Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XXII et XXIII

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitres XX et XXI - Chapitre XXV

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XXII. De Petro et altero Petro archiepiscopis

Post mortem uero Hemanuelis imperatoris, cum redissent Spalatenses ad dominium Hungarorum, electio facta est de quodam Petro Hungaro, filio Chitilen, qui erat nobili genere ortus. Cum ergo consecrationis munus fuisset adeptus, primo pontificatus sui anno conuocauit uniuersos episcopos suffraganeos suos, abbates etiam, et omnes ecclesie personatus habentes cum uniuerso clero. Et celebrauit prouincialem synodum in basilica sancti Andree, que dicitur picta. In hac synodo multa bona fuerunt statuta. Tunc limitate fuerunt dioceses cuiuslibet episcopatus. Corbauia, cum esset parochia ecclesie Spalatensis, uoluit eam archiepiscopus sibi detrahere et in ea episcopatum facere metropoli Spalatine subiectum. Quod et factum est. Nam ex uoluntate cleri illius prouintie, qui ad synodum uenerant, ordinatus est primus episcopus Corbauie Matheus Maurute, canonicus ecclesie sancti Domnii, iuuenis quidem etate, sed honeste conuersationis et sobrie uite. Denique peracto synodali conuentu quecumque ibi statuta fuerunt, apostolicis sunt auribus intimata. Dominus uero papa aprobans uniuersa, pondus auctoritatis Romane ecclesie eis imprimens, confirmauit.

Igitur Petrus archiepiscopus modum pontificalis acrimonie paulisper excedens, cepit cum canonicis ecclesie sue contentiose agere. Volebat enim quedam iura eorum infringere propter quod ambe partes multum exasperate ad Romanam se curiam contulerunt. Cumque causam huiusmodi apostolico conspectui presentassent, quidam de cardinalibus auditor partibus datus fuit. Ventilatis ergo questionibus utrorumque pax et compositio inter ipsos reformata est et sic ad propria sunt reuersi.

Post modicum uero temporis Petrus archiepiscopus in Hungariam profectus, nescio qua causa, ad archiepiscopatum Colocensis ecclesie translatus est. Prefuit autem ecclesie Spalatine annis duobus. Huic successit alter Petrus abbas sancti Martini de Pannonia uixitque in pontificatu Spalatine sedis annis quinque.

His temporibus defuncto Martino insularum episcopo Nicolaus Manzauini, nepos eius, ambitionis ardore succensus, tantum sollicitauerat insulanos, quod ab eis in episcopum est electus. Presentatus ergo Spalatensi archiepiscopo manus consecrationis sibi postulabat imponi, archipresul uero eius deuitans uersutias, sciens eum callidum et dolosum, minime admittebat. Tandem instantia ciuium superatus, promisit se die dominica, que crastino futura erat, eorum satisfacere uoluntati. Nicolaus uero, indigne ferens dillationem archiepiscopi, ipsa nocte iter arripiens, perexit Veronam ibique dominum papa Lucium quibusdam machinationibus circumueniens consecrationem ab eo petiit et accepit.

Vacante autem ecclesia Iaderensi Nicolaus iste in archiepiscopum est electus. Qui electionem temere suscipiens absque licentia apostolice sedis administrationi Iaderensi ecclesie se impudenter immersit. Quam ob rem dominus Innocentius papa eum utraque dignitate priuauit.

Insulani uero Spalatum accedentes elegerunt in suum episcopum Micham nepotem Picii, canonicum ecclesie Spalatensis. Hic in Spalatina ecclesia consecrationem suscepit et pergens ad apostolice sedis presulem confirmationis rescriptum optinuit, ut deinceps episcopatus Farensis antique metropoli Spalatine, tamquam matri sue, iure perpetuo adhereret.

XXIII. De Bernardo archiepiscopo Spalatensi

Eo tempore illustris uir Bela Hungarie rex, missis apochrisariis ad apostolicam sedem, supplicauit domino pape Innocentio, ut iuberet reliquias beati Vladislaui regis subleuari et in loco decentiori componi ac ipsum in sanctorum cathalogo decerneret ascribendum. Cuius petitioni summus pontifex annuit et misit quendam uirum reuerendissimum Gregorium de Crescentio cardinalem, ut uoluntati regie satisfaceret condecenter. Tunc cardinalis apostolica legatione suscepta transfretauit et uenit in partes Dalmatie applicuitque Tragurium. Et quia yemis adhuc asperitas imminebat, uoluit ibidem per totam quadragessimam comorari. Erat autem in comitatu eius clericus quidam capellanus ipsius, Bernardus nomine, de prouincia Tuscie, patria Perusinus, uir litteratus et eloquens, statura procerrus. Hic quia frequenter in Hungariam fuerat missus, notus erat effectus regi Bele gratiamque ipsius et multorum principum et prelatorum Hungarie habebat, ita ut rex ipse filium suum Henricum ei nutriendum traderet et docendum. Cum ergo legatus in Hungariam profectus legationis sue peregisset officium, ad propria reuersus est.

Itaque uacante ecclesia Spalatensi elegerunt Bernardum in archiepiscopum suum et quia regi carus erat, sperabant propter ipsum ciuitati et ecclesie multa comoda prouenire. Ergo fauore regio petito et facile optento miserunt Romam ad dominum Innocentium tertium petentes, ut electionem factam de Bernardo dignanter admittens consecrationis ei munus impenderet ipsumque ad regimen Spalatine ecclesie salubriter destinaret. Fuerunt autem nuntii Spalatensium: Vilcasius diaconus et Duimus nepos Gumay laycus. Sed non libenter summus pontifex petitionem huiusmodi admittebat, quin immo satis euidentibus inditiis dissuadere eorum desideriis uidebatur. Sed tanta fuit precum instantia, quod ad ultimum acquieuit. Precepit tamen eidem Bernardo, ut expeteret licentiam ab abbate monasterii sancte M. de Farneto Clusinensis diocesis, cui professionem fecerat regularem et resumeret habitum, quem reiecerat monachalem. Quod et factum est. Tunc consecratus ab Innocentio anno Domini millesimo ducentesimo uenit Spalatum satisque uigilanter cepit curam pastoralis officii circa subiectos impendere.

Erat autem insectator hereticorum ualde sollicitus. Fuerunt namque eo tempore dui fratres, filii Zorobabel, quorum alter Matheus, alter uero Aristodius uocabatur. Hi quamuis essent ex patre Appulo, erant tamen a pueritia Iaderenses ciues effecti. Conuersabantur uero ex maiori parte aput Bosnam, quia erant pictores optimi et in aurifabrili arte satis exercitati. Competenter etiam Latine et Sclauonice litterature habebant peritiam. Sed ita erant fallente diabolo in baratrum heretice pestis immersi, ut non solum impiam heresim obcecato corde crederent, sed etiam scelestis labiis predicarent. Hos inuenit Bernardus Spalati comorantes multosque iam pestiferi dogmatis tabe ab eis infectos. Cepit ergo paulatim eos ad catholicam normam miti sermone allicere frequenter eos conuocans, frequenter exhortans. Sed cum illi heretica calliditate tergiuersantes dissimularent conuerti, statim archiepiscopus fecit omnia bona eorum diripi eosque anathematis uinculo innodatos cum magno opprobrio de ciuitate expelli. Tunc predicti fratres uidentes se maximis iniuriis dampnisque affectos ad mandatum ecclesie sunt reuersi fecitque eos archiepiscopus suam heresim, tactis sancrosanctis euangeliis abiurare ipsosque ab excommunicationis nexu debita solempnitate expediens, ipsorum bona restitui fecit. Sic autem omnes illi, qui per ipsos decepti fuerant, ab heretica sunt contagione mundati.

Eo tempore mortuo rege Bela Henricus filius eius in solio regni successit. Quam ob rem Bernardus archiepiscopus frequentius in Hungariam profectus, multum honorifice tractabatur a rege multaque donaria consequebatur ab ipso. Quasi patrem enim rex eum uenerabatur et quicquid ab eo archiepiscopus poposcerat absque aliqua difficultate impetrabat. Ad ipsius ergo petitionem donauit rex ecclesie sancti Domnii sextalarios molendinorum Salonitani fluminis, qui septimanaliter pertinebant ad banum.

Cum autem rex Henricus haberet filium paruulum cuperetque eum regni successorem habere, uoluit eum se uiuente in regem inungi. Inuitatus autem Bernardus a rege in Hungariam est profectus. Ibique cum aliis prelatis ecclesiarum regni Hungarie qui ad solempnitatem iocunditatis regie confluxerant, regis filium coronauit multisque a rege honoratus muneribus ad ecclesiam suam reuersus est.

Eo tempore facta est dissensio inter Henricum regem et Andream ducem, fratrem eius fugatusque est bis Andreas ad maritimas regiones, cui Bernardus archiepiscopus satis bene et honeste obsecutus est. Post hec eo in Hungariam regresso maior cepit inter fratres discordiarum tumultus insurgere. Omnes enim regni proceres et uniuersa pene totius Hungarici exercitus multitudo regem deseruerant et Andree duci non legitime adherebant. Cum rege vero pauci admodum remanserant et ipsi tante seditionis metu perterriti, non regem uero ad sperandum hortari audebant, sed fugam potius suadebant. Factum est autem, ut die quadam ambe partes sibi cominus propinquantes ad conflictum ineundum se sollicite prepararent. Sed cum pars regis fere nulla esset comparatione alterius, cepit plurimum anxiari huc illucque mentem exagitans, querebat, quale consilium in tanto discrimine reperiret. Et tandem celitus inspiratus, multum solerti industria utilem uiam inuenit, qua et regni iura resumeret et ab effusione sanguinis innoxius permaneret. Tunc ait ad suos: Nolite me sequi, sed paulisper subsistite. Moxque depositis armis accepit dumtaxat uirgam in manu et ingressus leniter in agmina hostium, ibat per mediam armatorum multitudinem intensa uoce clamando: Nunc uidebo, quis erit ausus manum extendere ad cruorem regalis prosapie? Quem uidentes omnes cedebant nichilque mutire audentes largam ei uiam hinc inde faciebant. Cum autem peruenisset ad fratrem, cepit eum et ducens extra aties misit eum in custodiam ad quoddam castrum. Et tunc omnes arma cum pudore et pauore deponentes ad regis genua prouoluti ueniam precabantur. Rex autem, ut erat clementissimus, uniuersos ad gratiam suscepit.

Post hec autem non toto transacto anni spatio rex Henricus insanabile genus languoris incurrit. Cum ergo sciret diem sibi instare extremum, misit cum omni celeritate et fratrem suum fecit educi de custodia et ad se adduci. Qui cum presens adesset, rex coram eo testamentum condidit committens ei tutelam filii sui cum administratione totius regni, donec pupillus ad legitimam peruenisset etatem. Et sic Henricus rex mortis debitum soluit modicoque post hec transcurso dierum spatio etiam ille unicus eius paruulus morte extinctus est.

Tunc Andreas uidens in se solum totius regni fore iura transducta, fecit se coronari a prelatis Hungarie uniuersis. Misit autem et uocauit Bernardum archiepiscopum Spalatensem, ut ad solempnitatem regie inuntionis accederet. Sed Bernardus exstimans puerum, Henrici regis filium, adhuc uiuere, ad conuocationem regiam ire neglexit. Propter quod rex non satis digne tulit archiepiscopi neglectum.

 

THOMAS DE SPLIT

XXII. SUR L’ARCHEVÊQUE PIERRE ET SON HOMONYME

Après la mort de l'empereur Manuel, quand les Spalatins passèrent de nouveau sous le contrôle des Hongrois,[1] on élut un certain Pierre de Hongrie, fils de Chitilen,[2] qui venait d’une noble famille.

Pendant la première année de son pontificat, après avoir reçu sa consécration,[3] il convoqua tous les évêques suffragants, ainsi que les abbés, tous les dignitaires disponibles de l'église et tout le clergé. Il fit tenir solennellement un synode provincial dans la basilique de St André,[4] appelée « celle qui est peinte ». A ce synode de nombreux actes importants furent entérinées. On définit alors les limites des diocèses de chaque épiscopat. Krbava étant une paroisse de l'église de Split, l'archevêque souhaitait la séparer et en faire un diocèse dépendant du siège métropolite de Split; ce qui fut fait. Et avec l’accord du clergé de cette province venu au synode, on ordonna le premier évêque de Krbava, Mathieu, fils de Mauruta, chanoine de l'église de Saint Domnius ; c’était un homme jeune, mais aux manières dignes et au mode de vie sobre. Puis au terme du synode, toutes les décisions prises furent portées à la connaissance du pape. Et celui-ci, ayant tout approuvé, confirma par là l’autorité de l'église Romaine.[5]

L'archevêque Pierre, excédant peu à peu la mesure du pouvoir épiscopal, commença à poursuivre obstinément les chanoines de l'église, pour priver certains d’eux de leurs droits. Les deux parties, extrêmement acharnées, en appelèrent à la curie romaine. Et quand ils présentèrent cette affaire au siège apostolique, l’un des cardinaux fut nommé leur auditeur. Quand leurs relations se furent apaisées, tout le monde se mit d'accord et l’on rentra chez soi.

Peu de temps après, l'archevêque Pierre partit pour la Hongrie et, je ne sais pour quelle raison, il fut nommé au siège archiépiscopal de l'église de Kalocsa.[6] Il avait été évêque de l'église de Split pendant deux ans.

Un autre Pierre lui succéda,[7] l'abbé de Saint Martin de Pannonia,[8] qui resta sur le siège archiépiscopal de Split pendant cinq ans.

Entretemps, après la mort de Martin, évêque des îles, son neveu Nicolas, fils de Manzavinus,[9] dévoré d'ambition, séduisit tellement les insulaires qu'il fut élu évêque. S'étant présenté à l'archevêque de Split,[10] il lui demanda de le consacrer; mais l'archevêque, craignant son astuce et le connaissant comme une personne rusée et perfide, ne fut pas d’accord du tout. Cédant finalement à l’insistance des citoyens, il promit de satisfaire leur désir le dimanche, soit le lendemain. Mais Nicolas, indigné de ce délai de l’archevêque, partit durant la même nuit et arriva à Vérone; et là, trompant le pape Lucius par quelques ruses, il lui demanda sa consécration et l'obtint.[11]

En outre, quand l'église de Zadar devint vacante, le même Nicolas fut élu archevêque.[12] Ayant accepté légèrement cette élection sans autorisation du siège apostolique, il commença à diriger malhonnêtement l'église de Zadar. Pour cette raison le pape Innocent le déposa de ses deux dignités.

Les insulaires, venant à Split, élurent pour évêque Micha,[13] un neveu de Picius, chanoine de l'église de Split. Il reçut la consécration dans l'église de Split et, s'adressant au Saint-Siège, il reçut le décret stipulant le fait que l'épiscopat de Hvar dépendrait toujours désormais de son ancien siège métropolite de Split, sa mère depuis des temps immémoriaux.

XXIII. SUR L'ARCHEVÊQUE BERNARD.[14]

 

À cette époque-là, l’illustre Béla,[15] roi de Hongrie, envoya des émissaires vers le Saint-Siège, implorant le pape Innocent[16] de faire exhumer les restes du bienheureux roi Ladislas afin de le placer dans un lieu plus approprié, et de lui permettre d'inscrire son nom au catalogue des saints. Le pontife suprême agréa avec bienveillance à sa requête et lui envoya la très éminente personne du cardinal Grégoire de Crescentio[17] pour satisfaire sa volonté selon les règles. Alors le cardinal, chargé des attributs de légat apostolique, traversa la mer et arriva en Dalmatie, débarquant à Trogir. Et puisque alors il y avait un hiver rigoureux, il souhaita s'attarder là pendant le Carême. Dans sa suite se trouvait un certain clerc, son chapelain nommé Bernard, de la province de Toscane, natif de Perugia, homme de belle stature, cultivé et éloquent. Souvent envoyé en Hongrie, il était bien connu du roi Béla et jouissait de ses faveurs aussi bien que de celles de nombreux hauts dignitaires et de prélats de Hongrie, de sorte que le roi lui confia l'éducation et la direction de son fils Imre.[18] Finalement le légat partit pour la Hongrie, après avoir accompli ses devoirs prévus et revint chez lui.

L'église de Split étant vacante, les Spalatins choisirent Bernard pour archevêque; comme le roi l'estimait, ils espéraient acquérir par sa personne de nombreux avantages pour leur ville et leur église. De sorte qu’ayant sollicité et facilement reçu l'approbation du roi, ils partirent à Rome vers Innocent III, lui demandant d’accepter avec bienveillance l'élection de Bernard, et de le consacrer pour qu’il devienne le directeur de l'église de Split. Les messagers de Split étaient : Vilcasius le diacre et le laïque Duimus, petit-fils de Gumay. Mais le pape fut réticent à leur requête ; en fait il apparut comme y étant opposé; de plus, il semblait assez évident qu'il voulait les dissuader de leurs intentions.[19] Cependant leur supplique fut si pressante qu'en fin de compte il renonça. Néanmoins il dit à Bernard de solliciter l’autorisation de l'abbé M. du monastère de Ste Marie Farneto du diocèse de Chiusi,[20] à qui il avait fait serment de monachisme pour que celui-ci reprenne l'habit monacal rejeté par lui.[21] Cela fut fait et il fut consacré par Innocent. En 1200 il arriva à Split[22] et commença avec un grand zèle à exécuter les devoirs de pasteur sous sa tutelle.

C’était un persécuteur très actif des hérétiques.[23] En effet, à cette époque-là vivaient deux frères, fils de Zorobabel, l’un s'appelant Mathieu, l'autre Aristodius. Bien que venant du domaine d'Apulie, ils avaient été citoyens de Zadar depuis l'enfance. Ils vivaient le plus souvent en Bosnie, car c’étaient d’excellents peintres et des maîtres très habiles dans les affaires d'or; ils avaient aussi une bonne culture du latin et du slave en lettres comme en langue. Mais attirés par le diable, ils tombèrent tant dans le gouffre de l’hérésie nauséabonde que non seulement ils croyaient, leur raison obscurcie, à l'hérésie impie, mais encore ils prêchaient par leurs lèvres scélérates.[24] Bernard les trouva à Split et découvrit que de nombreux autres avaient déjà été infectés auprès d'eux par ce dogme désastreux. C'est pourquoi il commença à les attirer peu à peu par des paroles bienveillantes sur l’orthodoxie catholique, les invitant souvent et les exhortant. Mais comme ils ne voulaient pas revenir au catholicisme, tergiversant sur leur conversion, plein d’habileté hérétique, l'archevêque ordonna de saisir immédiatement tous leurs biens, les lia par les chaînes de l'anathème, et les fit expulser de la ville pleins d’opprobre. Alors les frères, voyant qu'ils étaient punis ainsi, chagrinés d’un tel préjudice, revinrent de nouveau au sein de l'église; l'archevêque les força à abjurer leur hérésie, en jurant sur les saints évangiles et, les ayant libérés avec la solennité nécessaire de leurs excommunications, ordonna qu’on leur rende leurs biens. De la même manière, tous ceux qu’ils avaient trompés furent lavés de l'infection hérétique.

À cette époque-là, après la mort du roi Béla, son fils Imre lui succéda.[25] C'est pourquoi l'archevêque alla souvent en Hongrie, bien reçu par le roi, avec grand respect et recevant de lui de nombreux dons. En effet, le roi le respectait comme un père, et ce que l'archevêque lui demandait, il l’acceptait sans aucune objection. Par exemple, grâce aux efforts de l’archevêque, le roi transmit à l'église de saint Domnius, le sixième du revenu de tous les moulins sur la rivière spalatine,[26] qui appartenait hebdomadairement au ban.[27]

Le roi Imre avait alors un fils mineur qu’il voulait faire son héritier du trône royal ; il souhaita l’associer à sa royauté durant sa vie. De sorte qu'à l'invitation du roi, Bernard partit pour la Hongrie et là avec d'autres prélats des églises du royaume, réunis pour célébrer l’heureuse solennité royale, il couronna le fils du roi et revint à Split,[28] distingué par les nombreuses offrandes du roi.

À cette époque-là, une querelle éclata entre le roi Imre et son frère le duc André;[29] André fut deux fois obligé de s’enfuir vers les zones côtières,[30] et l'archevêque Bernard le reçut avec tout l’honneur dû. Après il repartit pour la Hongrie, et la discorde entre les frères s’accrut. En effet, tous les hauts dignitaires du royaume et presque toute l’armée hongroise abandonnaient le roi et soutenaient illégalement le duc André. Très peu restaient auprès du roi; ils avaient peur de l’étendue d’une telle insurrection, et n'osaient pas entretenir l'espoir du roi, lui conseillant plutôt de fuir. Il arriva ainsi qu'un jour les deux parties, s'étant croisés face à face, se préparèrent à engager le combat tout excités, mais comme la partie royale était presque minime comparée à l’adverse, le roi devint inquiet et, faisant appel à toute sa sagesse, il chercha quelle décision prendre à ce moment critique. Enfin, à la suite d’efforts subtils et inspiré par le ciel, il trouva une décision heureuse, grâce à laquelle il pourrait retrouver ses droits royaux sans se rendre coupable d’un carnage.

Il dit alors à ses hommes: « Ne me suivez pas, mais attendez-moi un moment ». Et immédiatement, ayant rentré son arme, prenant seulement à la main une petite branche et entrant tranquillement dans les rangs ennemis, il passa au travers de la foule des gens armés, en criant d’une voix forte : « Je veux voir maintenant celui qui osera lever la main pour répandre le sang royal? » Voyant cela, tous s'écartèrent et, sans murmurer, s’ouvrirent devant lui en un large chemin. S'étant approché de son frère, il le prit, le conduisit hors de l’endroit, et le fit emprisonner dans un château.[31] Tous déposèrent alors leurs armes avec honte et effroi, tombant aux pieds du roi, et implorant son indulgence. Et le roi, très charitable, les amnistia tous.[32]

Il ne passa pas après cela une année avant que le roi Imre contractât une maladie incurable. Sachant que ses jours étaient comptés, il envoya immédiatement chercher son frère, le fit relâcher de sa prison et amener à lui. Quand André se présenta devant lui, le roi fit son testament en sa présence, lui confiant la tutelle de son fils et la garde de tout le royaume, jusqu’à ce que l'orphelin atteigne l'âge adulte. Le roi Henri mourut ainsi.[33] Mais ce n’est que quelques jours après, que son seul fils fut également éteint par la mort.[34]

Alors André, voyant que tout le royaume lui appartenait de droit, ordonna son couronnement par tous les prélats de Hongrie.[35] Il envoya une invitation à l'archevêque Bernard de Split pour se joindre aux fêtes à l'occasion de cette onction royale. Mais Bernard, pensant que le garçon, fils du roi Henri, était encore vivant, négligea l'invitation du roi. Le roi fut extrêmement mécontent du refus de l'archevêque.


 

 

 

[1] L’empereur byzantin Manuel Comnène mourut le 24 septembre 1180. La Dalmatie passa alors sous l'autorité du roi Béla III.

[2] Mentionné comme archevêque de Split en 1189.

[3] Du pape Urbain III.

[4] Le synode eut lieu en 1185. Il condamna « toutes les sectes hérétiques », prit des décisions contre le mariage des prêtres, …

[5] Le synode se tint pendant le pontificat de Lucius III (1181-1185), et ses décisions furent approuvées par le pape Urbain III à Vérone en 1186.

[6] Kalocsa est une ville hongroise dans le département de Bács-Kiskun, située sur la rive gauche du Danube au sud de la capitale Budapest. Siège de l'un des deux archevêchés créés au début du XIe siècle par le roi Étienne Ier de Hongrie, la ville connut son apogée au XVe siècle avant d'être totalement brûlée pendant l'occupation ottomane.

[7] Mentionné quant à lui de 1191 à 1196 comme archevêque.

[8] Sans doute l’abbaye hongroise de Pannonhalma, construite en 996 et classée au patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco

[9] Personne mentionnée dans l’évêché de Hvar en 1184.

[10] Depuis 1181 l’épiscopat de Hvar dépendait de l'archevêque de Split.

[11] Lucius III séjourna à Vérone de juillet 1184 à novembre 1185.

[12] Nicolas est mentionné comme archielectus de Zadar de 1198 à 1208.

[13] En 1197.

[14] Ce chapitre ayant un petit fond d’histoire politique, il convient de rappeler qu’entre autres événements marquants de l’époque, les Croisés et Venise, en 1204, se détournèrent de leur objectif pour aller incendier et piller Constantinople.

[15] Béla III (1173-1196).

[16] Erreur de l’auteur car Innocent III ne fut pas celui qui canonisa le roi de Hongrie ; ce fut en 1192 le pape Célestin III (1191-1198).

[17] Ce cardinal mourut le 16 avril 1192 à Split (?). Un homonyme a été légat du pape Innocent III au Danemark et mourut en 1226.

[18] Né en 1176, roi de Hongrie (1196-1204).

[19] On peut voir assez facilement que les laïcs cherchaient à Split un rôle actif dans l'élection de l'archevêque. C’est cela, apparemment, qui entraînait l’attitude négative du pape Innocent III.

[20] Clusium, Chiusi en Toscane.

[21] Cette histoire et la phrase qui s’y rattache sont peu claires.

[22] En effet il est mentionné dans un document comme archevêque de Split le 13 juillet.

[23] Innocent fit parvenir une lettre en 1200 au roi de Hongrie au sujet des hérésies.

[24] Les Bogomiles.

[25] Imre fut couronné le 23 avril 1196.

[26] Le Jadro, cours d'eau qui s'écoule dans la localité croate de Solin et alimente en eau potable les localités de Split et Trogir.

[27] En 1207.

[28] En Hongrie cet acte n’était pas usuel ; Ladislas III, né en 1199, fut couronné le 26 août 1204. Sa mère était de Constance, fille du roi Alphonse II d'Aragon.

[29] La discorde entre les frères commença en 1197. Plus tard roi sous le nom d’André II (1205-1235). Il fut duc de Dalmatie et de Croatie de 1196/7 à 1205.

[30] Le duc André fut sur les zones côtières en 1198.

[31] Fait prisonnier près de Varasd, il fut emprisonné à Esztergom.

[32] Cette belle histoire semble une fable. Thomas est la seule source de cet événement.

[33] 30 novembre 1204. Il fut inhumé dans la cathédrale d’Eger.

[34] Ladislas III mourut le 7 mai 1205 à Vienne, où lui et sa mère s’étaient réfugiés par crainte du duc André auprès de Léopold VI, duc d’Autriche. Son corps fut rapatrié et inhumé à Székesfehérvár.

[35] André II fut couronné le 29 mai 1205.