Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XLVII.  CINQUIÈME PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE. autre traduction

 quatrième Philippique - sixième Philippique  

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

CINQUIÈME PHILIPPIQUE.

DISCOURS QUARANTE-SEPTIEME

ARGUMENT.

Les kalendes de janvier étaient arrivées, et les nouveaux consuls, C. Vibius Pansa et Aulus Hirtius, entrés en exercice, l'an 710 de Rome, tenaient le sénat, suivant l'usage. Ils avaient fait leur rapport, comme on en était convenu dans rassemblée du 20 décembre 709, sur les honneurs et les récompenses à décerner aux chefs et aux soldats qui avaient bien mérité de la république en arrêtant les entreprises d'Antoine. Q. Fufius Calénus, beau-père du consul Pansa, premier opinant, avait été d'avis d'envoyer des députés à Antoine, lequel assiégeait Décimus Brutus renfermé dans Modène ; et plusieurs sénateurs s'étaient rangés à cet avis, prétextant qu'il était injuste et cruel de condamner quelqu'un sans l'avoir entendu.

Cicéron attaque cet avis, insiste pour qu'on se prépare à la guerre, et propose des décrets pour récompenser Brutus , Lépide, le jeune César, le questeur Egnatuléius, et les légions qui se sont tournées contre Antoine.

Cette cinquième Philippique fut prononcée au Capitole le premier janvier, l'an de Rome 710.

 

 

ORATIO PHILIPPICA QVINTA.

 I. Nihil umquam longius his Kalendis Ianuariis mihi uisum est, patres conscripti: quod idem intellegebam per hos dies uni cuique uestrum uideri. Qui enim bellum cum re publica gerunt, hunc diem non exspectabant; nos autem tum, cum maxime consilio nostro subuenire communi saluti oporteret, in senatum non uocabamur. Sed querellam praeteritorum dierum sustulit oratio consulum, qui ita locuti sunt ut, magis exoptatae Kalendae quam serae esse uideantur.

Atque ut oratio consulum animum meum erexit spemque attulit non modo salutis conseruandae, uerum etiam dignitatis pristinae reciperandae, sic me perturbasset eius sententia, qui primus rogatus est, nisi uestrae uirtuti constantiaeque confiderem. Hic enim dies uobis, patres conscripti, inluxit, haec potestas data est, ut, quantum uirtutis, quantum constantiae, quantum grauitatis in huius ordinis consilio esset, populo Romano declarare possetis. Recordamini, qui dies nudius tertius decimus fuerit, quantus consensus uestrum, quanta uirtus, quanta constantia, quantam sitis a populo Romano laudem, quantam gloriam, quantam gratiam consecuti. Atque illo die, patres conscripti, ea constituistis, ut uobis iam nihil sit integrum nisi aut honesta pax aut bellum necessarium.

Pacem uult M. Antonius; arma deponat, roget, deprecetur. Neminem aequiorem reperiet quam me, cui, dum se ciuibus impiis commendat, inimicus quam amicus esse maluit. Nihil est profecto, quod possit dari bellum gerenti; erit fortasse aliquid, quod concedi possit roganti;

II. legatos uero ad eum mittere, de quo grauissimum et seuerissimum iudicium nudius tertius decimus feceritis, non iam leuitatis est, sed ut, quod sentio dicam, dementiae. Primum duces eos laudauistis, qui contra illum bellum priuato consilio suscepissent, deinde milites ueteranos, qui cum ab Antonio in colonias essent deducti, illius beneficio libertatem populi Romani anteposuerunt. Quid? legio Martia, quid? quarta cur laudantur? si enim consulem suum reliquerunt, uituperandae sunt, si inimicum rei publicae, iure laudantur. Atqui, cum consules nondum haberetis, decreuistis, ut et de praemiis militum et de honoribus imperatorum primo quoque tempore referretur. Placet eodem tempore praemia constituere eis, qui contra Antonium arma ceperint, et legatos ad Antonium mittere? ut iam pudendum si honestiora decreta esse legionum quam senatus, siquidem legiones decreuerunt senatum defendere contra Antonium, senatus decernit legatos ad Antonium. Utrum hoc est confirmare militum animos an debilitare uirtutem? Hoc dies duodecim profecerunt, ut, quem nemo praeter Cotylam inuentus sit qui defenderet, is habeat iam patronos etiam consulares? Qui utinam omnes ante me sententiam rogarentur! (quamquam suspicor, quid dicturi sint quidam eorum, qui post me rogabuntur) facilius contra dicerem, si quid uideretur.

Est enim opinio decreturum aliquem Antonio illam ultimam Galliam, quam Plancus obtinet. Quid est aliud omnia ad bellum ciuile hosti arma largiri, primum neruos belli, pecuniam infinitam, qua nunc eget, deinde equitatum, quantum uelit? Equitatum dico; dubitabit, credo, gentis barbaras secum adducere. Hoc qui non uidet, excors, qui, cum uidet, decernit, impius est. Tu ciuem sceleratum et perditum Gallorum et Germanorum pecunia, peditatu, equitatu, copiis instrues? Nullae istae excusationes sunt: 'Meus amicus est.' Sit patriae prius. 'Meus cognatus.' An potest cognatio propior ulla esse quam patriae, in qua parentes etiam continentur? 'Mihi pecuniam tribuit.' Cupio uidere, qui id audeat dicere. Quid autem agatur, cum aperuero, facile erit statuere, quam sententiam dicatis aut quam sequamini.

III. Agitur, utrum M. Antonio facultas detur opprimendae rei publicae, caedis faciendae bonorum, urbis diuidundae, agrorum suis latronibus condonandi, populum Romanum seruitute opprimendi, an horum ei facere nihil liceat. Dubitate, quid agatis. At non cadunt haec in Antonium. Hoc ne Cotyla quidem dicere auderet. Quid enim in eum non cadit, qui, cuius acta se defendere dicit, eius eas leges peruertit, quas maxime laudare poteramus? Ille paludes siccare uoluit, hic omnem Italiam moderato homini, L. Antonio, diuidendam dedit. Quid? hanc legem populus Romanus accepit, quid? per auspicia ferri potuit? Silet augur uerecundus sine collegis de auspiciis. Quamquam illa auspicia non egent interpretatione; Ioue enim tonante cum populo agi non esse fas quis ignorat? Tribuni plebi tulerunt de prouinciis contra acta C. Caesaris, ille biennium, hi sexennium. Etiam hanc legem populus Romanus accepit? quid? promulgata fuit, quid? non ante lata quam scripta est, quid? non ante factum uidimus, quam futurum quisquam est suspicatus? Ubi lex Caecilia et Didia, ubi promulgatio trinum nundinum, ubi poena recenti lege Iunia et Licinia? Possuntne hae leges esse ratae sine interitu legum reliquarum? Eccui potestas in forum insinuandi fuit? Quae porro illa tonitrua, quae tempestas! ut, si auspicia M. Antonium non mouerent, sustinere tamen eum ac ferre posse tantam uim (tempestatis) imbris ac turbinum mirum uideretur. Quam legem igitur se augur dicit tulisse non modo tonante Ioue, sed prope caelesti clamore prohibente, hanc dubitabit contra auspicia latam confiteri? Quid? quod cum eo collega tulit, quem ipse fecit sua nuntiatione uitiosum, nihilne ad auspicia bonus augur pertinere arbitratus est?

IV. Sed auspiciorum nos fortasse erimus interpretes, qui sumus eius collegae; num ergo etiam armorum interpretes quaerimus? Primum omnes fori aditus ita saepti, ut, etiamsi nemo obstaret armatus, tamen nisi saeptis reuolsis introiri in forum nullo modo posset; sic uero erant disposita praesidia, ut, quo modo hostium aditus urbe prohibentur castellis et operibus, ita ab ingressione fori populum tribunosque plebi propulsari uideres.

Quibus de causis eas leges, quas M. Antonius tulisse dicitur, omnes censeo per uim et contra auspicia latas iisque legibus populum non teneri. Si quam legem de actis Caesaris confirmandis deue dictatura in perpetuum tollenda deue coloniis in agros deducendis tulisse M. Antonius dicitur, easdem leges de integro, ut populum teneant, saluis auspiciis ferri placet. Quamuis enim res bonas uitiose per uimque tulerit, tamen eae leges non sunt habendae, omnisque audacia gladiatoris amentis auctoritate nostra repudianda est.

Illa uero dissipatio pecuniae publicae ferenda nullo modo est, per quam sestertium septiens miliens falsis perscriptionibus donationibusque auertit, ut portenti simile uideatur tantam pecuniam populi Romani tam breui tempore perire potuisse. Quid? illi immanes quaestus ferendine, quos M. Antoni tota exhausit domus? Decreta falsa uendebat, regna, ciuitates, immunitates in aes accepta pecunia iubebat incidi. Haec se ex commentariis C. Caesaris, quorum ipse auctor erat, agere dicebat. Calebant in interiore aedium parte totius rei publicae nundinae; mulier sibi felicior quam uiris auctionem prouinciarum regnorumque faciebat; restituebantur exules quasi lege sine lege; quae nisi auctoritate senatus rescinduntur, quoniam ingressi in spem rei publicae recuperandae sumus, imago nulla liberae ciuitatis relinquetur. Neque solum commentariis commenticiis chirographisque uenalibus innumerabilis pecunia congesta in illam domum est, cum, quae uendebat Antonius, ea se ex actis Caesaris agere diceret, sed senatus etiam consulta pecunia accepta falsa referebat: syngraphae obsignabantur, senatus consulta numquam facta ad aerarium deferebantur. Huius turpitudinis testes erant etiam exterae nationes. Foedera interea facta, regna data, populi prouinciaeque liberatae, ipsarumque rerum falsae tabulae gemente populo Romano toto Capitolio figebantur. Quibus rebus tanta pecunia una in domo coaceruata est, ut, si hoc genus pecuniae in aerarium redigatur, non sit pecunia rei publicae defutura.

V. Legem etiam iudiciariam tulit homo castus atque integer iudiciorum et iuris auctor. In quo nos fefellit. Antesignanos et manipulares et Alaudas iudices se constituisse dicebat; at ille legit aleatores, legit exules, legit Graecos (o consessum iudicum praeclarum, o dignitatem consilii admirandam! Auet animus apud consilium illud pro reo dicere!), Cydam Cretensem, portentum insulae, hominem audacissimum et perditissimum. Sed fac non esse; num Latine scit? num est ex iudicum genere et forma? num, quod maximum est, leges nostras moresue nouit, num denique homines? Est enim Creta uobis notior quam Roma Cydae. Dilectus autem et notatio iudicum etiam in nostris ciuibus haberi solet; Gortynium uero iudicem quis nouit aut quis nosse potuit? Nam Lysiaden Atheniensem plerique nouimus; est enim Phaedri, philosophi nobilis, filius, homo praeterea festiuus, ut ei cum Curio consessore eodemque conlusore facillume possit conuenire. Quaero igitur: Si Lysiades citatus iudex non responderit excuseturque Areopagites esse nec debere eodem tempore Romae et Athenis res iudicare, accipietne excusationem is, qui quaestioni praeerit, Graeculi iudicis modo palliati, modo togati? An Atheniensium antiquissimas leges negleget? Qui porro ille consessus, di boni! Cretensis iudex, isque nequissimus. Quem ad modum ad hunc reus alleget, quo modo accedat? Dura natio est. At Athenienses misericordes. Puto ne Curium quidem esse crudelem, qui periculum fortunae cotidie facit. Sunt item lecti iudices, qui fortasse excusabuntur; habent enim legitimam excusationem, exsilii causa solum uertisse nec esse postea restitutos. Hos ille demens iudices legisset, horum nomina ad aerarium detulisset, his magnam partem rei publicae credidisset, si ullam speciem rei publicae cogitauisset?

VI. Atque ego de notis iudicibus dixi; quos minus nostis, nolui nominare; saltatores, citharistas, totum denique comissationis Antonianae chorum in tertiam decuriam iudicum scitote esse coniectum. Em causam, cur lex tam egregia tamque praeclara maximo imbri, tempestate, uentis, procellis, turbinibus, inter fulmina et tonitrua ferretur, ut eos iudices haberemus, quos hospites habere nemo uelit. Scelerum magnitudo, conscientia maleficiorum, direptio eius pecuniae, cuius ratio in aede Opis confecta est, hanc tertiam decuriam excogitauit; nec ante turpes iudices quaesiti, quam honestis iudicibus nocentium salus desperata est. Sed illud os, illam impuritatem caeni fuisse, ut hos iudices legere auderet! quorum lectione duplex imprimeretur rei publicae dedecus, unum, quod tam turpes iudices essent, alterum, quod patefactum cognitumque esset, quam multos in ciuitate turpis haberemus. Hanc ergo et reliquas eius modi leges, etiamsi sine ui saluis auspiciis essent rogatae, censerem tamen abrogandas; nunc uero cur abrogandas censeam, quas iudico non rogatas?

 An illa non grauissimis ignominiis monumentisque huius ordinis ad posteritatis memoriam sunt notanda, quod unus M. Antonius in hac urbe post conditam urbem palam secum habuerit armatos? quod neque reges nostri fecerunt neque ii, qui regibus exactis regnum occupare uoluerunt. Cinnam memini, uidi Sullam, modo Caesarem; hi enim tres post ciuitatem a L. Bruto liberatam plus potuerunt quam uniuersa res publica. Non possum adfirmare nullis telis eos stipatos fuisse, hoc dico: nec multis et occultis. At hanc pestem agmen armatorum sequebatur; Cassius, Mustela, Tiro, gladios ostentantes sui similes greges ducebant per forum; certum agminis locum tenebant barbari sagittarii. Cum autem erat uentum ad aedem Concordiae, gradus conplebantur, lecticae conlocabantur, non quo ille scuta occulta esse uellet, sed ne familiares, si scuta ipsi ferrent, laborarent.

VII. Illud uero taeterrimum non modo aspectu, sed etiam auditu, in cella Concordiae conlocari armatos, latrones, sicarios, de templo carcerem fieri, opertis ualuis Concordiae, cum inter subsellia senatus uersarentur latrones, patres conscriptos sententias dicere.  Huc nisi uenirem Kalendis Septembribus, etiam fabros se missurum et domum meam disturbaturum esse dixit. Magna res, credo, agebatur; de supplicatione referebat. Veni postridie, ipse non uenit. Locutus sum de re publica minus equidem libere, quam mea consuetudo, liberius tamen, quam periculi minae postulabant. At ille homo uehemens et uiolentus, qui hanc consuetudinem libere dicendi excluderet (fecerat enim hoc idem maxima cum laude L. Piso triginta diebus ante), inimicitias mihi denuntiauit, adesse in senatum iussit a. d. XIII Kalendas Octobres. Ipse interea septemdecim dies de me in Tiburtino Scipionis declamitauit sitim quaerens; haec enim ei causa esse declamandi solet. Cum is dies, quo me adesse iusserat, uenisset, tum uero agmine quadrato in aedem Concordiae uenit atque in me apsentem orationem ex ore impurissimo euomuit. Quo die si per amicos mihi cupienti in senatum uenire licuisset, caedis initium fecisset a me (sic enim statuerat); cum autem semel gladium scelere imbuisset, nulla res ei finem caedendi nisi defatigatio et satietas attulisset. Etenim aderat Lucius frater, gladiator Asiaticus, qui myrmillo Mylasis depugnarat; sanguinem nostrum sitiebat, suum in illa gladiatoria pugna multum profuderat. Hic pecunias uestras aestimabat, possessiones notabat et urbanas et rusticas; huius mendicitas auiditate coniuncta in fortunas nostras imminebat; diuidebat agros, quibus et quos uolebat; nullus aditus erat priuato, nulla aequitatis deprecatio. Tantum quisque habebat possessor, quantum reliquerat diuisor Antonius. Quae quamquam, si leges irritas feceretis, rata esse non possunt, tamen separatim suo nomine notanda censeo iudicandumque nullos septemuiros fuisse, nihil placere ratum esse, quod ab iis actum diceretur.

VIII. M. uero Antonium quis est qui ciuem possit iudicare potius quam taeterrimum et crudelissimum hostem, qui pro aede Castoris sedens audiente populo Romano dixerit nisi uictorem uicturum neminem? Num putatis, patres conscripti, dixisse eum minacius quam facturum fuisse? Quid uero? quod in contione dicere ausus est se, cum magistratu abisset, ad urbem futurum cum exercitu, introiturum, quotienscumque uellet, quid erat aliud nisi denuntiare populo Romano seruitutem? Quod autem eius iter Brundisium, quae festinatio, quae spes, nisi ad urbem uel in urbem potius exercitum maximum adduceret? Qui autem dilectus centurionum, quae effrenatio inpotentis animi! Cum eius promissis legiones fortissimae reclamassent, domum ad se uenire iussit centuriones, quos bene sentire de re publica cognouerat, eosque ante pedes suos uxorisque suae, quam secum grauis imperator ad exercitum duxerat, iugulari coegit. Quo animo hunc futurum fuisse censetis in nos, quos oderat, cum in eos, quos numquam uiderat, tam crudelis fuisset, et quam auidum in pecuniis locupletium, qui pauperum sanguinem concupisset? quorum ipsorum bona, quantacumque erant, statim suis comitibus compotoribusque discripsit.
(23) Atque ille furens infesta iam patriae signa a Brundisio inferebat, cum C. Caesar deorum immortalium beneficio, diuina animi, ingenii, consilii magnitudine, quamquam sua sponte eximiaque uirtute, tamen adprobatione auctoritatis meae colonias patrias adiit, ueteranos milites conuocauit, paucis diebus exercitum fecit, incitatos latronum impetus retardauit. Postea uero quam legio Martia ducem praestantissimum uidit, nihil egit aliud, nisi ut aliquando liberi essemus; quam est imitata quarta legio.

IX. Quo ille nuntio audito cum senatum uocasset adhibuissetque consularem, qui sua sententia C. Caesarem hostem iudicaret, repente concidit. Post autem neque sacrificiis sollemnibus factis neque uotis nuncupatis non profectus est, sed profugit paludatus. At quo? In prouinciam firmissimorum et fortissimorum ciuium, qui illum, ne si ita quidem uenisset, ut nullum bellum inferret, ferre potuissent inpotentem, iracundum, contumeliosum, superbum, semper poscentem, semper rapientem, semper ebrium. At ille, cuius ne pacatam quidem nequitiam quisquam ferre posset, bellum intulit prouinciae Galliae, circumsedet Mutinam, firmissimam et splendidissimam populi Romani coloniam, oppugnat D. Brutum imperatorem, consulem designatum, ciuem non sibi, sed nobis et rei publicae natum. Ergo Hannibal hostis, ciuis Antonius? Quid ille fecit hostiliter, quod hic non aut fecerit aut faciat aut moliatur et cogitet? Totum iter Antoniorum quid habuit nisi depopulationes, uastationes, caedis, rapinas? quas non faciebat Hannibal, quia multa ad usum suum reseruabat, at hi, qui in horam uiuerent, non modo de fortunis et de bonis ciuium, sed ne de utilitate quidem sua cogitauerunt.

Ad hunc, di boni! legatos mitti placet? Norunt isti homines formam rei publicae, iura belli, exempla maiorum, cogitant quid populi Romani maiestas, quid senatus seueritas postulet? Legatos decernis? Si, ut depreceres, contemnet, si, ut imperes, non audiet; denique, quamuis seuera legatis mandata dederimus, nomen ipsum legatorum hunc, quem uidemus, populi Romani restinguet ardorem, municipiorum atque Italiae franget animos. Ut omittam haec, quae magna sunt, certe ista legatio moram et tarditatem adferet bello. Quamuis dicant, quod quosdam audio dicturos: 'Legati proficiscantur: bellum nihilo minus paretur', tamen legatorum nomen ipsum et animos hominum et belli celeritatem morabitur.

X. Minimis momentis, patres conscripti, maximae inclinationes temporum fiunt cum in omni casu rei publicae, tum in bello, et maxime ciuili, quod opinione plerumque et fama gubernatur. Nemo quaeret, quibus cum mandatis legatos miserimus; nomen ipsum legationis ultro missae timoris esse signum uidebitur. Recedat a Mutina, desinat oppugnare Brutum, decedat ex Gallia; non est uerbis rogandus, cogendus est armis.

Non enim ad Hannibalem mittimus, ut a Sagunto recedat, ad quem miserat olim senatus P- Valerium Flaccum et Q- Baebium Tamphilum (qui, si Hannibal non pareret, Karthaginem ire iussi sunt; nostros quo iubemus ire, si non paruerit Antonius?); ad nostrum ciuem mittimus, ne imperatorem, ne coloniam populi Romani oppugnet. Itane uero? hoc per legatos rogandum est? Quid interest, per deos immortales! utrum hanc urbem oppugnet an huius urbis propugnaculum, coloniam populi Romani praesidii causa conlocatam? Belli Punici secundi, quod contra maiores nostros Hannibal gessit, causa fuit Sagunti oppugnatio. Recte ad eum legati missi; mittebantur ad Poenum, mittebantur pro Hannibalis hostibus nostris sociis. Quid simile tandem? Nos ad ciuem mittimus, ne imperatorem populi Romani, ne exercitum, ne coloniam circumsedeat, ne oppugnet, ne agros depopuletur, ne sit hostis?

XI.  Age, si paruerit, hoc ciue uti aut uolumus aut possumus? Ante diem XIII Kalendas Ianuarias decretis uestris eum concidistis, constituistis, ut haec ad uos Kalendis Ianuariis referrentur, quae referri uidetis, de honoribus et praemiis bene de re publica meritorum et merentium: quorum principem iudicastis eum, qui fuit, C. Caesarem, qui M. Antoni impetus nefarios ab urbe in Galliam auertit; tum milites ueteranos, qui primi Caesarem secuti sunt, tum illa caelestis diuinasque legiones, Martia et quartam, comprobastis, quibus, cum consulem suum non modo reliquissent, sed bello etiam persequerentur, honores et praemia spopondistis; eodemque die D. Bruti, praestantissimi ciuis, edicto adlato atque proposito factum eius conlaudastis, quodque ille bellum priuato consilio susceperat, id uos auctoritate publica comprobastis. Quid igitur illo die aliud egistis, nisi ut hostem iudicaretis Antonium? His uestris decretis aut ille uos aequo animo adspicere poterit, aut uos illum sine dolore summo uidebitis? Exclusit illum a re publica, distraxit, segregauit non solum scelus ipsius, sed etiam, ut mihi uidetur, fortuna quaedam rei publicae. Qui si legatis paruerit Romamque redierit, num quando perditis ciuibus uexillum, quo concurrant, defuturum putatis?

Sed hoc minus uereor; sunt alia, quae magis timeam et cogitem. Numquam parebit ille legatis. Noui hominis insaniam, adrogantiam, noui perdita consilia amicorum, quibus ille est deditus.  Lucius quidem frater eius, utpote qui peregre depugnarit, familiam ducit. Sit per se ipse sanus, quod numquam erit; per hos esse ei tamen non licebit. Teretur interea tempus, belli apparatus refrigescent. Unde est adhuc bellum tractum nisi ex retardatione et mora? Ut primum post discessum latronis uel potius desperatam fugam libere senatus haberi potuit, semper flagitaui, ut conuocaremur. Quo die primum conuocati sumus, cum designati consules non adessent, ieci sententia mea maximo uestro consensu fundamenta rei publicae serius omnino, quam decuit (nec enim ante potui); sed tamen, si ex eo tempore dies nullus intermissus esset, bellum profecto nullum haberemus. Omne malum nascens facile opprimitur, inueteratum fit plerumque robustius. Sed tum expectabantur Kalendae Ianuariae, fortasse non recte.

XII. Verum praeterita omittamus; etiamne hanc moram adferemus, dum proficiscantur legati, dum reuertantur? quorum expectatio dubitationem belli adfert. Bello autem dubio quod potest studium esse dilectus?

Quam ob rem, patres conscripti, legatorum mentionem nullam censeo faciendam; rem administrandam arbitror sine ulla mora et confestim gerendam censeo; tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis uacationibus in urbe et in Italia praeter Galliam totam. Quae si erunt facta, opinio ipsa et fama nostrae seueritatis obruet scelerati gladiatoris amentiam. Sentiet sibi bellum cum re publica esse susceptum, experietur consentientis senatus neruos atque uires; nam nunc quidem partium contentionem esse dictitat. Quarum partium? Alteri uicti sunt, alteri sunt e mediis C. Caesaris partibus; nisi forte Caesaris partes a Pansa et Hirtio consulibus et a filio C. Caesaris oppugnari putamus. Hoc uero bellum non est ex dissensione partium, sed ex nefaria spe perditissimorum ciuium excitatum, quibus bona fortunaeque nostrae notatae sunt et iam ad cuiusque opinionem distributae. Legi epistulam Antoni, quam ad quendam septemuirum, capitalem hominem, collegam suum, miserat. 'Quid concupiscas, tu uideris; quod concupiueris, certe habebis.'

Em, ad quem legatos mittamus, cui bellum moremur inferre; qui ne sorti quidem fortunas nostras destinauit, sed libidini cuiusque nos ita addixit, ut ne sibi quidem quicquam integrum, quod non alicui promissum iam sit, reliquerit. Cum hoc, patres conscripti, bello, bello, inquam, decertandum est, idque confestim; legatorum tarditas repudianda est.

Quapropter, ne multa nobis cotidie decernenda sint, consulibus totam rem publicam commendandam censeo iisque permittendum, ut rem publicam defendant prouideantque, ne quid res publica detrimenti accipiat, censeoque, ut iis, qui in exercitu M. Antoni sunt, ne sit ea res fraudi, si ante Kalendas Februarias ab eo discesserint. Haec si censueritis, patres conscripti, breui tempore libertatem populi Romani auctoritatemque uestram recuperabitis. Si autem lenius agetis, tamen eadem, sed fortasse serius decernetis. De re publica, quoad rettulistis, satis decreuisse uideor.

XIII. Altera res est de honoribus; de quibus deinceps intellego esse dicendum. Sed qui ordo in sententiis rogandis seruari solet, eundem tenebo in uiris fortibus honorandis. A Bruto igitur consule designato more maiorum capiamus exordium. Cuius ut superiora omittam, quae sunt maxima illa quidem, sed adhuc hominum magis iudiciis quam publice laudata, quibusnam uerbis eius laudes huius ipsius temporis consequi possumus? Neque enim ullam mercedem tanta uirtus praeter hanc laudis gloriaeque desiderat; qua etiam si careat, tamen sit se ipsa contenta, quamquam in memoria gratorum ciuium tamquam in luce posita laetetur. Laus igitur iudicii testimoniique nostri tribuenda Bruto est. Quam ob rem his uerbis, patres conscripti, senatus consultum faciendum censeo: 'cum D. Brutus imperator, consul designatus, prouinciam Galliam in senatus populique Romani potestate teneat, cumque exercitum tantum tam breui tempore summo studio municipiorum coloniarumque prouinciae Galliae optime de re publica meritae merentisque conscripserit, compararit, id eum recte et ordine exque re publica fecisse, idque D. Bruti praestantissimum meritum in rem publicam senatui populoque Romano gratum esse et fore. Itaque senatum populumque Romanum existimare

D. Bruti imperatoris, consulis designati, opera, consilio, uirtute incredibilique studio et consensu prouinciae Galliae rei publicae difficillumo tempore esse subuentum.'  Huic tanto merito Bruti, patres conscripti, tantoque in rem publicam beneficio quis est tantus honos qui non debeatur? Nam, si M. Antonio patuisset Gallia, si oppressis municipiis et coloniis inparatis in illam ultimam Galliam penetrare potuisset, quantus rei publicae terror impenderet? Dubitaret, credo, homo amentissimus atque in omnibus consiliis praeceps et deuius non solum cum exercitu suo, sed etiam cum omni immanitate barbariae bellum inferre nobis, ut eius furorem ne Alpium quidem muro cohibere possemus. Haec igitur habenda gratia est D. Bruto, qui illum nondum interposita auctoritate uestra suo consilio atque iudicio non ut consulem recepit, sed ut hostem arcuit Gallia seque obsideri quam hanc urbem maluit. Habeat ergo huius tanti facti tamque praeclari decreto nostro testimonium sempiternum Galliaque, quae semper praesidet atque praesedit huic imperio libertatique communi, merito uereque laudetur, quod se suasque uiris non tradidit, sed opposuit Antonio.

XIV. Atque etiam M. Lepido pro eius egregiis in rem publicam meritis decernendos honores quam amplissimos censeo. Semper ille populum Romanum liberum uoluit maximumque signum illo die dedit uoluntatis et iudicii sui, cum Antonio diadema Caesari imponente se auertit gemituque et maestitia declarauit, quantum haberet odium seruitutis, quam populum Romanum liberum cuperet, quam illa, quae tulerat, temporum magis necessitate quam iudicio tulisset. Quanta uero is moderatione usus sit in illo tempore ciuitatis, quod post mortem Caesaris consecutum est, quis nostrum obliuisci potest? Magna haec, sed ad maiora properat oratio.
(39) Quid enim, o di immortales! admirabilius omnibus gentibus, quid optatius populo Romano accidere potuit, quam, cum bellum ciuile maximum esset, cuius belli exitum omnes timeremus, sapientia et clementia id potius extingui quam armis et ferro rem in discrimen adducere? Quodsi eadem ratio Caesaris fuisset in illo taetro miseroque bello, ut omittam patrem, duos Cn- Pompei, summi et singularis uiri, filios incolumis haberemus, quibus certe pietas fraudi esse non debuit. Utinam omnis M. Lepidus seruare potuisset! facturum fuisse declarauit in eo, quod potuit, cum Sex- Pompeium restituit ciuitati, maximum ornamentum rei publicae, clarissimum monumentum clementiae suae. Grauis illa fortuna populi Romani, graue fatum! Pompeio enim patre, quod imperii populi Romani lumen fuit, extincto interfectus est patris simillimus filius. Sed omnia mihi uidentur deorum immortalium iudicio expiata Sex- Pompeio rei publicae conseruato.

XV. Quam ob causam iustam atque magnam, et quod periculosissimum ciuile bellum maximumque humanitate et sapientia sua M. Lepidus ad pacem concordiamque conuertit, senatus consultum his uerbis censeo perscribendum: 'cum a M. Lepido imperatore, pontifice maximo, saepe numero res publica et bene et feliciter gesta sit populusque Romanus intellexerit ei dominatum regium maxime displicere, cumque eius opera, uirtute, consilio singularique clementia et mansuetudine bellum acerbissimum ciuile sit restinctum, Sextusque Pompeius Cn- f. Magnus huius ordinis auctoritate ab armis discesserit et a M. Lepido imperatore, pontifice maximo, summa senatus populique Romani uoluntate ciuitati restitutus sit, senatum populumque Romanum pro maximis plurimisque in rem publicam M. Lepidi meritis magnam spem in eius uirtute, auctoritate, felicitate reponere otii, pacis, concordiae, libertatis, eiusque in rem publicam meritorum senatum populumque Romanum memorem fore, eique statuam equestrem inauratam in rostris, aut quo alio loco in foro uellet, ex huius ordinis sententia statui placere.' Qui honos, patres conscripti, mihi maximus uidetur, primum quia iustus est; non enim solum datur propter spem temporum reliquorum, sed pro amplissimis meritis redditur; nec uero cuiquam possumus commemorare hunc honorem a senatu tributum iudicio senatus soluto et libero.

XVI. Venio ad C. Caesarem, patres conscripti, qui nisi fuisset, quis nostrum esse potuisset? Aduolabat ad urbem a Brundisio homo inpotentissimus ardens odio, animo hostili in omnis bonos cum exercitu, Antonius. Quid huius audaciae et sceleri poterat opponi? Nondum ullos duces habebamus, non copias; nullum erat consilium publicum, nulla libertas; dandae ceruices erant crudelitati nefariae; fugam quaerebamus omnes, quae ipse exitum non habebat. Quis tum nobis, quis populo Romano optulit hunc diuinum adulescentem deus? qui, cum omnia ad perniciem nostram pestifero illi ciui paterent, subito praeter spem omnium exortus prius confecit exercitum, quem furori M. Antoni opponeret, quam quisquam hoc eum cogitare suspicaretur. Magni honores habiti Cn. Pompeio, cum esset adulescens, et quidem iure. Subuenit enim rei publicae, sed aetate multo robustior et militum ducem quaerentium studio paratior et in alio genere belli. Non enim omnibus Sullae causa grata. Declarat multitudo proscriptorum, tot municipiorum maximae calamitates. Caesar autem annis multis minor ueteranos cupientis iam requiescere armauit; eam complexus est causam quae esset senatui, quae populo, quae cunctae Italiae, quae dis hominibusque gratissuma. Et Pompeius ad L. Sullae maximum imperium uictoremque exercitum accessit; Caesar se ad neminem adiunxit; ipse princeps exercitus faciendi et praesidi comparandi fuit. Ille aduersariorum partibus agrum Picenum habuit inimicum, hic ex Antoni amicis, sed amicioribus libertatis contra Antonium confecit exercitum. Illius opibus Sulla regnauit, huius praesidio Antoni dominatus oppressus est.
(45) Demus igitur imperium Caesari, sine quo res militaris administrari, teneri exercitus, bellum geri non potest; sit pro praetore eo iure, quo qui optimo. Qui honos quamquam est magnus illi aetati, tamen ad necessitatem rerum gerendarum, non solum ad dignitatem ualet. Itaque illa quaeramus, quae uix hodierno die consequemur.

XVII. Sed saepe spero fore huius adulescentis ornandi honorandique et nobis et populo Romano potestatem; hoc autem tempore ita censeo decernendum: 'quod C. Caesar C. f-, pontifex, pro praetore, summo rei publicae tempore milites ueteranos ad libertatem populi Romani cohortatus sit eosque conscripserit, quodque legio Martia quartaque summo studio optimoque in rem publicam consensu C. Caesare duce et auctore rem publicam, libertatem populi Romani defendant, defenderint, et quod C. Caesar pro praetore Galliae prouinciae cum exercitu subsidio profectus sit, equites, sagittarios, elephantos in suam populique Romani potestatem redegerit difficillimoque rei publicae tempore saluti dignitatique populi Romani subuenerit, ob eas causas senatui placere C. Caesarem C. f., pontificem, pro praetore, senatorem esse sententiamque loco quaestorio dicere, eiusque rationem, quemcumque magistratum petet, ita haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore quaestor fuisset.' Quid est enim, patres conscripti, cur eum non quam primum amplissimos honores capere cupiamus? Legibus enim annalibus cum grandiorem aetatem ad consulatum constituebant, adulescentiae temeritatem uerebantur; C. Caesar ineunte aetate docuit ab excellenti eximiaque uirtute progressum aetatis exspectari non oportere. Itaque maiores nostri ueteres illi admodum antiqui leges annales non habebant, quas multis post annis attulit ambitio, ut gradus esset petitionis inter aequales. Ita saepe magna indoles uirtutis, priusquam rei publicae prodesse potuisset, extincta est. At uero apud antiquos Rulli, Decii, Coruini multique alii, recentiore autem memoria superior Africanus, T- Flamininus admodum adulescentes consules facti tanta res gesserunt, ut populi Romani imperium auxerint, nomen ornarint. Quid? Macedo Alexander cum ab ineunte aetate res maximas gerere coepisset, nonne tertio et tricesimo anno mortem obiit? quae est aetas nostris legibus decem annis minor quam consularis. Ex quo iudicari potest uirtutis esse quam aetatis cursum celeriorem.

XVIII. Nam quod ii, qui Caesari inuident, simulant se timere, ne uerendum quidem est, ut tenere se possit, ut moderari, ne honoribus nostris elatus intemperantius suis opibus utatur. Ea natura rerum est, patres conscripti, ut, qui sensum uerae gloriae ceperit, quique se ab senatu, ab equitibus Romanis populoque Romano uniuerso senserit ciuem clarum haberi salutaremque rei publicae, nihil cum hac gloria comparandum putet. Utinam C. Caesari, patri dico, contigisset adulescenti, ut esset senatui atque optimo cuique carissimus! Quod cum consequi neglexisset, omnem uim ingenii, quae summa fuit in illo, in populari leuitate consumpsit. Itaque cum respectum ad senatum et ad bonos non haberet, eam sibi uiam ipse patefecit ad opes suas amplificandas, quam uirtus liberi populi ferre non posset. Eius autem filii longissume diuersa ratio est; qui cum omnibus est, tum optimo cuique carissimus. In hoc spes libertatis posita est, ab hoc accepta iam salus, huic summi honores et exquiruntur et parati sunt. Cuius igitur singularem prudentiam admiramur, eius stultitiam timemus? Quid enim stultius quam inutilem potentiam, inuidiosas opes, cupiditatem dominandi praecipitem et lubricam anteferre uerae, graui, solidae gloriae? An hoc uidit puer; si aetate processerit, non uidebit? At est quibusdam inimicus clarissimis atque optimis ciuibus. Nullus iste timor esse debet; omnis Caesar inimicitias rei publicae condonauit, hanc sibi iudicem constituit, hanc moderatricem omnium consiliorum atque factorum. Ita enim ad rem publicam accessit, ut eam confirmaret, non ut euerteret. Omnis habeo cognitos sensus adulescentis. Nihil est illi re publica carius, nihil uestra auctoritate grauius, nihil bonorum uirorum iudicio optatius, nihil uera gloria dulcius. Quam ob rem ab eo non modo nihil timere, sed maiora et meliora exspectare debetis neque in eo, qui ad D. Brutum obsidione liberandum profectus sit, timere ne memoria maneat domestici doloris, quae plus apud eum possit quam salus ciuitatis. Audebo etiam obligare fidem meam, patres conscripti, uobis populoque Romano reique publicae; quod profecto, cum me nulla uis cogeret, facere non auderem pertimesceremque in maxima re periculosam opinionem temeritatis. Promitto, recipio, spondeo, patres conscripti, C. Caesarem talem semper fore ciuem, qualis hodie sit, qualemque eum maxime uelle esse et optare debemus.

XIX. Quae cum ita sint, de Caesare satis hoc tempore dictum habebo. Nec uero de L. Egnatuleio, fortissimo et constantissimo ciui amicissimoque rei publicae, silendum arbitror, sed tribuendum testimonium uirtutis egregiae, quod is legionem quartam ad Caesarem adduxerit, quae praesidio consulibus, senatui populoque Romano reique publicae esset; ob eam causam placere, uti L. Egnatuleio triennium ante legitimum tempus magistratus petere, capere, gerere liceat. In quo, patres conscripti, non tantum commodum tribuitur L. Egnatuleio, quantus honos; in tali enim re satis est nominari.

De exercitu autem C. Caesaris ita censeo decernendum: 'senatui placere militibus ueteranis, qui Caesaris pontificis auctoritatem secuti libertatem populi Romani auctoritatemque huius ordinis defenderint atque defendant, iis liberisque eorum militiae uacationem esse, utique C. Pansa A. Hirtius consules, alter amboue, si eis uideretur, cognoscerent, qui ager iis coloniis esset, quo milites ueterani deducti essent, qui contra legem Iuliam possideretur, ut is militibus ueteranis diuideretur; de agro Campano separatim cognoscerent inirentque rationem de commodis militum ueteranorum augendis, legionique Martiae et legioni quartae et iis militibus, qui de legione secunda, tricesima quinta ad C. Pansam A. Hirtium consules uenissent suaque nomina edidissent, quod iis auctoritas senatus populique Romani libertas carissima sit et fuerit, uacationem militiae ipsis liberisque eorum esse placere extra tumultum Gallicum Italicumque, easque legiones bello confecto missas fieri placere; quantamque pecunia militibus earum legionum in singulos C. Caesar pontifex, pro praetore, pollicitus sit, tantam dari placere; utique C. Pansa A. Hirtius consules, alter amboue, si eis uideretur, rationem agri haberent, qui sine iniuria priuatorum diuidi posset; iisque militibus, legioni Martiae et legioni quartae ita darent, adsignarent, ut quibus militibus amplissime dati, adsignati essent.'

Dixi ad ea omnia, consules, de quibus rettulistis; quae si erunt sine mora matureque decreta, facilius adparabitis ea, quae tempus et necessitas flagitat. Celeritate autem opus est; qua si essemus usi, bellum, ut saepe dixi, nullum haberemus.

I. Jamais terme ne m'a paru si lent à venir, pères conscrits, que les kalendes de janvier ; et je conçois que, pendant ces derniers jours, vous ayez partagé mon impatience. Car ils n'attendaient pas ce jour, ceux qui font la guerre à la république; et nous, dont les conseils étaient si nécessaires au salut commun, nous n'étions pas même appelés au sénat. Mais après le discours des consuls, je dois me taire sur le passé. Tel a été leur langage, que les kalendes de janvier paraissent plutôt s'être fait désirer qu'être arrivées trop tard.

Mais autant ce discours m'a élevé le cœur et m'a donné d'espoir de sauver la patrie, de lui rendre son ancienne dignité ; autant l'avis du sénateur qui a parlé le premier m'aurait alarmé, si je n'avais foi dans votre constance et votre courage. Le jour est arrivé, sénateurs, où vous pouvez faire voir au peuple romain, tout ce qu'il y a de vertu, de constance et d'imposante autorité dans cet ordre. Rappelez-vous ce qui s'est passé, il y a treize jours, quelle unanimité, quel courage, quelle résolution vous avez montrés, et de quelles louanges, de quelle gloire, de quelles actions de grâces vous avez été comblés par le peuple romain. Telles sont vos déterminations de ce jour, pères conscrits, que vous n'avez plus à choisir qu'entre une paix honorable et une guerre nécessaire. Antoine veut la paix? qu'il pose les armes, qu'il nous la demande, qu'il nous prie de la lui accorder. Il ne trouvera personne de mieux disposé que moi, bien qu'il ait préféré ma haine à mon amitié, apparemment pour se recommander aux mauvais citoyens. Nous ne pouvons rien accorder à qui nous fait la guerre; peut-être accorderons-nous quelque chose à qui nous suppliera.

II. Mais lui envoyer des députés après l'avoir flétri, il y a treize jours, par votre jugement, ce ne serait pas de la légèreté, ce serait de la démence. Par votre premier décret vous avez décerné des éloges aux généraux qui, de leur autorité privée, ont commencé à lui faire la guerre; vous avez loué ensuite les vétérans qui, conduits dans les colonies par Antoine, ont préféré à ses bienfaits la liberté du peuple romain. Et la légion de Mars, et la quatrième, pourquoi leur accorder des éloges? Il faut les blâmer si elles ont abandonné leur consul; mais c'est avec raison que vous les louez, si ce consul est l'ennemi de la république. Vous n'aviez pas même de consuls, 327 lorsque vous avez décidé qu'on ferait au plus tôt un rapport sur les récompenses et les honneurs à décerner aux soldats et aux généraux. Vous voulez donc en même temps récompenser ceux qui ont pris les armes contre Antoine, et lui envoyer des députés? Est-ce pour avoir à rougir qu'il y ait plus de dignité dans les décrets des légions que dans ceux du sénat, les légions ayant décrété qu'elles défendraient le sénat contre Antoine, et le sénat décrétant qu'il enverra des députés à Antoine? Est-ce relever le courage des soldats, ou leur ôter l'énergie? Quels changements ces douze jours ont-ils donc apportés? Celui qui ne trouvait personne pour le défendre, excepté Cotyla, a maintenant des consulaires pour avocats. Plût au ciel qu'ils parlassent avant moi! Bien que je sache à peu prêt ce qu'ils auraient à dire, la réfutation serait plus facile.

Quelqu'un, dit-on, veut assigner à M. Antoine cette province de la Gaule ultérieure que gouverne Plancus. N'est-ce pas fournir à votre ennemi des armes pour la guerre civile ? d'abord de l'argent, ce nerf de la guerre, dont il manque aujourd'hui; puis de la cavalerie, autant qu'il en voudra. De la cavalerie? apparemment, il se fera scrupule d'amener avec lui les nations barbares. Celui qui ne voit pas cela, ne voit rien ; et celui qui, en le voyant, parle ainsi, est un mauvais citoyen. Vous donnerez à un scélérat, à un homme perdu, une armée de Gaulois et de Germains; vous lui donnerez de l'argent, de l'infanterie, de la cavalerie : tous le» moyens de faire la guerre ! — Mais il est mon ami. — Ce n'est pas une excuse. Qu'il soit d'abord celui de la patrie. — Il est mon parent. — Y A.t-il une plus proche parenté que celle de la patrie, où vivent les auteurs de nos jours ? —, li m'a donné de l'argent. — Je désirerais voir celui qui l'ose dire. Au surplus, quand j'aurai fait voir ce dont il s'agit, il vous sera facile de décider quel avis vous devez ou proposer ou suivre.

III. Il s'agit de savoir si l'on permettra à Antoine d'opprimer la république, de massacrer les gens de bien, de livrer la ville au pillage, de distribuer des terres à ses brigands, d'asservir le peuple romain ; ou si on l'en empêchera? Hésitez-vous maintenant? Mais Antoine n'est pas capable de tous ces attentats. C'est ce que Cotyla lui-même n'oserait dire. De quoi n'est-il pas capable celui qui, se disant le défenseur des actes de César, a détruit les lois qui nous paraissaient les meilleures? César voulait dessécher les marais ; Antoine a livré l'Italie à L Antonius, cet homme si modéré. Que dis-je I Le peuple romain A.t-il approuvé cette loi ? Les augures ont-ils permis qu'on la présentât? Mais, cet augure si réservé, interprète les auspices tout seul et sans ses collègues. Du reste, ces auspices n'ont pas besoin d'interprétation. Qui ignore que nulle affaire ne peut être traitée dans l'assemblée du peuple lorsqu'il tonne ? Au mépris des actes de César, les tribuns du peuple ont proposé une loi Sur les provinces. César en avait fixé la durée à deux ans; Antoine l'a fixée à six. Le peuple romain A.t-il aussi adopté cette loi ? A.t-elle été promulguée seulement? Que dis-je! n'était-elle pas portée avant que d'être écrite? n'é¬tait-elle pas rendue avant qu'aucun de nous soupçonnât qu'elle dût l'être? Où est la loi CéciliA.Di- 328 dia? Où est la promulgation pendant les trois marchés? Où sont les peines décrétées par la nouvelle loi JuniA.Licinia? Peut-on ratifier ces lois sans détruire toutes les autres? A qui A.t-il été permis de pénétrer dans le forum ? Que dire de cet orage, de ces coups de tonnerre? Si de pareils auspices n'ont pas ému Antoine, n'est-il pas étonnant qu'il ait pu soutenir la violence de la tempête, de la pluie et des vents? Enfin, cette loi qu'il a présentée , dit-il, en qualité d'augure, et qui a été rendue, je ne dirai pas au bruit du tonnerre, mais malgré la voix du ciel, soutiendrA.t-il qu'il ne l'a pas rendue contre les auspices ; et quand il l'a portée avec ce collègue dont il avait déclaré l'élection vicieuse, A.t-il pensé, cet habile augure, que cela ne regardait pas les auspices?

IV. Mais peut-être serons nous les interprètes des auspices, nous qui sommes ses collègues. Chercherons-nous aussi l'explication de cet appareil de guerre, qu'il a cru devoir déployer? Les avenues du forum étaient si bien fermées, qu'on n'aurait pu y pénétrer sans renverser les barrières, et on avait disposé les portes de manière à en interdire l'accès au peuple et aux tribuns, comme on interdit l'accès d'une ville à l'ennemi, par des retranchements et des ouvrages avancés.

Je soutiens donc que les lois qui passent pour avoir été rendues par Antoine l'ont été par violence , malgré les auspices, et que le peuple romain n'est pas tenu de s'y soumettre. Si l'on me dit qu'Antoine a porté certaines lois pour confirmer les actes de César, ou empêcher le retour de la dictature, et fonder des colonies, je répondrai que, pour les rendre obligatoires, il faut les porter de nouveau, après avoir consulté les auspices. Quelles qu'elles soient, nous ne devons pas les reconnaître, car elles ont été rendues par violence , et au mépris de toutes les règles. Nous devons repousser, par notre autorité, l'audace de ce gladiateur en démence.

Comment souffrir cette dilapidation des deniers publics, quand on songe qu'il a déjà détourné du trésor plus de sept cent» millions de sesterces, au moyen défausses ordonnances et de fausses donations? C'est une chose qui tient du prodige, que tant d'argent appartenant au peuple romain ait disparu en si peu de temps. Comment souffrir ces gains effroyables, qui ont enrichi sa maison? Il rendait de faux décrets, donnait pour de l'argent les royaumes, les exemptions, les droits de cité, faisant graver la donation sur l'airain dès qu'il en avait reçu le prix. Il s'autorisait des registres de César, et c'est lui qui en était l'auteur. Sa maison était le marché, où l'on trafiquait de la république. Sa femme, plus heureuse pour elle que pour ses maris, mettait à l'enchère les provinces et les royaumes. Les exilés étaient rappelés sans décret, comme par un décret. Si l'autorité du sénat ne casse ces actes, il ne nous restera pas même, après avoir eu l'espoir de relever la république, l'image de la liberté. Et ce n'est pas seulement par des registres supposés, par des signatures vendues au poids de l'or que des sommes incalculables sont venues s'entasser dans cette maison, à l'époque où Antoine ne faisait, disait-il, que remplir les intentions de César; il publiait encore de faux décrets 329  dont il se faisait payer le prix. Des conventions étaient signées, des sénatus-consultes portés an trésor, comme ayant été rendus, et les nations étrangères étaient témoins de toutes ces turpitudes. On signait des traités, on donnait des royaumes, on rendait la liberté à des peuples, à des provinces ; et les fausses tables qui consacraient toutes ces infamies étaient affichées dans le Capitole, à la grande douleur du peuple. C'est ainsi qu'une seule maison a acquis tant de richesses, que si l'on pouvait les faire restituer, l'argent ne manquerait pas de longtemps au peuple romain.

V. Mais nous devons aussi une loi judiciaire à cet homme si pur, si intègre, à ce réformateur des lois et des tribunaux. Ici encore il nous a trompés. Il avait nommé, disait-il, pour juges des manipulaires, des soldats de la légion Alaudienne; et il n'a choisi que des joueurs, des exilés, des Grecs. Quelle admirable réunion, quel tribunal majestueux I Je brûle de défendre un accusé devant ce conseil auguste. J'y verrai d'abord le Crétois Cyda, l'opprobre de son île, l'homme le plus audacieux et le plus immoral. Mais je veux qu'il n'en soit rien. Sait-il au moins parler latin? Est-il de naissance et de condition à être juge? connaît-il nos lois et nos mœurs ? et, ce qui est bien plus essentiel, nous connaît-il nous-mêmes? Vous connaissez mieux la Grèce qu'il ne connaît Rome. Lorsque nous avons un juge à nommer, nous choisissons parmi les citoyens les plus considérés, les plus dignes. Mais un juge de Gortynium, qui connaît cela? qui peut le connaître? Quanta l'Athénien Lysiade, nous le connaissons presque tous, car c'est le fils de Phèdre , philosophe distingué : c'est d ailleurs un homme de plaisir, et qui plaira certainement à M. Curius : il sera son collègue au tribunal et son compagnon au jeu. Mais, je le demande, si Lysiade , appelé comme juge, ne répondait pas ; s'il s'excusait, sous prétexte qu'il est membre de l'Aréopage, et qu'il ne peut juger à la fois à Rome et à Athènes, celui qui présidera le tribunal admettrA.t-il cette excuse d'un juge grec, revêtu tantôt du pallium et tantôt de la toge, ou mépriserA.t-il les anciennes lois d'Athènes? Quel tribunal, justes dieux ! Un Crétois en fait partie, et le pire de tous. Qui l'accusé enverra -t-il pour le supplier? Comment l'approcherA.t-il? Les Crétois sont un peuple dur; mais les Athéniens sont compatissants. Je ne crois pas même que Curius soit cruel, quoiqu'il risque tous les jours sa fortune. II y aura peut-être d'autres juges qui s'excuseront. Ils ont une excuse bien légitime en effet; ils ont été exilés, et n'ont pas été rappelés. Les aurait-il choisis pour juges, ce furieux? Aurait-il porté leurs noms au trésor? leur aurait-il confié les fonctions les plus importantes de la république, s'il eût pensé qu'il subsistât encore une ombre de république?

VI. Mais je n'ai parlé que des juges que vous connaissez tous. Je n'ai pas nommé ceux qui vous sont moins connus. Qu'il vous suffise de savoir qu'Antoine a jeté, dans la troisième décurie des juges, des saltimbanques, des musiciens, enfin toute cette troupe de débauchés, qui lui sert de cortège. Voilà pourquoi cette loi si belle, si admirable , a été rendue malgré la pluie, la tempête, les vents et les orages, aux éclats de la foudre et du tonnerre; afin que nous eussions pour juges des gens que personne ne voudrait avoir pour hôtes. L'énormité de ses crimes, la conscience de 330  ses forfaits, le pillage de l'argent dont le compte a été fabriqué dans le temple de Cybèle : voilà ce qui lui a fait imaginer cette troisième décurie de juges. Il a cherché des juges flétris, parce qu'il désespérait du salut des coupables devant des juges intègres. Quelle est donc l'impudence, \e cynisme de cette âme de boue, d'avoir osé nommer de pareils juges? N'était-ce pas déshonorer le peuple romain que de lui donner des juges si infâmes, et de faire voir combien d'hommes souillés nous avons dans Rome? Cette loi eût-elle été rendue sans violence, avec le respect dû aux auspices, je demanderais qu'on l'abrogeât, ainsi que toutes les autres du même genre. Mais pourquoi demanderai-je qu'on abroge des lois qui, à mon sens, n'ont pas même été proposées?

Ne faut-il pas que notre ordre, par des décrets ignominieux et qui aient l'autorité de monuments, apprenne à la postérité que M. Antoine est le seul, depuis la fondation de Rome, qui ait fait ce que n'ont osé faire ni les rois, ni ceux qui, après l'expulsion des rois, ont voulu s'emparer de la royauté, je veux dire, qui se soit entouré de satellites armés? Je me rappelle Cinna ; j'ai vu Sylla, et bientôt après César, ces trois hommes qui furent plus puissants que toute la république, depuis la délivrance de Rome par Lucius Brutus. Je n'affirmerai pas qu'ils ne se soient jamais entourés de satellites, mais je dis que ces satellites étaient en petit nombre, et cachés, tandis que ce fléau de la république se faisait suivre d'un bataillon de gens armés. Les Classitius, les Mustella, les Tiron, brandissant leurs glaives, traversaient le forum avec une bande de leurs pareils : des archers barbares étaient au milieu de cette troupe. Arrivés au temple de la Concorde, on s'échelonnait sur les degrés, on plaçait les litières, non pour cacher les boucliers, Antoine n'y songeait pas; mais pour épargner à ses bons amis la fatigue de les porter.

VII. Et ce qui n'est pas moins affreux à raconter qu'à voir, des gens armés, des brigands, paient envahi le temple de la Concorde. Ils en occupaient le sanctuaire. On avait fermé toutes les portes. Ce temple n'était plus qu'une prison, et les sénateurs allaient aux voix sous les yeux de sicaires assis au milieu d'eux. Antoine a dit que si je n'y venais pas aux kalendes de septembre, il enverrait des ouvriers pour démolir ma maison. Il s'agissait sans doute d'une grande affaire; point : il faisait un rapport sur des actions de grâces. J'y fus le lendemain; mais il n'y vint pas. Je parlai de la république moins librement, il est vrai, que je n'ai coutume de le faire, mais avec plus de liberté que ne me le permettaient tant de périls et de menaces. C'est alors que ce furieux, qui voulait bannir toute liberté de nos délibérations (car trente jours auparavant, L. Pison s'était attiré j de grands applaudissements par un discours plein de franchise), se déclara mon ennemi, et m'ordonna de paraître au sénat le 19 de septembre. Lui, cependant, il s'en alla dans la maison de Scipion à Tibur, où il passa dix-sept jours à déclamer contre moi, afin de se donner soif; car c'est pour cela qu'il a coutume de déclamer. Le jour où il m'avait ordonné de me rendre au sénat, il vint au temple de la Concorde, entouré de ses satellites; et de sa bouche impure il vomit un discours contre moi. Si ce jour-là mes amis m'eus- 331 sent permis d'aller au sénat, comme j'en avais l'intention, c'est par moi qui! eût commencé le massacre. Tel était son dessein ; et s'il eût pu tremper son épée dans notre sang, la fatigue et la satiété auraient seules mis fin au carnage. Il était accompagné de son frère Lucius, ce gladiateur qu'on a vu combattre comme mirmillon à Mylases, et qui était altéré de notre sang, ayant si souvent prodigué le sien dans l'arène. Il faisait l'estimation de notre argent, il marquait nos propriétés de ville et de campagne ; sa misère et son avidité dévoraient nos fortunes. Il distribuait nos champs à son choix et à ceux de son choix ; nul ne pouvait rapprocher, rien ne pouvait le fléchir. Les propriétaires n'avaient plus que ce qu'il voulait bien leur laisser. Tout cela est nul, je le sais bien, si l'on abroge les lois d'Antoine ; mais si vous les abrogez, il faut à mon avis, les désigner séparément, en déclarant que l'élection des septemvirs est non avenue, et que vous n'entendez reconnaître aucun de leurs actes.

VIII. Et Marc Antoine, qui peut désormais le considérer comme un citoyen? Qui ne le regardera comme l'ennemi le plus cruel et le plus odieux, après l'avoir vu déclarer à la face du peuple romain, devant le temple de Castor, qu'excepté les vainqueurs, nul n'aurait la vie sauve? Pensez-vous, pères conscrits, que ce soit simplement une menace! Et lorsqu'il a osé dire en pleine assemblée, qu'une fois sorti de charge, il se tiendrait près de Rome avec une armée; qu'il y entrerait quand bon lui semblerait ; qu'était-ce autre chose que de signifier au peuple romain la servitude? Que dire de sa marche sur Brindes? Pourquoi cette précipitation? quel était son espoir, sinon d'amener près de Rome, ou plutôt dans Rome, une nombreuse armée? Et ce triage meurtrier des centurions ? et ce délire effréné d'un esprit en démence? Nos intrépides soldats ayant accueilli ses promesses avec indignation, il fait venir dans sa maison toui les centurions dont il connaissait l'attachement à la république, et les fait égorger à ses pieds, aux pieds de son épouse, qu'il avait amenée avec lui, cet austère général 1 Jugez maintenant de ses dispositions envers nous qu'il haïssait, s'il s'est montré si barbare envers des hommes qu'il n'avait jamais vus. Jugez de son ardeur à convoiter la fortune des riches, lui qui s'est montré si altéré du sang des pauvres. Les biens de ses victimes, si médiocres qu'ils fussent; il les a partagés à l'instant entre les gens de sa bande et les compagnons de ses débauches ! De Brindes, il s'élançait déjà comme un furieux sur Rome, lorsque C. César, par la protection des dieux immortels, par une sublime inspiration de son Ame toute divine, alla de son propre mouvement, avec mon approbation toutefois, se présenter aux colonies de son père, rassembla les vétérans, sut se créer une armée en peu de jours, et arrêta dans sa fougue l'impétuosité du brigand. A peine la légion de Mars eut-elle vu cet incomparable chef, qu'elle se consacra tout entière à la défense de notre liberté; noble exemple qui fut suivi par la quatrième légion.

IX. A cette nouvelle, Antoine, qui avait convoqué le sénat, et chargé un consulaire de présenter un décret contre César, pour le faire déclarer ennemi de l'État, perdit cou rage tout à coup. Sans avoir fait les sacrifices, sans avoir prononcé les vœux, il partit, que dis-je? il s'enfuit, revêtu 332 de ses armes. Où s'enfuit-il? Dans la province la plus inébranlable, au milieu de citoyens intrépides, qui n'auraient pu le souffrir, fût-il venu sans leur apporter la guerre ! Comment souffrir, en effet, cet homme emporté, furieux, arrogant, superbe, toujours avide, toujours prêt au pillage, toujours ivre? Eh bien! ce misérable, qu'on ne saurait supporter même désarmé, il est allé porter la guerre dans la province de Gaule ; il a investi Modène, la plus fidèle, la plus florissante des colonies romaines; il assiège D. Brutus, imperator, consul désigné, citoyen que les dieux ont fait naître, non pour lui, mais pour nous, et pour le salut de la république. Ainsi donc Annibal est un ennemi, et Antoine, un citoyen? quel mal celui-là nous A.t-il fait, que celui-ci n'ait voulu nous faire, qu'il ne prépare, qu'il ne médite? par quels meurtres , quels ravages, quelles dévastations, quelles rapines, les Antoine n'ont-ils pas signalé leur marche? Bien différents d'Annibal qui, du moins, réservait beaucoup de choses pour son usage, ces deux misérables, vivant au jour le jour, loin d'épargner la fortune et les propriétés des citoyens, ne songeaient pas même à leurs propres avantages.

Et c'est à cet homme, justes dieux, qu'on veut envoyer des députés l Connaissent-ils la constitution de la république, les droits de la guerre, les exemples de nos ancêtres, ceux qui proposent cette mesure? Ont-ils pensé à ce qu'exigent la majesté du peuple romain, et l'autorité du sénat? Vous décrétez une députation ; si c'est pour supplier, il la méprisera ; si c'est pour donner des ordres, il ne l'écoutera pas. Enfin, si sévères que soient vos instructions, ce nom seul de députés éteindra l'ardeur qui enflamme le peuple romain, portera lé découragement dans les municipes et dans toute l'Italie. Sans insister sur ces inconvénients, qui sont graves, qui doute que cette députation ne retarde et ne ralentisse la guerre? On aura beau dire, comme font quelques personnes : « Que les envoyés partent, cela n'empêchera pas de se préparer à la guerre; » ce nom seul de députés, je le répète, affaiblira le courage, et relâchera les préparatifs de la guerre.

X. Les plus petites causes amènent souvent de grands changements, pères conscrits, dans la paix comme dans la guerre, dans la guerre civile surtout, où l'opinion et la renommée sont d'un si grand poids. Personne ne demandera avec quelles instructions nous avons envoyé nos députés; nous les aurons envoyés; c'est assez pour faire croire à notre faiblesse. Qu'il s'éloigne de Modène, qu'il cesse d'assiéger Brutus, qu'il sorte de la Gaule : voilà quelle doit être notre volonté. Et ce n'est pas par des prières que nous devons l'obtenir, c'est par nos armes qu'il faut l'y contraindre.

Car enfin nous ne députons pas vers Annibal pour qu'il ait à s'éloigner de Sagonte : le sénat . lui avait envoyé P. Valérius Flaccus et Q. Bébius Tampilus; ils avaient ordre, si Annibal n'obéissait pas, de se rendre à Carthage. Où dirons-nous à nos députés de se rendre, si Antoine n'obéit pas? Nous envoyons des députés à un de nos concitoyens pour qu'il n'assiège pas un imperator, une colonie du peuple romain ! Est-ce par des députés qu'il faut le demander? Par les dieux immortels, qu'importe qu'il assiège Rome, ou un rempart de Rome, ou une colonie du peuple romain placée pour le défendre? Le siège de SA. 333 gonte fut la cause de la seconde guerre Punique qu'Annibal fit à nos ancêtres. Il était naturel qu'on envoyât des députés à Annibal ; on les envoyait à un Carthaginois ; on intervenait pour ses ennemis, nos alliés. Mais quoi de semblable? Nous enverrons des députés à un concitoyen pour le prier de ne pas assiéger, de ne pas investir un général, une armée, une colonie du peuple romain , de ne pas désoler nos campagnes, de ne pas être l'ennemi de la patrie !

XI. Mais qu'il obéisse, soit! Devons-nous le traiter comme un citoyen, le pouvons nous? Le treizième jour avant les kalendes de janvier, vous l'avez renversé par vos décrets. Vous avez décidé que le jour même des kalendes, on vous ferait ce rapport que vous venez d'entendre sur les honneurs et les récompenses dus à ceux qui ont bien mérité et qui méritent bien de la république; mettant au premier rang celui qui fût en effet le premier, je veux dire C. César, qui a détourné de Rome, et attiré sur la Gaule, la criminelle impétuosité d'Antoine. Vous avez ensuite nommé les vétérans, qui, avant tous les autres, se sont attachés à la fortune de César ; et enfin ces divines, ces célestes légions, la légion de Mars, et la quatrième, auxquelles vous avez promis des honneurs et des récompenses, non-seulement ! pour avoir abandonné Antoine, mais pour l'avoir combattu. L'édit de D. Brutus vous ayant été présenté le même jour, vous avez comblé de louanges ce modèle des citoyens ; vous avez approuvé sa conduite; vous avez sanctionné, par un acte de l'autorité publique, la guerre qu'il avait entreprise de son chef. Qu'était-ce autre chose, que de déclarer Antoine ennemi de l'État? PourrA.t-il, après de tels décrets, vous regarder d'un œil favorable? et vous, pourrez-vous le voir sans un profond ressentiment? La fortune de Rome Ta exclu de la république, dont ses crimes l'avaient déjà retranché. Qu'Antoine obéisse aux députés, qu'il revienne à Rome, croyez-vous que les mauvais citoyens ne courront pas se rallier autour de lui, comme autour d'un étendard?

Mais c'est ce que je redoute le moins ; il y a tant d'autres raisons pour qu'il n'obéisse pas aux députés. Je connais sa folle arrogance ; je connais les pervers desseins des amis auxquels il s'abandonne. Lucius, son frère, comme ayant combattu à l'étranger, conduit toute la troupe. Antoine dût-il écouter la raison, ce qu'il ne fera jamais, ses amis ne le lui permettraient pas. Cependant le temps se perdra, l'ardeur des préparatifs se refroidira. Qui prolonge cette guerre, si ce n'est la lenteur et les délais? Depuis le départ, ou plutôt la fuite désespérée du brigand; depuis que le sénat a pu s'assembler librement, je n'ai cessé de demander une convocation ; et le jour même où nous avons été assemblés, j'ai, par mon discours, et avec votre assentiment, et quoiqu'on l'absence des consuls désignés, jeté les fondements de la république. C'était bien tard sans doute ; mais je ne le pouvais auparavant. Si, depuis ce jour, on n'eût pas perdu de temps, nous n'aurions déjà plus de guerre. On étouffe facilement un mal à sa naissance; le laisser vieillir, c'est le rendre incurable. Mais alors on attendait les calendes de janvier, et peut-être on avait tort

XII. Mais laissons le passé. FaudrA.t-il tarder encore? attendre que les députés partent? qu'ils reviennent? C'est rendre la guerre incertaine, et, dans ce doute, quel zèle mettrA.t-on dans les levées?

334 Je pense donc, pères conscrits, qu'on ne doit pas parler de députât ion; il faut se résoudre et agir sur-le-champ ; décréter qu'il y a tumulte, suspendre le cours de la justice, prendre l'habit de guerre, faire des levées et retirer les congés dans la ville et dans toute l'Italie, sauf la Gaule. Si vous prenez ce parti, le bruit, l'idée seule de votre sévérité suffiront pour confondre l'audace de ce gladiateur : il sentira que c'est à la république qu il s'est attaqué. Il éprouvera quelles sont les forces et la vigueur du sénat lorsqu'il est uni. Il prétend que les partis sont divisés. Quels partis? L'un a été vaincu, l'autre se compose des amis même de César; à moins qu'on ne pense que le parti de César est attaqué par les consuls Hirtius et Pansa, et par le fils même de César. Non, cette guerre n'est pas née de la division des partis : ce sont les criminelles espérances des mauvais citoyens qui l'ont allumée; c'est l'œuvre de pervers qui ont déjà 'marqué nos biens et nos fortunes, pour se les partager à leur convenance. J'ai vu un billet d'Antoine adressé à un certain septemvir, misérable qui mérite le dernier supplice. Voyez ce que vous désirez, lui écrivait-il ; et ce que vous voudrez, vous l'aurez.

Et voilà celui à qui nous enverrions des députés ! Nous hésitons à lui faire la guerre, à cet infâme qui n'a pas même attendu la décision du sort pour partager nos fortunes à ses compagnons ; mais qui était si pressé d'assouvir leur cupidité, qu'il ne lui reste plus rien à accorder, rien qu'il n'ait déjà promis 1 II n'y a pas de propositions à lui faire, pas de condition à discuter avec lui. C'est la guerre qu'il faut, et la guerre dès aujourd'hui. Nous devons rejeter les lenteurs d'une députation.

Ainsi donc, pour n'avoir pas à rendre chaque jour de nouveaux décrets, je pense qu'il faut confier la république aux consuls, leur en remettre la défense, les charger de veiller à ce qu'elle ne reçoive aucun dommage. Quant à ceux qui se trouvent à l'armée d'Antoine, je pense qu'on ne devra pas les regarder comme coupables s'ils l'abandonnent avant les kalendes de février. Si vous adoptez ces propositions, pères conscrits, bientôt vous rendrez-la liberté au peuple romain, et vous rétablirez votre autorité. Si au contraire vous vous montrez faibles, vous n'aurez fait qu'accroître le mal, sans échapper à l'obligation qui vous est imposée ; car il ne vous faudra pas moins rendre les mêmes décrets, mais trop tard peut-être. Je crois en avoir assez dit sur la partie du rapport qui concerne la république.

XIII. L'autre partie regarde les honneurs, dont il convenait de ne parler qu'en second lieu. Je suivrai, dans les propositions que je vais faire pour honorer nos défenseurs, l'ordre que nos ancêtres avaient coutume de suivre, pour prendre les opinions. Je commencerai donc par Brutus, consul désigné. Sans parler de ses services antérieurs, services éclatants, mais reconnus jusqu'ici plu-têt par l'estime des citoyens que par des éloges publics, quelles louanges pourrai-je lui donner, qui soient dignes de sa conduite? Car les louanges et la gloire sont la seule récompense que puisse désirer une âme comme la sienne : et la lui refusât-on, satisfaite d'elle-même, elle serait aussi touchée de la reconnaissance des bons citoyens 335 que du grand jour des honneurs. Il faut donc accorder à Brutus un témoignage de votre approbation et de votre gratitude. C'est pourquoi, pères conscrits, je pense que le sénatus-consulte doit être rédigé en ces termes :

« Attendu que D. Brutus, imperator, consul désigné, retient sous la puissance du sénat et du peuple romain la province de Gaule; qu'il a levé et rassemblé en peu de temps une nombreuse armée, secondé par le zèle et l'ardeur des municipes et des colonies de la province de Gaule, cette province qui a toujours si bien mérité et continue à si bien mériter de la république; qu'en se conduisant ainsi, Il a agi conformément aux intérêts de la république, dans un but d'ordre et de conservation ; que ce service doit lui assurer à jamais la reconnaissance du sénat et du peuple romain ; le sénat et le peuple romain déclarent que c'est par la sagesse et Je courage de D. Brutus, imperator, consul désigné, et par le dévouement et le zèle incroyables de la province de Gaule que la république a été secourue dans les circonstances les plus difficiles. » Quels honneurs, pères conscrits, ne doit-on pas rendre à D. Brutus, pour un si grand bienfait, pour un si grand service? car si la Gaule eût été ouverte à M. Antoine; si, après avoir accablé les municipes, surpris les colonies, il eût pu pénétrer dans la Gaule ultérieure, quel eût été l'effroi de la république? Croyez-vous qu'il eût hésité, ce furieux, toujours si aveugle et si emporté dans ses actions, à nous apporter la guerre, non-seulement avec son armée, mais avec l'horrible multitude des barbares? Les Alpes elles mêmes, ce rempart de l'Italie, ne l'eussent pas arrêté. Il faut donc rendre grâces à Brutus, qui de son propre mouvement, et avant d y être autorisé par le sénat, a refusé de le regarder comme un consul , et l'a chassé de la Gaule comme un ennemi, aimant mieux être assiégé que de laisser assiéger Rome. Consacrez à jamais par votre décret la mémoire de cette glorieuse action, et que la Gaule, cette province qui a toujours défendu et défend avec tant de zèle l'empire et la liberté du peuple romain, reçoive l'hommage qui lui est dû pour n'avoir pas livré ses forces à Antoine, mais pour les lui avoir opposées.

'XIV. Je pense qu'on doit aussi décerner les plus grands honneurs à M. Lépidus pour les services signalés qu'il a rendus à la patrie. Il a toujours voulu la liberté du peuple romain, et l'a prouvé d'une manière éclatante, le jour où Antoine, ayant posé le diadème sur la tête de César, il se détourna plein de tristesse, et témoigna par ses gémissements l'horreur que lui inspirait la servitude. Il a montré par là, que s'il s'était soumis au pouvoir de Césars c'était bien plus par nécessité que par conviction. Qui peut oublier sa modération pendant les événements qui suivirent la mort de César? Ce sont de grandes actions; mais j'ai hâte d'arriver à de plus grandes. Par les dieux immortels! quoi de plus admirable en effet, pour toutes les nations, de plus heureux pour le peuplé romain, que d'avoir vu la guerre civile, cette guerre si cruelle, et dont l'issue pouvait être si funeste, se terminer, grâce à la sagesse de Lépide, par une autre vole que celle des armes ? Si César eût montré la même sagesse, dans cette guerre déplorable, sans parler de leur illustre père, nous aurions encore parmi nous les deux fils de 336 Pompée, ces deux nobles jeunes gens à qui leur piété filiale n'aurait pas dû être funeste. Plût aux dieux que Lépide eût pu sauver tous nos concitoyens! Mais en rendant à la patrie Sext. Pompée, cet ornement de la république, cet illustre monument de sa clémence, il a prouvé, autant qu'il était en lui, qu'il eût voulu les sauver tous. Sort cruel, fatale destinée du peuple romain ! A peine Pompée, cette lumière de la république, A.t-il expiré, qu'on fait périr le fils, si semblable à son père. Mais les dieux immortels me paraissent avoir tout réparé, puisque Sext. Pompée est conservé à la république.

XV. D'après ce motif, aussi poissant que légitime, et attendu que M. Lépide, par sa sagesse, a fait succéder la paix et l'union à la guerre la plus dangereuse et la plus terrible, je propose de rédiger le sénatus-consulte en ces termes : « Attendu que M. Lépide, imperator, souverain pontife, a servi utilement et avec succès la république, dans les circonstances les plus difficiles, et que le peuple romain a pu reconnaître combien la royauté lui était odieuse ; attendu que par ses soins, son courage et sa sagesse, par sa douceur et sa rare clémence, il a mis fin à la guerre civile la plus sanglante et la plus acharnée ; attendu que Sextus, fils de Cnéus Pompée, a déposé les armes, pour se ranger sous l'autorité de cet ordre, et a été rendu à Rome, et rétabli dans ses droits de citoyen par M. Lépidus, imperator et souverain pontife, d'après le vœu hautement exprimé du sénat et du peuple; que le sénat et le peuple fondent de grandes espérances de paix, d'union et de liberté, sur son courage, son bonheur et son autorité : à ces causes, le sénat et le peuple romain, désirant lui témoigner leur reconnaissance pour les services qu'il a rendus, à la république, décrètent, qu'une statue équestre et dorée lui sera élevée près lie la tribune ou à tel autre endroit du forum qui lui conviendra. » Cet honneur me parait le plus grand, pères conscrits, d'abord parce qu'il est mérité, et que ce n'est pas en vue de l'avenir, mais comme prix du passé, que nous l'accordons à Lépide; ensuite parce qu'il est sans exemple que le sénat l'ait accordé avec une entière liberté de suffrages.

XVI. J'arrive, pères conscrits, à C. César, sans lequel personne de nous ne serait id. Emporté par la rage, le cœur brûlant de haine, Antoine volait de Brindes à Borne avec son armée, prêt à immoler tous les gens de bien. Quel obstacle pouvions-nous opposer à son audace, à sa scélératesse? Nous n'avions encore ni troupes, ni généraux; point de conseil public, point de liberté ; il fallait livrer nos têtes à la barbarie de nos tyrans. Nous songions tous à fuir ; et la fuite elle-même n'était pas un moyen de salut pour nous. Quel dieu nous offrit alors, quel dieu offrit au peuple romain ce divin jeune homme qui, se levant tout à coup, et contre toute espérance, et avant qu'on lui en supposât même la pensée, assembla une armée pour s'opposer à la fureur d'Antoine, alors que toutes les voies semblaient ouvertes à ce fléau de la patrie? De grands honneurs ont été rendus à Cn. Pompée, dans sa jeunesse, et avec justice, car il était venu au secours de la répu- 337 blique; mais il était d'un âge plus mûr; il tirait plus de secours du zèle des soldats, qui demandaient un chef; et la guerre avait une toute autre cause. En effet, tout le monde n'avait pas embrassé le Iparti de Sylla ; la multitude des proscrits , tant de calamités éprouvées par les municipes le prouvent suffisamment. César, au contraire, plus jeune de plusieurs années, a armé des vétérans qui depuis longtemps ne demandaient que le repos, et a embrassé une cause qui avait pour elle les vœux du sénat et du peuple romain, ceux de l'Italie tout entière, l'agrément des dieux et des hommes. Pompée venait se soumettre à l'immense pouvoir de Sylla ; il joignait son armée à une armée victorieuse. César ne s'est joint à personne; seul il a créé une armée, seul il a organisé la défense. Pompée avait trouvé des amis au milieu même de ses adversaires, par exemple, les habitants du Picentin. César a formé une armée contre Antoine avec des soldats amis d'Antoine, mais plus encore de la liberté. Sylla a régné avec l'appui de l'un ; la domination d'Antoine a été écrasée par le secours de l'autre. Donnons donc le commandement à César; sans lui, nous ne pourrons ni lever une armée, ni retenir les troupes, ni faire la guerre. Qu'il soit propréteur avec les droits les plus étendus. Si grand que soit cet honneur, eu égard à son âge, en le lui accordant, nous ferons moins pour sa gloire que pour les intérêts de la république.

XVII. Il est difficile sans doute de trouver aujourd'hui des honneurs dignes de ses services; mais j'espère que le sénat et le peuple romain auront à l'avenir plus d'une occasion de le récompenser. Voici, pour le moment, le décret que je propose : « Attendu que C. César, fils de Calus César, pontife, propréteur, a, dans les temps les plus difficiles pour la république, exhorté les vétérans à défendre la liberté du peuple romain ; qu'il les a enrôlés, et que sous sa conduite et à son instigation, la légion de Mars et la quatrième ont défendu et défendent encore avec le plus grand zèle et l'accord le plus admirable, la république et la liberté du peuple romain ; attendu qu'il est parti, en qualité de propréteur, avec son armée au secours de la province de Gaule ; qu'il a su réunir des cavaliers, des archers, des éléphants ; qu'il a pourvu au salut et à la dignité du peuple romain , dans le moment le plus critique pour la république: le sénat décrète que C. César, fils de Calus César, pontife, propréteur, est nommé sénateur; qu'il prendra son rang parmi les préteurs, dans les délibérations, et que, quelque Magistrature qu'il sollicite, sa demande sera prise en considération, comme elle le serait d'après la loi, s'il eût été questeur l'année précédente. » Et pourquoi, pères conscrits, ne souhaiterions-nous pas de le voir au plus tôt revêtu des plus grands honneurs? Si les lois annales ont exigé un âge avancé pour prétendre au consulat, c'est qu'on craignait la fougue de la jeunesse. César nous a fait voir, dès sa plus tendre jeunesse, que chez les âmes supérieures l'expérience n'attend pas le progrès des ans. Aussi nos ancêtres, ces hommes dont les mœurs étaient si simples, et la sagesse si profonde, n'avaient-ils point de lois annales. Ce n'est que longtemps après que la brigue les fit établir, afin qu'il y eût des degrés entre les compétiteurs du même mérite. Qu'en est-il résulté? Que souvent de grands caractères, de grandes vertus, ont disparu avant que d'avoir 338 pu être utiles à la république. Mais dans le temps ancien, les Rullus, les Décius, les Corvinus, et plus récemment, Scipion l'Africain et Flamininus, beaucoup d'autres enfin, créés consuls quoique très-jeunes, ont, par de grands faits d'armes, reculé les bornes de l'empire. Que dirai-je encore ? Alexandre le Macédonien, après avoir acquis tant de gloire dès sa jeunesse, ne mourut-il pas à trente-trois ans, dix ans avant l'âge fixé par nos lois pour le consulat? On peut donc croire que la vertu devance les années.

XVIII. Les ennemis de César prétendent qu'il ne saura pas se contenir, se modérer; qu'enorgueilli de tous ces honneurs, il abusera de son pouvoir. Telle est la nature des choses, pères conscrits, que celui qui a goûté la vraie gloire, qui a senti que le sénat, les chevaliers, le peuple romain tout entier le regardaient comme l'appui de la république, ne trouve rien de comparable à cette gloire. Plût aux dieux que César, je parie du père, eût travaillé dès sa jeunesse à mériter Infection du sénat et des gens de bien ! Mais il dédaigna leur estime. Il employa ce génie si puissant à se frayer la route vers un pouvoir incompatible avec la dignité d'un peuple libre. Quelle différence dans la conduite de son fils ! Chéri de tous, il l'est encore plus des bons citoyens. C'est sur lui que reposent nos espérances de liberté, c'est à lui que nous devons déjà notre salut ; c'est pour lui que nous recherchons, que nous imaginons les plus grands honneurs. Craignons-nous que celui dont nous admirons la sagesse, perde jamais le sens? Quoi de plus insensé, en effet, que de préférer des richesses odieuses, à la vraie, à la durable, à la solide gloire, et de sacrifier cette gloire à la passion aveugle d'une domination éphémère? Ce qu'il a compris si jeune, ne le comprendrA.t-il pas dans un âge plus avancé? — Mais il est l'ennemi de citoyens aussi illustres que vertueux. — Bannissons toute crainte à cet égard. César a sacrifié à la patrie ses inimitiés ; il en a fait l'arbitre, la modératrice de ses actions ; et s'il a pris part au gouvernement de la république, c'est pour l'affermir, et non pour la renverser. Je connais ses sentiments. Il n'a rien de plus cher que la république ; rien ne lui paraît plus auguste que votre autorité; plus précieux, que l'estime de gens de bien ; plus doux, que la vraie gloire. Non-seulement vous n'avez rien à craindre de lui, mais vous avez à en attendre les services les plus grands, les plus signalés. Vous n'avez pas à craindre surtout que celui qui est parti pour délivrer Brutus assiégé, ait aucun ressentiment du passé, et que le souvenir d'une douleur domestique l'emporte dans son cœur sur le salut de la patrie. Je n'hésiterai pas à vous en faire le serment, pères conscrits, à vous, au peuple romain, ce que je n'oserais faire, n'y étant pas forcé, de peur d'être accusé de légèreté dans un point aussi grave; je promets, j'affirme, je garantis, que César se montrera toujours tel que vous le voyez, tel que nous devons le vouloir et le désirer. Et puisqu'il en doit être ainsi, j'en ai dit assez sur ce qui le regarde.

XIX. Je n'oublierai pas L. Egnatuléius, ce citoyen si ferme, si courageux, si dévoué à la république. Qu'il reçoive le tribut d'éloges dû à sa belle conduite. C'est lui qui a amené à César la quatrième légion, pour la défense du sénat, du peuple romain, de la république. En conséquence, je propose de décréter que L. Egnatuléius pourra solliciter, obtenir et exercer toute espèce de magistratures, trois ans avant l'époque fixée par les lois. Ce sera bien moins un avantage pour lui qu'une distinction. En pareil cas, il suffit d'être nommé.

Quant à l'armée de César, voici le décret que je propose : « Le sénat ordonne que les soldats qui ont défendu et défendent l'autorité de César, pontife, et celle du sénat, seront exemptés du service militaire ainsi que leurs enfants ; que les consuls A. Hirtius et C. Pansa, tous deux, ou l'un des deux, comme ils le jugeront convenable, iront reconnaître le territoire affecté aux colonies où devaient être envoyés les vétérans. Ils sauront quels sont ceux qui, au mépris de la loi Julia, se sont emparés de ce territoire qui devra être partagé aux vétérans. Ils examineront en particulier le territoire de la Campante, et chercheront les moyens d'accroître les avantages des vétérans. Quant à la légion de Mars, à la quatrième, et à ceux des soldats de la seconde et de la trente-cinquième , qui sont venus se joindre aux consuls C. Pansa et A. Hirtius, et se ranger sous leurs enseignes, ils ont prouvé que rien ne leur était et ne leur est plus cher que l'autorité du sénat et la liberté du peuple romain. C'est pourquoi le sénat ordonne qu'ils seront exempts du service militaire, ainsi que leurs enfants, excepté dans les cas de troublés en Gaule ou en Italie. II ordonne en outre que ces légions seront licenciées une fois la guerre terminée; qu'on leur donnera tout l'argent que leur a promis C. César, pontife, propréteur ; que les consuls C. Pansa et A. Hirtius, tous deux, ou l'un des deux, examineront quelles sont les terres qu'on pourra leur partager sans injustice pour les particuliers; qu'on donnera et assignera aux soldats de la légion de Mars et de la quatrième, autant de terre qu'on en a jamais donné et assigné à des soldats. »

J'ai dit mon opinion sur toutes les choses dont les consuls ont parlé dans leur rapport. Ces décrets, rendus à temps et sans délai, vous mettront à même de pourvoir plus facilement à ce qu'exigeront les circonstances et la nécessité. Mais il faut se hâter. Si nous l'eussions fait d'abord, comme je l'ai souvent répété, nous n'aurions déjà plus de guerre.