Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitre XVI

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitres XIII à XV - Chapitres XVII à XIX

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XVI. De promotione Laurentii archiepiscopi

Ea tempestate quidam apostolice sedis legatus ad ecclesiam Spalatensem accedens prouincialem synodum congregauit. Vbi cum omnes Spalatensis metropolis episcopi conuenissent, antequam dimitteretur concilium, tractatum est de electione metropolitani, quia Spalatensis ecclesia tunc uacabat. Et factum est diuina gratia inspirante, ut omnium mentes et uota in personam uenerabilis uiri Laurentii Apsarensis episcopi, qui cum ceteris suffraganeis ad synodum uenerat, concordarent, ipsum in patrem et archiepiscopum unanimiter proclamantes. Missa ergo relatione ad Romanam curiam postulationem de ipso factam domino pape presentauerunt. Et quia testimonium habebat bonum ab omnibus, facile admissa est petitio eorum. Deditque ei summus pontifex licentiam transeundi mittens ei pallium dignitatis cum confirmatione priuilegiorum metropolice auctoritatis.

Fuit autem Laurentius iste Dalmatinus origine, statura quidem pusillus, sed sapientia magnus. Cepit ergo sua uigilanti industria ecclesiam in temporalibus et spiritualibus subleuare, per totam prouinciam predicando discurrere et sicut bonus pastor super gregis sui custodia tota sollicitudine insistere. Et quia talis erat uir, in magna reuerentia habebatur a regibus et principibus Sclauonie tribuebantque ecclesie sancti Domnii uillas et predia multa facientes confirmationes et priuilegia super nouis collationibus et antiquis. Ipse autem uenerabilis Laurentius non sibi aut carnalibus erat proximis intentus acquirere, sed omnia ad proprietatem ecclesie ascribebat. Tantum enim studiosus extitit ad ampliandum ac decorandum ecclesie thesaurum, ut quendam proprium seruum in Anthiochiam ad discendum fabrilia opera auri et argenti dirigeret. Qui cum iam bene instructus redisset, fecit uenerandus pontifex excudi ab ipso candelabra magna de argento et alia candelabra manualia. Fecit etiam urceum magnum et alium paruum et ciminile manicatum, calicem et capsam, uncum pastoralem et crucem et alia quedam, que omnia perfecit opere sculptorio artis ingenio Anthiocene.

His temporibus Adam quidam Parisiensis, optime in artibus elimatus, pergendo Athenas ad Graecorum studia deuenit Spalatum. Et cum fuisset a Laurentio antistite honorifice susceptus, rogatus est ab eodem, ut passiones beatorum martirum Domnii et Anastasii, que inculto fuerant antiquitus sermone conscripte, luculenta faceret compositione nitere. Quod ille gratanti corde consentit sumptoque temate a ueteribus ystoriis legendas utriusque martiris lepido satis dictamine innouauit. Ymnos etiam composuit et quicquid de beato Domnio musice canitur metrico sermone conscripsit.

Per idem tempus uacante ecclesia Traguriensi electus est quidam Iohannes, natione Ytalicus, et presentatus Laurentio episcopo munus ab eo consecrationis accepit. Hic pre ceteris episcopis aput Laurentium maioris dilectionis et familiaritatis prerogatiua gaudebat, quia erat uir litteratus et bonus. Pro amore siquidem celestis patrie cuncta carnis blandimenta contempnens asperrimam uitam ducebat et, sicut asserunt, ad tantam uirtutum gratiam excreuit, ut quedam in eo sanctitatis insignia eniterent. Vnde et in uita et post mortem in magna ueneratione habitus est a ciuibus suis.

Temporibus domni Laurentii archiepiscopi quedam execrandi scismatis fuit suborta contentio in Dalmatie et Chroatie regno.

Fuerat siquidem tempore domini Alexandri pape et Iohannis decessoris Laurentii supradicti a domino Maynardo quondam Pomposiano abbate, postea episcopo cardinali, quedam synodus omnium prelatorum Dalmatie et Chroatie multum solempniter celebrata, in qua multa fuerunt conscripta capitula. Inter que siquidem hoc firmatum est et statutum, ut nullus de cetero in lingua Sclauonica presumeret diuina misteria celebrare, nisi tantum in Latina et Greca, nec aliquis eiusdem lingue promoueretur ad sacros. Dicebant enim, Goticas litteras a quodam Methodio heretico fuisse repertas, qui multa contra catholice fidei normam in eadem Sclauonica lingua mentiendo conscripsit. Quam ob rem diuino iudicio repentina dicitur morte fuisse dampnatus.

Denique cum hoc statutum synodali fuisset sententia promulgatum et apostolica auctoritate firmatum, omnes sacerdotes Sclauorum magno sunt merore confecti. Omnes quippe eorum ecclesie clause fuerunt, ipsi a consuetis officiis siluerunt.

Factum est autem, ut quidam sacerdos aduena, Vlfus nomine, ad Chroatie partes accederet speciem pietatis uultu preferens, sed uenenum sue fallacie corde premens. Abiit ergo susurrando per populum simulans se a summo pontifice destinatum et, quasi eorum infirmitati compatiens, consilium se eis dare utile promittebat dicens: Scitote, quod dominus meus pontifex summus multum condoluit audiendo, quia ecclesie uobis clause sunt uestrisque sacerdotibus diuina officia interdicta. Nunc ergo ad dominum meum legationem dirigite scientes, quod quicquid uolueritis, poteritis optinere.

Congregatis siquidem senioribus ac celebrato consilio eundem Vlfum presbiterum cum suis munusculis Romam mittunt. Mox presbiter arrepto itinere Romam uenit, munuscula Chroatorum cum eorum petitionibus ad pedes domini pape detulit eumque suppliciter rogauit, ut statum ecclesiarum et clericorum in regno Sclauonico in morem pristinum reuocaret. Tunc summus pontifex ei respondit quod non erat iustum, ut contra statuta legatorum apostolice sedis aliquid facili consilio ageretur: Tu autem receptis nostris apicibus ad archiepiscopum et regem et ad ceteros prelatos illius prouincie perfer, ut duo episcopi pro his negotiis ad nos accedant, quia te, utpote ignotum, super his exaudire minime possumus.

Malignus ergo presbiter papalia scripta non quibus missa erant detulit, sed ad Gothos, qui eum miserant, reuerti otius properauit. Tunc percontantibus eum, quid de suis petitionibus apud sedem apostolicam actum esset, respondit dicens: Ecce per Dei gratiam, quicquid uoluistis a domino papa impetraui, nam ecclesie uestre apperte sunt, sacerdotibus uestris officia restituta sunt. Insuper etiam hoc uobis optinui, ut de gente uestra et de littera uestra uobis pontificem eligatis mecumque ad eundem papa cum aliquibus muneribus consecrandum mitatis.

Quod audientes Gothi multum leti effecti sunt et illico quendam senem rudem, nomine Cededam, episcopum elegerunt eumque cum quodam abbate, Potepa nomine, et cum Vlfo presbitero, totius magistro nequitie, Romam properanter miserunt. Qui cum ante presentiam summi pontificis accessisset, percontatus est eos ipse, qui nam essent. Nefandus presbiter respondit: Ex Dalmatie partibus sumus uestraque potest reminisci paternitas me dudum ad uestram accessisse beniuolentiam. Et istis ad pedes uestre sanctitatis uenire placuit, ut genti sue, sicut omnibus, gratiam faciatis. Nimirum et iste nobilissimus Gothorum uir ad hoc uenit, ut per uos plenius instructus ueritatis normam ualeat liberius predicare. Rursus dominus papa:Quo honore fungitur? Responsum est, quod dudum in sua littera presbiter fuerit. Ad hec papa: Et cur barbam radere secundum catholice ecclesie morem renuit? Sceleratus presbiter inquit: Ideo, domine, ad uestram uenit presentiam, ut amodo uestram faciat obedientiam. Illico autem uenerandus pontifex propria manu paucos pilos de barba illius precidit et mox astantibus, ut eum ecclesiastico more raderent, iussit. Ad presbiterum uero ait: Non ego iusseram tibi hos uiros, sed pontifices pro tanto negotio ad me uocare. Presbiter ad hec: Voluere, inquit, domine, sed minime potuerunt. Igitur dominus papa, consilio habito, taliter eis respondit: Scitote, filii, quia hec, que petere Gothi student, sepenumero audisse me recolo, sed propter Arrianos, inuentores litterature huiusmodi, dare eis licentiam in sua lingua tractare diuina, sicut predecessores mei, sic et ego nullatenus audeo. Nunc uero euntes gentem illam obseruare facite omnia, que a uenerabili fratre nostro Maynardo sancte Rufine episcopo cardinali sinodaliter statuta sunt, quoad usque legati nostri illuc accedant. His auditis ab aspectu domini pape sese gradu concito submouerunt ad suam prouinciam regredi properantes. Tunc Cededa Vlfum presbiterum requisiuit dicens: Dic mihi, quid utilitatis nobis contulit domini pape adisse presentiam? Cui Vlfus respondit:Quod ardenti animo desiderasti me laborante adeptus es. Ad hec Cededa: Quid? inquit. Vlfus dixit: Quia te papa pontificem ordinauit. Cededa ait: Quo modo? Vlfus respondit: Tante potestatis est dominus papa, ut cuicumque aliquos pilos de barba manu sua dempserit, continuo episcopus fiat. Hoc audiens fatuus senex magno repletus est gaudio. Et mox uirgam pastoralem comparauit et anulum.

Denique ingredientibus eis fines Chroatie compatriote audito eorum aduentu leti obuiauerunt suo pontifici eumque cum magno tripudio susceperunt. Et qui non pastor uerus erat, sed lupus rapax sub ouina pelle latebat, nimirum a suis erat fructibus cognoscendus. Etenim primo impetu Veglensem episcopum cum omni celeritate de sua sede fugauit eamque sibi quasi auctoritate apostolica usurpauit. Tunc, pro pudor, fantasticus pontifex cepit in consecrandis ecclesiis, in ordinandis clericis et aliis episcopalibus ministeriis exercendis diuina officia prophanare.

Sed omnipotentis uirtus non diu passa est fraudem diabolice ludificationis animas decipere infelices. Statim namque cum hec impia gesta summi fuissent pontificis auribus intimata, graui merore confectus, absque omni mora quendam legatum Iohannem cardinalem mittere festinauit ad extirpandam nefandi scismatis fomitem de partibus Sclauonie. Itaque cardinalis ad illas partes adueniens multitudinem populi et cleri coadunari iussit ipsumque pseudoepiscopum coram suis Gothis de tante temeritatis nequitia durissime increpauit, denuntians omnibus, quod nullum sacri ministerii ordinem a summo pontifice datum ei fuisset. Quam ob rem ipsum Cededam et Potepam cum suis sequacibus perpetui anathematis mucrone a fidelium consortio detruncauit, Vlfum uero, tanti sceleris inuentorem tantique satorem erroris, usque Spalatum trahi iussit. Vbi congregata synodo eundem iniquum presbiterum ab omni ordine clericali deposuit multisque affectum uerberibus, atonso capite, adusta stigmate fronte, sicut papa iusserat, perpetuo carcere detrudi fecit. Sed cum malesanus Cededa ab incepta temeritate nullatenus resipisceret multaque scandali materia propter ipsum in toto regno fuisset exorta, preceptum est a summo pontifice, ut tam in Romana quam in Spalatina ecclesia et per cunctam prouintiam solempnis anathematizatio fieret super eum. Quod cum Rome bis, et in Spalatina synodo tribus uicibus factum fuisset, ecce repente diuina ultio in ipsum manifestata est. Nam cum nichil languoris nichilque doloris in corpore pateretur, secessum petiit ex consueta necessitate nature ibique subitaneo dolore correptus euulsis a corpore uisceribus omnia intestina in secessum effudit. Et sic homo impius Arrianam imitatus perfidiam, iusto Dei iudicio ignominiosa Arrii morte dampnatus est.

His ita gestis dominus Alexander papa de hac luce migrauit. Cui substitutus est dominus Gregorius septimus. Hic ergo misit legatum ad partes Dalmatie uenerabilem uirum Gerardum archiepiscopum Sipontinum. Qui Spalatum accedens cum magno gaudio et honore a Laurentio archiepiscopo susceptus est. Misit igitur et conuocauit suffraganeos Salonitane metropolis uniuersos. Qui cum conuenissent, prouincialem cum eis synodum aput Salonam debita maturitate celebrauit. Interfuerunt autem isti suffraganei ecclesie Spalatensis: primo Laurentius archiepiscopus, secundus post eum Stephanus episcopus Iaderensis, Iohannes Traguriensis, Forminus Nonensis, Gregorius Arbensis, Theodosius Belgradensis, Gregorius Chroatensis, Basilius Absarensis et alii quidam. In hac synodo restauratus est episcopatus Nonensis, cuius episcopus Gregorius multas olim molestias Iohannem Spalatensem archiepiscopum sustinere fecit, debitam ei subtrahendo obedientiam et sibi ius metropolicum indebite uendicando.

Interea uenerabilis Girardus legatus, Spalati positus, inuenit ibi supra memoratum Vlfum presbiterum, cui Golfancus agnomen erat, ab annis iam duodecim papali iussu grauissimis compedibus alligatum propter scismatis nefarium scelus, quod cum Cededa exercuerat in regionibus Dalmatie atque Chroatie. Hunc ergo fecit absolui dicens, quia dominus Alexander, felicis memorie, in suo decessu precepit uniuersos suo iussu incarceratos absolui. Prius tamen fecit eum super euangelium et super corpus beati Domnii subire corporaliter iuramentum, ut in abiuratam heresim numquam relabi deberet et de his partibus egrediens numquam rediret, sed cum eo Romam adiens apostolico se conspectui permitteret exhiberi.

Denique his taliter actis ad Laurentium archiepiscopum redeamus. Ordinatus est in sede Salonitane ecclesie anno incarnationis millesimo sexagesimo, temporibus Michaelis imperatoris, regum uero Stephani, Cresimiri, et Suinimiri, qui fuit ultimus rex Chroatorum. Iste Laurentius inter multa alia pietatis opera fecit monasterium monialium sancti Benedicti quod satis abundanter temporalibus preditum subsidiis regularibus instituit disciplinis, ponens ibi religiosas feminas, que iuste casteque uiuentes, sancta conuersatione deberent deo et hominibus complacere.

His temporibus celebrata fuit synodus in ciuitate Nonensi sub Iohanne cardinali apostolice sedis legato. Vbi proclamationem faciente Laurentio archiepiscopo illustris uir Demetrius, cognomento Suinimir, rex Chroatorum, restituit ecclesie sancti Domnii ecclesias sancti Stephani et sancte Marie in Salona cum omnibus earum bonis. Has siquidem ecclesias edificauit et dotauit quedam Helena regina, donans eas Spalatine sedi iure perpetuo possidendas. Que ob reuerentiam regalium sepulchrorum concesse fuerant quibusdam regularibus ad tempus, qui assidue in eis officiorum ministeria exercebant. Ibi namque magnificus uir Cresimirus rex, in atrio uidelicet basilice sancti Stephani, tumulatus est cum pluribus aliis regibus et reginis.

Prefuit autem Laurentius Salonitane metropoli annis circiter quadraginta. Quo quiescente in Domino de subrogandi electione non potuerunt esse concordes. Quam ob rem uoluntas omnium extitit ad dominum papam legationem mittere, suppliciter postulando, ut Spalatensi ecclesie de pastore ydoneo prouideret. Tandem eorum petitionibus summus pontifex aquieuit, dans eis presulem Crescentium, natione Romanum, uirum ualde egregium et omni preditum bonitate.

 

 

THOMAS DE SPLIT

XVI. SUR LA PROMOTION DE L’ARCHEVÊQUE LAURENT.

À cette époque-là un certain légat du siège apostolique, arriva à l'église de Split, et convoqua un synode provincial.[1] Tous les évêques du siège de Split se réunirent, et avant que s'achève la séance, on chercha à élire un métropolite puisque l'église de Split était alors vacante. Et le fait est, qu’inspirés par la grâce divine les avis et les voix de tous se rejoignirent sur la personne du vénérable Laurent, évêque d’Osor, qui était venu au synode avec les autres suffragants, il fut proclamé unanimement leur père et leur archevêque.[2] Et dans le message dirigé à la curie romaine, la demande fut adressée au pape en ce qui concerne cette affaire. Et comme de tous il avait reçu de bons témoignages, leur demande fut facilement satisfaite, et le pontife suprême l’autorisa à passer à Split, lui envoyant la dignité du pallium correspondant à sa charge avec la confirmation des privilèges du pouvoir métropolitain.

Laurent, dalmate d'origine, était de petite taille, mais de grande sagesse. Par des efforts attentifs, il commença à rehausser l'église dans les affaires temporelles et spirituelles, parcourant toute la province en prêchant et comme un bon pasteur il se consacra en permanence à la protection de ses ouailles. Une telle personne était évidemment hautement respectée par les rois et les princes de Slavonie, et ils attribuèrent aux églises de St Domnius de nombreux domaines et possessions, confirmant et donnant des privilèges sur des dons nouveaux et anciens.[3] Le vénérable Laurent n'aspirait à l'enrichissement ni pour lui ni même pour ses proches parents, car il attribuait tout à l'église. Il manifestait un tel zèle à enrichir et orner le trésor de l'Eglise qu'il envoya à Antioche l’un de ses serviteurs pour apprendre l’orfèvrerie de l'or et de l’argent. Quand il fut déjà bien formé, il revint chez lui ; le vénérable pontife lui demanda de fabriquer de grands candélabres d’argent, et d’autres chandeliers manuels. Il fit aussi faire de grandes et petites carafes, un récipient pour l'ablution des mains, la coupe et le coffret, le bâton de pâtre et la croix et d’autres objets — toute cela sculpté selon le modèle des œuvres d’Antioche.

À cette époque un certain Adam, natif de Paris, très instruit des arts libéraux, allant à Athènes pour l'étude des Grecs, passa à Split. Et quand il fut reçu avec honneur par l’évêque Laurent, ce dernier le pria de mettre en meilleur style et de décrire magnifiquement les passions des bienheureux martyrs Domnius et Anastase, écrits dans le passé dans une langue barbare. Il accepta cela avec reconnaissance et, utilisant les informations des vieilles légendes, il retoucha dans un style assez élégant le récit des deux martyrs. Il composa aussi des hymnes et mit en vers tout ce qui se chantait dans l’office du bienheureux Domnius.[4]

En même temps Jean, originaire de l’Italie, fut élu à la chaire vacante de l'église de Trogir, et, présenté à l'archevêque Laurent, il accepta d’être consacré par lui. Plus que les autres évêques, il ressentait la joie de l’affection et de l’intimité de Laurent, car il était bon et cultivé. En effet, tout entier d'amour pour le royaume des cieux, il menait une vie sévère, méprisant toutes tentations charnelles, et, comme on l'affirme, il arriva à une telle vertu qu’en lui se distinguèrent certains signes de sainteté. C'est pourquoi durant sa vie et après sa mort il fut profondément respecté par les citoyens.

A l’époque du vénérable archevêque Laurent, le royaume de Dalmatie et de Croatie commença à controverser à cause d’un schisme exécrable.

Encore à cette époque vécurent le pape Alexandre[5] et Jean, le prédécesseur de Laurent déjà nommé ; Maynard, d’abord abbé de Pompose,[6] puis ensuite cardinal-évêque,[7] convoqua avec une grande solennité un synode de tous les prélats de Dalmatie et de Croatie, où se prirent de nombreuses décisions.[8] Et entre autres on affirma et statua désormais que personne ne devrait célébrer les divins mystères en langue slave, mais seulement en latin et grec, et qu’aucune personne de cette langue ne pourrait accéder aux fonctions sacrées.[9] Car on disait que des caractères gothiques avaient été inventés par un certain hérétique du nom de Méthode, qui avait rédigé dans cette même langue slave de nombreux mensonges contre la doctrine de la foi catholique.[10] A cause de cela, disait-on, il avait été puni par le jugement de Dieu par une mort rapide.

Quand, enfin, la décision du synode fut proclamée et confirmée par l'autorité apostolique, tous les prêtres des Slaves s’attristèrent profondément. En conséquence, toutes leurs églises furent fermées, et eux-mêmes cessèrent d'exécuter leurs devoirs coutumiers.

Arriva alors[11] un certain prêtre nommé Ulf sur les terres de Croatie, laissant voir sur son visage une apparence de piété, mais cachant dans son cœur le venin de la tromperie. Et, ayant simulé être l’envoyé du pontife suprême, il répandait des rumeurs parmi les gens et, comme s’il compatissait à leur malheur, il promettait de les aider par un conseil utile, en disant : « Sachez que notre seigneur le pape a été profondément, chagriné en entendant dire que les églises vous étaient fermées et qu’il était interdit à vos prêtres de célébrer les offices divins. Aussi envoyez lui maintenant une ambassade et soyez assurés que pourrez obtenir tout que souhaitez ».

En effet, quand les doyens se réunirent et tinrent conseil, ils envoyèrent à Rome ce prêtre Ulf avec de petits présents. S'étant mis en route, il parvint bientôt à Rome et déposa aux pieds du pape les présents des Croates avec leur requête et il l’implora humblement de restaurer l’ancien statut des églises et du clergé dans le royaume slave. Alors le pontife suprême lui répondit ainsi : « Il serait illégje ne peux aucunement t’écouter ».

Cependant le prêtre perfide ne remit pas les lettres papales à ceux pour qui elles étaient destinées, mais se hâta immédiatement de revenir chez les Goths[12] qui l'avaient envoyé. Et alors il répondit ainsi à leurs questions sur le devenir de leur requête auprès du siège apostolique : « Eh bien, voici, grâce à Dieu, j'ai obtenu du pape tout que vous vouliez; car vos églises sont ouvertes, vos prêtres restaurés dans leurs droits. En outre j'ai obtenu pour vous, que vous élisiez vous-mêmes un évêque de votre peuple et de votre langue et l’envoyiez chez le pape avec quelques présents en plus pour la consécration. ».

Ayant entendu cela, les Goths furent pris de joie et élurent en toute diligence comme évêques un vieillard ignorant nommé Tsededa et l'envoyèrent immédiatement à Rome avec un certain abbé nommé Potepa et avec le prêtre Ulf, le meneur de toute cette vilénie. Quand ils furent en présence du pontife suprême, il commença par leur demander qui ils étaient. Le prêtre impie répondit : « Nous sommes des terres de Dalmatie, et peut-être votre paternité se rappelle-t-elle que je vins autrefois solliciter sa bienveillance ; mais voici ces gens qui désirent se prosterner aux pieds de votre Sainteté pour que vous donniez à leur peuple les mêmes bienfaits qu’à tous. Assurément, et cet homme très illustre parmi eux est venu pour que, étant instruit par vous de la meilleure façon, il puisse plus librement prêcher la vraie doctrine ». Le pape demanda une seconde fois: « Quelle est sa dignité? » Il répondit dans sa propre langue qu'il était autrefois prêtre, servant les écritures. Sur quoi le pape dit : « Mais pourquoi a-t-il refusé de se raser la barbe comme le prescrit l'église catholique ? » Le prêtre scélérat répondit : « C'est parce qu’il est venu à vous pour désormais vous obéir ». Le vénérable pontife coupa tout de suite de sa propre main quelques poils de sa barbe, puis ordonna à ceux qui se trouvaient proches de le raser selon la coutume ecclésiastique. Il s'adressa alors au prêtre avec les mots : « Je ne t’avais pas demandé de m'amener ces gens, mais des évêques pour une telle affaire ». Le prêtre lui dit : « Ils voulaient venir, seigneur, mais n'ont pas pu ». Alors le pape, leur répondit ainsi après avoir pris conseil : « Comprenez, mes enfants, que je me rappelle avoir entendu plus d'une fois ce que ces Goths recherchent instamment ainsi, mais, comme mes prédécesseurs, je ne peux aucunement me décider à leur accorder la permission de célébrer les offices divins dans leur langue à cause de l’arianisme — les créateurs de cette écriture. Maintenant, mettez vous en route, et tâchez que, jusqu’à ce que nos légats arrivent ici, ce peuple respecte tout qui a été établi par le synode de notre vénérable frère Maynard, l'évêque-cardinal de sainte Rufina ».[13] Ayant entendu cela, ils se hâtèrent de se retirer de la vue du pape, en se dépêchant de revenir dans leur province. Alors Tsededa demanda à Ulf : « Dis-moi, quel profit nous a apporté le fait d’être présentés au pape ? » Ulf lui répondit :

— « Ce à quoi tu désirais ardemment de tout ton cœur, tu l’as obtenu par mes travaux »,

Tsededa demanda « Qu’est-ce que c’est ?»

Ulf dit : « Le pape t'a ordonné évêque ».

— « Comment cela? » demanda Tsededa.

— « Le Pouvoir du pape est si grand, répondit Ulf, que quiconque auquel il coupe quelques poils de la barbe, devient aussitôt évêque ». Ayant entendu cela, le vieillard stupide fut rempli d'une grande joie. Et bientôt il se procura le bâton pastoral et l'anneau.

En fin de compte ils franchirent les frontières de la Croatie, leurs compatriotes, ayant appris leur arrivée, vinrent joyeusement à la rencontre de leur évêque et l'acceptèrent avec une grande allégresse. Comme ce n'était pas un bon pasteur, mais un loup rapace se cachant sous une peau de mouton, il était trop bien connu par ses actes. Ainsi, son premier acte fut de chasser immédiatement l'évêque de Krk de son siège, et de l’usurper comme si c’était un ordre apostolique. Ensuite, quelle honte ! le faux-évêque commença à profaner les rites divins, en consacrant des églises, en ordonnant des clercs et en accomplissant d'autres devoirs épiscopaux.

Mais le pouvoir du Tout-puissant ne supporta pas longtemps un complot aussi diabolique pour prendre au piège des âmes malheureuses. Dès que ces actions impies furent connues du pontife suprême, il fut profondément chagriné, et, sans attendre, il envoya un légat, le cardinal Jean,[14] pour éradiquer les terres de Slavonie du foyer schismatique allumé. Arrivé sur place, le cardinal ordonna le rassemblement du peuple et du clergé et il réprimanda avec la dernière rigueur ce pseudo-évêque en face de ses propres Goths pour une vilénie si imprudente, dénonçant à tous qu’il n’avait pas reçu la dignité de serviteur du culte du pape. C'est pourquoi il rompit par la fidélité du glaive de l'anathème éternel, Tsededa, Potepa et tous leurs adeptes ; en plus il ordonna d'amener Ulf à Split, instigateur d’un si grand forfait et auteur d'une si grande tromperie.

Là après avoir appelé un synode,[15] le cardinal déposa ce mauvais prêtre de toute dignité ecclésiastique puis, selon l’ordre de la papauté, après avoir supporté une flagellation cruelle, on lui rasa la tête, on le marqua au front, et on le jeta en prison à perpétuité. Mais Tsededa ne revint en aucune manière à de bons principes de la témérité entreprise. Aussi après qu’une multitude de prétextes à scandales fussent apparus sur son compte dans tout le royaume, le pape ordonna qu’un anathème solennel fut prononcé sur lui aussi bien à Rome que dans l'église de Split et dans toute la province. Ce fut fait deux fois à Rome, et à Split trois fois par le synode. Et voici le châtiment que Dieu lui destina soudain. Bien que n'étant pas malade et n'éprouvant jamais de douleurs corporelles, il fut saisi d’une douleur soudaine, ses entrailles se relâchèrent de son corps et se déversèrent seules. C’est ainsi que cet homme impie, adepte de la perfidie arienne, fut condamné par le Tribunal de Dieu à la même mort ignominieuse qu’Arius

Après ces événements le pape Alexandre quitta ce monde. Sa place fut occupée par Grégoire VII.[16] Il envoya un légat en Dalmatie, le vénérable Girard, archevêque de Siponto.[17] Arrivant à Split, il fut reçu avec une grande joie et grand honneur par l'archevêque Laurent. Alors il convoqua tous les suffragants du siège métropolite de Salone. Quand ils furent réunis, il célébra parfaitement avec eux un synode provincial[18] nécessaire près de Salone. Y participaient les suffragants suivants de l'église de Split : d’abord l'archevêque Laurent, second après lui l'évêque Etienne de Zadar, Jean de Trogir, Formin de Nin, Grégoire de Rab, Théodose de Biograd,[19] Grégoire d’Horvat, Basile d’Osor et d’autres. A ce synode on restaura le diocèse de Nin, dont l’évêque Grégoire avait contraint jadis l'archevêque de Split Jean à subir une multitude d'ennuis, en se soustrayant à la obéissance due et en réclamant injustement pour lui les droits du métropolite.

Tandis que le vénérable légat Girard, était à Split, il y découvrit le prêtre Ulf, surnommé Wolfang, qui depuis déjà douze ans était enchaîné selon l'ordre papal aux fers les plus lourds pour son malfaisant crime schisme scélérat, dans lequel il s’était engagé avec Tsededa sur les terres de Dalmatie et de Croatie avec. Il ordonna de le libérer, en disant que le pape Alexandre, de glorieuse mémoire, avait demandé avant sa mort, d’absoudre quiconque avait été emprisonné sur son ordre. Toutefois, le légat l'obligea à prêter serment sur les évangiles et devant les reliques du bienheureux Domnius, à ne plus jamais retomber dans l'hérésie abjurée et à quitter cette région, sans y revenir jamais ; mais il retournerait avec lui à Rome, pour se permettre de le présenter au regard apostolique.

Après avoir raconté ces événements, revenons, enfin, à l'archevêque Laurent. Il fut élevé au siège de l'église de Salone en l’an 1060 de l’Incarnation, à l’époque de l'empereur Michel[20] et des rois Etienne, Kresimir et Zvonimir, qui fut le dernier roi des Croates.[21] Ce Laurent, parmi d’autres affaires pieuses, fonda un couvent féminin bénédictin, richement pourvu de tout le nécessaire temporel, dans lequel il introduisit une discipline obligatoire, plaçant là les femmes pieuses; et qui, par leur conduite droite et irréprochable, devaient plaire à Dieu et aux hommes.[22]

À cette époque un synode eut lieu dans la ville de Nin sous la direction du cardinal Jean, le légat du siège apostolique.[23] L'archevêque Laurent y annonça que l’illustre Dimitrius, surnommé Zvonimir, roi des Croates, rendait à l'église de St Domnius canonisé, l'église de St Etienne et de Ste Marie de Salone, avec tous leurs biens. Ces églises avaient été construites et dotées par une certaine reine Hélène,[24] les donnant au siège de Split avec un droit de propriété perpétuel. Par respect pour les épitaphes royales, elles furent transmises pour un certain temps à certains moines, qui y faisaient assidûment les offices religieux. C’est en effet là, que repose le très respectable roi Kresimir, dans l’atrium de la basilique de St Etienne, avec plusieurs autres rois et reines.

Laurent occupa l’archevêché métropolitain de Salone pendant près de quarante ans. Quand il repartit vers son Créateur,[25] on ne put arriver à un accord dans le choix de son successeur. C'est pourquoi on exprima la volonté de tous d’envoyer une ambassade au pape, lui demandant humblement de trouver un pasteur digne de l'église de Split. Finalement le pontife suprême put satisfaire à leur demande, leur donnant un archevêque nommé Crescentius,[26] Romain d'origine, un homme vénéré et distingué par toutes ses vertus.


 
 

[1] En général ce légat non nommé est identifié avec Maynard, légat du pape Nicolas II (1059—1061), d’autres hypothèses l’identifient avec le légat Teuzo. Le synode pourrait avoir lieu à la fin de 1059 ou entre mars et septembre 1060 (Waldmüller L. Die Synoden...).

[2] Laurent fut archevêque de Split de 1060 à 1099.

[3] Il existe une série de documents du roi croate Zvonimir qui confirme l'octroi d’anciennes et de nouvelles donations à l'église de Split.

[4] Adam de Paris n’est connu que par Thomas de Split.

« Il rédigea la plus ancienne chronique de l'Eglise de Croatie a veteribus historiis, utilisant une très ancienne copie des Passione beatorum martyrum Domnii et Anastasii. » Cf. M. Rouche, Clovis, histoire et mémoire, 1997 ; et aussi Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, tome XX, 1757, Paris.

On possède plusieurs manuscrits de ces textes, mais on ne sait pas avec certitude celui dont Adam de Paris est l’auteur.

[5] Alexandre II (1061-1073).

[6] Près de Ferrare.

[7] Sur Maynard et son activité en tant que légat du pape Nicolas II (1159-1161) voir : Gatto L., Mainardo, vescovo di Silvacandida e abatte di Pompose, Rivista della Chiesa in Italia, 16, Roma, 1962.

[8] En 1059 selon les notes du texte latin ; un ou deux ans plus tard me paraissent mieux cadrer avec le texte.

[9] Les principales décisions du synode de Split concernaient notamment l'interdiction de la simonie et le mariage des prêtres. Une autre décision du synode fut de «ne pas admettre les Slaves aux fonctions sacrées s'ils ne sont pas familiers avec les caractères latins ». Il était aussi interdit d’avoir des cheveux longs et de porter la barbe.

[10] Cette décision a fait l’objet de nombreuses études, nous n’en parlerons pas. Méthode et Cyrille sont des personnages très connus. Thomas de Split ne nous donne que des lieux communs.

[11] En 1062.

[12] Le clergé glagolitique.

[13] Le diocèse de Ste Rufina de la ville de Porto-Santa-Rufina en Italie moyenne.

[14] A ma connaissance, on n’a pas pu identifier ce Jean avec certitude. Plusieurs hypothèses existent.

[15] Entre 1061 et 1063.

[16] Alexandre II mourut le 21 avril 1073, le pape Grégoire VII (1073-1085) fut élu le lendemain. La période décrite par l’auteur semble paisible mais il ne faut pas oublier, entre autres, que Grégoire VII, à la suite de son conflit avec l’empereur Henri IV, entraînera la mise à feu et à sang de la ville de Rome par Robert Guiscard et les Normands ; les Romains ne lui pardonnèrent jamais.

[17] En Apulie.

[18] Novembre 1075. On y fit plusieurs règles de discipline qui ne sont pas parvenues jusqu’à nous (Assemani, Kalend. Ant., t. IV)

[19] Les documents semblent indiquer qu’il était mort en 1065.

[20] Michel VII Doucas, empereur byzantin (1071-1078).

[21] Etienne I (~1030-1058), son fils Kresimir IV 1058-1074; Zvonimir (ou Dmitar Zvonimir, Demetrius Sunimirio) 1076-1089.

[22] Ce couvent bénédictin semble dater de 1068/9.

[23] On manque d'informations détaillées sur ce synode. Pour cette raison il est difficile d'identifier la personnalité du cardinal Jean. Selon Thomas le synode à eu lieu en 1078 (cf. Waldmüller, Die Synoden...). La tenue du synode, non pas à Split mais à Nin, sur le territoire croate, et ses décisions, répondent à la situation en Croatie à l’époque de Zvonimir, ce dernier s'appuyant dans sa politique sur la papauté, et cherchant à établir des liens plus étroits avec l'Archevêque de Split, et à renforcer son influence sur les villes dalmates.

[24] Il ne s’agit pas ici d’Hélène, femme de Zvonimir, et sœur des rois hongrois Geza I et Lazlo (Ladislas) I mais de la femme du roi Mihajlo Krešimir II qui fit construire ces deux églises. Elle mourut en octobre 976 (Wikipédia).

[25] Laurent mourut en 1096/7.

[26] L'archevêque Crescentius dirigea l'église de Split peut-être à partir de 1099 et jusqu'en 1112 ; la Bulle confirmant ses droits de métropolite, fut donnée par le pape Pascal II le 19 avril 1102.