Paul Diacre

PAUL DIACRE

 

HISTOIRE DES LOMBARDS

LIVRE I

LIVRE II

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

PAULI WARNEFRIDI DIACONI FOROJULIENSIS

DE GESTIS LANGOBARDORUM.

LIBER PRIMUS

PAUL DIACRE

HISTOIRE DES LOMBARDS[1]

 

LIVRE I

 

CAPUT PRIMUM. De Germania, quod plures nutriat populos, ideoque ex ea multae gentes egrediantur.

Septentrionalis plaga, quanto magis ab aestu solis remota est, et nivali frigore gelida, tanto salubrior corporibus hominum, et propagandis est gentibus magis coaptata: sicut e contra omnis meridiana regio, quo solis est fervori vicinior, eo semper morbis abundat, et educandis minus est apta mortalibus. Unde fit ut tantae populorum multitudines, Arctoo sub axe oriantur: ut non immerito universa illa regio Tanai tenus, usque ad occiduum, licet et propriis loca in ea singula nuncupentur nominibus, generali tamen vocabulo Germania vocitetur; quamvis et duas ultra Rhenum provincias Romani, cum ea loca occupassent, superiorem, inferioremque Germaniam dixerint . Ab hac ergo populosa Germania, saepe innumerabiles captivorum turmae abductae meridianis populis pretio distrahuntur; multae quoque ex ea, pro eo quod tantos mortalium germinat, quantos alere vix sufficit, saepe gentes egressae sunt, quae nihilominus, et partes Asiae, sed maxime sibi contiguam Europam, affixerunt. Testantur hoc ubique urbes erutae, per totam Illyricum, Galliamque: sed maxime miserae Italiae, quae pene omnium illarum est gentium experta saevitiam Gothi siquidem, Wandalique, Rugi, Heruli, atque Turcilingi, nec non etiam aliae feroces, et barbarae nationes e Germania prodierunt.

CAPUT II. De Scandinavia insula, et quia ex ea Winilorum, hoc est, Langobardorum gens est egressa.

Pari etiam modo, et Winilorum, hoc est Langobardorum gens, quae postea in Italia feliciter regnavit, a Germanorum populis, originem ducens, licet et aliae causae egressionis eorum asseverentur, ab insula quae Scandinavia dicitur adventavit, cujus etiam insulae Plinius secundus in libris quos de Natura rerum composuit, mentionem facit. Haec ergo insula, sicut retulerunt nobis qui eam lustraverunt, non tam in mari est posita, quam marinis fluctibus, propter planitiem marginum, terras ambientibus circumfusa. Intra hanc ergo constituti populi, dum in tantam multitudinem pullulassent, ut jam simul habitare non valerent, in tres, ut fertur, omnem catervam partes dividentes, quae ex illis pars patriam relinquere, novasque deberet sedes exquirere, sorte perquirit.

CAPUT III. Quod Ibor et Ayo, primi duces Winilorum, cum matre sua Gambara fuerunt.

Igitur ea pars, cui sors dederat genitale solum excedere, exteraque arva sectari, ordinatis super se duobus, Ibor scilicet et Aione, qui et germani erant, et juvenili adhuc aetate floridi, et caeteris praestantiores, ad exquirendas quas possint incolere terras, sedesque statuere, valedicentes suis simul et patriae, iter arripiunt. Horum erat ducum mater, nomine Gambara, mulier quantum inter suos, et ingenio acris, et consiliis provida; de cujus in rebus dubiis prudentia non minimum confidebant.

CAPUT IV. De septem viris apud Germaniam dormientibus.

Haud ab re esse arbitror, paulisper narrandi ordinem postponere, et quia adhuc stylus in Germania vertitur, miraculum quod illic apud omnes celebre habetur, sed et quaedam alia breviter intimare. In extremis Circium versus Germaniae finibus, in ipso Oceani littore, antrum sub eminenti rupe conspicitur, ubi septem viri (incertum ex quo tempore) longo sopiti sopore quiescunt, ita illaesis non solum corporibus, sed etiam vestimentis, ut ex hoc ipso, quod sine ulla per tot annorum curricula corruptione perdurant, apud indociles easdem et barbaras nationes, venerationi habeantur. Hi denique quantum ad habitum spectat, Romani esse cernuntur. E quibus dum unum quidam, cupiditate stimulatus, vellet exuere, mox ejus, ut dicitur, brachia aruerunt, poenaque sua caeteros proterruit, ne quis eos ulterius contingere auderet. Videris ad quem eos profectum, per tot tempora, Providentia divina conservet. Fortasse horum quandoque, quia non aliter nisi Christiani esse putantur, gentes illae praedicatione salvandae sunt

CAPUT V. De gente Scrito-Winorum.

Huic loco Scritobini, sic enim gens illa nominatur, vicini sunt, qui etiam aestatis tempore nivibus non carent, nec aliis, utpote feris ipsis ratione non dispares, quam crudis agrestium animantium carnibus vescuntur; de quorum etiam hirtis pellibus sibi indumenta coaptant. Hi a saliendo, juxta linguam barbaram etymologiam ducunt. Saltibus enim utentes, arte quadam ligno incurvo, ad arcus similitudinem, feras assequuntur. Apud hos est animal, non satis assimile cervo, de cujus ego corio, ut fuerat pilis hispidum, vestem in modum tunicae, genu tenus aptatam conspexi, sicut jam fati, ut relatum est, Scritobini utuntur. Quibus in locis circa aestivale solstitium, per aliquot dies, etiam noctu clarissima lux cernitur, diesque ibi multo majores quam alibi habentur, sicut e contrario, circa brumale solstitium, quamvis diei lux adsit, sol tamen ibi non videtur, diesque minimi quam usquam alibi, noctes quoque longiores existunt. Quia scilicet, quanto magis a sole longius disceditur, tanto sol ipse terrae vicinior apparet, et umbrae longiores excrescunt. Denique in Italia, sicut et antiqui scripserunt, circa diem natalis Domini, novem pedes in umbra staturae humanae, hora sexta metiuntur. Ego autem in Gallia Belgica, in loco qui Totonis villa dicitur, constitutus, status mei umbram metiens, decem et novem, et semis pedes inveni. Sic quoque contrario modo, quanto propinquius meridiem versus ad solem acceditur, tantum semper umbrae breviores videntur, in tantum, ut solstitio aestivali respiciente sole de medio coeli, in Aegypto, et Hierosolymis, et in eorum vicinitate constitutis locis, nullae videantur umbrae. In Arabia vero hoc ipso tempore sol supra medium coeli, ad partem Aquilonis cernitur, umbraeque versa vice contra meridiem videntur .

CAPUT VI. De duobus umbilicis Oceani maris, qui sunt ex utraque parte Britanniae.

Nec satis procul ab hoc de quo praemisimus littore, contra occidentalem partem, qua sine fine Oceanum pelagus patet, profundissima aquarum illa vorago est, quam usitato nomine maris umbilicum vocamus, quae bis in die fluctus absorbere, et rursum evomere dicitur, sicut per universa illa littora, accedentibus, et recedentibus fluctibus, celeritate nimia fieri comprobatur. Hujusmodi vorago, sive vertigo, a poeta Virgilio Charybdis appellatur , quam ille in freto Siculo esse suis in carminibus loquitur, hoc modo dicens:

Dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis
Obsidet, atque imo baratri ter gurgite vastos
Sorbet in abruptum fructus, rursusque sub auras
Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Ab hac sane de qua diximus vertigine, saepe naves raptim, cursimque attrahi affirmantur, tanta celeritate, ut sagittarum per aera lapsus imitari videantur, et nonnunquam in illo baratro horrendo nimis exitu pereunt. Saepe cum jam jamque mergendae sint, subitis undarum molibus retroactae, tanta rursus agilitate exinde elongantur, quanta prius attractae sunt. Affirmant esse et aliam hujusmodi voraginem, inter Britanniam insulam , Galliamque provinciam; cui etiam rei astipulantur Sequanicae, Aquitaniaeque littora, quae bis in die tam subitis inundationibus opplentur, ut qui fortasse aliquantulum introrsus littore repertus fuerit, evadere vix possit. Videas earum regionum flumina , fontem versus cursu velocissimo relabi, ac per multorum millium spatia, dulces fluminum lymphas, in amaritudinem verti. Triginta ferme a Sequanico littore Evodia insula millibus distat, in qua, sicut ab illius incolis asseveratur, vergentium in eamdem Charybdim aquarum garrulitas auditur. Audivi quemdam nobilissimum Gallorum referentem, quod aliquantae naves, prius tempestate convulsae, postmodum ab hac eadem Charybdi voratae sunt. Unus autem ex omnibus viris solummodo, qui in navibus illis fuerant, morientibus caeteris, dum adhuc fluctibus spirans supernataret, vi aquarum fluentium abductus ad oram usque immanissimi illius baratri pervenit. Qui cum jam profundissimum, et sine fine patens chaos aspiceret, ipsoque pavore praemortuus, se illuc ruiturum exspectaret, subito quod sperare non poterat, saxo quodam superjectus insedit. Decursis siquidem jam omnibus, quae sorbendae erant, aquis, orae illius fuerant margines denudati. Dumque ibi inter tot angustias anxius, vix ob metum palpitans resideret, dilatamque ad modicum mortem nihilominus opperiret, conspicit ecce subito, quasi magnos aquarum montes de profundo resilire, navesque, quae absorptae fuerant, primas emergere. Cumque una ex illis ei contigua fieret, ad eam se nisu quo potuit apprehendit. Nec mora, celeri volatu prope littus advectus, metuendae necis casus evasit, proprii postmodum periculi relator existens. Nostrum quoque, id est, Adriaticum mare, quod licet minus, similiter tamen Venetiarum, Hystriaeque littora pervadit, credibile est parvos hujusmodi, occultosque habere meatus, quibus et recedentes aquae sorbeantur, et rursum invasurae littora revomantur. His itaque praelibatis ad coeptam narrandi seriem redeamus.

CAPUT VII. Quod Winili in Scoringam venerunt; et quia Ambri, et Assi Wandalorum duces eis tributa persolvere mandaverunt.

Igitur egressi de Scandinavia Winili, cum Ibor, et Ayone ducibus, in regionem quae appellatur Scoringa venientes, per annos illic aliquot consederunt. Illo itaque tempore, Ambri et Assi, Wandalorum duces, vicinas quasque provincias bello premebant. Hi jam multis elati victoriis, nuntios ad Winilos mittunt, ut, aut tributa Wandalis persolverent, aut se ad belli certamina praepararent. Tunc Ibor, et Ayo, annitente matre Gambara, deliberant melius esse armis libertatem tueri, quam tributorum eamdem solutione foedare; mandant per legatos Wandalis, pugnaturos se potius quam servituros. Erant siquidem tunc Winili universi, aetate juvenili florentes, sed numero exigui, quippe qui unius non nimiae amplitudinis insulae, tertia solummodo particula fuerint.

CAPUT VIII De Wodan, et Frea, ridicula fabula.

Refert hoc loco antiquitas ridiculam fabulam, quod accedentes Wandali ad Wodan, victoriam de Winilis postulaverint, illeque responderit, se illis victoriam daturum quos primum oriente sole conspexisset; tunc accessisse Gambaram ad Fream, uxorem Wodan, et Winilis victoriam postulasse, Freamque consilium dedisse, ut Winilorum mulieres, solutos crines erga faciem, ad barbae similitudinem componerent, maneque primo cum viris adessent, seseque a Wodan videndas pariter e regione, qua ille per fenestram, Orientem versus, erat solitus aspicere, collocarent; atque ita factum fuisse. Quas cum Wodan conspiceret Oriente sole dixisse: Qui sunt isti Langobardi? Tunc Fream subjunxisse, ut quibus nomen tribuerat, victoriam condonaret; sicque Winilis Wodan victoriam concessisse. Haec risu digna sunt, et pro nihilo habenda. Victoria enim non potestati est attributa hominum, sed e coelo potius ministratur.

CAPUT IX. Quare Winili Langobardi appellati sint, et quod Wota ipse sit, qui apud Romanos Mercurius dicitur.

Certum est Langobardos, ab intactae ferro barbae longitudine, cum primitus Winili dicti fuerint, ita postmodum appellatos. Nam juxta illorum linguam, lang longam, Baert barbam significat. Wodan sane, quem adjecta littera Gwodan dixerunt, ipse est, qui apud Romanos Mercurius dicitur, et ab universis Germaniae gentibus ut Deus adoratur; qui non circa haec tempora, sed longe anterius, nec in Germania, sed in Graecia fuisse perhibetur.

CAPUT X. Quomodo Langobardi Wandalos vicerunt, et de fame Langobardorum.

Winili igitur, qui et Langobardi, commisso cum Wandalis praelio, acriter utpote pro libertatis gloria decertantes, victoriam capiunt; qui magnam postmodum famis penuriam in eadem Scoringa provincia perpessi, valde animo consternati sunt.

I.

La plage Septentrionale éloignée des ardeurs du soleil et gelée par le froid des neiges en est d'autant plus propre à la propagation des peuples et à la Salubrité des corps. Au contraire les contrées du midi sont exposées aux maladies, et peu propres à l'éducation des enfants des hommes. De là vient que de grandes multitudes de nations ont commencé sous le Pôle et toute cette région jusques au Tanaïs et vers l'occident s'appelle en général Germanie, quoique chaque lieu y ait un nom particulier, et que les Romains aient aussi donné les noms de Germanie supérieure et inférieure à deux Provinces dont l'une était au dessus et l'autre au dessous du Rhin. C'est de cette populeuse Germanie, que souvent on a amené dans le midi des troupes d’esclaves, et comme elle produit plus d'hommes qu'elle n'en peut nourrir, des peuples nombreux en sont sortis et ont affligés les pays voisins dans l'Asie et l'Europe. Voila ce qu'attestent tant de villes ruinées dans l'Illyrie et la Gaule; mais particulièrement dans la malheureuse Italie, qui a éprouvé les fureurs de chacune de ces nations en particulier. Car c'est de la Germanie que sont sortis, les Goths, les Vandales, les Rugiens, les Hérules, les Turcilinges et d'autres nations Barbares.

II.

C'est ainsi que la nation des Winiles, c'est à dire des Lombards, qui aujourd'hui règne glorieusement en Italie, tire son origine des peuples Germains; mais elle a eu aussi d'autres raisons d’émigrer. L'on dit qu'elle est venue de l'Isle appelée Scandinavie. Pline second fait mention de cette île dans les livres qu'il a composés sur la nature des choses. Ceux qui y ont été nous ont assuré que cette île n'est point au milieu de la mer; mais qu'elle est entourée par les flots qui environnent la terre à cause du peu de hauteur des rivages. Les habitants de ce pays ayant donc peuplé au-delà de toute mesure, partagèrent dit-on leur immense multitude en trou parts, et consultèrent le sort pour savoir laquelle de ces trois troupes irait chercher des nouvelles habitations.

III.

Or donc la troupe que le sort désigna pour aller chercher de nouvelles habitations, élut deux chefs Ibor et Aion, qui étaient frères et dans la fleur de leur âge. Leur mère qui s'appelait Gambara, avait infiniment d'esprit et de prudence et ses fils la consultaient dans tous les cas embarrassants.

IV.

Je ne crois pas qu'il serait mal à propos de parler un peu de la Germanie, puisque nous l'avons déjà mentionnée, et de dire quelques unes des merveilles que l'on en raconte. Par exemple l'on dit que sur le rivage de l'océan aux extrémités de la Germanie, il y a une Caverne au pied d'un haut rocher, où sept hommes dorment d'un profond Sommeil, l'on ne sait pas depuis combien de temps; si bien que leurs corps n'ont point soufferts, non plus que leurs habits, ce qui les a mis en vénération parmi les Barbares des environs. Leur habillement semble prouver qu'ils étaient Romains. Un homme mu par la cupidité, entra un jour dans la Caverne pour les déshabiller ; mais il ne les eût pas plutôt touchés que ses bras furent brulés, et depuis lors personne n'osa plus les toucher. Je vous laisse à deviner pour quel dessein la providence divine les conserve depuis si longtemps. Peut-être qu'un jour ils s'éveilleront et convertiront ces peuples par la prédication ; car l'opinion générale est que ces sept dormants sont des Chrétiens.

V.

Les Scritobini sont voisins de ce lieu-là, leur pays ne manque pas de neige même en été, et semblables aux bêtes féroces, ils se nourrissent de la chair crue des animaux sauvages, et s'habillent de leurs peaux. L'Etymologie de leur nom selon la langue Barbare vient de sauter. — Car ils poursuivent le Gibier en sautant et se servent pour cela d'un bois courbé en forme d'arc. Chez eux est un animal assez ressemblant au cerf, de la peau duquel ils font des espèces de tuniques qui descendent jusques aux genoux, et ont le poil en dehors, j'en ai vu de pareilles, et ce sont les habits dont se servent les Scritobini. Là dans le Solstice d'été l'on voit clair pendant toute la nuit ; car les jours y sont bien plus longs qu'ailleurs. Au contraire dans le Solstice brumal, l'on n'y voit point le soleil et les jours y sont très courts; car plus on s'éloigne du soleil, et plus il semble rapproché de la terre, et plus aussi les ombres sont allongées. Par exemple, au jour de Noël à six heures en Italie, l'ombre d'un homme à neuf pieds de long. Et moi, étant dans la Gaule Belgique dans le lieu appelle Thionville, je mesurai mon ombre et je la trouvai de dix neufs pieds. Au contraire plus on se rapproche du midi et plus les ombres paraissent courtes, si bien que dans le Solstice d'été à midi, l'on ne voit aucune ombre tant à Jérusalem qu'en Egypte. En Arabie à la même heure et dans le même temps, le soleil paraît au nord et les ombres sont tournées vers le midi.

VI.

Non loin du rivage dont nous avons parlé, vers l'occident où s'ouvre un océan sans bornes, est ce gouffre profond des eaux que nous appelions vulgairement le Nombril de la mer, qui absorbe les flots deux fois par jour et les revomit autant de fois, ainsi qu'on le voit bien sur tous ces rivages, un gouffre semblable est appelle Charybde par le poète Virgile, qui en parle dans ces termes.

Dextrum Scylla Latus loevum implacata Charybdis

Obsidet at que imo baratri ter gurgite vastos

Sorbet in abruptum fluctus, rursus que sub auras.

Erigit alternos, et sidera verberat unda.

L'on assure que ce gouffre attire souvent des vaisseaux, avec la vitesse d'une flèche, et les fait périr; mais quelquefois les vaisseaux au moment d'être engouffrés, sont repoussés au loin, avec autant de vitesse qu'ils avaient été attirés. L'on dit qu'il y à aussi un gouffre semblable entre les Gaules et l'île de Bretagne, aussi tous les rivages de l'Aquitaine et de la Sequanique, sont inondés deux fois par jour par les flots de la mer, et ceux qui s'y promènent ont souvent bien de la peine à échapper. Vous voyez alors les fleuves de ces contrées retourner vers leurs sources, et leur douceur changée en Amertume. L'île Evodia est à trente mille du rivage Sequanique, et les habitants de cette île, disent que de chez eux l'on entend le mugissement de cette Charybde. Un noble Gaulois m'a conté, qu'une fois des vaisseaux battus par la tempête, avoient été attirés par ce gouffre, et un homme qui nageait encore après la mort des autres fut entraîné jusques au bord de l'abîme, que la considérant ce vaste Cahos, il attendait le moment d'y être précipité, lorsque le flot le porta sur un rocher. Toutes les eaux ayant été absorbées, les bords de l'abyme restèrent à découvert. Le malheureux y restait en proie à mille angoisses et ne regardait sa mort que comme différée, lorsqu'il vit comme des montagnes d'eau qui sortaient de ce gouffre, et qui portaient les vaisseaux qui venaient d'être engouffrés, l'un de ceux-ci passa auprès de lui, il saisit quelque objet au moyen duquel il put s'y accrocher, et fut transporté sur le rivage avec rapidité. Cet homme vit encore et raconte lui-même son désastre.

Notre mer qui est l'Adriatique, envahit de la même manière les rivages des Vénéties et de l'Hystrie; mais avec bien moins de force, ainsi il est croyable qu’elle recèle aussi de ces conduits qui absorbent et revomissent les eaux.

VII.

Or donc les Winiliens sortis de Scandinavie sous le commandement d'Ibor et d'Ayon, vinrent dans la région appelée Scoringa, et y restèrent quelques années. Dans ce temps-là les Ambres et les Asses, chefs des Vandales, faisaient la guerre aux régions voisines. Enflés d'un grand nombre de victoires, ils envoyèrent vers les Winiliens pour leur ordonner de payer tribut aux Vandales. Ibor, Ayon et leur mère Gambara, trouvèrent qu'il valait mieux se battre que de se souiller par des tributs. Et ils envoyèrent dire aux Vandales qu'ils les combattraient et ne les serviraient pas. Les Winiliens étaient tous des jeunes gens ; mais leur nombre n'était pas grand ; car leur population n'était que la troisième partie de celle d'une Isle assez petite.

VIII.

Ici l'antiquité rapporte un conte ridicule. Les Vandales (dit-on) s'adressèrent à Wodan, et le prièrent de leur accorder la victoire sur les Winiliens. Celui-ci répondit qu'il l'accorderait à ceux qu'il verrait les premiers au soleil levant. Alors Gambara s'adressa à Frea femme de Wodan, et lui demanda la victoire pour les Winiliens. Frea lui conseilla d'ordonner aux femmes de défaire leurs cheveux et de les arranger sur leur visage en forme de barbe. Celles-ci le firent et se placèrent le matin avec les hommes, du côté où Wodan à coutume de regarder par la fenêtre de son Palais, lorsqu'il veut voir le soleil levant. Et Wodan les ayant vus dit qui sont ces gens à longues barbes? Alors Frea le pria d'accorder la victoire à ceux qu’il avait ainsi nommés. Et c'est ainsi dit-on que Wodan accorda la victoire aux Winiliens. Ces choses sont risibles et ne méritent aucune attention. La victoire n'est point dans la puissance des hommes ; mais c’est un don du ciel.

IX.

Il est pourtant certain que les Lombards tirent leur nota de leurs longues barbes, que le fer ne touche jamais; car auparavant ils étaient appelés Winiliens. Dans leur langue Lang veut dire long, et Baert, Barbe, Wodan, qu'ils ont aussi appelle Godan en ajoutant une lettre est le Mercure des Romains, et il est adoré par toutes les nations de la Germanie, et il a existé non pas alors ; mais bien auparavant, non pas en Germanie; mais en Grèce.

X.

Or donc les Winiliens où Lombards, ayant livré bataille aux Vandales, remportèrent la victoire. Cette Province s'appelle Scoringa, ils y souffrirent de la famine, et furent très consternés.


 

 

CAPUT XI. Quia Langobardi in Mauringam transire volentes, ab Assispittis sunt impediti.

De qua egredientes, dum in Mauringam transire disponerent, Assipitti eorum iter impediunt, denegantes eis omnimodis per suos terminos transitum. Porro Langobardi, cum magnas hostium copias cernerent, neque cum eis, ob paucitatem exercitus, congredi auderent, dumque quid agere deberent, decernerent, tandem necessitas consilium reperit. Simulant se in castris suis habere cynocephalos, id est, canini capitis homines. Divulgant apud hostes hos pertinaciter bella gerere, humanum sanguinem bibere, et si hostem assequi non possint, proprium potare cruorem. Utque huic assertioni fidem facerent, ampliant tentoria, plurimosque in castris ignes accendunt. His hostes auditis, visisque creduli effecti, bellum, quod minabantur, jam tentare non audent.

CAPUT XII. De monomachia duorum virorum fortium, quorum unus e Langobardis, alter e Assispittis fuit.

Habebant tamen apud se virum fortissimum, de cujus fidebant viribus, posse se procul dubio obtinere quod vellent, hunc solum prae omnibus pugnaturum objiciunt. Mandantque Langobardis ut unum, quem vellent suorum mitterent, qui cum eo ad singulare certamen exiret, ea videlicet conditione, ut si suus bellator victoriam caperet, Langobardi itinere quo venerant abirent: sin vero superaretur ab altero, tunc se Langobardis transitum per fines proprios non vetituros. Cumque Langobardi quem e suis potius adversus virum bellicosissimum mitterent, ambigerent, quidam ex servili conditione sponte se obtulit, promittit se provocanti hosti congressurum, ea ratione ut, si de hoste victoriam caperet, a se suaque progenie servitutis naevum auferrent. Quid plura? Gratanter quae postulaverat esse facturos pollicentur. Aggressus hostem expugnavit, et vicit; Langobardis transeundi facultatem, sibi suisque, ut optaverat jura libertatis indeptus est.

CAPUT XIII. Quod Langobardi in Mauringam transierunt, ac deinde ad ulteriora loca progressi sunt.

Igitur Langobardi tandem in Mauringam pervenientes, ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili jugo ereptos, ad libertatis statum perducunt, utque rata eorum haberi posset libertas, sanciunt more solito per sagittam, immurmurantes nihilominus, ob rei firmitatem, quaedam patria verba. Egressi itaque Langobardi de Mauringa, applicuerunt in Golanda, ubi aliquanto tempore commorati dicuntur. Post haec Anthabet, Bathaib, pari modo et Vurgundaib, per annos aliquot possedisse, quae nos arbitrari possumus esse vocabula pagorum, seu quorumcunque locorum .

CAPUT XIV. Quia, mortuis Ibor et Ayone ducibus, Langobardi primum regem Agilmundum habuerunt.

Mortuis interea Ibor, et Ayone ducibus, qui Langobardos a Scandinavia eduxerant, et usque ad haec tempora rexerant, nolentes jam ultra Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad caeterarum instar gentium statuerunt. Regnavit igitur super eos primus Agelmundus, filius Ayonis, ex prosapia ducens originem Gungincorum, quae apud eos generosior habebatur. Hic, sicut a majoribus traditur, tribus et triginta annis Langobardorum tenuit regnum.

CAPUT XV. De meretrice quae septem infantulos peperit, ex quibus Lamissio unus fuit, et de monomachia ejus cum Amazone.

His temporibus quaedam meretrix, uno partu septem puerulos enixa, belluis omnibus mater crudelior, in piscinam projecit necandos. Hoc si cui impossibile videtur, relegat historias veterum, et inveniet non solum septem infantulos, sed etiam novem unam mulierem simul peperisse. Et hoc certum est maxime apud Aegyptios fieri. Contigit itaque ut rex Agelmundus, dum iter carperet, ad eamdem piscinam deveniret. Qui cum equo retento miserandos infantulos miraretur, hastaque, quam manu gerebat, huc illucque eos inverteret, unus ex illis manu injecta hastam regiam comprehendit. Rex misericordia motus, factumque altius admiratus, eum magnum futurum pronuntiat. Moxque eum e piscina levari praecipit, atque nutrici traditum, omni cum studio mandat alendum. Et quia eum de piscina, quae eorum lingua lama dicitur, abstulit, Lamissio eidem nomen imposuit. Qui cum adolevisset, adeo strenuus juvenis effectus est, ut et bellicosissimus exstiterit, et post Agelmundi funus, regni gubernacula rexerit. Ferunt hunc, dum Langobardi cum rege suo iter agentes ad quemdam fluvium pervenissent, et ab Amazonibus essent prohibiti ultra permeare, cum earum fortissima in fluvio natatu pugnasse, eamque peremisse, sibique laudis gloriam, Langobardis quoque transitum paravisse: hoc siquidem inter utrasque acies prius constitisse, quatenus si Amazona eadem Lamissionem superaret, Langobardi a flumine recederent; sin vero a Lamissione, ut et factum est, ipsa vinceretur, Langobardis eadem permeandi fluenta copia praeberetur. Constat sane, quia hujus assertionis series, minus veritate subnixa est. Omnibus etenim, quibus veteres historiae notae sunt, patet, gentem Amazonum, longe antea, quam haec fieri potuerunt, esse deletam, nisi forte quia loca eadem ubi haec gesta feruntur, non satis historiographis nota fuerunt, et vix ab aliquo eorum vulgata sunt, fieri potuerit, ut usque ad id tempus, hujuscemodi inibi mulierum genus haberetur. Nam et ego referri a quibusdam audivi, usque hodie in intimis Germaniae finibus gentem harum existere feminarum.

CAPUT XVI. Quomodo Bulgares noctu super castra Langobardorum irruentes, Agelmundum regem interfecerunt, et filiam ejus captivam duxerunt.

 Igitur transmeato Langobardi, de quo dixeramus, flumine, cum ad ulteriores terras pervenissent, illic per tempus aliquod commorabantur. Interea cum nihil adversi suspicarentur, et essent quieti, longa nimis securitas, quae semper detrimentorum mater est, eis non modicam perniciem peperit. Nocte denique cum negligentia resoluti quiescerent cuncti, subito super eos Bulgares irruentes, plures ex iis sauciant, multos prosternunt, et in tantum per eorum castra debacchati sunt, ut ipsum Agelmundum regem interficerent, ejusque unicam filiam sorte captivitatis auferrent.

CAPUT XVII. Quomodo Lamissio rex effectus est, et qualiter Bulgares superavit.

 Resumptis tamen post haec incommoda Langobardi viribus, Lamissionem, de quo superius dixeramus, sibi regem constituerunt. Qui ut erat juvenili aetate fervidus, et ad belli certamina satis promptus, non aliud nisi Agelmundi necem ulcisci cupiens, in Bulgares arma convertit. Primoque praelio mox commisso, Langobardi hostibus terga dantes ad castra refugiunt. Tunc rex Lamissio ista conspiciens, elevata altius voce omni exercitui clamare coepit, ut opprobriorum, quae pertulerant, reminiscerentur, revocarentque ante oculos dedecus, quomodo eorum regem hostes jugulaverint, quam miserabiliter ejus natam, quam sibi reginam optaverant, captivam abduxerint. Postremo hortatur, ut se suosque armis defenderent, melius esse dicens in bello animam ponere, quam ut vilia mancipia, hostium ludibriis subjacere. Haec et hujuscemodi vociferans cum diceret, et nunc minis, nunc promissionibus, ad toleranda eorum animos belli certamina roboraret: si quem etiam servilis conditionis pugnantem vidisset, libertate eum simul cum praemiis donaret. Tandem hortatu, exemploque principis, qui primus ad bellum prosilierat, accensi, super hostes irruunt, pugnant atrociter, et magna adversarios clade prosternunt. Tandemque de victoribus victoriam capientes, tam regis funus quam proprias injurias ulciscuntur. Tunc magna de hostium exuviis praeda potiti, et ex illo jam tempore, ad expetendos belli labores, audaces effecti sunt.

CAPUT XVIII Quod, mortuo Lamissione, regnum Lechu suscepit, et post hunc, filius ejus Hildeoc, post quem quoque Bodeac regnavit.

Defuncto post haec Lamissione, qui secundus regnaverat, tertius ad regni gubernacula Lethu ascendit. Qui cum quadraginta ferme annos regnasset Hildehoc filium, qui quartus fuit in numero regni successorem reliquit. Hoc quoque defuncto, quintus Gedehoc regnum suscepit.

CAPUT XIX. Bellum inter Edoagar regem Torcilingorum, et Felecheum regem Rugorum, et quomodo Langobardi, superatis ab Odoacre Rugis, eorum provinciam possederunt.

His temporibus inter Odoachar, qui in Italia per aliquot jam annos regnabat, et Feletheum, qui et Feva dictus est, Rugorum regem, magnarum inimicitiarum fomes exarsit. Qui Feletheus illis diebus ulteriorem Danubii ripam incolebat, quam a Norici finibus idem Danubius separat. In his Noricorum finibus, beati tunc erat Severini coenobium, qui omni abstinentiae sanctitate praeditus multis jam erat virtutibus clarus. Qui cum hisdem in locis, ad vitae usque metas habitasset, nunc tamen ejus corpus Neapolis retinet. Hic saepius hunc de quo diximus Feletheum, ejusque conjugem, cujus vocabulum Gisa fuit, ut ab iniquitate quiescerent, verbis coelestibus monuit. Quibus pia verba spernentibus, hoc quod eis postmodum contigit, longe antea futurum praedixit. Adunatis ergo Odoachar gentibus, quae ejus ditioni parebant, id est, Turcilingis, et Herulis, Rugorumque parte, quos jam dudum possederat, nec non etiam Italiae populis, venit in Rugiland, pugnavitque cum Rugis, ultimaque eos clade conficiens, Feletheum insuper eorum regem exstinxit. Vastataque omni provincia, Italiam repetens, copiosam secum captivorum multitudinem abduxit. Tunc Langobardi de suis regionibus egressi, venerunt in Rugiland, quae Latino eloquio Rugorum patria dicitur, atque in ea, quia erat solo fertilis, aliquantis commorati sunt annis.

CAPUT XX. Mortuo Gedeoc, regnavit Claffo, et post hunc Tato, qui delevit regnum Herulorum.

Inter haec moritur Gudehoc, cui successit Claffo filius suus. Defuncto quoque Claffone, Tato ejusdem filius, septimus ascendit ad regnum. Egressi quoque Langobardi de Rugiland, habitaverunt in campis patentibus, qui sermone barbarico feld appellantur. Quo in loco dum per trium annorum spatia morarentur, bellum exortum est inter Tatonem, atque Rodulfum, Herulorum Regem. Qui cum primitus foedera necterent, causa inter eos discordiae ista fuit. Germanus Rodulphi Regis, ad Tatonem ferendae pacis gratia venerat, qui cum expleta legatione patriam repeteret, contigit ut ante regis filiae domum, quae Rumetruda dicebatur, transitum haberet. Illa multitudinem virorum et nobilem comitatum aspiciens, interrogabat quis iste esse possit, qui tam sublime obsequium haberet. Dictumque est illi: Rodulphi regis germanum legatione perfuncta patriam regredi. Mittit puella, qui eum invitaret, ut vini poculum dignaretur accipere. Ille corde simplici, ut invitatus fuerat, venit. Et quia erat statura pusillus, eum fastu superbiae puella despexit, verbaque adversus eum irrisoria protulit. At ille verecundia pariter et indignatione perfusus, talia rursus verba respondit, quae ampliorem puellae confusionem afferrent. Tunc illa furore femineo succensa, dolorem cordis cohibere non valens, scelus, quod mente conceperat explere contendit. Simulat patientiam, vultum exhilarat, eumque verbis jucundioribus demulcens, ad sedendum invitat. Talique eum in loco sedere constituit, quo parietis fenestram ad scapulas haberet. Quam fenestram quasi ob hospitis honorem, re autem vera, ne eum aliqua pulsaret suspicio, velamine texerat pretioso, praecipiens atrocissima bellua propriis pueris, ut cum ipsa quasi ad pincernam loquens, Misce dixisset, illi eum a tergo lanceis perforarent, factumque est. Mox crudelis femina signum dedit, iniqua mandata perficiuntur. Ipseque vulneribus transfixus in terram corruens expiravit. Ea cum Rodulfo regi nuntiata fuissent, tam crudele germani funus ingemuit, dolorisque impatiens, ad ulciscendum fratris mortem exarsit, foedusque, quod cum Tatone pepigerat irrumpens, eidem bellum indixit. Quid plura? Convenerunt utrorumque in campis patentibus acies. Rodulfus suos in pugnam dirigit, ipse in castris residens, de spe victoriae nihil ambigens, ad tabulam ludit. Erant siquidem tunc Heruli bellorum usibus exercitati, multorum que jam strage notissimi. Qui sive ut expeditius bella gererent, sive ut illatum ab hoste vulnus contemnerent, nudi pugnabant, operientes solummodo corporis verecunda. Horum itaque viribus rex indubitanter fidens, dum ipse securus ad tabulam luderet, unum e suis in arborem, quae forte aderat, ascendere jubet, quatenus ei suorum victoriam celerius referret, comminatus ejus se caput abscissurum, si Herulorum aciem fugere nuntiaret. His cum Herulorum flecti acies, et a Langobardis eos opprimi conspiceret, interrogatus a rege saepius quid Heruli gererent, eos optime pugnare respondit. Nec prius malum quod cernebat loqui audens aperuit, quam universae acies hostibus terga praeberent. Qui licet sero tandem in vocem erumpens: Vae tibi, inquit, misera Herolia, quae coelestis Domini flecteris ira. Ad haec verba commotus rex ait: Numquid fugiunt Heruli mei? At ille: Non, inquit, hoc ego, sed tu rex ipse dixisti. Tunc ut in talibus fieri assolet, rex ipse et omnes perturbati, dum quid agerent haesitarent, supervenientibus Langobardis, graviter caeduntur. Rex quoque ipse nequidquam fortiter faciens, exstinctus est. Herulorum vero exercitus dum hac illacque diffugeret, tanta super eos coelitus ira respexit, ut viridantia camporum lina cernentes, natatiles aquas esse putarent. Dumque quasi nataturi brachia extenderent, crudeliter hostium feriebantur a gladiis. Tunc Langobardi, patrata victoria, ingentem, quam in castris repererant, inter se praedam dividunt. Tato vero Rodulfi vexillum, quod bandum appellant, ejusque galeam, quam in bello gestare consueverat, abstulit, atque jam ex illo tempore ita omnis Herulorum virtus concidit, ut ultra super se regem omnino non haberent. Jam hinc Langobardi ditiores effecti, aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu, ultro coeperunt bella expetere, et virtutis gloriam circumquaque protelare.

XI.

Comme ils sortaient de cette Province pour entrer dans la Mauringa, les Assipites ne voulurent point leur permettre de passer sur leurs terres. Les Lombards voyant le nombre de leurs ennemis, eurent recours à un stratagème. Ils répandirent qu'ils avaient dans leur armée des Cynocéphales c'est à dire des hommes à tête de chien, qui étaient très belliqueux, buvaient le sang des hommes et même le leur propre lorsqu'ils ne pouvaient pas atteindre leurs ennemis, et pour qu'on les crut plus aisément, ils augmentèrent le nombre des tentes et des feux. Ceux-ci les voyant et entendant toutes ces choses n'osèrent plus risquer de Bataille.

XII.

Cependant les ennemis avaient chez eux un homme très fort, et ils l'envoyèrent défier au combat singulier le plus fort des Lombards, sous la condition que s'il était victorieux, les Lombards seraient obligés de retourner dans leur pays, et que s'il était vaincu, les passages leurs seraient ouverts. Les Lombards ayant entendu ces choses délibérèrent sur le choix de leur champion. Alors un homme de condition servile se présenta et dit qu'il combattrait à condition que s'il était vainqueur on lui accorderait la liberté. Il combattit, remporta la victoire, obtint la liberté et les Lombards continuèrent leur route.

XIII.

Or donc les Lombards étant parvenus dans la Mauringa voulurent augmenter le nombre de leurs Guerriers, et accordèrent la liberté à un grand nombre d'hommes de condition servile, et ils sanctionnèrent cet affranchissement à leur manière accoutumée, c'est à dire par la flèche et en murmurant de certains mots dans la langue de leur patrie. Les Lombards ayant quitté la Mauringa abordèrent (aplicuerunt) dans la Golande, où ils restèrent quelque temps. Ensuite ils possédèrent pendant quelques années Anthabet Bathaïb et Vurgundaïb, ce que nous croyons être des noms de Bourgs où de lieux.

XIV.

Ibor et Ayon qui avaient gouverné les Lombards depuis leur sortie de Scandinavie étant morts, ils ne voulurent plus de Ducs; mais un Roi, à l'instar des autres nations. Et le premier qui fut leur Roi fut Agelmund fils d'Ayon, de la famille des Gungine, qui était chez eux la plus noble. Celui-ci régna 33 ans à ce que disent les Anciens.

XV.

Dans ce temps-là une certaine fille de joie accoucha tout à la fois de sept fils, et plus cruelle qu'une bête féroce elle les jeta dans une piscine; si quelqu'un ne veut pas y ajouter foi, qu'il relise les histoires des Anciens, et il trouvera qu'une femme a accouché non seulement de sept enfants; mais même de neuf, ce qui arrivait principalement chez les Egyptiens.

Or donc il arriva que le Roi Agelmund, chemin faisant, arriva à cette piscine, et arrêtant son cheval, il regarda les enfants avec commisération, les retournant çà et là avec le bout de sa lance, et un de ces enfant saisit la lance du Roi avec la main. Le Roi s'en étonna et dit que cet enfant était destiné à de grandes choses. Et tout de suite il le fit ôter de la piscine et le remit à une nourrice, en lui ordonnant d'en avoir le plus grand soin. Cet enfant fût appelé Lamission, parce que Lama dans la langue des Lombards, veut dire une piscine. Ce Lamission devint dans la suite un si brave guerrier qu'il succéda à Agelmund.

Un jour que les Lombards marchaient ayant leur Roi à leur tête, ils arrivèrent à un certain fleuve, dont le passage leur fût disputé par les Amazones. Alors Lamission combattit à la nage au milieu du fleuve la plus vaillante des Amazones, et les conditions du combat singulier étaient, que s’il était vainqueur, les Amazones leur laisseraient passer le fleuve ; et Lamission fut vainqueur; mais ce fait ne passe point pour être appuyé sur la vérité; car ceux qui connaissent les histoires anciennes, savent bien que la nation des Amazones a été détruite longtemps avant que ces choses aient pu arriver. Mais il faut convenir aussi que les historiens qui ont décrit ces événements, n'ont pas assez connus les lieux où ils se sont passés, et il est possible aussi que cette race de femmes ait subsisté quelque part jusques à ces temps-là. Car moi même j'ai entendu rapporter à quelques-uns, que dans le fond de la Germanie, il existe encore aujourd'hui une pareille race de femmes.

XVI.

Les Lombards ayant donc traversé ce fleuve restèrent quelque temps dans le pays qui était au-delà, et comme ils n'y étaient exposés à aucun danger, ils s'y accoutumèrent à une sécurité trop grande ; car la sécurité est souvent mère des périls. Car une nuit comme ils dormaient tous, les Bulgares les attaquèrent à l'Improviste, tuèrent leur Roi Agelmund et enlevèrent sa fille unique.

XVII.

Les Lombards se remirent peu à peu de cette défaite, et prirent pour leur Roi ce Lamission dont nous avons parlé plus haut. Celui-ci qui était jeune, bouillant, et prompt aux combats tourna ses armes contre les Bulgares. Mais dès le premier choc, les Lombards tournèrent le dos et s'enfuirent vers leur camp, Lamission témoin de cette lâcheté se mit à leur en faire des reproches, à haute voix, leur rappelant la mémoire de leur Roi égorgé, et de sa fille enlevée, ajoutant qu'il valait mieux périr dans le combat que de vivre le jouet de ses ennemis, ainsi que sont les vils esclaves, s'il voyait quelque homme d'une condition servile et qui combattait il lui promettait la liberté. Enfin, il en fit tant qu'ils retournèrent à la charge et vengèrent la mort de leur Roi, et puis ils devinrent plus courageux à la guerre, principalement, à cause du grand butin qu'ils avaient fait dans cette bataille.

XVIII.

Ensuite mourut Lamission, second Roi des Lombards, et Lethu lui succéda; celui-ci régna environ quarante ans. Son successeur fut Hildeoc son quatrième fils, et à celui-ci succéda le cinquième fils appelle Gudehoc.[2]

XIX.

Alors Odoacre régnait en Italie déjà depuis quelques années, et Féléthée ou Feva Roi des Rugiens se trouva enflammé par le foment des plus grandes inimitiés. Ce Féléthée habitait alors la rive ultérieure du Danube séparée par ce fleuve du Norique. Sur ces confins des Norices était le couvent de St. Severin, homme très remarquable par la sainteté de ses vertus, et dont le corps est aujourd'hui à Naples. Quoiqu'il soit mort dans les lieux, que nous venons d'indiquer, ce saint homme ne cessait de faire des remontrances à sa femme Gissa, mais ils méprisèrent ses paroles pieuses. Alors Odoacre rassembla les nations qui lui obéissaient, savoir les Tucilinges, les Hérules une partie des Rugiens et quelques peuples d'Italie et il entra ainsi dans le Rugiland ; combattit les Rugiens et fit périr leur Roi Féléthée. Après avoir ravagé toute cette province, il retourna en Italie avec un très grand nombre de Captifs.

Alors les Lombards sortirent de leurs régions et entrèrent dans le Rugiland, et Rugiland veut dire en latin, Patrie des Rugiens. Et comme le pays était fertile, ils y restèrent plusieurs années.[3]

XX.

Pendant ce temps là mourut Gudehoc, et son fils Claffo lui succéda. Ensuite Claffo mourut et son fils Tato lui succéda, et fut le septième Roi des Lombards.

Les Lombards étant sortis de Rugiland, habitèrent dans des campagnes ouvertes, qui dans la langue des Barbares s'appellent Feld. Comme ils y demeurèrent trois ans, il s'y éleva une grande guerre entre Tato, et Rodulphe Roi des Hérules. Ils avaient été alliés jusqu'alors, et voici qu'elle fut l'occasion de cette querelle.

Le Frère du Roi Rodulphe avait été envoyé vers Taton pour resserrer les nœuds de leur alliance ; et comme il retournait chez lui, il passa devant la maison de Rumetrude fille du Roi. Celle-ci, voyant une troupe aussi nombreuse et magnifique, demanda qui était cet homme si bien accompagné ; on lui répondit que c'était le frère du Roi Rodulphe qui retournait dans son pays, après s'être acquitté de son ambassade. La demoiselle envoya vers lui pour l'inviter à boire un verre de vin chez elle, et il y vint sans défiance ; mais comme il était très petit de taille, la demoiselle le regarda avec mépris, et lui dit des paroles dérisoires, celui-ci, plein de honte et d'indignation, répondit par des paroles qui donnèrent encore plus de confusion à la Belle. Celle-ci, enflammée de colère, se décida aussitôt à en tirer une vengeance éclatante, mais, dissimulant avec art, elle sourit agréablement, et invita le Prince à s'asseoir. Mais elle le fit asseoir dans un lieu où il avait à dos une fenêtre recouverte par une tapisserie et cette atroce bête y plaça ses valets et leur commanda de donner des coups de lance au moment, où elle dirait à l'échanson Versez ! Cet ordre fut exécuté, et le Prince frappé par derrière, expira au même instant.

Rodulphe devint furieux au moment où il apprit ce qui s'était passé ; et résolu a la vengeance, il déclara la guerre à Taton les deux armées en vinrent aux mains. Rodulphe conduisit la sienne au combat; mais il rentra ensuite dans son camp; et se mit à Table, comme s'il n'eût eu aucun doute sur l'issue du combat, car alors les Hérules étaient très exercés à la guerre et s'étaient rendu illustres par de grands massacres. Ils combattaient toujours nus, ne couvrant de leurs corps que les parties que la modestie prescrit de couvrir. Sait qu'ils le fissent pour être plus lestes, ou pour montrer le mépris qu'ils faisaient des blessures.

Or donc leur Roi, plein de confiance en leur courage, s'était mis à table ainsi que nous l'avons dit, et pendant qu'il s'y amusait il ordonna à un des siens de monter sur un arbre et de lui annoncer au plutôt la victoire des Hérules, le menaçant de lui faire couper la tête, s'il osait lui annoncer, que l'armée des Hérules fut mise en fuite. L'homme qui était sur l'arbre vit bientôt que les Hérules cédaient, il répondait toujours qu'ils combattaient très bien. Enfin lorsque tous les bataillons Hérules étaient déjà en fuite, il s'écria à haute voix malheur à toi ô Herulie ! car tu as attiré le courroux Céleste. — Alors le Roi ému dit: Quoi ! est-ce que mes Hérules prennent la fuite? — Et l'autre répondit: Ce n'est pas moi qui l'ai dit ô mon Roi, c'est vous-même.

Alors le Roi, et tous ceux qui étaient là perdirent la tête, ainsi qu'il arrive en pareille occasion, et les Lombards survinrent et les tuèrent tous; et même le Roi qui se défendit assez mal. Les Hérules, qui fuyaient ça et là eurent l'esprit tellement troublé qu'étant parvenu à un champ, couvert de lin verdoyant, ils le prirent pour de l'eau, et se mirent à remuer les bras comme s'ils nageaient, et pendant ce temps là les Lombards les tuaient par derrière.

Lorsque tout fut fini, les Lombards partagèrent entre eux le butin qu'ils trouvèrent dans le camp. Taton eût pour sa part l'étendait qu'ils appellent Bandum, et le casque que Rodulphe portait dans les batailles. Depuis lors les Hérules n'ont plus eu de Rois, et les Lombards au contraire devinrent tous les jours plus puissants et augmentèrent leurs armées en y incorporant les peuples conquis.

 

CAPUT XXI. De morte Tatonis, et regno Wachonis, et quomodo Wacho Suavos superavit; et de uxoribus ejus, et filiabus; et de regno Waltari filii ejus.

At vero Tato post haec de belli triumpho non diu laetatus est. Irruit namque super eum Wacho filius germani sui Zuchilonis, et eum ab hac luce privavit. Conflixit quoque adversus Wachonem, Hildechis filius Tatonis, sed superante Wachone devictus, ad Gepidos confugit, ibique profugus ad vitae finem usque permansit. Quam ob causam Gepidi cum Langobardis ex tunc inimicitias contraxere. Eodemque tempore Wacho super Suevos irruit, eosque dominio suo subjugavit. Hoc si quis mendacium, et non rei existimat veritatem, relegat prologum edicti, quem rex Rotharii de Langobardorum legibus composuit, et pene in omnibus hoc Codicibus, sicut nos in hac historiola inseruimus, scriptum reperiet. Habuit autem Wacho uxores tres, hoc est, primam Ranicundam filiam regis Turingorum. Deinde duxit Austrigosam filiam regis Gepidorum, de qua habuit filias duas. Nomen uni Wisegarda, quam tradidit in matrimonium Theodeberto regi Francorum. Secunda autem dicta est Walderada, quae sociata est Cuswald alio regi Francorum, quam ipse odio habens, uni ex suis, qui dicebatur Garipald, in conjugium tradidit. Tertiam vero Wacho uxorem habuit, Herulorum regis filiam nomine Salingam. Ex ipsa natus est filius quem Waltari appellavit, quique Wachone mortuo super Langobardos jam octavus regnavit. Hi omnes Lithingi fuerunt, sic enim apud eos quaedam nobilis prosapia vocabatur.

CAPUT XXII. Mortuo Waltari regnavit Audoin, qui Langobardos in Pannoniam adduxit.

Waltari ergo cum per septem annos regnum tenuisset, ab hac luce subtractus est. Post quem nonus Audoin regnum adeptus est, qui non multo post tempore Langobardos in Pannoniam adduxit.

CAPUT XXIII. Bellum Gepidorum cum Langobardis, in quo Alboin filium regis Gepidorum exstinxit.

Gepidi ergo ac Langobardi conceptam jamdudum rixam tandem parturiunt, bellumque ab utrisque partibus praeparatur. Commisso itaque praelio, dum ambae acies fortiter dimicarent, et neutra alteri cederet, contigit ut in ipso certamine, Alboin filius Audoini, et Turismodus Turisindi filius, sibi obvii fierent, quem Alboin spata percutiens, de equo praecipitatum exstinxit. Cernentes Gepidi Regis filium, per quem magna ex parte bellum constiterat, interiisse, mox dissolutis animis fugam ineunt. Quos Langobardi insequentes acriter sternunt, caesisque quamplurimis ad detrahenda occisorum spolia revertuntur. Cumque peracta Langobardi victoria, ad sedes proprias remeassent, regi suo Audoino suggerunt, ut ejus Alboin conviva fieret, cujus virtute in praelio victoriam coepissent, utque patri in periculo, ita et in convivio comes esset. Quibus Audoin respondit se hoc facere minime posse, ne ritum gentis infringeret. Scitis enim, inquit, non esse apud nos consuetudinem, ut regis cum patre filius prandeat, nisi prius a rege gentis exterae arma suscipiat .

CAPUT XXIV. Quomodo Alboin cum quadraginta viris ad Turisendum regem, cujus filium interemerat, profectus est, arma ab eo petens, ut cum suo patre possit in convivio residere, et quomodo a Turisendo arma accepit.

His Alboin a patre auditis, quadraginta solummodo juvenes secum tollens, ad Turisendum, cum quo dudum bellum gesserat, regem Gepidorum profectus est, causamque qua venerat intimavit. Qui eum benigne suscipiens, ad suum convivium invitavit, atque ad suam dexteram, ubi Turismodus ejus quondam filius sedere consueverat, collocavit. Inter haec dum apparatus varii epulas caperent, Turisendus jamdudum sessionem filii mente revolvens, natique funus ad animum reducens, praesentemque peremptorem ejus loco residere conspiciens, alta trahens suspiria, sese continere non potuit: sed tandem dolor in vocem prorupit. Amabilis, inquit, mihi locus iste est, sed persona quae in eo residet, satis ad videndum gravis. Tunc regis alter qui aderat filius, patris sermone stimulatus, Langobardos injuriis lacessere coepit, asserens eos, quia suris inferius candidis utebantur fasciolis, equabus, quibus crurum tenus pedes albi sunt, similes esse, dicens: Fetulae sunt equae quas similatis. Tunc unus e Langobardis ad haec ita respondit: Perge, ait, in campum Asfeld, ibique proculdubio poteris experiri quam valide istae, quas equas nominas, praevaleant calcitrare, ubi sic tui dispersa sunt ossa germani, quemadmodum vilis jumenti in mediis pratis. His auditis Gepidi, confusionem ferre non valentes, vehementer in ira commoti sunt, manifestasque injurias vindicare nituntur. Langobardi e contra parati ad bellum, omnes ad gladiorum capulos manus injiciunt. Tunc rex a mensa prosiliens, sese in medium objecit, suosque ab ira belloque compescuit, interminans primitus eum puniri, qui primus pugnam commisisset, non esse victoriam Deo placitam dicens, cum quis in domo propria hostem perimit. Sic denique jurgio compresso, jam deinceps laetis animis convivium peragunt. Sumensque Turisendus arma Turismodi filii sui, ea Alboin tradidit, eumque cum pace incolumem ad patris regnum remisit. Reversus ad patrem Alboin, ejusdem conviva hinc effectus est. Qui dum cum patre laetus regias delicias caperet, ordine cuncta retulit, quae sibi apud Gepidos in Turisendi regia contigissent. Mirantur qui aderant, et laudant audaciam Alboin, nec minus attollunt laudibus Turisendi maximam fidem.

CAPUT XXV. De regno Justiniani et victoriis ejus.

Hac tempestate Justinianus Augustus Romanum Imperium felici sorte regebat, qui et bella prospere gessit, et in causis civilibus mirificus exstitit. Nam per Belisarium Patricium Persas fortiter divicit, perque ipsum Belisarium Wandalorum gentem, capto eorum rege Gelismero, usque ad internecionem delevit, Africamque totam, post annos nonaginta et sex, Romano Imperio restituit. Rursumque Belisarii viribus, Gothorum in Italia gentem, capto Withicis eorum rege superavit. Mauros quoque post haec Africam infestantes, eorumque regem Attilam, per Joannem exconsulem mirabili virtute protrivit, pari etiam modo, et alias gentes belli jure compressit. Quam ob causam propter horum omnium victorias, ut Alamannicus, Gothicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Wandalicus, Africanusque diceretur, habere agnomina meruit.

Leges quoque Romanorum, quarum prolixitas nimia erat, et inutilis dissonantia, mirabili brevitate correxit. Nam omnes constitutiones principum, quae utique multis in voluminibus habebantur, intra duodecim libros coarctavit, idemque volumen Codicem Justinianeum appellari praecepit. Rursumque singulorum magistratuum, sive judicum leges, quae usque ad duo millia pene libros erant extensae, intra quinquaginta librorum numerum redegit, eumque Codicem Digestorum, sive Pandectarum, vocabulo nuncupavit. Quatuor etiam Institutionum libros, in quibus breviter universarum legum textus comprehenditur, noviter composuit. Novas quoque leges, quas ipse statuerat, in unum volumen redactas, eumdem Codicem Novellarum nuncupari sancivit.

Exstruxit quoque idem princeps intra urbem Constantinopolim, Christo Domino, qui est sapientia Dei Patris, templum, quod Graeco vocabulo, ἁγιαν σοφίαν;, id est, sanctam Sapientiam, nominavit. Cujus opus adeo cuncta aedificia excellit, ut in totis terrarum spatiis huic simile non possit inveniri. Erat enim hic princeps fide catholicus, in operibus rectus, in judiciis justus, ideoque ei omnia concurrebant in bonum.

Hujus temporibus Cassiodorus, apud urbem Romam tam saeculari quam divina scientia claruit, qui inter caetera, quae nobiliter scripsit, psalmorum praecipue occulta potentissime reseravit. Hic primitus consul, deinde Senator, ad postremum vero monachus exstitit.

Hoc etiam tempore Dionysius abbas in urbe Roma constitutus, Paschalem calculum miranda argumentatione composuit.

Tunc quoque apud Constantinopolim Priscianus Caesariensis, grammaticae artis, ut ita dixerim, profunda rimatus est.

Tunc quoque nihilominus Arator Romanae Ecclesiae subdiaconus, poeta mirabilis, Actus apostolorum versibus hexametris exaravit.

CAPUT XXVI. De beato Benedicto, et miraculis, et laudibus ejus.

His quoque diebus beatissimus Benedictus Pater, et pius, in loco qui Sublacus dicitur, qui ab urbe Roma quadraginta millibus abest, et postea in castro Cassini, quod Harum appellatur, et magnae vitae meritis, et apostolicis virtutibus effulsit. Cujus Vitam, sicut notum est, beatus papa Gregorius in suis Dialogis suavi sermone composuit. Ego quoque pro parvitate ingenii mei ad honorem tanti Patris, singula ejus miracula, per singula disticha elegiaco metro hoc modo contexui:

 Ordiar unde tuos, sacer o Benedicte, triumphos,
Virtutum cumulos ordiar unde tuos?
Euge, beate Pater, meritum qui nomine prodis,
Fulgida lux saecli, euge, beate Pater.
Nursia plaude satis tanto sublimis alumno,
Astra ferens mundo, Nursia plaude satis.
O puerile decus transcendens moribus annos
Exsuperansque senes, o puerile decus,
Flos, paradise, tuus despexit florida mundi,
Sprevit opes Romae, flos, paradise, tuus.
Vas paedagoga tulit diremptum pectore tristi;
Laeta reformatum vas paedagoga tulit.
Urbe vocamen habens tironem cautibus abdit,
Fert pietatis opem urbe vocamen habens.
Laudibus antra sonant mortalibus abdita cunctis,
Cognita, Christe, tibi laudibus antra sonant.
Frigora, flabra, nives, fers tu tribus impiger annis.
Temnis amore Dei frigora, flabra, nives.
Fraus veneranda placet, pietatis furta probantur,
Qua sacer altus erat, fraus veneranda placet.
Signat adesse dapes Agapes, sed lividus obstat,
Nil minus alma fides, signat adesse dapes.
 Orgia rite colit, quia Christo commodat aurem,
Abstemium pascens orgia rite colit.
 Pabula grata ferunt avidi ad spelaea subulci,
Pectoribus laetis pabula grata ferunt.
Ignis ab igne perit, lacerant dum viscera sentes
Carneus aethereo ignis ab igne perit.
 Pestis iniqua latens procul est deprensa sagaci,
Non tulit arma crucis pestis iniqua latens.
 Lenia flagra vagam sistunt moderamine mentem,
Excludunt pestem lenia flagra vagam.
Unda perennis aquae nativo e marmore manat,
Arida corda rigat unda perennis aquae.
 Gurgitis ima calybs capulo divulse petisti,
Deseris alta petens gurgitis ima calybs.
Jussa paterna gerens dilapsus currit in aequor,
Currit vectus aquis jussa paterna gerens.
Praebuit unda viam prompto ad praecepta magistri,
Cursori ignaro praebuit unda viam.
Tu quoque, parve puer, raperis nec occidis undis,
Testis ades verax, tu quoque parve puer.
Perfida corda gemunt stimulis agitata malignis,
Tartareis flammis perfida corda gemunt.
Fert alimenta corax digitis oblata benignis,
Dira procul jussus fert alimenta corax.
 Pectora sacra dolent inimicum labe peremptum,
Discipuli excessum pectora sacra dolent.
 Lyris amoena petens ducibus comitaris opimis,
Coelitus attraheris Lyris amoena petens.
Anguis inique furis loco spoliatus, et aris,
Amissis populis anguis inique furis.
Improbe sessor abi, sine dentur marmora muris,
 Cogeris imperio, improbe sessor abi.
Cernitur ignis edax falsis insurgere flammis,
Nec tibi gemma micans cernitur ignis edax.
Dum struitur paries lacerantur viscera fratris,
Sospes adest frater dum struitur paries.
Abdita facta patent, patulo produntur edaces,
 Muneris accepti abdita facta patent.
Saeve tyranne tuae frustrantur retia fraudis,
Frena capis vitae, saeve tyranne, tuae.
Moenia celsa Numae nullo vertentur ab hoste,
 Turba gravis vertet moenia celsa Numae.
Plecteris hoste gravi, ne lites munus ad aram,
Munera fers aris plecteris hoste gravi.
 Omnia septa gregis, praescitum est tradita genti,
Gens eadem reparat omnia septa gregis.
Fraudis amice puer, suado captaris ab Hydro
Hydro non caperis fraudis amice puer.
Mens tumefacta sile, tace, et ne carpe videntem,
Cuncta patent vati, mens tumefacta sile.
Pellitur atra fames delatis coelitus escis,
Nihilominus mentis pellitur atra fames.
Pectora cuncta stupent, quod eras sine corpore praesens.
Quod pervisa mones pectora cuncta stupent.
 Vocis ad imperium sacris non esse sinuntur,
Intersunt sacris vocis ad imperium
Tellus hiulca sinu corpus propellit humatum,
Jussa tenet corpus tellus hiulca sinu.
Perfidus ille draco mulcet properare fugacem,
Sistit iter vetitum perfidus ille draco.
Exitiale malum capitis decussit honorem,
It procul imperiis exitiale malum.
Fulva metalla pius, nec habet, promittit egenti;
Coelitus excepit fulva metalla pius.
 Tu miserande cutem variant cui pelle colubrae,
Incolumem recipis tu miserande cutem.
Aspera saxa vitrum rapiunt, nec frangere possunt;
Illaesum servant aspera saxa vitrum.
Cur prome conde times stillam praebere lecyti?
Dolia certe fluunt, cur prome conde times?
Unde medela tibi spes est cur nulla salutis,
Qui semper metuis unde medela tibi?
Ah miserande senex! hostili concidis ictu,
Ictu sed resipis ah miserande senex!
Barbara lora manus ignaras criminis arcent,
Sponte sua fugiunt, barbara lora manus.
Ille superbus equo reboans clamore minaci,
Stratus humi recubat ille superbus equo.
Colla paterna ferunt exstincti viscera nati,
 Viventem natum colla paterna ferunt.
Omnia vincit amor, vinxit soror imbre beatum
Somnus abest oculis, omnia vincit amor.
Simplicitate placens instar, petit alta, columbae
Regna poli penetrat simplicitate placens.
O nimis apte Deo mundus cui panditur omnis
Abdita qui lustras, o nimis apte Deo.
Flammeus orbis habet justum super aethera nantem,
Quem pius ussit amor flammeus orbis habet.
Ter vocitatus adest testis novitatis habendus,
Charus amore patris ter vocitatus adest.
Dux bone bella monens exemplis pectora firmas,
Primus in arma ruis, dux bone bella monens.
Congrua signa dedit vitae consortia linquens,
Ad vitam properans congrua signa dedit.
Psalmicen assiduus nunquam dabat otia plectro,
Sacra canens obiit psalmicen assiduus.
Mens quibus una fuit tumulo retinentur eodem,
Gloria par retinet mens quibus una fuit.
Splendida visa via est facibus stipata coruscis,
Qua sacer ascendit splendida visa via est.
Rupea septa petens nacta est errore salutem,
Errorem evasit rupea septa petens:
Poemata parva dedit famulus pro munere supplex,
Exsul, inops, tenuis, poemata parva dedit.
Sint precor apta tibi coelestis tramitis index,
O Benedicte pater, sint precor apta tibi.

Hymnum quoque singula ejusdem Patris miracula continentem metro Iambico Archilochico ita texuimus.

Fratres alacri pectore,
Venite concentu pari,
Fruamur hujus inclytae,
Festivitatis gaudiis.
Hac Benedictus aurea
Ostensor arcti tramitis,
Ad regna conscendit Pater,
Captans laborum praemia,
Effulsit ut sidus novum,
Mundana pellens nubila.
Aetatis ipso limine,
Despexit aevi florida.
Miraculorum praepotens,
Afflatus alti flamine,
Resplenduit prodigiis
Venturo saeclo praecinens.
Laturus esum pluribus,
Panis reformat vasculum,
Arctum petens ergastulum,
Exstinxit ignes ignibus.
Fregit veneni bajulam
Crucis per arma cymbiam,
Coercuit mentem vagam,
Leni flagello corporis.
Funduntur amnes rupibus.
Redit calybs e gurgite,
Currit per undas obsequens,
Peplo puer vitat necem.
Virus patescit abditum,
Mandata praepes efficit,
Hostem ruina conterit.
Cedit fremens leo grave.
In imo fit moles levis:
Rogus migrat fantasticus,
Fractum revisit sospitas,
Excessus absentum patet.
Rector vafer deprenderis,
Inique possessor fugis;
Futura praenoscemini.
Arcana cor non contigit.
Fundantur aedes somniis,
Tellus vomit cadavera,
Dracone frenatur fugax,
Aether pluit numismata.
Vitrum resistit cautibus,
Manant olivo dolia,
Vinctum resolvit visio,
Vitam receptant funera.
Tanti potestas luminis,
Voto sororis vincitur,
Quo plus amat quis plus valet.
Enare quem cernit polum
Non ante seclis cognitum
Noctu jubar effulgorat,
Quo totus orbis cernitur,
Flammisque subvehi pius.
Haec inter instar nectaris
Miranda plectro claruit.
Nam pinxit apte lineas
Vitae sacrae sequacibus,
Jam dux alumni sat potens,
Adsis gregis suspiriis,
Gliscat bonis hydrum cavens,
Sit callis ut sequax tui.
 

 

 

 

 

XXI.

Taton ne jouit pas longtemps de son triomphe. Wachon fils de son frère Zuchilon tomba sur lui et le priva de la lumière. Hildechis fils de Taton, prit les armes contre Wachon, mais il fut vaincu et s'enfuit chez les Gépides où il resta jusqu'à sa mort, toujours dans l'état de réfugié.[4] Et depuis lors les Gépides commencèrent à être ennemis des Lombards.

Dans ce temps là Wachon tomba sur les Suèves, et les soumit à sa domination. Si quelqu'un pense que je mente qu'il relise le prologue de l'édit que le Roi Rothaire a composé sur les lois des Lombards. Et il le trouvera écrit dans presque toutes les copies manuscrites de la même manière que nous l'avons dit ici.

Wachon eut trois femmes, d'abord Ranicunde fille du Roi des Thuringiens; puis il épousa Austrigose, fille du Roi des Gépides, dont il eut deux filles, la première fut Wisegarde, qu'il donna en mariage à Théodebert Roi des Francs. La seconde Walderada, qui épousa Cuswald autre Roi des Francs ; mais celui-ci s'étant mis à la haïr, la fit épouser à un des siens appelé Garipald. La troisième femme de Wachon, s'appelait Salinga, et était fille d'un Roi des Hérules, celle-ci eût un fils qui fut appelé Waltaris, et fut le huitième Roi des Lombards et successeur de Wachon. Tous ceux-ci étaient Lithinges. C'est ainsi que s'appelait chez eux une certaine famille noble.

XXII.

Waltaris mourut après avoir régné sept ans. Audoin lui succéda et fut le neuvième Roi des Lombards. Ce fut lui qui conduisit les Lombards en Pannonie.

XXIII.

Les Gépides et les Lombards accouchèrent enfin de la Haine qu'ils avaient conçue les uns contre les autres. L'on se prépara des deux côtés à la guerre. Bientôt après il y eut une bataille générale, dans laquelle les deux nations combattirent avec une égale valeur. Alboin fils d’Audoin rencontra dans le combat Turismod fils de Turisind, et lui donnant un coup d'épée le fit tomber mort de son cheval.

Les Gépides voyant que le fils de leur Roi, qui était le principal auteur de cette guerre avait péri, perdirent courage et prirent la fuite. Les Lombards les poursuivirent et en firent périr un très grand nombre ; puis ils revinrent sur leur pas pour dépouiller les morts.

Les Lombards étant de retour chez eux voulurent suggérer à Audoin de faire manger son fils Alboin avec lui, parce qu'ils lui devaient la victoire et qu'il était juste qu'il fut le compagnon de son père dans le festin, comme il l'avait été dans le danger. Mais Audoin répondit qu'il ne pouvait pas enfreindre les coutumes de sa nation et il dit: Sachez que, selon nos coutumes, un fils de Roi ne peut pas manger avec son père, à moins qu'il n'ait enlevé les armes d'un Roi étranger.

XXIV.

Alboin, ayant entendu cela, prit avec lui quarante jeunes gens, alla chez Turisend Roi des Gépides, et lui dit pourquoi il était venu; celui-ci le reçut avec bonté, l'invita à a table et le fit mettre à sa droite, à la place où son fils Turismod avait coutume de s'asseoir. Tandis que les convives jouissaient des différents services du festin, le Roi Turisend retournait dans sa pensée la mort de son fils. Et voyant son meurtrier, assis à sa place, il ne put plus se contenir, et sa voix se faisant place à travers ses soupirs. Il dit : Cette place me semble toujours bien aimable, mais la personne que j'y vois, m'est bien pénible à regarder. — Alors l'autre fils du Roi, excité par son discours, se mit à faire des plaisanteries injurieuses sur le compte des Lombards, assurant qu'ils ressemblaient à des juments dont les pieds seraient blancs, jusques aux genoux, parce que sous leurs chaussures ils portaient des bandes blanches, et, faisant allusion à cette coutume, il dit : Vous ressemblez à des juments pleines.cc — Alors un Lombard répondit: Va dans le champ d'Asfeld, là tu verras que ce sont des juments qui savent ruer, que celles aux quelles nous ressemblons. Et tu y trouveras aussi les os de ton frère, dispersés dans la campagne, comme ceux du bétail crevé. — Les Gépides, entendant ce propos, ne purent plus retenir leur colère, et montrèrent l'intention de venger leur injure. Les Lombards mirent tous à la fois la main sur le pommeau de leur épée. Mais le Roi se leva de table avec précipitation, et se mit entre deux, jurant de punir celui qui porterait le premier coup, et ajoutant que la victoire remportée sur son hôte et dans sa propre maison ne saurait plaire aux Dieux. Enfin il en fit tant que l'on se remit à table et que le festin continua avec plus de gaieté qu'il n'avait commencé. Ensuite Turisend prit les armes de Turismond son fils, les donna à Alboin et le renvoya en paix dans le royaume de son père, où il eût l'honneur d'être admis à sa table. Là, jouissant gaîment avec son père des délices de la royauté, il lui raconta par ordre tout ce qui lui était arrivé dans le Palais du Roi Turisend, et tous ceux qui l'entendirent ne savaient s'ils devaient admirer davantage la bonne foi de Turisend ou l'audace du jeune Alboin.

XXV.

Dans ce temps là régnait Justinien Auguste, qui fut toujours heureux dans les guerres qu'il entreprit, car son général Bélisaire vainquit les Perses, détruisit les Vandales après avoir pris leur Roi Gélismer, et rendit l'Afrique aux Romains après quatre-vingt seize ans d'indépendance. Enfin le même Bélisaire vainquit les Goths en Italie, et prit leur Roi Withichis. Ensuite l'ex-consul Jean vainquit un Roi des Maures qui infestaient l'Afrique et soumit beaucoup d'autres nations; et Justinien soumit encore beaucoup d'antres nations par ses généraux ; c'est pourquoi il fut appelé Allemanique, Gothique, Francique, Germanique, Antique, Alanique, Wandalique et Africain.

Il abrégea aussi d'une manière admirable les lois des Romains, dont la prolixité était aussi extraordinaire que la dissonance inutile, car il réduisit en douze livres, les constitutions des Princes précédents qui remplissaient beaucoup de volumes; et cet abrégé fut appelé le code Justinien. Puis il réduisit en cinquante livres, les lois des magistrats particuliers ou juges qui remplissaient près de mille Livres, et cet abrégé fut appelé le digeste ou les Pandecte. Enfin il composa quatre livres des institutions dans lesquels il donna le texte de toutes les lois, et il ajouta à cet ouvrage les lois qu'il avait faites, réduites en un volume, qui fut appelé codex novellarum.

Ce Prince construisit aussi à Constantinople le temple appelé Agia Sophia, et dédié à Jésus Christ qui est lui même la sagesse de Dieu le Père, édifice qui n'a point son pareil sur toute la terre. Tout réussissait à ce Prince, parce qu'il était catholique dans la foi, droit dans les œuvres, et juste dans ses jugements.

C'est alors que Cassiodore brillait à Rome dans les sciences divines et humaines, et expliqua si bien le sens caché des psaumes ; il fut d'abord Consul, puis sénateur et finit par être moine.

C'est alors aussi que Denys constitué abbé dans la ville de Rome composa son calcul Pascal avec une argumentation admirable.

C'est alors qu'à Constantinople Priscien de Césarée rima, si je puis m'exprimer ainsi, les profondeurs de l'art grammatical.

Enfin, c'est alors qu'Arator poète admirable mit en vers hexamètres les actes des Apôtres.

XXVI.

C'est alors aussi que brilla saint Benoît d'abord dans le lieu appelé Sublacus à quarante milles de Rome, puis dans le château de Cassinum que l'on appelle aussi Harum. Sa vie ainsi, qu'il est bien connu, à été écrite par le Pape Grégoire dans ses dialogues, et dans un style très agréable. Et moi quoique mon génie soit bien petit pour pouvoir faire honneur à un père comme celui-là, cependant j'ai composé des vers, dont chaque distique exprime un de ses miracles, le tout est dans le mètre élégiaque.

 

 

Libet me breviter referre quod beatus Gregorius papa minime in hujus sanctissimi Patris Vita descripsit. Denique cum divina admonitione a Sublacu in hunc, ubi requiescit, locum, per quinquaginta ferme millia, adventaret, tres eum corvi, quos alere solitus erat, sunt circumvolantes secuti,

cui ad omne convivium, usque dum hic veniret, duo angeli in figura juvenum apparentes, ostenderunt ei quam viam arripere deberet.

In loco autem isto, quidam Dei servus tunc habitaculum habebat, ad quem divinitus ita dictum est: Hiis tu parce locis, alter amicus adest;

Huc autem, hoc est in Cassini arcem perveniens, in magna se semper abstinentia coarctavit; sed praecipue quadragesimae tempore inclusus, et remotus a mundi strepitu mansit.

Haec omnia ex Marci poetae carmine sumpsi, qui ad eumdem Patrem huc veniens aliquot versus in ejus laudem composuit, quos in his libellis, cavens nimiam longitudinem, minime descripsi. Certum tamen est hunc egregium Patrem vocatum coelitus ob hoc ad hunc fertilem locum et cui opima vallis subjacet, advenisse, ut hic multorum monachorum, sicut et nunc Deo praesule facta est, congregatio fieret. His cursim, quae omittenda non erant, narratis, ad nostrae seriem revertamur historiae.

J'ai pourtant envie de rapporter aussi ce que le Pape saint Grégoire a omis dans son histoire. Lorsque par un ordre divin il quitta Sublacus, pour ce rendre au lieu où il repose, trois corbeaux, qu'il avait coutume de nourrir, l'accompagnèrent pendant toute la route.

A chaque repas qu'il faisait, deux anges lui apparaissaient sous la figure de jeunes gens et lui enseignaient le chemin.

Dans le lieu où il devait habiter, il y avait alors un autre serviteur de Dieu, auquel il fut dit d'une manière miraculeuse: Va-t-en d'ici, il y vient un autre ami. —

Enfin, lorsqu'il fut arrivé au fort de Cassinum, il se condamna à une grande abstinence, particulièrement pendant le carême où il se tenait reclus, et éloigné du commerce du monde.

J'ai tiré toutes ces choses du poète Marc, qui alla trouver ce saint Père, et composa un poème à sa louange, que je n'ai pas voulu insérer dans mon ouvrage pour ne point l'allonger. Toujours est-il certain que cet excellent père fut appelé par le ciel d'un lieu à l'autre, et que le ciel a voulu qu'il s'établit sur une vallée fertile, qui put nourrir beaucoup de moines, ce qui est aussi arrivé parce que Dieu la voulu. Et à présent nous retournerons à la suite de notre histoire, après avoir dit des choses qui en aucune façon ne devaient être omises.

 

CAPUT XXVII. De morte Audoin, et regno Alboin, et quomodo Alboin Cunimundum, regem Gepidorum, superavit, et filiam ejus Rosemundam in matrimonium duxit.

Igitur Audoin, de quo praemiseramus, Langobardorum rex, Rodelindam in matrimonio habuit, quae ei Alboin virum bellis aptum, et per omnia strenuum peperit. Mortuus itaque est Audoin, ac deinde regum jam decimus Alboin, ad regendam patriam cunctorum votis accessit. Qui cum famosissimum, et viribus clarum ubique nomen haberet, Clotarius rex Francorum, Clotsiundam ei suam filiam in matrimonium sociavit, de qua unam tantum filiam Alpsiundam nomine genuit.

Obiit interea Turisendus rex Gepidorum, cui successit Cunimundus in regno. Qui vindicare veteres Gepidorum injurias cupiens, rupto cum Langobardis foedere, bellum potius, quam pacem elegit. Alboin vero cum Avaribus, qui primum Huni, postea a regis proprii nomine Avares appellati sunt , foedus perpetuum iniit, dehinc ad praeparatum a Gepidis bellum profectus est. Qui cum adversus eum e diverso properarent, Avares, ut cum Alboin statuerant, eorum patriam invaserunt.

Tristis ad Cunimundum nuntius veniens, invasisse Avares ejus terminos edicit. Qui prostratus animo, et utrisque in angustiis positus, hortatur tamen suos primum cum Langobardis confligere. Quos si superare valerent, demum Hunnorum exercitum e patria pellerent. Committitur ergo praelium, pugnatumque est totis viribus. Langobardi victores effecti sunt, tanta in Gepidos ira saevientes, ut eos ad internecionem usque delerent, atque ex copiosa multitudine, vix nuntius superesset. In eo praelio Alboin Cunimundum occidit, caputque illius sublatum, ad bibendum ex eo poculum fecit, quod genus poculi apud eos scala dicitur, lingua vero Latina patera vocitatur. Cujus filiam nomine Rosimundam, cum magna simul multitudine diversi sexus, et aetatis, duxit captivam. Quam, quia Clotsuinda obierat, in suam, ut post patuit, perniciem duxit uxorem.

Tunc Langobardi tantam adepti sunt praedam, ut jam ad amplissimas pervenirent divitias. Gepidorum vero genus ita est diminutum, ut ex illo jam tempore ultra non habuerint regem, sed universi, qui superesse bello poterant, aut Langobardis subjecti sunt, aut usque hodie Hunis eorum patriam possidentibus, duro imperio subjecti gemant. Alboin vero ita praeclarum longe lateque nomen percrebuit, ut hactenus etiam tam apud Bajoariorum gentem, quam et Saxonum, sed et alios ejusdem linguae homines, ejus liberalitas, et gloria, bellorumque felicitas, et virtus, in eorum carminibus celebretur. Arma quoque praecipua sub eo fabricata fuisse a multis huc usque narratur.

 

XXVII.

Or donc Audoin Roi des Lombards eût pour femme Rodelinde, qui fut mère de cet Alboin, si brave et si bon guerrier. Alboin fut le dixième Roi des Lombards, et monta sur le trône d'après le vœu unanime de tous. Son nom était célèbre partout, aussi Clotaire Roi des Francs, lui donna en mariage sa fille Clothsiunde dont il n'eut qu'une fille appelée, Alpsiunde.

Pendant ce temps-là mourut Turisend Roi des Gépides, et Cunnimond lui succéda. Celui-ci, désirant venger les anciennes injures des Gépides, déclara la guerre aux Lombards. Mais Alboin fit un traité d'alliance perpétuelle avec les Avares qui s'étaient appelé Huns, mais qui prirent ensuite le nom, d'Avares du nom propre d'un de leurs Rois. Ensuite Alboin marcha contre les Gépides, et pendant que ceux-ci s’étaient absentés pour la guerre, les Avares envahirent leur pays ainsi qu'ils en étaient convenus avec Alboin.

Un triste député vint annoncer à Cunnimond, que les Avares avaient envahi ses frontières; et celui-ci altéré de cette nouvelle exhorta cependant les siens à combattre les Lombards afin d'attaquer ensuite les Huns, s'ils étaient d'abord victorieux de ceux-ci. La bataille fut donnée et chacun combattit de toutes ses forces, mais les Lombards vainqueurs combattirent avec tant de fureur, qu'ils détruisirent absolument l'armée des Gépides, en sorte que d'une si grande multitude il resta à peine un homme pour porter la nouvelle de la défaite. Alboin tua Cunnimond dans cette bataille, et se fit faire une coupe avec son crâne, cette espèce de coupe s'appelle chez eux Scala, et en latin patera. Rosimunde fille de Cunnimund fut faite captive avec un nombre infini de filles et de femmes de tout âge, et comme Clotsuinde était morte, Alboin épousa Rosimunde; mais ce fut à son grand dommage, ainsi qu'il parût dans la suite.

Les Lombards firent là tant de butin, qu'ils en devinrent extraordinairement riches, et la race des Gépides se trouva tellement diminuée, que depuis lors ils n'ont plus eu de Roi, mais tous ceux qui ont survécu à cette guerre sont restés sujets des Lombards, et ceux qui sont restés dans leur pays gémissent encore aujourd'hui sous le dur empire des Huns qui en ont fait la conquête. Enfin Alboin se rendit tellement illustre, qu'encore aujourd'hui il est célébré dans les poèmes des Bavarois, des Saxons, et des autres hommes de cette même langue; et jusques-ici beaucoup de gens racontent que les principales armes ont été fabriquées sous son règne.

 

 

[1] On a remplacé le véritable nom de l’auteur, Paul, fils de Warnfried, par celui de « Paul Diacre », plus usuel de nos jours ; de même les Longbards ou Langobards sont renommés Lombards pour moderniser l’orthographe.

Cette Histoire des Lombards, traduite par l’auteur, est à peu près complète si l’on se rapporte à la Patrologie latine, sauf certaines poésies (I, 26 ; II, 13, III, 19 et VI, 15) et les chapitres XXII et XXIII du livre VI que l’auteur n’a pas traduits. Les nombreuses variations d’orthographe sur de mêmes noms ont été laissées en place.

L’Histoire des Lombards existe depuis 1996 dans une édition plus moderne, sans doute plus précise et mieux commentée aux éd. Brépols.

[2] J'ai mis ici les traditions qui s'étaient conservée du temps de Paul Warnefrid, elles se rapportent beaucoup à ce que Tacite dit de cette nation ; mais leur véritable place chronologique n'était pas facile à déterminer, et j'abandonne cette recherche à ceux qui voudront s'en charger.

[3] Les Rugiens, qui avaient suivi la fortune d'Odoacre et s'étaient séparés de leur nation sont ceux dont parle Jornandès, lorsqu'il dit: Les Rugiens et quelques autres nations demandèrent Biozimeta, et Arcadiopolis. Une de Ces autres nations était sans doute celle des Hérules, qui va reparaître indépendante dans le livre suivant.

Les Lombards étaient un peuple de race Allemande. Cependant je donnerai en entier la traduction de leur Historien Paul fils de Warnefrid, connu aussi sous le nom de Paul Diacre, et je le fais tant, parce qu'il mentionne souvent les Slaves et les Avares, que parce qu'il parle aussi des autres nations et des affaires qui occupaient alors l'Europe, ce qui donne une sorte de liaison aux histoires comprises dans ce volume.

[4] Procope dit qu'il se réfugia chez les Slaves.