Paul Diacre

PAUL DIACRE

 

HISTOIRE DES LOMBARDS

LIVRE II

LIVRE I - LIVRE III

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

PAULI WARNEFRIDI DIACONI FOROJULIENSIS

DE GESTIS LANGOBARDORUM.

LIBER SECUNDUS

PAUL DIACRE

HISTOIRE DES LOMBARDS[1]

 

LIVRE II

 

LIBER SECUNDUS.

CAPUT PRIMUM. Quomodo Langobardi canducti a Narsete chartulario, eidem contra Gothos auxilium praestiterunt.

Igitur cum circumquaque frequentes Langobardorum victoriae personarent, Narsis chartularius imperialis, qui tunc praeerat Italiae, bellum adversus Totilam Gothorum regem praeparans, cum jam pridem Langobardos foederates haberet, legatos ad Alboin dirigit, quatenus ei pugnaturo cum Gothis, auxilium ministraret. Tunc Alboin electam e suis manum direxit, qui Romanis adversum Gothos suffragium ferrent, qui per maris Adriatici sinum in Italiam transvecti, sociatique Romanis, pugnam inierunt cum Gothis. Quibus usque ad internecionem deletis, pariter cum Totila suo rege, honorati multis muneribus, victores ad propria remearunt. Omnique tempore, quo Langobardi Pannoniam possederunt, Romanae reipublicae adversum aemulos adjutores fuerunt.

CAPUT II Quomodo Narsis Buccellinum et Amingum Francorum duces superavit, et de morte Leutharii tertii ducis.

His temporibus Narsis etiam Buccellino duci bellum intulit, quem Theudebertus rex Francorum cum in Italiam introisset, reversus ad Gallias cum Hamingo alio duce, ad subjiciendam Italiam dereliquerat. Qui Buccellinus cum pene totam Italiam direptionibus vastaret, et Theudeberto suo regi de praeda Italiae munera copiosa conferret, cum in Campania hiemare disponeret, tandem in loco, cui Tannetum nomen est, gravi bello a Narsete superatus, exstinctus est.

Hamingus vero dum Widin Gothorum comiti, contra Narsetem rebellanti, auxilium ferre conatus fuisset, utrique a Narsete superati sunt. Widin captus Constantinopolim exsiliatur. Hamingus vero, qui ei auxilium praebuerat, Narsetis gladio perimitur.

Tertius quoque Francorum dux nomine Leutharius, Buccellini germanus, dum multa praeda onustus ad patriam cuperet reverti, inter Veronam et Tridentum, juxta lacum Benacum propria morte defunctus est.

CAPUT III. Quomodo Narsis Sinduald Herulorum regulum sibi rebellantem exstinxit.

Habuit nihilominus Narses certamen adversus Sinduald Brebtorum regem, qui adhuc de Herulorum stirpe remanserat, quem secum in Italiam veniens, simul Odoacar adduxerat. Huic Narses fideliter sibi primum adhaerenti, multa beneficia contulit, sed novissime superbe rebellantem, et regnare cupientem, bello superatum et captivum celsa de trabe suspendit.

Eo tempore quoque Narses patricius, per Dagisteum magistrum militum, virum bellicosum et fortem, universos Italiae fines obtinuit. Hic Narses prius quidem chartularius fuit, deinde propter virtutum merita patriciatus honorem promeruit. Erat autem vir piissimus, in religione catholicus, in pauperes munificus, in reparandis basilicis satis studiosus, vigiliis et orationibus in tantum studens, ut plus supplicationibus ad Deum profusis quam armis bellicis victoriam obtineret.

CAPUT IV. De signis pestilentiae et mortalitate, quae tempore Narsetis Italiam vastavit.

Hujus temporibus, in provincia praecipue Liguriae, maxima pestilentia exorta est. Subito enim apparebant quaedam signacula per domos, ostia, vasa, vel vestimenta, quae si quis voluisset abluere, magis magisque apparebant. Post annum vero expletum, coeperunt nasci in inguinibus hominum, vel in aliis delicatioribus locis, glandulae in modum nucis seu dactyli, quas mox sequebatur febrium intolerabilis aestus, ita ut in triduo homo exstingueretur. Sin vero aliquis triduum transegisset, habebat spem vivendi. Erant autem ubique luctus, ubique lacrymae. Nam, ut vulgi rumor habebat, fugientes cladem vitare, relinquebantur domus desertae habitatoribus, solis catulis eas servantibus,

peculia sola remanebant in pascuis, nullo astante pastore. Cerneres pridem villas seu castra repleta agminibus hominum, postera vero die universis fugientibus cuncta esse in summo silentio. Fugiebant filii, cadavera insepulta parentum relinquentes. Parentes obliti pietatis viscera, natos relinquebant aestuantes. Si quem forte antiqua pietas perstringebat, ut vellet sepelire proximum, restabat ipse insepultus, et dum obsequebatur, perimebatur; dum funeri obsequium praebebat, ipsius funus sine obsequio manebat. Videres saeculum in antiquum redactum silentium. Nulla vox in rure, nullus pastorum sibilus, nullae insidiae bestiarum in pecudibus, nulla damna in domesticis volucribus. Sata transgressa metendi tempus, intacta exspectabant messorem, vinea amissis foliis radiantibus uvis illaesa manebat,

hyeme propinquante, nocturnis vel diurnis horis personabat tuba bellantium, audiebatur a pluribus quasi murmur exercitus. Nulla erant vestigia commeantium, nullus cernebatur percussor, et tamen visum oculorum superabant cadavera mortuorum.

Pastoralia loca versa fuerant in sepulturam hominum, et habitacula humana facta fuerant confugia bestiarum. Et haec quidem mala intra Italiam tantum, usque ad fines gentium Alamannorum et Bajoariorum, solis Romanis acciderunt. Inter haec Justiniano principe vita decedente, Justinus minor rempublicam apud Constantinopolim regendam suscepit. His quoque temporibus Narses patricius, cujus ad omnia studium vigilabat, Vitalem episcopum Altinae civitatis, qui ante annos plurimos, ad Francorum regnum confugerat, hoc est, ad Agonthiensem civitatem, tandem comprehensum, apud Siciliam exsilio damnavit.

CAPUT V. De invidia Romanorum adversus Narsetem.

Igitur deleta, ut dictum est, vel superata, Narses omni Gothorum gente, Hunnis quoque, de quibus diximus, pari modo devictis, dum multum auri, sive argenti, seu caeterarum specierum divitias acquisisset, magnam a Romanis, pro quibus multa contra eorum hostes laboraverat, invidiam pertulit, qui contra eum Justino Augusto et ejus conjugi, Sophiae, in haec verba suggesserunt dicentes: Quia expedierat Romanis, Gothis potius servire quam Graecis, ubi Narses imperat eunuchus, et nos servitio premit, et haec noster piissimus princeps ignorat. Aut libera nos de manu ejus, aut certe et urbem Romam, et nosmetipsos gentibus trademus. Cumque hoc Narses audisset, haec breviter retulit verba: Si male feci cum Romanis, male inveniam. Tunc Augustus in tantum adversus Narsetem commotus est, ut statim in Italiam Longinum mitteret praefectum, qui Narsetis locum obtineret. Narses vero his cognitis valde pertimuit; et in tantum, maxime ab eadem Sophia Augusta territus est, ut regredi ultra Constantinopolim non auderet. Cui illa inter caetera, quia eunuchus erat, haec fertur mandasse, ut eum puellis in gynaeceo lanarum faceret pensa dividere. Ad quae verba Narses dicitur haec responsa dedisse: Talem se eidem telam orditurum, qualem ipsa dum viveret, deponere non posset. Itaque odio, metuque exagitatus, in Neapolitanam civitatem secedens, legatos mox ad Langobardorum gentem dirigit, mandans, ut paupertina Pannoniae rura desererent, et ad Italiam, cunctis refertam divitiis, possidendam venirent. Simulque multimoda pomorum genera, aliarumque rerum species, quarum Italia ferax est, mittit, quatinus eorum ad veniendum animos posset illicere. Langobardi laeta nuntia, et quae ipsi praeoptabant, gratanter suscipiunt, deque futuris commodis animos attollunt. Continuo apud Italiam terribilia noctu signa visa sunt, hoc est, igneae acies in coelo apparuerunt, eum scilicet, qui postea effusus est sanguinem coruscantes

CAPUT VI. Qualiter Alboin ad suum auxilium Saxones ascivit.

Alboin vero ad Italiam cum Langobardis profecturus, ab amicis suis vetulis Saxonibus auxilium petit, quatenus spatiosam Italiam cum pluribus possessurus intraret. Ad quem Saxones plusquam viginti millia virorum cum uxoribus simul et parvulis, ut cum eo ad Italiam pergerent, juxta ejus voluntatem venerunt. Hoc audientes Clotarius et Sigisbertus, reges Francorum, Suavos aliasque gentes in locis de quibus iidem Saxones exierant posuerunt.

CAPUT VII. Quomodo Alboin cum Langobardis, relicta Pannonia, ad Italiam venit.

Tunc Alboin sedes proprias, hoc est Pannoniam, amicis suis Hunnis contribuit, eo scilicet ordine, ut si quo tempore Langobardis necesse esset reverti, sua rursus arva repeterent. Igitur Langobardi, relicta Pannonia, cum uxoribus, et natis, omnique supellectili, Italiam properant possessuri. Habitaverunt autem in Pannonia annis quadraginta duobus; de qua egressi sunt mense Aprili, per indictionem primam, alio die post sanctum pascha, cujus festivitas eo anno, juxta calculi rationem, ipsis Kalendis Aprilibus fuit, cum jam a Domini Incarnatione, anni quingenti sexaginta octo essent evoluti.

CAPUT VIII. Quomodo Alboin ad Italiae fines veniens montem regis ascendit, et de bisontibus feris

 Igitur cum rex Alboin cum omni exercitu suo, vulgique promiscui multitudine, ad extremos Italiae fines pervenisset, montem qui in eisdem locis prominet ascendit; indeque, prout conspicere potuit, partem Italiae contemplatus est. Qui mons propter hanc, ut fertur, causam ex eo tempore Mons regis appellatus est. Ferunt in hoc monte bisontes feras enutriri; nec mirum cum usque ad Pannoniam pertingat, quae horum animantium ferax est. Denique retulit mihi quidam veracissimus senex, tale se corium in hoc monte occisi bisontis vidisse, in quo quindecim, ut aiebat, homines, unus juxta alium, potuisset cubare.

CAPUT IX. Quomodo Alboin Venetiarum fines ingressus in Foro Julii Gisulfum suum nepotem ducem constituit.

Indeque Alboin cum Venetiae fines, quae prima est Italiae provincia, sine aliquo obstaculo, hoc est civitatis, vel potius castri Foro-Juliani terminos introisset, perpendere coepit cui potissimum primam provinciarum quam coeperat committere deberet. Siquidem omnis Italia, quae versus meridiem, vel potius in Eurum extenditur., Tyrrheni, sive Adriatici maris fluctibus ambitur, ab Occiduo vero et Aquilone, jugis Alpium ita circumcluditur, ut nisi per angustos meatus, et per summa juga montium, non possit habere introitum. Ab Orientali vero parte, qua Pannoniae conjungitur, et largius patentem et planissimum habet ingressum. Igitur, ut diximus, dum Alboin animum intenderet, quem in his locis ducem constituere deberet, Gisulfum, ut fertur, suum nepotem, virum per omnia idoneum, qui eidem strator erat, quem lingua propria Marpahis appellant, Forojulianae civitati et toti regioni illius praeficere statuit. Qui Gisulfus non prius se regimen ejusdem civitatis, et populi suscepturum edixit, nisi ei quas ipse eligere voluisset Langobardorum Faras, hoc est generationes, vel lineas tribueret. Factumque est, et annuente sibi rege, quas optaverat Langobardorum praecipuas prosapias, ut cum eo habitarent, accepit: et ita demum ductoris honorem adeptus est. Poposcit quoque a rege generosarum equarum greges, et in hoc quoque liberalitate principis exauditus est.

CAPUT X. Qui reges eo tempore Francis imperabant, et de Benedicto papa.

His diebus quibus Langobardi Italiam invaserunt, Francorum regnum, mortuo jam rege Chlotario, ejus filii quadrifarie regebant divisum, primusque ex his Aripertus sedem habebat apud Parisios, secundus vero Guntramnus, civitati praesidebat Aurelianensi: tertius quoque Hilpericus cathedram habebat apud Suessionas, in loco Chlotarii patris sui: quartus nihilominus Sigisbertus, apud urbem regnabat Mettensem. Hoc etiam tempore, Romanam Ecclesiam vir sanctissimus Benedictus papa regebat. Aquileiensi quoque civitati, ejusque populis beatus Paulus patriarcha praeerat. Qui Langobardorum barbariem metuens, ex Aquileia ad Grados insulam confugit, secumque omnem suae thesaurum Ecclesiae deportavit.

Hoc anno superiori hyeme, tanta nix in planitie cecidit, quanta in summis Alpibus cadere solet. Sequenti vero aestate, tanta fertilitas exstitit, quanta nulla aetas asseveratur meminisse.

Eo quoque tempore, comperta Huni, qui et Avares, morte Chlotarii regis, super Sigisbertum ejus filium irruunt. Quibus ille in Turingia occurrens, eos juxta Albim fluvium potentissime superavit, eisdemque petentibus pacem dedit. Huic Sigisberto de Hispaniis adveniens, Brunichildis matrimonio juncta est, de qua ille filium Childebertum nomine suscepit. Rursumque Avares cum Sigisberto in locis, ubi et prius, pugnantes, Francorum proterentes exercitum, victoriam sunt adepti.

 

LIVRE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Dans ces temps-là Narsès fit aussi la guerre au Duc Bucellin. Ce Duc avait été laissé en Italie avec un autre Duc appelé Hamming lorsque Théodebert Roi des Francs était entré en Italie, et s'en était ensuite retourné dans les Gaules. Ce Bucellin ravageait toute l'Italie et envoyait ensuite des présents considérables à son Roi Théodebert. Mais comme il se disposait à passer l'hiver à Tannetum, il fut attaqué par Narsès et totalement détruit.

Hamming alla porter du secours à Widin. Comte des Goths qui s'était révolté contre Narsès, mais ils furent vaincus sous les deux. Widin fut pris et envoyé à Constantinople, Hamming périt par le glaive de Narsès.

Il y avait encore un troisième Duc des Francs appelé Leuthaire, et qui était frère de Buccelin. Ce Leuthaire retournait dans sa Patrie chargé de beaucoup de butin; mais il mourut de mort naturelle près du lac Benacus, entre Vérone et Trente.

III.

Narsès fit encore la guerre à Sinduald Roi des Brebtes, qui restait encore de la race des Hérules qu'Odoacre avait mené avec lui en Italie. Il avait d'abord été très fidèle à Narsès qui le comblait de biens, mais ensuite il se révolta avec un orgueil infini. Narsès le vainquit, le fit prisonnier, et le fit pendre à une poutre très élevée.

Dagistée maître de la milice, servit très bien le Patrice Narsès, et fit presque toute la conquête de l'Italie. Narsès avait d'abord été chartulaire ; mais par sa vertu, il obtint ensuite la dignité de Patrice. C'était un homme pieux, catholique dans la religion, plein de magnificence envers les pauvres, attentif à réparer les églises, exact à la prière et aux vigiles; si bien que souvent il a dû la victoire moins à ses armes qu'aux supplications qu'il épanchait aux pieds des autels.

IV.

Dans ces temps-là il y eut une grande peste principalement dans la Ligurie. D'abord apparurent certains signes sur les maisons, les portes, les vases, et les vêtements, et plus on voulait les laver, et plus ces signes ressortaient en dehors. Après une aimée révolue, il se forma dans les aines, et dans d'autres parties délicates du corps humain, des petites glandes de la forme d'une noix ou d'une date, après quoi, l'on prenait une fièvre d'une ardeur insupportable, et l'on mourait au bout de trois jours. Mais si quelqu'un pouvait passer le troisième jour il avait l'espérance de vivre. De tous côtés l’on ne voyait que deuil et que larmes. Ceux qui voulaient éviter le danger abandonnaient leurs maisons, n'y laissant que les chiens pour les garder.

Les troupeaux restaient seuls dans les campagnes sans être gardés par un Berger. Vous auriez vu des villages et des bourgs, bien peuples la veille, et totalement déserts le lendemain, les fils fuyaient, laissant sans sépulture les cadavres de leurs pères Les parents oubliant les entrailles de la piété, quittaient leurs enfants dans les ardeurs de la fièvre ; si quelqu'un retenu par un reste de pitié voulait ensevelir son prochain, il restait lui-même sans sépulture, et tandis qu'il accordait des obsèques aux funérailles, il devenait lui-même une funéraille sans obsèques. Vous auriez va le siècle retourné au silence antique. Nulle voix dans la campagne, nul sifflement des Bergers, nulles embûches aux bêtes sauvages nul dommage aux oiseaux domestiques. Les champs attendaient vainement le moissonneur, la vigne avait perdue ses feuilles et restait encore intacte quoique rayonnante de grappes.

Lorsque l'on fut plus proche de l'hiver l'on entendit dans les heures du jour et de la nuit, comme le bruit d'une armée et les sons de la trompette guerrière. L'on ne voyait aucune trace de passants. L'on ne voyait aucun percusseur et cependant les cadavres des morts surpassaient la vue des yeux.

Les pâturages étaient convertis en sépultures des hommes, et les habitations humaines étaient devenues le refuge des animaux; et tous ces maux arrivèrent aux seuls Romains dans l'Italie, jusques aux confins des Bavarois et des Allemands. Pendant ce temps-là Justinien mourut, et le jeune Justin lui succéda: c'est alors aussi que Narsès, qui veillait à tout, prit Vital et l'exila en Sicile. Ce Vital était Evêque de la ville d'Altina, et depuis bien des années il s'était réfugié dans le royaume des Francs, c'est à dire dans la ville d'Agonte.

V.

Or donc Narsès soumit ou détruisit toute la nation des Goths, et fut également heureux avec les Huns; mais comme il avait acquis de grandes richesses, il excita l'envie des Romains qui parlèrent ainsi à Justin et à sa femme Sophie de quoi sert il aux Romains d'obéir aux Grecs plutôt qu'aux Goths, puis qu'ils sont gouvernés par l'Eunuque Narsès, qui nous opprime à l'insu de notre Prince, où délivrez-nous de cette servitude, où bien nous nous livrerons aux nations avec notre ville de Rome. — Narsès ayant su ce que l'on disait de lui, répondit en ces termes. Si j'ai mal fait avec les Romains je m'en trouverai mal. — L'Auguste Empereur fut tellement irrité de cette réponse, qu'il envoya tout de suite Longin en Italie, pour gouverner ce pays à la place de Narsès. Celui-ci craignait si fort l'Impératrice qu'il ne voulut point retourner à Constantinople. On dit qu'entre-autres choses, elle lui fît dire, qu'étant Eunuque, il ferait bien de venir dans le Gynécée pour distribuer les laines aux jeunes filles. Mais Narsès répondit qu'il lui ourdirait une toile, qu'elle n'userait de tout le temps de sa vie. Or donc se trouvant à Naples et partagé entre la haine et la crainte, il envoya vers les Lombards, leur faisant dire d'abandonner leurs pauvres campagnes de la Pannonie, et de venir occuper l'Italie, qui était remplie de toutes sortes de richesses. Et en même temps il leur envoya toutes sortes de fruits que possède l'Italie. Les Lombards reçurent agréablement des offres aussi avantageuses, et élevèrent leurs âmes sur leurs grandeurs futures. Pendant ce temps-là on vit toutes les nuits en Italie des signes terribles. Des armées de feu paraissent dans le ciel, et marquèrent tout le sang qui fut répandu depuis.

VI.

Alboin devant aller en Italie avec les Lombards, demanda encore des secours à ces anciens amis les Saxons, afin d’être plus en force pour occuper un si grand pays. Les Saxons vinrent au ombre de vingt mille hommes, avec leurs femmes, et leurs enfants. Clotaire et Sigebert Rois des Francs, ayant appris cette émigration, mirent des Souabes et d'autres nations dans les endroits que les Saxons avaient abandonnés.

VII.

Alors Alboin céda son propre pays ; c'est à dire la Pannonie à ses amis les Huns, à condition de le rendre, au cas que les Lombards fussent obligés d'y revenir. Ainsi les Lombards quittèrent la Pannonie, menant avec eux leurs femmes, leurs enfants, et tout leur mobilier. Ils avaient demeuré en Pannonie pendant quarante-deux ans, et ils en sortirent au mois d'avril, à la première indiction, le lendemain de Pâque, et cette fête selon le calcul rationnel, s'est trouvée aux calendes d’avril comme 568 ans s’étaient écoulées depuis l'incarnation

VIII.

Or donc le Roi Alboin arriva aux frontières de l'Italie une immense multitude, et il monta sur une haute montagne, d'où il pût contempler une partie de l'Italie et depuis lors cette montagne fut appelée le mont du Roi. L'on dit qu'il se trouve dans ces montagnes des Bizons sauvages, et cela n'est pas surprenant puisqu'elles vont jusques en Pannonie où ces animaux se trouvent également. Enfin un vieillard m'a raconté qu'il avait vu le cuir d'un de ces Bizons sur lequel quinze hommes pouvaient se coucher l'un à côté de l'autre.

IX.

Alboin traversa le Frioul sans obstacle, et arriva aux frontières de la Vénétie qui est la première province d'Italie, et alors il commença à songer à qui il donnerait le gouvernement du pays qu'il avait déjà pris. Car l'Italie s'étend vers le midi ou plutôt vers l'Eurus, et elle est entourée par les flots de l'Adriatique et de la mer Tyrrhénienne, et vers le nord elle est fermée par des montagnes, en sorte que l'on ne peut y pénétrer que par des gorges étroites. Mais du côté de l'orient où l'Italie touche à la Pannonie, l'entrée en est plus facile. Or donc Alboin après avoir pensé à qui il confierait le gouvernement de cette province, se détermina pour Gisulf son neveu, qui était un homme singulièrement propre à toutes sortes de choses, et alors il remplissait l'emploi de Strateur. Ce qu'ils appellent Marpahis. Si bien qu'Alboin voulut donner à Gisulf le gouvernement de Forum Julii et de toute la province qui en dépendait. Mais Gisulf ne voulut l'accepter qu'au cas où on lui permettrait de choisir entre les Lombards, les Faras qu'il voudrait. C'est à dire les générations où lignages. Le Roi lui accorda sa demande et il commença à habiter le Frioul avec les principales familles des Lombards. Enfin il demanda les haras des chevaux les plus généreux et cette demande fut accordée par la libéralité du Prince.

X.

Dans ces temps-là, lorsque les Lombards envahirent l'Italie. Clotaire Roi des Francs était mort, et ses quatre fils avaient partagés entre eux le royaume de leur père. Le premier était Aripert qui résidait à Paris. Le second Gontran qui résidait à Orléans, le troisième Chilpéric qui résidait à Soissons à la place du Roi son père. Le quatrième Sigebert qui résidait à Metz. Le saint Pape Benoît gouvernait l'église de Rome et le vénérable Paul était Patriarche d'Aquilée. Celui-ci craignant les Lombards, s'enfuit dans l'île de Grado, avec tout le trésor de son Eglise.

Pendant cet hiver-là, il tomba de la neige dans la plaine autant que l'on en voit sur les montagnes dans les autres années, et l'été suivant, la fertilité surpassa tout ce que l'on avait vu on entendu jusqu'alors.

Dans ce temps-là, les Huns appelés Avares, Ayant appris la mort de Clotaire, attaquèrent son fils Sigebert. Celui-ci vint à leur rencontre en Thuringe, les vainquit près de l'Elbe et les força à demander la paix. Ce Sigebert épousa Brunechilde, qui venait d’Espagne, et il en eut un fils qui fut appelé Childebert. Les Avares livrèrent encore une bataille, dans le même lieu que la précédente, et furent victorieux.

CAPUT XI. De morte Narsetis.

Narses vero de Campania Romam regressus, Ibidem non post multum tempus, ex hac luce subtractus est. Cujus corpus positum in locello plumbeo, cum omnibus ejus divitiis Constantinopolim est perlatum.

CAPUT XII. De Felice episcopo Tarvisiano.

Igitur Alboin cum ad fluvium Alpem venisset, ibi ei Felix episcopus Tarvisianae ecclesiae occurrit. Cui rex, ut erat largissimus, omnes suae ecclesiae facultates postulanti concessit, et per suum pragmaticum postulata firmavit.

CAPUT XIII. De hoc eodem Felice, et Fortunato sapientissimo viro.

Sane quia hujus Felicis fecimus mentionem, libet quoque pauca nos de venerabili et sapientissimo viro Fortunato retexere, qui hunc Felicem suum asseverat socium fuisse. Denique hic de quo loquimur Fortunatus, natus quidem in loco qui Duplavilis dicitur fuit, qui locus haud longe a Cenitense Castro, vel Tarvisiana distat civitate; sed tamen Ravennae nutritus, et doctus, in arte grammatica, sive rhetorica, seu etiam metrica, clarissimus exstitit. Hic cum oculorum dolorem vehementissimum pateretur, et nihilominus Felix iste ipsius socius pari modo oculos doleret, uterque ad basilicam beatorum Pauli atque Joannis, quae intra eamdem urbem sita est, perrexerunt, in qua etiam altarium in honorem beati Martini confessoris constructum propinquam habet fenestram, in qua lucerna ad exhibendum lumen est constituta, de cujus oleo, mox sibi isti, Fortunatus scilicet et Felix, dolentia lumina tetigerunt: Illico dolore fugato, sanitatem quam optabant adepti sunt. Qua de causa Fortunatus in tantum beatum Martinum veneratus est, ut relicta patria, paulo ante quam Langobardi Italiam invaderent, Turonis ad ejusdem beati viri sepulcrum properaret. Qui sibi, ut in suis ipse carminibus refert, illuc properandi per fluentilia Menti, et Rounam, perque Osupum et Alpem Juliam, perque Aguntum castrum, Dravumque et Byrrum fluvios, ac Briones et Augustam civitatem, quam Virdo et Lech fluentant, iter fuisse describit. Qui postquam Turonum juxta votum proprium advenit, Pictavis pertransiens illic habitavit, multorum ibidem sanctorum gesta, partim prosa, partim metrali oratione conscripsit. Novissimeque in eadem civitate primum presbyter, deinde episcopus ordinatus est, atque in eodem loco digno tumulatus honore quiescit. Hic beati Martini Vitam quatuor in libris heroico versu contexuit, et multa alia, maximeque hymnos singularum festivitatum, et praecipue ad singulos amicos versiculos, nulli poetarum secundus, suavi et diserto sermone composuit. Ad cujus ego tumulum, cum illuc orationis gratia adventassem, hoc epitaphium rogatus ab Apro, ejusdem loci abbate, scribendum contexui:

Ingenio clarus, sensu celer, ore suavis,
Cujus dulce melos pagina multa canit;
Fortunatus apex vatum, venerabilis actu,
Ausonia genitus hac tumulatur humo.
Cujus ab ore sacro sanctorum gesta priorum
Discimus: haec monstrant carpere lucis iter.
Felix quae tantis decoraris, Gallia, gemmis:
Lumine de quarum nox tibi tetra fugit.
Hos modicos prompsi plebeio carmine versus,
Ne tuus in populis, sancte, lateret honor.
Redde vicem misero, ne judice spernar ab aequo
Eximius meritis posce, beate, precor.

Haec paucis de tanto viro, ne ejus vitam sui cives funditus ignorarent, delibavimus; nunc ad historiae seriem revertamur.

 

XI.

Narsès quitta la Campanie et vint à Rome où il mourut peu de tenu après. Son corps fut mis dans un coffre de plomb et transporté à Constantinople avec toutes ses richesses

XII.

Alboin vint au fleuve Alp et y trouva Félix Evêque de Trévise, celui-ci lui demanda tous les biens de son église et le Roi les lui confirma par sa pragmatique.

XIII.

Mais puisque nous faisons mention de ce Félix, il conviendrait de dire quelque chose de Fortunatus, homme vénérable et sage, et qui dit que ce Félix a été son compagnon. Or donc ce Fortunatus est né dans le lieu appelé Duplavilis. Non loin de la ville de Cenit où de celle de Trévise. Mais il fut élevé à Ravenne où il apprit la grammaire, la Rhétorique, et se rendit même célèbre dans la métrique. Il souffrait beaucoup des yeux aussi bien que son compagnon Félix, c'est pourquoi tous les deux allèrent à l'église de saint Paul et de saint Jean, qui est dans cette ville. Et dans cette église il y a aussi un autel consacré à saint Martin confesseur. Près de cet autel est une fenêtre dans la quelle il y a une lanterne. Fortunat et Félix prirent de l'huile qui était dans cette lanterne et se frottèrent les yeux avec, aussitôt la douleur cessa, et ils furent parfaitement guéris. C'est pourquoi Fortunat conçut une si grande vénération pour saint Martin qu'il voulut aller à Tours, visiter le sépulcre de ce saint homme. Et c'est aussi ce qu'il fit quelques années avant l'invasion des Lombards. Il raconte dans ces vers qu'il passa par les fleuves Menti et Rouna, par l'Osupe, et les Alpes Juliennes, par la ville d'Aguntum. Par les fleuves Drawus et Byrrus par les Brioniens et la ville d'Augusta qui est arrosée par le Vindo et le Lech. Après s'être acquitté de son vœu à Tours, il passa par Poitiers et s'y établit. C'est la qu'il écrivit la vie de beaucoup de saints, partie en prose et partie en discours métrique. C’est aussi dans cette ville qu'il fut ordonné d'abord prêtre, et ensuite Evêque, et son corps y repose encore, honoré de la plus digne sépulture. Fortunat écrivit la vie de saint Martin en vers héroïques en quatre livres, et beaucoup d'autres ouvrages, des hymnes pour toutes les fêtes, et des petits vers à chacun de ses amis. Il ne le cédait à aucun poète, pour la douceur, et l'expression disserte. Ayant été là par dévotion, je fus voir son tombeau. Aper Abbé de ce lieu là, me pria de lui composer une épitaphe ce que je fis aussi.

Nous avons dit ce peu de mots sur l'histoire de ce grand homme, afin que ses concitoyens ne restassent pas dans une entière ignorance à son égard, et à présent je reviens à la suite de notre histoire.

CAPUT XIV. Quomodo Alboin Venetiarum provinciam cepit.

Igitur Alboin Vincentiam, Veronamque, et reliquas Venetiae civitates, exceptis Patavio, et Montesilicis, et Mantua, cepit. Venetia enim non solum in paucis insulis, quas nunc Venetias dicimus, constat; sed ejus terminus a Pannoniae finibus usque Adduam fluvium protelatur. Probatur hoc Annalibus libris, in quibus Pergamus civitas esse legitur Venetiarum. Nam et de lacu Benaco in historiis ita legimus: Benacus lacus Venetiarum, de quo Mintius fluvius egreditur. Eneti enim, licet apud Latinos una littera addatur, Graece laudabiles dicuntur. Venetiae etiam Histria connectitur, et utraeque pro una provincia habentur. Histria autem ab Histro flumine cognominatur, quae secundum Romanam historiam, amplior quam nunc est, fuisse perhibetur. Hujus Venetiae Aquileia civitas exstitit caput, pro qua nunc Forum Julii, ita dictum, quod Julius Caesar negotiationis forum ibi statuerat, habetur.

CAPUT XV. De Liguria secunda Italiae provincia.

Non ab re esse arbitror, si etiam caeteras Italiae provincias breviter attingamus. Secunda provincia Liguria, a legendis, id est, colligendis leguminibus, quorum satis ferax est, nominatur, in qua Mediolanum est, et Ticinus, quae alio nomine Papia appellatur. Haec usque ad Gallorum fines extenditur. Inter hanc et Suaviam, hoc est, Alemannorum patriam, quae versus septentrionem est posita, duae provinciae, id est Rhetia prima, et Rhetia secunda, inter Alpes consistunt, in quibus proprie Rheti habitare noscuntur.

CAPUT XVI. De quinta Italiae provincia, quae Alpes Cottiae appellantur, et de sexta, quae Thuscia dicitur.

Quinta vero provincia Alpes Cottiae dicuntur, quae sic a Cottio rege, qui Neronis tempore fuit, appellatae sunt, haec a Liguria in Eurum versus, usque ad mare Tyrrhenum extenditur, ab occiduo vero Gallorum finibus copulatur. In hac Aquis, ubi aquae calidae sunt, Dertona, et monasterium Bobium, Genua quoque et Saona civitates habentur.

Sexta provincia Thuscia est, quae a thure, quod populus illius superstitiose in sacrificiis deorum suorum incendere solebat, sic appellata est.

Haec habet intra se Circium versus, Aureliam, ab Orientis vero parte Umbriam. In hac provincia Roma, quae olim totius mundi caput exstitit, est constituta. In Umbria vero quae istius in parte ponitur Perusium, et lacus Clitorius, Spoletumque consistunt. Umbria autem dicta est, quod imbribus superfuerit, num aquosa clades olim populos devastaret.

CAPUT XVII. De Campania Italiae septima provincia, et de Lucania, sive Britia, quae est octava.

Septima quoque provincia Campania, ab urbe Roma usque ad Siler Lucaniae fluvium perducitur, in qua opulentissimae urbes, Capua, Neapolis, et Salernus, constitutae sunt. Quae ideo Campania appellata est, propter uberrimam Capuae planitiem; caeterum ex maxima parte montuosa est.

Porro octava Lucania, quae nomen a quodam luco accepit, a Silere fluvio inchoat cum Brutia, quae ita a reginae quondam suae nomine appellata est, usque ad fretum Siculum per ora maris Tyrrheni, sicut et duae superiores, dextrum Italiae cornu tenens, pertingit, in qua Pestus, et Lanius, Cassianum, et Consentia, Rhegiumque sunt positae civitates.

CAPUT XVIII. De Appenninis Alpibus, quae nona est Italiae provincia, et de Aemilia, quae est decima.

Nona denique provincia in Appenninis Alpibus nuncupatur, quae inde originem capiunt, ubi Cottiarum Alpes finiuntur. Hae Appenninae Alpes per mediam Italiam pergentes, Tusciam ab Aemilia, Umbriamque a Flaminia dividunt. In qua sunt civitates, Ferronianus, et Montepellium, Bobium, et Urbinum, necnon et oppidum quod Verona appellatur. Alpes autem Appenninae dictae sunt a Punicis, hoc est, Hannibale, et ejus exercitu, qui per easdem Romam tendentes transitum habuerunt. Sunt qui Alpes Cottias et Appenninas, unam dicunt esse provinciam: sed hos Victorini revincit Historia, quae Alpes Cottias, per se provinciam appellat.

Decima porro Aemilia, a Liguria incipiens inter Appenninas Alpes et Padi fluenta, versus Ravennam pergit. Haec locupletibus urbibus decoratur, Placentia scilicet Parmaque, Regio et Bononia, Corneliique foro, cujus castrum Imolas appellatur. Exstiterunt quoque qui Aemiliam et Valeriam, Nursiamque unam provinciam dicerent; sed horum sententia stare non potest, quia inter Aemiliam et Valeriam, Nursiamque Tuscia et Umbria sunt constitutae.

CAPUT XIX. De Flaminia undecima Italiae provincia, et de Piceno, quae duodecima computatur.

Dehinc undecima provinciarum est Flaminia, quae inter Appenninas alpes et mare est Adriaticum posita; in qua nobilissima urbium Ravenna, et quinque aliae civitates consistunt, Graeco vocabulo Pentapolis dictae. Constat autem Aureliam, Aemiliamque, et Flaminiam, a constratis viis, quae ab urbe Roma veniunt, et ab eorum vocabulis, a quibus sunt constratae, talibus nominibus appellari.

Post Faminiam duodecima Picenus occurrit, habens ab Austro Appenninos montes, ex altera vero parte Adriaticum mare. Haec usque ad fluvium Piscarium pertendit, in qua sunt civitates, Firmus, Asculus, et Pinnis, et vetustate consumpta Adria, quae Adriatico pelago nomen dedit. Hujus habitatores cum a Sabinis illuc properarent, in eorum vexillo picus consedit, atque hac de causa Picenus nomen accepit.

CAPUT XX. De Valeria, et Nursia, quae pro tertia decima ponitur, et Samnio, quae est decima quarta.

Porro tertia decima provincia Valeria, cui est Nursia annexa, inter Umbriam et Campaniam, Picenumque consistit, quae ab Oriente Samnitum regionem attingit. Hujus pars occidua, quae ab urbe Roma initium capit, olim ab Etruscorum populo Etruria dicta est. Haec habet urbes Tyburim, Carsilis, Reate, Furconam, et Amiternum, regionemque Marsorum, et eorum lacum qui Fucinus appellatur. Marsorum quoque regionem, ideo intra Valeriam provinciam aestimo computari, quia in catalogo provinciarum Italiae minime ab antiquis descripta est. Si quis autem hanc per se provinciam esse vera ratione comprobaverit, hujus rationabilis sententia modis erit omnibus tenenda.

Quarta decima Samnium, intra Campaniam, et mare Adriaticum, Apuliamque a Piscaria incipiens habetur. In hac sunt urbes, Theate, Aufidena, Hisernia, et antiquitate consumpta Samnium, a qua tota provincia nominatur, et ipsa harum provinciarum caput ditissima Beneventus. Porro Samnites nomen accepere olim ab hastis, quas ferre solebant, quasque Graeci samia appellant.

CAPUT XXI. De Calabria, et Apulia, et Salento, quae decima quinta provincia appellatur.

Quinta decima provinciarum est Apulia, cum sociata sibi Calabria, intra quam est regio Salentina. Haec ab Occidente vel Africo habet Samnium, et Lucaniam, a solis vero Ortu Adriatico pelago finitur. Haec habet urbes satis opulentas, Luceriam, Sepontum, Canusium, Agerentiam, Brundisium, et Tarentum, et in sinistro Italiae cornu, quod quinquaginta millibus extenditur, aptam mercimoniis Hydruntum. Apulia autem a perditione nominatur, citius enim ibi solis fervoribus terrae virentia perduntur.

CAPUT XXII. Sexta decima provincia Italiae Sicilia est. Septima decima Corsica, octava decima Sardinia.

Sexta decima provincia Sicilia insula computatur, quae Tyrrheno mari, seu Ionio alluitur, de Siculi ducis proprio nomine nuncupatur.

Septima decima Corsica.

Octava decima Sardinia ponitur, quae utraeque Tyrrhenis fluctibus ambiuntur. Porro Corsica, a duce suo Corso, Sardinia a Sarde Herculis filio nominatur.

CAPUT XXIII. Ob quam causam aliqua pars Italiae, Cisalpina vocatur Gallia.

Certum est tamen Liguriam, et partem Venetiae, Aemiliam quoque, Flaminiamque, veteres historiographos Galliam Cisalpinam appellasse. Inde est quod Donatus grammaticus, in expositione Virgilii, Mantuam in Gallia esse dixit. Indeque est quod in Romana Historia legitur Ariminum in Gallia constitutum. Siquidem antiquissimo tempore, Brennus rex Gallorum, qui apud Senones urbem regnabat, cum trecentis millibus Gallorum Senonum ad Italiam venit, eamque usque ad Seno-Galliam, quae a Gallis Senonibus vocitata est, occupavit. Causa autem cur Galli in Italiam venerint, haec fuisse describitur. Dum enim vinum degustassent ab Italia delatum, aviditate vini illecti, ad Italiam transierunt. Horum centum millia non longe a Delphos insula properantes, Graecorum gladiis exstincta sunt. Alia vero centum millia in Galatiam ingressa, primum Gallo-Graeci, postea vero Galatae appellati sunt. Et hi sunt quibus Doctor gentium scripsit Epistolam Paulus. Centum millia quoque Gallorum, quae in Italia remanserunt, Ticinum, Mediolanumque, Bergamum, Brexiamque construentes, Cisalpinae Galliae regioni nomen dederunt. Istique sunt Galli Senones, qui olim urbem Romuleam invaserunt. Sicut enim dicimus Galliam Transalpinam, quae ultra Alpes habetur, sic Galliam hac parte quae infra Alpes est vocitamus Cisalpinam.

CAPUT XXIV. Quare Italia sic vocitatur, ut quid etiam Ausonia, vel Latium, dicitur.

Italia quoque quae has provincias continet, ab Italo, Siculorum duce, qui eam antiquitus invasit, nomen accepit. Sive ob hoc Italia dicitur, quia magni in ea boves, hoc est, itali habentur. Ab eo namque quod est italus, per diminutionem licet una littera addita, altera immutata, vitulus appellatur.

Italia etiam Ausonia dicitur, ab Ausono Ulyssis filio. Primitus tamen Beneventana regio hoc nomine appellata est, postea vero tota sic coepit Italia vocitari. Dicitur quoque etiam Latium Italia, pro eo quod Saturnus Jovem filium suum fugiens, intra eam invenisset latebram. Igitur postquam de Italiae provinciis, vel ipsius nomine, intra quam res gestas describimus, sufficienter est dictum, nunc ad historiae ordinem redeamus.

CAPUT XXV. Quomodo Alboin Mediolanum ingressus est.

Alboin igitur Liguriam introiens, indictione ingrediente tertia, tertio Nonas Septembris, sub temporibus Honorati archiepiscopi, Mediolanum ingressus est. Dehinc universas Liguriae civitates, praeter has quae in littore maris sunt positae, cepit. Honoratus vero archiepiscopus Mediolanum deserens, ad Genuensem urbem confugit. Paulus quoque patriarcha, annis duodecim sacerdotium gerens, ab hac luce subtractus est, regendamque Ecclesiam Probino reliquit.

CAPUT XXVI. Quomodo Ticinensis civitas tribus annis obsessa est, et quia Langobardi Tusciam invaserunt.

Ticinensis eo tempore civitas ultra tres annos obsidionem perferens, se fortiter continuit, Langobardorum exercitu non procul juxta eam ab occidentali parte residente. Interim Alboin, ejectis militibus, invasit omnia, usque ad Tusciam, praeter Romam, et Ravennam, vel aliqua castella, quae erant in littore maris constituta. Nec erat tunc virtus Romanis, ut resistere possent, quia et pestilentia, quae sub Narsete facta est, plurimos in Liguria et Venetiis exstinxerat, et post annum quem diximus fuisse ubertatis fames nimia ingruens universam Italiam devastabat. Certum est autem tunc Alboin multos secum ex diversis quas vel alii reges, vel ipse ceperat, gentibus ad Italiam adduxisse, unde usque hodie eorum in quibus habitant vicos, Gepidos, Bulgares, Sarmatas, Pannonios, Suavos, Noricos, sive aliis hujuscemodi nominibus appellamus.

CAPUT XXVII. Quomodo Alboin Ticinum ingressus est.

At vero Ticinensis civitas post tres annos, et aliquot menses obsidionem perferens, tandem se Alboin et Langobardis obsidentibus tradidit. In quam cum Alboin per portam, quae dicitur sancti Joannis, ab Orientali urbis parte introiret, equus ejus in portae medio concidens, quamvis calcaribus stimulatus, quamvis hinc inde a stratore verberibus caesus, non poterat elevari. Tunc unus ex eisdem Longobardis, taliter regem allocutus est, dicens: Memento, domine rex, quale votum vovisti. Frange tam durum votum, et ingredieris urbem. Vere etenim Christianus est populus in hac civitate. Siquidem Alboin voverat quod universum populum, quia se tradere noluisset, gladio exstingueret. Qui postquam tale votum dirumpens, civibus indulgentiam promisit, mox equus ejus consurgens, ipse civitatem ingressus, nulli laesionem inferens, in sua promissione permansit. Tunc ad eum omnis populus in palatium quod quondam rex Theudericus construxerat concurrens, post tantas animum miserias, de spe jam fidus futura, coepit relevare.

CAPUT XXVIII. Quomodo Alboin, postquam tribus regnavit annis, consilio suae conjugis, ab Helmechis interfectus est.

Qui rex postquam in Italia tres annos et sex menses regnavit, insidiis suae conjugis interemptus est. Causa autem interfectionis ejus, haec fuit. Cum in convivio, ultra quam oportuerat apud Veronam laetus resideret, cum poculo, quod de capite Cunimundi regis sui soceri fecerat, reginae ad bibendum vinum dari praecepit, atque eam ut cum patre suo laetanter biberet, invitavit. Hoc ne cui videatur impossibile, veritatem in Christo loquor, ego hoc poculum vidi in quodam die festo, Ratchis principem ut illud convivis suis ostentaret, manu tenentem.

Igitur Rosemunda ubi rem animadvertit, altum concipiens in corde dolorem, quem compescere non valens, mox in mariti necem, patris funus vendicatura exarsit. Consiliumque mox cum Helmichis, qui regis schilpor, hoc est armiger et collactaneus erat, ut regem interficeret iniit. Qui reginae persuasit ut ipsa Peredeo, qui erat vir fortissimus, in hoc consilium asciret. Peredeo cum reginae suadenti tanti nefas consensum adhibere nollet, illa se noctu in lectulo suae vestiariae, cum qua Peredeo stupri consuetudinem habebat, supposuit, ubi Peredeo rem nescius veniens cum regina concubuit. Cumque illa, patrato jam scelere, ab eo quaereret quam se esse existimaret, et ipse nomen suae amicae quam esse putabat, nominasset, regina subjunxit: Nequaquam ut putas, sed ego Rosemunda sum, inquit. Certe nunc talem rem Peredeo perpetratam habes, ut aut tu Alboin interficias, aut ipse te suo gladio exstinguat. Tunc ille intellexit malum quod fecit, et qui sponte noluerat, tali modo in regis necem coactus assensit. Tunc Rosemunda, dum se Alboin meridie sopori dedisset, magnum in palatio silentium fieri praecipiens, omnia alia arma subtrahens, spatham illius ad lectuli caput, ne tolli, aut evaginari posset, fortiter colligavit, et juxta consilium Helmichis Peredeo interfectorem, omni bestia crudelior, introduxit.

Alboin subito de sopore expergefactus, malum quod imminebat intelligens, manum citius ad spatham porrexit, quam strictius religatam extrahere non valens, apprehenso tamen scabello suppedaneo, se cum eo per aliquod spatium defendit. Sed heu, proh dolor! vir bellicosissimus, et summae audaciae, nihil contra hostem praevalens, quasi unus de inermibus interfectus est, uniusque mulierculae consilio periit, qui per tot hostium strages bello famosissimus exstitit. Cujus corpus cum maximo Langobardorum fletu, et lamentis, sub cujusdam scalae ascensu, quae palatio erat contigua, sepultum est.

Fuit autem statura procerus, et ad bella peragenda toto corpore coaptatus. Hujus tumulum nostris in diebus Giselbertus, qui dux Veronensium fuerat, aperiens, spatham ejus, et si quid in ornatu ipsius inventum fuerat, abstulit. Qui ob hanc causam vanitate solita apud indoctos homines Alboin se vidisse jactabat.

CAPUT XXIX. Quia Helmichis regnare voluit, sed non potuit.

Igitur Helmichis, exstincto Alboin, regnum ejus invadere conatus est; sed minime potuit, quia Langobardi nimium de morte illius dolentes, eum moliebantur exstinguere. Statimque Rosemunda Longino praefecto Ravennae mandavit ut citius navem dirigeret, quae eos suscipere posset. Longinus tali nuntio laetus effectus, festinanter navem direxit, in quam Helmichis cum Rosemunda jam sua conjuge, noctu fugientes ingressi sunt, auferentesque secum Albsuindam regis filiam, et omnem Langobardorum thesaurum, velocius Ravennam pervenerunt.

Tunc Longinus praefectus suadere coepit Rosemundae ut Helmichis interficeret, et ejus se nuptiis copularet. Illa, ut erat ad omnem nequitiam facilis, dum optat Ravennatium domina fieri, ad tantum perpetrandum facinus assensum dedit, atque dum Helmichis se in balneo ablueret, egredienti ei de lavacro, veneni poculum, quod salutis esse asseverabat, propinavit. Ille ubi sensit se mortis poculum bibisse, Rosemundam, evaginato super eam gladio, quod reliquum erat bibere coegit. Sicque Dei omnipotentis judicio interfectores iniquissimi uno momento perierunt.

CAPUT XXX. Quomodo Longinus post eorum mortem Albsuindam cum Langobardorum thesauro imperatori direxit; et de Peredeo, quomodo in Constantinopolim leonem occidit.

 His ita peremptis, Longinus praefectus Albsuin dam cum Langobardorum thesauris Constantinopolim ad Tiberium imperatorem direxit. Affirmant aliqui etiam Peredeum pariter cum Helmichis et Rosemunda Ravennam venisse, atque exinde cum Albsuinda Constantinopolim directum esse, ibique in spectaculo populi coram imperatore leonem mirae magnitudinis occidisse. Cui, ut ferunt, ne aliquid malignum in regia urbe, quia vir fortis erat, moliretur, jussu imperatoris oculi evulsi sunt. Qui sibi post aliquod tempus duos cultellos aptavit, quibus in utrisque suis manicis absconsis, palatium petiit, atque se quaedam ad Augusti utilitatem, si ad eum intromitteretur, locuturum promisit. Ad quem Augustus duos sibi familiares, qui ejus verba susciperent, patricios misit. Qui cum ad Peredeum venissent, ille ad eos, quasi aliquid eis secretius dicturus propius accessit, atque ambos utraque manu gladiis, quos absconsos habebat, fortiter vulneravit, ita ut statim in terram corruerent, et expirarent. Sic Samsonis illius fortissimi ex aliqua parte non absimilis, suas injurias ultus est, et pro amissione duorum luminum, duos imperatori viros utilissimos interemit.

CAPUT XXXI. De regno Cleph, qui secundus regnavit.

Langobardi vero apud Italiam, omnes communi consilio Cleph nobilissimum de suis virum, in urbe Ticinensium sibi regem statuerunt. Hic multos Romanorum viros potentes, alios gladio exstinxit, alios ex Italia exturbavit. Iste cum annum unum et sex menses, cum Massana sua conjuge, regnum obtinuisset, a puero de suo obsequio gladio jugulatus est.

CAPUT XXXII. Quomodo duces Langobardorum per decem annos sine rege fuerunt, per quos Italia subjugata est.

Post cujus mortem Langobardi per annos decem regem non habentes sub ducibus fuerunt. Unusquisque enim ducum suam civitatem obtinebat. Zaban Ticinum, Uvaillari Bergamum, Alachis Brixiam, Evin Tridentum, Gisulfus Forum-Julii. Sed et alii extra hos in suis urbibus triginta duces fuerunt. His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt, reliqui vero per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur. Per hos Langobardorum duces septimo anno ab adventu Albuuin, et totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, exstinctis, exceptis his regionibus quas Albuuin ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subjugata est.

 

XIV.

Or donc Alboin, prit Vicence, Vérone, et toutes les autres villes de la Vénétie à l'exception de Padoue Monte Silico, et Mantoue; car la Vénétie n'était pas comprise dans ce petit nombre d'îles que nous appelons Venise, mais elle s'étendait depuis la Pannonie jusqu'à l'Adige, et cela est prouvé par les livres des Annales où il est dit que Bergame est une ville des Véneries; et les Histoires disent la même chose du lac de Benaco. Benacus lac des Vénétie dont sort le fleuve Mintis. — Les latins ajoutent une lettre mais les Grecs disent Eneti, ce qui veut dire Louables.[1] L'Istrie est ajoutée à la Vénétie, et les deux provinces ne sont comptées que pour une. Le nom d'Istrie vient du fleuve Ister qui selon l'histoire Romaine était autrefois plus ample qu'il est aujourd'hui. Aquilée était autrefois la capitale de la Vénétie, et aujourd'hui c’est Forum Julii. Ainsi appelé parce que Jule César y fonda une place de commerce.

XV.

Je crois qu'il ne sera pas hors de sa place que nous dirions quelque chose sur les autres provinces de l'Italie, La seconde province de l'Italie, est la Ligurie ainsi nommée des Légumes que l'on y cultive en abondance. C’est là qu'est Milan et Ticinum, que l'on appelle aussi Pavie, cette province s'étend jusques-aux confins des Gaulois. Entre la Ligurie et la Suave, qui est le pays des Allemands, il y a deux provinces, sa voir la Rhétie première et la Rhétie seconde, ces deux provinces sont au milieu de ces Alpes, qui sont proprement habitées par les Rhétiens.

XVI.

La cinquième province s'appelle les Alpes Cotiennes, du Roi Cottius qui vivait du temps de Néron. Elles s'étendent de la Ligurie vers l’Eurus jusqu’à la mer. Tyrrhénienne, et vers l'occident, elles touchent aux frontières.des Gaulois. C'est là que sont les eaux chaudes, Dertona, le monastère de Bobium, Gênes, et Savone.

La sixième province est la Thussie ainsi appelée du Thus ou encens, que ces peuples avaient coutume de brûler superstitieusement dans les sacrifices qu'ils faisaient à leurs Dieux.

Vers le Circius l'on y voit l'Aurélie et vers l'orient elle regarde l'Ombrie. C’est dans cette province qu'est la ville de Rome jadis capitale du monde. Dans l'Ombrie est Péruse, le Lac Clitorius, et Spolète. Elle s'appelle Ombrie parce-que le pays à autrefois souffert des pluies qui en latin s'appellent imbres.

XVII.

La septième province est la Campanie qui commence à Rome et qui s'étend jusqu'au Siler fleuve de la Lucanie. Là sont des villes très opulentes : Capoue, Naples et Salerne. Elle s'appelle Campanie à cause de la belle plaine de Capoue; car d'ailleurs elle est montueuse.

La huitième province est la Lucanie qui a pris son nom d'un petit bois. (Lucus) Elle commence au fleuve Siler, et à la Fratie ainsi appelée d'une certaine reine, et elle s'étend jusques au détroit de Sicile, le long de la mer Tyrrhénienne menant la corne droite de l'Italie. C'est là qu'est Pestum, Lanius, Cassianum, Consentia, et Rhégium.

XVIII.

La neuvième province est dans les Alpes apennines, ces Alpes traversent l'Italie par le milieu et commencent là où finissent les Alpes Cottiennes, d'abord elles séparent la Tuscie de l'Emilie, et l'Ombrie de la Flaminie: là sont les villes de Ferronianus, Monte-pellium Bobium, Urbinum, et un Bourg qui s'appelle Vérone; le nom d'Apennin, vient, de Pennique où Carthaginois. Car c'est par-là qu’Hannibal a passé pour venir à Rome, les Alpes Cottiennes et Apennines peuvent être regardées comme la même province. Mais Victorinus dans son histoire regarde les Alpes Cottiennes comme une Province séparée.

La dixième province est l'Emilie, qui commence à la Ligurie, et s'étend jusques à Ravenne entre les Alpes Apennines et le Pau. Elle est ornée de villes très riches telles que Plaisance, Parme, Régio, Bologne, et le forum de Cornélius, dont le château s'appelle Imola. Il y a des gens qui confondent l'Emilie avec la Valérie et la Nursie, mais leur avis ne saurait prévaloir puisque la Tuscie et l'Ombrie séparent l'Emilie, la Valérie et la Nursie.

XIX.

La onzième province est la Flaminie, qui est située entre les Alpes Apennines et la mer Adriatique. C'est là qu'est Ravenne la plus noble des villes, et cinq autres villes appelées en grec Pentapole. Il est sûr que l'Aurélie, l'Emilie, et la Flaminie sont ainsi appelées des grandes routes que l'on y avait pratiquées, et du nom de ceux qui les avaient construites.

La douzième province s'appelle le Picenum, ayant à l’Auster les Apennins et de l'autre côté la mer Adriatique. Cette province s'étend jusqu'au fleuve Piscarius. C'est là que sont les villes de Firmum, Asculum Pinnis, et Adria ville détruite qui à donné son nom à toute cette mer. Les habitants de cette province avaient fait la guerre aux Sabins, et comme ils revenaient chez eux, un Pivert se posa sur leur étendait et c'est de là que le pays à pris le nom de Picenum.

XX.

La treizième province est la Valérie à laquelle est annexée la Nursie, elle est située entre la Campanie, l'Ombrie et le Picenum, et vers l'orient elle atteint la région des Samnites. Sa partie occidentale commence à Rome, et s'appelle Etrurie, des anciens Etrusques. Là sont les villes de Tybulis, Carsilis, Reate, Furcona, Amiterne et la région des Marses, qui est un lac qu'ils appellent Fucin, je crois que la région des Marses doit être comptée dans la Valérie, parce que les anciens ne l'ont point décrite dans le catalogue des provinces de l'Italie. Mais si quelqu'un prouve par de bonnes raisons que l'on doit en faire une province séparée, alors l'on pourra toujours s'en tenir à son avis.

La quatorzième province est le Samnium, entre la Campanie, la mer Adriatique et l'Apulie, et il commence à Piscaria. Là sont les villes de Theate, Aufidene, Hisernia, et Samnium détruite par le teins et qui à donné son nom à toute la province, enfin le très riche Bénévent capitale de toute cette province. Les Samnites ont tiré leur nom des piques que les Grecs appellent Samia.

XXI.

La quinzième province est l'Apulie, à laquelle, est jointe la Calabre, dans laquelle est renfermée la région Salentine. Cette province est bornée à l'Occident et à l'Africus par le Samnium et la Lucanie, et à l'orient par l'Adriatique. Là sont les villes très opulentes de Luceria, Sepontum, Canusium, Agerentia, Brindes et Tarente qui est sur la corne gauche de l'Italie, laquelle s'étend à cinquante mille dans la mer; enfin c'est là qu'est la ville d'Hydronte, si favorable au commerce. Le nom de l'Apulie veut dire perdition, parce-que la grande chaleur du soleil y a bientôt détruit la verdure.

XXII.

La seizième province est l'île de Sicile, entourée de la mer Tyrrhénienne ou Ionique, le nom de la Sicilie lui vient d'un ancien chef appelé Siculus.

La dix-septième province est la Corse.

La dix-huitième province est la Sardaigne, qui, ainsi que la précédente, est entourée par la mer Tyrrhénienne. La Corse tire son nom de Corsus, et la Sardaigne de Sardus. Ce dernier était fils d'Hercule.

XXIII.

Il est pourtant certain, que les anciens historiens ont appelé Gaule Cisalpine, la Ligurie, une partie de la Vénerie, l'Emilie, et la Flaminie. Voilà pourquoi le grammairien Donatus, dit dans son exposition de Virgile; que Mantoue est dans la Gaule. Voilà aussi pourquoi il est dit dans l'histoire Romaine que Rimini fut bâti dans les Gaules parce que Brennus Roi des Gaulois qui régnait à Sens, vint en Italie, et le pays qu'il conquit fut appelé Seno-Gallie, à cause des Gaulois Sénonais. Et voici ce qui fit venir les Gaulois en Italie, une fois ils goûtèrent du vin qui en venait, et aussitôt ils voulurent y aller, cent mille de ceux-ci périrent par l'épée des Grecs non loin de l’île de Delphes (c'est à dire du temple de Delphes) cent mille autres allèrent dans la Galatie et furent d'abord appelés Gallo-Grecs et ensuite Galates. Et ce sont ceux à qui est adressée l'épître de Paul Docteur des nations. Cent mille Gaulois qui restèrent en Italie bâtirent Pavie, Milan, Bergame, Brescia, et ce pays fut appelé Gaule Cisalpine ce sont ces mêmes Gaulois Cénonois qui ont jadis envahi la ville de Romulus. Cisalpine est la Gaule qui est de ce côté ici des Alpes, et Transalpine est celle qui est de l'autre côté des Alpes.

XXIV.

L'Italie qui renferme toutes ces provinces tire son nom d'Italus chef des Sicules, qui l'a envahie autrefois. Peut-être aussi qu'on l'appelle Italie, parce que l'on y trouve ces grands bœufs que l'on appelle Italiens. Et c'est d'Italus, qu'en ajoutant une lettre on fait le diminutif vitalus, qui signifie un veau.

XXIV.

L'Italie s'appelle aussi Ausonie, d'Auson fils d'Ulysse. La région de Bénévent fut la première appelée ainsi, et puis ce nom fut donné à toute l'Italie. L'Italie s'appelle aussi Latium, parce que Saturne trouva le moyen de s'y cacher, lorsqu'il fut poursuivi par son fils Jupiter. Or donc à présent que nous avons assez parlé des provinces de l'Italie reprenons le fil de notre histoire.

XXV.

Alboin vint donc dans la Ligurie et à la troisième indiction, le troisième jour des nones de Septembre, il entra dans Milan, dont Honorât était Archevêque. Ensuite il prit toutes les villes de la Ligurie, à l'exception de celles qui sont sur le rivage de la mer. Mais l'Archevêque Honorât avait abandonné Milan, et s'était retiré à Gênes. Le Patriarche Paulus mourut après avoir géré le sacerdoce pendant douze ans, et Probinus lui succéda.

XXVI.

Dans ces temps-là Pavie se défendit trois ans contre l'armée des Lombards, qui l'assiégeait du côté de l'occident. Enfin Alboin s'empara de tout le pays. Jusqu'à la Toscane, à l'exception de Rome, de Ravenne et de quelques forteresses proches de la mer. Les Romains n'étaient point en état de résister tant à cause de la Peste, qui avait régné sous Narsès, qu'à cause de la famine, qui avait succédé à cette année d'abondance dont nous avons parlé plus haut ; de plus il est certain qu'Alboin conduisit en Italie beaucoup d'autres nations, soumises par lui, où par les Rois ses prédécesseurs. Et l'on voit encore aujourd'hui en Italie, des Bourgs habités par des Gépides, des Bulgares, des Sarmates des Pannoniens, des Souabes, des Norices et d'autres.

XXVII.

Or donc la ville de Pavie se rendit à Alboin après trois ans de siège. Et comme Alboin y entrait par la porte de saint Jean qui est à l'Orient de la ville, son cheval s'abattit au milieu de la porte, et ne voulut point se relever, quoiqu'il reçut force coups d'éperons, et que le Strateur le frappa de toutes ses forces. Alors un des Lombards s'adressa au Roi, et lui parla en ces termes: Seigneur Roi, rappelez-vous le vœu cruel que vous avez fait Renoncez-y, et vous entrerez dans cette ville, car elle est habitée par un peuple chrétien. — Il faut savoir qu'Alboin avait fait vœu de faire périr tout ce peuple par le Glaive, par la raison qu'il n'avait pas voulu se rendre tout de suite. Mais il renonça à son vœu, et promit de pardonner aux citoyens ; aussitôt son cheval se releva, et étant entré dans la ville, il ne fit de mal à personne. Tout le peuple vint à lui devant l'ancien palais, construit par Théodoric, et commençant à respirer après tant de misère, il se livra à l'espoir d'un avenir plus heureux.

XXVIII.

Alboin régna trois ans et six mois en Italie et périt par trahison de sa femme. Voici quelle fut la cause de sa mort. Comme il était à Vérone à un festin, et plus gai qu'il n'aurait dû, il fit venir la coupe faite du crâne de son beau-père Cunnimund, et l'ayant remplie de vin il la présenta à sa femme, en l'invitant à boire, dans la tête de son père. Et comme cela pourrait paraître impossible, moi disant la vérité dans le Christ, j'atteste que j'ai vu cette coupe à un certain jour de fête, entre les mains de Ratchis qui la montrait à ses convives.

Or donc Rosemonde conçut beaucoup de douleur de cette proposition, et sans en laisser rien paraître elle jura aussitôt de venger la mort de son père par celle de son époux. D'abord elle s'en ouvrit à Helmichis frère de lait du Roi et qui avait auprès de lui la charge de Schilpor c'est-à dire écuyer. Celui-ci persuada à la reine d'admettre dans son projet Peredée qui était un homme très vaillant; la reine le fit, mais Peredée se refusa à tremper dans ce crime. Ce Peredée couchait toutes les nuits avec la femme de chambre (Vestiaria) de la Reine la Reine se mit pendant la nuit dans le petit lit de sa femme de chambre et Peredée coucha avec elle sans le savoir. Lorsque ce crime fut commis la Reine lui demanda avec qui il croyait avoir couché. Peredée dit le nom de son amie avec laquelle il croyait être. Alors la Reine lui répondit: Tu es dans l'erreur, car je suis Rosemonde, et il faut à présent que tu tues Alboin, ou que tu périsses par son glaive. — Alors Peredée vit bien qu'il ne lui restait d'autre parti à prendre qu'à consentir aux désirs de la Reine.

Comme Alboin se livrait au sommeil après midi, Rosemonde fit faire silence dans le palais, et écarta toutes las armes, à l'exception de l'épée d'Alboin qui pendait au chevet de son lit et qu'elle avait eue la précaution de faire attacher au fourreau; alors cette femme plus cruelle que toutes les bêtes, introduisit le meurtrier Peredée, selon le conseil que lui avait donné Helmichis. Alboin se réveilla et voyant le péril qui le menaçait, il voulut tirer son épée, mais ne pouvant y parvenir, il prit l'escabeau qui était sous ses pieds et se défendit quelque temps. Mais ne pouvant faire aucun mal à son ennemi, il finit par succomber. Ainsi périt comme un homme inerme, et par les conseils d'une petite femme (muliercula) ce grand Roi, qui s’était rendu fameux par le massacre de tant de nations ennemies. Les Lombards le pleurèrent et l'enterrèrent sous un certain escalier qui était proche du palais.

Alboin était d'une belle taille, et semblait formé exprès pour la guerre. De nos jours, Giselbert, qui avait été Duc de Vérone fit ouvrir son tombeau, et y trouva son épée, et s’il y a trouvé quelque ornement, il l'aura volé. Ensuite il s'est vanté d'avoir vu Alboin, vanité ordinaire chez les ignorants.

XXIX.

Alboin ayant été tué, Helmichis, chercha à s'emparer de la royauté mais il ne put y parvenir, car les Lombards qui regrettaient Alboin, ne cherchaient qu'à le faire périr. Rosemonde envoya à Ravenne informer le préfet Longin de ce qui s'était passé et lui demanda un vaisseau, pour pouvoir partir en toute diligence ; Longin, charmé de la mort d'Alboin, envoya le vaisseau, où Rosemonde s'embarqua avec Albsuinde sa fille et Helmichis qu'elle avait déjà épousé, emportant encore tous les trésors des Lombards, et ils arrivèrent ainsi à Ravenne.

Longin commença à persuader à Rosemonde de tuer Helmichis, et de l'épouser. Celle ci qui était toujours prête à commettre une méchanceté, et qui désirait dominer à Ravenne, présenta une coupe empoisonnée à Helmichis au moment où il sortait du bain. Mais celui-ci sentant qu'il avait bu la mort, tira son épée et força Rosemonde à boire ce qui restait dans la coupe; et ainsi périrent deux meurtriers, par la volonté toute puissante de Dieu

XXX.

Ceux-ci ayant péri, Longin prit avec lui Albsuinde et les trésors des Lombards, et se rendit à Constantinople auprès de Tibère. Quelques-uns disent que Peredée était allé à Ravenne avec Helmichis et Rosemonde, et de là à Constantinople avec Albsuinde, et que là il tua un lion énorme en présence de l'Empereur et de tout le peuple; et ils disent que l'Empereur voyant sa force, lui fit crever les yeux dans la crainte qu'il ne machina quelque chose dans la ville royale, et que celui-ci au bout de quelque temps, se fit faire deux couteaux qu'il cacha dans ses manches. Puis il demanda à parler à l'Empereur, pour lui révéler des choses très importantes. L'Empereur lui envoya deux Patrices de ses amis en qui il avait le plus de confiance. Peredée s'approcha d'eux comme pour leur parler à l'oreille, et leur donna à chacun un si violent coup de couteau, qu'ils expirèrent à l'instant. Il vengea la perte de ses yeux, par celle de deux hommes très utiles et que l'on pouvait regarder comme les yeux de l'Empire. Cette vengeance l'assimilait à Samson, cet homme si fort.

XXXI.

Les Lombards élurent d'une voix unanime pour leur Roi Cleph, le plus noble d'entre eux ; cette élection eût lieu à Pavie. Celui-ci fit beaucoup de mal aux Romains qui éraient encore restés en Italie; il fit périr les uns par le glaive et força les autres à s'expatrier. Il régna un an et six mois avec sa femme Messana, et périt par la main d'un jeune garçon de sa suite qui l'égorgea avec son épée.

XXXII.

Après la mort de Cleph, les Lombards furent dix ans sans avoir de Rois ; mais seulement des Ducs, et chaque Duc eût sa ville en propre. Zabun eût Pavie, Vaillari eût Bergame. Alachis eût Bresse, Evin eût Trente, Gisulf eût le Frioul, et outre ceux-là il eût encore trente autres Ducs, dont chacun eût une ville en propre : leur cupidité fit périr beaucoup de nobles Romains, le reste partagé entre les Lombards leur donnait le tiers de la récolte. Sept ans après l'arrivée d'Alboin, l'Italie était soumise à tous ces Ducs, mais ses églises étaient renversées, les prêtres tués, les villes détruites, et les peuples anéantis, à l'exception des pays qui avaient d'abord été pris par Alboin

 

 

[1] Il est à remarquer que notre auteur n'a point connu les ouvrages de Jornandès ; ainsi ce qu’il dit des Henetes n'en n'est point copié