Flodoard ORDERIC VITAL

 

HISTOIRE DE NORMANDIE

 

TROISIEME PARTIE : LIVRE VII (PARTIE I)

livre VI partie II - LIVRE VII : PARTIE II

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Texte latin de Migne.

 

ORDERIC VITAL

 

 

 

 précédent

ORDERICI VITALIS ANGLIGENAE COENOBII UTICENSIS MONACHI ECCLESIASTICAE HISTORIAE PARS TERTIA

Qua de morte Guillelmi regis et de tribus filiis ejus plura referuntur; ac iter Hierosolymitanum, eventusque varii, qui temporibus illis contigerunt adjiciuntur.

LIBER SEPTIMUS.

I. Breve compendium eventuum regni Francorum a coronatione regis Pippini usque ad finem Caroli Magni dynastiae.

Anno ab Incarnatione Domini 1188, Pippinus Auster, major domus regiae, principatum Francorum suscepit.

Anno Domini 711, obiit Childebertus, rex Francorum.

Anno Domini 712, obiit Pippinus senior; et filius ejus, qui dicebatur Carolus Martellus, principatum usurpavit.

Anno Domini 715, obiit Dagobertus rex junior, XIV Kalendas Februarii; qui regnavit in Francia annis V. Secundo anno post mortem ejus, pugnavit primum Carolus Martellus princeps contra Radbodum ad Coloniam, regnante Theodorico, filio suprascripti Dagoberti junioris. Eo tempore gens impia Vandalorum Galliam devastare coepit. Quo tempore, destructae ecclesiae, subversa monasteria, captae urbes, desolatae domus, diruta castra, strages hominum innumerae factae, et multus ubique humani sanguis (98) effusus. Ea tempestate, gravissime per totam Galliam detonabant Vandali, omnia flammis et ferro proterentes. Pervenientesque Senones civitatem, coeperunt eam omni arte jaculis et machinis infestare. Quae cernens praesul ejusdem urbis, Eboba nomine, exiens de civitate cum suis, fretus divina virtute, exterminavit illos ab urbis obsidione, fugientibusque illis, persecutus est eos, usque dum egrederentur de finibus suis.

Anno Domini 741, obiit Carolus Martellus princeps, sepultusque est in basilica Sancti Dionysii Parisius. Hic res ecclesiarum propter assiduitatem bellorum laicis tradidit. Quo mortuo, Carlomannus et Pippinus, filii ejus, principatum suscipiunt.

Anno Domini 750, Pippinus electus est in regem, et Childericus, qui de stirpe Clodovei regis remanserat, consecratus est. Hic deficit progenies Clodovei regis.

Anno Domini 768, Pippinus rex moritur, et filii ejus Karolus, qui dictus est imperator Magnus, et Carlomannus eliguntur in regno.

Anno Domini 771, Karlomannus obiit. Anno Domini 809, obiit Alcuinus philosophus, abbas Sancti Martini Turonorum.

Anno Domini 814, obiit Carolus imperator Magnus, et Ludovicus filius ejus, qui Pius dicitur, regnum Francorum et imperium Romanorum suscepit. Hujus in tempore pagani diffusi sunt in provincia quae Pontivus pagus appellatur. Vicesimo igitur anno regni domni Ludovici piissimi imperatoris, rebellavit contra eum Lotharius filius ejus, auferens illi regnum Francorum. Ipso anno, collecto exercitu copioso valde, Ludovicus pater restituit sibi regnum, quod illi abstulerat filius.

Anno Domini 840, obiit Ludovicus Pius imperator XII Kalendas Julii. Eodem anno, facta est eclipsis solis feria quarta ante Ascensionem Domini, hora diei nona, II Nonas Maii. Vertente igitur anno, in die Ascensionis Domini fit bellum Fontanetum in Burgundia a quatuor filiis supradicti Ludovici, Carolo scilicet, Lothario, Ludovico et Pippino; ubi multus effusus est sanguis humanus. Ex quibus Carolus, qui appellatus est Calvus, regnum Francorum et imperium Romanorum obtinuit. Lotharius vero partem Franciae sibi vindicavit, quae usque in hodiernum diem ex suo nomine Lotharii regnum appellatur. Ludovicus autem Burgundiam sibi vindicavit, et unctus est in regem.

Anno Domini 867, Carolus imperator, qui Calvus vocabatur, filius Ludovici piissimi imperatoris, cum secunda profectione Romam peteret, III Kalendas Octobris, in ipso itinere obiit Vercellis civitate (99) ; ibique sepultus in basilica Beati Eusebii martyris, requievit annis VII. Post haec autem per visionem delatum est corpus ejus in Franciam, et honorifice sepultum in basilica Beati Dionysii martyris Parisius. Suscepit autem regnum Ludovicus filius ejus. Sequenti vero anno, Joannes, papa Romanus, ad Gallias veniens cum Formoso episcopo Portuensi, ferens secum pretiosissimas reliquias, primo Arelatum navigio advectus, per Lugdunum, aliasque civitates ad Tricasinam urbem accessit, ibique cum Ludovico rege, filio Caroli Calvi, locutus, ad Italiam repedavit. Post haec defunctus est Ludovicus rex Francorum, Caroli Calvi filius, reliquitque filium suum parvulum, Carolum nomine, qui Simplex appellatur, cum regno, in custodia Odonis principis.

Eo tempore gens incredula Normannorum per Gallias sese diffudit, caedibus, rapinis, atque omni crudelitatis genere debacchata. Deinde Franci, Burgundiones et Aquitanienses proceres congregati in unum, Odonem principem elegerunt sibi in regem. Obeunte vero Odone Kal. Januarii [898], recepit regnum Carolus Simplex, filius Ludovici. Sub ipso tempore venerunt Normanni in Burgundiam ad Sanctum Florentinum. Occurrit autem illis Richardus, dux Burgundiae, cum suo exercitu in territorio Tornodorense, irruensque in eos percussit multitudinem ex eis in ore gladii, et reliqui fugerunt V Nonas Junii. Tempore illo factus est terraemotus circa coenobium Sanctae Columbae virginis, V Idus Januarii. Hoc tempore pagani obsederunt Carnotinam civitatem. Collecto igitur exercitu, Richardus dux Burgundiae, et Robertus princeps, irruerunt in eos, peremptis ex paganis sex millibus octingentis, et a paucis, qui remanserant, obsides capientes, XIII Kal. Augusti, in Sabbato, auxiliante illis superna clementia, per intercessionem sanctae Dei genitricis Mariae. Post haec igitur, mediante mense Martio, apparuit stella a parte Circii, emittens radium magnum, fere diebus XIV.

Sequenti anno, fuit fames magna per totam Galliam. Deinde post quinque fere annos, Kal. Februarii, igneae acies visae sunt in coelo diversorum colorum, quod mirum fuit, alternis se insequentes. Ipso anno, fuit magna dissensio inter regem et principes ejus. Ob hanc causam plurimae strages perpetratae sunt Christiani populi, sed, favente Deo, omnis illa contradictio cessavit.

Tertio autem anno post hanc persecutionem, defunctus est Rodulfus, dux Burgundiae, pridie Kalendas Septembris, sepultusque est in basilica Sanctae Columbae, in oratorio Sancti Symphoriani martyris. Secundo anno post ejus mortem, Rodbertus princeps rebellavit contra Carolum Simplicem, unctusque est in basilica in regem III Kal. Julii. Et nondum anno expleto, XVII Kal. Julii factum est bellum Suessionis civitate inter Carolum Simplicem et ipsum Rodbertum, qui invaserat Francorum regnum, ubi interfectus est ipse Rodbertus. Carolo vero a caede belli victore revertente, occurrit illi Herbertus, infidelium nequissimus, et sub fictae pacis simulatione, in castro quod Parrona dicitur, ut hospitandi gratia diverteret, compulit, et sic eum dolo captum retinuit. Habebat enim idem Rodbertus sororem istius Herberti in conjugio, de quo ortus est Hugo Magnus. Illic itaque positus Carolus, Rodulfum, nobilem filium Richardi, Burgundionum ducem, quem de sacro fonte susceperat, una cum consilio Hugonis Magni, filii supradicti Roberti, et procerum Francorum, in regnum sublimavit. Idem autem Carolus Simplex, post longam carceris macerationem, defunctus est in ipsa custodia, et sepultus in basilica Sancti Fursei confessoris, quae est in ipsa Parrona castro. Unctus est vero in regem ipse Rodulfus, IV Idus Julii, Suessionis civitate.

His temporibus pagani iterum Burgundiam vastaverunt, factumque est bellum inter Christianos et paganos in monte Chalo, peremptis a paganis ex Christianis multis millibus, VIII Idus Decembris.

Igitur defuncto Rodulfo rege XVIII Kalendas Februarii, sepelierunt eum in basilica Sanctae Columbae virginis. Post mortem igitur Rodulfi regis, Hugo Magnus una cum Francis accersiens Guillelmum ducem, qui Longa-Spata dicitur, misit illum ad Oviam, uxorem jam dicti Caroli Simplicis, ut inde reduceret Ludovicum filium ejus. Fugerat enim ad patrem suum regem Anglorum, ob timorem Herberti et Hugonis. Veniensque illuc Guillelmus, datisque obsidibus sub sacramenti titulo matri ejus, reduxit Ludovicum in Franciam.

Igitur XIII Kalendas Julii unctus est in regem Ludovicus filius Caroli Simplicis apud Laudunum. Secundo post haec anno, XVI Kalendas Martii, circa gallorum cantum usque illucescente die, sanguineae acies per totam coeli faciem apparuerunt. Sequenti autem mense, IX Kalendas Aprilis, Hungri adhuc pagani Franciam, Burgundiam atque Aquitaniam ferro et igne depopulari coeperunt. Post haec rebellaverunt Francorum proceres contra Ludovicum regem, super omnes autem Hugo Magnus. In ipso anno facta est fames valida per totum regnum Francorum, ita ut modius frumenti venundaretur XXIV [solidis]. Deinde, non post multos dies, captus est Ludovicus rex, filius Caroli Simplicis, dolo, Bajocas civitate, a Normannis, multis ex Francorum populo interemptis, consentiente Hugone Magno. Post haec, mense Maio, feria III, pluit sanguis super operarios. Et ipso anno, mense Septembri, Ludovicus rex totum tempus vitae suae plenum ducens angustiarum et tribulationum, diem clausit extremum [954], sepultusque est Remis in basilica S. Remigii.

Sequenti quoque mense, II Idus Novembris, Lotharius jam juvenis, filius ejus, unctus est in regem Remis, et Hugo Magnus factus est dux Francorum. Secundo autem anno post haec, mense Augusto, obsedit supradictus Hugo Magnus Pictavis civitatem, sed nihil ei profuit. Dum enim obsideret eamdem urbem, quadam die intonuit Dominus terrore magno, disrupitque turbo papilionem ejus a summitate usque deorsum, stuporque magnus invasit illum cum exercitu suo, ita ut vivere nequirent. Statimque in fugam versi, recesserunt ab urbis obsidione. Fecit autem hoc Deus per intercessionem beati Hilarii, qui semper tutor et defensor illius est urbis.

In ipso anno, defunctus est Gislebertus, dux Burgundiae, relinquens ducatum Ottoni, filio Hugonis Magni. Habebat namque Otto filiam illius Gisleberti in conjugio. Secundo anno obiit Hugo Magnus, dux Francorum, apud Drodingam Villam XVI Kal. Julii, sepultusque est in basilica B. Dionysii martyris Parisius. Cui successerunt filii ejus, Hugo videlicet, Otto et Hainricus, nati ex filia Ottonis, regis Saxionorum. Hugo dux Francorum effectus est, et Otto dux Burgundionum. Defuncto Ottone duce Burgundionum, successit Hainricus frater ejus.

Sub ipso tempore oritur contentio inter Ansegisum episcopum Trecarum, et Rodbertum comitem. Ejectus vero ex civitate Ansegisus episcopus a Rodberto comite, perrexit in Saxoniam ad Ottonem imperatorem, adducensque Saxones, mense Octobri obsedit civitatem Trecas longo tempore. Venientes autem in praedam Senonis, occurrerunt illis Archembaldus archiepiscopus et Rainardus comes vetulus, cum magno exercitu in loco qui vocatur Villare; interfectisque Saxonibus, cum duce suo Helpone nomine, Senonenses exstiterunt victores. Dixerat enim Helpo incensurum se ecclesias et villas, quae sunt super Venena fluvium, usque ad civitatem, infigereque lanceam suam in portam Sancti Leonis. Interfectus autem cum populo suo a Senonensibus, reportatus est in patriam suam Ardennam a servis suis. Sic enim jusserat mater ipsius Helponis, nomine Warna. Planxerunt autem cum planctu magno Rainardus comes et Archembaldus archiepiscopus; consanguineus enim illorum erat. Videns itaque Bruno dux, socius ejusdem Helponis, qui obsederat Trecas civitatem, quod mortuus esset socius suus Helpo cum suis, reversus est in patriam suam.

Deinde post non multos dies, Lotharius rex, congregans exercitum copiosum valde, revocavit in ditione sua Lotharium regnum, veniensque ad palatium quod vocatur Aquisgrani, ubi manebat Otto imperator cum uxore, hora prandendi, ingressusque in palatium, nemine contradicente, comederunt et biberunt quidquid illi ad suos usus paraverant. Otto vero imperator, cum uxore sua et populo fugiens, reliquit palatium. Depraedato itaque Lotharius rex palatio et tota provincia, reversus est in Franciam cum pace, nemine persequente.

Post haec, Otto imperator congregans exercitum suum, venit Parisius, ubi interfectus est nepos ipsius Ottonis, cum aliis pluribus, ad portam civitatis, incenso suburbio illius. Jactaverat namque se extollendo, dicens quod lanceam suam infigeret in civitatis portam. Convocans igitur Lotharius rex Hugonem ducem Francorum, et Hainricum ducem Burgundionum, irruensque in eos, fugientibus illis persecutus est usque Suessionis civitate. Illi autem ingressi fluminis alveum, quod dicitur Axona, nescientes vadum, plurimi ibi perierunt. Et multo plures consumpsit aqua, quam gladius vorasset. Et tanti ibi perierunt ut etiam aqua redundaret cadaveribus mortuorum. Aqua enim impleverat ripas suas. Lotharius vero rex, constanter persequens illos tribus diebus et tribus noctibus, usque ad fluvium, quod fluit juxta Ardennam, sive Argonam, interfecit ex hostibus maximam multitudinem. Desinens autem persequi illos Lotharius rex, reversus est in Franciam cum magna victoria. Otto vero imperator, cum his qui evaserant, cum magna confusione reversus est ad propria. Post haec, non apposuit ultra Otto imperator venire, aut ipse, aut exercitus ejus, in Franciam. In ipso anno, pacificatus est Lotharius rex cum Ottone rege, Remis civitate, contra voluntatem Hugonis et Hainrici fratris ejus, contraque voluntatem exercitus sui. Dedit Lotharius rex Ottoni regi in beneficio Lotharium regnum. Quae causa magis contristavit corda principum Francorum.

Anno 976 obiit Lotharius rex jam senex, plenusque dierum, sepultusque est in basilica Beati Remigii Remis. Cui successit Ludovicus filius ejus juvenis.

Anno 977 obiit Ludovicus rex juvenis, qui regnavit in Francia annis VI. Sepultus est vero in basilica Beati Cornelii Compendio. Cui successit Carolus frater ejus, filius Lotharii regis. Eodem anno rebellavit contra Carolum Hugo dux Francorum, eo quod accepisset Carolus filiam Herberti comitis Trecarum. Collecto igitur Hugo exercitu copioso valde, obsedit Laudunum, ubi commanebat Carolus cum uxore sua. Exiens vero Carolus de civitate, fugavit Hugonem cum exercitu suo; incensa hospitia, ubi manebant hostes. Cernens itaque Hugo dux quod minime posset Carolum vincere, consilium habuit cum Ascelino traditore vetulo, qui erat episcopus falsus Lauduni, et consiliarius Caroli. Itaque tradens Ascelinus episcopus Laudunum noctu, quiescentibus cunctis, Hugoni duci Francorum, vinctus est Carolus cum uxore sua, et ductus in custodia Aurelianis civitate. Nondum autem ipse Carolus erat unctus in regem, resistente Hugone duce. Manens vero idem Carolus in custodia Aurelianis in turrim, genuit illi uxor sua filios duos, Ludovicum et Carolum.

précédent

TROISIEME PARTIE.

 

Dans laquelle on rapporte beaucoup de choses relatives à la mort du roi Guillaume et à ses trois fils, ainsi que l'expédition de Jérusalem et divers événemens contemporains.

 

LIVRE SEPTIEME.

 

L'an de l'Incarnation du Seigneur 688, Pepin l'Austrasien1, maire du palais royal, s'éleva à l'empire des Francs.

L'an du Seigneur 711, Childebert, roi des Francs, mourut.

L'an du Seigneur 7122, Pepin-le-Vieux termina sa carrière, et son fils, que l'on appelle Charles-Martel, s'empara du gouvernement.

L'an du Seigneur 715, Dagobert-le-Jeune3 mourut le 19 janvier, après avoir régné cinq ans en France. Dans la seconde année qui suivit sa mort, le prince Charles-Martel livra une première bataille à Ratbod, auprès de Cologne, sous le règne de Théodoric, fils du jeune Dagobert, dont nous venons de parler. A cette époque, la nation impie des Vandales commença à dévaster la Gaule: les églises furent détruites, les monastères renversés, les villes prises, les habitations désolées, les forteresses démolies; d'innombrables massacres furent exécutés, et partout le sang humain coula à grands flots. Dans ces conjonctures, les plus affreuses calamités déployèrent leurs fureurs par toute la France, dévastée en tous lieux par la flamme et le fer des Vandales. Parvenus à la ville de Sens, ils se mirent à l'attaquer en employant toutes les ressources des projectiles et des machines. A l'aspect d'un si grand danger, l'évêque de cette ville, nommé Ebobe, sortant de la place avec les fidèles, confiant dans la puissance divine, repoussa les assiégeans, et les poursuivit dans leur fuite jusqu'à ce qu'ils eussent quitté son territoire.

L'an du Seigneur 741, mourut le prince Charles-Martel, qui fut enseveli dans l'église de Saint-Denis, près de Paris. A cause de la continuité des guerres, il livra aux laïques les biens des églises. A sa mort Carloman et Pepin ses fils lui succédèrent.

L'an du Seigneur 7504, Pepin fut élu roi, et Childéric, qui restait de la race du roi Clovis, fut consacré à Dieu. C'est en lui que finit la lignée de ce monarque.

L'an du Seigneur 768, le roi Pepin mourut; et ses fils, Charles, que l'on appelle le grand Empereur, et Carloman, furent élus pour rois.

L'an du Seigneur 7785, Carloman mourut.

L'an du Seigneur 8076, le philosophe Alcuin, abbé de Saint-Martin-de-Tours, cessa de vivre.

L'an du Seigneur 8177, le grand empereur Charles termina sa carrière, et son fils Louis, que l'on surnomme le Pieux, obtint le royaume des Francs et l'empire des Romains. Ce fut de son temps que les Païens se répandirent dans la province que l'on appelle le Ponthieu. La vingtième année du règne du seigneur Louis, très-pieux empereur, son fils Lothaire se révolta contre lui, et lui enleva le royaume des Francs. La même année, ayant rassemblé une armée très-considérable, Louis reconquit le royaume que son fils lui avait ravi.

L'an du Seigneur 840, l'empereur Louis-le-Pieux mourut le 12 des calendes de juillet (20 juin). La même année, il arriva une éclipse de soleil, le mercredi avant l'Ascension du Seigneur, à la neuvième heure du jour, le 6 mai8. L'année suivante, le jour de l'Ascension, les quatre fils de Louis-le-Pieux, Charles, Lothaire, Louis et Pepin, se livrèrent bataille à Fontenai en Bourgogne, où il y eut une grande effusion de sang humain. De ces princes, Charles, que l'on appela le Chauve, obtint le royaume des Francais et l'empire des Romains. Lothaire retint cette partie de la France qui, jusqu'à ce jour, a conservé le nom de ce prince. Louis réclama la Bourgogne et reçut l'onction royale.

L'an du Seigneur 867, l'empereur Charles-le-Chauve, fils du très-pieux empereur Louis, se rendant pour la seconde fois à Rome, mourut pendant son voyage à Verceil, le 29 septembre; il y fut enseveli dans l'église de Saint-Eusèbe martyr, et y reposa sept années. Au bout de ce temps. par suite d'une vision, son corps fut transporté en France, et honorablement enseveli dans l'église du bienheureux martyr Saint-Denis de Paris. Son fils Louis monta sur le trône. L'année suivante, Jean, pape de Rome, étant passé en France avec Formose, évêque de Porto, chargé de reliques très-précieuses, vint par mer à Arles, traversa Lyon, ainsi que plusieurs autres cités, parvint à la ville de Troyes, et y ayant eu un entretien avec le roi Louis, fils de Charles-le-Chauve, il regagna l'Italie. Ensuite mourut Louis, roi des Français, fils de Charles-le-Chauve. Il eut pour successeur son jeune fils, nommé Charles, qui fut surnommé le Simple; il le confia avec le royaume à la garde du prince Eudes9.

Dans ce temps, la nation incrédule des Huns se répandit par toute la France, exerçant ses fureurs par le carnage, l'incendie et tous les genres de cruauté. Ensuite les seigneurs de France, de Bourgogne et d'Aquitaine se réunirent, et élurent pour roi le prince Eudes. Celui-ci étant mort le Ier janvier, Charles-le-Simple, fils de Louis, remonta sur le trône. A cette époque, les Normands vinrent en Bourgogne à Saint-Florentin. Richard, duc de Bourgogne, marcha à leur rencontre avec son armée sur le territoire de Tonnerre, et, les attaquant avec vigueur, en fit tomber une grande quantité sous le tranchant du glaive; le reste prit la fuite le 5 des nones de juin (Ier juin). Alors on ressentit un tremblement auprès du couvent de la vierge Sainte-Colombe, le 5 des ides de janvier (9 janvier). Vers le même temps, les Païens assiégèrent la ville de Chartres. Richard, duc de Bourgogne, et le prince Robert fondirent sur eux à la tête d'une armée, en tuèrent six mille huit cents, et reçurent des otages du peu qui restait, le 13 des calendes d'août (20 juillet), jour de samedi, aidés en cela par la suprême clémence, et grâce à l'intercession de sainte Marie, mère de Dieu. Ensuite, au milieu du mois de mars, il apparut du côté du nord-ouest une étoile, qui jeta une grande lumière10 pendant près de quatorze jours.

L'année suivante, toute la France éprouva une grande famine. Environ cinq ans après, le jour des calendes de février (Ier février), on vit dans le ciel des armées de feu de diverses couleurs; et ce qui fut merveilleux, c'est qu'elles se poursuivaient alternativement. Dans le cours de la même année, il y eut une grande dissension entre le roi et les seigneurs: c'est ce qui fut cause de plusieurs -massacres du peuple chrétien; mais, par la faveur de Dieu, toutes ces calamités cessèrent.

Dans la troisième année qui les suivit, Richard, duc de Bourgogne, mourut le jour des calendes de septembre (Ier septembre), et fut inhumé dans l'église de la vierge Sainte-Colombe11, dans l'oratoire de Saint-Symphorien martyr. Deux ans après la mort de Richard, le prince Robert se révolta contre Charles-le-Simple, et reçut l'onction royale le 49 juin. Un an ne s'était pas encore accompli, quand, le i5 juin, la guerre éclata à Soissons entre Charles-le-Simple et ce Robert qui avait envahi le trône des Français: ce dernier fut tué. Comme Charles revenait vainqueur du carnage de la guerre, Héribert, le plus méchant des traîtres, vint à sa rencontre, et, avec les apparences d'une paix feinte, l'attira, sous le prétexte d'une hospitalité gracieuse, dans la place forte qu'on appelle Péronne, et, par cette fraude, l'y retint prisonnier. Robert avait épousé la sœur de Héribert, dont il eut Hugues-le-Grand. Ainsi retenu, Charles éleva au trône, par le conseil de Hugues-le-Grand, fils de Robert, et des seigneurs français, Raoul, noble fils de Richard, duc des Bourguignons, qu'il avait tenu sur les fonts baptismaux. Après les souffrances d'une longue captivité, Charles-le-Simple mourut en prison, et fut inhumé dans l'église du confesseur Saint-Furci, qui est située dans la forteresse même de Péronne. Quant à Raoul, il reçut l'onction royale à Soissons, le 3 des ides de juillet (13 juillet.)

A cette époque les Païens dévastèrent de nouveau la Bourgogne. Une bataille s'engagea entre les Chrétiens et les Païens à Mont-Chal12, où ces derniers perdirent plusieurs milliers de combattans, le 8 des ides de décembre (6 décembre).

Raoul étant mort, le 18 des calendes de février (15 janvier), il fut inhumé dans l'église de la vierge Sainte-Colombe. Après sa mort, Hugues-le-Grand se rendit avec plusieurs Français auprès du duc Guillaume, surnommé Longue-Epée, et l'envoya auprès d'Ogive, femme de Charles-le-Simple, pour ramener d'auprès d'elle son fils Louis, qui s'était retiré chez le roi des Anglais, son oncle, dans la crainte qu'il avait des entreprises de Héribert et de Hugues. Guillaume s'y étant rendu, et ayant donné des otages sous la foi du serment, ramena Louis en France, et le remit à sa mère.

Louis, fils de Charles-le-Simple, reçut à Laon l'onction royale, le 19 juin. Deux ans après cet événement, le 14 février, comme le jour commençait à luire, vers le chant du coq, on vit sur toute la surface du ciel des armées ensanglantées. Le mois suivant, le 26 mars, les Hongrois, encore païens, commencèrent à ravager par le fer et le feu la France, la Bourgogne et l'Aquitaine. Peu après, les grands de France et principalement Hugues-le-Grand se révoltèrent contre le roi Louis. Dans le cours de cette même année une si horrible famine s'étendit sur tout le royaume de France, que le muid de froment se vendait vingt-quatre livres. Peu de jours après, le roi Louis, fils de Charles-le-Simple, fut pris frauduleusement, d'accord avec Hugues-le-Grand, dans la ville de Bayeux, par les Normands, après qu'un grand nombre de Français eurent été massacrés par le peuple. Dans le mois de mai, le mardi il tomba une pluie de sang sur les hommes occupés aux travaux champêtres; et dans cette même année, au mois de septembre, le roi Louis ayant passé tout le temps de sa vie dans les angoisses et les tribulations, termina sa carrière, et fut enseveli à Rheims dans l'église de Saint-Remi.

Le mois suivant, le 12 novembre, Lothaire, son fils, déjà parvenu à l'adolescence, reçut l'onction royale à Rheims, et Hugues-le-Grand fut fait duc des Français. Deux ans après cet événement, au mois d'août, Hugues-le-Grand assiégea la ville de Poitiers, mais ce siége ne lui fut point favorable. En effet, pendant sa durée, le Seigneur inspira, un certain jour, une grande frayeur, par le fracas du tonnerre qu'il fit entendre, et un ouragan déchira la tente du duc depuis le haut jusqu'en bas; une grande épouvante le saisit ainsi que son armée, à tel point qu'ils craignirent de perdre la vie. Ayant aussitôt pris la fuite, ils levèrent le siège. Dieu fit ces choses à l'intercession de saint Hilaire, qui fut toujours le protecteur et le patron de Ia ville de Poitiers

Dans le courant de la même année, Gilbert, duc de Bourgogne, vint à mourir, et laissa son duché à Othon, fils de Hugues-le-Grand. Cet Othon avait épousé la fille de Gilbert. Deux ans après, Hugues-le-Grand, duc des Français, mourut à Dourdan le 16 juin 956, et il fut enseveli dans l'église du bienheureux martyr Saint-Denis de Paris. Il eut pour héritiers ses fils, Hugues, Othon et Henri, sortis de la fille d'Othon, roi des Saxons. Hugues fut fait duc des Français, et Othon duc des Bourguignons. Cet Othon étant venu à mourir, il eut pour successeur son frère Henri.

Vers ce même temps, il s'éleva une discussion entre Anségise, évêque de Troyes, et le comte Robert. L'évêque Ansegise ayant été chassé de sa ville par le comte, se rendit en Saxe auprès de l'empereur Othon, et, amenant avec lui des Saxons dans le courant du mois d'octobre, il assiégea long-temps la ville de Troyes. Comme ils venaient pour piller la ville de Sens, Archambault, archevêque, et le vieux comte Rainard, marchèrent au devant d'eux avec une grande armée, jusqu'au lieu que l'on appelle Villers; beaucoup de Saxons y périrent avec leur général qui s'appelait Helpon, et les habitans de Sens furent vainqueurs. Helpon avait dit qu'il brûlerait les églises et les villes qui sont situées sur la rivière d'Eponne jusqu'à Sens, et qu'il y enfoncerait sa lance dans la porte de Saint-Léon. Ayant été tué avec ses soldats par les habitans de cette ville, il fut transporté par ses gens dans sa patrie, au delà des Ardennes, ainsi que l'avait ordonné sa mère nommée Warna. Il fut amèrement pleuré par le comte Rainard et par l'archevêque Archambauld dont il était le cousin. Le duc Brunon, compagnon d'armes de Helpon, qui avait assiégé la ville de Troyes, voyant la mort de son allié et de ses hommes, retourna dans sa patrie.

Peu de jours après, le roi Lothaire ayant réuni une armée assez considérable reconquit le royaume de Lorraine. S'étant rendu au palais que l'on appelle Aix-la-Chapelle, où résidait l'empereur Othon avec sa femme, il y entra à l'heure de dîner sans éprouver de résistance; lui et ses gens mangèrent et burent tout ce qui avait été préparé pour l'empereur. Celui-ci prit la fuite avec sa femme et son monde, et abandonna son palais. Le roi Lothaire, l'ayant dévasté ainsi que tout le pays, rentra en France tranquillement sans être poursuivi par personne.

Ensuite l'empereur Othon ayant réuni son armée marcha sur Paris, où son neveu fut tué avec plusieurs de ses hommes, aux portes de la ville, dans un faubourg où ils avaient mis le feu. Il s'était vanté avec orgueil en disant qu'il enfoncerait sa lance dans les portes de la ville. Cependant le roi Lothaire convoqua Hugues, duc des Français, et Henri, duc des Bourguignons; il attaqua avec impétuosité les troupes d'Othon, les mit en fuite, et les poursuivit jusqu'à la ville de Soissons. Comme elles voulurent passer la rivière qu'on appelle Aisne, il en périt beaucoup, parce qu'elles ne connaissaient pas les gués. L'eau en dévora beaucoup plus que n'eût fait le glaive. Le nombre des noyés fut si considérable que la rivière, regorgeant des cadavres des morts, inondait ses rivages. Le roi Lothaire ne cessa de poursuivre les ennemis durant trois jours et trois nuits, jusqu'à la rivière qui coule auprès de la forêt d'Ardennes ou de celle d'Argonne, et en tua une grande multitude. Quand Lothaire ne pensa plus à les poursuivre, il rentra en France pleinement victorieux, tandis que l'empereur Othon retourna chez lui dans une grande confusion avec ceux qui avaient échappé à la mort. Désormais cet empereur ne se proposa plus de venir en France ni lui ni son armée. Dans la même année, le roi Lothaire conclut la paix avec Othon dans la ville de Rheims, contre la volonté de Hugues et de Henri, son frère, contre la volonté même de son armée. Lothaire céda en fief à Othon le royaume de Lorraine, ce qui contrista profondément le cœur des seigneurs français.

L'an 97613, le vieux roi Lothaire mourut plein de jours, et fut enseveli à Rheims dans l'église de Saint-Remi; son fils Louis, jeune encore, lui succéda.

L'an 987 le jeune roi Louis mourut, après avoir régné en France pendant six ans14. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Corneille à Compiègne. Son successeur fut Charles, son frère, fils du roi Lothaire. La même année, Hugues, duc des Français, se révolta contre Charles, parce que ce monarque avait épousé la fille de Héribert, comte de Troyes. En conséquence ayant rassemblé une nombreuse armée, Hugues vint mettre le siége devant Laon où Charles demeurait avec sa femme. Sorti de la ville, Charles mit en fuite Hugues ainsi que son armée, et mit le feu aux tentes qui avaient servi à l'ennemi. Le duc, voyant qu'il ne pouvait vaincre le monarque, s'entendit avec Ascelin, vieillard perfide, qui était usurpateur du siége épiscopal de Laon, et conseiller de Charles. Ce fut en conséquence de cette trahison que l'évêque Ascelin lui livra Laon durant la nuit et pendant que tout le monde reposait; Charles fut enchaîné ainsi que sa femme, et conduit en prison dans la ville d'Orléans. Par suite de l'opposition du duc Hugues, Charles n'avait pas encore reçu l'onction royale. Pendant que ce prince était renfermé prisonnier dans une tour à Orléans, la reine mit au monde deux fils, Louis et Charles.

 

 

II. Regna Hugonis, Roberti, Henrici et Philippi in Francia.

Eodem anno unctus est in regem Remis civitate Hugo dux. Et in ipso anno Rodbertus, filius ejus, rex ordinatus est. Hic deficit regnum Caroli Magni.

In illis diebus, erat Remensium civitate archiepiscopus vir bonus et modestus, frater Lotharii regis ex concubina, nomine Arnulfus. Hugo autem rex invidebat ei, volens exterminare progeniem Lotharii regis. Congregansque in urbe Remensi synodum, idem Hugo rex invitavit archiepiscopum Senonicae urbis, nomine Sewinum, cum suffraganeis suis. In quo concilio fecit degradare domnum Arnulfum, archiepiscopum Remorum, dolo nepotis sui, quem tenebat in carcere, dicens non debere esse episcopum, natum ex concubina. In loco vero ejus consecrari fecit domnum Gerbertum monachum philosophum. Qui Gerbertus magister fuit Rodberti regis, filii istius Hugonis, et domni Leotherici archiepiscopi, successoris venerabilis Sewini. Arnulfum autem fecit mancipari custodiae, Aurelianis civitate. Venerabilis itaque Sewinus archiepiscopus non consensit in degradatione Arnulfi, neque in ordinatione Gerberti. Jussio autem regis urgebat. Alii vero episcopi, licet inviti, tamen propter timorem regis, degradaverunt Arnulfum, et ordinaverunt Gerbertum. Sewinus autem, plus timens Deum, quam terrenum regem, noluit consentire regis nequitiae, sed magis in quantum potuit, redarguit ipsum regem; propter quam causam ira regis contra eum efferbuit. Cum magno itaque dedecore expelli jussit rex Arnulfum de ecclesia Beatae Dei genitricis Mariae Remensis, et sic alligatum retrudi in carcerem. Alligatus autem in carcere Aurelianis civitate, ubi detinebatur nepos ejus Carolus, mansit ibi annis tribus. Nuntiantur haec omnia praesuli Romano. Qui valde indignatus super hoc, interdixit omnes episcopos, qui Arnulfum dejecerant et Gerbertum ordinaverant. Misit quoque Leonem abbatem a sede apostolica ad domnum Sewinum archiepiscopum urbis Senonicae, qui vice sua in urbe Remensi synodum congregaret; mandans illi ut sine dilatione revocaret de carcere Arnulfum et degradaret Gerbertum. Collecto igitur concilio, iterum in urbe ex jussione apostolica revocatus est Arnulfus de custodia, et cum honore magno receptus in propria sede. Gerbertus autem intelligens quod injuste pontificalem dignitatem suscepisset, poenitentia ductus est. Altercationem vero Gerberti pontificis et Leonis abbatis, valde utilem, plenius invenies in gestis pontificum Remorum. Post haec domnus Gerbertus electus est pontifex in urbe Ravenna ab Ottone imperatore et a populo ejusdem urbis, residensque in eadem urbe pontifex quamplurimos annos, defunctus est papa urbis Romae, statimque omnis populus Romanus sibi dari acclamat domnum Gerbertum. Assumptus autem de urbe Ravenna, ordinatus est pontifex summus in urbe Roma.

Anno ab Incarnatione Domini 918, obiit Hugo rex, sepultusque est in basilica Beati Dionysii martyris Parisius. Cui successit Rodbertus, filius ejus, regum piissimus et modestus.

Anno Domini 999, venerabilis Sewinus archiepiscopus ab imo coepit restaurare coenobium Sancti Petri Milidunensis, et monachos ibi mittens, abbatem Gauterium eis praefecit. In ipso anno tradidit Gualterius miles et uxor ejus castrum Milidunum Odoni comiti. Congregans vero Rodbertus rex exercitum copiosum valde, et Burchardus comes, convocansque Normannos cum duce suo Richardo, obsedit castrum Milidunum. Castro igitur capto, suspensus est Gualterius, et uxor illius, in patibulo. Burchardus autem comes recepit castrum Milidunum, sicuti ante possederat. Igitur Rainaldus, comes vetulus Senonum, post multa mala perpetrata defunctus est, et sepultus in basilica Sanctae Columbae virginis. Cui successit Fromundus filius ejus, habens in conjugio filiam Rainaldi, comitis Remorum.

Anno Domini 1000, indictione XIII, XVI Kalendas Novembris, transiit ad Christum venerabilis Seguinus metropolitanus episcopus. Post transitum vero illius, stetit ecclesia Senonica sine benedictione sacerdotali anno I. Acclamabat autem omnis populus sibi ordinari domnum Leothericum, nobilissimis ortum natalibus, tunc archidiaconum, omni bonitate conspicuum. Sed resistebant quamplurimi clerici, cupientes episcopalem conscendere gradum. Praecipue vero Frotmundus comes, filius Rainardi vetuli, natus ex mala radice, hoc non permittebat fieri, eo quod haberet filium clericum nomine Brunonem, volens de eo facere episcopum. Dei autem nutu congregati suffraganei episcopi Senonicae ecclesiae, cum voluntate et auctoritate apostolica, sublato omni timore humano, solemniter ordinaverunt domnum Leothericum in sede pontificali ut praeesset Ecclesiae Senonensi.

Anno Domini 1001, obiit Hainricus, dux Burgundiae, sine filiis, rebellaveruntque Burgundiones contra regem Rodbertum, nolentes eum recipere. Ingressus itaque Landricus comes Autissiodorum tenuit civitatem.

Anno Domini 1003, Rodbertus rex, assumptis Normannis cum duce suo Richardo, et exercitu copioso valde, vastavit Burgundiam, obsidens Autissiodorum diebus multis. Burgundiones autem, nullomodo ei se subdere volentes, unanimiter resistebant ei. Obsedit vero Avallonem castrum tribus fere mensibus, et famis necessitate eum cepit. Tuncque reversus est in Franciam.

Mortuo itaque Frotmundo comite Senonum, successit ei Rainardus filius ejus, infidelium nequissimus. Hic persecutionem intulit ecclesiis Christi, et fidelibus ejus, quanta non est audita a tempore paganorum usque in hodiernum diem. Archiepiscopus autem Leothericus, nimis angustiatus pro hac re, quo se verteret omnino nesciebat. Totum vero se Domino committens, in orationibus et vigiliis exorabat Christum, ut ejus superna pietas dignaretur auxilium ministrare.

Igitur anno a Passione Domini 1016, indictione XIII, X Kalendas Maii, capta est civitas Senonum ab archiepiscopo Leotherico per consilium Rainoldi episcopi Parisiacensis, et regi Rodberto reddita. Rainardus autem fugiens, nudus evasit. Frotmundus vero frater ejus, et caeteri milites de civitate, ingressi turrim, quae est in civitate, obtinuerunt. Rex autem, oppugnans eam diebus multis, cepit eam, et Frotmundum, fratrem Rainardi comitis, quem duxit in carcerem Aurelianis civitate, ubi et defunctus est.

Rodbertus siquidem, rex Francorum, XXXVII annis regnavit, et conjugem probitate ac sapientia famosam, Constantiam habuit, quae generosam ei sobolem peperit Henricum, Rodbertum et Adalam.

Anno autem Dominicae Incarnationis 1031, indictione XIV, Rodbertus rex obiit, et Henricus filius ejus fere XXX annis regnavit. Rodbertus autem ducatum Burgundiae habuit, et tres filios genuit, Henricum, Rodbertum et Simonem. Henricus vero, qui primogenitus erat, Hugonem et Odonem genuit; sed ante patrem suum obiit. Hugo siquidem avo in ducatu successit, ingentique probitate pollens, tribus annis tenuit, ac deinde Odonem, fratrem suum, ducem ultro constituit, et ipse, Dei compunctus amore, monachus Cluniacensis fere XV annis religiose Deo militavit. Adala vero, filia Rodberti regis, Balduino satrapae Flandrensi in conjugio data fuit, quae multiplicem ei prolem peperit, Rodbertum Fresionem, Arnulfum et Balduinum, consules; Udonem Treverensium archiepiscopum, et Henricum clericum; Mathildem quoque reginam Anglorum, et Juditham Tostici ducis uxorem. His temporibus, dum Robertus et Henricus Gallis praefuerunt, decem papae in apostolica sede sibi successerunt, id est Gerbertus Philosophus, qui Silvester dictus est, et Joannes, Benedictus, et Joannes frater ejus, Benedictus quoque nepos eorum, Clemens, et Damasus nobilitate et ardore boni fervidus, Leo et Victor, Stephanus et Nicolaus. Henricus autem, Francorum rex, Bertradam, Julii Claudii regis Russiae filiam, uxorem duxit, quae Philippum, et Hugonem Magnum, Crispeii comitem, peperit. Philippus vero post patris occasum XLVII annis regnavit, et Bertrandam, Florentii Frisiorum ducis filiam, in conjugium duxit, quae Ludovicum Tedbaldum, et Constantiam peperit.

Anno ab Incarnatione Domini 1047, indictione XV, Guillelmus Nothus, dux Normannorum, Henricum regem in Neustriam adduxit, eoque adjutore contra cognatos homines suos apud Vallesdunas pugnavit, et Guidonem Burgundionem aliosque rebelles superavit, sibique subjugavit, aliosque fugavit. Post haec in potestate confirmatus, Mathildem, Balduini Flandriae marchionis filiam, uxorem duxit, quae quatuor filios, et quinque filias ei peperit, id est Rodbertum, Ricardum, Guillelmum et Henricum; Agathen ac Adelizam, Constantiam, Adalam et Ceciliam. Tam claram progeniem varia fortuna per diversos discursus egit, dieque suo quemque in occasum praecipitavit, sicuti stylus noster alias sufficienter notificavit.

Seditiosis deinde insurgentibus, et inter praefatos principes dissensionem serentibus, ingens guerra inter Francos et Normannos orta est, unde multorum nimia strages facta est.

Tandem anno Dominicae Incarnationis 1054, Henricus rex in Ebroicensem pagum intravit, et ingentia, depraedando, sive concremando, detrimenta facere coepit, et Odonem, fratrem suum, cum multis millibus per Belvacensem pagum trans Sequanam direxit. Guillelmus autem dux cum turmis suis regem a latere comitabatur, et resistere pro opportunitate praestolabatur. Porro, Rogerium de Mortuomari et omnes Caletenses ascivit, et in regalem exercitum abire velociter praecepit. At illi jussis cito obsecundantur, et occurrentes Gallis, apud Mortuum-Mare pugnaverunt, et victoriam nacti, Guidonem Pontivi comitem ceperunt; Odonem vero, et Radulfum comitem de Monte-Desiderii pluribus peremptis fugaverunt. Tunc Leo papa sexto anno papatus sui obiit, cujus secundo anno Uticensis abbatia restaurata est, et Theodoricus. Sancti Ebrulfi primus abbas, Nonis Octobris consecratus est. Qui post VIII annos peregre profectus est, et in Cypro insula Kalendas Augusti defunctus est. Ad cujus sepulcrum miraculorum copia celebrata est.

La même année le duc Hugues reçut l'onction royale dans la ville de Rheims, et pendant le cours de la même année, son fils Robert fut ordonné roi. Ici finit la dynastie de Charlemagne.

A cette époque il y avait à Rheims un archevêque bon et modeste; il s'appelait Arnoul; il était frère de Lothaire, et issu d'une concubine. Le roi Hugues le détestait parce qu'il voulait exterminer la race de Lothaire. Ayant réuni à Rheims un synode, Hugues y invita Seuvin, archevêque de la ville de Sens, avec ses suffragans. Dans ce concile, Hugues fit dégrader le seigneur Arnoul, archevêque de Rheims, au préjudice de son neveu qu'il tenait en prison, en disant que le fils d'une concubine ne devait pas être évêque. il fit consacrer à sa place le seigneur Gerbert, moine philosophe. Ce Gerbert fut le précepteur de Robert, fils du roi Hugues, et de Léothéric, archevêque, qui succéda au vénérable Seuvin. Arnoul fut mis en prison dans la ville d'Orléans. Le vénérable archevêque Seuvin ne voulut point consentir à la dégradation d'Arnoul, ni à l'ordination de Gerbert. Cependant l'ordre du roi était pressant; les autres évêques, quoique malgré eux, mais par crainte du prince, dégradèrent Arnoul, et donnèrent à Gerbert l'ordination; Seuvin, qui craignait plus le Seigneur que les rois de la terre, refusa de se prêter à l'entreprise criminelle de Hugues; au contraire il le réprimanda autant qu'il put: ce qui porta la fureur du roi au plus haut point contre lui. Hugues fit, avec un grand affront, chasser Arnoul de l'église Notre-Dame de Rheims, le fit lier et renfermer dans une prison. Ce prélat, mis aux fers dans les prisons de la ville d'Orléans, où son neveu Charles était détenu, y demeura trois années. On annonça ces événemens au prélat romain: vivement indigné, il frappa d'interdiction tous les évêques qui avaient déposé Arnoul, et ordonné Gerbert. Il envoya l'abbé Léon, délégué du siége apostolique, vers Seuvin, archevêque de la ville de Sens, pour convoquer en son nom un synode dans la ville de Rheims; il lui prescrivit de ne mettre aucun retard à rappeler Arnoul de sa prison et à dégrader Gerbert. Le concile s'étant réuni, Arnoul, rappelé de sa prison, fut replacé à Rheims par l'ordre du pape, et reçu dans son siége avec de grands honneurs. Gerbert sentant bien qu'il avait pris injustement la dignité épiscopale, se livra à la pénitence. On trouve amplement dans les gestes des archevêques de Rheims la savante discussion qui eut lieu entre le pontife Gerbert et l'abbé Léon. Par la suite Gerbert fut choisi par l'empereur Othon et par le peuple pour être évêque de la ville de Ravenne. Après y avoir résidé en cette qualité, pendant plusieurs années, le pape de la ville de Rome vint à mourir. Aussitôt le peuple romain demanda à grands cris qu'on lui donnât Gerbert. En conséquence, tiré de la ville de Ravenne, il fut ordonné souverain pontife dans la ville de Rome.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 996, le roi Hugues mourut, et fut inhumé dans l'église de Saint-Denis, martyr, de Paris. Il eut pour successeur son fils Robert, prince modeste et le plus pieux des rois.

L'an du Seigneur 99915, le vénérable archevêque Seuvin commença à restaurer entièrement le couvent de Saint-Pierre de Melun; il y envoya des moines et mit à leur tête l'abbé Gautier. Dans le cours de cette même année, le chevalier Gaultier et sa femme cédèrent la place de Melun à Eudes, comte de Chartres. Cependant le roi Robert réunit une puissante armée; il assiégea la place de Melun avec le comte Bouchard, et les Normands, convoqués sous le commandement de leur duc Richard. Cette place ayant été prise, Gaultier et sa femme furent pendus au gibet. Le comte Bouchard rentra en possession de la place, comme il en avait usé antérieurement. Le vieux comte de Sens, Rainard, mourut après avoir commis beaucoup de crimes, et fut enseveli dans l'église de la vierge sainte Colombe. Il eut pour successeur son fils Fromond, qui épousa la fille de Renaud, comte de Rheims.

L'an du Seigneur 1000 (le 17 octobre), le vénérable Seuvin, évêque métropolitain, se rendit auprès du Christ. Après sa mort, l'église de Sens fut pendant une année privée de la bénédiction sacerdotale. Tout le peuple réclamait pour que l'on ordonnât Léothéric, issu d'une famille très-noble, alors archidiacre, et doué de toutes les vertus. Plusieurs clercs s'opposaient à cette nomination, parce qu'ils desiraient monter au trône épiscopal. On remarquait surtout Fromond, fils du vieux Rainard, issu d'une mauvaise tige: il ne voulait pas permettre l'élection, parce qu'il prétendait faire nommer évêque son fils nommé Brunon, qui était clerc. Par la permission de Dieu, les évêques suffragans de la métropole de Sens s'étant réunis en vertu de la volonté et de l'autorité apostoliques, et ayant mis de côté toute crainte humaine, ordonnèrent solennellement Léothéric sur le siége pontifical pour gouverner l'église de Sens.

L'an du Seigneur 1001, Henri, duc de Bourgogne, mourut sans enfans. Les Bourguignons se révoltèrent contre le roi Robert, qu'ils refusèrent de recevoir. En conséquence Landri, comte de Nevers, occupa la ville d'Auxerre.

L'an du Seigneur 1003, le roi Robert ayant appelé les Normands avec leur duc Richard, et rassemblé une armée considérable, dévasta la Bourgogne et assiégea long-temps Auxerre. Les Bourguignons ne voulaient nullement se soumettre, et résistèrent unanimement. Le roi assiégea pendant près de trois mois le château d'Avallon, et le prit par famine. Alors il rentra en France.

Fromond, comte de Sens, étant mort, il eut pour successeur son fils Rainard, le plus méchant des traîtres. Il persécuta l'église du Christ ainsi que les fidèles, à tel point qu'on n'a rien entendu de pareil depuis le temps des Païens jusqu'à nos jours. Aussi l'archevêque Léothéric, souffrant les plus rudes angoisses, ne savait de quel côté se tourner. Se confiant entièrement au Seigneur, il implorait le Christ dans ses prières et dans ses veilles, pour qu'il daignât dans sa suprême bonté lui prêter son assistance.

L'an 1016 de la Passion du Seigneur (le 22 avril), l'archevêque Léothéric s'empara de la ville de Sens par le conseil de Rainold, évêque de Paris, et la remit au roi Robert. Rainard, forcé de prendre la fuite, s'évada tout nu. Son frère Fromond et quelques autres chevaliers sortirent de la ville, et s'emparèrent d'une tour qui est dans son enceinte. Le roi l'ayant attaquée pendant plusieurs jours, la prit ainsi que Fromond, frère du comte Rainard, qu'il fit conduire en prison à Orléans, où il mourut.

Robert, roi des Français, régna trente-sept ans. Il avait épousé Constance, fille du comte d'Arles, princesse célèbre par ses vertus et sa sagesse, et qui lui donna de généreux enfans, Henri, Robert et Adèle.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1031, le roi Robert mourut, et son fils Henri régna près de trente ans. Robert obtint en partage le duché de Bourgogne; il eut trois fils, Henri, Robert et Simon. Quant à Henri, qui était l'aîné, il eut pour fils Hugues et Eudes: il mourut avant le duc son père. Hugues succéda à son aïeul dans le duché de Bourgogne, qu'il posséda trois ans en se faisant remarquer par un grand mérite; il abdiqua volontairement en faveur de son frère Eudes, et dans la componction de l'amour divin, il combattit religieusement pour Dieu comme moine de Cluni. Adèle, fille du roi Robert, fut donnée en mariage à Baudouin, comte de Flandre, qui eut d'elle plusieurs enfans, les comtes Robert-le-Frison, Arnoul et Baudouin, Udon archevêque de Trèves, Henri-le-Clerc, Mathilde reine des Anglais, et Judith, femme du duc Tostig. A cette époque, pendant que Robert et Henri gouvernaient les Français, dix papes se succédèrent sur le siége apostolique, savoir: Gerbert le philosophe, que l'on appela Silvestre, Jean, Benoît, Jean, frère de celui-ci, Benoît leur neveu, Clément, Damase, noble et plein d'ardeur pour le bien, Léon, Victor, Etienne et Nicolas. Henri, roi des Français, épousa Bertrade, fille de Julius Claudius, roi de Russie16, qui lui donna Philippe, et Hugues-le-Grand, comte de Crépi. Après la mort de son père, Philippe régna quarante-sept ans; il épousa Bertrade, fille de Florent, duc des Frisons, dont il eut Louis, Thibaut et Constance.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1047, Guillaume-le-Bâtard, duc des Normands, amena le roi Henri en Normandie: secondé par ce monarque, il combattit au Val-des-Dunes17 contre ses propres parens et sujets; il vainquit et soumit Gui, duc de Bourgogne, et une partie des rebelles; il mit les autres en fuite. Ensuite, confirmé dans sa puissance, il prit pour femme Mathilde, fille de Baudouin, comte de Flandre, dont il eut quatre fils et cinq filles, savoir: Robert, Richard, Guillaume et Henri, Agathe, Adelise, Constance, Adèle et Cécile. La fortune inconstante fit passer par des destinées diverses une si illustre lignée: elle précipita chacun vers sa chute au jour marqué, ainsi que nous l'avons suffisamment fait connaître ailleurs.

Des séditieux s'étant élevés par la suite, et ayant semé la discorde parmi les princes dont nous venons de parler, une grande guerre eut lieu entre les Français et les Normands, et causa la mort de beaucoup de personnes au milieu d'un carnage affreux.

Enfin, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1054, le roi Henri entra sur le territoire d'Evreux, et se mit à commettre les plus grands ravages, soit par les déprédations, soit par l'incendie; il fit passer son frère Eudes, avec plusieurs milliers de soldats au delà de la Seine, par le Beauvaisis. Cependant le duc Guillaume suivait avec ses troupes le roi Henri, sur son flanc, et attendait l'occasion favorable de lui livrer bataille. Il ordonna à Roger de Mortemer et à tous les Cauchois de se porter précipitamment sur l'armée d'Eudes. Ils obéirent sans retard à l'ordre qu'ils avaient reçu; et se présentant tout à coup devant les Français à Mortemer18, ils en vinrent aux mains avec eux; ayant remporté la victoire, ils firent prisonnier Gui, comte de Ponthieu, et mirent en fuite Eudes, ainsi que Raoul, comte de Mont-Didier, dont un grand nombre de chevaliers furent tués. Alors le pape Léon mourut l'an sixième de son pontificat, à la deuxième année duquel l'abbaye d'Ouche avait été restaurée, et Thierri consacré premier abbé de Saint-Evroul (le 7 octobre). Huit ans après, il partit pour les pays étrangers, et mourut dans l'île de Chypre, le jour des calendes d'août (Ier août). Il s'opéra sur son tombeau un grand nombre de miracles.

 

III. Eduardus Anglorum rex. Henricus Germanorum rex et imperator. Contentiones Henrici imperatoris et Gregorii papae VII.

Eduardus rex Anglorum, postquam XXIII annis regnavit, anno sexto Philippi regis Francorum hominem exivit. Cujus genealogia de stirpe Sem filii Noe ita descendit. Sem genuit Arfaxat et Beadumg. Beadumg genuit Wala. Wala genuit Hatra. Hatra vero genuit Itermod. Itermod autem genuit Heremod. Heremod autem genuit Sceldunea. Sceldunea genuit Beaw. Beaw genuit Cetuna. Cetuna vero genuit Geatam, quem Geatam pagani jamdudum pro deo venerabantur. Hic genuit Finggoldwlf, patrem Fidhulput. De quo Frealaf pater Frithowald. De quo Woden ortus est, a quo Angli feriam VI Wodenis diem nuncupant. Hic magnae sublimitatis inter suos et potentiae fuit . . . . .

Hic desunt nonnulla, quae tamen videntur esse veluti recapitulatio rerum illarum quas jam in superioribus libris fusius enarravit, a transitu scilicet Guillelmi ducis in Angliam, usque ad annum Christi 1083.

Anno ab Incarnatione Domini 1084, Henricus Teutonicus rex, multitudinem Saxonum, Alemannorum, Lotharingensium, aliarumque gentium coacervavit, Italiam violenter ingressus penetravit, Romam obsedit et expugnavit. Porro Romanis, pro cupiditate munerum, quae illis spoponderat, sese dedentibus, urbem cepit. Gregorium VII de sede apostolica expulit, et Witbertum, Ravennatium metropolitam, ei nefarie subrogavit. Tunc Gregorius Beneventum secessit, et maxima dissensio, in orbe orta, magnum filiis Ecclesiae detrimentum generavit, et ad multorum perniciem diu permansit. Gregorius enim papa, qui Hildebrannus in baptismate dictus fuerat, a puero monachus fuit, omnique vita sua sapientiae et religioni admodum studuit, assiduumque certamen contra peccatum exercuit. Per singulos gradus ecclesiasticorum ordinum usque ad summi pontificatus apicem ascendit, in quo sexdecim annis legem Dei vigilanter observare studuit. Zelo quippe veritatis et justitiae inflammatus, omne scelus arguebat, nullique contra rectitudinem pro timore seu favore parcebat. Inde persecutionem et exsilium ab indomitis et jugo Domini contrariis pertulit, nec tamen ab eis qualibet arte vinci usque ad mortem potuit. Henricum ergo, Teutonicorum regem, quia divinae legis praevaricator erat incorrigibilis, saepe admonuit, corripuit, ad postremum excommunicavit. Nam princeps praefatus uxorem suam, Eustachii Boloniensium egregii comitis filiam, reliquit, et sordidis adulterii voluptatibus, ut porcus luto gaudens, inhaesit, Deique legibus et bonorum exhortationibus omnino infestus, obstitit. Godefridus, autem Lotharingiae dux, turpi repudio sororis suae moestus, bellum contra Henricum commovit, et multis in unum millibus congregatis cum eo conflixit, ipsumque cum dedecore victum de campo fugavit, et sic injuriam sororis suae vindicavit.

Saepe idem rex proceres suos, quorum uxores, seu filias, seu praedia concupiscebat, ad curiam suam fraudulenter accersiebat, et occulte praemissis satellitibus suis, in via securos perimebat. His aliisque multis nequitiis foedus rex se inficiebat, et innumeros complices pariter proditionis ad perniciem secum trahebat. Gregorius papa tantorum scelerum querelas ut audivit, praefatum virum, ut vitam suam emendaret, plerumque obsecravit. Sed illo nequiter medicum et doctorem subsannante, nihil profecit. Saepe multorum praesulum synodum adunavit, et de Christiano imperio, quod tam turpiter et nefarie polluebat, qualiter corrigeret, tractavit. Denique Henricum saepius admonitum, et in facinoribus pertinaciter resistentem, judicio synodi excommunicavit, et sub anathemate obduratum, potestate regni damnabiliter usurpata exspoliavit; et Conradum comitem auctoritate apostolica per plurimorum manus praesulum in regem consecravit. Privatus itaque Henricus per unum annum in domo propria conticuit, et comitatu, quem haereditario jure a parentibus susceperat, potitus, delituit. Sed auxilia multa, sumptibus de thesauro, quem cupiosum olim congesserat, dapsiliter datis, procuravit. Deinde multis millibus complicum aggregatis, commune decretum contempsit, publicus hostis rebellavit, contra Conradum regem pugnavit, ipsumque dejectum jugulavit, et exercitum ejus varia clade quassavit.

Henricus itaque, hac victoria elatus, imperium quod amiserat invasit, rebelles coercuit, magnisque sibi viribus adauctis, Romam obsedit, totumque conatum contra Gregorium papam exercuit. Menti ejus, ut reor, penitus exciderat, quod Absalon ingentes turmas contra David patrem suum congesserat, consilio Achitophel Giloniitis arma levaverat, ipsoque patre cum suis discedente Jerusalem invaserat, ac ad ultimum multa bellatorum millia pessumdederat; sed nefaria voluntate in multis completa, miserabiliter perierat. Sic iste contra patrem suum arma sustulit, meritoque postea diram a prole sua persecutionem pertulit. Inquirentibus vero cur tam horrenda contra caput Ecclesiae praesumpserat, hanc tantae discordiae causam inter se et papam esse, cum cachinno asserebat, quod medicus aegrotum nimis acriter curare impatientem nisus fuerat. Obsidionem ergo validam rex effrenis Romae applicuit, Romanos minis et viribus terruit, muneribus et promissis lenivit, et his modis cives alliciens, urbem obtinuit. Deficientibus itaque Romanis, Gregorius papa Apuliam expetiit, ibique, a Normannis honorifice susceptus, quatuor annis habitavit, et mandata vitae filiis Ecclesiae propinans, finem laborum peregit. Tunc Henricus Augustus Witbertum Ravennatium metropolitanum, quem Clementem nuncupaverunt, in ovile Domini contra fas intromisit, et hac de causa gravis in mundo et diutina dissensio multos duplici morte mulctavit. Mediolanenses et Maguntii et multi alii, qui Witberto favebant, Gregorianos omnes anathematizabant, armis quoque crudeliter impugnabant. Econtra Gregorius cum suis errantes Witbertinos ad unitatem Ecclesiae revocabat, et redire contemnentes secundum jus ecclesiasticum excommunicabat.

Odo, Sutriae comes, invasoris Witberti nepos erat, omnesque tam peregrinos quam indigenas quos poterat ad nefariam partem deflectere vi precibusque elaborabat, et resistentes indebitamque subjectionem haeretico denegantes torquebat, aut morte ferali puniebat.

Après vingt-quatre ans de règne, Edouard, roi des Anglais, termina sa carrière l'an sixième du règne de Philippe, roi des Français. D'après la généalogie de ce prince, il descendait, ainsi qu'il suit, de Sem, fils de Noé: Sem engendra Arfaxate et Béadung; Béadung engendra Wala; Wala engendra Hatra; Hatra engendra Itermod; Itermod engendra Heremod; Heremod engendra Sceldunea; Sceldunea engendra Beaw; Beaw engendra Cetuna; Cetuna engendra Geata, que les Païens adorèrent long-temps comme un dieu. Celui-ci engendra Findggoldwlf, père de Fidhulput19, duquel Fréalaf20 étant issu, devint père de Frithowald. De celui-ci sortit Woden, duquel les Anglais appellent leur sixième férie jour de Woden (mercredi). Ce dernier obtint parmi les siens une grande élévation et beaucoup de puissance21 .........

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1084, Henri, roi des Teutons22, rassembla une grande multitude de Saxons, d'Allemands, de Lorrains et d'autres peuples. Entré avec violence en Italie, il y pénétra, assiégea Rome et la soumit. Les Romains s'étant rendus à lui, séduits par les présens qu'il leur avait promis, il prit la viîle. Il chassa du siége apostolique Grégoire VII, et lui substitua criminellement Guibert, métropolitain de Ravenne. Grégoire se retira à Bénévent: de violentes dissensions qui s'élevèrent dans l'univers à cet effet causèrent de grands dommages aux enfans de l'Eglise, et durèrent long-temps pour le malheur de beaucoup de monde. Appelé au baptême Hildebrand, le pape Grégoire avait été moine dès son enfance; il s'était appliqué assidûment toute sa vie à la sagesse et à la religion, et avait livré au péché un combat continuel. Il monta par chacun des grades des ordres ecclésiastiques jusqu'au faîte du souverain pontificat, dans lequel, pendant seize années, il s'appliqua à observer avec vigilance la loi de Dieu. Enflammé du zèle de la vérité et de la justice, il réprimandait toute espèce de crimes, et n'épargnait aucune iniquité ni par crainte ni par faveur. C'est pourquoi il eut à souffrir la persécution et l'exil de la part de ceux qu'il n'avait pu dompter, et qui résistaient au joug du Seigneur; toutefois, quels que fussent leurs moyens, il resta invincible jusqu'à sa mort. Il avertit souvent, il reprit, et enfin excommunia Henri, roi des Teutons, parce qu'il était incorrigible prévaricateur de la loi divine. Ce prince abandonna sa femme, qui était fille d'Eustache, illustre comte des Bolonais; et comme le porc se plaît dans la fange, il s'attacha aux sales voluptés de l'adultère, et se montra tout-à-fait opposé aux lois de Dieu comme aux exhortations des gens de bien. Cependant Godefroi, duc de Lorraine, mécontent de la répudiation de sa sœur, fit la guerre à Henri, et, ayant réuni plusieurs milliers de chevaliers en un corps d'armée, il lui livra bataille, le chassa de son camp après l'affront d'une défaite, et vengea ainsi les injures qu'avait éprouvées sa sœur.

Ce roi faisait venir perfidement à sa cour ceux des grands dont il convoitait les femmes, les filles ou les biens; il envoyait en cachette ses satellites au-devant d'eux, et, profitant de leur sécurité pendant le voyage, les faisait assassiner. Ainsi cet infâme monarque se souillait de ces crimes et de beaucoup d'autres, et entraînait à une perte commune les innombrables complices de sa scélératesse. Dès que le pape Grégoire entendit les plaintes que tant de forfaits firent élever, il réitéra ses prières pour engager ce prince à corriger sa vie; mais, se moquant méchamment du médecin et du docteur, Henri ne tira aucun profit de ces avertissemens. Grégoire réunit souvent en concile un grand nombre de prélats, et s'occupa des moyens de remédier aux maux de l'empire chrétien, que Henri souillait honteusement et méchamment. A la fin, voyant que, malgré de fréquens avertissemens, Henri persistait opiniâtrement dans le crime, le pontife l'excommunia, d'après le jugement du concile; il dépouilla ce prince endurci de la puissance du trône qu'il avait damnablement usurpée, et, d'après son autorité apostolique, fit donner, par les mains de plusieurs prélats, la consécration royale au comte Conrad. En conséquence, privé du sceptre, Henri, pendant toute une année, se tint tranquille dans sa propre maison, jouissant du comté qu'il tenait de ses parens par droit héréditaire; mais il se procura de grands secours en répandant largement l'argent du trésor considérable qu'il avait autrefois amassé. Ensuite, réunissant plusieurs milliers de complices, il méprisa le décret d'excommunication qui les frappait tous; il se révolta en ennemi public, fit la guerre au roi Conrad, l'égorgea après l'avoir vaincu, et détruisit son armée avec toute sorte de cruautés.

Enorgueilli d'une telle victoire, Henri reprit l'empire qu'il avait perdu, comprima les révoltés; puis, ayant augmenté considérablement ses forces, mit le siége devant Rome, et déploya toute sa puissance contre le pape Grégoire. Il me semble que ce prince avait oublié comment Absalon, après avoir rassemblé. de grandes armées contre David, son propre père, avait levé les armes contre lui de l'avis d'Achitophel de Gilon, avait envahi Jérusalem, d'où il avait forcé son père de se retirer, et enfin avait fait périr plusieurs milliers de guerriers; mais ayant accompli ses mauvais desseins sur beaucoup de monde, Absalon avait péri misérablement. C'est ainsi que Henri prit les armes contre son père, et mérita ensuite d'être persécuté cruellement par sa propre famille. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait fait tant d'horribles entre prises contre le chef de l'Eglise, il disait avec un ris moqueur que la cause des débats qui avaient lieu entre le pape et lui provenait de ce que le médecin voulait employer des remèdes trop violens pour guérir son malade peu patient. Le monarque sans frein pressa vigoureusement le siége de Rome; il employa à l'égard des Romains tantôt les menaces et la violence pour les effrayer, tantôt les présens et les promesses pour les séduire, et par ces moyens, attirant à lui les citoyens, il s'empara de la ville. Dans une telle défection, le pape Grégoire gagna la Pouille; là, honorablement reçu par les Normands, il passa quatre ans, et donnant aux fils de l'Eglise des règles de conduite, il y trouva la fin de ses travaux. Alors l'empereur Henri introduisit injustement, dans le bercail du Seigneur, Guibert, métropolitain de Ravenne, que l'on appela Clément: telle fut la cause de la longue et grave dissension qui divisa le monde, et fit périr beaucoup de personnes par une double mort. Les Milanais et les Mayencais, et beaucoup d'autres qui suivaient le parti de Guibert, frappaient d'anathême tous les Grégoriens, et les poursuivaient cruellement les armes à la main. De son côté, Grégoire, soutenu par ses partisans, rappelait les Guibertins égarés à l'unité de l'Eglise, et, conformément au droit ecclésiastique, excommuniait ceux qui dédaignaient de faire un retour sur eux-mêmes.

Odon, comte de Sutri, était neveu de l'usurpateur Guibert; il s'employait par la violence et les prières à amener à son criminel parti tous les hommes qu'il pouvait, soit étrangers, soit indigènes; il livrait aux tourmens ceux qui lui résistaient et qui refusaient de faire une illégitime soumission à l'hérétique; il les punissait même d'une mort cruelle.

 

IV. Turbationes in regno Constantinopolitano. Roberti Wiscardi contra Dyrrachium expeditio.

In tanta obscuritate catholica gemebat Ecclesia, orans Dominum, qui vera lux est et justitia, ut, prostratis et ablatis discordiae auctoribus, pacem et veritatem conferret in terra bonae voluntatis hominibus. In diebus illis eloquens Graecia gravi bellorum turbine quatiebatur, et ingentibus damnis afflicta, timore et luctu affatim replebatur. Bitinacius enim Graecus nimiae cupiditatis et proterviae spiritu inflammatus, imperium invasit, Michaelem Constantinopolitanum imperatorem, de regno expulit, et filium ejus, qui in regno ei succedere deberet, oculis privavit, et in carcere compedibus constrinxit, filias duas Roberti Wiscardi, quarum unam idem juvenis desponderat, custodiae mancipavit. Perturbatus vero Michael in Italiam confugit, auxiliumque Normannorum sibi, sobolique suae humiliter efflagitavit. Magnanimus autem Wiscardus dux augustae majestatis exsulem honorifice suscepit, obsequiis et favoribus lenivit, et multiplex ei adjutorium alacriter spopondit. Nec mora, sicut pollicitus est, cum ulcisci vehementer molitus est. Verum multa laboriosa, nolente Deo, frustra comminatus est; sed ei ad effectum rem, quam summopere flagitabat, perducere permissum non est.

Alexius, princeps militiae, jussu Michaelis in Paphlagoniam ierat, secumque contra Turcos, Niceam Bithyniae urbem obsidem captantes, exercitum Graeciae duxerat. Qui, dum audisset expulsionem ingenui imperatoris, et temerariam tyrannidem perfidi praesumptoris, exercitum alloquitur, et quid agendum sit percunctatur. Erat enim prudens et probus, audax et largus et amabilis omnibus. Omnes igitur ei favent, ejusque jussu se promptos exhibent. Ille mox hortatur ut unanimes Byzantium obsideant, et imperanti iis vecordi tyranno viriliter auferant. Obsidione itaque Constantinopolis aliquot diebus vallata est. Sed per Raimundum Flandrensem, qui praecipuus custos et janitor urbis erat, consulto civium patefacta est. Alexius augustale palatium intravit, Bitinacium de regali throno praecipitavit, prolixam ei barbam detruncavit, et carcerali custodiae illaesum commendavit. Ipse, cunctis gaudentibus, imperiale sceptrum et diadema sumpsit, regnumque XXX annis in adversis et prosperis strenue nobiliterque rexit. Erat enim multum sapiens et misericors pauperibus, bellator fortis et magnanimus, affabilis militibus, munerumque dator largissimus, divinaeque legis cultor devotissimus. Ipse mox ut regnare coepit, filium Michaelis, quem caecatum retuli, de vinculis sustulit, et abbati coenobii Sancti Cyri tutandum tradidit. Ille vero, utpote mundo inutilis, monachus ibidem factus est, omnique vita sua cum servis Dei commoratus est. Filias quoque Wiscardi praefatus heros, ac si ipse genuisset eas, amavit blanditer et pie tractavit, et fere XX annis sub tutela sua in deliciis educavit. Officium illarum erat mane, dum imperator de suo stratu surrexisset, manusque suas ablueret, mappulam et pectinem eburneum afferre, et barbam imperatoris pectere. Nobiles puellae facili gratoque servitio a liberali principe deputatae sunt, quae post longum tempus Rogerio comiti Siciliae, Augusto faventi ut amico redditae sunt.

Quotidie mundi rota versatur titubantis;
Vera probant fieri mortales dicta Tonantis:

Eadem mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis (Luc. VI, 28) . Ecce, sicut Michael pepulit Diogenem vitricum suum de regali solio, sic ipse de eodem culmine praecipitatus est a Bitinacio; qui nihilominus simili repulsa dejectus est ab Alexio.

Alexius, cum patriarcha regiae urbis ac sapientibus et senatoribus regni Graecorum, definivit ne sanctum imperium redderetur Michaeli, qui ad hostes publicos confugerat, et malefidis se et omnia sua Normannis commiserat, quibus moris est imperium sociis non reddere, sed auferre, et quos ab aliis debent liberare, atque ad obtinendum debitos fasces adjuvare, crudeli ritu demptis honoribus sibi penitus subjugare. Anglos igitur, qui, perempto Heraldo rege, cum proceribus regni Albionem reliquerant, et a facie Willelmi regis per Pontum in Thraciam navigaverant, Alexius in amicitiam sibi ascivit, eisque principale palatium, regiosque thesauros palam commendavit; quin etiam eos capitis sui, rerumque suarum custodes posuit. A quatuor mundi climatibus in munere bellatorum cohortes contra eum conveniunt, ipsumque vita regnoque privare multum conati sunt. Sed frustra vehementer laboraverunt. Nam ipse multas inimicorum insidias, protegente Deo, evasit, et in senectute sua Joannem filium suum consortem imperii fecit. Sic cunctis sapienter intuentibus perspicere licet quod quem Deus defendit ac refovet, nemo dejicere vel annihilare praevalet.

Procellis itaque tot motionum, ut diximus, in Illyrico saevientibus, ac Michaele Italos ad auxilium sui sollicitante lacrymis et questibus, Robertus Wiscardus ex omni ducatu Apuliae et Calabriae fortem exercitum Normannorum et Langobardorum contraxit, et valida classe parata, portum Ottrentae intravit; deinde, prosperis ventis spirantibus, per mare Dyracio applicuit, et oppidanis viriliter obstantibus, in fine mensis Junii urbem obsedit. In exercitu quippe suo non plus quam X millia bellatorum habebat, nec numero, sed in fortitudine virorum adversarios terrebat, et bellicosam a priscis temporibus Adrasti et Agamemnonis Graeciam invadebat. Robertus Gifardus et Gulielmus de Grentemaisnillo, aliique probatissimi tirones, qui nuper de Neustria venerant, huic expeditioni aderant. Marcus Buamundus, Wiscardi filius ex Normannica matre, patrem juvabat, partem exercitus ab absente patre provido regimine ducebat, et in omnibus prudenter agens, futurae virtutis specimen praestabat. Rogerius autem frater ejus, cognomento Bursa, jussu patris in Apulia remanserat, et ducatum sibi ex haereditate matris debitum, custodiebat.

Alexius imperator, Dyrachianorum planctu excitus ingentem exercitum aggregavit, et obsidentes urbem suam terrestri navalique praelio conterere sategit. Interea, dum Augustales veredarii undique mitterentur, et cohortes bellatorum de insulis maris et de adjacentibus provinciis contraherentur, quadam die Marcus Buamundus cum quinquaginta militibus pabulatum perrexit, et quingentis militibus, qui obsessis adminiculaturi exercitum expediti praeibant, forte obviavit. Mox ut sese mutuo viderunt, vere certamen inierunt. Porro Danai, Normannorum impetum non ferentes, terga verterunt, multasque manubias amiserunt. Tunc aeream crucem perdiderunt, quam Constantinus imperator, pugnaturus contra Maxentium, visa cruce in coelo, fecerat. Redeuntes itaque de conflictu Normanni gaudium ingens et victoriae spem sociis intulerunt. Pelasgi autem gravissimum dolorem et diffidentiam pro amissa cruce Domini habuerunt, quam maximo auri talento redimere multum laboraverunt. Verum Wiscardus talem mercatum agere indignum duxit, quia aes in cruce pro virtute Christi pretiosius omni auro aestimavit. Hanc itaque crucem secum in multis periculis portavit, quam post mortem ejus coenobium Sanctae Trinitatis Venusiae reverenter usque hodie custodit, et cum aliis sanctorum pignoribus excolit.

Mense Octobri Alexius imperator Dyracio appropiavit, et legiones suas ex multis nationibus accitas ad bellum ordinavit. Deinde commisso praelio, magna sanguinis effusio facta est, et ingens detrimentum utrique parti, saevo Marte furente, collatum est. Denique fidelem paucitatem et instantiam occidentalium peregrinorum Dominus de coelo respexit, eisque victoriam concessit, copiasque Orientales, quae in virtute sua confidebant, terruit et cum dedecore fugavit. Deinde Robertus dux, tam nobili triumpho exhilaratus, Dyracium reliquit, longiusque cum exercitu suo progressus, in Bulgaria hiemavit. Regionem enim circa Dyracium obsidione trium mensium devastaverat, et nihil ibi unde homines vel equi subsistere possent dimiserat.

Au milieu des ténèbres de tant de calamités, l'Eglise catholique, gémissante, priait le Seigneur, qui est la vraie lumière et la vraie justice, de rendre la paix et la vérité aux hommes de bonne volonté sur la terre, après avoir renversé et écarté les auteurs de la discorde. A cette époque, la Grèce, patrie de l'éloquence, avait beaucoup à souffrir du grave tourbillon des guerres; affligée par les plus grands malheurs, elle était partout remplie d'épouvante et de deuil. En effet, le Grec Bitinace23, enflé d'une excessive ambition et de l'esprit d'orgueil, usurpa l'empire, chassa du trône Michel, empereur de Constantinople, priva des yeux le fils de ce prince qui devait lui succéder, et le jeta dans les fers; il fit mettre en prison les deux filles de Robert Guiscard, dont une avait été fiancée au jeune prince. Michel, chassé de son trône, se réfugia en Italie, et réclama humblement l'assistance des Normands pour lui et pour sa famille. Le magnanime duc Guiscard accueillit honorablement le prince dépouillé de la majesté impériale, calma ses chagrins par les bons offices et les faveurs, et lui promit avec joie toute sorte de secours. Fidèle à ses promesses, et sans aucun retard, il fit avec activité tout ce qu'il fallait pour le venger. Toutefois, comme Dieu ne le voulait pas, tant de pénibles préparatifs n'aboutirent qu'à de vaines menaces; et il ne lui fut point permis de conduire à son terme cette entreprise, qui avait été l'objet de ses efforts les plus empressés.

Alexis, chef de la milice, s'était, par l'ordre de Michel, rendu en Paphlagonie, et avait conduit l'armée grecque contre les Turcs, qui réclamaient comme otage Nicée, ville de Bithynie. En apprenant l'expulsion de l'empereur légitime, et la téméraire tyrannie du perfide usurpateur, il harangua l'armée, et demanda ce qu'il devait faire. Ce général était prudent et vertueux, généreux, vaillant, et agréable à tout le monde: aussi tout le monde l'aimait, et se montrait disposé à exécuter ses ordres. Il exhorta ses soldats à se réunir tous pour assiéger Constantinople et l'enlever virilement au lâche tyran qui prétendait les gouverner. En peu de jours la ville fut enveloppée; de l'avis des citoyens, les portes furent ouvertes par Raimond de Flandre, auquel la garde de la place était principalement confiée. Alexis entra dans le palais impérial, précipita du trône Bitinace, lui fit couper sa longue barbe, et, sans lui faire d'autre mal, le fit conduire en prison. Lui-même, à la satisfaction générale, prit le sceptre et le diadême de l'empire; il gouverna courageusement et noblement, dans le bonheur comme dans l'adversité, pendant trente années, l'Etat dont il s'était rendu maître. Prince très-sage, compatissant pour les pauvres, guerrier courageux et magnanime, affable aux soldats, il prodiguait ses largesses, et fut très-dévot observateur de la loi divine. Dès le commencement de son règne, il fit tomber les fers du fils de Michel, qui, comme nous l'avons dit, avait perdu la vue, et confia sa personne à la protection de l'abbé du monastère de Saint-Cyr. Comme ce jeune prince se sentait inutile au monde, il se fit moine, et resta toute sa vie avec les serviteurs de Dieu. Alexis aima tendrement, comme s'il eût été leur père, deux filles de Guiscard; il eut d'elles les plus tendres soins, et, pendant près de vingt ans, les éleva sous sa protection au milieu des délices. Le matin, au moment où l'empereur se levait de son lit et se lavait les mains, leur emploi était de lui présenter une serviette, d'apporter un peigne d'ivoire, et de lui peigner la barbe. Ces nobles princesses ne furent assujéties par ce prince généreux qu'à ce doux et agréable service; puis, long-temps après, il les renvoya à son allié Roger, comte de Sicile, en témoignage de l'amitié qu'il lui portait.

Quotidie mundi rota versatur titubantis;
Vera probant fieri mortales dicta Tonantis.

«Tous les jours la roue de ce monde chancelant ne cesse de tourner, et les mortels éprouvent la vérité des paroles du Tout-Puissant.» On mesurera pour vous dans la même mesure dont vous vous êtes servis. C'est ainsi que, comme Michel avait chassé du trône impérial Diogène, son beau-père, de même il en fut précipité par Bitinace, qui à son tour, par une semblable catastrophe, fut renversé par Alexis.

De concert avec le patriarche de la ville royale, ainsi qu'avec les sages et les sénateurs de l'empire Grec, Alexis arrêta que le saint empire ne serait point rendu à Michel, qui s'était retiré chez l'ennemi public, et s'était confié, lui et l'Etat, à la perfidie des Normands, qui avaient pour habitude de ne pas rendre, mais d'enlever l'empire à leurs alliés, de leur ravir cruellement leurs dignités, et de les asservir sans réserve au lieu de les délivrer de leurs ennemis et de les aider à ressaisir leur pouvoir légitime. Alexis s'attacha par les nœuds de l'amitié les Anglais qui, après la mort de leur roi Harold, avaient quitté Albion, avec plusieurs grands du royaume, et pour fuir la présence du roi Guillaume, avaient traversé les mers et gagné la Thrace: il leur confia publiquement son principal palais ainsi que le trésor impérial; il leur remit même la garde de sa personne et de ses affaires particulières. Des quatre coins du monde, des cohortes guerrières se réunirent contre Alexis, et firent de grands efforts pour lui arracher la vie et l'empire. Malgré leur violence, ces tentatives furent inutiles. En effet, par la protection de Dieu, il échappa aux nombreuses embûches de ses ennemis, et dans sa vieillesse il partagea le trône avec son fils Jean. Ainsi tous ceux qui observent avec sagesse reconnaissent que personne n'est assez puissant pour renverser ou détruire celui que Dieu défend et protège.

Pendant que les orages des révolutions déployaient, comme nous l'avons dit, leurs fureurs en Illyrie, et que Michel implorait par ses plaintes et ses larmes l'assistance des Italiens, Robert Guiscard rassemblait, de tout son duché de la Pouille et de la Calabre, une puissante armée de Normands et de Lombards; il équipa une flotte considérable, entra dans le port d'Otrante, et, favorisé par le souffle des vents, il aborda par mer à Durazzo. Les habitans lui ayant courageusement fermé leurs portes, il assiégea cette ville, à la fin du mois de juin. Il n'avait pas dans son armée plus de dix mille combattans; aussi n'était-ce point par le nombre, mais par la valeur de ses soldats, qu'il épouvantait ses ennemis, en envahissant cette Grèce toujours belliqueuse depuis les anciens temps d'Adraste et d'Agamemnon. Robert Giffard et Guillaume de Grandménil, ainsi que d'autres guerriers éprouvés, qui depuis peu étaient arrivés de la Neustrie, faisaient partie de cette expédition. Marc Boémond24, fils de Guiscard et d'une Normande25, secondait son père, en l'absence duquel il dirigeait avec soin une partie de l'armée, conduisant prudemment les affaires, et s'essayant à la valeur guerrière qu'il devait signaler un jour. Son frère Roger, surnommé la Bourse26, était, par l'ordre de son père, resté en Pouille, et veillait sur le duché dont il devait hériter au droit de sa mère.

L'empereur Alexis, excité parles plaintes des habitans de Durazzo, rassembla une armée considérable, et s'appliqua à détruire, dans un double combat de terre et de mer, les troupes qui assiégeaient sa ville. Cependant, tandis que l'empereur expédiait de toutes parts des courriers, et que l'on rassemblait des cohortes de guerriers dans les îles et les provinces voisines, Boémond alla au fourrage un certain jour avec cinquante chevaliers, et se trouva par hasard en face de cinq cents ennemis, qui, armés à la légère, étaient envoyés en avant de l'armée pour porter secours aux assiégés. A peine ces deux troupes se reconnurent qu'un combat animé s'engagea; mais les Grecs ne pouvant soutenir la charge des Normands, tournèrent le dos et laissèrent un butin considérable. Ils perdirent alors une croix d'airain, que l'empereur Constantin avait fait faire à l'image de celle qu'il vit dans les cieux, au moment où il allait en venir aux mains avec Maxence. A leur retour du combat, les Normands firent naître dans le cœur de leurs compagnons d'armes une grande joie et l'espérance de la victoire. Quant aux Grecs, ils conçurent une profonde affliction et une grande défiance de leurs forces parla perte qu'ils avaient faite de la croix du Seigneur, qu'ils travaillèrent de tous leurs moyens à racheter par de grandes sommes d'argent; mais Guiscard regarda comme indigne de conclure un tel marché, parce qu'il estima que l'airain qui composait cette croix était, par la vertu du Christ, plus précieux que tout l'or du monde; c'est pourquoi il porta toujours cette croix avec lui dans beaucoup de circonstances périlleuses. Après sa mort, le couvent de la Sainte-Trinité de Venosa l'a conservée respectueusement jusqu'à ce jour, et la révère avec plusieurs autres reliques des saints.

Au mois d'octobre, l'empereur Alexis s'approcha de Durazzo, et disposa au combat ses légions, composées de soldats de diverses nations. Ensuite, ayant livré bataille, il y eut une grande effusion de sang, et de part et d'autre on éprouva de grands dommages par les fureurs de Mars. Enfin le Seigneur considéra du haut des cieux le petit nombre fidèle mais courageux des guerriers de l'Occident; il leur accorda la victoire; il répandit l'épouvante sur les troupes d'Orient, qui se fiaient à leur courage, et les mit honteusement en fuite. Le duc Robert, joyeux d'un si noble triomphe, laissa là Durazzo, et pénétrant plus loin avec son armée, prit ses quartiers d'hiver en Bulgarie. Pendant les trois mois qu'avait continue le siége de Durazzo, Guiscard avait dévasté tout le pays des environs, et n'y avait rien laissé qui pût servir à la subsistance des hommes ni des chevaux.

 

V. Robertus Wiscardus ad succurrendum Gregorio papae contra Henricum imperatorem in Italiam venit. Romam expugnat. Gregorio instante, urbi parcit.

Tunc legati Romanorum ad Robertum ducem cum litteris apostolicis venerunt, eumque suppliciter salutantes, dixerunt: « GREGORIUS papa, o strenuissime dux, ut pater filium, te humiliter et obnixe obsecrat ut apostolicae sedi festinanter invincibilis tua probitas subveniat, nec ullam huic subventioni pro amore Dei excusationem praeponat. Henricus enim, Alemannorum rex, Romam obsidet, et papam cum clero sibi adhaerente in arce Crescentis inclusum coercet. Ibi nimirum papa circumseptus cum turma fidelis populi, timet defectione Quiritum, qui nimis cupidi sunt et versipelles, deludi, et manibus inimicorum tradi irreverenter. Ad te igitur ab illo missi sumus, celeremque opem tuam ad tantam necessitatem requirimus. Fortitudo tua super omnes inimicos tuos divinitus sublimata est, nec ei mortalis manus resistere potest, quandiu Deo militaveris, et vicario sancti Petri, principis apostolorum, obedieris. »

His auditis, magnanimus heros valde anxiatus est. Nam venerando papae a protervis leonibus profligato, sicut Petro in carcere Herodis, succurrere desiderat, et exercitum suum, quem numero paucissimum inter multos hostes et callidos atque atroces computat, in terra aliena sine duce velut agnos inter lupos relinquere vehementer haesitat. Tandem erectis luminibus mentis ad Dominum, a quo omne bonum procedit, convocatis agminibus suis cum Buamundo filio suo, ait: « Semper obsecundare Deo, qui per communem Ecclesiae Catholicae pastorem alloquitur nos, oportet. Auxiliante Deo, jussioni papae obediam, et quam citius potero, ad vos redire satagam. Interea vos prudenter in hac provincia requiescite, et inter hostes undique circumspecti estote. Si quis praesumpserit bello vos impetere, in virtute Dei viriliter resistite. Vos tamen cavete ne bellare incipiatis, nec occasionem praeliandi hostibus detis, neque indigenas, quousque regressus fuero, lacessatis. Injunctam mihi a Domino servitutem inibo, et si vita comes fuerit, celeriter redibo. Per animam Tancredi patris mei juro, et hoc jurejurando vobis firmiter assero, quod, donec reversus ad vos fuero, non utar balneo, barba mea non radetur, neque caesaries mihi tonsurabitur. » Post haec verba bellicosus miles cum paucis commilitonibus mare mox ingressus est, Deoque ducente, in Apuliam profectus est, et inde assumptis armatorum coetibus Romam aggressus est. Porro Henricus imperator, ut veraci rumore comperit quod Rodbertus dux Constantinopolitanum imperatorem superaverit, ac ad subventionem papae quasi fulgur cum nimio impetu ex improviso advenerit, variis eventibus solerter consideratis, valde timuit, jamque facta cum quibusdam Romanorum proceribus pace, partem urbis recepit, ac postmodum occiduas regni sui partes repetiit. Maluit quippe sanus et liber honeste discedere, quam furibundum agonothetam exspectare, et repentini certaminis involvi turbine.

Dum tam graves tumultus et tot bellorum tempestates in mundo saevirent, et regna terrarum ut puppem inter pelagi fluctus agitarent, venerabilis Rodbertus, abbas Sanctae Euphemiae, postquam de bello Dyraceno in Calabriam rediit, veneno, ut fertur, in esca sumpto, II Kalendas Decembris aegrotare coepit. Nam quidam, genere Saracenus, arte pistoria Brixensi coenobio serviebat. Hic sororem Willelmi prioris, filii Ingranni, in matrimonio habebat, et pro quadam latenti causa, satisque parva, occultum contra abbatem odium gestabat. Unde instinctu diaboli ferculum ejus veneno corrupit, imitatus Ismaelem patrem suum, qui ferali ludo simplicem Isaac gravare studuit. Deinde vir Dei, monachis lugentibus, XIII diebus aeger jacuit, dataque confessione, sanctaque sumpta communione II Idus Decembris obiit. In ecclesia Sanctae Dei genitricis Mariae, quam ipse a fundamento construxit, sepultus est, et per singulos annos anniversarius dies reverenter celebrari ob memoriam ejus constitutus est. Hoc libenter agitur a monachis, quos ipse in domo Dei ut pater filios educare molitus est. Pauperibus quoque uberem eleemosynam ipso die pro defuncto pastore largiri mos est.

Appropinquante Wiscardo, turgentes Romani convenerunt, et quod ab advenis persecutoribus caput orbis impugnaretur indignum duxerunt. Multis igitur hortatibus animati, cum armis obviam processerunt. Sed statim a Normannis in re militari nimis obduratis facto impetu, repulsi sunt. Deinde victores, civibus misti fugientibus, urbem intraverunt, jussuque fervidi ducis ignem tectis injecerunt. Sic Wiscardus ferro et flamma sibi aditum Romae patefecit, nec ullus civium postea contra eum mutire ausus fuit. Deinde pervenienti ad turrim Crescentis papa cum clero obviam exiit, pro labore et subventu gratias egit, pro obedientia a reatibus absolvit, et aeternam ei a Deo benedictionem peroptavit. Post alternam heroum collocutionem, post depromptam a papa querelarum relationem, iratus dux subintulit hujuscemodi comminationem: « Romani cives pessimi sunt et infidi, Deoque et sanctis ejus pro innumerabilibus beneficiis sibi collatis sunt et erunt semper ingrati. Roma, quae mundi caput et peccatorum medicina olim dicta est, nunc habitatio draconum et totius nequitiae fovea facta est. Hanc igitur speluncam latronum ferro seu flamma destruam, sordidos nefariosque habitatores ejus perimam. Persecutionem in episcopum, quam Judaei coeperunt, Romani pertinaciter perficere conati sunt. Nonne sicut Judaei Christum crucifixerunt, sic Romani membra Christi, Petrum et Paulum, martyrizaverunt? Quid dicam de Lino et Cleto, Clemente et Alexandro, Sexto et Telesphoro, Calixto et Urbano, Cornelio et Fabiano? Omnes hi pontificali cura mederi languentibus studuerunt, et a propriis civibus, quos salvare nitebantur, injuriose perempti sunt. Denique quid referam de Sebastiano, quem sagittatum in cloaca suspenderunt gumfo? Quid de Laurentio, quem crati ferreo imposuerunt, et prunis subpositis ut piscem assaverunt? Quid de Hippolyto, quem alligatum equis indomitis discerpserunt? Quid de Hermete, Tiburcio, Zenone, Valentino, aliisque sanctis, quorum numerus humanae notitiae est incomprehensibilis? Fama refert, et astipulatur assertione multorum quod tota Roma perfusa est pretioso cruore martyrum, et in latrinis Romanorum innumera latent corpora sanctorum. Eadem crudelitas, quae tunc grassabatur in paganis, nunc debacchatur in falsis Christianis, qui cupiditate illecti favent profanis, et contra Catholicam Ecclesiam auxiliantur haereticis insanis. Nulla igitur pietas eis impendenda est. Ultore gladio impios puniam, cruentam civitatem igne succendam, et Trans-Alpinis gentibus replendam, opitulante Deo, meliorem restituam. »

Tunc papa ad pedes ducis corruit, lacrymisque profusus ait: « Absit hoc a me, ut Roma destruatur pro me! Non enim ad destructionem urbis, sed ad salvationem electus sum plebis. Malo Dominum nostrum Jesum Christum morte sequi, quam, peccatoribus punitis, injurias meas nequiter ulcisci. Creatori quippe nostro contrarii sunt, qui statuta ejus despiciunt, et ordinem Ecclesiae truculenter impediunt, Dominicumque gregem, ut lupi rapaces, dispergunt. Ipsius nimirum est injuria et ultio, servitus quoque et retributio. Novit pios clientes, et abhorret adversarios furentes. Ejus igitur omnipotentiae nos et nostra commendamus, et corde benevolo exoramus ut legi sacrae adversantia censorio ense rescindat, et nos ad beneplacitam voluntatem suam dirigat. »

Sic iratum ducem papa lenivit, acceptoque consilio, de turre Crescentis cum clero sequaci exivit, et comitante duce cum valida manu ductus, Albam adivit. Hanc itaque urbem Ascanius Julius, Aeneae filius, condidit, et Constantinus Augustus sancto Silvestro papae dedit. Dux autem, apostolica benedictione accepta, iter ad mare acceleravit, et trans pontum coetus suos festinanter, ut eis juraverat, expetiit.

Ce fut alors que les ambassadeurs des Romains se présentèrent devant le duc Robert, avec des dépêches apostoliques, et l'ayant salué d'une manière suppliante, lui adressèrent la parole eu ces termes: «Vaillant duc, le pape Grégoire vous prie humblement et instamment, comme un père en agirait à l'égard de son fils, d'employer sans retard votre invincible bravoure en faveur du Saint-Siége, et, pour l'amour de Dieu, de ne proposer aucune excuse pour vous dispenser de cette assistance. Henri, roi des Allemands, assiége Rome, et retient enfermés dans la citadelle de Crescence27 le pape et le clergé qui lui est resté fidèle. Là le pape, enveloppé avec la troupe du peuple fidèle, craint d'être le jouet de la défection des nobles, qui sont très-avares et perfides, et de tomber aux mains de ses ennemis. C'est pourquoi il nous envoie vers vous pour réclamer votre prompte assistance dans de si urgentes conjonctures. Par la faveur de Dieu, votre vaillance s'est élevée au dessus de tous vos ennemis; aucune puissance humaine ne lui résistera tant que vous combattrez pour Dieu, et que vous obéirez au vicaire de saint Pierre, prince des Apôtres.»

A ces mots, le magnanime héros éprouva de grands embarras; car il desirait secourir ce vénérable pape attaqué par des lions furieux, comme Pierre dans la prison d'Hérode; et en même temps il hésitait beaucoup à laisser sans chef en terre étrangère, comme les agneaux parmi les loups, son armée si peu considérable au milieu d'ennemis nombreux, perfides et cruels. Enfin ayant élevé les yeux de l'ame vers le Seigneur, duquel tout bien procède, il convoqua ses troupes ainsi que son fils Boémond, et leur adressa ce discours: «Il faut toujours obéir à Dieu qui nous parle par la bouche du commun pasteur de l'Eglise catholique. Avec l'aide de Dieu, j'obéirai aux ordres du pape; et le plus tôt que je pourrai, je tâcherai de retourner vers vous. En attendant, reposez-vous prudemment dans cette province et observez une grande circonspection parmi les ennemis qui vous entourent de toutes parts. Si quelqu'un a l'audace de vous attaquer à force ouverte, résistez virilement avec l'aide de Dieu. Toutefois gardez-vous bien de commencer les hostilités ni de fournir à vos ennemis l'occasion de combattre, ni d'attaquer les habitans de ce pays jusqu'à ce que je sois de retour auprès de vous. Je m'acquitterai du service qui m'est imposé par le Seigneur, et, si la vie m'accompagne, je reviendrai promptement. Par l'ame de Tancrède, mon père, je jure et vous affirme par serment que jusqu'à mon retour auprès de vous, je n'userai point du bain, je ne me raserai point la barbe ni ne me ferai couper les cheveux.» Après ce discours, le vaillant chevalier s'embarqua aussitôt, avec un petit nombre de compagnons d'armes, et, conduit par la main de Dieu, partit pour la Pouille. Là, ayant pris avec lui une troupe de guerriers, il marcha sur Rome. Sur ces entrefaites, l'empereur Henri, ayant appris par des rapports véridiques que le duc Robert avait vaincu l'empereur de Constantinople et qu'il accourait à l'iinproviste, impétueux comme la foudre, pour prêter son secours au pape, considérant prudemment les vicissitudes des événemens, éprouva de grandes craintes. Ayant fait la paix avec quelques grands, il occupa une partie de la ville, et regagna les contrées Occidentales de ses Etats; il aima mieux se retirer honnêtement, sain et sauf et en liberté, que d'attendre un adversaire furieux et de s'exposer à être enveloppé dans le tourbillon d'un combat auquel il n'était pas préparé.

Pendant que le monde était exposé à tant de graves agitations et aux tempêtes de tant de guerres, pendant que les royaumes terrestres étaient ballottés comme le vaisseau au milieu de la mer, le vénérable Robert, abbé de Sainte-Euphémie, à son retour de la guerre de Durazzo en Calabre, tomba malade le 21 novembre pour avoir, dit-on, pris du poison dans ses alimens. En effet, un certain Sarrasin servait en qualité de boulanger dans le couvent de Sainte-Euphémie28. Il avait épousé la sœur du prieur Guillaume, fils d'Ingran, et pour une cause qui n'est pas connue et qui est de peu d'importance, il nourrissait une haine secrète contre l'abbé. C'est pourquoi, poussé par un instinct diabolique, il empoisonna des mets, imitant son ancêtre Ismaël qui, par un jeu coupable, chercha à tourmenter le simple Isaac. L'homme de Dieu, à la grande affliction de ses moines, fut malade pendant treize jours, et mourut le 2 des ides de décembre (12 décembre), après s'être confessé, et avoir reçu la sainte communion. Il fut inhumé dans l'église de Sainte-Marie, mère de Dieu, qu'il avait construite de fond en comble. Il fut arrêté que le jour anniversaire de sa mort serait, en mémoire de lui, solennisé tous les ans: c'est ce qui est pratiqué avec empressement par les moines qu'il s'était appliqué à élever dans la maison de Dieu comme un père élève ses enfans. On a l'habitude, ce même jour, de donner aux pauvres, pour ce pasteur défunt, une abondante aumône.

A l'approche de Guiscard, les orgueilleux Romains se réunirent, et crurent qu'il était indigne d'eux de laisser attaquer la capitale du monde par de farouches étrangers. En conséquence, animés par plusieurs discours, ils marchèrent en armes à la rencontre de l'ennemi; mais aussitôt chargés par les Normands, endurcis dès long-temps au maniement des armes, ils furent repoussés. Les vainqueurs, pêle-mêle avec les fuyards, entrèrent dans la ville, et, par l'ordre de leur duc irrité, mirent le feu aux maisons. C'est ainsi que Guiscard s'ouvrit l'entrée de Rome par le fer et la flamme, et qu'ensuite aucun citoyen n'osa murmurer contre lui. Comme il se rendait à la tour de Crescence, le pape alla au devant de lui avec le clergé, lui rendit grâce de ses efforts et de son assistance, lui donna l'absolution de ses péchés à cause de son obéissance, et lui souhaita l'éternelle bénédiction de Dieu. Après la conférence de ces grands hommes, et lorsque le pape eut fait le récit de ses griefs, le duc irrité proféra ces menaces: «Les citoyens Romains sont méchans et perfides; ils sont et seront toujours ingrats envers Dieu et ses saints malgré les innombrables bienfaits qu'ils ont reçus d'eux. Rome, qui est la capitale du monde, et qui passa jadis pour guérir tous les péchés, est devenue une habitation de dragons et un antre de toute espèce de perversité. C'est pourquoi je détruirai par le fer et la flamme cette caverne de brigands; je mettrai à mort ses vils et criminels habitans. Les Romains s'obstinent à continuer contre leur évêque la persécution commencée par les Juifs. En effet, de même que les Juifs crucifièrent le Christ, les Romains n'ont-ils pas martyrisé Pierre et Paul, qui sont ses membres? Que dirai-je de Lin et de Clet, de Clément et d'Alexandre, de Sixte et de Telesphore, de Calixte et d'Urbain, de Corneille et de Fabien? Ces saints personnages employèrent leurs soins pontificaux à soulager les maux des Romains, et leurs propres concitoyens, qu'ils cherchaient à sauver, les ont fait périr outrageusement. Que rapporterai-je de Sébastien, qu'ils suspendirent avec une chaîne dans le cloaque après l'avoir percé de flèches? Que dirai-je de Laurent, qu'ils étendirent sur un gril de fer, et qu'ils rôtirent comme un poisson sur des charbons ardens? Que dirai-je d'Hippolyte, qu'ils déchirèrent attaché à des chevaux indomptés? Que dirai-je d'Hermès, de Tiburce, de Zénon, de Valentin et de tant d'autres saints dont le nombre est incalculable pour l'intelligence humaine? La renommée rapporte beaucoup de témoignages qui confirment que toute la ville de Rome est couverte du précieux, sang des martyrs, et que ses lieux les plus abjects recèlent les corps de saints innombrables. La même cruauté qui animait alors les Païens anime aujourd'hui de ses fureurs les faux chrétiens qui, poussés par la cupidité, favorisent les profanes, et secondent contre l'Eglise catholique les hérétiques insensés. Aussi ne méritent-ils pas qu'on ait pour eux aucune pitié. Je punirai ces impies par le glaive vengeur; je livrerai aux flammes cette cité sanglante, et, avec l'aide de Dieu, je la rendrai meilleure en la faisant repeupler par les nations transalpines.»

Alors le pape se précipita aux pieds du duc, et, baigné de larmes, il lui dit: «Epargnez-moi l'horreur de détruire, à cause de moi, la ville de Rome. Je suis l'élu du peuple pour le salut de la ville et non pour sa ruine. J'aime mieux mourir comme notre Seigneur Jésus-Christ que de voir venger cruellement mes propres injures sur les pécheurs. En effet, ceux-là sont les ennemis de notre Créateur qui méprisent ses décrets, troublent cruellement l'ordre de l'Eglise, et, comme des loups ravisseurs, dispersentie troupeau de Dieu. C'est à lui qu'appartiennent l'injure et la vengeance, le service et la rétribution; il connaît ses pieux serviteurs; il abhorre ses ennemis. C'est pourquoi recommandons-nous et ce qui nous appartient à sa toute-puissance; prions-le d'un cœur bienveillant de briser de son glaive réformateur tout ce qui s'oppose à sa sainte loi, et de nous diriger selon son bon plaisir et sa «volonté.»

C'est ainsi que le pape calma le duc irrité, et qu'ayant pris conseil, il sortit de la tour de Crescence avec le clergé qui le suivit, et, accompagné de Guiscard, qui le conduisit avec une puissante armée, il se rendit à Albe. Jules Ascagne, fils d'Enée, fonda cette ville, et l'empereur Constantin la donna au pape saint Sylvestre. Après avoir reçu la bénédiction apostolique, le duc se rendit en toute hâte vers la mer, et, l'ayant passée sans retard, retourna auprès de ses troupes comme il le leur avait juré.

 

 

VI. Graeci, absente Roberto, Normannos aggrediuntur. Robertus Wiscardus in Graeciam redit. Normanni in Italiam redeunt.

Interea callidus imperator Graecorum, ut Robertum adiisse Italiam cognovit, ratus quod Normannos, absente duce, destitutos debilitare posset, insurrexit, multas cohortes adunavit, et invitos ad bellum Normannos coegit. Commisso autem praelio, Normanni debiles in primis reperti sunt, et multis ex causis in initio certaminis territi et pene victi sunt. Nam ut paucitatem sui, et absentiam fortunati ducis, et multitudinem hostium perpenderunt, pene fugam ante pugnam inierunt. Sed cum Buamundus in conflictu cum turmis suis vacillans trepidaret, et anxius Deum ex corde invocaret, divinae pietatis auxilium adfuit, et vox hujuscemodi desuper intonuit: « Buamunde, quid agis? Praeliare fortiter. Nam ille, qui patrem tuum juvit, te similiter adjuvabit, si in illo confisus fueris, eique fideliter militaveris. » Hac voce Normanni recreati et confortati sunt, et in antea progressi, Pelasgos acriter impulerunt; quorum impetu Achivi repente repulsi sunt, et terga vertentes, spolia multa indigentibus peregrinis dimiserunt.

Regressus de Tuscia, Wiscardus suos hac victoria sat hilares invenit. Ipse quoque, tam nobili tripudio exsultans, Deo gratias egit. Buamundum vero, qui vulneratus fuerat in certamine, ut curaretur, misit ad medicos Psalerniae, quorum fama per orbem admodum divulgata est excellentia medicinalis peritiae.

Porro Dyraceni, dum Normannos perpendunt in Bulgariam longe progressos, pluresque provincias de imperio Byzanteo militari manu adeptos, seseque ab auxilio Thracum, seu Macedonum, omniumque affinium suorum penitus remotos, diffidentes mutuo saepe tractant, qualiter sibi nimis in arcto positi consulant. Tandem procaciores quid agant vicissim diffiniunt, legatos ad ducem clam mittunt, pacem poscunt; et quod azylum urbis satellitibus ejus tradant veraciter promittunt. At ille quod postulant concedit, et CCC milites ad recipiendam urbem mittit. Noctu itaque venientibus Normannis, civitas aperta est; quibus receptis pax inter utrosque, et securitas firmata est.

Sichelguada, uxor Roberti Wiscardi, filia erat Guaimalchi ducis Psalernitani, sororque Gisulfi, qui ducatu privatus fuerat per avidam invasionem sororii sui. Haec Buamundum privignum suum odio habebat, metuens ne per eum, quia fortior erat et sensu multaque probitate pollebat, Rogerius filius suus amitteret ducatum Apuliae et Calabriae, qui sibi competebat haereditario jure. Unde ipsa lethiferam potionem confecit, et Psalernitanis archiatris misit, inter quos enutrita fuerat, et a quibus veneficiorum eruditionem perceperat. Protinus ipsi voluntatem dominae et alumnae suae cognoverunt, et Buamundo, quem curare debuerant, virus mortis contulerunt; quo percepto, ad mortem aegrotavit, patrique suo per nuntium languorem suum protinus intimavit. Callidus vero dux dolos uxoris suae subito animadvertit, ipsamque ante se tristis accersiens, sic interrogavit: « Vivitne Buamundus, dominus meus? » Quae respondit: « Nescio, domine. » At ille: « Afferte, inquit, mihi textum sancti Evangelii, et gladium. » Quibus allatis, gladium accepit, et super sacra sic juravit: « Audis, Sichelguada! Per hoc sanctum Evangelium juro quod si Buamundus filius meus hoc morbo, quo detinetur, mortuus fuerit, hoc ense interficiam te. » Porro illa tali allegatione nimis territa, salutare antidotum praeparavit, et medicis suis, per quos mortem paraverat, Psalerniam confestim transmisit nuntium, qui ut sibi periclitanti adminicularentur, blanditiis et precibus obnixis sollicitavit. Archiatri detectam fraudem et angustiam herilem audientes, et in futurum ne terribiles minae ducis explerentur precantes, toto nisi juveni, quem laeserant, in omni exercitio physicae artis mederi certabant. Opitulante Deo, qui per eumdem Turcos et Agarenos, Christianae fidei hostes, comprimere decreverat, aeger convaluit. Sed in omni vita sua, prae veneno, quo infectus fuerat, pallidus permansit.

Interea versipellis et ingeniosa mulier multa secum revolvebat, nimioque metu indesinenter stimulata, considerabat quod si legatus suus ad transfretandum mare tardaret, et aegrotus ante adventum ejus emigraret, illa juratam sibi mortem ense mariti non evaderet. Igitur aliam econtra tergiversationem truculentam et omnino exsecrabilem excogitavit. Veneno virum suum, proh dolor! infecit. Protinus ut ille aegrotare coepit, et ipsa de inevitabili casu ejus non dubitavit, convocatis parasitis suis cum reliquis Langobardis, noctu surrexit, et ad mare progressa, naves optimas cum omnibus suis intravit, et omnes reliquas naves, ne Normanni eam persequerentur, incendit. Dum vero littus Apuliae attigit, quidam miles de satellitio ejus clam egressus, Psalerniam noctu venit, et Buamundum festinanter aggressus, ait: « Surge cito, et fuge, et salva te. » Cumque ille causam inquireret, nuntius respondit: « Pater tuus mortuus est, et noverca tua in Apulia est. Huc autem festinat venire, ut occidat te. » Nec mora Buamundus, tam gravi rumore turbatus, asinum ascendit, clam urbem exivit, ad Jordanum Capuae principem, consobrinum suum, confugit; a quo amicabiliter receptus, fraudes et minas novercae suae evasit. Illa vero, ut Psalerniam pervenit, et egresso quem quaerebat, delusam se comperit, vehementer contristata est, et Rogerius filius ejus, cognomento Crumena, amplum citra mare ducatum ex successione majorum adeptus est.

Undique nimiis anxietatibus aggravati sunt in peregrina regione Normanni, dum maximum ac strenuissimum ducem suum vident muliebri dolo periclitari, et robur exercitus sui defectione Langobardorum, qui cum domina sua clam discesserant, imminui, et se non posse in Italiam, quia naves eorum combustae erant, sine gravi mora et difficultate proficisci. Magnanimus itaque dux Robertum comitem Lorotelli, et Goisfredum de Conversana, nepotes suos, Hugonem monoculum de Claromonte, et Guillelmum de Grentemaisnilio, Odonem quoque Bonum-Marchisum, sororium suum, aliosque cognatos proceresque suos ad se convocavit, et quid acturi essent interrogavit. Cumque omnes inter se mussitarent, nec certum quid proferrent, ait: « Ultio divina pro peccatis nostris nos percutit, et a nimiis cupiditatibus nostris nos reprimit. Juste nos Dominus ut servos suos verberat, et perspicue quod mundi gloria non sit appetenda, nobis nuntiat. Gratias illi pro omnibus, quae nobis impertiri dignatus est, agamus, et ut nostri semper misereatur, toto corde appetamus. Ecce nos de pauperibus infimisque parentibus processimus, et sterile rus Constantini, vacuosque necessariis rebus penates reliquimus, et profecti Romam cum magno timore vix pertransivimus. Deinde, donante Deo, magnas et multas urbes obtinuimus. Sed hoc non nostris viribus nec meritis, sed divinae ordinationi imputare debemus. Denique de imperio Constantinopolitano pro reatibus indigenarum invasimus quantum potuimus in XV peragrari diebus. Optime nostis quod in sui praesidium invitatus sum a Michaele imperatore, quem cives sui de solio regni nequiter expulere, quia filiam meam filio ejus tradidi legitime. Constantinopolim, quam possidet imbellis populus, deliciisque serviens et lasciviae, decreveram, si Deo placuisset, Catholicis pugnatoribus subjugare, qui sanctam Dei civitatem Jerusalem Turcis auferrent, ethnicisque bello repulsis, Christianum imperium dilatarent. Propter hoc desiderium, tam magnum laborem et tam periculosum agonem inivi. Sed hoc aliter ordinavit irreprehensibilis voluntas omnipotentis Dei. David templum Deo Hierosolymis construere voluit, sed hoc a Salomone filio ejus peragi cum ingenti tripudio Deus disposuit. Sic labor meus, ut autumo, futuris temporibus consummabitur, et fructus laboris quandoque manifestabitur, et incitamentum tantae probitatis utiliter posteris nostris propinabitur. Hinc igitur, o viri fortes, sapiens consilium accipite, pristinamque virtutem vestram, quam in arduis et angustis rebus multoties expertus sum, perdere nolite. Unus humo sum ac, ut reliqui, mortalis. Vos autem multi estis, multisque charismatibus, largiente Deo, vigetis. Famosa vero gesta, quae longe lateque divulgata sunt, vos fecistis; nec unquam majora a tam paucis et infimis hominibus leguntur in aliquibus historiis quam, juvante Deo, a vobis facta sunt. Fortiorem itaque et sapientiorem de vobis eligite, ipsumque vobis ducem constituite. Ne perdatis foecundam tellurem quaesitam magno labore, sed parvo tempore. Buamundus filius meus, si vita et sospitate viget, quantocius vobis succurrere sataget. »

Haec et his similia duce prosequente, Petrus Francigena aliique contubernales, ducis dicta subtiliter intuentes, dixerunt: « In hoc negotio, quod nobis imperas, ingens discrimen est et maxima difficultas. Innumeri sunt hostes, et nos pauci sumus, nimiumque nobis adversatur imperator potens et callidus, quem, te cohibente, graviter in multis saepe offendimus. Fortitudini ejus, lataeque potentiae nequivimus resistere. Multis enim dominatur regnis et nationibus. Utinam ad domos nostras, unde discessimus, cum pace et salute regredi valeamus! »

His auditis, dux valde ingemuit, Deumque cum fletu invocare, filiumque suum sic lugere coepit: « Heu! me miserum tot infortuniis circumdatum! Olim multis nocui, et injuste mala peregi. Nunc simul mala invenerunt me, quae promerui longo tempore. Summe Deus, nunc parce mihi! Pie Deus, miserere mihi peccatori! Fortis Deus, succurre populo tuo, quem huc adduxi! Fili mi Buamunde, virtute et sensu Thebano par Epaminondae, ubi reperiam te? Nobilis athleta Buamunde, militia Thessalo Achilli, seu Francigenae Rollando aequiparande, vivisne, an detineris pernicie? Quid tibi contigit? Quid probitas tua devenit? Quod si sospes, qualem te, dum Tusciam adirem, dimisi, praesto adesses, opulentam Bulgariae regionem armis nostris obtentam possideres. Scio namque quod tanta, si vivis, strenuitate polles, ut si morti meae divino nutu interesses, jus quod bello acquisivi, juvante Deo, nullatenus amitteres. Eia, commilitones optimi, caute vobis consulite, et quod a laribus vestris valde remoti estis perpendite. Recolite quam magna Normanni fecere, et quod parentes nostri Francis et Britonibus et Cenomannensibus multoties resistere, et fortiter vicere. Ad mentem reducite quam magna, me duce, gessistis in Italia et Sicilia. Psalerniam et Barrum, Brundisium et Tarentum, Bismannum et Regium, Syracusam et Palernum, Cosentiam et Castrum-Joannis, aliasque multas urbes et oppida obtinuistis. Gisulfum quoque Psalernitanum ducem, et Wazsonem Neapolitanum comitem, aliosque principes fortissimos, me duce, per Dei juvamen superastis. Nunc igitur ne vilescatis amisso pristinae magnanimitatis conamine. Electione communi unum ex vobis, ut dixi, ducem constituite, uberesque provincias, quas jam nacti estis, insigniter vobis retinete. »

Nullus eorum qui rebus istis interfuere, ausus fuit ducatum hujuscemodi suscipere, sed omnes de fugae praesidio maluerunt cogitare. Deinde, anno ab Incarnatione Domini 1085, Robertus Wiscardus, Apuliae dux insignis, nostrisque temporibus pene incomparabilis, facta confessione, a peccatis mundatus et salutaris Eucharistiae perceptione munitus, non militari robore prostratus, sed livore femineo corruptus, quo primus Adam est de Paradisi sede projectus, non armis, sed veneno laesus, adveniente mortis hora, mundo est sublatus. Quo defuncto, Normanni corpus ejus salierunt, et cum pace reditum in patriam suam ab imperatore petierunt. Imperator vero, licet laetaretur, quia liberatus a terribili hoste fuerat, defunctum tamen ducem, qui nunquam de bello fugerat, ex pietate multum planxit. Licentiam his qui redire in Italiam vellent cum cadavere principis sui et omnibus suis, benigniter concessit. Aliis vero, qui secum remanere sibique servire vellent, larga stipendia pepigit. Byzantino extunc itaque fideliter famulati sunt, qui antea fortiter impugnaverant. Remeantes autem in Apuliam, corpus ducis Venusiae detulerunt, ibique, in coenobio Sanctae Trinitatis, cum luctu magno sepelierunt. Venerabilis Berengarius abbas, filius Ernaldi, filii Helgonis, eidem monasterio praeerat, quem Theodericus archimandrita pius apud Uticum educaverat, et inde Robertus abbas secum in Calabriam adduxerat. Deinde ab Alexandro papa Venusiensi monasterio abbas consecratus est, atque post aliquot annos, pro merito vitae et sapiente doctrina, ad pontificatum praefatae urbis a papa Urbano promotus est.

Cependant l'habile empereur des Grecs ayant su que Robert était passé en Italie, persuadé qu'il pourrait porter un coup funeste aux Normands en l'absence de leur chef, se disposa au combat, rassembla beaucoup de troupes, et força les Normands à combattre malgré eux. La bataille s'étant engagée, les soldats de Guiscard faiblirent d'abord, effrayés par plusieurs causes. Ils furent, au commencement de l'engagement, sur le point d'être vaincus; car, comme ils considéraient leur petit nombre, l'absence de leur chef toujours heureux et la multitude de leurs ennemis, ils faillirent prendre la fuite avant le combat. Boémond, hésitant avec ses troupes et redoutant la bataille, invoquait Dieu du fond du cœur au milieu de ses inquiétudes: soudain il éprouva l'assistance de la divine bonté, et une voix d'en haut fit retentir ces paroles: «Boémond, que fais-tu? combats vaillamment. Celui qui seconda ton père t'aidera également si tu as confiance en lui, et si tu combats pour lui fidèlement.» Les Normands furent ranimés et fortifiés par cette voix, et marchant on avant chargèrent les Grecs si vivement que ceux-ci furent repoussés, et que tournant le dos ils abandonnèrent d'amples dépouilles aux étrangers qui manquaient de beaucoup de choses.

A son retour de Toscane29, Guiscard trouva ses troupes assez joyeuses de cette victoire. Lui-même partageant une si noble joie, rendit grâces à Dieu. Il envoya Boémond, qui avait été blessé dans le combat, pour se faire guérir à Salerne, dont les médecins avaient acquis une réputation qui s'était répandue dans tout l'univers, à cause de l'habileté supérieure dont ils avaient fait preuve dans leur art.

Cependant les habitans de Durazzo voyant que les Normands s'étaient avancés fort loin dans la Bulgarie, qu'ils avaient enlevé à force armée plusieurs provinces de l'empire de Bysance, et que leur ville se trouvait entièrement privée des secours des Thraces, des Macédoniens, et d'autres peuples voisins, s'entretinrent mutuellement de leurs inquiétudes, pour savoir comment ils pourraient se tirer de l'embarras où ils étaient. Enfin les plus hardis se déterminent à prendre un parti: ils envoient en secret des députés vers le duc, lui demandent la paix, et promettent sincèrement d'ouvrir à ses troupes l'intérieur de leur ville. Guiscard leur accorda leur demande, et envoya trois cents chevaliers pour prendre possession de la place. Les Normands vinrent de nuit, on leur ouvrit la ville, et dès qu'ils furent entrés, la paix s'établit, et la sécurité s'affermit entre les deux peuples.

Sichelguade, femme de Robert Guiscard, était fille de Guaimalch, duc de Salerne, et sœur de Gisulfe, qui avait été dépouillé de son duché par l'avide usurpation de son beau-frère. Elle détestait Boëmond son beau-fils, craignant que, comme il était plus vaillant, plein d'esprit et de mérite, il n'enlevât à son fils Roger le duché de la Pouille et de la Calabre, qui lui appartenait par droit héréditaire. C'est ce qui la détermina à préparer uns potion mortelle, et à l'envoyer aux médecins de Salerne, parmi lesquels elle avait été élevée, et qui lui avaient enseigné la science des empoisonnemens. Dès qu'ils connurent le desir de leur maîtresse et de leur élève, ils donnèrent le poison mortel à Boémond, qu'ils devaient soigner. Quand il l'eut pris, il fut malade à la mort, et envoya aussitôt à son père un courrier pour lui annoncer la gravité de sa maladie. Le duc, qui était pénétrant, découvrit aussitôt l'artifice de sa femme; l'ayant, dans sa tristesse, fait venir devant lui, il lui fit cette question. «Boémond, monseigneur, est-il encore vivant?» Elle répondit: «Seigneur, je n'en sais rien.» Il ajouta: «Que l'on m'apporte le texte du saint Evangile et un glaive.» Quand on eut exécuté ses ordres, il prit le glaive, et jura ainsi sur le livre saint: «Vous m'entendez, Sichelguade; je jure par ce saint évangile que, si mon fils vient à mourir de la maladie qui le retient au lit, je vous ferai périr par cette épée.» La duchesse, excessivement effrayée de ces paroles, prépara un antidote salutaire, envoya sur-le-champ un messager à Salerne vers les médecins par lesquels elle avait fait préparer la mort de Boémond, et les sollicita, par des caresses et des prières instantes, de la secourir dans le danger où elle était plongée. Les médecins, apprenant que leur perfidie était découverte, et que leur maîtresse se trouvait dans un grand embarras, priant Dieu que les terribles menaces du duc ne reçussent pas leur accomplissement, cherchèrent, par tous les moyens que fournissait leur art, à guérir le jeune homme qu'ils avaient empoisonné. Par l'aide de Dieu, qui avait décidé de se servir de lui pour vaincre les Turcs et les Sarrasins, ennemis de la foi chrétienne, le malade se rétablit, mais toute sa vie il resta pâle à cause du poison qui avait altéré sa santé.

Cependant la princesse, astucieuse et avisée, était plongée dans de profondes réflexions, et sans cesse agitée d'une extrême crainte, ne se dissimulant pas que, si son envoyé tardait à passer la mer, et que le malade mourût avant son arrivée, elle ne pourrait éviter le trépas dont l'avait menacée son mari. En conséquence, elle conçut un projet sanguinaire, et tout-à-fait exécrable. O douleur! elle empoisonna son mari. Dès qu'il commença à devenir malade, et qu'elle ne douta pas de sa mort inévitable, elle rassembla ses amis avec les autres Lombards, se leva pendant la nuit, gagna la mer, monta sur les meilleurs vaisseaux avec tout son inonde, et, pour que les Normands ne pussent la poursuivre, elle mit le feu à tous les autres bâtimens. Lorsqu'elle eut touché au rivage de la Pouille, un certain chevalier de son escorte, l'ayant quittée en cachette, se rendit de nuit à Salerne, et étant allé trouver Boémond en toute hâte, il lui dit: «Levez-vous vite, fuyez, et sauvez-vous.» Le prince ayant demandé la cause de cet avis, le chevalier répondit: «Votre père est mort, et votre belle-mère «st dans la Pouille. Elle marche à grands pas vers ce lieu pour vous mettre à mort.» Dans cette grave circonstance, Boémond, tout troublé, monta sans retard sur un âne, sortit en cachette de la ville, et s'enfuit auprès de Jourdain, prince de Capoue, qui était son cousin: reçu par lui avec amitié, il n'eut plus rien à craindre de la perfidie et des menaces de sa belle-mère. Celle-ci étant parvenue à Salerne, et se voyant prévenue dans ses projets par la fuite de celui qu'elle cherchait, elle fut saisie d'une vive douleur. Son fils Roger, surnommé la Bourse30, obtint de la succession de ses ancêtres le grand duché en deçà de la mer.

Les Normands, qui se trouvaient avec leur chef sur la terre étrangère, furent en proie à toute sorte d'inquiétudes, quand ils virent ce grand et vaillant guerrier mis en péril par les embûches d'une femme, la force de leur armée diminuée par la retraite des Lombards, qui s'étaient enfuis secrètement avec leur maîtresse, et enfin les retards et les difficultés considérables que la destruction de leurs vaisseaux opposait à leur retour en Italie. En conséquence, le magnanime Guiscard réunit auprès de lui Robert, comte de Loritello, et Geoffroi de Conversano, ses neveux, Hugues-le-Borgne de Clermont, Guillaume de Grandménil, Eudes le bon marquis, son beau-frère, et ses autres parens, ainsi que les grands de son conseil: il leur demanda ce qu'il y avait à faire dans cette circonstance. Comme chacun murmurait à voix basse, et ne savait quel parti proposer, Guiscard parla en ces termes: «La vengeance divine nous frappe à cause de nos péchés, et nous punit de notre excessive ambition. Comme le maître frappe ses serviteurs, le Seigneur en agit de même avec nous justement, et nous fait connaître qu'il ne faut pas desirer l'éclat de la gloire mondaine. Rendons grâces à Dieu pour tout le bien qu'il a daigné nous accorder, et prions-le de tout notre cœur d'avoir toujours pitié de nous. Issus de parens pauvres et obscurs, nous avons abandonné les stériles campagnes du Cotentin et nos pénates dépourvus des objets les plus nécessaires; partis pour Rome, ce n'a pas été sans de grandes frayeurs et de grandes difficultés que nous avons pu dépasser cette ville. Enfin, grâces à la faveur de Dieu, nous avons conquis beaucoup de vastes cités; mais ce n'est ni à nos forces ni à nos mérites que nous devons attribuer ces avantages; c'est à la divine Providence que nous en sommes redevables. Enfin nous avons envahi cette partie de l'empire de Constantinople à cause des péchés de ses habitans, autant que nous avons pu en parcourir dans l'espace de quinze jours. Vous savez parfaitement que l'empereur Michel m'a appelé à son secours, chassé qu'il était méchamment de son trône par ses propres sujets, et parce que j'avais légitimement promis ma fille à son fils. S'il eût plu à Dieu, j'avais résolu de marcher sur Constantinople, que possède un peuple lâche, esclave des délices et de la volupté. Je l'aurais soumise à des guerriers catholiques, capables d'arracher aux Turcs Jérusalem, cette sainte ville de Dieu, et qui, après avoir repoussé par la force les armées païennes, pussent étendre l'empire chrétien. C'est dans cette intention que j'ai entrepris de si grands travaux et une si périlleuse campagne. L'irrésistible volonté du Dieu tout-puissant en a ordonné autrement. David voulut élever à Jérusalem un temple au Seigneur; mais Dieu décida que Salomon, fils de ce prince, aurait le bonheur ineffable de le terminer. Ainsi, comme je le pense, mes projets recevront leur exécution dans les temps à venir. Le fruit de mon travail se fera connaître un jour, et sera utilement signalé à nos descendans comme un encouragement à une si grande entreprise. Recevez donc, hommes courageux, un sage conseil, et n'allez pas perdre cette ancienne vertu que j'ai tant de fois éprouvée dans les occasions difficiles et périlleuses. Je ne suis qu'un homme, et mortel comme tous les autres. Vous êtes nombreux, comblés de nombreux avantages par la grâce de Dieu. Vous avez fait de grandes actions qui ont été publiées au loin. Les historiens ne nous présentent nulle part des exploits plus brillans, exécutés par des hommes si peu nombreux, et avec d'aussi faibles moyens, que ceux qui vous sont dus avec l'aide de Dieu. Choisissez donc parmi vous le plus brave et le plus sage; confiez-lui le commandement; ne vous laissez pas enlever cette terre fertile, conquise avec tant de peines et en si peu de temps. Boémoud, mon fils, si la vie et la santé lui restent, s'empressera au plus vite de voler à votre secours.»

Comme le duc disait ces choses et d'autres semblables, un Français, nommé Pierre, et quelques-uns de ses amis, pesant habilement les discours de ce prince, parlèrent en ces termes: «Il se trouve de grandes difficultés et beaucoup d'embarras dans ce que vous nous prescrivez. Nos ennemis sont innombrables, et notre troupe se réduit à peu de monde; nous avons pour adversaire un empereur puissant et habile, que, forcés par vous, nous avons souvent offensé gravement en plusieurs circonstances. Nous ne pouvons résister à sa bravoure et à sa vaste puissance. En effet, il commande à plusieurs royaumes et à plusieurs nations. Plût à Dieu que nous pussions en paix et en sûreté retourner vers nos maisons dont nous sommes partis!»

Quand il eut entendu ce discours, le duc gémit profondément; il se mit à invoquer Dieu en versant des larmes et à s'affliger en ces mots sur la destinée de son fils: «Hélas! dit-il, quelle est ma misère au milieu de tant d'infortunes! Autrefois j'ai causé du mal à beaucoup de monde; j'ai fait beaucoup d'entreprises injustes; maintenant les malheurs que j'ai si long-temps mérités viennent tous m'attaquer à la fois. Dieu tout-puissant, épargnez-moi; Dieu bon, ayez pitié de moi pécheur; Dieu fort, secourez votre peuple que j'ai conduit ici. O mon fils Boémond, toi qui par la valeur et la sagesse égalais le Thébain Epaminondas, où te trouverai-je? Boémond, noble champion, toi qu'on peut comparer sous les armes au Thessalien Achille, ou au Français Roland, vis-tu encore, ou bien est-ce la mort qui te retient loin de moi? Es-tu retenu pour ta perte? que t'est-il arrivé? qu'est devenue ton ardeur? Si tu vivais encore tel que je te laissai quand je partis pour l'Italie, tu m'aurais bientôt rejoint, et tu prendrais possession de cette contrée opulente de la Bulgarie, que nos armes ont conquise. En effet, je sais que tu as tant de valeur, si tu vis encore, que, si la Providence divine permettait que tu fusses présent à ma mort, tu ne perdrais jamais, avec son aide, les biens que j'ai acquis par la guerre. Courage, vaillans compagnons d'armes! Ne négligez aucune précaution, et songez que vous êtes bien loin de vos foyers. Rappelez-vous quels prodiges de valeur les Normands ont accomplis; n'oubliez pas que nos pères ont tant de fois combattu avec les Français, les Bretons et les Manceaux, et qu'ils les ont courageusement vaincus. Rappelez à votre mémoire les grandes choses que, sous mon commandement, vous avez faites en Italie et en Sicile. Vous y avez conquis Salerne et Bari, Brindes et Tarente, Bisignano31 et Reggio, Syracuse et Palerme, Cosenza et Castro32, et plusieurs autres villes et forteresses. Avec l'aide de Dieu, conduits par moi, vous avez Vaincu Gisulfe, duc de Salerne, Wazson, comte de Naples, et d'autres princes très courageux. Ainsi gardez-vous de vous dégrader, par la perte de votre ancienne valeur. Choisissez en commun, comme je vous l'ai dit, l'un de vous pour vous commander; et conservez dignement les fertiles provinces que vous avez conquises.»

De tous ceux qui assistaient à ce conseil, aucun n'osa prendre le commandement: tout le monde ne songea qu'aux moyens de se retirer avec sûreté. Enfin l'an de l'Incarnation du Seigneur 1085, Robert Guiscard, illustre duc de la Pouille, homme auquel on ne. peut pour ainsi dire trouver en nos temps personne de comparable, après s'être purifié de ses péchés par la confession, et s'être muni de la salutaire Eucharistie, non vaincu par le bras d'un guerrier, mais victime de cette même méchanceté féminine qui fit bannir du Paradis Adam, le premier des hommes, blessé non par les armes mais par le poison, fut enlevé de ce monde lorsque l'heure de sa mort fut arrivée. Quand il eut cessé de vivre, les Normands salèrent son corps, et demandèrent à l'empereur la faculté de retourner en paix dans leur patrie. Comme il était bon, l'empereur pleura beaucoup le duc défunt, qui n'avait jamais fui dans le combat, satisfait toutefois d'être délivré d'un si terrible ennemi. Il accorda avec bonté, à ceux qui la voulurent, la permission de retourner en Italie avec le corps de leur prince, et tous les serviteurs attachés à sa personne; il assura de grands appointemens à ceux qui voudraient demeurer avec lui, et prendre du service dans ses Etats. Ainsi ceux qui auparavant avaient attaqué vigoureusement le monarque de Byzance, le servirent désormais avec fidélité. De retour dans la Pouille, les Normands portèrent le corps de leur duc à Venosa, et l'y ensevelirent, avec une profonde affliction, dans le couvent de la Sainte-Trinité. Le vénérable abbé Béranger, fils de Vruald, qui était fils d'Helgon, était à la tête de ce monastère: il avait été élevé à Ouche par le pieux abbé Thierri, et amené en Calabre par l'abbé Robert. Ensuite le pape Alexandre l'avait consacré abbé du monastère de Venosa: quelques années après, le pape Urbain l'éleva à l'évêché de cette ville, en considération de la bonté de ses mœurs et de l'étendue de ses lumières.

 

VII. Odonis Bajocensis episcopi ad papatum contendentis vana fiducia. Guillelmus rex eum detineri jubet.

Dum furerent in orbe tempestates, quae superius memoratae sunt, quidam sortilegi Romanorum, quis in papatu succederet Hildebranno, indagarunt, et quod post transitum Gregorii Odo Romanus papa foret, compererunt. Hoc audiens Odo, praesul Bajocensis, qui cum fratre suo Guillelmo rege Normannis dominabatur et Anglis, parvipendens potestates et divitias regni Occidentalis, nisi jure papatus dominaretur latius et omnibus terrigenis, Romam misit, palatium sibi emit, senatores Quiritum, magnis muneribus datis, sibi amicitia copulavit, palatiumque suum multis sumptibus et superfluis apparatibus exornavit. Hugonem, Cestrensium comitem, magnamque cohortem praecipuorum militum ascivit, ut secum in Italiam proficiscerentur obsecravit, et ingentia precibus promissa prodigus addidit. Illi vero, quia Normanni leves et extera videre cupidi sunt, protinus praesumptori episcopo, cui principatus Albionis et Neustriae non sufficiebat, assenserunt. Ingentes quoque fundos, quos in occiduis climatibus possidebant, deserere decreverunt, ac ut praefato praesuli trans Padum comitarentur, per fidem spoponderunt.

Apparatum hujusmodi prudens rex Guillelmus edidicit, sed non approbavit, regnoque suo multisque aliis valde nociturum aestimavit. Unde festinanter in Angliam transfretavit, ac Odoni episcopo cum grandi pompa navigare in Normanniam cupienti, ex insperato in insula Vecta obviavit. Ibi nimirum congregatis in aula regali primoribus regni rex ita locutus est:

« Egregii proceres, verba mea diligenter audite, et salubre consilium mihi, quaeso, tribuite. Antequam transfretassem in Normanniam, regimen Angliae fratri meo, Bajocensi episcopo, commendaveram. In Normannia multi contra me surrexerunt, et, ut ita dicam, intimi et forinseci me invaserunt. Robertus filius meus, et tirones quos enutrivi et quibus arma dedi, contra me rebellaverunt, eisque mei malefici clientes et finitimi hostes gratanter adhaeserunt. Verum Deo, cujus servus sum, me protegente, nil profecerunt; nec de meo aliquid, nisi ferrum in vulneribus suis, obtinuerunt. Conglobatos in me Andegavenses paratus ad bellum terrore compressi, parique modo rebellantes Cenomannos armis et viribus compescui. His nimirum occupationibus ultra mare irretitus fui, ibique diu moratus, publicis utilitatibus laboriose deservivi. Interea frater meus Angliam vehementer oppressit, et ecclesias (100) fundis et redditibus exspoliavit, ornamentis ab antecessoribus editis nudavit, militesque meos, qui contra Danos et Hibernenses et alios hostes mihi nimis infestos, Angliam tutari debuerant, seduxit, et trans Alpes in extera regna, me contempto, pertrahere disponit. Nimius labor cor meum angit, praecipue pro ecclesiis Dei, quas afflixit. Christiani reges, qui ante me regnaverunt, Ecclesiam Dei amaverunt, honoribus et xeniis multi generis locupletaverunt; unde nunc, ut credimus, in amoena sede, felici retributione gaudentes, requiescunt. Adelbertus et Edvinus ac sanctus Oswaldus, Athulfus ac Alfredus, Edwardus senior et Edgarus, cognatusque meus et charissimus dominus Edwardus dederunt opes Ecclesiae sanctae quae est sponsa Dei. Et frater meus, cui totius regni tutelam commendavi, violenter opes diripuit, crudeliter pauperes oppressit, frivola spe milites mihi subripuit, totumque regnum injustis exactionibus concutiens exagitavit. Quid inde agendum sit caute considerate, et mihi, quaeso, insinuate. »

Cumque omnes tantum virum timerent, et sententiam in illum proferre dubitarent, magnanimus rex ait: « Noxia temeritas semper comprimenda est, nec uni ad detrimentum reipublicae pro aliquo favore parcendum est. Hunc ergo virum, qui terram turbat, comprehendite; et, ne in deterius praevaleat, solerter custodite. »

Cumque nullus in episcopum auderet injicere manum, rex ipse primus apprehendit eum. Illo autem reclamante: « Clericus sum, et minister Domini; non licet pontificem damnare sine judicio papae; » providus rex ait: « Ego non clericum nec antistitem damno, sed comitem meum, quem meo vice mea praeposui regno, rationem commissae villicationis audire volens comprehendo. »

Sic regia potestas praefatum praesulem cepit, in Normanniam deduci fecit, et in arce Rothomagensi incarceravit, ibique intrusum quatuor annis, id est usque ad finem vitae suae, diligenter custodivit. Capite vero inquietudinis dejecto, militum motio conquievit, inibique regis providentia regnum suum intus et extra fortiter munivit.

Ecce in hoc homine palam completum videmus, quod in libro Mythologiarum dicit Fulgentius: « Qui plus quaerit quam licet, minus erit quam est. » Praesulatus Bajocensis, et comitatus Cantiae ingentibus gazis abundans, et per totam Angliam atque Normanniam regia potestas cum propria communis uni clerico non sufficiebat, qui universo mundo praeferri satagebat; quem ad hoc non cogebat divina assumptio, nec canonica electio, sed insanabilis cupiditatis immoderata praesumptio. Ergo quod habebat perdidit, et inclusus gemuit, exemplumque posteris, ne honoribus inhient, dereliquit.

Pendant que les tempêtes dont nous venons de parler exerçaient leurs fureurs dans l'univers, quelques sorciers s'avisèrent à Rome de rechercher quel serait le pape qui succéderait à Hildebrand, et découvrirent qu'après sa mort, ce serait un pontife du nom d'Odon qui occuperait le siége de Rome. Ce qu'apprenant Odon, évêque de Baveux, qui de concert avec le roi Guillaume, son frère, gouvernait les Normands et les Anglais, faisant peu de cas de la puissance et des richesses des Etats d'Occident, s'il ne dominait au loin et sur tous les mortels par le droit de la papauté, il fit partir des délégués pour Rome; il y fit orner à grands frais et même en objets superflus un palais qu'il fil acheter, et se concilia, à force de présens, l'amitié des sénateurs du peuple Romain. Il réunit Hugues, comte de Chester, et une troupe considérable des chevaliers les plus distingués, les pria de passer avec lui en Italie, et leur prodigua de grandes promesses, à l'appui de ses prières. Comme les Normands sont légers, et empressés de voir les contrées étrangères, ils acceptèrent la proposition du présomptueux prélat, qui n'avait pas assez de la principauté d'Albion et de la Neustrie; ils se déterminèrent à quitter les grandes terres qu'ils possédaient dans les contrées occidentales, et promirent par serment d'accompagner le prélat au delà du Pô.

Le prudent roi Guillaume apprit ces préparatifs; mais il ne les approuva pas, et pensa qu'une telle entreprise serait préjudiciable à son royaume et à beaucoup d'autres. En conséquence, il se hâta de passer en Angleterre, et sans être attendu se trouva dans l'île de Wight, à la rencontre de l'évêque Odon, qui voulait en grande pompe passer en Normandie. Le roi ayant aussitôt rassemblé en conseil les grands du royaume, leur parla en ces termes:

«Illustres seigneurs, écoutez attentivement mes paroles et donnez-moi, je vous prie, vos salutaires conseils. Ayant que je passasse en Normandie, j'avais confié le gouvernement de l'Angleterre à mon frère, l'évêque de Bayeux. Plusieurs rebelles s'étaient soulevés contre moi en Normandie, et je me trouvais pour ainsi dire envahi par mes proches33, et par l'étranger. Mon fils Robert, ainsi que quelques jeunes gens que j'ai élevés, et auxquels j'ai donné leurs premières armes, s'étaient révoltés contre moi; ils avaient reçu l'adhésion empressée de quelques sujets sans foi, et des ennemis de mon voisinage. Mais par la protection de Dieu, dont je suis le serviteur, ils n'ont obtenu aucun succès, et n'ont eu de moi que le fer resté dans leurs blessures. En me tenant prêt à la guerre, j'ai comprimé par la terreur les Anglais, soulevés contre moi: j'ai pareillement contenu, par les armes et la force, les Manceaux qui se révoltaient. C'est dans de telles occupations que j'ai été embarrassé outre mer, et qu'y prolongeant mon séjour, j'ai péniblement travaillé pour l'utilité publique. Cependant mon frère opprimait l'Angleterre; il dépouillait les églises de leurs terres et de leurs revenus; il leur enlevait tous les ornemens qui leur avaient été donnés dans les temps passés; mes chevaliers, qui devaient mettre l'Angleterre à couvert des attaques des Danois, des Hibernois, et des autres ennemis qui me menacent vivement, ils les a séduits, et il se prépare, au mépris de mes droits, à les entraîner avec lui au delà des Alpes, dans des contrées étrangères. Mon cœur est accablé de douleur, surtout à cause du mal fait aux églises de Dieu. Les rois chrétiens qui ont régné avant moi ont aimé l'Eglise; ils l'ont enrichie de toutes sortes de biens et de présens: aussi, comme nous le croyons, ils reposent maintenant, pleins de joie de leurs bienheureuses récompenses, dans le séjour de toutes les félicités. Tels furent Edelbert et Edwin et saint Oswald, Athulf et Alfred, Edouard-le-Vieux et Edgar, ainsi qu'Edouard, mon cousin et mon très-cher seigneur, qui donnèrent de grands biens à la sainte Eglise, que l'on doit considérer comme l'épouse de Dieu. Cependant mon frère, à qui j'avais confié le soin de tout mon royaume, a violemment enlevé ces biens; il a cruellement opprimé les pauvres; il a détaché de mon service et pour un espoir frivole un grand nombre de chevaliers, et, frappant toute l'Angleterre d'exactions injustes, il a porté partout le désordre et le trouble. En conséquence, considérez attentivement ce qu'il faut faire, et donnezmoi, je vous prie, vos conseils.»

Comme tout le monde craignait l'évêque Odon et que chacun hésitait à donner son avis, le monarque magnanime ajouta: «Les témérités coupables doivent toujours être réprimées, et nulle faveur ne doit empêcher de punir celui qui fait tort à la chose publique. Saisissez donc cet homme, qui trouble la terre, et gardez le soigneusement pour le mettre hors d'état de faire encore pis.»

Personne n'osant porter la main sur un évêque, le roi fut le premier à le saisir. Odon se récria, et dit: «Je suis clerc et ministre du Seigneur; on ne peut condamner les évêques sans le jugement du pape.» Le roi lui répondit sagement: «Je ne condamne ni le clerc ni le prélat, mais le comte qui dépend de moi, et que j'ai établi mon lieutenant dans mes Etats; je le saisis, parce que je veux qu'il me rende compte du gouvernement que je lui ai confié.»

C'est ainsi que la puissance royale arrêta le prélat. Il fut conduit en Normandie, et mis en prison dans la tour de Rouen. Il y fut gardé et soigneusement renfermé pendant quatre ans, c'est-à-dire, jusqu'à la mort de Guillaume, Le chef du désordre ayant été enlevé, les chevaliers retournèrent à leur devoir, et la sagesse du roi assura d'une manière inébranlable la tranquillité de son royaume au dedans et au dehors.

Nous voyons dans ce prélat s'accomplir clairement ce que dit Fulgence dans son livre: «Celui qui prétend plus qu'il ne doit deviendra moindre qu'il n'est.» L'évêché de Bayeux et le comté de Kent, si riche en trésors, l'exercice du pouvoir royal réuni au sien propre dans toute l'Angleterre et la Normandie, ne suffirent pas à un clerc qui cherchait à envahir l'univers entier, poussé à cette entreprise, non par la divine inspiration, non par l'élection canonique, mais par la présomptueuse extravagance d'une incurable cupidité. Il perdit donc ce qu'il avait; il gémit dans la captivité, et laissa à la postérité un exemple bien propre à détourner les hommes de rechercher trop avidement les honneurs.

VIII. Mathildis reginae mors. Ejus epitaphium. Cenomannorum rebellio. Rex Guillelmus militum Anglorum numerum conscribendum jubet.

His temporibus, indictione VII, [1083] Mathildis, regina Anglorum, aegrotavit, diutina infirmitate anxia, reatus suos cognovit et obnixe deflevit, omnibusque rite peractis, quae mos Christianus exigit, salutari sacramento munita, III Nonas Novembris obiit. Deinde corpus ejus ad coenobium Sanctae Trinitatis, quod ipsa sanctimonialibus apud Cadomum construxerat, delatum est, et ab episcopis et abbatibus multis inter chorum et altare venerabiliter tumulatum est. Exsequias ejus celebrarunt monachi et clerici cum pauperum agmine, quibus ipsa vivens frequenter profuit in Christi nomine. Memoriale ejus super ipsam ex auro et gemmis mirifice constructum est, et epitaphium hujusmodi litteris aureis comiter exaratum est.

Egregie pulchri tegit haec structura sepulcri
Moribus insignem, germen regale, Mathildem.
Dux Flandrita pater, huic exstitit Hadala mater,
Francorum gentis Roberti filia regis,
Et soror Henrici regali sede potiti.
Regi magnifico Willelmo juncta marito,
Praesentem sedem, praesentem fecit et aedem,
Tam multis terris quam multis rebus honestis
A se ditatam, se procurante dicatam.
Haec consolatrix inopum, pietatis amatrix,
Gazis dispersis, pauper sibi, dives egenis.
Sic infinitae petiit consortia vitae,
In prima mensis post primam luce Novembris.

Cadomense coenobium sanctae et individuae Trinitati dicatum Mathildis abbatissa per annos XLVII strenue rexit, atque Ceciliam, regis filiam, aliasque plures in Dei famulatu solerter educavit, et regulariter instruxit. Qua defuncta, nobilis Cecilia successit, et pluribus annis tempore fratris sui Henrici regis officium matris gessit. Deinde filia Willelmi consulis, filii Stephani Blesensis, regimen ejusdem ecclesiae suscepit, sed immatura morte praeventa, parvo tempore tenuit.

Post obitum gloriosae Mathildis reginae, Willelmus rex pene IV annis, quibus supervixit, multis procellis tribulationum contra eum insurgentibus, vehementer laboravit. Nam quidam Cenomannensium, qui quasi naturali semper inquietudine agitantur, et mobilitate sua pacem turbant, ipsique turbantur, contra regem Willelmum arma sumpserunt, sibique multisque aliis dispendia magna procuraverunt. Humbertus enim vicecomes, gener Willelmi Nivernensis comitis, quibusdam parvis occasionibus regem prius offendit, sed postmodum in majus crescentibus, castra sua, Bellummontem et Fredenaicum reliquit, et cum uxore sua, omnibusque suis ad castrum, quod Sancta Susanna vocatur, ut publicus hostis secessit. Istud nempe municipium, ad quod confugit, super Arva fluvium situm est, in ardua rupe, in confinio Cenomannensium et Andegavensium. Illuc militarem manum sibi accersiit, et Normannis, qui Cenomannensem pagum tutari conabantur, damna damnorumque formidinem non segniter intulit. Erat enim nobilitate clarus, sensu et probitate praecipuus, ingenti virtute et audacia fervidus, et pro his insigniis longe lateque famosus. Custodes autem Cenomannicae urbis, et circumjacentium oppidorum infestationibus Huberti frequenter lacessiti sunt, regique Willelmo querelas infortunii sui retulerunt, et ab eo auxilium poposcerunt.

Rex igitur exercitum Normannorum actutum ascivit, partemque Cenomannorum qui sibi cohaerebant, accersivit, et hostilem patriam cum valida manu adivit. Sed castrum Sanctae Susannae, quod inaccessibile erat prae rupibus et densitate vinearum quibus circumdabatur, obsidere nequivit; nec hostem, qui intus erat, ad libitum coarctare valuit, quia fortiter sibi procurabat et amplos aditus habebat. Rex itaque quoddam municipium in valle Beugici construxit, ibique magnam militum copiam ad arcendum hostem constituit; ipse vero pro magnis regni negotiis in Neustriam rediit. Regis familia, cui Alannus Rufus, Britonum comes, praeerat, divitiis, epulis ac bellicis sumptibus praestabat. Sed castrensis cuneus eis virtute et multitudine aequiparari satagebat. Nam de Aquitania et Burgundia, aliisque provinciis Galliae probati milites ad Hubertum convolabant, eique totis nisibus auxiliari, suamque probitatem ostentare ferventer optabant. Unde factum est ut de detrimentis Beugicorum Susannense castrum ditaretur, et quotidie ad resistendum magis magisque confortaretur. Multoties opulenti Normannorum et Anglorum proceres capiebantur, quorum redemptionibus vicecomes, et Robertus Burgundio, cujus neptem in conjugio habebat, aliique adjutores sui honorifice ditabantur. Sic tribus annis Hubertus Normannis restitit, et inimicorum opibus locuples, invictus permansit. In hac guerra Robertus de Veteri-Ponte, et Robertus de Uxeio, aliique egregii Normannorum milites, multumque lugendi, occisi sunt. Nam XIV Kalendas Decembris, dum Normannica cohors impetum in hostes faceret, quidam puer imberbis, qui secus viam inter vepres absconditus erat, sagittam emisit, et Richerium de Aquila, Engenulfi filium, lethaliter sub oculo percussit. Furentes autem socii concurrerunt, et puerum statim comprehenderunt, atque pro vindicta nobilissimi baronis occidere voluerunt. Sed moriens Richerius ei subvenit. Nam, dum vellent eum jugulare, vulneratus quanto potuit conatu exclamavit: « Sinite illum pro amore Dei. Peccatis meis exigentibus sic debeo mori. » Mox dimisso percussore, lugendus heros peccata sua sodalibus suis confessus est; et antequam urbem adduci potuisset, mortuus est. Deinde corpus ejus delatum est ad quoddam monachorum monasterium, quod Engenulfus pater ejus in sua possessione construxerat in honore Sancti Sulpitii praesulis Bituricensium, ibique cum ingenti luctu parentum et affinium tumulatum est a Gisleberto, venerabili episcopo Ebroicensium.

Merito vir iste a notis plangebatur, quia multis bonis in vita sua decorabatur. Erat enim corpore fortis, pulcher et agilis, in lege Dei fidelis, religiosis hominibus supplex et humilis, in negotiis vero saeculi cautus et facundus, et in omni conversatione sua tranquillus et dapsilis. Hic habuit conjugem Judith, filiam Ricardi Abrincatensis cognomento Goz, sororem scilicet Hugonis Cestrensium comitis, ex qua genuit Gislebertum Aquilensem, et Engenulfum, et Mathildem, et alios plures filios et filias.

Gislebertus autem solus, aliis decedentibus, paternae probitatis et honoris haeres successit, et Julianam, strenuissimi comitis Mauritaniae Goisfredi filiam, conjugem duxit, quae Richerium, et Engenulfum ac Goisfredum, et Gislebertum peperit; quorum duo medii cum Willelmo Adelino, Henrici regis filio, aliisque multis nobilibus VII Kalendas Decembris naufragio perierunt. Mathildis autem potenti viro Roberto de Molbraio, comiti Nordanhumbrorum, nupsit, qui eodem anno contra Willelmum Rufum, regem Anglorum, rebellavit. Sed paulo post captus, fere XXXIV annis in carcere praefati regis, et Henrici fratris ejus sine prole consenuit.

Nunc ad rem, unde parumper digressus sum, remeabo.

Mense Januario Guillelmus de Warenna, et Baldricus de Chitreio, Nicolai filius, atque Gislebertus de Aquila, cupiens mortem Richerii fratris sui vindicare, cum valida manu Normannorum impetum facere super oppidanos conati sunt. Sed nihil praeter ferrum in vulneribus suis lucrati sunt. Tunc Guillelmus, Ebroicensium comes, captus est, et Matthiellus de Guitot, filius Godefridi Parvi, lethaliter vulneratus est. Deinde a lugentibus armigeris et commilitonibus ad hospitium suum reportatus est, et mox accersito sacerdote reatus suos confessus est, et sacro viatico communitus, obitumque suum praestolari praeparatus est.

Normanni, qui munitionem in valle Beugici custodiebant, gravibus damnis afflicti, et fortissimorum ensibus tironum imminuti, deteriora adhuc sibi formidabant. Et quia Hubertum nec probitate nec felicitate superare valebant, mutato studio consilioque ad regis amicitiam eum revocare tentabant. Ille nihilominus, licet in hac guerra divitiis ac potestate admodum esset corroboratus, serenae pacis securitatem praeoptans, prudenter annuit sequestrorum conatibus. Nec mora, legati ad regem in Angliam missi sunt. Rex autem ut Herveum Britonem, quem magistrum militum constituerat, et Richerium, aliosque pugiles acerrimos interiisse audivit, suumque adversarium felici fortuna provehi, quotidieque contra se confortari comperit, nimia procacitate in deteriorationem praecipitari res suorum praecavit. Prudenter igitur omnes praeteritos reatus Huberto indulsit. Ille autem, accepta securitate, ad regem transfretavit, et facta inter eos amicitia, omne paternum jus honorifice recepit. Normanni et Cenomannenses gaudebant, qui quadriennio conflictu multipliciter vexati fuerant. Deinde quandiu rex Willelmus vixit, praefatus heros ei fidus exstitit, honoremque suum libertate plaudens gratanter tenuit, filiisque suis Radulfo et Huberto moriens dimisit.

His temporibus [1086] militiam Anglici regni rex Willelmus conscribi fecit, et LX millia militum invenit, quos omnes, dum necesse esset, paratos esse praecepit. Nam Chunutus junior, rex Dacorum, ingentem classem tunc parabat, et in Angliam, quam parentes sui, Suenus et Chunutus, olim sibi subjugaverant, venire et jus suum repetere disponebat. Erat enim ante Deum pietate devotus, inter homines potentia magnus, multarumque probitatum laude dignus. Hic nimirum minis et apparatibus suis Normannos, qui Angliam incolebant, terruerat. Sed variis eventibus impeditus, vivente Notho rege, ad effectum non attigerat. Regnante autem Willelmo juniore, dum multae naves paratae in littore starent, idoneoque vento jam flante, in Angliam nautae per naves armatum exercitum collocarent, rex Chunutus velle Dei exploraturus, ecclesiam intravit, ante altare humiliter procubuit, Deumque ut iter suum secundum beneplacitam voluntatem suam dirigeret, cum lacrymis oravit. Deinde frater ejus templum ingressus est, qui dum regem solum ante aram prostratum prospexit, cogitare coepit quam magnus labor, et quam grave periculum tot millibus per unum hominem immineret, et si idem auferretur, cita vehemensque mutatio fieret. Nec mora gladium abstraxit, et orantis regis caput abscidit, statimque in exsilium aufugit. Porro tam tristi nuntio mox exercitus dispersus est, et ad proprium unusquisque negotium reversus est. Denique seniores populi Calomanoth, fratrem regis, parricida exsulante, regem constituerunt. Corpus vero Chunuti regis honorifice in basilica sepelierunt, ad cujus tumulum multa miracula divinitus facta sunt. Ibi grande coenobium monachorum constructum est, et monasticus ordo, sicut in Anglia apud Eoveshamium servatur, regulariter constitutus est. Inde nimirum primi monachi Danos adierunt, et coenobiale jus, barbaris mirantibus, diligenter ostenderunt. Merito praefatus rex a monachis, aliisque religiosae vitae viris honoratur. Primus enim ritus gentis suae, quae neophyta nimiumque effrenis erat, correxit, et metropolitanas sedes, et episcopales, secundum scita canonum construxit, monachosque, qui prius invisi et incogniti Danis erant, accersiit, et opportunae habitationis locum in regno suo liberaliter eis delegavit.

Dans ces temps Mathilde, reine des Anglais, tomba malade; inquiète de sa maladie prolongée, elle reconnut ses péchés, les pleura amèrement, et après avoir religieusement accompli tout ce que prescrivent les usages de notre foi, et s'être munie du sacrement du salut, elle mourut le 3 novembre34. Son corps fut porté dans le couvent de la Sainte-Trinité qu'elle avait bâti à Caen pour des religieuses, et enterré respectueusement, par un grand nombre d'évêques et d'abbés, entre le choeur et l'autel. Ses obsèques furent célébrées par les moines et les clercs avec un grand concours de pauvres, que de son vivant elle avait fréquemment secourus au nom du Christ. On éleva à sa mémoire un tombeau admirable, orné d'or et de pierreries, et l'on y grava élégamment en lettres d'or l'épitaphe suivante:

«La sculpture de ce beau tombeau recouvre brillamment la vertueuse Mathilde issue du sang des rois. Son père fut duc des Français; elle eut pour mère Adèle, fille de Robert, roi des Français, et sœur de Henri qui monta sur le trône. Unie en mariage au magnifique roi Guillaume, elle fit bâtir ce temple et cette maison qu'elle enrichit de beaucoup de terres et de digues ornemens, et qu'elle eut soin de dédier à Dieu. Consolatrice des pauvres, amie de la piété, ce fut en prodiguant des trésors que, pauvre pour elle-même, elle fut riche pour l'indigence. C'est par cette conduite qu'elle mérita d'être admise à partager la vie éternelle, le second jour du mois de novembre.

L'abbesse Mathilde gouverna dignement pendant quarante-sept ans le monastère de Caen, dédié à la sainte et indivisible Trinité; elle y éleva Cécile, fille du roi Guillaume, ainsi que plusieurs autres dames zélées pour le service de Dieu, et les forma à la vie régulière. A la mort de l'abbesse Mathilde la noble Cécile lui succéda, et pendant plusieurs années remplit les fonctions de mère, du temps du roi Henri, son frère. Ensuite une fille du comte Guillaume, fils d'Etienne de Blois, prit les rênes du même couvent; mais elle les garda peu de temps, ayant été surprise par un trépas prématuré.»

Après la mort de la glorieuse reine Mathilde, le roi Guillaume eut violemment à souffrir, pendant près de quatre ans qu'il lui survécut, des nombreuses tribulations qui s'élevèrent contre lui. En effet, quelques-uns de ses sujets du Maine, pays dont les habitans sont presque toujours agités par l'inquiétude qui leur est naturelle, et dont l'inconstance trouble la paix publique en même temps qu'ils se troublent eux-mêmes, prirent les armes contre le roi Guillaume, et occasionèrent à eux-mêmes, ainsi qu'à beaucoup d'autres, des dommages considérables. Le vicomte Hubert35, gendre de Guillaume, comte de Nevers, avait autrefois offensé le roi dans des circonstances peu importantes; mais ses offenses ne firent que s'accroître par la suite; il abandonna Beaumont et Fresnay36, ses places fortes, et, comme un ennemi public, se retira avec sa femme et les siens au château de Sainte-Suzanne. Cette place où il s'enfuit est située sur la rivière d'Erve37, au haut d'un rocher escarpé sur les confins du Maine et de l'Anjou. Il y réunit une armée, et, sans relâche, fit beaucoup de mal et inspira beaucoup de crainte aux Normands, qui s'efforçaient de protéger le territoire des Manceaux. Ce vicomte était d'une noblesse illustre, remarquable par un mérite éminent, plein de courage et d'audace, et ses grandes qualités avaient porté fort loin sa renommée. Les garnisons de la ville du Mans et des places circonvoisines eurent fréquemment à souffrir des incursions d'Hubert. Elles firent entendre au roi Guillaume leurs plaintes fondées sur de grands malheurs, et réclamèrent son assistance.

En conséquence le roi rassembla sans tarder une armée de Normands, manda ceux des Manceaux qui lui étaient restés fidèles, et pénétra dans le pays ennemi avec des forces considérables. Toutefois il ne put assiéger la forteresse de Sainte-Suzanne, qui était inaccessible à cause des rochers et de l'épaisseur des vignes qui l'entourent de toutes parts; il ne put pas non plus tenir étroitement enfermé l'ennemi qui y était, parce que celui-ci se procurait courageusement des moyens de communication. C'est pourquoi le roi éleva un fort dans le val Beugic38, et y plaça une forte garnison pour contenir l'ennemi. Quant à lui, il retourna en Normandie pour y régler les affaires importantes de l'Etat. L'armée du roi, à la tête de laquelle se trouvait Alain-le-Roux, comte des Bretons, se faisait remarquer par ses richesses, par ses chevaux39 et par son appareil militaire; mais les assiégés s'efforçaient de les égaler en courage et en nombre; car de l'Aquitaine, de la Bourgogne et des autres provinces de la France, les meilleurs chevaliers volaient vers Hubert, et desiraient ardemment le seconder de tous leurs efforts, et signaler leur bravoure. Il en résulta que le château de Sainte-Suzanne s'enrichit aux dépens des assiégeans, et que de plus en plus il se fortifiait journellement dans ses moyens de résistance. Il arrivait souvent que de riches seigneurs, soit Normands, soit Anglais, tombaient dans les mains des assiégés: du prix de leur rançon, le vicomte et Robert de Bourgogne, dont il avait épousé la nièce, ainsi que les autres personnes de son parti, s'enrichissaient honorablement. C'est ainsi que pendant trois années Hubert résista aux Normands, et, chargé des dépouilles de l'ennemi, brava ses attaques. Dans cette guerre, Robert de Vieux-Pont, Robert d'Ussi et plusieurs autres chevaliers Normands de distinction furent tués, et. laissèrent de justes regrets. Le 18 novembre, lorsque l'armée normande allait charger l'ennemi, un jeune homme encore imberbe, qui s'était caché le long du chemin dans des buissons, tira une flèche, et frappa mortellement sous l'œil Richer de l'Aigle, fils d'Engenoul. Ses compagnons d'armes accoururent pleins de fureur, se saisirent aussitôt du jeune homme, et voulurent le tuer pour venger ce noble seigneur; mais Richer mourant le protégea. Pendant qu'on voulait égorger le jeune homme, le blessé cria aussi fort qu'il put: «Pour l'amour de Dieu, laissez-le aller; c'est ainsi que je dois mourir pour l'expiation de mes péchés.» Le meurtrier fut aussitôt renvoyé; le chevalier, digne de regrets, confessa ses péchés à ses camarades, et mourut avant qu'on eût pu le conduire à la ville. On porta son corps à un certain couvent de moines que son père Engenoul avait bâti dans ses terres en l'honneur de saint Sulpice, évêque de Bourges: c'est là qu'au milieu du deuil profond de ses parens et de ses amis, il fut inhumé par le vénérable Gilbert, évêque d'Evreux.

Ce seigneur fut justement pleuré de ceux qui le connaissaient, car il s'était distingué toute sa vie par beaucoup de bonnes qualités, Il avait une grande force de corps; il était beau et agile, fidèle à la loi de Dieu, doux et humble avec les hommes religieux, habile et éloquent dans les affaires du siècle, et dans toutes ses habitudes tranquille et généreux. Il eut pour femme Judith, fille de Richard d'Avranches, surnommé Goz, et sœur de Hugues, comte de Chester. Il eut d'elle Gislebert de l'Aigle, Engenoul, Mathilde et plusieurs autres enfans de l'un et l'autre sexe.

Gislebert, resté seul par la mort de ses frères et de ses sœurs, devint le successeur du mérite et des biens de son père; il épousa Julienne, fille de Geoffroi, vaillant comte de Mortagne, dont il eut Richer, Engenoul, Geoffroi et Gislebert, dont le second et le troisième périrent en mer le 25 novembre avec Guillaume Adelin, fils du roi Henri, et avec plusieurs autres personnages de distinction. Mathilde épousa Robert de Mowbrai, seigneur puissant, comte de Northumberland, qui, la même année, prit les armes contre Guillaume-le-Roux, roi des Anglais. Ayant été pris peu de temps après, il vieillit sans avoir de lignée, pendant près de trente-quatre ans, dans la prison où le retinrent ce monarque et son frère Henri.

Maintenant je vais revenir aux événemens dont je me suis un peu écarté.

Au mois de janvier, Guillaume de Varenne, Bauldri de Quitri, fils de Nicolas, et Gislebert de l'Aigle, qui desirait venger la mort de Richer son frère, s'efforcèrent, avec une puissante armée de Normands, de livrer assaut aux assiégés; mais ils n'y gagnèrent que le fer qui s'enfonça dans leurs blessures. Alors Guillaume, comte d'Evreux, fut fait prisonnier, et Machiel de Guitot40, fils de Godefroi-le-Petit, fut blessé mortellement. Ses écuyers en pleurs et ses compagnons d'armes le portèrent à son logement où, ayant fait venir un prêtre, il confessa ses péchés, se munit du saint viatique, et se prépara à attendre la mort.

Les Normands qui gardaient la fortification du Val de Beugie41 essuyèrent de grands échecs, et sans cesse affaiblis par le glaive des plus braves guerriers, redoutaient encore de plus affreux malheurs. Comme ils ne pouvaient l'emporter sur Hubert ni par la valeur, ni par le bonheur, ayant changé d'avis et de résolution, ils essayèrent de le faire rentrer dans l'alliance du roi. Quoique dans cette guerre Hubert eût augmenté ses richesses et sa puissance, comme il desirait obtenir la sécurité d'une paix agréable, il se rendit prudemment aux invitations des conciliateurs. Sans aucun retard, des députés furent envoyés en Angleterre auprès du roi. Aussitôt que ce monarque apprit la mort de Hervé le Breton, qu'il avait mis à la tête de ses troupes42, de Richer et d'autres guerriers intrépides, ainsi que les heureux succès de son adversaire, il sentit bien qu'Hubert se fortifierait chaque jour contre lui, et songea à prendre des précautions pour que l'excès de l'opiniâtreté n'entraînât pas la ruine de ses chevaliers. En conséquence il pardonna sagement à Hubert ses anciennes fautes. Celui-ci ayant obtenu un sauf-conduit, passa la mer pour se rendre auprès du roi, qui, l'ayant traité amicalement, lui rendit honorablement les domaines de ses pères. Les Normands et les Manceaux étaient au comble de la joie après avoir eu durant quatre ans à souffrir toutes les calamités de la guerre. Ensuite, tant que le roi Guillaume vécut, le chevalier dont nous venons de parler se maintint en bonne intelligence avec lui, indépendant, heureux, et en possession de ses seigneuries qu'il transmit en mourant à ses fils Raoul et Hubert.

Dans ce temps-là, le roi Guillaume fît faire le recensement des chevaliers du royaume d'Angleterre, on en trouva soixante mille, auxquels il ordonna de se tenir prêts en cas de besoin. En effet Canut-le-Jeune, roi des Danois, équipait alors une grande flotte, et se préparait à venir réclamer ses droits en Angleterre que ses parens Swen et Canut avaient autrefois subjuguée. Ce prince était rempli de dévotion devant Dieu, élevé en puissance parmi les hommes, et digne d'éloges pour ses grandes prouesses. Il avait extrêmement effrayé, par ses menaces et ses préparatifs, les Normands qui habitaient l'Angleterre; mais, arrêté par divers événemens, il ne put réaliser ses projets du vivant de Guillaume-le-Bâtard. Mais sous le règne de Guillaume-le-Jeune43, tandis qu'une grande flotte équipée était à l'ancre sur le rivage, et qu'au souffle d'un vent favorable on faisait embarquer l'armée qui devait attaquer l'Angleterre, le roi Canut, desirant connaître la volonté de Dieu, entra dans une église, se prosterna humblement devant l'autel, et, les larmes aux yeux, pria le Seigneur de diriger son entreprise selon sa bonne volonté. Son frère entra ensuite dans le temple, vit que le roi était seul devant l'autel; considéra combien était grand le péril qui, pour un seul homme, en menaçait tant de milliers, et que, s'il le tuait, il s'opérerait un changement aussi prompt qu'important. Sans différer, il tira son glaive, coupa la tête au roi qui faisait ses prières, et s'enfuit aussitôt en pays étranger. Soudain, à cette triste nouvelle, toute l'armée se dispersa, et chacun retourna à ses propres affaires. Le sénat plaça sur le trône, en l'absence du parricide, Calomanoth, autre frère du roi. Le corps du roi Canut fut honorablement inhumé dans une église; il s'opéra par la grâce de Dieu beaucoup de miracles sur son tombeau. On bâtit en ce lieu un grand monastère, et on y plaça des moines du même ordre que celui qui est établi en Angleterre à Cowesham. C'est de là que les premiers moines passèrent chez les Danois, et firent connaître diligemment, à la grande admiration des barbares, la discipline monastique. Le roi, dont nous venons de parler, fut à bon droit honoré par les moines et par les autres hommes de vie religieuse. Le premier il corrigea les mœurs de sa nation, qui était nouvellement convertie et sans frein. Il éleva, selon les instructions des cartons, des siéges tant métropolitains qu'épiscopaux; il fit venir des moines, qui jusqu'alors avaient été odieux et inconnus aux Danois, et leur donna libéralement dans ses Etats des lieux convenables pour s'y fixer.

IX. Translatio corporis beati Nicolai Myrensis.

Anno ab Incarnatione Domini 1087, indictione X, nono die Maii, corpus sancti Nicolai archiepiscopi et confessoris de Myrea in Barum translatum est. Quam translationem, qualiter et a quibus facta sit, Joannes, archidiaconus Barensis ecclesiae, luculenter describit . Ex ejus dictis libet parumper decerpere, et mentionem tam gloriosae rei huic opusculo inserere, ad notitiam studiosorum, qui nondum dicta Joannis videre, si forte contingat ut istud dignentur inspicere.

Tempore Alexii imperatoris, Turci, aliique paganorum populi rabiem suam exercere volentes fines suos exierunt, Deoque permittente, Lyciam aliasque regiones Christianorum depopulati sunt, ecclesias propter peccata Christianae plebis destruxerunt, cruces et imagines Christi atque sanctuaria multis modis violarunt, et multas urbes cum civibus suis incendio tradiderunt. Sic per multos annos debacchati sunt, et innumeras strages Christianorum peregerunt.

Myrea itaque, metropolis Lyciae, Turcorum dominio subacta est, propriisque civibus, peccatis eorum exigentibus, evacuata est. Barenses autem, qui tribus cum navibus Antiochiam, negotii causa, proficisci disposuerunt, ut Myreum laetantes ad tentorium accesserunt, peregrinum quemdam ad basilicam Beati Nicolai, quae in castro est, exploraturum praemiserunt, qui rediens multos Turcorum renuntiavit adesse, et ad exsequias principis castri, qui defunctus ibidem jacebat, convenisse. Quo audito, Barenses carbasa expanderunt illico, versus Antiochiam proras ratium direxerunt, paucisque diebus secundo cursu Myram adierunt. Ibi navem Veneticorum invenerunt, et de pluribus, ut mos est, mutuo percunctari coeperunt. Erant enim de Barensibus quidam Veneticis noti et amici, qui coeperunt de corpore sancto alternatim confabulari. Venetici autem quod dudum conceperant animis, non dubitaverunt edere verbis. Palos quoque ferreos et malleos se habere praeparatos confessi sunt, et quia tentare deberent consilium habitum, illic prandere non distulerunt. Quod cum audissent Barini, ad hoc incipiendum et perficiendum majori desiderio sunt accensi, non tam sui pro gloria et honore, totiusque patriae magnitudine, quam pro tam excellentissimi confessoris amore. Negotium igitur, ob quod Antiochiam ierant, expleverunt, et inde quantocius, ducente Deo, remeaverunt. Cum vero prospere Myrense ad littus appropinquarent, jamque a priore deficientes ardore, ultra transire vellent, imperante Deo, contrarius ventus a boreali parte surrexit, nautasque Barinos, austro quiescente, ibi remorari coegit. Voluntatem itaque Dei intelligentes, arma continuo comprehenderunt, paucosque qui rates interim custodirent, acie facta, relinquunt, et reliqui muniti et providi, velut hostibus obviarent, festinant ad ecclesiam ire, quae longe quasi spatio trium milliariorum erat a littore. Denique claustrum ecclesiae introeunt, arma deponunt, aedemque sanctam humiliter subeunt, sanctumque praesulem flagitare satagunt. Finitis vero singulorum precibus, coeperunt aedituo percunctari ubi jaceret corpus sancti Nicolai. Qui mox locum ostendunt, et de liquore sancto extrahentes, illis tribuunt. Tunc Lupus, Barensis presbyter, de oleo sancto in vitrea ampulla suscepit, ipsamque in alto, ut ibi tutius servaretur, ponit; quae casu, dum loquerentur, pavimentum super marmoreum cecidit, sed illaesa non sine admiratione omnium permansit. Porro Barenses cum tribus monachis, qui ad custodiendas reliquias relicti erant, quasi attentantes colloqui coeperunt: « Volumus hinc sanctum corpus tollere, nostramque ad patriam transportare. Hac enim pro causa Romano missi a pontifice venimus, tribus advecti navibus. Si consentire nobis hoc volueritis, dabimus vobis de unaquaque puppi centum aureos solidos. »

Audientes autem haec monachi, statim stupefacti et pavidi dixerunt: « Qualiter hoc audemus incipere, cum nullus mortalis hactenus hoc voluerit impune tentare? Quis temerarius tanti commercii esse poterit emptor vel venditor? Quae tam pretiosa res et admirabilis tanto thesauro comparabitur? Si Domini terrarum non temerarie, sed precibus et supplicationibus istud non inchoare tentaverunt, qualiter vos valebitis operari? Sinite ergo amplius tantum nefas prosequi, quia divinae placitum non est majestati. Tamen probate, ecce locus. » Hoc dicentes, non posse fieri putabant quod illi volebant. Nam fere CC olympiadum curricula transierant, ex quo beatus Nicolaus, qui in Nicaena synodo, sub beato Silvestro papa, et Constantino principe, facta fuisse legitur, de mundo migravit, nullusque de reliquiis ejus vel occulte furari, vel manifeste viribus rapere, vel a Domino precibus valuit hactenus impetrare. Barenses vero pavebant, quia in extraneo loco pauci inter multos erant, et sol ad occasum vergebat, reditusque ad naves formidabilis erat. Sed hi, divinitus confortati, primo monachos comprehendunt, tentosque solerter custodiunt. Speculatores quoque cautius exponunt, qui undique venientes prospiciunt, et ipsi hinc et inde cum armis divisi per tramites stant. Audacter itaque probissimi juvenes XL et IV foris ad resistendum parati stant, et duo presbyteri, Lupus et Grimoaldus, cum paucis aliis in ecclesia quae agenda sunt procurant, et preces, quae Litaniae vocantur, inchoant. Sed nimio timore correpti, quod inchoarant, clarius exprimere non poterant.

Interea Matthaeus, unus ex nautis, ferreum viriliter malleum arripuit, marmoreum pavimentum percussit et fregit, sub quo caementum reperit; quo diminuto et ejecto, urnae dorsum marmoreae statim apparuit. Hinc ergo exorta laetitia, magis magisque infodere, veteremque juncturam calce colligatam quadam cum asciola rumpere ac dissipare, fragmentaque non tardabant ejicere. Quibus ejectis foris, pilaque detecta, et a praecedente juvene malleo percussa, unoque in latere fracta, fragrantissimus odor exiit, qui mira eos qui aderant delectatione suavitatis implevit. Porro praefatus juvenis manum misit, nimiumque liquorem adesse primo sensit, quo urna eadem, quae non parva, plena quasi usque ad medium videbatur esse. Deinde dexteram immersit, pretiosissimumque thesaurum, quem summo desiderio quaerebat, invenit, celeriterque impavidus extrahere coepit. Denique pro capite quaerendo totus in multitudinem liquoris intravit, et pedibus ac manibus, ut necesse erat, caput hinc inde requirens invenit, ac demum de salutifero latice vestibus et toto corpore madefactus exivit. Hoc itaque post obitum sancti Nicolai fere post DCCC annos XII Kalendas Maias, [1087] actum est.

Deinde quia loculus deerat, ac res inopinata tam cito evenerat, Barenses reliquias tunica Lupi presbyteri, prout poterant, involverunt, ipsumque Lupum, ferentem sacrum onus, statim omnes secuti sunt. Laudantes itaque Dominum pro sanctissima praeda, quam non de hostibus, sed Dominico de gazophylacio sumpserant, ad littora maturabant. Frusta quoque de marmorea urna, quam ruperunt, quidam asportaverunt, ex quibus a multis pontificibus per Italiam multa altaria tabulaeque temerarie consecratae sunt. Ad portum autem ut convenere, orta est contentio, in cujus navi mitteretur onus desiderabile. Optabant enim secum omnes tantum sodalem et patronum habere. Omnibus tandem pacifice placuit ut Matthaei navis illud veheret, si tamen ipse prius jurejurando de bona societate fidem illis faceret. Quod ita factum est.

Batem itaque laeti ascendunt, reliquias alio panno novo et candido involvunt, et in vasculo ligneo, quo nautae sibi temetum servare solebant, recondunt. De dolore vero Myrensium pro damno sibi facto, dum notum illis factum est, multa referre necesse non est. Nam, ut hujusmodi famam incolae Myrei castri, quod non longius milliario uno ab ecclesia in monticulo quodam situm est, audiunt, undique velociter concurrunt, irati nimium ac tristissimi ad littora tendunt, raptoque de pastore dominoque lugentes, crines et barbas evellunt, et conclamantes lugubre carmen depromunt.

Tempore quid miseris, heu! nobis accidit isto?
Quod patriae nostrae dedecus aspicimus?
Munera namque Dei, multos servata per annos,
Jam facili rapto perdidimus subito.
Hactenus hoc fuerat Lyciae ditata superno
Thesauro tellus, ac decorata nimis;
Laudibus eximiis totum celebrata per orbem,
Et munita patris magnanimi meritis.
Infelix Myrea, tuis spoliata manebis
Cultibus et donis, moestaque semper eris.
O Nicolae Pater! toto venerabilis orbe,
Cur patriam nostram deseris, imo tuam?
Hic genitus fueras, sanctisque parentibus altus,
Hic puer et juvenis, virque, senexque pius.
Hic pater et dominus, pastor, custosque benignus,
Hactenus hac patria vivus et exanimis.
Quaelibet hanc miseram quoties adversa premebant,
Auxilium petiit mox, Pater alme, tuum.
Rebus in adversis aderas, spes una salutis,
Munimen tribuens supplicibus populis.
Quorum tunc precibus, praeses venerande, favebas,
Votaque suscipiens, quaeque rogata dabas.
Undique currebant cunctis e partibus orbis
Ad sacrum tumulum saepe salutiferum.
Noverit, heu! vacuum simul hac quod turba fidelis,
Omnis cessabit cultus, et omnis honor.
Munera quippe Dei deerunt, et gratia prima
Historiae solum nomen erit veteris.
Pastor, oves proprias cui nos committis alendas?
Te linquente gregem mox lupus adveniet.
Virtus, solamen nostrum, decus omne, levamen,
Tu spes una, salus, causaque laetitiae.
Vae nobis miseris! haec omnia perdimus: at nos
Hinc subit et luctus, perpetuusque dolor.
Heu! cui tale nefas fuit haec permissa potestas
Efficere, et tantum sic violare locum?
Et male tractavit cujus temeraria dextra?
Fecit et hoc furtum quis modo sacrilegus?
Sed fortunati, qui praedam fertis opimam!
Nos infelices occupat omne malum!

Myreis itaque nimium lugentibus, luctumque suum ulcisci non valentibus, laeti Barenses celeriter rudentes exsolvunt, et remigantes nocte illa insulam, quae Cacabum dicitur, adeunt, et inde Maiestras ad insulas profecti sunt. Hinc vero discedentes nimia cum festinatione remorum, ad loca, ubi Macri dicuntur, applicuerunt, ibique triduo propter Boream sibi contrarium permanserunt. Unde nimium turbati sunt, et dubitare utrumne corpus sancti Nicolai secum haberent, an ipse ab eis ultra ferri vellet, coeperunt. Tunc Eustacius, unus ex illis, per visionem de dubietate correptus est, et nimis, dum in visu hirundinum morsibus lingua ejus cruentaretur, territus est. Deinde communi decreto minutas reliquiarum portiunculas, quas furtim sibi quidam eorum subtraxerant, protulerunt, et cum jurejurando, quod nihil de reliquiis sibi peculiariter retinerent, asseruerunt. Romoaldus duos de dentibus et de minutis articulis, quos occultos habuerat, manifestavit. Sic omnes alii particulas, quas sibi clam sequestrarant, attulerunt, et caeteris artubus restituerunt.

 Denique prospero vento flante, latumque carinis aequor sulcantibus, Disigio, uni nautarum, in somnis sanctus Nicolaus apparuit, confortavit, et quod vicesimo die, ex quo corpus ejus abstulerant, Barinum portum intraturi essent, praedixit. Ille visum sociis narravit, et ipsis inde magna confidentia inhaesit. Avicula quaedam ex improviso nautis in navi volitans apparuit, eosque frequenti adventu suo laetificavit. Saepe etiam odorem suavissimum nautae sentiebant, aliisque delectabilibus indiciis roborati gaudebant, et laeti ad sua littora appropinquabant. Ducente Deo, ad portum Sancti Georgii, qui quasi quinque milliariis a Barinis moenibus abest, advenerunt, et inde ad clerum Barensem et populum nuntios praemiserunt, totaque civitas inopinato gaudio confestim repleta est, et mox uterque sexus, et omnis aetas ad littora egressa est. Porro nautae capsellam cum reliquiis commendarunt religioso Heliae, abbati coenobii Sancti Benedicti, quod supra portum situm est. Ille vero sacra pignora reverenter suscepit, in paefatam ecclesiam cum fratribus nona die mensis Maii [1087] deposuit, et tribus diebus diligenter custodivit.

Tunc Urso, Barinorum archiepiscopus, vir religiosus, Deo dignus, Italicisque dominis notissimus et familiaris amicus, aberat. Nam apud Tranum navis praeparata stabat, quam idem praesul post diem alterum disposuerat ingredi, causaque orationis Jerusalem proficisci. Sed legatus cum litteris a civibus ad illum advenit, nuntiumque tanti gaudii protinus intimavit. Ille igitur, dimisso quod incoepit itinere, gaudens Barum non distulit properare. Corpus itaque sancti Nicolai a Barensibus susceptum est, et solemnitas translationis ejus VII Idus Maii constituta est. Tunc ad curiam Caterpam portatum est, ibique in ecclesia Beati Stephani protomartyris, quae ante tres annos fabricata fuerat ab archiepiscopo, nautis petentibus et cunctis civibus, reverenter positum est.

Deinde propriam basilicam sancto Nicolao coeperunt, sanctumque corpus et oblationes fidelium et opus basilicae venerando Heliae abbati commiserunt, ipsumque praepositum, consensu archiepiscopi et favore omnium, super omnibus quae agenda erant, constituerunt. Protinus diversae multitudines ab universis totius Hesperiae provinciis convenerunt. Innumera quoque signa et miracula quotidie divinitus fiunt. Nam in primo die, dum sanctum corpus in ecclesia Sancti Benedicti, ut dictum est, depositum fuit, amplius quam XXX infirmantes utriusque sexus et omnis aetatis a multimodis infirmitatibus liberantur, perfectaque sanitate recepta, cum gratiarum actione laeti et incolumes ad propria remeant. Aliis quoque diebus sequentis temporis, quot daemoniaci vel surdi, quot claudi seu muti, sive caeci, quot denique alii multigenis aegritudinibus oppressi, penitus alleviati sunt et sanati, notis particulatim signare negavimus, et numerare. Infinitus enim est, ut aequipollenti significatione praeostendimus et nobis incognitus numerus.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1087, le neuvième jour de mai, le corps de saint Nicolas, archevêque et confesseur de Myre, fut transféré àBari. Jean, archidiacre de l'église de Bari, a raconté éloquemment comment et par qui fut opérée cette translation. Il me semble convenable de tirer quelque chose de son récit, et d'insérer dans ce livre quelques détails sur un fait si glorieux, pour l'instruction des gens studieux qui n'ont point eu occasion de voir le travail de Jean, s'il arrive par hasard qu'ils daignent jeter un coup d'œil sur mon ouvrage.

Du temps de l'empereur Alexis, les Turcs et d'autres peuples païens, voulant exercer leurs fureurs, sortirent de leurs frontières, et, par la permission de Dieu, ravagèrent la Lycie et d'autres contrées chrétiennes. En punition des péchés du peuple chrétien, ils détruisirent les églises, profanèrent de toutes manières les croix, les images du Christ et les sanctuaires; ils livrèrent aux flammes un grand nombre de villes avec leurs habitans. C'est ainsi que, pendant plusieurs années, ils exercèrent leur rage, et firent un grand carnage des Chrétiens.

Par suite de ces événemens, Myre, métropole de la Lycie, fut soumise à la puissance des Turcs, et ses anciens habitans, pour la punition de leurs péchés, en furent complétement chassés. Cependant des habitans de Bari qui s'étaient proposés de se rendre sur trois vaisseaux à Antioche pour affaires de commerce, approchant du séjour des Myréens, envoyèrent un certain pélerin comme espion à l'église de Saint-Nicolas, qui se trouve dans l'intérieur de la place. A son retour il fit connaître qu'il se trouvait beaucoup de Turcs qui s'y étaient réunis pour les obsèques du commandant de la ville dont le corps était exposé. A ce récit les négocians de Bari déployèrent aussitôt leurs voiles, tournèrent la proue de leurs vaisseaux vers Antioche, et s'éloignèrent heureusement de Myre44 en peu de jours; ils firent rencontre d'un vaisseau vénitien, et commencèrent, suivant l'usage, à se demander mutuellement des nouvelles. Il y avait parmi les navigateurs de Bari quelques hommes qui étaient connus des Vénitiens et liés d'amitié avec eux; ils s'entretinrent du corps de saint Nicolas. Les Vénitiens ne balancèrent pas à faire connaître dans leurs discours ce que depuis long-temps ils avaient projeté. Ils avouèrent qu'ils avaient préparé des pieux de fer et des marteaux, et ne voulaient pas différer de prendre là leur dîner, parce qu'ils devaient tenter de mettre leurs desseins à exécution. Les citoyens de Bari ayant entendu ces choses ne furent que plus animés à tenter l'entreprise et à la conduire à sa fin, non pas tant pour leur gloire et leur honneur ni pour l'avantage de leur patrie que par amour pour un confesseur si excellent. Ils terminèrent donc les affaires qui les avaient appelés à Antioche, et le plus tôt qu'ils purent, ils opérèrent leur retour sous la conduite de Dieu. Ayant heureusement approché du rivage de Myre, ils sentirent s'affaiblir leur première ardeur, et voulaient passer outre; mais, par l'ordre de Dieu, un vent contraire s'éleva du côté du nord, et, dans le silence des vents du midi, força l'équipage de Bari à s'arrêter en ce lieu. En conséquence, comprenant la volonté de Dieu, ils prirent aussitôt les armes, formèrent un corps et laissèrent un petit nombre des leurs pour garder les vaisseaux. Les autres s'étant armés et ayant pris leurs précautions comme pour se présenter à l'ennemi, s'empressèrent de gagner l'église, qui était éloignée d'environ trois milles du rivage. Ils pénètrent dans le cloître de cet édifice, déposent leurs armes, entrent humblement dans la sainte église, et s'occupent à prier le saint prélat. Quand chacun eut terminé les prières, ils demandèrent au sacristain où reposait le corps de saint Nicolas. On leur fit bientôt connaître l'emplacement, et prenant de la liqueur sacrée on leur en donna. Alors Loup, prêtre de Bari, prit de l'huile sainte dans une fiole de verre et la posa sur un lieu élevé pour qu'elle se conservât plus facilement. Par hasard, pendant que l'on parlait, elle tomba sur le pavé de marbre; mais au grand étonnement de tout le monde, elle ne se brisa pas. Cependant les gens de Bari se mirent à causer, comme pour les tenter45, avec trois moines qui étaient restés pour garder les reliques: «Nous voulons, dirent-ils, enlever d'ici ce saint corps, et le transporter dans notre patrie. C'est pour cette cause que nous venons de la part du pontife romain, transportés ici sur trois vaisseaux. Si vous voulez consentir à notre demande, nous vous donnerons de chacun des vaisseaux cent sous d'or.»

Ayant entendu ces paroles, les moines stupéfaits et épouvantés s'exprimèrent en ces termes: «Oserons-nous former une entreprise que jusqu'ici nul mortel n'a osé tenter impunément? Quel sera le téméraire qui, dans une telle négociation, se fera soit l'acheteur, soit le vendeur? Quelle sera la chose assez précieuse, assez admirable pour être mise en comparaison d'un si grand trésor? Si les maîtres de la terre n'ont pas osé tenter une telle action, nous ne disons pas de force et par violence, mais même par les prières et les supplications, comment pourrez-vous y réussir? Gardez-vous de poursuivre davantage l'exécution d'un pareil attentat, car il est odieux à la divine majesté. Cependant vous pouvez essayer: voici le lieu.» En disant ces mots, les moines pensaient que l'entreprise n'aurait pas le succès qu'en attendaient les hommes de Bari. En effet, il s'était écoulé près de deux cents olympiades46, depuis que le bienheureux Nicolas était mort au concile de Nicée, qui fut tenu sous le bienheureux pape Sylvestre et sous l'empereur Constantin; et personne n'avait pu jusqu'alors, ni dérober ces reliques en cachette, ni les enlever manifestement par violence, ni les obtenir du Seigneur à force de prières. Ce qui effrayait les citoyens de Bari, c'est qu'ils se trouvaient en petit nombre dans un pays étranger, au milieu d'une nombreuse population, que le soleil penchait vers son coucher, et que le retour à leurs vaisseaux était difficile. Cependant, fortifiés par Dieu même, ils commencent par se saisir des moines et les mettent sous une sûre garde; ils disposent avec précaution quelques vedettes, pour observer de tous côtés ceux qui pourraient venir. Eux-mêmes se placent en armes çà et là dans toutes les avenues. C'est ainsi que quarante-quatre jeunes gens pleins de valeur s'établissent hardiment au dehors du temple pour tenir bon contre toute attaque; que deux prêtres, Loup et Grimald, avec peu de personnes, exécutent dans l'église ce qui était convenable, et commencent les prières que l'on appelle litanies; mais ils étaient tellement troublés par la frayeur, qu'ils ne pouvaient prononcer les prières qu'ils avaient commencées.

Cependant Matthieu, l'un des matelots, saisit hardiment un marteau de fer, frappe le pavé de marbre et le brise: il trouva au dessous une maçonnerie qu'il démolit et dont il se débarrassa: aussitôt on aperçut la surface d'une urne de marbre. Cette découverte les remplit de joie, et leur inspira une nouvelle ardeur pour fouiller de plus en plus profondément, briser avec une petite hache une vieille maçonnerie liée avec de la chaux, et en jeter au dehors les débris. Ce déblaiement terminé, et l'urne découverte, le même jeune homme la frappa de son marteau, et fit une ouverture dans l'un des côtés; il en sortit alors une odeur exquise, qui remplit l'assistance des admirables délices de sa suavité. Ce jeune homme y ayant introduit la main sentit d'abord qu'une liqueur abondante remplissait à peu près jusqu'à la moitié la capacité assez considérable de l'urne. Alors il y plongea la main droite, trouva le précieux trésor qu'il cherchait avec tant d'empressement, et sans rien craindre se mit à le tirer avec promptitude. Ensuite, pour mieux saisir la tête du saint, il se plongea tout entier dans la liqueur, dont la quantité était abondante, et cherchant çà et là des pieds et des mains, comme il le fallait, il découvrit cette tête et tira de ce réservoir salutaire les vêtemens et le corps, tout mouillés. Cet événement se passa près de huit cents ans après la mort de saint Nicolas, le 20 avril.

Comme on manquait de vases et que ces choses s'étaient passées fort à la hâte, les habitans de Bari enveloppèrent comme ils purent les reliques dans la tunique du prêtre Loup, qui, chargé du saint fardeau, fut aussitôt suivi par toute l'assistance. Ainsi, remerciant le Seigneur de la sainte proie qu'ils avaient enlevée non à l'ennemi, mais du trésor même de Dieu, ils se rendirent promptement au rivage. Quelques-uns d'entre eux emportèrent aussi des fragmens de l'urne de marbre qu'ils avaient brisée, et plusieurs évêques en Italie eurent la témérité d'en faire faire des autels et des pierres consacrées. Rassemblés au port, il s'éleva une difficulté pour savoir sur quel navire on mettrait ce dépôt que tout le monde desirait, car tous voulaient avoir avec eux un tel compagnon et un tel patron. Enfin on convint à l'amiable que le vaisseau de Matthieu s'en chargerait, pourvu toutefois qu'il jurât préalablement d'être un allié fidèle, et de ne point se séparer des autres. C'est ce qui arriva.

En conséquence, chacun monta gaîment sur son navire; les reliques furent enveloppées dans une étoffe neuve et blanche, et déposées dans un vase de bois que les navigateurs ont coutume d'employer à conserver leur vin. Il n'est pas besoin de rapporter en détail quelle fut la douleur des habitans de Myre, aussitôt qu'ils connurent la perte qu'ils avaient faite. Dès que ceux qui occupaient le fort de Myre, qui est placé sur une hauteur à un mille environ de l'église, eurent appris ce qui s'était passé, ils accoururent de tous côtés en grande hâte; pleins de courroux et de tristesse, ils se rendent au rivage; pleurant la perte de leur pasteur et de leur maître, ils s'arrachent les cheveux et la barbe, et d'une voix unanime chantent ce poème lugubre:

«Hélas! quelle catastrophe vient nous accabler en ce moment! quelle honte en voyons-nous rejaillir sur notre patrie! Ces dons de Dieu, que, pendant tant d'années, nous avions conservés, nous sont ravis tout à coup par un larcin facile. Jusqu'ici le territoire de la Lycie avait été enrichi par ce trésor suprême, qui faisait son plus grand ornement. Célébrée dans tout l'univers par des louanges suprêmes, protégée par les mérites de ton père magnanime, malheureuse ville de Myre, tu vas rester dépouillée de respects et de dons, et plongée dans un deuil éternel. Nicolas, ô notre père, pour qui tout l'univers éprouve tant de vénération, pourquoi quittez-vous notre patrie, que dis-je, la vôtre à vous-même? Né dans ces lieux, élevé par de saints parens, ici vous fûtes tour à tour enfant, adolescent, homme et vieillard, toujours pieux. Là, père et seigneur, pasteur et gardien plein de bonté, vous aviez jusqu'alors habité cette patrie, soit pendant votre vie, soit après votre mort. Aussitôt que quelques infortunes affligeaient cette cité malheureuse, ô bon père, elle réclamait votre assistance, Dans son adversité vous étiez toujours là, unique espérance de salut, accordant votre protection au peuple suppliant. Toujours présent, vous accueilliez leurs prières, vénérable patron, et, favorable à leurs vœux, vous leur accordiez toutes leurs demandes. De toutes les parties de l'univers les chrétiens accouraient à ce saint tombeau, si souvent salutaire. Dès que le troupeau fidèle saura que vous en êtes sorti, tout culte et tout honneur cesseront en même temps. Les grâces de Dieu manqueront, et ses premières faveurs ne seront plus que comme un nom dans une ancienne histoire. A qui désormais confierez-vous le soin de nous nourrir, nous qui sommes, vénérable pasteur, vos propres brebis? A présent que vous nous avez quittés, le loup viendra bientôt dévorer le troupeau. Toi seul tu fus à la fois notre vertu, notre consolation, tout notre ornement, notre protection, notre unique espérance, notre salut et la cause de notre joie. Malheur à nous au milieu de tant de calamités! nous avons perdu tous ces biens; nous sommes en butte désormais au deuil et à une éternelle douleur. Hélas! à qui a été donné le pouvoir de consommer un tel attentat et de violer un si saint lieu? Quelle main téméraire a exécuté cette criminelle entreprise? Quel est le sacrilége qui a commis ce vol? Vous qui emportez ces dépouilles opimes, vous êtes comblés de bonheur, tandis que dans notre infortune tous les maux nous accablent.»

Pendant que les Myréens étaient livrés à une excessive douleur, et qu'ils ne pouvaient tirer vengeance de leur affliction, les habitans de Bari détachaient, pleins de joie, les cordages, et ramant toute la nuit, gagnèrent l'île que l'on appelle Cacabum47, et firent voile pour les îles Cyclades48, Partis de là à toutes rames et en grande hâte, ils abordèrent au lieu que l'on nomme Macra, et s'y arrêtèrent trois jours, à cause des vents du nord, qui leur étaient contraires. Dans le trouble que ce retard leur occasiona, ils commencèrent à douter s'ils devaient conserver le corps de saint Nicolas, ou si ce bienheureux desirait qu'ils le portassent ailleurs. Alors Eustache, l'un d'eux, eut, à l'occasion de ce doute, une vision, dans laquelle il se voyait avec effroi la langue tout ensanglantée par des morsures de sangsues49. En conséquence, d'une détermination commune, chacun représenta les petites parties de reliques qu'il avait soustraites en cachette, et assura par serment qu'il n'en retenait rien en propre. Romuald exposa deux fragmens de dents et de petits ossemens qu'il avait cachés. C'est ainsi que chacun rapporta toutes les petites portions qu'il avait furtivement dérobées, et les restitua aux autres membres du saint. Enfin un vent favorable s'étant élevé et les vaisseaux sillonnant la vaste mer, saint Nicolas apparut en songe à Disige, l'un des matelots, le réconforta et lui prédit que lui et ses compagnons entreraient dans le port de Bari, le vingtième jour après l'enlèvement de son corps. Disige fit part de sa vision à ses compagnons, et tous reprirent une grande confiance.

Un petit oiseau voltigeant au dessus du navire, parut à l'improviste devant les matelots, et les réjouit par ses fréquens retours. Ils sentaient souvent une odeur très-suave; encouragés par d'autres indices agréables, ils se réjouissaient et s'approchaient gaîment de leur rivage. Sous la conduite de Dieu ils arrivèrent au port Saint-George, qui est éloigné de cinq milles environ des murs de Bari; ils envoyèrent de là annoncer leur retour au clergé et au peuple de cette cité. Aussitôt toute la ville fut remplie d'une joie inopinée, et bientôt les habitans de l'un et l'autre sexe ainsi que de tout âge se rendirent au rivage. Cependant les matelots confièrent la cassette ainsi que les reliques qu'elle contenait au religieux Hélie, abbé du couvent de Saint-Benoît, qui est situé au dessus du port. Il reçut avec respect ce saint dépôt; et, le 9 du mois de mai, il le plaça dans son église, de concert avec ses frères, et le garda diligemment pendant trois jours.

Alors Urson, archevêque de Bari, homme religieux, digne de Dieu, très-connu, et très-intimement lié avec les princes d'Italie, était absent de son siége. Un navire équipé à Trani l'attendait; le prélat avait résolu de s'y embarquer le surlendemain, pour se rendre à Jérusalem, où il voulait aller prier. Le messager envoyé par les citoyens alla le trouver, et lui fit part des nouvelles qui occasionaient tant de joie. En conséquence, Urson renonçant au voyage qu'il avait entrepris, plein d'allégresse, ne différa pas de se rendre en toute hâte à Bari. C'est ainsi que le corps de saint Nicolas fut reçu par les habitans de cette ville, et que l'on fixa la solennité de sa translation au neuvième jour de mai. Alors on le transporta à la cour du Catapan50, et à la demande des matelots et de tous les citoyens, on le déposa respectueusement dans l'église de Saint-Etienne, premier martyr, qui avait été construite trois ans auparavant par l'archevêque.

Ensuite on bâtit en l'honneur de saint Nicolas une église particulière; on confia au vénérable abbé Hélie le saint corps, les offrandes des fidèles, et la direction du travail, et, du consentement de l'archevêque et des citoyens, on le chargea de surveiller tout ce qui était à faire. Aussitôt diverses bandes d'hommes accoururent de toutes les provinces de l'Italie. Il s'opérait là journellement, par la puissance de Dieu, des prodiges et des miracles sans nombre. Dès le premier jour, pendant que l'on plaçait, comme nous l'avons dit, le saint corps dans l'église de Saint-Benoît, plus de trente infirmes, des deux sexes et de tout âge, furent guéris de différentes maladies, et, ayant recouvré une parfaite santé, retournèrent chez eux, pleins de joie, sains et saufs, et rendant des actions de grâces. Quant aux jours suivans, nous ne voulons pas désigner par des notes particulières, ni compter combien de démoniaques ou de sourds, combien de boiteux ou de muets, combien d'aveugles, combien enfin de personnes affligées de diverses maladies furent entièrement soulagées et guéries. En effet, ce nombre est infini et nous est inconnu, comme nous venons de l'indiquer en termes clairs.

  

X. Plurimae ecclesiae reliquias B. Nicolai acquirunt.

Praefatus Joannes, Barensis archidiaconus, ex cujus libro breviter hoc excerpsi, XII praeclara miracula scripto signavit. Sed nec ipse, nec alius omnes sanitates et alia subsidia posteris notificare potuit, quae Deus omnipotens, pro meritis sanctissimi pontificis Nicolai, servis suis fideliter petentibus usque hodie clementius exhibuit. Denique, permittente Deo, plures ecclesiae de sanctis reliquiis praefati praesulis obtinuerunt. Et non solum Itali et Pelasgi, sed et aliae gentes, sanctis pignoribus habitis, Deo gratias concinunt. Christophorus enim, quidam miles, qui translationi nobilis Nicolai interfuit, unam costam in manica sua sibi retinuit, nec multo post infirmatus, ad Venusiense coenobium confugit, monachatum a Berengario archimandrita requisivit et impetravit, secumque costam sancti Nicolai Sanctae Trinitati praesentavit, et de morbo convaluit.

Eodem tempore Stephanus, cantor coenobii quod Fulco senior, comes, apud Andegavam urbem in honore sancti Nicolai construxerat, Apuliam abiit, et per licentiam domni Natalis abbatis sui monachile schema ex industria dimisit, deinde ut clericus Bari habitavit, magnamque familiaritatem, ac postmodum potestatem inter aedituos basilicae sancti pontificis obtinuit. Tandem conspecta facultate, brachium sancti Nicolai, quod apte argento tectum erat, et extra mausoleum ad signandum populum servabatur, furtim arripuit, et in Gallias aufugere, patriamque suam, coenobiumque suum tanto thesauro ditare sategit. Verum, quia mox ut tale latrocinium sibi factum Barenses compererunt, longe lateque veredarios suos ad confines suos et amicos atque patronos miserunt, omnesque tramites, quibus itur in Franciam, sollicite tutari, ne fur hujusmodi elongaretur, conati sunt. Stephanus Venusiam divertit, ibique timidus latere volens hiemavit, et serenum ver exspectans aegrotare coepit. Deinde, deficiente sibi censu necessario, coactus est pro victu distrahere argentum de sancto brachio. Interea per totam Italiam et Siciliam fama volitavit quod a Gallis subreptum esset brachium beati Nicolai. Denique, dum de tali furto crebra locutio populos moveret, et a quibusdam Venusiensibus famulisque monachorum argentea textura visa et cognita esset, et in conventu monastico rumor hujuscemodi perstreperet, Erembertus, impiger coenobita, cum famulis monasterii ad ex-monachum languentem accurrit, subitoque frendens impetu, brachium sancti Nicolai, ac si eidem commendasset, atrociter exposcit. At ille, ut deprehensum se vidit, et in tanto turbine nesciens quo se verteret, pallidus et tremens perurgenti monacho pretiosum pignus exhibet, quod ille cum ingenti gaudio recepit, et mox ad coenobium Sanctae Trinitatis, monachis et cunctis civibus Deum laudantibus, devehit, ibique sanctus Nicolaus usque hodie pignora sua fideliter poscentibus in multis necessitatibus mirifice succurrit. Praefatus autem Erembertus erat natione Normannus, ante conversionem miles strenuus, postmodum vero monachus in ordine fervidus.

Hisdem temporibus, quidam miles de Normannia, Guillelmus, cognomento Pantulfus, in Apuliam abiit, et quod sanctum Nicolaum valde diligebat, de reliquiis ejus multum quaesivit, Deoque juvante procurationem ejus, a reliquiarum translatoribus unum dentem, et duo frusta de marmoreo tumulo obtinuit. Erat enim in armis strenuus, ingenio praeditus, inter collimitaneos sensu divitiisque maximis Angliae Italiaeque dominis notissimus. Dentem itaque tanti baronis nactus, Normanniam rediit, et ad proprium praedium, quod Norom dicitur, plures personas, ut congrue reliquias susciperent, denuntiato die accersiit.

Anno itaque Dominicae Incarnationis 1092, indictione XV, dens almi confessoris Nicolai, cum aliis sanctorum reliquiis a Guillelmo Pantulfo de Apulia delatus est, et in basilica Noromensi, in honore sancti Petri prisco tempore condita, honorifice susceptus. Ad hanc utique susceptionem Rogerius, Uticensis abbas, et Radulfus, tunc temporis Sagiensis abbas, sed postmodum Cantuariensis archiepiscopus, accersiti sunt, et cum ingenti studio monachorum, ac tripudio laicorum, sanctas reliquias mense Junio susceperunt, et in argentea pixide a supradicto milite liberaliter parata diligenter coaptaverunt. Frequenter a multis febricitantibus et ab aliis aegrotantibus saepedicta pignora requisita sunt, meritisque almi praesulis Nicolai pie postulantes optatam sanitatem adepti sunt.

Non multo post praefatus heros novae basilicae fundamenta inchoavit, datisque XX marcis argenti magnam operis partem edidit. Sed, pluribus infortuniis insurgentibus, opus impeditum est, et ad effectum, primo fundatore moriente, perductum non est. Ipse quidem XVI Kalendas Maii, et Leelina uxor ejus XI Kalendas Octobris defuncti sunt, et ibidem in claustro monachorum sepulti requiescunt. Sed Philippus et Robertus ac Ivo et Arnulfus, filii eorum, studia parentum in ecclesiasticis rebus perfecte assequi nondum intenderunt.

Haec itaque de translatione corporis sancti Nicolai veraciter operi nostro inseruimus, ipsumque mirabilium opificem fideliter deposcimus ut, suorum memorum memor, nostri misereatur, et pro nobis Deum indesinenter deprecetur.

suivant

Jean, archidiacre de Bari, dont j'ai parlé plus haut, et du livre duquel j'ai fait cet extrait succinct, a signalé par écrit douze des miracles les plus éclatans; mais ni lui ni qui que ce soit n'a pu faire connaître à la postérité toutes les guérisons et tous les secours que le Dieu tout-puissant a daigné, en faveur des mérites du très-saint évêque Nicolas, accorder jusqu'à ce jour à ceux de ses serviteurs qui l'imploraient fidèlement. Enfin, par la permission de Dieu, plusieurs églises obtinrent des reliques de saint Nicolas; et non seulement les Italiens et les Grecs, mais encore les autres nations, rendent grâces à Dieu pour ces précieux gages. Un certain chevalier, nommé Christophe, qui se trouva présent à la translation de l'illustre Nicolas, cacha une de ses côtes dans sa manche; mais, peu de temps après, devenu malade, il se réfugia au couvent de Venosa, réclama et obtint de l'abbé Béranger l'habit monastique, présenta à la Sainte-Trinité la côte de saint Nicolas qu'il avait avec lui, et fut guéri de sa maladie.

Dans le même temps, Etienne, chantre du couvent que le vieux comte Foulques51 avait bâti dans la ville d'Angers en l'honneur de saint Nicolas, se rendit dans la Pouille, et, par la permission de dom Natal son abbé, quitta exprès l'habit monacal, puis comme clerc habita Bari, obtint beaucoup d'amitié, et ensuite d'influence auprès des sacristains de l'église du saint évêque. Enfin, ayant trouvé l'occasion favorable, il déroba furtivement le bras de saint Nicolas, qui était convenablement recouvert d'argent, et avait été placé hors du mausolée pour donner la bénédiction au peuple; puis il chercha à fuir vers les Gaules, afin d'enrichir d'un si grand trésor sa patrie et son monastère. Mais comme les citoyens de Bari ne tardèrent pas à découvrir le vol qui leur avait été fait, ils envoyèrent de tous côtés des courriers auprès de leurs voisins, de leurs amis et de leurs protecteurs, et firent observer et garder soigneusement tous les chemins qui conduisent en France pour empêcher lé voleur de s'échapper. Etienne gagna Venosa. Là, plein de crainte, et desirant se cacher, il passa l'hiver; mais en attendant la sérénité du printemps, il tomba malade. Ensuite les moyens de subsister venant à lui manquer, il fut forcé pour vivre d'enlever l'argent du saint bras. Cependant le bruit se répandit dans toute l'Italie et la Sicile qu'un bras de saint Nicolas avait été enlevé par les Français. Pendant que tous les peuples ne cessaient de s'entretenir de ce vol, comme quelques habitans de Venosa, et plusieurs personnes attachées au couvent, virent et reconnurent la couverture d'argent, et que le bruit en courait parmi les moines, Erembert, religieux plein d'activité, se rendit en tonte hâte avec les gens de sa maison auprès de l'ex moine, qui était malade. Frémissant d'une colère soudaine, il réclama violemment d'Etienne le bras de saint Nicolas comme s'il le lui eût confié lui-même. Quand Etienne se vit pris, ne sachant dans un tel embarras de quel côté se retourner, pâle et tout tremblant, il remit la précieuse relique au moine qui le pressait, et qui, l'ayant reprise avec une grande joie, la transporta au couvent de la Sainte-Trinité, en présence des moines et de tous les citoyens qui chantaient les louanges de Dieu. Là, saint Nicolas a jusqu'à ce jour secouru merveilleusement, dans leurs nécessités, les personnes qui imploraient fidèlement ses reliques. Cet Erembert, dont nous venons de parler, était Normand de nation: d'abord vaillant chevalier avant sa conversion, il était ensuite devenu moine très-fervent dans son ordre.

Dans ces temps, un certain chevalier de Normandie, nommé Guillaume, et surnommé Pantoul52, se rendit dans la Pouille. Comme il aimait beaucoup saint Nicolas, il demanda avec instance quelque partie de ses reliques, et, secondé par Dieu même dans ses démarches, il obtint de ceux qui avaient transporté le corps de ce bienheureux une dent et deux fragmens du tombeau de marbre. Ce chevalier était très-brave; il avait de l'esprit; il était reconnu par les seigneurs de l'Angleterre et de l'Italie comme l'un des plus sensés et des plus riches entre ses compatriotes. Ayant donc obtenu une dent d'un si grand homme, il retourna en Normandie, et invita à un jour déterminé dans son domaine, que l'on appelle Noron53, plusieurs personnes pour recevoir dignement les reliques qu'il apportait.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1092, la dent du bienheureux confesseur Nicolas, avec d'autres reliques de saints, fut apportée de la Pouille par Guillaume Pantoul, et placée honorablement dans l'église de Noron, bâtie dans l'ancien temps en l'honneur de saint Pierre. Ce fut pour cette réception que Roger, abbé d'Ouche, et Raoul, alors abbé de Seès54, et ensuite archevêque de Cantorbéry, se rendirent au mois de juin à l'invitation de Pantoul, et reçurent les saintes reliques au milieu de l'empressement des moines et de la joie des laïques; ils les placèrent avec soin dans une châsse d'argent, que le chevalier dont nous avons parlé avait libéralement fait préparer. Ces saintes reliques furent souvent implorées par beaucoup de gens attaqués de la fièvre ou d'autres maladies; ils recouvrèrent la santé qu'ils demandaient pieusement, par les mérites du puissant prélat Nicolas.

Peu de temps après, le guerrier dont il vient d'être question jeta les fondemens d'une nouvelle église, et, ayant donné vingt marcs d'argent, accomplit une grande partie du travail. Malheureusement plusieurs calamités survenues interrompirent l'entreprise, et, par la mort du premier fondateur, elle ne fut point conduite à sa fin. Il mourut le 16 avril, et Keline, sa femme, le 21 septembre. L'un et l'autre reposent ensevelis dans le cloître des moines. Leurs fils, Philippe et Robert, Ivon et Arnoul, n'ont pas encore cherché à imiter parfaitement le zèle de leurs parens pour les choses de la religion.

C'est ainsi que nous avons avec véracité placé dans notre ouvrage le récit de la translation du corps de saint Nicolas. Nous implorons fidèlement celui qui opéra tant de merveilles, afin que, se souvenant de nous, il ait pitié de ceux qui se souviennent de lui, et qu'il prie sans cesse Dieu en notre faveur.

suivant

(1 Pepin-le-Gros, ou Pepin d'Heristal.

(2)  Le 16 décembre 714.

(3)  Dagobert III.

(4  En 752.

(5)  Il y a là une légère lacune indiquée dans l'imprimé.

(6 En 804.

(7 En 814.

(8 Le 2 de mars, selon un manuscrit: le 5 mai, à midi, selon l'Art de vérifier les dates.

(9 Dans l'imprimé, cet alinéa renferme trois lacunes qui sont ici remplies d'après les anciens manuscrits.

(10) Stella emittens radium magnum. C'était une comète qui se faisait remarquer par une grande queue.

(11)  A Sens, en 921.

(12) In monte Chalo: probablement Mont-Ceaux.

(13En 986.

(14Moins de deux ans, depuis la mort de son père; et sept ans après son couronnement.

(15En 996, selon les Annales des Bénédictins.

(16) Anne, fille de Joroslaw, duc de Russie.

(17) Le Val-des-Dunes est à trois lieues sud-est de Caen, sur le territoire des communes de Bellengreville et de Sequeville-la-Campagne.

(18) Mortemer-sur-Eaune, qu'il ne faut pas confondre avec Mortemer-en-Lions.

(19)  On lit dans quelques manuscrits Sindggoldwlf et Fidhulfut.

(20) Freaval, selon un manuscrit.

(21Il y a ici une lacune: on y trouvait probablement une récapitulation des évenemens de 1066 à 1084.

(22) Empereur d'Allemagne.

(23 Nicéphore Botoniate.

(24Marcus Busmundus, Bohemondus.

(25 Moriella, première femme de Guiscard.

(26Bursa ou Crumena.

(27) Le Château-Saint-Ange.

(28) Brixense Cœnobium.

(29 la Toscane est prise là pour l'Italie.

(30Bursa ou Crumena.

(31) Bismannum qu'il faut, je crois, lire Bisinannum.

(32Castrum Joannis.

(33 Intimi, dans le manuscrit de la reine Christine; inimici, dam le texte de Duchesne.

(34) L'épitaphe ci-après dit le 2 novembre, au lieu du 3 de ce mois.

(35) Vicomte du Mans.

(36 Beaumont-le-Vicomte, et Fresnay sur Sarthe.

(37) Arva et non pas Arna, comme l'ont imprimé les éditeurs d'Orderic Vital.

(38In valle Beugici; je ne trouve aucun nom, près de Sainte-Suzanne, qui ait quelque rapport avec ce mot: c'est peut-être Baufay à quatre lieues du Mans, ou Baugé, petite ville de l'Anjou, à quatre lieues de La Flèche.

(39)   Equis dans le mss. de la reine Christine, epulis dans l'imprimé.

(40) Ou peut-être Vitot, près du Neubourg.

(41Voy. la note p. 171.

(42 L'auteur a dit plus haut que c'était Alain qui commandait les troupes dont il s'agit ici.

(43) Guillaume-le-Roux, qu'Orderic Vital appelle souvent tout simplement le roi Roux.

(44) Myrram adierunt, probablement il faut lire Myrra abierunt.

(45) Attemptantes.

(46) Près de huit cents ans.

(47) Peut-être Chypre. Suivant La Martinière, Cacabum est une île entre l'île de Crète et la Lycie.

(48) Insulœ Majestrœ.

(49) Au lieu de hirundines, il faut lire hirudines, des sangsues.

(50Ad curiam Caterpam; je ne sais ce que signifie ce dernier mot. Je présume qu'il faut lire curiam Catapani.

(51) Foulques Ier.

(52) Pantulfus.

(53) Norom.

(54) L'abbaye de Saint-Martin; Radulfe ou Raoul d'Escures en fut le deuxième abbé.