Flodoard ORDERIC VITAL

 

HISTOIRE DE NORMANDIE

 

DEUXIEME PARTIE : LIVRE VI (PARTIE II)

livre VI partie I - LIVRE VII : PARTIE I

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Texte latin de Migne.

 

ORDERIC VITAL

 

 

 

précédent

XI. Quomodo et quando Franci reliquiis B. Ebrulfi potiti sunt.

Anno ab Incarnatione Domini 943, postquam Arnulfus, Flandrensis satrapa, Guillelmum ducem Normannorum, cognomento Longam-Spatam, per proditionem occidit, et Richardus Sprotaides, filius ejus decennis, ducatum Normanniae suscepit, hominiumque et fidelitatem cunctorum optimatum ante humationem patris Rothomagi accepit, Ludovicus, rex Francorum, cognomento Ultramarinus, in Normanniam cum exercitu venit, puerumque ducem secum fraudulenter Laudunum duxit, sub jurejurando Normannis promittens quod eum veluti filium suum educaret, ac ad regendam rempublicam in aula regali erudiret. Verum res alios exitus habuit. Ludovicus enim rex, instinctu Arnulfi proditoris, decrevit praefatum puerum occidere, vel amputatis membris ita debilitare ut non posset ulterius arma gestare. Hoc itaque ut Osmundus, pueri paedagogus, per Ivonem de Credolio, regis balistarium, agnovit, ex industria ei ut infirmum se simularet persuasit, simulataque infirmitate custodes minus sollicitos reddidit.

Quadam die, dum rex coenaret, et unusquisque sibi vel suis commoda procuraret, Osmundus fasciculum viridis herbae sibi emit, in turrim sustulit, ducemque Richardum involvit. Inde descendens, ad hospitium suum festinavit, et coram equo suo herbam expandit, puerumque abscondit. Occumbente vero sole, ipsum caute secum sustulit, et egressus urbem, Codiciacum perrexit, ibique puerum ducem sub tutela Bernardi Silvanectensis comitis, qui patruus ejus erat, dimisit.

Bernardus vero Danus, qui Normanniam tuebatur, legatos in Daciam misit, et Haroldo, Danorum regi, mortem Guillelmi ducis, et exhaeredationem prolis ejusdem mandavit. Mox ille cum magna classe properavit in Normanniam, jussu Bernardi a Constantinis susceptus, biennio exspectavit opportunitatem Gallis damnosam, et demum, pro nece consanguinei sui et exsulatione sobolis ejusdem, exercuit ultionem truculentam. Nam Ludovicum regem, orta in colloquio inter Danos et Francos seditione, comprehendit, Herluinum et Lambertum, aliosque XVI consules cum multitudine vulgi peremit.

Interea dum Richardus puer fere tribus annis exsularet, et rex Franciae sibi Normanniam penitus subjugatam esse putaret, timens ne Hugo Magnus, Aurelianorum dux, Normannos adjuvaret, Oximos et Bajocas cum toto Constantiensi pago usque ad Montem Sancti Michaelis in Periculo Maris eidem donavit, et imperiose mandavit ut valida manu rebelles Normannos impeteret, et oppida eorum sibi strenue subigeret. Quod audiens cupidus marchio exsultavit, foedera cum Normannis olim pacta libenter rupit, et regiones eorum magno cum exercitu hostiliter invasit. Apud Guaceium propria cum familia ipse dux hospitatus est, et exercitus illius passim per provinciam diffusus est. Tunc Herluinus cancellarius ducis, et Radulfus de Dragiaco Uticum diverterunt, et in coenobio Sancti Ebrulfi confessoris hospitati sunt. Erant ambo religiosi, et in timore Dei studiosi. Tantorum itaque virorum adventu simplices monachi laetati sunt, et omne illis officium charitatis pro posse suo benigniter exhibuerunt. Per capellas et oratoria sua atque privatas aedes eos familiariter deduxerunt, phylacteriasque suas cum sanctorum reliquiis ad sui damnum illis ostenderunt. Illi quidem tunc secreta monachorum reverenter intuiti sunt, et oblatis muneribus atque orationibus recesserunt; sed paulo post, velut Chaldaei in Jerusalem, reversi sunt, et vasa templi Dei et omnia pretiosa ejus crudeliter asportaverunt. Hugo siquidem Magnus Oximos cum exercitu suo obsedit, sed bellica vis oppidanorum ei fortiter obstitit, et ne ultra procederet, iter ejus obstrusit. Rex autem Francorum Ebroicensem pagum nimia cum virtute intravit, totamque Normanniam rapinis et incendiis depopulari coepit.

Bernardus vero Danus, ut hoc audivit, certosque rumores de Neustriae desolatione comperiit, anxius quod tam robustos principes solus cum Normannicis viribus bellando sustinere non posset, callide prospexit, et perspicax ingenium, qualiter anceps discrimen a se et a suis abigeret, solerter apponens exercuit. Protinus ergo regi occurrens supplex: « Quid est, inquit, quod agis, domine rex? Rem facis impiam, et dignitati tuae prorsus incongruam. Num tota Normannia, quam disperdis, tua est? Ecce Rothomagus et aliae urbes cum vicis suis et oppidis jussui tuo patescunt, et omnes incolae divites et mediocres tibi serviunt, aliumque dominum non habentes, te reverentur et diligunt. Quis tibi dedit tam triste consilium ut ferro malignantium pessumdes tuum peculium, et diligentem te trucides populum? Malevolus et infidus regiae majestati comprobari potest, qui persuasionem ut proprias regiones ferro seu flamma devastares, tibi largitus est. » His aliisque lenibus verbis cor regis emollitum est, et dimisso exercitu, ipse rex cum Bernardo Rothomagum ingressus est. Ibi regem Bernardus cum ingenti civium tripudio suscepit, dapsile convivium praeparavit, ipsumque per plurimos dies cum summo favore detinuit. Cumque rex quadam die post prandium in aula principali resedisset, et cum sibi assidentibus laetus negotia regni tractasset, solers Bernardus ambiguam plurimis locutionem callide promovet. « Ingens, inquit, gaudium, o Normannici proceres, nobis exortum est, unde Deo gratias agamus, ut dignum est. Hactenus servivimus duci de progenie Rollonis; nunc, volente Deo, paremus regi magno de prosapia Caroli Magni imperatoris. Huc usque fuimus ducales, nunc vero sumus regales, vel quod majus est, imperiales. »

Cumque omnes hujuscemodi sermonibus applaudissent, et Gallos blandis sophismatibus illusissent, iterum Bernardus silentium petiit, cunctisque tacentibus ita dixit: « In multis sagacitatem Francorum approbo; verumtamen dominus meus rex unam fecit rem quam non laudo, in qua damnum ejus et maximum dedecus video. Notum est omnibus quod Hugo Magnus perfidus est, et proditoris filius; cui rex noster nimias vires auxit ad suum, ni fallor, dedecus, dans illi Oximensem pagum et Constantinum cum multis armatorum millibus. Pestilens consiliarius simplicem herum dolose decepit, et cultrum in animam suam, justitia trutinante, defixit, qui domino suo confortare inimicum suum contra se persuasit. Admodum miror, domine mi rex, quod praeteritorum nimis immemor es. Satis omnibus sub coelo patuit, neque enim tantum facinus in abdito perpetrari potuit, quod Robertus, pater Hugonis, traditor fuit, et contra Carolum patrem tuum rebellavit, raptoque diademate, perjurus contra dominum suum pugnavit, et in bello percussus merito periit. His molitionibus Hugo interfuit, et te apud Edelstanum regem avunculum tuum in Anglia exsulante, septem annis Galtiam turbavit. Nunquid luce clarius omni sensato patescit quod regiae majestatis reus existit, qui regi malitiose suggerit ut propriis rebus spoliatus, dominium suum imminuat, et inimici sui vires sibimet perniciosas adaugeat? Absit ut in ducatu Normanniae quislibet participium capiat, sed solus rex Francorum omnibus Normannis sibi gratulanter faventibus praesideat! » His auditis, rex anxius factus est de dono quod Hugoni non roganti sponte sua largitus est; cumque consilium quaereret quid inde agere deberet, versipellis Danus repente persuadet ut omnia promissa denegando penitus irrita faceret, imperioque minaci Hugonem ab obsidione Oximorum abire compelleret, et si praecepto adhuc rebellis persisteret, communis omnium virtus bello ibidem illum impeteret. Ad hanc legationem Bernardus duos milites illico praeparavit, et rex imperiosa dicta, quae Hugoni deferrent, illis injunxit. Nuntii vero Hugonem festinanter expetierunt, et verba regis constanter ei nuntiaverunt. « Abominabilem, inquiunt, temeritatem praesumpsisti, qui dominium domini regis Francorum invasisti, et oppidum Oximense, ubi propria sedes ejus ab antiquis temporibus est, nunc obsedisti. Nunc super hac re praeceptum ejus audi, et per fidem quam ei debes, sine mora obedi. Ante solis occasum ab obsidione recede, et pro reatu temeritatis in regem, fac illi rectum apud Laudunum tempore quo decreverit ipse, optimatum judicio et persuasione. Alioquin paratus esto cum tuis ad praelium. Nam rex, dominus tuus, si te invenerit, in hac septimana tecum viribus Francorum et Normannorum dimicabit. »

Haec audiens, Hugo vehementer iratus est, et prae ira furibundus, sic suos affatus est: « Unde stolidum regem tanta invasit dementia ut mihi totis viribus illum adjuvanti mandaret talia? Normanniae principatum non concupivi, neque partem aliquam ab illo requisivi; sed ipse totam regionem citra Sequanam usque ad mare ultro mihi obtulit, auxiliumque meum ut indomitos piratas edomaret, poposcit. Nonne manifesta cunctis insania patescit, quod inde mecum confligere decernit, unde famulor illi, sicut ipse mihi praecepit? Miser est qui servit iniquo, et imbecillis qui fraudulento subigitur et stulto. Festinanter modo recedite, totamque regionem istam devastate, ecclesias destruite, domos concremate, furnos et molendinos dejicite, greges pecorum et armentorum abducite, et omne genus spoliorum huc ulterius non redituri asportate, et praedis onusti nefarios relinquite. » His ita dictis, dissoluti praedones per provinciam diffusi sunt, improvisos pagenses, qui jam sub tutela Hugonis tuti esse putabant, circumdederunt, et absque misericordia ducis jussa peregerunt. Tunc Herluinus cancellarius et Radulfus de Dragiaco rusticorum pecudes sive supellectilem non curaverunt; sed Uticensis hospitii memores, illuc reversi sunt, et ex insperato cum suis in coenobium irruerunt. Basilicam quoque, stupentibus et nil mali suspicantibus coenobitis, cum armatorum violentia ingressi sunt, arcana templi et sacra busta mox adierunt, tria corpora sanctorum Ebrulfi et Ebremundi atque Ansberti de mausoleis sustulerunt, et coriis ossa cervinis involuta cum aliis sanctorum reliquiis asportaverunt. Satellites autem illorum ubique diffusi sunt, et quidquid humanae vitae commodum repererunt, flentibus monachis et vociferantibus, irreverenter rapuerunt. Ibi nimirum, rapacitatis habenis omnino relaxatis, neminem reveriti sunt, sed libros et vestes, variamque supellectilem tam monachorum quam clientum eorum diripuerunt, et perscrutantes omnia quae pridem, monachis, ut dictum est, ipsis pandentibus, compererant, sustulerunt. Denique juncti reliquae multitudini, de Neustriae finibus exierunt, et sic omnes conglobati ad natale solum cum praeda repedare festinaverunt.

précédent

L'an de l'Incarnation du Seigneur 943, après qu'Arnoul, comte de Flandre, eut tué par trahison Guillaume Longue-Epée, duc des Normands, et que Richard, fils de Sprote (Richard Ier) son fils, eut, à dix ans, pris possession du duché de Normandie, et reçu à Rouen, avant l'inhumation de son père, l'hommage et la foi de tous les grands, Louis, roi des Français, surnommé d'Outre-mer, entra en Normandie avec une armée, emmena avec lui par fraude à Laon le jeune duc, promettant aux Normands, sous la foi du serment, qu'il l'éleverait comme son propre fils, et que dans sa cour royale il le formerait au gouvernement de l'Etat. La chose eut un autre résultat; car, par l'inspiration du traître Arnoul, le roi résolut de faire périr l'enfant ou de l'énerver par l'amputation des membres, de manière qu'il ne pût jamais porter les armes. Lorsqu'Osmond, gouverneur du jeune prince, connut ce projet par Ives de Creil, grand-maître des arbalêtriers du roi, il persuada à dessein à l'enfant de feindre une maladie, et par ce moyen diminua la surveillance de ses gardes.

Un certain jour, pendant que le roi était à souper, et que chacun s'occupait de ce qui pouvait être agréable à soi-même ou aux siens, Osmond acheta un paquet d'herbes vertes, le porta à la tour, et roula dedans le duc Richard. Il descendit à la hâte dans son logement, plaça l'herbe devant son cheval, et tint l'enfant caché. Dès que le soleil fut près de se coucher, Osmond l'emporta avec lui adroitement, sortit de la ville, se rendit à Couci, et y remit le jeune duc sous la garde de Bernard, comte de Senlis, qui était son oncle paternel.

Bernard le Danois, qui gouvernait la Normandie, fit partir des envoyés pour le Danemarck, et annonça à Harold, roi de ce pays, la mort du duc Guillaume, et la spoliation de son fils. Aussitôt le monarque passa avec une grande flotte en Normandie. Bien reçu dans le Cotentin par l'ordre de Bernard, il y attendit deux ans l'occasion favorable de nuire aux Français; et enfin il tira une cruelle vengeance de la mort de son parent, ainsi que de l'exil du jeune Richard. Un engagement ayant eu lieu entre les Danois et les Français, pendant que les chefs étaient en pourparler, Harold fit prisonnier le roi Louis; Herluin, Lambert et seize autres comtes furent tués, avec un grand nombre de chevaliers.

Le jeune Richard avait été obligé de rester trois ans sans rentrer dans son duché, et le roi de France se flattait alors d'avoir totalement soumis la Normandie; il craignit toutefois que Hugues-le-Grand, duc d'Orléans, ne vînt au secours des Normands. Pour prévenir cet événement, il lui donna Exmes, Bayeux avec tout le pays du Cotentin, jusqu'au Mont-Saint-Michel-en-Péril-de-Mer, et lui recommanda particulièrement d'attaquer les Normands rebelles avec une puissante armée, et de soumettre par la force toutes leurs places fortifiées. Quand l'ambitieux Hugues entendit cette proposition, il en conçut beaucoup de joie. Il s'empressa de rompre les traités que précédemment il avait faits avec les Normands, et penétra hostilement sur leur territoire avec une armée considérable. Ce duc séjourna dans Gacé avec toute sa suite, et son armée se répandit par toute la province. Alors Herluin, chancelier du duc, et Raoul de Traci40, se rendirent à Ouche, et reçurent l'hospitalité dans le couvent du confesseur saint Evroul: ces deux seigneurs étaient pieux et zélés dans la crainte de Dieu. Dans leur simplicité, les moines se réjouirent de l'arrivée de si grands personnages, et leur rendirent avec bonté, selon leur pouvoir, tous les devoirs de la charité. Ils les conduisirent familièrement dans leurs chapelles, leurs oratoires et leurs édifices privés; pour leur malheur, ils leur montrèrent les châsses et les reliques des saints. Ces seigneurs considérèrent avec respect ces objets tenus secrets jusque-là, et se retirèrent après avoir offert des présens et fait des prières; mais bientôt après, comme les Chaldéens dans Jérusalem, ils revinrent sur leurs pas, et enlevèrent cruellement les vases du temple de Dieu et tous les objets précieux. Hugues-le-Grand assiégea la ville d'Exmes avec son armée; mais la garnison lui opposa une vive résistance, et l'empêcha d'aller au delà. En même temps le roi des Français pénétra avec beaucoup de vigueur sur le territoire d'Evreux, et fit ravager toute la Normandie par l'incendie et le brigandage.

Bernard le Danois ayant appris ces événemens, et, par des rapports certains, connaissant la désolation du pays, considérant dans son anxiété l'impossiblité de tenir la campagne avec les seuls Normands contre des princes si puissans, eut recours à la ruse, et exerça adroitement son esprit plein de sagacité à rechercher les moyens de se tirer lui et les siens de cette triste position. Il se rendit donc aussitôt en suppliant aux pieds de Louis: «Que faites-tous donc, lui dit-il, seigneur roi? Votre action est impie et tout-à-fait inconvenante pour votre dignité. Maintenant toute cette Normandie que vous ravagez est à vous. Voyez Rouen et les autres villes, ainsi que les bourgs et les places fortes, s'ouvrir à vos ordres. Tous les habitans riches ou médiocres vous obéissent, et, n'ayant pas d'autre seigneur que vous, vous témoignent leur respect et leur tendresse. Qui a pu vous donner le fâcheux conseil de ravager par le fer des méchans votre propre héritage, et d'égorger un peuple qui vous aime? On peut regarder comme pervers et traître à la majesté royale celui qui vous a engagé à porter dans vos propres Etats la dévastation du fer et de la flamme.» Par ces paroles engageantes Bernard amollit le cœur du roi, qui, après avoir renvoyé son armée, entra avec lui dans la ville de Rouen. Bernard y fit au monarque une brillante réception, au milieu de la grande allégresse des citoyens; il fit préparer un magnifique banquet, et, avec de grands égards, retint le prince pendant plusieurs jours. Un certain jour après le dîner, comme Louis était assis dans la salle principale, et que, plein de joie, il traitait dans son conseil des affaires de l'Etat, l'adroit Bernard lui tint ce discours habile que tout le monde ne comprit pas. «C'est, dit-il, seigneurs de la Normandie, un grand sujet de joie qui nous survient et dont nous devons rendre grâces à Dieu comme il convient. Jusqu'à ce moment nous avons été les serviteurs d'un duc de la race de Rollon; maintenant avec la volonté de Dieu nous obéissons à un grand roi du sang de l'empereur Charlemagne. Jusqu'à ce moment, nous avons été ducaux, maintenant nous sommes royaux, ou, qui plus est, impériaux.»

Comme tout le monde applaudissait à ces propos, et qu'on entretenait les Français dans l'illusion par des discours flatteurs, Bernard réclama de nouveau le silence, et, pendant que chacun l'observait, il parla ainsi: «J'approuve en beaucoup de choses la sagacité des Français; cependant le roi mon seigneur a fait une chose que je ne saurais louer, parce que j'y vois son dommage et son grand déshonneur. Chacun sait que Hugues-le-Grand est traître et fils de traître; cependant notre roi a trop augmenté sa puissance à son propre détriment, si je ne me trompe, en lui donnant l'Exmois et le Cotentin avec plusieurs milliers de combattans. Ce ne peut être qu'un dangereux conseiller qui a trompé frauduleusement la simplicité de notre maître, et, pour vrai dire, a enfoncé le couteau dans son «cœur, puisqu'il a persuadé à son seigneur de fortifier contre lui-même son ennemi. Seigneur roi, je m'étonne fort que vous ayez trop oublié les événemens passés. Il a été assez évident sous le ciel aux yeux de tout le monde (en effet un si grand crime n'a pu se consommer en cachette) que Robert, père de Hugues, fut un traître; qu'il se révolta contre Charles, votre père; qu'ayant usurpé le diadême il combattit en parjure contre son maître, et, justement frappé, périt les armes à la main. Hugues ne fut point étranger à ces machinations, et il mit le trouble en France durant sept ans41, pendant que vous étiez exilé en Angleterre, auprès du roi Edelstan votre oncle: n'est-il pas plus clair que le jour, pour tout homme sensé, que celui-là est coupable envers la majesté royale, qui méchamment suggère à son roi de se dépouiller de ses propres biens et de diminuer ses domaines pour augmenter en son ennemi une puissance qui doit lui devenir pernicieuse? Que nul, dans le duché de Normandie, n'obtienne une part quelconque, et que le seul roi des Français commande à tous les Normands, qui lui obéissent avec reconnaissance.» Le roi, après avoir entendu ce discours, fut inquiet sur le don qu'il avait fait de son propre mouvement à Hugues, qui ne le sollicitait pas. Comme le monarque demandait ce qu'il devait faire désormais, l'astucieux Danois lui persuada sans balancer de nier toutes les promesses qu'il avait faites, de les anéantir ainsi, et, par des ordres menacans, de forcer Hugues d'abandonner le siége d'Exmes, et même si, toujours rebelle, il résistait à cet ordre, d'aller l'y accabler sous le poids de la valeur de tous. Bernard disposa aussitôt deux chevaliers pour cette commission, et le roi leur dit les paroles impérieuses qu'ils devaient transmettre à Hugues. Les envoyés se rendirent en toute hâte auprès de ce duc, et lui firent courageusement connaître la volonté du roi: «Vous avez commis, lui dirent-ils, une abominable témérité en envahissant le domaine du roi des Français, votre maître, et en assiégeant la ville d'Exmes, qui est sa propre place depuis les temps anciens. Maintenant écoutez ses ordres sur cette entreprise, et. au nom de la foi que vous lui devez, obéissez incontinent. Levez le siége avant le coucher du soleil, et rendez raison au roi de votre témérité, à Laon, d'après la décision et le jugement des grands, dans le temps qu'il déterminera; sinon tenez-vous avec les vôtres prêt à combattre: car si le roi votre maître vous trouve encore ici, il vous attaquera cette semaine avec les forces réunies des Français et des Normands.»

Un tel discours enflamma Hugues du courroux le plus véhément; furieux, il s'adressa aux siens en ces termes: «De quel excès de démence est donc possédé ce monarque insensé pour qu'il me mande de telles choses, à moi, qui le seconde de toute ma puissance? Je n'ai point desiré la principauté de Normandie; je ne lui en ai même demandé aucune partie. C'est lui-même qui m'a offert volontairement tout le pays en deçà de la Seine jusqu'à la mer, et a sollicité mon assistance pour dompter des pirates indomptables. N'est-ce pas manifester sa folie aux yeux de tout le monde que de partir de là pour m'attaquer quand je le sers comme il me l'a ordonné lui-même? C'est un malheur que de servir l'injustice, et une folie que de se soumettre à un prince insensé autant que fallacieux. Retirez-vous donc en toute hâte, dévastez toute l'étendue de cette contrée; détruisez les églises, brûlez les habitations; démolissez les fours et les moulins; emmenez avec vous les troupeaux de toute espèce de bétail; comme le départ est sans retour, emportez jusqu'aux dernières dépouilles, et, chargés de butin, quittez ces misérables.» A ces mots les brigands sans frein se répandirent dans tout le pays, enveloppèrent à l'improviste les paysans qui se croyaient en sûreté sous la protection de Hugues, et sans pitié accomplirent les ordres de leur prince. Herluin le chancelier et Raoul de Traci s'occupèrent peu des troupeaux ou des biens des paysans, mais n'ayant pas perdu la mémoire de l'abbaye d'Ouche, contre toute attente, ils fondirent avec leurs gens sur le couvent. Pendant que les moines étaient dans la stupeur et ne soupçonnaient aucun mal, ces seigneurs pénétrèrent violemment dans l'église, et, avec une troupe de soldats, ils s'attaquèrent aux lieux les plus secrets du temple et même aux saints tombeaux. Ils tirèrent de leurs mausolées les corps de saint-Evroul, de saintEvremond et de saint Ansbert, dont ils emportèrent les ossemens enveloppés dans du cuir de cerf avec d'autres saintes reliques. Leurs satellites se répandirent partout, et tout ce qu'ils trouvèrent de propre à la vie humaine fut sans respect enlevé par eux, malgré les pleurs et les cris des moines. Lâchant entièrement la bride à leur rapacité, ils ne respectèrent personne: ils ravirent les livres, les vêtemens, ainsi que tout le mobilier tant des religieux que de leurs clercs, et recherchant avec soin tout ce que les religieux, leur avaient eux-mêmes montré, comme nous l'avons dit, ils en firent l'enlèvement. Enfin, s'étant réunis au reste de leurs adhérens, ils sortirent du territoire de la Neustrie, et, ne formant qu'un corps, s'empressèrent de regagner avec leur proie le territoire natal.

XII. Uticenses monachi corpus fundatoris sui sequi decernunt. B. Ebrulfi reliquiae dividuntur.

Uticenses autem in tanta desolatione nimis lugubres effecti sunt, et quid agerent, vel quo irent, amissis omnibus nescierunt; consideratis tamen eventibus, cum translato Patre sancto peregrinari decreverunt.

Quidam senex venerabilis, nomine Ascelinus, Utici praepositus erat, officiumque prioratus secundum opportunitatem temporis diligenter agebat. Hic, dum vidisset monachos et eorum vernulas in nimio constitutos moerore, et omnes velle locum pariter desolatum derelinquere, Patremque beatum peregre sequi cum hostili agmine, multa secum revolvens subtili meditamine, decrevit ibidem cum timore Domini finem suum exspectare. Denique cunctos fratres accersiit, et in unum congregatis ait: « Pro peccatis nostris, et patrum nostrorum, divina percussio super nos descendit, et terribiliter irruens, nos et nostra penitus contrivit, irreparabiliterque dejecit. Ecce Judex omnipotens, sicut per manus Nabuchodonosor et Chaldaeorum Jerusalem et templum Salomonis destruxit, sanctuariumque suum juste humiliavit, sic per manus Hugonis atque Francorum hunc locum pluribus modis affligendo puniit; praecipue, quod supra omnia dolendum est, ossibus beati Patris Ebrulfi aliisque sanctorum reliquiis nos privavit. Vobis autem, quos sequi pignora patris nostri video, hoc plurimis pro occasionibus prohibere non audeo, quia tota haec jam deserta est regio, et inter bellantium arma principum inermes cucullati carent victu necessario. Ite cum Dei benedictione, et benigno Patri, qui vos hactenus aluit in sua regione, fideliter servite, cum eo peregrinantes in aliena regione. Ego autem Uticensem locum non relinquam, sed hic, ubi multis bonis potitus sum, Creatori meo serviam, nec inde quandiu vitalis calor in me fuerit, non recedam. Scio quod multa hic sanctorum requiescunt corpora, et hunc locum sancto Patri designavit visio angelica, ubi se deberet ad multorum aedificationem in spirituali exercere militia. Multi fideles hic altissimo Regi obtulerunt grata sanctae vitae libamina; pro quibus jam in Elysiis sedibus coronati perceperunt praemia. Hic in bona spe, vobis discedentibus, remanebo, locumque silvestrem, antecessorum sequax, in nomine Domini servabo, donec prosperius nobis tempus arrideat, donante ipso dominantium Domino. »

His dictis, moesti fratres ab invicem divisi sunt. Uticenses itaque modo et clientes eorum natale rus deseruerunt, et associati hostibus, plorantes ossa magistri secuti sunt. Omnes quippe tam monachi quam famuli eorum fere XXX erant, qui conglobati capellanis pedetentim adhaerebant. Porro ipsi eosdem bene cognoscebant, sed nullam illis familiaritatem impendebant, quia suspectos formidabant, et ne pretioso thesauro furtim privarent Francos, metuebant. Benignus autem Dominus, qui erroneos verberat, ut rectum ad callem reducat, conversos paterno affectu demulcet, mirisque modis indigentibus suffragium exhibet.

Prima nocte post exitum de Neustria, exercitus in loco qui Campus dicitur, castrametatus est, et post comestionem coenae a quibusdam parasitis cavillatio et incongruus sermo exortus est. Unde quidam mimus duci jocose dixit: « Notumne vobis est, domine dux, quod Herluinus cancellarius et Radulfus cubicularius fecerunt? Cadavera quorumdam rusticorum in Normannia effoderunt, et male delusi, sanctas reliquias esse putantes, in capella tua collocaverunt, et secum in Galliam reverenter deferunt. » Cumque dux nomina eorum inquisisset, joculator ait: « Ebrulfus, Ebremundus et Ansbertus. » Porro Franci, quia minus usitata illis essent haec vocabula, et nescirent quanta praenominatis viris ante Deum in coelis esset gloria, dissoluti sunt in multa verba otiosa et derisoria. Deinde prima noctis vigilia, ut quies somni mortales oppressit, Altitonans de coelo terribiliter intonuit, fulmina cum nimiis coruscationibus emisit, joculatorem cum sociis nebulonibus, qui sanctis reliquiis detraxerant, percussit; quibus exstinctis, ducem et totum ejus exercitum haud modice deterruit. In crastinum mane dux omnem exercitum convocavit, cancellario sancta reverenter deferri ante se corpora praecepit, et omni exercitui jussit ut, antequam de loco illo migrarent, sanctis reliquiis devote offerrent. Flebiles quoque monachos cum clientulis suis accersiit, quis et qualis fuerit vir Ebrulfus et socii ejus, ab eis requisivit; respondentes et referentes venerabilium gesta virorum libenter audivit, ac ad audiendum optimates Belgicae alacriter ascivit. Interea maturitatem et simplicitatem Uticensium pie consideravit, instinctuque Dei, qui suorum ubique miseretur, condolens illis, dixit: « Ossa Patris vestri, quae sequimini ultro, omni auro et argento pretiosiora habeo. Vobis etiam pro amore illorum faveo, et vestri curam gerens, cancellario praecipio ut vos honorifice secum habeat, omnesque oblationes, quae sanctis reliquiis offerentur, vobis annuat, donec Aurelianis, quae ducatus mei caput est, perveniatis; ibique providebo vobis, unde victum sufficientem habeatis. »

Uticenses itaque inter exteros spe melius habiti sunt, et ingentem quotidie munerum copiam a fidelibus receperunt, affatimque donis, quae necessitas infirmantium, seu bona voluntas devotorum extorsit, opitulante Deo refocillati sunt. Cumque Aurelianis venissent, et praeliatorum turmae armigeris et equis domos per totam urbem occupassent, monachi cum sanctorum pignoribus in clibanum quemdam diverterunt, ibique necessario prima nocte hospitati sunt. Cives ergo postmodum in honore sancti Ebrulfi basilicam ibidem construxerunt, meritisque sanctorum infirmantibus sanitatum beneficia divinitus plura collata sunt. Herluinus cancellarius abbas erat Sancti Petri de Puncto, ibique venerabiles reliquias Hugonis Magni collocavit imperio. Tunc Radulfus de Dragiaco hujuscemodi praedae partem suam requisivit, nec pro quolibet pretio portionem suam indulgere cuipiam voluit. Hic nimirum inclytus erat Suessionensium civis, praecipuus ducis camerarius, pollens possessionibus amplis, honoribus et divitiis, fideque clarus et virtutibus aliis. Tanto igitur baroni nemo audebat injustitiam ingerere, sed communi decreto in conspectu judicum allatae sunt et divisae reliquiae. Herluinus quidem, quia sacerdos erat, et abbas canonicorum Sancti Petri, et capellae ducis capellanorum maximus, caput et majorem partem ossium sancti Ebrulfi, librum quoque, et arulam argento coopertam, et cambutam atque cinctorium ejusdem, chartasque donationum sibi retinuit; reliquam vero corporis partem Radulfo tradidit. In partitione aliorum ossium nulla difficultas fuit. Aurelianenses enim ossa sancti Ebremundi abbatis sibi elegerunt; ossa vero sancti Ansberti monachi Radulfo dederunt. Ipse vero cum tanto thesauro Resbacum festinavit, et eidem coenobio, quia frater et amicus erat, devote obtulit. Resbacenses autem candidis holosericisque vestibus induti processerunt, cum cereis ardentibus et thuribulis fumantibus reliquias tripudiantes susceperunt, et usque hodie reverenter custodierunt. Tunc Radulfus, ut de beneficiis suis ecclesiastica res augmentaretur, Portum Alnonis et Bonolium donavit, et ne quid deesset ad condendas eorum thecas, magnam auri argentique quantitatem donavit, pro quibus exeniis idem heros in ecclesia, ut defunctus est, sepeliri meruit.

In hujusmodi permutationibus exteri cultores falluntur; sed benevolentia pleni, facilem veniam non malitiosi erroris consequuntur. Nactas quippe fortuitu reliquias pro posse suo sublimant, sed de peregrino in sua indagatione Ansberto errant; quem plus justo promoventes, archiepiscopum Rothomagensem autumant. Verum audacter assevero quod plurima investigatione edidici sine dubio. Uticensis nimirum Ansbertus ille juvenis est, qui sine viatico repente defunctus est, sed mox a sancto Patre Ebrulfo resuscitatus est. Denique, percepta communione, migravit ad Dominum, et sanctorum feliciter adeptus est convivium. Rothomagensis autem Ansbertus cum Wandregisilo abbate et Gwlfranno archipraesule Senonensi Fontinellae servatur, debitaque a suis reverentia quotidie honoratur. Haec de partitione corporis S. Ebrulfi veraciter notavi, sicut a religiosis et veracibus silicerniis jamdudum audivi.

Les moines d'Ouche, dans un si grand désastre, furent profondément affligés; après avoir tout perdu, ils ne savaient ni ce qu'ils feraient, ni dans quel lieu ils iraient. Cependant, ayant considéré ces événemens. ils résolurent de s'expatrier et de suivre leur saint fondateur.

Un certain vieillard vénérable, nommé Ascelin, était prévôt d'Ouche, et, suivant les conjonctures, remplissait diligemment les fonctions de prieur. Quand il vit les moines et leurs domestiques plongés dans une douleur excessive, voulant tous également abandonner ce lieu désolé, et suivre dans l'étranger, parmi les chevaliers ennemis, leur bienheureux père, Il se livra à de profondes réflexions, et résolut d'attendre à Ouche sa fin dans la crainte du Seigneur. Ensuite il alla trouver ses frères, et, les ayant réunis, il leur dit: «Pour nos péchés et pour ceux de nos pères la verge de Dieu est descendue sur nous; sous ses atteintes terribles elle nous a anéantis entièrement, nous et nos biens, et cette ruine est irréparable. De même que le juge Tout-Puissant, par les mains de Nabuchodonosor et des Chaldéens, détruisit Jérusalem ainsi que le temple de Salomon, et humilia justement son propre sanctuaire, de même, par les mains de Hugues et des Français, il a puni cette maison en l'affligeant de différentes manières; ce qui est surtout déplorable, il nous a privé des ossemens de notre bienheureux père Evroul et des autres reliques de nos saints. Quant à vous, que je vois disposés à suivre les restes de notre fondateur, je n'ose, par plusieurs motifs, vous détourner de votre projet, parce que toute cette contrée est maintenant déserte, et que de faibles moines manquent du nécessaire au milieu des guerres des princes du monde. Allez avec la bénédiction de Dieu; servez fidèlement dans son pays le bon père qui jusqu'ici vous a nourris, et voyagez avec lui dans les contrées étrangères. Quant à moi, je n'abandonnerai pas le territoire d'Ouche; je servirai mon Créateur aux lieux où il m'a comblé de tant de biens. Je ne partirai pas d'ici tant que la chaleur de la vie ne sera point éteinte en moi. Je sais que les corps de beaucoup de saints reposent ici; une vision angélique désigna à notre saint père ces lieux pour qu'il y fît ses exercices dans la milice spirituelle, afin d'édifier beaucoup de gens. Un grand nombre de fidèles ont offert ici au roi Très-Haut l'agréable sacrifice d'une sainte vie, dont ils ont reçu la récompense, couronnés qu'ils sont dans les asiles de l'élysée. Pendant que vous partez, je resterai ici pour vous dans une bonne espérance, persévérant sur les traces de ceux qui nous ont précédés; je conserverai ce lieu sauvage au nom du Seigneur, jusqu'à ce qu'un temps plus prospère nous sourie par la grâce du maître de tous les maîtres.»

A ces mots, les frères affligés se séparèrent l'un de l'autre. En conséquence les moines d'Ouche et leurs domestiques ne tardèrent pas a abandonner le sol natal, et, réunis en pleurant à leurs ennemis, ils suivirent les ossemens de leur maître. Tous, tant les moines que leurs domestiques, étaient au nombre de près de trente, qui, réunis aux chapelains, se mirent en marche à pied. Les religieux connaissaient bien ces gens, mais ils ne leur accordaient aucune intimité, parce qu'ils les redoutaient comme suspects; ils craignaient que les Français ne les privassent en cachette de leur précieux trésor. Cependant le bon maître qui châtie ceux qui sont dans l'erreur, afin de les ramener dans la bonne voie, accorde les douceurs de son affection paternelle à ceux qui se convertissent, et témoigne sa protection d'une merveilleuse manière à ceux qui en ont besoin.

La première nuit après la sortie de la Neustrie, la troupe campa dans un lieu que l'on appelle Champ: là, après que l'on eut soupé, quelques parasites firent des plaisanteries, et tinrent des propos déplacés. Il arriva qu'un certain bouffon dit à Hugues en riant: «Seigneur duc, savez-vous bien ce qu'ont fait le chancelier Herluin et le chambellan Raoul? Ils ont exhumé en Normandie les corps de quelques paysans, et dans leur fâcheuse erreur, croyant que c'étaient de saintes reliques, ils les ont placés dans votre chapelle, et les transportent respectueusement en France.» Le duc ayant demandé quels étaient les noms de ceux dont on transportait ainsi les corps, le jongleur ajouta: «Ce sont Evroul, Evremond et Ansbert.» Les Français, auxquels ces noms étaient peu familiers, et qui ignoraient combien grande était leur gloire dans les cieux devant le Seigneur, se répandirent en longs propos oiseux et dérisoires. Mais à la première veille de la nuit, lorsque le repos du sommeil accable les mortels, le Tout-Puissant tonna épouvantablement du haut du ciel; il lança la foudre au milieu des plus affreux éclairs, et frappa le jongleur avec ses camarades et les autres misérables qui avaient mal parlé des saintes reliques. Leur mort effraya beaucoup le duc et toute son armée. Le lendemain matin il la rassembla, prescrivit au chancelier de porter avec respect les corps devant lui, et ordonna à tous les chevaliers d'offrir leur dévotion à ces saintes reliques avant de quitter ce lieu. Il fit approcher les moines, qui étaient en pleurs, et leurs domestiques; il leur demanda les plus grands détails sur saint Evroul et ses compagnons: ce fut avec plaisir qu'il prêta l'oreille aux réponses qu'on lui fit et aux circonstances qu'on lui raconta sur les actions de ces hommes vénérables, et il prescrivit avec joie aux grands de la Belgique d'écouter ces merveilles. Il eut aussi une pieuse considération pour la sagesse et la simplicité des moines d'Ouche; inspiré de Dieu, qui compatit miséricordieusement aux peines des siens, il dit à ces religieux: «Je regarde comme plus précieux que tout l'or et l'argent du monde les ossemens de votre père que vous suivez volontairement. Par amour pour lui je vous accorde même mes faveurs; je prescris à mon chancelier d'avoir soin de vous, de vous emmener avec lui en vous traitant avec distinction, et de vous remettre toutes les offrandes qui seront présentées aux saintes reliques jusqu'à ce que vous soyez parvenus à Orléans, qui est la capitale de mon duché. Là je pourvoirai à ce qu'on vous donne la subsistance nécessaire.»

En conséquence, les moines d'Ouche conçurent parmi les étrangers de favorables espérances; ils reçurent journellement des fidèles une grande abondance de présens; avec l'aide de Dieu, ils furent largement comblés des dons que la nécessité arrachait aux malades, et que la bonne volonté tirait des dévots. Arrivés à Orléans, comme dans toute la ville les maisons se trouvaient occupées par les troupes des guerriers, leurs écuyers et leurs chevaux, les moines se retirèrent avec leurs reliques dans un certain four, et furent forcés d'y passer la première nuit. Les citoyens d'Orléans bâtirent en ce lieu, par la suite, une église en l'honneur de saint Evroul: par les mérites des saints, un grand nombre de guérisons furent divinement accordées aux malades. Le chancelier Herluin était abbé de Saint-Pierre-du-Point. C'est là que, par l'ordre de Hugues-le-Grand, il plaça les vénérables reliques. Alors Raoul de Traci réclama sa part de cette proie et ne voulut pour aucun prix la céder à personne. Ce seigneur, qui était un illustre citoyen de Soissons, était le premier chambellan du duc; il possédait de grands domaines, beaucoup de dignités et de richesses; il était recommandable par sa piété et ses autres vertus. Aussi personne n'osait faire d'injustice à un baron de cette importance. Par une décision générale, les reliques furent apportées et partagées en présence des juges. Comme Herluin était prêtre et abbé des chanoines de Saint-Pierre, et le premier des chapelains de la chapelle du duc, il garda pour lui la tête et la plus grande partie des os de saint Evroul, un livre, un petit autel recouvert d'or et d'argent, la crosse et la ceinture du saint homme, ainsi que les chartes de donation; il remit le reste du corps à Raoul. Il n'y eut aucune difficulté pour le partage des autres reliques; car les Orléanais choisirent pour eux les os du saint abbé Evremond, et donnèrent à Raoul ceux du moine saint Ansbert. Raoul se rendit en hâte avec un si grand trésor à Rebais, et l'offrit dévotement au monastère de ce lieu, dont il était frère et ami. Les moines de Rebais, revêtus d'ornemens blancs et de soie, vinrent en procession, et reçurent avec joie ces reliques en portant des cierges ardens et des encensoirs fumans. Ils ont conservé respectueusement jusqu'à ce jour ce pieux trésor. Alors Raoul desirant augmenter de ses biens les propriétés ecclésiastiques, fit don de Port-Aunon42 et de Bonneil43, et afin que rien ne manquât pour faire les châsses, il donna une grande quantité d'or et d'argent, en récompense de quoi ce baron mérita d'être à sa mort enseveli dans l'église.

Dans de tels changemens, les adorateurs étrangers sont exposés à être trompés; mais comme ils sont pleins de bonnes intentions, ils obtiennent facilement le pardon de cette erreur qui n'a rien de méchant. En effet, ils honorent selon leur pouvoir les reliques qu'ils ont acquises par hasard. Toutefois, dans leurs recherches ils se sont trompés au sujet d'Ansbert, étranger à leur pays, que, dans un enthousiasme exagéré, ils prennent pour le saint du même nom qui fut archevêque de Rouen; mais j'affirme hardiment une chose sur laquelle de nombreuses recherches ne m'ont laissé aucun doute: c'est que cet Ansbert était le jeune homme d'Ouche qui mourut subitement sans avoir reçu le viatique, et qui fut ressuscité par le bienheureux Evroul: après avoir reçu la communion il se rendit auprès du Seigneur, et fut heureusement reçu à la société des saints. Quant à l'Ansbert de Rouen, il est conservé à Fontenelle avec l'abbé Wandrille et Wulfran44, archevêque de Sens, où il est journellement honoré par les respects que lui doivent les fidèles. J'ai véridiquement donné ces détails sur le partage du corps de saint Evroul, ainsi que je les ai appris dès long-temps de quelques religieux et de plusieurs vieillards dignes de foi.

XIII. Ascelini in Uticensi eremo gesta.

Defuncto Hugone Magno, filius ejus Hugo Magnus in ducatu successit, et ortis quibusdam simultatibus inter Carolum et regni proceres, Hugo regnum obtinuit, et haeredibus suis usque in hodiernum diem reliquit. Goisfredus, Andegavorum comitis filius, praefati Hugonis filiolus fuit, ab eo educatus ad virile robur crevit, adultus arma militiae ab eo accepit. Qui mortem patris ut in curia regis audivit, moestus a rege jus haereditarium requisivit, et de ossibus sancti Patris Ebrulfi, cujus miracula saepe viderat, Aurelianis positus, sibi aliquid dari obnixe poposcit. Hugo autem, quia praefatum juvenem multum dilexit, paternum honorem illi concessit, et partem reliquiarum S. Ebrulfi erogavit. Ille itaque Andegavensibus reliquias S. Ebrulfi primus exhibuit, quas in ecclesia S. Maimbodi usque nunc veneratio devotorum excolit. Uticenses autem monachi, qui cum corpore sancto peregrinati sunt, opitulante Deo, benignum apud externos hospites affectum invenerunt, abundantiamque panis et vini pisciumque, quos Ligeris fluvius suppeditabat, habuerunt, multimodasque mobilis fortunae varietates experti, finem suum in Gallia sortiti sunt.

Ascelinus vero senex Uticensem eremum cum paucis pauperibus incolis incoluit, et Ascelinum nepotem suum, atque Guitbertum de Gaceio, et Haimonem de Telleia, aliosque pueros enutrivit, et communes litteras, ut in illo loco quotidianum Deo servitium exsolverent, docuit. Quodam die circumpositos eremicolas undique convocavit, festivitatis diem illis denuntiavit, dieque constituto solemnitatem pro modulo suo celebravit, et inter missarum solemnia sermonem astanti populo fecit.

« Divinas, inquit, comminationes formidare debuimus, sed obdurato corde quae dicebantur audientes parvipendimus, donec virgam ferientis, ut nequam servi, persensimus, acriterque percussi, medullitus dolentes ploramus et lugemus. Olim dum Daci, qui adhuc pagani erant, cum Hastingo Neustriam vastaverunt, et rursus Rollone cum suis saeviente, plures ecclesiae cum urbibus et oppidis desolatae sunt, nos, suffragante Deo, in silvestri sterilique rure latuimus, et debacchantium gladios, licet in timore nimio et egestate, sospites evasimus. Nunc autem super nos tempus irae, proh dolor! irruit, et ex insperato Creatoris ultio nos circumvallavit, et per manus eorum in quibus hospitalitatis tenore confidebamus, sacris ossibus, quae omnibus divitiis chariora sunt, spoliavit. In sacris Scripturis legimus quod repulit tabernaculum Silo Dominus, et tradidit in captivitatem incircumcisis Philisthiim (95) tabernaculum suum, ubi habitavit in hominibus (Psal. LXXVII, 60) . Nobis autem simile judicium nunc contigit. Corpora sanctorum perdidimus, in quibus spem nostram maxime posuimus, sociisque peregre polyandra Patrum sequentibus, nos pauci et debiles in inculta solitudine remansimus. Caeterum, quamvis Franci ossa sancta transtulerint, et libros atque vestes, aliaque pretiosa nobis necessaria diripuerint, sepulcra tamen et pulverem sanctissimae carnis nobis reliquerunt, et alia sacra quae secum deferre nequiverunt, nobis favente Deo, ad magnam consolationem inviti dimiserunt. Nos autem non negligenter ea tractare debemus, imo derelicta nobis ab hostibus diligenter recondamus, et veneranter servemus. Miserante Deo pilum de barba S. Petri apostoli adhuc habemus, quem beato Ebrulfo ad dedicationem hujus ecclesiae destinavit papa Romanus. Alias quoque pretiosas reliquias novimus, quae in hac basilica reconditae sunt a priscis patribus. Laudo, si placet vobis omnibus, ut nunc universa revolventes videamus, et tuto in loco propter sacrilegos recondamus, donec, revelante Deo, manifestentur futuris cultoribus. »

Annuentibus cunctis et laudantibus, senex missam complevit, finitaque missa, populum cum benedictione dimisit, puerosque scholasticos ad ministerium thuribuli et candelarum retinuit. Deinde cum coementario quodam ad tumulum Sancti Ebrulfi accessit, laminam reverenter amovit, sanctaeque carnis pulverem instar tortellorum congessit. Pixidas vero plures protulit, ac phylacteria, in quibus erant sacra cum inscriptionibus suis pignora. Denique pueris ut irent manducare praecepit, et ipse cum macione et maturis necessariisque ministris reliquias in maceria recondidit, ideoque pueros, ut arcanum eos lateret, abesse compulit. Ab ipsis nimirum post multos annos haec audivimus, sed certum locum ubi reliquiae positae fuerint, scire nequivimus, quia ipsi relatores a collocatione pignorum exclusi fuerant, ut diximus.

Haec itaque contigerunt Richardi primi ducis tempore, qui duobus et quinquaginta annis praefuit Normanniae, et sicut supradictum est, in primis exsilium et magnas tribulationes pertulit, sed postmodum, opitulante Deo, compressis inimicis strenue praevaluit. Inter saevas tempestates bonus senex Ascelinus monachatum usque ad decrepitam aetatem servavit, moriensque Ascelino clerico, nepoti suo, tutelam Utici commisit. Qui juvenili levitate fervens, silvestrem vitam, et urbanis a facetiis separatam odio habere coepit, discendique causa Galliam expetiit, inventaque deliciarum copia fere L annis ibi habitavit, et per diversos gradus usque ad sacerdotium ascendit. Carnalibus itaque oblectamentis irretitus, in Francia, instanti prosperitate turgens, per omne tempus vitae suae usque ad senectam oblitus est omnia quae sibi antecessores sui dimiserant in Normannia.

Hugues-le-Grand étant mort, son fils nommé Hugues aussi, lui succéda au duché d'Orléans. Quelques difficultés s'étant élevées entre le roi Charles et les grands du royaume, Hugues obtint la couronne et l'a transmise jusqu'à ce jour à ses héritiers. Geoffroi, fils du comte d'Anjou, était le filleul de Hugues: élevé par ses soins, il parvint à l'âge viril et reçut alors de lui les armes de chevalier. Ayant appris à la cour du roi la mort de son père, tout affligé, il réclama du monarque ses droits héréditaires, et demanda instamment qu'on lui donnât quelques parties des os du saint père Evroul, dont il avait souvent vu les miracles lorsqu'il était à Orléans. Hugues, qui aimait beaucoup le jeune homme, lui concéda les biens de son père et lui accorda une partie des reliques de saint Evroul. C'est ainsi qu'il fut le premier qui exposa dans Angers ces reliques, qui, jusqu'à présent, n'ont cessé de recevoir la vénération des fidèles dans l'église de Saint-Maimbod. Cependant les moines d'Ouche, qui s'étaient expatriés avec le saint corps, trouvèrent, grâce à Dieu, un bon accueil chez leurs hôtes étrangers: ils eurent en abondance le pain et le vin ainsi que le poisson que fournissait la rivière de Loire. Eprouvés ainsi par toutes sortes d'inconstances de la mobile fortune, ils terminèrent leur carrière en France.

Le vieux Ascelin resta dans l'ermitage d'Ouche avec quelques pauvres habitans: il y nourrit son neveu Ascelin, Guilbert de Gacé, Hainon de La Tillaie, et quelques autres jeunes gens; il leur enseigna les lettres communes45, afin que dans ce lieu ils pussent s'acquitter envers Dieu d'un service journalier. Il convoqua un certain jour tous les ermites répandus autour de lui, leur annonça une fête, et ayant pris jour, il célébra cette solennité selon ses moyens; puis au milieu de la célébration de la messe, il fit au peuple assemblé le sermon suivant:

 «Nous devions redouter les menaces de Dieu; mais écoutant avec un cœur endurci les paroles qu'on nous adressait, nous en avons fait peu de cas, jusqu'à ce que, semblables au méchant serviteur, nous ayons senti la verge de celui qui nous frappe, et que, profondément affligés de la violence des coups, nous ayons pleuré et gémi. Autrefois quand les Danois, qui étaient encore païens, vinrent, sous la conduite de Hastings, ravager la Neustrie, et, revenant de nouveau avec Rollon, partagèrent ses fureurs, un grand nombre d'églises furent désolées, ainsi que les villes etles places fortes. Quant à nous protégés de Dieu, ces retraites sauvages et stériles nous dérobèrent à leur vue; sans danger, mais non sans crainte et sans indigence, nous ne fûmes point atteints par le glaive de ces brigands féroces. Maintenant, ô douleur! le temps de la colère est arrivé pour nous; à l'improviste, la vengeance du Créateur descend sur nous et nous enveloppe: les mains de ceux même qui nous inspiraient la confiance de l'hospitalité nous ont dépouillés de ces saints ossemens qui nous étaient plus chers que toutes les richesses. Nous lisons dans les saintes Ecritures que le Seigneur rejeta le tabernacle de Silo et qu'il livra aux mains des Philistins, c'est-à-dire, des calomniateurs incirconcis, le tabernacle où il avait habité parmi les hommes. Il nous arrive maintenant un semblable jugement de Dieu. Nous avons perdu les corps de ces saints, dans lesquels nous avions placé principalement notre espérance; et comme nos compagnons ont suivi chez l'étranger le cercueil de ces pères, nous, peu nombreux et faibles, nous sommes restés dans cette inculte solitude. Au reste, quoique les Français aient enlevé ces ossemens sacrés, et nous aient dérobé les livres, les vêtemens et les autres choses précieuses qui nous sont nécessaires, toutefois ils nous ont laissé de très-saints tombeaux et de très-saintes cendres; par la faveur de Dieu et pour notre grande consolation, ils nous ont malgré eux abandonné d'autres objets sacrés qu'ils n'ont pu emporter. Nous devons en prendre un grand soin, cacher avec diligence ce que l'ennemi nous a laissé, et le conserver avec respect. Par la miséricorde de Dieu, nous possédons encore un poil de la barbe de l'apôtre saint Pierre, que le pape de Rome envoya au bienheureux Evroul, pour la dédicace de son église. Nous connaissons aussi de précieuses reliques qui furent cachées dans ce temple par nos anciens pères. Je propose, si vous le trouvez convenable à l'unanimité, que nous visitions et retournions tout en ces lieux, afin de placer les objets précieux en lieu sûr, à cause des sacrilèges, jusqu'à ce que la révélation de Dieu les fasse connaître à nos successeurs.»

Comme tout le monde partagea cet avis et lui donna des éloges, le vieillard termina la messe, et l'ayant finie renvoya le peuple avec sa bénédiction, en retenant toutefois les enfans de chœur pour le service de l'encensoir et des cierges. Ensuite il se rendit au tombeau de saint Evroul avec un maçon, fit enlever avec respect la pierre46 qui le couvrait, ramassa la poussière de sa sainte chair, qui ressemblait à des aromates47, et en tira plusieurs cassettes et des reliquaires, dans lesquels étaient des objets sacrés avec leurs inscriptions. Ensuite il ordonna aux jeunes gens de se retirer pour aller manger; lui-même, avec le maçon et des ouvriers d'un âge mûr, cacha les reliques dans la muraille de l'église: c'est pour cela qu'il avait renvoyé les enfans, afin qu'ils ne connussent pas son secret. En effet, plusieurs années après, nous avons su d'eux ces choses, mais nous n'avons pu découvrir le lieu où les reliques avaient été déposées, parce que ceux qui nous faisaient ce récit avaient, comme nous l'avons dit, été écartés au moment du travail.

Ces événemens se passèrent dans le temps du duc Richard Ier, qui gouverna la Normandie pendant cinquante-deux ans. Ce prince, comme on l'a écrit ci-dessus, fut d'abord éloigné de sa patrie et souffrit de grandes tribulations; mais ensuite, avec l'aide de Dieu, ayant triomphé de ses ennemis, il se signala par un grand mérite. Au milieu des plus affreuses tempêtes, le bon vieillard Ascelin demeura dans la vie monastique jusqu'à la décrépitude, et en mourant confia le soin d'Ouche à son neveu Ascelin, qui était clerc. Ce jeune homme, léger et bouillant, se dégoûta de la vie solitaire et d'une manière d'être qui l'éloignait des plaisirs de la vie. Dans l'intention de s'instruire, il passa en France; y ayant trouvé toute sorte de délices, il y demeura près de cinquante ans, et par divers degrés s'éleva jusqu'au sacerdoce. Retenu en France par des plaisirs charnels, fier de ses prospérités continuelles, pendant tout le temps de sa vie jusqu'à sa vieillesse, il oublia tout ce que ses ancêtres lui avaient laissé en Normandie.

XIV. Uticus depopulatur, et diruitur. Quomodo Uticense coenobium ex ruinis restauratur. Primi Uticenses abbates.

Interea, obeuntibus vel abeuntibus incolis, Uticus in solitudinem rediit, et remotis hominibus in oratoriis et domibus ingens silva crevit, et habitatio ferarum multo tempore ibidem exstitit. In provincia Belvacensi, Restoldo cuidam presbytero per visionem tunc dictum est: « In Normanniam ad sanctum Ebrulfum vade, ibique perfrueris dierum longitudine et felicis vitae jucunditate. » Hic ergo natale solum egressus est, et Neustriam pervagatus est, et habitationem Sancti Ebrulfi quaesivit, sed per multos dies quaerens, neminem qui sibi demonstraret invenit. Denique apud Montfortem Sancti Ebrulfi veterem basilicam reperit, ibique multo tempore habitavit, credens quod illum locum sibi coeleste oraculum seminique suo insinuaverit.

In territorio Balgenzaii cuidam pagensi taurus nomine Fala erat, qui saepe gregem armentorum relinquens, in saltum currebat, et a possessore cum familia et canibus diu quaesitus, inveniri nequibat, sed post V vel VII dies, dum irrecuperabiliter perditus putaretur, repente sospes redibat. Hoc itaque frequenter factum est, et hujusmodi res in consuetudinem versa est. Ludus inde vicinis intuentibus agebatur, et libera juvenco facultas eundi vel redeundi permittebatur. Post aliquod tempus curiositas pastorum indignata est, et discursus tauri pertinaciter explorare conata est, ipsumque per spissitudinem luci secuta est. Sagacem etiam indagatorem nomine Duiletum sibi adjunxit, qui more canum vestigia tauri sagaciter investigavit, donec illum coram altare Sancti Petri apostoli jacentem, quasi oraret ibidem, invenit. Maceriae siquidem disco opertae erant, nisi retibus hederae, et ruinae antiquorum aedificiorum spectantibus patuere. Condensa silva crevit intus et extra, ubi nemo habitaverat per annos L. Tunc albescentes silicernii, haec audientes, rememorati sunt quod, sicut patres eorum illis narraverunt, sanctus Ebrulfus, aliique plures mundi contemptores illic habitaverunt.

Rediviva quoque visio, Restoldum repetens, redarguit quod primae jussioni non plene adhuc obaudierit. Cumque presbyter sollicite inquireret quomodo jussioni gratiosius obtemperare deberet, dictum est illi quod deberet Uticum adire, ibique sancti sequax Ebrulfi Deo militare. Restoldus ergo, pristina Montfortis habitatione relicta, Uticum perrexit, ibique, cum conjuge et Ilberto filio suo, primus habitavit.

Tunc Guazso de Montforti nobilis miles fuit, qui timore Dei plenus, in corde suo pie proposuit ut omnes in vicinio suo ecclesias, quae vetustate et incuria in multis desolationibus, quas supra memoravi, dirutae erant, restauraret, et ad tam laudabile studium omne ingenium suum cum tota possibilitate et substantia medullitus applicaret. Hic nimirum basilicam veterem Sancti Petri apostoli propriis sumptibus reparavit, talique studio cunctipotentem Deum sibi placare desideravit. Quodam mane, dum bubulcus ejus boves in colle super rivulum Carentonae custodiret, et inter parietinas ubi fecundior herba esset excubaret, ecce peregrinus ei quidam astitit, ibique quasi labore itineris fessus resedit, et cum eodem aliquandiu confabulari coepit. « Celeriter, inquit, ad Guazsonem vade, et dic ei ut confestim veniat ad me. » Cumque bubulcus ad herum suum cucurrisset, et peregrini verba intimasset, ille pigritia detentus, jussis non obsecundavit, sed peregrinum mox per famulum ad se venire praecepit. Ille vero iterum et tertio clientem direxit, sed obstinatus heros, nescio quibus occupatus, non ivit. Cumque bubulcus tertio redisset, dominumque suum nolle venire nuntiasset: « Veni, inquit senior, et diligenter intende quae loquor. Hic locus a prisco tempore divina benedictione sanctificatus est, et sanctissimis reliquiis ditissimus est. » Haec dicens, candidus relator surrexit, in medio areae sedem altaris Sanctae Dei genitricis Mariae ostendit, itemque aram Sanctae et individuae Trinitatis ad Orientem monstravit. Deinde obstupenti bubulco adjunxit: « Si dominus tuus ad me venisset, dummodo ipsum per te accersivi, secretum thesaurum ostendissem illi, unde posset hic antiquam reparare basilicam, et rursus aliud arcanum prodidissem, quod toti Normanniae laetitiam peperisset ingentem. » Cumque famulus haec ad ultimum audisset, et reciprocato calle audita Guazsoni retulisset, ille tunc festinus equum ascendit, et perveniens ad locum desiderabilem, nuntium non invenit. Moestus ergo pro tarditate sua nimis factus est, et a servo, quae de sanctificatione loci, et de duobus altaribus audierat, avide perscrutatus est. Deinde cum Radulfo Fraxmello, Turulfi filio, qui tunc temporis ejusdem loci capitalis dominus erat, collocutus est, Deoque juvante basilicam, in honore perpetuae Virginis Mariae restaurare conatus est. Operantes antiquam ruinam effoderunt, et ingentem lapidum copiam invenerunt, unde incoeptum opus instanter perfecerunt. Ibi multa mausolea nobilium personarum invenerunt, in quibus regum et pontificum corpora, ob insignia quaedam quae ibidem repererunt, condita fuisse seniores asserunt.

Nonnulla etiam signa divinitus ibidem acta sunt. Harduinus enim quidam eques ingens saxum inter lapides ecclesiae vidit, quod ad opus suum concupiscens, in domum suam devexit, ibique aquarium sibi suisque jumentis facere voluit, sed post incoeptam cavationem in languorem cecidit. Eo languente, Gumfoldus de Tolcheta, pagensis eques, visionem vidit, qua edoctus Harduinum aegrotantem visitavit, et sacrum ad pristinam sedem revehi saxum commonuit, alioquin illum inevitabiliter moriturum praedixit. Quod audiens aeger, familiam actutum convocavit, quadrigam cum bobus coaptari praecepit, saxumque ad Sanctam Virginis Matris aedem reduci obnixe rogavit. Saxo itaque in curru levato ipse superpositus est, et lapide de sacra domo, quem rapuerat, reddito, reatum confessus est, et omnipotentis Adonai clementiam exoravit, et mox sanatus est.

Multa quidem et alia signa ibidem perpetrata sunt; quae, deficientibus terrigenis illius temporis, oblivioni tradita sunt; quia pro penuria scriptorum, quibus tunc Neustria maxime carebat, scripta non sunt.

Ea tempestate, Guillelmus, Geroii filius, dominatum Escalfou tenuit, et in silva fontem Sancti Ebrulfi, et super rivulum Carentonae veterem ecclesiam Sancti Petri apostoli esse audivit. Qui curiositate ductus omnia perlustravit, locum Dei cultoribus idoneum vidit, reverenter laudavit, ibique Restoldum et Ingerannum eidem loco presbyteros delegavit, eisque victum sufficientem de redditibus Escalfou ordinavit. Processu vero temporis, ut in tertio hujus operis libro pleniter notatum est, a praefato Guillelmo et fratribus, ac nepotibus ejus Uticense coenobium restauratum est, et labore studioque Gemmeticensium regulariter institutum est.

Anno siquidem Dominicae Incarnationis 1051, Theodericus, Gemmeticensis monachus, abbatiae curam suscepit, et neophytum gregem per octo annos pic et prudenter educavit, atque secundum Normam Sancti Benedicti ambulare in lege Domini digniter docuit. Deinde, ut in praecedentibus dictum est, onus regiminis fastidivit, moestis praesulibus, Maurilio Rothomagensi et Hugone Lexoviensi, ultro deposuit, terrena spernens exsilium petiit, coelestemque Jerusalem desiderans, terrestrem videre laboravit. Tandem in Cypro insula in ecclesia Sancti Nicolai ante altare Kal. Augusti obiit, ibique a conventu monachorum venerabiliter sepeliri meruit, et frequentibus miraculis in aegrotorum curationibus coruscavit. Heroicum quoque super illo epitaphium sic edidi:

Ecclesiam primus Uticensem Teodericus
Rexit, et edocuit bona quae prius ipse peregit.
Annis tricenis monachatus ipse rigorem
Gessit, et in Satanam toleravit ovanter agonem.
Officium patris octonis exercuit annis,
Inter silvestres, ubi pauper mansit, homones.
Ipse, manu propria scribendo volumina plura,
Ecclesiae natis dedit exemplum bonitatis.
Denique Jerusalem peregrinus pergere coepit.
In Cypro vitae finem tumulumque recepit.
Ultima vidit eum quintilis lux morientem,
Quem foveat Christus patris in thalamo renitentem.

Cependant, par la mort ou le départ de ses habitans, Ouche redevint un désert, et les hommes s'en étant retirés, des bois élevés poussèrent dans les oratoires et dans les lieux d'habitation, qui pendant long-temps servirent de repaire aux bêtes féroces. Alors il fut dit dans une vision à un certain prêtre nommé Restold, de la province du Beauvaisis: «Allez à Saint-Evroul dans la Normandie, jouissez-y d'une longue vie et de tous les agrémens du bonheur.» Cet homme quitta donc son pays natal, erra dans la Neustrie, chercha l'habitation de saint Evroul, mais fut pendant beaucoup de jours sans trouver personne qui pût la lui enseigner. Enfin, parvenu auprès de Montfort48, il trouva l'ancienne église de Saint-Evroul, et y demeura long-temps dans la persuasion où il était que le céleste oracle lui avait désigné ce lieu pour lui et pour sa postérité.

Un certain paysan du territoire de Bauquencei possédait un taureau nommé Fala, qui, abandonnant souvent son troupeau, courait dans le bois, et quoique long-temps cherché par le maître, par sa famille et par ses chiens, restait introuvable, puis au bout de cinq ou de sept jours reparaissait tout à coup en bon état, lorsqu'on le croyait perdu pour toujours. Cela arrivait souvent, et cet accident était passé en habitude. C'était un jeu pour le voisinage, qui s'en était aperçu, et on laissait au taureau la libre faculté d'aller et de revenir. Quelque temps après, la curiosité des pâtres fut excitée, et l'on s'attacha obstinément à observer les courses de cet animal, que l'on suivit à travers l'épaisseur de la forêt. Pour cette recherche, les pâtres s'adjoignirent un homme habile nommé Duilet, qui, comme les chiens, suivit habilement la trace du taureau, jusqu'à ce qu'il le trouva couché et comme priant devant l'autel de l'apôtre saint Pierre. Les constructions étaient à découvert, excepté dans les points qui étaient enlacés de lierre, et les ruines des anciens édifices s'offrirent aux yeux. Des bois épais s'étaient élevés en dedans et en dehors de ce lieu, qui n'avait pas été habité pendant cinquante ans. En apprenant ces choses, les vieillards les plus chenus se rappelèrent que, comme leurs pères le leur avaient raconté, cette retraite avait été habitée par saint Evroul et par quelques autres hommes qui méprisaient le monde.

Une nouvelle vision apparut à Restold, et lui reprocha de n'avoir pas encore écouté les premiers ordres qu'il avait reçus. Comme ce prêtre demandait avec inquiétude ce qu'il avait à faire pour mieux obéir, il lui fut dit qu'il devait se rendre à Ouche, et y combattre au service de Dieu en suivant les règles de saint Evroul. En conséquence Restold, ayant abandonné son ancienne demeure de Montfort, gagna Ouche, et fut le pnemier, avec sa femme et son fils Ilbert, qui y fixât alors son habitation.

Il existait en ce temps-là un noble chevalier, nommé Guazson de Montfort, qui, plein de la crainte de Dieu, se proposa pieusement de restaurer toutes les églises de son voisinage qui avaient été détruites soit par la vétusté, soit par la négligence, dans les temps de désastres dont j'ai parlé ci-dessus, et d'appliquer tout son esprit profondément et de tout son pouvoir, ainsi que de tous ses moyens, à cette louable entreprise. En conséquence il restaura à ses propres frais l'ancienne église de l'apôtre saint Pierre, et desira par un tel travail fléchir en m faveur le Dieu tout-puissant. Un matin, comme son bouvier gardait ses bœufs sur un coteau baigné par la petite rivière de Charentonne, et s'était couché parmi les ruines où croissait une herbe plus abondante, voilà que tout à coup un certain pélerin se présenta devant lui, s'assit comme fatigué des travaux du voyage, et se mit à s'entretenir quelque temps avec lui: «Rendez-vous promptement, lui dit-il, auprès de Guazson, et dites-lui de venir me trouver en toute hâte.» Le bouvier courut vers son maître, et lui fit part de l'invitation du pélerin; mais Guazson, retenu par la paresse, n'obéit pas à l'ordre, et fit au contraire dire au pélerin par son domestique qu'il eût à se rendre auprès de lui. L'étranger renvoya deux et même trois fois le domestique; mais le chevalier obstiné ne vint pas, retenu qu'il était par je ne sais quelle occupation. Le bouvier étant revenu une troisième fois, et ayant annoncé que son maître ne voulait pas venir: «Approchez-vous, dit le vieillard, et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ce lieu depuis les temps anciens a été sanctifié par la bénédiction de Dieu; il est très-riche en saintes reliques.» En disant ces mots, le narrateur en cheveux blancs se leva, fit voir au milieu de l'espace l'emplacement de l'autel de sainte Marie, mère de Dieu, et montra vers l'orient celui de la sainte et indivisible Trinité; puis il ajouta au bouvier stupéfait: «Si votre maître était venu à moi quand je l'ai envoyé chercher par vous, je lui aurais montré un trésor caché au moyen duquel il eût pu rétablir cette antique église. Je lui aurais en outre découvert un secret propre à faire naître la plus grande joie dans toute la Normandie.» Le domestique, ayant entendu ces derniers mots, repassa la colline, et fit part à Guazson de ce qu'il avait entendu. Aussitôt celui-ci s'élança sur son cheval, et parvenu au lieu indiqué, n'y trouva plus à son grand regret le porteur de nouvelles qu'il cherchait. Il en résulta qu'il fut très-affligé de sa nonchalance: il demanda avidement au bouvier tout ce qu'il avait appris sur la sainteté de ce lieu et sur les deux autels. Alors il eut un entretien avec Raoul Fresnel, fils de Turulfe, qui à cette époque était le seigneur de ce lieu; à l'aide de Dieu il s'appliqua à restaurer l'église en l'honneur de Marie toujours vierge. Les ouvriers fouillèrent les anciennes ruines et trouvèrent une grande quantité de pierres qui leur servirent à terminer promptement l'ouvrage commencé. On découvrit là beaucoup de mausolées de nobles personnages où les vieillards assurent qu'on avait enseveli des rois et des évêques que l'on reconnut à certains insignes.

Il se fit en ce lieu, par une faveur divine, un certain nombre de miracles. Un chevalier nommé Hardouin, vit un grand bloc parmi les pierres de l'église; desirant se l'approprier pour son usage, il le fit transporter chez lui, et voulut en faire un réservoir d'eau pour lui et pour ses animaux de service; mais dès qu'il eut commencé à le faire creuser il tomba malade. Pendant sa souffrance, Gunfold de Touquette, chevalier du pays, eut une vision qui l'engagea à faire une visite à Hardouin malade; il l'avertit de faire reporter le saint bloc à son ancienne place, et lui prédit que, s'il ne le faisait pas, il mourrait inévitablement: ce qu'entendant le malade, il réunit aussitôt ses gens, ordonna d'atteler des bœufs à un chariot à quatre roues, et pria instamment qu'on reportât la pierre au saint autel de la Vierge mère. En conséquence la pierre ayant été placée sur la voiture, il s'assit dessus, et ayant remis dans l'asile sacré l'objet qu'il avait enlevé, il confessa son crime, implora la clémence du tout-puissant Adonaï, et fut guéri soudain.

Il s'opéra en ces lieux beaucoup d'autres miracles qui ont été livrés à l'oubli, faute de témoins en ce temps, et qu'on n'a pu écrire par la pénurie d'auteurs, dont alors manquait principalement la Normandie.

Enfin une église ayant été bâtie sur un coteau couvert de bois, le peuple de toute la province conçut beaucoup de joie; le soin, ainsi que le gouvernement de la paroisse, fut confié à Restold du Beauvaisis, tant par Guazson et Raoul que par l'évêque d'Evreux, dans le diocèse duquel elle est située49.

Dans ce temps-là Guillaume, fils de Giroie, était seigneur d'Echaufour; il apprit l'existence de la fontaine de Saint-Evroul dans la forêt, et de l'ancienne église de l'apôtre saint Pierre sur la petite rivière de Charentonne. Conduit par la curiosité, il visita ces lieux, vit que cet emplacement était propre aux adorateurs deDieu, le loua respectueusement, y délégua pour prêtre Restold et Ingram, et leur assura une subsistance suffisante sur les revenus d'Echaufour. Par la suite des temps, comme je l'ai amplement raconté dans le troisième livre de cet ouvrage, le couvent d'Ouche fut restauré par ce Guillaume, ses frères et ses neveux, et il reçut une institution régulière par le travail et les soins des moines de Jumiège.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1051, Thierri, moine de Jumiège, prit l'administration de l'abbaye d'Ouche, conduisit pieusement et prudemment son nouveau troupeau pendant huit années, et l'instruisit à marcher dignement dans la loi de Dieu selon la règle de saint Benoît. Ensuite, comme il a été dit précédemment, il se dégoûta du poids de sa charge, la déposa volontairement, au grand regret des prélats Maurile de Rouen et Hugues de Lisieux, passa à l'étranger par mépris des choses d'ici-bas, et, aspirant à la Jérusalem céleste, essaya de visiter la terrestre. Enfin il mourut dans l'île de Chypre, au sein de l'église de Saint-Nicolas, en face de l'autel, le jour des calendes d'août (Ier août); il mérita d'y être enseveli honorablement par les moines de ce couvent, et acquit beaucoup de renom par les fréquens miracles qui s'y opérèrent dans la guérison des malades. Je lui ai fait aussi une épitaphe héroïque ainsi qu'il suit:

«Thierri gouverna le premier l'église d'Ouche; il enseigna la vertu, qu'auparavant il pratiqua lui-même. Trente ans il supporta les austérités de la vie monacale; et ce fut avec joie qu'il soutint le combat contre Satan. Il exerça durant huit années les fonctions paternelles d'abbé, vivant pauvre au milieu des habitans des bois; il donna des exemples de sa bonté aux enfans de l'Eglise, pour lesquels il écrivit de sa propre main plusieurs volumes. Il entreprit le pélerinage de Jérusalem; il trouva dans Chypre le terme de sa vie et l'asile du tombeau. Le dernier jour de juillet50 vit mourir celui que le Christ admettra tout glorieux au banquet de son père.»

XV. Uticenses monachi quasdam patroni sui reliquias obtinent. Successio Uticensium abbatum.

Uticenses monachi corpus patroni sui non se habere doluerunt, et quomodo sibi redderetur multis modis quaesierunt, nec adhuc invenire valuerunt. Et quoniam totum desiderium suum super hac re nondum impleverunt, jam plures reliquias diversis modis procuraverunt, variisque temporibus, favente Deo, reduxerunt.

Fulco, praepositus Uticensis ecclesiae, qui postea Divensis abbas factus est, a Guillelmo Notho rege Anglorum ad Bertam comitissam pro privatis causis in Brigiam missus est. Tunc per quemdam capellanum comitissae, quem natione Normannum cognovit, quia familiaris ecclesiae Resbacensis erat, dentem sancti Ebrulfi obtinuit, ac ad Uticensem ecclesiam remeans, gaudentibus cunctis attulit.

Regnante Ludovico rege, quidam canonicus nomine Fulbertus Parisius erat, qui os integrum de spina sancti Ebrulfi habebat, quod capellanus de capella Henrici regis Francorum subtraxerat, eique jamdudum pro amoris pignore dederat. Timens autem pro diversis causis illud habere, Fulcone presbytero Manliae mediante, accersiit Guillelmum de Mosterolo priorem Manliae, eique reliquias tradidit deferendas Uticensi ecclesiae. At ille gaudens munus excepit, et jussa quantocius complevit. In itinere dum festinaret, sancti Patris sensit suffragium. Praefatus enim prior in cibo venenum nescius manducavit, quod protinus equitantis per membra et viscera sese diffudit. At ille, ut mortem cordi vicinam sensit, formidolosus ad Deum exclamavit, et ut sibi per merita sancti Ebrulfi misereretur oravit. Factis itaque precibus et votis, venenum evomuit, citoque sanatus salvatori suo gratias egit, et reliquias Uticensi coenobio laetus exhibuit, atque easdem argento decenter inclusit.

Anno ab Incarnatione Domini 1130, Guarinus, septimus abbas, Resbacum adiit, ubi medietatem corporis sancti Ebrulfi esse audierat. Cum praefato Patre duo monachi profecti sunt, Odo namque de Mosterolo, et Guarinus Sagiensis, ut sancta Patris sui pignora quaererent, comitati sunt; quibus plurimae difficultates contigerunt. Natalis enim, Resbacensis abbas, aberat; voluntas conventus, non ut hospites, sed ut hostes, eos cavere erat. Par etiam incolarum alienatio, verbis desolatoriis ut fugerent, deterrebat. Bonum tamen desiderium quod habebant, crescebat, eosque magis ad effectum pertrahebat. Abbas ergo, dimissis duobus sociis apud Resbacum, praelati schemate deposito, iter arripuit laboriosum, et quasi pauper monachus equitans, occursum non erubuit obviantium; sed Natalem abbatem obnixe quaesivit, ad curiam Tedbaldi comitis adiit Ruginacum municipium. Secunda vero die ad abbatem venit, nec quis esset, sed quid quaereret indicavit. Ille autem Claras-Valles se ire velle intimavit, et si secum ire vellet annuit. Ambo itaque cum suis famulis Claras-Valles abierunt, benigne a fratribus illius coenobii suscepti sunt, qui Regulam sancti Benedicti omnino ad litteram observare satagunt. Domnum vero Bernardum, illius monasterii Patrem, quaesierunt, cum eo locuti sunt, et plurima sciscitantes, magnam in eodem sapientiam invenerunt. De sanctis enim Scripturis luculenter tractavit, et votis eorum et interrogationibus satisfecit. Causam quoque Uticensium ut audivit, Guarinum abbatem benigniter adjuvit, litterasque exhortatorias Resbacensi conventui destinavit. Denique Guarinus abbas, cum Natali abbate reversus, Odonem et Guarinum invenit alacres, atque Resbacensibus charos et amabiles. Erant quippe ambo maturi, affabiles et modesti, geminaque litterarum eruditione imbuti. Et quamvis facundia ambo pollerent et eruditione, Odo tamen charitativo fervore summopere studebat sibi Guarinum praeferre.

Guarinus enim gratiam et sapientiam in divinis sermonibus habuit, et per VIII dies hospitalitatis, instinctu Amalrici prioris, exhortationem omnibus in claustro exhibuit, benevolentiamque totius conventus non jam ut hostis, sed ut fidelis amicus obtinuit. Guarinus ergo abbas epistolam venerabilis Bernardi abbatis protulit, quam Rebascensis conventus libenter suscepit, et audita libentius complere decrevit. Stephanus Parisiensis episcopus, et Burchardus Meldensis episcopus nutu Dei aderant, et Resbacenses ut charitatis nectare Uticenses exhilararent, obnixe admonebant. Igitur, annuentibus cunctis, dies ab episcopis indicitur, quo multorum pignora sanctorum ibi detenta pariter extraherentur, populus terrae haec visurus congregaretur, et multiplici benedictione confirmatus laetificaretur, ac postmodum Uticenses optata susciperent, et sic propria reviserent.

Porro Natalis abbas consilium mutat, Uticenses mobilitate versuta turbat, dicens quod nisi Tedbaldus comes concederet, nunquam ea quae conventus annuerat traderet. Igitur communi consilio in Normanniam Odo Uticensis ad comitem mittitur, qui tunc ad avunculum suum Henricum regem ierat, ut cum eo loqueretur. Obediens monachus difficilem viam arripuit, comitemque sequens, Vernonum venit, suumque secretum prius regi, ut juvaret, detexit. Rex vero auxiliaturum se illi pollicetur, comitemque nepotem pro monachorum negotio precatur. Comes autem precanti avunculo concedit, et per Andream dapiferum suum Resbacensibus concessionem suam mandavit, qui ad diem quo reliquiae monstrabantur non venit, sed apud Colummers, comitis castrum, remansit. Illuc Uticensis abbas et Guarinus Sagiensis ac Andreas Columbensis ad Andream perrexerunt. Quos ut vidit, benigne suscepit, eorum orationibus se commendavit, concessionem comitis intimavit, seque legatum inde et fidejussorem nuntiavit. Tunc Guarinus abbas laetus cum sociis Resbacum remeavit, et Natalis abbas, ut concessionem consulis audivit, poenitentia motus quod Uticenses valde vexaverat, votis eorum annuit. Almaricus itaque prior mane conventum excitavit, cum Uticensibus ad ecclesiam duxit, omnisque conventus ordinata processione ad sacrarium vadit. Vas argenteum, in quo B. Ebrulfi pignora clausa erant frangitur, reliquiae reverenter extrahuntur, brachium dextrum cum pixide plena fracturis ossium erogatur. Uticenses itaque in Neustriam redierunt, atque Uticum VII Kal. Junii [1130] pervenerunt. Magna multitudo utriusque sexus fere ad quatuor millia convenit, ac ad suscipienda tanti patroni beneficia occurrit, et ejus ante Deum suffragia promereri fusis precibus sategit. Aegri diversarum infirmitatum molestia praegravati accurrunt, et remedia suis doloribus ab Altissimo, per almi Patris Ebrulfi merita, deposcunt, et plurimi petita consecuti, Deo gratias et laudes devote concinunt. Multa illic habitantes beneficia Dei sentiunt, meritoque gratulantes, in beati Patris Ebrulfi meritis tripudiant et confidunt.

Quidam vir, genere Brito, nomine Goisfredus, in pago Corboniensi habitavit; qui multis, ut ipse referebat, in juventute rapinis et latrociniis studuit, sed post aliquod tempus, inspirante Deo, vitam salubriter mutavit. Legitimam enim conjugem, nomine Hildeburgem, duxit, ejusque utilibus monitis acquievit, et crudelibus lethiferisque satellitiis renuntiavit, et labore manuum quae sibi necessaria erant procuravit. Porro de rebus cum sudore acquisitis eleemosynas faciebat, egenis et clericis ac cremitis monachisque distribuebat, et hujusmodi viris totius sui porismatis quaestus superflua tribuebat, suoque suorumque victui sola necessaria reservabat. Hic societatem Uticensium expetiit, et frater in Christo factus, fraternitatem optime servavit. In praecipuis sanctorum festis ad Uticense coenobium veniebat; sed praecepti legis memor, vacuus fratres visitare nolebat.

Quondam, biennio ante mortem Henrici regis, admirabilis res contigit. Nocte scilicet Natalis Innocentium nix ex improviso tanta cecidit, quantam nullus mortalium illius aevi viderat, vel a paedagogis suis visam aliquando audierat. Nam aditus domorum obstruxit, viarum superficies obtexit, montes et valles coaequavit, aves et animalia suffocavit, homines etiam submersit, innumerisque fidelibus ecclesiarum introitus ipso die penitus denegavit. Sub tanta aeris intemperie praefatus Goisfredus surrexit, niviumque nimietatem postposuit, jumentum panibus similagineis oneravit, et filium suum secum ducens, ad solemnitatem sancti Patris Ebrulfi festinavit. Qui cum ad quamdam aquam, nomine Riselam, pervenisset, nec eam, quia pons ibi nullus erat, et aquae intumuerant, transvadari potuisset, timore et tremore anxius, ad clementem Dominum suspiravit, ac ut sibi suffragaretur exoravit. Pio itaque flagrans desiderio, divinam opem protinus persensit, et ultra ripam absque visibili ductore se solum invenit; filium vero suum cum jumento et sarcina remansisse in altera ripa cognovit. Deinde filius ejus, qui forsitan inaequalis fidei et meriti erat, pavidus usque ad umbilicum aquam intravit, jumentum panibus onustum secum traxit, et, licet difficulter salvus, exiit. Panis siquidem, qui servis Dei deferebatur, in aquis fuit; sed aquis intactus et inhumectatus mansit. Idoneus itaque panis ad usum famulorum Christi coelitus servatus est, miroque modo siccus de mediis undis extractus est. Denique pater cum prole ad destinatum locum pervenit, viarum et aquarum pericula qualiter evaserit gaudens enarravit, meritisque sancti Patris Ebrulfi, cujus festum expetebat, deputavit. Multi, qui tunc ad solemnia convenerant, ut haec audierunt, Dominum Deum Sabaoth, qui suos semper consolatur, glorificaverunt.

Les religieux d'Ouche furent profondément affligés de ne pas posséder le corps de leur patron; ils cherchèrent tous les moyens de le recouvrer, et ne purent y parvenir. Quoiqu'ils n'aient pu jusqu'à ce jour accomplir leur desir en cette chose, ils se sont par divers moyens procuré plusieurs reliques, et, par la faveur de Dieu, en ont recouvré à différentes époques.

Cependant Foulques, prévôt de l'église d'Ouche, et qui depuis fut fait abbé de Saint-Pierre-sur-Dive, fut envoyé en Brie, pour des affaires particulières, auprès de la comtesse Berthe, par Guillaume-le-Bâtard, roi des Anglais. Alors, par l'intermédiaire d'un certain chapelain de la comtesse, qu'il sut être Normand de nation, et qui était attaché à l'église de Rebais, Foulques obtint une dent de saint Evroul, et à son retour l'apporta au couvent d'Ouche, à la grande satisfaction de tout le monde.

Sous le règne du roi Louis, un certain chanoine de Paris, nommé Fulbert, possédait une des vertèbres dorsales de saint Evroul, qu'un chapelain avait soustraite de la chapelle de Henri, roi des Français, et qu'il lui avait dès long-temps donnée comme un gage de son amitié. Comme Fulbert craignait pour diverses causes de conserver cet os, il alla, par l'entremise de Foulques, prêtre de Maulle, trouver Guillaume de Montreuil, qui en était prieur, et lui remit les reliques pour les porter à l'église d'Ouche. Celui-ci, plein de joie, reçut le présent, et s'acquitta de sa commission le plus tôt qu'il lui fut possible. Pendant qu'il voyageait en hâte, il éprouva l'assistance du saint père Evroul. En effet, ce prieur prit sans le savoir dans ses alimens un poison qui, dès qu'il fut à cheval, se répandit dans ses membres et dans ses entrailles. Sentant que la mort était voisine de son cœur, plein de crainte, il s'adressa à Dieu, et le pria d'avoir pitié de lui par les mérites de saint Evroul. Ayant fait des prières et des vœux, il vomit le poison, et, promptement guéri, il rendit grâces à son sauveur; il offrit, plein de joie, les reliques au couvent d'Ouche, et les fit décemment renfermer dans une châsse d'argent.

L'an de l'Incarnation du Seigneur 1130, Guérin, septième abbé d'Ouche, se rendit à Rebais, où il avait entendu dire que l'on conservait la moitié du corps de saint Evroul. Deux moines partirent avec cet abbé. C'étaient Odon de Montreuil et Guérin de Seès, qui l'accompagnèrent pour rechercher les restes du fondateur, et qui rencontrèrent beaucoup de difficultés. En effet, Natal, abbé de Rebais, était absent, et le couvent ne voulut les recevoir que comme des ennemis, et non pas des hôtes. Cependant le bon desir qu'ils avaient ne faisait que s'accroître, et les poussait de plus en plus vers le résultat qu'ils cherchaient. L'abbé Guérin ayant renvoyé ses deux compagnons, et déposé son habit de prélat, gagna Rebais par un chemin très-difficile, et courant à cheval comme un pauvre moine, ne rougit pas d'être rencontré par les voyageurs; il chercha obstinément l'abbé Natal, et se rendit d'abord à Rônai51 à la cour du comte Thibaut. Le second jour, il alla trouver l'abbé, et, sans lui dire qui il était, lui fit part de ce qu'il cherchait. Natal lui annonça qu'il voulait aller à Clairvaux, et consentit à l'y conduire avec lui s'il voulait. En conséquence, tous deux partirent avec leurs domestiques pour Clairvaux; ils furent bien reçus par les frères de ce couvent, qui s'appliquent à suivre tout-à-fait à la lettre la règle de saint Benoît52. Ils se présentèrent au seigneur Bernard, père de ce monastère, eurent avec lui un entretien, et, lui ayant fait plusieurs questions, trouvèrent en lui une grande sagesse. Il parla éloquemment des saintes Ecritures, et satisfit à tous leurs vœux et à toutes leurs demandes. Quand il eut entendu l'affaire qui concernait les moines d'Ouche, il seconda avec bonté l'abbé Guérin, et adressa au couvent de Rebais des lettres d'exhortation. Ensuite l'abbé Guérin, étant parti avec l'abbé Natal, trouva Odon et Guérin pleins de joie, et devenus chers et Agréables à leurs frères de Rebais. Ces deux religieux étaient prudens, affables et modestes, autant qu'instruits dans la double érudition des lettres sacrées et profanes. Quoique tous deux excellassent en éloquence et en science, cependant Odon, dans la ferveur de sa charité, cherchait par tous les moyens possibles à placer Guérin au dessus de lui-même. En effet, ce Guérin avait beaucoup de grâces et de sagesse lorsqu'il prêchait la parole de Dieu; pendant les huit jours de l'hospitalité qu'il reçut à Rebais, il fit, à l'invitation du prieur Amauri, des exhortations publiques dans le cloître, et se concilia ainsi la bienveillance de tout le couvent, où il fut regardé, non plus comme un ennemi, mais comme un ami fidèle.

L'abbé Guérin remit la lettre du vénérable abbé Bernard, que le couvent de Rebais accueillit bien, et dont il se détermina à exécuter de bonne grâce l'invitation. Par la permission de Dieu, Etienne, évêque de Paris, et Bouchard, évêque de Meaux,se trouvaient à Rebais; ils en engagèrent instamment les moines à combler de joie leurs frères d'Ouche, en leur prodiguant le nectar de la charité. En conséquence, de l'aveu de tout le monde, les évêques fixèrent un jour où l'on tirerait de leurs châsses les reliques de plusieurs saints qui s'y trouvaient; où l'on rassemblerait le peuple du pays pour être témoin de cette cérémonie, dans laquelle il recevrait avec beaucoup de bénédictions les joies de la confirmation, afin qu'ensuite les religieux d'Ouche reçussent ce qu'ils desiraient, et pussent s'en retourner chez eux.

Cependant l'abbé Natal changea d'avis, et inquiéta les moines d'Ouche par son inconstance astucieuse, en leur disant qu'il ne livrerait jamais les objets que Thibaut avait donnés au couvent, sans la permission de ce comte. En conséquence, de l'avis commun, Odon fut envoyé en Normandie auprès de ce prince, qui s'y était rendu pour avoir un entretien avec le roi Henri, son oncle. Le moine, obéissant, entreprit ce voyage difficile, et, recherchant le comte, arriva à Vernon, et commença par découvrir son secret au roi, afin d'obtenir son assistance. Ce monarque lui promit de le seconder, et pria le comte son neveu de satisfaire les moines. Le comte se rendit aux prières de son oncle, et fit parvenir son ordre aux moines de Rebais, par l'entremise de son sénéchal André, qui, le jour où l'on exposa les reliques, resta à Coulommiers, château du comte Thibaut. C'est là que l'abbé d'Ouche, Guérin de Seès, et André de Coulommiers se rendirent auprès du sénéchal. Dès qu'il les vit, il les reçut de bonne grâce, se recommanda à leurs prières, leur fit part de la permission du comte, et leur annonça qu'il l'avait nommé à cet effet son délégué et son mandataire. Alors l'abbé Guérin retourna avec ses compagnons à Rebais; dès que l'abbé Natal connut la permission donnée par le comte, il se repentit d'avoir tant tourmenté les moines d'Ouche, et leur accorda leur demande. En conséquence le prieur Amauri réunit le matin tous les moines, les conduisit à l'église avec les députés d'Ouche, et se rendit avec eux en procession au lieu où étaient déposées les reliques. On ouvrit le vase d'argent qui contenait celles du bienheureux Evroul, on en tira respectueusement ces restes, et l'on trouva son bras droit avec un coffret rempli de fragmens d'os. Ensuite les moines d'Ouche retournèrent en Neustrie, et arrivèrent dans leur couvent le 26 mai. Une grande multitude de personnes de l'un et de l'autre sexe se réunit au nombre de quatre mille, alla au-devant des députés pour recevoir les bienfaits d'un si grand patron, et se mit en prières pour tâcher d'obtenir son intercession auprès de Dieu. Les malades, accablés de la douleur de diverses infirmités, accourent de leur côté, et demandent au Très-Haut, par les mérites du bon père Evroul, un remède à leurs afflictions: la plupart ayant obtenu leur demande rendent grâces au ciel, et chantent dévotement ses louanges. Les habitans du pays reçurent beaucoup de bienfaits de Dieu, et se félicitant à bon droit, se réjouirent et se confièrent dans les mérites de saint Evroul.

Un certain homme, originaire de la Bretagne, nommé Goisfred, habitait le Corbonnois; il avait, disait-on, commis dans sa jeunesse beaucoup de rapines et de brigandages; mais, quelque temps après, par l'inspiration de Dieu, il avait salutairement changé de conduite. En effet, il épousa une femme légitime nommée Hildeburge, aux bons avis de laquelle il se rendit: il se sépara de ses satellites barbares et meurtriers, et par le travail des mains, se procura ce qui lui était nécessaire. Il parvint même à faire des aumônes avec les biens qu'il avait gagnés à la sueur de son front; il les distribuait aux pauvres, aux clercs, aux ermites et aux moines, et leur donnait le superflu du gain de tous ses travaux, dont il ne se réservait que l'absolu nécessaire pour sa nourriture et celle des siens. Cet homme rechercha la société des moines d'Ouche, et devenu leur frère en Jésus-Christ, il observa fidèlement la fraternité qu'il avait contractée. Aux principales fêtes des saints, il venait au couvent; mais connaissant bien les préceptes de la loi, il ne voulait pas visiter les frères les mains vides.

Un certain jour, deux ans avant la mort du roi Henri, il arriva un événement surprenant: dans la nuit de la Nativité des Innocens, il tomba à l'improviste une neige si considérable qu'aucun homme de cet âge n'en avait vu autant, et n'avait entendu dire pareille chose à ses instituteurs. En effet, elle ferma l'accès des maisons, couvrit la surface des routes, égala les vallons aux montagnes, étouffa les oiseaux et les quadrupèdes, fit périr même beaucoup d'hommes, et ferma complètement en ce jour l'entrée des églises à d'innombrables fidèles. Dans une telle intempérie de l'air, Goisfred se leva, brava la masse des neiges, chargea un cheval de pain de froment, et, conduisant avec lui son fils, alla en toute hâte à la solennité de la fête de saint Evroul. Quand il fut parvenu à une certaine rivière que l'on appelle la Rîle, il ne put la traverser parce qu'il n'y avait pas de pont, et que les eaux étaient très-grosses. Dans les angoisses de la crainte et du saisissement, il éleva ses soupirs vers le Dieu de clémence, et le pria de l'assister. Enflammé d'un pieux desir, il éprouva aussitôt la divine assistance, et se trouva sur la rive opposée, seul et sans conducteur visible; il s'aperçut que son fils ainsi que le cheval et la charge étaient restés de l'autre côté. Ensuite son fils, qui peut-être ne l'égalait ni en foi ni en mérite, entra tout effrayé dans l'eau jusqu'au nombril, tira après lui le cheval chargé de pains, et, quoiqu'avec difficulté, passa sain et sauf. Le pain, qui était destiné aux serviteurs de Dieu, plongea dans l'eau, mais il n'en fut point atteint, et ne reçut aucune humidité. C'est ainsi que la subsistance des serviteurs du Christ fut sauvée divinement, et, par un miracle, retirée sèche du milieu des eaux. A la fin, le père et le fils parvinrent au lieu de leur destination. Il raconta, plein de joie, à quels dangers des chemins et des flots il avait échappé, et attribua son salut aux mérites de saint Evroul, dont il venait chômer la fête. Beaucoup de personnes, qui s'étaient réunies en cet endroit pour cette solennité, ayant entendu ce récit, glorifièrent le seigneur dieu Sabaoth, qui soutient toujours les siens.

XVI. Successio abbatum Utici.

Tunc Guarinus abbas Uticense coenobium regebat, et praefatum virum pro magna devotione, qua erga Deum fervebat, vehementer diligebat, et veneranter honorabat. Idem namque Pater erga Dei cultum fervidus erat, atque hujusmodi sediminis specimen in assiduis exercitationibus agitabat. Religiosos homines honorabat, sibique reverenter praeferebat, studiisque bonis solerter inhaerebat. Ipse nimirum, quamvis peritia litterarum admodum imbutus esset, sese humiliabat, et postposita magisterii dignitate, ad diversa officia, quae junioribus competunt, velut unus ex illis avide currebat, alacriterque peragens, laudabile subjectis exemplum exhibebat. Staturae quidem mediocris et gracilis ac macilentus erat, agilisque ad omnia commoda, utpote qui corpulentia nulla gravabatur, properabat. Ab aliis doctrinae et instructionis verbum, humilitatis causa, cupide audiebat, et multoties ea etiam, quae melius noverat, a paribus vel a subjectis diligenter inquirebat, atque velut discipulus humiliter auscultabat. Eloquentia in disserendis lectionibus divinae legis ubertim affluebat, et profunda syntagmata lucide discutiens reserabat. Adolescens fere XXIII annorum ad monachatum venit, in quo XLVI annis summo Regi militavit, ingeniique sagacis et seduli sediminis emolumenta metricis carminibus et dicacibus epistolis, aliisque dictatibus propalavit. Ex quibus unum miraculum huic nostro nitor libello indere, quod ipse didicit in Anglia, positus apud Torneiam cum Rodberto abbate, et scripto tradidit, Eliensi episcopo cum monachili conventu deprecante. Textus autem epistolae hujusmodi est:

« Universis sanctae Ecclesiae filiis, praecipue mandatis Regulae eximii Patris Benedicti obedientibus, utinam minimus servus servorum Dei HERVEUS, Eliensis ecclesiae minister indignus, propositum bene inceptum meliori fine concludere. Ad laudem et honorem patroni monachorum S. Benedicti rem noviter apud nos relatione dignam, non immerito audientibus suavem, retinentibus utilem, adhuc nescientibus et fortasse profuturam notificare voluimus.

« Tempore Henrici regis Anglorum, ducis Normannorum, anno regni ejus in Anglia XVI, comitatus in Normannia X, in possessione ecclesiae nostrae erat quidam homo, nomine Briestan, in villa quae vocatur Catriz. Hic, testantibus vicinis ejus, injuste nulli nocebat; aliena non rapiens, pacifice suis contentus erat. Ipse etiam nec multum dives, nec nimium pauper, secundum laicorum ordinem in possessione mediocri se ipsum et familiolam honeste regebat. Vicinis suis indigentibus nummos, non tamen ad usuram, accommodabat, sed propter infidelitatem multorum a debitoribus vadimonia retinebat. Ita se inter utrumque habebat, quod nec optimis viris melior, neque malis deterior aestimaretur. Qui cum se quietum ab omni parte putaret, nec alicui se esse invidiosum aestimaret, divina gratia, sicut rei exitus probavit, inspiratus, vinculis Regulae Sancti Benedicti sese ligari et habitu insigniri desideravit. Quid plura? Venit ad monasterium nostrum, in honore sancti Petri apostoli, et sanctae Etheldridae constructum a monachis misericordiam petivit, se suaque ditioni eorum tradere promisit. Sed proh dolor! ille iniquus. per cujus invidiam de paradiso Adam cecidit, illius posteritati, usque ad novissimum qui venturus est, invidere minime cessabit. Verum Deus, qui misericorditer omnia suaviterque disponit, semper velut omnipotens de malis bona, de bonis meliora facit. Hoc cum a multis audiretur, nam licet majoris non esset, aliquantulae tamen famae homo ille erat, quidam Henrici regis minister, specialiter autem diaboli servus, armatus lupinis dentibus accurrit.

« Verum, ut sciatis quis vel qualis iste fuerit, paululum a proposito digrediamur. Hic Rodbertus nominatur, et Malarteis cognominatur; quod nos lingua latina malum artificem exponimus, nec immerito. Ipse namque nullum penitus officium habebat, nisi tantum insidiari. Omnibus dico, monachis scilicet vel clericis, militibus et rusticis, et totius ordinis hominibus, tam religione famosis quam aliter viventibus. Sed, ne mendacium incurrere videar, frequenter hoc agebat, quocunque malitiam suam dilatare valebat. Omnes itaque aequaliter pro posse accusabat, ut omnes in damnum mitteret totis viribus laborabat. Cum alicui vel pluribus nocebat, inter illos numerabatur, de quibus dicitur: Laetantur cum malefecerint, et exsultant in rebus pessimis (Prov. II, 14) . Si autem ex vero damnare nequibat, per eum qui in illo loquebatur diabolum inventor falsitatis mendax et pater ejus efficiebatur. Sed cum nullus, etiam cum eo ab infantia inseparabiliter permanens, hujus viri mala non dico scribere, sed etiam referre valeat, nam jure mille-artifex vocaretur, redeamus ad incoepta.

« Audito, ut diximus, rumore praedicti viri religionis habitum arripere cupientis, magistri sui doctrinam, qui semper mentitur aut decipit, secutus, advenit ille Rodbertus, qui dicturus mendacium, a mendacio incipiens, ait nobis: Hunc hominem, Bricstan scilicet, furem esse, pecuniam regis propriam in latrocinio habere, celare, et ut criminis hujus judicium et poenam evadere valeat, non causa alterius salutis monachatum quaerere sciatis. Ipse namque thesaurum occultum invenit, ex quo furtim sublato fenerator effectus est. Tantorum itaque reus criminum, latrocinii videlicet et usurae, praesentiae regis vel judicum metuit assistere.

Quapropter huc ad vos ex regis imperio missus, interdico ne illum in vestro collegio audeatis suscipere. Nos autem, audita regis defensione, timentes iram ejus incurrere, noluimus hunc hominem coetui nostro conjungere. Quid plura? sub fidejussoribus missus, ducitur ad judicium. Radulfo autem Basso sedente pro tribunali, congregatis etiam provincialibus universis apud Huntedoniam, ut mos est in Anglia, ego ipse Herveus, cum abbatibus Rainaldo Ramesiensi, et Rodberto Tornensi, necnon clericis pluribus et monachis interfui. Et ne vos longius protraham, accusatus ille cum uxore praesentatur; crimina sibi falso imposita renovantur. Ille non acta negabat, quod non fecerat confiteri nequibat. Econtra de mendacio arguitur, deridetur; erat enim aliquantulum corpulentus, mediocris personae, et honestam, ut ita dicam, cheriem habebat. Post multas vero illatas sibi sine merito contumelias, velut Susannam praejudicaverunt ipsum, cum omni omnino possessione ditioni regis tradendum. Post tale judicium, cum sua reddere cogeretur, quae in promptu erant reddidit; absentia ubi essent, et qui essent debitores indicavit. Sed cum plura reddere, et majora indicare compelleretur, Anglica lingua: That wat min lauert godel mihtin that ic sege soth, respondebat. Quod nos Latini dicimus: Mi domine, scit Deus omnipotens quia veritatem dico. Hoc verbo saepius repetito, nihil aliud dicebat. Propalatis omnibus quae habebat, afferuntur reliquiae. Qui cum jurare deberet, dixit uxori suae: Soror mea, per illud quod nos astringit vinculum charitatis, te adjuro, ne me perjurium incurrere patiaris. Plus enim animae periculum quam corporis cruciatus expavesco. Si igitur aliquid residui tua tibi conscientia demonstrat, in medium proferre non differas. Plus enim inimicus noster spiritualis animarum damnationem, quam carnis lacerationem desiderat. Ad quem illa: Domine, inquit, praeter indicata nil omnino nisi XVI solidos et duos tantum annulos, IV denarios appendentes, habeo. Quibus in praesentia prolatis, virago subjunxit: Charissime conjux, modo jura securus, ego postea confirmans mea teste conscientia te verum jurasse, nuda manu ferrum calidum, si jusseris, coram omnibus qui videre voluerint, portabo. Quid multa? juravit, ac deinde sub custodia ligatus, ac Lundoniam ductus, ibi in carcerem obscurum retruditur. Ibique vinculis ferreis, plus quam satis ponderosis, fortiter et contumeliose constrictus, famis et frigoris cruciatibus diuturnis non modico tempore coarctatur. Positus autem in tali miseria, divinum auxilium pro posse suo et scientia, tam gravi necessitate cogente, adesse sibi postulabat. Sed quia meritis suis, quae permodica vel, ut verius dicam, nulla esse credebat, hoc se impetrare diffidebat, sanctum Benedictum, cujus se praeceptis, ut dictum est, subditurum non ficte devoverat, necnon sanctam virginem Egeldridam, in cujus monasterio hoc idem se facturum praeviderat, corde lacrymabili, et voce qua poterat, incessanter advocabat. Hinc itaque oneratus ac constrictus ferro, hinc frigore cruciatus, illinc fatigatus jejunio, miserabilem vitam, qui pro certo mori mallet, quam infeliciter vivere, juxta aestimationem meam integris V mensibus lugens, in tenebris sustinuit. Et videns nullum penitus humanum sibi adesse auxilium, sanctum Benedictum et sanctam Egeldridam continuis gemitibus, suspiriis, singultibus, quandoque lacrymis corde vel ore ruminando provocare non cessabat. Quid plura? nocte quadam cum signa per urbem ad nocturnas laudes pulsarentur, et ille in carcere cum caeteris angustiis ab omni cibo triduum continuasset jejunus, jam pene deficiens, et a corporis reparatione penitus desperans, nomina sanctorum flebili voce repetebat. Sed Deus clemens et misericors, qui fons totius bonitatis indeficiens permanet, qui nullum in necessitate positum spernit, neminem pro potentia vel divitiis eligit, satis optatam, et propter desiderii augmentationem, et ut adepta magis diligeretur, dilatam, tandem poscenti misericordiam suam exhibuit. Adsunt enim clamanti sanctus Benedictus et sancta Egeldrida, cum sorore sua sancta Sexburga. Ille vero praevium lumen, quod sanctos antecedebat, insolitum adesse expavescens, manu sua oculos suos operuit. Venientibus autem sanctis cum ipso lumine, sancta Egeldrida prius locuta est: Quid nos, inquit, Bricstan, toties lacrymis pulsas? Quid nos tantis clamoribus commoves? Ille quidem, jam debilitatus jejunio, nunc quasi in excessu mentis redditus, et gaudio repletus pro tanto miraculo, nihil omnino respondere poterat. Tunc sancta subjungens ait: Ego sum Egeldrida, quam tu toties invocasti. Hic adest sanctus Benedictus, sub cujus habitu te Deo serviturum devovisti, et a quo auxilium multoties poposcisti. Vis liberari? Audita hac voce, revixit spiritus ejus, et quasi de somno evigilans, ait: Domina mea, si aliquo modo vivere possem, ab isto exsecrabili carcere exire vellem. Sed jam me diversis angustiis sic afflictum video, quod, amissis viribus corporis omnibus, evadendi spem nullam ulterius habeo. Tunc sancta virgo ad sanctum Benedictum conversa, dixit: Sancte Benedicte, quare non facis quod tibi a Domino praeceptum est? Ad haec verba vir venerabilis Benedictus manum suam ad boias misit, et ex utraque parte fregit, atque de pedibus vinculati sic extraxit, quod ille nihil omnino sensit, et plus jussu quam actu illas fregisse visus est. Qui, cum ab eo illas removisset, de manu quasi indignans projecit, trabem, quae solarium illius ergastuli sustinebat, tam fortiter percussit, quod fissuram in ea non modicam fecit, ac de sonitu tantae percussionis exterriti custodes, qui super solarium jacebant, omnes evigilati sunt. Qui, timentes effugisse vinctos, accensis luminibus festinanter ad carcerem cucurrerunt. Invenientes autem ostia penitus integra ac firmata, adhibitis clavibus intraverunt. Videntes vero illum, quem ligatum miserant, solutum, magis mirati sunt. Et interrogantibus de tanto sonitu quem audierant, vel quis eum fecisset, qui etiam compeditum solvisset, alius quidam, in carcere cum eo ligatus, illo tacente respondit: Nescio quae personae cum maximo lumine carcerem intraverunt, et cum isto socio meo plura locuti sunt. Sed quid ei dicerent vel facerent, ipsum qui melius scit interrogate.

Conversi ad illum dixerunt: Dic nobis quid audisti, vel vidisti? Et ille: Sanctus, inquit, Benedictus, cum sancta Egeldrida et sorore sua Sexburga, hic adfuerunt, et compedes de pedibus meis abstulerunt. Si vero non creditis mihi, vel oculis vestris credite. Illi autem viso miraculo, nec inde dubitantes, mane facto Mathildi reginae, quae tunc forte in eadem erat urbe, nuntiaverunt. At illa Radulfum Bassum, qui eumdem Bricstan praejudicari jusserat, et hoc factum arte magica peractum adhuc dicebat, ad carcerem misit. Qui veniens illuc, quasi irrisorie, sicut dudum fecerat, cum eo coepit loqui: Quid agis, Bricstan? Nunquid per angelos suos tibi locutus est Deus? Nunquid ad te in carcerem descendit? Enarra mihi quae sunt haec maleficia tua. Ipse vero, velut mortuus. nullum omnino dedit responsum. « Tunc Radulfus, videns quomodo compedes illae fractae fuerant, audiens etiam per socium ejus de personis tribus, quae cum lumine carcerem intraverant, de verbis quae locutae fuerant, de sonitu quem fecerant, et animadvertens haec indubitanter divinitus contigisse, abundanter coepit flere. Et conversus ad Bricstan, ait: Frater, servus sum ego sancti Benedicti, et sanctae virginis Egeldridae; in eorum amore mecum loquere. At ille respondit: Si servus es sanctorum praedictorum, bonus est adventus tuus. Ista vero quae vides vel audis circa me patrata, vera scias esse, non magica. Radulfus autem, apprehendens illum, ad praesentiam reginae, et multorum qui aderant baronum, gaudens et plorans duxit. Interim rumor ille, ocior qualibet volucre, totam urbem Lundoniae pervolans, aures omnium pene civium attigit. Tunc cives undique in coelum clamorem attollunt, omnis sexus et aetas in commune nomen Domini benedicunt, et ad curiam, ubi ductum esse audierant, currunt; lacrymas laetitiae quamplurimi fundunt; caeteri mirantur quae vident vel audiunt. Regina vero, gaudio repleta, erat enim bona Christiana, pro tanti novitate miraculi, jubet per omnia civitatis monasteria signa pulsari, et ab omni ecclesiastici ordinis conventu laudes Deo cantari. Cumque ille quamplures ecclesias civitatis, devotas Deo gratias referens, ex abundanti gaudio suae liberationis visitaret, turba multa per vicos eum sequebatur et praecedebat, et quasi novum hominem unusquisque videre cupiebat. Cum autem Beati Petri basilicam, quae Westmonasterium Anglice nuncupatur, devenisset, abbas ejusdem loci Gislebertus, vir litteris liberalibus et divinis eruditissimus, cum omni grege monachorum et apparatu ecclesiae, obviam illi processionem extra monasterium duxit. Dicebat enim: Si hominis alicujus mortui reliquiae in Ecclesia festive recipi debent, multo magis vivas reliquias, hunc videlicet hominem, honorifice suscipiamus. De mortuo namque, ubi sit spiritus ejus, nos adhuc in fragili vita positi dubitamus, de isto vero, quod a Deo, qui nihil injuste facit, in nostra praesentia visitatus ac liberatus sit, non ignoramus.

« Cumque Deo pro posse suo juxta aestimationem suam venerationem debitam pro illius liberatione reddidissent, regina illum ad ecclesiam Sanctae virginis Egeldridae in Eliensi insula cum grandi honore et gaudio remisit. Ego autem, et omnis monachorum conventus, cum cereis et crucibus processionaliter obviam ei, Te Deum laudamus cantantes, exivimus. Cumque illum festive, ut decebat, in ecclesiam introduceremus; divinis laudibus celebratis, monachilem habitum, quem diu desideraverat, in honore sanctissimi Benedicti liberatoris sui ei tradidimus. Boias autem, quibus compeditus fuerat, ob honorem sancti Benedicti, qui eas confregerat, necnon venerationem virginis Egeldridae, quae collega illius astiterat, in eadem ecclesia suspensas, quasi memoriale tanti miraculi, ad populi spectaculum posuimus; ibique non modico tempore, ut per eas resciretur, dependere visae sunt.

« Haec venerabilis Patris Benedicti opera sanctae Ecclesiae filiis notificare voluimus non quia satis non fecisset majora, sed quia ista sunt noviora, et nostris temporibus in finibus Angliae inusitata videntur. Nec de beato Patre nostro Benedicto ullus miretur, si magna et etiam inaestimabilia faciat; quippe qui, papa Gregorio teste, in latice producto de rupe Moysi coaequatur, in corvi obedientia Eliae assimilatur, in ferro de profundo abyssi revocato Helisaeus dicitur, in discipulo jussu super aquas ambulante Petro conjungitur. Ipse etiam, ut notum est, propheta praevidendo futura fuit, apostolus patrando miracula exstitit, vel, ut brevius dicam, omnium justorum spiritu plenus fuit. Quia ergo sine scrupulo novimus de ipso quod quaecunque voluerit, consequitur a Domino, laetabundi maneamus in illius servitio, scientes nos ejus prece non fraudari denario. Si autem sanctus Benedictus huic auxilium non negavit, qui se suum fore monachum devovit, quale subsidium his qui ultro vinculis Regulae illius jam constringuntur, suppeditabit? Multis evidentibus documentis manifeste patescit quod benignus magister, jam a Deo in coelis glorificatus, pro supplicibus discipulis indesinenter intercedit, eisque quotidie in necessitatibus suis efficaciter subvenit. Nos itaque, qui jam lene jugum Christi suscepimus, et pondus diei et aestus, in ejus vinea laborantes, ferimus, in bonitate Dei constantes et perseverantes, certi esse debemus quod meritis et precibus signipotentis didascali nos proteget atque salvabit omnipotens Dominus. Obnixe ergo ipsum exoremus conditorem universorum ut nos egredi faciat de Babylonia et de finibus Chaldaeorum, et in Jerusalem currere in consortio civium supernorum omnipotens et misericors Deus, qui vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. »

Hucusque, per diversas discurrens materias, scribendo fatigatus sum, et huic VI Historiae ecclesiasticae libello nunc impono terminum. In alio quippe volumine VII libellos, auxiliante Deo, jam peregi, in quibus, de morte Guillelmi regis et de tribus filiis ejus plura edidi, et iter Jerosolymitanum, eventusque varios nostris temporibus contingentes, referendo addidi. Cunctipotens Creator ut ab initio coepit, sic mire disponit cursus saeculorum et dociles intruens animos terrigenarum, a noxio revocat appetitu infimorum, ac provocat ad meliora, memorabilium exhibitione gestorum. Nam dejectione sublimium et exaltatione humilium, damnatione reproborum et salvatione justorum incessanter eruditur genus humanum, ne per exsecrabilem theomachiam fiat profanum, sed ut divinum semper metuat judicium et diligat imperium, inobedientiae devitet reatum, et fidelem jugiter offerat famulatum Patri et Filio, Spirituique sancto, uni Deo, regi saeculorum, Dominoque universorum, qui vivit et regnat per infinita saecula saeculorum. Amen.

Virgo parens duc omnigenas, o janua coeli;
Tolle tua pressis tantos pietate labores!

AD LECTOREM.

Arma, duces, monachos, si quaeris, presbyterosque,
Haec tibi Vitalis pars ea quarta  dabit.

suivant

Alors l'abbé Guérin gouvernait le couvent d'Ouche; il aimait beaucoup Goisfred à cause de la grande dévotion dont il était animé envers Dieu, et l'honorait respectueusement. Guérin était fervent pour le culte divin, et, par des exercices assidus, témoignait sa grande piété. Il rendait beaucoup d'honneurs aux hommes religieux; il les respectait, et s'attachait de tout son cœur aux bonnes études; quoiqu'il fût profondément versé dans la connaissance des lettres, il avait beaucoup d'humilité, et, sans se prévaloir de la dignité d'abbé, il s'empressait avidement de remplir divers services qui regardent les jeunes gens, et comme s'il eût été de leur âge, s'en acquittant avec joie, il donnait à ses subordonnés un exemple digne d'éloges. De stature médiocre, il était mince et maigre: aussi, plein d'agilité, il s'empressait aux travaux utiles, vu qu'il n'était incommodé par aucun embonpoint. Dans son humilité, il recevait des autres avec empressement les paroles de la doctrine et de l'instruction; souvent il demandait diligemment à ses égaux, et même à ses inférieurs, des choses qu'il connaissait mieux qu'eux, et, comme un disciple, il les écoutait humblement. Dans la discussion des leçons de la divine loi, il montrait beaucoup d'éloquence, et, dissertant avec lucidité, il éclaircissait les passages les plus obscurs. Adolescent de près de vingt-quatre ans, il embrassa la vie monastique, dans laquelle il combattit quarante-quatre ans pour le souverain monarque, et mit au jour, dans des vers métriques, dans d'éloquentes épîtres, et dans d'autres ouvrages, les fruits de son esprit pénétrant et de ses soigneuses méditations. Je vais insérer dans ce livre un miracle que je tire de ses écrits, qu'il avait appris lui-même étant on Angleterre à Thorney avec l'abbé Robert, et qu'il mit par écrit, à la prière de l'évêque d'Ely et de tout le couvent. Voici le texte de la lettre que le prélat écrivit à ce sujet:

«A tous les fils de la sainte Eglise, principalement à ceux qui sont soumis aux préceptes de la règle de l'excellent père Benoît, Hervé, comme le moindre serviteur des serviteurs de Dieu, ministre indigne de l'église d'Ely, salut. Ce qui est bien commencé doit parvenir à une bonne fin. Nous voulons faire connaître, à la louange et à l'honneur de saint Benoît, patron des moines, un événement nouveau qui nous a paru digne d'être rapporté, parce qu'il sera justement agréable à ceux qui l'entendront, utile à ceux qui le retiendront, et servira même peut-être à ceux qui ne le connaissent pas encore.

«Du temps de Henri, roi des Anglais et duc des Normands, l'an seizième de son règne en Angleterre, et le dixième de son duché en Normandie, notre église possédait un homme, nommé Bricstam, dans le village que l'on appelle Catriz. De l'aveu de ses voisins, il n'avait jamais injustement nui à personne; respectant le bien d'autrui, il se contentait pacifiquement du sien. Ni très-riche, ni très-pauvre, il se tenait honnêtement lui et sa famille dans une médiocre aisance, selon l'usage des laïques. Il prêtait, mais sans usure, de l'argent à ceux de ses voisins qui en avaient besoin; mais, à cause de l'infidélité de quelques-uns, il se faisait donner des gages par ses débiteurs. Ainsi il se tenait à une si juste distance des deux extrêmes qu'on ne pouvait le regarder ni comme meilleur que les bons, ni comme plus mauvais que les méchans. Se croyant tranquille de tous côtés, et ne pensant pas qu'il pût être haï de personne, inspiré par la grâce de Dieu, comme le résultat de l'événement le prouva, il eut le desir de s'enchaîner par les liens de la règle de saint Benoît, et de prendre les insignes de son habit. Que dirai-je de plus? Il vint dans notre couvent, construit en l'honneur dé l'apôtre saint Pierre et de sainte Etheldride, il implora la miséricorde des moines, et promit de se mettre, lui et ses biens, en leur possession. O douleur! le malin esprit, par la jalousie duquel Adam fut chassé du paradis, ne cessera jamais de nuire à sa postérité, jusqu'au dernier homme qui doit naître. Mais Dieu, qui dispose tout avec miséricorde et Bonté, tire dans sa toute-puissance le bien des maux, et de ce qui est bien des choses meilleures encore. Plusieurs personnes ayant eu connaissance de ce projet (car Bricstam, sans avoir une très-grande réputation, était cependant assez connu), un certain ministre du roi Henri, spécialement esclave de Satan, accourut armé de la dent des loups.

«Or, pour que vous sachiez quel était cet homme, il faut que nous fassions une légère digression. Il s'appelait Robert: son surnom était Malarteis que nous rendons avec raison en latin par Malus artifex (mauvais ouvrier). Il n'avait, en effet, d'autre occupation que de chercher à nuire à tout le monde, aux moines, aux clercs, aux chevaliers, aux paysans et aux hommes de tous les rangs, vivant soit pieusement, soit autrement. Pour qu'on ne m'accuse pas de mentir, partout où il pouvait étendre sa méchanceté, il se comportait ainsi qu'il suit: il accusait également chacun selon son pouvoir, et travaillait de toutes ses forces à lui faire tort. Nuisant ainsi, tantôt à quelqu'un, tantôt à beaucoup de gens, on le comptait au nombre de ceux dont on dit: ils se réjouissent quand ils font le mal, et ils triomphent dans les mauvaises actions. S'il ne pouvait condamner d'après la vérité, il devenait menteur et père de la Fausseté par le moyen du diable, qui parlait en lui. Comme, depuis son enfance, personne n'avait demeuré assidûment auprès de cet homme, on n'a pu, je ne dis pas écrire, mais même rapporter les crimes de ce scélérat, qu'on appelait avec raison Mille-œuvres53. Revenons à ce que nous avons commencé.

«Ayant appris, comme nous l'avons dit, que Bricstam voulait prendre l'habit de la religion, Robert, suivant la doctrine de son maître, qui toujours ment ou trompe, arriva dans notre couvent. Prêt à proférer le mensonge, c'est par le mensonge qu'il commença à nous parler ainsi: — Apprenez que ce Bricstam est un voleur, qu'il recèle l'argent même dérobé au roi, et que, comme il ne peut pour un tel crime éviter d'être mis en jugement et d'être puni, il cherche à se faire moine sans autre desir de salut. En effet, il a trouvé un trésor caché qu'il a enlevé à la dérobée, et qui lui sert à exercer l'usure. Coupable de grands crimes, c'est-à-dire de l'usure et du vol, il redoute la présence du roi et des juges. C'est pourquoi je viens vous trouver par l'ordre du roi, et vous défendre d'oser recevoir cet homme dans votre couvent.

«Instruits ainsi de la défense du roi, et craignant d'encourir sa colère, nous ne voulûmes pas admettre Bricstam. Que dirai-je de plus? Envoyé sous caution, il fut traduit en jugement. Raoul-le-Bas54 siégea sur le tribunal; on assembla tous les notables de la province à Huntington, comme c'est l'usage en Angleterre; moi-même, Hervé, j'assistai au jugement avec les abbés Renaud de Ramsay et Robert de Thorney, ainsi qu'avec plusieurs clercs et plusieurs moines. Pour ne pas trop m'étendre je vous dirai que l'accusé se présenta avec sa femme, et que l'on renouvela l'accusation des crimes qui lui étaient faussement imputés. Il ne niait pas ce qu'il avait fait, mais il ne pouvait convenir de ce dont il n'était pas l'auteur; il fut accusé de mensonge, et il devint un objet de dérision parce qu'il était gros: il était pourtant d'une taille médiocre, et avait, à vrai dire, une figure honnête. Après l'avoir injustement accablé d'outrages, on le jugea comme Suzanne, et l'on décida que lui-même ainsi que tout ce qu'il possédait serait livré à la puissance du roi. Après ce jugement, comme il était forcé de remettre tous ses biens, il livra tout ce qu'il avait de disponible, et il indiqua où il avait placé ce qui manquait, et quels étaient ses débiteurs. Comme on voulait le contraindre de remettre et d'indiquer«beaucoup plus de choses, il répondait en langue anglaise: Pat min lauert Godel mihtin hicsege sod; c'est-à-dire: — Mon seigneur, le Dieu tout-puissant, sait que je dis la vérité. — Ayant souvent répété ces paroles, il n'ajoutait rien autre chose. Après avoir mis en évidence tout ce qu'il avait, on apporta des reliques. Comme il devait jurer sur elles, il s'adressa ainsi à sa femme: — Ma sœur, par les liens de la charité qui nous unissent, je vous adjure pour que vous ne me laissiez pas parjurer, car je crains beaucoup plus la perte de mon ame que les tourmens du corps. En conséquence, si votre conscience vous reproche quelque chose, ne differez pas de le manifester. Notre ennemi spirituel desire plutôt la damnation des ames que le déchirement de la chair. — Elle répondit à son mari: — Seigneur, au delà de ce que vous avez déclaré, je ne possède rien que quinze sous et deux anneaux pesant quatre deniers. Après les avoir livrés, cette femme courageuse ajouta: — Mon cher mari, vous pouvez maintenant jurer en sûreté. Ensuite, confirmant par le témoignage de ma conscience que vous avez dit la vérité, je porterai, si vous l'ordonnez, en présence de tous ceux qui voudront le voir, un fer chaud dans ma main mie. — Que dirai-je de plus? Bricstam jura; puis, mis aux fers et conduit à Londres, il fut renfermé dans un obscur cachot. Là, resserré fortement et d'une manière outrageante dans des chaînes de fer d'un poids excessif, il souffrit long-temps les tourmens de la faim et du froid. Dans une telle misère, en proie aux plus tristes besoins, il implorait, selon son pouvoir et sa science, l'assistance divine. Toutefois il craignait de ne pouvoir rien obtenir par ses mérites qu'il croyait très-faibles, ou pour mieux dire, tout-à-fait nuls. D'un cœur déchiré et d'une voix éplorée, il invoquait sans cesse, autant qu'il le pouvait, saint Benoît, duquel, comme nous l'avons dit, il avait fait vœu d'embrasser la règle, et la sainte vierge Etheldride, dans le couvent de laquelle il avait eu le projet de se faire recevoir. Cinq mois entiers, gémissant dans les ténèbres, accablé et resserré par le fer, tourmenté par le froid, fatigué par la faim, il supporta sa misérable vie, lui qui certainement et à mon estime eût aimé mieux mourir que vivre si malheureux. Voyant qu'il était complètement privé de tout secours humain, il ne cessait par ses continuels gémissemens, ses soupirs, ses sanglots et ses larmes, d'invoquer constamment, de cœur et de bouche, et saint Benoît et sainte Etheldride. Qu'ajouterai-je? Une certaine nuit, comme on sonnait dans la ville les cloches pour appeler aux laudes nocturnes, et que resté à jeun depuis trois jours, indépendamment de ses autres angoisses, Bricstam était presque défaillant dans son cachot, et désespérant entièrement de pouvoir soutenir son corps, d'une voix lamentable il répétait les noms des saints, Dieu, clément et miséricordieux, qui ne cesse d'être la source inépuisable de toute bonté, qui ne dédaigne aucun homme affligé par le malheur, et ne fait acception de personne pour la puissance et les richesses, accorda enfin sa miséricorde à celui qui l'implorait, après l'avoir tant desirée dans la constance de ses vœux; et Dieu ne l'avait différée que pour la faire aimer davantage en l'accordant. Aux prières de Bricstam apparurent saint Benoît et sainte Etheldride, avec sa sœur sainte Sexburge. Le prisonnier, effrayé de la lumière extraordinaire qui précédait les saints, couvrit ses yeux avec sa main. Les saints s'étant approchés avec leur lumière, sainte Elheldride parla la première. — Pourquoi, Bricstam, dit-elle, nous invoquez-vous tant de fois dans vos larmes? Pourquoi par tant de cris cherchez-vous à nous attendrir? — Le prisonnier dès longtemps affaibli par la faim, recouvrant maintenant la plénitude de ses sens, et comblé de joie par un si grand miracle, ne pouvait faire aucune réponse. Alors la sainte ajouta: — Je suis Etheldride, que vous avez tant invoquée; voici saint Benoît, sous l'habit duquel vous aviez fait vœu de servir Dieu, et dont vous avez tant de fois réclamé le secours. Voulez-vous être mis en liberté? — En entendant cette voix, Bricstam sentit renaître ses esprits, et comme se réveillant d'un songe, il dit: —Madame, si je peux vivre par quelque moyen, je voudrais sortir de cet exécrable cachot; mais je me vois accablé de tant de tourmens, qu'après avoir perdu toutes les forces du corps, je ne saurais plus désormais concevoir l'espérance de sortir de ce lieu. — Alors la vierge sainte s'étant tournée vers saint Benoît, lui dit: — Saint Benoît, pourquoi ne faites-vous pas ce qui vous a été ordonné par le Seigneur? — A ces mots, le vénérable Benoît mit la main sur les fers et les brisa de toutes parts: il les tira si bien des pieds du prisonnier enchaîné, que celui-ci ne s'en aperçut nullement, et que le saint parut les avoir rompus plutôt par ses paroles que par ses actions. Quand il les eut détachés, il les jeta par terre comme indigné, et en frappa si fortement la poutre qui soutenait le plancher de la prison, qu'il y fit une assez grande ouverture. A ce bruit violent, les gardes effrayés, qui étaient couchés sur le plancher, furent tous réveillés dans la crainte qu'ils avaient que les prisonniers n'eussent pris la fuite; ils allumèrent des flambeaux et coururent en toute hâte au cachot; trouvant les portes entières et fermées, ils se servisent de leurs clefs pour entrer. Voyant en liberté celui qu'ils avaient enchaîné, ils furent frappés d'un grand étonnement. Ils firent des questions sur le grand bruit qu'ils avaient entendu, et sur celui qui avait brisé ses fers. Un autre prisonnier voyant que Bricstam ne parlait pas, répondit en ces termes: — Je ne sais quelles personnes sont entrées dans ce cachot avec une grande lumière, et se sont entretenues longuement avec cet homme; mais demandez-lui à lui-même qui sait mieux que nous tout ce qu'elles lui ont dit ou fait.

«Les gardes s'étant tournés vers Bricstam lui parlèrent ainsi: — Dites-nous ce que vous avez entendu ou vu. Bricstam répondit: — Saint Benoît et sainte Etheldride avec sa sœur Sexburge se sont présentés ici, et ont fait tomber les fers de mes pieds. Si vous ne m'en croyez pas, croyez-en du moins vos yeux. — A la vue de ce miracle, dont ils ne pouvaient douter, les geôliers allèrent, dès qu'il fut jour, l'annoncer à la reine Mathilde, qui était alors à Londres. Cette princesse envoya à la prison Raoul-le-Bas, qui avait fait juger Bricstam, et qui prétendait que ce qui s'était passé était l'effet de la magie. Descendu dans le cachot, il se mit à parler d'une manière dérisoire, comme il l'avait fait auparavant. — Que faites-vous, dit-il, Bricstam? Est-ce que Dieu vous a parlé par ses anges? Est-il descendu lui-même auprès de vous dans ce cachot? Contez-moi quels sont vos maléfices. —Le prisonnier, comme s'il eût été mort, ne fit aucune espèce de réponse. Alors Raoul voyant comment les fers avaient été brisés, apprenant par le compagnon de captivité de Bricstam qu'il s'était présenté trois personnes, qui avaient pénétré dans le cachot avec de la lumière, informé des paroles qu'elles avaient proférées et du bruit qu'elles avaient fait, considérant que toutes ces choses avaient indubitablement eu lieu par ordre de Dieu-même, se mit à pleurer abondamment. Il se tourna vers Bricstam, et lui dit: — Mon frère, je suis le serviteur de saint Benoît et de la sainte vierge Etheldride; pour l'amour de ces bienheureux, parlez moi. — Le prisonnier répondit: — Si vous êtes le serviteur de ces saints, vous êtes le bien venu; les choses que vous voyez ou que vous m'apprenez m'être arrivées sont vraies et ne sont point l'effet de la magie. — Raoul s'étant fait remettre cet homme, le conduisit, plein de joie et les larmes aux yeux, en présence de la reine et de beaucoup de barons qui composaient sa cour. Cependant le bruit de cet événement, plus rapide que l'oiseau, parcourant toute la ville de Londres, parvint aux oreilles de presque tous les citoyens. De toutes parts leurs cris s'élèvent vers le ciel, et tous, sans distinction de sexe ni d'âge, bénissent le nom du Seigneur. Ils volent à la cour où ils avaient appris que le prisonnier venait d'être conduit; la plupart répandent des larmes de joie; les autres restent dans l'admiration de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent. Quant à la reine, remplie d'alégresse, car elle était bonne chrétienne, à cause de la nouveauté d'un si grand miracle, elle ordonna de sonner les cloches dans tous les monastères de la ville, et à tous les ecclésiastiques, de quelque ordre qu'ils fussent, de se ré unir pour chanter les louanges divines. Comme Bricstam, rendant à Dieu de pieuses grâces dans l'abondance de la joie que lui causait sa libération, visitait toutes les églises de la ville, une grande affluence le suivait et le précédait dans les rues, et chacun desirait le voir comme un homme nouveau. Etant entré dans la basilique de Saint-Pierre, que l'on appelle en anglais Westminster, Gislebert, abbé de ce couvent, homme très-savant dans les lettres libérales et divines, sortit du couvent et marcha processionnellement au devant de lui avec tous les moines et toutes les cérémonies de l'église. Il disait: — Si l'on doit recevoir avec pompe dans l'église les reliques de quelque mort, à plus forte raison nous devons admettre honorablement de vivantes reliques, c'est-à-dire, cet homme qui se présente ici. En effet. placés dans cette vie fragile, nous doutons par rapport aux morts où se trouve leur esprit, tandis que nous ne pouvons l'ignorer pour cet homme, que Dieu, qui ne fait rien injustement, a visité et délivré en présence des vivans.

«Quand on eut rendu à Dieu, selon son pouvoir et autant qu'on crut devoir le faire, les hommages qui lui étaient dus pour cette libération, la reine fit conduire Bricstam avec de grands honneurs à l'église de la sainte vierge Etheldride, dans l'île d'Ely. Tout le couvent des moines, et moi, nous allâmes processionnellement au devant de lui avec des cierges et des croix, et en chantant Te Deum laudamus! Quand nous l'eûmes introduit avec pompe dans l'église, comme il convenait, après avoir célébré les louanges de Dieu, nous lui remîmes l'habit monastique qu'il avait long-temps desiré, en l'honneur de saint Benoît, son libérateur. Nous exposâmes, suspendus dans notre église, à la vue du peuple, comme témoignage d'un si grand miracle, les fers dont il avait été enchaîné, afin d'honorer saint Benoît, qui les avait brisés, et la vierge Etheldride, qui l'avait assisté dans cette sainte opération; on les y a vus suspendus pendant long-temps, afin qu'ils rappelassent le miracle.»

Nous avons eu le desir de faire connaître aux enfans de la sainte Eglise ces œuvres du vénérable père Benoît, non qu'il n'en ait fait de plus grandes, mais parce que celles-ci sont récentes et de notre temps, et qu'elles paraissent merveilleuses en Angleterre. Personne ne doit s'étonner, au sujet de notre bienheureux père Benoît, s'il a opéré des choses grandes et hors de prix, puisqu'au témoignage du pape Grégoire, il doit être égalé à Moïse pour avoir fait jaillir une source du sein d'un rocher; à Elie, pour avoir obtenu l'obéissance d'un corbeau; à Elisée, pour avoir rappelé une pièce de fer du fond de l'abîme; et à saint Pierre, pour avoir fait marcher par son ordre un de ses disciples sur les eaux. Benoît, comme tout le monde sait, se montra prophète en prédisant l'avenir, apôtre en opérant des miracles, et pour tout dire en peu de mots, il fut plein de l'esprit de tous les justes. Puisque, sans aucun doute, nous savons qu'il obtient du Seigneur tout ce qu'il veut, restons joyeusement à son service, sachant qu'à sa prière nous ne serons jamais privés du denier qui nous sera dû. Si saint Benoît ne refuse pas sou assistance à celui qui fait vœu d'être moine dans son ordre, quel secours ne donnera-t-il pas à ceux qui déjà sont volontairement enchaînés par les liens de sa règle? Il a clairement manifesté, par beaucoup de preuves évidentes, que, comme un bon maître, glorifié dans les cieux par le Seigneur, il ne cesse d'intercéder pour les disciples qui l'implorent tous les jours, et les secourt efficacement dans leurs nécessités. Nous donc qui nous sommes soumis au joug léger du Christ, et qui, travaillant dans sa vigne, supportons le poids du jour et de la chaleur, constans et persévérans, nous devons être assurés, dans la bonté de Dieu, que le Seigneur tout-puissant nous protégera et nous sauvera par les mérites et les prières de notre maître puissant en miracles. C'est pourquoi nous devons prier de tous nos efforts le Créateur de toutes choses, afin qu'il nous fasse sortir de la Babylonie et du pays des Chaldéens, afin qu'il nous conduise à Jérusalem par l'observance de ses préceptes, et que, pour y chanter ses louanges, il nous place à jamais dans la-compagnie des citoyens célestes55, lui qui est le Dieu tout-puissant et miséricordieux; lui qui vit et règne aux siècles des siècles. Ainsi soit-il!

Jusqu'à ce moment discourant sur diverses matières, je suis fatigué d'écrire, et vais maintenant finir ici le sixième livre de l'histoire ecclésiastique. Dans un autre volume, avec l'aide de Dieu, j'ai déjà terminé sept livres dans lesquels j'ai rapporté beaucoup de choses sur la mort du roi Guillaume et sur ses trois fils; j'y ai ajouté l'expédition de Jérusalem, et les divers événemens arrivés de notre temps. Comme Dieu, tout-puissant Créateur, en a agi depuis le commencement, de même il dispose admirablement le cours des siècles, il instruit les esprits dociles des enfans de la terre, il les éloigne des pernicieux penchans de leurs infirmités, et les porte à de meilleures inclinations par le récit des actions mémorables. En effet, par la chute des puissans, par l'élévation des faibles, par la damnation des réprouvés, et par le salut des justes, le genre humain reçoit de continuelles instructions, afin que, par une exécrable attaque contre Dieu, il ne soit pas exposé à devenir profane; mais pour qu'il craigne toujours le jugement de Dieu, pour qu'il chérisse toujours son empire, pour qu'il évite le crime de la désobéissance, et qu'il offre constamment un service fidèle au Père, au Fils et au Saint-Esprit, seul Dieu, roi des siècles, maître de toutes choses, qui vit et règne pendant l'infinité des temps. Ainsi soit-il!

Vierge Mère, porte des cieux, sers de guide à tous les hommes, et par ta bonté soulage-les des peines infinies qui les accablent.

 

AU LECTEUR.

 

Arma, duces, monachos, si quœris, presbyrterosque,
Hœc tibi Vitalis pars ea quarta dabit.
 

Si vous voulez connaître ce qui concerne les guerres, les capitaines, les moines et les prêtres, la quatrième partie de Vital vous l'indiquera.

suivant

 

(40) Dragiacum, Traci, près de Noyon.

(41Ou plutôt pendant treize ans.

(42Portas Alnonis.

(43) Bonolium.

(44) Gulfrannus: Gulfran ou Wulfran.

(45) La lecture.

(46) Lamina: pierre plate.

(47) Tortelli: des tourneaux, des pastilles.

(48) Aujourd'hui Saint-Evroul de Mont-Fort.

(49) Tout ce passage manque dans le texte imprimé.

(50Il est dit plus haut que ce fut le Ier août.

(51) Ruginiacum: Rônai ou Revigni.

(52) Voyez ci-après vers la fin du liv. VIII.

(53) Mille-artifex.

(54) Bassus: Le Bas ou Basset.

(55) Nous avons encore restitué ici un assez long passage qui manquait à l'imprimé.