Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

LIV. DOUZIÈME PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE. autre traduction

 onzième Philippique - treizième Philippique  

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

DOUZIÈME PHILIPPIQUE.

 

DISCOURS CINQUANTE-QUATRIÈME.

 

ARGUMENT.

 

Il avait été décidé, peur la seconde fois, sur le rapport du consul Pansa, qu'on enverrait des députés à Antoine. Au nombre des cinq personnages consulaires, chargés de cette mission, était Cicéron lui-même.

Cicéron, trompé d'abord par l'intérêt qu'il prenait à D. Brutus, et par les démarches des amis d'Antoine, s'aperçut bientôt qu'il était joué, et essaya de faire revenir le sénat. C'est dans ce but qu'il prononça la douzième Philippique.

Le projet d'une nouvelle députation fut abandonné, et le consul C. Vibius Pansa sortit de Rome au commencement d'avril pour aller joindre Hirtius et Octave à la tête des troupes qu'il avait levées, et tenter aussitôt de délivrer D. Brutus par une bataille décisive.

 

 

 IN M. ANTONIVM ORATIO PHILIPPICA DVODECIMA.

I. Etsi minime decere uidetur, patres conscripti, falli, decipi, errare eum, cui uos maximis saepe de rebus assentiamini, consolor me tamen, quoniam uobiscum pariter et una cum sapientissimo consule erraui. Nam, cum duo consulares spem honestae pacis nobis attulissent, quod erant familiares M.Antoni, quod domestici, nosse aliquod eius uulnus, quod nobis ignotum esset, uidebantur. Apud alterum uxor, liberi, alter cotidie litteras mittere, accipere, aperte fauere Antonio. Hi subito hortari ad pacem, quod iam diu non fecissent, non sine causa uidebantur. Accessit consul hortator. At qui consul! Si prudentiam quaerimus, qui minime falli posset, si uirtutem, qui nullam pacem probaret nisi cum cedente atque uicto, si magnitudinem animi, qui praeferret mortem seruituti. Vos autem, patres conscripti, non tam immemores uestrorum grauissimorum decretorum uidebamini, quam spe allata deditionis, quam amici pacem appellare mallent, de imponendis, non accipiendis legibus cogitare. Auxerat autem meam quidem spem, credo item uestram, quod domum Antoni afflictam maestitia audiebam, lamentari uxorem. Hic etiam fautores Antoni, quorum in uultu habitant oculi mei, tristiores uidebam. Quod si non ita est, cur a Pisone et Caleno potissimum, cur hoc tempore, cur tam inprouiso, cur tam repente pacis est facta mentio? Negat Piso scire se, negat audisse quicquam, negat Calenus rem ullam nouam allatam esse; atque id nunc negant, posteaquam nos pacificatoria legatione implicatos putant. Quid ergo opus est nouo consilio, si in re nihil omnino noui est?

II. Decepti, decepti, inquam, sumus, patres conscripti; Antoni est acta causa ab amicis eius, non publica. Quod uidebam equidem, sed quasi per caliginem; praestrinxerat aciem animi D. Bruti salus. Quodsi in bello dari uicarii solerent, libenter me, ut D. Brutus emitteretur, pro illo includi paterer. Atque hac uoce Q. Fufi capti sumus: 'Ne si a Mutina quidem recesserit, audiemus Antonium, ne si in senatus quidem potestatem futurum se dixerit?' Durum uidebatur; itaque fracti sumus, cessimus. Recedit igitur a Mutina? Nescio. Paret senatui? 'Credo', inquit Calenus; 'sed ita, ut teneat dignitatem.' Valde hercules uobis laborandum est, patres conscripti, ut uestram dignitatem amittatis, quae maxima est, Antoni, quae neque est ulla neque esse potest, retineatis, ut eam per uos reciperet, quam per se perdidit. Si iacens uobiscum aliquid ageret, audirem fortasse; quamquam - sed hoc malo dicere 'audirem'; stanti resistendum est aut concedenda una cum dignitate libertas.

At non est integrum; constituta legatio est. Quid autem non integrum est sapienti, quod restitui potest? Cuiusuis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseuerare. Posteriores enim cogitationes, ut aiunt, sapientiores solent esse. Discussa est illa caligo, quam paulo ante dixi; diluxit, patet, uidemus omnia, neque per nos solum, sed admonemur a nostris. Attendistis, paulo ante praestantissimi uiri quae esset oratio. 'Maestam', inquit, 'domum offendi, coniugem, liberos. Admirabantur boni uiri, accusabant amici, quod spe pacis legationem suscepissem.' Nec mirum, P. Seruili. Tuis enim seuerissimis grauissimisque sententiis omni est non dico dignitate, sed etiam spe salutis spoliatus Antonius. Ad eum ire te legatum quis non miraretur? De me experior, cuius idem consilium quod tuum sentio quam reprehendatur. Nos reprehendimur soli? Quid? uir fortissimus Pansa sine causa paulo ante tam accurate locutus est tamdiu? Quid egit, nisi uti falsam proditionis a se suspicionem depelleret? Unde autem ista suspicio est? Ex pacis patrocinio repentino, quod subito suscepit eodem captus errore quo nos. Quodsi est erratum, patres conscripti, spe falsa atque fallaci, redeamus in uiam. Optimus est portus paenitenti mutatio consilii.

III. Quid enim potest, per deos inmortales! rei publicae prodesse nostra legatio? Prodesse dico; quid, si etiam obfutura est? Obfutura; quid, si iam nocuit atque obfuit? An uos acerrimam illam et fortissimam populi Romani libertatis recuperandae cupiditatem non inminutam ac debilitatam putatis legatione pacis audita? Quid? municipia censetis, quid? colonias, quid? cunctam Italiam futuram eodem studio, quo contra commune incendium exarserat? An non putamus fore ut eos paeniteat professos esse et prae se tulisse odium in Antonium, qui pecunias polliciti sunt, qui arma, qui se totos et animis et corporibus in salutem rei publicae contulerunt? Quem ad modum nostrum hoc consilium Capua probabit, quae temporibus his Roma altera est? Illa impios ciuis iudicauit, eiecit, exclusit. Illi, illi, inquam, urbi fortissime conanti e manibus est ereptus Antonius. Quid? legionum nostrarum neruos nonne his consiliis incidimus? Quis est enim, qui ad bellum inflammato animo futurus sit spe pacis oblata? Ipsa illa Martia caelestis et diuina legio hoc nuntio languescet et mollietur atque illud pulcherrimum Martium nomen amittet: excident gladii, fluent arma de manibus. Senatum enim secuta non arbitrabitur se grauiore odio debere esse in Antonium quam senatum. Pudet huius legionis, pudet quartae, quae pari uirtute nostram auctoritatem probans non ut consulem et imperatorem suum, sed ut hostem et oppugnatorem patriae reliquit Antonium; pudet optimi exercitus, qui coniunctus est ex duobus, qui iam lustratus, qui profectus ad Mutinam est; qui si pacis, id est timoris nostri, nomen audierit, ut non referat pedem, insistet certe. Quid enim reuocante et receptui canente senatu properet dimicare?

IV. Quid autem hoc iniustius quam nos inscientibus iis, qui bellum gerunt, de pace decernere, nec solum inscientibus, sed etiam inuitis? An uos A.Hirtium, praeclarissimum consulem, C.Caesarem deorum beneficio natum ad haec tempora, quorum epistulas spem uictoriae declarantis in manu teneo, pacem uelle censetis? Vincere illi expetunt pacisque dulcissimum et pulcherrimum nomen non pactione, sed uictoria concupiuerunt. Quid? Galliam quo tandem animo hanc rem audituram putatis? Illa enim huius belli propulsandi, administrandi, sustinendi, principatum tenet. Gallia D. Bruti nutum ipsum, ne dicam imperium, secuta armis, uiris, pecunia belli principia firmauit; eadem crudelitati M. Antoni suum totum corpus obiecit; exhauritur, uastatur, uritur; omnis aequo animo belli patitur iniurias, dum modo repellat periculum seruitutis. Et ut omittam reliquas partes Galliae (nam sunt omnes pares), Patauini alios excluserunt, alios eiecerunt missos ab Antonio, pecunia, militibus et, quod maxime deerat, armis nostros duces adiuuerunt. Fecerunt idem reliqui, qui quondam in eadem causa erant et propter multorum annorum iniurias alienati a senatu putabantur; quos minime mirum est communicata cum iis re publica fidelis esse, qui etiam expertes eius fidem suam semper praestiterunt.

His igitur omnibus uictoriam sperantibus pacis nomen adferemus, id est desperationem uictoriae?

V. Quid, si ne potest quidem ulla esse pax? Quae enim est condicio pacis, in qua ei, cum quo pacem facias, nihil concedi potest? Multis rebus a nobis est inuitatus ad pacem Antonius, bellum tamen maluit. Missi legati repugnante me, sed tamen missi, delata mandata; non paruit. Denuntiatum est, ne Brutum obsideret, a Mutina discederet; oppugnauit etiam uehementius. Et ad eum legatos de pace mittemus, qui pacis nuntios repudiauit? Verecundioremne coram putamus in postulando fore, quam fuerit tum, cum misit mandata ad senatum? Atqui tum ea patebat, quae uidebantur improba omnino, sed tamen aliquo modo posse concedi; nondum erat uestris tam grauibus tamque multis iudiciis ignominiisque concisus; nunc ea petit, quae dare nullo modo possumus, nisi prius uolumus bello nos uictos confiteri.  Senatus consulta falsa delata ab eo iudicauimus; num ea uera possumus iudicare? Leges statuimus per uim et contra auspicia latas iisque nec populum nec plebem teneri; num eas restitui posse censetis? Sestertium septiens miliens auertisse Antonium pecuniae publicae iudicauistis; num fraude poterit carere peculatus? Inmunitates ab eo ciuitatibus, sacerdotia, regna uenierunt; num figentur rursus eae tabulae, quas uos decretis uestris refixistis?

VI. Quodsi ea, quae decreuimus, obruere, num etiam memoriam rerum delere possumus? Quando enim obliuiscetur ulla posteritas, cuius scelere in hac uestitus foeditate fuerimus? Ut centurionum legionis Martiae Brundisi profusus sanguis eluatur, num elui praedicatio crudelitatis potest? Ut media praeteream, quae uetustas tollet operum circum Mutinam taetra monimenta, sceleris indicia latrociniique uestigia? (13) Huic igitur inportuno atque inpuro parricidae quid habemus, per deos immortales! quod remittamus? An Galliam ultimam et exercitum? Quid est aliud non pacem facere, sed differre bellum, nec solum propagare bellum, sed concedere etiam uictoriam? An ille non uicerit, si quacumque condicione in hanc urbem cum suis uenerit? Armis nunc omnia tenemus, auctoritate ualemus plurimum, absunt tot perditi ciues nefarium secuti ducem; tamen eorum ora sermonesque, qui in urbe ex eo numero relicti sunt, ferre non possumus. Quid censetis, cum tot uno tempore inruperint, nos arma posuerimus, illi non deposuerint, nonne nos nostris consiliis uictos in perpetuum fore?  Ponite ante oculos M. Antonium consularem; sperantem consulatum Lucium adiungite; supplete ceteros, neque nostri ordinis solum, honores et imperia meditantis; nolite ne Tirones quidem, Numisios, Mustelas, Seios contemnere. Cum iis facta pax non erit pax, sed pactio seruitutis. L. Pisonis, amplissimi uiri, praeclara uox a te non solum in hoc ordine, Pansa, sed etiam in contione iure laudata est. Excessurum se ex Italia dixit, deos penatis et sedes patrias relicturum, si, quod di omen auerterent, rem publicam oppressisset Antonius.

VII.  Quaero igitur a te, L. Piso, nonne oppressam rem publicam putes, si tot tam impii, tam audaces, tam facinerosi recepti sint. Quos nondum tantis parricidiis contaminatos uix ferebamus, hos nunc omni scelere coopertos tolerabiles censes ciuitati fore? Aut isto tuo, mihi crede, consilio erit utendum, ut cedamus, abeamus, uitam inopem et uagam persequamur, aut ceruices latronibus dandae atque in patria cadendum est.

Ubi sunt, C. Pansa, illae cohortationes pulcherrimae tuae, quibus a te excitatus senatus, inflammatus populus Romanus non solum audiuit, sed etiam didicit nihil esse homini Romano foedius seruitute? Idcircone saga sumpsimus, arma cepimus, iuuentutem omnem ex tota Italia excussimus, ut exercitu florentissimo et maximo legati ad pacem mitterentur? si accipiendam, cur non rogamur? si postulandam, quid timemus? In hac ego legatione sim aut ad id consilium admiscear, in quo ne si dissensero quidem a ceteris, sciturus populus Romanus sit? Ita fiet, ut, si quid remissum aut concessum sit, meo semper periculo peccet Antonius, cum ei peccandi potestas a me concessa uideatur.

Quodsi habenda cum M. Antoni latrocinio pacis ratio fuit, mea tamen persona ad istam pacem conciliandam minime fuit deligenda. Ego numquam legatos mittendos censui, ego ante reditum legatorum ausus sum dicere, pacem ipsam si adferrent, quoniam sub nomine pacis bellum lateret, repudiandam, ego princeps sagorum, ego semper illum appellaui hostem, cum alii aduersarium, semper hoc bellum, cum alii tumultum. Nec haec in senatu solum, eadem ad populum semper egi, neque solum in ipsum, sed in eius socios facinorum et ministros et praesentis et eos, qui una sunt, in totam denique M. Antoni domum sum semper inuectus. (18) Itaque, ut alacres et laeti spe pacis oblata inter se impii ciues, quasi uicissent, gratulabantur, sic me iniquum eierabant, de me querebantur, diffidebant etiam Seruilio; meminerant eius sententiis confixum Antonium; L. Caesarem fortem quidem illum et constantem senatorem, auunculum tamen, Calenum procuratorem, Pisonem familiarem, te ipsum, Pansa, uehementissimum et fortissimum consulem factum iam putant leniorem; non quo ita sit aut esse possit, sed mentio a te facta pacis suspicionem multis attulit inmutatae uoluntatis. Inter has personas me interiectum amici Antoni moleste ferunt; quibus gerendus mos est, quoniam semel liberales esse coepimus.

VIII. Proficiscantur legati optimis ominibus, sed ii proficiscantur, in quibus non offendatur Antonius. Quodsi de Antonio non laboratis, mihi certe, patres conscripti, consulere debetis. Parcite oculis saltem meis et aliquam ueniam iusto dolori date. Quo enim aspectu uidere potero - omitto hostem patriae, ex quo mihi odium in illum commune uobiscum est; sed quo modo aspiciam mihi uni crudelissimum hostem, ut declarant eius de me acerbissimae contiones? Adeone me ferreum putatis, ut cum eo congredi aut illum aspicere possim, qui nuper, cum in contione donaret eos, qui ei de parricidis audacissimi uidebantur, mea bona donare se dixit Petusio Urbinati, qui ex naufragio luculenti patrimonii ad haec Antoniana saxa proiectus est? An L.Antonium aspicere potero, cuius ego crudelitatem effugere non potuissem, nisi me moenibus et portis et studio municipii mei defendissem? Atque idem hic myrmillo Asiaticus, latro Italiae, collega Lentonis et Nuculae, cum Aquilae primi pili nummos aureos daret, de meis bonis se dare dixit; si enim de suis dixisset, ne Aquilam quidem ipsum crediturum putauit. Non ferent, inquam, oculi Saxam, Cafonem, non duo praetores, (non tribunum pl.) non duo designatos tribunos, non Bestiam, non Trebellium, non T. Plancum. Non possum animo aequo uidere tot tam inportunos, tam sceleratos hostes; nec id fit fastidio meo, sed caritate rei publicae.

Sed uincam animum mihique imperabo, dolorem iustissimum, si non potuero frangere, occultabo; quid? uitae censetisne, patres conscripti, habendam mihi aliquam esse rationem? quae mihi quidem minime cara est, praesertim cum Dolabella fecerit, ut optanda mors esset, modo sine cruciatu atque tormentis; uobis tamen et populo Romano uilis meus spiritus esse non debet. Is enim sum, nisi me forte fallo, qui uigiliis, curis, sententiis, periculis etiam, quae plurima adii propter acerbissimum omnium in me odium impiorum, perfecerim, ut non obstarem rei publicae, ne quid adrogantius uidear dicere. Quod cum ita sit, nihilne mihi de periculo meo cogitandum putatis?

IX. Hic cum essem in urbe ac domi, tamen multa saepe temptata sunt, ubi me non solum amicorum fidelitas sed etiam uniuersae ciuitatis oculi custodiunt; quid censetis, cum iter ingressus ero, longum praesertim, nullasne insidias extimescendas? Tres uiae sunt ad Mutinam, quo festinat animus, ut quam primum illud pignus libertatis populi Romani, D. Brutum, aspicere possim, cuius in complexu libenter extremum uitae spiritum ediderim, cum omnes actiones horum mensum, omnes sententiae meae peruenerint ad eum, qui mihi fuit propositus, exitum. Tres ergo, ut dixi, uiae, a supero mari Flaminia, ab infero Aurelia, media Cassia. Nunc, quaeso, attendite, num aberret (a) coniectura suspicio periculi mei. Etruriam discriminat Cassia. Scimusne igitur, Pansa, quibus in locis nunc sit Lentonis Caesenni septemuiralis auctoritas? Nobiscum nec animo certe est nec corpore. Si autem aut domi est aut non longe a domo, certe in Etruria est, id est in uia. Quis igitur mihi praestat Lentonem uno capite esse contentum? Dic mihi praeterea, Pansa, Ventidius ubi sit, cui fui semper amicus, antequam ille rei publicae bonisque omnibus tam aperte est factus inimicus. Possum Cassiam uitare, tenere Flaminiam; quid? si Anconam, ut dicitur, Ventidius uenerit, poterone Ariminum tuto accedere? Restat Aurelia. Hic quidem etiam praesidia habeo; possessiones enim sunt P. Clodi. Tota familia occurret, hospitio inuitabit propter familiaritatem notissimam.

X. Hisce ego me uiis committam qui Terminalibus nuper in suburbium, ut eodem die reuerterer, ire non sum ausus? Domesticis me parietibus uix tueor sine amicorum custodiis. Itaque in urbe, si licebit, manebo. Haec mea sedes est, haec uigilia, haec custodia, hoc praesidium statiuum. Teneant alii castra, gerant res bellicas, superent hostem (nam hoc caput est); nos, ut didicimus semperque fecimus, urbem et res urbanas uobiscum pariter tuebimur. Neque uero recuso munus hoc, quamquam populum Romanum uideo pro me recusare. Nemo me minus timidus, nemo tamen cautior. Res declarat. Vicesimus annus est, cum omnes scelerati me unum petunt. Itaque ipsi, ne dicam mihi, rei publicae poenas dederunt, me saluum adhuc res publica conseruauit sibi. Timide hoc dicam; scio enim quiduis homini accidere posse; uerum tamen semel circumsessus lectis ualentissimorum hominum uiribus cecidi sciens, ut honestissime possem exurgere. Possumne igitur satis uideri cautus, satis prouidus, si me huic itineri tam infesto tamque periculoso commisero? Gloriam in morte debent ii, qui in re publica uersantur, non culpae reprehensionem et stultitiae uituperationem relinquere. Quis bonus non luget mortem Treboni, quis non dolet interitum talis et ciuis et uiri? At sunt qui dicant (dure illi quidem, sed tamen dicunt) minus dolendum, quod ab homine impuro nefarioque non cauerit. Etenim, qui multorum custodem se profiteatur, eum sapientes sui primum capitis aiunt custodem esse oportere. Cum saeptus sis legibus et iudiciorum metu, non sunt omnia timenda neque ad omnis insidias praesidia quaerenda. Quis enim audeat luci, quis in militari uia, quis bene comitatum, quis illustrem aggredi? Haec neque hoc tempore neque in me ualent. Non modo enim poenam non extimescet, qui mihi uim attulerit, sed etiam gloriam sperabit a latronum gregibus et praemia.

XI. Haec ego in urbe prouideo; facilis est circumspectus unde exeam, quo progrediar, quid ad dexteram, quid ad sinistram sit. Num idem in Appennini tramitibus facere potero? in quibus etiamsi non erunt insidiae, quae facillime esse poterunt, animus tamen erit sollicitus, ut nihil possit de officiis legationis attendere. Sed effugi insidias, perrupi Appenninum; nempe in Antoni congressum colloquiumque ueniendum est. Quinam locus capietur? Si extra castra, ceteri uiderint; ego me uix tutum futurum puto. Noui hominis furorem, noui effrenatam uiolentiam. Cuius acerbitas morum inmanitasque naturae ne uino quidem permixta temperari solet, hic ira dementiaque inflammatus adhibito fratre Lucio, taeterrima belua, numquam profecto a me sacrilegas manus atque impias abstinebit. Memini colloquia et cum acerrimis hostibus et cum grauissime dissidentibus ciuibus. Cn- Pompeius, Sexti filius, consul me praesente, cum essem tiro in eius exercitu, cum P. Vettio Scatone, duce Marsorum, inter bina castra collocutus est; quo quidem memini Sex- Pompeium, fratrem consulis, ad colloquium ipsum Roma uenire, doctum uirum atque sapientem. Quem cum Scato salutasset, 'Quem te appellem?' inquit. At ille: 'Voluntate hospitem, necessitate hostem.' Erat in illo colloquio aequitas; nullus timor, nulla suberat suspicio; mediocre etiam odium. Non enim ut eriperent nobis socii ciuitatem, sed ut in eam reciperentur, petebant. Sulla cum Scipione inter Cales et Teanum, cum alter nobilitatis florem, alter belli socios adhibuisset, de auctoritate senatus, de suffragiis populi, de iure ciuitatis agentes inter se condiciones contulerunt. Non tenuit omnino colloquium illud fidem, a ui tamen periculoque afuit. Possumusne igitur in Antoni latrocinio aeque esse tuti? Non possumus, aut, si ceteri possunt, me posse diffido.

XII. Quodsi non extra castra congrediemur, quae ad colloquium castra sumentur? In nostra ille numquam ueniet, multo minus nos in illius. Reliquum est, ut et accipiantur et remittantur postulata per litteras. Ergo erimus in castris, meaque ad omnia postulata una sententia; quam cum hic uobis audientibus dixero, isse et redisse me putatote; legationem confecero. Omnia ad senatum mea sententia reiciam, quaecumque postulabit Antonius. Neque enim licet aliter, neque permissum est nobis ab hoc ordine, ut bellis confectis decem legatis permitti solet more maiorum, neque ulla omnino a senatu mandata accepimus. Quae cum agam in consilio nullis, ut arbitror, repugnantibus, nonne metuendum est, ne inperita militum multitudo per me pacem distineri putet? Facite hoc meum consilium legiones nouas non improbare (nam Martiam et quartam nihil cogitantis praeter dignitatem et decus comprobaturas esse certo scio); quid? ueteranos non ueremur (nam timeri se ne ipsi quidem uolunt), quonam modo accipiant seueritatem meam? Multa enim falsa de me audierunt, multa ad eos improbi detulerunt, quorum commoda, ut uos optimi testes estis, semper ego sententia, auctoritate, oratione firmaui; sed credunt improbis, credunt turbulentis, credunt suis. Sunt autem fortes illi quidem, sed propter memoriam rerum, quas gesserunt pro populi Romani libertate et salute rei publicae, nimis feroces et ad suam uim omnia nostra consilia reuocantes. Horum ego cogitationem non uereor, impetum pertimesco.

Haec quoque tanta pericula si effugero, satisne tutum reditum putatis fore? Cum enim et uestram auctoritatem meo more defendero et meam fidem rei publicae constantiamque praestitero, tum erunt mihi non ii solum, qui me oderunt, sed illi etiam, qui inuident, extimescendi. Custodiatur igitur uita + mea r.p. eaque, quoad uel dignitas uel natura patietur, patriae reseruetur; mors aut necessitatem habeat fati aut, si ante oppetenda est, oppetatur cum gloria.

Haec cum ita sint, etsi hanc legationem res publica, ut leuissime dicam, non desiderat, tamen, si tuto licebit ire, proficiscar. Omnino, patres conscripti, totum huiusce rei consilium non meo periculo, sed utilitate rei publicae metiar. De qua mihi, quoniam liberum est spatium, multum etiam atque etiam considerandum puto idque potissimum faciendum, quod maxime interesse rei publicae iudicauero.

I. Sans doute, pères conscrits, il doit paraître étrange que celui-là se méprenne et s'abuse qui souvent, dans les circonstances les plus graves a mérité votre assentiment. Toutefois je me console par l'idée que l'erreur m'a été commune avec vous, avec un si sage consul. Deux consulaires nous avaient flattés de l'espérance d'une paix honorable : ils étaient les amis de Marc Antoine, presque de sa maison : il nous semblait qu'ils devaient connaitre dans sa position présente quelque côté vulnérable qui nous était inconnu. L'un avait chez lui la femme et les enfants d'Antoine; l'autre lui écrivait chaque jour, chaque jour il recevait de ses lettres ; il le soutenait ouvertement. Tout à coup ils nous exhortent à la paix, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps, et sans doute, ils n'agissaient pas sans motif. Un consul joint ses exhortations aux leurs; et quel consul? Veut-on de la prudence? c'est l'homme le moins capable d'illusions. Veut-on du courage? il ne pouvait accéder à la paix que s'il voyait Antoine soumis et vaincu. Veut-on de la grandeur d'âme? il préférerait la mort à l'esclavage. Vous-mêmes, pères conscrits (non que vous eussiez oublié vos anciens décrets si énergiques, mais dans l'espérance d'une soumission que les amis d'Antoine appelaient une paix), vous vous apprêtiez à imposer des conditions; car il n'est pas dans votre pensée d'en recevoir. Ma confiance, et je crois aussi la vôtre, s'augmentait encore du bruit répandu que la maison d'Antoine était plongée dans le deuil ; son épouse, dans la désolation. Ici même, les partisans d'Antoine, dont mes yeux ne quittent pas d'un moment les visages, avaient l'air consterné. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi Pison et Calénus ont-ils pris l'initiative? Pourquoi dans cette circonstance? Pourquoi si brusquement? Pourquoi cette ouverture de paix imprévue? Pison prétend ne rien savoir; il nie qu'il ait rien entendu dire. Calénus nie également que rien de nouveau soit venu à sa connaissance. Et pourquoi nient-t-ils tous deux? C'est qu'ils nous croient engagés dans une négociation pacifique. Qu'est-il donc besoin d'une résolution nouvelle, s'il n'y a rien de nouveau dans les affaires?

II. Nous avons été trompés, oui trompés, je le répète, pères conscrits; les amis d'Antoine ont plaidé sa cause et non celle de la république. Je le voyais bien, il est vrai, mais comme à travers un nuage. Le salut de D. Brutus avait comme fasciné ma raison. Que si à la guerre il était possible de se substituer à quelqu'un, ce serait de 385 grand cœur, dans le ras ou D. Brutus pourrait s'échapper, que je me laisserais assiéger à sa place. Nous avons été séduits par cette parole de Q. Fufius: Quoi ! même s'il consent à s'éloigner de Modène, n'écouterons-nous pas Antoine? Quoi! pas même s'il s'engage à reconnaître l'autorité du sénat? Cela paraissait dur : aussi nous avons été ébranlés, nous avons molli. S'éloigne-t-il donc de Modène? je ne sais, dit Calénus. Obéit-il au sénat7 je le crois; mais cependant de manière à sauver sa dignité. Je vous le conseille, pères conscrits. Travaillez de toutes vos forces à perdre votre dignité, qui est d'un si haut prix : quant à celle d'Antoine, qui n'est rien, qui ne peut rien être, ménagez-la avec soin. Faites-lui recouvrer par vos égards une considération qu'il a perdue par ses crimes. S'il traitait avec vous en suppliant, peut-être l'écouterais-je : et pourtant... mais je m'en tiens à ce que j ai dit ; oui, je l'écouterais. Tant qu'il est debout, il faut toi résister, ou lui faire à la fois le sacrifice de notre dignité et de notre indépendance.

Mais il n'est plus temps de réfléchir, dira-t-on; la députation est arrêtée. Quoi ! n'est-il pas toujours temps pour le sage de réparer sa faute ? Tout homme peut se tromper; il n'y a qu'un insensé qui puisse persévérer dans son erreur. D'ailleurs, les dernières réflexions, comme l'on dit, sont d'ordinaire les plus sages. Il est enfin dissipé, le nuage dont je parlais tout à l'heure. Le jour brille : tout s'est découvert. Nous voyons tout, non-seulement par nos yeux, mais par les avertissements de nos amis. Vous venez d'entendre le discours qu'a prononcé un illustre personnage. « J'ai trouvé, a-t-il dit, ma maison consternée, mon épouse, mes enfants, en larmes. Les gens de bien s'étonnaient de ma résolution : mes 385 amis me blâmaient de m'être chargé de cette mission dans l'espérance d'un accommodement. » Cela ne me surprend pas, D. Servilius; car ce sont vos judicieux et sévères conseils qui ont enlevé à Antoine, je ne dis pas toute considération, mais tout espoir de salut. Vous député auprès de lui ! Qui ne s'en étonnerait? J'en fais moi-même l'expérience : mon avis a été le votre, et je comprends qu'on l'ait blâmé. Mais sommes-nous les seuls que Ton blâme? Dans quel but croyez-vous que Pansa, cet illustre citoyen, vient de parler parmi nous si longtemps et avec tant de précaution? Dans quel but? sinon de repousser loin de lui l'injuste soupçon de connivence. Et d'où pouvait venir un tel soupçon ? De sa déclaration soudaine en faveur de la paix dont il a pris la défense, séduit par la même erreur que nous.
Que si nous avons été abusés, pères conscrits, par un espoir faux et décevant, revenons sur nos pas. Le meilleur recours pour qui se repent, c'est de changer d'avis.

III. Mais, au nom des dieux immortels, quel avantage la république tirera-t-el le de notre députation? Que parlé-je d'avantage ! Eh ! ne lui sera-t-elle pas nuisible? Que dis-je? ne lui a-t-elle pas déjà nui? Croyez-vous que cette ardente et généreuse passion qui anime le peuple romain à recouvrer son indépendance n'ait pas déjà été diminuée, affaiblie par la nouvelle d'une députation pacifique? Que penseront les municipes, les colonies, l'Italie tout entière? Conservera-t-elle ce zèle dont elle était embrasée pour repousser l'incendie commun? Croyez-vous qu'ils ne se repentiront pas d'avoir manifesté leur haine contre Antoine, ceux qui ont promis de l'argent, des armes, ceux qui se sont dévoués tout entiers 386 d'esprit et de corps pour le salut de la république? Comment Capoue approuvera-t-elle ce parti, Ca-pouequi, dans ces temps désastreux, s'est montrée une seconde Rome? Ces citoyens impies, elle les a condamnés, bannis, chassés de son sein. Ville généreuse, c'est en vain qu'elle a fait d'héroïques efforts : On arrache Antoine de ses mains Et nos légions? N'est-ce pas leur couper les nerfs que de prendre un tel parti? Eh ! qui peut sentir son cœur enflammé d'une ardeur guerrière, si on lui présente la paix? Il n'est pas jusqu'à cette légion de Mars, cette divine et céleste légion, dont cette nouvelle ne refroidira, n'amollira le courage. Ce nom de Mars, ce nom si glorieux, elle le perdra, les mains lui tomberont de saisissement, et laisseront échapper le glaive. Fidèle au sénat, elle ne croira pas devoir montrer plus de haine pour Antoine que le sénat lui-même. Je plains cette légion, je plains la quatrième qui, avec un égal courage, fière d'appuyer nos décrets, s'est séparée d'Antoine, non comme d'un consul, et comme de son général, mais comme d'un ennemi, d'un oppresseur de la patrie. Je plains cette vaillante armée, formée de la réunion de deux autres. Déjà elle a été passée en revue; déjà elle a pris la route de Modène. Si le bruit de cette paix, c'est-à-dire, de nos craintes, arrive à ses oreilles, à coup sûr si elle ne recule pas, elle s'arrêtera. Comment, en effet, lorsque le sénat la rappelle et sonne la retraite, serait-elle empressée de combattre?

IV. D'ailleurs, quelle injustice! Quoi! c'est à l'insu de nos guerriers que nous pensons à la paix! Que dis-je, à leur insu? contre leur gré. Quoi ! donc, A. Hirtius, cet illustre consul, C. César,  qu'une faveur signalée des dieux a fait naître parmi nous, ces appuis de l'État, dont les lettres (que j'ai entre les mains) nous annoncent une victoire prochaine, croyez-vous qu'ils puissent vouloir la paix? Ils brûlent de vaincre, et la paix, ce bien si doux et si beau, ce n'est pas par un pacte humiliant, mais bien par une victoire, qu'ils prétendent l'obtenir. Et la Gaule, dans quel esprit pensez-vous qu'elle recevra cette nouvelle? La Gaule! elle a fait vœu de poursuivre cette guerre, de la conduire, d'en soutenir les charges : elle a pris les devants. Oui, la Gaule, sur un signe, pour ne pas dire un ordre de D. Brutus, a volé sous ses drapeaux. Armes, soldats, argent, dès le début de la guerre, elle lui a tout prodigué : elle a opposé son corps comme un rempart à la fureur d'Antoine : elle est épuisée, elle est dévastée , elle est en feu ; mais elle souffre patiemment tous les maux de la guerre, heureuse à ce prix de s'affranchir du danger de la servitude. Sans parler des autres peuples de la Gaule (et ils sont tous unanimes), les Padouans ont banni, chassé les agents d'Antoine. Argent, soldats, armes dont nous avions si grand besoin, nos chefs ont tout tiré d'eux. Leur exemple a été suivi par les autres peuples naguère unis contre nous, et que de vieilles haines faisaient regarder comme les ennemis du sénat. Faut-il s'étonner qu'aujourd'hui qu'ils participent à nos droits, nous les trouvions fidèles, eux, qui dans le temps même où ils en étaient privés, nous témoignaient un attachement inviolable?

Tous espèrent la victoire : irons-nous donc leur annoncer que nous voulons la paix, c'est-à-dire que nous désespérons de vaincre?

337 V. Que sera ce si toute espèce de paix est impossible? Quelles sont les bases d'une paix, où celui avec qui l'on traite ne peut obtenir de concessions? Plusieurs fois nous avons fait des démarches pacifiques auprès d'Antoine, et cependant il a préféré la guerre. On lui a envoyé des députés; c'était contre mon avis : mais on a passé outre. Des ordres lui ont été signifiés : il a refusé d'obéir. On lui a enjoint de ne pas assiéger Brutus, de s'éloigner de Modène : il n'en a pressé le siège qu'avec plus d'ardeur. Et nous enverrions des députés pour traiter de la paix avec un homme que nos messages de paix ont trouvé rebelle? Croit-on que, devant nous, il se montrera plus modéré dans ses demandes, qu'il ne l'a été, lorsqu'il a dénoncé ses volontés au sénat? Ses demandes alors semblaient à la vérité tout à fait impudentes ; mais jusqu'à un certain point, on pouvait y faire droit. Vous ne l'aviez pas encore terrassé par tant de rigoureux et de flétrissants décrets. Et maintenant, il nous demande des choses qu'il nous est absolument impossible de lui accorder, à moins de consentir d'abord à nous confesser vaincus. Les sénatus-consultes qu'il a publiés, nous les avons déclarés faux : pouvons-nous maintenant en reconnaître l'a validité? Ses lois, nous avons décidé qu'elles avaient été portées par violence, et contrairement aux auspices : qu'elles n'étaient obligatoires ni pour la nation en corps, ni pour le peuple : pensez-vous pouvoir les rétablir? Sept cent millions de sesterces ont été détournés du trésor public par Antoine ; vous l'avez jugé ainsi : pourra-t-il se laver du crime de péculat? Exemptions accordées aux villes, sacerdoces, royaumes, il a trafiqué de tout : rendrons-nous force à ses édits que vos décrets ont annulés?

VI. Lors même que nous poumons anéantir nos décrets, le souvenir des faits, pourrions-nous l'abolir de môme? Dans quel avenir, je dis le plus éloigné, pourra-t-on oublier les crimes de l'homme qui nous a fait prendre ces lugubres vêtements? Les centurions de la légion de Mars ont été égorgés à Brindes ; quand même leur sang répandu pourrait être effacé, comment effacer le souvenir de sa barbarie? Je passe sur les faits intermédiaires. Le temps fera-t-il disparaître les monuments de ses exploits sous les murs de Modène, hideux monuments qui portent la trace de ses crimes, l'empreinte de ses brigandages? Et cet odieux, cet exécrable parricide, que pourrions-nous, dieux immortels, lui abandonner encore? La Gaule ultérieure et une armée? Qu'en résulterait-il? On n'aurait pas la paix; on prolongerait la guerre. Que dis-je? non-seulement ce serait l'éterniser, cette guerre, maïs encore ce serait accorder la victoire. Car, ne serait-ce pas un triomphe pour lui que d'entrer dans Rome avec sa troupe à quelque condition que ce soit? Maintenant nous sommes maîtres de tout : notre autorité est partout respectée. Ils ne sont plus dans Rome, tous ces citoyens corrompus qui ont suivi un chef impie. Ceux de sa bande qui sont restés dans la ville, nous ne pouvons supporter leurs visages ni leurs discours. Que sera-ce donc lorsque tous en masse ils envahiront nos murs? Quoi, nous poserions les armes, eux resteraient armés? Ainsi nos propres mesures nous mettraient aux fers pour toujours. Représentez-vous Marc Antoine consulaire ! Voyez Lucius consul en espérance : voyez tous les autres ; et ce n'est pas seulement les honneurs et les dignités de cet ordre qu'ils rêvent! Les Tiron Numisius, les Mustella, les Saxa; gardez-vous de les mépriser. La paix avec eux ne sera pas une paix, mais un 388 pacte de servitude. Lucius Pison, ce citoyen si recommandable, l'a bien dit; et ses éloquentes paroles ont obtenu dé vous, Pansa, des éloges mérités, non-seulement dans cette enceinte, mais encore dans rassemblée du peuple : « Je sortirais de l'Italie, s'est-il écrié; mes dieux pénates, mes foyers domestiques, je les abandonnerais, si (puissent les dieux détourner ce présage ! ) Antoine venait à opprimer la république. »

VII. Je vous le demande donc, Pison, pensez-vous que la république ne sera pas opprimée, si tous ces impies, tous ces audacieux, tous ces scélérats viennent à rentrer dans nos murs ? Ces brigands, lorsque tant de parricides ne les avaient pas encore souillés, c'est à peine si nous pouvions les souffrir; et maintenant qu'ils sont couverts de tous les crimes, pensez-vous que Rome puisse tolérer leur présence? Croyez-moi, ou il faudra suivre votre conseil, et partir, nous éloigner, traîner une vie misérable et vagabonde, ou tendre la gorge à ces forcenés, et mourir sur les ruines de la patrie.

Où sont, Pansa, ces exhortations si nobles qui entraînaient le sénat, enflammaient le peuple romain, qui non-seulement nous apprenaient, mais qui nous prouvaient, qu'il n'est rien pour un Romain déplus affreux que l'esclavage? N'avons-nous donc endossé le harnais, pris les armes, appelé à nous toute la jeunesse de l'Italie, rassemblé l'armée la plus brillante et la plus nombreuse, que pour aller traiter de la paix? Si on la demande, qu'avons-nous à craindre? Si on la reçoit, pourquoi ne l'implore-t-on pas? Moi, je serai d'une députation, je ferai partie d'une conférence, où je pourrai différer d'avis avec les autres, sans que le peuple romain le sût? Qu'arrivera-t-il? C'est que, si l'on cède, si l'on accorde quelque chose, j'aurai toujours à pâtir des excès d'Antoine, puisque j'aurai l'air de lui avoir accordé le droit de les commettre.

Si donc on avait dessein de traiter de la paix avec Antoine par mon caractère j'étais le dernier que l'on dût choisir pour en négocier les conditions. Moi qui n'ai jamais approuvé les projets de députation, moi qui avant le retour des députés n'ai pas craint de dire : Point de paix ; que s'ils nous l'apportaient, comme ce ne serait qu'un vain nom destiné à couvrir la guerre, il faudrait la repousser; moi qui ai donné le signal de cette levée de boucliers; moi qui toujours ai traité Antoine d'ennemi, quand les autres ne voyaient en lui qu'un adversaire ; moi qui toujours ai nommé guerre ce que les autres appelaient tumulte 1 Et ce n'est pas seulement dans le sénat, mais devant le peuple, que j'ai constamment tenu ce langage : ce n'est pas lui seulement que j'ai flétri, mais encore les complices et les ministres de ses forfaits, et ceux qui sont parmi nous, et ceux qui sont avec lui. Enfin, c'est contre toute sa maison que je me suis sans cesse déchaîné. Aussi étaient-ils joyeux et triomphants, dans l'espérance d'une paix prochaine , ces citoyens impies; et, comme s'ils eussent vaincu, ils se félicitaient mutuellement. Aussi me repoussaient-ils comme un homme injuste : ce n'étaient que plaintes contre moi. Ils se défiaient également de Servilius; ils se souvenaient de ses avis qui ont terrassé Antoine. Ils comptent sur L. César, tout généreux citoyen et tout ferme sénateur qu'il est; c'est l'oncle d'Antoine. Ils comptent sur Calénus, son fondé de pouvoirs ; sur Pison, son ami. Vous-même, Pansa, vous l'énergique et intrépide consul, ils vous 389 croient déjà radouci, non que cela soit ou que cela puisse être ; mais parce que vous avez dit un. mot de la paix, plusieurs ont soupçonné en vous un changement de résolution. C'est avec déplaisir que les amis d'Antoine me voient mêlé à ces illustres personnages. Il faut leur complaire : aussi bien nous avons déjà donné l'exemple de la condescendance.

VIII. Qu'ils accomplissent donc leur ambassade sous les plus heureux auspices ! mais que ceux-là partent, qui ne choqueront pas les regards d'Antoine. Si vous ne tenez pas à le ménager, du moins, pères conscrits, vous me devez à moi, des égards. Épargnez mes yeux, et accordez quelque chose à un juste ressentiment. Comment, en effet, pourrai-je soutenir l'aspect (je ne dis pas d'un ennemi de la patrie, puisque la haine que je lui porte se confond avec la vôtre), mais comment envisager un ennemi personnel, un ennemi acharné, comme le prouvent les violentes déclamations dont il me poursuit ? Me croyez-vous donc un cœur de fer pour me résoudre à aller à lui, à le regarder en face? Naguère, en pleine assemblée, lorsqu'il distribuait des récompenses à ceux qui lui paraissaient le plus déterminés au parricide, il disposa de mes biens en faveur d'un certain Pétissius d'Urbinum, lequel, après avoir englouti un patrimoine immense, s'est sauvé du naufrage sur ces écueils d'Antoine. Et Lucius Antonius, pourrai-je le voir de sang-froid? En but te à sa cruauté, je n'aurais pu m'y soustraire, si les murs, les portes, l'affection de ma ville natale ne m'eussent protégé contre lui. Ce gladiateur d'A¬sie , ce dévastateur de l'Italie, ce collègue de Len-ton et de Nucula, n'est-ce pas lui qui naguère, donnant au primipilaire Aquila des pièces d'or, lut dit qu'il lui faisait ce présent sur mes biens? S'il eût dit sur les siens, l'aigle même de la légion n'aurait pu l'en croire. Mes yeux, non, mes yeux ne pourront soutenir la vue de Saxa, de Caphon, des deux préteurs, du tribun du peuple et des deux tribuns désignés, de Bestia, de Trébellius, de Plancus. Non, dis-je, je ne pourrai voir de sang-froid tant d'ennemis, tant d'exécrables scélérats ; et si je parle ainsi, ce n'est pas par orgueil, c'est par amour pour la république.

Mais je vaincrai mon âme, et je me commanderai : le plus juste ressentiment, si je ne puis l'étouffer, je le cacherai du moins. Eh quoi? pères conscrits, pensez-vous que je doive tenir tant de compte de ma vie? Elle a cessé de m'être chère, surtout depuis que Dolabella m'a réduit à désirer la mort, pourvu qu'elle ne fût pas accompagnée de supplices et de tortures. Toutefois, pour vous, pour le peuple romain, ma vie ne doit pas être de si peu de conséquence; car je suis toujours, si je ne me trompe, l'homme qui, par ses veilles, par ses soins, par ses conseils, par ses périls mêmes où l'a tant de fois exposé la haine implacable de tous les méchants, est parvenu, pour ne rien dire de trop superbe, à ne pas être un obstacle à la prospérité de la république. Et s'il en est ainsi, croyez-vous que je sois mal venu à penser un peu à mes dangers?

IX. Ici même, à Rome, dans ces murs, plusieurs tentatives ont été dirigées contre moi. Et cependant ici ce n'est pas seulement la fidélité de mes amis, c'est Rome tout entière dont les yeux veillent sur moi. Que pensez-vous qu'il arrivera lorsque j'aurai entrepris un long voyage? N'aurai- 390 je point d'embûches à redouter? trois routes conduisent à Modène, à Modène où mon cœur s'élance , impatient que je suis de revoir ce gage de la liberté du peuple romain, Décimus Brutus ! Ah ! comme dans ses bras je serais heureux d'exhaler le dernier souffle de ma vie! Aussi bien, tous les discours que j'ai prononcés dans ce dernier mois, tous mes avis ont eu pour objet ce terme de mes désirs constants. Trois routes donc conduisent à cette ville. L'une qui part de la mer Supérieure, la voie Flaminia ; l'autre de la mer Inférieure, la voie Aurélia; et enfin celle du milieu, la voie Cassia. Maintenant, examinez si je n'ai pas de bonnes raisons de soupçonner un péril imminent. L'Étrurie est bornée par la voie Cassia. Savons-nous donc, Pansa, dans quels lieux ce Lenton Césennius exerce présentement son autorité sep-temvirale? Il n'est avec nous, certes, ni d'esprit ni de corps. S'il est chez lui, ou non loin de chez lui, à coup sûr il est en Étrurie, c'est-à-dire, sur le grand chemin. Qui pourra m'assurer que Lenton se contentera de m'arracher la vie? Dites-moi encore, Pansa, où se tient ce Ventidius, dont je fus l'ami, tant que les gens de bien n'ont pas trouvé en lui un ennemi déclaré. Je puis, dira-t-on, éviter la voie Cassia, et prendre la voie Flaminia. Mais si, comme on l'annonce, Venti¬dius est à Ancône, pourrai-je parvenir en sûreté jusqu' à Ariminum? Reste la voie Aurélia. Là je trouverai des appuis sans doute : c'est là que sont les biens de P. Clodius. Toute sa maison viendra à ma rencontre ; on m'offrira l'hospitalité. Notre liaison était si connue  !

X. Et je m'engagerais dans ces chemins, moi qui, aux dernières fêtes Terminales, n'ai pas osé m'aventurer dans les environs de la ville, et pour tant je devais revenir le même jour ! Les murs de ma maison ont peine à me défendre, sans l'aide de mes amis. Voilà pourquoi je reste dans la ville ; et si vous le permettez, je n'en sortirai pas. La est ma demeure; là est le poste d'où je surveille tout, comme une sentinelle vigilante. Que d'autres occupent les camps, les provinces, les emplois militaires ; qu'ils résistent à l'ennemi! Pour nous, comme nous le disons et comme nous l'avons toujours fait, c'est la ville et ses intérêts que, de concert avec vous, nous continuerons de défendre. Non, je ne refuse pas la députation : c'est le peuple romain qui la refuse pour mot. Nul n'est moins timide que moi, mais aussi nul n'est plus circonspect, toute ma vie le montre. Voici vingt ans que je suis seul en butte aux coups de tous les scélérats : mais ils ont succombé, et ce n'est pas moi, c'est la république qui en a tiré vengeance ; j'ai survécu, et la république a conservé son défenseur. J'hésite à le dire, car je sais que l'homme est exposé à tous les accidents; mais enfin, une seule fois, je me suis vu accablé sous les forces conjurées d'ennemis redoutables, et je suis tombé à bon escient, pour me relever plus glorieux. Puis-je donc, sans paraître manquer de prudence, de sagesse et de prévoyance, entreprendre un voyage semé de tant de périls et de tant d'embûches? C'est à mourir avec gloire que doivent aspirer ceux qui sont à la tête des États, et non pas à laisser après eux le reproche d'une faute, et le blâme d'une imprudence. Quel est l'homme de bien qui ne pleure la mort de Trébonius, qui ne déplore le trépas d'un tel citoyen, d'un tel homme? Et pourtant, il y a des gens qui 391 disent (cela est dur, mais on le dit) qu'il est moins à plaindre parée qu'il n'a pas su se garantir d-un infâme scélérat. En effet, celui qui se fait fort de garder les autres, celui-là, au dire des sages, doit savoir d'abord se garder lui-même. Mais, me répondra-t-on, la justice et la crainte des lois vous défendent. Vous n'avez donc pas tout à craindre, vous n'avez pas à chercher des appuis contre toute espèce d'embûches. Oserait-on , en plein jour, sur une route militaire, attaquer un homme bien accompagné, un homme d'an haut rang? Ces raisons ne sont bonnes ni pour moi, ni dans le temps où nous sommes; car loin de redouter un châtiment, celui qui se porterait contre moi à des violences, ne pourrait qu'espérer gloire et récompense de ce vil ramas de brigands.

XI. Dans Rome, je pourvois aisément à ma sûreté. Je puis jeter les yeux autour de moi ; je vois d'où je sors, où je vais, ce qui est à droite, ce qui est à gauche. En sera-t-il de même dans les gorges de l'Apennin? J'admets que ces défilés ne recèlent point d'embûches (et je puis en rencontrer à chaque pas ) ; mon esprit ne sera-t-il pas toujours inquiet, et incapable de vaquer aux devoirs de la députation ? Mais enfin, j'ai évité tous les pièges, j'ai franchi l'Apennin. Désormais; c'est Antoine dont il me faut affronter les regards et la présence. Dans quel lieu se passera l'entrevue? Si c'est hors du camp, les antres y aviseront : quant à moi, je regarde ma mort comme infaillible. Je connais la fureur de l'homme, je connais la violence de ses emportements. La dureté de ses mœurs, la férocité de son naturel, ne peut être tempérée même par la douce influence du vin. En proie à la colère et à la démence, livré aux suggestions de son frère Lucius, ce monstre farouche, ne pourra se retenir de porter sur moi des mains impies et sacrilèges. Ma mémoire me rappelle quelques entrevues entre ennemis ardents, entre citoyens séparés par des ressentiments profonds. Le consul Cn. Pompéius, fils de Sextus, moi présent, et lorsque je faisais mes premières armes dans son armée, s'aboucha avec P. Vettius Scaton, le chef des Marses. Ce fut entre les deux camps que la conférence eut lieu. II me souvient encore que Sextus Pompéius, frère du consul, vint exprès de Rome pour assister à l'entrevue. C'était un homme sage et instruit « De quel nom dois-je t'appeler? lui dit Scaton en le saluant. — Ton ami par inclination , lui répondit Sextus ; ton ennemi par nécessité. » Il ne se passa rien que d'honnête dans cette conférence. Nulle crainte, nul soupçon de part et d'autre; leur haine était peu vive. En effet, que voulaient les alliés? détruire notre état politique? Non, mais partager nos droits. Il y eut une entrevue de Sylla avec Scipion entre Calés et Téanum. L'un était escorté par l'élite de la noblesse ; l'autre avait avec lui les alliés. L'autorité du sénat, les suffrages du peuple, le droit de cité, les lois et les conditions qui devaient intervenir furent l'objet de la conférence. Tout ne s'y passa pas avec une entière bonne foi, mais pourtant sans violence et sans menaces. Pouvons-nous, au milieu des brigandages d'Antoine, trouver la même sûreté ? Non, certes, ou du moins, si les autres le peuvent, moi je doute que je le puisse.

XII. Si la conférence ne doit pas se tenir hors d un camp, quel camp choisira-t-on pour l'entrevue? Le nôtre? Mais il n'y viendra jamais. 392 A plus forte raison n'irons-nouspas dans le sien. Reste un seul parti, c'est d'échanger des propositions par lettres. Donc, nous nous tiendrons dans notre camp. Sur toutes les demandes qu'il peut faire, je n'ai qu'un avis. Cet avis, lorsque je l'aurai exposé ici, devant vous, ce sera comme si j'étais déjà parti et de retour de mon ambassade : j w aurai rempli l'objet. Je remettrai tout à la décision du sénat, quelles que soient les demandes d'Antoine. Voilà mon avis. Noos ne pouvons faire autre chose. Nous n'avons pas reçu de cette assemblée les pouvoirs illimités qu'un usage antique accorde, la guerre terminée, à dix députés. Non, nous n'avons pas reçu du sénat de tels pouvoirs. Supposez que j'agite cette question dans un conseil particulier, où je ne manquerai pas de soulever des contradictions, n'est-t-il pas à craindre pour moi que la masse ignorante des soldats ne croie que je mets obstacle à la paix? Je veux que mon avis ne soit pas désapprouvé par les nouvelles légions; car pour celle de Mars et la quatrième, croyez qu'elles n'approuveront rien qui ne soit conforme à votre dignité et à votre honneur : je réponds d'elles. Mais les vétérans, ne faut-il pas qu'on les ménage? quant à les craindre, eux-mêmes ne le veulent pas. De quel œil verront-ils ma sévérité? Ils ont entendu beaucoup de faussetés sur mon compte. Des méchants m'ont calomnié auprès d'eux ; et cependant, vous en êtes d'irrécusables témoins. Ne m'a-t-on pas vu, par mes avis, par mon crédit, par mes discours, défendre et soutenir leurs intérêts? Mais ils croient des méchants, ils croient des factieux, ils croient leurs confrères. Ils sont braves , à la vérité ; mais le sou venir des choses qu'ils ont faites pour la liberté du peuple romain, et le salut de la république, leur inspire trop de fierté; et c'est à la force brutale qu'ils prétendent soumettre nos décisions. Leur opinion, je ne la crains pas; mais leurs violences, je les redoute.

Si je puis me dérober à tant de périls, pensez-vous que mon retour sera sans danger ? Lorsque le respect que vous inspirez et l'ascendant de mon propre caractère auront défendu mes jours; lorsque j'aurai donné à la république de nouvelles preuves de mon dévouement et de ma fermeté : alors ce ne seront pas seulement mes ennemis, mais encore mes envieux que j'aurai à craindre. Qu'on ménage donc ma vie pour la république, et que, tant que mon honneur et la nature le permettront, elle appartienne à la patrie ! Que ma mort arrive par l'arrêt inévitable du destin, ou si je dois mourir avant le temps, que du moins je succombe avec gloire !

Dans cet état de choses, et quoique l'intérêt public, pour ne rien dire de plus, n'exige pas cette députation, toutefois, si ma sûreté est garantie, je partirai. En un mot, pères conscrits, tout ce qui est de mes résolutions, ce ne sera pas sur mes dangers, mais sur Futilité commune, que je les réglerai. Mais puisque le champ est libre à la réflexion, je crois devoir peser mûrement les suites de ma démarche, et me déterminer pour le parti que je jugerai le plus conforme h l'intérêt de l'État.