Flodoard ALBERT D'AIX - ALBERICUS AQUENSIS

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

 

DEPUIS L'ANNÉE 1096 JUSQU'A L'ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST

LIVRE VI

 livre V - livre VII

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER,

DEPUIS L'ANNÉE 1095 JUSQU'A L’ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST ;

Par

ALBERT D'AIX.

 

ALBERICUS AQUENSIS

 

HISTORIA HIEROSOLYMITANAE EXPEDITIONIS

 

 

 

 

LIBER SEXTUS.  

CAPUT PRIMUM.-- Prima die congressionis diversi varie affliguntur.  

Sancta autem civitate sic undique vallata, quinto die obsidionis ex consilio et jussione praedictorum principum, loricis et galeis Christiani induti facta scutorum testudine, muros et moenia sunt aggressi, viros Sarracenos fortiter bello lacessentes in jaculis saxorum, fundis et sagittis trans muros volantibus, ab intus et de foris per longum dici spatium dimicantes. Multi ex fidelibus sauciati, et lapidibus quassati attritique sunt: quidam sagittarum infixione oculos amiserunt. Sed primorum nullus, Deo donante, illa die percussus est. Christiani moleste ferentes populi contritionem, labori et bello amplius incumbebant; et muros exteriores, quos Barbicanas vocant, valide impugnantes, ferreis malleis et ligonibus partim sciderunt. Sed tamen non multum hac die profecerunt.

CAP. II.-- Consilium primorum, quomodo civitas capi possit.

Sedato tandem hoc belli turbine, videns dux et primi exercitus quod urbs armis et assultu foret insuperabilis, in castra ab assultu sunt relati, communi consilio usi, quia nisi ingeniis machinae et mangenarum urbs acquiratur, nunquam aliqua vi armorum possit superari. Quod omnibus utile visum est consilium, machinas et mangenas arietesque fabricari. Sed deficiebat materia lignorum, quorum in illis regionibus magna est penuria. Ad haec quidam frater conchristianus, natione Syrus, peregrinis locum indicat, ubi ligna ad construendas machinas possent reperiri, videlicet in quibusdam montibus versus plagam Arabiae. Revelato autem loco lignorum, Robertus Flandrensis, Robertus Northmannorum dominus, Gerhardus quoque de Keresi, assumpta manu equitum et peditum, trans quatuor milliaria profecti sunt. Ubi ligna inventa tergis camelorum imponentes, ad sedem socierum reversi sunt sine damno.

CAP. III.-- De instrumentis vincendae urbi appositis.

Crastina vero luce primum terris immissa, universi artifices operi machinae mangenarum et arietis instant, alii securibus, alii terebellis, quousque sub spatio quatuor hebdomadarum opus machinae arietis et mangenarum ad unguem perductum est ante turrim David, in aspectu omnium qui in eodem praesidio morabantur. Deinde moniti sunt juvenes, senes, pueri, puellae ac mulieres ut convenirent in vallem Bethlehem, omnes virgulta in mulis ac asinis aut humeris suis allaturi, de quibus crates triplices contexerentur, ex quibus machina vestita Sarracenorum parvipenderet jacula. Quod et actum est: vimina et virgulta plurima allata sunt, quibus crates consertae, coriis equinis et taurinis ac camelorum opertae sunt, ne facile hostili incendio machina cremaretur.

CAP. IV.-- Quidam e populo dum victum longius quaererent, mortem incurrunt.

Interea in hac mora longae obsidionis et prolixa operosaque machinarum structura, compulit quosdam indigentia rerum necessariarum ab exercitu surgere, et victum quaerere. Sed dum casu in finitimas oras Rames, praenominatae urbis, inciderent, praedas comportarent, greges cogerent, ab insidiis Sarracenorum, qui ab Ascalone, civitate regis Babyloniae, descenderant, attriti sunt, et praeda retenta est. Giselbertus de Treva et Achar de Motinerla, fortes Christianorum duces et viri nobiles, illic post plurimum certaminis detruncati corruerunt; reliqui vero ex sociis eorum in fugam conversi, per montana viam accelerant in Jerusalem. Ad haec Baldewinus de Burg, ad idem negotium contrahendi escas cum Thoma de Feria castro, assumpta manu equitum, progressus, obviam fugitivis et disturbatis fratribus factus est. Qui rem et casum illorum intelligens, consolatus est universos ut redirent secum in ultionem suarum calumniarum. Continuo peregrini, consolatione virorum fortium respirantes, reversi sunt unanimiter et recenter in persecutionem inimicorum, et cum eis diu praelia conserentes, hinc et hinc plures occisi ac vulnerati sunt. Baldewinus de Burg adverso telo in pectore vulneratus est.

CAP. V.-- Ubi unus gentilium illustris, et duo nobiles Christianorum trucidantur.

Tandem Christiani invalescentes et Sarracenos in fugam cogentes, quemdam eorum militem nobilissimum, virum calva fronte, statura procerum, grandaevum ac corpulentum captum tenuerunt. Quem Jerusalem abducentes, in praedicti Baldewini tentorio compedibus religaverunt: sed is nobiliter in throno Baldewini resedit, quod ostro pretiosissimo opertum erat. Videntes autem Christiani principes, quia vir prudens et nobilis et strenuus, idem foret Sarracenus, de vita et moribus ejus saepius inquirentes ac disputantes, ad Christianitatis fidem eum vocare conabantur. Sed modis omnibus huic professioni abrenuntians, ante turrim David productus, ad terrendos arcis custodes in conspectu omnium ab armigero Baldewini decollatus est. Praefati vero principes, Giselbertus et Achar, insidiis gentilium trucidati, ad locum obsidionis in magna lamentatione referuntur: quibus Christiani sacerdotes catholicas exsequias exhibentes, in sepulcro Christianorum confratrum, quod erat extra civitatem, ossa eorum posuerunt.

CAP. VI.-- Quando obsessa sit urbs, et de raritate potus.

Obsessa est autem civitas sancta, et mater nostra Jerusalem, quam adulterini filii invaserunt, et legitimis filiis negaverunt, tertia feria in secunda hebdomada mensis Julii, qui calore et solis ardore intolerabilis habetur, et praecipue in his orientalibus plagis, ubi etiam non solum rivi deficiunt aquarum, sed et fontes vivi et modici solum trans tria milliaria reperiuntur. Hoc solis ortu flagrantissimi, hoc defectu aquarum intolerabili et ariditate inaestimabili, Christianorum populus in obsidione hac graviter vexatus est. Quorum socii ad hauriendos et investigandos fontes cum sparsim mitterentur, interdum incolumes hausto fonte redibant; interdum amputatis capitibus, insidiis gentilium periclitabantur. Aquam vero turbidam et lutulentam factam in contentione multitudinis haurientium, cum lubricis vermibus hirudinum in follibus caprinis afferebant. De qua, quantum os cujusque a foramine angusto pellis capere poterat, licet vetus et putrida fuit, aut de foedis sumpta paludibus vel antiquis cisternis, duobus nummis vendebatur. Plurimi autem inertis vulgi, qui sitis intolerantia arctabantur, dum sic licentiam bibendi acciperent, lubricos vermes et aquatiles deglutiebant, et sic tumefacto gutture aut ventre exstinguebantur. Tantum de monte Sion rivulus perexiguus manat, cujus subterraneus ductus a palatio Salomonis est jactu sagittae, usque ad eum locum quo aedificium in modum claustri muratum et quadratum habetur: cujus in medium per noctem rivulus congregatus adunatur, de quo in die cives utuntur et animalia adaquantur.

CAP. VII.-- Consilium inclusi cujusdam super negotio incepto.  

Ex hoc creberrimo haustu exercitus refocillabatur, licet hac parte in obsessa saepius cives haurientibus jacula intorquerent, et a stillicidio hoc prorsus Christianos absterrere laborarent. Uvarum copia vinique affluentia primoribus semper abundabat, et pretium habentibus; egenis vero, rebus exhaustis, etiam aquae, ut audistis, nimia erat defectio. Unde hac sitis pestilentia ingravescente, populoque catholico diu in obsidione laborante, visum est primatibus populi ex consilio episcoporum et cleri qui aderant, ut consulerent quemdam virum Dei, qui erat in antiqua turri procerae altitudinis in monte Olivarum solitarius, quid agerent, quid primum insisterent, revelantes ei quanto desiderio ad ingrediendam urbem et sepulcrum Domini videndum aestuarent, et quanta in via pro hac fide et voto pericula sustinuissent. Vir autem Dei, audita eorum intentione et desiderio, consilium protulit, quatenus primum in afflictione jejuniorum et continuatione orationum devote insisterent; et post haec muris et Sarracenis Deo auxiliante tutius inferrent assultus.

CAP. VIII.-- De indicta processione, et quae tunc gesta sint.

Jam ex viri Dei consilio ab episcopis et clero triduanum indicitur jejunium, et sexta feria processionem universi Christiani circa urbem facientes, deinde ad montem Oliveti, venientes in loco, ubi Dominus Jesus coelos ascendit, ac deinde procedentes alio in loco, ubi discipulos suos orare docuit, in omni devotione et humilitate constiterunt. Illic in eodem loco montis Petrus Eremita et Arnulfus de Rohes castello Flandriae, clericus magnae scientiae et facundiae, ad populum sermonem facientes, plurimam discordiam, quae inter peregrinos de diversis causis excreverat, exstinxerunt. Dissensionem vero, quae inter comitem Reymundum et Tankradum diu invaluit propter conventionem solidorum, quos ei injuste comes negaverat, ex admonitione spirituali ambobus principibus compunctis, concordi amore placaverunt. Placatis autem his, et in corcordiam cum aliis multis Christianis confratribus reductis, tota illa Christianorum processio a loco praedicti montis Oliveti descendens, ad proximum montem Sion in ecclesiam sanctae Dei Genitricis collata est. Ubi clerici albis induti, et reliquias sanctorum cum reverentia sumentes, complures idonei laici a sagittis Sarracenorum, qui in moenibus urbis observabant transeuntes, percussi sunt. Est autem civitas proxima huic ecclesiae Sion, quantum jactus habet sagittae. Hoc autem loco ad suscitandam iram Christianorum, in derisum etiam et opprobrium, cruces fixerunt, super quas aut spuebant, aut in oculis omnium mingere non abhorrebant.

CAP. IX.-- Machinis muro applicitis, ingenia partium inter se confligunt.  

De hinc jejunio cum processione sancta, litania orationeque finita, coelum jam tenebris operientibus, noctis in silentio deportata est machina per partes, et universa strues mangenarum, ad ipsum locum civitatis, ubi situm est oratorium S. Stephani protomartyris versus vallem Josaphat, in die Sabbati, collocatis tabernaculis in circuitu machinae ab hac statione sublatis. Ubi machina et omnia instrumenta mangenarum et arietis ad unguem fabricata sunt. Verum ex consilio majorum instrumenta trium mangenarum ordinata eriguntur, quarum priori assultu et impetu Christiani Sarracenos cives a muris et moenibus arcentes absterrerent et muralia repentino jactu, silicis quoque tactu, perstringere valerent. Tandem Sarraceni hoc impetu et jactu perspicientes muros graviter concuti et minui, saccos stipala paleaque refertos, ac navium funes magnae grossitudinis, strictim densatos, maris et moenibus affigentes, opposuerunt, quatenus impetum et jactum mangenarum molliter exciperent, et nequaquam muris moenibusque nocerent. Dux vero videns hoc impedimentum suis ingeniis oppositum, funibus et saccis sagittas ardentes illico ab igne eductas, baleari arcu intorsit; et sic igne infixos et aridae materiei inhaerentes, a levi aura tenuis flamma suscitabatur, quousque vires acquirens, saccos funesque consumpsit, et rursus impetus muros et moenia minuebat.

CAP. X.-- Arietem muros perforantem obsessi dissipare moliuntur.  

Inter haec, ad augendam ruinam et stragem murorum allatus est praefatus aries horrendi ponderis et operis, vestitus vimineis cratibus. Qui virtute et inaestimabili virorum inundatione impulsus, Barbicanas, exteriores scilicet muros, oppositos aequato vallo urbis, a viris arietem impellentibus gravi impetu in momento comminuit atque dejecit et viam machinae ad interiores muros et antiquos aptavit, foramenque pergrande et horrendum jam ad urbem pertransiens, infregit. Hoc itaque foramen trans muros urbis defensores intuentes, nec ultra id periculum sufferre valentes, igne sulphureo pice caereoque suscitato, arietem, niomium muris vicimum, succenderunt, ne deinceps muros ferrata fronte impelleret, aut foramen ampliaret. Tunc subito clamore Dei populus commotus, undique tentoriis et tuguriis aquam convehunt qua tandem aries ab igne restinctus est.

 

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

La cité sainte ainsi investie de toutes parts, le cinquième jour du siège les Chrétiens se revêtirent de leurs cuirasses et de leurs casques à la suite d'un conseil, en vertu des ordres des princes, et, faisant une tortue avec leurs boucliers, ils assaillirent les murailles et les remparts. Les Sarrasins furent vigoureusement attaqués à coups de pierres et avec des frondes et des flèches qui volaient par dessus les murailles, et l'on combattit du dehors et du dedans durant une bonne partie de la journée : beaucoup de fidèles furent blessés à coups de pierres et mis hors de combat ; quelques-uns d'entre eux eurent les yeux percés par des flèches. Dieu permit qu'aucun des chefs ne fût frappé ce jour-là, Les Chrétiens, irrités des maux que souffrait le peuple, redoublaient d'ardeur et se battaient avec acharnement ; ils attaquèrent fortement les murs extérieurs que l'on appelle Barbacanes, et les endommagèrent sur quelques points avec des marteaux en fer et des hoyaux : ce jour-là, cependant, ils ne purent pousser bien loin leur entreprise.

CHAPITRE II.

Lorsque ce premier orage de guerre fut apaisé, le duc et les princes de l'armée ayant reconnu qu'il leur serait impossible de prendre la ville d'assaut et par la force des armes, et, rentrés dans leur camp, ils tinrent conseil et tombèrent d'accord qu'ils ne pourraient jamais parvenir au but de leurs efforts, s'ils ne réussissaient à s'emparer de la place à l'aide de machines et d'instruments de guerre. Tous jugèrent donc nécessaire de faire construire des machines, des pierriers, et des béliers ; mais comme le bois est très rare dans le pays, la matière première manquait absolument. Un frère chrétien, né Syrien, indiqua alors aux pèlerins un lieu où ils pourraient trouver des bois nécessaires pour leurs constructions, et qui était situé au milieu des montagnes, vers le pays de l'Arabie. Aussitôt qu'on eut reçu tette information, Robert de Flandre, Robert seigneur des Normands et Gérard de Chérisi prenant avec eux une troupe de chevaliers et d'hommes ; de pied, se rendirent à quatre milles du camp, et, ayant trouvé du bois, ils le posèrent sur le dos des chameaux, et revinrent au camp sans accident.

CHAPITRE III.

Le lendemain, dès le point du jour, tous les ouvriers se mirent à l'ouvrage pour construire les ma chines et le bélier, les uns travaillant avec des haches, les autres avec des tarières ; ils continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'au bout de quatre semaines, les ma chines à lancer des pierres et le bélier fussent complètement terminées et dressées en face de la tour de David, sous les yeux des ennemis enfermés dans cette tour. On convoqua alors les jeunes gens et les vieillards, les jeunes garçons, les jeunes filles et les femmes, pour aller dans la vallée de Bethléem chercher de petites branches et les rapporter au camp sur des mulets et des ânes, ou sur leurs épaules, afin de tresser de triples claies dont la machine serait ensuite recouverte, pour être mise par là à l'abri des traits des Sarrasins. On fit, en effet, comme il avait été dit : on apporta une grande quantité de petites branches et d'osier, on tressa des claies, et on les doubla encore : avec des cuirs de cheval, de taureau et de chameau, pour mieux garantir la machine des feux de l'ennemi.

CHAPITRE IV.

Tandis que le siège traînait ainsi en longueur, et que l’on construisait lentement et péniblement les machines quelques hommes, poussés par le besoin, se séparèrent de l'armée pour aller chercher des vivres : le hasard les conduisit dans les environs de la ville de Ramla, dont j'ai déjà parlé ; ils y ramassèrent du butin, et, s'étant remis en route emmenant avec eux des bestiaux, ils furent attaqués et battus par des Sarrasins placés en embuscade, qui étaient venus d’Ascalon, ville appartenant au roi de Babylone, et qui leur enlevèrent leur butin. Gilbert de Trêves et Achard de Montmerle, vaillants chefs des Chrétiens et hommes nobles, périrent dans cette rencontre après s'être longtemps défendus et eurent la tête coupée ; tous leurs compagnons prirent la fuite à travers les montagnes. Comme ils s'avançaient rapidement pour retourner à Jérusalem, Baudouin du Bourg, qui était sorti du camp avec Thomas de Féii et une troupe de chevaliers, également pour aller chercher des vivres, rencontra ses frères fuyant en désordre. Informé de leurs malheurs, il releva leur courage et les engagea à retourner avec lui pour aller se venger de leur désastre. Les pèlerins, ranimés par les paroles de ces hommes y se remirent tous aussitôt à la poursuite de leurs ennemis ; ils combattirent longtemps contre eux ; de part et d'autre il y eut beaucoup de morts et de blessés, et Baudouin du Bourg fut blessé d'un trait qui le frappa sur la poitrine.

CHAPITRE V.

 

Enfin les Chrétiens ayant pris l'avantage, et mis les Sarrasins en fuite, retinrent prisonnier un de leurs chevaliers, homme très noble, au front chauve, à la taille élevée, déjà chargé d'années et très gros de corps, ils le conduisirent à Jérusalem, et rattachèrent avec des chaînes de fer dans la tente de Baudouin du Bourg ; mais le Turc alla fièrement s'asseoir ; sur le trône, de Baudouin, recouvert d'une pourpre, extrêmement précieuse. Les princes chrétiens voyant que le Sarrasin était noble, vaillant et rempli de sagesse, cherchèrent souvent à recueillir des informations sur sa vie et sa, conduite, eurent plusieurs discussions à ce sujet et firent leurs efforts pour le convertir à la foi chrétienne. Mais comme il s'y refusa obstinément, on le fit conduire en face de la tour de David, et l'écuyer de Baudouin lui trancha la tête en présence de tous les Turcs qui défendaient cette tour, afin qu'ils fussent effrayés par cet exemple. Les corps des deux princes Gilbert et Achard, morts en combattant les Turcs, furent ensuite transportés dans le camp au milieu des lamentations de tous les Chrétiens ; les prêtres catholiques célébrèrent leurs obsèques, et déposèrent leurs ossements dans le cimetière de leurs frères chrétiens, situé en dehors de la ville.

CHAPITRE VI.

Le siège de Jérusalem, la Cité sainte et notre mère commune, que les enfants adultérins avaient envahie et disputaient aux fils légitimes, fut commencé le troisième jour de la seconde semaine du mois de juillet, mois insupportable à cause de l'ardeur excessive du soleil, principalement dans cette contrée de l’Orient où non seulement l’on ne trouve aucun ruisseau, mais où l’on ne rencontre même de source d'eau vive, pour si petite qu'elle soit, qu'à trois milles de la ville ; aussi cette chaleur brûlante du soleil, ce défaut absolu d'eau et cette sécheresse intolérable, ne cessèrent de désoler le peuple chrétien pendant toute la durée du siège. Ceux des pèlerins qu'on envoyait de tous côtés chercher des sources et puiser de l'eau, revenaient quelquefois sains et saufs après avoir trouvé une fontaine, mais d'autres fois ils tombaient entre les mains des Gentils, qui les saisissaient et leur tranchaient la tête : ceux qui revenaient rapportaient, dans des sacs de peau de chèvre, une eau toute trouble, devenue bourbeuse à la suite des querelles qui s'élevaient entre ceux qui voulaient puiser en même temps, et remplie en outre de sangsues, espèce de ver qui glisse dans les mains. On faisait payer deux pièces de monnaie à chacun de ceux qui portaient les lèvres à l'embouchure très étroite de ce sac pour avaler une gorgée de cette eau, quelque vieille et pourrie qu'elle fût, et toujours puisée dans des marais puants ou d'antiques citernes. Beaucoup de gens du menu peuple, poussés par une soif dévorante, venant à obtenir la faculté de boire de cette manière, avalaient souvent les sangsues dont j'ai parlé, et mouraient bientôt à la suite d'une enflure dans le gosier ou dans le ventre. D'ailleurs on ne trouve que sur la montagne de Sion un petit ruisseau extrêmement faible, conduit par un aqueduc souterrain, à un trajet de flèche du palais de Salomon, jusqu'au lieu où cet édifice s'élève en forme carrée, présentant l'aspect d'un couvent entouré de murailles : les eaux du ruisseau se ramassent pendant la nuit dans l'enceinte de ce bâtiment, et le jour les habitants de la ville s'en servent et y abreuvent les animaux.

CHAPITRE VII.

A force de puiser de l'eau l'armée chrétienne parvint à se restaurer un peu, quoique les habitants ne cessassent de lancer des traits, vers le côté qui n'était pas assiégé, sur ceux qui s'y rendaient, faisant tous leurs efForts pour repousser sans cesse les Chrétiens loin de ce réservoir. Les princes de l'armée, et tous ceux qui pouvaient payer, avaient des raisins et du vin en abondance ; mais les pauvres, ceux qui avaient épuisé leurs ressources, ne trouvaient pas même, en quantité suffisante, de l'eau telle que vous venez de l'ouïr. Ce fléau augmentant journellement, et aggravant la position du peuple catholique, les princes de l'armée crurent devoir, d'après l'avis des évêques et des membres du clergé qui étaient présents, consulter un homme de Dieu qui habitait, solitaire, dans une tour antique et d'un grande hauteur, située sur la montagne des Oliviers, et lui demander ce qu'ils avaient à faire, quel parti ils devaient prendre d'abord, en lui annonçant l’ardent désir qu'ils éprouvaient d'entrer dans la ville sainte, et de visiter le sépulcre du Seigneur, après avoir entrepris un long voyage dans ce dessein, et bravé des périls infinis. L'homme de Dieu, ayant appris leurs projets et leurs désirs, leur donna le conseil de commencer d'abord, eh toute dévotion, à se mortifier par des jeûnes, de continuer assidûment leurs prières, et d'aller ensuite avec plus de confiance, et sous la protection de Dieu, livrer de nouveaux assauts contre les murailles et les Sarrasins qui les défendaient.

CHAPITRE VIII.

Par suite des conseils de l'homme de Dieu, les évêques et le clergé ordonnèrent un jeûne de trois jours, et le sixième jour de la semaine tous les Chrétiens marchèrent en procession autour de la ville, ils se rendirent de là sur la montagne des Oliviers, vers le lieu où le Seigneur Jésus monta aux cieux, et se portant sur une autre place, celle où il enseigna à ses disciples à prier, ils s'y arrêtèrent en toute dévotion et humilité. Sur ce même emplacement, Pierre l'Ermite et Arnoul de Roie (château de Flandre), clerc doué de beaucoup de science et d'éloquence, ayant parlé au peuple, apaisèrent les nombreuses querelles qui s'étaient élevées entre les pèlerins en diverses occasions. Leurs exhortations spirituelles parvinrent aussi à éteindre l'inimitié qui régnait depuis longtemps entre le comte Raimond et Tancrède, et qui provenait de l'injustice du comte Raimond, lequel refusait de payer à Tancrède la solde qu'il lui avait promise. Les deux princes furent touchés de componction et se réconcilièrent. Après eux beaucoup d'autres chrétiens se réunirent également en bonne intelligence, et toute la procession des pèlerins descendit alors de la montagne des Oliviers et se rendit sur la montagne de Sion, dans l'Église de la sainte Mère de Dieu. Pendant ce trajet, des clercs vêtus de blanc et portant avec respect des reliques de Saints, et un grand nombre de laïques furent frappés par les flèches des Sarrasins, qui du haut de leurs remparts voyaient passer le cortège, car les murailles de la ville ne sont éloignées de l'église de Sion qu'à la distance d'une portée de flèche. Afin d'exciter la fureur des Chrétiens et en témoignage de mépris et de dérision, les Sarrasins dressèrent des croix sur le même emplacement, et crachèrent sur ces croix, tandis que d'autres ne craignaient même pas de les arroser de leur urine en présence de tout le monde.

CHAPITRE IX.

Les jeûnes, la sainte procession, les litanies et les prières étant terminés, et le ciel déjà enveloppé dans les ténèbres, au milieu du silence de la nuit, on transporta les diverses pièces de la machine et tout l'attirail des instruments à projectiles, vers le quartier de la ville où est situé l'oratoire du premier martyr Etienne, du côté de la vallée de Josaphat : c'était un jour de sabbat, et l'on dressa aussitôt autour de la machine des tentes transportées de la première station. Ce fut là que l'on termina entièrement la construction de la machine, de tous les instruments à projectiles et du bélier. D'après une résolution des grands, on mit d'abord en place et l'on dressa trois mangonneaux, avec lesquels les Chrétiens commencèrent à livrer assaut, pour tâcher de tenir les Sarrasins éloignés des murailles et pour s'en rapprocher eux-mêmes, en continuant à lancer des traits et des pierres. Les Sarrasins voyant qu'en effet leurs murailles étaient fortement ébranlées et battues en brèche par ce genre d'attaque, remplirent des sacs de paille, fixèrent bien près les unes des autres des cordes de vaisseau d'une grosseur énorme, et appliquèrent les sacs contre les murailles, afin d'amortir le choc des pierres que lançaient les mangonneaux et d'en préserver leurs fortifications. Le duc voyant ce nouvel obstacle, et retirant immédiatement du feu des flèches embrasées, les lança avec une arbalète contre les cordes et les sacs ; le feu s'attacha aussitôt aux substances desséchées, un vent léger l'entretint et l'anima ; bientôt les sacs et les cordes furent brûlés, et l'on recommença à battre les murailles en brèche.

CHAPITRE X.

Afin de mieux assurer l'effet de cette attaque et la destruction des murailles, on fit avancer un bélier d'un poids et d'une dimension énormes, et recouvert de claies en osier. Poussé avec une grande vigueur par une quantité innombrable de pèlerins au-delà du fossé de la ville qu'on avait comblé, le bélier attaqua et renversa en un moment les barbacanes c'est-à-dire la muraille extérieure ; et ouvrant ainsi un chemin pour conduire la machine vers les murailles intérieures et plus antiques, il pratiqua une large et terrible ouverture, par laquelle on arrivait ainsi jusque sur la ville. Les Sarrasins, voyant cette vaste brèche et ne pouvant demeurer plus longtemps exposés à un si grand péril, firent du feu avec du soufre, de la poix et de la cire, et brûlèrent le bélier qui se trouvait placé tout près des murailles de la ville, de peur qu'il ne recommençât à les battre de sa tête de 1er, ou qu'il n'agrandît la brèche déjà ouverte. Aussitôt les serviteurs de Dieu, poussant des cris, allèrent de tous côtés dans les tentes pour chercher de l'eau, et parvinrent enfin à éteindre les flammes qui consumaient le bélier.

CAP. XI.-- Qui undique machinae praesint, disponuntur.

Interea, dum aries exstinguitur, mangenarum jactus et impetus assidue muros minuebat, et custodes ac defensores a moenibus arcebat. Nec mora, inter haec, machina cum omni structura sua erecta est, parietes, coenicula, cratesque illius opertae coriis taurinis, equinis et camelinis, in quibus constituti sunt milites, qui urbem impugnarent, et resistentes facilius certamine fatigarent. A Die autem Sabbati hujus machinae operi et compagi insudantes, usque ad quintam feriam protractum opus in vespere consummaverunt et ducem Godefridum, ejusque fratrem Eustachium, similiter fratres duos, Ludolfum et Engelbertum, ortos civitate Tornaco, ad tuendam machinam, et urbem bello concitandam ordinaverunt. Ducem ergo suosque in superiore coenaculo Ludolfum cum fratre suo, et coeteris eorum sequacibus, medio coenaculo immorari decreverunt; in inferiore vero, qui machinam trahentes urbi applicarent. In arce vero machinae ejusque coenaculis his constitutis, arietem, post deletas Barbicanas et aequatum vallum, quia tam difficile onus taedium erat amovere, ultro Christiani suo igne combusserunt, ne tanti roboris magnitudo conductili machinae esset impedimento.

CAP. XII.-- Quanta instantia cives a machinis forinsecus fatigentur.

Dehinc autem in sexta feria mane facto, Sarraceni milites, et qui urbis erant cives, machinam erectam intuentes, et in ea habitantes loricatos, stupefacti et tremefacti, mirantur tam matutinos et bello paratos milites in machina apparere; omnesque per urbem gradientes sagittis et arcu infigere, ac pugna incessabili quosque per urbem visos a machina desuper muros prominente, jaculis et saxis urgere. Unde unanimiter intra civitatem gentiles conglobati, volatili telo sagittarum nocere duci et resistere non abstinent et per moenia dispersi peregrinos laedebant. Perigrini vero fortiter ex adverso resistebant. Ad hanc denique nimiam contritionem ab intus et extra, a machina, quae altitudine hastae fraxineae urbem et moenia superabat, viri et milites silices immanissimos contorquebant ad laedendos muros, et absterrendos cives defensione moenium, universos per urbem circumvagos in sagittis et lapide percutientes. Alii vero in latere urbis supra montem Sion, una machina comitis Reymundi milites contorquebant lapides et jacula, laedentes muros et per moenia assistentes, huicque machinae comitis frustra nocere quaerentes: quae eadem nocte et hora, qua et ducis, erecta et muris applicata est

CAP. XIII.-- Ubi portae, quae Babylonicis nuntiis perviae erant, custodiae deputantur.

 Cum haec obsidio sanctae civitatis jam taedio fieret, studioseque in ejus captione modis omnibus et operibus ferverent, atque plurima de minis et virtute regis Babyloniae innotescerent, pervenit ad aures principum exercitus per delatores eosdem qui fratri Tankrado pecuniam et ornatum templi Domini ante captionem urbis propalaverunt, quod ad urbem Jerusalem per eam portam montis Oliveti et vallis Josaphat, quae inobsessa erat, assidua legatio regi Babylonico mitteretur de omnibus quae fiebant; rursusque regis nuntia et consilia per eamdem portam saepe et occulte reportarentur urbis defensoribus et Christianis leviter posse fieri magnum impedimentum. Quare habito caute super hoc consilio, principes Christianorum collocaverunt latenter insidias in valle et exitu ejusdem montis, in silentio noctis, ante et retro munitis viarum semitis vigili custodia, ne forte aliquis ab Ascalone vel Babylonia aut ab aliqua parte regni hujus descenderet, vel a porta inobsessa solito more in legationem procederet, sed in insidias incidens, subito caperetur, nulloque diffugio ante latera occultatus, a manibus vigilantium elaberetur.

CAP. XIV.-- De duobus regis Babyloniae nuntiis diverso mortis genere pereuntibus.

Sic tandem ordinatis viarum custodibus, et in loco praedicti montis Oliveti constitutis, duo Sarraceni ab Ascalone properantes, et regis Babyloniae nuntia defensoribus urbis deferentes, jam noctis silentio incumbente, medio custodum venientes astiterunt, urbem sine aliquo obstaculo sperantes ingredi. Sed subito a militibus et custodibus portae inobsessae capti sunt et retenti: quorum alter a juvene immoderato hasta confixus, mox spiritum exhalavit; alter vero vivus et sanus in praesentiam Christianorum principum adductus est, ut ab eo minis extorquerent, aut promissione vitae, cujus rei nuntii advenissent: quatenus sic jacula praevisa minus nocere possent. Is denique multum vitae suae sollicitus et anxius, plurimum de regis Babyloniae consilio et legatione aperuit, et quomodo nunc per eos admonuisset fideles sibi milites una cum civibus, ne aliquo terrore et oppressione fatigati, deficerent, sed se invicem consolando, stabiles in defensione persisterent, scientes quia post quindecim dies ad auxilium in virtute magna Jerusalem venire decrevisset ad exterminandos Gallos, et suos liberandos. Post hanc caeterasque relationes militibus restitutus, tormento cujusdam mangenae, ligatis manibus et pedibus est immissus, ut sic post primam et secundam inundationem trans muros jactaretur. Sed nimio ejus pondere pelis mangenae gravata, non longe miserum projecit: qui mox juxta muros corruens super asperos silices, fractis cervicibus, nervis et ossibus, in momento exstinctus fuisse refertur.

CAP. XV.-- De instrumentis profanorum contra machinas fidelium.

Cives autem et milites regis Babyloniae videntes sic legationem regis dissipatam, et audacius Christianos urbem expugnare, et quia hinc et hinc machinae nimium urbi infestae adversarentur, apposuerunt et ipsi instrumenta quatuordecim mangenarum erigere, quarum virtute et impetu assidue in machinas lapides jactarentur, quorum crebris ictibus attonitae quassarentur ac perirent, et in eis positi una earum ruina periclitarentur. Ex his vero quatuordecim mangenis novem comitis Reymundi machinae opponuntur, cum innumerabili manu et virtute civium: quarum intolerabili et crebro impetu graviter machina concussa et attrita est, ejusque compagines dissolutae. Quare universi in ea viri belligeri nimium attriti, et obstupefacti inopinato excidio, vix a mortis elapsi sunt periculo. Unde quia tot creberrimos lapidum ictus sustinere non poterant, et machinae protectio defecerat, procul a moenibus machina reducta est, nec ultra inventus, qui hanc iterato ascenderet, ac cives impugnando lacesseret. Quinque vero residuae contra machinam ducis eriguntur, ut eam pari impetu et jactu percuterent et attererent; sed, Deo protegente, licet crebro ictu tacta et quassata ruinam minaretur, integra permansit et intacta, vimineisque cratibus protecta, miros impetus lapidum molliter exceptos fortiter tolerabat.

CAP. XVI.-- De crucifixo, cui perfidorum insania nocere non potuit.

Erat crux in summitate ejusdem machinae, figuram continens Domini Jesu auro fulgidissimam, quam iidem Sarraceni jactu mangenarum assidue moliebantur percutere; sed nulla eis feriendi facultas aut amovendi concessa est. Illis vero saepius jacturam lapidum adversus crucem hanc molientibus, lapis fortuito advolans militem quemdam, assistentem lateri duci, in caput fortiter percussit, qui, fracto cerebro et effusis cervicibus, momentaneo fine exstinctus est. Dux vero vix ab ictu tam repentino observatus, multum baleari arcu civibus mangenasque intorquentibus, insistebat; et crates a machina impetu avulsas interdum reparabat et funibus religabat.

CAP. XVII.-- Item de diversis perfidorum machinis.

Sarraceni milites videntes quia impetus mangenarum crates vimineas penetrare non poterat, interdum ollas flammivomas jactabant in crates machinam protegentes, ut prunae aut scintillae aridae materiei adhaerentes, levi aura suscitatae ampliarentur, et machina consumeretur: sed industria Gallorum artem arte praevenit. Nam coriis lubricis machinae et crates opertae flammas aut prunas injectas minime retinebant; sed subito a coriis ignis labens humique cadens deficiebat. Tandem harum quinque mangenarum assiduis ictibus dux suique gravati, applicuerunt machinam in virtute Christianorum cominus moenia et muros, ut sic tutior adversus machinas obsisteret; et mangenae, propter aedificia domorum turrium abduci in loco spatioso non valentes, minus jacerent et machinam ferire non possent. Jam vero juxta muros abducta machina, et quinque mangenis ab illa spatiosum recessum non invenientibus, lapis intortus et in impetu emissus, nimium vicinam transvolat machinam aut interdum volatu suo deficiens, juxta muros cadens, Sarracenos opprimebat. Sarraceni tandem intelligentes quia viri imperterriti in machina starent, qui mangenarum arte non possent laedi, turrim quamdam, quae in vicino erat machinae, saccis stipula et feno vel palea impletis, item vimineis cratibus et densitate navalium funium adversus Christianorum mangenas undique tectam, munierunt, viros pugnatores in ea constituentes, qui assidue moles lapidum fundibulis aut parvis mangenellis in machinam jacerent, et ejus habitatores diversis armorum terroribus arctarent. Sed nec sic machina ducis Godefridi cedente, nec ejus custodibus ab assultu repressis, sed amplius et saevius invalescentibus, Sarracenorum artifices aliud aptant ingenium, quo machina ejusque possessores sine recuperatione consumerentur.

CAP. XVIII-- Ubi ignis aceto sopitur, et catena gentilium vi extorquetur.

Contulerunt enim immanissimum magnique ponderis robur arborum, quod totum clavis ferreis et uncis confixerunt, clavosque stuppis, pice, cera oleoque infusis et impinguatis impleverunt, et omni fomentorum ignis genere. Catenam quoque ferream et onerosam in medio robore affixerunt, ne curvis et ferreis hamis peregrinorum leviter posset auferri et amoveri, dum ad comburendam machinam trans muros et moenia praefatum lignum jactaretur. Aptato perfectoque hujus roboris aedificio, quadam die universi cives ac milites regis Babyloniae intra urbem adunati, circa id opus conferuntur. Qui scalis, hastis et apparatibus suis grave lignum, incensum igne omni aqua inexstinguibili, trans muros in virtute magna et in momento deposuerunt, inter muros et machinam hoc jacientes, ut ab illius validissimo ardore postes, quibus tota innitebatur machina, correpti, cremarentur ruinamque in ea habitantes paterentur; nec ulla aqua tam vehemens ignis restingueretur, quousque tota machina cum praefato robore in cineres redacta corruisset. Verum Christianis ab indigenis conchristianis res innotuit, et qualiter hic ignis, aqua inexstinguibilis, solo aceti liquore restingui valeat. Unde in utribus intra machinam acetum, ex providentia impositum super injectum et effusum est: sic grande incendium restinctum, ultra machinae nocere non potuit. Ad hujus denique roboris exstinctionem concursus peregrinorum factus est: qui catenam arripientes, totis viribus luctamen inierunt, hi exterius trahendo, hi interius retinendo. Sed Christianorum virtus, Deo favente, praevaluit; et sic Sarracenis catena erepta, a fidelibus retenta est.

CAP. XIX.-- Qui sanctam civitatem obtinuerint primi.

In ejusdem vero catenae contentione ab intus et deforis, ac quinque mangenarum defectione frustra jam deintus jactantium, dux, qui in eminentiore coenaculo arcis obtinuerat mansionem, omne genus jaculorum saxorumque in medium vulgus conglobatorum cum suis intorquebat, et stantes in muro sine intermissione a moenibus arcebat. Tres siquidem Christianorum mangenae sine requie, incessabili jactu moenia transvolabant, et custodes hinc et hinc a moenibus longo recessu absterrebant. Adhaec fratres praenominati, Ludolfus et Engelbertus, videntes Sarracenos otio torpere et manus a defensione continere, atque ex utroque latere moenium procul absistere propter mangenarum caeterorumque impetum, sine mora, sicuti muro erant propiores, a secundo coenaculo, in quo manebant, porrectis arboribus et in moenia missis, primum in urbem cum virtute armorum descenderunt, universis murorum custodibus in fugam versis. Dux vero fraterque ejus Eustachius, hos urbem jam ingressos intelligentes, extemplo a superiore arce descendentes, mox et ipsi in moenibus consistentes ad opem illorum descenderunt. Omnis populus haec intuens, et principes jam obtinere civitatem inaestimabili clamore intonantes, scalis undique muro applicitis, ascendere et intrare festinant.

CAP. XX.-- De diffugio et interitu perditorum.

Cives autem ac defensores urbis contemplantes capta moenia et muros, ac media urbe viros Christianos sistere, totamque civitatem armis Gallorum inundare, correpti sunt formidine et mentis hebetudine; ac repente diffugium facientes, plurima multitudo spe protectionis ad palatium regis Salomonis, quod erat spatiosum atque firmissimum, fugam arripiunt. Quos Galli fortiter insecuti lanceis et gladiis, cum ipsis fugitivis pariter portas palatii ingrediuntur, et in nimia gentilium occisione perseverant. Equites vero circiter quadringenti, qui a rege Babyloniae missi, urbem assidue perlustrabant in admonitione defensionis et consolatione civium, visa angustia et fuga suorum, ad praesidium turris David veloci cursu equorum diverterunt. Sed Gallis eos gravi insecutione prementibus, vix portae immissi, equos, ante januam unanimiter descendentes, reliquerunt; quos Christiani arripientes, cum frenis et sellis abduxerunt, habentes ea.

 

CHAPITRE XI.

Dans le même temps les mangonneaux continuaient sans relâche à battre les murailles et en éloignaient les Sarrasins qui cherchaient à les défendre. Sans prendre aucun moment de repos, les Chrétiens dressèrent aussitôt leur grande machine avec tous ses agrès, ses cloisons intérieures, ses étais superposés, ses claies doublées de cuirs de taureau, de cheval et de chameau, et ils y firent entrer des chevaliers, qui devaient attaquer la place et combattre avec plus de facilité contre les assiégés. Ils travaillèrent avec ardeur, depuis le jour du sabbat, à assembler toutes les pièces de cette machine, et n'eurent terminé leur entreprise que le cinquième jour de la semaine, vers le soir. Le duc Godefroi et son frère Eustache, et deux autres frères, Ludolfe et Engelbert, originaires de la ville de Tournai, furent chargés de veiller sur cette machine et de diriger l'attaque contre la ville. Le duc et les siens occupèrent l'étage supérieur ; Ludolfe et son frère, et les autres Chrétiens qui les suivaient, se placèrent dans l'étage du milieu, et l'étage inférieur fut réservé pour ceux qui devaient pousser la machine contre la muraille. Lorsque tous les chevaliers eurent occupé le sommet de la machine et les autres étages, les barbacanes se trouvant renversées et le fossé comblé, les Chrétiens mirent eux-mêmes et volontairement le feu à leur bélier, qu'il était trop difficile de faire mouvoir à cause de sa pesanteur, et qui pouvait, par son immensité, mettre obstacle aux mouvements de la ma chine mobile.

CHAPITRE XII.

Le sixième jour de la semaine, et dès le matin, les chevaliers sarrasins et tous ceux qui étaient dans la ville, voyant cette machine toute dressée et remplie d'hommes cuirassés, furent frappés de stupeur et de tremblement, et s'étonnèrent que les chevaliers fussent de si grand matin armés et prêts au combat. Ceux-ci, en effet, tiraient à coups de flèches sur tous ceux qu'ils voyaient marcher dans la ville, et comme leur machine s'élevait au dessus des murailles, ils ne cessaient de combattre et de lancer des traits et des pierres sur tous les individus qu'ils découvraient dans l'enceinte intérieure de la place. De leur côté les Gentils, se réunissant en groupes, ne se faisaient pas faute de lancer également des flèches pour atteindre le duc et résister à ses efforts ; d'autres se portaient sur les remparts et blessaient les pèlerins de leurs traits légers, et les pèlerins à leur tour leur répondaient vigoureusement. Au milieu de ce combat, également acharné au dedans et au dehors, les chevaliers enfermés dans la machine, qui s'élevait au dessus des murailles de la ville de la hauteur d'une lance de frêne, lançaient d'énormes blocs de pierre pour faire brèche aux murailles et repousser ceux qui les défendaient, et en même temps ils frappaient à coups de flèches et de pierres ceux des Sarrasins qui erraient çà et là dans la ville. D'un autre côté, et sur la montagne de Sion, les chevaliers du comte Raimond, enfermés dans une autre machine, lançaient aussi des pierres et des traite pour faire brèche aux murailles et frapper ceux qui leur résistaient, tandis que ceux-ci se consumaient en vains efforts contre la machine du comte : cette machine avait été dressée et appliquée de ce côté contre la muraille, pendant la même huit et à la même heure où la machine commandée par le du&Godefroi était dressée sur un autre point.

CHAPITRE XIII.

Tandis que le siège de la Cité sainte se prolongeait ainsi, quoique les Chrétiens employassent avec la plus vive ardeur tous les moyens possibles pour parvenir à s'en rendre maîtres, on entendait parler sans cesse des menaces du roi de Babylone et des forces dont il disposait. Des transfuges qui, avant le moment où la ville fut prise, indiquèrent au frère Tancrède les trésors et les ornements renfermés dans le temple du Seigneur, firent alors connaître aux princes de l'armée que l'on envoyait constamment des messagers au roi de Babylone pour l'informer de tout ce qui se passait, et que ces messagers sortaient par le côté de la ville qui n'avait pu être investi, et par la porte de la montagne des Oliviers et de la vallée de Josaphat ; que très souvent aussi les messagers du roi rentraient dans la ville par la même issue, portant en secret à ses défenseurs les avis et les instructions de ce roi, et qu'enfin les Chrétiens pourraient réussir facilement à intercepter ces communications. Aussitôt les princes chrétiens tinrent un conseil secret, à la suite duquel ils allèrent, au milieu de la nuit, placer des hommes en embuscade dans la vallée et à la sortie de la montagne, faisant ainsi observer soigneusement tous les chemins en avant et en arrière, afin que personne ne pût descendre d'Ascalon, de Babylone ou de toute autre partie du royaume, et tenter de porter, comme à l'ordinaire, les messages, en passant par la porte demeurée libre, sans tomber dans un piège et sans être fait prisonnier, ne pouvant trouver aucun moyen de refuge, ni échapper aux mains de ces nouveaux surveillants.

CHAPITRE XIV.

Déjà les sentinelles des Chrétiens avaient été placées sur les chemins, ainsi que sur la montagne des Oliviers, lorsqu'au milieu des ténèbres de la nuit, deux Sarrasins venant d'Ascalon et portant aux assiégés des dépêches du roi de Babylone, tombèrent dans le piège qui leur était préparé, au moment où ils espéraient entrer dans la ville sans aucun obstacle. Les chevaliers qui veillaient auprès de la porte s'emparèrent aussitôt de ces deux hommes ; mais l'un fut percé d'un coup de lance par un jeune imprudent, et expira bientôt après ; l'autre fut conduit sain et sauf en présence des princes chrétiens, afin qu'on pût lui arracher par des menaces, ou en lui promettant la vie sauve, l'aveu de ce qu'il était chargé d'annoncer, et que par ce moyen les coups des ennemis connus à l'avance fussent moins dangereux. Tremblant et rempli d'inquiétude pour sa vie, le Sarrasin déclara beaucoup de choses sur le roi de Babylone et sur son message ; il annonça qu'il était chargé d'inviter les fidèles chevaliers du roi et les habitants de la ville à ne point se laisser abattre par la terreur et les fatigues, à se soutenir les uns les autres, à demeurer fermes dans la résistance, assurés qu'ils devaient être que le roi avait résolu de marcher à leur secours avec de grandes forces de là en quinze jours, afin d'exterminer les Français, et de délivrer les assiégés. Après cette déclaration et plusieurs autres, le Sarrasin fut rendu aux chevaliers, qui lui lièrent les pieds et les mains, et le firent placer sur un mangonneau, afin qu'au premier ou au second effort de cette machine, son corps fut jeté par-delà les murailles de la ville. Mais la machine, surchargée, de ce poids extraordinaire, ne put lancer bien loin le malheureux Sarrasin ; il tomba au pied des murs sur des rochers pointus, eut la tête et le corps fracassés, et mourut, à ce qu'on rapporte, un instant après.

CHAPITRE XV.

Les habitants de la ville et les chevaliers du roi de Babylone voyant leurs communications avec le roi ainsi interrompues, tandis que les Chrétiens continuaient aies attaquer avec une nouvelle audace, et que leurs machines établies de tous côtés ne cessaient de faire beaucoup de mal, résolurent aussi de construire et de dresser quatorze mangonneaux qui seraient constamment employés à lancer vigoureusement des pierres sur ceux des Chrétiens, afin de les ébranler et de les détruire à coups redoublés, et d'envelopper dans le même péril les fidèles qui les occupaient. Neuf de ces quatorze machines furent établies en face de celle du comte Raimond, et un grand nombre de citoyens se mirent aussitôt en devoir de les faire manœuvrer : ils attaquèrent si vivement et à coups si redoublés la machine du comte, qu'elle en fut en effet entièrement brisée, et que les assemblages tombèrent de tous côtés. Tous les hommes de guerre qui y étaient enfermés, effrayés de cet événement inattendu, et frappés de stupeur, eurent beaucoup de peine à échapper eux-mêmes au péril qui les menaçait. Comme il leur était impossible de se maintenir au milieu de cette grêle de pierres, et de protéger leur machine, ils la retirèrent loin des murailles ; et dès ce moment il ne se trouva plus personne qui osât y monter de nouveau et reprendre l'offensive contre les assiégés. Les cinq autres mangonneaux furent dirigés par les Sarrasins contre la machine de Godefroi, et les ennemis espéraient aussi pouvoir la renverser et la détruire, en l'attaquant avec la même impétuosité ; mais, grâce à la protection de Dieu, quoiqu'elle fut souvent atteinte et ébranlée, par des :pierres qui semblaient devoir l'écraser, elle se maintint entière ; les claies d'osier dont elle était couverte la garantirent de la violence des chocs, et amortirent l'effet des pierres lancées sur elle avec la plus grande force.

CHAPITRE XVI.

Il y avait sur le sommet, de cette machine une croix resplendissante d'or, et sur laquelle avait été placée une figure du Seigneur Jésus : les Sarrasins firent tous leurs efforts pour la frapper avec, les pierres qu'ils lançaient, mais ils ne purent jamais parvenir à la faire tomber, ni même à l'atteindre, Tandis qu'ils continuaient à viser sur le même point, une pierre, volant à traversées airs, vint frapper par hasard un chevalier, placé à côté du duc, l'atteignit à la tête, lui brisa le crâne, et fit jaillir la cervelle : le chevalier mourut sur le coup. Le duc, se remettant promptement d'un événement aussi inattendu, continua à tirer avec son arbalète sur les assiégeants qui faisaient manœuvrer leurs machines et de temps en temps, lorsque quelque claie frappée par une pierre venait à tomber, le duc la remettait aussitôt en place, et la rattachait avec des cordes.

CHAPITRE XVII.

Les chevaliers sarrasins, voyant que tout l'effort de leurs machines était insuffisant contre les claies d'osier, lançaient de temps en temps sur ces claies des vases remplis de feu, dans l'espoir que quelque charbon ou quelque étincelle se fixerait sur les substances sèches, que le souffle du vent alimenterait le ; feu, et finirait par embraser la machine ; mais l'habileté des Fiançais avait pourvu à ce danger. Les claies étaient doublées de cuirs bien lisses, sur lesquels le feu ou les charbons qu'on y jetait ne pouvaient tenir ; et, en effet, toutes les matières enflammées glissaient aussitôt qu'elles atteignaient les cuirs, et tombaient par terre. Enfin, fatigués des efforts continuels des machines ennemies, le duc et les siens, employant les bras d'un grand nombre de Chrétiens, poussèrent leur machine contre les murailles mêmes de la ville, afin de s'opposer plus sûrement à l'attaque de leurs adversaires, et de telle sorte que les machines de ceux-ci ne pouvant être placées dans une position plus spacieuse, à cause des maisons et des tours qui les environnaient, se trouvassent hors d'état de lancer autant de coups, ou du moins d'atteindre aussi souvent celle des Chrétiens. En effet, lorsque cette dernière machine eut été appliquée contre les murailles, comme celles des ennemis ne purent être retirées plus loin, et sur un terrain plus libre, les pierres qu'elles lançaient avec la même force volaient au-delà de la machine du duc ; trop rapprochées, ou quelquefois arrêtées dans leur vol, les pierres retombaient sur les murailles et écrasaient les Sarrasins. Les assiégés voyant alors que ceux qui les attaquaient demeuraient fermes et inébranlables dans leur position, sans pouvoir être atteints par l'effet de leur machine, remplirent une tour située dans le voisinnage, de sacs garnis de paille, de chanvre et de foin, la recouvrirent de claies en osier, et de cordes de vaisseaux, pour la garantir de tous côtés des pierres que lançaient, les Chrétiens, et firent entrer dans cette tour des combattant, qui avaient ordre de faire pleuvoir, sans interruption ; des pieux sur la machine du duc, soit avec des frondes, soit avec de petits mangonneaux, afin d'accabler sous ces divers genres d'attaque ceux des Chrétiens qui demeuraient enfermés dans leur redoute. Mais la machine du duc Godefroi ne fut pas plus ébranlée par ce nouveau moyen ; et ceux qui la défendaient, loin de se laisser détourner, continuèrent à combattre avec une ardeur toujours croissante. Alors les ouvriers des Sarrasins imaginèrent un autre procédé, d'après lequel ils devaient parvenir à brûler entièrement, et la machine de leurs ennemis, et ceux qui l'occupaient.

CHAPITRE XVIII.

Ils transportèrent un tronc d'arbre d'un poids et d'une dimension énormes, et le garnirent de tous côtés de clous et de crochets en fer : ces clous furent enveloppés d'étoupes imprégnées de poix, de cire, d'huile et de toutes sortes de matières propres à alimenter le feu. Sur le milieu de l'arbre ils attachèrent une chaîne de fer extrêmement pesante, afin que les pèlerins ne pussent avoir la facilité d'enlever l'arbre, ni le faire changer de place, à l'aide de leurs crochets, tandis qu'eux-mêmes le lanceraient au-delà des murailles, sur la machine des Chrétiens, afin d'y mettre le feu. Après avoir terminé toutes leurs dispositions préliminaires, un jour les citoyens de la ville et les chevaliers du roi de Babylone se réunirent pour commencer leur opération. D'abord, ils mirent le feu à toutes les matières inflammables et que l'eau ne pouvait éteindre ; puis ils transportèrent l'arbre avec de grands efforts, à l'aide de leurs échelles de leurs lances et d'autres instruments, et parvenus sur les murailles, ils le lancèrent aussitôt entre celles-ci et la machine, afin que les planches, qui la supportaient toute entière, atteintes par un feu aussi ardent, fussent entièrement embrasées, et entraînassent dans leur chute et l'engin même, et tous ceux qui y étaient enfermas, car ils espéraient qu'un incendie aussi violent ne pourrait être arrêté même par des torrents d'eau, et que la machine serait réduite en cendres, en même temps que l'arbre qu'ils avaient préparé. Mais les Chrétiens, instruits, de ces dispositions par ceux de leurs, frères qui habitaient dans la ville, apprirent d'eux en même temps que cette sorte de feu, inaccessible à l'effet de l'eau, ne pouvait être combattu que par le vinaigre ; en conséquence, ils eurent soin de se pourvoir à l’avance de vinaigre, qu'ils renfermèrent dans des outres, et l'ayant versé sur l'arbre ennemi, ils arrêtèrent la violence de l'incendie, et préservèrent ainsi leur machine, Pendant ce temps, les pèlerins accouraient de tous côtés pour enlever l'arbre ; et, saisissant la chaîne qui l'enveloppait, ils engagèrent un nouveau combat, les uns en dehors la tirant ; à eux de toutes leurs forces, les, autres en dedans retenant la chaîne avec autant d'ardeur ; mais enfin, grâce à la faveur de Dieu, les Chrétiens remportèrent l'avantage, ils enlevèrent la chaîne aux Sarrasins, et l’attirèrent à eux.

CHAPITRE XIX.

Tandis que l'on combattait en dehors et en dedans à qui demeurerait en possession de cette chaîne, et que les cinq mangonneaux établis sur les remparts étaient employés en vains efforts pour lancer des pierres, le duc Godefroi, et tous ceux qui avec lui avaient occupé l'étage supérieur de la machine mouvante, faisaient pleuvoir une grêle de traits et de pierres sur la foule des assiégés rassemblés de tous côtés, et repoussaient incessamment ceux qui cherchaient à se maintenir sur les remparts. D'autres Chrétiens faisaient également manœuvrer sans relâche trois mangonneaux, leurs coups redoublés tombaient sans interruption sur les murailles et rejetaient au loin ceux qui venaient les défendre. Pendant ce temps, les deux frères dont j'ai déjà parlé, Ludolfe et Engelbert, voyant que les ennemis s'engourdissaient dans l'oisiveté, n'osaient continuer à résister et s'écartaient de l'un et l'autre côté des murailles pour échapper aux projectiles qu'on lançait sur eux de toutes parts, se trouvant eux-mêmes plus près du mur, sortirent aussitôt de l'étage du milieu qu'ils occupaient, et jetant des arbres en avant sur le rempart, ils entrèrent les premiers dans la ville, munis de leurs armes, et mirent en fuite ceux des ennemis qui gardaient encore les murailles. Le duc et son frère Eustache, voyant les deux frères entrer dans la place, descendirent rapidement de leur étage supérieur, et passant eux-mêmes sur les remparts, volèrent au secours de leurs frères d'armes. A cette vue, tous les pèlerins, joyeux du triomphe de leurs princes, poussèrent des cris jusques aux cieux, et dressant, de tous côtés des échelles contre les murailles, ils s'élancèrent les uns après les autres, tous empressés de pénétrer dans la ville.

CHAPITRE XX.

Cependant les citoyens et leurs défenseurs, voyant leurs murailles envahies, les Chrétiens déjà parvenus dans l'enceinte de la place, et les Français en armes inondant la ville de toutes parts, furent saisis d'effroi et d'abattement, et prenant rapidement la fuite, la plupart d'entre eux se sauvèrent dans l'espoir d'aller se mettre à l'abri dans le palais du roi Salomon, édifice très vaste et très solide. Mais les Français les poursuivant vivement avec la lance et l'épée, arrivèrent aux portes du palais en même temps que les fuyards, et continuèrent à massacrer les Gentils. Quatre cents chevaliers qui avaient été envoyas par le roi de Babylone, et qui parcouraient sans cesse la ville, pour appeler les citoyens au combat ou leur porter secours, ayant vu tous leurs compagnons en fuite, prirent un autre chemin et coururent à toute bride vers la tour de David. Les Chrétiens les poursuivirent avec vigueur ; à peine les Sarrasins eurent-ils le temps d'entrer dans la tour ; ils mirent pied à terre et laissèrent leurs chevaux à la porte, et les Chrétiens s'en emparèrent et les emmenèrent tout bridés et sellés, seul butin qu'ils pussent faire en ce moment.

 

CAP. XXI.-- Quid factum sit, per portas toto irrumpente populo.

Interea quidam peregrinorum ad portas urbis contendentes, seras et vectes ferreos avellunt, totumque vulgus ad auxilium intromittunt. Sed tanta pressura et anxietas ingredientium in porta hac fuisse perhibetur, ut etiam ipsi equi, nimia oppressione gravati, plurimos dentibus, aperto ore ad mordendum, nolente sessore, invaderent, sudore inaudito diffluentes. Quare viri circiter sedecim pedibus equorum, mulorum, hominumque conculcati et discerpti et suffocati, spiritum vitae exhalaverunt. Per foramen etiam murorum, quod aries ferra a fronte infregerat, plurima millia virorum ac mulierum intromissa sunt. Hi omnes conglobati, in vociferatione et strepitu magno ad palatium praedictum concursum facientes, fratribus praemissis auxilium contulerunt, Sarracenos per domum, quae spatiosa erat, crudeli funere sternentes: quorum adeo sanguinis facta est effusio, ut etiam rivi per ipsa pavimenta regiae aulae defluerent, et usque ad talos fusus cruor accresceret. Sarraceni, interdum recuperato spiritu et viribus, in defensionem frustra eriguntur; sed tamen plures fidelium incautos mutua caede perfoderunt.

CAP. XXII.-- De cisterna regii palatii.

In cisternam autem regiam, quae ante fores ejusdem palatii in modum lacus amplitudinem et magnitudinem cavatione continet, testudinem fornicei operis desuper habens, marmoreis undique subnixa columnis, plures Sarracenorum per gradus, qui ad hauriendam aquam introeuntes perducunt, confugerunt: quorum alii aquis suffocati sunt, alii ab insequentibus Christianis in ipsis gradibus defensionis perempti sunt. Per ea vero foramina, quae trans testudinem ora in modum putei habebant, tam Christiani quam Sarraceni praecipiti fuga, caecoque cursu cadentes, non solum submersione perclitabantur, sed et fractis collis et cervicibus, aut ruptis visceribus exstinguebantur. Hujus quippe cisternae regiae aqua in omni obsidione urbis ad mensuram civibus indigentibus et militibus dari solebat ad aquandos equos, greges et universa jumenta, et ad omnes usus necessarios. Ex omni stillicidio pluviarum, ab ipsius tecti palatii canalibus, templique Domini testudine, et a tectis multorum aedificiorum, confluente, haec cisterna adimpletur, per circulum anni frigidam ac salubrem aquam abunde omnibus illic urbem inhabitantibus administrans.

CAP. XXIII.-- Item de generali coede civium et direptione templi Domini.

Egressi autem Christiani victores a palatio post nimiam et cruentam caedem Sarracenorum, quorum decem millia in ipso loco occiderunt, plures copias gentilium, per vicos civitatis errantes diffugio prae timore mortis, in ore gladii percusserunt. Mulieres, quae in turritis palatiis et soliis confugerant, mucrone confoderunt; infantes, adhuc sugentes, per plantam pedis e sinu matris aut cunabulis arreptos muris vel ostiorum liminibus allidentes, fractis cervicibus, alios armis trucidabant, alios lapidibus obruebant; nulli prorsus aetati aut generi gentilium parcentes. Quicunque ergo domum aut palatium prior invadebat, cum omni suppellectile, frumento, oleo, hordeo et vino, pecunia aut veste, vel qualibet re pacifice obtinebat. Et sic possessores totius civitatis facti sunt. Intromissis vero Christianis in civitatem et longa strage in palatio et urbe saevientibus spoliis atque divitiis Sarracenorum inhiantibus, Tankradus, qui festinus in primo urbis ingressu templum praecurrit, et avulsis seris intravit, pecuniam auri et argenti incomparabilem cum robore et ope sui satellitii a muris deauratis in circuitu, columnis et pilariis avulsit, biduo in raptione hujus thesauri a Turcis oratorio decorando collati desudans. Quem thesaurum duo Sarraceni, ab urbe in obsidione egressi, eidem Tankrado, ut gratiam et salutem vitae suae in oculis ipsius invenirent, propalasse feruntur. Post praedictum vero tempus dierum templi portas aperiens, et secum pecuniam asportans, duci Godefrido, cujus erat miles, fideliter divisit, quam vix, ut aiunt, quibus tota massa innotuit, sex cameli aut muli portare poterant.

CAP. XXIV.-- Relatio de templo Domini.

Hoc Templum, quod dicitur Domini, non illud antiquum ac mirabile opus regis Salomonis intelligendum est, cum tota urbs Jerusalem a rege Nabochodonosor, deinde a rege Antiocho ante multos annos Dominicae Incarnationis destructa fuerit, templumque Salomonis a fundamento dirutum, ornamentis et vasis sacris spoliatum sit. Rursus post incarnationem, ex praenuntiatione Domini Jesu, a principibus Romanorum, Vespasiano et Tito, funditus cum suis habitatoribus sic Jerusalem deleta est, ut secundum vocem Domini lapis super lapidem non relinqueretur. Verum templum hoc postea a modernis et Christianis cultoribus reaedificatum, plures attestantur; nempe eo loco, quo Salomon pacificus de lignis cedrinis et Pario lapide pristinum Dei tabernaculum collocavit, et in ea Sancta sanctorum. In medio autem hoc moderno tabernaculo mons lapideus, natura fundatus, proeminet, fere in latitudine continens tertiam partem jugeri, in altitudine habens duos cubitos. Cujus in uno latere gradus collocati, ad cava loca descendentes perducunt; alio vero in latere, ut in veritate referunt, qui tunc consideraverunt, ostiolum habet lapideum, sed semper signatam. Illic ex quorumdam opinione quaedam Sancta sanctorum adhuc servari perhibentur. In media si quidem testudine ejusdem templi moderni, quod nunc mirifico opere signorum desuper murorum parietes in circuitu continet, rotundam catenam infixam esse asseverant, in qua vas aurei fulgoris et operis, ponderis vero circiter ducentarum marcarum, pendere semper solet. Quod urnam auream alii affirmant, alii sanguinem Domini, alii manna in eo abscondi tum; et sic in varias sententias diversa opinione eriguntur.

CAP. XXV.-- De oratoriis sanctae civitatis, et quam devote dux sepulcrum Domini visitaverit.

Hoc itaque vas et promunctorium, quod in medio templi proeminere praediximus, intactum a Tankrado permansit, quin Turci omni devotione utrumque venerantes, inviolatum reservabant. Unde et tabernaculum omni honore et decore thesaurizabant, soli, omnibus gentibus caeteris exclusis, in illo suarum caeremoniarum observationi vacantes. Sic vero ipsum praefatum templum ad exsequendos ritus sui erroris summa reverentia et custodia venerantes, soli etiam Dominici sepulcri templo, ejusque cultoribus Christianis parcebant, propter tributa, quae ex oblatione fidelium as idue eis solvebantur, una cum ecclesia S. Mariae ad Latinos, quae etiam tributaria erat. In reliqua vero oratoria urbis sanctae tam Turci quam Sarraceni suam tyrannidem nimia strage exercuerunt, prorsus ab eis catholicos cultores exterminantes.

Ad hoc denique templum Domini, ut praedictum est, iter suum Tankrado convertente prae avaritia sibi propalatae pecuniae; aliis vero ad praesidium turris David fugitivos velociter insequentibus, cunctisque principibus rebus et aedificiis Turcicis inhiantibus, universoque vulgo ad palatium Salomonis tendente, et caedem nimiam crudeliter in Sarracenos operante, dux Godefridus ab omni strage se abstinens, mox tribus tantum suorum secum retentis, Baldrico, Adelboldo et Stabulone, exutus lorica, et lanea veste indutus, nudatis pedibus muros egressus, in circuitu urbis cum humilitate processit, et per eam portam quae respicit ad montem Olivarum introiens, Sepulcro Domini nostri Jesu Christi, Filii Dei vivi, praesentatus est, in lacrymis, orationibus et divinis persistens laudibus, et Deo gratias agens quia videre meruit quod illi semper fuit summo desiderio.

CAP. XXVI.-- Visio cujusdam de duce.

Nam pio ducis proposito impleto, somnii hujus visio completa veraciter comprobatur. Ante viae hujus initium cum saepe idem dux suspiria traheret, suique animi optio ante omnia esset visitare sanctam civitatem Jerusalem, et videre sepulcrum Domini Jesu, ac saepe privatis famulis cordis sui aperiret intentionem, cuidam de familiaribus suis, Stabuloni videlicet, in hunc modum ostensa est visio. Videbat idem scalam auream a coelesti axe procerae longitudinis usque ad terram porrectam, quam ipse dux, nimio desiderio fervens, cum quodam poculi sui provisore, Rothardo nomine, lucernam in manu ferente, conscendere conatus est. Sed provisore jam media scala consistente, lucerna, quam gestabat in manu illius, exstinguitur, et medius gradus scalae, per quam ad supernum coeli solium scandebat, graviter laesus et attritus est. Sic provisor poculi ad inferiora reversus, prae formidine ultra ad coelestem portam cum duce pervenire non potuit ac pulsare. At Stabulo, cujus est ista visio, lucernam exstinctam reaccendens, scalam, qua pincerna indignus attolli non meruit, fiducialiter conscendit, et lucernam ultra indeficientem ferens, cum ipso duce coeli penetravit ad aulam, ubi mensa illis parata, et omni deliciarum dulcedine cumulata reperta est. Ad hanc denique dux cum electis et ea dignis recumbens, de omni quae aderat dulcedinis suavitate partitus est.

CAP. XXVII.-- Interpretatio somnii.

Quid per hanc scalam ad coeli palatium ducentem, nisi via quam dux tota mentis intentione apprehendit ad urbem Jerusalem, quae porta est coelestis patriae, significatur? Ex auro enim purissimo erat scala; quia ad hanc viam et coeli portam puro corde et perfecta humilitate veniendum. Media autem scala provisoris poculi lucerna exstinguitur, gradus laesus deficit, ascensus negatur, quia opus et onus viae sanctae, quod bona et pura voluntate una cum duce devovit, medio labore deseruit cum plurimis, sicut audivistis. Propter diffidentiam enim et imminentes angustias a duce subtractus est Antiochiae, et sic apostata factus, ad aratrum reversus est miseriarum, nec ultra per scalam cum duce coeli introiens januam, sanctorum mensa dignus fuit participari. Stabulo vero ducis camerarius, lucernam ab ipsius manu suscipiens, reaccendit, quia voluntatem bonam viae hujus quam primum assumpsit fortiter retinuit, et inter diversas mentis vacillationes lampade benevolentiae reaccensa, reflagranti voto firmiter haesit; sicque insolubili gradu scalam cum duce superavit. Insuper illius in omni tribulatione socius stabilis, et famulus existens fidelis Dei, eo usque in Jerusalem pervenit, et ad sepulcrum Domini, quod mensa est et desiderium totius dulcedinis sanctorum, intrare meruit et orare.

CAP. XXVIII.-- De avaritia Reymundi et Tankradi, et de nece quorumdam gentilium.

Post haec duce a sanctuario Dominici sepulcri regresso in laetitia cordis et exsultatione post peractam ibi victoriam, et hospitio quiescendi causa declinato, jam toto exercitu sedato a gentilium occisione, et nocte ea oculos universorum prae labore aggravante, quia Jerusalem, civitas Dei viventis, et mater nostra, filiis restituta est in victoria magna sexta feria, in die solemni divisionis apostolorum, quae est Idus Julii, comes Reymundus avaritia corruptus, Sarracenos milites, quos in turrim David fuga elapsos obsederat, accepta ingenti pecunia, illaesos abire permisit; omnia autem arma, escas et exuvias eorum cum eodem praesidio retinuit. Proxima ab hinc die Sabbati clarescente, quidam Sarracenorum spe vitae in summitatem tecti domus praecelsae Salomonis ab armis elapsi, circiter trecenti confugerant. Qui multa prece pro vita flagitantes, in mortis articulo positi, nullius fiducia aut promissione audebant descendere, quousque vexillum Tankradi, in signum protectionis vivendi susceperunt. Sed minime misellis profuit. Nam plurimis super hoc indignantibus, et Christianis furore commotis, ne unus quidem illorum evasit.

CAP. XXIX.-- Ubi consilio majorum ira Tankradi sedatur.  

Tankradus, miles gloriosus, super hac sibi illata injuria vehementi ira succensus est, nec sine discordia et gravi ultione furor illius quievisset, nisi consilium et sententia majorum ac prudentium illius animum his mitigasset verbis: « Jerusalem civitas Dei excelsi, ut universi nostis, magna difficultate et non sine damno nostrorum recuperata, propriis filiis hodie restituta est, et liberata de manu regis Babyloniae, jugoque Turcorum. Sed modo cavendum est ne avaritia aut pigritia vel misericordia erga inimicos habita, hanc amittamus, captivis, et adhuc residuis in urbe gentilibus, parcentes. Nam si forte a rege Babyloniae in multitudine gravi occupati fuerimus, subito ab intus et extra impugnabimur; sicque in perpetuum exsilium transportabimur. Unde primum et fidele nobis videtur consilium, quatenus universi Sarraceni et gentiles, qui captivi tenentur, pecunia redimendi aut redempti, sine dilatione in gladio corruant, ne fraude aut ingenio illorum nobis aliqua occurrant adversa. »

CAP. XXX.-- Internecio superstitum gentilium.

Consilio hoc accepto, tertio die post victoriam egressa est sententia a majoribus: et ecce universi arma rapiunt, et miserabili caede in omne vulgus gentilium, quod adhuc erat residuum, exsurgunt, alios producentes e vinculis et decollantes, alios per vicos et plateas civitatis inventos trucidantes, quibus antea causa pecuniae aut humana pietate pepercerunt. Puellas vero, mulieres, matronas nobiles et fetas cum puellis tenellis detruncabant aut lapidibus obruebant, in nullis aliquam considerantes aetatem. Econtra puellae, mulieres, matronae metu momentaneae mortis angustiatae et horrore gravissimae necis concussae, Christianos in jugulum utriusque sexus debacchantes ac saevientes, medios pro liberanda vita amplexabantur, quaedam pedibus eorum advolvebantur, de vita et salute sua illos nimium miserando fletu et ejulatu sollicitantes. Pueri vero quinquennes aut triennes matrum patrumque crudelem casum intuentes, una miserum clamorem et fletum multiplicabant. Sed frustra haec pietatis et misericordiae signa fiebant. Nam Christiani sic neci totum laxaverant animum, ut non sugens masculus aut femina, nedum infans unius anni vivens manum percussoris evaderet. Unde plateae totius civitatis Jerusalem corporibus exstinctis virorum et mulierum lacerisque membris infantium adeo stratae et opertae fuisse referuntur, ut non solum in vicis, soliis et palatiis, sed etiam in locis desertae solitudinis copia occisorum reperiretur innumerabilis.

 

CHAPITRE XXI.

Pendant ce temps, quelques-uns des pèlerins se dirigèrent vers les portes de la ville, firent sauter les serrures et les barres de fer, et ouvrirent le passage à la foule du peuple chrétien. Mais comme les pèlerins se pressaient avec une ardeur extraordinaire pour entrer par cette porte, ou dit que les chevaux eux-mêmes, inondés de sueur et serrés de toutes parts, ouvraient la bouche en dépit des efforts.de leurs cavaliers pour les contenir, et mordaient tous ceux qui les entouraient. Seize hommes environ, foulés, déchirés et écrasés sous, les pieds des chevaux, des mulets et des hommes, périrent au milieu de cette foule. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes entrèrent sur un autre point, par la brèche que le bélier avait ouverte avec sa tête de fer. Ces derniers s'étant réunis en uq seul corps, coururent vers le palais en poussant de grandes clameurs et faisant beaucoup de bmit, portèrent secours à ceux de leurs frères qui les avaient devances, et massacrèrent sans pitié tous les Sarrasins, qu'ils rencontrèrent dans la vaste enceinte de ce bâtiment. Le sang coula en si grande abondance qu'il se formait en ruisseaux sur les pavés de la cour royale, et que les pieds des hommes en étaient baignés jusqu'aux talons. De temps en temps les Sarrasins, se ranimant et reprenant courage, faisaient de vains efforts pour se défendre, et un assez grand nombre de fidèles, frappés à l'improviste, tombèrent sous leurs coups.

CHAPITRE XXII.

En avant des portes du palais est située la citerne royale, semblable à un lac par son étendue et sa profondeur, recouverte d'une toiture suspendue en voûte et soutenue de tous côtés par des colonnes de marbre. Un grand nombre de Sarrasins s'étaient réfugiés sous l'escalier dont les marches conduisent jusqu'au bord de l’eau ceux qui veulent en puiser. Parmi ces Sarrasins, les uns furent étouffés dans les eaux en y tombant, d'autres périrent sur les marches mêmes en se défendant contre les Chrétiens qui les poursuivaient. Il y avait sous la toiture de la même citerne de larges ouvertures en forme de puits ; et tandis que les Chrétiens poursuivaient les Sarrasins dans leur fuite rapide, il s'en trouva parmi les uns et les autres qui se précipitèrent aveuglément sur ces ouvertures, tombèrent dans l'eau au péril de leur vie et même périrent la tête brisée ou les entrailles déchirées par la chute. Pendant toute la durée du siège, on distribuait les eaux de cette citerne aux habitants et aux chevaliers, par mesure déterminée, pour abreuver leurs chevaux, leurs troupeaux et toutes les têtes de somme, de même que pour les autres besoins. Les eaux pluviales qui découlent par des gouttières du toit du palais et de ceux du temple du Seigneur, et de beaucoup d'autres édifices, viennent toutes se réunir dans cette citerne, et tous les habitants de la ville y trouvent en abondance, pendant tout le resté de l'année une eau fraîche et salubre.

CHAPITRE XXIII.

Les Chrétiens vainqueurs, étant sortis du palais après avoir fait un affreux carnage de Sarrasins, et en avoir tué dix mille dans cette enceinte, rencontrèrent dans les rues plusieurs bandes de Gentils qui erraient çà et là, frappés de crainte, et fuyant la mort, et ils furent tous passés au fil de l’épée. Les femmes qui s'étaient réfugiées dans lès tours des palais, où sur les points les plus élevés, étaient frappées du glaive ; on enlevait sur le sein de leurs mères où dans leurs berceaux, des enfants à la mamelle, et, saisis par les pieds, ils étaient lancés et allaient se briser la tête contre les murailles, ou sur le seuil des portés : ici les Sarrasins périssaient par les armes, là d'autres étaient écrasés sous les pierres ; nulle part, ni l'âgé ni le rang ne pouvaient soustraire aucun d'entre eux à la mort. Quiconque parmi les Chrétiens s'emparait le premier d'une maison où d'un palais en jouissait sans trouble, de même que de tout ce qu'il y trouvait, en meubles et ustensiles en grains, huile, Orge, vin, argent, vêtements bu toute autre chose, et bientôt par ce moyen ils se rendirent maîtres de toute la ville. Tandis que les Chrétiens s'introduisaient dans la place, assouvissaient leur fureur en massacrant les Gentils dans le palais et dans toutes les rues, et se gorgeaient de leurs dépouilles et de leurs richesses, Tancrède, aussitôt qu'il fut entré lui-même, courut en toute hâte vers le temple, et y entra après avoir arraché les serrures. Suivi et assisté de tous ceux de sa troupe, il enleva une immense quantité d'or et d'argent sur les murailles qui en étaient revêtues dans toute l'enceinte intérieure, sur les colonnes et les piliers, et travailla sans relâche pendant deux jours à enlever les trésors que les Turcs avaient entassés pour décorer cet oratoire. On dit que deux Sarrasins, sortis de la ville pendant le siège, avaient appris à Tancrède qu'il trouverait toutes ces richesses en ce lieu, afin d'obtenir grâce devant ses yeux et de sauver leur vie. Après être demeuré deux jours dans le temple, il en fit ouvrir les portes ; et, prenant avec lui tous ses trésors, il les partagea fidèlement avec Godefroi, dont il était le chevalier : tous ceux qui les ont vus entassés disent que six chameaux ou mulets auraient à peine suffi pour les transporter.

CHAPITRE XXIV.

Ce temple, appelé le temple du Seigneur, ne doit point être pris pour l'ouvrage antique et admirable du roi Salomon, puisque la ville entière de Jérusalem fut détruite par le roi Nabuchodonosor, et plus tard par le roi Antiochus, de longues années avant l'Incarnation du Seigneur, et que le temple de Salomon fut renversé dans ses fondements, après avoir été dépouillé de tous ses ornements et de ses vases sacrés. Plus tard, après l'Incarnation, et conformément à la prédiction du Seigneur Jésus, les princes romains, Vespasien et Titus, détruisirent de nouveau, et de fond en comble la ville de Jérusalem et tous ses habitants, en sorte que, selon la parole du Seigneur, ils n'y laissèrent pas pierre sur pierre. Mais dans la suite ce temple fut réédifié par les modernes serviteurs du Christ, comme cela est établi par un grand nombre de témoignages, et il fut bâti sur le même emplacement où le sage Salomon avait construit l’antique tabernacle de Dieu en bois de cèdre et en marbre de Paros, et placé le Saint des Saints dans ce tabernacle. Au milieu du temple moderne s'élève une masse en pierre fondée par la nature, ayant en largeur l'étendue d'un tiers d'arpent environ, et haute de deux coudées ; sur l'un des côtés on a établi des marches par lesquelles on descend dans des caves ; et ceux qui examinèrent alors les lieux avec le plus d'attention rapportent qu'il y a, sur l'autre côté, une petite ouverture en pierre, mais qui demeure toujours fermée. Quelques personnes pensent que le mystère du Saint des Saints est encore conservé sous cette pierre. Au milieu de la toiture du temple moderne, dont toutes les murailles intérieures sont maintenant recouvertes d'ouvrages, représentant les miracles, est fixée, dit-on, une chaîne formant un rond, à laquelle demeure constamment suspendu un vase parfaitement travaillé, tout resplendissant d’or, et du poids de deux cents marcs environ. Les uns affirment que ce vase renferme une urne d'or, d'autres que le sang du Seigneur y est déposé, d'autres que c'est une poussière embaumée, relique précieuse qu'on y tient cachée ; et ces opinions diverses ont chacune leurs défenseurs.

CHAPITRE XXV.

Ce vase suspendu, comme j'ai dit, au milieu du temple, fut respecté par Tancrède ; les Turcs eux-mêmes l'avaient eu constamment en grande vénération, et n'y avaient porte aucune atteinte, ils avaient comblé le tabernacle d'honneurs et de trésors : c'était le seul où, ils voulussent célébrer les cérémonies de leur culte, et ils en excluaient toutes l'es autres nations. De même qu'ils veillaient avec le plus profond respect, et en toute vénération, à la garde de ce temple, pour y pratiquer leurs erreurs, le temple du sépulcre du Seigneur était aussi le seul qu'ils eussent épargné et laissé aux Chrétiens qui l’honoraient ; ils le conservaient à cause des tributs qui leur étaient payés régulièrement, produit des oblations des fidèles. L'église de Sainte-Marie des Latins leur payait également un tribut. Dans tous les autres oratoires de la Cité sainte, les Turcs et les Sarrasins avaient exercé leur tyrannie et leurs fureurs, en en expulsant absolument tous les fidèles catholiques.

Tandis que Tancrède, ainsi que je l'ai dit, poussé par son avidité se dirigeait vers le temple du Seigneur, pour enlever les richesses qui lui avaient été révélées, que tous les princes recherchaient avec ardeur les dépouilles des Turcs et s'emparaient de leurs habitations, et que tout le peuple chrétien se portait vers le palais de Salomon, et faisait un affreux ravage des Sarrasins, le duc Godefroi, s'abstenant de tout massacre, et ne conservant auprès de lui que trois de ses compagnons, Baudri, Adelbold et Stabulon, dépouilla sa cuirasse, et s'enveloppant d'un vêtement de laine, sortit pieds nus hors des murailles, et suivant l'enceinte extérieure de la ville en toute humilité, rentrant ensuite par la porte qui fait face à la montagne des Oliviers, il alla se présenter devant le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, versant des larmes, prononçant des prières, chantant les louanges de Dieu et lui rendant grâces, pour avait été jugé digne de voir ce qu'il avait toujours si ardemment désiré.

CHAPITRE XXVI.

L'accomplissement des pieuses intentions du duc démontra la réalité d'une vision qui avait eu lieu dès longtemps. Avant qu'il entreprît cette expédition, le duc Godefroi, poussait souvent de profonds soupirs ; il ne désirait rien aussi ardemment, dans le fond de son âme, que de visiter la sainte cité de Jérusalem, et de voir le sépulcre du Seigneur Jésus, et souvent il ouvrait son cœur, et parlait de ses Vœux à ses serviteurs particuliers. Un de ses familiers, nommé Stabulon, eut la vision suivante. Il vit une échelle en or, s'étendent sur une immense longueur depuis la sommité du ciel jusqu'à la terré, et sur laquelle le duc, enflammé d'une ardeur extrême, s'efforçait de monter avec un homme son échanson, nommé Rothard, lequel portait en main une lanterne ; l'échanson était déjà parvenu à la moitié de l'échelle, lorsque la lanterne qu'il portait en main cessa de briller, l'échelon du milieu, par lequel il s'avançait vers la voûte élevée des deux, se trouva fortement dégradé et se brisa, en sorte que l’échanson retournant en arrière ne put, non plus que le duc, s'avancer ni s'élever jusque vers la porte du ciel : alors Stabulon, dont la vision continuait encore, rallumant la flamme de la lanterne, monta avec confiance sur l'échelle, où l'échanson indigne n'avait pu s'élever, et, portant la lanterne sans que la flamme s'éteignît, il pénétra avec le duc lui-même dans la cour céleste ; ils y trouvèrent une table préparée pour eux, et jouirent avec douceur de toutes sortes de biens : le duc s'étendant alors auprès de cette table avec les élus et tous ceux qui en étaient dignes, entra en partage de toutes les délices rassemblées dans ces demeures.

CHAPITRE XXVII.

Que faut-il entendre par cette échelle qui conduit au palais des cieux, si ce n'est la voie à laquelle le duc aspirait de toutes les forces de son âme, la voie de la ville de Jérusalem qui est la porte de la patrie céleste ? Cette échelle était de l'or le plus pur, parce qu'il faut s'approcher de cette voie et de la porte des cieux avec un cœur pur et une humilité parfaite. Sur le milieu de l'échelle la lanterne que portait l'échanson ne jette plus de clarté ; l'échelon dégradé se brise, et l'on ne peut plus monter, parce que l'échanson abandonna au milieu du travail, et avec un grand nombre d'autres, comme vous l'avez ouï, l'œuvre et l'entreprise de cette sainte voie, à laquelle il s'était dévoué, ainsi que le duc, avec une intention pure et droite. Rempli de méfiance et redoutant les dangers qui le menaçaient, l'échanson, en effet, avait abandonné le duc à Antioche ; et, devenu apostat par cette conduite, il retourna à la charrue de misère, et ne put plus dès lors monter sur l'échelle, ni entrer avec le duc dans la porte du ciel indigne qu'il était de prendre place à la table des Saints. Alors Stabulon, officier de la chambre du due, prenant la lanterne des mains de l'échanson, ralluma le flambeau, parce qu'il persista avec force dans sa bonne volonté pour la voie qu'il avait embrassée dès le principe, et parce que, à travers les vacillations de son âme, la lampe, charité ayant conservé sa clarté, il demeura fermement attaché à ses vœux, et parvint enfin, d'une marche soutenue, jusqu'au sommet de l'échelle, de même que le duc. De même, compagnon inébranlable du duc au milieu de ses tribulations, et serviteur fidèle de Dieu, il arriva jusques à Jérusalem, et fut jugé digne de se présenter et de prier devant le sépulcre du Seigneur, qui est la table de toute douceur et l'objet des vœux des Saints.

CHAPITRE XXVIII.

Après cela le duc sortit du sanctuaire du sépulcre du Seigneur, le cœur inondé de joie, à la suite de la victoire qu'il venait de remporter, et rentra dans son logement pour y chercher le repos. Déjà toute l'armée se délassait aussi du carnage ; et cette nuit, après que Jérusalem, la cité du Dieu vivant et notre mère, eut été rendue à ses fils par une grande victoire, tous les Chrétiens accablés de fatigue goûtèrent un profond sommeil. Le sixième jour de la semaine qui était celui de la séparation des apôtres, le quinzième jour de juillet, le comte Raimond, séduit par son avidité, reçut une somme d'argent considérable, et permit aux chevaliers sarrasins, qu'il assiégeait dans la tour de David où ils s'étaient réfugiés, de se retirer sans aucun mal, en même temps il retint pour lui leurs armes, leurs provisions de bouche, leurs dépouilles, ainsi que la forteresse elle-même. Le lendemain matin, qui était le jour du sabbat, des Sarrasins qui, après avoir échappé au massacre, s'étaient réfugiés au nombre de trois cents environ, dans l'espoir de sauver leur vie, sur la sommité du palais de Salomon, demandèrent avec de vives instances qu'on leur fit grâce ; et cependant se voyant fort exposés et ne pouvant se fier à aucune promesse, ils n'osaient descendre, et demeurèrent dans cette position jusqu'au m'ornent où la bannière de Tancrède fut dressée devant leurs yeux en garantie de la protection qu'ils demandaient : mais ce signal ne put même sauver les malheureux Sarrasins. Beaucoup de Chrétiens indignés de cette promesse en manifestèrent une grande colère, et pas un des Turcs n'échappa à leur fureur.

CHAPITRE XXIX.

Tancrède, chevalier rempli d'orgueil, éprouva une vive indignation de l'affront qu'il venait de recevoir ; et sa rage ne se fût point apaisée sans qu'il eût tiré une vengeance éclatante et semé la discorde dans le camp, si les princes et les hommes sages ne l’eussent calmé par leurs conseils et leurs paroles : Jérusalem, dirent-ils, la Ville du Très-Haut, a été, comme vous savez tous, reconquise à travers de grandes difficultés et non sans crue nous ayons perdu beaucoup des nôtres ; elle est rendue aujourd’hui à ses véritables enfants, et délivrée des mains du roi de Babylone et du joug des Turcs. Mais prenons garde que l'avidité, la paresse ou la compassion pour nos ennemis ne nous la fassent perdre, et n'épargnons pas les prisonniers et ceux des Gentils qui se trouvent encore dans la ville. Car, si par hasard nous venions à être attaqués par le roi de Babylone, à la tête d'une nombreuse armée, nous nous trouverions tout-a-coup assaillis au dedans comme au dehors, et bientôt nous serions transportés dans un exil perpétuel. Il nous semble utile et nécessaire, dès ce moment, que tous, les Sarrasins et les Gentils, qui sont retenus prisonniers, qui doivent être rachetés ou sont déjà rachetés, pour de l'argent, périssent sans retard par le glaive, de peur que leurs artifices, ou leurs inventions ne suscitent contre nous, de nouveaux malheurs.

CHAPITRE XXX.

Cet avis ayant été approuvé, le troisième jour, après la victoire, les princes publièrent leur résolution. Aussitôt tous les Chrétiens coururent aux armes, et, se levant pour détruire misérablement toute la race des Gentils qui avaient survécu, aux premiers, événements, ils tirèrent les uns de leurs prisons et leur tranchèrent la tête, les autres furent massacrés à mesure qu'on les trouvait dans les rues ou sur les places de la ville, tous après qu'ils avaient déjà obtenu grâce, soit en donnant de l'argent, soit en éveillant : chez les Chrétiens des sentiments d'humanité et de, compassion. Les jeunes filles, les femmes, les dames nobles et enceintes étaient mises à mort ou lapidées ; et les pèlerins, n'étaient arrêtés par aucun respect pour l'âge, quel qu'il fût. Cependant les jeunes filles, les femmes, les matrones, redoutant le moment de la mort, et frappées de terreur à la vue de cet horrible carnage, s'élançaient vers les Chrétiens, tandis qu'ils assouvissaient leurs fureurs sur l'un et l'autre sexe, elles les serraient dans, leurs bras pour sauver leur, vie, et d'autres se roulaient à leurs pieds, et les suppliaient de leur faire grâce, en versant des larmes, et se répandant en misérables lamentations. Les jeunes garçons de cinq ans ou de trois ans, témoins de la déplorable fin de leurs pères et de leurs mères, ajoutaient à ces scènes de désolation, en poussant des cris affreux et pleurant amèrement. Mais ils imploraient vainement la pitié et la miséricorde des Chrétiens. Ceux-ci avaient tellement livré leur âme à la passion du carnage, qu'il n'y eut pas un enfant à la mamelle, de l'un ou de l'autre sexe, pas un enfant d'un an qui pût échapper à leurs coups ; aussi toutes les places de la ville de Jérusalem furent, dit-on, tellement jonchées et couvertes des cadavres des hommes et des femmes et des membres déchirés des enfants, qu'on en trouvait une quantité innombrable, non seulement dans les rues et dans les palais, mais même dans les lieux les plus déserts.

 

CAP. XXXI.-- De anteriore Turcorum dominio in urbe Jerusalem.

A die autem, qua urbs sancta a Sarracenis obsessa, munita ac defensa fuit, usque ad hanc diem qua capta et victa suisque restituta est, nullus Turcorum in ea repertus est, qui paulo ante hanc vi invadentes, multo tempore obtinuerant, et gravia tributa tam a Sarracenis quam peregrinis Christi et indigenis fidelibus exigebant. Trecenti Turci erant, qui civitatem sanctam captivaverant, longo tempore in ea dominati, plurimis in circuitu urbibus Syriae et Palaestinae regionis illis tributariis factis, quas rex Babyloniae cum Jerusalem quondam subditas et regno suo appendentes potenter obtinere solebat. Nunc, ut audistis, Christianorum exercitu in obsidione Antiochiae post captam Nicaeam ordinato, idem rex Babyloniae, audita gloria, virtute ac victoria Christianorum principum, et Turcorum humiliatione, in urbe Jerusalem, quam amiserat, trecentos Turcos in apparatu et exercitu copioso obsedit. Quos plurimo assultu et mangenarum impetu expugnatos fatigavit, multum obsistentes ac repugnantes, sed non sine magno suorum detrimento.

CAP. XXXII.-- Quomodo Turci eliminati sint, et de mendosa Babylonici regis promissione.

Erat autem Solymanus, princeps et caput horum Turcorum, miles ferocissimus, semper regi Babyloniae et ejus regno adversarius. Tandem Turci cum principe suo, videntes manum suorum exiguam pondus belli et tot millium assultus tolerare non posse, data mutuo fide et dextris de vita et salute sua, impetraverunt quatenus urbem reddentes, pacifice exirent, et conductum ipsius regis usque in Damascum haberent, in qua princeps magnificus Donimani frater dominari perhibetur, qui nunc cum praefatis Turcis ab urbe Jerusalem ejectus est. His ejectis et conductum regis usque in Damascum habentibus, rex Jerusalem ingressus, templum Domini juxta ritum gentilium summa reverentia et humilitate subiit. Deinde templum Dominici sepulcri cum omni habitu religionis gentilis introivit, omnia pacifice perlustrans, et nullum Christianorum a fide et ordine sui ritus avertens. Dehinc reversus, civitatem fideli custodia dsposuit; turrim vero David suo satellitio munivit, palatium Salomonis et caetera regalia aedificia et defensoria suo juri mancipavit. Hac itaque civitate ejus subditione relocata post Turcorum ejectionem, nimium gavisus, sed adhuc Turcos sibi a Damasco metuens adversari, direxit legatos ad Christianorum principes, circa urbem Antiochiam residentes, referens quomodo ab urbe Jerusalem et regno suo Turcos ejecerit, et quia in omnibus eorum voluntati de urbe sancta satisfacere voluerit, et de fide Christi Christianitatisque professione consiliis eorum acquiescere. Sed omnia mentitus et in dolo locutus est. Nam urbis introitum peregrinis negavit omni armorum defensione et militum virtute, qua poterat, donec coelestis Regis auxilio, Sarracenis, ut audistis, crudeli nece peremptis, nunc intromissi sunt.

CAP. XXXIII.-- Promotio gloriosi ducis in Jerusalem.

Hac vero miseranda strage Sarracenorum completa, in proximo die Dominico fideles et primores Christianorum, inito consilio, dominium urbis et custodiam Dominici sepulcri comiti Reymundo dare decreverunt. Quo renuente, et caeteris universis capitaneis ad id officium electis, Godefridus dux tandem, licet invitus, ad tuendum urbis principatum promovetur. Promotus ergo consilio et benevolentia omnium Christianorum, turrim David regis quam ipse Reymundus, laxatis fugae Sarracenis, invaserat, requisivit. Sed Reymundus prorsus reddere negavit, donec minis ipsius ducis et Christianorum restituere coactus est. Hujus vero ducis electio et promotio nequaquam humana voluntate facta fuisse credatur; sed totum Dei ordinatione et gratia factum, cum procul dubio ex visione cujusdam boni et veridici militis didicerimus, ante decem annos hujus viae hunc a Deo electum et constitutum ductorem, principem atque praeceptorem Christiani exercitus, ut prae omnibus primatibus actu, victoria et consiliis beatiorem, et fide ac veritate integriorem.

CAP. XXXIV.-- Somnium cujusdam militis de duce.

Quadam ergo nocte praefatus miles, Hezelo nomine, de Kinwilre villa, quae est in rubuario, cum eodem duce in silva quadam quae vocatur Kettena, venatoria arte fatigatus, facili sopore occupatus est, statimque in spiritu ad montem Sina translatus est, ubi Moyses, famulus Domini, jejunio quadraginta dierum expleto, claritatem gloriae Dei meruit videre et legem de manu Dei accipere. Super hujus denique montis cacumen videbat praedictum cum timore et mansuetudine facili ascensu attolli, et duos ei in vestibus albis et pontificali ornatu obviam festinare, dicentes: « Qui servo suo et fideli Moysi contulit benedictionem et gratiam, ejusdem benedictionibus Dei viventis replearis, et gratiam in oculis ejus invenias; dux ac praeceptor populi sui Christiani in omni fide et veritate constitueris. » Hoc dicto, miles expergefactus a sommo, surrexit, et visio subtracta est.

CAP. XXXV.-- Solutio somnii.

Quid in hac visione considerandum, nisi quod in spiritu et lenitate Moysi surgeret dux spiritualis Israel, a Deo praeordinatus et princeps populi constitutus? Unde hanc visionem et benedictionem vere et manifeste in eo adimpletam cognoscimus; quia revera, cum plurimi principes ac potentes, episcopi et comites, filiique regum, viam hanc ante illum et post eum institerint, Christianorumque exercitus ductores fuerint, nequaquam prosperum iter fecit illis Deus, aut sui desiderii compotes facti sunt; verum a regibus et barbaris nationibus multa illis adversa, et universo illorum exercitui, illata sunt; quia non erant illi per quos salus veniret in Israel. At, duce Godefrido post universos praemissos viam insistente, desperatique exercitus duce ac principe existente, omnia adversa in prospera sunt mutata; nec fuit quod impediret viam, aut quae noceret adversitas, nec nisi in sceleratis et transgressoribus inventa fuit iniquitas; inventa vero iniquitate, ex justitia vera Dei subsecuta est ultio, qua et sanctificata est legio. Et sic filii castigati nunc fame, nunc gladio, tandem felices et mundi ab inquinamentis cum duce et principe suo beatum desiderium explentes, urbem sanctam Jerusalem intrare meruerunt, ac Domini sepulcrum adoraverunt; moenia etiam possidentes ex Dei providentia et voluntate, hunc urbis rectorem ac populi praeceptorem gloriosissime praefecerunt.

CAP. XXXVI.-- Item visio cujusdam Aquensis clerici de duce.

Praeterea revelatum est cuidam fratri catholico et canonico S. Mariae Aquisgrani, Giselberto nomine, in septimo mense discessionis ac peregrinationis ejusdem ducis, quod caput omnium et princeps futurus esset in Jerusalem a Deo praescitus et constitutus. Videbatur enim fratri adhuc somno dedito quod praefatus dux in sole potenter sedere accepisset, et ex omni genere avium quae sub coelo sunt, in circuitu illius infinitae copiae confluxissent, quarum pars paulatim avolando minui coepit; amplior vero pars fixa et immobilis a dextris et sinistris remanebat: post haec sol a radiis suae claritatis maxima ex parte obscuratus est, sedesque ducis brevi intervallo prorsus deleta, et tota fere avium multitudo quae remanserat avolavit.

CAP. XXXVII.-- Explanatio visionis.

In sole sedem dux accepit, cum in solio regni Jerusalem promoveretur, quae omnes mundi superat civitates nomine et sanctitate, sicut sol sua claritate universas coeli stellas: quam Jesus Christus, Dei vivi Filius, qui verus est sol justitiae, sua illustravit et exaltavit Deitate, quando in ea crucifixus, passus, mortuus et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, suisque dilectoribus apparuit vivus. Congregatae sunt aves coeli circa sedentem, cum de universis regnis Christianorum parvi et magni, nobiles et ignobiles, illi associati et subditi facti sunt. Avolaverunt aves, cum plurima peregrinorum multitudo ad terram cognationis suae ex illius consensu et licentia reversa est. Sed plurimae aves fixae et immobiles permanserunt, cum multi pio amore illius innodati et familiari ejus allocutione delectati, cum eo ultra remanere decreverunt. Post haec brevi intervallo sol obscuratur, sedes ducis aufertur, cum Jerusalem post paululum temporis viduata, tam magnifico principe mortuo, multum obscurata est a fama et gloria sua, multisque militibus et belligeris viris in illius casu attenuata.

CAP. XXXVIII.-- Qualiter inventa sit portio ligni salutaris.

Horum somniorum praesignatione ex Dei ordinatione populique Christiani benevolentia, Godefrido ad principem et rectorem suorum confratrum in solio regni Jerusalem exaltato, quidam fidelissimus Christianus, urbis indigena, lege Christi pleniter instructus, crucem quamdam semiulnae auro vestitam, cui Dominici ligni particula in medio erat inserta, sed fabrilis operis expers et nuda, indicavit se abscondisse in loco humili et pulverulento desertae domus, propter metum Sarracenorum, ne in hoc turbine obsidionis inventa eadem crux auro spoliaretur, et lignum Dominicum ab his indigne tractaretur. Hac sancta revelatione ligni Dominici universi laetati fideles qui aderant, in omni abstinentia pura et disciplina, sexta feria, quae est dies Dominicae Passionis, processione honorifica clerus et populus convenerunt ad locum, ubi absconditum fuit lignum venerabile. Quod cum timore et reverentia susceperunt, ad templum Dominici sepulcri cum omni devotione hymnorumque modulatione ferre, et ibidem collocare decreverunt.

CAP. XXXIX.-- De obitu patriarchae Hierosolymitani.

Post haec placuit universo coetui fidelium, et visum est utile acceptumque coram Deo, quoniam universitas gentilium ab urbe sancta exterminata est et sacrilegi ritus; Godefridus quoque princeps Christianorum in throno Jerusalem exaltatus ad protegendam urbem ejusque habitatores, ut pastor etiam et patriarcha restitueretur, qui gregi fidelium sanctaeque praeesset Ecclesiae. Nam viduata erat pastore suo, patriarcha, viro sanctissimo, in insula Cypro tempore obsidionis Jerusalem, ex hac luce subtracto. Migravit idem patriarcha ab Jerusalem et sepulcro Domini, audito adventu et sede Christianorum circa moenia Anthiochiae, profectus ad insulam Cyprum propter minas Turcorum et importunitatem Sarracenorum. Fuit quippe vir grandaevus et fidelis Christi servus, qui a praedicta insula plurima charitatis dona duci Godefrido caeterisque principibus misit in initio obsidionis Jerusalem, interdum fructum arboris, qui dicitur malum granatum, interdum pretiosa poma cedrorum Libani, interdum pavones saginatos aut laudabile vinum, et quaecunque juxta possibilitatem suam consequi poterat, sperans, sub iisdem principibus adhuc sancta ecclesia restaurata, pacifice et secure ad sepulcrum Domini nostri Jesu Christi, Flii Dei vivi servire atque praeesse. Sed recuperata a fidelibus urbe Jerusalem et sacra illius ecclesia renovata, Christianissimus patriarcha e vita discessit, sicque ecclesia suo pastore viduata remansit. Quapropter consilio inter Christianorum principes habito et saepius discusso, ut praedictum est, quis tanto viro succederet non aliquis repertus est tanto honore et divino regimine dignus. Ideoque dilatio facta est donec inveniretur aliquis qui ad hoc pontificale officium foret idoneus: et tantum Arnolfum de Rohes, clericum mirae prudentiae et facundiae, cancellarium sanctae Ecclesiae Hierosolymitanae, procuratorem sanctarum reliquiarum et custodem eleemosynarum fidelium constituerunt.

CAP. XL.-- De clericis et campanarum signis apud Dominicum sepulcrum institutis.

Promoto nunc Arnolfo ad hanc dignitatem sanctae et novae ecclesiae, donec eligeretur patriarcha Deo et populo acceptabilis, placuit summo principi Jerusalem, duci Godefrido, necnon et caeteris omnibus, ut templo Dominici sepulcri viginti fratres in Christo divini cultores officii constituerentur, qui assiduis Domino Deo viventi in laudibus et hymnis psallerent, hostiam corporis et sanguinis Jesu Christi devote immolarent, deinde quotidianam sustentationem de oblatione fidelium constitutam susciperent. Sic divino decenter obsequio restaurato a duce catholico Christianisque principibus, campanas ex aere caeterisque metallis fieri jusserunt, quarum signum fratres dum caperent, mox ad ecclesiam laudes psalmorum missarumque vota celebraturi festinarent, et populus haec auditurus una properaret. Non enim hujuscemodi soni aut signa visa vel audita sunt ante hos dies in Jerusalem.

 

CHAPITRE XXXI.

Depuis le jour où la Cité sainte fut assiégée, fortifiée et défendue par les Sarrasins, jusqu'au jour où elle fut attaquée et prise par ses légitimes maîtres et rétablie entre leurs mains, on ne vit plus dans la ville aucun de ces Turcs qui l'avaient envahie précédemment et occupée pendant longtemps, imposant des tributs onéreux tant aux Sarrasins qu'aux pèlerins et aux fidèles, habitants de ce pays. Les Turcs, qui avaient pris la ville sainte et qui y dominèrent pendant longtemps, étaient au nombre de trois cents. Ils rendirent également tributaires la plupart des villes situées dans les environs et dans la Syrie, et dans le pays de Palestine, dont le roi de Babylone s'était précédemment rendu maître en même temps que de Jérusalem, qu'il avait réunies à son royaume, et qui reconnaissaient habituellement sa puissance. Mais lorsque l'armée chrétienne, ainsi que vous l'avez ouï, alla, après la prise de Nicée, entreprendre le siège d'Antioche, le roi de Babylone, ayant appris la glorieuse victoire que les princes chrétiens avaient remportée avec leurs immenses forces et la défaite humiliante des Turcs, se porta en grande pompe, et avec une nombreuse armée, devant la ville de Jérusalem qu'il avait perdue, et assiégea les trois cents Turcs : il leur livra de fréquents assauts, les accabla par les efforts de ses machines et cependant les Turcs lui résistèrent avec vigueur, mais non sans éprouver eux-mêmes de grandes pertes.

CHAPITRE XXXII.

Ils avaient alors pour prince et pour chef Soliman, chevalier terrible, ennemi constant du roi et du royaume de Babylone. Enfin les Turcs et leur prince, voyant bien que leur petite troupe ne pourrait soutenir plus longtemps le poids de la guerre ni résister à tant de milliers d'assaillants, conclurent un traité pour avoir la vie sauve : ils obtinrent pour condition la faculté de sortir de la ville, en la remettant entre les mains du roi, et l’assurance d'être escortés par le roi lui-même jusqu'à Damas, où l'on sait que règne le prince magnifique, frère de Soliman, qui fut, à l'époque dont je parle, chassé de la ville de Jérusalem avec tous ses Turcs. Ceux-ci étant donc sortis de la Cité sainte, et ayant été accompagnés à Damas par une escorte du roi, ce dernier entra dans Jérusalem et établit les rites des Gentils dans le temple du Seigneur, avec un profond respect et en toute humilité. Ensuite il entra dans le temple du sépulcre du Seigneur avec toutes les cérémonies de la religion des Gentils, visita tranquillement tous les lieux et n'entreprit point de détourner aucun Chrétien de sa foi et des cérémonies de son culte. En partant, il confia la garde de la ville à des mains sûres, la tour de David fut remplie de ses satellites, le palais de Salomon, les autres édifices, royaux et tous les points fortifiés furent soumis à sa puissance. Ayant ainsi rétabli sa domination dans la Cité sainte, après l'expulsion des Turcs, comblé des joie, mais craignant encore que les Turcs de Damas ne redevinssent ses ennemis, ij envoya une députation aux princes chrétiens, encore occupés du siège d'Antioche, pour leur annoncer qu'il avait chassé les Turcs de la ville de Jérusalem et de son royaume, et qu'il était entièrement disposé à donner toute satisfaction aux Chrétiens au sujet de la ville sainte, et à s'en rapporter à leurs conseils, quant à la foi en Christ et à la reconnaissance de la religion chrétienne. Mais en tout cela il mentait et parlait artificieusement ; car il refusa l’entrée de la ville aux pèlerins, et leur résista avec, toutes, ses armes et les forces de ses chevaliers, jusqu'au moment où, aidés par le. Roi des cieux, les Chrétiens firent un affreux carnage des Sarrasins, comme vous l'avez ouï, et prirent enfin possession de Jérusalem.

CHAPITRE XXXIII.

Après cette déplorable extermination des Sarrasins, et le lendemain, qui était un jour de dimanche, les fidèles, et les princes de l'armée tinrent conseil, et résolurent de donner au comte Raimond le gouvernement de la ville et la garde du sépulcre du Seigneur. Mais le comte ayant refusé, de même que tous les autres capitaines, successivement élus pour cet emploi, le duc Godefroi fut enfin porté, quoiqu'il s'en défendît, au souverain commandement. Élevé par le consentement et la bienveillance de tous les Chrétiens, le duc demanda la remise de la tour de David, dont Raimond lui-même s'était emparé, après en avoir expulsé les Sarrasins. Mais le comte refusa formellement de la rendre, et ne céda enfin qu'aux menaces du duc et des Chrétiens. Que l'on ne croie pas que cette élection et cette élévation du duc Godefroi aient été en rien l'effet d'une décision des hommes : tout fut fait d'après les dispositions et par la grâce particulière de Dieu ; car nous avons appris, à ne pouvoir en douter, d'après une vision d'un chevalier honnête et véridique, que, dix ans avant cette expédition, Dieu avait élu et institué le duc pour conducteur, prince et modérateur de l'armée chrétienne, comme plus propre que tous les autres princes à l'action, à la victoire et au conseil, et plus pur en foi et en vérité.

CHAPITRE XXXIV.

Une nuit, le chevalier dont je viens de parler, nommé Hezelon, et originaire du lieu de Kinweiler situé dans………..,[1] fatigué d'une partie de chasse qu'il avait faite avec le duc Godefroi, dans une forêt nommée la forêt de Ketteri, et s'étant livré bientôt au sommeil, fut tout-à-coup transporté en esprit sur le mont Sinaï, lieu où Moïse, serviteur du Seigneur, après avoir accompli un jeûne de quarante jours, fut jugé digne de voir Dieu dans l'éclat de sa gloire et de recevoir la Loi de ses mains. Le chevalier vit le duc s'élevant sur le sommet de cette montagne, en toute humilité et mansuétude, et montant avec facilité, et deux personnages vêtus de blanc et couverts d'ornements pontificaux se portèrent à sa rencontre, et lui dirent : De même que le Seigneur conféra sa bénédiction et sa grâce à son serviteur et fidèle Moïse, de même tu seras comblé des bénédictions du Dieu vivant, et tu trouveras grâce devant ses yeux : tu seras institué chef et gouverneur de son peuple chrétien, en toute foi et en toute vérité. Après ces paroles, le chevalier fut réveillé de son sommeil, il se leva, et la vision s'évanouit.

CHAPITRE XXXV.

Que faut-il penser de cette vision, si ce n'est qu'avec l'esprit et la douceur de Moïse, le duc s'élevait pour devenir chef spirituel d'Israël, ordonné à l'avance par le Seigneur et institué prince du peuple ? Aussi voyons-nous que cette vision et cette bénédiction se sont véritablement et évidemment accomplies en sa personne ; car, dans le fait, un grand nombre de princes et d'hommes puissants, évêques et comtes et fils de rois, entrèrent dans ce pèlerinage avant et après lui, et guidèrent les armées des Chrétiens ; mais Dieu ne fit point prospérer leur entreprise, et ils ne parvinrent point au but de leurs désirs : les rois et les nations barbares leur opposèrent de nombreux obstacles, ainsi qu'à, toutes leurs armées, parce qu'ils n'étaient point ceux par qui le salut devait venir en Israël. Mais le duc Godefroi s'étant mis en route à la suite de beaucoup Vautres, et étant chef et prince d'une armée réduite au désespoir, toutes les adversités se changèrent en prospérités, il n'y eut plus aucun obstacle au succès de l'expédition, aucun malheur sans remède ; l'iniquité ne se rencontra plus que parmi les scélérats et les transgresseurs de la loi, et cette iniquité étant reconnue, la véritable justice de Dieu fit suivre de près la vengeance, et toute la légion des fidèles fut sanctifiée. Ainsi les enfants de Dieu châtiés, tantôt par la famine, tantôt par le glaive, heureux enfin et purifiés de toute souillure, accomplissant leurs bienheureux désirs avec leur duc et leur prince, furent jugés dignes d'entrer dans la sainte cité de Jérusalem, et adorèrent le sépulcre du Seigneur ; et devenus maîtres de la ville par la Providence et la volonté de Dieu, ils instituèrent glorieusement le duc, chef de la ville et gouverneur du peuple.

CHAPITRE XXXVI.

Un autre frère catholique, chanoine de sainte Marie d'Aix-la-Chapelle[2] et nommé Gilbert, eut encore, dans le septième mois du départ et du pèlerinage du duc, une autre révélation, qui lui annonça que le duc avait été désigné et choisi par Dieu pour devenir chef et prince dans Jérusalem. Ce frère crût voir pendant son sommeil que le duc était admis à prendre place dans le soleil, et que les oiseaux de toute espèce, qui sont sous le ciel ; venaient se rassembler en foule autour de lui : une partie de ces oiseaux s'envola peu à peu, niais la plus grande partie demeura fixe et immobile à sa droite et à sa gauche : ensuite les rayons du soleil perdirent leur éclat, et cet astre s'obscurcit presque complètement, en peu de temps le siège du duc fut entièrement effacé, et presque tous les oiseaux qui étaient demeurés s'envolèrent.

CHAPITRE XXXVII.

Le duc fut admis à prendre place dans le soleil, lorsqu'il fut porté au trône du royaume de Jérusalem, ville élevée par son nom et sa sainteté au dessus de toutes les autres villes du monde, de même que le soleil est élevé par son éclat au dessus de toutes les étoiles du ciel. Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant et le véritable soleil de justice, l'illustra et l'exalta par sa Divinité, lorsqu'après avoir été crucifié et avoir souffert la passion dans cette ville, mort et enseveli, il ressuscita le troisième jour d'entre les morts, et apparut vivant à ceux qui l'aimaient. Les oiseaux du ciel se rassemblèrent autour de son siège, lorsque, grands et petits, nobles et roturiers, venus de tous les royaumes Chrétiens, s'associèrent à lui et devinrent ses sujets. Ces oiseaux s'envolèrent, lorsqu'un grand nombre de pèlerins retournèrent dans la terre de leur naissance, de son consentement et avec sa permission. Mais un grand nombre d'oiseaux demeurèrent fixes et immobiles, puisque beaucoup de Chrétiens enchaînés par leur pieuse affection pour lui, et charmés par ses entretiens, résolurent de demeurer auprès de lui. Bientôt cependant le soleil s'obscurcit, elle siège du duc disparut, puisque Jérusalem, devenue veuve peu de temps après, par la mort de ce prince magnifique, vit obscurcir sa renommée et sa gloire, et perdit par sa chute un grand nombre de chevaliers et d'hommes de guerre.

CHAPITRE XXXIIII.

En vertu de ces dispositions arrêtées à l'avance par le Seigneur, ainsi que l'attestent ces songes, et par suite de la bienveillance du peuple Chrétien, le duc Godefroi ayant été élevé au trône du royaume de Jérusalem comme prince et conducteur de tous ses frères, un chrétien très fidèle, habitant de la ville, et profondément versé dans la connaissance de la loi du Christ, déclara qu'il avait caché une croix longue d'une demi-aune, et recouverte d'or, au milieu de laquelle était incrusté un petit fragment du bois de la croix du Seigneur, que la main des hommes n'avait point façonné et qui apparaissait à découvert. Il dit, en outre, qu'il avait enterré cette croix dans un coin obscur et poudreux d'une maison déserte, craignant que les Sarrasins, s'ils étaient venus à la découvrir dans le fracas du siège, ne la dépouillassent de son or, et ne traitassent indignement le bois de la croix du Seigneur. Cette sainte révélation remplit de joie les cœurs des fidèles qui l'entendirent : le sixième jour de la semaine, qui est le jour de la passion du Seigneur, marchant en toute abstinence et en toute pureté, et s’avançant en procession solennelle, peuple et clergé se rassemblèrent dans le lieu où avait été caché le bois vénérable, et l'enlevant alors avec crainte et respect, ils le transportèrent au temple du sépulcre du Seigneur, en toute dévotion et en chantant des hymnes, et résolurent de le déposer à jamais dans ce temple.

CHAPITRE XXXI.

Ensuite l'assemblée générale des fidèles jugea qu'après que tous les Gentils et leurs cérémonies sacrilèges avaient été détruits dans la sainte Cité, après que le duc Godefroi avait été élevé au trône de Jérusalem, comme prince des Chrétiens, chargé désormais de défendre la ville et ses habitants, il serait utile et agréable à Dieu que l'on rétablît le pasteur et patriarche, qui devait diriger le troupeau des fidèles et être chef de la sainte Eglise. Car cette église était alors veuve de son pasteur, le patriarche, homme très saint, enlevé à la lumière de ce monde dans l'île de Chypre pendant le siège de Jérusalem. Ce patriarche avait quitté la ville de Jérusalem et le sépulcre du Seigneur, au moment où il avait appris l'arrivée des Chrétiens et l'investissement de la place d'Antioche et il s'était rendu dans l'île de Chypre pour fuir les menaces des Turcs et les persécutions des Sarrasins. Cet homme, alors fort âgé et fidèle serviteur du Christ, envoyait souvent de l'île de Chypre les dons de sa charité au duc Godefroi et aux autres princes, dans les premiers moments du siège de Jérusalem : quelquefois il leur adressait des fruits de l'arbre appelé le grenadier, d'autres fois les précieuses pommes des cèdres du Liban, d'autres fois encore des paons bien engraissés, du vin exquis, et enfin toutes les autres choses qu'il lui était possible de se procurer, espérant toujours que la sainte Église serait relevée par un prince, et qu'il lui serait permis de la servir et de la gouverner en paix et en sécurité, auprès du sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Mais lorsque les fidèles eurent recouvré la Cité sainte et relevé son église, le patriarche très chrétien sortit de ce monde et l'Église demeura veuve de son pasteur. C'est pourquoi les princes chrétiens ayant tenu conseil et cherché longtemps quel homme ils pourraient mettre à la place de l'illustre patriarche, nul ne fut jugé digne d'un si grand honneur et du gouvernement divin. On différa en conséquence jusqu'au moment ou l'on trouverait quelqu'un qui parût propre à remplir l'office pontifical, et l’on se borna à instituer Arnoul, clerc d'une rare prudence et éloquence, chancelier de la sainte église de Jérusalem, gardien des saintes reliques et dépositaire des aumônes des fidèles.

CHAPITRE XL.

Arnoul ayant été promu à cette dignité dans la sainte et nouvelle église, jusqu'à ce que l'on eût élu un patriarche qui pût être agréable à Dieu et aux hommes, le prince souverain de Jérusalem, le duc Godefroi, et tous les autres Chrétiens jugèrent convenable d'instituer dans le temple du sépulcre du Seigneur vingt frères en Christ qui y pratiqueraient les offices divins, chanteraient sans cessé des hymnes de louange en l'honneur du Seigneur Dieu vivant, célébreraient eh toute dévotion le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, et recevraient tous les jours de quoi pourvoir à leur entretien sur le produit des oblations des fidèles. Le duc et les autres princes catholiques, ayant ainsi réglé d'une manière convenable le rétablissement du service divin, donnèrent aussi l'ordre de faire des cloches d'airain et d'autres métaux, afin qu'au signal qu'elles feraient entendre, les frères se rendissent en hâte à l'église pour chanter les louanges et les psaumes du Seigneur et pour célébrer les messes, et que le peuple pût aussi répondre à cet appel. Jamais, avant cette époque, on n'avait entendu à Jérusalem des sons et des signaux de ce genre.

 

CAP. XLI.-- Quomodo dux copiis hostium occurrerit.

Dehinc curriculo quinque hebdomadarum transacto, dux Godefridus, audita fama gentilium, munitatu be et turri David fideli custodia, assumptis secum sociis, Roberto Flandrensi et Tankrado, profectus est in campestria Ascalonis, audire et intelligere de rebus et consiliis gentilium. Ubi fortuito sibi nuntius occurrii, referens quod Meravis, secundus a rege Babyloniae, et universa multitudo gentilium, ut arena maris innumerabilis, ex mandato regis jam ad Ascalonem navigio descenderunt, arma, escas et armenta infinita adduxerunt, omnemque belli apparatum copiosum, et quod urbem Jerusalem et exsules Christianos obsidere decreverunt. Gens enim publicanorum, et gens nigerrimae cutis de terra Aethiopiae, dicta vulgariter Azepart, et omnes barbarae nationes que erant de regno Babyloniae illic ad urbem Ascalonem conventum habere statuerunt. Dux vero Godefridus et qui cum eo erant, Robertus Flandrensis, Tankradus et Eustachius, frater ducis, comperta fama adventantium copiarum armorumque gentilium, juxta montana quae procedunt ab Jerusalem hospitati sunt. Deinde, missa legatione comiti Reymundo Jerusalem et Roberto Northmannorum principi, omnia aperiri jubent: Quanta scilicet collectio gentilium Ascalonem occupaverit, et viam usque Jerusalem habere constituerit. Unde eosdem principes cum omni manu equitum et peditum ad resistendum infidelibus accersunt. Petrum vero Eremitam et Arnolfum, quem cancellarium ac custodem sepulcri Domini constituerant, cum ligno Domini adesse monuerunt ad Ascalonem in occursum turmis infidelium sine aliqua dilatione; sed paucos tamen fideles in tuitione ac defensione urbis remanere decreverunt.

CAP. XLII.-- Populus a praeda gentilium praemunitus abstinet.

His ita dispositis et exercitu per urbem diffuso, admoniti ex legatione ducis et comprimorum, equos et arma brevi intervallo deposita reparant et resumunt, et iter in cornibus, et tubis, et musicis, et citharis omnique voce exsultationis et laetitia per montana insistentes, duci Godefrido in terminis Ascalonis residenti conjuncti sunt, per prata et loca campestria hospitati. Solus comes Reymundus, adhuc stimulo invidiae saeviens adversus ducem Godefridum, eo quod turrim David amiserat, invitatus venire noluit cum omni manu suorum sequacium, donec denuo a duce cunctisque principibus minis pulsatus et admonitus, tandem et consilio suorum et blanditiis fidelium virorum, exsurgens atque per montana regia via incedens, cum ingenti manu suorum duci et praedictis principibus in campestrihus associatus est. Armenta, cameli, asini, boves, bufli et omne genus domestici pecoris a Sarracenis in iisdem campestribus in multitudine gravi dolose praemissa erant et dispersa, ut populus Christianus ex concupiscentia raperet et cogeret, praedaeque animum adverteret, ut, sic rapinis impeditus, facilius ab hoste superaretur. Sed quidam nobilissimus ex Sarracenis, quondam urbis Rametis praefectus, qui pacem et foedus, superata Jerusalem, cum duce iniit, nunc in auxilium ipsius ducis Godefridi, licet gentilis, fideli intentione adveniens, dolositatem Babyloniorum enucleat, dicens: Armenta non aliam ob causam Sarracenos, Arabes cunctosque gentiles praemisisse nisi ut peregrinos impedirent, quo magis praedae quam defensioni studerent. Hac praemonitione gentilis principis dux et universi rectores Christiani exercitus rem praecaventes, edictum in omni catholica legione statuunt, ut, quicunque de peregrinis praedam ante praelium contigerit, auribus et naribus truncatus puniatur. Juxta verbum et edictum istud omnes a vetito manus continuerunt, solum quod victui hac nocte sufficeret contraxerunt.

CAP. XLIII.-- Praefecto gentili dux exponit cur populus pergat ad praelium.

 Altera autem die, prima aurora radiante, universus populus Dei vivi bello armatur, in voce exsultationis et omni dulci modulatione jucunditatis, citharis et musicis, tanquam ad convivium pergentes, laetati sanctae crucis signaculo ab Arnolfo, Petro caeterisque sacerdotibus muniti et signati, confessionis puritate confortati sunt, sub quorum anathemate rursus praeda et aliqua rapina ante agonem interdicta est. Praefectus autem civitatis Rametis videns populum in tibiis, citharis, musicarumque sonis, ac voce exsultationis jucundari et psallere, tanquam ad epulas omnium deliciarum invitati essent, admiratus est vehementer, et ducem super his sciscitatur, dicens: « Miror, et sufficienter mirari nequeo, unde populus hic in tanta laetitia in voce exsultationis glorietur, quasi ad convivium iturus, cum hodie mors illi praesens sit, et praesens martyrium universos praestoletur, et varius sit eventus belli; atque multa nunc et intolerabilis virtus ad versariorum congregata, non procul hinc castra sua locaverit. » Ad haec dux, fide Christi plenus et spirituali responsione instructus, sciscitanti viro super his sapienter exposuit, cur in spe hodiernae mortis praesentisque praelii, ingenti gaudio dulcique melodia Christianus populus delectaretur. Dicebat enim: « Populus hic, quem vides et audis in voce exsultationis adversus inimicos properare, et praelium in nomine Domini Jesu Christi, Filii Dei vivi, committere, scito quod certus est hodie de corona regni coelorum: et quia ad meliorem transibit vitam, in qua primum felicius incipiet vivere, si pro ejus nomine et gratia in hoc praelio mori meruerit. Ideo in gaudium et jubilationem cor nostrum erigitur; quia si forte corruerimus in manu inimicorum, potestatem habet Dominus Jesus, Deus noster, animas nostras in paradiso gloriae suae collocare. Idcirco non timemus mortem ante inimicorum impetum; quia certi sumus post temporalem mortem, de certa illius retributione. Hoc vero signum sanctae crucis quo munimur et sanctificamur, procul dubio spirituale nobis scutum est contra jacula inimicorum, et in eodem sperantes, tutius adversus pericula cuncta stare audemus. In hoc utique ligno sanctae crucis redempti sumus de manu mortis et inferni ac potestate angeli nequam. Et in sanguine Domini nostri Jesu Christi, Filii Dei vivi, ab omni inquinamento veteris erroris emundati, fiduciam habemus vitae aeternae.

CAP. XLIV.-- Plebs Christianorum cruce signata in occursum pergit armatis.

Ducis responsione audita, rogatur per perennis vitae instructionem supra dictus gentilis, ut cum et ipse causa Christianissimi ducis et catholici populi contra gentem et confratres suos pugnaturus esset, eodem sanctae crucis signaculo muniatur et sanctificetur, quatenus fide et spe ejusdem sanctae crucis et crucifixi incolumis ab armis et inimicorum insidiis conservaretur. Utrum autem statim aut post bellum baptismum susceperit incertum habemus, praeter quod quidam profitentur quod, visa virtute et victoria Christianorum, baptismi gratiam perceperit. Hujus vero sanctae crucis signaculo de manu Arnolfi universo coetu Christianorum una cum gentili principe sanctificato, ad arma sumenda, loricas induendas, acies ordinandas et vexilla in hastis extollenda omnium fit labor et intentio. Nulla armentorum et vetiti gregis fit concupiscentia, sed praemissi greges et armenta ad decipiendos fideles Christi, splendore armorum, galearum clypeorumque stupescunt, et vehementi strepitu ac clamore exercitus attoniti, admirantur. Unde erectis auribus stupefacti, et immobiles diu persistentes, tandem sociantur equitibus et peditibus, et sic armatis permisti cuneis, cum euntibus ibant, et cum stantibus stabant, atque nubem pulveris multiplicantes, Sarracenis rem ignorantibus et cum sua multitudine copiosa a longe stantibus, timorem asperserunt.

CAP. XLV.-- Qualiter fuerit eorum acies ordinata.

Christianis deinde a montanis egressis et in valle ac loco campestri consistentibus, ubi Sarracenorum, Arabum, Maurorum, publicanorum tentoria fixa erant et acies ordinatae, greges et universa armenta, quae nemo dinumerare poterat, sponte segregata et directa sunt sine rectoribus et sine magistris ad locum satis vicini pascui, ac si divino nutu praemonita et jussa ultro cuneis catholicis cederent, ne forte eis impedimentum fierent, sed ut ibidem in loco pascui persistentes a Christianis post victoriam reperiri possent. Nec mora, segregatis pecudibus et visis infidelium turmis, acies Gallorum, sicut constitutae erant, hae in fronte, hae a dextris et sinistris, aliae ad extremum pugnaturae, bello aptantur. Universi vero equites et pedites circa sua signa et vexilla catervatim conferuntur. Godefridus dux, et summus post Dominum dominatorum Jerusalem, cum duobus millibus equitum et tribus peditum in omni armatura loricarum, galearum, clypeorum, lancearum et sagittarum, portas Ascalonis obsedit, ne ulla vis inhabitantium ab urbe hac parte erumperet, Gallosque retro post terga improvisos impugnaret. Comes vero Reymundus a dextris versus poenaria spatiosa ac densissima quae extra muros erant cum ingenti manu suorum aciem suam dirigebat ut, bello ingruente, sociis vires et opes augeret, cordaque metu fluxa ab instanti sublevaret angustia. Robertus Northmannorum princeps et Robertus Flandrensis, Oliverius de Jussi, Gerhardus de Keresi, Reynardus de Tul, densata fronte acies a sinistris contra Mauros et omne genus gentilium in campestribus moderabantur ad committendum praelium. Universi autem equites et pedites Christianorum conglobati in signis et vexillis ad resistendum illic pari animo constiterunt.

CAP. XLVI.-- Post altera discrimina pars inimica diffugit.

Sic utrinque facie ad faciem obsistentibus, crudele bellum inhorruit. Nam Azopart, qui flexis genibus suo more bellum solent committere, praemissi, in fronte belli graviter sagittarum grandine Gallos impugnaverunt, tubis et tympanistris intonantes, ut tam horribili sonitu equos et viros perterritos a bello et locis campestribus absterrerent. Habebant etiam iidem Azopart, viri horridi et teterrimi, flagella ferrea et saevissima, quibus loricas et clypeos gravi ictu penetrabant, equos in frontibus percutiebant, et sonitum terribilem per universa agmina fidelium faciebant. Gens vero Arabum, et Sarracenorum ac publicanorum nunc lanceis, nunc sagittis, nunc fundibulis et omni genere armorum in millibus suis accedentes, adversus Christianorum acies dimicabant, praelia multiplicantes et plurimum diei consummantes. Econtra Christianorum manus exigua adversus tot millia innumerabilia medio involvitur certamine, incessanter praelia conserens et hostiles acies atterens et attenuans. Tandem bello ingravato, et gentilium cuneis Deo opitulante, contritis, totus exercitus regis Babyloniae fugam iniit; et per agrorum planitiem versus maritima dispersus, tendebat a facie caedentis et persequentis.

CAP. XLVII.-- De nece et spoliis occisorum.

Godefridus dux, Reymundus comes, Eustachius, Tankradus, Cuno de Monte acuto et filius ejus Lambertus, videntes quod gentilium exercitus et eorum virtus deficiens cedebat, in impetu equorum et vehementi concursu ac clamore pedestris vulgi mediis advolant hostibus; et nimia caede inter eos saevientes, plurimum auxilii fratribus contulerunt. Arabes vero caeteraeque gentes, ut perspexerunt quod deinceps berlum sufferre non possent, dispersi et contriti, per campos et angustas semitas fugam arripiunt. Sed undique ab insequentibus victoriosisque militibus ut miserae pecudes passim perimuntur. Horum infinita pars cum victa cederet, insecutione Christianorum oppressa, spe salutis et causa effugendi, ad naves et maritima contendit. Ubi comes Reymundus casu illis occurrit, quos crudeliter caedens et insequens, in profundum maris fugientes submergi ad tria millia crebra armorum percussione arctavit. Sarracenorum autem cohortibus sic atroci caede perterritis, et aliis ad mare fugam meditantibus, aliis ad pomaria, plurimis vero portam Ascalonis intrare quaerentibus, universi victores Christianorum diffusi sunt per tentoria gentilium, alii rapientes pretiosam purpuram, alii vestes et vasa argentea plurimamque massam utriusque metalli pretiosioris, alii camelos, mulos, equos, dromedarios cum asinis fortissimis; et cuique praedae, sicut jejuni et longa abstinentia macerati, nunc totius beili immemores. manus suas inferebant.

CAP. XLVIII.-- Populus rapinis inhians sternitur, manus continens superior efficitur.

At gentiles, quorum innumerabilis multitudo adhuc in littore maris et campestribus locis abundabat, videntes quomodo populus Galliae rapinis et praedis totus inhiabat et ab insecutione cessaverat, usquequaque relictis sociis, et signo tubarum et cornicinum readunatis viribus suorum, viros praedae intentos et belli oblitos, viriliter incurrunt, gravi strage perimentes incautos, totamque victoriam Christianorum cruentam reddidissent, nisi dux Godefridus, princeps summus Jerusalem, qui versus montana extremas acies dirigebat, periculum illorum considerans, et quia avaritia essent caecati, sine mora in faciem inimicorum advolans, praedam prohibuisset universosque cum jurgio ad defensionem sic hortatus fuisset, dicens: « O viri rebelles et incorrigibiles, quis vos fascinavit, ut ad praedam vetitam et illicitam manus vestrae converterentur, donec inimici vestri, Deo auxiliante, in gladio corruissent! Eia, relinquite praedam, et hostibus insistite, et nolite cedere nunc insurgentibus, et amaram de vobis vindictam quaerentibus. » Dixit, et medias perrumpens acies strictis mucronibus, in manu suorum sequentium grave hostium reddidit exterminium; et tunc universos a praeda revocatos secum accivit in opus belli repetiti. Rursus superati gentiles terga vertunt, ab armorum creberrimis ictibus ad Ascalonis urbem fugam maturantes.

CAP. XLIX.-- Item de nece perditorum.

Dux vero et qui cum eo erant, fugientes persequebantur tam equites quam pedites, et nullo intervallo a tergo adversariorum abfuerunt; sed in caede gravissima persequentes, usque ad portam Ascalonis eos persecuti sunt. Fortunati qui in portam recepti sunt, aut intromitti potuerunt. Nam tanta pressura fugiendi et intrandi Sarracenis in ipsis foribus urbis fuisse refertur, ut duo millia et amplius occisorum et suffocatorum sub pedibus intrantium hominum, equorum et mulorum in foribus et ante fores exstincta perierint. Postremi vero et in fuga tardiores, videntes hinc et hinc angustias animae suae et difficilem portarum introitum, et in hoc horrore armorum januis clausis se ab urbe exclusos, arbores palmarum, alii ramos olivarum aut ficorum conscendere properabant, ut saltem ramorum foliorumque densitate latere vel liberari possent. Sed pedites Christiani nimium propinqui, miseros in arboribus visos et patefactos subito sagitta transfigebant, et quasi aves volatili telo percussas, ab ipsis arborum ramis moribundos humi procumbere, plurimumque terrae cogebant operire.

 

CHAPITRE XLI.

Cinq semaines s'étaient écoulées lorsque le duc Godefroi, ayant recueilli les bruits qui couraient au sujet des Gentils, laissa la gardé de la ville et de la tour de David à de fidèles défenseurs, et prenant avec lui ses compagnons d'armes, Robert de Flandre et Tancrède, se rendit dans les plaines d'Ascalon, pour chercher des renseignements sur l'état des affaires et les projets des Gentils. Le hasard lui fit rencontrer un messager qui lui annonça que l'émir Afdal,[3] le premier après le roi de Babylone, et avec lui une multitude de Gentils, innombrables comme le sable de la mer, venaient de débarquer à Ascalon, d'après les ordres du roi ; qu'ils traînaient à leur suite des armes, des vivres, une quantité infinie de bestiaux, et enfin tout l'appareil de la guerre, et qu'ils avaient résolu d'aller assiéger la ville de Jérusalem, et tous les Chrétiens exilés de leur patrie. En effet, la race des Publicains, et la race à la peau noire, habitante de la terre d'Ethiopie, vulgairement appelée Azopart, ainsi que toutes les nations barbares qui faisaient partie du royaume de Babylone, s'étaient donné un rendez-vous général dans la ville d'Ascalon. Cependant le duc Godefroi et ceux qui étaient avec lui, Robert de Flandre Tancrède et Eustache, frère du premier, ayant appris l'arrivée de ces nombreuses bandes de Gentils, s'arrêtèrent auprès des montagnes qui se prolongent sur la route de Jérusalem. De là, ils envoyèrent des exprès à la Cité sainte, au comte Raimond et à Robert, prince de Normandie, pour leur faire annoncer qu'un rassemblement considérable de Gentils avait occupé la ville d'Ascalon, et se disposait à continuer sa marche vers Jérusalem, et pour inviter en même temps ces princes à venir s'opposer à ces infidèles avec toutes leurs forces de chevaliers et de gens de pied. Ils firent également engager Pierre l'Ermite et Arnoul, qu'ils avaient institué naguère chancelier et gardien du saint Sépulcre, à venir sans délai les rejoindre avec le bois de la croix du Seigneur, pour marcher vers Ascalon à la rencontre des bandes infidèles : cependant ils résolurent de laisser à Jérusalem un petit nombre de Chrétiens, pour assurer la garde et la défense de la place.

CHAPITRE XLII.

Ces dispositions faites, les fidèles de l'armée chrétienne dispersés dans toute la ville, avertis par le message du duc et des autres princes. préparèrent de nouveau leurs armes déposées depuis peu de temps, équipèrent leurs chevaux, se mirent en route à travers les montagnes, et faisant retentir les cors, les trompettes, les harpes et d'autres instruments de musique, en poussant jusqu'aux cieux des cris de joie, allèrent se réunir au duc Godefroi, campé sur les frontières du territoire d'Ascalon, au milieu des prairies et des pâturages. Le comte Raimond, conservant encore dans son cœur une vive colère contre le duc Godefroi qui lui avait enlevé la tour de David, fut le seul qui ne voulût pas se rendre à son invitation, et il demeura en arrière avec tous les siens. Enfin, cédant aux nouvelles interpellations et aux menaces du duc et de tous les princes, ainsi qu'aux avis et aux douces paroles de ses, fidèles, il partit, et suivant la route royale à travers les montagnes, il alla, avec une troupe nombreuse, se réunir dans la plaine au duc Godefroi, et aux autres princes Chrétiens. Les Sarrasins avaient envoyé par artifice et dispersé dans ces mêmes plaines de nombreux troupeaux de chameaux, d'ânes, de bœufs, de buffles et de toutes sortes d'animaux domestiques, afin que le peuple Chrétien se jetât sur ce butin avec avidité, fût uniquement occupé du pillage, et, embarrassé de sa proie, pût être plus facilement vaincu par ses ennemis, Mais un homme très noble parmi les Sarrasins, précédemment gouverneur de la ville de Ramla, et qui, depuis la prise de Jérusalem, avait conclu un traité de paix et d'alliance avec le duc, fidèle à ses engagements, vint, quoique Gentil, au secours de son allié, et l'informa de l'artifice des Babyloniens : il lui dit que les Sarrasins, les Arabes et tous les Gentils n'avaient eu d'autre intention en envoyant leurs troupeaux en avant, que d'embarrasser les Chrétiens, afin qu'ils fussent plus occupés du désir de ramasser du butin que du soin de se défendre. Sur cet avis du prince sarrasin, le duc et les autres chefs des chrétiens, redoublant de précaution, firent publier, dans toute l'armée catholique, un édit par lequel il était défendu à tout chrétien de faire aucune prise avant le combat, sous peine de perdre le nez et les oreilles. Conformément à cet édit les fidèles s'abstinrent de ce qui leur était défendu, et se bornèrent à prendre le butin dont ils eurent besoin pour se nourrir cette même nuit.

CHAPITRE XLIII.

Le lendemain, dès le premier rayon de l'aurore, le peuple du Dieu vivant s'arma pour le combat, et tous les Chrétiens se livrèrent aux transports de leur joie, faisant résonner, en douces modulations, les harpes et les autres instruments de musique, et témoignant leur bonheur, comme s'ils se rendaient à un festin. Arnoul, Pierre et les autres prêtres firent sur eux le signe de la sainte croix ; ils se signèrent eux-mêmes, se fortifièrent par une pure confession, et l’on renouvela avec les paroles d'anathème l'interdiction expresse à tout Chrétien de faire aucune prise, et d'enlever le moindre butin avant le combat. Le gouverneur de la ville de Ramla s'étonna vivement en. voyant le peuple faire résonner la flûte, la harpe et tous les instruments de musique, chanter et pousser des cris de joie, comme s'il était invité à un festin qui lui promît toutes sortes de délices ; et interrogeant le duc à ce sujet, il lui dit : Je m'étonne et ne puis même assez m'étonner que ce peuple se glorifie ainsi dans les transports de sa joie, et en poussant de tels cris comme s'il marchait vers on festin, aujourd'hui même que la mort est présente devant lui, et que le martyre attend tous les fidèles ; car l'issue des combats est toujours incertaine, et maintenant vos ennemis se sont rassemblés en troupes innombrables, et ils ont dressé leur camp non loin d'ici. A ces paroles, le duc, plein de confiance en Jésus-Christ et animé de son esprit, expliqua avec sagesse à l'homme qui l'interrogeait pourquoi le peuple se délectait, dans les transports de sa joie et dans une douce mélodie, par l'espoir de trouver la mort ce jour même, au milieu du combat ; il lui dit : Ce peuple que tu vois, et que tu entends marcher sur ses ennemis en poussant des cris d'allégresse, au moment où il va combattre au nom du Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, sache qu'il est assuré aujourd'hui de la couronne des cieux, et qu'il passera dans une meilleure vie, dans laquelle seulement il commencera à vivre plus heureux, s'il est jugé digne de mourir dans un combat, pour le nom et l'amour du Christ. C'est pourquoi notre cœur tressaille de joie et de jubilation ; car, si par hasard nous tombons sous la main des ennemis, le Seigneur Jésus, notre Dieu, a le pouvoir de conduire nos âmes dans le paradis de sa gloire. Aussi ne redoutons-nous point la mort au moment de l'attaque des ennemis, car nous sommes certains qu'après cette mort temporelle, nous trouverons la récompense éternelle. Ce signe de la sainte croix, par lequel nous nous sommes fortifiés et sanctifiés, est sans aucun doute pour nous un bouclier spirituel contre les traits des ennemis ; et, espérant en lui, nous affrontons tous les périls avec plus d'assurance. C'est par ce bois de la sainte croix que nous sommes rachetés de la main de la mort, de l'enfer et de la puissance du mauvais ange. C'est par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, que nous sommes purifiés de toutes les souillures de la vieille erreur, et que nous avons confiance en la vie éternelle.

CHAPITRE XLIV.

Après avoir entendu cette réponse du duc, le prince Gentil demanda, pour son admission à la vie éternelle, que lorsque lui-même irait combattre pour la cause du duc très chrétien et du peuple catholique contre sa race et ses frères, on voulût aussi le fortifier et le sanctifier par ce signe de la croix, afin que sa foi et son espérance en cette croix, et en celui qui a été crucifié, pussent le préserver des armes et des pièges des ennemis : je ne saurais dire précisément s'il reçut le baptême en ce moment, ou seulement après la bataille ; cependant quelques personnes affirment qu'il n'obtint cette faveur qu'après avoir vu les exploits et la victoire des Chrétiens. Lorsque toute l'armée des fidèles et le prince des Gentils lui-même eurent été sanctifiés par ce signe de la sainte croix, que fit le prêtre Arnoul en étendant la main sur eux, tous les Chrétiens coururent aux armes avec empressement et allèrent revêtir leurs cuirasses, se former en corps, et dresser leurs drapeaux au bout de leurs lances. Nul ne témoignait le désir d'enlever les bestiaux auxquels il était interdit de toucher ; mais ces troupeaux même, formés de gros et menu bétail, et envoyés en avant pour attirer et surprendre les fidèles du Christ, frappés de l'éclat des armes, des cuirasses et des casques, et surpris en entendant les violentes clameurs de l'armée, demeurèrent dans l'étonnement et la stupeur. Dressant les oreilles, et longtemps immobiles, ces animaux se réunirent enfin aux chevaliers et aux gens de pied, et, ainsi mêlés dans les rangs des hommes armés, marchant avec ceux qui marchaient, s'arrêtant avec ceux qui s'arrêtaient, et soulevant de nouveaux nuages de poussière, ils répandirent la terreur parmi les Sarrasins, qui ignoraient entièrement ce fait, et qui se trouvaient éloignés avec toute leur multitude de combattants.

CHAPITRE XLV.

Les Chrétiens sortirent ensuite des montagnes, et s'arrêtèrent dans la vallée et dans la plaine même où étaient dressées les tentes des Sarrasins, des Arabes, des Maures et des Publicains, distribués en divers corps. Alors les troupeaux et tout le gros bétail, dont nul n'eût pu faire le dénombrement, se séparèrent spontanément et se dirigèrent vers des pâturages voisins, sans guide et sans maître, comme si un avertissement divin les eût portés volontairement à sortir des rangs de l'armée catholique, pour ne pas obstruer ses mouvements et cependant à demeurer sur le même point au milieu des pâturages, afin que les Chrétiens pussent les retrouver après la victoire. Aussitôt que les troupeaux se furent écartés les corps d'armée des Français, se trouvant en face des infidèles et placés eux-mêmes à leur rang, les uns en avant sur la première ligne, d'autres sur la droite et sur la gauche, d'autres sur les derrières, se préparèrent tous pour le combat. Tous les chevaliers et les gens de pied se rassemblèrent en groupes autour de leurs enseignes et de leurs bannières. Le duc Godefroi, souverain de Jérusalem après le Seigneur des seigneurs, alla assiéger les portes d'Ascalon avec deux mille chevaliers et trois mille hommes de pied', armés de toutes pièces, couverts de leurs cuirasses, de leurs casques et de leurs boucliers, et portant leurs lances et leurs flèches, afin qu'aucun corps des habitants ne put sortir de la ville par ce côté, et venir surprendre et attaquer les Français sur leurs derrières. Sur la droite, le comte Raimond conduisit un corps très nombreux, formé de tous ceux qui le suivaient, vers des vergers très spacieux et bien garnis, situés en avant des murailles, afin de pouvoir prêter ses forces et porter secours à ses compagnons lorsque la bataille serait engagée, et relever les courages abattus par la crainte, dans un moment de danger. Robert, prince de Normandie, Robert de Flandre, Olivier de Joux, Gérard de Chérisi et Renaud de Toul, conduisirent leur corps sur la gauche, pour engager le combat contre les Maures et tous les Gentils qui occupaient la plaine. Tous les chevaliers et les hommes de pied chrétiens, réunis autour de leurs drapeaux et de leurs bannières, demeurèrent fermes, animés d’un même esprit et disposés à résister vigoureusement.

CHAPITRE XLVI.

Les combattants se trouvant ainsi face à face, une bataille terrible s'engagea aussitôt. D'abord les Ethiopiens ou Azoparts, qui, selon leur usage, combattent un genou en terre, s'avancèrent sur la première ligne, et attaquèrent vivement les Français en faisant, pleuvoir sur eux une grêle de flèches ; en même temps ils faisaient retentir, leurs trompettes et leurs tambours, afin de porter la terreur, par ces horribles : sons, parmi les chevaux et les hommes, et de les repousser en dehors du champ de bataille. Ces mêmes Azoparts, hommes horribles et très noirs, portaient en outre des fléaux en fer, instrument terrible avec lequel ils battaient violemment les cuirasses et les casques, frappaient les chevaux à la tête, et dont les coups redoutables retentissaient d'une manière épouvantable dans les rangs des fidèles. Les Arabes, les Sarrasins et les Publicains, munis de lances, de flèches, de frondes et de toutes sortes d'armes, s'avancèrent ensuite par milliers, attaquèrent les divers corps des Chrétiens, portèrent la guerre sur tous les points, et : combattirent une grande partie de la journée. Les Chrétiens, beaucoup moins nombreux que leurs innombrables adversaires, et bientôt attaqués et entourés de tous côtés ;, combattirent cependant sans relâche, et, affaiblirent et écrasèrent les corps ennemis. Enfin, à la suite d'une lutte opiniâtre et ay.ec le secours de Dieu, les Gentils furent vaincus, toute l'armée du roi de Babylone prit la fuite, et, se dispersant à travers champs, pour se retirer sur les bords de la mer, les ennemis se sauvèrent devant ceux qui les massacraient et les poursuivaient.

CHAPITRE XLVII.

Le duc Godefroi, le comte Raimond, Eustache, Tancrède, Gonou de Montaigu et son fils Lambert, voyant que l'armée des Gentils commençait à plier et à perdre courage, lancèrent leurs chevaux avec impétuosité, suivis d'une foule de gens de pied ; et poussant des cris, volant au milieu des rangs ennemis, ils assouvirent leur fureur en en faisant un affreux carnage, et secondèrent puissamment les efforts de leurs frères. Les Arabes et les autres peuples, se voyant hors d'état de soutenir plus longtemps le combat, dispersés et abattus, prirent la fuite dans les champs, ou se jetèrent dans des sentiers étroits ; mais, poursuivis de tous côtés par les chevaliers vainqueurs, ils tombaient ça et là sous leurs coups, comme un misérable troupeau. Un corps nombreux de ces derniers, qui se retirait vaincu, et était serré de près par les Chrétiens, se dirigea vers les vaisseaux et la mer, dans l'espoir de se sauver plus sûrement. Le comte Raimond les ayant rencontrés par hasard en fit un cruel massacre, les poursuivit et les chassa devant lui jusqu'à la mer, où trois mille d'entre eux se noyèrent pour échapper aux armes des Chrétiens. Tandis que les Sarrasins, effrayés par cet affreux carnage, cherchaient les uns à se sauver vers la mer, les autres à se retirer dans les vergers, un plus grand nombre à rentrer par la porte dans Ascalon, tous les Chrétiens vainqueurs se portèrent et se répandirent dans le camp des Gentils, les uns enlevaient la pourpre précieuse, d'autres des vêtements et des vases d'argent, et des blocs énormes d'un métal plus précieux encore ; d'autres prenaient des mulets, des chameaux, des chevaux, des dromadaires et des ânes très robustes ; tous, oubliant en ce moment le combat, enlevaient tout ce qui se présentait à leurs yeux, comme des hommes épuisés par le jeûne et par une longue abstinence.

CHAPITRE XLVIII.

Cependant les Gentils qui se trouvaient encore en une multitude innombrable sur les bords de la mer et dans la plaine, voyant que les Français étaient uniquement occupés à ramasser du butin, et avaient cessé de les poursuivre, rassemblèrent de tous côtés leurs compagnons ; et, ralliant toutes leurs forces au Son des trompettes et des cors, ils s'élancèrent vigoureusement sur ces hommes avides de leurs dépouilles et prompts à oublier les combats, et massacrèrent un grand, nombre de Chrétiens qu'ils attaquèrent à l’improviste. Bientôt la victoire que ceux-ci venaient de remporter eût été chèrement expiée, si le duc Godefroi, prince souverain de Jérusalem, qui conduisait les corps de réserve vers les montagnes, voyant le péril de ses frères, aveuglés par leur avidité n'eût volé aussitôt pour faire face aux ennemis. Rappelant les Chrétiens du pillage, et leur adressant des réprimandes, il les invita en même temps à s'occuper du soin de leur défense. O hommes rebelles et incorrigibles, leur dit-il, qui donc vous a fasciné la vue, à tel point que vos mains se soient portées au pillage qui vous était interdit jusqu'au moment où tous vos ennemis auraient succombé sous le glaive, par l’assistance de Dieu ? Allons donc, renoncez à poursuivre le butin, tournez-vous contre vos ennemis, et n'allez pas leur céder au moment ou ils se relèvent pour venir prendre de vous une cruelle vengeance. Il dit, et s'élançant l’épée nue dans les rangs des ennemis, suivi de tous les siens, fit-un nouveau carnage parmi les infidèles, et ralliant bientôt tous les Chrétiens qui renoncèrent au pillage, il les conduisit avec lui pour recommencer le combat. Les Gentils, vaincus une seconde fois tournèrent le dos et se hâtèrent de fuir vers la ville d'Ascalon, poursuivis par les Chrétiens qui les frappaient à coups redoublés.

CHAPITRE XLIX.

Le duc et tous ceux qui étaient avec lui, tant chevaliers que gens de pied, pressèrent vivement les fuyards, et ne laissèrent aucune distance entre eux et leurs ennemis, ils en firent un massacre terrible, et les chassèrent devant eux jusqu'à la porte d'Ascalon. Heureux ceux qui furent reçus à cette porte, ou qui purent trouver moyen de la franchir ! On dit que les Sarrasins s'y précipitèrent avec une telle impétuosité, et y furent tellement pressés, que deux mille hommes et plus furent tués ou étouffés sous les pieds de leurs compagnons, des chevaux et des mulets, tant en dedans qu'en dehors de cette porte. Les derniers, et ceux qui s'étaient attardés dans leur fuite, voyant de tous côtés de nouveaux sujets d'angoisse, éprouvant mille difficultés pour entrer et se trouvant au milieu de cette horrible mêlée, exilés de la ville lorsque la porte fut fermée sur eux, se hâtèrent de monter sur les palmiers, les oliviers ou les figuiers, afin de se cacher du moins dans l'épaisseur des feuillages, et d'échapper ainsi à la mort. Mais les Chrétiens, qui marchaient à pied et les suivaient de très près, ayant vu ces malheureux s'élancer sur les arbres, les perçaient à coups de flèches, et, les frappant, comme des oiseaux, de leurs traits lancés dans les airs, ils les faisaient tomber à moitié morts du haut des arbres ; en sorte que la terre fut bientôt jonchée d'un grand nombre de cadavres.

 

CAP. L.-- Quando praelium hoc commissum sit, et de ibidem gestis.

 Sexta feria, pridie Idus Augusti mensis, commissum est hoc praelium a viginti millibus Christianorum adversus trecenta millia gentilium, Sarracenorum, Arabum, publicanorum, Maurorum de terra Aethiopiae. Quorum triginta millia in aperta camporum planitie cecidisse nobis retulerunt, qui in eodem certamine praesentes adfuerunt, praeter duo millia suffocatorum et occisorum in porta urbis, et absque his qui, armorum pericula vitare existimantes, undis abyssi maris submersi sine numero perierunt. Nulli vero Christianorum viri nominati illic ceciderunt, praeter paucos pedestris vulgi, ut procul dubio a veridicis fratribus compertum est. Hac fuga et contritione gentilium ac Christianorum victoria, longissima hasta argento operta per totum, quod vocant Standart, et quae regis Babyloniae exercitui signum praeferebatur, et circa quam praecipua virtus densabatur, ad quam victi et dissipati revertebantur, capta est a Roberto Northmannorum principe, et in templum Dominici sepulcri transmissa, et usque in hodiernum diem ob memoriam victoriae Christianorum attitulata est. Nunc ergo hac bellorum tempestate sedata, atque Meravi, qui secundus a rege in omni decreto et consilio habetur, cum tota gente sua triumphato, Christianis laetitia praedarum tam in tentoriis quam armentis, camelis, buflis, asinis, ovibus, hircis, bobus, cunctisque rebus tribuitur. Quibus plurimi onusti et refocillati, tota nocte gradientes, in gaudio cordis et voce exsultationis Jerusalem reversi sunt, ante sepulcrum sanctissimum Deo laudes et gratias super omnibus referentes quae eis prospere et gloriose acciderunt.

CAP. LI.-- Comes Reymundus Ascalonem et Asur contra Christianos consilio suo obfirmat.

Dux Godefridus, readunatis sociis equitum et peditum circiter duo millia, urbis Ascalonis portas in omni latere obsedit, ut cives et milites ex nova caede et recenti victoria stupefacti ac trementes civitatem redderent, ultra desperantes regis Babyloniae auxilium, cum totius regni sui virtus congregata vehementer nunc attrita fuerit et dissipata. Verum ubi aliquid noctis processit, plurimumque consilii Ascalonitae de urbis redditione et vitae intercessione iniissent, comes Reymundus, invidus omnis gloriae ducis Godefridi propter turrim David, quam amiserat, Sarracenorum civibus occultam in hunc modum misit legationem: « Estote viri fortissimi, et minis ducis Godefridi ne terreamini, urbem in manus ejus reddentes; quia universi principes nostri reditum in terram cognationis suae post peractum bellum habere decreverunt; et exiguam manum pugnatorum hac nocte circa urbem cum illo remanere sciatis. » Hac comitis legatione et solamine cives ac milites animati, et a redditione urbis et dandis dextris aversi, orto sole, in moenibus ad defensionem constiterunt, sagittis, fundibulis, omnique armorum genere ducem cum suis ab obsidione urbis arcentes. Dux autem visa illorum audacia et repugnatione, et quia de omnibus suis non amplius quam septingenti equites secum remanserant, et quia instinctu et suasu ejusdem comitis universi principes abierant, in littore maris viam continuantes, movit et ipse castra ab obsidione, via regia secus maritima usque ad civitatem Assur praecedentes comprimores consecutus. Illic comes Reymundus per diei unius et noctis spatium obsidionem circa civitatem Assur egerat, arbitrans ex nova caede et recenti victoria cives concussos urbem in manu ejus reddituros. Plurimas etiam minas et terrores civibus inferens, interdum vitam et salutem et omnem gratiam ab eo consequi, si redderent urbem, promittebat. Sed ducis Godefridi adventu comperto, conscius doli adversus eum quem per invidiam fecerat, cum omni comitatu suo ab obsidione Assur recessit, hortatus cives ne Godefridum expavescerent, et ne aliqua minarum illatione aut bellico impetu urbem illi aperirent, plurimum contestans quia nullus principum qui praecesserant, illi ad auxilium rediret.

CAP. LII.-- Dux et comes Reymundus pacificantur.

Taliter cives adhortatus ad impedimentum ducis, iter maturavit, et in regione, quae est inter Caesaream et urbem Caiphas, juxta fluvium quemdam dulcis aquae, Roberto Flandrensi, et aequivoco suo, Roberto Northmannorum principi, caeterisque primoribus associatus est. Godefridus dux ad Assur veniens, civitatem per diem obsedit, si forte aliquo eventu aut timore Assyriis incusso, in manu ejus traderetur. Sed Reymundi suasione et attestatione hos sicut Ascalonitas rebelles ac resistentes inveniens, tristi animo divertit ab urbe, et admonivit socios ut Reymundum in castris impeterent, et omne nefas, quod adversus se egerat, in caput illius redderent. Qui statim loricis induti, dum vexillis erectis in castra veniunt, et in comitem animo irato tendere disposuissent, Reymundus vero pariter ex providentia armatus ad resistendum illi occurrere decrevisset, Robertus Flandrensis et caeteri viri magnifici intervenerunt, viros graviter arguerunt, quos tandem utrinque multo conatu placatos in concordia reduxerunt.

CAP. LIII.-- Principibus repatriare cupientibus dux valedicit, et cives Asur duci confaederantur.

Jam Deo et Domino nostro Jesu Christo favente, his in concordiam reductis, Robertus Flandrensis, Robertus princeps Northmannorum, Reymundus pariter de Provincia et universi principes reditus sui intentionem duci aperiunt, ac benevolum in omnibus quae habebant in animo humili et mansueto habito colloquio invenerunt. Dux vero in cunctis voluntati fratrum satisfaciens, Jerusalem remeare decrevit, eo quod potestas urbis in tuitione et defensione ipsius collata sit; et diu colla sociorum amplexans, et omnes benigne deosculans, obnixe cum lacrymis precatur eos in bono commendans ut sui memores existant, et confratres Christianos admoneant, quatenus ad Domini sepulcrum venire non dubitent, ac sibi caeterisque consociis in exsilio remanentibus, auxilio de die in diem adversus tot barbaras nationes concurrant. Viri vero et cives Assur, audito quod dux remeabat, et cum Reymundo caeterisque in concordiam redierat, de salute urbis et pace foedus cum duce pepigerunt, obsides tributorum et civitatis constituentes illi. Ipsi pariter ab eodem duce pro stabilitate fidei et pacis Gerhardum sibi devotum militem, ortum de castello Avennis, obsidem susceperunt.

CAP. LIV.-- De caeteris fidelibus repatriantibus.

Et ecce tot praeliis, tot laboribus omnibus saeculis inauditis in victoria et bono fine completis, duce quoque et universis sociis mutuo commendatis, magni et pusilli, primores et subditi, in terram nativitatis suae reditum parant a diutino exsilio, et palmas victoriae in manu sua referunt, prae nimia pietate lacrymis affluentes super fratribus in exsilio relictis. Quibus, osculo dilectionis dato, valedicentes, viam remensi sunt per easdem civitates et montium difficultates juxta mare Palaestinum, qua et venerant in Jerusalem: ubi illis ab omnibus praedictis civilatibus, Ptolemaide, Tyro, Sidone, Triple, Baurim et reliquis civitatibus, licentia concessa est vendendi et emendi vitae necessaria. Ab omni denique impetu et insidiis a facie eorum omnes gentes urbesque earum quieverunt, pavidae et tremefactae super contritione regis Babyloniae et victoria quae ipsis fidelibus a Deo vivente collata est. Sic igitur secure et pacifice loca haec transeuntes, pauca quidem arma habentes, sed palmas in signum victoriae manibus portantes, in regionem civitatis Gybel frugibus et vineis opulentissimam declinaverunt: ubi procul a moenibus urbis propter loca rivis et pascuis commoda, aperta camporum planitie, tabernacula extendentes, duobus diebus bonis uberrimis terrae illius delectati sunt.

CAP. LV.-- Boemundus Laodiceam, Christianorum urbem, obsedit.

His itaque in locis dum moram facerent, nuntiatum est illis quomodo Boemundus, avaritia aggregandi et acquirendi insaturatus, Laodiceam, urbem et habitationem catholicorum Graecorum, longa obsidione occupasset; turresque duas civitatis, in littore maris sitas, magistras urbis a nautis tributa exigentis, jam captas invasisset auxilio et navali assultu Pisanorum et Genuensium; custodesque catholicos alios trucidasset, alios visu excaecatos ab ipsarum arce ejecisset. Sed Pisani et Genuenses non nimium super his injuriis criminandi sunt: nam ex ore Boemundi longe aliter quam res esset intellexerunt. Unde falsa illius adhortatione ducentis navibus praedictas turres vallaverunt, et malis navium procera longitudine nubes tangentibus et sportas vimineas in summitate affixas continentibus, custodes praesidiorum graviter oppresserunt, creberrimis lapidum et sagittarum ictibus a superveniente arbore turres et viros impugnantes. Audito enim Pisanorum et Genuensium adventu, Boemundus, princeps subdolus et frater avarus, ab Antiochia sex milliaribus Laodiceae vicina illis occurrens, omne malum et grande nefas de civibus Laodiceae referebat: hos enim noxios esse Christianorum calumniatores, ut sic omnium animos in odium civium et urbis obsidionem facilius hoc concitaret instinctu. Quare factum est ut creduli verbi illius primum turres obsidentes, custodes earum in deditionem cogerent; dehinc turribus sua arte vel vi superatis, urbem cingerent. Qui gravi et longo assultu cives vexantes, jam trans vallum murorum pontes duos potenter locaverunt, per quos usque ad moenia facilius ipsis pateret accessus, et sic urbs angustiata in brevi Boemundo redderetur. In proximo enim fuit ut civitas applicitis hujusmodi ingeniis caperetur, cives punirentur, et Boemundo omnia injuste traderentur. Injuste quidem, nam in obsidione Antiochiae eadem Laodicea navali obsidione et assultu Winemari de Bulonia, piratarum magistri, et quorumdam Christianorum, cum praefatis turribus superata et capta est. Hi, collectione navium e diversis terris et regnis contracta, scilicet ab Antwerpia, Tyla, Frisia, Flandria, per mare Provincialibus in terra S. Aegidii, de potestate comitis Reymundi, associati, navigio in circuitu orbis terrae usque ad ipsam urbem Laodiceae appulsi sunt. Quam occupantes et expugnantes, Turcos et Sarracenos, injustos dominatores, in ea repertos gladio percusserunt, urbem vero et ejus moenia apprehendentes, comiti Reymundo cum ipsis turribus post obsidionem Antiochiae contulerunt. Winemarus, magister et ductor piratarum, post haec a Turcopolis et militibus regis Graecorum captus et carceri deputatus est; sed ducis Godefridi interventione post plurimum temporis a carcere et vinculis eductus est. Comes vero Reymundus post captionem Antiochiae, decreto itinere suo in Jerusalem cum caeteris, imperatori Constantinopolis Laodiceam civitatem Turcis et gentibus ereptam restituit et sic fidem inviolatam illi reservavit, Juraverat enim sibi, foedusque percusserat cum eo una cum Godefrido et principibus caeteris, de cunctis urbibus, castellis et terris ad regnum ipsius pertinentibus, nihil quidquam de omnibus retinere aut mentiri. Hac de causa Boemundum principes, ab Jerusalem regressi et in terminis civitatis Gybel hospitati, comperientes Laodiceam injuste obsedisse, ac imperatori comitique Reymundo injuriam fecisse, nuntios constituunt, qui eum amicabiliter et pacifice ex legatione et rogatu Christianorum confratrum, ab Jerusalem in victoria Dei redeuntium, compellarent, quatenus ab urbis obsidione recederet, nullamque ultra Christianis calumniam inferret.

CAP. LVI.-- Episcopus Pisanus redeuntes peregrinos humiliter salutat.

Interea dum ad hoc nuntii eligerentur, episcopus Pisanorum, Dagobertus nomine, cognito adventu et reditu Christianorum peregrinorum ab Jerusalem, quorum per plurinum tempus fama nota fuit aut memoria usque ad diem hanc, assumptis aliquibus viris de comitatu suo egregiis, fratres adire et visitare contendit. Quibus inventis in regione praedicta, nullo modo a fletu prae gaudio se continere potuit; sed in omnium majorum atque minorum colla ruens, coepit cum lacrymis universos deosculari, dicens: « Vere et absque ulla ambiguitate fateor vos filios et amicos Dei viventis, qui non solum rebus vestris, urbibus, castellis, praediis, uxoribus, filiis ac filiabus abrenuntiavistis, sed etiam animabus vestris non pepercistis, cum hanc Dei et Domini nostri Jesu Christi expeditionem, in tam longinquas et barbaras nationes facere non dubitastis; totque adversa, ut compertum habemus, pro Redemptoris nostri gratia sustinuistis. Non est auditum a Christi nativitate, ut aliquis Christianorum exercitus, per tot regna et pericula transiens, Jerusalem, in potentia et virtute, expugnatis et ejectis adulterinis filiis et incolis, obtineret, ac loca sancta mundaret, atque in ea post victoriam ad tuendam magnificum Christianorum principem Godefridum exaltaret, sicut de gloria et virtute ejus et vestra nunc accepimus. Propter quod gavisi desiderio videndi vos, et salutandi ac colloquendi huc venire decrevimus.

CAP. LVII.-- Mutua collocutio episcopi et peregrinorum.

Ad haec a fidelibus peregrinis venerabili episcopo sic responsum est: « Si Christianorum prosperitati congaudetis, et saluti arridetis, cur Christianis civibus, videlicet urbis Laodiceae injuste vim intulistis, turres eorum cepistis, custodes trucidastis, et adhuc urbem obsidione vastastis? » His auditis, episcopus benigne et patienti animo excusavit se, ac se suosque in omnibus ignoranter deliquisse profitetur, dicens: « Mundi a sanguine hoc sumus. Nam cum rudes ac totius guerrae ignari navigio ad has partes venissemus, Boemundus ab Antiochia nobis obviam factus est, qui cives Laodiceae falsos Christianos esse asseruit; eosdem etiam semper Christianis confratibus adversari, et traditores peregrinorum apud Turcos et Sarracenos fuisse illos summopere referebat. Ad hoc ulciscendum, opem et virtutem nostram precatus est. Nos vero verbis et assertionibus illius credentes, hosque cives sceleratissimos aestimantes, vires et opem sibi ad obsidendam urbem et ejus habitatores contulimus, et obsequium nos praestare Deo in occisione illorum arbitrati sumus. Sed nunc veritatem ex ore vestro novimus, quomodo invidia et avaritia, non Dei gratia, hos Boemundus persequitur; et nos misere decepit ad obsidendos et puniendos Christianos. Et ideo sine mora ad nostros redituri, rem aperiemus, et sic ab urbe eos et ab omni impugnatione cohibebimus. »

CAP. LVIII.-- Boemundus, nolens obsidionem solvere, deseritur ab omnibus.

Hoc dicto, nuntii ab exercitu Hierosolymitarum cum Pisanorum episcopo profecti sunt. Sed Boemundum in nimia avaritiae suae pertinacia reperientes, legationem confratrum et comprimorum benigne sibi aperuerunt quatenus ab urbe Laodicea arma et vires suas amoveret, ne erga imperatorem Graecorum fidem promissam mentirentur, et reditus sui impedimentum gravissimum in regno illius paterentur. Boemundus vero, auditis nuntiorum verbis, petitionem et admonitionem fidelium prorsus sprevit, et nunquam se recessurum a muris et moenibus Laodiceae asseruit, donec urbs et cives suae manciparentur ditioni. Nuntii autem omnia responsa et aspera verba Boemundi ejusque impatientiam ad exercitum referentes, primoribus indicant, ac iras omnium vehementer acuentes, eo animos illorum commovent, ut arma acquiri et bello aptari universi, parvi et magni, monerentur. Ad haec episcopus, Boemundi intentione et responsione cognita, in castra et classes suorum descendens, universos qui in suo erant comitatu causam edocuit et commonitionem Christiani exercitus. Sic cunctos Pisanos et Genuenses, in Domino Deo compunctos, ab obsidione urbis et auxilio Boemundi revocavit, ne ultra ad subveniendum manum in cives mittere praesumpsissent. Boemundus ergo videns se auxilio destitutum, viresque suas nimium attenuatas, et quod fideles Christi ac principes bello et vi armorum eum amovere conspirassent, vespere coelos terrasque obumbrante, ab obsidione murorum procul cum omni manu sua secessit, et confratrum voluntati, nescio amore an timore, nolens volensque, obtemperavit.

CAP. LIX.-- Armati fideles Laodiceam pervenientes, Boemundum fugisse reperiunt.

Crastina vero die per universum mundum relata, omnis multitudo peregrinorum armis et loricis induuntur; et iter insistentes, plurimumque diei peracto, Laodiceam pervenerunt in vexillis ostreis tubarumque multitudine. Sed nullam contradictionem sibi resistentium invenientes, pacifice portas civitatis ultro sibi a civibus patefactas introierunt in omni susceptione benigna. Boemundum enim procul abstitisse, et abhinc usque ad dimidium milliare consedisse, eis nuntiatum est. Comes ergo Reymundus cum quingentis fratribus suae societatis munitionem urbis ingressus, suum vexillum, quod erat notissimum, in eminentioris turris erexit cacumine, custodia suorum per universas Laodiceae turres locata. Caeteri vero fratres et comprimores per omnia aedificia domorum extra et infra hospitandi gratia divisi sunt. Circiter viginti millia Hierosolymitanorum erat numerus, quando ab Jerusalem reversi, Laodicea confinia intraverunt, quibus omnium rerum vitae necessariarum copia a vendentibus concessa est. Mensis enim September et Autumni tempus erat, quando Laodiceam pervenerunt. Ubi praecipua ubertate frumenti, uvarum, musti, olei et hordei fruentes, quindecim dierum spatium laetanter peregerunt, civibus urbis et peregrinis Pisanis ac Genuensibus omnem familiaritatis et affabilitatis mutuam gratiam exhibentibus.

CAP. LX.-- Boemundus Laodicensibus reconciliatur, et quibusdam aliis.

Inter haec mutuae charitatis gaudia utrinque sui recordati Christiani nominis et communiter habitae tribulationis, passionis et pristinae dilectionis, internuntios constituerunt, qui Boemundum de injustitia sua arguerent et de concordia interpellarent, quatenus compunctus fratribus reconciliari non abnueret, fratres quoque eum satisfacientem benigne in concordiam et charitatem reciperent. Boemundus, his auditis nuntiis, compunctus super omnibus, in unitatem et dilectionem festinanter redit. Etenim statuto die in campestribus Laodiceae colloquio habito, praecipue inter duos comites Reymundum et Boemundum, dehinc inter alios pax et amicitia firmata est, et omne vetus odium penitus exclusum. Sicque triduo cum illis Boemundus moram faciens, in obsequio charitatis victoriam Jerusalem sciscitatus est: post haec Antiochiam cum suis reversus est. Robertus vero Flandrensis, Robertus pariter Northmannorum princeps, Gastus de Burdeiz, Cuno de Monte-Acuto et caeteri compares, post aliquot dies reditum navigio constituerunt ad terram nativitatis suae. At comes Reymundus, metuens Laodiceam et Tortosam urbes, quas difficili labore subjugaverat, ex Boemundi avaritia et instabilitate amittere, cum plurima manu suorum sequacium remansit.

 

CHAPITRE L.

Cette bataille fut livrée le sixième jour de la semaine, le 11 du mois d'août, entre vingt mille Chrétiens d'une part et trois cent mille Gentils d'autre part, Sarrasins, Arabes, Publicains et Maures du pays d'Ethiopie. Ceux qui ont été témoins oculaires de cette journée nous ont rapporté que ces derniers avaient perdu trente mille hommes tombes dans la plaine, sans compter deux mille hommes étouffes où tu es auprès de la porte de la ville, et tous ceux qui, dans l'espoir d'échapper aux armes des Chrétiens, se lancèrent et furent engloutis dans les abîmes de la mer, mais dont le nombre demeura inconnu. Parmi les Chrétiens aucun homme de marque ne périt ; ils ne perdirent même qu'un petit nombre de gens de pied, comme l'ont assuré d'une manière certaine des hommes d'une sincérité incontestable. Tandis que les Gentils fuyaient et périssaient sous les coups des Chrétiens victorieux, Robert, prince de Normandie, enleva une très longue lance, toute recouverte en argent, que les Normands appellent un étendard ; on le portait, en guise de bannière, en avant de l'armée du roi de Babylone, le corps principal se rassemblait tout autour, et c'était encore là que tous venaient se rallier lorsqu'ils étaient vaincus et dispersés. Robert envoya cette lance dans le temple du sépulcre du Seigneur, et on l'y conserve encore aujourd'hui, en souvenir de la victoire des Chrétiens. L'affreux tumulte de la guerre étant apaisé, et l'émir Afdal, qui était considéré, dans tous les conseils et dans toutes les résolutions, comme le premier après le roi de Babylone, ayant été vaincu ainsi que son armée, les Chrétiens se livrèrent enfin à la joie d'enlever le butin, les tentes, les troupeaux, les chameaux, les buffles, les ânes, les moutons, les bœufs, et tout ce qu'ils purent trouver. Chargés et restaurés par ces richesses, ils marchèrent toute la nuit, rentrèrent dans Jérusalem, le cœur ivre de joie et poussant des cris d'allégresse, et ils allèrent devant le très saint sépulcre chanter les louanges de Dieu et lui rendre grâces du glorieux succès accordé à leurs armes.

CHAPITRE LI.

Le duc Godefroi, ayant rallié ses compagnons d'armes, tant chevaliers que gens de pied, au nombre de deux mille environ, alla assiéger de tous côtés les portes de la ville d'Ascalon, dans l'espoir que les habitants et les chevaliers, encore tout tremblants et étourdis de leur récente défaite, lui livreraient cette place, ne pouvant conserver aucun espoir d'être secourus par le roi de Babylone, puisque toutes les troupes de son royaume, rassemblées pour la bataille, avaient été détruites ou dispersées par la force des armes. Mais tandis que la nuit s'avançait, et que les Ascalonites tenaient conseil et paraissaient disposés en majeure partie à rendre la ville, en demandant grâce de la vie, le comte Raimond, envieux de la gloire du duc Godefroi depuis que celui-ci lui avait enlevé la tour de David, envoya un message secret aux Sarrasins habitants d'Ascalon, leur disant : Demeurez inébranlables, ne vous laissez point effrayer par les menaces du duc Godefroi, et ne lui livrez point votre ville, car tous nos princes, ont résolu, après avoir terminé cette guerre, de retourner dans leur terre natale, et apprenez qu'il ne reste avec le duc, dans les environs de votre cité, qu'une faible troupe de combattants. Les habitants et les chevaliers sarrasins, ranimés par ces paroles consolantes, et, renonçant à rendre la place, et à présenter la main aux Chrétiens, se portèrent le lendemain sur leurs remparts, dès le lever du soleil, résolus à se défendre, et cherchant à repousser le duc et les siens loin de la ville, en lançant des flèches, et leur résistant avec leurs frondes et toutes sortes d'autres armes. Le duc voyant que les assiégés avaient repris courage et recommençaient à se battre, qu'il ne lui restait de tous ceux qu'il avait amenés, que sept cents chevaliers environ, et que, cédant aux insinuations et aux avis du comte Raimond, les autres princes s'étaient retirés et poursuivaient leur marche sur les bords de la mer, leva aussi son camp, abandonna le siège d'Ascalon, et s'avançant par la route royale le long de la mer, il se rendit vers la ville d'Assur,[4] sur les traces des princes qui l'avaient devancé. Le comte Raimond avait assiégé cette ville pendant un jour et une nuit, espérant que les citoyens, encore tout étourdis de leur récente défaite, ne tarderaient pas à la remettre entre ses mains. Tantôt il avait prodigué les menaces afin d'effrayer les habitants, et dans d'autres moments il leur avait promis de leur faire grâce de la vie, et de les combler même de faveurs s'ils lui livraient aussitôt la place. Mais lorsqu'il apprit que le duc Godefroi s'approchait, honteux de l'artifice que sa jalousie lui avait suscité contre ce dernier, le comte abandonna le siège d'Assur, et partit avec tout son corps d'armée, exhortant les citoyens à ne point redouter Godefroi, à ne céder ni à ses menaces ni à ses attaques, et leur affirmant, à diverses reprises, qu'aucun des princes qui avaient marché en avant ne reviendrait pour lui porter secours.

CHAPITRE LII.

Après avoir laissé ces paroles d'encouragement aux habitants d'Assur, pour mettre obstacle aux projets du duc, le comte Raimond se remit en route, et alla rejoindre Robert de Flandre, Robert prince de Normandie, et les autres chefs des Chrétiens, dans le pays situé entre Césarée et la ville de Caïphe, et sur les bords d'un fleuve d'eau douce. Le duc Godefroi arriva devant Assur, et assiégea la ville pendant un jour, dans l'espoir qu'un heureux accident ou un sentiment de crainte porterait les Assyriens à à la remettre entre ses mains. Mais les ayant trouvés, par suite des exhortations et promesses de Raimond, rebelles et disposés à la résistance comme les Ascalonites, il se retira le cœur rempli de tristesse, et invita ses compagnons d'armes à attaquer Raimond dans son camp, pour faire retomber sur sa tête toutes les trahisons dont il avait à se plaindre. Aussitôt les chevaliers, revêtus de leurs cuirasses et dressant leurs bannières, marchèrent sur le camp du comte, et se disposèrent à l'attaquer avec fureur ; Raimond, qui avait prévu cet événement, s'était armé de son côté, et se préparait à marcher à la rencontre du duc pour repousser son agresseur, lorsque Robert de Flandre et les autres princes vinrent s'interposer, réprimandèrent sévèrement les deux rivaux, et parvinrent, non sans de grands efforts, à, apaiser les deux partis, et à rétablir la concorde.

CHAPITRE LIII.

Cette querelle ainsi, terminée par la grâce de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, Robert de Flandre, Robert prince de Normandie, Raimond de Provence, et tous les autres princes, annoncèrent au duc l'intention de retourner dans leur patrie, et le trouvant rempli de bienveillance, dans une conférence intime et amicale qu'ils eurent avec lui, au sujet de toutes les choses dont ils étaient occupés. Le duc, cédant en tous points aux volontés de ses frères, résolut de retourner à Jérusalem, dont la garde et la défense avaient été remises en ses mains. Il demeura longtemps dans les bras de ses compagnons, les embrassant tous avec bonté, versant des larmes, les suppliant et leur recommandant, avec de vives instances, de se souvenir sans cesse de lui, d'engager leurs frères chrétiens à ne point craindre de venir visiter le sépulcre du Seigneur, pour se réunir à lui-même et à ceux de leurs compagnons qui demeuraient en exil, et à accourir au contraire enfouie et tous les jours, pour les secourir contre tant de nations barbares. Les habitants et les citoyens d'Assur ayant appris que le duc retournait à Jérusalem, après s'être réconcilié avec Raimond et les autres princes, conclurent un traité de paix avec Godefroi, pour assurer la tranquillité de leur ville, et lui donnèrent des otages pour garantie de leurs tributs et de leur fidélité. Le duc, de son côté, s'engagea à observer sincèrement le traité, et leur donna aussi en otage Gérard, chevalier qui lui était dévoué, originaire du château d'Avesnes.

CHAPITRE LIV.

A la suite de tant de combats et de fatigues inouïs dans l'histoire des siècles, mais couronnés par la victoire et par une heureuse conclusion, après s'être longuement félicités avec le duc et tous ses compagnons, les grands et les petits, les princes et les sujets firent leurs préparatifs pour retourner, après leur long exil, dans la terre natale, et portant en mains les palmes de la victoire, ils versèrent des larmes de tendresse et de regret sur ceux de leurs frères qu'ils laissaient encore dans l'exil. Après leur avoir donné le baiser d'amour, ils leur dirent adieu, et se remirent en marche, en passant par toutes les villes et les montagnes escarpées qu'ils avaient traversées le long de la mer de Palestine, en se rendant à Jérusalem. Dans toutes les villes que j'ai déjà nommées, à Ptolémaïs, à Tyr, à Sidon, à Tripoli, à Béryte, et dans beaucoup d'autres encore, ils eurent entière faculté d'acheter toutes les denrées dont ils avaient besoin. Tous les habitants du pays et de ces villes, effrayés et tremblants encore de la destruction de l'armée de Babylone, et de la victoire que le Dieu vivant avait accordée aux Chrétiens, s'abstinrent entièrement de les attaquer, et de leur tendre aucun piège. Ils traversèrent donc tous ces lieux en sécurité et paisiblement, ayant peu d'armes, mais portant en mains les palmes qui attestaient leur victoire ; et ils arrivèrent ainsi sur le territoire de la ville de Gibel, riche en toutes sortes de productions et en vignes : là, ayant dressé leurs tentes au milieu d'une plaine bien ouverte, loin des murailles de la ville, et dans un lieu commode à cause des ruisseaux et des pâturages qui l'avoisinaient, ils y passèrent deux jours, jouissant avec délices de toutes les richesses de cette terre féconde.

CHAPITRE LV.

Tandis qu'ils séjournaient encore en ces lieux, on leur apprit que Boémond, insatiable dans son désir d'acquérir et d'amasser des possessions, assiégeait depuis longtemps la ville de Laodicée, habitée par des Grecs catholiques ; qu'il avait déjà attaqué et pris deux tours situées sur les bords de la mer, et qui dominaient cette ville, où l'on avait coutume de prélever des tributs sur les matelots ; qu'il était parvenu à s'emparer de ces tours avec l'aide des Pisans et des Génois ; qui les avaient attaquées par mer, et que les catholiques qui les défendaient avaient été les uns massacrés, les autres jetés dehors après avoir eu les yeux crevés. : On ne peut cependant accuser les Pisans et les Génois de ces cruautés, car Boémond leur avait fait un récit entièrement contraire à la vérité. Par suite de ces faux rapports, les Génois et les Pisans investirent les deux tours avec deux cents navires, dont les mâts, d'une longueur démesurée, s'élevaient jusqu'aux nues, et portaient à leur extrémité des corbeilles en osier ; ils écrasèrent les gardiens de ces tours, en les attaquant du haut de leurs mâts, et faisant pleuvoir sur les édifices et sur ceux qui les défendaient des grêles de pierres et de flèches. Boémond, prince rempli d'artifice et d'avidité, ayant appris l'arrivée des Génois et des Pisans, était accouru à leur rencontre d'Antioche, située à six milles seulement de Laodicée, et leur avait dit toute sorte de mal et de calomnies atroces contre les habitants de cette dernière ville, affirmant qu'ils étaient les ennemis les plus redoutables des Chrétiens, afin d'exciter ainsi la haine des Génois et des Pisans contre ces citoyens, et de les déterminer plus aisément à entreprendre le siège de leur ville. En effet, se confiant aux paroles de Boémond, ces derniers attaquèrent d'abord les deux tours, amenèrent ceux qui les défendaient à se rendre, et, après s'en être emparés tant par artifice que de vive force, ils investirent la ville même. A force de fatiguer les habitants par de longs et rudes assauts, ils avaient déjà établi deux ponts sur le fossé qui les séparait des murailles, afin de pouvoir y aborder plus facilement, et dans l'espoir que la ville, serrée d'aussi près, ne tarderait pas à se rendre à Boémond ; et, dans le fait, à l'aide de toutes ces inventions, ils étaient sur le point de s'en rendre maîtres, de punir tous les habitants, et de, faire réussir l'entreprise inique de Boémond, inique en effet, car, pendant le siège d'Antioche, cette même ville de Laodicée, assiégée du côté de la mer par Guinemer de Boulogne, chef de pirates et de quelques Chrétiens, avait été vaincue et prise par lui, de même que les tours dont j'ai déjà parlé. Ce Guinemer ayant rassemblé une flotte dans des pays et des royaumes divers, savoir à Anvers, en Danemark, dans la Frise et dans la Flandre, et étant allé par mer s'associer à des Provençaux du territoire de Saint-Gilles, pays soumis à la domination du comte Raimond, ils parcoururent ensemble le monde, et furent poussés, dans le cours de leur navigation, vers la ville de Laodicée. Ils l'assiégèrent et s'en emparèrent, firent périr par le glaive les Turcs et les Sarrasins, dominateurs injustes qu'ils y trouvèrent établis, et, ayant pris possession de la ville et de ses remparts, ils la transmirent ensuite au comte Raimond, de même que les tours, après la prise d'Antioche par les Chrétiens ; Guinemer, maître et conducteur des pirates, fut dans la suite fait prisonnier et jeté dans les fers par les Turcopoles et les chevaliers du roi des Grecs ; mais, après un long espace de temps, il fut délivré de sa prison et de ses chaînes par l'intervention du duc Godefroi. Après la prise d'Antioche, le comte Raimond, résolu à poursuivre sa marche vers Jérusalem avec les autres princes, rendit à l'empereur de Constantinople la ville de Laodicée, enlevée aux Turcs et aux Gentils, et demeura ainsi fidèle à sa parole ; car il avait juré, lors du traité qu'il conclut avec cet empereur, de même que le firent Godefroi et tous les autres princes, de ne rien réserver pour lui, et de ne faire aucune fraude au sujet des villes, châteaux et terres, qui auraient antérieurement fait partie des États de l'empereur. Par ces motifs, les princes qui venaient de quitter Jérusalem, et qui se trouvaient en ce moment sur le territoire de la ville de Gibel, ayant appris que Boémond avait injustement assiégé Laodicée, insultant ainsi à l'empereur de Constantinople et au comte Raimond, lui envoyèrent des députés chargés de l'inviter aimablement et paisiblement, de la part et au nom des princes chrétiens revenant de Jérusalem, après avoir obtenu de Dieu la victoire, à renoncer au siège de cette ville et à s'abstenir désormais de toute nouvelle offense envers les Chrétiens.

CHAPITRE LVI.

Pendant qu'ils élisaient leurs députés pour accomplir cette mission, l'évêque des Pisans, nommé Dagobert,[5] ayant appris l'arrivée de ces Chrétiens pèlerins qui revenaient de Jérusalem, et dont la réputation et le souvenir se sont maintenus et se maintiennent encore ; cet évêque, dis-je, prit avec lui quelques hommes illustres de son escorte, et se mit en marche pour aller rendre visite à ses frères. Il les trouva dans le pays de Gibel, et ne put, dans l'excès de sa joie, retenir ses larmes ; se jetant dans les bras des plus grands et des plus petits, et les embrassant tous en pleurant, il disait : En vérité je vous reconnais tous, et sans aucune hésitation, pour les fils et les amis du Dieu vivant, puisque non seulement vous avez renoncé à vos biens, à vos villes, à vos châteaux, à vos terres, à vos femmes, à vos fils et à vos filles, mais puisqu'encore vous n'avez pas même ménagé vos jours, n'hésitant pointa entreprendre pour Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ cette expédition, dans des contrées si éloignées et chez des nations barbares, et puisque vous avez, selon ce qu'il nous a été raconté, supporté tant d'adversités pour l'amour de notre Rédempteur. Depuis la nativité du Christ on n'a point entendu dire qu'aucune armée de Chrétiens ait franchi tant de royaumes et de périls, pour aller, dans sa puissance et dans sa force, s'emparer de Jérusalem, après en avoir expulsé les fils adultérins, pour purifier les lieux saints et pour élever, après la victoire, et comme défenseur de la Cité sainte, un prince magnifique tel que le duc Godefroi, selon ce que nous avons appris de vos faits glorieux et de votre valeur. C'est pourquoi, joyeux de l'espérance de vous voir, de vous saluer et de conférer avec vous, nous avons résolu de venir vous trouver en ces lieux.

CHAPITRE LVII.

A ces paroles du vénérable évêque, les fidèles pèlerins répondirent en ces termes : Si vous vous réjouissez avec nous des prospérités des Chrétiens, si vous souriez à leur délivrance, pourquoi avez-vous fait une injuste violence à des citoyens chrétiens, habitants de la ville de Laodicée ? pourquoi avez-vous pris leurs tours et massacré ceux qui les gardaient, et maintenant encore pourquoi avez-vous investi leur ville ? A ces mots, l'évêque se justifia avec bonté et patience, et déclara que lui et les siens avaient péché en tout point par ignorance : Nous sommes purs de ce sang, dit-il, sans expérience, et ne connaissant point la guerre, nous sommes arrivés par mer dans ces parages, et Boémond est venu d'Antioche au-devant de nous ; nous a dit que les citoyens de Laodicée établit de faux Chrétiens ; qu'ils avaient été constamment les adversaires de leurs frères en Christ ; qu'ils avaient trahi les pèlerins auprès des Turcs et des Sarrasins. Il nous a suppliés de lui prêter notre secours et nos forces pour en tirer vengeance ; et nous, croyant à ses paroles et à ses assertions, regardant ces habitants comme des scélérats, nous lui avons prêté nos forces et notre secours pour assiéger cette ville et ses citoyens, et nous avons pensé servir Dieu en les faisant périr. Maintenant nous apprenons la vérité de votre bouche ; nous voyons que Boémond les persécute par haine et par avidité, et non par amour de Dieu, et qu'il nous a misérablement trompés en nous faisant attaquer et frapper des Chrétiens. C'est pourquoi nous retournerons sans délai auprès des nôtres, nous leur révélerons ces faits, et nous les empêcherons désormais de continuer le siège de cette ville.

CHAPITRE LVIII.

A ces mots, les députés de l'armée de Jérusalem partirent avec l’évêque de Pise. Mais, ayant trouvé Boémond persistant obstinément dans ses ambitieux projets, ils lui exposèrent avec douceur le message de leurs frères et des princes, lui demandant d'éloigner ses armés et ses forces de la ville de Laodicée, afin, de ne pas manquer à la foi jurée à l'empereur des Grecs, et pour que les pèlerins ne rencontrassent aucun obstacle dans son empire en retournant dans leur patrie. Boémond, après avoir entendu les paroles des députés, rejeta dédaigneusement la demande et les avertissements des fidèles, et déclara qu'il ne se retirerait de devant les murailles de Laodicée que lorsque la ville et ses habitants seraient soumis à sa domination. Les députés retournèrent à leur armée, et rapportèrent aux princes toutes les réponses et les paroles amères et hautaines de Boémond. Ce récit excita chez les princes de violents transports de colère, et enflamma les esprits au point qu'ils invitèrent tous les Chrétiens, grands et petits, à acheter des armes et à se préparer pour le combat. Dans le même temps, l'évêque, informé des intentions et des réponses de Boémond, se rendit au camp et à la flotte de ceux qui faisaient partie de son escorte, leur raconta toute l'affaire, et le message que l'armée chrétienne avait envoyé à Boémond. Il détermina par là les Pisans et les Génois, touchés par la volonté de Dieu, à renoncer au siège et à l'assistance qu'ils avaient prêtée à Boémond, et à s'abstenir désormais d'attaquer les habitants de Laodicée. Se voyant privé de secours, trouvant ses forces trop réduites, et sachant que les fidèles du Christ et les princes s'étaient unis pour le repousser par la force des armes, le soir, lorsque le ciel et la terre furent enveloppés dans les ombres, Boémond abandonna le siège, s'éloigna des murailles avec son armée et obtempéra, bon gré mal gré, aux volontés de ses frères, sans que je puisse dire s'il agit ainsi par crainte ou par affection.

CHAPITRE LIX.

Le lendemain, lorsque la lumière du jour fut rendue au monde, les pèlerins armés et revêtus de leurs cuirasses se remirent en route, marchèrent une bonne partie de la journée et arrivèrent à Laodicée, leurs bannières de pourpre déployées, et au son des bruyantes trompettes. N'ayant trouvé ni opposition ni résistance, ils franchirent paisiblement les portes de la ville que les citoyens leur ouvrirent spontanément, et furent accueillis avec bienveillance, car on avait appris que Boémond s'était retiré et avait établi son camp à un demi-mille de la ville. Le comte Raimond entra alors dans la citadelle de la place avec cinq cents hommes de sa suite ; sa bannière, bien connue, fut arborée sur le faîte de la tour la plus élevée, et il plaça dans toutes les autres tours des hommes de garde, pris dans son escorte. Les autres chrétiens et tous les princes furent répartis et logés dans les maisons de la ville, tant au dedans qu'au dehors. L'armée qui revenait de Jérusalem était forte de vingt mille hommes environ lorsqu'elle entra dans Laodicée, et elle y trouva à acheter toutes les choses nécessaires à la vie. On était au mois de septembre et dans la saison de l'automne. Les Chrétiens profitèrent de l'abondance des grains, des raisins, du vin doux, de l'huile et de l'orge ; ils passèrent là quinze jours dans la joie, et les citoyens de la ville, les pèlerins, les Pisans et les Génois vécurent, en toute familiarité, et se dormant les uns aux autres des témoignages de bienveillance.

CHAPITRE LX.

Au milieu de la joie qu'excitait cette tendresse fraternelle, tandis que de tous côtés chacun se souvenait de son nom de chrétien, des tribulations que tous avaient souffertes en commun, des maux qu'ils avaient endurés et de leur antique affection, les pèlerins résolurent d'employer des médiateurs pour faire reprocher à Boémond ses injustices et l'inviter à la concorde, afin que, touché de regrets, il ne dédaignât point de se réconcilier avec ses frères, et que ceux-ci pussent recevoir ses réparations et lui rendre leur amour. Après avoir reçu ce message, Boémond, pénétré de repentir pour tout ce qui s'était passé, se hâta de rentrer dans les liens d'union et d'amour. Au jour convenu, une conférence fut ouverte dans la plaine de Laodicée, et principalement entre les deux comtes. Raimond et Boémond : la paix et l'amitié furent ensuite rétablies entre ce dernier et tous les autres, et tous renoncèrent à leurs anciennes haines. Boémond étant demeuré pendant trois jours avec eux, leur demanda avec intérêt des détails sur la victoire de Jérusalem, et il partit après cela pour retourner à Antioche avec les siens. Robert de Flandre, Robert prince de Normandie, Gaston de Béziers, Conon de Montaigu et les autres princes leurs compagnons, s'embarquèrent quelques jours plus tard, pour retourner dans les lieux de leur naissance. Mais le comte Raimond, craignant de perdre, par l'effet de l'avidité et de l'inconstance de Boémond, les deux villes de Laodicée et de Tortose qu'il n'avait conquises qu'avec beaucoup de difficulté, demeura dans la première avec la majeure partie de ceux qui le suivaient.

 

 

[1] Le texte porte : in rubuario ; je n'ai pu découvrir le sens de ce mot. Ce passage qui indique évidemment des lieux situés dans une province Teutonique, a fait conjecturer à quelques érudits qu'Albert était d'Aix-la-Chapelle, et non d'Aix en Provence. Peut-être alors faudrait-il lire : in suburbio c’est-a-dire dans le territoire de notre cité.

[2] Ce second passage confirme la conjecture qui fait Albert habitant d'Aix-la-Chapelle ; comment un chanoine d'Aix en Provence eût-il été si bien instruit de toutes ces visions attribuées à Aix-la-Chapelle ?

[3] Albert d'Aix l'appelle Méravis.

[4] L’Arsur ou Antipatris de Guillaume de Tyr.

[5] C'est le Daimbert de Guillaume de Tyr.