Widukind

WIDUKIND,Religieux de Corbie.

 

HISTOIRE DE SAXE

 

Livre I

LIVRE II

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

INCIPIUNT CAPITULA

 

 

 

I.  Quia alios libellos scripserit preter istum

II. De origine gentis Saxonice variam opinionem multorum narrat

III. Quod navibus advecti sint in locum qui dicitur Hathalaon

IV.  Quod graviter adventum eorum Thuringi ferant et cum eis pugnent

V.  Quomodo adolescens terram auro comparavit

VI.  Thuringi accusant Saxones de rupto foedere; Saxones autem victores existunt

VII. Unde Saxones dicantur

VIII. Nomen Saxonum celebre fit, et a Brettis in auxilium contra Hirminfridum sumuntur

IX. Thiadricus in regem eligitur et Saxones vocat in auxilium contra Hirminfridum

X. Iring Thiadricum contra Saxones instigat

XI.Hathagath Saxones ad bellandum provocat

XII. Saxones capta urbe deponunt aquilam

XIII. Thiadricus Saxonibus terram tradit, et Hirminfridus occiditur

XIV. Qualiter Saxones agros dividunt, et quia triformi genere ac lege vivunt

XV. Qualiter eos Magnus Carolus Christianos fecit

XVI. De Luthwico et Brunone et Oddone et Conrado rege

XVII. De rege Heinrico

XVIII. De Ungariis, qui et Avares dicuntur

XIX. Ungarii a Magno Carolo clausi, sed ab Arnulfo dimissi

XX. Qualiter Ungarii Saxoniam vastabant

XXI. Heinricus fit dux Saxoniae

XXII. De Heinrico et episcopo Hathone et comite Adelberhto

XXIII. De Conrado et eius fratre Evurhardo

XXIV. Conradus obsedit Heinricum

XXV. Conradi regis sermo ante mortem

XXVI. Evurhardus regem constituit Heinricum

XXVII.  Heinricus autem rex factus confusum in brevi colligit regnum

XXVIII. De Luthwico et filiis eius

XXIX. De Carolo et Odone et posteris eorum

XXX. Qualiter Heinricus regnum Lothariorum obtinuit

XXXI. De filiis regis Heinrici et regina Mathilda et genealogia eius

XXXII. De Ungariis et de captivo eorum, et quia pax per eum novem annis firmata sit

XXXIII.  De manu Dyonisii martyris

XXXIV. De sancto martire Vito

XXXV.  Qualiter rex Heinricus novem annos pacis habuerit

XXXVI.  De Redariis quomodo victi sunt

XXXVII. De nuptiis filii regis

XXXVIII. Contio regis, et quomodo Ungarios publico bello vicit

XXXIX. Quomodo victor reversus est, et de moribus eius

XL.  Qomodo Danos vicit

XLI.  Quomodo morbo gravatur et moritur et ubi sepelitur

EXPLICIUNT CAPITULA.

 

 

 

 

VIDUKINDI RES GESTAE SAXONICAE

LIBER I.

AD DOMINAM MATHILDAM IMPERATORIS FILIAM.

 

LIBRI PRIMI INCIPIT PRAEFATIO.

Flore virginali cum majestate imperiali ac sapientia singulari fulgenti dominae Mahthildae ultimus servulorum Christi martirum Stephani atque Viti, Corbeius Widukindus, totius servitutis devotissimum famulatum veramque in Salvatore salutem. Quamvis te paternae potentiae gloria singularis magnificet ac clarissima decoret sapientia, nostra tamen humilitas praesumit de proxima sceptris semper clementia, quia nostra devotio a tua pietate suscipiatur, etiamsi non mereatur. Nam cum nostro labore patris potentissimi avique tui gloriosissimi res gestas memoriae traditas legeris, habes unde ex optima et gloriosissima melior gloriosiorque efficiaris. Nec tamen omnia eorum gesta nos posse comprehendere fatemur, sed strictim et per partes scribimus, ut sermo sit legentibus planus, non fastidiosus. Sed et de origine statuque gentis, in qua ipse rerum dominus Heinricus primus regnavit, pauca scribere curavi, ut ea legendo animum oblectes, curas releves, pulchro otio vaces. Legat igitur tua claritas istum libellum ea pietate nostri memor, qua est conscriptus devotione. Vale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIPIT LIBER PRIMUS RERUM GESTARUM SAXONICARUM.

1. Post operum nostrorum primordia, quibus summi Imperatoris militum triumphos declaravi, nemo me miretur principum nostrorum res gestas litteris velle commendare; quia in illo opere professioni meae, ut potui, quod debui exolvi, modo generis gentisque meae devotioni, ut queo, elaborare non effugio.

2. Et primum quidem de origine statuque gentis pauca expediam, solam pene famam sequens in hac parte, nimia vetustate omnem fere certitudinem obscurante. Nam super hac re varia opinio est, aliis arbitrantibus de Danis Northmannisque originem duxisse Saxones, aliis autem aestimantibus, ut ipse adolescentulus audivi quendam praedicantem, de Graecis, quia ipsi dicerent, Saxones reliquias fuisse Macedonici exercitus, qui secutus magnum Alexandrum inmatura morte ipsius per totum orbem sit dispersus. Caeterum gentem antiquam et nobilem fuisse non ambigitur; de quibus et in contione Agrippae ad Judaeos in Josepho oratio contexitur, et Lucani poetae sententia probatur.

3. Pro certo autem novimus Saxones his regionibus navibus advectos, et loco primum appliplicuisse qui usque hodie nuncupatur Hadolaun.

4. Incolis vero adventum eorum graviter ferentibus, qui Thuringi traduntur fuisse, arma contra eos movent; Saxonibus vero acriter resistentibus, portum obtinent. Diu deinde inter se dimicantibus, et multis hinc inde cadentibus, placuit utrisque de pace tractare, foedus inire; actumque est foedus eo pacto, quo haberent Saxones vendendi emendique copiam, caeterum ab agris, a caede hominum atque rapina abstinerent; stetitque illud foedus inviolabiliter multis diebus. Cumque Saxonibus defecisset pecunia, quid venderent aut emerent non habentibus, inutilem sibi pacem esse arbitrabantur.

5. Ea igitur tempestate contigit adolescentem quendam egredi de navibus oneratum multo auro torque aurea, simulque armillis aureis; cui obvius quidam Thuringorum: Quid sibi vult, inquit, tam ingens aurum circa tuum famelicum collum? Emptorem, inquit, quaero, ad nichil aliud istud aurum gero ; qui enim fame periclitor, quo auro delecter ? At ille qualitatem quantitatemque pretii rogat. Nullum, inquit, michi est, Saxo, discrimen in pretio; quicquid dabis gratum teneo. Ille vero subridens adolescentem: Quid si, inquit, de isto pulvere sinum tibi impleo? erat enim in praesenti loco egesta humus plurima. Saxo nichil cunctatus aperit sinum et accipit humum, ilicoque Thuringo tradidit aurum; laetus uterque ad suos repedat. Thuringi Thuringum laudibus ad coelum tollunt, qui nobili fraude Saxonem deceperit, fortunatumque eum inter omnes mortales fuisse, qui vili pretio tam ingens aurum possederit. Caeterum certi de victoria, de Saxonibus jam quasi triumphabant. Interea Saxo privatus auro, oneratus vero multa humo, appropiat navibus. Sociis igitur ei occurrentibus, et quid ageret admirantibus, alii eum irridere coeperunt amicorum, alii arguere, omnes pariter amentem eum crediderunt. At ille postulato silentio: Sequimini, inquit, me, optimi Saxones, et meam vobis amentiam probabitis utilem. At illi, licet dubii, sequuntur tamen ducem. Ille autem sumpta humo, per vicinos agros quam potuit subtiliter sparsit, et castrorum loca occupavit.

6. Ut autem viderunt Thuringi castra Saxonum, intolerabilis res eis visa est, et missis legatis conquesti sunt de rupto foedere ac violato pacto ex parte Saxonum. Saxones respondent se hactenus foedus inviolabiliter servasse; terram proprio auro comparatam cum pace velle obtinere, aut certe armis defendere. His auditis, incolae jam maledicebant aurum Saxonicum, et quem paulo ante felicem esse praedicabant, auctorem perditionis suae suaeque regionis fatentur. Ira deinde accensi, caeco marte sine ordine et sine consilio irruunt in castra; Saxones vero parati hostes excipiunt sternuntque, et rebus prospere gestis, proxima circumcirca loca jure belli obtinent. Diu itaque crebroque cum ab alterutris pugnatum foret, et Thuringi Saxones sibi superiores fore pensarent, per internuntios postulant, utrosque inermes convenire, et de pace iterum tractare, condicto loco dieque. Saxones postulatis se oboedire respondent. Erat autem illis diebus Saxonibus magnorum cultellorum usus, quibus usque hodie Angli utuntur, morem gentis antiquae sectantes. Quibus armati Saxones sub sagis suis, procedunt castris occurruntque Thuringis condicto loco. Cumque viderent hostes inermes, et omnes principes Thuringorum adesse, tempus rati totius regionis obtinendae, cultellis abstractis, super inermes et inprovisos irruunt et omnes fundunt, ita ut ne unus quidem ex eis superfuerit. Saxones clari existere, et nimium terrorem vicinis gentibus incutere coeperunt.

7. Fuerunt autem et qui hoc facinore nomen illis inditum tradant. Cultelli enim nostra lingua sas dicuntur, ideoque Saxones nuncupatos, quia cultellis tantam multitudinem fudissent.

8. Dum ea geruntur apud Saxoniam quae ita modo vocitatur regionem, Brittannia, a Vespasiano principe jam olim inter provincias redacta et sub clientela Romanorum multo tempore utiliter degens, a vicinis nationibus inpugnatur, eo quod auxilio Romanorum destituta videretur. Populus namque Romanus, Martiali imperatore a militibus interfecto, externis bellis graviter fatigatus, non sufficiebat solita auxilia administrare amicis. Exstructo tamen ingenti opere ad munimen regionis inter confinia a mari usque ad mare, ubi inpetus hostium videbatur fore, relinquebant regionem Romani. Sed hosti acriori et ad bellandum prompto, ubi gens mollis et pigra belli resistit, nulla difficultas in destruendo opere fuit. Igitur fama prodente de rebus a Saxonibus prospere gestis, supplicem mittunt legationem ad eorum postulanda auxilia.

Et procedentes legati: Optimi, inquiunt, Saxones, miseri Bretti crebris hostium incursionibus fatigati et admodum contriti, auditis victoriis a vobis magnifice patratis, miserunt nos ad vos, supplicantes ut ab eis vestra auxilia non subtrahatis. Terram latam et spatiosam et omnium rerum copia refertam vestrae mandant ditioni parere. Sub Romanorum hactenus clientela ac tutela liberaliter viximus; post Romanos vobis meliores ignoramus; ideo sub vestrae virtutis alas fugere quaerimus. Vestra virtute, vestris armis hostibus tantum superiores inveniamur, et quicquid inponitis servitii, libenter sustinemus. Patres ad haec pauca respondent: Certos amicos Brettis Saxones sciatis, et eorum necessitatibus atque commodis aeque semper affuturos. Legati laeti redierunt in patriam, exoptato nuntio socios laetiores reddentes. Deinde promissus in Brittanniam mittitur exercitus, et gratanter ab amicis susceptus, in brevi liberat regionem a latronibus, restituens patriam incolis. Neque enim in id agendo multum laboris fuit, quippe qui jam olim audita fama Saxonum perculsi terrebantur, dummodo praesentia eorum procul pelluntur. Erant enim hae gentes Brettis adversae, Scotti et Pehti, adversus quos militantes Saxones, accipiebant a Brettis omnia ad usum necessaria. Manserunt itaque in illa regione aliquanto tempore, vicaria Brettorum bene usi amicitia. Ut autem viderunt principes exercitus terram latam ac fertilem et incolarum manus ad bellandum pigras, se vero ac maximam partem Saxonum sine certis sedibus, mittunt ad revocandum majorem exercitum, et pace facta cum Scottis et Pehtis, in commune contra Brettos consurgunt, eosque regione propellunt, suae ditioni regionem distribuunt. Et quia illa insula in angulo quodam maris sita est, Anglisaxones usque hodie vocitantur. De quibus omnibus si quis plenius scire voluerit, historiam gentis ejusdem legat, et ibi inveniet quomodo aut sub quibus ducibus haec omnia acta sint, vel qualiter ad christianitatis nomen per virum suis temporibus sanctissimum, papam videlicet Gregorium, pervenerint. Nos vero coeptam historiae viam recurramus.

9. Post haec moritur Huga rex Francorum, nullumque alium heredem regni relinquens praeter unicam filiam nomine Amalbergam, quae nupserat Irminfrido regi Thuringorum. Populus autem Francorum, a seniore suo humane clementerque tractatus, pro gratiarum actione rependenda filium quem ex concubina genuit, nomine Thiadricum, ungunt sibi in regem. Thiadricus autem designatus rex, mittere curavit legationem ad Irminfridum pro pace atque concordia; et ingressus legatus ad Irminfridum: Mortalium, inquit, optimus maximus, dominus meus Thiadricus misit me ad te, exoptans te bene valere et lato magnoque diu imperio vigere, seque tibi non dominum sed amicum, non imperatorem sed propinquum, propinquitatisque jura inviolabiliter tibi fine tenus velle servare demandat; tantum ut a populi Francorum concordia non discordes rogat; ipsum namque sibi regem sequuntur constitutum. Ad haec Irminfridus, juxta quod regalem decuit dignitatem, clementer legato respondit, placita sibi placere populi Francorum, ab eorum concordia non discordare, pace omnimodis indigere, super negotio vero regni responsionem suam in amicorum praesentiam velle differre. Virumque honorifice tractans, fecit eum secum aliquandiu manere. Audiens autem regina legatum fratris supervenisse et locutum cum rege super negotio regni, suasit Iringo, ut pariter persuaderent viro, quia sibi regnum cessisset jure hereditario, utpote quae filia regis erat et filia reginae; Thiadricum vero suum servum, tamquam ex concubina natum, et ideo indecens fore, proprio servo unquam manus dare. Erat autem Iring vir audax, fortis manu, acer ingenio, acutus consilio, pertinax in agendis rebus, facilis ad suadendum quae vellet, hisque rebus animum sibi Irminfridi connexerat Convocatis principibus et necessariis amicis, Irminfridus verba legati in praesentiam eorum contulit; at illi unanimiter suadebant quae pacis atque concordiae sunt eum sentire, quia inpetus Francorum ferre non posset, maxime qui acrioribus hostium armis ex alia parte premeretur. Iring vero votis lascivae mulieris satisfaciens, suasit Irminfrido Francis cedere non debere, super negotio regni justiorem causam se habere, latum praeterea imperium, militum manus et arma caeterasque belli copias sibi ac Thiadrico parum procedere. Secundum haec verba Irminfridus respondit legato, amicitiam quidem sui et propinquitatem Thiadrico non negare, mirari tamen non posse, quomodo usurpare vellet prius imperium quam libertatem; servum natum, et quomodo sui quaereret dominium ? Proprio servo non posse manus dare. Legatus contra haec satis commotus: Mallem, inquit, hoc caput meum tibi tradere, quam hujuscemodi verba a te audire, sciens ea multo sanguine Francorum atque Thuringorum deluenda. Et haec dicens reversus est ad Thiadricum, quae audivit non celat. Thiadricus autem nimiam iram vultu celans sereno : Oportet nos, inquit, ad servitium Irminfridi festinare, quatinus qui libertate privamur, inani saltem vita fruamur. Et cum gravi exercitu appropians terminis Thuringorum, invenit cum valida quoque manu generum suum se expectantem in loco qui dicitur Runibergun; et commisso certamine pugnatum est ancipiti bello una die et secunda; tertia vero die victus Irminfridus cessit Thiadrico, et fugiens tandem se recepit cum reliquo comitatu in urbe quae dicitur Scithingi, sita super fluvium quod dicitur Unstrode. Thiadricus autem, congregatis ducibus ac militum principibus, exercitus sui rogat sententiam, utrumnam censerent Irminfridum persequendum, an patriam remeandum. Inter quos Waldricus consultus: Censeo, inquit, causa caesos sepeliendi, vulneratos curandi, majorem exercitum congregandi, patriam remeandum; neque enim arbitror, multis milibus tuorum amissis, sufficere nos posse ad peragendum praesens bellum. Si enim barbarae nationes innumerae in nos consurgunt, multis nostrorum debilitatis, per quos vincis ? Erat autem Thiadrico servus satis ingeniosus, cujus consilium expertus est saepius probum, eique propterea quadam familiaritate conjunctus. Hic rogatus sententiam dare: In rebus, inquit, honestis pulcherrimam semper esse arbitror perseverantiam, quam ita coluerunt majores nostri, ut acceptis negotiis raro vel numquam deficerent ; nec tamen labores nostros eorum aequandos putaverim, qui parvis copiis ingentes gentium copias superaverunt. Nunc terra in nostra est potestate, et discessione nostra victis occasionem vincendi praestabimus? Amplecterer et ipse patriam redire, familiarem necessitudinem videre, si hostem nostrum eo spatio scirem otio vacare. Sed vulnerati nostri forsitan hac re indigent. Castrorum esto labor; inpigris animis, reor, pro maxima voluptate est. Ergo caesa multitudine exercitus est vehementer attenuatus. Hostesne omnes evaserunt ? certe rarissimus ; ipse namque dux ut quaedam bestiola suo munitur latibulo, urbis circumdatur claustro, nec ipsum coelum secure audet inspicere, nostro cogente timore. Sed non desunt ei pecuniae, quibus conducantur nationes barbarae; non deest militum manus, licet lassa. Quae tamen omnia nostra absentia redintegrantur. Indecorum est victoribus, victis vincendi locum dare. Num singulis urbibus administranda sufficimus praesidia? Et eas omnes perdimus, dum imus et redimus. Haec eo prosequente, placuit Thiadrico omnibusque gloria victoriae avidis, manere in castris et mittere ad Saxones, qui jam olim erant Thuringis acerrimi hostes, quatinus ei essent in auxilio: si quidem vincerent Irminfridum urbemque caperent, terram eis in possessionem aeternam traderet. Saxones nichil cunctati, novem duces cum singulis milibus militum destinare non dubitant. Et ingressi duces in castra singuli cum centenis militibus, reliqua multitudine extra castra dimissa, salutant Thiadricum verbis pacificis. Quod cum Thiadricus hilarior suscepisset, dextris datis et acceptis, copiam viris fandi concessit. At illi: Populus, aiunt, Saxonum tibi devotus et tuis parens imperiis, misit nos ad te; et ecce assumus, parati ad omne quodcumque tibi voluntas suggesserit, parati, ut aut hostes tuos vincamus, aut, si fortuna aliud jusserit, pro te moriamur; aliam enim causam nullam Saxonibus esse scias, nisi vincere velle, aut certe vivere nolle; neque enim gratiam majorem amicis exhibere possumus, quam ut pro eis mortem contempnamus; et ut hoc experimento discas, omnino desideramus. Illis haec loquentibus, mirati sunt Franci praestantes corpore et animo viros; mirati sunt et novum habitum, arma quoque et diffusos scapulas caesarie, et supra omnia ingentem animi constantiam. Nam vestiti erant sagis, et armati longis lanceis, et subnixi stabant parvis scutis, habentes ad renes cultellos magnos. Erant etiam qui dicerent tantis ac talibus amicis Francos non indigere; indomitum genus hominum fore, et si praesentem terram inhabitarent, eos procul dubio esse, qui Francorum imperium quandoque destruerent. Thiadricus vero, propriis utilitatibus consulens, suscepit in fide viros, demandans ut ad obpugnandam urbem praeparentur. Illi a rege regressi, castra metati sunt ad meridianam plagam urbis in pratis fluvio contiguis; et postera die prima luce surgentes, sumptis armis, obpugnant oppidum incenduntque. Capto oppido et incenso, aciem ordinant ex adverso portae orientalis. Clausi muris dum acies vident ordinatas, ac se in ultimis necessitatibus constitutos, audacter erumpunt portis caecoque furore irruunt in adversarios, et telis emissis, gladiis proinde res agitur. Cumque grave bellum oriretur, plures hinc, plures inde sternuntur; istis pro patria, pro uxoribus ac natis, postremo pro ipsa vita pugnantibus, Saxonibus vero pro gloria et pro terra adquirenda certantibus. Attollitur clamor virorum invicem exhortantium, fragor armorum et gemitus morientium, talique spectaculo tota dies illa trahitur. Cumque ubique fierint caedes, ubique ululatus et neuter agmen loco cessisset, jam tardior hora praelium diremit. Eo die ex Thuringis multi interfecti, multi sauciati; de Saxonibus vero numerati sunt sex milia caesa.

10. Mittitur igitur Iring ab Irminfrido cum supplici legatione et omnibus suis thesauris ad Thiadricum pro pace ac spontanea deditione. Et accedens Iring haec ait: Misit tibi quondam tuus propinquus, modo servus, ut si non sui miserearis, miserae saltem tuae sororis miserearis, nepotum quoque tuorum in ultima necessitate constitutorum. Dum haec lacrimans dixisset, interpellatio principum auro corruptorum adjecit, quia decens foret clementiae regali, quo talem supplicationem non sperneret, communium quoque naturae rerum non oblivisceretur, utiliusque esset, eum in fide suscipere, quem jam superatum haberet tamque contritum, ut numquam se contra eum possit levare, quam illud genus hominum indomabile et ad omnem laborem perdurabile, a quo nichil expectaret Francorum imperium nisi solum periculum. In peracto quoque bello considerare posset, quam duri et insuperabiles existerent Saxones, ideoque melius esse, ut susceptis Thuringis pariter eos ejicerent de finibus suis. His dictis, licet invitus, flectitur tamen Thiadricus, promisitque postera die generum suum se suscepturum Saxonesque abjecturum. His auditis, Iring vestigiis prosternitur regis, laudavitque sententiam clementiae imperialis, et misso ad dominum optato nuntio, laetum eum omnemque urbem securiorem reddidit, mansitque ipse in castris, ne quid adversi nox ipsa moliretur. Interea urbe ex pace promissa securiore reddita, egressus est quidam cum accipitre, victum quaeritans supra litus fluvii supradicti. Emisso vero volucre, quidam ex Saxonibus in ulteriore ripa ilico eum suscepit. Quo rogante, ut remitteretur, Saxo dare negavit. Ille autem: Da, inquit, et secretum tibi sociisque utile prodam. Saxo econtra: Dic, ut accipias quod quaeris. Reges, inquit, inter se pace facta decretum tenent, si cras inveniamini in castris, capiamini, aut certe occidamini. Ad haec ille: Serione haec an ludo ais?--Secunda hora, ait, sequentis diei probabit, quia vos oporteat sine ludis agere. Quapropter consulite vobis ipsis, et fuga salutem quaerite. Saxo statim emittens accipitrem, sociis retulit quae audivit. Illi satis commoti, in promptu non inveniebant quid super hoc agere debuissent.

11. Erat autem tunc in castris quidam de veteranis militibus jam senior, sed viridi senectute adhuc vigens, qui merito bonarum virtutum pater patrum dicebatur, nomine Hathagat. Hic arripiens signum quod apud eos habebatur sacrum, leonis atque draconis et desuper aquilae volantis insignitum effigie, quo ostentaret fortitudinis atque prudentiae et earum rerum efficatiam, et motu corporis animi constantiam declarans, ait: Huc usque inter optimos Saxones vixi, et ad hanc fere ultimam senectutem aetas me perduxit, et nunquam Saxones meos fugere vidi; et quomodo nunc cogor agere quod nunquam didici? Certare scio, fugere ignoro, nec valeo; si fata non sinunt ultra vivere, liceat saltem, quod michi dulcissimum est, cum amicis occumbere. Exempli michi paternae virtutis sunt amicorum corpora circa nos prostrata, qui maluerunt mori quam vinci, inpigras animas amittere quam coram inimicis loco cedere. Sed quid necesse habeo exhortationem protrahere tantisper de contemptu mortis? Ecce ad securos ibimus, ad caedem tantum, non ad pugnam; nam de promissa pace ac nostro gravi vulnere nichil suspicantur adversi; hodierno quoque praelio fatigati, quemadmodum sunt sine metu, sine vigiliis et solita custodia manent. Irruamus igitur super improvisos et somno sepultos; parum laboris est! Sequimini me ducem, et hoc canum caput meum nobis trado, si non evenerit quod dico. Illius igitur optimis verbis erecti, quod supererat diei in reficiendis suis corporibus expendebant; deinde prima vigilia noctis dato signo, qua solet sopor gravior occupare mortales, sumptis armis, praecedente duce, irruunt super muros, invenientesque sine vigiliis ac custodiis, ingressi sunt urbem cum clamore valido. Quo excitati adversarii, alii fuga salutem quaesierunt, alii per plateas et muros urbis ut ebrii erraverunt, alii in Saxones, cives suos putantes, inciderunt. Illi vero omnes perfectae aetatis morti tradiderunt, impuberes praedae servaverunt. Eratque nox illa plena clamoribus, caede atque rapina, nullusque locus in omni urbe quietus, donec aurora rutilans surgit, et incruentam declarat victoriam. Cumque penes regem, videlicet delicet Irminfridum, summa victoria esset, requisitus, cum uxore ac filiis ac raro comitatu evasisse repertus est.

12. Mane autem facto ad orientalem portam ponunt aquilam, aramque victoriae construentes, secundum errorem paternum sacra sua propria veneratione venerati sunt; nomine Martem, effigie columpnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeei appellant Apollinem. Ex hoc apparet aestimationem illorum utumque probabilem, qui Saxones originem duxisse putant de Graecis, quia Hirmin vel Hermis Graece Mars dicitur; quo vocabulo ad laudem vel ad vituperationem usque hodie etiam ignorantes utimur. Per triduum igitur dies victoriae agentes et spolia hostium dividentes exequiasque caesorum celebrantes, laudibus ducem in coelum attollunt, divinum ei animum inesse coelestemque virtutem acclamantes, qui sua constantia tantam eos egerit perficere victoriam. Acta sunt autem haec omnia, ut majorum memoria prodit, die Kal. Octobris, qui dies erroris religiosorum sanctione virorum mutati sunt in jejunia et orationes, oblationes quoque omnium nos praecedentium Christianorum.

13. His itaque omnibus patratis, reversi sunt ad Thiadricum in castra, et ab eo suscepti satisque laudati, et terra praesenti in aeternam possessionem donati sunt. Socii quoque Francorum et amici appellati, urbem, cui ab igne ut propriis moeniis pepercere, primum incoluerunt. Qui autem finis reges secutus sit, quia memorabilis fama est, prodere non negligo. Missus denique Iring ad Thiadricum eo die quo capta est civitas, proxima nocte susceptus ab eo permansit in castris. Audito autem, quia elapsus esset Irminfridus, egit, ut dolo revocaretur, et Iring eum interficeret, tamquam claris muneribus ab ipso donandus ac magna potestate in regno honorandus, ipse vero Thiadricus caedis illius quasi alienus existeret. Quod cum Iring aegre suscepisset, falsis promissionibus corruptus, tandem cessit seque parere voluntati illius confessus est. Revocatus itaque Irminfridus, prosternitur vestigiis Thiadrici. Iring vero, tamquam armiger regalis stans secus evaginato gladio, prostratum dominum trucidavit. Statimque ad eum rex: Tali facinore omnibus mortalibus odiosus factus, dominum tuum interficiendo, viam habeto apertam a nobis discedendi ; sortem vel partem tuae nequitiae nolumus habere. Merito, inquit Iring, odiosus omnibus mortalibus factus sum, quia tuis parui dolis; antequam tamen exeam, purgabo hoc scelus meum vindicando dominum meum. Et ut evaginato gladio stetit, ipsum quoque Thiadricum obtruncavit, sumensque corpus domini, posuit super cadaver Thiadrici, ut vinceret saltem mortuus, qui vincebatur vivus; viamque ferro faciens discessit. Si qua fides his dictis adhibeatur, penes lectorem est. Mirari tamen non possumus, in tantum famam praevaluisse, ut Iringis nomine, quem ita vocitant, lacteus coeli circulus usque in praesens sit notatus.

14. Saxones igitur possessa terra summa pace quieverunt, societate Francorum atque amicitia usi. Parte quoque agrorum cum amicis auxiliariis vel manumissis distributa, reliquias pulsae gentis tributis condempnaverunt ; unde usque hodie gens Saxonica triformi genere ac lege praeter conditionem servilem dividitur. A tribus etiam principibus totius gentis ducatus administrabatur, certis terminis exercitus congregandi potestate contenti, quos suis locis ac vocabulis novimus signatos, in Orientales scilicet populos, Angarios atque Westfalos. Si autem universale bellum ingrueret, sorte eligitur, cui omnes oboedire oportuit, ad administrandum inminens bellum. Quo peracto, aequo jure ac lege, propria contentus potestate unusquisque vivebat. De legum vero varietate nostrum non est in hoc libello disserere, cum apud plures inveniatur lex Saxonica diligenter descripta. Suavi vero Transbadani illam quam incolunt regionem eo tempore invaserunt, quo Saxones cum Longobardis Italiam adierunt, ut eorum narrat historia, et ideo aliis legibus quam Saxones utuntur. Igitur Saxones variam fidem Francorum experti, de quibus nobis non est dicendum, cum in eorum gestis inveniatur scriptum, paterno errore obligati usque ad tempora Karoli Magni perdurarunt.

15. Magnus vero Karolus cum esset regum fortissimus, non minori sapientia vigilabat. Enimvero considerabat, quia suis temporibus omni mortali prudentior erat, finitimam gentem nobilemque vano errore retineri non oportere; modis omnibus satagebat, quatenus ad viam veram duceretur, et nunc blanda suasione, nunc bellorum impetu ad id cogebat, tandemque tricesimo imperii sui anno obtinuit; imperator quippe ex rege creatus est, quod multis temporibus elaborando non defecit. Ob id qui olim socii et amici erant Francorum, jam fratres et quasi una gens ex christiana fide, veluti modo videmus, facta est.

16. Ultimus vero Karolorum apud orientales Francos imperantium Hluthowicus ex Arnulfo fratruele Karoli, hujus Lotharii regis proavi, natus erat. Qui cum accepisset uxorem nomine Liudgardam, sororem Brunonis ac magni ducis Oddonis, non multis post haec vixerat annis. Horum pater erat Liudulfus, qui Romam profectus transtulit reliquias beati Innocentii papae. Ex quibus Brun cum ducatum administrasset totius Saxoniae, duxit exercitum contra Danos, et inundatione repentina circumfusus, non habens locum pugnandi, periit cum omni exercitu, fratri natu quidem minori, sed omni virtute multo potiori, relinquens ducatum (DCCCLXXX). Regi autem Hluthowico non erat filius, omnisque populus Francorum atque Saxonum quaerebat Oddoni diadema inponere regni. Ipse vero quasi jam gravior recusabat imperii onus; ejus tamen consultu Conradus quondam dux Francorum unguitur in regem; penes Oddonem tamen summum semper et ubique fiebat imperium.

17. Natus est autem ei filius toto mundo necessarius, regum maximus optimus, Heinricus, qui primus libera potestate regnavit in Saxonia. Qui cum primaeva aetate omni genere virtutum vitam suam ornaret, de die in diem proficiebat praecellenti prudentia et omnium bonorum actuum gloria; nam maximum ei ab adolescentia studium erat in glorificando gentem suam et pacem confirmando in omni potestate sua. Pater autem videns prudentiam adolescentis et consilii magnitudinem, reliquit ei exercitum et militiam adversus Dalamantiam, contra quos diu ipse militavit. Dalamanci vero inpetum illius ferre non valentes, conduxerunt adversus eum Avares, quos modo Ungarios vocamus, gentem belli asperrimam (DCCCCVI).

18. Avares autem, ut quidam putant, reliquiae erant Hunorum. Huni egressi sunt de Gothis, Gothi autem de insula, ut Jordanis narrat, nomine Sulza egressi sunt. A proprio autem duce, nomine Gotha, Gothi appellati sunt. Coram quo cum quaedam mulieres in exercitu suo rerum veneficarum arguerentur, requisitae sunt et inventae culpabiles. Quarum cum esset multitudo, a merita quidem poena abstinuit, ab exercitu tamen omnes ejecit. Ejectae autem silvam proximam petierunt; quae cum mari cingeretur et Meoticis paludibus, inde exeundi aditus non patebat. Praegnantes autem jam quaedam ex illis ibidem partum ediderunt. A quibus cum alii atque alii nascerentur, facta est gens valida; ferarumque more viventes, inculti et indomiti, facti sunt venatores acerrimi. Post multa vero saecula, cum aliam mundi partem illic commorantes penitus ignorarent, contigit cervam venatu inveniri eamque persequi, donec ipsa praecedente, omnibus retro mortalibus intransmeabilem hactenus viam per Meoticas paludes transmearent; ibique urbes et oppida et invisum antea genus hominum videntes, eadem via reversi sunt, sociis talia referentes. Illi autem curiositatis causa cum multitudine perrexerunt audita probare. Finitimae autem urbes et oppida, cum ignotam multitudinem et corpora cultu habituque horrenda vidissent, daemonia esse credentes, fugiebant. Illi vero ad novas rerum facies stupentes, admirati, primum quidem a caede atque rapina abstinuerunt, sed nemine resistente, humana tacti cupidine, multa caede hominum facta, nulli rei proinde parcebant; et capta praeda magna, ad sedes suas reversi sunt. Videntes autem, quia res eis secus cederent, cum uxoribus ac filiis et omni agresti suppellectili iterum venientes, et finitimas gentes circumquaque vastantes, Pannoniam postremo inhabitare coeperunt.

19. Victi autem a magno Karolo et trans Danubium pulsi ac ingenti vallo circumclusi, prohibiti sunt a consueta gentium depopulatione. Imperante autem Arnulfo, destructum est opus, et via eis nocendi patefacta, eo quod iratus esset imperator Centupulcho regi Marorum.

Deinde quantam stragem quantamque injuriam imperio Francorum fecerint, urbes ac regiones adhuc desolatae testantur. Haec ideo de hac gente dicere arbitrati sumus, ut possit tua claritas agnoscere, cum qualibus avo tuo patrique certandum fuerit, vel a quibus hostibus per eorum providentiae virtutem et armorum insignia tota jam fere Europa liberata sit.

20. Praedictus igitur exercitus Ungariorum a Slavis conductus, multa strage in Saxonia facta, et infinita capta praeda, Dalamantiam reversi, obvium invenerunt alium exercitum Ungariorum, qui comminati sunt bellum inferre amicis eorum, eo quod auxilia eorum sprevissent, dum illos ad tantam praedam duxissent. Unde factum est, ut secundo vastaretur Saxonia ab Ungariis, et priori exercitu in Dalamantia secundum expectante, ipsa quoque in tantam penuriae miseriam ducta sit, ut aliis nationibus eo anno, relicto proprio solo, pro annona servirent.

21. (DCCCCXII). Igitur patre patriae et magno duce Oddone defuncto, illustri et magnifico filio Heinrico totius Saxoniae reliquit ducatum. Cum autem ei essent et alii filii, Thancmarus et Liudulfus, ante patrem suum obierunt. Rex autem Conradus cum saepe expertus esset virtutem novi ducis, veritus est ei tradere omnem potestatem patris. Quo factum est, ut indignationem incurreret totius exercitus Saxonici. Ficte tamen pro laude et gloria optimi ducis plura locutus, promisit se majora sibi daturum, et honore magno glorificaturum. Saxones vero hujuscemodi simulationibus non adtendebant, sed suadebant duci suo, ut si honore paterno eum nollet sponte honorare, rege invito, quae vellet obtinere posset. Rex autem videns vultum Saxonum erga se solito austeriorem nec posse publico bello eorum ducem conterere, subpeditante illi fortium militum manu, exercitus quoque innumera multitudine, egit, ut quoquo modo interficeretur dolo.

22. Erat autem ea tempestate Magontiacae sedis antistes nomine Hatho, acutus consilio, acer ingenio, et qui varietate sibi consueta multos mortales praecederet. Hic volens placere regi Conrado Francorumque simul populo, arte solita virum nobis proprie a summa clementia concessum aggressus est, fecitque ei torquem auream fabricari, et invitavit ad convivium, quo magnis ab eo muneribus honoraretur. interea pontifex opus considerandi gratia ingreditur ad aurificem, et visa torque, ingemuisse fertur. Gemitus causam aurifex interrogat. Cui respondit, quia optimi viri et sibi carissimi, scilicet Heinrici, sanguine illa torques deberet intingui. Aurifex audita silentio texit, et opere perfecto traditoque, missionem petit et accipit; et obvians duci eunti ad ea negotia, indicavit ei quae audivit. Ipse autem vehementer iratus, vocat legatum pontificis qui jampridem aderat invitandi eum gratia: Vade, inquit, dic Hathoni, quia durius collum non gerit Heinricus quam Adelberhtus, et quia melius rati sumus, domi sedere, et de ejus servitio tractare, quam comitatus nostri multitudine modo eum gravare. Is, ut ferunt, Adelberhtus, ab ipso quondam pontifice in fide susceptus, ejus est consilio deceptus; quod quia non probamus, nunquam affirmamus, sed vulgi rumore magis fictum credimus. Et statim omnia quae juris ipsius erant in omni Saxonia vel Thuringorum terra occupavit Burghardum quoque et Bardonem, quorum alter gener regis erat, in tantum afflixit, et bellis frequentibus contrivit, ut terra cederent, eorumque omnem possessionem militibus suis divideret. Hatho autem videns suis calliditatibus finem inpositum, nimia tristitia ac morbo pariter non post multos dies confectus interiit. Fuerunt etiam, qui dicerent, quia fulmine coeli tactus eoque ictu dissolutus, diem postremum defecisset [DCCCCXIII, Mai 15].

23. (DCCCCXV) Rex autem misit fratrem cum exercitu in Saxoniam eam devastandam. Qui appropians urbi quae dicitur Heresburg, superbe locutum tradunt, quia nichil ei majoris curae esset, quam quod Saxones pro muris se ostendere non auderent, quo cum eis dimicare potuisset. Adhuc sermo in ore ejus erat, et ecce Saxones ei occurrerunt miliario uno ab urbe, et inito certamine, tanta caede Francos mulctati sunt, ut a mimis declamaretur, ubi tantus ille infernus esset, qui tantam multitudinem caesorum capere posset. Frater autem regis Evurhardus, liberatus a timore absentiae Saxonum--nam eos praesentes vidit--et ab ipsis turpiter fugatus, discessit.

24. Audiens autem rex male pugnatum a fratre, congregata omni virtute Francorum, perrexit ad requirendum Heinricum Quem compertum in praesidio urbis quae dicitur Grona, temptavit illud obpugnare praesidium. Et missa legatione pro spontanea deditione, spondet, se per hoc sibi amicum affuturum, non hostem experturum. Huic legationi intervenit Thiadmarus ab Oriente, vir disciplinae militaris peritissimus, varius consilioque magnus, et qui calliditate ingenita multos mortales superaret. Hic superveniens legatis regis praesentibus, interrogat, ubi vellet exercitum castra metari. At ille jam suasus cedere Francis, accepit fiduciam, audiens de exercitu, credens ita esse. Thiadmarus vero ficte loquebatur; cum quinque enim tantummodo viris venerat. De numero autem legionum sciscitante duce, ad triginta fere legiones se producere, respondit ; et ita delusi legati regressi sunt ad regem. Vicit vero eos calliditate sua Thiadmarus, quos ipse dux ferro vincere non potuit Heinricus. Nam antelucanum relictis castris Franci, unusquisque rediit in sua.

25. Rex autem profectus in Bojoariam, dimicavit cum Arnulfo, et ibi, ut quidam tradunt, vulneratus, revertitur in patriam suam (DCCCCXVIII). Cumque se morbo sensisset laborare pariter cum defectione primae fortunae, vocat fratrem, qui eum visitandi gratia aderat, quemque ita alloquitur: Sentio, inquit, frater, diutius me istam vitam tenere non posse, Deo, qui ordinavit ita, imperante gravique morbo id cogente. Quapropter considerationem tui habeto, et quod ad te maxime respicit, Francorum toto regno consulito, mei adtendendo fratris tui consilio. Sunt nobis, frater, copiae exercitus congregandi atque ducendi, sunt urbes et arma cum regalibus insigniis, et omne quod decus regium deposcit, praeter fortunam atque mores. Fortuna, frater, cum nobilissimis moribus Heinrico cedit, rerum publicarum secus Saxones summa est. Sumptis igitur his insigniis, lancea sacra, armillis aureis cum clamide, et veterum gladio regum ac diademate, ito ad Heinricum, facito pacem cum eo, ut eum foederatum possis habere in perpetuum. Quid enim necesse est, ut cadat populus Francorum tecum coram eo? ipse enim vere rex erit et imperator multorum populorum. His dictis frater lacrimans se consentire respondit. Post haec autem rex ipse moritur, vir fortis et potens, domi militiaque optimus, largitate serenus, et omnium virtutum insigniis clarus; sepeliturque in civitate sua Wilinaburg cum moerore ac lacrimis omnium Francorum.

26. Ut ergo Rex imperarat, Evurhardus adiit Heinricum, seque cum omnibus thesauris illi tradidit, pacem fecit, amicitiam promeruit, quam fideliter familiariterque usque in finem obtinuit. Deinde congregatis principibus et natu majoribus exercitus (DCCCCXIX) Francorum in loco qui dicitur Fridisleri, designavit eum regem coram omni populo Francorum atque Saxonum. Cumque ei offerretur unctio cum diademate a summo pontifice, qui eo tempore Hirigerus erat, non sprevit, nec tamen suscepit: Satis, inquiens, michi est, ut prae majoribus meis rex dicar et designer, divina annuente gratia ac vestra pietate; penes meliores vero nobis unctio et diadema sit; tanto honore nos indignos arbitramur. Placuit itaque sermo iste coram universa multitudine, et dextris in coelum levatis, nomen novi regis cum clamore valido salutantes frequentabant.

27. Eo ordine rex factus Heinricus, perrexit cum omni comitatu suo ad pugnandum contra (DCCCCXX) Burghardum, ducem Alamanniae. Hic cum esset bellator intolerabilis, sentiebat tamen, quia valde prudens erat, congressionem regis sustinere non posse, tradidit semet ipsum ei cum universis urbibus et populo suo. Et rebus prospere gestis, transiit inde in Bojoariam, cui praesidebat Arnulfus dux. Quo comperto in praesidio urbis quae dicitur Raginesburg, obsedit eum. Videns autem Arnulfus, quia resistere regi non sufficeret, apertis portis, egressus est ad regem, tradito semet ipso cum omni regno suo. Qui honorifice ab eo susceptus, amicus regis appellatus est. Rex autem de die in diem proficiens et crescens, robustior majorque ac clarior pollebat. Cumque regnum sub antecessoribus suis ex omni parte confusum civilibus atque externis bellis colligeret, pacificaret et adunaret, signa movit contra Galliam et Lotharii regnum.

28. Lotharius enim erat filius Hluthowici imperatoris, a magno Karolo nati; huic erant fratres Karolus et Hluthowicus. Karolo Aequitaniae et Wascanorum cessere regiones, terminum habens ab occidente Barcillonam, Hispaniae urbem, ab aquilone Brittanicum mare et ad meridiem juga Alpium, ad orientem vero Masam fluvium. Inter Masam vero fluvium et Renum Lothario regnum cessit. Hluthowico autem a Reno usque ad fines Illirici et Pannoniae, Adoram quoque fluvium et terminos Danorum imperium erat. Sub his fratribus bellum famosum actum est in Phontinith, antequam haec divisio regni fieret. Postea vero facta inviolabiliter mansit, quousque jure hereditario haec regna omnia cederent Karolo, hujus Lotharii proavo, de quo supra mentionem fecimus.

29. Hunc quidam ex orientalibus Francis adiens, nomine Oda, vir fortis et prudens, egitque consilio suo, ut cum Danis bene pugnaretur, qui jam multis annis Karoli regnum vexabant, unaque die ex eis ad centum milia caederentur. Ex hoc ille Oda clarus et insignis habitus et a rege secundus significatus, cum ad eum venerit uno tantum servulo comite contentus. Moriens autem Karolus, jussit Odonem memorem beneficii sui fore, et misericordiam sibi praestitam filio, si nasceretur, non negaret. Nam filius ei tunc non erat, sed regina praegnans fuit ; cumque post mortem patris filius nasceretur, Oda eum et regno pariter et nomine paterno declaravit. Sed Arnulfus imperator, qui seniorem Karolum Germania expulit, post mortem ejus omne regnum ipsius sibi vendicavit. Huic Oda et diadema et sceptrum et caetera regalia ornamenta obtulit, imperiumque domini sui gratia imperatoris Arnulfi obtinuit. Unde usque hodie certamen est de regno Karolorum stirpi et posteris Odonis, concertatio quoque regibus Karolorum et orientalium Francorum super regno Lotharii.

30. Ob quod Heinricus rex movit castra contra Karolum, ejusque saepius fudit exercitum, juvitque virum fortem fortuna. Nam Huga cujus pater Rodberhtus, (DCCCCXXIII) filius Odonis, ab exercitu Karoli occisus est, misit, et dolo eum cepit, posuitque in custodia publica, donec vitam finiret. Heinricus autem rex audiens casum Karoli, dolebat, humanaeque mutabilitatis communem admiratus est fortunam, quia non minori claruit religiositate quam armorum virtute. Judicavitque abstinere quidem ab armis, verum potius arte superaturos speravit Lotharios, quia gens varia erat et artibus assueta, bellis prompta mobilisque ad rerum novitates. Eo tempore erat quidam de Lothariis nomine Cristianus, qui videns regi cuncta prospere procedere, quaesivit, quomodo majori gratia apud regem honoraretur; et simulata infirmitate, vocavit ad se Isilberhtum, cui principatus regionis paterna successione cessit, cepitque eum arte, et sub custodia regi Heinrico transmisit. Erat autem Isilberhtus nobili genere ac familia antiqua natus. Quem rex satis laetus suscepit, quia per ipsum solum totum Lotharii regnum se habiturum arbitratus est. Deinde videns adolescentem valde industrium, genere ac potestate, divitiis quoque clarum, liberaliter eum coepit habere, ac postremo desponsata sibi filia, nomine Gerberga, affinitate pariter cum amicitia junxit eum sibi, sublegato omni ei Lotharii regno.

31. Genuit quoque ei et alios filios clara et nobilissima ac singularis prudentiae regina, nomine Mahthilda, primogenitum mundi amorem, nomine Oddonem, secundum patris nomine insignitum, virum fortem et industrium Heinricum, tertium quoque nomine Brunonem, quem pontificis summi ac ducis magni vidimus officium gerentem. Ac ne quis eum culpabilem super hoc dixerit, cum Samuhelem sanctum et alios plures sacerdotes pariter legamus et judices. Aliam quoque genuit filiam, quae nupserat Hugoni duci. Erat namque ipsa domina regina filia Thiadrici, cujus fratres erant Widukind, Immed et Reginbern. Reginbern autem ipse erat, qui pugnavit contra Danos, multo tempore Saxoniam vastantes, vicitque eos, liberans patriam ab illorum incursionibus usque in hodiernum diem ; et hi erant stirpis magni ducis Widukindi, qui bellum potens gessit contra magnum Karolum per triginta ferme annos.

32. (DCCCCXXIV) Cumque jam civilia bella cessarent, iterum Ungarii totam Saxoniam percurrentes, urbes et oppida incendio tradiderunt, et tantam caedem ubique egerunt, ut ultimam depopulatiotionem comminarent. Rex autem erat in praesidio urbis quae dicitur Werlaon. Nam rudi adhuc militi et bello publico insueto contra tam saevam gentem non credebat. Quantam autem stragem fecerint illis diebus, aut quanta monasteria succenderint, melius judicavimus silere, quam calamitates nostras verbis quoque iterare. Contigit autem, quendam ex principibus Ungariorum capi vinctumque ad regem duci. Ungarii vero ipsum in tantum dilexerunt, ut pro redemptione illius innumera auri et argenti pondera offerrent. Rex autem spernens aurum, expostulat pacem, tandemque obtinuit, ut reddito captivo cum aliis muneribus, ad novem annos pax firmaretur.

33. Quando vero rex Renum transierat ad dilatandum super Lotharios imperium suum, occurrit ei legatus Caroli, et salutato eo verbis humillimis: Dominus meus, inquit, Karolus, regia quondam potestate praeditus, modo privatus, misit me ad te demandans quia nichil ei ab inimicis circumvento jocundius, nichil dulcius esse possit, quam de tui magnifici profectus gloria aliquid audire, fama virtutum tuarum consolari. Et hoc tibi signum fidei et veritatis transmisit; protulitque de sinu manum pretiosi martiris Dyonysii, auro gemmisque inclusam. Hoc, inquit, habeto pignus foederis perpetui et amoris vicarii. Hanc partem unici solatii Francorum Galliam inhabitantium, postquam nos deseruit insignis martir Vitus ad nostram perniciem, vestramque perpetuam pacem Saxoniam visitavit, communicare tecum maluit. Neque enim postquam translatum est corpus ejus a nobis, civilia vel externa cessavere bella; eodem quippe anno Dani et Northmanni regionem nostram invaserunt. Rex autem munus divinum cum omni gratiarum actione suscipiens, prosternitur reliquiis sanctis, et deosculans eas, summa veneratione veneratus est.

34. Inclitus vero martir, de quo legatus Caroli disseruit, erat in Licia provincia nobili natus familia, sed pagana. Quem pater praesidi provinciae Valeriano praesentavit, eumque ipse praeses ad inmolandum simulacris coegit; sed interea manum perdidit, et oratione ipsius iterum sanam recepit. Brachia tortoribus aruerunt, sed meritis martiris restituta sunt eis. Videns autem pater, quia tormenta irrisit, domum reduxit, cubiculo omnibus deliciis affluenti reclusit. Ibi cum archana quaedam Hylas --sic enim vocabatur pater ejus--conspiceret, caecus efficitur. Et coactus idolis abrenunciavit, Christum confessus est. Illuminatus autem per merita filii sui Viti, Christum negavit, et filium interficere quaesivit. Monitu angelico atque ductu Modestus, jam gravior paedagogus, puerum sumit, mare navigat, ad Siler fluvium pervenit. Ibi sub arbore quadam requiescentes, vacant orationibus, aquilis victum cotidianum ministrantibus. Populis eum visitantibus puer praedicat Christum, plures convertit, plures baptismum suscipere fecit.

Post haec a Diocletiano caesare vocatus Romam proficiscitur, et filio imperatoris per orationem Viti a daemonio purgato, thura diis offerre cogitur. Illi vero durius imperatori respondente, bestiis projicitur, nec laeditur. Deinde in medium clibani ardentis jactatur, et angelo flammas sedante, illaesus egreditur. Vinculorum ingenti ferro oneratus carceri traditur, sed ibi a Domino et multitutudine angelorum visitatur. Postremo tormento quod catasta dicitur cum Modesto et quadam nobili femina Crescentia figitur, et fractis omnibus membrorum motibus, a Christo consolatur. Nam fulmine coeli tortores tacti et tonitru ingenti perterriti, ab eo fugantur; subitoque repertus est in loco, ubi prius orationi vacabat, angelo Domini ibi eum restituente, et ultima oratione celebrata, animas coelo tradiderunt. Corpora vero Florentia quaedam illustris femina terrae tradidit in eodem loco, qui dicitur Marianus. Ejus ultimam orationem tuae gloriae significare curavi, ut inde sumas, quo ejus amore ardeas, et ardore ipsius amoris perpetuum ejus patrocinium merearis. Domine, inquit, Jesu Christe, fili Dei vivi, perfice desiderium cordis eorum, et libera eos ab omnibus inpedimentis hujus saeculi, et perduc eos ad gloriam tuam, qui pro me glorificant te, et volunt gloriari de mei martirii passione. Hanc vocem subsecuta est sponsio divinae promissionis, rata et firma esse omnia quae rogasset. Post multa vero tempora Romam veniens quidam, Fulradus nomine, et ibi gesta legens pretiosi martiris, notavit locum sepulcri; veniensque levavit reliquias sacras, et collocavit eas in pago Parisiaco. Inde regnante Hluthowico imperatore, translatae sunt in Saxoniam, et ut legatus Karoli confessus est, ex hoc res Francorum coeperunt minui, Saxonum vero crescere, donec dilatatae ipsa sua jam magnitudine laborant, ut videmus in amore mundi et totius orbis capite, patre tuo, cujus potentiae majestatem non solum Germania, Italia atque Gallia, sed tota fere Europa non sustinet. Colito itaque tantum patronum, quo adveniente, Saxonia ex serva facta est libera et ex tributaria multarum gentium domina. Neque enim talis ac tantus summi Dei amicus tui gratia indiget, nos vero famuli ipsius indigemus. Unde ut eum possis habere intercessorem apud coelestem imperatorem, habeamus te advocatum apud terrenum regem, tuum scilicet patrem atque fratrem.

35. Igitur Heinricus rex accepta pace ab Ungariis ad novem annos, quanta prudentia vigilaverit in munienda patria et in expugnando barbaras nationes, supra nostram est virtutem edicere, licet omnimodis non oporteat taceri. Et primum quidem ex agrariis militibus nonum quemque eligens, in urbibus habitare fecit, ut caeteris confamiliaribus suis octo habitacula extrueret, frugum omnium tertiam partem exciperet servaretque; caeteri vero octo seminarent et meterent frugesque colligerent nono, et suis eas locis reconderent. Concilia et omnes conventus atque convivia in urbibus voluit celebrari; in quibus extruendis die noctuque operam dabant, quatinus in pace discerent, quid contra hostes in necessitate facere debuissent. Vilia aut nulla extra urbes fuere moenia. Tali lege ac disciplina cum cives assuefaceret, repente irruit super Slavos qui dicuntur Heveldi, et multis eos praeliis fatigans, demum hieme asperrima castris super glaciem positis, cepit urbem quae dicitur Brennaburg, fame, ferro, frigore. Cumque illa urbe potitus omnem regionem, signa vertit contra Dalamantiam, adversus quam jam olim reliquit ei pater militiam; et obsidens urbem quae dicitur Gana, vicesima tandem die cepit eam. Praeda urbis militibus tradita, puberes omnes interfecti, pueri ac puellae captivitati servatae. Post haec Pragam adiit cum omni exercitu, Boemiorum urbem, regemque ejus in deditionem accepit; de quo quaedam mirabilia praedicantur, quae quia non probamus, silentio tegi judicamus. Frater tamen erat Bolizlavi, qui quamdiu vixit, imperatori fidelis et utilis mansit. Igitur rex Boemias tributarias faciens, reversus est in Saxoniam.

36. Cumque vicinae gentes a rege Heinrico factae essent tributariae, Apodriti (DCCCCXXIX), Wilti, Hevelli, Dalamanci, Boemi, Redarii, et pax esset, Redarii defecerunt a fide, et congregata multitudine, inpetum fecerunt in urbem quae dicitur Wallislevu, ceperuntque eam, captis et interfectis omnibus habitatoribus ejus, innumerabili videlicet multitudine. Quo facto omnes barbarae nationes erectae, iterum rebellare ausae sunt. Ad quarum ferocitatem reprimendam traditur exercitus cum praesidio militari Bernhardo, cui ipsa Redariorum provincia erat sublegata, additurque legato collega Thiatmarus, et jubentur urbem obsidere quae dicitur Lunkini. Quinto obsidionis die venere custodes, exercitum barbarorum non longe esse adnuntiantes, et quia nocte contigua inpetum in castra facere decrevissent. Cumque plures eadem confirmarent, populus fidem paribus dabat dictis; et cum conventus esset populi circa tentoria legati, eadem hora, collega dictante, praecepit, ut per totam noctem parati essent, ne qua forte irruptio barbarorum in castra fieret. Cum autem dimissa esset multitudo, in castris variavere moestitia pariter atque laetitia, aliis bellum formidantibus, aliis autem desiderantibus; et pro qualitate morum inter spem metumque versabantur bellatores. Interea dies transit, et nox solito tenebrosior cum ingenti pluvia adest nutu divino, quatinus consilium pessimum inpediretur barbarorum. Ut ergo jussum est, tota nocte illa armati erant Saxones, et primo diluculo dato signo, sacramentoque accepto, primum ducibus, deinde unusquisque alteri operam suam sub juramento promittebat ad praesens bellum. Orto autem sole,--nam post pluviam clara redit serenitas--erectis signis procedebant castris ; in prima quidem fronte legatus in barbaros inpetum faciens. Sed cum pauci non praevalerent adversus innumerabiles, reversus est ad exercitum, referens, quia barbari non plures haberent equites, peditum vero innumerabilem multitudinem, et nocturna pluvia in tantum inpeditam, ut vix ab equitibus coacti ad pugnam procederent. Igitur sole cadente in humida vestimenta barbarorum, fumum ascendere fecit usque in coelum, spem fiduciamque praestans Dei populo, cujus faciei claritas atque serenitas circumfulsit illos. Igitur dato signo, et exhortante legiones legato, cum clamore valido irruunt in hostes. Cumque nimia densitate iter pertranseundi hostes non pateret, dextra laevaque ferro erumpentes, quoscumque a sociis secernebant, neci dabant. Cumque jam bellum gravaretur, et multi hinc atque inde caderent, et adhuc barbari ordines tenerent, legatus collegam, ut legionibus auxilio esset, expostulat. Ille vero praefectum cum quinquaginta armatis lateri hostili inmisit, et ordines conturbavit; ex hoc caedi fugaeque tota die hostes patebant. Cum ergo per omnes agros caederentur, ad urbem vicinam fugere temptabant. Collega autem hoc eis praecavente, proximum mare ingressi sunt, et ita factum est, ut omnis illa nimia multitudo aut gladio consumeretur aut in mari mergeretur. Nec peditum ullus superfuit, equitum rarissimus, deponiturque bellum cum casu omnium adversariorum. Ingens interea oritur laetitia ex recenti victoria, dum omnes laudant duces, unusquisque vero militum praedicat alium, ignavum quoque, ut in tali fortuna solet fieri. Postera autem luce movent signa urbi praefatae, urbani vero arma deponunt, salutem tantummodo deposcunt ac merentur. Inermes igitur urbe egredi jussi; servilis autem conditio et omnis pecunia cum uxoribus et filiis et omni suppellectili barbarorum regis captivitatem subibant. Ceciderunt etiam ex nostris in illo proelio duo Liutharii et alii nobiles viri nonnulli. Igitur legatus cum collega et aliis principibus Saxoniam victores reversi, honorifice a rege sunt suseepti satisque laudati, qui parvis copiis, divina favente clementia, magnificam perpetraverint victoriam. Nam fuere qui dicerent, barbarorum ducenta milia caesa. Captivi omnes postera die, ut promissum habebant, obtruncati.

37. Itaque recentis victoriae laetitiam augebant nuptiae regales, quae eo tempore magnifica largitate celebrabantur. Nam rex dedit filio suo Oddoni conjugem filiam Ethmundi regis Anglorum, sororem Adalstani, quae genuit ei filium nomine Liudulfum, virum magnum, meritoque omnibus populis carum, filiam quoque nomine Liudgardam, quae nupserat Conrado Francorum duci.

38. Rex autem cum jam militem haberet equestri proelio probatum, contra antiquos hostes, videlicet Ungarios, praesumpsit inire certamen. Et (DCCCCXXXII) convocato omni populo, tali oratione eos est affatus: Olim ex omni parte confusum a quantis periculis imperium vestrum modo sit liberum, vos ipsi melius nostis, qui civilibus discordiis et externis bellis totiens attriti laborabatis. At nunc, propitia nobis summa divinitate, nostro labore, vestra virtute, pacatum collectumque cernitis, barbaros superatos et servituti subjectos. Quod superest, necesse habemus, ut contra communes hostes Avares pariter consurgamus. Vos hucusque, filios filiasque vestras expoliavi, et aerarium eorum replevi; nunc templa templorumque ministros ut expoliem cogor, absque nudis corporibus nulla nobis alia remanente pecunia. Consulite igitur vobis ipsis, et quid super hac re nobis sit faciendum, eligite. Thesaurum divinis officiis sanctificatum tollamne, et dabo pro nostra redemptione Dei inimicis? an certe addam cultui divino pecuniae honorem, ut ab ipso potius redimamur, qui vere noster extat creator pariter et redemptor? Ad haec populus levavit voces in coelum, inquiens, se a Deo vivo et vero redimi omnimodis desiderare, quia fidelis et justus sit in omnibus viis suis et sanctus in omnibus operibus suis. Operam suam deinde promittens regi contra gentem acerrimam, dextris in coelum elevatis, pactum firmavit. Tali itaque pacto cum populo peracto, dimisit rex multitudinem. Post haec legati Ungariorum adierunt regem pro solitis muneribus; sed ab eo spreti, in terram suam vacui sunt reversi. Haec audientes Avares, nichil morati cum gravi hostilique manu festinant intrare Saxoniam. Et iter agentes per Dalamantiam, ab antiquis opem petunt amicis. Illi vero scientes, eos festinare ad Saxoniam, Saxonesque ad pugnandum cum eis paratos, pinguissimum pro munere eis projiciunt canem. Et cum non esset injuriam vindicandi locus ad aliam pugnam festinantibus, cum ridiculosa satis vociferatione longius prosecuntur amicos. Igitur quam potuerunt repentino (DCCCCXXXIII) impetu intrant fines Thuringorum, illam totam terram hostiliter pervagantes, ibique divisis sociis, alii ad occidentem pergebant ab occidente et meridie Saxoniam quaerentes intrare. Sed Saxones pariter cum Thuringis congregati, inito cum eis certamine, caesis ducibus, caeteros illius exercitus occidentalis per totam illam regionem errare fecerunt. Quorum alii fame consumpti, alii frigore dissoluti, alii autem caesi vel capti, ut digni erant, miserabiliter perierunt. Qui autem in oriente remansit exercitus, audivit de sorore regis quae nupserat Widoni Thuringo --erat namque illa ex concubina nata--, quia vicinam urbem inhabitaret et multa pecunia ei esset auri et argenti. Unde tanta vi urbem obpugnare coeperunt, ut nisi nox visum pugnantibus inpediret, urbem caperent. Ea vero nocte audientes de casu sociorum regisque super eos adventu cum valido exercitu--nam castra metatus est rex juxta locum qui dicitur Riade, timore perculsi, relictis castris, more suo igne fumoque ingenti agmina diffusa collegerunt. Rex vero postera die producens exercitum, exhortatus est, ut spem suam divinae clementiae committerent, divinum sibi auxilium quemadmodum in aliis proeliis adesse non dubitarent; communes omnium hostes esse Ungarios; ad vindictam patriae parentumque solummodo cogitarent; hostes cito terga vertere vidissent, si viriliter certando persisterent. His optimis verbis erecti milites, imperatoremque in primis mediis et ultimis versantem videntes, coramque eo angelum--hoc enim vocabulo effigieque signum maximum erat insignitum, acceperunt fiduciam magnamque constantiam. Rex vero veritus est, quemadmodum evenit, ut hostes, viso milite armato, fugae statim indulsissent; misit legionem Thuringorum cum raro milite armato, ut inermes prosequerentur, et usque ad exercitum protraherentur. Actumque est ita; sed nichilominus videntes exercitum armatum, fugerunt, ut per octo milliaria vix pauci caederentur vel caperentur. Castra vero invasa, et omnis captivitas liberata est.

39. Rex vero victor reversus, modis omnibus gratiarum actiones divino honori, ut dignum erat, solvebat pro victoria de hostibus sibi divinitus concessa; tributumque, quod hostibus dare consuevit, divino cultui mancipavit et largitionibus pauperum deservire constituit. Deinde pater patriae, rerum dominus imperatorque ab exercitu appellatus, famam potentiae virtutisque cunctis gentibus et regibus longe lateque diffudit. Unde et aliorum regnorum proceres eum adierunt, gratiamque in conspectu ejus invenire quaerentes, fidem talis ac tanti viri probatam habentes dilexerunt. Inter quos Hiriberhtus gener Hugonis, cum ei adversaretur Rodulfus, contra jus fasque omne rex constitutus, ut ei apud dominum suum pro praesidio esset, supplicavit. Ipse enim rex talis erat, qui nichil negaret amicis. Perrexit igitur Galliam rex, regem alloquitur, et perfecto negotio, reversus est in Saxoniam. Cumque esset in exaltando gentem suam, rarus fuit aut nullus nominatorum virorum in omni Saxonia, quem praeclaro munere aut officio vel aliqua quaestura non promoveret. Et cum ingenti polleret prudentia sapientiaque, accessit et moles corporis, regiae dignitati omnem addens decorem. In exercitiis quoque ludi tanta eminentia superabat omnes, ut terrorem caeteris ostentaret. In venatione tam acerrimus erat, ut una vice quadraginta aut eo amplius feras caperet; et licet in conviviis satis jucundus esset, tamen nichil regalis disciplinae minuebat; tantum enim favorem pariter et timorem militibus infundebat, ut etiam ludenti non crederent ad aliquam lasciviam se dissolvendum.

40. (DCCCCXXXIV) Cum autem omnes in circuitu nationes subjecisset, Danos, qui navali latrocinio Fresones incursabant, cum exercitu adiit vicitque, et tributarios faciens, regem eorum nomine Chnubam baptismum percipere fecit. Perdomitis itaque cunctis circumquaque gentibus, postremo Romam proficisci statuit, sed infirmitate correptus iter intermisit.

41. Cumque se jam gravari morbo sensisset, convocato omni populo, designavit filium suum Oddonem regem, caeteris quoque filiis praedia cum thesauris distribuens; ipsum vero Oddonem, qui maximus et optimus fuit, fratribus et omni Francorum imperio praefecit (DCCCCXXXVI Jul. 2). Testamento itaque legitime facto, et rebus omnibus rite compositis, defunctus est ipse rerum dominus et regum maximus Europae, omni virtute animi corporisque nulli secundus, relinquens filium sibi ipsi majorem, filioque magnum latumque imperium, non a patribus sibi relictum, sed per semetipsum adquisitum et a solo Deo concessum. (DCCCCXXXVI) Erant autem dies quibus regnavit 16 anni, vitae autem fere 60. Translatum est autem corpus ejus a filiis suis in civitatem quae dicitur Quidilingaburg, et sepultum in basilica sancti Petri ante altare cum planctu et lacrimis plurimarum gentium.

 

EXPLICIT LIBER PRIMUS.

 

 


HISTOIRE DE SAXE[1]

ECRITE PAR WIDUKIND,[2]

Religieux de Corbie.[3]

 

 

 

 

EPITRE

A LA REINE MATILDE,[4] Illustre par la Majesté de la Famille Impériale d'où elle est issue & encore plus illustre par la pureté de sa Vertu & par l’éminence de sa sagesse, le dernier des serviteurs de S. Etienne & de S. Vitus Martyrs de Jésus-Christ, offre & ses très humbles services & salut en Notre Seigneur.

 

UELQUE grande que soit l'élévation où vous met l'avantage de votre naissance & l'éminence de votre sagesse, je ne laisse pas d'espérer que votre clémence & votre douceur, qui sont des vertus qui accompagnent d'ordinaire l’autorité souveraine, me feront un accueil dont je sais que je suis indigne & recevront favorablement mon petit ouvrage.

Quand vous y aurez lu les glorieux exploits de votre père & de votre aïeul, vous y trouverez des exemples à la faveur desquels votre vertu toute grande qu'elle est déjà, prendra de l'accroissement. Je ne rapporte pas néanmoins toutes les actions de leur vie ; je ne rapporte que les principales & je les exprime en termes simples & concis ; ce que j'ai affecté, de peur de me rendre ennuyeux.

J'ai aussi remarqué quelque chose de l’origine de la Nation des Saxons, qui pourra, comme je l'espère, vous donner du divertissement. Il ne me reste plus qu'à vous supplier de lire, ce petit Livre avec les mêmes sentiments, avec lesquels je l'ai composé & avec lesquels je vous le présente.


 

LIVRE I

 

1.[5] QUE personne ne trouve étrange, qu'après avoir décrit les victoires & les triomphes des soldats de l'Empereur de l'Univers, j'entreprenne le récit des guerres & des autres exploits des Rois de la terre. Dans le premier ouvrage j'ai satisfait à ce que ma profession demandait de moi & dans celui-ci je m'acquitterai du devoir que je dois à ma naissance.

2. Je commencerai par l'origine de notre nation, dont on ne sait que ce que la renommée en publie, le long temps nous ayant ôté à cet égard une connaissance plus distincte & plus certaine de la vérité. En effet il y a différentes opinions sur ce sujet. Les uns croient que les Saxons viennent des Danois & des Normands & les autres tiennent, comme je l'ai ouï dire étant fort jeune par une personne qui l’avait appris de quelques Grecs, que ce sont les restes des Macédoniens, qui après la mort précipitée d'Alexandre le Grand, se répandirent partout le monde. Au reste il est constant que la Nation des Saxons est une nation fort ancienne & fort noble, qu'il est fait mention d'elle dans la Harangue d'Agrippa aux Juifs rapportée par Joseph & dans le Poème de Lucain.

3. On sait certainement que les Saxons arrivèrent en ce pays-ci sur des vaisseaux & qu'ils abordèrent à un endroit que l'on appelle encore aujourd’hui Hadolaum.

4. Or comme cette arrivée-là ne plaisait pas fort aux anciens habitants du pays qui étaient des Thuringiens, ils s'opposèrent à la descente des Saxons. Mais ceux-ci combattirent si vaillamment, qu'ils prirent terre. Ils donnèrent depuis cela divers combats, où plusieurs furent tués de côté & d'autre, jusques à ce qu'ils s'accordèrent, à condition que les Saxons auraient la liberté du commerce & ne feraient point de course dans le pays & ne commettraient ni vols, ni meurtres. Cet accord fut observé de bonne foi durant quelque temps; mais dès que l'argent manqua aux Saxons & dès qu'ils n'eurent plus aucun moyen de vendre ni d'acheter, ils jugèrent qu'il n’était plus de leur intérêt d'entretenir la paix qu'ils avaient faite.

5. Il arriva au même temps qu'un jeune Saxon descendit des vaisseaux avec un collier & des bracelets d'or. Un Thuringien l'ayant rencontré, lui demanda comment étant aussi maigre & aussi affamé qu'il paraissait, il avait un collier d'or au col : C'est que je cherche à le vendre, dit le Saxon ; car que me servirait-il de le garder dans le temps que je meurs de faim? Le Thuringien lui en ayant demandé le prix, le Saxon répartit qu'il ne contesterait pas sur le prix & qu'il prendrait ce que le Thuringien lui voudrait donner. Ce dernier se moquant dans son cœur de la simplicité du jeune Saxon, lui répliqua : Si je vous voulais donner en échange de cette terre, la prendriez-vous : En disant ces paroles, il lui montrait de la terre qui avait été remuée depuis peu de temps. Le Saxon sans hésiter, étendit le pan de sa robe, reçut dedans de la terre & donna son collier & ses bracelets, après quoi ils se séparèrent fort satisfaits. Quand le Thuringien fut parmi ses compagnons, ils élevèrent jusqu'au ciel son adresse par leurs louanges, l'admirant d'avoir su surprendre de la sorte la simplicité du Saxon et le félicitant de s’être enrichi en un moment. Cependant ils commencèrent à se tenir assurés de la victoire & à triompher déjà par avance, comme si leurs ennemis eussent été vaincus. Le Saxon déchargé de son or & chargé de terre, retourna aux vaisseaux. Ceux de sa Nation qui le rencontrèrent, s'étonnèrent de ce qu'il avait fait : Les uns se moquèrent de lui : Les autres & ceux-là étaient ses amis, lui remontrèrent sérieusement son imprudence & presque tous crurent qu'il avoir perdu l'esprit. Le Saxon les ayant prié de se taire un moment & de l'écouter, leur dit : Suivez-moi, mes compagnons & je vous ferai avouer qu'un homme qui a perdu l'esprit, n’est pas pour cela tout-à-fait hors d’état de vous rendre quelque service. Ils doutèrent de ce qu'ils devaient faire & néanmoins se résolurent à le suivre. Il alla répandre sa terre la plus menue qu'il lui fut possible dans la campagne & marqua la place d'un camp.

6. Quand les Thuringiens virent le camp fait, ils envoyèrent se plaindre aux Saxons de ce qu'ils avaient violé l'accord. Ils répondirent que jusques alors ils l'avaient fidèlement entretenu, mais qu'ils avaient acquis de la terre au prix de l'or & qu'ils étaient résolus de la posséder en paix, ou de la conserver par les armes. Quand les Thuringiens eurent reçu cette réponse, ils commencèrent à détester l'or des Saxons & à regarder comme l'auteur de la calamité publique, celui dont peu auparavant ils avaient envié le bonheur; s'abandonnant ensuite à l’ardeur aveugle de leur colère, ils fondirent sans ordre & sans discipline sur le nouveau camp. Les Saxons qui les attendaient, les repoussèrent vigoureusement & ayant ensuite fait des conquêtes, en jouirent par le droit des armes. Il y eut depuis plusieurs combats entre les d'eux Nations ; mais les Thuringiens n'espérant pas que la guerre leur pût être utile, envoyèrent des Ambassadeurs aux Saxons pour leur proposer de se trouver les uns & les autres sans armes à un lieu & à un jour qu'ils leur marquèrent & d'y conférer ensemble touchant les moyens de faire la paix. Les Saxons acceptèrent la proposition. Ils se servaient alors de longs couteaux, dont les Anglais se servent encore aujourd'hui. Ils les cachèrent donc sous leurs sayons & se rendirent au lieu de la conférence. Quand ils virent que tous leurs ennemis étaient sans armes & que les Princes & les Grands étaient présents, ils crurent avoir trouvé une occasion favorable de se rendre maîtres du pays, tirèrent leurs couteaux, se jetèrent sur les Thuringiens & n'en laissèrent pas un seul en vie. Les Saxons se rendirent célèbres par cet exploit & commencèrent à être redoutables à leurs voisins.

7. Quelques-uns disent que ce fut à l'occasion de cet exploit qu'on leur donna le nom de Saxons, parce que l'on appelle sahs en leur langue les couteaux avec lesquels ils avaient défait les Thuringiens.

8. Pendant que ces choses se passaient dans le pays qu'on appelle aujourd'hui la Saxe, la Bretagne qui longtemps auparavant avait été réduite en forme de Province par Vespasien & qui vivait depuis plusieurs années sous l’obéissance de l'Empire Romain, fut attaquée parles Nations voisines. Les Romains qui avaient alors perdu l'Empereur Martial, tué par la faction des soldats & qui étaient occupés à soutenir de fielleuses guerres contre de puissants ennemis, ne pouvaient fournir aux Bretons les secours accoutumés. Avant néanmoins que d'abandonner le pays, ils avaient élevé une forte muraille depuis une mer jusques à l'autre, pour mettre les Originaires à couvert des irruptions de leurs voisins. Mais il ne fut pas malaisé à des troupes aguerries de renverser une muraille qui n’était défendue que par un peuple nourri dans l'oisiveté. Ainsi les plus faibles ayant appris de la renommée les heureux succès des armes des Saxons, jugèrent à propos d'implorer leurs secours. Les Ambassadeurs qu'ils envoyèrent en Saxe parlèrent à peu près de cette sorte.

Seigneurs Saxons, les pauvres Bretons qui, au milieu des misères que leur ont fait souffrir les fréquentes incursions de leurs ennemis, ont appris les glorieux exploits de vos armes, nous ont députés, pour implorer votre assistance. Ils soumettent à votre obéissance tout leur pays, qui est un pays fort étendu & fort fertile en toute sorte de biens. Ils ont vécu jusques ici assez heureux sous la protection des Romains. Ils recherchent maintenant la vôtre dans l'espérance qu'elle les délivrera de la violence de leurs ennemis, moyennant quoi ils offrent de subir toutes les charges que vous aurez agréable de leur imposer.

Les Saxons répondirent aux: Ambassadeurs en peu de paroles, qu'ils pouvaient assurer les Bretons de leur amitié & leur promettre de leur part un puissant secours dans tous leurs besoins. Les Ambassadeurs fort satisfaits de cette réponse, la portèrent en leur pays, où elle fut reçue avec de sensibles témoignages de joie. Les Saxons envoyèrent bientôt après en Bretagne les troupes qu'ils avaient promises & elles n'y furent pas sitôt arrivées, qu'elles la délivrèrent des courses & des brigandages où elle avait été exposée. Les Ecossais & les Pictes qui avaient appris de la renommée la valeur des Saxons, furent épouvantés par leur présence & ne résistèrent pas longtemps à leurs armes. Les Saxons qui durant la guerre avaient reçu des Bretons des vivres & les autres provisions nécessaires, demeurèrent parmi eux après la conclusion de la paix & y vécurent dans une parfaite intelligence. Mais ceux qui commandaient les troupes ayant depuis considéré d'un côté que le pays était abondant & riche & les habitants aguerris & de l'autre que ni eux, ni leurs compatriotes qui étaient en terre ferme, n'avaient point de demeure assurée, ils mandèrent de leur envoyer de nouvelles troupes & s’étant joints aux Ecossais & aux Pictes, ils chassèrent sans beaucoup de peine les Bretons & partagèrent l’île entre eux. Or parce que cette île-là est dans un coin & comme dans un angle de la mer, les Saxons furent appelés Anglo-saxons. Ceux qui désireront s'informer exactement de toutes ces choses, les peuvent voir dans les Auteurs qui ont écrit l'Histoire de la Nation. Ils y apprendront les noms des Capitaines, sous la conduite desquels les plus importantes entreprises furent exécutées & la manière dont l'Angleterre fut instruite des vérités de la Religion Chrétienne par les soins du très Saint Pape Grégoire. Quant à nous, reprenons la suite de notre sujet.

9. Clovis Roi de France étant mort sans avoir laissé d'autre héritier de son Royaume, qu'une fille nommée Amalberge, mariée à Erminfroi, Roi de Thuringe ; les Français par reconnaissance de la douceur & de la clémence avec laquelle il les avait gouvernés, élurent Thierri son fils pour Roi, bien qu'il ne fût né que d'une concubine. Un des premiers soins de ce nouveau Roi, fut d'envoyer une Ambassade à Erminfroi, pour lui demander la paix. L'Ambassadeur ayant été introduit à l'audience d'Erminfroi, lui parla de cette sorte : Thierri mon maître, le meilleur de tout les hommes & le plus grand de tout les princes, vous souhaite une longue jouissance de la souveraine puissance dans une parfaite santé. Il m'a chargé de joindre à l'assurance de son amitié qu'il vous donne comme à son allié & à son beau-frère, la prière qu'il vous fait, de vouloir bien entretenir la paix avec les Français qui sont élus pour leur Roi.

Erminfroi répondit très civilement qu'il estimait l'amitié des Français, & qu'il ferait tout ce qui dépendrait de lui pour la conserver, mais qu'il ne pouvait déclarer son sentiment touchant l'élection de Thierri, qu'il n'en eût auparavant conféré avec son Conseil. Il retint cependant l'Ambassadeur durant quelques jours & lui fit toute sorte de bons traitements.

La Reine Amalberge ayant appris qu'il était arrivé un Ambassadeur de la part de son frère & qu'il avait eu audience, persuada à Hiringe de remontrer à Erminfroi, que le Royaume de France lui appartenait en qualité de fille de Roi & de Reine, que Thierri n'ayant tiré sa naissance que d'une concubine, il était leur sujet & que leur dignité ne leur permettait pas de le reconnaître jamais pour égal. Hiringe était un homme d'esprit & de cœur, de conseil & d'exécution & qui par ces qualités-là s'était mis en grande considération auprès d'Erminfroi son maître.

Ce Prince ayant assemblé les Grands de son Etat & ceux auxquels il avait le plus de créance, leur rapporta ce que l'Ambassadeur lui avait dit. Ils lui conseillèrent tous d'accepter la paix & de ne se point attirer les armes des Français dans un temps où il y avait d'autres ennemis à combattre. Il n'y eut qu'Hiringe, qui par complaisance pour cette femme inquiète & ambitieuse, dit que le Roi ne devait point céder des prétentions aussi légitimes que les siennes, qu'ayant meilleur droit que Thierri à la couronne de France, il avait aussi pour le maintenir un plus grand Etat & de plus puissantes armées. Erminfroi suivant cet avis, répondit à l'Ambassadeur qu'il ne pouvait refuser son amitié à Thierri comme à son beau-frère, mais qu'aussi il ne pouvait assez s'étonner de ce qu'il aspirait à la couronne avant que d’être assuré de sa liberté & de ce qu’étant né dans la dépendance, il portait son ambition jusqu'au Trône ; que pour lui, il ne pouvait reconnaître son sujet comme son égal. L'Ambassadeur repartit tout transporté de colère : J’aimerais mieux avoir perdu la tête, que d'avoir ouï les paroles que voue venez de me dire ; parce que je sais qu'elles ne sauraient être effacées que par le sang d’un grand nombre de Français & de Thuringiens. Quand il fut de retour vers Thierri, il ne manqua pas de lui rapporter fidèlement la réponse qu’Erminfroi lui avait faite. Sur quoi Thierri cachant sa douleur sous un visage fort serein, dit en riant : Il faut nous hâter d'aller rendre à Erminfroi le service que nous lui devons ; & puisque le Ciel ne nous a pas fait naître libres, il faut nous tenir heureux de vivre dans l'obéissance des maîtres qu’il nous a donnés. Il marcha incontinent après à la tête de ses troupes vers la Thuringe, où il trouva Erminfroi qui l'attendait à Ronneberg. Le combat fut rude & demeura douteux le premier & le second jour. Mais le troisième Erminfroi lâcha le pied & se retira dans la ville de Schidinge, assise sur une Rivière nommée Unstrut. Thierri après la victoire assembla les gens de commandement & leur demanda s'ils étaient d'avis de poursuivre Erminfroi, ou de retourner dans leur pays. Lorsque ce fut à Valdric à opiner, il parla en ces termes : Je suis d'avis que nous nous en retournions en notre pays, pour y donner la sépulture aux morts, pour y traiter les blessés & pour y faire des levées. Car je ne suis pas persuadé qu’après la perte que nous avons faite de tant de gens qui sont demeurés dans le champ Je bataille, il nous reste des forces suffisantes pour continuer la guerre. Si les Nations barbares qui nous environnent, s'arment contre nous, comment pourrons-nous leur résister ?

Parmi les domestiques de Thierri, il y en avait un auquel il avait une confiance particulière, parce qu'il s’était toujours bien trouvé de ses conseils. Quand il demanda à celui-là son avis, il le lui dit de cette sorte : Dans les entreprises qui sont justes & honnêtes, il n'y a rien de si louable que la persévérance. C’est par elle que nos ancêtres sont venus à bout de presque tous leurs desseins. Je ne prétends pas pour cela égaler nos travaux aux leurs, parce que je sais qu'avec une poignée de gens ils ont quelquefois défait des armées entières. Nous sommes maîtres d'un grand pays ; si nous l'abandonnons, notre retraite donnera lieu aux entremit de se rétablir. Je consentirais de retourner en nos maisons & d'y revoir ce que nous «mens de plus chéri si je savais que durant nitre absence les vaincus dussent demeurer en repos. On dit que les blessés ont besoin de remèdes & de rafraichissements. Les gens de cœur n'ont besoin que de travail & ils ne trouvent du plaisir que dans l'exercice des armes. On ajoute que notre armée est diminuée ; celle des ennemis l'est encore davantage. Le Chef s’est enfermé dans une ville & la crainte qu'il a dans le cœur l'empêche de lever les yeux au Ciel. Si nous nous retirons, nous lui donnerons le moyen d'employer le temps à délasser ses troupes qui font fatiguées & son argent à en lever de toutes fraîches. Il est honteux aux vainqueurs de donner lieu aux vaincus de réparer leurs pertes. Je demeure d'accord que nous n'avons pas maintenant assez de soldats pour mettre des garnisons dans toutes les places que nous pouvons conquérir. Mais il faut aussi demeurer d'accord qu'après notre départ & avant notre retour, nous perdrons toutes nos conquêtes.

Cet avis plut à Thierri & à ceux qui avaient le plus de passion pour l'honneur & pour la victoire. Ainsi la résolution fut prise de demeurer dans le camp & d'envoyer demander du secours aux Saxons, qui étaient depuis longtemps ennemis irréconciliables des Thuringiens & de leur offrir les terres de l'obéissance d'Erminfroi, au cas qu'ils le vainquissent & qu'ils prissent la ville où il s’était renfermé. Les Saxons envoyèrent sans différer un secours de neuf mille hommes sous la conduite de neuf chefs. Ces chefs ayant laissé leurs troupes hors du camp des Français, entrèrent dedans suivis de cent hommes seulement chacun & saluèrent Thierri avec un profond respect. Ce Prince les ayant reçus d'un air gai, leur ayant touché dans la main & donné la liberté de parler, ils lui dirent : Le zèle dont les Saxons sont animés pour votre service & la passion dont ils brûlent de vous rendre une prompte & fidèle obéissance, les ont obligés à nous envoyer vers vous. Nous voici dans la résolution ou de vaincre vos ennemis, ou de mourir. Ceux de notre Nation ne pourraient pas se résoudre à vivre, s’ils avaient été vaincus. Quel meilleur office pouvons-nous rendre à nos amis, que de mépriser la mort pour leurs intérêts ? Nous souhaitons de tout notre cœur d’avoir lieu de vous faire connaître que nous la méprisons pour les vôtres.

Quand ils eurent parlé de la sorte, les Français admirèrent la hauteur de leur taille, leur bonne mine & leur courage, la manière extraordinaire de leurs habits & de leurs armes & leur chevelure éparse sur leurs épaules. Mais ils admirèrent surtout la fermeté inébranlable de leur cœur. Ils étaient couverts de sayons, armés de longues lances, appuyés, sur de petits boucliers & portaient de grandes épées derrière le dos.

Il y en eut qui dirent qu'il n’était pas de l'intérêt des Français d'avoir de si puissants alliés ; que c’étaient des gens d'une fierté indomptable, qui ne seraient pas sitôt établis dans le pays, qu'ils en chasseraient ceux qui les y avaient appelés. Mais Thierri qui avait besoin de leur secours, leur donna sa parole & leur commanda de se préparer au siège de la ville de Schidinge. Ils se campèrent à l'heure même du côté de Midi dans une prairie arrosée d'une rivière & le jour, suivant attaquèrent la ville & y mirent le feu. Quand, ils le virent bien allumé, ils se rangèrent en bataille vis-à-vis de la porte opposée à l'Orient. Les assiégés dans l'extrémité de ce péril, firent une vigoureuse sortie & fondirent avec la dernière impétuosité sur les assiégeants, combattant également à coups de traits & à coups d'épée. La mêlée fut furieuse & plusieurs y demeurèrent de côté & d'autre. Ils s'y portèrent tous fort vaillamment les uns pour la défense de leur patrie & pour la conservation de leurs femmes, de leurs enfants & de leur propre vie : Les autres pour l'acquisition de la gloire & pour la conquête de la ville. On entendait les voix confuses des gens de guerre qui s'exhortaient mutuellement à bien faire leur devoir & ces voix se mêlaient au bruit des armes & aux gémissements des mourants. Le carnage continua de la sorte, sans qu'un parti cédât à l'autre & il n'y eut que la nuit qui les sépara. Il y eut un grand nombre de tués & de blessés du côté des Thuringiens ; mais du coté des Saxons on compta six mille morts.

10. Erminfroi dans cette fâcheuse conjoncture se résolut d'envoyer une Ambassade à Thierri avec tous ses trésors, pour lui demander la paix & pour se soumettre à son obéissance. Hiringe s'étant rendu pour cet effet au camp de Thierri; lui parla avec une profonde soumission. Erminfroi, lui dit-il, autrefois votre allié & maintenant votre sujet, a recours à votre clémence ; & si vous n'êtes point touché de compassion à la vue de sa disgrâce, soyez-le au moins à la vue de l’extrême misère la fortune a réduit votre sœur & vos neveux. Quand il eut prononcé ces paroles d'un triste & pitoyable ton, les Grands de la Cour de Thierri qui avaient été gagnés par argent, le secondèrent, en représentant à leur Prince qu'il était de sa clémence de ne pas mépriser les soumissions de son allié & de ne se pas dépouiller des sentiments de la nature. Ils ajoutèrent qu'il lui serait bien plus avantageux de le réconcilier avec un ennemi vaincu & abattu de telle sorte, qu'il ne se pourrait plus jamais soulever contre lui, que de s’allier avec une Nation infatigable au travail & dont l'alliance ne lui pourrait être que funeste ; que quand la guerre des Thuringiens serait finie, il lui serait difficile d'entretenir la paix avec les Saxons & qu'ainsi il était à propos de les renvoyer avant qu'ils fussent mieux établis.

Thierri se rendit à ces raisons-là contre son inclination & promit de recevoir le lendemain son beau-frère dans ses bonnes grâces & de congédier les Saxons. Hiringe se prosterna à ses pieds pour lui rendre ses très humbles actions de grâces & manda à son maître l'heureuse nouvelle de la conclusion de la paix. Il demeura pourtant dans le camp des Français, de peur que la nuit n'apportât quelque changement à cette résolution. La nouvelle de la paix ayant délivré la ville de crainte, un des habitants en sortit avec un épervier pour chasser sur le bord de la Rivière. Il n'eut pas sitôt lâché son épervier, qu'un Saxon qui était à l'autre bord s'en saisit & refusa de le lui rendre, quelque prière qu'il lui en pût faire. En contestant sur ce sujet, le Thuringien dit au Saxon: Si vous me rendez mon épervier, je vous découvrirai un secret très important pour vous & pour toute votre Nation. Si vous me découvrez ce secret , répartit le Saxon, je vous rendrai de bonne foi votre épervier. Les deux Rois sont d'accord ensemble, reprit le Thuringien & si demain matin ils vous trouvent dans votre camp, ils vous tailleront en pièces, ou vous feront prisonniers de guerre. Raillez-vous, répliqua le Saxon, ou si vous parlez sérieusement, vous verrez, demain à la seconde heure du jour, ajouta le citoyen, qu'il n'y a rien de si sérieux que ce que je dis. C’est à vous à songer à vos affaires & à pourvoir à votre sûreté par une prompte retraite. Le Saxon lâcha à l'heure même l'épervier & alla rapporter à ses compagnons ce qu'il avait appris. Ils furent si fort surpris de cette nouvelle, qu'ils ne savaient à quoi se résoudre.

11. Il y avait parmi eux un vieillard nommé Hatagast qui, avait mérité par sa vertu le nom de père des pères. Ce bon homme s’étant fait de l’étendard des Saxons, qui était regardé parmi eux comme quelque chose de sacré & qui représentait un lion & un dragon, avec un aigle qui voltigeait au dessus, (c’était un symbole de la farce & de la prudence), leur parla de cette sorte : J’ai vécu jusques à une extrême vieillesse avec des gens de cœur & n'en ai jamais vu aucun qui ait pris la fuite. Comment saurais-je donc faire une chose que je n'ai jamais apprise ? Je sais combattre & ne sais point fuir. S'il ne m’est pas permis de conserver ma vie, je la perdrai avec joie dans la compagnie de mes amis. Nous avons devant les yeux des exemples de valeur & les corps de nos compatriotes, qui ont mieux aimé mourir que reculer. Mais qu’est-il besoin de vont exhorter au mépris de la mort, puisque vous n'en courez point le danger & que l'occasion qui se présente vous invite moins à un combat, qu'à un massacre ? Nous avons à faire à des gens qui ne se défient de rien, qui sont fatigués de la bataille qu'ils ont donnée & qui n'ont posé ni corps de garde, ni sentinelles. Il est bien aisé de défaire des ennemis, qui bien loin de veiller à leur défense, sont ensevelis dans le sommeil. Suivez-moi seulement & je vous livre ma tête chenue, si nous ne les accablons. Les Saxons animés par ce discours, employèrent le reste du jour à repaitre ; & au commencement de la nuit, où le sommeil est le plus profond, ils prirent leurs armes & sous la conduite d'Hatagast, attaquèrent la muraille qu'ils trouvèrent sans défense & entrèrent avec un grand cri dans la ville. Les citoyens s'étaient éveillés au bruit, les uns pourvurent à leur sûreté par la fuite & les autres aussi étourdis que s'ils eussent été pris de vin, coururent par les rues & sur les murailles & tombèrent entre les mains des Saxons qu'ils prenaient pour leurs compatriotes: les vainqueurs firent passer par le tranchant de l’épée tous ceux qui étaient en âge de porter les armes ; et ne gardèrent que ceux qui étaient au-dessous de la puberté. La ville fut remplie durant toute la nuit de clameurs confuses, mise au pillage, souillée de meurtres. Mais le jour apaisa la fureur des Saxons & leur fit reconnaître que leur victoire ne leur avait pas coûté beaucoup de sang. Pour la rendre parfaite, il fallait avoir Erminfroi, mais on apprit qu'il s’était sauvé avec sa femme, ses enfants & un petit nombre d'autres personnes.

12. A la pointe du jour suivant, les Saxons posèrent leur aigle proche de la porte opposée à l'Orient, élevèrent un autel à la victoire & y offrirent des sacrifices selon la fausse Religion de leurs Ancêtres. Car ils adorent Mars sous la figure de deux colonnes & Hercule sous celle du Soleil, que les Grecs appellent Apollon. Il paraît par là que l'opinion de ceux qui croient que les Saxons sont venus des Grecs, a quelque chose de probable. Car les Grecs appellent Mars Hermès en leur langue, qui est un nom, dont sans l'entendre, nous nous servons encore aujourd'hui & en bonne & en mauvaise part.

Ils passèrent après cela trois jours à faire des réjouissances publiques, à partager les dépouilles des vaincus, à donner la sépulture aux morts & à élever le chef jusques au ciel par leurs louanges, en publiant qu'il fallait qu'il eût un courage héroïque & une vertu presque divine pour avoir remporté une célèbre victoire. Ce fut, si nous en croyons la tradition des Anciens, un premier jour d'Octobre qu'ils employèrent à cette cérémonie ; mais comme ce jour-là avoir été profané par la superstition des Idolâtres, il a depuis été sanctifié par la piété des véritables adorateurs & consacré aux prières, aux jeûnes & à la célébration des sacrés mystères par les Chrétiens qui nous ont précédé.

13. Les Saxons allèrent après cela au camp de Thierri, qui les reçut avec beaucoup de civilité, fit l'éloge de leur valeur & leur donna les terres des Thuringiens pour en jouir à l'avenir & pour en disposer comme il leur plairait. Ils confièrent la ville de Schidinge & l'habitèrent & entretinrent constamment l'alliance & l'amitié des Français.

Le genre de la mort d'Erminfroi est trop remarquable pour être passé sous silence. Hiringe, qui comme nous l'avons vu, avait été envoyé en Ambassade vers Thierri, demeura dans son camp la nuit à laquelle la ville de Schidinge fut prise par les Saxons. Thierri ayant appris qu'Erminfroi s’était échappé, fit en sorte par ses intrigués qu'il fût rappelé & mis à mort par Hiringe, auquel il promit les premières charges de son Royaume en récompense. Hiringe eut peine de prêter son ministère à une si noire trahison. Mais enfin s’étant laissé aveugler par les promesses de Thierri, il consentit à ce qu'il désirait. Erminfroi ayant donc été rappelé & s’étant prosterné aux pieds de Thierri, Hiringe qui était debout à côté de lui comme son Ecuyer, tira son épée & l'enfonça dans le corps de son maitre. A peine l'en avait-il retirée, que Thierri lui dit : Vous venez de commettre un crime qui attirera sur vous l’exécration de toute la terre. Comme je n'y veux point avoir de part, tout ce que je puis faire en votre faveur est de vous permettre de vous retirer. J'ai en effet attiré sur moi l'exécration de toute la terre, en ajoutant foi à vos trompeuses promesses, repartit Hiringe, mais avant que de partir pour me retirer, j’expierai mon crime & vengerai la mort de mon maître. En achevant ces paroles, il perça Thierri & mit sur son corps celui d’Erminfroi, afin qu'il semblait vaincre après sa mort un ennemi, pat lequel il avait été vaincu pendant sa vie. Après cela il s'échappa tenant toujours son épée nue à la main. Je laisse à la liberté de ceux qui liront mon ouvrage, de faire tel jugement qu'il leur plaira de la vérité de cette aventure. J'avoue pourtant que je ne puis que m'étonner de ce que le nom d'Hiringe a été assez fameux dans l'antiquité pour être donné au cercle Lacté.

14. Les Saxons jouirent paisiblement du pays des vaincus & conservèrent l'amitié de leurs alliés. Ils distribuèrent une partie de leurs terres à leurs amis qui les avaient assistés durant la guerre & une autre aux esclaves qu'ils avaient affranchis & imposèrent un tribut au reste des vaincus. De là vient que l'on distingue encore aujourd'hui trois sortes de personnes parmi les Saxons, sans y comprendre les esclaves. Toute la Nation divisée en trois cantons obéissait autrefois à trois Princes. Les uns étaient appelés Orientaux, les autres Angares & les derniers Vuetzfales. Quand il leur survenait une guerre, ils choisissaient un chef par le sort & ils lui obéissaient autant de temps que la guerre durait, mais son pouvoir cessait aussitôt que la paix était faite & alors ils vivaient dans une parfaite égalité sous la conduite de leurs lois. Ce n'est pas ici le lieu de parler de ces lois-là, plusieurs Auteurs en ayant écrit très exactement. Les Souabes de delà l'Elbe s'emparèrent du pays qu'ils occupent maintenant dans le même temps que les Saxons entrèrent en Italie avec les Lombards & c'est pour cela que les Souabes et les Saxons ont de différentes lois. Les Savons ayant éprouvé dans l'amitié des Français du changement & de l'inconstance que je suis d'autant moins obligé d'expliquer en ce lieu, qu'il en est parlé fort au long dans leur histoire; ils demeurèrent engagés jusqu’au temps de Charlemagne dans les erreurs du Paganisme, qu’ils avaient tirées de leurs pères.

15. Mais ce prince qui n'avait pas moins de prudence que de courage, déplorait l'aveuglement qui tenait cette célèbre Nation engagée dans le culte des faux Dieux & employait toute sorte de moyens pour l'attirer à la connaissance de la vérité. Il se servait tantôt à cet effet de la force de son éloquence & tantôt de celle de ses armes & ne vint à bout de son dessein qu'à la trentième année de son règne; & au temps même auquel il parvint à l'Empire. Cette conversion rendit les Saxons frères des Français, au lieu qu'ils n'étaient auparavant que leurs amis & leurs alliés.

16. Le dernier de la race de Charlemagne qui régna dans la France Orientale, fut Louis[6] fils d'Arnoul.[7] Il épousa Liutgarde sœur de Brunon & du grand Duc Othon & ne survécut pas longtemps. Brunon & Othon étaient fils de Liudolfe, qui apporta de Rome les reliques du Pape Innocent. Brunon étant Duc de Saxe, mena une armée contre les Danois, avec laquelle il périt par le débordement des rivières, sans avoir eu l'occasion de combattre & laissa le Duché à son frère, qui bien que son cadet le surpassent en toute sorte de bonnes qualités. 930. Louis n'ayant point de fils, les Français & les Saxons souhaitèrent de mettre la couronne sur la tête d’Othon ; mais parce qu'il était dans un âge fort avancé, il s'excusa de se charger du poids du Royaume & conseilla de le déférer à Conrad,[8] Duc de Franconie, ce qui fut fait. Othon, ne laissa pas de conserver une grande autorité.

17. Il eut un fils nommé Henri, qui fut le plus grand & le meilleur de tous les Princes, qui régna le premier en Saxe avec un pouvoir absolu & qui dès sa première jeunesse parut orné de toute sorte de vertus. Sa réputation crut avec son âge & il eut un merveilleux zèle de rendre sa Nation la plus heureuse qui fût sous le ciel. Othon son père admirant l'ardeur de son courage, lui donna des troupes pour faire la guerre aux Dalamantes ses anciens ennemis. Ces peuples ne pouvant soutenir l'effort de ses armes, recherchèrent le secours des Avares, peuples très belliqueux, que nous appelions, maintenant Hongrois.[9] 906.

18. Quelques-uns croient que ces Avares sont des restes des Huns. Les Huns sont descendus des Goths ; & les Goths sont sortis de l’île de Sulza, selon le témoignage de Jornandès, ils ont été appelés Goths du nom de leur chef. Quelques femmes qui suivaient son armée ayant été accusées & convaincues de magie & de poison, il ne les voulut pas punir de mort, à cause qu'elles étaient en grand nombre, mais il les chassa de son armée. Elles se retirèrent dans une forêt entourée de la mer & de la Palus Méotide. Quelques-unes d'entre elles qui étaient grosses étant accouchées dans cette forêt, leur postérité se multiplia de telle sorte, que par la suite du temps elle forma une nation très nombreuse qui vécut sans lois à la façon des bêtes & s'adonna principalement à la chasse. Il arriva donc après plusieurs siècles, que comme quelques-uns de cette nation poursuivaient une biche, ils passèrent après elle la Palus Méotide par un chemin qui jusques alors avait été inconnu & découvrirent des villes & des hommes. Ils retournèrent dans leur pays par le même chemin & rapportèrent à leurs compagnons ce qu'ils avaient vu. Ceux-ci touchés de curiosité, allèrent en grand nombre, pour reconnaître si ce qu'on leur avait dit était véritable. Quand les habitants des bourgs & des villes virent ces visages qui faisaient horreur, ils crurent que c’étaient des Démons & prirent la fuite. La nouveauté des objets dont ces barbares étaient frappés, les empêcha d'abord de commettre ni vol, ni meurtre. Mais quand ils virent qu'ils ne trouvaient point de résistance, ils se laissèrent tenter au désir de s'enrichir répandirent beaucoup de sang & se chargèrent de butin. Cet heureux succès leur donna la hardiesse de revenir avec leurs femmes & leurs enfants, d'attaquer toutes les nations circonvoisines & de s'établir enfin en Pannonie.

19. Ils furent vaincus par Charlemagne & enfermés dans l'enceinte d'un grand rempart, afin qu'ils ne fissent plus d'irruptions. Ce rempart-là fat abattu sous le règne d'Arnoul & la licence de courir & de ravager leur fut rendue par un effet de la haine dont cet Empereur était animé contre Centpulc, Roi des Moraves. Je ne rapporte toutes ces choses, Grande Princesse, qu'à dessein de faire voir combien redoutables étaient ces peuples, des incursions desquels votre aïeul & votre père ont délivré toute l'Europe par la sagesse de leurs conseils & par la force de leurs armes.

20. Cette armée Hongroise retourna en Dalamantie, après avoir fait un ravage horrible en Saxe & y avoir amassé un butin inestimable & rencontra un autre corps de la même nation, qui par dépit de n'avoir pas été employé par les Esclavons, menaça de tourner contre eux leurs armés. Ainsi la Saxe fut pillée par une seconde armée de Hongrois & dans le même temps la Dalamantie fut tellement ruinée par là première armée, que les habitants furent contraints d'aller travailler cette année-là dans les autres pays, pour y gagner de quoi subsister.

21. 912. Le Grand Duc Othon qui avait mérité le titre de père de la patrie, laissa en mourant le Duché de Saxe à Henri son illustre fils.[10] Il en avoir eu deux autres savoir Tancmar & Liudolfe ; mais ils étaient morts avant lui. Or comme le Roi Conrad avait souvent éprouvé la valeur du nouveau Duc, il en avait de la jalousie & faisait difficulté de lui mettre entre les mains une puissante égale à celle dont son père avait joui, ce qui excita l'indignation des troupes Saxonnes. Il donnait pourtant de grandes louanges au Duc & publiait qu'il avait dessein de l'élever aux premières charges de l’Etat. Mais les Saxons ayant peu d'égard à ces louanges & à ces promesses, conseillèrent à leur Duc de se mettre malgré le Roi en possession des honneurs & des droits de feu son père. Le Roi voyant sur le visage des Saxons des marques certaines de leur mécontentement & reconnaissant qu'il ne lui serait pas aisé de ruiner le Duc à force ouverte, parce qu'il avait les meilleures troupes du pays, se résolut de le faire périr en trahison.

22. On dit qu'il avait en la personne d'Hatton Archevêque de Mayence, un ministre fort propre à ces noires exécutions. C’était un homme de basse naissance & d'esprit fertile en conseils également subtils & dangereux, comme ce que je vais dire le fera voir. La guerre qui s’était autrefois émue entre Conrad, père du Roi Conrad & Adelbert neveu d’Henri, eut des suites tout-à-fait funestes. Le frère d'Adelbert y ayant été tué, celui-ci vengea cette mort par celle de Conrad & quelque devoir que fissent les Rois pour réconcilier de si puissants Princes, ils ne purent les obliger à poser les armes. L'Archevêque de Mayence fut seul jugé capable de terminer ce différend. Il alla donc pour cet effet trouver Adelbert dans la ville capitale de ses Etats & lui promit ou de faire son accommodement avec le Roi Louis, ou de le ramener sain & sauf dans ses Etats. Adelbert ayant consenti à le suivre, le pria par civilité de manger avant que de partir. L'Archevêque s'en étant excusé, ils partirent ensemble du Palais d'Adelbert ; & lorsqu'ils furent hors de la ville avec toute leur suite, l'Archevêque dit : Quand on refuse une grâce, on se met en danger d'avoir regret de ne l'avoir pas acceptée. Le chemin nous nous engageons est fort long & nous ne pouvons pas marcher un jour entier sans manger. Adelbert fort aise de ce discours, fait une profonde révérence à l'Archevêque & le prie de retourner à la ville pour prendre un repas ensemble. Quand ils furent rentrés, l'Archevêque se crut quitte de la promesse qu'il avait faite à Adelbert de le ramener en sa ville en bonne santé: ainsi il le mit entre les mains du Roi Louis qui le condamna au dernier supplice. Y eut-il jamais une plus détestable perfidie que celle-là? Cependant par la mort d'un homme on sauvait la vie à une infinité de peuple, on assoupissait les querelles & on rétablissait la paix. 913.

L'Archevêque entreprit de ruiner notre Duc par un semblable artifice & d'enlever à la terre ce riche présent qu'elle avait reçu de ta libéralité du Ciel. Il invita le Duc Henri à un festin & commanda à un Orfèvre de lui faire un collier d'or. En visitant un jour l'Orfèvre & en considérant le collier entre ses mains, il jeta un profond soupir. L'Orfèvre lui en ayant demandé le sujet, il lui déclara franchement que c'était que ce collier devait être teint du sang du Duc Henri, son intime ami. L'Orfèvre n'eut pas sitôt achevé & livré son ouvrage, qu'il alla avertir le Duc de ce qu'il avait appris. Ce Duc transporté de colère, appela un domestique de l'Archevêque venu exprès pour l'inviter de sa part à un festin & lui dit : Rapportez à Hatton votre maître que Henri n'a pas le cou plus dur d'Adelbert & que j'aime mieux demeurer chez moi, que de lui être à charge en le visitant avec une suite fort nombreuse. Il se saisit incontinent après de tout ce que Hatton possédait en Saxe & en Thuringe & fatigua de telle sorte par de continuels actes d'hostilité Burcard & Baudon, dont l'un était gendre, du Roi, qu'ils abandonnèrent leurs terres, lesquelles il partagea à ses vassaux. Hatton voyant que ses ruses étaient inutiles, mourut peu de jours après de chagrin & de maladie. Quelques-uns ont publié qu'il était mort d'un coup de foudre.

23. 915 Le Roi Conrad envoya Evrard son frère en Saxe à la tête d'une armée, avec ordre d'y faire le dégât. On dit qu'en approchant de la ville d'Hucesbourg, il disait avec une fierté extraordinaire, qu'il n'appréhendait qu'une chose, qui était que les Saxons n'osassent paraître & ne lui ôtassent l'occasion de les combattre. A peine avait-il achevé cette parole, qu'il les vit à un mille hors de la ville. Ils donnèrent à l'heure même le combat & firent un si horrible carnage des Français, que les bateleurs disaient dans leurs chansons : trouvera-t-on une fosse assez profonde pour donner la sépulture à tant de morts ? Le Roi ayant appris la défaite de son armée & la fuite honteuse de son frère, assembla toutes ses forces & alla chercher le Duc Henri.

24. Il le trouva dans la ville de Grona & après en avoir tenté la garnison, envoya le sommer de se rendre & lui offrir de le traiter comme son ami.

Ditmar homme habile dans l'art de la guerre & qui ne cédait à nul autre en adresse & en expérience, étant survenu, demanda au Duc en présence des Ambassadeurs du Roi, où il avait agréable qu'il fît camper le secours qu'il lui avait amené. Le Duc qui était déjà résolu de se rendre, reprit cœur quand il entendit parler de secours & croyant qu'il en était en effet arrivé, demanda à Ditmar quel nombre il avait de troupes. Celui-ci qui n’avait amené que cinq hommes en tout, répondit qu'il n'avait pas moins de trente légions. Les Ambassadeurs du Roi ayant été trompés de la sorte, s'en retournèrent sans rien obtenir. Voila comment Ditmar vainquit par sa prudence une nation, que le Duc n’avait pu vaincre par les armes. Avant la pointe du jour suivant, les Français abandonnèrent leur camp & s'en retournèrent en leur pays.

24. 918. Le Roi alla après cela en Bavière, où il donna bataille à Arnoul & où quelques-uns disent qu'il reçut une blessure. Quelque temps après, qu'il fut de retour en son pays, il sentit que sa maladie diminuait ses forces, à mesure que les disgrâces ruinaient ses affaires, appela Evrard son frère qui l’était venu visiter & lui parla en ces termes. Je sens bien, mon cher frère, que Dieu me veut retirer du monde & la violence du mal qui me presse, me fait bien connaître que la fin de ma vie est proche. C’est pourquoi je vous exhorte à pourvoir à ce que votre intérêt particulier & l'intérêt général de l'Etat demande de vous. Nous avons de l’argent & des troupes, des armes & des villes. Nous avons les ornements de la dignité Royale. Mais pour ne rien dissimuler, nous n'avons ni la fortune, ni la vertu, qui sont nécessaires pour la conserver. La fortune & la vertu sont le partage d’Henri. Portez lui ces ornements, la sacrée lance, les bracelets d'or, la Cotte armes, l'épée & le Diadème ; traitez avec lui & vous assurez de son amitié. Il n'est tôt juste que vous exposiez une infinité de peuples Français à périr avec vous par les armes d’un si redoutable ennemi, et d'un Prince que le Ciel a choisi pour commander à un grand nombre de nations. Evrard fondant en larmes, promit à Conrad, d'exécuter les ordres du Roi son frère ; qui mourut incontinent après. C’était un Prince prudent, hardi, généreux, libéral & orné de toute sorte de vertus. Il fut enterré dans la ville de Vilinaburg, au grand regret de tous les Français.

26. 919. Son frère suivant ses ordres, alla trouver le Duc Henri, lui mit ses trésors entre les mains, se soumit à son obéissance, acquit ses bonnes grâces & les conserva jusques à la fin de sa vie. Ayant ensuite assemblé à Frislar les Princes & les Commandants de l'armée, il le déclara Roi en présence des Français & des Saxons. Heriger qui était alors Souverain Pontife de Mayence, lui offrir de le sacrer & de lui mettre le Diadème sur la tête. Bien que Henri ne pût mépriser un aussi grand honneur que celui-ci, il ne jugea pas pourtant a propos de l'accepter : C'est assez, leur dit-il, d'avoir au dessus de mes ancêtres le titre de Roi que je reçois aujourd'hui par la grâce du Ciel & par les suffrages de votre assemblée, sans avoir encore l'honneur du Sacre & du Diadème, que je ne crois pas mériter. Ces paroles, furent suivies de l'approbation de tout le peuple qui le proclama Roi en jetant de grands cris & en levant les mains au Ciel. Dès qu'il eût été élevé à cette dignité, il partit à la tête de ses troupes pour aller combattre Burcard, Duc d'Allemagne.

27. 920. Quelque inclination que ce Duc eût témoignée en toutes rencontres d'affronter les dangers, néanmoins comme il n’avait pas moins de prudence que de valeur, il jugea bien que ses forces n’étaient pas suffisantes pour résister à la puissance du Roi & se rendit à lui avec ses places & ses sujets. Après cet heureux succès, le Roi Henri tourna ses armes contre Arnoul, Duc de Bavière & l'assiégea dans la ville de Ratisbonne. Mais ce Duc, voyant que la garnison n’était pas en état de soutenir l'effort d'une armée Royale, ouvrit les portes & se rendit avec son Duché. Le Roi le reçut très civilement & le traita comme son intime ami. Il augmentait cependant de jour en jour son autorité, réparait les pertes, que les guerres civiles & étrangères, avaient causées à son Royaume & quand il en eut réuni toutes les parties & qu'il y eût établi une paix solide il porta la guerre en Lorraine.

28. C’est ainsi que fut appelé le Royaume de Lothaire, fils de Louis & petit-fils de Charlemagne. Ce Lothaire avoir deux frères : Charles & Louis. Charles eut en partage le Royaume d'Aquitaine & de Gascogne, borné du coté d'Occident par la ville de Barcelone, du côté de Septentrion par la mer Britannique, du côté de Midi par les Alpes & du côté d'Orient par la Meuse. Le Royaume de Lothaire contenait le pays qui s'étend entre la Meuse & le Rhin. Louis eut les pays qui s'étendent depuis le Rhin jusques à l'Illyrie, la Pannonie & le Danemark. Avant ce partage, il y eut une célèbre bataille donnée entre ces trois frères à Fontenay. Ce partage dura jusques au temps auquel ces trois Royaumes furent réunis par droit de succession en la personne de Charles le Gras, aïeul de Louis, dont nous avons ci-devant parlé.

29. Un Seigneur de Franconie nommé Eudes, conduisit si prudemment les affaires du Roi Charles, que les Normands qui ruinaient depuis longtemps son Royaume, perdirent une sanglante bataille, où ils laissèrent cent mille des leurs sur la place. Ce signalé service accrut si fort le crédit & la faveur d'Eudes, qu'il fut considéré comme la seconde personne du Royaume, quoi qu'il fût venu à la Cour avec un seul valet au commencement de sa fortune. Le Roi Charles, lui recommanda en mourant de se souvenir de ses bienfaits & d'en témoigner sa reconnaissance à son fils, au cas que ce fût d'un fils que la Reine sa femme qui était grosse, accouchât.

921. Elle accoucha en effet d'un fils posthume, auquel Eudes donna le nom & le Royaume de son père. Mais l'Empereur Arnoul qui avait chassé Charles le Gras de Germanie, s'empara après sa mort de tous ses Etats. Eudes offrit à Arnoul le Diadème, le sceptre & les autres marques de la Royauté & les retint du consentement de cet Empereur. Telle fut l'origine du différend qui dure encore entre les descendants de Charles surnommé le Simple & les descendants d'Eudes touchant le Royaume & le sujet des diverses prétentions sur la Lorraine.

30. 923. Voila ce qui donna lieu au Roi Henri de prendre les armes contre Charles. La fortune ayant secondé ses desseins, il donna plusieurs fois la chasse aux troupes de ce Prince. Hugues, dont le père nommé Robert, fils d'Eudes, avait été tué par l'armée de Charles, trouva moyen de surprendre ce Roi & s’étant saisi de lui, le garda jusques à sa mort dans une étroite prison.

Henri, qui n’avait pas moins de piété que de valeur, fut sensiblement touché de la disgrâce de Charles, déplora le changement auquel la grandeur humaine est sujette & se résolut de ne plus employer la force des armes contre une nation aussi belliqueuse, aussi inquiète & aussi indomptable que celle des Lorrains, mais de tâcher de les réduire par les ruses & par les intrigues.

Il y avait en ce temps-là un Lorrain nommé Chrétien, qui considérant que tous les desseins du Roi Henri réussissaient, s'efforça de gagner ses bonnes grâces & d'acquérir du crédit auprès de lui. Ayant donc feint une maladie, il envoya prier Giselbert,[11] Duc de Lorraine de le venir visiter & quand il y fut allé, il se saisit de lui & l'envoya à Henri. Comme ce Giselbert était issu d'une famille très ancienne & très noble & qu'il possédait le Duché de Lorraine par droit de succession, le Roi fut fort aise de l'avoir entre les mains & crut qu'il se rendrait maître par son moyen de tout le Royaume de Lorraine. Quand il l'eut entretenu & qu'il eut reconnu qu'il était plus recommandable par le lustre qu'il tirait de ses vertus personnelles, que par celui qu'il tirait de la noblesse de ses pères, il le traita avec toute forte de civilité, l'honora de son amitié & de son alliance en lui donnant Gerberge sa fille en mariage & en lui confiant le Gouvernement du Royaume de Lorraine.

31. Henri eut outre Gerberge d'autres enfants de Mathilde Princesse non moins illustre par l'éclat de ses vertus, que par celui de sa naissance. L'aîné est Othon, les délices du genre humain.[12] Le second se nomme Henri, de même que le Roi son père & est Prince généreux. Le troisième est Brunon, que nous avons vu s'acquitter des devoirs d'un saint Evêque & d'un sage Duc. Et certes on ne saurait le blâmer de s’être chargé de ces différents emplois ; puisque Samuel & plusieurs autres hommes éminents en sainteté, ont exercé en même temps les fonctions de Prêtre & de Juge. Henri eut encore une autre fille qui fut mariée au Duc Hugues.

La Reine Mathilde était fille de Thierri, nièce de Vitiquind, d'Inus & de Reginbern. Ce dernier s'opposa durant plusieurs années aux incursions & aux ravages que les Normands faisaient dans la Saxe, les vainquit & les chassa du pays. Ils descendaient tous de Vitiquind, Grand Duc, qui fit autrefois forte guerre l’espace de près de trente ans à Charlemagne.

32. 924. Lorsque la Saxe fut délivrée des guerres civiles, elle commença à être exposée aux étrangers. Les Hongrois laissèrent en tous les lieux par où ils passèrent des marques de leur cruauté, mettant le feu dans les bourgs & dans les villes & y répandant une si horrible quantité de sang ; personne ne la pouvait voir sans croire que le pays était menacé d'une ruine entière. Le Roi n'osant avec des troupes nouvellement levées & aguerries, s'engager à un combat contre de si redoutables ennemis, demeura enfermé dans la ville de Verle.

Il me semble qu'il est plus à propos de passer sous silence le pillage des maisons, la profanation des temples, l'embrasement des Monastères, que de renouveler nos douleurs, en faisant un récit exact des cruautés de ces peuples. Il arriva dans le cours de cette guerre, qu'un des premiers d'entre les Hongrois, fut pris & mené au Roi. Les Hongrois qui le chérissaient tendrement, offrirent pour sa rançon une quantité incroyable d'or & d'argent. Mais le Roi méprisant leur or, ne voulut point le mettre en liberté, qu'ils ne posassent les armes. Il leur rendit donc le prisonnier & leur fit de riches présents & en échange ils consentirent à une trêve de neuf ans.

33. Lorsque le Roi Henri passa le Rhin pour faire la conquête de la Lorraine, il reçut un Ambassadeur de Charles, Roi de France, qui lui rendit de profonds respects au nom de ce Prince. Mon maître, lui dit-il, qui a été dépouillé de la souveraine puissance & réduit à une condition privée par les mauvais artifices de ses ennemis, n'a point de plus sensible consolation dans ce triste changement, que d’apprendre les heureux succès de vos entreprises & vous supplie de recevoir ce précieux présent comme un gage de son amitié. En disant ces paroles, il lui donna une main de S. Denys martyr enchâssée dans un reliquaire d'or, enrichi de pierreries & ajouta : acceptez, s'il vous plait, cette portion du corps du bienheureux martyr, comme une assurance de l'estime & du respect que mon maître conservera pour votre personne avec une immuable fidélité. Ce saint est l’unique appui qui nous reste depuis que S. Vitus nous a abandonné pour notre malheur & est allé visiter la Saxe & y a porté la paix & avec la paix l’abondance & toute forte de prospérité. Depuis ce temps nous avons toujours été affligés de guerres civiles & étrangères. En la même année ou nous fûmes privés de ce saint dépôt, nos Provinces furent ravagées par les irruptions des Danois & des Normands. Le Roi Henri reçut le présent avec joie, se prosterna devant les saintes reliques & les baisa avec un profond respect.

34. Au reste, l'illustre martyr dont parlait l'Ambassadeur, était issu d'une famille très ancienne & très noble de la Province de Lycie. Ses parents étaient Païens. Son père le présenta à Valérien, Gouverneur de la Province, qui voulut l'obliger à sacrifier aux faux Dieux. Mais ce Gouverneur perdit l'usage de la main en punition de son impiété & fut ensuite guéri par les prières du Saint. Les bras des bourreaux qui avaient ordre de le tourmenter, devinrent secs & immobiles. Mais ils en recouvrèrent aussi l'usage par l'intercession du Martyr. Le père, voyant qu'il se moquait des supplices qu’on avait voulu lui faire souffrir, le remmena en sa maison & l'enferma dans une chambre remplie des objets les plus propres à charmer les sens. Ce père ayant porté sa profane curiosité sur les mystères qui se célébraient dans cette chambre, en perdit la vue du corps & reçut celle de l’esprit, en ajoutant foi aux vérités de la Religion Chrétienne. Ayant ensuite recouvré la vue par le mérite des prières de son fils, il le voulut tuer & renonça à la foi qu'il avait embrassée. Modeste, suivant l'avertissement qu'il avait reçu d'un Ange, prit Vitus & passa, la mer avec lui. Ils arrivèrent au fleuve Siler, passèrent en cet endroit les jours & les nuits en prières & vécurent des aliments qu'un aigle leur apportait. Comme les peuples accouraient en foule pour les voir ; Vitus leur annonça Jésus-Christ & disposa plusieurs personnes à recevoir le Baptême. Il fut mandé à Rome par Dioclétien & après que par ses prières il eut délivré le fils de cet Empereur du démon qui le possédait, il fut sollicité d'offrir de l'encens aux Dieux. Mais parce qu'il le refusa en des termes un peu forts & dont l'Empereur se tint offensé, il fut exposé aux bêtes qui ne lui firent aucun mal. Il fut ensuite jeté dans un four allumé ; mais un Ange en éteignit le feu & le saint en sortit sain & entier. Il fut chargé de chaînes & enfermé dans une étroite prison ; mais le Seigneur l'y visita avec ses Anges. Enfin on le mit sur le chevalet avec Modeste & une Dame de qualité nommée Crescence. Mais après qu'il eut eu les os démis, il eut la consolation de voir les bourreaux dissipés & mis en fuite par un coup de tonnerre & il se trouva porté par un Ange dans le même lieu où il avait accoutumé de faire ses prières. Ce fut là où les saints Martyrs remirent leurs âmes entre les mains de Dieu.[13]

Une Dame de qualité nommée Florence, donna la sépulture à ces corps dans un lien nommé Marien. Je crois, illustre Princesse, devoir vous rapporter la dernière Oraison que fit le saint martyr Vitus, afin que concevant une grande dévotion envers lui, vous obteniez son intercession. Seigneur Jésus-Christ, dit-il, Fils de Dieu vivant, accomplissez le désir du cœur de ces peuples. Levez tous les obstacles que le siècle peut apporter à leur salut. Mettez dans votre gloire ces âmes fidèles qui vous rendent gloire des merveilles que vous opérez en mu personne & qui tirent gloire de mes souffrances. Dieu eut la bonté d'accorder au S. Martyr l'effet de sa prière.

Un homme nommé Fulrade, étant allé à Rome longtemps depuis ce temps-là & y ayant lu les Actes de S. Viras, Henri remarqua le lieu où son corps était enterré & l'en ayant tiré, le porta à Paris. Il en fut depuis transféré en Saxe sous le règne de Louis le Débonnaire ; & depuis ce temps-là les affaires des Français tombèrent en désordre & celles des Saxons devinrent de jour en jour plus florissantes, jusques à ce qu'elles soient arrivées à un point de puissance & de grandeur, où il semble qu'elles ne se puissent maintenir. En effet, le Roi votre père, ce Prince que nous pouvons appeler les délices de l'Univers, a rendu son nom formidable non seulement à la Germanie, à l'Italie & à la France, mais à toute l'Europe.

Ayez donc, illustre Princesse, une grande dévotion envers ce puissant Protecteur, dont la présence a mis la Saxe en liberté, au lieu qu'elle était auparavant en servitude & l'a rendue souveraine de plusieurs Nations, au lieu qu'auparavant elle payait tribut aux autres. Il n'a pas besoin de votre faveur dans l’état de gloire où Dieu l'a élevé. Mais nous qui ne sommes que d'humbles sujets en avons besoin. Assistez-nous donc de votre protection envers le Roi de la terre, afin que ce bienheureux Martyr vous assiste de la sienne envers le Roi du Ciel.

35. 924. Bien que je ne doive pas passer sous silence les soins que le Roi Henri prit d'accroître les forces de son Royaume & de diminuer celles des Barbares, aussitôt qu'il eut obtenu des Hongrois la paix pour neuf ans, j'avoue pourtant que je n'ai point de paroles pour les exprimer dignement. Il tira le neuvième de tous les soldats qui habitaient à la campagne & l'obligea à habiter dans les villes, à la charge d'y bâtir huit logements, pour ses compagnons & de ferrer le tiers des fruits de la terre. Les huit autres semaient, moissonnaient, recueillaient les fruits de la terre, pour le neuvième & les mettaient au lieu destiné pour les recevoir. Le même Prince ordonna que toutes les assemblées seraient tenues & que tous les festins seraient faits dans les villes, à la construction desquelles il occupa continuellement les gens de guerre, afin qu'ils s'accoutumassent durant la paix à supporter le travail hors des villes où il n'y avait point de bâtiments, ou bien il n'y en avait point de considérables. Le Roi tourna tout d'un coup ses armes contre les Hevelliens qui sont de la Nation des Esclavons & après les avoir harcelés & fatigués en quantité de rencontres, il se campa sur la glace & ayant mis le siège devant la ville de Brennabourg, il la prit par famine, par le froid & par les armes. Quand il en fut maître & du pays d'alentour, il marcha vers la Dalamancie, contre laquelle son père lui avait autrefois fait faire son premier apprentissage. Il y assiégea la ville de Grona & la prit le vingtième jour du siège. Les maisons furent abandonnées au pillage, tout ce qui était au dessus de la puberté passe au fil de l’épée. Les jeunes garçons & les jeunes filles gardés prisonniers. Il mena ensuite son armée contre la ville de Prague. Mais cette capitale de la Bohème se soumit à son obéissance avec le Roi. On publie d'étranges choses de ce Prince. Mais comme je n'y ajoute aucune créance, je ne crois pas devoir les rapporter. Ce qui est certain c'est que Boleslas son frère a conservé toute sa vie une inviolable fidélité à l'Empereur & lui a rendu de très bons services.

36. 929. Le Roi ayant imposé un tribut aux Bohémiens & aux peuples d'alentour & aux Abotrites, aux Vilsiens, aux Hevelliens, aux Dalamanciens, aux Redaires & ayant donné la paix à ses Etats ; ces derniers se soulevèrent & s’étant assemblés en grand nombre, surprirent la ville de Valifleu & firent passer tous les habitants par le tranchant de l'épée. Les autres peuples ayant suivi l'exemple de la révolte, le Roi donna des troupes à Bernard, Gouverneur de la Province des Redaires, pour aller réprimer l'insolence de ces rebelles, avec ordre de prendre Ditmar pour son Collègue & de mettre ensemble le siège devant la ville de Lunquin. Le cinquième jour du siège, le General ayant eut avis que les Barbares s’étaient assemblés à dessein d'attaquer le camp la nuit suivante, commanda à ses gens par l'avis de son Collègue, de se tenir sous les armes pour éviter toute surprise. Cette nouvelle de la résolution que les ennemis avaient prise, causa différents effets dans l'esprit des gens de guerre, selon leurs différentes inclinations, les uns appréhendant le combat & les autres le désirant. La nuit, plus obscure que de coutume jointe à une pluie extraordinaire, empêcha le dessein des rebelles. Cependant les Saxons demeurèrent toujours sous les armes & dès que le jour parut & que le signal eut été entendu, les soldats prêtèrent serment à leurs chefs & se promirent mutuellement de bien faire leur devoir. Au lever du Soleil ils marchèrent en bon ordre sous leurs Enseignes. Le Général qui était à l’avant-garde, fondit des premiers sur les Barbares ; mais n'ayant avec une poignée de gens pu remporter aucun avantage sur une multitude presqu'innombrable, il rejoignit son armée & rapporta que les ennemis avaient peu de Cavalerie & que l'Infanterie, quoique très nombreuse, avoir été tellement incommodée par la pluie de la nuit précédente, qu'elle ne pouvait se résoudre à prendre ses rangs & qu'il fallait que la Cavalerie usât de menaces pour l'y contraindre. Le Soleil tombant sur leurs habits tous mouillés, en fit sortir une fumée qui les aveuglait, pendant que les Saxons jouissaient d'un air fort serein. Le signal ayant donc été donné & le Général ayant exhorté ses légions à combattre généreusement, elles fondirent avec un grand cri sur les Barbares, mais ne les ayant pu percer à cause qu'ils étaient extrêmement serrés, elles les attaquèrent de flanc à droite & à gauche.

Comme le combat s'échauffait & que plusieurs étaient tués de côté & d'autres sans que les Barbares eussent encore quitté leurs rangs, le Général envoya demander du secours à son Collègue. Celui-ci dépêcha cinquante hommes bien armés qui attaquèrent de flanc les Barbares, rompirent leurs rangs & les mirent en tel désordre, que tout le reste du jour ils furent poursuivis & taillés en pièces. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient plus tenir la campagne, ils tâchèrent de se réfugier dans une ville qui était proche, mais Ditmar leur en ayant fermé le passage, ils s'enfuirent vers la mer, où périrent tous ceux qui avaient évité de tomber entre les mains des Saxons. La guerre cessa par la défaite entière des rebelles : aucun de l'Infanterie n'échappa & très peu de la Cavalerie. L'heureux succès de cette journée causa une grande joie dans l'armée victorieuse, qui ne pouvait se lasser de relever par des louanges extraordinaires la valeur & la conduite de ses chefs. Le jour suivant elle marcha vers la ville dont j'ai parlé ; mais les citoyens bien loin de se défendre, mirent bas les armes, demandèrent la vie & l'obtinrent. Ils sortirent tous sans armes ; les personnes de basse condition furent emmenées en captivité avec leurs meubles, leurs femmes & leurs enfants. Nous perdîmes en cette guerre les deux Lothaires & quelques autres personnes de qualité.

Le Général étant revenu en Saxe avec son Collègue & les autres Commandants de l'armée, ils y furent reçus très civilement par le Roi qui leur donna de grandes louanges, de ce qu'avec peu de troupes ils avaient vaincu une si effroyable multitude de Barbares. On disait que le nombre des morts montait jusques à deux cens mille. Le jour suivant on coupa la tête aux prisonniers.

37. La joie de cette célèbre victoire fut accrue par celle des noces d’Othon fils du Roi, qui épousa la fille d'Edmond, Roi d'Angleterre & sœur d'Adelstan. Il en eut un fils nommé Liudolfe,[14] qui gagna l'affection de tout le monde par ses excellentes qualités & une fille nommée Liutgarde, qui fut depuis mariée à Conrad, Duc de Franconie.

38. 932. Le Roi Henri voyant qu'il avait des troupes, dont la valeur s’était signalée dans la dernière guerre, se résolut de les employer contre les Hongrois ses anciens ennemis. Ayant donc convoqué une assemblée fort nombreuse de ses sujets, il leur proposa son dessein de cette sorte : Les maux que vous avez soufferts durant les guerres civiles & étrangères, ne vous permettent pas d'ignorer l'heureux changement qui est survenu aux affaires de lEmpire. Il jouit maintenant d'une profonde tranquillité, que la bonté de Dieu secondée de mes soins & de votre valeur lui a procurée. La rébellion est domptée & le peu de rebelles qui ont évité la mort, sont tombés dans la servitude. Nous n'avons plus que les Hongrois à vaincre. J'ai épuisé jusques ici vos familles pour remplir l’avidité insatiable de leur avarice. Et pour continuer à leur payer le tribut, il faut que je prenne à l'avenir le bien des Eglises & de leurs Ministres. Considérez sérieusement ce que nous devons faire en cette rencontre & voyez si vous voulez, que pour nous racheter, je donne aux ennemis de Dieu le bien consacré à son service, ou que le laissant dans les temples, je m'efforce avec son secours, de vous délivrer de la tyrannie. Le peuple répondit tout d'une voix, qu'il souhaitait d’être délivré de la servitude par la miséricorde du Seigneur, qui est juste en toutes ses voies & saint en toutes ses actions. Et ayant levé la main, promit au Roi de combattre vaillamment ces fiers & cruels ennemis.

932. Quelque temps après que le Roi eut congédié l'assemblée, les Ambassadeurs des Hongrois lui vinrent demander le tribut accoutumé ; mais il le leur refusa & ils prirent les armes à dessein de venir faire la guerre en Saxe ; & en passant par la Dalamantie ils demandèrent du secours à leurs anciens amis. Mais ceux-là qui savaient que les Saxons étaient préparés à les bien recevoir, au lieu de leur donner du secours, leur jetèrent un gros chien. L'impatience que les Hongrois avaient d'en venir aux mains avec les Saxons, les empêcha de s'arrêter pour se venger de cette injure & leur fit souffrir les railleries que ces peuples firent d'eux durant leur passage. Ces Hongrois entrèrent dans la Thuringe le plus à l’imprévu qu'il leur fut possible & y exercèrent toute sorte d'actes d'hostilité, puis ils se partagèrent en deux bandes, dont l'une s'efforça d'entrer en Saxe du côté d'Occident & de Midi.

933. Mais les Saxons & les Thuringiens s’étant joints ensemble pour leur disputer l'entrée de leur pays, tuèrent leurs chefs, poursuivirent les soldats de côté & d'autre ; de sorte qu'après avoir été longtemps errants & vagabonds, les uns moururent de faim, les autres de froid, les autres furent pris & tués & tous enfin périrent misérablement, comme ils méritaient. L'autre bande qui était demeurée du côté d'Orient, ayant appris que la sœur naturelle du Roi, femme de Gui de Thuringe, était dans une ville voisine avec de grands trésors en or & en argent, attaquèrent si vigoureusement la ville, qu'ils l'auraient prise, selon toutes les apparences, si la nuit qui survint ne les eût obligés à discontinuer l'attaque. Mais ayant appris cette nuit-là que leurs compagnons étaient péris de la manière que nous l'avons rapporté & que le Roi était occupé à Riade avec une puissante armée, dans la résolution de les combattre, ils levèrent le siège & allumèrent, selon leur coutume, quantité de feux pour assembler tout ce qu'ils avaient de gens dispersés à la campagne.

A la pointe du jour, le Roi fit marcher ses troupes, les exhortant à mettre en Dieu leur confiance & à attendre de lui une protection, semblable à celle qu'ils en avaient reçue en quantité d'autres occasions. Qu'ils combattissent vaillamment pour la défense de leur patrie contre les ennemis communs de toutes les Nations & qu'ils ne doutassent point de la victoire. Ce discours inspira une merveilleuse ardeur aux gens de guerre, Mais la présence de l'Empereur qui ayant devant lui son étendard où un Ange était représente, parcourait tous les rangs fut encore plus puissante sur leurs esprits que ce discours. Ce Prince appréhendant que les ennemis ne se retirassent à la vue de son armée, envoya devant une légion de Thuringiens pour les attirer au combat. Cette légion les y attisa en effet ; mais ils ne laissèrent pas de prendre la fuite aussitôt qu'ils eurent aperçu toute l'armée. On les poursuivit environ l'espace d'un mille ; mais à peine en put-on prendre ou tuer un très petit nombre. Leur camp fut pillé, les prisonniers délivrés & la ville secourue.

39. Le Roi rendit à Dieu de solennelles actions de grâce pour sa victoire,[15] & consacra à son service & au soulagement des pauvres le tribut qu'il avait accoutumé de payer aux Hongrois. Il fut après cela proclamé Empereur par l'armée & père de la patrie.

935. La réputation de son nom se répandit avec tant d'éclat par tout l'Univers, que les Rois & les Princes recherchèrent son amitié & ceux qui furent assez heureux pout l'obtenir, en éprouvèrent la fidélité & la constance. Heribert, beau-frère de Hugues étant maltraité par Raoul qui avait usurpé le Royaume de France contre toute sorte de justice, implora la protection du Roi Henri, qui ne pouvant rien refuser à ses amis, fit un voyage en France, conféra avec le Roi Raoul & ménagea les intérêts d'Heribert. Que s'il fit ressentir aux étrangers l'inclination généreuse qu'il avait à obliger, il déploya toute sa libéralité envers ceux de son pays ; & il n'y eut point de Seigneurs de Saxe qu'il ne gratifiait de quelque dignité, ou de quelque charge. Il avait joint les avantages du corps à ceux de Pèsent & il relevait sa prudence pat un air plein de majesté & tout à fait digne de l'Empire. Quand pour se délasser de ses fatigues, il prenait quelque divertissement, il y conservait une gravité qui tenait tout le monde dans le respect. Il se portait avec une telle ardeur à la chasse, qu'il prit plus de quarante bêtes en un jour. Il était d'une humeur agréable dans les festins, mais jamais ne s'abandonnait à la débauche.

40. 934. Après qu'il eut réduit à son obéissance toutes les Nations voisines de ses Etats, il crut devoir arrêter les courses & les brigandages que les Danois faisaient sur les Frisons, Quand il les eut vaincus, il leur imposa un tribut & obligea leur Roi nommé Nuba à recevoir le Baptême. Quand il eût dompté tous ses ennemis, il eut dessein d'aller à Rome; mais ses indispositions ne lui permirent pas d'entreprendre un si long voyage.

41. 936. Se sentant attaqué de maladie, il convoqua une assemblée générale de ses sujets, dans laquelle il partagea ses terres & ses trésors à ses enfants & nomma Othon, son fils aîné, pour être son successeur. Après avait ainsi déclaré ses dernières intentions, il mourut dans la plus grande réputation qu'aucun Prince ait eue depuis longtemps, laissant à l'aîné de ses fils un Empire qu'il n’avait point eu par droit de succession, mais qu'il avait acquis par sa valeur & qu'il ne tenait que de Dieu. Il régna seize ans & en vécut environ soixante. Son corps fut porté par les soins de ses fils en la ville de Quedlinbourg & enterré.

 

 


 
 

[1] L’auteur rapporte ici les débuts du Saint Empire romain germanique ; commençant par les légendes, c’est la meilleure source, reposant sur des informations orales fiables. Le style s’inspire des modèles classiques. Sur le sujet vaste de cet empire, cf. F. Rapp, Le saint Empire romain germanique.

[2] Widukind de Corvey (~ 925 – après 973). Peut-être de la famille du duc de Saxe, il a aussi écrit des ouvrages hagiographiques qui sont perdus.

[3] Il s’agit en fait de Corvey, monastère bénédictin dans le land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, fondé vers 820 par l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, et Saint Adalhard, abbé de Corbie en Picardie, d'où le nom est originaire.

En mémoire de son père Charlemagne, Louis le Pieux fonda en 815 à Hethis, non loin de Corvey, un cloître qui fut acheté par les moines bénédictins de Corbie sur Somme, et appelé Corbeia nova, le nouveau Corbie. En 822 ils déplacèrent le siège à l'emplacement actuel de Corvey où il se développa aux IXe et Xe siècles jusqu'à devenir un des centres culturels les plus importants d'Europe du Nord. A cette époque Widukind de Corvey écrivit là son Histoire de Saxe.

[4] Mathilde, abbesse de Quedlinbourg, et sœur d’Othon II, pourvue du titre inédit de matricia, exerça la régence avec une sagesse réfléchie et avec douceur, Othon III étant en Italie. Elle mourut en 999 et fut universellement regrettée des Saxons. Elle avait su contenir les populations inquiètes qui avoisinaient la Saxe ; elle avait fait respecter les lois avec sévérité, et avait dans toutes les circonstances protégé de tout son pouvoir la religion. Elle convoqua des diètes à Dornbourg et à Magdebourg, et prit, de concert avec les grands, des mesures salutaires, qu'elle exécuta avec une mâle fermeté. En un mot, elle sut unir l'humilité monastique au talent de commander et à l'habileté dans l'administration des affaires publiques, dont les circonstances la forcèrent de se charger. Tout en assurant, par des institutions utiles, la prospérité publique, elle soigna les intérêts de l'Eglise par des fondations pieuses et l'établissement de nouveaux couvents. Elle favorisa particulièrement les sciences, dans lesquelles elle était versée elle-même, et se fit un devoir de protéger les savants, et spécialement ceux qui se distinguaient en même temps par leurs vertus. C'est ce qui engagea le savant moine Widukind de Corvey à lui dédier ses annales.

[5] De 1 à 41 sont les numéros de paragraphe liés au texte latin. Des dates figurent dans le texte en caractères gras.

[6] Louis IV de Germanie, dit l'Enfant (893 - 20 ou 24 septembre 911), unique fils légitime d'Arnulf de Carinthie et d'Oda, fut roi de Francie orientale (Germanie) de 899 à 911.

Couronné le 4 février 900 à Forcheim en Bavière, il est âgé seulement de six ans quand il succède à son père. Du fait de son jeune âge, le pouvoir reste essentiellement concentré entre les mains des nobles et évêques du royaume.

En mars 900, Louis hérite aussi de la Lotharingie après la déposition de Zwentibold, son illégitime demi-frère. Pendant son court règne, son royaume doit faire face à de nombreuses invasions magyares. En 910, son armée est vaincue par l'envahisseur hongrois près d'Augsbourg.

[7] Arnulf de Carinthie (vers 850 - 899) est empereur d'Occident de 896 à 899. Descendant de Charlemagne, il est fils naturel de Carloman, roi de Bavière, et petit-fils de Louis le Germanique.

Louis l'Enfant est le dernier roi carolingien de Germanie. Sans descendance, il meurt le 20 ou le 24 septembre 911 à Francfort-sur-le-Main. Pour lui succéder, les grands vassaux, réunis à Forcheim, élisent Conrad, duc de Franconie. En Lotharingie c'est le roi de Francie occidentale, Charles le Simple qui lui succède.

[8] Conrad Ier de Germanie, mort en 919, fut duc de Franconie, puis roi de Francie orientale (ou de Germanie) de 911 à 918. Il était fils de Conrad l'ancien et de Glismonde, fille d'Arnulf de Carinthie.

[9] Sur les Hongrois, cf. S. Csernus & K. Korompay, Les Hongrois et l’Europe, conquête et intégration, 1999.

[10] Henri Ier l'Oiseleur, parce que passionné de chasse au faucon, est né en 876 et mort le 2  juillet 936 à Memleben (Thuringe).

[11] Gislebert de Lotharingie, né vers 880-890, mort le 2 octobre 939, fut comte de Maasgau (Gislebert III) et abbé laïc de l'abbaye de Stavelot et de l’Abbaye Saint-Maximin de Trèves. À partir de 928/929, il est attesté comme duc de Lotharingie.

[12] Othon Ier, surnommé Othon le Grand, est en 912 à Wallhausen, près du lac de Constance, et mort le 7 mai 973. Fils d'Henri Ier de Germanie et de Mathilde de Ringelheim, il règne de 936 à 973. Durant son long règne, il donne à la royauté germanique un éclatant prestige, tant par son sens politique que par ses victoires militaires. Il parvient à restaurer la dignité impériale et devient empereur des Romains de 962 à 973. Il est ainsi le fondateur du Saint Empire romain germanique même si cette dénomination n'apparaît qu'au XVe siècle.

[13] Saint Vite est le patron des comédiens et des danseurs, par allusion, sans doute, à l'affection connue en médecine sous le nom de Danse de saint Gui. — On l'invoque contre la chorée et le sommeil trop prolongé, peut- être parce qu'il souffrit le martyre de bonne heure, et étant encore enfant. — On l'invoque aussi pour les chiens et contre la rage. Cf. Paul Guérin, François Giry, Les petits bollandistes, 1874.

[14] Liudolf (930; † 6 septembre 957) fut duc de Souabe de 950 jusqu'en 954.

[15] Bataille sur l’Unstrut, 15 mars 933.