Salvien

SALVIEN

 

DE LA PROVIDENCE  ET DU JUSTE JUGEMENT DE DIEU EN CE MONDE.

 

LIVRE VIII

LIVRE VII - AVARICE LIVRE I

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 


 

SALVIEN, PRÊTRE,

 

DE LA PROVIDENCE  ET DU JUSTE JUGEMENT DE DIEU EN CE MONDE.

 

Salvianus Massiliensis

 

De gubernatione Dei

 

LIBER OCTAVUS.

 

 

 

 

 

 

 

 I. Arbitror, immo certus sum fastidiosam plurimis styli hujus prolixitatem fore, maxime quia morum nostrorum vitia castigat. Omnes enim admodum se laudari volunt: nulli grata reprehensio est. Immo, quod pejus multo est, quamlibet malus, quamlibet perditus, mavult mendaciter praedicari quam jure reprehendi, et falsarum laudum irrisionibus decipi quam saluberrima admonitione servari. Et cum haec ita sint, quid agendum est? Nunquid voluntati improborum hominum serviendum? aut si sibi etiam illi frivolas laudes deferri volunt, decet nos frivola atque irridenda deferre? maxime cum a fidelibus viris ne illi quidem irrideri debeant qui se irrideri volunt, sicut ne illi quidem mendaciter praedicari qui se cupiunt titulo etiam falsae laudis ornari: quia non tam illud quod unusquisque illorum cupiat audire, quam quid nos dicere deceat considerandum est; praecipue cum propheta dicat: Vae his qui dicunt dulce amarum et amarum dulce (Isa. V, 16). Ac per hoc modis omnibus tenenda veritas, ut quod in re est, hoc et in verbis sit: quae in se dulcedinem habent, dulcia; quae amaritudinem, amara dicantur; praesertim nunc in negotio sacro, ubi a plurimis nostrae iniquitates Deo ascensentur, et ne accusabiles ipsi esse videantur, Deum accusare praesumunt. Cum enim eum incuriosum et negligentem, resque humanas aut non ex judicio gubernare aut etiam nec gubernare blasphement; quid aliud utique Deum quam inertiae et abusionis et iniquitatis accusant? O humanae insipientiae caecitatem! O insanae temeritatis furorem! Deum ergo, o homo, incuriosum ac negligentem vocas? Si quemlibet ingenuorum hominum hac contumelia laederes, injuriarum insolentium reus esses; certe si illustriorem quempiam ac sublimiorem, etiam censuram juris publici sustineres. Pupillis enim vel maxime prodigis haec objiciuntur opprobria, perditorum hoc adolescentium speciale convicium est, ut abusores scilicet et incuriosi ac negligentes rerum suarum esse dicantur. O sacrilegae voces, o profanae procacitates! Deum ergo hoc esse dicimus quod etiam inter homines non nisi perditissimos nuncupamus? Quamvis non sola ista dicantur. Nota quippe ei, ut ante jam dixi, etiam iniquitatis impingitur. Si enim nos quae patimur non meremur, et indigni miseriarum praesentium tolerantia sumus, injustum utique Deum dicimus, qui nos jubeat mala indigna tolerare. Sed non tam, inquis, jubet quam permittit. Acquiescamus hoc ita esse. Sed quam longe, quaeso, est a jubente permittens? Qui enim scit nos ista perferre, et prohibere potest ne perferamus, probat absque dubio debere perferre quaecunque patitur sustinere. Unde videmus quia judicii est sui justa permissio et sententia superna, quod patimur. Cum enim sint omnia ditionis sacrae, et nutus Dei cuncta moderetur, quidquid malorum quotidie poenarumque perferimus, censura est divinae manus: quam utique censuram nos inardescere facimus et peccatis nostris jugiter commovemus: nos coelestis irae ignem accendimus, et excitamus incendia quibus ardeamus. Ut recte utique, quoties mala ista perferimus, etiam ad nos dici illud propheticum possit: Ite in flammam ignis quam accendistis (Isa. L, 11). Ac per hoc, juxta sententiam sacram, ipse sibi parat peccator quisque quod patitur (Psalm. VII). Nihil est itaque quod calamitatibus nostris Deo imputare possimus. Nos calamitatum nostrarum auctores sumus. Deus enim pius est ac misericors, et qui, ut scriptum est, neminem velit perire vel laedere (I Tim. II, 4). Nos ergo adversum nos omnia facimus. Nihil itaque, nihil est in nos crudelius nobis: nos, inquam, nos etiam Deo nolente cruciamus. Sed videlicet adversum me ipsum dicere videor, qui cum superius dixerim ob peccata nostra nos puniri a Deo, nunc dicam nos puniri a nobis ipsis. Utrumque verum est. A Deo quippe punimur; sed ipsi facimus ut puniamur. Cum autem punire nos ipsi facimus, cui dubium est quin ipsi nos nostris criminibus puniamus? Quia quicunque dat causam qua puniatur, ipse se punit, secundum illud: Funibus peccatorum suorum unusquisque constringitur (Prov. V, 22). Ergo si funibus peccatorum suorum perversi homines alligantur, ipse se absque dubio alligat peccator quisque, cum peccat.

II. Sed quia de impuritate Afrorum jam multa diximus, nunc de blasphemiis saltem pauca dicamus. Professa enim illic jugiter plurimorum paganitas fuit. Habebant quippe intra muros patrios intestinum scelus, coelestem illam scilicet, Afrorum daemonem dico: cui ideo, ut reor, veteres pagani tam speciosae appellationis titulum dederunt; ut quia in eo non erat numen, vel nomen esset; et quia non habebat aliquam ex potestate virtutem, haberet saltem ex vocabulo dignitatem. Quis ergo illi idolo non initiatus, quis non a stirpe ipsa forsitan ac nativitate devotus? Nec loquor de hominibus sicut vita ita etiam professione ac vocabulo paganis, et qui sicut profani erant errore, sic nomine. Tolerabilior quippe est et minus nefaria gentilitas in hominibus professionis suae. Illud perniciosius ac scelestius, quod multi eorum qui professionem Christo dicaverant, mente idolis serviebant. Quis enim non eorum qui Christiani appellabantur, coelestem illam aut post Christum adorabit, aut, quod est pejus multo, antequam Christum? Quis non daemoniacorum sacrificiorum nidore plenus divinae domus limen introiit, et cum fetore ipsorum daemonum, Christi altare conscendit, ut non tam immanis criminis fuisset ad templum Domini non venire quam sic venire? Quia Christianus qui ad ecclesiam non venit, negligentiae reus est; qui autem sic venit, sacrilegii. Minoris enim piaculi res est si honor Deo non deferatur, quam si irrogetur injuria. Ac per hoc quicunque ista fecerunt, non dederunt honorem Deo, sed derogaverunt. Nam etiam ipsam quodammodo ecclesiae salutationem idolo praestiterunt: quia secundi loci officiositas honori illius proficit cui principalia deferuntur. Ecce quae Afrorum et maxime nobilissimorum fides, quae religio, quae Christianitas fuit. Dicebantur Christiani ad contumeliam Christi. Cum Apostolus declamet: Non potestis calicem Domini bibere et calicem daemoniorum: non potestis mensae Domini participare et mensae daemoniorum (I Cor. X, 20, 21); illis hoc satis non erat ut cum calice Dei calicem biberent daemoniorum, nisi illum etiam praetulissent; nec sufficiebat ut mensam daemonum mensae Dominicae compararent, nisi post superstitionum infamium cultus ad Dei templa venientes, sacrosanctis Christi altaribus ductu ipsius diabolici spiritus spurcissimum nidorem inhalassent.

III. At, inquis, non omnes ista faciebant, sed potentissimi quique ac sublimissimi. Acquiescamus hoc ita esse. Sed cum ditissimae quaeque ac potentissimae domus turbam faciant civitatis, vides per paucorum potentium sacrilegam superstitionem urbem cunctam fuisse pollutam. Nemini autem dubium est omnes dominorum familias aut similes esse dominis aut deteriores; quamvis hoc usitatius ut deteriores: ac per hoc cum etiam boni domini servos vel maxime malos habeant, promptum est intelligere quales illic familiae omnes fuerint, cum serviles animos jam per se malos etiam dominorum faceret nequitia pejores. Esto ergo, illa quae diximus ad potentissimos quosque ac nobilissimos pertinuerunt. Nunquid illa leviora quae nobilibus ignobilibusque communia? odia scilicet atque exsecrationes sanctorum omnium dico. Sacrilegii quippe genus est, Dei odisse cultores. Sicut enim si servos nostros quispiam caedat, nos in servorum nostrorum caedit injuriam; et si a quoquam filius verberetur alienus, in supplicio filii pietas paterna torquetur: ita et cum servus Dei a quoquam laeditur, majestas divina violatur, dicento id ipsum ad apostolos suos Domino: Qui vos recipit, me recipit (Matth. X, 40); et qui vos spernit, me spernit (Luc. X, 16). Benignissimus scilicet ac piissimus Dominus communem sibi cum servis suis et honorem simul et contumeliam facit; ne quis, cum laederet Dei servum, hominem tantum a se laedi arbitraretur, cum absque dubio injuriis servorum dominicorum Dei admisceretur injuria, testante id suis Deo affectu indulgentissimo in hunc modum: Quoniam qui vos tangit, quasi qui tangit pupillam oculi mei (Zach. II, 8). Ad exprimendam teneritudinem pietatis suae, tenerrimam partem humani corporis nominavit; ut apertissime intelligeremus Deum tam parva sanctorum suorum contumelia laedi quam parvi verberis tactu humani visus acies laederetur. Insectabantur itaque Afri atque oderant servos Dei, et in eis Deum.

IV. Sed quaeritur forsitan quibus modis probetur odium illorum. Illis scilicet quibus etiam Judaeorum odia comprobantur in Christum, cum dicebant ad eum, Samaritanus es tu, et daemonium habes (Joann. VIII, 48); cum irridebant, cum maledicebant, cum insufflabant in faciem ejus, et frendebant dentibus super caput ejus. Unde etiam in psalmis dicit Salvator ipse qui pertulit: Omnes qui conspiciebant aspernabantur me, et locuti sunt labiis, et moverunt caput (Psalm. XXI, 8). Et alibi: Tentaverunt, inquit, me, et deriserunt derisu, frenduerunt in me dentibus suis (Psalm. XXXIV, 16). Ita igitur et in monachis, id est, sanctis Dei, Afrorum probatur odium; quia irridebant scilicet, quia maledicebant, quia insectabantur, quia detestabantur, quia omnia in illos pene fecerunt quae in Salvatorem nostrum Judaeorum impietas ante fecit quam ad effusionem ipsam divini sanguinis perveniret. Sed isti, inquis, sanctos non occiderunt, sicut Judaeos fecisse legimus. An occiderint, nescio, non affirmo. Sed tamen magna defensio, si hoc tantum in eis de paganorum non fuit persecutione, quod habet persecutio ipsa postremum. Putemus ergo occisos illic non esse sanctos. Sed quid faciemus quod non sunt longe ab occidentibus qui animo occisionis oderunt, praesertim cum Dominus ipse dicat: Qui odit fratrem suum sine causa, homicida est (I Joann. III, 15). Quamvis non sine causa persecuti sunt servos Dei. Nam quis dicere possit quod sine causa, homines scilicet omnibus a se vitae ac morum studiis discrepantes, in quibus nihil videbant suum, quoniam Dei totum. Maxima enim causa est discordiarum diversitas voluntatum: quia fieri aut omnino non potest aut vix potest, ut eam rem in alio quisquam diligat a qua ipse dissentit. Itaque eos non sine causa, ut dixi, oderunt, in quibus omnia sibi aemula atque inimica cernebant. Illi enim vivebant jugiter in nequitia, isti in innocentia; illi in libidine, isti in castitate; illi in lustris, isti in monasteriis; illi prope jugiter cum diabolo, isti sine cessatione cum Christo. Non sine causa itaque istud fuit quod intra Africae civitates, et maxime intra Carthaginis muros, palliatum et pallidum et recisis comarum fluentium jubis usque ad cutem tonsum videre tam infelix ille populus quam infidelis sine convicio atque exsecratione vix poterat. Et si quando aliquis Dei servus, aut de Aegyptiorum coenobiis, aut de sacris Hierusalem locis, aut de sanctis eremi venerandisque secretis ad urbem illam officio divini operis accessit, simul ac populo apparuit, contumelias, sacrilegia et maledictiones excepit. Nec solum hoc: sed improbissimis flagitiosorum hominum cachinnis et detestantibus ridentium sibilis quasi taureis caedebatur. Vere ut si quis ea inscius rerum fieri videret, non aliquem hominem ludificari, sed novum inauditumque monstrum abigi atque exterminari arbitraretur.

V. Ecce Afrorum et praecipue Carthaginensium fidem. Tutius quondam apostolis paganas urbes licuit intrare, et minus primum eorum adventum atque conspectum feri illi ac barbari sacrilegorum coetus detestabantur. Sanctum electionis vas Paulum apostolum de unius Dei cultu ac majestate dicentem superstitiosissimus licet Atheniensium populus patienter audivit (Act. XVII, 22). Lycaonii autem in tantum etiam admirati sunt, ut cum in apostolis divinas virtutes inesse cernerent, esse eos homines non putarent (Act. XIV, 10-12). Intra Carthaginem vero apparere in plateis et compitis Dei servos sine contumelia atque exsecratione vix licuit. Persecutionem hoc quidem fuisse non putant, quia non et occisi sunt. Latrones quidem hoc proverbio uti solent, ut quibus non auferant vitam, dedisse se dicant. Sed in urbe illa non tam hominum fuerunt haec beneficia quam legum. Interfici enim indemnatum quemcunque hominem, etiam duodecim tabularum decreta vetuerunt. Ex quo agnoscitur quod magna illic praerogativa Dominicae religionis fuit, ubi ideo tantum Dei servis licuit evadere, quia a pagano jure defensi sunt ne Christianorum manibus trucidarentur. Et miramur si nunc Barbaros illi perferunt, cum videamus quod sancti viri in illis Barbaros pertulerunt? Justus ergo est Dominus, et justum judicium suum (Psalm. CXVIII, 137). Quae enim, ut scriptum est, seminarunt, haec et metunt (Gal. VI, 8). Ut vere videatur de improbitate illius gentis dixisse Dominus: Reddite ei secundum opus suum: juxta omnia quae fecit, facite illi; quia contra Dominum erecta est (Jer. L, 29). Miremur itaque aut indignemur quod aliqua nunc illi ab hominibus mala perferant? Multo illa ma jora sunt quae in Deum ante fecerunt, si juxta per sonarum diversitatem aestimentur quae patiantur et quae fecerunt.

 

Livre huitième

Argument.

Il ne faut jamais flatter les pécheurs. — Nier la Providence, c'est blasphémer contre Dieu. — Nos adversités sont une preuve de la Providence. — Nos crimes sont la cause de nos maux. — On a mit en Afrique on coupable mélange du Christianisme et du Paganisme. — Mépriser les nommes de bien, c'est outrager Dieu lui-même. — Injures miles aux prêtres et aux religieux. — Les malheurs des Africains sont les châtiments de leur impiété

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Livre huitième.

 

I. Je soupçonne, ou plutôt je suis certain que là prolixité de cet ouvrage paraîtra d'autant plus fastidieuse à beaucoup de lecteurs, qu'elle attaque la corruption de notre vie. Tous les hommes veulent être loués, la réprimande ne plaît à personne. Et, ce qui est bien pis encore, si mauvais, si dépravé que l'on soit, on préfère an éloge menteur à une censure méritée ; on aime mieux se laisser tromper par des louanges fausses et dérisoires, que de trouver un remède dans des avis salutaires. Et alors, que reste-t-il à faire ? Faut-il s'accommoder à la volonté des méchants ? s'ils vont jusqu'à ambitionner des louanges frivoles, nous convient-il de déférer à leurs caprices vains et ridicules ? Il est dû devoir des hommes fidèles d'épargner les dérisions à ceux mêmes qui semblent ne pas les craindre, comme aussi d'épargner un éloge menteur à ceux mêmes dont la vanité se repaît de fausses louanges. Il faut avoir égard, en effet, moins à ce qui leur pourrait être agréable, qu'aux choses que nous devons leur dire, suivant ces paroles du Prophète : Malheur à ceux qui changent la douceur en amertume, et l’amertume en douceur ! Et ainsi, en toute manière, il faut tenir pour la vérité ; ce qui est en effet, on doit le retrouver dans nos paroles ; appelons doux, ce qui a de la douceur ; amer, ce qui a de l'amertume. Nous devons, surtout en agir de la sorte, dans une chose sainte, lorsqu'il se trouve des hommes qui imputent nos iniquités à Dieu, et qui, pour ne point paraître condamnables eux-mêmes, osent s'en prendre au ciel. Accuser Dieu d'incurie et de négligence, affirmer par un outrageant blasphème qu'il ne gouverne point avec sagesse les affaires humaines, ou même qu'il les laisse aller à l’aventure, n'est-ce point là, le taxer d'inertie, d'imprévoyance et d'injustice PO aveuglement de la folie humaine ! O fureur d'une témérité insensée ! O homme, tu accuses donc le ciel d'incurie et de négligence ! Si tu faisais cette injure à quelque homme d'honneur, tu passerais pour un calomniateur insolent ; et, si cet homme était aussi illustre par ses emplois que par sa naissance, un châtiment public vengerait cet outrage. C'est aux pupilles les plus prodigues que l'on jette un pareil déshonneur, c'est à une jeunesse dissolue que l'on applique plus spécialement ce reproche, quand on l'accuse d'imprévoyance, de négligence et d'incurie dans ses affaires. O paroles sacrilèges ! O effronterie impudente ! Nous attribuons donc à Dieu ce que l'on n'oserait dire parmi nous que des hommes les plus dissolus. Encore ne se borne-t-on point là. On va, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à lui imprimer une note infamante d'iniquité. Car, si nous ne méritons pas ce que nous endurons, si nous ne méritons pas les malheurs qui nous accablent, assurément nous accusons la justice de Dieu, qui nous fait souffrir des maux si grands, malgré notre innocence. Mais, direz-vous, il permet plutôt qu'il n'ordonne. Supposons qu'il en soit ainsi. Je vous le demande, y a-t-il une si grande différence entre ordonner et permettre ? Celui qui a la connaissance de nos maux, et qui peut nous en délivrer, montre sans doute que nous devons souffrir tout ce qu'il nous laisse endurer. D'où l'on voit que nos malheurs nous adviennent par une juste permission de sa sagesse, et nous sont envoyés par une sentence divine. Puisque tout est du domaine de Dieu, et que sa volonté règle chaque événement, ce que nous endurons de maux et de peines, est une correction de la main divine, main vengeresse que nous irritons, que nous provoquons sans cesse par nos péchés. Nous allumons le feu de la colère céleste, nous excitons l'incendie qui doit nous dévorer ; en sorte qu'on peut bien, chaque fois que nous souffrons ces maux, nous appliquer ces paroles du Prophète : Allez aux flammes que cous avez excitées. Et dès lors, suivant la parole sainte, le pécheur prépare lui-même son supplice. Il n'est donc rien dans nos calamités que nous puissions imputer à Dieu ; c'est nous qui sommes les artisans de nos maux. Car le Seigneur est bon, miséricordieux, et, suivant l'Écriture, il ne veut ni la perte ni le mal de personne. Nous donc, nous faisons tout contre nous. Non, il n'est rien de plus cruel envers nous que nous-mêmes ; c'est nous, oui, c'est nous qui sommes nos propres bourreaux, contre la volonté de Dieu. Mais ne semblé-je pas tomber dans use sorte de contradiction, moi qui, après avoir avancé que nous sommes punis de Dieu pour nos péchés, prétends ici que nous le sommes par nous-mêmes ? Ces deux propositions sont vraies. Nous sommes en effet punis de Dieu, mais nous le forçons à nous châtier. Or, s'il en est ainsi, qui peut douter que nous n'appelions la vengeance par nos crimes ? Car, poser la cause de la peine, c'est se punir soi-même, suivant ces paroles : Tout homme se trouve pris dons les rets de ses péchés. Donc, si les pervers sont enveloppes dans les liens de leurs crimes, je pécheur sans doute se lie lui-même, quand il pèche.

II. Comme nous avons assez parlé de l'impureté des Africains, il nous faut maintenant dire au moins quelques mots sur leurs blasphèmes. La plupart des chrétiens professaient manifestement un reste de paganisme. Ils gardaient dans tes murs de la patrie un crime domestique, je veux dire, cette déesse Céleste, génie des Africains. Et si les vieux païens lui avaient conféré un titre si brillant, c'était, je pense, pour lui donner, à défaut de divinité, tout au moins un nom spécieux ; c'était pour lui faire trouver, à défaut de pouvoir et de force réelle, tout au moins de la dignité dans ce nom. Qui donc n'était point initié aux mystères de cette idole, qui donc ne lui avait point été consacré dès le berceau, et peut-être même dans ses ancêtres ? Je ne parle point ici des hommes qui, païens en réalité, professaient ouvertement le paganisme, et qui, avec un nom profane, étaient livrés à de folles erreurs ; car, dans des idolâtres, le paganisme devient plus excusable et moins criminel. Ce qu'il y avait de funeste et de criant, c'était de voir beaucoup de personnes qui s'étaient vouées au Christ, rendre un culte secret aux idoles. Quel est celui des chrétiens qui n'ait pas adoré Céleste, ou après le Christ, ou, ce qui est bien pis encore, avant le Christ ? Quel est celui qui ne se soit pas présenté sur le seuil de la maison divine, respirant encore l'odeur des sacrifices impurs, et qui ne soit pas monté à l'autel du Christ avec l'infection des idoles ? Et c'eût été un crime bien moins énorme de ne point venir au temple du Seigneur, que d'y venir ainsi, Ne point venir à l'Eglise, c'est une faute de négligence pour un chrétien, mais, y venir de la sorte, c'est un sacrilège. Car, il y a moins de crime à ne point honorer Dieu, qu'à l'outrager. Ainsi donc, ces chrétiens idolâtres, loin de rendre honneur à Dieu, n'ont fait que déroger à sa gloire. Les salutations mêmes qu'ils faisaient à l'Eglise s'adressaient en quelque sorte à l'idole ; car un culte qui vient en second, tourne à l'honneur de celui qui reçoit l'hommage principal. Voilà quelle était la foi, la religion, le christianisme des Africains, même les plus distingués. Ils portaient le nom de chrétiens, à la honte du Christ. L'Apôtre s'écrie : Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. — Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce n'était point assez pour eux de boire la coupe des démons avec la coupe du Seigneur, s'ils n'eussent encore préféré celle-là ; il ne leur suffisait pas de comparer la table des démons à la table du Seigneur, si, après un culte d'infâmes superstitions, ils ne fussent venus encore au temple de Dieu, et n'eussent infecté d'une odeur impure les saints autels du Christ, poussés qu'ils étaient par l'esprit immonde.

III. Tous les Africains, allez vous dire, ne tombaient pas dans ce crime ; les riches et les grands s'en rendaient seuls coupables. Supposons qu'il en soit ainsi. Mais, comme les maisons les plus riches et les plus puissantes représentent une cité, vous voyez que la superstition sacrilège de quelques grands a souillé la ville entière, il est hors de cloute que tous les esclaves sont, ou semblables à leurs maîtres, ou pires qu'eux, ce qui est toutefois plus général, et dès lors, si les bons maîtres ont quelquefois de mauvais serviteurs, il est aisé de comprendre ce qu'étaient les esclaves en Afrique, puisque, déjà mauvais par eux-mêmes, la corruption des maîtres les rendait pires encore. Supposons donc que ce que nous avons dit regarde principalement les puissants et les nobles. Sont-ils moins énormes les vices communs aux grands et aux petits, je veux dire la haine et l'horreur que l'on a pour tous les Saints ? Car c'est une espèce de sacrilège, de haïr les serviteurs de Dieu. Si quelqu'un frappe nos esclaves, il nous frappe nofuvmemes en les outrageant ; si quelqu'un maltraite un enfant, la tendresse paternelle souffre de la douleur du fils ; de même, lorsqu'on outrage un serviteur de Dieu, on attaque la majesté divine, comme le Sauveur le déclare à ses Apôtres : Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui vous méprise me méprise. Le Seigneur, plein de bonté et de tendresse, partage avec ceux qui le servent et les honneurs qu'on leur rend, et les injures dont on les accable ; afin que, en insultant un juste, on ne croie pas insulter un homme seulement ; car, les outrages faits aux serviteurs de Dieu deviennent un outrage pour lui, comme il l'assure avec une bonté pleine de douceur : Quiconque vous touche, me touche en quelque sorte la pupille de l’œil. Pour exprimer la tendresse de son amour, Dieu désigne ici la partie du corps-humain la plus sensible, afin de nous donnera comprendre qu'il est aussi offensé du moindre outrage fait a ses Saints, que le serait du moindre attouchement la paupière de l'œil. Ainsi donc les Africains persécutaient et haïssaient les serviteurs de Dieu, et, en leur personne, celle de Dieu même.

IV. On demandera peut-être comment cette haine se manifeste ? De la même manière que se manifestait celle des Juifs envers le Christ, lorsqu'ils lui disaient : Tu es un Samaritain, et tu es possédé du démon ; lorsqu'ils riaient de lui, lorsqu'ils l'accablaient de malédictions, lorsqu'ils soufflaient sur sa face, lorsqu'ils grinçaient des dents contre lui. De là, dans les Psaumes, les paroles du Sauveur, victime de ces traitements injurieux : Tous ceux qui me voient m’insultent ; le mépris sur les lèvres, ils ont secoué la tête. Et ailleurs : Ils m'ont tenté, et ils m'ont tourné en dérision ; ils ont grincé les dents de fureur. Ainsi se manifeste la haine des Africains contre les moines, c'est-à-dire, les Saints de Dieu. Ils se riaient d'eux, ils les maudissaient, ils les poursuivaient, ils les détestaient, ils les accablaient enfin de presque tous les mauvais traitements que l'impiété des Juifs avait épuisés sur notre Sauveur, avant d'en venir à l'effusion de son sang divin. Mais, dites-vous, ils n'ont pas tué les Saints, comme les Juifs ont tué le Christ. Je ne sais, je n'affirme rien ; mais toutefois, ce n'est pas une merveilleuse défense de dire qu'ils ont été moins cruels que les païens persécuteurs, en ce qu'ils ne se sont pas portés aux mêmes excès. Supposons donc que des Saints n'ont point été massacrés en Afrique. Mais y a-t-il si loin de ceux qui tuent à ceux qui haïssent avec une âme désireuse du meurtre ? Le Seigneur ne dit-il pas : Celui qui hait son frère sans motif est homicide. Au reste, ce n'est pas sans motif qu'ils ont persécuté les serviteurs de Dieu ; car, la chose paraîtra évidente, si l'on considère qu'ils attaquaient des hommes dont la conduite, les mœurs, les inclinations faisaient un contraste si frappant avec leur vie à eux ; des hommes en qui ils ne voyaient rien qui fût de leur goût, parce que tout était de Dieu. La grande cause des discordes, c'est la différence des volontés ; car, il est impossible, où tout au moins fort difficile d'aimer dans les autres, les choses pour lesquelles on a soi-même de l'éloignement. Aussi n'est-ce pas sans motif, comme je l'ai dit, que les Africains se prenaient à haïr ces hommes en qui tout était pour eux une censure et une, condamnation. Les Africains vivaient sans cesse dans la perversité, les religieux, dans l'innocence ; ceux-là, dans le libertinage, ceux-ci, dans la chasteté ; les uns, dans les lieux infâmes, les autres, dans les monastères ; les premiers avec le démon, les seconds avec le Christ. C'est pour cela que, dans les villes d'Afrique, et surtout dans les murs de Carthage, un peuple aussi malheureux qu'impie ne pouvait voir sans mépris et sans exécration un moine avec son manteau, son visage pâle, et ses cheveux, qui flottaient jadis en boucles ondoyantes, rasés maintenant jusques à la peau. Si quelque serviteur de Dieu, venu des monastères de l'Egypte, des saints lieux de Jérusalem, ou des vénérables et pieuses retraites du désert, entrait à Carthage pour remplir une œuvre divine, sitôt qu'il apparaissait en public, on le recevait avec des outrages, des sacrilèges et des malédictions. Et ce n'est pas tout ; il essuyait encore les ricane-mens féroces, les risées détestables et les huées sanglantes d'un peuple criminel. En vérité, si quelqu'un étranger à la chose, eût été témoin de ce spectacle, il se fût imaginé, non qu'on se jouait d'un homme, mais qu'on poursuivait, qu'on exterminait un monstre terrible et inconnu.

V. Voilà quelle est la foi des Africains et surtout des habitants de Carthage. C'était avec moins de périls, que les, Apôtres entraient jadis dans les villes païennes ; c'était avec moins d'aversion, que la foule barbare et sauvage des idolâtres accueillait leur présence et leurs premiers pas. Ce vase d'élection, l'Apôtre Paul, lorsqu'il annonçait le culte et la majesté d'un Dieu unique, fut patiemment écouté des Athéniens, si attachés d'ailleurs aux vieilles superstitions. Les Lycaoniens furent tellement émerveillés en voyant briller dans les apôtres des vertus surhumaines, qu'ils ne les regardèrent plus comme des hommes. Mais à Carthage, les serviteurs de Dieu pouvaient à peine se montrer dans les rues et les places publiques, sans être bafoués et maudits. On ne croyait pas les persécuter, parce qu'on ne les tuait pas. C'est aussi l'usage des voleurs, de prétendre qu'on leur doit la vie, quand ils ne l'ont pas ôtée ; mais à Carthage, si les religieux étaient épargnés, c'était moins un bienfait des habitants que des lois ; car, les décrets des Douze Tables défendent de mettre à mort un homme sans condamnation juridique. Voyez par-là le grand privilège que la religion du Seigneur avait, en des lieux où les serviteurs de Dieu n'échappaient à la mort qu'à l'abri du droit païen, qui les protégeait contre des mains chrétiennes. Et l'on s'étonne de voir Carthage asservie aux Barbares, elle qui s'était montrée barbare envers les saints ! Le Seigneur donc est juste, et son jugement est équitable. Car, suivant qu'il est écrit, les Africains recueillent ce qu'ils ont semé. On dirait volontiers que le Seigneur a voulu signaler les désordres de cette nation, quand il a dit : Rendez-lui selon son œuvre ; faites-lui selon ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est élevée contre le Seigneur. A présent, soyons donc surpris ou indignés que les Africains essuient aujourd'hui quelques mauvais traitements. Bien plus criminelle a été leur conduite envers Dieu, si l'on veut comparer, en ayant égard à la diversité des personnes, et ce qu'ils souffrent et ce qu'ils ont fait.