Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XXXVII-XL

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

chapitre XXXVI- chapitre XLI et XLII

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XXXVII. De natura Tatarorum

Nunc uero de natura et habitu gentis illius, prout ab his audire potui, qui rem curiosius indagarunt, pauca narrabo. Est enim regio illorum in ea parte orbis sita, ubi oriens coniungitur aquiloni, gentesque ille secundum proprietatem lingue sue Mangoli appellantur. Ferunt tamen, quod terra illorum confinis sit ulterioris Indie nomenque regis eorum Cecarcanus uocatur. Hic ergo cum habuisset bellum cum quodam rege sibi contermino, qui quandam ipsius sororem stupratam occiderat, deuicit eum et extinxit. Filium autem eius ad regem alium fugientem insecutus est et facto conflictu contriuit eum et ipsum, qui ei tutelam auxilii preparauerat in regno suo. Ad tertium quoque regnum cum armatus accederet, comisit prelia multa cum eo et uictor existens ad propria repedauit. Et uidens, quod tam prospera sibi in omnibus bellis fata successerant, cepit cor eius uehementer intumescere et ad superbiam eleuari. Ratus autem, quod non esset in toto orbe gens aut regnum, quod eius potentie resistere posset, proposuit ex cunctis nationibus tropheum glorie reportare. Voluit ergo potentatus sui magnitudinem toto stentare mundo demonum fretus auspiciis, quibus uacare solebat. Itaque uocatis duobus filiis suis Batho et Caydano tradidit eis robur exercitus sui precipiens eis, ut ad debellandas totius mundi prouincias exire deberent. Exierunt ergo et triginta fere annis perambulauerunt omnia regna orientalium et aquilonarium regionum, donec uenirent ad terram Rutenorum et demum ad Hungariam descenderunt.

Hoc autem nomen Tartari non nomen est gentis proprium, sed a quadam aqua, que illorum preterfluit regionem, sic appellati sunt uel secundum quosdam tatar idem sonat quod multitudo. Licet autem maxima esset multitudo eorum, maior tamen in illo certamine fuisse dicitur copia Hungarorum, sed non est gens in mundo, que tantam habeat bellandi peritiam, que ita sciat, maxime in campestri conflictu, hostes euincere siue uirtute, siue sagacitate pugnando. Preterea nec christiana, nec ebrea, nec saracenica se lege constringunt et ideo nulla ueritas reperitur in ipsis, nullius iuramenti fidem obseruant. Et contra morem omnium gentium nec de bello nec de pace legationem recipiunt aut mittunt. Terrificum ualde exhibent faciei aspectum, breues habent tibias, sed uasta pectora, lata est facies et cutis alba, imberbis gena et naris adunca, breues oculi spatio longiori disiuncti. Arma eorum sunt quedam tegmina ex taurinis coriis laminarum more compacta, impenetrabilia tamen et ualde secura. Cassides gerunt ferreas et ex coriis factas, falcatos enses, faretras et arcus militariter cingunt. Sagitte eorum nostris sunt quattuor digitis longiores, ferrea, ossea et cornea cuspide conspicate. Teni uero sagittarum ita stricti sunt, ut cordas nostrorum arcuum minime capiant. Vexilla breuia, nigro alboque colore distincta, quendam lane globum in summitate habentia. Equos breues sed fortes, patientes inedie ac laboris more equitant rusticano, per rupes uero et lapides absque ferramentis ita discurrunt, ac si capre forent siluestres, tribus enim continuis diebus labore quassati paruo stipularum pabulo sunt contenti. Homines simili modo, nil pene de alimentorum perceptione curantes sola crudelitate pascuntur. Usum panis aborrent, mundorum et imundorum carnibus indifferenter utuntur. Et lac concretum cum sanguine potant equino. Habent autem ex diuersis nationibus, quas bellis edomuerunt, multitudinem maximam pugnatorum et precipue Cumanorum, quos ad pugnandum subigunt uiolenter. Si quem uero ex his paululum trepidare conspiciunt nec in mortem sese tota mentis insania precipitare absque ulla cunctatione eius amputant caput. Ipsi Tartari non se libenter morti exponunt, sed si quem eorum in bello mori contingat, statim rapiunt et efferentes in occultissimo loco terre infodiunt complanantes tumulum et locum equorum pedibus conculcantes, ne quod sepulture appareat signum. Nulla pene rapidorum fluminum eis aqua obsistit, quominus equis transeant insidendo. Si qua uero immeabilis unda occurrit, continuo in modum lemborum ex uiminibus cistas intexunt superducentes crudas animalium cutes, quibus sarcinas inferentes intrant et transeunt absque metu. Tentoriis utuntur filtrinis et ex coriis factis. Equos ita bene habent edomitos, ut quotcumque unus habeat homo, omnes ipsum tamquam canes secuntur. Cum autem tanta sit hominum multitudo, quasi muti nullam fere uocem emittunt, sed taciti ambulant et taciti pugnant.

His ergo breuiter prelibatis, nunc ad materiam redeamus. Patrata denique ex Hungarica gente uictoria, cum fama mali tanti celeri ubique percurrisset uolatu, totus pene mundus intremuit tantusque metus in omnes prouincias incubuit, ut nulli uideretur eorum se posse impias effugere manus. Ipse etiam Fredericus Romanorum imperator non de resistentia sed de latibulo dicitur cogitasse. Tunc plerique litterati uiri ueteres scrutantes scripturas, coniciebant maxime ex dictis Methodii martiris, has fore illas gentes, que precedere debent Antichristi aduentum. Ceperunt autem munire ciuitates et castra suspicantes quod ad urbem Romam uellent omnia uastando transire.

Porro Bela rex ueritus, ne Tartari transuadato Danubio reliquam regni partem contererent, misit ad ciuitatem Albensem et suscepto corpore beati Stephani regis, susceptis etiam multarum ecclesiarum thesauris, misit omnia cum domina Maria uxore sua et cum paruo filio Stephano, adhuc bimulo, ad maritimas regiones, rogans et mandans Spalatensibus, ut hec seruanda susciperent reginamque cum filio in sue fidei tutela tenerent. Sed domina regina ueniens a quibusdam Spalatensium emulis persuasa noluit intrare Spaletum, sed composuit se cum omnibus regalibus gazis et consedit in castro Clisse. Venerunt autem et multe nobiles mulieres cum ea, que suis erant uiris per Tataros uiduate. Garganus uero potestas et nobiles Spalatenses ad dominam accedentes multa precum instantia exorabant eam, ut mansionem ciuitatis aspernari minime dignaretur sed non acquieuit regina. Spalatenses tamen multis eam afficientes honoribus crebris exeniis et donariis eius curiam frequentabant.

Eo tempore Colomannus rex ad Dominum feliciter de hac luce migrauit. Fuit enim uir pietate magis ac relligione preditus quam in administrandis publicis rebus intentus. Sepultus est autem in loco fratrum predicatorum apud Cesmam, latenti mausoleo infossus. Etenim gens nefandissima Tatarorum sepulchra christianorum et maxime principum sceleratis manibus uiolantes confringebant ossaque spargebant.

XXXVIII. De fuga Hungarorum

Itaque transacto Ianuario hyemalis asperitas solito magis inorruit, omnisque aquarum cursus, glatiali frigore constrictus, liberam uiam hostibus patefecit. Tunc cruentus dux Caydanus recepta parte exercitus regem insecuturus exiret. Venit autem in multitudine graui, obuia queque conculcans. Primo ergo concremata Budalia, Strigonium accessit, cepitque uillam totis uiribus impugnare, quam non satis difficulter capiens succendit omnesque in ea peremit in ore gladii paucasque manubias asportauit, quoniam in munitionem editam res suas Hungari subuexerant uniuersas. Inde discedens recto cursu deuenit ad urbem Albensem et continuo cuncta suburbane habitationis domicilia concremauit, ciuitatem uero aliquot diebus obsessam factis insultibus inuadere satagebat. Sed quia locus circumfusa palustrium aquarum copia satis erat munitus, quem optima Latinorum presidia erectis undique machinis tuebantur, dux impius uano frustratus labore discessit. Properabat autem regem attingere, idcirco non tantam uastationem transcurrendo facere poterat, sed adinstar estiue grandinis ea dumtaxat loca demoliti sunt, per que transitum habuerunt.

Itaque antequam Draui fluminis gurgitem transmearent, rex persentiens eorum aduentum relictis stationibus Zagrabiensium partium cum omni comitatu suo ad mare descendit. Tunc diuersi diuersa querentes diffugia per omnes ciuitates maritimas, que propinquiores uidebantur ad fugam, dispersi sunt. Rex uero et totus flos reliquiarum Hungarie ad Spalatinas partes deuenit. Erant autem in comitatu regio multi ecclesiarum prelati, plures principes et barones, reliquum uero uulgus utriusque sexus et etatis pene innumerabile erat. Appropinquante autem domino rege ad introitum ciuitatis, uniuersus clerus et populus processionaliter exeuntes debito uenerationis obsequio susceperunt eum, dantes ei hospitia infra muros, quotquot uoluit ipse. Venerunt etiam isti magnates cum eo: Stephanus episcopus Zagrabiensis et alter Stephanus Vacciensis et idem in Strigoniensem archiepiscopum postulatus, Benedictus Albensis prepositus, aule regie cancelarius et idem ad Colocensem sedem electus, Bartholomeus Quinqueecclesiensis episcopus et quidam alii episcopi. Affuerunt nichilominus Hugrinus prepositus Cesmensis, Achilles prepositus, Vincentius prepositus, Thomas prepositus et alii quam plures prelati, quos enumerare superuacaneum duximus. Proceres quoque curie isti erant: Dionisius banus, Vladislaus comes curialis, Matheus magister tauernicorum, Orlandus magister agasonum, Dimitrius, Mauritius et alii multi illustres uiri omnes cum domibus et familiis suis. Garganus autem potestas circa regium obsequium ualde sedulus et deuotus, curabat sollicite, ut et ciues in executione mandatorum regalium prompti existerent et regalis clementia uniuersitatem ciuium affectu dilectionis et gratie confoueret. Fecerunt autem Spalatenses omnia ad regis placitum hoc excepto, quod ei quandam galeam minime potuere tam celeriter preparare, quantum rex declinans Tatarorum rabiem expetebat. Quod factum non satis equanimiter tulit regius animus. Noluit autem rex residere Spaleti, sed abiens cum uxore et cum omnibus gazis suis demoratus est Tragurii, putans se ibi contra hostium incursum fortiorem habere tutelam propter uicinitatem insularum. Composuit autem se cum omni curia sua et mansit in insula adiacente.

XXXIX. De seuitia Tatarorum

Porro dux impius nil intemptatum relinquere uolens furioso constipatus exercitu post regem cucurrit, nil nisi regium sanguinem sitiens in regis pernitiem totis furiis raptabatur. Paruam autem stragem de Sclauis facere potuit, quia latuerant homines in montibus et in siluis. Venit autem non quasi iter faciens, sed quasi per aerem uolans loca inuia et montes asperrimos supergrediens unde numquam exercitus ambulauit. Properabat enim impatienti festinatione arbitrans se regem posse inuadere, antequam descendisset ad mare. Sed postquam resciuit, quod rex iam in maritimis tutus maneret, lentius gradi cepit. Et cum totus exercitus ad quandam aquam, que dicitur Sirbium, descendisset, parumper consedit ibidem. Tunc truculentus carnifex iussit omnem captiuitatem, quam ex Hungaria duxerat, congregari in unum, multitudinem magnam uirorum et mulierum, puerorum et puellarum fecitque omnes in quandam planitiem duci. Et cum omnes quasi quidam grex ouium coadunati fuissent, missis spiculatoribus omnium fecit capita amputari. Tunc ingens audiebatur ululatus et planctus totaque terra moueri a uoce pereuntium uidebatur. Iacuerunt autem omnes in illa prostrati planitie, quemadmodum spicarum manipuli sparsim solent in agro iacere. Et ne cui uideretur, quod cedis huius immanitas spoliorum sit auiditate patrata, nullas ab eis uestes detrahere uoluerunt, sed tota multitudo funeste gentis in circuitu occisorum illorum per contubernia discumbentes ceperunt in magna letitia comedere, choreas ducere, magnosque chachinos ludendo mouere, quasi multum aliquid perpetrassent boni.

Inde surgentes ceptum iter per Chroatie partes carpebant. Cum autem prope iam essent, adhuc Spalatensibus incredibile uidebatur. Sed cum pars aliqua descendisset de monte, ecce subito apparuerunt pauci sub menibus ciuitatis. Spalatenses autem non eos a principio cognoscentes et credentes eos esse Chroatas uolebant armati contra eos exire. Sed Hungari uisis eorum signis diriguerunt animis tantusque pauor eos corripuit, ut omnes ad ecclesiam confugerent, cum tremore magno percipiebant eucharistie sacramentum non sperantes lucem huius uite ulterius intueri. Flebant alii in uxorum et filiorum ruentes amplexus diris eiulatibus complangentes dicebant: Ve miseris, quid profuit tanto fugiendi labore quassari? Quid contulit tanta terrarum spatia percurrisse, si persecutorum gladios effugere nequiuimus, si hic expectauimus iugulari? Tunc oppressio magna facta est ad omnes ianuas ciuitatis fugientium intra muros. Relinquebant equos et animalia, uestes et utensilia, ipsos etiam filios non prestolantes mortis urgente stimulo ad tutiora currebant. At uero Spalatenses magnam eis humanitatis gratiam exhibentes recipiebant hospitio et eorum inopiam, quantum poterant, releuabant. Sed tanta erat fugitantium multitudo, ut domorum eos non caperent diuerticula, sed manebant in uicis et in uiis. Nobiles etiam matrone circa septa ecclesie sub diuo iacebant. Alii in fornicium tenebras se abdebant, alii purgantes munditias de andronis et criptis, alii ubi poterant etiam sub tentoriis comanebant.

Tatari uero uniuersos, quos in campo reperire poterant, sub gladio trucidantes, non parcebant muliebribus uel pueris, senibus uel debilibus, ipsis etiam lepre morbo tabentibus ferro uitam eripere barbarica feritate gaudebant. Tunc quedam turma illorum menibus appropinquans tota ciuitate undique perlustrata eodem die recessit. Spalatenses autem ceperunt fabricare machinas et eas per oportuna erigere loca. Ecce autem paucis diebus elapsis uenit Caydanus cum aliquota parte sui exercitus, quia non erant herbe pro toto equitatu sufficientes, erat enim principium Martii asperis frigoribus inhorrescens. Credentes autem Tatari, quod rex in Clisse presidio consideret, ceperunt undique oppugnare castrum iacientes sagittas et iacula intorquentes. Sed quia locus erat natura munitus, modicam poterant inferre iacturam. Tunc descendentes de equis ceperunt reptantes manibus ad superiora conscendere. Castrenses uero ingentes lapides reuoluentes in ipsos aliquot ex eis neci dederunt. Ipsi uero ex casu ferociores effecti usque sub magnas rupes manu ad manum pugnando uenerunt diripientes domos predasque non modicas asportantes. Sed cum cognouissent regem ibi non esse, dimiserunt oppugnare castrum et ascensis equis uersus Tragurium equitarunt. At Spaletum autem non multi diuerterunt ex eis.

Tunc uero ciues non tantum proprio titubantes pauore, quantum ex eo, quod uidebant Hungaros desperabili metu constringi, cogitabant aliqui ciuitatem deserere et cum rebus et familiis ad insularum presidia se conferre. Ceperunt autem uanos agitare rumores, confingentes opiniones uarias et inanes. Dicebant alii, quod ingentes machinas et plurima instrumenta bellica Tatari fabricarent, quibus ciuitates has deicere conabuntur. Asserebant alii, quod ad montis instar terre ac lapidum congeriem aceruabant et sic ciuitatibus supereminentes facile eos esse capturos.

Sed Tatarorum agmina cum duce impio in Traguriensi litore consederunt. Porro rex uidens Tatarorum exercitus ante asilum sui diffugii descendisse, non satis tutum sibi fore arbitrans in insulis prope positis comorari transposuit dominam cum sua prole et cum omnibus thesauris ad naues, quas conduxerat, ipse uero in quodam residens ligno aduehebatur remigibus, inspectans aduersarias aties et rei euentum expectans. Ceterum dux Caydanus omnibus loci illius circumstantiis perlustratis temptabat, si posset sub menibus equitando transire. Sed cum cognouisset, quod aqua illa, per quam ciuitas a terra dirimitur, propter limi profunditatem inuadibilis erat, retraxit se inde et ad suos reuersus misit quendam nuntium ad ciuitatem mandans, que uerba effari deberet. Qui ueniens prope pontem, exclamauit uoce magna Sclauonice dicens: Hec dicit uobis diuinus Caydanus, inuicte militie princeps. Nolite reatum alieni sanguinis uobis apropriare, sed tradite aduersarios ad manus nostras, ne forte inuoluamini uindicte eorum et pereatis frustra. Sed murorum custodes nil ad eorum uerba respondere sunt ausi. Mandauerat enim rex, ut nullum eis redderent uerbum. Tunc uniuersa multitudo eorum inde consurgens uia, qua uenerat, reuersa recessit. Sic ergo per totum fere Martium in Chroatie ac Dalmatie partibus commorantes, quinque aut sex uicibus ad ciuitates has descendebant et postea ad sua castra redibant.

Igitur relinquentes Chroatie regionem transierunt per ducatum prouincie Bosenensis. Inde descendentes abierunt per regnum Seruie, que Rasia nuncupatur ueneruntque ad ciuitates maritimas superioris Dalmatie et pertranseuntes Ragusium, modicam enim illic potuerunt lesionem inferre, uenerunt ad Catariensem ciuitatem, quam ignibus concremantes processerunt ulterius hasque ciuitates aggressi: Suagium et Driuosten, depopulati sunt eas in ore gladii non reliquentes in eis mingentem ad parietem. Iterum autem totam Seruiam percurrentes in Bulgariam deuenerunt. Ibi enim uterque dux Bathus et Caydanus condixerant suarum turmarum copias recensere. Illi ergo ibidem coadunati curiam celebrarunt et simulantes gratiam exhibere captiuis fecerunt per totum exercitum preconis uoce clamari, ut quicumque esset in comitatu eorum spontaneus uel captiuus, qui uellet redire in patriam, liberam se sciret habere licentiam ex clementia ducum. Tunc multitudo magna Hungarorum, Sclauorum et aliarum gentium nimia exultatione repleti data die de exercitu exierunt. Et cum omnes conglobatim duobus aut tribus milibus processisent, statim misi equitum cunei irruerunt in eos, quos simul gladiis detruncantes in ipsa planitie prostrauerunt.

At uero Bela rex missis exploratoribus cum cognouisset certius, quod impia gens ex toto iam regno recesserat absque omni cunctatione in Hungariam est profectus. Regina autem cum regio puero in Clisse castro remansit fuitque ibi usque ad mensem Septembrem. Mortue autem sunt due filie ipsius puelle uirgines, et in ecclesia beati Domnii honorifice tumulate.

Licet autem barbarica rabies totum regnum Hungaricum immoderato gladio attriuisset, e uestigio tamen famis subsecuta pernities miserabilem plebem tabo inedie deuastauit. Instante namque furore Tartareo, non licuit colonis miseris aruis semina tradere, non ualuere preterite messionis recolligere fruges. Sic ergo non extantibus alimentorum subsidiis cadebant infelicium corpora clade famis absorta. Iacebant per campos, per uias innumera uulgi cadauera, ut non minus credatur hec acerba lues inedie gentem Vngaricam deuastasse, quam pestilens immanitas Tatarorum. Post hec uero rabidorum luporum multitudo, quasi de diaboli cauerna emersit, qui nonnisi humanum sanguinem sitientes, non iam occultis insidiis, sed palam irrumpebant in domos et de matrum gremiis paruulos rapiebant; nec solum paruulos, sed ipsos etiam armatos uiros facto agmine inuadentes seuis dentibus lacerabant. Tribus ergo cladibus antedictis, uidelicet ferro, fame, fera totum regnum Hungarie continuato triennio flagellatum ex diuino iudicio penam suorum expendit non mediocriter peccatorum.

XL. De obitu Guncelli

His ita gestis, regina adhuc considente in castro, Guncellus archiepiscopus ab hac luce migrauit. Vir senex et plenus dierum et ipse prefuit Spalatensi ecclesie annis uiginti duobus. Hos autem episcopos eiusdem ecclesie suffraganeos suo tempore consecrauit: Nicolaum Scardonensem quo defuncto alium ibidem consecrauit episcopum nomine Bartholomeum. Fuerunt autem ambo isti de Spalatensi ciuitate assumpti. In episcopatu Farensi consecrauit Nicolaum, qui erat canonicus Spalatensis. In episcopatu Seniensi consecrauit Borislaum, quo defuncto substituit ei Iohannem. In Nonensi ecclesia consecrauit Samsonem. Omnes hi tres fuerunt Hungari natione. In Corbauia fecit episcopum quendam iuuenem, qui erat de parentella Domaldi comitis, nomine Sarracenum.

In illis diebus coadunato capitulo et clero ecclesie Spalatensis factus est tractatus de pontifice subrogando. Tunc laycali importunitate et maxime Gargani annisu, modesto tamen et discreto, facta est ellectio de domino Stephano, Zagrabiensi episcopo, in Spalatensem archiepiscopum postulandum, qui tunc temporis Spalati morabatur. Erat autem episcopus ipse in auro et argento locuplex ualde, aliis etiam diuitiis opulentus. Mundana pompositate largus et curialis benignum se omnibus et affabilem exhibebat. Totus enim extolli fauoribus et efferri hauris popularibus cupiebat. Regressus autem Zagrabiam misit ad Romanam sedem pro sue postulationis expetendo assensu. Sed tunc temporis mortuo bene memorie Gregorio papa, facta est dissensio inter cardinales ita, ut subrogatio summi pontificis foret ferme biennio protellata. Sic ergo causa electionis ipsius episcopi toto illo tempore indeterminata permansit.

 

 

XXXVII.

SUR LA NATURE DES TARTARES

Je parlerai maintenant un peu de la nature et de l’apparence de ce peuple, autant que j’ai pu l’apprendre de ceux qui ont étudié le sujet plus sérieusement.

Leur pays est situé dans cette partie de la terre où l’est rejoint le nord,[1] et dans leur propre langue ces peuples s’appellent Mongols. Cependant, ils disent que leurs frontières se trouvent avec l’Inde ultérieure[2] et que le nom de leur roi est Cecarcanus.[3] Il fut un jour en guerre avec un roi voisin qui avait déshonoré et tué la sœur d’une Tartare ; il le vainquit et le tua. En outre, il poursuivit le fils de ce roi, s’enfuyant chez un autre roi, et le rejoignant dans une bataille, le tua tout comme le roi qui avait offert son soutien et un refuge dans son royaume. Puis il porta aussi les armes dans un troisième royaume où il livra de nombreuses batailles ; vainqueur, il retourna sur ses terres. Et voyant la fortune lui sourire dans toutes ses guerres, il devint extrêmement arrogant et sa superbe grandît. Pensant qu’aucun peuple ou pays au monde ne pourrait résister à son pouvoir, il voulut récupérer les trophées de la gloire sur chaque nation. Et donc, confiant dans les prophéties diaboliques, sur lesquelles il avait coutume de s’appuyer, il voulut manifester au monde son pouvoir tout-puissant. Aussi appela-t-il ses deux fils, Batou et Cadan,[4] et leur confia-t-il l’élite de son armée, leur intimant l’ordre d’aller conquérir toutes les provinces de la terre. Ainsi ils partirent et pendant environ trente ans passèrent par tous les pays de l’est et du nord jusqu'à ce qu’ils arrivent sur la terre des Ruthéniens et finalement sur celle de Hongrie.

Toutefois, le nom Tatare ou Tartare n’est pas le nom que se donne ce peuple ; mais plutôt celui d’un certain cours d’eau qui coule dans leur pays ; ou selon certains, le mot Tartare signifierait multitude. Cependant bien qu’ils soient une multitude, on dit qu’au moment de la bataille, les forces hongroises étaient supérieures en nombre. Mais aucun peuple n’a une telle expérience dans l’art de la guerre ou le maîtrise aussi bien, spécialement en rase campagne, pour vaincre son ennemi, soit par le courage soit par d’habiles tactiques. En outre ils n’adhèrent ni à la religion Chrétienne, ni à celle des Sarrasins ou des Hébreux, et pour cette raison on ne peut trouver chez eux ni sincérité ni respect du serment. Contrairement à la coutume de tous les peuples, ils n’envoient ni ne reçoivent d’ambassades pour la paix ou la guerre. Ils ont un aspect très effrayant : les jambes courtes mais la poitrine large ; le visage plaisant et la peau blanche, les joues imberbes, le nez courbé, les yeux étroits et rapprochés. Comme armure ils utilisent des revêtements faits de peaux de taureau et ajustés comme des plaques, néanmoins impénétrables et tout à fait sûrs. Leurs casques sont en fer ou en cuir, leurs épées sont falciformes,[5] et ils portent à la taille des carquois et des arcs comme des militaires. Leurs flèches font quatre doigts de plus que les nôtres, et elles ont un petit bout en fer, en os ou en corne. Les bouts fendus des flèches sont si étroits que les cordes de nos arcs peuvent difficilement les utiliser. Leurs étendards sont petits, avec des lignes noires et blanches et un pompon de laine en haut. Leurs chevaux sont de petite taille, mais robustes, résistant facilement à la faim et aux efforts ; ils les montent à califourchon comme les paysans; sur les rochers et les pierres ils se déplacent sans fers à cheval comme si c’étaient des chèvres sauvages. Mais après une activité de trois jours continus ils se contentent d’un modeste fourrage de paille.

De même les hommes ne se soucient presque pas de nourriture, s’entretenant par leur seul pillage. Le pain les répugnent ; ils mangent indifféremment la viande des animaux propres ou sales et boivent du lait caillé avec du sang de cheval. Une multitude de combattants de divers peuples, soumis lors de guerres, avant tout des Coumans,[6] est obligée de se battre violemment pour eux. S'ils voient que certains d’entre eux sont quelque peu agités par la crainte et ne se précipitent pas dans la mêlée de façon insensée avec tout leur courage, ils les décapitent immédiatement. Les Tatars eux-mêmes n’exposent pas leur vie au danger avec plaisir, mais si la mort rattrape l'un d'eux au combat, ils l’emportent sur le champ et l’emmènent dans un endroit isolé, où ils l’enterrent, aplanissant le sol et foulant l’emplacement avec les sabots des chevaux pour qu’on ne voie aucune trace de la sépulture. Il n’y a presque aucun cours d’eau rapide qui soit pour eux un obstacle infranchissable, à califourchon sur leurs chevaux. Mais s'ils doivent entrer dans l’eau, ils tressent tout de suite des nacelles avec des baguettes comme pour faire une corbeille; ils les recouvrent de peaux brutes d’animaux, les chargent de leur harnachement, s'assoient et passent sans crainte. Ils utilisent des tentes en feutre faites de peaux. Leurs chevaux sont si bien apprivoisés qu’ils courent après leur maître, comme des chiens. Et comme ils sont une multitude, ils sont peu loquaces et ne font presque pas de bruit, mais marchent et combattent silencieusement.[7]

Après ce bref préambule, retournons à notre sujet principal. Quand ils vainquirent finalement les Hongrois et que les nouvelles de ce terrible désastre se répandirent rapidement partout, le monde entier presque se mit à frémir. Une telle peur couvait qu’on pensa dans toutes les contrées que personne ne pourrait échapper à leurs mains impies. On dit que l’empereur Frédéric lui-même[8] ne pensait pas à résister mais à se cacher. Alors de nombreux hommes de sciences, étudiant les pages des anciennes écritures, conclurent, surtout d’après les dits du martyr Méthode,[9] que ces peuples étaient ceux qui devaient précéder la venue de l’Antéchrist.[10] On commença à fortifier des villes et des châteaux, subodorant que les Tartares iraient prendre Rome, en dévastant tout sur leur passage.

Quant au roi Béla, craignant qu’après avoir traversé le Danube les Tartares désolent entièrement le reste de son royaume, il fit envoyer, à la ville d'Albe,[11] récupérer les reliques du saint roi Etienne et les trésors de nombreuses églises ; il les envoya tous sous la garde de son épouse Marie et de son petit garçon Etienne, à peine âgé de deux ans,[12] vers la zone côtière, faisant confiance aux Spalatins et demandant de recevoir ces trésors pour les préserver, et de prendre en charge la reine et l’enfant. Mais quand la reine arriva, elle fut persuadée par certaines personnes mal disposées envers la population de Split qu’elle ne devait pas entrer dans la cité ; aussi elle se retira avec tout le trésor royal et installa sa résidence dans le château de Klis. Dans sa suite se trouvaient de nombreuses nobles dames qui avaient perdu leur époux contre les Tartares. Le podestat et les nobles vinrent plusieurs fois voir la reine et la prièrent instamment de ne pas les repousser, afin d’honorer la ville de son séjour, mais la reine refusa. Les Spalatins, après lui avoir rendu de nombreux honneurs, allaient malgré tout à sa cour avec des présents et des cadeaux.

Entretemps le bienheureux roi Coloman quitta la lumière de ce monde. C’était un prince plein de piété mais qui n’était pas doué pour les affaires publiques. Il fut enseveli dans un site des frères prêcheurs près de Česma[13] dans un mausolée souterrain parce que les Tartares détruisaient les tombeaux, surtout ceux des princes et dispersaient leurs ossements.


 

XXXVIII.

SUR LA FUITE DES HONGROIS.[14]

Courant janvier l'hiver se manifesta plus âpre qu’à l’accoutumé, et tous les lits des rivières se couvrirent de glace, ouvrant une voie directe aux ennemis. Alors leur féroce chef Cadan se lança avec une partie de sa troupe à la poursuite du roi.[15] Et il partit avec des hordes nombreuses, écrasant tout sur son passage. D’abord, après avoir brûlé Buda, il s'approcha d’Esztergom et il attaqua ce village avec toutes ses forces, le prenant sans trop de difficultés ; il l’incendia complètement et passa tout le monde au fil de l'épée, n’emportant que peu de butin, car les Hongrois avaient transporté tous leurs biens dans un retranchement de montagnes. Passant de là directement à la ville d'Albe, il réduisit en cendres tout de suite toutes les maisons environnantes. Assiégeant la ville pendant quelques jours, il l'attaqua constamment pour s'en emparer. Mais comme la place était assez bien protégée par une multitude de marais répandus tout autour et très bien défendue par les Latins grâce à des engins élevés de tous côtés, le chef impie, trompé dans son espérance, recula après ses vains efforts. Il se dépêcha pour rattraper le roi ; c'est pourquoi, sur sa route, il ne put pas faire de ravages considérables, et les endroits par où il passa furent détruits comme après une grosse grêle d’été.

Mais avant de passer la rivière Drava, le roi, pressentant leur apparition, quitta son séjour sur les terres de Zagreb et descendit avec toute sa suite vers la mer. Alors un tas de gens cherchant des refuges éloignés se dispersèrent dans toutes les villes côtières, qui leur semblaient plus sûres. Le roi et toute la fleur des Hongrois survivants arrivèrent sur les terres de Split. La suite royale comprenait plusieurs prélats d'église, de nombreux princes et barons, et des gens du peuple de tous âges et des deux sexes, tout cela en quantité presque innombrable. Quand le roi fut aux portes de la ville, tout le clergé et le peuple sortirent en procession pour le recevoir avec tous les honneurs nécessaires et avec le respect dû ; on lui accorda de vastes résidences à l'intérieur des murs, tout ce qu’il souhaitait. Dans son cortège se trouvaient les dignitaires suivants: l'évêque Etienne de Zagreb et un autre Etienne, de Vač,[16] nommé par l'archevêque d’Esztergom; Benoît,[17] prévôt du chapitre d’Albe, chancelier de la cour royale, un autre élu au siège de Kalocza; Bartholomé, évêque des Cinq églises,[18] et d’autres évêques ; en outre les prévôts des chapitres: Hugrin, de Cesmens,[19] Achille,[20] Vincent, Thomas et un tel nombre d'autres prélats que nous croyons superflu de les énumérer tous. Il y avait aussi les personnes suivantes de la cour : le ban Dionysius, le comte de la cour Vladislav, le maître-trésorier Mathieu, le maître équestre Orlandus, Dimitri, Maurice et beaucoup d'autres notables, tous avec leur famille et leur parenté. Le podestat Gargano manifesta alors son dévouement à appliquer et à satisfaire les désirs royaux ; il déploya son zèle afin que les citoyens s’empressent d’exécuter les dispositions royales et pour que la faveur royale soit ranimée par des citoyens bienveillants et bien disposés.

Les Spalatins firent tout pour plaire au roi, exception faite qu’ils ne purent lui préparer assez rapidement une galère, comme le roi le demandait instamment, pour échapper à la fureur des Tartares. Cette circonstance déplut trop au roi qui ne voulut pas rester à Split ; il partit avec son épouse et tous ses trésors, et resta à Trogir,[21] croyant que là, grâce à la proximité des îles, sa protection serait plus sûre contre l'incursion d’ennemis. Et avec toute sa cour il résida sur une île voisine.


 

XXXIX.

DES SÉVICES EXERCÉS PAR LES TARTARES

Mais le chef impie, ne voulant rien laisser inachevé, serré par sa troupe démente, se lança après le roi. N’ayant soif que de sang royal, il désirait s’emparer du roi, poussé par son délire. Et il put exterminer quelques Slaves, car les gens se cachaient dans la montagne et dans les bois. Il avançait, non pas comme sur terre, mais comme s’il volait dans les airs, surmontant des lieux impraticables et de très hautes montagnes, où ne passait jamais d’armée. En effet, toujours impatient d’avancer, il pensait rattraper le roi avant qu’il n’atteigne la mer. Mais après avoir appris que le roi se trouvait déjà en sécurité sur la côte, il ralentit sa course. Et quand toute la troupe s'approcha d’une rivière appelée Sirbium,[22] il fit là une brève halte. Et alors ce bourreau redoutable ordonna de regrouper ensemble tous les prisonniers, qu’il avait amenés de Hongrie. Il fit rassembler dans une plaine toute la multitude de prisonniers qu’il traînait à sa suite, hommes et femmes, garçons et filles. Tous étant réunis comme un troupeau de brebis, le chef tartare envoya ses archers et fit couper la tête à toute cette multitude. On entendit alors de grands hurlements, des gémissements effroyables ; toute la terre paraissait émue aux cris de ces malheureux qui périssaient. Les cadavres étaient étendus dans la plaine comme on voit çà et là dans un champ les gerbes qui sont tombées sous la faux du moissonneur. Pour qu’on ne crût pas que l’avidité les avait armés, les Tartares ne voulurent pas toucher aux dépouilles de leurs victimes mais, se réunissant par compagnies autour de ces cadavres, ils se mirent à manger en poussant des cris de joie. Les bourreaux exécutèrent ensuite des danses, ils s’abandonnèrent aux rires et à l’allégresse comme si les massacres dont ils venaient de se souiller eussent été des actions bonnes et généreuses.[23]

De là, après s’être reposé, ils reprirent leur parcours vers les terres croates. Et bien qu'ils en fussent déjà proches, les Spalatins n’y croyaient pas vraiment. Mais quand une partie d’entre eux descendit de la montagne, certains apparurent soudainement sous les murs de la ville. Les Spalatins, ne les ayant pas reconnus d'abord et croyant que c’étaient des Croates, voulurent sortir leurs armes contre eux. Mais les Hongrois, à la vue de leurs étendards, furent frappés de stupeur et étreints par une telle frayeur qu’ils se précipitèrent tous dans l'église et acceptèrent de communier la peur au ventre, sans plus espérer revoir la lumière du jour. Certains pleuraient, se jetant dans les bras des femmes et des enfants et, se déchirant la poitrine misérablement, avec les sanglots terribles s'exclamaient : « O malheureux que nous sommes, à quoi donc cette fuite a-t-elle pu nous servir ? pourquoi avoir parcouru de telles distances, si nous n'avons pu éviter l'épée des persécuteurs, si c’est ici que nous attend le massacre ? » Alors ils coururent se protéger derrière les murs de la ville ; une forte cohue se créa près de toutes les portes. Laissant leurs chevaux, leur bétail, leurs vêtements et leurs outils; sans attendre même les enfants, chassés par la hantise de la mort, ils couraient vers des lieux plus sûrs. Les Spalatins se montrèrent hospitaliers avec eux, leur manifestant une grande sympathie ; ils firent au mieux pour faciliter leur situation. Mais ils étaient si nombreux que tous ne purent pas entrer dans les maisons ; certains restèrent dans les rues ou sur les chemins. Même de nobles dames couchèrent à la belle étoile près des enceintes d’églises. Les uns se cachaient dans des passages obscurs, les autres dans des passages dégagés d’ordures ou des caves ; tous enfin s'installaient où ils le pouvaient, même dans des tentes.

Les Tartares, passèrent au fil de l'épée tous ceux qu’ils pouvaient trouver en dehors, ne ménageant ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les faibles; leur cruauté barbare prenait plaisir à ôter la vie même aux lépreux en train de mourir. Une fois, un de leurs détachements s'étant approché des murs et ayant examiné les différentes parties de toute la ville, s'éloigna le même jour. Les Spalatins commencèrent à construire des machines de guerre et à les installer aux endroits appropriés. Après quelques jours Cadan arriva avec une petite partie de son armée, car il n’y avait pas assez de fourrage pour toute la cavalerie ; en effet, on était au début de mars, quand faisaient rage de fortes gelées. Les Tatars croyaient que le roi s'était installé dans la forteresse de Klis ; aussi ils commencèrent à l'attaquer de tous côtés, décochant des flèches et jetant violemment des lances. Mais comme cette place était naturellement défendue sur un rocher inaccessible, ils ne purent causer que des dégâts minimes. Alors les Tatars quittèrent leurs montures et commencèrent à grimper en rampant sur les mains vers le haut, pendant que les défenseurs faisaient rouler d’énormes pierres sur eux, en tuant quelques-uns. Rendus encore plus féroces par cet échec, ils s’approchèrent tout près des hautes murailles, et luttèrent au corps à corps, en pillant les maisons et en emportant un butin considérable. Mais quand ils apprirent que le roi n’était plus là, ils cessèrent d'assiéger la forteresse et, remontant à cheval, ils galopèrent vers Trogir. De même un nombre non négligeable d’entre eux se dirigea vers Split.

Et alors les citoyens chancelèrent, non pas tant en raison de leur peur personnelle, que parce qu’ils voyaient les Hongrois paralysés par une terreur panique. Certains pensaient abandonner la ville pour aller se protéger dans les îles avec tout leur bien et leur famille. Ils commencèrent à répandre des rumeurs sans fondement, inventant diverses histoires bizarres. Les uns parlaient des immenses machines de siège et de la multitude d'engins militaires que les Tatars construisaient, et avec lesquels ils tenteraient de détruire les villes. Les autres affirmaient qu'ils entassaient des tas de terre et de pierres aussi hauts qu’une montagne et, qu’en se trouvant au-dessus des villes, ils s'en empareraient facilement.

En fait les détachements tartares et leur chef impie prirent position aux abords de Trogir. Le roi, voyant que la troupe des Tartares était descendue au contraire ses refuges, et croyant qu'il lui serait dangereux de rester sur les îles voisines, fit monter la souveraine, sa descendance et tous ses trésors sur des galères qu’il avait rassemblées ; s’y installant et examinant les mouvements ennemis, il attendit l'issue des événements. Mais le chef Cadan, étudiant tous les alentours de cette place, éclaircissait, s'il ne pouvait pas s'approcher aux murs de la ville à cheval. Mais quand il apprit que les étendues d'eau qui séparaient la ville du continent étaient infranchissables à cause d’une profonde couche de vase, il repartit et revint chez les siens, envoya vers la ville un héraut, lui disant quelles paroles il devait prononcer. S'étant approché du pont, celui-là cria fort en langue slave : « Voici ce vous mande Cadan, l’invincible chef de cette armée. N'endossez point le crime des autres, mais livrez-nous nos ennemis afin de ne pas être impliqués dans une vengeance et de ne pas périr inutilement ». Mais les gardes des murailles de la cité n'osèrent pas répondre, car le roi l’avait ordonné. Alors toute leur horde, se levant d’un bloc, rebroussa chemin par où elle était venue. En s’attardant presque tout le mois de mars à la limite de la Croatie et de la Dalmatie, les Tartares descendirent ainsi cinq ou six fois vers les villes, puis revinrent vers leur camp.

Puis quittant les terres de Croatie, ils passèrent par le duché de la province de Bosnie. Partant de là, ils passèrent dans le royaume de Serbie, qui s'appelle Rasia,[24] et s’approchèrent des villes côtières de la Dalmatie supérieure. Passant par Raguse, ils ne purent causer que des préjudices insignifiants, ils arrivèrent à la ville de Kotor[25] et, après l’avoir incendiée, ils allèrent plus loin. Arrivant aux villes de Svač [26] et de Drivost,[27] ils les passèrent au fil de l’épée, ne laissant aucun d’eux urinant sur les murs.[28] Parcourant encore une fois toute la Serbie, ils arrivèrent en Bulgarie, parce que là les deux chefs, Batou et Cadan, avaient convenus de passer en revue leurs détachements militaires. Donc, réunis là, ils annoncèrent la séance de leur conseil. Et, ayant fait semblant de manifester de bonnes dispositions pour les prisonniers, ils ordonnèrent d'annoncer à toute la troupe par la bouche d’un messager que chacun, qui les suivait, engagé volontaire ou prisonnier, qui souhaiterait retourner dans son pays natal, devait savoir que selon la faveur des chefs il aurait sur ce droit. Alors une multitude immense de Hongrois, de Slaves et d'autres peuples, remplis de joie, quittèrent l’armée un jour donné. Et quand tous, deux ou trois milles se trouvèrent sur les routes, immédiatement des détachements de cavaliers armés furent envoyés, ils se jetèrent sur eux et les taillèrent tous en pièces, dans cette même plaine.

Mais le roi Béla, dès qu’il fut informé avec certitude par ses espions infiltrés que le peuple impie avait quitté le royaume, repartit immédiatement pour la Hongrie.[29] La reine et leur fils restèrent dans la forteresse de Klis et demeurèrent là jusqu'en septembre. Mais ses deux filles, des enfants, moururent là et elles furent enterrées avec les honneurs dans l'église de saint Domnion.[30]

Et bien que tout le royaume hongrois fut épuisé par l'épée insatiable de la fureur barbare, la famine désastreuse qui suivit tout de suite condamna finalement le malheureux peuple privé de nourriture au dépérissement. En effet, à cause de la menace de la folie tartare les paysans malheureux ne pouvaient ni semer leurs champs, ni récupérer des fruits de l'ancienne récolte. De sorte qu'en l'absence de nourriture pour vivre, les pauvres gens tombaient, abattus par l'épée de la famine. Le long des champs et les chemins étaient jonchés d’une foule de cadavres et on dit que le peuple hongrois ne fut pas moins affligé par ce désastre cruel de famine que par la férocité désastreuse des Tartares. Mais après cela, comme sortant de la tanière du diable, il y eut de nombreuses bandes de loups enragés, uniquement assoiffés de sang humain et qui déjà n’attaquaient plus sporadiquement, mais à découvert, pénétrant dans les maisons et arrachant les bébés du giron de leurs mères; et pas seulement les bébés, réunis en bandes ils attaquaient même les hommes armés qu’ils déchiraient de leurs dents terribles.

Et ainsi les trois calamités décrites plus haut, c'est-à-dire la guerre, la famine et les bêtes sauvages, ravagèrent sans discontinuer pendant trois ans tout le royaume de Hongrie, et selon le jugement de Dieu ils furent sévèrement châtiés pour leurs péchés

XL.

SUR LA MORT DE GUNCEL.[31]

Après ces événements, tandis que la reine demeurait encore dans la forteresse de Klis, l’archevêque Guncel quitta cette lumière. C’était un vieillard chargé d’ans, qui avait dirigé l'église de Split pendant vingt deux ans. Durant son temps il consacra les évêques suivants, comme suffragants de son église : Nicolas de Skradin,[32] et après sa mort il nomma a sa place un autre évêque nommé Bartholomé. Tous deux étaient originaires de Split. Pour l'épiscopat de Hvar il consacra Nicolas, qui était chanoine de Split.[33] Pour l'épiscopat de Senj, il consacra Borislav, mais après sa mort il le remplaça par Jean. Pour l'église de Nin, il consacra Samson. Tous trois étaient Hongrois d'origine. Pour Krbava il nomma évêque un adolescent nommé Sarrasin, apparenté au prince Domald.

A cette époque, le chapitre et le clergé de l'église de Split se réunirent pour discuter de la question de l'élection du pontife. Alors à cause de l'impertinence des laïques, mais avant tout grâce aux efforts de Gargano, modérés et prudents, les archevêques de Split portèrent leur choix sur Stefan qui sollicitait cela, évêque de Zagreb, et qui séjournait à cette époque-là à Split. Cet évêque était très riche en or et en argent, et avait en outre divers objets précieux. Il se montrait en grande pompe, généreux et poli, et était cordial et affable avec tous, puisque de toutes ses forces il avait voulu être nommé, porté par la faveur populaire. Revenu à Zagreb, il envoya au Saint-Siège, une demande d'approbation de sa nomination. Cependant à cette époque, après la mort du pape Grégoire d’heureuse mémoire, il y eut une telle discorde entre les cardinaux que le remplacement du pontife suprême dura presque deux ans.[34] C'est pourquoi la question de l'élection de cet évêque resta irrésolue pendant tout ce temps.

 


 

 

 

[1] Citation de Giovanni del Plano Carpini, Histoire des Mongols.

[2] Régions situées entre l’Indus et les monts Altaï.

[3] Il s’agit peut-être de Gengis Khan.

[4] On a vu au chapitre précédent que ces deux princes mongols n’étaient pas les fils de Gengis Khan.

[5] Qui a la forme d'une lame de faux ou de faucille. Ce mot signifie évidemment courbe.

[6] Béla IV avait accueilli 40.000 Coumans en 1239 accueille en Hongrie quarante mille Coumans, peuple de pasteurs turcs chassés du bas Danube par les Mongols, et les établit dans la zone marécageuse entre la Tisza et le Danube. Il espérait ainsi avoir à sa disposition des troupes contre l’oligarchie nobiliaire. Wikipédia

[7] La description réaliste que fait Thomas de la vie, des coutumes et des armes des Tartares coïncide en général avec celle de Plan Carpin.

[8] Frederick II de Hohenstaufen (1194-1250), empereur à partir de 1220.

[9] Méthode de Patara, martyr au IVe siècle. En réalité, les Révélations qui lui sont faussement attribuées, furent vraisemblablement écrites au VIIe s afin de réconforter les chrétiens de Syrie face aux musulmans.

[10] Des écrits apocalyptiques circulèrent au début du xiiie siècle. Les envahisseurs, qui agissent en exécutants des volontés divines, font figure de soldats de l'Antéchrist, acharné à l'extermination des prêtres et des religieux et multipliant les miracles. De tels récits ont couru à propos de l'invasion mongole : les Mongols ont été donnés pour le peuple de Gog et Magog, pour les soldats de l'Antéchrist. persee.fr

Joinville reconnaissait Gog et Magog, lesquels « doivent venir à la fin dou monde, quand Antéchrist venra pour tout détruire ». Revue de paris, 1905.

[11] Ancien nom de Székesfehérvár.

[12] Le futur roi de Hongrie Etienne V (1270-1272). Thomas utilise un mot latin rare, bimulus, utilisé une fois par Salluste (Gaffiot.).

[13] La ville de Čazma en Croatie. « On ignore en quelle année exactement les dominicains arrivèrent à Čazma. Josip Buturac suppose que leur installation se situe vers 1228 et qu'elle eut lieu sur l'invitation de l'évêque de Zagreb Stjepan II (1225-1247), qui fit bâtir pour eux un couvent jouxtant l'église Sainte-Madeleine et leur fit don d'une terre. Les chroniqueurs et les historiens de l'Ordre des frères prêcheurs mentionnent le couvent de Čazma sous le nom latin de « Chasmensis » ou « Cassimensis » … On sait également que les dominicains de Čazma étaient à l'époque chargés de la chancellerie du roi Bela IV, qui par leur truchement informait le pape des événements survenus dans le pays et dans l'Europe du sud-est. … Il semble que les dominicains de Čazma souffrirent beaucoup des incursions tatares. En 1241, le duc croate Coloman fut enterré dans l'église après avoir succombé aux blessures qu'il avait reçues en combattant les Tatars. La tombe de Coloman, dans l'église Sainte-Marie-Madeleine, est alors surmontée d'un monument funéraire, qui sera détruit par les Tatars. Les chroniqueurs de l'Ordre et les documents diplomatiques évoquent le souvenir des dominicains de Čazma. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Čazma continuait encore d'assumer sa fonction en 1492. Les religieux reculent devant l'armée turque qui prend la ville de Čazma au cours du mois d'août 1552. » (Article sur Les frères prêcheurs en Croatie du site croate bib.irb.hr.)

[14] En 1242.

[15] Tous les textes sources parlent de cette poursuite, mais quelle en était la véritable raison ? Pourquoi poursuivre un roi une fois son territoire conquis ?

[16] Vác, une ville importante proche de Budapest ; le roi Saint Étienne y fonda l’un des dix premiers évêchés du pays. Cet évêché, presque millénaire, est dans une situation géographique très favorable car entouré de montagne de plaine et situé sur le Danube.

[17] Probablement Benoît († Esztergom, 2 juillet 1261): archevêque. Prévôt de Buda en 1238 ; en 1240 chancelier royal jusqu'à sa mort. (Site internet : lexikon.katolikus.hu).

[18] Pécs (en français Cinq-Églises, en latin Quinque Ecclesiae ou Sopianae) est une ville de Hongrie, capitale du département Baranya. Avec une superficie de 162,61 km², il s'agit aujourd’hui de la cinquième plus grande ville hongroise.

[19] Cesmens semble signifier Csák et serait alors le nom de famille de l’évêque Ugrinus, mort dans la bataille. (Site internet : lexikon.katolikus.hu). Mais est-ce un parent ? Je n’ai pu retrouver avec certitude tous les personnages mentionnés par leur prénom

[20] Il s’agit peut-être d’Achille de Hont-Pázmán, qui participa à la bataille de Muhi et suivit le roi. Prévôt du chapitre de Székesfehérvár, vice-chancelier royal, décédé en 1253. (Site internet : lexikon.katolikus.hu).

[21] A Trogir, Bela IV confirma les anciens privilèges de Trogir, y compris le droit à la possession des territoires. Cela conduisit à la résiliation du contrat entre Split et Trogir conclu par Gargano. Split ne vit pas ses privilèges confirmés. Des privilèges furent accordés à Zadar, Klis et aux îles de Hvar et Krku.

[22] Cette rivière ne semble pas connue précisément.

[23] Les six phrases précédentes sont une traduction de Michaud, Bibl. des croisades, tome III.

[24] Raška, ville de Serbie, située dans une région, la Rascie, qui a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la Serbie médiévale.

[25] Kotor est aujourd’hui une ville et une municipalité du Monténégro.

[26] Ville peu éloignée à l’époque de la ville actuelle d’Ulcinj du Monténégro.

[27] Drivost ou Drivast était une ville située entre Shkodër et Prizren et son nom est une altération slave du mot 'drvo' (arbre). Drivast est connue dès le XIIe siècle. Le diocèse de Drivast, en 1089, devint un suffragant de l'archidiocèse d’Antivari après avoir été transféré de l'archidiocèse de Raguse. On sait que les habitants de Drivast assassinèrent leur propre évêque au cours du XIIIe siècle.

Plus antique, et composée en partie d'éléments romains était la population de Drivasto (en vieux serbe Drivost), à une altitude élevée (aujourd'hui village de Drisdi), à 10 km à l'est de Scutari, avec la cathédrale de Saint Georges et un château-fort carré encore plus élevé. Cette ville est aujourd’hui en Albanie et s’appelle Drisht

Shkodër - Shkodra (en italien Scutari, ou sous sa dénomination illyrienne Scodra) est une ville du nord-ouest de l'Albanie, la ville principale de la région et au bord du lac du même nom, le plus grand lac des Balkans (d'une surface de 370 km2), près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l'Albanie avec le Monténégro.

Prizren, (220 000 habitants) est une ville du Kosovo dans les Balkans, bâtie aux pieds de la montagne Šar.

[28] Allusion à Samuel, 25, 22 : « je ne laisserai rien subsister jusqu'au lever du jour, pas même celui qui urine contre le mur. » D’autres passages de la Bible reprennent cette expression.

[29] Thomas ne dit rien de la raison de leur retrait : mort d’Ogodaï, difficultés d’approvisionnements, ... ?

[30] Sur le tombeau dans l'église de Saint-Domnion se trouve l'inscription suivante: « Dans cette petite tombe gisent sans vie, l’illustre Catherine et la glorieuse Marguerite, filles du roi Béla IV de Hongrie et de Marie Lascaris, reine des Grecs, contraintes de fuir les impies Tartares, mortes à Klis, leurs corps ont été transportés à Split, en l’an 1242.

[31] Guncel mourut en 1242

[32] Nicolas fut évêque de Skradin de 1228 à 1229.

[33] Nicolas, chanoine de Split, fut évêque de Hvar aux environs de 1230. Son nom apparaît dans un privilège de Trogir en 1242 et dans un dans un document diplomatique en 1250.

[34] Le pape Grégoire IX mourut le 22 août 1241. Célestin IV devenu pape le 25 octobre, mourut le 10 novembre de la même année ; le nouveau pape, Innocent IV, ne fut élu que le 25 juin 1243.