Paul Diacre

PAUL DIACRE

 

HISTOIRE DES LOMBARDS

LIVRE IV

LIVRE III - LIVRE V

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

PAULI WARNEFRIDI DIACONI FOROJULIENSIS

DE GESTIS LANGOBARDORUM.

LIBER QUARTUS

PAUL DIACRE

HISTOIRE DES LOMBARDS[1]

 

LIVRE IV

 

   

LIBER QUARTUS.

CAPUT PRIMUM. Quod Agilulfus rex pro captivis legatos in Franciam misit.

Confirmata igitur Agilulfi (qui et Ago dictus est) regia dignitate, causa eorum, qui ex castellis Tridentinis captivi a Francis ducti fuerant, Agnellum episcopum Tridentinum in Franciam misit. Qui exinde rediens aliquantos captivos, quos Brunihildis regina Francorum ex proprio pretio redemerat, revocavit. Evin quoque dux Tridentinorum ad obtinendam pacem ad Gallias perrexit, qua et impetrata regressus est.

CAPUT II. De siccitate quae eodem anno fuit, et de locustis.

Hoc anno fuit siccitas nimium gravis a mense Januario usque ad mensem Septembrium, et facta est magna penuria famis. Venit quoque et magna locustarum multitudo in territorium Tridentinum, quae majores erant quam caeterae locustae. Hae, mirum dictu, herbas paludesque depastae sunt, segetes vero agrorum exigue contigerunt. Sequenti quoque anno pari nihilominus modo adventarunt .

CAPUT III. Quod rex Agilulfus Minulfum occidit, et de rebellatione Gaidulfi, et Ulfari.

His diebus Agilulfus rex occidit Minulfum ducem de insula sancti Juliani, eo quod se superiori tempore Francorum ducibus tradidisset. Gaidulfus vero Pergamensis dux in civitate sua Pergamo rebellans contra regem se communivit; sed datis obsidibus pacem cum eo fecit. Rursum se Gaidulfus in insula Comacina reclusit. Agilulfus vero rex in eamdem Comacinam insulam ingressus, homines Gaidulfi exinde expulit, et thesaurum, quem ibidem a Romanis positum invenerat, Ticinum transtulit, Gaidulfus vero iterato Pergamum confugiens, ibique ab Agilulfo rege obtentus, rursus in gratiam receptus est. Rebellavit quoque dux Ulfari contra Agilulfum regem apud Tarvisium, et obsessus captusque est ab eo.

CAPUT IV. De peste apud Ravennam, et de bello Childeberti cum filio Hilperici.

Hoc anno fuit pestis inguinaria iterum apud Ravennam, Grados, et Istriam nimium gravis, sicut et prius ante triginta annos exstiterat.

Hoc etiam tempore Agilulfus rex cum Avaribus pacem fecit. Childebertus quoque bellum gessit cum consobrino suo Hilperici filio, in quo praelio usque ad triginta millia hominum caesa sunt.

Fuit autem tunc hiems frigida nimis, qualem vix aliquis prius recolebat fuisse. In regione quoque Brionum sanguis de nubibus fluxit. Et interim fluvii quasi rivuli cruoris emanaverunt.

CAPUT V. Quod Codicem dialogum beatus Gregorius Theudelindae reginae direxit.

His diebus sapientissimus et beatissimus papa Gregorius Romanae urbis, postquam alia multa ad utilitatem sanctae Ecclesiae scripserat, etiam libros quatuor de Vita sanctorum composuit, quem Codicem Dialogum, id est, duorum locutionem, quia eum colloquens cum suo diacono Petro ediderat, appellavit. Hos igitur libros praefatus papa Theudelindae reginae direxit, quam sciebat utique et Christi fidei deditam, et in bonis actibus esse praecipuam.

CAPUT VI. De bonis actibus ejusdem Theudelindae reginae.

Per hanc quoque reginam multum utilitatis Dei Ecclesia consecuta est. Nam pene omnes ecclesiarum substantias Langobardi, dum adhuc gentilitatis errore tenerentur, invaserunt; sed hujus salubri supplicatione rex permotus, et catholicam fidem tenuit, et multas possessiones Ecclesiae Christi largitus est, atque episcopos, qui in depressione et abjectione erant ad dignitatis solitae honorem reduxit.

CAPUT VII. Quod Tassilo a Childeberto Francorum rege rex ordinatus est.

His diebus Tassilo a Childeberto rege Francorum apud Bajoarium rex ordinatus est. Qui mox cum exercitu in Sclavorum provinciam introiens, patrata victoria, ad solum proprium cum maxima praeda remeavit.

CAPUT VIII. Quod Romanus patricius civitates quas Langobardi tenebant invasit, et quia rex Agilulfus Maurisionem ducem occidit, et quia cum beato Gregorio et Romanis pacem fecit.

Hac etiam tempestate Romanus patricius et exarchus Ravennae, Romam properavit. Qui dum Ravennam revertitur, recepit civitates, quae a Langobardis tenebantur, quarum ista sunt nomina: Sutirum, Polimartium, Horta, Tudertum, Ameria, Perusia, Luceolis, et alias quasdam civitates. Quod factum cum regi Agilulfo nuntiatum esset, statim Ticino egressus cum valido exercitu civitatem Perusium petiit, ibique per dies aliquot Maurisionem ducem Langobardorum, qui se Romanorum partibus tradiderat, obsedit, et sine mora captum, vita privavit. Hujus regis adventu in tantum beatus Gregorius papa exterritus est, ut ab expositione templi, de quo in Ezechiele legitur, desisteret, sicut ipse quoque in suis homiliis refert. Rex igitur Agilulfus rebus compositis, Ticinum repedavit. Nec multum post, suggerente maxime Theudelinda regina, sua conjuge, sicut eam beatus Gregorius suis epistolis saepius admonuit, cum eodem sanctissimo papa Gregorio, atque Romanis, pacem firmissimam pepigit, eidemque reginae idem venerabilis sacerdos, pro gratiarum actione, hanc epistolam direxit.

CAPUT IX. Epistola beati Gregorii ad Theudelindam reginam.

« Gregorius Theudelindae reginae Langobardorum.

« Quia excellentia vestra ad faciendam pacem studiosius, et benigne se sicut solet impenderit, renuntiante filio nostro Probo abbate, cognovimus. Nec enim aliter de Christianitate vestra confidendum fuit, nisi quia in causa pacis laborem et bonitatem vestram omnibus monstraretis. Unde omnipotenti Deo gratias agimus, qui ita cor vestrum sua pietate regit, ut sicut fidem rectam tribuit, ita quoque placita sibi vos semper operari concedit. Non enim, excellentissima filia, de sanguine qui ab utraque parte fundendus fuerat, parvam te credas adquisisse mercedem. Ex qua re voluntati vestrae gratias referentes, Dei nostri misericordiam deprecamur, ut bonorum vobis vicem in corpore et anima, hic et in futuro compenset. Salutantes vos praeterea paterna dilectione, hortamur ut apud excellentissimum conjugem vestrum illa agatis, quatinus Christianae reipublicae societatem non renuat. Nam sicut et vos scire credimus, multis modis est utile, si se ad ejus amicitiam conferre voluerit. Vos ergo more vestro quae ad gratiam partium pertinent semper studete, atque ubi causa mercedis se dederit, elaborate, ut bona vestra amplius ante omnipotentis Dei oculos commendetis. »

CAPUT X. Item ejusdem epistola ad Agilulfum regem.

« Gregorius Agilulfo regi Langobardorum.

« Gratias excellentiae vestrae refero, quia petitionem nostram audientes, pacem, quam utrisque esse partibus credebamus profuturam, sicut de vobis confidentiam habuimus, ordinastis, ex qua re excellentiae vestrae prudentiam et bonitatem valde laudamus, quia pacem diligendo, Deum vos, qui auctor est ejus, amare monstrastis. Nam si (quod absit) facta non fuisset, quid agi debuit, nisi ut cum peccato, et periculo partium, miserorum rusticorum sanguis, quorum labor utrisque proficit, funderetur. Sed ut prodesse nobis eamdem pacem quaemadmodum a nobis facta est, sentiamus, paterna charitate vos salutantes, petimus ut, quoties occasio se dederit, ducibus vestris per diversa loca, et maxime in his partibus constitutis, vestris praecipiatis exemplis, ut hanc pacem sicut promissum est pure custodiant. et occasiones sibi aliquas non quaerant, unde aut contentio quaedam aut ingratitudo nascatur, quatenus voluntati vestrae gratias agere valeamus. Latores vero praesentium litterarum, sicut revera homines vestros, in eo quo decuit affectu suscepimus, quia justum fuit ut viros sapientes, et qui pacem factam Deo propitio nuntiarunt, cum charitate et suscipere, et dimittere deberemus . »

CAPUT XI. De stella comete, et morte Joannis episcopi, et Evin ducis, et de Bajoariis.

Inter haec sequenti mense Januario, apparuit stella cometa mane et vespere per totum mensem. Eo quoque temporis mense defunctus est Joannes archiepiscopus Ravennae, cujus in locum Marianus civis Romanus substitutus est. Evin quoque duce in Tridento mortuo, datus est eidem loco dux Gaidoaldus vir bonus, ac fide catholicus. Hisdem ipsis diebus Bajoarii usque ad duo millia virorum super Sclavos irruunt, superveniente Cacano omnes interficiuntur. Tunc primum caballi silvatici, et bubali in Italiam delati, Italiae populis miracula fuerunt.

CAPUT XII. De morte Childeberti Francorum regis, et de bello Avarerum cum Francis, et de transitu Guntramni regis.

Hac etiam tempestate Childebertus rex Francorum aetatis anno vigesimo quinto cum uxore propria, sicut fertur, vi veneni exstinguitur. Huni quoque, qui et Avares dicuntur, a Pannonia in Thuringiam ingressi, bella gravissima cum Francis gesserunt. Brunichildis tunc regina cum nepotibus adhuc puerulis Theudeberto et Theuderico regebat Gallias, a quibus accepta Huni pecunia, revertuntur ad propria. Mortuus quoque est Gunthramnus rex Francorum, regnumque illius Brunichildis regina suscepit, cum nepotibus adhuc parvulis filiis Childeberti.

CAPUT XIII. Quia Cacanus legatos ad Agilulfum misit, et de pace cum Gallicino patricio.

Per id tempus Cacanus rex Hunorum legatos ad Agilulfum Mediolanum mittens, pacem cum eo fecit. Romanus quoque patricius moritur, cui Gallicinus successit, et cum Agilulfo rege pacis concordiam iniit.

CAPUT XIV. De pace Agilulfi cum Francis, et de morte Zangrulfi et Warnecautii.

 Hoc etiam tempore Agilulfus cum Theuderico rege Francorum pacem perpetuam fecit. Post haec Agilulfus rex rebellantem sibi Zangrulfum Veronensium ducem exstinxit. Gaidulfum quoque Pergamensem ducem, cui jam bis pepercerat, peremit: pari etiam modo et Warnecautium apud Ticinum occidit.

CAPUT XV. De peste apud Ravennam, et mortalitate apud Veronam.

Subsequenti tempore rursus Ravennam, et eos, qui circa oram maris erant, pestis gravissima vastavit. Sequenti quoque anno mortalitas valida populos Veronensium attrivit .

CAPUT XVI. De signo sanguineo in coelo, et bello Francorum inter se.

Tunc etiam signum sanguineum in coelo apparuisse visum est, et quasi hastae sanguineae, et lux clarissima per totam noctem. Theudibertus rex Francorum eo tempore cum Clotario patruele suo bellum gerens, ejus exercitum vehementer afflixit.

CAPUT XVII. De morte Ariulfi ducis Spoletani, et de ducatu Thudelapii.

Sequenti anno Ariulfus dux, qui Faroaldo apud Spoletum successerat, moritur. Hic Ariulfus cum bellum contra Romanos in Camerino gessisset, victoriamque patrasset, requirere a suis hominibus coepit quis vir ille fuerit quem ipse in illo bello quod gesserat tam strenue pugnantem vidisset. Cui cum sui viri responderent se ibi nullum aliquem fortius facientem quam ipsum ducem vidisse, ille ait: Certe multum et per omnia me meliorem ibi alium vidi, qui quoties me adversae partis aliquis percutere voluit, ille vir strenuus me semper suo clypeo protexit. Cumque dux ipse prope Spoletum, ubi basilica beati martyris Sabini sita est, in qua ejusdem venerabile corpus quiescit, advenisset, interrogavit cujus haec tam ampla domus esset. Responsum est ei a viris fidelibus, Sabinum ibi martyrem requiescere, quem Christiani quoties in bellum contra hostes irent, solitum haberent in suum auxilium invocare; Ariulfus vero cum adhuc esset gentilis, ita respondit: Qui potest fieri ut homo mortuus aliquod viventi auxilium praestet? Qui cum hoc dixisset, equo desiliens, eamdem basilicam conspecturus intravit. Tunc, aliis orantibus, ipse picturas ejusdem basilicae mirari coepit. Qui cum figuram beati martyris Sabini depictam conspexisset, mox cum juramento affirmavit dicens, talem omnino eum virum qui se in bello protexerat formam habitumque habuisse. Tunc intellectum est beatum martyrem Sabinum eidem in praelio adjutorium contulisse. Igitur, mortuo Ariulfo, duo filii Faroaldi superioris ducis inter se propter ducatum decertantes, unus ex ipsis qui cum victoriam adeptus esset, nomine Theudelapius, ducatum suscepit.

CAPUT XVIII. De praedicatione facta a Langobardis in coenobio sancti Benedicti.

 Circa haec tempora coenobium beati Benedicti Patris, quod in castro Cassino situm est, a Langobardis noctu invaditur. Qui universa diripientes, ne unum quidem de monachis tenere potuerunt, ut prophetia venerabilis Benedicti Patris, quam longe ante praeviderat, compleretur, qua dixit: Vix apud Deum obtinere potui, ut ex hoc loco mihi animae concederentur. Fugientes quoque ex eodem loco monachi Romam petierunt, secum codicem sanctae regulae, quam praefatus Pater composuerat, et quaedam alia scripta, nec non pondus panis, et mensuram vini , et quidquid ex supellectili subripere poterant, deferentes. Caeterum post beatum Benedictum Constantinus, post hunc Simplicius, post quem Vitalis, ad extremum Bonitus congregationem ipsam rexit, sub quo haec destructio facta est.

CAPUT XIX. De morte Zottonis, et ducatu Arichis.

Mortuo igitur Zottone Beneventanorum duce, Arigis in loco ipsius a rege Agilulfo missus successit, qui ortus in Forojulii fuerat, et Gisulfi Forojuliani ducis filios educarat, eidemque Gisulfo consanguineus erat. Ad hunc Arigis exstat epistola beati Gregorii papae in hunc modum directa .

CAPUT XX. Epistola beati Gregorii papae ad eumdem Arichis.

« Gregorius Arigis duci.

« Quia sic de gloria vestra, sicut revera de filio nostro confidimus, petere a vobis aliqua fiducialiter provocamur, arbitrantes, quod minime nos patiamini contristare, maxime in tali re, unde vestra anima multum poterit adjuvari. Indicamus autem propter ecclesias beatorum Petri ac Pauli, aliquantas nobis trabes necessarias esse, et ideo Sabino subdiacono nostro injunximus, de partibus Briccorum aliquantas incidere, et ut usque ad mare in locum aptum trahere debeat. Et quia in hac re solatiis indiget, salutantes gloriam vestram, paterna charitate petimus, ut actionariis vestris, qui in loco sunt deputetis, ut homines, qui sub eis sunt, cum bobus suis in ejus transmittere solatium debeant, quatinus vobis concurrentibus, melius quod ei injunximus possit perficere. Nos enim promittimus, quia dum res perfecta fuerit, dignum vobis xenium, quod non sit injuriosum, transmittemus. Nam scimus nos considerare, et filiis nostris, qui bonam nobis voluntatem exhibent, respondere. Unde iterum petimus, gloriose fili, ut ita facere debeatis, ut et nos possimus vobis esse pro praestito beneficio debitores; et vos mercedem pro sanctorum ecclesiis habeatis. »

CAPUT XXI. De captivitate filiae regis Agilulfi, et quia rex Agilulfus Cacano artificem direxit.

His diebus capta est filia regis Agilulfi, cum viro suo Godescalco nomine, de civitate Parmensi, ab exercitu Gallicini patricii; et ad urbem Ravennatium sunt deducti.

Hoc quoque tempore misit Agilulfus rex Cacano regi Avarorum artifices ad faciendas naves, cum quibus isdem Cacanus insulam quamdam in Thracia expugnavit.

CAPUT XXII. De basilica beati Joannis in Modicia, quam Theudelinda regina aedificavit.

Per idem quoque tempus Theudelinda regina basilicam beati Joannis Baptistae, quam in Modicia construxerat, qui locus supra Mediolanum duodecim millibus abest, dedicavit, multisque ornamentis auri, argentique decoravit, praediisque sufficienter ditavit . Quo in loco etiam Theudericus quondam Gothorum rex palatium construxit, pro eo quod aestivo tempore locus ipse, ut pote vicinus Alpibus, temperatus, ac salubris existit.

CAPUT XXIII. De palatio quod construxit.

Ibi etiam praefata regina suum palatium condidit, in quo aliquid et de Langobardorum gestis depingi fecit. In qua pictura manifeste ostenditur, quomodo Langobardi eo tempore comam capitis tondebant, vel qualis illis vestitus, qualisve habitus erat. Siquidem cervicem usque ad occipitium radentes nudabant, capillos a facie usque ad os dimissos habentes , quos in utramque partem in frontis discrimine dividebant. Vestimenta vero eis erant laxa, et maxime linea, qualia Angli Saxones habere solent, ornata institis latioribus, vario colore contextis. Calcei vero eis erant usque ad summum pollicem pene aperti, et alternatim laqueis corrigiarum retenti. Postea vero coeperunt hosis uti, super quas equitantes tubrugos birreos mittebant, sed hoc de Romanorum consuetudine traxerunt.

CAPUT XXIV. De subversione Patavinae urbis.

Usque ad haec tempora Patavium civitas fortissime militibus repugnantibus Langobardis rebellavit. Sed tandem injecto igne tota flammis vorantibus concremata est, et jussu regis Agilulfi ad solum usque destructa est; milites tamen qui in ea fuerant Ravennam remeare permissi sunt.

CAPUT XXV. De pace facta cum Avaribus, et quod Langobardi Istriam sunt ingressi.

Hac tempestate Agilulfi legati regressi a Cacano pacem perpetuam factam cum Avaribus nuntiarunt. Legatus quoque Cacani cum eis adveniens ad Gallias perrexit, denuntians Francorum regibus, ut sicut cum Avaribus, ita pacem habeant cum Langobardis. Inter haec Langobardi cum Avaribus et Sclavis Istrorum fines ingressi, universa ignibus et rapinis vastaverunt.

CAPUT XXVI. De nativitate Adaloaldi filii Agilulfi, et invasione montis Silicis.

Agilulfo quoque regi tunc nascitur filius de Theudelinda regina, in Modiciae palatio, qui Adaloaldus est appellatus. Sequenti tempore, Langobardi castrum montis Silicis invaserunt. Per idem tempus repulso apud Ravennam Gallicino, rediit Smaragdus, qui prius fuerat Ravennae patricius.

CAPUT XXVII. De morte Mauricii imperatoris.

Igitur Mauricius Augustus postquam uno et viginti annis rexit imperium cum filiis Theodosio et Tiberio, et Constantino a Foca, qui fuit strator Prisci patricii, occiditur. Fuit autem utilis reipubl. Nam saepe, contra hostes dimicans, victoriam obtinuit. Hunni quoque, qui et Avares appellantur, ejus virtute devicti sunt.

CAPUT XXVIII. De Gaidoaldo, et Gisulfo ducibus, et de baptismo Adaloaldi.

Hoc anno Gaidoaldus dux de Tridento, et Gisulfus de Forojulii, cum antea a regis Agilulfi societate discordarent, ab eo in pace recepti sunt. Tunc etiam baptizatus est praenominatus puer Adaloaldus, filius Agilulfi regis, in sancto Joanne in Modicia, et susceptus de fonte est a Secundo servo Christi de Tridento, cujus saepe fecimus mentionem. Fuit autem festi paschalis dies eo tempore septimo Idus Aprilis.

CAPUT XXIX. De captu Cremonae, et Mantuae, et de morte filiae regis, et de bello Francorum.

Erat autem iis diebus adhuc discordia Langobardis cum Romanis propter captivitatem filiae regis. Qua de causa Agilulfus rex egressus Mediolano, mense Julio, obsedit civitatem Cremonensem cum Sclavis, quos ei Cacanus rex Avarorum in solatium miserat, et cepit eam duodecimo Kalendas Septembris, et ad solum usque destruxit. Pari etiam modo expugnavit Mantuam, et interruptis muris ejus cum arietibus, dans veniam militibus qui erant in ea revertendi Ravennam, ingressusque in eam die Iduum Septembrium.

Tunc etiam partibus Langobardorum se tradidit castrum, quod Vulturina vocatur. Milites vero Brexillum oppidum igni cremantes, fugerunt. His ita patratis, reddita est filia regis a Smaragdo patricio, cum viro, et filiis, ac rebus cunctis; factaque est pax mense nono, usque ad Kalendas Aprilis, indictione octava . Filia vero regis mox a Ravenna Parmam rediit, et ob difficultatem partus periclitata, statim defuncta est. Hoc anno Theudebertus et Theudericus reges Francorum adversus Clotarium patruum suum dimicarunt, in quo certamine ex utraque parte multa millia ceciderunt.

CAPUT XXX. De transitu beati Gregorii papae, et ejus sanctitate.

Tunc etiam beatus Gregorius migravit ad Christum, cum jam Focas per indictionem octavam anno regnaret secundo. Cujus in locum ad apostolatus officium Sabinianus est ordinatus. Fuit autem tunc hiems frigida nimis, et mortuae sunt vites pene in omnibus locis. Messes quoque partim vastatae sunt a muribus, partim percussae uredine evanuerunt. Debuit etenim tunc mundus famem sitimque pati, quando, decedente tanto doctore, animas hominum spiritalis alimoniae penuria sitisque ariditas invasit.

Libet me sane pauca de ejusdem beati Gregorii papae scriptis, quamdam epistolam huic opusculo inserere, ut possit liquidius agnosci, quam humilis iste vir fuerit, quantaeque innocentiae, et sanctitatis. Hic denique cum accusatus apud Mauritium Augustum, ejusque filios fuisset, quod Malcum quemdam episcopum in custodia pro solidis occidisset, scribens pro hac re epistolam Sabiniano suo apocrisiario, qui erat apud Constantinopolim, inter caetera sic ait: « Unum est quod breviter suggeras serenissimis dominis nostris, quia si ego servus eorum in mortem Langobardorum me miscere voluissem, hodie Langobardorum gens, nec regem, nec duces, nec comites haberet, atque in summa confusione divisa esset. Sed quia Deum timeo, in mortem cujuslibet hominis me miscere formido. Malcus autem isdem episcopus neque in custodia fuit, neque in aliqua afflictione, sed die qua causam dixit, et abductus est, nesciente me, a Bonifacio notario in domum ejus ductus est, ibique prandidit, et honoratus est ab eo, et nocte subito mortuus est. »

Ecce quantae humilitatis vir iste fuit, qui, cum esset summus Dei pontifex, se servum hominum nominavit? Ecce quantae innocentiae, qui nec in morte Langobardorum, qui utique et increduli erant, et omnia devastabant, sese voluit admiscere.

CAPUT XXXI. De regno Adaloaldi, et de pace facta cum Francis.

Igitur sequenti aestate mense Julio levatus est Adaloaldus rex super Langobardos apud Mediolanum in Circo, in praesentia patris sui Agilulfi regis, astantibus legatis Theudeberti regis Francorum, et desponsata est eidem regio puero filia regis Theudeberti, et firmata est pax perpetua cum Francis .

CAPUT XXXII. Bellum Francorum cum Saxonibus.

Eodem tempore Francis cum Saxonibus pugnantibus, magna strages ab utrisque partibus facta est. Apud Ticinum quoque in basilica beati Petri apostoli, Petrus cantor fulmine ictus.

CAPUT XXXIII. De pace facta cum Smaragdo patricio, et de captis Tusciae civitatibus.

Sequenti denique mense Novembrio, rex Agilulfus pacem fecit cum Smaragdo patricio in annum unum, accipiens a Romanis duodecim millia solidorum. Civitates quoque Tusciae, hoc est Balneum regis, et urbs vetus a Langobardis invasae sunt. Tunc etiam mense Aprili, et Maio, apparuit in coelo stella, quam cometem dicunt. Dehinc Agilulfus rex iterum fecit pacem cum Romanis tribus annis.

CAPUT XXXIV. De morte Severi patriarchae, et de sacerdotio Joannis, et Candidiani.

His diebus defuncto Severo patriarcha, ordinatur Joannes abbas patriarcha in Aquileia vetere, cum consensu regis et Gisulfi ducis. In Grados quoque ordinatus est Romanis Candidianus antistes. Rursum mense Novembrio, et Decembrio, stella cometes apparuit.

Candidiano quoque defuncto apud Grados ordinatur patriarcha Epiphanius, qui fuerat primicerius notariorum ab episcopis, qui erant sub Romanis; et ex illo tempore coeperunt duo esse patriarchae.

CAPUT XXXV. De invasione Neapolitanae civitatis, et de morte Eleutherii falsi imperatoris.

Hac aetate Joannes Consinus invasit Neapolim, quem de eadem civitate non multos post dies Eleutherius patricius expulit, eumque interfecit. Post haec isdem Eleutherius patricius eunuchus imperii jura suscepit. Qui dum a Ravenna Romam pergeret, in castro Luceolis a militibus interfectus est, caputque ejus Constantinopolim imperatori delatum est .

CAPUT XXXVI. De pace facta cum imperatore.

Hac etiam tempestate misit rex Agilulfus Stabilicianum notarium suum Constantinopolim ad Focam imperatorem. Qui rediens cum legatis imperatoris, facta pace annuali, Agilulfo regi iidem legati imperialia munera obtulere.

CAPUT XXXVII. De Foca Augusto, et ejus nece, et imperio Eraclii.

Focas igitur, ut praemissum est, exstincto Mauricio, ejusque filiis, Romanorum regnum invadens, per octo annorum curricula principatus est. Hic, rogante papa Bonifacio, statuit sedem Romanae et apostolicae Ecclesiae caput esse omnium Ecclesiarum, quia Ecclesia Constantinopolitana primam se omnium Ecclesiarum scribebat. Idem alio papa Bonifacio petente jussit in veteri fano, quod Pantheon vocabant, ablatis idololatriae sordibus, ecclesiam beatae semper virginis Mariae et omnium martyrum fieri, ut ubi quondam omnium non deorum, sed daemonum cultus erat, ibi deinceps omnium fieret memoria sanctorum. Hujus tempore Prasini, et Veneti per Orientem et Aegyptum civile bellum faciunt, ac se mutua caede prosternunt. Persae quoque adversus rempublicam gravissima bella gerentes, multas Romanorum provincias, et ipsam Hierosolymam auferunt; et destruentes ecclesias, sancta quoque profanantes, inter ornamenta locorum sanctorum, etiam vexillum Dominicae crucis abducunt. Contra hunc Focam Heraclianus, qui Africam regebat, rebellavit, atque cum exercitu veniens, eum regno vitaque privavit, remque publicam Romanam ejusdem filius Heraclius suscepit regendam.

CAPUT XXXVIII. De morte Gisulfi ducis, et de praedatione Forojulianae urbis, et caeteris malis, quae Langobardi ab Hunnis sunt perpessi.

Circa haec tempora rex Avarorum, quem sua lingua Cacanum appellant, cum innumerabili multitudine veniens, Venetiarum fines ingressus est. Huic Gisulfus Forojulianus dux cum Longobardis, quos habere poterat audacter occurrit. Sed quamvis forti animositate contra immensam multitudinem bellum cum paucis gereret, undique tamen circumseptus cum omnibus suis pene exstinctus est.

Uxor vero ejusdem Gisulfi, nomine Romilda, cum Langobardis qui evaserant, sive eorum uxoribus, et filiis, qui in bello perierant, intra murorum Forojuliani castri munivit septa. Huic erant filii Taso, et Caco, jam adolescentes, Radoaldus vero et Grimoaldus adhuc in puerili aetate erant constituti. Habebat vero et filias quatuor, quarum una Appa, alia Gaila vocabatur, duarum vero nomina non tenemus. Communierant se quoque Langobardi et in reliquis castris, quae iis vicina erant, hoc est, in Cormones, Nomaso, Osopo, Artenia, Reunia, Glemona, vel etiam in Ibligine, cujus positio omnino expugnabilis existit. Pari etiam modo, et in reliquis castellis, ne Hunnis, hoc est Avaribus, praeda fierent, se communiere.

Avares vero per omnes Forojulianorum fines discurrentes, omnia incendiis et rapinis vastantes, Forojulianum oppidum obsidione claudunt, et totis viribus expugnare moliuntur. Horum rex, id est, Cacanus, dum circa muros armatus cum magno equitatu perambularet, ut qua ex parte urbem facilius expugnare posset inquireret, hunc Romilda de muris prospiciens, cum eum cerneret juvenili aetate florentem, meretrix nefaria concupivit, eique mox per nuntium mandavit, ut si se in matrimonium sumeret, ipsa eidem civitatem cum omnibus qui aderant traderet. Quod rex barbarus audiens, eidem malignitatis dolo, quod mandaverat se facturum promisit, eamque in matrimonium spopondit accipere. Illa vero nihil morata, portas Forojuliensis castri aperuit, et ad suam cunctorumque qui aderant perniciem hostem introduxit. Ingressi vero Avares cum rege suo Forum-Julii, universa quae invenire poterant rapinis diripiunt. Ipsamque urbem flammis concremantes, universos quos repererant captivos abducunt, fallaciter tamen eis promittentes quod eos unde digressi fuerant, Pannoniae in finibus collocarent. Qui cum patriam revertentes, et ad campum quem sacrum nominant pervenissent, omnes qui jam in majori aetate constituti erant Langobardos perimere gladio statuunt, mulieres vero et parvulos captivitatis sorte dividunt. Taso vero et Cacco, seu Rodoaldus, filii Gisulfi, et Romildae, cum hanc Avarorum malitiam cognovissent, statim ascensis equis, fugam arripiunt. E quibus unus Grimoaldum puerulum fratrem suum, dum existimaret, ut pote parvulum, super equum currentem se tenere non posse, melius ducens eumdem gladio perimere, quam captivitatis jugum sustinere, eum occidere voluit. Cum igitur ut eum percuteret lanceam elevasset, puer lacrymans exclamavit, dicens: Noli me pungere, quia possum me super equum tenere. Qui injecta manu eum per brachium apprehendens, super nudum equi dorsum posuit, eumdemque ut se contineret hortatus est. Puer vero, frenum equi manu arripiens, fugientes germanos et ipse secutus est. Quo comperto Avares, mox ascensis equis, eos persecuti sunt, et reliquis veloci fuga evadentibus, Grimoaldus puerulus ab uno eorum qui velocius cucurrerat capitur, nec tamen eum suus comprehensor gladio ferire propter parvitatem aetatis dignatus est, sed sibi eumdem potius serviturum reservavit. Cumque eum ad castra revertens apprehenso ejusdem equi freno reduceret, deque tam nobili praeda exsultaret (erat enim ipse puerulus eleganti forma, micantibus oculis, lacteo crine perfusus), qui cum se captivum trahi doleret, ingentes animos angusto in pectore versans, ensem qualem in illa aetate habere poterat vagina exemit, seque trahentem Avarem, quantulo annisu valuit, capitis in cervice percussit. Moxque ad cerebrum ictus perveniens, hostis ab equo dejectus est. Puer vero Grimoaldus, verso equo fugam laetabundus arripiens, tandem fratribus junctus est, eisque liberatione sui nuntiata, insuper hostis interitu inaestimabile gaudium fecit.

Avares vero omnes Langobardos, qui jam in virili aetate erant, gladio perimunt, mulieres vero et parvulos captivitatis jugo abducunt. Romildam vero, quae totius malitiae caput exstitit, rex Avarum propter jusjurandum sicut ei spoponderat nocte una quasi in matrimonio habuit, novissime vero duodecim Avaribus tradidit, qui eam per totam noctem vicibus sibi succedentes libidine vexarent. Postmodum quoque palum in medio campo configi praecipiens, eamdem in ejus acumine inseri mandavit, haec insuper exprobrando inquiens: Talem te dignum est maritum habere. Igitur dira proditrix patriae tali exitio periit, quae amplius suae libidini, quam civium et consanguineorum saluti prospexit. Filiae vero ejus non matris libidinem secutae, sed castitatis amori studentes, ne ab Avaribus contaminarentur, crudorum pullorum carnes sibi inter mammas sub fascia posuerunt, quae ex calore putrefactae odorem foetidum exhalabant. Cumque eas vellent Avares contingere, non sustinentes foetorem, putabant eas naturaliter ita foetere, procul ab eis cum exsecratione recedentes, atque dicentes omnes Langobardas foetidas esse.

Hac igitur arte Avarum libidinem puellae nobiles evadentes, et ipsae castae servatae sunt, et utile servandae castitatis, si quid tale feminis contigerit, mandaverunt exemplum. Quae postea per diversas regiones venundatae, juxta nobilitatem suam dignis sunt nuptiis potitae. Nam una earum Alamannorum regi, alia vero dicitur Bajoariorum principi nupsisse.

CAPUT XXXIX. De genealogia Pauli Arnefridi.

Exigit vero locus, postposita generali historia, pauca etiam privatim de mea, qui haec scribo, genealogia retexere, et quia res ita postulat, paulo superius narrationis ordinem replicare. Eo denique tempore quo Langobardorum gens de Pannoniis ad Italiam venit, Leuphis meus abavus, ex eodem Langobardorum genere cum eis pariter adventavit. Qui postquam aliquot annos in Italia vixit, diem claudens extremum, quinque ex se genitos filios adhuc parvulos reliquit, quos tempestas ista captivitatis, de qua nunc diximus, comprehendens, omnes ex castro Forojuliensi, in Avarum patriam exsules deduxit. Qui cum per multos annos in eadem regione captivitatis miseriam sustinuissent, et jam ad virilem pervenissent aetatem, caeteris quatuor, quorum nomina non retinemus, in captivitatis angustia persistentibus, quintus eorum germanus, nomine Lupicis, qui noster postea proavus exstitit, inspirante sibi (ut credimus) misericordiae auctore, captivitatis jugum abjicere statuit, et ad Italiam, quo gentem Langobardorum residere meminerat, tendere, atque ad libertatis jura studuit repedare. Qui cum iter aggressus fugam arripuisset, tantum pharetram, et arcum, et aliquantulum cibi propter viaticum gerens, nesciretque omnino quo pergeret, ei lupus adveniens comes itineris, et ductor factus est. Qui cum ante eum pergeret, et frequenter post se respiceret, et cum stante subsisteret, atque cum pergente praeiret, intellexit sibi eum divinitus datum esse, ut ei iter quod nesciebat ostenderet. Cumque per aliquot dies per montium solitudines hoc modo pergerent, panis eidem viatori, quem exiguum habuerat, omnino defecit. Qui cum jejunans iter carperet, et jam fame tabefactus defecisset, tetendit arcum suum, et eumdem lupum, ut eum in cibum sumere posset, sagitta interficere voluit. Sed lupus ictum ferientis praecavens, ab ejus visione elapsus est. Ipse autem, recedente eodem lupo, nesciens quo pergeret, insuper famis penuria nimium debilis effectus, cum jam de vita desperaret, sese in terram projiciens obdormivit, videtque quemdam virum in somnis talia sibi verba dicentem: Surge, qui dormis: arripe viam in hanc partem contra quam pedes tenes; illac etenim est Italia, ad quam tendis. Qui statim surgens, in illam partem, quam in somnis audierat, pergere coepit: nec mora, ad habitaculum hominum pervenit. Erat enim Sclavorum habitatio in illis locis. Quem cum una mulier jam vetula vidisset, statim intellexit eum fugitivum esse, et famis penuria laborare. Ducta autem misericordia super eum, abscondit eum in domo sua, et secreto paulatim ei victum ministravit, ne si ei usque ad saturitatem alimoniam praeberet, ejus vitam funditus exstingueret. Denique sic competenter ei pastum praebuit, quousque ipse recuperatus vires accipere potuisset. Cumque eum jam validum ad iter faciendum vidisset, datis ei cibariis, ad quam partem tendere deberet, admonuit. Qui post aliquot dies Italiam ingressus, ad domum in qua ortus fuerat pervenit. Quae ita deserta erat, ut non solum tectum non haberet, sed etiam rubis et sentibus plena esset. Quibus ille succisis, intra eosdem parietes vastam ornum reperiens, in hac suam pharetram suspendit. Qui postea consanguineorum, et amicorum suorum muneribus ditatus, et domum reaedificavit, et uxorem duxit, sed nihil de rebus, quas genitor suus habuerat, exclusus jam ab iis, qui eas invaserant longa et diuturna possessione, conquirere potuit. Iste, ut jam superius praemisi, exstitit meus proavus.

Hic etenim genuit avum meum Arichim, Arichis vero patrem meum Warnefrid, Warnefrid ex Theudelinda conjuge sua genuit me Paulum meumque germanum Arichim, qui nostrum avum cognomine retulit. His paucis de propriae genealogiae serie delibatis, nunc generalis historiae revertamur ad tramitem.

CAPUT LX. De ducatu, et de morte Tasonis, et Saconis.

Mortuo, ut diximus, Gisulfo Forojuliensi duce, Taso et Cacco filii ejus eumdem ducatum regendum susceperunt. Ilii suo tempore Sclavorum regionem, quae Zellia appellatur, usque ad locum qui Medaria dicitur, possederunt. Unde usque ad tempora Ratchis ducis, iidem Sclavi pensionem Forojulianis ducibus persolverunt. Hos duos fratres Gregorius patricius Romanorum in civitate Opitergio dolosa fraude peremit. Nam promittens Tasoni, ut ei barbam, sicut moris est, incideret, eumque sibi filium faceret, ipse Taso cum Caccone germano suo, et electis juvenibus ad eumdem Gregorium nihil mali metuens advenit. Qui mox cum Opitergium cum suis esset ingressus, statim isdem Patricius civitatis portas claudi praecepit, et armatos milites super Tasonem ejusque socios misit. Quod Taso cum suis comperiens, audacter se ad praelium praeparavit, ultimumque sibi data pace valedicentes, per singulas civitatis plateas hac illacque dispersi, quoscunque obvios habere poterant trucidantes, cum magnam stragem de Romanis fecissent, ad extremum etiam ipsi perempti sunt. Gregorius vero Patricius propter jusjurandum quod dederat, caput Tasonis sibi deferri jubens, ejus barbam sicut promiserat perjurus abscidit .

CAPUT XLI. De Grasulfo duce Forojuliano, et de adventu Radoaldi et Grimoaldi in Beneventum.

His ita peremptis, dux Forojulianus Grasulfus Gisulfi germanus constituitur. Radoaldus vero et Grimoaldus, despectui ducentes sub patrui sui Grasulfi potestate degere, cum essent jam prope juvenilem aetatem, ascensa navicula remigantes ad Beneventi fines perveniunt. Exinde ad Arichim Beneventanorum ducem, suum quondam paedagogum, properantes, ab eo gratissime suscepti, et filiorum loco sunt habiti. Hiis temporibus mortuo Tassilone duce Bajoariorum, filius ejus Garibaldus, in Agunto a Sclavis devictus est, et Bajoariorum termini depraedantur. Resumptis tamen Bajoarii viribus, et praedas ab hostibus excutiunt, et hostes de suis finibus pepulerunt .

CAPUT XLII. De facta pace cum imperatore, et Francis, et depopulatione Histriae, et morte Gundualdi.

Rex vero Agilulfus pacem cum imperatore in annum unum, itemque in alterum faciens, cum Francis quoque iterato pacem renovat. Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam interfectis militibus lacrimabiliter depraedati sunt.

Sequenti quoque mense Martio defunctus est apud Tridentum Secundus servus Christi, de quo saepe jam diximus, qui usque ad sua tempora succinctam de Langobardorum gestis composuit historiolam .

Eo tempore rex Agilulfus cum imperatore iterato pacem composuit. Occisus quoque est hiis diebus Theudebertus rex Francorum, et facta est pugna gravissima inter eos. Gundualdus etiam Theudelindae reginae germanus, qui erat dux in civitate Astensi, nemine sciente auctorem mortis ipsius, hoc ipso in tempore sagitta ictus interiit .

CAPUT XLIII. De morte Agilulfi, et de regno Adaloaldi, et ejus expulsione, et regno Arialdi.

Igitur Agilulfus rex, qui et Ago est appellatus, postquam viginti et quinque annos regnaverat, diem clausit extremum, relicto in regno filio suo Adaloaldo admodum puero , cum Theudelinda matre . Sub niis ecclesiae restauratae sunt, et multae dationes per loca venerabilia largitae . Sed cum Adaloaldus eversa mente insaniret, postquam cum matre decem regnaverat annis, de regno ejectus est, et a Langobardis in ejus loco Arioaldus substitutus est . De cujus regis gestis, ad nostram notitiam minime aliquid pervenit . Circa haec tempora beatus Columbanus ex Scotorum genere oriundus, postquam in Gallia in loco qui Luxovius dicitur, monasterium construxerat, in Italiam veniens a Langobardorum rege gratanter exceptus est, coenobiumque, quod Bobium appellatur, in Alpibus Cottiis aedificavit, quod quadraginta millibus ab urbe dividitur Ticinensi. Quo in loco et multae possessiones a singulis principibus sive Langobardis largitae sunt, et magna ibi facta est congregatio monachorum .

CAPUT XLIV De morte Arialdi, et regno Rothari, et quia dux Arichis filium suum Ajonem ad regem direxit.

Igitur Arioaldus postquam super Langobardos duodecim annis regnum tenuit, ab hac luce subtractus est. Langobardorum regnum Rothari genere Arodus suscepit . Fuit autem viribus fortis, et justitiae tramitem sequens, sed tamen fidei Christianae non rectam lineam tenens, Arianae haereseos perfidia maculatus est. Siquidem Ariani minorem Patre Filium, Spiritum quoque Sanctum minorem Patre et Filio ad suam perniciem dicunt. Nos autem Catholici Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, in tribus personis unum et verum Deum, aequali potentia, eademque gloria confitemur. Hujus temporibus pene per omnes civitates regni ejus duo episcopi erant, unus Catholicus, et alter Arianus. In civitate quoque Ticinensi usque nunc ostenditur, ubi Arianus episcopus, apud basilicam Sancti Eusebii residens, baptisterium habuit, cum tamen ecclesiae Catholicae alius episcopus praesideret. Qui tamen Arianus episcopus, qui in eadem civitate fuit Anastasius nomine, ad fidem Catholicam conversus, Christi postea Ecclesiam rexit .

Hic Rothari rex, Langobardorum leges, quas sola memoria et usu retinebant , scriptorum serie composuit, codicemque ipsum edictum appellari praecepit. Erat autem jam ex quo Langobardi in Italiam venerant annus septuagesimus septimus, sicut idem Rex in sui edicti testatus est prologo.

CAPUT XLV. De morte Arichis Beneventani ducis, et ducatu Aionis.

Ad hunc regem Arichis dux Beneventi filium suum Aionem direxit. Qui cum Ravennam venisset, Ticinum pergens, ibi ei Romanorum malitia talis potio data est, quae eum mente excedere faceret, atque ex eo tempore nunquam pleni sanique sensus fuit. Igitur cum dux Arichis, hujus de quo diximus pater, jam maturus annis ad diem ultimum propinquasset, sciens filium suum Aionem non recti esse sensus, Radoaldum et Grimoaldum, jam florem juventutis habentes, quasi proprios filios Langobardis qui aderant commendavit, eisque dixit quod melius eos regere isti quam Aio filius suus posset.

CAPUT XLVI. De morte Aionis, et de ducatu Radoaldi.

Defuncto ergo Arichis, qui ducatum quinquaginta tenuerat annis, Aio ejus filius Samnitum ductor effectus est, cui tamen Radoaldus et Grimoaldus, sicut seniori fratri et domino, per omnia paruerunt. Qui Aio cum anno et mensibus quinque Beneventanum ducatum regeret, venientes Sclavi cum multitudine navium longe a civitate Seponto castra posuerunt. Qui occultas foveas circa sua castra facientes, cum Aio super eos absentibus Radoaldo et Grimoaldo venisset, eosque debellare vellet, equus ejus in unam de eisdem foveis cecidit, atque irruentibus super eum Sclavis, simul cum aliquantis viris exstinctus est. Quod cum Radoaldo nuntiatum fuisset, cito veniens, eisdem Sclavis propria illorum lingua locutus est. Cumque propter hoc segniores ad bellum reddidisset, mox super eos irruens, magnaque strage eos prosternens, et Aionis mortem ultus est, et de illis finibus eos qui remanserant hostes fugam petere coegit.

CAPUT XLVII. De civitatibus quos Rothari cepit.

Igitur Rothari rex Romanorum civitates ab urbe Tusciae Lunense universas quae in littore maris sitae sunt usque ad Francorum fines cepit. Opitergium quoque civitatem inter Tarvisium et Forojulii positam, pari modo expugnavit et diruit . Cum Ravennatibus, et Romanis bellum gessit, ad fluvium Aemiliae, qui Scultenna dicitur; in quo bello a parte Romanorum reliquis terga dantibus, octo millia ceciderunt.

Eo tempore magnus Romae terrae motus factus est, magnaque fuit inundatio aquarum. Post haec fuit clades scabierum, ita ut nullus potuisset mortuum suum agnoscere propter nimium inflationis tumorem.

Apud Beneventum vero mortuo Radoaldo duce, qui ducatum quinque rexerat annis, Grimoaldus ejus germanus dux effectus est, gubernavitque ducatum Samnitium annis viginti et quinque. Hic de captiva puella, sed tamen nobili, cujus nomen Itta fuit, Romualdum filium et duas filias genuit. Qui cum esset vir bellicosissimus, et ubique insignis, venientibus eo tempore Graecis, ut oraculum sancti Michaelis archangeli in monte Gargano situm depraedarentur, Grimoaldus super eos cum exercitu veniens, ultima eos caede prostravit.

CAPUT XLVIII. De morte Radoaldi ducis, et quia ei in ducatu Grimoaldus ejus germanus successit.

At vero rex Rothari, postquam annos sedecim et menses quatuor regnum tenuerat vita decedens, Langobardorum regnum Rodoaldo, suo filio reliquit. Hic cum juxta basilicam beati Joannis Baptistae fuisset humatus, post aliquantum tempus quidam iniqua cupiditate succensus, ejus sepulcrum noctu aperuit, et quidquid in ornamentis ejus corporis reperit abstulit. Cui beatus Joannes per visionem apparens, eum vehementer exterruit eique dixit: Cur ausus es corpus istius hominis contingere? Fuerit licet non recte credens, tamen mihi se commendavit. Quia igitur hoc facere praesumpsisti, nunquam in meam basilicam deinceps ingressum habebis. Quod ita quoque factum est. Quoties enim cunque voluisset beati Joannis oraculum ingredi, statim velut a validissimo pugili guttur ejus feriretur, sic subito retro ruebat impulsus. Veritatem in Christo loquor, hoc mihi ipse retulit, qui hoc ipsum suis oculis factum vidit.

CAPUT XLIX. De morte Rothari regis, et regno Rodoaldi.

Rodoaldus igitur, post funus patris Langobardorum regnum suscipiens, Gundibergam Agilulfi et Theudelindae sibi filiam in matrimonium sociavit . Haec Gundiberga regina ad instar suae genitricis, sicut illa in Modicia, sic et ista intra Ticinensem civitatem basilicam in honorem beati Joannis Baptistae construxit. Quam mire ex auro et argento peplisque decoravit, rebusque singulis optime ditavit, in qua et ejus corpus tumulatum quiescit.

Haec cum de crimine adulterii apud virum accusata fuisset, proprius ejus servus Carellus nomine, a rege expetiit, ut cum eo qui reginae crimen ingesserat, pro castitate suae dominae monomachia dimicaret. Qui dum cum criminatore illo singulare certamen inisset, eum cuncto populo astante superavit. Regina vero post hoc factum ad dignitatem pristinam rediit.

CAPUT L. De morte Rodoaldi regis, et regno Ariperti.

 Rodoaldus quoque (ut fertur) dum uxorem cujusdam Langobardi stuprasset, ab eo interfectus est, postquam septem diebus et quinque regnaverat annis. Huic successit in regni regimine Aripertus, filius Gundualdi, qui fuerat germanus Theudelindae reginae. Hic condidit apud Ticinum oraculum Domini Salvatoris, quod extra portam Occidentalem, quae dicitur Marenca, situm est, quod ornamentis variis decoravit, et substantiis sufficienter ditavit.

CAPUT LI. De morte Heraclii Augusti, et Constantini, qui ei successit, et regno alterius Constantini.

 His diebus defuncto Heraclio Augusto, apud Constantinopolim, Heracleon ejus filius cum matre Martina regni jura suscepit, rexitque imperium duobus annis. Quo vita decedente, successit in locum ejus Constantinus germanus ejusdem, alius filius Heraclii, imperavitque mensibus sex. Hoc etiam mortuo, Constantinus ejusdem filius ad regni dignitatem ascendit, tenuitque regnum annis octo et viginti.

CAPUT LII. De Caesara regina Persarum.

Circa haec tempora regis Persarum conjux, nomine Caesara, de Perside exiens cum paucis suis fidelibus, privato habitu, propter Christianae fidei amorem, Constantinopolim venit. Quae ab imperatore honorifice suscepta, post aliquot dies, ut desiderabat, baptismum consecuta, et ab Augusta de sacro fonte levata est. Quod vir ejus Persarum rex audiens, legatos Constantinopolim ad Augustum direxit, quatenus eidem suam uxorem redderet. Qui ad imperatorem venientes verba regis Persarum nuntiant, qui suam requirebat reginam. Imperator haec audiens, remque omnino ignorans, eis responsum reddidit dicens: De regina quam quaeritis fatemur nos nihil scire, praeter quod ad nos hic aliqua mulier privato habitu advenit. Legati vero responderunt dicentes: Si placet vestro conspectui, volumus hanc quam dicitis mulierem videre. Quae cum jussu imperatoris advenisset, mox ut eam conspiciunt, ad ejus vestigia provolvuntur, eique venerabiliter quod eam suus vir requireret suggerunt. Quibus illa respondit: Ite, renuntiate regi vestro et domino, quia nisi, sicut ego jam credidi, ita et ipse in Christum crediderit, me jam ultra consortem tori habere non poterit. Quid multa? Reversi legati ad patriam, universa quae audierant regi nuntiant. Qui nihil moratus, cum sexaginta millibus viris Constantinopolim pacifice ad imperatorem venit, a quo gratanter et satis digne susceptus est. Qui cum universis in Christum Dominum credens, pariter cum omnibus sacri baptismatis unda perfusus, et ab Augusto de fonte levatus, catholica fide confirmatus est. Multisque muneribus ab Augusto honoratus, accepta sua conjuge laetus et gaudens ad suam patriam repedavit . Circa haec tempora mortuo apud Forum Julii Grasulfo duce Forojuliensi, ducatum Ago regendum suscepit. Apud Spoletum quoque Theudelapio defuncto, Atto eidem civitati ductor efficitur.

CAPUT LIII. De morte Ariperti, et Godeberti filii ejus, qui ei successit, et regno Grimoaldi, et interitu Garibaldi ducis.

Igitur Aripertus, postquam apud Ticinum per per annos novem Langobardos rexerat, diem obiens, regnum duobus filiis suis adhuc adolescentibus, Bertarido et Godeberto, regendum reliquit. Et Godebertus quidem Ticini sedem regni habuit, Bertaridus vero in civitate Mediolanensi. Inter quos fratres, facientibus malignis hominibus, discordiae et odiorum fomes surrexit, in tantum ut alter alterius regnum invadere conaretur . Qua de re Godebertus Garibaldum Taurinatium ducem ad Grimoaldum Beneventanorum strenuum tunc ductorem direxit, invitans eum ut quantocius veniret et sibi adversus germanum suum Bertaridum auxilium ferret, regisque filiam, suam germanam, ei se daturum promittens. Sed legatus ipse fraudulenter contra suum dominum agens, Grimoaldum exhortatus est ut veniret, et Langobardorum regnum, quod adolescentes germani dissipabant, ipse arriperet, qui aetate maturus, consilio providus, et viribus fortis existeret. Grimoaldus, haec audiens, mox animum ad regnum Langobardorum obtinendum erexit. Ordinatoque apud Beneventum Romualdo suo filio duce, ipse cum electa manu Ticinum profecturus iter arripuit, ac per omnes civitates quas obviam habuit, sibi amicos et adjutores ad regnum percipiendum ascivit. Trasemundum vero comitem Capuanum per Spoletum, et Tusciam direxit, ut per eas regiones Langobardos suo consortio coaptaret. Qui imperata sibi strenue perficiens, ei cum multis adjutoribus apud Aemiliam in itinere occurrit.

Igitur Grimoaldus cum prope Placentiam cum robusta virorum multitudine advenisset, Garibaldum, qui legatus ad eum missus a Godeberto fuerat, Ticinum praemisit, ut eidem Godeberto de suo adventu nuntiaret. Qui ad Godebertum veniens, Grimoaldum citius adventare dixit. Cumque Godebertus ab eo quaereret quo in loco eidem Grimoaldo hospitium praeparare deberet, Garibaldus ita respondit, quod dignum esset ut Grimoaldus, qui pro ejus causa venerat, ejusque sororem accepturus esset, hospitium intra palatium haberet. Quod ita quoque factum est. Nam adveniens Grimoaldus, intra palatium hospitium accepit . Isdem vero Garibaldus, totius nequitiae seminator, Godeberto persuasit, ut non aliter quam lorica sub veste indutus cum Grimoaldo locuturus veniret; asserens quia Grimoaldus eum occidere vellet. Rursus isdem fallendi artifex; ad Grimoaldum veniens dixit, quod nisi se fortiter praepararet, eum Godebertus suo gladio perimeret, asseverans Godebertum quando cum eo ad colloquendum veniret, loricam sub veste gestare. Quid plura? Cum ad colloquium die crastino venissent, et Godebertum post salutationem Grimoaldus amplexatus esset, statim sensit quod loricam sub veste gestaret. Nec mora, evaginato gladio eum vita privavit, regnumque ejus et omnem potentiam invadens, suae subdidit ditioni. Habebat autem tunc Godebertus jam filium parvulum nomine Reginbertum, qui a Godeberti fidelibus sublatus et occulte nutritus est. Nec eum Grimuald persequi curavit, quippe qui adhuc infantulus esset.

Quo audito Bertaridus, qui apud Mediolanum regnabat, quod germanus ejus esset exstinctus, quanta potuit velocitate fugam arripuit, atque ad regem Avarum Cacanum pervenit, uxorem Rodelindam, et parvulum filium nomine Cunibertum relinquens, quos Grimoaldus Beneventum in exsilium direxit. His ita gestis Garibaldus, cujus instigatione, et certamine ista patrata sunt, et non solum haec egerat, sed et fraudem in legatione sua fecerat, dum munera quae deferre Beneventum debuerat, non integra deportasset; talium ergo operum patrator, non diu laetatus est. Erat quidam parvus homunculus, ex propria familia Godeberti oriundus, in civitate Taurinatium. Is cum Garibaldum ducem ipso sacratissimo Paschali die ad orationem in beati Joannis basilicam venturum sciret, super sacrum baptisterii fontem conscendens, laevaque manu se ad columellam tugurii continens, unde Garibaldus transiturus erat, evaginatum ensem sub amictu tenens, cum juxta eum Garibaldus venisset, et pertransiret, ipse elevato ense, annisu eumdem in cervicem percussit, caputque protinus. amputavit. Super quem qui cum Garibaldo venerant irruentes, multis eum ictuum vulneribus occiderunt. Qui licet occubuerit, tamen Godeberti sui domini injuriam insigniter ultus est .

 

LIVRE QUATRE

I.

Agilulf que l’on appelle aussi Agon, ayant été confirmé dans la dignité royale, envoya en France Agnellus Evêque de Trente, pour tacher de ravoir les captifs Lombards, celui-ci y alla et ramena ceux que Brunehilde avait rachetés de son argent. Evin Duc de Trente alla aussi en France pour obtenir la paix; mais il revint sans avoir rien fait.

II.

Dans cette année là il y eut une grande sécheresse jusques au mois de septembre et il s'ensuivit une extrême famine. Le territoire des Trentins fut aussi affligé d'une grande quantité de sauterelles, plus grandes que les sauterelles ordinaires ; mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elles se nourrirent dans les prés et les marais, et ne touchèrent presque pas aux moissons, l'année suivante il en revint un pareil nombre.

III.

Dans ces temps-là, le Roi Agilulf, tua Minulf Duc de l'île de saint Julien, parce qu'il l'avait livrée auparavant aux Francs. Gaidulf Duc de Bergame se révolta; mais ensuite il donna des otages et fit la paix. Peu de temps après il se révolta de nouveau, et se renferma dans l'île Comacine où il trouva un trésor que les Romains y avaient laissé. Mais Agilulf entra dans l'île, chassa les hommes de Gaidulf et porta son trésor à Pavie. Gaidulf se réfugia de nouveau à Bergame où il rentra en grâce chez Agilulf. Le Duc Ulcfaris se révolta aussi, mais il fut assiégé, et pris à Trérisi.

IV.

Dans ce temps-là il y eut encore une peste inguinaire à Ravenne, Grado, et Histrie, comme celle qui s'était déjà manifestée trente ans auparavant.

C’est alors aussi que le Roi Agilulf fit la paix avec les Avares. Childebert fit alors la guerre à son cousin le fils de Chilpéric, et ils livrèrent une bataille où périrent jusqu'à trente mille hommes.

Cette année-là l'hiver fut plus froid que l'on ne se rappelait encore de l'avoir vu précédemment. Il plut du sang dans le pays des Brioniens, et les fleuves même en furent teints.

V.

Dans ces temps-là le savant pape saint Grégoire écrivit trois livres de la vie des saints, et il appela cet ouvrage Dialogues, c'est à dire, discours de deux personnes, parce qu'il s'y entretient avec son diacre Pierre. Saint Grégoire dédia ce livre à la Reine Theudelinde qu'il savait être dévouée à Jésus Christ et toujours prête à faire des bonnes œuvres.[1]

VI.

L'Eglise de Dieu dut aussi de grandes utilités à cette reine; car les Lombards qui étaient encore gentils lorsqu'ils étaient entrés en Italie, avaient pris presque tous les biens des Eglises. Mais le Roi touché par ses supplications salutaires fut fidèle à la religion catholique, donna de grandes possessions aux églises, et remit dans un état honorable les Evêques qui avaient langui dans l'oppression et l'abjection.

VII.

Dans ces temps-là Tassilon fut fait Roi de Bavière par Childebert Roi des Francs. Bientôt après il entra dans la province des Slaves, et revint avec un butin considérable.

VIII.

Dans ce temps-là Romain, Patrice et Exarque de Ravenne, alla à Rome, et en revenant à Ravenne il prit aux Lombards les villes suivantes, Sutrium, Polimartium, Horta, Tudertum, Ameria, Perusia, Luceolis, et d'autres, encore, Ceci ayant été annoncé à Agilulf, il sortit de Pavie à la tête d'une puissance, armée et alla d'abord à Péruse. Il y assiégea Maurision Duc des Lombards qui s'était rendu aux Romains, et ayant pris la ville il le fit mourir. Le Pape saint Grégoire fut tellement effrayé de l'arrivée du Roi, qu'il abandonna l'exposition du Temple dont il est parlé dans Ezéchiel, ainsi qu'il le dit lui-même dans ses Homélies. — Mais le Roi retourna à Pavie. Peu de temps après, il fit la paix avec les Romains à la persuasion de Theudelinde, et le Pape Grégoire en a remercié cette reine dans la lettre que nous allons rapporter.

IX

Grégoire à Theudelinde Reine des Lombards Salut !

Notre fils l’abbé Probus nous a appris que votre excellence ce avait employé tous ses soins et sa bonté ordinaire à l'ouvrage de la paix, et nous ne pouvions attendre autre chose de notre chrétienneté. C’est pourquoi nous rendons grâces à Dieu de ce qu'il dirige votre cœur dans sa piété, de ce qu'il lui donna la vraie foi et vous permet de coopérer toujours aux choses qui lui plaisent. Car, mon excellente fille, vous avez le mérite d'avoir épargné tour le sang qui devait être versé de part et d'autre. C'est pourquoi nous vous rendons grâces, et nous implorons la miséricorde de notre Dieu, afin qu'il vous rende dans l'avenir le bien que vous avez fait Nous vous exhortons aussi par notre direction paternelle, de vous employer auprès de votre excellent époux, afin qu'il ne renonce pas à l'association de la république Chrétienne. Car vous devez savoir combien l'amitié de cette république peut lui devenir utile. Pour tous, étudiez toujours à votre manière ce qui a rapport à l'esprit de parti et plaidez la cause de la miséricorde lorsque vous en trouverez l'occasion, et par là vous vous recommanderez vous-même aux yeux du tout-puissant.

X.

Grégoire à Agilulf Roi des Lombards Salut:

Je rends grâce à votre excellence de ce qu'elle a écouté notre pétition, et fait une paix avantageuse à tous les partis, et nous en prenons l'occasion de louer la prudence et la bonté de votre excellence ; car en aimant la paix, vous faites voir que vous aimez Dieu qui est l'auteur de toute paix; car (ce qu'à Dieu ne plaise) si la paix n'avait pas été faite, l'on verserait encore le sang des pauvres paysans, qui sont des gens très utiles à tous les partis. Mais pour que cette paix soit réellement utile, nous vous prions de recommander à vos généraux de l'observer, de nos côtés, afin que des occasions de querelles et de contentions soient éloignées autant qu'il sera possible. Ces lettres vous seront portées par vos hommes, que nous avons reçus avec l'affection qui convenait à l'égard de gens qui donnaient la nouvelle d'une paix accordée par une divinité propice.

XI.

Au mois de janvier parut une comète, et on la vit le matin et le soir pendant tout le mois. Dans ce même mois mourut Jean, Archevêque de Ravenne; son successeur fut Marianus citoyen Romain. Evin Duc de Trente mourut aussi et l'on mit à sa place Guidolad homme bon et catholique. Deux mille Bavarois firent une irruption chez les Slaves, mais le Cacan survint et ils furent tous tués. C'est alors que l'on conduisit en Italie pour la première fois des Bubales et des chevaux sauvages. Le peuple les admira beaucoup.

XII.

C'est alors que Childebert Roi des Francs mourut à l'âge de vingt-cinq ans, en même temps que sa femme, l'on croit qu'ils furent empoisonnés. Les Huns appelés Avares allèrent de Pannonie en Thuringe, et firent une guerre cruelle aux Francs. Brunichilde régnait alors dans les gaules avec Théodebert et Théodoric encore enfants, elle donna de l'argent aux Huns et ils s'en retournèrent chez eux. Gontran mourut alors et son royaume passa à Brunichilde et aux fils de Childebert.

XIII.

Dans ce temps-là le Cacan Roi des Huns envoya des Ambassadeurs à Milan au Roi Agilulf et fit la paix avec lui. Le Patrice Romain mourut et son successeur fut Gallicinus, qui fit la paix avec Agilulf.

XIV.

Agilulf conclut une paix perpétuelle avec Théodoric Roi des Francs. Ensuite il fit périr Zangrulf Duc de Vérone qui s’était révolté, et Gaïdulf, Duc de Bergame auquel il avait déjà deux fois pardonné. Enfin il tua Warnecautius près de Pavie.

XV.

Ensuite la peste régna encore à Ravenne et l'année suivante, il y eut une grande mortalité à Vérone.

XVI.

L'on vit dans le Ciel comme des lances de sang et une lumière éclatante pendant toute la nuit. Dans ce temps-là Théodebert Roi des Francs remporta une grande victoire sur son oncle Clotaire.

XVII.

L'année suivante mourut Ariulf qui avait succédé à Spolète au Duc Farvald. Ariulf combattant une fois contre les Romains du côté de Camerino, et ayant remporté la victoire, demanda qui était cet homme qu'il avait toujours vu combattre avec tant de courage. Ses guerriers lui répondirent que personne n'avait combattu avec plus de courage que le Duc lui-même. Mais le Duc dit: Certainement j'en ai vu un autre qui combattait beaucoup mieux que moi, et toutes les fois qu'un ennemi voulait me frapper il me couvrait de son bouclier. — Quelque temps après, le Duc vint à Spolète où il y a une belle église de saint Sabinus et où il repose, et il demanda à qui était cette grande maison, et quelques fidèles lui répondirent que c'était là qu'était le corps de saint Sabinus que les Chrétiens avaient coutume d'invoquer lorsqu'ils allaient à la guerre. Ariulf, qui était encore gentil répondit: Quel secours un homme mort peut il donner à un vivant ? — Après avoir dit cela, il descendit de cheval et entra dans l'Eglise, et tandis que les autres priaient il se mit à regarder les peintures, et comme il vint au tableau qui représentait saint Sabinus, il affirma avec un jurement, que c'était là l'homme qui l'avait secouru dans le combat. Alors tout le monde vit bien de quoi il s'agissait, et qu'il ne devait le gain de la bataille qu'à saint Sabinus.

XVIII

Vers ce temps-là les Lombards attaquèrent de nuit le couvent de saint Benoît qui est au mont Cassin, ils dévastèrent tout, mais ils ne purent tenir un seul moine, et en cela s’est accomplie la prophétie qu’avait faite saint Benoît disant : A peine ai-je pu obtenir de Dieu que les âmes de ce lieu-là me fussent cédées. Les moines s’enfuirent à Rome n’emportant qu’une livre de pain, une mesure de vin, et leur règle telle qu’elle avait été composée par leur saint fondateur. Il faut savoir qu’à saint Benoît avait succédé Constantin, puis Simplicius, puis Vitalis, enfin Bonitus qui dirigeait la congrégation lors de ce désastre.

XIX.

Zoton Duc des Bénéventins étant mort, Agilulf y envoya pour lui succéder Arigis qui était né dans le Frioul et avait élevé les fils de Gisulf Duc de Frioul dont il était parent. Arigis reçut la lettre suivante du Pape saint Grégoire et cette lettre existe encore.

XX.

Grégoire au Duc Arigis salut:

Si votre gloire était notre propre fils elle ne nous inspirerait pas plus de confiance que nous n'en avons en elle; et c'est ce qui nous engage à vous demander une chose qui nous attristerait si vous la refusiez, d'autant qu’en l'accordant, votre âme peut en être puissamment aidée. Nous savons besoin de quelques poutres, pour nos églises de saint Pierre et de saint Paul. C'est pourquoi nous avons enjoint à notre Sous-diacre Sabinus d'en faire couper quelques unes du côté des Briciens, et de les faire traîner jusqu'à la mer dans un lieu propre à les embarquer. Et parce qu'il a besoin de secours dans une chose pareille, nous saluons votre gloire et nous la prions avec une charité paternelle d'ordonner à ses actionnaires, qui sont dans ce lieu-là, d'y employer les hommes qui sont sous eux avec leurs bœufs ; et lorsque la chose sera portée à sa perfection, nous vous ferons un présent qui ne sera pas injurieux. Car nous savons nous considérer, et répondre à la bonne volonté que nous montrent nos fils. Ainsi donc, ô notre glorieux fils, nous vous prions encore une fois de faire en sorte que nous nous croyons vos débiteurs et que vous vous soyez acquis un mérite auprès de la sainte église.

XXI.

Dans ce temps-là, la fille du Roi Agilulf fut enlevée dans la ville de Parme avec son mari Godescalc par l'armée du Patrice Gallicinus, et on les conduisit à Ravenne.

Dans le même temps, le Roi Agilulf envoya des ouvriers au Cacan des Avares, pour construire des barques avec les quelles il prit une certaine île dans la Thrace.[2]

XXII.

Dans ce temps-là aussi, la reine Theudelinde fit la dédicace de l’église saint Jean Baptiste à Modica, à douze milles au-dessus de Milan, et elle l’orna de vases d’or et d’argent, et lui donna de belles terres. Théodoric, ancien roi des Goths, y avait construit un palais où il passait l’été parce que le climat est plus froid, comme plus voisin des Alpes.

XXIII.

C'est là aussi que Theudelinde fit bâtir un palais, où elle fit peindre une partie de l'histoire des Lombards. C'est dans ces peintures que l'on voit manifestement comment les Lombards d'alors se coiffaient et s'habillaient. Ils se rasaient la nuque et l'occiput, et les Cheveux des faces retombaient jusqu'à la bouche et étaient séparés à l'origine du front. Leurs habits étaient larges et généralement de lin, comme ceux que les Anglo-Saxons portent encore aujourd'hui, ornés de larges pièces de couleurs différentes. Leurs chaussures étaient ouvertes jusques au grand orteil, et retenues alternativement par un lacet de cuir. Dans la suite ils commencèrent à se servir de Hoses et lorsqu'ils montaient à cheval, ils mettaient par dessus, des Tubruges de burre, mais c'est un usage qu'ils avaient pris des Romains.

XXIV.

Jusques alors Padoue avait toujours résisté aux Lombards, mais enfin le Roi Agilulf y fit jeter tant de feu qu'elle fut totalement brûlée, mais les soldats qui y étaient eurent la permission de s'en retourner à Ravenne,

XXV.

Les Ambassadeurs qu'Agilulf avaient envoyés au Cacan des Avares, rapportèrent l’heureuse confirmation de la paix. Un envoyé du Cacan des Avares était venu avec eux, et continua son chemin pour les Gaules, étant chargé de dire au Roi des Francs qu'il eut à vivre en paix avec les Lombards, comme avec les Avares eux-mêmes. Alors les Lombards joints aux Avares et aux Slaves entrèrent dans le pays des Histriens et y mirent tout à feu et à sang.

XXVI.

Theudelinde accoucha dans le palais de Modica d'un fils, qui fut appelé Adaloald. Ensuite les Lombards s’emparèrent du mont Silese, Gallicinus fut chassé de Ravenne par Smaragdus qui y avait été autrefois Patrice.

XXVII.

Phocas qui avait été strateur du Patrice Priscus, fit mourir l'Empereur Maurice avec ses fils, Théodose, Tibère, et Constantin. Maurice avait régné vingt et un ans et s'était rendu utile à la république, et avait fait la guerre toujours heureusement, particulièrement contre les Huns que l'on appelle Avares.

XXVIII.

Gaidould Duc de Trente et Gisulf Duc de Frioul, s'étaient écartés du Roi Agilulf, mais cette année-là, ils rentrèrent en grâce, c'est alors aussi que fut baptisé cet enfant dont nous avons parlé plus haut, savoir Adalvald fils d’Agilulf, et il fut retiré des fonds sacrés par le trentin Secundus, serviteur du Christ dont nous avons déjà souvent fait mention dans cet ouvrage. Cela eut lieu à Modica, le jour de Pasques septième des Ides d’Avril.

XXIX.

Alors les Romains étaient mal avec les Lombards, à cause de cette fille du Roi qu’ils retenaient captive. C’est pourquoi Agilulf, sortit de Milan au mois de juillet, et mit le siège devant Crémone avec les Sclaves, que lui avait envoyés le Cakan Roi des Avares. Crémone fut prise le 12 des Calendes, de Septembre et Agilulf la fit raser. Ensuite il mit le siège devant Mantoue, abattit les murs à coups de béliers, et entra dans la ville aux Ides de Septembre.

Le château de Vulturina se rendit aussi aux Lombards, et la garnison en se retirant brûla le Bourg de Brexillum. Enfin le Patrice Smaragdus rendit la fille du Roi, avec son mari, ses fils, et tout ce qu'elle avait, et l'on conclut une trêve qui devait durer depuis le mois de Novembre jusques aux Calendes d'Avril indiction huitième. La fille vint à Parme où elle mourut des suites d'une couche. En cette année-là Théodebert et Théodoric Rois des Francs firent la guerre à leur oncle Clotaire, et beaucoup de monde périt des deux côtés.

XXX.

Saint Grégoire mourut, comme Phocas entrait dans la seconde année de son règne. Sabinien succéda à saint Grégoire. L'hiver fut très froid et fit périr les vignes en bien des endroits. Ensuite les moissons furent en partie brûlées par les grandes chaleurs, et en partie mangées par les rats. Il était juste que le monde souffrit alors de la faim et de la soif, puisque un si grand Docteur était mort et que les âmes des hommes restaient exposées à la pénurie de nourriture spirituelle et à l'aridité qui en résulte.

J'ai envie d'insérer ici une certaine lettre de ce saint homme, dans laquelle on pourra voir quelle était son humilité et son innocence. Il fut accusé d'avoir fait périr un certain Evêque Malcus et écrivant à ce sujet à Sabinien qui était son commissaire à Constantinople, il lui dit entre autres choses : Voici ce que vous devez insinuer à nos sérénissimes Seigneurs, c'est que si moi, leur sénateur, j'avais voulu me mêler de faire mourir des Lombards, aujourd'hui cette nation n'aurait plus ni Rois, ni Ducs, ni Comtes et serait dans la plus grande-confusion. Mais je crains Dieu, et je ne contribue à la mort de qui que ce soit. L'Evêque Malcus, dont il est question, n'a point été mis en prison, et on ne lui a fait aucun mal. Lorsqu'il eut plaidé sa cause, le notaire Boniface le conduisit chez lui à mon insu, le reçut honorablement, lui donna à dîner et il est mort subitement pendant la nuit. —

Voyez quelle était l’humilité de cet homme, qui, quoi que Pontife suprême de Dieu, s'appelait cependant le serviteur des hommes, voyez quelle était son innocence, puisqu'il ne voulait pas contribuer à la mort des Lombards quoiqu'ils fussent incrédules et fissent tant de dégâts.

XXXI.

L'été suivant au mois de Juillet, Adaloald fut élevé à la royauté des Lombards, dans le Cirque de Milan, en présence de sort père Agilulf et des Ambassadeurs de Théodebert Roi des Francs, ceux-ci firent épouser à Adaloald encore enfant, la fille de Théodebert et conclurent une paix perpétuelle avec les Lombards,

XXXII.

Dans ce temps-là les Francs et les Saxons se firent une guerre cruelle. Le Chantre Pierre fut tué d'un coup de tonnerre à Pavie dans l'église de l'apôtre saint Pierre.

XXXIII,

Au mois de novembre, Agilulf conclut une trêve d'un an avec Smaragdus et reçut pour cela douze mille sous. Les Lombards prirent en Toscane le bain du Roi, et Civitavecchia. Dans les mois d'Avril et de Mai, l'on vît au ciel une étoile que l'on appelle comète. Agilulf conclut une trêve de trois ans avec les Romains.

XXXIV.

Dans ces temps-là mourut le patriarche Sévère, et l'Abbé Jean lui succéda dans l'ancienne Aquilée du consentement du Duc Gisulf. Les Romains ordonnèrent à Grado l'Evêque Candidianus. L'Etoile comète apparut de nouveau dans les mois de Novembre et de Décembre.

Candidianus mourut et l’on ordonna patriarche Epiphane qui avait été Primicier des notaires, ce furent les Evêques sujets des Romains qui l'ordonnèrent et depuis lors il y eut deux Patriarches.

XXXV.

Jean Consinus s'empara de Naples, dont il fut chassé longtemps après par le Patrice Eleuthère qui le fit mourir. Alors ce même Patrice c'est-à-dire l'Eunuque Eleuthère, commença à exercer les droits de l'Empire mais comme il allait de Ravenne à Rome, ses soldats le tuèrent à Luceoli et portèrent sa tête à l'Empereur à Constantinople.

XXXVI.

Agilulf envoya à l'Empereur Phocas son Notaire Stabilicianus celui-ci retint avec des Ambassadeurs de l'Empereur, qui portèrent des présents et conclurent une trêve d'un an.

XXXVII.

Or donc Phocas ayant fait mourir Maurice et ses fils régna pendant huit ans. Le Pape Boniface obtint de lui que le siège de l'église apostolique et Romaine serait le chef de toutes les églises; car l'église de Constantinople prenait le titre de la première de toutes les églises. Le même Pape Boniface fit ôter du Panthéon les Saletés de idolâtrie, et en fit une église consacrée à la sainte vierge et à tous les martyrs. Afin que l'on fît mention de tous les saints, là ou auparavant l’on adorait tous les démons. Dans ce temps-là les Factions Vénètes et Prasines se firent une guerre cruelle dans tout l'Orient et l’Egypte. Les Perses enlevèrent aux Romains beaucoup de Provinces et même Jérusalem. Partout ils détruisaient les églises, profanaient les closes sacrées, enlevaient les ornements des lieux saints et même ils prirent le drapeau de la croix du seigneur. Héraclianus qui gouvernait l'Afrique se révolta contre Phocas, et Héraclias fils d'Héraclianus fut fait Empereur.

XXXVIII.

Vers ce temps-là le Cacan Roi des Avares., entra dans la Vénétie à la tête d'une multitude innombrable. Gisulf Duc de Frioul l'attaqua avec tous les Lombards qu'il pût ramasser, mais quelque fut leur valeur ils ne purent résister à la multitude qui les environnait, et furent presque tous tués aussi bien que Gisulf lui-même.

Romilda femme de Gisulf se renferma dans les murs de Frioul avec les Lombards qui avoient échappé et avec les femmes et les enfants de ceux qui avoient péri. Romilde avait quatre fils, Taso et Caco, déjà adolescents, Radould et Grimoald encore enfants. Elle avait aussi quatre filles, Appa, Gaila, et deux autres dont je ne sais pas les noms. Les Lombards s'étaient aussi fortifiés dans d'autres places fortes, telles que Cormones, Nomaso, Osopo, Artenia, Reunia, Glemona et enfin à Ibligine qui par sa position est inexpugnable.

Pendant ce temps-là les Avares parcouraient tout le Frioul et s'efforçaient de prendre la ville de Frioul. Un jour que le Cacan faisait le tour de ses murailles à la tête d'une suite nombreuse, Romilde l'aperçut et le voyant à la fleur de son âge, cette infâme courtisane, se prit de passion pour lui, et lui envoya dire que s'il voulait l'épouser elle lui livrerait la ville et tout ce qui y était. Le Roi Barbare, promit de faire ce qu'elle désirait, et Romilde fit aussitôt ouvrir les portes de la ville. Les Avares y étant entrés mirent le feu à la ville, et enlevèrent tous les habitants puis ils reprirent le chemin de la Pannonie. Lorsqu'ils furent arrivés au camp qu'ils appellent sacré, ils se décidèrent à tuer tous les Lombards, et à ne garder que les femmes et les enfants. Taso, Caco, et Rodould voyant la malice des Avares, montèrent à cheval et trouvèrent le moyen de s'enfuir comme le petit Grimoald ne pouvait pas encore se tenir à cheval, un de ses frères crut devoir le tuer, mais comme il levait la lance sur lui, l'enfant lui cria tout en larmes: Ne me faites pas de mal ; car je saurai me tenir à cheval. — Alors le frère le mit sur un cheval et sans selle lui dit de se bien tenir. Le petit Grimoald prit la bride et tacha de suivre. Les Avares s'étant aperçus de leur fuite se mirent à les poursuivre ; mais ils ne purent atteindre que le petit Grimoald, l'Avare qui s'en saisit le premier ne voulut pas le tuer, et préféra de le ramener au camp, en tenant la bride de son cheval, ce qu'il fit aussi en se réjouissant extrêmement de sa capture, car c'était un bel enfant aux yeux brillants, et à la chevelure couleur de lait. Pendant ce temps-là cet aimable enfant ressentait un grand chagrin de se voir ainsi repris, et tout d'un coup il tira sa petite épée et en donna un si grand coup sur la tête de l'Avare, qu'il pénétra jusqu'à la cervelle, et le fit tomber mort sur la place. Aussitôt le petit Grimoald reprit la bride de son cheval, et retourna vers ses frères, auxquels il raconta ce qui s'était passé.

Les Avares tuèrent effectivement tous les Lombards qui avoient atteint l'âge viril et emmenèrent chez eux les femmes et les enfants. Pour ce qui est de Romilde. Le Roi des Avares passa une nuit avec elle, pour remplir le serment qu'il avait fait de l'épouser.

Novissime vero duodecim Avaribus tradidtt qui eam per totam noctem vicibus sibi succedentes Libidine vexarent, postmodum quoque palum in medio campo configi precipiens, Eandem in ejus caeumine inseri mandavit. Haec in super exprobrando inquiens. Talem te dignum est maritum habere.

Et c'est ainsi qu'à péri cette femme traîtresse à la Patrie qui sacrifia le sang de ses Concitoyens à l'envie de satisfaire ses désirs désordonnés. Les filles ne suivirent point l'exemple de leur mère. Mais cherchant des moyens pour sauver leur vertu.

Crudorum pullorum carnes sibi inter maminas sub fascia posuerunt, quae ex catore putrefactas odorem fetidum exhalabant cumque eas vellent Avares contingere, non sustinentes foetorem putabant eas naturaliter ita foetere procul ab eis cum execratione recedentes atque dicentes, omnes Longobardas foetidas esse Hac igitur arte Avarum tibidinem puellae Nobiles evadentes et ipsae castae servandae snnt et utile servandae castitatis, si quid tale foeminis contigerit mandaverunt exemplum. Voila comment ces nobles filles surent se conserver chastes, et donnèrent un bel exemple que les femmes pourront suivre à l'avenir, si elles se trouvent dans quelques circonstances pareilles. Ensuite ces vertueuses personnes furent vendues dans différents pays, et se marièrent d'une façon digne de leur noble origine, car l'on assure que l'une épousa le Roi des Alemans et l'autre le Roi des Bavarois.

XXXIX.

Ici je crois devoir suspendre l'histoire générale et dire quelque chose de ma généalogie, à moi qui écris ceci. Et pour cela il faut que je reprenne la chose un peu plus haut. Lorsque les Lombards entrèrent en Italie, mon bisaïeul Leuphis qui était aussi un Lombard y vint avec eux. Leuphis après avoir vécu quelques années en Italie mourut, et laissa six fils qui étaient encore enfants, lorsque les Avares les prirent dans la ville de Forum Julii, et les amenèrent chez eux. Tous ces six frères vécurent dans la misère et la captivité à l'exception du cinquième qui s'appelait Lupicis, et qui était mon aïeul ; celui-ci inspiré sans doute par l'auteur de tout bien, forma le projet de s'échapper. Il prit son arc, son carquois, et un peu de nourriture, et se mit en route sans savoir où il allait, lorsqu'un loup se fit son compagnon de voyage et son conducteur. Ce loup marchait devant lui, regardant de temps en temps en arrière, s'arrêtant quand il s'arrêtait et se remettant à le précéder lorsqu'il le voyait marcher. Alors mon aïeul vit bien que c'était Dieu qui lui envoyait ce loup pour lui montrer le chemin. Ils marchèrent ainsi pendant plusieurs jours dans des montagnes solitaires, enfin mon aïeul qui n'avait pris avec lui que très peu de pain commença à en manquer tout à fait et pressé par une faim dévorante, il prit son arc y mit une flèche et voulut tuer le loup, mais celui-ci disparut aussitôt. Mon aïeul désespérant déjà de sa vie et trop faible pour pouvoir avancer, se jeta à terre et s'endormit, alors il vit en songe un homme qui lui dit: Lève-toi, et marche du côté où tes pieds sont à présent, car c'est là qu'est l'Italie. — Mon aïeul s'éveilla et se mit à marcher du côté qui lui avait été indiqué. Bientôt après il arriva à un lieu habité par des Slaves, une vieille femme l'ayant aperçu, comprit bientôt qu'il était fugitif et mourant de faim. Elle en eût pitié, le cacha dans sa maison, et lui donna à manger peu à peu, dans la crainte qu'une trop grande abondance d'aliments donnés tout à la fois ne lui fit du mal. Enfin, lorsque ses forces furent rétablies, elle lui donna d'autres provisions, le mit sur son chemin et lui dit adieu. Mon aïeul arriva en Italie peu de jours après, et vint à la maison où il était né. Elle n'avait plus de tait, et l'entrée en était hérissées de ronces et d'épines. Mon aïeul les coupa, entra dans la maison, trouva qu'un orme avait cru dans l'intérieur, et y suspendit son carquois. Ensuite ses parents et ses amis lui firent des présents, il rebâtit sa maison et se maria, mais il ne put jamais rentrer dans les possessions de son père, qui étaient depuis trop longtemps en des mains étrangères.

Cet homme était mon aïeul ainsi que je l'ai déjà dit. Il eut un fils appelé Arichis qui fut mon grand père. Arichis eut un fils appelé Warnefrid qui fut mon père. Mon père eut deux fils de sa femme Theudelinde, moi Paul, et mon frère qui fut appelé Arichis comme notre grand père. Et après avoir dit ceci sur notre généalogie, je rentre dans le sentier de mon histoire.

XL.

Gisulf Duc de Frioul ayant été tué, ses fils Taso et Cacco commencèrent à gouverner le duché. Ils possédèrent le pays des Slaves jusqu'à Zellia et jusqu'au lieu appelé Medaria, et jusques au temps du Duc Rutchis les Slaves ont payé une pension aux Ducs du Frioul. Grégoire, Patrice Romain, fit périr ces deux frères, par une trahison dans la ville d'Opitergio. Voici comment la chose arriva, Grégoire promit à Tason de lui couper la barbe, selon l'usage et de l'adopter pour son fils, et Tason qui ne soupçonnait aucune fraude, se rendit auprès de lui avec son frère Caccon, et plusieurs jeunes gens d'élite. Mais ils ne furent pas plutôt entrés à Opitergium, que Grégoire fit fermer les portes de la ville, et envoya des soldats contre les Lombards. Tason voyant cela prit congé de son frère et du reste de ses compagnons, après quoi ils se répandirent dans les rues de la ville et tuèrent tout ce qu'ils rencontraient, jusques à ce qu'on les tuât eux-mêmes jusqu'au dernier. Le Patrice, pour satisfaire à son serment se fit apporter la tête de Tason et lui coupa la barbe,

XLI.

Grasulf frère de Gisulf fut fait Duc de Frioul, Rodoald et Grimoald étant devenus des jeunes gens ne voulurent pas servir leur oncle, ils s'embarquèrent sur un petit navire et arrivèrent à Bénévent, chez Arichis Duc des Bénéventins et leur ancien Pédagogue, qui les reçut comme s'ils étaient ses propres fils. Dans ce temps-là mourut Tassilon Duc des Bavarois, son fils Garibald fut vaincu par les Slaves à Agunte, et ceux-ci ravagèrent ensuite les frontières des Bavarois, Mais les Bavarois ayant repris des forces, reclassèrent leurs ennemis, et leur reprirent le butin qu'ils avaient fait.

XLII.

Agilulf fit avec l'Empereur une trêve d'une année, et ensuite d'une seconde année ; ensuite il renouvela aussi la paix avec les Francs. Néanmoins les Slaves entrèrent dans l’Istrie et là ravagèrent d'une façon déplorable.

Au mois de mars mourut à Trente Secundus serviteur de Dieu, dont nous avons déjà fait souvent mention, et qui à écrit succinctement une histoire des Lombards qui va jusques à son temps.

Agilulf conclut encore une paix avec l'Empereur, Alors aussi fut tué Théodebert Roi des Francs, ce qui donna lieu à une guerre civile des plus cruelles. Gunduald frère de la Reine Theudelinde fut tué d'un coup de flèche dans la ville d'Est sans que personne pût savoir d'où partait le coup.

XLIII.

Le Roi Agilulf que l'on appelle aussi Agon, mourut après avoir régné vingt cinq ans, et laissa le royaume a son fils Adaloald qui était encore enfant et à sa femme Theudelinde, sous leur règne les églises furent restaurées, et l'on fit des dons considérables aux lieux saints. Mais après qu'Adaloald eut régné dix ans avec sa mère, il devînt fou, fut détrôné et les Lombards, mirent à sa place Arioald, dont les faits et gestes ne sont point parvenus jusqu’à nous. C'est alors que vivait saint Columbanus, originaire d'Ecosse. Il avait bâti un monastère dans les. Gaules dans le lieu appelé Luxowius. Ensuite il vint en Italie et fut bien reçu par le Roi des Lombards ; il bâtit dans les Alpes Cotiennes un monastère appelé Bobius à quarante milles de Pavie, et il s'y forma une congrégation de moines que tous les princes Lombards se sont plu à enrichir.

XLIV

Arioald régna d'onze ans sur les Lombards après quoi il mourut et son successeur fut Rotharis de la race d'Arod. C'était un homme vaillant et suivant le sentier de la justice; mais ne sachant pas tenir la droite ligne du Christianisme parce qu'il était contaminé de la perfidie Arienne. Car les Ariens, disent à leur dam, que le fils est moindre que le père, et le père moindre que tous les deux. Au lieu que nous autres catholiques nous disons, que le père, le fils et le saint esprit forment un Dieu, en trois personnes égales entre elles, en gloire et en puissances. Dans ces temps il y avait presque dans chaque ville deux Evêques l'un catholique et l'autre Arrien. L'on montre encore aujourd'hui à Pavie l'endroit où demeurait l’Evêque Arrien, et son baptistère près de l'Eglise de saint Eusèbe. Et alors il y avait un autre Evêque pour l'église catholique. L'Evêque Arrien Anastase, se convertit et fut ensuite Evêque catholique.

Ce Roi Rotharis fit écrire de suite les lois des Lombards qui auparavant n'étaient retenues que de mémoire et par l'usage, et ce code fut appelé Edictum. Il y avait alors soixante et dix-sept ans que les Lombards étaient entrés en Italie ainsi que ce Roi l'atteste dans le prologue de son édit.

XLV.

Arichis Duc de Bénévent envoya à ce Roi son fils Aion, mais comme il passa par Ravenne, les malicieux Romains, lui donnèrent un breuvage qui lui fit perdre l'usage de la raison. En sorte que son père sentant que la fin de sa vie approchait, recommanda à ses Lombards Radould et Grimoald, comme des gens plus propres à les gouverner que son fils Aion.

XLVI.

Arichis Duc de Bénévent mourut après avoir régné cinquante ans. Aion son fils devint chef des Samnites. Mais Radould et Grimoald lui obéirent toujours comme à un frère aîné. Aion ayant régné un an et cinq mois, les Slaves vinrent sur une multitude de vaisseaux. Ils placèrent leur camp près de la ville de Seponto, et l'entourèrent de fosses secrètes. Aion ayant voulu les attaquer dans l'absence de Radould et de Garibald, tomba dans une de ces fosses avec son cheval, les Slaves accoururent et le tuèrent avec quelques uns des siens. Radoald ayant appris cela accourut aussitôt et parla aux Slaves dans leur propre langue, et après les avoir endormis par ses discours, il tomba sur eux à l'improviste, et en fit un grand carnage, afin de venger la mort d'Aion, après cela les Slaves furent forcés de quitter le pays.

XLVII.

Rotharis prit aux Romains toutes les villes maritimes de la Toscane jusques aux frontières des Francs. Il prit aussi la ville d'Opitergium qui est entre Trévise et le Frioul, il fit aussi la guerre aux Romains de Ravenne sur le fleuve Scultena qui est dans la province Emilienne. Les Romains y prirent la fuite et perdirent dix mille hommes.

Il y eut alors à Rome un tremblement de terre avec une Forte inondation. Ensuite on fut affligé de la galle, et personne ne pouvait reconnaître ses morts, tant ils étaient enflés.

Rodoald mourut à Bénévent après avoir régné cinq ans, Grimoald lui succéda et régna vingt-cinq ans sur les Samnites, il eut un fils et deux filles captives ; mais nobles appelées Itta, le fils fut appelé Romuald. Ce Romuald fut très vaillant, et ce fut lui qui repoussa les Grecs lorsqu'ils vinrent piller la chapelle de saint Michel Archange sur le mont Garganus.

XLVIII.

Rotharis mourut après avoir régné seize ans et douze mois, et laissa le royaume des Lombards à son fils Rodoald. Rotharis fut enterré proche de la Basilique de saint Jean, quelque temps après, quelqu'un rempli d'une cupidité inique, ouvrit de nuit son tombeau, et enleva tout ce qu'il y trouva en fait d'ornements précieux. Mais cet homme fut ensuite bien effrayé lorsque saint Jean lui apparut et lui dit : Pourquoi as-tu osé toucher au corps de cet homme. Quoique sa foi ne fut pas pure, cependant comme il était dévot à mon nom il à su se mettre en grâce auprès de moi et puisque tu as fait cela, tu n'entreras jamais dans mon église. — Et cela arriva ainsi, car toutes les fois que cet homme voulait entrer dans l'église de saint Jean, il recevait un coup de poing d'une force prodigieuse, qui le repoussait en arrière, et le faisait tomber. Je dis la vérité dans le Christ, cela m'a été rapporté par un homme qui l'a vu de ses yeux.

XLIX.

Rodoald ayant succédé à son père, épousa Gundiberge fille d'Agilulf et de Theudelinde. Gundiberge marcha sur les traces de sa mère, car Theudelinde avait fait bâtir une église à saint Jean à Modicia et Gundiberge en fit bâtir une à Pavie, à qui elle donna beaucoup d'or, d'argent, et de belles pelisses. C'est là aussi que son corps repose.

Cette Gundiberge fut accusée d'adultère, et Carellus serviteur du Roi lui demanda la permission de se battre avec l'accusateur, pour soutenir la chasteté de la Reine. Carellus combattit en présence de tout le peuple, fut vainqueur et rendit par-là à la Reine toute sa dignité première.

L.

Rodoald régna cinq ans et sept jours et fut tué par un certain Lombard dont il avait séduit la femme. Son successeur fut Aripert fils de Gunduald frère de Theudelinde. C'est lui qui à bâti la chapelle du saint Sauveur à Pavie hors de la porte occidentale appelée Marença, et il lui a fait des dons considérables;

LI.

Alors Héraclius mourut à Constantinople. Son fils Héracléonas lui succéda et régna deux ans conjointement avec sa mère Martine. Il mourut et son frère Constantin lui succéda. Celui-ci mourut au bout de six mois et laissa l'Empire à son fils Constantin, qui régna vingt-huit ans.

LII.

Dans ce temps-là Cesara femme du Roi de Perse quitta sa cour secrètement, et vint à Constantinople accompagnée d'un petit nombre d'amis fidèles. L'Empereur la reçut honorablement, et la tint sur les fonts de baptême. Le Roi de Perse l'ayant su, envoya redemander sa femme. L'Empereur répondit aux envoyés : Je ne sais pas un mot de votre Reine, il n'est venu chez moi qu'une dame Persane, habillée comme une simple particulière. — Les Ambassadeurs répondirent qu'ils voudraient bien voir cette femme et l'Empereur la fit venir. Elle ne fut pas plutôt entrée dans la salle, que les Ambassadeurs se prosternèrent à ses pieds, et lui dirent avec beaucoup de respect que le Roi de Perse désirait qu'elle revint auprès de lui. La Reine leur répondit en ces termes : Allez dire à votre Roi et Seigneur, que s'il ne croit pas au Christ comme j'y crois. Il ne pourra point m'avoir pour compagne de sa couche. — Les Ambassadeurs retournèrent en Perse et rapportèrent cette réponse à leur Roi. Celui-ci vint à Constantinople avec une suite de soixante mille hommes, et fut très bien reçu par l'Empereur. Ensuite il se fit baptiser avec toute sa suite, et retourna dans sa patrie avec beaucoup de présents que l'Empereur lui fit aussi bien qu'à sa femme. Vers ce temps-là mourut Grasulf Duc de Frioul et Agon lui succéda. Theudelape mourut aussi à Spolète et Atton lui succéda.

LIII.

Or donc Aripert mourut à Pavie après avoir régné neuf ans, et laissa deux fils à peine adolescents Bertaride et Godebert. Godebert résidait à Pavie, Bertaride à Milan. Mais des hommes malicieux ne tardèrent pas à semer entre eux la discorde. Godebert envoya Garibald, Duc de Turin vers Grimoald Duc de Bénévent pour le faire venir au plutôt, lui promettant sa sœur en mariage. Mais Garibald au lieu de remplir sa commission, engagea Grimoald à devenir lui-même Roi des Lombards, l'assurant que ce royaume ne pouvait pas être longtemps gouverné par deux enfants. Grimoald laissa son fils Romuald à Bénévent, et marcha vers Pavie. Partout où il passait, il cherchait à se faire des Partisans, et il envoya Trasimund pour lui en faire du côté de Spolète et de Toscane, celui-ci fit si bien son devoir qu'il vint à sa rencontre dans l'Emilie avec un corps de troupes assez considérable.

Grimoald étant arrivé à Plaisance avec une aimée déjà nombreuse, envoya Garibald à Pavie pour annoncer son arrivée à Godebert, Godebert demanda à Garibald, où l'on devait préparer un logement pour Grimoald, et Garibald répondit, que puisque Grimoald était venu pour lui rendre service, et épouser sa sœur, il était juste qu'il logea dans le palais, ce qui eut lieu. Ensuite Garibald, dit à Godebert que Grimoald voulait le tuer, et qu'il ferait bien de mettre une cuirasse sous son habit, lorsqu'il lui parlerait. Puis il alla vers Grimoald, et lui dit que Godebert devait avoir de mauvaises intentions contre lui, puisque voulant lui parler il avait mis une cuirasse sous ses habits, la conférence eut lieu le lendemain. Grimoald en embrassant Godebert sentit qu'il avait une cuirasse sous ses habits, aussitôt il tira son épée et le tua. Godebert avait un fils fort enfant appelé Reginbert, il fut enlevé par ses amis et nourri secrètement, Grimoald ne voulut point en faire de recherche.

Bertaride qui était à Milan, ayant su que l'on avait tué son frère prit aussitôt la fuite, et se retira chez le Cacan des Avares, laissant à Milan sa femme Rodelinde et son fils Cunibert encore enfant. Grimoald les envoya à Bénévent. Garibald, qui non seulement était l'auteur de tout ceci, mais qui s'était même approprié une partie des présents, dont Godebert l'avait chargé pour Grimoald, ne jouit pas longtemps du fruit de ses forfaits. Il y avait à Turin un petit homme peu important; mais de la même famille que Godebert; cet homme, sachant que Garibald devait venir faire ses dévotions pascales dans l'église de saint Jean, monta sur le baptistère, et s'appuyant de la gauche sur la colonne, il tira son épée, et lorsque Garibald passa il lui en donna un coup sur la nuque qui lui coupa la tête. Les gens de la suite de Garibald l'accablèrent de blessures, mais il mourut content parce qu'il avait vengé son seigneur Godebert.


 

 

   
   
   

[1] L'ouvrage de Grégoire mit cette manière fort à la mode, comme on peut le voir par notre chronique Vicentine, l'histoire d'Otton de Bamberg.

[2] On voit bien qu’il s’agit ici de l’île de Sirmium.