Cicéron, Rabirius

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME DEUXÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° 60.

TOME II.

XVII.  TROISIEME DISCOURS SUR LA LOI AGRAIRE.

 

     de lege agraria II - notes sur les 3 livres du de lege agraria    

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME DEUXIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

TROISIÈME DISCOURS SUR LA LOI AGRAIRE

CONTRE RULLUS, DEVANT LE PEUPLE.

DISCOURS DIX-SEPTIEME

 

 

ARGUMENT.

Rullus n'avait point osé se présenter dans rassemblée où Cicéron avait attaqué sa loi ; mais , profitant du moment où le consul était absent du forum, il l'attaqua comme étant de ceux qui soutenaient le parti de Sylla et les détenteurs des biens des proscrits.. Cicéron lui répond dans ce troisième discours; il fait voir que c'est au contraire Rullus qui protège les possesseurs des biens des proscrits, et surtout Valgius son beau-père.  Il prouve l'intention du tribun, en expliquant le quarantième article de la loi. dont il n'avait point parlé d'abord, dans la crainte, disait-il, de réveiller les anciennes divisions.

Cicéron, après avoir placé à la tête de ses œuvres consulaires , les deux discours précédents (Epist. ad. Att.. ii, 1 ), parle de deux autres petite discours, appendices de la loi agraire. Il est donc, probable que Rullus calomnia de nouveau l'orateur dans l'esprit du peuple, et que Cicéron répliqua une dernière fois. Ce quatrième discours est perdu.

 

 

DE LEGE AGRARIA ORATIO TERTIA CONTRA P- SERVILIVM RVLLVM TR- PLEB- IN SENATV.

 I.  Commodius fecissent tribuni plebis, Quirites, si, quae apud uos de me deferunt, ea coram potius me praesente dixissent; nam et aequitatem uestrae disceptationis et consuetudinem superiorum et ius suae potestatis retinuissent. Sed quoniam adhuc praesens certamen contentionemque fugerunt, nunc, si uidetur eis, in meam contionem prodeant et, quo prouocati a me uenire noluerunt, reuocati saltem reuertantur.  Video quosdam, Quirites, strepitu significare nescio quid et non eosdem uoltus quos proxima mea contione praebuerunt in hanc contionem mihi rettulisse. Qua re a uobis qui nihil de me credidistis ut eam uoluntatem quam semper habuistis erga me retineatis peto; a uobis autem quos leuiter immutatos esse sentio paruam exigui temporis usuram bonae de me opinionis postulo, ut eam, si quae dixero uobis probabo, perpetuo retineatis; sin aliter, hoc ipso in loco depositam atque abiectam relinquatis. Completi sunt animi auresque uestrae, Quirites, me gratificantem Septimiis, Turraniis ceterisque Sullanarum adsignationum possessoribus agrariae legi et commodis uestris obsistere. Hoc si qui crediderunt, illud prius crediderint necesse est, hac lege agraria quae promulgata est adimi Sullanos agros uobisque diuidi, aut denique minui priuatorum possessiones ut in eas uos deducamini. Si ostendo non modo non adimi cuiquam glebam de Sullanis agris, sed etiam genus id agrorum certo capite legis impudentissime confirmari atque sanciri, si doceo agris eis qui a Sulla sunt dati sic diligenter Rullum sua lege consulere ut facile appareat eam legem non a uestrorum commodorum patrono, sed a Valgi genero esse conscriptam, num quid est causae, Quirites, quin illa criminatione qua in me absentem usus est non solum meam sed etiam uestram diligentiam prudentiamque despexerit?

II. Caput est legis XL de quo ego consulto, Quirites, neque apud uos ante feci mentionem, ne aut refricare obductam iam rei publicae cicatricem uiderer aut aliquid alienissimo tempore nouae dissensionis commouere, neque uero nunc ideo disputabo quod hunc statum rei publicae non magno opere defendendum putem, praesertim qui oti et concordiae patronum me in hunc annum populo Romano professus sim, sed ut doceam Rullum posthac in eis saltem tacere rebus in quibus de se et de suis factis taceri uelit.  Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit, ut omnia quaecumque ille fecisset essent rata. Nam cum ceteris in ciuitatibus tyrannis institutis leges omnes exstinguantur atque tollantur, hic rei publicae tyrannum lege constituit. Est inuidiosa lex, sicuti dixi, uerum tamen habet excusationem; non enim uidetur hominis lex esse, sed temporis.  Quid si est haec multo impudentior? Nam Valeria lege Corneliisque legibus eripitur ciui, {ciui} datur, coniungitur impudens gratificatio cum acerba iniuria; sed tamen imbibit illis legibus spem non nullam cui ademptum est, aliquem scrupulum cui datum est. Rulli cautio est haec: 'Qui post C. Marium Cn. Papirium consules.' Quam procul a suspicione fugit, quod eos consules qui aduersarii Sullae maxime fuerunt potissimum nominauit! Si enim Sullam dictatorem nominasset, perspicuum fore et inuidiosum arbitratus est. Sed quem uestrum tam tardo ingenio fore putauit cui post eos consules Sullam dictatorem fuisse in mentem uenire non posset? Quid ergo ait Marianus tribunus plebis, qui nos Sullanos in inuidiam rapit? 'Qui post Marium et Carbonem consules agri, aedificia, lacus, stagna, loca, possessiones' - caelum et mare praetermisit, cetera complexus est - 'publice data adsignata, uendita, concessa sunt' - a quo, Rulle? post Marium et Carbonem consules quis adsignauit, quis dedit, quis concessit praeter Sullam? - 'ea omnia eo iure sint' - quo iure? labefactat uidelicet nescio quid. Nimium acer, nimium uehemens tribunus plebis Sullana rescindit - 'ut quae optimo iure priuata sunt.' Etiamne meliore quam paterna et auita? Meliore. At hoc Valeria lex non dicit, Corneliae leges non sanciunt, Sulla ipse non postulat. Si isti agri partem aliquam iuris, aliquam similitudinem propriae possessionis, aliquam spem diuturnitatis attingunt, nemo est tam impudens istorum quin agi secum praeclare arbitretur. Tu uero, Rulle, quid quaeris? Quod habent ut habeant? Quis uetat? Vt priuatum sit? Ita latum est. Vt meliore {iure} tui soceri fundus Hirpinus sit siue ager Hirpinus - totum enim possidet - quam meus paternus auitusque fundus Arpinas? Id enim caues. Optimo enim iure ea sunt profecto praedia quae optima condicione sunt. Libera meliore iure sunt quam serua; capite hoc omnia quae seruiebant non seruient. Soluta meliore in causa sunt quam obligata; eodem capite subsignata omnia, si modo Sullana sunt, liberantur. Immunia commodiore condicione sunt quam illa quae pensitant; ego Tusculanis pro aqua Crabra uectigal pendam, quia mancipio fundum accepi; si a Sulla mihi datus esset, Rulli lege non penderem.

III.  Video uos, Quirites, sicuti res ipsa cogit, commoueri uel legis uel orationis impudentia, legis quae ius melius Sullanis praediis constituat quam paternis, orationis quae eius modi {in} causa insimulare quemquam audeat rationes Sullae nimium uehementer defendere. At si illa solum sanciret quae a Sulla essent data, tacerem, modo ipse se Sullanum esse confiteretur. Sed non modo illis cauet uerum etiam aliud quoddam genus donationis inducit; et is qui a me Sullanas possessiones defendi criminatur non eas solum sancit uerum ipse nouas adsignationes instituit et repentinus Sulla nobis exoritur.  Nam attendite quantas concessiones agrorum hic noster obiurgator uno uerbo facere conetur: 'Quae data, donata, concessa, uendita.' Patior, audio. Quid deinde? 'possessa.' Hoc tribunus plebis promulgare ausus est ut, quod quisque post Marium et Carbonem consules possideret, id eo iure teneret {quo} quod optimo priuatum {est}? Etiamne si ui deiecit, etiamne si clam, si precario uenit in possessionem? Ergo hac lege ius ciuile, causae possessionum, praetorum interdicta tollentur.  Non mediocris res neque paruum sub hoc uerbo furtum, Quirites, latet. Sunt enim multi agri lege Cornelia publicati nec cuiquam adsignati neque uenditi qui a paucis hominibus impudentissime possidentur. His cauet, hos defendit, hos priuatos facit; hos, inquam, agros quos Sulla nemini dedit Rullus non uobis adsignare uolt, sed eis condonare qui possident. Causam quaero cur ea quae maiores uobis in Italia, Sicilia, Africa, duabus Hispaniis, Macedonia, Asia reliquerunt uenire patiamini, cum ea quae uestra sunt condonari possessoribus eadem lege uideatis.  Iam totam legem intellegetis, cum ad paucorum dominationem scripta sit, tum ad Sullanae adsignationis rationes esse accommodatissimam. Nam socer huius uir multum bonus est; neque ego nunc de illius bonitate, sed de generi impudentia disputo. Ille enim quod habet retinere uolt neque se Sullanum esse dissimulat.

IV. Hic, ut ipse habeat quod non habet, quae dubia sunt per uos sancire uolt et, cum plus appetat quam ipse Sulla, quibus rebus resisto, Sullanas res defendere {me} criminatur.  'Habet agros non nullos,' inquit, 'socer meus desertos atque longinquos; uendet eos mea lege quanti uolet. Habet incertos ac nullo iure possessos; confirmabuntur optimo iure. Habet publicos; reddam priuatos. Denique eos fundos quos in agro Casinati optimos fructuosissimosque continuauit, cum usque eo uicinos proscriberet quoad angulos conformando ex multis praediis unam fundi regionem normamque perfecerit, quos nunc cum aliquo metu tenet, sine ulla cura possidebit.'

Et quoniam qua de causa et quorum causa ille hoc promulgarit ostendi, doceat ipse nunc ego quem possessorem defendam, cum agrariae legi resisto. Siluam Scantiam uendis; populus Romanus possidet; defendo. Campanum agrum diuidis; uos estis in possessione; non cedo. Deinde Italiae, Siciliae ceterarumque prouinciarum possessiones uenalis ac proscriptas hac lege uideo; uestra sunt praedia, uestrae possessiones; resistam atque repugnabo neque patiar a quoquam populum Romanum de suis possessionibus me consule demoueri, praesertim, Quirites, cum uobis nihil quaeratur.  Hoc enim uos {in} errore uersari diutius non oportet. Num quis uestrum ad uim, ad facinus, ad caedem accommodatus est? Nemo. Atqui ei generi hominum, mihi credite, Campanus ager et praeclara illa Capua seruatur; exercitus contra uos, contra libertatem uestram, contra Cn. Pompeium constituitur; contra hanc urbem Capua, contra uos manus hominum audacissimorum, contra Cn. Pompeium x duces comparantur. Veniant et coram, quoniam me in uestram contionem uobis flagitantibus euocauerunt, disserant.

I. Les tribuns qui ont profité de mon absence pour m'accuser devant vous, Romains, eussent mieux fait d'attendre que je fusse présent; par là, ils eussent témoigné de leur respect pour l'équité que vous montrez dans ce débat, pour les anciennes coutumes et pour les droits même de leur magistrature. Mais puisque jusqu'ici ils ont déserté le combat face à face, qu'ils paraissent maintenant, s'ils le veulent, dans cette assemblée où je parle, et acceptent du moins les défis que je leur porte encore et qu'ils ont une première fois refusés. J'en vois parmi vous, Romains, quelques-uns dont les murmures trahissent je ne sais quel mécontentement, et dont les visages ont perdu cet air de satisfaction qui m'avait accueilli dans l'assemblée précédente. Je vous prie donc, vous qui n'avez point cru mes ennemis, de me conserver toujours les mêmes sentiments; et vous aussi qui me paraissez légèrement changés à mon égard, je vous prie de me rendre pour un moment votre bonne opinion, et d'y persister si je prouve la vérité de ce que je vais dire; sinon, de l'abandonner aujourd'hui et d'y renoncer pour toujours. On a lassé votre attention, Romains, et assourdi vos oreilles, à force de vous répéter que je ne m'opposais à la loi agraire et à vos intérêts qu'afin de flatter les sept tyrans et les riches possesseurs des terres données par Sylla. Ceux d'entre vous qui l'ont cru, ont dû croire avant tout que la loi agraire dont on sollicite l'adoption, enlève à leurs possesseurs actuels, pour vous les distribuer, les terres données par Sylla, ou qu'enfin elle prive des particuliers d'une partie de leurs possessions, pour vous y établir. Si je montre que, loin d'ôter à personne une parcelle de terrain donné par Sylla , un article de la loi assure et confirme impudemment l'intégrité des propriétés de cette nature; si je prouve, que Rullus, par sa loi, a si bien ménagé ces possessions odieuses, qu'il est facile de reconnaître dans l'auteur de cette loi, non le défenseur de vos intérêts, mais le gendre de Valgius; douterez-vous, Romains, que Rullus, en me calomniant près de vous pendant mon absence, se soit moqué de votre 538 vigilance et de la mienne, de ma pénétration et de la vôtre?

II. Il est un quarantième article de la loi, sur lequel je me suis tu d'abord à dessein, soit pour ne point rouvrir une plaie déjà cicatrisée, soit pour ne point rallumer le feu des discordes civiles, dans les circonstances les plus inopportunes. Et si j'en entame aujourd'hui la discussion, ce n'est pas que je ne sente la nécessité de maintenir avec fermeté l'état de choses actuel, moi surtout qui me suis déclaré pour cette année le défenseur de la tranquillité et de l'union; mais c'est afin d'enseigner Rullus à garder désormais le silence au moins dans les choses où il doit désirer qu'on se taise sur lui et sur sa conduite. A mon avis, la plus injuste de toutes les lois, comme aussi la moins semblable à une loi, est celle qu'a portée L. Flaccus interroi, au sujet de Sylla, POUR DÉCLARER LÉGAL TOUT CE QU'AVAIT FAIT CELUI-CI. Dans les autres États, l'élévation d'un tyran est le signal de l'anéantissement complet des lois : Flaccus porte une loi pour donner un tyran à la république. Cette loi est odieuse, sans doute; elle a cependant son excuse ; elle paraît être moins la loi du personnage que de la circonstance. Quoi! si la loi de Rullus osait bien davantage ? Car la loi Valéria et les lois Cornélia ôtent en même temps qu'elles donnent; elles joignent une injustice atroce à d'impudentes largesses ; mais elles laissent quelque espérance à celui qu'elles ont dépouillé, quelque inquiétude à celui qu'elles enrichissent. Mais voici une des précautions de la loi de Rullus : « DEPUIS, dit-elle, LE CONSULAT DE C. MARIUS ET DE CN. PAPIRIUS. » Comme il est habile à éloigner les soupçons, en nommant surtout les consuls qui furent les plus grands ennemis de Sylla! S'il eût nommé le dictateur, il eût pensé dévoiler ses propres intrigues, et se rendre odieux. Mais qui de vous a-t-il jugé d'assez lourde mémoire pour avoir oublié que Sylla fut dictateur après ces consuls? Que dit donc ce tribun, partisan de Marius, qui souffla contre nous la haine, comme si nous étions partisans de Sylla? « TOUTES LES TERRES, TOUS LES ÉDIFICES, LES LACS, LES ÉTANGS, LES PLACES, LES POSSESSIONS » (il n'a laissé que le ciel et la mer, il a embrassé tout le reste), « QUI DEPUIS LE CONSULAT DE MARIUS ET DE CARBON, ONT ÉTÉ DONNÉS, ASSIGNÉS,VENDUS, CONCÉDÉS. » Par qui, Rullus? qui est-ce qui a, depuis Marius et Carbon, assigné, donné, concédé, si ce n'est Sylla? « QUE TOUT CELA SOIT POSSÉDÉ AU MÊME TITRE » A quel titre? Il porte je ne sais quel désordre dans l'état actuel des choses; ce tribun trop ardent, trop fougueux, annule les actes de Sylla. AU MÊME TITRE QUE LES BIENS PATRIMONIAUX LES PLUS LEGITIMES. Quoi !plus légitimement peut-être que les biens de nos pères et de nos aïeux ? Oui, sans doute. Mais la loi Valéria ne le dit point; les lois Cornélia ne renferment pas cette sanction; Sylla lui-même ne le demande point. Si ces biens sont tant soi peu légitimes, s'ils ressemblent tant soit peu à une propriété réelle, si l'on peut en espérer une possession durable, le plus effronté de ceux qui en ont reçu s'estimera encore trop heureux. Mais vous, Rullus, que demandez-vous? que les possesseurs de ces terres en restent possesseurs? Qui l'empêche? Qu'ils les possèdent comme les leurs propres? Mais tels sont les termes de votre loi que, 539 pour votre beau-père, le bien ou le territoire des Hirpins (car il le possède tout entier) vaut mieux que, pour moi, la terre d'Arpinum que j'ai reçue de mon père et de mes aïeux. Car c'est là que vous tendez. Les terres qui sont possédées avec le meilleur droit sont, sans contredit, celles dont la condition est la meilleure. Les terres libres sont possédées avec un meilleur droit que celles qui ne le sont pas : selon votre article, toutes les terres qui ont des servitudes n'en auront plus. Les terres qui n'ont pas de charges jouissent d'une meilleure condition que celles qui en ont : selon votre article, toutes les terres qui ont des charges en seront affranchies, pourvu qu'elles aient été données par Sylla. La condition des terres sans redevances est plus avantageuse que celles des terres qui en payent : je payerai une redevance dans ma terre de Tusculum, pour l'eau de Crabra qui l'arrose, parce que j'ai reçu la terre avec cette servitude; si elle m'avait été donnée par Sylla, je ne payerais rien, en vertu de la loi de Rullus.

III. Je vois, Romains, que vous êtes également frappés, comme vous devez l'être, et de l'impudence de la loi de Rullus, et de l'impudence de ses discours : de sa loi, parce qu'elle fonde un droit de possession meilleur pour les terres données par Sylla, que pour les propriétés héréditaires; de ses discours, lorsqu'il ose accuser qui que ce soit de défendre avec trop de chaleur les actes de Sylla. Si Rullus sanctionnait seulement les générosités de Sylla, je me tairais, pourvu qu'il s'en avouât le partisan ; mais il ne se borne pas à les sanctionner, il introduit encore dans sa loi une autre espèce de donations; et celui qui me fait un crime de défendre les largesses de Sylla, ne se contente pas de les ratifier, il en prépare de nouvelles ; un autre Sylla s'élève parmi nous. Voyez quelles vastes concessions de terres ce censeur rigide prétend faire d'un seul mot. TOUT CE QUI A ÉTÉ DONNÉ, CONFÉRÉ, ACCORDÉ, VENDU. Patience; je vous entends. Quoi ensuite? TOUT CE QUI A ÉTÉ POSSÉDÉ. Ainsi, un tribun du peuple a osé dire que toute possession acquise depuis le consulat de Marius et de Carbon est aussi légitime que la propriété privée la plus légitime? Comment ! même si cette possession est le fruit de la violence, de la fraude, ou si elle n'est que précaire? Cette loi détruira donc le droit civil, les titres de possession, les ordonnances de préteur? Ce simple mot de Rullus ne cache pas un projet de peu d'importance ni une fraude innocente. Il est en effet beaucoup de terres confisquées par la loi Cornélia, qui n'ont été ni réparties, ni vendues, et dont quelques individus sont effrontément les maîtres. Ce sont elles que Rullus garantit, qu'il défend, qu'il constitue en propriétés privées; ces terres que Sylla n'a données à personne, Rullus ne veut pas vous les rendre; il les assure à jamais à ceux qui les possèdent. Je vous demande pourquoi vous souffririez que l'on vendît les domaines conquis par vos ancêtres en Italie, en Sicile, dans les deux Espagnes, en Macédoine et en Asie, lorsque vous voyez ces biens, qui sont les vôtres, abandonnés par la même loi à ceux qui les ont usurpés? Déjà vous comprenez que la loi tout entière est faite pour créer un pouvoir despotique en faveur de quelques hommes, et pour confirmer les donations de Sylla. Quant au beau-père de Rullus, c'est un fort honnête homme; aussi n'est-il pas question maintenant de sa probité, mais de l'impudence de son gendre. En effet, le beau- 540 père veut conserver ce qu'il possède, et il ne fait pas mystère d'être partisan de Sylla.

IV. Mais le gendre, pour avoir ce qu'il n'a pas, veut vous faire sanctionner des possessions douteuses; et lorsqu'il va encore plus loin que Sylla, lorsque je combats ses prétentions, il m'accuse de défendre les largesses de Sylla. Mon beau-père, dit Rullus, a quelques terres éloignées et désertes; d'après ma loi, il les vendra autant qu'il le voudra; il en a d'autres dont la possession est douteuse et sans titre légal, il en jouira au meilleur titre possible; il en a qui sont de propriété publique, j'en ferai sa propriété privée. Enfin, ces domaines du territoire de Casinum, si riches et si fertiles, qu'il a agrandis au moyen des proscriptions des propriétaires voisins, jusqu'à former de cette multitude de petits héritages un vaste territoire qui s'étend aussi loin que ses regards, il les possède maintenant avec quelque crainte; il les possédera désormais sans inquiétude.

Et puisque j'ai montré pour quels motifs et pour quelles gens Rullus a proposé sa loi, qu'il vous dise maintenant si, lorsque je la combats, je défends quelque possesseur particulier. Vous vendez, Rullus, la forêt Scantia : elle est la propriété du peuple romain, je m'y oppose. Vous partagez le territoire de Campanie : Romains, ce territoire est à vous; je ne le souffrirai pas. Je vois ensuite que, par la loi, on proscrit et l'on met en vente les possessions d'Italie, de Sicile, et d'autres provinces. Ce sont encore là, Romains, vos domaines, c'est votre propriété. Je m'y opposerai donc et je l'empêcherai. Je ne souffrirai pas que, sous mon consulat, le peuple romain soit dépossédé de son bien par qui que ce soit, surtout lorsqu'on ne cherche en rien votre intérêt : car, il ne faut pas vous laisser plus longtemps dans l'erreur. Est-il parmi vous un homme, un seul disposé, à la violence, au crime, à l'assassinat? Non. Eh bien, c'est pour des hommes de cette espèce, croyez-moi, qu'on réserve le territoire de Campanie et l'opulente Capoue : c'est contre vous, contre votre liberté, contre Pompée, qu'on lève une armée : à Rome, on oppose Capoue; à vous, une troupe d'audacieux aventuriers; à Pompée, dix généraux. Que les tribuns se présentent, et, puisque sur vos instances, ils m'ont appelé à cette assemblée, qu'ils répondent.