pour moi d'attaquer un mortel, après Jupiter? Serait-ce un honneur de m'emparer d'une flûte après avoir conquis le tonnerre? Qu'y a-t-il de commun entre les chalumeaux et la foudre? Garde ta musette. Typhée possède maintenant un autre instrument olympien qui résonne de lui-même, divin. Jupiter, privé de son écho habituel et de ses nuages, assis a l'écart, les mains désarmées et silencieuses, peut avoir besoin de ton humble flûte. Quant à moi, je n'ajuste pas rang par rang de vils roseaux à des roseaux flexibles; mais, roulant les nues sur les nues, je frappe le ciel de coups redoublés et retentissants.

439 Στήσω δ´, ἢν ἐθέλῃς, φιλίην ἔριν· ἀλλὰ σὺ μέλπων
440 πέμπε μέλος δονακῶδες, ἐγὼ βρονταῖον ἀράσσω·
441 πνεύματι μὲν σφριγόωσαν ἔχων προβλῆτα παρειὴν
442 φυσιάᾳς στομάτεσσιν, ἱμασσόμενοι δὲ Βορῆος
443 ἄσθματι φυσητῆρος ἐμοὶ βρομέουσι κεραυνοί.
444 Βουκόλε, μισθὸν ἔχεις σέο πηκτίδος οὐράνιον γὰρ
445 ἀντὶ Διὸς σκηπτοῦχος ὅτε θρόνον ἡνιοχεύσω,
446 ἑσπόμενον μετὰ γαῖαν ἐς αἰθέρα καὶ σὲ κομίσσω
447 αὐτῇ ὁμοῦ σύριγγι καί, ἢν ἐθέλῃς, ἅμα ποίμνῃ·
448 οὐδὲ τεῆς ἀγέλης νοσφίσσεαι· ἰσοτύπου γὰρ
449 στηρίξω σέθεν αἶγας ὑπὲρ ῥάχιν Αἰγοκερῆος
450 ἢ σχεδὸν Ἡνιοχῆος, ὃς Ὠλενίην ἐν Ὀλύμπῳ
451 πήχεϊ μαρμαίροντι σελασφόρον Αἶγα τιταίνει·
452 στήσω δ´ ὀμβροτόκοιο παρὰ πλατὺν αὐχένα Ταύρου
453 σοὺς βόας ἀστερόεντας ἐπαντέλλοντας Ὀλύμπῳ,
454 ἢ δροσερὴν παρὰ νύσσαν, ὅπῃ ζωθαλπέι λαιμῷ
455 ἠνεμόεν μύκημα βόες πέμπουσι Σελήνης.
456 Οὐδὲ τεῆς καλύβης ὀλίγης χρέος· ἀντὶ δὲ λόχμης
457 αἰθερίοις Ἐρίφοισι συναστράπτοι σέο ποίμνη.
458 Καὶ φάτνης ἑτέρης τελέσω τύπον, ὄφρα καὶ αὐτὴ
459 ἰσοφυὴς λάμψειεν Ὄνων παρὰ γείτονι Φάτνῃ.
460 σσο καὶ ἀστερόεις μετὰ βουκόλον, ἧχι Βοώτης
461 φαίνεται, ἀστραίην δὲ καλαύροπα καὶ σὺ τιταίνων
462 ἔσσο Λυκαονίης ἐλατὴρ Ἀρκτῷος Ἁμάξης.
463 Οὐρανίου Τυφῶνος ὁμέστιος, ὄλβιε ποιμήν,
464 σήμερον ἐν χθονὶ μέλπε, καὶ αὔριον ἐντὸς Ὀλύμπου.
465 Μολπῆς δ´ ἄξια δῶρα παρ´ ἀστεροφεγγέι κύκλῳ
466 στηρίξω σέθεν αὐλὸν Ὀλύμπιον, ἡδυμελῆ δὲ
467 οὐρανίῃ Φόρμιγγι τεὴν σύριγγα συνάψω.
468 Σοὶ γάμον, ἢν ἐθέλῃς, δωρήσομαι ἁγνὸν Ἀθήνης·
469 εἰ δέ σοι οὐ Γλαυκῶπις ἐπεύαδε, δέχνυσο Λητὼ
470 ἢ Χάριν ἢ Κυθέρειαν ἢ Ἄρτεμιν ἢ γάμον Ἥβης·
471 μούνης ἡμετέρης μὴ δίζεο δέμνιον Ἥρης.
472 Εἰ δὲ λάχες πλήξιππον ἀδελφεὸν ἴδμονα δίφρου,
473 ἔμπυρον Ἠελίου τετράζυγον ἅρμα δεχέσθω·
474 εἰ δὲ Διὸς ποθέεις, ὡς αἰπόλος, αἰγίδα πάλλειν,
475 δώσω σοι τόδε δῶρον. γὼ δ´ ἐς Ὄλυμπον ὁδεύσω
476 οὐκ ἀλέγων Κρονίωνος ἀτευχέος· οὐτιδανὴ γὰρ
477 ἔντεσι θῆλυς ἐοῦσα τί μοι ῥέξειεν Ἀθήνη;
478 ἀλλὰ Τυφαονίην ἀναβάλλεο, βουκόλε, νίκην,
479 γνήσιον ὑμνείων με νέον σκηπτοῦχον Ὀλύμπου
480 σκῆπτρα Διὸς φορέοντα καὶ ἀστράπτοντα χιτῶνα.“
481 Εἶπε, καὶ Ἀδρήστεια τόσην ἐγράψατο φωνήν.

439 «  Nous allons, si tu le veux, établir une lutte amicale; anime tes roseaux; je ferai résonner mon tonnerre. Tu enfles et allonges tes joues pour en faire sortir une faible haleine, tandis que mes foudres mugissent excités par les souffles violents de Borée. Pasteur, je t'offre une récompense de ton chant; lorsque j'occuperai le trône et le sceptre de Jupiter, je t'enlèverai de la terre au ciel avec ta musette, et même, si cela te plaît, avec ton troupeau. Je ne veux pas t'en séparer, bien au contraire. Je mettrai tes chèvres sur le dos du Capricorne qui est de leur race; ou bien près du Cocher qui, dans la sphère, touche de son bras étoilé l'astre de la Chèvre olénienne (25). Tes boeufs, j'en ferai des constellations de l'Olympe, et les placerai soit sur la large encolure du Taureau pluvieux, soit près de la zone humide où les boeufs de la Lune laissent échapper de leurs ardents gosiers de sonores beuglements. Tu n'auras nul besoin de ta petite cabane. Au lieu de ta forêt, les Chevreaux du ciel partageront avec toi leur étincelant bercail. Je te construirai une seconde crèche destinée à rayonner prés de la crèche des Ânes célestes (26). Toi-même, tu resplendiras près du Pasteur, là où se montre le Bouvier. On te verra aussi, ta houlette constellée à la main, presser la marche du char de l'Ourse de Lycaon. Pour prix de ta mélodie, je réunirai près du cercle des astres ta douce flûte à la Lyre Éthérée, et je t'établirai le musicien de l'Olympe. Alors, s'il te convient d'épouser la chaste Minerve, je te la donnerai. Si ses yeux bleus te déplaisent, je t'offre Latone, Charis, Vénus, Hébé ou Diane. Je ne réserve pour moi que la belle Junon. Si tu as quelque frère habile à conduire et à dompter les chevaux, il guidera le char à quatre jougs du Soleil. Voudrais-tu, chevrier que tu es, brandir l'Égide à la peau de chèvre? Je te l'accorde : je puis me passer dans l'Olympe, et ne pas m'inquiéter de Jupiter désarmé. Que pourrait, en effet, contre moi Minerve avec ses armes, une faible femme? Commence donc, ô berger, par mon triomphe sur Jupiter à qui j'ai ravi son sceptre et sa ceinture étoilée ; célèbre en ma personne le légitime et nouveau souverain de l'Olympe. Heureux berger, tu vas résider avec Typhéel Tu chantes aujourd'hui sur la terre, tu chanteras demain dans les cieux. »

482 λλ´ ὅτε δὴ γίνωσκεν ἑκούσιον ἐς λίνον ἄγρης
483 νήματι Μοιριδίῳ πεφορημένον υἱὸν ἀρούρης
484 τερψινόων δονάκων βεβολημένον ἡδέι κέντρῳ,
485 κερδαλέην ἀγέλαστος ἀνήρυγε Κάδμος ἰωήν·
486 „βαιὸν ἐμῆς σύριγγος ἐθάμβεες ἦχον ἀκούσας·

481 Il dit, et Adrastée (27) prit acte de ces insolences. Mais, en voyant le géant, fils de la Terre, s'enivrer des doux sons de sa flûte délicieuse, et, emporté par le fuseau des Parques, s'engager volontairement dans ses filets, Cadmus lui adressa sérieusement ces paroles pleines d'astuce :

487 Εἰπέ, τί κεν ῥέξειας, ὅταν σέο θῶκον ἀείσω
488 ἑπτατόνου κιθάρης ἐπινίκιον ὕμνον ἀράσσων;
489 καὶ γὰρ ἐπουρανίοισιν ἐγὼ πλήκτροισιν ἐρίζων
490 Φοῖβον ἐμῇ φόρμιγγι παρέδραμον, ἡμετέρας δὲ
491 χορδὰς εὐκελάδους Κρονίδης ἀμάθυνε κεραυνῷ
492 υἱέι νικηθέντι φέρων χάριν· εἰ δέ ποθ´ εὕρω
493 νεῦρα πάλιν σφριγόωντα, μέλος πλήκτροισι τιταίνων
494 θέλξω δένδρεα πάντα καὶ οὔρεα καὶ φρένα θηρῶν·
495 καὶ στέφος αὐτοέλικτον, ὁμόζυγον ἥλικι γαίῃ,
496 Ὠκεανὸν σπεύδοντα παλινδίνητον ἐρύξω
497 τὴν αὐτὴν περὶ νύσσαν ἄγειν κυκλούμενον ὕδωρ,
498 ἀπλανέων δὲ φάλαγγα καὶ ἀντιθέοντας ἀλήτας
499 στήσω καὶ Φαέθοντα καὶ ἱστοβοῆα Σελήνης.
500 λλὰ θεοὺς καὶ Ζῆνα βαλὼν πυρόεντι βελέμνῳ
501 μοῦνον ἔα κλυτότοξον, ὅπως παρὰ δεῖπνα τραπέζης
502 δαινυμένου Τυφῶνος ἐγὼ καὶ Φοῖβος ἐρίζω,
503 τίς τίνα νικήσειε μέγαν Τυφῶνα λιγαίνων.
504 Πιερίδας μὴ κτεῖνε χορίτιδας, ὄφρα καὶ αὐταὶ
505 Φοίβου κῶμον ἄγοντος ἢ ὑμετέροιο νομῆος
506 θῆλυ μέλος πλέξωσιν ὁμόθροον ἄρσενι μολπῇ.“

486 « Ce que vient de te faire entendre ma flûte est peu de chose : Que diras-tu donc quand je chanterai sur la lyre à sept tons l'hymne de ton triomphe? Car c'est avec elle que j'ai surpassé Phoebus et ses instruments divins. Jupiter, pour favoriser son fils vaincu, pulvérisa de sa foudre mes cordes harmonieuses ; mais si j'en trouve jamais d'aussi bonnes, à l'aide de mon archet, je charmerai tous les arbres, les animaux féroces, les montagnes; j'attirerai l'Océan, cette ceinture contemporaine de la terre, qui se meut d'elle-même; et il se hâtera pour venir à moi de diriger son reflux tournoyant jusqu'à la ligne qui fait sa limite. J'arrêterai à la fois la phalange des étoiles fixes, les astres errants qui sont à leur rencontre, le cours du Soleil et le disque de la Lune. Si donc tu frappes d'un trait brûlant Jupiter et les autres dieux, n'épargne que Phoebus; je compte le défier encore et voir lequel de nous deux saura plaire davantage au grand Typhée, pendant ses festins. Fais frâce également aux Muses amies de la danse, afin que si Phoebus ou ton berger mènent les rondes de l'orgie, elles puissent aussi mêler leurs voix de femme à nos mâles chansons. »

507 ννεπε· καὶ χαροπῇσιν ἐπ´ ὀφρύσι νεῦσε Τυφωεύς,
508 καὶ πλοκάμους ἐδόνησεν· ἐρευγομένων δὲ κομάων
509 ἰὸν ἐχιδνήεντα περιρραίνοντο κολῶναι.
510 Καὶ ταχὺς εἰς ἑὸν ἄντρον ἐπείγετο· κεῖθεν ἀείρας
511 νεῦρα Διὸς δολόεντι πόρεν ξεινήια Κάδμῳ,
512 νεῦρα, τά περ χθονὶ πῖπτε Τυφαονίῃ ποτὲ χάρμῃ.
513 Καὶ δόσιν ἀμβροσίην ἀπατήλιος ᾔνεσε ποιμήν·
514 καὶ τὰ μὲν ἀμφαφάασκε καὶ ἅρμενον οἷά τε χορδὴν
515 ἐσσομένην φόρμιγγι κατέκρυφε κοιλάδι πέτρῃ,
516 Ζηνὶ Γιγαντοφόνῳ πεφυλαγμένα· φειδομένῳ δὲ
517 λεπταλέον φύσημα μεμυκότι χείλεϊ πέμπων,
518 θλιβομένοις δονάκεσσιν ὑποκλέπτων τόνον ἠχοῦς,
519 λαρότερον μέλος εἶπε· καὶ οὔατα πολλὰ τιταίνων
520 ἁρμονίης ἤκουε καὶ οὐ γίνωσκε Τυφωεύς.
521 Θελγομένῳ δὲ Γίγαντι νόθος παρεσύρισε ποιμὴν
522 ἀθανάτων ἅτε φύζαν ἑῇ σύριγγι λιγαίνων,
523 καὶ Διὸς ἐσσομένην ἐμελίζετο γείτονα νίκην
524 ἑζομένῳ Τυφῶνι μόρον Τυφῶνος ἀείδων·

507 Il dit ; Typhée remue ses sourcils joyeux en signe d'assentiment; il secoue sa chevelure; et les serpents bouclés de sa tête lancent en pluie leur venin sur les collines (28). Il revient aussitôt dans son antre, y prend les nerfs de Jupiter: et, ces nerfs tombés sur la terre pendant le combat, il les offre au rusé Cadmus en don d'hospitalité (29). Alors, le faux berger loue le présent divin, manie les nerfs eu tout sens comme s'il allait en garnir sa lyre; et, les cachant adroitement dans un creux du rocher, il les réserve pour le triomphe de Jupiter; puis, d'un souffle léger, imitant avec le murmure de ses lèvres les bruits de l'Écho, il fait entendre, à l'aide de ses chalumeaux, la plus molle harmonie, et charme toutes les oreilles attentives de Typhée, qui ne s'est pas aperçu de la ruse.. Pour séduire le géant, le faux pasteur exprime par ses sons la déroute des dieux; mais il célébrait en même temps la future victoire de Jupiter. Il prophétise ainsi à Typhée, assis auprès de lui, la mort de Typhée lui-même (30); et pourtant il excite au plus haut degré son enthousiasme.

525 Καὶ πλέον οἶστρον ἔγειρε. Καὶ ὡς νέος ἡδέι κέντρῳ
526 ἁβρὸν ἐρωμανέων ἐπιθέλγεται ἥλικι κούρῃ,
527 καὶ πῇ μὲν χαρίεντος ἐς ἄργυφα κύκλα προσώπου,
528 πῇ δὲ βαθυσμήριγγος ἀλήμονα βότρυν ἐθείρης
529 δέρκεται, ἄλλοτε χεῖρα ῥοδόχροον, ἄλλοτε μίτρῃ
530 σφιγγομένην ῥοδόεντος ἴτυν μαζοῖο δοκεύει
531 αὐχένα παπταίνων γυμνούμενον, ἀμφὶ δὲ μορφῇ
532 θέλγεται ἀλλοπρόσαλλον ἄγων ἀκόρητον ὀπωπὴν
533 οὐδὲ λιπεῖν ἐθέλει ποτὲ παρθένον· ὣς ὅ γε Κάδμῳ

534 Θελγομένην μελέεσσιν ὅλην φρένα δῶκε Τυφωεύς.
 

525 Ainsi que dans le délire de l'amour, un jeune homme fait ses délices d'une jeune fille de son âge, admire d'abord la blanche rondeur de son visage gracieux, puis les grappes vagabondes de son épaisse chevelure, ensuite ses doigts vermeils; tantôt il épie les contours d'une gorge de rose que resserre la ceinture, tantôt il considère les épaules dégagées de voile, se repaît ainsi de toutes les beautés de la vierge qu'il ne peut quitter, et transporte de l'une à l'autre son insatiable regard.

534 Tel Typhée livre à Cadmos toute son âme enivrée d'harmonie.

 

AVERTISSEMENT.

Sans m'arroger le droit de tracer une méthode spéciale pour l'usage de ces remarques que les allusions mythologiques du poète, les incorrections des manuscrits ou la fantaisie du glossateur ont considérablement multipliées, je souhaiterais seulement ceci : au lieu de s'arrêter à chacun des petits chiffres entourés de deux traits crochus qui frappent les yeux à tout pas dans le cours du texte français, il faudrait, ce me semble, ne faire halte qu'à la fin du chant, pour venir alors lire tout d'un trait le total des gloses qui se rapportent à ce même chant. Le lecteur éviterait ainsi de suspendre tant de fois sa marche pour la reprendre péniblement ensuite, et de mener de front, au coeur et à la fin du volume, deux lectures en style si divers. Il s'épargnerait encore une véritable perte de temps employé à tant de pauses pour aller et revenir, ou même la fatigue des doigts occupés sans cesse à retourner les feuillets.

C'est dans l'espoir, je dois l'avouer, de voir adopter cet ordre à la fois plus expéditif et plus commode; c'est dans ce but, dis-je, et dans cet esprit que mes notes ont été composées et réparties. Plusieurs s'enchaînent et se continuent. Leur en-tête répété très exactement suffit pour rappeler le passage qu'elles concernent comme le sujet qu'elles vont traiter. Et je me persuade qu'en pratiquant pour les appliquer le procédé qui m'a servi à les écrire, on se formera une plus juste idée, d'abord du mérite et de la manière de Nonnos, quels qu'ils soient, ensuite des légendes qu'il a recueillies, et surtout de l'étendue de son érudition.


NOTES SUR LES DIONYSIAQUES

NOTES DU PREMIER CHANT.

Un savant critique, M. Ouvaroff, président de l'Académie dei sciences de Saint-Pétersbourg, et correspondant de l'Institut de France, qui, avant moi, s essayé de tirer Nonnos de l'oubli, mais qui n'a pas poussé cette fantaisie littéraire jusqu'à le traduire, s'extasie sur le début du poème.

« Cette exposition, » dit-il en allemand, « donne a déjà une idée précise de la manière de Nonnos; car elle renferme une grande partie de ses propriétés : la versification artistique et harmonieuse ; le surabondant et le fantastique de la description ; le mélange varié des phénomènes et leur complication érudite ; l'arrangement original des mots ; le retour de certaines expressions choisies. Enfin les saillies spirituelles qui président à tout l'ouvrage, et le sublime qui va jusqu'à l'enflure, s'y font déjà reconnaître. Le poète a promis un chant varié ; il tiendra parole.

« Il faut remarquer ici avec quel art Nonnos désigne d'avance les mythes divers qu'il va représenter. L'assimilation avec Protée est particulièrement ingénieuse. Baechus parait d'abord, tantôt en Zagrée, le fils du Dragon, l'ennemi des Titans; tantôt comme le fils de Sémélé, élevé dans le sein de Rhéa ; ensuite sous la forme indienne. Plus loin, c'est la naissance du troisièmne Bacchus (lacchos), puis le mythe hornénique de Lycurgue, enfin l'histoire connue d'Icarios. — Le poète, pour me servir de ses propres expressions, est vraiment un Protée lui-même. »

Je ne puis, je l'avouerai, en cette occasion faire marcher mon enthousiasme de pair avec celui de M. Ouvaroff; je veux bien convenir avec lui que le poète égyptien a paraphrasé trois vers d'Homère pour en faire jaillir les destinées diverses de son héros ; mais je ne trouve dans une telle exposition qu'un degré de boursouflure beaucoup plus prononcé peut-être que dans le reste de l'épopée ; et il m'est impossible d'oublier, même en faveur de mon auteur, les préceptes d'Aristote et d'Horace, si bien répétés par Boileau :

Que le début soit simple, et n'ait rien d'affecté.

« Nonnos, » disait, bien avant Boileau lui-même, le trop sévère Cunaeus, « a commis dans son début une faute grave. Il est tombé dans le vice ridicule que les anciens nomment le parenthyrse. La chose arrive quand l'écrivain s'échauffe mal à propos, bouillonne et s'emporte seul, tandis que ceux qu'il veut émouvoir n'en font que rire ou bâiller. Il faut que l'exorde soit toujours doux, tempéré et modeste. Lorsqu'on s'enflamme tout d'abord sans y avoir préparé les autres, on a l'air d'un homme fou ou ivre, parmi des gens sensés et à jeun. »

Quant à moi, écartant l'obscurité des images trop érudites qui déparent ce frontispice épique, je suis frappé, dès l'abord, de l'idée-mère adoptée par le poète ; il semble qu'il ait pris â tâche de saper par sa base tout le système philosophique que l'empereur Julien avait voulu faire prévaloir dans ce même siècle. Nonnos conduit Bacchus, d'origine grecque, aux Indes pour les civiliser, tandis que Julien amène ce mémo Bacchus des Indes pour éclairer la Grèce. Le passage où le rhéteur, maître du monde, traite des allégories du culte bachique, est trop curieux pour ne pas trouver ici sa place.

... « Sémélé fut savante dans les choses divines. En effet, elle était fille de Cadmus le Phénicien,, issu de cette nation dont le dieu des oracles atteste la science en ces termes : -- Les Phéniciens ont enseigné bien des routes qui mènent chez les immortels. --- Sémélé fut la « première, dans la Grèce, à présager Bacchus ; il semble qu'ayant prédit sa très prochaine venue, elle donna plus tôt qu'il ne convenait, et sans attendre le terme fixé, le signal de certains mystères,, et qu'ainsi elle fut consumée par le feu qui tomba sur elle. Mais, lorsqu'il plut à Jupiter d'accorder à tous les hommes un nouvel ordre de choses, et de les faire, en commun, passer de  la vie nomade à l'état civilisé, Bacchus, génie visible, partit des Indes, parcourut les villes, accompagné de divinités nombreuses, comme d'une armée, et donna à tous les hommes ensemble, pour symbole de sa manifestation, la vigne, que les Grecs nommèrent dans leur langue, héméris (soumise à la nature, affranchie), pour indiquer, selon moi, le bienfait et l'affranchissement que cet arbuste introduisait dans leur existence. En même temps, ils firent de Sémélé la mère de Bacchus, en raison de sa prédiction, et parce que le dieu' lui-même l'honorait comme ayant été la première à annoncer son apparition future (ἱεροφάτειν ).

« Après cet historique, exact ainsi qu'on peut s'en assurer en l'étudiant avec beaucoup de soin, ceux qui out bien cherché quel était ce dieu Bacchus, trouvant la vérité dans ce récit, en ont fait le fond de leur fable. Ils ont représenté sa substance comme conçue dans son père parmi les êtres intelligents, comme une production non engendrée dans le monde, et comme une puissance répandue partout dans l'univers. Il me serait difficile d'indiquer ici quelles devraient être nos recherches sur ce point, autant parce que la matière est malaisée à connaître réellement, que parce que je ne voudrais pas produire, comme sur un théâtre, ce dieu a à la fois manifeste et caché, ni le livrer, en quelque sorte, à des esprits incultes, et disposés à toute autre chose qu'à l'étude de la philosophie.

« Je laisse donc à Bacchus lui-même le soin de  toutes ces choses ; seulement je le prie de pénétrer mon âme et la vôtre de ce saint enthousiasme qui nous porte à la véritable connaissance des dieux. « ( Julien au cynique Héraclius, 7e discours.)

Je me hâte de revenir à Nonnos, pour ne pus tomber dans les ténèbres métaphysiques de l'empereur Julien, qui semble toujours arriver au principe et à la morale du christianisme, même quand il les combat à l'aide de tous ses souvenirs païens. On le voit, dans le système du philosophe couronné, comme dans celui du porte de Panopolis, Bacchus est toujours le dieu de la civilisation ; et je me borne à rappeler ici que dans les Dionysiaques il s'agit de la victoire du paganisme sur les cultes sauvages, des lumières relatives sur l'ignorance, du bon génie sur le mauvais, enfin du triomphe de la race blanche sur la rare noire, que Nonnos voyait déjà se confondre sous ses yeux dans les populations de l'Égypte.

Je ne puis m'empêcher aussi d'attacher une dernière réflexion à ce début de Nouons, le plus embarrassé peut-être des paragraphes de sou poème, quand le goût, la raison et l'imitation de l'Iliade et de l'Odyssée lui faisaient un devoir d'y être plus clair encore et plus précis que partout ailleurs. J'en conclus que l'esprit de Nonnos s'était déjà dégagé de ces mythes profanes dont il allait célébrer l'origine. En effet, les invocations d'Homère aux Muses et aux dieux de l'Olympe partent d'un sentiment véritablement religieux et d'un coeur croyant. Les poètes latins, à son exemple. épiques ou semi-épiques, se sont soumis à cet usage devenu règle, plutôt peut-être par discipline que par foi. Mais Nonnos, esclave à son tour de la formule, me parait, dans cet exorde prolongé, développer péniblement son sujet, enfin obscurcir, malgré lui, de termes métaphysiques le mystère de la naissance de Bacchus, comme s'il avait déjà détaché ses convictions du culte de la mythologie, et réservé pour les vers d'Homère toute son adoration. En un mot, quand il illustre les vieux mensonges, chers encore à l'imagination des peuples, de tous les prestiges de la tradition, il se montre déjà, ce me semble, dégoûté lui-même des fables qui -ont bientôt se dissiper, devant ses yeux, à la lumière de l'Évangile.

(01) Les entrailles masculines. — C'est le même mot chez Euripide : ἄρσενα τάνδε βᾶθι νηδύν. (Bacc., v. 530.) « Que le corps de ton père soit pour toi le sein maternel. »  C'est ainsi qu'un traducteur récent a étouffé sous une périphrase l'excessive crudité du poète.

(02) Les férules. — Les plantes de férules étaient consacrées à Bacchus, soit parce que leur tige creuse servait à porter le feu des sacrifices, ainsi que, suivant Hésiode (Théogonie, v. 558), Prométhée en usa pour dérober le feu du ciel ; soit, comme le dit Pline (liv. XXIV, c. 1), parce que cette herbe, nuisible aux animaux, est aimée de l'âne, monture de Silène, et chéri de Bacchus. Plutarque en donne deux autres raisons. La première toute matérielle : c'est, dit-il, que ces bâtons de férules, état à la fois solides et très légers, soutiennent les vieillards et les convives chancelants, sans fatiguer leur main; et que si, dans l'ivresse du repas, ils viennent à s'en frapper, ils ne se font aucun mal. Le second ne motif est tout philosophique; en donnant pour attribut au dieu du vin l'oubli et la férule, l'antiquité a voulu que l'on pardonnât en les oubliant les excès de la coupe, ou du moins qu'ils fussent suivis de châtiments insignifiants et presque puérils.
A propos de ce proverbe que cite Platon dans le plus sublime de ses dialogues (Phédon, § 60) :

« Il y a plus de porteurs de férules que de Bacchus, »

Érasme se livre à une boutade tous à fait amusante,

« Ceci veut dire que bien des hommes ont plus de réputation que de vertu. Ne sont pas en effet théologiens tous ceux qui portent le bonnet de docteur. Ne sont pas poètes tous ceux qui en prennent le titre. Ne sont pas moines tous ceux qui en ont le capuchon. Ne sont pas chrétiens tous ceux qui assistent aux offices. Ne sont pas nobles tous ceux qui ont la Toison d'or. Ne sont pas vierges toutes celles qui n'ont pas encore la coiffe. Ne sont ni rois tous ceux qui ceignent la couronne, ni évêques tous ceux qui ont crosse et mitre, ni papes tous ceux dont la tiare signale la sainteté. Ne sont pas généraux enfin tous ceux qui montrent un aigle sur leurs étendards. Ce n'est, comme dit Plutarque, ni le manteau ni la barbe qui font le philosophe. »  (Érasme. Adag., p. 224.)

(03) Protée. — Nonnos, en rappelant ici l'épisode de Ménélas dans le quatrième livre de l'Odyssée, ne perd pas son goût pour les paraphrases : et, comme il a allongé en cent quarante-deux hexamètres le second et le plus court chapitre de l'Évangile selon saint Jean, il délaye ici en vingt alexandrins ces trois vers d'Homère, où il suit dans leur ordre et pas à pas les six métamorphoses de Protée :  «  Il se transforme d'abord en lion à la crinière épaisse, puis il devient dragon, léopard, sanglier énorme. Enfin il se change en eau limpide et en arbre aux rameaux élevés. » (Odyssée, IV, 456.)

(04) Le fils de Thyone. — C'est le cinquième Bacchus de Cicéron (de Nat. deor. liv. III, c. 23) : Quintum, Nyso natum et Thyone. — Mais, chez Nonnos, comme chez Suidas, Thyone n'est qu'un des surnoms de Sémélé

Ce troisième Bacchus, né plus tard, ne serait-il pas plutôt, chez Cicéron, l'aîné des autres, le même Bacchus qu'il fait naître de Jupiter et de Proserpine? Et Proserpine n'est-elle pas cette Cybélide, fille ou petite-fille de Cybèle, mère du troisième Bacchus ? Au lieu de laisser dans l'esprit du lecteur des doutes sur ce problème mythologique, au lieu de le fatiguer d'un résumé mime succinct d'innombrables dissertations, je crois pouvoir assurer d'avance qu'il en trouvera la solution dans les derniers vers des Dionysiaques, si sa patience lui permet de pousser jusque-là.

(05) Les Mimallones. — Cette dénomination des Bacchantes vient de leur habileté et de leur penchant à imiter Bacchus, à μιμάομαι, comme le veut Suidas, ou de ce qu'elles habitaient les forêts profondes du mont Mimas en Asie Mineure, si l'on en croit Strabon. — Je ne suis pas assez savant pour aller chercher, à la suite de Heinsius, une autre étymologie chez les Chaldéens. Memallelon, dit-il signifie femmes bruyantes et bavardes. Dans tes trois significations d'un mot assez bizarre, chacun peut choisir celle qui sera le plus à sa convenance.

(06) Le nectar de Maronie, —ville de Thrace près de l'embouchure de l'Hèbre, est le vin avec lequel Ulysse enivre Polyphème dans l'Odyssée, et que le cyclope met au-dessus de tous les produits vineux de la Sicile. Se douterait-on aujourd'hui, en traversant les solitudes baignées par la Maritza, que le vin de ses coteaux abandonnés l'emportait sur le nectar de Marsala et de Syracuse ?

«  La terre fertile des Cyclopes leur donne de belles grappes, que gonfle la pluie de Jupiter, et de bon vin ; mais celui-ci distille le nectar et l'ambroisie. » (Homère, Od., IX, 359.)

(07) Marsyas. — Ce sont ces deux vers, 42 et 43, relatifs à Marsyas, que l'historien Agathias a cités de mémoire à la suite de ce qu'il dit de Nonnos, et dont j'ai fait mention dans ma préface, οὐ γὰρ δὴ τῶν προηγουμένων ἐπὼν ἐπέμνημαι. — Il a fallu depuis y remplacer le verbe παρώρησε, mal construit d'ailleurs (car c'est toujours chez Nonnos ἐπηώτησε, liv. IV, v. 356; et liv. V, v. 132) par le verbe παρηώρησε plus favorable à la fois au sens et à la prosodie.

Quant à Marsyas, cet inventeur infortuné de la flûte, qui, après avoir été écorché vif par Apollon, devait laisser son nom à plus d'un fleuve, il a inspiré à Alcée ces beaux vers :

« Tu ne chanteras plus comme jadis dans la Phrygie, mère des pins : tu ne feras plus résonner le bruit de tes roseaux; satyre né d'une nymphe, l'instrument de la Tritonide Minerve ne brillera plus en tes mains comme autrefois. Des chaînes chargent tes bras, parce que, mortel, tu osas défier le dieu Phébus; et les lotus qui te pleurent, tels qu'une lyre harmonieuse, au lieu de la douce couronne, prix de la victoire, ne t'ont donné que la mort. »
(Choix de l'Anth. Jacobs, § 1. Epig. 76.)

(08) Europe. — Europe aux larges yeux (εὐρὺς ὤψ), était née à Sarepta, s'il faut en croire Lycophron. « Les sangliers de l'Ida, les curètes, s'emparèrent de la génisse de Sarepta. »  (Πόρτιν Σαραπτιάν, v. 1298.) Quand on me montrait sur les bords de la mer Phénicienne, entre Tyr et Sidon, le village du prophète Élie, debout sur les décombres de Sarepta, « la ville des Sidoniens  »  (Bible, les Rois, liv. III, ch. 17), je ne savais pas que cette bourgade d'Arabes avait aussi une légende mythologique.

(09) Éros, bouvier. — Ce singulier titre d'Éros rappelle l'élégante idylle, ou plutôt l'épigramme de Moschus, l'Amour laboureur :

« Le méchant Amour, déposant son arc et son flambeau, prend l'aiguillon, et met le sac des semailles sur son épaule; puis, soumettant au joug des taureaux laborieux, il ensemence les sillons de la féconde Cérès; enfin, menaçant du regard Jupiter lui-même : Fertilise ces champs, lui dit-il, taureau d'Europe, si tu ne veux que je t'attelle aussi. »

(10) L'aiguillon. — Au mot matis, κεστῷ, ceinture, porté par les anciens manuscrits et conservé par l'édition de Graefe, j'ai substitué le mot κέντρῳ, aiguillon ; et je me persuade que c'est la version véritable.

(11) Europe en mer. — Ce tableau rappelle le cygne de Buffon :

« La queue est un vrai gouvernail ; les pieds sont de larges rames, et ses grandes ailes, demi-ouvertes au vent et doucement enflées, sont les voiles qui poussent le vaisseau vivant, navire et pilote à la fois. »

(12) Imitation d'Apollonlus de Rhodes. — Ici ce n'est plus Homère qu'imite notre poète, c'est Apollonius de Rhodes. Europe, comme Médée, envoie à sa mère les tresses de ses cheveux; et toute deux obéissent à la coutume antique.

« Quand le doux chant d'hyménée vient inquiéter sur leur couche les jeunes filles, et qu'elles offrent les prémices de leur chevelure intacte jusqu'alors... »  (Callimaque, Délos, v. 206.)

(13) La nymphe athénienne. — Oritthyie était fille d'Érechthée, roi d'Athènes. Borée, roi de Thrace, ou le vent qui souffle du nord, l'enleva,

Pavidamque metu caligine tectus
Orythylan amans fulvis amplectitur alis.

Ovide, Mét., I, VI, v. 710.)

Et, en ma qualité de traducteur du poète le plus mythologique de l'antiquité, je préfère l'absurdité de ce mythe à la légende vulgaire de Socrate (Platon, Phèdre. § 3), qui fait périr Orithyie renversée par un vent impétueux sur les rochers de l'llissus.

(14) Enlèvement d'Europe. — On peut comparer au récit de Nonnos la spirituelle narration d'Ovide (Métam., liv. II, v. 850), les plaintes lyriques d'Horace (liv. III, ode 27), un fragment d'Anacréon, et mieux encore l'Enlèvement d'Europe, le chef-d'oeuvre de MoscIus. Le poète épique de Panopolis, en les imitant les uns et les autres, mais surtout le dernier, reste éloigné de la gracieuse élégance du chantre sicilien, autant que celui-ci de la simplicité bucolique de Théocrite.

(15) Cadmus. — le nom de Cadmus, qui va se répéter si fréquemment dans le cours du poème, est prononcé ici pour la première fois; il me servira de prétexte a traduire toute une historiette de Conon que Photius nous a conservée. — « La phrase de ce narrateur est attique, » dit-il,  « dans la composition et la diction; il est gracieux, aimable, mais il a quelque chose de contourné, qui l'éloigne des idées reçues. »  Et c'est ce qu'il est facile d'apercevoir dans ce récit.

« L'île de Thase est ainsi appelée du frère de Cadmus. C'est la que Cadmus quitta Thasos en lui donnant une moitié de son armée; et, comme c'était un homme très puissant lui-même parmi les Phéniciens, il fut envoyé par leur roi en Europe. Ceux-ci dominaient en Asie et possédaient aussi le royaume de Thèbes en Égypte ; Cadmus ne fut pas, comme le croient les Grecs, envoyé à la recherche de la fille du roi de Phénicie, Europe, que Jupiter aurait enlevée sous la forme d'un taureau, mais il se servit du prétexte du rapt de sa soeur pour parcourir l'Europe et s'y établir: d'où la fable des Grecs sur Europe. Dans sa circumnavigation européenne, il laissa, comme nous l'avons dit, Thasos, son frère, dans l'île de ce nom, vint en Béotie, y fonda la ville qu'on nomme Thèbes, et en éleva les remparts à l'aide de ses compagnons; il lui donna le nom de sa Thèbes paternelle. Les Béotiens d'abord avaient, en se réunissant, vaincu les Phéniciens, qui, par leurs embûches, leurs stratagèmes et l'aspect inaccoutumé des armes, l'emportèrent bientôt, car jusqu'alors les Grecs n'avaient connu ni le casque ni le bouclier. Cadmus, maître du pays, ses ennemis étant retournés chacun cher eux, établit les Phéniciens dans Thèbes et épousa Harmonie, fille de Vénus et de Mars. Il resta ainsi de ces armes et de ces embûches, dans l'esprit des Béotiens, l'idée que Cadmnus et ses guerriers sortaient tout armés de terre; et on les appela Spartes, comme s'ils avaient été semés sur place. Voilà ce qu'il y a de vrai sur Cadmus et son séjour à Thèbes; tout le reste est fable et  fait pour charmer l'oreille : τὸ δέ ἄλλο, μύθος καὶ γοητεὶς ἀκοῆς. »  (Conon, ap. Phot. Hist. 37.)

(16) La grotte des Arimes. — L'antre aux mille noms, comme l'appelle Pindare, après avoir été l'habitation de Typhée en Cilicie,

Εἰν Ἀρίμοις, ὅθι γασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς.
Hom. Il, II, 783.)

devint son tombeau en Italie, s'il faut en croire Virgile,

Inarime Jovis imperiis imposta Typhoeo...
(En, IX, v. 716)

Car ce nom d'lnarime, né du vers d'Homère, fut donné aussi à Pithécuse, l'île d'Ischia, que le géant fatigue encore de ses convulsions souterraines. — Quelque plaisir que j'aie ainsi à reconnaître dans le mont Epomée, qui a fait si souvent le charme de mes yeux, un rejeton volcanique de Typhée, je ne puis m'empêcher de penser que le Titan, sans sortir du pays qui le vit naître, aurait trouvé sous le mont Taurus, dont j'ai tant admiré les sommets et les neiges, une tombe tout aussi digne de lui : et c'est aussi la pensée de Strabon. — Suivant Nicandre, mythographe perdu, dont Antoninus Liberalis nous a conservé ce passage : « Typhon fils de la Terre, était un génie d'une forme monstrueuse et mixte et d'une force immense (ἐξαίσιος, immanis) Il était né avec une foule de têtes, d'ailes, de mains et de dragons autour des membres. Il jetait à la fois tous les cris; et rien ne résistait à sa vigueur. Il voulut détrôner Jupiter : à cette attaque, tous les dieux s'enfuirent en Égypte, moins Jupiter et Minerve. Typhée les poursuivit; mais, pour lui échapper, ils se métamorphosèrent adroitement, Apollon en épervier, Mercure en ibis, Mars en crocodile, Diane en chat, Hercule en faon, Vulcain en génisse, Latone en musaraigne, et les autres suivant leurs fantaisies. » (On remarquera que tous les animaux désignés par Nicandre furent honorés comme des divinités en Égypte.)

« Typhon, frappé de la foudre, plonge dans la mer pour y éteindre ses flammes. Jupiter insiste et l'étouffe sous l'Etna, la plus haute des montagnes; il place à son sommet Vulcain pour le surveiller, et celui-ci établit sur les têtes de Typhèe ses fournaises ardentes, et les forges où il travaille le fer. »

(Ant. Liber. Métam. c. 28.)

C'est là précisément la tradition que Nonnos a suivie.

(17) L'Ourse de Parrhasis, en Arcadie .-- C'est Callisto, la nymphe de Diane, ou Hélice, l'une des nourrices de Jupiter.

Après cette explication d'un terme peu usité, je me dispense de toute remarque sur cette longue nomenclature des astres qui va se reproduire au deuxième chant, comme sur leurs attributs, ou sur les épithètes qui indiquent leurs places et leurs fonctions dans le ciel.

« Cet endroit du poème,» dit Dupuis (Orig. des cultes, t. II), « est presque une description complète des signes, des zones et des constellations. »

Je me suis borné, pour mon compte, à faire observer que le poème de Nonnos est jusqu'à présent si peu connu que les nombreux commentateurs des Phénomènes d'Aratus ou des Astronomiques de Manilius n'en ont tiré aucun secours ni la moindre lumière en faveur des textes de leurs auteurs. Les vers de Nonnus cependant, quoique surchargés d'images et d'épithètes, offrent une précision technique et un sens toujours approprié au sujet, qui me paraissent de nature à soutenir l'antique réputation des Égyptiens dans la science des astres :

Le peuple qui du Nil cultivait les rivages
Les observa longtemps sous un ciel sans nuages.

(Racine le filis, la Religion.)

(18) La vipère et la murène. —.Le penchant réciproque de la murène et de la vipère a été raconté presque sérieusement par Élien (Hist. des animaux, liv. I, c. 50), et par Oppien fort poétiquement. Ce dernier, après les vers de son poème sur la Chasse (liv. I, c. 50) :

« C'est au printemps que la vipère, chargée de venin, s'approche du rivage et des retraites de son épouse maritime, »

a commenté le même sujet dans une description énergique de son poème sur la Pèche. C'est là qu'il célèbre aussi lès vertus du polype, caméléon marin, ainsi que sa rusé pour échapper aux terribles murènes. Je disais un jour à des pêcheurs napolitains, qui font des unes comme des autres leur proie et leur aliment :

« Qui n'a pas entendu parler dé l'habileté des polypes à prendre la ressemblance des roches auxquelles ils s'attachent ? » (Oppien, Pèche, liv. Il, v. 233.) Et ils me confirmèrent cette faculté du polype, qui échappait ainsi bien souvent à leurs recherches. — «  O mon fils, s'écriait Pindare, « quand tu voyages, pense au  polype et à son rocher. Conforme-toi de bon coeur à ce que tu rencontres, et, si le pays change, change aussi. »

(19) L'ironique colère de Junon. -- Cette, jalousie riante, cette colère sardonique de Junon, fait image. A propos d'un sourire de Callirrhoé, le savant commentateur de Chariton, d'Urville, a dit :

« Ce rire n'appartient qu'à une personne triste et indignée: le chagrin n'exclut pas la colère.  » — « Risus hic autem tristi tribuitur, et simul indignanti, nam λύπη iram non excludit. » (D'Orville, Char., liv. I, p. 116.)

(20) Figure imitée de l'Énéide. -- Cette figure, qui est une sorte de répétition, parerait une forme du discours épique familière à Junon. N'est-ce pas ainsi qu'elle dit dans l'Énéide? (liv. X, v.  84) :

Aeneas ignarus abest. Ignarus et absit.

(21) La lyre d'Apollon. -- Mercure donna en présent la lyre à Apollon pour lui faire oublier la perte de ses boeufs et de ses génisses. On peut voir dans un hymne d'Homère la curieuse série des ruses et des malices du fils de Maïa. Mais on n'y trouvera rien dans le genre de ce Ravisseur ravi, concetto ou fadaise de cette époque de décadence.

Le méchant goût du siècle en cela me fait peur.

(22) Traduction difficile. S'il n'importait de passer le plus rapidement possible devant de tels tableaux, j'aimerais à faire voir que Boitet, l'unique traducteur de Nonnos, et Marcassus, le galant imitateur de ses premiers chants, ne se sont pas tirés mieux que moi de ces difficultés. Ils n'ont pas su, dans leurs fantastiques paraphrases, présenter au lecteur peu scrupuleux sous le règne de Louis XIII, des images plus pures et des termes mieux choisis. Je demande donc grâce pour ce détails risqués, que j'ai abrégés volontairement, mais que mes scrupules de traducteur me forcent à mettre sous les yeux de mes lectrices en l'an pudique de 1855.

(23) Éros. -- Avant d'aller plus loin, il me faut dire que je n'ai jamais pu me résoudre à appeler Éros Cupidon, et que, d'autre part, ne pouvant lui laisser le nom d'Amour, terme qui représente ici sa personne et ses effets, beaucoup trop souvent pour ne pas gêner par la répétition le travail du traducteur, je lui ai conservé son nom grec, qui n'est, il me semble, une énigme pour personne.

(24) Discours de Jupiter à Cadmus. -- A propos de de discours de Jupiter à Cadmus, voici comment M. Ouvaroff s'exprime :

« Un luxe étrange, un curieux parallélisme d'expressions, unis à l'harmonie du rythme!; distinguent ce morceau. Mais une teinte anti-épique s'y remarque aisément; c'est un esprit tout à fait moderne, comparativement à Homère, qui anime cette poésie. Certaines expressions y tournent à l'épigramme, comme le δείδια. Je crains aussi que dans la Grèce, mère des fables, etc. »

A part le jeu de mots sur Harmonie, qui va jusqu'au calembour, je ne trouve, l'avouerai-je, à cette harangue de Jupiter, ni l'esprit moderne, ni la tournure épigrammatique; et le δείδια cité ci-dessus est une réminiscence d'Homère lui-même (Iliade, V1,442), dont ce morceau tout entier n'est qu'une imitation élégante, je dirai même simple, autant que Nonnos peut atteindre à la simplicité. C'est quand le maître des dieux s'adresse à Éros qu'il me paraît, dans son style confus et antithétique, mériter le reproche de modernité que le critique russe lui fait ici.

(25) La chèvre olénienne. — C'est Amalthée, chèvre native d'Olénos, dans le Péloponnèse; elle donna son lait à Jupiter, qui, en récompense, en fit une constellation :

...Et oleniae sidus pluviale capellae.
(Ovid., Métam, III, v. 504.)

(26) Les ânes célestes. — Nonnos, dans on poème consacré à Bacchus, ne pouvait oublier la crèche des ânes célestes, ces deux constellations qui se voient au milieu de l'Écrevisse.

« Bacchus, »  dit Hygin, « rendu insensé et furieux par Junon, s'enfuit dans la Thesprotie pour demander un remède à l'oracle de Jupiter de Dodone; arrivé à un grand marais qu'il ne pouvait traverser, il rencontra deux ânes, s'empara de l'un d'eux, et passa ainsi sans toucher l'eau. Puis, parvenu au temple et guéri, il récompensa les ânes en les plaçant dans la sphère. »  (Poet. astr., ch. 83.)

Ἐκ δ' ἄρκτοι τ' ἐφάνησαν, ὄνων τ'  ἀνὰ μέσσον ἀμαυρὴ φάντη, σημαίνουσα τὰ πρὸς πλόον εὔδια πάντα.
(Théocrite, Idyll. XXII, v. 21.)

« Les ourses reparaissent,  et la crèche sombre au milieu des ânes présage que tout est favorable à la navigation. »

Suivant une autre légende, Bacchus serait le seul des dieux qui aurait su réconcilier Junon avec son fils Vulcain; et il aurait ramené malgré lui dans les cieux le boiteux forgeron monté sur un âne.

«  Il est clair, »  dit le rhéteur Aristide, « qu'il y a là une énigme, mais son sens ne peut échapper; on comprend cette grande et invincible puissance du dieu qui fait voler les ânes, et non pas seulement les chevaux. »

En vérité, l'utile et patient quadrupède protégé par Bacchus a été tant ridiculisé de nos jours qui Aristide semble ici ne parler sérieusement ni de l'un ni de l'autre.

(27) Adrastée. — Ce surnom de Némésis lui venait du temple que le roi Adraste avait élevé eu son honneur sur les bords de la Propontide, dans la plaine, ou sur la montagne, ou près de la ville qui, toutes les trois, portaient aussi la dénomination d'Adrastée, citée par Homère. — Quand je remontais l'Hellespont sur ma barque grecque, un matelot d'Abydos me montra dans le lointain, entre Lampsaque et les écueils de Cysique, un promontoire qu'il nommait à tort le golfe noir.

« Ceux a qui placent le golfe noir entre Cysique et les Proconnèses, »  dit Eustathe, «  le font sans aucune autorité. »  (Com. Denys Periég., p. 596.)

 Le rameur d'Abydos me parlait sans doute du promontoire Karaboha, où fut autrefois la ville de Priape, à quelques milles de Parium, ou peut-être avait-il adopté la langue si confuse en géographie des conquérants, et alors il disait comme eux Kara-Bournou, appellation turque qui a remplacé en Orient tant de titres poétiques et sonores ; et cette pointe noire avait dû, en effet, porter jadis la ville ou le temple d'Adrastée.

« Comme les Argonautes, je regardais, d'un côté, la bouche nuageuse du Bosphore et les collines de la Mysie; de l'autre, le cours de l'Aesèpe, et, dans les champs népéiens, la citadelle d'Adrastée. »  (Apollonius, Arg., liv. 1, v.1116.)

(28) Imitation de l'Iliade. — Autre imitatifs ou parodie de trois vers fameux de l'Iliade. (1, 627 et suivants.)

«  Ainsi disant, le fils de Saturne fait un signe de ses noirs sourcils; sa divine chevelure s'agite sur sa tête immortelle; et l'immense Olympe en est ébranlé. »

(29) Les nerfs de Jupiter. — Ces nerfs de Jupiter tombés dans une première lutte de Jupiter contre Typhon, Nonnus, par une suite des traditions qui régnaient en Égypte autour de lui, les échangés contre les nerfs de Typhon lui-même.

«  En la ville des Coptes, on dit que Mercure ôta les nerfs de Typhon, dont il fit des cordes à sa lyre, nous enseignant par là que la raison a mis d'accord tout ce qui auparavant était en désaccord. »  Ὡς τὸ πᾶν ὁ λόγος διαρμοσάμενος σύμφωνον ἐξ ἀσυμφώνων μερῶν ἐποίησε. (Plutarque, Isis et Os., § 54.)

Ce qui veut dire, dans les deux langues, que Mercure est la raison, la lyre l'accord, et le discord les nerfs de Typhon, génie du mal.

(30) Typhon et Typhée. — Je n'ai pas tenu compte de la différence que les commentateurs les plus érudits établissent entre Typhon et Typhée, comme entre la cithare et la lyre. D'abord, parce que la limite qu'ils ont tracée, tant d'un côté que de l'autre de ces deux termes, me paraît toujours fort indécise; ensuite, même après l'examen le plus attentif du texte, je ne suis pas bien sûr que Nonnos n'ait pas voulu confondre lui-même dans son poème, comme ils l'étaient alors dans l'idée mythologique, Typhée le Cilicien, fils de la Terre, et Typhon l'Égyptien, né d'Isis : et je me persuade qu'il s'est servi indifféremment des deux noms, au gré de la prosodie. Quant à la cithare, une dissertation sur cet article m'aurait entraîné beaucoup trop loin; car je n'aurais pas manqué de faire descendre des sept tons d'Orphée (septem discrimina vocum) aux sept notes de notre gamme actuelle; et dans cette lyre qui se frappait tantôt avec l'archet, tantôt avec les doigts,

Iamque eadem digitis, jam pectine pulsat eburno.

(Virg. En. l. VII, v. 647.)

j'aurais voulu reconnaître cette sorte de guitare-violoncelle dont l'essai, renouvelé de l'antique, a été vainement tenté de nos jours.

e l'Enlèvement d'Europe, le