Flodoard ALBERT D'AIX - ALBERICUS AQUENSIS

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

 

DEPUIS L'ANNÉE 1096 JUSQU'A L'ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST

LIVRE V

 livre IV - livre VI

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER,

DEPUIS L'ANNÉE 1095 JUSQU'A L’ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST ;

Par

ALBERT D'AIX.

 

ALBERICUS AQUENSIS

 

HISTORIA HIEROSOLYMITANAE EXPEDITIONIS

 

 

 

 

LIBER QUINTUS.  

CAPUT PRIMUM.-- De divinorum mysteriorum restitutione, et de patriarchae recollatione.  

Accepta hac victoria in campo Antiochiae, magnae et regiae civitatis Syriae, episcopus Podiensis et caeteri principes, a fuga et caede exercitus Corbahan reversi in praefatae urbis moenia, basilicam B. Petri apostoli, quam Turci suis sacrilegis ritibus profanaverant, ab omni inquinamento mundantes, altaria sancta, quae subversa erant, in omni honestate reaedificaverunt, imaginem vero Domini nostri Jesu Christi et figuras sanctorum, quas in modum viventis personae obcaecatas et obductas coemento obscuraverant, summa reverentia renovabant, cultores catholicos in exsequendis ibidem divinis mysteriis restituentes in omni clero tam Graecorum quam Latinorum. Deinde ex ostro purissimo et serico pretioso et reliquis ornamentis, quae in Antiochia sunt reperta, infulas, dalmaticas, cappas et omnem decorem ad usus ecclesiarum Dei vivi fieri constituerunt, quibus divina officia in templo B. Petri celebraturi sacerdotes et ministri ornarentur, vel quando in processione Dominicarum dierum, aut in celebri festo, ad oratorium S. Mariae, matris Domini nostri Jesu Christi, in psalmis et hymnis migrarent. Hoc idem oratorium brevi intervallo distans ab ecclesia B. Petri, adhuc ab iisdem Turcis inviolatum et intactum permansit, et Christianis, inter se post sibi subjugatam urbem dono et licentia eorum commorantibus, solummodo concessum est. Patriarcham vero urbis, virum clarissimum et Christianissimum, quem Turci, cum adhuc Christianorum obsidione circumdarentur, saepius funibus astrictum vivum ad moenia suspenderunt in oculis omnium, ad augendas Christiano populo molestias, et cujus pedes frequenter compedum laesione attriverant, decenter in cathedra sua relocaverunt, et principem Antiochiae cum omni subjectione et religione praefecerunt.

CAP. II.-- Quibus principibus subjecta sit Antiochia.

His itaque divinis rebus praelatis et praeordinatis, Boemundum dominum et advocatum urbis constituerunt, eo quod multum in traditione urbis expendisset, plurimumque laboris pertulisset, ut custodias per turres et moenia adversus Turcorum insidias faceret. Boemundus assumpta potestate et dominio urbis, in praesidio quod in eminentiore loco in montanis habetur, sedem et custodiam suorum posuit, nulla illic Turcorum defensione sibi adversante. Nam audita fuga et contritione suorum, Sansadonias, et qui in arce erant, pariter etiam ipsi per montana fugerunt, vacuum et immunitum relinquentes praesidium. Verum Reymundus comes de regione Provinciae, semper insatiatus desiderio acquirendi, turrim eam, quae ponti Fernae imminet versus portum S. Simeonis, invadens, suo munivit satellitio, partemque hanc urbis suae ditioni subesse coegit. Caeteri vero principes, Godefridus dux, Robertus Flandrensis, Robertus, princeps Northmannorum, cunctique qui non minus laboris circa urbem pertulerant, minime urbi praeesse, aut ejus redditus vel tributa sibi impertiri quaesiverunt, nolentes fidem et sacramentum, imperatori Constantinopolis factum, violare. Juraverant enim sibi, ut si caperetur Antiochia, quia de regno ejus erat, sicut Nicaea cum omnibus castellis et urbibus, ad regnum ejus pertinentibus, sibi reservarent, suaeque majestati restituerent. Ex tunc et deinceps Boemundus comiti Reymundo coepit invidere, sed tamen occulte.

CAP. III.-- De duobus principibus directis, quorum unus periit, alter vix evasit.

 Praedicti vero principes, quibus curae erat fidem et jusjurandum servare, Baldewinum Hamaicorum comitem, una cum Hugone Magno, fratre regis Franciae, paulo post victoriam a Deo collatam direxerunt in legationem ad ipsum imperatorem Graecorum, ut causam ab eo investigarent, cur tam impie se gesserit erga populum Dei; et auxilium, quod pollicitus esset, cur in tanta necessitate exhibere neglexerit, cum in aliquo eos fallaces aut seductores adhuc invenire nequiverit. Injunctum est etiam illis ut eidem imperatori dicerent quomodo ab omni promissione et sacramento principes exercitus soluti haberentur, eo quod omnia quae promiserat auxilia ex timidorum et fugitivorum suggestione mentitus esset. Sic quidem duo praedicti principes, assumpta sociorum confratrum legatione, ad ipsum imperatorem viam insistunt per mediam Romaniam. Ubi in confinio Nicaeae in insidias Turcopolorum forte inciderunt, non a dextris vel a sinistris declinare valentes. Turcopoli itaque, gens impia et dicta Christiana nomine non opere, qui et Turco patre et Graeca matre procreati, videntes viros sibi inter manus oblatos, subito irruerunt in eos, Baldewinumque, qui Hugonem aliquantulum praecesserat, ut aiunt, sagittis confixerunt; quidam vero asserunt quod vivum illum et captivum abduxerint; sed latet usque in hodiernum diem, quo fine tam nobilissimus et Christianissimus princeps perierit. Hugo autem Magnus, qui modico intervallo viam post Baldewinum continuabat, cernens angustias animae illius, celeri cursu iter remensus est ad silvam quamdam, montibus contiguam, cujus absconsione protectus, manus impiorum invasit.

CAP. IV.-- De plaga mortalitatis, quae facta est in populo Dei.

Post haec, ex omni parte crebro affluente navigio in cibariis ad portum S. Simeonis, et peregrinis in victoria Dei ab obsidione harbarorum liberatis, felici abundantia cibariorum, omniumque necessariorum fructibus, plaga maximae mortalitatis facta est intra urbem Antiochiam, qua plurima et innumerabilis multitudo Christiani exercitus tam nobilium procerum quam humilis vulgi absumpta est. Hac clade mortifera primum venerabilis praesul de Podio percussus, vitam finivit Kal. Augusti: quem nimia lamentatione nobiles et ignobiles deflentes, in ipsa basilica S. Petri sepulturae contulerunt, in eodem loco quo lancea Dominica reperta est. Sepulto itaque tam venerabili sacerdote, amplior et gravior invaluit haec plaga saevissima, et morte minui adeo Christianorum coepit exercitus, ut per spatium ferme sex mensium vix aliqua oriretur dies, quin centum et quinquaginta vel triginta ad minus, tam nobiles quam ignobiles spiritum vitae exhalarent. Ejusdem cladis atrocitate Henricus de Ascha, miles nobilis genere, moriens occubuit in castello Turbaysel, illic catholice sepultus. Reinardus pariter de Hemersbach, miles clarissimus opere et genere, vitam amisit, sepultus in atrio basilicae B. Petri apostolorum principis. Praeterea multi tam equites quam pedites, nobiles et ignobiles, monachi et clerici, parvi et magni, quin et sexus femineus, supra centum millia sine ferro morte vastati sunt.

CAP. V.-- De insidiis Turcorum, et de quodam Folkero et uxore ejus.

Interea multi gaudentes pace et victoria, mortalitatemque hanc vitantes, et causa necessariorum dum viam frequenter Rohas insisterent, sperantes aliquid accipere de manu Baldewini, plurimas insidias et caedes a Turcis, qui habitabant in praesidio Hasart, patiebantur, et saepius capti aliqui abducebantur. Quadam autem die quidam Folkerus, miles egregius, de castro Bullon ortus, dum cum uxore sua, quae erat formae elegantis, Rohas cum caeteris fratribus iter faceret, forte in Turcorum insidiantium manus incidit: qui illico cum caeteris, post multam defensionem victus ac decollatus est. Uxor vero illius quia multum prae honestate vultus sui placuit in oculis eorum, capta in praesidium Hasart abducta est. Princeps ergo et dominus praesidii hanc honorifice tractari jussit, dum videret si in ejus redemptione aliquid magni pretii consequeretur. Nec diu post, quidam Turcorum miles illustrissimus, qui ad dominum praesidii Hasart in conventione solidorum venerat, in concupiscentia formae uxoris Folkeri captus, immoderato amore exarsit, ac nimium pro eo dominum praesidii efflagitabat, ut eam dono ejus pro conventione solidorum in conjugium accipere mereretur. Quod et actum est.

CAP. VI.-- De inimicitiis inter Brodoan de Alapia et principem Hasart.

Miles itaque Turcus nuptiis his laetatus, multo amplius quam solebat insidias et bellum hostibus domini Hasart inferebat; et praedam de Alapia civitate magna Brodoan, cujusdam principis Turcorum, saepius abduxit, insequentes ad excutienda spolia frequenter captivabat, aut victos detruncabat. Erant enim ad invicem, inter Brodoan de Alapia et principem de Hasart, odium et graves inimicitiae. Transactis dehinc aliquot diebus, Brodoan indignatus, quia miles praedictus manusque militum de Hasart saepius sibi adversarentur, de universis partibus civitatis Alapiae Turcos suae ditionis collegit, ut die decreto, Hasart in manu valida obsidens, expugnaret. Hoc comperto, princeps Hasart anxie meditatur, qualiter vires auxiliares acciret, cum quibus occurrere congregatis tot millibus Brodoan valeret.

CAP. VII.-- Consilium Turci Christianae mariti de adipiscenda Christianorum amicitia.

Ad haec inter diversa colloquia quae fiebant, miles Turcus, qui Christianam duxerat uxorem, instinctu ejusdem conjugis sic principem Hasart adhortatur, dicens: « An vides, quomodo Brodoan undique Turcorum manum contrahat et vires, atque in multis millibus te et praesidium quod habes, vallare, et expugnare disponit? Nunc, si meo vis credere consilio, Godefridum, ducem Christiani exercitus, qui Antiochiam, fugato Corbahan, potenter obtinet, amicum, datis dextris, tibi facere non tardabis, et sic universam Christianorum opem et comitatum in hac instante necessitate scias te adepturum. Nosti enim quod haec gens Christiana cuncta gentibus militari actu et audacia praefertur, et nulli eis fide et honore comparantur. Unde nequaquam consilium hoc parvipendas, sed sine dilatione ejus tibi amicitiam apprehendas; et sic eo foederato, universos Christianos ad omne tibi scias auxilium voluntarios. » Hic vero princeps, sciens hoc sanum esse consilium, seque Brodoan ejusque copiis innumeris sic posse resistere, nuntium Christianae professionis, genere Syrum, hominem mire discretum, Godefrido duci Antiochiam misit, in haec verba loquentem:

CAP. VIII.-- Legatio principis Hasart ad Godefridum ducem, et quomodo dux haesitat cum Turcis foedus inire.

« Princeps Hasart, Godefrido magno principi ac duci Christianorum, salutem, et omne quod melius optari potest. Consilio nostrorum ad te direximus, pacem et concordiam inter nos componere, fidem et amicitiam statuere, atque ad omnem bellicam necessitatem arma nostra esse communia. Comperimus enim quomodo vir et princeps potens es viribus, et quod auxilium ferre vales tibi confoederatis, et nulla levitate a fidei tuae vinculo poteris resolvi. Unde prae omnibus te elegimus, te convenimus, opem a te quaerimus, foedus percutimus, fiducia hac qua certus nostrae fidei semper habearis. Brodoan de civitate Alapia nobis factus inimicus, Turcorum undique contraxit auxilia, in brevi ad praesidium nostrum Hasart in virtute magna et copioso exercitu perventurus. Cui non in alio auxilio Turcorum principum occurrere et resistere decrevi, sed in manu tua, si credere mihi et succurrere non recuses. » Godefridus dux, audita hac legatione, consilio suorum habito, fiduciam statuendae pacis requirit, haesitans ne Turcorum perfidia sibi suisque aliquo iniquo machinamento obesse possit, corrupto foedere sub aliqua pravae occasionis industria.

CAP. IX.-- Mahumet, filius principis, duci Godefrido datur obses: columbae foederis nuntiae emittuntur.

 Audiens vero princeps de Hasart ex legati sui relatione, quia dux et sui de hac concordia haesitarent, et non multum in Turcorum promissis confiderent, duci filium suum, Mahumet nomine, quem tenere diligebat, obsidem misit, ut certior inter se statuendae pacis ac foederis abhinc et deinceps redderetur. Dux, filio illius obside accepto, fidem et amicitiam cum illo pepigit, et se ad omnia adversantia sibi auxiliari et nunquam deficere, stabili juramento promisit. His ita promissis, diem certam statuit, qua ad auxilium contra Brodoan Christianum conduceret exercitum, et Turcorum legiones ab obsidione Hasart, Domino Deo suo Jesu Christo auxiliante, effugaret. Haec dux dum constanter pollicetur, legati de praesidio Hasart vehementer jucundati et laetati sunt; et sine mora columbas duas, aves gratas ac domitas, secum allatas eduxerunt a sinu suo, ac charta, ducis responsis promissisque fidelibus inscripta, caudis illarum filo innodata, e manibus suis has ad ferenda laeta nuntia emiserunt. Dux et universi, qui cum eo aderant, de hac avium emissione mirantur. Sed illico, cur per aves haec fiant nuntia, illis a legatis responsum est: « Non dominus noster dux, ejusque fideles super emissis mirentur columbis, quas non pueriliter, non frustra, praemisimus; sed hac de causa praemissae sunt, ut rapido et incessabili volatu legationem fidei, quam erga eum habes, accelerent, et de auxilio tuo certificent, qualiscunque nobis in via fortuna vel impedimentum occurrerit. Est et aliud quare hae aves cum chartulis praemittuntur, ne si in sinu nostro repertae fuerint ab aliquibus fratribus nostris Turcis, rei morti damnemur. » Jam cum chartis sibi commissis aves avolaverunt, in solium et mensam ducis Hasart fideliter reversae. Princeps autem de Hasart ex more solito aves domesticas pie suscipiens, chartas intitulatas a caudis earum solvit, secreta ducis Godefridi perlegit, diem adventus sui ad auxilium, et in quantis millibus Christiani exercitus subveniret, pernoscit.

CAP. X.-- Brodoan Hasart obsidet, Christianorum supervenit exercitus.

His perlectis et agnitis, et Godefridi certus amicitiae et fidei, praesidium Hasart plurimis militum munivit armis et copiis Turcorum sibi auxiliantium, quas e diversis accivit locis. Et ecce Brodoan in manu forti et numero quadraginta millium virorum Turcorum descendit in campos Hasart, sedemque in circuitu murorum illius fixis tentoriis locavit, gravi assultu moenia et turres de die in diem oppugnans. Vix quinque sederat diebus, et ecce dux Godefridus in fortitudine multa ab Antiochia est egressus in vexillis mirae pulchritudinis, in loricis et galeis, in sagittis equitum et peditum, spatio dierum trium iter faciens. Peracta via unius diei, Baldewinus, frater ipsius, a Rohas proficiscens cum tribus millibus virorum pugnatorum, occurrit in vexillis per aerem coruscantibus, ex ducis legatione accitus. At Boemundus et Reymundus vehementi invidia indignati sunt, quod ipse princeps de Hasart primum ad Godefridum mittens, foedus inierit, filiumque suum sibi obsidem mutuae fidei dederit: et ideo omnino se in hanc ducis expeditionem proficisci recusarunt.

 

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE I.

Après cette victoire remportée par les Chrétiens dans la plaine d'Antioche, ville grande et royale de Syrie, l'évêque du Puy et les autres princes, ayant cessé de poursuivre l'armée de Corbahan, rentrèrent dans la place, et purifièrent d'abord de toute souillure la basilique du bienheureux Pierre l'Apôtre, que les Turcs avaient profanée par leurs cérémonies sacrilèges. Ils firent relever avec honneur les saints autels qui avaient été renversés. Les Turcs avaient crevé les yeux, comme ils l'eussent fait à des personnes vivantes, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et aux figurés des saints ; ils les avaient recouvertes de plâtre : elles furent restaurées avec le plus grand respect, et l'on rétablit dans l'église les serviteurs du culte catholique, formant un clergé composé de Grecs et de Latins, afin que l'on pût désormais y célébrer les mystères divins. Ensuite on fit faire avec la plus belle pourpre, avec des étoffes de soie et d'autres objets qu'on trouva dans la ville, des mitres, des manteaux, des bonnets et tous les ornements nécessaires pour le service des églises du Dieu vivant, afin que les prêtres et les ministres pussent s'en revêtir, soit pour célébrer les offices divins dans le temple du bienheureux Pierre, soit pour aller en procession les jours de dimanche ou de grande fête, à l'Oratoire de Sainte-Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, en chantant des psaumes et des hymnes. Cet Oratoire, situé à peu de distance de l'église du bienheureux Pierre, n'avait point été violé par les Turcs, lorsqu'ils avaient pris possession de la ville d'Antioche, ils l'avaient donné aux Chrétiens qui habitaient au milieu d'eux, afin qu'ils eussent à s'en servir exclusivement. Le patriarche de la ville, homme très illustre et très chrétien, que les Turcs, tandis qu'ils étaient assiégés par les pèlerins, avaient souvent fait suspendre par des cordes en dehors des murailles de la ville, en présence de tous les fidèles, pour ajouter aux misères du peuple chrétien, et dont les pieds avaient été souvent blessés par les chaînes, fut honorablement rétabli dans son siège, et institué évêque d'Antioche, au milieu de tous les témoignages d'une soumission religieuse,

CHAPITRE II.

Lorsqu'ils eurent ainsi remis en ordre tout ce qui se rapportait au culte divin, les pèlerins reconnurent Boémond pour seigneur et défenseur de la ville, parce qu'il avait fait beaucoup de dépenses et supporté beaucoup de fatigues pour parvenir à faire livrer cette place ; ils le chargèrent de veiller au service des gardes dans les tours et sur les remparts, et de se prémunir contre les pièges des Turcs. Boémond prit aussitôt le pouvoir et le gouvernement de la ville, et alla établir sa résidence et celle de ses gardes dans la citadelle située sur le point le plus élevé de la montagne, où aucun Turc ne lui opposa de résistance. En effet, après avoir appris la dispersion et la fuite de ses alliés, Samsadon, et ceux qui étaient avec lui dans cette citadelle, s'enfuirent tous à travers les montagnes et laissèrent ainsi la forteresse sans défenseurs. Cependant le comte Raimond, du pays de Provence, toujours tourmenté du désir d'acquérir, s'empara d'une tour qui donne sur le pont du Fer, par lequel on se rend au port de Saint-Siméon ; il la garnit de gens de sa suite, et voulut que cette portion de la ville fût soumise à son autorité. Mais les autres princes, le duc Godefroi, Robert de Flandre, Robert prince de Normandie, et tous ceux enfin qui n'avaient pas travaillé au siège de la place, ne demandèrent pointa y exercer quelque commandement, ni à avoir part à la distribution des revenus et des tributs, ne voulant point violer leur parole, et les serments qu'ils avaient prêtés à l'empereur de Constantinople : car ils lui avaient juré que, si la ville d'Antioche venait à être prise, comme elle avait appartenu à son royaume, ainsi que la ville de Nicée, ils la garderaient pour lui, et la restitueraient à Sa Majesté, aussi bien que tous les châteaux et toutes les villes qui lui auraient de même appartenu. Depuis ce moment, et dans la suite, Boémond ne cessa de porter envie au comte Raimond ; mais il cacha ce secret dans son âme.

CHAPITRE III.

Peu de temps après la victoire que Dieu leur avait accordée, les princes, qui avaient à cœur de se montrer fidèles à leurs serments, envoyèrent Baudouin, comte du Hainaut, et Hugues-le-Grand, frère du roi de France, en députation auprès de l'empereur des Grecs, pour lui faire demander les motifs de son indigne conduite, à l'égard du peuple de Dieu, et savoir pourquoi il avait négligé de leur envoyer dans leur détresse les secours qu'il avait promis, puisqu'il ne les avait trouvés en aucune occasion trompeurs ni perfides. Les princes enjoignirent encore à leurs députés de déclarer au même empereur qu'ils se considéraient comme dégagés de toute promesse et de tout serment, puisque lui-même leur avait manqué de parole en n'envoyant point les secours promis, et en cédant aux insinuations des hommes timides qui avaient déserté leur camp. Les deux princes que j'ai déjà nommés, ayant reçu en ces termes les instructions de leurs frères alliés, se rendirent auprès de l'empereur, en traversant la Romanie. Arrivés sur le territoire de Nicée, ils tombèrent dans une embuscade de Turcopoles, sans pouvoir trouver aucun moyen de s'échapper à droite ou à gauche. Les Turcopoles, race impie, chrétienne par son nom, mais non par ses œuvres, hommes nés d'un père Turc et d'une mère grecque, ayant vu les deux princes qui venaient ainsi tomber entre leurs mains, s'élancèrent promptement sur eux, et percèrent d'abord de leurs flèches, à ce qu'on assure, Baudouin du Hainaut, qui avait un peu devancé Hugues-le-Grand ; quelques personnes affirment qu'ils le prirent vivant, et l'emmenèrent prisonnier, mais on ignore jusqu'à, ce jour de quel genre de mort a péri ce prince très noble et très chrétien. Hugues-le-Grand, qui poursuivait sa marche à quelque distance en arrière de Baudouin, ayant vu que celui-ci venait de tomber dans ce piège, retourna rapidement sur ses pas, et se sauva vers une forêt voisine des montagnes, où il parvint à se cacher et à échapper enfin aux impies.

CHAPITRE IV.

Cependant de tous côtés on apportait des vivres par mer au port de Saint-Siméon, et tandis que les pèlerins, vainqueurs par le secours de Dieu et délivrés des barbares qui les assiégeaient, jouissaient d'une grande abondance de vivres et de toutes les choses dont ils avaient besoin, un nouveau fléau vint les accabler dans la ville d'Antioche, et la mortalité devint telle qu'il périt une quantité innombrable de Chrétiens, tant nobles et grands que gens du menu peuple. Le vénérable prélat du Puy fut le premier frappé de ce mal destructeur, et termina sa vie au premier jour d'août : les nobles et les roturiers s'affligèrent vivement de sa mort, et l'ensevelirent dans la basilique même du bienheureux Pierre, sur remplacement où l'on avait trouvé la lance du Seigneur. Après les obsèques de ce pontife respectable, le cruel fléau se développa de plus en plus et étendit ses ravages ; l'armée chrétienne en fut frappée et se réduisit à tel point que, pendant près de six mois, il ne se passa presque pas de jour sans que cent cinquante ou cent trente individus au moins, tant nobles que roturiers, ne rendissent le dernier soupir. Henri de Hache, chevalier de noble origine, fut frappé de cet horrible mal et mourut dans le château de Turbessel, où, on l'ensevelit selon le rit catholique. Renaud d'Ammersbach, chevalier très distingué par ses œuvres et sa naissance, mourut également et fut enseveli dans le vestibule de la basilique du bienheureux Pierre, prince des apôtres. Un grand nombre de chevaliers et de gens de pieds, tant nobles que roturiers, moines et clercs, petits et grands, et beaucoup de femmes, furent moissonnés par la mort et non par le fer, le nombre de ces victimes s'éleva à plus de cent mille.

CHAPITRE V.

Pendant ce temps, beaucoup de Chrétiens qui jouissaient de la paix et de, la victoire, et qui échappaient à ce fléau destructeur, se rendaient souvent à Roha pour y chercher les choses dont ils avaient besoin, et attirés par l'espoir de recevoir quelques dons des mains de Baudouin. Ils étaient souvent attaqués à l'improviste et massacrés par les Turcs qui habitaient dans le fort de Hasarth, et plus souvent encore quelques-uns d'entre eux étaient emmenés prisonniers. Un jour un nommé Foucher, chevalier illustre, originaire du château de Bouillon, se rendant à Roha avec plusieurs de ses frères et sa femme, belle de sa personne, tomba par hasard entre les mains des Turcs placés en embuscade ; après avoir longuement et vainement résisté, il fut vaincu et perdit la tête, ainsi que tous ses compagnons. Sa femme plut beaucoup aux : Turcs par sa belle figure, et.fut conduite prisonnière au château de Hasarth. Le prince et seigneur de cette forteresse ordonna de la traiter honorablement, afin de voir si l'on n'offrirait pas une somme considérable pour sa rançon. Peu de temps après, un illustre chevalier turc, qui s'était rendu auprès du seigneur de Hasarth pour se mettre à sa solde, épris de la beauté de la femme de Foucher, et embrasé bientôt d'un amour extrême, ne cessa de supplier le seigneur du château de vouloir bien la lui donner en mariage pour prix de sa solde, et finit par l’obtenir.

CHAPITRE VI.

Le chevalier turc, parvenu au comble de ses vœux, redoubla d'ardeur pour tendre des embûches et faire la guerre aux ennemis du seigneur de Hasarth. Il enleva souvent du butin à Brodoan, prince turc, seigneur de la grande ville d’Alep, et ceux qui le poursuivaient pour lui enlever ces dépouilles, étaient souvent faits prisonniers par lui, ou vaincus et mis à mort. Brodoan d'Alep et le prince de Hasarth étaient divisés par une violente inimitié. Quelques jours après, Brodoan, indigné que le chevalier turc et les chevaliers du château de Hasarth vinssent l'attaquer beaucoup plus fréquemment, rassembla dans les environs d'Alep tous les Turcs soumis à sa domination, pour aller au jour fixé, avec toutes ses forces, assiéger la forteresse de Hasarth et s'en emparer. Le prince de Hasarth, en ayant été informé, chercha avec anxiété les moyens de rassembler des troupes auxiliaires, afin de marcher à la rencontre des milliers d'hommes réunis sous les ordres de Brodoan.

CHAPITRE VII.

Dans l'une des conférences qu'il tint à ce sujet, le chevalier turc qui avait épousé la femme chrétienne, cédant aux insinuations de celle-ci, parla en ces termes au prince de Hasarth : Vois-tu comme Brodoan rassemble de tous côtés de grandes forces et se dispose avec plusieurs milliers d'hommes à venir attaquer la forteresse que tu possèdes, à l'investir et à s'en rendre maître ? Maintenant, si tu veux écouter mes conseils, tu ne tarderas pas à te lier d'amitié, en lui présentant la main, avec Godefroi chef de l'armée chrétienne, qui occupe la ville d'Antioche, après avoir mis Corbahan en fuite, et sache que par ce moyen tu obtiendras, dans la nécessité qui te presse, le secours de toutes les forces chrétiennes. Tu sais que cette race chrétienne surpasse toutes les nations par ses exploits à la guerre et par son courage, et que nulle autre ne peut se comparer à elle pour la bonne foi et l'honneur. Ne dédaigne donc point nos avis : ne diffère point de te lier d’amitié avec lui, et dès qu'il aura conclu un traité, sois assuré que tous les Chrétiens se porteront de plein gré à ton secours. Le prince reconnaissant que le conseil était bon, et qu'il pourrait par ce moyen résister aux troupes innombrables de Brodoan, envoya à Antioche, vers le duc Godefroi, un messager né chrétien et syrien, homme d'une grande prudence, remarquable, qui parla au duc en ces termes : Le prince de Hasarth, à Godefroi grand prince et chef des Chrétiens, salut, et tout ce qu'on peut désirer de meilleur !

CHAPITRE VIII.

 Nous envoyons vers toi, d'après le conseil des nôtres, pour établir la paix et la concorde entre nous, pour assurer entre nous fidélité et amitié, afin que nous mettions une armée en commun dans toutes les nécessités de la guerre. Nous avons reconnu que tu es un homme et un prince puissant par tes forces, que tu peux porter secours à tes alliés, et qu'aucun motif ne peut jamais t'entraînera manquer à ta foi. Nous t'avons donc choisi parmi tous les autres : nous te recherchons, nous te demandons du secours, nous concluons un traité avec toi, avec la confiance que tu seras toujours ami assure de notre fidélité. Brodoan de la ville d'Alep, devenu notre ennemi, a rassemblé des Turcs de tous côtés, et bientôt il viendra, dans sa force et avec une nombreuse armée, se présenter devant notre château de Hasarth. J'ai résolu de ne point employer le secours des princes turcs pour marcher à sa rencontre et lui résister, mais de me servir de les troupes, si tu ne refuses point de te confier à moi et de me secourir. Le duc Godefroi, après avoir entendu ce message, et tenu conseil avec les siens, demanda quel gage on lui offrait pour la paix sollicitée, hésitant encore et craignant que les Turcs, dans leur perfidie, ne fissent quelque indigne machination contre lui et les siens, et ne suscitassent, par quelque méchant artifice, une occasion de violer le traité.

CHAPITRE IX.

Le prince de Hasarth, apprenant par le rapport de son député que le duc Godefroi et les siens hésitaient à traiter de la paix avec lui et se fiaient peu aux promesses des Turcs, envoya en otage au duc son fils, nommé Mahomet, qu'il aimait tendrement, afin de le déterminer, dès ce moment, à vivre en paix et à conclure avec lui l'alliance qu'il désirait. Le duc reçut le fils du prince comme otage, lui envoya en même temps sa foi et son amitié, et promit par serment de le secourir dans toutes ses adversités, et de ne jamais l'abandonner. À la suite de ces promesses, il fixa un jour pour conduire l'armée chrétienne contre Brodoan, mettre en faite les légions des Turcs et faire lever le siège de Hasarth, avec le secours de son Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Tandis que le duc s'engageait ainsi avec beaucoup de fermeté, les députés venus du château de Hasarth se livrèrent aux transports de la plus vive joie ; et tirant aussitôt de leur sein deux pigeons, oiseaux agréables et bien apprivoisés, qu'ils avaient apportés avec eux, ils prirent en même temps du papier, sur lequel ils inscrivirent la réponse et les promesses du duc, et l'attachant avec un fil sous la queue des pigeons, ils ouvrirent les mains et envoyèrent les deux pigeons porter ces heureuses nouvelles. Le duc, et tous ceux qui étaient auprès de lui, témoignèrent leur étonnement d'un pareil mes sage, et les députés lui dirent aussitôt pour quels motifs ils se servaient de ces oiseaux : Que notre seigneur duc et ses fidèles ne s'étonnent point de nous voir expédier ainsi ces pigeons ; ce n'est point par enfantillage, ni inutilement que nous les envoyons ainsi devant nous, mais afin que, dans leur vol rapide et non interrompu, ils portent promptement la nouvelle que tu as pris confiance en nous, et qu'ils donnent l'assurance des secours que tu nous promets, quels que soient d'ailleurs les obstacles que la fortune pourra nous faire rencontrer en chemin. Un autre motif encore nous a décidés à envoyer ces oiseaux en avant avec ces papiers, c'est afin d'éviter la mort, si quelques-uns de nos frères turcs nous rencontraient chargés de ces dépêches. Mais déjà les pigeons s'étaient envolés avec leur message, et étaient fidèlement retournés au pa lais et sur la table du prince de Hasarth. Celui-ci, les recevant selon son usage avec bonté, détacha de leur queue les papiers qu'ils portaient ; et, apprenant les secrets du duc Godefroi, il fut instruit du jour où il marcherait à son secours, et sut combien il amènerait de milliers d'hommes pris dans l'armée chrétienne.

CHAPITRE X.

Après avoir lu ces dépêches, assuré désormais de l'amitié, et, de la sincérité de Godefroi, le prince de Hasarth renforça cette place d'un nombre considérable de troupes turques bien armées, qu'il avait appelées à son secours de divers lieux. Brodoan cependant descendit dans la plaine de Hasarth, conduisant une armée forte de quarante mille Turcs ; il fit dresser ses tentes tout autour des murailles, et livra tous les jours de rudes assauts devant les tours et les remparts. Il y était arrivé depuis cinq jours, lorsque le duc Godefroi sortit d'Antioche avec une nombreuse troupe de combattants, portant des bannières d'une grande beauté, recouverts de leurs cuirasses et de leurs casques, et armés de flèches, tant chevaliers que fantassins : il employa trois jours à franchir l'espace qui le séparait de Hasarth. Après la première journée de marche, il fut rejoint par son frère Baudouin qui était parti de Roha sur un message qu'il en avait reçu, et lui amenait trois mille hommes de guerre, portant leurs bannières resplendissantes déployées dans les airs. Boémond et Raimond avaient éprouvé une violente jalousie, en voyant que le prince de Hasarth s'était d'abord adressé à Godefroi, qu'il avait conclu un traité avec lui et lui avait envoyé son fils comme gage de sa foi ; et, remplis d'indignation, ces deux princes avaient formellement refusé de prendre aucune part à l'expédition du duc.

 

CAP. XI.-- Boemundus et Reymundus duci Godefrido associantur: obsidio solvitur, sed per insidias quidam de Christianis occiduntur.

Dux, jam itinere unius diei expleto, videns quod principes hi prae invidia remanserant, nec blandis monitis nec humili prece flecti poterant ut venirent, iterato eis legationem misit, in hunc modum locutus: « Non decet vos, qui estis columnae et ductores Christiani exercitus, ut vos fratres vestros conchristianos auxilii vestri immunes relinquatis, occasionem falsam adversum nos sumentes, cum adhuc in nulla angustia vel necessitate vobis defuerimus; sed semper in via hac etiam pro vobis mori parati fuerimus. Credite procul dubio quod si hodie remanseritis, nec opem nobis ad id negotium tuleritis, hostes vestri erimus, nec ad ullam causam ad vos pertinentem ultra pes noster movebitur. » Boemundus et Reymundus videntes quod manus universa Christianorum ad vocem ducis Godefridi viam Hasart insistebat, et quod dux caeterique confratres eis in ira loquerentur, recordati sunt quod injuste egissent erga fratres suos; ac compuncti, sociis suis tam equitum quam peditum circiter quatuor millia adunatis, Godefridum via regia secuti, in regione Hasart associati sunt. Erat numerus congregatorum principum et eorum exercitus triginta millia virorum pugnatorum. Brodoan et qui cum eo in obsidione Hasart convenerant, cognoscentes quia agmina Christianorum campos vicinos introissent, a longe e castris eorum ignes in nocte relucere, et nebulam fumorum ascendere intuentes, ex consilio et pari mente castra ab obsidione moverunt, scientes quod tot millibus resistere minime valerent. Ex his ad decem millia in circuitu longae remotione viae per notas semitas et montana gradientes, tardatos et subsequentes peregrinos ac postremos exercitus sagittis a tergo incurrerunt, et sexcentos subito expugnatos et exterritos, clam duce et eis, qui longo spatio duorum milliarium praecesserant, in ore gladii percusserunt.

CAP. XII.-- A principe Hasart cum magna gratiarum actione suscipitur dux Godefridus: foedus renovatur.  

Hanc famam crudelem dux et sui comperientes, equorum velocitate invecti, Turcis a caede hac revertentibus in valle montium regionis Hasart properata via occurrerunt, non modicam stragem illorum lanceis et gladiis illic facientes. His attritis, et fuga per montana et veprium condensa dilapsis, dux et caeteri comprimores ad praesidium Hasart applicuerunt. Quibus princeps illius cum trecentis, galea et lorica fulgenti opertis, occurrit, multas gratiarum actiones referens duci super omnibus quae ejus auxilio adversus inimicorum vires victrices illis contigerunt. Moxque renovato foedere, amiticia duci inviolabili conjunctus est in aspectu omnium qui aderant, promittens se stabilem et nunquam alienari a societate ipsius ducis et Christianorum familiaritate ac dilectione. Dux ex consilio suorum viro sibi confoederato galeam, auro et argento mire insertam, et loricam magnae honestatis contulit, qua Herebrandus de Bullon, miles nobilis et bellico actu insignis, praelia commissurus semper induebatur. Brodoan igitur ab obsidione Hasart fugato, et principe ejusdem praesidii a duce et omnibus primoribus benigne commendato, ac pacifice in sua relato, exercitus Antiochiam repedavit, et in victoria ac pace magna universi principes in ea consederunt.

CAP. XIII.-- Dux, invalescente pestilentia, coactus necessitate temporis, recessit ab Antiochia.

 Post haec, praedictae pestilentiae tempestate amplius et validius ingruente, multisque principibus cum plebeia manu morientibus, dux Godefridus, memor quomodo persimili clade olim est Romae tactus in expeditione quam egit cum Henrico, rege quarto, imperatore Romanorum tertio; et quomodo illic in pestifero mense Augusto quingenti fortissimi milites pluresque nobiles obierint, et plures exterriti, cum ipso Caesare ab urbe recesserint, nunc idem malum metuens, ab Antiochia recedens, secessit versus montana Pancratii et Corovassilii; et habitavit in urbibus Ravenel et Turbaysel, a fratre Baldewino ante obsidionem Antiochiae subjugatis, et post transmigrationem suam in Rohas eidem fratri et duci relictis.

CAP. XIV.-- Dux ipse cum paucis Christianis praesidia inimica subvertit.  

In eisdem siquidem praesidiis quidam Armenii fratres, monachico habitu Deo servientes, multas passi calumnias a militibus Pancratii habitantibus in praesidio, praefatis locis Ravenel et Turbaysel contermino, ipsum ducem, videntes virum esse pacificum et amatorem justitiae, sunt aggressi, querimoniam super illatis sibi injuriis facientes, et super arce Pancratii semper eisdem castellis eorumque habitatoribus infesta. Dux vero Christianissimus querimoniis pauperum Christi pulsatus, et harum injuriarum non immemor, quas sibi idem Pancratius fecerat, cum adhuc a Christianis obsidio circa muros Antiochiae fieret, moleste tulit, omnibus modis de his ultionem sumere meditans. Spoliaverat enim Pancratius legatos Baldewini, fratris ejusdem ducis, magnis et honorificis donis tam pecuniae quam caeterarum rerum, dum iter per terram et patriam ejus agerent, quae omnia Boemundo principi ad componendam cum eo amicitiam mittere non expavit. His itaque injuriis et pauperum querimoniis, nunc dux commotus, quinquaginta milites suorum sequacium eligens, in loricis, clypeis et lanceis, in balistis et lanceis Armeniacis profectus est ad vicinam arcem, in qua noxii praedones Pancratii morabantur. Hanc omni virtute instans, oppugnat repentino assultu, expugnatam flamma et igne humi cogit procumbere, viginti ex militibus, quos in ea reperit, ejus jussu excaecatis in retributionem et vindictam superbiae et injuriarum quas Pancratius sibi Christique pauperibus inferre praesumpsit. Similiter arx et praesidium Corrovassilii assultu et virtute militum ducis, ex diversis calumniis et injuriis, quas Christianis intulerat, crematum, expugnatum, humique prostratum est.

CAP. XV.-- Baldewinus confluentes ad se Christianos donis plurimis munerat, Turcos edomat.

Duce itaque Godefrido ab Hasart in Antiochiam reverso, dehinc obside Mahumet in manu et custodia suorum Antiochiae relicto, Turbaysel et Ravenel profecto, Baldewino vero ab Hasart cum suis Rohas reverso, plurimi de exercitu viri nobiles et ignobiles, Drogo de Nahella, Reinardus de Tul, Gastus de Berdeiz, Folkerus Carnutensis, caeterique primates et commilitones per centenos et quinquagenos alii equo, alii pede, venerunt ad civitatem Rohas, ut a Baldewino, duce et principe in civitate et regione facto, pro obsequio militari praemia mererentur, moram aliquam apud eum facientes. Erant enim summa necessitate gravati, et longa expeditione rebus exhausti necessariis. Affluebant autem et accrescebant singulis diebus in numero et virtute, dum fere tota civitas obsessa a Gallis, et eorum hospitalitate occupata est. Baldewinus singulis de die in diem in byzantiis auri, in talentis et vasis argenteis dona plurima conferebat; regiones et cuncta sibi adversantia congressione belli edomabat, Turcos et omnes in circuitu subjugabat, donec foedus nobiliores et praepotentes terrae cum eo percusserunt.

CAP. XVI.-- Baldewinus conspirantes adversus se proscribit, et custodiae mancipat.

Hanc Francorum gentem ab Antiochia et e cunctis locis sic ebullire et praevalere in omni actu et arte, duodecim principes et indigenae civitatis Rohas vel Edessae intuentes, eorumque consilia suis praeponi, et cum eis de omni re et negotio terrae Baldewinum agere, eosque et eorum decreta plus solito negligere, vehementi indignatione adversus eum suosque exarserunt. Et omnino ab his exterminari metuentes, nimium poenituit eos quod Baldewinum ducem ac dominum civitati praefecissent. Unde facta clam conspiratione et missa turcis legatione, traditionem adversus Baldewinum machinabantur, qualiter cum suis aut occidi aut ab urbe posset depelli. Quod dum inter se frequenti et secreto conventu aptarent, quidam ex eis, Enxhu nomine, fidem puram intimo corde et mente erga Baldewinum servans, fraudis adinventores et consentaneos sibi ex ordine aperuit, ideoque se suosque et civitatis introitus nocte et die ab illorum traditione necesse esse tueri, ne improvisos et incautos Turcorum vires et insidiae reperire possent. Baldewinus talem tantamque perfidiam eos machinari nunc veraci relatione, nunc tristis vultus illorum immutatione expertus, missa familiari et devota sibi manu Gallorum, universos jussit teneri et carceris custodiae mancipari; omnem vero substantiam et pecuniam illorum inauditam suo inferri palatio, quam non parce suis sequacibus pro militari obsequio expendit.

CAP. XVII.-- Baldewinus nimia datione exhaustus, pro redemptione captivorum munera suscipit, quosdam excruciat, et urbe depellit.

Deinde pluribus diebus evolutis, et multum illis pro vita et membrorum salute precantibus, plurimumque se excusantibus, dona vero non modica per exoratores pro sua redemptione offerentibus, Baldewinus suorum semper consilio ad altiora tendebat, sciens ex ore delatorum quod per vicina castella et munitiones thesauros ampliores, quodque pretiosius habebant, a facie Christiani exercitus absconderant. Postremo ex nimia datione et solidorum conventione, et magnitudine donorum, quae non solum Gallorum primatibus, sed et inferiori manui contulerat, Baldewinus exhaustus, munera pro redemptione captivorum suscipienda concessit. Duorum tantum munera recusavit, quos nimium culpatos et reos traditionis jussit excaecari. Plures vero vulgi consocios sceleris, amputatis naribus, manibus aut pedibus, condemnatos urbe jussit expelli. Non minus a singulis redemptis quam viginti millia byzantiorum aut triginta aut sexaginta in aerarium ducis Baldewini illata sunt, praeter mulos et equos, vasa argentea plurimaque ornamenta pretiosa. Ab illo die et deinceps dux Baldewinus in civitate Rohas factus est metuendus et nomen ejus usque ad extremum terrae divulgatum est virtute praeclarus existens.

CAP. XVIII.-- De socero Baldewini et de dolo Balas in praesidio Amacha.

Socer autem Baldewini, Taphnuz nomine, videns quia sic de viris perfidiae ultionem sumpsit, eosque damnis rerum et tormentis membrorum afflixit, occasione assumpta in munitiones suas in montana perterritus fugit, nec ultra revocari potuit, metuens ne pro pecunia, quam adhuc debebat, capitalem subiret sententiam. Balas quoque de Sororgia civitate, spe recuperandae civitatis frustratus de manu Baldewini vel quidquam accipiendi propter affluentiam Gallorum, et quia cor illius omnino ad eos intendebat dolos, in secreto cordis sui aptare coepit qualiter Baldewinum ad interitum callido consilio perduceret. Tandem via reperta iniquae fraudis, qua eum decipere aut perdere posset, die quadam, ac si in puritate fidei, eum circumveniens, sic locutus est: « Scio quia vir magnae potentiae es et industriae, et non parce eos remuneras, qui tibi in obsequio militari voluntarii habentur. Unde devovi tacite mecum ut non solum me, filiosque et uxorem meam in manu tua commendem, sed et praesidium meum Amacha, quo terram plurimam subjugare potes, tibi tradam die quam melius aptam ad id suscipiendum elegeris. » Baldewinus vero tam benigne et sibi fideliter loquenti, gavisus de susceptione praesidii, apprime credidit; et diem statuit, qua secundum verbum Balas sibi traditio praesidii sine aliquo fieret impedimento.

CAP. XIX.-- Quomodo quidam viri sensati Baldewinum contra perfidiam Turci muniunt.

Jam die appropinquante, Balas doli sui non immemor, Turcos centum armis et loricis munitos castro Amacha induxit et per mansiunculas praesidii hac et illac insidias inclusit, ut sic Baldewinum cum suis ingredientem vivum comprehenderent, suaeque ditioni submitterent. Baldewinus fraudis hujus nescius, sumptis ducentis militibus strenuis ad omne belli opus, usque ad praesidium Amacha profectus est, et Balam, juxta quod promiserat, paratum ad reddendum praesidium invenit. Balam vero multum rogantem, et in dolo mellito ore adulantem, ut cum aliquibus de societate electis praesidium intraret ac susciperet, et in ejus custodia fideliores, quos vellet, relinquere ordinaret, ille fere audivit et credidit; sociosque secum ascensuros et intraturos jam assumere parabat, et qui extra remanerent disponebat. Sed ecce quidam viri sensati Gallorum nihil fidei in hujus verbis et promissis esse astruentes, Baldewinum seorsim ducunt et vehementer arguunt quod verbis hujus Turci gentilis tam subito crediderit, et sine obside fiducialiter ejus praesidium cum modica manu intrare concesserit.

CAP. XX.-- Quomodo Baldewinus perfidiam Turci in captione suorum experitur.

Tandem de hoc diu dubitantibus plurimumque consilii habentibus, et Baldewinum ab ingressu praesidii ex toto avertentibus, decretum est utrinque ut Baldewinus cum sociis in valle praestolaretur, et duodecim ex sociis, in quibus confideret, ad arcem suscipiendam praemitteret, qui eam suae ditioni, clavibus serisque sumptis, potenter subjicerent. Nec mora, viri duodecim ad arcem suscipiendam electi, armis et loricis induti, praesidium et turrim Amacha intraverunt. Qui mox ut mediis insidiis astiterunt, centum Turci ex mansiunculis in impetu exsilientes, viros armis et sagittis circumdederunt, et parum adversus tantos in defensione valentes comprehenderunt. Duo solummodo ex duodecim se virili et multa repugnatione a manibus hostium extorquentes, subito in solium, quod fenestratum in vallem respiciebat, evaserunt, gladiis eductis se ab insequentibus hostibus valide adeo defendentes, dum caput a fenestris exerentes, Baldewinum ad radicem montis cum suis stantem admonuerunt ut se a dolis observaret, asserentes decem in fide falsa captos, et se in periculo mortis evidenter constitutos.

 

CHAPITRE XI.

Lorsqu'il eut marché pendant un jour entier, le duc, voyant que les princes, dominés par leur jalousie, n'avaient voulu se laisser fléchir ni par les plus douces remontrances, ni par les plus humbles prières, leur envoya un nouveau message et leur fit parler en ces termes : Il n'est pas convenable que vous qui êtes les appuis et les conducteurs de l'armée chrétienne, vous laissiez vos frères Chrétiens privés de votre secours et fassiez valoir de faux prétextes contre nous, tandis que nous ne vous avons manqué dans aucune affliction, dans aucun pressant besoin, et que nous avons été toujours prêts à mourir pour vous dans le cours de cette expédition. Soyez donc bien certains que, si vous demeurez en arrière aujourd'hui, et si vous ne venez nous porter secours dans notre entreprise, nous serons vos ennemis, et que désormais nous ne ferons plus un pas pour aucune affaire qui vous concerne. Boémond et Raimond, voyant que la foule des Chrétiens marchait à la voix du duc Godefroi sur la route de Hasarth, et que le duc et leurs frères leur témoignaient de la colère, reconnurent qu'ils s'étaient mal conduits à leur égard, et se repentant alors et rassemblant leurs chevaliers et leurs hommes de pied, au nombre de quatre mille environ, ils marchèrent sur les traces de Godefroi, le long de la route royale, et le rejoignirent dans le pays de Hasarth. Les princes et les corps qu'ils conduisaient formaient une armée de trente mille hommes propres au combat. Brodoan et ceux qui s'étaient réunis à lui pour assiéger Hasarth, instruits de l'arrivée des bataillons chrétiens dans les plaines voisines, et voyant de loin au milieu de la nuit les feux qui brillaient dans leur camp, et les nuages de fumée qui s'élevaient dans les airs, tinrent conseil et résolurent d'un commun accord de lever leur camp et de renoncer au siège, sachant bien qu'il leur serait impossible de résister à tant de milliers d'ennemis. Dix mille d'entre eux firent un long circuit, et, marchant dans les montagnes par des sentiers bien connus, ils se portèrent sur les derrières de l'armée chrétienne, attaquèrent à coups de flèches des pèlerins traînards qui ne suivaient que de loin, et se lançant sur eux à l’improviste et les frappant de terreur, ils en firent périr six cents par le glaive, sans que le duc pût en être informé, non plus que tous ceux qui se trouvaient à plus de deux milles en avant.

CHAPITRE XII.

Dès que le duc et les siens eurent appris cette terrible nouvelle, ils partirent de toute la rapidité de leurs chevaux, et pressant leur marche, ils rencontrèrent dans les vallées du pays de Hasarth : les Turcs qui revenaient de cette sanglante expédition ; les Chrétiens en firent aussitôt un grand carnage, en les frappant de leurs lances et de leurs glaives. Les Turcs battus prirent la fuite, et se disséminèrent dans les montagnes et dans les taillis, et le duc arriva avec les autres chefs devant la forteresse de Hasarth. Le prince de ce château se porta à leur rencontre avec trois cents hommes, revêtus de casques et de cuirasses resplendissantes, et rendit de vives actions de grâces au duc de tous ses succès et de la victoire qu'il avait remportée sur ses ennemis par son secours. Bientôt après il renouvela son traité d'alliance, s'unit au duc d'une inviolable amitié, en présence de tous ceux qui étaient venus, promit d'y demeurer fidèle, et de ne jamais renoncer à l'alliance du duc, à son amitié et à sa liaison avec les Chrétiens. Le duc, d'après le conseil de ceux qui l'entouraient, donna à son nouvel allié un casque parfaitement bien plaqué en or et en argent, et une cuirasse d'une grande beauté, qu'Herebrand de Bouillon, noble chevalier, illustre par ses exploits à la guerre, portait toujours lorsqu'il allait au combat. Brodoan ayant abandonné le siège de Hasarth, et le prince de ce château ayant été traité avec bonté par le duc et tous les principaux chefs, et rétabli en paix dans ses domaines, l'armée chrétienne retourna à Antioche, et tous les princes y séjournèrent, jouissant paisiblement de leurs victoires.

CHAPITRE XIII.

Cependant l'affreuse maladie dont j'ai déjà parlé faisait chaque jour de plus grands ravages et frappait à mort un grand nombre de princes et de gens du peuple. Le duc Godefroi se souvint alors que jadis il avait été atteint à Rome d'un semblable mal, lors d'une expédition qu'il fit avec Henri, quatrième comme roi, et troisième comme empereur des Romains : il se rappela que, pendant le mortel mois d'août, cinq cents braves chevaliers et un plus grand nombre de nobles avaient péri, et que la plupart des autres, frappés de terreur, s'étaient retirés hors de la ville avec l'empereur lui-même : craignant le retour du même mal, le duc sortit d'Antioche et se retira vers les montagnes de Pancrace et de Corovassil, et il habita dans les villes de Turbessel et de Ravenel, dont son frère Baudouin s'était emparé avant le siège d'Antioche, et qu'il avait abandonnées au duc après son établissement dans la ville de Roha.

CHAPITRE XIV.

Quelques frères Arméniens, revêtus de l'habit de moines et servant Dieu dans ces places fortes, avaient reçu beaucoup d'injures des chevaliers de Pancrace qui habitaient dans un château situé sur les frontières du territoire de Ravenel et de Turbessel. Voyant que le duc était un homme pacifique et ami de la justice, ils allèrent le trouver, lui exposèrent les offenses qu'ils avaient reçues, et lui portèrent leurs plaintes contre cette citadelle de Pancrace, toujours ennemie des deux places fortes et de leurs habitants. Touché des plaintes des pauvres du Christ, et se souvenant aussi de l'offense que le même Pancrace lui avait faite tandis que les Chrétiens étaient occupés au siège d'Antioche, le duc très chrétien chercha aussitôt les moyens d'obtenir une vengeance. Pancrace avait dépouillé les députés de Baudouin, frère du duc, lorsqu'ils passaient sur son territoire, chargés de riches et honorables présents, tant en argent qu'en autres objets, et il n'avait pas eu de honte d'envoyer ces mêmes présents au prince Boémond, pour gagner son amitié. Le duc, irrité par le souvenir de cette offense et par les plaintes des pauvres, choisit dans sa suite cinquante chevaliers revêtus de leurs cuirasses et de leurs casques, armés de lances, d'arbalètes et de javelots arméniens, et marcha vers la citadelle voisine, où demeuraient les brigands de Pancrace. L'attaquant aussitôt avec ardeur, il s'en empara dès le premier assaut, la fit détruire et livrer aux flammes, et donna l'ordre de crever les yeux à vingt des chevaliers qu'il y trouva, pour venger les insolences et les insultes que Pancrace s'était permises contre lui-même, et contre les pauvres du Christ. Le duc fit également attaquer par ses chevaliers le château de Corovassil, pour se venger des affronts et des maux qu'il avait faits aux Chrétiens, et cette place fut de même prise, brûlée et renversée jusque dans ses fondement.

CHAPITRE XV.

Après que le duc Godefroi fut retourné de Hasarth à Antioche, et reparti de là pour Turbessel et Ravenel, laissant son otage. Mahomet entre les mains et sous la garde de ses chevaliers à Antioche ; après que Baudouin son frère fut retourné de Hasarth à Roha, un grand nombre d'hommes de l'armée, nobles et roturiers, Dreux de Nesle, Renaud de Toul, Gaston de Béarn, Foucher de Chartres et beaucoup d'autres chefs et compagnons d'armes se rendirent dans la ville de Roha, marchant par centaines et par cinquantaines, les uns à cheval, d'autres à pied, pour aller offrir leurs services à Baudouin, devenu chef et prince de cette ville et de toute la contrée, et pour chercher à gagner des récompenses, en demeurant quelque temps auprès de lui ; car ils étaient tous dans la plus grande détresse et avaient épuisé toutes leurs ressources à la suite de leur longue expédition. Ils y arrivaient en affluence, leur nombre s'accroissait de jour en jour, la ville était comme assiégée par les Français et uniquement occupée du soin de les recevoir. Tous les jours Baudouin leur faisait faire de grandes distributions en byzantins d'or, en talents et en vases d'argent ; il subjuguait par la force des armes les contrées voisines et tout ce qui lui résistait, et soumettait à son pouvoir les Turcs et tous les habitants à la ronde, en sorte que les plus nobles et les plus puissants du pays en vinrent tous à conclure des traités avec lui.

CHAPITRE XVI.

Douze grands, habitants de la ville de Roha ou Édesse, voyant que cette race des Francs ne cessait de sortir par nombreux essaims d'Antioche et de tous les lieux, qu'elle prenait le dessus par toutes sortes de moyens, que les conseils des Chrétiens étaient préférés aux leurs, que Baudouin traitait avec eux toutes les affaires du pays, et les négligeait eux et leurs avis plus qu'il n'avait fait auparavant, en éprouvèrent une violente indignation et s'irritèrent à l'excès contre Baudouin et les Francs. Craignant d'être entièrement anéantis par eux, ils ne tardèrent pas à se repentir d'avoir reconnu Baudouin pour maître et seigneur de leur ville. En conséquence ils conspirèrent en secret et envoyèrent des députés aux Turcs pour tramer un complot contre Baudouin et chercher les moyens de le faire périr avec tous les siens, ou de les chasser de la ville. Tandis qu'ils avaient de fréquentes assemblées secrètes pour concerter leurs projets, l'un d'entre eux nommé Enchu, demeurant dans le fond de son cœur fidèle à Baudouin, lui fit connaître en détail ceux qui avaient préparé la trahison et ceux qui s'y étaient unis, et lui représenta qu'il avait besoin de veiller à sa sûreté et à celle des siens, de faire observer nuit et jour les portes de la ville, afin de se préserver des traîtres, et de peur que les Turcs ne parvinssent à rassembler leurs forces et à les attaquer à l’improviste. Baudouin ayant acquis la certitude de ces perfides manœuvres, tant par les rapports sincères qui lui furent faits, que par le changement de contenance et la tristesse des conspirateurs, envoya un détachement de Français ses familiers, et qui lui étaient bien dévoués, leur ordonna de se saisir de leurs personnes et de les conduire en prison, et fit en même temps transporter dans son palais tous leurs effets et d'immenses sommes d'argent, qu'il distribua généreusement à tous ses partisans, à titre de solde pour leurs services militaires.

CHAPITRE XVII.

Pendant plusieurs jours les conspirateurs supplièrent instamment pour obtenir la vie et la conservation de leur corps ; ils se confondirent en excuses, et firent offrir pour leur rançon des dons considérables par ceux qu'ils chargeaient d'intercéder : mais Baudouin, d'après l'avis des siens, exigeait toujours davantage, sachant par ses espions qu'ils avaient caché aux regards de l'armée chrétienne, et transporté dans les châteaux et les forteresses du voisinage de plus grands trésors et tout ce qu'ils possédaient de plus précieux. Enfin Baudouin, qui s'était épuisé à payer une grande quantité de soldes, et à faire des dons infinis, non seulement aux principaux chefs Français, mais même aux gens de la classe inférieure, consentit à recevoir des présents pour la rançon de ses prisonniers. Il ne refusa que les offres de deux d'entre eux, qu'il jugea trop coupables de trahison, et à qui il fit crever les yeux. Beaucoup de gens du peuple, complices du crime, eurent les narines, les mains ou les pieds coupés, et furent en outre condamnés à être chassés de la ville. Chacun de ceux qui se rachetèrent, fit porter au moins vingt mille, ou bien trente, et jusqu'à soixante mille byzantins dans le trésor de Baudouin, sans compter les mulets, les chevaux, les vases d'argent et beaucoup d'antres ornements précieux. Depuis ce jour, et dans la suite, Baudouin devint redoutable dans la ville de Roha, sa renommée se répandit jusqu'aux extrémités de la terre, et son courage le rendit illustre.

CHAPITRE XVIII.

Son beau-père, nommé Taphnuz, voyant quelle vengeance il avait exercée sur ces hommes perfides, frappés à la fois par la perte de leurs biens et par les tortures du corps, fut lui-même saisi de terreur, et prit un prétexte pour se retirer vers les montagnes dans ses forteresses. Dès lors il ne voulut plus en sortir, craignant que Baudouin ne le condamnât à perdre la vie, pour l'argent que Taphnuz lui devait encore. Balak de la ville de Sororgie, poussé par l'espoir de recouvrer cette ville, n'ayant pu rien obtenir de Baudouin à cause de sa générosité envers les Français qui affluaient vers lui, et de plus entièrement disposé dans son cœur à imiter les artifices des Turcs, commença à chercher dans le secret de ses pensées les moyens d'entraîner Baudouin à sa perte par de perfides conseils. Enfin, ayant imaginé une ruse à l'aide, d'e laquelle il pouvait le tromper ou le perdre entièrement, un jour Balak s'avança vers Baudouin, comme s'il eût voulu lui parler en toute pureté de cœur, et lui dit : Je sais que tu es un homme fort puissant et habile, et que tu récompenses largement ceux qui se consacrent volontairement à te servir dans la guerre. C'est pourquoi j'ai résolu secrètement en moi-même de remettre entre tes mains, non seulement ma personne, mes fils et ma femme, mais encore ma citadelle d'Amadja, avec laquelle tu pourras t'emparer d'un plus grand territoire, et je te la donnerai le jour que tu auras jugé le plus convenable pour la recevoir. En l'entendant parler avec tant de douceur et de confiance, Baudouin se réjouit de cette offre, se fia entièrement à Balak, et en même temps il lui désigna un jour pour aller, conformément à sa proposition, prendre possession de la citadelle sans aucune espèce d'obstacle.

CHAPITRE XIX.

Déjà le jour convenu s'approchait : Balak, persistant dans ses projets artificieux, fit entrer dans le château d'Amadja cent Turcs, munis d'armes et revêtus de cuirasses, et les distribua secrètement dans toutes les parties de la forteresse, afin que, lorsque Baudouin y entrerait avec ses chevaliers, ils pussent le saisir vivant et le remettre entre ses mains. Baudouin cependant, ne se doutant pas même de cette trahison, prit avec lui deux, cents chevaliers bravas et toujours prêts à toute entreprise, se rendit avec eux à la forteresse d'Amadja, et trouva Balak tout disposé à lui en faire la remise ainsi qu'il s'y était engagé. D'abord Balak lui demanda avec de vives instances, et en lui adressant d'un ton mielleux des paroles de flatterie, d'entrer dans la citadelle avec quelques hommes d'élite, d'en prendre possession et de choisir parmi ses fidèles ceux sur lesquels il compterait le plus pour leur en laisser la garde, et Baudouin fut sur le point de l'en croire : déjà même il se disposait à prendre avec lui ceux de ses compagnons qui devaient entrer dans le fort, et à désigner ceux qui demeureraient en dehors. Mais quelques hommes sensés parmi les Français, ayant peu de confiance aux discours et aux promesses de Balak, prirent Baudouin à part, lui reprochèrent vivement de s'être fié si vite aux paroles de ce Turc, et d'avoir consenti, dans l'excès de sa confiance, à entrer dans le fort avec un petit nombre d'hommes, sans avoir même reçu des otages.

CHAPITRE XX.

Ils hésitèrent, et discutèrent longtemps en conseil, insistant toujours pour détourner Baudouin de son projet : enfin il fut arrête que Baudouin attendrait dans la vallée avec ses compagnons d'armes, qu'il enverrait en avant douze hommes en qui il aurait toute confiance, pour aller prendre possession de la citadelle et la soumettre à son autorité, en s'emparant des clefs et des portes. Aussitôt douze hommes, munis de leurs armes et de leurs cuirasses, furent désignés pour cette opération, et entrèrent dans la tour d'Amadja. Mais à peine furent-ils tombés dans le piège, que les cent Turcs s'élancèrent impétueusement hors leur retraite, et se présentant munis de leurs armes et de leurs flèches, enveloppèrent et saisirent les chevaliers, hors d'état de se défendre contre des forces si supérieures. Deux d'entre eux cependant s'arrachèrent des mains de leurs ennemis à force de lutter avec vigueur, et, fuyant rapidement vers une salle garnie de fenêtres qui donnaient sur la vallée, tirant leurs glaives pour se défendre vaillamment contre ceux de leurs ennemis qui les poursuivaient, et mettant en même temps la tête à la fenêtre, ils crièrent à Baudouin, qu'ils virent au pied de la montagne, entouré de tous les siens, de se tenir en garde contre de nouveaux pièges, lui annonçant que dix d'entre eux venaient d'être trahis et faits prisonniers, et qu'eux-mêmes se trouvaient exposés aux plus grands dangers.


 

 

CAP. XXI.-- Baldewinus graviter torquetur de captione suorum militum.

Baldewinus, intelligens ex illorum anxia vociferatione rem universam in adversitate positam, et dolos Balas manifestos, magnis doloribus de captivitate suorum torquetur. Sed quid ageret aut quid insisteret ad liberandos viros nullo consilio invenire potuit. Erat enim praesidium situm in excelso rupium humanis ingeniis aut viribus insuperabile. Tandem Baldewinus de infortunio tam egregiorum virorum condolens, Balam multum de iniqua fraude redarguit, de jurejurando admonet, et quatenus captos suos restituat, pondus auri et byzantiorum pro eorum redemptione recipiat. Sed is omnia refutat, et solam Sororgiam civitatem requirit. Baldewinus nequaquam civitatem sibi reddere in Deo jurat, etiamsi membratim in conspectu ejus omnes, quos ceperat, detruncaret. Sic nequaquam Balas Baldewini preces et admonitiones audiente, nec ejus munera curante, praeter Sororgiam, Baldewinus moestus et graviter conquerens de captivis suis, Rohas reversus est. Ab eo die Turcos eorumque consilium et auxilium ac frequentationes vehementi odio habere coepit.

CAP. XXII.-- Balduc capite truncatur; sex de sociis Baldewini restituuntur.  

Post haec non multi praeteriere dies, cum Balduc de Samusart, qui uxorem et filios Baldewino obsides daturus erat, sed plurimis diebus in dolo distulerat, palatium Baldewini in adulatione ingressus, jussu ejus a Gallis tentus ac capite truncatus est. Baldewinus in civitate Sororgiae Folkerum Carnutensem cum centum probis et bello assuetis militibus constituit, ut semper Amacha vexarent assultu, et Balae in ultionem captivorum suorum fratrum dignam vicem rependere conarentur. Die ergo quadam Folkerus cum suis egressus est ad capiendas praedas in Amacha terra. Qui, praemissis aliquibus sociis, Turcos ab arce usque ad locum, ubi Folkeri erant insidiae, pertraxerunt. Tum commisso praelio, sex ex Turcis et militibus Balas capti et abducti sunt. His captis et abductis, Balas sex de sociis Baldewini in redemptione suorum restituit; sex usque ad diem illius in Jerusalem in sua retinuit custodia. Post haec quatuor evaserunt ob negligentiam et prae longo taedio custodum. Balas vero Gerhardum, privatum et secretarium Baldewini, una cum Piscello, filio sororis Ubelhardi, praeclari militis et nobilissimi de Wizam, decollari jussit.

CAP. XXIII.-- Multitudo Teutonicorum superveniens praedicta mortalitate consumitur.

Godefrido ob cladem diffusam tam gravi mortalitate per Antiochiam, in Ravenel et Turbaysel moram faciente, eodem tempore pestifero mille et quingenti viri de gente Teutonicorum ex Regnesburg, civitate fluvii Danubii, et ex aliis civitatibus Rheni fluminis, conspirati et electi, ad urbem Antiochiam navigio maris advecti, ad portum S. Simeonis descenderunt ut Christianorum turmis in Jerusalem ituris solatio et auxilio augerentur. Sed sic illa cohors recenter victoriosis peregrinis in Augusto mense admista eadem mortalitatis clade consumpta et devastata est, ut de mille et quingentis nec unus quidem superesse uspiam videretur.

CAP. XXIV.-- Sansadonias matrem cum filiis redimit; Winemarus reducitur; Mahumet obses diligenter custoditur; navigia reparantur.

Eodem tempore post victoriam Christianorum, Sansadonias, filius Darsiani regis Antiochiae, matrem suam cum duobus filiis redemit pretio trium millium byzantiorum de manu Willehelmi, viri nobilissimi, commilitonis et compatriotae comitis Reymundi de Provincia, quos idem Willehelmus in prima invasione et ingressione Antiochiae sopore gravatos primo diluculo captivavit. Eodem tempore de terra Buloniae Winemarus, Laodiceae captus a Turcopolis regis Graecorum, rogatu ducis Godefridi post longa vincula, et diutinas carceris moras, absolutus, sed gravi poena afflictus, Antiochiam reversus est. Puer autem Mahumet, filius principis de Hasart, obses Godefrido datus, sub diligenti custodia tam servorum suorum duodecim quam sub solerti cura clientelae Godefridi Antiochiae remansit, cui nihil necessariorum de domo ducis ullis horis deficiebat. Jam enim quamplures, ducem et caeteros potentes per loca ab Antiochia ob imminentem cladem migrasse videntes, alii ex loci infirmitate, alii ex mense pestifero Augusto hanc mortalitatem asserentes, mense Septembri inchoante ad portum praefati Simeonis causa morandi profecti sunt. Ubi nautae post Turcorum stragem et fugam Corbahan, navigium iterabant, vitae necessaria afferentes et indigentibus omnia sufficienter vendentes.

CAP. XXV.-- De prodigio coelitus ostenso, et de variis super hoc conjecturis.

Mediato deinde mense in silentio cujusdam noctis, quando omnia somni requie solent refoveri, cunctis qui aderant in custodia vigiliarum visio mirifica in coeli culmine ostensa est, quasi ex omni coelo stellae in unum collectae, strictimque densatae, in spatio latitudinis unius atrii tria jugera continentis, igneo fulgore, sicut prunae in camino ardentes et in globo contractae scintillabant; et post hanc diutinam et terribilem flagrantiam rarescentes, in modum coronae cinxerunt polum sub spatio civitatis munitae; diuque sic in gyro persistentes indivisae, aditum ad ultimum et viam in uno latere sui circuli scissae exhibuerunt. Hujus signi ostensione vigiles Christianorum exterriti, tumultuosa vociferatione universos sopore depressos suscitant ad videndum portenti hujus indicium. Universi sunt mirati, et quid portendat diversas protulere sententias. Alii civitatem Jerusalem Turcorum gentilium turmis densatam portendere asserebant, et eam a suis viribus et densitate sic rarescere et attenuari, ut aditum tandem Christianis exhibere filiis videretur. Alii Christianum exercitum, adhuc in virtute sua conglobatum divinaeque devotionis ardore flagrantem asserebant, et tandem divisum per terram et civitates, a gentibus injuste possessas, in circuitu Jerusalem et Antiochiae potenter praevalere et dominari. Quidam vero dicebant significare hanc praesentem mortalitatem et populum copiosum peregrinorum, qui in unum ut nubes densata attenuaretur minuereturque. Et sic in diversas contendebant sententias. Sed Deo volente, ut aiunt, in melius mutata est sententia visionis. Nam cum duce Godefrido cunctisque Christianis consociis de universis locis accitus et regressus Antiochiam in mense Octobri, caloribus Augusti temperatis, comes Reymundus, Robertus Flandrensis, Robertus Northmannorum princeps, Boemundus caeterique principes, qui adhuc in ipsa Antiochia conglobati morabantur, unius voluntatis compotes effecti, per terras et civitates in circuitu Antiochiae sitas diffusi migraverunt, et resistentes ac rebelles obsidione angentes suae ditioni subdiderunt.

CAP. XXVI.-- De gestis principum, et Boemundi dominio in Antiochia.

Ad Albariam itaque civitatem divitiis opulentissimam cum cuneis armatis primum ascenderunt: quam non multo labore expugnatam apprehendentes, Turcos et Sarracenos in ea repertos in ore gladii percusserunt. Deinde vero succedente victoria, comes Reymundus, Robertus Northmannorum princeps, Eustachius frater Godefridi ducis, Robertus Flandrensis, Boemundus princeps Antiochiae factus, Godefridus dux, ad Marram civitatem Turcorum armis et robore fetam declinaverunt. Sed tantum quindecim diebus Godefridus, Boemundus, Robertus Flandrensis illic moram in obsidione fecerunt. Deinde hi tres Antiochiam reversi sunt, comitem vero Reymundum et Robertum Northmannorum principem, Eustachium et Tankradum circa urbem Marram cum suis millibus reliquerunt. Post aliquot deinde dies Godefridus dux, assumptis quadraginta sociis, in armis et equo valentibus, versus Rohas civitatem, quae itinere dierum septem ab Antiochia est remota, profectus est. Ubi frater ejus Baldewinus, qui eamdem civitatem cum omnibus appendiciis suis detinebat, mediato itinere trans Euphratem fluvium magnum occurrit ei ad agendum ad invicem colloquium. Boemundus ergo, cujus cor quammaxima invidia et indignatio animi adversus comitem Reymundum mordebat, videns opportunitatem Godefridi discessione et Reymundi absentia, signo cernicinum sociis suis admonitis et conglobatis, turrim, quae ponti Fernae imminebat, in virtute magna assiliit, comitisque Reymundi milites, qui in ea remanserant, bello et sagittariis gravatos, ab arce et urbe ejecit, sicque solus dominium Antiochiae obtinuit.

CAP. XXVII.-- Qualiter dux Godefridus Turcorum deprehendit insidias, et in vaucis prostravit plurimos.  

Post haec Godefridus dux cum fratre habito colloquio et eidem valedicto, Antiochiam, ad confratres et principes rediturus cum quadraginta praedictis sociis, iter festinus movit, Turbaysel, Ravenel aliisque locis pacifice et prospere hospitio susceptus. Deinde via maturata in regionem veniens, quae Episcopatus nominatur, quadam die juxta fontem quemdam in loco prati herbosi ad prandium cum sociis discubuit, utres vino repletos deposuit et caetera, quae vitae necessaria secum in mulis et equis detulerant. Illic vero dum secure pranderet cum sociis, a pueris, quos ad speculandum Turcorum insidias miserat, intellexit centum Turcos in carecto et palustri loco grandis piscosique lacus secus montana ab Antiochia urbe quinque milliaribus distante latere, qui ejusdem ducis reditum illic occultati operiebantur. Mox illorum insidiis patefactis, dux, dilato prandio, cum adhaerentibus sibi subito equos ascendit, qui arma arripientes et loricas induentes, viam contendunt in hostem. Turci haud segnius adversus hos frena vertentes, sagittis et arcu fortiter commisere praelium. Sed duci suisque numero paucis pro vita pugnantibus sors victoriae collata est. Tandem dux et sui praevalentes Turcos fugaces lanceis transfodiunt, aliosque decollantes, capita eorum in sellis suis dependentia secum usque ad civitatem Antiochiae portaverunt cum spoliis et equis illorum. Ubi idem dux Boemundum, totius urbis principem factum, inveniens, omnia sibi caeterisque principibus ac fratribus retulit, et quomodo in manu paucorum tot Turci victi et attriti sunt.

CAP. XXVIII.-- De murmure Christianorum et colloquio principum

Reverso autem duce Godefrido hac victoria, post aliquod spatium temporis murmuraverunt unanimiter Christianorum populi quomodo in hac urbe Antiochia sola mora eorum haberetur, et quod nullo modo Jerusalem viam insisterent, cujus desiderio natales oras relinquentes tot adversa pertulerint. Et facta est dissensio magna in populo, ac subtraxerunt se multi de populo ducis Godefridi, Roberti Flandrensis et Boemundi, qui in responsis et verbis eorum nullam habuere fiduciam ante multum tempus eundi in Jerusalem. Tandem praedicti principes cognoscentes quomodo jam populus taedio affectus paulatim dilaberetur, ne ultra aliquis navigio pararet reditum interdixerunt, undique in portis maris custodiam ponentes. Conventum vero et colloquium super hac populi querela quarta Non. Februarii decreverunt habere. Collatis itaque in unum, et colloquio habito ibidem intra Antiochiam, decretum est ab omnibus, magnis et parvis, ut in Kal. Martii Laodiceam, quae Christianae erat potestatis, pariter convenirent; et illic collecto circumquaque robore, nil periculi vitae posthac considerantes; minime ultra differrent viam insistere in Jerusalem.

CAP. XXIX.-- De horrenda famis angustia in obsidione Marrae.  

Interea comes Reymundus longa obsidione quinque hebdomadarum circa Marram civitatem vexabatur, universique in comitatu suo ibidem commorantes. Qui circa urbem diu sedentes et a Turcis vehementer repressi, magnae famis angustias pertulerunt. Nec mirum; quia prae longa obsidione Antiochiae, et nunc harum civitatum, plurimae in circuitu regiones exhaustae erant cibariis, et plurima pars habitatorum cum rebus et armentis suis per montana fugam fecerant. Erant enim decem millia exercitus comitis Reymundi et suorum comprimorum. Mirabile dictu et auribus horrendum! tanta ipsa famis angustia has urbes invainit, quod nefas est dicere, nedum facere. Nam Christiani non solum Turcos vel Sarracenos occisos, verum etiam canes arreptos et igni coctos comedere non abhorruerunt prae inopia, quam audistis. Sed quid mirum? « Non est acutior gladius, quam a longo contracta fames. »

CAP. XXX.-- Quomodo comes Reymundus castellum dejecerit, et Marram ceperit.

Comes ergo Reymundus videns afflictionem et populi dolorem fame deficientis, assumpto robore equitum in montana profectus, interdum copias infinitas praedarum et cibariorum attulit, quibus Dei populus saepe refocillatus est. Ibidem per deserta et montana Libani plurimi Christiani, qui victum quaerebant, praefata necessitate compulsi, a Turcis trucidati reperti sunt. A Damasco denique, quae praecipua virtus erat Turcorum, saepe procedebant insidiae; dispersisque ac circumvagis de exercitu et obsidione occursabant, alios trucidantes, alios sagittis mortiferis transfigentes. Sed comes Reymundus, intelligens mala, quae suis circa sedentibus ac insidiis Turcorum inferebantur, moleste accepit, et hoc malum omnibus modis finire meditabatur. Unde Talariam, castellum in montanis situm, aggreditur. quo in manu virorum fortium expugnato et attrito cum Turcis in eo repertis, materiam lignorum de eodem castro attulit, ex quibus machinam composuit ad superandam urbem praedictam Marram, quae muris et moenibus munitissima erat. Facta autem machina et ingeniis ordinatis, urbs post non multum tempus a comite Reymundo et caeteris principibus, Roberto, Tankrado et Eustachio superata et capta dejicitur, ac Christiani milites scutati et loricati in virtute magna media urbe assistentes, Turcos acriter repugnantes, seque defensantes, gladio percusserunt; alios vero ad arcem fugientes insecuti, combusserunt, et pacifice per tres hebdomadas in ea remanserunt, paucos illic cibos praeter olei abundantiam reperientes. Engelradus, filius Hugonis comitis, juvenis mirae audaciae, in hac urbe aegritudine detentus, vita discessit, et in basilica B. Andreae apostoli corpus ejus humatum est.

 

CHAPITRE XXI.

En entendant leurs cris de détresse, Baudouin ne tarda pas à reconnaître que toute son entreprise venait d'échouer, que Balak l'avait évidemment trahi, et la captivité de ses chevaliers lui causa la plus vive douleur ; cependant il ne pouvait imaginer aucun moyen, et ne savait que faire ou que dire pour les délivrer ; car le château s'élevait sur des rochers escarpés, et ni la force ni l'habileté ne pouvaient en triompher. Enfin, Baudouin déplorant amèrement le sort de ses illustres chevaliers, reprochant à Balak son indigne artifice, l'invita à se rappeler ses serments, à lui rendre du moins ses prisonniers, et à recevoir pour leur rançon une certaine quantité d'or et de byzantins ; mais Balak rejeta toutes ces offres, et demanda la restitution de la ville de Sororgie. Baudouin jura par son Dieu qu'il ne rendrait point cette ville, dût Balak faire déchirer par quartiers, sous ses yeux même, tous les hommes qu'il avait faits prisonniers : et comme Balak continua à repousser les prières et les invitations pressantes de Baudouin, et à ne vouloir de tous les dons qu'il lui offrait, que celui de la ville de Sororgie, Baudouin repartit pour Roha, triste et profondément affligé du sort de ses chevaliers. Dès ce moment il commença à nourrir une violente haine contre les Turcs, et à détester leurs conseils, leur secours et leur société.

CHAPITRE XXII.

Quelques jours après cet événement, Balduk de Samosate qui devait livrer sa femme et ses fils comme otages à Baudouin, et qui différait artificieusement depuis plusieurs jours, entra dans le palais pour recommencer ses flatteries ; mais Baudouin ordonna à ses Français de le retenir, et lui fit trancher la tête. Ensuite il envoya Foucher de Chartres dans la ville de Sororgie, avec cent chevaliers braves et habiles à la guerre, leur prescrivant de harceler sans cesse la citadelle d'Amadja, et de faire tous leurs efforts pour venger sur Balak la captivité de leurs compagnons d'armes. Un jour Foucher sortit avec ses chevaliers pour aller ramasser du butin sur le territoire d'Amadja. Il envoya en avant quelques fidèles qui attirèrent les Turcs à leur suite, depuis la citadelle jusqu'au lieu où lui-même s'était placé en embuscade. On se battit alors, et Foucher prit et emmena avec lui six Turcs, chevaliers de Balak. Celui-ci les racheta après qu'ils eurent été emmenés, en restituant six des chevaliers de Baudouin, et il continua à garder les six autres jusqu'au temps où les Chrétiens entrèrent dans Jérusalem. Plus tard quatre d'entre eux s'échappèrent en profitant de la négligence de leurs gardiens, et Balak fit trancher la tête à Gérard, ami et secrétaire de Baudouin, et à Piscelle, fils de la sœur d'Abelhard de Wizan, illustre et très noble chevalier.

CHAPITRE XXIII.

Tandis que Godefroi demeurait à Turbessel et à Ravenel pour échapper au fléau qui continuait à exercer ses ravages dans Antioche, quinze cents hommes de la race des Teutons, qui s'étaient rassemblés dans la ville de Ratisbonne, située sur le Danube et dans plusieurs autres villes des bords du Rhin, arrivèrent par mer pour se rendre à Antioche, et débarquèrent au port de Saint-Siméon, dans l'intention de se réunir et de porter secours aux bandes de fidèles qui se rendaient à Jérusalem. Mais cette troupe s'étant ralliée aux pèlerins victorieux, dans le courant du mois d'août, fut également frappée par le fléau destructeur, et pas un de ces quinze cents hommes ne survécut à ce désastre.

CHAPITRE XXIV.

Vers le même temps et peu après la victoire des Chrétiens, Samsadon, fils de Darsian, roi d'Antioche, racheta sa mère et ses deux fils au prix de trois mille byzantins, des mains de Guillaume, homme très noble, compagnon d'armes et compatriote de Raimond, comte de Provence. Guillaume, dans les premiers moments de l'occupation d'Antioche, les avait surpris dans le sommeil, et faits prisonniers. Dans le même temps, Guinemer du pays de Boulogne, retenu captif à Laodicée par les Turcopoles de l’empereur des Grecs, fut délivré sur la demande du duc Godefroi, après avoir subi un rude châtiment et langui longtemps dans les fers et dans les prisons, et retourna alors à Antioche. Le jeune Mahomet, fils du prince de Hasarth, qui avait été donné en otage à Godefroi, continua aussi à demeurer à Antioche, sous la protection de douze esclaves qui lui appartenaient, et sous l'exacte surveillance des gens de Godefroi, recevant de la maison du duc toutes les choses dont il avait besoin, et ne manquant jamais de rien. Vers le commencement du mois de septembre, et tandis que le duc Godefroi et les autres princes s'étaient retirés d'Antioche pour fuir cette contagion, que les uns attribuaient à l'air malsain du pays, et les autres à la funeste influence du mois d'août, un grand nombre de Chrétiens quittèrent aussi la ville et partirent pour aller s'établir au port de Saint-Siméon. Depuis la fuite de Corbahan et la destruction de l'armée turque, les matelots avaient recommencé à revenir dans ce port, ils y apportaient des vivres, et en vendaient en abondance à tous ceux qui en avaient besoin.

CHAPITRE XXV.

Vers le milieu de ce mois et dans le silence de la nuit, à l'heure où le bienfaisant sommeil répare les forces des hommes, tous les Chrétiens qui faisaient le service de garde furent frappés d'une merveilleuse vision qui leur apparut au sommet des cieux. Il leur sembla que toutes les étoiles du ciel se réunissaient en un groupe serré, sur un espace large d'environ trois arpents, toutes scintillantes, rassemblées en forme d'un globe de feu, brillant, d'une clarté brûlante, comme des charbons ardents entassés dans une fournaise : après avoir longtemps brûlé de cette manière, elles s'éclaircirent peu à peu et formèrent comme une couronne, élevée au pôle même de la ville ; et, après avoir demeuré longtemps encore réunies en cercle et sans se diviser, elles rompirent enfin la chaîne sur un point de ce cercle, et suivirent toutes la même voie. Effrayés à la vue de cette apparition, les Chrétiens de garde poussèrent des cris et appelèrent tous ceux que le sommeil accablait, pour leur montrer aussi ce spectacle extraordinaire. Tous furent étonnés et cherchèrent à expliquer cette vision de diverses manières. Les uns disaient qu'elle représentait la ville de Jérusalem, entourée par les essaims des Turcs et des Gentils, dont les forces diminuaient et s'éclaircissaient peu à peu, pour ouvrir enfin les portes de la ville aux enfants des Chrétiens. D'autres croyaient y voir l'armée chrétienne, rassemblée dans sa force, et brûlant du feu de l'amour divin, puis le répandant sur la terre et dans toutes les villes injustement occupées par les Gentils, reprenant la supériorité et dominant enfin avec puissance dans tous les environs de Jérusalem et d'Antioche. Quelques-uns disaient que cette vision représentait le fléau de la mortalité, et le peuple nombreux des pèlerins, affaibli et diminué de jour en jour, comme le nuage épais qu'ils avaient eu sous les yeux. Ainsi les Chrétiens discutaient entre eux, proposant diverses interprétations. Mais Dieu permit, dit-on, que la vision pût être expliquée plus favorablement. Le duc Godefroi et tous ses compagnons, rappelés de tous côtés, étant retournés à Antioche vers le mois d'octobre, et lorsque les chaleurs du mois d'août furent calmées, le comte Raimond, Robert de Flandre, Robert, prince de Normandie, Boémond et tous les autres princes également revenus à Antioche, unis d'intention et de volonté, se dispersèrent de nouveau dans les terres et les villes situées autour d'Antioche, et attaquant ceux qui résistaient, assiégeant les places rebelles, ils les soumirent à leur autorité.

CHAPITRE XXVI.

D'abord des bataillons armés se rendirent devant la ville d'Albar, renommée par ses grandes richesses : ils l'attaquèrent, s'en emparèrent sans de grands efforts, et passèrent au fil de l'épée les Turcs et les Sarrasins qui y furent trouvés. Poursuivant ensuite leur victoire, le comte Raimond, Robert, prince de Normandie, Eustache, frère du duc Godefroi, Robert de Flandre, Boémond devenu prince d'Antioche, et le duc Godefroi marchèrent vers la ville de Marrah, appartenant aux Turcs, et toute remplie d'armes et de combattants. Mais Godefroi, Boémond et Robert n'assistèrent à ce siège que pendant quinze jours : tous trois retournèrent alors à Antioche, et laissèrent au comte Raimond, à Robert, prince de Normandie, à Eustache et à Tancrède le soin de poursuivre cette entreprise avec leurs milliers de pèlerins. Quelques jours plus tard, le duc Godefroi, prenant avec lui quarante chevaliers bien armés et bien montés, partit pour la ville de Roha, éloignée d'Antioche de sept journées de marche. Son frère Baudouin, qui possédait cette ville avec toutes ses dépendances, se porta à sa rencontre jusqu'à moitié chemin, et traversa le grand fleuve de l’Euphrate pour avoir une conférence avec lui. Pendant ce temps, Boémond, le cœur toujours dévoré de jalousie et de haine contre le comte Raimond, trouvant une occasion favorable dans le départ du duc et l'absence du comte, fit résonner les cors pour avertir et rassembler ses compagnons, attaqua avec vigueur la tour qui domine le pont du Fer, et qu'occupaient les chevaliers du comte Raimond : écrasés sous les traits des archers, ceux-ci furent chassés de leur position et de la ville, et Boémond se trouva par là seul maître de la ville d'Antioche.

CHAPITRE XXVII.

Le duc Godefroi, après avoir eu une conférence avec son frère, prit congé de lui et se disposa à retourner en toute hâte à Antioche, avec les quarante hommes de sa suite, pour se réunir à ses frères et aux princes. Il passa sans accident, et fut bien reçu à Turbessel, à Ravenel et dans plusieurs autres lieux. Poursuivant sa marche rapide, et étant arrivé dans le pays appelé l’Evêché, un jour il s'arrêta pour dîner avec ses chevaliers auprès d'une fontaine, au milieu d'un, pré, et s'étant couché par terre, il fit déposer près de lui les outres pleines de vin, et toutes les provisions de bouche que portaient ses mulets et ses chevaux. Tandis qu'il dînait en sécurité avec ses compagnons, des pages qu'il avait envoyés à la découverte, pour se tenir en garde contre les embûches des Turcs, vinrent l'avertir que cent Turcs étaient cachés dans un lieu marécageux auprès d'un lac grand et poissonneux, situé le long des montagnes, à cinq milles d'Antioche, et qu'ils attendaient dans cette retraite pour surprendre le duc à son retour. Aussitôt qu'il fut informé de ces faits, le duc, suspendant son dîner, monta à cheval avec ses chevaliers, et tous prenant leurs armes en main et se couvrant de leurs cuirasses, marchèrent vers l'ennemi. Les Turcs lancèrent leurs chevaux sur eux avec une égale ardeur, et des deux parts on combattit vigoureusement avec les flèches et les arcs. Mais enfin la victoire demeura au duc et à ses compagnons, qui, se trouvant en petit nombre, défendirent leur vie avec intrépidité. Dès qu'ils eurent pris l'avantage, ils poursuivirent vivement les Turcs, les perçant de leurs lances, coupant les têtes, les suspendant à leurs selles, et les emportant avec eux à Antioche, où ils entrèrent bientôt chargés de dépouilles et traînant les chevaux des Turcs à leur suite. Le duc trouva Boémond en possession de toute la ville, et lui raconta, ainsi qu'aux autres princes et à ses frères, ce qui venait de lui arriver, et comment, avec un petit nombre d'hommes, il avait vaincu et écrasé un corps plus considérable de Turcs.

CHAPITRE XXVIII.

Quelque temps après cette victoire, tout le peuple chrétien commença à se répandre en murmures, s'indignant de demeurer si longtemps dans la ville d'Antioche, et de ne pas se mettre en marche vers Jérusalem, pour l'amour de laquelle les pèlerins avaient quitté les lieux de leur naissance, et souffert déjà tant de maux. Il s'éleva une grande agitation dans le peuple, et beaucoup d'hommes de la suite du duc Godefroi, de Robert de Flandre et de Boémond s'échappèrent, voyant, par les réponses et les discours de ces princes, que de longtemps encore ils ne pouvaient espérer de prendre la route de Jérusalem. Enfin les princes, craignant que les pèlerins accablés d'ennui ne leur échappassent peu à peu, donnèrent des ordres pour que personne ne pût aller s'embarquer ni retourner dans son pays, et établirent des surveillants sur les bords de la mer ils résolurent de tenir une assemblée le second jour de février, et d'avoir une conférence pour examiner les plaintes du peuple. Ils se réunirent en effet dans la ville d'Antioche, et tinrent un conseil dans lequel tous, grands et petits, arrêtèrent qu'aux calendes de mars on se rassemblerait également dans la ville de Laodicée, qui était au pouvoir des Chrétiens, et qu'après avoir réuni toutes les forces de l'armée, et sans être retenu par la crainte d'aucun nouveau péril, on partirait immédiatement de ce point pour marcher sur Jérusalem.

CHAPITRE XXIX.

Pendant ce temps le comte Raimond, et tous ceux qui étaient occupés avec lui au siège de Marrah, languissaient dans cette position depuis cinq semaines, et, après un si long séjour qui les fatiguait infiniment, repousses sans cesse et très vivement par les Turcs, ils eurent encore à souffrir tous les tourments de la famine. Ce n'était point étonnant ; car le siège d'Antioche qui avait duré si longtemps, et plus tard le siège de toutes les autres villes, avaient épuisé les ressources de toutes les contrées environnantes, et la plupart des habitants s'étaient sauvés dans les montagnes, emportant avec eux leurs effets, et emmenant leurs bestiaux. L'armée du comte Raimond et des princes, qui était demeurée avec lui, était forte de dix mille hommes, et, chose horrible à dire et à entendre raconter ! on en vint dans tout le pays à un tel excès de détresse, que les Chrétiens n'eurent pas horreur, non seulement de manger les Turcs ou les Sarrasins morts, mais encore de dévorer les chiens qu'ils pouvaient saisir, après les avoir fait rôtir : tant la faim, soutenue pendant longtemps, est plus poignante que le glaive le mieux acéré.

CHAPITRE XXX.

Le comte Raimond, voyant l'affliction et les douleurs de son peuple consumé de misère et de faim, prit avec lui un corps de chevaliers, se rendit dans les montagnes et en rapporta, à diverses reprises, beaucoup de butin et une grande quantité de vivres, qui relevèrent les forces des serviteurs de Dieu. On trouva, aussi, dans les solitudes montueuses du Liban, un grand nombre de Chrétiens qui, poussés par l'impérieuse nécessité, allaient partout cherchant quelque nourriture, et étaient mis à mort par les Turcs. Souvent des détachements ennemis sortaient de la ville de Damas, qui était la principale résidence des Turcs, se plaçaient en embuscade, attaquaient ceux des Chrétiens de l'armée assiégeante qui se dispersaient de divers côtés, massacraient les uns et perçaient les autres de leurs flèches mortelles. Le comte Raimond, irrité des maux que les siens avaient à souffrir, par suite de ces attaques imprévues des Turcs, chercha tous les moyens possibles d'y mettre un terme. En conséquence il alla avec un corps d'hommes vaillants, assiéger le château de Talaria, situé au milieu des montagnes ; et s'en étant emparé, et l'ayant détruit, il extermina en même temps tous les Turcs qu'il y trouva, et emporta de ce château une grande quantité de bois avec lesquels il fit construire une machine, afin de se rendre maître de la ville de Marrah, bien défendue par ses murailles et ses remparts. Peu de temps après que la machine eut été terminée et dressée avec tous ses instruments, le comte Raimond et les autres princes, Robert, Tancrède et Eustache, parvinrent enfin à s'emparer de la place : les chevaliers chrétiens, couverts de leurs boucliers et de leurs cuirasses, s'élancèrent avec vigueur au milieu de la ville ; les Turcs voulurent les repousser vivement, et cherchèrent à se défendre ; mais les Chrétiens les firent périr par le glaive, poursuivirent tous ceux qui tentèrent de se réfugier dans la citadelle, et les brûlèrent. Après ce succès, les pèlerins demeurèrent en paix à Marrah pendant trois semaines, mais ils ne trouvèrent que très peu de provisions dans la place, si ce n'est de l'huile en abondance. Engelram fils du comte Hugues, jeune homme d'une valeur admirable, étant tombé malade à Marrah, y mourut, et fut inhumé dans la basilique du bienheureux André l'apôtre.

 

CAP. XXXI.-- Quomodo Reymundus, Turcorum et Sarracenorum praesidiis expugnatis, praesidium Archas obsederit, et de difficultate ejusdem obsidionis.  

Praedicta autem Marra civitate victa et attrita, ad vallem quamdam, quam nominarunt Gaudium, praedictorum principum descendit exercitus. Ubi reperta abundantia rerum necessariarum, per octo dies corpora fessa et fame attenuata recreaverunt, duo praesidia in montanis expugnantes in quibus Turci et Sarraceni habitabant. Deinde, civitate Tortosa expugnata, et non multo labore capta, et in manu comitis Reymundi ejusque custodiae mancipata, in vallem, quae dicitur Camelorum, iter suum continuantes applicuerunt. Ubi praedam et escas plurimas contrahentes, praesidium quoddam ingeniis et humanis viribus insuperabile, nomine Archas, profecti sunt. Illic tentoria sua figentes, moram sibi per aliquod tempus fieri statuerunt, donec eadem arx, expugnatis ejus defensoribus, caperetur. Ibi tandem machinas fecerunt et instrumenta mangenarum, moles lapidum in impetu jactantium per turres et antiqua muralia, quibus inclusos milites ejusdem praesidii absterrerent et effugarent. Sed eos defensores indefessos repererunt et invictissimos. De intus enim simili jactu mangenarum et impetu lapidum resistebant, damnumque Christianae gentis tam sagittis quam lapidibus faciebant. Anselmum de Riburgis monte, virum nobilissimum et bellicosum, multam vim defensoribus arcis inferentem, impetu saxi ab eadem arce volantis fracto cerebro percusserunt. Dolentes et turbati principes de interitu fratris et commilitonis viri clarissimi, atque reluctatione inclusorum Sarracenorum, disposuerunt montes sub fundamento murorum castri arte sua cavare, ut sic fundamento cum moenibus et muris corruente, gentiles, qui in his vel arce consisterent, simul obruti lapidum tectorumque ruina perirent. Sed frustra hic labor consumitur. Nam, qui de intus erant, econtra fodientes, instrumenta Christianorum suis ingeniis retinebant, et opus eorum ad effectum pervenire non sinebant.

CAP. XXXII.-- Quomodo quaestio facta est de lancea Dominica, et quomodo puer Mahumet obses mortuus, et a Godefrido duce patri honorifice remissus.

 Illic in eadem obsidione facta est contentio et quaestio de lancea Dominica, utrum ea fuerit, qua latus Domini apertum est, an non. Nam plures dubitabant, et schisma erat in eis. Quare auctor et proditor ejusdem inventionis per ignem transiens, ut aiunt, illaesus abivit, quem ipse Reymundus comes de Provincia et Reymundus Pelleiz a manibus et pressura invidorum abduxerunt, lanceam vero cum omni comitatu suo ab ea die venerati sunt. Post haec a quibusdam relatum est, eumdem clericum hac examinis exustione adeo fuisse aggravatum, ut in brevi mortuus et sepultus fuerit. Unde minus in veneratione a fidelibus lancea coepit haberi, credentibus magis avaritia et industria Raymundi, quam aliqua Deitatis veritate omnia fieri.

Dum hae obsidiones circa Marram, Tortosam et Archas fierent, puer Mahumet, qui a principe de Hasart, patre suo, Antiochiam obses missus fuerat, fidei et custodiae ducis Godefridi commendatus, aegritudine correptus obiit. Quem juxta morem gentilium pretioso ostro involutum patri remisit, excusans se sub omni fidei puritate, quod ex causa suae negligentiae minime puer obiisset, obtestans etiam se non minus ejus mortem quam fratris sui Baldewini moleste ferre. Qui ducis excusatione benigne accepta, et ex vero comperta ab his, quos de domo sua custodes pueri misit, nequaquam immutatus est a fide quam promisit, sed immobilis in omni foedere et pace cum ipso duce et fratre ejus Baldewino permansit.

CAP. XXXIII.-- Quomodo dux Godefridus et Robertus Flandrensis civitatem Gybel obsederunt, et quomodo Reymundus comes, pecunia corruptus, eosdem principes dolosa legatione ab obsidione revocavit.  

Interea Kalend. Martii suis in ordine relatis, Godefridus dux, Robertus Flandrensis, Boemundus et universi principes adhuc Antiochiae commorantes, sicut decreverant, collecto Laodiceae exercitu suorum, ad viginti millia equitum et peditum, ad civitatem Gybel, in littore maris sitam, divitiis locupletem, castra applicuerunt, in circuitu obsidionem ponentes, ut Sarracenos cunctosque gentiles in ea ad defensionem constitutos expugnare valerent et determinare. Boemundus vero Laodicea regressus, Antiochiam cum suis repedavit, semper sollicitus et suspicans ne urbem ipsam, humanis viribus insuperabilem, aliqua fraude vel odio amitteret. Nec mora, audita Albariae et Marrae destructione et inhabitantium Turcorum occisione, et nunc Archas longa obsidione ejusque expugnatione, Sarraceni milites inito consilio cum civibus, infinitam pecuniam duci Godefrido et Roberto Flandrensi obtulerunt, quatenus urbs Gybel a facie eorum cum civibus suis, vineis et omnibus frugibus, intacta permaneret, et alio eorum migraret exercitus: quod a praedictis principibus omnino refutatum est, nisi eorum potestati civitas cum clavibus redderetur. Intelligentes ergo cives et urbis magistratus, quod non pecunia, non aliquibus pretiosis muneribus corrumpi possent praefati principes, ut castra amoverent, nuntios clam ad Archas comiti Reymundo, factis et potentia inter primores gentilium diffamato, miserunt ut pecuniam a duce caeterisque refutatam acciperet, quatenus ab obsidione Christianos principes prece aut aliqua arte recedere suaderet. Comes idem super auro et argento insatiatus, dolos et ingenia versat, qualiter eosdem praepotentes ab obsidione Gybel removeret, atque pro pecunia accipienda cives et eorum vineas ac fruges liberaret: nam precibus eos ab incepto avertere prorsus diffidebat. Unde hanc finxit occasionem, videlicet, quod Turci, quorum copia multa erat in Damasco, consilium iniissent cum Sarracenis, Arabibus, cunctisque gentibus in proximo adversus se apud Archas bellum constituere, et jam universos in apparatu magno et copioso in terminos illius convenisse. Hac itaque adinventione aptata direxit nuntios ad praefatos principes, in circuitu Gybel jam per hebdomadam residentes, quatenus sibi festinato ad auxilium Archas properarent, alioqui se et confratres, qui secum erant, a facie gentilium non posse mortis evadere periculum, eosque dehinc simile posse sperare martyrium.

CAP. XXXIV.-- Quomodo principes ab obsidione Gybel castra moverunt, et Reymundo in auxilium properaverunt.

Legatis vero comitis Reymundi auditis, et periculo ac formidine, quae ex multitudine gentilium supervenire dicebatur, unanimiter dux caeterique comprimores consultum vadunt, omniumque cor et lingua in hanc erigitur sententiam: « Magnus Christianorum exercitus, cum adhuc integer esset simul et indivisus Antiochiae, vix ab innumeris gentilium nationibus et armis est defensatus: nunc autem partim Antiochiae est relictus, partim in hac obsidione Gybel, partim ad Archas est divisus, partim ad expugnanda hostium praesidia et urbes migravit: sic vires nostrorum imminutae, nequaquam stare poterunt nunc adversus tot millia gentilium, ut nobis ex relatione comitis Reymundi innotuit; sed si, casu adversante, nostrorum virtus apud Archas attrita fuerit, idem sperare procul dubio nos certum est. Unde Gybel, quam subito percutere et vincere nequimus, necesse est ut hoc tempore intactam relinquamus; et ad opem nostrorum Archas castra et exercitum applicemus, atque gentibus una cum sociis nostris in bello occurramus. Sicut fuerit voluntas in coelo, sic fiat. » Hoc omnibus consilium bonum et utile perspicientibus ac proferentibus, amota sunt castra ab obsidione Gybel. Dux vero Godefridus, Robertusque Flandrensis cum caeteris omnibus viam insistunt in armis omnique apparatu bellorum; et spatio dierum circiter trium Archas convenerunt ad augendas vires et opem Christianorum consodalium. Verum a Tankrado et compluribus aliis nullas copias vel minas gentilium adesse didicerunt; sed comitem Reymundum non alia de causa hanc collectionem adversariorum ficte asseruisse, et ipsos nunc ad auxilium invitasse, nisi ut pecunias acciperet, quas in liberationem suam polliciti sunt habitatores Gybel, ut Christianos cautela sua ab obsidione murorum averteret.

CAP. XXXV.-- Praedicti principes falsa legatione seducti, a societate Reymundi se separant, quos ille blanditiis et donis revocat ad concordiam.

Hoc itaque dolo et falsa legatione se a comite frustratos praedicti principes intelligentes, moleste ac graviter acceperunt. Quare a societate et communione illius se subtrahentes, spatio duorum milliarium ab eo sequestrati, tentoria sua fixerunt, nullo modo in assultu Archas illi ferentes auxilium, aut aliquod colloquium amoris secum habentes. Erant enim illic apud Archas graves exortae inimicitiae inter comitem Reymundum et Tankradum propter conventionem solidorum et byzantiorum, quae sibi idem comes pro militari debebat obsequio; sed minime solvebat juxta laborem et militum copiam, quam idem Tankradus procurabat ac ducebat. Ab ipso denique die, quo dux Godefridus se cum caeteris praepotentibus eo contulit, Tankradus saepius comitem de conventione sua commonuit; sed nihil in spe aliqua sibi responso, cum duce remanens, fideliter illi in omni militari subjectione constrictus, comitem prorsus exfestucavit. Abhinc injurias sibi a comite illatas ulciscens, insidiis omnibusque modis sociis et amicis ejusdem comitis nocere non parcebat. Comes igitur Reymundus videns quia dux Godefridus et Robertus Flandrensis cunctisque qui cum eis erant odium grave adversus se haberent, quod eos falsa legatione seduxerat, avaritia corruptus, coepit animum ducis lenire blanditiis suis et astutia, qua doctus erat, et a puerili aevo imbutus. Sicque ad extremum Tankradi omnem mitigavit iracundiam. Deinde equum magni pretii formosique corporis misit comes duci, ut sic perfectius animum ejus placaret ac secum his donis revocaret ad assultum Archas, sciens eum virum magnae patientiae et amoris: quo placato et reconciliato, caeteros in benevolentia posse redire ad concordiam. Novissime autem principes hinc inde, praeter Tankradum, concordes effecti, pari assultu et obsidione circa praesidium Archas vim inferentes, a die qua dux illic descendit curriculo quatuor hebdomadarum consederunt.

CAP. XXXVI.-- Qualiter crevit murmur in populo Dei, quod tam diu different viam in Jerusalem.

Omnibus tandem in assultu praesidii taedio affectis et cavatione montis deficientibus, prae labore intolerabili et defensione ab intus inaestimabili, atque inopia necessariorum vitae, murmur crevit in populo ducis et Roberti Flandrensis, asserentibus cunctis se illic ultra in obsidione non posse persistere, et hoc praesidium vi et arte insuperabile vix per anni spatium capi etiamsi tunc gladio famis queat expugnari. Unde attentius instabant duci omnes, parvi et magni, quatenus castra ab obsidione amoverent, et viam, sicut decreverant, Jerusalem insisterent, cujus desiderio et causa visendi sepulcrum Domini nostri Jesu Christi, a natalibus oris processerant. Econtra comes Reymundus omnibus modis et promissionibus meditatur ut adhuc per aliquantum tempus secum moram facerent, donec aliqua vi vel arte arx et gentiles in ea conclusi caperentur, recensens quomodo Anselmus de Riburgis monte illic occisus ceciderit, et quod plures commilitones sui sint ab iisdem Sarracenis alii morte, alii plagis damnati saevissimis. Sed nequaquam a desiderio et proposito suo eos aliquo blanditiarum molimine vel promissione valens retinere, se suosque in eodem loco remanere affirmat quousque arx inimica in ultionem suorum attritorum ruina consumeretur.

CAP. XXXVII.-- Obsidio ab Archas solvitur, principes procul ab urbe Tripolis figunt tentoria; calamellos mellitos per plana repertos suxit populus.

In hac itaque intentione comite perseverante et multa arte discessionem confratrum avertente, quadam die dux Godefridus, Robertus Flandrensis, Tankradus etiam cum universis sequacibus suis, igne castris suis immisso, profecti sunt ab obsidione Archas, pluribus adjunctis sibi de comitatu Reymundi, qui diutino taedio fatigati, inviti apud Archas remorabantur, praecipue ob desiderium semper eundi Jerusalem. Per duos enim menses et dimidium in circuitu praesidii Archas a principio cum ipso comite consederant. Comes ergo videns quod post ducem omnis tendebat populus et sua manus defluxerat, paucique secum essent in auxilio retenti, nolens volens simul secutus est ducis vestigia et caeterorum, et in terminos civitatis Tripolis, vel Triple, in littore maris sitae, cum caeteris suum applicuit comitatum. Ubi procul a civitate universi tabernacula sua extenderunt, ne frugibus terrae et vineis habitatorum urbis tantus noceret exercitus. Intercessores enim et legati ab eadem urbe saepius Archas ad praefatos principes descenderant, plurima dona afferentes et ampliora promittentes si urbi rebusque suis parcerent et non huic facerent sicut Albariae et Marrae aliisque civitatibus. Hac de causa procul ab urbe resedit exercitus et omnis primatus, donec viderent quo pacto et foedere vel donorum oblatione placarentur, et invicem amicitia firmarentur. Calamellos ibidem mellitos per camporum planitiem abundanter repertos, quos vocant Zucra, suxit populus, illorum salubri succo laetatus; et vix ad saturitatem prae dulcedine expleri hoc gustato valebant. Hoc enim genus herbae summo labore agricolarum per singulos excolitur annos. Deinde tempore messis maturum mortariolis indigenae contundunt, succum collatum in vasis suis reponentes, quousque coagulatus indurescat sub specie nivis vel salis albi. Quem rasum cum pane miscentes, aut cum aqua terentes, pro pulmento sumunt, et supra favum mellis gustantibus dulce ac salubre videtur. Aiunt quidam genus mellis esse quod reperiens Jonathan filius Saul regis super faciem terrae, inobediens gustare praesumpsit. His ergo calamellis melliti saporis populus in obsidione Albariae, Marrae et Archas multum horrenda fame vexatus est refocillatus.

CAP. XXXVIII.-- Inito foedere, praeses civitatis Tripolis ductorem viae populo Dei concessit, cujus ductu loca difficillima pertransiit.

Praeses autem civitatis Triple gloriosae atque divitiosae, intelligens legiones fidelium ante muros et portas civitatis multo intervallo consedisse, ad primos exercitus Godefridum ducem. Robertum comitem Flandrensem, Reymundum comitem, Robertum Northmannorum principem, misit, quatenus dona ab eo reciperent, et pacifice terram suam obtineret a facie ipsorum, tum etiam terram Gybiloth et praesidium Archas. Tandem inito consilio, praeses in magna amicitia processit ad tentoria ducis. Et principibus satisfaciens donis et verbis pacificis, ductorem viae per montana juxta littora maris, ubi loca semitarum perplexa et ignota erant, virum aetate senem concessit, qui eos a littore maris via reflexa per angustas fauces montis tam arcta semita duxit, ut vix homo post hominem, animal post animal incederet. Hic mons a montanis procera longitudine usque in mare porrigitur. In hujus summitate turris, per portam quamdam imminens, trans viam aedificata erat, cujus in habitaculo viri sex consistere poterant, quorum defensione omnibus qui sub coelo vivunt via contradici poterat; sed a facie exercitus et praesidis Triple conductu nemo tunc transeuntibus resistebat. His faucibus arctis et difficillimis superatis notitia ductoris et conviatoris sui Sarraceni, viam ad littora maris repetentes, ad civitatem Gybiloth, pro qua praeses urbis Tripolis intercesserat, pervenerunt. Qua relicta juxta promissionem suam ne ei exercitus noceret, peracto tantum ab hac milliari, super flumen cujusdam dulcis aquae pernoctaverunt: ubi et sequenti die remanserunt, operientes debile vulgus prae lassitudine viae per avia et scopulosa fatigatum.

CAP. XXXIX.-- De difficultate itineris, et quomodo foedus inierint cum incolis urbis Baurim.  

Dehinc tertia die castra amoventes et viam rursus in littore maris continuantes, in semitam cujusdam montis mirae et inauditae angustiae referuntur: quae repentina imbrium in praeceps ruentium inundatione et cavatione exstitisse perhibetur et per hanc iter esse illuc transeuntium. Hic itaque mons tam vicinis et creberrimis maris undis tunditur, ut non a dextris vel sinistris liceat ullo modo declinare, ne forte in offensione habeat quispiam in profundum maris cadere promptum. Hoc angustiarum itinere finito, et rursus quodam turris praesidio, ut praefatae turris, inexpugnabili, per Alpes transito, quod utrumque vacuum omni defensione remanserat, timore a Deo, non ab homine Sarracenis custodibus incusso, ad vesperam applicuerunt juxta urbem Baurim vel Baruth hospitati, semper comite Sarraceno conviatore praecedente ac eos ducente. Incolae autem Baurim, cognoscentes adventum Christianorum, et jam exercitum per campos civitatis hospitatum, munera acceptabilia cum verbis pacificis miserunt praedictis principibus in hunc modum: « Precamur, ut arbores, vites ac sata nostra non vastantes, pacifice transeatis: et si propositum vestrum capiendi Jerusalem, prosperante fortuna, adimpleveritis, vobis cum omnibus rebus nostris servituri sumus. » His precibus et promissionibus donisque incolarum Baurim praefati principes placati, surrexerunt cum universo exercitu Christianorum et rursum in littore maris viam insistunt per easdem fauces et asperitates scopulorum qui procellis maris semper illiduntur.

CAP. XL.-- Quomodo a serpentibus multi perierunt in regione Sidanis, et de amissione cujusdam Walteri.

De quibus egressi, in planitiem quae urbem, Sagitta nomine, continet, descenderunt, ubi super ripam cujusdam dulcis fluvii hospitio remanserunt. Illic plurimos acervos lapidum repererunt, inter quos infinita manus debilis et pauperis vulgi dum fessa quiesceret et accubaret, a serpentibus, quos vocant Tarenta, quidam percussi, interierunt tumore, et prae intolerabili siti inaudita inflatione membris eorum turgentibus. Ibi quoque Sarraceni in virtute sua confidentes et ab urbe Sidone euntes, lacessere praesumebant exercitum, caesis peregrinis in urbis hujus regione victum et necessaria quaerentibus. Sed ab equitibus Christianis graviter repressi, quidam armis, aliqui spem salutis ab armis inter undas aestimantes, submersi sunt ac suffocati fluctibus perierunt. Hanc itaque civitatem procul dubio in ultionem suorum Christiani obsidione compressissent; sed desiderio eundi Jerusalem aversi sunt. Hac in regione Sidonis dum plures a praedictis et ignitis serpentibus periclitarentur, et gemitus planctusque magnus super pereuntibus haberetur, medicinam hanc ab indigenis edocti sunt, ut omnis a serpentibus percussus nobiliorem ac praepotentem exercitus adiret; quia dextera manu illius aculei vulnere tacto ac circumplexo, non ultra venenum per membra diffusum nocere videri. Similiter et aliam edocti sunt medicinam, ur vir percussus sine mora coiret cum muliere, cum viro mulier: et sic ab omni tumore veneni liberari utrumque. Didicit etiam populus Christianus ab incolis, quatenus lapides ad invicem assiduis ictibus manu quaterent, vel in clypeis crebra percussione sonitum facerent: et sic serpentibus, hoc sonitu et strepitu exterritis, secure socii dormire valerent. Altera deinde lucescente die, quidam confrater Christianorum, vir et miles nobili editus parentela, Walterus nomine, de Verna castello, assumptis quibusdam complicibus suis de comitatu, in montana profectus est. Ubi ingentes praedarum contraxit copias, quas armigeris et aliquibus ex sociis commissas misit ad exercitum; ipse vero ampliores explorare undique in loco montibus septo concupivit, per arctum et difficilem aditum ad nimia armenta et res Sarracenorum ingressus: ubi ab eis circumventus, latet in hodiernum diem quo fine perierit.

 

CHAPITRE XXXI

Après avoir pris et détruit la ville de Marrah, l'armée des princes chrétiens descendit dans une vallée, qu'elle appela la Vallée de la Joie : les pèlerins y trouvèrent en abondance toutes les choses nécessaires à la vie ; ils y demeurèrent pendant huit jours pour se remettre de leurs fatigues et des souffrances de la faim, et s'emparèrent en outre de deux châteaux forts situés dans les montagnes, et habités par des Turcs et des Sarrasins : de là, ils allèrent attaquer et prendre, sans beaucoup d'efforts, la ville de Tortose, et l'ayant remise entre les mains du comte Raimond, et confiée à ses soins, les pèlerins poursuivirent leur marche, et arrivèrent dans la vallée dite des Chameaux ; ils y enlevèrent beaucoup de butin et des vivres, et partirent pour se rendre devant une place forte nommée Archis, capable de résister à toutes les inventions et à toutes les forces humaines. Ils dressèrent leurs tentes près de là, et résolurent d'y demeurer quelque temps, afin de s'emparer de la citadelle, après en avoir expulsé ceux qui la défendaient. Ils construisirent des machines et des instruments de guerre propres à lancer d'énormes blocs de pierre sur les tours et les antiques murailles de la place, afin d'effrayer et de mettre en fuite les chevaliers chargés de la défendre ; mais ils trouvèrent en eux des ennemis infatigables et invincibles, qui résistèrent de l'intérieur de la place en lançant sur eux des pierres avec de semblables machines ; et ces pierres et leurs flèches firent beaucoup de mal à l'armée chrétienne. Anselme de Ribourgemont, homme très noble et vaillant guerrier, qui attaquait la citadelle avec une grande vigueur, eut la tête fracassée par la chute d'une pierre lancée dans les airs du haut de cette citadelle. Les princes affligés et troublés de la mort de leur illustre frère et compagnon d'armes, ainsi que de la résistance opiniâtre des Sarrasins, résolurent de faire creuser, dans la montagne, sous les fondations des murailles de la place, afin que ces fondations s’écroulant et entraînant les remparts dans leur chute, les Gentils qui se trouveraient sur ces remparts ou dans la citadelle fussent ensevelis sous les décombres : mais ce travail fut vainement entrepris ; ceux qui étaient en dedans firent des contre-mines, et arrêtèrent, par leurs efforts, l'effet des machines des Chrétiens, en sorte que ceux-ci ne purent obtenir aucun résultat.

CHAPITRE XXXII

Il s'éleva, pendant le siège, une discussion au sujet de la lance du Seigneur, sur la question de savoir si c'était réellement ou non celle qui avait percé Notre-Seigneur dans le côté. Un grand nombre de Chrétiens étaient incertains, et il se forma un schisme dans l'armée, c'est pourquoi celui qui avait fait et révélé cette découverte passa, dit-on, par l'épreuve du feu, et en sortit sans blessure ; le comte Raimond de Provence et Raimond Pelet l'enlevèrent aux mains des envieux qui le pressaient de tous côtés, et, depuis ce jour, eux-mêmes et tous les hommes de leur suite portèrent une grande vénération à la lance. Plus tard, cependant, quelques hommes racontèrent que ce même clerc avait été tellement brûlé, en passant par cette épreuve, qu'il en était mort, et avait été enseveli bientôt après. Dès lors la lance ne tarda pas à être en moindre vénération auprès des fidèles, qui crurent devoir attribuer cet événement à l'avidité et à l'esprit ingénieux de Raimond plutôt qu'à une manifestation divine de la vérité.

Tandis que les Chrétiens faisaient successivement les sièges de Marrah, de Tortose et d'Archis, le jeune. Mahomet qui avait été envoyé en otage à Antioche, par le prince de Hasarth, son père, et confié à la bonne toi et à la vigilance du duc Godefroi, fut frappé de maladie et mourut. Après l'avoir fait envelopper d'une pourpre précieuse, selon l'usage des Gentils, le duc le renvoya à son père, lui déclarant, dans toute la sincérité de son cœur, qu'il n'avait aucune négligence à se reprocher à l'occasion de la mort de cet enfant, et protestant en être aussi vivement affecté qu'il eût pu l'être s'il eût perdu son frère Baudouin. Le prince reçut avec bonté les excuses du duc, et ayant, de plus, appris la vérité de ces paroles par les esclaves qu'il avait envoyés de sa maison pour la garde de son fils, il ne renonça point à la foi qu'il avait jurée, et demeura fermement attaché à l'alliance conclue par lui avec le duc Godefroi et son frère Baudouin.

CHAPITRE XXXIII

Cependant le mois de mars étant arrivé, le duc Godefroi, Robert de Flandre, Boémond et tous les princes qui résidaient encore à Antioche, ayant, ainsi qu'ils l'avaient résolu, rassemblé leur armée, forte de vingt mille hommes, tant chevaliers que gens de pied, allèrent dresser leur camp devant la ville de Gibel, située sur les bords de la mer, et remplie de richesses, et l'assiégèrent sur toute son enceinte, afin d'en expulser et détruire les Sarrasins et tous les Gentils qui s'étaient réunis pour la défendre. Boémond retourna avec les siens de Laodicée à Antioche, toujours rempli de sollicitude, et craignant toujours que bette place, imprenable de vive force, ne lui fût enlevée par artifice ou par l'effet de quelque haine cachée. Aussitôt que ce siège fut commencé, les chevaliers Sarrasins enfermés dans la place, instruits de la destruction des villes d'Albar et de Marrah et du massacre des Turcs qui y habitaient, et sachant que plus récemment la ville d'Archis venait aussi d'être attaquée, tinrent conseil avec les citoyens de Gibel, et offrirent une grande quantité d'argent au duc Godefroi et à Robert de Flandre, pour les déterminer à respecter leur ville, les habitants, leurs vignes et leurs propriétés, et à conduire plus loin l'armée Chrétienne ; mais les princes s'y refusèrent formellement, à moins que les clefs de la ville ne leur fussent livrées. Les citoyens et les magistrats voyant que ni l'argent, ni les cadeaux les plus précieux, ne pouvaient séduire ces princes, et les décider à lever leur camp, envoyèrent en secret des députés à Archis auprès du comte Raimond, renommé par ses exploits et sa puissance parmi les principaux chefs des Gentils, pour l'engager à recevoir l'argent que le duc et les autres princes avaient refusé, et à obtenir des Chrétiens, soit par prière, soit par artifice, qu'ils abandonnassent le siège de Gibel. Le comte toujours insatiable d'or et d'argent, et voyant bien, dès le principe, qu'il ne pourrait rien obtenir par les prières, chercha aussitôt quelle ruse il pourrait employer pour amener les princes à renoncer à cette entreprise, et pour sauver les habitants, les vignes et les propriétés de Gibel, en échange de l'argent qu'il désirait recevoir. Il imagina en conséquence de donner pour prétexte que les Turcs, rassemblés en forces dans la ville de Damas, avaient résolu, selon lui, avec les Sarrasins, les Arabes et toutes les nations voisines, de venir lui faire la guerre sous les murs d'Archis, et que déjà même ils s'étaient rassemblés en grand appareil sur les frontières du territoire de cette ville. Ayant ainsi arrangé tout son plan, il expédia des députés aux autres princes, campés autour de Gibel, depuis une semaine, les faisant inviter à venir en toute hâte à son secours, sans quoi lui et tous ceux qui l'entouraient ne pourraient échapper aux mortels périls dont les menaçaient, les Gentils, à la suite desquels eux-mêmes aussi se trouveraient sans doute également exposés à subir le martyre.

CHAPITRE XXXIV

Informés par les messagers du comte Raimond des périls que faisait redouter cette prétendue arrivée d'une nombreuse armée de Gentils, le duc et les autres chefs se concertèrent, et on les entendit répéter à l'unanimité, de cœur et de bouche : La grande armée des Chrétiens, lorsqu’elle était encore entière et non divisée sous les murs d'Antioche, a eu beaucoup de peine à se défendre contre les essaims innombrables et les armées des peuples Gentils. Maintenant une partie de cette armée est demeurée à Antioche, d'autres sont ici au siège de Gibel, d'autres devant Archis, et d'autres encore nous ont quittés, pour aller attaquer les places fortes et les villes des ennemis. Nos forces ainsi diminuées, nos frères ne pourront en aucune manière résister à tant de milliers de Gentils, selon le rapport que nous adresse le comte Raimond. Si la fortune contraire veut que les nôtres soient écrasés devant Archis, il est certain que nous devrons nous attendre au même sort. Ainsi, puisque nous ne pouvons frapper subitement, et vaincre cette ville de Gibel, il faut nécessairement que nous cessions pour le mort ment de l'attaquer, que nous transportions notre camp et notre armée au secours de ceux des nôtres qui sont devant Archis, et que nous allions combattre les ennemis avec nos compagnons d'armes. Qu'il soit donc fait selon la volonté du ciel. Tous ayant reconnu et déclaré que cette résolution était bonne et salutaire, le siège de Gibel fut levé, le duc Godefroi, Robert de Flandre et tous les autres se mirent en marche avec leurs armes, et tout l'appareil des combats, et arrivèrent au bout de trois jours devant Archis, pour porter secours à leurs frères Chrétiens et réunir leurs forces. Mais Tancrède et beaucoup d'autres fidèles leur apprirent alors qu'il n'y avait aucune armée ennemie qui les eût menacés, et que Raimond ne leur avait fait annoncer ce prétendu rassemblement des Gentils, et ne les avait invités eux-mêmes à venir à son secours, que dans le dessein de recevoir l'argent que les habitants de Gibel lui avaient promis, pour obtenir de lui leur délivrance, en faisant en sorte de détourner les Chrétiens du siège de cette place.

CHAPITRE XXXV

Les princes trouvèrent fort mauvais, et furent très irrités d'avoir été trompés à ce point par les artifices et messages mensongers du comte Raimond. Ils renoncèrent à toute société et à toute communication avec lui, s'en tinrent éloignés d'environ deux milles, dressèrent leurs tentes, et ne voulurent en aucune façon lui prêter secours pour le siège d'Archis, ni avoir aucune conférence amicale avec lui. Une sérieuse inimitié s'était également formée sous les murs d'Archis entre le comte Raimond et Tancrède, au sujet du paiement d'une solde en byzantins, que le comte devait à Tancrède pour les services qu'il en recevait, et que cependant il ne lui payait point, selon les travaux que Tancrède faisait, et le nombre de chevaliers qu'il lui fournissait et qu'il commandait. Depuis le jour où le duc arriva à Archis avec les autres princes, Tancrède rappela très souvent le comte à l'exécution de ses engagements, mais, n'en ayant obtenu aucune réponse favorable, il demeura auprès du duc, s'attacha fidèlement à lui en remplissant toutes les obligations d'un chevalier, et dédaigna désormais le comte Raimond. Dès ce moment aussi, cherchant à se venger des affronts qu'il avait reçus, il ne laissa passer aucune occasion de nuire au comte, à ses amis et à ses compagnons d'armes, par toutes sortes de ruses et de moyens. Le comte Raimond, voyant que le duc Godefroi, Robert de Flandre et tous ceux qui étaient avec eux nourrissaient contre lui une profonde haine, et un vif ressentiment des tromperies auxquelles son avidité l'avait entraîné, chercha à apaiser Le duc par ses flatteries, et déploya pour y parvenir une adresse qui lui était familière, et qu'il avait pratiquée dès son jeune âge. Il réussit de même parce moyen à calmer enfin la colère de Tancrède. En outre, le comte envoya au duc un cheval de prix et d'une grande beauté, afin de le mieux regagner et de le déterminer par ses présents à reprendre avec lui le siège d'Archis, sachant que le duc avait beaucoup de douceur et était fort aimé dans l'armée, et qu'une fois réconcilié avec lui, il lui serait plus facile de conquérir la bienveillance de tous les autres. Bientôt, en effet, tous les princes, à l'exception de Tancrède, se réunirent dans des sentiments de concorde, tous concoururent désormais avec le même zèle au siège et aux attaques de la citadelle d'Archis, et ils y demeurèrent quatre semaines consécutives, depuis le jour où le duc arriva sur ce territoire.

CHAPITRE XXXVI

Cependant tous les Chrétiens commençaient à être ennuyés des travaux du siège, soit à cause des efforts extraordinaires qu'on leur faisait faire pour creuser la montagne, soit par suite de la résistance opiniâtre des assiégés, soit encore parce que les vivres manquaient dans le camp. Bientôt les murmures s'accrurent parmi les gens de la suite du duc Godefroi et de Robert de Flandre, qui déclarèrent, tous qu'ils ne pouvaient demeurer plus longtemps devant cette place, imprenable de vive force ou par artifice, et dont il serait impossible de, s'emparer, sans y rester au moins une année ; et en cherchant même à la réduire par lamine. En conséquence tous les fidèles, grands et petits, sollicitaient vivement le duc d'abandonner ce siège, de lever le camp et de poursuivre sa marche vers Jérusalem, puisqu'eux tous n'avaient quitté leur patrie que dans le désir de voir cette cité, et de visiter le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ. De son côté, le comte Raimond employait tous les moyens et toutes les promesses possibles, pour obtenir que les fidèles demeurassent auprès de lui, jusqu'au moment où il pourrait réussir, de vive force ou par artifice, à s'emparer de la citadelle et de tous les Gentils qui y étaient renfermés : il leur rappelait comment Anselme de Ribourgemont était mort en ces lieux, et leur disait que beaucoup d'autres de ses compagnons d'armes avaient été de même frappés par les Sarrasins, les uns à mort, les autres par de cruelles blessures. Enfin, voyant que ses flatteries ni ses promesses ne pouvaient déterminer les fidèles à renoncer à leurs désirs et à leurs projets, Raimond déclara qu'il demeurerait en ces lieux avec tous les siens, jusqu'à ce que la chute et la ruine de la citadelle ennemie eussent vengé la mort de ses frères.

CHAPITRE XXXIVI

Tandis que le comte persévérait dans ces intentions, et employait toute son adresse pour retarder le départ des pèlerins, un jour le duc Godefroi, Robert de Flandre, Tancrède et tous ceux qui marchaient à leur suite, ayant mis le feu à leur camp, abandonnèrent enfin le siège d'Archis et partirent avec beaucoup d'hommes du corps de Raimond, qui, fatigués depuis longtemps, ne demeuraient qu'à regret et désiraient avant tout se rendre à Jérusalem y car il y avait déjà deux mois et demi que ces derniers s'étaient établis autour des murs d'Archis, et ils y avaient demeuré dès le commencement du siège, avec le comte lui-même. Raimond, voyant que tout le peuple chrétien marchait avec le duc, que son corps même se divisait et qu'il ne restait qu'un petit nombre d'hommes au près de lui, suivit bon gré mal gré les traces du duc et des autres princes, et arriva avec ses troupes et tout le reste de l'armée sur les frontières de la ville de Tripoli ou Triple, située sur le rivage de la mer. Tous les pèlerins dressèrent aussitôt leurs tentes loin de la ville, afin qu'une si grande armée ne fit aucun dom mage aux fruits de la terre et aux vignes des habitants. En effet, les princes réunis sous les murs d'Archis avaient reçu plusieurs fois des députés de Tripoli venant intercéder pour leur ville, apportant de nombreux présents et en promettant encore davantage, si les pèlerins voulaient ménager leur place et ses propriétés, et ne pas se conduire envers elle comme ils avaient fait à l'égard d'Albar, Marrah et plusieurs autres. Ce fut par ces motifs que l'armée chrétienne et tous ses chefs s'établirent loin de la ville, afin de voir quelles conditions, quels traités, quels présents leur seraient offerts par les habitants pour apaiser leur colère et gagner leur amitié. Le peuple ayant trouvé dans cette vaste plaine une grande quantité de cannes remplies d'un miel, que l'on appelle sucre en exprimait le suc salutaire avec un extrême plaisir, et une fois qu'ils en avaient goûté, les pèlerins ne pouvaient se rassasier de sa douceur. Cette espèce de plante.est cultivée tous les ans par les agriculteurs de ce pays avec un soin infini. A l'époque de la moisson, et lorsque la canne a mûri, les indigènes la broient dans des mortiers, font filtrer le suc qu'ils en ont extrait et le recueillent dans des vases où ils le laissent reposer jusqu'à ce qu'il soit pris et durci, présentant alors l'apparence de la neige ou du sel blanc. Ensuite ils le râpent pour le manger avec du pain ou le faire délayer dans l'eau ; ils le prennent ainsi en forme de Boisson, et tous ceux qui en goûtent le préfèrent aux gâteaux de miel, comme plus doux et plus salubre. Quelques personnes disent que c'est cette espèce de miel que Jonathan, fils du roi Saül, trouva sur la surface de la terre, et qu'il osa goûter malgré les défenses. Le peuplé chrétien s'étant donc nourri du suc savoureux de ces cannes à miel, il trouva quelque compensation aux souffrances qu'il avait endurées par l'affreuse famine pendant les sièges d'Albar, de Marrah et d'Archis.

CHAPITRE XXXVIII

Le gouverneur de l'illustre et riche ville de Tripoli, ayant appris que les légions des fidèles avaient établi leur camp loin des murs et des portes de cette place, envoya des députés aux princes de l'armée, au duc Godefroi, à Robert comte de Flandre, au comte Raimond, et à Robert prince de Normandie, pour leur offrir des présents et leur demander de traverser paisiblement son territoire, ainsi que le territoire de Gibiloth[1] et de la forteresse d'Archis. Après que les princes eurent tenu conseil, le gouverneur de Tripoli se rendit en bonne amitié à la tente du duc ; et offrant satisfaction aux princes en leur portant des présents et des paroles de paix, il leur donna un homme déjà âgé pour les conduire sur les bords de la mer et à travers les montagnes, dans des lieux inconnus et par des chemins remplis de sinuosités. Leur guide, en effet, les mena, après avoir quitté le rivage, à travers les gorges étroites des montagnes, par un sentier si resserré qu'un homme pouvait à peine marcher à la suite d'un homme, un animal à la suite d'un animal. Cette montagne, détachée de la chaîne plus éloignée, se prolonge sur une grande étendue de pays jusqu'à la mer. Une tour qui domine et commande la route par l'une de ses portes, s'élève au sommet de cette montagne : ce petit bâtiment ne peut contenir plus de six hommes, mais ils suffiraient à eux seuls pour défendre le passage contre tous ceux qui vivent sous le ciel. Lorsque l'armée chrétienne s'y présenta sous la protection du gouverneur de Tripoli, nul ne chercha à lui disputer le passage. Après avoir franchi ces gorges étroites et difficiles, sous la conduite et avec le secours de leur conducteur sarrasin, les pèlerins regagnèrent les côtes de la mer et arrivèrent à la ville de Gibiloth pour laquelle le gouverneur de Tripoli leur avait aussi demandé grâce. Ils en sortirent, conformément à leurs promesses, afin que l'armée n'y fît aucun dommage, et allèrent, à un mille seulement, passer la nuit sur les bords d'un fleuve aux eaux douces. Ils y demeurèrent toute la journée suivante, pour attendre l'arrivée des gens faibles et des traînards, fatigués par les difficultés de la marche dans un pays dénué de routes et couvert de rochers.

CHAPITRE XXXIX

Le troisième jour ils levèrent leur camp, et, continuant à marcher le long de la mer, ils arrivèrent vers une montagne et entrèrent dans un sentier singulièrement étroit : les pluies tombant par torrents du haut de la montagne l'avaient inondé et détruit, à tel point qu’on n'en voyait plus que la place, et cependant il fallait nécessairement y passer. Cette montagne est si constamment et si violemment battue par les eaux de la mer qui l'avoisine, qu'il n'y a aucun moyen d'appuyer à droite ou à gauche du sentier sans courir le risque de se heurter et d'être précipité dans le fond de la mer. Après avoir franchi cet étroit défilé, les Chrétiens passèrent à travers la montagne devant une nouvelle tour, inexpugnable comme la première, et comme elle abandonnée en ce moment par les Sarrasins chargés de la garder et qui avaient fui, frappés de crainte par Dieu même et non par les hommes. Vers le soir, les fidèles arrivèrent et s'arrêtèrent auprès de la ville de Béryte,[2] ayant toujours leur guide sarrasin, qui les conduisait et marchait devant eux. Les habitants de Béryte, instruits de l'approche des Chrétiens et sachant que leur armée venait de camper dans la plaine, envoyèrent aux princes des députés porteurs de présents dignes d'être acceptés et de paroles de paix. Nous vous prions, dirent-ils, de passer paisiblement, sans détruire nos arbres, sans dévaster nos vignes et nos récoltes : si la fortune favorable vous permet d'accomplir vos desseins et de prendre la ville de Jérusalem, nous vous servirons de nos personnes et de tout ce que nous possédons. Apaisés par les prières, les promesses et les dons des habitants, les princes levèrent le camp avec toute l'armée des Chrétiens, et reprirent leur route sur les bords de la mer, à travers les défilés et les roches escarpées, qui sont incessamment battues par les tempêtes et les flots.

CHAPITRE XL

En sortant de ces passages étroits, ils descendirent dans une plaine, au milieu de laquelle est située la ville nommée Sidon[3] et s'y arrêtèrent sur la rive d'un fleuve aux douces eaux, ils trouvèrent dans cette plaine d'énormes amas de pierres, au milieu desquels une foule de gens du peuple, pauvres et accablés de fatigues, se couchèrent pour se reposer. Mais quelques-uns d'entre eux, piqués par des serpents qu'on appelait tarenta, moururent de cette blessure, les membres enflés d'une manière extraordinaire et dévorés d'une soif insupportable. Des Sarrasins, se confiant en leur nombre et venant de la ville de Sidon, osèrent tenter de molester l'armée et tuèrent quelques pèlerins qui étaient allés sur le territoire de cette ville chercher des vivres et les choses dont ils avaient besoin. Les chevaliers chrétiens les repoussèrent vigoureusement : quelques-uns de ces ennemis périrent par les armes ; d'autres, espérant échapper en se jetant dans les eaux, furent noyés et étouffés par les flots. Il est hors de doute que les Chrétiens eussent pu assiéger cette ville et s'en emparer pour venger leurs frères, mais le désir qu'ils éprouvaient d'arriver à Jérusalem les détourna de cette entreprise. Tandis qu'un grand nombre de pèlerins étaient exposés aux plus grands dangers par suite des morsures brûlantes de ces serpents, qu'on trouvait en quantité dans le pays de Sidon, et que leur camp retentissait de gémissements et de plaintes, toutes les fois que quelqu'un d'entre eux venait à en mourir, les indigènes leur enseignèrent comme remède que tout homme piqué par un serpent devait aller trouver l'un des nobles et des puissants de l'armée, lequel, avec sa main droite, le toucherait et le serrerait, fortement au point où il aurait été blessé par l'aiguillon, afin que le venin ne pût se répandre dans tout le reste du corps. Ils leur donnèrent encore un autre moyen de guérison : c'était qu'un homme piqué allât, sans le moindre retard, coucher avec une femme, et de même une femme avec un homme assurant que l'un ou l'autre serait ainsi préservé du venin et de toute autre enflure. Le peuple chrétien apprit aussi des habitants du pays à frapper continuellement des pierres les unes contre les autres, et à faire choquer et retentir sans cesse leurs boucliers, afin que les serpents, effrayés par ce bruit continuel, les laissassent dormir en paix. Le lendemain, au point du jour, un Chrétien, chevalier issu d'une famille noble et nommé Gautier, du château de Verne, ayant pris avec lui quelques hommes de sa suite, se rendit dans les montagnes. Il y ramassa une grande quantité de butin, qu'il envoya à l'armée par ses écuyers et quelques-uns de ses compagnons, et lui-même, désirant en aller chercher encore plus dans un lieu tout entouré de montagnes, arriva, par un chemin étroit et dangereux, auprès de quelques grands troupeaux, de bœufs gardés par des Sarrasins : ceux-ci l'enveloppèrent, et depuis ce jour on n'a plus su ce qu'il était devenu.

 

CAP. XLI.-- Quomodo transierint civitates Tyrum, Ptolemaida, Cayphas, Caesaream sicque Pentecosten celebraverint.

Principes autem praedicti et omnis comitatus eorum ignorantes cur miles egregius ultra terminum faceret moras, adhuc tertia die in regione urbis Sidonis remanserunt, si forte miles honorificus redierit a montanis, vel aliquid de ejus adventu intelligerent. Sed minime eo in prima nec in altera luce reperto, a statione urbis, migraverunt. Ab hinc ergo camporum planitiem habentes usque Tyrum, quam nunc Sur vocant, cum praeductore suo descenderunt, castris illic per agrorum planitiem ad hospitandum collocatis. Manat enim illic fons, murato et arcuato opere sic exaltatus ut impetu et abundantia aquarum rivum in origine sua tantum procreet, ut omnis exercitus illum exhaurire nequiret. Sequenti vero die Sur relicta, ad civitatem, Ptolemaidem nomine, quam nunc moderni Accaron vocant, eo quod sit urbs Dei Accaron, ventum est. Quam ad dextram in littore maris relinquentes, super flumen dulcis saporis, quod ibidem mari influit, biduo pernoctaverunt. Illic duae dividuntur viae, una quae ducit per Damascum et fluvium Jordanis a sinistris in Jerusalem, altera quae a dextris juxta littus praedicti maris continuatur in Jerusalem. Unde quia inter quinquaginta millia virorum vix viginti millia in bello valentium reperiri poterant, consilium inierunt ut per Damascum nequaquam transirent, propter copiam Turcorum qui Damascum inhabitabant, et propter apertam illic camporum planitiem, ubi eis in omni latere spatiosum videbatur ab hostibus incursari. Quare inter mare et montana in littore viam insistentes, ubi fiducialiter transire poterant, protecti mari a dextris et a montium altitudine incommeabili, civitatem Caiphas, dictam a Caipha, quondam principe sacerdotum, praeterierunt; eademque die in terminis Caesareae, quam quondam urbem, turrim Stratonis dictam, Herodes postea in honorem Caesaris reaedificatam, Caesaream appellavit, castrametati hospitio remanserunt. Ibidem ad radicem montis fons manat, qui ibidem urbi influit per camporum apertam planitiem, ubi dux Godefridus et Robertus Flandrensis, positis tentoriis, hospitati sunt. Comes vero Reymundus, Robertus Northmannorum princeps, post illos interposita ejusdem fluminis amplissima palude, procul abhinc in eodem flumine castra posuerunt. Per quatuor quippe dies ibidem commorantes, Sabbatum sanctum Pentecostes ipsumque diem adventus Spiritus sancti devotissime celebraverunt.

CAP. XLII.-- Quomodo civitatem Ramam invenerunt et possederunt, ac episcopum in ea constituerunt.  

Has itaque urbes praefatas praetereuntes intactas, secunda, tertia et quarta feria in terminis et spatiosa planitie praenominata Caesareae Cornelii in regione Palaestinorum iter suum continuantes, quinta feria ad fluvium civitatis Rama vel Rames castra applicuerunt, et in crepidine alvei ejusdem fluvii tentoria ponentes pernoctare decreverunt. Robertus vero Flandrensis et Gastus, militaris homo de Bordeiz, assumptis quingentis sociis tironibus, a societate praemissi, ad portas et explorandos muros praecesserunt. Quas apertas et reseratas subierunt, neminem in urbe reperientes, quod, audita tribulatione et infortunio gentilium in circuitu et captione Antiochiae, universi cives per montana et deserta loca fugientes a facie Christianorum cum pueris, uxoribus, armentis et gazis suis se absconderunt. Sic civitatem Rames civibus et armis vacuam invenientes, festinato nuntium miserunt ad populum catholicum, qui castrametatus erat in ripa fluminis, ut universos accerseret ad intrandam et possidendam urbem artusque recreandos, quos magnis et longis afflixerant laboribus. Quod peregrini audientes, ad urbem sine mora profecti sunt; et in ea per tres dies requiem sibi fecerunt, vino et oleo plurimoque reperto frumento refocillati. Episcopum etiam illic quemdam Robertum constituerunt, Christianos incolas in ea relinquentes, qui terras colerent et justitias facerent, agrorum vinearumque fructus redderent.

CAP. XLIII.-- Dum ad montana progreditur exercitus, nocte eclipsis lunae apparuit.  

Quarta vero dehinc exorta luce pariter peregrini procedentes viam insistunt, relicta civitate Rames, qui usque ad locum quo haec montana incipiunt, quae urbem Jerusalem in medio sitam undique circumstant, proficisci statuerunt. Sed in loco illo penuria aquae nimia reperta est. Unde ad castellum Emmaus trans tria milliaria, cisternis et irriguis fontibus compertis ex relatione conviatoris et ductoris sui Sarraceni, plurima manus armigerorum transmissa est, qui non solum aquarum copiam, verum etiam pabula equorum attulere plurima. Ibidem eclipsis lunae, quae decima quinta erat, in ipsa nocte facta est, ita ut ex toto a claritate sua deficeret, et in sanguineum colorem tota usque in medium noctis commutata, omnibus id perspicientibus timorem non modicum afferret, nisi a quibusdam, quibus patebat astrorum notitia, hoc solamen redderetur. Dicebant enim hoc portentum non malum omen Christianis esse adfuturum, sed lunae defectionem sanguineamque ejus obscuritatem interitum Sarracenorum procul dubio ostendere. Solis vero eclipsin noxium esse Christianorum portentum affirmabant.

CAP. XLIV.-- Quomodo Christiani incolae urbis Bethlehem duci Godefrido legatos dirigunt, ut maturaret ad subveniendum, et de gratulabunda susceptione sociorum.

 Hospitatis denique Christianis in eodem loco juxta montana Jerusalem cum universo exercitu, jam die advesperascente, legatio catholicorum incolarum urbis Bethlehem duci Godefrido innotuit, et praecipue illorum, quos Sarraceni suspectos traditionis in adventu Christianorum ab Jerusalem ejecerant, minas mortis adhuc inferentes, quatenus in nomine Domini Jesu Christi sine aliqua retardatione eis ad subveniendum viam maturarent. Gentiles enim ex omni plaga regni Babyloniae, audito adventu Christianorum, confluebant in Jerusalem, ad defensionem urbis et occisionem eorum. Dux vero, audita legatione cum precibus compertoque Christianorum periculo, in eadem nocte centum circiter equites loricatos, de castris et comitatu suo electos, praemisit ad subveniendum desolatis et congregatis Christi fidelibus in Bethlehem. Qui juxta imperium Christiani ducis equis insidentes, cum festinatione sex milliaribus per totam noctem superatis, in primo diei ortu in Bethlehem pervenerunt. Cives vero Christiani, cognito eorum adventu, cum hymnis et laudibus et aspersione sanctificati fontis obviam procedentes, laetanter eosdem equites Christianorum susceperunt, oculos et manus eorum deosculantes et haec ad illos referentes: « Deo gratias! quia temporibus nostris nunc ea videmus, quae nobis semper erant in desiderio: videlicet vos Christianos confratres ad excussionem jugi servitutis nostrae adesse; et ad loca sancta Jerusalem instauranda, et ad auferendos gentilium ritus eorumque immunditias a loco sancto. »

CAP. XLV.-- Qualiter exercitus maturaverit Jerusalem comperta legatione a Bethlehem, et de praeda a finitimis urbis abducta, et qualiter ante muros Jerusalem in laudibus et hymnis constiterint.

Vix a castris praemissi equites processerant, et ecce fama ad aures primorum universique exercitus est perlata, legationem duci a Bethlehem esse allatam. Qua de causa vix medium noctis processit, et continuo omnes pusilli et magni castra sustulerunt, per angustias viarum arctasque fauces collium arctam viam insistentes. Abinde praeire et iter maturare quique fervebant equites, ne, in arctis semitarum faucibus multitudine peditum inundante, magnum fieret equitibus impedimentum. Maturabant siquidem magni et parvi iter sub pari intentione in Jerusalem. Cum quibus praemissi milites, a Bethlehem revertentes, in via associati sunt, cum primum solis calore matutini rores in gramine solent exsiccari. Gastus de civitate Bordeiz cum triginta viris, gnaris certaminis et insidiarum, clam subtractus ab exercitu, sicut erat providus, sciens vires appropinquantium peregrinorum adhuc latere cives et milites Jerusalem, per confinia ejusdem urbis cum suis frena laxat, praedas undique contrahit et abducit. Sed comperta illius audacia, a civibus et Sarracenis militibus praeda excussa est; Gastum vero sociosque ejus usque ad ascensum rupis cujusdam insecuti sunt. Ab eadem autem rupe Tankrado descendenti ex adverso, qui et ipse exercitum praecessit, causa quaerendi necessaria, idem Gastus obviam factus est. Qui Sarracenorum ab urbe egressionem et praedae suae excussionem manifestans, ad insectandos eosdem hostes ipsius Tankradi animum vehementer accendit. Unde ambo, admistis sociorum copiis, fortiter in terga adversariorum equos laxant, usque ad portam urbis Jerusalem eos in fugam remittentes; praedam vero retinentes ad subsequentem Christianorum exercitum perduxerunt. Visis autem praedarum gregibus ac reversis fratribus, requirunt universi unde has praedarum copias abduxerint. Illi eas a campo Jerusalem rapuisse et abduxisse professi sunt. Jerusalem vero nominari audientes, omnes prae laetitia in fletum lacrymarum fluxerunt, eo quod tam vicini essent loco sancto desideratae urbis, pro quo tot labores, tot pericula, tot mortis genera perpessi sunt. Mox pro auditae urbis desiderio et amore videndi sanctam civitatem obliti laborem suamque fatigationem, amplius quam solebant iter maturant. Nec mora ulla intermissa est, quousque ante muros Jerusalem in laudibus hymnorumque vociferatione prae gaudio lacrymantes sexaginta circiter millia utriusque sexus constiterunt.

CAP. XLVI.-- Qualiter et a quibus principibus civitas obsessa sit.

His itaque in locis Christianissimo exercitu in variis signis et armis collato, portae urbis a militibus regis Babyloniae clausae sunt; turris David satellitio armato munita, et universi cives in moenibus ad prohibendum et resistendum populo catholico diffusi sunt. Ruperat enim rex Babyloniae foedus quod legati ejus Antiochiam missi cum Christianis principibus popigerant, nihil causae adversus eos habens praeter quam quod Reymundus comes Tortosam civitatem apprehendit, et praesidium Archas plurimis diebus obsedit. Christiani vero videntes regis militiam, urbis munitionem, gentilium contradictionem, muros in circuitu locata obsidione vallant, ducemque Godefridum, quia erat potens consiliis et viribus, cum Teutonicis bello ferocissimis, in latere turris David, ubi major vis defensionis redundabat, ordinant, et una cum eo Tankradum comitem, et Reymundum cum duobus episcopis Italiae ante januam ejusdem turris cum suo comitatu sedere decreverunt. Deinde Robertus Flandrensis, et Hugo grandaevus de S. Paulo cum suis sodalibus ad obsidendos muros civitatis in declivi parte camporum sedere delegerunt. Robertus vero Northmannorum princeps, et comes Britannus, juxta muros, ubi est oratorium protomartyris Stephani, in ordine sociorum tabernacula extenderunt. Comes Reinboldus de civitate Oringis, Lodewicus de Monzun, Cuno de Monte acuto, filiusque ejus Lambertus, Gastus de Bordeiz, Gerhardus de Rosselon, Baldewinus de Burg, Thomas de Feria castro undique in circuitu urbis consederunt. Reymundus vero comes videns quia alias posset proficere, castra sua ab obsidione portarum turris David sustulit, relictis quibusdam sociis ad custodiam portarum; et super montem Sion fixis tentoriis, urbem obsidere profectus est. Hac itaque in circuitu obsidione locata a primoribus Gallorum, exploratisque locis, ne quid vacuum aut opportunum pateret insidiis, ad montem Oliveti ventum est, ubi etiam virorum fortium custodiam posuerunt, ne aliquis assultus ab hac parte fieret ex improviso, et gentilium insidiae per juga descendentium Christianos incautos deciperent. Vallis vero Josaphat, super quam erat urbs et ejus imminebant aedificia, remansit inobsessa propter locorum difficultatem et vallium profunditatem. Erant tamen illic, nocte et die, assiduae vigiliae et custodiae Christianorum.

 

CHAPITRE XLI

Les princes chrétiens et tous les gens de l'armée, ne pouvant comprendre pourquoi l'illustre chevalier était si longtemps absent, demeurèrent encore le troisième jour sur le territoire de la ville de Sidon, pour attendra que cet honorable guerrier revînt des montagnes, ou qu'on pût du moins en savoir quelque nouvelle, mais, n'ayant pu rien apprendre sur son compte ni le premier ni le second jour, ils quittèrent enfin cette position. Ils traversèrent un pays de plaine, et marchèrent ainsi, suivant toujours leur guide, jusqu'à Tyr, que l'on appelle maintenant Sur, et, arrivés auprès de cette ville, ils campèrent au milieu des champs. Une source élevée au dessus d'un ouvrage en maçonnerie, construit en voûte, fournit une si grande abondance d'eau, qu'elle forme un ruisseau dès le point d'où elle jaillit, et qu'une armée entière ne pourrait venir à bout de la tarir. Le jour suivant, ayant quitté la ville de Sur, les pèlerins arrivèrent à Ptolémaïs, que les modernes nomment maintenant Accaron,[4] parce qu'elle est la ville du dieu Accaron. L'ayant laissée à leur droite, sur les bords de la mer, ils allèrent passer deux jours et deux nuits sur les bords d'un fleuve d'eau douce, qui a son embouchure vers le même point. Là la route se partage en deux branchés, dont l’une, sur la gauche, conduit à Jérusalem, par Pâmas et le fleuve du Jourdain, l'autre prend à droite, et se prolonge sur les bords de la mer jusqu'il Jérusalem. Mais, comme sur une armée de cinquante mille hommes, il y en avait tout au plus vingt mille qui fussent en état de combattre, les princes résolurent de ne point passer par Damas, tant à cause de la grande population turque réunie dans cette ville, que parce qu'au, milieu de l'immense plaine de Damas, ouverte de Joutes, parts, les Chrétiens pouvaient se trouver sans cesse exposés aux attaques des ennemis. Ils choisirent donc la route tracée entre la mer et les montagnes, ou ils pouvaient passer en toute sécurité, couverts sur la droite par la mer, sur la gauche par des montagnes d'une élévation inaccessible. Ils dépassèrent d'abord la ville de Caïpha, ainsi appelée du nom de Caïphe, qui fut jadis chef des prêtres, et le même jour ils arrivèrent et dressèrent leurs tentes sur le territoire de Césarée, ville anciennement appelée la Tour de Straton, qu'Hérode fit ensuite reconstruire en l'honneur de César, et qu'il nomma pour cela Césarée. Au pied d'une montagne coule une source, qui traverse de là toute la plaine, et entre ensuite dans la ville : le duc Godefroi et Robert de Flandre firent dresser leurs tentes et s'établirent auprès de cette source. Le comte Raimond et Robert, prince de Normandie, demeurèrent séparés d'eux par un vaste étang, que forment les eaux de la même source, et campèrent assez loin sur les bords de ce ruisseau. Les pèlerins demeurèrent dans cette position quatre jours de suite, et célébrèrent religieusement le saint sabbat de la Pentecôte, et le jour où le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres.

CHAPITRE XLII

Après avoir passé auprès de toutes ces villes sans leur faire aucun mal, et le second, le troisième et le quatrième jour de la semaine, les Chrétiens continuèrent leur marche sur le territoire et à travers la vaste plaine de Césarée de Corneille, située dans le pays de Palestine ; le cinquième jour ils établirent leur camp auprès du fleuve de la ville de Ramla ou Rames, et résolurent de dresser leurs tentes et de passer la nuit sur les bords de cette rivière. Robert de Flandre et Gaston de Béziers, ayant pris avec eux cinq cents jeunes chevaliers, se portèrent en avant, d'après les ordres de l'armée, pour aller reconnaître les portes et les murailles de la ville. Ils trouvèrent ses portes ouvertes et ne virent point d'habitants dans l'intérieur. Ceux-ci, en effet, instruits des malheurs que les Gentils avaient eu à souffrir lors du siège et de la prise d'Antioche, s'étaient tous sauves de devant la face des Chrétiens, fuyant à travers les montagnes et les déserts, et emmenant avec eux leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux et leurs trésors. Les chevaliers, trouvant la ville de Ramla entièrement déserte d'habitants et de défenseurs, se hâtèrent d'expédier un messager auprès du peuple catholique, campé sur les bords du fleuve, afin d'inviter tous les pèlerins à venir prendre possession de la ville, et reposer leurs corps épuisés par de longues fatigues. Les Chrétiens, dès qu'ils eurent reçu ce message, partirent sans retard pour Ramla, y demeurèrent pendant trois jours, et se restaurèrent avec le vin, l'huile et la grande quantité de grains qu'ils y trouvèrent. Ils instituèrent évêque dans ce lieu un nommé Robert, et y laissèrent des Chrétiens pour faire cultiver les terres, instituer des juges, et recueillir les produits des champs et des vignes.

CHAPITRE XLIII

Le quatrième jour, dès le matin, les pèlerins quittèrent la ville de Ramla ; et, poursuivant leur marche, ils résolurent de s'avancer jusqu'au lieu où commencent les montagnes au milieu desquelles est située la ville de Jérusalem. Mais, arrivés en ce lieu, ils eurent à souffrir d'une grande disette d'eau. Instruits par leur guide sarrasin qu'il y avait des citernes et des sources d'eau vive dans le château d'Emmaüs, à trois milles au-delà, ils y envoyèrent un fort détachement d'écuyers, qui rapportèrent non seulement de l'eau en abondance, mais en outre beaucoup de fourrage pour les chevaux. Ils virent en ce lieu et dans cette même nuit une éclipse de lune, qui était la quinzième ; cet astre perdit complètement son éclat et se teignit en couleur de sang jusqu'au milieu de la nuit : tous ceux qui le virent en eussent éprouvé une grande frayeur, si quelques hommes versés dans la connaissance des autres ne leur eussent dit, pour les consoler, que ce prodige n'était point de mauvais augure pour les Chrétiens, et que cet obscurcissement de la lune, ce changement en couleur de sang, indiquaient sans aucun doute la destruction des Sarrasins. Ils assuraient en même temps qu'une éclipse de soleil serait un prodige dangereux pour les pèlerins.

CHAPITRE XLIV

Tandis que l'armée entière des Chrétiens était campée dans ces lieux, auprès des montagnes de Jérusalem, et au moment où le jour commençait à tomber, on annonça au duc Godefroi une dépuration des habitants chrétiens de la ville de Bethléem, et principalement des fidèles que les Turcs avaient chassés de Jérusalem, en les accablant de menaces, en les accusant de trahison, à l'occasion de l'arrivée des pèlerins dans ce pays. Ils venaient demander, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'armée poursuivît sa marche sans aucun retard, afin de leur porter secours. Les Gentils, en effet, instruits de l'approche des Chrétiens, accouraient à Jérusalem de tous les points du royaume de Babylone, pour défendre, cette ville et massacrer les habitants. Le duc, ayant accueilli leurs supplications, et informé par eux des périls, de ses frères, choisit dans le camp et dans ses troupes environ cent chevaliers cuirassés, qu'il envoya aussitôt en avant, pour aller porter secours aux malheureux fidèles du Christ rassemblés à Bethléem. Ceux-ci montant sur-le-champ à cheval, pour se confirmer aux ordres du duc, marchèrent rapidement toute la nuit, franchirent un espace de six milles, et arrivèrent à Bethléem vers le point du jour. Les habitants chrétiens, informés de leur approche, se portèrent aussitôt à leur rencontre en chantant des hymnes de louange et faisant des aspersions d'eau bénite. ; ils reçurent les chevaliers avec de grands témoignages de joie, leur baisant les yeux et les mains, et leur disant : Grâces soient rendues à Dieu de ce que de notre temps nous avons vu les choses que nous avions toujours désirées ; savoir que vous, nos frères en Christ, vous soyez venus pour nous délivrer du joug de notre servitude, pour restaurer les lieux sacrés dans Jérusalem, et pour faire disparaître du lieu saint les cérémonies et les impuretés des Gentils.

CHAPITRE XLV

A peine les chevaliers chrétiens avaient-ils quitté le camp, que la renommée informa tous les chefs de l'armée de la députation que le duc venait de recevoir de Bethléem. Aussi l’on n'était pas encore arrivé au milieu de la nuit, que déjà tous les Chrétiens, grands et petits, avaient levé le camp et s'étaient mis en route dans un chemin étroit, à travers les gorges et les défilés des collines. Les chevaliers, ardents à se porter en avant, pressaient leur marche, afin de n'être pas retenus et obstrués dans ces passages resserrés par les gens de pied qui affluaient de toutes parts. Tous, petits et grands, se hâtaient, poussés par le même désir d'arriver promptement à Jérusalem. Les chevaliers qu'on avait envoyés à Bethléem revinrent et se réunirent à la marche de l'armée au moment où la première chaleur du soleil du matin sèche la rosée tombée sur l'herbe. Gaston de Béziers, s'étant échappé secrètement de l'armée pour se porter en avant, avec trente hommes habiles dans les combats et dans les embuscades, et, prévoyant que les habitants et les chevaliers de Jérusalem ne pouvaient encore être instruits de l'approche des pèlerins, lança ses chevaux sur le territoire et aux environs de cette ville, et ramassa beaucoup de butin qu'il ramena aussitôt. Cependant les citoyens et les chevaliers sarrasins, informés de cette tentative audacieuse, vinrent lui enlever son butin, et le poursuivirent, ainsi que ses compagnons, jusqu'au pied d'une roche élevée. Dans le même moment, Tancrède, qui se portait aussi en avant pour aller chercher des provisions, descendait de l'autre côté du rocher, et rencontra Gaston. Celui-ci lui ayant annoncé que les Sarrasins venaient de sortir de la ville et de lui enlever son butin, ce récit inspira à Tancrède un ardent désir de se mettre à la poursuite des ennemis. Tous deux réunissant aussitôt leur escorte, lancèrent rapidement leurs chevaux sur les derrières des Sarrasins, les poussèrent jusqu'à la porte de Jérusalem, enlevèrent une seconde fois le butin, et le ramenèrent auprès de l'armée chrétienne qui s'avançait à leur suite. Les pèlerins, voyant arriver ces bestiaux sous la conduite de ces deux chefs, leur demandèrent tous en même temps où ils avaient enlevé un si riche butin, et ceux-ci déclarèrent qu'ils venaient de le prendre dans la plaine de Jérusalem. En entendant prononcer le nom de Jérusalem, tous versèrent d'abondantes larmes de joie, heureux de se trouver si près des lieux saints, de la ville désirée, pour l'amour de laquelle ils avaient supporté tant de fatigues et de périls, et bravé la mort sous tant d'aspects divers. Leur ardent désir de voir de près la cité sainte leur fit promptement oublier tous leurs travaux et leur lassitude, et ils pressèrent leur marche plus qu'ils n'avaient coutume de faire. Ils avancèrent ainsi sans se ralentir, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés devant les murs de Jérusalem, chantant des hymnes de louange, poussant des cris jusqu'au ciel, et répandant des larmes de joie : l'armée était en ce moment forte de soixante mille individus environ, de l'un et de l'autre sexe.

CHAPITRE XLVI

L'armée très chrétienne étant arrivée en ces lieux avec ses bannières et ses armes de toute espèce, les portes de la ville furent aussitôt fermées par les chevaliers du roi de Babylone, la tour de David fut remplie de guerriers armés, et tous les citoyens se portèrent sur les remparts pour les défendre, et résister au peuple catholique. Le roi de Babylone, en effet il avait rompu le traité que les députés envoyés par lui à Antioche, avaient conclu avec les princes chrétiens, et cela sans aucun motif, si ce n'est que le comte Raimond avait pris la ville de Tortose, et assiégé pendant plusieurs jours la forteresse d'Archis. Les Chrétiens voyant les troupes du roi, les fortifications de la ville et les dispositions des Gentils à résister, investirent les murailles en cercle et entreprirent le siège. Le duc Godefroi, puissant dans le conseil, et, par les forces de ses Teutons, terrible à la guerre, fut placé du côté de la tour de David, où les efforts de la défense devaient être plus grands. On décida en même temps que Tancrède qui l'accompagnait, et Raimond suivi de deux évêques d'Italie, et de toute son escorte, prendraient place avec Godefroi, en face de la porte de la même tour. Robert de Flandre, et Hugues de Saint-Pol, déjà chargés d'années, furent invités à s'établir avec leurs compagnons d'armes devant les murailles de la ville, sur le point qui descend vers la plaine. Robert, prince de Normandie, et le comte Breton, dressèrent leurs tentes près des murs, et chacun à son rang, vers le lieu où est situé l'oratoire du premier martyr Etienne. Le comte Raimbaud de la ville d'Orange, Louis de Monzons, Conon de Montaigu, et son fils Lambert, Gaston de Béziers, Gérard de Roussillon, Baudouin du Bourg, et Thomas de Féii, s'établirent aussi tout autour de la place. Le comté Raimond jugeant qu'il pourrait être plus utile sur un autre point, se retira de devant la tour de David, laissant seulement quelques-uns de ses hommes pour veiller sur les portes, et transféra son camp et ses tentes sur la montagne de Sion, pour entreprendre le siège de ce côté. Les princes français ayant ainsi disposé l'armée tout autour de la cité sainte, allèrent alors parcourir les environs, afin de né laisser aucune placé vacante, et de se précautionner contre les pièges des ennemis, et ils arrivèrent bientôt sur la montagne des Oliviers. Ils y placèrent un poste d'hommes vaillants, pour éviter d'être attaqués à l’improviste de ce côté, et pour que les Gentils, placés en embuscade, ne pussent descendre par la montagne, et venir surprendre les Chrétiens. La vallée de Josaphat, qui est dominée par la ville et par ses édifices, ne put être occupée à cause de sa profondeur et de l'aspérité du terrain. On eut soin cependant d'y entretenir nuit et jour des postes, chargés de veiller sans relâche à la sûreté des fidèles.

 

 

[1] Biblios, ou Gebaïl, aujourd'hui Dschebaïl.

[2] Baruth.

[3] Saïte, Saïd ou Seïd.

[4] Accon ou Saint-Jean d’Acre.