Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XLVI.  QUATRIÈME PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE. (autre traduction)

 troisième Philippique - cinquième Philippique  

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

QUATRIEME PHILIPPIQUE.

DISCOURS QUARANTE-SIXIEME.

ARGUMENT.

Au sortir du sénat, Cicéron est introduit par un magistrat dans l'assemblée du peuple. Il y expose les diverses mesures qui viennent d'être prises par le sénat. Il loue de nouveau D. Brutus, Octave, et les deux légions, transfuges de l'année d'Antoine, qu'il qualifie d'ennemi de l'État.

 

 

ORATIO PHILIPPICA QVARTA.

I.  Frequentia uestrum incredibilis, Quirites, contioque tanta, quantam meminisse non uideor, et alacritatem mihi summam defendendae rei publicae adfert et spem recuperandae. Quamquam animus mihi quidem numquam defuit, tempora defuerunt, quae simul ac primum aliquid lucis ostendere uisa sunt, princeps uestrae libertatis defendendae fui. Quodsi id ante facere conatus essem, nunc facere non possem. Hodierno enim die, Quirites, ne mediocrem rem actam arbitremini, fundamenta iacta sunt reliquarum actionum. Nam est hostis a senatu nondum uerbo adpellatus, sed re iam iudicatus Antonius.

 Num uero multo sum erectior, quod uos quoque illum hostem esse tanto consensu tantoque clamore adprobauistis. Neque enim, Quirites, fieri potest, ut non aut ii sint impii, qui contra consulem exercitus comparauerunt, aut ille hostis, contra quem iure arma sumpta sunt. Hanc igitur dubitationem, quamquam nulla erat, tamen ne qua posset esse, senatus hodierno die sustulit. C- Caesar, qui rem publicam libertatemque uestram suo studio, consilio, patrimonio denique tutatus est et tutatur, maximis senatus laudibus ornatus est. Laudo, laudo uos, Quirites, quod gratissimis animis prosequimini nomen clarissimi adulescentis uel pueri potius (sunt enim facta eius immortalitatis, nomen aetatis. Multa memini, multa audiui, multa legi, Quirites; nihil ex omnium saeculorum memoria tale cognoui), qui, cum seruitute premeremur, in dies malum cresceret, praesidii nihil haberemus, capitalem et pestiferum a Brundisio tum M. Antoni reditum timeremus, hoc insperatum omnibus consilium, incognitum certe ceperit, ut exercitum inuictum ex paternis militibus conficeret Antonique furorem crudelissimis consiliis incitatum a pernicie rei publicae auerteret.

II.  Quis est enim, qui hoc non intellegat, nisi Caesar exercitum parauisset, non sine exitio nostro futurum Antoni reditum fuisse? Ita enim se recipiebat ardens odio uestri, cruentus sanguine ciuium Romanorum, quos Suessae, quos Brundisi occiderat, ut nihil nisi de pernicie populi Romani cogitaret. Quod autem praesidium erat salutis libertatisque uestrae, si C- Caesaris fortissimorum sui patris militum exercitus non fuisset? Cuius de laudibus et honoribus, qui ei pro diuinis et immortalibus meritis diuini immortalesque debentur, mihi senatus adsensus paulo ante decreuit ut primo quoque tempore referretur. Quo decreto quis non perspicit hostem esse Antonium iudicatum? Quem enim possumus appellare eum, contra quem qui exercitus ducunt, iis senatus arbitratur singulares exquirendos honores? Quid? legio Martia, quae mihi uidetur diuinitus ab eo deo traxisse nomen, a quo populum Romanum generatum accepimus, non ipsa suis decretis prius quam senatus hostem iudicauit Antonium? Nam, si ille non hostis, hos, qui consulem reliquerunt, hostes necesse est iudicemus. Praeclare et loco, Quirites, reclamatione uestra factum pulcherrimum Martialium conprobauistis; qui se ad senatus auctoritatem, ad libertatem uestram, ad uniuersam rem publicam contulerunt, hostem illum et latronem et parricidam patriae reliquerunt. Nec solum id animose et fortiter, sed considerate etiam sapienterque fecerunt; Albae constiterunt, in urbe opportuna, munita, propinqua, fortissimorum uirorum, fidelissimorum ciuium atque optimorum. Huius Martiae legionis legio quarta imitata uirtutem duce L- Egnatuleio, quem senatus merito paulo ante laudauit, C- Caesaris exercitum persecuta est.

 III. Quae expectas, M. Antoni, iudicia grauiora? Caesar fertur in caelum, qui contra te exercitum comparauit; laudantur exquisitissimis uerbis legiones, quae te reliquerunt, quae a te arcessitae sunt, quae essent, si te consulem quam hostem maluisses, tuae; quarum legionum fortissimum uerissimumque iudicium confirmat senatus, conprobat uniuersus populus Romanus; nisi forte uos, Quirites, consulem, non hostem iudicatis Antonium. Sic arbitrabar, Quirites, uos iudicare, ut ostenditis. Quid? Municipia, colonias, praefecturas num aliter iudicare censetis? Omnes mortales una mente consentiunt omnia arma eorum, qui haec salua uelint, contra illam pestem esse capienda. Quid? D. Bruti iudicium, Quirites, quod ex odierno eius edicto perspicere potuistis, num cui tandem contemnendum uidetur? Recte et uere negatis, Quirites. Est enim quasi deorum immortalium beneficio et munere datum rei publicae Brutorum genus et nomen ad libertatem populi Romani uel constituendam uel recipiendam. Quid igitur D. Brutus de M. Antonio iudicauit? Excludit prouincia, exercitu obsistit, Galliam totam hortatur ad bellum ipsam sua sponte suoque iudicio excitatam. Si consul Antonius, Brutus hostis; si conseruator rei publicae Brutus, hostis Antonius. Num igitur, utrum horum sit, dubitare possumus?

IV. Atque ut uos una mente unaque uoce dubitare uos negatis, sic modo decreuit senatus D. Brutum optime de re publica mereri, cum senatus auctoritatem populique Romani libertatem imperiumque defenderet. A quo defenderet? Nempe ab hoste; quae est enim alia laudanda defensio? Deinceps laudatur prouincia Gallia meritoque ornatur uerbis amplissimis ab senatu, quod resistat Antonio. Quem si consulem illa prouincia putaret neque eum reciperet, magno scelere se adstringeret; omnes enim in consulis iure et imperio debent esse prouinciae. Negat hoc D. Brutus imperator, consul designatus, natus rei publicae ciuis, negat Gallia, negat cuncta Italia, negat senatus, negatis uos. Quis illum igitur consulem nisi latrones putant? Quamquam ne ii quidem ipsi, quod locuntur, id sentiunt nec ab iudicio omnium mortalium, quamuis impii nefariique sint, sicut sunt, dissentire possunt. Sed spes rapiendi atque praedandi obcaecat animos eorum, quos non bonorum donatio, non agrorum adsignatio, non illa infinita hasta satiauit; qui sibi urbem, qui bona et fortunas ciuium ad praedam proposuerunt; qui, dum hic sit, quod rapiant, quod auferant, nihil sibi defuturum arbitrantur; quibus M. Antonius (o di immortales, auertite et detestamini, quaeso, hoc omen!) urbem se diuisurum esse promisit. Ita uero, Quirites, ut precamini, eueniat, atque huius amentiae poena in ipsum familiamque eius recidat! Quod ita futurum esse confido. Iam enim non solum homines, sed etiam deos immortales ad rem publicam conseruandam arbitror consensisse.

Siue enim prodigiis atque portentis di immortales nobis futura praedicunt, ita sunt aperte pronuntiata, ut et illi poena et nobis libertas adpropinquet, siue tantus consensus omnium sine inpulsu deorum esse non potuit, quid est, quod de uoluntate caelestium dubitare possimus? Reliquum est, Quirites, ut uos in ista sententia, quam prae uobis fertis, perseueretis.

V. Faciam igitur, ut imperatores instructa acie solent, quamquam paratissimos milites ad proeliandum uideant, ut eos tamen adhortentur, sic ego uos ardentes et erectos ad libertatem reciperandam cohortabor. Non est uobis, Quirites, cum eo hoste certamen, cum quo aliqua pacis condicio esse possit. Neque enim ille seruitutem uestram ut antea, sed iam iratus sanguinem concupiuit. Nullus ei ludus uidetur esse iucundior quam cruor, quam caedes, quam ante oculos trucidatio ciuium. Non est uobis res, Quirites, cum scelerato homine ac nefario, sed cum immani taetraque belua, quae quoniam in foueam incidit, obruatur. Si enim illinc emerserit, nullius supplicii crudelitas erit recusanda. Sed tenetur, premitur, urguetur nunc iis copiis, quas (iam) habemus, mox iis, quas paucis diebus noui consules comparabunt. Incumbite in causam, Quirites, ut facitis. Numquam maior consensus uester in ulla causa fuit, numquam tam uehementer cum senatu consociati fuistis.

Nec mirum; agitur enim, non qua condicione uicturi, sed uicturine simus an cum supplicio ignominiaque perituri.Quamquam mortem quidem natura omnibus proposuit, crudelitatem mortis et dedecus uirtus propulsare solet, quae propria est Romani generis et seminis. Hanc retinete, quaeso, quam uobis tamquam hereditatem maiores uestri reliquerunt. Nam cum alia omnia falsa, incerta sint, caduca, mobilia, uirtus est una altissimis defixa radicibus; quae numquam ui ulla labefactari potest, numquam demoueri loco. Hac uirtute maiores uestri primum uniuersam Italiam deuicerunt, deinde Karthaginem exciderunt, Numantiam euerterunt, potentissimos reges, bellicosissimas gentes in dicionem huius imperii redegerunt.

VI. Ac maioribus quidem uestri, Quirites, cum eo hoste res erat, qui haberet rem publicam, curiam, aerarium, consensum et concordiam ciuium, rationem aliquam, si ita res tulisset, pacis et foederis; hic uester hostis uestram rem publicam oppugnat, ipse habet nullam; senatum, id est orbis terrae consilium, delere gestit, ipse consilium publicum nullum habet; aerarium uestrum exhausit, suum non habet; nam concordiam ciuium qui habere potest, nullam cum habet ciuitatem? pacis uero quae potest esse cum eo ratio, in quo est incredibilis crudelitas, fides nulla? Est igitur, Quirites, populo Romano, uictori omnium gentium, omne certamen cum percussore, cum latrone, cum Spartaco.

Nam quod se similem esse Catilinae gloriari solet, scelere par est illi, industria inferior. Ille cum exercitum nullum habuisset, repente conflauit; hic eum exercitum, quem accepit, amisit. Ut igitur Catilinam diligentia mea, senatus auctoritate, uestro studio et uirtute fregistis, sic Antoni nefarium latrocinium uestra cum senatu concordia tanta, quanta numquam fuit, felicitate et uirtute exercituum ducumque uestrorum breui tempore oppressum audietis.

 Equidem quantum cura, labore, uigiliis, auctoritate, consilio eniti atque efficere potero, nihil praetermittam, quod ad libertatem uestram pertinere arbitrabor; neque enim id pro uestris amplissimis in me beneficiis sine scelere facere possum. Hodierno autem die primum referente uiro fortissimo uobisque amicissimo, hoc M. Seruilio, collegisque eius, ornatissimis uiris, optimis ciuibus, longo interuallo me auctore et principe ad spem libertatis exarsimus.

I. Cette foule prodigieuse, Romains, cette assemblée, la plus nombreuse que j'aie encore vue, ajoutent à mon ardeur pour la défense de la république, et à mon espoir de recouvrer la liberté. Jusqu'ici ce n'est pas le courage qui m'a manqué, ce sont les circonstances. A peine ai-je vu briller un rayon d'espérance, que j'ai été le premier à défendre votre liberté. Je ne le pourrais pas aujourd'hui, si je l'avais essayé plutôt. Ne croyez pas, Romains, que la décision que nous avons prise en ce jour soit sans importance. Nous avons jeté les bases de nos résolutions futures. Si le sénat n'a pas encore donné à Antoine le nom d'ennemi, il Ta jugé tel par le fait, et je sens s'élever mon courage en voyant avec quelles acclamations, quelle unanimité, vous le reconnaissez aussi pour votre ennemi.

En effet, si on ne le regarde pas comme un ennemi, il faut regarder comme des citoyens impies ceux qui le poursuivent les armes à la main. Il n'y a jamais eu de doutes à cet égard, et s'il y en avait, la délibération du sénat les dissiperait. Caïus César, ce jeune homme qui a protégé la république et la liberté, qui les protège encore par son zèle et sa sagesse, et les soutient de son patrimoine, C. César a été comblé de louanges par le sénat. Je vous loue, Romains, je vous loue, lorsque je vous vois accueillir avec tant d'enthousiasme le nom de cet illustre jeune homme , que dis-je? de cet illustre enfant, car ce nom appartient à son âge, si ses actions appartiennent à l'immortalité. Je me rappelle beaucoup de choses, j'en ai su beaucoup par ouï-dire ou par mes lectures; mais je n'ai rien vu, dans l'histoire, de comparable au dessein de ce jeune homme, qui, lorsque nous gémissions sous le poids de la servitude , que le mal croissait de jour en jour, que nous n'avions plus d'appui, et que nous redoutions le retour d'Antoine à l'égal de la mort ou de la peste, rassemblant les soldats de son père, contre l'espoir ou du moins à l'insu de tous, en forma une armée invincible, et détourna de la république les coups dont la menaçait la fureur d'Antoine.

II. Qui ne comprendra que nous étions perdus, si César n'eût rassemblé son armée, si Antoine eût pu rentrer dans Rome ? sa haine était si forte, lorsqu'il revenait tout couvert du sang des citoyens égorgés par son ordre à Suessa et à Brindes, qu'il ne rêvait que la ruine de la république. Qu'espériez-vous alors, et qu'eussiez-vous fait, si l'armée de César, cette armée composée des plus intrépides soldats de son père, ne se fût trouvée là? Il vient d'être décidé par le sénat, 323 sur mon avis, qu'un rapport serait fait au plus tôt sur les louanges et les honneurs qui sont dus à César et a son armée; honneurs divins et immortels pour leurs divins et immortels services. Qui ne voit que, par ce décret, Antoine a été jugé ennemi de la république? De quel nom l'appeler en effet, lorsqu'on voit le sénat accorder de si grandes récompenses à ceux qui marchent contre lui? Que dirai-je de la légion de Mars? C'est par une inspiration du ciel qu'elle a reçu le nom de ce dieu dont nous tirons notre origine. N'a-t-elle pas de son propre mouvement, et avant les décrets du sénat, jugé Antoine ennemi public? S'il n'est pas ennemi public, ceux-là sont nécessairement nos ennemis qui ont abandonné leur consul. Vous avez raison, Romains, d'applaudir à la belle conduite de cette légion, qui s est déclarée pour l'autorité du sénat, pour votre liberté, pour la république; qui a quitté cet ennemi de l'État, ce brigand, ce parricide de la patrie. Elle a montré autant de sagesse et de sens que d'ardeur et de courage. Elle s'est arrêtée à Albe, dans une ville favorablement située, voisine de Rome, fortifiée, remplie d'hommes intrépides, de citoyens fidèles. La quatrième a imité ce noble exemple; sous les ordres de L. Egnatuléius, a qui le sénat vient d'accorder de si justes louanges, elle s'est réunie à l'armée de César.

III. Quelle sentence plus décisive attendez-vous, M. Antoine? César est porté au ciel pour avoir levé une armée contre vous ; on loue dans les termes les plus magnifiques les légions qui vous ont quitté, que vous aviez appelées, et qui vous auraient suivi si vous n'aviez mieux aimé être notre ennemi que notre consul. Le sénat confirme, le peuple romain tout entier approuve l'arrêt si courageux qu'elles ont porté contre vous ; à moins toutefois, Romains, qu'Antoine ne vous paraisse notre consul et non notre ennemi. J'étais bien sûr de vos sentiments. Croyez-vous que les villes municipales, les colonies, les préfectures en jugent autrement? II n'y a partout qu'une opinion ; c'est d'appeler aux armes, contre ce fléau de la patrie, tous les citoyens qui veulent la sauver. Que vous dirai-je encore, Romains? Vous avez pu connaître l'opinion de Brutus par son édit d'aujourd'hui. Qui oserait trouver son jugement méprisable? .... Non, dites-vous, Romains, et vous avez raison ; car il semble que ce soit par un bienfait des dieux immortels, par une faveur particulière accordée à la république, que le nom et la race de D. Brutus nous aient été donnés pour fonder la liberté du peuple romain, et pour la reconquérir. Quel est donc le jugement de D. Brutus sur M. Antoine? Il l'a rejette de sa province, il marche contre lui avec une armée; il soulève la Gaule, qui était déjà prête. Si Antoine est consul, Brutus est ennemi; si Brutus est le conservateur de la république, Antoine en est l'ennemi. Entre Brutus et Antoine, pouvons-nous hésiter?

IV. Vous me dites que vous n'hésitez pas) vous me le dites d'une seule voix, d'un sentiment 324 unanime. C'est avec la même unanimité que le sénat vient de déclarer que Brutus avait bien mé¬rité de la patrie en défendant l'autorité du sénat, l'empire et la liberté du peuple romain. Contre qui? apparemment contre un ennemi : autrement, serait-il digne de louanges? Le sénat accorde ensuite les plus magnifiques éloges à la province de Gaule pour la résistance qu'elle oppose à Antoine. Si cette province refusait de le recevoir, le regardant comme un consul, elle se rendrait coupable d'un grand crime ; car toutes les provinces doivent être sous le commandement et l'autorité des consuls. Mais ce titre, Brutus, imperator, consul désigné, citoyen né pour la gloire de la patrie, le lui refuse, la Gaule le lui refuse, le sénat, l'Italie tout entière le lui refusent; vous tous, vous le lui refusez. Qui donc peut le reconnaître comme un consul, sinon des brigands ? Encore ceux-ci le disent-ils sans le penser : il est impossible qu'ils contredisent le sentiment universel, si impies, si méchants qu'il soient. Mais l'espoir de la rapine et du pillage aveugle l'esprit de ces hommes que ni les distributions des biens et des terres, ni les confiscations sans nombre n'ont pu assouvir; qui se sont proposé pour proie Rome, les biens et la fortune des citoyens; qui pensent que rien ne leur manquera tant qu'il y aura quelque chose α ravir^ auxquels M. Antoine, ô dieux immortels , éloignez, détestez ce présage ! a promis de partager Rome. Puisse-t-il, au contraire, porter la peine de sa démence ! puisse sa fureur retomber sur lui et sur sa famille, comme vous le demandez aux dieux, Romains, et comme j'en ai la ferme espérance.

Non-seulement les hommes, mais les dieux : eux-mêmes, conspirent pour le salut de la république. Car si les dieux nous annoncent (avenir par des prodiges et des signes extraordinaires, douterons-nous que l'heure du châtiment ne soit venue pour Antoine, et pour nous celle de la liberté? Comment ne pas reconnaître la puissance divine dans cet accord des volontés de tous? Il ne vous reste plus, Romains, qu'à persévérer dans les sentiments que vous avez manifestés.

V. Je ferai donc ce que font les généraux, après avoir rangé leur armée en bataille. Quelles que soient les bonnes dispositions de leurs soldats, ils ne laissent pas de les exhorter. Ainsi vous exhorterai-je moi-même, quelque ardeur qui vous anime, et quelque soit votre désir de reconquérir la liberté. Non, Romains, non, entre vous et l'ennemi que vous allez combattre il ne peut y avoir de conditions de paix. Ce n'est plus votre esclavage, comme il le voulait d'abord, c'est votre sang que veut ce furieux. Il n'y a pas pour lui de passe-temps plus doux que la vue du sang et du carnage, que le massacre des citoyens égorgés en sa présence. Ce n'est pas à un misérable chargé de crimes, à un scélérat, que vous avez affaire; c'est à une bête féroce, à un monstre exécrable. Puisqu'il est tombé dans le piège, qu'il y soit écrasé; car s'il échappe, sa cruauté ne se refusera aucun supplice. Mais déjà nous le tenons, nous le serrons, nous le pressons avec les forces que nous avons réunies, et bientôt avec celles que vont rassembler les nouveaux consuls. Fondez tous sur lui, Romains, unissez-vous dans le même but, comme vous le faites aujourd'hui. Jamais pour aucune cause vous ne vous êtes montrés si unis, jamais votre alliance avec le : sénat ne fut si étroite.

325  Rien de surprenant, du reste. Ii ne s'agit pas de savoir à quelle condition nous vivrons, mais si nous vivrons, ou si nous périrons dans les supplices et dans l'ignominie. La nature nous-a imposé à tous la nécessité de mourir ; mais la vertu repousse toujours une mort cruelle et déshonorante; la vertu, cet attribut du nom et du sang romain. Conservez-la, je vous en supplie, Romains, cette vertu que vos ancêtres vous ont léguée comme un héritage. Lorsque tout ici-bas est incertain, mobile, fugitif, la vertu seule a de profondes racines. Il n'y a point de force qui puisse l'ébranler ou la déplacer. C'est par elle que vos ancêtres ont d'abord vaincu l'Italie, qu'ils ont détruit Carthage, renversé Numance, et soumis à leur empire les rois les plus puissants et les nations les plus belliqueuses.

VI. Mais les ennemis que vos ancêtres eurent à combattre, Romains, avaient un État, un sénat , un trésor ; l'unanimité, la concorde régnait entre eux; et même on a vu, dans certaines circonstances, qu'ils n'ignoraient pas ce que c'est que la paix et la foi due aux traités. Votre ennemi au contraire attaque votre État, et n'a point d'État ; il brûle de détruire le sénat, ce conseil de l'univers, et n'a point de conseil; il a épuisé votre trésor, et n'a point de trésor. Quelle idée aurait-il de la concorde entre citoyens, celui qui n'a point de cité? et quel traité peut-on conclure avec un ennemi sans foi, et dont la cruauté surpasse la croyance? Le peuple romain, vainqueur de toutes les nations, n'a donc à combattre aujourd'hui qu'un assassin, un brigand, un Spartacus.

Souvent il se glorifie de ressembler à Catilina; c'est par le crime qu'il lui ressemble; il n'a pas son habileté. Catilina, n'ayant point d'armée, s'en créa une d'un souffle ; Antoine a perdu celle qu'il avait. Et de même que, par ma vigilance, par l'autorité du sénat, par votre zèle et votre courage, vous avez renversé Catilina; vous apprendrez bientôt que, par cette union, jusqu'ici sans exemple, qui vous lie au sénat, par le bonheur et le courage de vos armées et de vos généraux, Antoine a reçu le châtiment dû à ses brigandages.

Quant à moi, tout ce que je pourrai faire pour vous aider à reconquérir votre liberté, je le ferai. Je n'y épargnerai ni mes soins, ni mon autorité, ni mes conseils. Ce serait un crime de la trahir après les bienfaits dont vous m'avez comblé. Aujourd'hui même, après le rapport d'un citoyen aussi courageux que dévoué, M. Servilius, ici présent, et de ses collègues, personnages si distingués, citoyens si honorables, notre corps, animé par ma voix et mes conseils, vient pour la première fois de s'enflammer à l'espoir de la liberté.