Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XX et XXI

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitre XVII à XIX - CHAPITRES XXII et XXIII

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XX. De episcopatu Farensi

Interea uacante ecclesia Iaderensi tres eiusdem ecclesie clerici ad pontificatus honorem certatim aspirabant, uidelicet Lampredius Marichne, Petrus Camasii et Martinus Manzauini. Comes uero ciuitatis erat eo tempore Petrana. Hic cepit fouere partem Lampredii sperans se cum eo suauius uiuere, eo quod nec ipse per se superbus nec erat de superbo sanguine procreatus. Tandem Lampredius iste Iaderensis episcopus est effectus.

Iste primus sub patriarcha Gradensi pallium obtinuit ab Anastasio papa anno Domini milesimo CXLV. Erat eo tempore quidam Lucarus filius Duimi Cicle archidiaconus ecclesie Spalatensis. Hic dolens quod Iaderenses a Salonitana metropoli se eximere laborabant, petiit a clero et populo consilium et expensas promittens se in persona propria ad sedem apostolicam accessurum et priuilegium Salonitane ecclesie contra Iaderensium molimina allegaturum. Sed tanta erat inuidia contra archidiaconum supradictum ut non acquiescerent dictis eius, immo absque omni pudore in faciem ei responderunt dicentes: Nolumus, quod aliquid boni per te lucretur ecclesia Spalatensis. Ad hanc responsionem perturbatus archidiaconus siluit nec de facto huiusmodi se ulterius intromisit. Et quia tunc uacabat archiepiscopo ecclesia Spalatensis, facile Iaderenses sine contradictore potuerunt exemptionem sue ecclesie optinere.

Istis uero temporibus, sicut ab antiquo, insule Faron et Bratia erant dioceses ecclesie Spalatensis. Archipresbiter uero erat in eis quidam Cernata sacerdos capellanus de Spalato. Predicti autem clerici, qui ad episcopatum anhelauerant, ceperunt inimicari comiti ob fauorem Lampredii. Qui uolens eos sibi pacatos efficere uni consensit episcopatum Apsarensem, quem cum duobus aliis episcopatibus, scilicet Vegliensi et Arbensi a subiectione Spalatine ecclesie subtraxerat. Martinum uero fecit eligi ab insulanis, expulso archipresbitero ecclesie Spalatensis, nam comes predictus cum Venetis earundem occupauerat dominium insularum. Et quamuis Martinus potestate Iaderensis comitis fuisset electus, noluit tamen Iadere consecrari, sed profectus Ragusium consecrationem suscepit ab Andrea archiepiscopo Ragusino et ab episcopis Dulcinensi et Suacensi. Et nullam subiectionem faciebat Iaderensi ecclesie, sed Spalatensi debitam reuerentiam exhibebat quandoque.

Vacante autem tunc temporis ecclesia Spalatensi quidam cardinalis, uir magne auctoritatis et eximie honestatis, per totum regnum Hungarie legationibus officio fungebatur. Hic cum non modicam fecisset moram Spalati residendo, effectus erat familiaris omnibus et amicus, singulos enim pro meritis caritatis uiscere confouebat. Factum est autem, ut eo tempore congregaretur clerus Spalatine ecclesie pro archiepiscopo eligendo. Et tandem premisso tractatu de electione cuiusdam in archiepiscopum, ut moris est, omnia uota in personam eiusdem cardinalis concorditer conuenerunt. Itaque electionis solempnitate deuote ab omnibus celebrata protinus Iohannes comes, coadunata populari multitudine, sicut solet interdum laycalis ruditas, notos contempnere, ignotos appetere, certa respuere, incerta diligere, ueniunt ad eundem legatum, labiis ex ira trementibus clamosisque uocibus et tunc concionari incipiunt dicentes, quod alias eum diligerent et uellent per omnia reuereri, sed non consentiunt, ut eorum archiepiscopus efficiatur. Tunc subridens cardinalis benigna eos allocutione sedauit, dicens: Viri Spalatenses, non conuenit sapientibus pro nichilo concitare tumultum et quasi aliquod foret grande scelus admissum in tante seditionis scandalum tam facile prosilire. Nam super electionis facto, unde nunc turbulentis animis accessistis, opportet uos esse placatos, quia mea uoluntas magis concordat uobiscum, qui non uultis, quam cum clericorum uotis, qui me in suum desiderant pontificem promouere. Nec tamen propter uestras uoces electionem hanc respuo, sed quia maioris apud Deum meriti existimo hec esse uniuersalis ecclesie negotia, que exequenda comporto. Ad clerumque conuersus ait: Quia me sincero affectu diligitis, gratias refero, electionem autem uestram in alium transferatis. Post hec cardinalis iste reuersus ad curiam transactis aliquot annorum curriculis summus pontifex est effectus nomenque fuit Gregorius octauus.

Temporibus autem domini Alexandri pape tertii miserunt ad eum Spalatenses clerici humiliter postulantes, ut pastorem eis concedere dignaretur. Qui eorum petitioni benigne annuens direxit eis Girardum patria Veronensem et curie capellanum. Qui ab eodem summo pontifice consecratus ualde honeste decenterque accessit ad regimen ecclesie Spalatensis.

Eo tempore Spalatenses et tota pene Dalmatia subiecerunt se Constantinopolitano imperio. Quam ob rem Spalatini ciues ceperunt rogare Girardum archiepiscopum, ut ad urbem regiam proficiscens fidem pro se et pro ciuibus imperatorie celsitudini iureiurando firmaret. Sed cum nollet acquiescere propter papale mandatum ciuesque instando quasi uim facerent, uenerabilis Girardus ad Alexandrum papam se contulit, petens ab eo consilium, quid super facto huiusmodi sibi foret agendum. Dominus uero papa ipsius indebite molestationi compatiens, prefecit eum ecclesie Sypontine retenta nichilominus administratione ecclesie Spalatine.

Fuit autem his fere temporibus quidam Chrouatorum dux, nomine Reles, uir potens et ferox nimis. Hic quia Spalatensi ciuitati preesse ardentissime cupiebat, ciues eius nunc promissis sollicitans, nunc minis terrens laborabat multifarie, ut se assumerent in rectorem. Sed Spalatenses nullatenus flectebantur, detestantes prorsus regimen uiri Sclauigene experiri. Tunc dux ipse cepit palam aggredi ciuitatem, bellum inferens ualde durum ita, ut usque ad muros armatis equitum cuneis appropinquans, multas hominum et animalium predas agebat. Spalatenses uero exire contra tantam armatorum multitudinem non presumentes, sese intra menia tuebantur; aliquotiens uero clanculo exeuntes, hostibus ut poterant, offendebant. Factum est autem, ut tempore quodam dux Reles coadunato grandi exercitu castra posuit e regione ciuitatis, cepitque succidere uineas et arbores quasque fructiferas detruncare. Tunc Spalatenses tristes et gemebundi sua dampna eminus inspectantes miserunt ad ducem nuntios uerbis pacificis postulantes, ut a tanta Spalatensium uexatione cessaret, et cum eis amicabiliter de pacis compositione tractaret. Ipse autem, ut erat peruerse mentis homo multoque intumesceret superbie fastu, talia nuntiis uerba respondit: Non cessabo, donec omnia uineta uestra ita prosternam, ut tantum uini non inferatur in ciuitatem, quantum poni possit in calice ad ministerium unius misse. Reuersi autem nuntii retulerunt ciuibus tristia ducis responsa. At illi suspicientes ad celum dixerunt: Deus omnipotens, superbie detestator, contere illorum arrogantiam nostramque afflictionem, quam ab eis iniuste patimur, misericorditer intuere. Modico autem dierum transacto spatio et ecce dux ipse, ut erat solitus, uenit cum magno armorum strepitu et appropians usque ad menia ciuitatis insultansque armis et uocibus, ciues anxios et tremebundos ad prelium prouocabat. Mox autem quidam audatie spiritus incalescere cepit cordibus Latinorum et arreptis subito armis per portas constipatim errumpunt et diuinum inuocantes auxilium binas acies instruunt. Tunc duobus probioribus duo dantes uexilla preceperunt omnibus armatis, ut altera pars unum, altera uexillum alterum sequeretur. Hortantesque se ad inuicem protinus se hostibus ostenderunt. Videntes autem Sclaui ex insolito Latinos ex suis latebris exisse multum leti effecti, statim ad eos aties dirigunt. Nostri uero, ut erant premoniti, una pars paulatim hostibus a facie appropinquant; altera uero pars a tergo girantes ex insidiis speculantur. Tunc conserentes inter se manus ceperunt fortiter preliari. Subito autem hi, qui erant in insidiis, prodeuntes ad auxilium suorum accurrunt. At uero senes per plateam oberrantes supplices manus tendebant ad celum, mulieres uero pueri et puelle prospicientes per muros, ingenti pauore animis palpitabant. Sacerdotes et claustrales in ecclesiis prostrati diuinum adiutorium implorabant. Et ecce nutu dei dux ipse superbus primus iaculo cecidit. Et statim dissolute sunt aties eorum et coram nostrorum gladiis fugientes passim per campos prostrati sunt corruitque multitudo ex ipsis. Tunc Spalatenses de suis hostibus patrata uictoria cum gaudio redeuntes amputauerunt caput ipsius nequissimi ducis et in posturio suspenderunt. Et sic pestis illa quieuit.

XXI. De Raynerio archiepiscopo

Mortuo tandem bone memorie Girardo archiepiscopo in hoc totius ecclesie Spalatine resedit consilium, ut neminem eligerent, sed a sede apostolica pastorem ydoneum postularent. Tunc miserunt legatos suos ad curiam, sacerdotem quendam Ionium sacristam et quendam alium. Qui accedentes ad pedes domini Alexandri pape petitionem Spalatensis ecclesie humiliter porexerunt.

Erat autem tunc temporis magna controuersia inter clericos Callenses Tuscie ciuitatis ex una parte et Raynerium eorum episcopum ex parte altera super quibusdam iuribus ecclesie ipsorum, steterantque ambe partes diu in curia implacabiliter litigantes. Cumque non posset inter eos tumultus huius discordia mitigari, dominus papa hanc uiam inuenire uoluit fomitem tanti rancoris utiliter extinguendi. Itaque absoluit Raynerium ab administrationis uinculo, quo Callensi ecclesie fuerat alligatus et quia sciebat, eum uirum ualde habilem regimini pastorali, uocatis ecclesie Spalatine nuntiis, dedit ipsum illis in patrem et pastorem sue ecclesie deducendum. Tunc clerici Callenses, licet ipsum odiis et uexationibus prosecuti fuissent, multum tamen tristes de amisso pastore effecti ad propria sunt reuersi.

Raynerius autem suscepto dignitatis pallio gaudens et letus cum nostris nuntiis iter arripuit ueniendi. Descenderunt ergo Rauennam. Habebat autem Raynerius archiepiscopus uasa argentea non modica, pecuniam et indumenta pontificalia pretiosa. Cum autem timerent in mari latrocinia piratarum, noluerunt predictas opes secum in naui portare, sed includens eas archiepiscopus in quodam dolio recommendauit seruandas apud sancte Marie monasterium de portu Rauennate, mandans ut nulli hominum illud depositum traderetur, nisi ad manus cuiusdam seruientis sui, quem eis presentem ostendit. Tunc conscendentes nauem profecti sunt.

Cum autem peruenissent ad ciuitatem, cum magno tripudio cleri populique susceptus est. Cepit autem ecclesiam multa prudentia gubernare, emendare clericos, populum instruere salubribus documentis, facultates ecclesie uigilanti studio ampliare.

Sed nunc ad Martinum episcopum insularum redeundum est. Hic cum esset senex, quadam ualitudine comprehensus, quasi amens effectus erat. Insulani uero eius amentiam non ferentes, expulerunt eum et accedentes ad ecclesiam Spalatensem elegerunt Lucarum, filium Duimi Cicle, archidiaconum eiusdem ecclesie. Qui presentatus Raynerio archiepiscopo consecratus est ab eodem.

Per idem fere tempus dominus Alexander papa tempore scismatis nauigauit ab Apulia et uenit ad insulam Lissam. Statim autem, ut presensit Raynerius archiepiscopus preparatis nauibus multis cum magno comitatu cleri et nobilium ciuitatis uenit ad eum, defferens ei cibaria et exenia multa. Temptabat rogare ipsum, ut ad Spalatensem urbem, que prope erat, diuertere dignaretur, sed non acquieuit papa. Festinabat enim ire Venetias ad componendum cum Frederico imperatore. Nauigauit ergo inde et uenit Iaderam. Fuit autem Raynerius archiepiscopus cum eo.

Tunc Martinus insularum episcopus recuperata sanitate iam compos mentis effectus, querelam domino pape de sua expulsione et de Lucari intrusione deposuit. Summus uero pontifex auditis et cognitis cause meritis Lucarum deposuit, Martinum uero ad suam sedem remisit.

Eo tempore Emanuhel inclite memorie apud Constantinopolim imperabat. Tota autem Dalmatia et pene Chroatia uniuersa subiecta erat principatui eius. Ipse autem erat benignissimus circa omnes sibi subiectos, non tributorum exactor, sed diuitiarum suarum liberalissimus distributor. Omnes ad se uenientes honorabat, omnibus impensas ex fisco regio exhibebat. Recepta etiam computatione capitum ciuitatis Spalatensis, mittebat stipendia omnibus, infantibus etiam in cuna iacentibus singulos aureos dari faciebat. Mittebat autem duces suos cum magno apparatu armorum portantes pro sumptibus pecuniam copiosam. Qui ueniebant et tenebant ciuitates maritimas et magnam Chroatie partem.

Itaque Spalatenses rogauerunt Raynerium archiepiscopum, ut pergeret Constantinopolim ad imperialem curiam uisitandam. Qui gratanti animo acquiescens assotiatis sibi aliquot de nobilibus ciuitatis Constantinopolim profectus est. Ingressusque ad Emanuhelem imperatorem ipsumque ex parte suorum ciuium multum reuerenter salutans ualde honorifice ab imperatore susceptus est et quamdiu ibi mansit, satis uenerabiliter impensis ex curia affluenter exhibitis procuratus est. Cum autem redeundi licentiam a principe postulasset, donauit ei munera pretiosa satis et non pauca. Sicque ad ecclesiam suam gaudens et locuples est reuersus.

Fuit autem Raynerius uir ualde constans et intrepidus nec patiebatur aliquid de iuribus et facultatibus ecclesie deperire. Unde factum est, ut quodam tempore iret ad montem Massarum, ut exquireret quedam predia ecclesie, que a Sclauis occupata detinebantur. Et cum faceret circuitum cum his, qui terrarum illarum habebant notitiam, ambiendo et limitando eas per suas extremitates, ecce Nicolaus quidam cum fratribus et parentela sua, qui erant ex genere Cacitorum, de facto archiepiscopi ualde dolere cepit. Et conuocata populari multitudine in magno furoris impetu Raynerium circumdantes exclamauerunt: Quid tu, pessime presul et inique, contra nos agere conaris? Numquid putas posse nos eicere de possessionibus territorii patrum et antecessorum nostrorum? Nisi incontinenti recedas, hic, hic dies uite tue ultimus erit. Raynerius autem, ut erat constantissimus, nil eorum minis perterritus, libera et intensa satis uoce respondit dicens: Non uestrum est territorium, ut asseritis, sed possessio ecclesie beati Domnii, a uobis hactenus usurpata. Ad hanc uocem omnis multitudo Sclauorum arreptis lapidibus in eum unanimiter proiecerunt tam diu dextris furrentibus debachantes, donec exanime corpus sub magno aceruo lapidum dimitterent et abirent.

Viri autem illi, qui presulem fuerant comitati, uidentes Sclauorum rabiem in eius fore mortem succensam, cucurrerunt ad ciuitatem tantum malum ciuibus nuntiantes. Ciues autem subitaneo rumore attoniti repente ad arma concurrunt. Et alii quidem per mare, alii per terram ad montem Crassum, ubi scelus perpetratum fuerat, uenire accelerant properanter. Ut autem peruenerunt ad locum, ecce pontifex miserandus sub illa lapidum congerie quasi tumulatus iacebat, hostes omnes recesserant. Tunc extrahentes eum nauique extincta imponentes membra cum magno luctu et merore ad ciuitatem duxerunt. Clerus autem preparatis de more solempnibus exequiis una cum populo extulerunt corpus pontificis et sepelierunt eum in ecclesia sancti Benedicti.

Erat autem eo tempore sacerdos quidam, nomine Micha. Hic, cum de suis excessibus a predicto antistite sepe argueretur, in magnum exarserat odium contra eum. Non enim erat homo, qui de correctione proficeret in melius, sed qui deficeret in deterius. Hic ergo uidens, quod mortuus erat insectator uitiorum suorum, letus effectus est. Et quasi insultans morti eius, dixit quibusdam complicibus suis: Date mihi potum aque, ut possim dicere, quia superstes sum illi maligno presuli, qui me quiescere non sinebat. Et cum datam aquam ex uoto bibisset, ita quasi miraculose contigit, ac si uenenum pro aqua illa bibisset, statim se iecit in lectum, a quo numquam surrexit, sed paulo post uita decessit.

Spalatenses autem facta inquisitione de interfectoribus archiepiscopi, aliquos inuenerunt, quos statim patibulis suspenderunt. Sed Deus omnipotens non diu permisit tam nefarium scelus sine manifesta ultione manere, nam quotquot in effusionem innocentis sanguinis impias extenderunt manus, post modicum tempus alii fame, alii gladio, alii peste cum sua posteritate consumpti sunt. Obiit autem uenerabilis Raynerius secundo nonas Augusti anno Domini millesimo centesimo octogesimo. Prefuit uero ecclesie annis quinque.

Post cuius decessum Spalatenses rogauerunt seruientem eius, quatenus Rauennam pergeret depositumque archiepiscopi ad ecclesiam Spalatensem deferret. Ipse autem, cum esset fidelis et bonus, acquieuit ciuibus. Et preparato nauigio perrexit Rauennam. Miserunt autem cum ipso quendam clericum, nomine Raddam Marule. Tunc ostenderunt depositariis quedam intersignia archiepiscopi. Et quia ille idem erat, ad cuius manus depositum illus iusserat archiepiscopus tradi, reddiderunt totum illud dolium, in quo fuerant opes ille recluse. Receptis uero omnibus reuersi sunt. De rebus itaque illis quedam ecclesie date sunt, de aliis fecit communitas uoluntatem suam.

 

XX. SUR L'ÉPISCOPAT DE HVAR

Entretemps le siège de l'église de Zadar devint vacant ; trois clercs de cette église, à savoir Lampredius, fils de Marichna, Pierre fils de Camasius et Martin fils de Manzavinus entrèrent en compétition pour devenir évêque. Mais le comte des villes était à cette époque-là Petrana.[1] Il commença à soutenir le parti de Lampredius, espérant qu'avec lui la vie serait agréable, puisque Lampredius lui-même, n'était pas fier, sans distinction de naissance. Finalement ce Lampredius devint évêque de Hvar.

Il obtint le pallium, avec l'assistance du patriarche Grado, du pape Anastase[2] en l’an 1145 de Notre Seigneur.[3] En ce temps-là l'archidiacre de l'Église de Split était un certain Lucarus, fils de Duimus, fils de Cicla. Il souffrait de ce que les Zaratins[4] voulaient se séparer de l’autorité métropolitaine de Salone ; il demanda au clergé et au peuple conseil et moyens, promettant personnellement d’aller au Saint-Siège et de protéger les privilèges de l'église de Salone contre les desseins des Zaratins.

Mais cet archidiacre était tellement détesté qu'ils refusèrent sa proposition; de plus, sans la moindre honte, ils lui jetèrent à la face: « Nous ne souhaitons pas que l'église de Split reçoive quelque profit de toi ». L'archidiacre, ébranlé par une telle réponse, se tut et n'intervint plus par la suite dans le même genre d’affaires. Et puisque l'église de Split était sans archevêque, les Zaratins obtinrent facilement l’exemption pour leur église sans que quiconque y ait à redire.

A cette époque, comme au temps jadis, les îles de Hvar et Brach étaient des diocèses de l'église de Split; leur archiprêtre était quelqu'un de Cerneta,[5] prêtre et chapelain de Split. Alors les susnommé clercs, qui avaient espéré obtenir la place de l'évêque, commencèrent à avoir de mauvaises relations avec le comte à cause de sa bienveillance envers Lampredius. Voulant se réconcilier avec eux, il laissa l'épiscopat d’Osor, qui avec deux autres épiscopats, savoir Krk et Rab, n’étaient plus soumis à l'église de Split; quant à Martin, il obligea les insulaires à l'élire, ayant déposé l'archiprêtre de l'église de Split. Le fait est que le comte usurpa le pouvoir sur ces îles avec le soutien des Vénitiens.[6] Et bien que Martin fut élu grâce au pouvoir du comte de Zadar, il ne voulut pas malgré tout se faire consacrer à Zadar ; au lieu de cela, il partit pour Raguse, reçut la consécration d’André,[7] archevêque de Raguse et des évêques d’Ulcinj et de Svač. Et il ne se soumit pas à l'église de Zadar, mais montra toujours le respect nécessaire à l’église de Split.

A cette époque, quand l'église de Split fut vacante, un certain cardinal, homme de grande autorité et d’une intégrité exceptionnelle, accomplissait les devoirs du légat dans tout le royaume de Hongrie.[8] Il résida pas mal de temps à Split, où il acquit l'amour et la bienveillance de tous, car il chérissait justement chaque homme selon son mérite.

Il arriva alors qu'alors le clergé de l'église de Split se réunissait pour l'élection d’un archevêque. Et après les procédures préalables liées à cette élection, finalement toutes les voix se tournèrent à l’unanimité vers la personne de ce même cardinal. Mais quand tous eurent glorifié solennellement l'élection, le comte Jean apparut soudain, ayant rassemblé la populace, faite de laïques ignorants coutumiers de mépriser les personnes connues, de courtiser les inconnus, de rejeter la certitude et de préférer le doute. Ils vinrent voir ce légat, leurs lèvres tremblantes de colère et poussant des cris. Ils commencèrent à déclarer publiquement qu’ils l’aimaient pour de nombreuses raisons, qu'ils le respecteraient pour tout, mais ne pouvaient pas l’accepter comme leur archevêque. Alors le cardinal, souriant, les calma par une réponse bienveillante, en disant: « Hommes de Split, il n’est pas bon pour des gens raisonnables de devenir furieux pour des bagatelles et d’entreprendre en hâte une émeute et un esclandre, comme si quelque grand crime avait été commis. Quant à mon élection, raison pour laquelle vous êtes venus maintenant l'esprit troublé, calmez-vous ! car mon désir répond plus à votre mauvaise volonté qu’aux voix du clergé, qui a voulu me proposer comme pontife; je refuse cependant cette élection, non à cause de votre bruit, mais parce que je crois qu’aux yeux de Dieu, le meilleur réside dans le service de l'église universelle, dont j’ai la responsabilité ». Puis s'adressant au clergé, il dit : « Je vous remercie de l’amour et de l’affection sincère que vous m’avez montré, mais choisissez une autre personne à ma place ». Après quoi ce cardinal revint à la Curie, où quelques années après il devint pape sous le nom Grégoire VIII.[9]

A l’époque du pape Alexandre III[10] le clergé de Split lui envoya une humble requête pour qu'il daigne de leur attribuer un pasteur. Ayant répondu aimablement à leur requête, il leur attribua Girard, natif de Vérone, et chapelain de la Curie. Consacré par ce pontife suprême, il dirigea très dignement et correctement l'église de Split.[11]

A cette époque-là, les Spalatins et presque toute la Dalmatie étaient sujets de l’empire byzantin.[12] Pour cette raison, les citoyens de Split demandèrent à l'archevêque Girard d’aller à Constantinople, et de promettre à l’empereur un serment de loyauté en son nom et au nom des citoyens de Split. A cause de l’injonction papale, il ne put pas donner son accord, mais les citoyens devinrent pressants, voire violents. Aussi le vénérable Girard s'adressa au pape Alexandre, en lui demandant conseil sur ce qu’il devait faire en pareille occasion. Et le pape, sympathisant sur la vexation qu’il avait éprouvée, le nomma à la tête de l'église de Siponte, conservant d'autre part avec lui la direction de l'église de Split.

Presque en même temps vivait un prince des Croates nommé Relja,[13] personne forte et très aguerrie. Souhaitant passionnément diriger la ville de Split, il essaya toutes sortes de manières pour persuader les citoyens de le prendre comme gouverneur soit par des promesses tentantes, soit en les effrayant par des menaces. Mais les Spalatins ne furent influencés en aucune manière, car ils rejetèrent catégoriquement le fait d’être dirigés par un slave. Alors ce prince, menant une guerre cruelle, commença à attaquer ouvertement la ville; il s'approchait furtivement des murs avec des détachements armés de cavaliers, enlevait une grande quantité de gens et de bétail. De leur côté les Spalatins, n’osaient pas se battre contre une telle force armée. Ils restaient protégés par leurs murs; s’aventurant quand même parfois en secret pour nuire à leurs ennemis comme ils le pouvaient.

Il arriva un moment où le prince Relja, rassembla une forte troupe, établit son camp face à la ville et commença à couper les vignobles et à faire tomber les arbres fruitiers. Alors les Spalatins, désespérés et gémissant en voyant de loin les pertes, envoyèrent des messagers au prince, demandant en termes pacifiques qu'il cesse de causer un tel préjudice aux Spalatins pour se mette d'accord amicalement avec eux sur la façon de faire la paix. Cependant, c’était un homme à l’esprit pervers, gonflé d'orgueil et de vanité, il s'adressa aux messagers comme suit : « je continuerai à couper tous vos vignobles jusqu'à ce que dans la ville il ne reste pas assez de vin à mettre dans le calice pour l'accomplissement d'une messe ». Les messagers revinrent vers leurs compatriotes avec la réponse lugubre du seigneur. Mais eux tournèrent leurs regards vers le ciel, et dirent : « Dieu Tout-puissant, Toi qui détestes l'orgueil, broie l’arrogance de ces hommes et porte un regard charitable sur le chagrin que nous éprouvons injustement de leurs mains ».

Quelques jours seulement passèrent avant que ce prince, comme il en avait coutume, vint avec un fort bruit d’armes, s'approchant jusqu’aux murs de la cité et les menaçant par l'arme et les cris, incitant au combat les citoyens pris de terreur et tremblants. Cependant, bientôt, quelque esprit de courage éclata dans le cœur des Latins, qui, saisissant soudain leurs armes et, se rassemblèrent et se précipitent à l'extérieur des portes; et, invoquant l'aide de Dieu, se disposèrent en deux unités de combat. Puis, ils remirent deux bannières à deux hommes plus expérimentés, invitant tous les combattants à suivre la première ou la seconde bannière. S’encourageant les uns les autres, ils se montrèrent devant l’ennemi. Les Slaves, voyant que les Latins étaient sortis de leur abri, contrairement à leur habitude, s'en réjouirent beaucoup, et dirigèrent leurs troupes contre eux. Un détachement s'approcha graduellement de l'adversaire en face, mais la ligne arrière, se disloqua pour se cacher en embuscade. Les deux partis se rejoignirent et engagèrent un combat acharné au corps à corps. Mais ceux qui étaient en embuscade, surgirent soudainement, et volèrent au secours des leurs. Entretemps dans la cité les anciens, errant dans les rues, priaient et tendaient leurs mains vers le ciel ; les femmes, les adolescents et les jeunes filles, en regardant cela des murs, avaient leur cœur tremblant. Les prêtres et les moines, s’étaient prostrés dans les églises, invoquaient l'aide de Dieu. Et voici, au gré de Dieu, l’arrogant chef lui-même fut le premier percé d’un coup de lance. Immédiatement leurs rangs se dispersèrent. Ils fuirent devant nos épées, et furent tués à travers les champs; une multitude périt. Alors les Spalatins, ayant remporté la victoire sur les ennemis et rebroussèrent chemin joyeux, et coupèrent la tête de ce maudit prince et l'exposèrent à Posturie.[14] Voilà comment s’acheva ce fléau.

XXI. SUR L'ARCHEVÊQUE RAINIER.

Quand mourut l'archevêque Girard, de glorieuse mémoire,[15] le synode de toutes les églises de Split décida de ne nommer personne, mais de solliciter auprès du trône apostolique un pasteur digne. Après cela ils envoyèrent à la Curie des légats, le prêtre sacristain[16] Jonius et un autre encore. Arrivés, ils mirent aux pieds du pape la requête de l'église de Split.

En ce temps-là un grand litige se déroulait en Toscane entre le clergé de la ville de Cagli,[17] d'une part, et leur évêque Rainier de l'autre, à cause de certains droits de leur église; les deux partis se trouvaient à la Curie depuis longtemps, menant un différend implacable. Comme il était impossible de calmer cette houleuse querelle, le pape voulait trouver une voie conduisant à apaiser une telle discorde. C'est pourquoi il libéra Rainier des obligations de son administration, qui le liait à l'église de Cagli, et comme il le savait un homme très capable d'une administration pastorale, il appela les nonces de l'église de Split, il leur présenta Rainier comme père et pasteur de leur église. Les clercs de Cagli, bien que l’ayant poursuivi de leur rancœur et de leurs vexations, rentrèrent néanmoins chez eux fortement attristés de la perte de leur pasteur.

Rainier, de son côté, se réjouit d’avoir reçu le pallium de sa dignité, et, heureux, se mit rapidement en route avec nos nonces. Ils atteignirent Ravenne. L'archevêque Rainier avait de nombreux récipients en argent, de l'argent et des vêtements sacerdotaux coûteux. Comme ils craignaient les attaques des pirates marins, ils ne voulurent pas transporter avec eux sur le navire les objets indiqués ci-dessus; et l'archevêque, les mit tous dans un coffre, qu’il confia au couvent de Ste Marie au port de Ravenne. Il ordonna que ce qui était laissé en sauvegarde ne puisse être remis à qui que ce soit, sinon aux mains d'un des serviteurs, et il désigna cet homme en leur présence. Après cela, ils embarquèrent et mirent à la voile.

A leur arrivée en ville, l’archevêque fut reçu avec une grande joie par le clergé et par le peuple. Il se lança dans l’administration de l'église avec une grande sagesse, améliorant le clergé, faisant la leçon au peuple par des exemples instructifs, et accroissant les biens de l'église par un effort assidu.

Et maintenant revenons à Martin, l'évêque des îles. Devenu vieux, il attrapa une étrange maladie qui le priva plus ou moins de ses esprits. Les insulaires, ne tolérèrent pas sa folie, et l'expulsèrent ; ils s’adressèrent alors à l'église de Split, élurent Lucarus, fils de Duimus fils de Cicla,[18] archidiacre de cette église, le présentèrent à l'archevêque Rainier, qui le consacra.[19]

A peu près à la même époque, pendant le schisme, le pape Alexandre fit voile d'Apulie et arriva sur l'île de Vis. Dès qu’il en eut connaissance, l'archevêque Rainier, équipa en toute diligence de nombreux navires, et vint à sa rencontre en compagnie d'un clergé nombreux et de notables des villes, lui apportant des vivres et de nombreux dons. Il essaya de le convaincre de daigner détourner son voyage vers la ville de Split, qui se trouvait tout près, mais le pape ne put accepter; en effet, il se hâtait vers Venise pour une réconciliation avec l'empereur Frédéric,[20] de sorte qu'il partit et alla à Zadar.[21] Mais l'archevêque Rainier était avec lui.[22]

Entretemps Martin, évêque des îles, avait guéri de sa maladie et retrouvé à nouveau la raison. Il remit au pape une plainte concernant son expulsion et l'usurpation de son siège par Lucarus. Le pontife suprême, ayant écouté et ayant compris le bien fondé de son affaire, déposa Lucarus et rendit son siège à Martin.

A cette époque, l’empereur de Constantinople était Manuel, de glorieuse mémoire. Toute la Dalmatie et presque toute la Croatie étaient soumises à son pouvoir impérial. Cependant, il était extraordinairement bienveillant avec tous ses sujets ; il n’était pas un percepteur de tailles, mais il dispensait sa puissance en distribuant des richesses. Il honorait quiconque s’adressait à lui, et couvrait tous les frais par le trésor royal. Ayant reçu donc un groupe de citadins de Split, il envoya à chacun une gratification, il donna même une pièce d’or aux bébés dans leur berceau. Il envoya en outre ses ducs[23] avec un vaste choix d’armes et en possession d’importantes sommes d'argent pour leurs dépenses quand ils vinrent et tinrent les villes côtières et la plus grande partie de la Croatie.[24]

C'est pourquoi les Spalatins demandèrent à l'archevêque Rainier d’aller à Constantinople rendre visite à la cour impériale. Ayant accepté avec enthousiasme et emmenant avec lui quelques notables, il partit pour Constantinople. S'étant présenté à l'empereur Manuel, il le salua avec une considération distinguée provenant des citoyens et fut reçu avec grand honneur par l'empereur; tant qu’il séjourna il fut somptueusement et dignement traité aux frais de la cour. Quand il sollicita de l’empereur l’autorisation de repartir, ce dernier lui fit de nombreux cadeaux précieux. Et ainsi, joyeux et enrichi des dons, Rainier revint à son église.[25]

Mais Rainier était un homme de caractère sans crainte qui ne permettait pas que les droits et les biens de l'Eglise supportassent un préjudice.[26] Et c'est pourquoi il partit une fois pour le mont Mosor[27] pour s’enquérir de terres de l'église et qui étaient détenues par les Slaves. Tandis qu’il examinait cela avec ceux à qui ces terres étaient familières, les parcourant et définissant leurs limites, voici qu’un certain Nicolas avec ses frères et ses parents, provenant de la famille Kačic,[28] commencèrent à s'indigner fortement de ce que faisait l'archevêque. Et convoquant la foule du peuple, ils criaient furieux, poussant de tous les côtés Rainier : « Perfide et injuste évêque, qu’essaies-tu contre nous ? Penses-tu pouvoir nous chasser de la terre que nos pères et nos grands-pères possédaient ? Si tu ne retires pas tes demandes immodérées, ce sera ton dernier jour ».

Cependant Rainier, homme très ferme, n'était pas le moins du monde effrayé par leurs menaces. Il dit d’une voix tout à fait ferme et sévère : « Ce ne sont pas vos terres, comme vous le prétendez, mais la propriété de l'église du bienheureux Domnius, que vous avez détenue jusqu’alors ». A ces mots la foule entière des Slaves, saisit des pierres, et les lui lancèrent en criant avec une telle folie furieuse qu’ils ne laissèrent son corps inanimé que sous un grand tas des pierres puis partirent. Mais les gens venus en compagnie du pasteur, voyant que la rage des Slaves les avait conduit à sa mort, se mirent à courir vers la ville pour informer les citoyens d’un si terrible forfait. Frappé par la nouvelle inattendue, les citoyens se précipitèrent sur leurs armes, certains allant par mer, d’autres par terre vers le mont touffu,[29] où s'était accompli le meurtre. Mais quand ils arrivèrent sur les lieux, tous les ennemis se cachaient déjà, et seul était présent le malheureux pontife, comme enterré sous un tas des pierres. Le délivrant alors et emmenant sur le navire ses membres sans vie, ils l’emportèrent à la ville avec grands chagrin et tristesse. Mais, selon l’usage, le clergé prépara les obsèques solennelles, et avec le peuple ils emportèrent le corps et l'inhumèrent dans l'église de Saint Benoît.[30]

À cette époque-là vivait un prêtre nommé Micha. Il avait souvent été convaincu par l’archevêque susnommé des péchés, et ressentait une forte haine contre lui; il n’était homme à profiter d’une réprimande pur s’améliorer, mais de ceux qui devenaient pire. Et c'est pourquoi il se réjouit, voyant que l'accusateur de ses fautes était mort. Et comme en bafouant sa mort, il dit à certains de ses complices : « Donnez-moi un verre d'eau pour que je puisse dire ce qu'a éprouvé ce malfaisant prêtre, qui ne me laissait pas en paix ». Mais quand il eut bu l'eau demandée, ce fut comme si par miracle, au lieu de cette eau, il avait bu du poison; il s'alita tout de suite, et ne se releva jamais, pour mourir bientôt.

Les Spalatins, recherchèrent les assassins de l'archevêque, ils en trouvèrent quelques-uns, qu’ils pendirent tout de suite sur le gibet. Mais Dieu tout-puissant ne permit pas qu’une telle scélératesse restasse peu de temps impunie : en effet, tous, qui avaient mis leur main impie à la perte d’un sang innocent, après quelque temps, périrent, certains de la famine, certains par l'épée, certains de la peste, ensemble avec leur descendance.

Le vénérable Rainier mourut la veille des nones d'août, en 1180.[31] Il avait dirigé l'église pendant cinq ans.

Après sa mort les Spalatins demandèrent à son serviteur d'aller à Ravenne pour leur rapporter ce que l'archevêque avait laissé à l'église de Split. Etant un homme fidèle et honnête, il agréa à leur demande et partit pour Ravenne quand un bateau fut prêt. Avec lui on envoya un clerc nommé Radda, fils de Marule. Ils montrèrent aux envoyés certains signes archiépiscopaux. Et puisqu'il était le même homme que celui pour lequel l’évêque avait laissé des instructions afin qu’on lui remette le dépôt, les gardiens lui remirent le coffre où étaient déposés les objets mentionnés. Et, ayant tout reçu, ils rentrèrent chez eux. Certains de ces objets furent transmis à l'église, tandis que la communauté en utilisa d’autres à son gré.


 
 

[1] Mentionné comme comte de Zadar dans un document de 1146

[2] Anastase IV (1153-1154).

[3] Le diocèse de Zadar fut institué par une bulle du pape Anastase IV (1153-1154) en octobre 1154 ; la raison du pape fut la suivante : Zadar, dépendait autrefois l'église de Salone, mais après sa destruction apparut une autre ville, Split, qui se trouvait sous la domination hongroise; Zadar et quelques autres villes, restèrent libres et ne permirent pas aux évêques d'occuper d'anciens sièges ; c'est pourquoi dans les villes indépendantes du roi de Hongrie, on mettait de nouveaux évêques et archevêques. A Zadar fut institué un archevêché entre autres pour Krk, et Hvar (Jaffe Regesta, II). Cette idée d’archiépiscopat venait de Venise. Cf. Histoire des doges de Venise. Le pape ne faisait que s’allier à Venise contre Byzance pour lutter contre son influence en Italie du Sud.

[4] Nom des habitants de Zadar. Zadar s’appelle en italien Zara.

[5] « Spalatensis presbyter Cerrnota », mentionné dans les notes du texte latin.

[6] A quel archevêché devait répondre l’évêque de Hvar ? le débat fut vif entre Split et Zadar ; en 1181, le pape donna raison à Split.

[7] L'archevêque de Dubrovnik, André, est mentionné dans des documents de 1167-1174.

[8] Le légat du pape Alexandre III en Hongrie de 1165 à 1167 fut le cardinal Alberto di Morra.

[9] Grégoire VIII ne fut pape que du 21 octobre au 17 décembre 1187, soit à peine deux mois.

[10] Alexandre III (1159-1181).

[11] Girard fut archevêque de Split de 1167 à 1175. Comme son prédécesseur Pierre, il avait le titre et les responsabilités du légat papal.

[12] Manuel Comnène récupéra sur la Hongrie la Dalmatie et la Croatie en 1164, jusqu’à sa mort en 1180, l’une des dates à laquelle l’empire byzantin se désagrégea petit à petit.

[13] Reles en latin. Certains tiennent ce personnage pour une légende, car aucune autre source n’en fait état.

[14] Posturium, Postirium; de « post turres » (« après la tour ») ; Pistura, un des marchés ouverts à l’extérieur de Split.

[15] 1175.

[16] Le trésorier et dépositaire des biens des églises.

[17] Callium, Callis — Cagli en Toscane.

[18] Cicla, famille spalatine.

[19] Tout cela dans le contexte de lutte pour la chaire épiscopale de Hvar entre les églises de Split et de Zadar.

[20] Frédéric I Barberousse (~ 1125 - 1190). Sacré dès 1155 à Venise, Frédéric signa en 1177 un accord reconnaissant la souveraineté papale dans les affaires de l'église et refusant de soutenir les antipapes.

[21] Alexandre III quitta l'Apulie le 10 mars 1177 et arriva sur l'île de Vis. Le 13 mars il était à Zadar, le 24 mars il était déjà à Venise.

[22] A cette époque Rainier est mentionné la première fois comme légat papal.

[23] Duces, fonctionnaires byzantins accomplissant des fonctions militaires, régents des régions administratives.

[24] Cette relation enthousiaste coïncide avec l’installation du gouverneur byzantin à Split mais bien entendu au désir de la ville de recouvrer sa position ecclésiastique primordiale.

[25] On ne sait rien de cette visite de Rainier à Constantinople.

[26] L'action de l'archevêque Rainier dans l'agrandissement des biens de l'église de Split est confirmée par une lettre de l'empereur Manuel à son gouverneur en Dalmatie et en Croatie, Roger, datée de mars 1180. L’empereur est en principe d’accord si les preuves sont formelles ; mais, à cette époque, les faux documents étaient légions.

[27] Entre Clissa/Klis et la rivière Četina. Massarus est le nom latin 

[28] Ex genere Cacitorum. Une famille nombreuse et ramifiée Kačic qui s'imposa dans la deuxième moitié de XIIe s. sur le territoire côtier situé à peu près de Split jusqu’à la rivière Četina. Ce n’est qu’en 1258 que les Kačic reconnurent pour la première fois le roi de Hongrie pour seigneur. Jusqu'à cette date, leur principauté d’Omiš était indépendante. La principale source de revenu de ses habitants était la piraterie. Une forte flotte leur assurait une position dominante sur la mer, et les Kačic recueillaient du butin des deux bords de l'Adriatique.

[29] « Ad montem crassum ».

[30] Après la mort de Rainier, son culte se développa en Dalmatie. A la fin du XVIe s. il était respecté comme saint et martyr, bien que l'église n’ait rien indiqué officiellement.

[31] Le 4 août.