Cicéron, Fragments

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB, 56 - M DCCC LXIX

FRAGMENTS DU TIMÉE ET DU PROTAGORAS DE PLATON, ET DE L'ÉCONOMIQUE DE XÉNOPHON, TRADUITS PAR M. T. CICÉRON.

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

Notes du Traité De l'amitié, - Fragments :  PLAIDOYER POUR M. TULLIUS

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV

 

 572 FRAGMENTS

DU TIMÉE ET DU PROTAGORAS DE PLATON,

ET DE L'ÉCONOMIQUE DE XÉNOPHON,

TRADUITS PAR M. T. CICÉRON.

PRÉFACE.

 

Ces traductions des philosophes grecs n'étaient pour Cicéron que des exercices qui le préparaient à la composition de ses ouvrages philosophiques. Le texte en est fort altéré; et, pour le comprendre, il faut souvent le rapprocher des originaux. Malheureusement ce rapprochement n'est pas toujours possible; ces traductions ne sont guère qu'une brillante paraphrase du texte grec; et, dans bien des endroits, en traduisant le texte latin, c'est Cicéron seul que l'on traduit.

La traduction du Timée a été probablement écrite à la fin de 706 ou au commencement de 707. Cicéron dit dans le premier chapitre qu'il s'entretint de ces matières avec Nigidius, comme il passait par Éphèse en se rendant en Cilicie (juillet 702). Or, depuis cette époque jusqu'en octobre 706, on ne voit pas un seul moment où il ait pu reprendre ses études philosophiques. (Voir Épitres fam., XIV, 20).

Les calculs géométriques, qui se mêlent dans le Timée aux conceptions métaphysiques, rendent difficile l'intelligence de cet ouvrage. Cicéron semble même avouer qu'il ne l'a pas toujours entendu parfaitement. L'érudition moderne s'en est peu occupée; et les secours manquent à qui veut le bien comprendre.

La traduction du Protagoras date sans doute de la même époque. Il ne nous reste de ce travail que quelques fragments trop courts pour nous donner une idée de la manière dont il était exécuté.

Quant à l'Économique, c'est un des premiers écrits de Cicéron. Il nous apprend (De Officiis, III, 5) qu'il avait vingt et un ou vingt-deux ans, lorsqu'il l'écrivit. Cet ouvrage est souvent cité par les anciens. (Pline, XVIII, 25; saint Jérôme, préface de la chronique d'Eusèbe ).

Quintilien (X, 5) propose aux jeunes gens ces travaux de Cicéron, comme un exemple à suivre pour qui veut se bien pénétrer des beautés de la langue et de la littérature, grecque. Quinetiam libros Platonis atque Xenophontis edidit hoc genere translatos.
 

 

 

TIMAEUS.

 

 

 

I. Multa sunt a nobis et in Academicis conscripta contra physicos et saepe cum P. Nigidio Carneadeo more et modo disputata. Fuit enim uir ille cum ceteris artibus, quae quidem dignae libero essent, ornatus omnibus, tum acer inuestigator et diligens earum rerum quae a natura inuolutae uidentur; denique sic iudico, post illos nobiles Pythagoreos, quorum disciplina extincta est quodam modo, cum aliquot saecla in Italia Siciliaque uiguisset, hunc extitisse qui illam renouaret. Qui cum me in Ciliciam proficiscentem Ephesi exspectauisset Romam ex legatione ipse decedens, uenissetque eodem Mytilenis mei salutandi et uisendi causa Cratippus Peripateticorum omnium, quos quidem ego audierim, meo iudicio facile princeps, perlibenter et Nigidium uidi et cognoui Cratippum. Ac primum quidem tempus salutationis in percunctatione consumpsimus - - -.

II. Quid est quod semper sit neque ullum habeat ortum, et quod gignatur nec umquam sit? Quorum alterum intellegentia et ratione conprehenditur, quod unum atque idem semper est; alterum quod adfert ad opinionem sensum rationis expers, quod totum opinabile est, id gignitur et interit nec umquam esse uere potest. Omne autem quod gignitur ex aliqua causa gigni necesse est; nullius enim rei causa remota reperiri origo potest. Quocirca si is qui aliquod munus efficere molitur eam speciem, quae semper eadem, intuebitur atque id sibi proponet exemplar, praeclarum opus efficiat necesse est; sin autem eam quae gignitur, numquam illam quam expetet pulchritudinem consequetur. Omne igitur caelum siue mundus siue quo alio uocabulo gaudet, hoc a nobis nuncupatus sit - de quo id primum consideremus quod principio est in omni quaestione considerandum, semperne fuerit nullo generatus ortu, an ortus sit {an} ab aliquo temporis principatu. Ortus est, quando quidem cernitur et tangitur et est undique corporatus, omnia autem talia sensum mouent, sensusque mouentia quae sunt, eadem in opinatione considunt, quae ortum habere gignique diximus, autem gigni posse sine causis. Atque illum quidem quasi parentem huius uniuersitatis inuenire difficile, et cum iam inuenerit indicare in uulgus nefas. Rursus igitur uidendum, ille fabricator huius tanti operis utrum sit imitatus exemplar, idne quod semper unum idem et sui simile an id quod generantum ortumque dicimus. Atqui si pulcher est hic mundus et si probus eius artifex, profecto speciem aeternitati imitari maluit; sin secus, quod ne dictu quidem fas est, generatum exemplum est pro aeterno secutus. Non igitur dubium quin aeternitatem maluerit exsequi, quando quidem neque mundo quicquam pulchrius neque eius aedificatore praestantius. Sic ergo generatus ad it est effectus quod ratione sapientiaque conprehenditur atque aeternitate inmutabili continetur. Ex quo efficitur ut sit necesse hunc quem cernimus mundum simulacrum aeternum esse alicuius aeterni. Difficillimum autem est in omni conquisitione rationis exordium; de his igitur quae diximus haec sit prima distinctio.

III. In omni orationi cum iis rebus, de quibus explicandum, uidetur esse cognatio. Itaque cum de re stabili et inmutabili disputat oratio talis fit qualis illa: neque redargui neque conuinci potest; cum autem ingressa est imitata et efficta simulacra, bene agi putat si similitudinem ueri consequatur: quantum enim ad id quod ortum est aeternitas ualet, tantum ad fidem ueritas. Quocirca si forte de deorum natura ortuque mundi disserentes minus id quod auemus animo consequimur, ut tota dilucide et plane exornata oratio sibi constet et ex omni parte secum ipsa consentiat, haut sane erit mirum, contentique esse debebitis si probabilia dicentur; aequum est enim meminisse et me qui disseram hominem esse et uos qui iudicetis, ut si probabilia dicentur ne quid ultra requiratis. Quaeramus igitur causam quae impulerit eum qui haec machinatus sit ut originem rerum et molitionem nouam quaereret. Probitate uidelicet praestabat, probus autem inuidet nemini; itaque omnia sui similia generauit. Haec nimirum gignendi mundi causa iustissima. Nam cum constituisset deus bonis omnibus explere mundum mali nihil admiscere quoad natura pateretur, quicquid erat quod in cernendi sensum caderet id sibi adsumpsit, non tranquillum et quietum sed inmoderate agitatum et fluitans, idque ex inordinato in ordinem adduxit; hoc enim iudicabat esse praestantius; fas autem nec est nec umquam fuit quicquam nisi pulcherrimum facere ei qui esset optumus. Cum rationem igitur habuisset, reperiebat nihil esse eorum quae natura cernerentur inintellegens intellegente in toto genere praestantius. Quocirca intellegentiam in animo, animum inclusit in corpore: sic ratus est opus illud effectum esse pulcherrimum. Quam ob causam non est cunctandum profiteri - si modo inuestigari aliquid coniectura potest - hunc mundum animal esse idque intellegens et diuina prouidentia constitutum.

IV. Hoc posito quod sequitur uidendum est, cuiusnam animantium deus in fingendo mundo similitudinem secutus sit. Nullius profecto id quidem, quae sunt nobis nota animantia: sunt enim omnia in quaedam genera partita aut inchoata, nulla ex parte perfecta; inperfecto autem nec absoluto simile pulchrum esse nihil potest. Cuius ergo omne animal quasi particula quaedam est - siue in singulis siue in uniuerso genere cernatur - eius similem mundum esse ducamus. Omnes igitur qui animo cernuntur et ratione intelleguntur animantes conplexu rationis et intellegentiae, sicut homines hoc mundo et pecudes et omnia quae sub aspectum cadunt, comprehenduntur. Quod enim pulcherrimum in rerum natura intellegi potest et quod ex omni parte absolutissimum est, cum deus similem mundum efficere uellet, animal unum aspectabile, in quo omnia animalia continerentur, efficit. Rectene igitur unum mundum diximus an fuit pluris aut innumerabiles dictu melius et uerius? Vnus profecto, si quidem factum est ad exemplum. Quod enim omnis animantis eos qui ratione intelleguntur conplectitur id non potest esse cum altero: rursus enim alius animans qui eum contineat sit necesse est, cuius partes sint animantes superiores, caelumque hoc simulacrum illius ultimi sit, non proximi. Quorum ne quid accideret atque ut hic mundus esset animanti absolutio simillimus hoc ipso quod solus atque unus esset, idcirco singularem deus hunc mundum atque unigenam procreauit. Corporeum autem et aspectabile idemque tractabile omne necesse est esse quod natum est. Nihil porro igni uacuum aspici ac uideri potest, nec uero tangi quod careat solido, solidum autem nihil quod terrae sit expers. Quam ob rem mundum efficere moliens deus terram primum ignemque iungebat. Omnia autem duo ad cohaerendum tertium aliquid anquirunt et quasi nodum uinculumque desiderant. Sed uinculorum id est aptissimum atque pulcherrumum, quod ex se atque de is quae stringit quam maxime unum efficit. Id optime adsequitur quae Graece analogia, Latine - audendum est enim, quoniam haec primum a nobis nouantur - conparatio pro portione dici potest.

V. Quando enim trium uel numerorum uel figurarum uel quorumcumque generum contigit ut quod medium sit ut ei primum pro portione ita id postremo conparetur, uicissimque ut extremum cum medio sic medium cum primo conferatur, id quod medium est tum primum fit tum postremum, postrema autem et prima media fiunt: ita necessitas cogit ut eadem sint ea quae deuincta fuerint; eadem autem cum facta sint, efficitur ut omnia sint unum. Quod si uniuersi corpus planum et aequabile explicaretur neque in eo quicquam esset ... requisitum; unum enim interiectum medium et sepse et ea quibus esset interpositum conligaret. Sed cum soliditas mundo quaereretur, solida autem omnia uno medio numquam, duobus semper copulentur, ita contigit ut inter ignem atque terram aquam deus animanque poneret eaque inter se conpareret et pro portione coniungeret, ut quem ad modum ignis animae sic anima aquae, quodque anima aquae id aqua terrae pro portione redderet; qua ex coniunctione caelum ita aptum est ut sub aspectum et tactum cadat. Itaque et ob eam causam et ex is rebus numero quattuor mundi est corpus effectum, ea constrictum conparatione qua dixi; ex quo ipse se concordi quadam amicitia et caritate complectitur atque ita apte cohaeret ut dissolui nullo modo queat nisi ab eodem a quo est conligatus. Earum autem quattuor rerum quas supra dixi sic in omni mundo partes omnes conlocatae sunt, ut nulla pars huiusce generis excederet extra atque ut in hoc uniuerso inessent genera illa uniuersa; id ob eas causas, primum ut mundus animans posset ex perfectis partibus esse perfectus, deinde ut unus esset, nulla parte unde alter gigneretur relicta, postremo ne qui morbus eum posset aut senectus adtingere: omnis enim coagmentatio corporis uel caloris ui uel frigoris uel aliqua inpulsione uehementi labefactatur et frangitur et ad morbos senectutemque conpellitur. Hanc igitur habuit rationem effector mundi et molitor deus, ut unum opus totum atque perfectum ex omnibus totis atque perfectis absolueret, quod omni morbo et senio uacaret.

VI. Formam autem ei maxime cognatam et decoram dedit. A quo enim animanti omnis reliquas contineri uellet animantes, hunc ea forma figurauit qua una omnes formae reliquae concluduntur, et globosum est fabricatus, quod sphairoeides Graeci uocat, cuius omnis extremitas paribus a medio radiis adtingitur, idque ita tornauit ut nihil efficere posset rotundius, nihil asperitatis ut haberet nihil offensionis, nihil incisum angulis nihil anfractibus, nihil eminens nihil lacunosum - omnesque partes simillimae omnium, quod eius iudicio praestabat dissimilitudini similitudo. Omni autem totam figuram mundi leuitate circumdedit. Nec enim oculis egebat, quia nihil extra quod cerni posset relictum erat, nec auribus, quia ne quod audiretur quidem, neque erant anima circumfusa extrema mundi, ut respirationem requireret; nec uero desiderabat aut alimenta corporis aut detractionem confecti et consumpti cibi: neque enim ulla decessio fieri poterat neque accessio, nec uero erat unde; itaque se ipse consumptione et senio alebat sui, cum ipse per se et a se et pateretur et faceret omnia; sic enim ratus est ille qui ista iunxit et condidit ipsum se contentum esse mundum neque egere altero. Itaque ei nec manus adfixit, quoniam nec capiendum quicquam erat nec repellendum, nec pedes aut aliqua membra quibus ingressum corporis sustineret. Motum enim dedit caelo eum qui figurae eius esset aptissumus, qui unus ex septem motibus mentem atque intellegentiam cieret maxime; itaque una conuersione atque eadem ipse circum se torquetur et uertitur; sex autem reliquos motus ab eo separauit itaque ab omni erratione eum liberauit. Ad hanc igitur conuersionem, quae pedibus et gradu non egeret, ingrediendi membra non dedit. Haec deus is qui erat de aliquando futuro deo cogitans leuem illum effecit et undique aequabilem et a medio ad summum parem et perfectum atque absolutum ex absolutis atque perfectis. Animum autem ut in eo medio conlocauit ita per totum tetendit; deinde eum circumdedit corpore et uestiuit extrinsecus caeloque soliuago uolubili et in orbem incitato conplexus est, quod secum ipsum propter uirtutem facile esse posset nec desideraret alterum, satis sibi ipsum notum et familiare. Sic deus ille aeternus hunc perfecte beatum deum procreauit. Sed animum haud ita ut modo locuti sumus tum denique cum corpus ei effecisset inchoauit: neque enim esset rectum minori parere maiorem; sed nos multa inconsiderate ac temere dicimus.

VII. Deus autem et ortu et uirtute antiquiorem genuit animum eumque ut dominum atque imperantem oboedienti praefecit corpori; idque molitus tali quodam est modo. Ex ea materia quae indiuidua est et quae semper unius modi suique similis et ex ea quae ex corporibus diuidua gignitur tertium materiae genus ex duobus in medium admiscuit, quod esset eiusdem naturae et quod alterius, idque interiecit inter indiuiduum atque id quod diuiduum esset in corpore; ea cum tria sumpsisset in unam speciem temperauit, naturamque illam quam alterius diximus ui cum eadem coniunxit fugientem et eius copulationis alienam; quae permiscens cum materia cum ex tribus effecisset unum, id ipsum in ea quae decuit membra partitus est. Iam partis singulas ex eodem et ex altero et ex materia temperauit. Fuit autem talis illa partitio. Vnam principio partem detraxit ex toto, secundam autem primae partis duplam, deinde tertiam, quae esset secunda sesquealtera, prima {de} tripla, deinde quartam quae secundae dupla esset, quintam inde quae tertiae tripla, tum sextam octuplam primae, postremo septimam quae septem et uiginti partibus antecederet primae. Deinde instituit dupla et tripla interualla explere partis rursus ex toto desecans; quas in interuallis ita locabat ut in singulis essent bina media - uix enim audeo dicere medietates, quas Graeci mesotetas appellant, sed quasi ita dixerim intellegatur, erit enim planius -,earum alteram eadem parte praestantem extremis eademque superatam {eadem partem praestant in extremis eademque superatam} alteram pari numero praestantem extremis parique superatam. Sequealteris autem interuallis et sequetertiis et sequeoctauis sumptis ex his conligationibus in primis interuallis sesqueoctauis interuallo sesquetertia omnia explebat, cum particulam singulorum relinqueret; eius autem particulare interuallo relicto habebat numerus ad numerum eandem pro contione comparationem in extremis quam habent ducenta quinquaginta sex cum ducentis quadraginta tribus. Atque ita permixtum illud, ex quo haec secuit, iam omne consumpserat. Hanc igitur omnem coniunctionem duplicem in longitudinem diffidit mediamque accommodans ad mediam quasi decusauit, deinde in orbem intorsit, ut et ipsae secum et inter se, ex commissura qua e regione essent, iungerentur, eoque motu, cuius orbis semper in eodem erat eodemque modo ciebatur, undique est eas circumplexus. Atque ita cum alterum esset exteriorem alterum interiorem amplexus orbem, illum eiusdem naturae, hunc alterius motauit. Eamque quae erat eiusdem detorsit a latere in dexteram partem, hanc autem citimam a mediana linea direxit ad laeuam. Sed principatum dedit superiori, quam solam indiuiduam reliquit; interiore autem cum in sex partis caeli diuisisset, septem orbis disparis duplo et triplo interuallo moueri iussit contrariis inter se cursibus. Eorum autem trium fecit pares celeritates, set quattuor et inter se dispares et dissimilis trium reliquorum.

VIII. Animum igitur cum ille procreator mundi deus ex suae mente et uoluntate genuisset, tum denique omne quod erat concretum atque corporeum substernebat animo interiusque faciebat atque ita medio medium accommodans copulabat. Sic animus a medio profectus extremitatem caeli a suprema regione rotundo ambitu circumiecit seseque ipse uersans diuinum sempiternae sapientisque uitae induxit exordium. Et corpus quidem caeli aspectabile effectum est; animus autem oculorum effugit optutum, est autem unus ex omnibus rationis concentionisque, quae harmonia Graece, sempiternarum rerum et sub intellegentiam cadentium compos et particeps; quo nihil est ab optimo et praestantissimo genitore melius procreatum: quippe qui ex eadem iunctus alteraque natura, adiuncta materia, temperatione trium partium quo portione conpacta, se ipsa conuersans, cum materiam mutabilem arripuit et cum rusus indiuiduam atque simplicem, per se omnis mouetur discernique quid sit eiusdem generis quid alterius, et cetera diiudicat, quid quoique rei sit maxime aptum, quid quoque loco aut modo aut tempore contingat, quaeque distinctio sit inter ea quae gignantur et ea quae sint semper eadem. Ratio autem uera, quae uersatur in is quae sunt semper eadem et in is quae mutantur, cum in eodem et in altero mouetur ipsa per sese sine uoce et sine ullo sono, cum eandem partem adtingit qua sensus cieri potest, et orbis illius generis alterius inmutatus et rectus omni{a} animo mentique denuntiat, tum opiniones adsensionesque firmae ueraeque gignuntur; cum autem in illis rebus uertitur quae manentes semper eadem non sensu sed intellegentia continentur ; tum intelligentia scientiaque necessario efficitur. (- - -).

IX. Ratione igitur et mente diuina ad originem temporis {curris} curriculum inuentum est solis et lunae. Corpora autem eorum singulorum quum effecisset Deus, ea ad eas conuersiones collocauit, quas alterius circuitus conficiebat, quae sunt septem, ut et illa septem : ita uim suam natura conuertit, ut terram lunae cursus proxime ambiret, eique supra terram proxima solis circumuectio esset; lucifer deinde et sancta Mercuri stella cursum habent solis celeritati parem sed uim quandam contrariam, eaque inter se concursationes habent lucifer Mercurius sol, aliique alios uincunt uicissimque uincuntur. Reliquorum siderum quae causa collocandi fuerit quaeque eorum sit conlocatio, in sermonem alium differendum est, ne in eo quod adtingendum fuit quam in eo quoius causa id adtingimus longior ponatur oratio. Quando igitur sibi quidque eorum siderum cursum decorum est adeptum, ex quibus erat motus temporis consignandus, conligatisque corporibus uinculis animalibus cum animantia orta sunt eaque imperio parere didicerunt, tunc ex alterius naturae motione transuersa in eiusdem naturae motum incurrentia in eaque haerentia atque inpedita, cum alia maiorem lustrarent orbem alia minorem, tardius quae maiorem celerius quae minorem, motu unius eiusdemque naturae quae uelocissume mouebantur ea celeritate uinci a tardioribus et cum superabant superari uidebantur; omnis enim orbis eorum quasi helicae inflexione uertebat, qua bifariam contrariae simul procedentia efficiebant ut quod esset tardissimum id proximum fieri uideretur celerrimo. Atque ut esset mensura quaedam euidens quae in octo cursibus celeritates tarditatesque declararet, deus ipse solem quasi lumen accendit ad secundum supra terram ambitum, ut quam maxime caelum omnibus conluceret animantesque quibus ius esset doceri, ab eiusdem motu et ab eo, quod simile esset, numerorum naturam uimque cognoscerent. Nox igitur et dies ad hunc modum et ob has generata causas unum circumitum orbis efficit sapientissimum atque optimum, mensis autem quando luna lustrato suo cursu solem consecuta est, annus ubi sol suum totum confecit et peragrauit orbem. Ceterorum autem siderum ambitus ignorantes homines praeter admodum paucos neque nomen appellant neque inter se numero commetiuntur; itaque nesciunt hos siderum errores id ipsum esse quod rite dicitur tempus, multitudine infinita uarietate admirabili praeditos; ac tamen illud perspici et intellegi potest, absoluto perfectoque numero temporis absolutum annum perfectumque tunc conpleri denique cum se octo ambitus confectis suis cursibus ad idem caput retulerunt cumque eos permensus est idem et semper sui similis orbis.

X. Has igitur ob causas nata astra sunt quae per caelum penetrantia solstitiali se et brumali reuocatione conuerterent, ut hoc omne animal quod uidemus esset illi animali quod sentimus ad aeternitatis imitationem simillimum. Et cetera quidem usque ad temporis ortum impressa ab illis quae imitabatur ecfinxerat; sed quia nondum omne animal in mundo intus incluserat, ex ea parte deficiebat ad propositum exemplar imaginis similitudo. Quot igitur et quales animalium formas mens in speciem rerum intuens poterat cernere, totidem et tales in hoc mundo secum cogitauit effingere. Erant autem animantium genera quattuor, quorum unum diuinum atque caeleste, alterum pinnigerum et aerium, tertium aquatile, pedestre et terrestre quartum. Diuinae animationis maxime speciem faciebat ex igne, ut et splendidissimus esset et aspectu pulcherrimus; cumque eum similem uniuersi naturae efficere uellet, ad uolubilitatem rotundauit comitemque eum sapientiae quam optimae mentis efficit circumque omne caelum aequaliter distribuit, ut hunc uarietate distinctum bene Graeci κόσμον, nos lucentem mundum nominaremus. Dedit autem diuinis duo genera motus, unum quod semper esset in eodem +de quo et idem de omnibus atque uno modo cogitaret, alterum quod in antiquam partem a conuersione eiusdem et similis pelleretur, quinque autem reliquis montibus orbum eum uoluit esse et expertem, immobilem et stantem. Ex quo genere ea sunt sidera quae infixa caelo non mouentur loco, quae sunt animantia eaque diuina, ob eamque causam suis sedibus inhaerent et perpetuo manent. Quae autem uaga et mutabili erratione labuntur ita generata sunt ut supra diximus. Iam uero terram altricem nostram, quae traiecto axi sustinetur, diei noctisque effectricem eandemque custodem, antiquissimam deorum omnium uoluit esse eorum qui intra caelum gignerentur. Lusiones autem deorum et inter ipsos deos concursiones, quaeque in orbibus eorum conuersiones quaeque antecessiones eueniant, cumque inter se paene contingant, eos qui prope copulentur contrariaque regione, et pone quos aut ante labantur, quisque temporibus a nostro aspectu oblitescant rursusque emersi terrorem incutiant rationis expertibus, si uerbis explicare conemur nullo posito ob oculos simulacro earum rerum, frustra suscipiatur labor.

XI. Sed haec satis sint dicta nobis, quaeque de deorum qui cernuntur quique sunt orti natura praefati sumus habeant hunc terminum. Reliquorum autem, quos Graeci daimonas appellant, nostri opinor lares, si modo hoc recte conuersum uideri potest, et nosse et nuntiare ortum eorum maius est quam ut profiteri nos scire audeamus. Credendum nimirum est ueteribus et priscis ut aiunt uiris, qui se progeniem deorum esse dicebant itaque eorum uocabula nobis prodiderunt; nosse autem generatores suos optime poterant, ac difficile factu est a deis ortis fidem non habere: quamquam nec argumentis nec rationibus certis eorum oratio confirmatur, sed quia de suis nobis rebus uidentur loqui, ueteri legi morique parendum est. Sic igitur ut ab his est traditum horum deorum ortus habeatur atque dicatur, ut Oceanum Salaciamque Caeli satu Terraeque conceptu generatos editoque memoremus, ex is Saturnum et Opem, deinceps Iouem atque Iunonem, reliquos, quos fratres inter se agnatosque usurpari atque appellari uidemus, et eorum, ut utamur ueteri uerbo, prosapiam. Quando igitur omnes et qui mouentur palamque se ostendunt et qui ea tenus nobis declarantur qua ipsi uolunt creati sunt, tum ad eos is deus qui omnia genuit fatur haec: "Vos qui deorum satu orti estis adtendite. Quorum operum ego parens effectorque sum, haec sunt indissoluta me inuito: quamquam omne conligatum solui potest, sed haud quaquam boni est ratione uictum uelle dissoluere. Sed quoniam estis orti, inmortales uos quidem esse et indissolubiles non potestis, neutiquam tamen dissoluemini, neque uos ulla mortis fata perement nec fraus ualentior quam consilium meum, quod maius est uinculum ad perpetuitatem uestram quam illa quibus estis tum cum gignebamini conligati. Quid sentiam igitur cognoscite. Tria genera nobis reliqua sunt eaque mortalia, quibus praetermissis caeli absolutio perfecta non erit: omnia enim genera animalium conplexu non tenebit, teneat autem oportebit, ut ex eodem ne quid absit. Quae si a me ipso effecta sint, deorum uitam possint adaequare; ut igitur mortali condicione generentur, uos suscipite ut illa gignatis imiteminique uim meam, qua me in uestro ortu usum esse meministis. In quibus qui tales creantur ut deorum inmortalium quasi gentiles esse debeant, diuini generis appellentur teneantque omnium animantum principatum uobisque iure et lege uolentes pareant. Quorum uobis initium satusque tradetur a me, uos autem ad id quod erit inmortale partem adtexitote mortalem: ita orientur animantes, quos et uiuos alatis et consumptos sinu recipiatis".

XII. Haec ille dixit; deinde ad temperationem superiorem reuertit, in qua omnem animum uniuersae naturae temperans permiscebat superiorisque permixtionis reliquias fundens aequabat eodem modo ferme, nisi quod non ita incorrupta ut ea quae semper *isdem, sed ab iis secundum sumebat atque etiam tertium. Toto igitur omni constituto sideribus parem numerum distribuit animorum et singulos adiunxit ad singula atque ita quasi in currum uniuersitatis imposuit commonstrauitque leges fatales ac necessarias et ostendit primum ortum unum fore omnibus eumque moderatum atque constantem nec ab ullo inminutum; satis autem et quasi sparsis animis fore uti certis temporum interuallis oreretur animal quod esset ad cultum deorum aptissimum. Sed cum duplex esset natura generis humani, sic se res habebat ut praestantius genus esset eorum qui essent futuri uiri. Cum autem animis corpora necessitate inseuisset cumque ad corpora {necessitate} tum accessio fieret tum abscessio, principio necesse erat sensum exsistere unum communemque omnium uehementiore motu excitatum coniunctumque naturae, deinde uoluptate et molestia mixtum amorem, post iram et metum et reliquos motus animi comites superiorum et his etiam contrarios dissidentes. "Quos qui ratione rexerit, iuste uixerit, qui autem iis se dederit, iniuste. Atque ille qui recte atque honeste curriculum uiuendi a natura datum confecerit ad illud astrum quocum aptus fuerit reuertetur; qui autem inmoderate et intemperate uixerit, eum secundus ortus in figuram muliebrem transferet, et si ne tum quidem finem uitiorum faciet grauius etiam iactabitur et in suis moribus simillimas figuras pecudum et ferarum transferetur neque terminum malorum prius aspiciet quam illam sequi coeperit conuersionem quam habebit in se ipse eiusdem et +uni similis innatam et insitam: quod tum eueniet cum illa quae ex igni anima aqua terra turbulenta et rationis expertia insederint ratione depulerit et ad primam atque optimam affectionem animi peruenerit".

XIII. Quae cum ita designasset seseque, si quid postea fraudis aut uitii euenisset, extra omnem culpam causamque posuisset, alios{que} in terram alios in lunam alios in reliquas mundi partes, quae sunt {ad} spatiorum temporis signa et notae constitutae, spargens quasi serebat. Post autem eam sationem dis ut ita dicam iunioribus permisit ut corpora mortalia effingerent, quantumque esset reliquum ex humano animo quod deberet accedere, id omne et quae consequentia essent perpolirent et absoluerent, deinde ut huic animanti principes se ducesque praeberent uitamque eius quam pulcherrime regerent et gubernarent, quatenus non ipse bene factus sua culpa sibi aliquid miseriae quaereret. Atque is quidem qui cuncta conposuit constanter in suo manebat statu; qui autem erant ab eo creati, cum parentis ordinem cognouissent, hunc sequebantur. Itaque cum accepissent inmortale principium mortalis animantis, imitantes genitorem et effectorem sui particulas ignis et terrae et atque et animae a mundo, quas rursus redderent, mutuabantur easque inter se copulabant, haud isdem uinclis quibus ipsi erant conligati, sed talibus quae cerni non possent propter paruitatem crebris quasi cuneolis inliquefactis unum efficiebant ex omnibus corpus atque in eo influente atque affluente animi diuini ambitus inligabant. Itaque illi in flumen inmersi neque tenebant neque tenebantur, sed ui magna tum ferebant tum ferebantur. Ita totum animal mouebantur illud quidem, sed inmoderate et fortuito, ut sex motibus ueheretur: nam et ante et pone et ad laeuam et ad dextram et sursum et deorsum, modo huc modo illuc, sex oras regionesque uersus errans procedebat. (- - -).

XIV. Iam uero earum imaginum, quae finguntur et redduntur in speculis, eorumque, quae splendida et laeuia sunt, rationem perspicere, haud difficile est. Nam et ignis utriusque externi atque interni communione inter ipsos, quum unus per singula partes effectus, et multis modis concors et aptus redditus in laeuore consedit sed si in splendore consedit, tum uel eadem species uel interdum inmutata redditur, cum ignis oculorum cum eo igne qui est ob os effusus se confudit et contulit. Dextra autem uidentur quae laeua sunt, quia contrariis partibus oculorum contrarias partes adtingunt. Respondent autem dextra dexteris, laeua laeuis conuersione luminum, cum ea inter se non cohaerescunt: id fit cum speculorum leuitas hinc illincque altitudinem adsumpsit et ita dexteram detrusit in laeuam partem oculorum laeuamque in dexteram. Supina etiam ora cernuntur depulsione luminum, quae conuertens inferiora reddit quae sunt superiora. Atque haec omnia ex eo genere sunt quae rerum adiuuant causas, quibus utitur ministeriis deus cum optimi speciem quoad fieri potest efficit; sed existimant plerique non haec adiuuantia causarum sed has ipsas esse omnium causas, {quae uim habeant frigoris et caloris} quae uim habeant refrigerandi calefaciendi concrescendi liquendi, careant autem omni intellegentia atque ratione, quae nisi in animo nulla alia in natura reperiantur; animus autem sensum omnem effugit oculorum, at ignis aqua terra anima corpora sunt eaque cernuntur. Illum autem qui intellegentiae sapientiaeque se amatorem profitetur necesse est intellegentis sapientisque naturae primas causas conquirere, dein secundas earum rerum quae necessario mouent alias cum ipsae ab aliis mouentur. Quocirca nobis sic cerno esse faciendum ut de utroque nos quidem dicamus genere causarum, separatim autem de is quae cum intellegentia sunt efficientes pulcherrimarum rerum atque optumarum et de is quae uacantes prudentia inconstantia perturbataque efficiunt. Ac de oculorum quidem causis, ut haberent eam uim quam nunc habent, satis ferme esse dictum puto; maxuma autem eorum utilitas donata hominum generi deorum munere deinceps explicetur. Rerum enim optumarum cognitionem nobis oculi adtulerunt. Nam haec quae est habita de uniuersitate oratio a nobis haud umquam esset inuenta, si neque sidera neque sol neque caelum sub oculorum aspectum cadere potuissent. Nunc uero dies noctesque oculis cognitae, tum mensum annorumque conuersiones et numerum machinatae sunt et spatium temporis dimensae, et ad quaestionem totius naturae inpulerunt; quibus ex rebus philosophiam adepti sumus, quo bono nullum optabilius nullum praestantius neque datum est mortalium generi deorum concessu atque munere neque dabitur. (- - -)

 1. Quid tu? unde tandem appares, ο Socrate? an id quidem duhiurn non est, quin ab Aldbiade?

2. Nunc a vobis, Protagora et Socrate, postulo, concedatis alter alteri, et inter vos de hujusmodi rebus controversemini, non concertetis.

3. Quae igitur potest esse indignitas voluptatis ad molestiam, nisi in magnitudine, aut longitudine alienas utrius posita?

4. Confirmandi genera compluria.

OECONOMICORUM EX XENOPHONTE.

LIBER PRIMUS.

1.....Homo ex eo numero hominum, qui apud nos hoc nomine dignantur.

2.....Quid igitur, proh deum immortalium, primum eam docebas, quaeso?

3. Maritale conjugium sic comparatum est natura,ut non solum jucundissima, verum etiam utilissima vitae societas   iniretur. Nam primum, ne genus humanum temporis Ionginquitate occideret, propter hoc mas cum femina est conjunctus; deinde ut ex hac eadem societale mortalibus adjutoria senectutis, nec minus propugnacula praeparentur. Tum etiam, quum victus et cultus humanus non, uti feris, in propatulo, ac silvestribus locis, sed domi sub tecto accurandus esset, necessarium fuit, alterutrum foris sub dio esse, qui labore et industria compararet; intus, qui tectis reconderet atque custodiret : si quidem vel rusticari, vel navigare, vel etiam alio genere negotiari necesse erat, ut aliquas facultates acquireremus ; quum vero paratae res sub tectum essent congestae, alium esse oportuit, qui et allatas custodiret, et cetera conficeret opera, quae domi deberent administrari. Nam et fruges, et cetera alimenta terrestria indigebant tecto; et ovium ceterarumque pecudum fœtus atque fructus clauso custodienda erant, nec minus reliqua utensilia, quibus aut alitur hominum genus, aut etiam excolitur. Quare quum et operam, et diligentiam ea, quae proposuimus, desiderarent, nec exigua cura foris acquirerentur, quae domi custodiri oporteret : jure, ut dixi, a natara comparata est opera mulieris ad domesticam diligentiam , viri autem ad exercitationem forensem et extraneam. Itaque viro calores, et frigora perpetienda, tum etiam itinera, et labores pacis ac belli, id est, rusticationis, et militarium stipendiorum, distribuit ; mulieri deinceps, quod omnibus his rebus fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit... Et quoniam hunc sexum custodiae et diligentiae assignaverat, idcirco timidiorem reddidit., quam virilem; nam metus plurimum confert ad diligentiam custodiendi. Quod autem necesse erat foris et in aperto victum quaerentibus nonnunquam injuriam propulsare, idcirco virum, quam mulierem, fecit audaciorem. Quia vero partis opibus aeque fuit opus memoria et diligentia : non minorem feminae, quam viro, earum rerum tribuit possessionem.... Tum etiam, quod simplex natura non omnes res commodas amplecti volebat, idcirco alterum alterius indigere voluit ; quoniam, quod alteri deest, praesto plerumque est alteri.

4. Nam vetus est proverbium, paupertatem certissimam esse, quum alicujus indigeas, uti eo non posse, quia ignoretur, ubi projectum jaceat, quod desideretur.... Itaque in re familiari laboriosior est negligentia, quam diligentia. Quis enim dubitet, nihil esse pulchrius in omni ratione vitae, dispositione atque ordine? quod etiam ludicris spectaculis licet saepe cognoscere. Nam ubi chorus canentium non certis modis atque numeris praeeuntis magistri consensit, dissonum quiddam ac tumultuosum audientibus canere videtur. At ubi certis numeris ac pedibus, velut facta conspiratione, consensit atque concinuit ; ex ejusmodi vocum concordia, non solum ipsis canentibus amicum quiddam et dulce resonat, verum etiam spectantes audientesque laetissima voluptate permulcentur.

5. Praeparatis idoneis locis, instrumentum et supellectilem distribuere cœpimus, ac primum ea secrevimus, quibus ad res divinas uti solemus; postea mundum muliebrem, qui ad dies festos comparatur; deinde virilem ; item dierum solemnium ornatum, nec minus calceamenta utrique sexui convenientia ; tum jam seorsum arma ac tela seponebantur, et in altera parte instrumenta, quibus ad lanificia utuntur; post, quae ad cibum conficiendum vasa, ut assolent, constituebantur; inde, quae ad lavationem, quae ad exornationem, quae ad mensam quotidianam atque epulationem pertinerent, exponebantur. Postea ex iis, quibus quotidie utimur, quod menstruum esset, seposuimus : quod annuum quoque, in duas partes divisimus; nam sic minus fallit, qui exitus futurus sit. Haec postqiiam omnia secrevirms, tum suo quaeque loco disposuimus : deinde quibus quotidie servuli utuntur, quae ad lanificia, quœ ad cibaria coquenda et conficienda pertinent , haec ipsa iis, qui uti solent, tradidimus, et, ubi ea ponerent, demonstravimus, et, ut salva essent, praecepimus. Quibus autem ad dies festos et ad hospitum adventum utimur hœc promo tradidimus, et loca singula demonstravimus, et cuique sua annumeravimus, atque annumerata ipsi exscripsimus, eamque admonuimus, ut quodcumque opus esset, sciret, unde daret ; et meminisset atque adnotaret, quid, et quando, et cui dedisset; et, quem recepisset, ut quidque suo loco reponeret.

LIBER SECUNDUS.

Utrum, Ischomache, inquam, si res familiaris desiderasset, mercari villicum tanquam fabrum, an ipse instituere consuevisti? — Ego vero ipse instituo. Etenim qui me absente in meum locum substituitur, et vicarius meae diligentiœ succedit, is ea, quae ego, scire debet.

LIBER TERTIUS.

1. Nullo modo facilius arbitror posse neque herbas arescere, et interfici, neque terram ab sole percoqui.

2. Quum vero affecta jam prope aestate, uvas a sole mitescere tempus est.

3. Neque serit vitem, neque, quae sata est, diligenter colit; oleum, ficus, poma non habet.

4. Apes in alvearium concesserunt.

5. Quum ad Cyrum minorem, regem Persarum, praestantem ingenio atque imperii gloria, Lysander Lacedaemonius, vir summae virtutis, venisset Sardis....

6.....Scrobes.

573 TIMÉE

ou

DE L'UNIVERS,

TRADUIT DE PLATON PAR C1CERON.

I. Je me suis élevé en plusieurs endroits de mes Académiques contre les philosophes qui veulent pénétrer les secrets de la nature, et j'ai bien souvent attaqué à ce sujet P. Nigidius avec les armes de Carnéade. Nigidius, dont l'esprit était orné de toutes les connaissances dignes d'un homme libre, s'étudiait surtout avec une ardeur infatigable à découvrir cette mystérieuse formation des choses. Je crois sincèrement que si un homme était capable de faire revivre la doctrine de ces illustres Pythagoriciens qui avaient brillé pendant plusieurs siècles en Italie, et dont l'école semble éteinte aujourd'hui, c'était le savant dont je parle. Lorsque je partis pour la Cilicie, je le trouvai à Éphèse; il avait quitté son gouvernement pour revenir en Italie, et il m'attendait dans cette ville. J'y rencontrai aussi Cratippe, le premier, sans comparaison, de tous les Péripatéticiens que j'aie jamais entendus; il était venu de Mitylène pour me voir et me saluer; j'eus donc le double plaisir de retrouver Nigidius et de faire la connaissance de Cratippe. Après les premières civilités, nous passâmes le restc du temps à nous informer......

(Lacune considérable)

II. ..... Qu'est-ce qui existe de tout temps sans avoir pris naissance, et qu'est-ce qui est produit continuellement, sans être jamais? L'un, qui est toujours le même, est compris par l'entendement et la raison; l'autre est reçu par les sens et non par l'intelligence; la connaissance que nous en avons est une opinion; il nait et périt toujours, sans exister jamais réellement. Or, tout ce qui naît procède nécessairement de quelque cause; car il est impossible que rien de ce qui est né ait pris naissance sans une cause. Si donc celui qui entreprend quelque ouvrage a les yeux fixés sur l'être qui est toujours le même, et le prend pour modèle, il produira nécessairement une œuvre parfaite; mais s'il contemple l'être qui est toujours produit, il n'atteindra jamais à la beauté qu'il rêve. Quant à l'univers, que nous l'appelions ciel ou monde, ou de quelque nom que ce soit, il faut d'abord considérer (ce qui est le premier pas à faire dans tout travail de ce genre) s'il a toujours existé sans avoir eu de commencement, ou s'il a pris naissance et reçu l'être dans un certain temps. Le monde est né, car il est visible, tangible et entièrement corporel; ce sont là tout autant de qualités sensibles: or, ce qui est sensible nous est connu par opinion seulement, naît, et a un commencement; et rien, avons-nous dit, ne peut naître sans cause. Mais il est difficile de 574 trouver l'auteur et le père de ce inonde universel, et impossible, après l'avoir trouvé, de le faire connaître à tous. Il faut en outre nous demander si l'auteur d'un si grand ouvrage a pris pour modèle ce qui est toujours le même et inaltérable dans son être, ou ce qui est produit et qui a eu un commencement. Si le monde est beau et si l'ouvrier qui l'a fait est excellent, certes il a travaillé d'après un modèle éternel; sinon (ce qu'il n'est pas même permis de dire ), il a préféré à l'exemplaire éternel le modèle créé. Il est donc incontestable que l'auteur du monde a suivi le modèle éternel, puisqu'il n'y a rien de plus beau que le monde et rien de plus excellent que son architecte. Ainsi le monde a été formé d'après un modèle entendu par la raison et par la sagesse, et qui est éternel et immuable. D'où il suit que ce monde que nous voyons est nécessairement la copie d'un certain monde éternel. Le plus difficile dans toute recherche entreprise par la raison est d'établir solidement les premiers principes. Distinguons donc avec soin les deux sortes d'êtres dont nous venons de parler.

III. Quelque sujet que l'on traite, il faut reconnaître que les paroles ont une certaine parenté avec les choses qu'elles expriment. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de ce qui est constant et immuable, le langage doit être tel qu'on ne puisse ni le réfuter ni lui faire subir d'altération. Mais lorsqu'on veut exprimer par la parole les choses imitées et produites, il suffit d'atteindre à la vraisemblance. Il y a entre la vérité et la vraisemblance toute la différence qui se trouve entre l'être éternel et l'être créé. Si donc, en parlant de la nature des dieux et de là naissance du monde, je ne puis arriver à tenir, comme je le voudrais, un langage toujours clair, digne du sujet et d'une conséquence parfaite, ne vous en étonnez pas, et contentez-vous de ce que je vous dirai, si vous y trouvez quelque vraisemblance. Souvenez-vous que moi qui parle et vous qui jugez, nous sommes tous des hommes; et si je vous fais un récit vraisemblable, soyez assez justes pour ne rien demander de plus. Cherchons donc la cause qui a porté l'auteur de ce monde à créer toutes choses et à produire ce qui n'était pas. Il était bon, et celui qui est bon ne porte envie à qui que ce soit. Il a donc voulu que tout fût semblable à lui autant que possible. Telle a été la raison principale de la naissance du monde. Dieu ayant ainsi résolu de remplir le monde de toutes sortes de biens, et de n'y laisser entrer qu'aussi peu de mal que la nature voudrait le souffrir, il prit tout ce qui était visible, masse tourmentée et mobile, qui s'agitait d'un mouvement désordonné, et du désordre il fit sortir l'ordre, pensant que l'ordre était de beaucoup le meilleur. Celui qui est excellent ne peut en aucune manière et n'a jamais pu produire autre chose que la suprême beauté. Il trouva dans sa raison éternelle que, parmi les êtres visibles, celui qui serait doué d'intelligence ne pouvait manquer d'être supérieur de tous points à ce!ui qui en serait privé, et que, dans aucun être, il ne pouvait y avoir d'intelligence sans âme. En conséquence il renferma l'intelligence dans une âme, et l'âme dans un corps; de cette manière il fut certain que son ouvrage était le plus parfait possible. Ainsi on doit, sans plus tarder, admettre 575 comme vraisemblable que ce monde est un être vivant, doué d'une âme et d'une intelligence, et qu'il a été organisé par la providence divine.

IV. Ce principe établi, il faut nous demander maintenant à la ressemblance de quel être animé Dieu a formé le monde. Certes, ce ne peut être à la ressemblance d'aucun de ceux que nous connaissons. Ils appartiennent tous à quelque espèce particulière, et ne nous offrent que des ébauches fort éloignées de la perfection. Or, ce qui ressemble à ce qui est imparfait et défectueux ne peut être beau. Disons donc que ce monde est semblable à un être animé, dont les autres êtres, pris individuellement ou par genres, sont des parties, et qui comprend lui-même tous les êtres animés entendus par la raison et l'esprit, comme ce monde comprend les hommes, les bêtes et toutes les choses visibles. Dieu voulant faire le monde conformément à ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait dans l'ordre des choses intelligibles, en fit un animal visible, un, et renfermant toute espèce d'ùtres vivants. Mais avons-nous raison de dire que ce monde est un? Ne serait-il pas plus juste de supposer plusieurs mondes, et même en nombre infini? Nous avions raison, le monde est un, s'il a été fait sur le modèle dont nous parlions; car ce qui comprend en soi tous les êtres intelligibles ne peut admettre à côté de soi un autre être du même genre; autrement, il faudrait de toute nécessité qu'il y eût encore un autre être qui contînt les deux premiers et dont ils fussent des parties; et alors le monde serait la copie, non de ces deux premiers êtres, mais de celui qui les renfermerait tous deux. Pour que rien de tout cela n'arrivât, et pour que ce monde fût semblable à l'être parfait, unique et seul comme lui, Dieu n'en a créé ni deux ni plusieurs: c'est le seul ouvrage sorti de ses mains. Tout ce qui a commencé doit être nécessairement corporel, visible, tangible. Or, rien n'est visible sans le feu, ni tangible sans quelque chose de solide; et ce qui donne aux choses la solidité, c'est la terre. Aussi, pour former le monde, Dieu voulut d'abord joindre la terre avec le feu. Mais deux choses séparées ne peuvent se réunir sans une troisième qui leur serve de nœud et de lien; et le lien le meilleur et le plus beau est celui qui de lui-même et des choses qu'il unit fait un seul et même tout. Ce nœud parfait est ce que les Grecs nomment ἀναλογία, ce que nous pouvons rendre en latin par les termes de rapport et de proportion. On me pardonnera, je pense, de faire quelquefois ma langue. Il faut des mots nouveaux pour exprimer des idées nouvelles.

V. Lorsque de trois nombres, de trois figures et de trois objets quelconques, il arrive que le moyen soit au dernier ce que le premier est au moyen, et, réciproquement, que le moyen soit au premier ce que le dernier est au moyen, le moyen peut devenir le premier et le dernier, et les deux termes extrêmes devenir tour à tour le moyen; par une loi nécessaire, au milieu des changements, les termes conservant leurs rapports, la même proportion les gouvernant d'une façon ou de l'autre, le tout reste le même. Si le corps de l'univers n'avait dû être qu'une surface sans profondeur, un seul milieu eût suffi pour lier les extrêmes et se fondre lui-même avec eux en un seul tout; mais comme il fallait que ce corps fût solide, et que les corps solides ne se joignent jamais par 576 un seul milieu, mais toujours par deux, Dieu plaça l'eau et l'air entre la terre et le feu; il établit entre ces divers éléments une proportion si parfaitement exacte, que le feu est à l'air ce que l'air est à l'eau, et que pareillement l'air est à l'eau ce que l'eau est à la terre; et de toutes ces parties ainsi liées il a composé ce monde, qui dès lors fut visible et tangible: voilà pourquoi le corps de l'univers a été formé de ces quatre principes et construit avec la proportion que j'ai indiquée, et de cette proportion est résulté l'harmonie et l'amitié, qui le tiennent si fortement uni que rien ne pourrait le dissoudre, si ce n'est celui qui en a serré les liens. Les quatre éléments que nous avons nommés entrent tellement dans la composition du monde, que chacun s'y trouve engagé dans toutes ses parties, qu'il n'en reste pas au dehors la moindre parcelle, et que leur corps entier y est employé. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi, d'abord pour que le monde entier pût être parfait, étant composé de parties parfaites; ensuite pour qu'il fût unique, n'y ayant hors de lui aucune portion de ses éléments qui pût donner naissance à un autre monde; en dernier lieu, afin que la maladie et la vieillesse n'eussent aucune prise sur lui. En effet, tout assemblage corporel est de telle nature que la chaleur, le froid, et tous les agents extérieurs, en s'y appliquant avec violence le brisent, le dissolvent, l'amènent du moins à la maladie et à la vieillesse. Voilà pour quelles raisons Dieu,en produisant un monde, a voulu en faire un tout unique et parfait, composé de parties complètes et parfaites, exempt de vieillesse et de maladie.

VI. Il lui a donné la forme la plus belle et la mieux appropriée à sa nature. L'animal qui devait contenir en soi tous les autres animaux ne pouvait avoir de forme mieux appropriée que celle qui contient en elle toutes les autres. Dieu a donné au monde la forme sphérique, ayant partout les extrémités également distantes du centre. Cette sphère est d'une rondeur si parfaite, qu'on n'y peut voir aucune aspérité, aucune inégalité, point d'angles saillants, point de creux, point de lacunes, et que toutes les parties de la surface ont une ressemblance achevée. Dieu avait trouvé la ressemblance préférable à l'inégalité. Il a poli toute la surface de ce globe avec le plus grand soin: le monde n'avait pas besoin d'yeux, puisqu'il ne restait rien à voir en dehors de lui; il n'avait pas besoin d'oreilles, puisqu'au delà il n'y avait rien à entendre; il n'eût point trouvé d'air à respirer autour de lui. Il pouvait aussi se passer des organes nécessaires à la nutrition et à l'évacuation des aliments; car il n'y avait pour lui rien à rejeter ni à prendre. Il est organisé pour se nourrir de ce qu'il perd; c'est lui qui est l'auteur et le principe de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il éprouve. Car le producteur de cet ouvrage estima que le mieux serait qu'il pût se suffire à lui-même et n'eût besoin d'aucun secours étranger. Il n'a pas jugé nécessaire de lui faire des mains, parce qu'il n'y avait hors de lui rien à prendre et rien à repousser; de lui donner des 577 pieds, et avec eux les divers membres indispensables pour la marche. Mais il lui a donné un mouvement tout à fait propre à la forme de son corps, et qui, entre les sept mouvements, est le seul qui convienne à un être doué d'intelligence. Dieu lui a imprimé un mouvement de rotation sur lui-même qui le maintient toujours au même lieu, et lui a interdit les six autres mouvements, qui auraient fait de lui un corps errant. Pour exécuter ce mouvement circulaire, le globe du monde n'avait besoin ni de pieds, ni des autres membres nécessaires à la marche; son auteur les lui a sagement refusés. C'est ainsi que le Dieu qui était de tout temps avait conçu le Dieu qui devait naître; il le polit, l'arrondit de tous points, plaça ses extrémités à égale distance du centre, en fit un tout, un être parfait, composé d'éléments entiers et parfaits. Il plaça l'urne au centre, la répandit partout, en enveloppa le corps, qu'elle enserra comme un vêtement: il voulut enfin que ce globe, unique, solitaire, tournant sur lui-même, pût se suffire par sa propre vertu, n'eût besoin d'aucun être étranger, se connût et s'aimât lui-même. C'est ainsi que le Dieu éternel créa ce dieu parfaitement heureux. Mais il ne fit pas l'âme la dernière, comme l'ordre suivi dans notre discours porterait à le croire; car il n'eût pas été juste que le plus vieux obéit au plus jeune: nous autres mortels nous parlons souvent au hasard et sans réflexion.

VII. Dieu fit l'âme supérieure au corps et par son âge et par sa vertu, pour qu'elle pût lui commander et le tenir sous ses lois. Voici l'origine de l'âme. Avec la substance indivisible et toujours la même, et avec la matière divisible et corporelle, Dieu composa une troisième espèce de substance, intermédiaire entre la substance indivisible et la matière divisible et corporelle. De ces trois essences il fit un seul tout, et unit ainsi de force avec la substance toujours la même celle qui varie toujours, malgré toute la répugnance que celle-ci témoignait pour cette union. Après avoir formé de cette sorte un tout composé de trois natures diverses, il le divisa en autant de parties qu'il jugea convenable, et chacune se trouva contenir du même, du divers, et de la matière intermédiaire. Voici comment il opéra cette division: il prit d'abord une première partie du tout, puis une seconde double de la première, une troisième valant une fois et demie la seconde et trois fois la première, une quatrième double delà seconde, une cinquième triple de la troisième, une sixième octuple de la première, enfin une septième valant la première vingt-sept fois. Ensuite il remplit les intervalles doubles et triples, prenant du tout encore d'autres parties, qu'il plaça de manière à ce qu'il y eût dans chaque intervalle deux moyennes proportionnelles (je n'oserais traduire par médiétés ce que les Grecs nomment μεσότητας; mais on voit bien la force de l'expression, et il faut la retenir pour entendre ceci avec clarté). De ces moyennes proportionnelles une surpasse un des extrêmes, et est surpassée par l'autre d'une quantité égale; et la seconde pareillement surpasse l'un des extrêmes, tandis que l'autre la surpasse d'un nombre égal. Comme de cette insertion de moyens termes résultèrent des intervalles nouveaux tels que chaque nombre valût le précédent augmenté de la moitié, du tiers ou du huitième, il remplit tous les intervalles d'un, plus un tiers, par d'autres intervalles d'un, plus un huitième, laissant de côté quelque petite partie de chacun. De l'intervalle de cette partie dut résulter un nombre de la même pro- 578 portion dans les extrêmes que celle de 256 à 243. C'est ainsi que la substance mixte dont il retrancha successivement toutes ces parties se trouva enfin épuisée. Il coupa ensuite toute cette composition nouvelle en deux dans le sens de la longueur, et croisa les deux portions l'une sur l'autre; puis il les courba jusqu'à ce que les deux extrémités de chacune vinssent à se toucher entre elles, et à joindre les extrémités de l'autre au point opposé à leur intersection; il leur imprima enfin le mouvement circulaire, mouvement égal et simple, dont la révolution s'accomplit autour d'un même point. De ces deux cercles l'un fut extérieur et l'autre intérieur. Dieu appela mouvement extérieur celui du même, et intérieur celui du divers. Le premier fut incliné de côté vers la droite, et le second dirigé suivant la diagonale vers la gauche. Mais le premier obtint la prééminence sur le second, car il demeura seul indivisible; tandis que le mouvement intérieur fut divisé eu six parties, et reçut sept orbes inégaux avec des intervalles doubles et triples. Dieu assigna à ces orbes des mouvements opposés. Trois eurent une égale vitesse; quatre furent emportés d'un cours plus ou moins rapide, dont la mesure variait pour chacun d'eux et ne s'accordait pas avec celle des trois autres.

VIII. Le créateur du monde ayant donc fait l'âme conformément à sa pensée éternelle et divine, il forma au dedans d'elle-même tout ce qui est corporel, et rapprochant l'un de l'autre le centre du corps et celui de l'âme, il les mit en semble. Ainsi l'âme, partant du centre pour se répandre jusqu'aux limites du monde et l'enveloppant de tous côtés, devint, en opérant sur elle-même une révolution parfaitement réglée, le principe d'une vie divine, immortelle et sage. Le corps du monde est visible, l'âme fuit nos regards; seule elle participe de la raison et de l'harmonie des êtres intelligibles et éternels, et elle est la plus excellente des choses qu'ait formées l'être souverainement parfait. Composée de la substance du même, de celle du divers et de l'essence intermédiaire, elle a la faculté de se mouvoir elle-même; dès qu'elle rencontre dans sa course quelque partie de cette nature changeante ou de cette autre nature immuable et indivisible par qui toute chose est mue, elle discerne aussitôt ce qui appartient à l'une ou ce qui est du genre de l'autre; elle juge pourquoi, à quelle époque et de quelle manière doit arriver chaque chose, soit dans la partie variable, du monde, soit dans la région éternelle. La raison, née pour la vérité est en communication avec le monde intelligible et avec les choses variables; lorsque, dans les mouvements qu'elle exécute sans bruit et sans écho, elle s'adresse à quelque chose de sensible, et que le cercle du divers, poursuivant sa course régulière, lui apporte des nouvelles de ce monde inférieur, alors naissent les opinions et les croyances durables et vraies. Mais lorsqu'elle se tourne vers les objets invariables, et qui échappent aux sens pour se découvrir à l'intelligence, c'est alors la lumière pure 579 et la science certaine qui la viennent éclairer...

(Lacune.)

IX. ... L'esprit de Dieu voulant produire le temps, fit naître le soleil, la lune, et les cinq autres astres que nous nommons planètes. Après avoir formé ces corps, il leur assigna les sept orbites compris dans le cercle intérieur. La lune fut attachée à l'orbe le plus voisin de la terre; le soleil fut placé dans la seconde région; puis au-dessus Vénus et l'astre consacré à Mercure, qui accomplissent leur course aussi vite que le soleil, mais se meuvent dans une direction opposée. C'est pourquoi le soleil, Mercure et Vénus s'atteignent et se dépassent tour à tour les uns les autres dans leurs révolutions. Si je voulais parler de toutes les autres sphères, exposer l'ordre dans lequel elles ont été établies et en donner les raisons, je me perdrais dans une digression qui nous occuperait bien plus longtemps que le sujet dont je vous entretiens aujourd'hui. Il vaut mieux remettre à un autre discours ce que j'aurai à vous dire de cette science des astres. Lorsque chacun des globes qui étaient nécessaires à la mesure du temps eurent été lancés dans leur route, et que ces corps, par leur union avec l'âme de l'univers, furent devenus des êtres animés et comprirent les lois qui leur étaient imposées, ils parcoururent, selon le mouvement du divers, coupant obliquement celui du même et cependant maîtrisés par lui, les uns des orbites plus grande, les autres des carrières plus petites; les premiers allèrent plus lentement et les autres plus vite: enfin ceux qui, entraînés par le mouvement du même, vont beaucoup plus vite que tous les autres, semblèrent être dépassés par ceux qui vont plus lentement, bien qu'en réalité ce soient eux qui les dépassent. Le mouvement qui imprime à tous les cercles une direction oblique, comme ces cercles se meuvent en même temps dans deux directions opposées, fait paraître le plus lent comme serrant de plus près celui qui court en effet le plus vite. Pour qu'il y eût une mesure évidente de la vitesse et de la lenteur des astres, Dieu, dans la seconde région au-dessus de la terre, alluma un flambeau que nous appelons le soleil, qui éclaire de ses rayons l'univers entier, et guide dans la science des nombres tous les êtres doués de raison, qui sont instruits par son mouvement et par celui du même. C'est ainsi que naquirent d'abord le jour et la nuit, et par-là on eut une division du temps excellente et parfaitement régulière; puis on compta les mois, lorsque la lune eut accompli sa révolution et atteint de nouveau le soleil; enfin l'année, après que le soleil eut terminé sa carrière. Quant aux autres- astres, les hommes, ù l'exception d'un bien petit nombre, n'en connaissent pas les révolutions; ils ne leur donnent pas même de noms et ne leur appliquent pas la science des nombres, de sorte qu'ils ne savent pas que ces mouvements infinis en nombre, et d'une prodigieuse variété, constituent proprement ce que nous appelons le temps. Seulement on peut comprendre comment la succession complète des âges amènera la grande année parfaite et pleinement révolue, lorsque les huit sphères, après avoir accompli leurs courses, seront toutes revenues ensemble à leur point de départ, par la force 580 et sous la direction de cette sphère du même, dont le mouvement est toujours uniforme.

X. En formant ces astres qui, dans leur marche à travers le ciel, devaient sans cesse revenir sur leurs pas à l'époque des solstices, l'auteur de l'univers avait voulu que l'animal visible ressemblât le plus qu'il se pourrait à l'animal parfait et intelligible, et imitât de plus près sa nature éternelle. A la naissance des temps, le monde tout entier était fait à l'imitation de son modèle; la seule différence qui restait entre eux, c'est que ce monde ne contenait pas encore tous les êtres animés. Dieu, pour ajouter ce qui manquait conformément à la nature du modèle, jugea qu'il fallait mettre dans le monde toutes les espèces d'animaux que son esprit voit dans l'exemplaire éternel. Or, il y en a quatre espèces: la première est la race céleste des Dieux, la seconde comprend les animaux ailés et qui vivent dans l'air, la troisième ceux qui habitent les eaux, la quatrième ceux qui se meuvent sur la terre. Il composa la race divine presque tout entière de feu pour la rendre la plus éclatante et la plus belle; il lui donna la forme ronde à la ressemblance de l'univers, le sentiment et la connaissance du bien qui la guide; puis il la distribua sur toute l'étendue du ciel, pour que l'univers tînt d'elle cet ordre et cet éclat que les Grecs noment κόσμος. Chacun de ces animaux divins reçut deux mouvements: l'un par lequel il se meut sur lui-même, accomplissant cette rotation avec une parfaite uniformité; l'autre par lequel il est entraîné suivant l'impulsion du même et du semblable. Les cinq autres mouvements leur furent interdits, afin que chacun d'eux fût aussi parfait que possible; c'est ainsi que parurent ces astres qui ne sont point errants, animaux divins et immortels qui persévèrent toujours dans un même mouvement et ne quittent point leur poste immuable. Quant aux astres errants et soumis à des révolutions perpétuelles, ils ont été faits comme nous l'avons expliqué plus haut. La terre, notre nourrice, roulée autour de l'axe du monde, a été faite pour être la productrice et la gardienne du jour et de la nuit; elle est la plus ancienne des divinités qui sont nées sous le ciel. Mais les chœurs de danse formés par ces dieux, les cercles qu'ils décrivent entre eux, leur cours et leur décours, les temps où ils s'approchent, s'écartent les uns des autres, se cachent pour reparaître ensuite, les alarmes, les prophéties qu'inspiré ce spectacle à ceux qui savent l'entendre, ce serait une vaine entreprise d'exposer tout cela sans en avoir une image et comme une représentation sous les yeux.

XI. Mais en voilà assez sur ce sujet. Nous n'ajouterons plus rien sur la nature des dieux visibles et qui ont pris naissance". Quant aux autres divinités que les Grecs nomment δαίμονες, et qui correspondent peut-être à nos dieux Lares, il est au-dessus de notre pouvoir de connaître et d'expliquer leur génération. On ne saurait cependant refuser d'ajouter foi aux récits des premiers hommes qui se disaient fils des dieux. Sans doute ils connaissaient leurs pères, et nous devons les croire, quoique ce qu'ils disent ne soit pas appuyé de raisons certaines ou vraisemblables. Mais comme ils nous entretiennent de leur propre famille, le mieux est de nous soumettre à l'usage et à la loi. Telle est donc, d'après leur témoignage, 581 la généalogie de ces dieux: du ciel et de la terre naquirent l'Océan et Téthys, qui engendrèrent Phorcys, Saturne, Rhéa et plusieurs autres. De Saturne et de Rhéa sont descendus Jupiter, Junon, les dieux qu'on leur donne pour frères, et, en un mot, pour me servir d'une vieille expression, toute leur lignée. Lorsque Dieu eut créé tous ces dieux, et ceux qui brillent dans le ciel et ceux qui ne se montrent à nous qu'autant qu'il leur plaît, l'auteur de toutes choses leur parla ainsi: «Dieux, issus des dieux, vous dont je suis l'auteur et le père, mes ouvrages sont immortels parce que je le veux. Tout ce qui est composé de parties liées ensemble doit se dissoudre; mais il n'appartient qu'au méchant de vouloir détruire ce qui est bien et forme une belle harmonie. Ainsi, puisque vous êtes nés, vous n'êtes pas de votre nature immortels, ni absolument indissolubles; mais vous ne serez point détruits et vous ne connaîtrez point la mort, rien ne prévaudra contre ma volonté, qui est un lien plus fort pour vous assurer une vie à tout jamais durable, que ceux dont vous fûtes unis au moment de votre naissance. Maintenant écoutez mes ordres. Trois races d'êtres animés et mortels sont encore à naître, autrement le monde ne serait pas parfait: il n'aurait pas des animaux de tout genre, et il doit les contenir pour arriver à sa dernière perfection. Si je leur donnais l'être moi-même, ils seraient semblables aux dieux; pour qu'ils soient mortels, formez selon votre nature des êtres animés en imitant la puissance que vous m'avez vu déployer lors de votre production. Quant à l'espèce qui doit ressembler aux immortels, être appelée divine, commander à tous les autres animaux, et se montrer soumise à la loi ainsi qu'à vous, je vous en donnerai moi-même la semence et le principe; vous ensuite, ajoutant au principe immortel une matière périssable, formez-en des animaux, nourrissez-les pendant leur vie, et, après leur mort, recevez-les dans votre sein.»

XII. Il dit, et dans la coupe où il avait d'abord composé l'âme du grand tout il versa les restes de ce premier mélange, et les mêla à peu près de la même manière. Mais l'essence de vie n'était plus aussi pure qu'auparavant, elle l'était deux et trois fois moins. Ayant achevé le tout, Dieu le partagea en autant d'âmes qu'il y a de corps célestes, attacha chacune de ces âmes à un astre, et les faisant monter comme dans un char, tout l'univers se déploya devant elles, et elles connurent les lois fatales et irrévocables. Les âmes ont toutes une môme origine, et ont toutes reçu la même part de vie et le même mélange de substances de la coupe divine. Répandues dans les astres, ces organes du temps, chacune d'elles se trouve, suivant sa nature, placée le plus favorablement possible pour connaître et honorer les dieux. La race des hommes étant double, la plus noble partie est celle qu'on appellera le sexe viril. Quand, par une loi fatale, les âmes seront unies à des corps, et que ces corps recevront sans cesse de nouvelles parties et en perdront d'autres, l'âme éprouvera d'abord l'impression naturelle et inévitable des sensations violentes, puis l'amour 582 mêlé de plaisir et de peine, enfin la crainte, la colère, et toutes les autres passions qui accompagnent celles-là ou leur sont contraires: la justice consistera à vaincre ces passions, l'injustice à leur obéir. Celui qui aura rempli honnêtement et avec droiture la carrière que la nature lui a mesurée, retournera après sa mort vers l'astre que Dieu lui a assigné; celui qui aura vécu dans le désordre sera changé en femme à la seconde naissance. S'il ne s'améliore pas dans cet état, il prendra tour à tour, suivant ses vices, la forme des animaux dont il aura imité les mœurs; et ses malheureuses transformations ne finiront point avant que, se laissant conduire par le mouvement du même et du semblable dont il reçoit toujours l'impression au fond de son être, et domptant par la raison cette partie grossière de lui-même, composée de feu, d'air, d'eau et de terre, et qui est le siège des passions turbulentes et désordonnées, il puisse enfin recouvrer sa première et excellente condition.

XIII. Quand Dieu eut donné ces lois aux âmes, pour qu'aucune des fraudes et des mauvaises actions qui se commettraient en ce monde ne pût lui être imputée en aucune façon, il répandit les unes dans la terre, les autres dans la lune, et le reste dans toutes les autres parties de l'univers, qui servent à régler et à calculer la marche du temps. Après cette distribution, il laissa aux jeunes dieux le soin de façonner les corps mortels, d'ajouter à l'âme humaine ce qui lui manquait, de n'oublier aucune des parties qui pouvaient contribuer à la perfection de sa nature, de diriger enfin cet animal mortel dans la voie la meilleure et la plus sage, à moins qu'il ne devînt par sa faute l'artisan de ses propres malheurs. Celui qui avait ainsi disposé toutes ces choses demeura dans son repos accoutumé. Cependant les dieux qu'il avait produits étudient l'ordre établi par leur père et essayent de s'y conformer. Ils prennent d'abord le principe immortel de l'animal mortel, et imitant leur créateur, ils empruntent au monde des parties de feu, d'air, de terre et d'eau qui devaient un jour lui être rendues; ils les unissent, non par des liens indissolubles comme ceux qui avaient servi à les former eux-mêmes; mais, au moyen de nœuds imperceptibles et de chevilles d'une petitesse extrême, ils composent de ces divers éléments chaque corps particulier; et dans ce corps, dont les parties s'écoulent et se renouvellent sans cesse, ils placent les cercles de l'âme immortelle. L'âme, comme plongée dans un fleuve, ne cède point à la force du courant, mais ne peut la maîtriser: tantôt elle est entraînée, tantôt elle entraîne la matière. Ainsi l'animal tout entier est agité sans ordre, au hasard, et cède à six impulsions diverses; car il se porte en avant et en arrière, à droite et à gauche, en haut et en bas, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il s'avance donc dans sa marche errante vers six régions différentes

(Lacune.)

XIV. Quant au pouvoir qui appartient au miroir et à toutes les surfaces claires et polies de reproduire des images, il n'est pas difficile de s'en rendre compte. Lorsque le feu extérieur et le feu qui est au-dedans de nous, à cause de l'af- 583 finité qui est entre eux, s'unissent auprès d'une surface polie et se mêlent l'un à l'autre, il en résulte nécessairement une image plus ou moins fidèle, puisque le feu des yeux se confond et s'identifie sur la surface unie et brillante avec le feu extérieur qui jaillit de l'objet. Cependant la droite semble être à gauche; car il n'arrive pas ici, comme dans le cas de la vision ordinaire, que les rayons partis de l'objet viennent frapper directement les yeux; mais quand ils donnent sur la surface du miroir qui les réfléchit et les envoie dans une direction opposée, la gauche paraît à droite et la droite semble être à gauche. Ce même miroir placé en travers devant le visage présente l'image renversée, parce qu'alors ce sont les rayons inférieurs qui sont réfléchis en haut et les rayons supérieurs qui sont renvoyés en bas. Tout cela est du nombre des causes secondes dont Dieu se sert pour représenter l'image du bien aussi parfaitement que possible. La plupart des hommes les regardent non comme des causes secondes, mais comme les principales causes de toutes choses, parce qu'elles contiennent en elles les principes du froid et du chaud, du sec et de l'humide, et d'autres effets semblables, mais elles sont totalement privées d'intelligence et de raison, car de tous les êtres le seul qui puisse posséder l'intelligence est l'âme; or, l'âme échappe aux yeux; mais le feu, l'eau, la terre et l'air sont tous des corps visibles. Celui qui aime l'intelligence et la science doit s'occuper successivement de ces deux ordres de causes, mais la vérité lui commande d'établir une grande distinction entre les causes premières qui, avec le secours de l'intelligence, produisent tout ce qu'il y a de beau dans le monde, et les causes secondaires, qui, dépourvues de raison, agissent au hasard et sans ordre. Nous en avons assez dit sur les causes secondes qui ont donné à la vue la faculté qu'elle possède. Il nous reste à faire comprendre l'immense avantage de ce présent que Dieu a fait aux hommes. C'est aux yeux que nous devons la connaissance des choses les plus excellentes. Jamais nous n'aurions pu nous entretenir ainsi de l'univers, si nous n'avions contemplé le soleil, les astres et le spectacle des cieux. L'organe de la vue nous a permis d'observer le jour et la nuit; les révolutions des mois et des années nous ont appris à connaître les nombres, à mesurer le temps, et nous ont inspiré l'envie d'étudier toute la nature; et de là est née la philosophie, le plus beau et le plus noble présent que le genre humain ait jamais reçu et puisse jamais recevoir de la bonté des dieux

(Lacune considérable.)

 

584 PROTAGORAS,

TRADUIT DE PLATON PAR CICÉRON.

 

1. D'où venez-vous, Socrate ? Peut-on douter que ce ne soit d'auprès d'Alcibiade ?

2. Je vous demande maintenant, Socrate et Protagoras, de vouloir bien vous entendre, de revenir au sujet qui nous occupe, de discuter de sang-froid et de ne point vous emporter.

3. Et pour quelle autre raison la douleur ne doit-elle pas le céder au plaisir, si ce n'est à cause de l'excès ou du défaut de l'un par rapport à l'autre ?......

4. Plusieurs manières de prouver......

 

L'ÉCONOMIQUE,

TRADUIT DE XÉNOPHON PAR CICÉRON.

 

FRAGMENT
DU LIVRE PREMIER.

1. Un de ces hommes qui méritent parmi nous le titre d'honnêtes gens......

2. Dites-moi, au nom des dieux immortels, que lui avez-vous d'abord enseigné?....

3. La nature, en instituant l'union conjugale, a voulu la société la plus agréable et la plus utile à la fois. L'homme et la femme s'unissent ensemble par le mariage, d'abord pour que la race humaine ne s'éteigne pas à la longue, ensuite pour que cette société procure aux mortels des soutiens de leur vieillesse, et comme des remparts qui les abritent. De plus, le genre humain étant destiné à préparer tout ce qui est nécessaire pour se nourrir et se vêtir, sous un toit hospitalier, et non comme les bêtes qui trouvent tout à point dans les forêts ou en plein air, il fallait que l'un s'occupât au-dehors de pourvoir par son travail et son activité aux besoins de la vie, et que l'autre au-dedans gardât et préparât ce qui serait confié à ses soins. L'agriculture, la navigation, beaucoup d'autres arts et d'autres labeurs étaient nécessaires pour nous donner presque toutes nos ressources; mais ces ressources une fois acquises et amassées, quelqu'un devait en avoir la garde, et vaquer à ces travaux dont la véritable place est dans la maison. Il fallait un abri pour les productions de la terre; il fallait que l'on surveillât dans un lieu fermé les petits des troupeaux, et toutes les richesses que nous 585 en tirons; on ne pouvait enfin préparer que sous un toit la nourriture et les vêtements. Tous ces travaux si variés exigent beaucoup de soins et d'industrie; ce n'est pas une médiocre affaire que d'aller chercher au-dehors ce que l'on emploiera au-dedans; aussi la nature a-t-elle destiné la femme aux occupations de l'intérieur, et l'homme aux rudes exercices dont la place est au grand jour et loin du foyer. L'homme doit supporter le froid et le chaud, la fatigue des voyages, les travaux de la paix et de la guerre, c'est-à-dire ceux de l'agriculture et du métier des armes; la femme, qui n'est point faite pour tous ces exercices, a été réservée aux soins domestiques...... La nature, en faisant de la femme une gardienne et une ménagère, l'a rendue plus timide que l'homme; car rien n'entretient mieux la vigilance que la crainte. Mais comme il devait arriver que ceux qui travaillent au-dehors à se préparer les ressources nécessaires à la vie eussent quelquefois à repousser les outrages, l'homme a reçu plus d'énergie que la femme. Quant à la mémoire et à l'activité, comme elles sont également nécessaires dans la maison et au-dehors, la femme les possède au même degré que l'homme...... Mais parce qu'un seul être ne pouvait pas réunir tous les avantages et tous les biens, la nature a voulu que l'homme et la femme eussent besoin l'un de l'autre, et que l'un pût en tout temps recevoir de l'autre ce qu'il ne trouve pas en soi-même.

4. ...... Un ancien proverbe nous apprend qu'il n'y a pas de pauvreté plus certaine que celle de l'homme qui ne peut se servir de son bien, parce qu'il ne sait où il l'a mis...... Aussi, dans le gouvernement d'une maison, la négligence est plus laborieuse que la vigilance. Y a-t-il rien de plus beau dans tous les détails de la vie que l'ordre et la régularité? On peut s'en convaincre même dans les jeux et les spectacles. Lorsque les voix et les mouvements du chœur ne sont pas dans une parfaite harmonie avec le chant et les pas du coryphée, aussitôt quelque chose de discordant et de tumultueux blesse les oreilles et les yeux du spectateur. Mais lorsque tout va dans un accord accompli, il se forme alors de toutes ces voix et de toutes ces poses un concert délicieux non-seulement pour ceux qui les exécutent, mais pour le public entier, qui est ravi d'aise.

5. ...... Après avoir ainsi disposé les lieux, nous commençâmes à y distribuer les meubles et tout ce qui est nécessaire au ménage. Nous mimes d'abord dans un lieu réservé les objets consacrés au culte des dieux; nous plaçâmes ensuite la toilette des femmes pour les jours de fête; les parures des hommes, les ornements qui se portent dans les jours solennels; les chaussures de l'un et l'autre sexe. D'un côté nous déposions les armes et les piques; de l'autre tout ce qui est nécessaire pour les ouvrages en laine; ensuite les vases dont on se sert pour la cuisson des aliments, les meubles utiles pour les bains et pour la toilette; enfin le service de table ordinaire, et le beau service d'apparat. Nous séparâmes aussi les provisions du mois de celles de l'année, car c'est le moyen le plus sûr de n'être jamais pris au dépourvu. 586 Après avoir mis cet ordre et ces dispositions dans toute la maison, nous livrâmes aux esclaves les meubles et les provisions dont ils font usage tous les jours, comme les ustensiles de la boulangerie, de la cuisine, et ceux qui servent aux travaux des femmes, en leur disant où ils devaient les ranger et avec quelles précautions il faut s'en servir. Tout ce que l'on réserve pour les jours de fête ou l'arrivée des hôtes fut confié à la femme décharge; ou lui montra la place que chaque chose doit occuper; on dressa de tout un inventaire, on lui en remit un double, et ou l'avertit de bien se rappeler ou se posait ce que chacun viendrait lui demander, de noter ce qu'elle donnerait, à qui elle le livrerait et dans quel moment, et de remettre les effets à leur place quand ils lui seraient rendus.

 

FRAGMENTS DU LIVRE SECOND.

Dis-moi, Ischomaque; si le soin de ta fortune veut que tu prennes un économe, le cherches-tu à prix d'argent comme s'il s'agissait d'un ouvrier habile, ou bien préfères-tu le former toi-même? — J'aime bien mieux le former. En effet, celui qui pendant mon absence doit tenir ma place, et à qui je confierai une surveillance absolue sur toute ma maison, ne doit-il pas savoir tout ce que je sais?

 

FRAGMENTS DU LIVRE TROISIÈME.

1. Je ne vois pas de moyen plus facile de dessécher les mauvaises herbes et de les faire périr, et eu même temps de mieux ouvrir le sein de la terre à la chaleur pénétrante du soleil.

2. Lorsque l'été est sur son déclin, et que le soleil mûrit les grappes.

3. Il ne prend soin ni de planter des vignes ni de cultiver celles qu'il possède avec l'application qu'elles réclament; il ne recueille ni olives, ni figues, ni fruits.

4. Les abeilles ont amassé dans leurs rayons.

5. Cyrus le jeune, roi de Perse, également grand par son génie et par la gloire de son empire, reçut dans son palais de Sardes le Lacédémonien Lysandre, homme d'un rare mérite......

6. Les fosses
.

 

 

586 NOTES DES FRAGMENTS

DU TIMÉE, DU PROTAGORAS, DE L'ÉCONOMIQUE.

TIMÉE.

1. Et sœpe cum P. Nigidio. P. Nigidius Figulus, ami de Cicéron, préteur en 694, lieutenant en Asie en 702, embrassa, dans la guerre civile, le parti de Pompée. C'était un des plus savants hommes de Rome, et qui fut estimé dans les Temps anciens presque à l'égal de Varron. Pline le cite souvent. Lucain en parle ainsi dans la Pharsale, i, 639:

At Figulus, cui cura deos, secretaque mundi
Nosse fuit, quem non stellarum, Ægyptia Memphis
Æquaret visu, numerisque movcntibus astra......

II. Quid est, quod semper sit. C'est Timée, philosophe pythagoricien, qui parle devant Socratc et deux autres 587 Athéniens, Hermocrate et Critias. Ici commence la partie didactique du dialogue de Platon.

Omne igitur cœlum, sive mundus. On voit que le mot οὐρανὸς; dans Platon, et cœlum dans la traduction de Cicéron, ne signifie pas seulement le ciel, mais l'univers.

Si probus ejus artifex. Cicéron traduit ici par artifex l'expression célèbre de Demiourgos.

IV. Animal unum, adspeclabile. «Je ne reprocherai point à Platon d'avoir dit, dans son Timée, que le monde est un animal; car il entend sans doute que les éléments en mouvement animent le monde, et il n'entend pas par animal un chien et un homme qui marchent, qui sentent, qui mangent, etc. Il faut toujours expliquer un auteur dans le sens le plus favorable; et ce n'est que lorsqu'on accuse les gens d'hérésie, on quand on dénonce leurs livres, qu'il est de droit d'en interpréter malignement toutes les paroles et de les empoisonner.» Voltaire, Quest. sur l'Encyclopédie, art. Platon.

VI. Qui unus ex septem motibus. Par les sept mouvements, il faut entendre ici les mouvements à droite, à gauche, en avant, en arrière, eu haut, en bas, et enfin sur soi-même. Voyez Proclus, de Motu, ii, 17. Platon, dans un autre passage du Timée, ne reconnaît que six mouvements...... C'est qu'il n'y parle que de ceux qui sont accordés à l'homme; il ne pouvait y comprendre le mouvement sur soi-même. (Note empruntée à M. Le Clerc).

VII. Naturamque illam quam alterius diximus vel cum eadem conjunxit. Batteux, dans ses remarques sur Timée de Locres, donne une idée assez juste du sens de ces deux mots: «Le même signifie un principe de mouvement ordonné à une fin, et qui tend à unir les substances par une forme régulière; l'autre signifie le principe du mouvement désordonné, contraire à celui de Dieu, principe qui agit au hasard, et qui tend à désunir et décomposer: l'un est Dieu, l'autre la matière. »

Fuit autem talis illa partitio. Sur toute cette partie mathématique du Timée, la plupart des commentateurs et des interprètes ont avoué qu'ils n'avaient rien entendu ou proposé des explications qui au fond reviennent à celle-là, sauf le mérite de la franchise et le désagrément d'une grande obscurité en sous-œuvre. Quelques anciens ont cependant pu nous donner à ce sujet des renseignements assez lumineux. On ne peut rien consulter de meilleur pour s'orienter dans ce dédale que les notes de M. Cousin, à la suite de sa traduction du Timée, la plus exacte et la plus élégante qui ait été donnée de ce Dialogue.

IX. Ratione igitur et mente divina. C'est une traduction assez imparfaite des deux expressions grecques, κόγου καὶ Δίανοιας;. La traduction littérale en français serait le Verbe et l'esprit de Dieu.

Absolutum perfectumque annum. Voyez sur la grande année platonique le second livre de la Nature des Dieux, c. 20, et le Songe de Scipion.

X. Quœ trajecto axe sustinetur. Platon était-il partisan, de l'immobilité de la terre, ou voulait-il qu'elle tournât? grande question, et des plus controversées. Cette phrase, qui aurait pu la résoudre, est obscure dans l'original comme dans la traduction. Cicéron le déclare lui-même dans les Académiques, ii, 39, à propos de l'opinion d'Hicétas de Syracuse sur le mouvement du globe terrestre: «Atque hoc etiam Platonem in Timeo dicere quidam arbitrantur, sed paullo obscurius.»

XI. In quibus qui tales creantur. Ovide a dit:

Sanctius hic animal, mentisque capacius allœ.
Decrat adhuc, et quod dominari in cetera posset.
Natus homo est: sive hunc divino semine fecit
llle opifex rerum, muadi melioris origo...

Métam., i, 76.

XIV. Jam vero earum imaginum. Platon parle ici des yeux et de leurs différentes fonctions.

Quo bono nullum optabilius. Cicéron exprime quelquefois en son nom propre la même pensée et dans les mêmes termes, notamment dans les Académiques, les Tusculanes, le Traité des Devoirs, et dans sa lettre à Caton, Ep. fam., xv, 4.

PROTAGORAS.

2. Nunc a vobis, Protagora et Socrate. C'est Prodicus qui parle. — Les quelques lignes qui nous restent de cette traduction ont trop peu de suite et d'importance pour qu'il y ait lieu de s'inquiéter des difficultés qu'elles soulèvent.

L'ÉCONOMIQUE.

Liv. i. Liber primus. L'Economique de Xénophon ne forme qu'un seul livre; Cicéron, comme on le voit par les citations des grammairiens, le divisa en trois. Il paraît que le premier avait pour objet les soins de la femme dans l'intérieur du ménage; le second, les devoirs du père de famille à l'extérieur; le troisième, l'agriculture. (Note empruntée à M. J. V. Le Clerc.)

Columelle fait d'assez nombreuses citations de cette traduction de l'Économique.

3. Si quidem vel rusticari vel navigare. Xénophon ne parle point de navigation, mais il indique par plusieurs mots l'idée comprise dans rusticari. Peut-être Cicéron avait-il lu  πόρος, au lieu de σπόρος.

Liv. iii i. Nullo modo facilius arbitror. Le moyen proposé par Ischomaque est de labourer à midi en plein été. Voyez Xénophon, Écon., xvi, 14.

5. Quum an Cyrum minorem. Voyez liv. iv, 20.

6. Scrobes. Voyez liv. xix, 3 ,7. Βόυθυνους, βόθρον.