Widukind

WIDUKIND,Religieux de Corbie.

 

HISTOIRE DE SAXE

 

Livre III

LIVRE II

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

INCIPIUNT CAPITULA.

 1. Quomodo creavit rex filium suum Liudulfum post se regem

 2. De Gallica profectione

 3. Quomodo rex Lucdunum adiit

 4. Quomodo Rothun adiit et inde Saxoniam reversus est

 5. Quomodo Huga occurrit regi iuxta fluvium Car

 6. De Liudulfo filio regis, quomodo Italiam adiit

 7. De Bernhario rege Longobardorum

 8. Quomodo rex duxit exercitum contra Bolizlavum

 9. Quomodo rex reginam sibi sociavit, et Liudulfus ideo tristis inde discedit

 10. Celebratis rex nuptiis revertitur in Saxoniam, secutusque est eum Bernharius, pacem cum eo facturus

 11. De conventu populi apud urbem Augustanam et miraculo quod ibi accidit

 12. De filiis regis

 13. De insidiis quas paraverunt regi

 14. De apparatu paschali

 15. De filio generoque regis et pontifice Frithurico

 16. De conventu populi apud Fridisleri et Dadano et Willehelmo comitibus

 17. De pugna Lothariorum cum Conrado duce

 18. De obsidione Mogontiaca et altercatione Heinrici et Liudulfi

 19. De Ecberhto regis consobrino

 20. De Boioariis, quomodo iuncti sunt Liudulfo

 21. De Arnulfo et fratribus eius, et quia exercitus missionem petiit et accipit

 22. De rege, et quia multi defecerunt a fide

 23. De exercitu Saxonico qui Mogontiam adiit

 24. De Thiadrico et Wichmanno

 25. De Ecberhto et Wichmanno et duce Herimanno

 26. De regis adventu in Boioariam

 27. De pontifice Frithurico et ceteris pontificibus

 28. Quomodo rex infecto negotio revertitur in Saxoniam

 29. De causis Herimanni et nepotum eius

 30. Avares iunguntur Boioariis, rex vero occurrit eis cum valida manu

 31. Boioarii bello fatigati de pace tractant

 32. De placito regis apud Cinnam

 33. De pontifice Frithurico et Conrado duce

 34. De Liudulfo, qui a patre iratus discessit, et rex eum persequitur

 35. Pugna apud Horsadal

 36. Obsidio urbis quae dicitur Reinesburch

 37. Liudulfus pacem postulat, sed non impetrat, et de morte Arnulfi

 38. Liudulfo pax datur, et rex Saxoniam revertitur

 39. Heinricus Novam urbem adiit

 40. Qualiter rex filium clementer suscipit

 41. De fine pontificis Frithurici

 42. Qualiter Uchri a Gerone capiuntur

 43. Qualiter Reinesburch se tradit, et regionem fratri restituit

 44. De famoso triumpho, quem rex de Ungariis obtinuit

 45. De pugna Thiadrici adversus Slavos

 46. De portentis quae interim acciderunt

 47. De casu Conradi ducis

 48. De tribus ducibus Avarorum

 49. De triumpho regis

 50. De rege et versutiis Wichmanni

 51. De exercitu, qui Wichmannum pene cepit in urbe Suitleiscranne

 52. Quomodo capta est urbs Cocarescemiorum

 53. Quomodo ultus est rex illam depopulationem

 54. De Gerone preside

 55. De Stoineffo barbarorum rege et milite qui eum occidit

 56. De rege, quia crebris victoriis gloriosus factus est

 57. De Liudulfo, quia patria cessit propter amicos

 58. De litteris obitum eius significantibus

 59. De Wichmanno, qui Saxoniam occulte intravit

 60. Quomodo fide Geronis susceptus est Wichmannus

 61. De prodigiis quae apparuerunt in vestimentis

 62. De infirmitate imperatoris

 63. De profectione secunda regis in Italiam

 64. De Wicmanno, quomodo iterum rebellavit

 65. De Danis, quomodo Christiani perfecte facti sunt

 66. Gero propter iuramentum dimisit Wichmannum

 67. Quomodo Gero Lusiki vicit

 68. De duobus regulis et Wichmanno

 69. De nece Wichmanni

 70. Acceptis armis Wichmanni imperator iam certus factus scripsit epistolam in Saxoniam mittendam

 71. De legatis Grecorum et eorum fraude

 72. De Gundthario et Sifrido

 73. De populo Constantinopolitano et eorum imperatoribus

 74. De Mathilda matre imperatoris et obitu episcoporum Bernhardi et Willehelmi

 75. De reversione imperatoris ab Italia, et de obitu eius

 76. Quomodo populus pro patre elegit filium eius in principem

EXPLICIUNT CAPITULA.

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI TERTIUS

 

 

 

 

 

 

PRAEFATIO.

Quomadmodum coeli terraeque facies, hominum voces, vultus ac mores mille modis concordi discordia variantur, sed unius luminis sensusque ducatu, Dei cuncta regentis providentia, coguntur, ita publicis ac privatis rebus intentis imperiale decus, quod te ut serenissimum splendorem gemmamque lucidissimam mundo effudit, unum justitiae moderamen est normaque rectitudinis. Unde laboris nostri opus, quod a diversis moribus diverse accipitur, eo quod ingenii sermonisque claritate egeat, sinu gloriosae clementiae tuae suscipiatur, nec in eo nostra insipientia, sed major consideretur devotio, humiliter deposco.

EXPLICIT PRAEFATIO.


 

LIBER III.

1. Post excessum Edidis reginae (DCCCCXLVI) omnem amorem maternum transfudit rex in unicum filium suum Liudulfum, factoque testamento creavit eum regem post se. Ipse autem tener adhuc erat adolescens, aetatis non habens amplius quam sedecim annos.

2. Rex vero in Galliam proficiscens expeditionem, coacto apud Camaracam urbem exercitu, festinat intrare regnum Karoli, vindicandae causa injuriae generis sui Hluthowici. Quo audito Hugo, missa legatione, jurat per patris sui animam, qui jam olim periit Deo regique proprio repugnando, quia tanta sibi esset copia armorum, quantam hactenus rex numquam vidisset; additque contemptum, vane tumideque super Saxones loquendo, quia inbelles essent, et quia facile posset una potione telorum Saxonicorum septem obsorbere. Ad quod rex famosum satis reddit responsum: sibi vero fore tantam multitudinem pilleorum ex culmis contextorum, quos ei praesentari oporteret, quantam nec ipse nec pater suus umquam viderit. Et revera cum esset magnus valde exercitus, triginta scilicet duarum legionum, non est inventus, qui hujusmodi non uteretur tegumento, nisi rarissimus quisque. Certus autem factus de adventu regis Hugo, timore quoque perterritus, dimisit Hluthowicum. Dimissus igitur Hluthowicus regi occurrit, jungiturque cum sociis exercitui illius.

3. Rex autem cum exercitu Lugdunum adiit, eamque armis temptavit, inde Parisius perrexit, Hugonemque ibi obsedit, memoriam quoque Dyonisii martiris digne honorans veneratus est. Ductus inde exercitus contra urbem Remensem, ubi erat nepos Hugonis contra jus fasque omne subrogatus episcopus, legitimo pontifice adhuc superstite. Armis autem urbem capiens, injuste constitutum expulit sacerdotem, legitimum ecclesiae sedique propriae restituens.

4. Exinde, collecta ex omni exercitu electorum militum manu, Rothum Danorum urbem adiit, sed difficultate locorum, asperiorique hieme ingruente, plaga eos quidem magna percussit; incolumi exercitu, infecto negotio, post tres menses Saxoniam regressus est, urbibus Remense atque Lugduno cum caeteris armis captis Hluthowico regi concessis.

5. (DCCCCXLVII.) Huga autem expertus potentiam regis virtutemque Saxonum, non passus est ultra terminos suos hostiliter intrare, sed pergenti in eandem expeditionem anno sequenti, occurrit juxta fluvium qui dicitur Char, manus dedit, juxtaque imperium regis pactum iniit, utilisque proinde permansit.

6. Videns autem rex filium suum Liudulfum virum factum, dedit ei conjugem divitiis ac nobilitate claram, ducis Herimanni filiam, nomine Idam. Quam cum accepisset, in brevi post haec socer moritur (DCCCCXLIX), cum ducatu omni ei possessione relicta. Accepta autem potestate, animum tranquillum, quem in puero gessit, exuit, armatumque militem in Italiam ducens, aliquantis ibi urbibus captis et sub custodia traditis, ipse revertitur in Franciam (DCCCCL).

7. Eo tempore usurpato imperio, regnavit in Longobardia homo ferus et avarus, et qui omnem justitiam pecunia venderet, Bernharius. Veritus autem singularis prudentiae reginae virtutem, a Hluthowico rege relictae, in multis eam afflixit, quo tanti decus splendoris extingueret, vel certe obscuraret.

8. Illo tempore rex proficiscitur in militiam contra Bolizlavum regem Boemiorum, et cum capienda esset urbs quae nuncupabatur Nova, in qua clausus obsidebatur Bolizlavi filius, prudenti rex consilio diremit proelium, ne miles in rapiendis hostium spoliis aliquod periculum incideret. Considerata itaque virtute regis ac innumera multitudine exercitus, Bolizlav urbe egressus, maluit tantae majestati subjici, quam ultimam perniciem pati; sub signisque stans, et regem audiens responsaque reddens, veniam tandem promeruit.

Inde plena victoria gloriosus factus rex, Saxoniam regreditur.

9. (DCCCCLI.) Cumque eum virtus praefatae reginae non lateret, simulato itinere Romam proficisci statuit. Cumque in Longobardiam ventum esset, aureis muneribus amorem reginae super se probare temptavit. Quo fideliter experto, in conjugium sibi eam sociavit, cumque ea urbem Papiam, quae est sedes regia, obtinuit. Quod cum vidisset filius ejus Liudulfus, tristis a rege discessit, profectusque in Saxoniam, aliquamdiu moratus est in loco consiliis funesto Salaveldun.

10. Rex veroin Italia celebratis juxta magnificentiam regalem nuptiis, proficiscitur inde cum novi matrimonii claritate, acturus proximum pascha in Saxonia, laetitiam patriae magnamque gratiam conferens. Persuasus quoque rex Bernharius a Conrado duce, cui Papia cum praesidio militari relicta erat custodienda, regem subsecutus est in Germaniam, pacem cum eo facturus, et omnibus quae imperavisset obtemperaturus. Cui regiae urbi appropinquanti, occurritur miliario ab urbe a ducibus et praefectis palatinorumque primoribus, et regaliter susceptus, ductus in urbem, jussus est in hospitio sibi parato manere. Neque enim faciem regis intra tres dies videre promeruit. Quod aegre ferens Conradus, qui eum adduxerat, unumque cum eo sentiens filius regis Liudulfus, suspectum super hac causa Heinricum, fratrem regis, habentes, quasi antiqua stimulatum invidia, devitaverunt eum. Heinricus autem sciens adolescentem maternis destitutum suffragiis, contemptui coepit eum habere, in tantum ut a conviciis ei quoque non parceret.

Interea rex regem alloquitur, in gratiamque regis ac reginae susceptus, deditionis sponsionem dat, foederisque spontanei diem locumque apud urbem Augustanam designans.

11. Ubi cum conventus fieret, Bernharius manus filii sui Adalberhti suis manibus implicans, licet olim Hugonem fugiens regi subderetur, tunc tamen renovata fide coram omni exercitu famulatui regis se cum filio subjugavit. Et ita dimissus, in Italiam remeavit cum gratia et pace.

Ibi mirae magnitudinis lapis grandinis tonitru ac tempestate turbulenta de coelo jactus, ingens miraculum multis visentibus praebuit.

12. Nati sunt autem regi filii ex serenissima regina primogenitus Heinricus, secundus Brun, tertius paterni nominis majestate designatus, quem jam post patrem dominum ac imperatorem universus sperat orbis; filiam quoque sanctae matris ejus vocabulo insignitam, de qua non praesumimus aliquid dicere, cum ejus claritas praecellat omne quod dicere aut scribere valemus.

13. (DCCCCLIII.) Enimvero rex cum regiones Francorum urbesque circuiret, audivit, quia ei insidiae pararentur a filio generoque; quapropter summus pontifex revocatus, ubi austeriorem vitam more solito cum heremitis et solitariis ante Pascha agebat, suscepit regem Mogontiae, ibi ei aliquamdiu ministrans. Nefanda consilia prodita, a filio generoque animadversa; purgandi locum criminis cum consilio pontificis petunt et impetrant. Qui licet sceleris manifeste arguerentur, paruit tamen rex eorum sententiis in omnibus, locorum temporumque angustia.

14. Et cum apparatus paschalis apud Aquas fieri oporteret, comperit, quia nichil sibi dignum ibi paratum esset ; maternum gaudiis et officiis decenter curatur, regemque quem in Francia pene perdidit, in patria magnifice recepit.

15. Nam confortatus amicorum gentisque propriae praesentia, irritum fecit pactum, quod coactus inire confessus est; edictumque est filio generoque, auctores sceleris puniendos tradere, aut certe se hostes publicos nosse. Pactis pristinis pontifex intercessit, tamquam paci et concordiae consulturus; ob id regi fit suspectus, amicis regalibus consiliariisque omnimodis spernendus. De eo nostrum arbitramur nequaquam aliquid temere judicare; sed quod de eo probamus, quia magnus erat in oratione die noctuque, magnus elemosinarum largitate, praecipuus verbo praedicationis, non silere dignum duximus; caeterum de accusatis causis qui judicat Dominus est.

16. Earum rerum dum ibi finis non fieret, universalis populi conventus esse jubetur apud villam quae dicitur Fridesleri, super his causis discutiendum. Ubi cum frater regis Heinricus adesset, multas ac graves causas summo pontifici objiciebat; proptereaque regis totiusque pene exercitus offensam incurrit, dum eum penitus culpabilem ex illius dictis censerent. Praeterea rex severiorem animum gerens ex recenti injuria, eminentissimos viros ac sibi quondam caros et in Biertanico bello fideles, fratri traditos exilio dampnavit, dum accusati rationem redderent, nec se purgare sufficerent. Hi erant Thuringi genere, potestatis praefectoriae, Dadanus et Willehelmus nomine. Hoc facto multi scelerum conscii satis perterriti, soluta contione, multitudine dimissa, sese rex in orientales partes contulit.

17. Lotharii autem, cum regem duci Conrado sensissent offensum, cum jam olim ei infesti essent, eo quod ducatum super eos administraret ipsis invitis, arma contra eum sumunt. Ille vero imperterritus, leoninum exerens animum, signa signis contraria invexit, et incredibilem multitudinem ex eis propria manu fudit, dum sanguine amici, quem in proelio amisit, Conradi scilicet Evurhardi filii, ut fera saevissima acueretur. Itaque illi fortissimo subpeditante fortium militum manu, adverso exercitui dum novus semper additur, a meridie usque in vesperum protrahitur bellum; nocte proelium dissolvitur, nullus victoria laetatur.

18. Rex autem circa Kalendas Julii moto exercitu, armis filium generumque quaerere temptavit; obvias urbes partis adversae aut armis cepit aut in deditionem accepit, quousque Mogontiam perveniret, quam filius cum exercitu intravit, patremque, dictu miserabilius, armatus expectavit. Ibi plus quam civile et omni calamitate acerbius bellum coeptum; multae machinae muris admotae, sed ab urbanis destructae vel incensae; crebrae ante portas pugnae, raro forinsecus stationes fusae. Cunctando enim res universae variavere, dum dominatorem regni foris, intus successorem metuebant. Obsidio itaque dum sexaginta ferme dies excederet, sermo fit de pace; unde datus est obses in urbem consobrinus regis ( Ecberhtus), quo libera via cuilibet pateret in castra crimen purgandi, de pace atque concordia tractandi. Filius cum genero castra ingressi, regalibus vestigiis prosternuntur, pro scelere omnia sustinere paratos fore, saltem ut amici auxiliatores in fide suscepti, nichil adversi paterentur. Rex autem non inveniens, quomodo meritas poenas filio inferret, fautores insidiarum expostulat. Illi autem juramentis vicariis obligati, et quodammodo arte antiqui hostis constricti, hoc omnino negabant. Ingens interea oritur laetitia in castris, et a castris circumquaque fama diffusa, numquam urbe egressos, nisi omnibus essent a rege imperatis obtemperaturi. Eae spes incassum conceptae; nam cum non oboedirent edictis regis, motus Heinricus adversus adolescentem: Nichil te, inquit, jactitas contra dominum meum regem fecisse, et ecce omnis exercitus usurpatorem te regni invasoremque novit. Ipse ergo si accusor reus criminis, si culpabilis existo, quare non contra me legiones ducis? Signa adversum me move; et festucam de terra sumens: Hujus, inquit, pretii a me meaque potestate rapere non poteris. Quid tibi visum est sollicitare hujuscemodi rebus patrem tuum? Contra summam divinitatem agis, dum domino patrique tuo repugnas. Si aliquid scis vel vales, in me furorem tuum evome, ipse enim tuam non timeo iram. Ad haec adolescens nichil respondit, sed audito rege, cum suis urbem ingressus est.

19. Consobrinus autem regis Ecberhtus cum obses datus esset in urbem, suasibilibus corruptus verbis, regi fit aversus, cum et antea ei iratus esset, eo quod argueretur incauti certaminis, ubi oculum perdidisset.

20. Dum haec agerentur, proxima nocte Bojoarii comites fratris regis, relicto eo, juncti sunt Liudolfo; qui pergens cum eis, cepit urbem regiam quae dicitur Rainesburg cum caeteris in ea regione munitissimis; omnemque pecuniam ducis suis militibus divisit, conjugem cum filiis patrui et amicis non solum urbe sed et regione excedere cogit. Haec omnia a Deo credimus acta, ut qui serenissimum regem plurimis populis ac gentibus praeficere voluit, disceret parum in se, in Deo vero omnia posse.

21. Erat autem junior Arnulfus cum fratribus, qui tale consilium machinatus est contra Heinricum, eo quod paterno regno subrogaretur, ipse autem honore patrio privatus esset. Porro exercitus diutino labore fatigatus, missionem petit et accipit, rege cum paucis admodum filium in Bojoariam subsequente.

22. (DCCCCLIII.) Ipse namque erat patiens laborum, supra quam credi possit de homine ab adolescentia delicate nutrito. Multitudine denique deficiente a fide, rari admodum erant, qui partes regis adjuvarent; inter quos erat quidam Adalherhtus et alii cum eo admodum pauci.

23. Militante adversum Mogontiam rege, Herimannus dux Saxoniam procurabat. Cum novus exercitus a Saxonia ad supplementum veteris mitti debuisset, Thiadricus juniorque Wichmannus ei praefuere. Attingentes terminos Francorum, a Liudulfo duceque Conrado subito circumfusi, in desertum quoddam coguntur castellum. Quod cum obpugnare nituntur, jactu rotae signifer ante portam brachium perdidit; quo facto bellum est sedatum, indutiaeque concessae trium dierum in Saxoniam revertendi.

24. Thiadricus a Liudulfo magnis promissionibus est temptatus, Wichmannus autem admodum corruptus, patruum exin arguere, paternae hereditatis raptorem dicere et suorum thesaurorum praedonem vocare coepit. Ipse autem consilii nequaquam ignarus, quanta sapientia quantaque prudentia contra propinquos et hostes manifestos vigilaverit difficile est omnimodis edicere.

25. Jungitur quippe Ecberhtus Wichmanno, eademque sententia consurgunt in ducem, nullumque ei dant quietis otium. Ille autem nobili patientia juvenum furorem frangens, cavet tumultum aliquem rege absente illis in partibus accrescere.

26. Bojoarii repentino regis adventu nec ad pacem vertuntur, nec bellum publicum praesumunt, sed clausi muris grandem exercitui laborem suaeque regionis solitudinem parant. Unde minus procedente negotio, absque animabus exercitus a nulla re abstinebat, sed omnia vastabat.

27. Summus pontifex interea, ut ipse aiebat timore regis, officio pontificali amisso, heremiticam cum solitariis ducebat vitam. Non minima quoque caeteris pontificibus cunctatio erat in Bojoaria, dum favent partibus nunc regi assistendo, nunc alienas partes adjuvando, quia nec sine periculo alienabantur a rege, nec sine sui detrimento ei adhaerebant.

28. Agens tres integros menses, a Mogontia recedens, rex in illis regionibus, demum circa Kalend. Januar., infecto negotio, amissis duobus principalibus viris ac potestate claris, Immede et Mainwerco quorum uterque ictu sagittarum periit, alter Mogontiae, alter in itinere Bojoariam pergentibus, revertitur in Saxoniam.

29. (DCCCCLIV.) Causas dicentibus coram rege Herimanno suisque nepotibus, omnes justi tenaces sententiam ducis laudavere, adolescentes castigandos judicantes. Rex autem amans parcebat illis, sub custodia militari tantum intra palatium tradens Wichmannum.

30. Interea audit, quia Avares intrantes Bojoariam jungerentur adversariis, disponerentque publico bello eum temptare. At ille satis inperterritus tali necessitate, numquam se gratia Dei dominum ac regem oblitus est, sed collecta valida manu, obviam procedit acerrimis hostibus. Illi autem divertunt ab eo, acceptisque ducibus a Liudulfo, omnem Franciam pervagati sunt, et tantam stragem dederunt, primum amicis, ut cuidam Ernusto vocabulo, qui erat partis adversae, sui juris familias supra millesimum numerum captivassent, deinde caeteris omnibus, ut dictu fidem excedat. Dominica ante pascha Wormatiae eis est publice ministratum, et muneribus auri et argenti plurimum donatum. Inde Galliam profecti, per aliam viam in patriam revertuntur.

31. Bojoarii civili exercitu externoque fatigati--nam Ungariis egressis, exercitu regali premuntur--coacti sunt de pace tractare; factumque est, ut pax daretur usque in 16 Kalend. Julii, et locus esset apud Cinnam rationis dandae et responsionis reddendae.

32. Ad condictum locum dum universalis populi conventus fieret, talem rex orationem exorsus est: Paterer inquit, si indignatio filii mei caeterorumque insidias tendentium me solum torqueret, et non totum christiani nominis populum perturbaret; parum esset, urbes meas more latronum invasisse, regionesque a mea potestate rapuisse, nisi propinquorum meorum ac carissimorum comitum sanguine satiarentur. Ecce sine filiis sedeo orbatus, dum filium gravissimum hostem patior. Quem plurimum amavi et a mediocri loco ad summum gradum summumque honorem provexi, unicum filium meum habet adversum me. Tolerabile hoc utcumque foret, si non Dei hominumque inimici his causis introducerentur. Modo regnum meum habent desolatum, populum captum vel interfectum, urbes destructas, templa succensa, sacerdotes extinctos; adhuc madent sanguine plateae; auro meo et argento, quibus filium generumque ditavi, hostes Christi sedes suas remeunt referti. Quid igitur supersit sceleris, quid perfidiae, excogitare nequeam.

His dictis, tacuit rex. Heinricus laudans sententiam regis, subjunxit, quia hostes secundo victi publico certamine, maligne ac pessime conducerentur, quo via eis iterum laedendi aperiretur; omnem calamitatem omnemque laborem consultius velle pati, quam communem hostem umquam in fidem susciperet.

His dictis, Liudulfus procedens ait: Conductos adversum me pecunia, fateor, obtinui, ne me michique subjectos laederent; si in hac parte culpabilis praedicor, sciat me omnis populus hoc non voluntarie, sed ultima necessitate coactum fecisse.

Postremum pontifex summus rationem redditurus intravit, promittens, se quocumque rex imperavisset judicio significaturum, numquam contra regem sensisse vel velle vel fecisse; timore coactum a rege discessisse, offensum sibi eum quia intellexisset, innocentem gravissimis accusationibus obrutum; de caetero juramentorum omnibus argumentis fidem servaturum. Ad haec rex: A vobis non exigo juramentum, nisi pacis et concordiae consilium in quantum possitis, adjuvetis. Et hoc dato, in fide ac pace eum dimisit.

33. Pontifex cum duce Conrado cum adolescentem non possent inclinare, quatinus patri subderetur ejusque sententiam secutus sustineret, discesserunt ab eo, Deo regique sese jungentes.

34. Proxima nocte Liudulfus cum suis a rege discedens, urbem Rainesburg cum exercitu intravit. Rex autem sequens filium, urbem offendens quae dicitur Horsadal obsedit eam.

35. Facta autem pugna, durius certamen circa murum nemo umquam viderat mortalium. Multi ibi ex utraque parte caesi, plures sauciati; noctis tenebrae proelium dirimere. Saucius ancipiti bello postera luce ducitur inde exercitus, diutius ibi non morari visum ad graviora tendentibus.

36. Trium dierum itiner proinde ad Rainesburg. Castrorum loca occupata munitionibusque circumsepta, obsidio urbis diligenter est incepta. Sed cum multitudo machinas muris adplicari non sineret, satis dure interdum ab utrisque pugnatum pro muris. Diu tracta obsidio cogit clausos belli negotiis aliquid actitare. Arbitrati sunt enim fame pejus torqueri, si ad id cogerentur, quam in acie fortiter mori. Jussum itaque, occidentali porta erumpere equites, quasi inpetum in castra facturos alios naves ascendere, et per flumen urbi contiguum, dum equestri proelio pugnaretur, castra armatis deserta invaderent (DCCCCLIV). Urbani signo nolae congregati, condicta peragere; quod in castris usu non ignotum. Quapropter et ipsi non segniter praeparantur. Moram facientibus in erumpendo equitibus, classis ab urbe longius elabitur, exsilientesque de navibus irruunt in castra, offendentesque armatos, dum trepidi fugae consulunt, circumfusi undique caeduntur. Alii naves ingredi nisi, timore perculsi deviantes, flumine absorbentur; alii naves plus aequo ingressi, dimerguntur, factumque est, ut vix pauci de pluribus superessent. Equites vero ab equitibus fatigati devictique, plures saucii, in urbem coguntur. Miles regius victor in castra reversus, unum solummodo letali vulnere percussum pro portis secum revehunt. Pecus omne urbis loco herboso delatum, qui erat inter Rain et Donov fluvios, sed a fratre regis Heinrico captum, et inter socios divisum est. Urbani crebris proeliis triti, fame quoque periclitari coeperunt.

37. Unde egressus urbe Liudulfus cum principalibus viris, pacem postulat, sed non inpetrat, quia patri obedientiam negat. Ingressus vero urbem, portam orientalem obsidentem armis temptat Geronem, tot victoriis quot proeliis clarum. A tertia hora usque in nonam acriter pugnatum ; ante portam urbis, equo cadente, ascensor Arnulfus armis exutus ilicoque telis perfossus occubuit. Post biduum a muliere famem urbis fugiente mors illius notificatur, dum antea incertum esset. Cujus morte urbani satis confusi, jam de pace tractabant.

38. Interventu proinde principum iterum Liudulfus cum sociis urbe egressus, dum mense integro et dimidio obsideretur, pacem obtinuit usque ad condictum diem, dum de his causis dijudicaretur; locusque concilii apud Fridesleri notabatur. Rex inde patriam reversus.

39. Heinricus vero Novam urbem obtinuit; Rainesburg pene omnis proxima nocte concremata.

40. Exercitandi gratia venationem agens rex in loco qui dicitur Suveldun, filius patri nudatis plantis prosternitur, intima tactus poenitentia; oratione flebili patris primum, deinde omnium praesentium lacrimas extorquet. Amore itaque paterno susceptus in gratiam, spondet se obtemperaturum consensurumque omni paternae voluntati.

41. Interea summus pontifex aegrotasse nuntiatur ac desperari. Quapropter regis placitum modice est dilatum. Finem summi pontificis qui interfuere satis laudabilem praedicant. Defuncto pontifice, universalis conventus populi celebratus ; Mogontia post annum et dimidium regi tradita cum omni Francia; filius ac gener in gratiam suscepti, qua et in finem usi sunt fideliter.

42. Eo anno Slavi qui dicuntur Uchri a Gerone cum magna gloria devicti, cum ei praesidio esset dux Conradus a rege missus. Praeda inde ingens ducta; Saxoniae laetitia magna exorta.

43. (DCCCCLV.) Proximum agens rex pascha cum fratre, ducit post haec exercitum contra Rainesburg, iterum armis machinisque urbem torquens. Dum praesidio Saxonum destituitur ac fame vexatur, portis urbani egressi, cum urbe tradiderunt semet ipsos regi. Qui principes exilio dampnans, reliquae multitudini parcit, victoriaque gloriosus remeavit in patriam, omni regione Bojoarica fratri restituta.

44. Ingressusque Saxoniam circa Kal. Julii, obvios habet legatos Ungariorum, tamquam ob antiquam fidem ac gratiam eum visitantes, re autem vera, ut quibusdam videbatur, eventum belli civilis considerantes. (DCCCCLV.) Quos cum secum aliquantis diebus retinuisset et aliquibus munusculis donatos remisisset in pace, audivit a nuntiis fratris, ducis scilicet Bojoariorum: Quia ecce Ungarii diffusi invadunt terminos tuos, statuuntque tecum inire certamen.

His auditis rex, quasi nichil laboris praeterito bello toleravisset, coepit ire contra hostes, sumptis secum paucis admodum ex Saxonibus, eo quod jam bellum Slavanicum urgeret. Castris positis in confiniis Augustanae urbis, occurrit ei exercitus Francorum Bojoariorumque; cum valido quoque equitatu venit in castra Conradus dux, cujus adventu erecti milites, jam optabant non differre certamen. Nam erat natura audacis animi, et quod rarum est audacibus, bonus consilii, et dum eques et dum pedes iret in hostem, bellator intolerabilis, domi militiaque sociis carus. Igitur ab utriusque exercitus latrocinantibus agminibus notificabatur, non longe exercitus ab altero fore.

Jejunio in castris praedicato, jussum est omnes in crastino paratos esse ad bellum. Primo diluculo surgentes, pace data et accepta, operaque sua primum duci, deinde unusquisque alteri cum sacramento promissa, erectis signis procedunt castris, numero quasi octo legionum. Ducitur exercitus per aspera et difficilia loca, ne daretur hostibus copia turbandi sagittis agmina, quibus utuntur acerrime, arbustis ea protegentibus. Primam et secundam tertiamque legionem direxerunt Bojoarii, quibus praefuerunt praefecti ducis Heinrici; nam ipse bello interim aberat, eo quod valitudine corporis laborasset, qua et mortuus est. Quartam ordinavere Franci, quorum rector ac procurator erat dux Conradus. In quinta, quae erat maxima, quae et dicebatur regia, ipse princeps vallatus lectis ex omnibus militum milibus alacrique juventute, coramque eo angelus, penes quem victoria, denso agmine circumseptus. Sextam et septimam construxerunt Suavi, quibus praefuit Burghardus, cui nupserat filia fratris regis. In octava erant Boemi electi milites mille, armis potius instructi quam fortuna; in qua et sarcinae omnes ac inpedimenta quaeque, quasi ipsa esset tutissima, quae esset novissima. Sed aliter res acta est ac arbitrabatur; nam Ungarii nichil cunctantes, Lech fluvium transierunt, circumeuntesque exercitum, extremam legionem sagittis lascessere coeperunt, et inpetu cum ingenti vociferatione facto, aliis caesis vel captis, sarcinis omnibus potiti, caeteros legionis illius armatos fugere compulerunt. Similiter septimam ac sextam aggressi, plurimis ex eis fusis, in fugam verterunt. Rex autem cum intellexisset, bellum ex adverso esse et post tergum novissima agmina periclitari, misso duce cum quarta legione, captivos eripuit, praedam excussit, latrocinantiaque hostium agmina proturbavit. Fusis latrocinantibus undique adversariorum agminibus, signis victricibus dux Conradus ad regem revertitur; mirumque in modum cunctantibus veteranis militibus, gloria victoriae assuetis, cum novo milite et fere bellandi ignaro triumphum peregit.

45. Dum ea geruntur in Bojoaria, varie pugnatum est a praeside Thiadrico adversus barbaros. Cum capere nisus esset quandam urbem illorum, usque introitum portae persecutus est adversarios, cogens illos intra murum, oppido potito et incenso, et omnibus quae foros murum erant captis vel interfectis. Cum jam incendio extincto reverteretur, et paludem, quae erat urbi adjacens, medietas militum transisset, Slavi videntes nostros in arto sitos ob difficultatem loci, nec copiam habere pugnandi nec locum adeo fugiendi, insequebantur a tergo revertentes clamore magno. Peremerunt ex eis ad quinquaginta viros foeda fuga nostrorum facta.

46. Ingens interea pavor omnem Saxoniam trepidam pro rege et exercitu ejus pro hac re adversa invasit. Terrebant nos praeterea portenta inusitata. Templa denique plerisque in locis tempestate valida concussa visentibus et audientibus horrorem nimium incussere; utriusque sexus sacerdotes ictu fulminis interierunt, et alia multa illo tempore contigerunt dictu horrenda et propterea nobis praetereunda.

Totum pondus proelii ex adverso jam adesse conspiciens rex, exhortandi gratia allocutus est socios hoc modo: Opus esse nobis bonorum animorum in hac tanta necessitate, milites mei, vos ipse videtis, qui hostem non longe sed coram positum toleratis. Hactenus enim inpigris manibus vestris ac armis semper invictis gloriose usus, extra solum et imperium meum ubique vici, et nunc in terra mea et regno meo terga vertam? Superamur scio multitudine, sed non virtute, sed non armis; maxima enim ex parte nudos illos armis omnibus penitus cognovimus, et quod maximi est nobis solatii, auxilio Dei. Illis est sola pro muro audatia, nobis spes et protectio divina. Pudeat jam nunc dominos pene totius Europae inimicis manus dare. Melius bello, si finis adjacet, milites mei, gloriose moriamur, quam subjecti hostibus vitam serviliter ducamus, aut certe more malarum bestiarum strangulo deficiamus. Plura loquerer, milites mei, si nossem verbis virtutem vel audatiam animis vestris augeri. Modo melius gladiis quam linguis colloquium incipiamus!

Et his dictis, arrepto clipeo ac sacra lancea, ipse primus equum in hostes vertit, fortissimi militis ac optimi imperatoris officium gerens.

Hostium audaciores primum resistere, deinde ut socios viderunt terga vertere, obstupefacti nostrisque intermixti, extinguuntur. Caeterorum vero alii, equis fatigatis, villas proximas intrant, circumfusique armatis, cum moeniis, pariter, concremantur; alii flumen contiguum transnatantes, dum ripa ulterior ascendentes non sustinet, flumine obvolvuntur et pereunt. Eo die castra invasa, captivique omnes erepti; secundo die ac tertio a vicinis urbibus reliqua multitudo in tantum consumpta est, ut nullus aut rarus evaderet. Sed non adeo, incruenta victoria fuit de tam saeva gente.

47. Conradus quippe dux, fortiter pugnans, animi fervore solisque ardore, qui eo die nimius erat, accensus aestuat, vinclisque solutis, dum aurum captat, vulnere sagittae adverso gutturis defixae cadit. Cujus corpus juxta regis imperium honorifice collectum transportatur Wormatiam, ibique sepelitur vir omni virtute animi et corporis magnus atque famosus, cum fletu et planctu omnium Francorum.

48. Tres duces gentis Ungariae capti, ducique Heinrico praesentati, mala morte, ut digni erant, multati sunt; suspendio namque crepuerunt.

49. Triumpho celebri rex factus gloriosus, ab exercitu pater patriae imperatorque appellatus est. Decretis proinde honoribus et dignis laudibus summae divinitati per singulas ecclesias, et hoc idem sanctae matri ejus per nuntios demandans, cum tripudio ac summa laetitia Saxoniam victor reversus, a populo suo, libentissime suscipitur; neque enim tanta victoria quisquam regum intra ducentos annos ante eum laetatus est. [Nam ipsi bello Ungarico aberant, Slavanico certamini reservati.]

50. Igitur, ut supra retulimus, cum deficeret in ratione reddenda contra suum patruum Wichmannus, intra palatium custoditur. Cum vero rex in Bojoariam proficisci vellet, simulata infirmitate, ipse iter negavit; unde monitus ab imperatore, quia destitutus a patre et matre loco filiorum eum assumpserit liberaliterque educaverit, honore paterno promoverit, rogatque, ne ei molestiam inferret, cum alia plura gravaretur. Ad haec nichil utile audiens imperator discessit, commendato eo Iboni comiti. Aliquantis diebus cum eo degens, petit post haec venandi gratia silvam ire liceret. Ibi absconditos socios secum sumens, perrexit in patriam, et occupatis aliquibus urbibus, juncto sibi Ecberhto, arma sumit contra imperatorem. Industria autem ducis Herimanni facile eos oppressit, trans Albiamque coegit. Illi cum se sensissent duci resistere non posse, sociaverunt sibi duos subregulos barbarorum, Saxonibus jam olim infestos, Naconem et fratrem ejus.

51. Ductus exercitus a duce, reperti sunt in urbe quae dicitur Suithleiscranne ; et pene erat, ut cum urbe caperentur, nisi clamore cujusdam citarentur, et ad arma prosilirent; caesis tamen ante portam urbis ad quadraginta armatis, caesorumque spoliis potitus dux Herimannus discedit. Erant autem qui eum adjuvarent Heinricus praeses cum fratre Sifrido, viri eminentes et fortes, domi militiaque optimi. Facta sunt autem haec initio quadragesimalis jejunii.

52. Barbari vero post proximum pascha irruunt in regionem, ducem habentes Wichmannum, ad facinus tantum, non ad imperium; nullam moram agens sed et ipse dux Herimannus, cum praesidio militari adest, vidensque exercitum hostium gravem, sibique parvas admodum belli copias affore, civili bello urgente, arbitratus est consultius differre certamen in dubiis rebus constitutis, multitudinique imperare, quae maxima in unam urbem confluxerat, dum caeteris diffiderent, quoquo pacto possent, pacem expostularent. Quod tamen consilium milites aegre valde tulerunt, et maxime Sifridus, qui erat bellator acerrimus. Faciunt tamen cives Cocarescemiorum, ut dux imperarat, pacemque eo pacto obtinent, quo liberi cum uxoribus et natis supra murum inermes ascenderent, conditione servili et omni suppellectili in medio urbis hostibus relicta. Cum intra urbem irruerent barbari, quidam illorum suum mancipium agnoscit in cujusdam liberti uxore; quam cum rapere de manu viri niteretur, ictum pugni accipit, irritumque pactum ex parte Saxonum proclamitat; unde fit, ut omnes ad caedem verterentur, nullumque relinquerent, sed omnes perfectae aetatis neci darent, matres cum natis captivos ducerent.

53. Quod scelus imperator ulcisci gestiens, victoria jam de Ungariis patrata, regiones barbarorum hostiliter intravit. Consultum de Saxonibus, qui cum Slavis conspiraverant, judicatum est, Wichmannum et Ecberhtum pro hostibus publicis habere oportere, caeteris vero parcere, si quidem remeare voluissent ad suos. Aderat et legatio barbarorum, tributa socios ex more velle persolvere nuntians; caeterum dominationem regionis velle tenere; hoc pacto pacem velle, alioquin pro libertate armis certare. Imperator ad haec respondit, pacem quidem eis nequaquam negare, sed omnimodis dare non posse, nisi injuriam perpetratam digno honore ac emendatione purgarent; omniaque vastando et incendendo per illas regiones duxit exercitum, donec tandem, castris positis super Raxam fluvium ad transmeandum paludibus difficillimum, ab hostibus circumfunditur. A tergo namque via arborum robore obstruitur, eademque armatorum manu vallatur; ex adverso fluvius fluvioque contigua palus, et cum ingenti exercitu Slavus, bellatores et ab opere et ab itinere prohibens. Vexatur autem et aliis incommodis exercitus, morbo pariter ac fame. Dum talia agerentur per plures dies, mittitur ad principem barbarorum, qui dicebatur Stoinef, Gero comes, quatinus imperatori se dedat, amicum per id adepturum, non hostem experturum.

54. Erant quippe in Gerone multae artes bonae, bellandi peritia, in rebus civilibus bona consilia, satis eloquentiae, multum scientiae, et qui prudentiam suam opere ostenderet quam ore; in adquirendo strenuitas, in dando largitas, et quod optimum erat, ad cultum divinum bonum studium. Igitur praeses super paludem et flumen, cui palus adjacens erat, barbarum salutabat. Cui Slavus aequalia respondit. Ad quem praeses: Satis tibi esset, si bellum gereres contra unum nostrum de servis domini mei, et non etiam contra dominum meum regem. Quis tibi exercitus, quoe arma, ut talia praesumas? Si aliqua vobis virtus adsit, si artes, si audatia, date nobis locum ad vos transeundi, sive nos vobis huc veniendi; et aequato loco, fortitudo appareat pugnatoris. Slavus barbarico more frendens, et multa convicia evomens, irrisit Geronem imperatoremque et omnem exercitum, sciens eum multis molestiis aggravatum. Gero ad haec commotus, ut erat animi ardentissimi: Crastinus, inquit, dies declarabit, tu et populus tuus fortes viribus sitis, an non; cras enim nos vobiscum congredientes procul dubio videbitis. Gero denique olim licet multis gestis insigniis clarus haberetur, jam tamen magnus ac celebris ubique praedicabatur, eo quod Slavos qui dicuntur Uchri cum magna gloria cepisset. Gero, reversus in castra, retulit quae audierat. Imperator vero, de nocte consurgens, jubet sagittis et aliis machinis ad pugnam provocare, et quasi vi flumen paludemque transcendere velle. Slavi autem hesterna comminatione nichil aliud arbitrati, ad pugnam pariter conspiravere, iter totis viribus defendentes.

At Gero cum amicis Ruanis miliario ferme uno a castris descendens, hoste ignorante, tres pontes celeriter construxit, et misso nuntio ad imperatorem, totum exercitum revocavit. Quo viso barbari, et ipsi obviare legionibus contendunt. Pedites barbarorum dum longiorem viam currunt, et certamen ineunt, fatigatione dissoluti, militibus citius cedunt; nec mora, dum fugae praesidium quaerunt, obtruncantur.

55. Stoinef autem colle eminenti cum equitibus eventum rei expectabat; socios inire fugam cernens, fugit et ipse, lucoque quodam cum duobus satellitibus repertus, a viro militari, cujus vocabulum erat Hosed, certamine fatigatus armisque nudatus, capite caesus est. Satellitum alius vivus captus, imperatorique cum capite et spoliis reguli ab eodem milite praesentatus est. Ex hoc Hosed clarus et insignis habitus; merces tam famosi gesti donativum imperiale cum reditu viginti mansuum.

Eo die castra hostium invasa, et multi mortales interfecti vel capti, caedesque in multam noctem protrahebatur. Postera luce caput subreguli in campo positum, circaque illud septinginti captivorum capite caesi, ejusque consiliarius, oculis erutis, lingua est privatus, in medioque cadaverum inutilis relictus. Wichmannus vero et Ecberthus scelerum conscii in Galliam profecti, ad Hugonem ducem fuga elapsi sunt.

56. Crebris victoriis imperator gloriosus factus atque famosus, multorum regum ac gentium timorem pariter et favorem promeruit; unde plurimos legatos suscipit, Romanorum scilicet et Graecorum Sarracenorumque, per eosque diversi generis munera, vasa aurea et argentea, aerea quoque, et mira varietate operis distincti, vitrea vasa, eburnea etiam, et omni genere modificata, stramenta, balsamum et totius generis pigmenta, animalia Saxonibus antea invisa, leones et camelos, simias et strutiones ; omniumque circumquaque Christianorum in illo res atque spes sitae.

57. (DCCCCLVI-LVII.) Liudulfus autem, imperatoris filius, cum fidem vult servare amicis, patria cessit, Italiamque eum eis adiit; quo agente annum fere totum, diem extremum obiit, toto Francorum imperio relinquens suo vulnere vulnus durum. Funus autem ejus a militibus debito honore curatum, et ab Italia Mogontiae corpus translatum, in basilica Albani martiris sepultum est, cum luctu et planctu multorum populorum. Reliquit post se filium patris vocabulo insignitum.

58. Litterae autem obitus ejus allatae sunt imperatori, cum esset in militia, qua militavit contra Redarios; quapropter satis plurimum lacrimarum pro filii interitu fudit; de caetero, qui adhuc ordinavit imperium suum, rectori omnium Deo fideliter commisit.

59. Eodem tempore Wichmannus sciens Saxoniam bellatoribus vacuam, a Gallia profectus, Saxoniam occulte intravit, domum conjugemque revisit, inde se iterum alienigenis inmersit. Ecberhtus vero interventu magni pontificis Brunonis in gratiam recipitur.

60. (DCCCCLVIII.) Ductus exercitus contra Wichmannum tertia vice, vix obtinuit ut in fide Geronis filiique sui susciperetur, ipsique apud imperatorem obtinerent, quo patria conjugisque patrimonio cum gratia imperiali frueretur. Jussus sacramentum terribile dedit, se contra imperatorem imperatorisque regnum numquam aliquid inique consilio aut actu facturum. Ita fide data, in pace est dimissus, et bonis promissionibus ab imperatore erectus.

61. Peracta caede barbarorum, eo anno prodigiosae res apparuerunt, notae scilicet crucis in vestimentis plurimorum. Quibus visis, plurimi salubri timore perculsi, adversa formidabant; idemque vitia multa ex parte emendaverunt. Fuerunt et qui lepras vestium interpretarentur, eo quod subsequens lepra multos mortales corrumperet. Sapientiores autem signum crucis salutem victoriamque praefigurasse praedicabant, quibus et nos fidelem assensum praebemus.

62. Eo tempore imperator et ipse aegrotare coepit, sed meritis sanctorum, quibus fidele jugiter obsequium praebet, maximeque patrocinio incliti martiris Viti, cui aperuit os suum, de infirmitate convalescit, et mundo ut sol lucidissimus post tenebras ad omnem decorem et delicias condonatur.

63. Rebus igitur rite compositis per omnem Franciam Saxoniamque et vicinas circumquaque gentes, Romam statuens proficisci, Longobardiam perrexit (DCCCCLXI). Ergo qualiter regem Longobardorum Bernharium duobus annis obsessum, cum conjuge et filiis captum, in exilium destinaverit, Romanos duobus praeliis vicerit (DCCCCLXIV), Romamque expugnaverit, duces Beneventorum subjecerit, Graecos in Calabria Apuliaque superaverit, terra Saxonia venas argenti aperuerit, imperiumque cum filio quam magnifice dilataverit, nostrae tenuitatis non est edicere, sed ut initio historiae praedixi, in tantum fideli devotione elaborasse sufficiat. Caeterum erga tuam claritatem serenitatemque, quam patris fratrisque celsitudo patriae ad omnem honorem nobisque ad solatium reliquit, magna devotio opus humile magnificet. At finis civilis belli terminus sit libelli.

64. (DCCCCLXIII) Enimvero donatus, patriae Wichmannus aequanimiter se continuit, donec imperatoris adventum speravit. Cum autem ejus reversio differretur, ad aquilonales partes se contulit, quasi cum rege Danorum Haraldo bellum ab integro machinaturus. At ille mandavit ei, si ducem necasset vel alium quemlibet principum nosset sine dolo eum sibi sociare velle, aliter rem fraudulenter agitasse non dubitaret.

Interea ab emptore praetereunte latrocinia ejus produntur, sociorumque aliqui comprehensi, et tamquam contra publicam rem agentes, a duce dampnati, strangulo vitam perdiderunt; ipse autem cum fratre vix evasit.

65. Dani antiquitus erant Christiani, sed nichilominus idolis ritu gentili servientes. Contigit autem altercationem super cultura deorum fieri in quodam convivio rege praesente, Danis affirmantibus Christum quidem esse deum, sed alios eo fore majores deos, quippe qui potiora mortalibus signa et prodigia per se ostenderent. Contra haec clericus quidam, nunc vero religiosam vitam ducens, episcopus, nomine Poppa, unum verum Deum Patrem cum Filio unigenito domino nostro Jesu Christo et Spiritu sancto, simulacra vero daemonia esse et non deos, testatus est. Haraldus autem rex, utpote qui velox traditur fore ad audiendum, tardus ad loquendum, interrogat, si hanc fidem per semetipsum declarare velit.

 Ille incunctanter velle respondit. Rex vero custodire clericum usque in crastinum jubet. Mane facto, ingentis ponderis ferrum igne succendi jubet, clericumque ob fidem catholicam candens ferrum portare jussit. Confessor Christi indubitanter ferrum rapit, tamdiuque deportat, quo ipse rex decernit; manum incolumem cunctis ostendit, fidem catholicam omnibus probabilem reddit. Ad haec rex conversus, Christum Deum solum colendum decrevit, idola respuenda subjectis gentibus imperat, Dei sacerdotibus et ministris honorem debitum deinde praestitit. Sed et haec virtutibus merito patris tui adscribuntur, cujus industria in illis regionibus ecclesiae sacerdotumque ordines in tantum fulsere.

66. Gero igitur comes non inmemor juramenti, cum Wichmannum accusari vidisset reumque cognovisset, barbaris, a quibus eum assumpsit, restituit. Ab eis libenter susceptus, longius degentes barbaros crebris praeliis contrivit. Misacam regem, cujus potestatis erant Slavi qui dicuntur Licicaviki, duabus vicibus superavit, fratremque ipsius interfecit, praedam magnam ab eo extorsit.

67. Eo quoque tempore (DCCCCLXIII) Gero praeses Slavos qui dicuntur Lusiki potentissime vicit et ad ultimam servitutem coegit, non sine sui tamen gravi vulnere nepotisque optimi viri casu, caeterum quoque quam plurimorum nobilium virorum.

68. Erant duo subreguli Herimanno duci, inimicitiae a patribus vicariae relicti, alter vocabatur Selibur, alter Mistav. Selibur praeerat Waaris, Mistav Abdritis. Dum invicem quam saepe accusantur, victus tandem ratione Selibur, condempnatus est quindecim talentis argenti a duce. Eam dampnationem graviter ferens, arma sumere contra ducem cogitavit. Sed cum ei belli copiae non sufficerent, missa legatione, postulat praesidium ab Wichmanno contra ducem. Ille nichil jocundius ducens, quam aliquam molestiam inferre posset patruo, cito cum sociis adest Slavo. Ut autem suscipitur in urbem Wichmannus, statim urbs obsidione vallatur ab inimico. Ductus quoque exercitus a duce urbem obsedit; interim, casu nescio an prudenti consilio, Wichmannus cum paucis urbem est egressus, quasi ad extrahenda sibi de Danis auxilia. Pauci dies intererant, dum victus bellatoribus et pabulum jumentis defecerat. Fuerunt etiam qui dicerent, Slavum speciem quidem belli gessisse, non verum bellum; incredibile omnimodis fore, hominem a puero bellis assuetum bellicas res tam male praeparatas habuisse; sed id consilii machinatum ducem, ut quoquo pacto posset nepotem vinceret, ut saltem in patria salutem recuperaret, quam inter paganos penitus perdidisset. Fame itaque urbani ac foetore pecorum aggravati, urbe egredi sunt coacti. Dux Slavum austerius alloquens, de perfidia et nequam ejus actibus arguit; hocque ab eo responsi accepit: Quid me, inquit, de perfidia arguis? Ecce, quos nec tu, nec dominus tuus imperator vincere potuistis, mea perfidia inermes assistunt. Ad haec dux conticuit, eum suae ditionis regione privans, filio ipsius, quem antea obsidem accepit, omni ipsius potestate tradita. Milites Wichmanni variis poenis afflixit, urbis praedam suis militibus donavit, simulacro Saturni ex aere fuso, quod ibi inter alia urbis spolia repperit, magnum spectaculum populo praebuit, victorque in patriam remeavit.

69. Audiens autem Wichmannus urbem captam sociosque oppressos, ad orientem versus iterum se paganis inmersit, egitque cum Slavis qui dicuntur Vuloini, quomodo Misacam, amicum imperatoris, bello lacesserent ; quod eum minime latuit. Qui misit ad Bolislavum regem Boemiorum --gener enim ipsius erat --accepitque ab eo equitum duas acies. (DCCCCLXVII?) Cumque contra eum Wichmannus duxisset exercitum, pedites primum ei inmisit, cumque ex jussu ducis paulatim coram Wichmanno fugerent, a castris longius protrahitur, equitibus a tergo inmissis, signo fugientes ad reversionem hostium monet. Cum ex adverso et post tergum premeretur Wichmannus, fugam inire temptavit. A sociis igitur arguitur sceleris, quia ipse eos ad pugnam instigaverit, fidensque equo, cum necesse fuerit, fugam facile inierit. Coactus itaque equo cessit, pedestris cum sociis certamen iniit, eoque die viriliter pugnans armis defenditur. Jejunio autem et longiori via, qua per totam noctem armatus incessit, mane cum paucis admodum aream cujusdam jam fessus intravit. Optimates autem hostium cum eum repperissent, ex armis agnoscunt quia vir emmens esset, interrogatusque ab eis quisnam esset, Wichmannum se fore professus est. At illi arma deponere exhortati sunt; fidem deinde spondent, salvum eum domino suo praesentari, hocque apud ipsum obtinere, quatinus incolumen imperatori restituat. Ille licet in ultima necessitate sit constitutus, non inmemor pristinae nobilitatis ac virtutis, dedignatus est talibus manum dare; petit tamen, ut Misaco de eo adnuntient, illi velle arma deponere, illi manus dare. Dum ad Misacam ipsi pergunt, vulgus innumerabile eum circumdat, eumque acriter inpugnat. Ipse autem quamvis fessus, multis ex eis fusis, tandem gladium sumit, et potiori hostium cum his verbis tradidit: Accipe, inquit, hunc gladium, et defer domino tuo, quo pro signo victoriae illum teneat, imperatorique amico transmittat quo sciat aut hostem occisum irridere vel certe propinquum deflere. Et his dictis, conversus ad orientem, ut potuit, patria voce Dominum exoravit, animamque multis miseriis et incommodis repletam pietati Creatoris omnium effudit. Is finis Wichmanno, talisque omnibus fere, qui contra imperatorem arma sumperunt [patrem tuum].

CONTINUATIO

70. (DCCCCLXVIII.) Imperator itaque, acceptis armis Wichmanni, de nece ejus jam certus factus, scripsit epistolam ad duces et praefectos Saxoniae in hunc modum: Oddo divino nutu imperator augustus, Herimanno et Thiadrico ducibus caeterisque publicae rei nostrae praefectis omnia amabilia. Deo volente, salus omniaque prospera plane succedunt. Caeterum nuntii Constantinopolitani regis, dignitate satis insignes, nos adeunt, pacem, ut intelleximus, admodum quaerentes. Quoquo modo tamen res agatur, bello, Deo volente, nullo modo nos temptare audebunt. Apuliam et Calabriam provincias, quas hactenus tenuere, nisi conveniamus, dabunt. Si vero voluntati nostrae paruerint, ut praesenti aestate conjugem cum aequivoco nostro in Franciam dirigentes, per Fraxanetum ad destruendos Sarracenos, Deo comite, iter arripiemus, et sic ad vos, disponimus. Praeterea volumus, ut si Redares, sicut audivimus, tantam stragem passi sunt,-- scitis enim quam saepe fidem fregerint, quas injurias attulerint,--nullam vobiscum pacem habeant. Unde haec cum Herimanno duce ventilantes, totis viribus instate, ut in destructione eorum finem operi inponatis. Ipsi, si necesse fuerit, ad eos ibimus. Filius noster in nativitate Domini coronam a beato apostolico in imperii dignitatem suscepit. Scripta 15 Kal. Febr. in Campania juxta Capuam.

His litteris lectis in conventu populi, in loco qui dicitur Werla, coram principibus et frequentia plebis, visum est, pacem jam datam Redariis oportere stare, eo quod tunc bellum adversus Danos urgeret, et quia copiae minus sufficerent ad duo bella pariter conficienda.

71. (CMLXIX.) Graecorum itaque legatis imperator satis credens, partem exercitus cum plerisque principalibus viris direxit ad condictum locum, quo eis secus sponsionem legatorum puella traderetur, et cum honore filio adduceretur. Graeci vero ad artes paternas conversi,--nam erant ab exordio fere mundi plurimarum gentium domini, et quos virtute nequibant, artibus superabant,--subito super improvisos et nichil adversi suspicantes irruunt, castra diripiunt, plures occidunt, plures capiunt, quos et Constantinopolim imperatori suo praesentant. Qui vero effugere poterant, reversi ad imperatorem, quae acta sunt nuntiant.

72. At ille super his commotus, ad hoc dedecus diluendum cum gravi manu viros eminentes, domesticis et externis rebus jam saepe claros factos, Guntharium et Sifridum mittit in Calabriam. Graeci autem praeterita victoria elati et minus cauti, ceciderunt in manus eorum; ex quibus innumera multitudine caesa, quos supererant capientes, obtruncatis naribus, novam Romam remeare permiserunt. Tributum in Calabria et Apulia a Graecis extorserunt, talique victoria illustres facti, et spoliis hostium ditati, ad imperatorem reversi sunt.

73. Populus autem Constantinopolitanus audiens a suis male pugnatum, consurrexerunt adversus imperatorem suum, et machinatione conjugis propriae cujusdam militis insidiis occiderunt, locoque domini militem imperio designantes.

Constitus autem rex continuo captivos absolvit, puellam cum magno exercitu et claris muneribus ad imperatorem destinavit. (DCCCCLXXII.) Quam ipse statim filio tradidit, celebratisque magnifice nuptiis, omnem Italiam super hoc et Germaniam laetiores reddidit. Eo tempore, quo haec intra Italiam gerebantur, summus pontifex Wilhelmus, vir sapiens et prudens, pius et cunctis affabilis, a patre sibi commendatum regebat Francorum imperium.

74. Cujus mater licet peregrina, nobili tamen erat genere procreata. Hic cum audisset aegrotare coepisse matrem imperatoris (DCCCCLXVIII), mirae sanctitatis feminam, nomine Mahthildam, dumque ejus expectat funus, proprio funere ipsius funus procedit. De cujus laude si aliquid dicere cupimus, deficimus, quia omne argumentum ingenioli nostri superat virtus tantae feminae. Quis enim digne possit explicare ejus vigilantiam erga cultum divinum? Omnis nox omnibus modis et omni genere cellulam suam divinorum carminum melodia inplebat. Erat enim ei cellula ecclesiae proxima, in qua modice requiescebat; de qua omnibus noctibus consurgens intrat ecclesiam, nichilominus cantoribus et cantricibus intra cellulam et pro foribus et in via triformiter constitutis, qui divinam clementiam laudarent atque benedicerent. Ipsa intra ecclesiam in vigiliis et orationibus perseverans, missarum sollempnia expectabat. Deinde infirmos, ubicumque audivit, in vicino visitavit, necessaria praebuit, deinde pauperibus manum porrexit, deinde hospites, qui semper aderant, cum omni largitate suscepit; neminem sine affatu blando dimisit, nullum fere sine munusculis vel necessariis adjumentis vacuum reliquit. Saepe viatoribus, quos longius de cella prospexit, necessaria transmisit.

Talia opera licet valde humiliter diebus ac noctibus exerceret, tamen nichil de honore regio minuebat, et sicut scriptum est, quamvis sederet tamquam regina circumstante populo, semper et ubique tamen erat moerentium consolatrix (Job XXIX, 25). Domesticos omnes famulos et ancillas variis artibus, litteris quoque instituit; nam et ipsa litteras novit, quas post mortem regis lucide satis didicit. Ergo si omnes virtutes ejus velim narrare, hora deficeret; facundia Homeri vel Maronis michi si adesset, non sufficeret.

Igitur plena dierum, plena omni honore, plena operibus bonis et elemosinis, cunctis divitiis regalibus distributis servis Dei et ancillis ac pauperibus, secundo Idus Martias animam Christo reddidit. Illo quoque tempore Bernhardus, ut ab omni populo praedicabatur suis temporibus sacerdotio dignissimus, diem funxit extremum. Piam famam super his nemo nos vituperet prodidisse, dum veri periculo non subcumbimus. Audivimus enim a quodam solitario, in spiritu nescio an manifesta visione, animam reginae et episcopi infinita multitudine angelorum cum gloria ineffabili coelos deferre vidisse.

Igitur imperator audita morte matris et filii caeterorumque principalium virorum,--nam et Gero, vir magnus et potens, jam antea defunctus est,--judicavit ab expeditione Fraxaneti abstinere, et dispositis in Italia rebus, patriam remeare. Pulsavit quoque fama eum, quasi plerique Saxonum rebellare voluissent; quod quia inutile erat, nec relatione dignum arbitramur. (DCCCCLXXII.) Egressus est itaque de Italia cum magna gloria, capto rege Longobardorum, superatis Graecis victisque Sarracenis; cum victricibus aliis Galliam ingressus est, inde Germaniam transiturus, et proximum Pascha loco celebri Quidilingaburg celebraturus, ubi diversarum gentium multitudo conveniens, restitutum patriae cum filio cum magno gaudio celebrabant. (DCCCCLXXIII.) Manens autem ibi decem et septem non amplius diebus, descendit inde, ascensionem Domini apud Mersburg celebraturus. Tristis autem illa loca perambulat obitu optimi viri ducis Herimanni, qui prudentiae ac justitiae miraeque vigilantiae in rebus civilibus et externis, cunctis retro mortalibus aeternam reliquit memoriam. Post susceptos ab Africa legatos, eum regio honore et munere visitantes, secum fecit manere. Tertia autem feria ante Pentecosten, locum devenit qui dicitur Miminlevu. Proxima nocta juxta morem diluculo de lecto consurgens, nocturnis et matutinis laudibus intererat. Post haec paululum requievit. Missarum deinde officiis celebratis, pauperibus juxta morem manus porrexit, paululum gustavit, iterumque in lecto requievit. Cum autem hora esset, processit laetus et hilaris, ad mensam resedit. Peracto ministerio, vespertinis laudibus interfuit. Peracto cantico evangelii, aestuari atque fatigari jam coepit. Quod cum intellexissent principes circumstantes, sedili eum imposuerunt. Inclinantem autem caput, quasi jam defecisset, refocillaverunt, expetitoque sacramento divini corporis ac sanguinis et accepto, sine gemitu cum magna tranquillitate ultimum spiritum cum divinis officiis pietati Creatoris omnium tradidit.

Transportatur inde in cubiculum; et cum esset jam sero, nuntiatur populo mors ejus. Populus autem pro ejus laude et gratiarum actione multa locutus, memoravit, eum paterna subjectos rexisse pietate, ab hostibus eos liberasse, superbos hostes Avares, Sarracenos, Danos, Slavos armis vicisse, Italiam subjugasse, delubra deorum in vicinis gentibus destruxisse, templa ministrorumque ordines constituisse; multaque alia bona invicem conferentes, regali funeri insistebant.

76. Mane autem jam facto, licet jam olim unctus esset in regem et a beato apostolico designatus in imperatorem, spei unicae totius ecclesiae, imperatoris filio, ut in initio certatim manus dabant, fidem pollicentes et operam suam contra omnes adversarios sacramentis militaribus confirmantes. Igitur ab integro ab omni populo electus in principem, transtulit corpus patris in civitatem, quam ipse magnifice construxit, vocabulo Magathabur.

Itaque defunctus est Nonis Maii, quarta feria ante Pentecosten, imperator Romanorum, rex gentium, divinarum humanarumque rerum multa ac gloriosa saeculis relinquens monimenta.

EXPLICIT LIBER III RERUM GESTARUM SAXONICARUM

 

 

 

 

 


 

 

LIVRE III

 

 

950. Comme la diversité qui paraît dans le Ciel & sur la terre, se peut rapporter aux diverses modifications de la lumière ; & comme la différence qui se remarque dans la voix, dans le visage & dans l’inclination des hommes, se peut aussi rapporter aux différents mélanges de la matière; ainsi la multiplicité des soins que les Puissances souveraines, du sein desquelles vous êtes sortie, célèbre Mathilde, prennent continuellement pour l’administration des affaires particulières & publiques, se rapporte au bien d’un sage & équitable gouvernement. Or parce que le récit que j’ai taché de faire dans ce petit ouvrage de leurs principales actions, est dépourvu des ornements de l’éloquence & exposé pour ce sujet à la censure de plusieurs personnes, je vous supplie de le prendre sous votre protection, d’excuser les fautes que mon feu de capacité m'a fait commettre & d'agréer le désir que j'ai de vous obéir.

1. Après la mort de la Reine Edith, le Roi Othon n'eut plus d'autre objet de son affection que Liudolfe son fils unique qu'il déclara son successeur par son testament, bien qu'il n'eût que seize ans.

2. Il partit incontinent après pour aller faire la guerre en France ; & ayant assemblé ses troupes à Cambrai, il entra dans ce Royaume-là, à dessein de venger les injures du Roi Louis d'Outremer son beau-frère. Au premier bruit de sa marche, Hugues lui envoya dire par une insupportable vanité, qu'il jurait par l'âme de sonpere.qui était péri misérablement en s'opposant à l'ordre de Dieu & à l'autorité de son Souverain, qu'il avait la plus nombreuse armée qu’Othon eût vue & pour témoigner le dernier mépris des Saxons, il ajouta que ce n’étaient que des lâches & que pour peu qu'il eût soif, il lui serait aisé d'avaler d'un seul trait sept de leurs flèches. Othon repoussa cette vanité par une réponse fort remarquable & fit dire à Hugues qu'il avait dans son armée une si prodigieuse quantité de chapeaux de foin que jamais ni lui, ni son père, par l'âme duquel il jurait, n'en avaient tant vu. Et en effet, quoique l'armée fût fort nombreuse ; & qu'elle fût composée de trente-deux légions, il n'y avait que Bovon Abbé de Corbie & trois de sa suite qui n'avaient point de chapeaux de foin. Ce Bovon était un homme de grand mérite, que Dieu nous montra sans nous en laisser jouir. Bovon son bisaïeul avait autrefois acquis une grande réputation en lisant les Auteurs Grecs en présence du Roi Conrad. Bovon son aïeul se rendit aussi fort recommandable par l'éminence de son savoir & de sa vertu. L'Abbé Bovon, dont je parle, était neveu de Varin, qui ayant renoncé à la milice du siècle, pour embrasser la Profession Religieuse, fut le premier élu selon les Carons pour exercer la charge d'Abbé de Corbie. Outre Les louanges qu'il a méritées par la sainteté de sa vie, il a rendu son nom célèbre par l'acquisition du précieux trésor dont il a enrichi la Saxe & par la Translation du corps de S. Vitus.

3. Le Roi Louis d'Outremer ayant été mis en liberté, joignit avec le peu qu'il avait de troupes, l'armée du Roi Othon, qui marcha vers Laon & essaya de prendre cette ville. Il alla ensuite à Paris, où il assiégea Hugues & révéra avec un profond respect, le Tombeau de S. Denys martyr. Il mena ensuite son armée contre la ville de Reims, dont Hugues, neveu de Hugues Comte de Paris, occupait l'Eglise Métropolitaine contre toute sorte de justice & au préjudice d'Artaud le véritable Archevêque. Ayant pris cette ville-là par les armes, il en chassa l'usurpateur & rétablit le légitime Titulaire sur son siège.

4. Il se mit après cela à la tête d'un petit corps composé de l'élite de ses troupes & marcha contre la ville de Rouen ; mais il ne la put prendre à cause de la rigueur de l'hiver & de la difficulté des chemins. Il incommoda néanmoins extrêmement les Normands sans souffrir aucun dommage & trois mois après ramena son armée en Saxe. Avant que de partir, il remit entre les mains du Roi Louis les villes de Reims & de Laon.

947 5. Hugues ayant éprouvé la puissance du Roi Othon & la valeur des Saxons, ne permit pas qu'ils entrassent l'année suivante sur ses terres, mais alla au devant; & ayant rencontré le Roi proche la Rivière de Chier, se soumit à son obéissance & lui rendit depuis de bons offices.

6. Le Roi voyant que Liudolfe son fils était homme fait, lui fit épouser la fille du Duc Herman Princesse recommandable par la noblesse de son extraction & par ses grands biens. Ce Duc étant mort bientôt après, Liuldolfe se mit en possession du Duché & de toute sa succession de son beau-père & au lieu que dans sa jeunesse il avait eu inclination à la paix, il commença alors à prendre les armes & étant entré en Italie, s'y rendit maître de quelques villes, y mit garnison, puis revint en France.

7. Bérenger jouissait en ce temps-là dans la Lombardie de l'autorité souveraine qu'il y avait usurpée. C'était un homme d'une grande valeur, d'une insatiable avarice & qui rendait la justice à prix d'argent. Il redoutait Adélaïde veuve de Louis, Roi d'Italie, parce qu'il connaissait sa rare; prudence & il fît tout ce qu'il put pour obscurcir, ou au moins pour ternir l'éclat de sa vertu.

8. Le Roi Othon fît en ce temps-là la guerre à Boleslas Roi de Bohème ; & bien qu'il lui fût aisé de prendre une ville nommée la Villeneuve, où le fils de Boleslas était enfermé ; néanmoins le Roi par un trait de prudence, fit sonner la retraite, de peur que ses soldats ne courussent quelque danger en s'attachant avec trop d'ardeur au pillage. Boleslas, ayant considéré la grandeur de la puissance d'Othon & le nombre innombrable de ses troupes, jugea plus à propos de se soumettre à son obéissance, que d'éprouver la rigueur de ses armes. Il conféra donc avec le Roi & fit son accommodement.

Le Roi Othon ayant remporté cette victoire signalée, retourna en Saxe tout couvert d'honneur & de gloire.

951 9. Or comme il n'ignorait pas le mérite de la Reine Adélaïde, il feignit de vouloir aller à Rome, afin d'avoir occasion de la visiter. Quand il fut en Lombardie, il lui envoya de riches présents, à dessein de reconnaître si elle avait de l'inclination pour lui & ayant reconnu qu'elle en avait beaucoup, il l'épousa & en l'épousant se rendit maître de la ville de Pavie, le siège des Rois Lombards. Ce mariage déplut si fort à Liudolfe son fils, qu'il se retira de dépit en Saxe & demeura quelque temps à Salfelt, lieu funeste pour les mauvais conseils qui y ont souvent été pris.

10. Après que le Roi eut célébré ses noces en Italie avec une magnificence toute Royale, il retourna en Saxe à dessein d'y célébrer la Fête de Pâque, portant la joie par sa présence en tous endroits par où il passait & en faisant lui-même le principal ornement. Le Roi Bérenger à la persuasion de Conrad Gouverneur de Pavie, suivit le Roi Oron à dessein de se réconcilier avec lui & de déférer en toutes choses à ses volontés. Lorsqu'il approcha de la ville où était le Roi, les Ducs & les autres Grands du Royaume allèrent un mille au devant de lui & le conduisirent au Palais qui lui avait été préparé & où il eut ordre d'attendre & attendit en effet trois jours sens pouvoir avoir audience. Conrad qui lui avait conseillé le voyage & Liudolfe qui était de même sentiment que Conrad, conçurent de l’indignation du traitement fait à Bérenger & de la haine contre Henri frère du Roi qu'ils soupçonnaient d’être auteur de ce traitement. Or Henri voyant que Liudolfe était destitué de la protection qu'il avait autrefois reçue de la Reine Edith sa mère, commença à le mépriser, jusques à lui dire des paroles injurieuses.

Bérenger fut ensuite admis à l'audience d'Othon, reçu dans ses bonnes grâces & dans celles de la Reine & le jour pris pour se soumettre à son obéissance, avec les cérémonies accoutumées dans une assemblée indiquée à Ausbourg.

11. Au jour de l'assemblée, Bérenger qui autrefois en haine de Hugues Roi d'Italie, s’était déjà donné à Othon, entrelaça ses mains dans celles d'Adelbert son fils; & se soumit avec lui à l'obéissance du Roi Othon en présence de toute l'armée, après quoi il retourna en Italie.

En ce temps-là, un carreau d'une extraordinaire grandeur tombé du ciel fut regardé de plusieurs personnes avec admiration & étonnement.

12. Le Roi Othon eut plusieurs enfants de la Reine Adélaïde. L'aîné des fils fut nommé Henri. Le puîné Brunon & le troisième Othon, auquel les souhaits & les vœux de l'Univers destinent la succession de l'Empire. Il eut aussi une fille à laquelle on donna le nom de Mathilde, qui est celui de son aïeule. Nous n'entreprendrons pas de faire ici son éloge, parce que son mérite est au dessus de tout ce que nous pourrions dire d'elle.

953. 13. Comme le Roi Othon visitait les Provinces & les villes de ses Etats, il apprit que son fils & son gendre avaient conspiré contre lui. Sur cette nouvelle il manda l'Archevêque de Mayence, qui passait selon sa coutume le Carême avec des Solitaires dans les exercices d'une rigoureuse pénitence. Ce Prélat s'étant remis à Mayence, y reçut le Roi & l'entretint lui & sa Cour durant quelques jours. Bien que la conjuration fût clairement justifiée, les accusés demandèrent la permission de se défendre & l'obtinrent par l'entremise de l'Archevêque. Le Roi voulut bien en cette rencontre user de condescendance & s'accommoder au temps.

14. Il devait célébrer la Fête de Pâque à Aix la Chapelle ; mais sachant, qu'il n'y avait aucuns préparatifs pour le recevoir, il retourna en Saxe, où il fut reçu par les soins de la Reine la mère, avec tous les honneurs convenables à sa dignité & recouvra son autorité qu’il avait perdue.

15. Quand il se vit fortifié par la présence de ses fidèles sujets, il révoqua le pardon qu'il avait accordé par contrainte, ordonna à son fils & à son gendre de découvrir leurs complices, afin qu'ils fussent punis & leur déclara que faute de le faire, ils seraient eux-mêmes traités comme des ennemis de l’Etat. L'Archevêque de Mayence qui n'avait point de plus forte passion que d'entretenir la tranquillité publique, insista fort pour l'observation du premier accord, en quoi il se rendit fort suspect au Roi & fort odieux à tous les grands de sa Cour. Quant à moi, je me garderai tien de condamner légèrement un homme d'un aussi grand mérite que celui-là. Ce que je puis dire de lui, c'est qu'il passait les jours & les nuits en prières, qu'il faisait de grandes aumônes & qu'il annonçait avec un zèle ardent & infatigable, les vérités de l'Evangile. Ainsi je remets à Dieu le jugement de son affaire.

16. Or comme elle ne put être terminée sur le champ, on ordonna que l'on tiendrait une assemblée générale à Frislat où elle serait de nouveau examinée. Henri frère du Roi se trouva dans cette assemblée & y parla avec tant de véhémence contre l'Archevêque, qu'il persuada au Roi & aux grands qu'il était coupable & les anima extrêmement contre lui. Le Roi étant irrité de la sorte, se porta à un avis fort rigoureux contre Dadan & contre Guillaume, nobles Thuringiens, qu'il avait autrefois chéris tendrement & desquels il avait reçu d’importants services dans la guerre de Bierzu & les condamna au bannissement. L'exemple de cette sévérité répandit l'épouvante parmi ceux qui se sentaient coupables d'avoir eu part à la conjuration. Quand le Roi eut rompu l'assemblée, il se retira dans les Provinces qui tendent vert l'Orient.

17. Les Lorrains qui depuis longtemps étaient mal satisfaits de Conrad leur Duc, qui s'était mis en possession du Duché malgré eux, prirent les armes contre lui dès qu'ils virent qu'il avait encouru la disgrâce du Roi. Ce Duc se défendit avec une valeur nom pareille, se jetant comme un lion au plus fort de la mêlée & y faisant de sa propre main un sanglant carnage pour venger la mort de Conrad son intime ami fils d'Evrard, qui avait été tué dans le combat. Le choc fut extrêmement rude depuis midi jusques au soir, de nouveaux combattants se relevant tout à tour. Il n'y eut que la nuit qui sépara les deux partis, sans que ni l'un ni l'autre pût se vanter de la victoire.

18. Vers le commencement du mois de Juillet, le Roi marcha à la tête de ses troupes à dessein de faire la guerre à son fils & à son gendre, prit plusieurs villes de leur parti, les unes par force & les autres par composition, jusques à ce qu'il soit arrivé devant celle de Mayence. Liudolfe y était entré avec des troupes ; et ce qui est horrible même à raconter, il y attendait le Roi son père dans la résolution de s'y bien défendre. Ce fut alors que commença la guerre civile & la guerre la plus cruelle & la plus funeste qu'on puisse dire. On dressa quantité de machines contre les murailles ; mais les habitants les abattirent, ou les brûlèrent. Il y eut aux portes quantité de petits combats, dont les événements furent aussi différents que l'étaient les inclinations & les intérêts, de ceux qui les donnaient. Car ceux de dehors n'osaient désobéir au Roi & ceux dedans appréhendaient de déplaire à son successeur. Après deux mois de siège, on fît des propositions d'accommodement & Ecbert, cousin du Roi, fut donné en otage aux habitants pour assurance de la liberté qu'on leur promettait qu'ils auraient d'aller au camp pour s'y justifier des crimes qui leur étaient imposés & pour traiter des conditions de la paix. Le fils & le gendre du Roi se prosternèrent à ses pieds & offrirent de subir tel châtiment qu'il lui plairait, pourvu que ceux qui les avaient assisté, ne souffrissent aucun mauvais traitement. Le Roi qui ne pouvait châtier la rébellion en la personne de son fils, demanda les complices. Mais Liudolfe qui s'était engagé par serment à ne les point abandonner & qui se trouvait ainsi lié par la ruse de l'ennemi du genre humain, refusa cette condition. Il se répandit cependant un bruit dans le camp, qui y causa une grande joie. On y publia que jamais ni Liudolfe, ni les autres conjurés ne seraient sortis de Mayence, s'ils n'avaient été disposés à accepter les conditions que le Roi aurait agréable de leur imposer ; mais le bruit était faux & l'espérance vaine. Car comme ils faisaient difficulté d'accepter les conditions qu'on leur proposait, Henri se mit en contre Liudolfe & lui dit : Vous vous vantez de n’avoir rien fait centre le service du Roi mon maître & cependant toute l’armée vous regarde comme un rebelle & comme un usurpateur de l’autorité souveraine. Que ne me faites-vous plutôt la guerre & que ne me traitez-vous comme votre ennemi si je suis coupable de quelque crime ? En disant: cela il ramassa un fétu, et ajouta : Vous ne me sauriez ôter la valeur de ce brin de paille. Quelle insolence vous a porté à vous révolter contre votre père ? Employez plutôt contre moi, ce que vous avez de force ou de courage. Je n'appréhende point les effets de votre colère. Liudolfe ne répondit rien à ce discours ; mais après avoir ouï le Roi, il retourna à Mayence avec les siens.

19. Ecbert, cousin du Roi qui était dedans en qualité d'otage, se laissa corrompre par des discours artificieux & se déclara contre le Roi, contre lequel il avait du ressentiment de ce qu'il l'accusait de s'être engagé au préjudice de son service dans un combat où il avait perdu un œil

20. La nuit suivante, les Bavarois qui accompagnaient le frère du Roi, l'abandonnèrent & se joignirent à Liudolf & qui prit avec eux la ville Royale de Ratisbonne & les plus fortes places d'alentour, se saisit de l'argent du Duc son oncle et le distribua à ses soldats & chassât sa femme, ses enfants & ses amis. Quant à moi, je suis persuadé que Dieu permit que toutes ces choses arrivassent, pout apprendre au Roi qu’il destinait à commander à plusieurs nations, qu'il pouvait tout avec son secours & qu'il ne pouvait rien de soi-même.

21. Ce fut le jeune Arnoul qui conduisit toute cette intrigue avec ses frères contre Henri, en haine de ce qu'il avait été gratifié à son préjudice des Etats de feu son père. Au reste l'armée Royale qui était extraordinairement fatiguée, ayant demandé son congé & l'ayant obtenu, le Roi Othon poursuivit Liudolfe son fils en Bavière avec un très petit nombre de troupes.

953. 22. Il supportait le travail avec une patience, dont on n'aurait jamais cru qu'un Prince élevé délicatement eût été capable. Il avait été abandonné du plus grand nombre de ses sujets; mais Adelbert était au petit nombre de ceux qui lui étaient demeurés fidèles.

23. Dans le temps qu’il était occupé au siège de Mayence, le Duc Herman était chargé des affaires de Saxe. Or comme les nouvelles levées qui y avaient été faites pour servir de renfort aux anciennes, marchaient sous la conduite de Thierri & qu'elles étaient arrivées à la frontière de Franconie, elles furent tout d'un coup enveloppées par Liudolfe & par Conrad & contraintes de s'enfermer dans un château abandonné. Le Château ayant été assiégé, à l'heure même, le porte-enseigne des assiégeants eut le bras emporté par une roue & aussitôt les assiégés firent leur accommodement & obtinrent un terme, de trois jours pour retourner en Saxe.

24. La fidélité de Thierri fut tentée par de grandes offres que lui fit Liudolfe ; mais Vicman se laissa corrompre & depuis ce temps-là traita très injurieusement Herman, Duc de Saxe son oncle, l'appelant usurpateur des biens qui lui appartenaient à titre de succession. Il serait difficile d'exprimer dignement la prudence & la fermeté avec lesquelles il s'opposa aux desseins de ses proches qui s’étaient déclarés ses ennemis & qui ne lui donnaient aucun repos.

25. En temporisant sagement, il ralentit la fureur d'Ecbert & de Vicman qui s’étaient joints ensemble pour l'attaquer & maintint si bien la tranquillité publique, qu'il ne s'éleva aucun trouble en Saxe durant l'absence du Roi.

26. L'arrivée soudaine du Roi en Bavière n'y causa ni la paix ni aucune bataille. Les habitants au lieu de se mettre en campagne, se tinrent à couvert sous leurs murailles ; ce qui incommoda fort les troupes & réduisit la campagne à une affreuse solitude. Les soldats ne pouvant se signaler par aucun exploit, s'adonnèrent au pillage & enlevèrent tout ce qui se présenta devant eux.

27. Cependant l'Archevêque de Mayence s'abstenait des fonctions de sa dignité & vivait dans la retraite avec des solitaires, par la crainte d'encourir l'indignation du Roi, comme il le disait lui-même. Les autres Evêques de Bavière n’étaient pas dans une moindre peine, favorisant tantôt un parti & tantôt l'autre & ne pouvant ni se séparer des intérêts du Roi, sans courir quelque danger, ni s'y attacher sans fournir quelque dommage.

28. Le Roi demeura trois mois en Bavière, après s’être retiré de devant Mayence & vers le commencement de Janvier, retourna en Saxe, sans avoir fait ce qu'il avait entrepris & après avoir perdu deux des plus grands & des plus puissants de sa suite, Immode & Mainvesque qui furent tués de coups de flèches, savoir l'un à Mayence & l'autre sur le chemin de Mayence en Bavière.

954. 29. L'affaire d’Herman & de ses neveux ayant été portée devant le Roi, tous ceux qui avaient du zèle pour la justice, furent d'avis de châtier ces jeunes Seigneurs, mais le Roi leur pardonna & se contenta d'ordonner que Vicman serait mis dans le Palais sous leur garde.

30. Il apprit au même temps que les Hongrois étaient allés en Bavière à dessein de s'y joindre aux rebelles & de lui livrer bataille. Mais sans s'étonner dans une si périlleuse conjoncture & sans oublier la dignité à laquelle Dieu l’avait élevé, il se mit à la tête des troupes & alla chercher ses ennemis. Au lieu de l'attendre, ils demandèrent des guides à Liudolfe, coururent & pillèrent toute la Franconie, sans épargner leurs propres amis. Ils emmenèrent en captivité plus de mille familles des sujets d'Ernest & exercèrent de pareilles violences sur un plus grand nombre d'autres qu'on ne saurait dire. Le Dimanche de devant Pâque, on leur fournit des vivres dans la ville de Vormes & on leur donna quantité d'or & d'argent. Après quoi ils allèrent en France & retournèrent en leur pays par un autre chemin que celui par où ils étaient venus.

954. 31. La Bavière ne se vit pas sitôt délivrée de l'armée étrangère, qu'elle se sentît incommodée par celle du Roi & réduite à demander la paix. On convint de faire une suspension d'armes jusques au quinzième de Juin & de s'assembler à Cinna pour y conférer.

32. Quand tout le peuple s'y fut rendu, le Roi parla de cette sorte.

Si la colère de mon fils & la conspiration de ses complices ne regardait que ma personne & qu’elle ne troublait point la tranquillité publique, je la souffrirais avec modération. Je verrais avec une patience muette mes villes défaites, les provinces entières soustraites à mon obéissance & un fils que j'ai chéri tendrement & que j'ai comblé d’honneurs & de biens, devenu mon plus cruel ennemi. Mais ce que je ne puis voir sans douleur c'est que mes sujets sont emmenés en captivité, ou inhumainement massacrés ; c'est que mes villes sont détruites, les temples brûlés, les Prêtres égorgés ; c’est que les rues & les places publiques sont teintes du sang de mes sujets & que les ennemis du nom Chrétien emportent en leur pays les trésors dont j’avais enrichi mon fils & mon gendre. Je ne sais si l'excès de la perfidie & de la fureur peut aller plus loin.

Quand le Roi eut achevé de parler, Henri son frère loua son discours & ajouta que l'on traitait pour faire encore entrer dans le Royaume des étrangers qui y avaient déjà été vaincus deux fois en bataille ; que pour lui il était résolu de s'exposer à toute sorte de fatigues & de misères, plutôt que de se réconcilier avec de si cruels ennemis.

Liudolfe s’étant avancé après cela au milieu de l'assemblée, dit : J'avoue que j'ai engagé dans mes intérêts des étrangers que l'on avait gagnés à prix d’or d'argent peur me faire la guerre. J'ai obtenu d'eux qu'ils n'exerceraient ni contre moi, ni contre mes sujets aucun acte d’hostilité. Si c'est un crime, je ne l’ai pas commis volontairement, j’y ai été poussé par une inévitable nécessité.

L'Archevêque de Mayence parla, ensuite & offrit de justifier devant tels Juges que le Roi aurait agréable ; qu'il n’avait jamais rien ni médité, ni entrepris, ni exécuté de contraire à son service. Il avoua seulement qu'il s'était éloigné par l'appréhension d’être maltraité & qu'il n’avait pu voir sans douleur, qu'un Prince innocent fût accablé par la calomnie de ses ennemis. Il promit au reste de prêter un nouveau serment : Je ne vous demande point d'autre serment, répartit le Roi, que celui de faire tout ce qui dépendra de vous pour entretenir la paix & la tranquillité de l'Etat. Ce qu'ayant fait, il fut congédié par le Roi avec assurance de ses bonnes grâces.

33. L'Archevêque de Mayence & le Duc Conrad n'ayant pu disposer Liudolfe à se soumettre aux volontés du Roi son père, l'abandonnèrent & suivirent l'ordre de Dieu, en se remettant sous l'obéissance de leur légitime souverain.

955. 34. Liudolfe s’étant retiré la nuit suivante, entra avec ses troupes dans la ville de Ratisbonne, le Roi le suivit & mit le siège devant celle d'Horfedal,

35. où il y eut un combat plus rude que nul autre qui eût été donné de mémoire d'homme. Il n'y eut que la nuit qui le termina. Plusieurs y furent blessés & plusieurs tués de côté & d'autre. Le jour suivant on décampa, parce que l'on ne trouva pas à propos de s'arrêter plus longtemps devant une place aussi peu importante que celle-là

36. & l'armée arriva après trois jours de marche devant Ratisbonne, où elle se campa & commença le siège avec beaucoup de vigueur. La multitude des assiégés n'ayant pas permis de dresser des machines, il y eut un rude combat. La continuation du siège fit prendre aux assiégés la résolution de se signaler par quelque exploit mémorable. Ils jugèrent qu'il leur serait plus fâcheux d'attendre la dernière extrémité & d’être consumés par la Faim, que de mourir dans le combat & ordonnèrent que la cavalerie sortirait par la porte d'Occident & que pendant qu'elle serait aux mains avec les assiégeant, l'infanterie irait par la rivière piller le camp. Cet ordre ayant été donné, on assembla les habitants au son de la cloche pour l'exécution. Mais les assiégeants s'en étant aperçus, se préparèrent à recevoir vigoureusement ceux qui les viendraient attaquer. La cavalerie ne fit pas grande diligence & les vaisseaux abordèrent assez loin hors de la ville. Les gens de guerre en étant descendus, ayant mis pied à terre, coururent vers le camp qu'ils trouvèrent plein de gens de guerre & à l'heure même tournèrent le dos ; plusieurs furent taillés en pièces, les autres se noyèrent dans le fleuve, les autres se pressant d’entrer dans les vaisseaux, les chargèrent de telle sorte, qu'ils coulèrent à fond. D'un autre côté, la cavalerie de la ville, fut battue par celle du Roi & contrainte de se retirer avec perte. Les assiégeants ne perdirent qu'un seul homme qu'ils rapportèrent blessé à mort d'un coup qu’il avait reçu à la porte de la ville. Les troupeaux des habitants furent pris par Henri frère du Roi dans une prairie entre le Rhin & le Danube & partagés entre les gens de guerre. Après que les habitants eurent été fort harcelés en de fréquentes rencontres & lorsqu'ils commencèrent à être pressés par la faim,

37. Liudolfe sortit de la ville avec les plus apparents de son parti, pour demander la paix. Mais il ne la put obtenir, parce qu'il la demandait sans se soumettre à l'obéissance du Roi son père. Quand il fut rentré dans Ratisbonne, il en vint aux mains avec Géron qui assiégeait la porte d'Orient & qui avait remporté autant de victoires qu'il avait donné de batailles. Le combat fut fort rude depuis la troisième heure du jour, jusques à la neuvième. Le cheval d'Arnoul y étant tombé, il demeura découvert & fut percé de plusieurs coups au défaut de sa cuirasse. On n'apprit son nom que deux jours après par la bouche d'une femme qui était sortie de la ville pour chercher des vivres. Les habitants étant fort abattus de la perte d'un si vaillant homme, demandèrent de nouveau la paix.

38. Liudolfe étant sorti de la ville avec ses compagnons, environ six semaines depuis le commencement du siège, obtint une suspension d'armes jusques à un jour préfix, auquel on résolut de s'assembler à Frislar. Le Roi étant retourné en Saxe,

39. Henri son frère se rendit maître de la Ville neuve & la nuit suivante presque toute la ville de Ratisbonne fut réduite en cendres.

40. Comme le Roi prenait le divertissement de la chasse à Salfelt, Liudolfe, son fils, se prosterna devant lui les pieds nus & lui témoigna un regret sincère de sa faute par des paroles qui mirent des larmes des yeux du Roi & de tous les assistants. Il fut reçu par son père avec une bonté paternelle, auquel il promit de rendre à l'avenir une parfaite obéissance.

41. Sur ces entrefaites arriva nouvelle de l'extrémité de la maladie de l'Archevêque de Mayence & du peu d'espérance qu'il y avait de sa guérison, ce qui donna lieu à différer pour un peu de temps l'assemblée. Ceux qui assistèrent à la mort de ce Prélat, en rendirent un témoignage fort avantageux. On tint ensuite l'assemblée qui avait été indiquée. La ville de Mayence fut remise avec toute la Franconie sons l'obéissance du Roi, un an & demi après son soulèvement, son fils & son gendre furent reçus dans ses bonnes grâces, qu'ils conservèrent jusques à la fin.

42. Géron remporta cette année-là avec le secours que le Roi lui avait envoyé sous la conduite du Duc Conrad, une victoire fort mémorable sur les Esclavons nommés Ucriens. Son armée y trouva un butin inestimable & toute la Saxe en conçut une joie extraordinaire.

955 43. Le Roi ayant célébré la Fête de Pâque avec Henri son frère, mena de nouveau son armée contre Ratisbonne & en battit les murailles avec toutes ses machines. Les habitants ne recevant plus alors aucun secours de Saxe & se sentant pressés par la faim, ouvrirent leurs portes & se rendirent. Le Roi condamna les grands au bannissement, pardonna au peuple, retourna victorieux en son pays & rendit toute la Bavière à Henri son frère.

44. Comme il rentrait en Saxe vers le commencement de Juillet, il y rencontra des Ambassadeurs que les Hongrois lui avaient envoyés, en apparence pour renouveler avec lui les anciens traités d'alliance, mais en effet pour voir ce que produirait la guerre civile. Il les retint quelques jours à sa suite & leur fit de petits présents. Mais à peine étaient-ils partis, qu'il reçut avis du Duc de Bavière son frère, qu'il y avait sur ses frontières des troupes Hongroises résolues d'entrer en armes sur ses Etats et de lui livrer bataille.

Le Roi n'eut pas sitôt reçu cette nouvelle, qu'il se mit à la tête d'un petit corps de Saxons & marcha contre les Hongrois avec la même ardeur que s'il eût perdu la mémoire des fatigues qu'il avait supportées durant la dernière guerre. Comme il était campé aux environs d'Ausbourg, il reçut un renfort de troupes levées en Franconie & en Bavière & d'un puissant corps de cavalerie commandé par le Duc Conrad. L'arrivée de ce Duc releva merveilleusement le courage des gens de guerre & leur inspira un désir ardent de combattre. Aussi était-ce un Prince d'une intrépidité sans pareille & d'une prudence consommée, qualités qui ne se trouvent en la même personne que très rarement. Soit qu'il fût à pied ou à cheval, il se portait au combat avec une furie, à laquelle rien-ne pouvait résister. Ces grandes qualités le faisaient considérer comme un des premiers de la Nation,

Les partis qui battaient la campagne ayant rapporté que les ennemis n’étaient pas loin, on ordonna un jeûne pour se préparer le lendemain au combat. Les soldats se levèrent à la pointe du jour suivant, se réconcilièrent ensemble, en s’entrebaisant & promirent avec serment à leurs chefs & se promirent les uns aux autres de bien faire leur devoir. Après quoi ils sortirent du camp leurs enseignes déployées & marchèrent par de fort mauvais chemins qu'on les obligea de prendre pour n’être pas exposés aux traits des ennemis, étant couverts de petits bois. L'armée faisait environ huit légions. Les trois premières étaient composées de troupes de Bavière commandées par les Lieutenants pour l'absence du Duc Henri, malade de la maladie dont il mourut. La quatrième était composée de Français commandés par le Duc Conrad. Le Roi environné de l'élite de son armée & de la fleur de la jeunesse, était à la tête de la cinquième, la plus nombreuse de toutes & surnommée la Royale. On portait devant lui l'étendard, où est représenté un Ange qui tient la victoire. Les troupes de Souabe faisaient la sixième & la septième, commandée par Burcard, qui avait épousé une fille d’Henri, frère du Roi. La huitième ne contenait que mille Bohémiens assez bien armés, mais peu favorisés de la fortune. Comme elle était la dernière & qu'elle semblait la moins exposée au péril, elle avait la garde du bagage. Mais les choses réussirent autrement que l'on n’avait projeté. Car les Hongrois ayant passe le Lech, firent le tour de l'armée, fondirent avec un grand cri & une plus grande impétuosité sur la dernière légion, en prirent quelques-uns, en tuèrent d'autres, mirent le reste en fuite & enlevèrent le bagage. Ils attaquèrent ensuite la sixième & la septième légion & les traitèrent à peu prés de la même sorte. Dés que le Roi eut appris le danger que courait l'arrière-garde, il envoya à son secours la quatrième légion, qui reprit les prisonniers & le bagage & dissipa les Hongrois. Le Duc Conrad qui commandait cette légion, retourna à l'heure même couvert d'honneur & de gloire, pour avoir remporté un si mémorable avantage avec des troupes nouvellement levées, pendant que les vieilles bandes & les plus accoutumées à vaincre, semblaient être étonnées de la grandeur du danger.

45. Tandis que ce que je viens de dire se passait en Bavière, Thierri fit la guerre contre les Esclavons avec différents succès. Il assiégea une de leurs villes, la prit de force, y mit le feu & prît, ou fit passer au fil de l'épée tout ce qui se trouva hors des murailles. Comme il retournait après avoir fait éteindre le feu & qu'une moitié de ses troupes avait passé dans un marécage qui était proche de la ville, les Esclavons voyait que les nôtres étaient serrés dans un endroit fort étroit, d'où ils ne pouvaient fuir & où ils ne pouvaient combattre, fondirent sur eux par derrière avec un grand cri, en tuèrent environ cinquante & contraignirent le reste à prendre honteusement la fuite.

46. Cette disgrâce jeta la terreur dans la Saxe & la fit trembler pour le Roi & pour son armée. Il y eut au même temps d'autres prodiges qui nous donnèrent de l'étonnement. Des Eglises furent ébranlées par la violence des vents. Des Prêtres & des Religieuses furent frappées de la foudre. Je passe sous silence d'autres accident qui arrivèrent & que je ne pourrais rapporter sans être saisi d'horreur.

Quand le Roi vit que son armée avait peine à soutenir le choc des ennemis, il la harangua de cette sorte. Mes compagnons, vous voyez que la valeur est de saison dans cette pressante conjoncture, où les ennemis sont si proches. Pourrais-je bien être vaincu au milieu de mes propres Etats, moi qui par le secours de vos armes ai toujours vaincu jusques ici dans les pays étrangers ? Je sais bien que les ennemis nous surpassent en nombre mais ils ne nous surpassent par en valeur. Ils n’ont pas non plus l'avantage d’être mieux armés que nous. Nous savons que la plupart d’entre eux sont à demi-nus. Mais ce qui est plus considérable, c'est qu'ils sont dénués de la protection du ciel. Toute leur force est dans leur témérité, au lieu que notre espérance est dans la puissance de Dieu. Ne devrions-nous pas avoir honte de céder à de si méprisables ennemis, nous qui avons assujetti presque toute l'Europe à notre Empire ? Mourons plutôt glorieusement dans le combat, que de nous réserver ou pour vivre dans la servitude, ou pour être sacrifiés comme des victimes à la cruauté du vainqueur. J'en dirais davantage, mes compagnons, si je ne savais qu'il n'y a point de paroles qui puissent augmenter votre hardiesse, ou votre valeur. Mais il vaut mieux bien faire, que bien dire & se servir plutôt de l'épée que de la langue.

En achevant cette dernière parole, il prit son épée, son bouclier & la sacrée lance & poussa son cheval au milieu des ennemis s'acquittant des devoirs d'un vaillant soldat & d'un excellent Capitaine.

Les plus hardis des Hongrois soutinrent quelque temps le choc. Mais quand ils virent que leurs compagnons tournaient le dos, ils perdirent le jugement & se mêlèrent parmi les nôtres, où ils périrent. Quant à ceux qui avaient pris la fuite, ils n'eurent pas tous le même sort. Les uns sentant que leurs chevaux étaient fatigués, entrèrent dans des villages où ils furent enveloppés par nos troupes & brûlés avec les maisons où ils avaient espéré de trouver leur sûreté. Les autres passèrent une rivière à la nage. Mais n'ayant pu grimper au bord qui était fort escarpé, ils tombèrent au fond de l'eau & s'y noyèrent. Le camp fut pillé le même jour & tous les prisonniers mis en liberté. Le second & le troisième jour suivant, les habitants des villes voisines coururent sur le reste des troupes ennemies & les taillèrent en pièces ; de telle sorte qu'à peine en échappa-t-il aucun soldat. Il faut pourtant avouer que l'on ne put remporter cette victoire sur une si vaillante Nation, sans perdre beaucoup de sang.

47. Le Duc Conrad étant extraordinairement échauffé dans le combat & par l'ardeur naturelle de son courage & par celle du Soleil qui était plus grande ce jour-là que de coutume, ayant dénoué les cordons de sa cuirasse pour prendre un peu d'air, reçut au gosier un coup de flèche dont il mourut. Son corps fut porté par le commandement du Roi à Vormes, où il fut enterré avec dé grandes cérémonies. C’était un homme qui s’était rendu recommandable par les plus grands avantages du corps & de l'esprit & qui fut extrêmement regretté par tous les habitants de la Franconie.

48. Trois Chefs Hongrois furent pris & menés devant le Duc Henri, 8c condamnés à être pendus comme ils méritaient.

49.  Après une si célèbre victoire, le Roi fut proclamé par l'armée père de la patrie & Empereur. Mais dans le temps qu'on lui en attribuait la gloire, il la déférait à Dieu & ordonnait qu'on lui en rendît des actions publiques de grâces dans toutes les Eglises de ses Etats. Il manda au même temps à la Reine sa mère les heureux succès de ses armes & rentra en Saxe comme en triomphe avec toutes les marques les plus éclatantes de la réjouissance publique. Et certes il y avait près de deux cents ans qu'aucun Roi n’avait remporté de si signalée victoire. Néanmoins les Saxons n'avaient pas été en cette guerre contre les Hongrois, ayant été destinés pour la guerre contre les Esclavons.

50. Nous avons vu ci-dessus de quelle manière Vicman fut mis sous sûre, garde dans le Palais, pour n'avoir pu se justifier des crimes qui lui étaient imposés par son oncle. Lorsque le Roi partit pour aller en Bavière s'opposer à l'irruption des Hongrois, il feignit une maladie pour s'exempter de servir. Le Roi lui représenta en termes fort touchants le soin qu'il avait pris de son éducation & de sa fortune & l'exhorta à ne lui susciter aucun trouble dans le temps qu'il était occupé à repousser les ennemis étrangers. Mais n'ayant reçu aucune réponse raisonnable sur ce sujet, il chargea le Comte Ibon de veiller sur la conduite de Vicman & de lui répondre de sa personne. Après que Vicman eut demeuré quelques jours sous la garde de ce Comte, il lui demanda permission d'aller chasser dans la forêt & l’ayant obtenue, il y joignit ses compagnons qui l'y attendaient & se sauva avec eux dans son pays, s'y empara de quelques places & y prit ouvertement les armés avec Ecbert contre l'Empereur. La vigilance du Duc Herman ruina sans beaucoup de peine les desseins de ces rebelles & les contraignit de se retirer au delà de l'Elbe. Quand ils virent qu'ils n'avaient pas des forces suffisantes pour résister à celles du Duc, ils se liguèrent avec deux petits Princes étrangers, Nacon & son frère qui étaient depuis longtemps ennemis déclarés des Saxons.

51. Le Duc Herman ne laissa pas de les aller chercher avec ce qu'il avait de troupes & les trouva dans une ville nommée Suirlescane. Il les y aurait surpris & la Ville même, s'ils n'eussent été avertis par le cri d’un soldat & qu'ils n'eussent pris à l'heure même les armes. Cela n'empêcha pas toutefois qu'Herman ne taillât en pièces quarante soldats à la porte de la ville & qu'il n'enlevât leurs dépouilles. Il fut secondé dans cet exploit par deux frères, qui tous deux étaient d'excellents hommes de guerre, Henri & Sigefroi. Cela arriva au commencement du Carême.

52. Un peu après la Fête de Pâque, les Barbares entrèrent sur nos terres ayant Vicman à leur tête, bien qu'il y fût plutôt pour piller avec eux, que pour les commander. Le Duc Herman se mit aussi sous les armes ; mais voyant qu'il avait fort peu de troupes, au lieu que les ennemis étaient en grand nombre, il crut ne devoir pas hasarder un combat & conseilla au peuple qui s’était retiré dans une ville voisine, de demander composition. Ce conseil de prudence ne plût point aux gens de guerre & principalement à Sigifroi qui était d'un naturel ardent & impétueux. Les habitants de Cocarescemies ne laissèrent pas de le suivre. Tout ce qu'ils purent obtenir, fut qu'ils sortiraient sans armes avec leurs femmes & leurs enfants & qu'ils abandonneraient les esclaves & les meubles à la discrétion du vainqueur. Comme les. Barbares entraient dans la ville, l'un d'eux reconnut une femme qu'il prétendit être son esclave & comme il la voulait arracher d'entre les mains de son mari, qui était un affranchi, il en reçut un coup de poing & s'écria à l'heure même, que les Saxons avaient violé la capitulation. A ce cri, les Barbares firent un horrible carnage & n'épargnèrent que les femmes & les enfants qu'ils emmenèrent en captivité.

53. Comme l'Empereur avait alors dompté les Hongrois, il entra à main armée sur les terres de ces Barbares, pour venger une si odieuse inhumanité. Il tint en même temps conseil touchant les Saxons qui avaient conspiré avec les Esclavons. Vicman & Ecbert furent déclarés ennemis de l’Etat & les autres eurent assurance du pardon, pourvu qu'ils voulussent reconnaître leur faute & abandonner le parti des ennemis. Pendant que l’on tenait l’assemblée, des Ambassadeurs des Esclavons arrivèrent, qui offrirent au nom de ceux qui les avaient envoyez, de payer comme alliés le tribut accoutumé, pourvu que l'on leur laissait la possession de leur pays, protestant qu'à moins de cela, ils aimaient mieux la guerre que la paix & étaient résolus de défendre leur liberté par les armes. L'Empereur leur répondit, qu'il ne leur refusait pas la paix, mais qu'il ne la leur pouvait accorder, à moins qu'ils ne réparassent les injures qu'ils avaient faites à ses sujets & peu après entra dans leur pays, y exerçant toute sorte d'actes d'hostilité & s'avança jusques sur le bord de la rivière de Raxa, fort difficile à passer, ou il se trouva enveloppé. Devant lui était la rivière, un marais joignant & l'armée des Esclavons. Derrière le chemin embarrasse & bouché de troncs d'arbres. Outre ces disgrâces, son armée était incommodée de maladies & manquait de vivres. Comme après plusieurs jours on ne voyait aucun moyen de sortir d'un si déplorable état, on jugea à propos d'envoyer le Comte Géron à Stoinef, Prince des Esclavons, pour l'exhorter à se soumettre à l'obéissance de l'Empereur & pour l'assurer qu’en ce cas-là il ferait un ami fidèle d'un ennemi très puissant.

54. Le Comte Géron avait d'excellentes qualités, une rare suffisance dans l’art de la guerre, une profonde connaissance des affaires, de laquelle il donnait de plus fortes preuves par les effets que par les paroles, une singulière adresse pour acquérir du bien, une libéralité extraordinaire pour le communiquer à propos ; & par dessus tout cela un zèle ardent pour la Religion & une piété exemplaire. Ce Comte s’étant donc avancé sur la rivière, proche de laquelle était un marécage, salua le chef des Esclavons ; & après lui avoir fait les civilités ordinaires & en avoir reçu de lui de réciproques, lui parla de cette sorte ; Quand vous ne feriez la guerre qu'a un de nous, qui ne sommes que les sujets du Roi, vous auriez assez de peine à la soutenir : Comment donc la soutiendrez-vous contre lui ? Quelles armées, quelles armes & quelles forces avez-vous pour cet effet? Si vous avez des forces & du courage, faites-en l’épreuve. Passez de notre côté, ou permettez que nous passions du vôtre ; & quand nous serons dans un lieu égal, nous verrons qui seront ceux qui auront le plus de valeur. Le chef des Esclavons irrité de ce discours & grinçant les dents comme urne bête furieuse, se moqua de Géron, de l'Empereur & de son armée, qu'il savait être fort diminuée par les fatigues qu'elle avait souffertes. Comme Géron était d'un naturel extrêmement ardent, il dit à l'Esclavon tout transporté de colère, le jour de demain fera voir qui de vous, ou de nous a le plus de cœur. J'ai déjà remarqué qu'encore qu'il se fût signalé par quantité de beaux exploits, le plus remarquable était la défaite des Esclavons de l'Ukraine. Mais au temps dont je parle, étant retourné au camp, il rapporta à l'Empereur ce qu'il avait dit à Stoinef chef des Esclavons & ce que ce barbare lui avait répondu. L'Empereur s’étant levé la nuit, commanda d'attaquer l'ennemi & d'essayer de passer par force la rivière & le marécage. Les Esclavons qui n'avaient pas oublié les menaces du jour précèdent, se préparèrent de leur côté à soutenir l'attaque & à disputer le passage

Géron partit du camp avec les Rugiens qui étaient de ses amis & à un mille ou environ de distance, fit construire trois ponts avec une diligence extraordinaire, sans que les barbares s'en aperçussent & envoya prier l'Empereur de donner les ordres nécessaires pour la marche de l'armée. Quand les Esclavons découvrirent le dessein des nôtres, ils se hâtèrent de s'y opposer. Mais leur infanterie ayant fait un long chemin avec un peu de précipitation, se trouva hors d'haleine. Lorsqu'il fut question de combattre, elle lâcha le pied & fut presque à l'heure même taillée en pièces.

55. Stoinef qui attendait l'événement du combat sur une hauteur à la tête d'un corps de cavalerie, n'eut pas sitôt aperçu les siens en fuite, qu'il s'y mit lui-même. Mais il fut rencontré dans un bois avec deux de ses Gardes par un vaillant Chevalier nommé Hosed, qui le tua sans beaucoup de résistance. Un des Gardes fut pris vif & présenté par Hosed à l'Empereur avec sa tête & les dépouilles de son maître. Le nom de Hosed commença ce jour-là à être fort célèbre. L'Empereur lui fit un riche présent pour le récompenser d'un se glorieux exploit & de plus lui donna le revenu que produisent deux cents quarante arpents de terre.

Le même jour le camp des Esclavons fut pillé & plusieurs pris. & plusieurs tués, le carnage ayant continué bien avant dans la nuit. Le jour suivant, la tête de Stoinef fut exposée en pleine campagne & soixante & dix prisonniers furent décapités proche du lieu où elle était. Le premier Ministre de Stoinef eut les yeux & la langue arrachée & fut laissé parmi les morts. Vicman & Ecbert pressés par les reproches de leur confiance r s'enfuirent en France & se réfugièrent auprès du Duc Hugues le Blanc.

56. Tant de célèbres victoires que l'Empereur avait remportées, relevèrent extrêmement la gloire de son nom & firent chérir son amitié & redouter sa puissance par tous les Princes de la terre. On vit à la Cour durant plusieurs jours des Ambassadeurs des Romains, des Grecs, des Sarrasins qui lui apportaient des présents, des vases d'or, d'argent, de verre, d'ivoire & de bronze travaillés avec une merveilleuse adresse ; des tapis qui représentaient toute sorte de figures ; des parfums exquis, des lions, des chevaux, des singes, des autruches & d'autres animaux inconnus en Saxe. Enfin il semblait que l'honneur, l'appui & l’espérance des nations Chrétiennes consistaient en sa personne.

956. 57. Liudolfe son fils voulant garder sa foi à ceux avec lesquels il était lié d'amitié, alla avec eux en Italie, où après avoir passé un an entier, il mourut & laissât par sa mort un regret inconsolable dans le cœur de tous les Français. Ses obsèques furent faites par les soins des gens de guerre avec les honneurs convenables à sa dignité. Le corps fut apporté à Mayence & inhumé dans l'Église de S. Aubin martyr, en présence d'une infinité de peuple qui faisait paraître sa douleur par ses larmes. Il laissa un fils, auquel il avait donné le nom d'Othon, son père.

958. 58. L'Empereur était occupé à la guerre contre les Redaires, lorsqu'il reçut les lettres qui contenaient la nouvelle de sa mort, sur laquelle il versa force larmes, par le mouvement d'une tendresse paternelle, et mit au même temps sa confiance en Dieu par le sentiment d’une piété Chrétienne & mit sous sa protection ses Etats, dont il avait toujours, pris un soin particulier.

59. Vicman ayant appris qu'il n'y avait point de troupes y fit un voyage secrètement pour y visiter son épouse & retourna incontinent après en France. Quant à Ecbert, il entra dans les bonnes grâces du Roi par l'entremise de Brunon, Archevêque de Cologne.

958. 60. On fit au même temps une troisième expédition militaire contre Vicman, qui eut peine à obtenir de Géron & de son fils qu'ils lui donnassent leur parole d'interposer leur intercession vers l'Empereur, pour faire en sorte qu'il lui accordait là permission de demeurer dans son pays & d'y vivre du revenu des biens de sa femme. Il fit de lui-même & sans en être pressé, un serment accompagné de terribles imprécations, par lequel il s'obligea à n'entreprendre jamais rien au préjudice de l'Empereur, ni de son Etat. Il fut renvoyé avec de bonnes paroles & avec d'avantageuses promesses que lui fit l'Empereur.

61. Après la défaite des Barbares, on remarqua des croix qui parurent sur les habits & qui furent prises pour quelque sorte de prodige. Quelques-uns en furent épouvantés & s'attendirent à quelque funeste disgrâce. D'autres en furent saisis d'une crainte salutaire & corrigèrent les désordres de leur vie. Quelques-uns crurent que c’était un présage de la lèpre, dont plusieurs personnes furent frappées bientôt après. Les plus prudents jugèrent que c’était un signe de victoire & de salut & je fus volontiers leur sentiment.

62. L'Empereur fut malade en même temps, mais il recouvra incontinent après sa santé par les mérites des Saints, dont il honorait perpétuellement la mémoire & principalement par l'intercession de S. Vitus martyr, qu'il invoqua. Quand il fut parfaitement guéri, il parut dans ses Etats avec un nouvel éclat, de même que le Soleil paraît dans le ciel quand il a dissipé les nuages.

63. Comme il avait établi une parfaite tranquillité en France, en Saxe & aux autres Provinces voisines, il entreprit un voyage en Lombardie. Je n'ai pas assez d'éloquence pour décrire de quelle manière il assiégea durant deux ans Bérenger Roi des Lombards, le prit avec sa femme & ses enfants & l'envoya en exil. Je ne représenterai pas non plus les deux batailles qu'il gagna sur les Romains, la prise de Rome, la réduction des Princes de Bénévent & la défaite des Grecs dans la Pouille & dans la Calabre. Ce n'est pas mon dessein non plus de rapporter les découvertes qui furent faites en Saxe de quelques mines d'argent, ni les soins que l'Empereur prit avec le Prince son fils, d'étendre les bornes de ses Etats. J'ai déclaré dès le commencement de cet ouvrage, que je le finirais à l'endroit où finit la guerre civile. Je le remets donc entre vos mains, illustre Mathilde, qui êtes le principal ornement de votre patrie & notre unique consolation, afin qu'il tire de vous le prix & l'estime qu'il ne pourrait quérir de lui-même.

64. Vicman ayant été rétabli dans son pays, comme nous l'avons vu, s'y conduisit avec assez de modération, tant qu'il crut que l'Empereur serait bientôt de retour. Mais quand il vit que ce recours était remis de jour à autre, il se retira en Danemark, comme à dessein d'y recommencer la guerre. Haraud, Roi de ce pays-là, lui déclara qu'il voulait éprouver sa fidélité, avant que d'entrer dans aucune ligue avec lui & qu'il souhaitait qu'il tuât le Duc de Saxe, où un autre Prince & que s'il satisfaisait à cette condition, il reconnaîtrait qu’il agissait de bonne foi, sinon qu'il l'aurait pour suspect.

961. Un Marchand ayant donné avis des brigandages qu’il exerçait sur les grands chemins, quelques-uns de ses compagnons furent pris & condamnés par le Duc à être pendus & à peine Vicman s'échappa-t-il avec son frère.

65. Au reste les Danois ont embrassé depuis longtemps la Religion Chrétienne & ne laissent pas pourtant d'adorer des Idoles à la façon des païens. Il s'éleva, un jour dispute sur ce sujet dans un festin où le Roi était présent. Les Danois avouaient que Jésus-Christ était Dieu & soutenaient en même temps qu'il y avait d'autres Dieux plus puissants que lui & qui faisaient plus de bien aux hommes & de plus grands miracles. Poppon, qui était alors dans les ordres inférieurs de la Cléricature & qui est maintenant élevé à la dignité Episcopale, à laquelle il a joint une singulière piété, fit voir au contraire qu'il n'y a qu'un Dieu en trois Personnes, savoir, le Père, son Fils Unique notre Sauveur & le S. Esprit & que les Idoles que les Païens adorent sous le nom de Dieux, ne sont que des Démons. Le Roi Haraud, qui à ce que l'on dit, était prompt à écouter & lent à parler, demanda à Poppon s'il voulait établir la vérité de sa doctrine par une épreuve solennelle.

966. Poppon ayant répondu que oui, le Roi le fit garder jusques au jour suivant, auquel il lui commanda de porter en la main un fer rouge d'une grande pesanteur. Alors le Confesseur de Jésus-Christ prit le fer rouge sans hésiter & le porta aussi loin qu'il plut au Roi & montrant sa main à tous ceux qui étaient présents, les obligea d'avouer que la Religion qu'il défendait, était la Religion véritable. Le Roi se rendant à l'évidence de ce miracle, ordonna que ses sujets renonceraient au culte des Démons & n'adoreraient que Jésus-Christ; & depuis ce temps-là eut toujours beaucoup de respect pour les Prêtres & pour les autres Ministres de l'Eglise. Mais c'est plutôt au Roi votre père, illustre Mathilde, que cet heureux changement doit être attribué, puisque ce fut par sa vigilance & par ses soins, que la Religion Chrétienne fut établie en Danemark & qu'elle y acquit la splendeur qu'elle y conserve encore aujourd'hui.

66. Lorsque le Comte Géron vit que Vicman était accusé de trahison & qu'il en était coupable, il le remit selon son serment entre les mains des Barbares desquels il l'avait reçu. Il fut accueilli d'eux avec joie & quand il fut dans leur pays, il fit longtemps la guerre avec succès contre d'autres peuples plus éloignés. Il vainquit deux fois Misicon, Roi des Esclavons, surnommés Licicaniciens, tua le frère de ce Misicon & emporta grande quantité de butin.

67. Géron dompta au même temps les Esclavons, surnommés Lusatiens & les réduisit à la dernière de toutes les servitudes. Mais cette expédition lui coûta fort cher. Car outre qu'il y fut dangereusement blessé, il y perdit la fleur de la noblesse & un neveu qui avait beaucoup de mérite.

68. Il y avait deux petits Princes qui portaient au Duc Herman une haine qui était comme héréditaire dans leur famille. L'un s'appelait Selibur & l'autre Mistau. L'un commandait aux Vares & l'autre aux Abotrites. Comme ils avaient souvent des différents ensemble, Selibur se trouva avoir mauvaise cause & fut condamné par le Duc à payer quinze talents. Le dépit qu'il eut de cette condamnation, lui fit prendre la résolution de s'en venger par les armes contre le Duc qui l'avoir prononcée ; mais parce qu'il n'avait point de troupes pour cet effet, il implora le secours de Vicman Celui-ci ne souhaitant rien si ardemment que d'apporter du déplaisir & du dommage à Herman son oncle, se rendit en diligence avec ses compagnons auprès de Selibur. Mais, à peine y fut-il arrivé, que le siège fut mis devant la ville par l'ennemi de ce petit Prince ; & peu de jours après, les assiégeants reçurent un renfort considérable que le Duc Herman leur amena en personne. Il arriva au même temps, soit par hasard, ou à dessein, que Vicman sortit de la ville, sous prétexte d'aller recevoir un renfort que les Danois lui envoyaient. Peu de jours après, les vivres commencèrent à manquer aux soldats & le fourrage aux chevaux. Il se trouva des personnes qui publièrent que tout ce que Selibur avait fait, n’était qu'une feinte & qu'il n'y avait point d'apparence qu'un homme nourri comme lui dans l'exercice des armes, eût si peu de soin des préparatifs nécessaires, s'il eût agi sérieusement. Ils jugeaient donc que c’était une adresse dont le Duc Herman avait use pour réduire Vicman son neveu par quelque manière que ce fût & pour l'obliger à chercher dans son propre pays la sûreté & le repos qu'il ne pouvait trouver parmi les étrangers. Les habitants étant pressés par la faim & incommodés par la puanteur que causait dans leur ville, le grand nombre des bêtes qui y étaient renfermées, en sortirent & se soumirent au vainqueur. Le Duc Herman traita Selibur avec une grande hauteur, l’accusant de perfidie. Mais Selibur lui répondit de cette sorte: Vous n’avez pas lieu de vous plaindre d'une perfidie qui vous met entre les mains des ennemis, que ni vous, ni l'Empereur vôtre maître n'avez pu réduire. Le Duc ne-répliqua rien, mais il le dépouilla de ses Etats pour en revêtir son fils qu’il avait en otage, punit de divers supplices les soldats de Vicman, distribua aux siens le butin trouvé dans la ville, exposa à la vue du peuple une statue en bronze de Saturne qu'il fit fondre & retourna en son pays comme en triomphe.

69. Lorsque Vicman apprit la prise de la ville & le mauvais traitement fait à ses compagnons, il se retira chez d'autres peuples idolâtres qui approchaient plus de l’Orient que les autres & traita avec les Esclavons surnommés Polonais, pour les engager à déclarer la guerre à Misicon, allié de l'Empereur.

Ce Misicon n'en eut pas sitôt été averti, qu'il demanda du secours à Boleslas, Roi de Bohème son beau-père, qui lui donna deux Compagnies de cavalerie. Lorsque Vicman avança ses troupes, Misicon lui opposa son infanterie qui avait ordre de reculer pour l'éloigner de son camp. Quand il en fut assez loin, on commanda de la cavalerie pour l’attaquer par derrière & on donna le signal pour rappeler l'infanterie qui faisait semblant de fuir. Vicman se voyant attaqué de deux côtés, essaya de s'échapper. Mais ses alliés l'accusèrent de les avoir engagés par trahison en un combat d'où il voulait se sauver par la vitesse de son cheval ; ce qui l'obligea à en descendre & à combattre à pied parmi eux. Il se porta en homme de cœur & reçut plusieurs coups, dont ses armes le garantirent; à la pointe du jour suivant, il entra avec quelques-uns de son parti dans une cour fort fatigué du chemin qu'il avait fait sous les armes durant toute la nuit, sans avoir ni bu, ni mangé. La beauté de ses armes fit juger qu'il était homme de condition ; si bien qu'on lui demanda qui il était. Quand il eut avoué à ses ennemis qu'il était Vicman, ils l'exhortèrent à rendre les armes & lui promirent de le présenter à leur Prince, qui le remettrait sain & sauf entre les mains de l'Empereur. Vicman conservant une généreuse fierté dans l'extrémité de sa disgrâce, les pria d'avertir Misicon, protestant qu'il ne rendrait ses armes à nul autre & qu'il ne se fierait à la parole de nul autre que de lui. Pendant que l'on était allé avertir Misicon, une troupe innombrable entoura Vicman & l’attaqua de tous côtés. Quoiqu'il fût accablé de lassitude, il ne laissa pas d'écarter la foule & d'en mettre plusieurs en fuite. Mais enfin il donna son épée au plus apparent des ennemis, en lui disant: Portez mon épée à votre maître comme un signe de la victoire & qu'il l'envoie à l'Empereur son ami, afin que la recevant il fit insulte à son ennemi ou pleure la perte de son parent.

968. En achevant ces paroles, il se tourna le mieux qu'il put vers l'Orient, fit sa prière en sa langue & remit entre les mains de Dieu son Créateur, son âme accablée de malheurs & d'infortunes. Telle fut la fin de Vicman & presque de tous les autres, qui comme lui prirent les armes contre l'Empereur.

70. Quand il eut les armes de Vicman entre les mains & qu'il fut assuré de sa mort, il en écrivit aux Ducs & aux Commandants de Saxe une Lettre conçue en ces termes.

Othon par la grâce de Dieu, Empereur, aux Ducs Herman & Thierri & à nos autres Officiers.

Notre conservation & toute la prospérité de notre vie défendent de la volonté de Dieu. Les Ambassadeurs de l’Empereur de Constantinople qui sont des personnes élevées en dignité sont venus ici peur nous demander la paix. Quelque succès que les affaires puissent avoir, il n'y a nulle apparence qu'ils osent nous faire la guerre. Si nous ne nous accordons point ils nous rendrons la Pouille & la Calabre qu'ils ont retenues jusques ici, que s'ils consentent à ce que nous désirons, nous enverrons l'an prochain l’Impératrice notre épouse & Othon notre fils en Franconie & après, avoir passé par Frassinette pour en chasser les Sarrasins, nous irons vous trouver. Si la nouvelle que nous avons reçue de la perte que les Redaires ont soufferte est véritable, notre intention est que vous ne fassiez avec eux ni paix, ni trêve ; car vous savez combien ils nous ont causé de dommages, et combien ils sont infidèles dans leurs promesses. Conférez avec le Duc Herman pour trouver les moyens de les ruiner entièrement. Nous marcherons nous mêmes contre eux s’il est nécessaire. Mon fils a reçu la Couronne Impériale de la main du Pape, le jour de la nuisance du Sauveur. Fait dans la campagne d’Italie proche de Capoue, le dix-huitième jour de Janvier.

Cette Lettre ayant été lue dans l'assemblée publique des Grands & du Peuple tenue à Verle, la résolution fut prise d'entretenir la paix avec les Redaires, parce que l'on avait une guerre à soutenir contre les Danois & que les troupes qui étaient sur pied, ne suffisaient pas pour faire deux guerres en un même temps.

71. L'Empereur ajoutant foi trop légèrement aux promesses des Grecs, envoya des plus grands du Royaume avec une partie de ses troupes au lieu dont on était convenu avec les Ambassadeurs de Constantinople, pour recevoir de leurs mains la Princesse qui avait été accordée en mariage à l'Empereur son fils & pour la lui amener avec les honneurs convenables à sa dignité. Mais les Grecs eurent recours aux ruses de leurs pères, qui avaient autrefois étendu leur domination sur plusieurs peuples, en surmontant par la finesse ceux qu’ils ne pouvaient surmonter par la force. Ils fondirent donc sur les nôtres à l’imprévu, & dans un temps où ils ne se défiaient de rien en tuèrent plusieurs, en prirent plusieurs autres qu’ils envoyèrent à Constantinople, & pillèrent leur camp. Ceux qui s’échappèrent ayant rapporté à l’Empereur cette triste nouvelle,

72. il en entra dans une furieuse colère, & pour effacer la honte de cette défaite, il envoya de bonnes troupes en Calabre sous la conduite de deux excellents Chefs Gontier & Sigifroi, & dont la valeur était fort connue non seulement dans leur pays, mais aussi dans les pays étrangers. Comme les Grecs étaient enflés de leur victoire, & qu’ils ne se tenaient point sur leurs gardes ils tombèrent entre les mains des nôtres, qui taillèrent en pièces un grand nombre des leurs & en prirent aussi un grand nombre auxquels ils coupèrent le nez, & qu’ils renvoyèrent en cet état à Constantinople. Ils levèrent aussi un tribut sur les Grecs de la Pouille, & de la Calabre, & s’en retournèrent chargés de butin, & couverts de gloire.

969. 73. Quand le peuple de Constantinople apprit le mauvais succès que les armes de leur Empereur avaient eu en Italie, il se défît de lui par la participation de l'Impératrice sa femme & par le ministère d'un capitaine, qui fut mis en sa place sur trône.

970. Ce nouvel Empereur de Constantinople mit aussitôt en liberté les prisonniers qu'il avait entre ses mains & envoya à l'Empereur Othon la Princesse avec une grande suite & de riches présents. Ses noces avec le jeune Empereur furent célébrées avec une magnificence toute extraordinaire & accompagnées de toutes les marques de la réjouissance publique de l'Italie & de l'Allemagne. Pendant que ces choses se passaient en Italie, Guillaume, Archevêque de Mayence Prélat estimé & aimé de tout le monde pour sa prudence, pour sa piété & pour sa douceur prenait soin des affaires publiques, selon l'ordre que lui en avait donné l'Empereur son père.

74. Sa mère quoi que d'une nation étrangère, était néanmoins d'une naissance très Illustre. Quand il eut appris l'extrémité de la maladie de la Reine Mathilde, mère de l'Empereur Othon, Princesse d'une merveilleuse sainteté, il se rendit auprès d'elle pour l'assister à la mort & mourut lui-même avant elle. Je n'entreprendrai pas ici l'éloge de cette Princesse, c'est un sujet qui est trop au dessus de mon peu de suffisance. En effet qui pourrait dignement représenter l'ardeur du zèle dont elle brulait pour le service de Dieu ? La cellule de cette pieuse Reine retentissait toutes les nuits des louanges de son créateur. Elle en sortait toutes les nuits pour aller à l'Eglise, pendant que trois divers Chœurs chantaient des cantiques à l'honneur de Dieu. Elle visitait les malades, assistait les pauvres, recevait les voyageurs & leur fournissait leurs besoins.

Mais bien qu'elle employât les jours & les nuits à ces humbles exercices de la piété Chrétienne, elle ne laissât pas de conserver se dignité & lorsqu'elle consolait les affligés, elle recevait les respects des peuples. Elle enseigna diverses sortes d'ouvrages à plusieurs de ses domestiques tant hommes que femmes & même les Lettres qu'elle avait assez bien apprises quoi qu'elle ne se soit adonnée à leur étude que depuis la mort du Roi son époux. L'éloquence des plus célèbres Poètes de l'antiquité Grecque & Romaine ne suffirait pas pour représenter dignement ses incomparables vertus.

Ayant donc joui d'une longue vie & de tous les honneurs du siècle, ayant amassé un riche trésor d'aumônes & d'autres bonnes œuvres, elle rendit son âme à son Sauveur le sixième jour de Mars, après avoir distribué son argent aux pauvres & à ses Domestiques. Bernard Evêque d'Halberstat, dont le rare mérite était en singulière vénération aux fidèles, finit au même temps très heureusement ses jours. Au reste que personne ne trouve étrange que j'infère dans cet Ouvrage ce que j'ai appris d'avantageux à la mémoire de ces deux saintes personnes. Car je ne l'avance point légèrement & en l'avançant ne me mets point en danger de blesser la vérité. J'ai ouï dire qu'un solitaire vit, soit en pensée, ou en effet, une multitude infinie d'Anges qui portaient au Ciel l'âme de la Reine Mathilde & celle de Bernard Evêque d'Halberstat.

972. Lorsque l'Empereur eut appris la mort de Mathilde sa mère, de Liudolfe son fils & de quelques autres Grands entre lesquels était Géron, il crut devoir renoncer à l'entreprise qu'il avait méditée contré Frassinette & mettre ordre aux affaires d'Italie pour retourner en son pays. Il reçût aussi avis de quelque projet de révolte en Saxe ; mais parce que cet avis-là était faux, je ne juge pas à propos de m'y arrêter. Il partit donc tout environné de gloire après avoir pris le Roi des Lombards, défait les Grecs, dompté les Sarrasins, remmena en France ses troupes victorieuses, de France passa en Germanie à dessein de célébrer la fête de Pâque à Quedlimbourg, où les Grands & les Peuples se tendirent à foule pour donner des marques publiques de la joie qu'ils avaient de son retour. Il ne demeura que dix-sept jours en ce lieu-là, après quoi il alla célébrer, à Mersbourg la fête de l'Ascension du Sauveur. En visitant cette ville-là & les lieux des environs, il se sentit pénétré d'une tristesse très vive que lui causait la mort du Duc Herman, l'un des plus recommandables par sa prudence & par sa justice, qui ait paru dans les siècles passez. Il reçut ensuite des Ambassadeurs venus d'Afrique avec des présents & les retint à sa suite durant quelque temps. Trois jours avant la Pentecôte il alla à Mimleu. La nuit suivante il se leva selon sa coutume pour assister à Mâtines, prit un peu de repos, entendit la Messe, distribua aumône aux pauvres de sa propre main, prit un peu d'aliments & se remit au lit. Lorsque l'heure du dîner fut arrivée il parut en public d'un air fort gai, et se mit à table. Après le dîner il entendit Vêpres. Sur la fin de l'Office il commença à être incommodé de la chaleur, à sentir de la lassitude, dont les Grands s’étant aperçus, ils le mirent sur un Siege. Quand il fut il baissa la tête de la même sorte que s'il eût rendu l'esprit.

973. Les remèdes l'ayant fait revenir à lui, il reçut le Sacrement du Corps & du Sang du Sauveur & rendit son âme à son Créateur de la manière du monde la plus tranquille & sans le moindre gémissement. Le corps fut porté incontinent en sa chambre & quoi qu'il fût fort tard, on annonça sa mort au Peuple. Il accourut en foule au Palais pour le voir en bénissent sa mémoire & en lui donnant les louanges solides d'avoir gouverné ses sujets avec une tendresse de père, de les avoir délivrés de la violence de leurs ennemis, d'avoir dompté l'orgueil des plus fières nations, d'avoir réduit l'Italie à son obéissance, d'avoir abattu les temples des Idoles & d'en avoir élevé en l'honneur du vrai Dieu.

76. A la pointe du jour suivant, ses sujets élurent de nouveau le fils du feu Empereur, bien qu'il eût déjà été sacré Roi & désigné Empereur par le Pape, lui prêtèrent serment de fidélité & lui promirent de le servir contre tous ses ennemis. Quand il eut été mis de la sorte en possession de l'autorité Souveraine, il porta le corps de l'Empereur son père à la Ville de Magdebourg qu'il avait bâtie avec une magnificence extraordinaire.

Ce fut un septième de Mai & quatre jours avant la fête de la Pentecôte que mourut le dominateur des nations, après avoir laissé d'illustres monuments de sa piété & de sa valeur.

Dans la première année de son règne qui était la neuf cent trente-septième depuis l'Incarnation du Sauveur, les Hongrois coururent & pillèrent l'Allemagne, la Bourgogne & la France, jusques à l'Océan & s'en retournèrent par l'Italie en leur pays. Les Monastères de Saint Gui & de saint Boniface furent brûlés, Rodolphe, Roi de Bourgogne & Arnoul, Duc de Bavière moururent.

 

FIN.