Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XVII à XIX

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitre XVI - Chapitres XX et XXI

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XVII. Qualiter Hungari ceperunt dominium Dalmatie et Chroatiae

Eo namque tempore rex Suinimirus mortis debitum soluit nullumque sue posteritatis heredem reliquit. Sic ergo tota regalis sanguinis deficiente prosapia, non fuit ulterius, qui in regno Chroatorum rite succedere debuisset.

Cepit itaque inter omnes regni proceres magna discordia suboriri. Et cum diuisim modo hic modo ille regnandi ambitione sibi terre dominium uendicaret, innumerabiles rapine, predationes, cedes et omnium facinorum seminaria emerserunt. Alter enim alterum insequi, inuadere, trucidare cotidie non cessabat.

Verum his temporibus extitit quidam ex magnatibus Sclauonie, qui, cum a suis esset contribulibus multis lacessitus iniuriis multisque dampnis attritus, non sperans se posse aliter tantis resistere malis, in Hungariam profectus est. Tunc ad regem Vladisclauum ingressus, eum alloqui cepit, persuadens ei, ut ad capiendum Chroatie regnum et suo dominatui subiugandum exiret dans ei plenam fiduciam id facile posse complere, cum regnum illud uacuum et sine tutela regalis prouidentie remansisset.

His ergo Vladisclauus rex inductus consiliis absque mora coadunato exercitu copioso uenit et occupauit totam terram a Drauo fluuio usque ad Alpes que dicuntur ferree nullo obice resistente. Post hec transiuit Alpes et cepit impugnare munitiones et castra multaque prelia comittere cum gentibus Chroatie. Sed cum alter alteri non ferret auxilium essentque diuisi ab inuicem, facilem uictoriam rex potuit optinere. Nec tamen usque ad maritimas regiones peruenit, sed audiens, quod quedam gens sui regni fines intrauerat, in Hungariam repedauit. Fuit autem rex iste non solum armis strenuus, sed relligione et sanctitate insignis.

Huius temporibus gens Scithica in multitudine graui intra Hungarie fines irrumpens, magnas hominum strages fecerunt. Sed Vladisclauus rex coacto in unum sui regni exercitu in hostiles turmas uiriliter irruens, diuino protectus auxilio, maiorem partem barbarice nationis passim per campos strauit in mortem, alios uero extra regni confinia effugauit.

Denique Vladisclauo rege migrante ad Dominum, Colomannus sibi in regno successit. Hic, cum esset uir ferocis animi, proposuit totam teram usque ad mare Dalmaticum suo dominio subiugare. Venit ergo cum multo armorum apparatu et optinuit ceteram partem Sclauonie, que a Vladisclauo fuerat pretermissa.

Itaque ad mare usque peruenit, ut ciuitates maritimas occuparet. Tunc ad Spalatensem ciuitatem primo accessit, petens pacifice, ut sua se sponte dominatui eius subicerent, nec ante permitterent destrui se et sua. At uero Spalatenses obfirmatis bene portis per murorum circuitum cum armis diffusi, non acquiescebant regi, metuentes dominium gentis ignote et extranee experiri, quippe nescientes, quid rex de ciuitate uel de ciuibus cogitaret. Tum rex et eius principes indigne ferentes et se quasi contemptos a Spalatensibus arbitrantes ceperunt multa ciuibus cominari. Et positis castris non longe a ciuitate deuastabant campos predasque, quas poterant, faciebant. Vnde factum est, ut Spalatenses obdurato animo cuncta proponerent sustinere pericula et dampna potius quam iugum susciperent Hungarorum. Cum ergo sic aliquantum temporis pertransisset, intellexerunt tandem per internuntios, homines esse christianos, et quod rex uellet cum eis benigne agere, si se eius ditioni adhuc pacifice subiugarent. Tunc Spalatenses, inter se facto consilio, miserunt Crescentium archiepiscopum ad regem Colomannum pacem postulantes ab eo. Quem ille benigne suscipiens, annuit omnibus petitionibus, quas Spalatenses fecerant pro pacis federe componendo. Facta igitur conscriptione omnium, que hinc inde fuerant ex beneplacito stabilita, iurauit rex cum suis principibus, omnia firmiter obseruare. Postera uero die iurauerunt Spalatenses, primo quidem maiores, deinde iuniores, postea uulgus omne, ut Colomanno regi et eius posteris, ac regno Hungarie subiecti et fideles omni tempore permanerent. Tunc rex ciuitatem ingressus, ualde honorifice a clero et populo susceptus est. Et ea die procuratione affluenter a comuni suscepta confectisque ac traditis emunitatis priuilegiis, profectus est.

Inde autem pertransiens uenit Tragurium et deinde Iaderam. A quibus ciuitatibus simili exemplo susceptus fecit eis libertatis priuilegium. Et sic in Hungariam est regressus anno Domini M.C.III.

XVIII. Qualiter Manases uoluit prodere ciuitatem

Defuncto autem bone memorie Crescentio archiepiscopo electio facta est ad instantiam laycorum in quendam clericum de curia Colomanni regis, qui erat gratiosus aput eum, nomine Manasses. Qui consecratus a summo ponitifice in ciuitate manebat et sepius in Hungariam proficiscendo regis curiam frequentabat.

Dederant autem Spalatenses regi Colomanno turrem orientalis anguli. Rex autem posuerat ibi ducem quendam cum non parua militum manu, qui erat per Chroatiam exactor regalium tributorum.

Contigit autem eo tempore, ut idem dux uellet ciuitatem capere eamque totaliter depredari. Habito itaque consilio cum complicibus suis deliberatum est hoc non posse oportunius fieri, quam si uellet archiepiscopus huic consilio consentire. Vocatus ergo archiepiscopus uenit, consensum prebuit, diem statuit, ut cum uniuersus populus ad solempnitatem consecrationis cuiusdam oratorii de more conflueret, Hungari, qui erant in turri, supergrederentur menia ciuitatis, ceteri uero, qui extra erant, uiso signo accurrerent et sic ciuitas suorum effeta subsidio ciuium facile capi posse ostendit. Et placuit duci consilium et cunctis collateralibus eius et omnia sunt ad nutum presulis preparata.

Ea tempestate quidam egregie strenuitatis uir, Adrianus nomine, Latinus gente, patria Triuisanus, erat comes rectorque fidelissimus ciuitatis. Hic magis suorum ciuium saluti et libertati consulens quam proprie dignitati, tante fraudis nequitiam ciuibus patefecit et mox ad solum patrie fugiens repedauit. Spalatenses uero facta sotietate cum Tragurinis et aliis Dalmatinis ponentes usquequaque custodias sibi tacite precauerunt.

Indicta igitur solempnitate consecrationis cuiusdam oratorii, quod erat in rupibus montis Kyrieleyson appellati, cuncti se ciuitatem simulauerunt exire, experiri uolentes an uerum esset, quod eis predictus comes Adrianus patefecit secretum. Protinus ergo circa horam tertiam ceperunt, qui in turri erant, tubas clangere, uexilla erigere, per menia ciuitatis diffundi. At uero Spalatenses e latibulis exeuntes concito gradu ad turrim currunt, ignem supponunt, menia supergressos precipitant. Quotquot itaque in turri erant, partim fumo suffocati sunt, partim uero infelici saltu se ad terram miserunt. Qui in ciuitate erant, gladio ceciderunt, qui autem ad eorum confluebant auxilium, ingenti pauore perculsi, trepidi confusique fugerunt. Videns ergo archiepiscopus sue fraudis facinus denudatum magno confusionis pudore obductus, ciuitatem exiuit numquam postea reuersurus.

Quo fugiente dicitur uacasse ecclesia quam pluribus annis. Interim autem Dabro Ditii archidiaconus preerat capitulo, comes uero Cernecha ciuitatem regebat. Isti ambo, ut ferunt, uno consilio prouentus ecclesie suis usibus retorquentes, electionem pontificis friuolis dilationibus subplantabant.

XIX. DE EXEMPTIONE JADERENSIS ECCLESIE.

Eo itaque tempore Micha episcopus, Caloprestancii filius, preerat ecclesie jaderensi. Huic promittebat Dabro archidiaconus archiepiscopatum ecclesie spalatensis. Quam ob rem multa donaria et exenia consequebatur ab eo. Sed quod ei de pontificatu spalatino promiserat, nolebat ducere (ad) effectum. Tunc instante episcopo promisit archidiaconus, talique ipsum calliditate decepit : statuit namque diem, qua Spalatum ueniens missam caneret, admonitionem faceret, ne tanto tempore sinerent suam ecclesiam pastore uiduatam manere. Et inter hec uerba pollicitus est archidiaconus, primam se uocem electionis de persona episcopi emissurum. Quid plura? Uenit episcopus, missam cecinit, admonitionem fecit; sed is, qui se in ipsius electionem proclamaturum promiserat, nichil dixit. Uidens autem episcopus ab archidiacono sibi fore delusum, uehementer indignatus recessit, proponens debitam subiectionem spalatine metropoli subtrahere, et ab ipsius iurisdictione se omnino eximere.

Defuncto tandem Micha episcopo, successit alter in ecclesia iaderensi, qui decessoris sui sequens uestigia, inobediens spalatine ecclesie permansit.

Tunc Spalatenses elegerunt quemdam Gregorium clericum iaderensem. Ipse edificari fecit ecclesiam sancti Johannis, que est capella curie. Sed antequam munus consecrationis suscepisset, morte preuentus est.

Erat autem eo tempore Gaudius clericus, natione Spalatensis, plebanus ecclesie sancte Anastasie, eleganti statura, et inter ceteros litteratior habebatur. Erat autem filius Cotini, nepos Garocule, potens homo, multorum enim erat cognatorum et affinium populositate preditus. Hic ergo spalatine eeclesie archiepiscopus est effectus. Plebanatum uero ecclesie sancte Anastasie contulit nepoti suo Madio primicerio, fratri Johannis Mesagali(n)a, quia patronatus iure spectabat ad eum.

Fuit autem Gaudius iste gratiosus satis apud reges Hungarie, quippe ut elatus homo eorum curias frequen- tabat. Ordinatus fuit anno domini millesimo centesimo tricesimo sexto, tempere Cerneche comitis. Uixit autem in pontificatus culmine fere XL annis.

Factum est autem, ut Dessa Macarelli tragunensi foret ecclesie in episcopum consecrandus. Uocauit ergo archiepiscopus ad consecrationem celebrandam secum dumtaxat episcopum chroatensem. Qui ueniens et uidens processum archiepiscopi contra canonicas institutiones fieri, prohibuit eum, dicens: Non debet archiepiscopus cum uno episcopo solummodo electo consecrationis munus impendere. Gaudius uero tante simplicitatis, immo temeritatis erat, ut diceret: quia pallium michi est loco alterais episcopi. Tunc episcopus chroatensis, utpote uir discretus et cautus, nolens honoris sui cuitare periculum, ascendit in ambonem, et coram omni populo protestatus est, quod non uoluntarius, sed inuitus et coactus metropolitano suo in hac parte parebat. Tandem consecratione huiusmodi celebrata, protinus apud sedem apostolicam factum Gaudii archiepiscopi diuulgatum est. Summus uero pontifex, misso apochrisario suo iussit tam archiepiscopum, qui ordinauerat; quam episcopum, qui ordinatus fuerat, ab administratione suorum ordinum perpetuo amoueri; episcopum uero, qui protestationem fecerat, decreuit a culpa fuisse immunem. Quod et factum est.

Post hec idem archiepiscopus longa paralisis egritudine dissolutus apud monasterium sancti Benedicti diu iacuit.

Sed eo adhuc uiuente subrogatus est alius archiepiscopus Absalon nomine, Hungaras natione. Quo de- functo, tertius quoque substitutos est archiepiscopus Petrus Lombardus, qui, cum ad eundem Gaudium gratia uisitationis accederet, uidit eum adhuc episcopalem annulum gestare in digito; quam ob rem uehementer eum redarguens extraxit annulum de eius digito, et abscessit.

Fuit autem Petrus iste primo episcopus narniensis, uir magne scientie et bonorum morum actibus decoratus. Erat autem precipue eruditus in scientia phisicali, ita ut respiciendo in faciem sani hominis prenosceret, quo egritudinis genere, el quo foret tempore inuadendus, quoue medele antidoto posset languoris euitare discrimen.

Hic itaque, cum aliquot annorum curriculis salonitane feliciter prefuisset ecclesie, profectus in Hungariam mortis debitum soluit, sepultusque est in ecclesia sancte Marie in Alba. Ob cuius laudabilis uite conuersationem in magna ueneratione ab incolis regionis illius eius tumulus habebatur.

 

XVII. COMMENT COMMENÇA LA DOMINATION DES HONGROIS SUR LA DALMATIE ET LA CROATIE.[1]

À cette époque le roi Zvonimir mourut sans héritier pour la postérité.[2] De sorte qu'avec lui cessa toute la génération de sang royal et qu’il n'y eut plus personne pour pouvoir lui succéder selon la tradition au royaume des Croates.

Un grand conflit se déclencha alors entre les nobles du royaume. Quand l’un puis l'autre, ambitionnant la royauté, déclarait ses prétentions à la possession du pays, des pillages innombrables, des brigandages, des meurtres et des forfaits de toute sorte commençaient. Il ne se passait pas un jour sans poursuites, attaques ou massacres entre les gens.

Cependant, à cette époque vivait l’un des magnats de la Slavonie; harcelé par les offenses de ses compatriotes et exaspéré par les préjudices causés, sans espoir de pouvoir résister quelque peu contre tant de vilénies, il partit pour la Hongrie et alla voir alors le roi Vladislav (Ladislas) ; il s’entretint avec lui, le persuadant de venir conquérir le royaume de Croatie[3] et de le soumettre à son pouvoir; il l'assura que c’était faisable facilement, puisque le trône, lui, était vacant et que le royaume restait sans roi pour le protéger.

Le roi Ladislas, persuadé par ce conseil, rassembla immédiatement une importante armée, partit en campagne et occupa sans difficultés toute la région depuis la rivière Drava jusqu’aux Alpes de fer.[4] Après cela, il traversa ces montagnes et commença à assiéger les châteaux et les forteresses, puis à engager des batailles avec les gens de Croatie. Mais comme ils ne s’aidaient pas les uns les autres et étaient divisés entre eux, le roi put remporter une victoire facile. Cependant il ne put arriver jusqu’aux régions côtières; car il eut des nouvelles qu’un certain peuple avait envahi son propre royaume, et ainsi il revint en Hongrie.

Ce roi était non seulement vif à prendre les armes, mais se signalait par sa dévotion et sa piété.

Ce fut à cette époque que le peuple Scythe éclata comme une horde immense en Hongrie, et y fit de grands carnages dans la population. Mais le roi Ladislas, rassemblant toutes les forces du royaume, attaqua courageusement les bandes ennemies et, avec l'aide de Dieu, laissa sur le champ de bataille la majeure partie du peuple barbare et repoussa le reste au-delà des limites du royaume.[5]

Quand le roi Ladislas rejoignit Dieu, Koloman lui succéda comme roi.[6] Homme guerroyeur, et déterminé à soumettre à son pouvoir tout le pays jusqu'à la mer dalmate, il vint avec une force d’armes et occupa la partie restante de la Slavonie qui n'avait pas été conquise par Ladislas.[7]

Ainsi il atteignit la mer, ayant l'intention d'occuper les villes maritimes. D’abord il se rapprocha de la cité de Split, et il demanda en termes pacifiques à ses habitants de se soumettre à son autorité de leur plein gré, afin de ne pas avoir à supporter la destruction pour eux-mêmes et pour leur ville. Cependant les Spalatins, ayant consolidèrent leurs portes et s'installèrent les armes à la main sur le pourtour des murailles. Ils n’étaient pas d’accord avec le roi, redoutant de se trouver sous la coupe d’un peuple inconnu et étranger; en effet, ils ne savaient pas ce que le roi entreprendrait concernant la ville et ses citadins. Alors, le roi et ses princes, indignés et croyant au mépris, commencèrent à menacer sévèrement les citoyens; et, ayant établi le camp non loin de la ville, dévastèrent les champs et volèrent tout qu’ils purent. Le résultat alors en fut que les Spalatins se butèrent, préférant plutôt supporter ensemble dangers et préjudices, qu'admettre le joug des Hongrois. Quelque temps après, ils apprirent enfin, par des intermédiaires, que ces gens étaient des chrétiens et que le roi avait l’intention de bien les traiter, si seulement ils se soumettaient pacifiquement à son autorité. Alors les Spalatins se réunirent en conseil et envoyèrent l'archevêque Crescentius demander la paix au roi Koloman. L’archevêque fut accueilli avec bienveillance et le roi Koloman approuva toutes les exigences formulées par les Spalatins pour conclure un traité de paix. Après avoir entériné par un document tout ce qui était établi et accordé, le roi et ses princes jurèrent fermement de tout respecter. Le lendemain, les Spalatins prêtèrent serment— d'abord les familles dirigeantes, puis les moins importantes, et enfin tout le peuple — qu'ils resteraient pour toujours les loyaux sujets du roi Koloman, de ses descendants et du royaume de Hongrie. Alors le roi entra dans la ville et fut reçu avec grand honneur par le clergé et le peuple. Et le même jour, après avoir reçu de la cité des marques de respect de toute sorte, ayant conclu et donné des chartes de privilège, il repartit.

Chemin faisant il passa par Trogir, puis par Zadar où il fut reçu de la même manière ; il accorda à chacune d’elles une charte de libertés. Et ainsi il revint en Hongrie en l’an 1103 de Notre Seigneur.

XVIII. COMMENT MANASSES VOULUT TRAHIR LA VILLE

Après la mort de l'archevêque Crescentius d’heureuse mémoire, sur l'insistance des laïques, on organisa l’élection d'un clerc de la cour du roi Koloman — un favori nommé Manassès. Consacré par le pontife suprême, il résidait dans la ville de Split, mais s'absentait souvent vers la Hongrie pour aller à la cour royale.

Les Spalatins avaient donné au roi Koloman la tour angulaire orientale. Le roi y installa un détachement militaire considérable avec un certain duc, qui était le percepteur des tailles royales pour la Croatie. Ce prince voulut s’approprier la ville et la piller entièrement. Il se mit alors d’accord avec ses complices, et décida que le soutien de l'archevêque serait ce qu’il y avait de plus utile comme garantie. L'archevêque fut invité à venir : il consentit et indiqua un jour où pendant l’affluence massive de tout le peuple à la fête de consécration d'une chapelle de campagne, les Hongrois se trouvant dans la tour pourraient grimper sur les remparts, tandis que les autres, installés au dehors, leur viendraient en aide à un signal convenu; et ainsi la ville faiblement protégée par ses citoyens pourrait être prise facilement. Ce plan séduisit le duc et tous ses complices. Tout fut donc préparé selon les instructions du prélat.

À cette époque-là, il y tif de Trévise, d'origine latine, qui était comte et un gouverneur de confiance pour la ville. Se souciant plus de la prospérité et de la liberté des citoyens que de sa position personnelle, il révéla aux citoyens toute la fourberie de la conspiration et peu de temps après il s’enfuit vers son pays natal. Mais les Spalatins, s'étant alliés avec les Trogirains et d’autres Dalmates, prirent secrètement des précautions, mettant des gardes partout.[9]

La date de la fête ayant été annoncée pour la consécration de la chapelle, qui se trouvait parmi les rochers de la montagne surnommée Kyrie Eleison,[10] tous firent semblant de quitter la ville, voulant vérifier la véracité de ce qu’avait en secret révélé le susnommé comte Adrien. Soudain, près de la troisième heure,ceux qui se trouvaient dans la tour, commencèrent à sonner les trompettes, à déployer les étendards et à se répartir sur les murs de la ville. Entretemps les Spalatins, surgirent de leurs cachettes, coururent précipitamment vers la tour, l'incendièrent et repoussèrent en bas ceux qui escaladaient les murailles. De sorte que certains qui se trouvaient dans la tour furent asphyxiés par la fumée, tandis que les autres, sautant malencontreusement en bas, se brisèrent sur le sol. Ceux qui étaient dans la ville périrent par l'épée, tandis que ceux venus à leur aide, frappés d’une terreur démesurée, inquiets, coururent dans la confusion. Quand l'archevêque vit que son forfait était découvert, il fut couvert de honte et extraordinairement confus ; il quitta la ville et n’y revint jamais plus.

On raconte, qu'après sa fuite, l'église resta vacante pendant plusieurs années. Entretemps le chapitre fut présidé par l'archidiacre Dabro, fils de Ditius, tandis que le comte Černecha dirigeait la ville.[11] Tous deux ensemble, comme on l’a dit, s’entendirent mutuellement pour détourner à leur profit les revenus de l'église, ils reportèrent à plus tard l’élection d’un évêque sous des prétextes absurdes.

XIX. SUR L’EXEMPTION DE L'ÉGLISE DE ZADAR

À cette époque-là l'église de Zadar était dirigée par l'évêque Micha,[12] fils de Caloprestantius. L'archidiacre Dabro lui avait promis l'archevêché de l'église de Split, c'est pourquoi il recevait de lui de nombreux présents et dons. Mais en lui promettant l'archevêché de Split, il n'avait pas du tout l’intention de tenir parole. L’évêque se fit pressant, il lui donna sa parole mais se joua habilement de lui de la façon suivante: en fait, il choisit une date à laquelle l’évêque viendrait à Split faire la messe et admonesterait le peuple d’avoir laissé leur église sans pasteur sur une durée si longue. L'archidiacre promit entre autres que lorsque ces paroles seraient prononcées, il serait le premier à approuver l’élection de l'évêque. Quoi de plus ? L'évêque arriva, servit la messe, prononça l'exhortation, mais l’archidiacre qui avait promis d'approuver son élection resta muet. Voyant qu'il avait été dupé par l'archidiacre, l'évêque s'éloigna extrêmement furieux, annonçant son intention de libérer Zadar de la soumission due au métropolite de Split et de la faire sortir complètement de sa juridiction.

Après la mort de l'évêque Micha, son successeur à Zadar, suivant les traces de son prédécesseur, refusa d’obéir à l'église de Split. Alors les Spalatins élurent un certain Grégoire pour leur évêque. Il fit construire l'église de Saint Jean, qui est la chapelle de la curie.[13] Mais la mort prit les devants avant qu'il ait pu accomplir le rite de la consécration.

À cette époque, un clerc appelé Gaudius,[14] d'origine spalatine, était prêtre de la paroisse de l’église de St Anastase. Gaudius était un homme de belle allure et plus cultivé que les autres. En outre, c’était une personne influente, fils de Cotinus,[15] petit-fils de Carocula,[16] il avait de nombreux parents directs et par alliance. Et c'est pourquoi il fut fait archevêque de l'église de Split. Il attribua alors la paroisse de l'église de St Anastase au primicier Madius son neveu, et frère de Jean Mesagalina,[17] puisqu’il avait des vues sur le patronage.

Gaudius fut l’un des favoris des rois de Hongrie, et en vertu de son importance, il allait souvent à la cour. Il fut ordonné en 1136[18] quand Černeha était comte. Il garda cette dignité d'archevêque pendant presque 40 ans.

Un jour, Dessa, fils de Macarellus, dut être consacré évêque de l'église de Trogir. L'archevêque n’invita que l'évêque de Croatie pour la cérémonie de la consécration. Quand celui-ci arriva et vit que les actions de l'archevêque contredisaient les décisions canoniques, il l'interrompit, en disant : « l'archevêque ne doit pas donner la consécration à un évêque en présence d’un évêque unique ». Gaudius était si simple ou même si irréfléchi qu’il dit : « Pour moi le pallium tient lieu de deuxième évêque ». Alors l'évêque de Croatie, personne compétente et prudente, souhaitant ne pas compromettre son honneur, monta en chaire et devant tout le peuple, éleva une protestation disant qu’il se résignait à cette procédure, contrairement à son vœu et forcé par le métropolite. Quand la consécration fut ainsi effectuée, la faute de l'archevêque Gaudius atteignit le siège apostolique. Et le pontife suprême[19] envoya son apocrisiaire, et ordonna que l'archevêque consacrant, et que l'évêque consacré fussent privés pour toujours de la dignité; il décida que l'évêque qui avait élevé la protestation n’était pas fautif. Et ainsi fut fait.

Plus tard, le même archevêque fut frappé par une paralysie prolongée ; affaibli par cette maladie grave, il resta longtemps au couvent de St Benoît.

Mais il était encore en vie quand on élut à sa place un archevêque nommé Absalon, Hongrois d'origine.[20] Il mourut à son tour et un troisième fut choisi, l'archevêque Pierre Lombard, qui, rendant visite à Gaudius, vit qu’il portait encore au doigt l'anneau épiscopal; c'est pourquoi, il le réprimanda catégoriquement, lui retira l'anneau du doigt puis partit.[21]

Ce Pierre avait au début été évêque de Narni[22] ; c’était un homme se distinguait par un grand savoir et des actes de vertus. Il était particulièrement compétent en médecine ; à un tel point qu’il lui suffisait de jeter un coup d'œil sur une personne en bonne santé pour savoir d'avance, de quel genre de maladie il serait frappé et par quels remèdes il pourrait éviter le danger des maladies.

Il dirigea ainsi heureusement pendant quelques années l'église de Salone puis repartit en Hongrie, y mourut et fut inhumé dans l'église Ste Marie d’Albe.[23] Grâce à la renommée de sa vie, digne d’éloges, son tombeau fut très respecté par les habitants de cette région.


 

 

 

[1] Cf., pour plus de véracité historique, le livre déjà cité de G. Kristo, Histoire de la Hongrie médiévale, tome I, 2003.

[2] Zvonimir mourut en 1089. Dans des documents du couvent de St Etienne le nom de son fils Radovan est mentionné en 1078 et 1083. Le roi Dmitar Zvonimir a d'abord été enterré dans la cathédrale Sainte Marie à Knin, puis a été transporté à Salone. Il eut pour successeur Etienne II de Croatie - le dernier de la dynastie des Trpimirović - qui mourut en 1091, à la suite de quoi Ladislas Ier de Hongrie devint le meilleur candidat à la succession.

[3] En fait les historiens modernes attribuent à la demande de sa sœur, la veuve de Zvonimir, la venue de Ladislas Ier en Croatie.

[4] Le massif montagneux séparant les régions maritimes de la Croatie continentale.

[5] Les Coumans, désignés sous le nom de Scythes, envahirent la Hongrie pour la première fois en 1071 ; Thomas commet donc une erreur. On est ici en 1091. L’armée de Coumans, conduite pas Kapolcs, ravagea presque tout l’est du pays avant le retour de Ladislas.

[6][6] Ladislas Ier mourut le 29 août 1095. Sa succession n’était pas réglée. Koloman fut roi de Hongrie de 1095 à 1116; et sacré roi de Croatie et de Dalmatie à Biograd en 1102.

[7] Koloman proclame, par les Pacta Conventa, accord passé avec les représentants des douze tribus croates, l’union personnelle de la Hongrie et de la Croatie. Le pays conserve un gouverneur (ban) et une assemblée (sabor) autonomes. Le royaume se féodalise comme celui de Hongrie au détriment des tribus, et le souverain magyar nomme des župa pour administrer les nouvelles provinces

[8] Une charte de Split de 1113 mentionne l’archevêque Manassès et un prieur du nom d’Adrien (notes du texte latin).

[9] La tentative de la conquête de la ville est peut-être chronologiquement rapportée à l’époque de la campagne de Koloman contre Venise en 1115. Ce pourrait être la raison de la fuite soudaine d'Adrien vers Trévise, voisine et alliée de Venise.

[10] Le nom de cette petite montagne est Marjan.

[11] Un prieur Čherneha est mentionné dans la charte de Split de 1119 (notes du texte latin).

[12] L'évêque Micha est mentionné en 1129 (notes du texte latin).

[13] L'église de maison de l'évêque.

[14] Gaudius est mentionné jusqu’en 1158.

[15] Un certain Cotona est mentionné dans une charte de 1129.

[16] Un certain « fils de Caruchulus » est mentionné dans une charte de 1192.

[17] Mentionné comme noble famille spalatine dès 1069 dans des actes.

[18] Apparemment en 1139.

[19] Adrien IV (1154-1159)

[20] Une lettre de l'archevêque de Split Absalon est datée approximativement de 1160.

[21] L’archevêque Pierre fut élu en 1161. Il est mentionné jusqu’en 1166.

[22] En Ombrie.

[23] La ville d’Alba Regalis (Székesfehérvár) au sud-ouest de Peshta, dans le royaume de Hongrie, était le lieu du couronnement et de l'enterrement des rois.