Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

LV.  TREIZIÈME PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE. autre traduction

 douzième Philippique - quatorzième Philippique  

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

TREIZIEME PHILIPPIQUE.

 

DISCOURS CINQUANTE-CINQUIÈME.

 

ARGUMENT.

 

On sait que la députation envoyée par le sénat au camp de Modène et dont Cicéron devait faire partie, n'avait pas eu d'effet, et que Pansa était parti de Rome dans les premiers jours d'avril 710, pour se mettre à la tête des troupes levées par ses ordres, et faire, avec son collègue et le jeune César, la guerre contre Antoine. Ce fut dans ce temps qu'on reçut une lettre de Lépidus qui exhortait le sénat à la paix. Antoine, de son côté, avait écrit à Hirtius et à Octave ; et sa lettre, fort adroitement tournée pour semer la division entre les partisans de Pompée et ceux de César, avait été communiquée par Hirtius à Cicéron. D'une autre part, Sextus Pompée, le dernier survivant des fils du grand Pompée, avait recueilli des forces, et se tenait à Marseille, d'où il avait fait savoir au sénat qu'il se mettait à sa disposition. Lépidus, qui s'entendait avec Sextus, insistait auprès du sénat pour qu'il confirmât une décision prise, sous le consolai d'Antoine, par laquelle Sextus devait être rétabli dans les biens de son père, et recevoir une somme sur le trésor, en dédommagement de ceux qu'on ne pourrait recouvrer. C'est dans ces circonstances, et au sujet de ces faits, que Cicéron prononça la treizième Philippique, M. Cornutus présidant le sénat en l'absence des consuls.

 

 

ORATIO XIII.

I. A principio huius belli, patres conscripti, quod cum impiis ciuibus consceleratisque suscepimus, timui, ne condicio insidiosa pacis libertatis reciperandae studia restingueret. Dulce enim etiam nomen est pacis, res uero ipsa cum iucunda, tum salutaris. Nam nec priuatos focos nec publicas leges uidetur nec libertatis iura cara habere, quem discordiae, quem caedes ciuium, quem bellum ciuile delectat, eumque ex numero hominum eiciendum, ex finibus humanae naturae exterminandum puto. Itaque, siue Sulla siue Marius siue uterque siue Octauius siue Cinna siue iterum Sulla siue alter Marius et Carbo siue qui alius ciuile bellum optauit, eum detestabilem ciuem rei publicae natum iudico. Nam quid ego de proximo dicam, cuius acta defendimus, auctorem ipsum iure caesum fatemur? Nihil igitur hoc ciue, nihil hoc homine taetrius, si aut ciuis aut homo habendus est, qui ciuile bellum concupiscit. Sed hoc primum uidendum est, patres conscripti, cum omnibusne pax esse possit, an sit aliquod bellum inexpiabile, in quo pactio pacis lex sit seruitutis. Pacem cum Scipione Sulla siue faciebat siue simulabat, non erat desperandum, si conuenisset, fore aliquem tolerabilem statum ciuitatis. Cinna si concordiam cum Octauio confirmare uoluisset, hominum in re publica sanitas remanere potuisset. Proximo bello si aliquid de summa grauitate Pompeius, multum de cupiditate Caesar remisisset, et pacem stabilem et aliquam rem publicam nobis habere licuisset.

II. Hoc uero quid est? cum Antoniis pax potest esse, cum Censorino, Ventidio, Trebellio, Bestia, Nucula, Munatio, Lentone, Saxa? Exempli causa paucos nominaui; genus infinitum inmanitatemque ipsi cernitis reliquorum. Addite illa naufragia Caesaris amicorum, Barbas Cassios, Barbatios, Polliones; addite Antoni conlusores et sodales, Eutrapelum, Melam, Pontium, Coelium, Crassicium, Tironem, Mustelam, Petusium; comitatum relinquo, duces nomino. Huc accedunt Alaudae ceterique ueterani, seminarium iudicum decuriae tertiae, qui suis rebus exhaustis, beneficiis Caesaris deuoratis fortunas nostras concupiuerunt. O fidam dexteram Antoni, qua ille plurimos ciuis trucidauit, o ratum religiosumque foedus, quod cum Antoniis fecerimus! Hoc si Marcus uiolare conabitur, Luci eum sanctitas a scelere reuocabit. Illis locus si in hac urbe fuerit, ipsi urbi locus non erit. Ora uobis eorum ponite ante oculos, et maxime Antoniorum, incessum, aspectum, uultum, spiritum, latera tegentis alios, alios praegredientis amicos. Quem uini anhelitum, quas contumelias fore censetis minasque uerborum! nisi forte eos pax ipsa leniet, maximeque, cum in hunc ordinem uenerint, salutabunt benigne, comiter appellabunt unum quemque nostrum.

III. Non recordamini, per deos immortalis, quas in eos sententias dixeritis? Acta M. Antoni rescidistis; leges refixistis, per uim et contra auspicia latas decreuistis, totius Italiae dilectus excitauistis, collegam et scelerum socium omnium hostem iudicauistis. Cum hoc quae pax potest esse? Hostis si esset externus, id ipsum uix talibus factis, sed posset aliquo modo. Maria, montes, regionum magnitudines interessent; odisses eum quem non uideres. Hi in oculis haerebunt et, cum licebit, in faucibus; quibus enim saeptis tam immanis beluas continebimus? At incertus exitus belli. Est omnino fortium uirorum, quales uos esse debetis, uirtutem praestare (tantum enim possunt), fortunae culpam non extimescere. Sed quoniam ab hoc ordine non fortitudo solum, uerum etiam sapientia postulatur (quamquam uix uidentur haec posse seiungi, seiungamus tamen), fortitudo dimicare iubet, iustum odium incendit, ad confligendum impellit, uocat ad periculum; quid sapientia? Cautioribus utitur consiliis, in posterum prouidet, est omni ratione tectior. Quid igitur censet? parendum est enim atque id optimum iudicandum, quod sit sapientissime constitutum. Si hoc praecipit, ne quid uita existimem antiquius, ne decernam capitis periculo, fugiam omne discrimen, quaeram ex ea: 'Etiamne, si erit, cum id fecero, seruiendum?' Si annuerit, ne ego Sapientiam istam, quamuis sit erudita, non audiam. Sin responderit: 'Tuere ita uitam corpusque (seruato), ita fortunas, ita rem familiarem, ut haec libertate posteriora ducas itaque his uti uelis, si libera re publica possis, nec pro his libertatem, sed pro libertate haec proicias tamquam pignora iniuriae': tum Sapientiae uocem audire uidear eique ut deo paream. Itaque, si receptis illis esse possumus liberi, uincamus odium pacemque patiamur; sin otium, incolumibus iis esse nullum potest, laetemur decertandi oblatam esse fortunam. Aut enim interfectis illis fruemur uictrice re publica aut oppressi (quod omen auertat Iuppiter!) si non spiritu, at uirtutis laude uiuemus.

IV. At enim nos M. Lepidus, imperator iterum, pontifex maximus, optime proximo ciuili bello de re publica meritus, ad pacem adhortatur. Nullius apud me, patres conscripti, auctoritas maior est quam M. Lepidi uel propter ipsius uirtutem uel propter familiae dignitatem. Accedunt eodem multa priuata magna eius in me merita, mea quaedam officio in illum. Maximum uero eius beneficium numero, quod hoc animo in rem publicam est, quae mihi uita mea semper fuit carior. Nam cum Magnum Pompeium, clarissimum adulescentem, praestantissimi uiri filium, auctoritate adduxit ad pacem remque publicam sine armis maximo ciuilis belli periculo liberauit, tum me eius beneficio plus quam pro uirili parte obligatum puto. Itaque et honores ei decreui, quos potui amplissimos, in quibus mihi uos estis adsensi, nec umquam de illo et sperare optime et loqui destiti. Magnis et multis pignoribus M. Lepidum res publica inligatum tenet. Summa nobilitas est, omnes honores, amplissimum sacerdotium, plurima urbis ornamenta, ipsius, fratris maiorumque monumenta, probatissima uxor, optatissimi liberi, res familiaris cum ampla, tum casta a cruore ciuili; nemo ab eo ciuis uiolatus, multi eius beneficio et misericordia liberati. Talis igitur uir et ciuis opinione labi potest, uoluntate a re publica dissidere nullo pacto potest.

Pacem uolt M. Lepidus. Praeclare, si talem potest efficere, qualem nuper effecit; qua pace Cn. Pompei filium res publica aspiciet suoque sinu complexuque recipiet neque solum illum, sed cum illo se ipsam sibi restitutam putabit. Haec causa fuit cur decerneretis statuam in rostris cum inscriptione praeclara, cur absenti triumphum. Quamquam enim magnas res bellicas gesserat et triumpho dignas, non erat tamen ei tribuendum, quod nec L. Aemilio nec Aemiliano Scipioni nec superiori Africano nec Mario nec Pompeio, qui maiora bella gesserunt, sed quod silentio bellum ciuile confecerat, cum primum licuit, honores in eum maximos contulistis.

(V) Existimasne igitur, M. Lepide, qualem Pompeium res publica habitura sit ciuem, talis futuros in re publica Antonios? In altero pudor, grauitas, moderatio, integritas, in illis (et cum hos compello, praetereo animo ex grege latrocinii neminem) libidines, scelera, ad omne facinus inmanis audacia. Deinde uos obsecro, patres conscripti, quis hoc uestrum non uidet, quod Fortuna ipsa, quae dicitur caeca, uidit? Saluis enim actis Caesaris, quae concordiae causa defendimus, Pompeio sua domus patebit, eamque non minoris, quam emit Antonius, redimet, redimet, inquam, Cn. Pompei domum filius. O rem acerbam! Sed haec satis diu multumque defleta sunt. Decreuistis tantam pecuniam Pompeio, quantam ex bonis patriis in praedae dissipatione inimicus uictor redegisset. Sed hanc mihi dispensationem pro paterna necessitudine et coniunctione deposco. Redimet hortos, aedes, urbana quaedam, quae possidet Antonius. Nam argentum, uestem, supellectilem, uinum amittet aequo animo, quae ille helluo dissipauit. Albanum, Formianum a Dolabella recuperabit, etiam ab Antonio Tusculanum, iique, qui nunc Mutinam oppugnant, D. Brutum obsident, de Falerno Anseres depellantur. Sunt alii plures fortasse, sed de mea memoria dilabuntur. Ego etiam eos dico, qui hostium numero non sunt, Pompeianas possessiones, quanti emerint, filio reddituros. Satis inconsiderati fuit, ne dicam audacis, rem ullam ex illis attingere; retinere uero quis poterit clarissimo domino restituto? An is non reddet, qui domini patrimonium circumplexus quasi (thesaurum) draco, Pompei seruus, libertus Caesaris, agri Lucani possessiones occupauit? Atque illud septiens miliens, quod adulescenti, patres conscripti, spopondistis, ita discribetur, ut uideatur a uobis Cn.Pompei filius in patrimonio suo collocatus. Haec senatus; reliqua populus Romanus in ea familia, quam uidit amplissimam, persequetur, in primis paternum auguratus locum, in quem ego eum, ut, quod a patre accepi, filio reddam, mea nominatione cooptabo. Utrum igitur augurem Iouis optimi maximi, cuius interpretes internuntiique constituti sumus, nos, utrum populus Romanus libentius sanciet, Pompeiumne an Antonium? Mihi quidem numine deorum immortalium uidetur hoc fortuna uoluisse, ut actis Caesaris firmis ac ratis Cn. Pompei filius posset et dignitatem et fortunas patrias recuperare.

VI. Ac ne illud quidem silentio, patres conscripti, praetereundum puto quod clarissimi uiri legati, L. Paulus, Q. Thermus, C. Fannius, quorum habetis cognitam uoluntatem in rem publicam eamque perpetuam atque constantem, nuntiant se Pompei conueniundi causa deuertisse Massiliam eumque cognouisse paratissimo animo, ut cum suis copiis iret ad Mutinam, ni uereretur, ne ueteranorum animos offenderet. Est uero eius patris filius, qui sapienter faciebat non minus multa quam fortiter. Itaque intellegitis et animum ei praesto fuisse nec consilium defuisse. Atque etiam hoc M. Lepido prouidendum est, ne quid arrogantius, quam eius mores ferunt, facere uideatur. Si enim nos exercitu terret, non meminit illum exercitum senatus populique Romani atque uniuersae rei publicae esse, non suum. At uti potest pro suo. Quid tum? omniane bonis uiris, quae facere possunt, facienda sunt, etiamne, si turpia, si perniciosa erunt, si facere omnino non licebit? Quid autem turpius aut foedius aut quod minus deceat quam contra senatum, contra ciues, contra patriam exercitum ducere? quid uero magis uituperandum quam id facere, quod non liceat? Licet autem nemini contra patriam ducere exercitum, siquidem licere id dicimus, quod legibus, quod more maiorum institutisque conceditur. Neque enim, quod quisque potest, id ei licet, nec, si non obstatur, propterea etiam permittitur. Tibi enim exercitum, Lepide, tam quam maioribus tuis patria pro se dedit. Hoc tu arcebis hostem, fines imperii propagabis; senatui populoque Romano parebis, si quam ad aliam rem te forte traduxerit.

VII. Haec si cogitas, es M. Lepidus, pontifex maximus, M. Lepidi, pontificis maximi, pronepos; sin hominibus tantum licere iudicas, quantum possunt, uide, ne alienis exemplis, iisque recentibus, uti quam et antiquis et domesticis malle uideare. Quodsi auctoritatem interponis sine armis, magis equidem laudo, sed uide, ne hoc ipsum non sit necesse. Quamquam enim est tanta in te auctoritas, quanta debet in homine nobilissimo, tamen senatus se ipse non contemnit nec uero fuit umquam grauior, constantior, fortior. Incensi omnes rapimur ad libertatem recuperandam; non potest ullius auctoritate tantus senatus populique Romani ardor extingui; odimus, irati pugnamus, extorqueri e manibus arma non possunt, receptui signum aut reuocationem a bello audire non possumus; speramus optima, pati uel difficillima malumus quam seruire. Caesar confecit inuictum exercitum; duo fortissimi consules adsunt cum copiis; L. Planci, consulis designati, uaria et magna auxilia non desunt; in D. Bruti salute certatur; unus furiosus gladiator cum taeterrimorum latronum manu contra patriam, contra deos penates, contra aras et focos, contra quattuor consules gerit bellum. Huic cedamus, huius condiciones audiamus, cum hoc pacem fieri posse credamus?

VIII. At periculum est, ne opprimamur. Non metuo, ne is, qui suis amplissimis fortunis nisi bonis saluis frui non potest, prodat salutem suam. Bonos ciuis primum natura efficit, adiuuat deinde fortuna. Omnibus enim bonis expedit saluam esse rem publicam. Sed in iis, qui fortunati sunt, magis id apparet. Quis fortunatior Lepido, ut ante dixi, quis eodem sanior? Vidit eius maestitiam atque lacrimas populus Romanus Lupercalibus, uidit, quam abiectus, quam confectus esset, cum Caesari diadema imponens Antonius seruum se illius quam collegam esse malebat. Qui si reliquis flagitiis et sceleribus se abstinere potuisset, tamen unum ob hoc factum dignum illum omni poena putarem. Nam, si ipse seruire poterat, nobis dominum cur inponebat? et, si eius pueritia pertulerat libidines eorum, qui erant in eum tyranni, etiamne in nostros liberos dominum et tyrannum comparabat? Itaque illo interfecto, qualem in nos eum esse uoluit, talis ipse in ceteros extitit. Qua enim in barbaria quisquam tam taeter, tam crudelis tyrannus quam in hac urbe armis barbarorum stipatus Antonius? Caesare dominante ueniebamus in senatum, si non libere, at tamen tuto; hoc archipirata (quid enim dicam tyranno?) haec subsellia ab Ityraeis occupabantur. Prorupit subito Brundisium, ut inde agmine quadrato ad urbem accederet, lautissimum oppidum nunc municipum honestissimorum, quondam colonorum, Suessam, fortissimorum militum sanguine impleuit, Brundisi in sinu non modo auarissimae, sed etiam crudelissimae uxoris delectos Martiae legionis centuriones trucidauit. Inde se quo furore, quo ardore ad urbem, id est ad caedem optimi cuiusque, rapiebat! Quo tempore di ipsi immortales praesidium inprouisum nec opinantibus nobis obtulerunt.

IX. Caesaris enim incredibilis ac diuina uirtus latronis impetus crudelis ac furibundos retardauit; quem tum ille demens laedere se putabat edictis ignorans, quaecumque falso (in eum) diceret in sanctissimum adulescentem, ea uere recidere in memoriam pueritiae suae. Ingressus urbem est quo comitatu uel potius agmine, cum dextra, sinistra gemente populo Romano minaretur dominis, notaret domos, diuisurum se urbem palam suis polliceretur! Rediit ad milites; ibi pestifera illa Tiburi contio. Inde ad urbem cursus, senatus in Capitolium, parata de circumscribendo adulescente sententia consularis, cum repente (nam Martiam legionem Albae consedisse sciebat) adfertur ei de quarta nuntius. Quo perculsus abiecit consilium referendi ad senatum de Caesare; egressus est non uiis, sed tramitibus paludatus eoque ipso die innumerabilia senatus consulta fecit, quae quidem omnia citius delata quam scripta sunt. Ex eo non iter, sed cursus et fuga in Galliam. Caesarem sequi arbitrabatur cum legione Martia, cum quarta, cum ueteranis, quorum ille nomen prae metu ferre non poterat, eique in Galliam penetranti D. se Brutus obiecit, qui se totius belli fluctibus circumiri quam illum aut regredi aut progredi maluit Mutinamque illi exultanti tamquam frenos furoris iniecit. Quam cum operibus munitionibusque saepsisset nec eum coloniae florentissimae dignitas neque consulis designati maiestas a parricidio deterreret, tum me (testor et uos et populum Romanum et omnis deos, qui huic urbi praesident) inuito et repugnante legati missi tres consulares ad latronum gladiatorem ducem. Quis tam barbarus umquam, tam immanis, tam ferus? Non audiuit, non respondit, neque eos solum praesentes, sed multo magis nos, a quibus illi erant missi, spreuit et pro nihilo putauit. Postea quod scelus, quod facinus parricida non edidit? Circumsedet colonos nostros, exercitum populi Romani, imperatorem consulem designatum, agros diuexat ciuium optimorum, hostis taeterrimus omnibus bonis cruces ac tormenta minitatur.

X.  Cum hoc, M. Lepide, pax esse quae potest? cuius ne supplicio quidem ullo satiari uidetur posse populus Romanus.

Quodsi quis dubitare adhuc potuit, quin nulla societas huic ordini populoque Romano cum illa inportunissima belua posset esse, desinet profecto dubitare his cognitis litteris, quas mihi missas ab Hirtio consule modo accepi. Eas dum recito dumque de singulis sententiis breuiter disputo, uelim, patres conscripti, ut adhuc fecistis, me attente audiatis.

'Antonius Hirtio et Caesari.' Neque se imperatorem neque Hirtium consulem nec pro praetore Caesarem. Satis hoc quidem scite; deponere alienum nomen ipse maluit quam illis suum reddere. 'Cognita morte C. Treboni non plus gauisus sum, quam dolui.' Videte, quid se gauisus, quid doluisse dicat; facilius de pace deliberabitis. 'Dedisse poenas sceleratum cineri atque ossibus clarissimi uiri et apparuisse numen deorum intra finem anni uertentis at iam soluto supplicio parricidii aut impendente laetandum est.' O Spartace! quem enim te potius appellem, cuius propter nefanda scelera tolerabilis uidetur fuisse Catilina? laetandum esse ausus es scribere Trebonium dedisse poenas? sceleratum Trebonium? quo scelere, nisi quod te Idibus Martiis a debita tibi peste seduxit?

Age, hoc laetaris; uideamus, quid moleste feras. 'A senatu iudicatum hostem populi Romani Dolabellam eo, quod sicarium occiderit, et uideri cariorem populo Romano filium scurrae quam C. Caesarem, patriae parentem, ingemiscendum est.' Quid ingemiscis hostem iudicatum Dolabellam? quid? te non intellegis dilectu tota Italia habito, consulibus missis, Caesare ornato, sagis denique sumptis hostem iudicatum? Quid est autem, scelerate, quod gemas hostem Dolabellam iudicatum a senatu? quem tu ordinem omnino esse nullum putas, sed eam tibi causam belli gerendi proponis, ut senatum funditus deleas, reliqui boni et locupletes omnes summum ordinem subsequantur. At scurrae filium appellat. Quasi uero ignotus nobis fuerit splendidus eques Romanus Treboni pater. Is autem humilitatem despicere audet cuiusquam, qui ex Fadia sustulerit liberos?

XI. 'Acerbissimum uero est te, A. Hirti, ornatum beneficiis Caesaris et talem ab eo relictum, qualem ipse miraris,'- Equidem negare non possum a Caesare Hirtium ornatum, sed illa ornamenta in uirtute et industria posita lucent. Tu uero, qui te ab eodem Caesare ornatum negare non potes, quid esses, si tibi ille non tam multa tribuisset? ecquo te tua uirtus prouexisset, ecquo genus uitae? In lustris, popinis, alea, uino tempus aetatis omne consumpsisses, ut faciebas, cum in gremiis mimarum mentum mentemque deponeres. 'et te, o puer,' - Puerum appellat, quem non modo uirum, sed etiam fortissimum uirum sensit et sentiet. Est istuc quidem nomen aetatis, sed ab eo minime usurpandum, qui suam amentiam puero huic praebet ad gloriam. 'qui omnia nomini debes,' - Debet uero soluitque praeclare. Si enim ille patriae parens, ut tu appellas (ego quid sentiam, uidero), cur non hic parens uerior, a quo certe uitam habemus e tuis facinerosissimis manibus ereptam? 'id agere ut iure damnatus sit Dolabella,' - Turpem uero actionem, qua defenditur amplissimi auctoritas ordinis contra crudelissimi gladiatoris amentiam! 'et ut uenefica haec liberetur obsidione,' - Veneficam audes appellare eum uirum, qui tuis ueneficiis remedia inuenit? quem ita obsides, noue Hannibal, aut si quis acutior imperator fuit, ut te ipse obsideas neque te istinc, si cupias, possis explicare. Recesseris, undique omnes insequentur; manseris, haerebis. Nimirum recte ueneficam appellas, a quo tibi praesentem pestem uides comparatam. 'ut quam potentissimus sit Cassius atque Brutus.' Putes Censorinum dicere aut Ventidium aut etiam ipsos Antonios. Cur autem nolint potentes esse non modo optimos et nobilissimos uiros, sed secum etiam in rei publicae defensione coniunctos? 'Nimirum eodem modo haec adspicitis, ut priora.' Quae tandem? 'Castra Pompei senatum appellabatis.'

XII.  An uero tua castra potius senatum appellaremus? in quibus tu es uidelicet consularis, cuius totus consulatus est ex omni monimentorum memoria euulsus, duo praetores sine causa diffisi se aliquid habituros (nos enim Caesaris beneficia defendimus), praetorii Philadelphus Annius et innocens Gallius, aedilicii corycus laterum et uocis meae, Bestia, et fidei patronus, fraudator creditorum, Trebellius, et homo diruptos dirutusque Q. Coelius, columenque amicorum Antoni, Cotyla Varius, quem Antonius deliciarum causa loris in conuiuio caedi iubebat a seruis publicis, septemuirales Lento, Nucula, tum deliciae atque amores populi Romani, L. Antonius, tribuni primum duo designati, Tullus Hostilius, qui suo iure in porta nomen inscripsit, qua, cum prodere imperatorem suum non potuisset, reliquit; alter est designatus Insteius nescio qui, fortis, ut aiunt, latro, quem tamen temperantem fuisse ferunt Pisauri balneatorem. Secuntur alii tribunicii, T- Plancus in primis, qui si senatum dilexisset, numquam curiam incendisset. Quo scelere damnatus in eam urbem rediit armis, ex qua excesserat legibus. Sed hoc ei commune cum pluribus sui simillimis; illud tamen mirum, quod in hoc Planco prouerbii loco dici solet, perire eum non posse, nisi ei crura fracta essent. Fracta sunt, et uiuit. Hoc tamen, ut alia multa, Aquilae referatur acceptum.

XIII.  Est etiam ibi Decius ab illis, ut opinor, Muribus (Deciis), itaque Caesaris munera rosit; Deciorum quidem multo interuallo per hunc praeclarum uirum memoria renouata est. Saxam uero Decidium praeterire qui possum, hominem deductum ex ultimis gentibus, ut eum tribunum pl. uideremus, quem ciuem numquam uideramus? Est quidem alter Saserna; sed omnes tamen tantam habent similitudinem inter se, ut in eorum praenominibus errem. Nec uero Extitius, Philadelphi frater, quaestor, praetermittendus est, ne, si de clarissimo adulescente siluero, inuidisse uidear Antonio. Est etiam Asinius quidam, senator uoluntarius lectus ipse a se. Apertam Curiam uidit post Caesaris mortem, mutauit calceos, pater conscriptus repente factus est. Non noui Sex.Albesium, sed tamen neminem tam maledicum offendi, qui illum negaret dignum Antoni senatu. Arbitror me aliquos praeterisse; de iis tamen, qui occurrebant, tacere non potui. Hoc igitur fretus senatu Pompeianum senatum despicit, in quo decem fuimus consulares; qui si omnes uiuerent, bellum omnino hoc non fuisset; auctoritati cessisset audacia. Sed quantum praesidii fuerit in ceteris, hinc intellegi potest, quod ego unus relictus ex multis contudi et fregi adiuuantibus uobis exultantis praedonis audaciam.

XIV. Quodsi non Fortuna nobis modo eripuisset Ser- Sulpicium eiusque collegam ante, M. Marcellum, (quos ciuis, quos uiros!) si duos consules amicissimos patriae simul ex Italia eiectos, si L. Afranium, summum ducem, si P. Lentulum, ciuem cum in ceteris rebus, tum in salute mea singularem, si M. Bibulum, cuius est in rem publicam semper merito laudata constantia, si L. Domitium, praestantissimum ciuem, si Appium Claudium pari nobilitate et uoluntate praeditum, si P. Scipionem, clarissimum uirum maiorumque suorum simillimum, res publica tenere potuisset, certe iis consularibus non esset Pompeianus despiciendus senatus. Utrum igitur aequius, utrum melius rei publicae fuit Cn. Pompeium an sectorem Cn. Pompei uiuere, Antonium? Qui uero praetorii! quorum princeps M. Cato idemque omnium gentium uirtute princeps. Quid reliquos clarissimos uiros commemorem? Nostis omnes. Magis uereor, ne longum me in enumerando quam ne ingratum in praetereundo putetis. Qui aedilicii, qui tribunicii, qui quaestorii! Quid multa? talis senatorum et dignitas et multitudo fuit, ut magna excusatione opus iis sit, qui in illa castra non uenerunt.

XV. Nunc reliqua attendite. 'Victum Ciceronem ducem habuistis.' Eo libentius 'ducem' audio, quod certe ille dicit inuitus; nam de 'uicto' nihil laboro. Fatum enim meum est sine re publica nec uinci posse nec uincere. 'Macedoniam munitis exercitibus.' Et quidem fratri tuo, qui a uobis nihil degenerat, extorsimus. 'Africam commisistis Varo bis capto.' Hic cum Gaio fratre putat se litigare. 'In Syriam Cassium misistis.' Non igitur sentis huic causae orbem terrae patere, te extra munitiones tuas, uestigium ubi imprimas, non habere? 'Cascam tribunatum gerere passi estis.' Quid ergo? ut Marullum, ut Caesetium a re publica remoueremus eum, per quem, ut neque hoc idem posthac neque multa eius modi accidere possent, consecuti sumus? 'Vectigalia Iuliana Lupercis ademistis.' Lupercorum mentionem facere audet neque illius diei memoriam perhorrescit, quo ausus est obrutus uino, unguentis oblitus, nudus gementem populum Romanum ad seruitutem cohortari? 'Veteranorum colonias deductas lege senatus consulto sustulistis.' Nos sustulimus an contra legem comitiis centuriatis latam sanximus? Vide, ne tu ueteranos tamen eos, qui erant perditi, perdideris in eumque locum deduxeris, ex quo ipsi iam sentiunt se numquam exituros. 'Massiliensibus iure belli adempta reddituros uos pollicemini.' Nihil disputo de iure belli (magis facilis disputatio est quam necessaria); illud tamen animaduertite, patres conscripti, quam sit huic rei publicae natus hostis Antonius, qui tanto opere eam ciuitatem oderit, quam scit huic rei publicae semper fuisse amicissimam.

XVI. 'Neminem Pompeianum, qui uiuat, teneri lege Hirtia dictitatis.' Quis, quaeso, iam legis Hirtiae mentionem facit? cuius non minus arbitror latorem ipsum quam eos, de quibus lata est, paenitere. Omnino mea quidem sententia legem illam appellare fas non est, et, ut sit lex, non debemus illam Hirti legem putare. 'Apuleiana pecunia Brutum subornastis.' Quid? si omnibus suis copiis excellentem uirum res publica armasset, quem tandem bonum paeniteret? Nec enim sine pecunia exercitum alere nec sine exercitu fratrem tuum capere potuisset. 'Securi percussos Petraeum et Menedenum, ciuitate donatos et hospites Caesaris, laudastis.' Non laudauimus, quod ne audiuimus quidem. Valde enim nobis in tanta perturbatione rei publicae de duobus nequissimis Graeculis cogitandum fuit. 'Theopompum nudum expulsum a Trebonio confugere Alexandriam neglexistis.' Magnum crimen senatus! De Theopompo, summo homine, negleximus; qui ubi terrarum sit, quid agat, uiuat denique an mortuus sit, quis aut scit aut curat? 'Ser- Galbam eodem pugione succinctum in castris uidetis.' Nihil tibi de Galba respondeo, fortissimo et constantissimo ciui; coram aderit, praesens tibi et ipse et ille, quem insimulas, pugio respondebit. 'Milites aut meos aut ueteranos contraxistis tamquam ad exitium eorum, qui Caesarem occiderant, et eosdem nec opinantis ad quaestoris sui aut imperatoris aut commilitonum suorum pericula impulistis.' Scilicet uerba dedimus, decepimus: ignorabat legio Martia, quarta, nesciebant ueterani, quid ageretur; non illi senatus auctoritatem, non libertatem populi sequebantur; Caesaris mortem ulcisci uolebant, quam omnes fatalem fuisse arbitrabantur; te uidelicet saluum, beatum, florentem esse cupiebant!

XVII. O miser cum re, tum hoc ipso, quod non sentis, quam miser sis! Sed maximum crimen audite. 'Denique quid non aut probastis aut fecistis, quod faciat, si reuiuiscat,' - Quis? credo enim, adferet aliquod scelerati hominis exemplum. 'Cn. Pompeius ipse' - O nos turpes, siquidem Cn. Pompeium imitati sumus! 'aut filius eius, si domi esse possit?' Poterit, mihi crede; nam paucis diebus et in domum et in hortos paternos immigrabit. 'Postremo negatis pacem fieri posse, nisi aut emisero Brutum aut frumento iuuero.' Alii istuc negant; ego uero, ne si ista quidem feceris, umquam tecum pacem huic ciuitati futuram puto. 'Quid? hoc placetne ueteranis istis, quibus adhuc omnia integra sunt?' Nihil uidi tam integrum, quam ut oppugnare imperatorem incipiant, quem tanto studio consensuque ostenderint quam oderint. 'quamquam uos eos adsentationibus et uenenatis muneribus uenistis deprauatum.' Itane corrupti sunt, quibus persuasum sit foedissimum hostem iustissimo bello persequi? 'At militibus inclusis opem fertis. Nihil moror eos saluos esse et ire quo lubet, si tantum modo patiuntur perire eum, qui meruit.' Quam benigne! denique usi liberalitate Antoni milites imperatorem reliquerunt et se ad hostem metu perterriti contulerunt; per quos si non stetisset, non Dolabella prius imperatori suo quam Antonius etiam collegae parentasset. 'Concordiae factam esse mentionem scribitis in senatu et legatos esse consularis quinque. Difficile est (credere) eos, qui me praecipitem egerint aequissimas condiciones ferentem et tamen ex iis aliquid remittere cogitantem, putare aliquid moderate aut humane esse facturos. Vix etiam ueri simile est, qui iudicauerint hostem Dolabellam ob rectissimum facinus, eosdem nobis parcere posse idem sentientibus.' Parumne uidetur omnium facinorum sibi cum Dolabella societatem initam confiteri? Nonne cernitis ex uno fonte omnia scelera manare? Ipse denique fatetur, hoc quidem satis acute, non posse eos, qui hostem Dolabellam iudicauerint 'ob rectissimum facinus' (ita enim uidetur Antonio), sibi parcere idem sentienti.

XVIII. Quid huic facias, qui hoc litteris memoriaeque mandarit, ita sibi conuenisse cum Dolabella, ut ille Trebonium et, si posset, etiam Brutum, Cassium discruciatos necaret -- eademque inhibiret supplicia nobis? O conseruandus ciuis cum tam pio iustoque foedere! Is etiam queritur condiciones suas repudiatas, aequas quidem et uerecundas, ut haberet Galliam ultimam aptissimam ad bellum renouandum instruendumque prouinciam, ut Alaudae in tertia decuria iudicarent, id est ut perfugium scelerum esset tutum turpissimis rei publicae sordibus, ut acta sua rata essent, cuius nullum remanet consulatus uestigium. Cauebat etiam L. Antonio, qui fuerat aequissimus agri priuati et publici decempedator Nucula et Lentone collega.

'Quam ob rem uos potius animaduertite, utrum sit elegantius et partibus utilius, Treboni mortem persequi an Caesaris, et utrum sit aequius, concurrere nos, quo facilius reuiuiscat Pompeianorum causa totiens iugulata, an consentire, ne ludibrio simus inimicis,' - Si esset iugulata, numquam exurgeret; quod tibi tuisque contingat. 'Utrum', inquit, 'elegantius.' Atqui hoc bello de elegantia quaeritur! 'partibusque utilius'. Partes, furiose, dicuntur in foro, in curia. Bellum contra patriam nefarium suscepisti, oppugnas Mutinam, circumsedes consulem designatum, bellum contra te duo consules gerunt cumque iis pro praetore Caesar, cuncta contra te Italia armata est. Istas tu partes potius quam a populo Romano defectionem uocas? 'Treboni mortem an Caesaris persequi.' Treboni satis persecuti sumus hoste iudicato Dolabella, Caesaris mors facillime defenditur obliuione et silentio. Sed uidete, quid moliatur. Cum mortem Caesaris ulciscendam putat, mortem proponit non iis solum, qui illam rem gesserunt, sed iis etiam, si qui non moleste tulerunt.

XIX. 'quibus, utri nostrum ceciderint, lucro futurum est, quod spectaculum adhuc ipsa Fortuna uitauit, ne uideret unius corporis duas acies lanista Cicerone dimicantis, qui usque eo felix est, ut isdem ornamentis deceperit uos, quibus deceptum Caesarem gloriatus est.' Pergit in me maledicta, quasi uero ei pulcherrime priora processerint; quem ego inustum uerissimis maledictorum notis tradam hominum memoriae sempiternae. Ego lanista? Et quidem non insipiens; deteriores enim iugulari cupio, meliores uincere. 'Utri ceciderint', scribit, 'lucro nobis futurum.' O praeclarum lucrum, quo te uictore (quod di omen auertant!) beata mors eorum futura sit, qui e uita excesserint sine tormentis. A me 'deceptos' ait 'isdem ornamentis' Hirtium et Caesarem. Quod, quaeso, adhuc a me est tributum Hirtio ornamentum? Nam Caesari plura et maiora debentur. Deceptum autem a me Caesarem dicere audes? Tu, tu, inquam, illum occidisti Lupercalibus; cuius, homo ingratissime, flaminium cur reliquisti? Sed iam uidete magni et clari uiri admirabilem grauitatem atque constantiam.

'Mihi quidem constat nec meam contumeliam nec meorum ferre nec deserere partis, quas Pompeius odiuit, nec ueteranos sedibus suis moueri pati nec singulos ad cruciatum trahi nec fallere fidem, quam dedi Dolabellae,' - Omitto alia; 'fidem Dolabellae', sanctissimi uiri, deserere homo pius non potest. Quam fidem? an optimi cuiusque caedis, urbis et Italiae partitionis, uastandarum diripiendarumque prouinciarum? Nam quid erat aliud, quod inter Antonium et Dolabellam, impurissimos parricidas, foedere et fide sanciretur? 'nec Lepidi societatem uiolare, piissimi hominis,' - Tibi cum Lepido societas aut cum ullo non dicam bono ciui, sicut ille est, sed homine sano? Id agis, ut Lepidum aut impium aut insanum existimari uelis. Nihil agis (quamquam adfirmare de altero difficile est), de Lepido praesertim, quem ego metuam numquam, bene sperabo, dum licebit. Reuocare te a furore Lepidus uoluit, non adiutor esse dementiae. Tu porro ne pios quidem, sed 'piissimos' quaeris et, quod uerbum omnino nullum in lingua Latina est, id propter tuam diuinam pietatem nouum inducis. 'nec Plancum prodere, participem consiliorum.' Plancum participem? cuius memorabilis ac diuina uirtus lucem adfert rei publicae (nisi forte eum subsidio tibi uenire arbitraris cum fortissimis legionibus, maximo equitatu (peditatu) Gallorum), quique, nisi ante eius aduentum rei publicae poenas dederis, ille huius belli feret principatum. Quamquam enim prima praesidia utiliora rei publicae sunt, tamen extrema sunt gratiora.

XX. Sed iam se colligit et ad extremum incipit philosophari. 'Si me rectis sensibus euntem di immortales, ut spero, adiuuerint, uiuam libenter. Sin autem me aliud fatum manet, praecipio gaudia suppliciorum uestrorum. Namque, si uicti Pompeiani tam insolentes sunt, uictores quales futuri sint, uos potius experiemini.' Praecipias licet gaudia; non enim tibi cum Pompeianis, sed cum uniuersa re publica bellum est. Omnes te di, homines, summi, medii, infimi, ciues, peregrini, uiri, mulieres, liberi, serui oderunt. Sensimus hoc nuper falso nuntio, uero propediem sentiemus. Quae si tecum ipse recolueris, aequiore animo et maiore consolatione moriere.

'Denique summa iudicii mei spectat huc, ut meorum iniurias ferre possim, si aut obliuisci uelint ipsi fecisse aut ulcisci parati sint una nobiscum Caesaris mortem.' Hac Antoni sententia cognita dubitaturumne A.Hirtium aut C.Pansam consules putatis, quin ad Antonium transeant, Brutum obsideant, Mutinam expugnare cupiant? Quid de Pansa et Hirtio loquor? Caesar, singulari pietate adulescens, poteritne se tenere, quin D. Bruti sanguine poenas patrias persequatur? Itaque fecerunt, ut his litteris lectis ad munitiones propius accederent. Quo maior adulescens Caesar maioreque deorum immortalium beneficio rei publicae natus est, qui nulla specie paterni nominis nec pietate abductus umquam est et intellegit maximam pietatem conseruatione patriae contineri. Quodsi partium certamen esset, quarum omnino nomen extinctum est, Antoniusne potius et Ventidius partes Caesaris defenderent quam primum Caesar, adulescens summa pietate et memoria parentis sui, deinde Pansa et Hirtius, qui quasi cornua duo tenuerunt Caesaris tum, cum illae uere partes uocabantur? Hae uero quae sunt partes, cum alteris senatus auctoritas, populi Romani libertas, rei publicae salus proposita sit, alteris caedes bonorum, urbis Italiaeque partitio?

XXI. Veniamus aliquando ad clausulam. 'Legatos uenire non credo.' Bene me nouit -- quod uenias, proposito praesertim exemplo Dolabellae. Sanctiore erunt, credo, iure legati quam duo consules, contra quos arma fert, quam Caesar, cuius patris flamen est, quam consul designatus, quem oppugnat, quam Mutina, quam obsidet, quam patria, cui igni ferroque minitatur. 'Cum uenerint, quae postulant cognoscam.' Quin tu abis in malam pestem malumque cruciatum! Ad te quisquam ueniat nisi Ventidi similis? Oriens incendium qui restinguerent, summos uiros misimus; repudiasti; nunc in tantam flammam tamque inueteratam mittamus, cum locum tibi reliquum non modo ad pacem, sed ne ad deditionem quidem feceris? Hanc ego epistulam, patres conscripti, non quo illum dignum putarem, recitaui, sed ut confessionibus ipsius omnia patefacta eius parricidia uideretis.

Cum hoc pacem M. Lepidus, uir ornatissimus omnibus et uirtutis et fortunae bonis, si haec legeret, suaderet, denique aut uellet aut fieri posse arbitraretur? 'Prius undis flamma', ut ait poeta nescio quis, prius denique omnia, quam aut cum Antoniis res publica aut cum re publica Antonii redeant in gratiam. Monstra quaedam ista et portenta sunt (prodigia) rei publicae. Moueri sedibus huic urbi melius est atque in alias, si fieri possit, terras demigrare, unde Antoniorum 'nec facta nec nomen audiat', quam illos Caesaris uirtute eiectos, Bruti retentos intra haec moenia uidere. Optatissimum est uincere; secundum est nullum casum pro dignitate et libertate patriae non ferendum putare. Quod reliquum est, non est tertium, sed postremum omnium, maximam turpitudinem suscipere uitae cupiditate.

Quae cum ita sint, de mandatis litterisque M. Lepidi, uiri clarissimi, Seruilio adsentior et hoc amplius censeo, 'Magnum Pompeium, Gnaei filium, pro patris maiorumque suorum animo studioque in rem publicam suaque pristina uirtute, industria, uoluntate fecisse, quod suam eorumque, quos secum haberet, operam senatui populoque Romano pollicitus esset, eamque rem senatui populoque Romano gratam acceptamque esse, eique honori dignitatique eam rem fore.' Hoc uel coniungi cum hoc senatus consulto licet uel seiungi potest separatimque perscribi, ut proprio senatus consulto Pompeius collaudatus esse uideatur.

I. Dès le commencement de cette guerre, pères conscrits, de cette guerre entreprise contre des citoyens impies et sacrilèges, j'ai craint que des offres de paix insidieuses ne vinssent éteindre notre ardeur à reconquérir la liberté. La paix ! Le nom seul est plein de douceur. Quant à la chose en elle-même, rien de plus aimable, déplus salutaire. Non, les foyers domestiques, les lois du pays, les droits de la liberté ne peuvent être chers à celui que charment les discordes, les meurtres de ses concitoyens, la guerre civile. Celui-ci, il faut le retrancher du nombre des hommes : l'humanité Idoit le rejeter de son sein. Que ce soit Sylla ou Marius, ou tous deux; que ce soit Octavius ou Cinna; ou Sylla une seconde fois, ou le jeune Marius, ou Carbon, ou tout autre qui aient désiré la guerre civile : je le proclame un citoyen exécrable, né pour le malheur de la patrie. Que dire du dernier de nos oppresseurs, de l'homme dont nous avons maintenu les actes après avoir reconnu que sa mort était légitime ? Rien n'est plus odieux qu'un citoyen, qu'un homme (si les noms d'homme et de citoyen lui conviennent) qui appelle de tous ses vœux la guerre civile. Mais il faut d'abord examiner, pères conscrits, s'il est possible d'avoir la paix avec tout le monde, ou bien s'il n'est pas de ces guerres irrémédiables, où l'on ne fait, en signant la paix, que souscrire à la servitude. Quand Sylla traitait de la paix avec Scipion, qu'elle fût sincère ou feinte, il n'y avait pas à désespérer. S'ils s'accordaient, l'état des choses pouvait devenir supportable. Cinna consentant à donner la main à Octavius, la république aurait pu subsister saine et entière. Et dans la dernière guerre, si Pompée eût relâché quelque peu de son excès de hauteur, César, beaucoup de sa grande ambition, il nous eût été permis d'espérer une paix solide, quelque ombre de république.

II. Mais aujourd'hui qu'y a-t-il à espérer? Est-il une paix possible avec les Antoines, les Censorinus, les Ventidius, les Trébellius, les Bestia, les Nucula, les Munatius, les Lenton, les Saxa? Je cite ceux-là pour exemple, car la race en est innombrable ; et vous jugez par vous-mêmes de la férocité des autres. Ajoutez les débris des amis de César, les Barba Cassius, les Barbatus, les Pol- 394 lion. Ajoutez les familiers d'Antoine, ses compagnons de jeu et de débauche, Eutrapélus, Mêla, Célius, Pontius, Crassitius, Tiron, Mustella, Pétissius. Je laisse de côté le ramas de ses satellites; je ne nomme que les chefs. Ajoutez encore à leur troupe les Alaudes et les autres vétérans, cette pépinière des juges de la troisième décurie, qui, après avoir englouti leur patrimonie, dévoré les bienfaits de César, se sont mis à convoiter nos fortunes. Fiez-vous à la main d'Antoine, à cette main qui a égorgé tant de citoyens 1 Quelle sera la garantie et la sanction du traité que nous aurons conclu avec les Antoines? Sans doute, si Marcus pense à violer son serment, la probité de Lucius le détournera d'un tel crime. Qu'ils trouvent un refuge dans Borne, et Rome elle-même n'a plus d'asile dans ses propres murs. Représentez-vous, pères conscrits, leur contenance et surtout celle des Antoines, leur démarche, leur air, leurs traits, leur arrogance! figurez-vous leurs amis, dont les uns marchent à leurs côtés, les autres les suivent ou les précèdent ! Quelles fumées impures s échappent de ces bouches qui profèrent les paroles de l'insulte et de la menace ! Mais peut-être la paix parviendra-t-elle à les calmer? Que dis-je? lorsqu'ils paraîtront dans cette enceinte, peut-être nous salueront-ils avec politesse, et d'un ton affable appelleront-ils chacun de nous par son nom?

III. Dieux immortels ! ne vous souvient-il plus des décrets que vous avez lancés contre eux? Vous avez annulé les actes d'Antoine, vous avez aboli ses lois, vous les avez flétries comme portées par violence et au mépris des auspices. Vous avez provoqué la levée en masse de toute l'Italie. Son collègue, le complice de tous ses crimes, vous l'avez déclaré ennemi de l'Etat. Est-il une paix possible avec lui? Si c'était un ennemi du dehors, à peine y aurait-il moyen, après de tels actes, de transiger avec lui. Lors même que des mers, des montagnes, d'immenses espaces vous sépareraient d'un tel homme, vous le haïriez sans l'avoir jamais vu. Et ils seront là, sous nos yeux, et au premier jour ils nous saisiront à la gorge : car quelles barrières pourront arrêter des monstres si farouches? Mais, dira-t-on, l'issue de la guerre est incertaine. Il appartient à des hommes de cœur, comme vous devez l'être, de se reposer sur leur courage, qui est bien en leur pouvoir : les coups de la fortune n'ont rien qui les doive épouvanter. Cependant, comme on attend de cette compagnie non-seulement du courage, mais encore de la sagesse, ces vertus ont beau paraître inséparables, essayons un moment de les séparer : le courage nous fait un devoir de combattre ; il nous enflamme d'un juste ressentiment; il nous appelle aux armes; il nous jette au milieu des hasards. Quel est le rôle de la sagesse? Elle prend des mesures prudentes , elle lit dans l'avenir, elle avise de toutes les manières à sa sûreté. Que nous conseille donc cette sagesse? car il fout lui obéir, et regarder comme le meilleur le parti le plus conforme à la saine raison. Si elle m'ordonne de n'estimer rien tant que la vie, et de ne pas combattre au péril de mes jours, de fuir tout danger : je lui demanderai alors s'il faut agir de la sorte, même au prix delà servitude. Si elle répond affirmativement, certes, je n'écouterai pas cette sagesse toute spécieuse qu'elle soit. Si, au 395 contraire, elle me répond : Conserve ta vie, ta personne , ta fortune, ton patrimoine, à la condition toutefois de mettre la liberté bien au-dessus, et de ne vouloir en jouir que dans un État libre ; de sacrifier, non la liberté à la richesse, mais défaire à la liberté le sacrifice de ces biens, tristes gages qui nous soumettent à l'injurieuse fortune : alors il me semblera entendre la voix de la sagesse, et je lui obéirai comme à un dieu. Si donc en recevant les Antoines nous pouvons être libres, triomphons de notre haine, subissons la paix. Mais si, tant qu'ils vivront, il ne peut y avoir de droits pour nous, remercions la fortune qui nous ouvre la carrière des Combats. Car ou ils seront vaincus, et nous jouirons du triomphe de la république, ou nous succomberons (puisse Jupiter détourner ce présage ! ) ; et au lieu d'un vain souffle de vie, nous aurons en partage l'immortalité de la vertu.

IV. Mais, objectera-t-oo, M. Lépidus, deux fois imperator, grand pontife, qui dans la dernière guerre civile a si bien mérité de la république; Lépidus nous exhorte à la paix. Nul, pères conscrits , n'a plus d autorité sur moi que Lépidus, tant par sa propre vertu, que par l'illustration de sa race. D'ailleurs, je lui suis personnellement redevable de beaucoup de services importants, et lui-même il m'a quelques obligations; toutefois le plus grand de ses bienfaits à mes yeux, c'est le zèle dont il est animé en faveur de la république, laquelle m'a toujours été plus chère que la vie. Depuis que Sextus Pompée, ce noble jeune homme, et fils du plus grand des Romains, a, par l'influence de Lépidus, donné les mains à la paix, et que la république, sans le secours des armes, s'est vue ainsi délivrée du danger pressant de la guerre civile, je lui suis plus reconnaissant que pour mon propre compte. Je me suis donc employé de tout mon crédit pour lui faire décerner les plus grands honneurs : et vous avez secondé mes intentions. Dès lors je n'ai jamais cessé de bien espérer et de bien parler de lui. M. Lépidus est attaché à la république par beaucoup de liens indissolubles. Une illustre naissance, de hautes dignités, un auguste sacerdoce, tant de monuments dont ses ancêtres, son frère et lui-même ont décoré la ville ; une épouse irréprochable, des enfants vertueux, une fortune immense, mais pure de sang romain; nul citoyen maltraité par lui, plusieurs, au contraire, redevables de leur salut à ses bienfaits, à son humanité: un tel homme, un tel citoyen peut se tromper dans son opinion ; mais ses sentiments ne peuvent être opposés, quoi qu'il arrive, à l'intérêt de la république.

Lépidus veut la paix. Fort bien, s'il peut réussir à celle-ci comme à la dernière qu'il a faite, et qui permet à la république de revoir le fils de Pompée, de lui ouvrir son sein, de le recevoir dans ses bras ; et de croire qu'il n'est pas le seul rétabli, mais qu'elle-même a été réintégrée avec lui dans ses droits* C'est pour ce motif que vous lui avez voté une statue sur la tribune aux harangues, avec une inscription glorieuse, et que, dans son absence, vous lui avez décerné le triomphe. Malgré l'éclat de ses exploits militaires qui le rendaient digne de ces honneurs, devait-il se flatter d'obtenir ce qu'on avait refusé à Lucius Émilius, à Scipion Émilien, au premier Africain, à Marius, à Pompée, qui avaient mis à fin des guerres plus importantes? Mais il avait étouffé sans bruit une guerre civile, et aussitôt que vous l'avez pu, vous lui avez accordé les plus brillantes distinctions.

396 V, Pensez-vous, Lépidus, que les vertus du citoyen que Pompée a déployées dans tout leur éclat, pensez-vous que la république les trouvera dans les Antoines? L'un est tout honneur, toute gravité, toute modération, toute intégrité : dans les autres (et lorsque je les signale, je ne prétends excepter personne dans ce ramas de brigands) nous ne voyons que des turpitudes, des crimes, tous les forfaits d'une monstrueuse audace. Je vous le demande ensuite, pères conscrits, qui d'entre vous ne voit ce qu'a vu la fortune même, qu'on dit aveugle? Oui, sans toucher aux actes de César, que la concorde nous fait une loi de respecter, Pompée rentrera dans sa maison ; il la rachètera, et ce ne sera pas au-dessous du prix qu'Antoine l'a payée : il la rachètera, dis-je, et pourtant c'est la maison du grand Pompée, et Sextus est son fils! Ο pensée douloureuse! Mais assez et trop de larmes ont été versées à ce sujet. Vous avez voté au jeune Pompée une somme égale aux biens de son père dissipés, comme un vil butin, par un ennemi victorieux. Seulement cette remise de deniers, au nom de l'amitié qui m'unissait au père, j'en réclame pour moi l'honneur. Sextus rachètera les jardins, les bâtiments, quelques-uns des biens de ville que possède Antoine. Pour l'argent, les effets, la vaisselle précieuse, les vins, Sextus se résigne à les perdre, et tout ce que ce prodigue a englouti. Il reprendra ses terres d'Albe, de Firmum, sur Dolabella ; Tusculum, sur Antoine. Les rebelles qui investissent maintenant Modène, qui tiennent Brutus assiégé, les Anser seront chassés de Falerne. Il y en a d'autres encore, sans doute; mais leurs noms m'échappent. Je mets sur la même ligne les hommes qui, sans être du nombre de ses ennemis, ont acquis les propriétés de Pompée. On les remboursera, et Us les rendront à son fils. C'a été déjà une assez grande imprudence, pour ne pas dire une assez grande audace, que de porter la main sur ces choses; les retenir, qui donc en aurait le courage, quand leur illustre maître nous est rendu? Se refuserait-il à restitution, ce misérable qui embrassant le patrimoine de son maître, pareil au dragon couvant son trésor, esclave de Pompée, affranchi de César, a envahi les domaines de Lucanie? Les sept cents millions de sesterces que vous avez promis au jeune Sextus, pères conscrits, seront répartis de telle manière que le fils de Pompée semblera remis par vous en possession de son patrimoine. Voilà pour le sénat; le reste regarde le peuple romain. Les malheurs d'une famille qu'il a vue si puissante, il saura les réparer. Avant tout, la charge d'augure exercée par le père, qui me l'a conférée à moi-même, sera rendue au fils, et j'acquitterai ma dette en lui donnant ma voix. U s'agit de nommer un augure de Jupiter très-bon et très-grand, de Jupiter dont nous avons été établis les hérauts et les interprètes : or, qui le peuple romain choisira-t-il plus volontiers pour ce ministère, de Pompée ou d'Antoine? Oui, la faveur partial Hère des dieux immortels aura produit ce grand événement : les actes de César auront été confirmés , ratifiés, et le fils de Pompée aura recouvré le rang et la fortune de son père.

VI. Il est un fait, pères conscrits, que je ne crois pas devoir passer sous silence. Nos illustres députés L. Paulus, Q. Thermus, C. Fannius, dont vous connaissez le zèle pour la république, zèle constant et invariable, nous annoncent que, dans 397 le but d'avoir une entrevue avec Pompée, ils ont poussé jusqu'à Marseille. Ils ont su de lui qu'il serait tout disposé à faire marcher ses troupes vers Modène, s'il ne craignait pas de s'aliéner l'esprit des vétérans. Pompée est le digne fils d'un homme qui, dans ses résolutions, ne montrait pas moins de sagesse que de prudence. Vous voyez donc qu'il a du cœur, et qu'il ne manque pas de tête. Quant à M. Lépidus, il doit se garder de paraître agir avec une hauteur qui n'est pas dans son caractère. S'il veut nous épouvanter de son armée, il oublie que cette armée appartient au sénat, au peuple romain, à l'État tout entier, et non à lui. Mais il peut en user comme de sa chose. Quoi donc? un homme de bien doit-il se permettre tout ce qu'il peut faire? Quoi ! lors même qu'il s'agirait de choses honteuses, de choses pernicieuses, de choses qui sont absolument interdites? Or, qu'y a-t-il de plus honteux, de plus horrible, de plus révoltant que de marcher contre le sénat, contre des concitoyens, contre la patrie, à la tête d'une armée? Qu'y a-t-il de plus blâmable que de faire ce qui n'est pas permis? Or, il n'est permis à personne de marcher en armes contre sa patrie. Nous disons d'une chose qu'elle est permise, lorsqu'elle est autorisée par les lois, par la coutume des ancêtres, par les institutions. Non, pour avoir le pouvoir, on n'a pas le droit ; et lors même qu'on ne rencontrerait pas d'obstacles, on n'a pas pour cela permission de tout faire. À vous, Lépidus, comme à nos ancêtres, la patrie a donné une armée ; mais c'est pour sa défense; c'est pour éloigner l'ennemi, pour reculer les frontières de l'empire; c'est pour obéir au sénat et au peuple romain, si par hasard il vous appelle à quelque autre service.

VII. Si tels sont vos sentiments, Lépidus, vous êtes vraiment souverain pontife, vraiment le petit-fils de Marcus Lépidus, ce fameux grand-pontife. Mais si vous pensez que pour les hommes le pouvoir emporte le droit, craignez de paraître vous conformer plutôt à des exemples étrangers et récents qu'aux vieilles maximes de vos ancêtres. Que si vous interposez seulement votre autorité, sans en appeler aux armes, je vous en sais plus de gré : mais craignez que cela même ne soit pas nécessaire. Il est vrai que vous avez tout le crédit que doit avoir un homme de votre rang ; mais le sénat n'a pas abdiqué sa dignité : jamais il n'a montré plus de vigueur, plus de fermeté, plus de courage. Une même ardeur nous excite tous à recouvrer notre indépendance. Non, il n'est point d'autorité au monde qui puisse éteindre cette ardeur du sénat et du peuple romain. Nous combattons avec haine, avec colère. Nous ne nous laisserons pas arracher les armes des mains ; nous n'entendrons pas le signal de la retraite qui nous enlèverait au combat; nous avons le plus bel espoir; nous aimons mieux les derniers malheurs que l'esclavage. César a forme une armée invincible. Deux intrépides consuls sont à la tête des troupes. L. Plancus, le consul désigné, a des forces imposantes et nombreuses qui ne peuvent nous manquer. C'est pour le salut do D. Brutus que nous combattons. Un seul homme, un gladiateur furieux, avec une bande d'infâmes brigands s'est levé ; et c'est contre la patrie, contre les dieux pénates, contre nos autels et nos foyers, contre quatre consuls qu'il fait la guerre : et il y aurait une paix possible avec lui? et vous te croyez ?

VIII. Mais il est à craindre que Lépidus ne nous 398 accable. Non, je n'appréhende pas qu'un homme, possesseur d'immenses trésors, dont la jouissance ne peut lui être assurée que par notre salut commun , se trahisse jamais lui-même. Les bons citoyens sont d'abord formés par la nature, la fortune vient après qui les achève. En effet, tous les gens de bien sont intéressés au salut de la république : mais les favoris de la fortune y ont un intérêt plus marqué. Est-il un mortel plus comblé de ses dons que Lépidus? D'ailleurs, est-il un citoyen mieux intentionné? Quelle ne fut pas son affliction aux Lupercales? Le peuple romain a vu ses pleurs ; il a vu son humiliation profonde, lorsque, plaçant un diadème sur le front de César , Antoine déclarait qu'il aimait mieux être son esclave que son collègue. Oui, lors même qu'Antoine ne se fût pas souillé de tant d'infamies et de tant de crimes, cette seule bassesse le rendrait à mes yeux digne de tous les châtiments. S'il avait tant de goût pour l'esclavage, pourquoi nous imposait-il un maître? Enfant, il a pu se soumettre aux caprices honteux de ses tyrans. Était-ce une raison pour appeler sur la tête de nos fils l'esclavage et la tyrannie? Aussi, après le meurtre de César, fut-il pour les autres ce qu'il voulait que César fût pour nous. Quel pays barbare a jamais produit un plus cruel, un plus farouche tyran qu'Antoine, escorté, comme on l'a vu dans Borne, par une horde de barbares? Sous la domination de César, nous venions au sénat, sinon librement, du moins en sûreté ; cet écumeur de mer ( qu'est-ce pour lui que le nom de tyran?) a fait occuper nos sièges par des Ithyréens. On le voit tout à coup s'enfuir à Brindes, pour revenir de là, en colonnes serrées, sur Borne. Une ville opulente maintenant élevée au rang de municipe, autre fois colonie célèbre, Suessa, voit ses rues inondées du sang des soldats les plus braves. A Brindes, sous les yeux, je ne dis pas de la plus avare mais de la plus cruelle des épouses, l'élite des centurions de la légion de Mars est égorgée. Puis avec quelle furie, avec quelle ardeur il accourait à Borne ou plutôt au massacre des plus illustres citoyens ! C'est alors que les dieux nous offrirent un secours imprévu et inespéré.

IX. César dont la vertu divine surpasse l'imagination, a repoussé ce brigand sanguinaire, dont la fougue Impétueuse est tombée devant lui. Et ce même César, l'insensé croyait le noircir dans ses édits. Il ignorait que toutes ses calomnies contre un jeune homme si vertueux, si pur, retombaient réellement sur lui-même, sur les souvenirs de sa honteuse enfance. Il entre dans Rome, et son cortège, c'est une armée. Le peuple romain gémît. A droite, à gauche, il menace les propriétaires; il marque les maisons : il partagera la ville entre ses satellites; il l'a promis ouvertement. Il retourne dans son camp. C'est là, c'est à Tibur qu'il prononce cette abominable harangue. Puis Borne le voit accourir de nouveau ; il assemble le sénat au Capitole. César sera proscrit et déjà un consulaire tient la sentence toute prête, quand tout à coup Antoine, qui savait déjà que la légion de Mars était dans Albe, .apprend la marche de la quatrième. Épouvanté à cette nouvelle, il renonce au dessein de traduire César devant le sénat. Il sort de Borne par des rues détournées, vêtu de ses insignes de général ; et dans ce même jour il avait arraché au sénat une foule de décrets qui tous forent portés aux archives, à peine transcrits. II ne marche pas, il court, il fuit en Gaule. Il croit entendre derrière lui César qui le poursuit avec la 399 légion de Mars, avec la quatrième, avec les vétérans, ces vétérans dont le nom seul le glace d'effroi. Il allait pénétrer en Gaule, lorsque Brutus lui ferme le passage. Les flots de la guerre menacent d'envelopper ce grand homme de toutes parts : mais Antoine ne pourra ni avancer ni reculer : Brutus Ta juré. Antoine frémit de colère; et Modène est comme un frein que Brutus oppose à sa fureur. L'infâme entoure la ville d'ouvrages et de retranchements : ni la gloire d'une colonie florissante, ni la majesté d'un consul désigné ne peuvent le détourner du parricide. C'est alors, et je vous prends à témoin, vous et le peuple romain, et tous les dieux protecteurs de cette ville; c'est alors que, malgré moi, contre mon avis, vous envoyâtes trois consulaires à ce brigand, à ce chef de gladiateurs. Vit-on jamais un être si barbare, si brutal, si farouche? Point d'audiences, point de réponse. Ils attendent; et ce n'est pas eux seulement, mais bien plus, c'est nous, nous dont ils tiennent leurs pouvoirs, c'est nous qu'il méprise, qu'il regarde comme rien. Des lors, quels crimes, quels forfaits ce parricide ne commet-il pas? il investit votre colonie, l'armée du peuple romain, un imperator, un consul désigné; il dévaste les possessions des meilleurs citoyens; c'est un ennemi impitoyable qui menace tous les gens de bien du gibet et des tortures.

X. Eh bien! Marcus Lépidus, y a-t-il une paix possible avec cet homme dont le supplice même ne pourrait assouvir la vengeance du peuple romain?

Si l'on pouvait encore douter que toute réconciliation est impossible entre le sénat, le peuple romain et ce monstre odieux, voici qui fera cesser tous les doutes; c'est la lettre que m'a envoyée le consul Hirtius, et que je viens de recevoir. Je vais la lire ; et tandis que j'en discuterai brièvement tous les articles, veuillez, pères conscrits, me continuer l'attention que vous m'avez prêtée jusqu'à présent.

Antoine à Hirtius et à César. Il ne prend pas le titre d'impérator : il ne donne pas à Hirtius celui de consul ; celui de propréteur à César : cela est assez adroit. Il a mieux aimé renoncer pour son compte à an titre usurpé, que de leur donner celui qui leur appartient. La nouvelle de la mort de Trébonius nia moins réjoui qu'elle ne m'a affligé. Examinez le motif de ses joies et de ses tristesses, et vous serez plus à votre aise pour délibérer sur, la paix. Un scélérat a été sacrifié aux cendres et aux mânes d'un grand homme; les dieux ont signalé leur courroux avant la fin d'une année presque écoulée. Les parricides ont expié leur for/ait, ou du moins le châtiment menace leur tête : je dois m'en applaudir. Vil Spartacus 1 De quel autre nom t'appeler? Devant des crimes si noirs, oui, on pourrait regretter Catilina lui-même. Tu te réjouis, oses-tu dire, du châtiment de Trébonius? Trébonius un scélérat! Quel est son crime? Ah! c'est de t'a voir soustrait, le jour des ides de mars, au châtiment dû à tes forfaits.

Voilà donc ce qui te réjouit. Voyons ce qui t'afflige : On déclare Dolabella ennemi de la patrie, et cela pour avoir fait périr un assassin. Le peuple romain montre plus de tendresse pour le fils d'un bouffon que pour César, le père de la patrie : je dois en gémir. Toi, gémir de l'arrêt qui déclare Dolabella ennemi public ? Eh 400 quoi ! cette levée en masse ae toute l'Italie, ce départ des consuls, ces pouvoirs confiés à César, cette prise d'armes en un mot, tout cela ne te donne-t-il pas à entendre que toi aussi tu as été jugé l'ennemi de l'État? Quoi ! scélérat, tu gémis de ce que Dolabella a été déclaré par le sénat ennemi de la patrie, et ce corps illustre n'est absolument rien à tes yeux ! Mais non, c'est un prétexte de guerre que tu te ménages, un prétexte pour détruire le sénat de fond en comble, et pour faire partager à ce qui reste de gens de bien et de riches le sort de cette auguste compagnie. Il appelle Trébonius le fils d'un bouffon, comme si nous ignorions que le père de Trébonius était un illustre chevalier romain. Il ose reprocher à quelqu'un la bassesse de sa naissance, et il a eu des enfants d'une Fadia!

XI. Mais ce qui m'est le plus sensible, c'est que vous, Hirtius, vous, honoré des bienfaits de César et laissé par lui dans un rang qui vous étonne vous -même... » En effet, je ne puis le nier, Hirtius a été honoré par César ; mais les honneurs, accordés au mérite et au talent, ont seuls du relief. Et toi, que ce même César a poussé aux honneurs, tu ne peux en disconvenir, que serais-tu s'il ne t'en eût pas tant comblé? où ton mérite t'aurait-il conduit? où t'aurait porté ta naissance? C'est dans les tripots, les tavernes, dans le jeu, dans le vin que tu aurais traîné toute ta vie. Et tu en étais là.... Livré aux comédiennes, tu leur abandonnais et ton corps et ton cœur. Et vous, jeune homme. Il appelle Octave un jeune homme, et Octave lui a prouvé non-seulement qu'il était un homme, mais un homme de grand courage, et il le lui prouvera encore. Oui, ce nom de jeune homme convient à son âge ; mais est-ce à Antoine à s'en prévaloir, lui dont la démence rehausse la gloire de cet enfant. Toi qui dois tout à son nom. En effet, et il a payé noblement sa dette. Si César est le père de la patrie, comme tu l'appelles (quant à moi je sais qu'en penser), n'est-il pas plus véritablement notre père, ce jeune Octave gui nous a sauvé la vie, en nous arrachant de tes mains forcenées? Tu cherches à justifier la condamnation de Dolabella. Voilà, certes, une action honteuse ! Défendre l'autorité d'une auguste compagnie contre la rage d'un féroce gladiateur! A délivrer cette empoisonneuse qu'on assiège! Empoisonneuse ! Oses-tu bien appeler de la sorte un homme qui a trouvé des remèdes contre les poisons que tu distilles? Tu prétends l'assiéger, nouvel Annibal, que dis-je? tacticien plus habile, s'il en fût un, et c'est toi qui t'assièges toi--même ; si bien qu'avec la meilleure volonté, tu ne pourrais te tirer de ce pas! Recule, tu es poursuivi de toutes parts; demeure, tu es cloué sur place. Tu as raison de l'appeler empoisonneuse :\\ t'a servi un plat de son métier. — A donner toute la puissance à un Cassius, à un Brutus. Crois-tu donc parler des Censorinus, des Ventidius, ou même des Antoines? Et pourquoi craindrait-on de donner la puissance, je ne dis pas aux meilleurs et aux plus nobles des hommes, mais à des hommes unis ensemble pour la défense de la république? Et sans doute vous pensez que les choses sont au même point que par le passé. Que veut-il dire? Le camp de Pompée, vous rappelez un sénat!

XII. Serait-ce ton camp qui mériterait plutôt ce nom? Qu y voyons-nous? Un consulaire, et c'est toi, et le souvenir de ton consulat est entièrement 401 ffacé de nos annales ! Deux préteurs qui ont désespéré de conserver leurs offices : ils ont eu bien tort. N'avons-nous pas maintenu les dons de César? Deux anciens préteurs, Philadelphus Annius et l'honnête Gallius; deux anciens édiles, Bestia, pour qui j'ai naguère fatigué ma voix et mes poumons; Trébellius, le héros de la bonne foi, j'en atteste ses créanciers ; et ce libertin usé et ruiné, Q. Célius ; et le Coryphée des amis d'Antoine, Cotyla Varius; ces mignons d'Antoine qu'il faisait fouetter dans une orgie par des esclaves publics; d'anciens septemvirs, Lenton, Nucula; puis les délices et les amours du peuple romain, L. Antonius; deux tribuns désignés, Q. Hostilius, le même qui a inscrit son nom sur l'une des portes de la ville : il ne pouvait trahir son général, il la abandonné. L'autre est je ne sais quel Viséius, larron à l'humeur bouillante, à ce qu'on dit, et qui pourtant savait jadis tempérer l'eau des bains à Pisaure. Viennent ensuite d'autres ex-tribuns, T. Plancus en tête ; il se dit enflammé de zèle pour le sénat; il l'a prouvé en y mettant le feu. Condamné pour ce crime, il est rentré dans Rome par les armes après en être sorti par les lois. Du reste, il a cela de commun avec des gens qui lui ressemblent peu. Plancus à fait mentir le proverbe : // ne mourra que si on lui casse les jambes.... On lui a cassé les jambes, et il vit. Ce service d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, doit être compté au brave Aquila.

XIII. Décius est encore là, Décius, qui sort, je crois, de la souche des Décius Mus. Grâce à César, le nom des Décius, longtemps éclipsé, a reparu plus brillant dans cet illustre rejeton. Et Saxa ! Décidius ! Comment oublier un homme que César a tiré du bout du monde pour en faire un tribun du peuple ? Il n'était pas même citoyen; mais qu'importe? On compte, en outre, dans la compagnie, l'un des Saserna. Mais tous ces individus se ressemblent tant, que je suis brouillé avec leurs prénoms. Je ne dois pas non plus passer sous silence Exitius, frère de Philadelphus, le questeur ; car si je ne disais rien de ce beau jeune homme, je semblerais jaloux d'Antoine. Disons un mot d'Asinius, sénateur en vertu de son libre arbitre, de sa propre élection. Il a vu le sénat ouvert après la mort de César ; il a changé de chaussures, et le voilà transformé en père conscrit. Quant à SexU Albédius, je ne le connais pas. Mais je n'ai jamais rencontré personne assez médisant pour me dire qu'il n'est pas digne du sénat d'Antoine. Je pense en avoir oublié quelques-uns ; mais ceux qui me sont revenus en mémoire, je n'ai pu me taire sur leur compte. Voilà donc le sénat qui fait mépriser à Antoine ce sénat de Pompée, où l'on comptait pourtant dix consulaires comme moi. Si tous vivaient encore, cette guerre, assurément, n'eût jamais éclaté; l'autorité eût triomphé de l'audace. L'appui que vous auriez trouvé dans ces hommes, vous pouvez vous en faire une idée. Je suis le seul de tous qui survive. Eh bien, j'ai terrassé , j'ai brisé, grâce à votre concours, l'arrogance de ce bandit audacieux.

XIV. Ah ! si la fortune ne nous eût pas enlevé naguère Serv. Sulpicius, et avant lui son collègue, M. Marcellus (quels citoyens ! quels hommes!); si nous avions encore ces deux consuls si dévoués à la patrie, ces deux consuls dont l'Italie pleure le double exil ! et L. Afranius, ce grand général ; 402 P. Lentnlus, dont le zèle toujours actif s'est employé surtout à mon rappel; et Bibulus, dont la fermeté patriotique a tant de fois mérité de justes louanges; et L. Domitius, ce citoyen si recommandable; et App. Claudius, dont la noblesse égalait le dévouement ; et P. Scipion, cet homme magnanime, ce digne héritier de ses ancêtres : si tous pouvaient encore protéger la république ! s'ils vivaient, ces illustres consulaires, certes le sénat de Pompée ne provoquerait pas le mépris. A ne voir que la justice, que l'intérêt de l'Etat, est-ce Pompée qui devrait vivre encore, ou bien est-ce l'usurpateur de ses biens, ce vil Antoine? Et quel s hommes que ces anciens préteurs, Marcus Caton en tête, Caton, le premier d'entre les mortels par la vertu ! Que dire de tant d'autres personnages éminents? Vous les connaissez. Je craindrais plutôt de paraître long, en les rappelant tous, que de sembler ingrat en les passant sous Silence. Quels noms, parmi ceux qui furent édiles, tribuns, questeurs! Je m'arrête. Tel était le nombre et la dignité de nos sénateurs, qu'on ne peut excuser, sans de bien graves motifs, ceux qui n'ont point paru dans notre camp.

XV. Mais écoutez la fin : Vous avez pour chef un Cicéron, un vaincu. » Ce titre de chef me flatte d'autant plus, que c'est à contrecœur qu'il me le donne. Que d'ailleurs il me traite de vaincu, peu m'importe. Il est dans ma destinée de ne pouvoir être vaincu ou vainqueur sans la république. Vous renforcez ta Macédoine de légions. Oui, vraiment; et c'est ton frère, digne rejeton de ta race, qui en a fait les frais. Vous avez confié l'Afrique à un Varus, deux fois prisonnier. Il pense déblatérer contre son frère Caius. Vous avez envoyé Cassius en Syrie. Ne sais-tu donc pas que le monde entier est pour nous ? toi, hors de tes retranchements, tu n'as pas où placer le pied. Vous avez souffert que Casca devint tribun. Quoi donc ! devions-nous éloigner des affaires, comme Marcellus et Césétius, un homme qui nous a garanti pour l'avenir d'un tel abus de pouvoir, et de tant d'autres actes non moins arbitraires? La rente fondée par Jules César, vous l'avez enlevée aux Luperques. Les Luperques! il a le front d'en parler, et il ne frémit pas d'horreur au souvenir de ce jour où, plongé dans l'ivresse, ruisselant de parfums, nu, sans pitié pour les pleurs des Romains, il osa les appeler à la servitude ! Les colonies des vétérans établies par une loi et par un sénatus-consulte, vous les avez supprimées. Nous les avons supprimées ! Mais n'est-il pas plus vrai qu'une loi portée dans les co¬mices par centuries en a sanctionné l'établissement? Les vétérans! prends garde de les avoir perdus toi-même ( mais que dis-je? tu n'as perdu que ceux qui l'étaient d'avance ) ; prends garde de les avoir mis dans une passe, d'où ils sentent déjà eux-mêmes qu'ils ne pourront jamais sortir. Vous promettez aux Marseillais de leur rendre ce qui leur a été enlevé par le droit de la guerre. Je ne prétends pas discuter ce droit : la controverse serait plus facile qu'elle n'est nécessaire. Toutefois, remarquez en passant, pères conscrits, combien Antoine est l'ennemi né de la république. Sans cela, montrerait-il tant de haine pour une ville qu'il sait être la plus fidèle alliée de l'État?

XVI. Ignorez-vous qu'aucun des Pompéiens qui survivent ne doit occuper les charges aux ter- 403 mes de la loi Hirtia ? Qui donc peut encore faire mention de la loi Hirtia, cette loi dont l'auteur même ne s'afflige pas moins, je pense, que ceux qu'elle concerne? Au fait, il n'est plus même permis de lui donner le nom de loi ; et si c'en est une, nous ne devons pas la regarder comme une loi d'Hirtius. Avec l'argent d'Apuléius vous avez débauché Brutus. Qu'est-ce à dire ? Lors même que la république aurait armé de toutes ses forces un si généreux citoyen, est-il un homme de bien qui pourrait s'en plaindre? Aussi bien, sans argent, il n'aurait pu entretenir une armée; sans armée, prendre ton frère. On a frappé de la hache Pétus et Ménédamus, des hôtes de César, créés citoyens par lui, et vous l'avez approuvé ! Nous n'avons pu approuver ce que nous n'avons pas même entendu dire. Nous avions bien le temps, dans la conflagration générale de l'État, de pensera deux méchants Grecs de bas étage! Théopompus a été dépouillé, chassé par Trébonius, contraint de se réfugier dans Alexandrie ; et vous ne vous en êtes pas mis en peine. Le sénat est bien coupable. Théopompus, un si grand personnage , ne pas s'en être occupé ! Et qu'importe où il est, ce qu'il fait, s'il vit enfin ou s'il est mort? Qui lésait ou qui s'en inquiète ? Serv. Galba, armé de son poignard homicide, est dans votre camp, sous vos yeux. Je n'ai point à te répondre au sujet de Galba, cet intrépide et fidèle citoyen ; il ira te trouver ; tu le verras de près, et ce poignard que tu accuses te répondra. Mes propres soldats, des vétérans, se sont rangés sous vos drapeaux dans l'espoir de tirer vengeance des meurtriers de César; et contre leur attente, c'est sur leur questeur, sur leur général, sur leurs compagnons d'armes que vous avez dirigé leurs 403 coups. En effet, nous les avons trompés, nous les avons déçus ; la légion de Mars, la quatrième, les vétérans agissaient en ignorance de cause. Sans doute l'autorité du sénat, la liberté du peuple romain, n'était pas le but de leurs efforts. C'était la mort de César qu'ils voulaient peut-être venger, et tous la regardaient comme un coup du ciel 1 C'était toi sans doute qu'ils voulaient voir heureux, puissant, honoré? Ο misérable Antoine, d'autant plus à plaindre que tu ne sens pas combien tu es misérable !

XVII. Mais voici la plus grave de ses accusations ; écoutez : En un mot, que n'avez-vous pas approuvé ou fait ? S'il revenait à la vie, que ferait... On pense qu'il va citer le nom de quelque scélérat. Pompée lui-même! Quelle honte pour nous, si nous allions imiter Pompée! Ou son fils, s'il pouvait être dans Rome? Il y viendra, crois-moi. Encore quelques jours, et il rentrera sous le toit, dans les jardins de son père. Enfin, vous prétendez qu'il n'y a point de paix possible, si je ne relâche Brutus, si même je ne lui fournis des vivres. Oui, c'est là ce que d'autres prétendent : pour ma part, lors même que tu te soumettrais à cela, je déclare que jamais il n'y aura de paix entre toi et la république? Eh quoi! est-ce là le vœu des vétérans, qui sont encore complètement leurs maîtres? » En effet, ils sont les maîtres d'attaquer sur-le-champ un général qu'ils ont trahi avec tant d'ardeur et d'unanimité. Puisque vous vous êtes vendus à des flatteries, à des présents empoisonnés. Sont-ils dépravés, sont-ils corrompus, ceux qui ont juré de poursuivre un ennemi odieux au nom de la plus juste des causes? C'est à des soldats assiégés que vous accordez votre secours. 404 Qu'ils aient la vie sauve, je ne m'y oppose point; qu'ils se rendent à votre appel: mais à la condition toutefois qu'ils laisseront périr celui qui a mérité la mort. Que de bonté! C'est pour profiter de ces généreuses assurances d'Antoine que les soldats ont abandonné leur général, que la terreur les a jetés dans le camp de l'ennemi. Ah ! si Brutus n'avait pas tenu, grâces à leurs communs efforts, avant que Dolabella eût sacrifié aux mânes de son chef, Antoine aurait offert à l'ombre de son collègue une victime expiatoire. Vous m'écrivez qu'on a parlé de paix dans le sénat, et qu'on a député cinq consulaires. Il est difficile de croire que ceux qui m'ont repoussé avec tant de violence, lorsque je proposais les conditions les plus raisonnables, me réservant même de me relâcher de mes prétentions ; il est difficile, dis-je, dépenser que ces hommes prendront conseil de la modération et de la douceur. Est-il même vraisemblable qu'après avoir déclaré Dolabella ennemi de la patrie pour l'acte le plus légitime, ces mêmes hommes pourront nous épargner, nous qui partageons les mêmes sentiments ? Avoue-t-il assez clairement la société criminelle qu'il a formée avec Dolabella? Ne voyez-vous pas que c'est la source unique d'où viennent tous leurs forfaits? Enfin lui-même confesse, quelle ingénuité! qu'il est impossible à des hommes qui ont déclaré Dolabella ennemi de la patrie pour un acte qu'il appelle très-légitime, de l'épargner lui, Antoine, animé qu'il est des mêmes sentiments.

XVIII. Comment traiter un homme qui a consigné dans une pièce officielle la convention qu'il avait faite avec Dolabella? Elle portait que Trébonius, et, si faire se pouvait, Brutus lui-même et Cassius, seraient torturés, mis à mort, et que les mêmes supplices nous seraient infligeé.il faut conserver à la république un citoyen qui a pu conclure un acte si noble, si juste. Antoine se plaint en outre que ses conditions aient été repoussées : elles étaient si équitables, si modestes! Il demandait la Gaule ultérieure, comme étant la province la plus propre à devenir un foyer permanent d'insurrection. Les Alaudes devaient être inscrits en qualité de juges dans la troisième décurie, c'est-à-dire qu'il voulait en faire un réceptacle de crimes, la honte, l'opprobre de la république. Il exigeait que ses actes fussent ratifiés, lui dont le consulat n'a pas laissé la moindre trace. Il stipulait encore pour Lucius Antonius, qui s'était montré géomètre si exact dans la répartition des domaines publics et privés, en compagnie de Nucula et de Lenton.

Examinez donc s'il est plus séant et plus avantageux aux partis de venger la mort de Trébonius que celle de César; et s'il vaut mieux que nous marchions contre vous, ce qui ressuscitera infailliblement la cause des Pompéiens, tant de fois abîmée, plutôt que de nous réunir dans la crainte d'exciter les risées de nos ennemis. Si cette noble cause était vraiment abîmée, jamais elle ne se relèverait; ce qui est à souhaiter pour toi et les tiens. S'il est plus séant, dit-il. Eh ! dans une pareille guerre, est-il question de bienséances? S'il est plus avantageux aux partis. Des partis, misérable! Il y a des partis au forum, au sénat. C'est une guerre, c'est une guerre sacrilège que M fais à la patrie. Tu investis Modène, tu assièges un consul désigné. C'est une guerre, te dis-je ; car deux consuls marchent contre toi, et, de plus, un propréteur, qui est César. Toute l'Italie est armée pour ta ruine. 405 Est-ce un parti, dis-moi, que le tien? n'est-ce pas une révolte contre le peuple romain que tu couvres de ce nom? De venger la mort de Trébonius que celle de César. Trébonius est assez vengé; car Dolabella a été déclaré ennemi de la patrie : quant à la mort de César, elle est suffisamment vengée par le silence et l'oubli. Mais voyez ce qu'il complote. Il parle de venger la mort de César, et c'est la mort qu'il présente non-seulement à ceux qui en furent les auteurs, mais encore à ceux qu'elle a pu ne pas affliger.

XIX. Quel que soit le parti qui succombe, ils en profiteront. C est un spectacle que la fortune nous a jusqu'à présent épargné. Deux armées appartenant à un même corps n'ont pas encore combattu pour le plaisir d'un maître d'escrime, de ce Cicéron, qui a été assez heureux pour vous prendre à l'appât des mêmes honneurs qui lui ont servi à leurrer César; il s'en est glorifié. Il continue à invectiver contre moi, comme si ses premières attaques avaient merveilleusement réussi. Et c'est lui que je marquerai au front des stigmates flétrissants de la bonté, et que je livrerai en cet état au mépris éternel de la postérité! Moi, un maître d'escrime! Oui, et un maître assez habile ; car j'espère voir couper la gorge aux méchants, et assurer le triomphe des gens de bien. Quel que soit le parti qui succombe, nous y trouverons notre compte, suivant lui. O le brillant avantage! Si tu es vainqueur ( puissent les dieux détourner ce présage sinistre !), la mort sera un bonheur pour ceux qui pourront sortir de la vie sans tortures. J'ai, dit-il, pris à l'appât des mêmes honneurs Hirtius et César. Quels honneurs, réponds, ai-je accordés à Hirtius? Quant au jeune César, c'est à des hon¬neurs plus grands et plus éclatants encore qu'il a droit. César, son père, a été leurré par moi ; tu oses le dire? C'est toi, toi, te dis-je, qui l'as assassiné aux Lupercales. Tu étais son flamine. O le plus ingrat des hommes! pourquoi l'as-tu abandonné?

Mais voyez l'énergie et l'admirable fermeté de ce grand et illustre personnage. Pour ma part, je suis résolu à ne pas souffrir qu'on m'outrage, moi ou tes miens. Je n'abandonnerai pas un parti que détestait Pompée :je ne permettrai pas qu'on chasse les vétérans de leurs domaines : non, ils ne seront pas livrés au supplice les uns après les autres : non, je ne manquerai pas à la parole que j'ai donnée à Dolabella. Passe pour le reste; mais la parole donnée à Dolabella ! un homme si vertueux, un homme si religieux ne peut la violer. Et quelle parole ! D'assassiner les meilleurs citoyens, de partager Rome et l'Italie ! de mettre au pillage les provinces ! Aussi bien, Antoine et Dolabella, ces odieux parricides, pouvaient-ils conclure un autre traité, former une autre alliance? Non, je ne romprai pas la société que j'ai faite avec Lépidus, le plus excellent des hommes. Toi, en société avec Lépidus, ou avec tout autre, je ne dis pas bon citoyen comme lui, mais avec tout homme sensé ! Tu t'efforces de faire passer Lépidus pour un impie ou pour un fou : mais tes efforts sont vains. Je réponds de Lépidus, quoiqu'il soit délicat de se porter garant pour un autre; de Lépidus surtout : je ne le craindrai jamais; je compterai sur lui jusqu'à preuve contraire. Lépidus a voulu te retirer de ton égarement, et non seconder tes fureurs. Il ne 406 te faut pas seulement des hommes de bien, il te faut les plus excellents des hommes. Et comme il n'y a pas de pareil mot dans notre langue, tu l'as inventé sans doute à cause de ta vertu divine. Je ne trahirai pas Plancus, qui est associé à mes desseins. Plancus ton associé ! Plancus dont l'éclatante et divine vertu est la lumière de l'État. Peut-être penses-tu qu'il te viendra en aide à la tète de ses braves légions, de sa nombreuse cavalerie, et de son infanterie gauloise. Et c'est lui, si ton supplice ne venge pas l'État avant son arrivée, qui terminera la lutte. Quel honneur pour lui ! car si les premiers secours sont les plus utiles à l'État, les derniers font le plus de plaisir.

XX. Mais voici qu'il se recueille ; et à la fin il se lance dans la philosophie. Si les dieux immortels, comme je l'espère, soutiennent mes pas dans la bonne voie où je marche, je serai heureux de vivre : mais si le sort contraire m'est réservé, je jouis d'avance de vos misères ; car si les Pompéiens vaincus ont tant d'insolence, vous apprendrez plus que d'autres ce qu'ils sont dans la victoire. Soit : réjouis-toi d'avance. Aussi bien, n'est-ce pas avec les Pompéiens seuls, mais avec toute la république, que tu es en guerre. Les dieux, les hommes, grands, moyens et petits, citoyens, étrangers, hommes, femmes, libres, esclaves, tous te haïssent : naguère une fausse nouvelle nous en a donné la preuve ; bientôt nous en aurons la certitude. Pense à tout cela, médite là-dessus, et tu seras plus résigné, plus consolé en mourant.

Voici donc quel est mon dernier mot Je pourrai oublier les injures des miens, si eux-mêmes veulent oublier leur conduite, et s'ils sont prêts à venger, de concert avec moi, la mort de César. Les intentions d'Antoine étant bien connues, croyez-vous que les consuls Hirtius et Pansa puissent hésitera passer du côté d'Antoine? Sans doute ils assiégeront Brutus : ils voudront emporter Modène. Que parlé-je de Pansa et d'Hir-tius? César, ce jeune homme d'une piété si haute, pourra-t-ii se dispenser de venger dans le sang de Brutus le meurtre de son père? Ainsi ont-ils fait : à la lecture de cette lettre, ils se sont rapprochés des remparts de la place. Ce qui prouve que César est vraiment un noble jeune homme, et qu'une faveur signalée des dieux immortels Ta fait naître pour sauver la république, c'est que jamais son respect pour le nom de son père n'a pu le séparer de nous. Il comprend que le premier devoir, c'est de sauver la patrie. S'il y avait encore lutte entre les partis (et le nom de partis a disparu) , serait-ce Antoine ou Ventidius qui défendraient la cause de César, plutôt que César lui-même, ce jeune homme si vertueux, si attaché à la mémoire de son père? Ne seraient-ce pas plutôt Pansa et Hirtius, qui étaient pour ainsi dire les deux bras de César, alors qu'il y avait réellement un parti de ce nom? Y a-t-il encore des partis? D'un côté, c'est l'autorité du sénat, la liberté du peuple romain, le salut de la république que l'on se propose : de l'autre, l'assassinat des gens de bien, le partage de Borne et de l'Italie.

XXI. Venons enfin à la conclusion. Je ne pense pas que les députés se rendent... Il me connaît bien. Sur le théâtre de la guerre. Non, certes, après l'exemple qu'a donné Dolabella. Des députés seraient-ils plus sacrés à ses yeux que ne le sont deux consuls qu'il combat; que 407 César, dont le père avait Antoine pour flamine; qu'on consul désigné qu'il assiège, que Modène qu'il investit, que la patrie qu'il menace, le fer et la flamme à la main? Lorsqu'ils seront venus, je saurai quelles sont leurs demandes. Que les dieux t'envoient plutôt maux sur maux ! Qui peut t'aller trouver, si ce n'est un Ventidius? Pour éteindre l'incendie à sa naissance, nous avons envoyé des hommes du premier rang !; tu les as repoussés. Maintenant que le feu a eu le temps de faire des progrès, qu'il est devenu un embrasement général, pourrions-nous traiter encore, lorsque tu ne t'es ménagé aucun moyen, je ne dis pas de faire la paix, mais de te rendre à discrétion?

Voilà sa lettre, pères conscrits ; et je vous l'ai lue, non que je la crusse digne d'être réfutée, mais afin que, d'après ses propres aveux, vous puis¬siez voir tous ses parricides à découvert. La paix avec lui! M. Lépidus, cet homme orné de toutes les vertus et de tous les dons de la fortune, s'il voyait son style, pourrait-il la vouloir, penserait-il qu'elle soit faisable? Oui, ton verra ronde s'unir à ta flamme, comme dit un poète, je ne sais lequel; tous les contraires s'uniront, avant que la république puisse rentrer en grâce avec les Antoines ou les Antoines avec la république. Ce serait une monstruosité inouïe, un prodige révoltant. Il vaudrait mieux pour Rome qu'elle sortit de ses fondements, et, si faire se pouvait, Qu'elle fût transportée dans d'autres régions où les actes des Antoines, où leur nom, ne pourraient arriver à ses oreilles. Ces brigands, que la valeur de César a chassés, que celle de Brutus arrête encore, elle les reverrait dans ses murs! Le plus cher de nos vœux doit être de vaincre, puis de repousser tout ce qui porterait atteinte à la dignité , à l'indépendance de la patrie. Après cela, il n'y a plus rien : mais le dernier des maux serait de consentir à la plus honteuse dégradation, par un lâche amour de la vie.

Dans cet état de choses, pour ce qui touche les ouvertures et la lettre de M. Lépidus, cet illustre citoyen, je m'en réfère à l'avis de Servillus. En outre, je propose de décréter, que Sextus, le fils du grand Pompée, a montré pour la république le courage et le zèle de ses ancêtres; qu'il a déployé, comme par le passé, valeur, activité, dévouement; attendu que son propre concours, et l'appui des forces dont il dispose, il l'a promis au sénat et au peuple romain ; laquelle promesse a été accueillie avec plaisir et satisfaction par le sénat et le peuple romain, et doit contribuer à la gloire et à la considération de Pompée. Cette clause peut être réunie au sénatus-consulte ou peut en être séparée, et faire l'objet d'un article a part, afin que l'éloge de Pompée semble être consigné dans un sénatus-consulte particulier.