Hariulf

HARIULFE

CHRONIQUE de l'abbaye de S. Riquier

 

LIVRE IV (I-XI)

LIVRE III (XXI-fin) - LIVRE IV (XII-XXI)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

CHRONIQUE D'HARIULFE

 

Moine de l'abbaye de S. Riquier de Centule

 

 

précédent

LIBER QUARTUS.

CAPUT PRIMUM. De ortu domini Angelranni, et de doctrina ejus.

Cum igitur omnis mundus Unigeniti Dei descensione per carnis assumptionem se gratuletur redemptum, sitque universalis exsultatio liberatio communis, proprium tamen quorumdam locorum dignoscitur esse gaudium viros habuisse tales qui sanctitatis ac doctrinae praerogativa Patres non immerito vocentur et pastores. Hoc privilegio potita situ et nomine dulcis Pontiva provincia, praecelsorum saepius laetata est virorum genitura. Ipsa denique illud fulgentissimum sidus, beatum scilicet Richarium, olim protulit, cujus patrocinio et corporali praesentia se beatam exsultat Centula. Ipsa etiam post illos, quos supra meruisse legitur, gloriosae recordationis virum protulisse scitur Angelrannum, qui quoniam omnem sui temporis laudem excedit, sui nominis memoriam usquequaque protendit.

Natus est Angelrannus deifer parentibus juxta saeculi pompam non adeo generosis, quamvis omnino ingenuis, sed plane Dei timore elegantissimis. Qui quantae opinionis, quamque boni odoris foret futurus, ante suam nativitatem divinitus praemonstratum est. Vidit namque ejus genitrix quadam dormiens nocte quasi ex se leniter sertum procedere quod totius Centulae muros procingens, omnium ora in sui laudem, et admirationem solvebat. Quod postquam religioso marito insinuavit, ille gratia doni coelestis afflatus, dixit pro certo hoc fore praesagium optimae prolis quam Domini dono proxime essent accepturi, quae bonorum odore operum universos afflaret.

Hic ergo bonae indolis esse incipiens, profundique sensus acumine vigens, infra aevum puerile repertus est in litteris discendis ferventissime ardens. Jam enim Deo se inspirante idem puer quisnam futurus foret praesagio quodam ostentabat: et cum scriptum sit: Anima justi sedes sapientiae, sapientia vero Dei Christus est, summae Sapientiae praesignabat se templum fieri, dum litterarum non poterat scientia satiari. Et quia non lasciviam mundi amplecti, sed Dei servitio perpetim maluit mancipari, monachili auctus est toga intra S. Richarii monasterii claustra. Dein divinis donis cum aetate crescentibus, habitum quem humanis praeferebat obtutibus, multimodae sanctitatis exornabat speciebus. Inerat ei mater et nutrix virtutum humilitas, praepollebat in eo obedientiae indicibilis qualitas, conservabatur ab eo illa quae odisse quemquam nescit charitas. Enimvero quia, ut supra dictum est, in discendo multum gliscebat, accepta a patre loci, nomine Ingelardo, non minima reverentia digno licentia, longe seposita scrutatus est scholarum magisteria, more scilicet prudentissimae apis, quae circuit diversorum florum arbusta, ut mellis dulcore sua repleat receptacula. Denique multorum experientia probatum, et liberalibus studiis ornatissimum civitatis Carnotenae venerabilem episcopum, ac cum multo honore vocitandum Fulbertum, praeceptorem adeptus est atque didascalum: Hic ei monitor, hic tam morum, quam litterarum fuit institutor. Gaudebat venerabilis praesul de tanti discipuli solatio, relevabatur tam idonei auditori industria atque ingenio. Tandem igitur grammatica, musica atque dialectica optime instructum, Centulam remittit tyronem amicissimum, jam tunc sacerdotio ornatum; quem velut grandem thesaurum recipit pia congregatio Centulensium. Hinc jam quod ingenti studio fuerat quaesitum, profertur magnae scientiae praecipuum margaritum, reparantur libri, conscribuntur necdum conscripti, educantur pueri, dispertiuntur quamplurimis sapientiae thesauri, illustratur patria, et ab omnibus circumquaque felix vocatur Centula, quae tanto praesagiebatur patre beanda. Verum populi id fieri gestientis voluntati, et desiderio felix accessit effectus.

CAPUT II. Qualiter regi sit notificatus, vel qualiter abbas sit effectus.

Eo tempore rex Robertus, prudentiae lumine clarus, regni Francorum post patrem Hugonem illustrabatur fascibus. Cui nutu divino, ut credimus, saepedictus vir tali modo refertur notificatus. Cum enim adhuc in Franciae partibus detineretur disciplinis scholaribus, supradictus rex in Romam bonae voluntatis devotione est coactus; dumque jussu ejus diversis in locis quaererentur divini servitii plene imbuti officiis, ab omnibus praedicatus est efficax in hac re Angelrannus venerabilis. Itaque profectione parata rex callem arripit, cui Angelrannus honestissima vita [insignitus] comes accedit. Interim dum gradiuntur, divitiae hactenus occultatae latius aperiuntur, praedicationum verba procedunt, commeantium corda infundunt, miratur rex ejus affamina, delectatur continentis vitae munditia obstupescunt omnes linguae nitorem, reverentur animi puritatem. Verum quod in ipso itinere relatum est gestum fuisse, dignum videtur inseri historiae; si quidem multimoda assertione insinuatus est ita per omnem viam Deo regique in divino servitio militasse, ut librorum nunquam indiguerit juvari solamine; quod an fieri potuerit, non inertes judicent, sed studiosi examinent. Igitur Romam perventum, atque inde feliciter est remeatum.

Hujus ergo eventu itineris vir Dei Angelrannus ad regis notitiam venit: Quapropter ipse rex non eum inter infimos relinquere corde tenus ambivit Interim vero dum rex perquirit, quo eum honore fulciat, semper venerandus Angelrannus sua inhabitatione Centulam exaltat. Et provenit Deo ordinante ut abbatia Centulensis paterna privaretur sollicitudine. Fratrum ergo sanioris consilii concordi electione id officii suscipere cogitur Angelrannus, qui Domini praescientia ante omnia saecula ad hoc fuerat praeparatus. Tunc rex ovans, quod sicut cupierat locum honorandi reperisset, saepe dictam Centulam hac de causa concitato gradu devenit. Enimvero famae velocitas Angelranni aures percellens, dicto citius timore salubri ejus praecordia replet. Quid ageret non inveniebat. Fratrum unanimis electio, exstante admodum parva quorumdam sua nobilitate inflatorum contradictione, pastoralitatem suscipere cogebat; regia etiam auctoritas ad hoc impulsura propinquabat. Sed ille, qui subesse quam praeesse malebat, omnino se in dignum hujusce rei perceptione praejudicabat. Sumpto igitur ausu silvarum lustra expetit, ibique se ne inveniretur abditis quibusdam recondit. Rex adveniens virum interrogat, furtim eum abscessisse monachorum turba proclamat. Rex miratur intentionem, praedicat humilitatem, jubetque ut citius pergatur, ac electus Domini ad se reducatur. Exeunt ergo militares praeclarum Dei militem perquirentes; sciscitantur a quibuscunque obviantibus sicubi visus fuisset vir cluentissimus. Tandem igitur peracta multa scrutatione in silva Olnodioli dignoscitur latere. Itur ocius, perquiritur, inventus adducitur, regisque Roberti praesentiae sistitur. Rex itaque gaudens, ecclesiae basilicam intrat, omnique spectante nobilium vel ignobilium caterva, per funes ad signa pendentes ipsi totius loci dominationem delegat. Dein jubetur ab ipso rege, ut quantocius acceleraretur benedictionis consecratio digna. Vere ergo iste superni membrum capitis fuit, qui memor suum Dominum, dum eum vellent populi facere regem, fugisse in montem, ne supercilio praelationis extolleretur, maluit subire cavernam.

CAPUT III. Renovatio conditionis inter Ingelardum abbatem et Notherum Leodii episcopum.

Jam vero sumpto abbatis officio, quis ejus bona digne potens sit explicare? Erat enim ei studium juge propriae vitae naevis carere, coram Deo et hominibus bona semper providere, commissorum inepta resecare, tam exemplo quam verbo, bona eorum augere, quidquid bonum semper ambire, quidquid pravum semper cavere. Nec ejus benevolentiae sat est animarum salutem obtinere, sed curat etiam terrenis aedificiis locum commissum honorare. Denique moenia struxit, sacras aras auro et argento vestivit, Christique vasa sacrosancta pro posse ampliavit. Delectabatur plane sanctum ingenium bono opere, pascebatur pia mens sancta exercitatione. Interea Notkerus, Leodicensis episcopus, cui a domino Ingelardo abbate quaedam Sancti Richarii praedia fuerant oppignorata, obierat, et post alios duos Durandus ipsius sedis susceperat praesulatum. Hunc itaque abbas Angelrannus adiit, et ut conditionem quam illius et suus fecerat antecessor renovaret, ne infirmaretur, exoravit. Qui episcopus venerandi viri precibus acquiescens, nam et a domno Edalo Remensi antistite idipsum facere fuerat exoratus, tale denuo rescriptum promulgavit:

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Durandus divina propitiante clementia sanctae Leodicensis Ecclesiae pontifex, universis Christianae religionis fidelibus, praesentibus videlicet et futuris, compertum fore volumus, quod Angelrannus abbas S. Richarii confessoris Christi a nobis sibi petierit ut conventionem quam suus antecessor cum Notkero hujus sanctae sedis episcopo habuerat, renovaremus scripto. Sumpserat enim idem suus antecessor ex thesauro S. Lamberti XXXIII denariorum libras, oppignorans nobis quaedam S. Richarii praedia, scilicet in villa Hair V mansos, et V in villa Farmala, et I in villa Bursis, et I in Glemdena, ea videlicet ratione, ut quacunque die nobis nostra redderet sua sine contradictione aut ipse, aut aliquis suus successor reciperet. Fecimus ergo quod suggesserat, et scriptura praesentis chartulae quod antecessores nostri statuerant renovavimus.

« Acta sunt haec Leodio publice sub die XIV Kalend. Octobris, anno Dominicae Incarnationis 1022, imperii vero Henrici XIX.

« Signum Hezelonis comitis. Signum Humberti clerici. Signum Guathonis clerici. Signum Hildradi clerici. Signum Adelardi laici. Signum Libuini laici. »

CAPUT IV. Quomodo ecclesiam Scabelli villae acquisierit.

Hac igitur pactione utiliter reparata, monasterium reversus est. Aliquando etiam Neustriam ivit, et colloquio marchionis Richardi usus, postulavit eumdem ducem, ut pro salute suae animae S. Richario aliquid largiretur. Qui sciens virum esse prudentem, et monastici tramitis amatorem, benigne ei paruit, conferens per ejus manum S. Richario casulam protiosae purpurae, et ecclesiam Scabellivillae. De cujus donatione talem condidit descriptionem.

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis, ego Richardus, divina concedente gratia Northmannorum dux, compertum esse volumus omnium sanctae Dei Ecclesiae fidelium industriae quod Angelrannus abbas Centulensis coenobii, ubi venerabilis confessor S. Richarius quiescit, clementiam nostram expetierit, quatenus ipsi sancto largitione nostrae eleemosynae conferremus aliquid. Consilio ergo et suggestu nostrorum fidelium decrevimus tradere perpetuo praedicto sancto, et servis ejus ecclesiam quae sita est in Scabellivilla. Praefatus vero abbas et fratres sub testificatione praesentis chirographi spoponderunt, quod amore genitoris nostri, nostro, et matris, conjugis et prolis persona unius monachi ipsius congregationis augeretur numerus, ea conditione ut illo decedente a saeculo, alterius per saecula subsequatur successio. Illud etiam ut ab hodierna die et deinceps nos, nostrique filii supradictae congregationis, appellati socii omnium quae ibi gesta fuerint bonorum habeantur participes. Ut igitur haec futuris temporibus donatio stabilis permaneat, sub gravi anathemate facto ab archiepiscopo, me praesente, vel a quibusdam episcopis cum suis sacerdotibus, qui forte tunc nostrae aderant curti, jussimus roborari, et hanc insuper chartulam fieri, quam signo manus propriae voluimus consignari.

« Signum Richardi marchionis. S. Roberti archiepiscopi. S. Gonnoridis matris eorum. S. Judith. S. Richardi pueri. S. Roberti pueri. S. Willelmi pueri. S. Malgeri.

« Actum Rothomago II Idus Martii. »

Robertus quoque ipse Rothomagensis archiepiscopus, virum bonum esse cognoscens dominum Angelrannum, donavit ei unum bonum dorsale, quo hodieque nostra ecclesia ornatur.

CAPUT V. Assertio de S. Vigore.

At quia nunc Northmanniam intravimus, libet parumper subsistere, ut quoddam necessarium explicemus. Retulimus sub domno Ingelardo B. Vigoris episcopi corpus honorabile a Neustria Centulam translatum; quod quia meruimus, Deo omnipotenti ex corde intimo gratias rependamus. Securi igitur de Dei munere in sancti corporis collata nobis benedictione, jam modo contra illos agamus, qui tantum bonum nostrum obscurare nituntur. Est enim quiddam sensibus nostris illatum, quod Deo auxiliante abundanti ratione purgabitur, si tamen faciente invidia obliquus non adsit auditor. Verum nos singulariter neminem appetimus, omnibus semel respondentes: dum enim quemquam nostratum cum Neustrianis vel Silvanectensibus de sancti corpore colloqui contingit, dicentibus istis quia noster episcopus fuit, nobis quiescit; illis aeque referentibus se hunc habere, noster a Deo nobis datus thesaurus apud incertos quasi fuscari videtur. Unde satis necessarie hanc modo rationem persolvimus, qua scilicet apud nos illum esse veraciter comprobemus; quod si quisquam clarescentibus miraculis hunc se habere defendat, et nos multo magnificentius eadem experti sumus. Vere enim Christiana fides fatetur omnes Deo conjunctos, non eo tantum loco quo corpore habentur, sed ubicunque fideliter rogantur, divina posse monstrare. Sed jam pergat sermo in nomine Domini quo destinatum est, huncque sanctum confirmemus nos habere, tametsi alias magna operari videatur. Christus veritas nobis astipulatur, ipsa sancti viri anima coelesti semper haereditate beata testimonium reddit, imo de verbis ejus verbi nostri testimonium fiet.

Neustriani tamen, qui et Northmanni, sui episcopi non bene custoditi arguendi videbantur; sed mentem remordet, quia nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam (Psal. CXXVI). Ob hoc autem illos sinentes, alia expediamus, dum et thesauri quondam habiti, et modo perditi amissione constet eos satis punitos. Silvanectis autem civibus de sancti corpore inaniter superbis jam modo ora claudamus. Quo primo igitur tempore sancti corporis illatione beata est Centula, absque ullis gestorum ejus adminiculis aliquandiu permansit. Delator nempe nomine et gradu atque civitate episcopii ejus relatis, de caeteris conticuerat. Cum autem Ingelardi abbatis de medio facti, hic venerabilis Angelrannus, cognomento sapiens, vicem suscepisset, fuit ei necessitas illa, quae supra exposita est, Northmanniam ire. His pro quibus ierat peroratis vel definitis, a clericis ipsius provinciae et a monachis S. Audoeni coepit inquirere an nossent aliquem sanctum qui diceretur Vigor. Illi autem optime hunc scientes, hoc solum mirati sunt quod ipse abbas tantum confessorem nesciret, referentes ortum, vitam ejusque dignitatem. Tum abbas rogat sibi monstrari Vitae ejus scripturam, et describendi largiri copiam. At illi cum annuissent, tali ab eo auditu percelluntur. Coenobio, inquit, Centulae in monasterio domini mei S. Richarii hujus sancti corpus habetur. Tum monachi B. Audoeni dixerunt ei: In hoc, honorande Pater, te scito hunc revera habere, si ossa ipsa inspectans, mentum non inveneris apud te; quod os idcirco illic tu non invenies, quia Deo gratias nos illud habemus. At ubi patriam nostram cum libello vitae ejus repedavit, curavit insinuata citius probare. Revolvit sancta membra, et inventa tota ossium congerie, mentum deesse invenit, quia vero ipsius vitae lectio docebat, qua die sanctus e mundo migrasset, haesitabat parum quid faceret, quia eam diem Omnium Sanctorum festivitas ex moderna Patrum institutione vindicabat. Statuit autem ut sequenti die festivitas sua sancto reexhiberetur. Factumque est ita; sed non sic ut tantum decuisset confessorem. His proficue, ut speramus, insertis, ad domni Angelranni vitam transeamus, alibi de S. Vigore certiora, et quibus obviari non possit probamenta dicturi.

CAPUT VI. De constantia domini Angelranni, et donatio Comitis villae.

Multo sudore et ingenio hic venerandus homo semper studuit ad usum monasterii illa revocare, quae vel desolationis tempore, vel sub sui tempore antecessoris aliqua fuerant fraude subducta. Constantia quippe internae fortitudinis, quae menti ejus inerat, multam potentium superbiam edomabat, quia fiducia sanctitatis se vallante nullius potentiam verebatur. Angelrannus denique comes Pontivorum, Hugonis advocati filius cum ob expertam in illo sanctitatem compater ejus factus fuisset, magno etiam timore erga illum agebatur, quippe apud quem humani ingenii pravitati nihil successum sciebat. Antiquitus servata est consuetudo, ut in festo sancti Richarii tota Pontivorum militia Centulam veniret, et veluti patriae domino, ac suae salutis tutori et advocato solemnem curiam faciebant. Cum itaque jam dictus comes inevitabiliter ad S. Patris festum aut alia qualibet die monasterium intrasset, statim ab abbate venerabili, si quid loco abstulerat, tanta invectionis auctoritate arguebatur, ut miro modo non comitem a monacho, sed servum a domino increpari qualitate rerum putares. Si aliquando corripienti non obedisset, abbas loci amator, qui dicere poterat: Zelus domus Dei comedit me (Psal. LXVIII), continuo sese in verbis exaggerans, illumque infidelem, illum raptorem clamitans, nisi emendare sponderet continuo excommunicabat. Haec ejus animi fortitudo plurimum contulit, et ut suo tempore nihil loco raperetur, obtinuit. Quod nos ideo sic dicimus, quia cum nostro aevo desint largitores, bene nobis res agi videretur, si non pateremur infestissimos praedatores. Venerabilis tamen Angelrannus non hoc solum obtinuit, ut sibi nihil tolleretur, sed et ut multa per Dei gratiam sibi darentur et redderentur. Angelrannus igitur comes monitis ejus animatus, villam quamdam S. Richario delegavit, de cujus deditione testamentum conficiens, regia auctoritate confirmari voluit, ita se habens:

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Ego Angelrannus compertum fore cupio cunctorum sanctae Dei Ecclesiae fidelium industriae quod remorante praecellentissimo rege Roberto Compendii palatio, corroborandam in praesentia ejus obtuli quam feceram Sancto Richario quamdam donationis chartulam. Tradideram siquidem ipsi sancto in pago Pontivo villam, quae Comitis villa vocatur, eo conditionis pacto, ut ego ipse dum vixero, et post me unus haeres, quem vivens designavero, teneam, atque in festivitate sancti Richarii, quae VII Idus Octobris celebratur, XII denarios in censu persolvam; quod si haeres a me designatus reddere neglexerit, aut legaliter emendet, aut perdat. Quam concessionem in praesentia regis regnique nobilium obtuli, et regia auctoritate confirmandam censui.

Signum Roberti regis. Sign. Constantiae reginae. Sign. Henrici ducis. Sig. Roberti. Sign. Odonis. Sign. Angelranni comitis.

Actum Compendii palatio, Nonas Aprilis.

CAPUT VII. De amore ejus erga subjectos, et redditio de Nogueriis.

Hucbertus quidam miles, qui beneficiarie cum jurejurando nostrati abbati famulari habebat, huic venerabili Angelranno aliquoties causa probationis exstitit. Siquidem aliqui ex suis parentibus sub praestatione certi temporis tenuerant villam Sancti Richarii, vocabulo Noguerias, et tali occasione tanquam haereditatem sibi vindicabat. Contradicente abbate, et illo insaniente, multa dura contigit venerabilem Angelrannum ejus immissione pati, nempe quam forti amoris vinculo erga suos stringeretur hinc patuit, dum contra hunc Hucbertum, contraque omnes qui fratrum possessiones rapere conabantur, tam divinarum quam humanarum legum auctoritate certare non destitit. Nam Dei et Domini nostri informatus exemplo, et accensus amore, qui pro suis ovibus animam posuit, ipse quoque pro Ecclesiae Centulensis villis vel praediis multa pericula, multasque iniquorum insidias perpeti non formidavit. Pro illis certe qui sibi erant commissi animam posuisset, si id necesse fuisset, qui pro eorumdem re temporali, cum necesse fuit, multis injuriis affligi non recusavit; ut enim subjectorum animas salvaret, ipsi temporali suae saluti nunquam agnitus est pepercisse. Nam non in tantum creverat tyrannorum atrocitas, ut corpora perimendo animas effugarent; sed ad hoc processerat eorum cupiditas, ut eos rebus spoliantes miseros efficerent. Et quia isdem magnificus vir eorum saevitiae perpes contradictor exstitit, ab eis multa perpessus, etiam gladii percussionem Dei amator toleravit. Sed quia vere fateri possumus justum confidere quasi leonem, iste pro commissis bona conscientia fretus nullam timuit passionem. Charitas enim in eo locum sibi vindicabat priorem, quae foras utique propellebat timorem. Tandiu itaque contra Hucbertum institit, usquequo procerum judicio in regis praesentia eam quam diximus villam derationaret. Sed quae non mortalium corda rapacitas urget, si adsit locus! Rex enim Henricus illectus cupiditate, postquam fuerat definitum ut Hucbertus non haberet in proprium jus, villam tulit, et quinquennio illius redditibus usus est. Sed cum ab abbate frequenter argueretur, tandem metu judiciorum Dei coactus, et venerabilis Angelranni assidua interminatione fractus, nobis eam cessit, et super ejus redditione testamentum confecit, quod nos quoque utiliter hic consignamus:

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Henricus Dei gratia Francorum rex omnibus catholicae Ecclesiae filiis, quibus est cura animae et corporis. Notum esse volumus cunctis futuris et praesentibus qualem redditum S. Richario pro animabus nostris et successorum permiserimus. Miles quidam, Hucbertus nomine, Noguenariam cum suis appendiciis quamdam S. Richarii villam tenebat suae invasionis tortitudine. Quotquot vero antecessores ejus tenuerant, S. Richario per praestationis occasionem tollebant. Iste vero quasi propriam volens invadere, repulsus est aliquantum abbatis et fratrum reclamatione; et illo funditus repulso, censura judicii nostri decidit in nostram jussionem, quinquennio tenui, solidam et quietam habui, post haec memor animae meae, et licet modicum cogitans de ejus redemptione, inclinatus etiam ab abbate et monachorum collegio, tradidi eam S. Richario. Addidit etiam comes Angelrannus ejusdem loci advocatus suam petitionem, cui ego eo tenore annui, ut nunquam inde aliquam acciperet consuetudinem. Quod ne quis etiam successorum meorum audeat infringere, Hizelini Parisiacensis episcopi perculsi anathemate, et omnium qui mecum erant Francigenae, nec ipsum excepi abbatem, ut alicui per aliquam tradat occasionem, ne aliqua iterum erratio nostrae animae fiat periculo. Prohibemus ergo iterum atque iterum nostro imperio, et omnium episcoporum nostrorum interminatione, ne aliquis malefactorum aliquo modo audeat usurpare, ut non fiat mihi in illa reprobatio necessitate; ubi merita mea non poterunt me juvare. Prorsus ne aliquis dubitet imperium, videat scripto imperantis edictum.

« Actum est anno Dominicae Incarnationis 1035 regnante Henrico rege anno regni illius III.

Abbas Angelrannus subscripsit. Rollandus monachus subscripsit. Gualterus subscripsit. Algisus subscripsit. Ingelrannus comes, et Hugo filius ejus subscripserunt. Godefridus vicecomes subscripsit. Oylardus subscripsit. Robertus subscripsit. Hi etiam sunt testes omnium episcoporum excommunicationis, praecipue Hezelini Parisiacensis. Qui deinceps infregerit ista, cum Dathan et Abiron fiat ei anathema maranatha. Amen. »

Superius comprehensum est quod dominus Ingelardus suo tempore propria permissione, tum causa amicitiae, tum obtentu consanguinitatis, concesserit farinarium sub Montiniaco, quod dicitur Mirumdolium, Raginerio militi aliquandiu habere. Ipso abbate defuncto, cum domnus Angelrannus in nostrae Ecclesiae usum voluisset ipsum farinarium revocare, Raginerus conatus est illud retentare, sed ab eodem frustratus est. Ille vero videns quod contendendo non proficeret, precatus est ut sibi permitteretur, et post se filio suo, postque filium suum, filio filii sui, sicque tandem reciperet Ecclesia quod suum erat. Placuit abbati id facere, et super ista constitutione tale conscriptum firmavit:

« In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Angelrannus Centulensium, abbas, compertum fore volumus sanctae Dei Ecclesiae fidelibus, praesentibus atque futuris, quod quidam miles nomine Raginerus reclamaverit contra nos quod debebat de nobis tenere quoddam molendinum positum sub Montiniaco. Nos ergo ejus reclamatione justa ratione vacuata, ipso aliud postulante consensimus, et sibi et duobus haeredibus, videlicet Gualiero filio ejus, et alteri quem de legitima uxore idem Gualterus habuerit, molendinum de quo agebatur concessimus sub redditione census, ita duntaxat, ut si idem Gualterus obierit non relicto semine, ecclesia quod suum est recipiat. Si vero, ut supradictum est, conjugalis unus haeres successerit, et ipse illud in vita sua teneat, et in festivitate sancti Richarii quae celebratur VII Idus Octobris, IV solidos denariorum persolvant. Quo tertio haerede defuncto, sic iterum nostrum revertatur ad nos. Et ut haec conventio inconvulsa permaneat, signis fratrum nostrorum atque fidelium subnotare fecimus.

« Signum Angelranni abbatis. Sign. Angelranni advocati. Sign. Hugonis filii ejus. Sign. Odelgeri. Sign. Ursonis. Sign. Roberti. Sign. Herberti. Sign. Guernonis. Sign. Rodulfi. Sign. Godefridi. Sign. Arnulfi. Sig. Oylardi.

« Actum monasterio Centulensi VII Kal. Februarii, regnante rege Henrico, anno XII. »

CAPUT VIII. Quam misericors erga pauperes fuerit.

Cum in omnibus erga hunc sanctum locum Angelranni abbatis cura provida semper haberetur, non tamen ejus benevolentia sublevandae pauperum necessitati deerat. Fuit igitur ei pietas comes inseparabilis, per quam Dei gratia se auxiliante miserorum consolator splenduit singularis. Multoties enim e claustro processit, ut miserendi locum quoquomodo posset nancisci. Et cum pro alicujus utilitatis ordinatione putaretur egredi, ille justitiae famelicus, misericordiae actibus cupiebat saginari. Enim vero gestabat nonnunquam pius latro sacculum misericordiae gazis refertum, et dum hinc ac inde cerneret pauperem quemlibet proximare, antequam contra illum pervenisset sumptos denarios in terram solebat jactare, illumque volentem transire ad se Pater misericors evocabat, et quasi nescius quid illud esse posset quod solo tenus jacebat, sciscitabatur. Ille, qui ignorabat actum, Domine, aiebat, video nummos super terram jacere. Tum ille benefraudulentus, et pie deceptor, ire jubebat, et sibi tollere, dicens a Domino illi esse praeparatos. O virum vere Deo dignum! o animum omni laude jugiter attollendum! ne enim vita expers maneret, piis actibus continue instabat, et ne eum laus transitoria percelleret, ipsos pios actus occultabat. Libet parumper nostram pravitatem, nostraeque intueri mentis tortitudinem. Nos et cum bona non facimus, cupimus laudari, et si parum quid contigerit nos boni facere, ab omnibus cupimus praedicari. Nos nec actu, nec virtute qualibet resplendemus, et velut sanctiores pro solo habitu honorem extorquemus. Damnanda prorsus miseria, non esse sanctum, et sanctitatis requirere debitum. Verus itaque Dei cultor Angelrannus bonorum operum exercitiis illustratus, hospitalitatis amator devotus, humilitatis servator assiduus, charitatis etiam obses mansit aeternus. Verum ingenii ipsius sagacis non facere mentionem, impiissimum duco errorem. Nam praecipiente sibi venerabili suo quondam magistro, D. scilicet Fulberto Carnotensi episcopo, almiflui confessoris Christi Richarii Vitam ab antiquis compendiose descriptam, versu heroico jucundiorem fecit, nihil pene extrinsecus addens, sed eumdem sensum per omnia repraesentans. Sane miracula quae Dominus ac Salvator noster per ejusdem sancti merita suo tempore exhibuit, in uno libello compingens, antiquis ejus miraculis compaginavit; in quorum capite post ea quae supra texuerat, sic exorsus est fari:
Nunc ea complectar proprius quae vidit ocellus.

Subsequenterque intexit illam S. Richarii relationem, quae in praecedenti libello a nobis plenius exposita est. [Ex ipsis autem miraculis quae post sancti restitutionem divinitus celebrata sunt, et quae testatur se vidisse, aliqua hic ponimus, ut sicut longe superius dictum est, iste vir Dei judicio magnus debeat agnosci, cui divinitus concessum est talia videre.]

CAPUT IX. De miraculis sanctissimi Richarii quae ejus tempore acciderunt.

Recurrente igitur populorum multitudine ad sanctissimi patroni nostri Richarii annuam festivitatem, contigit existere prope monasterium puteum, enormiter quidem profundum, sed omnino siccum, in cujus margine eo quod nullus ibi accederet, excreverant virgulta, quae, dum os illius obducunt, improvisum externis exitium parabant. Homo itaque unus mulierque una dum desuper nescientes incedunt, in ejus magnum deciderunt profundum. Quod ubi auditum est, condolent Centulenses viri, miserorum morte praecipui advocati solemnitatem fuscari, submittunt itaque hominem qui de profundo putei peremptorum corpora levaret, et, o res miranda! qui discerpti et toti dissipati putabantur, sani et absque laesione incolumes educti sunt; magnumque populis suae vitae spectaculum praebuerunt. Nam ut non periissent sancti meritum obtinuit, cujus illi moenia votiva devotione petierant. Dominica palmarum, quam vulgus Pascha Floridum vocitat, ex ecclesiastica traditione colebatur, cum ipsa die quidam clericus cum nostris monachis in refectorio edens piscis glutivit aristam; vespere facto cum ex ea molestari coepisset, voluit eam vomendo rejicere nec valuit. Sequenti die excruciatur; tertia etiam die in deterius malum procedit. Quarta autem jam de morte tractans, rogavit se ab abbate visitari, a quo postulavit ut in coemeterio fratrum sepeliri dignus haberetur. Quinta igitur feria quam Coenam Domini Christiana vocat consuetudo, cum videret se in mortem jam jam resolvi, petiit ad sanctum beatissimi Richarii altare se ferti, ut per ejus magna merita Domino posset sua anima commendari. Domesticis ergo hinc inde eum gestantibus illo usque devehitur, et quidam libri gratia muneris ab ejus manu in altare ponuntur. Sed cum illi qui portabant retrogredi voluissent; illico divina medicina adfuit; sensit enim se quasi calida aqua fomentari, qua scilicet continuo omnimodam sanitatem recipere promeruit. Engelguinus quidam artifex lignarius habebatur, qui de suo artificio nostrae ecclesiae serviens ruentia texta resarciebat; vel nova, si res exegisset compte aptabat. Hic in Paschae diebus conscendit campanas, ruptum campanae funem volens renodare, expletoque opere revertebatur, cum ecce culminis foramen reclaudenti deficit omne quo se adniti atque teneri suspicabatur. Ruit ergo, et dum terram ocius petit, a morte nigra exciperetur, nisi virtus divina, quae sui sancti domum morte hominis cruentari nolebat, eum sustulisset; nam ut nescienti loquamur, ipsa fabrica templi porrectis in antea lapidibus ex se interius semitam facit, quam ut tutus posses tenere podiorum munimine industria prisca firmavit. Super hos igitur lapides homo cecidit, et Domini pietate sancti merito exhibita suae salutis gaudia tulit.

Annuo cursu sancti Richarii festivitas reddebatur, et continuis pluviae inundationibus patrienses nostra moenia visere vetabantur, sedentibus quadam die in unum monachis, unus ex eis coepit conqueri quod sua sancto solemnitas a provincialibus non exhiberetur, dum omnis homo, pluvia obstante, istic venire non posset. Tunc alter quidam in Deo fisus desperanti fratri respondit: Scriptura sancta propalat quod Dominus noster famulis suis posse concessit, ut quando volunt reserent coelum, et quando volunt itidem claudant. Qua potestate ego non credo nostrum patronum esse privatum quin vere possit plebi devote huc venienti serenata coeli facie praebere nitidam viam. Cum igitur vigilia festivitatis excipi deberet, tanta, sublatis nubibus, praetensa est coeli serenitas, ut miro modo quod hesterna in aquis totum diffluere putabatur, hodie indicibiliter nitens suo aspectu gigneret orbi nostro laetitiam. Populus concurrit, festum recolitur, et quasi reddito devotionis tributo, populus ad propria repedavit. Vix unusquisque tecto suo redditur, cum ecce nubilorum densitas cataclysmi inundationem omni saeculo figurabat; ut enim illa serenitas non eventu, sed sancti merito praestita fuisse evidentius nosceretur, peracto triduo quo solemnitas durat, rediviva tempestas incubuit. In Civinocurtem villam Sancti Richarii aliquando latrunculi quidpiam subintrantes, duos nostrates, homines vi tulerunt, a quibus ut exigerent quae non habebant, ferrea vincula imponentes, impiae custodiae tradiderunt. Verum cum isti in vinculis haberentur, non desistebant Dominum et ejus sanctos, maxime tamen suum patronum, sanctum scilicet Richarium, in suum auxilium prece supplici implorare. Dum haec faciunt, festivitatem sancti orbita solaris repraesentavit, in cujus nocte dum catenati in magno labore deficientes eumdem sanctum reinvocarent, omnia statim vincula solvuntur. Sicque postmodum nostri fruuntur omni libertate.

Sed et illud modo referendum est quod erga Hucbertum, cujus supra memoratum est, divinitus contigit actitari. Hic enim cum Sancti Richarii villas superbo et rapaci spiritu invadere tentaret, et a domno Angelranno viriliter repelleretur, multa ei inferre mala molitus est. Aliquando autem unum e Sancti fidelibus Richarii comprehendit, quem tam pro nequitia sui cordis, quam pro odio et injuria abbatis dirissimo carcere trusit, tantisque vinculis et verberibus affecit, ut mortem non jam minari, sed inferre non immerito crederetur; et quia terrena potestas quae vice abbatis eum eriperet non praesto adfuit, Dei potestatem sibi concurrere per sui domini sancti Richarii merita vinculatus ille precabatur. His eo intento precibus, vincula sponte solvuntur et laxantur, et catenis liber tenere manu coepit quibus antea fuerat tentus. Restabat autem et illud, quod, in loco interiori positus, et seris ac vectibus virorumque custodiis vallatus, spem evadendi non facile capiebat: Sed qui apostolum Petrum angelico ductu de carcere Herodiano salvavit, ipse et nunc suae imperio virtutis claustra patefecit, custodesque somno gravissimo, ne fugientem impedirent, compressit. Sic Deo auctore noster homo salvatus ad sancti Patris ecclesiam venit, bojas sancto obtulit, et in Dei laudes omnium fratrum vota resolvit. Hoc igitur miraculum licet venerabilis Angelrannus sanctissimi Richarii meritis ascribat, nos non immerito pro ipso eodem beato viro tantam credimus fuisse peractam virtutem, quippe qui talem se Dei oculis aptabat, pro quo utique magna fieri deberent.

Nunc vero aliqua recenseamus quae absque aliquo fuco cognoscantur ob ejus bonitatem divinitus esse peracta. Necessitudine quadam exigente alicubi longius duos fratres emiserat, qui dum iter accelerant longe a nostris finibus, incursu latronum arctantur, dejiciuntur caballis, et cum injuria ex equestribus efficiuntur pedites. At dum illi miseri ablata monachis animalia abducere voluissent, illico quasi statuae fusiles essent nec verbere nec calcarium impulsu promoveri potuerunt, sicque recognoscentes peccatum nostris sua reddiderunt. Alia vice ad regis curiam similiter fratres miserat, quibus ausu latronis boni pretii equus subtractus est, at cum fur furatum animal clanculo agens fratribus quo isset indicatus fuisset, et cum eum nostri subsequerentur, mox equus diriguit, nec amplius uspiam progredi potuit, tunc malus arreptor mortis tactus timore equum invitus dimisit, et fugam iniit; nostris autem venientibus capitur equus, et absque difficultate rursus incedit. Sed et pestifer Hucbertus, cujus opere multa dura beatus hic homo passus est, judicio regis postmodum cum omni sua stripe interiit, quia revera boni viri persecutor, quieta non debuerat morte perfungi.

CAPUT X. De domno Odelgero monacho.

Hujus autem Deo tam clari viri vita excellens multorum studia ad supernorum amorem accenderat. Unde nunc aequissimum judicamus in ejus discipulorum actibus quanta Dei gratia viguerit ostendere, ut quem jam monstravimus vere sanctum ac per hoc Deo proximum, inde magis ejus bonitas resplendeat, quo non suis solis, sed et commissorum provectibus magnificus comprobatur. Erat ergo in hoc sancto coenobio venerabilis vitae vir nomine Odelgerus, qui abstinentiae mirae, obedientiae summae, suique custos oris, magnum religionis per Dei gratiam praebebat lumen. Qui a puero quidem sacris fuerat sub domno Ingelardo abbate disciplinis informatus, sed sub reverendissimo Angelranno decani vel prioris potiebatur ministerio. Hic ergo assiduae lectioni et orationi insistens, animi quoque simplicitati et puritati studens, magnae vitae studiis pollebat. In exterioribus etiam ministrandis satis probus, ac valde aptus exstitit. Consuetudo autem ei fuerat perpetua, ut quando fratres ex indulgentia remissioris vitae aliquid saeculare aut etiam religiosum in communi sermocinarentur, secederet in Ecclesiam, ibique psalmodiae et compunctioni intentus sedule Domino jungebantur. Qui etiam ne aliquo impulsu aut alicujus occursu praepediretur, superiora templi conscendere procurabat, ibique liber et remotus quasi de proximo ac de vicino divinis obtutibus laudum et precum holocausta offerebat. Hic itaque post longam in sancto proposito exactam vitam, ad extrema pervenit; qui cum morti proximus existeret, et a fratribus vel a famulis ecclesiae circumdaretur, repente exclamavit, et dixit: Ecce chorus adest angelorum. Ut enim omnipotens et pius Deus ostenderet quam devote ei servierat, voluit suae divinitatis ei morituro ministros transmittere, ut in eorum conspectu atque praesentia sine gravi metu et dolore de corpore exiret. Hac autem voce, omnibus qui aderant stupefactis, repente iterum subjunxit, et ait: Ecce chorus prophetarum. Silentioque parumper habito, sic intulit: Ecce chorus apostolorum. Ac deinde. Ecce, ait, chorus martyrum. Cumque pauxillulum conticuisset: Ecce, inquit, chorus confessorum. Novissime vero cum denuntiasset, dicens: Ecce chorus virginum, eodem momento spiritum emisit. Et quia veraciter coelestis patriae cives ad se suscipiendum venisse vidisset, sequendo testatus est. Reverendissimus vero abbas Angelrannus eum, ut decebat vere sanctum, in ecclesiola Sancti Vincentii martyris, quae erat claustro contigua, venerabiliter sepelivit, et super ejus bustum tale epitaphium composuit:

Justitiae cultor fuit, et pietatis amator
Odelgerus in hoc qui recubat tumulo.
Subtraxit vitae quem vix Februaria nona,
Ut spes est, regno misit et aethereo.

CAPUT XI. Qualiter a Domino sit correptus.

Angelrannus venerabilis inter suae magnae sapientiae monimenta in sancti Richarii honore, quamvis antiqui abundarent, quosdam cantus dulciori composuit melodia, necnon sanctorum Gualarici abbatis, et Wlfranni archiepiscopi honori proprios cantus coaptavit: Beati quoque Vincentii martyris passionem metrice composuit, sanctaeque virginis Austrebertae vitam metro subegit. Et quia tantus scientiae fulgor non facile poterat abscondi, multi nobiles ejus se subdidere magistratui, et quibus fuerunt duo honorifici viri, Guido praesul Ambianensis, et Drogo episcopus Tarvennensis. Hi ejus se discipulos, hi, quoad vixerunt, semper gratulati sunt se ejus prudentia illustratos. Intantum enim disciplinae ejus bonitas sparserat, ut ubique ab omnibus Angelrannus sapiens specialiter non immerito vocaretur. Cum igitur tantis et talibus bonae famae opinionibus miro modo polleret, implereturque in eo ille apostolicus sermo: Christi bonus odor sumus Deo in omni loco (II Cor. II), Inspector ille cordium [Deus] videns eumdem suum famulum infatigabili desiderio sibi velle sociari, ut puriorem quandoque susciperet, imo ut meritorum copiam ei accumularet, statuit eum adhuc tentationis lima polire, ac super incudem corporeae infirmitatis, malleo propriae percussionis interrogare. Denique tanta eum paralysis acerbitate perculit, ut non manum ad os ducere, non in lectulo se deinceps quiverit movere. Religantur manus innocentes supernae districtionis vinculo, et quae in bonis se semper exercuerant, ac mala studiosius caverant, haec vel illa, bona dico vel mala, ne contingant arctantur. Semper igitur gratias retulit Conditori, et cui antea in omni bona operatione se devotum exhibuerat, nunc valetudine pressus, corde et lingua laudis sacrificium victimabat. Et cum hoc morbo sic vinculatus esset, ut omnino sui impotens maneret, tamen ejus ubique auctoritas metuebatur, ejus ubique nomen reverebatur. Saepe autem accidit, ut quolibet residens uberrime fleret, et cum ab assistentibus interrogaretur quaenam esset causa ploratus, se peccatorum poenas formidando cogitare respondebat, quas intra tartari claustra diabolo ministrante patiebantur, et ob hoc non posse omitti quin fleret. Ita etiam cum alternantibus vicibus se laetissimum praemonstraret, interrogarentque famulantes quidnam rei esset quod alacer videretur, aiebat de coelestium gaudiis angelorum, deque sanctorum felicitate perpetua hanc sibi emanasse exsultationem.

suivant

 

précédent

LIVRE IV

CHAPITRE I

De la naissance du seigneur Angelran, et de sa science[410]

Toute la terre se réjouit maintenant de sa délivrance, que le fils de Dieu est venu lui apporter en se faisant homme ; mais il est des pays qui goûtent un bonheur de plus, c'est d'avoir possédé de ces hommes à qui leur sainteté et leur science ont fait donner avec justice le nom de pasteurs. Le doux pays du Ponthieu[411] a obtenu ce précieux avantage, en donnant le jour à une foule de grands hommes. Il vit naître jadis cet astre éclatant, le bienheureux Riquier, dont le patronage et les restes sacrés font la joie et la gloire de Centule ; et, après un grand nombre d'autres, que nous avons fait connaître, il a produit le fameux Angelran de glorieuse mémoire, qui surpassa en réputation tous ses contemporains, et qui a laissé un souvenir impérissable partout où est parvenue sa renommée.

Le vénérable Angelran naquit de parents assez obscurs aux yeux du siècle, mais libres et nourris dans la crainte du Seigneur. On présagea avant sa naissance quelles seraient, un jour sa science et sa sagesse. Sa mère vit, la nuit, pendant son sommeil, une guirlande qui sortait doucement de son sein, et qui, entourant tous les murs de Centule, lui attirait les louanges et l'admiration de tous. Après qu'elle eut raconté la chose à son mari, celui-ci, éclairé par l'Esprit saint, assura que c'était là le présage d'une race illustre que le Seigneur leur accordait dans sa bonté et qui répandrait sur tout le monde l'odeur de ses bonnes œuvres.

Angelran montra, dès sa naissance, un naturel excellent, une intelligence profonde, et fit paraître dans son enfance un zèle infatigable à s'instruire. On augurait déjà de lui ce qu'il serait un jour. Il est écrit que l'âme du juste est le siège de la sagesse. Or, la sagesse de Dieu est J.-C, et le jeune Angelran, en se montrant insatiable de connaissances, annonçait qu'il serait un jour le sanctuaire de la sagesse. Ayant préféré aux plaisirs du monde le service de Dieu, il prit la robe monacale dans le cloître de S. Riquier; et les dons du Seigneur se multipliant en lui, en même temps qu'il avançait en âge, il orna des fleurs de la sainteté l'habit qu'il offrait aux regards des hommes. L'humilité, qui est la mère et la nourrice de toutes les vertus, habitait en lui ; il se distinguait par son obéissance et sa soumission aux ordres de ses chefs, et il nourrissait dans son cœur cette douce chanté qui ne sait haïr personne. Comme il étonnait ses maîtres par ses progrès dans les sciences, il obtint du vénérable abbé nommé Ingelard la permission de fréquenter les écoles les plus éloignées ; imitant en cela l'industrieuse abeille qui va recueillir sur différentes fleurs le suc qu'elle apporte dans ses cellules pour en composer un miel délicieux. Enfin il eut pour maître le vénérable évêque de Chartres, dont on vantait partout l'expérience et l'esprit cultivé; et pour instituteur un homme non moins célèbre, le savant Fulbert. L'un lui servait de guide et de protecteur, et l'autre lui enseignait la morale et les belles-lettres. Le vénérable prélat se félicitait de la tâche qu'il avait à remplir et voyait ses soins récompensés par l'application et les succès de son élève. Lorsqu'il le trouva assez instruit dans la grammaire, la musique et la dialectique, il renvoya à Centule son disciple chéri, qui déjà était honoré du sacerdoce et qui fut reçu, comme un trésor, par notre pieuse congrégation. Angelran mit dès lors en usage les vastes connaissances qu'il avait acquises et devint la perle de la science. Il fit restaurer plusieurs livres et en fît transcrire plusieurs autres, qui ne l'avaient jamais été. Il fut chargé d'instruire les enfants et de partager entre eux les richesses de la sagesse. Il illustra son pays et fit envier à tous les lieux voisins le bonheur et la gloire de Centule.

CHAPITRE II

Comment on le fit connaître au roi, et comment il fut fait abbé de centule

En ce temps-là, le roi Robert, qui était doué d'une grande sagesse, occupait le trône de France après la mort de Hugues son père. Voici comment Dieu permit que l'illustre Angelran fût connu de ce prince. Pendant qu'Angelran fréquentait encore les écoles de diverses parties de la France, Robert, ayant formé, par dévotion, le projet d'aller à Rome, cherchait partout des hommes qui fussent imbus de la connaissance de tous les devoirs qu'exige le service de Dieu. Tout le monde lui ayant recommandé le vénérable Angelran comme étant l'un des hommes qu'il souhaitait, le roi, après avoir terminé ses préparatifs de départ, se met en route, et se fait accompagner de notre savant religieux dont la conduite avait toujours été irréprochable.[412] Pendant le voyage, les trésors, qui jusqu'alors étaient restés cachés, sont mis au grand jour ; les prédications se succèdent et les cœurs s'épanchent. Le roi admire les discours de son compagnon, la pureté de ses mœurs, la sincérité de son langage et la droiture de son cœur. Ce qu'on raconte de son voyage nous paraît digne d'être consigné dans cette histoire; car tous les rapports s'accordent à prouver qu'Angelran sut si bien, pendant tout le chemin, servir, de son propre fonds, Dieu et le roi, qu'il n'eut jamais besoin du secours d'aucun livre. Comment la chose a-t-elle pu se faire ? C'est ce que les ignorants ne pourront jamais imaginer, mais c'est ce qui mérite d'être recherché par les savants. Les voyageurs, après être arrivés à Rome, en repartirent et eurent un heureux retour.

C'est donc à l'occasion de ce voyage qu'Angelran fit la connaissance du roi qui chercha dès lors les moyens de tirer notre illustre religieux de son obscurité. Celui-ci cependant était retourné à Centule; et, notre abbé étant venu à mourir, les frères, d'un accord unanime, choisirent, pour les gouverner, celui que Dieu avait de toute éternité destiné à cette honorable fonction. Le roi, se félicitant alors d'avoir trouvé le moyen d'élever Angelran, se rendit en hâte dans notre abbaye. Aussitôt qu'Angelran eut appris sa nomination, son esprit fut saisi d'une crainte salutaire ; il ne savait ce qu'il devait faire. L'élection unanime des religieux (car il ne faut tenir aucun compte de la faible opposition que marquèrent quelques personnages enorgueillis de leur noblesse) le forçait, pour ainsi dire, d'accepter le titre d'abbé ; et l'autorité royale elle-même allait bientôt intervenir pour obtenir de lui son consentement. Mais Angelran, qui aimait mieux obéir que commander, se trouvait absolument indigne de l'honneur qui lui était décerné. Il prit le parti de s'enfuir dans les bois et de s'y cacher. Le roi, à son arrivée, le fait demander, mais, apprenant qu'il est sorti du couvent et qu'il vit dans des lieux sauvages, il admire sa résolution, il loue son humilité et ordonne qu'on aille sur le champ à sa recherche et qu'on le lui amène. Des soldats partent alors et volent sur les traces du serviteur de Dieu, en prenant des informations auprès de tous ceux qu'ils rencontrent. Ils parcourent toute la forêt d'Oneulx;[413] ils se pressent, ils cherchent de tous côtés, enfin ils trouvent le soldat de J.-C. Ils l'emmènent et le présentent au roi. Robert, plein de joie, entre dans l'église, et, en présence d'une foule de nobles et de gens obscurs, il donne à Angelran le gouvernement de l'abbaye, par les cordes qui pendaient aux tableaux.[414] Ensuite il lui ordonne de presser sa consécration. C'est ainsi que cet illustre moine fut mis à la tête de notre couvent. Il avait imité notre Seigneur, qui, lorsque le peuple voulut le faire roi, s'enfuit sur la montagne ; de même il se retira dans une caverne, pour se défendre de l'orgueil que son élévation aurait pu lui causer.

CHAPITRE III

Renouvellement d'un traité entre l'abbé Ingelard et l'évêque de Liège, Notker

Qui peut raconter d'une manière digne de lui les bienfaits de notre abbé après qu'il eut pris possession de sa charge ? Ne manquer jamais à personne, faire devant Dieu et devant les hommes tout le bien dont il était capable, corriger avec douceur les fautes des personnes placées sous sa conduite et encourager leurs bonnes qualités par son exemple et par ses discours ; rechercher toujours ce qui est bon, éviter avec soin le mal ; telle fut la constante occupation de toute sa vie. Sa bienveillance ne se contenta pas seulement de travailler au salut des âmes; elle s'étendit encore sur les choses terrestres, et elle se plut à orner d'embellissements le lieu saint qui lui était confié. Il éleva de nouveaux murs, il revêtit les autels d'or et d'argent, et augmenta, autant qu'il put, le nombre des vases sacrés de J.-C. Son esprit sage se plaisait aux bonnes œuvres, et son âme pieuse se repaissait d'exercices religieux. Cependant Notker, évêque de Liège, à qui le vénérable abbé Ingelard avait engagé quelques biens appartenant à S. Riquier, était mort, et, après deux autres prélats qui lui avaient succédé, le siège episcopal venait d'être occupé par le vénérable Durand.[415] L'abbé Angelran alla trouver ce dernier et le pria de renouveler le traité que leurs prédécesseurs avaient fait, afin de lui conserver toute sa force. L'évêque, déjà prévenu à ce sujet par le seigneur Ebal, évêque de Reims,[416] accueillit volontiers la demande de notre abbé, et rendit ce nouvel arrêté :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Durand, par la grâce de Dieu, pontife de la sainte église de Liège, à tous les fidèles de la religion chrétienne, présents et à venir, savoir faisons qu'Angelran, abbé de S. Riquier confesseur de J.-C, nous a demandé de renouveler par écrit la convention qui avait été faite entre son prédécesseur et Notker, évêque de ce S. siège. En effet, son susdit prédécesseur avait emprunté au trésor de S. Lambert 33 livres d'argent, en nous engageant en retour certaines terres de S. Riquier, à savoir 5 métairies dans le village d'Hair, 5 autres dans celui de Farmale, une autre dans celui de Bursis et une autre dans celui de Glemdem;[417] sous la condition que, du jour où nous serions remboursés, lui ou ses successeurs rentreraient, sans opposition, dans ce qui leur appartient. Nous avons donc fait ce qu'il demandait, et nous avons renouvelé, par cette présente charte, ce qui avait été statué par nos prédécesseurs. Fait à Liège en public le xiv des calendes d'octobre, de l'an 1022 de l'Incarnation de notre Seigneur,[418] et en la 19e année du règne de l'empereur Henri. Signature de Hezelon comte ; signature de Humbert clerc, de Wathon clerc, de Hildrad clerc, d'Adelard laïque, de Libuin laïque.

CHAPITRE IV

Comment Angelran fit l'acquisition de l'église de Scabellivilla

Après le renouvellement de ce traité, Angelran revint au monastère. Il alla aussi en Normandie, et, ayant eu l'occasion de voir le marquis Richard,[419] il le pria de faire quelque largesse à S. Riquier pour obtenir le salut de son âme. Richard, sachant que notre abbé était un homme sage et fort attaché à notre couvent, l'écouta avec bonté, et céda, par sa main, à S. Riquier, outre une chasuble d'une pourpre précieuse, l'église de Scabellivilla.[420] Voici la teneur de cet acte de donation :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, nous Richard, par la grâce de Dieu, duc des Normands; faisons savoir à tous les fidèles de la sainte Eglise, qu'Angelran, abbé du monastère de Centule où repose le vénérable confesseur S. Riquier, a demandé à notre clémence de faire quelque aumône à ce grand saint. C'est pour quoi, de l'avis et consentement de nos féaux, nous avons résolu de donner audit saint et à ses serviteurs l'église qui est située à Scabellivilla. Ledit abbé et les frères ont promis de leur côté, sous l'attestation du présent chirographe, que, par amour pour notre père, pour nous, pour notre mère, notre épouse et nos enfants, la congrégation de Centule serait augmentée d'un membre, de manière que celui-ci venant à mourir serait aussitôt et à perpétuité remplacé par un autre. Ils nous ont promis, en outre, qu'à compter de ce jour, nous et nos fils, nous serions à jamais associés de ladite congrégation, et participerions à toutes les bonnes œuvres qui s'y font. Et afin que cette donation conserve toute sa force pour l'avenir, nous avons, à son appui, fait lancer, en notre présence, un anathème terrible par l'archevêque et quelques évêques assistés de leurs prêtres, qui se trouvaient alors à notre cour ; et avons de plus fait dresser cette charte que nous avons voulu signer de notre propre main.

« Signature de Richard marquis, de Robert archevêque, de Gonnoride, leur mère, de Judith, de Richard fils, de Robert fils,[421] de Guillaume fils, de Malger[422] (Mauger). Fait à Rouen, le ii des ides de mars. »

Robert lui-même, archevêque de Rouen, plein de considération pour Angelran, lui donna une superbe tapisserie, qui orne aujourd'hui notre église.

CHAPITRE V

Dissertation sur S. Vigor

Puisque nous sommes entrés dans la Normandie, il faut que nous y restions quelque temps pour rapporter un fait essentiel à notre histoire. Nous avons dit[423] que, sous le seigneur Ingelard, le corps vénérable du S. évêque Vigor avait été transporté de la Neustrie à Centule. Rendons grâce à Dieu de tout notre cœur d'avoir mérité de faire cette précieuse acquisition. Tranquilles maintenant sur la possession de ce présent du ciel, par les bénédictions que ce corps sacré a répandues sur nous, nous allons répondre aux attaques des personnes qui s'efforcent de ravaler un bien aussi précieux. Nous sommes en effet certain de les réfuter, avec l'aide de Dieu, par des raisons plausibles, pourvu toutefois qu'on veuille bien nous écouter sans prévention. Nous ne nous adresserons à personne en particulier, mais nous répondrons à tous nos adversaires à la fois. Lorsque quelqu'un d'entre nous vient à parler du corps de S. Vigor avec les Neustriens ou ceux de Senlis, ces derniers prétendent qu'il repose chez eux, parce qu'il fut leur évêque ; et les autres assurent, au contraire, qu'ils le possèdent; de sorte que les véritables possesseurs de ce trésor, que nous tenons de la bonté de Dieu, paraissent être incertains. Il est donc essentiel d'éclaircir ce point de controverse, en prouvant que nous avons dans notre église le corps du bienheureux évêque. Que si nos adversaires citent des miracles éclatants à l'appui de leurs prétentions, nous leur opposerons des miracles bien plus grands encore, pour soutenir les nôtres. Mais la foi chrétienne reconnaît que Dieu opère des miracles, non seulement aux endroits où reposent les corps des saints, mais encore partout où l'on en demande au ciel avec ferveur. Venons-en donc franchement à notre sujet, et prouvons que nous possédons le corps du S. prélat, malgré tous les grands miracles qui peuvent s'opérer ailleurs. Nous prenons à témoin de notre sincérité J.-C, qui est la vérité même, et l'illustre évêque qui jouit maintenant du bonheur des cieux et dont les propres paroles viendront à l'appui de nos discours.

Les Neustriens ou Normands cherchent à se prévaloir de ce que leur évêque n'était pas bien gardé ; mais nous leurs répondrons : que si le Seigneur ne veille pas lui-même à la garde de la ville, c'est en vain que celui qui est chargé de la conserver, fera preuve de vigilance.[424] Mais cédons-leur ce point et passons à un autre, car les trésors qu'ils possédaient jadis et qu'ils ont aujourd'hui perdus, sont une assez grande punition pour eux. Maintenant fermons la bouche aux habitants de Senlis qui se montrent orgueilleux du corps du saint qu'ils se vantent d'avoir. Dans les premiers temps que Centule fut honoré de la possession de ce corps, qu'on venait de lui apporter, nos frères ne connaissaient aucun détail de la vie de S. Vigor; celui qui leur remit ces restes sacrés ne leur apprit que le nom du saint, le rang qu'il avait occupé et le siège episcopal qu'il avait gouverné; et il se tut sur tout le reste. Mais, lorsque le vénérable Angelran, surnommé le sage, eut succédé à l'abbé Ingelard, qui venait de mourir, il eut besoin d'aller en Normandie, par le motif que nous avons rapporté ; et, après avoir terminé ses affaires, il s'informa auprès des clercs du pays et des religieux de S. Ouen, s'ils connaissaient un saint nommé Vigor. Ceux-ci, qui le connaissaient parfaitement, témoignèrent un grand étonnement de ce que notre abbé ignorât la vie d'un si illustre confesseur; et ils lui firent l'histoire de sa naissance, de sa vie et de ses dignités. Alors le vénérable Angelran leur demanda à voir la vie elle-même de ce saint évêque, qu'on avait écrite, en les priant, en même temps, de lui permettre d'en prendre une copie. Ceux-ci y consentent volontiers et apprennent de notre abbé, avec une extrême surprise, que l'église de Centule, faisant partie de l'abbaye de S, Riquier, possède le corps de S. Vigor lui-même.[425] Les moines de S. Ouen lui disent alors : « Révérend père, examinez ces ossements. Si vous ne trouvez pas de menton, c'est une preuve qu'ils sont en effet de lui ; car cet os doit manquer nécessairement à ses saintes reliques, puisque nous le possédons par une faveur de la divinité. » Aussitôt qu'Angelran, qui apportait avec lui la vie de S. Vigor, fut de retour au couvent, il s'empressa de vérifier ce qu'on lui avait enseigné. Il examina les restes sacrés du bienheureux évêque, et il trouva tous ses ossements à l'exception de l'os du menton qui manquait. L'histoire, qu'il avait apportée avec lui, et qui faisait mention du jour de la mort du saint, fixait cette époque au jour même de la Toussaint qui venait d'être instituée dans l'église; ce qui évita à notre abbé l'embarras de placer la fête du S. évêque dans le calendrier. Cependant il régla qu'elle serait, en outre, célébrée le lendemain de la Toussaint, mais non d'une manière digne de ce grand confesseur de J.-C.[426] Après ces preuves-que nous venons de donner et qui, nous l'espérons, seront suffisantes,[427] nous reviendrons à la vie du seigneur Angelran, sauf à reparler plus tard de S. Vigor, au sujet duquel nous produirons des arguments sans réplique.

CHAPITRE VI

De la fermeté du seigneur Angelran, et de la donation de Comitis-Villa (Conteville)

Le vénérable Angelran s'appliqua toujours, avec beaucoup d'ardeur et de fatigue, à faire rentrer à l'usage de notre monastère les biens qui en avaient été enlevés dans des temps de désolation, ou par la fraude sous l'administration de son prédécesseur. La constance et la fermeté de son caractère fléchissaient l'orgueil des grands, parce qu'en s'armant de sa sainteté, il ne craignait aucune puissance. Angelran[428] lui-même, comte de Ponthieu et fils de Hugues avoué de S. Riquier, l'avait choisi, à cause de sa vertu, pour baptiser un de ses fils, et il redoutait sa censure, parce qu'il connaissait son inflexibilité à l'égard de ceux qui portaient un cœur corrompu. Les chevaliers du Ponthieu avaient conservé l'antique usage de se réunir tous à Centule, le jour de la fête du bienheureux Riquier, et de faire leur cour à ce grand saint comme au seigneur du pays et au protecteur et avoué du salut de ses habitants; et, lorsque le comte Angelran venait à cette solennité, ce qu'il n'avait garde d'oublier, ainsi que toutes les autres fois qu'il venait au monastère, il demandait avec tant d'empressement au vénérable abbé si l'on avait enlevé quelque chose au saint lieu, qu'on eût dit que c'était, non un comte qui s'informait auprès d'un moine de l'état des biens du couvent, mais un esclave[429] qui s'adressait à son maître. S'il arrivait à quelqu'un de ne pas écouter les remontrances de l'abbé, celui-ci qui portait le plus vif intérêt à son monastère et qui pouvait dire le zèle de la maison du Seigneur me ronge,[430] s'emportant aussitôt, l'appelait infidèle et ravisseur et l'excommuniait, à moins qu'il ne fit le serment de s'amender. Cette fermeté de caractère nous fut très profitable, et fit que, tant qu'il vécut, on n'enleva rien au S. lieu. Ce que nous rapportons pour montrer qu'il serait bon, puisque nous ne trouvons plus, dans ce siècle, de bienfaiteurs, de ne souffrir, au moins, aucun déprédateur. Non seulement le vénérable Angelran ne souffrit aucune usurpation, mais il nous procura encore des restitutions et des donations. Le comte Angelran, excité par ses exhortations, légua un village à S. Riquier, et fit dresser un acte de cette concession, qu'il fit confirmer par l'autorité royale, et dont voici la teneur :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi Angelran, fais savoir à tous les fidèles de la sainte Eglise, que, pendant le séjour de l'excellent roi Robert à Compiègne, je lui ai présenté à confirmer la charte d'une donation que j'avais faite à S. Riquier. J'ai en effet cédé à ce saint un village situé dans le Ponthieu et nommé Comitis-Villa (Conteville), sous la condition que moi, tant que je vivrai, et, après moi, un de mes héritiers seulement, que je ferai connaître de mon vivant, nous retiendrons ce village en payant, le jour de la fête de S. Riquier, qui se célèbre le vu des ides d'octobre, 12 deniers de cens; et que, si l'héritier par moi désigné négligeait de faire ce paiement, il serait forcé de l'effectuer sous peine de perdre son bénéfice. J'ai présenté cette concession au roi et aux grands de son royaume, et j'ai demandé qu'elle fût confirmée par l'autorité royale. Signature du roi Robert, de la reine Constance, du duc Henri, de Robert, d'Eudes, du comte Angeiran. Fait au palais de Compiègne, le jour des nones d'avril.[431] »

CHAPITRE VII

De l'amour qu'Angelran portait a ses subordonnés, et de la restitution de noguerias[432]

Un chevalier nommé Hubert, qui possédait une terre de S. Riquier, à titre de bénéfice, mit à l'épreuve la constance du vénérable abbé Angelran. Quelques-uns de ses parents, ayant eu, pour un certain temps, la jouissance[433] du village Noguerias, appartenant à S. Riquier, il prétendit posséder ce village par droit d'hérédité. L'abbé soutint le contraire, mais le chevalier ne voulant pas céder, il s'en suivit une contestation qui causa beaucoup de peines au vénérable Angelran. On a pu dès lors connaître combien était vive l'affection qu'il portait aux frères, car il ne cessa de combattre, avec toute l'autorité des lois divines et humaines, le chevalier Hubert et tous ceux qui s'efforçaient d'envahir les biens du couvent. Instruit par l'exemple de notre seigneur et Dieu, et embrasé de cet amour qui lui faisait offrir sa vie pour sauver ses brebis, il affronta mille dangers pour conserver les terres et les villages de Centule, et ne craignit pas de s'exposer aux embûches des méchants. Celui qui n'hésita pas de souffrir, lorsqu'il le fallut, mille outrages pour sauver le temporel des personnes confiées à sa garde, se serait certainement sacrifié pour elles, s'il eut été nécessaire. Il faisait peu de cas de la vie lorsqu'il s'agissait du salut des âmes de ceux qui lui étaient soumis. Les tyrans n'avaient pas poussé l'atrocité jusqu'à vouloir épargner les corps pour tuer les âmes,[434] mais ils avaient poussé la cupidité jusqu'à vouloir plonger les frères dans la misère pour s'enrichir de leurs dépouilles ; et, comme notre courageux abbé s'opposait, avec une fermeté inébranlable, à toutes leurs déprédations, il eut à souffrir une foule de mauvais traitements, et fut même frappé d'un coup d'épée. Mais, nous pouvons le confesser, il montra un cœur de lion ; et, armé de sa conscience, il brava toute la rage de ses adversaires. La charité occupait la première place dans son cœur et en bannissait toute crainte. Il combattit Hubert sans relâche et jusqu'à ce qu'il l'eût vu dépouillé du village de (Noguerias), par un jugement des grands du royaume, prononcé en présence du roi.[435] Mais quel mortel ne se laisse aller, dans l'occasion, à la cupidité ? Le roi Henri,[436] que cette passion entraînait, s'empara, après le jugement qui déposséda Hubert, du village qui avait fait le sujet du procès, et jouit pendant cinq années de son revenu. Enfin, vaincu par les remontrances réitérées du vénérable Angelran, et maîtrisé par la crainte des jugements de Dieu, il nous le rendit et nous fit, à cette occasion, une charte qu'il est utile de rapporter ici :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Henri, par la grâce de Dieu roi des Français, à tous les fils de l'église catholique, qui s'intéressent au spirituel et au temporel. Nous faisons connaître à tous présents et à venir, la cession que nous avons faite à S. Riquier, pour notre salut et celui de nos successeurs. Un chevalier, nommé Hubert, jouissait par usurpation d'une terre appartenant à S. Riquier, et appelé Noguenaria.[437] Ses ancêtres s'étaient appropriés, sous le prétexte d'une donation, tout ce qu'ils avaient tenu à titre précaire dudit S. Riquier. Celui-ci ayant donc voulu envahir ladite terre, comme lui appartenant en propre, en fut quelque teins empêché par les réclamations de l'abbé et des frères, et finit par être entièrement débouté de ses prétentions, par un jugement rendu devant nous. Alors nous avons gardé ladite terre et nous en avons joui pendant cinq années. Au bout de ce terme, songeant à notre salut, et nous rendant aux instances de la congrégation de Centule, nous l'avons restituée à ladite congrégation. Le comte Angelran, avoué de S. Riquier, nous présenta aussi une requête que nous avons accueillie favorablement, et par laquelle il a demandé qu'aucune nouvelle coutume ne fût dorénavant introduite dans ses domaines. Et afin que ces dispositions soient religieusement respectées par nos successeurs, nous avons fait prononcer anathème par Hezelin, évêque de Paris, et par tous les français qui étaient auprès de nous, sans en excepter l'abbé de S. Riquier, contre toute personne qui oserait violer cet acte et compromettre encore une fois notre salut. C'est pourquoi nous défendons expressément par notre autorité et par celle de tous nos évêques, à tout malfaiteur, d'usurper ladite terre de Noguenaria, afin que nous ne soyons pas mis au nombre des réprouvés. Et pour que personne n'ignore notre volonté, nous avons fait écrire cette charte, pour qu'elle pût être montrée à tous. Fait l'an 1035 de l'Incarnation de notre Seigneur, la troisième année du règne du roi Henri. L'abbé Angelran a souscrit ; le moine Rolland a souscrit ; Gautier, Algise, le comte Angelran, Hugues son fils,[438] le vicomte Godefroi, Oylard, Robert ont souscrit. Ils sont tous témoins de l'excommunication lancée par tous les évêques, et en particulier par Hezelin, évêque de Paris. Que celui qui à l'avenir violera cette charte soit damné avec Datan et Abiron. Ainsi soit-il. »

On a vu plus haut que le seigneur Ingelard avait volontairement cédé pour un temps, pour cause d'amitié ou de parenté, le moulin qui est sous Montigni, et qu'on nomme le moulin de Mirumdolium, à Régnier, chevalier. A la mort d'Ingelard, le seigneur Angelran, ayant voulu faire rentrer ce moulin à l'usage de notre couvent, Régnier s'efforça de le retenir, mais en vain. Voyant que toute résistance de sa part était inutile, il supplia notre abbé de lui permettre à lui et, après lui, à son fils et, après son fils, à son petit-fils, de jouir dudit moulin, qui retournerait après leur mort, à l'abbaye de Centule. L'abbé consentit à cette proposition, qu'il confirma par la charte qui suit :

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Angelran, abbé de Centule. Nous faisons savoir aux fidèles de la sainte Eglise de Dieu, présents et à venir, qu'un chevalier, nommé Régnier, nous a revendiqué un moulin situé sous Montigni, et qu'il prétendait lui avoir été donné par nous. Mais, après avoir trouvé sa réclamation sans fondement, nous avons déféré à une nouvelle demande de sa part, et nous avons consenti de céder ledit moulin à lui et à deux de ses héritiers, savoir, à Gautier son fils et au fils que ledit Gautier aurait de son épouse légitime, à charge par eux de payer un cens à notre couvent ; et de manière que si ledit Gautier venait à mourir sans laisser d'enfants, l'abbaye rentrerait de suite dans sa propriété. Mais s'il laisse un héritier issu d'un légitime mariage, celui-ci succédera à son père et aura, sa vie durant, la jouissance dudit moulin ; lesdits preneurs s'engageant à nous payer, tous les ans, 4 sous d'argent, à la fête de S. Riquier, qui a lieu le vu des ides d'octobre. A la mort du troisième héritier, nous rentrerons de suite dans la jouissance de notre propriété. Et afin que ce traité reste inviolable, nous l'avons fait signer par nos frères et par nos fidèles. Signature d'Angelran abbé, d'Angelran avoué, de Hugues son fils, d'Oger, d'Urson, de Robert, d'Herbert, de Guernon, de Raoul, de Godefroi, d'Arnoul, d'Oylard. Fait au couvent de Centule, le vii des calendes de février, la 12e année du règne d’Henri.

CHAPITRE VIII

Charité d'Angelran envers les pauvres

Malgré l'attention continuelle qu'il portait à toutes les choses du monastère, Angelran trouvait encore le loisir de venir au secours des pauvres. La charité, qui était sa compagne inséparable, le rendit, avec l'aide de Dieu, le plus ferme appui des malheureux. Il sortait souvent de l'abbaye pour chercher à répandre ses bénédictions. Et, lorsqu'on le croyait dehors pour quelque affaire particulière, il n'était occupé qu'à des actes de bienfaisance. Il portait quelquefois avec lui un petit sac que sa charité avait eu soin de remplir; et, lorsqu'il voyait venir un pauvre de son côté, il s'empressait de tirer quelques pièces d'argent qu'il jetait à terre, sans être aperçu. Si le pauvre venait à passer outre, il l'appelait à lui et lui demandait ce que pouvait être ce qu'il apercevait à terre. Celui-ci, qui ignorait cette feinte, répondait : « Seigneur, ce sont des pièces de monnaie. » Alors l'honnête et pieux trompeur lui disait de s'en aller et d'emporter le présent que lui faisait le ciel. O grand homme, vraiment digne de Dieu ! O vertu au dessus de tout éloge ! Angelran consumait toute sa vie à des actes de piété, et les faisait dans le secret pour éviter la louange qu'il méprisait. Mais considérons un moment notre méchanceté et la corruption de notre cœur. Nous aimons à être loués, lors même que nous ne faisons pas le bien ; et, s'il nous arrive de faire un peu de bien, nous voulons être préconisés par tout le monde. Nous ne brillons ni par nos actions ni par notre vertu, et nous extorquons l'honneur réservé seulement aux saints pour nous en couvrir comme d'un vêtement. C'est le comble de la misère que de n'être pas saint et de s'arroger le prix de la sainteté. Le véritable adorateur de Dieu, l'illustre Angelran, vertueux, bienveillant, hospitalier et toujours humble, se montra constamment le héros de la charité. Mais ce serait un oubli sacrilège que de ne pas parler de ses talents et de son esprit. Par l'ordre de son précepteur, le vénérable Fulbert, évêque de Chartres, il mit en vers élégants la vie de l'illustre confesseur de J.-C. Riquier,[439] que les anciens avaient écrite avec beaucoup de détail. Il n'y ajouta rien d'étranger, et s'attacha à suivre partout le sens littéral des auteurs qui lui servaient de guides. Seulement il rapporta, à la suite des anciens miracles de notre patron, les nouveaux que le Seigneur avait opérés, par les mérites de ce grand saint, et dont Angelran lui-même avait été témoin. Après avoir décrit les anciens miracles, il dit : « Je vais maintenant raconter ceux que j'ai vus de mes propres yeux.[440] » Ensuite il fait récit de la translation de S. Riquier, que nous avons consignée plus haut dans cette histoire.[441] Nous allons maintenant rapporter nous mêmes quelques-uns des miracles qui furent opérés par cet illustre confesseur, après son replacement, miracles dont Angelran atteste avoir été témoin, et qui prouvent combien il était grand aux yeux de Dieu, puisqu'il a mérité de voir de si grandes choses.

CHAPITRE IX

Des miracles de S. Riquier qui arrivèrent au temps d'Angelran

Il existait près du couvent un puits extrêmement profond, mais entièrement à sec ; et, comme personne n'en approchait, son ouverture s'était bientôt couverte d'une forêt de broussailles, qui, en cachant le précipice, pouvait causer la perte des passants. Un jour, à l'époque de la fête de notre S. patron, qu'on célébrait tous les ans et qui attirait une foule considérable, un homme et une femme, qui n'en connaissaient pas le danger, marchèrent sur les broussailles du puits et tombèrent au fond. Aussitôt que cette nouvelle se fut répandue, tout Centule fut plongé dans la consternation de voir la fête de son patron souillée de la mort de deux personnes. On descend aussitôt un homme au fond de l'abîme pour en retirer les cadavres de ces deux malheureux. Mais ô prodige ! Ceux qu'on croyait fracassés et en lambeaux sortent pleins de vie et sans la moindre blessure ! Leur présence fut un spectacle merveilleux pour toute la multitude ; car il était évident qu'ils avaient été préservés par les mérites du saint dont la fête, en excitant leur dévotion, avait conduit leurs pas à Centule. — On célébrait, selon l'usage de l'église, le dimanche des Rameaux, que le peuple appelle Pâques fleuries,[442] lorsqu'un clerc, en dînant au réfectoire avec les moines, avala une arête de poisson. Il commença dès le soir même à souffrir de cet accident et chercha en vain à rendre cette arête par le vomissement. Le lendemain, il ressentit des douleurs aiguës ; le troisième jour son mal empira, et, le quatrième, se sentant près de mourir, il fit prier l'abbé de venir le voir et lui demanda la faveur d'être enterré dans le cimetière des frères. Le cinquième jour qui était le jour de la cène du Seigneur, ainsi que les chrétiens sont dans l'usage de le nommer, se voyant déjà entre les bras de la mort, il demanda à être transporté près de l'autel du bienheureux Riquier, pour recommander son âme à Dieu, avec les mérites de son grand saint. Des esclaves[443] l'ayant porté à la place qu'il avait indiquée, des hommes libres, moyennant une récompense qu'il leur donna, le soulevèrent, et, après l'avoir déposé sur l'autel, ils allaient se retirer, lorsque le médecin céleste commença tout-à-coup à opérer. Le malade se sentit comme fomenter avec de l'eau chaude, et recouvra sur le champ la santé. — Un ouvrier en bois nommé Engelguin, qui servait notre église dans les choses de son métier, et qui réparait les vieux toits et en construisait de neufs, selon le besoin, monta au clocher pendant les fêtes de Pâques, et, après avoir renoué la corde rompue de la cloche, il s'en retournait, lorsque le plancher sur lequel il avait coutume de marcher et de se tenir, étant venu à manquer sous ses pieds, il tomba par le trou où l’on monte les cloches. Il aurait péri d'une mort affreuse, si la main de Dieu, qui ne voulut pas que la maison de son saint fût souillée du sang d'un homme, ne l'eût soutenu dans sa chute. Car il faut apprendre à ceux qui l'ignorent que l'intérieur du temple est garni d'une espèce d'escalier, construit depuis longtemps avec des pierres posées en saillie, et muni, par le soin de nos prédécesseurs, d'une rampe de bois, afin qu'on y puisse monter sans danger. L'ouvrier tomba sur cet escalier et dut son salut aux mérites de S. Riquier. — La fête de notre patron approchait, mais les pluies continuelles qui avaient lieu paraissaient devoir empêcher les habitants de la province de s'y rendre. Un jour que les moines étaient réunis, l'un d'eux se mit à se plaindre, en disant que personne ne viendrait à la fête, parce que la pluie retiendrait tout le monde. Un autre, qui avait plus de confiance en la divinité, répondit au frère qui se désespérait : « L'écriture sainte nous apprend que notre Seigneur a accordé à ses serviteurs le pouvoir d'ouvrir.et de fermer les cieux à leur volonté; et, loin de croire que notre patron soit privé de cette vertu, je pense au contraire qu'il peut, en ramenant le beau temps, rendre les chemins faciles et agréables à ceux que la dévotion peut attirer chez nous ». Lorsqu'on fut à la veille de la fête, les nuages se dissipèrent, et l'air devint si pur que ce fut un prodige de voir ce ciel, qui le jour d'auparavant paraissait se fondre en eau, briller en ce moment du plus vif éclat et remplir de joie toute notre contrée. Les habitants des environs accoururent en foule à la fête de S. Riquier, et, après lui avoir payé le tribut de leur dévotion, ils s’en retournèrent chez eux. Mais à peine chacun s'était renfermé dans sa maison, que des torrents de pluie vinrent, pour ainsi dire, nous menacer d'un nouveau déluge, afin de nous apprendre à tous que la sérénité des cieux avait été produite non par le hasard, mais par les mérites de notre patron, qui, après les trois jours que dura sa fête, laissa revenir le mauvais temps. — Un jour des brigands étant entrés à Civinicourt, village qui nous appartient,[444] enlevèrent de force deux de nos hommes ; et, comme ils voulaient les contraindre à donner ce qu'ils n'avaient pas, ils les attachèrent avec des chaînes de fer, et furent assez impies pour vouloir les garder. Ces deux malheureux, chargés de fers, ne cessaient d'implorer à leur secours le Seigneur et ses saints et principalement leur patron, le grand S. Riquier. La fête de cet illustre confesseur de J.-C. étant arrivée, ils l'invoquent de nouveau au milieu de leurs longues souffrances, et aussitôt leurs liens sont brisés, et ils redeviennent libres. — Mais je ne dois pas oublier de raconter comment le ciel se déclara au sujet de cet Hubert dont il a été parlé plus haut.[445] Hubert s'efforçait de nuire, par tous les moyens imaginables, au seigneur Angelran qui s'opposait avec fermeté à ses prétentions orgueilleuses et à ses impies usurpations. Il fit saisir un des serviteurs de S. Riquier, et, autant par méchanceté de caractère que par haine pour notre vénérable abbé et par le plaisir de l'outrager, il ordonna que le moine fût jeté dans une horrible prison, qu'il fût chargé de fers et accablé de tant de coups qu'on eut lieu de croire que son intention était, non seulement de le menacer de la mort, mais encore de la lui faire subir effectivement. Comme aucun secours humain, au défaut de celui d'Angelran, ne s'offrait à ce malheureux, il eut recours à la toute puissance divine qu'il invoqua au nom des mérites de S. Riquier. Sa prière fut entendue ; ses liens se desserrèrent et tombèrent d'eux-mêmes, et il put lever les fers qui tenaient auparavant ses mains enchaînées. Il lui restait encore à sortir de sa prison, malgré les verrous et les grilles, et la garde qui le surveillait ; ce qui lui présentait des obstacles presque insurmontables. Mais celui qui tira, par le ministère d'un ange, l'apôtre S. Pierre de la prison d'Hérode, ouvrit encore, par la vertu de sa puissance, le cachot du frère, et plongea ses gardiens dans un sommeil profond, pour les empêcher de s'opposer à sa fuite. Le moine, sauvé ainsi par la grâce de Dieu, revint au couvent, offrit ses fers à S. Riquier, et chanta avec les frères les louanges du Seigneur. Quoique le vénérable Angelran attribue ce miracle aux mérites de notre S. patron, nous sommes fondés à croire que nous en fûmes redevables à la vertu d'Angelran lui-même, qui s'était rendu digne, aux yeux de Dieu, de voir arriver un aussi grand prodige par la seule considération de sa propre sainteté.

Je vais rapporter maintenant quelques bienfaits du ciel, que nous devons certainement aux vertus de notre abbé. Celui-ci avait envoyé au loin deux religieux pour quelque affaire importante. Pendant qu'ils voyagent à une grande distance du couvent, ils sont arrêtés par des voleurs qui leur prennent leurs montures et les forcent ainsi de continuer leur route à pied. Mais, lorsque ces brigands voulurent emmener les chevaux des moines, ils ne purent les faire avancer. En vain ils les frappèrent de l'éperon ou du fouet, ces animaux restèrent immobiles comme des statues. Reconnaissant alors leurs fautes, les voleurs rendirent aux nôtres ce qu'ils leur avaient enlevé. — Une autre fois, Angelran ayant envoyé des frères à la cour du roi, il leur fut volé un cheval d'un grand prix. Aussitôt qu'ils s'en aperçurent ils se mirent à la poursuite du voleur. Alors le cheval volé devint immobile et ne voulut plus avancer d'un seul pas. Le voleur qui le montait, craignant d'être arrêté et mis à mort, abandonne sa monture, prend la fuite et laisse ainsi nos frères reprendre leur coursier qui partit avec eux. — L'exécrable Hubert, qui avait fait souffrir tant de maux à notre vénérable abbé, fut condamné à mort, lui et toute sa famille, par le jugement du roi, et subit la peine qu'il n'avait que trop méritée par ses persécutions à l'égard d'un homme vertueux.

CHAPITRE X

DU SEIGNEUR ODELGER, MOINE

L'exemple du pieux Angelran avait enflammé plusieurs cœurs de l'amour des biens célestes ; c'est pour quoi nous jugeons convenable de faire connaître combien la grâce divine a éclaté dans les actes de ses disciples, afin que celui dont nous avons déjà admiré la sainteté, brille encore de la nouvelle gloire qu'il s'est acquise, non seulement par ses propres mérites, mais encore par les mérites des personnes confiées à sa garde. Il y avait au monastère de Centule un homme d'une vie irréprochable, nommé Odelger, qui, avec l'aide de Dieu, répandait un vif éclat sur notre sainte religion, par son admirable obstinence, par sa profonde soumission et par la réserve de ses discours. Il avait été, dans son enfance, instruit des dogmes sacrés par le vénérable abbé Ingelard, et occupait, sous Angelran, la place de doyen et celle de prieur. Il était toujours livré à la lecture ou à la prière; il conservait avec soin la simplicité et la pureté de son cœur et consacrait sa vie à la vertu, se montrant d'ailleurs intègre et très habile dans l'administration des biens du dehors. Il avait coutume, lorsque les frères se reposaient de leurs pieux exercices pour causer entre eux des choses du monde ou de celles de la religion, de se retirer dans l'église, pour s'humilier devant le Seigneur, ou chanter des psaumes à sa gloire; et, pour n'être distrait par la rencontre ni par l'arrivée de personne, il montait dans le haut du temple, et ainsi seul, et éloigné de tout le monde, il offrait à Dieu l'holocauste de ses actions de grâce et de ses prières. Il parvint ainsi à la fin de sa vie après l'avoir passée dans la pratique de tous ses devoirs. Lorsqu'il se sentit près de mourir et qu'il se vit entouré des frères et des serviteurs du couvent, il s'écria tout-à-coup : « Voici le chœur des anges qui est présent. »

Le Dieu saint et tout puissant, voulant en effet montrer à tous avec quelle piété Odelger l'avait servi, lui faisait apparaître, à sa mort, les ministres de sa divinité, pour qu'en leur présence, et sous leurs yeux, son âme quittât son corps sans crainte et sans douleur. Comme tous ceux qui l'environnaient étaient encore stupéfaits des paroles qu'il venait de prononcer, il ajouta : « Voici le chœur des prophètes » ; et, après un moment de silence : « Voici le chœur des apôtres » ; puis : « Voici le chœur des martyrs » ; et, après une petite pause : « Voici le chœur des confesseurs » ; et enfin : « Voici le chœur des vierges ». A ces derniers mots, il rendit le dernier soupir. Il prouva dans la suite qu'il avait véritablement vu les citoyens du royaume des deux descendre vers lui pour l'enlever. Le vénérable abbé Angelran le fit dévotement enterrer, ainsi qu'il convenait à un saint, dans la chapelle du martyr S. Vincent, qui est contiguë au cloître, et fit graver sur sa tombe l'épitaphe suivante :

Il pratiqua la justice et fut d'une grande piété,

Odelger, qui repose dans ce tombeau.

Il mourut le neuvième jour de février[446] ;

Son âme, tel est notre espoir, est au ciel.

CHAPITRE XI

Comment Dieu afflige Angelran

Parmi les monuments que la grande sagesse du vénérable Angelran éleva en l'honneur de S, Riquier, il faut compter les chants mélodieux qu'il composa, quoique nous en eussions déjà beaucoup d'anciens, et les hymnes qu'il fit à la louange de S. Valeri, abbé, et de S. Vulfran, archevêque (de Sens). Il mit aussi en vers la passion de S. Vincent martyr et la vie de la sainte vierge Austreberte. Le bruit et l'éclat de son profond savoir attirèrent vers lui plusieurs nobles qui voulurent l'avoir pour précepteur. De ce nombre furent deux personnages illustres, Gui, évêque d'Amiens, et Dreux, évêque de Thérouenne, qui se glorifièrent, toute leur vie, d'avoir été ses disciples. L'excellence de sa doctrine lui avait attiré tant d'honneur, que tout le monde l'appelait, et avec raison, Angelran le sage. Lorsque notre S. abbé eut acquis cette grande réputation de sagesse et de piété, et accompli cette parole de l'apôtre : Nous sommes partout devant Dieu la bonne odeur de J.-C.[447] Dieu qui lit au fond des cœurs, voyant que son serviteur travaillait, avec un zèle infatigable, à s'unir à lui, voulut, pour le rendre encore plus pur, et pour multiplier le nombre de ses mérites, le polir encore avec la lime de l'épreuve, et l'essayer sur l'enclume des infirmités corporelles avec son marteau de percussion.[448] C'est pour quoi il le frappa d'une paralysie si grave, qu'il ne lui fut plus possible de porter sa main à sa bouche, ni de se remuer dans son lit. Ses mains innocentes sont arrêtées dans les liens d'une puissance surnaturelle. Elles, qui s'étaient constamment exercées aux bonnes œuvres, et qui avaient évité avec soin les mauvaises, sont devenues incapables d'agir. Il n'en rendit pas moins grâce au créateur qu'il ne pouvait plus servir activement, mais qu'il glorifiait toujours dans son cœur et sur ses lèvres. Pendant sa maladie qui le tenait comme enchaîné, et qui ne lui permettait aucun travail, son autorité ne cessa jamais d'être respectée et son nom d'être vénéré. Souvent il lui arrivait de verser des ruisseaux de larmes, et, lorsqu'on le questionnait sur la cause de sa douleur, il répondait qu'il pensait en tremblant aux tourments que le diable fait souffrir aux pécheurs dans les enfers, et que cette pensée était bien capable de faire répandre des pleurs. D'autres fois, au contraire, il paraissait transporté de joie ; et, si on lui en demandait la raison, il disait que cette allégresse était une émanation des joies des anges et du bonheur continuel des saints.

suivant

[410] M. Lot renvoie pour « Enguerrand » à l'Histoire littéraire, vii, 351-355, et à l'abbé Corblet, Hagiographie, I, p. 566.

[411] Dulcis Pontiva provincia.

[412] Le roi Robert ayant fait deux voyages à Rome, on ne sait, remarque M. Lot, si Angelran l'accompagna en 1010 ou en 1016.

[413] Olnodiolum, Parmi les formes du nom d'Oneux M. Garnier, qui a d'abord identifié le lieu avec l'Anisceias de 870 d'Hariulfe, à tort probablement, (voir plus haut, livre III, chapitre XIX) a trouvé successivement, tantôt Onnodium, tantôt Olnodium. Dictionnaire topographique du département de la Somme.

[414] Per funes ad signa tendentes. A remarquer peut-être ce mode d'investiture. — Ad signa, quid?

[415] Évêque de 1021 à 1025. — M. Lot.

[416] Archevêque de 1021 à 1033. — M. Lot.

[417] Pour tous ces lieux voir plus haut livre III, chapitre XXX. — Seulement, Gledela de ce chapitre XXX s'appelle ici Glemdena.

[418] 18 septembre 1022. — M. Lot.

[419] Colloquio marchionis Richardi usus. Richard se dira plus loin Northmannorum dux, mais la fin de la charte donne encore Richardi marchionis.

[420] Église en Normandie, dit simplement le marquis Le. Ver. — Table.

[421] Pueri. C'est aussi la qualification de Guillaume qui suit.

[422] Nous avons dans ces noms presque toute la famille de Richard II duc de Normandie. M. Lot pense que beaucoup des souscriptions ont dû être ajoutées après coup sur l'original que copiait Hariulfe.

[423] Livre III, chapitre XXVIII.

[424] Psaume cxxvi. — Note de M. Lot.

[425] Coenobio, inquit, Centulae in monasterio domini mei sancti Richarii hujus sancti corpus habitur. Quelle distinction Hariulfe fait-il dans cette phrase entre cœnobium et monasterium ?

[426] Le marquis Le Ver eût dû traduire : « ce qui fut fait, mais non d'une manière digne …» Factumque ita est, sed non sic, etc.

[427] L'argument des Normands ne paraît pas clair dans la traduction : Neustriani tamen, qui et Northmanni, sui episcopi non bene custoditi arguendi videbantur. Cela veut dire : Les Normands doivent être accusés d'avoir mal gardé l'évêque ; ils ont pour excuse ce verset : Nisi Dominus custodierit civitatem… Cédons-leur sur ce point.

[428] C'est l'Enguerrand de l’Art de vérifier les dates. — Note du marquis Le Ver. — Et M. Lot : « Enguerrand Ier, avoué de Saint-Riquier, comte de Ponthieu depuis 1033. Mort après 1045. »

[429] Un esclave est peut-être un peu fort ; serviteur suffirait.

[430] Psaume lxviii. — Note de M. Lot.

[431] « La date de cet acte se place entre 1017 et 1027. Pfister, Robert II, p. lxxvii, n° 56. » — Note de M. Lot.

[432] Noyelles-en-Chaussée.

[433] Jean de la Chapelle dit que ses prédécesseurs avaient reçu « Noielles » nomine pignoris. — chapitre XXII de l'édition de 1893.

[434] Traduction un peu large pour ut corpora perimendo animas effugarent.

[435] Pour la condamnation à mort et l'exécution de cet Hubert voir plus loin chapitre IX. Mais cette condamnation, rappelée si loin, doit être postérieure au jugement qui remet Angelran en possession de Noyelles.

[436] Henri Ier (1031-1060) — M. Lot.

[437] Nouvelle forme du nom.

[438] « Hugues II, fils d'Enguerrand Ier lui succéda vers 1045 et mourut le 10 novembre 1052. » — M. Lot.

[439] Les bénédictins sont sévères pour Angelran : « Son génie l'ayant porté à la versification, il a beaucoup cultivé ce genre d'écrire. Mais il n'y a pas mieux réussi que les autres versificateurs ses contemporains. » — Histoire littéraire, t. VII, p. 353.

[440] Vers d'Angelran : Nunc ea complectar proprius quae vidit ocellus.

[441] Livre III, chapitre XXIV.

[442] Pâques fleuries. Dominica palmarum, quam vulgus Pascha Floridum vocitat. — L'expression existait donc déjà du temps d'Hariulfe.

[443] Gens de service suffirait : Domesticis ergo hinc inde gestantibus

[444] Voir plus haut, livre III, chapitre II et chapitre VII.

[445] Voyez plus haut, livre IV, chapitre VII.

[446] Le neuvième jour de février. Erreur de traduction. Februaria nona pour februariis nonis (le mot n'est employé qu'au pluriel dans les temps classiques) les nones. Les nones désignaient le 5 de la plupart des mois parce qu'elles précédaient de neuf jours les ides. C'était le cas en février. Ici donc le 5 février.

[447] Christi bonus odor sumus deo in muni loco. Hariulfe combine ici deux versets de saint Paul ; Deus... odorem notitiaa suaa manifestat per nos in omni loco; et : Quia Christi bonus odor sumus Deo. Epitre II aux Corinthiens, II, versets 14, 15.

[448] Malleo propriae percussionis.