Cicéron, Fragments

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB, 56 - M DCCC LXIX

Fragments Des Ouvrages En Prose Et En Vers

1ère partie : FRAGMENTS DES DISCOURS PERDUS..

DISCOURS PRONONCÉS PAR CICÉRON AVANT, SON CONSULAT.

PLAIDOYER POUR M. TULLIUS.

suite

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV

FRAGMENTS DES DISCOURS PERDUS.

DISCOURS PRONONCÉS PAR CICÉRON AVANT, SON CONSULAT.

PLAIDOYER POUR M. TULLIUS.

 

Sigonius a supposé que ce M. Tullius était M. T. Decula, consul avec Cn. Dolabella en 672, l'année même où Cicéron plaida pour Quintius. Mais cette supposition n'étant appuyée sur aucun rondement solide, il est plus sur de dire que ce Tullius nous est inconnu. Le sujet du plaidoyer de Cicéron est exposé dans une phrase transcrite par Marcianus Capella, liv. v, c. de Partitione, et qui est l'avant-dernier fragment de ce discours.

En 1814, M. Angelo Mai retrouva la partie la plus considérable de ces fragments dans un manuscrit de la bibliothèque Ambrosienne, à Milan; manuscrit du huitième siècle, de la main du poète Sédulius, qui y avait écrit ses poésies en travers de l'ancienne écriture. D'autres parties ont été découvertes par M. Amédée Peyron dans un manuscrit palimpseste de la bibliothèque de Turin, cachées également sous les caractères d'un ouvrage de saint Augustin. Grâce à ces découvertes, nous avons tout l'exorde de ce discours, une grande partie de la narration, et une longue discussion sur l'interdit unde vi, et sur le sens de dolus malus dans la formule du préteur.

 

 

I. ...Recuperatores... turos adversarios arbitrarer tantam caedem et tam atrocem ad familiam suam pertinere. Itaque animo soluto a cura et a cogitatione veneram, quod intellegebam facile id me testibus planum facere posse. Nunc vero, posteaquam non modo confessus est vir primarius, L. Quint . . . borabam ut, quod arguebam, id factum esse ostenderem; nunc in eo consumenda est oratio, ut ne adversarii, quod infitiari nullo modo potuerunt, cum maxime cuperent, id cum confessi sunt, meliore loco esse videantur. Itaque tum vestrum difficilius iudicium, mea facilis defensio fore videbatur. Ego enim omnia in tes....... quid est facilius quam de eo qui confitetur iudicare? Mihi autem difficile est satis copiose de eo dicere quod nec atrocius verbis demonstrari, potest quam re ipsa est, neque apertius oratione mea fieri quam ipsorum confessione factum est.

Quum in hac re quam commemoravi mihi mutanda ratio defensionis . . . minus diligenter illius existimationem quam rem M. Tulli viderer defendere. Nunc quoniam Quinctius ad causam pertinere putavit res ita multas, falsas praesertim et inique confictas, proferre de vita et moribus et existimatione M. Tulli, multis de causis mihi Fabius debebit ignoscere, si minus eius famae parcere videbor quam antea consului. Pri. . . .. . . ore putavit ad officium suum pertinere adversario nulla in re parcere, quid me oportet Tullium pro Tullio facere, homine coniuncto mecum non minus animo quam nomine? Ac mihi magis illud laborandum videtur, recuperatores, ut quod antea nihil in istum dixi probarm, quam in eo reprehendar quod hoc tempore respondeo. Verum et tum id feci quod oportuit, et nunc faciam quod necesse est. Nam cum esset de re pecuniaria controversia, quod damnum datum M. Tullio diceremus, alienum mea natura videbatur, quidquam de existimatione P. Fabi dicere; non quia res postulare non videretur : quid ergo est? tametsi postulat causa, tamen, nisi plane cogit ingratiis, ad male dicendum non soleo descendere. Nunc cum coactus dicam, si quid forte dicam, tamen id ipsum verecunde modiceque faciam, tantum ut, quoniam sibi me non esse inimicum potuit priore actione Fabius iudicare, nunc M. Tullio fidelem certumque amicum esse cognoscat. Unum hoc abs te, L. Quincti, pervelim impetrare, quod tametsi eo volo quia mihi utile est, tamen abs te idcirco quia aequum est, postulo : ut ita tibi multum temporis ad dicendum sumas ut his aliquid ad iudicandum relinquas. Namque antea non defensionis tuae modus, sed nox tibi finem dicendi fecit; nunc, si tibi placere potest, ne idem facias, id abs te postulo. Neque hoc idcirco postulo quod te aliquid censeam praeterire oportere aut non quam ornatissime et copiosissime dicere, verum ut semel una quaque de re dicas; quod si facies, non vereor ne dicendo dies eximatur.

II. Iudicium vestrum est, recuperatores, Qvantae pecvniae paret dolo malo familiae P. Fabi vi hominibvs armatis coactisve damnvm datvm esse M. Tvllio. Eius rei taxationem nos fecimus; aestimatio vestra est; iudicium datum est in quadruplum. Cum omnes leges omniaque iudicia quae paulo graviora atque asperiora videntur esse ex improborum iniquitate et iniuria nata sunt, tum hoc iudicium paucis hisce annis propter hominum malam consuetudinem nimiamque licentiam constitutum est. Nam cum multae familiae dicerentur in agris longinquis et pascuis armatae esse caedisque facere, cumque ea consuetudo non solum ad res privatorum sed ad summam rem publicam pertinere videretur, M. Lucullus, qui summa aequitate et sapientia ius dixit, primus hoc iudicium composuit et id spectavit ut omnes ita familias suas continerent ut non modo armati damnum nemini darent verum etiam lacessiti iure se potius quam armis defenderent.  Et cum sciret de damno legem esse Aquiliam, tamen hoc ita existimavit, apud maiores nostros cum et res et cupiditates minores essent et familiae non magnae magno metu continerentur ut perraro fieret ut homo occideretur, idque nefarium ac singulare facinus putaretur, nihil opus fuisse iudicio de vi coactis armatisque hominibus Quod enim usu non veniebat, de eo si quis legem aut iudicium constitueret, non tam prohibere videretur quam admonere. His temporibus cum ex bello diuturno atque domestico res in eam consuetudinem venisset ut homines minore religione armis uterentur, necesse putavit esse et in universam familiam iudicium dare, quod a familia factum diceretur, et recuperatores dare, ut quam primum res iudicaretur, et poenam graviorem constituere, ut metu comprimeretur audacia, et illam latebram tollere: damnum iniuria, quod in aliis causis debet valere et valet lege Aquilia, id ex huius modi damno quod vi per servos armatos datum esset . . . ipsi statuerent quo tempore possent suo iure arma capere, manum cogere, homines occidere. Cum iudicium ita daret ut hoc solum in iudicium veniret, videreturne vi hominibus coactis armatisve damnum dolo malo familiae datum, neque illud adderet inivria, putavit se audaciam improborum sustulisse, cum spem defensionis nullam reliquisset.

III. Quoniam quod iudicium et quo consilio constitutum sit cognostis, nunc rem ipsam, ut gesta sit, dum breviter vobis demonstro, attendite. Fundum habet in agro Thurino M. Tullius paternum, recuperatores, quem se habere usque eo non moleste tulit, donec vicinum eius modi nactus est qui agri finis armis proferre mallet quam iure defendere. Nam P. Fabius nuper emit agrum de C. Claudio senatore, (cui fundo erat+ adfinis M. Tullius), sane magno, dimidio fere pluris incultum exustis villis omnibus quam quanti integrum atque ornatissimum carissimis pretiis ipse Claudius emerat . . .... clam circumscripsisse isti a consulari Macedonia et Asia. Etiam illud addam quod ad rem pertinet: imperatore mortuo pecuniam nescio quo modo quaesitam dum volt in praedio ponere, non posuit, sed abiecit. Nihil adhuc  . . clam circumscripsisse ? etiam  consulari Macedonia et in Asia.  Etiam illud addam, quod ad rem pertinet.  Imperatore mortuo, pecuniam nescio quomodo quaesitam dum vult in praedio ponere, non posuit, sed abjecit.  Nihil adhuc... stultitiam suam calamitate vicinorum corrigit, et quod stomachum suum damno Tulli explere conatus est. Est in eo agro centuria quae Populiana nominatur, recuperatores, quae semper M. Tulli fuit, quam etiam pater possederat . . . posita esse et ad fundum eius convenire. Ac primum, quod eum negoti totius et emptionis suae paenitebat, fundum proscripsit; eum autem emptum habebat cum socio Cn. Acerronio, viro optimo. . . . modum proscripsisse. Hominem appellat. Iste sane adroganter quod commodum fuit respondit. Nequedum finis auctor demonstraverat. Mittit ad procuratorem litteras et ad vilicum Tullius . . . facturum negavit; illis absentibus finis Acerronio demonstravit neque tamen hanc centuriam Populianam vacuam tradidit. Acerronius, quo modo potuit, se de tota re ex . . . agmine eius modi semustilatus effugit.

IV. Adducit iste interea in saltum homines electos maximis animis et viribus et eis arma quae cuique habilia atque apta essent comparat, prorsus ut quivis intellegeret non eos ad rem rusticam, verum ad caedem ac pugnam comparari. Brevi illo tempore Q. Cati Aemiliani, hominis honesti, quem vos nostis, duo homines occiderunt; multa alia fecerunt; passim vagabantur armati, non obscure, sed ut plane intellegere viderentur ad quam rem parati essent; agros, vias denique infestas habebant. Venit in Thurinum interea Tullius. Deinde iste pater familias Asiaticus beatus, novus arator et idem pecuarius, cum ambularet in agro, animadvertit in hac ipsa centuria Populiana aedificium non ita magnum servumque M. Tulli Philinum. Quid vobis, inquit, istic negoti in meo est? Servus respondit pudenter, at non stulte, dominum esse ad villam; posse eum cum eo disceptare si quid vellet. Rogat Fabius Acerronium (nam ibi tum erat) ut secum simul veniat ad Tullium. Venit. Ad villam erat Tullius. Appellat Fabius ut aut ipse Tullium deduceret aut ab eo deduceretur. Dicit deducturum se Tullius, vadimonium Fabio Romam promissurum. Manet in ea condicione Fabius. Datur, conceditur.

V. Proxima nocte, iam fere cum lux adpropinquaret, ad illud aedificium de quo antea dixi, quod erat in centuria Populiana, servi P. Fabi frequentes armatique veniunt; introitum ipsi sibi manuque patefaciunt; homines magni preti servos M. Tulli nec opinantis adoriuntur; quod facile factu fuit, neque tam multos neque repugnantis multi armati paratique occidunt tantumque odi crudelitatisque habuerunt ut eos omnis gurgulionibus insectis relinquerent, ne, si quem semivivum ac spirantem etiam reliquissent, minor eis honor haberetur. Praeterea tectum villamque disturbant. Hanc rem tam atrocem, tam indignam, tam repentinam nuntiat M. Tullio Philinus, quem antea nominavi, qui graviter saucius e caede effugerat. Tullius statim dimittit ad amicos, quorum ex vicinitate Thurina bona atque honesta copia praesto fuit. Omnibus acerba res et misera videbatur. Cum amici in comm . . . turbarunt.

VI. Audite, quaeso, in eas res quas commemoro hominum honestorum testimonium. Haec, quae mei testes dicunt, fatetur adversarius eos vere dicere; quae mei testes non dicunt, quia non viderunt nec sciunt, ea dicit ipse adversarius. Nostri testes dicunt occisos homines; cruorem in locis pluribus, deiectum aedificium se vidisse dicunt; nihil amplius. Quid Fabius? Horum nihil negat. Quid ergo addit amplius? Suam familiam fecisse dicit. quo modo? Vi hominibus armatis. Quo animo? Vt id fieret quod factum est. Quid est id? Vt homines M. Tulli occiderentur. Quod ergo eo animo factum est ut homines unum in locum convenirent, ut arma caperent, ut certo consilio certum in locum proficiscerentur, ut idoneum tempus eligerent, ut caedem facerent, id si voluerunt et cogitarunt et perfecerunt, potestis eam voluntatem, id consilium, id factum a dolo malo seiungere? At istuc totum dolo malo additur in hoc iudicio eius causa qui agit, non illius quicum agitur. Id ut intellegatis, recuperatores, quaeso ut diligenter attendatis; profecto quin ita sit non dubitabitis.

VII.  Si ita iudicium daretur ut id concluderetur quod a familia factum esset, si quae familia ipsa in caede interesse noluisset et homines aut servos aut liberos coegisset aut conduxisset, totum hoc iudicium et praetoris severitas dissolveretur. Nemo enim potest hoc iudicare, qua in re familia non interfuisset, in ea re eam ipsam familiam vi armatis hominibus damnum dedisse. Ergo, id quia poterat fieri et facile poterat, idcirco non satis habitum est quaeri quid familia ipsa fecisset, verum etiam illud, quid familiae dolo malo factum esset. Nam cum facit ipsa familia vim armatis coactisve hominibus et damnum cuipiam dat, id dolo malo fieri necesse est; cum autem rationem init ut ea fiat, familia ipsa non facit, fit autem dolo malo eius. Ergo addito dolo malo actoris et petitoris fit causa copiosior. Vtrum enim ostendere potest, sive eam ipsam familiam sibi damnum dedisse, sive consilio et opera eius familiae factum esse, vincat necesse est.

Videtis praetores per hos annos interdicere hoc modo, me et M. Claudium: Vnde dolo malo tvo, M. Tvlli, M. Clavdivs avt familia avt procvrator eivs vi detrvsvs est, cetera ex formula. Si, ubi ita interdictum est et sponsio facta, ego me ad iudicem sic defendam vi me deiecisse confitear, dolo malo negem, ecquis me audiat? non opinor equidem, quia, si vi deieci M. Claudium, dolo malo deieci; in vi enim dolus malus inest, et Claudio utrumvis satis est planum facere, vel se a me ipso vi deiectum esse vel me consilium inisse ut vi deiceretur. Plus igitur Claudio, cum interdicitur, unde dolo malo meo vi deiectus sit, quam si daretur, unde a me vi deiectus esset. Nam in hoc posteriore, nisi ipse egomet deiecissem, vincerem sponsionem; in illo priore, ubi dolus malus additur, sive consilium inissem, sive ipse deiecissem, necesse erat te dolo malo meo vi deiectum iudicari.

VIII.  Hoc persimile atque adeo plane idem est in hoc iudicio, recuperatores. Quaero enim abs te, si ita iudicium datum esset: Qvantae pecvniae paret a familia P. Fabii hominibvs armatis damnvm M. Tvllio datvm, quid haberes quod diceres? nihil, opinor. Fateris enim omnia et familiam P. Fabi fecisse et vi hominibus armatis fecisse. Quod additum est dolo malo, id te adiuvare putas in quo opprimitur et excluditur omnis tua defensio? Nam si additum id non esset ac tibi libitum esset ita defendere, tuam familiam non fecisse, vinceres, si id probare potuisses. Nunc, sive illa defensione uti voluisses sive hac qua uteris, condemneris necesse est; nisi putamus eum cium venire qui consilium inierit, illum qui fecerit non venire, cum consilium sine facto intellegi possit, factum sine consilio non possit. An, quod factum eius modi est ut sine occulto consilio, sine nocte, sine vi, sine damno alterius, sine armis, sine caede, sine maleficio fieri non potuerit, id sine dolo malo factum iudicabitur? an, qua in re praetor illi improbam defensionem tolli voluit, in ea re mihi difficiliorem actionem factam putabitis? Hic mihi isti singulari ingenio videntur esse qui et id quod mihi contra illos datum est ipsi adripiunt et scopulo atque saxis pro portu stationeque utuntur. Nam in dolo malo volunt delitiscere, in quo, non modo cum omnia ipsi fecerunt quae fatentur, verum etiam si per alios id fecissent, haererent ac tenerentur.

Ego non in una re sola, quod mihi satis est, neque in universa re solum, sed singillatim in omnibus dolum malum exstare dico. Consilium capiunt ut ad servos M. Tulli veniant; dolo malo faciunt. Arma capiunt; dolo malo faciunt. Tempus ad insidiandum atque celandum idoneum eligunt; dolo malo faciunt. Vi in tectum inruunt; in ipsa vi dolus est. Occidunt homines, tectum diruunt; nec homo occidi nec consulto alteri damnum dari sine dolo malo potest. Ergo si omnes partes sunt eius modi ut in singulis dolus malus haereat, universam rem et totum facinus sine dolo malo factum iudicabitis?

IX. Quid ad haec Quinctius? sane nihil certum neque unum, in quo non modo possit verum putet se posse consistere. Primum enim illud inict, nihil posse dolo malo familiae fieri. Hoc loco non solum fecit ut defenderet Fabium, sed ut omnino huiusce modi iudicia dissolveret. Nam si venit id in iudicium de familia quod omnino familia nulla potest committere, nullum est iudicium, absolvantur omnes de mili causa necesse est, bona me hercule! Si hoc solum esset, tamen vos, tales viri, nolle deberetis maximam rem coniunctam cum summa re publica fortunisque privatorum, severissimum iudicium maximaque ratione compositum per vos videri esse dissolutum. Sed non id solum agitur . . . ego intellego, et tamen dicendum est ad ea quae dixit Quinctius, non quo ad rem pertineat, sed ne quid, quia a me praetermissum sit, pro concesso putetur.

Dicis oportere quaeri, homines M. Tulli iniuria occisi sint necne. De quo hoc primum quaero, venerit ea res in hoc iudicium necne. Si non venit, quid attinet aut nos dicere aut hos quaerere? si autem venit, quid attinuit te tam multis verbis a praetore postulare ut adderet in iudicium inivria, et, quia non impetrasses, tribunos pl. appellare et hic in iudicio queri praetoris iniquitatem, quod de iniuria non addidisset? Haec cum praetorem postulabas, cum tribunos appellabas, nempe dicebas, potestatem tibi fieri oportere ut, si posses, recuperatoribus persuaderes non esse iniuria M. Tullio damnum datum. Quod ergo ideo in iudicium addi voluisti, ut de eo tibi apud recuperatores dicere liceret, eo non addito nihilo minus tamen ita dicis, quasi id ipsum a quo ess es impetraris? At quibus verbis in decernendo Metellus usus est ceteri quos appellasti? nonne haec omnium fuit oratio, quod vi hominibus armatis coactisve familia fecisse diceretur, id tametsi nullo iure fieri potuerit, tamen se nihil addituros? et recte, recuperatores. Nam cum perfugio nullo constituto tamen haec scelera servi audacissime faciant, domini impudentissime confiteantur, quid censetis fore, si praetor iudicet eius modi caedis fieri iure posse? an quicquam interest utrum magistratus peccato defensionem constituant an peccandi potestatem licentiamque permittant? 41etenim, recuperatores, non damno commoventur magistratus ut in haec verba iudicium dent. Nam id esset, nec recuperatores potius darent quam iudicem nec in universam familiam, sed in eum cum nominatim ageretur, nec in quadruplum, sed in duplum, et damno adderetur inivria. Neque enim is qui hoc iudicium dedit, de ceteris damnis ab lege Aquilia recedit, in quibus nihil agitur nisi damnum, qua de re praetor animum debet advertere.

X. In hoc iudicio videtis agi de vi, videtis agi de hominibus armatis, videtis aedificiorum expugnationes, agri vastationes, hominum trucidationes, incendia, rapinas, sanguinem in iudicium venire, et miramini satis habuisse eos qui hoc iudicium dederunt id quaeri, utrum haec tam acerba, tam indigna, tam atrocia facta essent necne, non utrum iure facta an iniuria? non ergo praetores a lege Aquilia recesserunt, quae de damno est, sed de vi et armis severum iudicium constituerunt, nec ius et iniuriam quaeri nusquam putarunt oportere, sed eos qui armis quam iure agere maluissent de iure et iniuria disputare noluerunt. Neque ideo de iniuria non addiderunt quod in aliis rebus non adderent, sed ne ipsi iudicarent posse homines servos iure arma capere et manum cogere, neque quod putarent, si additum esset, posse hoc talibus viris persuaderi non iniuria factum, sed ne quod tamen scutum dare in iudicio viderentur eis quos propter haec arma in iudicium vocavissent.

Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi quod hodie quoque est: Vnde tv avt familia avt procvrator tvvs illvm avt familiam avt procvratorem illivs in hoc anno vi deiecisti. Deinde additur illius iam hoc causa quicum agitur: cvm ille possideret, et hoc amplius: qvod nec vi nec clam nec precario possideret. Multa dantur ei qui vi alterum detrusisse dicitur; quorum si unum quodlibet probare iudici potuerit, etiam si confessus erit se vi deiecisse, vincat necesse est vel non possedisse eum qui deiectus sit, vel vi ab se possedisse, vel clam, vel precario. Ei qui de vi confessus esset tot defensiones tamen ad causam obtinendam maiores reliquerunt.

Age illud alterum interdictum consideremus, quod item nunc est constitutum propter eandem iniquitatem temporum nimiamque hominum . . . boni debent dicere. Atque ille legem mihi de xii tabulis recitavit, quae permittit ut furem noctu liceat occidere et luce, si se telo defendat, et legem antiquam de legibus sacratis, quae iubeat inpune occidi eum qui tribunum pl. pulsaverit. Nihil, ut opinor, praeterea de legibus.

XI. Qua in re hoc primum quaero, quid ad hoc iudicium recitari istas leges pertinuerit. Num quem tribunum pl. servi M. Tulli pulsaverunt? Non opinor. Num furatum domum P. Fabi noctu venerunt? Ne id quidem. Num luce furatum venerunt et se telo defenderunt? Dici non potest. Ergo istis legibus quas recitasti certe non potuit istius familia servos M. Tulli occidere.

Non, inquit, ad eam rem recitavi, sed ut hoc intellegeres, non visum esse maioribus nostris tam indignum istuc nescio quid quam tu putas, hominem occidi. At primum istae ipsae leges quas recitas, ut mittam cetera, significant quam noluerint maiores nostri, nisi cum pernecesse esset, hominem occidi. Ista lex sacrata est, quam rogarunt armati, ut inermes sine periculo possent esse. Qua re non iniuria, quo magistratu munitae leges sunt, eius magistratus corpus legibus vallatum esse voluerunt. Furem, hoc est praedonem et latronem, luce occidi vetant xii tabulae; cum intra parietes tuos hostem certissimum teneas, nisi se telo defendit, inquit, etiam si cum telo venerit, nisi utetur telo eo ac repugnabit, non occides; quod si repugnaverit, endoplorato, hoc est conclamato, ut aliqui audiant et conveniant. Quid ad hanc clementiam addi potest, qui ne hoc quidem permiserint, ut domi suae caput suum sine testibus et arbitris ferro defendere liceret?

Quid est, cur magis ignosci conveniat, quoniam me ad xii tabulas revocas, quam si quis quem imprudens occiderit? Nemo, opinor. Haec enim tacita lex est humanitatis ut ab homine consili, non fortunae poena repetatur.  Tamen huiusce rei veniam maiores non dederunt. Nam lex est in xii tabulis: si telvm manv fvgit ma< gis qvam iecit> . . .

XII. ..... Tamen per vim factum esset, tamen in eo ipso loco qui tuus esset, non modo servos M. Tulli occidere iure non potuisti verum etiam, si tectum hoc insciente aut per vim demolitus esses quod hic in tuo aedificasset et suum esse defenderet, id vi aut clam factum iudicaretur. Tu ipse iam statue quam verum sit, cum paucas tegulas deicere impune familia tua non potuerit, maximam caedem sine fraude facere potuisse. Ego ipse tecto illo disturbato si hodie postulem, quod vi aut clam factum sit, tu aut per arbitrum restituas aut sponsione condemneris necesse est; nunc hoc probabis viris talibus, cum aedificium tuo iure disturbare non potueris quod esset, quem ad modum tu vis, in tuo, homines qui in eo aedificio fuerint te tuo iure potuisse occidere?

At servus meus non comparet, qui visus est cum tuis; at casa mea est incensa a tuis. Quid ad haec respondeam? Ostendi falsa esse; verum tamen confitebor. Quid postea? hoc sequitur, ut familiam M. Tulli concidi oportuerit? Vix me hercule ut corium peti, vix ut gravius expostulari; verum ut esses durissimus, agi quidem usitato iure et cotidiana actione potuit. Quid opus fuit vi, quid armatis hominibus, quid caede, quid sanguine?

At enim oppugnatum me fortasse venissent. Haec est illorum in causa perdita extrema non oratio neque defensio, sed coniectura et quasi divinatio. Illi oppugnatum venturi erant? quem? Fabium. Quo consilio? Vt occiderent. Quam ob causam? Quid ut proficerent? qui comperisti? et ut rem perspicuam quam paucissimis verbis agam, dubitari hoc potest, recuperatores, utri oppugnasse videantur, qui ad villam venerunt, an qui in villa manserunt? 56qui occisi sunt, an ei ex quorum numero saucius factus est nemo? qui cur facerent, causa non fuit, an ei qui fecisse se confitentur? verum ut hoc tibi credam, metuisse te ne oppugnarere, quis hoc statuit umquam, aut cui concedi sine summo omnium periculo potest, ut eum iure potuerit occidere a quo metuisse se dicat ne ipse posterius occideretur?

XIII. Hoc judicium sic exspectatur, ut non unae rei statui, sed omnibus constituí putetur. Priscianus, vi, pag. 678, ed. Putsch.

Dico, vim factam a P. Fabii familia : adversara non negant. Damnum datum esse M. Tullio concedis : vici unam rem.Vi hominibus arrnatis, non negas : vici alteram. Dolo malo factum negas : de hoc judicium est.  Victorinus ad Rhetoric. Ciceronis, I, 57.

Damnum passum esse M. Tullium, convenit mihi cum adversario ; vi, hominibus armatis rem esse gestam, non infitiantur; a familia P. Fabii commissam negare non audent : an dolo malo factum sit, ambigitur. Marcianus Capella, V, c. de Partitione.

Si quis furem occiderit, iniuria occiderit. Quam ob rem? Quia ius constitutum nullum est. Quid, si se telo defenderit? Non iniuria. Quid ita? quia constitutum est. Rufinianus, in Apophasi.

SECONDE ACTION.

I. Je ne me serais jamais attendu, juges, à cet aveu de nos adversaires, que leurs esclaves sont les auteurs de cet abominable, de cet immense massacre : aussi m'étais-je présenté devant vous libre de toute inquiétude, et persuadé que les témoins achèveraient facilement d'éclaircir le fait. Mais puisqu'un avocat du premier mérite, L. Quintius, est non-seulement convenu... Je m'efforçais alors de prouver mon accusation ; maintenant toute ma tâche consiste à empêcher nos adversaires de croire qu'ils ont amélioré leur cause, en avouant ce qu'ils n'ont pu nier malgré leur désir, malgré leurs efforts. Alors aussi votre jugement paraissait devoir être plus difficile, et ma défense aisée ; car je n'avais qu'à produire les témoins... Aujourd'hui, quoi de plus facile que de juger celui qui avoue le fait? Il n'en est pas de même pour moi, qui dois parler longuement et suffisamment d'un crime dont l'atroce réalité est au-dessus de toute expression, et qui sera toujours moins clairement prouvé par des paroles que par l'aveu même de ceux qui l'ont commis.

Or, comme, d'après ce que je viens d'exposer, je dois changer le plan de ma défense Je paraissais ne pas m'intéresser autant à la réputation de P. Fabius qu'à la fortune de M. Tullius. Aujourd'hui Quintius ayant pensé qu'il importait à sa cause de se faire l'écho d'une foule de men- 589 songes et de calomnies sur la vie, les mœurs et la réputation de Tullius, bien des raisons doivent engager Fabius à me pardonner, si je semble moins réservé, en ce qui le concerne, que je ne l'ai été jusqu'à présent... Dans la première action, Quintius a cru qu'il était de son devoir de n'épargner en rien son adversaire : que dois-je faire, moi Tullius, pour Tullius, pour un homme qui ne m'est pas moins cher à titre d'ami que par la conformité du nom? Il me semble, juges, que ma principale affaire est bien plutôt de justifier ma réserve, dans la première action, à l'égard de Fabius, que de craindre d'être blâmé si je lui réponds aujourd'hui. Car alors j'agissais suivant les convenances ; maintenant j'agirai suivant la nécessité. Dans une contestation pécuniaire, où il fallait prouver que M. Tullius avait été lésé, il semblait répugner à ma délicatesse de mettre en question le crédit de Fabius. Ce n'est pas que la cause ne parût le demander. Pourquoi donc ne l'ai-je pas fait? c'est qu'en dépit des exigences de ma cause, et à moins qu'elle ne m'y oblige impérieusement, je n'ai pas l'habitude de mal parler d'un citoyen. Forcé maintenant d'ouvrir la bouche, si par hasard la vérité s'en échappe, ce ne sera qu'avec bienséance, avec modération, et seulement pour que Fabius, qui, dans la première action, n'a pu reconnaître en moi un ennemi , sache que je suis l'ami fidèle et sûr de Tullius. Je ne vous demande qu'une chose, Quintius; et bien que je la demande parce qu'elle est utile, je ne le fais que parce qu'elle est juste : parlez autant de temps que vous voudrez, mais laissez aux juges celui de prononcer. Dernièrement, vous ne sûtes pas borner votre défense ; la uit seule put y mettre un terme. Aujourd'hui, pour peu qu'il vous agrée, je vous conjure de changer de méthode. Et si je vous fais cette prière, ce n'est pas que je vous conseille de rien omettre, ou d'être plus sobre de développements et d'éloquence, mais afin que vous ne parliez qu'une fois de chaque chose. Si vous y consentez, je ne crains plus que le jour cesse avant votre plaidoyer.

II. Vous avez à déterminer, juges, la valeur du dommage causé à Tullius, avec violence et préméditation criminelle, par une troupe d'hommes armés de la maison de Fabius. Nous l'avons estimé, ce dommage ; c'est à vous maintenant de le fixer ; nous avons action pour réclamer quatre fois la valeur. Toutes les lois, tous les jugements qui paraissent un peu trop sévères, un peu trop rigoureux , prennent leur source dans les crimes et dans la perversité des méchants : or, ce sont des habitudes dangereuses et une licence excessive qui ont servi, depuis ces dernières années, de fondement à cette action. Comme on parlait de meurtres commis dans des champs et des pâturages éloignés, par des troupes d'esclaves armés, et qu'un pareil désordre ne semblait pas moins intéresser les particuliers que la république elle-même , M. Lucullus, qui rendit la justice avec autant d'équité que de sagesse, institua le premier cette action. Son but était d'obliger tout citoyen à contenir de telle façon ses esclaves, que non-seulement ils ne s'armassent pas pour faire le mal, mais que même, s'ils étaient attaqués, ils se défendissent plutôt par les lois que par la violence. II n'avait pas oublié la loi Aquillia sur le dommage : mais il pensait qu'au temps de 590 nos ancêtres, alors que les richesses et l'envie d'en acquérir étaient moindres, que les esclaves peu nombreux étaient contenus par une terreur profonde, que le meurtre d'un homme était rare, et regardé comme un crime extraordinaire, inouï, on n'avait pas eu besoin de loi contre la violence exercée par des troupes d'hommes armés. En effet, porter une loi, une action contre un délit dont il n'y a pas d'exemple, c'est moins le prévenir qu'en suggérer l'idée. Mais de nos jours, où les guerres civiles continuelles ont habitué les hommes à être moins scrupuleux sur l'usage des armes, il a cru qu'il était nécessaire, et de donner action contre tous les esclaves d'une maison, s'ils étaient inculpés de quelque délit, et de nommer des commissaires pour accélérer les jugements, et de formuler une peine plus grave pour comprimer l'audace par la terreur, et d'annuler cette distinction captieuse, Dommage CausÉ A Tort, qui, d'après la loi Aquillia, ne vaut et ne doit valoir que dans les autres causes. Il jugea qu'il en devait être ainsi dans le cas de dommage causé violemment par des esclaves armés, ... afin qu'on ne décidât plus soi-même quand on pouvait, de son plein droit, prendre les armes, rassembler une troupe et tuer des hommes. En donnant cette action et en la réduisant à cette ; simple formule : Défense à tout rassemblement armé de commettre aucun dommage avec violence et préméditation criminelle; en supprimant le mot A Tort, il a cru prévenir l'audace des méchants, puisqu'il ne leur laissait aucun espoir de la justifier.

III. Maintenant que vous connaissez bien cette action et les motifs qui l'ont fait instituer, accordez-moi votre attention pour le peu de temps où je vais exposer le fait. Tullius possède, juges, sur le territoire de Thurium, une terre qu'il tient de son père. Il en eut la paisible jouissance jusqu'au moment où elle fut troublée tout à coup par un voisin, plus porté à employer la force pour reculer ses limites que la justice pour les défend de. P. Fabius a dernièrement acheté du sénateur C. Claudius la propriété qui confine à celle de Tullius; il l'a payée fort cher (car elle est inculte, et tous les bâtiments en ont été brûlés), plus cher même, presque de moitié, que ne l'avait payée Claudius, en plein rapport et couverte des plus riches métairies.................... qu'il s'était seulement adjugé dans les provinces consulaires de Macédoine et d'Asie. J'ajouterai encore ce fait, qui n'est pas non plus étranger à la cause. A la mort du général, il voulut placer en terre l'argent qu'il avait acquis je ne sais comment; mais il ne le plaça pas, il le perdit. Rien encore...... il s'en console aux dépens de ses voisins, et fait retomber sur Tullius les inconvénients de sa mauvaise humeur. Dans cette terre se trouve une centurie appelée Populiane, qui fut toujours à Tullius, qui avait même été à son père , et dont la position la rendait propre à arrondir ses domaines... D'abord, comme il se repentait de toute cette affaire et de son acquisition , il met en vente sa propriété. Il l'avait achetée en commun avec Cn. Acerronius, excellent citoyen... Il assigne Fabius. Celui-ci, sans doute avec arrogance, fait telle réponse qu'il lui plait. Le vendeur n'avait pas encore montré les limites. Tullius écrit à son intendant et à son fermier.... Il n'eu fera rien. En leur absence, il montre les 591 limites à Acerronius, sans lui dire pourtant que cette centurie Populiane n'eût point de maître. Acerronius, sur toute la chose et comme il le put... Il s'échappe à demi-brûlé.

IV. Sur ces entrefaites, Fabius amène dans ces pâturages des hommes choisis, braves et vigoureux; il distribue à chacun d'eux les armes qui leur sont propres et dont ils ont l'habitude, et leur fait ainsi comprendre à tous qu'il les réunit, non pour les travaux des champs, mais pour un meurtre, pour un combat. Bientôt ils tuent deux hommes à Q. Catius Émilianus, honnête citoyen que vous connaissez. A ce meurtre succèdent d'autres meurtres. Ils errent çà et là, les armes à la main, en plein jour, et pour ne laisser ignorer à personne dans quel but ils sont rassemblés : les champs et les routes sont infestés de leurs bandes. Cependant Tullius se rend à son domaine de Thurium. Alors ce père de famille, cet heureux Asiatique, ce laboureur, ce berger d'espèce nouvelle, en parcourant ses terres remarque dans cette centurie Populiane un petit bâtiment et, Philinus, esclave de Tullius. Qu'avez-vous à faire chez moi? lui dit-il. L'esclave, avec autant de modération que de finesse, répond que son maître est à la ferme, et qu'on peut, si on le désire, aller s'en informer à lui. Fabius prie Acerronius, qui se trouvait là, de l'accompagner chez Tullius. Ils partent. Tullius était chez lui. Fabius le somme, ou de vider les lieux, ou de l'en faire sortir lui-même. Tullius répond qu'il le fera, et promet de comparaître à Rome, sur l'assignation de Fabius. Celui-ci accepte ces termes; on se donne parole; on est d'accord.

V. La nuit suivante, au point du jour, les esclaves de Fabius, nombreux et armés, viennent à ce bâtiment dont j'ai parlé, et qui était dans la centurie Populiane. Ils en forcent l'entrée, attaquent à l'improviste (ce qui était facile) les esclaves qui avaient coûté si cher à Tullius; et, plus nombreux qu'eux, bien disposés, bien armés, ils tuent ces gens, qui ne résistent môme pas. Par un raffinement de haine et de cruauté, ils leur coupent à tous la gorge, de peur que, s'ils en laissaient un seul demi-vivant et respirant encore, la fidélité des autres en fût moins regrettée. Ils détruisent ensuite la maison. Philinus, que je vous ai déjà nommé, échappé au carnage avec de graves blessures, annoncée Tullius ce guet apens atroce, infâme, inattendu. Tullius envoie aussitôt vers ses amis, dont la troupe généreuse et honnête arriva bientôt; car ils étaient voisins. Ce crime les indigna, les consterna tous; et, comme au milieu de leur indignation commune, ces amis...

VI. (2) Écoutez, je vous prie, sur les faits que je rappelle, le témoignage de ces honnêtes citoyens. Ce que disent mes témoins, l'adversaire avoue qu'ils le disent avec vérité; ce que mes témoins ne disent pas, ne l'ayant ni vu ni appris, l'adversaire le dit lui-même. Nos témoins disent qu'ils ont vu des hommes tués, du sang en plusieurs endroits, une maison renversée ; ils ne disent rien de plus. Et Fabius? Il ne nie rien de cela. Que dit-il de plus? que ses esclaves ont tout fait. Comment? avec violence, avec des armes. Dans quelle intention? dans l'intention de faire ce qui a été fait. Quoi? de tuer les esclaves de Tullius ! 592 Mais ce qui a été fait dans une intention telle, que des hommes se rassemblent dans un même lieu, qu'ils s'arment, se concertent, se dirigent vers un endroit convenu, choisissent le moment favorable et commettent des assassinats; s'ils l'ont voulu, projeté, exécuté, pouvez-vous séparer cette volonté, ce but, cet acte, du dol et de la fraude? Or, ces mots, Dol Et Fraude, sont joints à l'énoncé du jugement, dans l'intérêt du demandeur et non dans celui du défendeur. Pour vous en convaincre, juges, écoutez-moi, je vous prie, avec attention, et vous n'en douterez pas un instant.

VII. Si le jugement n'entendait parler que de la violence faite par les esclaves, et que des esclaves, ne voulant pas tremper dans l'exécution d'un massacre , y employassent des hommes esclaves ou libres, rassemblés par eux ou loués, nuls seraient, et le jugement tout entier, et la sévérité du préteur. Personne en effet ne peut prononcer que là où des esclaves ne se sont point trouvés, ils ont causé du dommage par la violence et par les armes. Comme il pouvait donc arriver (et cela très-aisément) qu'il en fût ainsi, on jugea qu'il ne suffisait pas d'examiner l'acte des esclaves en lui-même, mais si cet acte était accompagné De Dol Et De FRaude. Car si les esclaves eux-mêmes se rassemblent et s'arment, s'ils causent quelque dommage, il y a nécessairement dol et fraude; mais il y a encore dol et fraude s'ils ont poussé à la perpétration de l'acte, sans agir eux-mêmes. Ainsi, par l'addition des mots Dol Et Fraude, le bénéfice de la cause est acquis au demandeur et à l'accusateur. Qu'il prouve en effet, ou que les esclaves lui ont causé du dommage, ou qu'ils en ont suscité, conseillé les auteurs, et la victoire est à lui. Vous savez que, dans ces dernières années, les préteurs ont rendu cet interdit entre M. Claudius et moi (3) : D'où M. Claudius, ou Ses EsclaVes, OU SON FONDÉ DE POUVOIR, ONT ÉTÉ CHASSÉS VIOLEMMENT ET AVEC DOL ET FRAUDE PAR Toi , M. Tullius ; et la suite, selon la formule, Caution fut donnée d'après cet interdit. Or,  si devant le juge je soutiens que j'ai chassé Claudius , mais sans dol ni fraude, qui pourra me croire? Personne, que je sache : car si j'ai chassé Claudius avec violence, je l'ai chassé avec dol et fraude ; car, dans la violence, il y a dol et fraude. Il suffit donc que Claudius prouve, ou que je l'ai chassé moi-même violemment, ou que j'ai conseillé à d'autres de le faire. Donc il y a, pour Claudius, plus d'avantage dans l'interdit ainsi formulé : D'où il a été chassé avec violence, dol et fraude, que s'il disait simplement : Avec violence. En effet, dans ce dernier cas, si je ne l'eusse chassé moi-même, je gagnais ma cause; dans le premier, où sont exprimés les mots Dol Et FrauDe, soit que je l'eusse fait chasser violemment, soit que je l'eusse chassé moi-même, il fallait que je fusse déclaré l'avoir chassé avec violence et avec dol et fraude.

VIII. Ici le cas est semblable, ou plutôt il est absolument le même. Je vous le demande, Quintius : si le jugement énonçait la somme à laquelle se monte le dommage causé à Tullius par la violence et par les armes des esclaves de Fabius, qu'auriez-vous à dire? Rien, j imagine. Car vous avouez que tout a été fait par les esclaves de Fa- 593 bius, tout par la violence et par les armes. Vous appuyez votre défense sur l'addition des mots Dol Et fraude; mais c'est là précisément ce qui l'étouffe, ce qui l'annihile. Car si ces mots n'y étaient pas, et que vous vous défendissiez en disant que vos esclaves sont restés inactifs, vous gagneriez votre cause, si vous pouviez le prouver. Maintenant, que votre défense soit, ou celle-ci , ou cette autre que vous préférez, vous êtes infailliblement condamné: à moins que nous n'estimions justiciable de la formule du jugement celui qui a imaginé le crime et non celui qui l'a exécuté; tandis qu'il est facile de comprendre la pensée sans l'exécution, mais non pas l'exécution sans la pensée. Ou bien parce que le fait est tel qu'il n'a pu être accompli sans avoir été médité eu secret et dans l'ombre, sans violence, sans dommage pour autrui, sans armes, sans meurtre, sans maléfice, jugera-t-on qu'il a été sans dol ni fraude? Pensera-t-on que le préteur ait rendu pour moi l'accusation plus difficile, par les limites qu'il a ainsi posées à une mauvaise défense? Je les trouve singuliers de s'emparer d'une arme qui m'est donnée contre eux, de prendre pour un havre, pour un port, un rocher et des écueils ! Ils veulent que ces mots Dol Et Fraude leur soient un asile ; mais ces mots sont un piège auquel ils viennent se prendre, non seulement parce qu'ils ont avoué avoir tout fait eux-mêmes, mais quand encore ils n'auraient agi que par d'autres.

Je dis que ce n'est pas dans un seul fait, ce qui me suffirait déjà, ce n'est pas seulement dans l'ensemble des faits, ce qui me suffirait encore; c'est dans chaque circonstance particulière qu'il y a dol et fraude. Ils se concertent pour venir attaquer les esclaves de Tullius ; dol et fraude : ils s'arment ; dol et fraude : ils choisissent le temps propre à dresser leurs embûches, à leur assurer le mystère; dol et fraude : ils envahissent violemment la maison ; dans la violence même, il y a fraude : Ils tuent les esclaves, renversent le toit; on ne peut tuer un homme, on ne peut causer un dommage volontaire à autrui, sans qu'il y ait dol et fraude. Si donc dans toutes les circonstances du fait il y a dol et fraude, jugerez-vous qu'il n'y en a pas dans le fait tout entier?

IX. Que répond à cela Quintius? rien de précis, rien d'uniforme, rien en quoi il lui soit possible, en quoi il pense même qu'il lui soit possible de persister. Il a objecté tout d'abord qu'on ne pouvait accuser des esclaves de dol et de fraude. Par là il ne défendait pas seulement Fabius, il tendait à détruire tous les jugements du genre de celui-ci ; car, si l'on introduit un jugement contre un délit que des esclaves ne peuvent commettre, il n'y a plus de jugement, et il faut absoudre tous ceux dont la cause est la même. Or, n'eussiez-vous, juges, n'eussiez-vous que ce seul motif, certes vous ne voudriez pas, en délaissant un homme honorable dont la cause est aussi celle de tous les particuliers, de toutes les fortunes, anéantir, par votre sentence, un jugement sans doute très sévère, mais aussi très-sagement institué. Mais ce n'est pas là le seul motif. Je le vois; et cependant je dois répondre à ce qu'a dit Quintius, non parce que cette réponse importe à ma cause, mais pour que mon silence ne soit pas interprété comme une concession.

Vous dites, Quintius, qu'il s'agit de savoir si les esclaves de Tullius ont été tués injustement ou non. Et moi, je vous demande d'abord si c'est 594 là ou non l'objet de ce jugement. Si tel n'en est point l'objet, à quoi bon plaider, à quoi bon informer? Si le contraire a lieu, d'où vient que vous dépensâtes tant de paroles pour demander au préteur l'addition de ce mot Injustement; que, ne l'ayant pas obtenue, vous en appelâtes aux tribuns; qu'enfin ici, devant ce tribunal, vous vous plaignîtes de l'injustice du préteur, qui vous refusa cette addition, Injustement? Quand Tous faisiez cette demande au préteur, quand vous en appeliez aux tribuns, vous disiez qu'on devait vous accorder le droit de persuader aux juges, si vous le pouviez, que le dommage n'avait pas été causé Injustement à Tullius. Oui, vous avez réclamé l'addition de ce mot, afin d'avoir toute licence d'en parler devant les juges; mais cette addition n'a pas été faite, et vous n'en parlez pas moins comme si vous aviez obtenu ce qu'on vous a refusé. Or, les termes dont s'est servi Métellus dans son décret ont été répétés par ceux auxquels vous en avez appelé. Ceux-ci, en effet, n'ont-ils pas unanimement déclaré qu'un fait, tout injuste qu'il fût d'ailleurs, étant imputé à la violence d'esclaves rassemblés et armés, ils n'ajouteraient rien à la formule ? Et ils ont eu raison , juges ; car si, la formule étant exempte de tout subterfuge, des esclaves commettaient audacieusement des crimes, et que les maîtres en fissent impudemment l'aveu, qu'arriverait-il, selon vous, si le préteur jugeait qu'on peut commettre justement de tels massacres? Et quelle différence y aurait-il entre l'excuse préparée d'avance au délit par le magistrat, et l'autorisation de ce délit même? En effet, juges, ils ne considèrent pas le dommage, les magistrats qui donnent ainsi la formule de l'action; car, si cela était, ils ne substitueraient pas une commission spéciale aux juges ordinaires; ils ne mettraient pas en cause tous les esclaves, mais celui-là seul qu'on prend nominalement à partie; ils le forceraient à restituer non pas quatre fois, mais deux fois, la valeur ; ils ajouteraient enfin au mot Dommage , cet autre, Injustement. Le préteur même par qui nous avons action ne s'écarte point, pour les autres dommages, et en tant qu'il ne s'agit que de dommage, de la loi Aquillia; et c'est à quoi un préteur doit faire attention.

X. Mais ici, vous le voyez, il s'agit de violence: il s'agit, vous le voyez, d'hommes armée, de bâtiments enlevés d'assaut, de champs ravagés, d'assassinats, d'incendies, de rapines, de sang ; et vous avez à prononcer sur toutes ces circonstances. Vous étonnerez-vous, après cela, que les auteurs de cette action aient cru assez faire en recherchant seulement si des actes aussi cruels, aussi indignes, aussi atroces, ont eu lieu, et non s'ils sont justes ou injustes? Les préteurs ne se sont donc point écartés de la loi Aquillia, qui n'est relative qu'au dommage, mais ils ont établi un jugement sévère sur la violence à main armée; ils n'ont point pensé qu'il ne fallut jamais s'enquérir du tort ou du droit, mais ils n'ont pas voulu que ceux qui ont mieux aimé en appeler à la force qu'au droit disputassent sur la nature de l'un et de l'autre. Et s'ils n'ont point ajouté InJustement, ce n'est pas qu'ils ne l'ajoutent jamais en d'autres cas, c'est pour ne pas juger eux-mêmes que des esclaves peuvent avoir le droit de prendre les armes, de former des rassemblements ; ce n'est pas qu'ils aient cru persuader aux juges, à la faveur de cette addition, que le fait n'était pas illégal, c'est pour ne pas paraître cou - 595 vrir d'un bouclier ceux mêmes qu'ils citaient en jugement pour avoir pris les armes.

L'Interdit de violence était chez nos ancêtres ce qu'il est encore aujourd'hui : D'où Toi, Ou TES ESCLAVES, OU TON INTENDANT, AVEZ CHASSÉ VIOLEMMENT CETTE ANNÉE , OU LUI, OU SES ESCLAVES, ou Son Intendant; à quoi on ajoutait, dans l'intérêt du défendeur : Lorsqu'il Possédait; et enfin : S'il Ne Possédait Ni Par Violence, Ni Clandestinement, Ni A Titre Précaire. On accordait beaucoup à celui qu'on accusait d'avoir chassé quelqu'un par violence; car s'il prouvait au juge un seul de ces motifs, sa cause, alors même qu'il avouait la violence, était infailliblement gagnée, soit que celui qu'il avait chassé ne possédât pas, soit qu'il possédât violemment, ou clandestinement, ou précairement. Tels sont les nombreux moyens de succès laissés par nos ancêtres à celui-là même qui avouerait la violence.

Considérons maintenant le second Interdit que les désordres des hommes de cet âge, et l'extrême licence, ont fait établir... Et il vient nous citer la loi des douze Tables qui permet de tuer un voleur la nuit, de le tuer même le jour, s'il se défend avec des armes ; et cette autre loi antique tirée des lois sacrées, et en vertu de laquelle on peut tuer impunément celui qui a porté la main sur un tribun du peuple. Il n'a pas, je pense, cité autre chose.

XI. Mais d'abord, je demande ici en quoi ces lois importent à la cause? Les esclaves de Tullius ont-ils frappé quelque tribun du peuple? je ne le crois pas. Sont-ils venus la nuit chez Fabius, pour le voler? non. Sont-ils venus le jour dans la même intention, et se sont-Ils défendus avec des armes? on ne peut le dire. Les lois que vous avez citées ne peuvent donc justifier les esclaves de Fabius du meurtre des esclaves de Tullius. — Ce n'est pas pour cela, dit-il, que je les ai citées, mais pour vous faire comprendre que nos ancêtres ne voyaient pas dans le meurtre d'un homme ce je ne sais quoi que vous y trouvez. — Mais d'abord (et je n'ai pas besoin ici d'autres preuves) les lois mêmes dont vous vous faites un appui expriment assez combien nos ancêtres défendaient de tuer un homme, si ce n'est dans une absolue nécessité. La première qui se présente, la loi sacrée, fut sollicitée par le peuple en armes, pour qu'il n'y eût plus désormais de danger à n'en pas avoir. Le peuple voulut avec justice que le magistrat, protecteur des lois, fût protégé à son tour par le rempart des lois. Les douze Tables défendent de tuer, le jour, un voleur, c'est-à-dire un brigand, un maraudeur, alors même que, dans votre propre maison, vous prenez sur le fait cet ennemi trop certain, A Moins Qu'il Ne Se Défende Avec Des Armes; eût-il encore des armes, et qu'il ne s'en servit pas contre vous, vous ne le tuerez pas. S'il vous Résiste, Appelez, c'est-à-dire criez pour qu'on vous entende et qu'on vienne à votre aide. Que peut-on ajouter à cette clémence de la loi, qui ne permet pas même que chez soi on défende sa vie avec des armes sans témoins, sans arbitres?

Quoi de plus pardonnable, puisque vous me rappelez aux douze Tables, qu'un homicide involontaire? Rien, sans doute; car la loi de la conscience veut que l'homme soit puni du mal qu'il a fait volontairement et non malgré lui. 596 Pourtant nos ancêtres n'ont point pardonné ce malheur; car on lit dans les douze Tables : si l'arme S'EST ÉCHAPPÉE DE LA MAIN...

XII ...Il n'en serait pas moins vrai que, ce terrain eût-il été le vôtre, vous n'aviez pas le droit d'y tuer les esclaves de Tullius; bien plus, eussiez-vous détruit, à son insu ou avec violence, un bâtiment qu'il aurait construit sur votre terrain et qu'il défendrait comme sa propriété, cet acte serait déclaré violent et clandestin. Maintenant , jugez vous-même s'il est vrai que vos esclaves, ne pouvant d'ailleurs arracher impunément quelques tuiles, ont pu sans fraude commettre un tel massacre. Et à mon tour, si, à l'occasion de ce toit renversé, je demande action contre vous pour fait de violence et de clandestinité, vous serez, par voie d'arbitres, nécessairement contraint de le rétablir, ou vous serez condamné. Persuaderez-vous donc à de tels juges, vous qui n'avez pas eu le droit de détruire une maison située, à vous entendre, sur votre terrain, que vous aviez le droit de tuer les hommes qui étaient dans cette maison?

— Mais un de mes esclaves, qui a été vu avec les vôtres, ne reparaît pas; mais ma cabane a été incendiée par vos esclaves. — Que répondre à cela? J'ai déjà prouvé que cette allégation est fausse; mais je la suppose vraie : qu'en résulte-til? Que les gens de Tullius devaient être massacrés? Mais à peine s'ils méritaient d'être fustigés, d'être l'objet d'une plainte sérieuse. Eussiez-vous été le plus sévère des hommes, vous ne pouviez en appeler qu'à la justice ordinaire, suivre la procédure habituelle. Pourquoi la violence? pourquoi des armes? pourquoi des meurtres? pourquoi du sang?

— Mais peut-être seraient-ils venus m'attaquer. — Ce n'est point parler, ce n'est point se défendre en homme qui a déjà désespéré de sa cause ; c'est conjecturer, c'est, pour ainsi dire, deviner. Ils seraient venus attaquer ? Qui ? Fabius. Dans quel le intention? pour le tuer. Pourquoi? qu'avaient-ils à y gagner? comment le savez-vous? Et, pour vous rendre en peu de mots la chose évidente, est-il possible, juges, qu'on doute un instant s'il faut regarder comme agresseurs ceux qui sont venus vers la maison, ou ceux qui y sont restés; ceux qui ont été tués, ou ceux qui n'ont pas eu un seul blessé; ceux qui n'avaient nulle raison de faire le coup, et ceux qui avouent l'avoir fait? Mais je vous crois ; vous avez craint d'être attaqué : et qui jamais a décidé, à qui peut-on accorder sans un extrême danger pour tout le monde, qu'on ait le droit de tuer celui par qui l'on craindrait, soi-disant, d'être tué un jour?...

XIII. (4) On attend ce jugement, comme s'il s'agissait, non d'un intérêt particulier, mais d'un intérêt général. Priscien, vi, pag. 678. ed. Putschius.

Je dis qu'il y a eu violence de la part des esclaves de Fabius. Nos adversaires ne le nient pas. Il y a eu dommage pour Tullius; vous en convenez encore; j'ai conquis ce second aveu : avec violence, avec des hommes armés ; vous ne le niez pas davantage; on m'accorde cet autre point : avec Dol Et Fraude; voilà ce que vous niez; voilà l'objet du jugement. Victorinus, i, 57.

Mon adversaire convient avec moi du dommage causé à Tullius; il y a eu violence, emploi des armes; on ne le nie point; on n'ose pas nier la culpabilité des esclaves de Fabius : mais y a-t-il 597 eu Dol et Fraude? telle est la question. Marcianus Capella, v. ch. de la Partition.

Si quelqu'un tue un voleur, il l'aura tué injustement. Pourquoi? parce qu'il n'y a sur ce point nul droit établi. Mais si le voleur se défend avec des armes? on pourra le tuer. Pourquoi? parce que c'est un droit établi. Rufinianus, sur l'Apophase.

(2) Ici commencent les derniers fragments trouvés dan» le manuscrit de Turin; ils vont jusqu'au chapitre XIII.

(3) Ce procès est Inconnu.

(4) Anciens fragments.