Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XXX à XXXV

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

chapitre XXIX - chapitre XXXVI

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XXX. De bello, quod gestum est cum Domaldo

His ita gestis Petrus comes ad propria reuersus morabatur in Chulmia. Ciuitas uero Spalatensis, quia sine rectore manebat, in bono statu esse non poterat. Templarii autem, sicut rex preceperat, castrum Clisie tenebant. Spalatensibus autem, quibus plerumque solent utilia displicere et inutilia complacere, uerti cepit in tedium quietis pacisque bonum. Tunc multas oblocutionum calumpnias contra templarios concinnantes ceperunt multifarie moliri, ut de castro illis exeuntibus eorum uicinitatem modestam ac sobriam euitarent. Sicque factum est, ut illis egressis statim Domaldus Spalatensium auxilio et fauore castrum illud optinuit. Quis tam mente captus cecusque interioribus oculis haberetur, ut inermem relligionem contempneret, et armatum inimicum affectaret super caput sibi imponi? Cum ergo Domaldus castrum illud securus iam insideret, cepit a principio, utpote uersutus et cautus, simulare bene se uelle cum Spalatensibus uiuere. Attamen dolorem, quem pro sua delectione conceperat, callide dissimulans, explorabat tempus, quando suam posset iniuriam uindicare. Sed quia plura facinora Spalatenses communiter in Deum commiserant, que communi erant pena plectenda, idcirco Domaldi machinationes sortiri potuerunt effectum. Cum enim absque reatu periurii non potuissent ipsum Domaldum de comitatu eiecisse, nec sine sacrilegio Petrum comitem contra prohibitinem ecclesie intrusisse, ad ultimum hoc piaculum publice commiserunt.

Erat autem quidam sacerdos pauper et simplex. Hunc cum quidam Sclauus forensis super debitis impeteret, curiam laycalem intrauit, querelam deposuit. Vocatus sacerdos uenit, priuilegium allegauit, sed quidam nobilis, Caceta nomine, surgens de consessu curie dedit alapam in faciem presbyteri et alligans eum in conspectu omnium, tradidit ad manus impetitoris sui.

Et ecce, die tertio in festo omnium sanctorum rumor uenit ad ciuitatem, quod aliqui predones in campum intrassent. Subito autem tota ciuitas ad arma cucurrit. Et uenerunt trans pontem Salone. Descenderunt autem pauci admodum equites Domaldi de Clissa. Et statim multitudo illa in fugam uersa huc illucque dispersa est. Et tunc capti sunt plures de nobilibus et diuitibus ciuitatis, uidelicet Caceta, Duimus Formini, Leonardus Caualis, Jacobus Dusciza, Crisogonus et alii plusquam LX et non sine ignominia in castrum ad Domaldum delati sunt.

Eadem nocte misit Domaldus ad caulas Spalatensium, et abstulit fere triginta millia ouium, homines uero compedibus astrictos custodie deputauit, quos longa inedia pressuraque seua torquendo plurimam ab eis extorsit pecunie quantitatem. Sic ergo Spalatenses per annum ferme incarcerati, uix tandem cum magno rerum detrimento euadere potuerunt.

Post hec uero Colomannus filius Andree regis, dux Sclauonie, cum magno principum comitatu ad mare descendit et a Spalatensibus multum honorifice susceptus est. Erat autem adhuc puer adolescens, nec tale quid ab eo gestum est, quod dignum memorie haberetur.

De scandalo, quod factum est inter archiepiscopum et archidiaconum

Post hec autem anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo uacante archidiaconatu capitulum et uniuersus clerus in summa concordia elegerunt Thomam canonicum in archidiaconum suum tricesimo etatis sue anno, archiepiscopo tunc absente Guncello. Cum uero fuisset reuersus, presentatum pro confirmatione petenda archidiaconum primo admittere noluit, quippe cui numquam pene canonicorum facta, licet honesta, placebant. Postmodum uero, uidens omnia de promotione archidiaconi rite ac canonice processisse et quia nulla erat scintilla discordie inter canonicos, ex qua posset refragrandi materiam finaliter inuenire, assensum prebuit et dans suam benedictionem ei archidiaconatum confirmauit propriaque manu installauit eundem.

Erat autem archidiaconus competenti scientia preditus et in executione sui officii, prout ei possibile erat, satis feruidus et intentus. Amator iustitie, nequitie detestator nimioque zelabat affectu, ut sanctorum seruarentur statuta et in ecclesiaticis negotiis secundum Deum totius iustitie uigeret norma.

Cum autem archiepiscopus in corrigendis subditorum excessibus se remissius ageret, archidiaconus, prout poterat, emendare enormia satagebat. Sed cum non satis cohertio archidiaconi circa morosos proficeret, nonnunquam pontificem desidie arguebat ipsum incitando et monendo, ut sicut pastor bonus super gregis sui custodia magis sollicite uigilaret. Sed quia iam ipse in torpore segnitiei sue senuerat, durum ei uidebatur atemptare noua et suis moribus insueta. Sic ergo sollicitudo archidiaconi ad onus erat presuli, non ad leuamen uidebatur ministerii pastoralis. Unde non libenter cum ipso de causis ecclesiasticis conferebat, sed eos potius ad sui familiaritatem admittebat, qui de uanitate conueniebant in idipsum.

Sicque factum est, ut aliqui clericorum, hi maxime, qui defixi erant in fecibus suis, archidiacono infesti oppido haberentur. Eo enim odiorum hec causa succreuerat, ut quos archidiaconus secundum debitum sui officii pro excessibus puniebat, archiepiscopus ueniens in oprobrium archidiaconi absque ulla cause cognitione absolueret. Archidiaconus uero magnis dolorum stimulis angebatur, non pro eo quod presul ad derogationem dignitatis eius intenderet, sed quia euacuando ministerium archidiaconalis officii totus ecclesiastici ordinis cursus turbari et confundi uidebatur. Erat enim certum animarum periculum et patens oprobrium ecclesie Dei, cum hi, qui pro enormitate sue uite puniendi erant, abiecto pudore de insontibus sumerent penas et ipsi licentius sua ludibria exercerent.

Factum est autem, ut quadam uice congregatis canonicis archiepiscopus diceret: Volo, ut nullus uacet in ecclesia personatus. Et tunc ordinatus est archipresbyter quidam Petrus, nepos Murigii. Hic, quia erat factiosus homo et inquietus, cepit aperte derogare archidiacono persuadens simplicioribus et indiscretis et se quasi caput eorum constituens nitebatur debitam obedientiam subtrahere archidiacono et se ipsum quasi superiorem reuereri querebat ab eis. Et sic feda nimis dissensio in capitulo est suborta. Archiepiscopus uero, cum se deberet tamquam murum opponere exardescentibus odiis ex aduerso et fraternam caritatem in filiis reformare, cepit factioso archipresbyteri conuenticulo fauorem impendere, partem uero archidiaconi auctoritatis sue mole deprimere, quantum posset. Hoc enim magis placere sibi uidebatur, si canonici sui dissiderent ab inuicem, quam si forent in unitate concordes. Videns autem archipresbyter, quod Guncellus sue parti accederet, ab archidiacono uero tota mentis esset intentione disiunctus, cepit eum magis ac magis in archidiaconum odiorum facibus inflamare. Ille uero, ut erat facilis ad credendum, et quia rancoris huius scintilla iam in eius erat corde perflata, libenter aures susurrationibus inclinabat. Et sic in archidiaconi periculum facti sunt cum archipresbytero concordes ad inuicem, qui prius numquam poterant concordare. Tunc ceperunt palam aggredi archidiaconum et post appellationem a se factam interdicti et excommunicationis in eum iacula intorquere. Et facta conspiratione, ad nihil aliud nisi ad ipsius perpetuam deiectionem laborare ceperunt. Ut autem in eum popularem concitarent tumultum, fecerunt omnes ecclesias claudi et ab omnibus cessare diuinis. In tantum enim scandali huius excreuerat malum, ut intra ecclesiam et extra ecclesiam non solum clamosis uocibus decertarent, sed etiam temerarias in se manus inicerent populique furentis insania modo hanc modo illam insequens partem, acerrimam seditionem in totam concitauerat ciuitatem. Canonici pene omnes contra archidiaconum erant. De nobilibus uero ciuitatis hi maxime, qui meliores et discretiores erant et maior pars cleri, archidiacono fauebant.

Cum ergo propter dissensionis huius materiam tota uideretur ciuitas in seditionem commota, metuens archidiaconus, ne forte aliquod inter ciues facinus oriretur, cedendum tempori ratus, ad apostolicam sedem profectus est. Secuti sunt eum quattuor canonici fautores sui. Videns uero archiepiscopus, quod archidiaconus ad curiam proficiscitur, statim persuasus a complicibus suis iter post ipsum arripuit profecturus. Secuta est eum canonicorum turba, que de malignitate cum ipso conueniebat. Preuenit autem eos Thomas diebus octo, non credens adhuc, quod tam uehementer odiorum flamma in eorum cordibus estuaret, ut tantum uellent se insequendo subire laborem. Quamquam ex precepto Guncelli condixissent inter se, ut nullus eum archidiaconum appellaret, sperabat autem, ut impetratis ab apostolica sede litteris ad propria remeans posset materiam scandali mitigare. Sed cum uidisset tantam multitudinem zelo nequitie inflammatam contra se uenientem, pauefactus a principio terreri cepit. Quid miri, cum ipse quasi solus esset, aduersariorum uero tam numerosus exercitus, tanti nominis cetus, ut in his solis tota Spalatensis metropolis auctoritas dependeret. Erant enim archiepiscopus, archipresbyter, sacrista, primicerius et alii quam plures litteris muniti, testificationibus armati, nil aliud nisi archidiaconum toto ore glutire parantes. At ipse nullam habens aliunde fidutiam nisi ex Deo, qui facit iudicium omnibus iniuriam patientibus, de sola enim innocentie sue causa confisus, bono animo rerum exitum expectabat.

Erat autem tunc temporis dominus Gregorius papa nonus apud Perusium. Itaque Thomas archidiaconus consilio et fauore quorundam, quos numquam nouerat, intromissus est ad papam, quando solus erat in camera cum uicecancellario tantum. Et flexis genibus coram eo cepit cause sue seriem exponere diligenter. Ipse autem clementissimus pater benignam ei exhibuit audientiam et tanquam certus de omnibus multum ei de tot molestationibus est compassus. Et requisiuit ab eo, an uellet cum archiepiscopo de his omnibus in curia experiri. Respondit archidiaconus: Vtique, pater sancte. Tunc papa dixit uicecancellario, qui astabat: Precipe Otoni cardinali, ut causam utriusque partis audiat diligenter. Tunc archidiaconus gratias agens deosculatis eius pedibus letus egressus est.

Videns autem archiepiscopus cum turma sua tam facilem audientiam archidiacono fore datam et quod auditorem impetrauerat contra eos, contristati sunt ualde. Et intrantes ad papam conabantur, ut Raynerius cardinalis, de quo multum confidebant, eis daretur auditor. Sed dominus papa nullatenus acquieuit. Vocatus itaque archiepiscopus cum sua multitudine ad Otonem cardinalem accessit et iam mitior factus uolebat, ut sine iudiciario strepitu causa de plano procederet et quasi in forma compositionis totius litis negotium tractaretur. Sed noluit a principio cardinalis, cauens ne forte super aliquo crimine collusio fieret inter partes. Denique archiepiscopus uidens propositum suum non satis sibi ad uota succedere uehementer cepit penitere incepti. Tunc seorsum ad archidiaconum ueniens latenter a sotiis blandis temptabat eum demulcere loquellis timens, ne qua criminalis actio contra se intentaretur ab eo. Sed archidiaconus parum credulus blanditiis archiepiscopi sciens eum consuetum esse cum tempore uerba uultumque mutare, causam suam coram cardinali sollicite promouebat. Sotii sui omnes recesserant preter unum.

Itaque die statuta ambe partes ad iudicium accesserunt. Tunc archidiaconus conscripto libello cepit in archiepiscopum quedam crimina denuntiando intentare. E contra archiepiscopus cum suo cetu inepta quedam et nil iuris habentia in archidiaconum confingebant dicentes ipsum in officii sui executione transgredi terminos a patribus diffinitos. Et cum diebus pluribus huiuscemodi altercatio haberetur, cardinalis, ut erat uir discretissimus, uidens quod non aliunde in archidiaconum consurrexerant nisi ex rancorum scandalis et fomite odiorum, tunc cepit multum dure increpare archiepiscopum, quod seminarium tante nequitie pullulare permiserat in ecclesia Spalatensi. Et quia non ut pastor bonus, qui animam solam ponit pro ouibus suis, se insidianti lupo opponeret, sed potius se actore inter fratres passus erat tanta scandali certamina excreuisse. Tunc requisiuit a partibus, an uellent ante diffinitionis calculum in pacis ac dilectionis redire consensum. Guncellus absque ulla cunctatione aquieuit, nil enim aliud affectabat, nisi pedem suam de laqueo eruere, in quem ipse inciderat, dum aliis prepararet. Sui uero complices, ut erant in peruersitatis proposito indurati, ceperunt contra archiepiscopum tumultuari consensum adhibere negantes. Contra quos cardinalis multum aspera uerba intorquens uix eorum sedauit tumultum. Tandem facta promissione altrinsecus, quod ad omnia starent auditoris precepta, presul cum suo agmine merentibus animis et obducta facie sese hospitio receperunt. Et non expectantes arbitrium cardinalis unus post unum, quasi de naufragio, iter arripiunt ad propria redeundi. Tunc uenerabilis Otto, absoluto prius ad cautellam archidiacono et eodem in plenitudine sui offitii restituto, precepit archiepiscopo, ut eum quasi sotium et filium paterna charitate pertractet, nec umquam aduersus eum patiatur tam praua imperitorum machinamenta uigere. Guncellus autem demisso uultu in terra respondit se uelle omnia deuote et efficaciter adimplere.

Tunc apparuit nuncius cum litteris uenerabilium episcoporum: Treguani Tragurienis, Nicolai Farensis et aliorum duorum, quas domino pape mittebant in accusationem archiepiscopi et excusationem archidiaconi. Quod cum uidisset Guncellus, nullam ulterius sustinens moram necdum plene licentiatus recessit. Quas litteras cum cardinales uidissent, uolebant archiepiscopum reuocare ad iudicium, si archidiaconus causam uoluisset resumere contra eum. Sed dominus Otto, compositionis conficiens instrumentum, distincte expressit omnia, que secundum statuta canonum singulis ministeriis pertinere noscuntur. Expletis itaque omnibus negotiis uenerabilis cardinalis traddidit conscriptiones arbitrii, unam procuratoribus archiepiscopi, alteram archidiacono eumque ad patriam cum sua gratia et benedictione remisit, confirmato sibi archidiaconatus offitio ex papali rescripto. Acta sunt hec anno Domini MCCXXXIIII sub Ottone cardinali sancti Nicolai in carcere Tuliano.

XXXII. De Gregorio comite

Illis temporibus mortuo comite Petro Spalatenses prefecerunt sibi in comitem nobilem uirum Gregorium Berberiensem. Hic erat uir potens et diues et in administrandis rebus satis circumspectus et strenuus, ualde siquidem fortune prosperitas in prolis fecunditate et in omni rerum felicitate sibi arriserat. Nec erat in tota prouintia Chroatie qui tanta potentie prerogatiua polleret, omnes enim inimicos suos superauerat nec erat qui ad res ipsius et fratrum suorum extendere manum auderet.

Cum ergo factus fuisset comes, satis secure sub eo Spalatenses aliquo tempore laborabant terras gregesque pascebant. Sed quia homo erat multis negotiis implicatus, non poterat Spalati facere moram sed dimisso ibi quodam suo uicario, qui iura colligeret comitatus, ipse in locis sibi oportunis manebat. Et si quando, quod rarissimum erat, uocatus ueniret, non pro statu ciuitatis erat sollicitus, sed de suis prouentibus maxime contendebat. Quam ob rem, quia ciuitas quasi uidua sine rectoris gubernatione manebat, non ante sed retro ire debebat. Superbie pestis precipue uigebat in ea ita, ut qui potentiores esse uidebantur, uel rectores seu consules, paruam curam de communi utilitate haberent, immo pro modico sui lucri emolumento maximum communitatis commodum uenundabant. Preterea furta, cedes, rapine et omnia mala perpetrabantur impune. Non enim unicus erat, qui gubernationis moderamen super omnes teneret, sed uniuerse ciuitatis uulgus pro sua uoluntate singillatim dominos sibi de potentioribus fecerant, quorum iniquo freti patrocinio, multa scelera presumebant. Et propter hoc inter ipsos magnates multorum emerserat materies odiorum ita, ut in nequitiis perpetrandis sibi emulatores existerent et ille reputaretur maior et melior, qui plus gloriari poterat in malitia, qui potentior erat in iniquitate. Sic dissipata et lacerata erat ciuitas, ut nullum rigorem iustitie curia exercere ualeret, nisi in illos dumtaxat, quia nimia paupertate et imbecillitate sordebant.

Tunc ciues, ex licentia malitie quasi effrenes effecti, ceperunt in communem pernitiem mutare dominia: modo pars una illum facere comitem, modo pars altera alium, non metuentes crimen periurii, non uerentes iura patrie pestiferis factionibus temerare. Tunc eiecerunt Gregorium de comitatu et fecerunt comitem Domaldum, qui erat inimicus eius capitalis. Rursus eiecto Domaldo fecerunt comitem Marcum, filium Gregorii. Et hoc non communiter sed diuisim ex mutuis odiorum infestationibus presumebant. Propter hoc magnas inimicitias, dampna et pericula patrie conquirebant.

Illis temporibus, ut ferunt, quidam pestilenses ciues in odium eorum, quos Gregorius diligebat, abeuntes instigauerunt quendam Tollenum, qui erat nepos comitis Petri de Chulmia, ut exiens ueniret ad predam Spalatinorum pecorum et Tragurinorum. Qui armata equitum turma non modica clam equitauit ad locum, qui dicitur Basilen, ubi magna ouium multitudo pascebatur et abstulit de ouibus Spalatensium octoginta fere milia et abduxit eas in terram suam nichilque Spalatenses recuperare potuerunt. Verumtamen armato sepius nauali exercitu magnam partem terre ipsius depopulati sunt.

Eo tempore erat quidam senex Duimus nomine, qui licet esset etate maturus, crudis tamen erat moribus insuauis. Hic cum putaret sibi factam fore iniuriam a filiis Vitalis pro eo, quod in quandam eius ancillam manus iniecerant, indignum putauit adire curiam et iudicum sententiam expectare, sed iratus uenit cum duobus filiis suis et primo quidem uerbis agressus est predictos iuuenes filios Vitalis. Hi etiam, cum essent ad fatuitatem et superbiam multum precipites, noluerunt dare locum ire, sed procaci ore uerba tumentia responderunt. Sic post uerba tendunt manus ad uerbera, dehinc diabolo instigante tractis pugionibus iam res non ciuiliter sed hostiliter agitur. Tunc tota ciuitas in seditionem commota, alii lapidibus alii gladiis debachantur. Itaque die ipsa iacuerunt more porcorum despicati in platea Duimus Drasce cum duobus filiis suis. Eodem modo unus de filiis Vitalis, nomine Domitius, et multi alii saxo uel ferro uulnerati sunt. Post multos tamen dies superuixit filius Duimi iunior et filius Vitalis. Tunc congregata communitas iudicauit expelli de ciuitate homicidas illos domibus illorum ad solum destructis.

Exierunt ergo de ciuitate filii Vitalis et filii Gallone cum sequacibus suis, et abierunt Iaderam. Et cum ibi aliquantam moram fecissent, perquirebant, qualiter per uim saltem eis liceret ad patriam remeare. Conduxerunt ergo in auxilium sibi aliquantam sotietatem Pisanorum, qui erant boni pugnaces, sed ad malum satis ueloces. Tunc armatis duobus lignis uenerunt et media nocte applicantes ad portum consilio amicorum et parentum suorum clanculo intrauerunt in turrim quandam, que est super portam aquilonarem. Et quia inopia rei familiaris premebantur, ceperunt consilia pessima machinari, disponebant enim armata manu quorundam diuitum domos inuadere et bona eorum diripere uiolenter. Ob hoc uero in huius se presumptionis audatiam erigebant, quia nullum caput, nec regimen inter ciues uidebant. Cum autem in ciuitate auditum fuit, quod filii Vitalis cum sotietate hominum externorum aduenissent, et quod ad talia facinora perpetranda sui cordis relaxarent habenas, mox inimici eorum pauefacti totam concitauerunt ciuitatem contra eos. Unde facta coadunatione totius communitatis miserunt ad eos, ut statim recederent, unde uenerant, alioquin impetus uniuersi populi in ipsorum mortem fureret incunctanter. Tunc consilio suorum fautorum exierunt et usque ad monasterium sancti Stephani secesserunt ibique occassione quadam biduo comorandi indutias petierunt et optinuerunt. Infra quod spatium appropinquabant ad ciuitatem et cum amicis et propinquis per ortos comedebant et bibebant securi. At uero eorum inimici manebant inclusi in turri Calende. Factum est autem, ut quadam die, aduesperascente iam hora, cum uiderent quosdam eorum quasi insultando eis prope ciuitatem accedere, magnum sibi oprobrium fieri extimantes, si in conspectu inimicorum suorum tota die manerent inclusi. Exierunt ergo de turri: Iohannes Cegaida, Lampridius filius Duimi cum ceteris complicibus suis, et uenerunt uersus montem, non quasi pugnandi animo, sed gratia spatiandi. Et ecce, inimici eorum sedebant absque pauore post ecclesiam sancti Felicis. Videntes autem inimicos suos contra se uenientes illico surrexerunt et, ut erant audatiores, licet pauci essent, ibi ceperunt urgere ipsos lapidibus et non permittere eos ulterius progredi. E contrario uero pars aduersa lapides contra lapides iactando suos aduersarios ex loco illo expellere nitebatur. Cum ergo inter eos aliquantisper eminus pugnatum esset, pars filiorum Vitalis in tantum ualidior fuit, ut eorum inimici compellerentur retrocedere usque presidium suum. Sed cum fragor pugnantium in ciuitate audiretur, factus est popularis concursus contra filios Vitalis una uoce clamantium, ut recederent uel perirent. Tunc uidentes hi, qui erant ex parte Duimi Drasce, quod in auxilium eis de ciuitate confluerent, resumptis uiribus ceperunt contra hostes reuerti. Et concurrentes aduersus eos, non iam instant lapidibus, sed telis et ensibus in hostes feruntur. Et cum ipsis ignominiosum uideretur cursim ad suos fugere, cum essent pene inhermes, lentis gressibus recedebant. Et ecce repente inimici eorum irruerunt super eos et primo inuadentes Gregorium, filium Gallone, totum iaculis et mucronibus confoderunt, alterum uero Domitium ei succurrere properantem cede simili mactauerunt. Et sic sui sanguinis ultione patrata ad turris sue presidium sunt cum exultatione reuersi munientes se undique, ne qua ex parte ab aduersariis possent inuadi. Iohannes uero, maior ex filiis Vitalis, cum sua sotietate apud portum monasterii positus audiens miserabilem casum fratrum suorum cepit tristis et anxius ad ciuitatem reuerti.

Tunc communitas congregata cepit fouere partem alteram, partem uero Duimi compulit ire Tragurium destructis eorum domibus omnia bona ipsorum Iohanni et eius complicibus adiudicauit, cum ergo ambe partes assidue armate incederent et ex uicinitate ciuitatum sese ad inuicem oculte ac palam crebrius infestarent, ita ut homicidia, rapine, cedes in eos etiam comitterentur, qui neutri parti fautores erant.

Erat autem tota ciuitas in pessimo statu posita, quia tanta erat disensio, ut fieri solet, quod nullus pene remaneret, qui non pro alterutra parte contenderet. Tunc ceperunt parentes timere pro filiis, pro rebus, pro uita etiam sua. In tantum enim omnes procliui erant ad facinus, ut generalis uideretur interitus ciuibus iminere.

Iste metus causam dedit nostratibus de Latino regimine cogitare. Tunc ceperunt relligiosi uiri fratres minores in suis predicationibus suadere ciuibus, ut potestatem de gente Latina aduocarent. Precipue autem Thomas archidiaconus conuocato clero frequenter populum comonebat multis ostendens rationibus, quod non alio modo poterat ciuitas ad bonum statum reduci, nisi per regimen Latinorum. Et tandem acquieuerunt omnes, ut de gente Latina potestas eligeretur. Facto autem uniuersali consilio quesitum est, ex qua ciuitate Ytalie potestas aduocari deberet. Et tunc omnium in hoc resedit uoluntas, ut ad ciuitatem Anconitanam pro potestate mitteretur. Tunc elegerunt duos, qui legationis huius perferrent negotium, uidelicet Thomam archidiaconum et Micham filium Madii, dantes eis per publicum instrumentum plenam auctoritatem, ut abeuntes Anconam, quoad melius uideretur eis, factum huiusmodi promouerent, obligantes se iuramenti uinculo uniuersa pro rato habere. Itaque archidiaconus cum suo collega suscepto legationis mandato, quamquam cernerent quosdam ex ciuibus penitere, post festum Epiphanie iter arripientes nauigauerunt multosque ac diutinos passi labores tandem prope festum Pasce Anconam applicuerunt. Et cum iam rumor processiset, quod uenturi essent Spalatensium nuntii pro potestate eligendo satis honorifice suscepti sunt a nobilibus ciuitatis, alacri animo prebendo eis hospitia et grata seruitia impendendo. Tunc nuntii primitus accesserunt ad potestatem Anconitanum, qui erat Lombardus genere, patria Bergamensis. Et porrigentes ei salutatoriam Spalatensium, exposuerunt ei causas legationis sue petentes, ut necessarium eis consilium impendere dignaretur. Ipse uero, ut erat uir legalis et bonus, duxit eos seorsum cepitque multis suadere loquellis, ut super tam arduo negotio nichil incaute, nichil agerent properanter sed relligiosorum dumtaxat et fidelium uirorum utentes consiliis in facti executionem procederent. Nominauit eis expressim personas paucas, quarum debebant consiliis adherere dicens: Quia tanta uiget hic hominum malitia, ut plerique priuato amore non laudanda laudarent, alii uero priuato odio non uituperanda uituperarent, nec consulendo sinceriter ad uestre respicient utilitatis profectum, sed ad sue carnalitatis affectum.

XXXIII. De Gargano potestate

Sic et factum est. Nam accedentes ad quendam religiosum uirum, qui erat de ordine fratrum minorum, qui fidem et conuersationem omnium perspicue cognoscebat secumque diutius conferentes, taliter deliberauerunt, ut neminem alium pro potestate eligerent, nisi nobilem uirum Garganum de Arscindis, qui testimonium habebat bonum ab omnibus. Tunc nuntii eundem Garganum adeuntes, ceperunt alloqui ipsum, exponentes ei suum propositum, quod de ipso habebant et querentes, an uellet ad unum annum uenire pro eorum regimine ciuitatis. Quibus ipse benigne respondit, quod deliberaret primo cum propinquis et amicis et tunc demum certum quid responderet. Facta autem deliberatione per aliquot dies, reuersus ad eos acquieuit uoluntati eorum. Et pacti sunt cum eo in quingentis libris Anconitane monete pro salario unius anni. Et multis coram positis pactionem firmauerunt et ipse iuramentum prestitit super quibusdam articulis. Et sic potestatis officium suscepit.

Confectis autem publicis instrumentis cepit se preparare ad iter. Cum ergo denuntiata fuisset electio Gargani apud potestatem et consilium Anconitanum, ualde commendantes factum Spalatinorum pulsu campane ac preconis uoce populum conuocarunt. Et facto grandi conuentu iuerunt nuntii cum Gargano ad palatium publicum. Et intrantes curiam, perorauit archidiaconus processum legationis et electionis, quam fecerant de Gargano, petens ex parte suorum ciuium, ut cum eorum beniuolentia et fauore dirigant eum ad regimen ciuitatis Spalatine. Tunc potestas Anconitana surgens prolixe contionatus est grates multiplices referens, quod tantum honoris a Spalatensibus eis foret impensum. Et accipiens Garganum per manum posuit eum ad manus nuntiorum ipsum multipliciter recommendans.

Garganus uero necessarie sotietatis comitatu parato nauem ingressus est. Habuit autem militem unum et unum notarium, clientelam bonam, duos dextrarios et armorum non modicum apparatum. Comitati sunt eum multi nobiles cognati sui, alios misit communitas pro nuntiis ob honorificentiam persone ipsius. Nauigantes autem non paucis diebus, tandem quinto decimo die mensis Maii ad Spalati portum leti applicuerunt. Ut autem rumor in ciuitate perstrepuit, quod potestas aduenisset, mox tota ciuitas prorupit ad portum factusque est concursus utriusque sexus et etatis uidere cupientium, quem longo desiderio fuerant prestolati. Egressus autem de naui ab uniuersa cleri populique frequentia in magno tripudio et honoris obsequio susceptus est.

Altera autem die misit et fecit inspici plura hospitia, ubi uideretur commodius sui regiminis officium exercere. Et tandem placuit habere domum comitis Grubesce pro publico palatio et pro hospitio suo. Tertia uero die fecit coadunari uniuersum populum ciuitatis et facta curia primo expediuerunt se nuntii exponentes sue legationis processum et exitum ostendentes. Deinde nuntii Anconitanorum Matheus de Girardo et Albertus legationem ciuium suorum, que erat pro Gargano, coram populo multis laudibus perorarunt. Post hec autem surgens Garganus, ut erat eloquens uir, multum lepide contionatus est. Et prestito sui regiminis iuramento, fecit uniuersam multitudinem tam nobilium quam popularium uinculo sacramenti astringi, ut essent suis preceptis obedientes per omnia et sequaces. Iussit autem omnes iuratos in scriptis redigi et inuentus est numerus fere duum milium uirorum. Tunc ordinauit curiam statuens iudices, camerarios et precones. Totum namque regimen disposuit ad exemplar Ytalicarum urbium, que per potestatum regimina gubernantur. Cum enim nihil pecunie in fisco publico reperisset, per sue discretionis industriam cito ipsum abundare fecit absque grauamine alicuius. Siquidem tantam ei gratiam concessit Deus, ut ab omnibus timeretur et audiretur, quasi quidam sanctus a Deo missus. Nec solum ciuibus uenerationi erat sed de tota pene prouintia ueniebant audire ipsius sententias, quasi diuinas. Erat enim quam maxime intentus cum omnibus pacem facere factamque fideliter obseruare, superbis resistere, pacificos quasi filios confouere. Sicque breui tempore tota ciuitas ueluti de magnis tenebrarum squaloribus exiens ad lucem deuenit.

Tunc illa cruenta et orribilis discordia, quam supra descripsimus, sopita est. Nam filii Vitalis cum parentella Duimi contractis inter se conubiis pacem perpetuam tenuerunt. Sclaui etiam, qui inplacabiliter contra ciuitatem seuiebant assiduis predationibus laniantes eam, ad pacis concordiam reducti sunt. Tanta namque fuit eo tempore securitas intus et extra, ut numquam maior ibi memoraretur fuisse. Hoc ideo contigerat, quia potestatis metus omnes ciues in unitate constrinxerat. Omnes autem, quasi per unum funem trahentes, robur ciuitatis integrum conseruabant nec erat ausus quispiam ciuium priuatas amicitias seu inimicitias cum extraneis facere, sed qui erat amicus publicus a singulis amabatur; quem uero ciuitas pro inimico habebat, quasi omnium hostem omnes insequebantur.

Et hoc ceu miraculose eo tempore contigit, ut duo implacabiles hostes Spalatensium uiuendi finem facerent, uidelicet Tollen de Chulmia et alter Tollen Politianus, qui nunquam poterant cum Spalatensibus pacem habere.

Per idem tempus, anno domini millesimo CCXXXVIIII die tertio intrante mense Iunio, facta est eclipsis solis mirabilis et terribilis. Totus enim sol obscuratus est et tota serenitas aeris obtenebrata est. Et quasi noctis tempore stelle apparuerunt in celo et quedam maior stella micabat iuxta solem ex occidentali parte. Tantusque pauor in omnes incubuerat, ut uelud amentes huc illucque clamando discurrerent mundi finem adesse putantes. Erat autem dies Veneris luna tricesima. Et quamuis solis iste defectus per totam aparuisset Europam, in Asia tamen et Africa non dicebatur fuisse. Eodem anno uisa est stella crinita, id est cometa, que imminebat septentrionali regioni, quasi supra regnum Hungarie, et mansit diebus multis satisque magne rei portendi uidebatur presagium. His etenim diebus crebrescebat iam per aures hominum tristis rumor, quod pestifera Tartarorum gens fines iam Christianorum inuaserant in Ruthenie partibus; sed quasi pro ludo reputabatur a multis.

XXXIV. De regimine Gargani

Interea Garganus in administrandis rebus publicis ualde circumspectus et cautus, ubicunque opus erat pro tractandis consiliis, pro disponendis negotiis, pro expendendis foralibus causis, multa prudentia ducebatur. Amator siquidem honestatis, quos laudabilis fame ac bone conuersationis esse nouerat, hos amicos et familiares habebat, quos uero superbos, elatos infamesque cognouerat, his nunquam faciem ylarem hostendebat. Iuniores more pii patris ad se frequenter conuocans instruebat, hunc de rebus iusta negotiatione augendis, alium de militia exercenda, alium de causis ciuilibus fideliter exequendis. Et quid plura referam? Nunquam erat quietus sed semper intentus et feruidus statum singulorum et omnium ad meliora transferre. Qualiter autem ciuitatis honor et commodum ampliori possit mensura excrescere, mentis aciem undique circumferebat, dando operam solerti studio seruare habita et lucrari habenda, expendenda pro utilitate expendere et tenenda ex discretione tenere. De rebus propriis satis erat curialis et largus sed de communibus multum tenax et parcus.

Facta est autem tunc collatio inter ciues, et peracta taxatione omnium bonorum mobilium et immobilium. Soluit unusquisque de centenario tria fuitque summa totius collecte quasi quatuor milium ypperperorum. Ex hac pecunie collatione expedita sunt debita communitatis, et redempta fuerunt uasa aurea et argentea, que de thesauris ecclesie suscepta a longo fuerant tempore pignorata.

Nempe uir catholicus ecclesiam et ecclesie ministros in magna ueneratione habebat. Si quando a peruersis et malignis ciuibus ad ipsius aures persuasio sacrilega contra clericos fieret, ut in depressionem clericalis priuilegii aliquod eis commune seruitium imponeret, seu datium ab eis exigeret, numquam audire uolebat. Immo uelud defensor ecclesie et aduocatus cleri contra omnium se obloquia opponebat. Denique tanto amoris studio de uita et moribus singulorum ciuium perquirebat, ut ante annum actus et nomina predisceret senum et iuuenum, puerorum etiam, ita ut omnium haberet notitiam ac si natus et nutritus in hac urbe fuisset. Preterea in exibendo honore hospitibus ita liberalis erat, ut plerique antea ciuitatis inimici, propter ipsius curialitatem amicissimi efficerentur. Veraces amabat, mendaces uitabat, ambulans in uia immaculata hic sibi ministrabat. In bello magnanimus et audax, in pace mansuetus et blandus, nullus poterat esse ita pauper et uilis qui non facilem ingressum haberet ad eum et qui propere sui iuris non consequeretur effectum. In penis autem pro maleficio inferendis non erat tepidus sed rigidus, ut nullus daretur criminibus locus. Ad uindictam siquidem malefactorum laudem uero bonorum portabat gladium iudiciarie potestatis. Tunc etenim ueraciter uidebat bonus bonitatem sibi prodesse, quando suam malitiam malis cernebat obesse. Multi namque ex habilitate sue nature fierent boni, sed ex impunitate criminum efficiuntur mali. E contrario uero quidam ex quodam temeritatis impulsu fierent mali, qui timore penali discunt fieri boni.

Voluit autem Garganus, ut non solum suo tempore, sed etiam inposterum Spalatensis ciuitas iusto moderamine regeretur. Fecit ergo quoddam uolumen fieri, quod capitularium appellauit, in quo iussit conscribi omnes consuetudines bonas quas ciuitas habuerat ab antiquo, superaddens multa alia iura, que uidebantur necessaria in actibus publicis et priuatis, uidelicet in causis expediendis, in maleficiis puniendis et pro iustitia equo libramine omnibus exhibenda. Quem libellum curia semper habebat pre manibus nec absque eo iudices uel aduocati ad discutienda causarum merita procedebant. Hoc capitulare transcripserunt Tragurienses et alii, quos emulatio nostri regiminis ad bona studia prouocabat.

Denique transcurso iam ex maiori parte anni spatio uentum est ad electionem anni sequentis. Et cum super hoc uniuersale agitaretur consilium, non fuit contradictio aliqua sed omnium proclamatio, ut idem Garganus ad alterius anni regimen assumi deberet. Erant tamen aliqui insolentes, qui nec ipsum nec alium pro potestate uolebant, ut absque rectoris terrore uiuentes consuetam possent nequitiam exercere, sed non presumebant palam resistere, metuentes popularem tumultum contra se concitari. Statutum enim fuerat et sacramenti religione firmatum, ut nemo assumeretur pro comite, sed per potestates de cetero ciuitas regeretur, nec prima potestas ante recederet, nisi cum altera aduenisset. Factam autem electionem suscepit Garganus auctumque est ei salarium in tanta quantitate pecunie, quod accedebat ad summam mille librarum nostre monete. Eodem modo electus in tertio anno suscepit regimen, sed quasi inuitus, habuitque salarium mille trecentarum librarum, sotietatis tamen numerum ampliauit.

Itaque Garganus non minus in duobus sequentibus quam in primo anno feruidus, circa prouectionem rei publice intentissime uigilabat. Fecit autem fieri quoddam munimentum, ubi dicitur ad petram, ut esset tutelle refugium contra predones, qui consueuerant maxime de Massari monte descendere, predasque abducere ad montana. Sed multis aliis negotiorum incursibus prepeditus inceptum edificii opus intermittere coactus est.

XXXV. De bello quod gessit cum piratis

Anno autem secundo sui regiminis opus ualde commendabile aggressus est. Etenim quia uir erat detestator nequitie, cepit uigilanti studio cogitare, quonam modo fieri posset, ut tam uesanam piratarum seuitiam refrenare ualeret uocatisque non multis ex ciuibus cepit cum eis secrete tractare et eos inducere, ut bellum Deo gratum et hominibus in Almisanos inferrent. Et quamquam cerneret quosdam in facto huius negotii uacillantes nec assensum pleno corde prebentes, ardebat tamen eius animus aliquod suo tempore Deo prestare obsequium, si Dei inimicos disturbare et insequi conaretur. Tanta enim desiderii auiditate in eorum ferebatur perniciem, ut cum esset in omnibus circumspectus, non satis consulte, ut uidebatur multis, in bellum processit. Nam antequam sufficientem preparationem lignorum atque armorum Spalatenses haberent auxilio fretus diuino pugnandi materiam adinuenit.

Nactus uero occassionem congruam contra ipsos ex eo, quod quidam Tollen, nepos Malducis, predam fecerat in campo Spalatensi, palam arma parari constituit. Et cum pecuniam pro ipsa preda soluere pacti fuissent eamque soluere denegarent, tunc facta est Spalatensibus iusta occassio insurgendi unanimiter contra eos. Tunc potestas, ut erat sagax homo, cepit dissimulare aliquandiu, temptans si foret possibile insidiose inuadere castrum. Sed positarum insidiarum conatus frustra processit, nam castrensium uigiles presenserunt; ceperunt ergo manifeste bellum eis inferre. Itaque armatis lignis que habebant, quamuis non satis forent ad bellum habilia, nauigauerunt et applicuerunt ad insulam Bratiam. Et recensitus est numerus naualis exercitus, et inuenti sunt ex Spalatensibus fere mille ducenti armati. Dederunt autem Tragurienses auxilium, sed pigrum satis et tenue.

Tenebant autem eo tempore insulas Faron et Bratiam Pribislaus et Osor, filii Malducis de Almisio. Tunc potestas misit ad insulanos precipiens, ut statim ad eos accederent, et spreto dominio Almisanorum recipiant dominium Spalatensium. Illi autem ualde gratanti animo accesserunt et iurantes omnimodam subiectionem tradiderunt ex potestatis precepto omnia bona Almisanorum, que erant in insula, greges, armenta et sata et uniuersa, que pertinebant ad ipsos. Que omnia receperunt Spalatenses et transposuerunt ea in terra, alia in Appuliam uendenda miserunt, alia in eadem insula custodiri fecerunt. Osor autem, qui erat comes eiusdem insule, eo tempore aberat, Almisani uero armatis clanculo lignis nauigauerunt latenter ad insulam et inuaserunt quatuor barcusios Spalatensium, qui erant missi ab exercitu ad aliud insule caput. Verum tamen nec unum hominem capere potuerunt. Tunc potestas, relictis ad custodiam insule duobus nobilibus uiris, Lampredio et Stephano, tradita eis sotietate quinquaginta bonorum iuuenum ex popularibus ciuitatis, ipse cum toto exercitu repedauit ad urbem. Auxit autem exercitum et abiit ad uineta hostium cepitque ea passim destruere, succidere arbores et culta omnia deuastare.

Interea quadam die aduesperascente iam hora ecce Osor belli nescius cum armato ligno ab insula uersus Almisium remigabat. Spalatenses uero uidentes et cognoscentes ipsum esse festinanter preparauerunt se circumdare ipsum et capere. Factum est autem et appropinquante Osor, Spalatenses cum sua numerositate lignorum subito prorumpunt ex portu et sparsim remigantes circumuallant equor, ne qua parte uia pateret hostibus euadendi. Videns autem Osor hostilibus se circumseptum cateruis, non potuit diuertere sed cohortatus suos, inter omnia Spalatensium ligna irruens, ulterius remigauit. Et dum iam constringi, dum teneri putatur, ipse, uelud anguilla lubrica, de manibus comprimentium elapsus est et euasit. De cuius euasione Spalatenses multum tristes effecti, ad propria sunt reuersi.

Tunc Osor, qui ceteris erat fratribus insolentior, cepit toto suo conamine preparare se ad defendendum et resistendum contra Spalatensium incepta. Et ut erat consuetus, conuocauit ad se omnes uiros sanguinum et dans eis stipendia cum fratribus suis, quia piraticis erant opibus admodum locupletes, omnes, quas habebant liburnas, multo plures et meliores quam Spalatensium armauerunt. Et exeuntes ab Almisio, ceperunt oculte et manifeste et quacumque arte poterant offendere Spalatenses.

Cum ergo Spalatenses cernerent, quod inimici eorum a rigore sue nequitie ceruices nequaquam flecterent sed ad nocendum essent totis uiribus preparati, ceperunt penitere incepti contra potestatem maxime obloquentes, quod improuide et inconsulte ante sufficientem preparationem lignorum et armorum bellum uoluit atemptare. Tunc Garganus curarum pondere inquietus huc et illuc mente rapiebatur pertractans, qualiter hostium audatiam suppeditare ualeret. Fecit autem fieri unum lignum trireme in modum galee, quod esset ceteris uelocius et eminentius, quod infra uiginti ferme dierum spatium totum de nouo fabricatum est et expletum. Sed hoc erat, quod maxime potestatem affligebat, quia uidebat ciues non ex corde contra hostes arma mouere uix enim cum magna difficultate cogere eos poterat ad ligna intrare.

Itaque comes Osor cum sua classe in uigilia Apostolorum adnauigauit in insulam Soltam, quam percurrentes hostiliter ceperunt obuiantia queque uastare. Custodes uero insule cum colonis atiem struentes, ut poterant, aliquandiu restitere. Sed cum essent hostium respectu paucissimi, consultum uolentes esse uite sue, campum hostibus relinquentes ad tutiora loca se contulerunt. Tunc Almisani liberum se cursum habere uidentes, ceperunt ad predam undique debachari, inuadere rusticos, mulieres opprimere, comburere segetes et mala omnia perpetrare. Venientes autem ad ecclesiam beati Stephani, diripuerunt quicquid in domo erat, flammis eam succedentes. Ad ultimum uero ecclesiam ingressi, paganorum more altariola fregerunt, spargentes reliquias, ac ausu nefandissimo ipsam sacrosancti corporis eucharistiam, que super altari pendebat, sceleratis manibus contingentes deiecerunt in terram. Mox uero, quasi leta potiti uictoria, cum exultatione ad propria remearunt.

Sed benedictus Deus, qui non in longum passus est tanti sceleris dormire uindictam, die namque tertia iterum multiplicatis suarum apparatibus copiarum exierunt ab Almisio et nauigauerunt ad insulas occupandas. Et primo quidem medio noctis tempore applicuerunt ad Bratiam et exeuntes de lignis optime se armarunt. Et exstruentes aties ascenderunt summo diluculo ex orientali capite et adhuc soporatis hominibus repente irruerunt in uicos capientes homines, predas rapientes, domos ignibus concremantes.

Et ecce rumor huius pestis per totam insulam subito euolauit gelidusque tremor per omnium membra cucurrit. Tunc quinquagenarii illi, qui ad custodiam insule fuerunt deputati, preparauerunt se uiriliter ad pugnandum. Miserunt autem, ut omnes insulani accurrerent ad auxilium impendendum. Ipsi uero ceperunt paulatim incedere uersus eos. Et ecce turma quedam apparuit eminus in conualle, quam multitudo cetera sequebatur. Nostri uero desuper intuentes substiterunt et ceperunt deliberare inter se quid facto opus esset. Nondum enim ex insulanis nisi pauci conuenerant. Hostes uero uidentes nostrorum turmulam quasi pauidam non crediderunt eos fore ausos ad conflictum accedere; quam ob rem putabant eos primo insultu in fugam uertere. Vnde omnes simul conglobati ceperunt uociferando contra eos incidere. Nostris uero quamuis temerarium uideretur, cum pauci essent, contra multitudinem dimicare, fedum tamen et ualde ignominiosum esse putabant, si absque belli impulsu et solo uisu pauefacti eis cedendum putarent. Tunc ipsis cunctantibus et suum consilium in diuersa uoluentibus, hostes magis ac magis appropinquabant. Mox uero quasi quidam constantie spiritus in eorum uisceribus incalescere cepit statimque unus eorum, qui preerat quinquagenariis illis, Stephanus nomine, factus audatior dixit: Eia uiri, nonne scitis, iustam nos bellandi causam habere? Non recordamini, quod hii, qui contra nos ueniunt Deo et hominibus odibiles pirate sunt? Numquid non a tota christianitate anathematizati et execrati habentur? Nos Deus et iustitia proteget, illos sua iniquitas confundet. Nulla ergo sit trepidatio, uiriliter agite et confortamini, quia Deus dabit uictoriam de inimicis suis. Ad hanc uocem omnes exilarati ceperunt commendare se Deo et beato Domnio. Tunc ordinantes se ceperunt contra hostes audacter incedere. Factum est autem, ut ambe aties minimo iam essent interuallo propinque, exclamauit Stephanus:Vindica, Domine, sanguinem seruorum tuorum, qui ab his canibus effusus est. Tunc ceperunt altrinsecus sagittis et iaculis magno strepitu dimicare. Cum autem manu ad manum coniuncti iam gladiis et pugionibus commixtim instarent, parua mora utrinque certatum est. Et ecce, pars Almisanorum, quasi celitus percussa, repente disrupta est. Et cum non multi uulnerati, non multi trucidati fuissent ex eis, subito terga uertentes fugati sunt attonitique uelud amentes huc illucque discurrunt.

At nostrorum uictrix sotietas, gratias agens Deo, qui percutit impios, et saluat sperantes in se, a tergo percutere fugientes, ligare captiuos, arma diripere non cessabant. Sed quia pauci erant, non poterant eos usquequaque insequi oberrantes. Persecuti autem eos sunt usque ad puppes biremium suarum. Ecce autem inuenerunt comitem Osor, utraque manu debilitatum, sub armis anelantem et diffugium ad mare querentem. Statim ergo, ut cognouerunt eum, circumdederunt ipsum. Et cum unus eorum eleuato gladio super caput ipsius uibrasset, Lampredius, super ipsum toto corpore se prosternens, non permisit eum interfici, sed captum et ligatum ad descensum ducentes in custodia posuerunt. Ceperunt autem et ex melioribus multos, quos omnes ergastulis mancipantes, potestatis arbitrio seruauerunt. Porro hi, qui ad mare euadere potuerunt, concite se impellentes a terra tremebundi et anxii raro remigio ad propria se traxerunt. Sequenti uero die exierunt nostri, ut inuestigantes caperent, qui latebant. Et ecce inuenerunt multos ex melioribus absque ullo uulnere iacentes exanimes inter uepres. Et hoc quasi miraculose contigit, ut absque humana percussione a sua nequitia perfracti iacerent. Nam et ex eis quidam, qui ad ligna confugerant, antequam applicarent ad terram, spiritum exhalarent. De nostris uero nec unus quidem occubuit. Cum autem nuntios ad ciuitatem misissent, triumphum uictorie referentes, non credebat Garganus pre gaudio, admirans quomodo fieri potuit, ut parua manus hominum et ipsa modicum bellandi exercitatione perita tantam potuit superare multitudinem, que frequenti inebriata cruore, pro nichilo consueuit ducere mortis periculum in pugne conflictu. Tandem certificati de leto euentu uictorie cum magna festinatione et exultatione armauerunt liburnas et ad insulam nauigauerunt.

Miserunt autem et fecerunt omnes captiuos ad mare adduci. Cum autem ductus fuisset comes Osor cum ceteris maioribus coram potestate, cepit Garganus dicere insultando: O comes Osor, ubi tantus elationis fastus? Ubi tante preminentie potentatus? Ecce, quo deuolutus es, qui nec imperatores, nec reges credebas esse pares potentie tue! Disce iam, quia plus potest diuina iustitia quam humana temeritas. His dictis fecit omnes uinctis a tergo manibus introduci ad ligna et sic ad ciuitatem uenerunt. Mox autem ut ciuitatem ingressi sunt, fecit potestas omnes duci ad carceres et constringi ligno pedes eorum posuitque custodias circa ipsos, comitem uero et maiores ferreis compedibus uinctos fecit sub palatio suo arctissime custodie mancipari. Mitius a principio cepit agere cum eis, expectans si forte emollirentur corda eorum et ad ipsius uenirent mandata. Sed cum uideret eos in sua malitia obduratos, ita ut ad bonam pacis conditionem aliquo pacto flecti nequirent, cepit eos carcerali squalore affligere, inedia macerare, quosdam etiam uerberibus torquere. Sic autem extorsit ab eis non paruam pecunie quantitatem.

Tunc cepit pacis colloquium fieri inter ipsos. Promittebat siquidem comes omnia ligna piratica in manibus tradere potestatis et quod numquam alia facerent ad cursum denuo exercendum. Et cum talis pactio Spalatensibus complaceret, statim Almisienses resiliebant, adeo durissimum uidebatur eis a consueta nequitia ex toto cessare. Sed potestas non aliter eorum relaxationi acquiescere uolebat, nisi ex eorum manibus excuteret gladium, quo in insontes latrocinando grassari solebant. Conabatur quippe potestas tota cordis intentione pestem piratice uesanie prorsus extinguere, magnum se Deo prestare obsequium arbitratus, si tante impietati finem imponere potuisset. Inducebat autem eos ad iuste uiuendum, nunc blandis uerbis comonens, nunc terrores incutiens. Ipsi uero, ut peruerse mentis homines, callida simulatione deducebant consilia potestatis, mallentes penaliter seruire diabolo, quam iustam et tranquillam secundum Deum agere uitam. Talibus ergo uersutiis utentes promissis decem mensibus in carcere iacuerunt. Tandem uero uidentes fratres comitis cum ceteris, quod nullo modo de potestatis manibus euadere poterant eorum captiui nisi ligna Spalatensibus traderent et cursum penitus resignarent, tunc acquieuerunt ad omnia et miserunt Spaletum sex ligna, que habebant maiora, et alia quedam, que ceperant, minora. Pacti sunt autem, quod numquam ad latrocinandum exirent, iuramenti se uinculi astringentes et obligantes, quod, si quando in contrarium facerent, tenerentur soluere Spalatensibus duo millia iperperorum, et quod ab offensione istorum precipue abstinerent, uidelicet Spalatensium, Venetorum et Anconitanorum; imperatori namque obsides dederant, ut nullam in toto regno Appulie lesionem inferrent. Iurauerunt etiam, ut omnibus amicis et iuratis Spalatensium eadem pacis federa obseruarent. Et sic eorum captiui relaxati sunt omnes.

 

XXX. SUR LA GUERRE MENEE AVEC DOMALD.[1]

Après ces exploits, le comte Pierre retourna vivre chez lui à Hum. La ville de Split ne pouvait pas rester saine sans gouverneur. Les Templiers, sur l’ordre du roi, occupaient alors la forteresse de Klis. Les Spalatins, trop souvent mécontents des choses utiles et séduits par ce qui ne l’est pas, commencèrent à se lasser des avantages de paix et de leur tranquillité. C'est pourquoi, attirant des reproches calomniateurs les Templiers de bien des façons, ils obtinrent leur départ de la forteresse se libérant ainsi d’un voisinage pacifique et tranquille. Après leur départ Domald s’empressa d’occuper cette forteresse aidé par le laisser-faire des Spalatins. Qui peut être assez sot et si aveugle dans sa pensée pour remplacer au-dessus de sa propre tête un ordre religieux inoffensif par un ennemi armé ? Quand Domald s'installa en toute sécurité dans cette forteresse, il prétendit d'abord, rusé et prudent, vouloir vivre en bons termes avec les Spalatins. Mais cependant, cachant habilement le ressentiment de son éviction, il attendait l'heure de pouvoir venger cette offense. Les machinations de Domald purent être suivies d’effet car la majorité des crimes des Spalatins devant Dieu devait recevoir un châtiment. En effet, ils ne pouvaient pas sans se parjurer, évincer ce Domald de la fonction de comte, ni même sans commettre un sacrilège, installer le comte Pierre à l’encontre de l'interdit de l'église; et enfin ils commirent publiquement cette abomination.

Il y avait un prêtre pauvre et simple; il fut attaqué en justice à cause de dettes envers un certain Slave, qui, s'étant adressé à la cour laïque, avait porté plainte. Le prêtre fut appelé à la cour et allégua le privilège de l’église,[2] mais un homme de qualité nommé Kaceta, s'étant levé pendant la séance de la curie, gifla le prêtre et, l'attachant sous les yeux de tous, le remit aux mains de son accusateur.

Et voici qu’au troisième jour de la fête de Tous les Saints[3] une rumeur circula en ville comme quoi des brigands avaient attaqué le territoire. La ville entière prit aussitôt les armes. Les gens franchirent le pont de Solin. Puis un petit nombre de cavaliers de Domald vint de Klis. Immédiatement toute la foule se mit à fuir et à s’éparpiller de tous côtés. Alors furent faits prisonnier plusieurs notables et gens riches de la ville, à savoir Kaceta, Duimus fils de Formini, Léonard fils de Kaval, Jacob fils de Dušiza, Chrysogone et plus de soixante autres; ils furent emmenés non sans honte dans la forteresse de Domald.[4]

Cette même nuit, Domald alla dans les enclos de Split pour voler presque trente mille brebis; il mit aux fers sous bonne garde les personnes capturées qui subirent une famine cruelle et des tortures, par lesquelles on leur extorqua de grosses sommes d'argent. De sorte que les Spalatins furent détenus presque un an en prison avant de ne pouvoir s’échapper finalement qu’au prix d'un grand préjudice matériel.

Après cela Koloman, fils du roi André, et duc de Slavonie, vint à Split accompagné de nombreux hauts dignitaires où il fut reçu en grand honneur. C’était encore un jeune homme qui n'avait rien fait qui fut digne d’être mentionné.[5]

XXXI. SUR LA QUERELLE SCANDALEUSE ENTRE L'ARCHEVÊQUE ET L'ARCHIDIACRE.[6]

Après cela en 1230 le chapitre et tout le clergé, en complet accord, élurent au siège vacant de l'archidiaconat, Thomas la trentième année de sa vie, comme archidiacre; l'archevêque Guncel était absent alors. Une fois revenu, quand l’archidiacre se présenta à lui pour confirmation, il ne souhaita pas d’abord l’accepter; de fait, les actions des chanoines ne lui plaisaient presque jamais. Mais alors, voyant que la nomination de l’archidiacre avait été effectuée canoniquement, selon les règles établies, et comme il n’y avait pas le moindre différend parmi les chanoines, qui eût pu lui donner en fin de compte un prétexte à son refus, il le bénit et le confirma dans sa fonction d’archidiacre.

L'archidiacre était pourvu des connaissances adéquates et dans l’exercice de ses devoirs, il essaya de manifester son ardeur et son attention. Respectant la justice, détestant l'effronterie, il montrait beaucoup de zèle, préconisait chaleureusement que l'on respectât les saints testaments et s’assurait que dans les affaires d'église régnât la règle de la justice de Dieu.

Et quand l'archevêque admettait les indulgences pour corriger les écarts de ses subordonnés, l'archidiacre, autant que faire se peut, se donnait du mal pour corriger les irrégularités. Mais comme l'archidiacre ne faisait pas toujours des progrès dans le maintien des choses délicates, il blâmait parfois le pontife pour son inaction, l’avertissant et l'appelant pour qu’il se soucie comme un bon pasteur de ses ouailles avec une grande ardeur et avec vigilance. Mais celui-là déjà vieillissait dans sa torpeur indolente, tenter de changer quelque chose lui semblait difficile et contraire à ses habitudes. De sorte que les inquiétudes de l'archidiacre pour sa charge n'étaient pas perçues par lui comme soulageant le ministère pastoral. Pour cette raison il le consultait à contrecœur sur les affaires d'église, et préférait approcher de lui-même ceux qui lui ressemblaient par la vanité.

Et il en résulta ainsi que certains des clercs, et avant tout ceux qui s’étaient embourbés dans ses défauts, se sont trouvés devinrent très hostiles à l'archidiacre. Et cette hostilité se renforçait encore plus puisque l'archidiacre punissait pour des fautes de service ceux que l'archevêque, agissant a contrario, libérait ensuite des accusations en grande honte, sans aucune connaissance de l'affaire. L'archidiacre éprouvait une tristesse profonde et souffrait non pas pour lui-même parce que l’archevêque tentait d'humilier sa dignité, mais parce qu’en affaiblissant le ministère de l’archidiacre, la marche de tout l’ordre ecclésiastique se perturbait et devenait confus. C’était en effet un danger certain pour les âmes et une honte évidente pour l'église de Dieu ; en outre ceux qui auraient dû être punis pour leur vie déréglée, mettant de côté la honte, punissaient des innocents et exerçaient encore plus audacieusement leurs moqueries.

Mais une fois l'archevêque dit aux chanoines réunis devant lui : « Je veux qu'à l'église il n'y ait pas postes vacants ». Et alors on ordonna l'archiprêtre, un certain Pierre, petit-fils de Murgius. Comme c’était une personne ambitieuse et inquiète, il accepta ouvertement de déroger à l'autorité de l'archidiacre, persuadant les plus simples et les indiscrets, et, s'étant défini comme par leur chef, faisant tous ses efforts pour les détourner du respect nécessaire à l'archidiacre, et obtenant d’être respecté par eux comme s’il lui était supérieur.[7] Voici donc comment la dissension dans le chapitre. Mais l'archevêque, au lieu d'ériger un mur entre chacune des parties brûlant de haine, et de tenter de renouer entre ses enfants un amour fraternel, commença par accorder sa bienveillance au groupe des partisans de l'archiprêtre, réprimant ceux de l'archidiacre, autant que son pouvoir le lui permettait. Son plaisir semblait plus grand quand ses chanoines étaient en mauvais termes, que lorsqu'ils étaient unis et en accord.

L'archiprêtre, voyant que Guncel prenait son parti, que toutes ses pensées était loin de l'archidiacre, commença de plus en plus à allumer en lui une flamme de haine contre l'archidiacre. L’archevêque était crédule et une étincelle de rancœur s'allumait déjà dans son cœur, car il se fiait de bon gré aux rumeurs. De sorte que l'archevêque et l'archiprêtre unirent leurs menaces contre l'archidiacre, tandis qu’auparavant ils ne pouvaient jamais se mettre d’accord. Maintenant ils commencèrent à attaquer ouvertement l'archidiacre, mais après son appel des menaces d’interdit et d'excommunication furent lancées. Ils s’entendirent et commencèrent à œuvrer ni plus ni moins pour son expulsion. En outre pour attirer sur lui la colère populaire, ils ordonnèrent de fermer toutes les églises et de cesser tous les offices religieux. Et le désastre provoqué par ce scandale grandit tant que non seulement dans les églises, et hors les murs des églises des criards se disputaient, levant la main l'un contre l'autre mais dans la déraison. La folie d’une populace violente jetait les gens d'un parti contre l’autre, toute la ville fut remuée par ce différend cruel. Presque tous les chanoines étaient contre l'archidiacre; mais les meilleurs et les plus pénétrants de la noblesse municipale et la grande partie du clergé soutenaient l'archidiacre.

A cause de ce conflit cette querelle sembla embraser toute la ville, l'émotion étant violente ; l'archidiacre, craignant des actes criminels entre citoyens, et réfléchissant aux vicissitudes du temps, décida de se rendre au Siège apostolique. Il était accompagné de quatre chanoines qui le soutenaient. L'archevêque, voyant que l'archidiacre partait pour la curie, dépêcha immédiatement des complices derrière lui, pour l’arrêter dans sa marche. Il était accompagné d’une foule de chanoines, qui partageaient avec lui un naturel méchant. Mais Thomas les avait précédés de huit jours, sans admettre encore que la flamme de la haine puisse s'allumer dans les cœurs avec une telle force pour vouloir se charger du travail si ardu d’une poursuite. Bien que, sur proposition de Guncel, ils s'étaient entendus entre eux pour que personne ne l'appelle son archidiacre, il espérait, néanmoins, qu’en recevant un décret du Siège apostolique, à son retour il pourrait calmer la querelle interne. Mais quand il vit le nombre de gens venant contre lui animés d’un zèle de méchanceté, il fut au début terrorisé. Quoi de surprenant ? En effet, il était presque seul contre une foule d’ennemis, de gens si influents que le pouvoir de la ville métropolite de Split s'appuyait sur eux seuls. Il y avait là l’archevêque, l'archiprêtre, le sacristain, le primicier[8] et une multitude d’autres, pourvus de lettres, de déclarations testimoniales, s’apprêtant seulement à submerger l'archidiacre; lui ne pouvait espérer personne, si ce n’est Dieu, qui rend justice à tous ceux qui souffrent patiemment; persuadé uniquement de l'honnêteté de sa cause, il attendait l'âme sereine l'issue de son affaire.

A cette époque le pape Grégoire[9] se trouvait à Pérouse.[10] L'archidiacre Thomas grâce à l'effort et à la protection de certains, qu'il ne connaissait pas auparavant, fut admis devant le pape, quand ce dernier fut seul dans la salle avec le vice-chancelier.[11] Et, s'agenouillant devant lui, il commença à exposer en détail avec soin son affaire. Le très miséricordieux saint père l'écouta avec bienveillance, et comme informé de tout, lui exprima une sympathie profonde en rapport avec ses peines et lui demanda s'il ne souhaitait pas avoir un procès devant la Curie pour cette affaire avec l'archevêque. L'archidiacre répondit : « C’est indispensable, très saint père ». Alors le pape dit au vice-chancelier proche : « Préviens le cardinal Otton[12] qu'il écoute attentivement les deux parties sur les circonstances de l'affaire ». Et l'archidiacre, l'ayant remercié et ayant embrassé ses pieds, sortit heureux. Mais l'archevêque et sa clique, voyant que l'on accordait à l'archidiacre une audience aussi facilement et que malgré eux l'auditeur l’avait reçu, s’inquiétèrent vivement. Venu vers le pape, ils demandèrent pour auditeur le cardinal Rainer, sur qui ils comptaient fermement. Mais le pape ne fut aucunement d’accord. C'est pourquoi l'archevêque et sa clique, appelés chez le cardinal Otton, étaient déjà dans des dispositions plus pacifiques souhaitèrent que l'affaire soit examinée entièrement sans remous judiciaire et que tout le procès fut présenté comme une réconciliation. Mais le cardinal refusa dès le début, se méfiant d’une entente entre les parties pour quelque crime. Finalement l'archevêque, voyant que son plan ne contribuait pas tout à fait au succès escompté, commença à se repentir profondément de l'entreprise. Alors se rendant chez l'archidiacre, en secret de ses complices, il tenta par flatterie de l'attirer, craintif, quoi que celui-là ne l'eut accusé d’aucun crime. Mais l'archidiacre, peu crédule de la flatterie de l'archevêque et connaissant son habitude de faire volteface en paroles et en apparence, avança instamment l'affaire devant le cardinal. Tous ses compagnons, excepté un, partirent.

Donc, à date fixe les deux parties se présentèrent devant la cour. Là, ayant fait la demande, l'archidiacre commença à convaincre par ses déclarations l'archevêque de certaines fautes. Du côté de l'archevêque, ses partisans portèrent sur l'archidiacre certaines accusations absurdes et illégales, disant que dans l'exécution de ses fonctions il avait outrepassé les limites établies par les pères. L'altercation se prolongea plusieurs jours de cette façon, après quoi le cardinal, qui était une personne pénétrante au plus haut degré, ayant compris qu'ils avaient élevé des accusations contre l'archidiacre uniquement à cause d'une hostilité invétérée et pour fomenter la haine, reprocha alors très sévèrement à l'archevêque d’avoir laissé apparaître dans l'église de Split un foyer d'une telle abjection; et au lieu, tel un bon pasteur, qui sacrifie sa vie pour ses brebis, en résistant au loup caché, avait préféré participer aux discordes scandaleuses entre frères. Il demanda alors aux parties, si elles ne voulaient pas convenir entre elles avant la sortie de la décision d'un accord de paix et d’amour; Guncel accepta immédiatement, puisqu'il ne voulait rien d'autre que sortir du piège où il avait mis le pied, prévu pour les autres, mais où il était tombé. Mais ses complices, persistant dans leur dessein scélérat, se révoltèrent contre l'archevêque, l’appelant à ne pas accepter de réconciliation. Le cardinal leur adressa maintes paroles sévères et put difficilement apaiser leur tumulte. Enfin, ils promirent de suivre tous les préceptes de l’auditeur ; le chef et sa clique s’en retournèrent là où ils séjournaient, âmes fautives et visages assombris. Et, sans attendre la décision du cardinal, l’un après l'autre, comme après un naufrage, ils commencèrent à repartir chez eux. Alors le vénérable Otton qui d’abord avec circonspection avait absous l'archidiacre de l'accusation et l’avait restauré intégralement dans sa fonction, instruisit l'archevêque de le traiter d’un amour paternel comme un compagnon et un fils et de ne permettre en aucun cas que des gens ignorants puissent tramer contre lui des intrigues aussi basses. Guncel, baissant la tête, répondit qu'il exécuterait tout cela efficacement et loyalement.

À cette époque vint un nonce avec des lettres pour le pape, de la part des doctissimes évêques Treguan de Trogir, Nicolas de Hvar[13] et deux autres, avec des accusations portées contre l'archevêque pour défendre de l'archidiacre. Quand Guncel entendit cela, il n'attendit pas son reste pour partir, sans en avoir reçu l’autorisation. Quand les cardinaux prirent connaissance de ces lettres, ils voulurent appeler l'archevêque à la cour, au cas où l'archidiacre souhaiterait revoir son affaire contre lui. Mais le seigneur Otton, dressant l'acte de réconciliation, indiqua clairement que selon lui les décisions canoniques étaient de la compétence de chaque fonction. Quand toute cette affaire fut terminée, le vénérable cardinal transmit la copie de sa décision — l’une aux mandataires de l'archevêque, l'autre à l'archidiacre ; il renvoya l’archidiacre avec sa grâce et sa bénédiction dans son pays natal, l’ayant confirmé sa fonction d'archidiacre selon le rescrit papal.

Tout cela se passait en 1234, quand Otton était cardinal de saint Nicolas dans la prison de Tullianum.[14]

XXXII. SUR LE COMTE GREGOIRE.

À cette époque mourut le comte Pierre et les Spalatins désignèrent un noble, Grégoire de Bribir, comme leur comte.[15] C'était une personne puissante et riche, assez prudente et adroite dans les affaires d’administration; le destin lui souriait : famille nombreuse et chance dans toutes ses affaires. Dans toute la province de Croatie personne n’aurait pu rivaliser avec lui en puissance; car il avait supplanté tous ses ennemis, et personne n’aurait osé porter la main sur ses biens ou ceux de ses frères. Aussi quand il devint comte, les Spalatins furent tranquilles pendant un certain temps pour cultiver leurs terres et faire paître leurs troupeaux. Mais comme c’était un homme impliqué dans une multitude d'affaires, de ce fait il ne pouvait pas rester à Split ; il y envoya son vicaire[16] pour collecter les droits du comté, lui-même restant dans des endroits qui lui convenaient mieux. Il était extrêmement rare qu’il vienne si on l’appelait et dans ce cas, il ne s'inquiétait nullement du bien-être de la ville, mais pensait plutôt à sa prospérité personnelle. C'est pourquoi la ville, restant sans chef pour la gouverner, comme une veuve, fut condamnée non pas à prospérer, mais à régresser. Et s’y instaura en particulier le fléau de l'orgueil ; les plus puissants, recteurs ou consuls, se souciaient peu du profit commun et, bien au contraire, ils vendaient les intérêts communaux les plus considérables pour en tirer un quelconque profit. En outre on commettait impunément des vols, des meurtres, du brigandage et des délits de toutes sortes.

En effet, personne ne put à toute la population la loi d’un gouvernement ; c’est plutôt le populace qui choisissait, selon son bon plaisir, des seigneurs, un par un, parmi les plus puissants et, s’appuyant sur leur protection inique, ils entreprenaient maints forfaits. De nombreux prétextes déclenchèrent l’hostilité entre les magnats eux-mêmes, de sorte qu'une émulation se fit jour dans la perpétration des atrocités ; le hâbleur le plus perfide qui avait commis le plus d'injustices était considéré comme le plus fort et le meilleur. La ville fut ruinée et déchirée et le tribunal fut incapable d’exercer la justice avec quelque rigueur, si ce n’est sur les misérables : pauvres et faibles.

Alors les citoyens, passant de la licence au mal sans retenue, commencèrent à changer avec facilité le pouvoir au sein de la commune : d’abord un groupe choisit un comte, puis un autre parti choisit quelqu’un d’autre, sans craindre le parjure, sans craindre de violer les lois de leur pays par leurs actions nuisibles. À cette époque-là ils renvoyèrent le comte Grégoire et rappelèrent le comte Domald, son ennemi mortel. Puis de nouveau ils chassèrent Domald, et firent comte Marc, le fils de Grégoire.[17] Et cela ne se faisait pas à l’unanimité, mais individuellement, dans une haine et une hostilité mutuelles. Tout cela fut propice à attirer sur le pays natal de grands différends, pertes et malheurs.

Comme on dit à cette époque, certains citoyens pernicieux détestant ceux qui respectaient Grégoire, poussèrent un certain Tollen, neveu du comte Pierre d'Hum, à aller voler le bétail de Split et de Trogir. Et avec un détachement considérable de cavaliers armés il arriva subrepticement à un endroit appelé Bosilon, où paissait une multitude de brebis ; il vola 80 mille bœufs aux Spalatins[18] et les emmena chez lui; les Spalatins ne purent rien reprendre. En outre ses détachements armés, passant en navires, dévastèrent bien des fois la grande partie des terres.

À cette époque-là il y avait un vieillard nommé Duimus, qui, malgré un âge avancé, était encore vert se distinguait par des mœurs désagréables. Offensé lui-même par les fils de Vitalis, qui rossèrent une de ses servantes, il ne trouva pas nécessaire de s'adresser à la curie et d’attendre la décision des juges, mais alla en colère avec deux fils chez les adolescents mentionnés, les fils de Vitalis, et commencèrent par les injurier. Mais ces derniers, très stupides et hautains, peu désireux d’atténuer sa colère, répondirent encore plus effrontément et avec arrogance. Les mots entraînèrent la bagarre, puis, incités par le diable, ils sortirent des poignards et se comportèrent à ce moment non pas en bons citoyens, mais en ennemis. Alors toute la ville entra dans la querelle, emportée par la fureur ; les uns usaient de pierres, les autres d’épées. Finalement, ce jour-là, on retrouva sur la place, comme de vils porcs, les corps inanimés de Duimus Draško et deux de ses fils. On blessa exactement de la même façon avec pierres ou épées un des fils de Vitalis nommé Domitius et plusieurs autres. Cependant après plusieurs jours le fils cadet de Duimus et le fils de Vitalis se réconcilièrent. La communauté rassemblée décida alors d'expulser de la ville ces assassins et de détruire de fond en comble leurs maisons.

Ainsi les fils de Vitalis et de Gallona quittèrent la ville avec leurs alliés et s’installèrent à Zadar. Après y être resté quelque temps, ils cherchèrent malgré tout une façon de revenir au pays natal par la force. Alors, pour se faire aider, ils engagèrent un détachement de Pisans, bons combattants, mais prêts à mal faire. Ils affrétèrent deux navires armés et, abordant à minuit dans le port, grâce à des amis et à des parents, ils pénétrèrent secrètement dans une tour, située à la porte nord. Mais parce qu'ils avaient besoin de ressources domestiques, ils se mirent à élaborer des projets criminels ; ils comptaient attaquer à main armée les maisons de certaines personnes riches et leur voler leur bien de force. Si leur audace personnelle fut rendue possible, c’est parce qu’ils savaient que les citoyens n’avaient ni chef, ni gouverneur. Toutefois en ville, quand on se mit à dire que les fils de Vitalis étaient revenus avec un détachement d’étrangers pour accomplir de grands forfaits, prêts à donner libre cours à leur déraison, leurs ennemis effrayés déchaînèrent rapidement toute la ville contre eux. Quand toute la communauté indignée fut unie, elle leur envoya dire de repartir immédiatement d’où ils étaient venus, car sinon la fureur de l'indignation commune les balaierait. Alors, conseillés par des gens bien intentionnés ils reculèrent et se replièrent sur le couvent de Saint Etienne.[19] Là, sous un quelconque prétexte, ils sollicitèrent et obtinrent un accord pour rester deux jours. Pendant cette durée, ils s'approchaient furtivement de la ville et, sans crainte, s’empiffraient et buvaient dans les jardins de leurs amis et parents. Mais entretemps leurs adversaires restaient cloîtrés dans la tour de Calenda.

Un jour, au crépuscule, on vit certains d’eux, comme pour narguer, s'approcher de la ville ; ceux qui restaient enfermés toute la journée se considérèrent déshonorés quand leurs ennemis apparaissaient. Jean Tsegaida et Lampridius, fils de Duimus, et d’autres parmi leurs complices quittèrent la tour et se dirigèrent vers la montagne, sans intention de se battre mais pour faire une bonne marche. Ils rencontrèrent derrière l'église de Saint Félix[20] leurs adversaires assis sans crainte. Ces adversaires les ayant vus venir vers eux, se dressèrent immédiatement. Et, comme ils étaient plus hardis, ils commencèrent, malgré leur petit nombre, à jeter des pierres aux autres et à les empêcher d’avancer. Mais la partie adverse, répondant aux pierres par des pierres, tenta de faire sortir ses ennemis de leur position. Après s’être battu un certain temps à distance, les partisans des fils de Vitalis furent tellement plus forts que leurs adversaires se virent obligés de reculer vers leur refuge. Mais quand en ville on entendit le bruit de la bagarre, les gens accoururent pour se battre contre les fils de Vitalis, en criant à l'unisson qu’ils se retirent ou qu’ils périraient. Alors les partisans de Duimus fils de Draško, voyant que des secours arrivaient de la ville, rassemblèrent à nouveau leurs forces, et recommencèrent à se déployer contre leurs ennemis. Et ils marchèrent vers eux, les menacèrent non pas avec des pierres, mais avec des lances et des épées. Comme fuir aurait paru honteux, ils reculèrent lentement étant presque sans armes.

Et soudain tous leurs adversaires se jetèrent sur eux ; le premier attaqua d'abord Grégoire, fils de Gallona, et lui perça le corps avec lances et poignards ; l'autre, Domitius, venant à son secours, fut tué de la même manière. Satisfaits de leur vengeance, ils revinrent joyeux dans leur tour protectrice, où ils se barricadèrent de tous côtés pour que leurs adversaires ne puissent les attaquer nulle part. Mais Jean, l’aîné des fils de Vitalis, qui se trouvait avec des complices à la porte du couvent, apprenant le triste destin de ses frères, retourna en ville triste et inquiet.

Alors la commune, s'étant réunie, exprima son soutien à l'autre partie ; les partisans de Duimus furent obligés de partir à Trogir et, une fois leurs maisons détruites, leurs biens furent donnés à Jean et à ses complices. Comme les deux parties marchaient constamment armés dans le voisinage de ces villes, elles se nuisaient sournoisement, mais aussi ouvertement, de sorte que meurtres, pillages et massacres menaçaient même ceux qui n’appartenaient à aucune faction. À cause de ce différend si profond, toute la ville se trouva dans très situation difficile, et comme cela arrive d'habitude, il ne resta presque personne, qui ne lutta pour l'une des deux parties. Les parents commencèrent alors à craindre pour leurs fils, pour leurs biens et même pour leurs vies. En effet, tous étaient si enclins aux crimes qu’une destruction totale paraissait imminente aux citoyens.

Cette peur fut prétexte à une réflexion pour une administration latine.[21] Les frères mineurs moines s’efforcèrent alors dans leurs sermons de persuader les citoyens d’inviter un podestat[22] latin. Et particulièrement l'archidiacre Thomas, en convoquant le clergé, en appelant souvent au peuple, en avançant de nombreux arguments faisant valoir que le bien-être de la ville ne pouvait être rétabli autrement que par une administration latine. Finalement tous s’accordèrent pour élire un podestat latin. Dans un conseil au complet on se demanda de quelle ville d'Italie il fallait faire venir un podestat. Finalement tous se décidèrent pour demander un podestat à la ville d'Ancône. On choisit alors pour l'affaire donnée deux personnes qui assumeraient les tâches d'ambassadeurs, à savoir l'archidiacre Thomas et Micha, fils de Madius ; et, ayant prêté serment de tout régler en bonne et due forme, on leur accorda un acte officiel et de larges responsabilités pour que, allant à Ancône, ils puissent à leur gré accomplir avec succès une telle mission.

Et ayant assumé ainsi leurs devoirs d'ambassade, l'archidiacre et son compagnon, bien que certains citoyens en fussent mécontents, furent rapidement prêts à partir et se mirent vite en route après la fête de l'Épiphanie ; et, après de nombreuses et trop longs fatigues, ils abordèrent enfin à Ancône peu de temps avant la fête de Pâques.[23] Et comme la rumeur s’était déjà répandue que des nonces de Split venaient pour choisir un podestat, les notables de la ville les reçurent avec les honneurs adéquats, se montrant envers eux hospitaliers et aimables ; puis ils leur accordèrent une attention reconnaissante. En premier lieu les nonces allèrent voir le podestat d’Ancône ; c’était un lombard natif de Bergame et, après lui avoir transmis les salutations des Spalatins, ils lui exposèrent les raisons de leur ambassade, en lui demandant de daigner leur donner les conseils nécessaires. Cet homme juste et bon les prit en privé, commençant par les persuader, dans une affaire aussi importante, d’agir sans insouciance ni hâte, mais de ne traiter leur affaire qu’en utilisant les conseils de moines et en général de gens recommandés. Il leur indiqua nommément quelques personnes à l’avis autorisé, en disant : « la perfidie humaine est ici telle que la plupart des gens, par amour personnel, encensent partialement ce qui n’est pas digne de louanges, tandis que d’autres, par hostilité personnelle, commencent à dénigrer ce qui ne mérite pas le blâme. Pour vous conseiller, ces gens-là ne verront jamais votre intérêt, mais le leur ».

XXXIII. SUR LE PODESTAT GARGANO.

Ils firent comme prévu et allèrent voir un moine de l'ordre des frères mineurs, qui connaissait bien les vertus et le mode de vie de chacun ; après avoir longuement discuté avec lui, ils décidèrent qu'ils ne choisiraient pour podestat personne d'autre que le noble Gargano d'Arscindis,[24] dont tout le monde disait du bien. Alors les envoyés, rencontrant ce Gargano, entamèrent avec lui des pourparlers, explicitant leur proposition à son égard et lui demandant s'il ne souhaiterait pas venir gouverner leur ville pendant une année. Il leur répondit avec bienveillance qu'il devait auparavant consulter ses proches et ses amis et qu’après seulement il pourrait leur donner une réponse définitive. Après avoir passé quelques jours à étudier la chose, il revint vers eux et accepta leur proposition. Ils se mirent d'accord avec lui sur une rémunération de 500 livres d’Ancône pour un an ; le contrat fut confirmé, documents à l’appui, en présence d’une multitude de gens, et lui-même prêta serment sur certaines clauses. C’est ainsi qu’il accepta la fonction de podestat.

Quand les documents officiels furent achevés, il commença à se préparer pour le voyage. Quand l'élection de Gargano fut annoncée au podestat et au conseil d’Ancône, ceux-ci, approuvant tout à fait les actions des Spalatins, avertirent la population en faisant sonner les cloches et par le crieur de la ville. Et dès que fut réunie une foule immense, les ambassadeurs allèrent avec Gargano au palais public, et quand ils entrèrent dans la curie, l'archidiacre fit un discours expliquant en détail la raison de leur mission, le choix de Gargano et pourquoi, de la part de leurs compatriotes, ils avaient requis sa bienveillance et son soutien pour administrer la ville de Split. Alors le podestat d’Ancône, se leva, et parla longuement exprimant ses remerciements du si grand honneur qui leur avait été fait par les Spalatins. Et exaltant à de nombreuses reprises Gargano, il prit sa main et la joignit à celles des ambassadeurs.

Gargano, avait préparé sa suite d’hommes de confiance, et on embarqua. Avec lui étaient un chevalier, un notaire, de bons employés, deux chevaux de combat et une quantité conséquente d'armes. Il était aussi accompagné de plusieurs hommes de qualité de sa famille, et la commune d'Ancône avait délégué d’autres personnes comme envoyés pour l’honorer.

Après une longue navigation, on arriva enfin joyeusement dans le port de Split le 15 mai,[25] et dès qu’en ville fut annoncée l'arrivée du podestat, toute la ville se rua immédiatement vers le port. Une population de tous niveaux et de tous âges vint voir celui qu’elle attendait depuis si longtemps avec impatience. En descendant du navire, il fut reçu par la foule du clergé et du peuple en liesse et avec des marques de déférence.

Le jour suivant il examina de nombreux emplacements, pour voir où il pourrait exercer la charge de son administration au mieux. En fin de compte, il souhaita utiliser la maison du comte Grubeš comme palais public et résidence. Le troisième jour il rassembla toute la population de la ville, et après avoir créé une cour, les envoyés s’avancèrent en premier, expliquant l’objet de leur mission et dévoilant la raison de sa venue. Puis les nonces d’Ancône, Mathieu de Girardo et Albert,[26] exposèrent l’objet de la mission que leur avait confiée leurs concitoyens pour soutenir Gargano, et ils parlèrent en sa faveur en présence de tous. Après Gargano se leva ; il s’adressa à tous ; c’était un homme éloquent ayant beaucoup d’élégance. Après avoir lui-même prêté serment pour sa charge, il fit prêter serment à toute la population, nobles ou non, du respect de la parole donnée afin d’être obéi et de voir suivre ses instructions dans tous les cas. Il ordonna en outre que les noms des personnes ayant prêté serment soient consignés dans un registre et on constata que leur nombre était d’environ deux mille. Alors il définit une administration, nommant des juges, des camériers[27] et des crieurs. Et ainsi il organisa complètement le gouvernement sur le modèle des villes italiennes, lesquelles sont chacune dirigées par un podestat.

Quand il découvrit qu’il n’y avait pas d’argent dans le trésor public, sa prudente diligence le renfloua sans imposer de charge à quiconque. En fait Dieu lui avait accordé un tel prestige qu’il fut craint et entendu de chacun, comme s’il eut été un saint envoyé par Dieu. Et pas seulement par les habitants de Split; car l’ensemble de la province vint écouter ses déclarations comme si elles étaient inspirées. Car il était très résolu à amener la paix parmi tous et à la faire observer correctement une fois qu’elle serait conclue, résistant aux hommes démesurés et chérissant les gens pacifiques comme s’ils étaient ses propres enfants.[28] Et ainsi, en un court laps de temps, ce fut comme si la ville entière sortant des profondes ténèbres et de la noirceur, apparaissait à la lumière.

Alors cessa ce conflit sanglant et effrayant que nous avons rapporté plus haut : les fils de Vitalis et les parents de Duimus convinrent d’un mariage entre eux et instaurèrent une paix perpétuelle. Même les Slaves qui sévissaient sans arrêt contre la ville, la déchirant par leurs pillages incessants furent amenés à un accord de paix. De fait, le sentiment de sécurité fut si grand à ce moment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, qu’on ne pouvait se rappeler qu’il eut été meilleur. Et voici quelle en fut la raison : la crainte du podestat unissait les citoyens en un tout ; et tous, comme tirant sur une corde, préservaient la vigueur de la ville de façon irréprochable. Aucun citoyen n’osait faire d’alliance personnelle ou entretenir d’inimitiés avec ceux de l’extérieur. Mais plutôt, un ami de la communauté était aimé de tous, alors que si la ville considérait quelqu’un comme un ennemi, chacun l’attaquait comme étant l’ennemi public.

On eut l’impression à cette époque que moururent par miracle deux ennemis inconciliables, Tollen de Hum[29] et un autre Tollen de Politia, qui n’avaient jamais pu vivre en paix avec les Spalatins.

A cette même époque en 1239, le troisième jour du mois de juin, il y eut une merveilleuse et terrifiante éclipse de soleil. Ce fut une éclipse totale, et le ciel clair fut obscurci. Les étoiles apparurent dans le ciel comme si c’était la nuit, et une étoile plus grande brilla du côté ouest. Une telle terreur se répandit sur tous les gens qui couraient çà et là en criant comme des fous, pensant que la fin du monde était arrivée. De plus c’était un vendredi, la treizième lune (sic). Bien que cette éclipse fût apparue dans toute l’Europe, on ne dit pas qu’elle se produisit en Asie et en Afrique. La même année on vit une comète briller dans la région nord, semblant rester de nombreux jours sur le royaume de Hongrie. On considéra cela comme le signe prémonitoire d’un grand événement. Et ce fut à ce moment qu’une rumeur de peur se répandit, de bouche à oreille, comme quoi la race maudite des Tartares avait alors envahie les frontières de la Chrétienté dans la région de la Ruthénie ; mais nombreux pensèrent que c’était une plaisanterie.

XXXIV. L'ADMINISTRATION DE GARGANO.[30]

La cité alors était gouvernée par Gargano. C’était un homme avisé et très prudent dans l’administration des affaires publiques. Il faisait preuve de beaucoup de sagesse chaque fois qu’il était nécessaire de diriger un conseil, mettant en ordre les sujets des affaires et réglant les litiges. Il était très honnête. Ceux qu’il connaissait pour leur conduite et leur réputation dignes d’éloges, étaient traités comme ses amis et ses intimes. Par contre il ne montrait jamais un visage amical à ceux qu’ils savaient arrogants, hautains et de mauvaise réputation. Il traitait ses enfants comme un père aimant, les faisant souvent venir auprès de lui et les instruisant : l’un sur la façon d’accroître son pouvoir par des accords équitables, l’autre sur la pratique de la guerre, un autre sur la conduite des procès civils de bonne foi. Que dire de plus ? Il ne restait jamais sans rien faire, mais était toujours sur la brèche pour améliorer la condition de tout et de chacun. De plus, il réfléchissait intensément à la manière d’accroître au maximum l’honneur et les avantages de la ville. Pour cela, il faisait attention aux avoirs et n’acquérait que les choses utiles et se gardant de rendre ce qu’il fallait conserver. Sur ses propres biens, il était courtois, généreux et agréable mais avec celui de la communauté il était parcimonieux et économe.

En outre une collecte eut lieu à cette époque parmi tous les citoyens : on fit une évaluation de leurs biens mobiliers et des immobiliers et chacun dut payer trois centièmes de leur valeur. La somme totale récupérée se monta à environ quatre mille hyperpères. Cette contribution permit de régler les dettes de la ville, et les vaisseliers d’or et d’argent pris au trésor de l’église et gagés longtemps auparavant furent rachetés.

Bien entendu, bon catholique, il avait un grand respect pour l’église et ses ministres. Si l’on portait à sa connaissance des actes sacrilèges faits par des mauvais et perfides citoyens contre les clercs, par exemple imposer un service communal pour diminuer leurs privilèges cléricaux ou exiger quelque impôt d’eux, il refusait toujours de l’écouter. Ce fut réellement un défenseur de l’Eglise et un protecteur du clergé même quand tout le monde s’y opposait. Finalement, son intérêt sincère pour la vie et le caractère de chacun le conduisit avant la fin de son année, à connaître les situations des anciens et des jeunes et même des enfants, et ce qu’ils faisaient. Ils les connaissaient comme s’il avait été élevé en ville. En outre, il était si généreux en montrant de l’honneur aux visiteurs que même un grand nombre d’anciens ennemis de la ville, grâce à sa courtoisie, devinrent ses meilleurs amis. Il aimait la vérité et évitait les mensonges, et marchant dans le droit chemin, il remplit les devoirs de sa charge. A la guerre, il était courageux et audacieux ; dans la paix il était calme et simple. Personne n’était si pauvre ou si défavorisé qu’il ne pût le rencontrer facilement ou obtenir rapidement son droit. Cependant à l’égard des châtiments pour crimes, il n’était pas en demi-teinte mais strict ne laissant aucune place au délit. Il maniait le glaive du pouvoir judiciaire autant pour encourager les braves gens que pour punir les criminels. Car l’homme honnête appréciait sincèrement qu’on œuvrât pour son bien en voyant souffrir le mauvais en raison de ses mauvais penchants. Car maintes personnes qui avaient a priori un bon penchant devenaient mauvais parce que le crime restait impuni. Inversement certains qui auraient pu devenir mauvais par pulsion irréfléchie apprirent à être bons par crainte du châtiment.

Gargano voulait que, non seulement durant son mandat, mais aussi ultérieurement, la ville de Split ait fixé un ordre légal à la gestion. C'est pourquoi il ordonna de créer un certain livre, qu'il appela "Capitulaire"[31] et dans lequel il fit inscrire toutes les bonnes coutumes de la ville dès les temps anciens, y ajoutant plusieurs autres lois, nécessaires dans les affaires publiques et privées, à savoir dans les affaires judiciaires, afin de mettre la justice sur un pied d’égalité pour tous. La curie avait ce livre toujours à portée de la main, et sans cela ni le juge, ni les avocats ne procédaient à l'examen des affaires. Les habitants de Trogir et d’autres, que l’exemple de notre administration incitait à une étude profonde, recopièrent ce capitulaire pour eux-mêmes.

Finalement la plus grande partie de l’année s’étant écoulée, arriva le temps de l’élection pour l’année suivante. Et quand le conseil se réunit au complet à ce sujet, il n'y eut aucune opposition ; l'exigence générale fut d’accepter le même Gargano pour une seconde année. Il y avait cependant des gens arrogants, qui ne souhaitaient pas voir un podestat ; ni lui, ni quelqu'un d'autre d’ailleurs, voulant vivre sans crainte et avoir la possibilité de se livrer à leurs inconduites habituelles; mais ils n'osaient pas se déclarer ouvertement, craignant de s'attirer la colère publique. En effet, il fut décidé et confirmé par serment solennel que personne ne devrait accepter un comte, afin que la ville soit toujours dirigée par un podestat et que le podestat en exercice n'abdiquerait pas ses responsabilités avant qu'il en arrivât un autre. Gargano accepta l'élection proposée; son traitement fut tellement augmenté qu'il atteignit la somme de mille livres de notre monnaie. Élu de la même manière pour une troisième année, Gargano accepta la charge, mais comme à contrecœur, son traitement fut de mille trois cents livres ; d'ailleurs, il augmenta le nombre d’employés municipaux.

Ainsi Gargano ne fut pas moins zélé pendant les deux années suivantes que durant la première, car il garda toujours un œil toujours vigilant sur les progrès de la ville.[32] De plus il ordonna la construction, dans un lieu appelé Kamen, d’une forteresse qui puisse servir de refuge sûr contre les brigands, surtout ceux qui avaient l’habitude de descendre du Mont Mosor et de transporter leur butin vers les montagnes. Mais bien que la construction ait démarré, il fut contraint sous la pression d’autres problèmes de l’abandonner.

XXXV. SUR LA GUERRE QU’IL FIT AUX PIRATES

La seconde année de son gouvernement,[33] Gargano décida d’une entreprise fort louable. Adversaire de l’inconduite, il commença à envisager sérieusement ce qu’il fallait faire pour contrôler la violence déchaînée des pirates. Il convoqua un petit nombre de citoyens et se réunit en secret avec eux, espérant les convaincre de lutter contre les hommes d’Omiš, guerre qui plairait à Dieu et aux hommes. Et en dépit du fait qu’il voyait que certains étaient peu enclins à cette idée, et ne lui donnaient pas leur entière approbation, son cœur voulut rendre service à Dieu pendant son podestat, par le biais d’un effort destiné à chasser les ennemis du Seigneur. En fait son désir de les mener à leur destruction était si ardent que, bien qu’il fut à tous points de vue un homme prudent, nombreux furent ceux qui considérèrent qu’il allait s’engager dans la guerre sans une réflexion suffisante. Car avant que les Spalatins eurent fournis une quantité adéquate de bateaux et d’armes, Gargano fit confiance à l’aide divine et chercha un prétexte à la guerre.

L’occasion opportune se présenta pour intervenir contre eux, quand un certain Tollen, petit-fils de Malduč, pilla les champs de Split, et s’apprêta ouvertement à la guerre. Comme ils [les voleurs] refusèrent de s’acquitter par compensation d'argent de ce brigandage, les Spalatins eurent une bonne raison de tous se dresser contre eux.

Alors le podestat, personne à l'esprit fin, agit pendant un certain temps en secret, cherchant s'il n'y avait pas de possibilité de prendre la forteresse par ruse. Cependant une tentative d'embuscade se révéla infructueuse, car elle fut découverte par les gardes de nuit du fortin; c'est pourquoi on engagea ouvertement la guerre contre eux. Ainsi, ayant équipé les navires qu’ils avaient, et qui d'ailleurs n’étaient pas tout à fait prêts pour les hostilités, les Spalatins se mirent en route et se précipitèrent vers l'île de Brač.[34] Quand on fit le compte des forces navales, il y avait près de mille deux cents combattants Spalatins. Les habitants de Trogir fournirent de l'aide, mais assez faible et plutôt insignifiante.

A cette époque les îles de Hvar et Brač étaient tenues par Pribislav et Osor,[35] fils de Malduč d’Omis. Alors le podestat envoya aux insulaires un message, leur demandant de passer immédiatement de leur côté, et ceux-là, au mépris du seigneur d’Omiš, acceptèrent la domination de Split.[36] Ils vinrent aussi reconnaissants et, ayant juré une fidélité totale, ils transmirent, selon la disposition du podestat, tous les biens d’Omiš se trouvant sur l'île — le gros et le petit bétail, les semailles et tout ce qu'ils possédaient. Les Spalatins acceptèrent tout et le transportèrent sur le continent; partie fut vendue en Apulie, et partie fut gardée sur l'île indiquée. Osor, comte de cette île, était absent à cette époque-là; les habitants d’Omiš, ayant équipé en secret leurs navires, s’approchèrent subrepticement de l'île et attaquèrent quatre petits bateaux[37] emmenés par la troupe vers un autre point clé de l'île. Cependant ils ne purent capturer personne. Alors le podestat, laissant deux notables pour protéger l'île, Lampredius et Etienne, et mettant à leur disposition un détachement de cinquante jeunes gens de la cité, et se replia avec toute sa troupe vers la ville. Ayant regroupé ses forces, il se dirigea vers les vignobles ennemis et commença tout de suite à les détruire, à couper les arbres fruitiers et à ruiner toutes les semailles.

Entretemps un jour, la nuit approchant, Osor, qui ne connaissait rien à la guerre, se trouva sur un des bateaux armés naviguant vers Omiš. Quand les Spalatins le virent et surent qui il était, ils se préparèrent adroitement à l’encercler pour le capturer. Et c’est ce qu’ils firent : Osor approchant, les Spalatins sortirent soudainement du port avec un grand nombre de navires et ramant dans diverses directions, bloquèrent la mer tout autour de façon qu’il fut impossible à leur ennemi de s’échapper. Osor se vit entouré par les forces ennemies et incapable de se dégager ; néanmoins, encourageant ses hommes dans l’urgence il réussit à passer de l’autre côté de la multitude de navires Spalatins. Juste au moment où ils pensaient l’avoir pris dans leur piège, comme une anguille, il réussit à se faufiler hors de leurs mains et à s’enfuir. Les Spalatins, déçus de la fuite d’Osor, rentrèrent chez eux.

Alors, Osor le plus hardi des frères, se prépara avec tout son pouvoir à se défendre et à résister aux manœuvres des Spalatins. Comme à son habitude, il rassembla tous ses parents. Puis lui et ses frères, que les trésors de la piraterie avaient enrichi, équipèrent et armèrent tous les longs navires qu’ils avaient, beaucoup plus nombreux et bien meilleurs que ceux des Spalatins. Et en partant d’Omiš, secrètement en plein jour, ils commencèrent à se battre contre les Spalatins de toutes les manières possibles.

Quand ceux-ci comprirent que leurs ennemis n’avaient aucunement l’intention de mettre fin a leur opiniâtre méchanceté mais étaient prêts à leur infliger des blessures, ils commencèrent à regretter l’entreprise et reprochèrent en particulier au podestat d’avoir recherché un conflit, sans précautions suffisantes et de façon inconsidérée, sans la quantité nécessaire de navires et d’armes. Alors Gargano, fut amené à sonder le fond de sa pensée pour trouver la meilleure manière de contrecarrer l’audace des ennemis. Il fit construire une trirème, comme une galère,[38] qui serait plus rapide et plus haute que les autres ; elle fut achevée en l’espace de vingt jours du début à la fin. Mais le podestat fut des plus inquiet, quand il vit que les citoyens ne voulaient pas se battre contre l’ennemi ; en fait ce fut avec les plus grandes difficultés qu’il réussit à les convaincre à embarquer.

La veille des fêtes des Apôtres,[39] le comte Osor navigua avec sa flotte vers l’île de Šolta,[40] parcourant l’île hostilement, laissant des dégâts partout sur son passage. Les gardiens de l’île et les insulaires se regroupèrent en une troupe et résistèrent aussi longtemps qu’ils le purent. Mais ils étaient trop peu nombreux par rapport aux ennemis, aussi pour sauver leur vie abandonnèrent-ils le terrain vers des endroits plus sûrs. Alors les hommes d’Omiš, voyant qu’ils avaient le champ libre, se déchaînèrent furieusement partout, attaquant les paysans, agressant les femmes, brûlant les récoltes, et commettant toutes sortes de forfaits. En outre quand ils arrivèrent à l’église Saint Etienne, ils pillèrent tout ce qui était dans le presbytère et l’incendièrent. Enfin ils entrèrent dans l’église, et comme les païens, ils réduisirent l’autel en morceaux, éparpillant les reliques sacrées, et par dessus tout ils portèrent leurs mains criminelles sur l’hostie consacrée suspendue au-dessus des autels, les jetant par terre. Et comme si une joyeuse victoire avait été acquise, ils rentrèrent chez eux exultants.

Mais Dieu ne permit pas qu’un tel forfait restât impuni si longtemps. Le 3e jour à nouveau, l’ennemi quitta Omiš avec un groupe d’hommes renforcé et fit voile pour prendre possession des îles. D’abord ils débarquèrent à Brač au milieu de la nuit. Ils s’armèrent soigneusement et se mettant en formation de combat, grimpèrent au cap est à la première lueur du jour. Et alors que tout le monde dormait encore, ils attaquèrent soudainement les installations, se saisissant de personnes, pillant et brûlant les maisons.

La rumeur immédiate de ce désastre se répandit dans l’île et un frisson passa dans le corps de chacun. Mais les gens de cinquante ans qui avaient été affectés à la garde de l’île se préparèrent hardiment au combat. Cependant ils envoyèrent des messages à tous les insulaires afin qu’ils viennent leur prêter main forte. Entretemps ils avancèrent lentement vers l’ennemi. Alors tout à coup, la troupe fut en vue de l’ennemi. Nos hommes, les observant de haut, s’arrêtèrent et se mirent à discuter de ce qu’il fallait faire. Car jusqu’alors, peu d’insulaires s’étaient rassemblés. L’ennemi aperçut alors notre petit groupe, saisi de terreur. Ils ne croyaient pas qu’ils oseraient engager le combat. En fait ils croyaient pouvoir les faire fuir au premier engagement. Aussi se regroupèrent-ils et commencèrent-ils à avancer vers eux en poussant des cris. Nos forces peu nombreuses ne souhaitaient pas se battre avec un tel nombre ; cependant se retirer aurait été considéré comme honteux et déshonorant d’être effrayés à leur seule vue. Ils commencèrent à marcher vers eux. Ils hésitaient, envisageaient divers plans et l’ennemi s’approchait de plus en plus

Mais alors dans leurs cœurs s'alluma l'étincelle du courage, et l’un d'eux, nommé Stefan, à la tête ce cinquantenaire, s'exclama dans un vif enthousiasme : « Eh, les gars, est-ce que vous ne savez pas que nous avons une raison juste pour faire la guerre ? Avez-vous oublié qu’en venant contre nous, ce sont des pirates détestés de Dieu et des hommes ? N’ont-ils pas été anathématisés et maudits par tout le monde chrétien? Nous sommes protégés par Dieu et la justice, ils perdront à cause de leur injustice. Ne craignez donc rien, soyez courageux, soyez fermes, car Dieu nous donnera la victoire sur nos ennemis ». Encouragés par cet appel, tous décidèrent de s’en remettre à Dieu et à saint Domnion. Et, se rangeant, ils commencèrent à marcher courageusement sur l’ennemi. Dès que les rangs des deux côtés furent à un intervalle proche, Stefan cria : « Venge, mon Dieu, le sang de tes esclaves versé par ces chiens ». Alors on commença à lancer de part et d'autre dans un grand tumulte des flèches et des javelots. Mais quand on en arriva au corps à corps, on se serra de près pêle-mêle avec épées et poignards, et une légère confusion apparut de part et d'autre. Et là une partie des combattants d’Omiš, comme frappés par un coup du ciel, furent soudain déchirés. Et bien que peu d'eux aient été blessés et tués, ils rebroussèrent chemin brusquement terrorisés, et comme fous, ils s’enfuirent.

Mais nos gens du détachement victorieux, par la grâce de Dieu, qui frappe les impies et sauve les croyants, frappèrent infatigablement les fuyards, firent des prisonniers, utilisèrent sans arrêt leurs armes. Mais ceux-là était peu nombreux, ils ne pouvaient pas poursuivre partout les ennemis errants. Malgré tout ils les poursuivirent jusqu'à l'arrière de leurs birèmes. Ils arrivèrent sur le comte Osor, qui lui, hors d’haleine par le poids de ses armes, les mains mutilées cherchait à fuir par la mer. L'ayant reconnu, ils l'encerclèrent. Et quand l’un d'eux, ayant arraché son épée, la porta au-dessus de la tête d'Osor, Lampredius, s’interposa, ne permettant pas qu’on le tue; mais on l’emmena captif et attaché, sous bonne garde. Ils prirent aussi plusieurs ennemis, parmi les meilleurs qui tous, esclaves émancipés, furent laissés à la discrétion du podestat.

Ceux qui réussirent à s’enfuir par la mer, tremblants de la peur, se bousculaient pour passer à bord au plus vite et avec quelques rameurs se traînèrent avec peine jusqu'à chez eux. Mais le lendemain les nôtres partirent pour prendre ceux qui avaient réussi à se cacher. Et là ils découvrirent plusieurs des meilleurs combattants, gisants dans les buissons sans traces de blessures. C'était comme un miracle qu'ils fussent tombés, abattus non par la main humaine, mais par leur inconduite personnelle. De plus, parmi ceux qui avaient pu s’enfuir sur des navires, certains expirèrent avant d’atteindre la terre. Aucun des nôtres ne périt. Quand on dépêcha à la ville des messagers pour annoncer notre victoire triomphale, Gargano ne put croire sa joie, s'étonnant, comme il pouvait l’être, que des gens peu expérimentés dans l'art de la guerre, aient pu surmonter de la canaille enivrée par de fréquentes et sanglantes bagarres bien que n'étant pas habitués au plus fort des batailles à appréhender le danger de la mort. Quand enfin la victoire fut confirmée, les Liburnes en grande fête s’équipèrent rapidement et naviguèrent vers l'île.

D’autre part on eut pitié et ordonna d’envoyer tous les prisonniers par la mer. Quand le comte Osor et les autres chefs furent amenés devant le podestat, Gargano commença à les narguer, en disant : « Eh bien, prince Osor, où est ta morgue hautaine ? Où est ton si grand pouvoir ? Voilà où tu es tombé, aucun empereur, aucun roi n'a une puissance égale à tienne! Reconnais que la justice de Dieu est plus forte que la déraison humaine ». Ceci dit, il ordonna de les attacher les mains liées dans le dos avec un rondin, et on les montra ainsi en ville. Immédiatement après leur arrivée le podestat ordonna d’incarcérer tous les prisonniers et de leur mettre les fers aux pieds; on les mit sous bonne garde ; quant au comte et aux meneurs enchaînés les fers aux pieds, ils furent installés dans un local très exigu des sous-sols du palais. D'abord il s'adressa à eux assez doucement, espérant que peut-être, leurs cœurs s'adouciraient et qu’ils se fieraient à lui. Mais quand il vit qu'ils s’endurcissaient tellement dans leur méchanceté qu'il était impossible de les infléchir vers de bonnes conditions de paix et la conclusion d’un accord, il commença à les épuiser par la crasse de la prison, à les affamer, et à en torturer certains par des coups. Et il les obligea ainsi à payer beaucoup d'argent.

Ils commencèrent alors à négocier la paix. Le prince promit que tous les navires pirates seraient transmis aux mains du podestat et qu'ils n’en construiraient jamais d’autres pour de nouveaux brigandages. Mais comme un tel accord ne plaisait pas aux Spalatins, les négociations furent interrompues immédiatement ; on voyait d’ailleurs leur fourberie habituelle s’endurcir et empêcher la cessation du conflit. Cependant le podestat ne souhaitait pas les libérer autrement qu’après avoir fait sauter de leurs mains cette épée, avec laquelle ils avaient l’habitude de frapper les innocents pendant leurs pirateries. Le podestat, certainement, au fond de son cœur aspirait à éteindre la folie du piratage, croyant qu'il ferait une grande œuvre pie, s’il pouvait mettre fin à un tel crime. Il les invitait à une vie juste tantôt par des gentillesses, tantôt par des menaces. Mais eux, gens à l’esprit pervers, faisant habilement semblant, rejetaient les conseils du podestat, préférant servir le diable au risque d’un châtiment, plutôt que vivre avec Dieu, justement et tranquillement. Et ainsi, pourvus de promesses malicieuses, ils passèrent dix mois en prison.

Mais finalement les frères du prince et d'autres [parents], voyant qu'ils ne pourraient pas délivrer les prisonniers des mains du podestat, si ce n’est en rendant aux Spalatins les navires et en renonçant totalement aux attaques, acceptèrent alors toutes les conditions et envoyèrent à Split six grands navires se trouvant chez eux et quelques autres petits pris auparavant. Ils acceptèrent aussi la condition de ne plus jamais se livrer à la piraterie, s'étant liés par serment et après avoir confirmé solennellement que s'ils le violaient un jour, ils paieraient aux Spalatins deux mille hyperpères, et que, certes, ils s'abstiendraient avant tout d’attaquer les Spalatins, les Vénitiens et les Anconitains; ils donnèrent aussi à l'empereur[41] des otages comme gages qu’ils ne feraient jamais plus de dommages dans tout le royaume d'Apulie. Ils jurèrent aussi de respecter ce traité de paix pour tous les amis et alliés des Spalatins. Et alors tous les prisonniers furent libérés.

 

 


 

[1] Un récit de Thomas plus complet serait le suivant. Le pouvoir grandissant de Domald en Croatie et en Dalmatie refroidit ses relations avec le roi de Hongrie. Certaines actions d'André II au profit de Trogir contre Domald en 1217 furent liées à son désir d’étendre son influence sur Trogir. Les tentatives de Domald contre Klis se heurtèrent aussi à la résistance d'André, qui informa l'ordre des Templiers représentant les intérêts du roi en Croatie et en Dalmatie. Bien que Domald ait occupé Klis en 1223, il ne réussit pas à vaincre ses adversaires, et surtout les princes de Bribir, et André accorda aux princes Grégoire et Etienne Šubić, une partie conséquente des terres de Domald, « en raison de sa trahison envers la couronne royale ».

[2] Il s'agit du privilège accordé aux membres du clergé qui étaient exemptés de la juridiction des tribunaux laïcs.

[3] La Toussaint, 1er novembre.

[4] A propos de l'attaque de Domald sur des terrains urbains de Split et la capture de « nombreux citoyens nobles et riches, » Formini était l'un des patrons de l'église de Saint-Pierre, il est mentionné dans un document à partir de 1227.

[5] Koloman - second fils du roi André II de Hongrie. Il séjourna à Split le 1er août 1226.

[6] De 1230 à 1234. Il s’agit évidemment de l’histoire personnelle de Thomas de Split qui nous raconte ses démêlés avec l’archevêque, trop longuement d’ailleurs. Son prédécesseur archidiacre s’appelait Thomas Cataldus.

[7] L'archidiacre était le deuxième personnage après l'évêque dans les affaires de la gestion de l'église catholique. Il observait la conduite du clergé, jouait un rôle important dans l'église, administrait les biens d’églises, en l'absence de l'évêque le remplaçait ; et en cas de décès de l'évêque administrait toutes les affaires de l'église comme vicaire. D’un point de vue administratif l'archidiacre se trouvait plus haut que l’archiprêtre, mais, comme diacre, il occupait un niveau degré inférieur dans la hiérarchie d'église.

[8] Première dignité dans certaines églises, dans certains chapitres.

[9] Grégoire IX, né Ugolino de Anagni ou Hugolin d'Anagni (° vers 1145 – +22 août 1241), « Avis Ostiensis » dans la prophétie de Saint Malachie. Pape de 1227 à 1241, successeur d'Honorius III, il hérita des traditions de Grégoire VII et de son cousin Innocent III. Son pontificat fut marqué par un intense travail de codification ainsi que par des conflits avec l'empereur du Saint-Empire et avec les rois de France et d'Angleterre, mais aussi avec la population de Rome. (Wikipédia)

[10] Le pape Grégoire IX (1227-1241) fut à Pérouse de septembre 1234 à septembre 1235.

[11] Le vice-chancelier était en 1233-1235, un certain maître Bartolomeo.

[12] Odone de Montferrat († 1251), qui devient cardinal en 1227, est parfois identifié comme un fils de Guillaume et confondu avec Frédéric, mais, chronologiquement, il est plus sûrement un fils de Guillaume VI de Montferrat, qu'il soit légitime ou non.

Il entreprit de nombreuses missions en tant que légat du pape dans le nord de l'Europe, y compris celle entre l'archevêque de Cantorbéry et l'archevêque d'York à Londres en 1237. Il devint évêque de Porto e Santa Rufina en 1244. (Wikipédia)

[13] Ce personnage est mentionné comme évêque dans des documents de 1230 à 1256.

[14] Tullianum — construit par Servius Tullius au VIe s. avant J.C. Partie souterraine de la prison d'État à Rome.

[15] La position de Pierre à Split était évidemment assez solide, puisque Grégoire de Bribir ne put être comte de Split qu’après sa mort en 1226. Grégoire devint comte avant le 14 avril 1227, jusqu’en 1234.

[16] Micha Zadati. Lui succédèrent : Mica de Cavana, Mengaze de Maranino, Dessa neveu de Palombelli, etc.

[17] Marc est mentionné dans un document à partir de 1237.

[18] Dans le texte bovibus, qui toutefois contredit le sens des affirmations précédentes sur la place des moutons au pâturage. Faute de copiste apparente: bovibus au lieu de ovibus.

[19] Saint Etienne « au milieu des pins » située dans la partie ouest de la ville vers la mer. Fondée au début du XIe siècle.

[20] L’église de saint Félix du Xe siècle est située au bord de la mer.

[21] C’est-à-dire d’Italie.

[22] Premier magistrat de certaines villes d'Italie et du midi de la France qui détenait, au Moyen Âge, les pouvoirs exécutifs et judiciaires. (Trésor de la langue française informatisé).

[23] 27 mars 1239.

[24] Ce personnage ne semble pas être mentionné par d’autres sources.

[25] En 1239.

[26] Inconnus par ailleurs.

[27] Trésorier administrant les impôts du trésor public.

[28] La première action d'envergure de Gargano fut de conclure en 1239 un traité entre les belligérants Split et Trogir. L'accord fut facilité par les bonnes relations de Trogir et de la ville natale du podestat, Ancône, liées par une « longue paix et amitié », confirmée par plusieurs traités, le dernier (jusqu'à l'élection de Gargano) conclu en 1236. Gargano réconcilia Trogir et Split, au prix de quelques concessions de sa part. Ainsi, dans le cas d'une action militaire conjointe, Split était tenue de fournir les deux tiers de la flotte et des forces terrestres, de payer les deux tiers des frais des ambassades communes, etc. Le texte du traité fut rédigé par un citoyen d'Ancône, Pietro Transmundo.

[29] Neveu du comte André de Hum.

[30] 1239-1241.

[31] Le texte du capitulaire est perdu. Toutefois, dans le préambule du Statut de Split en 1312, il est précisé que ses dispositions ont été à la base du droit de la ville (Statuta et leges civitatis Spalati).

[32] Une des plus grandes actions du podestat fut à cette époque la signature d’un accord entre Split et le prince André d’Hum (septembre 1241), selon lequel les Spalatins recevaient un droit de commerce exempt de taxe sur le territoire dépendant d'André.

[33] En 1240.

[34] Thomas passe sous silence la tentative avortée de Gargano de prendre Omiš, avant la soumission de l'île de Brač.

[35] Dans le traité de paix du 17 mars 1235 d’Omis avec Raguse ces deux noms sont mentionnés.

[36] L'accord entre Brač et Split fut conclu le 19 mai 1240.

[37] Le mot latin barcusios est inconnu de mon dictionnaire; je l’ai traduit par < petits bateaux >. Le mot < barques > conviendrait sans doute.

[38] Les trirèmes et les birèmes mentionnées plus bas sont des bâtiments de guerre ayant trois ou deux séries des rames. D'autre part ils pouvaient avoir un, deux ou trois mâts pour la voilure.

[39] Pierre et Paul, le 29 juin.

[40] L'île de Šolta appartenait à Split. Cette île est située sur la côte dalmate en face de la ville de Split et fait partie d'un archipel qui comprend notamment à l'Est les îles de Brač et de Hvar et à l'Ouest Drvenik. Son nom original vient du grec olyntha (figue non mûre), mais il est aussi parfois rapproché du latin Solenta qui signifie l’« Île du Soleil ». Wikipédia

[41] Frédéric II († 1250). La Sicile lui appartenait et il ne pouvait manquer s’intéresser à la piraterie.