Cicéron, Rabirius

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME DEUXIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° 60.

TOME II.

XIII.  DISCOURS EN FAVEUR DE LA LOI MANILIA.

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

autre traduction - juxta

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME DEUXIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

422 DISCOURS EN FAVEUR DE LA LOI MANILIA.

 

 DISCOURS TREIZIEME.

 

ARGUMENT.

Après un commandement de sept années, en qualité de proconsul, dans l'Asie Mineure; après plusieurs victoires remportées sur Tigrane et sur Mithridate, Lucius Lucullus fut rappelé à Rome en 686. Moins heureux que Lucullus, M. Acilius Glabrion, son successeur l'année suivante, essuya des revers et perdit la confiance du soldat. Il fallut choisir un autre général. et C. Manilius, tribun du peuple, proposa de nommer Pompée, alors occupé à la guerre contre les pirates. D'après le projet de loi, il ne s'agissait de rien moins que de donner à Pompée, outre le commandement de forces maritimes considérables, celui des armées qui devaient opérer dans l'Asie Mineure et dans les provinces de la haute Asie, telles que la Cappadoce, la Colchide, la Cilicie, l'Arménie, etc., etc. La loi était vivement combattue par Quintus Catulus, Quintus Hortensius et d'autres illustres personnages. César, au contraire appuyait vivement Manilius, et Cicéron, qui alors était préteur, cédant plus sans doute à son amitié pour Pompée qu'à une intention bien réfléchie d'investir d'une autorité excessive un citoyen ambitieux, monta pour la première fois à la tribune aux harangues, dans le dessein d'appuyer la loi Manilia, et de faire donner à Pompée le commandement do la guerre contre Mithridate.

Cette harangue fut prononcée sous le consulat de M. Emilius Lépidus et de Q. Volatius Tullus, l'an de Rome 687, de Cicéron 41. Un décret public adopta la loi de Manilius; et la république, dit Plutarque, fut, de son propre mouvement, assujettie à Pompée, autant qu'elle l'avait été à Sylla par la violence des guerres civiles.

 

 

 

DE IMPERIO Cn. POMPEI AD QVIRITES ORATIO.

I. Quamquam mihi semper frequens conspectus uester multo iucundissimus, hic autem locus ad agendum amplissimus, ad dicendum ornatissimus est uisus, Quirites, tamen hoc aditu laudis, qui semper optimo cuique maxime patuit, non mea me uoluntas adhuc, sed uitae meae rationes ab ineunte aetate susceptae prohibuerunt. Nam cum antea per aetatem nondum huius auctoritatem loci attingere auderem, statueremque nihil huc nisi perfectum ingenio, elaboratum industria adferri oportere, omne meum tempus amicorum temporibus transmittendum putaui. Ita neque hic locus uacuus umquam fuit ab eis qui uestram causam defenderent, et meus labor, in priuatorum periculis caste integreque uersatus, ex uestro iudicio fructum est amplissimum consecutus. Nam cum propter dilationem comitiorum ter praetor primus centuriis cunctis renuntiatus sum, facile intellexi, Quirites, et quid de me iudicaretis, et quid aliis praescriberetis. Nunc cum et auctoritatis in me tantum sit, quantum uos honoribus mandandis esse uoluistis, et ad agendum facultatis tantum, quantum homini uigilanti ex forensi usu prope cotidiana dicendi exercitatio potuit adferre, certe et si quid auctoritatis in me est, apud eos utar qui eam mihi dederunt, et si quid in dicendo consequi possum, eis ostendam potissimum, qui ei quoque rei fructum suo iudicio tribuendum esse duxerunt. Atque illud in primis mihi laetandum iure esse uideo, quod in hac insolita mihi ex hoc loco ratione dicendi causa talis oblata est, in qua oratio deesse nemini possit. Dicendum est enim de Cn. Pompei singulari eximiaque uirtute: huius autem orationis difficilius est exitum quam principium inuenire. Ita mihi non tam copia quam modus in dicendo quaerendus est.

II. Atque, ut inde oratio mea proficiscatur, unde haec omnis causa ducitur, bellum graue et periculosum uestris uectigalibus ac sociis a duobus potentissimis regibus infertur, Mithridate et Tigrane, quorum alter relictus, alter lacessitus, occasionem sibi ad occupandam Asiam oblatam esse arbitrantur. Equitibus Romanis, honestissimis uiris, adferuntur ex Asia cotidie litterae, quorum magnae res aguntur in uestris uectigalibus exercendis occupatae: qui ad me, pro necessitudine quae mihi est cum illo ordine, causam rei publicae periculaque rerum suarum detulerunt: Bithyniae, quae nunc uestra prouincia est, uicos exustos esse compluris; regnum Ariobarzanis, quod finitimum est uestris uectigalibus, totum esse in hostium potestate; L. Lucullum, magnis rebus gestis, ab eo bello discedere; huic qui successerit non satis esse paratum ad tantum bellum administrandum; unum ab omnibus sociis et ciuibus ad id bellum imperatorem deposci atque expeti, eundem hunc unum ab hostibus metui, praeterea neminem.

Causa quae sit uidetis: nunc quid agendum sit considerate. Primum mihi uidetur de genere belli, deinde de magnitudine, tum de imperatore deligendo esse dicendum.

Genus est belli eius modi, quod maxime uestros animos excitare atque inflammare ad persequendi studium debeat: in quo agitur populi Romani gloria, quae uobis a maioribus cum magna in omnibus rebus tum summa in re militari tradita est; agitur salus sociorum atque amicorum, pro qua multa maiores uestri magna et grauia bella gesserunt; aguntur certissma populi Romani uectigalia et maxima, quibus amissis et pacis ornamenta et subsidia belli requiretis; aguntur bona multorum ciuium, quibus est a uobis et ipsorum et rei publicae causa consulendum.

III. Et quoniam semper appetentes gloriae praeter ceteras gentis atque auidi laudis fuistis, delenda est uobis ill macula Mithridatico bello superiore concepta, quae penitus iam insedit ac nimis inueterauit in populi Romani nomine, - quod is, qui uno die, tota in Asia, tot in ciuitatibus, uno nuntio atque una significatione (litterarum) ciuis Romanos necandos trucidandosque denotauit, non modo adhuc poenam nullam suo dignam scelere suscepit, sed ab illo tempore annum iam tertium et uicesimum regnat, et ita regnat, ut se non Ponti neque Cappadociae latebris occultare uelit, sed emergere ex patrio regno atque in uestris uectigalibus, hoc est, in Asiae luce uersari. Etenim adhuc ita nostri cum illo rege contenderunt imperatores, ut ab illo insignia uictoriae, non uictoriam reportarent. Triumphauit L. Sulla, triumphauit L. Murena de Mithridate, duo fortissimi uiri et summi imperatores; sed ita triumpharunt, ut ille pulsus superatusque regnaret. Verum tamen illis imperatoribus laus est tribuenda quod egerunt, uenia dandaquod reliquerunt, propterea quod ab eo bello Sullam in Italiam res publica, Murenam Sulla reuocauit.

IV. Mithridates autem omne reliquum tempus non ad obliuionem ueteris belli, sed ad comparationem noui contulit: qui (postea) cum maximas aedificasset ornassetque classis exercitusque permagnos quibuscumque ex gentibus potuisset comparasset, et se Bosporanis finitimis suis bellum inferre similaret, usque in Hispaniam legatos ac litteras misit ad eos duces quibuscum tum bellum gerebamus, ut, cum duobus in locis disiunctissimis maximeque diuersis uno consilio a binis hostium copiis bellum terra marique gereretur, uos ancipiti contentione districti de imperio dimicaretis.

Sed tamen alterius partis periculum, Sertorianae atque Hispaniensis, quae multo plus firmamenti ac roboris habebat, Cn. Pompei diuino consilio ac singulari uirtute depulsum est; in altera parte ita res a L. Lucullo summo uiro est administrata, ut initia illa rerum gestarum magna atque praeclara non felicitati eius, sed uirtuti, haec autem extrema, quae nuper acciderunt, non culpae, sed fortunae tribuenda esse uideantur. Sed de Lucullo dicam alio loco, et ita dicam, Quirites, ut neque uera laus ei detracta oratione mea neque falsa adficta esse uideatur: de uestri imperi dignitate atque gloria - quoniam is est exorsus orationis meae - uidete quem uobis animum suscipiendum putetis.

V. Maiores uestri saepe mercatoribus aut nauiculariis nostris iniuriosius tractatis bella gesserunt: uos, tot milibus ciuium Romanorum uno nuntio atque uno tempore necatis, quo tandem animo esse debetis? Legati quod erant appellati superbius, Corinthum patres uestri totius Graeciae lumen exstinctum esse uoluerunt: uos eum regem inultum esse patiemini, qui legatum populi Romani consularem uinculis ac uerberibus atque omni supplicio excruciatum necauit? Illi libertatem imminutam ciuium Romanorum non tulerunt: uos ereptam uitam neglegetis? ius legationis uerbo uiolatum illi persecuti sunt: uos legatum omni supplicio interfectum relinquetis? Videte ne, ut illis pulcherrimum fuit tantam uobis imperi gloriam tradere, sic uobis turpissimum sit, id quod accepistis tueri et conseruare non posse. Quid? quod salus sociorum summum in periculum ac discrimen uocatur, quo tandem animo ferre debetis? Regno est expulsus Ariobarzanes rex, socius populi Romani atque amicus; imminent duo reges toti Asiae non solum uobis inimicissimi, sed etiam uestris sociis atque amicis; ciuitates autem omnes cuncta Asia atque Graecia uestrum auxilium exspectare propter periculi magnitudinem coguntur; imperatorem a uobis certum deposcere, cum praesertim uos alium miseritis, neque audent, neque se id facere sine summo periculo posse arbitrantur. Vident et sentiunt hoc idem quod uos, unum uirum esse, in quo summa sint omnia, et eum propter esse, quo etiam carent aegrius; cuius aduentus ipso atque nomine, tametsi ille ad maritimum bellum uenerit, tamen impetus hostium repressos esse intellegunt ac retardatos. His uos, quoniam libere loqui non licet, tacite rogant, ut se quoque, sicut ceterarum prouinciarum socios, dignos existimetis, quorum salutem tali uiro commendetis; atque hoc etiam magis, quod ceteros in prouinciam eius modi homines cum imperio mittimus, ut etiam si ab hoste defendant, tamen ipsorum aduentus in urbis sociorum non multum ab hostili expugnatione differant. Hunc audiebant antea, nunc praesentem uident, tanta temperantia, tanta mansuetudine, tanta humanitate, ut ei beatissimi esse uideantur, apud quod ille diutissime commoratur.

VI. Quare si propter socios, nulla ipsi iniuria lacessiti, maiores nostri cum Antiocho, cum Philippo, cum Aetolis, cum Poenis bella gesserunt, quanto uos studio conuenit iniuriis prouocatos sociorum salutem una cum imperi uestri dignitate defendere, praesertim cum de maximis uestris uectigalibus agatur? Nam ceterarum prouinciarum uectigalia, Quirites, tanta sunt, ut eis ad ipsas prouincias tutandas uix contenti esse possimus: Asia uero tam opima est ac fertilis, ut et ubertate agrorum et uarietate fructuum et magnitudine pastionis et multitudine earum rerum quae exportantur, facile omnibus terris antecellat. Itaque haec uobis prouincia, Quirites, si et belli utilitatem et pacis dignitatem retinere uoltis, non modo a calamitate, sed etiam a metu calamitatis est defenda. Nam in ceteris rebus cum uenit calamitas, tum detrimentum accipitur; at in uectigalibus non solum aduentus mali, sed etiam metus ipse adfert calamitatem. Nam cum hostium copiae non longe absunt, etiam si inruptio nulla facta est, tamen pecuaria relinquitur, agri cultura deseritur, mercatorum nauigatio conquiescit. Ita neque ex portu neque ex decumis neque ex scriptura uectigal conseruari potest: qua re saepe totius anni fructus uno rumore periculi atque uno belli terrore amittitur. Quo tandem igitur animo esse existimatis aut eos qui uectigalia nobis pensitant, aut eos qui exercent atque exigunt, cum duo reges cum maximis copiis propter adsint? cum una excursio equitatus perbreui tempore totius anni uectigal auferre possit? cum publicani familias maximas, quas in saltibus habent, quas in agris, quas in portubus atque custodiis, magno periculo se habere arbitrentur? Putatisne uos illis rebus frui posse, nisi eos qui uobis fructui sunt conseruaritis non solum (ut ante dixi) calamitate, sed etiam calamitatis formidine liberatos?

VII. Ac ne illud quidem uobis neglegendum est, quod mihi ego extremum proposueram, cum essem de belli genere dicturus, quod ad multorum bona ciuium Romanorum pertinet, quorum uobis pro uesta sapientia, Quirites, habenda est ratio diligenter. Nam et publicani, homines honestissimi atque ornatissimi, suas rationes et copias in illam prouinciam contulerunt, quorum ipsorum per se res et fortunae uobis curae esse debent. Etenim si uectigalia neruos esse rei publicae semper duximus, eum certe ordinem, qui exercet illa, firmamentum ceterorum ordinum recte esse dicemus. Deinde ex ceteris ordinibus homines gnaui atque industrii partim ipsi in Asia negotiantur, quibus uos absentibus consulere debetis, partim eorum in ea prouincia pecunias magnas conlocatas habent. Est igitur humanitatis uestrae magnum numerum eorum ciuium calamitate prohibere, sapientiae uidere multorum ciuium calamitatem a re publica seiunctam esse non posse. Etenim primum illud parui refert, nos publica his amissis uectigalia postea uictoria recuperare. Neque enim isdem redimendi facultas erit propter calamitatem, neque aliis uoluntas propter timorem. Deinde quod nos eadem Asia atque idem iste Mithridates initio belli Asiatici docuit, id quidem certe calamitate docti memoria retinere debemus. Nam tum, cum in Asia res magnas permulti, amiserant, scimus Romae, solutione impedita, fidem concidisse. Non enim possunt una in ciuitate multi rem ac fortunas amittere, ut non plures secum in eandem trahant calamitatem. A quo periculo prohibete rem publicam, et mihi credite id quod ipsi uidetis: haec fides atque haec ratio pecuniarum, quae Romae, quae in foro uersatur, implicata est cum illis pecuniis Asiaticis et cohaeret. Ruere illa non possunt, ut haec non eodem labefacta motu concidant. Qua re uidete num dubitandum uobis sit omni studio ad id bellum incumbere, in quo gloria nominis uestri, salus sociorum, uectigalia maxima, fortunae plurimorum ciuium coniunctae cum re publica defendantur.

VIII. Quoniam de genere belli dixi, nunc de magnitudine pauca dicam. Potest hoc enim dici, belli genus esse ita necessarium ut sit gerendum, non esse ita magnum ut sit pertimescendum. In quo maxime elaborandum est, ne forte ea uobis quae diligentissime prouidenda sunt, contemnenda esse uideantur.

Atque ut omnes intellegant me L. Lucullo tantum impertire laudis, quantum forti uiro et sapienti homini et magno imperatori debeatur, dico eius aduentu maximas Mithridati copias omnibus rebus ornatus atque instructas fuisse, urbemque Asiae clarissimam nobisque amicissimam, Cyzicenorum, obsessam esse ab ipso rege maxima multitudine et oppugnatam uehementissime, quam L. Lucullus uirtute, adsiduitate, consilio, summis obsidionis periculis liberauit: ab eodem imperatore classem magnam et ornatam, quae ducibus Sertorianis ad Italiam studio atque odio inflammata raperetur, superatam esse atque depressami magnas hostium praeterea copias multis proeliis esse deletas, patefactumque nostris legionibs esse Pontum, qui antea populo Romano ex omni aditu clausus fuisset; Sinopen atque Amisum, quibus in oppidis erant domicilia regis, omnibus rebus ornatus ac refertas, ceterasque urbis Ponti et Cappadociae permultas, uno aditu aduentuque esse captas; regem, spoliatum regno patrio atque auito, ad alios se reges atque ad alias gentis supplicem contulisse; atque haec omnia saluis populi Romani sociis atque integris uectigalibus esse gesta. Satis opinor haec esse laudis, atque ita, Quirites, ut hoc uos intellegatis, a nullo istorum, qui huic obtrectant legi atque causae, L. Lucullum similiter ex hoc loco esse laudatum.

IX. Requiretur fortasse nunc quem ad modum, cum haec ita sint, reliquum possit magnum esse bellum. Cognoscite, Quirites. Non enim hoc sine causa quaeri uidetur. Primum ex suo regno sic Mithridates profugit, ut ex eodem Ponto Medea illa quondam profugisse dicitur, quam praedicant in fuga fratris sui membra in eis locis, qua se parens persequeretur, dissipauisse, ut eorum conlectio dispersa, maerorque patrius, celeritatem persequendi retardaret. Sic Mithridates fugiens maximam uim auri atque argenti pulcherrimarumque rerum omnium, quas et a maioribus acceperat et ipse bello superiore ex tota Asia direptas in suum regnum congesserat, in Ponto omnem reliquit. Haec dum nostri conligunt omnia diligentius, rex ipse e manibus effugit. Ita illum in persequendi studio maeror, hos laetitia tardauit. Hunc in illo timore et fuga Tigranes rex Armenius excepit, diffidentemque rebus suis confirmauit, et adflictum erexit, perditumque recreauit. Cuius in regnum postea quam L. Lucullus cum exercitu uenit, plures etiam gentes contra imperatorem nostrum concitatae sunt. Erat enim metus iniectus eis nationibus, quas numquam populus Romanus neque lacessendas bello neque temptandas putauit: erat etiam alia grauis atque uehemens opinio, quae animos gentium barbarum peruaserat, fani locupletissimi et religiosissimi diripiendi causa in eas oras nostrum esse exercitum adductum. Ita nationes multae atque magnae nouo quodam terrore ac metu concitabantur. Noster autem exercitus, tametsi urbem ex Tigrani regno ceperat, et proeliis usus erat secundis, tamen nimia longinquitate locorum ac desiderio suorum commouebatur. Hic iam plura non dicam. Fuit enim illud extremum ut ex eis locis a militibus nostris reditus magis maturus quam processio longior quaereretur. Mithridates autem et suam manum iam confirmarat, (et eorum) qui se ex ipsius regno conlegerant, et magnis aduenticiis auxiliis multorum regum et nationum iuuabatur. iam hoc fere sic fieri solere accepimus, ut regem adflictae fortunae facile multorum opes adliciant ad misericordiam, maximeque eorum qui aut reges sunt aut uiuunt in regno, ut eis nomen regale magnum et sanctum esse uideatur. Itaque tantum uictus efficere potuit, quantum incolumis numquam est ausus optare. Nam cum se in regnum suum recepisset, non fuit eo contentus, quod ei praeter spem acciderat, - ut illam, postea quam pulsus erat, terram umquam attingeret, - sed in exercitum nostrum clarum atque uictorem impetum fecit. Sinite hoc loco, Quirites, sicut poetae solent, qui res Romanas scribunt, praeterire me nostram calamitatem, quae tanta fuit, ut eam ad auris (Luculli) imperatoris non ex proelio nuntius, sed ex sermone rumor adferret. Hic in illo ipso malo grauissimaque belli offensione, L. Lucullus, qui tamen aliqua ex parte eis incommodis mederi fortasse potuisset, uestro iussu coactus, qui imperi diuturnitati modum statuendum uetere exemplo putauistis, partem militum, qui iam stipendiis confecti erant, dimisit, partem M'. Glabrioni tradidit. Multa praetereo consulto, sed ea uos coniectura perspicite, quantum illud bellum factum putetis, quod coniungant reges potentissimi, renouent agitatae nationes, suscipiant integrae gentes, nouus imperator noster accipiat, uetere exercitu pulso.

X. Satis mihi multa uerba fecisse uideor, qua re esset hoc bellum genere ipso necessarium, magnitudine periculosum. Restat ut de imperatore ad id bellum delingendo ac tantis rebus praeficiendo dicendum esse uideatur.

Utinam, Quirites, uirorum fortium atque innocentium copiam tantam haberetis, ut haec uobis deliberatio difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebus ac tanto bello praeficiendum putaretis! Nunc uero - cum sit unus Cn. Pompeius, qui non modo eorum hominum qui nunc sunt gloriam, sed etiam antiquitatis memoriam uirtute superarit - quae res est quae cuiusquam animum in hac causa dubium facere possit? Ego enim sic existimo, in summo imperatore quattuor has res inesse oportere, - scientiam rei militaris, uirtutem, auctoritatem, felicitatem. Quis igitur hoc homine scientior umquam aut fuit aut esse debuit? qui e ludo atque e pueritiae disciplinis bello maximo atque acerrimis hostibus ad patris exercitum atque in militiae disciplinam profectus est; qui extrema pueritia miles in exercitu fuit summi imperatoris, ineunte adulescentia maximi ipse exercitus imperator; qui saepius cum hoste conflixit quam quisquam cum inimice concertauit, plura bello gessit quam ceteri legerunt, plures prouincias confecit quam alii concupiuerunt; cuius adulescentia ad scientiam rei militaris non alienis praeceptis sed suis imperiis, non offensionibus belli sed uictoriis, non stipendiis sed triumphis est erudita. Quod denique genus esse belli potest, in quo illum non exercuerit fortuna rei publicae? Ciuile, Africanum, Transalpinum, Hispaniense (mixtum ex ciuitatibus atque ex bellicosissimis nationibus), seruile, nauale bellum, uaria et diuersa genera et bellorum et hostium, non solum gesta ab hoc uno, sed etiam confecta, nullam rem esse declarant in usu positam militari, quae huius uiri scientiam fugere possit.

XI. Iam uero uirtuti Cn. Pompei quae potest oratio par inueniri? Quid est quod quisquam aut illo dignum aut uobis nouum aut cuiquam inauditum possit adferre? Neque enim illae sunt solae uirtutes imperatoriae, quae uolgo existimantur, - labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria in agendo, celeritas in conficiendo, consilium in prouidiendo: quae tanta sunt in hoc uno, quanta in omnibus reliquis imperatoribus, quos aut uidimus aut audiuimus, non fuerunt. Testis est Italia, quam ille ipse uictor L. Sulla huius uirtute et subsidio confessus est liberata. Testis est Sicilia, quam multis undique cinctam periculis non terrore belli, sed consili celeritate explicauit. Testis est Africa, quae, magnis oppressa hostium copiis, eorum ipsorum sanguine redundauit. Testis est Gallia, per quam legionibus nostris iter in Hispaniam Gallorum internecione patefactum est. Testis est Hispania, quae saepissime plurimos hostis ab hoc superatos prostratosque conspexit. Testis est iterum et saepius Italia, quae cum seruili bello taetro periculosoque premeretur, ab hoc auxilium absente expetiuit: quod bellum exspectatione eius attentuatum atque imminutum est, aduentu sublatum ac sepultum. Testes nunc uero iam omnes orae atque omnes exterae gentes ac nationes, denique maria omnia cum uniuersa, tum in singulis oris omnes sinus at portus. Quis enim toto mari locus per hos annos aut tam firmum habuit praesidium ut tutus esset, aut tam fuit abditus ut lateret? Quis nauigauit qui non se aut mortis aut seruitutis periculo committeret, cum aut hieme aut referto praedonum mari nauigaret? Hoc tantum belum, tam turpe, tam uetus, tam late diuisum atque dispersum, quis umquam arbitraretur aut ab omnibus imperatoribus uno anno aut omnibus annis ab uno imperatore confici posse? Quam prouinciam tenuistis a praedonibus liberam per hosce annos? quod uectigal uobis tutum fuit? quem socium defendistis? cui praesidio classibus uestris fuistis? quam multas existimatis insulas esse desertas? quam multas aut metu relictas aut a praedonibus captas urbis esse sociorum?

XII. Sed quid ego longinqua commemoro? Fuit hoc quondam, fuit proprium populi Romani, longe a domo bellare, et propugnaculis imperi sociorum fortunas, non sua tecta defendere. Sociis ego nostris mare per hos annos clausum fuisse dicam, cum exercitus uestri numquam a Brundisio nisi hieme summa transmiserint? Qui ad uos ab exteris nationibus uenirent captos querar, cum legati populi Romani redempti sint? Mercatoribus tutum mare non fuisse dicam, cum duodecim secures in praedonum potestatem peruenerint? Cnidum aut Colophonem aut Samum, nobilissimas urbis, innumerabilisque alias captas esse commemorem, cum uestros portus, atque eos portus quibus uitam ac spiritum ducitis, in praedonum fuisse potestatem sciatis? An uero ignoratis portum Caietae celeberrimum ac plenissimum nauium inspectante praetore a praedonibus esse direptum? ex Miseno autem eius ipsius liberos, qui cum praedonibus antea ibi bellum gesserat, a praedonibus esse sublatos? Nam quid ego Ostiense incommodum atque illam labem atque ignominiam rei publicae querar, cum, prope inspectantibus uobis, classis ea, cui consul populi Romani praepositus esset, a praedonibus capta atque oppressa est? Pro di immortales! tantamne unius hominis incredibilis ac diuina uirtus tam breui tempore lucem adferre rei publicae potuit, ut uos, qui modo anti ostium Tiberinum classem hostium uidebatis, ei nunc nullam intra Oceani ostium praedonum nauem esse audiatis?

Atque haec qua celeritate gesta sint quamquam uidetis, tamen a me in dicendo praetereunda non sunt. Quis enim umquam aut obeundi negoti aut consequendi quaestus studio tam breui tempore tot loca adire, tantos cursus conficere potuit, quam celeriter Cn. Pompeio duce tanti belli impetus nauigauit? Qui nondum tempestiuo ad nauigandum mari Siciliam adiit, Africam explorauit; inde Sardiniam cum classe uenit, atque haec tria frumentaria subsidia rei publicae firmissimis praesidiis classibusque muniuit; inde cum se in Italiam recepisset, duabus Hispanis et Gallia (transalpina) praesidiis ac nauibus confirmata, missis item in oram Illyrici maris et in Achaiam omnemque Graeciam nauibus, Italiae duo maria maximis classibus firmissimisque praesidiis adornauit; ipse autem ut Brundisio profectus est, undequinquagesimo die totam ad imperium populi Romani Ciliciam adiunxit; omnes, qui ubique praedones fuerunt, partim capti interfectique sunt, partim unius huius se imperio ac potestati dediderunt. Idem Cretensibus, cum ad eum usque in Pamphyliam legatos deprecatoresque misissent, spem deditionis non ademit, obsidesque imperauit. Ita tantum bellum, tam diuturunum, tam longe lateque dispersum, quo bello omnes gentes ac nationes premebantur, Cn. Pompeius extrema hieme apparauit, ineunte uere susceptit, media aestate confecit.

XIII. Est haec diuina atque incredibilis uirtus imperatoris. Quid ceterae, quas paulo ante commemorare coeperam, quantae atque quam multae sunt? Non enim bellandi uirtus solum in summo ac perfecto imperatore quaerenda est, sed multae sunt artes eximiae huius administrae comitesque uirtutis. Ac primum, quanta innocentia debent esse imperatores? quanta deinde in omnibus rebus temperantia? quanta fide? quanta facilitate? quanto ingenio? quanta humanitate? Quae breuiter qualia sint in Cn. Pompeio consideremus: summa enim omnia sunt, Quirites, sed ea magis ex aliorum contentione quam ipsa per sese cognosci atque intellegi possunt.

Quem enim imperatorem possumus ullo in numero putare, cuius in exercitu centuriatus ueneant atque uenierint? Quid hunc hominem magnum aut amplum de re publica cogitare, qui pecuniam, ex aerario depromptam ad bellum administrandum, aut propter cupiditatem prouinciae magistratibus diuiserit, aut propter auaritiam Romae in quaestu reliquerit? Vestra admurmuratio facit, Quirites, ut agnoscere uideamini qui haec fecerint: ego autem nomino neminem; qua re irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se uoluerit confiteri. Itaque propter hanc auaritiam imperatorum quantas calamitates, quocumque uentum est, nostri exercitus ferant quis ignorat? Itinera quae per hosce annos in Italia per agros atque oppida ciuium Romanorum nostri imperatores fecerint recordamini: tum facilius statuetis quid apud exteras nationes fieri existimetis. Utrum pluris arbitramini per hosce annos militum uestrorum armis hostium urbis, an hibernis sociorum ciuitates esse deletas? Neque enim potest exercitum is continere imperator, qui se ipse non continet, neque seuerus esse in iudicando, qui alios in se seueros esse iudices non uolt. Hic miramur hunc hominem tantum excellere ceteris, cuius legiones sic in Asiam peruenerint, ut non modo manus tanti exercitus, sed ne uestigium quidem cuiquam pacato nocuisse dicatur? iam uero quem ad modum milites hibernent cotidie sermones ac litterae perferuntur: non modo ut sumptum faciat in militem nemini uis adfertur, sed ne cupienti quidem cuiquam permittitur. Hiemis enim, non auaritiae perfugium maiores nostri in sociorum atque amicorum tectis esse uoluerunt.

XIV. Age uero: ceteris in rebus quali sit temperantia considerate. Unde illam tantam celeritatem et tam incredibilem cursum inuentum putatis? Non enim illum eximia uis remigum aut ars inaudita quaedam gubernandi aut uenti aliqui noui tam celeriter in ultimas terras pertulerunt; sed eae res quae ceteros remorari solent, non retardarunt: non auaritia ab instituto cursu ad praedam aliquam deuocauit, non libido ad uoluptatem, non amoenitas ad delectationem, non nobilitas urbis ad cognitionem, non denique labor ipse ad quietem; postremo signa et tabulas ceteraque ornamenta Graecorum oppidorum, quae ceteri tellenda esse arbitrantur, ea sibi ille ne uisenda quidem existimauit. Itaque omnes nunc in eis locis Cn. Pompeium sicut aliquem non ex hac urbe missum, sed de caelo delapsum intuentur. Nunc denique incipiunt credere fuisse homines Romanos hac quondam continentia, quod iam nationibus exteris incredibile ac falso memoriae proditum uidebatur. Nunc imperi uestri splendor illis gentibus lucem adferre coepit. Nunc intellegunt non sine causa maiores suos, tum cum ea temperantia magistratus habebamus, seruire populo Romano quam imperare aliis maluisse. iam uero ita faciles aditus ad eum priuatorum, ita liberae querimonia de aliorum iniuriis esse dicuntur, ut is, qui dignitate principibus excellit, facilitate infimis par esse uideatur. iam quantum consilio, quantum dicendi grauitate et copia ualeat, - in quo ipso inest quaedam dignitas imperatoria, - uos, Quirites, hoc ipso ex loco saepe cognouistis. Fidem uero eius quantam inter socios existimari putatis, quam hostes omnes omnium generum sanctissimam iudicarint? Humanitate iam tanta est, ut difficile dictu sit utrum hostes magis uirtutem eius pugnantes timuerint, an mansuetudinem uicti dilexerint. Et quisquam dubitabit quin huic hoc tantum bellum transmittendum sit, qui ad omnia nostrae memoriae bella conficienda diuino quodam consilio natus esse uideatur?

XV. Et quoniam auctoritas quoque in bellis administrandis multum atque in imperio militari ualet, certe nemini dubium est quin ea re idem ille imperator plurimum possit. Vehementer autem pertinere ad bella administranda quid hostes, quid socii de imperatoribus nostris existiment quis ignorat, cum sciamus homines in tantis rebus, ut aut contemnant aut metuant aut oderint aut ament, opinione non minus et fama quam aliqua ratione certa commoueri? Quod igitur nomen umquam in orbe terrarum clarius fuit? cuius res gestae pares? de quo homine uos, - id quod maxime facit auctoritatem, - tanta et tam praeclara iudicia fecistis? An uero ullam usquam esse oram tam desertam putatis, quo non illius diei fama peruaserit, cum uniuersus populus Romanus, referto foro completisque omnibus templis ex quibus hic locus conspici potest, unum sibi ad commune omnium gentium bellum Cn. Pompeium imperatorem deposcit? Itaque - ut plura non dicam, neque aliorum exemplis confirmem quantum (huius) auctoritas ualeat in bello - ab eodem Cn. Pompeio omnium rerum egregiarum exempla sumantur: qui quo die a uobis maritimo bello praepositus est imperator, tanta repente uilitas annonae ex summa inopia et caritate rei frumentariae consecuta est unius hominis spe ac nomine, quantum uix in summa ubertate agrorum diuturna pax efficere potuisset. iam accepta in Ponto calamitate ex eo proelio, de quo uos paulo ante inuitus admonui, - cum socii pertimuissent, hostium opes animique creuissent, satis firmum praesidium prouincia non haberet, - amisissetis Asiam, Quirites, nisi ad ipsum discrimen eius temporis diuinitus Cn. Pompeium ad eas regiones fortuna populi Romani attulisset. Huius aduentus et Mithridatem insolita inflammatum uictoria continuit, et Tigranem magnis copiis minitantem Asiae retardauit. Et quisquam dubitabit quid uirtute perfecturus sit, qui tantum auctoritate perfecerit? aut quam facile imperio atque exercitu socios et uectigalia conseruaturus sit, qui ipso nomine ac rumore defenderit?

XVI. Age uero, illa res quantam declarat eiusdem hominis apud hostis populi Romani autoritatem, quod ex locis tam longinquis tamque diuersis tam breui tempore omnes huic se uni dediderunt? quod a communi Cretensium legati, cum in eorum insula noster imperator exercitusque esset, ad Cn. Pompeium in ultimas prope terras uenerunt, eique se omnis Cretensium ciuitates dedere uelle dixerunt? Quid? idem iste Mithridates nonne ad eundem Cn. Pompeium legatum usque in Hispaniam misit? eum quem Pompeius legatum semper iudicauit, ei quibus erat (semper) molestum ad eum potissimum esse missum, speculatorem quam legatum iudicari maluerunt. Potestis igitur iam constituere, Quirites, hanc auctoritatem, multis postea rebus gestis magnisque uestris iudiciis amplificatam, quantum apud illos reges, quantum apud exteras nationes ualituram esse existimetis.

Reliquum est ut de felicitate (quam praestare de se ipso nemo potest, meminisse et commemorare de altero possumus, sicut aequum est homines de potestate deorum) timide et pauca dicamus. Ego enim sic existimo: Maximo, Marcello, Scipioni, Mario, et ceteris magnis imperatoribus non solum propter uirtutem, sed etiam propter fortunam saepius imperia mandata atque exercitus esse commissos. Fuit enim profecto quibusdam summis uiris quaedam ad amplitudinem et ad gloriam et ad res magnas bene gerendas diuinitus adiuncta fortuna. De huius autem hominis felicitate, de quo nunc agimus, hac utar moderatione dicendi, non ut in illius potestate fortunam positam esse dicam, sed ut praeterita meminisse, reliqua sperare uideamur, ne aut inuisa dis immortalibus oratio nostra aut ingrata esse uideatur. Itaque non sum praedicaturus quantas ille res domi militiae, terra marique, quantaque felicitate gesserit; ut eius semper uoluntatibus non modo ciues adsenserint, socii obtemperarint, hostes obedierint, sed etiam uenti tempestatesque obsecundarint: hoc breuissime dicam, neminem umquam tam impudentem fuisse, qui ab dis immortalibus tot et tantas res tacitus auderet optare, quot et quantas di immortales ad Cn. Pompeium detulerunt. Quod ut illi proprium ac perpetuum sit, Quirites, cum communis solutis atque imperi tum ipsius hominis causa, sicuti facitis, uelle et optare debetis.

Qua re, - cum et bellum sit ita necessarium ut neglegi non possit, ita magnum ut accuratissime sit administrandum; et cum ei imperatorem praeficere possitis, in quo sit eximia belli scientia, singularis uirtus, clarissima auctoritas, egregia fortuna, - dubitatis Quirites, quin hoc tantum boni, quod uobis ab dis immortalibus oblatum et datum est, in rem publicam conseruandam atque amplificandam conferatis?

XVII. Quod si Romae Cn. Pompeius priuatus esset hoc tempore, tamen ad tantum bellum is erat deligendus atque mittendus: nunc cum ad ceteras summas utilitates haec quoque opportunitas adiungatur, ut in eis ipsis locis adsit, ut habeat exercitum, ut ab eis qui habent accipere statim possit, quid exspectamus? aut cur non dicibus dis immortalibus eidem, cui cetera summa cum salute rei publicae commissa sunt, hoc quoque bellum regium committamus?

At enim uir clarissimus, amantissimus rei publicae, uestris beneficiis amplissimis adfectus, Q. Catulus, itemque summis ornamentis honoris, fortunae, uirtutis, ingeni praeditus, Q. Hortensius, ab hac ratione dissentiunt. Quorum ego auctoritatem apud uos multis locis plurimum ualuisse et ualere oportere confiteor; sed in hac causa, tametsi cognoscitis auctoritates contrarias uirorum fortissimorum et clarissimorum, tamen omissis auctoritatibus ipsa re ac ratione exquirere possumus ueritatem, atque hoc facilius, quod ea omnia quae a me adhuc dicta sunt, eidem isti uera esse concedunt, - et necessarium bellum esse et magnum, et in uno Cn. Pompeio summa esse omnia. Quid igitur ait Hortensius? Si uni omnia tribuenda sint, dignissimum esse Pompeium, sed ad unum tamen omnia deferri non oportere. Obsoleuit iam ista oratio, re multo magis quam uerbis refutata. Nam tu idem, Q. Hortensi, multa pro tua summa copia ac singulari facultate dicendi et in senatu contra uirum fortem, A. Gabinium, grauiter ornateque dixisti, cum is de uno imperatore contra praedones constituendo legem promulgasset, et ex hoc ipso loco permuta item contra eam legem uerba fecisti. Quid? tum (per deos immortalis!) si plus apud populum Romanum auctoritas tua quam ipsius populi Romani salus et uera causa ualuisset, hodie hanc gloriam atque hoc orbis terrae imperium teneremus? An tibi tum imperium hoc esse uidebatur, cum populi Romani legati quaestores praetoresque capiebantur? cum ex omnibus prouinciis commeatu et priuato et publico prohibebamur? cum ita clausa nobis erant maria omnia, ut neque priuatam rem transmarinam neque publicam iam obire possemus?

XVIII. Quae ciuitas antea umquam fuit, - non dico Atheniensium, quae satis late quondam mare tenuisse dicitur; non Karthaginiensium, qui permultum classe ac maritimis rebus ualuerunt; non Rhodiorum, quorum usque ad nostram memoriam disciplina naualis et gloria remansit, - sed quae ciuitas umquam antea tam tenuis, quae tam parua insula fuit, quae non portus suos et agros et aliquam partem regionis atque orae maritimae per se ipsa defenderet? At (hercule) aliquot annos continuos ante legem Gabiniam ille populus Romanus, cuius usque ad nostram memoriam nomen inuictum in naualibus pugnis permanserit, magna ac multo maxima parte non modo utilitatis, sed dignitatis atque imperi caruit. Nos, quorum maiores Antiochum regem classe Persenque superarunt, omnibus naualibus pugnis Karthaginiensis, homines in maritimis rebus exercitatissimos paratissimosque, uicerunt, ei nullo in loco iam praedonibus pares esse poteramus: nos, qui antea non modo Italiam tutam habebamus, sed omnis socios in ultimis oris auctoritate nostri imperi saluos praestare poteramus, - tum cum insula Delos, tam procul a nobis in Aegaeo mari posita, quo omnes undique cum mercibus atque oneribus commeabant, referta diuitiis, parua, sine muro, nihil timebat, - eidem non modo prouinciis atque oris Italiae maritimis ac portubus nostris, sed etiam Appia iam uia carebamus; et eis temporibus non pudebat magistratus populi Romani in hunc ipsum locum escendere, cum eum nobis maiores nostri exuuiis nauticis et classium spoliis ornatum reliquissent.

XIX. Bono te animo tum, Q. Hortensi, populus Romanus et ceteros qui erant in eadem sententia, dicere existimauit ea quae sentiebatis: sed tamen in salute communi idem populus Romanus dolori suo maluit quam auctoritati uestrae obtemperare. Itaque una lex, unus uir, unus annus non modo nos illa miseria ac turpitudine liberauit, sed etiam effecit, ut aliquando uere uideremur omnibus gentibus ac nationibus terra marique imperare.  Quo mihi etiam indignius uidetur obtrectatum esse adhuc, - Gabinio dicam anne Pompeio, an utrique, id quod est uerius? - ne legaretur A. Gabinius Cn. Pompeio expetenti ac postulanti. Utrum ille, qui postulat ad tantum bellum legatum quem uelit, idoneus non est qui impetret, cum ceteri ad expilandos socios diripiendasque prouincias quos uoluerunt legatos eduxerint; an ipse, cuius lege salus ac dignitas populo Romano atque omnibus gentibus constituta est, expers esse debet gloriae eius imperatoris atque eius exercitus, qui consilio ipsius ac periculo est constitutus? An C. Falcidius, Q. Metellus, Q. Caelius Latiniensis, Cn. Lentulus, quos omnis honoris causa nomino, cum tribuni plebi fuissent, anno proximo legati ese potuerunt: in uno Gabinio sunt tam diligentes, qui in hoc bello, quod lege Gabinia geritur, in hoc imperatore atque exercitu, quem per uos ipse constituit, etiam praecipuo iure esse deberet? De quo legando consules spero ad senatum relaturos. Qui si dubitabunt aur grauabuntur, ego me profiteor relaturum. Neque me impediet cuiusquam inimicum edictum, quo minus uobis fretus uestrum ius beneficiumque defendam; neque praeter intercessionem quicquam audiam, de qua (ut arbitror) isti ipsi, qui minantur, etiam atque etiam quid liceat considerabunt. Mea quidem sentenia, Quirites, unus A. Gabinius belli maritimi rerumque gestarum Cn. Pompeio socius ascribitur, propterea quod alter uni illud bellum suscipiendum uestris suffragiis detulit, alter delatum susceptumque confecit.

XX. Reliquum est ut de Q. Catuli auctoritate et sententia dicendum esse uideatur. Qui cum ex uobis quaereret, si in uno Cn. Pompeio omnia poneretis, si quid eo factum esset, in quo spem essetis habituri, - cepit magnum suae uirtutis fructum ac dignitatis, cum omnes una prope uoce in (eo) ipso uos spem habituros esse dixistis. Etenim talis est uir, ut nulla res tanta sit ac tam difficilis, quam ille non et consilio regere et integritate tueri et uirtute conficere possit. Sed in hoc ipso ab eo uehementissime dissentio; quod, quo minus certa est hominum ac minus diuturna uita, hoc magis res publica, dum per deos immortalis licet, frui debet summi uiri uita atque uirtute.

'At enim ne quid noui fiat contra exempla atque instituta maiorum.' Non dicam hoc loco maiores nostros semper in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse; semper ad nouos casus temporum nouorom consiliorum rationes adcommodasse: non dicam duo bella maxima, Punicum atque Hispaniense, ab uno imperatore esse confecta, duasque urbis potentissimas, quae huic imperio maxime minitabantur, Karthaginem atque Numantiam, ab eodem Scipione esse deletas: non commemorabo nuper ita uobis patribusque uestris esse uisum, ut in uno C. Mario spes imperi poneretur, ut idem cum iugurtha, idem cum Cimbris, idem cum Teutonis bellum administraret. In ipso Cn. Pompeio, in quo noui constitui nihil uolt Q. Catulus, quam multa sint noua summa Q. Catuli uoluntate constituta recordamini.

XXI. Quid tam nouum quam adulescentulum priuatum exercitum difficili rei publicae temporare conficere? Confecit. Huic praeesse? Praefuit. Rem optime ductu suo gerere? Gessit. Quid tam praeter consuetudinem quam homini peradulescenti, cuius aetas a senatorio gradu longe abesset, imperium atque exercitum dari, Siciliam permitti, atque Africam bellumque in ea prouincia administrandum? Fuit in his prouinciis singulari innocentia, grauitate, uirtute: bellum in Africa maximum confecit, uictorem exercitum deportauit. Quid uero tam inauditum quam equitem Romanum triumphare? At eam quoque rem populus Romanus non modo uidit, sed omnium etiam studio uisendam et concelebrandam putauit. Quid tam inusitatum quam ut, cum duo consules clarissimi fortissimique essent, eques Romanus ad bellum maximum formidolosissimumque pro consule mitteretur? Missus est. Quo quidem tempore, cum esset non nemo in senatu qui diceret 'non oportere mitti hominem priuatum pro consule,' L. Philippus dixisse dicitur ''non se illum sua sententia pro consule, sed pro consulibus mittere.'' Tanta in eo rei publicae bene gerendae spes constituebatur, ut duorum consulum munus unius adulescentis uirtuti committeretur. Quid tam singulare quam ut ex senatus consuto legibus solutus consul ante fieret, quam ullum alium magistratum per leges capere licuisset? quid tam incredibile quam ut iterum eques Romanus ex senatus consulto triumpharet? Quae in omnibus hominibus noua post hominum memoriam constituta sunt, ea tam multa non sunt quam haec, quae in hoc uno homine uidemus. Atque haec tot exempla, tanta ac tam noua, profecta sunt in eundem hominem a Q. Catuli atque a ceterorum eiusdem dignitatis amplissimorum hominum auctoritate.

XXII. Quare uideant ne sit periniquum et non ferundum, illorum auctoritatem de Cn. Pompei dignitate a uobis comprobatam semper esse, uestrum ab illis de eodem homine iudicium populique Romani auctoritatem improbari; praesertim cum iam suo iure populus Romanus in hoc homine suam auctoritatem uel contra omnis qui dissentiunt possit defendere, propterea quod, isdem istis reclamantibus, uos unum illum ex omnibus delegistis quem bello praedonum praeponeretis. Hoc si uos temere fecistis, et rei publicae parum consuluistis, recte isti studia uestra suis consiliis regere conantur. Sin autem uos plus tum in re publica uidistis, uos eis repugnantibus per uosmet ipsos dignitatem huic imperio, salutem orbi terrarum attulistis, aliquando isti principes et sibi et ceteris populi Romani uniuersi auctoritati parendum esse fateantur. Atque in hoc bello Asiatico et regio non solum militaris illa uirtus, quae est in Cn. Pompeio singularis, sed aliae quoque uirtutes animi magnae et multae requiruntur. Difficile est in Asia, Cilicia, Syria regnisque interiorum nationum ita uersari nostrum imperatorem, ut nihil nisi de hoste ac de laude cogitet. Deinde etiam si qui sunt pudore ac temperantia moderatiores, tamen eos esse talis propter multitudinem cupidiorum hominum nemo arbitratur. Difficile est dictu, Quirites, quanto in odio simus apud exteras nationes propter eorum, quos ad eas per hos annos cum imperio misimus, libidines et iniurias. Quod enim fanum putatis in illis terris nostris magistratibus religiosum, quam ciuitatem sanctam, quam domum satis clausam ac munitam fuisse? Urbes iam locupletes et copiosae requiruntur, quibus causa belli propter diripiendi cupiditatem inferatur. Libenter haec coram cum Q. Catulo et Q. Hortensio, summis et clarissimis uiris, disputarem. Nouerunt enim sociorum uolnera, uident eorum calamitates, querimonias audiunt. Pro sociis uos contra hostis exercitum mittere putatis, an hostium simulatione contra socios atque amicos? Quae ciuitas est in Asia quae non modo imperatoris aut legati, sed unius tribuni militum animos ac spiritus capere possit?

XXIII. Quare, etiam si quem habetis qui conlatis signis exercitus regios superare posse uideatur, tamen nisi erit idem, qui se a pecuniis sociorum, qui ab eorum coniugibus ac liberis, qui ab ornamentis fanorum atque oppidorum, qui ab auro gazaque regia manus, oculos, animum cohibere possit, non erit idoneus qui ad bellum Asiaticum regiumque mittatur. Ecquam putatis ciuitatem pacatam fuisse quae locuples sit? ecquam esse locupletem quae istis pacata esse uideatur? Ora maritima, Quirites, Cn. Pompeium non solum propter rei militaris gloriam, sed etiam propter animi continentiam requisiuit. Videbat enim praetores locupletari quot annis pecunia publica praeter paucos; neque eos quicquam aliud adsequi, classium nomine, nisi ut detrimentis accipiendis maiore adfici turpitudine uideremur. Nunc qua cupiditate homines in prouincias, quibus iacturis et quibus condicionibus proficiscantur, ignorant uidelicet isti, qui ad unum deferenda omnia esse non arbitrantur? Quasi uero Cn. Pompeium non cum suis uirtutibus tum etiam alienis uitiis magnum esse uideamus.  Qua re nolite dubitare quin huic uni credatis omnia, qui inter tot annos unus inuentus sit, quem socii in urbis suas cum exercitu uenisse gaudeant. Quod si auctoritatibus hanc causam, Quirites, confirmandam putatis, est uobis auctor uir bellorum omnium maximarumque rerum peritissimus, P. Seruilius, cuius tantae res gestae terra marique exstiterunt, ut cum de bello deliberetis, auctor uobis grauior nemo esse debeat; est C. Curio, summis uestris beneficiis maximisque rebus gestis, summo ingenio et prudentia praeditus; est Cn. Lentulus, in quo omnes pro amplissimis uestris honoribus summum consilium, summam grauitatem esse cognouistis; est C. Cassius, integritate, uirtute, constantia singulari. Que re uidete ut horum auctoritatibus illorum orationi qui dissentiunt, respondere posse uideamur.

XXIV. Que cum ita sint, C. Manili, primum istam tuam et legem et uoluntatem et sententiam laudo uehementissimeque comprobo: deinde te hortor, ut auctore populo Romano maneas in sententia, neue cuiusquam uim aut minas pertimescas. Primum in te satis esse animi perseuerantiaeque arbitror: deinde cum tantam multitudinem cum tanto studio adesse uideamus, quantam iterum nunc in eodem homine praeficiendo uidemus, quid est quod aut de re aut de perficiendi facultate dubitemus? Ego autem quicquid est in me studi, consili, laboris, ingeni, quicquid hoc beneficio populi Romani atque hac potestate praetoria, quicquid auctoritate, fide, constantia possum, id omne ad hanc re conficiendam tibi et populo Romano polliceor ac defero: testorque omnis deos, et eos maxime qui huic loco temploque praesident, qui omnium mentis eorum qui ad rem publicam adeunt maxime perspiciunt, me hoc neque rogatu facere cuiusquam, neque quo Cn. Pompei gratiam mihi per hanc causam conciliari putem, neque quo mihi ex cuiusquam amplitudine aut praesidia periculis aut adiumenta honoribus quaeram; propterea quod pericula facile, ut hominem praestare oportet, innocentia tecti repellemus, honorem autem neque ab uno neque ex hoc loco, sed eadem illa nostra laboriosissima ratione uitae, si uestra uoluntas feret, consequemur. Quam ob rem quicquid in hac causa mihi susceptum est, Quirites, id ego omne me rei publicae causa suscepisse confirmo; tantumque abest ut aliquam mihi bonam gratiam quaesisse uidear, ut multas me etiam simultates partim obscuras, partim apertas intellegam mihi non necessarias, uobis non inutilis suscepisse. Sed ego me hoc honore praeditum, tantis uestris beneficiis adfectum statui, Quirites, uestram uoluntatem et rei publicae dignitatem et salutem prouinciarum atque sociorum meis omnibus commodis et rationibus praeferre oportere.

 422 Romains, quoique le spectacle fréquent de vos assemblées ait toujours été pour moi le plus agréable, et que toujours cette tribune m'ait paru le plus noble et le plus magnifique théâtre où l'on puisse déployer son éloquence et son zèle, cependant la règle de conduite que je m'étais imposée dès ma jeunesse, plutôt que ma volonté, m'interdisait l'entrée de cette carrière de gloire, toujours et principalement ouverte au talent et à la vertu. Car, alors, mon âge ne me permettait pas de m'élever jusqu'à la majesté de ce lieu; et, supposant d'ailleurs qu'il n'y faut rien apporter qui ne soit l'œuvre du génie perfectionné par le travail, j'ai cru devoir jusqu'ici consacrer tout mon temps au service de mes amis. Ainsi, tandis que cette tribune n'est jamais restée sans défenseurs de votre cause, moi-même, occupé tout entier à défendre avec conscience et désintéressement les particuliers en péril, j'ai recueilli de vos suffrages la récompense la plus considérable de mes efforts. En effet, après la prorogation des comices, nommé trois fois premier préteur par toutes les centuries, j'ai compris sans peine et ce que vous pensiez de moi et ce que vous prescriviez à tous les autres. Maintenant, appuyé de toute l'autorité que Je dois aux distinctions dont il vous a plu de m'honorer, et de toute la force d'action qu'un homme habitué aux veilles et aux débats du forum peut acquérir par l'usage quotidien de la parole, certes, si cette autorité est en effet la mienne j'en userai auprès de ceux qui me l'ont donnée; et si ma voix aussi a quelque puissance, je la ferai entendre à ceux-là 423 surtout qui ont cru devoir me récompenser de ce faible mérite. Et je dois me féliciter particulièrement, ce me semble, de ce que la circonstance qui m'amène à parler ici pour la première fois m'offre un sujet sur lequel personne ne peut manquer d'être éloquent; car il s'agit de parler de Pompée, de sa vertu, de son incomparable mérite; et dans cette matière il est plus difficile à l'orateur de finir que de commencer; de sorte que je dois moins travailler à retendre qu'à la resserrer.

II. Je vais d'abord exposer les faits qui donnent lieu à la discussion présente. Une guerre dangereuse et formidable est déclarée à vos tributaires et à vos alliés par deux rois tout-puissants; Mithridate et Tigrane, l'un dédaigné comme vaincu, et l'autre harcelé par nos légions, croient également avoir trouvé l'occasion d'envahir l'Asie. Tous les jours, on apporte de cette province des lettres à des chevaliers romains de la plus haute distinction, qui ont des sommes considérables engagées dans l'exploitation de vos revenus, et qui, à cause des liens étroits qui m'attachent à l'ordre équestre, m'ont confié la tâche de conjurer les périls qui menacent les intérêts de la république et les leurs. Ces lettres annoncent qu'en Bithynie, aujourd'hui l'une de vos provinces, plusieurs bourgs ont été incendiés; que les États d'Ariobarzane, voisins de vos tributaires, sont au pouvoir de l'ennemi; que Lucullus, après de glorieuses campagnes, quitte le commandement, et que son successeur n'est pas suffisamment préparé à prendre la conduite de cette guerre; qu'un seul homme est désiré, est demandé pour général par les alliés et par les citoyens; que ce même homme est le seul, et sans exception aucune, qui soit redouté des ennemis.

Voilà l'état des choses; examinez maintenant quel parti vous devez prendre. Pour moi, je vais parler d'abord de l'objet de cette guerre, ensuite de sa haute importance, enfin du général qu'il vous faut choisir.

L'objet de la guerre est tel, qu'il doit enflammer vos âmes, et vous inspirer une énergique persévérance à la poursuivre. Il s'agit en effet de la gloire du peuple romain, de cet héritage do vos ancêtres, grands en toutes choses, grands surtout dans les armes; il s'agit de vos alliés, de vos amis pour le salut desquels vos ancêtres ont livré tant et de si terribles batailles; il s'agit des revenus du peuple romain, les plus sûrs et les plus considérables, et dont la perte amènerait tout ensemble et la difficulté de soutenir les magnificences de ta paix, et l'insuffisance des subsides pour faire la guerre; il s'agit enfin de la fortune d'un grand nombre de citoyens; et votre devoir est de veiller sur eux, aussi bien dans leur propre intérêt que dans celui de la république.

III. Et, puisque vous avez toujours été ambitieux de gloire et avides d'éloges plus qu'aucune autre nation du monde, il vous faut avant tout effacer la tache dont vous êtes restés souillés, après la première guerre contre Mithridate, tache depuis trop longtemps imprimée au nom romain, et qui demeurera indélébile, tant que cet homme qui, en un seul jour, par un simple message, d'un mot écrit de sa main, a, dans toute 424 l'Asie, et dans une multitude de villes, livré au massacre et à l'assassinat les citoyens romains; tant que cet homme, dis-je, non-seulement ne recevra pas le châtiment de son crime, mais continuera de régner, comme il fait depuis plus de vingt-trois ans, et avec tant d'audace, que bien loin de vouloir se tenir caché dans le Pont ou dans les repaires de la Cappadoce, il songe à franchir les limites de ses royaumes paternels, pour fondre sur vos provinces tributaires, et faire parader ses troupes à la face du soleil de l'Asie. Car jusqu'ici, dans leur lutte contre ce prince, vos généraux n'ont recueilli que les vains trophées de la victoire; mais la victoire elle-même, ils ne l'ont point remportée. Deux généraux illustres et des plus braves, L. Sylla et L. Muréna, ont triomphé de Mithridate; inutile triomphe, puisque Mithridate, vaincu et chassé, régnait encore. Ceux-là cependant n'en méritent pas moins des éloges pour ce qu'ils ont fait, et des excuses, pour ce qu'ils n'ont pu faire; car Sylla fut rappelé en Italie par la république, et Muréna par Sylla.

IV. Or, ce temps que vous lui laissiez, Mithridate l'employait non pas à oublier la guerre qu'il venait de finir, mais à en préparer une nouvelle. Après avoir construit et équipé de nombreuses flottes, rassemblé des troupes immenses, recrutées parmi toutes les nations qu'il a pu s'attacher; après avoir simulé une invasion chez les peuples du Bosphore, voisins de ses États, il a envoyé des ambassadeurs d'Ecbatane jusqu'en Espagne, aux généraux rebelles que nous y combattions alors, afin qu'occupés à lutter à la fois et sur terre et sur mer, dans des lieux si différents et si éloignés, contre deux ennemis opérant de concert, vous fussiez réduits, avec des forces éparses ça et là, à combattre pour le salut même de l'empire.

Mais enfin, l'orage qui grondait du côté de Sertorius et de l'Espagne, de ce parti, le plus fort et le mieux secondé, fut heureusement dissipé par la sage prévoyance et le courage sans égal de Cn. Pompée; et, de l'autre côté, Lucullus a mené les choses avec tant d'habileté, qu'il faut attribuer les magnifiques commencements de sa campagne, non pas à son bonheur, mais à sa bravoure; et la responsabilité des événements qui se sont depuis succédé, non pas à lui, mais à la fortune. Je parlerai encore de Lucullus, Romains, et j'en parlerai de telle sorte que je ne semblera! ni lui refuser les éloges qui lui sont vraiment dus, ni lui en imposer dont on pourrait contester la vérité. Mais puisque la gloire et la dignité de votre empire m'ont inspiré les premières paroles de ce discours, voyez maintenant, Romains, de quel sentiment vous devez être animés.

V. Vos ancêtres ont souvent pris les armes pour venger une injure faite à des marchands, à des patrons de navires; et vous, après que tant de milliers de citoyens romains ont été égorgés en un seul jour, et sur un seul ordre de Mithridate, que pensez-vous faire? Pour quelques insolences proférées contre vos ambassadeurs, vos ancêtres ont résolu la destruction de Corinthe, ce flambeau de la Grèce entière, et vous tolérez l'impunité d'un roi qui a chargé de fers et battu de verges un envoyé du peuple romain, un personnage consulaire, mort au milieu des supplices? Ils 425 châtiaient la plus légère atteinte à la liberté des citoyens romains, et vous souffrez qu'on leur ôte la vie? ils vengeaient le droit des gens violé par une simple parole, et lorsqu'un ambassadeur a péri dans les tortures, vous ne le vengez pas? Pensez y, Romains: si c'est un titre d'honneur pour vos ancêtres de vous avoir transmis un si glorieux empire, craignez la honte de ne savoir conserver ni défendre ce noble héritage. Que dirai-je du danger qui environne vos alliés et de leur situation désespérée? Ariobarzane, un roi, un allié et un ami du peuple romain, est chassé de son royaume; l'Asie est menacée par deux rois, non-seulement les implacables ennemis de l'empire, mais aussi des peuples honorés de votre alliance et de votre amitié; toutes les villes libres, l'Asie entière et la Grèce, sont forcées, dans cette terrible crise, de réclamer vos secours; mais craignant les suites d'une, démarche si hardie, elles n'osent pas demander le général qu'elles désirent, maintenant surtout que vous leur en avez envoyé un autre. Comme vous, elles sentent parfaitement que ce général est le seul homme en qui sont réunies toutes les grandes qualités; elles savent qu'il est près d'elles, et leur regret d'en être privé n'en est que plus douloureux; elles comprennent comment son arrivée, son nom seul, bien qu'il ne soit venu que pour une guerre de pirates, a suffi pour arrêter l'ennemi et ralentir son impétuosité. Ces peuples donc, ne pouvant parler avec liberté, vous prient silencieusement de ne pas les juger plus indignes que vos autres alliés d'obtenir de vous un tel protecteur. Et ils ont d'autant plus de droits à cette faveur, que nous envoyons pour gouverner ces provinces des hommes capables sans doute d'en éloigner les attaques de l'ennemi, mais dont l'entrée dans les villes de nos alliés diffère à peine d'une irruption dans une place prise d'assaut. Auparavant, sa renommée seule leur dénonçait cet homme; aujourd'hui qu'ils voient en lui et par eux-mêmes tant de modération, de douceur et d'humanité, ceux-là leur semblent les peuples les plus heureux qui le possèdent le plus longtemps.

VI. Si donc, pour leurs alliés seuls, et sans avoir été personnellement atteints d'aucune injure, vos ancêtres ont fait la guerre à Antiochus, à Philippe, aux Étoliens, aux Carthaginois, avec quelle ardeur ne devez-vous pas, insultés vous-mêmes et provoqués, défendre à la fois l'existence de vos alliés et la dignité de votre empire, surtout lorsqu'il s'agit de vos plus beaux revenus? Car à peine pouvons-nous, avec les tributs que nous retirons des autres provinces, leur assurer protection, tandis que l'Asie, si riche et si fertile, l'emporte incontestablement sur tous les pays du monde par la fécondité de son sol, la variété de ses produits, l'étendue de ses pâturages, et le nombre immense de ses exportations. Vous devez donc, Romains, si vous voulez faire face aux dépenses de la guerre et maintenir la dignité de la paix, mettre cette province en état de n'éprouver, et même de ne craindre aucun malheur. En toute autre chose, la perte n'est sensible que quand le mal est venu; mais en matière de tributs, la seule appréhension du mal est une calamité. En effet, quand l'ennemi est proche, et avant même qu'il ait exercé aucune hostilité, les troupeaux sont délaissés, l'agriculture est abandonnée et le commerce maritime suspendu. Ainsi, plus de droits à percevoir ni sur les ports, ni sur les blés, ni sur les pâturages; ainsi une simple alarme, la crainte seule d'une guerre font perdre souvent le produit de toute une année. Quelles sont, croyez-vous, les dispositions et de ceux qui nous payent l'impôt, et de ceux qui en exigent et perçoivent le recouvrement, lorsque. deux rois, avec des forces considérables, sont à leurs portes; lorsqu'une seule excursion de la cavalerie peut, en quelques heures, enlever les re- 426 venus de toute une année; lorsque les fermiers de l'État sont troublés de la pensée qu'un immense péril menace les nombreuses familles d'esclaves employés par eux dans les salines, dans les champs, dans les ports et dans les magasins? Quels revenus pensez-vous retirer de là si ceux-là même auxquels vous les affermez, ne trouvent pas en vous une garantie infaillible, non-seulement, comme je l'ai dit plus haut, contre les malheurs de la guerre, mais contre la crainte même de ces malheurs?

VII. Considérez encore un fait important que je me suis proposé, en parlant de l'objet de la guerre, de signaler en dernier lieu à votre attention; c'est qu'il y va, dans cette circonstance, de la fortune d'un grand nombre de citoyens. Il est, Romains, de votre sagesse de les protéger efficacement. Les fermiers de l'empire, tous hommes d'honneur et de naissance, ont transporté en Asie leurs capitaux et leurs espérances, et il est nécessaire que vous couvriez de votre sollicitude ces biens qui constituent leur fortune. Car, si nous avons toujours estimé les revenus des provinces comme le nerf de la république, nous n'hésiterons pas à dire que l'ordre qui les prélève est le soutien des autres ordres. Il est ensuite, parmi ces derniers, beaucoup de gens actifs et industrieux; les uns font le commerce en Asie, et vous leur devez un appui dans une terre étrangère; les autres ont de grandes sommes d'argent, placées dans cette province, tant pour eux que pour leurs familles. Il est donc de votre humanité de prévenir les malheurs de tant de citoyens, et de votre sagesse de sentir la solidarité profonde qui associe la république à la ruine de tant d'individus. D'abord, il vous servira peu que la victoire rétablisse les impôts perdus pour vos fermiers, puisque ceux-ci, après les spoliations qu'ils auront subies, ne pourront plus se libérer envers vous, et que d'autres fermiers ne le voudront pas dans la crainte d'une semblable ruine. Ensuite la leçon du malheur, l'expérience que nous avons acquise à nos dépens, au commencement de la guerre, dans cette même Asie, et de la part de ce même Mithridate, ne doivent pas s'effacer de notre mémoire. Rappelons-nous qu'au moment des désastres essuyés par plusieurs de nos concitoyens en Asie, à Rome, les payements étaient suspendus, et le crédit tombé. Car dans une seule cité la destruction de la fortune de plusieurs particuliers ne manque pas d'en entraîner une foule d'autres dans le même désastre. Sauvez l'État de cette catastrophe; croyez-moi, croyez-en ce que vous voyez sous les yeux. Le crédit, qui vivifie le commerce dans Rome, et la circulation de l'argent sur notre place, dépendent essentiellement de nos opérations financières en Asie: les unes ne peuvent être bouleversées, sans que les autres ne soient ébranlées par leur chute et ne s'écroulent avec elles. Balancerez-vous donc un instant à poursuivre, avec une infatigable ardeur, une guerre dans laquelle vous avez à défendre la gloire du nom romain, le salut de vos alliés, vos revenus les plus considérables, la fortune d'une foule de citoyens et la république elle-même?

VIII. Voilà ce que j'avais à dire sur l'objet de la guerre; maintenant je vais démontrer en peu 427 de mots son importance et ses difficultés; car si l'on convient qu'elle est nécessaire, inévitable, elle n'est pas non plus tellement grave qu'il faille en être épouvanté. Il s'agit, avant tout, de prendre garde que ce qui exige de vous les mesures les plus efficaces, ne vous paraisse à dédaigner.

Et, afin que tout le monde connaisse mon empressement à louer Lucullus autant que mérite de l'être un homme plein de courage et de prudence, un grand général, je dirai qu'à son arrivée Mithridate avait mis sur pied des armées nombreuses, abondamment pourvues et richement équipées; que ce prince, à la tête de la plus grande partie de ces forces, assiégeait Cyzique, une des plus florissantes cités de l'Asie et des plus attachées au peuple romain; que cette ville, étroitement investie de toutes parts, n'échappa aux dangers immenses d'une prise d'assaut que grâce à la valeur de Lucullus, à son activité et à son intelligence; que ce même Lucullus vainquit et submergea la flotte nombreuse et bien montée, conduite par des lieutenants de Sertorius, lesquels voguaient vers l'Italie emportés par l'ardeur de la vengeance; qu'il détruisit, en des combats divers, beaucoup d'autres armées ennemies; qu'il ouvrit à nos légions le royaume de Pont, entièrement fermé jusqu'alors au peuple romain; que Sinope et Amisus, où Mithridate possédait de magnifiques et somptueux palais, et plusieurs autres villes du Pont et de la Cappadoce, tombèrent en son pouvoir dès qu'il vint et parut devant elles; que Mithridate, dépouillé des États de son père et de ses aïeux, s'enfuit chez des nations et des rois étrangers, implorant leurs humiliants secours; enfin que tant d'exploits ont été consommés sans que vos alliés en aient souffert, sans que vos revenus en aient été entamés. C'est là, je pense, assez de sujets d'éloge pour Lucullus; et sans doute il vous est démontré, Romains, que de tous ceux qui sont contraires à la loi, et à la cause en délibération, nul ici n'a parlé aussi honorablement de Lucullus.

IX. On demandera peut-être comment, après tant de succès, la guerre qui nous reste à soutenir serait dangereuse. Apprenez-le donc, Romains, car cette demande est fondée. D'abord, Mithridate s'enfuit de ses États, comme autrefois, dit-on, s'enfuit de ce même pays la fameuse Médée. Elle dispersa dans sa fuite et sur les chemins par où son père la poursuivait, les membres de son frère, afin que la douleur paternelle, et le soin de recueillir ces tristes débris, retardassent la poursuite du vieillard. Ainsi fuyait Mithridate, inondant le Pont d'une immense quantité d'or et d'argent, et semant sur sa route toutes sortes d'objets les plus précieux qu'il tenait de ses ancêtres, et qu'il avait, pendant la guerre précédente, accumulés dans son royaume après en avoir dépouillé l'Asie; et tandis que nos soldats recueillaient trop avidement ces richesses, Mithridate leur échappait. Ainsi la douleur retardait le père de Médée, et la joie ralentissait leur course victorieuse. Cependant Tigrane, roi d'Arménie, reçut Mithridate tremblant et fugitif; il calma son désespoir, releva son âme abattue, répara ses désastres, et, lorsque Lucullus vint en Arménie avec son armée, il trouva soulevées contre lui plus de nations encore qu'il n'en avait vaincu. Car on avait semé l'alarme parmi ces peuples, que nous n'avions jamais songé à attaquer ni 428 même à inquiéter; et de plus, ils étaient alors sous l'impression violente d'un préjugé odieux très-répandu parmi ces barbares. On y disait que l'intention de livrer au pillage leur temple le plus riche et le plus révéré, avait amené l'armée romaine dans leur pays; et ainsi la terreur inspirée par notre approche s'augmentait par le fanatisme religieux, et faisait courir aux armes des populations nombreuses et puissantes. Enfin, l'armée romaine, bien que maîtresse d'une place dans le royaume de Tigrane, et quoiqu'elle eût vaincu dans toutes les batailles, se sentait découragée au sein de ces régions lointaines, et regrettait la patrie. Je n'ajouterai rien à ce récit; car là s'arrêtèrent nos succès, l'armée avisant plutôt aux moyens de revenir sur ses pas que d'avancer dans le pays ennemi. Mithridate, au contraire, avait ranimé ses soldats; des auxiliaires envoyés sous ses drapeaux par une foule de rois et de nations diverses accouraient le secourir et se joindre aux recrues levées dans son royaume. C'est un fait que nous savons par expérience, que les rois, dans leurs revers de fortune, intéressent facilement la pitié des hommes, de ceux-là surtout qui sont rois eux-mêmes ou qui vivent sous un gouvernement monarchique, le nom de roi leur paraissant être l'expression d'une idée grande et religieuse. Aussi Mithridate vaincu put-il faire ce qu'il n'avait jamais osé se flatter d'accomplir avant ses défaites. Rentré dans son royaume, il ne se contenta pas du bonheur inespéré d'avoir enfin regagné le pays d'où nous l'avions chassé, il fondit tout à coup sur votre armée, toute brillante encore de ses dernières victoires. Souffrez, Romains, souffrez qu'à la manière des poètes qui écrivent nos annales, je taise ici notre infortune: elle fut si grande en effet que la nouvelle en fut portée à Lucullus, non par un soldat échappe au désastre, mais par le bruit public transmis de bouche en bouche. Dans cette fatale conjoncture, et après un échec aussi considérable, Lucullus peut-être eût été capable de remédier à nos malheurs; mais vous jugeâtes, à l'exemple de vos ancêtres, qu'il était temps de clore la durée de son commandement; et Lucullus, rappelé par vos ordres, fut contraint de licencier la partie de ses soldats dont le service était expiré, et de remettre l'autre partie à Glabrion. Jomets à dessein beaucoup de détails: déjà cependant vous pouvez entrevoir l'importance de cette guerre qui réunit contre nous deux puissants monarques, que des nations irritées rallument, et à laquelle d'autres s'associent pour la première fois; de cette guerre que doit soutenir un nouveau général dans un pays d'où nos vieilles troupes ont été rejetées.

X. J'en ai dit assez, je pense, pour prouver combien cette guerre est nécessaire par sa nature même et dangereuse par ses difficultés; il me reste à parler du choix du général et de là gravité de sa mission.

Puissiez-vous, Romains, compter parmi vous tant d'hommes courageux et de mœurs pures, qu'il vous soit difficile de décider lequel mérite le plus l'honneur d'une si grande, d'une si glorieuse responsabilité! Mais puisque Pompée est le seul qui ait effacé, par son illustration, et la gloire des généraux contemporains, et la renommée des généraux de l'antiquité, quelle raison pourrait encore prolonger votre incertitude? Il me semble en effet qu'un grand général doit réu- 429 nir en lui quatre choses: la science des armes, le courage, l'autorité et le bonheur. Or, qui sut jamais mieux, ou qui dut mieux savoir que Pompée le métier des armes, lui qui, à peine sorti de l'enfance et des premiers exercices de l'école, courut à l'armée de son père apprendre ce glorieux métier dans la plus sanglante de nos guerres, en face des ennemis les plus implacables; qui fut ainsi, aux derniers jours de son enfance, soldat sous les ordres du plus grand de nos généraux, et qui bientôt après, général adolescent, commanda lui-même une armée nombreuse; qui a livré plus de batailles à l'ennemi commun que tous n'ont eu de querelles avec des ennemis particuliers; qui a fait plus de guerres que d'autres n'en ont lu, et conquis plus de provinces que d'autres n'ont souhaité d'en gouverner; qui a passé toute sa jeunesse à se former au commandement, non par les leçons d'autrui, mais par son expérience personnelle; non par des revers, mais par des victoires; non par des années de service, mais par des triomphes? Est-il une seule guerre dans laquelle la république n'ait fait l'épreuve de son talent? Guerre civile, guerre d'Afrique, guerre transalpine, guerre d'Espagne, et guerre contre une ligue de nations et de villes belliqueuses; guerre d'esclaves, guerre maritime, et tant d'autres guerres différentes et par leur nature et par le caractère des ennemis, soutenues par lui seul et terminées avec succès, attestent qu'il n'est aucun secret dans l'art militaire que puisse ignorer ce héros.

XI. Mais déjà, quelle éloquence pourrait s'élever au niveau des talents de Pompée? Que dirait-on encore qui fût digne de lui, qui fût nouveau pour vous, qui fût inconnu à personne? Car les talents d'un général ne sont pas seulement ceux que le vulgaire reconnaît pour tels, comme l'ardente application aux affaires, le courage dans le péril, l'activité dans les entreprises, la promptitude dans l'exécution, la prévoyance dans le conseil: ces qualités, il les possède à ce degré éminent que n'atteignirent jamais tous les autres généraux que nous avons vus, ou dont la réputation est venue jusqu'à nous. Témoin l'Italie, sauvée, de l'aveu même de Sylla, vainqueur lui-même par la valeur et l'assistance de Pompée; témoin la Sicile, de toutes parts environnée de dangers, et qu'il délivra moins par la terreur de ses armes que par la rapidité de sa décision; témoin l'Afrique inondée du sang de ces innombrables ennemis qui l'opprimaient; témoin la Gaule à travers laquelle il ouvrit à nos légions un passage en Espagne sur les cadavres gaulois; témoin l'Espagne, qui vit tant de fois mordre la poussière aux nombreuses armées qu'il avait vaincues; témoin encore l'Italie qui, désolée par l'horrible et dangereuse guerre des esclaves, souhaitait avec ardeur que Pompée, alors absent, vint la secourir: et en effet, cette guerre affaiblie, épuisée, au seul bruit qu'il était attendu, tomba et s'éteignit dès qu'il fut arrivé: témoins tous les pays, toutes les nations, tous les peuples étrangers, toutes les mers ensemble, et dans chacune d'elles toutes les rades et tous les ports; car, dans toute l'étendue des mers, et durant ces dernières années, quelle côte assez fortifiée pour être à l'abri des agressions des pirates, assez 430 cachée pour leur être inconnue? qui osa se mettre en mer sans risquer sa vie ou sa liberté, alors qu'il fallait ou naviguer pendant l'hiver, ou affronter les pirates qui infestaient les mers en toute autre saison. Cette guerre difficile, honteuse et interminable, occupant mille points divers et dispersant au loin ses ravages, espérait-on jamais qu'elle pût être achevée en une seule année par tous nos généraux, ou par un seul général dans tout le cours de sa vie? Quelle province, pendant ces années fatales, avez- vous mise à couvert des insultes? sur quel revenu avez-vous pu compter? quels alliés avez-vous défendus? qui vos flottes ont-elles protégé? combien d'îles, selon vous, ont été abandonnées; et combien de villes alliées devenues désertes par la crainte des pirates, ou tombées entre leurs mains?

XII. Mais pourquoi vous rappeler des faits qui se sont passés loin de nous? Ce fut jadis, ce fut la gloire particulière du peuple romain, de porter la guerre loin de son pays-; et d'employer les forces de l'empire à défendre les fortunes de ses alliés, et non ses propres foyers. Dirai-je qu'en ces derniers temps la mer fut fermée à nos alliés, lorsque nos armées elles-mêmes n'osaient franchir le détroit de Brindes qu'au milieu de l'hiver? Me plaindrai-je que les envoyés des nations étrangères ont été pris en venant vers vous, quand il nous a fallu racheter des ambassadeurs du peuple romain? Dirai-je que la mer n'était point sûre pour notre commerce, lorsque douze faisceaux sont tombés au pouvoir des pirates? Rappellerai-je la prise de Gnide, de Colophon, de Saraos, et de tant d'autres villes célèbres, quand vous savez que nos ports, et ces ports même d'où vous tirez la subsistance et la vie, ont subi ce joug déshonorant? Ignorez-vous que le port de Caïete, si fréquenté et si rempli de vaisseaux, fut pillé par ces forbans, sous les yeux d'un préteur, et qu'à Misène ils enlevèrent au préteur lui-même, qui les avait combattus auparavant dans ces parages, ses propres enfants? Dois-je encore déplorer les désastres d'Ostie, cette honte de la république et notre ignominie, quand, presque sous vos yeux, la flotte confiée à la surveillance d'un consul du peuple romain, fut prise par les pirates et coulée à fond? O dieux immortels! ia valeur incroyable, le génie d'un seul homme, ont-ils pu en si peu de temps répandre un tel éclat sur la république, qu'après avoir vu une flotte ennemie à l'embouchure du Tibre, vous n'entendiez plus parler aujourd'hui de la présence audacieuse d'un seul corsaire sur tout l'Océan!

Quoique vous sachiez avec quelle rapidité il a exécuté ces prodiges, je ne dois pas moins vous en retracer le souvenir. Quel homme, entraîné par la nécessité des affaires, ou par l'ardeur de s'enrichir, se transporta jamais en si peu de temps sur tant de points divers, et acheva tant de courses aussi rapidement que nous avons vu la guerre et tout son appareil courir les mers sous les ordres de Pompée? En effet, Pompée, avant la saison favorable à la navigation, passe en Sicile, visite l'Afrique, de là revient en Sardaigne, et pourvoit à la sûreté de ces trois provinces nourricières de la république, en y laissant de très-fortes garnisons et des escadres: de retour en Italie, et après avoir pris les mêmes précautions à l'égard des deux Espagnes, de la Gaule 431 cisalpine, des côtes de l'Illyrie, de l'Achaïe et de la Grèce entière, il couvre nos deux mers de flottes considérables, et dispose également le long de nos rivages de puissantes garnisons. Lui-même s'embarque à Brindes, et quarante-neuf jours après son départ, il réunit à l'empire toute la Cilicie: à son approche, les pirates disparaissent de toute l'étendue des mers; les uns sont pris et exterminés, les autres se rendent à lui seul et à discrétion. Les Crétois lui envoient jusque dans la Pamphylie des ambassadeurs pour implorer sa clémence. Pompée ne leur ôte pas l'espérance du pardon, mais il exige des otages. Ainsi les préparatifs de cette guerre si considérable, si longue, disséminée sur tant de pays, si oppressive pour toutes les nations, furent achevés à la fin de l'hiver par Pompée, et la campagne, ouverte au commencement du printemps, fut terminée au milieu de l'été.

XIII. Tel est Pompée; tel est ce génie prodigieux et qui surpasse toute croyance. Mais qu'elles sont grandes encore, qu'elles sont nombreuses ces autres qualités dont je vous parlais tout à l'heure! Car la vertu guerrière n'est pas la seule qu'il faille considérer dans un général accompli; il en est d'autres excellentes qui la servent et qui l'accompagnent. Et d'abord, quelles ne doivent pas être l'intégrité d'un général, sa modération en toutes choses, sa fidélité à sa parole, son affabilité, son esprit et son humanité? Voyons rapidement, Romains, à quel degré Pompée réunit toutes ces vertus: au plus haut degré sans doute: mais le parallèle les fera mieux connaître et mieux comprendre que si vous ne lus considériez qu'en elles-mêmes.

Estimerons-nous, par exemple, un général qui a vendu et qui vend encore les grades de son armée? Quelles nobles pensées, quels projets favorables à la république peuvent animer cet homme qui, avec l'argent tiré du trésor et destiné aux dépenses de la guerre, achète des magistrats le gouvernement convoité par sa cupidité ambitieuse, ou fait à Rome même des placements usuraires pour assouvir son avarice?... Vos murmures, Romains, m'apprennent que vous avez reconnu les coupables. Cependant je ne nomme personne, et personne ne se peut offenser qu'il ne s'accuse aussitôt lui-même. Aussi, grâce à la rapacité de nos généraux, nul n'ignore les misères sans nombre que traînent après elles nos armées, partout où elles portent leurs pas. Rappelez-vous les marches qu'ils ont faites dans ces derniers temps, au milieu même de l'Italie, sur les terres et à travers les villes des citoyens romains, et vous jugerez plus aisément par là comment ils en usent chez les nations étrangères. Croyez-vous qu'avec de pareils chefs, vos soldats aient détruit plus de places ennemies, que leurs quartiers d'hiver n'ont ruiné de villes alliées? Car un général ne saurait contenir son armée, s'il ne se contient pas lui-même, ni juger avec sévérité, s'il récuse pour lui-même la sévérité des jugements d'autrui. Et nous sommes étonnes de l'immense supériorité de Pompée, lui dont les légions sont arrivées en Asie dans un ordre si parfait, que pas un des peuples avec lesquels nous étions en paix n'eût a souffrir, je ne dirai pas des violences, mais simplement du passage d'une telle multitude. De plus, nous sommes instruits chaque jour et par des lettres d'Asie, 432 et par l'opinion publique, de la manière de vivre de l'armée dans ses quartiers d'hiver. Non-seulement on n'y force personne à fournir quoi que ce soit au soldat, mais cela même est interdit à ceux qui désirent de le faire: car nos ancêtres ont voulu que le toit de nos alliés et de nos amis servît de refuge contre les rigueurs de la saison, et non de repaire aux déprédations de l'avarice.

XIV. Considérez maintenant les autres effets de la modération de Pompée. D'où vient, par exemple, cette rapidité incroyable dans ses expéditions? car ce n'est pas, j'imagine, la force extraordinaire des rameurs, l'habileté inouïe des pilotes, ou le souffle de quelque vent inconnu qui l'ont porté en si peu de temps aux extrémités du monde; mais les obstacles qui retardent ordinairement les autres ne l'ont point retardé; jamais l'avarice ne le détourna de sa route par l'attrait de quelque butin; jamais la volupté ne lui donna le goût des plaisirs; la beauté des lieux, l'envie de s'y distraire; la réputation d'une ville, le désir de la connaître; la fatigue elle-même, le besoin de se reposer. Enfin ces statues, ces tableaux, ces chefs-d'œuvre de tout genre qui sont l'ornement des villes grecques, et que les autres généraux crurent devoir enlever, il n'a pas même pris la liberté de les voir. Aussi les populations de ces vastes pays ne l'admirent-elles pas comme un général envoyé de Rome, mais comme un dieu tombé du ciel: et maintenant enfin, elles commencent à croire à ce noble désintéressement des anciens Romains, à cette vertu déjà contestée par les nations étrangères, et déjà regardée par elles comme un mensonge de notre histoire. Aujourd'hui la splendeur de votre empire se manifeste à leurs yeux; aujourd'hui elles comprennent pourquoi leurs ancêtres, alors que Rome avait des magistrats de cette modération sublime, aimaient mieux obéir au peuple romain que de commander aux autres. D'ailleurs l'accès auprès de sa personne est, dit-on, si facile; ceux qui ont à se plaindre de quelque injustice lui parlent avec une telle liberté, que cet homme, malgré sa dignité qui l'élève au-dessus des plus grands, semble, par son affabilité, descendre au niveau des plus humbles. Déjà, dans ces lieux même, vous avez apprécié la sagesse de ses conseils, et vous avez entendu sa voix éloquente et mâle, laquelle respire en quelque sorte la majesté du commandement. Et de quelle valeur pensez-vous que soit sa parole parmi vos alliés, lorsque les ennemis même de toutes, les nations l'ont estimée inviolable? Son humanité est si grande, qu'il est difficile de dire si les ennemis ont plus redouté sa bravoure dans le combat qu'ils n'ont chéri sa démence après la défaite. Et l'on hésiterait encore à confier une guerre aussi importante à un homme que la providence des dieux semble avoir fait naître pour finir toutes les guerres de son siècle!

XV. Ainsi, la réputation étant déjà un auxiliaire considérable pour ceux qui dirigent les opérations militaires, et qui commandent l'année, personne ne doute assurément que la possession de ce précieux avantage ne distingue éminem- 433 ment le général dont nous parlons. Or, que dans la conduite d'une guerre, le jugement de vos ennemis et de vos alliés sur vos généraux soit d'une extrême importance, qui de nous pourrait l'ignorer, instruits comme nous le sommes, que, dans les conjonctures difficiles, l'opinion et la renommée, autant que la raison elle-même, portent les hommes ou au mépris, ou à la crainte, ou aux haines, ou aux affections? Eh bien! quel nom fut jamais plus célèbre dans l'univers? quels actes à comparer aux actes de Pompée? Sur qui, pour rappeler ses plus beaux titres de gloire, avez-vous porté de plus nombreux et de plus honorables suffrages? Rappelez-vous le jour où le peuple romain tout entier, remplissant le forum et les temples qui avoisinent cette enceinte, proclama Pompée seul général dans une guerre commune à toutes les nations; quel pays assez désert où la renommée de ce jour solennel n'ait pas pénétré? Ainsi, sans en dire davantage, et sans invoquer des exemples étrangers pour montrer ce que peut, dans la guerre, l'autorité d'un nom célèbre, empruntons de Pompée lui-même des exemples de toutes les vertus les plus éminentes. Le jour où vous le nommâtes chef de l'expédition contre les pirates, le prix du blé, qui était fort rare et fort cher, tomba tout à coup si bas, par suite des espérances que fit naître la seule nomination de cet homme, qu'à peine la récolte la plus abondante, au milieu d'une paix continue, aurait pu produire un si magnifique résultat. Déjà nos derniers malheurs dans le Pont, cette bataille désastreuse que je vous ai rappelée malgré moi, avaient épouvanté nos alliés; l'audace de l'ennemi croissait avec ses forces; la province n'était plus en état de se défendre, et vous perdiez l'Asie, Romains, si, par un bienfait du ciel, la fortune de Rome n'eût conduit Pompée dans ce pays, au moment même du danger. Il paraît, et soudain Mithridate exalté par des succès inattendus, s'arrête, et l'armée innombrable de Tigrane menaçant l'Asie n'ose aller plus avant. Et vous douterez encore de ce que fera par sa valeur celui qui a tant fait par sa réputation? vous douterez qu'il puisse, revêtu du commandement, et à la tête d'une armée, sauver nos alliés et nos revenus, lui dont le nom seul a déjà suffi pour les protéger?

XVI. Mais poursuivons: quels plus éclatants témoignages de la réputation de Pompée chez les ennemis de Rome, que la soumission universelle de ces peuples à son autorité, consommée en si peu de temps, en des lieux si éloignés et si différents; que l'empressement de ces ambassadeurs Crétois, venant le chercher pour ainsi dire, jusqu'aux extrémités de la terre, malgré la présence dans leur île d'un général romain et de notre armée, et déclarant qu'ils voulaient lui livrer toutes les villes de la Crète? Que dis-je? ce même Mithridate ne lui envoyA.t-il pas jusqu'en Espagne, un ambassadeur, que Pompée considéra toujours comme tel, en dépit de certaines gens qui se plaisaient à le regarder comme un espion, affligés qu'ils étaient de la préférence dont Pompée avait été l'objet? Vous pouvez donc, Romains, juger maintenant combien aura de valeur aux yeux des rois et des nations étrangères ce nom illustre, relevé d'ailleurs partant d'actions glorieuses et par l'immense honneur de vos suffrages.

Il me reste à parler du bonheur de Pompée, de cet avantage dont nul n'a le droit de se prévaloir, mais que nous pouvons reconnaître et célébrer dans les autres: je n'en parlerai qu'avec réserve et en peu de mots, comme il convient à l'homme, lorsqu'il parle de la puissance des 434 dieux. Je pense donc que Maximus, Métellus, Scipion, Marius et d'autres généraux fameux ont dû le plus souvent l'honorable mission de commander nos armées, autant au bonheur de leurs armes qu'à leur mérite personnel. On ne peut douter qu'il n'y ait eu plus d'un homme illustre dont l'élévation, les honneurs, la gloire, les succès dans les grandes entreprises, furent le résultat de la coopération divine de la fortune. Je ne dirai pas que le personnage dont il s'agit tient la fortune dans ses mains; mais je dirai, fidèle à cette modération que je m'impose, et afin qu'on ne m'accuse ni d'impiété, ni d'ingratitude envers les dieux, que le passé nous garantit peut-être l'avenir. Je n'exalterai donc pas devant vous, Romains, la grandeur des actions de Pompée pendant la paix et pendant la guerre, sur terre et sur mer, ni le bonheur inouï qui l'accompagne; je ne vanterai pas cet assentiment continuel des citoyens, cette adhésion empressée de nos alliés, cette obéissance des ennemis, et jusqu'à cette soumission des vents et des tempêtes secondant ses desseins; je dirai simplement qu'il n'y a jamais eu d'homme assez téméraire pour oser, dans son cœur, demander aux dieux autant et d'aussi grands succès qu'ils en ont prodigué à Pompée. Puissent-ils lui continuer les mêmes faveurs! c'est là le vœu que vous devez faire, et que vous faites sans doute pour la prospérité de l'empire, et pour l'intérêt de Pompée lui-même.

La guerre étant donc si nécessaire qu'on ne peut la différer; si importante, qu'elle réclame tons vos soins; le commandement d'ailleurs devant être confié à un général qui réunisse en lui une merveilleuse connaissance de l'art militaire, un courage insigne, une réputation brillante, un bonheur sans égal; hésiterez-vous, Romains, à consacrer à la défense et à l'agrandissement de cet empire, l'instrument illustre qui vous est offert et donné par les dieux?

XVII. Quand même Pompée serait aujourd'hui dans Rome, simple particulier, il faudrait le choisir encore, et l'envoyer continuer la guerre. Maintenant que, indépendamment d'autres avantages précieux, notre bonne fortune veut qu'il soit sur les lieux, qu'il y ait une armée prête à passer sans délai des mains de ceux qui la commandent entre les siennes; qu'attendons-nous? ou pourquoi, sous les auspices des dieux mêmes, ne confions-nous pas la conduite de cette guerre contre des rois ligués, à cet homme que nous avons chargé, si heureusement pour là république, des entreprises les plus difficiles?

Mais un citoyen illustre, plein d'amour pour son pays, et comblé d'ailleurs de vos bienfaits, Q. Catulus, est d'un avis contraire, et cet avis est partagé par Q. Hortensius, qui réunit, avec tant de distinction, les honneurs, la fortune, le talent et l'esprit. Je sais que leur autorité a souvent eu, je sais qu'elle a encore la plus grande influence sur vos décisions; mais, dans cette affaire où je puis à mon tour leur opposer des noms également illustres, respectables et bien connus de vous, j'examinerai la chose en elle-même, et, sans avoir égard à l'autorité, je ne veux qu'interroger la vérité et la raison. La vérité se dévoilera d'autant plus facilement, qu'Hortensius et Catulus conviennent eux-mêmes de ce que je viens de dire, et reconnaissent que la guerre est indispensable, qu'elle est dangereuse, et qu'il ne manque à Pompée aucune des vertus qui caractérisent 435 un général accompli. Que dit en effet Hortensius? Que, s'il faut tout donner à u n seul, Pompée en est le plus digne; mais aussi, qu'il ne convient pas de tout donner à un seul. Cette raison n'a déjà plus de crédit; les événements l'ont réfutée beaucoup mieux que toutes nos paroles. Car c'est vous aussi, Hortensius, qui, avec votre facilité, singulière et votre admirable éloquence, avec cette mesure et ces formes élégantes qui vous sont habituelles, avez combattu, et dans le sénat et à cette tribune, Aulus Gabinius, lorsque ce tribun courageux promulgua la loi qui devait nommer Pompée seul général contre les pirates; et cette loi fut l'objet de votre infatigable opposition. Or, je vous le demande au nom des dieux, si le peuple romain, moins soucieux de ses intérêts et de la vérité, se fût laissé entraîner aux séductions de votre éloquence imposante, serions-nous encore aujourd'hui en possession de notre gloire et de l'empire du monde? Et pensiez-vous l'avoir, cet empire, quand on saisissait les ambassadeurs du peuple romain, ses préteurs et ses questeurs; quand toute communication publique et particulière avec les provinces était rompue; quand toutes les mers nous étaient si bien fermées, que ni les vaisseaux marchands, ni les flottes de l'État ne pouvaient s'y ouvrir un passage?

XVIII. Fut-il jamais un État, je ne parle pas d'Athènes, qui passe pour avoir eu une assez grande puissance maritime; ni de Carthage, dont toute la force était dans ses flottes et dans son commerce maritime; ni de Rhodes, encore célèbre de nos jours par son organisation navale et sa gloire: fut-il jamais un État si dépourvu de forces, une île si resserrée dans ses rivages, qui n'aient trouvé dans leurs propres ressources des moyens de défendre leurs ports, leurs territoires, ou du moins une partie des uns et des autres? Eh bien! durant des années entières, avant la promulgation de la loi Gabinia, le peuple romain, ce peuple qui avait porté jusqu'à nos jours le titre d'invincible dans les combats sur mer, s'est vu dépouillé, non-seulement de ses revenus les plus considérables et les plus importants, mais aussi de sa gloire et de son empire. Nous, dont les ancêtres avaient battu les flottes des rois Antiochus et Persée, et gagné toutes les batailles navales contre les Carthaginois, les marins les plus aguerris et les plus expérimentés, nous n'étions plus nulle part en état de résister à des pirates; nous qui jadis faisions servir l'autorité imposante du nom romain non-seulement à protéger l'Italie, mais à garantir le salut de nos alliés dans les pays les plus reculés, témoin Délos, située si loin de nous dans la mer Egée, où se débarquaient de tous les coins du monde d'immenses cargaisons de marchandise, et qui ne craignait rien, malgré son opulence, malgré l'exiguïté de son étendue et le manque de toute fortification; nous-mêmes dis-je, nous n'avions en Italie ni provinces, ni côtes, ni ports où nous fussions encore les maîtres; la voie Appienne elle-même n'était plus libre, et cependant, à cette fatale époque, les magistrats du peuple romain ne rougissaient pas de monter à cette tribune que vos pères vous ont laissée ornée de dépouilles navales et des débris des flottes ennemies!

XIX. Alors le peuple romain ne doutait pas que 436 vous, Hortensius, et ceux qui partageaient votre opinion, ne parlassiez ainsi avec toute la sincérité de gens honnêtes; mais pourtant ce même peuple, préoccupé du salut de la république, aima mieux céder aux impulsions de sa douleur que de déférer à l'autorité de vos conseils. Ainsi, tandis que par une seule loi, par un seul homme et dans une seule année, nous étions affranchis de nos misères et de notre ignominie, nous obtenions en outre ce résultat de paraître un jour les véritables maîtres de toutes les nations et sur terre et sur mer. C'est pourquoi je trouve d'autant plus indigne l'opposition qu'on a manifestée, dirai-je contre Gabinius ou contre Pompée, ou plutôt contre l'un et l'autre, en empêchant que Gabinius ne fût donné pour lieutenant à Pompée, qui le désire et qui le demande. Quoi! si Pompée, dans une guerre de cette importance, demande un lieutenant de son choix, il ne mérite pas de l'obtenir, tandis que d'autres généraux, dont le but a été la spoliation de nos alliés et le pillage des provinces, ont appelé à eux tels lieutenants qu'ils ont voulus? Et l'auteur d'une loi qui a sauvé Rome, et maintenu la dignité de l'empire, sera exclu de toute participation à la gloire du général et de l'armée que nous devons à ses conseils et à son mépris du danger? Je dis plus: Cn. Falcidius, Q. Métellus, Q. Célius Latiniensis, Cn. Lentulus; tous ces hommes, que je cite avec respect, auront pu être lieutenants, l'année même qui suivit leur tribunal, et l'on ne sera si scrupuleux qu'à l'égard de Gabinius, de ce citoyen qui, dans une guerre entreprise en vertu delà loi qu'il a proposée, sous un général et dans une armée qui furent son ouvrage, devrait être appelé à la lieutenance par un privilège spécial? Mais j'espère que les consuls proposeront au sénat cette nomination; s'ils hésitent ou s'ils sont effrayés, j'affirme que je ferai moi-même la proposition; et nul décret injuste, de quelque part qu'il vienne, ne m'empêchera, Romains, de défendre, à l'ombre de votre protection, vos bienfaits et vos droits. Je ne tiendrai compte d'aucun obstacle, si ce n'est de l'intervention tribunitienne; mais ceux qui nous en menacent réfléchiront, je pense, et examineront jusqu'où il leur est permis d'en faire usage. Selon moi donc, Romains, Gabinius, seul auteur de cette guerre navale et de ses suites si glorieuses, vous est naturellement désigné pour être associé à Pompée; car si l'un a clos heureusement l'expédition qui lui avait été confiée, c'est l'autre qui lui avait obtenu de vos suffrages l'honneur de la commencer.

XX. Il me reste à parler de l'opinion de Catulus et de l'autorité de cette opinion. Comme il vous demandait à qui vous donneriez votre confiance, si Pompée, votre unique espoir, venait à vous manquer: « A vous, Catulus, » fut votre réponse unanime. Juste récompense de son mérite et de sa vertu! En effet, tel est Catulus, qu'il n'est point d'entreprise si grande, ni si difficile, qu'il ne la puisse diriger par ses conseils, soutenir par son intégrité, et achever par son courage. Mais dans la question présente je suis d'un sentiment tout opposé au sien. Car plus la vie de l'homme est courte et incertaine, plus la république doit mettre à profit, tandis que les dieux le permettent, la vie et les talents d'un grand homme.

Mais, dit Catulus, gardons-nous d'innover rien de contraire aux exemples et aux institu- 437 tions de nos ancêtres. — Je n'objecterai pas ici que nos ancêtres ont toujours consulté, pendant la paix les usages établis, pendant la guerre, les intérêts de l'État; que toujours ils ont modifié leurs idées selon les temps et les besoins nouveaux; je ne dirai pas les deux guerres capitales, celles d'Afrique et d'Espagne, terminées par un seul général; ni la destruction de deux cités puissantes, Carthage et Numance, les plus redoutables ennemies de l'empire, par Scipion, ce même général; je ne rappellerai point cette époque peu éloignée, où vous et vos pères jugeâtes convenable de déposer sur la tête du seul Marius les destinées de l'empire, et d'opposer successivement Marius à Jugurtha, Marius aux Cimbres, Marius aux Teutons; vous-mêmes, vous n'avez pas oublié, que je sache, les innovations que, de la volonté pleine et entière de Catulus, si hostile aujourd'hui à des mesures semblables, vous avez déjà faites en faveur de Pompée.

XXI. Quoi de plus nouveau en effet qu'un jeune homme, sans caractère public, organisant une armée dans les circonstances les plus difficiles de la république? ce jeune homme l'a organisée. Qu'il la commandât? il l'a commandée. Qu'il eût de grands succès? les succès ne lui ont pas manqué. Quoi de plus insolite que de donner à ce tout jeune homme, si loin encore de l'âge requis pour être sénateur, une armée et son commandement; de confier à sa vigilance la Sicile, l'Afrique et la guerre que nous avions à y soutenir? Cependant il a gouverné ces provinces avec une intégrité, une convenance et une valeur singulières; il a fini une guerre considérable en Afrique, et il a ramené ses troupes victorieuses. Quoi de plus inouï que le triomphe d'un chevalier romain? Cependant le peuple romain a vu ce prodige, et non-seulement il l'a vu, mais il a cru devoir y montrer toute l'ardeur de son empressement. Quoi de plus contraire à l'usage que d'envoyer un simple chevalier soutenir une guerre immense et formidable, et cela à la place d'un consul, et lors même que nous en avions deux des plus illustres et des plus courageux? Il fut envoyé. On disait bien dans le sénat qu'il ne convenait pas qu'un homme sans caractère public allât remplacer un consul; mais on rapporte que L. Philippus répondit hautement que, pour lui, il ne l'envoyait pas remplacer un consul seulement, mais bien les deux ensemble. Telle était la confiance qu'on avait dans ses moyens d'assurer le succès de nos armes, que, malgré sa jeunesse, on décernait à lui seul les fonctions des deux premiers magistrats de la république. Quoi de plus extraordinaire qu'un citoyen soit soustrait à la puissance des lois par un sénatus-consulte, et créé consul avant l'âge que ces lois exigent pour l'exercice de toute autre magistrature? Quoi de plus incroyable qu'un sénatus-consulte déférant pour la seconde fois le triomphe à un chevalier romain? Non jamais, de mémoire d'homme, on ne créa en faveur de qui que ce fût des distinctions nouvelles en aussi grand nombre, que celles que nous avons vues réunies sur la tête de Pompée. Et tant de faveurs extraordinaires, tant de distinctions glorieuses ont été accordées au même citoyen, de l'avis de Catulus et sous la sanction des autres membres les plus illustres du sénat.

XXII. Qu'ils prennent donc garde qu'après avoir obtenu votre approbation pour tout ce qu'ils ont fait eux-mêmes en faveur de Pompée, il ne soit de leur part souverainement injuste, il 438 ne soit intolérable de désapprouver votre jugement sur ce grand homme, et de méconnaître l'autorité du peuple romain; maintenant surtout que le peuple assemblé a plus que jamais le droit de faire prévaloir, contre ceux qui ne la partagent pas, son opinion en faveur de Pompée, puisqu'on dépit de leurs réclamations vous l'avez chargé seul, entre tous les autres, de la guerre contre les pirates. Si alors ce choix fut téméraire et peu conforme aux intérêts de l'État, ils ont raison aujourd'hui de prétendre éclairer vos sympathies par leurs conseils; mais si vous fûtes alors plus clairvoyants qu'eux; si, dédaignant leurs avis, vous avez rendu par vous-mêmes l'honneur à cet empire et la sécurité au monde, que ces illustres sénateurs confessent enfin, eux et les autres, qu'ils doivent se soumettre à la sagesse du peuple romain. D'ailleurs la guerre d'Asie contre deux rois ligués n'exige pas seulement le courage militaire, cette vertu principale de Pompée, mais bien d'autres grandes qualités de l'esprit et du cœur. Il est difficile à un général de commander en Asie, en Cilicie, en Syrie, et chez les nations les plus reculées, et de ne songer en même temps qu'à la gloire et à l'ennemi. En existât-il même d'assez modérés, d'assez honnêtes, d'assez désintéressés, personne ne les croit tels, à cause du trop grand nombre que déshonore leur cupidité. On ne saurait dire, Romains, tout ce que nous ont valu de haine, parmi les nations étrangères, les honteux désordres et les injustices des magistrats que nous y avons envoyés ces dernières années. Quel temple, dans ces contrées, a été, selon vous, respecté? Quelle ville sacrée pour eux? quelle maison assez close et assez fortifiée? On cherche aujourd'hui quelles sont les cites riches et florissantes; on leur déclare Ia guerre, et cette guerre n'est qu'un prétexte pour légitimer le pillage et la dévastation. J'agiterais volontiers cette question sérieuse en présence de mes illustres adversaires, Q. Catulus et Q. Hortensius; ils savent quel les sanglantes blessures ont reçues nos alliés; ils voient leur infortune, ils entendent leurs plaintes. Est-ce contre l'ennemi, dites-moi, et pour vos alliés que vous faites marcher vos armées; ou bien l'ennemi n'est-il qu'un prétexte d'agression contre vos alliés, contre vos amis? Citez une ville, dans toute l'Asie, qui soit capable de suffire à l'avarice inextinguible, je ne dis pas d'un général ou d'un lieutenant, mais du dernier tribun?

XXIII. Ainsi, quand vous auriez un homme en qui vous reconnaîtriez la puissance de vaincre en bataille rangée les armées des deux rois, si cet homme ne peut s'abstenir de toucher, de voir, de convoiter l'argent des alliés, leurs femmes et leurs enfants, les ornements de leurs temples et de leurs villes, les richesses et les trésors des rois, il ne faut pas l'envoyer faire la guerre en Asie. Y A.t-il, pensez-vous, une ville soumise et pacifiée qui soit restée opulente? une ville opulente que nos généraux regardent comme effectivement pacifiée? Les pays maritimes, Romains, ont demandé Pompée, non-seulement à cause de sa gloire militaire, mais aussi à cause de sa modération. Car ils voyaient, qu'à l'exception d'un petit nombre de gens, les revenus annuels n'enrichissaient pas le peuple romain, et que les exploits de nos flottes imaginaires n'avaient d'autre résultat que d'accroître notre honte, en multipliant les défaites. Maintenant encore, avec quelle avidité les généraux partent pour 439 les provinces, par quelles largesses ils ont acheté cet honneur, et à quelles conditions, l'ignorent-ils, ceux qui ne pensent pas qu'il faille accorder tous les pouvoirs ensemble à un seul homme? comme si Pompée n'était pas, à nos propres yeux, grand autant par les vices des autres que par ses propres vertus. N'hésitez donc pas, Romains, à donner tout pouvoir à l'homme qui, depuis tant d'années, s'est trouvé le seul dont l'arrivée, à la tète de ses soldats, dans les villes de nos alliés, ait été accueillie avec allégresse. Que si vous croyez encore nécessaire que j'invoque à l'appui de ma cause des autorités, je nommerai P. Servilius, personnage d'une si haute expérience en matière de guerre, et dans les affaires les plus épineuses, dont les succès sur terre et sur mer ont été si éclatants, que, dans une délibération de cette nature, nulle autorité ne doit prévaloir sur la sienne; G. Curion, si distingué par les faveurs qu'il a reçues de vous, par ses belles actions, par la grandeur de son génie et par sa sagesse; Cn. Lentulus, dont vous avez reconnu tous la tenue et la prudence supérieure dans l'exercice des dignités auxquelles vous l'avez élevé; G. Cassius enfin, cet homme d'une intégrité, d'une valeur et d'une fermeté que rien n'égale. Voyez si de telles autorités vous semblent suffisamment réfuter les objections de nos adversaires.

XXIV. Par tous ces motifs, Manilius, je loue et j'approuve avec enthousiasme cette loi qui est la vôtre, vos vues, et le sentiment qui les inspire: et puisque vous avez l'agrément du peuple romain, je vous engage à persister dans ce même sentiment, et à ne craindre les menaces ni la violence de personne. D'abord, je vous crois suffisamment de courage et de persévérance; mais, de plus, quand je vous vois soutenu de cette multitude immense de citoyens accourue ici avec tant d'empressement pour conférer une seconde fois le commandement au même général, quelle incertitude peut-il nous rester sur le sort de la proposition, et sur les moyens de l'exécuter? Quant à moi, tout ce que j'ai de zèle, de prudence, d'activité et d'esprit; tout ce que le peuple romain m'a donné de pouvoir en m'honorant de la préture; tout ce que j'ai enfin d'autorité, de crédit et de fermeté, je le promets et je l'offre tout entier à vous et au peuple romain, pour le succès de la loi que vous présentez. Et j'atteste tous les dieux, ceux-là surtout auxquels cette enceinte et ces lieux sont consacrés, qui lisent dans les cœurs de tous les citoyens venus ici pour les affaires de l'État, que je n'agis à la sollicitation de personne, ni dans la pensée de gagner les bonnes grâces de Pompée, ou de viser, par l'élévation de qui que ce soit, à m'assurer une protection dans le danger, un appui dans la carrière des honneurs. A l'abri de mon innocence, il me sera facile, comme il doit l'être à tout honnête homme, de vaincre le péril; et, quant aux honneurs, ce ne sera ni par l'influence d'autrui, ni par ce que j'ai pu dire à cette tribune, que je les veux acquérir, mais en persévérant dans mes habitudes de vie laborieuse, si vous les jugez dignes d'un tel prix. Ainsi, Romains, le but que je me suis proposé dans cette affaire est uniquement, je l'affirme, l'intérêt de la république; et loin de paraître avoir voulu me ménager des amitiés utiles, je sens au contraire 440 que je me suis attiré une foule de haines obscures ou déclarées, dont je n'avais pas besoin, mais qui peut-être ne vous seront pas inutiles. Je dois aux fonctions dont vous m'avez investi, aux bienfaits dont vous m'avez comblé, la résolution inflexible d'immoler les intérêts et les avantages qui ne touchent que moi, à mon respect pour la volonté du peuple, à la dignité de la république, au salut de vos provinces et de vos alliés.

 

 

440 NOTES SUR LE DISCOURS EN FAVEUR DE LA LOI MANILIA.

 

I. Optimo patuit. Il fallait être magistrat pour parler à la tribune, ou avoir reçu ce pouvoir d'un magistrat.

Ter prœtor primus. Deux fois dans les comices qui furent interrompus, et où le peuple avait déjà manifesté son vœu, et la troisième fois dans les comices où il fut nommé et proclamé le premier des huit préteurs. Les comices étaient interrompus soit par un mauvais présage signalé par l'augure, soit par l'opposition des tribuns, soit pur tout autre motif.

II. Mithridate, roi du Pont; Tigrane, roi d'Arménie. La Bithynie était une province de l'Asie Mineure que le roi Nicomède avait léguée par testament au peuple romain.

Ariobarzane. Roi de Cappadoce.

Magnœ res... in vestris vectigalibus occupatœ. C'était les chevaliers qui affermaient la levée des impôts, et qui en répondaient sur leur fortune personnelle.

Qui successeris. Manius Acilius Glabrion, le même qui avait présidé le tribunal dans le procès de Verres.

III. Sullam revocavit. Il venait pour combattre le parti de Marius, alors tout-puissant. Mithridate profita de cette circonstance qui le délivrait de l'armée romaine, pour recommencer la guerre.

IV. Ecbatane était la capitale de la Médie.

Ad eos duces. Sertorius, et d'autres généraux proscrits par Sylla; le premier faisait en Espagne, où il s'était retiré, une guerre acharnée aux Romains.

V. Appellati superbius. Cicéron diminue l'insulte faite aux ambassadeurs; suivant Tite-Live, ils avaient été frappés et insultés.

l.egatum consularem. On croit que c'était Manius Aquillius, qui avait vaincu en Sicile les esclaves révoltés.

Alium... Glabrion que ces peuples craignaient de blesser, en demandant un autre général.

Unum virum. Pompée qui faisait alors la guerre aux pirates, dans les parages voisins de l'Asie.

VI. Cum Antiocho, cum Philippo. Antiochus, roi de Syrie, inquiétait les villes grecques alliées. Philippe, roi de Macédoine, assiégeait Athènes, alliée des Romains. Les Carthaginois attaquaient Messine, en Sicile. Les Romains marchèrent au secours de cette ville, et ce fut là l'origine de la première guerre punique.

Ita.... neque vectigal conservari potest. Les Romains prenaient le dixième de toute sorte de denrées et de fruits. En outre la république tirait une rente des pâturages pris sur les ennemis. Les fermiers avaient les noms écrits de tous ceux qui possédaient des pâturages, et s'appelaient scripturœ magistri.

VIII. Ducibus Sertorianis. Des chefs que Sertorius envoyait à Mithridate. — Sinope, ville située près du Pont-Euxin; Amisus, autre ville sur les contins de la Paphlagonie et de la Cappadoce.

IX. Parens. Le père de Médée était Éta, roi de Colchos, et son frère, Absyrte.

Fani. Temple de Bellone, nommée Comane, dans une ville du Pont, appelée aussi Comane. Ce temple fut ensuite pillé par Muréna, suivant Appien.

Urbem. Tigranocerte, aujourd'hui Sered, capitale d'Arménie, bâtie par Tigrane. Lucullus la prit.

Quæ tanta fuit. Lucius Flaccus et ensuite Caius Triarius, lieutenants de Lucullus, que ce général, revenant à Rome demander le triomphe, avait laissés pour commander l'armée, essuyèrent chacun une défaite considérable.

Imperii diuturnitati modum. Il y avait sept ans que Lucullus commandait en Asie: il y en avait dix que servait une partie de ses soldats: or, le service n'était que de neuf ans.

X. Acerrimis hostibus. Dans la guerre civile, contre Cinna.

Summi imperatoris. Sylla.

Civile. Guerre civile, contre Cinna et Carbon;

Africanum. Guerre d'Afrique, contre Cn. Domitius et les autres proscrits, réunis à Iarbas, roi de Numidie;

Transalpinum. Guerre transalpine, contre les Gaulois;

Hispaniense. Guerre d'Espagne, contre Sertorius;

Bellicosissimis nationibus. Guerre contre les lbériens et les Lusitaniens;

Servile. Guerre d'esclaves, dont Spartacus était le chef;

Navale. Guerre maritime contre les pirates.

XI. Testis est Sicilia. Perpenna et Carbon, chassés d'Italie, se retirèrent en Sicile. Un sénatus-consulte envoya contre eux Pompée. Perpenna, voyant qu'il allait être enveloppé, prit la fuite. Carbon fut pris, condamne à mort, et sa tête fut envoyée à Sylla.

XII. Legati redemti sunt. On ne sait pas quels 441 étaient ces ambassadeurs, ni dans quel temps ils furent pris.

Cum duodecim secures. Chaque préteur avait six licteurs portant des haches. Il s'agit des deux préteurs Sextilius et Bellinus, qui, au rapport de Plutarque dans la Vie de Pompée, furent enlevés par des pirates, comme ils allaient dans leurs provinces, et emmenés prisonniers.

Gnide, ville de Carie. — Colophon, ville d'ionie. — Samos, Ile de la mer Egée, avec une ville du même nom. — Gaiète, port de Campanie.

Prœtore. L'histoire ne nomme pas ce préteur.

Ipsis liberos. C'était sa fille. Les Latins disaient liberi au pluriel, d'un seul enfant, fils ou fille. Ainsi nous appelons père de famille un individu ayant un seul ou plusieurs enfants.

Inspectantibus vobis. Du Capitule, on pouvait apercevoir, dans un beau temps, la mer qui environne Ostie.

Consul. On ignore quel était ce consul.

Duabus Hispaniis. En deçà, et au delà du fleuve Ibère.

Duo maria. La mer Adriatique et celle de Toscane.

XIII. Qui hœc fecerint. Cette allusion ne peut s'appliquer qu'à Glabrion; car Lucullus, qui s'enrichissait sans scrupule des dépouilles de l'ennemi, passait pour être intègre dans le maniement des deniers publics. Dans la guerre contre Mithridate, il refusa des subsides de Rome, alléguant que la guerre devait nourrir la guerre.

XV. Auctoritas, la réputation. C'est ici le vrai sens d'auctoritas. Auctoritas, dit un savant, en expliquant ce mot dans cet endroit, gravis et vehemens opinio, de alicujus singulari virtute ac magnitudine concepta.

Tarn prœclara judicia. Pompée obtint les honneurs du triomphe, quoiqu'il fût encore dans l'ordre des chevaliers, et qu'il n'eût pas l'âge d'entrer au sénat; il fut envoyé contre Sertorius avec un commandement proconsulaire, quoiqu'il fût simple questeur; il triompha une seconde fois, en vertu de la même dispense; il parvint au consulat, sans avoir passé par les autres magistratures. (Clément.)

Tanta vilitas. Les pirates qui couvraient les mers, empêchaient les grains d'aborder en Italie; l'élection de Pompée ranima la confiance, et l'on ne craignit plus à Rome de manquer de grains. (Idem.)

XVI. Quibus ... erat molestum. Cicéron désigne ici Métellus Pius et Perpenna; le premier était proconsul, le second, préteur; Pompée n'était que questeur.

XVII. Re multo magis quam verbis refutata. En effet, le succès de la guerre contre les pirates fut tel, qu'il surpassa les espérances même des plus chauds partisans de Pompée. — Gabinius fit recevoir sa loi, malgré de vives oppositions, et cette loi fut appelée Gabinia.

XVIII. Antiochus. Il était roi d'une partie de l'Asie, et fut vaincu sur mer par C. Livius. — Persée, roi de Macédoine, fut défait sur le même élément par C. Octavius.

Délos. C'était un port commode pour ceux qui naviguaient de l'Italie et de la Grèce dans l'Asie.

Appia via. Cette voie était voisine de la mer, près de Terracine.

In hunc locum. La tribune aux harangues s'appelait rostra, parce qu'elle était ornée des éperons des navires pris sur les Antiates.

XIX. Cum tribuni plebis fuissent. Cicéron attaque indirectement cette loi qui empêchait les ex-tribuns de servir de lieutenants aux généraux nommés sous leur tribunat.

XX. Si quid eo factum esset, S'il venait à vous manquer. Si qitid de eo, ou de eo factum est, c'est-à-dire, Si quid humanitatis ei contigisset, si obiisset. Les Romains évitaient avec soin les paroles qui annonçaient ouvertement la mort, comme étant de mauvais présage.

Scipione. P. Scipion Émilien, second Africain du nom, prit et détruisit Carthage en Afrique, et Numance en Espagne.

XXI. Adolescentulum. Pompée n'avait alors que vingt-trois ans.

Bellum formidolosissimum. La guerre contre Sertorius.

Duo consules. M. Lépidus et Q. Catulus.

XXII. Regna interiorum nationum. Ce sont les nations qui étaient dans l'intérieur des terres, éloignées des côtes.

XXIII. Publius Servilius. Il fut surnommé Isauricus, parce qu'étant proconsul, il avait battu les Isauriens et les pirates. — C. Curion avait été consul avec Cn. Octavius. — Cn. Lentulus avait battu Spartacus. — C. Cassius avait été consul l'année d'avant Lentulus.

XXIV. Deos, et eos maxime. L'image d'Hercule et de Vénus genitrix auprès de la tribune aux harangues. — Cette enceinte; en latin, templum, nom donné à toute enceinte consacrée par les auspices.