Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitre XXXVI

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

chapitres XXX à XXXV - chapitres XXXVII-XL

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XXXVI. De peste Tartarorum

 

Anno quinto regnante Bela, filio Andree regis Hungarie, secundo anno Gargani, genus pestifera Tartarorum ad partes Hungarie propinquauit. Etenim a pluribus iam annis rumor et timor gentis ipsius in totum processerat orbem. Venerant namque ex partibus orientis depopulando prouincias, per quas habuerunt transitum, usque ad confinia Rutenorum. Sed Rutenis fortiter resistentibus non potuerunt ulterius progredi, multotiens enim conflictum habuerunt cum gentibus Rutenorum multumque cruoris fusum est hinc et inde, longe tamen fugati sunt a Rutenis. Quam ob rem diuertentes ab eis uniuersas septentrionales regiones pugnando circuierunt ibique uiginti et eo amplius annis demorati sunt. Postea uero multiplicatis legionibus exercitus sui ex gentibus precipue Cumanorum et ex multis aliis nationibus, quas deuicerant, reuersi sunt ad Rutenos. Et primo quidem ciuitatem maximam Christianorum, nomine Susdalium circumdantes obsederunt et obsessam diu non tam ui quam fraude ceperunt et destruxerunt regemque ipsius, nomine Georgium, cum magna multitudine sui populi neci dederunt. Inde autem uersus Hungariam proficiscentes obuia queque uastabant. Eo autem tempore, anno uidelicet incarnationis millesimo CCXLI sexto die intrante Octobri, die dominica, iterum factus est solis defectus totusque aer obscuratus est, fuit orror magnus in omnibus, uelud in ea ecclipsi, que facta est tertio anno precedente, ut supra tetigimus.

Igitur cum rumor exitialis aduentus Tartaree gentis ad aures perstreperet Hungarorum, quasi ludus quidam uel inane sompnium uidebatur eis, tum quia tales rumores frustra sepe audiuerant, tum etiam quia de copiosa sui regni militia confidebant. Erant tamen longa pace dissoluti, armorum asperitate desueti, non nisi carnalibus gaudentes illecebris ignauie torpore marcebant. Etenim terra Hungarica omnibus bonis locuplex et fecunda causam prestabat suis filiis ex rerum copia immoderatis delitiis delectari. Quod enim aliud erat iuuenilis etatis studium, nisi polire cesariem, cutem mundare, uirilem habitum in muliebrem cultum mutare? Tota dies exquisitis conuiuiis aut mollibus expendebatur iocis. Nocturnos sopores uix hora diei tertia terminabat. Cuncta quidem sue uite tempora in apricis siluis et amenis pratis cum uxoribus transigentes non de bellorum strepitu cogitare poterant qui non seria sed ludicra cotidie contrectabant. At uero, quibus erat mens sanior, feralibus nuntiis excitati pestifere gentis metuebant incursum. Quam ob rem regem et principes crebris sollicitabant alloquiis, ut tanto precauerent malo, ne forte subita fieret impie gentis irruptio et maiorem pernitiem inferrent incautis.

Vix tandem rex his pulsatus clamoribus comouit se et abiit ad extrema sui regni uenitque ad montes, qui sunt inter Ruteniam et Hungariam et usque ad confinia Polonorum, inde circuiens et circumspectans cunctos infirmiores terre ingressus, cesis ingentibus siluis, longas fieri fecit indagines obstruens transiectis arboribus uniuersa loca, que ad transeundum facilia uidebantur. Et tunc reuersus misit et congregari fecit omnes principes, cunctos barones et proceres regni sui cunctumque robur Hungarici exercitus contraxit in unum. Venit autem Colomannus rex, frater eius, cum omni potentatu suo. Venerunt et presules Hungarie, qui et ipsi non contenti sobriam ecclesiastice moderationis habere familiam, immo pre diuitiarum magnitudine magnas militum aties ductitabant. Affuit Mathias Strigonensis, accessit Hugrinus Collocensis archiepiscopi, uterque cum suffraganeis suis. Quos secuta est magna multitudo prelatorum et relligiosorum, qui omnes ad castra regia congregati sunt, quasi oues ad uictimam. Tunc ceperunt uniuersale consilium agitare diebus non paucis contractantes, qualiter aduentantibus Tartaris esset consultius occurrendum. Et cum diuersi diuersa sentirent, nullum uolebant consilium concorditer stabilire. Alii terrore torpentes nimio dicebant cedendum eis fore ad tempus, nec esse confligendum cum eis, utpote cum hominibus barbaris et desperate salutis, qui non pro regnandi cupiditate sed pro predarum auiditate per mundum pugnando discurrunt. At uero alii securitate fatua dissoluti dicebant ad primam ostentationem nostre multitudinis eos esse in fugam uertendos. Sic autem quibus repentinus parabatur interitus, non ualebant in unum consilium concordare.

Illis ergo consulendo cunctantibus, morasque inaniter protrahentibus, ecce nuntius inopinatus ad regem cucurrit, nuntians ex certo, quod infinita iam multitudo Tartaree gentis regnum intrauerat et iam prope esset. Tunc omisso consilio rex et regni principes ceperunt arma parare, ordinare duces super legionibus, maiorem pugnantium copiam conuocare. Exeuntes autem a Strigonii partibus transierunt Danubium et uenerunt uersus Pestium, que erat maxima uilla. Igitur peractis iam fere diebus quadragesime, prope Pasca, uniuersa multitudo Tartarei exercitus in Hungarie regnum irrupit. Habebant autem quadraginta milia securigeros, qui preibant exercitum siluas cedentes, uias sternentes et omnia offendicula ab ingressibus remouentes. Quam ob rem indagines, quos rex parari fecerat, tam facile transcenderunt, ac si non ex ingentium abietum et quercuum fuissent exstructe congerie sed ex leuibus essent stipulis preparate, ita breui spatio contrite sunt et combuste, ut nullum foret obstaculum transeundi. Venientes autem ad primos terre colonos non totam sue atrocitatis seuitiam a principio ostenderunt, sed discurrentes per uillas predasque facientes non magnam stragem ex hominibus faciebant.

Erant autem duo fratres duces illius exercitus, quorum maior Bath, minor uero Caydan uocabatur. Miserunt autem ante se quandam equitum manum, qui ad Hungarorum castra propinquantes et se ipsos frequentius ostentantes, eos ad prelium prouocabant experiri uolentes, utrum Hungari pugnandi haberent animum contra eos. At uero Hungarorum rex selectis militibus imperat in eos exire. Qui armatis cuneis et bene dispositis ceperunt egredi contra ipsos. Sed Tartarorum aties non expectans manuale certamen suo more sagittarum iacula emittentes in hostes cursu precipiti fugiebant. Tunc rex cum uniuerso exercitu suo, quasi fugitantium insequens terga, uenit usque ad flumen Tysiam, quam transuadentes, leti iam et uelud hostiles turmas extra sua confinia propellentes, uenerunt usque ad aliam aquam, que uocatur Solo. Uniuersa uero multitudo Tartarorum castra posuerat ultra aquam illam in locis abditis inter condensas siluas, unde non totaliter, sed in parte ab Hungaris conspici poterant. Videntes autem hostilia agmina ultra fluuium descendisse, castrametati sunt citra. Tunc precepit rex, ut non sparsim sed confertim tentoria figerent. Composuerunt ergo sese quasi in quodam artissimo stabulo cuncti, circumponentes currus et clipeos undique quasi pro munimento castrorum. Ita uero tentoria constipata fuerunt et eorum funiculi in tantum connexi et concatenati ad inuicem stringebantur, ut uia esset omnino perplexa nec liceret per castra discurrere, sed omnes essent ueluti quodam retinaculo intercepti. Hoc reputabant Hungari munimen, sed in maximum eis cessit discrimen.

Tunc Bath, maior dux Tartarei exercitus, in quendam collem conscendens, speculatus est diligenter omnem dispositionem exercitus et reuersus ad suos dixit: Bono animo nos esse oportet, o sotii, quia licet magna sit multitudo gentis istius, tamen quia improuido reguntur consilio, non poterunt effugere manus nostras. Vidi enim eos quasi gregem sine pastore in quodam artissimo stabulo interclusos. Tunc eadem nocte uniuersis legionibus suo more dispositis iussit aggredi pontem, qui inter utramque fluminis ripam distentus non multum ab Hungarorum castris distabat. Quidam uero transfuga ex Rutenis ad regem cucurrit et nuntiauit dicens, quod Hac nocte ad uos transituri sunt Tartari. Estote itaque cauti, ne forte subitanei et improuisi irruant in uos! Tunc Colomannus rex armatis suorum cuneis e castris processit, quem secutus est Hugrinus archiepiscopus cum agmine suo. Erat enim et ipse uir bellicosus et ad pugnandum satis promptus et audax. Venerunt autem medio noctis tempore ad predictum pontem. Et ecce iam pars quaedam hostium ultra transierat. Quos uidentes Hungari statim irruerunt in eos et satis uiriliter pugnantes cum eis plurimos trucidauerunt, alios uero urgentes ad pontem in flumen submergi fecerunt. Et positis custodiis ad caput pontis, cum magna exultatione redierunt ad suos. Hungari ergo ex euentu uictorie ualde letificati, quasi iam omnino uictores, abiectis armis tota nocte dormierunt securi. At uero Tartari in pontis capite septem erigentes machinas custodes Hungarorum longius abegerunt, ingentes in eos lapides intorquendo et sagittarum iaculis insistendo. Fugatis ergo custodibus libere et secure alii per pontem, alii per uada aluei transierunt. Et ecce summo diluculo apparuit uniuersa multitudo Tartarorum per campum diffusa. Custodes uero fugientes ad castra magnisque clamoribus perstrepentes uix excitare poterant securo somno sopitos. Tandem tristi nuntio expergefacti non, ut oportebat in summo discrimine, concite arma arripere, equos ascendere et in hostes exire, sed lente e stratis surgentes querebant potius suo more capita pectere, manicas suere, faciem lauare, de comittendo prelio modicum cogitabant.

Attamen Colomannus rex et Hugrinus archiepiscopus et quidam magister militie templi, ut strenuos decebat uiros, non ut ceteri se quieto sopori dederunt, sed totam noctem sub armis ducentes peruigilem mox ut clamorem persentiunt, statim e castris erumpunt. Tunc militaribus armis accinti et in unum cuneum conglobati, audacter in hostiles aties irruerunt et cum eis aliquandiu multa fortitudine pugnauerunt. Sed cum essent paucissimi respectu infinite multitudinis Tartarorum, qui locustarum more paulatim ebulliebant de terra, pluribus iam de sua societate peremptis redierunt ad castra. Hugrinus ergo, ut erat uir constanti libertate intrepidus, eleuata uoce cepit regem de negligentia increpare et omnes barones Hungarie de ignauie torpore arguere, quod in tanto periculo constituti non sue uite consulerent nec toti regno subuenire pararent. Qui ergo parati erant, exierunt cum eis, alii uero inopinato pauore perculsi, quasi amentes, nesciebant ad quid manus tenderent et quo tutius se conferrent. Itaque tres duces predicti nullas sustinentes moras iterum exeuntes, prelium cum hostibus commiserunt. Tanta denique fortitudine inter confertissimas hostium cateruas ferebatur Hugrinus, ut uelud fulminis ictum magno cum clamore uitarent. Similiter et Colomannus et templarius cum suis commilitionibus Latinis magnas strages ex hostibus faciebant. Sed impetum multitudinis iam non ualentes sufferre, Colomannus et archiepiscopus acriter uulnerati uix euaserunt ad suos. Magister uero templarius cum tota atie Latinorum occubuit, multi etiam Hungarorum in illo certamine perierunt. Hora autem diei quasi secunda et ecce uniuersus exercitus Tartaree multitudinis, ueluti quadam chorea, circumdedit omnia castra Hungarorum et intentis arcubus ceperunt undique saggittare, alii uero in circuitu castrorum ignem apponere properabant.

Videntes autem Hungari ex omni parte hostilibus se cuneis circumseptos, periit mens et consilium ab eis, nil iam de explicandis suis copiis aut de ineundo uniuersali certamine poterant cogitare, sed tanto malo attoniti ibant circumquaque, uelud oues in stabulo luporum morsus euadere perquirentes. Hostes uero undique circumfusi non cessabant iaculis et sagittis instare. At uero miseranda Hungariae multitudo omni salutis consilio destituta, quid faceret non uidebat neque enim alteri cum altero colloquium habere licebat, unusquisque sibi sollicitus de communi salute nullus prouidere ualebat. Sagittarum et iaculorum imbrem non armis oppositis excipiebant, sed dorsa uertentes ad ictus cadebant passim tam crebri, ut de concussa ylice diffluere glandes solent. Et cum omnis spes uite foret adempta, mors uero in omnium oculis yando per castra uideretur discurrere, rex et principes relictis signis ad fuge presidium se conuertunt. Tunc reliqua multitudo hinc crebris mortibus territa, hinc flamme deuorantis in giro metu attonita, nil nisi ad fugam totis precordiis estuabat. Verum cum tantis se posse malis eripere fugiendo intendunt, ecce aliud malum domesticum et familiare incurrunt. Etenim cum uiarum aditus funiculorum conexione et tentoriorum densitate forent periculosissime prepediti, dum cursim exire festinant, alter ruebat in alterum nec minor uidebatur ruina, quam ex sui pressura exercitus faciebat, quam ea, quam hostes sagittarum ictibus inferebant.

Videntes autem Tartari, quod in fugam uersus esset exercitus Hungarorum, quasi hostium quoddam aperuerunt eis et permittentes eos abire, non impetuose, sed pedetentim insequebantur eos ex utraque parte non sinentes eos huc aut illuc diuertere. Iacebant autem per uias infelicium opes, uasa aurea et argentea, purpurea indumenta et arma copiosa. Sed Tartarorum inaudita crudelitas nil curans de spoliis omnem pretiosarum rerum parui pendens predam in sola hominum cede crassatur. Cum enim uiderent iam itineris labore defessos nec posse ad arma manus extendere nec pedes ulterius ad fugam laxare, tunc ceperunt hinc et inde iaculis infigere, gladiis obtruncare, nulli parcere, sed omnes feraliter trucidare. Cadebant a dextris et a sinistris ybernalium foliorum instar, iacebant per totam uiam miserorum prostrata cadauera, fluebat sanguis more torrentis fluuii. Infelix patria filiorum infecta cruore longe lateque rubebat. Tunc miserabilis multitudo, quam nondum deuorauerat gladius Tartarorum, ad quandam paludem uenire compulsa, non est permissa diuersam ingredi uiam, sed urgentibus Tartaris in eam ingressa est. Pars maxima Hungarorum ibique ab aqua et luto pene omnes absorti sunt et extincti. Ibi ille famosissimus uir Vgrinus periit, ibi Mathias Strigonensis, ibi Gregorius Ioriensis episcopus, ibi multa prelatorum et clericorum turba occubuit.

Heu, heu, domine Deus, cur ecclesiastica dignitate preditos tuoque ministerio deputatos, tam acerbo fine concluseris, tam uili sepulchro dampnaueris? Vere iudicia tua abyssus multa. Infelices et miseri, qui multo melius se suumque populum piis uotis intentisque precibus iuuare poterant, in sacris edibus supplicando, quam materialibus armis accinti in castris laycalibus pernoctando.

Factus est ergo sicut populus sic sacerdos, et quos unum agmen commisit ad pugnam, unus interitus inuoluit ad penam. Igitur si qui ex illa uoragine euadere potuerunt, nullam spem habebant diffugii a facie gladii imminentis, cum tota terra quasi locustis esset repleta hostilibus turmis, quibus nulla erat pietas parcere prostratis, misereri captiuis, preterire lassos, sed uelud agrestes belue nil nisi humanum sanguinem sitiebant. Tunc uideres omnes uias, cuncta diuerticula densis cadaueribus repleta.

Transierat iam prima communis exitii dies, quam alie nichilominus acerbiori sunt auspicio secuture. Etenim facto uespere defessis iam et cessantibus Tartaris non patebat liber transitus uolentibus fugere quocumque mediis tenebris diuertebant, impingebant in corpora miserorum spirantium adhuc aut sub uulnere gementium. Iacebant ex maiori parte letali sompno immobiles, uelud utres flatibus tumefacti. Horror ingens erat prima nocte cernere tam multa cadauera hominum, uelud ligna et lapides ubique iacentium. Sed diebus sequentibus assuetudo mali horrorem in tutelam mutauit. Nonnulli etenim, tota die diffugere non audentes, semetipsos interfectorum sanguine inuoluebant et inter cadauera latitabant et sic uiui a mortuis tutele refugium optinebant. Quid uero commemorem de immani seuitia, quam in ciuitatibus et uillis diebus singulis exercebant? Cum imbellem turbam mulierum, senum et infantium congirantes faciebant uno ordine consedere et, ne uestes macularentur sanguine, neue carnifices lassarentur, indumenta prius omnibus detrahebant et tunc missi carnifices singulorum brachia eleuantes figebant leniter telum in corde et extinguebant omnes. Preterea mulieres Tartarorum uirili more armis accinte in pugnam audacter ferebantur, ut uiri, he in mulieres captiuas atrotius seuiebant. Si quas enim uenustiores uultu cernebant, ex quibus zelotypie motum possent aliquatenus formidare, statim extracto gladio perimebant uel si quas uidebant ad seruiendum habiles, preciso totaliter naso, deturpata facie seruili ministerio deputabant. Pueros quoque captiuos ad se uenire iubentes, tale de ipsis ludibrium faciebant: primo seriatim eos consedere iubebant, deinde uocatis paruulis suis, dabant eis uiridium lignorum uectes singulas et tunc precipiebant, ut in capita percuterent miserabilium paruulorum, ipsi uero sedentes et crudelibus oculis intuentes, corridebant ad inuicem collaudantes eum, qui melius ictum uibrasset et qui unica percussione cerebrum collidere poterat et corpus extinguere puerile. Quid pluribus opus est? Nulla erat reuerentia feminei sexus, nulla pietas puerilis etatis, nulla miseracio senectutis, uno cunctos impietatis genere trucidantes, non homines, sed demones uidebantur. Ad relligiosorum habitacula cum uenirent, procedebat eis clericalis cetus, sacris stolis induti concinentes ymnos et cantica, quasi debitam honorificentiam uictoribus exhibentes et parantes munera et exenia, ut eorum circa se misericordiam prouocarent. Sed ipsi totius pietatis et humanitatis ignari relligionis obsequia contempnentes et piam eorum simplicitatem deridentes, extractis gladiis absque ulla miseratione ipsorum capita detruncabant. Tunc irruentes in claustra diripiebant omnia domos succedentes, ecclesias prophanantes, dirruebant altaria, spargebant relliquias, ex sacratis uestibus concubinis et uxoribus redimicula preparabant.

At uero Bela rex auxilio protectus diuino, tantum euadens excidium cum paucis secessit in Austriam. Rex uero Colomannus, frater eius, deuenit ad magnam uillam, que sita est super ulteriorem ripa Danubii, nomine Pestium. Ad quem locum maxima multitudo Hungarorum et aliarum nationum, que ultra citraque Danubium habitabant, audito infausto belli euentu et cognoscentes interitum totius exercitus confugerunt. Habebant enim fiduciam in numerosa plebis multitudine, que ex aduenis et incolis ibidem fuerat congregata. Sed dissuadebat eis Colomannus rex temeraria ausa molientibus et celesti gladio se posse resistere arbitrantibus. Consulebat autem eis, ut potius ad alia loca diuertentes salutis sue quererent munimentum. Sed cum non acquiescerent salubri consilio, discessit ab eis Colomannus et uenit trans Drauum fluuium, ubi habitationis sue habebatur locus.

Predicta uero popularium turba, ut talium se habet presumptio, ceperunt locum munire, uallum effodere, componere aggerem, uimineas crates circumplectere et inaniter omnia preparare. Sed antequam ad medium operis processisset principium, ecce repentini adsunt Tartari, timor et ebitudo mentis peruadit multitudinem Hungarorum. Tunc truculenti duces, ueluti rapaces lupi, quos rapide famis exagitat ingluuies, caulas solet ouium ad predam inyando lustrare, ita isti beluino more furentes totam uillam trucibus oculis circumspiciunt, feroci animo pertractantes, qualiter Hungaros uel ad exteriora traherent uel ad eos ingredi per atiem gladii preualerent. Igitur Tartarorum acies suis castris circa totam uillam defixis, ceperunt eam undique impugnare sagittantes acriter et telorum ymbrem interius iacientes. E contrario uero Hungarorum infausta rebellio totis se uiribus defendere conabatur intendentes balistas et arcus plurima in hostiles cuneos iacula emittebant multos e machinis lapides intorquendo. Sed letifere Tartarorum sagitte infallibiliter penetrantes certiorem inferebant mortem. Non enim erat torax, clipeus, uel lorica quam non transfoderet ictus Tartarea manu uibratus. Cum ergo altrinsecus duobus aut tribus diebus pugnatum fuisset et plurima iam strages ex miseranda plebe foret peracta, ne quicquam infelices dextris languentibus resistebant. Et quia locus non satis erat munitus, die quadam uno impetu Tartari irruperunt, nec fuit ultra congressio, nec resistentia ulla.

Tunc furor et impietas, ultra quam dici potest, in miseros deseuire cepit. Reuera in Pestio tota se pestis immersit. Ibi diuine ultionis gladius in Christianorum cruore quam maxime debachatus est. Introgressis itaque Tartaris, quid misere plebi restabat consilii, nisi complicare brachia, ponere genua, flectere sub mucrone ceruices? At uero cruenta barbaries non satiabatur inundatione sanguinis copiosa, non deficiebat cedis instantia indefessa. Tantus audiebatur fragor cedentium, ac si ingentium siluarum robora securium multitudine detruncarentur ad terram. Tollebatur ad celum rugitus et ululatus plangentium mulierum, uociferantium puerorum, qui tam acerbe mortis furiam coram oculis discurrere sine cassatione cernebant. Non uacabat tunc funereas agere pompas, non flere super caris extinctis, non sepulchrales exequias celebrare. Generalis interitus omnibus imminens non de aliena sed de sua morte quemlibet plangere compellebat. Mares enim et feminas, senes et paruulos letalis gladius deuorabat. Quis infelicissimam illius diei effari ualeat lucem? Quis stragem tam numerosi populi recensere queat, cum plusquam centum milia hominum seua mors unius diei spatio et breui loci termino deglutiret? Heu, quam effera corda pagane gentis, que sine ullo pietatis affectu totas Danubii aquas humano sanguine rubere cernebat!

Postquam patrate cedis atrocitas sufficere uisa est, exeuntes de uilla ignem undique posuerunt, quam totaliter in conspectu hostium absque ulla mora uorax flama consumpsit. Ad locum predicatorum pars quedam miserande plebis cum uxoribus et filiis confugerant putantes se murorum ambitu interclusos summum frustrari discrimen. Sed nil profuit loci munitio, quibus non aderat diuina protectio. Nam uenientibus Tartaris et locum fortiter impugnantibus communi exitio traditi sunt appositoque igni ad decem milia ferme hominum cum loco et rebus miserabiliter conflagrarunt. Huius tam grandis et orribilis cedis testis est multitudo inhumatorum ossium, que in magnos coadunata tumultos, magnum spectaculum cernentibus prestant.

Interea Tartarorum exercitus depopulata omni regione Transiluana, cesis ac fugatis Hungaris ex Transdanubialibus horis, composuerunt se in locis illis totam ibi estatem et yemem peracturi. Et ut metum incuterent his, qui erant ex altera parte Danubii, collectam multitudinem occisorum in aceruos plurimos super ripam fluminis locauerunt. Alii uero puerulos lanceis affigentes, quasi pisces in ueru, per horas aluei baiulabant. Iam uero captarum predarum non erat numerus uel mensura. Quis extimaret inumerabilium equorum et ceterorum animalium multitudinem? Quis diuitias et thesauros? Quis spoliorum copias infinitas, quibus hostes locupletati gaudebant? Quanta erat hominum captiuitas, uirorum et mulierum, puerorum et puellarum, quos diuersis seruitiis subigentes sub arta custodia detinebant!

Cum quidam relligiosus uir nimio afficeretur dolore super tanto casu populi christiani admirans et ardenti desiderio causam scire cupiens, cur omnipotens Deus permiserit terram Hungaricam deuastari gladio paganorum, cum fides catholica ibi uigeret et ecclesiarum honor optimo statu polleret, audiuit nocte per uisum: Noli admirari, frater, nec diuina iudicia tibi uideantur iniusta, quia licet multa facinora huius populi summa Dei clementia supportasset, scelus tamen nefande libidinis trium episcoporum nequaquam potuit tollerare. De quibus tamen hoc dictum sit, mihi non est compertum.

Tunc Bela rex de Austria reuersus uenit cum omni familia sua et demoratus est in partibus Zagrabie. Congregati uero sunt circa eum omnes, qui effugere poterant gladium Tartarorum et erant ibi per estatem rei exitum prestolantes.

 

 

THOMAS DE SPLIT

XXXVI.

SUR LE FLEAU TARTARE.[1]

La cinquième année du règne de Béla, fils d’André, roi de Hongrie et la deuxième année de Gargano, la race maudite des Tartares apparut aux abords du royaume de Hongrie.[2] Cela faisait plusieurs années déjà que des rumeurs de crainte circulaient à travers le monde. Car ils étaient venus des territoires de l’Est, causant la ravageant les régions traversées jusqu’aux confins de la Ruthénie.[3] Mais les Ruthéniens résistèrent avec vigueur et ils ne purent pas progresser. Car ils eurent de nombreux combats avec les Ruthéniens et beaucoup de sang fut répandu de chaque côté, mais les Ruthéniens les repoussèrent loin en arrière. Pour cette raison ils contournèrent et à la place portèrent la guerre autour de toutes les régions vers le nord. Et là ils s’installèrent pendant vingt ans ou plus. Donc après avoir ajoutés dans leurs rangs des barbares, surtout des Coumans, et bien d'autres peuples qu'ils avaient vaincus, ils retournèrent en Ruthénie. D’abord, ils s’établirent autour de l’une des grandes villes des Chrétiens, Souzdal, et l’assiégèrent. Après un long siège ils prirent la ville plutôt par la duperie que par force.[4] Ils la détruisirent et mirent à mort son roi, appelé George et un grand nombre de ses habitants. Ils se tournèrent ensuite vers la Hongrie, créant la dévastation sur tout leur passage. A cette époque, à savoir l’année de l’Incarnation 1241, le 6 octobre, un dimanche, il y eut à nouveau une éclipse de soleil. L’air entier fut assombri et tout le monde fut saisi d’une grande frayeur, comme pour l’éclipse arrivée trois ans auparavant, ainsi que nous l’avons mentionnée ci-dessus.[5]

Aussi quand la rumeur de l’arrivée funeste des Tartares atteignit les oreilles des gens de Hongrie, ils la traitèrent comme une plaisanterie ou un rêve éveillé: tant parce qu’on avait souvent entendu de telles rumeurs auparavant sans que rien ne se produise, tant aussi parce qu’ils avaient confiance dans les importantes forces militaires de leur royaume.[6] Mais après de longues années de paix, celles-ci étaient affaiblies, elles avaient perdu l’habitude de se battre durement, et elles étaient devenues paresseuses, oisives ne prenant plaisir qu’aux attraits de la chair. Car bien que la terre de Hongrie soit riche et abonde en toutes choses, cela donna à leurs fils l’excuse de se prélasser immodérément dans la richesse des désirs qu’elle offrait. Les jeunes n’avaient d’autre intérêt que de s’occuper de leur chevelure, de prendre soin de leur peau et de préférer l’habillage féminin à un attirail viril. Leur journée entière se passait à élaborer des banquets et des frivolités efféminées. La nuit s’achevait difficilement pour eux à la troisième heure du jour. Ils passaient chaque jour de leur vie avec leurs femmes dans des bois ensoleillés et des prairies agréables et ils se souciaient quotidiennement de bagatelles plutôt que d’affaires sérieuses, incapables de penser aux bruits de la guerre. De même, ceux d’un esprit plus sensé, furent inquiets des terribles rumeurs et craignirent une invasion de ces peuples dévastateurs. Aussi ils parlaient souvent au roi, aux princes et les avertissaient de prendre des précautions contre la menace, afin que cette race impie n’arrive pas soudainement chez eux en leur apportant les plus grands malheurs car ils n’étaient pas préparés.

Enfin, réveillé par leurs protestations véhémentes, le roi se remua et alla aux limites les plus lointaines de son royaume. Il alla dans les montagnes qui s’étendent entre la Hongrie et la Ruthénie aussi loin que les frontières de la Pologne. Là, il alla inspecter les points d’entrée les plus faciles pour une invasion, et coupant de nombreux arbres, il fit construire de longues barricades, bloquées par des arbres abattus à tous les endroits où le passage semblait le plus praticable. Puis à son retour, il envoya des messagers et demanda à tous ses chefs princes, barons et hauts dignitaires de son royaume de concentrer en un point la totalité des forces armées de Hongrie. Son frère Coloman vint aussi, avec toutes ses forces.[7] Le clergé important vint également ; n’étant pas satisfaits d’avoir à entretenir de modestes maisonnées convenables aux chefs de l’église, mais ayant une fortune fabuleuse à laquelle ils s’étaient accoutumée, et menant des compagnies entières de chevaliers. Cela comprenait les archevêques Matthias d’Esztergom[8] et Ugrinus de Kalocsa et leurs suffragants. Une multitude de prélats et de religieux les avaient suivis. Ils étaient tous rassemblés au campement du roi comme des agneaux à l'abattoir. On tint un conseil général, et on passa de nombreux jours à débattre de la meilleure façon de rencontrer les Tartares qui approchaient. Chacun ayant son idée, on ne put s’entendre et s’accorder sur aucune action commune. Certains étaient simplement paralysés par la peur, et pensaient qu’ils devraient se replier devant eux provisoirement et ne pas engager le combat avec l’ennemi barbare ; des hommes sans scrupules parcouraient le monde en combattant non pour un royaume mais seulement pour trouver du butin. D’autres stupidement confiants et inconscients du danger, déclaraient que l’ennemi s’en irait et fuirait à la première vue de nos vastes forces. Ainsi ceux condamnés à une prompte destruction furent incapables de s’accorder sur une décision commune.

Alors que le temps s’écoulait en discussions, avec des délais traînant en longueur inutilement, un messager inopiné arriva soudain chez le roi avec des nouvelles certaines qu’une multitude innombrable de Tartares était entrée dans le royaume et était maintenant toute proche. Alors le roi et la noblesse du royaume cessant leur conseil, commencèrent à préparer leurs armes, à assigner des chefs à divers contingents et à réunir la plus grande partie des combattants. Ils partirent pour Esztergom, traversèrent le Danube et allèrent vers Pest, le plus grande cité. Le Carême vint alors, proche de Pâques,[9] quand toute l’armée tartare envahit le royaume de Hongrie.[10] Ils avaient quarante mille hommes en avant-garde de l’armée principale pourvus de haches, coupant les forêts, construisant des chemins, et éliminant tous les obstacles sur les voies. Ils furent ainsi capables de démonter les barricades que le roi avait fait préparer aussi facilement que si elles étaient faites de brins de paille plutôt que de grands arbres de sapin et de chênes empilés en hauteur. Cela prit peu de temps pour les briser et les brûler, n’offrant plus aucun rempart à leur passage. Quand ils rencontrèrent les premiers paysans du pays, ils ne manifestèrent pas tout de suite leur cruauté féroce et leur nature impitoyable, mais avancèrent seulement à travers les villages et s’emparèrent et prirent du butin sans faire grand mal à la populace.

A la tête de cette armée : deux frères ; le plus âgé s’appelait Batou[11] et le plus jeune Cadan.[12] Ils envoyèrent devant eux un contingent de cavalerie qui alla jusqu’au camp hongrois, se montrant à plusieurs reprises et les incitant au combat. Ils voulaient s’assurer que les Hongrois auraient le cran de venir les combattre. Le roi des Hongrois donna l'ordre à des combattants triés d’aller à leur rencontre. Ils se rangèrent en bon ordre et en unités armées. Mais les détachements Tartares ne restèrent pas autour pour engager un combat au corps à corps, ils se replièrent précipitamment, lançant selon leur habitude des flèches sur l’ennemi quand celui-ci s’approchait. Le roi se déplaça alors avec toute son armée, pensant qu’il avait affaire à un ennemi en fuite. En atteignant la rivière Tisza,[13] ils traversèrent le courant. Ils étaient très confiants, car ils croyaient que les troupes ennemies seraient repoussées hors des limites du royaume. Ils atteignirent alors un autre courant, appelé le Solo.[14] Cependant, sur l’autre rive la multitude entière des Tartares campait, cachée dans des bois épais. Les Hongrois pouvaient en voir certains mais pas la totalité. Quand ils virent que les détachements ennemis campaient de l’autre côté de la rivière, ils installèrent leur camp du plus proche côté. Le roi ordonna que les tentes soient plantées les unes près des autres, et ne soient pas réparties sur toute la surface. Le résultat fut une concentration, tous ensemble comme dans un enclos très étroit et ils firent, pour la défense du camp, un cercle avec leurs chariots et leurs boucliers. Les tentes étaient si proches et les cordes des tentes si emmêlées entre elles, que se déplacer dans le camp devenait impossible, tout étant complètement enchevêtré. Les Hongrois croyaient cependant se trouver dans un retranchement, alors qu’ils étaient dans une position critique.

Alors Batou, général en chef de l’armée tartare, ayant gravi la colline, et examiné attentivement la disposition de l’armée des Hongrois, revint et dit aux siens: « Amis, nous devons conserver notre énergie : ces gens sont très nombreux, mais ils ne peuvent pas nous échapper, car ils se comportent stupidement et avec insouciance. J'ai vu en effet, qu'ils étaient comme un troupeau sans berger, enfermés dans un enclos étroit[15] ». Et alors il ordonna à tous les détachements de se mettre en ordre sans délai afin d’attaquer cette nuit même le pont traversant les bords de la rivière et qui se trouvait à proximité du camp hongrois. Cependant un transfuge Ruthène arriva chez le roi et lui dit : « Cette nuit les Tartares doivent passer chez vous, soyez donc vigilants pour qu'ils ne fassent pas soudain irruption chez vous à l’improviste ». Alors le roi Coloman sortit du camp avec toute sa troupe, suivi d’une colonne de l'archevêque Ugrinus, qui, certes, était un homme combatif et courageux, toujours prêt au combat. Ils s’approchèrent au milieu de la nuit du pont indiqué. Et une partie des ennemis le traversa; les ayant aperçu, les Hongrois les attaquèrent immédiatement et, en luttant courageusement, en tuèrent plusieurs ; d’autres, pressés sur le pont par les Hongrois, furent engloutis dans la rivière. Ayant mis des sentinelles à l’entrée du pont, les Hongrois revinrent extrêmement joyeux. Nombreux étaient ceux qui se réjouissaient d’une issue victorieuse, se sentant déjà vainqueurs et, après avoir ôté leurs armes, ils dormirent sereinement toute la nuit. Les Tartares, ayant monté de l’autre côté du pont sept balistes, mirent en fuite ses défenseurs hongrois, jetant sur eux des blocs de pierres et leur décochant des flèches. Les gardes en fuite, ils franchirent librement et sans difficultés la rivière, les uns sur le pont, et les autres à gué. Aussi, au lever du jour, l’entière multitude des Tartares apparut et se répandit dans la plaine. Les gardes du pont couraient vers le camp en criant à tue-tête, mais ils ne pouvaient que difficilement réveiller leurs camarades dormant paisiblement. Enfin, se réveillant aux terribles nouvelles, ceux-ci n’eurent pas la présence d’esprit de s’emparer de leurs armes rapidement, de sauter sur leurs montures, et d’aller à la rencontre de l’ennemi, comme ils auraient dû le faire dans une telle situation critique. Au lieu de cela, ils émergèrent doucement de leur couchettes et de la même façon qu’à l’accoutumé, ils commencèrent à se coiffer, à coudre leurs manches et à se laver le visage, sans empressement pour rejoindre la bataille.

Néanmoins, le roi Coloman, l’archevêque Ugrinus et un maître de l’ordre des Templiers se comportèrent comme de vrais soldats doivent le faire. Car plutôt que de s’abandonner au repos et au sommeil, ils n’avaient pas fermé l’œil de la nuit et en armes, ils étaient sur le qui-vive ; dès qu’ils entendirent les cris, ils se précipitèrent en dehors du camp. Ceignant leur harnachement militaire, ils formèrent un groupe serré et chargèrent les rangs de l’ennemi, combattant avec beaucoup de courage pendant quelque temps.[16] Mais ils étaient trop peu nombreux en comparaison de la multitude innombrable des Tartares, qui apparaissaient comme des sauterelles émergeant du sol les unes après les autres. Et, quand une partie de leur compagnie fut tuée, les Hongrois se replièrent vers leur camp. Ugrinus, personne intrépide et d’un courage irréprochable, éleva la voix et commença à fustiger le roi pour sa négligence et reprocha à tous les barons Hongrois leur mollesse et leur inertie, remarquant que lorsqu’on doit faire face à un tel péril, on ne doit pas se soucier de sa propre vie, si ce n’est pour défendre le royaume. Aussi ceux qui étaient prêts sortirent et les rejoignirent. Mais les autres furent paralysés par la peur et l’inattendu, et, comme s’ils avaient perdu l’esprit, n’eurent aucune idée de ce qu’il fallait faire ni d’où aller. Les trois chefs déjà mentionnés, sans tarder, sortirent encore une fois pour engager le combat. Ugrinus se comporta lui-même notamment avec une telle audace parmi les rangs les plus fournis de l’ennemi qu’ils crièrent et le fuirent comme s’il était la foudre. De même, Coloman, le maître des Templiers et ses chevaliers latins firent un carnage dans l’armée ennemie. Coloman fut grièvement blessé[17] et l'archevêque ne put endiguer le flot de la multitude ; tous deux se replièrent avec difficulté vers les leurs. Mais le maître des Templiers périt avec tout son détachement de latins. Plusieurs des Hongrois tombèrent aussi dans cette bataille. Et voici qu’environ à une heure passée de l'après-midi, l’immense horde tartare, comme dans une ronde, encercla le camp des Hongrois. Les archers s’activèrent et décochèrent des flèches de tous côtés, les autres s'empressèrent d'incendier le camp tout autour.

Mais les Hongrois, se voyant entourés de tous côtés par les détachements ennemis, perdirent la raison, la sagesse et furent incapables de penser, ni de donner des ordres, ni d’aller tous à la bataille, mais, assourdis par un si grand malheur, ils tournèrent en rond, comme des brebis dans un enclos, cherchant à échapper aux dents du loup. Les ennemis, les cernant partout, ne cessaient pas de lancer javelots et flèches. La foule malheureuse des Hongrois, désespérant de trouver la bonne décision, ne savait que faire. Personne ne souhaitait consulter les autres, chacun ne s'inquiétait plus que de son propre sort, ne se souciant absolument pas du salut commun. Ils ne se défendaient pas avec leurs armes de l'averse de flèches et de lances, mais, tournant le dos, tombaient entièrement sous ces coups, comme tombent d'habitude les glands d’un chêne ébranlé. Et puisque tout espoir de salut avait disparu, la mort semblait se répandre dans le camp sous le regard général étonné ; le roi et les princes, ayant jeté leurs étendards, s’enfuirent. Alors les combattants restants, d'une part effrayés par la mort générale, de l'autre terrifiés par les flammes galopantes qui les entouraient, ne voulaient plus que fuir. Mais en essayant de trouver dans la fuite le salut d'un grand désastre, ils furent confrontés alors à un autre problème qu’ils avaient eux-mêmes créé. Les abords du camp étant, à cause des cordes et des tentes enchevêtrées et emmêlées, ils furent dangereusement gênés, les uns poussant les autres pour fuir précipitamment, et les pertes d’une telle bousculade dans l’armée ne furent pas moindres que celles faites par les flèches ennemies.

Les Tartares voyant que l’armée hongroise était en déroute, lui ouvrirent comme une porte et lui permirent de se retirer. Ils suivaient les vaincus lentement et pas à pas, ne souffrant point qu’ils s’écartassent soit à droite soit à gauche. Les richesses des malheureux Hongrois, leurs vases d’or et d’argent, leurs habits de pourpre, leurs armes étaient répandus sur les chemins. Mais la cruauté inouïe des Tartares, dédaignant ces précieuses dépouilles, n’aspirait qu’à se rassasier du sang des hommes. Lorsqu’ils virent que les Hongrois étaient accablés de fatigue, que leurs mains ne pouvaient plus soutenir leurs armes, et que leurs pieds se refusaient à la fuite, ils se mirent à les percer de traits, à les frapper à coups d’épée, à les tuer tous inhumainement, sans épargner personne. Les malheureux Hongrois tombaient à droite et à gauche, comme les feuilles à la fin de l’automne ; toute la route était couverte de leurs cadavres et des torrents de sang inondaient au loin les campagnes. La patrie malheureuse, ensanglantée de ses fils, rougeoyait de tous bords du sang répandu. Alors les restes piteux de l’armée, que le glaive tartare n’avait pas encore massacré, sortirent en se bousculant vers quelque marais, car il n’y avait aucun autre chemin; mais les Tartares pressants avançaient là et la majorité des Hongrois fut engloutie dans des marécages et presque tous périrent. C’est là que moururent le très renommé Ugrinus, les évêques Matthias d’Esztergom et Grégoire de Győr[18] et qu’une grande quantité des prélats et une foule de clercs trouva la mort.[19]

Hélas !Hélas ! mon Dieu, pourquoi as-tu condamné à une mort si cruelle, à une fin si basse les serviteurs de ta digne église? Réellement certaines de tes décisions sont incompréhensibles. Ces martyrs et ces malheureux auraient pu mieux aider le peuple par leurs bonnes actions et leurs prières ferventes, en les proférant dans les lieux sacrés, qu'en ceignant des armes et en passant la nuit dans des camp de laïques.

Ainsi les prêtres comme le peuple[20] eurent le même destin. Car allant vers la bataille en groupe, ils furent frappés du châtiment. Si quelques-uns purent s’échapper de ce tourbillon, ils n’avaient aucun espoir d’échapper au glaive se tenant devant eux. Car toute la terre grouillait des hordes ennemies, telles des sauterelles, étrangères à tout sentiment de miséricorde. Ils n’épargnaient pas les blessés, sans pitié pour les prisonniers, pour ceux qui étaient épuisés, mais comme des bêtes sauvages, ils n’avaient soif d’autre chose que de sang humain. Chaque sentier que l’on put voir, chaque chemin, fut jonché de cadavres.

Le premier jour de cette calamité passa, mais d’autres encore plus sombres devaient suivre. Le soir arriva et les Tartares, fatigués, commencèrent à se retirer. Malgré tout, aucun passage libre ne s’offrait à ceux voulant s’enfuir. Chaque fois qu’ils se tournaient au milieu d’une obscurité complète, ils trébuchaient sur les corps de malheureuses victimes respirant encore ou gémissant de leurs blessures. Mais la plus grande partie resta immobile, morte, gonflée comme des outres en peau. C'était un spectacle horrible de voir pendant la nuit une aussi grande quantité de cadavres humains qui gisaient éparpillés comme des pierres ou des morceaux de bois; pourtant cette abomination devint un moyen de salut pour les jours suivants. Bien des gens, n'osant prendre la fuite pendant le jour, se barbouillaient du sang des morts et, se cachant parmi les cadavres, purent ainsi, à côté des morts, conserver leur existence.[21] Mais comment pourrais-je décrire la sauvagerie sans limites dont les Tartares faisaient preuve sur les villes et les villages chaque jour unique ? Ils encerclaient les non-combattants, les femmes, les vieillards et les petits enfants, les faisaient asseoir sur un rang, et pour que leurs vêtements ne soient pas tachés de sang ni que leurs bourreaux se fatiguent, ils leur faisaient d’abord ôter leurs vêtements ; puis les exécuteurs arrivaient sur eux : ils levaient les bras de chacun pour lui enfoncer plus facilement leur glaive dans le cœur, et les tuaient tous. Les femmes des Tartares n’étaient pas moins cruelles que leurs maris. Elles combattaient comme eux ; si parmi les captives hongroises elles en trouvaient de belles, un mouvement de jalousie les portait soudain à des actes de férocité : du tranchant de leur épée, elles leur coupaient le nez et après les avoir ainsi défigurées, elles en faisaient leurs esclaves. Les enfants des prisonniers étaient traités avec la même barbarie[22] et elles jouèrent à un jeu avec eux. Elles leur dirent d’abord de s’asseoir en rangs ; puis elles appelèrent leurs propres enfants et elles donnèrent à chacun une matraque de bois vert leur ordonnant de taper sur la tête des pauvres petits malheureux. Elles s’assirent et regardèrent cela avec des yeux cruels, riant fort et encourageant ceux qui avaient le meilleur coup ou qui écraserait la tête d’un seul coup et laisserait le corps sans vie. Que dire de plus ? Il n’y eut aucun respect pour les femmes, aucune pitié pour celles qui étaient dans l’enfance, aucune compassion pour la vieillesse. Tous furent exécutés de la même façon impitoyable. Ils semblaient être des démons plutôt que des êtres humains. Quand ils arrivèrent aux habitations des religieux, la compagnie des clercs voulut aller vers eux, habillés de leurs vêtements sacrés, scandant des hymnes et des chants, comme pour faire honneur aux vainqueurs, présentant des cadeaux et des offrandes pour inciter à la pitié envers eux. Mais eux, dépourvus de pitié et de sentiment humain, et méprisant les pratiques de la religion et se riant de leur pieuse simplicité, tirèrent leurs épées et leur coupèrent la tête sans la moindre pitié. Alors, faisant irruption dans les cloîtres, ils pillèrent tout, incendiant les maisons et profanant les églises. Ils sortirent les autels et éparpillèrent les reliques, et des vêtements sacrés, ils se firent des rubans pour leurs femmes et concubines.

Mais le roi Béla, avec l'aide de Dieu, échappa à cette terrible destruction et avec quelques compagnons partit en Autriche.[23] Son frère le roi Coloman atteignit la grande ville de Pest située sur une rive opposée du Danube ; à cet endroit un grand nombre de Hongrois et d’autres nations vivaient de ce côté et de l’autre du Danube, ils s’étaient enfuis en apprenant mauvaise issue de la bataille et ils avaient appris la destruction de l’armée tout entière. Ils comptaient sur leur importante population rassemblée là : gens communs, étrangers et natifs. Mais Coloman dissuada ceux qui envisageaient des actions inconsidérées et croyaient qu’ils pourraient résister au glaive divin. Il leur conseilla plutôt de chercher d’autres endroits pour leur sécurité. Mais comme ils ne tinrent pas compte de ces avis salutaires, Coloman les laissa et traversa la rivière Drava, où il avait son lieu de résidence.

La populace des gens simples, trop confiante comme certains peuvent l’être habituellement, commença à fortifier sa position, à creuser un fossé, à élever des remparts, à créer de faibles barricades et à faire toutes sortes de préparatifs inutiles. Mais avant d’être arrivés à la moitié de cet ouvrage, soudainement les Tartares furent sur eux. La peur et l’hébétement de l’esprit saisirent la multitude des Hongrois. Alors les chefs assoiffés de sang, comme des loups en maraude conduits par une faim insatiable et vorace qui entoure un troupeau bouche bée, devant leur proie, avec une rage sauvage, regardèrent cruellement la ville entière, la contemplant avec leurs cœurs sauvages imaginant comment ils pourraient faire sortir par ruse les Hongrois ou forcer leur chemin à l’intérieur à la force de l’épée. Aussi l’armée tartare, campant autour de toute la ville, commença à attaquer de tous les côtés lançant farouchement des flèches et lançant des projectiles avec. De leur côté, les Hongrois dans leur résistance infortunée mirent toute leur énergie à se défendre tirant des flèches et utilisant leurs arcs, envoyant une grêle de projectiles contre les formations de l’ennemi et envoyant des volées de pierres depuis des machines de sièges. Mais les flèches mortelles des Tartares atteignaient leur but à chaque fois et amenaient encore plus sûrement la mort. Car il n’était aucune cuirasse, bouclier ou cotte de mailles qui ne put être percée par les coups portés par les mains des Tartares. Ainsi la bataille fit rage pendant deux ou trois jours des deux côtés et le peuple malheureux supportait d’énormes pertes. Leur bras droit faiblissant, leur résistance devint inutile. Car leur position n’était pas fortifiée correctement et un jour, les Tartares s’introduisirent soudain, sans accrochages ni résistance.

Alors les pauvres gens furent traités avec furie et sans merci, au-delà de ce qu’on peut imaginer. En vérité Pest fut l’objet d’une destruction totale.[24] Là, le glaive du châtiment divin se teinta sans retenue du sang chrétien. Une fois les Tartares dans la place, que restait-il comme possibilité à tous ces infortunés si ce n’est de baisser les armes, de se mettre à genoux et de courber leur cou sous l’épée ? Mais la cruauté des barbares ne fut pas rassasiée de la mer de sang répandue. Leur passion du massacre était inépuisable. Le bruit de ceux qui étaient abattus était comme celui de forêts entières de chênes tombant à terre sous une multitude de haches. Les hurlements et les cris des femmes, le gémissement des enfants emmenés au ciel, ne subissaient pas aucun répit dans la fureur de la mort cruelle défilant sous leurs yeux. On n’eut pas de temps pour les cérémonies funéraires, ni pour pleurer les êtres chers, ni pour les enterrer. Dans la destruction générale à laquelle on était tous confrontée, chacun se lamentait sur sa propre mort et non pas sur celle des autres. Le glaive de la mort frappa hommes et femmes, jeunes et vieux. Qui peut parler d’un spectacle aussi désolant de nos jours ? Qui pourrait compter le massacre d’une si nombreuse population ? En un jour et dans ce petit endroit plus de cent mille personnes furent englouties par la mort cruelle. Hélas ! quelle sauvagerie dans le cœur des païens, qui sans le moindre sentiment de pitié purent voir les eaux du Danube tout entier se teinter de sang humain.

Quand ils semblèrent satisfaits de la brutalité du massacre infligé, ils quittèrent la ville et y mirent le feu partout, et en peu de temps les flammes dévorantes consumèrent devant le regard de l’ennemi. Un reste de ces malheureux atteignit les Dominicains[25], amenant femmes et enfants avec eux, croyant que ce grand danger ne les rattraperait pas derrière des murs d’une telle épaisseur. Mais le rempart de ce refuge ne protégea pas du tout ceux à qui toute protection divine était refusée. Et en effet, quand les Tartares arrivèrent et assaillirent ce lieu de toute leur puissance, ils y mirent le feu ; tous ne purent s’échapper, presque dix mille personnes moururent horriblement dans cet endroit avec tous leurs biens. Le résultat d'un si grand et si terrible carnage fut une multitude d'os non ensevelis, qui, réunie en grands monticules, se distinguait comme un spectacle monstrueux.

Entretemps les hordes tartares, ayant dévasté toute la Transylvanie et ayant chassé les Hongrois des terres de Transdanubie, s’installèrent dans ces lieux, restant là pour tout l'été et l'hiver. Mais pour effrayer ceux qui habitaient de l'autre côté du Danube, ils installèrent au bord de la rivière plusieurs tas d’une multitude de morts. Certains d'eux, ayant planté sur les lances des enfants, comme des poissons à la broche, les portaient sur leur dos dans le lit de la rivière. Ils ne savaient ni le nombre, ni la quantité de leurs prises. Qui pourra faire le compte des chevaux et autres animaux, des richesses et des trésors ou des spoliations innombrables, dont se réjouissaient nos ennemis enrichis? Combien de prisonniers, hommes et femmes, adolescents et jeunes filles, qu’ils tenaient sévèrement gardés, furent contraints à divers esclavages ?

Alors à cause d’un si grand malheur frappant les chrétiens, un moine fut affecté d’une infinie tristesse, s'étonnant et brûlant d’un désir ardent d’en comprendre la raison. Pourquoi Dieu tout-puissant avait-il permis au glaive des païens de ruiner la terre hongroise, quand la foi catholique y était vigoureuse et que l'église y était puissante et prospère ? une nuit il eut une vision et entendit une voix : « Ne t'étonne pas, frère, et que la justice divine ne te semble pas injuste, car bien que la grande miséricorde de Dieu ait supporté plusieurs crimes de ce peuple, Dieu n'a jamais pu tolérer le libertinage impie de trois évêques ». Mais de qui s’agissait-il, je ne suis pas sûr de pouvoir le confirmer.[26]

Le roi Béla quitta alors l’Autriche et vint avec toute sa maisonnée s’installer autour de Zagreb.[27] Se rassemblèrent autour de lui tous ceux qui avaient pu échapper au glaive des Tartares. Ils passèrent là l’été, attendant une issue.

 


 
 
 

[1] Le récit de Thomas (chapitres 36-39) est l'une des principales sources d'information sur l'invasion mongole de l'Europe en occident en 1241-1242. Dans les études sur l'invasion et utiliser des informations provenant des chroniques, on a toujours supposé que l'auteur avait été un témoin oculaire des événements. A cette époque, parmi les sources de Thomas il existait des ouvrages récents.

Tout d'abord L’Histoire des Mongols appelés par nous Tartares, description des coutumes, de la géographie, de l’histoire et des figures marquantes du peuple mongol, de Jean du Plan Carpin, ouvrage écrit sur la base des informations recueillies lors de son voyage chez les Mongols en 1245-1246 et remis au pape Innocent IV, sous forme de rapport, à l'automne 1247 en Avignon. Thomas connaissait sans doute cette source, après la nomination de Carpin en 1248, pour le récompenser de son zèle, à l’archevêché d'Antivari en Albanie.

Puis le "Carmen miserabile super destructione regni Hungarie per Tartaros " de Roger, chanoine de l'église de Waradin, témoin de l'invasion des Tartares en Hongrie, et qui passa un certain temps en captivité, avant de s’échapper. Il régularisa ses souvenirs par écrit en 1244 dans un message au pape Innocent IV. Les similitudes et différences entre les histoires de Thomas et de Roger, suggère que Thomas a pu reproduire de mémoire le texte de Roger ou, plus vraisemblablement, qu’il a utilisé les témoignages oraux de Roger, devenu en 1249 archevêque de Split. L'histoire de l'invasion tartare de Thomas aurait alors été écrite probablement quelques années après l'invasion de l'Europe occidentale.

Il existe des livres récents en français sur les Mongols ; l’un d’eux est, à ma connaissance, J.-P Roux, Histoire des Mongols, 1993.

Un ouvrage ancien déjà est d’Ohsson, Histoire des Mongols, 1835. Si l’on veut consulter sur les Mongols des ouvrages sources autres que les relations de voyage, cf. Rashid eddin, Introduction à l'histoire des Mongols (éd. Blochet), 1910; et en anglais, Juvaïny, The History of the World Conqueror, 2006. Ces historiens étaient contemporains des faits racontés.

Enfin et juste à titre indicatif si on lit l’anglais, on pourra se référer à l’historien russe : Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion.

[2] En 1240 ; le roi Béla IV avait été couronné le 21 octobre 1235. Il succédait à son père André II.

[3] Ruthènes = Russes; Coumans = Polovtses.

[4] En 1238, la population de Moscou fut massacrée et les villes de Souzdal (4 février) et Vladimir furent prises. Le 4 mars l’armée du grand-prince de Vladimir Youri II Vsevolodovich est battue sur la Sita, un affluent de la Mologa, près de Yaroslav. Il est tué et son crâne devient un trophée pour les khans Mongols. Début mars : 14 villes ont été prises par les Mongols. Iaroslav II qui règne alors est reçu par Batou, dut aller se soumettre au souverain mongol Ogodaï, le fils de Gengis Khan. La Russie resta jusqu'à la fin du moyen-âge sous l’emprise des Mongols. Elle ne s’en libéra définitivement qu’avec Ivan le Terrible.

[5] Les éclipses solaires des 3 juin 1239 et du 6 novembre 1241, observées dans le Sud-est européen

[6] Thomas n’est sans doute pas objectif. Il ne dit rien des raisons historiques et politiques qui ont amené la défaite des Hongrois. Par contre, le Carmen miserabile de Roger leur donne une place essentielle. Au moment de l'invasion de la Hongrie, le roi et les hauts dignitaires étaient en conflit, sans doute en raison de la volonté du roi Bela IV d’élargir les frontières du domaine royal en confisquant des terres aux nobles. Roger décrit et analyse longuement les raisons de l'insatisfaction de ces hommes. (Rogerii Carmen Miserabile). Dans la chronique de Thomas on ne peut que deviner l'existence de tels problèmes. La conséquence de la politique de Bela IV fut une forte diminution des forces militaires du pays.

[7] Le frère cadet du roi hongrois reçut au XIIIe s. le titre de « roi cadet », et il gérait les territoires de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie. C'est pourquoi Thomas appelle aussi Coloman, roi.

[8] Esztergom (Strigonium), ville sur la rive droite du Danube, au nord de la Hongrie.

[9] Pâques en 1241 eut lieu le 31 mars.

[10] Les Tartares envahirent la Hongrie de trois côtés : par la Pologne, par la Russie et par la Transylvanie. En chemin, ils détruisirent les villes polonaises de Moravie et de Transylvanie, et les colonies allemandes.

[11] Fils de Djötchi, petit-fils de Gengis Khan, futur Khan de la Horde d'Or.

[12] Qada’an, fils d’Ogodaï ; un des rares princes à porter Kubilaï au pouvoir

[13] La Tisza est une rivière d'Europe centrale et un affluent du Danube. Le cours de la Tisza représente 1.308 km, il est ainsi plus long que celui du Rhin.

[14] Sajó, rivière, qui coule sur 110 km en Slovaquie et sur 120 km en Hongrie.

[15] Quoi qu’en dise Thomas a posteriori, Batou n’était peut-être pas certain de sa victoire, semble-t-il, car des chroniqueurs chinoises le montrent découragé au plus fort de la bataille et ranimé par son général Sobotaï, mais est-ce à cette bataille ?

[16] 11 avril 1241: Victoire des Mongols sur les Hongrois à la bataille de Mohi, sur la rivière Sajó, pointe extrême de l'avancée mongole en Europe.

[17] Le duc Coloman se retira dans son apanage, composé de la Dalmatie et de la Croatie ; il y mourut de ses blessures au mois de décembre de la même année. (D’Ohsson, Hist. des Mongols, t. II).

[18] Győr (en Allemand : Raab ; en Slovaque : Ráb) est la principale ville du Nord-Ouest de la Hongrie, capitale du département de Győr-Moson-Sopron. Arrosée par le Danube, elle est située sur l'une des principales routes d'Europe Centrale, à mi-distance entre Budapest et Vienne.

[19] La raison suivante est avancée comme ayant stoppée l’avance mongole en Europe E. Sayous, Hist. générale des Hongrois .:

« La perte totale a été évaluée à cent mille hommes, sans doute avec exagération, par le polonais Dlugosz, à soixante-cinq mille par Thurocz, mais il faut mieux se borner à dire avec l'empereur Frédéric II, que ce fut une perte immense et inouïe. Cependant elle était en quelque mesure compensée parles pertes cruelles des Mongols : trente-cinq mille hommes, assurait-on. C'est ici qu'éclate la grandeur du service rendu à l'Europe par cette résistance, même peu habilement dirigée et malheureuse. Les Tartares n'avaient jamais perdu autant de soldats dans une seule rencontre ; ils durent comprendre que chaque nouvelle région envahie par eux du côté de l'occident leur réservait de sanglantes victoires. C'est peut-être le motif qui les a empêchés de se porter en masse contre l'Allemagne : mieux valait rester dans la Hongrie, privée de ses meilleurs défenseurs, et profiter des succès acquis. » D’autres raisons prévalent actuellement qui sont lutôt axées sur la mort du grand Khan Ogodaï en décembre de cette année-la et les difficultés d’approvisionnement pour une telle quantité d’hommes et de chevaux.

[20] Is. 24, 2.

[21] Les deux phrases qui précèdent sont tirées du livre d’Alexandre D. Xenopol, Les Roumains au moyen-âge.

[22] Les deux phrases qui précèdent sont tirées du livre de Michaud, Bibliothèque des Croisades, 3e partie, 1829.

[23] En mai: Béla IV s'enfuit à Vienne chez le duc Fréderic de Babenberg puis à Zagreb. Les Mongols brûlèrent la quasi totalité du territoire et tuèrent, selon certains, un tiers des deux millions d'habitants de la Hongrie.

[24] Pest, ville fondée au XIIème siècle sur la rive gauche du Danube ; c’est aujourd’hui une partie de Budapest. Thomas fait un jeu de mots sur la racine pest, d’assez mauvais goût d’ailleurs, compte tenu des circonstances: Reuera in Pestio tota se pestis immersit. Béla IV fonda la forteresse de Buda, y transféra la population survivante de Pest et en fit le centre commercial principal du pays : Budapest.

[25] Le texte latin dit predicatores, prêcheurs.

[26] En Europe la brutale destruction des Hongrois par les Tartares donna lieu à diverses rumeurs. Le massacre des Hongrois sembla être la punition de leurs péchés.

[27] En mai 1241.