Widukind

WIDUKIND,Religieux de Corbie.

 

HISTOIRE DE SAXE

 

Livre II

LIVRE I - LIVRE III

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

LIBER II.

INCIPIUNT CAPITULA.

I.    De conventu populi ad Aquasgrani palatii et electione novi regis eiusque unctione

II.  De ministerio regali et de principibus eius

III.  De bello contra Bolizlavum facto

IV.  De expeditione regis in barbaras nationes

V.  De Ungariis

VI.  De intestinis bellis

VII. De reliquiis Innocentii martyris

VIII. De Arnulfo Boioariorum duce

IX.  De Sifrido et Thancmaro regis filio

X.    De dissensione et legum varietate

XI.  De Thancmaro et Evurhardo et Heinrico et bellis civilibus

XII. De Heinrico fratre regis

XIII. De Evurhardo, qualiter veniam promeretur

XIV. Item de Ungariis, qualiter non sine suo gravi vulnere recedunt

XV. Qualiter Heinricus ardet cupiditate regnandi

XVI. De Hisbertho Lothariorum duce

XVII. De bello Biertanico

XVIII. Qualiter Dadi milites Heinrici callide ad regem convertit

XIX. Heinricus revertitur in Saxoniam et victus a rege discedit

XX. Qualiter barbari Geronem interficere querunt et multis diebus bellum protraxerunt

XXI. De Slavo, qui a rege Heinrico relictus erat

XXII. Qualiter exercitus regis contra Heinricum ducitur

XXIII. De Immone et Hisbertho

XXIV. De Evurhardo et Hisbertho

XXV. De pontificibus Frithurico et Ruthardo

XXVI. De nece ducum Evurhardi et Hisberthi

XXVII. Item de Immone

XXVIII. De nepotibus Isberthi et Ansfrido et Arnaldo

XXIX. Qualiter Heinricus veniam promeretur

XXX. De Gerone preside

XXXI. Item de Heinrico, qualiter multi cum eo adversus regem coniurabant

XXXII. De portentis

XXXIII. De Oddone Lothariorum preside

XXXIV. De Berhtaldo Arnulfi fratre

XXXV. Qualiter Hugonem armis alterum edomuit

XXXVI. De concordia fratrum et moribus eorum et habitu

XXXVII. De persecutione monachorum

XXXVIII. De Hathumaro abbate

XXXIX.De Luthuwico rege et filiis eius

XL. De obsidibus Bolizlavi

XLI. De obitu Edidis regine

 

 

 

INCIPIUNT CAPITULA

 

 

 

 

 

 

WIDUKINDUS CORBEIENSIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAEFATIO.

Ingens opus coepturus, vel certe iteraturus ― nam magna ex parte peractum est ― tua gratia fulciatur, quae domina esse dinosceris jure totius Europae; quamquam in Africam Asiamque patris tui jam potestas protendatur. Spero enim, quicquid in eo invenitur minus idoneum, gloriosa tuae clementiae lenitate sublevetur, permaneatque ea devotione dedicatum, qua est conscripum.

INCIPIT LIBER SECUNDUS

1. Defuncto itaque patre patriae et regum maximo optimo Heinrico (DCCCCXXXVI), omnis populus Francorum atque Saxonum jam olim designatum regem a patre, filium ejus Oddonem, elegit sibi in principem; universalisque electionis notantes locum jusserunt esse ad Aquasgrani palatii. Est autem locus ille proximus Julo, a conditore Julio Caesare cognominato. Cumque illo ventum esset, duces ac praefectorum principes cum caetera principum militum manu congregati in sixto, basilicae magni Karoli cohaerenti, collocarunt novum ducem in solio ibidem constructo, manus ei dantes, ac fidem pollicentes, operamque suam contra omnes inimicos spondentes, more suo fecerunt eum regem. Dum ea geruntur a ducibus ac caetero magistratu, pontifex maximus cum universo sacerdotali ordine et omni plebe infra in basilica praestolabatur processionem novi regis. Quo procedente, pontifex obvius laeva sua dextram tangit regis, suaque dextra lituum gestans, linea indutus, stola planetaque infulatus, progressusque in medium usque fani subsistit ; et reversus ad populum, qui circumstabat ― nam erant deambulatoria infra supraque in illa basilica in rotundum facta ― quo ab omni populo cerni posset : En, inquit, adduco vobis a Deo electum, et a domino rerum Heinrico olim designatum, nunc vero a cunctis principibus regem factum Oddonem; si vobis ista electio placeat, dextris in coelum levatis significate. Ad haec omnis populus dextras in excelsum levans, cum clamore valido imprecati sunt prospera novo duci. Proinde processit pontifex cum rege, tunica stricta more Francorum induto, pone altare, super quod insignia regalia posita erant, gladius cum balteo, clamis cum armillis, baculus cum sceptro ac diadema. Eo quippe tempore erat summus pontifex nomine Hildiberhtus, Franco genere, monachus professione, nutritus vel doctus in Vuldo monasterio, et ad id honoris merito progrediens, ut pater ejusdem loci constitueretur, deinde summi pontificatus Mogontiacae sedis fastigium promeruisset. Hic erat vir mirae sanctitatis, et praeter naturalem animi sapientiam, litterarum studiis satis clarus. Qui inter caetera gratiarum dona spiritum prophetiae accepisse praedicatur.

Et cum quaestio esset pontificum in consecrando rege, Treverensis videlicet et coloniae Agrippinae ― illius, quia antiquior sedes esset, et tamquam a beato Petro apostolo fundata; istius vero, quia ad ejus diocesim pertineret locus; et ob id sibi convenire arbitrati sunt hujus consecrationis honorem ― cessit tamen uterque eorum Hildiberthi cunctis notae almitati. Ipse autem accedens ad altare, et sumpto inde gladio cum balteo, conversus ad regem ait: Accipe, inquit, hunc gladium, quo ejicias omnes Christi adversarios, barbaros et malos christianos, auctoritate divina tibi tradita, omni potestate totius imperii Francorum, ad firmissimam pacem omnium christianorum. Deinde sumptis armillis ac clamide, induit eum: His cornibus, inquit, humitenus demissis monearis, quo zelo fidei ferveas, et in pace tuenda perdurare usque in finem debere. Exinde sumpto sceptro haculoque: His signis, inquit, monitus, paterna castigatione subjectos corripias, primumque Dei ministris, viduis ac pupillis manum misericordiae porrigas; numquamque de capite tuo oleum miserationis deficiat, ut in praesenti et in futuro sempiterno praemio coroneris.

Perfususque ilico oleo sancto et coronatus diademate aureo ab ipsis pontificibus Hildiberhto et Wicfrido, ac omni legitima consecratione completa, ab eisdem pontificibus ducitur ad solium, ad quod per cocleas adscendebatur, et erat inter duas marmoreas mirae pulchritudinis columpnas constructum, unde ipse omnes videre et ab omnibus ipse videri posset.

2. Divina deinde laude dicta, sacrificioque sollempniter celebrato, descendebat rex ad palatium, et accedens ad mensam marmoream regio apparatu ornatam, resedit cum pontificibus et omni populo; duces vero ministrabant. Lothariorum dux Isilberhtus, ad cujus potestatem locus ille pertinebat, omnia procurabat, Evurarhdus mensae praeerat, Herimannus Franco pincernis, Arnulfus equestri ordini et eligendis locandisque castris praeerat. Sigifridus vero, Saxonum optimus et a rege secundus, gener quondam regis, tunc vero affinitate conjunctus, eo tempore procurabat Saxoniam, ne qua hostium interim irruptio accidisset, nutriensque juniorem Heinricum secum tenuit. Rex autem post haec unumquemque principum juxta munificentiam regalem congruenti sibi munere honorans, cum omni hilaritate dimisit multitudinem.

3. Interea barbari ad novas res moliendas desaeviunt, percussitque Bolizlav fratrem suum, virum christianum et, ut ferunt, Dei cultura religiosissimum, timensque sibi vicinum subregulum, eo quod paruisset imperiis Saxonum, indixit ei bellum. Qui misit in Saxoniam ad expostulanda sibi auxilia. Mittitur autem ei Asic cum legione Mesaburiorum et valida manu Hassiganorum, additurque ei exercitus Thuringorum. Erat namque illa legio collecta ex latronibus.

Rex quippe Heinricus cum esset satis severus extraneis, in omnibus causis erat clemens civibus; unde quemcumque videbat furum aut latronum manu fortem et bellis aptum, a debita poena ei parcebat, collocans in suburbano Mesaburiorum, datis agris atque armis, jussit civibus quidem parcere, in barbaros autem, in quantum auderent, latrocinia exercerent.

Hujuscemodi ergo hominum collecta multitudo plenam in expeditionem produxit legionem. Bolizlav autem audiens de exercitu Saxonico, et quia Saxones seorsum, et seorsum Thuringi irent contra se, divisis et ipse sociis, sicuti erat acerrimus consilio, utroque exercitui occurrere disposuit. At Thuringi ut hostes inprovise sibi occursitare viderunt, fuga periculum devitaverunt. Asic autem cum Saxonibus et caeteris auxiliariis nichil cunctatus in hostes ruit, maximamque partem ex eis armis fudit, caeteros fugere conpulit, victorque ad castra reversus est. Et cum ignorasset de exercitu qui insecutus fuerat Thuringos, minus caute usus est victoria perpetrata. Bolizlav autem videns exercitum nostrum dispersum, et alios in extrahendis spoliis caesorum, alios in suis corporibus reficiendis, alios in paleis equorum congregandis occupatos, fugatum reversumque coadunans exercitum, super improvisos ac recenti victoria securos subito irruit, et ducem cum omni nostro exercitu delevit. Pergensque inde ad urbem subreguli, primo eam impetu cepit, et usque in hodiernum diem solitudinem fecit. Perduravitque illud bellum usque ad quartum decimum regis imperii annum ; ex eo regi fidelis servus et utilis permansit.

4. Rex autem, audito hujuscemodi nuntio, minime turbatur, sed divina virtute roboratus, cum omni exercitu intrat terminos barbarorum ad refrenandam illorum saevitiam. Datum quippe erat illis et antea a patre suo bellum, eo quod violassent legatos Thancmari filii sui, de quo in sequentibus plenius dicturos arbitramur. Placuit igitur novo regi novum principem militiae constituere; elegitque ad hoc officium virum nobilem et industrium satisque prudentem, nomine Herimannum. Quo honore non solum caeterorum principum, sed et fratris sui Wichmanni offendit invidiam. Quapropter et simulata infirmitate, amovit se ab exercitu. Erat namque Wichmannus vir potens et fortis, magnanimus, belli gnarus et tantae scientiae, ut a subjectis supra hominem plura nosse praedicaretur. Herimannus autem cum esset in prima acie, in introitu regionis in hostium pugnam incidit, eosque fortiter vicit, et ob hoc majori invidia inimicos accendit, inter quos Ekkardus, filius Liudulfi, qui in tantum aegre passus est fortunam Herimanni, ut sese promitteret majora facturum, aut vivere nolle. Unde collectis ex omni exercitu fortissimis viris, interdictum regis rupit, et paludem, quae erat inter urbem hostium et castra regis, cum sociis transiit, statimque hostes offendit, et ab his circumfusus, cum omnibus suis periit. Erant autem qui cum eo ceciderant electorum ex omni exercitu virorum decem et octo. Rex autem caesa hostium multitudine, et caeteris tributariis factis, reversus est in Saxoniam. Acta sunt autem haec 7 Kalend. Octobr.

5. Post haec antiqui hostes Ungarii venerunt virtutem probare novi regis (DCCCCXXXVII). Intrantes autem Franciam, statuerunt, si possent, ab occidentali plaga invadere Saxoniam. Rex autem audiens, nichil moratus, cum exercitu valido occurrit illis, fugavitque et a terminis suis abegit.

6. Cessantibus autem bellis externis, civilia oriri coeperunt. Nam Saxones imperio regis gloriosi facti, dedignabantur aliis servire nationibus, quaesturasque quas habuerunt ullius alii, nisi solius regis gratia, habere contempserunt. Unde iratus Evurhardus contra Bruningum,, collecta manu. succendio tradidit civitatem illius vocabulo Elmeri, interfectis omnibus ejusdem civitatis habitatoribus. Qua praesumptione rex audita, condempnavit Evurhardum centum talentis aestimatione equorum, omnesque principes militum, qui eum ad hoc facinus adjuvabant, dedecore canum, quos portabant usque ad urbem regiam, quam vocitamus Magathaburg.

7. Eodem tempore transtulit rex reliquias Innocentii martyris in eandem urbem. Ipse autem rex, ut erat clementissimus, dum turbatores pacis merita castigatione afflixit, illico cum pietate suscepit, et unumquemque eorum regio munere honorans, dimisit in pace. At illi nichilominus duci suo haerebant ad omne nefas, quia ille quidem erat jocundus animo, affabilis mediocribus, largus in dando, et his rebus multos Saxonum sibi associavit.

8. Ea tempestate defunctus est Arnulfus Bojoariorum dux, et filii ejus in superbiam elati, regis jussu contempserunt ire in comitatum.

9. Illo quoque tempore defunctus est Sigifridus comes, cujus legationem cum sibi vendicasset Thancmarus, eo quod propinquus ei esset ― nam mater ejus filia erat materterae Sigifridi, de qua genuit rex Heinricus Thancmarum, ― et regali dono cessisset Geroni comiti, afflictus est Thancmarus tristitia magna. Rex autem transivit in Bojoariam, et rebus ibi rite compositis, reversus est in Saxoniam (DCCCCXXXVIII).

10. Dissensio autem, quae facta est inter Evurhardum et Bruningum, ad hoc pervenit, ut caedes publicae fierent, depopulationesque agrorum agerentur, et ab incendiis nusquam abstinerent.

De legum quoque varietate facta est et contentio, fueruntque qui dicerent, quia filii filiorum non deberent computari inter filios hereditatemque legitime cum filiis sortiri, si forte patres eorum obissent avis superstitibus. Unde exiit edictum a rege, ut universalis populi conventio fieret apud villam quae dicitur Stela factumque est, ut causa inter arbitros judicaretur debere examinari. Rex autem meliori consilio usus, noluit viros nobiles ac senes populi inhonestate tractari, sed magis rem inter gladiatores discerni jussit. Vicit igitur pars, qui filios filiorum computabant inter filios, et firmatum est, ut aequaliter cum patruis hereditatem dividerent pacto sempiterno. Ibi quoque pacis turbatores facti sunt manifesti, qui hactenus se negabant contra regiam potestatem aliquid fecisse, sed injuriam tantummodo in socios vindicassent. Rex autem se contemptum ab eis animadvertens ― neque enim ad placitum juxta jussum venire dignati sunt, ― arma distulit, veniae locum dedit, proxima sibi semper solitus clementia. Sed haec dilatio ad majorem perniciem multos protraxit. Fiebant praeterea multa nefaria a seditiosis, homicidia, perjuria, depopulationes, incendia; aequum pravumque, sanctum perjuriumque illis diebus parum procedebant.

11. Junctus est autem et Thancmarus Evurhardo, collectaque valida manu, oppugnat praesidium quod dicitur Badiliki, in quo erat Heinricus junior, dataque praeda urbis suis commilitonibus, abiit, secum adducens Heinricum quasi vile quoddam mancipium. Interfectus est autem ibi Gevehardus, Udonis filius, fratris Herimanni ducis, ob cujus necem, Deo omnia ordinante, duces Francorum inter se sunt divisi.

Tantis igitur spoliis Thancmari milites ditati, jam ad omnia parabantur. Post haec cepit urbem quae dicitur Heresburg, et collecta valida multitudine, sedit in ea, multa inde exercens latrocinia.

Evurhardus autem secum tenuit Heinricum. Eo quoque tempore occisus est Dedi ante portas urbis quae dicitur Larun, in qua erant milites Evurhardi. Wichmannus autem, qui se primum alienavit a rege, audiens tantum facinus seditiosorum, conversus pacem fecit cum rege, quia prudentissimus erat, et utilis ac fidelis usque in finem permansit.

Thancmarus autem, filius Heinrici regis, natus erat ex matre nobili, manu promptus, acer ingenio, bellandi peritus, sed inter arma honesta minus pudicitia usus. Erat autem mater ejus multam habens possessionem, qui licet a patre alia plura sit ditatus, materna tamen se hereditate privatum aegre valde tulit, et ob hanc causam arma sumit ad perniciem sui suorumque contra dominum suum regem. Rex autem, licet invitus, videns rem ad tam ingens periculum procedere, ad edomandam Thancmari insolentiam cum multo comitatu perrexit ad Heresburg. Cives autem urbis illius cognoscentes de rege, quia super se cum valida manu appropinquasset, apertis portis, introduxerunt exercitum, qui obsederat urbem. Thancmarus autem fugit in aecclesiam a Leone papa beato Petro apostolo dedicatam. Exercitus autem persecutus est cum usque in templum, et maxime satellites Heinrici, dolentes ac vindicare contendentes injuriam domini sui; nec veriti januas ferro incidere, cum armis ingressi sunt sacram aedem. Thancmarus autem stabat juxta altare, depositis desuper armis cum torque aurea. Cumque ex adverso telis urgeretur, Thiadboldus quidam, nothus Cobbonis, cum conviciis vulnus ei inflixit, ilicoque ab eo recepit, quo vita cum terribili insania in brevi caruisset. Quidam autem militum, Maincia vocabulo, per fenestram altari contiguam lancea a tergo perfossum ibi secus aram extinxit Thancmarum Ipse autem fraternae fautor discordiae, in Biertanico postea bello vitam cum auro ab altari nequiter rapto miserabiliter perdidit.

Earum rerum rex ignarus et absens cum audisset, super temeritate militum indignatus est, sed fervente adhuc bello civili, non potuit eos contristari. Miseratus autem fratris fortunam, suique ingenii ostendens clementiam, pro laude ejus ae industria pauca locutus, Thiadricum et tres amitae illius filios, qui Thancmaro manus junxerant, lege Francorum dampnatos strangulo fecit deficere. Inde vertit militem avidum pugnae et praeda urbis ditatum in Laras. Illi autem, urbis praefecto auctore acriter resistentes, lapides lapidibus, tela telis obicere non cessabant. Aggravatique bello, super consulto ducis indutias deposcunt. Quibus concessis, ducis eis praesidium negatur. Unde urbe egressi, potestati se regiae tradiderunt. Ea pugna Tamma pincerna, multis aliis rebus bene gestis olim famosus, factus est clarus.

Evurhardus autem audiens de nece Thancmari et defectione suorum militum, fractus animo, prosternitur captivo suo, veniam petit, ac nequiter promeretur.

12. Heinricus autem erat eo tempore nimis adolescens, fervens animo; et nimia regnandi cupiditate illectus, eo pacto crimine solvit eum, quo conjuratione secum facta contra regem dominum suum et fratrem, sibi regni diadema, si possibile foret, inponeret. Foedus itaque invicem percussum. Inde liberaliter Heinricus ad regem reversus, puriori fide ac caritate ab eo est susceptus quam ingressus.

13. Suasione quoque optimi inprimis viri et omni religione probatissimi Frithurici, successoris Hildiberhti archiepiscopi, Evurhardus adiit regem, supplex veniam deposcit, se suaque omnia ipsius arbitrio tradens. Ne igitur ingens scelus inemendatum maneret, quasi in exilium in Hildinensem urbem a rege dirigitur. Sed non post multum temporis in gratiam clementer recipitur, et honori pristino redditur.

14. Dum ea interea loci geruntur, antiqui hostes nostri Ungarii subito irruunt in Saxoniam et castris super litus Badae fluminis conlocatis, inde in omnem regionem diffunduntur. Dux autem missus a castris cum parte exercitus, eo die ad vesperam signa movit circa urbem quae dicitur Stedieraburg. Urbani autem videntes hostes et ex itinere et ex pluvia, quae ingens erat, segniores, audacter erumpunt portis, et clamore primum territantes, demum repente in adversarios irruentes, plurimis ex eis caesis et copiosa equorum multitudine cum aliquibus signis capta, caeteros fugere compulerunt. Urbes quas obvias habuere, illorum fugam animadvertentes, armis eos omnibus locis urgebant, et maxima ex eis parte prostrata, ducem ipsum in quendam luti puteum cogentes obpresserunt. Altera autem pars exercitus ad aquilonem versus, et arte cujusdam Slavi in locum qui dicitur Thrimining deductus, difficultate locorum ac manu circumfusus armatorum periit, timoremque nimium caeteris incussit. Dux autem illius exercitus cum paucis elapsus, comprehenditur, et ad regem deductus, pretio magno redimitur. His auditis, castra hostium omnia turbata, fuga salutem quaesierunt, nec ultra per triginta annos in Saxonia apparuerunt.

15. (DCCCCXXXIX) Post haec Heinricus ardens cupiditate regnandi, celebre parat convivium in loco qui dicitur Salaveldum. Cumque esset magnus ac potens, majestate et potestate regali plurimis plurima donat, et factionis hujuscemodi plurimos ob id sibi associat. Fuere tamen multi, qui rem celare potius arbitrati sunt, ad hoc tantum, ne rei fraternae discordiae invenirentur. Dabant tamen consilium, quo facilius bellum solveretur, ut videlicet ipse relinqueret Saxoniam sub praesidio militari, et sese inferret Lothariis, generi hominum inbelli; et ita factum est, ut primo inpetu eos rex devinceret, et uno certamine fatigaret. Commilitonum itaque consulto Saxonia, ut diximus, relicta et urbibus Saxoniae vel in Thuringorum terra praesidio militari traditis, ipse cum amicis Lotharios adit. Cujus rei fama undique omnes perculsi, quia tam subitaneae recessionis a rege ac repentini belli causam penitus ignorabant. Rex autem audita hujuscemodi fama, primum non credidit, postremo certum de belli negotio probans, nichil moratus cum exercitu prosecutus est fratrem. Et ut appropiat urbi praesidiis fratris munitae, quae dicitur Thortmanni, milites qui erant in ea, non inmemores fortunae Thancmari, nequaquam sunt ausi inibi regem expectare, sed egressi urbe, tradiderunt se ipsos regi. Erat autem Agina, qui illam urbem ad manum Heinrici procurare deberet. Hic a rege vehementi juramento constrictus, quatinus, si posset, dominum suum a bello ad pacem et concordiam revocaret, vel certe ipse ad regem reverteretur; ita dimissus, adiit dominum suum. Ductus autem exercitus a rege, pervenit usque ad litora Reni fluminis.

16. Eo tempore quo erat bellum Evurhardi cum rege, missus Hadaldus, qui erat super cubiculum regis, ad Isilberhtum, pro concordia et pace, cum necdum ad neutram partem palam declinaretur, indigne suscipitur, et responsio de die in diem differtur. Ipse autem simultates ducis sentiens, nec ultra talibus versutiis contentus : Imperio, inquit, tibi regali denuntio, teste populo, tribunali regis condicto die praesentari, aut certe hostem te scias judicari. Simili modo et pontificem Bernhardum, a rege missum, inhonoratum et responsi incertum a se dimisit. Fertur etiam et regalium litterarum saepius sigilla corrupisse. Post haec vero verba legatum meliuscule coepit habere, et cum honore transduci fecit.

17. Igitur copias belli parantes Heinricus et Isilberhtus, decreverunt ad Renum occurrere regi. Agina quoque memor jurisjurandi, praecedens exercitum, transito Reno, regi sese praesentavit; et salutato eo verbis humillimis, ait: Frater tuus dominus meus, salvum te et incolumem magno latoque imperio diu regnare exoptat, tuumque ad servitium demandat se quantocius festinare. Rege autem interrogante de eo, pacem bellumne cogitasset, prospiciens vidit multitudinem nimiam erectis signis tractim procedere, et ad sui partem exercitus, qui [quae?] jam Renum transierat, tendentem. Et conversus ad Aginam: Quidnam vult, inquit, illa multitudo, aut quae est? At ille satis otiose : Dominus meus, inquit, est, frater tuus. Si meae suasioni dignaretur animum inclinare, aliter venisset. Modo ut ipse juravi veni.

Rex autem his auditis, dolorem animi motu corporis non celabat, eo quod non adessent naves, per quas Renum transcendere posset; et ingens flumen aliud iter non praebebat, nec tempus subitanei certaminis in ulteriore ripa constitutos aliud sinebat cogitare, nisi aut coram hostibus cadere debere, aut certe armis vitam defendere. Unde ad Deum supplices expandens manus rex, ait : Deus, inquit, omnium rerum auctor et rector, respice populum tuum, cui me praeesse voluisti, ut ereptus ab inimicis, sciant omnes gentes, ullum mortalium tuae dispositioni contraire non posse, qui omnia potes et vivis et regnas in aeternum. Qui autem erant in ulteriore ripa, sarcinas et impedimenta quaeque transmittunt in locum qui dicitur Xantum ; ipsi vero parati hostes expectant. Cumque esset piscina inter nostrates et hostes, Saxones divisis sociis, pars una ex adverso ruit in hostes, altera pars a tergo insequitur, in mediis hostes opprimens, pauci plures vehementer urgebant.

Neque enim nostratium supra centum armatos fuisse perhibetur, adversariorum vero magnus satis exercitus. Sed cum a fronte pariter et a tergo urgerentur, qua parte potissimum cavere debuissent, in promptu non erat. Ex nostris etiam fuere, qui Gallica lingua ex parte loqui sciebant, qui clamore in altum Gallice levato, exhortati sunt adversarios ad fugam. Illi socios hujuscemodi clamasse arbitrati, fugam, ut clamatum est, inierunt. Eo die ex nostris multi vulnerati, aliqui etiam caesi, inter quos Ailbertus, qui cognominatus est Candidus, telo ducis Heinrici vulneratus, non multis interjacentibus diebus defunctus est. Hostes autem omnes aut caesi vel capti vel certe fugati; sarcinae omnes et omnis hostium suppellex inter victores divisa. Ex parte Lothariorum bene pugnasse praedicabatur illo certamine Godofridus, Niger cognominatus. Sed et Maincia, cujus supra mentionem fecimus, eo die cecidit.

18. Dadi autem Thuring mandavit ad praefectos urbium, qui erant in oriente partis ducis Heinrici, de victoria regis, et quia ipse dux in bello cecidisset; egitque callide, ut omnes se traderent regiae potestati. Heinricus autem hoc factum nequaquam reliquit inultum. Ipsi autem duae tantummodo ex omnibus remanserant urbes, Mersburg et Scithingi. Regi autem post victoriam visum est persequi fratrem suum generumque.

19. Audiens vero de defectione urbium suarum, fractusque recenti regis victoria, cum novem tantum armatis iter arripuit, Saxoniamque jam tardius adiens, urbem Mersburg ingressus est. Quo rex comperto, et ipse reversus est Saxoniam, urbemque, in qua frater erat, cum exercitu obsedit. Sed cum non posset fortiori ac majori resistere, post duos ferme menses, tradita urbe, egressus est Heinricus ad regem. Datae sunt autem ei indutiae triginta dierum, quatinus cum militibus sibi cohaerentibus secederet a Saxonia; si cui vero illorum regem adire placuisset, locum veniae haberet. Quievitque Saxonia post haec ab intestinis bellis paucis diebus.

20. Barbari autem labore nostro clati, nusquam ab incendio, caede ac depopulatione vacabant, Geronemque, quem sibi rex praefecerat, cum dolo perimere cogitant. Ipse dolum dolo praeoccupans, convivio claro delibutos ac vino sepultos ad triginta fere principum barbarorum una nocte extinxit. Sed cum non sufficeret contra omnes nationes barbarorum ― eo quippe tempore et Apodriti rebellaverant, et caeso exercitu nostro, ducem ipsum nomine Haicam extinxerunt ― , ab ipso rege saepius ductus exercitus eos laesit et in multis afflixit et in ultimam pene calamitatem perduxit. Illi vero nichilominus bellum quam pacem elegerunt, omnem miseriam carae libertati postponentes. Est namque hujuscemodi genus hominum durum et laboris patiens, victu levissimo assuetum, et quod nostris gravi oneri esse solet, Slavi pro quadam voluptate ducunt. Transeunt sane dies plurimi, his pro gloria et pro magno latoque imperio, illis pro libertate ac ultima servitute varie certantibus. Multos quippe illis diebus Saxones patiebantur hostes, Slavos ab oriente, Francos a meridie, Lotharios ab occidente, ab aquilone Danos itemque Slavos; proptereaque barbari longum trahebant certamen.

21. Fuit autem quidam Slavus a rege Heinrico relictus, qui jure gentis paterna successione dominus esset eorum qui dicuntur Heveldi, dictus Tugumir. Hic pecunia multa captus et majori promissione persuasus, professus est se prodere regionem. Unde quasi occulte elapsus, venit in urbem quae dicitur Brennaburg, a populoque agnitus et ut dominus susceptus, in brevi quae promisit inplevit. Nam nepotem suum, qui ex omnibus principibus gentis supererat, ad se invitans, dolo captum interfecit, urbemque cum omni regione ditioni regiae tradidit. Quo facto, omnes barbarae nationes usque in Oderam fluvium simili modo tributis regalibus se subjugarunt.

22. Heinricus igitur discedens a Saxonia, Lotharios iterum adiit, et cum genero suo, duce scilicet Isilberhto, cum suis militibus aliquamdiu moratus est. Iterum ducitur exercitus a rege contra Isilberhtum, et omnis regio Lothariorum illius imperio subjacens igni traditur. Obsessusque in urbe quae dicitur Kievermont, elapsus inde proficiscitur. Et cum obsidio difficultate locorum parum procederet, vastata undique regione, rex in Saxoniam revertitur.

23. Sciens autem comitem Isilberhti versutum et callidum nimis, nomine Immonem, artibus illius melius arbitratus est pugnare quam armis. Ille vero, ut erat astutissimus, meliori ac majori se subdens, arma sumit contra ducem; quod ipse dux omnium laborum gravissime tulit, quia eum sibi adversum sustinere debuisset, cujus consilio ac fidei hactenus se maxime credebat. Augebat quoque indignationem ducis grex porcorum ab Immone callide captus. Nam subulci ducis cum contra portas urbis transirent, Immo porcellum pro porta agitari fecit, et omnem gregem porcorum apertis portis intra urbem recepit. Quam injuriam dux ferre non valens, coacto exercitu, obsedit Immonem. Ille autem plurima apum examina habuisse fertur, quae frangens projecit contra equites. Apes autem aculeis equos stimulantes, in insaniam vertebant, ita ut equites periclitari coepissent. Quo viso Immo prospiciens de muro, eruptionem cum sociis minitavit. Hujuscemodi igitur artibus saepius dux ab Immone delusus, solvit obsidionem. Discedens vero fertur dixisse: Immone mecum sentiente, omnes Lotharios facile captos tenui, modo ipsum solum cum omnibus Lothariis capere nequeo.

24. Tractum tamdiu bellum Evurhardus considerans, ultra non quiescit. Quin contempto rege, et jure spreto juramentorum, ut initio, conserta manu cum Isilberhto ad incentiva bellorum pariter conspirant. Nec contenti regno occidentali solummodo, in Reni orientalem agrum depopulandum cum exercitu demerguntur. Haec cum audiuntur in castris regis ― nam ea tempestate rex erat pugnans contra Briseg et alias urbes, quae erant Evurhardi ditionis ― , multi se a castris eruebant, nec ultra spes erat regnandi Saxones. Rex vero ea turbatione tanta constantia ac imperio usus est, licet raro milite constiparetur, ac si nichil ei difficultatis obviasset. Nam summi pontifices, relictis tentoriis et alia qualibet suppellectili, ipsi etiam defecerunt a fide.

25. Defectionis causam edicere et regalia misteria pandere, super nos est; verum historiae satisfaciendum arbitramur; quicquid in hac parte peccemus veniabile sit. Summus pontifex missus ad Evurhardum pro concordia et pace, cum esset earum rerum desiderantissimus, pacto mutuo suum interposuit juramentum, et ideo ab eo non posse desinere fertur narrasse. Rex autem per pontificem officio suo congruentia dirigens responsa, nil ad se pertinere voluit, quicquid episcopus egisset sine suo imperio. Quare quia contra auctoritatem regi quasi praecellenti noluit subici, sed recessit ab eo, in Hammaburgensem urbem quasi in exilium destinavit, Rothardum vero episcopum novam Corbeiam direxit. In brevi vero utrisque clementer ignoscit, in sui gratiam suscipit, et honori pristino reddidit.

26. Ad coercendam igitur ducum praesumptionem missus Herimannus cum exercitu, invenit eos super litus Reni, magnamque partem exercitus abesse, eo quod jam Renum cum praeda transissent. Circumfusus itaque dux ipse Evurhardus militum armis, multis vulneribus acceptis ac viriliter redditis, perfossus tandem telis corruit. Isilberhtus autem fugiens, navem cum pluribus ascendit, quae onere praegravata subcumbens mergitur, ipseque dux cum caeteris mersus, numquam est inventus.

Rex autem audita victoria suorum militum ac morte ducum, gratias egit omnipotenti Deo, cujus saepius auxilium expertus est oportunum; praeficiensque regioni Lothariorum Oddonem, Ricwinis filium, et ut nutriret nepotem suum filium Isilberhti, optimae spei puerulum, nomine Heinricum, reversus est in Saxoniam. Mater autem pueri copulata est conjugio Hluthowico regi, et Heinricus frater regis discedens a Lothariis, secessit in regnum Karoli. (DCCCCXL.)

Necem ducum asperrima hiemps, hiememque secuta est fames validissima.

27. Post haec Immo, revera nescio an falso, arma sumit contra regem, et media hieme circumdatus exercitu, se pariter cum urbe tradidit, ac deinceps fidelis et utilis permansit.

28. Nepotes quoque Isilberhti servituti regiae se subjiciebant, urbibus quas tenebant nichilominus retentis.

Kievermont etiam ab Ansfrido et Arnaldo adhuc tenebatur, ad quos Immo mandatum hujuscemodi dirigens ait: De me non sentio nisi quod vos sentitis, de vobis autem notum est, quia hujus gentis principes estis. Nulli ergo dubium, quin duabus manibus quisque magis valeat quam una. Certum est itaque, tres unum fortitudine praecedere. Et nunc quae necessitas cogit, ut serviamus Saxonibus, nisi nostra discordia? Quando vos armis circumdederunt, num victoria laetati sunt? Victoribus certe turpe est servire. Optimum omnium mortalium, qui me a puero nutrivit et inter amicos semper habuit et magna potestate clarificavit, nostrum communem dominum deserui, et Saxoni me periculo capitis mei sociavi; modo, ut scitis, pro merito honore contumelia ab eo affectus, armis circumdatus, pene ex libero servus factus sum. Ut ergo noveritis, me ex fide communi utilitati velle consulere, tibi Ansfrid unicam filiam meam desponsabo, quo nullo apud vos infidelitatis scrupulo notari queam. Date igitur locum mutui colloquii, et ex me ipso fidem probabitis, quam per nuntium necdum potestis.

 Ipsi ad haec, quamvis ferrei pectoris essent, et illum jam olim suspectum haberent, tantae tamen calliditati cedentes, suasibilibus emolliti verbis, mutuo dabant locum conspectui. At ille armatos habens locis oportunis absconditos, dolo ambos cepit, et sub custodia regi destinavit, mandato, in haec verba pariter directo: Elatior, inquit, est mollior, vinclis aut verberibus non indiget, minis pandit universa quae scit. Ansfrid vero durior ferro est, hunc si tormenta accerrima rimentur, magnum est. Quos cum rex suscepisset, aliquanto tempore custodiae mancipatione castigavit; postea suae gratiae lenitate sibi associans, in pace dimisit. Cum ergo causae causis et res rebus ita copulatae sint, ut sententiarum ordine discerni adeo non debeant, nemo me temporum vicissitudine accuset, dum posteriora anterioribus praeposuerim gesta.

29. Rex igitur vicina sibi semper clementia graves fratris miseratus labores, aliquantis urbibus suis usibus concessis, permissus est intra regionem Lothariorum habitare.

30. Eo tempore barbarorum bellum fervebat. Et cum milites ad manum Geronis praesidis conscripti crebra expeditione attenuarentur, et donativis vel tributariis praemiis minus adjuvari possent, eo quod tributa passim negarentur, seditioso odio in Geronem exacuuntur. Rex vero ad communes utilitates rei publicae Geroni semper juxta erat. Unde factum est, ut nimis exacerbati, odia sua in ipsum quoque regem vertissent.

31. Quae causa Heinricum minime latuit, et ― ut solet, amaris animis dum dulce aliquid offertur, ― facile persuadebat hujuscemodi homines sibi concordare, spem habens iterum regnandi, dum nosset exercitum regi offensum. Denique multis intercurrentibus legatis, et munusculis invicem missis, omnes pene orientalium partium milites sibi colligavit.

(DCCCCXLI.) Quae res ad tantum nefas processit, ut conjuratione valida facta, in paschali festivitate, quae erat proxima, cum ipse Heinricus ad palatium adisset, regem occidere cogitassent, ipsi vero regni diadema inponerent. Earum rerum dum non esset publicus proditor, semper se protegente summa divinitate, notae factae sunt regi insidiae modicum ante pascha. Qui fidelium militum vallatus manu die ac nocte, nichilque decoris vel majestatis regiae coram populo ea sollempnitate minuens, nimium hostibus intulit timorem. Post diem vero sollempnem, consilio maxime Francorum qui eo tempore sibi adstabant, Herimanni scilicet, Udonis atque Conradi qui dictus est Rufus, secrete proditos jubet comprehendi vel certe occidi. Inter quos erat primus in caeteris omnium bonarum virtutum rebus absque hac noxa fortissimus optimusque Erich. Hic cum armatos ad se properasse intellexisset, conscius causarum, equum ascendit, arma sumit, circumfususque hostium turmis, memor pristinae virtutis ac nobilitatis, elegit mori quam inimicorum dominationi subici. Nam lancea perfossus occubuit, vir omni virtute ac industria civibus carus atque clarus. Caeteri autem insidiarum conscii in alteram hebdomadam differuntur, et secundum leges sceleribus suis meritas poenas solventes, capite caeduntur. Heinricus autem fugiens regno cessit.

32. Eo anno et portenta quaedam apparuere, scilicet cometae. Nam a quinta decima Kalendas Novembris usque in ipsas Kalendas visae sunt: Quibus visis multi mortales territi, aut nimiam pestilentiam vel certe regni mutationem metuebant; quoniam quidem ante regis Heinrici excessum multa prodigia monstrata sunt, ita ut solis splendor forinsecus aere absque nubilo pene nullus appareret, intrinsecus autem per fenestras domorum rubeus tamquam sanguis infunderetur. Mons quoque, ubi ipse rerum Dominus sepultus est, fama prodidit, quia multis in locis flammas evomeret. Hominis etiam cujusdam manus sinistra ferro amputata, post annum fere integrum restituta est ei dormienti, qui pro signo miraculi sanguinea linea loco conjunctionis notabatur. (DCCCCXLII.) Sed cometas inundatio nimia, inundationemque boum pestilentia subsecuta est.

33. (DCCCCXLIII.) Defuncto autem Oddone, Lothariorum praeside, ac regis nepote Heinrico, ducatus regionis conceditur Conrado, cui et unicam filiam suam rex desponsavit, quia erat adolescens acer et fortis, domi militiaque optimus, commilitonibus suis carus.

34. Illis diebus Bertholdus, frater Arnulfi, procurabat Bajoariam, pugnansque contra Ungarios, victorque existens, triumpho celebri factus est clarus.

35. Rex autem de die in diem proficiens, paterno regno nequaquam est contentus, sed abiit Burgundiam, regem cum regno in suam accepit potestatem. Hugonem alterum armis edomuit sibi subjectum fecit. (DCCCCXLIV.) Cujus fibulam auream regi dono concessam, gemmarum varietate mirabilem, videmus in altari protomartiris Stephani rutilantem.

36. (DCCCCXLV.) Igitur cum omnia regna coram eo silerent, et potestati ipsius omnes hostes cederent, monitu et intercessione sanctae matris ejus recordatus est multis laboribus fatigati fratris, praefecitque eum regno Bojoariorum, Bertholdo jam defuncto, pacem atque concordiam cum eo faciens, qua usque in finem fideliter perduravit. Erat autem ipse dominus Heinricus copulatus matrimonio filiae ducis Arnulfi, feminae egregiae formae mirabilisque prudentiae. Fratrum vero pax atque concordia, Deo acceptabilis hominibusque amabilis, toto orbe fit jam celebris, dum unanimes res publicas augent, hostes debellant, civibus paterna potestate praesunt.

Ducatu igitur Bojoariorum accepto, nequaquam desidia torpuit, sed abiens Aquilegiam cepit, Ungarios duabus vicibus armis superavit, Ticinum transnatavit, et praeda magna intra regionem hostium capta, exercitum incolumen patriam reduxit. Talium igitur et tantorum mores habitum formamque, quos summa clementia mundo ad delicias omnemque decorem destinavit, nostrae non est omnimodis virtutis exponere. Verum devotionem, quam erga eos habemus, penitus celare nequimus. Ipse denique dominus rerum, fratrum natu maximus optimus, inprimis pietate erat clarus, opere omnium mortalium constantissimus, praeter regiae disciplinae terrorem semper jocundus, dandi largus, dormiendi parcus, et inter dormiendum semper aliquid loquens, quo eum semper vigilare aestimes, amicis nichil negans, et supra hominem fidelis. Nam quosdam audivimus accusatos et peccati manifestos, ipsum eorum advocatum et intercessorem et criminis nullo modo credulum, et ab eo post habitos, tamquam nichil umquam in eum peccassent. Ingenium ei admodum mirandum, nam post mortem Edidis reginae, cum antea nescierit, litteras in tantum didicit, ut pleniter libros legere et intelligere noverit. Praeterea Romana lingua Slavanicaque loqui scit. Sed rarum est, quo earum uti dignetur. In venationibus creber, tabularum ludos amat, equitatus gratiam regia gravitate interdum exercens. Accessit ad haec et moles corporis, omnem regiam ostendens dignitatem, capite cano sparsus capillo; oculi rutilantes et in modum fulguris cita repercussione splendorem quendam emittentes; facies rubicunda, et prolixior barba, et haec contra morem antiquum; pectus leoninis quibusdam sparsum jubis: venter commodus; incessus quondam citus, modo gravior; habitus patrius, et qui numquam sit peregrino usus. Quotienscumque autem sit opus corona portanda, jejunium semper praecedere pro vero traditur. Heinricus vero morum gravitate pollebat, et ob id ab ignotis minus clemens jocundusque praedicabatur, constanti admodum animo; fidelis et ipse amicis, ita ut mediocris substantiae militem conjugis suae sororis matrimonio honoraret, socium sibi amicumque faceret. Erat corpore praestanti, et qui in adolescentia omnem hominem egregia forma ad se inclinaret. Junior vero fratrum domnus Brun magnus erat ingenio, magnus scientia et omni virtute ac industria. Quem cum rex praefecisset genti indomitae Lothariorum, regionem a latronibus purgavit, et in tantum disciplina legali instruxit, ut summa ratio summaque pax illis in partibus locum tenerent.

37. Igitur cum bella intestina externaque cessarent, leges divinae atque humanae auctorali vigore pollent. Gravisque persecutio monachis oritur in diebus illis, affirmantibus quibusdam pontificibus, melius arbitrati, paucos vita claros quam plures negligentes inesse monasteriis oportere; obliti, nisi fallor, sententiae patrisfamilias prohibentis servos zizania colligere, sed utraque crescere oportere et zizania et triticum usque ad messem (Matth. XIII, 29). Quo factum est, ut plures propriae infirmitatis conscii, deposito habitu et relictis monasteriis, grave onus sacerdotum devitarent. Fuerunt autem quidam qui summum pontificem Frithericum hoc non pure, sed ficte fecisse arbitrati sunt, quatinus venerabilem virum regique fidelissimum abbatem Hadumarum quoquo modo posset dehonestaret.

38. Ipse enim erat vir magnae prudentiae ac industriae. Sub ejus temporibus templum famosum Vuldense igne consumptum est, et ab eo restauratum et multo majore decore perfectum. Hic pontificem sub custodia tenuit, secunda conjuratione culpabilem, primum honorifice, sed cum litteras ab eo scriptas reprehendisset, satis severe. Pontifex vero dimissus dum ultionem quaerit, contra tantum virum leges non praevalent, humillima monasteria auctoritate temptavit, ut ad excellentissima aequaliter procederet. Sed hujuscemodi simulationes incassum profusae. Nam abbas in gratia et amicitia regis permansit, et causis intercurrentibus, pontifex quod cogitavit non implevit.

39. Soror igitur regis Hluthowico regi genuit tres filios, Karolum, Lotharium et Karlomanum. Ipse enim Hluthowicus rex a ducibus suis circumventus, et a Northmannis captus, consilio Hugonis Lugdunum missus custodiae publicae traditur. Filium autem ejus natu majorem Karlomannum Northmanni secum duxerunt Rothun ibi et mortuus est. Audiens autem rex, super fortuna amici satis doluit, imperavitque expeditionem in Galliam contra Hugonem in annum secundum.

40. Eo tempore (DCCCCXLVI) cum moraretur rex in campis silvestribus venationem agens, obsides Bolizlavi ibi vidimus, quos populo rex praesentari jussit, satis super eis laetatus.

41. Ille annus notabilis casu calamitoso totius populi, de morte scilicet beatae memoriae Edidis reginae, cujus dies extrema septimo Kal. Februar. celebrata est cum gemitu et lacrimis omnium Saxonum. Haec nata ex gente Anglorum, non minus sancta religione quam regali potentia pollentium stirpe claruit. Decem annorum regni consortia tenuit, undecimo obiit. Saxoniam vero decem et novem annis inhabitavit. Reliquit filium nomine Liudulfum, omni virtute animi et corporis ea aetate nulli mortali secundum; filiam quoque nomine Liudgardam, quae nupserat Conrado duci. Sepulta est autem in civitate Magathaburg in basilica nova, latere aquilonali ad orientem.

 

EXPLICIT LIBER SECUNDUS.

 


 

 

 

WIDUKIND DE CORVEY

HISTOIRE DE SAXE

 

LIVRE II

 

Ayant à commencer, ou plutôt à achever un long ouvrage, j’ai à souhaiter que vous lui donniez votre protection, illustre Princesse, dont la puissance s’étend par toute l’Europe & même jusques en Asie & en Afrique. Recevez-le, s’il vous plait, avec la même affection qu’il vous est offert & si vous y trouvez quelques défauts, ayez la bonté de les excuser.

1. 936. Henri, le père de la patrie le plus grand & le meilleur de tous les Rois étant mort, les Français & les Saxons élurent Othon, son fils, qui longtemps auparavant avoir été désigné son successeur. Ils s’assemblèrent pour cet effet à Aix la Chapelle, proche de la ville de Juliers, fondée autrefois par jules César. Lorsque les Ducs, les Princes & les autres Grands y furent arrivés & qu’ils se furent rendus en la Galerie qui est joignante à l'Eglise de Charlemagne, ils placèrent leur nouveau chef sur un Trône préparé pour cet effet & le firent Roi en lui prêtant ferment de fidélité & en lui promettant leur service contre ses ennemis. Pendant que les Ducs & les autres Grands faisaient cette cérémonie, le Souverain Pontife de Mayence l'attendait dans l'Eglise avec le Clergé & le peuple; Lorsqu'il arriva, le Pontife revêtu d'une Aube & d'une Chasuble, ayant la Mitre en tête & la Crosse à la main droite, alla au devant de lui & lui toucha la main droite avec sa gauche ; puis l'ayant conduit jusques au milieu de l'Eglise, il s'y arrêta & s’étant tourné vers le peuple qui était rangé en rond dans des galeries qui avaient été faites exprès, afin que le nouveau Prince pût être vu de tous côtés, il leur dit : Je vous amené Othon que Dieu a choisi pour vous gouverner, que le feu Roi Henri a désigné il y a longtemps pour son successeur & que les Grands de l'Etat viennent d'élire. Si vous agréez cette élection, témoignez-le en levant les mains. Le peuple leva les mains à l'heure même & fit de grandes acclamations, pour souhaiter a son nouveau Chef toute sorte de prospérité & de bonheur. Le Pontife marcha après cela avec le Roi, qui était vêtu d'une tunique fort étroite à la façon des Français & ils s'avancèrent ensemble jusques à l'Autel où étaient les ornements Royaux, savoir l'épée, le baudrier, le manteau, les bracelets, le Bâton, le sceptre & le diadème. Au reste, le Pontife dont je parle, était Hildebert, Français de Nation, Moine de profession, élevé dans le Monastère de Fulde, du gouvernement duquel il fut chargé en considération de son rare mérite & n'en fut depuis retiré que pour être placé sur le siège de l'Eglise de Mayence. C’était un homme d’une sainte vie & qui avoir perfectionné par l'étude le beau naturel qu'il avait reçu en venant au monde. On dit qu'entre les dons desquels le Ciel l’avait favorisé, il avait celui de Prophétie.

Les Archevêques de Trèves & de Cologne ayant eu contestation ensemble touchant le Sacre du Roi & chacun d'eux ayant prétendu que c’était à lui à en faire la cérémonie ; l'un, parce que son Eglise était la plus ancienne & qu'elle avait été fondée par S. Pierre & l'autre parce que le lieu du Sacre était dans son Diocèse, ils convinrent de déférer cet honneur au mérite particulier d'Hildebert. Ce Prélat s’étant donc approché de l'Autel, y prit l'épée & le baudrier, puis s’étant tourné vers le Roi : il lui dit : Recevez, cette épée pour vous en servir contre tous les ennemis de Jésus-Christ, centre les Nations infidèles & contre les mauvais Chrétiens. C’est la marque de l'autorité qui vous est donnée de la part de Dieu peur gouverner les Français & pour maintenir la foi parmi les Nations Chrétiennes. En lui donnant le manteau & les bracelets, il lui dit : Ces pans qui pendent jusques à terre, vous doivent avertir du zèle dont il faut que vous soyez animé pour maintenir la foi & la paix jusques à la fin de votre vie. Il prit ensuite sur l'Autel le sceptre & le bâton & les mettant entre les mains du Roi, il lui dit : Ce sont-là des marques de l’obligation vous êtes de châtier vos sujets avec une bonté paternelle, de protéger les ministres du Seigneur, les veuves, les pupilles & de n'omettre jamais les œuvres de miséricorde, afin que vous en receviez la récompense & dans le temps présent & à l'avenir.

Hildebert & Vicfroi lui versèrent après cela sur la tête l'Huile sainte & y mirent la couronne. Quand ils eurent achevé la cérémonie du Sacre, ils menèrent le Roi à son Trône, où l’on montait par un escalier & d'où il pouvait voir tout le peuple & en être vu. Ce Trône était placé entre deux colonnes de marbre d'une merveilleuse beauté.

2. On rendit ensuite à Dieu de solennelles actions de grâces & on célébra les sacrés mystères. Après quoi le Roi retourna à son Palais & s'assit avec les Prélats & tout le peuple à une table de marbre magnifiquement couverte. Les Ducs servaient en cette journée. Giselbert, Duc de Lorraine, dans la Gouvernement duquel était assis le Palais d'Aix la Chapelle, avait la surintendance de toutes choses. Evrard faisait la charge de Grand Maître, Herman celle de grand Echanson ; & Arnoul celle de grand Maréchal de Camp.

Sifroi, qui tenait après le Roi le premier rang comme son allié, était alors chargé du soin de pourvoir au repos & à la tranquillité de la Saxe & de s'opposer aux incursions des étrangers. Il était aussi chargé de l'éducation du jeune Henri qui lui avait été confié. Le Roi fit de grands présents à tous les Princes & à chacun d'eux suivant leur dignité & leur mérite & les renvoya fort satisfaits.

3. Les étrangers se portèrent cependant à de nouvelles entreprises. Boleslas tua fon frère qui faisait profession de la Religion Chrétienne & qui vivait selon les règles de la plus exacte vertu. Non content d'avoir commis ce parricide, il déclara la guerre à un petit Prince de ses voisins qui lui était devenu suspect, à cause de la bonne intelligence qu'il entretenait avec les Saxons. Ce petit Prince se voyant attaqué, ne manqua pas d'envoyer demander du secours en Saxe. On lui envoya Esic avec une légion de troupes de Mersbourg, une légion de Hesse & une légion de Thuringe qui n’était composée que de voleurs. Je dirai ici qu'elle fut l'origine de cette sorte de milice.

Comme le Roi Henri avait autant de sévérité pour les étrangers, que de tendresse pour ses sujets, quand il trouvait des voleurs propres à l'exercice des armes, au lieu de les condamner au supplice, il leur assignait des terres aux environs de la ville de Mersbourg, avec ordre de les cultiver & de ne faire des courses & des prises que sur les étrangers. Voila de quels gens était formée la dernière des légions dont j'ai parlé.

Quand Boleslas apprit que ce secours là marchait contre lui & que les Saxons & les Thuringiens faisaient deux corps séparés, il divisa aussi ses troupes en deux bandes, pour ses opposer à ces deux corps. Les Thuringiens ayant aperçu les ennemis, à la rencontre desquels ils ne s'attendaient nullement ne songèrent qu'à les éviter par la fuite. Mais les Saxons & les autres troupes auxiliaires qu'Esic commandait, n'eurent pas si tôt découvert l'autre bande des ennemis, qu'elles fondirent sur elle & la mirent en fuite. Esic étant retourné dans son camp, ne tira pas le fruit qu'il devait tirer de son avantage, parce qu'il ne savait rien de la déroute des Thuringiens. Boleslas au contraire, voyant que l'armée victorieuse était dispersée, que les uns dépouillaient les morts, que les autres amassaient du fourrage & que les autres ne songeaient qu'à faire bonne chère, rallia ses troupes, fondit sur les Saxons qui ne se défiaient de rien & les défit entièrement. Il alla ensuite vers la ville du Prince son ennemi, l'emporta du premier assaut & la réduisit à la solitude où elle paraît encore aujourd'hui. Cette guerre dura jusques à la quatorzième année de l'Empire d’Othon. Mais depuis, Boleslas le servit très utilement & ne manqua en rien à la fidélité qu'il lui devait.

4. Le Roi, bien loin de s'étonner de la prise de cette ville, mena son armée dans le pays des ennemis, à dessein de réprimer leur insolence. Le Roi son père leur avait autrefois fait la guerre, pour venger l'outrage qu'ils avaient fait aux Ambassadeurs de Tancmar son fils, en la personne desquels ils avaient violé le droit des gens. J'espère que dans la suite nous parlerons plus au long de cette affaire. Le Roi Othon ayant dessein de la continuer, donna le commandement général de ses troupes à Herman, homme d'une naissance illustre & d'une prudence consommée. Ce choix ne laissa pas de mécontenter les autres Princes & entre autres, Vicman, frère du Roi qui quitta l'armée sous prétexte d'une indisposition. Il est vrai que Vicman avait un courage extraordinairement élevé & une si parfaite connaissance de l'art de la guerre, que les peuples étaient persuadés qu'il surpassait en ce point le reste des hommes. Herman ne fut pas sitôt entré à la tête des troupes dans le pays ennemi, qu'il rencontra un petit corps qu'il mit en déroute. Sa victoire accrut la jalousie de ses ennemis & causa un si violent dépit à Ecard, fils de Liudolfe, qu'il jura qu'il ne voulait plus vivre, s'il ne surpassait les exploits d'Herman. Ayant donc choisi les plus vaillants de l'année, il passa, contre les défenses expresses du Roi, un étang qui était entre le camp de ce Prince & la ville des ennemis, par lesquels il fut à l'heure même enveloppé & taillé en pièces avec dix-huit des siens. Le Roi ayant défait en différentes rencontres un grand nombre d'ennemis & imposé le tribut aux autres, retourna victorieux en Saxe, vers le vingt-cinquième de Septembre!

5. 937. A peine cette guerre était-elle terminée, qu'il prit envie aux Hongrois anciens ennemis de la Germanie, d'en commencer une autre & de faire épreuve de la valeur du nouveau Roi. Ils entrèrent par la Franconie à dessein d'attaquer la Saxe du côté d’Occident. Mais le Roi Othon n'eut pas sitôt appris leur arrivée, qu'il alla au devant d'eux à la tête d'une puissante armée & les repoussa fort loin de ses frontières.

6. Lorsque les guerres étrangères furent apaisées, il s'en éleva de civiles. Les Saxons devenus fiers de la gloire qu'ils avaient de relever du Roi, se persuadèrent que c’était une chose indigne d'eux de dépendre de quelque autre que de lui & de recevoir l'investiture d'un autre Seigneur. Evrard étant donc irrité du refus que Bruninge faisait de le reconnaître, amassa quelques troupes, mit le feu à la ville d'Eluer & fit passer tons les habitants par le tranchant de l'épée. Le Roi pour châtier une entreprise aussi insolente que celle-là, condamna Evrard à payer cent talents & les chefs des gens de guerre qui l'avaient assisté de leurs armes, à porter des chiens jusques à la Royale ville de Magdebourg.

7. Le Roi transféra au même temps en cette ville-là les Reliques de Saint Innocent martyr. Or comme il avait une merveilleuse inclination à la clémence, il en usa envers ceux qui avaient troublé la tranquillité publique. Car après avoir châtié fort légèrement leur insolence, il leur permit de retourner en leurs maisons. Ils n'en furent pas pour cela moins attachés aux intérêts d'Evrard leur Duc, ni moins disposés à exécuter les plus injustes de ses ordres. Aussi faut il avouer qu'il avait des qualités fort aimables & fort propres à concilier l'affection des peuples. Il était de facile accès, d'agréable conversation, modéré, généreux & libéral.

8. Arnoul, Duc de Bavière, étant mort en ce temps-là, ses fils eurent l'insolence de refuser de se rendre à la suite du Roi, quoiqu'ils en eussent reçu l’ordre.

9. 938. Le Comte Sifroi étant mort au même temps, Tancmar se mit en possession de ses terres qu'il prétendait lui appartenir par droit de succession. Car il était fils de la fille de la tante de Sifroi & du feu Roi Henri. Mais le Roi Othon ayant fait don de ces mêmes terres au Comte Géron, Tancmar en eut un sensible déplaisir. Le Roi fit en même temps un voyage en Bavière, en régla les affaires avec sa prudence accoutumée & revint en Saxe.

10. Au reste le différend d'Evrard & de Bruninge s'échauffa de telle sorte que les deux partis se portèrent à des actes de la dernière hostilité & que l'on n'entendait parler que de pillages, de meurtres, d'incendies.

On disputa au même temps, avec beaucoup de chaleur, touchant les lois qui devaient être observées dans les successions. Quelques-uns soutenaient que les enfants des enfants n’étaient point compris sous, le nom d'enfants & que le petit-fils ne devait point partager avec son oncle les biens, laissez par son aïeul. Le Roi pour terminer cette contestation, ordonna qu'une assemblée serait tenue dans le village de Stela & que l'affaire serait décidée par le jugement des Jurisconsultes. Mais depuis, pour ne point mécontenter la noblesse, il en attribua la connaissance aux Seigneurs & aux Grands, ni furent d'avis d'admettre le fils du fils à partager avec son oncle la succession de son aïeul. Ce qui fut ordonné par un Arrêt irrévocable. Les perturbateurs de la tranquillité publique, qui avaient soutenu jusques alors qu'ils ne faisaient rien, contre le bien de l’Etat & qu'ils se contentaient de venger leurs injures particulières, furent manifestement convaincus dans la même assemblée. Car ils méprisèrent les ordres qu'ils avaient reçus de s'y rendre. Néanmoins le Roi usa envers eux de sa -clémence ordinaire & au lieu d'employer contre eux les armes, il leur accorda du temps pour reconnaître leur faute. Mais ce délai-là ne servit qu'à accroître l'insolence des factieux & à donner lieu à la ruine des plus gens de bien. Ce n’étaient que ravages, que meurtres qu'embrasements & la perfidie & la violence tenaient la place de l'équité & de la bonne foi.

11. Tancmar se ligua avec Evrard & ayant amassé une troupe de gens de guerre, força la garnison de Bellic, abandonna la place au pillage & emmena prisonnier le jeune Henri qu'il avait trouvé dedans, le traitant sans aucune civilité. Gevard, fils d'Eudes, qui était frère du Duc Herman, fut tué en cette rencontre & sa mort fut par un secret jugement de Dieu l'occasion des différends qui survinrent entre les Ducs Français.

Tancmar ayant enrichi ses troupes par le pillage de cette ville, les trouva fort disposées à le suivre & les mena vers une autre ville nommée Hersbourg, qu'il prit sans beaucoup de résistance & où il mit une nombreuse garnison à dessein de faire des courses & des prises à la campagne.

Evrard ayant cependant le jeune Henri entre les mains, le tint toujours sous sûre garde. Deudi fut tué au même temps à la porte d'une ville nommée Larum, où Evrard avait mis garnison.

Quand Vicman, qui s’était le premier révolté, vit que les autres rebelles se portaient à ces excès, il fit son accommodement & demeura depuis inviolablement attaché aux intérêts du Roi.

Quant à Tancmar, il était fils du feu Roi Henri, né d'une mère dont l'extraction était illustre. Il avait l'esprit vif, le courage élevé & une forte passion pour l'exercice des armes ; mais le lustré de ces belles qualités était terni par l'infamie de ses débauches. Quelques biens qu'il possédât par la libéralité du feu Roi Henri son père, néanmoins comme la succession de sa mère était fort riche, il ne put s'en voir privé sans en concevoir une extrême indignation & sans se soulever contre son souverain pour son propre malheur & pour celui des compagnons de sa révolte. Le Roi voyant que les rebelles avaient porté leur insolence jusques à une si horrible extrémité, marcha quoiqu'à regret à la tête d'une puissante armée vers la ville d'Hersbourg. Quand les citoyens se virent investis par une armée Royale, ils ouvrirent leurs portes & la reçurent dans leur ville. Tancmar s'enfuit dans l'Eglise qui avoir été autrefois dédiée par le Pape Léon en l'honneur de Saint Pierre. Les gens de guerre & principalement les Gardes du jeune Henri, qui brûlaient d'envie de venger le mauvais traitement fait à leur maître, ouvrent les portes de l'Eglise sans aucun respect pour la sainteté du lieu & entrent dedans. Ils le trouvèrent debout vis-à-vis de l'Autel, sur lequel il avait mis ses armes & son collier d'or. Ils lui tirèrent plusieurs coups, un fils naturel de Cobbon nommé Thiébaud, lui en porta un entre autres, en vomissant des injures. Mais il en reçut à l'heure même un autre de lui, dont il mourut peu de jours après avec des convulsions & des douleurs qui semblaient approcher de la rage. Au même temps un soldat nomme Maincie lui tira d'une fenêtre qui était derrière l'Autel, un trait qui lui entra par le dos & le renversa mort. Ce Maincie qui par ses intrigues avait entretenu la mauvaise intelligence entre les deux frères & pillé les trésors de l'Eglise, périt bientôt après misérablement dans la guerre de Bierzu.

Quand le Roi apprit que les soldats s’étaient portés en son absence à cet excès de fureur & d'impiété de poursuivre Tancmar jusques dans l'Eglise, il en témoigna du déplaisir : mais parce qu'il avait besoin de leur service durant la guerre civile qui n’était pas encore apaisée, il fut obligé de leur pardonner. Il fit paraître la douceur de son naturel en déplorant le malheur au Tancmar son frère s’était précipité & en louant en peu de paroles les bonnes qualités dont il avait fait un mauvais usage. Il condamna cependant Thierri & trois de ses neveux à être étranglés, selon la loi des Français, pour avoir en part à la rébellion. Voyant que les gens de guerre enrichis du butin qu'ils avaient fait à Hersbourg, ne demandaient qu'à combattre, il les employa devant la ville de Larum, dont les habitants animés par le Gouverneur, se dépendirent vaillamment, jusques à ce qu'étant épuisés de forces, ils demandèrent composition. Quand on les eut assurés de la vie, ils sortirent de la ville & se soumirent à l’obéissance du Roi. Dammon Echanson qui s’était déjà signalé en plusieurs autres rencontres, acquit en celle-ci une grande réputation.

Quand Evrard apprit que Tancmar avait été tué de la manière que nous avons rapporté & qu'il vit que la plupart de ceux de son parti l'abandonnaient, il désespéra du succès de ses affaires, se jeta aux pieds de Henri son prisonnier & lui demanda sa protection.

12. Ce Prince, qui était encore dans une grande jeunesse & qui brûlait d'un ardent désir de monter sur le Trône, la lui promit, à condition qu'il conspirerait avec lui contre le Roi son frère & qu'il l'aiderait à usurper l'autorité souveraine. Le jeune Henri se rendit incontinent après à la Cour, où il fut reçu par le Roi, avec de sincères témoignages d'affection, lui qui n’avait que des desseins de perfidie & de trahison.

13. Evrard alla aussi trouver le Roi par le conseil de Frédéric, Prélat d'une singulière piété, qui avait succédé à Hildebert dans l'Archevêché de Mayence, lui demanda humblement pardon & se soumit à lui sans condition & sans réserve. Le Roi qui pour l'exemple ne pouvait laisser son crime absolument imparti, le relégua à Hildesheim, d’où il le rappela bientôt après pour le rétablir dans ses charges.

14. Pendant que ces choses se passaient, les Hongrois nos anciens ennemis firent irruption en Saxe & s’étant campés sur la rivière de Bode, se répandirent par tout le pays. Un de leurs chefs étant parti de leur camp à la tête de quelques troupes ; arriva sur le soir proche d'une ville appelée Stederbourg. Les habitants ayant reconnu que les Hongrois étaient fatigués du chemin qu'ils avaient fait & de la pluie qu'ils avaient endurée tout le jour, ouvrirent leurs portes, fondirent sur eux avec un grand cri, en tuèrent un grand nombre, mirent le reste en déroute & prirent quantité de chevaux & quelques enseignes. Quand les habitants des autres villes virent qu'ils étaient en désordre, ils coururent sur eux de toutes parts, en tuèrent un grand nombre & entre autres le chef qui était tombé dans un puits plein de boue. Le reste de l'armée Hongroise qui avait pris sa marche du côté de Septentrion, fut engagée par la tromperie d'un Esclavon, dans un lieu nommé Dromling, où elle fut accablée par la multitude des nôtres & périt misérablement. Le Général s'échappa avec quelques-uns des siens ; mais ayant été rencontré, il fut mené devant le Roi, qui le mit en liberté moyennant grosse rançon. Le camp des Hongrois fut pillé & plus de trente ans se sont passés depuis, sans qu'il leur ait pris envie de revenir visiter la Saxe.

15. 939. Cependant Henri qui brûlait de désir de régner, prépara un magnifique festin à Salfeld ; & comme il avait des biens immenses, il y fit des largesses extraordinaires à un grand nombre de Seigneurs, pour les engager dans ses intérêts. Il y en eut pourtant plusieurs qui ne s'abstinrent de découvrir la conjuration que par la seule appréhension de mettre la mauvaise intelligence entre le Roi & son frère. Et ceux-là souhaitant que la guerre soit bientôt éteinte, conseillèrent à Henri de la porter en Lorraine, dont les habitants avaient peu de cœur ; ce qu'ils faisaient afin que l'Empereur les défît sans beaucoup de résistance. Henri mit suivant cet avis des garnisons en Thuringe & en Saxe & se retira avec ses amis en Lorraine. Cette retraite surprit extrêmement tous ceux qui ignoraient les motifs & qui ne savaient rien de la division de la famille Royale. Le Roi eut peine lui-même à y ajouter créance, lorsqu'on lui en porta la première nouvelle ; mais dès que la vérité lui en eût été confirmée, il se mit en campagne à la tête de ses troupes. Lorsqu'il approcha de Dortmonde, la garnison que Henri son frère avoir laissée dans cette ville, n'osa attendre l'assaut, mais sortit & se soumit à l'obéissance du Roi. Agin qui commandait dans la place au nom de Henri, fut chargé de l'aller trouver, après s’être obligé par serment à faire tout son possible pour le porter à la paix & s'il n'en pouvait venir à bout, à retourner vers le Roi. Pendant qu'Agin s'acquittait de cette charge, l'armée Royale s'avança jusques sur le bord du Rhin.

16. Durant le cours de cette guerre civile qu'Evrard avait excitée, Hadaut Chambellan du Roi fut envoyé vers Giselbert, Duc de Lorraine, avec ordre de négocier avec lui la paix dans un temps ou il ne s’était encore déclaré pour aucun parti. Mais il fut très mal reçu & remis de jour à autre. L'Ambassadeur ayant reconnu la mauvaise disposition du Duc & ne pouvant plus souffrir ses remises, lui dit : Je vous commande de par le Roi, de comparaître devant lui à certain jour en présence de tout le peuple, autrement vous serez déclaré ennemi. Ce Duc ne traita pas moins injurieusement un Prélat nommé Bernard, que le Roi lui avait aussi envoyé, l'ayant renvoyé sans lui faire aucune réponse certaine. On dit aussi qu'il avait intercepté des lettres du Roi & qu'il avait eu la hardiesse de les ouvrir. Il faut pourtant avouer que depuis qu'il eut été cité par l'Ambassadeur, il commença à le traiter plus civilement & qu'il le fit reconduire.

17. Après cela il fit des préparatifs de guerre & résolut avec Henri d'aller au devant de Roi vers le Rhin. Agin revint devant eux, selon la promesse qu'il avait faite avec serment & ayant passé le Rhin, salua le Roi très profondément & lui dit : Votre frère mon maître souhaite que vaut jouissiez longtemps de l’autorité souveraine dans une santé parfaite & m’a chargé de vous assurer qu'il viendra bientôt recevoir vos commandements. Comme le Roi l'interrogeait sur les desseins de son frère & qu'il lui demandait s'il était résolu d'entretenir la paix, ou de lui déclarer la guerre, il aperçut des troupes qui marchaient sous leurs étendards vers la partie de son armée qui avait passé le Rhin & lui demanda quelles troupes c'étaient & où elles avaient ordre d'aller. Agin lui répondit assez froidement : C'est mon maitre votre frère ; s'il m’avait fait l'honneur de suivre mes conseils, il serait venu d'une autre manière, pour moi je suis venu de la manière que je vous l’avais promis

Quand le Roi eut entendu cette réponse, il ne put s'empêcher de faire paraître par ses gestes l'agitation de son esprit & le déplaisir qu'il sentait de n'avoir point de vaisseaux pour passer le Rhin y qui en cette saison-là ne pouvait être passé d'une autre manière. Il voyait avec un indicible regret la dure nécessité où ses troupes qui étaient sur l'autre bord se trouvaient réduites, ou de combattre en nombre inégal & avec désavantage, ou de périr misérablement. Ne sachant que faire pour les secourir, il leva les mains au Ciel ; & fit cette ardente prière. Seigneur, qui avez créé toutes choses, regardez, d'un œil favorable le peuple dont vous m'avez confié la conduite & faites voir à toutes les nations, qu'il n’y a point d'homme sur la terre qui puisse s'opposer à vos volontés. Les troupes qui étaient au-delà du Rhin envoyèrent leur bagage à un lieu nommé Santen & attendirent l'ennemi. Or comme il y avait un étang devant eux, ils se partagèrent en deux bandes, dont l'une attaqua de front les Lorrains & l'autre par derrière. Ces deux bandes ne faisaient pas ensemble plus de cent hommes ; & ces cent hommes ne laissèrent pas de combattre vaillamment une grande multitude, qui se sentant pressée de deux côtés différents, ne savait comment se défendre. Quelques-uns des nôtres qui parlaient Français, jetèrent un grand cri, que les Lorrains crurent venir de leur parti, pour les exhorter à prendre la fuite & la prirent en effet. Plusieurs des nôtres furent blessés & quelques-uns tués. Albert surnommé le Blanc, fut du nombre de ces derniers ; car il reçut un coup de la main même du jeune Henri, dont il mourut quelques jours après. De tous les ennemis il n'y en eut pas un seul qui ne fût ou tué, ou pris, ou mis en fuite. Le bagage & l'équipage des vaincus furent partagés par les vainqueurs. On disait que du coté des Lorrains, Godefroi, surnom le Noir, s’était porté fort vaillamment en cette journée. Maincie, dont nous avons parlé ci-dessus, y mourut.

18. Dedi Thuringien usa à l'heure même de cette adresse d'écrire à tous les Gouverneurs des places de la France Orientale, qui suivaient le parti de Henri, qu'il avait perdu la bataille & y était mort ; ce qu'il fit afin que ces Gouverneurs se soumissent à l'obéissance du Roi, comme ils firent tous avec leurs villes. Henri ne manqua pas de se ressentir depuis de ce mauvais office. Il ne lui restait cependant que deux villes, Mersbourg & Schidinge. Le Roi crut que pour ne pas perdre le fruit de sa victoire, il devait poursuivre son frère & son gendre. Lorsqu’Henri apprit que la plupart des villes avaient abandonné son parti, il se hasarda d'aller en Saxe avec neuf hommes d'armes & entra dans Mersbourg.

19. Le Roi n'en eut pas sitôt appris la nouvelle qu'il se rendit aussi en Saxe & mit le siège devant la ville où son frère s'était enfermé. Mais Henri n'étant pas en état de résister à l'armée du Roi, lui livra la ville deux mois après & obtint de lui un délai d'un mois, pendant lequel il pourrait sortir de Saxe avec ceux qui avaient suivi son parti. Il était aussi, convenu, que ceux qui voudraient se rendre au Roi, auraient leur grâce & recevraient un traitement favorable. Depuis cet accord, la fureur des guerres civiles sembla éteinte en Saxe durant quelque temps.

20. Mais les étrangers auxquels nos divisions enflaient le courage, y mettaient tout à feu & à sang & cherchaient les moyens de se défaire en trahison de Géron, que le Roi leur avoir donné pour Gouverneur. Ce Géron de son côté opposa la ruse à la ruse & les ayant invités à un festin, se défit en une nuit de trente des principaux, après les avoir fait boire avec excès. Cependant comme il n’avait pas des forces suffisantes pour résister à quantité de nations barbares, qui s’étaient déclarées contre nous & principalement aux Abotrites, qui s’étant révoltés depuis peu de temps, avaient taillé nos troupes en pièces, avec Haica qui les commandait, le Roi marcha contre eux, les battit en différentes rencontres & les ruina presque entièrement. Mais quelque déploré que fût l’état de leurs affaires, ils préférèrent encore la guerre à la paix & aimèrent mieux endurer toute sorte de misères, que de perdre leur chère liberté. Et certes ce sont des hommes accoutumés au travail, qui se contentent de peu de chose & qui font leurs délices d'une manière de vivre, qui paraîtrait tout-à-fait insupportable à ceux de notre Nation. Plusieurs jours se passèrent en rencontres & en escarmouches, où les uns combattirent pour étendre leur Empire & les autres pour défendre leur liberté. Les Saxons étaient de toutes parts environnés d'ennemis, des Esclavons du côté d'Orient, des Français du côté de Midi, des Lorrains du côté d'Occident, des Danois du côté de Septentrion ; & ce grand nombre d'ennemis fut sans doute une des causes de la longueur de la guerre.

21. Il y avait parmi les Esclavons un homme nommé Tugumir, qui par droit de succession était reconnu pour chef des Hevelliens. Celui-ci s’étant laissé corrompre par argent & par promesse; consentit de trahir sa Nation & de livrer sa patrie. Il se rendit secrètement pour cet effet à la ville de Brandebourg, où il fut reçu par le peuple & s'acquitta bientôt après de sa promesse. Il manda son neveu qui restait seul de tous les Princes du pays, le fit mourir en trahison & livra le pays & la ville au Roi, Après quoi toutes les Nations barbares qui s'étendent jusques à l'Oder, suivirent la même fortune & se rendirent tributaires au Roi.

22. Ce changement inopiné des peuples, obligea Henri à partir encore de Saxe & à se retirer en Lorraine avec ses troupes auprès de Giselbert son beau-frère ; mais le Roi y mena encore son armée & désola la Province par le fer & par le feu. Il assiégea le Duc dans le Fort de Chevremont ; mais ce Duc s'en étant échappé & le siège ne procédant que très lentement, à cause de l'avantage de l'assiette, il ravagea tout le pays & retourna en Saxe.

23. Or comme il connaissait le Duc Giselbert pour un Prince fin & rusé, il crut devoir plutôt employer contre lui l'adresse & les artifices d'Immon, que la force de ses armes. Cet Immon qui était du naturel le plus fourbe & le plus perfide qui fût sous le ciel, jugea que son intérêt l’obligeait à suivre la fortune du plus fort & prit les armes pour le Roi. Ce changement fut un des plus fâcheux accidents qui fût arrivé au Duc en toute sa vie, une des disgrâces qu'il souffrit avec le plus d'impatience, d'avoir pour ennemi, un homme auquel il avait eu plus de confiance qu'à nul autre & duquel il avait le plus souvent suivi les conseils. Il survint une occasion qui ne contribua pas peu à accroître son dépit. Comme les porchers du Duc tenaient leurs troupeaux le long des murailles d'une ville, Immon fit chasser un des porcs devant la porte & reçut tout le troupeau dans la ville; le Duc piqué de cette injure, y mit le siège. Mais Immon qui avait quantité d'abeilles, rompit les ruches & lâcha les abeilles, qui piquant les chevaux, les effarouchèrent de telle sorte que les cavaliers n'en étaient plus maîtres. Immon les voyant en désordre r menaça de faire sur eux une sortie, ce qui obligea le Duc à lever le siège. On assure qu'il dit en se retirant Lorsque j’avais Immon de mon parti, je me tenais maître de tous les Lorrains sans beaucoup de peine ; malmenant je ne saurais avec tous les Lorrains me rendre maître de lui seul.

24. Quand Evrard vit que la guerre durait tant de temps, il ne put se tenir en repos, mais joignit ses troupes à celles de Giselbert. Ces deux Princes s’étant unis de la sorte, ne se contentèrent pas de ravager le pays qui tire vers l'Occident, ils coururent & pillèrent vers l'Orient & aux environs du Rhin. Quand la nouvelle des actes d'hostilité qu'ils exerçaient fut portée au camp du Roi, qui était alors occupé au siège de Brisac & des autres places de l'obéissance d'Evrard, quantité de grands se retirèrent du camp du Roi ; & il semblait qu'il n'y eût plus d'espérance de conserver dans la Maison de Saxe l'autorité souveraine. Le Roi demeura pourtant immobile au milieu de ces changements & parut aussi peu étonné que s'il n’eût point eu d'ennemis à craindre. Les Evêques mêmes, abandonnant leurs tentes & leur équipage, renoncèrent à la fidélité qu'ils avaient promise.

25. Il ne nous appartient pas d'expliquer les motifs de leur révolte, ni de révéler les secrets du Prince. Mais comme nous ne saurions nous en taire absolument sans manquer au devoir d'un Historien, nous supplions les Lecteurs d'excuser les fautes qui nous pourront échapper sur un sujet aussi délicat que celui-là. Le Souverain Pontife de Mayence ayant une forte passion pour la paix, fut envoyé vers Evrard pour la négocier avec lui & en la négociant, interpola son serment pour l’assurer que les articles dont on conviendrait, seraient fidèlement observez ; & on dit que ce fut sous ce prétexte-là qu'il protesta qu'il ne pouvait se départir des intérêts d'Evrard. Le Roi qui l’avait envoyé, prétendit n’être point tenu de garder ce qu'il avait promis au delà de ses instructions & parce qu'il ne se soumettait pas à lui comme à son souverain, il le relégua à Hambourg. Il relégua aussi Rutard, Evêque de Strasbourg, au Monastère de la nouvelle Corbie. Mais, bientôt après, il les rappela tous deux, leur pardonna avec sa clémence ordinaire & les rétablit dans leurs sièges.

26. Herman ayant été envoyé à la tête d'une armée pour s'opposer, aux desseins d'Evrard & de Giselbert, les rencontra sur le bord du Rhin avec fort peu de troupes, la plus grande partie ayant déjà passé ce fleuve avec le butin qu'elles avaient amassé. Evrard fut d'abord enveloppé & tomba percé de plusieurs traits, après s’être courageusement défendu. Giselbert s'enfuit & monta sur un vaisseau, qui pour être trop chargé, coula à fond; de sorte que ce Duc ne parut plus depuis.

Lorsque le Roi apprit la défaite & la mort de ses ennemis, il rendit ses actions de grâce à Dieu, dont il avait souvent reçu de puissants secours dans ses plus pressantes nécessitez. Il donna après cela le Duché de Loraine à Othon, fils de Ricuin & le chargea de l'éducation de Henri fils de Giselbert, jeune Prince d'un heureux naturel & d'une grande espérance ; après quoi il retourna en Saxe. Gerberge, veuve de Giselbert, épousa en secondes noces Louis, surnommé d'Outremer, Roi de France. Henri frère du Roi se retira sur les terres de l'obéissance de Charles.

840. La mort des Ducs rut suivie d'un hiver extrêmement rude & l'hiver de la disette & de la famine.

27. Après cela Immon prit les armes contre le Roi, soit que ce fut tout de bon, ou par feinte ; & ayant été enveloppé des troupes Royales durant la plus grande rigueur de l'hiver, se rendit avec sa ville & depuis a toujours gardé une inviolable fidélité & rendu d'importants services.

28. Les neveux de Giselbert se soumirent aussi à l'obéissance du Roi, sans néanmoins rendre les places dont ils étaient maîtres.

Comme Anfrede & Arnould tenaient le Château de Chevremont, Immon leur envoya un homme qui leur parla en son nom de cette sorte : Je n’ai point d’autres sentiments de moi, que ceux que vous en avez vous-mêmes. Pour vous, chacun sait que vous êtes les premiers de notre Nation, personne, ne doute qu’un homme ne puisse faire avec ses deux mains ce qu'il ne pourrait faire avec une seule. On ne doute point non plus que trois ne soient plus forts qu'un. D’où vient donc que nous sommes assujettis à la domination des Saxons si ce n’est qu'il y a peu d’intelligence entre nous ? Quand ils ont paru devant vous les armes a la main, ont-ils remporté quelque avantage ? S'ils n'en ont point remporté, ne vous est-il pas honteux de leur obéir? J’ai abandonné notre commun Seigneur, le meilleur de tous les hommes, qui m'avait élevé dès ma plus tendre jeunesse, qui m’avait donné une infinité de marques de son amitié & qui m’avait comblé d'honneurs & de biens ; & j’ai suivi le parti des Saxons au péril de ma vie. Au lieu d’en recevoir récompense, j'ai été chargé d'affronts, poursuivi à main armée & presque réduit à la servitude. Or pour vous assurez que je suis résolu de procurer de bonne foi notre commun avantage & pour vous ôter tout prétexte d'avoir mes promesses suspectes, je donnerai ma fille unique en mariage à Anfrede. Faites-moi la grâce que nous puissions conférer ensemble & je vous donnerai de vive voix des assurances, que je ne vous puis donner par l’entremise d’un envoyé.

Bien qu'Anfrede & Arnoul ne fussent pas fort aisés à ébranler & qu'ils se défiassent depuis longtemps d'Immon, ils se laissèrent pourtant surprendre par l'artifice de ses discours & convinrent du jour & du lieu d'une conférence. Immon ayant posé des gens armés aux endroits par où ils devaient passer, se saisit d'eux & les envoya au Roi avec un billet conçu en ces termes : Arnoul est le plus fier & le plus délicat ; il n’est pas besoin de le lier, ni de lui donner la question pour tirer la vérité de sa bouche, il ne faut qu’user de menaces & on lui fera dire tout ce qu'il fait. Il n'en est pas de même d'Anfrede, c'est un naturel plus dur, à peine le fer & les plus violentes douleurs, seront-elles capables de lui faire avouer quelque chose. Quand le Roi les eut entre les mains, il les tint assez longtemps sous sûre garde, puis leur pardonna & les mit en liberté. L'enchaînement que les affaires ont les unes avec les autres, ne permettant pas de les représenter toujours exactement dans l'ordre du temps, je prie ceux qui prendront la peine de lire mon ouvrage, de ne pas trouver étrange que j'aie quelquefois suivi un autre ordre.

29. Le Roi suivant la bonté de son naturel, ayant été touché de compassion des infortunes d’Henri son frère, lui laissa un nombre de villes pour sa subsistance & lui assigna la Lorraine pour sa demeure.

30. La guerre contre les Esclavons était alors fort échauffée ; & comme les troupes que Géron avait sous sa conduite diminuaient de jour en jour & qu'elles ne pouvaient être entretenues du revenu des impositions publiques, que la plupart des sujets refusaient de payer, les gens de guerre se révoltèrent contre Géron. Le Roi qui veillait sans cesse sur les nécessités publiques, lui ayant envoyé du secours, les séditieux portèrent jusques à lui l'insolence de leur rébellion.

31. Henri ayant appris la disposition où ils étaient, réveilla l'espérance qu'il avait autrefois eue d'usurper l'autorité souveraine. Il n'eut pas de peine, à se persuader que les factieux embrasseraient ses intérêts ; & en effet il fit tant par ses présents & par les intrigues de ceux qu'il employa pour manier ses affaires, qu'il gagna l'affection de presque tous les gens de guerre qui servaient dans les Provinces qui tirent du côté d'Orient.

841. Enfin la conjuration alla si avant, que les conjurés convinrent de tuer le Roi à sa Fête de Pâques qui était proche & de couronner Henri qui se devait trouver au même temps à la Cour. Cependant bien qu'il n'y eût point de dénonciateur public, le Roi ne laissa pas d'être averti de la conjuration, comme par un ordre de la Providence qui veillait à sa conservation. Quand il eut reçu cet avis, il se fit accompagner & garder jour & nuit par les plus fidèles de ses vassaux & conservant pendant les cérémonies de cette Fête solennelle, cet air de grandeur avec lequel il avait accoutumé de paraître en public, il imprima de la terreur à- ses ennemis. Après les Fêtes, il délibéra avec les principaux des Français qui étaient auprès de lui, savoir Herman, Eudes & Conrad le Roux, sur ce qu’il devait faire des conjurés & par leur avis il ordonna qu'on les arrêtât', ou si l'on ne pouvait les arrêter, qu'on les mît à mort. Eric le plus considérable d'entre eux & qui d'ailleurs avoir d'excellentes qualités, ayant aperçu de loin des hommes armés qui le cherchaient ; monta à cheval, prit ses armes & se jeta comme un lion au milieu d'eux, résolu de mourir dans le combat, plutôt que d'être condamné comme un criminel. Il fut en effet percé d'un coup de lance & mourut fort regretté de ses compatriotes, parmi lesquels il s’était rendu fort célèbre par sa valeur & par ses autres vertus. Le jugement de ses complices fut remis à la semaine suivante, en laquelle ils furent condamnés, selon la rigueur des lois, à avoir la tête tranchée. Henri se sauva hors du Royaume.

32. 942. Des Comètes parurent au Ciel en cette année-là, depuis le dix-huitième jour d'Octobre, jusques au premier jour de Novembre & furent regardées par plusieurs comme de tristes présages de maladies contagieuses, ou de changement de Gouvernement. On avoir remarqué de semblables présages peu avant la mort du feu Roi Henri. Le Soleil avait paru pâle à ceux qui l'avaient regardé du dehors de leurs maisons & comme teint de sang à ceux qui l’avaient regardé du dedans & par les fenêtres. On publia aussi que la montagne où ce grand Prince est inhumé, jetait des flammes. De plus il y eut un homme à qui la main droite avait été coupée, à qui elle fut remise un an après durant son sommeil & il lui demeura une raie rouge autour du poignet, comme pour servir de marque de ce miracle. Mais, pour revenir aux Comètes, elles furent suivies de débordements & d'inondations ; & ces inondations furent suivies de maladies, qui se mirent dans les troupeaux & qui en enlevèrent une grande partie.

33. 943. Eudes, Duc de Lorraine & Henri neveu du Roi, étant morts, le Duché fut donné à Conrad, qui épousa au même temps la fille unique du Roi. C’était un jeune Seigneur d'un grand courage, qui s’était rendu célèbre en temps de paix & en temps de guerre & qui se faisait estimer & aimer de tout le monde.

34. Bertolde, frère d'Arnoul, Commandant en ce temps-là dans la Bavière, y acquit une grande réputation par les avantages qu'il remporta sur les Hongrois.

35. 944. Comme la puissance du Roi Othon croissait de jour en jour, il ne se contenta pas du Royaume de Henri son père, mais il fit un voyage en Bourgogne, prit le Roi & le Royaume. Othon vainquit encore par la force de ses armes Hugues, Comte de Paris. Ce fut de lui qu'il eut l'Agrafe d'or, enrichie de pierreries, que nous voyons à Metz sur l'Autel de St Etienne premier Martyr.

36. 945. Comme tous ses ennemis redoutaient sa puissance & que tous ses voisins recherchaient son amitié, il se laissa fléchir par les prières de Matilde sa mère, eut compassion des longs travaux que Henri son frère avait essuyés, lui donna le Duché de Bavière vacant par la mort de Bertolde & fit avec lui un accord, qui fut fidèlement entretenu de part & d'autre jusques à la fin de leur vie. Henri avait épousé la fille du Duc Arnoul, Princesse d'une rare beauté & d'une singulière prudence. Rien ne pouvait être plus agréable à Dieu & aux hommes, que la parfaite intelligence de ces deux frères, à la faveur de laquelle ils gouvernèrent leurs Etats avec justice, pourvurent aux besoins de leurs sujets avec une bonté paternelle & domptèrent leurs ennemis avec une valeur invincible.

Quand Henri fut en possession de la Bavière, il ne s'abandonna pas à l'oisiveté; il prit la ville d'Aquilée, gagna deux batailles sur les Hongrois, passa le Tesin à la nage & ramena dans ses Etats son armée chargée des dépouilles de ses ennemis.

Bien qu'il n'appartienne pas à des esprits aussi médiocres que les nôtres, d'entreprendre de décrire les vertus héroïques de ces Princes incomparables, que le Ciel a eu la bonté de donner à la terre, afin qu'ils en fissent l'ornement & le bonheur ; néanmoins le désir que nous avons de les honorer, ne nous permet pas de garder absolument le silence. Le Roi Othon avait heureusement réuni en sa personne toutes les excellentes qualités que l'on peut désirer dans un Prince parfaitement accompli. Mais sa piété surpassait toutes ses autres vertus. Il était plus assidu & plus infatigable au travail que nul homme du monde. Quoi que sa majesté imprimât beaucoup de respect, sa douceur ne laissait pas de donner de l’amour. Il dormait peu & parlait toujours en dormant ; de sorte qu'on eût cru qu'il veillait toujours. Il était fort libéral, ne refusait rien à ses amis & jamais ne manquait à sa parole. Il entreprit la défense de quelques-uns qui étaient non seulement accusés, mais aussi convaincus d'avoir conspiré contre lui & les traita aussi favorablement que s’ils eussent été innocent. Il avait l'esprit si vif & si pénétrant, qu'il apprit à connaître les lettres depuis la mort de la Reine Edith & qu'il se rendit capable de lire & d'entendre les livres. Il savait parler Latin & Esclavon, mais il ne parlait ces langues-là que rarement. Il prenait souvent le divertissement de la chasse, jouait aux Echecs & montait quelquefois à cheval. Sa taille était tout-à-fait digne de la Majesté Royale, ses cheveux mêlés, ses yeux, brillants comme des éclairs ; ses joues rouges ; sa barbe longue, contre l'usage des anciens, son estomac couvert de poil ; son ventre dégagé. Sa démarche avait été autrefois fort vite, mais depuis elle était devenue plus lente. Il s'habilla toujours à la façon de son pays & jamais à celle des étrangers. On dit que toutes les fois qu'aux fêtes solennelles il porta la couronne, il s'y prépara auparavant par un jeûne.

Quant à Henri il avait une gravité toute extraordinaire, qui faisait croire à ceux qui ne le connaissaient pas, qu'il n'avait pas assez- de douceur. Il aimait constamment & avoir une si forte passion d'obliger ses amis, qu'il fit épouser la sœur de sa femme à un Chevalier qui n’avait que des biens fort médiocres & le traita d'égal à égal. Il avait la taille avantageuse & une bonne mine, qui dans sa jeunesse lui avait attiré l'affection de tous ceux qui le regardaient. Brunon le plus jeune des trois frères avait un esprit pénétrant, une science profonde, une habileté merveilleuse en toutes choses. Le Roi l'ayant chargé du Gouvernement d'une Nation aussi indomptable que celle des Lorrains, il purgea le pays de voleurs & y rétablit de bonnes lois, qu'il semblait que la justice & la paix y régnassent avec un pouvoir absolu.

37. Lorsque les guerres civiles étrangères furent apaisées, il s'éleva une furieuse persécution contre les Moines, par le ministère de quelques Prélats, qui disaient qu'il était plus expédient d'avoir dans les Monastères un petit nombre de personnes éminentes en sainteté, que d'en avoir un grand nombre de relâchées. Ils ne se souvenaient pas, si je ne me trompe, du commandement que fit le père de famille de l'Evangile, de laisser croître l'ivraie avec le froment & de les réserver tous deux jusques au temps de la moisson. Cela fut cause que plusieurs Religieux qui connaissaient leur propre faiblesse, quittèrent l'habit & sortirent de leurs cloîtres, pour éviter les fardeaux que les Evêques voulaient leur mettre sur les épaules. Quelques-uns crurent que Frédéric, Archevêque de Mayence ne poursuivait pas cette Réforme par un zèle de Religion, mais par le désir de déshonorer, s'il lui était possible, Hadumar, quoi que ce fût un Abbé de grand mérite & très attaché au service du Roi.

38. Il était si habile qu'il releva l'Eglise célèbre du Monastère de Fulde, laquelle avait été ruinée par le feu & qu'il la fit plus magnifique qu'elle n'avait jamais été. Il fut chargé de la personne de ce Prélat, au temps de la seconde conjuration & lui laissa d'abord assez de liberté ; mais ayant reconnu qu'il avait écrit des lettres, il le fit garder plus étroitement. Quand le Prélat fut en liberté, il chercha les moyens de se venger ; mais ne pouvant rien faire selon les lois contre un Abbé d'une probité reconnue, il attaqua les plus faibles Monastères, à dessein d'étendre dans la suite la même persécution jusques sur les plus puissantes Abbayes ; mais tous les efforts de sa haine furent inutiles & l'Abbé conserva les bonnes grâces du Roi. Les affaires qui survinrent depuis, rompirent les mesures que ce Prélat avoir prises contre les Moines.

39. La sœur du Roi Othon, femme de Louis d'Outremer Roi de France, eut trois fils, Charles, Lothaire & Carloman. Louis tomba entre les mains des Normands par un effet de la trahison des Princes, fut mené à Lyon par le conseil de Hugues, Comte de Paris & gardé dans une étroite prison. Charles, son fils aîné, fut pris par les Normands & mené à Rouen où il mourut. Le Roi Othon n'eut pas sitôt appris la nouvelle du malheur arrivé à Louis, Roi de France, son allié, qu'il déclara qu'il ferait la guerre l'année suivante à Hugues, Comte de Paris.

40. 946. Comme il demeurait à la campagne & qu'il y prenait le divertissement de la chasse, il y reçut avec joie les otages de Boleslas & les fit montrer au peuple.

41. Cette année-là fut remarquable par le triste accident de la mort de la Reine Edith, d'heureuse mémoire, arrivée le vingt-sixième de Janvier, au grand regret de toute la Saxe. Elle était issue des Rois d'Angleterre, Princes non moins illustres que la pureté de leur Religion, que par la grandeur de leur puissance. Elle régna dix ans avec Othon son époux & en demeura dix-neuf en Saxe. Elle laissa un fils nommé Liudolfe, aussi heureusement partagé des avantages de l’esprit & du corps que nul autre de son siècle. Elle laissa aussi une fille nommée Liutgarde, qui fut mariée au Duc Conrad. Elle fut inhumée dans l’Eglise neuve de Magdebourg du côté de Septentrion.