Flodoard ALBERT D'AIX - ALBERICUS AQUENSIS

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

 

DEPUIS L'ANNÉE 1096 JUSQU'A L'ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST

LIVRE IV

 livre III (chapitres XXXI à LXVI) - livre V

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER,

DEPUIS L'ANNÉE 1095 JUSQU'A L’ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST ;

Par

ALBERT D'AIX.

 

ALBERICUS AQUENSIS

 

HISTORIA HIEROSOLYMITANAE EXPEDITIONIS

 

 

 

 

LIBER QUARTUS.

CAPUT PRIMUM.-- Audiens princeps Antiochiae Christianorum victoriam, quid facto opus sit a suis fidelibus sciscitatur.

Tandem a duce Godefrido, populoque fidelium, triumphatis et obtutis in gurgitis flumine adversariis Christianae plebis, et praesidio firmato nemine obsistente, quidam nuntius ex Turcis festinus ad turrim et palatium Darsiani, regnatoris Antiochiae, quod est in montanis, transvolat, quanta sint damna suorum indicans, et nisi diligenter et sollici e provideat, Antiochiam caeterasque finitimas oras illius in brevi eum amissurum. Rex Darsianus, homo grandaevus, audiens praesidium firmatum suorumque ruinam irrecuperabilem, hactenus in omni conflictu et eventu diversarum rerum securus, inque solio dormiens, nunc primum suspirio angustiatur, et filium suum Sansadoniam cunctosque sibi subditos primores ad suum invitat consilium.

CAP. II.-- Innotatio nuntiorum Darsiani, et qui sint quos ad auxilium invitat.

Aderat in conspectu ejusdem sceptrigeri Solymanus, de Nicaea urbe expulsus et Romaniae finibus, quem praefatus Darsianus compellans, nuntium suae legationis fieri obnixe petit, sciens eum virum facundum, et omnibus regnis gentilium notissimum, dicens ad eum: « Tu generis mei proximus cum duodecim legatis meis, et filio meo Sansadonia, Corrozan, in terram et regnum nativitatis nostrae profecturus es. Compatrix et Odorsonius, duo ex principibus meis fidelissimi, in hac legatione tecum erunt ad faciendam querimoniam injuriarum nostrarum. Vos vero transeuntes, Brodeam de civitate Alapia, confratrem et amicum, ad auxilium nostrum commonete. Pulait, cujus milites et arma sunt copiosa, ad opem nobis conferendam similiter admonete, eo quod nobis sit semper foedere conjunctus. Sceptrigero autem de Corrozan Soldano, qui caput et princeps est Turcorum, adversitates et calamitates nostras exponite; Corbahanque familiari ejusdem sceptrigeri suggerite ut mihi familiares opes exhibeat et copias. Vocetur ergo nobis scriptor et notarius meus, ut sigillum meum et litteras vobiscum deferatis, quatenus confidentius credant necessitates nostras. Plurimi enim dies transierunt, ex quo in initio obsidionis hujus urbis filius meus Buldagis, Corrozan vos praecessit, ut adventum Christianae gentis confratribus et principibus nostris notum faceret, et adversus eam ut nobis subveniant universos commoneret. »

CAP. III.-- Allegatio causae apud regem Corrozan.

Hac regis audita voluntate et imperio, ipsiusque acceptis cum sigillo litteris, ex urbe et palatio regis procedentes, in terram Corrozan profecti sunt. Venerunt siquidem in apparatu et sumptu nimio et in gloria magna ad civitatem magnam Samnarcham, quae erat de regno Corrozan: in qua ipsum principem magnum et sceptrigerum Soldanum super omnes reges et principes orientalis plagae, Corbahanque principem, et secundum a rege, in gloria magna repererunt. Quem Solymanus, quia aetate erat prior et industria nominatissimus ac facundia, salutavit. Salutato autem rege, antequam legationem aperiret, sicut mos est Turcorum, de infortunio et injuriis conquerentium, in conspectu ejusdem magni ac potentissimi regis et praesentia suorum, pileos a capite humi jacientes, barbas unguibus saevissimis discerpunt et in magnis lamentationibus suspiria trahunt. Rex Corrozan, his Turcorum discissionibus visis, in superbia magna sic respondit: « Solymane, amice et frater noster, quid vobis contigerit expone, et vobis illatas injurias aperi: vivere nequaquam poterit a facie nostra, quicunque est ille, qui vos conturbare praesumpserit. » Solymanus gavisus et confidens in responsis tam potentissimi regis et in virtute illius, amaritudinem, quam graviter in corde tenebat, et omnem rem ex ordine retulit, quodque viva voce non poterat, litterarum assertione memorabat: « Nicaeam, inquit, quam nosti nominatissimam, et terram, quam dicunt Romaniam, de regno Graecorum, quam auxilio tuisque viribus ex tuo dono et gratia nobis collatam acquisivimus, quaedam gens superveniens, quam dicunt Christianos, de regno Franciae, in manu forti et exercitu vehementi nobis abstulerunt, et captam cum uxore et duobus filiis meis imperatori Constantinopolis tradiderunt, me autem in fortitudine sua attritum et fugatum, ad urbem Antiochiam, in qua sperabam remanere, insecuti sunt: ubi non solum me meosque, sed etiam regem Darsianum de genere nostro virum nobilissimum, tibi subjectum et amicum, tuoque munere urbem et terras tenentem, armata manu obsederunt. Misit ergo nos ad te idem princeps et tibi subjectus Darsianus, major et consanguineus noster, ut sibi auxiliari digneris in virtute multa, qua potes: nimium enim, et supra quam credimus, necessitas exposcit. Populus et exercitus noster attritus est; terra et regio nostra dissipata est; nostra vita et omnia nostra nunc in manu tua; spem aliam sicut in te, non habemus. »

CAP. IV.-- Qualiter ipse rex accepit verba nuntiorum.

In risu et deliramento verba et querimonias hujus rex Corrozan accepit, leviter in aures misit; minime has calamitates ab ulla mundi plaga posse Turcis inferri se credere fatetur; virtutem Solymani hactenus nominatissimam, militiaeque illius audaciam pro parvo reputans, audiente suorum coetu. Solymanus, sicut is, qui nuper expertus erat virtutem Christianorum, non levi animo sententiam regis accepit. Unde quia nequiverat omnia viva voce explicare, litteras cum sigillo Darsiani aperit, in quibus nomina regnorum et nomina principum universorum Christianorum Turcos expugnantium, intitulata erant, et quanti eorum sint exercitus et vires. Rex vero et omnis primatus gentilium, qui secum erant, agnitis litteris et rebus viribusque Gallorum, consternati sunt animo; et vultu in terram dimisso, non ultra super querimoniis Solymani frustra mirati sunt. Ad haec sine intermissione in universas terras regni sui missa legatione, omnes primates et ammiraldos suos in unum jubet convenire, die determinata, quae tunc aptior videbatur. Jam die adveniente, unanimiter ex decreto et jussu regis convenerunt, quibus rex verba et querimonias Solymani, et calumnias a Christianis illatas aperuit, dicens: « Universi, qui convenistis, pensate ut pensandum est; quia Christiani, qui supervenerunt, sicut fecerunt caeteris civitatibus et amicis et confratribus nostris, sic nobis facient, ni reprimantur. »

CAP. V.-- Insultatio Corbahan contra populum Dei in conspectu vocatorum regis.

Corbahan vero familiaris, et primus in aula regis et secundus a rege in regno Corrozan, vir contumax et plenus superba feritate, virtutes Christianorum parvipendens, in haec verba spiritu superbiae erupit: « Miror verba et querelam Solymani, Sansadoniae et Buldagis, filiorum regis Darsiani, super infestatione Christianorum, quorum obsidione Solymanus terras et urbes suas amisit, de quibus non facilius possent defendi, quam si a tot miseris et brutis animalibus fuissent obsessi. Olim centum millia Christianorum stravi, amputatis capitibus, juxta Civitot, ubi montana terminantur, in auxilium Solymani accitus contra imperatorem Graecorum, dissipato illius exercitu et fugato ab obsidione urbis Nicaeae. Post haec Petri Eremitae agmina innumerabilia satellites mei, in auxilium Solymani missi, attriverunt, quorum cadavere et ossibus campi regionis nunquam poterunt vacuari. »

CAP. VI.-- Expugnatae Nicaeae princeps virtutem praedicat Christiani exercitus.  

Solymanus, qui erat vir mirae et magnae industriae, audita illius superbia, et verborum jactantia, aequo animo haec illi respondit: « O frater et amice noster Corbahan, quare sic nos parvipendis, et parum audentes astruis, nosque tuo auxilio vicisse, et imperatorem Constantinopolis et Petri Eremitae inaudita millia attrivisse? Imperatoris exercitus, gens Graecorum mollis et effeminata, bellorumque exercitiis raro vexata, facile in virtute robustorum potuit superari, superata decollari. Petri similiter Eremitae agmina, pusillam manum et mendicam, et iners vulgus feminarum, pedites omnes longa via fatigatos, quingentosque solummodo equites revera comprobavi: quos levi incursu et caede consumere nobis non multum erat difficile. Hos vero, quorum nomina et virtutes et bella et industrias litterarum notitia didicistis, et adversum quos difficile est bellum committere, scitote viros fortissimos, miro equorum volumine doctos, in praelio non morte, non aliquo genere armorum posse absterreri. Horum ferreae vestes, clypei auro et gemmis inserti, variisque coloribus depicti. Galeae, in capitibus eorum splendentes super solis splendorem, coruscant. Hastae fraxineae, in manibus eorum ferro acutissimo praefixae, sunt quasi grandes perticae. Equi eorum cursu et bello doctissimi. Vexilla in hastis eorum nodis aureis et fimbriis argenteis montes in circuitu nimio lucis decore coruscare faciunt. Audaciam eorum tantam scitote quod nulle equites illorum, si ad pugnam processerint, non dubitent viginti millia nostrorum adire, sicut leones et apri mortiferis ictibus armorum fulminantes. Ego autem vires illorum pro minimo duxi, nec stare adversum me eos aestimavi, congregata fortitudine meorum, sed sic virtutem illorum conterere speravi ut paulo ante Petri Eremitae exercituin delevi. Sperabam etiam eos ab urbe Nicaea me posse absterrere in virtute meorum, uxorem meam filiosque meos, milites et principes meos, qui infra urbis moenia erant, liberare; denuo cum his bellum commisi, sed frustra consumpto labore, vix per juga montium manus illorum evasi, non paucos meos occisos reliqui. Illi, meis attritis, et caedem suorum non aeque ferentes, Nicaeam redeunt, obsidionem iterant firmius et tutius quam antea, quousque meos victos cum uxore et filiis meis in deditione tenentes, cum clavibus urbem imperatori Constantinopolis reddiderunt. Praeterea oppida et castella Romaniae, quae meae ditionis erant, devicta et subjugata eidem imperatori restituentes, plurimas munitiones nostras invaserunt. Non amplius de omnibus terris et civitatibus et praesidiis, quae tenui, mihi relictum est, quam Foloraca arx, quae est juxta mare et confinia regni Russiae. Ad haec hi Christiani milites, quos tu credis invalidos, Tursolt, Azaram et Mamistram, civitates Romaniae, cum plurimis praesidiis expugnatas obtinent. Civitates vero Armeniae et castella Dandronuch et Harimnu et Turbaysel et montana Constantini, Armeniae principis, et Pancratii, terramque ducis Corrovassilii, ferro et viribus coacta sibi subdiderunt. Civitatem vero Rohas, moenibus et murali aedificio munitissimam, fertilitate quidem famosissimam, obtinent. Sed et princeps quidam Baldewinus, caput et ductor hujus Christiani populi, filiam principis terrae uxorem duxit, et vice ducis exstincti a civibus promotus, terram totam et regionem sibi tributariam fecit, et sic usque ad Malatinam omnia loca et regna iidem Christiani invaserunt. Nunc Antiochiam, his a dextris et sinistris subjugatis, obsident. Gentes hae miri laboris sunt et exercitii, non curant corpora ulla mora aut requie, sed inimicos sibique contrarios de die in diem requirunt, quos inventos et expugnatos mittunt in perditionem. »

CAP. VII.-- Corbahan in superbia magna minatur se in brevi Christianam fortitudinem experturum.

Corbahan superbus, hac Solymani audita narratione, amplius in clationem et jactantiam os suum aperuit, dicens: « Si, inquit, vita sospes fuero, non sex mensium pertransibunt dies, et hos Christianos experiar, utrum sic fortes sint ut asseris, quos (in deo meo juro) sic delebo, ut omnis hoc eorum posteritas doleat. »

CAP. VIII.-- Rex Corrozan de belli eventu magos consulit, et Turcorum principes ex nomine vocantur.

 Rex autem Corrozan in verbis horum ad invicem contendentium, Corbahan et Solymani, magos, ariolos, aruspices deorum suorum invitat, de victoria futura requirit. Qui omnia prospere succedere, Christianos triumphare, facili bello superare regem promiserunt. Hoc audito Corbahan responso divinorum suorum, in quo cor et consilium regis intendebat, multiplici legatione diffusa per universum regnum Corrozan, ex magnifica regis jussione omnes primores et nobilissimos invitat, quatenus in armis et sagittis vehiculisque cibariorum expeditionem maturarent. Fabros, qui in omni regione commorabantur, catenas et vincula fabricare constituit, in quibus vincti et captivati peregrini in barbaras terras abducerentur. Pulait, qui erat unus Turcorum potentissimus, qui juxta flumen Euphratem habitabat, Brodoam de Alapia civitate praeclara, qui et ipse abundabat satellitio, in ultionem Turcorum et injuriarum quae a Christianis illatae erant Solymano Darsianoque regi Antiochiae, amicis et cognatis Turcorum, unanimes regis Corrozam invitat legatio, res explicat, et instantes denuntiat necessitates. Damascenorum quoque principem eadem fama et legatio pulsat et admonet, qui et ipse terram Syriae magna ex parte subjugaverat, et potens erat ubertate glebae et equitum robore. Amasam etiam de Niz regione, sita in latere Corrozan, qui nimium divulgabatur fama militiae et audaciae, regis pariter sollicitabat legatio, eo quod ipse in fronte acici semper in quocunque periculo signifer haberetur. Ejusdem Amasae hasta et sagitta omnium Turcorum sagittis incomparabilis erat, arcu omnes praeibat in sagittando; ad omnem expeditionem non minus centum equis, cursu velocissimis, munitus erat, ut uno sagitta percusso, aut aliquo adverso casu pereunte, alii sufficerent in belli assiduitate, quo semper praevolans et infestus hostibus ferebatur. Boesas ex eadem secta Turcorum, et non dispar apparatu et armis, invitatur. Amasa alter de Curzh terra amplissima et ditissima, virisque sagittariis abundans, similiter ex regis mandato adesse commonetur. Badas de praesidio Amacha et Sororgia civitate, Balduc de Samusart, Turci dolosi, milites vero armis et bello famosi, Karageth de Karan, civitate moenibus et muris firmissima ad eamdem expeditionis diem adesse commonentur. Hi in regno Corrozan ex regia admonitione, aut aliis in regnis quicunque dispersi praeerant, ad hanc expeditionem sunt convocati, ab initio obsidionis Antiochiae, et a die qua secunda legatio regis Darsiani per Solymanum facta est. Et in Corrozan rebus necessariis operam dabant, milites armabant, et in omni apparatu bellico sine intermissione intenti fervebant.

CAP. IX.-- De munificentia Baldewini in principes, et de tentorio duci transmisso.

Exercitus Christianorum et universi principes, qui in obsidione et labore erant circa Antiochiam, prorsus de hac re ignorabant expeditionem, sed de die in diem non solum escarum, sed equorum armorumque defectione arctabantur, et ante omnes curas gravis inopia universos reddebat sollicitos. Dum haec longo tempore indigentia magis ac magis accresceret, et plurimi prae imminutione necessariarum rerum desperarent, Baldewinus, qui Edessam civitatem vel Rohas dux promotus subjugaverat, plurima talenta auri et argenti fratri suo, duci Godefrido, Roberto Flandrensi, Roberto Northmannorum comiti, Reymundo, caeterisque praepotentibus, per Gerardum, nimium sibi familiarem, misit, ad instaurandam defectionem, quam tales et tam nobiles principes comperit tolerare. Equos etiam cursu laudabiles et praestantis corporis cum ornatu sellarum et frenorum honorifico, eidem fratri misit et caeteris principibus. Misit etiam arma miri honoris et decoris. Deinde post aliquot dies Nicusus, princeps Armenius, de regione Turbaysel, tentorium miri operis et decoris Godefrido duci misit, ut gratiam et amicitiam illius inveniret. Sed a Pancratio insidiis positis, pueris ipsius Nicusi tentorium ablatum est, et ex ejus dono Boemundo transmissum. Quod dum Godefridus dux et Robertus Flandrensis, qui ad invicem dilectissimi amici et consocii foederati erant, ex verbis Nicusi sibi allatum intellexissent, Boemundum, ut redderet quod injuste acceperat, verbis pacificis admonuerunt. Qui omnino admonitioni eorum contradixit et petitioni. Indignati ergo principes praedicti, rursus ex consilio majorum, ablatum requirunt tentorium. Qui nequaquam se reddere asserit, sed gravi responsione animos praedictorum principum adversus se concitavit. Concitati vero Boemundum, convocata manu suorum, aggredi in castris statuerunt, nisi quod injuste acceperat cito remitteret. Tandem Boemundus, ex consilio primorum exercitus, ne dissidium fieret in populo, tentorium duci restituit, et pace composita, rursus ad invicem amici facti sunt. Dehinc inedia invalescente, et copia escarum deficiente circa regionem Antiochiae, Baldewinus duci et fratri suo uterino Godefrido omnes reditus Turbaysel constituit in frumento, vino, hordeo et oleo, in auro solum singulis annis quinquaginta millia Byzantiorum.

CAP. X.-- De conventu nationum, ad obsidionem Christianorum festinantium, et de accusatione Baldewini.  

Jam dies determinata expeditionis regis de Corrozan, a longo tempore indictae et procuratae, propinquavit.

Et ecce universae nationes regni illius, et principes praedicti, per regionem Armeniae, Syriae, Romaniae, dispersi, in armis et copioso apparatu ad castrum Sooch convenerunt, habentes ducenta millia equitum bellatorum absque exiguo vulgo et femineo sexu, absque jumentis et camelis, et caeteris animalibus, quae nullo numero poterant conputari. Adfuit et Corbahan, princeps et caput militiae, qui in vehiculis cibariorum, qui in copiis et armis militum, qui in tentoriis et nimio apparatu super omnes affluebat; quem universi principes et nationes, quae convenerant, tanquam dominum venerabantur, et in omnibus magistrum ac praeceptorem audiebant. Hic suo in unum collecto exercitu, viam juxta onera curruum et sarcinas jumentorum et camelorum diebus multis morabatur, donec terram et civitatem Rohas ingressus est, ubi per aliquot dies remoratus, pernoctavit. Hanc per regionem descendens, dum iter per dies prae nimia pressura gentis et jumentorum abbreviaret, plurimi de diversis locis accurrerunt, plurimaque de exercitu et obsidione Antiochiae retulerunt. Inter haec et alia Baldewinus apud eum est accusatus eo quod, Turcis attritis et exstinctis, non solum civitatem Rohas, sed et omnia in circuitu praesidia suo subjugasset dominio.

 

LIVRE QUATRIÈME,

CHAPITRE I.

Le duc Godefroi et le peuple des fidèles avaient remporté la victoire sur les ennemis du Christianisme, et en avaient précipité un grand nombre dans les gouffres du fleuve ; ils avaient élevé une redoute sans rencontrer aucun obstacle, lorsqu'un messager turc se rendit en hâte vers la tour et le palais de Darsian, souverain d'Antioche : ce palais est situé sur la montagne. Le messager rapporta au roi tous les malheurs qu'il venait d'éprouver, et lui annonça qu'il ne tarderait pas à perdre la ville d'Antioche et toute la côte maritime s'il ne pourvoyait, dans sa prompte sollicitude, aux moyens de se défendre. Le roi Darsian, déjà chargé d'années, était demeuré jusqu'alors endormi sur son trône et en pleine sécurité, au milieu du mouvement et des chances diverses de la guerre. En apprenant la construction de la redoute, et l'échec irréparable que les Turcs avaient subi, il éprouva pour la première fois un sentiment d'angoisse, et réunit aussitôt en conseil son fils Samsadon et les principaux chefs, ses sujets.

CHAPITRE II.

Soliman, expulsé de la ville de Nicée et du pays de Romanie, parut ainsi en présence de Darsian : ce roi le sachant doué d'éloquence, et très connu dans tous les royaumes des Gentils, lui demanda, avec les plus vives instances, de se charger de la mission qu'il voulait lui donner, et lui dit : Toi, le plus proche voisin de mon peuple, prends avec toi douze des miens et mon fils Samsadon, et pars aussitôt pour le Khorasan, terre et royaume où j'ai pris naissance ; Copatrix et Odorson, deux de nos plus fidèles princes, marcheront avec toi dans cette ambassade, pour faire connaître mes doléances sur les offenses.que j'ai reçues. En passant, vous inviterez Brodoan,[1] de la ville d'Alep, mon frère et mon ami, à s'armer pour me secourir ; vous avertirez également Pillait, riche en armes et en chevaliers, qu'il ait à me prêter son assistance, car il m'a toujours été uni par un traité d'alliance : rapportez ensuite au Soudan qui porte le sceptre du Khorasan, et qui est le chef et le prince des Turcs, les maux qui m'affligent : en te gagez aussi Corbahan,[2] le serviteur intime de ce même souverain, à déployer pour moi les richesses et toutes les ressources de sa maison. Qu'on appelle aussitôt auprès de moi mon secrétaire, afin que vous emportiez des lettres de moi, revêtues de mon sceau, et que, tous accueillent avec plus de confiance le récit de mes malheurs : car il y a déjà longtemps, et c'est depuis les premiers jours du siège de cette ville, que mon fils Buldagis s'est rendu dans le Khorasan, pour annoncer à nos frères et princes l'arrivée du peuple chrétien, et les inviter tous à nous porter secours et à marcher contre lui.

CHAPITRE III.

Ainsi instruits des volontés et des ordres du roi Darsian, et munis de ses lettres revêtues de son sceau, les députés sortirent du palais et de la ville, et partirent pour la terre de Khorasan. Ils arrivèrent avec beaucoup d'appareil et de pompe dans la grande ville de Samarcande, qui est située dans le royaume du Khorasan, et y trouvèrent le grand prince lui-même, le soudan qui porte le sceptre au-dessus de tous les rois et princes des contrées de l'Orient, ainsi que le prince Corbahan, le second après le roi, tous deux entourés de toute leur gloire. Soliman, comme le plus âgé de la députation et le plus renommé pour son habileté et son éloquence, salua le roi. Après qu'il l'eut salué, et avant qu'il exposât les motifs de son ambassade, les députés, conformément à l'usage des Turcs, lorsqu'ils ont à porter plainte des maux et des offenses qu'ils ont soufferts, ôtèrent leur bonnet de leur tête et le jetèrent par terre, en présence du roi très grand et très puissant, et de tous les siens, puis ils se déchirèrent la barbe avec leurs ongles, poussèrent de profonds soupirs et firent entendre de vives lamentations. Le roi du Khorasan, voyant les signes du désespoir des Turcs, leur dit dans son orgueil : So !iman, notre ami et notre frère, rapporte-nous ce qui vous est arrivé, fais-nous connaître les insultes que vous avez éprouvées. Il sera impossible de vivre devant notre face à celui, quel qu'il soit, qui a osé vous affliger ainsi. Soliman, joyeux des paroles du roi très puissant, et se confiant en sa force, exposa les motifs du chagrin amer qui oppressait son cœur, et en fît un récit très circonstancié ; pour ce qu'il ne put dira de vive voix, il s'en rapporta aux déclarations renfermées dans les lettres qu'il remettait : Tes secours et tes forces, dit-il, nous avaient aidés à conquérir sur le royaume des Grecs la ville de Nicée, dont tu connais l'illustration, et la terre dite de Romanie : nous les devions à ta générosité et à tes bienfaits ; mais il est arrivé du royaume de France une race qu'on appelle chrétienne, qui dans sa force et avec une nombreuse armée nous a violemment enlevé nos possessions ; ils les ont livrées ainsi que ma femme et mes deux fils à l'empereur de Constantinople ; ils m'ont battu, mis en fuite, et bientôt après poursuivi jusque dans la ville d'Antioche, où j’espérais pouvoir demeurer. Là ils ont attaqué à main armée non seulement moi et les miens, mais encore le roi Darsian, de notre race, homme très noble, ton sujet et ton ami, qui tient de ta munificence cette ville et son territoire. Ce prince Darsian, ton sujet, plus grand que nous et notre cousin, nous a donc envoyés vers toi, afin que tu daignes le secourir de toute la puissance qui est en tes mains : nous sommes sous le poids de l'impérieuse nécessité, plus dure même qu'on ne peut le croire : notre peuple et notre armée sont détruits ; notre territoire et tout notre pays sont perdus pour nous, notre vie et tous nos biens sont maintenant entre tes mains, il ne nous reste plus d'espoir qu'en toi seul.

CHAPITRE IV.

Le roi du Khorasan accueillit ces paroles et ces plaintes de Soliman par des éclats de rire extravagants, et l'écouta fort légèrement : il déclara qu'il ne pouvait croire qu'aucun peuple du monde eût osé faire tant de maux aux Turcs, et témoigna, en présence de toute l'assemblée, son mépris pour Soliman, dont la valeur était jusqu'alors si renommée, et pour les chevaliers dont on avait toujours vanté le courage. Mais Soliman, qui naguères avait éprouvé la force des Chrétiens, ne put écouter avec indifférence les paroles du roi, et, ne pouvant exposer tous les faits de vive voix, il ouvrit les lettres revêtues du sceau de Darsian, dans lesquelles étaient détaillés les noms des royaumes et de tous les princes chrétiens qui étaient venus attaquer les Turcs, avec le dénombrement de leurs forces et de leurs armées. Le roi et tous les princes des Gentils qui étaient avec lui, ayant pris connaissance de ces lettres, et instruits par elles de tout ce qui se rapportait aux Français, tombèrent dans la consternation, et, les yeux baissés vers la terre, ils cessèrent de s'étonner des doléances que leur adressait Soliman. Alors', et sans le moindre délai, le roi envoya des députés dans toute l’étendue de son royaume, et fit ordonner à tous ses princes et ses émirs de se réunir à un jour déterminé, en fixant celui qui parut le plus convenable. Au jour indiqué, tous s'étant rassemblés en vertu des ordres qu'ils avaient reçus, le roi leur fit connaître les paroles et les plaintes de Soliman, ainsi que les offenses des Chrétiens, et leur dit : Vous tous qui êtes rassemblés, examinez ce qu'il faut faire : car les Chrétiens qui sont arrivés feront contre nous, s'ils ne sont réprimés, tout ce qu'ils ont fait contre les autres villes, contre nos amis et nos frères.

CHAPITRE V.

Corbahan, familier du roi, le premier dans sa cour et le second après lui dans le royaume du Khorasan, homme hautain, plein d'un orgueil sauvage et méprisant les forces des Chrétiens, prit la parole avec arrogance, et dit : Je m'étonne du langage de Soliman, de Samsadon et de Buldagis, tous deux fils du roi Darsian, lorsque je les entends se plaindre de l'invasion des Chrétiens, qui ont enlevé au premier ses terres et ses villes, et contre lesquels il eût été aussi facile de les défendre que si elles eussent été attaquées par autant de misérables bêtes brutes. Jadis j'ai détruit cent mille de ces Chrétiens, qui ont tous perdu leur tête auprès de Civitot, au lieu où se terminent les montagnes, lorsque je fus appelé pour secourir Soliman contre l'empereur des Grecs. Je dispersai leur armée, et les repoussai loin de la ville de Nicée qu'ils assiégeaient. Plus tard mes soldats, envoyés encore au secours de Soliman, détruisirent les innombrables bataillons de Pierre l'Ermite, et les campagnes de ce pays n'ont pu encore être purgées des cadavres et des ossements de leurs morts.

CHAPITRE VI.

En entendant Corbahan proférer ces paroles hautaines et se pavaner dans son orgueil, Soliman, homme d'une grande habileté, lui répondit avec modération : O notre frère et notre ami Corbahan, pourquoi nous estimes-tu si peu, et nous représentes-tu comme dénués de courage ? pourquoi dis-tu que c'est par ton seul secours que nous avons vaincu l'empereur de Constantinople, et détruit les innombrables bataillons de Pierre l'Ermite ? Cette armée de l'empereur, cette race molle et efféminée des Grecs, qui ne se livrent que bien rarement aux exercices de la guerre, a pu être facilement vaincue par des hommes vigoureux, et anéantie à la suite de la victoire. J'ai eu de même occasion de reconnaître par le fait que ces bataillons de Pierre l'Ermite n'étaient qu'un ramas d'hommes débiles et de mendiants, de femmes faibles, d'hommes de pied tous épuisés par la longueur de la route ; ils n'avaient avec eux que cinq cents chevaliers, et il ne nous fut pas bien difficile de les attaquer d'une course légère et de les détruire. Mais ceux-ci, dont les lettres que j'apporte vous ont fait connaître les noms, les actions courageuses et l'habileté dans les combats, et avec lesquels il est difficile de se mesurer, sachez qu'ils sont tous des hommes très forts, remplis d'une adresse admirable pour manier leurs chevaux, et qui ne se laissent effrayer dans les combats ni par l'aspect de la mort, ni par les armes de quelque genre qu'elles soient. Ils portent des vêtements de fer ; leurs boucliers, chargés d'or et de pierreries, sont peints de diverses couleurs, les casques qui ornent leurs têtes brillent d'un éclat plus vif que la lumière même du soleil. Es ont en main des lances de frêne, garnies d'un fer tranchant et longues comme des perches. Leurs chevaux sont habiles à la course et bien dressés à la guerre. Leurs bannières, fixées sur leurs lances par des nœuds dorés et garnis de franges d'argent, répandent tout autour d'eux sur les montagnes, un éclat éblouissant. Sadfaëz que leur audace est telle que mille de leurs chevaliers, s'ils s'avancent pour combattre, n'hésitent pas à attaquer vingt mille des nôtres, et semblables à des lions et à des sangliers, s'élancent comme la foudre et portent la mort dans tous les rangs. Et moi aussi j'avais méprisé leurs forces, j'avais pensé qu'ils ne tiendraient point devant moi, et, rassemblant toutes mes troupes, je m'étais flatté de détruire cette multitude, comme peu de temps auparavant j'avais détruit l'armée de Pierre l'Ermite. J'espérais pouvoir avec mes soldats la repousser loin de la ville de Nicée et délivrer ma femme, mes fils, mes chevaliers et mes princes rente fermés dans l'enceinte de cette place. J'allai donc leur livrer bataille, mais je m'épuisai en vains efforts, à peine pus-je leur échapper à travers les défilés des montagnes, laissant un grand nombre des miens morts sur la place. Après avoir vaincu, ne pouvant supporter patiemment les pertes qu'ils avaient essuyées, ils revinrent vers Nicée, l'assiégèrent de nouveau, avec plus d'ardeur et de sécurité, forcèrent enfin tous les miens à se rendre, avec ma femme et mes fils, et livrèrent ensuite les clefs de la ville à l'empereur de Constantinople. Ils ont en outre envahi les villes et les châteaux de la Romanie qui étaient soumis à ma domination les ont restitués au même empereur, et ont occupé un grand nombre de nos forteresses. De tout le territoire, de toutes les villes, de toutes les places fortes que j'ai eus en mon pouvoir, il ne me reste plus que la citadelle de Foloraque, située sur les bords (de la mer et sur les confins du royaume de Russie. Ces chevaliers chrétiens, qui te semblent si faibles, ont pris et possèdent Tursolt,[3] Azara,[4] et Mamistra, villes de la Romanie, ainsi qu'un grand nombre de châteaux forts. Ils ont subjugué par le fer et la force des armes les villes de l'Arménie, les châteaux de Dandronuch, d'Harenc et de Turbessel, les montagnes qu'occupaient Constantin prince d'Arménie et Pancrace, et le territoire qui appartenait au duc Corrovassil. Ils possèdent également la ville de Roha, garnie de remparts et de fortes murailles, et célèbre par la fertilité de son sol. Un prince Baudouin, chef et conducteur du peuple chrétien, a pris pour femme la fille d'un prince de ce pays : élevé à la place du due de Roha, mis à mort par ses concitoyens, il a rendu tributaires tout le territoire de la ville et toute la contrée environnante, et les Chrétiens ont envahi ainsi tout le pays et les royaumes qui s'étendent jusqu'à Mélitène. Maintenant, ayant occupé la contrée à droite et à gauche, ils assiègent la ville d'Antioche. Ces hommes supportent d'une manière étonnante les fatigues et les exercices violents : ils ne prennent aucun soin de leur corps, ne se donnent aucun instant de loisir et de repos ; ils vont de jour en jour cherchant partout des adversaires et des ennemis, et, dès qu'ils les rencontrent, ils les attaquent et les font tomber en ruine.

CHAPITRE VII.

Le fier Corbahan, après avoir entendu le récit de Soliman, n'ouvrit la bouche que pour se livrer encore plus à sa jactance et aux transports de son orgueil, et dit : Si je conserve la vie, il ne se passera pas six mois sans que je me sois mesuré moi-même avec ces Chrétiens, pour voir s'ils sont aussi forts que tu le dis ; et, je le jure par mon Dieu, je les détruirai de telle sorte que toute leur postérité ne cessera de s'en affliger.

CHAPITRE VIII.

Le roi du Khorasan, après avoir entendu la discussion élevée entre Corbahan et Soliman, fit appeler les savants, les devins, les aruspices de ses dieux, et les interrogea sur le destin de ses armes. Ils lui promirent que tout réussirait au gré de ses vœux, qu'il triompherait des Chrétiens et remporterait sur eux une victoire facile. A la suite de cette réponse, qui le rendait maître du cœur et des conseils du roi, Corbahan expédia de nombreux messagers dans tout le royaume du Khorasan pour ordonner, de la part du magnifique roi, à tous les plus grands et plus nobles seigneurs du pays d'avoir à se hâter pour l'expédition, et de préparer leurs armes, leurs flèches et leurs chariots chargés de vivres. Il ordonna en outre que tous les forgerons qui habitaient dans le pays eussent à fabriquer des chaînes et des fers, pour en charger les pèlerins qui seraient faits prisonniers, et les faire conduire ensuite dans les terres des Barbares. Pulait, l'un des plus puissants parmi les Turcs, et qui habitait sur les bords de l'Euphrate, Brodoan de l'illustre ville d'Alep, qui avait sous ses ordres un grand nombre de satellites, furent invités par les députés du roi du Khorasan à marcher pour venger les Turcs et pour faire expier aux Chrétiens tous les maux qu'ils avaient faits à Soliman et à Darsian roi d'Antioche, amis et parents des Turcs, ces députés leur racontèrent les événements et leur déclarèrent combien on avait un pressant besoin de leur assistance. Une autre députation alla porter les mêmes nouvelles et les mêmes avis au prince de Damas, qui lui-même avait conquis en grande partie la terre de Syrie, et que la fertilité de son pays et sa forte cavalerie rendaient également puissant. Amase du pays de Niz, situé à côté du Khorasan, renommé pour la force de ses chevaliers et pour son courage, et qui dans les combats portait toujours son drapeau dans les premiers rangs et affrontait tous les périls, fut également sollicité par les députés du roi. Nul parmi les Turcs n'était comparable à Amase pour manier une lance, ou décocher une flèche ; il les surpassait tous dans son habileté à se servir de son arc. Dans toutes les expéditions il n'avait jamais moins de cent chevaux à sa disposition, tous très rapides à la course, afin, si l'un d'entre eux était blessé d'une flèche ou périssait de toute autre manière, d'en avoir toujours d'autres pour continuer à combattre et de pouvoir se porter rapidement sur tous les points et faire le plus grand mal à ses ennemis. On invita aussi Boésas, qui appartenait également à la secte des Turcs et n'était point inférieur aux autres pour, le maniement des armes et l'éclat de sa suite. Un autre Amase, de la vaste et fertile terre des Kurdes, qui conduisait toujours avec lui un grand nombre d'ai chers, fut aussi invité, d'après les ordres du roi, à se réunir à l'expédition. Balak de la forteresse d'Amadja et de la ville de Sororgie. Balduk de Samosate, tous deux Turcs remplis d'artifice, mais chevaliers illustrés à la guerre par la force de leurs armes, et Karajeth de Carrhes, ville entourée de beaux remparts et de fortes murailles, reçurent également avis du jour où l'expédition devait se rassembler. Tous ces chefs, et beaucoup d'autres qui exerçaient leur autorité dans divers autres royaumes, avaient été invités à se réunir pour cette expédition, dans le royaume du Khorasan, dès le commencement du siège d'Antioche, et le furent encore après que le roi Darsian eut envoyé Soliman à la tête d'une seconde députation. Pendant ce temps on avait aussi préparé dans le royaume du Khorasan tout ce qui était nécessaire, et l’on continuait à armer des chevaliers et à faire avec la plus grande ardeur, et sans aucune interruption, toutes les dispositions convenables pour commencer la guerre.

CHAPITRE IX.

Cependant l’armée chrétienne et tous les princes qui étaient réunis autour des murailles d'Antioche, et travaillaient au siège de cette place, ignoraient entièrement les préparatifs de cette expédition : de jour en jour les vivres devenaient plus rares dans leur camp, les armes et les chevaux se détérioraient et dépérissaient, et la crainte d'une disette absolue tourmentait les fidèles plus encore que tout le reste. La misère publique allait croissant de jour en jour ; un grand nombre d'individus étaient réduits au désespoir en voyant baisser progressivement les provisions les plus nécessaires, lorsque Baudouin, qui avait obtenu le pouvoir dans la ville d'Edesse, autrement nommée Roha, envoya beaucoup de talents d'or et d'argent à son frère le duc Godefroi, à Robert de Flandre, à Robert comte de Normandie, à Raimond et autres princes les plus considérables. Gérard, son serviteur intime, leur apporta ces présents, que Baudouin leur adressa pour les secourir, dès qu'il fut instruit de l'extrême détresse qui affligeait des princes si illustres et si nobles, il envoya également à son frère et aux autres chefs des chevaux légers à la course, et remarquables par la beauté de leurs formes, tous garnis de selles et de brides élégantes, et il y joignit en outre un envoi d'armes d'une admirable beauté. Quelques jours plus tard, Nichossus, prince d'Arménie et du pays de Turbessel, envoya aussi au duc Godefroi une fort belle tente, enrichie d'un travail merveilleux, afin d'obtenir sa bienveillance et son amitié. Mais Pancrace, ayant disposé une embuscade, fit enlever cette tente aux serviteurs de Nichossus et l'envoya en présent à Boémond. Le duc Godefroi et Robert de Flandre, unis par une étroite amitié et une alliance intime, ayant appris par le message de Nichossus que cette tente leur était adressée, invitèrent Boémond avec douceur à restituer ce qu'il avait reçu injustement, et Boémond refusa formellement d'accéder à leur demande. Les deux princes indignés, et ayant pris conseil des autres princes, lui demandèrent une seconde fois la tente qu'il leur avait enlevée, Boémond déclara de nouveau qu'il ne la rendrait point, et sa réponse hautaine excita la colère des deux princes. Ils convoquèrent aussitôt tous les hommes de leur suite, et résolurent d'attaquer Boémond dans son camp s'il ne remettait aussitôt ce qu'il possédait sans droit. Enfin Boémond cédant aux conseils des principaux chefs de l'armée, pour éviter que la discorde ne s'établit au milieu du peuple chrétien, rendit la tente au duc Godefroi, et cette querelle terminée, ils devinrent amis de nouveau. Comme la disette augmentait détour en jour, et que.les vivres commençaient à manquer dans tout le pays d’Antioche, Baudouin assigna au duc Godefroi son frère tous les revenus de Turbessel, en grains, vins, orge et huile, et en outre en or une somme annuelle de cinquante mille byzantins seulement.

CHAPITRE X.

Déjà s'approchait le jour déterminé et assigné depuis longtemps pour l'expédition du roi du Khorasan.

Tous les peuples de ce royaume et les princes que j'ai nommés, dispersés dans les pays d'Arménie, de Syrie et de Remanié, se rassemblèrent en armes et avec tout l'appareil de la guerre au château de Sooch : ils avaient avec eux deux cent mille cavaliers propres au combat, sans compter le menu peuple et les femmes, et sans parler aussi des bêtes de somme, des chameaux et de beaucoup d'autres animaux, dont le nombre était incalculable. On voyait à leur tête Corbahan, prince et chef de l'armée, qui brillait au-dessus de tous les autres par la grande quantité de ses chariots chargés de vivres et d'armes, par le grand nombre de chevaliers et de tentes qui le suivaient et par la richesse de ses équipages. Tous les princes et toutes les nations rassemblés dans le camp le respectaient comme leur seigneur, et lui obéissaient en toute chose comme à leur maître et à leur gouverneur. Il rassembla son armée en un seul corps et marcha pendant plusieurs jours à côté de ses chariots chargés et des bagages que transportaient les bêtes de sommé et les chameaux : arrivé sur le territoire de la ville de Roha, il s'y arrêta quelques jours. Tandis qu'il descendait dans ce pays et ralentissait sa marche pour éviter l’encombrement des hommes et des chevaux, un grand nombre de messagers accoururent de divers côtés et lui portèrent des nouvelles de l'armée qui faisait le siège d'Antioche. Entre autres on vint lui porter plainte contre Baudouin, qui, après avoir battu et dispersé les Turcs, s'était emparé non seulement de la ville de Roha, mais encore de toutes les places fortes situées dans les environs.


 

 

CAP. XI.-- Profanis Rohas obsidere parantibus Baldewinus obviat, dimicat et triumphat.

Hoc audito, Corbahan et comprimores sui exercitus ad invicem consuluerunt, ut civitatem Rohas obsidentes et expugnantes, Baldewinum et suos conchristianos captivarent atque punirent, et civitatem ac regionem Turcorum restituerent ditioni. Sed Baldewinus, quem nec minae, nec aliqui terrores poterant movere, comperto adventu Corbahan et consilio ejus adversum se et civitatem Rohas, convocata et armata universa manu suorum, in equis, cursu valentibus, occurrit militibus Corbahan, praemissis ab obsidionem Rohas. Quos fortiter assiliens, et cum eis in arcu Armeniorum et lancea Gallorum dimicans, usque ad castra Corbahan in fugam remisit, spolia, nempe camelos et jumenta cum rebus necessariis praemissa, in civitatem Rohas adducens. Corbahan vero Baldewinum hoc adversum se praesumpsisse, cum praesens fuerit, ne dum absens, vehementer admiratur. Et indignatus super ejus audacia, obsidionem circa Rohas nunquam se praetermittere in deo suo jurat, sed, admonito exercitu suo, hanc in momento irrumpere, et Baldewinum captivum abducere.

CAP. XII.-- Corbahan triduo Rohas frustra obsidet; Baldewinus recedentem bellicose insequitur.

Vix Corbahan, princeps et homo metuendus, socios admonuit, et ecce universi exsurgentes civitatem Rohas obsederunt in tubarum et cornicinum stridore et tumultu, plurimam vim et assultus triduo circa urbis moenia et portas inferentes. Sed et a defensoribus et custodibus civitatis videntes sibi valide repugnari, nec se in momento vel brevi spatio posse proficere, quia urbs muris et turribus esset inexpugnabilis, Corbahan consilium dederunt, ut nunc castra ab obsidione moveret, viam quam decreverat ad Antiochiam maturaret, Antiochia vero devicta reditum faciens, ad obsidionem circa Rohas reiteraret, donec Baldewinum suosque tanquam oves in ovili trucidaret. Corbahan hujus rei consiliariis acquiescens, iter suum versus Antiochiam continuans, propter montium difficultates, exercitus inaudita millia divisit in partes. Et quia navigio longum erat tot millia flumen magnum Euphratem transmeare, Baldewini et eorum, qui cum eo erant in civitate, non immutati sunt vultus prae angustia tantae multitudinis, sed Corbahan recedente a statione urbis, equos ascendentes, postremos exercitus insecuti sunt, si forte aliqua pars tardaret, cui possent adversari. Sed dum parum eis succederet propter providentiam et custodiam Turcorum, Rohas reversi sunt, Dominum coeli exorantes, ut ducis Godefridi, Roberti, Reymundi, Boemundi, et omnium Christianorum misereatur, et de manu inimicorum, in tanta fortitudine supervenientium, defendat et sua gratia tueatur. Nec mora, a delatoribus Syris et Armeniis coepit crebrescere fama adventus Corbahan suorumque militum per aures Christiani exercitus. Sed alii credere renuebant, alii credentes ducem ad providendam rem sollicitabant.

CAP. XIII.-- Christiani exercitus quidam castris se subtrahunt, et viri industrii in occursum gentilium exploratum pergunt.

Inter has diversas opiniones, nescio qua de causa, Stephanus Blesensis infirmitate occupari se plurimum testatus est, nec se posse ultra moram facere in obsidione, fratresque commendans, et ab eis recedens, hac infirmitatis occasione versus maritima ad Alexandriam minorem profectus est. Eo itaque recedente, quatuor millia virorum belligerorum eum secuti sunt, qui de ejus fuerant comitatu. Godefridus dux, Boemundus, Robertus, Reymundus, capitanei exercitus, magis ac magis fama gentilium supervenientium attoniti, unanimiter decreverunt viros industrios de exercitu eligere et ad explorandam rei veritatem per montana et loca difficilia, unde tutius specularentur, praemittere. Praemissi sunt ergo Drogo de Nahella, Clareboldus de Vinduil, Ivo de regno Francorum, Reinardus de Tul, viri clarissimi: ut si quae de adventu gentilium pro vero comperta in aures eorum sonuissent, aut oculis eorum deprehendissent, absque mora ad exercitum referrent, ut provisi principes minus jacula infestantium timerent. Praemissi milites et rei exploratores, quidam ad Arthesiam, quidam versus Rossam, quidam versus viam Romaniae sunt diffusi ad intelligendam rei veritatem; qui exercitum undique ebullire a montanis et diversis viis ut arenam maris perspexerunt, infinita millia eorum admirantes, et minime dinumerare valentes.

CAP. XIV.-- Percepto nationum apparatu, quod principes inierint consilium.

Visis autem tot millibus et armatura Corbahan incomparabili, et gloria rerum suarum, sub omni festinatione Antiochiam reversi sunt, diebus septem priusquam Corbahan et suae acies terminos et campos regionis Antiochiae attingerent. Reversi denique, sicut didicerant, et oculis viderant, adventum et omnem apparatum Corbahan, et omnem militiam quam eduxerat, duci et caeteris principibus clam retulerunt, ne populus exterritus, eo quod longa obsidione et gravi penuria affectus esset, desperaret minusque resisteret, ac diffugium, tenebris ingruentibus, praepararent. Dux Godefridus, Robertus, Reymundus, Boemundus, Eustachius, Tankradus, omnisque primatus proxima die, postquam reversi sunt praemissi milites ad explorandum exercitum Corbahan, in unum convocati convenerunt, quid melius agerent, quod sanius consilium inirent discusserunt, ne subito praeoccupati, ab irruentibus millibus inimicorum in gladio et arcu consumerentur. Godefridus dux, Robertus et alii multi contendebant, ut exsurgentes in loricis, in galeis et clypcis, in signis erectis, in aciebus ordinatis occurrerent Corbahan in millibus supervenienti; et in Domino Jesu omnem spem suam ponentes, cum eis bella committerent, et in Dei nomine illic martyrio vitam finirent. Alii consilium dabant, quatenus pars in obsidione remaneret, ne Turci ab urbe ad auxilium Corbahan erumperent, et fortior pars, juxta consilium ducis et Roberti Flandrensis, non longius quam trans duo milliaria obviam hostibus irent.

CAP. XV.-- Mysterium arcani consilii Boemundi de traditione Antiochiae.

His in consiliis dum quilibet suam proferret sententiam, Boemundus, vir apprime prudens et astutus, Godefridum, Robertum Flandrensem et Reymundum seorsim a conventu sociorum abduxit in loco secreto, quibus omnia, quae habebat in corde suo, in hunc modum loquens, professus est:

« Domini et fratres mei dilectissimi, secretum habeo quod nunc vestrae fidei aperiam, in quo, Deo annuente et opitulante, omnis exercitus et principes nostri liberari et salvari poterunt. Civitas Antiochia, ex quo mihi promissum est quod in manum meam tradatur, jam septem transierunt menses. Et sic firmata inter me et traditorem haec est conventio sub fidei illius alligatione, quod nequaquam solvi aut mutari possit, sed in quacunque hora monuero, una ex turribus, quae ducit in civitatem et in qua idem traditor habitat, in manum meam reddatur. Multum enim pro hac re laboravi, videns urbem humanis viribus insuperabilem. Multam et innumerabilem pecuniam pactus sum illi dare; et non minus illum exaltare et ditare, inter amicos meos, quam Tankradum, filium sororis meae, sub fidei firmatione spopondi. Hujus secretae conventionis et traditionis Boemundus aequivocus meus, vir de genere Turcorum, actor factus est a principio Christianitatis suae. Et nunc eo processit ratio ut nequaquam de omnibus, quae traditor pollicitus est, fallat, et in eo quod spopondi magnum illi praemium conferre me paratum inveniat. Unde quia non parvum talentum debeo illi dare, et hujus rei totum pondus sustineo, unum vobis secreto aperio, qui estis columnae et capitanei exercitus, videlicet ut si vestrae fuerit voluntatis et caeterorum, ubi civitas capta fuerit, in manu mea reddatur. Hanc conventionem et consilium ad finem pertraham, et quod pactus sum traditori, ex meo sine dilatione conferre paratus sum. » Haec audientes principes, magno gaudio gavisi sunt, et ex omni benevolentia Boemundo civitatem annuerunt, caeterosque comprimores pariter ejusdem doni et concessionis voluntarios reddiderunt.

CAP. XVI.-- Quam prudenter ipsum consilium inter primates ventilatum sit caeteris ignorantibus.

Factis omnibus capitaneis voluntariis, sub admonitione summae fidei ad invicem datis dextris indictum est ne istud verbum palam fieret, sed suppressum silentio nulli pateret. Aiunt etiam quidam quod in conflictu et assultu hinc et abhinc dimicantium adolescens filius ejusdem Turci captus in manum Boemundi pervenerit, cujus redemptionis causa, pater pueri Boemundi coepit privatus fieri. Et ad ultimum malens vitam filii, quam omnium inhabitantium salutem, perfidiam adversus Darsianum regem assumpsit, et fidem in restitutione filii cum Boemundo iniit, et sic in civitatem fideles Christi milites intromisit. * Boemundo, si caperetur, civitas concessa est. Unde vespere jam terras operiente, ex ipsius consilio decretum est ut Godefridus et Robertus Flandrensis septingentos milites illustres de exercitu assumerent, et, Turcis per moenia diffusis nuncque domesticae curae intentis, in umbra noctis versus montana iter insisterent, quasi ad insidias profecturi aliquorum de exercitu Corbahan ad urbem praecedentium. His vero septingentis in obscuro noctis jam versus montana gradientibus per loca invia et vix commeabilia, per angustas fauces, conductu Boemundi, nuper facti Christiani, Godefridus dux universis haec firmiter injunxit, dicens: « Viri fratres et peregrini, Deo devoti, Turcis et hostilibus aliis, nobis prope hospitatis, decrevimus in occursum ire, et cum illis confligere, si forte aliquis eventus victoriae nobis detur. Tumultum vero et strepitum aliquem in nobis fieri sub indicio vitae prohibemus. » Sed aliud erat ei in mente quam quod cum populo loquebatur. Nam in montanis cum sociis solummodo rei consciis contendens, hanc scilicet in partem qua urbs et praesidium Darsiani in summo situm est cacumine, valles et abrupta montium superat, ac longo in recessu ab urbe, et secreto, in valle consistens una cum Roberto Flandrensi, cuncta ordinat quae caute de urbis traditione agenda erant et sollicite.

CAP. XVII.-- Quam caute sibi convenerint fidelium interpres et traditor civitatis.

Ordinatis itaque universis cauto consilio, quemdam interpretem linguarum, genere Longobardum, de domesticis Boemundi praemiserunt ad turrim, quam traditor tuebatur, quatenus de conventione intromissionis Christianorum ex parte Boemundi eum admoneret, et super hoc ejus responsa audiens, principibus renuntiaret. Qui ad muros perveniens, traditorem, qui in ipsa nocte constituta in turris fenestra Gallos praestolabatur pervigil, Graeco sermone appellat; si solus sit, requirit ut fiducialius cum eo sermonem de legatione Boemundi haberet. Qui verbis et signis certissimis Boemundi recognitis, per annulum videlicet, quem Boemundus ab eo susceptum nunc in signum illi remiserat, verba interpretis abhinc credula non refutavit, sed si Boemundus aut sui adessent, diligenter percontatus est. Interpres vero audiens quod traditor non in dolo sibi loquebatur, Boemundi milites non longe abesse profitetur, et ad omnia paratos, quae ex ejus consilio inire deberent. Qui eos appropinquare sine dubio aut metu commonet, murosque secure ascendere, nec aliqua mora hoc differre propter breve spatium noctis et lucem diei appropinquantis. Sollicitabat etiam eos hac maxime de causa, ne custos murorum, suae vicis in ordine, faculam in manu ferens, moenia urbis muros et turres perlustrans ad providendum, ascendentes propalaret, sicque in periculo vitae suae, expergefactis hostibus, haberentur.

CAP. XVIII.-- Godefridus et Robertus electos in hoc bellones, ne primum murorum ascensum horreant, adhortantur.  

Interpres, audito hoc consilio traditoris, ad principes in montanis relictos celeri gressu tendit, omnia quae audierat referens, et vehementer eos sollicitans ut quos velint audaciores eligant, qui sine intermissione muros ascendentes civitati immittantur. Continuo viri electi sunt ad ascensionem murorum; sed metu et dubietate corda eorum concussa sunt, singulique haesitantes de prima ingressione et ascensione murorum plurimum renitebantur. Godefridus vero dux et Robertus, viros sic videntes expavescere, nec qui praecederent invenientes, eo quod diffidebant de promissione Turci, haec machinamenta dolum arbitrantes, nimium spiritu infremuerunt, sic universos solamine reficientes: « Mementote in cujus nomine a terra et cognatione vestra exiistis, et quomodo terrenae vitae abrenuntiastis, nulla pericula mortis pro Christo inire metuentes. Nec mora, credere debetis scilicet feliciter cum Christo vivere, ideoque ejus gratia et amore, quaecunque occurrerint in via hac, aequo et libenti animo suscipere. Eia, dilectissimi Christi milites, non pro terrena remuneratione hoc periculum incurritis, sed illius meritum exspectatis, qui post mortem praesentem aeternae vitae praemia suis conferre novit. Mori enim habemus quocunque modo. Jam quidem lux matutina diei manifestat consilium nostrum; jam si cives et Turci nos persenserint, non unus saltem ex nobis vivus evadet. Ite, et ascendentes vitam vestram Deo offerte, charitatem Dei scientes vitam pro amicis ponere. »

CAP. XIX.-- Viri cordati qualiter per coriaceam scalam intromissi sint.

Ad haec tam magnanimorum principum verba et solatia, plurimorum mentium dubietas detersa est. Et scala assumpta, quae ex corio erat taurino, ad id negotium aptissima, paulatim muro appropinquant cum interprete suo, ubi ad moenia traditor viros adventantes operiebatur. Ut ergo praemissi aliqui adfuerunt, alii ex domesticis ducis, alii ex comitatu Roberti; quidam ex familia Boemundi, Turcum eos ad moenia praestolantem interpres compellat ut funem a moenibus jaciat, qua scala innodata in moenia sublevetur, per quam milites ascendentes intromittantur. Turcus, sicut devoverat, scalam fune sublevat, circa moenia fortiter alligat, et submissa voce viros confortans, monet ut indubitanter ascendant. Nec mora, lorica et galea induti, gladio accincti, hastis innitentes, et manu se trahentes, scalam ascenderunt viri audaces, quos alii subsequentes in dubia spe vivendi, jam ad viginti quinque immissi sunt. His immissis, et nimio silentio conquiescentibus, confratres juxta muros existentes, et eventum rei exspectantes, sed neminem audientes, viros immissos jugulatos et in fide falsa subito suffocatos existimabant: unde ascendere et subsequi retardabant.

CAP. XX.-- Scala dirupta nonnulli perierunt; sed denuo reparata fiducialiter ascendunt.

Milites vero immissi, intelligentes quod socios Christianos adeo timor invaserat, ut se subtrahendo a scala abirent, trans moenia a muro se inclinantes, submissa voce socios ascendere hortabantur, asserentes se nihil illic periculi passuros. Hi fratrum voce audita adhuc viventium, certabant vehementi studio scalam ascendere et urbem intrare, donec prae nimia pressura et pondere, moenia antiqua et inveterata, dissolutis saxis cum caemento, scissa sunt et diruta, sicque scala, retinaculo carens, prorsus humi corruit cum viris adhuc in ea consistentibus. Erant autem juxta muros lancearum hastae positae et erectae, in quibus confixi qui corruerant, alii a saxis de muro cadentibus oppressi et semineces facti, aliqui mortui sunt. Quod multum populus Dei inhorruit, existimans omnia haec in dolo a Turcis contigisse, et nunc universos immissos pulso dubio iniqua morte deperiisse. Non sonus, non fragor aliquis, licet a corruentibus et infixis maximus exstiterit, in urbe aut in moenibus est auditus. Dominus enim Deus ventum valide spirantem hac suscitavit nocte. Turcus fidem, quam Boemundo in urbis traditione devoverat, servans, funem iterato ad relevandam scalam dimittit. Qua rursus moenia fortiora in eodem loco circumdans, desolatos et perterritos per interpretem revocat, ascensumque repetere universos fideliter admonet. Non ultra viri haesitantes, sed ex interpretis verbis roborati, et confratrum agnita salute, rursus scalam ascendunt, et moenibus inferuntur, donec ferme sexaginta super muros invecti constiterunt.

 

CHAPITRE XI.

Ayant appris ces détails, Corbahan et les principaux chefs de son armée résolurent d'un commun accord d'assiéger et de prendre d'abord la ville de Roha de faire prisonniers et de punir ensuite Baudouin et tous les Chrétiens de sa suite, et de rétablir la ville et tout le pays sous la domination des Turcs. Mais Baudouin, incapable de céder à aucune menace ou à aucun sentiment de crainte, informé de l'arrivée de Corbahan et de ses projets contre lui-même et contre la ville de Roha, convoqua aussitôt et arma ses fidèles, et tous montés sur des chevaux habiles à la course, ils marchèrent à la rencontre des chevaliers que Corbahan avait envoyés en avant pour commencer le siège de la place. Les attaquant alors vigoureusement avec les arcs des Arméniens et les lances des Français, Baudouin les mit en fuite, les repoussa jusque sur le camp de Corbahan, leur enleva et ramena dans la ville de Roha de riches dépouilles, savoir des chameaux et des bêtes de somme, que l'on avait envoyés en avant, chargés de provisions. Corbahan ne pouvait assez s'étonner que Baudouin eût osé entreprendre de telles choses contre lui, au moment même où il arrivait. Indigné de cet excès d'audace, il jura par son dieu de ne point abandonner le siège de Roha ; et, ayant averti son armée, il déclara qu'il voulait pénétrer sans retard et de vive force dans cette ville et emmener Baudouin en captivité.

CHAPITRE XII.

Aussitôt que Corbahan, prince et homme redoutable, eut donné le signal à ses alliés, tous se levèrent en même temps, et allèrent attaquer la ville de Roha, en faisant retentir au loin les trompettes et les clairons : pendant trois jours consécutifs, ils livrèrent de fréquents assauts devant les murs de la ville, et essayèrent de l'enlever de force ; mais voyant que les défenseurs et les gardiens de la place résistaient fortement, et qu'il leur serait impossible de s'en emparer en un moment ou du moins en peu de temps, parce que les murailles et les tours la rendaient inexpugnable, ils engagèrent Corbahan à abandonner le siège, à poursuivre sa marche vers Antioche, sauf à revenir, après avoir délivré celle-ci, recommencer l'attaque de Roha, et massacrer Baudouin et tous les siens, comme les moutons sont mis à mort dans une bergerie. Corbahan se rendant à l'avis de ses conseillers, se remit en marche pour Antioche, et divisa sa nombreuse armée en plusieurs corps, à cause de la difficulté des chemins à travers les montagnes. Comme tant de milliers d'hommes ne pouvaient traverser le grand fleuve de l'Euphrate qu'avec beaucoup de lenteur, Baudouin et ceux qui étaient enfermés avec lui dans la ville, ne se laissèrent point effrayer par leur immense multitude, et, lorsque Corbahan se fut retiré de la place, ils montèrent aussi à cheval et marchèrent sur les derrières, pour le cas où quelque corps demeurerait en retard, et pourrait être attaqué avec avantage. Mais ils ne purent réussir dans ce projet, tant les Turcs prenaient de précautions pour se garder ; les nôtres rentrèrent alors à Roha, priant le Seigneur du ciel d'avoir compassion du duc Godefroi, de Robert, de Raimond, de Boémond et de tous les Chrétiens, de les protéger par sa grâce, et de les défendre contre leurs ennemis, qui venaient les attaquer en si grande force. Bientôt après l'armée chrétienne apprit par les espions Syriens et Arméniens, la première nouvelle de l'approche de Corbahan et denses chevaliers. Les uns se refusaient à le croire, et ceux qui le croyaient sollicitaient le duc Godefroi de se préparer pour cet événement.

CHAPITRE XIII.

Au milieu de ces diverses opinions, et je ne sais pour quels motifs, Etienne de Blois se déclara extrêmement malade, et ajouta qu'il lui était impossible de demeurer plus longtemps au siège d'Antioche ; puis, louant beaucoup ses frères, et prenant congé d'eux, sous ce prétexte de maladie, il dirigea sa marche vers les bords de la mer, et partit pour Alexandrette. En faisant sa retraite, il fut suivi par quatre mille hommes de guerre qui avaient formé son escorte dès le principe. Le duc Godefroi, Boémond, Robert et Raimond, capitaines de l'armée, de plus en plus étonnés de l'arrivée inopinée des Gentils, résolurent d'un commun accord de choisir des hommes intelligents, qu'ils chargeraient d'aller en avant pour reconnaître la vérité de ces rapports, et de passer par les montagnes et les lieux les plus inaccessibles pour être mieux en sûreté, et pouvoir mieux examiner. Dreux de Nesle, Clairambault de Vandeuil, Ives du royaume de France, et Renaud de Toul, hommes très distingués, reçurent ordre de se porter en avant, et s'ils apprenaient quelque nouvelle certaine au sujet de l'arrivée des Gentils, ou s'ils en voyaient quelque chose par eux-mêmes, de venir aussitôt en faire leur rapporta l'armée, afin que les princes, en prenant leurs précautions, eussent moins à redouter les coups des ennemis. Parmi les chevaliers qui allèrent à la découverte, les uns se dirigèrent vers Artasie, d'autres vers Roha, d'autres vers la Romanie, afin de pouvoir mieux connaître la vérité des faits ; bientôt ils virent l'armée ennemie, sortant de tous côtés, à travers les montagnes et par tous les chemins, nombreuse comme le sable de la mer. Ils admirèrent leur infinie multitude, mais ne purent entreprendre de les compter.

CHAPITRE XIV.

Après avoir vu tant de milliers de Turcs, et Corbahan entouré de son armée et de ses richesses incomparables, les députés chrétiens retournèrent en toute hâte à Antioche, et y arrivèrent sept jours avant que Corbahan et ses troupes eussent atteint les frontières et la plaine du territoire de cette ville. A leur retour ils racontèrent au duc et aux autres princes ce qu'ils avaient appris et vu de leurs yeux, au sujet de la marche, de Corbahan, de l'appareil de guerre dont il était environné, et des troupes qu'il conduisait à sa suite ; mais ils n'en parlèrent qu'en secret, de peur que le peuple, déjà affligé de la longueur du siège et de l'extrême pénurie qu'il éprouvait, ne tombât dans le désespoir, ne fût moins propre à la résistance, ou ne cherchât les occasions de prendre la fuite, à la faveur des ténèbres de la nuit. Le lendemain du retour des chevaliers qui étaient allés en reconnaissance, Godefroi, Robert, Raimond, Boémond, Eustache, Tancrède et tous les principaux chefs se réunirent à la suite d'une convocation, et délibérèrent entre eux sur ce qu'il y avait de mieux à faire, et sur les résolutions qu'il serait le plus convenable d'adopter, afin de n'être pas pris à l'improviste, et massacrés sans défense par les milliers d'ennemis qui les menaçaient. Le duc Godefroi, Robert et plusieurs autres voulaient que les Chrétiens se levassent tous ensemble revêtus de leurs cuirasses, de leurs casques et de leurs boucliers, qu'ils s'avançassent, bannières déployées et en bon ordre de bataille, à la rencontre de l'armée de Corbahan, et que mettant toutes leurs espérances dans le Seigneur Jésus-Christ, ils allassent combattre les Gentils, et mourir eh martyrs pour le nom de Dieu. D'autres étaient d'avis qu'une partie de l'armée demeurât dans le camp, afin que les Turcs enfermés dans la ville ne pussent en sortir pour porter secours à Corbahan, et qu'en même temps, selon l'avis du duc Godefroi et de Robert de Flandre, la portion la plus considérable de l'armée marchât à la rencontre des ennemis, niais sans s'avancer à plus de deux milles du camp.

Tandis que chacun présentait ainsi son opinion dans le conseil, Boémond, homme sage et adroit, prit à part Godefroi, Robert de Flandre et Raimond, les emmena hors de rassemblée dans un lieu secret, et leur exposa tout ce qu'il avait tenu renfermé dans le fond de son cœur, en leur parlant comme il suit :

 Mes seigneurs et frères très chéris, je possède un secret que je vais maintenant vous confier, et par lequel, si Dieu nous est favorable et nous protège, toute l'armée et nos princes pourront être délivrés et sauvés. Déjà plus de sept mois se sont écoulés depuis qu'on m'a fait la promesse de remettre entre mes mains la ville d'Antioche. La convention conclue à ce sujet entre moi et celui qui doit la livrer, et qui m'a engagé sa foi, est de telle sorte qu'il lui est impossible de s’en retirer ni d'y rien changer ; en sorte qu'il doit, à quelque heure que je lui en donne le signal, remettre entre mes mains une des tours qui conduisent à la ville ; celle dans laquelle il habite lui-même. Voyant que le succès de notre entreprise était trop au dessus des forces humaines, j'ai beaucoup travaillé pour cette affaire. J'ai promis de donner à cet homme d'immenses sommes d'argent ; je me suis engagé par serment à l'enrichir, et à l'élever entre mes amis, non moins que Tancrède, le propre fils de ma sœur. Boémond, qui porte le même nom que moi, et qui est né Turc, a été l'agent de cette secrète négociation, depuis le jour où il a lui-même embrassé notre foi. Et maintenant les choses en sont venues au point que celui qui s'est engagé envers moi ne peut me tromper en aucune de ses promesses, et qu'il me trouvera également tout disposé à lui accorder les grandes récompenses que je lui ai garanties. Comme je dois lui donner des sommes considérables, et que je supporte seul tout le poids de cette affaire, je ne vous demande qu'une seule chose, et toujours en secret, à vous qui êtes les fermes appuis et les capitaines de l'armée, c'est que vous et les vôtres vous donniez votre consentement à ce que la ville soit livrée entre mes mains, lorsqu'elle sera prisé. Je conduirai jusqu'au bout l'accomplissement de mes projets et de mon traité, et les engagements que j'ai pris envers celui qui remettra la place, je suis prêt à les remplir sans le moindre retard et sur mes propres ressources. Les princes accueillirent ces propositions avec la plus grande joie ; ils cédèrent la ville à Boémond avec beaucoup d’empressement, et déterminèrent également les autres chefs de l'armée à consentir spontanément à cette cession.

CHAPITE XVI.

Tous les capitaines ayant donné leur assentiment, et s'étant engagés les uns envers les autres, en se présentant la main, à demeurer fidèles à leurs promesses, il fut convenu qu'on ne parlerait point en public de cette affaire, et qu'elle demeurerait dans le plus profond secret. Quelques personnes disent que, dans l'un des nombreux combats qui eurent lieu pendant le siège d'Antioche, un jeune homme, fils du Turc qui promit de la livrer, étant tombé entre les mains de Boémond, son père, pour le racheter, chercha les moyens de se lier avec ce dernier, et qu'enfin, préférant la vie de son fils au salut de tous ses concitoyens, il se résolut à cet acte de perfidie envers le roi Darsian, conclut un traité à condition que son fils lui serait rendu, et que ce fut par ce moyen que les fidèles chevaliers du Christ furent introduits dans la ville….[5] Boémond reçut donc la promesse qu'Antioche lui serait livrée dès qu'on en aurait pris possession. Le soir étant venu, il fut arrêté, sur la proposition de Boémond, que Godefroi et Robert de Flandre prendraient dans l'armée sept cents illustres chevaliers, et que ceux-ci, tandis que les Turcs seraient dispersés sur les remparts, ou occupés du soin de leurs affaires particulières, dirigeraient leur marche vers les montagnes, à la faveur de la nuit, comme pour aller s'établir en embuscade, et attendre le passage des hommes de l'armée de Corbahan qui pourraient être expédiés en avant. Au moment où les sept cents hommes partirent pour la montagne, au milieu d'une nuit obscure, marchant, sans suivre aucun chemin, dans des passages presque inabordables, et à travers d'étroits défilés, sous la conduite de Boémond (celui qui s'était fait chrétien depuis peu de temps), le duc Godefroi leur adressa le discours suivant, d'un ton ferme et imposant : Hommes, frères, pèlerins dévoués à Dieu, nous avons résolu de marcher à la rencontre des Turcs et des corps ennemis qui sont établis près de nous, et de combattre avec eux pour essayer de remporter une victoire : nous défendons formellement que personne, parmi nous, fasse le moindre mouvement, ou le moindre bruit, sous peine de mort. En même temps Godefroi avait dans l'esprit des pensées toutes différentes de ce qu'il disait à ce peuple. Se dirigeant lui-même vers les montagnes, mais seulement avec ceux qui connaissaient son secret, vers le côté où la citadelle du roi Darsian s'élève fort au-dessus de la ville, il franchit les vallées et les précipices escarpés : et, choisissant une retraite assez éloignée de la place et solitaire, il s'arrêta au fond d'un vallon avec Robert de Flandre, et fit aussitôt, avec sollicitude, toutes les dispositions de prudence nécessaires pour l'occupation de la ville.

CHAPITRE XVII.

Lorsque toutes ces mesures de précaution eurent été sagement ordonnées, on envoya un interprète de langues, né Lombard, et l'un des domestiques de Boémond, vers la tour que gardait celui qui devait la livrer, pour le faire inviter, de la part de Boémond, à tenir sa promesse en introduisant les Chrétiens, et pour rapporter d'abord aux princes la réponse qu'il aurait reçue. Arrivé auprès des murailles, il trouva le traître qui passait la nuit à l’une des fenêtres de la tour, et veillait assidûment pour attendre l'arrivée des Chrétiens : il l'appela en langue grecque, et lui demanda d'abord s'il était seul, afin de pouvoir s'entretenir plus sûrement avec lui au sujet du message de Boémond. Ayant reconnu l'envoyé de Boémond à ses paroles, et par des signes plus certains, savoir, un anneau que Boémond avait reçu de lui, et qu'il lui renvoyait comme garantie, le Turc ne repoussa point l'interprète et s'informa, au contraire, avec empressement si Boémond ou quelqu'un des siens était venu.

CHAPITRE XVIII.

L'interprète voyant, de son côté, que le traître parlait sans artifice, répondit que les chevaliers n'étaient pas éloignés, et qu'ils étaient tout disposés à se conduire selon les avis qu'il leur ferait parvenir. L'autre dit alors qu'ils pouvaient s'avancer sans hésitation ni crainte, et monter sur les murailles en toute, sécurité, mais qu'il importait de ne pas différer d'un moment, parce qu'il restait peu de temps avant que la nuit fût remplacée par le premier point du jour ; il les supplia instamment de se hâter, principalement dans l'intention d’éviter que le gardien, qui venait à son rang visiter les tours et les murailles, portant en main une torche, et faisant une ronde de sûreté, ne les découvrît au moment où ils monteraient, et qu'ils ne fussent exposés à perdre la vie si l'on venait à donner l'éveil aux ennemis. L'interprète, après avoir entendu les paroles de son interlocuteur, se rendit, d'une marche rapide, auprès des princes qu'il avait laissés dans les montagnes, leur rapporta tout ce qu'il venait d'entendre, et les supplia vivement de choisir les hommes les plus intrépides, qui monteraient sans aucun retard sur les murailles, et seraient introduits dans la ville. Des ; hommes furent aussitôt désignés pour cette entreprise ; mais, frappés d'incertitude et de crainte, ils hésitaient entre eux à qui monterait le premier, et chacun, en son particulier, s'y refusait obstinément. Le duc Godefroi et Robert, voyant leurs hommes remplis de terreur, et ne trouvant personne qui voulût se hasarder le premier, parce que tous se ralliaient de la parole du Turc et redoutaient quelque artifice ; Godefroi, dis-je, et Robert, frémissant dans le fond de leur cœur, cherchèrent à relever le courage de leurs compagnons par quelques paroles. Rappelez-vous, leur disaient-ils, au nom de, qui vous avez quitté votre pays et vos parents, et comment vous avez renoncé à cette vie terrestre sans craindre d'affronter aucun péril de mort pour l'amour de Jésus-Christ ; vous devez donc croire que vous vivrez heureusement avec le Christ, et pour l'amour de lui recevoir avec fermeté d'âme et contentement tout ce qui vous arrivera dans la route que vous suivez. Courage donc, très chéris chevaliers du Christ ! ce n'est point pour une récompense terrestre que vous vous exposez à ce danger ; vous vous confiez aux mérites de celui qui sait, après la mort de ce monde, conférer aux siens les biens de la vie éternelle : de façon ou d'autre nous devons mourir. Déjà le premier crépuscule du matin est près de venir trahir nos résolutions ; si les citoyens et les Turcs nous aperçoivent, aucun de nous ne s'échappera vivant d'entre leurs mains. Allez donc, montez sur les murailles, et offrez vos vies à Dieu, sachant bien qu'il appartient à l'amour de Dieu de sacrifier sa vie pour ses amis.

CHAPITRE XIX.

En entendant les paroles consolantes de ces princes magnanimes, plusieurs chevaliers chrétiens renoncèrent enfin à leur hésitation. Prenant alors une échelle faite en cuir de bœuf, et propre à l'exécution de leur entreprise, ils se rapprochèrent des murailles, accompagnés de l'interprète : le traître attendit leur arrivée. Ceux qui marchèrent les premiers étaient, les uns, domestiques du duc, les autres de l'escorte de Robert, quelques autres de la maison de Boémond. L'interprète, appelant aussitôt le Turc, lui demanda de jeter une corde avec laquelle il pût attacher l'échelle, et la faire ainsi remonter jusqu'au haut du rempart, pour que les chevaliers pussent être introduits dans la place par ce moyen. Conformément à ses promesses, le Turc tira l'échelle à lui avec la corde, l'attacha fortement sur le rempart, et, parlant d'une voix étouffée, il chercha à encourager les chevaliers, et les invita à monter sans hésitation. Aussitôt revêtus de leurs cuirasses et de leurs casques, munis de leurs épées, et s'appuyant sur leurs lances, ces hommes audacieux montèrent par l'échelle en se soutenant avec la main, d'autres les suivirent tremblant pour leur vie, et ils se trouvèrent au nombre de vingt-cinq. Comme ils observèrent un profond silence aussitôt après leur arrivée, ceux de leurs frères qui étaient demeurés au pied du rempart pour attendre l'issue de l'entreprise, n'entendant plus personne, crurent qu'ils venaient d'être massacrés bu étouffés par trahison, et ne voulurent plus monter à leur suite.

CHAPITRE XX.

Cependant les chevaliers qui occupaient les remparts voyant que leurs frères avaient été saisis de terreur, au point qu'ils s'étaient déjà éloignés de l'échelle, s'avancèrent un peu en dehors de la muraille, et, parlant à voix basse, ils invitèrent leurs compagnons à monter, affirmant qu'ils n'avaient aucun danger à redouter. Ceux d'en bas ayant reconnu la voix de leurs frères, se disputèrent bientôt, dans l'ardeur de leur zèle, à qui monterait le premier, et comme ils se pressaient les uns les autres sur l'échelle, la chargeant d'un poids excessif, les pierres de l'antique muraille se détachèrent de leur ciment, et tombèrent en morceaux, l'échelle elle-même, n'ayant plus de point d'appui, tomba aussi par terre avec ceux qui se trouvaient dessus. On avait posé au pied de la muraille des lances dont les piques étaient dressées en l'air : quelques hommes tombèrent sur ces piques, d'autres furent accablés, et à demi morts, par les pierres qui roulèrent du haut de la muraille, quelques-uns même périrent sur le coup. Le peuple de Dieu frémit à ce spectacle, pensant que ce qui venait d'arriver n'était qu'un résultat de l'artifice, et n'hésitant pas à croire que ceux qui étaient déjà montés avaient aussi péri par trahison. Cependant on n'entendit aucun mouvement, aucun bruit dans la ville ou sur les remparts, malgré le fracas que firent ceux qui tombèrent par terre ou sur les lances ; car le seigneur Dieu suscita pendant cette nuit un vent qui soufflait avec violence. Le Turc, fidèle aux serments par lesquels il s'était engagé envers Boémond, fit descendre de nouveau sa corde pour remonter l'échelle : l'ayant fixée une seconde fois vers le même point, mais avec plus de solidité, il invita l'interprète à rappeler les chevaliers frappés de désolation et d'effroi, et les engagea avec le même zèle à remonter sur l'échelle. Enfin, renonçant à toute hésitation, rassurés par les paroles de l'interprète, et voyant bien que leurs frères étaient encore vivants, les chevaliers s'élancèrent de nouveau sur l'échelle, parvinrent sur le rempart, et s'y établirent au nombre de soixante environ.

 

CAP. XXI.-- Immissi stragem custodum operantur; gentiles alii somno expergefacti Christianos impugnant.

Interea custos murorum in gyro civitatis, perlustratis moenibus, ad visitandos vigiles Turcorum et commonendos, faculam manu ferens, viris immissis occurrit. Sed in momento ictu gladii capite illius amputato, transeuntes turrim vicinam ingressi sunt. In qua universos reperientes, adhuc sopore gravatos, in ore gladii percusserunt, ac in eodem impetu in alias turres irruentes, stragem plurimam operati sunt, donec fere decem turrium custodes, in ea parte urbis gravi somno immersos, sine ulla vociferatione peremerunt. His ita in gladio prostratis, per posticum quoddam, quod in montanis erat juxta eumdem locum quo ascenderant, subito fractis seris plurima manus ex septingentis immissa est, cornibusque fortiter intonantes, Godefridum, Robertum et caeteros comprimores advocant, quatenus ad auxilium intromissis quantocius properantes urbem penetrent. Hi cornibus auditis, et pro signo dato recognitis, quia secretorum omnium consocii erant, in manu robusta advolant, ad portam, quae sursum in montanis proeminebat, contendentes ut intrarent. A magistra autem arce Darsiani, quae huic portae proxima erat, Turci exsurgentes audito tumultu, lapidum jactu Gallos abegerunt, sociosque eorum qui immissi erant minime ad portam pervenire, ut hanc aperirent, passi sunt. Unde ad posticum praedictum revertentes milites, qui scala urbem intraverant, penetrale hujus postici ferro acutissimo, ingeniis Turcorum parato, fractis muris ampliaverunt, et sic principes ac socii eorum equo et pedibus spatiose intromissi sunt.

CAP. XXII.-- Tumultuantibus hinc inde partibus, principes primum traditam esse civitatem multitudini indicant.

Turci itaque, hac subita vociferatione et tumultu buccinarum cornuumque stridore expergefacti, ad arma festinant, arcus et sagittas arripiunt, turres defensant, utrinque ad invicem gravia certamina a sursum et deorsum conserentes. In hac clamosa hinc et hinc contentione milites Darsiani, qui in montis cacumine et eminentiore arce erant, cornibus fortiter insonuerunt, quatenus Turci qui in civitate erant et turrium praesidiis, et adhuc in summo diluculo stertebant, evigilantes, ad auxilium sociis exsurgerent, sicque immissis Christianis resistere valerent. Quod exercitus magnus, qui adhuc extra muros altera in parte spatiosae urbis consederat, de adventu et ingressione Corbahan hos in montanis et in arce voces exaltare, cornibus strepere et congredi arbitrati sunt, penitus ignorantes quomodo urbs tradita et capta in manu Gallorum sit. Boemundus, Reymundus et Tankradus, quibus res tota innotuit, quique in obsidione remanserant, loricas induti, armis accincti, vexillis elatis ad urbem exterius impugnandam advolant, ignaros actae rei plurimum confortantes in urbis assultum et omnem illis rem enucleantes.

CAP. XXIII.-- Fideles portas urbis aperiunt: vexillum Boemundi in arce praeeminet: prima luce geritur bellicosissimus Mars.

Interea dum sic interiore et exteriore pugna Turci nimium arctarentur, Graeci, Syri, Armenii cives, et viri Christianae professionis, ad portas aperiendas et seras scindendas laetanter concurrunt, per quas Boemundus et universus exercitus intromissus est. Signum nempe Boemundi, quod sanguinei erat coloris, primo diei crepusculo ea in parte qua urbis facta est traditio, super muros in montanis rutilabat, ut pateret omnibus quod Dei gratia et opitulatione urbs, ab homine insuperabilis, in manus Boemundi et omnium fidelium Christi tradita et capta sit. Sic seris avulsis et undique portis patefactis, universi admirati et gavisi quomodo consilium istud non omnibus patebat, expergefacti celeriter arma rapiunt, alius alium admonet, et rapido cursu omnes armati urbem et portas intrare contendunt. Milliare quispiam transcurrere poterat, priusquam universa multitudo Christianorum intromissa est. Mox intrantium tot millium fragore vehemente et strepitu, tubarumque sonitu horribili, et plurima vexillorum elevatione, armatorum ingenti clamore, equorum hinnitibus Turci stupefacti, alii adhuc in strato suo quiescentes improvisi et inermes evigilant. Quorum pars subito spe defensionis adunatur, arcus et arma arripientes, alii in turribus et praesidiis persistentes, plurimos incautos Christianos inertis vulgi, viros et mulieres, sagittis feriunt. Concursus et diversi conflictus inter se fiunt et caeco marte aguntur. Christiani, quorum virtus et copiae magis ac magis affluebant, invalescentes, per domos, et plateas et vicos civitatis Turcos diffusos et errantes in ore gladii percutiebant, nulli aetati parcebant aut sexui de genere gentilium, donec terra sanguine et cadaveribus occisorum operta est, pluribus etiam caesis exanimis Christianorum corporibus tam Gallorum quam Graecorum, Syrorum, Armeniorum admistis. Nec mirum, cum vix luce agnita adhuc super terram essent tenebrae, et quibus parcerent et quos ferirent penitus ignorarent. Nam voce et signo Christianae professionis Turci et Sarraceni timore mortis acclamantes, plurimi peregrinos fallebant, et ideo communi strage vitam amittebant. Decem millia fuere occisorum, quorum corpora per vicos et plateas civitatis caesa et ferro a Gallis exstincta sunt.

CAP. XXIV.-- Pagani, quo quisque poterat, fugam ineunt: aliqui de altissimis rupibus cadentes elisi sunt et exstincti.

Plurimi Turcorum videntes caedem gravissimam quae fiebat, et quia tota urbs armis et viribus Gallorum redundabat, vitae diffidentes, e turribus et praesidiis civitatis fugientes, ad montana contendunt, notitia viarum perplexarum, ubi praesidium magistrae arcis intrantes, arma insequentium Gallorum evaserunt. Haec autem arx et palatium in montanis situm, nulla arte, nulla vi superari potest; nullus in ea manentibus adversari aut nocere potest. Alii, circiter mille, a longinquis partibus acciti auxilio et immissi, tubarum ac cornuum stridore exterriti, nimiaque suorum occisione desperati, quos prorsus notitia viarum et fugae latebat, pariter et ipsi ad montana, superiusque praesidium festinantes, ut Christianorum manum evaderent, in angustam et incognitam semitam caeco errore inciderunt. Ubi prorsus via deficiente, in sublimi colle nequaquam ultra revertendi facultas esse poterat, sed a sursum per declivia et scopulos arctissimos et incommeabiles cum equis et mulis corruentes, fractis collis, cruribus, et brachiis universisque membris, inaestimabili et admirando casu universi perierunt.

CAP. XXV.-- De opibus inventis in civitate, et qua die capta sit urbs.

Populus autem Dei vivi reversus a caede et insecucutione gentilium in praesidium et montana fugientium, sole jam altius radiante et die plurima adulta, urbem perlustrant, victus quaeritant, sed paucos repererunt. Ostrea tantum diversi generis et coloris, piper quoque et pigmenta plurima, vestes, et papiliones gentilium, tesseras et aleas, quin et pecuniam, sed non multam invenerunt. Nec mirum, quia diuturna obsidione novem mensium vallata, tot gentilium millia illic congregata totum consumpserunt. Feria quinta erat dies serenissima, quando tertio Non. Junii mensis tradita et capta est civitas Antiochia in manu Christianorum, Turcis prostratis et effugatis.

CAP. XXVI.-- De fuga et nece regis Antiochiae.

Darsianus autem rex Antiochiae, intelligens fugam suorum et totum jam praesidium et arcem fugitivis repletam, timens ne Gallorum manus, capta urbe, praesidium vallans expugnaret, mulo ascenso egressus est ut lateret in deviis montium, dum finem et eventum rei plenius cognosceret et an arx a facie Galiorum a suis retineri posset. Hic dum solus per devia montium diffugio erraret, quidam de Syria, Christianae professionis, qui causa rerum necessariarum ite: per montana carpebant, ipsum principem a longe intuentes et agnoscentes, plurimum admirati sunt cur solus ab arcis praesidio per devia declinaverit. Unde ad invicem locuti sunt: « Ecce dominus et rex noster Darsianus, non sine causa, per haec deserta loca montium iter facit: forsitan urbs capta est, sui occisi, ipse nimirum fugae intentus est. Qui ne manus nostras effugiat videamus a quo tot damna, injurias et calumnias pertulimus. » Hoc modo fidem tres Syri de morte illius tractantes, sed omnia dissimulantes, submissis cervicibus illi falsam reverentiam exhibentes, et in dolo salutantes, quominus ad eum accedebant donec, ipsius gladio accepto et educto, eum a mulo praecipitaverunt, caput illius amputantes, et in sacculo suo reponentes. Quod mox in urbem Antiochiam in conspectu omnium Christianorum et principum attulerunt. Caput vero mirae grossitudinis erat, aures latissimae et pilosae, capilli cani cum barba, quae a mento usque ad umbilicum ejus profluebat.

CAP. XXVII.-- De Rotgero, qui gentiles, exercitum praecedentes, bellator excipiens, insperata morte praeventus est.

Comperto deinde jam proximo adventu Corbahan et suorum quia in Antiochia pauca alimenta reperta sunt, ad portum Simeonis eremitae festinato mittentes, pecunia escas navigio allatas mutuaverunt, singuli prout sua erat possibilitas, quas Antiochiae vesperi mane sequenti intulerunt. His ita expletis et Turcis partim occisis, partim in praesidium fugatis, et Gallis circumquaque in turribus, domibus, palatiis moenibusque diffusis, sequenti die, quae est sexta feria, trecenti equites Turcorum de gente Corbahan armati arcu, pharetra et sagitta, insignes ostreis, totum gentilium praecesserunt exercitum ad aliquorum fidelium repentinum interitum, si quoslibet improvisos extra muros reperirent. Ex his vero trecentis, triginta praecedentes, viri belli peritissimi, et equo agillimi, ad muros et portas civitatis frena laxant, post terga sociis in valle quadam relictis ad insidias et incursus fidelium, si forte praemissos triginta usque in vallem insequerentur, et in impetu irruerent super latentes viros. His itaque triginta muro civitatis appropinquantibus, et in arcu fideles Christi per moenia diffusos, acriter lacessentibus, Rotgerus de Barnavilla, cum quindecim probatissimis sociis equo residens, armis et lorica indutus, in occursum ab urbe properat, ut aliquid insigne cum eis ageret. Sed sine mora in fugam equos triginta praemissi Turci rejiciunt, et ad insidias contendunt, Rotgerum rapido eos cursu prementem usque ad insidiarum locum perducentes. Insidiis ergo a valle exsurgentibus, Rotgerus frena rejicit, ad urbem cum sociis viam velociter relegit. Turci non parcius equorum cursibus urgent fugientem, quousque muro civitatis appropians cum suis fere trans vada Farfar elapsus est. Sed, adversante fortuna, in conspectu omnium in moenibus astantium, nobilissimus athleta cursu velocioris equi a Turco milite superatus est, cujus tergo sagitta infixa jecur et pulmonem ejus penetravit, et sic ab equo labens mortuus exspiravit. Mortuo itaque tam egregio viro, et suorum auxilio destituto, Turci crudelissimi carnifices, ab equis descendentes, caput illius amputantes a collo, et ad Corbahan et ejus exercitum repedantes, caput hastae praefixum in ostensione recentis et nunc primae victoriae detulerunt. Hoc denique prospero successu gloriantes, multum legiones gentilium ex hoc confortabant quod juxta muros sic audacter egissent, et neminem ex peregrinis ad opem Rotgeri occisi et decollati ab urbe egredi, aut audere vidissent.

CAP. XXVIII.-- Excusatio fratrum, quare non subvenerint coram se pereunti.

Non mirum alicui videatur, nec quisquam Gallos hebetudine mentis, aut timore supervenientis multitudinis concussos mollescere arbitretur, et ideo tardatos ad opem et vindictam confratris ante omnium ora percussi et decollati, cum nulla plaga mundi ante Galliam audaciores et in bello promptiores nutriat. Verum equorum defectione eos fuisse retardatos procul dubio credat, quos aliquando pestilentia, aut diuturna fame, aut interdum fallaci Turcorum sagitta amiserunt. Vix enim Gallis centum quinquaginta equi remanserant, et ipsi attenuati fame pabulorum; Turcis vero pingues et non fatigati erant: quapropter celeri cursu evadere, et Galli eos nequaquam praevertere potuerunt. Quadringenti tantum equi Turcorum in Antiochia reperti et capti sunt, quos minime adhuc suo more ad equitandum domuerant, aut in persecutione hostium flectere, et calcaribus urgere didicerant. Dehinc post Turcorum discessionem, peregrini tristes et dolentes exstinctum corpus Rotgeri urbi intulerunt, cum ejulatu magno et fletu, ingemiscentes quomodo unus fortiorum de populo cecidisset, qui semper erat pervigil in insidiis et strage gentilium, cujusque facta insignia ampliora fuere quam noster stylus queat explicare. Fama quidem ejus apud Turcos omnes antecessit, et libenter eum videre et audire solebant in omni negotio quod cum Christianis agebant, aut in restitutione utrinque captivorum, aut cum aliquando pacem inter se componebant. Sepultus est autem in Antiochia idem miles fortissimus in vestibulo basilicae B. Petri apostoli a principibus Christianorum, et a Domino episcopo Podiensi, et ab omni clero catholico qui aderat, animaque commendata Christo Domino orationum victimis et psalmorum hymnis, cujus amore et honore exsul factus, mori non dubitavit.

CAP. XXIX.-- Obsidio nationum circa Antiochiam.

Vix inclyti militis expletae sunt exsequiae, et ecce in ipso mane Sabbati, quod illuxit tertia die postquam urbs capta est, adsunt universae barbarae nationes et legiones gentilium in apparatu copioso, quas Corbahan ex universis regnis, terris et locis orientalis plagae contraxerat, in campis et planitie tentoriis locatis, obsidionem faciens circa spatiosae urbis muros et moenia. Tertia dehinc die postquam fideles Christi obsedit longe a muris residens, inito consilio, ut propius civitati hospitaretur, sustulit castra, et in multitudine virtutis suae in montana in circuitu magistrae arcis, et in ea parte qua urbs capta est, in excelso rupium sedem posuit, ut Sensadoniae et Buldagi, filiis Darsiani, caeteris in praesidio manentibus, esset solatio, utque locum videret per quem urbs tradita et Christiani immissi sunt. Similiter ex iisdem montanis alii ex populo Corbahan in dextro latere praesidii, quo dux Godefridus turrim et portam hanc infra tuebatur, qua Boemundus ante urbis captionem extra consederat, tentoria vi locaverunt per devexa montium, ne aliqua licentia et opportunitas exeundi Christianis ulla parte concederetur.

CAP. XXX.-- Dux Godefridus bellans in fugam vertitur, et plurimi comitum ejus diversis mortibus profugantur.

Dux autem Godefridus virtutem et constantiam illorum nimium adversus se videns excrevisse, statim cum ingenti manu suorum per portam processit adversus hostes, ut tentoria, quae a foris extra muros locata erant, invaderet ac terreret, Turcosque inde expugnatos arceret. Sed ecce Turci exsurgunt in occursum ducis ad defendenda tentoria. Ubi diu praelio utrinque commisso, gravissimus labor incubuit, dum dux et sui, viribus exhausti belloque fessi, in fugam conversi, vix per portam, qua exierant, revertentes evaserunt. Alii vero multi, circiter ducenti, quibus porta angusta negata est, aut mortui, aut vulnerati aut capti sunt. Sic duce fugato et retruso, plurimisque suis in porta attritis, Turci a praesidio et a porta praesidii erumpentes, eo quod adversus ducem praevaluissent, per semitas notas et vallem perplexam accedentes in moenia, subita vociferatione Christianos vagantes incurrebant, sagitta in impetu laedentes, et sine mora ad arcem et montana recurrentes. Dum sic mane, meridie et vespere a montanis et valle exsilientes, Christianos impeterent, Boemundus et Reymundus ira moti, sine dilatione vallo immenso, quod dicitur fossatum, montanis et civitati deorsum interposito et praesidio quodam murali aedificio desuper firmato, tutelam suis sic fieri constituerunt, ne subito a montanis adversarii erumpentes, peregrinos milites, incaute per urbis spatia vagantes, armis et sagittis invadendo detruncarent. Turci vero, qui in montanis praesidium adhuc obtinebant, saepius ad id novum praesidium erumpebant, assultus faciebant, multum et graviter custodes ac defensores novi praesidii sagittarum grandine et armorum virtute vexantes et perimentes. Christiani vero milites Walbricus, Ivo, Rudolphus de Fontanis, Everhardus de Poisat, Reiboldus Creton, Petrus filius Gisiae, custodes et magistri novi praesidii, non minus Turcis in lancea et omni armatura cum suis resistebant, viam vallis eis contradicebant, interdum hinc et hinc gravi strage et vulnere pereuntes.

 

CHAPITRE XXI.

Cependant le gardien des murailles ayant parcouru l'enceinte de la ville pour faire la visite des postes Turcs, et les tenir sur leurs gardes, s'avançait vers les chevaliers chrétiens, portant une torche à la main. Il fut aussitôt frappé du glaive, on lui trancha la tête et les chevaliers entrèrent immédiatement dans la tour voisine. Ils trouvèrent tous les hommes de garde encore accablés par le sommeil, et les passèrent au fil de l'épée ; puis, s'élançant avec la même impétuosité dans les autres tours, ils firent partout un grand carnage, et massacrèrent ainsi, sans faire aucun bruit, tous les gardiens enfermés dans les dix tours situées dans ce quartier de la ville. Après cette expédition, ils descendirent vers une porte de secours, qui donnait sur la montagne, non loin du lieu par lequel ils étaient montés sur les remparts, et, brisant les serrures de cette porte, ils firent entrer la plupart des sept cents chevaliers placés en embuscade, et sonnant fortement du cor, ils avertirent par ce signal Godefroi Robert et les autres chefs, afin qu'ils se hâtassent de pénétrer dans la ville, et de voler au secours de ceux qui étaient déjà entrés. En entendant le retentissement des cors et reconnaissant le signal convenu, les chefs qui étaient dans le secret de l'entreprise, accoururent à la tête d'un fort détachement vers une porte située sur le sommet de la montagne, afin de pénétrer de ce côté. Mais les Turcs enfermés dans la citadelle de Darsian, voisine de cette même porte, ayant entendu tout le tumulte et s'étant aussitôt levés, repoussèrent les Français à coups de pierres, et empêchèrent en même, temps ceux de leurs compagnons qui étaient déjà dans la ville, d'arriver jusqu'à cette porte et de l'ouvrir. Les chevaliers qui étaient montes par l'échelle retournèrent alors vers la porte de secours, et frappant avec des outils de fer que les Turcs avaient préparés pour leur usage, et renversant un pan de muraille, ils pratiquèrent une large ouverture ; en sorte que les princes et leurs compagnons, tant cavaliers que gens de pied, entrèrent bientôt par une large brèche.

CHAPITRE XXII.

Les Turcs cependant, éveillés enfin par les cris des Chrétiens, et par les sons retentissants des trompettes et des cors, coururent aussitôt aux armes, saisirent leurs arcs et leurs flèches, afin de défendre les tours, et de rudes combats s'engagèrent des deux côtés, au dessus et en dessous des remparts, Au milieu de ces clameurs et du tumulte de la guerre, les chevaliers de Darsian, qui occupaient le sommet de la montagne et la plus haute des citadelles, firent résonner les cors afin d'éveiller les Turcs qui dormaient encore, soit dans la ville, soit dans les autres tours, et de les appeler au secours de leurs compagnons d'armes, pour résister aux Chrétiens. Pendant ce temps les hommes de la grande armée chrétienne, campés en dehors des murailles, vers un autre côté de la vaste enceinte de la ville, crurent en entendant les vociférations et le retentissement des cors du côté de la montagne et de la citadelle, que ce bruit extraordinaire annonçait l'arrivée et l'entrée de Corbahan dans la place : car ils ignoraient entièrement que la ville eût été livrée aux mains des Français. Boémond, Raimond et Tancrède, qui connaissaient toute l'affaire et étaient demeurés avec les assiégeants, se revêtirent aussitôt de leurs cuirasses, se munirent de leurs armes et, déployant leurs bannières, ils s'élancèrent pour attaquer la place extérieurement, encourageant ceux qui ignoraient les événements à livrer un vigoureux assaut, et leur racontant en détail tout ce qui venait de se passer.

CHAPITRE XXIII.

Tandis que les Turcs se trouvaient serrés de près par cette attaque simultanée au dedans et au dehors, les habitants de la ville, Grecs, Syriens et Arméniens, qui professaient la religion chrétienne, coururent pleins de joie pour faire sauter les serrures et ouvrir les portes, et Boémond entra aussitôt avec toute l'armée. Dès le premier crépuscule du jour, sa bannière couleur de sang flottait sur les murailles au milieu de la montagne, vers le point par où la place avait été livrée, afin que tous apprissent par là que Dieu même, dans sa grâce secourable, avait fait tomber entre les mains de Boémond et des fidèles du Christ cette ville dont les seules forces de l'homme ne pouvaient triompher. Les portes ainsi brisées et ouvertes de tous côtés, les Chrétiens, remplis d'étonnement et de joie, ne pouvaient comprendre comment cette entreprise avait été ignorée de tous, ils se levaient en hâte, saisissaient leurs armes, s'encourageaient les uns les autres, et s'élançaient aussitôt à la course pour entrer dans la ville. Un homme eût pu parcourir l'espace d'un mille avant que cette immense multitude de chrétiens eût entièrement pénétré dans la place. Les clameurs que poussaient tant de milliers d'hommes, le retentissement des trompettes, la vue des nombreuses bannières flottant dans les airs, les cris des combattants, le hennissement des chevaux frappaient les Turcs de stupeur ; et ceux qui reposaient encore dans leurs lits se réveillaient en sursaut, pris au dépourvu et dénués de leurs armes. Les uns saisissant leurs arcs ou d'autres armes, se réunissaient aussitôt dans l'espérance de se défendre, d'autres demeurant encore dans les tours et dans les points fortifiés, frappaient de leurs flèches des Chrétiens imprudents, des gens du peuple, hommes ou femmes indifféremment, d'autres couraient de divers côtés et combattaient au hasard. Les Chrétiens, dont les forces et l'audace augmentaient de moment en moment, se répandaient dans les maisons, sur les places, dans les rues de la ville, faisaient périr par le glaive les Turcs dispersés, et errants çà et là, et n'épargnaient parmi les Gentils ni l'âge ni le sexe. La terre était couverte de sang et de cadavres, et parmi les morts on pouvait reconnaître en même temps un grand nombre de Chrétiens, tant Français que Grecs, Syriens et Arméniens. Il ne faut pas s'en étonner : la terre était encore couverte de ténèbres, à peine entrevoyait-on les premiers rayons du jour, et les combattants ne pouvaient distinguer ceux qu'ils devaient épargner de ceux qu'ils voulaient frapper. Saisis de terreur et cherchant à éviter la, mort, Turcs et Sarrasins imitaient souvent par leurs cris et par leurs gestes ceux qui professaient la religion chrétienne, et trompaient ainsi les pèlerins, qui succombaient souvent eux-mêmes victimes d'une erreur contraire. Dix mille hommes périrent dans cette mêlée sous le fer des Français, et les rues et les places de la ville furent jonchées de leurs, cadavres.

CHAPITRE XXIV.

Un grand nombre de Turcs témoins de cet affreux carnage, voyant que les Français inondaient la ville de toutes parts ; et craignant pour leurs jours, abandonnèrent les tours et les forts confiés à leur soin ; et fuyant vers les montagnes, à travers les sentiers détournés qu'ils connaissaient, parvinrent à entrer dans la citadelle supérieure, et échappèrent ainsi à ceux des Français qui les poursuivaient. Cette citadelle et le palais attenant sont situés au milieu des montagnes, et bravent tous les artifices et toutes les forces des hommes : nul ne peut faire aucun mal à ceux qui y sont enfermés, ni les attaquer avec avantage. D'autres Turcs, au nombre de mille environ, qui étaient accourus au secours de leurs alliés d'un pays fort éloigné, effrayés en entendant retentir les trompettes et les cors, réduits au désespoir en voyant les nombreux cadavres de leurs frères, et ne sachant quel chemin prendre pour s'enfuir, voulurent tenter de se rendre vers la montagne, et de pénétrer jusqu'à la citadelle supérieure pour échapper aux Chrétiens ; mais ils s'engagèrent par une fatale erreur dans un sentier étroit et inconnu. Bientôt ne trouvant plus de chemin, et parvenus sur une colline élevée sans aucun moyen de revenir sur leurs pas, ils se lancèrent avec leurs chevaux et leurs mulets à travers des rochers et des précipices impraticables, et tous périrent misérablement dans leur chute, ayant la tête, les bras, les jambes et tous les membres fracassés.

CHAPITRE XXV.

Après avoir poursuivi et massacré un grand nombre des Gentils qui fuyaient vers la citadelle et les montagnes, les serviteurs de Dieu revinrent sur leurs pas : déjà le soleil s'était élevé sur l'horizon, et ses rayons éclatants avaient ramené le grand jour. Les Chrétiens se mirent alors à parcourir la ville pour chercher des vivres, mais ils n'en découvrirent qu'une petite quantité. Ils trouvèrent seulement des parfums de diverses espèces, du poivre, des vêtements, des tentes, toutes sortes de jeux de hasard et de l'argent, mais également en faible quantité. Et ceci ne saurait étonner, car la ville avait été investie et assiégée pendant neuf mois consécutifs, et les milliers de Gentils qui y étaient rassemblés avaient enfin épuisé toutes les provisions. Ce fut le cinquième jour de la semaine, par un temps brillant, et le troisième jour du mois de juin[6] que la ville d'Antioche fut prise, et tomba au pouvoir des Chrétiens, après que les Turcs eurent été détruits et mis en fuite.

CHAPITRE XXVI.

Cependant le roi Darsian, apprenant que les Turcs s'étaient enfuis devant les fidèles, et voyant le fort et la citadelle entièrement remplis de fuyards, craignit que les Français, maîtres de la ville, ne vinssent investir le fort ; et, montant sur son mulet, il sortit pour aller se cacher dans les montagnes inaccessibles, attendre l'issue des événements ; et voir surtout si l'es siens seraient en état de se maintenir dans la citadelle, en présence des Français : Tandis qu'il errait seul et fugitif dans les montagnes, quelques Syriens de profession chrétienne qui traversaient les mêmes lieux pour aller chercher des vivres, virent ce prince, le reconnurent de loin, et s'étonnèrent beaucoup qu'il eût quitté seul la citadelle, pour s'égarer dans les déserts. Ils dirent alors entre eux : Voici, notre seigneur et roi Darsian ne marche pas ainsi à travers les déserts de la montagne sans de graves motifs. Peut-être la ville a-t-elle été prise, peut-être tous les siens ont-ils été tués, et lui-même certainement cherche, à. se sauver, par la fuite. Tâchons qu'il ne s'échappe pas de nos mains, lui de qui nous avons reçu tant de dommages, d'offenses et de maux. Après s'être ainsi, accordés pour donner la mort à Darsian, les trois Syriens, dissimulant encore, s'avancèrent vers lui, la tête baissée, lui offrant les témoignages trompeurs de leur respect, le saluant artificieusement et Rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils fussent à portée de le saisir, et de lui enlever son épée ; alors ils le renversèrent de dessus son mulet, lui coupèrent la tête et la renfermèrent dans un sac. Ils rentrèrent aussitôt dans la ville d'Antioche, et présentèrent la tête du roi aux princes et à tous les autres chrétiens. Elle était d'une grosseur étonnante, ses oreilles étaient très larges et toutes couvertes de poils, il avait les cheveux blancs, et une barbe qui descendait depuis le menton jusqu'au milieu du corps.

CHAPITRE XXVII.

Sachant que Corbahan et son armée ne tarderaient pas à arriver, et payant trouvé que peu de vivres à Antioche, les Chrétiens envoyèrent en toute hâte au port de Siméon l’ermite, pour faire acheter avec de l'argent toutes les provisions qu'on y apportait par mer, chacun, en faisant venir selon l'étendue de ses moyens ; et toutes ces provisions furent apportées à Antioche du soir au matin. Après je massacre des Turcs et leur retraite dans la citadelle supérieure, les Chrétiens se dispersèrent de tous côtés dans les tours, les maisons, les palais et survies remparts. Le lendemain, qui était le sixième jour de la semaine, trois cents cavaliers turcs de l'armée de Corbahan, munis de leurs arcs, de leurs carquois et de leurs flèches, et couverts de riches vêtements, devancèrent l'armée des Gentils, dans l'espoir de mettre à mort ceux des fidèles qu'ils pourraient surprendre à l’improviste en dehors des murailles. Trente d'entre eux, des plus exercés à la guerre et montés sur des chevaux agiles, prirent encore l'avance sur les trois cents, et se lancèrent vers les murailles et les portes de la ville, laissant derrière eux leurs compagnons cachés en embuscade dans une vallée, afin qu'ils pussent s'élancer sur les fidèles, si par hasard ceux-ci voulaient poursuivre jusque dans cette vallée les trente hommes qui se portaient en avant, et s'ils arrivaient dans leur, impétuosité vers ceux qui devaient se tenir cachés. Les trente Turcs s'approchèrent en effet des murailles, et attaquèrent vivement avec leurs arcs les fidèles du Christ qui occupaient le haut des remparts. Roger de Barneville monta aussitôt à cheval avec quinze hommes d'une valeur bien éprouvée, et, revêtu de sa cuirasse et de son casque, il sortit de la ville pour marcher sur les Turcs, et tenter contre eux quelque nouvel exploit. Les trente cavaliers turcs prirent la fuite sans le moindre retard et se dirigèrent vers le lieu de l'embuscade. Roger les poursuivit aussitôt d'une course rapide, et, lorsqu'il fut-arrivé au même point, les Turcs, cachés jusqu'alors, sortirent de leur retraite, Roger tourna bride au même instant, et reprit rapidement la route de la ville, suivi de ses compagnons d'armes. Les Turcs lancèrent leurs chevaux tout aussi promptement à la poursuite des fuyards, et Roger s'étant rapproché des murs de la place, eut à peine le temps de traverser le Fer à gué avec ceux qui l'accompagnaient. Mais la fortune contraire permit qu'en présence même des Chrétiens qui couvraient les remparts, l'illustre athlète fût vaincu à la course par un chevalier turc monté sur un meilleur cheval ; le trait que celui-ci lança frappa Roger dans le dos, lui perça le cœur et les poumons, il tomba de cheval et expira sur-le-champ. Cet homme illustre étant mort sans secours des siens, les Turcs, bourreaux cruels, descendirent de cheval, et, lui coupant la tête, ils s'en retournèrent auprès de Corbahan et de son armée, portant cette tête au bout d'une lance, en témoignage de leur première victoire. Tout glorieux de leurs succès, les Gentils se vantaient surtout d'avoir fait cet acte de courage sous les murs même de la place, et de n'avoir point vu qu'aucun des pèlerins eût osé sortir de la ville pour porter secours à Roger, mis à mort et mutilé par eux.

CHAPITRE XXVIII.

Que personne cependant ne s'étonne et n'accuse les Français de s'être mollement conduits, soit par faiblesse d'esprit, soit par crainte de l'armée qui s'avançait, en tardant ainsi de voler au secours ou à la vengeance de celui de leurs frères qui venait d'être tué et mutilé sous leurs yeux ; nul pays dans le monde ne nourrit plus que la France des hommes audacieux et intrépides dans les combats : il est hors de doute qu'ils ne demeurèrent en retard dans cette occasion que faute de chevaux, car les maladies, une longue disette, ouïes flèches perfides des Turcs, les avaient presque tous détruits. A peine les Français avaient-ils conservé cent cinquante chevaux, et ceux-là même étaient exténués par la privation de tout fourrage, tandis que ceux des Turcs étaient gras et exempts de fatigue ; ce qui faisait que les Français étaient hors d'état de leur échapper à la course ou de prendre les devants sur eux. Ils ne trouvèrent et ne prirent dans Antioche que quatre cents chevaux turcs, et ils n'avaient pu encore les dresser à leur usage, ni leur apprendre à se lancer à la poursuite de l'ennemi et à obéir à l'éperon. Après que les Turcs se furent retirés, les pèlerins, tristes et affligés, rapportèrent dans la ville le cadavre de Roger ; ils poussaient de profonds gémissements et pleuraient en voyant comment était tombé l'un des hommes les plus vaillants parmi le peuple chrétien, qui était sans cesse occupé à tendre des embûches ou à porter la mort dans les rangs des Gentils, et dont les hauts faits étaient plus nombreux que notre plumé ne pourrait le raconter. Il était auprès des Turcs en plus grand renom que tout autre, et ils se plaisaient à le voir ou à l'entendre dans toutes les affaires qu'ils avaient à traiter avec les Chrétiens, soit lorsqu'il s'agissait d'un échange de prisonniers, soit lorsque quelquefois on négociait pour une trêve. L'illustre et brave chevalier fut enseveli à Antioche, dans le vestibule de la basilique du bienheureux Pierre l'apôtre, en présence des princes chrétiens, du seigneur évêque du Puy et de tout le clergé catholique ; les prières et les chants des psaumes recommandèrent son âme au Seigneur Christ, pour l'amour et l'honneur duquel il s'était exilé de sa patrie et n'avait point hésité à chercher la mort.

CHAPITRE XXIX.

A peine les obsèques de l'illustre chevalier étaient-elles terminées, et le matin même du sabbat, qui commençait le troisième jour depuis la prise de la ville, on vit arriver en grande pompe toutes les nations barbares, toutes les légions des Gentils, que Corbahan avait rassemblées dans les royaumes et les terres de l'Orient, elles dressèrent leurs tentes dans la plaine, et Corbahan entreprit d'assiéger la vaste cité d'Antioche. Trois jours après qu'il eut commencé à bloquer les fidèles du Christ, quoiqu'en Rétablissant assez loin des murailles, il changea de projet, et fit lever son camp pour se rapprocher davantage de la ville. Il alla se placer avec toutes ses forces au milieu des montagnes, sur des roches élevées tout autour de la citadelle principale, et près du point par où la ville avait été livrée aux Chrétiens, afin de soutenir le courage de Samsadon et de Buldagis, et de tous les autres Turcs enfermés dans la forteresse, et aussi pour avoir sous les yeux la position par laquelle les Chrétiens étaient entrés dans la place. Un autre corps de l'armée de Corbahan alla aussi sur le revers de la même montagne, dresser de vive force ses tentes à la droite de la redoute au-dessous de laquelle le duc Godefroi défendait la tour et la porte dont Boémond avait occupé les avenues avant que la ville eût été prise : les Turcs s'établirent dans cette position afin que les Chrétiens n'eussent aucun moyen de sortir de la place de quelque côté que ce fût.

CHAPITRE XXX.

Cependant le duc Godefroi, voyant les ennemis se rassembler en force contre lui, et redoubler d'audace, sortit aussitôt par la porte de la ville, et marcha contre eux à la tête d'une troupe nombreuse, afin d'attaquer et de détruire les tentes que les Turcs avaient dressées en dehors des murailles, et de les expulser de cette position. Les Turcs, de leur côté, marchèrent à la rencontre du duc, pour défendre leurs tentes. On combattit longtemps des deux côtés avec le plus grand acharnement, mais enfin le duc et les siens, fatigués et épuisés, prirent la fuite et eurent grand-peine à regagner la porte par laquelle ils étaient sortis. D'autres, au nombre de deux cents environ, qui ne purent passer par cette porte à cause de ses étroites dimensions, furent tués, blessés ou faits prisonniers. Le duc ayant été ainsi repoussé et ayant perdu beaucoup de ses hommes devant la porte, les Turcs, fiers de l'avantage qu'ils venaient de remporter, sortaient par la porte de la citadelle, s'avançaient à travers des sentiers qui leur étaient connus, et dans les sinuosités de la vallée, jusque vers les remparts, s'élançaient à l'improviste, et en poussant des cris, sur les Chrétiens errants çà et là, les perçaient à coups de flèches, et remontaient aussitôt après vers leur forteresse et dans les montagnes. Le matin, à midi, le soir, on les voyait sortir de cette manière du milieu des montagnes ou de la vallée, et attaquer les Chrétiens inopinément. Boémond et Raimond, enflammés de colère, firent aussitôt creuser un immense fossé entre les montagnes et la ville, et élever une forte construction en forme de muraille, pour mettre leurs hommes à l’abri des attaques imprévues, afin que les ennemis ne pussent plus faire d'irruptions en sortant de la montagne, assaillir les chevaliers pèlerins tandis qu'ils erraient imprudemment dans les divers quartiers de la ville, et les faire périr à coups de flèches. Mais les Turcs qui occupaient toujours la citadelle située sur le haut de la montagne, descendaient souvent pour attaquer la nouvelle redoute, lui livraient de fréquents assauts et faisaient beaucoup de mal à ceux qui la défendaient, en faisant pleuvoir sur eux des grêles de flèches, et les attaquant avec diverses armes. De leur côté les chevaliers chrétiens Walbrich, Ives, Rodolphe de Fontenay, Evrard du Puiset, Raimbaud Creton et Pierre, fils de Gisie, établis gardiens et commandants dans la nouvelle redoute, résistaient, ainsi que leurs compagnons d'armes aux attaques des Turcs, en leur opposant la lance et d'autres armes ; ils leur coupaient le chemin de la vallée, et leur faisaient essuyer de temps en temps des pertes considérables.

CAP. XXXI.-- Boemundus acriter impugnatur; sed auxilio fratrum superior efficitur: et qua necessitate profani remotius castra locarint.  

Dum hi creberrimi assultus a Turcis adversus novum praesidium fierent, et Turci acriter a Gallis reprimerentur, milites Corbahan pedestri agmine facto per portam insuperabilem praesidii ingredientes, et montana ac devia deserentes, Boemundum compertum habentes in novo praesidio esse, fortiter eum assiliunt. Ubi gravis belli contentio exorta est, et plurimorum occisio facta. Et fere Boemundus victus ac sui fuissent, nisi ab omni urbe Christianis confluentibus, comes Robertus Flandrensis duxque Godefridus, licet primo assultu victus, et Robertus Northmannorum princeps, caeterique magnifici proceres vires et opes contulissent, et Turcos in virtute loricatorum ab urbe et novo praesidio retrusissent. Turci ergo retrusi cum principe suo Corbahan, moram extra portam et muros abhinc per duos dies in montanis constituerunt, arbitrantes adhuc Christianis nocere. Sed pabulo herbarum in collibus minime reperto quod equis eorum sufficeret, castra amoverunt, et vadum fluminis Farfar transeuntes, longe ab urbe, spatio semimilliaris tentoriis positis consederunt. Altero vero die Corbahan, ex sententia suorum, exercitum suum copiosum sic in multis millibus in gyro civitatis ad obsidionem omnium portarum divisit, ut ex omni parte inclusis peregrinis nec a dextris, nec a sinistris ullus introitus pateret, aut exitus aliquis daretur.

CAP. XXXII.-- Ubi Corbahan hos et illos per singulas portas distribuit, et Tankradus moenia oppugnantes aggreditur.

Sic ex omni parte locata obsidione, et paucis diebus transactis, quadam luce clarissima aliqui Turcorum milites e castris procedentes, et ad moenia Antiochiae equo advolantes, sagitta et arcu corneo Gallos provocant, sperantes pari successu praevalere, quo antea in Rotgeri decollatione gloriati sunt, et insigni fama in castris Corbahan praeire. Quapropter amplius et validius in assultu moenium desudantes, ab equis descenderunt, ut liberius et sine laesione equorum in muro stantes expugnarent, et nunc pedites facti, facilius peregrinis jacula intorquerent. Tankradus autem miles acerrimus, et nunquam Turcorum sanguine satiatus, sed semper caedi eorum inhians, comperta illorum insania, fremitu et audacia, artus ferro assuetos lorica vestivit, assumptisque consociis equo et lancea doctissimis, et a porta quam Boemundus, cum adhuc fieret obsidio, tuebatur, inter muros et antemurale, quod vulgo Barbicanas vocant, clam egrediens, Turcos pugnae intentos ex improviso inclamans, fortiter assilit, incautos atterit et perforat. Illis vero, viso mortis periculo, non prius ad equos recurrendi ulla fuit facultas, quam sex percussi in ultionem capitis Rotgeri, ante muros decollati, sua capita gladio amiserunt. Tankradus in gloria magna et laetitia in urbem ad confratres regressus est, qui Turcorum capita secum in testimonium victoriae detulit.

CAP. XXXIII.-- Christiani praesidium se retinere posse desperantes demoliuntur incendio.  

Alio deinde die, post castra Corbahan locata et ordinata suae cujusque congregationis, post obsessos undique viarum exitus et introitus, decretum est communi consilio gentilium, ut Turcorum milites ad duo millia eligantur ad expugnandum et prosternendum praesidium, quod Godefridus dux caeterique comprimores firmaverant in victoria et virtute magna, quam audistis, quando attriti Turci, in unda Fernae fluminis submersi sunt sub ipso ponte qui trans fluvium ab urbe dirigitur, et in quo firmato praesidio Reymundus egit custodiam, quousque a Christianis capta est. Nunc vero quia neglectum et vacuum erat, comes Robertus Flandrensis, accitis quingentis viris belligeris, adventu gentilium audito, ipsum praesidium ingressus, tueri disposuit, ne virtus Turcorum illud subito occupans, peregrinis pontem et aquam transire volentibus magno esset impedimento. Praefata itaque duo millia Turcorum, destinata ad ruinam praesidii, in virtute magna et armorum tumultu confluxerunt ad locum praesidii, undique irruentes et impugnantes jaculis et arcu. Qui tandem pedites facti, trans vallum moliebantur currere, in ingenti turbarum stridore, et solita vociferatione rugientes, a mane usque ad inclinatam diem defensores praesidii graviter vexantes. Sed Robertus suique consodales, videntes sibi angustias imminere ab hostibus, et scientes se crudelibus modis consumi, si victi eorum ditioni subderentur, viriliter pro anima inimicis resistebant, lanceis et balistis, hostes fortiter impetentes, et VI a vallo arcentes, qui graviter ea die hinc et hinc vulnerati fuisse referuntur. Turci vero videntes se nihil proficere, sed omnem laborem suum incassum consumi, hos in praesidio vix defensos deserentes, ad Corbahan principem multitudinis regressi sunt, vires sibi hominum augeri adhuc poscentes, et sic in crastinum praesidium ejusque tutores deleri posse astruentes. Robertus autem et qui cum eo erant, videntes Turcos recessisse, recordati sunt quod propter majus auxilium socios adissent. Quare consilio inito, in noctis caligine exierunt a munimine praesidii, eo quod invalidum contra tot militum vires videretur, et ideo praesidium totum igne succenderunt, vallumque illius diruentes, in urbem Antiochiam a confratribus recepti sunt.

CAP. XXXIV.-- De magnitudine famis in populo Dei, et quam care vendebantur vilissima.

Crastino deinde sole orto, duo millia gentilium, jussu Corbahan duobus praedictis millibus addita, praesidium in manu robusta, in tubis et cornibus adierunt, sperantes illud repentino aggressu prosternere, inclusosque hesterna die in defensione fatigatos celeri interitu consumere. Sed vallum dirutum et munimen praesidii combustum reperientes, delusi et frustrati ad tentoria sua repedaverunt.

Sic undique urbe vallata, et de die in diem gentilium copiis accrescentibus, et omni parte exitum prohibentibus, tanta inter Christianos invaluit fames, ut pane deficiente non solum camelos, asinos, equos et mulos comedere non abborrerent, sed etiam coria, quae indurata et putrefacta per tres et sex annos in domibus erant reperta, nunc calidis aquis madefacta et mollificata, tum ea quae recenter ab armentis avulsa, pipere, cumino aut quolibet pigmento condita, manducabant: tam gravi fame arctabantur! Scio quod horrescunt aures mala et tormenta inauditae famis auscultantes, quibus populus Dei inclusus opprimebatur. Pro uno namque ovo gallinae, si inveniri poterat, sex denarii Lucensis monetae numerabantur; pro decem fabis, denarius; pro capite unius asini, equi, bovis, cameli, byzantius unus dabatur; pro pede vel aure, sex denarii; pro visceribus cujuslibet horum animalium, quinque solidi accipiebantur mutuo. Iners denique et modicum vulgus calceos suos ex corio, prae famis angustia devorare cogebatur, plures vero radicibus urticarum ac quarumlibet silvestrium herbarum, igne coctis et mollitis miserum ventrem impleverunt, et sic infirmati, quotidie moriendo minuebantur. Dux vero Godefridus, ut aiunt qui adfuerunt, quindecim marcas argenti pro carnibus vilissimi cameli expendit; pro capra procul dubio dapifer ejus Baldricus tres marcas venditori dedisse perhibetur.

CAP. XXXV.-- Turci urbem latenter recuperare volentes, dejecti sunt: qui post diutinam colluctationem muro depulsi, misere perierunt.

Post aliquot dies, postquam Corbahan firmavit obsidionem in circuitu Antiochiae, et omnem exitum ac introitum urbis clauserat, populumque Dei diversis assultibus vexaverat, cibosque inferri omni parte interdixerat, clade longaque abstinentia et bellico labore Christiani afflicti et fessi, minus vigiles esse coeperunt in tuitione urbis et moenium. Ergo turris quaedam incustodita remansit versus montana, eo videlicet in loco quo munitio ex bitumine fragilis luti fundata est ad reprimendos hostes, ab obsessa porta egredientes per montana, et peregrinos diffusos persequentes, et ubi a Provincialibus ille juvenis captus est, in cujus redemptionem turri quadam requisita, sed a cognatis et amicis ejus denegata, idem capitali sententia peremptus est. Hanc itaque turrim praedictam vacuam ab inhabitatoribus quidam audacissimi milites ex Turcis praesentientes, scalas et ingenia sua latenter muro applicuerunt, sperantes in silentio noctis per eam aliquot gentiles inducere, et sic urbem amissam recuperare. Interea quidam, qui urbem lustrabat ob negotia sibi necessaria, elevans oculos, contemplatur Turcos in medio cacumine ejusdem turris incaute deambulantes: nec mora, alta vociferatione perstrepens, socios qui in vicina turri commorabantur sollicitat, Turcos urbem invasisse asserit, et sic commotionem magnam in populo suscitavit. Ad haec Henricus de Ascha castello, miles sua in terra nominatissimus, filius Fridelonis, unus de collateralibus ducis Godefridi, audito clamore et strepitu, scutum et gladium arripiens, velociter ad arcem turris properat, duobus sibi adjunctis probis tironibus, Francone scilicet et Sigemaro carnaliter cognatis, incolis villae quae dicitur Mechela super Mosam fluvium, ut inimicos immissos a turri repellerent, existimantes se cum urbe ab aliquibus fratribus auro vel argento corruptis, venditos fuisse. Turci vero cognoscentes se detectos, nec aliquo ingenio a manibus peregrinorum posse liberari, in sola spe defensionis in limine turris occurrunt, et atroci ictu gladiorum resistunt. Nam Franconem, multam vim inferentem, in cerebro percusserunt vulnere gravi et vix sanabili; Sigemarum vero cognato suo subvenire volentem, ense per alvum transfixerunt, capulo tenus, miroque et inaudito conamine fideles Christi a limine arcebant. Tandem fidelium circumquaque crescente auxilio, et additis viribus, Turci, fessi et spiritu exhausti prae nimio labore, coeperunt in defensione deficere, arma et brachia remittere: quorum quatuor in gladio ceciderunt; alii ab altitudine depulsi, cervicibus, cruribus et brachiis fractis mortui sunt.

CAP. XXXVI.-- De quibusdam Christianis victum extra muros quaerentibus, et de nece nautarum obsessis alimenta vendentium.

Post haec peregrinis famis angustia, prout audivistis et multo * amplius, coactis, nec aditum aliquem reperientibus ad inferendos vel acquirendos cibos, prae obsidione undique constituta, quidam de humili vulgo vitam periculo destinantes, in magna ambiguitate et formidine clam procedebant ab urbe in umbra noctis, ad portum Simeonis, quondam illic in montanis eremitae, descendentes et dato pretio a nautis et mercatoribus victum accipientes, per vepres et fruteta in tenebris ante lucem repedare solebant. Qui vero frumentum attulerant, octavam partem Laodicensis monetae, tribus marcis vendebant; caseum Flandrensem, quinque solidis; pauxillum vini vel olei, vel quodlibet vitae sustentaculum quantulumcunque, gravi et inaudita comparatione auri vel argenti mutuabant. Ex his aliqui, die quadam plus solito retardati, et quia nox erat brevis, in luce velocissimae diei manifestati, a Turcis trucidati et exspoliati fuisse referuntur: pauci dumis et frutetis latentes, vix liberati urbi restituti sunt. Cujus rei occasione assumpta, Turci, ad duo millia conglobati, et ad portum praedictum profecti, universos illic nautas repertos repentino aggressu disturbaverunt, sagittis eos confodientes, navesque injecto igne comburentes, escas et omnia allata navigio vi rapientes, asportaverunt. Sicque deinceps vendentes et ementes a portu absterruerunt, ne ultra a Christianis aliqua escarum sustentatio illic reperiri posset. Haec itaque, ubi fama crudelissima in aures Christianorum inauditae famis gravitate laborantium pertulit, jam illis diversae Turcorum infestationes oneri esse coeperunt, multorumque animi in diversa fluxerunt qualiter ab hac obsidione et ab imminentibus periculis evadere possent. Sic denique plurimi, quocunque conamine vel occasione exitum quaerentes, ab exercitu se nocte subtraxerunt.

CAP. XXXVII.-- Quomodo primorum quidam desperatione vivendi de civitate clam fugerint.  

Talis formido vivendique desperatio, dum abundantius invalesceret, atque cogitationes in corda multorum ascenderent prae pondere quotidianae tribulationis, quidam principales viri de exercitu, Willhelmus Carpentarius, Willhelmusque alter, quondam familiaris et domesticus imperatoris Constantinopolitani, qui et sororem Boemundi, principis Siciliae, uxorem duxerat, adeo magnis concussi sunt terroribus ut in silentio noctis concordi consilio clam subtracti a sociis, versus montana convenirent, et a moenibus et muro in funium depositione laxarentur. Laxati vero per devia montium, propter Turcorum insidias, iter sine requie habuerunt, quousque in Alexandriam minorem profecti sunt, ubi Stephanus Blesensis, ab obsidione Antiochiae sequestratus causa infirmitatis, morabatur, eventum rei et finem sociorum illic auditurus. In eodem siquidem loco idem Stephanus, intelligens ab iisdem viris, pericula confratrum de die in diem magis accrevisse nempe famis intolerantiam, Turcorum jactantiam et assultus, virorum et equorum cladem diffisus est vitae, minime se tutum credens in hoc loco, nec siccum iter insistere ausus, navigio reditum suum ac diffugium cum praedictis principibus parat. Ventilato deinde rumore per Antiochiam tam egregios proceres ab urbe exisse propter timorem infestantium Turcorum, plurimi pariter fugam meditabantur et robustorum pectora metu deficiebant, nec sic prompti erant in defensione, ut solebant, praesidiumque novum, quod in medio urbis adversus arcem, quae est in montanis, firmaverant, lentius defendebant, desperati et fugae intendentes.

CAP. XXXVIII.-- Verba consolatoria clerici cujusdam ad populum.

Ad haec quidam frater fidelissimus, genere Longobardus, vita et ordine clericus, juxta praefatum novum praesidium consistens, desolatis Christi militibus omnibus, qui illic aderant clericis, laicis, nobilibus et ignobilibus, magnum exhibuit solatium, quo dubia corda cunctorum metuque fluxa relevavit, dicens: « Fratres universi, qui laboratis fame et pestilentia, qui Turcorum et gentilium turbis vallati mortem temporalem speratis incurrere, non hunc gratis sufferre vos credatis laborem, sed audite et pensate praemium quod Dominus Jesus omnibus his redditurus est qui ejus amore et gratia hac in via morituri sunt. In initio enim hujus viae quidam sacerdos vir boni testimonii et eximiae conversationis, in Italiae partibus manens, mihi a pueritia notus, quadam die more solito missam celebraturus, ad dioecesim sibi commissam solus carpebat iter trans spatium cujusdam agelli: cui in affabilitatis obsequium quidam peregrinus adfuit, de viae hujus instantia requirens quid super hac audierit, aut quid primum sibi de hoc videatur quod tot regna, tot principes et universum genus Christianorum sub una intentione et desiderio ad sepulcrum Domini nostri Jesu Christi, ad sanctam confluxerint civitatem Jerusalem. » Qui respondit: « Diversi diversa super hac sentiunt via. Alii dicunt a Deo et Domino nostro Jesu Christo hanc in omnibus peregrinis suscitatam fuisse voluntatem; alii pro levitate animi hanc Francigenas primores plurimumque vulgus insistere, et ob hoc in regno Hungariae et aliis regnis tot peregrinis occurrisse impedimenta; nec ideo intentionem illorum ad effectum posse pertingere putant. Unde meus adhuc haesitat animus, alioqui diu hujus viae desiderio tactus et totus in ipsa intentione occupatus. » Cui protinus praedictus peregrinus ait: « Non levitate aut gratis hujus viae credatis fuisse exordium, sed a Deo, cui nihil impossibile est, dispositum; et procul dubio inter martyres Christi in aula coeli noveris esse computatos, ascriptos et feliciter coronatos quicunque in hac via morte praeoccupati fuerint, qui in nomine Jesu exsules facti, puro et integro corde in dilectione Dei perseveraverint, et sine avaritia, furto, adulterio, fornicatione se continuerint. » Presbyter vero, admirans in verbis et promissione peregrini, quis fuerit aut de qua ortus regione perquirit, vel unde hoc certum didicerit quod gloria coelesti cum beatis sint coronandi qui in hac expeditione vita decesserint. Protinus sciscitanti sacerdoti totius rei veritatem in hunc modum detexuit, dicens: « Ego sum Ambrosius, Mediolanensium episcopus, servus Christi. Et hoc tibi sit signum, et universis populis catholicis, viam hanc insistentibus, quia non fallo de omnibus quae de ore meo audisti. Ab hodierno tribus annis evolutis scias Christianos, qui superfuerint, post multos labores civitatem sanctam Jerusalem, et victoriam de cunctis nationibus barbaris feliciter obtinere. » His dictis sine mora evanuit, nec ultra post haec visus est. Haec se vidisse et audisse a sancto Dei episcopo idem egregius presbyter cum veritate summa asseruit et nunc, ex quo visio et promissio illa facta est, duo completi sunt anni; tertium adhuc restare omnibus certum est. Posthaec, sicut praedixit B. Ambrosius, episcopus Mediolanensium, in tertio anno Christi milites peregrini et eorum principes obtinuerunt Jerusalem et mundaverunt illic sancta, Sarracenis fugatis et attritis.

CAP. XXXIX.-- Item exhortatio principalium virorum, et fugitivi principes quomodo Constantinopolim navigare coeperint.

Audita hac visione et promissione ex veraci fratris relatione, universi timore amittendae praesentis vitae hactenus haesitantes, ac fugitivorum principum amissione turbati, spe et desiderio vitae coelestis accensi, animo fiunt stabiles nec ultra aliquo metu mortis a confratribus et urbe se recedere fatentur, sed cum eis vivere et mori, et omnia pro Christo sufferre. Godefridus dux pariter et Robertus Flandrensis fere universos principes, tanta formidine concussos, ut jam fugam conspirassent, humili vulgo nesciente, miro revocaverunt solamine, et constantes ad omne reddiderunt periculum, in hunc modum loquentes: « Cur desperatis, de Dei auxilio diffidentes in tot adversis quae superveniunt, et confratres, humile et pedestre scilicet vulgus, fide vestra deficiente, deserere aut fugam inire disposuistis? State, et virili animo vobis adversantia pro Christi nomine sufferte, fratresque vestros nequaquam in tribulatione deseratis, nec Dei iram incurratis, cujus gratia et misericordia non deficiet in se confidentibus. » Haec dum cum lacrymis magnisque suspiriis ad comprimores desolatos loquerentur, universorum revixit spiritus, et deinceps stabiles cum eis in omni angustia permanserunt nullam abhinc fugam meditantes. Willhelmus et itidem Willhelmus, Stephanus et eorum consocii formidolosi et profugi aptant naves, remos et vela alto mari inferuntur, Constantinopolim remeare disponentes, relictis fratribus in obsidione, quos nunquam a manibus Corbahan liberari posse existimabant.

CAP. XL.-- Quomodo praedicti viri Graecum imperatorem ab auxilio fratrum revocaverint.

Aliquanto autem tempore cum navigassent, in quibusdam insulis de regno Graecorum pernoctantes, vel propter motum maris commorantes, intellexerunt Christianum imperatorem Graecorum ad urbem Finiminis pervenisse, in comitatu magno et apparatu copioso, ad succurrendum peregrinis, sicut fide promiserat, quando sacramento et foedere percusso juncti sunt illi in amicitiam. Is Turcopolos, Pincenarios, Comanitas, Bulgaros, arcu doctos et sagitta, Danaosque bipennium armatura dimicare peritissimos, Gallos exsules, exercitum simul conductitium, populum diversi generis a desertis locis et montanis et a maritimis insulis, ab omni scilicet regno suo spatiosissimo, ad quadraginta millia contraxit. Hunc praedicti principes in hac fortitudine armatorum virorum, equorum atque in copiis cibariorum, tentoriorum, mulorum ac camelorum invenerunt et cum eo novum exercitum Gallorum, circiter quadraginta millia, per longam hiemem congregatum, Tatinum quoque truncatae naris, qui similiter timore attonitus, in falsa fide a sociis recesserat ad ipsum imperatorem, propter promissum auxilium legationem laturus, quam minime fideliter peregit, non ultra Antiochiam reversus. Imperator ingressos ad se principes recognoscens, miratur valde quomodo a sociis divis habeantur, ac percontatur de statu fidelium Christi commilitonum, de salute ducis Godefridi, Reymundi comitis et episcopi Podiensis, utrum in prospero vel adverso eorum res sita sit. Respondent eos minime in prosperitate et salute esse, sed sic obsessos a Corbahan, principe Corrozan, et a nationibus gentilium, ut ne unus quidem patescat aditus vel exitus a tam spatiosa urbe, et quod nunquam manus illorum, nisi furtim aliqui possint evadere. Deferebant autem quanta fame arctarentur, quomodo mercatores et naves odio illorum Turci attrivissent. Nullum vero ex omnibus vivere posse fatebantur a facie tantae multitudinis, seipsos vix in astutia sua liberatos, suggerentes imperatori ut rediret, nec frustra suum exercitum vexaret ad tantas hostium copias.

 

CHAPITRE XXXI.

Tandis que les Turcs livraient ainsi de fréquents assauts devant la nouvelle redoute, et étaient vigoureusement contenus par les Français, les chevaliers de Corbahan formèrent un bataillon d'hommes de pied, sortirent par la porte supérieure de la citadelle et, quittant les montagnes et les lieux inaccessibles, ils allèrent attaquer avec vigueur le prince Boémond, après avoir appris qu'il venait d'entrer dans la nouvelle redoute ; un rude combat s'engagea, et beaucoup d'hommes succombèrent dans cette mêlée Boémond et les siens eussent même été vaincus, si les Chrétiens n'étaient accourus en hâte de tous les quartiers de la ville. Le comte Robert de Flandre, le duc Godefroi, quoiqu'il eût été battu dans une précédente rencontre, Robert prince de Normandie, et beaucoup d'autres chevaliers illustres et magnifiques vinrent porter secours à Boémond, et, à l'aide de leurs hommes d'armes, ils repoussèrent les Turcs loin de la ville et de la nouvelle redoute. Chassés avec leur prince Corbahan lui-même, ils demeurèrent pendant deux jours encore dans les montagnes, en dehors de la porte et des murailles, attendant quelque occasion de faire du mal aux Chrétiens. Mais comme ils ne pouvaient trouver dans ces collines tous les pâturages dont ils avaient besoin pour l'entretien de leurs chevaux, ils levèrent leur camp, passèrent le Fer à gué et allèrent établir leurs tentes dans la plaine, à un demi-mille de la ville. Le lendemain Corbahan, d'après l'avis de ses chevaliers, répartit sa nombreuse armée en plusieurs corps, qu'il disposa tout autour de la place pour bloquer toutes les portes, afin que les pèlerins fussent enfermés de tous côtés et ne pussent ni adroite ni à gauche sortir de la ville et y rentrer.

CHAPITRE XXXII.

Quelques jours après que l'armée ennemie eut entrepris d'investir Antioche de tous côtés et par une belle journée, des chevaliers Turcs sortirent à cheval de leur camp, et se dirigeant vers les remparts, armés de leurs arcs de corne, ils allèrent provoquer les chrétiens à coups de flèches, espérant obtenir un succès pareil à celui dont ils s'étaient auparavant glorifiés lors de la mort de Roger, et pouvoir retourner auprès de Corbahan avec un plus grand renom. Ils livrèrent donc un assaut devant les murailles avec plus d'ardeur que jamais et descendirent de cheval afin de pouvoir attaquer plus librement, et sans exposer leurs chevaux, ceux qui occupaient les remparts, et d'avoir plus de facilité à lancer leurs traits contre les pèlerins. Tancrède, chevalier plein d'ardeur, insatiable du sang des Turcs et toujours avide de le répandre, ayant, reconnu cet acte de folie, frémit, et dans son audace belliqueuse revêtit de la cuirasse son corps accoutumé à porter le fer, prenant avec lui des compagnons habiles à manier les chevaux et la lance, et traversant en silence l'espace compris entre les murailles et les remparts extérieurs, que l'on appelle vulgairement les barbacanes, il sortit secrètement par la porte que Boémond avait été chargé d'observer pendant que les Chrétiens assiégeaient la ville, s'élança à l'improviste et en poussant de grands cris sur les Turcs, occupés de leur entreprise, les attaqua vigoureusement, les enfonça et les écrasa. Se voyant exposés au plus grand danger, les Turcs firent tous leurs efforts pour remonter sur leurs chevaux ; mais ils ne purent y parvenir qu'après que six d'entre eux eurent péri sous le glaive, pour venger la tête de Roger tombée sous le fer des ennemis devant les murs de la place. Tancrède, couvert de gloire et rempli de joie, retourna alors dans la ville auprès de ses frères, rapportant les têtes des Turcs en témoignage de sa victoire.

CHAPITRE XXXIII.

Un autre jour, après que Corbahan eut établi son camp, assigné les positions de tous les corps de son armée et fermé ainsi tous les chemins aux assiégés soit pour sortir de la ville, soit pour y rentrer, les Gentils résolurent, d'un, commun accord, que deux mille Turcs d'élite iraient attaquer et détruire la redoute que le duc Godefroi et les principaux chefs de l'armée chrétienne avaient construite après la grande victoire que j'ai déjà racontée, c'est-à-dire, lorsque les Turcs avaient été battus et précipités dans les eaux du Fer, sous le pont même qui traverse ce fleuve, redoute dans laquelle Raimond s'établit lorsqu'elle fut terminée, et qu'il garda en personne jusqu'au moment où les Chrétiens s'emparèrent de la ville. Depuis lors elle avait été abandonnée : mais lorsqu'on apprit l'arrivée des Gentils, le comte Robert de Flandre appela à lui cinq cents hommes vaillants à la guerre, et se chargea de défendre cette position, de peur que les Turcs ne cherchassent à s'en emparer promptement, et que leur présence sur ce point n'empêchât les pèlerins de traverser le pont et de passer de l'autre côté du fleuve. Les deux mille Turcs s'avancèrent donc courageusement et bien armés vers cette redoute, et l'attaquèrent de tous côtés à coups de flèches. Ayant mis pied à terre, faisant résonner les trompettes et poussant leurs vociférations accoutumées, ils résolurent de franchir le fossé, et, depuis le matin jusqu'à la chute du jour, ils ne cessèrent de presser vivement ceux qui défendaient la redoute. Mais Robert et ses compagnons d'armes, voyant les maux qui les menaçaient, et, sachant bien qu'ils périraient de la manière la plus cruelle s'ils étaient vaincus et livrés à discrétion à leurs ennemis, résistèrent vigoureusement pour défendre leur vie, attaquèrent les Turcs avec leurs lances et leurs arbalètes et les repoussèrent par la force des armes loin du fossé : on combattit avec ardeur des deux côtés, et l’on assure qu'il y eut dans cette journée beaucoup de blessés de part et d'autre. Les Turcs n'ayant, pu réussir, et voyant qu'ils s'épuisaient en vains efforts, abandonnèrent cette redoute que les Chrétiens n'avaient défendue qu'avec beaucoup de peine, et retournèrent vers Corbahan, chef de toute l'armée, lui demandant de nouvelles troupes, et déclarant qu'avec ce renfort ils pourraient dès le lendemain détruire la redoute et tous ceux qui y étaient enfermés. Robert et ses compagnons d'armes, voyant les Turcs se retirer, jugèrent bien qu'ils étaient allés chercher de nouvelles forces. C'est pourquoi, après avoir tenu conseil, ils sortirent, à la faveur d'une nuit obscure, de cette redoute, qu'il leur parut impossible de défendre contre des forces trop supérieures ; ils la détruisirent entièrement par le feu, comblèrent le fossé et allèrent ensuite se réunir à leurs frères dans la ville d'Antioche.

CHAPITRE XXXIV.

Le lendemain, dès le lever du soleil, deux mille Gentils s'adjoignirent, d'après les ordres de Corbahan, aux deux mille dont j'ai déjà parlé, et tous ensemble, marchant au son dès trompettes et des cors, se dirigèrent vers la redoute, dans l'espoir de la renverser dès le premier assaut et de détruire promptement ceux qui y étaient enfermés, et que les fatigues de la veille devaient avoir épuisés. Mais ils trouvèrent le fossé détruit et la redoute entièrement, consumée par le feu, et, frustrés dans leurs espérances, ils rentrèrent alors dans leurs tentes.

La ville ainsi investie de tous côtés, et l'armée des Gentils se renforçant de jour en jour et fermant toutes les issues, les Chrétiens commencèrent à éprouver une si grande disette que, n'ayant plus de pain, non seulement ils ne craignirent point de manger les chameaux, les ânes, les chevaux et les mulets, niais qu'ils en vinrent même à manger du cuir : ils en trouvaient dans les maisons qui s'était durci ou même gâté depuis plusieurs années ; ils le faisaient tremper et ramollir dans de l'eau chaude ; puis ils s'en nourrissaient aussi bien que de celui qu'ils enlevaient sur les bêtes à cornes mortes récemment, en y joignant un assaisonnement de poivre, de cumin, ou de diverses autres épices, tant était pressante la faim qui les dévorait. Je sais des détails qui feraient frémir d'horreur sur les maux elles tourments inouïs qu'endura le peuple de Dieu pendant cette affreuse disette. Un œuf de poule, lorsqu'on pouvait le trouver, était payé six deniers de monnaie de Lucques, dix fèves coûtaient un denier ; une tête d'âne, de cheval, de bœuf ou de chameau valait un byzantin ; un pied ou une oreille de l'un ou l'autre de ces animaux, six deniers, et les entrailles ne se vendaient pas moins de cinq sous. Les gens du peuple, dénués de ressources, étaient réduits par la faim à dévorer leurs souliers de cuir, un grand nombre faisaient bouillir au feu des racines d'orties ou de toute autre herbe des bois, et s'en nourrissaient misérablement, puis ils tombaient malades et mouraient en grand nombre tous les jours. Des témoins oculaires assurent que le duc Godefroi donna quinze marcs d'argent pour la viande d'un vil chameau, et il est certain que Baudry, son porte-mets, paya trois marcs d'argent pour une chèvre qu'il acheta.

CHAPITRE XXXV.

Quelques jours après que Corbahan eut entièrement investi la ville d'Antioche, fermant aux Chrétiens toutes les avenues soit pour sortir, soit pour rentrer, ne cessant de harceler le peuple de Dieu par des assauts réitérés, et empêchant de faire pénétrer des vivres dans la place de quelque côté que ce fût, les Chrétiens, abattus et fatigués par leurs malheurs, par une longue abstinence et par les travaux de la guerre, commencèrent à veiller avec moins de soin à la défense de la ville et des remparts. Une tour, entre autres, demeura sans gardiens ; elle était située dans les montagnes, et vers l'emplacement où les Chrétiens avaient construit une redoute avec une terre visqueuse qui leur servait de mortier, afin de pouvoir contenir les ennemis lorsqu'ils sortaient par la porte assiégée, et poursuivaient les pèlerins dispersés dans la montagne : c'était aussi sur ce point que l'on avait fait prisonnier ce jeune noble turc, pour la rançon duquel les Chrétiens avaient demandé à ses parents et amis qu'on leur livrât cette même tour, et qui subit une sentence de mort lorsqu'on eut refusé d'accéder à ces propositions. Quelques chevaliers turcs, remplis d'audace, ayant appris que cette même tour était abandonnée et sans défenseurs, dressèrent des échelles et des machines contre la muraille, dans l'espoir de profiter de l'obscurité de la nuit pour y introduire quelques hommes, et de parvenir ainsi à reprendre la ville. Un homme, qui parcourait la ville pour des affaires particulières, leva les yeux par hasard, et vit les Turcs se promenant imprudemment sur le sommet de la tour même : il se mit aussitôt à pousser de grands cris, avertit les hommes qui demeuraient dans la tour voisine, leur annonçant que les Turcs avaient pénétré dans la ville, et il répandit ainsi l'alarme parmi le peuple chrétien. Henri de Hache, chevalier très renommé dans son pays, fils de Frédelon, et l'un des parents collatéraux du duc Godefroi, ayant entendu ce bruit et ces clameurs, saisit promptement son bouclier et son épée, et se rendit en toute hâte vers la tour, entraînant à sa suite deux jeunes et braves chevaliers Francon et Siegmar, ses parents selon la chair, tous deux habitants de la ville de Méchel, située sur le fleuve de la Meuse, voulant d'abord chasser les ennemis de cette tour, et pensant, dans le premier moment, que quelques-uns de leurs frères, séduits à force d'or ou d'argent, avaient trahi les Chrétiens. Les Turcs, se voyant découverts, et ne trouvant aucun moyen de s'échapper, s'avancèrent sur la porte de la tour dans l'intention de se défendre, et résistèrent en effet en frappant des coups terribles avec leurs glaives. Francon, qui les attaquait vaillamment, reçut à la tête une large blessure presque mortelle, Siegmar voulant porter secours à son parent, fut percé d'un coup d'épée qui s'enfonça dans son corps jusqu'à la garde, et les Turcs continuèrent à faire des efforts étonnants, et vraiment inconcevables, pour repousser les fidèles du Christ : mais enfin, comme ceux-ci recevaient du secours de moment en moment, les Turcs, fatigués t épuisés par une longue résistance, cessèrent enfin de se défendre : quatre d'entre eux périrent par le glaive, les autres furent précipités du haut de la tour, et moururent, la tête, les jambes et les bras fracassés.

CHAPITRE XXXVI.

Cependant la famine continuait à désoler les pèlerins, ainsi que je l'ai déjà dit, et bien plus encore que je ne l'ai dit. La place étant investie de toutes parts, ils ne pouvaient trouver aucun moyen d'en sortir pour aller acheter des vivres et les rapporter dans la ville. Quelques hommes du petit peuple, cependant, bravaient tous les périls, et, remplis de crainte et d'angoisse, ils sortaient en secret, dans le silence de la nuit, et se rendaient au port de Siméon, qui fut jadis ermite au milieu de ces montagnes, ils achetaient des vivres, à prix d'argent, des matelots et des marchands qu'ils rencontraient, et d'ordinaire ils rentraient dans la ville avant le jour, à travers les buissons et les taillis : ceux qui rapportaient du grain pour la huitième partie de la mesure de Laodicée, le revendaient trois marcs ; ils vendaient un fromage de Flandre cinq sous ; ils échangeaient une petite portion de vin ou d'huile, ou la moindre denrée quelconque propre à prolonger un peu la vie, contre des sommes énormes et inconcevables d'or et d'argent. Quelques-uns de ces hommes s'attardèrent un jour plus que d'ordinaire ; les nuits étaient fort courtes ; ils furent surpris par le prompt retour du jour, et massacrés et dépouillés, dit-on, par les Turcs : quelques-uns cependant se cachèrent dans les broussailles, et ne parvinrent qu'avec beaucoup de peine à rentrer dans la ville. A la suite de cet événement, les Turcs se réunirent au nombre de deux mille hommes, se rendirent vers le port de Siméon, attaquèrent à l'improviste tous les matelots qu'ils y trouvèrent, les dispersèrent à coups de flèches, mirent le feu aux bâtiments, et rapportèrent dans leur camp les vivres et les provisions qu'ils leur enlevèrent de vive force. Par ce moyen, ils repoussèrent loin du port tous ceux qui venaient y vendre et y acheter, afin que les Chrétiens fussent encore privés de cette faible ressource. Lorsque cette funeste nouvelle fut connue des pèlerins, déjà accablés par tous les maux de la disette, ils en vinrent bientôt à ne pouvoir plus supporter toutes les persécutions des Turcs, et un grand nombre d'entre eux se mirent à chercher toutes sortes de moyens pour échapper aux périls qui les menaçaient par la prolongation du siège. Beaucoup en effet parvinrent, à force de persévérance, à trouver des occasions favorables, et quittèrent l'armée pendant la nuit.

CHAPITRE XXXVII.

Tandis que ces souffrances renouvelées tous les jours répandaient de plus en plus parmi les pèlerins la crainte de la mort et l'ardent désir de s'y soustraire, quelques hommes des principaux de l'armée, Guillaume Charpentier et un autre Guillaume, jadis familier et domestique de l'empereur de Constantinople, et qui avait épousé la sœur de Boémond, prince de Sicile, furent frappés eux-mêmes de si grandes terreurs, qu'ils se concertèrent ensemble pour s'échapper secrètement au milieu de la nuit, et s'étant réunis du côté de la montagne, ils descendirent le long des murailles avec des cordes. Puis ils s'avancèrent à travers les déserts des montagnes, et marchèrent sans relâche pour échapper aux embuscades des Turcs, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Alexandrette. Ils y trouvèrent Etienne de Blois, qui y demeurait depuis qu'il avait quitté le siège d'Antioche, pour cause de maladie, et qui attendait de jour en jour la fin des événements et la destruction de ses compagnons d'armes. Lorsqu'ils eurent rapporté à Etienne que leurs frères étaient incessamment exposés à de plus grands périls, que la famine exerçait ses ravages parmi eux, que les Turcs devenaient de plus en plus insolents et les attaquaient sans relâche, que les hommes et les chevaux périssaient en grand nombre, Etienne, craignant pour sa vie, ne se croyant plus en sûreté dans le lieu de sa retraite et n'osant se fier à la voie de terre, fit toutes ses dispositions pour s'embarquer et retourner chez lui avec les chevaliers qui étaient venus le rejoindre. Lorsque le bruit se répandit dans Antioche que ces hommes illustres avaient quitté la ville, entraînés par leurs terreurs, beaucoup d'autres méditèrent également sur les moyens de s'enfuir : les cœurs les plus fermes furent ébranlés et ne montrèrent plus le même zèle pour la défense commune : désespérés, et ne songeant qu'à se sauver, ils ne gardèrent plus qu'avec mollesse la nouvelle redoute qu'ils avaient élevée au milieu de la ville, pour faire face à la citadelle, située sur le sommet de la montagne.

CHAPITRE XXXVIII.

Un frère fidèle, né Lombard, clerc de profession et admis dans les ordres, se trouvant auprès de cette nouvelle redoute, adressa des paroles de consolation aux malheureux chevaliers du Christ, rassemblés dans le même lieu, aux clercs, aux laïques, aux nobles et aux roturiers, et son langage ranima le courage de tous ces hommes, livrés à l'abattement et à la crainte. Il leur dit : Vous, tous, mes frères, qui êtes travaillés par les maladies et la famine, enveloppés par ces essaims de Turcs et de Gentils, et qui désirez affronter la mort de ce monde, croyez que ce ne sera point en vain que vous aurez supporté tant de maux, mais plutôt songez à la récompense que le Seigneur Jésus-Christ accordera à tous ceux qui mourront dans ce voyage pour l'amour de lui. Au commencement de notre entreprise, un prêtre, homme de bon témoignage et d'une excellente conduite, qui habite dans le pays d'Italie, et qui m'est connu depuis mon enfance, allant un jour célébrer la messe selon son usage, se rendait seul à la paroisse confiée à ses soins, et suivait un sentier à travers un petit, champ. Un pèlerin parut devant lui, lui présenta ses hommages avec affabilité, lui demanda ce qu'il avait appris au sujet de notre expédition, et d'abord ce qu'il pensait lui-même, en voyant tant de rois, tant de princes, et enfin la race entière des Chrétiens, animés, des mêmes intentions et des mêmes désirs, s'élancer vers le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, et se précipiter vers la sainte cité de Jérusalem. Le prêtre lui répondit : Les opinions des hommes varient au sujet de cette expédition. Les uns disent que ces pensées ont été suscitées dans les âmes de tous les pèlerins par Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. D’autres pensent que les principaux parmi les Français et la multitude ne se sont jetés dans cette entreprise que par légèreté d'esprit, que c'est pour cela que les pèlerins ont rencontré autant d'obstacles dans le royaume de Hongrie et dans d'autres royaumes, et qu'en conséquence ils ne pourront jamais accomplir leurs desseins. C'est là ce qui me tient dans l'incertitude, et cependant il y a longtemps que je suis enflammé des mêmes désirs et que je m'occupe exclusivement de ces projets. — Le pèlerin lui dit aussitôt : Ne croyez point que cette entreprise ait été commencée légèrement ou sans motif : Dieu, à qui rien n'est impossible, en a fait les dispositions. Sachez qu'il est hors de doute qu'on verra comptés parmi les martyrs du Christ, inscrits dans la cour du ciel et bienheureusement couronnés, tous ceux, quels qu'ils soient, que la mort aura surpris dans ce voyage, et qui, s'exilant pour le nom du Christ, auront persévéré avec un cœur pur et intègre dans l'amour de Dieu, et se seront maintenus exempts d'avarice, de larcin, d'adultère et de fornication. — Le prêtre, recueillant avec admiration les paroles et les promesses du pèlerin, lui demanda alors qui il était, dans quel pays il était né, et comment il savait avec tant de certitude que ceux qui seraient morts dans cette expédition seraient couronnés de la gloire céleste, avec les bienheureux. A ces questions du prêtre, l'autre découvrant en un instant toute la vérité, répondit : Je suis Ambroise, évêque de Milan, serviteur du Christ. Que ceci soit donc un signe certain pour toi et pour tous les peuples catholiques qui entreront dans cette voie, car je ne trompe sur aucune des choses que tu viens d'entendre de ma bouche. D'aujourd'hui en trois ans révolus, sache que les Chrétiens qui auront survécu conquerront heureusement la cité sainte de Jérusalem, à la suite de leurs longs travaux, et remporteront la victoire sur toutes les nations barbares. — A ces mots il disparut sur-le-champ, et n'a plus été revu depuis lors. Telles furent les choses que l'illustre, prêtre a déclaré en toute vérité avoir vues et entendues de la bouche du saint évêque de Dieu : maintenant deux ans se sont écoulés depuis le temps de cette vision et de ces promesses ; il est certain qu'il ne reste plus qu'une troisième année à parcourir. — Plus tard, en effet, comme l'avait prédit le bienheureux Ambroise évêque de Milan, et la troisième année depuis sa prédiction, les pèlerins chevaliers du Christ et leurs princes conquirent Jérusalem et purifièrent les saints lieux, après avoir mis en fuite et détruit les Sarrasins.

CHAPITRE XXXIX.

Lorsqu'ils eurent connaissance de cette vision et de ces promesses, d'après le rapport sincère dû frère clerc, tous les Chrétiens, qui jusqu'alors avaient hésité dansk crainte de perdre la vie présente, et dans le trouble qu'excitait la fuite de plusieurs princes, enflammés dès ce moment du désir, et de l'espoir d'obtenir la vie céleste, devinrent plus fermes d'esprit, et déclarèrent qu'aucune crainte de la mort ne les entraînerait désormais à se séparer de leurs frères et à quitter la ville, et qu'ils voulaient vivre et mourir avec eux et supporter tout pour l'amour du Christ. Lé duc Godefroi et Robert adressèrent aussi, à l'insu du petit peuple, d'admirables paroles de consolation à la plupart des princes de l'armée, tous saisis d'une si grande frayeur que déjà aussi ils s'étaient concertés pour s'enfuir ; ils leur rendirent le courage d'esprit nécessaire pour résister à tous les périls, en leur parlant en ces termes : Pourquoi désespérez-vous du secours de Dieu au milieu des adversités qui nous accablent, et pourquoi par ce manque de foi entraînez-vous tout ce petit peuple de gens de pied à se retirer de nous ou à prendre la fuite ? Demeurez, supportez vos malheurs avec un courage énergique, pour l'amour du nom du Christ, n'abandonnez pas vos frères dans leurs tribulations, et gardez-vous d'encourir la colère de Dieu, dont la grâce et la miséricorde ne manqueront point à ceux, qui se confieront en lui. Après que, poussant de profonds soupirs et versant des larmes, ils eurent adressé ces paroles aux princes désolés, tous reprirent courage ; ils demeurèrent dès lors fermes avec eux au milieu de la plus grande détresse, et ne firent plus aucun projet de fuite. Guillaume Charpentier, l'autre Guillaume, Etienne et leurs compagnons, remplis de crainte et fugitifs, firent préparer les navires, les rames et les voiles, et se mirent en mer pour se rendre d'abord à Constantinople, laissant leurs frères assiégés dans Antioche, et croyant qu'il leur serait à jamais impossible de se délivrer des mains de Corbahan.

CHAPITRE XL.

Après avoir navigué quelque temps, ils allèrent passer la nuit dans quelques îles du royaume des Grecs, où s'y arrêtèrent pour éviter quelque tempête : ils apprirent que l'empereur des Grecs, prince chrétien, était arrivé dans la ville de Finimine, avec une nombreuse escorte et en grande pompe, marchant au secours des pèlerins, ainsi qu'il s'y était engagé lorsque ceux-ci lui prêtèrent serment, s'unirent d'amitié et conclurent un traité avec lui. L'empereur conduisait à sa suite des Turcopoles, des Pincenaires, des Comans, des Bulgares, excellents archers, des Grecs habiles à combattre avec la hache à deux tranchants, des Français qui s'étaient exilés de leur patrie, armée toute soldée, composée d'hommes de races diverses, venus des déserts, des montagnes et des îles, et rassemblés au nombre de quarante raille dans la vaste étendue de l'Empire grec. Les princes chrétiens fugitifs trouvèrent donc l'empereur entouré de ces nombreuses troupes armées, et traînant à sa suite des chevaux, des vivres en abondance, des tentes, des mulets et des chameaux. Avec eux marchait encore une nouvelle armée de Français, au nombre de quarante mille environ, qui avaient été rassemblés pendant l'hiver précédent ; et ils trouvèrent aussi Tatin au nez coupé, qui, frappé de terreur, avait comme eux abandonné ses alliés et s'était retiré auprès de l'empereur, sous le faux prétexte d'aller vers lui en ambassade solliciter les se cours promis, et qui, infidèle à ses engagements, ne retourna plus à Antioche. L'empereur, ayant reconnu les princes qui se présentaient devant lui, s'étonna beaucoup qu'ils se fussent ainsi séparés de leurs frères, leur demanda des nouvelles, des fidèles du Christ leurs compagnons d'armes, s'informa de la santé du duc Godefroi, du comte Raimond et de l'évêque du Puy, et voulut savoir si leurs affaires étaient en bonne ou en mauvaise situation. Les princes lui répondirent que les Chrétiens étaient loin de se trouver dans un état prospère ; que Corbahan, prince du Khorasan, et les peuples gentils les tenaient assiégés, de telle sorte que, malgré la vaste enceinte de la ville, il n'y avait aucun moyen d'y entrer ou d'en sortir, et que les pèlerins ne pourraient jamais échapper à leurs ennemis, si ce n'était peut-être quelques hommes, individuellement et à la dérobée. Ils lui apprirent en outre quelle horrible famine les désolait, et dirent que les Turcs avaient massacré les marchands et détruit leurs vaisseaux, en haine des Chrétiens. Ils affirmèrent qu'aucun d'eux ne pourrait sauver sa vie en présence d'une si grande multitude, qu'eux-mêmes ne s'étaient échappés qu'à force d'adresse, et ils insinuèrent à l'empereur qu'il devrait s'en retourner pour ne pas exposer inutilement son armée contre de si nombreux ennemis.

 

CAP. XLI.-- Alii quidam principes fugam meditantes bonorum virorum exhortationibus retinentur.

Imperator his Christianorum auditis periculis, et gentilium copiis compertis, cum primatibus suis habito consilio, tremens ac stupefactus, protinus totum redire praecepit exercitum. Quin terram Romaniae, quondam injuste a Solymano sibi ablatam, sed nunc peregrinorum viribus restitutam, incendio et praeda vastavit, urbes et praesidia universa subvertit, ne forte a Solymano recuperata illi servitio prodessent. Tantus ergo rumor imperatoris regressi, et sui exercitus dispersi, moenia Antiochiae transvolans, peregrinorum corda magno dolore infixit, et multum andaciae ab eorum excussit animis. Ideo saepius principes exercitus Christi consilium conferebant, quatenus si aliqua arte valerent, clam ab urbe recedentes, humile vulgus illic in periculo relinquerent. Quod dux Godefridus, Robertus Flandrensis et episcopus Podiensis intelligentes, iterum eos confortare coeperunt, sic ad universos loquentes: « Non turbemini, neque formidet cor vestrum in hac imperatoris vulgata reversione. Potens est Deus de manu inimicorum nos liberare. Tantum stabiles estote in amore Christi, et nunquam fraudem hanc in fratres vestros faciatis, ut fugam, clam ab eis subtracti, ineatis. Procul dubio enim si fugam inieritis prae timore inimicorum, Corbahan et omnis multitudo illius vos persequentur; et nequaquam manus illorum effug etis, cum primum fama vestrae fugae ad aures eorum pervenerit. Stemus igitur, et in proposito vitae nostrae in nomine Domini moriamur. » Ad haec verba universi stabiles facti sunt, et cum fratribus mori et vivere statuerunt.

CAP. XLII.-- De milite Christiano, cujus equus cum fugiente cecidit.

Corbanan et omnes legiones gentilium, audito imperatoris recessu, amplius assultu invalescebant, et in globis suis e castris procedentes, insidiabantur, si quis ab urbe procederet, quem solito more detruncare possent. Quadam igitur die quosdam Turcos, sub eadem intentione in giobo quadraginta militum ab hospitio tabernaculorum egressos, Christiani a moenibus urbis speculantur. Quibus, licet tristes et exterriti de adversis sibi rebus, protinus trans vada Fernae aliqui armati occurrerunt, sed extemplo ab ipsis Turcis repressi, trans vadum fugientes, alio steterunt in littore, videntes se famelicorum equorum cursibus non posse contendere. Tandem post plurimam sagittarum grandinem, Turcos procul ab amne remeantes quidam robusti pectoris miles, adhuc sui equi fidens virtute, et sociorum vires post tergum sequi existimans, immoderato cursu persequitur: sed nemine sociorum ad auxilium sequi praesumente, duo atrocissimi equites ex globo in faciem peregrini equos laxis frenis rejiciunt, et in fugam reditum veloci equorum urgent levitate, remensis eadem via ad socios novalibus: cui in impetu et offensione pedis equus humi totus corruit, et sic fere in extremo vitae suae constitutus est. Lapso itaque et auxilio penitus destituto, cum jam prope ad feriendum adfuissent carnifices, sic equi eorum immobiles perstiterunt, calcaria obliti, ac si in fronte percussi, retro ire compellerentur, donec peregrinus miles equum in pedibus resurgentem ascenderet, et Deo ac Domino Jesu Christo donante, fugam ad sociorum stationem iteraret. Universi in littore et moenibus ad spectacula stantes prae gaudio lacrymati sunt, sic incolumi fratre recepto, in cujus liberatione manifeste digitum Dei adfuisse experti sunt.

CAP. XLIII.-- De inventione Dominicae lanceae.  

In hac itaque famis afflictione quam audistis, et timore obsidionis, et sollicitudine insidiarum assultuumque quos a foris Turci adhuc assidue inferebant, populoque Dei humiliato ac desperato, clericus quidam de terra Provinciae per visionem sibi lanceam revelatam asseruit, qua Dominus noster Jesus Christus in latere perforatus est. Hic enim clericus episcopo Podiensi, domino Reymero, et Reymundo comiti locum, quo pretiosum thesaurum lancae reperirent, retulit, videlicet in ecclesia B. Petri apostolorum principis, visionem suam sub omni veritate, qua potuit, attestatus. Qui verbis illius credentes, ad locum quem clericus asserebat, communi decreto venerunt. In quo fodientes, lanceam, sicut a clerico didicerant, invenerunt; inventam autem in praesentiam omnium Christianorum principum in ipso oratorio protulerunt, plurimum hanc divulgantes et ostro pretioso involventes. In hujus denique inventione spes et laetitia magna facta est in populo Christianorum, qui non modica celebritate et oblatione innumerabilis auri et argenti hanc venerati sunt.

CAP. XLIV.-- Ubi Petrus legatione fungitur apud Corbahan, principem obsidionis.

Transactis deinde aliquot diebus, omnis primatus et duces Christiani exercitus adhuc haesitantes et vitae diffidentes in tot adversitatibus, et famis pestilentia, bellumque cum tot nationibus committere metuentes, eo quod viribus hominum et equorum valetudine exhausti essent, consilio inito, decreverunt legationem mittere Corbahan magistro et principi exercitus et obsidionis. Sed neminem invenerunt qui tam ferocissimo et superbo loqui auderet, quousque Petrus, qui principium hujus viae exstitit, se iturum indubitanter obtulit, et homini magnifica nuntia dicturum. Sine mora injuncta sibi legatione a duce Godefrido, Boemundo et aliis principibus, Petrus praedictus statura pusillus, sed meritis magnus, ad tentorium Corbahan, in medio gentilium iter praesumens, Deo protegente solus pervenit. Cui per interpretes nuntia Christianorum in hunc modum retulit: « Corbahan, princeps clarissime et gloriosissime in tuo regno, nuntius sum Godefridi ducis, Boemundi et principum totius Christianae multitudinis: decreta et consilium eorum, quod porto, ne dedigneris accipere. Ductores Christiani exercitus decreverunt, si Christo Domino, qui verus est Deus et Dei Filius, credere concesseris, et gentilium spurcitiis abrenuntiaveris, tui fieri milites, et Antiochiam civitatem in manu tua restituentes, tibi sicut domino et principi servire parati sunt. » Quod audire, ne dum facere, contempsit. Petrum vero Eremitam sacrilegos ritus suos et sectam gentilium edocet, asserens se nunquam ab hac recedere.

CAP. XLV.-- Item de eodem, et quam tumide princeps verba legationis acceperit.

Petrus, audito Corbahan, nempe quod in derisum nomen et admonitionem Christianae fidei acciperet, alia ei aperuit nuntia: « Visum est, inquit, adhuc Christianis principibus, quandoquidem tam egregios homines tibi subdi recusas, et Christianus fieri renuntias, ut viginti tirones de tua eligas multitudine, quod etiam Christiani facient, et datis utrinque obsidibus, et facto juramento utrinque tu in deo tuo ipsi in Deo suo, singulari certamine in medio confligant. Et si Christianis victoria non contigerit, ipsi in terram suam pacifice et sine damno redeant, Antiochiam tibi reddentes; si vero tui triumphare nequiverint, pacifice tu tuique ab obsidione repedetis, urbem et terram nobis relinquentes, et non patiaris tantum exercitum perire mutuo confligentem. Si autem hoc a Christianis decretum contempseris, certus sis quia crastina luce universi tecum praelia conserent. » Corbahan, his auditis, Petro in superbia magna respondit: « Unum, Petre, te scire volo quod Christiani eligant, scilicet ut omnis imberbis juventus ad nos transeant, mihi et domino meo, regi Corrozan, servientes, quos magnis beneficiis et muneribus ditabimus; puellae adhuc intactae similiter ad nos accessum habeant et vivendi licentiam; barbati vero et aliquam canitiem habentes cum mulieribus nuptis decollandi sunt. Alioqui nulli parcam aetati, sed omnes delebo in ore gladii; quos autem voluero, in catenis et vinculis ferreis abducam. » Hoc dicto ostendit ei omnis generis catenarum et vinculorum copiam innumerabilem et inauditam.

CAP. XLVI.-- Petrus revertitur, responsio majoribus aperitur, et quid facto opus sit in commune discutitur.

 Petrus ad haec a Corbahan accepta licentia redeundi, urbem Antiochiam introivit, renuntiaturus jactantiam quam audiverat a Corbahan. Et ecce universi principes in circuitu Petri conglobantur cum caeteris Christianis militibus, quid Corbahan responderit, auscultare desiderantes et scire utrum bellum attulerit, aut aliquod foedus pacis constituendae. Petrus circumfusus fidelium turbis, Corbahan bellum desiderare indicat, nihilque nisi in superbia magna et fiducia multitudinis suae locutum fuisse asserit, et caetera minarum, quae audierat, referre incipit. Sed eum procedere ulterius dux Godefridus non patitur; sed seorsum ductum monuit, ne quidquam de omnibus quae audierat ulli indicet, ne populus, prae timore et augustia deficiens, a bello subtraheretur. Jam trium hebdomadarum et totidem dierum processerat tempus quo populus Christianus obsessus coepit angustiari penuria necessariorum et defectione panis. Unde non ultra sufferre haec valentes, invicem consultum vadunt magni et parvi, dicentes utilius esse mori in bello quam fame tam crudeli perire, et de die in diem populum attenuari et mori.

CAP. XLVII.-- Bellum indicitur, omnes quasi morituri in crastinum praeparantur, et distributae acies sub ducibus ordinantur.

Ad hanc vocem conquerentis populi indicitur bellum crastina die futurum: omnibusque jubetur ut in orationibus pernoctent, et delictorum suorum confessionibus purgati, Dominici corporis et sanguinis sacramento muniantur, sicque in primo diei diluculo armis accingantur. Mane autem facto, omnes in armis, loricis et galeis, Christiani milites convenerunt quarta Kal. Julii, et acies ordinant adhuc intra urbem commorantes. Hugonem Magnum, fratrem regis Franciae, praefecerunt primae aciei ductorem, et signiferum constituerunt equitum et peditum. Robertus, comes Flandriae, et Robertus, princeps Northmanorum, duabus praeficiuntur aciebus, et sic juncti hi duo propinqui in uno latere constituuntur. Episcopus vero Podiensis suam per se aciem versus montana dirigebat, erecta in medio illius cuneo lancea, quam repererant, et in manibus cujusdam clerici constituta. Petrus de Stadeneis, Reinardus de Tul, frater ejus Wernerus de Greis, Henricus de Ascha, Reinardus de Hemersbach, Walterus de Dromedart, suum cuneum regere disponuntur versus haec montana et viam quae ducit ad portum maris Simeonis praedicti quondam eremitae. Comes Reinboldus de Oringis, Lodewicus de Monzons, Lambertus filius Cunonis de Monte acuto, unius aciei ordini praeesse destinantur. Dux Godefridus cum Teutonicis, Alemanis, Bawaris, Saxonibus, Lotharingis, ex duobus millibus equitum et peditum suam aciem composuit, quorum manus et gladius solet esse saevissimus in cervicibus inimicorum. Tankradus, solus suam aciem ex equitibus et peditibus constituit. Hugo de S. Paulo, et filius ejus Engelradus, Thomas de Feria castro, Baldewinus de Burg, Robertus filius Gerhardi, Reymundus de Peleiz, Reinoldus Belvacensis, Walo de Calmont, Everhardus de Poisat, Drogo de Monzei, Rudolfus filius Godefridi, Conans Britannus, Rudolfus similiter Britannus, hi omnes duas acies regere eliguntur. Gastus de Berdeiz, Gerhardus de Rosselon civitate, Willhelmus de Montpelir, acie tantum una contenti sunt. Boemundus de Sicilia in extrema acie, quae erat densissima, equitibus et peditibus ductor attitulatur, ut caeteras acies tueretur, et forte auxilio indigentibus subveniret.

CAP. XLVIII.-- Relicto in urbe Reymundo comite, fideles portis erumpunt, quibus gentiles a magistra arce signo accepto occurrunt.

 Sic omnibus istis ordinatis et dispositis, comitem Reymundum, aliquantulum infirmitate laborantem, ad tuendam urbem propter Turcos, qui erant in eminentiore arce cum Sansadonia, filio Darsiani, reliquerunt cum plurima virtute Christianorum. Hoc expleto, omnes unanimiter, sicut ordinati erant, et principes singuli cum suis aciebus aperta porta qua porrigitur trans Fernam pons lapideus, adversus Barbarorum legiones procedere decreverunt, in vexillis mille variis et decoris, in loricis et galeis. Corbahan similiter et Solymanus in dextro et sinistro cornu, in fronte et a tergo, multiplices statuunt acies, arcus osseos et corneos in manibus ad pugnandum tenentes, celerique pede a castris procedentes, Christianis obviam invehuntur, ut primi grandine sagittarum certamen ineant, buccina, tubis et cornibus intolerabili clamore intonantes. Providerant enim sibi non solum ex legatione Petri, qui bellum in crastino eis praedixerat affuturum; sed quotidie suspecti et solliciti erant ne Christiani ex improviso bellum cum eis committerent. Unde ad arcem Sansadoniae nuntios assidue dirigebant, quatenus si quando persentiret Christianos armari, aut hortari ad pugnam, eis nuntiaret, eo quod ab arce, in supercilio montis sita, spectaculum rerum universarum undique in urbe habuerit: quo et ipsi parati et cuneati occurrere possent, et minus provisis Galli nocerent. Sansadonias nuntia mittere negat sed pannum latissimum nigerrimi et horrendi coloris, in summitate hastarum praefixum, in culmine suae arcis erigere pollicetur, deinde horrisona buccina vehementer perstrepere et ita gentiles certos reddere de apparatu belli Christianorum. Hunc itaque pannum fuscum in signum conserendi Martis erigens in montanis, super ipsam praedictam arcem fixit, eadem hora qua Christianorum apparatus summo diluculo fieri coeperunt, et acies ordinabantur: ut viso hoc signo, etiam gentiles ad resistendum providerent, arma et acies ordinarent. Protinus panni hujus signo et fragore buccinae, horribiliter tonantis, praemoniti, densantur et cuneantur, et Christianis turmis in occursum tendunt, ab equis circiter duo millia descendentes, ad prohibendum pontem ejusque fluvii transitum.

CAP. XLIX.-- Christi populus in prima acie victor gentilium fumo impeditur.  

Christiani autem principes in eadem porta ordinati et conglobati, suspicantes ac praescientes Turcos in arcu et sagitta sibi in exitu suo adversaturos, omnem manum sagittariorum pedestris vulgi praemiserunt a porta trans pontem et fluvium Farfar. Qui Deo favente pontem anticipantes, in Turcos sagitta infestos irruerunt, scuto tectis pectoribus resistentes, et a loco amoventes, quousque ad stationem equorum ipsorum sagitta Christianorum transvolante, perventum est. Turci itaque, qui ad pontem ab equis descendentes pede praecurrerant, videntes se non posse obsistere, nec viros Christianos a ponte abigere, sed equos suos posse sagittarum grandine perire, versi in fugam et ad equos quantocius properantes, ipsos ascenderunt: et sic liberum exitum Christianis, licet inviti, concesserunt. Ad haec Anselmus de Riburgis monte, qui erat in prima hac acie constitutus cum Hugone Magno, gaudens prospero successu et prima victoria fidelium, vibrata hasta medio Turcorum involvitur; qui hos dejecit, hos perforat, alios resupinat, et ingenti illorum occisione laborat. Hugo siquidem Magnus, videns quod Anselmus sine aliquo timore mortis hostes represserat, sine mora advolat, simili caede muletans inimicorum catervas. Robertus Flandrensis, Robertus Northmannorum comes, Baldewinus Hamaicorum princeps. Eustachius quoque, audacter et fortiter cum hostilibus cuneis luctabantur, quos non modica strage interemerunt. Solymanus vero dux Turcorum, miles saevissimus, et Rossilion consocius ejus, unus ex quatuor capitalibus Antiochiae sub Darsiano rege, cum suis cuneis circiter quindecim millibus a caetera multitudine sequestrati, adversus haec montana et viam, quae respicit ad portum Simeonis, festinato contendunt: ut si Christiani victi forte illuc fugam meditarentur ad maritima, eis occursarent, et incautos attererent. Hoc in proposito avide ferventes, properata via plus solito, super aciem Reinardi comitis, Petri de Stradeneis, Walteri de Dromedart, Henrici de Ascha, Reinardi de Hemersbach, militis illustrissimi, Werneri de Greis casu irruerunt; quibus subito ad impedimentum ignem projecerunt ab ollis in faciem terrae, quo eorum transitus erat ad societatem Christianorum. Ignis itaque ut haesit terrae, arreptis herbis aridis et frondibus siccis veprium, statim vires in altitudine et amplitudine acquisivit, et sic a vento suscitata nebula, fumus concrevit tenebrosus, solummodo oculos fidelium obumbrans, et aspectum impediens.

CAP. L.-- Peregrini multifarie dissipantur; acies Boemundi in mortis articulo posita Godefrido duci nuntiatur.

Igitur Turci callide eos post fumi nebulam insequentes, errore caliginis dissociatos alios trucidabant, alios sagittis transfigebant. Solummodo equis insidentes velocitate equorum evaserunt, sed non omnino illaesi a sagittis: peditum vero trecenti occisi, et pars in vinculis retenta est. Karieth autem Turcus de civitate Caran, viso Solymani prospero successu in contritione aciei Reinardi, Petri, Werneri et caeterorum, confidentius iter accelerans, in circuitu una cum principe Damascenorum a montanis juxta civitatem et Fernam fluvium descendit, appropinquante simul Brodoan de Alapia civitate Turcorum, ad coronandam aciem Boemundi, quae erat extrema, peditibus et Francigenis plurimum densata: quam incurrentes, sagittis et virtute suorum irrumpere ac dispergere conati sunt. Oppressi siquidem viribus Turcorum, et fraude astutorum hominum circumventi, comitatus Boemundi in miserum et anxium globum, quasi oves inter lupos periturae, cogebantur, nec ultra reniti valebant, sed in proximo erat, ut morituri undique ab infidelibus turmis involverentur. At Godefridum ducem cum Buldagi, Amasa, Boesa et Balduc atrociter dimicantem, et in nomine Jesu, Filii Dei vivi, triumphantem, nuntius trans spatium viae unius, vocis percurrens, flebili rogatu pulsat et admonet, ut respiciat et cognoscat quam in arcto res Boemundi suaeque societatis sit sita: quibus, ni cito subveniret, omnes in brevia Turcis consumi asserebat.

CAP. LI.-- Dux hostes fugat et proterit, fratres a porta mortis educit.

Godefridus dux, ex relatione velocis nuntii Boemundi intellecta invasione suaeque aciei a Turcis fere coronatae, elevans oculos, jam intuetur quomodo virtus Boemundi et cohortes illius pondere belli fatigabantur, et vix inimicorum vires sufferebant. Unde festinus in faciem adversariorum cum Alemanis, Bawaris, Saxonibus, Lotharingis, Teutotonicis, et Romanis, qui in sua erant acie, advolat in vexillis ostreis variis et decoris, ut vires gentilium repelleret, et in angustia positis subveniret. Hugo vero Magnus, qui in exitu primae aciei a ponte, qui ab urbe trans Farfar porrigitur, fugatis Turcis et attritis, spatium campi cum Christianorum praemissis sagittariis victor obtinebat, videns quod ducis Godefridi acies et vexilla revertebantur via quae ducit ad fluvium Farfar, una ipse festinus eodem itinere ad aciem ducis cum sua legione ad vires et arma augenda refertur, sciens quia hac parte major angustia belli ingruebat. Moderabantur ambo principes cursus suorum equitum, secundum quod pedites appropinquare poterant. Quos ubi Turci indubitanter in se tendere viderunt ad subveniendum Christianis consociis, paulatim ab invasione et assultu coeperunt subtrahi; et dato dorso remensi viam, ad tabernacula sua fugam arripiunt, duce cum Christianis tironibus atrociter insequente et caedente

CAP. LII.-- Item de eodem.

Tandem superato quodam humili et modico torrente, a montanis defluente, paululum Christianis militibus in valle retardatis, Turci in vertice cujusdam montis consistentes, ad defensionem frena rejiciunt, et sagittis suis Gallos insequentes absterrere nituntur. Ad hoc peregrini Teutonici, corda intrepida habentes, altis vocibus Christi clementia invocata, obsistentes Turcos indubitanter incurrunt, quos tunc et deinceps sic in fugam continuam mittunt, ut non aliquis eorum stare aut remordere in eodem conflictu praesumeret. Boemundus ergo princeps magnus, et Adam filius Michaelis, visa virtute Godefridi resistentis, et populum alleviantis, et quia caede cum suis inter hostium agmina fulminabat, cum omni acie et fortitudine quam ultimus regebat, abrumpit moras, et in impetu ac vociferatione per medias Turcorum acies infertur. Quorum immanissima strage facta sic campi operiebantur corporibus occisorum, quasi grandine hinc et hinc saevissime commistis cuneis. Sed, Deo auxiliante, ingravatum est bellum gentibus; totumque praelii pondus versum est illis in contrarium. Corbahan autem superbus, qui ampliores sibi retinuerat vires et copias, et a sinistris Christianorum stationem occupaverat, nequaquam suis fugitivis et attritis sociis ad opem contendere poterat. Nam illi Podiensis episcopus cum omni manu Provincialium fortiter in faciem resistebat, eique lanceam Dominicam semper opponebat. Unde colligendum est quod, Deo et Domino nostro Jesu operante, virtus illius, divinitus sibi timore immisso, elanguit, et corda suorum fremuerunt: quia sic immobilis permanebat in obstaculo et visione coelestis armaturae, ac si omnis pugnae immemor cum infinito suo satellite haberetur.

CAP. LIII.-- Corbahan, victis suis, spem vivendi ponit in fuga, quem Podiensis episcopus insectatur.

Sic, Deo volente, in stupore et exstasi posito quidam adfuit, sinistra illi portans nuntia, et dicens: « Corbahan, princeps illustrissime, quid longius moram protrahis adversus hanc Christianorum aciem? annon vides quomodo tuus, quem eduxisti, exercitus, victus et attritus fuga dilapsus est? ecce in castra tua tuorumque Galli diffusi spolia auferunt, et res universas colligunt, et ecce sine mora ad te perventuri sunt. » Corbahan hac tristi et dura legatione pulsatus, elevatis oculis videns acies suas fuga defluxisse, continuo ipse cum omni comitatu suo dorsa vertit in fugam, via qua venerat, ad regnum Corrozan et flumen Euphratem insistens. Quem sacer episcopus cum omni acie sua persecutus est, non longe tamen, prae defectione equorum et peditum lassitudine. Defecerant enim Christianis equi quos a Gallia eduxerant, prae diversis plagis, ut affirmant ex veritate qui aderant. Nam vix ducenti supererant equi bello apti, in die qua praelium cum tot nationibus gentilium commiserunt.

CAP. LIV.-- Ubi notantur principes qui prae inopia mendicant.

Plurimi siquidem egregii milites et nobilissimi, quorum latet numerus, equis mortuis et prae famis inopia consumptis, in numero peditum computati, pedites praelia discebant, qui a pueri aevo semper equis assueti et invecti certamen inire solebant. Ex his vero egregiis viris, qui mulum aut asinum, vel vile jumentum, vel palefridum tunc acquirere poterat, pro equo utebatur: inter quos fortissimi et ditissimi sua in terra principes asino insidentes certamen inierunt: nec mirum. Nam diu deficiente illis proprio sumptu, egentes mendicaverant, et suis armis venditis propter inopiam, armis Turcorum insuetis et incongruis in bello utebantur. Horum in numero Hartmanus, dives et nobilissimus, unus de praepotentibus in terra Alemaniae fuisse, asinoque insidens, umbonem Turci et gladium tantum in die illo ad pugnam habuisse perhibetur: nec mirum. Nam rebus omnibus exhaustus, lorica, galea et armis venditis, diu mendicaverat, et eo fere pervenerat, quod nec mendicando vivere poterat. Pervenerat una Henricus de Ascha, miles nobilis et laude militari dignus. Sed dux Godefridus gloriosus, illorum misertus, panem unum cum portione carnis vel piscis ex proprio sumptu Hartmano constituit; Henricum vero, quia miles et homo suus multis sibi servierat annis et bellorum periculis, convivam et mensae suae socium attitulavit.

CAP. LV.-- De eadem re, et fuga et caede hostium.

Super his miseriis et attenuationibus nobilium procerum, mirantur solummodo hi qui nunquam huic simile audierunt, nec mala viderunt, quae in tam longo exsilio contigerunt, tam egregiis viris, sed non mirantur qui ipsum ducem Godefridum et Robertum, principem Flandriae, ad ultimum egere rebus et equis se vidisse testati sunt. Eguit siquidem dux Godefridus, qui equum, in quo die magni belli sedit, dono comitis Reymundi suscepit, multa prece extortum. Nam defecerat illi pecunia prae angustia memoratae famis, et nimia largitione eleemosynarum et rerum, quas in mendicis et attenuatis militibus expendit. Eguit pariter Robertus, ditissimus et potentissimus princeps pinguis Flandriae quem saepius in exercitu mendicasse asserunt, qui affuerunt et oculis inspexerunt; ipsumque equum quem in die belli ascenderat, mendicando acquisivisse, multorum relatione didicimus. His denique equis, labore acquisitis, nunc tam egregii principes in die belli invicti adversus infidelium acies, considerantes Corbahan cum omni comitatu suo terga vertisse, veloci cursu post eum frena dirigunt, caedendoque et sternendo fuga deficientes et fugientes, in spatio trium milliarum sine intermissione insecuti sunt. Tankradus, qui etiam Christianorum aciem dirigebat, ut fugam persensit adversariorum, una cum equestri manu in caede illorum affuit velociter, quos via sex milliarium fugientes insecutus est. Corbahan, viso suorum diffugio et exercitus sui dispersione, semper intendebat fugae, quousque ad Euphratem, fluvium magnum, perveniens, cum suis navigio elapsus est.

CAP. LVI.-- De direptione castrorum et diversitate vinculorum.

His praefatis Christianorum principibus avide inimicorum caedi et insecutioni intendentibus, societas comitis Reymundi et episcopi Reymeri praedae inhians, et spoliis Turcorum, in loco eodem quo victoria data est, parum persequens, permansit; et grandia spolia auri, bysantiorum, frumenti, vini, vestimentorum et papilionum depraedata est. Alii vero qui pugnae intenti erant, videntes illos spoliis manus inferre, eadem avaritia corrupti, manus similiter praedae injicientes, cum spoliis copiosis et infinitis in laude et laetitia et voce exsultationis Antiochiam reversi sunt: et qui ante inopes erant et famelici, nunc omnibus bonis satiati sunt. Codices vero innumerabiles in iisdem castris gentilium repererunt, in quibus sacrilegi ritus Sarracenorum et Turcorum inscripti erant, et nefanda crimina ariolorum et aruspicum cum characteribus exsecrabilibus. Catenarum, vinculorum, laqueorum ex funibus et ferro coriisque taurinis et equinis diversa genera ibidem in tentoriis reperta sunt ad vinculandos Christianos: quae omnia Antiochiam allata sunt, plurimo numero infinita, cum plurimis rebus et tentoriis, et cum tentorio ipsius Corbahan, quod in modum civitatis turribus et moenibus diversi coloris et pretiosi serici aedificatum erat. Habebat idem mirabile tentorium vicos a se defluentes, in quibus duo hominum millia spatiose habitasse referuntur. Mulieres, pueri teneri et adhuc lactantes, quotquot in castris reperti sunt, alii trucidati, alii equorum pedibus conculcati, misero et lacero cadavere campos impleverunt, destituti suorum auxilio gentilium de bello terga vertentium. Caetera quae in hoc bello acta sunt, tam in populo Christiano quam gentili, quae etiam in obsidione urbis Antiochiae mira et inaudita gesta sunt, nullius stylo, nullius memoria aestimo retinenda, tot tamque diversa fuisse referuntur.

 

CHAPITRE XLI.

L'empereur, informé des dangers qui menaçaient les Chrétiens et de l'immense rassemblement des Gentils, tint conseil avec ses principaux chefs, et, frappé de crainte et de stupeur, il donna aussitôt l'ordre de ramener toute son armée. Bien plus, il livra au pillage et aux flammes tout le territoire de la Romanie, que Soliman lui avait injustement enlevé auparavant, et que les efforts des pèlerins avaient depuis lors reconquis, et fit détruire les villes et les places fortes, afin que Soliman, s'il venait à reprendre ce pays, ne pût s'en servir avec avantage. On apprit promptement à Antioche la triste nouvelle que l'empereur était retourné sur ses pas et avait dispersé son armée ; les pèlerins furent pénétrés de la plus vive douleur, et perdirent de nouveau courage : aussi les princes de l'armée de Dieu eurent-ils entre eux de fréquentes conférences, pour chercher quelque moyen de sortir secrètement de la ville, en abandonnant le misérable petit peuple à tous les périls. Le duc Godefroi, Robert, de Flandre et l'évêque du Puy en étant informés, cherchèrent de nouveau à les ranimer, leur adressant la parole en ces termes : Ne vous laissez point troubler, que votre cœur ne se glace pas d'effroi à cause de la retraite de l'empereur. Dieu a le pouvoir de nous délivrer des mains de nos ennemis : bornez-vous à demeurer fermes dans l'amour du Christ, et surtout ne trompez jamais vos frères, en cherchant à fuir secrètement loin d'eux. Il n'est pas douteux que, si vous fuyez parce que vous redoutez les ennemis, Corbahan et toutes ses troupes vous poursuivront dès qu'ils seront instruits de votre départ, et vous ne pourrez leur échapper. Ainsi donc demeurons fermes et mourons pour le nom du Seigneur selon la destination de notre vie. À ces mots tous retrouvèrent leur fermeté, et résolurent de vivre et de mourir avec leurs frères.

CHAPITRE XLII.

Corbahan et toutes les légions des Gentils ayant appris la retraite de l'empereur recommencèrent à livrer de fréquents assauts, et sortant de leur camp par détachements, les Turcs allaient se placer en embuscade, pour attendre ceux qui pourraient sortir de la ville, et les massacres selon leur usage. Un jour les Chrétiens virent du haut de leurs remparts un détachement de quarante chevaliers turcs sortir ainsi de leurs tentes. Quoiqu'ils fussent fort tristes et accablés sous, le poids de leurs maux, quelques fidèles armés allèrent cependant passer, le fleuve au gué, et marchèrent à la rencontre des Turcs ; mais ceux-ci ne tardèrent pas à les repousser, les rejetèrent de l'autre côté du fleuve, et les Chrétiens s'y arrêtèrent, voyant bien que leurs chevaux exténués par la faim ne pouvaient lutter à la course. Enfin, après avoir lancé une grêle de flèches, ils repoussèrent les Turcs loin du fleuve, et alors un chevalier plein de vigueur, comptant, encore sur les forces, de son cheval, et croyant que ses compagnons le suivraient par derrière, se lança sans ménagement à la poursuite des Turcs. Mais aucun de ses frères n'ayant osé marcher sur ses traces pour lui potier secours, deux féroces chevaliers turcs sortirent du détachement, se retournèrent vers le pèlerin, se lancèrent sur lui, et le poursuivant de toute la rapidité de leurs chevaux agiles, ils parcoururent de nouveau le terrain en friche qu'ils venaient de quitter : le cheval du pèlerin ayant butté au milieu de sa course, roula par terre, et le chevalier roulant aussi et privé de tout secours, se trouva bientôt exposé au plus grand danger, déjà les bourreaux s'avançaient sur lui pour le frapper, quand tout-à-coup leurs chevaux s'arrêtèrent immobiles, et ne répondant plus à l'éperon, comme si on les eût frappés à la tête pour les forcer à reculer, jusqu'à ce que le chevalier pèlerin eût relevé son cheval sur ses jambes, et se fût lui-même remis en selle. Ainsi protégé de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'enfuit de nouveau et rejoignit ses compagnons au lieu où ils s'étaient arrêtés. Tous les Chrétiens qui s'étaient rassemblés sur les bords du fleuve et sur les remparts pour voir l'issue de cet événement, versèrent des larmes de joie, en recevant sain et sauf parmi eux celui de leurs frères, dans la délivrance duquel la main de Dieu s'était si évidemment manifestée.

CHAPITRE XLIII.

Au milieu de cette désolante famine, de toutes les terreurs du siège et de la crainte qu'inspiraient perpétuellement les surprises et les assauts sans cesse renouvelés par les Turcs contre le peuple de Dieu, livré à l'humiliation et au désespoir, un clerc du pays de Provence annonça qu'il avait eu une vision dans laquelle lui avait été révélée l'existence de la lance qui avait percé notre Seigneur Jésus-Christ dans le côté. Ce clerc désigna à l'évêque du Puy, le seigneur Adhémar, et au comte Raimond, le lieu où l'on trouverait ce précieux trésor, et indiqua l'église du bienheureux Pierre, prince des Apôtres ; il attesta en outre, autant qu'il lui fut possible, la réalité de sa vision. Les princes crurent à ses paroles, et résolurent d'un commun accord de se rendre au lieu que le clerc avait indiqué. On creusa sur cette place, on trouva la lance telle que le clerc l'avait désignée, et l'ayant trouvée on la transporta dans l'oratoire, en présence de tous les princes chrétiens, en la faisant voir de toutes parts, et l'enveloppant d'une pourpre précieuse. Les Chrétiens se réjouirent beaucoup de cette découverte, ils en conçurent de grandes espérances, la célébrèrent à grands cris, et témoignèrent leur vénération en faisant d'immenses offrandes en or et en argent.

CHAPITRE XLIV.

Quelques jours après, tous les princes et chefs de l'armée chrétienne, hésitant encore et tremblant pour leur vie, au milieu des calamités et des horreurs de la disette, redoutant de recommencer la guerre contre tant de nations, tandis que leurs hommes et leurs chevaux étaient épuisés, et avaient perdu toutes leurs forces, tinrent conseil et résolurent d'envoyer une députation à Corbahan, chef et prince de l'armée assiégeante. D'abord ils ne trouvèrent personne qui osât se charger d'aller parler à ce farouche et superbe ennemi ; enfin Pierre, qui avait été le premier moteur de l'expédition, s'offrit sans hésiter pour y aller, et pour porter à cet homme le message des magnifiques princes. Le duc Godefroi, Boémond et les autres chefs lui donnèrent aussitôt ses instructions, et Pierre, petit de taille, mais grand par ses mérites, partit seul sous la protection de Dieu, et se rendit à la tente de Corbahan, marchant sans, crainte parmi les Gentils. A l'aide des interprètes, il lui fit connaître en ces termes le message des Chrétiens : Corbahan, prince très illustre et très glorieux dans ton royaume, je suis le messager de Godefroi, de Boémond et des princes de toute l'armée chrétienne : ne dédaigne point de recevoir la communication que j'apporte de leurs résolutions et de leurs avis. Les chefs de l'armée chrétienne ont résolu, si tu veux croire au Christ le Seigneur, qui est le vrai Dieu et le fils de Dieu, et renoncer aux impuretés des Gentils, de se faire tes chevaliers ; ils remettront entre ses mains la ville d'Antioche, et sont prêts à te servir, comme leur seigneur et leur prince. Corbahan refusa non seulement d'y consentir, mais même de l'entendre. Il voulut que Pierre l'Ermite fût instruit des rites sacrilèges de la secte des Gentils, et déclara qu'il n'y renoncerait jamais.

CHAPITRE XLV.

Pierre, voyant que Corbahan n'entendait qu'avec mépris le nom du Christ, et l'invitation de se rattacher à la foi chrétienne, lui annonça un autre message : Les princes chrétiens, dit-il, ont encore pensé, puisque tu refuses d'avoir pour sujets tant d'hommes, illustres, et de devenir toi-même chrétien, que tu pourrais choisir dans ta nombreuse armée vingt jeunes chevaliers, qu'eux-mêmes en choisiraient autant, et, qu'après avoir donné des otages et prêté serment des deux côtés, toi par ton Dieu, eux aussi par leur Dieu, ces chevaliers pourraient combattre entre les deux armées en combat singulier. Si la victoire.ne demeurait point aux Chrétiens, ils retourneraient en paix et sans aucun obstacle dans leur pays, et le restitueraient la ville d'Antioche, niais si les tiens ne pouvaient triompher, toi et toute ton armée vous vous retireriez en paix, renonçant à ce siège, nous abandonnant la ville et le territoire, et par ce moyen vous ne permettriez pas que de telles armées se détruisissent mutuellement par la guerre. Si cependant tu repousses avec mépris cette résolution des Chrétiens, sois assuré que dès demain tous viendront combattre contre toi. Après avoir entendu ces paroles, Corbahan répondit à Pierre dans son orgueil : Pierre, voici la seule résolution que les Chrétiens puissent prendre. Que toute la jeunesse encore imberbe se rende vers moi, pour me servir, moi et mon Seigneur, le roi du Khorasan : nous l'enrichirons de nos bienfaits et de nos présents ; que les jeunes filles viennent également à nous, et reçoivent la permission de vivre. Quant à ceux qui ont de la barbe ou quelques cheveux blancs, ils devront tous perdre la tête, de même que les femmes mariées : autrement je n'aurai aucun égard pour l'âge, je les ferai tous passer au fil de l'épée, ceux cependant que j'aurai voulu réserver, je les emmènerai chargés de chaînes et de fers. En disant ces mots il lui montra une quantité inconcevable de chaînes et de liens de fer de diverses formes.

CHAPITRE XLVI.

Pierre ayant alors obtenu de Corbahan la permission de se retirer, retourna dans la ville d'Antioche pour rapporter les paroles insolentes qu'il avait recueillies de la bouche de Corbahan. Aussitôt tous les princes de l'armée, et tous les chevaliers chrétiens se rassemblent en cercle autour de Pierre, empressés de connaître les réponses de Corbahan, et de savoir si le messager rapporte la guerre, ou l'espoir de conclure un traité de paix quelconque. Ainsi entouré de la foule des fidèles, Pierre leur annonce que Corbahan veut la guerre, qu'il ne lui a parlé qu'avec orgueil et dans la confiante de ses grandes forces, et il commence alors le récit des menaces qui sont sorties de sa bouche. Mais le duc Godefroi ne permet pas que Pierre continue, et le prenant à part, il l'invite à ne redire à personne aucune des choses qu'il a pu entendre dans le camp ennemi, de peur que le peuple frappé de terreur ne cherche dans son anxiété tous les moyens d'éviter les combats. Déjà trois semaines et autant de jours s'étaient écoulés depuis que le peuple chrétien, assiégé dans Antioche, avait commencé à souffrir du défaut de vivres et de la privation de pain. Ne pouvant supporter plus longtemps une si grande calamité, tous grands et petits déclarèrent, après s'être consultés, qu'il valait mieux mourir dans les combats que succomber à la cruelle famine, et voir de jour en jour dépérir le malheureux peuple chrétien.

CHAPITRE XLVII.

On répondit à ces cris répétés de toutes parts, en annonçant une bataille pour le lendemain ; il fut ordonné à tous les Chrétiens d'avoir à passer la nuit en prières, à se purifier de leurs fautes par la confession, à se fortifier par le sacrement du corps et du sang du Seigneur, et à se revêtir de leurs armes dès le point du jour. En effet, le lendemain matin, le 28 juin tous les chevaliers chrétiens se rassemblèrent, munis de leurs armes, revêtus de leurs casques et de leurs cuirasses, et formèrent leurs corps dans l'intérieur même de la ville. Hugues-le-Grand, frère du roi de France, fut chargé de conduire le premier corps, et de porter la bannière de la cavalerie et de l'infanterie. Robert, comte de Flandre, et Robert, prince de Normandie, prirent le commandement de deux autres corps ; et, ainsi réunis, ils occupèrent ensemble une des ailes de l'armée. L'évêque du Puy conduisit vers les montagnes le corps qu'il dirigeait, et confia à un clerc le soin de porter au milieu de sa troupe la lance qu'on avait trouvée. Pierre, de Stenay, Renaud de Toul, et son frère Garnier de Gray, Henri de Hache, Renaud d'Ammersbach et Gautier de Drommédard, se disposèrent à guider leur corps vers le chemin qui conduit à travers les montagnes au port de Siméon, jadis ermite. Le comte Raimbaud d'Orange, Louis de Monzons, et Lambert, fils de Conon de Montaigu, reçurent ordre de prendre le commandement d'un autre corps. Le duc Godefroi forma un corps de deux mille hommes, cavalerie et infanterie, avec ses Teutons, Allemands, Bavarois, Saxons et Lorrains, hommes dont les bras et le glaive se montraient toujours terribles en face des ennemis. Tancrède eut à lui seul la direction d'un corps composé de chevaliers et d'hommes de pied. Hugues de Saint-Pol, et son fils Engelram, Thomas de Feii, Baudouin du Bourg, Robert, fils de Gérard, Raimond de Pelet, Renaud de Beauvais, Galon de Calmon, Evrard du Puiset, Dreux de Nesle, Rodolphe, fils de Godefroi, Conon et un autre Rodolphe, tous deux Bretons, furent désignés pour commander deux autres corps. Gaston de Béarn, Gérard de Roussillon, Guillaume de Montpellier se réunirent pour conduire un seul corps. Enfin, Boémond de Sicile reçut le commandement du dernier corps, le plus considérable tant en chevaliers qu'en gens de pied, et fut chargé de soutenir tous les autres corps, et de porter secours à ceux qui pourraient en avoir besoin.

CHAPITRE XLVIII.

Après avoir fait toutes ces dispositions, les Chrétiens chargèrent le comte Raimond, qui était un peu malade, de veiller à la garde de la ville, contre les Turcs qui occupaient la citadelle supérieure sous les ordres de Samsadon, fils de Darsian, et ils lui laissèrent un corps considérable. Tous les princes marchant chacun à la tête de leurs troupes, dans l'ordre convenu, firent alors ouvrir la porte qui débouche sur le pont de pierre, et résolurent de s'avancer vers les légions des Barbares, déployant leurs nombreuses bannières de toutes couleurs et revêtus de leurs cuirasses et de leurs casques. De leur côté Corbahan et Soliman formèrent aussi un grand nombre de corps sur leur droite et sur leur gauche, sur le front de la ligne et sur les derrières, et leurs guerriers prêts à combattre portaient en main leurs arcs d'os et de corne. Sortant de leur camp, et marchant d'un pied agile, ils se portèrent à la rencontre des Chrétiens, afin d'engager les premiers le combat à coups de flèches, et ils s'avancèrent en poussant des cris affreux et faisant retentir les airs du sondes trompettes, des cors et des clairons. Ils s'étaient mis ainsi en mesuré, on seulement à cause du message de Pierre, qui leur avait annoncé le combat pour le lendemain, mais encore parce qu'ils redoutaient de jour en jour que les Chrétiens ne voulussent tenter de les attaquer à l’improviste. Aussi envoyaient-ils fréquemment des exprès vers la citadelle où commandait Samsadon, lui faisant demander de les avertir dès qu'il reconnaîtrait que les Chrétiens prendraient les armes et se prépareraient au combat, car du haut de la citadelle, placée sur le sommet de la montagne, on voyait tout ce qui se passait dans la ville, et les Turcs voulaient pouvoir se préparer et former leurs corps, afin que les Français ne pussent les prendre au dépourvu. Samsadon refusa de leur envoyer des exprès, mais il promit de faire attacher à l'extrémité d'une lance et dresser au sommet de la citadelle un large drapeau noir (horrible couleur !) et de faire résonner dans les airs d'effroyables trompettes, afin d'annoncer aux Gentils les préparatifs des Chrétiens. En effet, il fit dresser le drapeau noir, comme signal du combat, au milieu des montagnes et sur le pont le plus élevé de la forteresse, dès le point du jour et à l'heure même où les Chrétiens commencèrent à faire leurs préparatifs et à former leurs corps ; afin qu'en voyant ce signal, les Gentils pussent aussi se disposer à la résistance, préparer leurs armes et distribuer leurs corps de troupes. Avertis par ce drapeau et par les sons horribles des trompettes retentissantes, les Turcs se formèrent aussitôt en bataille, serrèrent leurs rangs, et, marchant à la rencontre des Chrétiens, deux mille d'entre eux environ descendirent de cheval, pour fermer le passage du pont de pierre.

CHAPITRE XLIX.

Les princes chrétiens s'étant rassemblés en bon ordre auprès de la même porte, et prévoyant bien que les Turcs armés de leurs arcs et de leurs flèches, chercheraient à supposer à leur sortie, firent avancer d'abord tous leurs archers, marchant à pied, et les envoyèrent en avant et au-delà du pont du Fer. Protégés de Dieu, ils occupèrent le pont les premiers, s'élancèrent sur les Turcs redoutables par leurs flèches, et, couvrant leur poitrine avec leurs boucliers, ils repoussèrent les Turcs jusqu'au point où ils furent eux-mêmes en position d'atteindre avec leurs flèches la cavalerie de leurs ennemis. Les Turcs, qui avaient mis pied à terre pour aller s'emparer du pont, se voyant hors d'état de résister et de chasser les Chrétiens de leur position, et reconnaissant que leurs chevaux seraient accablés d'une grêle de flèches, prirent aussitôt la fuite, allèrent promptement remonter à cheval, et laissèrent, à leur grand regret, le champ libre aux Chrétiens. Alors Anselme de Ribourgemont, qui se trouvait placé dans le premier corps avec Hugues-le-Grand, tout joyeux de ce premier succès des fidèles, se jeta au milieu des Turcs en brandissant sa lance, et, renversant les uns, transperçant les autres, il fît parmi eux un affreux carnage. Hugues-le-Grand, voyant qu'Anselme avait repoussé les ennemis sans redouter la mort, vole aussitôt sur ses traces et frappe de tous côtés avec une pareille ardeur. Robert de Flandre, Robert comte de Normandie, Baudouin prince de Hainaut, et Eustache, luttaient en même temps au milieu des bataillons ennemis, déployant autant de courage et de vigueur, et massacrant un grand nombre de combattants. Soliman, chef des Turcs et chevalier redoutable, et Rosséléon, son compagnon d'armes, l'un des, quatre principaux émirs qui commandaient à Antioche sous le roi Darsian, s'étant séparés du reste de leur armée avec leurs corps forts d'environ quinze mille hommes, se portèrent en toute hâte vers la montagne où passe le chemin qui conduit au port de Siméon, afin de pouvoir, si les Chrétiens vaincus voulaient tenter de fuir vers la mer, s'opposer à leur marche et les écraser par une attaque imprévue. Ardents à exécuter ce projet et pressant leur marche, ces deux chefs rencontrèrent par hasard le corps où étaient le comte Renaud, Pierre de Stenay, Gautier de Drommedard, Henri de Hache, Renaud d'Ammersbach, chevalier illustre, et Garnier de Gray. Aussitôt, et pour leur susciter un obstacle, les Turcs renversèrent des marmites remplies de feu sur le terrain que les Chrétiens avaient à traverser pour aller se réunir à leurs frères : le feu se communiquant à l'instant aux herbes et aux feuilles sèches des buissons, s'étendit et s'éleva rapidement, et la fumée enlevée par les vents se forma en nuage épais, qui, poussé vers les fidèles, les enveloppa seuls et les empêcha de rien voir devant eux.

CHAPITRE L.

Les Turcs satisfaits de leur artifice, et se portant sur les derrières des Chrétiens, que le nuage dont ils étaient entourés tenait éloignés de leurs frères, les massacraient ou les perçaient à coups de flèches : ceux des Chrétiens qui étaient à cheval purent seuls échapper par une fuite rapide, non cependant sans être atteints par des flèches ; trois cents hommes de pied furent tués et d'autres retenus prisonniers. Karajeth, Turc de la ville de Cazan, voyant que Soliman avait réussi à détruire le corps de Renaud, de Pierre, de Garnier et des autres, pressa sa marche avec plus d'assurance, et, faisant un détour, descendit de la montagne, avec le prince de Damas, vers la ville et le fleuve du Fer. Brodoan, de la ville d'Alep, s'approcha en même temps pour aider à cerner le corps de Boémond, qui était le dernier et le plus fort, et tout composé d'hommes de pied et de Français : les Turcs l'attaquèrent en grand nombre et à coups de flèches, pour essayer de le rompre et de le disperser. Ecrasés par la supériorité du nombre et entourés d'hommes habiles et remplis d'adresse, les soldats de Boémond se pressaient misérablement les uns contre les autres, comme les moutons au moment de périr sous la dent des loups, et ne pouvaient plus résister : bientôt il sembla qu'il ne leur restait plus qu'à mourir, enveloppés comme ils étaient de tous côtés par des essaims d'infidèles. Le duc Godefroi combattait en même temps et avec vigueur contre Buldagis, Amase, Boésa et Balduk, et triomphait d'eux au nom de Jésus, fils du Dieu vivant : un messager, lui adressant alors la parole d'un côté de la route à l'autre, l'implore d'une voix lamentable, et le supplie de se retourner et de voir dans quelle cruelle position se trouvent placés Boémond et son corps d'armée, lui annonçant qu'ils ne peuvent manquer d'être bientôt détruits par les Turcs, s'il ne vole promptement à leur secours.

CHAPITRE LI.

En apprenant, par le rapport de l'agile messager, que Boémond et ses troupes sont presque entièrement cernés par les Turcs, le duc Godefroi lève aussitôt la tête, et voit en effet que tout ce corps d'armée succombe sous le poids de ses ennemis, et ne peut plus résister à leurs efforts. Il vole aussitôt avec les Allemands, les Bavarois, les Saxons, les Lorrains, les Teutons et les Romains, qui formaient son corps, portant des bannières de diverses couleurs, afin de repousser les Gentils et de secourir ses frères dans leur détresse. Hugues-le-Grand, qui était sorti avec le premier corps par le pont établi sur le Fer, et qui, ayant mis les Turcs en fuite, occupait la plaine en vainqueur avec ses archers, voyant le corps du duc Godefroi revenir, bannières déployées, par le chemin qui conduit au bord du fleuve, se jette aussitôt dans le même chemin avec ses troupes, pour se réunir au duc et lui prêter de nouvelles forces, sachant que le combat est plus animé du côté vers lequel il se porte. Les deux princes retenaient la marche de leurs chevaliers, de manière que les gens de pied pussent suivre de près. Les Turcs ayant reconnu avec certitude que ces deux corps se dirigeaient vers eux pour porter secours à Boémond, ralentirent peu à peu leur attaqué, et, bientôt tournant le dos, ils prirent la fuite vers leurs tentes : le duc et les jeunes chevaliers chrétiens les poursuivirent avec vigueur, et leur firent beaucoup de mal.

CHAPITRE LIII.

Les Turcs, après avoir traversé un faible torrent qui descend du haut des montagnes, tandis que les chevaliers chrétiens s'arrêtaient un instant dans la vallée, parvinrent sur le sommet d'une colline, et, abandonnant leurs chevaux pour mieux se défendre, ils se mirent à lancer des flèches sur les Français qui les poursuivaient cherchant ainsi à les repousser. Les pèlerins Teutons, hommes au cœur intrépide, implorant à grands cris la miséricorde du Christ, attaquèrent aussitôt les Turcs sans la moindre hésitation, les mirent en fuite, et les chassèrent en avant ; de telle sorte qu'aucun d'eux n'osa plus s'arrêter ni entreprendre de leur résister. Cependant Boémond, prince illustre, suivi d'Adam, fils de Michel, voyant Godefroi et les siens soutenir avec vigueur le peuple du Christ, et, semblables à la foudre, porter la mort dans les rangs ennemis, s'avança lui-même sans retard avec le corps qu'il commandait, et s'élança impétueusement au, milieu des Turcs, en poussant le cri de guerre. On en fit un cruel carnage, et la plaine tut couverte de leurs cadavres, comme s'ils eussent été frappés de tous côtés par une grêle mortelle. Ainsi, avec le secours de Dieu, la bataille fut funeste aux Gentils, et bientôt ils supportèrent seuls tout le désastre de la guerre. Le fier Corbahan, qui avait retenu auprès de lui le corps le plus considérable et pris position à la gauche des Chrétiens, se trouvait dans l'impossibilité de porter secours au reste de son armée, dispersée et mise en fuite. L'évêque du Puy ne cessait de lui faire tête avec tout le corps des Provençaux, et lui opposait sans relâche la lance du Seigneur. Ne manquons pas de remarquer ici que, grâce à la protection de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, frappé de terreur par le ciel même, Corbahan perdit tout son courage, et tous les siens tremblèrent dans le fond de leur cœur. Il demeura comme immobile devant la barrière que lui opposait l'arme céleste, et sembla, de même que les nombreux satellites qui l'entouraient, avoir oublié l'heure des combats.

CHAPITRE LIII.

Tandis que, par la volonté de Dieu, Corbahan était ainsi frappé de stupeur et d'une sorte d'éblouissement, un messager, porteur de sinistres nouvelles, vint lui dire : Illustre prince Corbahan, pourquoi demeures-tu plus longtemps en face de ce corps de Chrétiens ? Ne vois-tu pas que l'armée que tu, as amenée est vaincue, mise en fuite et dispersée ? Voici, les Français se sont jetés dans ton camp et dans le camp de tes chefs, ils enlèvent tes dépouillés, ils rassemblent tout ce qu'ils trouvent, et sans doute ils ne tarderont pas à arriver jusques à toi. Ebranlé par ces tristes et dures paroles, Corbahan, levant les yeux, vit toutes ses troupes en fuite, et, tournant aussitôt le dos avec tous ceux de sa suite, il reprit rapidement la route par laquelle il était venu, dirigeant sa marche vers l'Euphrate et le royaume du Khorasan. Le saint évêque le poursuivit alors avec tout son corps d'armée, mais sans avancer beaucoup, faute de chevaux, et parce que les hommes de pied étaient fatigués ; car, d'après les rapports véridiques de tous ceux qui se trouvaient alors à l'armée, les Français avaient perdu, par divers fléaux, tous les chevaux qu'ils avaient amenés de France ; et, le jour où ils eurent à soutenir cette bataille contre tant de peuples Gentils, il est certain qu'ils en avaient tout au plus deux cents qui fussent propres au combat.

CHAPITRE LIV.

Un nombre considérable, et que nous ignorons, de chevaliers illustres et très nobles, ayant perdu leurs chevaux à la suite de la disette, prenaient rang parmi les gens de pied, et marchaient avec eux au combat, quoiqu'ils fussent accoutumés dès leur enfance à être toujours à cheval et à aller ainsi à la guerre. Quiconque, parmi ces hommes illustres, pouvait trouver à acheter un mulet ou un âne, une vile bête de somme ou un palefroi, s'en servait en guise de cheval, et beaucoup de princes, très vaillants, fort riches dans leur patrie, allèrent au combat montés sur des ânes. Ne nous en étonnons point : privés depuis longtemps de leurs propres revenus, mendiant comme des indigents, après avoir vendu leurs armes pour soulager leur détresse, ils se servaient à la guerre des armes des Turcs, auxquelles ils n'étaient point habitués, et qui leur étaient fort incommodes. Parmi eux, par exemple, Hermann, riche et très noble, l'un des hommes les plus puissants de la terre d'Allemagne, monté sur un âne, combattit, dit-on, pendant toute cette journée avec le bouclier et le glaive d'un Turc, il avait auparavant épuisé toutes ses ressources et vendu sa cuirasse, son casque et ses, armes : il avait mendié longtemps et en était venu à un tel point de détresse qu'il ne pouvait plus même trouver de quoi vivre en demandant l'aumône. Henri de Hache, noble chevalier et digne d'éloges à la guerre, avait été réduit au même état de pauvreté. L'illustre duc Godefroi, ayant pris pitié de leur misère, faisait donner à Hermann, à ses propres frais, un pain et une portion de viande ou de poisson ; et comme Henri avait été son chevalier et son homme, et l'avait servi pendant plusieurs années, au milieu de tous les périls de la guerre, il le reçut comme convive et l'admit à sa table.

CHAPITRE LV.

Ceux-là seulement qui n'ont jamais rien vu de semblable, et n'ont pas été témoins de tous les maux qu'eurent à endurer tant d'hommes grands et illustres dans leur long exil, s'étonnent qu'ils aient pu être réduits à ce degré de misère et de pauvreté : mais cet étonnement n'est point partagé par ceux qui ont déclaré avoir vu le duc Godefroi lui-même et Robert, prince de Flandre, arrivés aussi à leurs dernières ressources, et n'ayant plus de chevaux. Le duc Godefroi lui-même avait perdu tous les siens, et celui qu'il montait le jour de la grande bataille, il le tenait du comte Raimond, et ne lui en arracha le don qu'à force d'instantes prières : les longs désastres de la famine, et son extrême facilité à faire des aumônes, et à distribuer tout ce qu'il possédait aux chevaliers qui mendiaient, dénués de toute ressource, l'avaient enfin réduit à n'avoir plus d'argent. Robert, très riche et très puissant prince du riche pays de Flandre, éprouvait les mêmes besoins : beaucoup de personnes affirment l'avoir vu de leurs propres yeux mendier très souvent au milieu de l'armée ; et nous avons appris par de nombreux rapports que ce fut par de pareils moyens qu'il se procura le cheval sur lequel il montait le jour de la bataille. Montés sur ces chevaux qu'ils n'avaient acquis qu'à grand-peine, ces princes illustres, après avoir combattu et vaincu l'armée des infidèles, voyant Corbahan prendre la fuite avec tous ceux de son escorte, se lancèrent rapidement à sa poursuite, et, renversant.et massacrant tous ceux qui fuyaient, ils les poursuivirent sans relâche jusqu'à trois milles du camp. Tancrède, qui conduisait toujours son corps de Chrétiens, n'eut pas plutôt vu ses adversaires en déroute, qu'il se lança aussitôt sur leurs traces avec une poignée de chevaliers, et les chassa devant lui sur la route jusqu'à six milles au-delà. Corbahan, voyant toute son armée dispersée, continua de fuir jusqu'à ce qu'il fût arrivé sur les bords du grand fleuve de l'Euphrate, et s'échappa en traversant sur des barques avec tous les siens.

CHAPITRE LVI.

Tandis que les princes chrétiens que je viens de nommer s'occupaient, dans leur ardeur guerrière, à poursuivre et à massacrer les ennemis, le corps du comte Raimond et celui de l’évêque du Puy qui ne les avaient pas suivis longtemps, tous deux avides de pillage, et empressés d'enlever les dépouilles des Turcs, demeurèrent sur le terrain où ils avaient remporté la victoire, et enlevèrent un riche butin en or, en byzantins, en grains, en vins, en vêtements et en tentes. D'autres, qui combattaient encore, voyant leurs compagnons chargés de dépouilles, et entraînés par la même avidité, coururent aussi au pillage ; et enrichis de tout ce qu'ils avaient trouvé, ils rentrèrent dans Antioche, célébrant leur triomphe et poussant des cris de joie. Ceux qui naguère étaient pauvres et épuisés par la faim, se trouvèrent bientôt gorgés de toutes sortes de richesses. Ils trouvèrent en outre, dans le camp des Gentils, une quantité innombrable de tablettes, qui contenaient les détails des rites sacrilèges des Turcs et des Sarrasins, et où étaient consignés en exécrables caractères les crimes odieux de leurs aruspices. On trouva encore dans les tentes des Turcs des chaînes, des liens et des lacets de diverses formes, en cordes, en fer, en cuir de taureau et de cheval, destinés à enchaîner les Chrétiens ; on les transporta à Antioche en grande quantité, ainsi que beaucoup d'autres effets, et des tentes, entre autres celle de Corbahan lui-même, construite en forme de ville, garnie de tours et de murailles, et remplie de précieuses étoffes de soie. Il y avait, en outre, dans cette admirable tente, des rues qui aboutissaient au pavillon, et dans lesquelles deux mille hommes pouvaient, à ce qu'on assure, être logés au large. Les femmes, les enfants jeunes ou encore à la mamelle qu'on trouva dans le camp, furent les uns massacrés, les autres écrasés sous les pieds des chevaux, privés de secours comme ils étaient, tandis que les Turcs fuyaient loin du champ de bataille ; et leurs cadavres mutilés couvrirent toute la plaine. Il se passa encore dans cette journée, ainsi que pendant le siège de la ville d'Antioche, beaucoup d'autres faits étonnants et inconnus, tant parmi le peuple Chrétien que chez les Gentils, mais je pense que ni la plume, ni la mémoire des hommes ne pourraient suffire à les rapporter, tant ces faits furent nombreux, et sont rapportés de diverses manières.

 

 

 

[1] Le Rodoan ou Redoan de Guillaume de Tyr.

[2] Kerboghâ ; c'est le Corbogath de Guillaume de Tyr.

[3] Tarse.

[4] Adène.

[5] Il y a ici une lacune qui ne peut être importante.

[6] En 1098.