Hariulf

HARIULFE

CHRONIQUE de l'abbaye de S. Riquier

 

LIVRE IV (XII-XXI)

LIVRE IV (I-XI) - LIVRE IV (fin)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

CHRONIQUE D'HARIULFE

 

Moine de l'abbaye de S. Riquier de Centule

 

 

précédent

 

LIBER QUARTUS.

CAPUT XII. De subreptione Fulconis, et prophetia domini Angelranni.

Senescente autem illo, cum multis utile videretur, ut eidem rector substitueretur, quidam secundum carnem nobilis, filius nempe Angelranni Pontivorum comitis, nomine Fulco, ejusdem loci alumnus, parentum auxilio saepedicti loci Centulensis regimen sibimet usurpare tentabat. Sed enim, cum rex Francorum Henricus quo nescio casu accidente Pontivum devenisset, idem Fulco, intercedente jam dicto comite patre suo, cupiebat obtinere ab eodem rege totius loci dominationem. Quod et factum est, ignorante penitus domno Angelranno abbate. Jam dictus vero Fulco cum ob donum regium se abbatem fore auspicaretur, sumpta audacia impudenti quibusdam militaribus in fratrum refectorio, more scilicet incompetenti, convivium opulens exhibuit, quo sibi faceret fideliores, et ad acquirendum sibi honorem promptiores. At ubi nuntiatum est istud Patri Angelranno, ministros vocat, protinusque se illuc deportari mandat. Manibus ergo famulorum ad ostium usque refectorii devehitur, ibique figens gradum, ex auctoritate omnipotentis Dei eos qui convenerant anathematizat. Hinc vero omnis illa eorum factio inchoat dissipari. Cerneres enim meliores quosque, in quibus parum quid timoris [Dei] resederat, quasi reos ante judicem, sic ante justi faciem pavitare, et incendio excommunicationis ab eo illatae miro modo terreri. Vir Dei itaque secedens inde, Fulconem evocat, et an abbas effici velit minaci verbo sciscitatur. Cui prae pudore nihil respondenti sententiam intulit, dicens non posse eum fieri abbatem, quandiu scilicet ipse in corpore moraretur. Et quamvis isdem Fulco etiam alterius abbatiae donum a patre suo habuerit, nunquam tamen, quandiu vir beatus supervixit, effici abbas ullatenus potuit, quia videlicet viri Dei sermo obtinuit. Qua in re animadvertitur sanctus vir prophetico spiritu actus fuisse, qui non absque nutu divino praedixerat eumdem non posse fieri abbatem, quandiu scilicet ipse in corpore moraretur. Siquidem postquam venerabilis Pater Angelrannus coelicas recessit ad aedes, idem Fulco abbatis officio donatus est primo post ejus sepulturam die, praelatusque monasterio Forestensi, quod ex antiquo, ut in hoc opere lucide patet, fratrum sancti Richarii cella fuerat, sed paulo ante a comitibus Pontivorum subtractum abbatiolae nomen sibi vindicat. Et quia ad id loci pervenimus, libet memorare, ob rerum notitiam posteris intimandam, qualiter idem locus nobis ablatus est.

Ab ea die qua beatus et sanctus Pater Richarius ibi finem vitae mortalis accepit, et deinceps usque ad tempora Ingelardi abbatis in nostratum deguit ditione, Hugo vero primo dux, postea rex, eo tempore quo propter barbarorum cavendos incursus abbatis villam nobis auferens castrum effecit, eique Hugonem praeposuit militem, Forestis-cellam nostrae ditioni subripuit, et eidem Hugoni perpetuo habendam contradidit, quia videlicet ipsius ducis filiam, nomine Gelam, uxorem duxerat. Antea igitur in eadem cella clerici Domino militaverant, sed Hugone postulante aliqui ex nostris illic monachis statuti sunt, qui et abbatem meruerunt simili modo monachum nostratem, nomine Guidonem, domni Angelranni fratrem: quique cum aliquantis ibidem annis in animarum regimine ministrasset, officii successorem habuit, Hucbertum nomine, nostratem monachum. Quandoquidem nobis ille locus tollebatur, tamen ob amorem et honorem almi Richarii statutum est, ut de nostris semper ibidem fierent abbates monachis. Hucberto quoque mortuo, ejus loci regimen suscepit hic Fulco, quem nostri monasterii dominium sibi usurpare voluisse notavimus. Libet vero dicere de domno Guidone abbate, quod cum egregiis moribus et Deo placitis fulgeret, oculorum lumine sicut et sanctus Tobias privatus est, omnino tamen perseverante in mente ejus divinae contemplationis claritate. Mox vero ut hoc flagellum cum gratiarum actione a pio patre Deo excepit, succedi sibi poposcit; et rediens Centulam, quod superfuit totius vitae in sancto ibidem explevit servitio, qui etiam VIII Kal. Maii dormitionem accepit, et a venerabili fratre suo Angelranno juxta sancti illus monachi Odelgeri corpus humatus est talique dictitio praenotatus:

Mausoleum hic Patrem recolendum rite Guidonem,
Sculptus litterulis monstrat habere lapis.
Extulit egregiae quem mundo gratia vitae:
Sublimem mundus hunc faciat precibus.

Verum et illud placet referre quod is de quo supra diximus Hugo, non comes, sed advocatus dictus fuerit, quod nomen illi erat insigne, ob hoc quod ecclesiae Sancti Richarii defensor fuerit a rege Hugone institutus. Quo etiam nomine filius ejus Angelrannus, hujus Fulconis pater, fuit contentus, donec permissu Dei Boloniensem comitem bello per emit, ejusque relictam nobilissimam, nomine Adelviam in matrimonium accepit. Et quia comitissam duxit uxorem, idcirco deinceps comitis nomen accepit, quod a successoribus ejus jam ex consuetudine tritum perseveranter tenetur. Sed ad nostrum Angelrannum redeamus, et qualiter bonus bonum habuerit successorem jam dicere inchoemus.

CAPUT XIII. De domno Gervino abbate.

Cum, ut supradictum est, comperisset Fulconem parentum intercessu, et pretii datione, praeripere voluisse regiminis ministrationem, voluit adire regiam majestatem, ne animarum cura venderetur oraturus. Quod quia aliter ob infirmitatem non potuit, curru vectus implevit, et regis auribus satis dura inferens, tormenta inferni illum subire, ob distractionem gratiae minatus est. Et rex, qui bonae mentis habebatur, poenituit, reatusque indulgentia rogata se spopondit emendaturum. Non multi post haec fluxerant dies, cum ecce ex divina, ut tenemus, voluntate, regali audientiae interfuit Virdunensis abbas Richardus. Reverendissimum monachum et merito bonitatis unice dilectum Gervinum secum habens capellanum. Et quia iste est Gervinus, de cujus post Angelrannum successione Centula gavisa est, decentissimum intuemur a principio sursum quis fuerit referre, ut homo diligendus quo melius noscitur, melius et ametur. Ex territorio igitur Laudunensi, patre Guillenco, matreque Romilde, Gervinus natus est, et a primaevo aevo litterarum studiis imbuendus in ecclesia S. Mariae nostratis Galliae hierarcha, ubi eo tempore famulabatur Domino clerus vere clarus, traditus est. Sed, ut fieri solet, cum adolescens grammaticae operam daret, et patulo sensu ipsorum jam carminum vim perpenderet, animadvertit inter ea quaedam, quorum omnis intentio haec est, ut aut expletas luxurias referant, aut quomodo quis explere voluerit, vel explere potuerit recenseant; et dum talium assidua meditatione polluitur juvenis mens casta, tum juvenili fervore, tum turpium verborum auditione, maxime vero diaboli instinctu ad hoc coepit impelli, ut ea faceret quae tantorum poetarum aestimabat narratione celebrari. Ad hoc igitur hortatu sodalium perductus est, ut infaustos expeteret complexus, quandoquidem carnis ardorem non aliter restringendum poetarum oraculis, et juvenum jam corruptorum suggestione compererat. Ventum itaque illo usque est, quo castitatis jura frangerentur. Sed Deus omnipotens, qui sibi eum aptum vas gratiae ordinarat tanto eum subito pudore respersit, ut non solum male cogitata non perageret, sed etiam talia voluisse visceraliter eum poeniteret. De pellicis itaque se osculantis, et ad crimen incitantis amplexu, et vere de mediis diaboli faucibus exsilivit, et tanta auctoritate vim iniquae voluptatis in semet compressit, ut ipsa priscorum poemata audire extunc desiverit, ne, ut pene acciderat, dum litteram disceret, animam jugularet. Hoc vero non ideo referimus, quod insolitum sit hominem carnis lascivis fuisse tentatum, sed quia tali occasione mens probanda erat, quae jam disposuerat fieri pudicitiae habitaculum. Haec ergo causa ei fuit, qua saecularia studia deseruit. Unde nec magnam illarum artium peritiam habuit; tamen, quia haec ex parte gustaverat, facilius divina ingressus est, in quibus postmodum et verbo et opere peritus habitus est.

CAPUT XIV. Ut saeculum reliquerit, et monachus effectus est.

Defunctis patre et matre, cum totius, quae magna erat, familiae Gervinus provisor et dominus haberetur, essetque Remensis matris Ecclesiae canonicus, cogitabat repulsis saeculi tumultibus Deo strictius militare. Sed ejus desiderio contraibat duarum forte sororum custodia. Inter multos igitur, quos lege beneficii sub se habebat vassallos, erat quidam vir bonus et efficax, summaeque strenuitatis miles, nomine Haymo. Huic vero Gervinus terrenorum pondere sese exonerans delegat patrimonii sui summam, tradens ei germanam in conjugium, nomine Rotsellinam. Altera autem, quae viri torum recusavit, Christi sponsalibus meruit subarrhari, et in monasterio sanctimonalium vitam religiosam monialis et ipsa devote peregit. Hac tempestate florebat virtute modestiae venerabilis abbas Richardus, quem multa bonitatis fama omnibus amabilem venerandumque efficiebat. Hunc ergo Gervinus expetivit, et ut sibi monachi vestem normamque conferret, exoravit. Ille autem vir Dei repletus fonte doctrinae, atque servator Regulae sanctae (cap. 9), protraxit [et distulit] virum, juxta quod monet Pater Benedictus, proponit dura, aspera praedicit, ardua docet, monstrat angustum callem, qui ducit ad vitae regnum. Verum cum magna diceret doctor, majora refert auditor; nam dicit semel ad omnia promptum velle habere, licet sint dura, vel inaudita, et quae natura non assuevit, omnia spondet toleraturum, dummodo sibi non differatur claustri ingressus. Richardus tantis tractus promissis: En praesens, inquit, adest Regula sancta. Vide si potes his obedire quae tibi liber hic intimabit. Si deprehendis ista te posse perpetim pati, excipieris. Si autem non vis, sive non potes ista servare, liber venisti, liber discede.

Talibus induciis prope totus volvitur annus.

Itaque viro rite probato traditur sacra Regulae vestis, jungiturque sacrae congregationi militanti sancto confessori et episcopo Vitono. Factus itaque sanctae obses religionis, omnibus obediens, omnibus devotus, omnibus benignus, atque ob hoc omnibus erat charus; sed ut humilitatis ejus constantia certius nosceretur, factus est puerorum custos, ut qui Dei judicio pastor animarum erat eligendus, tali officio pastoralitatis praesagium portenderet. Ubi vero et in hoc aptissimus apparuit, coepit eum Pater Richardus ferventiori dilectione ambire, in tantum ut et sibi capellanum, et caeteris multorum provisorem commodorum ordinaret. Hinc Gervinus sancto animatus desiderio cupiebat loca sancta invisere, quibus Domini nostri Jesu Christi nativitas et conversatio, mors et resurrectio celebratae noscuntur; sed dum Patri votum indicare formidat, ne non concessionem acquireret, sed reprehensionem, eadem Dei nutu qui voluntatem timentium se facit, cordi paterno accessit voluntas. Itaque dum Gervinus orat Deum, ut sibi tradat voti effectum complendi, abbas jam dictus charo sodali sibi inesse hoc prodit velle, ut loca sancta Jerusalem eat videre. Rogat ut suus comes esse velit, quo illo agente cito pararentur commoda vitae. Et ille ovans quod quae optabat diceret abbas, mox festinavit ea parare quae in illa via erant portanda. Cum ergo jam sacerdotio polleret, cum abbate Richardo et aliis optimis viris jam dictae urbis moenia petiit. Quo cum pervenit, oscula sanctis locis affixit, lacrymas fudit, preces allegavit, orans pro sancta et universali matre Ecclesia

CAPUT XV. Quomodo electus, et abbas quomodo sit effectus.

Expletis igitur votorum et precum solemniis, reversi sunt ad propria. At non multo post quadam agente necessitudine, regali aulae, ut supra notatum est, sese contulerunt. Cum ecce Henricus rex memor comminationis a domino Angelranno sibi intentatae, ipsum Richardum abbatem his supplex verbis exorat: Intra nostri regni ditionem exstat coenobium a priscis regibus munifice satis constructum, et quanquam ante haec tempora a paganis demolitum sit, ejus tamen nomen inter sancta loca non habetur infimum: huic exstat pastor actu et nomine prudens Angelrannus, qui perfecto vitae suae fidelissimo cursu jamjam carnis exuvias linquere cupit, et ideo sibi succedi in animarum regimine rogat: precor vestrae sanctitatis bonitatem, quatenus fratri Gervino permittatis ejus loci accipere pastoralitatem. Venerandus autem vir, tametsi tanti sodalis dispendium aegre ferret, concessit, et fratri Gervino donum regium suscipere imperavit. Tunc reverendus princeps jubet concito gressu cum aliquantis aulicis viris..... venitur. Excipiuntur nimis gratanter, dein disponunt maturato Centulam expetere. Tunc Gervinus obstitit, dicens locum se non visurum, donec unanimus fratrum electio suis auribus referretur. Diriguntur ergo e clero viri prudentes, qui haec Centulensi nuntiarent congregationi. Aditur venerabilis Angelrannus, indicatur ei electum esse a rege virum qui Christi ovilis opilio digne debeat dici; sed nolle eum praecipitanter istuc venire, donec ipsius velle cognoscat omniumque fratrum electionem. Et venerabilis Angelrannus pro his exsultat, et confitetur id se optare, ut talis homo sibi succedat, qui Christi gregem pascere norit. Dein congregata fratrum unione, intimat laetus regium opus, qui eorum curam providendo benigne virum delegisset boni amicum, rectione tenacem, ut eis praesit jure abbatis. Agite, inquit, et quid super isto vester animus velit nobis intimate, ut vestra turma tanto pastore cito ornetur. Haec audientes omnes collaudant, approbantque factum; deinde scribitur consensus electionis; redditur a sancto viro cura pastoralis, in qua non se digne ministrasse humiliter valde confitebatur. Recipiunt ista legati pontificis, et praepeti gradu redeunt Ambianis, designantes episcopo et abbati benignam fratrum electionem, et sancti senis concessionem. Ea igitur die, qua intemeratae Virgini Domini Jesu nativitas futura per angelum Gabrielem nuntiata est, abbas sacratur; sicque sequenti luce nostris sedibus infertur pastor optatus. Sublimatus ergo honore regiminis, arripit arma continuae humilitatis, non veste subtili, non cibo delicatiori, non supercilio dominii utens, sed victu communi humilitateque pari fratribus et filiis amorem sui immittens. Sane e sui monasterii monachis aliqui eum gratia charitatis attrahente extemplo prosequuntur viri honesti, et tam litterarum peritia, quam et saeculari providentia admodum clari. Horum unum praepositum fecit, dictum Guarinum, alium ordinavit decanum, nomine Regneguardum. Verum, quia gloriosi Gervini ortum et adventum divino respectu nobis concessum paucis perstrinximus, ad narrandum honorabilem domni Angelranni transitum jam modo animemur.

CAPUT XVI. Venerandus domni Angelranni obitus.

Rerum itaque conditor Deus, qui sui servi desiderium jam jamque disposuerat coelestis regni amoenitate mulcere, quique eum sibi habilem fecerat longissimi purgatione languoris, interno sapientiae suae consilio, quo omnem filium receptibilem flagellat, ejusdem famuli sui valetudinem solito acerbiorem effecit, et cui mox incomparabiliter dulcia erat daturus, doloris diu tolerati fervorem multiplicat. Sed ut ostenderet quod non ex ira, sed ex summa misericordia haec ejus processisset correptio, evidentissimae benignitatis super eum signa praetendit. Nam cum isdem vir beatissimus sacrae Scripturae studiis attentissime semper fuerit implicitus, nec modo quidem cum gravissimo morbo urgeretur, a divinis operibus affectus ejus et voluntas unquam potuit inhiberi, modo psalmodiae indefessus insistebat, modo sacris divinorum praeceptorum meditationibus herebat, modo missarum solemnia in lectulo recubans ac si ad altare staret, ore proprio decantabat. Unde et contingebat quosdam mirari ut vir, qui tantae sapientiae sciebatur, quasi dementitium opus faceret, cum ille omnes quos inde mirari audiebat, ineptos et totius boni nescios dijudicaret. Accidit ergo ut quadam vice cum missam in lecto recumbens protensis manibus decantasset, et omnipotens Deus quid erga illum ageretur revelare insciis voluisset, post missam finitam sitim se pati insinuaret. Praecepit itaque ministro, ut sibi vini poculum ministraret. Ille concitus vinum detulit, sed ex hoc se nolle bibere sanctus indicavit. Minister regrediens aliud detulit, sed ad primum gustum et hoc beatus homo repudiavit. Cumque famulus eum vidisset et semel et bis vinum repulisse, aliudque se velle senior indicaret, minister alia vina se non habere causatur. Tunc sanctus vir, ipsa verba dicenda sunt: De illo, inquit, affer mihi, de quo nunc ad missam habui. Quo audito, circumstantes tremore obrigescunt, et dulcissimo Patri cum lacrymis responderunt: De illo, Pater, ulterius non habebis nisi tibi dederit, qui et prius dedit. Siquidem cum missam faciens extra se crederetur, dumque ad ipsum locum veniretur, quando Dominici corporis sacro sancta libatio agi solet, coelestibus escis superno dono transmissis refovebatur. Igitur animadvertens quod ipsi sui familiares rem secretam agnovissent, volensque omnimodo celare bonitatem Dei in se peractam, quasi permotus jubet eos citius recedere. Habent enim sancti viri hoc proprium, ut cum bona faciunt occultari velint, ne scilicet laudis transitoriae plausum recipientes, ante Dei oculos operationis suae mercedem imminuant.

Dum vero ista agerentur, et beatus homo jamjam prae multa infirmitatis acerbitate corpore putaretur absolvi, et ob hoc ab his quos nutriverat sollicite observaretur, accidit necessitudo pro qua ad regalem curiam mittere necessarium fuit. Praecepit itaque domnus Gervinus, qui jam loci dominatum retinebat, uni e fratribus ut id negotii expleret. Ille vero qui desiderabat optimi Patris praesentialiter illustrari transitu, et implicari exsequiis, omnimoda excusatione se non id facturum respondit. Tunc venerabilis Gervinus tali responso coactus, sanctum Dei virum Angelrannum quo jacebat adiit, eique monachi inobedientiam intimavit. Ipse autem eumdem monachum ad se vocari faciens, inquisivit, cur non praeceptum implesset, dein jubet etiam ut impleat. Cumque adhuc ille nollet, sanctus abbas prophetici spiritus gratia luminatus promisit, dicens: Vade, et fac quod tibi praecipitur, et scias hoc corpus terram non intrare donec revertaris. Tali sponsione exhilaratus frater viam arripuit, et ea, propter quae mittebatur, apud regias aures optime allegavit. Superveniente autem vocatione superna, qua coelestia petens Angelrannus terrena desereret, sancta illa anima angelorum ministerio, Dei obtutibus praesentanda V Idus Decembris carnis exiit claustra. Jam vero ille qui multiformi argumento politus fuerat lapis, coelesti aedificio locatur. Jam qui in valle humilitatis superno rore humecta creverat lilii flos, coeleste sertum exornat. Jam quae inter diversas gemma claruerat tonsiones, diadema supplet divinum. Monachus autem his, pro quibus missus fuerat, expletis revertebatur, cum subito in civitate Ambianensi, quo causa hospitandi diverterat, de obitu Patris dira eum nuntia percellunt; tunc relicto hospitio, et ciborum apparatu (nam vespertina hora erat, et coenulae studebatur) certatimque conscensis equis Centulam repedavit; invenitque sanctum corpus jam exanime in monasterio positum fratrum excubiis venerabiliter circumdari, proxima hora sepulturae tradendum. Adfuit ergo, obsecutus est, et impleto ejus desiderio etiam Patris prophetia impleta est, qui promiserat suum corpus terram non intrare, donec idem monachus de regis curia reverteretur.

CAPUT XVII. Sepelitio domni Angelranni.

Sepultum vero est sancti viri corpus infra militis Christi sanctissimi Richarii venerabile templum, eo loci quo beati Laurentii veneratur martyrium. Cujus tumulationi venerabilis ejus successor abbas Gervinus tantum contulit decoris, ut cujuslibet antiquorum patrum sanctitati honor tantae sepulturae sufficere posse crederetur, aequissimum contemplatus, ut honore decenti servaretur ejus corporis gleba, qui perenni lauro redimitus, cum coelicolis laudes Christo hymnizat in aeternum, Amen. Acta sunt haec anno Incarnati Filii Dei 1045 ind. XIII. At Christus Dominus, cui hic beatus homo fideliter servierat, quanti apud se ejus servitium penderetur, quantaque hunc remuneratio coelitus exaltaret, claris indiciis mortalium notitiae pandere dignatus est. Nempe in pago Vimmaco fuit mulier habens filiam paralysi percussam, quae ad omne opus inhabilis grabato moribunda tenebatur. Haec comperta beati abbatis Angelranni sanctitate, et fidei fervore succensa, salutisque filiae cupida ad tumbam ejus cum candela illam deduxit. Cumque ipsa aegrota sepulcro hominis Dei candelam devote obtulisset, sedit juxta sepulcrum, et somno paululum indulsit. Deinde evigilans sanissima redditur, et videntibus fratribus monasterii, Deumque laudantibus, ad villam unde venerat, vocabulo Filcharias, propriis sedibus alacriter cum gaudio rediit, omnibus annuntians quanta sibi Deus per B. Angelrannum abbatem fecisset. Guido igitur tunc Ambianensis Ecclesiae archidiaconus, postea ejusdem sedis episcopus, qui illius fuerat in studio litterarum discipulus, tali ejus tumbam epitaphio decoravit.

Quem tegit hic tumulus lectissimus Angelirannus,
Hujus coenobii pastor et abba fuit:
Dux gregis Ecclesiae monachum spes inclyta vitae,
Vixit et in mundo mundus, et in Domino.

Qui igitur plenius nosse vult quantae penes hunc sanctum locum fuerit utilitatis versiculos intueatur, qui de eodem, ut posteri scirent et imitarentur, descripti sunt tali tenore:

Abba Angelrannus loculo quae paucula nostro
Contulit, hic retinet scriptus qui cernitur albus.
Sancti Vincenti, necnon sancti Benedicti
Ecclesiam struxit; cellam infirmisque paravit.
A fundamentis instauravit paradisum,
Altaris Petri tabulam componere fecit,
Thuribula ex argento etiam conflare gemella.
Librum Evangelii, sancti vitamque Richari
Ipsius studium mero argento decoravit.
Est et Episto-liber-larum atque Evangeliorum
Ipsius argento quem industria nempe paravit.
Ipsius atque calix studio praeclarus haberi
Cernitur, adjuncta sibimet cum lance decenti.
Praeter et hunc alius quem in missis semper habebat:
Unum dorsale, et tria pallia quam pretiosa.
Terras servavit pervasas, atque redemit:
Sicut Noguerias, Gaspannas, et Drusiacum;
Guibrenti Ecclesiam, Froocort, Montisque-Rochonis;
Ecclesiam Sacri-Campi, discrimine diro
Dum plures trahitant, ut pars contraria vincat,
Detractus multis multa et perpessus iniquis,
Quae supra retuli, necnon quamplura peregit,
Actum sic ut sit Domini scientia novit;
Excedunt libri numerum quos ipse novavit.
Insuper excedunt numerum quos ipse refecit.
Talibus atque aliis coelestis praemia regni,
Ut spes est, meruit. Lector quod posse monemus.
Ultimus ipsius fuit hic finis studiorum.
Ecclesiam Sanctae reficit moriendo Mariae:
Cujus apud Dominum nobis suffragia prosint.
Ergo horum revocatori sint praemia vitae.
Damnetur, cujus studio haec neglecta peribunt.

Is ipse honorabilis vir posteritati consulens, descripsit catalogum rythmicum de Patribus sancti hujus loci, non quidem omnes designans, sed tantummodo illos memorans, quorum nomina vel chartae, vel quaelibet pittaciola insinuare videbantur; vel etiam Vita sancti Richarii specialiter notificabat. [Scripsit autem in hunc modum:]

Quae occurrunt memoriae,
Licet non sint in ordine,
Centulensis coenobii
Abbatum scribo nomina.
Prae omnibus egregius
Pastor noster Richarius,
In hac villa progenitus,
Primus in albo ponitur.
Ocioaldus sequitur:
Angelbertus magnificus,
Qui praesens templum condidit,
Virtute regis Caroli,
Guitmarus vir sanctissimus;
Helysachar et Aldricus
Quibus Hericus additur
Hludogvicus et regius
Herbertus, Symphorianus,
Ruodulfus et Carlomannus
Cum Guelfone et Hedenoldo,
Gerbertus et Fulchericus.
Post Ingelardum igitur
Angelrannus ascribitur,
Sancti imitator ordinis,
Et studiosus litteris.

Haec quidem honorabilis Angelrannus. Verumtamen nos admodum miramur quomodo fieri potuit ut tam studiosus homo domni Heligaudi comitis et abbatis gesta nescierit: aut si scivit, cur nomen ejus referre omiserit, cum ipsa ejusdem Heligaudi gesta non nuper alicubi reperta, sed antiquitus, nisi fallimur, in hujus loci scrinio habita fuerint et conservata. Fieri tamen potuisse credendum est ut post domni Angelranni obitum ab aliquo loco haec quae de illo comite abbate leguntur, istuc allata fuerint; cum, sicut hujus operis testatur praefatio, tempore desolationis monachis fugientibus, non solum reliquiae et ornamenta sublata, sed et scripturae, quae de sancto loco confectae erant, per diversa loca deportatae sint et dispersae. Nam et venerabilis Gervinus aliquando perrexit monasterium Gorziam, indeque retulit codicem de gestis hujus sancti loci; ibique inventum est quod antea multo tempore latuerat, quia scilicet domno Angilberto abbate ad coelestia transeunte, filius ejus Nithardus illi post quosdam alios successerit in gubernatione sancti loci; et caetera quae superius in locis suis notare curavimus. Sed et de abbate Ribbodone ibidem fuerat digestum, quod sancti Angilberti corpus transtulerit, et alia multa in eodem volumine reperta sunt hujus loci monimenta, quae honorabilem Angelrannum constat ignorasse. Haec igitur abbatum nomina [quatuor,] quae in domni Agelranni scripto minus, in nostro vero plenius habentur, id est domnus Nithardus, domnusque Ribbodo, Helgaudus quoque et Coschinus: duo prima in codice a Gorzia delato, tertium autem in membranis nostri gymnasii reperta sunt. Nam de domno Coschino plura apud Gemmeticum coenobium scripta tenentur; ex quibus comprobatur isdem vir tam nostri quam illius abbas fuisse loci. Haec cum ita se habeant, ad domni Gervini vitam digerendam jamjam cum calamo animus se retorqueat.

CAPUT XVIII. De laudabilibus domni Gervini actis; et de constructione cryptae.

Gervinus igitur commissorum curae insistens, delinquentesque corripiens, in eorum cordibus verbis praedicationum et exemplis operum plantaria virtutum serebat. Quorumque etiam hominum scelestorum confessiones recipiens, eorumque animas saucias sanctarum fomentis Scripturarum resolidans, ad Dei misericordiam revocabat. Ex quibus si aliquos ditiores sensisset, domos orationum erigere causa promerendae veniae hortabatur; cujus pia intentio nostrati patriae multum contulit decoris, profectusque, dum quae non erant erigebantur, vel quae lignis fuerant compactae, caemento et lapide reficiebantur. Ipse vero circa locum commissum satis sollicitus veterata novare, dissipata sarcire, nunquam facta exstruere contendebat. Unde et cryptam satis insignem condidit hodieque perseverantem, quam consecrare obtinuit ad honorem nostrae dominae sanctae Dei Genitricis Mariae. In qua crypta per IV quae ibi sunt altaria, tanta tamque gloriosa Domini Christi et sanctorum ejus reposuit pignora, ut si alia non essent, his revera satis superque decenter insigniretur nostra patriola. Harum ergo sacrarum reliquiarum indiculum apponimus, ut quanta gloria sacer ille locus vigeat, posteritas queat nosse. Titulantur in praesenti reliquiae, quarum multitudine decoratur majus altare cryptae Centulensis, quod est dedicatum in honore Dominicae annuntiationis, nativitatis ac sanctae et victoriosissimae crucis, et beatae ac gloriosae semper virginis Mariae, et S. Joannis apostoli et evangelistae, et praeclarissimi confessoris Christi Richarii, et beatae Caeciliae virginis, et omnium sanctarum virginum, quorum, quarumque hae sunt reliquiae. De ligno sanctae crucis, de sepulcro Domini, cera de sancta resurrectione, de columna ubi Dominus fuit ligatus, de lapide ubi stetit quando ascendit crucem, de linteo quo fuit praecinctus quando discipulorum pedes lavit, de praesepe Domini, de virga Moysi, de manna, de vestimentis sanctae Dei Genitricis Mariae, de capillis ejus, de filo quem ipsa nevit, de sepulcro ejus, [de pallio S. Michaelis archangeli,] de S. Joanne Baptista, de corpore Isaiae prophetae, de S. Joanne evangelista, de SS. Innocentibus, de S. Stephano protomartyre; de SS. martyribus Stephano papa, Felice papa, Eusebio episcopo Vercellensi, Florentio, Blasio, Crispino, Crispiniano, Paterno, dens S. Livinii martyris, de sancto Hermete, Praejecto, Romano, martyribus; reliquiae confessorum sanctorum Martini, Remigii, Nicolai, Vedasti, Medardi, Cassiani, Amandi, Eligii, Caydoci, Salvii, Pauli, Machuti, Gaugerici, Autberti, Ranulfi, Acharii, Otberti, Guandregisili, Bertini, Filiberti, Bavonis, Gualarici, Mauronti, Guingualoei, Judoci, Cutberti; reliquiae vero virginum Petronillae, Anastasiae, Justinae, Priscae, Praxedis, Gertrudis, Augustae.

Item ad meridianam partem cryptae dedicatum est altare in honore adventus Spiritus sancti, et beatissimorum apostolorum Bartholomaei, Matthaei, et Lucae evangelistae; sanctorumque Mauricii, Nicasii, Leodegarii martyris; et sanctarum Agathae, Luciae virginum. Hae inibi sunt reliquiae de capillis S. Bartholomaei, de capite S. Matthaei, de capite S. Nicasii, de sanctis Mauricio, Leodegario, Firmino, Cyriaco, Agapito, Crispino, Crispiniano, Anthimo martyribus. Item de sanctis Cornelio et Cypriano, de sancta Agatha, de S. Sabina, de sepulcro Domini.

Item dedicatum est altare ad septentrionalem partem cryptae in honore gloriosae resurrectionis ascensionisque Domini nostri Jesu Christi, et SS. apostolorum Jacobi, Simonis et Judae, sanctorumque Quintini, Luciani, Fusciani, Victorici, Gentiani, Lamberti, sanctarumque Agnetis, Scholasticae virginum. Hae sunt reliquiae: De vestimentis apostolorum Petri et Pauli, cum pulvere de S. Jacobo, dens S. Simonis apostoli, de sanctis Cristophoro, Georgio, Crispino, Crispiniano, de capillis S. Quintini, et de ejus corpore, et de clavo quo perforatus est; de casula S. Lamberti, de S. Hilario, de sanctis Agnete et Scholastica virginibus.

Item dedicatum est altare subtus altare S. Richarii in honore sanctae ac individuae Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, et SS. Dionysii, Rustici, et Eleutherii, Gervasii, Protasii martyrum; et SS. confessorum Ambrosii, Augustini, Hieronymi, atque Athanasii, et omnium Sanctorum. Hae sunt reliquiae, De SS. Dionysio, Rustico et Eleutherio, Gervasio, Protasio martyribus, et de Sanctis Satyro, Ambrosio, Augustino confessoribus.

Haec tanta tamque pretiosa Domini nostri Jesu-Christi, ac sanctorum pignora sagacissimus pastor Gervinus per diversa Galliae loca studio ingenti quaesita, partim etiam apud sanctissimum Richarium reperta in altariis quae in crypta erexit honorifice collocavit XIV Kalend. Novembris, eamdem domum Deo omnipotenti, et S, Mariae veneranter dedicans. Sunt igitur alia multa, quae erga loci diligentiam vir bonus exercuit, tam in palliis acquirendis, quam in tapetibus faciendis, vel terris redimendis. Quarum rerum cum prae oculis multa sint experimenta, aliqua tamen hic ponenda sunt indicia.

CAPUT XIX. Qualiter Scabelli-villae ecclesiam, quae calumniabatur, reddi obtinuit.

In hoc nostro opusculo a nobis relatum est, venerabilem Angelrannum Neustriam isse, et donatione ducis Richardi Scabelli-villae ecclesiam in usus nostratis loci accepisse. Verum Richardo marchione, qui hoc nobis bonum contulerat obeunte, filio ejus Richardo ducatum, quem pauco tempore tenuit, Roberto fratri relinquente, atque post hunc Robertum Guillelmo exsurgente, jam dicta ecclesia impediebatur nobis a quadam abbatissa, quae in suum jus illam convertere qua nescio arte moliebatur. Qua occasione memorabilis Gervinus Neustriam vadit, ferens secum chirographum, quod super deditione ejusdem ecclesiae marchio Richardus confecerat, volens eam veraci assertione et chartae testimonio nobis derationare; simul et exoraturus praeatum ducem Guillelmum, ne quod sui antecessores donaverant, ipse S. Richario pateretur auferri. At comes memoratus valde eum pro sua sanctitate diligens et honorans, ei per omnia favit, ecclesiam ipsam terris ampliavit, et ei super ejus perpetua stabilitate tale confirmationis testamentum fieri jussit.

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis Guillelmus gratia Dei Northmannorum dux, omnibus Catholicae Ecclesiae filiis, quibus est cura animae et corporis. Cupimus notum fieri omni futurae posteritati, quomodo ecclesiam Scabelli-villae pro salute animae meae, S. Richario perpetuo habendam firmaverim censura auctoritatis nostrae. Cum calumniaretur ab abbatissa Villaris-Monasterii, et ab abbate fuissem conventus monasterii S. Richarii, Gervino nomine, causam hujus negotii ipso eodem coram primatibus curiae meae explicante, sibi jure competere antecessorum meorum donatione, judicio eorum decernente, tali tenore reddidi. Data insuper credulitatis gratia mea fide, ut deinceps sub mea advocatione liberam teneret, sicut acceperat a meo avo et patre. Adverteram enim illorum qui causam noverant, narratione suggerente praebendarium pro hoc beneficio in memoriam nostri debite illis interesse. Unde ne nostra confirmatio alicujus futurorum temeritate cassaretur, et nos meritum amitteremus, hujus testamenti litteras conscribere fecimus.

« Actum hoc anno Dominicae Incarnationis 1048, apud Argentulum, III Kalend. Novembris.

« Hujus rei testes sunt idonei, Storinstingus, Richardus filius ejus, Yvo de Belismo; Arnulfus nepos ejus, Rodulfus Taxo. »

Guillelmus comes cum a domno Gervino hujus rei causa expetitus fuisset, magnopere ipsum deprecatus est abbatem, ut de S. Vigoris episcopi corpore, quod Dei gratia praeeunte nostris olim fuerat sedibus illatum, aliquid sibi impertiretur, et nisi abbas id se facturum spopondisset, jam dictam Ecclesiam, ut dicitur, vere amisisset, dum comes ipse magis propinquae suae et affini maluisset illam cedere, quam cuilibet alio condonare, siquidem eadem abbatissa parentilitate ejusdem ducis illustrabatur.

CAPUT XX. Item de S. Vigore assertio.

Verum quia nunc de sanctissimi pontificis corpore mentio incidit, operae pretium remur istic narrare veridicam assertionem, quam ipse beatus praesul Domino nobis consulente patravit. Enimvero in gestis Domini et sancti Angelranni invenitur qualiter ipse magnificus abbas de ejusdem sancti corpore certus sit effectus; et quod libellum vitae illius a Neustria deferens, et ex eo gloriosi ejus transitus diem agnoscens, natalem ejus coli statuerit. Hoc itaque statutum ad haec usque quae disserimus, gloriosi Gervini tempora permansit, qui Domini timore sanctorumque vigens amore, multa in divino cultu circa nos melioravit. Evenit itaque ut revolutio annua S. Vigoris festum referret, quod fratres juxta morem a domno Angelranno quondam statutum procuraverunt. Forte tum absens erat abbas Gervinus, fratrumque custodiae invigilabat prior, nomine Regneguardus. Is igitur Regneguardus ipsa nocte qua fratres sancta solemnia exhibebant, infirmitate corporis aliquantula detentus, solemniis deerat, et strato decubans pigrius dormitabat. (Alias autem vir bonus erat, castus et timoratus.) Ecce autem dormienti ei adest venerandae proceritatis summique decoris persona, pontificale schema praetendens, satisque dulciter ait Regneguardo: Quid hic jaces, et meis solemniis non interes! Ille pavitans ob personae excellentiam, sciscitatus tamen hoc dedit responsum: Domine, ait, quia infirmus sum. Subsecutusque: Quis, inquit, domine, es tu? Ego, ait, sum Vigor Bajocensis Ecclesiae episcopus. Surge, sanus esto, et meis solemniis interesse festina. Dicito autem abbati tuo et fratribus quia cum Domini nostri bonitas meum corpus hic haberi concesserit, et ego hoc volo, mea festivitas amplior quam sit deberet fieri. His visu audituque perceptis monachus sanus exsurgit, chorum petit, atque cum caeteris altos ut poterat pro laude sancti cantus emittit. Mirari fratres, et quia illa hora loquendi ausum denegabat, facto mane rei ordinem quaerunt. Ille visionem refert, fatur salutem, recitat imperata. Gaudent omnes, atque ad amorem sancti visceraliter accenduntur. Revertenti abbati omnia recapitulantur, et ille qui sine aliqua hujusmodi occasione multas aliorum sanctorum festivitates exaltaverat, sancti Vigoris festum deinceps coli celeberrime mandat.

FULCARDUS.


Festa dies Patris rutilat celebranda Vigoris,
Patrem Bajocas, quem Fratrem gaudet Atrebas.
Hujus grata Deo genitrix, generosa virago
Pignore de tanto capit assertore superno
Natum quem gestat, benedixit diva potestas,
Sacravitque sibi, cuncto sacravit et orbi.
Nascitur ergo puer forma speciosus, et alter
Fit Samuel, Domino condignus ab ungue tenello.
Moxque jugo Domini subclinat lenia colli,
Inferturque gregi monachus puer Atrebatensi:
Proficiens cunctis Patribus, profecit ab illis,
Inclytus ille puer, cunctis subjectus ovanter,
Jam quiddam majus meditatur tyro beatus,
Fiat ut a patria peregrinus cum patriarcha.
Exsulat ergo procul hic seminiverbius exsul,
Tendens ad populum sibi coelitus insinuatum;
Urbs est Bajocas, quam prisca Neustria monstras.
Hanc adit ut doceat quos impius error habebat,
Gratia virtutum Christi comitatus alumnum.
Quaeque docendo monet, signis probat, actibus implet.
Viribus exsangues reparavit, depulit angues,
Ad superos vita functum traxit prece fusa.
His populus visis, se sacris devovet undis;
Hancque Deo prolem per sacri fontis honorem,
Sancte Vigor, generas; sacras cui solvimus odas
Flammarum domitor, qui mundi comprimis ignes,
Ne nos exurant, flammas compesce gehennae.

Marchio vero Guillelmus misso ad nos monacho de monasterio Cerasiaco, nomine Guarino, unum sancti episcopi de dextero brachio os promeruit, quod apud idem monasterium Cerasiacum infinita venerabilitate colitur. Est autem idem locus in territorio Bajocasinensium situs, ex quo vir Domini Vigor episcopus, ut in vita ejus legitur, dum adhuc in hujus peregrinationis exsilio moraretur, immanem effugavit anguem, et ob hanc virtutem traditus est sancto viro locus, in quo nunc etiam servorum Christi congregatio habetur. Cum itaque monachi ibidem degentes cum ineffabili gaudio sanctissimi sui patroni reliquias ovanter excepissent, voluerunt experiri utrumnam vere illud os de S. Vigoris corpore fuisset; sciebant autem quod inter alia dona virtutum, quibus fulserat semper, imo fulgebat, hoc quoque excellentius obtineret, quod nullomodo ignis ardore laedi, aut comburi posset. Itaque struem lini, quod scilicet facile nimis incenditur, faciunt, et brachium illud sanctissimi pontificis superponunt; deinde linum desuper congerunt, et ita aridam et tenuem materiem igne supposito inflammanti et licet Deus omnipotens in sui servi merito tentandus non fuisset, eosdem tamen fratres, qui non quolibet vitio, sed certitudinis capiendae gratia id fecerunt, miraculi ac virtutis eventus non fefellit; nam non solum sancti dexteram ignis ille non laesit, sed etiam linum quod fuerat appositum ab igne permansit intactum. Sic fratres illi de Patris pignore certi facti sunt. Nec dum post hoc factum octo fluxerant dies, cum ecce homo daemonio plenus, eorumdem fratrum miseratione aquam, ex qua forte illud beatum os fuerat lotum, accepit, qua bibita salutem corporis et libertatem recepit; et deinceps inimici infestationem non pertulit. Haec quidem duo miracula per S. Vigoris reliquias a nobis illuc relatas, apud Cerasiacum monasterium Christus Dominus peregit. Post aliquot autem annorum spatia convocatis honorificis viris, episcopis scilicet et abbatibus, Gervinus Pater ejus sacratissima membra de ea capsa, in qua a tempore Ingelardi abbatis pausaverant, abstulit; et per manus pontificum convocatorum populo fideli demonstravit; deinde in aliam auro et argento paratam reposuit honorifice, ut decebat tantum Dei confessorem. Haec vero translatio beati corporis XII Kal. Aprilis facta est; quae dies omni anno Quadragesimalis jejunii ambitur religione, quod divino nutu factitatum credimus, ut tunc populi fideles sanctissimi pontificis ossa videre meruissent, quando strictioris ac per hoc purioris vitae sacrificium Deo obtulissent.

CAPUT XXI. De comitibus Pontivorum, et de villis Porta et Nogueriis.

Igitur post relationem necessarie de S. Vigore habitam, ad nostri Gervini acta recurramus, et quomodo villam, quae dicitur Portas, noster locus habuerit, paucis perstringamus. Ac primum, quoniam dono Pontivorum comitum illam meruimus, dignum putatur ut eorum series breviter intimetur. Quo primum igitur tempore Pontiva patriola munitionibus castrorum aucta est, ablatis monasterio Centulo tribus oppidis, Abbatis villa, sancto Medardo, et Incra, et his castellis effectis; in eorumque stipendia multis aliis S. Richarii villis et reditibus ab Hugone rege praerogatis, nostra haec provincia non comite utebatur, sed regiis militibus hinc inde praepositis conservabatur. Anteriori tamen tempore a plerisque nostris abbatibus comitis nomen gerentibus plerumque fuerat defensata; verum quoniam hi moderno tempore dispositi, non omnes castrorum municipes vel domini existebant: ob hoc reliquis paribus suis Hugo Abbatensis fortior factus est, quia et castelli fretus munitione absque timore quaelibet efficiebat, et reliqui si quid conabantur non habentes refugium, facile succumbebant.

Attamen huic nunquam comitis nomen accessit, sed erat illi insigne quod S. Richarii vocabatur advocatus. Quae res etiam plurimum ei contulerat fortitudinis, dum advocationis obtentu S. Richarii villarum reditu et rusticorum servitio utebatur. Hic postquam absque nomine et dignitate comitis mortuus est, successorem habuit filium nomine Angelrannum. Hic quoque nomine advocati contentus fuit, donec Boloniensem comitem praelio interimens, et ejus relictam sibi in matrimonio copulans, a comitissa uxore nomen comitis vindicavit. Angelrannus itaque assumptum sibi comitis nomen in posteros transmittens, post longaevam aetatem moriens, reliquit honoris et nominis haeredem nomine Hugonem; qui, post expletum vitae tempus, dum morti proximum se videret, supradictam villam, quae dicitur Portas, delegavit sancto Richario, optans ut pro remedio suae animae monasterii nostri usibus serviret. Genuerat vero quatuor filios, quorum primus nomine Angelrannus, homo formae mirabilis qui patri succedebat, in die depositionis ejusdem patris sui jam dictam villam sancto contradidit, talem deditionis confirmans testimonii chartam.

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis ego Angelrannus gratia Dei comes, compertum fieri volo omnibus Ecclesiae Dei filiis, tam praesentibus quam futuris, quod pater meus comes, scilicet Hugo adhuc vivens, sed diem mortis extremum trahens, pro suae remedio animae villam, quam possederat solidam, Portam nomine, S. Richario dedit perpetuo habendam ea scilicet ratione, ut nullus suorum successorum amplius ullos respectus, vel parvas vel magnas consuetudines ab ea expeteret, quatenus tota cum suis reditibus sancto, et fratribus inibi manentibus deserviret. Unde hujus donationis chartulam abbate Gervino petente conscribi fecimus, et signo nostro nostrorumque fidelium signavimus.

« S. Angelranni comitis. S. Godefredi. S. Oylardi. S. Roberti. S. Bernardi. S. Gualteri. S. Gerardi. S. Ingelranni.

« Facta est haec traditio super altare S. Richarii die sepulturae Hugonis comitis XII Kal. Decembris ab Ingelranno filio ejus cum optimatibus suis praesente domno pontifice Fulcone, qui illico exoratus a fratribus, et ipso comite suggerente, sub excommunicatione interdixit, ne aliquis amplius in illa villa neque per vim, neque per deprecaturam, neque per advocaturam, de omissis consuetudinibus amplius aliquid expeteret. » Huc usque charta.

Praeterea quidam miles, nomine Gualterus, quem vulgus vocitabat Tirel, villam S. Richarii dictam Noguerias sibi volens vindicare, post illa omnia, quae supra scripta sunt tempore domini Angelranni gesta fuisse, de hac eadem villa a rege Henrico, et a perfido Huberto, cujusdam quasi justitiae rectitudine sibi eam deberi ex aliquo successionis jure astruebat; talique ratione suam colorans avaritiam villam invasit, tenuit, et per aliquod tempus fratribus eum excommunicantibus sibi usurpavit. Verum cum ei suggererent amici illam excommunicationis sufferentiam animae mortem illi operari, tandem Deo se respiciente aliquatenus cessit et quandiu ipse vel ejus conjux viveret, sibi medietatem retinuit, medietatem sancto restituit, post suum obitum integerrimam in sancti jus eam redire statuens. Pro qua ratione venerabilis pastor scriptum chirographum archivis nostris reposuit, quod ita se habet.

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego frater Gervinus abbas monasterii S. Richarii, notum volo omnibus sanctae Dei Ecclesiae fidelibus, quos in adoptione filiorum per sanguinem suum, perque sanctificationem baptismatis fratres sibi adoptavit Christus, quia miles quidam Walterus, quem vano cognomine Tirellum plerique appellamus, Noguerias villam S. Richarii jamdudum diu a praedecessoribus nostris possessam, et nobis jure haereditario traditam, malitiose invasit, invadendo subripuit, ac subripiendo sub anathematis obligatione aliquandiu detinuit; at tandem contradicentibus amicis et injuriam hanc in perniciem animae suae crebro referentibus, victus erubuit, et insanae cupiditatis malitiam deserens a S. Richario, atque a fratribus veniam expetivit. Redditaque villa, et condonata nobis olim fundata capella, absolutionem excommunicationis cum praesente uxore sua Ermina, terrae prostratus accepit ita dicens, causam componens, ut praefata capella sicuti sibi vel suis hactenus sine quolibet synodale respectu deserviens permanserat, ita per futura saecula sub eadem libertate persistat.

« Acta sunt haec VII Idus Octobris anno Domini 1103, indictione VI, anathematis confirmationem eodem milite cum aliis subnotatis testibus respondente, ne quis ex illo die pro quacunque occasione, aut ex progenie eorum, vel alicujus horum incitatione, auderet temerarius hanc sibi villam ulterius usurpare.

« Ego Gervinus, nostrae etiam religionis presbyteri, cum diaconibus, simulque hujus institutionis monachis, ex auctoritate Dei Patris omnipotentis et B. Mariae semper virginis, et B. Petri apostolorum principis, damnamus et in perpetuo anathematizamus omnes qui ex praesenti die voluerint hujus redditionem villae, et donum atque libertatem capellae aliquo ausu rescindere, aut demere, seu contradicere. Amen.

« Hujus rei testes fuerunt, Odo, Alulfus, Hugo Boquels, Boso, Oylardus, Hugo sanctae Mariae, Boselinus, Alelmus, item Odo, regnante Henrico rege Francorum, anno XXI. »

In sanctissimi Patris et patroni nostri Richarii gestis assignatur quod rex gloriosus Dagobertus ejusdem sancti orationibus se committens donaverit illi terram, vocabulo Campaniam. Hanc domini Gervini antecessores cuidam concesserant Agenardo, ut quandiu vixisset, firma manu possideret. Hic accessit ad dominum Gervinum abbatem, postulans ut eam quam ipse tenebat terram duo filii sui permitterentur tenere post mortem suam; quibus mortuis, Ecclesia quae sua erant digne rehaberet. Annuit ei venerabilis abbas, et hac de causa talem composuit chartulam jure stabilitatis.

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Gervinus, propitiante divina gratia, Centulensis monasterii abbas, omni religioni Christianae notum fieri cupimus quod quidam vir fidelis, Agenardus vocabulo, a nobis petierit ut omnen terram possessiunculae, quae Rebellis mons dicitur, quam tenebat solummodo in vita sua sub manu firma cum redditione census, et terram de Valeriis totam cum adjacenti non grandi silva, simul etiam addita et quarta parte curtilii de Floherimanso, tam sibi quam suae conjugi, Hildesendi nomine, cum duobus eorum filiis, Gueneranno scilicet et Anschero, tenendam concederemus. Annuimus ergo illi quod petierat, acceptis ab eo testibus certissimis, ita duntaxat, ut ipsi solummodo in via sua habeant, et in solemnitate sancti Richarii, quae celebratur VII Idus Octobris censum IV solidorum persolvant. Post decessum vero ipsorum terra ad nos meliorata redeat. Unde illis hanc chartulam conscripsimus, signoque nostro, nostrorumque fidelium obfirmavimus.

« Signum Gervini abbatis. Sign. Algisi. Sign Heriberti. Sign. Ingelranni. Sign. Dominici. Sign Oylardi laici. Sign. Bosonis. Sign. Odonis. Sign. Rodulfi. Sign. Guidonis archidiaconi.

« Actum hoc monasterio S. Richarii VIII Idus Decembris, regnante Henrico rege anno regni illius XVI. »

suivant

 

précédent

 

LIVRE IV

CHAPITRE XII

De la subreption de Foulques; et de la prophétie du seigneur angelran

Angelran étant accablé de vieillesse, il paraissait nécessaire à beaucoup de personnes de lui substituer quelqu'un pour régir le couvent. Un noble selon le monde, nommé Foulques et fils d'Angelran, comte de Ponthieu, s'efforça, avec l'appui de sa famille, d'usurper le gouvernement de Centule. Le roi de France, Henri, étant venu au pays, je ne sais pour quel sujet, Foulques profita de son arrivée et le fit solliciter par le comte de Ponthieu, son père, à l'effet d'obtenir la suprême autorité sur notre monastère. Le prince s'étant rendu à ses instances, Foulques devint le régisseur en chef de S. Riquier, sans que l'abbé Angelran en eût été prévenu. Cette faveur que venait de lui accorder le roi, lui fit espérer de se voir un jour appelé aux fonctions d'abbé, et le rendit, d'une audace insupportable. Il donna, dans le réfectoire des frères, malgré l'usage qui y était contraire, un repas magnifique à plusieurs hommes de guerre, dans la vue de se les attacher davantage et de se ménager leur appui pour parvenir aux honneurs qu'il désirait. Mais, dès que l'abbé Angelran apprend cette nouvelle, il appelle ses serviteurs et leur ordonne de le porter dans la salle du festin. Arrivé à la porte du réfectoire, il fait arrêter sa litière et lance, au nom du Dieu tout puissant, une excommunication contre tous les convives qui étaient rassemblés. Leur bande se dispersa aussitôt, et l'on vit les meilleurs d'entre eux, ceux qui avaient encore conservé quelque crainte du Seigneur, trembler à la vue du juste, comme des coupables en présence de leur juge et rester terrifiés des foudres qui venaient de tomber sur eux. L'homme de Dieu, s'étant retiré, fait appeler Foulques et lui demande d'un air menaçant, s'il se regardait déjà comme abbé du lieu. Voyant que la honte l'empêche de répondre, il lui dit que tant que lui, Angelran, sera vivant, jamais lui Foulques ne jouira du titre d'abbé. Et en effet, quoique celui-ci eût déjà reçu de son père une autre abbaye, il ne pui jamais devenir abbé tant qu'Angelran vécut ; la prédiction de l'homme de Dieu ne fut point démentie. On voit ici que le saint fut animé d'un esprit prophétique et qu'il porta l'arrêt même du ciel, en assurant que, de son vivant, le titre d'abbé n'appartiendrait jamais à Foulques. Mais aussitôt après qu'Angelran fût monté dans le séjour des bienheureux, Foulques fut décoré de la dignité qu'il convoitait depuis longtemps et devint abbé de Forêt-Moutier, qui est un petit monastère appartenant anciennement, ainsi qu'on l'a vu, aux frères de S. Riquier, mais qui venait d'être usurpé par les comtes de Ponthieu, qui l'avaient érigé en abbaye. Puisque nous en sommes sur ce sujet, il est bon de faire connaître à la postérité comment ce saint lieu nous a été enlevé.

Depuis la mort du bienheureux Riquier jusqu'au temps de l'abbé Ingelard, Forêt-Moutier fit partie de notre domaine ; mais Hugues, d'abord duc et puis roi, nous enleva Abbeville dont il fit un château-fort pour arrêter les incursions des barbares et le donna en garde à un chevalier nommé Hugues; il démembra alors de notre domination Forest-Moutier, qu'il donna en propriété à ce même Hugues qui avait épousé sa fille nommée Gisèle. Des clercs avaient d'abord occupé ce petit couvent pour s'y consacrer au service du Seigneur, mais depuis, et à la sollicitation du chevalier Hugues, quelques moines de notre couvent s'y étaient établis, et l'un des nôtres, nommé Gui, et frère du seigneur Angelran,[449] en avait été nommé abbé. Celui-ci, après avoir gouverné le monastère pendant quelques années, eut pour successeur un de nos frères nommé Hubert. Car, lorsque ce lieu saint nous fut enlevé, il fut réglé, pour l'amour et l'honneur de notre patron, que tous les abbés de Forêt-Moutier seraient pris parmi nos moines. A la mort d'Hubert, Foulques, dont nous avons parlé, et qui avait voulu usurper l'administration de notre couvent, fut nommé abbé à sa place. Mais il convient de dire, à la louange de l'abbé Gui, qu'il se rendit agréable à Dieu par la pureté de ses mœurs ; et que, quoiqu'il eût été privé de la vue comme le saint homme Tobie, il n'éclaira pas moins son âme des lumières de la contemplation divine. Mais, aussitôt qu'il fut affligé de ce mal qu'il reçut en rendant grâce à Dieu, il demanda à se retirer et revint à Centule, où il passa dans la pratique de ses devoirs tout le reste de sa vie. Il mourut le viii des calendes de mai, et fut enterré à côté du saint moine Odelger, par son vénérable frère Angelran, qui lui fit cette épitaphe :

Les caractères gravés sur cette pierre apprennent

Que ce tombeau renferme le vénérable père Gui.

La grâce d'une excellente vie l'a enlevé du monde ;

Que le monde par ses prières l'élève encore.

Nous devons dire encore que cet Hugues, dont nous avons parlé plus haut, eut le titre non de comte mais d'avoué, titre qui lui faisait beaucoup d'honneur, parce que ce fut le roi Hugues lui-même qui le nomma défenseur de l'église de S. Riquier. Angelran, son fils et père de Foulques, se contenta du même titre d'avoué, jusqu'à ce que, par la permission de Dieu, il eût tué dans un combat le comte de Boulogne et épousé Adelvie, sa veuve, qui était de l'origine la plus illustre. Et c'est par ce qu'il avait épousé cette comtesse qu'il prit dans la suite le titre de comte, que ses successeurs ont, suivant l'usage qui s'en est établi, porté jusqu'à présent.[450] Mais revenons à notre Angelran, et commençons par dire que ce vertueux abbé eut un homme de bien pour successeur.

CHAPITRE XIII

DU SEIGNEUR GERVIN ABBÉ DE CENTULE

Ayant découvert que Foulques, ainsi qu'on l'a vu, cherchait, par l'intercession de sa famille et par des présents en argent, à obtenir l'administration de Centule, Angelran forma le dessein de se rendre auprès du roi, pour le prier de ne pas vendre au poids de l'or la charge de diriger les âmes. Il se fit traîner sur un char, car ses infirmités l'empêchaient de voyager d'une autre manière ; et, lorsqu'il fut arrivé auprès du prince, il lui parla avec force et le menaça des tourments éternels, s'il faisait une mauvaise distribution de ses faveurs. Le prince, qui était d'un excellent naturel, se repentit et lui demanda le pardon de sa faute, en lui promettant de se corriger. Peu de jours après, le ciel voulut que Richard,[451] abbé de Verdun, accompagné du vénérable moine Gervin (qui était son chapelain et qui se faisait chérir de tout le monde par sa bonté et par sa vertu), se trouvât à l'audience du roi. — Mais, comme ce respectable Gervin a été le digne successeur d'Angelran dans la place d'abbé de Centule, il est bon de rapporter ce qu'il avait été jusqu'alors; car plus il sera connu, plus il sera aimé. Gervin, né à Laon et fils de Guillence et de Romilde, fut envoyé dès son enfance à l'église de Sainte Marie, métropole de la partie de la Gaule que nous habitons,[452] pour y être élevé et y faire ses études. Il y était clerc alors et y servait le Seigneur. Mais pendant qu'on lui enseignait la grammaire, selon l'usage des écoles, et qu'il étudiait les poètes, il remarqua que plusieurs des vers qu'il apprenait avaient rapport à la volupté et invitaient à la connaître et à s'y livrer. Son âme chaste et simple fut souillée par des études de ce genre, et il se vit entraîner, par le feu de la jeunesse, par le poison de ses lectures et surtout par la malice du démon, aux désordres célébrés dans des chants impurs. Il rechercha, par le conseil de ses amis, les plaisirs déshonnêtes, et n'eut plus d'autres guides que les poètes qui flattaient les passions, et les jeunes débauchés qui se livraient à la volupté. Il perdit alors l'innocence et la chasteté. Mais le Dieu tout puissant, qui l'avait choisi pour être le vase de sa grâce, le fit tellement rougir de ses désordres, qu'il y renonça, et qu'en outre il fut rongé des plus cuisants remords pour s'y être livré. Il quitte les concubines, évite toutes les amorces du crime, se retire des griffes du démon, et se rend tellement maître de ses sens qu'il renonce pour jamais aux poésies des anciens, pour ne pas s'exposer à perdre son âme en apprenant des vers licencieux. Nous entrons dans ces honteux détails, non pour montrer avec quelle facilité l'homme se laisse entraîner à la volupté, mais pour faire connaître l'épreuve à laquelle Gervin soumit son âme qu'il avait destinée à devenir le sanctuaire de la pureté. Les dérèglements aux quels il s'était livré furent pour lui une raison de renoncer aux études profanes ; et c'est pour quoi il ne fut jamais habile dans les sciences dont s'occupe le monde. Cependant, le peu qu'il avait appris lui facilita la connaissance des choses saintes dans les quelles il se rendit si célèbre et par ses discours et par ses actions.

CHAPITRE XIV

Comment Gervin renonce au monde et se fait moine

Après la mort de son père et de sa mère, Gervin, se voyant le chef de sa famille qui était illustre, et étant déjà chanoine de l'église de Reims, songea à renoncer au tumulte du monde pour s'attacher plus étroitement à Dieu. Mais ses deux sœurs, qui avaient été confiées à sa tutelle, contrariaient ses vœux. Heureusement que, parmi les nombreux vassaux qui tenaient de lui des bénéfices et qui le servaient, il se trouva un homme riche et honnête, qui était un chevalier d'une valeur brillante et qui se nommait Haymon. Il se déchargea sur lui des soins terrestres qui l'embarrassaient, en lui donnant tout son patrimoine et en lui faisant épouser l'une de ses sœurs, nommée Rotselline. Quant à l'autre, elle refusa la couche d'un homme et se maria à J.-C. Elle entra dans un couvent, où elle se fit religieuse. En ce temps là, vivait un homme d'une grande humilité; c'était le vénérable abbé Richard, que sa réputation de bonté et de vertu faisait aimer et respecter de tous. Gervin alla le trouver et le pria de lui conférer l'habit et la qualité de moine. Richard, instruit de la doctrine et observateur fidèle de la règle, différa et usa de délais, ainsi que le prescrit S. Benoît. Il l'éprouve, il lui annonce que la tâche qu'il veut s'imposer est rude et difficile ; il lui montre combien est étroit le sentier qui conduit à la vie. Mais, si le docteur enseignait de grandes choses, le disciple en pratiquait de plus grandes encore. Enfin Gervin dit qu'il est temps de se rendre à ses vœux, et que, pourvu qu'on lui permette d'entrer dans un cloître, il est prêt à tout souffrir, quelque durs et effrayants que soient les travaux qu'il se prépare et auquel la nature ne l'a pas accoutumé. Richard, gagné par des promesses aussi positives, lui dit : « Voici la règle, voyez si vous pouvez suivre tous les points dont ce livre vous instruira. Si vous êtes assuré de pouvoir vous y conformer, vous serez reçu ; mais, si vous ne pouvez pas ou que vous ne vouliez pas les observer tous rigoureusement, vous êtes venu libre, retirez-vous de même. »

Une année presqu'entière se passa dans ces épreuves. Enfin Gervin, les ayant surmontées toutes, reçoit l'habit de moine et entre dans la congrégation du S. confesseur et évêque Viton. Lorsqu'il fut enrôlé dans la milice de la sainte religion, il se rendit cher à tout le monde par son obéissance, ses égards et sa bienveillance envers tous. Afin de mettre son humilité à l'épreuve, on lui confia la garde des enfants. Celui que Dieu allait choisir pour pasteur des âmes devait donner d'avance des gages de son zèle futur. Lorsque le vénérable Richard vit qu'il se rendait propre à la tâche qui lui était réservée, il conçut pour lui tant d'affection qu'il le nomma son chapelain et qu'il confia à ses soins la conduite d'une foule d'objets de l'administration du couvent. Gervin nourrissait le pieux désir d'aller visiter les lieux célèbres par la naissance, la vie, la mort et la résurrection de J.-C. ; mais, tandis qu'il n'ose se découvrir au père, dans la crainte, non pas d'éprouver un refus, mais d'encourir ses réprimandes, Dieu permet que celui-ci forme les mêmes vœux que Gervin. Ainsi, lorsque Gervin priait le Seigneur de lui faire la grâce de remplir ses vœux, l'abbé témoignait le désir d'aller visiter les saints lieux de Jérusalem et de l'avoir pour compagnon. Il le prie donc de l'accompagner, afin de lui rendre le voyage plus agréable. Gervin fut enchanté de cette proposition et se hâta avec le vénérable Richard de préparer ce qu'ils devaient emporter. Gervin avait donc été ordonné prêtre lorsqu'il partit pour Jérusalem avec son abbé.[453] A son arrivée dans la citée sainte, il couvrit de ses baisers cette terre sacrée, il fondit en larmes et adressa au ciel ses prières pour notre sainte mère l'Église universelle.

CHAPITRE XV

Comment Gervin fut élu et fait abbé

Richard et Gervin, après s'être acquittés de leurs vœux et de leurs prières, retournèrent dans leur pays ; mais, peu de temps après leur retour, ils se rendirent pour quelque affaire urgente à la cour du roi, ainsi que nous l'avons déjà raconté. Le roi Henri, se souvenant des menaces que lui avait faites le seigneur Angelran, supplia instamment l'abbé Richard en ces termes : « Dans notre royaume est un monastère construit avec munificence par les anciens rois; et quoiqu'il ait été démoli, il y a quelque temps, par les païens, il n'en est pas moins encore au nombre des lieux saints les plus remarquables. Il a pour pasteur le sage Angelran, qui, parvenu au terme de sa carrière pleine de vertus, est sur le point de quitter cette terre et prie qu'on lui nomme un successeur dans la conduite des âmes. C'est pour quoi je conjure votre sainteté éminente de permettre au frère Gervin d'accepter cette charge de pasteur que je lui destine. » Le vénérable abbé, quoique ne pouvant qu'avec peine se séparer de son ami, accorde au roi ce qu'il demande et ordonne à Gervin d'accepter la grâce que le prince lui offrait. Henri lui commande alors de partir en hâte avec quelques personnes de sa cour. On fait les préparatifs de départ, on se presse, mais Gervin déclare qu'il n'entrera pas à Centule avant d'avoir été unaniment élu abbé par les frères. C'est pour quoi on envoie des personnages distingués du clergé pour annoncer cette nouvelle à Centule. Ils se présentent au vénérable Angelran ; ils lui apprennent que le roi vient de nommer pour abbé de S. Riquier un homme que l'on pense justement nommer le berger des troupeaux de J.-C, mais que le nouveau pasteur ne voulait venir qu'après avoir informé Angelran de sa nomination et l'avoir vue confirmée par les suffrages de tout le couvent.

Le vénérable Angelran, transporté de joie à cette nouvelle, dit qu'il n'avait plus souhaité qu'une chose, c'était d'avoir pour successeur un homme capable de conduire le troupeau du Seigneur. Ensuite, il fait assembler toute la communauté, lui apprend la résolution du roi qui, pourvoyant avec bonté à leurs besoins, avait choisi un homme de bien et d'une vertu solide pour les gouverner en qualité d'abbé. « Allez, dit-il, et faites moi connaître ce que vous avez résolu dans votre esprit, afin que votre congrégation jouisse bientôt de la possession d'un si grand pasteur. » A ces mots, tous les frères applaudirent et approuvèrent le choix du roi. On rédige alors par écrit le consentement qu'ils venaient de donner. Le saint Angelran résigne son pouvoir pastoral, en confessant, avec humilité, qu'il ne l'a pas exercé d'une manière digne de Dieu. Les envoyés remportent cet écrit, reviennent en hâte à Amiens et apprennent à l'évêque et à l'abbé l'élection favorable des moines de Centule et la concession faite par le saint vieillard. Gervin fut sacré abbé le jour de l'Annonciation de la naissance de J.-C, faite à la vierge par l'ange Gabriel;[454] et, le jour suivant, il arriva à Centule, où il était ardemment désiré. Lorsqu'il fut ainsi élevé à la dignité pastorale, il s'arma d'une humilité continuelle, ne faisant jamais usage de vêtements recherchés, d'une nourriture délicate, ne prenant jamais l'orgueil d'un maître, mais témoignant l'amour qu'il portait aux frères et à ses fils par l'attention où il fut toujours de vivre comme eux et de montrer la même humilité. Plusieurs moines de son monastère le suivirent à S. Riquier, par amour pour lui. C'étaient des hommes purs, instruits dans les lettres et doués de la sagesse du monde. Il choisit l'un d'eux nommé Guarin pour prévôt, et pour doyen un autre nommé Regneguard. Après avoir ainsi rapporté, en peu de mots, la naissance et l'arrivée de Gervin que Dieu nous envoya, tâchons maintenant de raconter la mort honorable du seigneur Angelran.

CHAPITRE XVI

Mort du vénérable seigneur Angelran

Le créateur du monde, Dieu, qui déjà avait arrêté de combler les vœux de son serviteur en l'appelant au bonheur de l'éternité, et qui l'avait rendu digne de sa grâce par cette longue maladie qui l'avait purgé de ses fautes, dans le conseil de sa sagesse par la quelle il afflige ses fils bien-aimés, aggrava le mal de son serviteur et multiplia ses souffrances qui allaient être couronnées d'une récompense éternelle. Mais pour montrer que la correction venait non de sa colère, mais de sa miséricorde il lui envoya des signes de sa bonté infinie. Le saint. vieillard était toujours plongé dans l'étude de la sainte écriture, et il surmontait tous ses maux pour s'acquitter de ses devoirs de dévotion. Tantôt il récitait les psaumes avec ferveur, tantôt il méditait attentivement les préceptes divins, ou, prosterné sur son lit comme s'il eut été devant l'autel, il chantait solennellement la sainte messe ; ce qui jetait dans l'étonnement certaines personnes qui voyaient un homme, doué d'une si grande sagesse, se livrer, selon elles, à de pareilles extravagances. Mais, lorsqu'Angelran s'apercevait de leur erreur, il les jugeait simples et ignorantes du bien qu'il pratiquait. Néanmoins un jour qu'il récitait ainsi la messe couché sur son lit, le Dieu tout puissant, voulant faire connaître à ceux qui l'ignoraient, ce qui en était de cette conduite d'Angelran, lui fit éprouver une soif ardente après qu'il eut fini sa messe. Le vieillard demanda alors un peu de vin ; on lui en apporte, mais il fait signe qu'il ne veut pas le boire; le serviteur revient en lui présentant un autre vin, mais à peine le saint homme en a-t-il goûté qu'il le rejette. Le serviteur, voyant qu'après avoir refusé deux fois le vin qui lui avait été offert il en demandait encore, dit qu'il n'y en avait pas d'autre. Alors le pieux Angelran dit : « Apportez-moi de celui dont je viens de faire usage à la messe ». A ces mots, les assistants lui résistent en tremblant et lui répondent avec larmes : « Vénérable père, vous n'en aurez plus, à moins que celui qui vous l'a donné ne vous en donne encore ». En effet, lorsqu'on le croyait hors de son bon sens lorsqu'il disait la messe, et lorsqu'il en était venu à l'endroit où l'on fait la libation sacrée du corps du Seigneur, il se sentait restauré par une nourriture céleste que lui envoyait la Divinité. Remarquant alors que ses serviteurs avaient découvert son secret, et voulant néanmoins cacher la bonté que Dieu avait pour lui, il leur ordonna comme en colère de se retirer. C'est en effet le propre des saints de vouloir se cacher lorsqu’ils font le bien, dans la crainte que les louanges qu'ils recevraient ne diminuassent, aux yeux de Dieu, le prix de leurs actions.

Pendant ce temps-là, et lorsque le bienheureux abbé était sur le point de succomber sous le poids de son mal, et que, pour cette raison, il était observé avec inquiétude par tous ceux qu'il avait élevés, il arriva une affaire pour laquelle il fut obligé d'envoyer à la cour du roi. C'est pourquoi le seigneur Gervin, qui avait déjà pris l'administration du couvent, ordonne à un frère de se charger de cette affaire. Mais celui-ci, qui voulait assister à la mort du vénérable père et lui rendre ses devoirs, chercha à s'excuser par tous les moyens qu'il put imaginer. Alors Gervin, irrité de son refus, se rendit auprès d'Angelran et lui expliqua la désobéissance du moine. Angelran fait venir ce dernier auprès de lui, lui demande pourquoi il ne veut pas exécuter l'ordre qui lui est donné et lui commande d'obéir. Comme le frère persistait dans son refus, le S. abbé, illuminé par la grâce de l'esprit prophétique, lui fit cette promesse : « Va et fais ce qu'on te prescrit; et sache que ce corps ne descendra pas dans la tombe avant ton retour. » Le frère, réjoui de cette réponse, se met en route et s'acquitte auprès du roi de la commission dont il était chargé. Enfin arriva le jour où Dieu appela à lui son serviteur. L'âme du vénérable Angelran fut portée par les anges devant le Seigneur, le v des ides de décembre ; et cette pierre, qui avait été polie avec beaucoup de soin, fut placée dans l'édifice céleste. Ce lys qui avait crû arrosé, dans la vallée, par la rosée céleste de l'humilité, orne la guirlande céleste. Cette perle, qui avait déjà brillé par diverses faces, décore le diadème divin. Le moine, qui avait été envoyé auprès du roi, ayant appris, à Amiens, où il avait logé à son retour, la mort du révérend père, quitta son hôte et le repas qui était préparé (car c'était le soir et l'on était à l'heure du souper) monta à cheval et arriva en grande hâte à Centule. Il trouva le saint déjà privé de vie et placé dans l'église où les frères le gardaient avec une grande dévotion et se disposaient à le descendre dans sa sépulture. Le moine accourt auprès de son corps, lui rend ses devoirs, et, en satisfaisant ainsi à ses désirs, remplit la prophétie du père, qui lui avait promis que son corps ne serait pas mis en terre avant son retour de la cour du roi.

CHAPITRE XVII

Enterrement du seigneur Angelran

Le corps du saint fut enterré dans le temple de S. Riquier, dans l'endroit où l'on honore le martyre de S. Laurent. Le vénérable Gervin, qui lui succéda, orna tellement sa sépulture qu'elle aurait été digne de la sainteté des anciens pères, pensant avec justice qu'on devait charger d'honneur la terre du corps de celui qui, couvert du laurier immortel, chantait éternellement les louanges du Christ avec tous les chœurs célestes. Ainsi soit-il. Ces choses arrivèrent l'an de l'Incarnation du fils de Dieu 1045, indiction xiii. Notre seigneur J.-C, que notre abbé avait servi fidèlement, daigna, par des signes certains, manifester aux mortels combien les services d'Angelran avaient de prix à ses yeux et quelle récompense il lui avait décernée dans le ciel. Une femme du Vimeu avait une fille paralytique, qui, incapable de tout travail, gisait mourante sur son grabat. La mère, ayant entendu parler de la sainteté d'Angelran, fut remplie de la foi, et, désirant la guérison de sa fille, elle la conduisit à la sépulture du saint. La malade s'assit auprès du tombeau de l'homme de Dieu, en lui offrant dévotement une chandelle que sa mère avait apportée, et ensuite se livra au sommeil. Elle se trouva guérie à son réveil ; et, en présence des frères, qui, à cette occasion, chantèrent les louanges du Seigneur, elle retourna gaiement et à pied dans le village de Filcharias,[455] d'où elle était venue, annonçant à tous le prodige que Dieu avait opéré en sa faveur, par les mérites de S. Angelran.

Gui,[456] alors archidiacre, mais depuis évêque de l'église d'Amiens, qui avait été son disciple dans l'étude des lettres, décora sa tombe de cette épitaphe :

Angelran, que couvre ce superbe monument,

Fut pasteur et abbé de ce monastère.

Le chef du troupeau de l'église, l'illustre modèle des religieux,

Vécut pur dans le monde et dans le Seigneur.

Que celui qui veut connaître plus en détail les services qu'il a rendus au S. lieu, lise ces vers qui ont été composés ainsi, pour l'instruction et l'encouragement de la postérité :

Voici en peu de mots les services que l'illustre abbé Angelran

A rendus à notre monastère.

Il a construit l'église de S. Vincent et celle de S. Benoît,

Il a établi une maison de secours pour les infirmes.

Il a relevé le portail depuis ses fondations.

Il a fait construire la table de l'autel de S. Pierre

Et fabriquer deux encensoirs d'argent.

Il a orné d'argent pur le livre de l'Évangile

Et celui de la vie de S. Riquier ;

Ainsi que le livre des Épitres et celui des Évangiles.

Il a enrichi le calice des ornements qu'on voit aujourd'hui

Et l'a couvert d'une patène magnifique.

A rappeler aussi le calice dont il se servait toujours à la messe.

Il a orné l'église d'une tapisserie et de trois manteaux du plus grand prix.

Il a racheté et fait rentrer dans notre domaine les terres autrefois détachées,

Telles que celles de Neguerias, de Gaspantias et de Drusi ;

Les églises de Guibrence, de Frocourt et de Mont-Rochon,

Et celle du Champ Sacré;[457] après de longs débats et malgré les efforts

De plusieurs personnages qui favorisaient ses adversaires

Et qui lui firent endurer beaucoup de fatigues et d'injustices

Dont je n'ai rapporté plus haut que la moindre partie,

Mais que le Seigneur connaît et qu'il jugera.

Les livres nouveaux qu'il nous a procurés et ceux qu'il a refaits

Lui-même sont innombrables. Voilà comment il a mérité,

Ainsi que nous l'espérons, les récompenses du royaume céleste.

La mort seule mit fin à ses honorables travaux.

Il restaura en mourant l'église de sainte Marie.

Que la gloire éternelle soit donc le prix des actions d'Angelran,

Et qu'il soit damné celui dont la négligence

Laisserait périr les grandes choses qu'il a faites.[458]

Ce vénérable abbé avait composé pour la postérité un catalogue en vers des pères de notre S. lieu, sans les mentionner tous. Il eut soin, néanmoins, de rapporter les noms de ceux que les chartes et les tablettes pouvaient Faire connaître et de ceux qui étaient mentionnés dans la vie de S. Riquier. Cette liste ainsi conçue :

« J'écris[459] de mémoire et sans ordre les noms des abbés du couvent de Centule. Le premier et le plus excellent de tous fut notre pasteur Riquier né dans ce village. Ocioald lui succéda ; vint ensuite Angilbert le magnifique, qui bâtit le présent monastère, avec le secours du roi Charles; puis le pieux et saint Guitmar, dont les successeurs furent Hélisachar, Aldric, Héric, Louis, Herbert qui était du sang royal, Symphorien, Ruodulfe, Carloman, Guelfon, Hénold, Gerbert et Fulchéric, enfin Ingelard auquel succéda Angelran qui fut le fidèle observateur de la règle, et qui se livra à l'étude des lettres.

Tel est le catalogue de l'honorable Angelran ; mais nous sommes surpris qu'un homme aussi studieux et aussi instruit ait pu ignorer les gestes du seigneur Heligaud, comte et abbé, ou, s'il les a connus, qu'il n'en ait fait aucune mention, d'autant plus que la vie d'Héligaud n'a pas été découverte depuis peu, mais qu'elle existait, si nous ne nous trompons pas, depuis très longtemps et qu'elle était conservée dans les archives de notre S. lieu. Il pourrait se faire néanmoins qu'elle n'y eût été apportée et déposée qu'après la mort du S. abbé, attendu que, dans les temps de désolation, et lorsque les moines étaient obligés de prendre la fuite, non seulement les reliques des saints et les ornements de l'église, mais encore les livres et les écrits composés sur notre S. lieu étaient, ainsi que le certifie la préface de la vie d'Héligaud elle-même, transportés et dispersés en > différents endroits. En effet, le vénérable Gervin, étant allé au couvent de Gorze,[460] en rapporta une histoire de l'abbaye de Centule qui nous apprit, ce que nous ignorions auparavant, qu'après la mort de l'abbé Angilbert, son fils Nithard, après quelques abbés qui succédèrent immédiatement à son père, avait lui-même gouverné notre couvent; et tous les autres détails que nous avons eu soin de rapporter en leur lieu. On y lut aussi, au sujet de l'abbé Ribbodon qu'il avait fait la translation du corps de S. Angilbert; et l'on y trouva une foule de monuments concernant notre abbaye, que l'honorable Angelran n'a point connus. Les quatre abbés qui ont été omis par Angelran dans son écrit, et que nous avons mentionnés dans cette histoire, sont : le seigneur Nithard, le seigneur Ribbodon, Helgaud et Coschin. Les noms des deux premiers nous ont été transmis par le livre tiré de l'abbaye de Gorze ; le nom du troisième fut trouvé sur des feuilles déposées dans notre bibliothèque ; et quant au seigneur Coschin, on conserve au monastère de Jumièges plusieurs écrits qui prouvent qu'il fut à la fois abbé de ce monastère et abbé du monastère de Centule. Après être entrés dans ces détails, nous allons maintenant écrire la vie du seigneur Gervin.

CHAPITRE XVIII

Des actions honorables du seigneur Gervin; et de la construction de la crypte

Gervin, remplissant avec zèle la charge qui lui était confiée, ramenait au bien ceux qui s'en écartaient, et faisait germer, par ses exhortations et ses exemples, la vertu dans le cœur de tous. Il écoutait aussi la confession des personnes coupables; il guérissait la maladie de leurs âmes avec les remèdes puisés dans la sainte écriture et les rappelait à la miséricorde de Dieu. S'il s'agissait d'hommes riches, il les engageait à bâtir des oratoires pour mériter le pardon de leurs fautes. Notre patrie doit sa splendeur ainsi que les fruits précieux qu'elle a produits à son zèle et à sa piété ; Il bâtit de nouveaux édifices; et ceux qui avaient été construits en bois, il les fit reconstruire en pierres et en ciment. Il fut constamment occupé à restaurer, autour du lieu sacré confié à sa vigilance, les choses qui tombaient en ruines, et à rassembler celles qui avaient été dispersées. Il ne détruisit aucun des ouvrages qui avaient été faits avant lui. Il fit creuser une très belle crypte, que l'on voit encore à présent, et qu'il consacra à la glorieuse vierge Marie, mère de Dieu. Il déposa dans les quatre autels qui s'y trouvent les glorieuses reliques de J.-C. et celles des saints, qui suffiraient seules pour faire l'honneur de notre pays. Nous désignerons ici la nature de ces restes sacrés, afin que la postérité apprenne quelle a été la gloire de notre couvent. Le grand autel de la crypte de Centule est orné d'un grand nombre de reliques et est consacré à l'Annonciation de notre Seigneur, à sa Nativité, à la sainte et victorieuse Croix, à la bienheureuse et glorieuse Marie toujours vierge, à S. Jean apôtre et évangéliste, à Riquier illustre confesseur de J.-C, à la bienheureuse vierge Cécile, enfin à tous les saints et à toutes les saintes, des reliques des quels il est décoré. Les reliques qui le parent sont : du bois de la sainte Croix, du Sépulcre de notre Seigneur, de la cire de la sainte Résurrection, de la Colonne où il fut attaché, de la Pierre sur laquelle il se reposa en portant sa croix, du Mouchoir dont il était ceint lorsqu'il lava les pieds de ses disciples, de sa Crèche, de la Verge de Moïse, de la Manne; du Vêtement de sainte Marie, mère de Dieu, de ses Cheveux, du Fil qu'elle fila, de son Tombeau,[461] du Manteau de S. Michel archange ; des reliques de S. Jean-Baptiste, du prophète Isaïe, de S. Jean évangélistes, des SS. Innocents, de S. Etienne premier martyr, des SS. martyrs Etienne pape, Félix pape, Eusèbe, évêque de Verceil, Florent, Biaise, Crépin, Crépinien, Paterne ; une dent de S. Livin martyr; des reliques des SS. Hermès, Prix et Romain martyrs; des reliques des SS. confesseurs Martin, Rémi, Nicolas, Vaast, Médard, Cassien, Armand, Eloi, Cadoc, Sauge, Paul, Malo, Géri, Aubert, Ranulfe, Acaire, Otbert, Vandrille, Bertin, Filibert, Bavon, Valéri, Mauront, Guignolé, Josse, Cuthbert ; des reliques des vierges Pétronille, Anastasie, Justine, Prisque, Praxède, Gertrude et Auguste.

Au midi de la crypte, l'autel a été consacré à la Descente du S. Esprit, aux bienheureux apôtres Barthélemi, Mathieu et Luc l'évangéliste ; aux SS. Maurice, Nicaise, Léger martyr, et aux saintes vierges Agathe et Luce. Les reliques dont il est orné sont : du sépulcre de notre Seigneur, des cheveux de S. Barthélemi, de la tête de S. Mathieu, de celle de S. Nicaise ; des reliques des SS. martyrs Maurice, Léger, Firmin, Cyriaque, Agapet, Crépin, Crépinien et Antime; des reliques des SS. Corneille et Cyprien, de sainte Agathe et de sainte Sabine.

L'autel du nord de la crypte est consacré à la glorieuse Résurrection et à l'Ascension de notre Seigneur, aux SS. apôtres Jacques, Simon et Jude, aux SS. Quentin, Lucien, Fuscien, Victoric, Gentien et Lambert, et aux saintes vierges Agnès et Scolastique. Les reliques qui le décorent sont : des vêtements des apôtres Pierre et Paul, des cendres de S. Jacques, une dent de S. Simon apôtre, des restes des SS. Christophe, Georges, Crépin et Crépinien; des cheveux et du corps de S. Quentin, du clou dont il fut percé ; de la chasuble de S. Lambert, du corps de S. Hilaire, et des corps des saintes vierges Agnès et Scolastique.

L'autel de la crypte, situé sous celui de S. Riquier, a été consacré à la sainte et indivisible Trinité, au Père, au Fils et au S. Esprit ; aux SS. martyrs Denis, Rustique et Eleuthère, Gervais et Prothais ; aux SS. confesseurs Ambroise, Augustin, Jérôme, Athanase, et à tous les saints. Les reliques dont il est orné sont celles des SS. martyrs Denis, Rustique et Eleutère, Gervais et Protais, et des SS. confesseurs Satyre, Ambroise et Augustin.

Ces magnifiques et précieuses reliques de notre seigneur J.-C. et de ses saints, qui avaient été rassemblées, avec un soin extrême, dans toute la Gaule, par notre très saint pasteur Gervin, ou amassées par notre très saint patron Riquier, furent par ledit Gervin déposées, le xiv des calendes de novembre, sur les autels qu'il avait fait ériger, avec une grande magnificence, dans la crypte de Centule, qui, comme nous l'avons dit, était dédiée au Dieu tout puissant, sous l'invocation de la bienheureuse vierge Marie. Cet homme pieux fit encore beaucoup d'autres choses pour le bien de notre couvent, soit en achetant des manteaux, soit en faisant fabriquer des tapisseries, ou en rachetant des terres qui avaient été aliénées. Quoique tous ces bienfaits soient, pour ainsi dire, sous nos yeux, nous ne laisserons pas que d'en rapporter ici une partie.

CHAPITRE XIX

Comment Gervin fit rendre a notre couvent l'église de Scabellivilla,[462] dont on nous disputait la propriété

Nous avons dit, dans cette histoire, que le vénérable Angelran était allé en Normandie, et qu'il avait reçu en donation du duc Richard l'église de Scabellivilla, pour servir à l'usage de notre couvent ; mais, à la mort de Richard, son fils, nommé comme lui Richard, ne garda que peu de temps le duché de son père et le laissa à son frère Robert. Après Robert, Guillaume (le Conquérant) le posséda, et ce fut sous ce dernier qu'une abbesse chercha à nous enlever ladite église et à se l'approprier, je ne sais sous quel prétexte. Le célèbre Gervin se rendit, à cette occasion, dans la Normandie, en portant avec lui le chirographe que le marquis Richard avait fait dresser au sujet de la donation de ladite église, dans la vue de prouver à cette abbesse, par l'exposé fidèle de la chose et la présentation de l'acte de cession, que ses prétentions n'avaient aucun fondement; et aussi dans l'intention de prier le duc Guillaume d'empêcher qu'on enlevât à notre couvent les biens que ses prédécesseurs nous avaient donnés. Le duc qui avait conçu beaucoup d'estime et d'affection pour Gervin, à cause de sa piété et de sa vertu, l'appuya de tout son pouvoir, augmenta les terres de l'église de ScabeHivilla, et fit, à ce sujet, dresser cette charte de confirmation :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Guillaume, par la grâce de Dieu duc des Normands, à tous les fidèles de l'église catholique, qui ont soin de leur âme et de leur corps. Nous désirons de faire connaître à toute la postérité que j'ai, pour le salut de mon âme, confirmé de tout mon pouvoir le couvent de S. Riquier dans la possession de l'église de Scabellivilla. Comme cette possession était revendiquée par l'abbesse de Montivilliers, Gervin, abbé dudit couvent de S. Riquier, se rendit auprès de nous et nous exposa ses droits, en présence des grands de notre cour. Nous, après avoir pris connaissance de la charte de donation faite par nos ancêtres, avons ordonné que ladite église de Scabellivilla serait restituée à l'abbaye de Centule, et avons, en outre, donné notre foi, qu'à l'avenir, celle-ci posséderait ladite église librement et sous notre avouerie, de la même manière qu'elle l'avait reçue de notre aïeul et de notre père. Nous avons appris en effet, par la déposition des personnes qui connaissent cette affaire, que ladite église de Sacabellivilla appartenait justement audit S. Riquier. Et, afin que cet acte de notre confirmation conserve toute sa force pour les temps à venir et que le mérite n'en puisse être perdu pour nous, nous avons fait écrire ce précepte de notre autorité. Fait à Argentulum,[463] l'an de l'Incarnation de notre Seigneur 1048, le iii des calendes de novembre. Les témoins sont : Storinsting, Richard son fils, Ive de Belismo,[464] Arnoul son neveu, Raoul Taisson. »

Lorsque le seigneur Gervin eut adressé sa demande au duc Guillaume, celui-ci le pria avec instance de lui faire présent d'une relique du S. évêque Vigor, qui, par la grâce de Dieu, avait été jadis apporté dans notre couvent. Il est certain que notre abbé aurait perdu l'église de Scabellivilla, s'il n'eut pas promis au duc de lui donner ce qu'il demandait ; car Guillaume aurait mieux aimer céder cette propriété à l'abbesse, qui était sa parente, qu'à toute autre personne.

CHAPITRE XX

Autre exposé sur S. Vigor

Puisque nous sommes venus à parler du S. évêque Vigor, nous croyons nécessaire de rapporter ici, avec fidélité, ce qui le concerne, et ce que lui-même nous a appris, par la volonté de Dieu. Nous lisons en effet dans les gestes de S. Angelran, comment cet illustre abbé s'assura que nous possédions véritablement le corps de ce S. prélat. Nous y voyons aussi[465] qu'ayant apporté l'histoire de Vigor de la Normandie, et y ayant trouvé le jour de sa mort glorieuse, il ordonna qu'on célébrerait la fête de sa naissance. Cette institution se conserva jusqu'au temps du glorieux Gervin, qui, vivant dans la crainte du Seigneur et dans l'amour de ses saints, apporta chez nous de grandes améliorations dans le culte divin. La fête de S. Vigor étant arrivée, les frères se disposaient à la célébrer selon la coutume établie par le seigneur Angelran. L'abbé Gervin était absent et le prieur nommé Regneguard le remplaçait dans le gouvernement du monastère. Une nuit que les frères étaient occupés à célébrer la solennité du S. prélat, Regneguard, qu'une infirmité avait empêché de se rendre à l'office, était couché et dormait profondément. C'était d'ailleurs un homme de bien, chaste et craignant Dieu. Pendant son sommeil il vit une personne d'une taille admirable et d'une grande beauté, qui était revêtue des ornements pontificaux, et qui lui dit avec douceur : « Pourquoi restes-tu couché ici et ne célèbres-tu pas ma fête ? » Le prieur, tremblant à la vue d'un personnage d'une aussi haute qualité, répondit : « Seigneur, parce que je suis infirme, a Puis il ajouta : « Mais qui êtes-vous donc ? » — « Je suis, reprit l'autre, Vigor, évêque de l'église de Bayeux. Lève-toi, recouvre la santé, et cours assister aux offices de ma fête; mais dis à ton abbé et aux frères que, puisque la bonté divine a permis que mon corps reposât chez vous, je veux que ma fête soit célébrée avec plus d'honneur qu'on ne le fait. » Ayant vu et entendu ces choses, le moine se lève plein de santé, va au chœur et chante de toutes ses forces les louanges du saint. Les frères restent dans l'étonnement, mais, comme il ne leur était pas permis de parler en ce moment, ils remettent au lendemain matin les questions qu'ils brûlent d'adresser au prieur. Celui-ci leur raconta sa vision et sa guérison, ainsi que l'ordre qu'il avait reçu. Tout le couvent fut dans la joie et redoubla d'amour pour le saint. Au retour de l'abbé on lui rendit compte de ce qui s'était passé pendant son absence; et Gervin, qui sans y être excité par des événements semblables à celui qui avait eu lieu, avait rendu plus solennelles les fêtes d'un grand nombre de saints, ordonna qu'à l'avenir celle du bienheureux Vigor serait célébrée avec une grande pompe.

FULCARD.[466]

Le jour de la fête du bienheureux Vigor brille du plus vif éclat.

Bayeux se réjouit d'avoir ce prélat pour père, et Arras pour frère.

Sa mère, chérie de Dieu, femme illustre et généreuse,

Conçut, sous la protection du ciel,

L'enfant qu'elle mit au monde. La puissance divine l'a béni

Et consacré à son culte et au salut du genre humain.

Il naît plein de grâce et de bonté ; et, comme un autre Samuel,

Il se montre, dès son enfance, digne d'être aimé de Dieu.

Bientôt il courbe sa tête sous le joug du Seigneur,

Et, jeune encore, il prend sa place parmi les moines d'Arras.

En assistant les pères, il s'instruit auprès d'eux.

Il triomphe en les servant ;

Mais quoique novice, il médite quelque chose de grand.

Il s'éloigne de sa patrie à la suite d'un père.

Il s'exile au loin, et se dirige

Vers le pays que le ciel lui avait assigné.

Dans l'ancienne Neustrie s'élève la cité de Bayeux ;

C'est dans cette ville qu'il s'arrête pour instruire ceux qui vivaient dans une erreur impie.

Il apporte avec lui la grâce et les vertus de J.-C.

Il avertit par ses exhortations, persuade par ses miracles et convertit par la ferveur de son zèle

Il redonne des forces aux languissants, il chasse les serpents,

Il ressuscite les morts par ses prières,

Et appelle au baptême le peuple témoin des prodiges qu'il opère.

Illustre saint, tu régénères tout un peuple

Avec les eaux sacrées ! Célébrons tes louanges dans nos chants.

Toi qui, par tes mérites, arrête les incendies sur cette terre,

Eteins, pour nous, dans l'autre monde, les flammes des bûchers éternels.

Le duc Guillaume envoya à notre abbaye un moine du couvent de Cerisy, nommé Guarin, et obtint de nous un os du bras droit du S. évêque Vigor. Cette précieuse relique est conservée, avec une grande vénération, dans le dit couvent de Cerisy.[467] Ce lieu est situé dans le Bessin. Le bienheureux prélat, pendant un séjour qu'il fit dans ce pays, au milieu de ses voyages, en ayant chassé, ainsi qu'on le voit dans sa vie, un énorme serpent, ce prodige fut cause qu'on lui donna cet endroit, qui est occupé aujourd'hui par une congrégation de serviteurs de J.-C. Les moines de ce couvent reçurent avec une joie inexprimable les reliques de leur saint patron et voulurent éprouver si cet os appartenait véritablement au corps de S. Vigor. Ils savaient qu'au nombre des vertus dont avait été doué ce prélat, une des premières le mettait à l'abri du feu et de la combustion. Ils construisent donc un bûcher avec du lin, que tout le monde sait être une matière très inflammable, placent dessus l'os du bras du S. évêque ; le recouvrent encore de lin et mettent le feu au bûcher. Il n'est pas permis de tenter Dieu sur les mérites de ses saints; mais les frères qui agissaient sans mauvaise intention, et dans la vue seulement de se convaincre de la sainteté de la relique qu'ils avaient reçue, furent témoins d'un miracle éclatant. Car, non seulement l'os du saint ne fut aucunement endommagé par le feu, mais le lin même qui le recouvrait en fut entièrement préservé. Les frères furent donc assurés de posséder véritablement des reliques de leur patron. Huit jours s'étaient à peine écoulés depuis cet événement, qu'un homme possédé du démon reçut de la commisération des moines, l'eau qui avait servi à laver le bras de S. Vigor ; il la but, recouvra aussitôt la santé et la liberté de son corps, et fut dans la suite à l'abri de toute invasion de la part de l'esprit malin. Voilà les deux miracles que le Seigneur opéra dans le couvent de Cerisy par les reliques de S. Vigor, qui de chez nous y avaient été apportées. Quelques années après, le révérend père Gervin, ayant convoqué plusieurs personnages distingués, tels que des évoques et des abbés, enleva les membres de S. Vigor de la châsse où ils avaient été déposés du temps de l'abbé Ingelard et les fit exposer aux yeux des fidèles par les hommes illustres qui étaient présents. Ensuite il les plaça en grande cérémonie dans une autre châsse faite d'or et d'argent, ainsi qu’il convenait au grand confesseur de J.-C. Cette translation eut lieu le xii des calendes d'avril, jour de carême et de jeûne et que la Providence elle-même avait fixé, afin que les fidèles, qui, à cette époque de l'année, vivent dans la retraite et la pénitence, fussent moins indignes de contempler les reliques du S. prélat.

CHAPITRE XXI

Des comtes de Ponthieu, et des villages de Portas[468] et de Noguerias[469]

Après cet exposé sur S. Vigor, revenons à l'histoire de notre vénérable Gervin, et disons, en peu de mots, comment le village qu'on nomme Portas fut cédé à notre lieu. Mais il est juste que nous parlions d'abord des comtes de Ponthieu, auxquels nous sommes redevables de ce bienfait. Lorsqu'on commença d'élever des forteresses dans le Ponthieu, le monastère de Centule ayant été dépossédé des bourgs d'Abbeville, de Dommard et d'Encre qui furent convertis en châteaux, et beaucoup d'autres villages et possessions de S. Riquier ayant été assignés par le roi Hugues pour l'entretien de ces places fortes, cette province n'avait pas de comte, mais elle était gardée par les hommes du roi établis en différents lieux, tandis qu'auparavant la plupart de nos abbés, portant le titre de comtes, en avaient eu la garde et l'administration. Mais ceux qui tenaient ces châteaux dans les temps modernes n'en étaient pas tous les gouverneurs ou les seigneurs, et c'est ce qui rendait Hugues d'Abbeville beaucoup plus puissant que ses pairs. En effet la possession de ce château le mettait à l'abri de toute inquiétude ; et tous ceux qui auraient tenté de se soulever contre lui auraient infailliblement succombé, ne possédant pour se soutenir aucune place de sûreté. Cependant Hugues n'eut jamais le titre de comte et ne porta que celui d'avoué de S. Riquier. Mais cette dernière dignité contribua pour beaucoup à l'accroissement de sa puissance, en le faisant participer aux revenus de notre monastère, et en lui procurant les services des paysans[470] qui en dépendaient. Après la mort de celui-ci, qui ne jouit jamais du nom ni de la dignité de comte, son fils nommé Angelran lui succéda. Ce dernier se contenta d'abord, comme son père, du titre d'avoué de S. Riquier, mais, ayant tué dans un combat le comte de Boulogne, il épousa sa veuve et prit d'elle, qui était comtesse, la qualification de comte, qu'il transmit à ses successeurs. Après la mort d'Angelran, qui parvint à une extrême vieillesse, son fils Hugues succéda à toutes ses dignités. Hugues, étant arrivé à la fin de sa carrière et se voyant près de mourir, fit, pour le salut de son âme, l'abandon à S. Riquier du village de Portas. Il eut quatre fils, dont l'aîné nommé Angelran, qui était d'une beauté remarquable, succéda à son père et confirma la donation que celui-ci avait faite, en mourant, à notre couvent, par une charte conçue en ces termes :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi Angelran, comte par la grâce de Dieu, fais connaître à tous les fidèles présents et à venir de l'église de Dieu, que le comte Hugues, mon père, encore vivant mais touchant à sa dernière heure, céda à perpétuité, pour le salut de son âme, le village de Portas à l'abbaye de S. Riquier, sous cette clause, qu'aucun de ses successeurs n'exigerait dudit village aucun service ni aucune coutume petite ou grande, mais que celui-ci appartiendrait en totalité et avec tous ses produits audit S. Riquier et qu'il ferait service aux frères de ladite abbaye. C'est pour quoi nous avons fait écrire cette charte, à la demande de l'abbé Gervin, et avons voulu qu'elle fût signée[471] de nous et de nos fidèles. Signature du comte Angelran, de Godefroi, d'Oylard, de Robert, de Bernard, de Gautier, de Gérard, d'Ingelran. Cette concession a été faite sur l'autel de S. Riquier, le jour de l'enterrement du comte Hugues, le xii des calendes de décembre, par Angelran son fils, assisté des grands de son comté, et en présence du seigneur Foulque évêque,[472] qui à la prière des frères et de l'avis dudit comte, a défendu, sous peine d'excommunication, à toute personne, de réclamer aucun droit ou usage dudit village, soit par force, soit par prières, ou pour cause d'avouerie. »

Nous devons encore ajouter qu'un chevalier nommé Gautier, et appelé vulgairement Tirel, voulant, malgré ce qui était arrivé, du temps d'Angelran, au perfide Hubert, dont nous avons rapporté la conduite ainsi que celle du roi Henri, au sujet du village de Noguerias, s'approprier le même village de Noguerias, faisant partie du domaine de S. Riquier, affirma, avec une fausse apparence de justice, qu'il lui appartenait en vertu de je ne sais quel droit héréditaire. Après avoir ainsi coloré son avarice, il l'envahit, le retint et en jouit pendant quelques temps, malgré les excommunications lancées par les frères contre lui. Mais des amis lui ayant fait observer que la peine de l'excommunication entraînait la mort de l'âme, il s'amenda en partie; il se réserva la jouissance de la moitié du village pendant sa vie et pendant celle de son épouse ; et restitua au saint l'autre moitié, en stipulant qu'après leur mort la totalité rentrerait dans le domaine de Centule. Notre vénérable pasteur déposa dans nos archives un chirographe dressé à ce sujet et de la teneur suivante :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi frère Gervin, abbé du monastère de S. Riquier, fais savoir à tous les fidèles de la sainte église de Dieu, que J.-C. a adoptés pour frères par son sang et par la sanctification du baptême, qu'un chevalier nommé Gautier, qui porte le vain surnom de Tirel,[473] a envahi malicieusement, enlevé et retenu pendant quelque temps, malgré l'excommunication lancée contre lui, le village de Noguerias, appartenant à S. Riquier, possédé pendant longtemps par nos prédécesseurs et à nous transmis par droit de succession; mais, réprimandé par ses amis, qui lui répétaient souvent que cette usurpation entraînait la perte de son âme, il rougit de sa conduite, et, corrigeant le mal commis par sa cupidité criminelle, demanda pardon à S. Riquier et aux frères. Après nous avoir rendu ledit village et nous avoir cédé en même temps la chapelle qui y avait été construite, il reçut, prosterné la face contre terre, l'absolution de l'excommunication lancée contre lui et contre Ermine son épouse, en disant et stipulant que ladite chapelle jouirait à perpétuité des mêmes libertés dont elle avait joui sous sa domination et sous celle des siens, sans être soumise à aucune redevance synodale. Fait le vu des ides d'octobre, en l'an de notre Seigneur 1053, indiction vi. Le même chevalier a, à son tour, prononcé avec les témoins soussignés,[474] anathème contre quiconque des siens, ou à son instigation, serait, à l'avenir, assez téméraire pour usurper de nouveau, sous quelque prétexte que ce soit, ledit village de Noguerias. Moi Gervin, avec les prêtres de la sainte religion, avec les diacres et les moines de cette congrégation, par l'autorité du Dieu tout puissant, de la bienheureuse Marie toujours vierge et de S. Pierre, prince des apôtres, damnons et excommunions à perpétuité tous ceux qui chercheraient, à partir de ce jour, à annuler, enfreindre ou combattre la restitution dudit village ou la donation et les libertés de sa chapelle; ainsi soit-il. Les témoins sont : Eudes, Alulfe, Hugues Boquels, Boson, Oylard, Hugues de Sainte-Marie, Boselin, Alelme, Eudes. En la 21e année du règne d'Henri, roi des Français. »

On lit dans les gestes du très saint père Riquier, notre patron, que le glorieux roi Dagobert, se rendant à ses prières, lui donna la terre connue sous le nom de Campagne.[475] Les prédécesseurs du seigneur Gervin l'avaient cédée à un nommé Agenard, pour la posséder en main ferme, sa vie durant ; Celui-ci s'étant rendu auprès du vénérable abbé Gervin et l'ayant prié de permettre que ses deux fils conservassent, après sa mort, cette terre dont lui-même jouissait aujourd'hui, le révérend père y consentit et fit dresser, à cette occasion, la charte qui suit :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, nous Gervin, par la grâce de Dieu abbé du monastère de Centule, savoir faisons à tous les fils de la sainte Église, qu'un fidèle, nommé Agenard, nous a prié de lui céder à lui, à son épouse, nommée Hildesende et à ses deux fils, Gueneran et Anscher, la jouissance de toute la terre du petit domaine de Ribeaumont,[476] qu'il tenait en main ferme, pour sa vie durant seulement, et sous un certain cens; et celle de toute la terre de Valeriis,[477] y compris le petit bois adjacent et le quart du courtil de Floherimanso.[478] Nous avons consenti à sa demande, après qu'il nous eut présenté des personnes très recommandables pour être témoins que lui, son épouse et ses enfants, ne posséderaient les terres susdites que leur vie durant ; qu'ils paieraient tous les ans, à la fête de S. Riquier qui a lieu le vu des ides d'octobre, un cens de 4 sous ; et qu'après leur mort, les susdites terres rentreraient dans notre domaine avec les améliorations qu'ils y auraient faites. C'est pourquoi nous avons écrit cette charte et l'avons confirmée avec notre signature et les signatures de nos fidèles. Signatures[479] de Gervin abbé, d'Algise, d'Héribert, d'Ingelran, de Dominique, d'Oylard laïque, de Boson, d'Eudes, de Raoul, de Gui archidiacre. Fait au monastère de S. Riquier, le viii des ides de décembre, en la 16e année du règne du roi Henri. »

suivant

 

[449] Domni Angelranni fratrem, c'est-à-dire frère de l'abbé même.

[450] Hariulfe reviendra plus loin sur cette histoire d'Angelran (Enguerrand Ier) et sur sa prise du titre de comte. — Voir chapitre XXI, Des comtes de Ponthieu.

[451] Richard, abbé de Saint-Vanne de Verdun (1004-1046). — M. Lot.

[452] L'école de la cathédrale de Reims. — M. Lot.

[453] « Le voyage de Richard du Saint-Vanne à Jérusalem en compagnie de Gervin eut lieu en 1027. » — M. Lot.

[454] Amiens, 25 mars 1045. — M. Lot.

[455] Feuquières. — Voir plus haut livre III, chapitre IX.

[456] M. Lot pense que ce Gui, frère du comte de Ponthieu, Hugues II, et évêque d'Amiens de 1058 à 1075 est l'auteur des Carmen de expeditione Wilhelmi conquestoris. — L'épitaphe d'Angelran n'est remarquable que par un jeu de mots intraduisible : Vixit et in mundo mundus...

[457] Noyelles-en-Chaussée, Gapennes, Drugy, Yvrench [?], Frocourt, Mont-Rochon, Champ Sacré (ou Cercamp), pour tous ces lieux voir la table.

[458] La traduction de ces derniers vers est bien approximative. Elle les transpose même. Un est oublié : Cujus (Mariae) apud Dominum nobis suffragia prosint. C'est-à-dire : de Marie dont les suffrages nous servent auprès du Seigneur.

[459] Le marquis Le Ver n'a pas découpé en alinéas, comme il le fait habituellement, la traduction de ces petits vers :

Quae occurunt memoriae,

Licet non sint in ordine

Etc.

[460] Monastère dans le territoire de Metz. — Marquis Le Ver.

[461] Suivant la remarque de M. Lot, ces reliques devaient provenir du voyage de Gervin à Jérusalem.

[462] Voir plus haut livre IV, chapitre IV. — Église en Normandie, dit simplement le marquis Le Ver.

[463] Argentel, commune de Manerbe, canton de Blangy (Calvados) ? dit M. Lot avec ce point de doute.

[464] De Bellême.

[465] Livre III, chapitre XXVIII, et livre IV, chapitre V.

[466] Les Bénédictins, — Hist. littéraire, — le nomment Folcard, Foulcard ou Fulcard, abbé de Torney. — Ils sont sévères pour sa poésie. Le poème en l'honneur de saint Vigor, disent-ils, « ne peut guère servir… qu'à montrer que Folcard n'était, ni bon poète, ni heureux dans les rimes qu'il a affectées dans l'hémistiche et la fin de ses vers. »

[467] Cerasiacum. — Cerisy à quatre lieues de Bayeux. — Le Ver.

[468] Portes, fief à Noyelles-en-Chaussée. — Dictionnaire topographique de la Somme, par J. Garnier.

[469] Noyelles-en-Chaussée. — Voyez plus haut, livre IV, chapitre VII.

[470] Rusticorum.

[471] Signo nostro. Le marquis Le Ver traduit toujours ou souvent signum par signature. — Ne faut-il pas comprendre sceau ?

[472] Il y eut deux évêques d'Amiens du nom de Foulques, l'un de 993 à 1033, l'autre de 1033 à 1058. — M. F.-C. Louandre, Les Évêques d'Amiens.

[473] Vano cognomine Tirellum. Ce surnom avait donc quelque signification dont on pouvait tirer gloriole.

[474] Il n'y a pas soussignés, mais ci-dessous notés, cum aliis subnotatis testibus.

[475] Voir plus haut, livre Ier, chap. XVII.

[476] Un des trois villages formant le territoire de Campagne. — Marquis Le Ver. — Voyez livre Ier, chap. XVII, p. 37, et livre III, chap. II, p. 94.

[477] Encore un des trois villages formant le territoire de Campagne. — V. livre Ier, chap. XVII, et livre III, chap. III.

[478] Floherimansus, où ?

[479] Signoque nostro nostrorumque fidelium. — Encore la même remarque. — V. p. 242.