Cicéron, de finibus

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB,  - M DCCC LXIX

TOME IV.

TRAITÉ DE LA RÉPUBLIQUE

LIVRE IV

de republica 3 - de republica 5

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

 

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV


 

 

TRAITÉ DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

 

 
 

I. Temptabo tamen, quoniam corporis et animi facta mentio est, utriusque rationem quantum pusillitas intellegentiae meae peruidet, explicare. quod officium hac de causa maxime suscipiendum puto, quod Marcus Tullius uir ingenii singularis in quarto De re publica libro, cum id facere temptasset, materiam late patentem angustis finibus terminauit leuiter summa quaeque decerpens. ac ne ulla esset excusatio cur eum locum non fuerit exsecutus, ipse testatus est nec uoluntatem sibi defuisse nec curam. in libro enim De legibus primo cum hoc idem summatim stringeret, sic ait: hunc locum satis, ut mihi uidetur, in iis libris quos legistis expressit Scipio (Lactant. de Opificio divino, cap. 1)

Atque ipsa mens, quae futura videt, praeterita meminit. (Nonius de num. et cas., p. 500. e Cic I. de Rep. v.

Praeclare M. Tullius: Etenim, si nemo est, inquit, quin emori malit quam converti in aliquam figuram bestiae, quamvis hominis mentem sit habiturus ; quanto
est miserius in hominis figura animo esse efferato ? Mihi quidem tanto videtur; quanto praestabilior est animus corpore. (Lactant. inst div. l. V c. 11, 2,)

Ait quodam loco Tullius se non putare idem esse arietis et P. Africani bonum. (Augustinus contra Julian. Pelag. l. IV c. 12.)

Eademque obiectu suo umbram noctemque efficiat cum ad numerum dierum aptam, tum ad laborum quietem. (Non. v. Aptam, p .234. e Cic. l. iv de Rep.)

 Cumque autumno terra se ad concipiendas fruges patefecerit ; hieme ad  concipiendas relaxarit, aestiva maturitate alia mitigaverit, alia torruerit. (Non. v. Mittis, p .343. e Cic. l. iv de Rep.)

Quum adhibent in pecuda pastores... ((Non. v. Peduda, p .159. e Cic. l. iv de Rep.)

II. .... gratiam. Quam commodo per ordines discripti, aetates; classes, equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus; nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus, qui novam largitionem  quaerunt aliquo plebei scito reddendorum equorum.

III. Considerate nunc, cetera quam sint provisa sapienter ad illam civium beate et honeste vivendi societatem; ea est enim prima causa coeundi, et id hominibus effici ex re publica debet partim iustitutis,  alia legibus. Principio disciplinam puerilem ingenuis,  de qua Graeci multum frustra laborarunt, et in qua  una Polybius noster hospes nostrorum institutorum neglegentiam accusat, nullam certam aut destinatam legibus aut publice expositam aut unam omnium esse  voluerunt. Nam....

[Desiderantur paginae minimum quattuor.]

Secundum Tullium, qui didt ad militiam euntibus  dari solitos esse custodes, a quibus primo anno regantur. (Servius ad Verg. Aen. V 546.)

IV. ...ri, nudari puberem. ita sunt alte repetita quasi fundamenta quaedam verecundiae. iuventutis vero exercitatio quam absurda in gymnasiis! quam levis epheborum illa militia! quam contrectationes et amores soluti et liberi! mitto [aput] Eleos et Thebanos, apud quos in amore ingenuorum libido etiam permissam habet et solutam licentiam: Lacedaemonii ipsi, cum omnia concedunt in amore iuvenum praeter stuprum, tenui sane muro dissaepiunt id quod excipiunt; conplexus enim concubitusque permittunt palliis interiectis. Hic Laelius: 'praeclare intellego Scipio te in iis Graeciae disciplinis quas reprendis cum populis nobilissimis malle quam cum tuo Platone luctari, quem ne attingis quidem, praesertim cum...

V. Adeo, ut Cicero dicat in libris de Reoublica, opprobrio fuisse adolescentibus, si amatores non haberent. (Servius ad Verg. Aen. V 325, p. 591..)

Non modo ut Spartae, rapere ubi pueri et clepere discunt. (Nonius v. Clepere, p. 20. e Cic. 1. iv de Rep.)

Et noster Plato magis etiam, quam Lycurgus, omnia qui prorsos jubet esse communia, ne quis civis propriam ant suam rem ullam queat dicere. (Nonius v. Proprium, p. 362, indidem.)

Ego vero eodem, quo ille Homerum redimitum coronis et delibutum unguentis emittit ex ea urbe, quam sibi ipse ungit (Idem v. Fingere, p. 308, sq. indidem.)

VI. Censoris judicium nihil fere damnato, nisi ruborem affert. Itaque, ut omnis ea judicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio illa ignomîiia dicta est. (Idem v. Ignomînia, p. 24, indidem.)

Horum enim severitatem dicitur inhorruisse primum dvitas. (Idem v. Horrendum et Horridum, p. 423, indidem.)

Nec vero mulieribus praefectus praeponatur, qui apud Graecos creari solet; sed sit censor, qui viros doceat moderari uxoribus. (Idem de num. et cas. p. 499, indidem.)

lta magnam habet vim disciplina verecundiae : carent temeto omnes mulieres. (Idem v. Temulenta. p. 5, indidem.)

Atque etiam si qua erat famosa, ei cognati osculum non ferebant. (Idem v. Fama, p. 306, indidem.)

Itaque a petendo petulentia; a procando, id est, poscendo, procacitas nominata est. (Idem v. Petulantia, p. 53. v. Procacitas, p. 24.)

VII Nolo enim eumdem populum imperatorem et portitorem esse terrarum. Optimum autem et in privatis familiis et in republica vectigal duco esse parcimoniam. (idem v. Portitores, p. 24. e l. Cic. de Rep. iv.)

Fides enim nomen ipsum mihi videtur habere, quum fit, quod dicitur. (Nonius v. Fidei, p. 24. e Cic. 1. iv de Rep.)

In cive excelso atque homine nobili blanditiam, ostentationem, ambitionem notam esse levitatis. (Idem v. Blandimentum, p. 194, indidem.)

Intuere paullulum ipsos de Republica libros, quod nullus sit patriae consulendi modus aut finis bonis. Cerne, quantis ibi laudibus frugalitas et continentia praedicetur, et erga conjugale vinculum fides, castique, honesti ac probi mores. (Augustin. Epist.ccii, tom. ii, p. 824. Ep. xci, 3. Bened.)

VIII. Admiror, nec rerum solum, sed verborum etiam elegantiam. SI JURGANT, inquit. Benevolorum concertatio, non lis inimicorum, jurgium dicitur. Et in sequenti : Jurgare igitur iex putat inter se vicinos, non litigare. (Non. v. Jurgium, p. 430, sq. e Cic. l. iv de Rep.)

Eosdem terminos hominum curae atque vitœ, sic pontificio jure sanctitudo sepulturae. (Idem v. Sanctitudo, p. 174, indidem.)

Quod insepultos reliquissent eos, quos e mari propter vim tempestatis excipere non potuissent, innocentes necaverint (Idem v. Excipere, p. 293, indidem.)

Nec in hac dissensione suscepi populi causam, sed bonorum. (Idem de doct. indag. p. 519. c Cic. I. iv de Rep.)

Non enim facile valenti populo resistitur, si aut nihil impertias juris, aut parum. (Priscian., 1. xv, c. 4, § 20. e Cic. l. ibv. de Rep.)

Cui quidem utinam vere fideliter abunde ante auguraverim. (Nonius v. Auguro, p. 469. e Cic. l. iv de Rep.)

IX. Frustra hoc exclamante Cicerone, qui quum de poëtis ageret, Ad quos quum accessit, inquit, clamor et approbatio populi quasi magni cujusdam et sapientis magistri, quas illi obducunt tenebras! quos invehunt metus! quas inflammant cupiditates! (Augustin in. C. D. l. ii. c. 14.)

Negat Cicero, si duplicetur sibi œtas, habiturum se tempus, quo legat lyricos. (Seneca, ep. XLIX.)

X. Sicut apud Ciceronem Scipio loquitur : Quum artem ludicram scenamque totam probro ducerent, genus id hominum non modo honore civium reliquorum carere, sed etiam tribu moveri notatione censoria voluerunt. (Augustin. C. D. l. ii, c. 13.

Quid autem hinc senserint Romani veteres, Cicero testatur in libris, quos de Republica scripsit, ubi Scipio disputant ait : Nunquam comœdiœ, nisi consuetudo vitae pateretur, probare sua theatris flagitia potuissent. Et Graeci quidem antiquiores vitiosœ suae opinionis quamdam convenientiam servarunt, apud quos fuit etiam lege concessum, ut quod vellet comœdia, de quo vellet, nominatim diceret. Itaque sicut in eisdem libris loquitur Africanus : Quem illa non attigit? vel potius quem non vexavit? cui pepercit? Esto : populares homines improbos, in republica seditiosos, Cleonem, Cleophontem, Hyperbolum laesit. Patiamur, inquit; etsi ejusmodi cives a censore melius est, quam a poeta notari : sed Periclem, quum jam suae civitati, maxima auctoritate plurimoe annos domi et belli praefuisset, violari versibus et eos agi in scena, non plus decuit, quam si Plautus, inquit, noster voluisset, aut Naevius Publio et Cnaeo Scipioni, aut Cœcilius Marco Catoni maledicere. Deinde paullo post, Nostrae, inquit, contra duodecim Tabulae, quum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si QUIS OCCENTAVISSET, sive carmen condidisset, quod infamiam feceret flagitiumve alteri. Praeclare; judiciis enim, ac magistratuum disceptationibus legitimis propositam vitam, non poetarum ingentis, habere debemus; nec probrum audire, nisi ea lege, ut respondere liceat, et judicio defendere. Haec ex Ciceronis quarto de Republica libro ad verbum excerpenda arbitratus sum, nonnullis propter faciliorem intellectum vel praetermissis vel paullulum commutatis. Dicit deinde alia, et sic concludit hunc locum, ut ostendat, veteribus displicuisse Romanis vel laudari quemquam in scaena vivum hominem vel vituperari. (Augustin. C. D. l. iii, c. 9.)

XI. Comoediam esse Cicero ait imitationem vitae, speculum consuetudinis, imaginem veritatis. (Donat. de com. et trag. p. LVII. Terent. ed. Westerh.)

Si quidem quod in eo quoque (i. e. îv) de Republica libro commemoretur, [et] Aeschines Atheniensis, vir eloquentissimtis, quum adolescens tragœdias acti cavisset, rempublicam capessivit; et Aristodemum, tragicum item actorem, maximis de rebus pacis et belli legatum ad Philippum Athenieoses saepe miserunt. (August. C. D. l. ii. c. 10.)

335 LIVRE QUATRIÈME.

 I. [Je vais essayer, puisque j'ai parlé du corps et de l'âme, d'expliquer, autant que l'insuffisance de mon esprit le permettra, en quoi l'un et l'autre consistent. C'est une tâche que je crois d'autant plus nécessaire d'entreprendre, que Cicéron, ce grand génie, l'a abordée lui-même dans le quatrième livre de la République, et a réduit aux plus étroites proportions un sujet si vaste, dont il effleure à peine les sommités. Et qu'on ne croie pas qu'il a laissé volontairement son ouvrage imparfait; il atteste lui-même qu'il y a apporté tout le soin possible. Dans le premier livre des Lois, où la matière est encore superficiellement touchée, il dit: C'est là un sujet qui a été, ce me semble, assez complètement traité par Scipion dans les livres que vous avez lus.] Lactancc, de Opif. div., i.

[Et l'intelligence elle-même qui prévoit l'avenir se souvient du passé.] Nonius, ix, 8.

Voici une belle pensée de Cicéron: S'il n'est pas un homme, dit-il, qui n'aimât mieux mourir que de revêtir la figure d'un animal, tout en conservant une âme humaine, quel plus grand malheur n'est-ce pas que de cacher sous la figure d'un homme l'âme d'une bête féroce? Autant l'âme l'emporte sur le corps, autant, à mon avis, ce second destin est plus cruel que le premier.] Lactance, v, 11.

[Cicéron dit quelque part qu'il ne croit pas que le souverain bien soit le même pour un bé- 336 lier et pour Scipion l'Africain. S. Augustin, contra Julian., iv, 12.

Elle produit par son interposition l'ombre et la nuit, et nous permet ainsi de compter les jours et de nous reposer de nos travaux. Nonius, IV, 2.

En automne la nature dispose la terre à recevoir la semence, en hiver elle la laisse reposer pour que les graines puissent germer, en été elle mûrit les fruits, adoucit les uns, cuit les autres. Nonius, iv, 293.

Quand ils emploient les bergers à la garde des troupeaux. Nonius, ii, 691.

Cicéron, dans le quatrième livre de la République, dit que bouvier vient de bœuf (armentum, et abeo armentarius.) Priscien.

II. ...... Quelle sagesse dans cette division des citoyens par ordres, par âges, par classes; dans cet établissement des chevaliers, qui peuvent décider la majorité des suffrages; dans cette constitution du sénat! Trop de gens veulent aujourd'hui renverser follement ces utiles barrières. Que dirons-nous de ces promoteurs d'un plébiscite qui ordonnerait de rendre les chevaux à l'État? N'est-ce pas une nouvelle occasion de prodigalités qu'ils recherchent?

III. Considérez maintenant combien tout le reste est sagement disposé pour assurer aux citoyens Ce bonheur public et à l'État cette pratique des vertus civiles, double but de toute société, et qu'une république doit perpétuellement s'efforcer d'atteindre parle secours des institutions et des lois. Examinons en premier lieu l'éducation de nos fils, c'est là un point sur lequel les Grecs ont essayé bien des tentatives impuissantes, et le seul à propos duquel Polybe notre hôte accuse la négligence de nos institutions. Nos lois n'ont rien décidé à cet égard; l'éducation chez nous n'est ni publique, ni commune: nos ancêtres l'ont ainsi voulu......

(Il manque au moins quatre pages au manuscrit.)

Cicéron nous apprend que les jeunes gens qui vont à la guerre sont mis sous la garde d'un surveillant qui les dirige pendant la première année. Servius, ad Æneid., v, 540.

IV. ...... Il était interdit au jeune homme de se montrer nu en public, tant on était jaloux de sauver la pudeur et de ne pas lui porter la moindre atteinte! Chez les Grecs, au contraire, quelle inconvenance dans les exercices du gymnase! que de coupables légèretés dans ces troupes déjeunes gens! que de rapports licencieux! que de liberté dans les amours! Je passe sous silence Elis et Thèbes, où les plus incroyables débauches sont publiquement autorisées. Lacédémone, qui, à cet égard, donne toutes licences aux jeunes gens, sauf la dernière, élève un bien faible rempart entre ce qu'elle permet et ce qu'elle défend; autant vaudrait mettre un voile entre taureaux et génisses. — Lélius. Je vois,Scipion, que, dans cette censure des mœurs grecques, vous aimez mieux vous attaquer aux cités les plus célèbres qu'à votre cher Platon; vous le respectez religieusement......

V. A tel point que Cicéron dit dans sa République que c'était un opprobre pour un jeune homme de n'avoir point d'amant...... Servius, ad Æneid., x, 325.

337 Non-seulement comme à Sparte, où les enfants apprennent à voler et dérober. Nonius, i, 72.

Notre Platon va plus loin encore que Lycurgue; il veut que tout soit en commun sans exception, et qu'un citoyen ne puisse dire absolument d'aucune chose qu'elle est sienne et lui appartient. Id., iv, 346.

Pour moi, de la même manière que Platon renvoie de sa ville idéale Homère couronné de fleurs et couvert de parfums...... Id., iv, 201.

VI. Le jugement du censeur n'inflige guère à celui qu'il frappe d'autre châtiment que la honte. C'est pourquoi, comme il n'en résulte qu'une tache pour le nom, on dit que c'est une ignominie. Id., i, 93.

Leur sévérité inspira d'abord une sorte d'épouvanté à la république. Id. v, 7.

Qu'il n'y ait point, comme chez les Grecs, d'officier préposé à la surveillance des femmes, mais que le censeur apprenne aux hommes à les gouverner. Id., ix, 7.

...... Tant cette sage et puissante discipline donne de retenue; toutes les femmes s'abstiennent de vin. Id., i, 14.

Si quelque femme avait une mauvaise réputation, ses parents lui refusaient toute marque de tendresse. Id., iv, 193.

Du mot petere on a formé petulantia, et de procure, c'est-à-dire poscere, procacitas. Id., i, 89.

VII. Je ne veux pas que le même peuple soit le maître et le courtier du monde. Je crois que le meilleur revenu pour les familles et pour les États, c'est l'économie. Id., 165.

Il me semble que la bonne foi (fides) est ainsi nommée de ce que par elle l'on fait (quum fit) ce qu'on a dit. Id., i, 94.

Dans un citoyen d'un rang élevé et de grande naissance, la flatterie, le faste, l'ambition, sont des marques d'un pauvre caractère. Id., III, 27.

Voyez dans les livres de la République comment un bon citoyen doit se dévouer sans bornes à son pays; voyez quels grands éloges Cicéron y donne à la frugalité et à la tempérance, à la chasteté, à l'honnêteté, à la pureté de mœurs. Saint-Augustin, Ep. xci, 3.

VIII. J'admire non-seulement la sagesse de ces dispositions, mais l'heureux choix des termes. S'ils ont un différend, dit la loi. Un différend n'est pas une querelle d'ennemis, mais un léger nuage entre amis. La loi pense donc qu'il peut y avoir entre des voisins quelque différend, mais jamais de querelle. Nonius, v, 34.

Ils ne pensaient pas que la vie de l'homme se terminât avec ses soins terrestres; de là, dans le droit des pontifes, la sainteté de la sépulture. Id., ii, 805.

Les Athéniens envoyèrent au supplice leurs généraux innocents, parce qu'ils n'avaient point donné la sépulture à ceux que la violence de la tempête les avait empêchés de retirer des flots. Id., iv, 158.

Dans cette lutte fameuse, je n'ai point embrassé 338 la cause du peuple, mais celle des gens de bien. Id., xii, 4.

On ne résiste pas facilement à un peuple puissant, soit qu'on ne lui accorde aucun droit, soit qu'on lui en donne trop peu. Priscien, xv, 4, 20.

Fassent les Dieux, pour son bonheur, que ma prédiction soit vraie! Nonius, vii, 7.

IX. C'est en vain que Cicéron s'écriait en parlant des poètes: Quand ils sont couverts d'applaudissements et excitent l'enthousiasme du peuple, que leur vanité regarde comme un si grand maître et un juge si éclairé, quelles ténèbres ils répandent sur les esprits! quelles terreurs ils font naître! que de passions ils enflamment! Saint Augustin, de Civit. Dei, ii, 14.

Cicéron dit qu'alors même qu'il vivrait deux fois l'âge d'un homme, il n'aurait pas un moment pour lire les poètes lyriques. Sénèque, Ep. 49.

X. Scipion dit dans le traité de la République: Comme nos ancêtres attachaient une idée déshonorante à la profession de comédien et à la vie d'un homme de théâtre, ils voulurent que ces sortes de gens fussent privés des honneurs du citoyen romain; et plus encore, que le censeur les chassât ignominieusement de leur tribu. Saint Augustin, de Civit. Dei, ii, 13.

Cicéron nous fait connaître le sentiment des anciens Romains sur le théâtre dans ses livres de la République, où Scipion s'exprime ainsi: «Jamais la comédie, si les mœurs ne l'avaient autorisée, n'aurait pu faire applaudir sur le théâtre ses infâmes licences. Les anciens Grecs affichaient au moins ouvertement leur goût dépravé; chez eux une loi permettait à la comédie de tout dire et de nommer tout le monde.» Aussi l'Africain ajoute-t-il: «Quel homme n'a-t-elle pas atteint? sur qui n'a-t-elle pas frappé? qui a-t-elle épargné? Elle s'est attaquée, me dira-t-on, à d'indignes flatteurs du peuple, à des méchants, à des citoyens séditieux; elle a déchiré un Cléon, un Cléophonte, un Hyperbolus. On ne peut lui en savoir mauvais gré; quoiqu'il eût mieux valu que de tels hommes fussent notés par un censeur que par un poëte. Mais que Périclès, un si grand capitaine, un si fameux politique, l'âme et la gloire de sa patrie depuis tant d'années, ait été outragé dans des vers et ces vers récités sur la scène, cela n'est-il pas aussi révoltant que si Publius et Cnéius Scipion eussent été publiquement calomniés par Plaute ou Névius, et Caton par Cécilius?» Et quelques lignes après: «Nos lois des douze Tables, au contraire, qui prononcent en si peu de cas la peine capitale, ont voulu que le dernier supplice fût infligé à celui qui réciterait publiquement ou composerait des vers injurieux et diffamatoires. Rien de plus sage; car notre vie doit être soumise au jugement des magistrats, à leurs sentences légitimes, et non aux fantaisies des poètes; et s'il est permis de nous attaquer, c'est à la condition que nous puissions répondre et nous défendre devant un tribunal.» J'ai pensé que je devais reproduire ici ce passage du quatrième livre de la République, en supprimant toutefois quelques détails et en donnant un autre tour à quelques idées, pour en rendre l'intelligence plus facile. Cicéron ajoute encore de nouveaux développements, et termine en montrant que les anciens Romains ne voulaient qu'aucun homme vivant fût loué ou blâmé 339 sur la scène. Saint Augustin, de Civil. Dei, ii, 9.

XI. Cicéron dit que la comédie est l'imitation de la vie, le miroir des mœurs, l'image de la vérité. Donat, de com. et trag.

Dans le même livre de la République, on rapporte que chez les Athéniens, Eschine, un de leurs orateurs, après avoir joué des tragédies pendant sa jeunesse, prit part au gouvernement de la république; et qu'un autre acteur tragique, Aristodème, fut envoyé souvent près de Philippe, pour traiter avec lui, au nom d'Athènes, les importantes questions de paix et de guerre. Saint Augustin, de Civit. Dei, ii, 10.

 

n-right: 10px; ">