Paul Diacre

PAUL DIACRE

 

HISTOIRE DES LOMBARDS

LIVRE III

LIVRE II - LIVRE IV

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

PAULI WARNEFRIDI DIACONI FOROJULIENSIS

DE GESTIS LANGOBARDORUM.

LIBER TERTIUS

PAUL DIACRE

HISTOIRE DES LOMBARDS[1]

 

LIVRE III

 

LIBER TERTIUS.

CAPUT PRIMUM. Quia duces Langobardorum ad praedandum in Gallia directi sunt.

Igitur aliquanti ex ducibus Langobardorum, cum valido exercitu Gallias ingrediuntur. Horum adventum vir Dei Hospitius, qui apud Niceam erat inclusus, sancto sibi revelante Spiritu, longe ante praevidit, ejusdemque urbis civibus quae mala imminerent praedixit. Erat enim vir iste magnae abstinentiae, et probabilis vitae, qui constrictus carnem catenis ferreis, induto desuper cilicio, solo pane in cibo cum paucis dactylis utebatur. In diebus autem Quadragesimae, radicibus herbarum Aegyptiarum, quibus eremitae utuntur, exhibentibus sibi negotiatoribus, alebatur. Per hunc Dominus magnas virtutes operari dignatus est, quae scriptae habentur in libris venerabilis viri Gregorii Turonensis episcopi. Igitur vir iste sanctus adventum Langobardorum in Gallias hoc modo praedixit. Venient, inquit, Langobardi in Gallias, et devastabunt civitates septem, eo quod increverit malitia eorum in conspectu Domini. Est enim omnis populus perjuriis deditus, furtis obnoxius, rapinis intentus, homicidiis promptus, in quibus non est justitiae fructus. Non decimae dantur, non pauper alitur, non tegitur nudus, non suscipitur hospitio peregrinus. Ideo haec plaga ventura est super populum istum. Monachis quoque suis praecipiens dixit: Abscedite vos a loco isto, auferentes vobiscum quae habetis. Ecce enim gens appropiat quam praedixi. Dicentibus illis: Non relinquemus te, sanctissime Pater, ait: Nolite timere pro me. Futurum est enim ut injurias inferant mihi, sed non nocebunt usque ad mortem.

CAPUT II De Langobardo qui beatum Hospitium exstinguere voluit.

Discedentibus autem monachis, advenit exercitus Langobardorum. Qui dum cuncta quae repererat, vastaret, ad locum ubi vir sanctus inclusus erat, pervenit. At ille per fenestram turris se eis ostendit. Illi vero circumeuntes turrim, dum aditum quaererent, per quem ad eum ingredi possent, et minime invenirent, duo ex eis ascendentes tectum discooperuerunt illud. Et videntes eum cinctum catenis, indutumque cilicio, dicunt: Hic malefactor est, et homicidium fecit, ideo in his ligaminibus vinctus tenetur. Vocatoque interprete, sciscitantur ab eo quid mali fecerit, ut tali supplicio arctaretur. At ille fatetur se homicidam esse, omniumque criminum reum. Tunc unus, extracto gladio, ut ejus caput amputaret, mox ejus dextra in ipso ictu diriguit, nec eam ad se potuit revocare. Qui relictum gladium terrae dejecit. Haec videntes socii ejus, clamorem in coelo dederunt, flagitantes a sancto, ut quid eis agendum esset clementer insinuaret. Ipse vero, imposito salutis signo, arens brachium sanitati restituit. Langobardus autem qui sanatus fuerat, et ad fidem Christi conversus, statim clericus, deinde monachus effectus est, atque in eodem loco, usque ad finem vitae suae, in Dei servitio permansit. Beatus vero Hospitius dum Langobardis Dei verbum loqueretur, duo duces, qui eum venerabiliter audierunt, incolumes patriae redditi sunt; quidam vero, qui ejus verba despexerant, in ipsa provincia miserabiliter perierunt.

CAPUT III. Quomodo Langobardorum exercitui Amatus patricius bellum intulit, et quomodo ab eisdem vinctus est et occisus.

Igitur devastantibus Langobardis Gallias, Amatus, patricius provinciae qui Guntramno regi Francorum parebat, contra eos exercitum duxit, commissoque bello terga vertit, ibique exstinctus est. Tantamque stragem tunc Langobardi de Burgundionibus fecerunt, ut non possit colligi numerus occisorum. Ditatique inaestimabili praeda, ad Italiam revertuntur.

CAPUT IV. Quomodo Langobardi Galliam ingressi a Mummulo patricio sunt devicti.

Quibus discedentibus Ennius, qui et Mummulus, accersitus a rege, patriciatus honorem emeruit. Irruentibus iterum Langobardis in Gallias, et usque Mustiascalmes accedentibus, qui locus Ebredunensi adjacet civitati, Mummulus exercitum movit, et cum Burgundionibus illic proficiscitur. Circumdatisque Langobardis cum exercitu, factis etiam concisis per devia silvarum, irruit super eos, multosque ex eis interfecit. Nonnullos vero cepit, et regi suo Guntramno direxit. Langobardi quoque his patratis, ad Italiam sunt regressi.

CAPUT V. Quomodo Saxones cum Langobardis in Italiam venerunt.

Post haec Saxones, qui cum Langobardis in Italiam venerant, in Gallias perrumpunt, et intra territorium Rhegense, id est, apud Stablonem villam, castra constituunt, discurrentes per villas urbium vicinarum, diripientes praedas, abducentes captivos, vel etiam cuncta vastantes. Quod cum Mummulus comperisset, super eos cum exercitu irruit, multosque ex eis interfecit, ac donec nox finem faceret, caedere non cessavit. Ignaros enim repererat homines, et nihil de iis quae acciderant autumantes. Mane autem facto statuunt Saxones exercitum, praeparantes se fortiter ad bellum, sed intercurrentibus nuntiis pacem fecerunt. Datisque muneribus Mummulo, relictis captivis, et universa praeda, ad Italiam revertuntur.

CAPUT VI. Quomodo Saxones cum uxoribus, et parvulis suis, iterum Galliam ingressi sunt.

Igitur regressi Saxones in Italiam, assumptis secum uxoribus, atque parvulis suis, cum omni suppellectili, rursum ad Gallias deliberant venire, scilicet ut a Sigisberto rege suscepti, ejus possint adjutorio ad patriam remeare. Certum est autem hos Saxones ideo ad Italiam cum uxoribus et parvulis advenisse, ut in ea habitare deberent. Sed quantum datur intelligi, noluerunt Langobardorum imperiis subjacere. Sed neque eis a Langobardis permissum est in proprio jure subsistere, ideoque aestimantur ad suam patriam repedasse.

Hi Gallias ingressuri, duos ex se cuneos faciunt, et unus quidem cuneus per Niceam urbem, alter vero per Ebredunum ingressus est, illa revertens via, quam anno superiore tenuerat. Hi quia tempus messium erat, colligentes, ac triturantes frumenta comedebant, ac suis animantibus ad esum praebebant. Depraedabantur pecora, sed nec ab incendiis abstinebant.

Qui cum ad Rhodanum amnem pervenissent, ut transmeato eo regno se Sigisberto, conferrent, occurrit eis Mummulus cum valida multitudine. Tunc illi viso eo valde timentes, datis pro redemptione sua multis auri numismatibus, Rhodanum transire permissi sunt. Qui dum ad Sigisbertum regem pergunt, multos in itinere negotiatione sua deceperunt, venundantes regulas aeris, quae ita nescio quomodo erant coloratae, ut auri probati atque examinati speciem simularent. Unde nonnulli hoc dolo seducti, dantes aurum et aes accipientes, pauperes sunt effecti. Pervenientes tandem ad regem Sigisbertum, ad locum unde prius egressi fuerant, redire permissi sunt.

CAPUT VII. Quomodo Saxones de patria sua Suavos, et alias gentes, quae ibi residebant, expulere.

Qui dum ad suam patriam venissent, invenerunt eam a Suavis, et aliis gentibus, sicut supra commemoravimus, retineri. Contra quos insurgentes, conati sunt eos destruere, ac delere. At illi obtulerunt eis tertiam partem regionis, dicentes: Simul possumus vivere, et sine collisione communiter habitare. Cumque illi nullo modo acquiescerent, dehinc obtulerunt eis medietatem; post haec duas partes, sibi tantum tertiam reservantes. Nolentibus autem illis, obtulerunt cum terra etiam omnia pecora, tantum ut a bello cessarent. Sed nec iis Saxones acquiescentes, certamen expetunt, atque inter se ante certamen qualiter uxores Suavorum dividerent statuunt. Sed non eis ut putabant evenit. Nam commisso praelio, viginti millia ex eis interempta sunt. Suavorum vero quadringenti octoginta ceciderunt, reliqui vero victoriam capiunt. Sex millia quoque Saxonum, qui bello superfuerant, devoverunt se, neque barbam, neque capillos incisuros, nisi se de hostibus Suavis ulciscerentur. Qui iterum pugnam aggredientes, vehementer adtriti sunt, et sic a bello quieverunt.

CAPUT VIII. Quomodo tres duces Langobardorum, hoc est, Amo, Zaban, et Rhodanus, a Mummulo devicti sunt.

Post haec tres Langobardorum duces, id est, Amo, Zaban, ac Rhodanus, Gallias irruperunt. Et Amo quidem Ebredunensem carpens viam, usque Machovillam, quam Mummulus munere regis meruerat, accessit, ibique tentoria fixit. Zaban vero per Diensem descendens urbem, usque Valentiam venit. Rhodanus autem Gratianopolim aggressus est.

Et Amo quidem Arelatensem debellavit provinciam, cum urbibus quae circumsitae sunt, et usque ad ipsum Lapideum campum, qui adjacet urbi Massiliensi, accedens, universa quae reperire poterat depopulatus est. Aquinensibus autem obsidionem parans, viginti duabus libris acceptis argenti, ab eodem loco discessit.

 Rhodanus quoque et Zaban, pari modo incendiis et rapinis loca ad quae accesserant demoliti sunt. Quae cum Mummulo patricio perlata fuissent, cum valida manu veniens primum cum Rhodano, qui Gratianopolim debellabat, conflixit, et multos de ejus exercitu peremit, ipsumque Rhodanum lancea vulneratum ad montium excelsa fugere compulit. Qui exinde cum quingentis viris, qui ei remanserant, per devia silvarum prorumpens, ad Zaban, qui tunc Valentiam urbem obsidebat, pervenit, eique omnia quae acta fuerant nuntiavit. Qui pariter dum ad Ebredunensem urbem omnia depraedantes venissent, ibi eis Mummulus cum innumero exercitu occurrit, commissoque praelio eosdem vicit. Tunc Zaban et Rhodanus Italiam repetentes, Secusium devenere. Quam urbem Sisinnius magister tunc militum, a parte retinebat imperatoris. Ad quem puer Mummuli adveniens, litteras ei directas a Mummulo porrexit, eumque citius adventare dixit. Quo comperto, Zaban et Rhodanus exinde mox ad propria discesserunt. His auditis, Amo, collecta omni praeda, Italiam rediturus proficiscitur, sed resistentibus nivibus, praedam ex magna parte relinquens, vix cum suis Alpinum tramitem erumpere potuit, et sic ad patriam pervenit.

CAPUT IX. Quomodo Franci Anagnis castrum Langobardorum ceperunt, et quomodo Ragilo comes a Francorum duce Chramniche occisus est.

His diebus advenientibus Francis, Anagnis castrum, quod super Tridentum, in confinio Italiae positum est, se eisdem tradidit. Quod ob causam comes Langobardorum, de Lagare Ragilo nomine, Anagnis veniens, depraedatus est. Qui cum de praeda reverteretur, in campo Rotiliano ab obvio sibi duce Francorum Chramnichis, cum pluribus e suis, peremptus est. Qui Chramnichis non multum post tempus Tridentum veniens devastavit. Quem subsequens Evin, Tridentinus dux, in loco qui Salurnis dicitur suis cum sociis interfecit, praedamque omnem quam ceperat excussit. Expulsisque Francis Tridentinum territorium recepit.

CAPUT X. De morte Sigisberti Francorum regis; et de nuptiis Evin ducis.

Hoc tempore Sigisbertus rex Francorum occisus est, fraude Hilperici germani sui, cum quo bellum inierat. Regnumque ejus Childebertus ejusdem filius adhuc puerulus, cum Brunichilde matre regendum suscepit. Evin quoque dux Tridentinorum, de quo praemisimus, accepit uxorem filiam Garibaldi Bajoariorum regis.

CAPUT XI. De morte Justini minoris.

Per haec tempora apud Constantinopolim, ut supra praemissum est, Justinus minor regnabat, vir omni avaritiae deditus, contemptor pauperum, senatorum spoliator. Cui tanta fuit cupiditatis rabies, ut arcas juberet ferreas fieri, in quibus ea quae rapiebat auri talenta congereret. Quem etiam ferunt in haeresim Pelagianam dilapsum. Hic cum a divinis mandatis aurem cordis averteret, justo Dei judicio, amisso rationis intellectu, amens effectus est. Hic Tiberium Caesarem ascivit, qui ejus palatium vel singulas provincias gubernaret; hominem justum, utilem, strenuum, sapientem, eleemosynarium, in judiciis aequum, in victoriis clarum, et, quod his omnibus supereminet, verissimum Christianum. Hic cum multa de thesauris quos Justinus aggregaverat pauperibus erogaret, Sophia Augusta frequentius eum increpabat, quod rempublicam redegisset in paupertatem, dicens: Quod ego multis annis congregavi, tu infra paucum tempus prodige dispergis. Aiebat autem ille: Confido in Domino, quia non deerit pecunia fisco nostro, tantum ut pauperes eleemosynam accipiant, ut captivi redimantur. Hoc est enim magnum thesaurum facere, dicente Domino: Thesaurizate vobis thesauros in coelo, ubi neque aerugo, neque linea corrumpit, et ubi fures non effodiunt, nec furantur. Ergo de his quae tribuit Dominus, congregemus in coelo thesauros, et Dominus nobis augere dignabitur in saeculo. Igitur Justinus cum undecim annis regnasset, amentiam quam incurrerat tandem cum vita finivit. Bella sane quae per Narsetem patricium Gothis, vel Francis, illata superius per anticipationem diximus, hujus temporibus gesta sunt. Denique et cum Roma temporibus Benedicti papae, vastantibus omnia per circuitum Langobardis, famis penuria laboraret, multa millia frumenti navibus ab Aegypto dirigens eam suae studio misericordiae relevavit.

CAPUT XII. De principatu Tib. Constantini, et de bonis actibus ejus.

 Mortuo ergo Justino, Tiberius Constantinus, Romanorum regum quinquagesimus, sumpsit imperium. Hic cum, ut superius diximus, sub Justino adhuc Caesare palatium regeret, et multas quotidie eleemosynas faceret, magnam ei Dominus auri copiam subministravit. Nam deambulans per palatium, vidit in pavimento domus tabulam marmoream, in qua erat crux Dominica sculpta, et ait: Crucem Domini, qua frontem nostram et pectora munire debemus, ecce eam sub pedibus conculcamus. Et citius dicto jussit eamdem tabulam auferri. Defossaque tabula, atque erecta, inveniunt subter et aliam hoc signum habentem, qui et ipsam jussit auferri. Qua amota, reperiunt et tertiam, jussuque ejus cum haec fuisset ablata, inveniunt magnum thesaurum, habentem supra mille auri centenaria. Sublatumque aurum, pauperibus adhuc abundantius quam consueverat largitur.

Narses quoque patricius Italiae, cum in quadam civitate, intra Italiam, domum magnam haberet, cum multis thesauris ad supra memoratam urbem advenit. Ibique in domo sua occulte cisternam magnam fodit, in qua multa millia centenariorum auri argentique reposuit. Interfectisque omnibus consciis, uni tantummodo seni haec, per juramentum ab eo exigens, commendavit. Defuncto vero Narsete, supradictus senex ad Caesarem Tiberium veniens, dixit: Si, inquit, mihi aliquid prodest, magnam rem tibi, Caesar, dicam. Cui ille: Dic, ait, quod vis, proderit enim tibi, si quid nobis profuturum esse narraveris. Thesaurum, inquit, Narsetis habeo reconditum, quod in extremo vitae positus celare non possum.

Tunc Caesar Tiberius gavisus mittit usque ad locum pueros suos, praecedentem vero senem hi sequuntur attoniti . Pervenientesque ad cisternam, deopertam ingrediuntur. In qua tantum auri vel argenti repertum est, ut per multos dies vix a deportantibus potuisset evacuari. Quae ille pene omnia secundum suum morem erogatione largiflua dispensavit egenis. Hic cum Augustalem coronam accepturus esset, eumque juxta consuetudinem ad spectaculum Circi populus exspectaret, insidias ei praeparans, ut Justinianum, Justini nepotem, ad dignitatem imperatoriam sublimaret, ille per loca sancta prius procedens, dehinc vocato ad se pontifice urbis, cum consulibus ac praefectis palatium ingressus, indutus purpura, diademate coronatus, throno imperiali impositus, cum immensis laudibus in regni gloria confirmatur. Quod ejus adversarii audientes, nihilque ei, qui in Deo spem suam posuerat, officere valentes, magno sunt confusionis pudore cooperti. Transactis autem paucis diebus, adveniens Justinianus, pedibus se projecit imperatoris, ob meritum gratiae, quindecim ei auri centenaria deferens. Quem ille secundum patientiae suae ritum colligens, sibi in palatio assistere jussit.

Sophia vero Augusta, immemor promissionis quam quondam in Tiberium habuerat, insidias ei tentavit ingerere. Procedente autem eo ad villam, ut juxta ritum imperialem triginta diebus ad vindemiam jucundaretur, vocato clam Justiniano, voluit eum sublimare in regno. Quo comperto Tiberius cursu veloci Constantinopolim regreditur, apprehensamque Augustam omnibus thesauris spoliavit, solum ei victus quotidiani alimentum relinquens. Segregatisque pueris ejus ab ea, alios de fidelibus suis posuit, qui ei parerent, mandans ut nullus prorsus de anterioribus, ad eam haberet accessum. Justinianum vero verbis solummodo increpatum, tanto in posterum amore dilexit, ut filio ejus filiam suam promitteret, rursumque filio suo filiam ejus expeteret. Sed haec res quam ob causam nescio, minime ad effectum pervenit.

Hujus exercitus ab eo directus Persas potentissime debellavit, victorque regrediens, tantam molem praedae, cum viginti pariter elephantis detulit, ut humanae crederetur posse sufficere cupiditati.

CAPUT XIII. De aureis quos Hilperico imperator direxit, et de beato Gregorio.

Ad hunc Hilpericus Francorum rex suos legatos dirigens, multa ab eo ornamenta, aureos etiam singularum librarum suscepit, habentes ex una parte effigiem imperatoris, et perscriptum in circulo: TIBERII. CONSTANTINI. PERPETUI. AUGUSTI., et ab alia parte habentes quadrigam et ascensorem, continentes scriptum: GLORIA ROMANORUM .

Hujus in diebus beatus Gregorius diaconus, qui post papa exstitit, cum esset apocrisiarius, apud eamdem regiam urbem, Morales libros composuit, Eutychiumque ejusdem urbis episcopum, de resurrectione errantem, in conspectu ejusdem Augusti superavit.

Hac etiam tempestate Faroald primus Spoletanorum dux, cum Langobardorum exercitu classem invadens, opulentam urbem, spoliatam cunctis divitiis nudam reliquit .

CAPUT XIV. De morte Probini patriarchae.

Mortuo vero apud Aquileiam patriarcha Probino, qui Ecclesiam unum rexerat annum, eidem Ecclesiae sacerdos Helias praeficitur.

CAPUT XV. De morte Tiberii Constantini Augusti, et de imperio Mauricii.

Tiberius igitur Constantinus, postquam imperium septem rexerat annis, sentiens sibi diem mortis imminere, una cum consilio Sophiae Augustae, Mauricium genere Cappadocem, virum strenuum, ad imperium elegit, ornatamque suam filiam regalibus ornamentis ei eam tradidit, dicens: Sit tibi imperium meum cum hac puella concessum; utere eo felix, memor semper ut aequitate et justitia delecteris. Haec postquam dixit, de hac luce ad aeternam patriam migravit, magnum luctum populis de sua morte relinquens. Fuit enim summae bonitatis, in eleemosynis promptus, in judiciis justus, in judicando cautissimus, nullum despiciens, sed omnes in bona voluntate complectens, omnes diligens, ipse quoque est dilectus a cunctis. Quo defuncto, Mauricius indutus purpura, redimitus diademate, ad Circum processit, acclamatisque sibi laudibus, largitus populo munera, primus ex Graecorum genere in imperio confirmatus est.

CAPUT XVI. De regno Authari, et quanta securitas ejus tempore fuit.

At vero Langobardi, cum per annos decem sub potestate ducum fuissent, tandem communi consilio Authari Clephonis filium supra memorati principis, regem sibi statuerunt. Quem etiam ob dignitatem Flavium appellaverunt, quo praenomine omnes qui postea fuerunt Langobardorum reges feliciter usi sunt.

Hujus in diebus ob restaurationem regni, duces qui tunc erant omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit unde rex ipse, sive qui ei adhaererent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur. Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur.

Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum, nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat.

CAPUT XVII. Quomodo Childebertus Italiam introivit, sed facta pace discessit.

Hoc tempore Mauricius imperator, Childeberto regi Francorum quinquaginta millia solidos per legatos suos ob hoc direxit, ut cum exercitu super Langobardos irrueret, eosque de Italia exterminaret. Qui cum innumera Francorum multitudine in Italiam subito introivit. Langobardi vero in civitatibus communientes se, intercurrentibus legatis, oblatisque muneribus, pacem cum Childeberto fecerunt. Qui cum ad Gallias remeasset, cognito imperator Mauricius quia cum Langobardis foedus inierat, solidos quos ei ob Langobardorum detrimentum dederat repetere coepit. Sed ille suarum virium potentia fretus, pro hac re nec responsum reddere voluit.

CAPUT XVIII. De expugnatione Brexelli, et de fuga Doctrulfi ducis.

His ita gestis, Authari rex Brexillum civitatem, super Padi marginem sitam, expugnare aggressus est, in quam Droctulf dux a Langobardis confugerat, seque partibus imperatoris tradens, sociatus militibus Langobardorum exercitui fortiter resistebat. Iste ex Suavorum, hoc est, Alemannorum gente oriundus, inter Langobardos creverat, et quia erat forma idoneus, ducatus honorem meruerat. Sed cum occasionem ulciscendae suae captivitatis repperit, contra Langobardorum illico arma surrexit. Adversus quem Langobardi gravia bella gesserunt; tandemque eum cum militibus, quos juvabat exsuperantes, Ravennam cedere compulerunt. Brexillus capta est, muri quoque ejus ad solum usque destructi sunt. Post haec Authari rex cum Smaragdo patricio, qui tunc Ravennae praeerat, usque in annum tertium pacem fecit.

CAPUT XIX. De morte Doctrulfi, et quali epitaphio honoratus est.

Hujus sane Droctulft, de quo praemisimus, adminiculo, saepe Ravennatium milites adversum Langobardos dimicarunt. Exstructaque classe Langobardos, qui classe urbem tenebant, hoc adjuvante pepulerunt. Cui cum vitae explesset terminum, honorabile sepulcrum ante limina beati Vitalis martyris tribuentes, tali ejus laudes epitaphio extulerunt:

Clauditur hoc tumulo, tantum sed corpore, Droctulf.
Nam meritis tota vivit in urbe suis.
Cum Bardis fuit ipse quidem, nam gente Suavus:
Omnibus et populis inde suavis erat.
Terribilis visu facies, sed mente benignus,
Longaque robusto pectore barba fuit.
Hic et amans semper Romana et publica signa,
Vastator gentis adfuit ipse suae.
 Contempsit charos, dum nos amat ille, parentes,
Hanc patriam reputans esse Ravenna suam.
Hujus prima fuit Brexelli gloria capti.
Quo residens cunctis hostibus horror erat.
Qui Romana potens valuit post signa juvare
Vexillum primum Christus habere dedit.
Inde etiam retinet dum classem fraude Feroaldus
Vindicet ut classem, classibus arma parat.
Puppibus exiguis decertans amne Badrino
 Bardorum innumeras vicit et ipse manus
Rursus et in terris Avarem superavit Eois.
Conquirens dominis maxima palma suis.
Martyris auxilio Vitalis fultus ad istos
Pervenit, victor saepe triumphat ovans.
Cujus et in templis petiit sua membra jacere,
Haec loca post mortem bustis habere juvat.
Ipse sacerdotem moriens petit ista Joannem,
His rediit terris cujus amore pio.
 

LIVRE III

I.

Quelques Ducs Lombards entrèrent dans les Gaules avec une forte armée. Hospitius, homme de Dieu, qui s'était volontairement reclus près de Nice, avait eu dès longtemps une révélation de leur arrivée et l'avait prédite aux citoyens de cette ville ; cet homme était singulier par son abstinence, et les épreuves auxquelles il soumettait sa chair, car il s'entourait de chaînes, et mettait un cilice par dessus, il ne mangeait que du pain avec quelques dattes. Pendant le Carême il ne se nourrissait que d'Herbes d'Egypte dont usent les Ermites, et que les marchands lui fournissaient. Le seigneur opéra de grandes choses par son moyen, et on les trouve écrites dans les livres de Grégoire Evêque de Tours. Or donc il prédisait en ces termes : Les Lombards viendront dans les Gaules, et dévasteront sept villes dont la malice aura cru sous les yeux du Seigneur; car le peuple y est adonné au parjure. Nuisible par ses voleries, intentionné aux rapines, prompt aux homicides, et le fruit de la justice y est inconnu. Les dimes n'y sont point payées. Le pauvre n'y est point nourri, l'homme nu n'y est point couvert et habillé par le riche. Une plaie viendra sur ce peuple. — Et puis parlant à ses Moines, il leur dit: Sortez de ce lieu, et prenez ce qui vous appartient, car la nation que j'ai prédite s'approche déjà. — Les Moines répondirent : Saint Père nous ne vous abandonnerons pas. — Mais il leur dit : Ne craignez pas pour moi, car il y a dans l'avenir qu'ils me feront injure ; mais qu'ils ne me donneront pas la mort.

II.

Les Moines s'étant retirés, l'armée des Lombards approcha, et comme ils dévastaient tout, ils arrivèrent au lieu où le saint homme était reclus. Et il se montra à eux par une fenêtre de la Tour. Ils l'entourèrent, mais ne pouvant trouver aucune entrée, deux d'entre eux montèrent sur le toit et se mirent à le découvrir pour voir dans la tour; et voyant qu'il était entouré de chaînes et revêtu d'un cilice, ils dirent : C'est sûrement un malfaiteur qui à commis quelque homicide. — Puis ils lui firent demander de quel crime il était coupable. Le saint homme confessa qu'il était homicide et coupable de tous les crimes. Alors un Lombard voulut lui couper la tête, mais comme il portait le coup, sa main se raidit tout à coup, et il ne put plus la ramener à lui; c'est pourquoi il laissa tomber son épée. Ses compagnons voyant cela poussèrent des cris vers le ciel, et prièrent le Saint de leur enseigner avec bonté ce qu'ils avaient à faire. Le saint guérit le bras avec un simple signe de croix. Et le Lombard, qu'il avait ainsi guéri se convertit tout de suite à la foi du Christ et fut fait clerc, puis moine et passa dans-ce lieu là le reste de ses jours. Saint Hospitius, continua à prêcher la foi aux Lombards. Deux Ducs qui l'avaient écouté avec respect, retournèrent sains et saufs dans leur patrie; les autres, qui l'avaient méprisé, périrent misérablement.

III.

Or donc les Lombards dévastèrent les Gaules, et Amatus, Patrice de cette Province qui obéissait aux Rois des Francs, marcha contre eux, mais il fut battu et prit la fuite mais il fut tué dans sa fuite. Les Lombards firent là un si grand carnage des Bourguignons, que l'on ne put savoir au juste le nombre des morts; puis ils retournèrent en Italie, chargés d'un butin inestimable.

IV.

Alors Ennius que l'on appelle aussi Mumulus, reçut l'honneur du patriciat. Les Lombards entrèrent encore une fois dans les Gaules et vinrent jusques à Mustiascalmes qui est près de la ville d'Embrun. Mumulus y vint avec son armée, les entoura, fit des abatis dans les forêts, et par ce moyen, il en tua un grand nombre, et en prit aussi quelques uns qu'il envoya à son Roi Gontran. Les Lombards obtinrent qu'on leur rendit leurs prisonniers et s'en retournèrent en Italie.

V.

Ensuite les Saxons qui étaient venus en Italie avec les Lombards entrèrent dans les Gaules. Et posèrent leur camp dans le territoire de Rhege près de Stablo, de là ils dévastèrent tous les environs. Mumulus, l'ayant appris tomba sur eux avec une armée, et ne cessa de les tuer jusqu'à la nuit; car il trouva en eux des hommes très ignorants, et qui ne savaient rien des choses qui étaient arrivées. Le Lendemain matin les Saxons se rangèrent encore en bataille, mais des députés se mirent entre deux et l'on fit la paix. Les Saxons firent des présents à Mumulus, abandonnèrent leur butin et leurs captifs, et s'en retournèrent en Italie.

VI.

Or donc les Saxons de retour en Italie. Songèrent à prendre avec eux leurs femmes, leurs enfants et tous leurs meubles et à retourner dans les Gaules avec l'intention de rentrer dans leur patrie, par le secours du Roi Sigebert. Il est certain que ces Saxons étaient venus en Italie avec leurs femmes et leurs enfants dans l'intention d'y habiter, mais on peut conjecturer qu'ils ne voulaient pas rester soumis aux Lombards, et que les Lombards ne voulaient pas les laisser indépendants et c'est là probablement ce qui leur fit désirer de retourner dans leur Patrie.

Les Saxons résolurent d'entrer en France par deux endroits; c'est pourquoi ils formèrent leur armée en deux coins, dont l'un prit le chemin de Nice, et l'autre celui d'Embrun qu'ils avaient fait l'année dernière. Et comme c'était le temps de la moisson, ils n'eurent pas de peine à se nourrir, eux et leurs chevaux. Ils enlevaient aussi tous les bestiaux et ne s'abstenaient point des incendies.

Etant arrivés au Rhône, ils le passèrent et entrèrent dans le royaume de Sigebert; alors Mumulus vint à leur rencontre avec une grande Multitude. Les Saxons effrayés donnèrent beaucoup de pièces d'or pour leur rançon et obtinrent la permission de continuer leur route. En chemin ils trompèrent beaucoup de monde, car ils vendaient des barres de cuivre, colorées par je ne sais quel art, en sorte qu'elles semblaient être d'or éprouvé; en sorte que quelques hommes trompés par eux donnèrent de l'or pour du cuivre et devinrent très pauvres. Les Saxons rendus auprès de Sigebert obtinrent la permission de retourner aux lieux dont ils étaient sortis autrefois.

VII.

Les Saxons de retour dans leur Patrie la trouvèrent occupée par les Souabes, et d'autres nations, ainsi que nous l'avoua dit plus haut, et ils s'efforcèrent de détruire ces nations. Mais les nations leur offrirent la troisième partie du pays et leur dirent: Nous pouvons vivre ensemble et sans collisions réciproques. — Les Saxons refusèrent. Alors les nations leur offrirent la moitié du terrain, puis les deux tiers, ne se réservant qu'on seul tiers. Enfin ils leur offrirent tout le pays avec les bestiaux, seulement pour qu'ils cessassent de leur faire la guerre; mais les Saxons refusèrent toujours et avant la bataille ils arrangèrent comment ils partageraient entre eux les femmes des Souabes ; mais l'événement ne répondit pas à leurs espérances, car ils perdirent la bataille ; vingt mille Saxons furent tués et seulement quatre cents quatre-vingt Souabes. Les six mille Saxons qui restaient firent le vœu de ne couper ni leurs cheveux ni leur barbe jusques à ce qu'ils se fussent vengés, et ils recommencèrent la guerre; mais ils furent encore battus et forcés au repos.

VIII.

Ensuite trois Ducs Lombards firent une irruption dans les Gaules, à savoir Amon, Zaban, et Rhodanus. Amon passa par Embrun et vint à Mâcon, que le Roi avait donné à Mummullus. Zaban passa par le Diois et vint à Valence, Rhodanus vint à Grenoble.

Amon conquit aussi la ville d'Arles avec toute la province et les villes des environs, jusques à ce camp de pierre, qui est proche de Marseille et il dévasta tous les lieux où il passait. Il mit aussi le siège devant Aix; mais il le leva pour vingt-deux livres d'argent que lui donnèrent les habitants.

Rhodanus et Zaban se livrèrent aussi aux incendies et aux rapines, et démolirent les lieux par où ils passaient Toutes ces choses ayant été rapportées au Patrice Mummulus, il rassembla une puissante armée, et vint d'abord à Rhodanus qui assiégeait Grenoble, il battit son armée, le blessa lui-même, et le força à gagner les sommets des montagnes. Rhodanus qui n'avait plus que cinq cents hommes passa par certains défilés, vint trouver Zaban qui assiégeait Valence, et lui raconta ce qui s'était passé. Cependant ils continuèrent tous les deux à dévaster et vinrent ainsi, jusqu'à Embrun où ils rencontrèrent encore Mummulus qui les battit. Alors Zaban et Rhodanus gagnèrent l'Italie et vinrent à Suse, que Sisinnius alors maître de la milice tenait au nom de l'Empereur. Le fils de Mummulus y vint avec des lettres de son père, et annonça sa prochaine arrivée. Alors Zaban et Rhodanus s'en retournèrent chez eux. Amon voulut aussi reprendre le chemin de l'Italie avec tout le butin qu'il avait fait, mais les neiges l'obligèrent à en abandonner la plus grande partie, et à peine il pût passer avec les siens le sentier des Alpes.

IX.

Dans ces temps-là, le château d'Anagni se rendit aux Francs, c'est pourquoi Ragilon comte des Lombards de Ragale vint à Anagni et le dévasta; mais à son retour comme il était dans le camp Rotalien, Cramnichis Duc des Francs y vint et le tua avec beaucoup des siens. Cramnichis vint peu de temps après à Trente et pilla la ville. Mais Evin Duc des Trentins le poursuivit l'atteignit au lieu appelé Salurnis et le tua, après quoi il se remit en possession du territoire de Trente.

X.

Dans ce temps-là Sigebert Roi des Francs fut tué, par la fraude de son frère Chilpéric, avec qui il était en guerre. Son fils Childebert encor enfant lui succéda, et régna conjointement avec sa mère Brunehilde. Evin Duc des Trentins, dont nous avons parlé plus haut, épousa la fille de Garibald.

XI.

Dans ces temps-là le jeune Justin régnait à Constantinople, homme fort adonné à l'avarice contempteur des pauvres, et Spoliateur des Sénateurs. Il avait des coffres de fer dans lesquels il renfermait tout l'or que sa cupidité avait ramassé. On dit aussi qu'il était tombé dans l'hérésie de Pelage. Et comme il avait détourné les oreilles de son cœur des commandements de Dieu, par un juste et divin jugement il perdit l'intelligence de la raison et devint fou. Il fit venir Tibère César pour gouverner le palais et quelques provinces. C'était un homme Juste, utile, vaillant, sage, charitable, équitable dans ses jugements, illustre par ses victoires, et ce qui est plus que tout cela véritable Chrétien. Mais comme il donnait aux pauvres une grande partie de ce que Justin avait ramassé, l’impératrice Sophie le grondait souvent en lui disant : Ce que j'ai passé tant d'années à ramasser tu le disperses en peu de temps. — Mais il répondait: Je me confie dans le seigneur, car l'argent ne manquera jamais à notre trésor tant qu'on l'emploiera à faire l'aumône aux pauvres et à racheter des captifs, car le seigneur a dit : Thésaurisez dans le ciel où il n'y a ni rouille ni mites, ni voleurs qui creusent sous terre; ainsi ramassons dans le ciel, et le seigneur ramassera pour nous dans le siècle. — Enfin Justin mourut fou après avoir régné onze ans. C'est alors que Narsès faisait la guerre aux Goths et aux Francs, et nous l'avons conté plus haut par anticipation. C'est alors aussi que le Pape Benoît faisant venir d'Egypte, plusieurs milliers de sacs de froment, sauva Rome des horreurs de la famine.

XII.

Justin étant mort, Tibère Constantin lui succéda et fut le cinquantième Roi des Romains, et comme il faisait de grandes aumônes dans le temps qu'il gouvernait le palais, Dieu lui fit avoir des trésors considérables. Une fois qu'il se promenait dans le palais, il aperçut dans le parquet une table de marbre, sur laquelle était gravée une croix, et il dit: Voyez, nous foulons à nos pieds la croix du seigneur que nous devrions porter sur nos fronts et nos poitrines. Et aussitôt il la fit enlever. Mais dessous on trouva une autre table également marquée d'une croix, l'Empereur la fit aussi enlever et trouva dessous une troisième table de marbre aussi marquée d'une croix, l'Empereur la fit aussi enlever et l'on trouva dessous un trésor qui contenait plus de mille quintaux d'or; l'Empereur prit cet or, et donna encore plus d'aumônes qu'il n'avait fait par le passé.

Narsès dont nous avons parlé plus haut, ayant de grands trésors, voulut les cacher dans une grande maison qu'il avait dans une certaine ville d'Italie, c'est pourquoi il y fit construire secrètement une citerne, et y déposa plusieurs milliers de quintaux d'or et d'argent. Après quoi il fit mourir tous ceux qui savaient son secret à l'exception d'un vieillard dont il exigea le serment le plus fort. Narsès mourut et le vieillard vint trouver l'ibère, et lui dit: O César j'ai une chose importante à vous dire et je vous la dirai si j'y trouve quelque profit. — Tibère lui répondit : Dis ce que tu veux, si c'est une chose qui nous soit utile, tu y trouveras ton profit. — Alors le vieillard dit : Je sais où est caché le trésor de Tarses, et me trouvant proche du terme de ma vie, je veux en révéler le secret. — César Tibère l'entendit avec beaucoup de plaisir et envoya ses garçons avec le vieillard ; ceux-ci le suivent étonnés, enfin ils arrivent à la citerne, l'ouvrent, et y trouvent tant d'or et d'argent qu'il fallut bien des jours pour l'emporter. Et l'Empereur, suivant son humeur charitable, donna le tout aux pauvres.

Comme Tibère devait recevoir la couronne impériale, et que le peuple l'attendait dans le cirque selon la coutume pour voir le spectacle, bien des gens lui préparaient des embûches, pour mettre sur le trône son neveu Justinien. Mais Justin passant par les lieux saints, fit venir le Pontife de la ville, et les Consuls, mit la couronne sur sa tête, se revêtit de la pourpré et entra ainsi dans le palais aux acclamations du peuple ; et ses ennemis en furent couverts de confusion. Peu de jours après Justinien vint se jeter aux pieds de l'Empereur qui lui pardonna, lui fit présent de quinze quintaux d'or, et le fit demeurer avec lui dans le palais.

Mais l'Impératrice Sophie, oubliant ce qu'elle avait autres fois promis à Tibère, lui tendit aussi des embûches, et comme il allait à la campagne au temps de vendanges pour y passer trente jours, selon le rite impérial, elle fit venir en secret Justinien et voulut le faire couronner. Tibère l'ayant survint au plus vite à Constantinople, fit prendre l'Impératrice, la dépouilla de ses trésors et ne lui laissa que ce qu'il lui fallait pour vivre, ensuite il lui ôta les garçons qui la servaient et lui en donna de ses fidèles, avec ordre qu'aucun des anciens n'eût accès chez elle. Pour ce qui est de Justinien il se contenta de le gronder, et dans la suite il l'aima tant, qu'il lui promit sa fille, et de faire épouser à son fils la fille de Justinien. Mais tout cela n'eut point lieu je ne sais pour quelle raison.

Tibère envoya une armée en Perse, et elle revint victorieuse, conduisant avec elle, vingt Eléphants chargés de tant de trésors, que l’on croit qu'il y en aurait pu avoir assez pour contenter la cupidité humaine.

XIII.

Chilpéric Roi des Francs envoya ses Ambassadeurs à Tibère, et il en reçut des ornements et des médailles d'or dont chacune pesait une livre ; d'un côté l'on y voyait l'image de l'Empereur, avec ces mots tout au tour: Tiberii, Constantini, Perpetui, Augusti. — Et de l'autre côté, un quadrige conduit par un homme avec ces mots: Gloria Romanorum. —

Dans ces temps-là saint Grégoire, qui n'était encore que Diacre et qui fut ensuite Pape remplissent la charge d'Apocrisiaire dans cette ville royale, et il y composa des livres de morale. Il disputa en présence de l'Empereur contre Eutychius Evêque de la même ville et le convainquit d'erreur au sujet de la résurrection.

Dans ces temps-là, Farvald vint à Spolète avec une flotte, et dépouilla cette ville de toutes ses richesses.

XIV.

Le Patriarche Probinus mourut à Aquilée après avoir dirigé cette église pendant un an et le prêtre Hélias lui succéda.

XV.

Tibère ayant régné sept ans, sentit que sa fin approchait ; c'est pourquoi, du consentement de l'Impératrice Sophie, il choisit pour son successeur, Maurice homme très vaillant et de race Cappadocienne. Il revêtit sa fille des ornements royaux; il la présenta à Maurice et lui dit : Je vous donne ma fille et le pouvoir suprême, soyez heureux; mais surtout n'oubliez jamais ce que vous devez à la justice. — Après avoir dit ces paroles, il ferma les yeux, et alla dans la patrie éternelle, laissant un peuple entier dans les larmes. Sa bonté était extrême, et il était prompt à donner l'aumône. Juste et très attentif dans ses jugements, ne méprisant personne, mais comprenant tout le monde dans sa bienveillance, aimant tous les hommes et aimé de tous. Après sa mort, Maurice se revêtit de la pourpre, mit la couronne et alla au cirque, où il fut proclamé par le peuple et lui fit des présents, il fut le premier Empereur de race grecque.

XVI.

Or donc les Lombards ayant été gouvernés dix ans par des Ducs, prirent pour Roi Autharis, fils de ce Cleph dont il a été question plus haut; et à cause de sa dignité, ils l'appelèrent Flavius, et tous les Rois Lombards qui sont venus depuis, ont heureusement porté ce prénom.

Pour la restauration du royaume, tous les Ducs d'alors donnèrent la moitié de leur bien, pour les usages royaux, afin de nourrir le Roi et sa cour. Et les peuples aggravés étaient partagés entre les hôtes des Lombards.[1]

Ce qu'il y avait d'admirable dans le royaume des Lombards, c'est que l'on n'y craignait ni les violences ni les trahisons. Personne n'injuriait, nul homme n'en dépouillait un, autre. Les vols y étaient inconnus, et chacun allait sans crainte où bon lui semblait.

XVII.

Dans ce temps-là l’Empereur Maurice envoya cinquante mille sous à Childebert Roi des Francs pour l'engager à faire la guerre aux Lombards en Italie, et les détruire. Childebert entra effectivement en Italie à l'improviste, et à la tête d'une armée innombrable. Les Lombards se renfermèrent dans les villes. Ensuite on s'envoya des ambassades réciproques, et la paix se fit moyennant des présents considérables. Childebert étant retourné dans les gaules, Maurice commença à lui redemander les sous, qu'il lui avait envoyés pour faire la guerre aux Lombards; mais Childebert, se confiant en ses forces, ne voulut seulement pas faire de réponse.

XVIII.

Alors Autharis mit le siège devant Brescike, ville située les bords du Pô, où s'était réfugié Droctulf Duc des Lombards, qui avait pris le parti de l'Empereur, et il s'y défendit très bien. Il tirait son origine des Souabes, c'est à dire des Allemands, mais il avait été élevé chez les Lombards et sa beauté lui avait mérité les honneurs du Duché, mais il se révolta contre les Lombards dès qu'il trouva une occasion de se venger de sa longue captivité. Mais les Lombards le forcèrent à se retirer à Ravenne, Brexille fut prise et ses murs rasés. Autharis fit la paix pour trois ans avec Smaragdus Patrice qui résidait à Ravenne.

XIX.

Droctulf engagea souvent les soldats de Ravenne à faire la guerre, aux Lombards, et il fit construire une flotte avec laquelle il battit celle qui assiégeait la ville. Enfin il mourut et on lui éleva un tombeau devant la porte de l'église de saint Vital.


 

 

CAPUT XX. De sacerdotio Pelagii papae, et errore Eliae patriarchae.

Denique post Benedictum papam, Pelagius Romanae Ecclesiae pontifex, absque jussione principis ordinatus est, eo quod Langobardi Romam per circuitum obsiderent, nec posset quisquam a Roma progredi. Hic Pelagius Eliae Aquileiensi episcopo, nolenti tria capitula Chalcedonensis synodi suscipere, epistolam satis utilem misit, quam beatus Gregorius, cum esset adhuc diaconus, conscripsit.

CAPUT XXI De bello Childeberti contra Hispanos.

Interea Childebertus, rex Francorum, bellum adversum Hispanos gerens, eosdem acie superavit. Causa autem hujus certaminis ista fuit. Childebertus rex Ingundem sororem suam Herminigildo, Lewigildi Hispanorum regis filio, in conjugium tradiderat. Qui Herminigildus praedicatione Leandri episcopi Hispalensis, atque adhortatione suae conjugis, ab Ariana haeresi, qua pater suus languebat, ad catholicam fidem conversus fuerat, quem pater impius, in ipso sacrato paschali Dei securi percussum interemerat. Ingundis vero post mariti et martyris funus, de Hispaniis fugiens, dum Gallias repedare vellet, in manus militum incidens, qui in limite adversum Hispanos, Gothosque residebant, cum parvo filio capta, atque in Siciliam deducta est, ibique diem clausit extremum. Filius vero ejus imperatori Mauricio Constantinopolim est transmissus.

CAPUT XXII. De Francorum exercitu, qui in Italiam venit.

Rursum Mauricius Augustus, legatos ad Childebertum mittens, eum ut contra Langobardos in Italiam exercitum dirigeret persuasit. Childebertus existimans suam adhuc germanam apud Constantinopolim vivere, legatis Mauricii acquiescens, ut suam posset sororem recipere, iterum adversum Langobardos Francorum exercitum ad Italiam direxit. Contra quos dum Langobardorum acies properarent, Franci et Alamanni dissensionem inter se habentes, sine ullius lucri conquisitione, ad patriam sunt reversi.

CAPUT XXIII. De aquae diluvio, et miraculo quod factum est in basilica sancti Zenonis.

Eo tempore fuit aquae diluvium in finibus Venetiarum et Liguriae, seu caeteris regionibus Italiae, quale post Noe tempus creditur non fuisse. Factae sunt lavinae possessionum, seu villarum, hominumque pariter et animantium magnus interitus. Destructa sunt itinera, dissipatae sunt viae, tantumque Atesis fluvius tunc excrevit, ut circa basilicam beati Zenonis martyris , quae extra Veronensis urbis muros sita est, usque ad superiores fenestras aqua pertingeret, licet beatus Gregorius, post papa, scripsit in eamdem basilicam aquam minime introisse. Urbis quoque ejusdem Veronensis muri ex parte aliqua eadem sunt inundatione subruti. Facta est autem haec inundatio sexto decimo Kal. Novembris. Sed et tantae coruscationes et tonitrua fuerunt, quantae fieri vix aestivo tempore solent. Post duos quoque menses, eadem urbs Veronensium magna ex parte incendio concremata est. In hac diluvii effusione in tantum apud urbem Romam fluvius Tiberis excrevit, ut aquae ejus super muros urbis influerent, et maximas in ea regiones occuparent.

Tunc per alveum ejusdem fluminis, cum multa serpentium multitudine, draco etiam mirae magnitudinis per urbem transiens, usque ad mare descendit. Subsecuta statim est hanc inundationem gravissima pestilentia, quam inguinariam appellant.

Quae tanta strage populum devastavit, ut de inaestimabili multitudine vix pauci remanerent. Primumque Pelagium papam virum venerabilem perculit, et sine mora exstinxit. Deinde pastore interempto, sese per populos extendit .

CAPUT XXIV. De pontificatu beati Gregorii, et clade quae tunc Romae facta est.

In hac tanta tribulatione beatissimus Gregorius qui tunc levita erat, a cunctis generaliter papa electus est. Qui dum septiformem litaniam fieri ordinasset, intra unius horae spatium, dum hi Dominum deprecarentur, octoginta ex eis subito ad terram corruentes, spiritum exhalarunt. Septiformis autem litania ideo dicta est, quia omnis urbis populus a beato Gregorio in septem partes deprecaturus Dominum est divisus. In primo namque choro, fuit omnis clerus; in secundo, omnes abbates cum monachis suis; in tertio omnes abbatissae cum congregationibus suis; in quarto omnes infantes; in quinto omnes laici; in sexto universae viduae; in septimo omnes mulieres conjugatae. Ideo autem de beato Gregorio plura dicere omittimus, quia jam ante aliquot annos ejus Vitam, Deo auxiliante, texuimus, in qua quaecunque dicenda fuerant, juxta tenuitatis nostrae vires, universa descripsimus.

CAPUT XXV. Quomodo beatus Gregorius Anglos convertit.

Hoc tempore idem beatus Gregorius, Augustinum, et Mellitum, et Joannem, cum aliis pluribus monachis timentibus Dominum, in Britanniam misit, eorumque praedicatione ad Christum Anglos convertit.

CAPUT XXVI De morte Eliae patriarchae, et sacerdotio Severi.

His diebus defuncto Elia Aquileiensi patriarcha, postquam quindecim annos sacerdotium gesserat, Severus huic succedens regendam suscepit Ecclesiam. Quem Smaragdus patricius veniens de Ravenna in Grados, per semetipsum a basilica extrahens, Ravennam cum injuria duxit, cum aliis tribus ex Istria episcopis, id est, Joanne Parentino, et Severo, atque Vindemio, nec non etiam Antonio jam sene Ecclesiae defensore. Quibus comminans exsilia, atque violentiam inferens, communicare compulit Joanni Ravennati episcopo trium capitulorum damnatori, qui tempore papae Vigilii, vel Pelagii, a Romanae Ecclesiae desciverat societate. Exempto vero anno, a Ravenna ad Grados reversi sunt. Quibus nec plebs communicare voluit, nec caeteri episcopi eos receperunt. Smaragdus patricius, a daemonio non injuste correptus, successorem Romanum patricium accipiens, Constantinopolim remeavit.

Post haec facta est synodus decem episcoporum in Mariano, ubi receperunt Severum patriarcham Aquileiensem dantem libellum erroris sui, quia trium capitulorum damnatoribus communicarat Ravennae. Nomina vero episcoporum, qui se ab hoc schismate cohibuerunt, haec sunt: Petrus de Altino clarissimus, Ingenuinus de Sabione, Agnellus Tridentinus, Junior Veronensis, Horuntinus Vicentinus, Rusticus de Tarvisio, Fonteius Feltrinus, Agnellus de Acilio, Laurentius de Lunensis. Cum patriarcha autem communicaverunt isti episcopi: Severus, Parentinus, Joannes Patricius, Vindemius, et Joannes.

Hac tempestate rex Authari ad Istriam exercitum misit, cui exercitui Euin dux Tridentinus praefuit. Qui post praedas, et incendia, facta pace in annum unum, magnam pecuniam regi detulerunt.

Alii quoque Langobardi in insula Amacina Francionem magistrum militum, qui adhuc de Narsetis parte fuerat, et jam se per viginti annos continuerat, obsidebant. Qui Francio post sex menses obsidionis suae Langobardis eamdem insulam tradidit, ipse vero, ut optaverat, dimissus a rege, cum sua uxore et supellectile Ravennam properavit. Inventae sunt in eadem insula divitiae multae, quae ibi de singulis fuerant civitatibus commendatae .

CAPUT XXVII Quomodo rex Authari sororem Childeberti in matrimonium accepit.

At vero Flavius rex Authari legatos ad Childebertum misit, petens ejus germanam suo matrimonio sociari. Cumque Childebertus, acceptis muneribus a Langobardorum legatis, suam germanam eorum regi se daturum promisisset, advenientibus tamen Gothorum de Hispania legatis, eamdem suam germanam, eo quod gentem illam ad fidem catholicam conversam fuisse cognoverat, repromisit.

CAPUT XXVIII. Quomodo Franci in Italiam introierunt, et a Langobardis devicti sunt.

Inter haec legationem ad imperatorem Mauricium direxit, mandans ei ut quod prius non fecerat nunc contra Langobardorum gentem bella susciperet, atque cum ejus consilio ab Italia removeret. Qui nihil moratus exercitum suum ad Langobardorum debellationem in Italiam direxit. Cui Authari rex et Langobardorum acies non segniter obviam pergunt, proque libertatis statu fortiter confligunt. In ea pugna Langobardi victoriam capiunt, Franci vehementer caesi, nonnulli capti, plurimi etiam per fugam elapsi, vix ad patriam revertuntur. Tantaque ibi strages facta est de Francorum exercitu, quanta nusquam alibi memoratur. Mirandum sane est cur Secundus, qui aliqua de Langobardorum gestis scripsit, hanc tantam eorum victoriam praeterierit, cum haec quae praemisimus de Francorum interitu in eorum historia hisdem ipsis pene verbis exarata legantur.

CAPUT XXIX. Quomodo rex Authari in Bajoariam perrexit, ut suam sponsam videret.

Flavius vero rex Authari legatos post haec ad Bajoariam misit, qui Garibaldi eorum regis filiam sibi in matrimonium peterent. Quos ille benigne suscipiens, Theudelindam suam filiam Authari se daturum promisit. Qui legati revertentes cum haec Authari nuntiassent, ille per semetipsum suam sponsam videre cupiens, paucis secum, sed expeditis ex Langobardis adhibitis, unumque sibi fidelissimum, et quasi seniorem secum ducens, sine mora ad Bajoariam perrexit. Qui cum in conspectu Garibaldi regis, juxta morem legatorum, introducti essent, et is qui cum Authari quasi senior venerat, post salutationem, verba, ut moris est, intulisset, Authari cum a nullo illius gentis cognosceretur, ad regem Garibaldum propinquius accedens, ait: Dominus meus Authari rex me proprie ob hoc direxit, ut vestram filiam ipsius sponsam, quae nostra domina futura est, debeam conspicere, ut qualis ejus forma sit, meo valeam domino certius nuntiare. Cumque rex haec audiens filiam venire jussisset, eamque Authari, ut erat satis eleganti forma, tacito nutu contemplatus esset, eique per omnia satis complacuisset, ait ad regem: Quia talem vestrae filiae personam cernimus, ut eam merito nostram reginam fieri optemus, si placet vestrae potestati de ejus manu, sicut nobis postea factura est, vini poculum sumere praeoptamus. Cumque rex id fieri debere annuisset, illa, accepto vini poculo, ei prius qui senior esse videbatur propinavit. Deinde cum Authari, quem suum esse sponsum nesciebat, porrexisset, ille postquam bibit ac poculum redderet, ejus manum, nemine animadvertente, digito tetigit, dexteramque suam sibi a fronte per nasum ac faciem produxit. Illa hoc suae nutrici rubore perfusa nuntiavit. Cui nutrix sua ait: Iste nisi ipse rex et sponsus tuus esset, te omnino tangere non auderet. Sed interim sileamus, ne hoc patri tuo fiat cognitum. Re enim vera digna persona est, quae tenere debeat regnum, et tuo sociari conjugio. Erat autem tunc Authari juvenili aetate floridus, statura decens, candido crine perfusus, et satis decorus aspectu. Qui mox a rege commeatu accepto, iter patriam reversuri arripiunt, deque Noricorum finibus festinanter abscedunt. Noricorum siquidem provincia, quam Bajoariorum populus inhabitabat, habet ab Oriente Pannoniam, ab Occidente Suaviam, a Meridie Italiam, ab Aquilonis vero parte Danubii fluenta.

Igitur Authari cum jam prope Italiae fines venisset, secumque adhuc, qui eum deducebant, Bajoarios haberet, erexit se quantum super equum cui praesidebat potuit, et toto annisu securiculam, quam manu gestabat, in arborem quae proximor aderat fixit, eamque fixam reliquit, adjiciens haec insuper verba: Talem Authari feritam facere solet.

Cumque haec dixisset, tunc intellexerunt Bajoarii, qui cum eo comitabantur, eum ipsum regem esse Authari. Denique post aliquod tempus, cum, propter Francorum adventum, perturbatio Garibaldo regi advenisset, Theudelinda ejus filia cum suo germano, nomine Gundoald, ad Italiam confugit, seque adventare Authari sponso nuntiavit. Cui statim ille obviam cum magno apparatu nuptias celebraturus in campo Sardis, qui supra Veronam est, occurrens, eamdem cunctis laetantibus in conjugium Idus Maias accepit .

Erat autem tunc ibi inter caeteros Langobardorum duces, Agilulf dux Taurinensium civitatis. Quo in loco cum perturbato aere lignum quoddam, quod in regiis septis situm erat, cum magno tonitruorum fragore vi fulminis ictum fuisset, habebat tunc Agilulf quemdam de suis aruspicem puerum, qui per artem diabolicam quid futurum portenderent ictus fulminum intelligebat, qui secrete cum Agilulf ad requisita naturae resideret, eidem dixit: Mulier ista, quae modo regi nostro nupsit, tua non post multum tempus conjux futura est. Quod ille audiens, caput se ejus amputaturum, si hac de re amplius quid diceret, comminatus est. Cui ille: Ego quidem, inquit, occidi possum, sed fata nequeunt immutari, nam certe ad hoc ista in hanc patriam femina venit, ut tuis debeat nuptiis copulari.

Quod ita quoque post factum est. Hoc tempore, quam ob causam incertum, Ansul cognatus regis Authari, apud Veronam est interfectus.

CAPUT XXX. Quomodo iterum Francorum exercitus in Italiam venit.

Hac etiam tempestate Grippo legatus Childeberti regis Francorum, cum a Constantinopoli remeasset, et eidem regi suo quomodo honorifice ab imperatore Mauricio susceptus fuisset, nuntiasset, et quia injurias quas apud Carthaginem perpessus fuerat imperator ad voluntatem Chideberti regis ultum iri promisisset, Childebertus confestim iterato in Italiam exercitum Francorum cum viginti ducibus ad debellandam Langobardorum gentem direxit. E quibus ducibus, Andualdus, et Olo, et Cedinus, eminentiores fuerunt. Sed Olo cum importune ad Bilitonis castrum accessisset, jaculo sub mamilla sauciatus cecidit, et mortuus est. Reliqui vero Franci cum egressi fuissent ad praedandum, a Langobardis irruentibus passim per loca singula prosternebantur.

At vero Andualdus, et sex alii duces Francorum, ad Mediolanensium urbem advenientes, ibi eminus in campestribus castra posuerunt. Quo loco ad eos imperatoris legati venerunt, nuntiantes adesse exercitum in solatio eorum, dicentesque: Quia post triduum cum eisdem veniemus. Et hoc vobis erit signum, cum videritis villae hujus, quae in monte sita est, domus incendio concremari, et fumum incendii ad coelos usque sustolli, noveritis nos cum exercitu quem pollicemur adventare. Sed exspectantes Francorum duces diebus sex juxta placitum, nullum ex iis quos legati imperatoris promiserant venisse contemplati sunt.

Cedinus autem cum tredecim ducibus laevam Italiae ingressus, quinque castella cepit, a quibus etiam sacramenta exegit . Per Placentiam vero exercitus Francorum usque Veronam venerunt, et deposuerunt castra plurima per pacem post sacramenta data, quae se eis tradiderant, nullum ab eis dolum existimantes. Nomina autem castrorum, quae diruerunt in territorio Tridentino, ista sunt: Tesana, Maletum, Semiana, Appianum, Fagitana, Cimbra, Vitianum, Brentonicum, Volenes, Ennemase, et duo in Alsuca, et unum in Verona . Haec omnia castra cum diruta essent a Francis, cives universi ab eis ducti sunt captivi. Pro Ferruge vero castro, intercedentibus episcopis, Ingenuino de Savione, et Agnello de Tridentino, data est redemptio, pro capite uniuscujusque viri solidi sexcenti.

Interea Francorum exercitum, cum esset tempus aestivum, propter inconsueti aeris incommoditatem, dysenteriae morbus graviter exagitare coepit, quo morbo plures interierunt ex eis. Quid plura? Cum per tres menses Francorum exercitus Italiam pervageretur, nihilque proficeret, neque se de inimicis ulcisci posset, eo quod se in locis firmissimis contulissent, neque regem attingere valeret, de quo ultio fieret, qui se intra Ticinensem urbem munierat, ut diximus, infirmatus aeris intemperantia, ac fame constrictus, redire ad propria destinavit. Qui revertentes ad patriam, in tantum famis penuriam perpessi sunt, ut prius vestimenta propria, insuper etiam et arma, ad coemendum victum praeberent, quam ad genitale solum pertingerent .

CAPUT XXXI. Quomodo rex Authari Beneventum perrexit.

Circa haec tempora putatur esse factum quod de Authari rege refertur. Fama est enim tunc eumdem regem per Spoletium Beneventum pervenisse, eamdemque regionem cepisse, et usque etiam Regium extremam Italiae civitatem vicinam Siciliae perambulasse. Et quia ibidem intra maris undas columna quaedam esse posita dicitur, usque ad eam equo sedens accessisse, eamque de hastae suae cuspide tetigisse dicens: Usque hic erunt Langobardorum fines. Quae columna usque hodie dicitur persistere, et Columna Authari appellari .

CAPUT XXXII. De Zottone primo Beneventorum duce.

Fuit autem primus Langobardorum dux in Benevento nomine Zotto, qui in ea principatus est per curricula viginti annorum .

CAPUT XXXIII. Quomodo Authari rex legatos ad Guntramnum misit, et de ejus mirabili visione.

Interea Authari rex legationem verbis pacificis ad Guntramnum regem Francorum, patruum scilicet Childeberti regis, direxerat, a quo legati iidem jucunde suscepti, sed ad Childebertum, qui ei nepos ex fratre erat, directi sunt, ut per ejus nutum pax cum gente Langobardorum firmaretur . Erat autem Guntramnus iste, de quo diximus, rex pacificus, et omni bonitate conspicuus. Cujus unum factum satis admirabile, libet nos huic nostrae historiae breviter inserere, praesertim cum hoc Francorum Historia noverimus minime contineri. Is cum venatum quodam tempore in silvam isset, et, ut solet fieri, hac illacque discurrentibus sociis, ipse cum uno fidelissimo tantum suo remansisset, gravissimo somno depressus, caput in genibus ejusdem fidelis sui reclinans, obdormivit. De cujus ore parvum animal, in modum reptilis egressum, tenuem rivulum propter discurrebat, ut transire posset, satagere coepit. Tunc isdem in cujus gremio quiescebat spatham suam vagina exemptam super eumdem rivulum posuit, super quam illud reptile, de quo diximus, ad partem aliam transmeavit. Quod cum non longe exinde, in quoddam foramen montis ingressum fuisset, et post aliquantum spatii regressum, super eamdem spatham praefatum rivulum transmeasset, rursum in os Gunthramni de quo exierat introivit.

Gunthramnus post haec expergefactus, mirificam se visionem vidisse narravit. Retulit enim apparuisse sibi in somnis quod fluvium quemdam per pontem ferreum transisset, et sub monte quodam introisset, ubi multa auri pondera aspexisset. Is vero in cujus gremio caput tenuerat, cum dormisset, quid de eo viderat ei per ordinem retulit. Quid plura? Effossus est locus ille, et inaestimabiles thesauri, qui ibidem antiquitus positi fuerant, sunt reperti. De quo auro ipse rex postmodum ciborium solidum mirae magnitudinis et magni ponderis fecit, multisque illud pretiosissimis gemmis decoratum ad sepulcrum Domini Hierosolymam transmittere voluit. Sed cum minime potuisset, idem supra corpus beati Marcelli martyris, quod in civitate Cavallonno sepultum est, ubi sedes regni illius erat, poni fecit, et est ibi usque in praesentem diem. Nec est usquam ullum opus ex auro effectum, quod ei valeat comparari. Sed nos his breviter quae relatu digna erant contactis, ad historiam revertamur.

CAPUT XXXIV. De morte Authari regis, et de regno Agilulfi.

Interim dum legati Authari regis in Francia morarentur, rex Authari apud Ticinum Nonas Septembris veneno, ut tradunt, accepto moritur, postquam sex regnaverat annos. Statimque a Langobardis legatio ad Childebertum regem Francorum missa est, quae Authari regis mortem eidem nuntiaret, et pacem ab eo expeteret. Quod ille audiens, legatos quidem suscepit, pacem vero in posterum se daturum promisit. Qui tamen praefatos legatos post aliquot dies promissa pace absolvit.

Reginam vero Theudelindam, quae satis placebat Langobardis, permiserunt in regia consistere dignitate, suadentes ei ut sibi quem voluisset ex omnibus Langobardis virum eligeret, talem scilicet qui regnum regere utiliter posset. Illa vero consilium cum prudentibus habens, Agilulfum ducem Taurinatium, et sibi virum, et Langobardorum genti regem elegit. Erat enim isdem vir strenuus, et bellicosus, et tam forma quam animo ad regni gubernacula coaptatus.

Quem statim regina ad se venire mandavit, ipsaque ei obviam ad Laumellum oppidum properavit. Qui cum ad eam venisset, ipsa sibi post aliquot verba vinum propinari fecit. Quae cum prior bibisset, residuum Agilulfo ad bibendum tribuit. Is cum reginae accepto poculo manum honorabiliter osculatus esset, regina cum rubore subridens, non debere sibi manum osculari ait, quem osculum sibi ad os jungere oporteret. Moxque eum ad suum basium erigens, ei de suis nuptiis, deque regni dignitate aperuit. Quid plura? Celebrantur cum magna laetitia nuptiae; suscepit Agilulfus, qui erat cognatus regis Authari, inchoante jam mense Novembris, regiam dignitatem. Sed tamen congregatis in unum Langobardis, postea, mense Maio, ab omnibus in regnum apud Mediolanum levatus est.

 

 

XX.

Le Pape Benoît étant mort, Pelage fut ordonné sans les ordres du Prince, parce que les Lombards bloquaient Rome et que personne ne pouvait en sortir; ce Pelage écrivit une lettre assez bonne, à Hélie Evêque d'Aquilée qui ne voulait pas recevoir trois Chapitres du Synode de Calcédoine; cette lettre fut écrite par saint Grégoire qui alors était Diacre.

XXI.

Pendant ce temps-là, Childebert Roi des Francs fit la guerre aux Espagnols, et leur gagna une grande bataille. Voici quelle était la cause de la guerre : Childebert avait marié sa sœur Ingonde à Herminigild fils de Lewigild Roi des Espagnols, Lewigild languissait dans l'hérésie d'Arrien, mais Herminigild converti par Léandre Evêque de Séville et touché par les exhortations d'Ingonde, embrassa la foi catholique. Et son père impie le tua d'un coup de hache le jour même de Pâque. Ingonde voulut fuir dans les Gaules ; mais elle tomba entre les mains d'un corps de soldats qui étaient sur cette frontière pour la garder contre les Goths, et elle fut conduite en Sicile où elle mourut, mais son fils fut envoyé à Constantinople à l'Empereur Maurice.

XXII.

Alors Maurice envoya encore vers Childebert pour l'engager à conduire une armée contre les Lombards. Childebert, croyant que sa sœur vivait encore et qu'elle était à Constantinople, fit ce qu'on lui demandait et entra en Italie. Mais tandis que l'armée des Lombards allait à sa rencontre, les Francs se brouillèrent avec les Allemands, et s'en retournèrent sans avoir rien fait.

XXIII.

Dans ce temps-là il y eut sur les confins de la Ligurie et de la Vénétie un déluge, tel qu'il n'y en n'avait pas eu depuis Noé. Les possessions et les fermes devinrent des ardoises il périt aussi beaucoup d'hommes et de bestiaux, et tous les chemins furent détruits. Le fleuve Atésis qui coule à Vérone s'enfla tellement que l'eau atteignit les plus hautes fenêtres de l'église de saint Zénon hors des murs Cependant saint Grégoire écrit qu'il n'entra point d'eau dans l'église. Une partie des murs de Vérone furent alors renversés. Cette inondation eut lieu le seize des Calendes de Novembre, au milieu de tonnerres tels que l'on en voit à peine en été. Deux mois après, une grande partie de Vérone fut détruite par un incendie.

Pendant ce déluge, le Tibre s'enfla tellement que les eaux passèrent par dessus les murs de Rome, et y occupèrent de vastes régions. Alors un dragon d'une grandeur étonnante traversa la ville en descendant le fleuve, accompagné de beaucoup d'autres serpents, et alla jusques à la mer.

Après cela régna la peste appelée inguinaire, qui fit périr tant de peuple, qu'à peine quelqu'un pouvait en réchapper. Le premier qui en mourut fut le Pape Pelage. Et après la mort du pasteur, le troupeau fut presque entièrement détruit.

XXIV.

C’est au milieu de ces tribulations que l'on élut Pape saint Grégoire qui était lévite; celui-ci ordonna une litanie septiforme, et tandis qu'on la chantait, dans moins d'une heure quatre-vingt hommes tombèrent morts. Cette litanie s'appelle septiforme, parce que le peuple qui la chante est partagé en sept parts. Dans le premier chœur était tout le clergé, dans le second tous les Abbés avec leurs moines, dans le troisième les Laïcs, dans le sixième les veuves, dans le septième les femmes mariées. Nous n'en dirons pas davantage ici sur saint Grégoire, par la raison que nous avons déjà écrit sa vie il y a plusieurs années dans laquelle nous avons mis tout ce qu'il y avait à en dire selon la ténuité de nos forces.

XXV.

Dans ces temps-là saint Grégoire envoya en Bretagne Augustin, Melitus, et Jean et leur prédication convertit les Angles.

XXVI.

Dans ces temps-là mourut Hélie qui avait été pendant quinze ans Patriarche d'Aquilée et Sévère lui succéda. Smaragdus Patrice de Ravenne vint alors à Grado, pour arracher Sévère de son église et le conduire à Ravenne avec trois autres Evêques; savoir: Jean Evêque de Parenza, Sévère et Vindemius, avec encore Antoine, vieux défenseur de l'Eglise. Smaragdus les força par beaucoup d'injures à donner la communion à Jean Evêque de Ravenne, Condamnateur des trois Chapitres, qui s'était séparé de l'Eglise Romaine du temps de Pelage ou de Vigile. Au bout d'un an ils retournèrent à Grado ; mais le peuple ne voulut plus les recevoir, et les autres Evêques non plus. Smaragdus fut saisi par le démon, et retourna à Constantinople et le Patrice Romain lui succéda.

Ensuite il y eut à Mariano un Synode de dix Evêques, où l'on reçut le Patriarche Sévère, qui donna le livre de ses erreurs, parce qu'il avait donné la communion aux condamnateurs des trois Chapitres. Les Evêques, qui résistèrent si bien à l'Hérésie, étaient Pierre d'Altino, Ingénu de Sabione, Junior de Vérone, Horante de Vicense, Rustique de Trévise, Fonteius de Feltrino, Agnellus de Acilio, Laurence de Luna. Tous ces Evêques communièrent avec le Patriarche, et de plus. Sévère Evêque de Parenza, le Patrice Jean, Vindemius, et Jean.

Dans ce temps-là le Roi Autharis envoya en Istrie une armée, à la tête de laquelle était Evin Duc de Trente. Ce gens là commirent de grands incendies, et rapportèrent au Roi beaucoup de butin.

D'autres Lombards assiégèrent dans l'île d'Amacis le maître de la milice Francion, qui depuis vingt ans tenait le parti de Narsès. Ce Francion se rendit avec son île au bout de six mois, et lui même obtint la permission de se retirer avec sa femme à Ravenne. L'on trouva dans cette île de grandes richesses, que diverses villes y avaient envoyées.

XXVII.

Dans ces temps-là le Roi Flavius Autharis envoya vers Childebert pour lui demander sa sœur en mariage. Childebert reçut agréablement les présents que lui avaient apportés les Ambassadeurs du Roi des Lombards et promit de lui donner sa sœur. Mais ensuite vinrent des Ambassadeurs du Roi des Goths d'Espagne pour demander la même sœur, et comme les Goths s'étaient depuis peu convertis à la foi catholique, Childebert leur promit aussi sa sœur.

XXVIII.

Ensuite Childebert envoya vers l'Empereur Maurice pour lui faire dire, que ce qu'il n'avait pas fait auparavant il allait le faire. C'est à dire qu'il allait faire la guerre aux Lombards, et bientôt après il entra en Italie. Les Lombards allèrent à sa rencontre, et remportèrent une victoire si complète que peu de Francs retournèrent dans les Gaules; et l'on ne sait point d'autre exemple d'un pareil carnage. Il est très extraordinaire que Secundus, qui à écrit sur l'histoire des Lombards, ait pu passer sous silence une pareille victoire. Tandis que l’on peut y voir, presque dans les mêmes termes les choses que nous avons dites sur les Francs.

 

XXIX.

Ensuite le Roi Flavius Autharis envoya en Bavière pour demander la fille du Roi Garibald; celui-ci reçut agréablement les Ambassadeurs d'Autharis et promit de lui donner en mariage sa fille Theudelinde. Les Ambassadeurs étant de retour, le rapportèrent à Autharis, qui désirant voir par lui-même sa promise, partit en toute diligence pour la Bavière n'emmenant avec lui qu'un petit nombre de Seigneurs Lombards qui lui étaient très fidèles, et un entre autres assez avancé en âge pour paraître le chef de l'Ambassade.

Toute l'Ambassade arriva heureusement à sa destination, et cet homme plus âgé fit le compliment d'usage, après quoi Autharis qui n'était connu de personne en Bavière s'approcha du Roi Garibald et lui dit : Le Roi Autharis mon maître m'a envoyé ici tout exprès pour voir sa future épouse qui doit être notre reine, et pour lui en rendre compte et lui dire quelle est sa figure. — Le Roi Garibald ayant entendu cela fit venir sa fille, Autharis la regarda longtemps d'un air satisfait et puis il dit : La personne de votre fille nous semble si belle que nous désirons beaucoup l'avoir pour notre reine; et comme un jour elle doit nous présenter à boire, nous désirerions si cela plaisait à votre puissance de recevoir de sa main un gobelet de vin. — Le Roi l'ayant permis l'on apporta du vin ; Theudelinde présenta d'abord le Gobelet à celui qui paraissait le principal personnage de l'Ambassade, ensuite à Autharis, qu'elle ne savait pas devoir être son mari. Autharis vida le Gobelet, et en le rendant, sans que personne s'en aperçut, il toucha la main de Theudelinde avec un de ses doigts, et passa ensuite ce doigt sur son propre visage en commençant par le front et en passant ensuite par le nez. Theudelinde raconta la chose à sa nourrice, ce qu'elle ne put faire sans beaucoup rougir. La nourrice après y avoir réfléchi, dit : Si cet homme n'était pas le Roi qui doit vous épouser, jamais il n'aurait osé vous toucher. Cependant ne parlons pas de cela dans la crainte que le Roi votre père ne vienne à le savoir. Au reste celui dont il est question, paraît bien digne de régner et de vous posséder. — Car Autharis était alors dans la fleur de son âge, ses cheveux blonds, flottaient à grandes boucles sur ses épaules, et son visage était assez beau. Enfin l'Ambassade prit congé du Roi, et sortit des frontières des Norices, car la province des Norices, que les Bavarois habitaient pour lors, à l'orient la Pannonie, à l'occident la Souabe, au midi l'Italie, et au nord le cours du Danube.

Lorsque l'on fut déjà sur les confins de l'Italie et prêt à prendre congé des Bavarois, qui accompagnaient l'Ambassade jusques aux frontières. Autharis se levant sur ses étriers, donna un grand coup de sa hache d'arme contre un arbre qui était près de lui, et l'y laissant enfoncée, il dit : Voilà les coups que porte Autharis. — Alors les Bavarois comprirent qu'il était lui-même Autharis.

Peu de temps après, la Bavière fut fort troublée par l'irruption des Francs, et Theudelinde s'enfuit en Italie avec son frère Gundoald, et comme elle fit annoncer son arrivée à Autharis, il alla à sa rencontre au camp de Sardis qui est au dessus de Vérone, et leurs noces furent célébrées avec beaucoup d'appareil et de joie.

Là se trouvait entre les autres Seigneurs Lombards, Agilulf Duc de Turin. Il y eut un orage, et le tonnerre tomba sur un pieu de l'enceinte du Roi. Agilulf s'écarta un moment près pour satisfaire aux besoins secrets de la nature, alors un garçon de son service vint le joindre, et comme la connaissance qu'il avait des arts diaboliques, lui donnait l'intelligence de ce que voulaient dire les coups de tonnerre, il dit à Agilulf : Celle que notre Roi vient d'épouser sera dans peu votre femme. — Agilulf répondit qu'il lui ferait couper la tête, s'il parlait de choses semblables, mais le garçon répondit : Je puis être tué mais les destinées ne peuvent être changées, et il est sûr que cette femme est venue en Italie pour vous épouser. — Et réellement cela arriva dans la suite.

Dans ce temps-là Ansul, parent d'Autharis fut tué près de Vérone, mais on ne sait pas bien quelle fut la cause de ce meurtre.

XXX.

Alors revint Grippon, que Childebert avait envoyé à Constantinople, et il raconta que l'Empereur l'avait reçu très honorablement et avait promis de venger les injures reçues à Carthage. Childebert envoya aussitôt une armée, commandée pat vingt Ducs, dont les principaux étaient Anduald, Olon, et Cedin. Olon s'étant approché mal à propos des murs de Bilitio, fut tué d'un coup de javelot. Et les Francs qui étaient sous son commandement s'étant dispersés pour piller, furent presque tous détruits.

Anduald et six autres Ducs des Francs arrivèrent à Milan, et campèrent sur les hauteurs. Là ils reçurent des Députés de l'Empereur qui leur annoncèrent que son armée arriverait dans trois jours, et ajoutèrent: Quand vous verrez brûler cette maison qui est sur la montagne, ce sera un signal de notre arrivée. — Les Francs attendirent six jours et ne virent arriver personne.

Cedin entra en Italie par la gauche avec trente Ducs il prît cinq châteaux dont il exigea les serments. Les Francs arrivèrent par Plaisance jusqu'à Vérone, prenant des villes qui se rendaient sur parole et qu'ils détruisirent ensuite. Les châteaux qu'ils détruisaient dans le Trentin sont Tesana, Maletum, Semiana, Appianum, Fagitan, Cimbra, Vitianum, Brentonicum, Volenes, Ennemase deux à Alsuca et deux à Vérone. Les Francs conduisirent aussi en captivité tous les habitants des châteaux susdits. Les Evêques intercédèrent pour le château de Ferruge, et chaque homme fut rançonné pour six cents sous.

Dans ce temps-là l'armée des Francs fut très incommodée des grandes chaleurs, et les dysenteries commencèrent à y rogner. Enfin au bout de trois mois, les Francs virent que cette expédition ne leur donnait aucun profit, qu'ils ne pouvaient pas se venger du Roi qui s'était fortifié près de Pavie, et que d'ailleurs ils mouraient de faim, c’est pourquoi ils prirent la résolution de retourner dans leur pays. Mais avant que de revoir leur sol natal, ils avaient vendu leurs habits et leur arme pour avoir de quoi vivre.

XXXI.

C’est vers ces temps-là que doit être arrivé ce que l'on raconte du Roi Autharis. L'on dit que passant par Bénévent il vint à Spolète et prit ensuite tout le pays jusqu'à Reggio, villa qui est à l'extrémité de l'Italie et voisine de la Sicile, et comme il y a là une colonne, posée au milieu des ondes de la mer, il alla à cheval jusqu'à cette colonne, et la touchant du fer de sa lance, il dit: Ici seront les frontières des Lombards. —-L'on assure que cette colonne subsiste encore et qu'on l'appelle la colonne d'Autharis,

XXXII.

Le premier Duc des Lombards à Bénévent s'appelait Zotto, et il gouverna cette province pendant vingt ans.

XXXV.

Pendant ce temps-là le Roi Autharis avait envoyé une Ambassade amicale à Gontran Roi des Francs, oncle de Childebert. Celui-ci reçut agréablement les Ambassadeurs, mais les renvoya à Childebert son neveu, afin que ce fût lui qui décida la paix avec les Lombards. Ce Gontran était un roi pacifique et renommé par sa grande bonté. Et il y a une de ses actions que nous voulons insérer ici, et nous le ferons d'autant plus volontiers qu'il n'en est point question dans l'histoire des Francs. Un jour que Gontran était à la chasse, ses compagnons couraient çà et là, dans la forêt et il resta seul avec un de ses plus fidèles serviteurs, et se sentant accablé de sommeil il appuya sa tête sur les genoux de ce serviteur et s'endormit. Alors un tout petit animal de la forme d'un reptile sortit de sa bouche, et courut le long des rives d'un ruisseau sans pouvoir le passer. L'homme sur le sein duquel il reposait, tira son épée la posa en travers sur le ruisseau et le petit animal s'en servant comme d'un pont passa le ruisseau et entra dans un trou de montagne, au bout de quelque teins il sortit du trou, repassa sur l'épée, et rentra dans la bouche de Gontran.

Gontran s'étant éveillé dit qu'il avait eu une singulière vision, il raconta avoir rêvé qu'il avait passé un fleuve, sur un pont de fer et qu'il était entré sous une certaine montagne où il avait trouvé beaucoup d'or. Alors son serviteur raconta ce qu'il avait vu lui-même; enfin on creusa dans ce lieu, et l’on y trouva un trésor inestimable que l'antiquité y avait déposé. Le Roi prit cet or et en fit faire un Ciboire d'une grandeur admirable l'orna de beaucoup de pierres précieuses et voulut l'envoyer à Jérusalem. Mais ne l'ayant pas pu, il le fit mettre, sur le tombeau de saint Marcellus qui est à Cavaillon, ville alors capitale du royaume de Gontran et ce Ciboire y est encore, et jamais on n'a fait un ouvrage qui par lui être comparé. Mais après avoir raconté en peu de mots un événement aussi remarquable, revenons à la suite de notre histoire.

XXXIV.

Tandis que ces Ambassadeurs étaient en France. Le Roi Autharis mourut à Pavie et l'on dit que ce fut par le poison. Il avait régné six ans. Aussitôt les Lombards envoyèrent vers Childebert pour lui annoncer la mort d'Autharis, et lui demander encore la paix. Childebert donna audience aux Ambassadeurs, et peu de jours après il les congédia en leur promettant la paix.

Pour ce qui est de Theudelinde, comme elle plaisait beaucoup aux Lombards, ils lui permirent de rester reine, et lui persuadèrent de choisir l'un d'entre eux, pour en faire son époux pourvu que ce fût un homme en état de les gouverner, Theudelinde après avoir pris conseil de quelques hommes prudents, choisit Agilulf, Duc de Turin. C'était un homme vaillant et tout fait pour régner.

Theudelinde fit aussitôt venir Agilulf et alla à sa rencontre jusques au Bourg de Laumellum. Lorsqu'Agilulf fut arrivé, après quelques compliments Theudelinde fit apporter du vin, elle bût la première et donna ce qui restait dans le Gobelet à Agilulf. Celui-ci bût et en rendant le Gobelet il baisa la main de la reine. La reine sourit en rougissant et lui dit qu'il ne devait pas lui baiser la main, mais la bouche, et après l'avoir élevé à ce baiser, elle s'ouvrit à lui sur leur noces prochaines. Bientôt après, elles furent célébrées avec une allégresse infinie. Agilulf qui était parent d'Autharis fut élevé à la dignité royale dès le mois de Novembre, mais ce n'est qu'à l'Assemblée générale des Lombards qui eût lieu au mois de mai à Milan qu'il fut reconnu de tous.

 

   
   
   
 

[1] Ce que notre auteur appelle hôtes des Lombards étaient ces Gépides, Sarmates, Bulgares et autres Barbares, qui étaient entrés en Italie avec eux. Le nom d'hôtes est souvent prit dans ce sens par les auteurs du moyen âge et entre autres par l'anonyme hongrois.