RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER A LA TABLE DES MATIERES D'ARISTOPHANE

ARISTOPHANE

LES NUÉES.

Ἀριστοφάνης

Νεφέλαι

 

Texte mis en page par Thierry Vebr

(http://www.mikrosapoplous.gr/zpd/arist110.zip)

http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Aristophane/nuees.htm

 

 

 

F.W. Hall and W.M. Geldart. Oxford : Clarendon Press, 1907
Aristophane : traduction nouvelle / Eugène Talbot ; préface de Sully Prudhomme

(1 - 500) (501 -1000) (1001 - fin)

 

Στρεψιάδης
Ἰοὺ ἰού· 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον· 
ἀπέραντον. Οὐδέποθ᾿ ἡμέρα γενήσεται ; 
Καὶ μὴν πάλαι γ᾿ ἀλεκτρυόνος ἤκουσ᾿ ἐγώ.
Οἱ δ᾿ οἰκέται ῥέγκουσιν. Ἀλλ᾿ οὐκ ἂν πρὸ τοῦ. 5
Ἁπόλοιο δῆτ᾿, ὦ πόλεμε, πολλῶν οὕνεκα, 
ὅτ᾿ οὐδὲ κολάσ᾿ ἔξεστί μοι τοὺς οἰκέτας. 
Ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ὁ χρηστὸς οὑτοσὶ νεανίας 
ἐγείρεται τῆς νυκτός, ἀλλὰ πέρδεται 
ἐν πέντε σισύραις ἐγκεκορδυλημένος. 10
Ἀλλ᾿ εἰ δοκεῖ, ῥέγκωμεν ἐγκεκαλυμμένοι.
Ἀλλ᾿ οὐ δύναμαι δείλαιος εὕδειν δακνόμενος 
ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν χρεῶν 
διὰ τουτονὶ τὸν υἱόν δὲ κόμην ἔχων 
ἱππάζεταί τε καὶ ξυνωρικεύεται 15
ὀνειροπολεῖ θ᾿ ἵππους. Ἐγὼ δ᾿ ἀπόλλυμαι 
ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰκάδας· 
οἱ γὰρ τόκοι χωροῦσιν. Ἅπτε παῖ λύχνον 
κἄκφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν᾿ ἀναγνῶ λαβὼν 
ὁπόσοις ὀφείλω καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους. 20
Φέρ᾿ ἴδω, τί ὀφείλω ; Δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ.
Τοῦ δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ ; Τί ἐχρησάμην ;  
Ὅτ᾿ ἐπριάμην τὸν κοππατίαν. Οἴμοι τάλας, 
εἴθ᾿ ἐξεκόπην πρότερον τὸν ὀφθαλμὸν λίθῳ. 

Φειδιππίδης
Φίλων, ἀδικεῖς. Ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δρόμον.
. 25
Στρεψιάδης
Τοῦτ᾿ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακὸν ὅ μ᾿ ἀπολώλεκεν·
ὀνειροπολεῖ γὰρ καὶ καθεύδων ἱππικήν.
Φειδιππίδης
Πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμιστήρια
Στρεψιάδης
Ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν πατέρ᾿ ἐλαύνεις δρόμους.
Ατὰρ τί χρέος ἔβα με μετὰ τὸν Πασίαν ; 30
Τρεῖς μναῖ διφρίσκου καὶ τροχοῖν Ἀμεινίᾳ.
Φειδιππίδης
.  Ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴκαδε.
Στρεψιάδης
Ἀλλ᾿ ὦ μέλ᾿ ἐξήλικας ἐμέ γ᾿ ἐκ τῶν ἐμῶν,
ὅτε καὶ δίκας ὤφληκα χἄτεροι τόκου
ἐνεχυράσεσθαί φασιν. 35
Φειδιππίδης
Ἐτεόν, ὦ πάτερ,
τί δυσκολαίνεις καὶ στρέφει τὴν νύχθ’ ὅλην;
Στρεψιάδης
Δάκνει μέ τις δήμαρχος ἐκ τῶν στρωμάτων
Φειδιππίδης
Ἔασον ὦ δαιμόνιε καταδαρθεῖν τί με.
Στρεψιάδης
Σὺ δ᾿ οὖν κάθευδε. Τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι
εἰς τὴν κεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται.  40
Φεῦ.
Εἴθ᾿ ὤφελ᾿ ἡ προμνήστρι᾿ ἀπολέσθαι κακῶς 
ἥτις με γῆμ᾿ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα·
ἐμοὶ γὰρ ἦν ἄγροικος ἥδιστος βίος, 
εὐρωτιῶν, ἀκόρητος, εἰκῇ κείμενος, 
βρύων μελίτταις καὶ προβάτοις καὶ στεμφύλοις. 45
Ἔπειτ᾿ ἔγημα Μεγακλέους τοῦ Μεγακλέους 
ἀδελφιδῆν ἄγροικος ὢν ἐξ ἄστεως, 
σεμνήν, τρυφῶσαν, ἐγκεκοισυρωμένην.
Ταύτην ὅτ᾿ ἐγάμουν, συγκατεκλινόμην ἐγὼ 
ὄζων τρυγός, τρασιᾶς, ἐρίων, περιουσίας, 50
ἡ δ᾿ αὖ μύρου, κρόκου, καταγλωττισμάτων, 
δαπάνης, λαφυγμοῦ, Κωλιάδος, Γενετυλλίδος.
Οὐ μὴν ἐρῶ γ᾿ ὡς ἀργὸς ἦν, ἀλλ᾿ ἐσπάθα, 
ἐγὼ δ᾿ ἂν αὐτῇ θοἰμάτιον δεικνὺς τοδὶ 
πρόφασιν ἔφασκον· ὦ γύναι, λίαν σπαθᾷς. 55

STREPSIADE. : 
Iou ! Iou ! O souverain Zeus, quelle chose à n'en pas finir que les nuits ! Le jour ne viendra donc pas ? Et il y a déjà longtemps que j'ai entendu le coq ; et mes esclaves dorment encore. Cela ne serait pas arrivé autrefois. Maudite sois-tu, ô guerre, pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce qu'il ne m'est pas permis de châtier mes esclaves ! Et ce bon jeune homme, qui ne se réveille pas de la nuit ! Non, il pète, empaqueté dans ses cinq couvertures. Eh bien, si bon nous semble, ronflons dans notre enveloppe. Mais je ne puis dormir, malheureux, rongé par la dépense, l'écurie et les dettes de ce fils qui est là. Ce bien peigné monte à cheval, conduit un char et ne rêve que chevaux. Et moi, je ne vis pas, quand je vois la lune ramener les vingt jours ; car les échéances approchent. Enfant, allume la lampe, et apporte mon registre, pour que, l'ayant en main, je lise à combien de gens je dois, et que je suppute les intérêts. Voyons, que dois-je ? Douze mines à Pasias. Pourquoi douze mines à Pasias ? Pourquoi ai-je fait cet emprunt ? Parce que j'ai acheté Coppatias. Malheureux que je suis, pourquoi n'ai-je pas eu plutôt l'œil fendu par une pierre !
PHILIPPIDE, rêvant
Philon, tu triches : fournis ta course toi-même.
STREPSIADE
Voilà, voilà le mal qui me tue ; même en dormant, il rêve chevaux.
PHILIPPIDE, rêvant
Combien de courses doivent fournir ces chars de guerre ?
STREPSIADE
C'est à moi, ton père, que tu en fais fournir de nombreuses courses ! Voyons quelle dette me vient après Pasias. Trois mines à Amynias pour un char et des roues.
PHILIPPIDE, rêvant
Emmène le cheval à la maison, après l'avoir roulé.
STREPSIADE
Mais, malheureux, tu as déjà fait rouler mes fonds ! Les uns ont des jugements contre moi, et les autres disent qu'ils vont prendre des sûretés pour leurs intérêts.
PHILIPPIDE, éveillé
Eh ! mon père, qu'est-ce qui te tourmente et te fait te retourner toute la nuit ?
STREPSIADE
Je suis mordu par un dèmarque sous mes couvertures.
PHILIPPIDE
Laisse-moi, mon bon père, dormir un peu.
STREPSIADE
Dors donc ; mais sache que toutes ces dettes retomberont sur ta tête. Hélas ! Périsse misérablement l'agence matrimoniale qui me fit épouser ta mère ! Moi, je menais aux champs une vie des plus douces, inculte, négligé, et couché au hasard, riche en abeilles, en brebis, en marc d'olives. Alors je me suis marié, moi paysan, à une personne de la ville, à la nièce de Mégaclès, fils de Mégaclès, femme altière, luxueuse, fastueuse comme Coesyra. Lorsque je l'épousai, je me mis au lit, sentant le vin doux, les figues sèches, la tonte des laines, elle tout parfum, safran, tendres baisers, dépense, gourmandise, Colias, Génétyllis. Je ne dis pas qu'elle fût oisive ; non, elle tissait. Et moi, lui montrant ce vêtement, je prenais occasion de lui dire : "Femme, tu serres trop les fils."

Θεράπων
Ἔλαιον ἡμῖν οὐκ ἔνεστ᾿ ἐν τῷ λύχνῳ.
Στρεψιάδης
Οἴμοι. Τί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον ;
Δεῦρ᾿ ἔλθ᾿ ἵνα κλάῃς.
Θεράπων
Διὰ τί δῆτα κλαύσομαι ;
Στρεψιάδης
Ὅτι τῶν παχειῶν ἐνετίθεις θρυαλλίδων.
Μετὰ ταῦθ᾿, ὅπως νῷν ἐγένεθ᾿ υἱὸς οὑτοσί,  60
ἐμοί τε δὴ καὶ τῇ γυναικὶ τἀγαθῇ, 
περὶ τοὐνόματος δὴ ᾿ντεῦθεν ἐλοιδορούμεθα. 
ἡ μὲν γὰρ ἵππον προσετίθει πρὸς τοὔνομα, 
Ξάνθιππον ἢ Χάριππον ἢ Καλλιππίδην, 
ἐγὼ δὲ τοῦ πάππου ᾿τιθέμην Φειδωνίδην. 65
Τέως μὲν οὖν ἐκρινόμεθ᾿· εἶτα τῷ χρόνῳ 
κοινῇ ξυνέβημεν κἀθέμεθα Φειδιππίδην.
Τοῦτον τὸν υἱὸν λαμβάνουσ᾿ ἐκορίζετο· 
ὅταν σὺ μέγας ὢν ἅρμ᾿ ἐλαύνῃς πρὸς πόλιν, 
ὥσπερ Μεγακλέης, ξυστίδ᾿ ἔχων ἐγὼ δ᾿ ἔφην· 70
ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἐκ τοῦ φελλέως, 
ὥσπερ ὁ πατήρ σου, διφθέραν ἐνημμένος.
Ἀλλ᾿ οὐκ ἐπείθετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις, 
ἀλλ᾿ ἵππερόν μου κατέχεεν τῶν χρημάτων. 75
Νῦν οὖν ὅλην τὴν νύκτα φροντίζων ὁδοῦ 
μίαν ηὗρον ἀτραπὸν δαιμονίως ὑπερφυᾶ, 
ἣν ἢν ἀναπείσω τουτονί, σωθήσομαι.
Ἀλλ᾿ ἐξεγεῖραι πρῶτον αὐτὸν βούλομαι.
Πῶς δῆτ᾿ ἂν ἥδιστ᾿ αὐτὸν ἐπεγείραιμι ; Πῶς ;  80
Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον.

Φειδιππίδης
Τί, ὦ πάτερ ;
Στρεψιάδης
Κύσον με καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν.
Φειδιππίδης
ἰδού. Τί ἐστιν ;
Στρεψιάδης
Εἰπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ ; 
Φειδιππίδης
Νὴ τὸν Ποσειδῶ τουτονὶ τὸν ἵππιον.
Στρεψιάδης
Μή μοι γε τοῦτον μηδαμῶς τὸν ἵππιον·
οὗτος γὰρ ὁ θεὸς αἴτιός μοι τῶν κακῶν. 85
Ἀλλ᾿ εἴπερ ἐκ τῆς καρδίας μ᾿ ὄντως φιλεῖς,
ὦ παῖ πιθοῦ.

UN SERVITEUR. 
Nous n'avons plus d'huile dans la lampe.
STREPSIADE
Malheur ! Pourquoi m'avoir allumé une lampe buveuse ? Viens ici, que je te fasse crier !
LE SERVITEUR. 
Et pourquoi crierai-je ?
STREPSIADE
Parce que tu as mis une trop grosse mèche... Après cela, lorsque nous arriva ce fils qui est là, nous nous disputâmes, moi et mon excellente femme, au sujet du nom qu'il porterait. Elle voulait qu'il y eût du cheval dans son nom : "Xanthippos, Chaerippos, Callippidès". Enfin, au bout de quelque temps, nous fîmes un arrangement, et nous le nommâmes "Philippide. Elle, embrassant son fils, le caressait : "Quand tu seras grand, tu conduiras un char à travers la ville, comme Mégaclès, et vêtu d'une belle robe." Moi, je disais : « Quand donc feras-tu descendre tes chèvres du mont Phelleus, comme ton père, vêtu d'une peau de bique?"» Mais il n'écoutait pas mes discours, et sa passion pour le cheval a coulé mon avoir. Maintenant, durant cette nuit, à force d'y songer, j'ai trouvé un expédient merveilleux qui, si je puis le convaincre, sera pour moi le salut. Mais je veux d'abord l'éveiller. Seulement, comment l'éveiller le plus doucement possible ? Comment ? Philippide, mon petit Philippide !
PHILIPPIDE
Quoi, mon père ?
STREPSIADE
Un baiser, et donne-moi la main.
PHILIPPIDE
Voici. Qu'y a-t-il ?
STREPSIADE
Dis-moi, m'aimes-tu ?
PHILIPPIDE
J'en jure par Poseidon, dieu des chevaux !
STREPSIADE
Non, non, pas de ce dieu des chevaux ! C'est lui qui est la cause de mes malheurs. Mais si tu m'aimes réellement et de tout cœur, ô mon enfant, suis mon conseil.

Φειδιππίδης
Τί οὖν πίθωμαι δῆτά σοι ;
Στρεψιάδης
Ἔκτρεψον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους
καὶ μάνθαν’ ἐλθὼν ἃν ἐγὼ παραινέσω.
Φειδιππίδης
Λέγε δή, τί κελεύεις ; 90
Στρεψιάδης
Καί τι πείσει ;
Φειδιππίδης
Πείσομαι,
νὴ τὸν Διόνυσον.
Στρεψιάδης
Δεῦρό νυν ἀπόβλεπε.
Ὁρᾷς τὸ θύριον τοῦτο καὶ τοἰκίδιον ;
Φειδιππίδης
Ὁρῶ. Τί οὖν τοῦτ᾿ ἐστὶν ἐτεόν, ὦ πάτερ ;
Στρεψιάδης
Ψυχῶν σοφῶν τοῦτ᾿ ἐστὶ φροντιστήριον.
Ἐνταῦθ᾿ ἐνοικοῦσ᾿ ἄνδρες οἳ τὸν οὐρανὸν 95
λέγοντες ἀναπείθουσιν ὡς ἔστιν πνιγεύς,
κἄστιν περὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ’ἄνθρακες.
Οὗτοι διδάσκουσ᾿, ἀργύριον ἤν τις διδῷ,
λέγοντα νικᾶν καὶ δίκαια κἄδικα.
Φειδιππίδης
Εἰσὶν δὲ τίνες ;  100
Στρεψιάδης
Οὐκ οἶδ᾿ ἀκριβῶς τοὔνομα.
Μεριμνοφροντισταὶ καλοί τε κἀγαθοί.
Φειδιππίδης
Αἰβοῖ, πονηροί γ᾿, οἶδα. Τοὺς ἀλαζόνας,
τοὺς ὠχριῶντας τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις,
ὧν ὁ κακοδαίμων Σωκράτης καὶ Χαιρεφῶν.
Στρεψιάδης
Ἤ ἤ, σιώπα. Μηδὲν εἴπῃς νήπιον. 105
Ἀλλ᾿ εἴ τι κήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων,
τούτων γενοῦ μοι σχασάμενος τὴν ἱππικήν.
Φειδιππίδης
Οὐκ ἂν μὰ τὸν Διόνυσον εἰ δοίης γέ μοι
τοὺς φασιανοὺς οὓς τρέφει Λεωγόρας.
Στρεψιάδης
Ἴθ᾿, ἀντιβολῶ σ᾿, ὦ φίλτατ᾿ ἀνθρώπων ἐμοί, 110
ἐλθὼν διδάσκου.
Φειδιππίδης
Καὶ τί σοι μαθήσομαι ;
Στρεψιάδης
Εἶναι παρ᾿ αὐτοῖς φασὶν ἄμφω τὼ λόγω,
τὸν κρείττον', ὅστις ἐστί, καὶ τὸν ἥττονα.
Τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν λόγοιν, τὸν ἥττονα,
νικᾶν λέγοντά φασι τἀδικώτερα. 115
Ἤν οὖν μάθῃς μοι τὸν ἄδικον τοῦτον λόγον,
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σέ, τούτων τῶν χρεῶν
οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ’ἂν ὀβολὸν οὐδενί.
Φειδιππίδης
Οὐκ ἂν πιθοίμην· οὐ γὰρ ἂν τλαίην ἰδεῖν
τοὺς ἱππέας τὸ χρῶμα διακεκναισμένος. 120
Στρεψιάδης
Οὐκ ἄρα μὰ τὴν Δήμητρα τῶν γ᾿ ἐμῶν ἔδει
οὔτ’αὐτὸς οὔθ’ὁ ζύγιος οὔθ’ὁ σαμφόρας:
ἀλλ’ἐξελῶ σ’ἐς κόρακας ἐκ τῆς οἰκίας.
Φειδιππίδης
Ἀλλ᾿ οὐ περιόψεταί μ᾿ ὁ θεῖος Μεγακλέης
ἄνιππον. ἀλλ’εἴσειμι, σοῦ δ’οὐ φροντιῶ. 125

PHILIPPIDE
Et en quoi faut-il que je suive ton conseil ?
STREPSIADE
Change au plus tôt de conduite, et va prendre des leçons où je t'indiquerai.
PHILIPPIDE
Parle, qu'ordonnes-tu ?
STREPSIADE
Et tu obéiras?
PHILIPPIDE
J'obéirai, j'en jure par Dionysos.
STREPSIADE
Regarde de ce côté. Vois-tu cette petite porte et cette petite maison ?
PHILIPPIDE
Je les vois; mais, mon père, qu'est-ce que cela veut dire ?
STREPSIADE
C'est le philosophoir des âmes sages. Là sont logés des hommes qui disent et démontrent que le ciel est un étouffoir, dont nous sommes entourés, et nous, des charbons. Ils enseignent, si on leur donne de l'argent, à gagner les causes justes ou injustes.
PHILIPPIDE
Qui sont-ils ?
STREPSIADE
Je ne sais pas exactement leur nom. Ce sont de profonds penseurs, beaux et bons.
PHILIPPIDE
Ah! oui, les misérables, je les connais. Ce sont des charlatans, des hommes pâles, des va-nu-pieds, que tu veux dire, et, parmi eux, ce maudit Socrate et Chéréphon.
STREPSIADE
Hé ! hé ! tais-toi! ne dis pas de bêtises. Si tu as souci des orges paternelles, deviens l'un d'eux, et lâche-moi l'équitation.
PHILIPPIDE
Oh ! non, par Dionysos ! quand tu me donnerais les faisans que nourrit Léogoras.
STREPSIADE
Vas-y, je t'en supplie, ô toi, l'homme le plus cher à mon cœur. Entre à leur école.
PHILIPPIDE
Et qu'est-ce que je t'y apprendrai ?
STREPSIADE
Ils disent qu'il y a deux raisonnements : le supérieur et l'inférieur. Ils prétendent que, par le moyen de l'un de ces deux raisonnements, c'est-à-dire de l'inférieur, on gagne les causes injustes. Si donc tu m'y apprenais ce raisonnement injuste, de toutes les dettes que j'ai contractées pour toi, je ne paierais une obole à personne.
PHILIPPIDE
Je n'y saurais consentir : je n'oserais pas regarder les cavaliers avec ma face jaune et maigre.
STREPSIADE
Alors, par Déméter, vous ne mangerez plus mon bien, ni toi, ni ton attelage, ni ton cheval. Je te chasse de ma maison et je t'envoie aux corbeaux marqué au S.
PHILIPPIDE
Mon oncle Mégaclès ne me laissera pas sans monture. Je vais chez lui, et je me moque de toi.

Στρεψιάδης
Ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ἐγὼ μέντοι πεσών γε κείσομαι,
ἀλλ’ εὐξάμενος τοῖσιν θεοῖς διδάξομαι
αὐτὸς βαδίζων ἐς τὸ φροντιστήριον.
Πῶς οὖν γέρων ὢν κἀπιλήσμων καὶ βραδὺς
λόγων ἀκριβῶν σχινδαλάμους μαθήσομαι; 130
ἰτητέον. Τί ταῦτ᾿ ἔχων στραγγεύομαι
ἀλλ’οὐχὶ κόπτω τὴν θύραν; Παῖ, παιδίον.
Μαθητής
Βάλλ᾿ εἰς κόρακας. Τίς ἐσθ᾿ ὁ κόψας τὴν θύραν ;
Στρεψιάδης
Φείδωνος υἱὸς Στρεψιάδης Κικυννόθεν.
Μαθητής
Ἀμαθής γε νὴ Δί᾿, ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα 135
ἀπεριμερίμνως τὴν θύραν λελάκτικας
καὶ φροντίδ’ ἐξήμβλωκας ἐξηυρημένην.
Στρεψιάδης
Σύγγνωθί μοι· τηλοῦ γὰρ οἰκῶν τῶν ἀγρῶν.
Ἀλλ᾿ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον.
Μαθητής
Ἀλλ᾿ οὐ θέμις πλὴν τοῖς μαθηταῖσιν λέγειν. 140
Στρεψιάδης
Λέγε νυν ἐμοὶ θαρρῶν· ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ
ἥκω μαθητὴς ἐς τὸ φροντιστήριον.
Μαθητής
Λέξω, νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια.
Ἀνήρετ᾿ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σωκράτης 
ψύλλαν ὁπόσους ἅλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας: 145
Δακοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφῶντος τὴν ὀφρῦν
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τὴν Σωκράτους ἀφήλατο.
Στρεψιάδης
Πῶς δῆτα διεμέτρησε ;
Μαθητής
Δεξιώτατα.
Κηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν
ἐνέβαψεν ἐς τὸν κηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε, 150
κᾆτα ψυχείσῃ περιέφυσαν Περσικαί.
Ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον.
Στρεψιάδης
Ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τῆς λεπτότητος τῶν φρενῶν.
Μαθητής
Τί δῆτ᾿ ἄν, ἕτερον εἰ πύθοιο Σωκράτους
φρόντισμα; 155
Στρεψιάδης
Ποῖον ; Ἀντιβολῶ, κάτειπέ μοι.
Μαθητής
Ἀνήρετ᾿ αὐτὸν Χαιρεφῶν ὁ Σφήττιος
ὁπότερα τὴν γνώμην ἔχοι, τὰς ἐμπίδας
κατὰ τὸ στόμ’ᾄδειν ἢ κατὰ τοὐρροπύγιον.
Στρεψιάδης
Τί δῆτ᾿ ἐκεῖνος εἶπε περὶ τῆς ἐμπίδος ;
Μαθητής
Ἐφασκεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 160
στενόν, διὰ λεπτοῦ δ᾿ ὄντος αὐτοῦ τὴν πνοὴν
βίᾳ βαδίζειν εὐθὺ τοὐρροπυγίου:
ἔπειτα κοῖλον πρὸς στενῷ προσκείμενον
τὸν πρωκτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βίας τοῦ πνεύματος.
Στρεψιάδης
Σάλπιγξ ὁ πρωκτός ἐστιν ἄρα τῶν ἐμπίδων. 165
Ὦ τρισμακάριος τοῦ διεντερεύματος.
Ἦ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίκην
ὅστις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐμπίδος.
Μαθητής
Πρῴην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφῃρέθη
ὑπ’ἀσκαλαβώτου.
Στρεψιάδης
Τίνα τρόπον ; Κάτειπέ μοι.
Μαθητής
Ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς 171
καὶ τὰς περιφορὰς εἶτ’ἄνω κεχηνότος
ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκτωρ γαλεώτης κατέχεσεν.
Στρεψιάδης
Ἥσθην γαλεώτῃ καταχέσαντι Σωκράτους.
Μαθητής
Ἐχθὲς δέ γ᾿ ἡμῖν δεῖπνον οὐκ ἦν ἑσπέρας. 175
Στρεψιάδης
Εἶἑν. Τί οὖν πρὸς τἄλφιτ᾿ ἐπαλαμήσατο ;
Μαθητής
Κατὰ τῆς τραπέζης καταπάσας λεπτὴν τέφραν,
κάμψας ὀβελίσκον εἶτα διαβήτην λαβὼν
ἐκ τῆς παλαίστρας θοἰμάτιον ὑφείλετο.

STREPSIADE
Eh bien, moi, pour une chute, je ne reste point par terre. Mais j'invoquerai les dieux et j'irai moi-même au philosophoir. Seulement, vieux comme je suis, sans mémoire et l'esprit lent, comment apprendrai-je les broutilles de leurs raisonnements raffinés? Il faut y aller. Pourquoi hésiter encore et ne pas frapper à la porte ?... Enfant, petit enfant ! 
UN DISCIPLE
Va-t'en aux corbeaux ! Qui frappe à la porte ?
STREPSIADE
Le fils de Phidon, Strepsiade du dême de Cicynna.
LE DISCIPLE
De par Zeus ! tu dois être un grossier personnage, toi qui donnes à la porte un coup de pied si brutal, et qui fais avorter la conception de ma pensée.
STREPSIADE
Pardonne-moi, car j'habite loin dans la campagne ; mais dis-moi la chose avortée.
LE DISCIPLE. 
l n'est permis de la dire qu'aux disciples.
STREPSIADE
Dis-la-moi donc sans crainte, car je viens comme disciple au philosophoir.
LE DISCIPLE. 
Je la dirai; mais songe donc que ce sont des mystères. Socrate demandait tout à l'heure à Chéréphon combien de fois une puce saute la longueur de ses pattes. Elle avait piqué Chéréphon au sourcil, et de là elle était sautée sur la tête de Socrate.
STREPSIADE 
Et comment a-t-il mesuré cela?
LE DISCIPLE. 
Très adroitement. Il a fait fondre de la cire, puis il a pris la puce, et il lui a trempé les pattes dedans. La cire refroidie a fait à la puce des souliers persiques ; en les déchaussant, il a mesuré l'espace.
STREPSIADE
O Zeus souverain, quelle finesse d'esprit !
LE DISCIPLE. 
Que serait-ce, si tu apprenais une autre invention de Socrate ?
STREPSIADE
Laquelle ? Je t'en prie, dis-la-moi ?
LE DISCIPLE. 
Chéréphon, du dème de Sphattos, lui demandait s'il pensait que le bourdonnement des cousins vînt de la trompe ou du derrière.
STREPSIADE
Et qu'a-t-il dit au sujet du cousin ?
LE DISCIPLE.
Il a dit que l'intestin du cousin est étroit ; et que, à cause de cette étroitesse, l'air est poussé tout de suite avec force vers le derrière ; ensuite, l'ouverture de derrière communiquant avec l’intestin, le derrière résonne par la force de l'air.
STREPSIADE
Ainsi le derrière des cousins est une trompette. Trois fois heureux l'auteur de cette découverte ! Il doit être facile d'échapper à une poursuite en justice, quand on connaît à fond l'intestin du cousin.
LE DISCIPLE. 
Dernièrement il fut détourné d'une haute pensée par un lézard.
STREPSIADE
De quelle manière ? Dis-moi.
LE DISCIPLE.
Il observait le cours de la lune et ses révolutions, la tête en l'air, la bouche ouverte ; un lézard, du haut du toit, pendant la nuit, lui envoya sa fiente.
STREPSIADE
Il est amusant ce lézard, qui fait dans la bouche de Socrate !
LE DISCIPLE. 
Hier, nous n'avions pas à souper pour le soir.
STREPSIADE
Eh bien ! qu'imagina-t-il pour avoir des vivres ?
LE DISCIPLE. 
Il étend sur la table une légère couche de cendre, courbe une tige de fer, prend un fil à plomb, et de la palestre il enlève un manteau.

Στρεψιάδης
Τί δῆτ᾿ ἐκεῖνον τὸν Θαλῆν θαυμάζομεν ; 180
Ἄνοιγ᾿ ἄνοιγ᾿ ἁνύσας τὸ φροντιστήριον
καὶ δεῖξον ὡς τάχιστά μοι τὸν Σωκράτη.
Μαθητιῶ γάρ. Ἀλλ᾿ ἄνοιγε τὴν θύραν.
Ὦ Ἡράκλεις, ταυτὶ ποδαπὰ τὰ θηρία ; 
Μαθητής
Τί ἐθαύμασας ; Τῷ σοι δοκοῦσιν εἰκέναι ; 185
Στρεψιάδης
Τοῖς ἐκ Πύλου ληφθεῖσι, τοῖς Λακωνικοῖς.
Ἀτὰρ τί ποτ᾿ εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοι ;
Μαθητής
Ζητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς.
Στρεψιάδης
Βολβοὺς ἄρα
ζητοῦσι. Μή νυν τοῦτό γ᾿ ἔτι φροντίζετε·
ἐγὼ γὰρ οἶδ’ ἵν’ εἰσὶ μεγάλοι καὶ καλοί. 190
Τί γὰρ οἵδε δρῶσιν οἱ σφόδρ᾿ ἐγκεκυφότες ;
Μαθητής
Οὗτοι δ᾿ ἐρεβοδιφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον.
Τί δῆθ᾿ ὁ πρωκτὸς εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπει ;
Μαθητής
Αὐτὸς καθ᾿ αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδάσκεται.
Ἀλλ᾿ εἴσιθ᾿, ἵνα μὴ ᾿κεῖνος ὑμῖν ἐπιτύχῃ. 195
Στρεψιάδης
Μήπω γε μήπω γ᾿, ἀλλ᾿ ἐπιμεινάντων, ἵνα
αὐτοῖσι κοινώσω τι πραγμάτιον ἐμόν.
Μαθητής
Ἀλλ᾿ οὐχ οἷόν τ᾿ αὐτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα
ἔξω διατρίβειν πολὺν ἄγαν ἐστὶν χρόνον.
Στρεψιάδης
Πρὸς τῶν θεῶν, τί γὰρ τάδ᾿ ἐστίν ; Εἰπέ μοι. 200
Μαθητής
Ἀστρονομία μὲν αὑτηί.
Στρεψιάδης
Τουτὶ δὲ τί ;
Μαθητής
Γεωμετρία.
Στρεψιάδης
Τοῦτ’ οὖν τί ἐστι χρήσιμον;
Μαθητής
Γῆν ἀναμετρῆσαι.
Στρεψιάδης
Πότερα τὴν κληρουχικήν ;
Μαθητής
Οὔκ, ἀλλὰ τὴν σύμπασαν.
Στρεψιάδης
ἀστεῖον λέγεις.
τὸ γὰρ σόφισμα δημοτικὸν καὶ χρήσιμον. 205
Μαθητής
Αὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. Ὀρᾷς ;
Αἵδε μὲν Ἀθῆναι.
Στρεψιάδης
Τί σὺ λέγεις ; Οὐ πείθομαι,
ἐπεὶ δικαστὰς οὐχ ὁρῶ καθημένους.
Μαθητής
Ὡς τοῦτ’ἀληθῶς Ἀττικὸν τὸ χωρίον.
Στρεψιάδης
Καὶ ποῦ Κικυννῆς εἰσὶν οὑμοὶ δημόται; 210
Μαθητής
Ἐνταῦθ᾿ ἔνεισιν. Ἡ δέ γ᾿ Εὔβοι᾿, ὡς ὁρᾷς,
ἡδὶ παρατέταται μακρὰ πόρρω πάνυ.
Στρεψιάδης
Οἶδ᾿· ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάθη καὶ Περικλέους
Ἀλλ᾿ ἡ Λακεδαίμων ποῦ ᾿στίν ;
Μαθητής
Ὅπου ᾿στίν ; Αὑτηί.
Στρεψιάδης
Ὡς ἐγγὺς ἡμῶν. Τοῦτο μεταφροντίζετε, 215
ταύτην ἀφ’ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόρρω πάνυ.
Μαθητής
ἀλλ’ οὐχ οἷόν τε.
Στρεψιάδης
Νὴ Δί᾿, οἰμώξεσθ᾿ ἄρα.
Φέρε τίς γὰρ οὗτος οὑπὶ τῆς κρεμάθρας ἀνήρ ;

STREPSIADE
Et nous admirons le célèbre Thalès ! Ouvre-moi, ouvre vite le philosophoir ; et fais-moi voir au plus tôt Socrate. J'ai hâte d'être son disciple. Mais ouvre donc la porte. O Héraclès ! de quels pays sont ces animaux ?
LE DISCIPLE. 
Qu'est-ce qui t'étonne ? A quoi trouves-tu qu'ils ressemblent ?
STREPSIADE
Aux prisonniers de Pylos, aux Laconiens. Mais pour quoi regardent-ils ainsi la terre ?
LE DISCIPLE. 
Ils cherchent ce qui est sous la terre.
STREPSIADE
Ils cherchent donc des oignons. Ne vous donnez pas maintenant tant de peine ; je sais, moi, où il y en a de gros et de beaux. Mais que font ceux-ci tellement courbés?
LE DISCIPLE. 
Ils sondent les abîmes du Tartare.
STREPSIADE
Et leur derrière, qu' a-t-il à regarder le ciel ?
LE DISCIPLE. 
Il apprend aussi pour son compte à faire de l'astronomie... Mais rentrez, de peur que le maître ne vous surprenne.
STREPSIADE
Pas encore, pas encore : qu'ils restent, afin que je leur communique une petite affaire.
LE DISCIPLE. 
Mais ils ne peuvent pas demeurer trop longtemps à l'air et dehors.
STREPSIADE
Au nom des dieux, qu'est ceci ? Dis-moi.
LE DISCIPLE. 
L'astronomie.
STREPSIADE
Et cela ?
LE DISCIPLE. 
La géométrie.
STREPSIADE
A quoi cela sert-il ?
LE DISCIPLE. 
A mesurer la terre.
STREPSIADE
Celle qui se partage au sort ?
LE DISCIPLE. 
Non ; la terre entière.
STREPSIADE
C'est charmant ce que tu dis là : voilà une invention populaire et utile !
LE DISCIPLE. 
Tiens, voici la surface de la terre entière: vois-tu ? Ici, c'est Athènes.
STREPSIADE
Que dis-tu? Je ne te crois pas; je n'y vois point de juges en séance.
LE DISCIPLE. 
C'est pourtant réellement le territoire Attique.
STREPSIADE
Et où sont mes concitoyens de Cicynna ?
LE DISCIPLE. 
C'est ici qu'ils habitent. Voici l'Eubée, tu vois, cette terre qui s'étend en longueur infinie.
STREPSIADE
Je vois : nous l'avons pressurée, nous et Périclès. Mais où est Lacédémone ?
LE DISCIPLE. 
Où elle est ? Ici.
STREPSIADE
Comme c'est près de nous ! Songez-y bien, éloignez-la de nous à la plus grande distance possible.
LE DISCIPLE. 
Il n'y a pas moyen.
STREPSIADE
Par Zeus! vous en gémirez. Mais quel est donc cet homme juché dans un panier ?

Μαθητής
Αὐτός.
Στρεψιάδης
Τίς αὐτός;
Μαθητής
Σωκράτης.
Στρεψιάδης
 Ὦ Σωκράτης.
ἴθ’ οὗτος, ἀναβόησον αὐτόν μοι μέγα.
Μαθητής
Αὐτὸς μὲν οὖν σὺ κάλεσον· οὐ γάρ μοι σχολή. 220
Στρεψιάδης
Ὦ Σώκρατες,
ὦ Σωκρατίδιον.
Σωκράτης
Τί με καλεῖς, ὦφήμερε ;
Στρεψιάδης
Πρῶτον μὲν ὅ τι δρᾷς, ἀντιβολῶ, κάτειπέ μοι.
Σωκράτης
Ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 225
Στρεψιάδης
Ἐπειτ᾿ ἀπὸ ταρροῦ τοὺς θεοὺς ὑπερφρονεῖς,
ἀλλ’ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ;
Σωκράτης
Οὐ γὰρ ἄν ποτε
ἐξηῦρον ὀρθῶς τὰ μετέωρα πράγματα,
εἰ μὴ κρεμάσας τὸ νόημα καὶ τὴν φροντίδα
λεπτὴν καταμείξας ἐς τὸν ὅμοιον ἀέρα. 230
Εἰ δ’ ὢν χαμαὶ τἄνω κάτωθεν ἐσκόπουν,
οὐκ ἄν ποθ᾿ ηὗρον· οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ἡ γῆ βίᾳ
ἕλκει πρὸς αὑτὴν τὴν ἰκμάδα τῆς φροντίδος.
Πάσχει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τὰ κάρδαμα.
Στρεψιάδης
Τί φῄ ς; 235
φροντὶς ἕλκει τὴν ἰκμάδ’ ἐς τὰ κάρδαμα;
Ἴθι νυν κατάβηθ’ ὦ Σωκρατίδιον ὡς ἐμέ,
ἵνα με διδάξῃς ὧνπερ οὕνεκ’ ἐλήλυθα.
Σωκράτης
Ἦλθες δὲ κατὰ τ ί;
Στρεψιάδης
Βουλόμενος μαθεῖν λέγειν·
ὑπὸ γὰρ τόκων χρήστων τε δυσκολωτάτων 240
ἄγομαι φέρομαι, τὰ χρήματ’ ἐνεχυράζομαι.
Σωκράτης
Πόθεν δ’ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαθες γενόμενος ;
Στρεψιάδης
Νόσος μ’ ἐπέτριψεν ἱππικὴ δεινὴ φαγεῖν.
Ἀλλά με δίδαξον τὸν ἕτερον τοῖν σοῖν λόγοιν,
τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα.
Μισθὸν δ ’ὅντιν’ ἂν 245
πράττῃ μ’ ὀμοῦμαί σοι καταθήσειν τοὺς θεούς.
Σωκράτης
Ποίους θεοὺς ὀμεῖ σύ ; Πρῶτον γὰρ θεοὶ
ἡμῖν νόμισμ’ οὐκ ἔστι.
Στρεψιάδης
Τῷ γὰρ ὄμνυτε ; 
Σιδαρέοισιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ;
Σωκράτης
Βούλει τὰ θεῖα πράγματ’ εἰδέναι σαφῶς 250
ἅττ’ ἐστὶν ὀρθῶς;
Στρεψιάδης
Νὴ Δί᾿, εἴπερ ἐστί γε.
Σωκράτης
Καὶ ξυγγενέσθαι ταῖς Νεφέλαισιν ἐς λόγους,
ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν ;
Στρεψιάδης
Μάλιστά γε.
Σωκράτης
Κάθιζε τοίνυν ἐπὶ τὸν ἱερὸν σκίμποδα.
Στρεψιάδης
Ἰδού, κάθημαι. 255
Σωκράτης
Τουτονὶ τοίνυν λαβὲ
τὸν στέφανον.
Στρεψιάδης
Ἐπὶ τί στέφανον ; Οἴμοι, Σώκρατες,
ὥσπερ με τὸν Ἀθάμανθ’ ὅπως μὴ θύσετε.
Σωκράτης
Οὔκ , ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοὺς τελουμένους
ἡμεῖς ποιοῦμεν.
Στρεψιάδης
Εἶτα δὴ τί κερδανῶ ;
Σωκράτης
Λέγειν γενήσει τρῖμμα κρόταλον παιπάλη. 260
Ἀλλ᾿ ἔχ᾿ ἀτρεμεί.
Στρεψιάδης
Μὰ τὸν Δί᾿ οὐ ψεύσει γέ με·
καταπαττόμενος γὰρ παιπάλη γενήσομαι.

LE DISCIPLE. 
Lui.
STREPSIADE
Qui, lui ?
LE DISCIPLE
Socrate.
STREPSIADE
Socrate ! Voyons, toi, appelle-le-moi donc bien fort.
LE DISCIPLE. 
Appelle-le toi-même. Moi, je n'en ai pas le temps.
STREPSIADE.
Socrate, mon petit Socrate
SOCRATE
Pourquoi m'appelles-tu, être éphémère ?
STREPSIADE
Et d'abord que fais-tu là ? Je t'en prie, dis-le-moi.
SOCRATE
Je marche dans les airs et je contemple le soleil.
STREPSIADE
Alors c'est du haut de ton panier que tu regardes les dieux, et non pas de la terre, si toutefois...
SOCRATE
Je ne pourrais jamais pénétrer nettement dans les choses d'en haut, si je ne suspendais mon esprit, et si je ne mêlais la subtilité de ma pensée avec l'air similaire. Si, demeurant à terre, je regardais d'en bas les choses d'en haut, je ne découvrirais rien. Car la terre attire à elle l'humidité de la pensée. C'est précisément ce qui arrive au cresson.
STREPSIADE
Que dis-tu ? Ta pensée attire l'humidité sur le cresson ? Mais maintenant descends, mon petit Socrate, afin de m'enseigner les choses pour lesquelles je suis venu.
SOCRATE
Pourquoi es-tu venu ?
STREPSIADE
Je veux apprendre à parler. Les prêteurs à intérêts, race intraitable, me poursuivent, me harcellent, se nantissent de mon bien.
SOCRATE
Comment t'es-tu donc endetté sans le savoir ?
STREPSIADE
C'est l'hippomanie qui m'a ruiné, maladie dévorante. Mais enseigne-moi l'un de tes deux raisonnements, celui qui sert à ne pas payer, et, quel que soit le salaire, je jure par les dieux de te le payer.
SOCRATE
Par quels dieux jures-tu ? D'abord les dieux ne sont pas chez nous une monnaie courante.
STREPSIADE
Par quoi jurez-vous donc ? Est-ce par de la monnaie de fer, comme à Byzance ?
SOCRATE
Veux-tu connaître nettement les choses célestes, ce qu'elles sont au juste ?
STREPSIADE
Oui, par Zeus ! si elles sont.
SOCRATE
Et converser avec les Nuées, nos divinités ?
STREPSIADE
Assurément.
SOCRATE
Assois-toi donc sur la banquette sainte.
STREPSIADE
Voilà, je suis assis.
SOCRATE
Maintenant prends cette couronne.
STREPSIADE
A quoi bon une couronne ? Malheur à moi, Socrate ! Est-ce que vous allez me sacrifier comme Achamas ?
SOCRATE
Non ; c'est tout ce que nous faisons aux initiés.
STREPSIADE
Eh bien, qu'y gagnerai-je ?
SOCRATE
D'être un roué en fait de langage, une cliquette, une fleur de farine. Seulement, ne bouge pas.
STREPSIADE
Par Zeus ! tu ne mens pas ! Saupoudré comme je suis, je vais devenir fleur de farine.

Σωκράτης
Εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν.
Ὦ δέσποτ᾿ ἄναξ, ἀμέτρητ᾿ Ἀήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον,
λαμπρός τ’ Αἰθὴρ σεμναί τε θεαὶ Νεφέλαι βροντησικέραυνοι, 265
ἄρθητε, φάνητ᾿, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι.
Στρεψιάδης
Μήπω, μήπω γε, πρὶν ἂν τουτὶ πτύξωμαι, μὴ καταβρεχθῶ.
Τὸ δὲ μηδὲ κυνῆν οἴκοθεν ἐλθεῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμον᾿ ἔχοντα. 
Σωκράτης
Ἔλθετε δῆτ᾿, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ᾿ εἰς ἐπίδειξιν·
εἴτ᾿ ἐπ᾿ Ὀλύμπου κορυφαῖς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι κάθησθε, 270
εἴτ’ Ὠκεανοῦ πατρὸς ἐν κήποις ἱερὸν χορὸν ἵστατε Νύμφαις,
εἴτ’ ἄρα Νείλου προχοαῖς ὑδάτων χρυσέαις ἀρύτεσθε πρόχοισιν,
ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ’ ἢ σκόπελον νιφόεντα Μίμαντος:
ὑπακούσατε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς ἱεροῖσι χαρεῖσαι.
Χορός
Ἀέναοι Νεφέλαι 275
ἀρθῶμεν φανεραὶ δροσερὰν φύσιν εὐάγητον,
πατρὸς ἀπ’ Ὠκεανοῦ βαρυαχέος
ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ
δενδροκόμους, ἵνα 280
τηλεφανεῖς σκοπιὰς ἀφορώμεθα,
καρπούς τ’ ἀρδομέναν ἱερὰν χθόνα,
καὶ ποταμῶν ζαθέων κελαδήματα,
καὶ πόντον κελάδοντα βαρύβρομον·
ὄμμα γὰρ αἰθέρος ἀκάματον σελαγεῖται 285
μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς.
Ἀλλ’ ἀποσεισάμεναι νέφος ὄμβριον
ἀθανάτας ἰδέας ἐπιδώμεθα
τηλεσκόπῳ ὄμματι γαῖαν. 290
Σωκράτης
Ὦ μέγα σεμναὶ Νεφέλαι, φανερῶς ἠκούσατέ μου καλέσαντος.
Ἤισθου φωνῆς ἅμα καὶ βροντῆς μυκησαμένης θεοσέπτου ;
Στρεψιάδης
Καὶ σέβομαί γ᾿, ὦ πολυτίμητοι, καὶ βούλομαι ἀνταποπαρδεῖν
πρὸς τὰς βροντάς· οὕτως αὐτὰς τετραμαίνω καὶ πεφόβημαι.
Κεἰ θέμις ἐστίν, νυνί γ’ἤδη, κεἰ μὴ θέμις ἐστί, χεσείω. 295
Σωκράτης
Οὐ μὴ σκώψει μηδὲ ποιήσεις ἅπερ οἱ τρυγοδαίμονες οὗτοι,
ἀλλ᾿ εὐφήμει· μέγα γάρ τι θεῶν κινεῖται σμῆνος ἀοιδαῖς.
Χορός
Παρθένοι ὀμβροφόροι
ἔλθωμεν λιπαρὰν χθόνα Παλλάδος, εὔανδρον γᾶν 300
Κέκροπος ὀψόμεναι πολυήρατον:
οὗ σέβας ἀρρήτων ἱερῶν, ἵνα
μυστοδόκος δόμος
ἐν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείκνυται,
οὐρανίοις τε θεοῖς δωρήματα, 305
ναοί θ’ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα,
καὶ πρόσοδοι μακάρων ἱερώταται,
εὐστέφανοί τε θεῶν θυσίαι θαλίαι τε,
παντοδαπαῖς ἐν ὥραις, 310
ἦρί τ’ ἐπερχομένῳ Βρομία χάρις,
εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεθίσματα
καὶ μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν.
Στρεψιάδης
Πρὸς τοῦ Διός, ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες εἴσ᾿, ὦ Σώκρατες, αὗται
αἱ φθεγξάμεναι τοῦτο τὸ σεμνόν ; Πρὸς τοῦ Διός, ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες εἴσ᾿, ὦ Σώκρατες, αὗται ἡρῷναί τινές εἰσιν ; 315
Σωκράτης
Ἥκιστ’ ἀλλ’οὐράνιαι Νεφέλαι μεγάλαι θεαὶ ἀνδράσιν ἀργοῖς,
αἵπερ γνώμην καὶ διάλεξιν καὶ νοῦν ἡμῖν παρέχουσιν
καὶ τερατείαν καὶ περίλεξιν καὶ κροῦσιν καὶ κατάληψιν.
Στρεψιάδης
Ταῦτ᾿ ἄρ᾿ ἀκούσασ᾿ αὐτῶν τὸ φθέγμ᾿ ἡ ψυχή μου πεπότηται
καὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ καὶ περὶ καπνοῦ στενολεσχεῖν, 320
καὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ’ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντιλογῆσαι·
ὥστ’ εἴ πως ἔστιν ἰδεῖν αὐτὰς ἤδη φανερῶς ἐπιθυμῶ.
Σωκράτης
Βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηθ': ἤδη γὰρ ὁρῶ κατιούσας
ἡσυχῇ αὐτάς.

SOCRATE
Il faut que ce vieillard observe le silence et qu'il écoute la prière : "Souverain maître, Air immense, qui enveloppes la terre de toutes parts, Ether brillant, et vous, Nuées, vénérables déesses, mères du tonnerre et de la foudre, levez-vous, ô souveraines, apparaissez au penseur dans les régions supérieures !"
STREPSIADE
Pas encore, pas encore ; pas avant que je me sois enveloppé de ce manteau, de peur d'être inondé. N'avoir pas pris, en sortant de chez moi, une casquette de peau de chien, quelle malchance !
SOCRATE
Venez, ô Nuées vénérées, vous manifester à cet homme, soit que vous occupiez les cimes sacrées de l’Olympe, battues par les neiges, soit que dans les jardins de votre père Océan vous formiez un chœur sacré avec les Nymphes, soit que, aux bouches du Nil, vous puisiez des eaux dans des cornes d'or, que vous résidiez aux Marais Méotides ou sur le rocher neigeux du Mimas, écoutez-nous, accueillez notre sacrifice, et que nos cérémonies vous fassent plaisir.
LE CHOEUR. 
Nuées éternelles, élevons-nous, en rosée transparente et légère, du sein de notre père Océan aux bruissements profonds, jusqu'aux sommets des monts couronnés de forêts, afin de découvrir les horizons lointains, les fruits qui ornent la Terre sacrée, le cours sonore des fleuves divins, et la Mer aux mugissements sourds; car l'œil de l'Ether brille sans relâche de rayons éclatants. Mais dissipons le voile pluvieux qui cache nos figures immortelles, et embrassons le monde de notre regard illimité.
SOCRATE
O Nuées très vénérables, il est certain que vous avez entendu mon appel. Et toi, as-tu entendu leur voix divine avec le mugissement du tonnerre ?
STREPSIADE
Moi aussi je vous révère, Nuées respectables, et je veux répondre au bruit du tonnerre, tant il m'a causé de tremblement et d'effroi. Aussi, tout de suite, permis ou non, je lâche tout.
SOCRATE.
Ne raille pas et ne fais pas comme les poètes que grise la vendange. Sois silencieux : un nombreux essaim de déesses s'avance en chantant.
LE CHOEUR, se rapprochant de la scène. 
Vierges dispensatrices des pluies, allons vers la terre féconde de Pallas, voyons le royaume de Cécrops, riche en grands hommes et mille fois aimé. Là se trouve le culte des initiations sacrées, le sanctuaire mystique des cérémonies saintes, les offrandes aux divinités célestes, les temples magnifiques et les statues, les processions trois fois saintes des bienheureux, victimes couronnées immolées aux dieux ; les festins dans toutes les saisons; et là, au renouveau, la fête de Bromios, les chants mélodieux des chœurs et la musique des flûtes frémissantes.
STREPSIADE
Au nom de Zeus, je t'en prie, dis-moi, Socrate, quelles sont ces femmes qui font entendre un chant si respectable ? Sont-ce quelques héroïnes ?
SOCRATE
Pas du tout ; mais les Nuées célestes, grandes divinités des hommes oisifs, qui nous suggèrent pensée, parole, intelligence, charlatanisme, loquacité, ruse, compréhension.
STREPSIADE
C'est pour cela qu'en écoutant leur voix, mon âme se sent des ailes ; elle cherche à épiloguer, à ergoter sur de la fumée, à coudre trait d'esprit à trait d'esprit, pour riposter à l'autre raisonnement. De telle sorte que, s'il est possible, je souhaite vivement de les voir en personne.
SOCRATE
Eh bien, regarde du côté de la Parnès. Je les vois descendre lentement par là.

Στρεψιάδης
Φέρε ποῦ ; Δεῖξον.
Σωκράτης
Χωροῦσ’ αὗται πάνυ πολλαὶ
διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασέων, αὗται πλάγιαι. 325
Στρεψιάδης
Τί τὸ χρῆμα ;
Ὡς οὐ καθορῶ.
Σωκράτης
Παρὰ τὴν εἴσοδον.
Στρεψιάδης
Ἤδη νυνὶ μόλις οὕτως.
Σωκράτης
Νῦν γέ τοι ἤδη καθορᾷς αὐτάς, εἰ μὴ λημᾷς κολοκύνταις.
Στρεψιάδης
Νὴ Δί᾿ ἔγωγ᾿. Ὀ πολυτίμητοι· πάντα γὰρ ἤδη κατέχουσιν.
Σωκράτης
Ταύτας μέντοι σὺ θεὰς οὔσας οὐκ ᾔδησθ’ οὐδ’ ἐνόμιζες ;
Στρεψιάδης
Μὰ Δί’ ἀλλ’ὁμίχλην καὶ δρόσον αὐτὰς ἡγούμην καὶ καπνὸν εἶναι. 330
Σωκράτης
Οὐ γὰρ μὰ Δί᾿ οἶσθ᾿ ὁτιὴ πλείστους αὗται βόσκουσι σοφιστάς,
Θουριομάντεις ἰατροτέχνας σφραγιδονυχαργοκομήτας,
κυκλίων τε χορῶν ᾀσματοκάμπτας ἄνδρας μετεωροφένακας,
οὐδὲν δρῶντας βόσκουσ’ ἀργούς, ὅτι ταύτας μουσοποιοῦσιν.
Στρεψιάδης
Ταῦτ ’ἄρ’ἐποίουν ὑγρᾶν Νεφελᾶν στρεπταιγλᾶν δάιον ὁρμάν, 335
πλοκάμους θ’ ἑκατογκεφάλα Τυφῶ πρημαινούσας τε θυέλλας,
εἶτ’ ἀερίας διεράς, γαμψοὺς οἰωνοὺς ἀερονηχεῖς,
ὄμβρους θ’ὑδάτων δροσερᾶν νεφελᾶν· εἶτ’ ἀντ’ αὐτῶν κατέπινον
κεστρᾶν τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαθᾶν κρέα τ’ ὀρνίθεια κιχηλᾶν.
Σωκράτης
Διὰ μέντοι τάσδ’ οὐχὶ δικαίως ; 340
Στρεψιάδης
Λέξον δή μοι, τί παθοῦσαι,
εἴπερ νεφέλαι γ’ εἰσὶν ἀληθῶς, θνηταῖς εἴξασι γυναιξίν ;
Οὐ γὰρ ἐκεῖναί γ’ εἰσὶ τοιαῦται.
Σωκράτης
Φέρε ποῖαι γάρ τινές εἰσιν ;
Στρεψιάδης
Οὐκ οἶδα σαφῶς· εἴξασιν δ᾿ οὖν ἐρίοισιν πεπταμένοισιν,
κοὐχὶ γυναιξίν, μὰ Δί᾿, οὐδ᾿ ὁτιοῦν· αὗται δὲ ῥῖνας ἔχουσιν.
Σωκράτης
Ἀπόκριναί νυν ἅττ’ ἂν ἔρωμαι. 345
Στρεψιάδης
Λέγε νυν ταχέως ὅ τι βούλει.
Σωκράτης
Ἤδη ποτ’ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην κενταύρῳ ὁμοίαν,
ἢ παρδάλει ἢ λύκῳ ἢ ταύρῳ;
Στρεψιάδης
Νὴ Δί᾿ ἔγωγ᾿. Εἶτα τί τοῦτο ;
Σωκράτης
Γίγνονται πάνθ᾿ ὅτι βούλονται· κᾆτ᾿ ἢν μὲν ἴδωσι κομήτην
ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων, οἷόνπερ τὸν Ξενοφάντου,
σκώπτουσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ κενταύροις ᾔκασαν αὑτάς.
Στρεψιάδης
Τί γὰρ ἢν ἅρπαγα τῶν δημοσίων κατίδωσι Σίμωνα, τί δρῶσιν; 351
Σωκράτης
Ἀποφαίνουσαι τὴν φύσιν αὐτοῦ λύκοι ἐξαίφνης ἐγένοντο.
Στρεψιάδης
Ταῦτ’ ἄρα ταῦτα Κλεώνυμον αὗται τὸν ῥίψασπιν χθὲς ἰδοῦσαι,
ὅτι δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλαφοι διὰ τοῦτ’ ἐγένοντο.
Σωκράτης
Καὶ νῦν γ’ ὅτι Κλεισθένη εἶδον, ὁρᾷς, διὰ τοῦτ’ ἐγένοντο γυναῖκες. 355

STREPSIADE
Où donc ? Montre-moi.
SOCRATE
Elles s'avancent en grand nombre, à travers les cavités et les bois, sur une ligne oblique.
STREPSIADE
Qu'est-ce donc ? Je ne les vois pas.
SOCRATE
Là, à l’entrée.
STREPSIADE
Ah ! oui, maintenant un peu, par là.
SOCRATE
Tu dois maintenant les voir tout à fait, à moins que tu n'aies une coloquinte de chassie.
STREPSIADE
Oui, par Zeus ! O vénérables divinités, elles remplissent toute la scène.
SOCRATE
Et cependant tu ne savais pas, tu ne croyais pas que ce fussent des déesses ?
STREPSIADE
Non, par Zeus ! mais je me figurais que c'était du brouillard, de la rosée, de la fumée.
SOCRATE
Non, non, par Zeus ! Sache que ce sont elles qui nourrissent une foule de sophistes, des devins de Thourion, des empiriques, des oisifs à bagues qui vont au bout des ongles et à longs cheveux, des fabricants de chants pour les chœurs cycliques, des tireurs d'horoscopes, fainéants, dont elles nourrissent l'oisiveté, parce qu'ils les chantent. 
STREPSIADE. Voilà pourquoi ils chantent "le rapide essor des Nuées humides qui lancent des éclairs, les tresses du Typhon aux cent têtes, les tempêtes furieuses, filles de l'air, agiles oiseaux qu'un vol oblique fait nager dans les airs, torrents de Pluies émanant des Nuées humides". Et, pour prix de leurs vers, ils engloutissent des tranches salées d'énormes et bons mulets, et la chair délicate des grives.
SOCRATE
Grâce à elles toutefois, et n'est-ce pas juste ?
STREPSIADE
Dis-moi, comment se fait-il, si ce sont vraiment des Nuées, qu'elles ressemblent à des mortelles ? Elles ne le sont pourtant pas?
SOCRATE
Alors que sont-elles donc ?
STREPSIADE
Je ne sais pas trop. Elles ressemblent à des flocons de laine et non à des femmes, j'en atteste Zeus, pas le moins du monde. Et celles-ci ont des nez.
SOCRATE
Réponds maintenant à mes questions.
STREPSIADE
Dis-moi vite ce que tu veux.
SOCRATE
As-tu vu quelquefois, en regardant en l'air, une nuée semblable à un centaure, à un léopard, à un loup, à un taureau ?
STREPSIADE
De par Zeus ! j'en ai vu. Eh bien ?
SOCRATE
Elles sont tout ce qu'elles veulent. Et alors, si elles voient un débauché à longue chevelure, quelqu'un de ces sauvages velus, comme le fils de Xénophante, pour se moquer de sa manie, elles se changent en centaures.
STREPSIADE
Qu'est-ce à dire? Si elles voient Simon, le voleur des deniers cyniques, que font-elles ?
SOCRATE
Pour le représenter au naturel, elles deviennent tout à coup des loups.
STREPSIADE
C'est donc pour cela certainement que, hier, voyant Cléonyme, qui a jeté son bouclier, à la vue de ce lâche, elles sont devenues cerfs.
SOCRATE
Et maintenant, quand elles ont aperçu Clisthène, tu vois, c'est pour cela qu'elles sont devenues femmes.

Στρεψιάδης
Χαίρετε τοίνυν ὦ δέσποιναι· καὶ νῦν, εἴπερ τινὶ κἄλλῳ,
οὐρανομήκη ῥήξατε κἀμοὶ φωνήν, ὦ παμβασίλειαι.
Χορός
Χαῖρ’ ὦ πρεσβῦτα παλαιογενὲς θηρατὰ λόγων φιλομούσων,
Σύ τε λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ, φράζε πρὸς ἡμᾶς ὅ τι χρῄζεις ·
οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ’ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν 360
πλὴν ἢ Προδίκῳ, τῷ μὲν σοφίας καὶ γνώμης οὕνεκα, σοὶ δέ,
ὅτι βρενθύει τ’ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλεις,
κἀνυπόδητος κακὰ πόλλ’ἀνέχει κἀφ’ἡμῖν σεμνοπροσωπεῖς.
Στρεψιάδης
γῆ τοῦ φθέγματος, ὡς ἱερὸν καὶ σεμνὸν καὶ τερατῶδες.
Σωκράτης
Αὗται γάρ τοι μόναι εἰσὶ θεαί, τἄλλα δὲ πάντ’ἐστὶ φλύαρος. 365
Στρεψιάδης
Ζεὺς δ’ἡμῖν, φέρε πρὸς τῆς γῆς, οὑλύμπιος οὐ θεός ἐστιν ;
Σωκράτης
Ποῖος Ζεύς; Οὐ μὴ ληρήσεις. Οὐδ᾿ ἐστὶ Ζεύς.
Στρεψιάδης
Τί λέγεις σύ ;
Ἀλλὰ τίς ὕει ; Τουτὶ γὰρ ἔμοιγ᾿ ἀπόφηναι πρῶτον ἁπάντων.
Σωκράτης
Αὗται δήπου· μεγάλοις δέ σ᾿ ἐγὼ σημείοις αὐτὸ διδάξω.
Φέρε ποῦ γὰρ πώποτ’ ἄνευ Νεφελῶν ὕοντ’ ἤδη τεθέασαι ;
Καίτοι χρῆν αἰθρίας ὕειν αὐτόν, ταύτας δ’ ἀποδημεῖν. 371
Στρεψιάδης
Νὴ τὸν Ἀπόλλω τοῦτό γέ τοι δὴ τῷ νῦν λόγῳ εὖ προσέφυσας:
Καίτοι πρότερον τὸν Δἴ ἀληθῶς ᾤμην διὰ κοσκίνου οὐρεῖν.
Ἀλλ’ ὅστις ὁ βροντῶν ἐστι φράσον, τοῦθ᾿ ὅ με ποιεῖ τετρεμαίνειν. 
Σωκράτης
Αὗται βροντῶσι κυλινδόμεναι. 375
Στρεψιάδης
Τῷ τρόπῳ ὦ πάντα σὺ τολμῶν ;
Σωκράτης
Ὅταν ἐμπλησθῶσ’ὕδατος πολλοῦ κἀναγκασθῶσι φέρεσθαι,
κατακρημνάμεναι πλήρεις ὄμβρου δι’ ἀνάγκην, εἶτα βαρεῖαι
εἰς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι ῥήγνυνται καὶ παταγοῦσιν.
Στρεψιάδης
δ’ἀναγκάζων ἐστὶ τίς αὐτάς, οὐχ ὁ Ζεύς, ὥστε φέρεσθαι ;
Σωκράτης
Ἥκιστ’ ἀλλ’ αἰθέριος Δῖνος. 380
Στρεψιάδης
Δῖνος; Τουτί μ’ ἐλελήθειν,
ὁ Ζεὺς οὐκ ὤν, ἀλλ’ἀντ’αὐτοῦ Δῖνος νυνὶ βασιλεύων.
Ἀτὰρ οὐδέν πω περὶ τοῦ πατάγου καὶ τῆς βροντῆς μ’ ἐδίδαξας.
Σωκράτης
Οὐκ ἤκουσάς μου τὰς Νεφέλας ὕδατος μεστὰς ὅτι φημὶ
ἐμπιπτούσας εἰς ἀλλήλας παταγεῖν διὰ τὴν πυκνότητα ;
Στρεψιάδης
Φέρε τουτὶ τῷ χρὴ πιστεύειν ; 385
Σωκράτης
Ἀπὸ σαυτοῦ 'γώ σε διδάξω.
Ἤδη ζωμοῦ Παναθηναίοις ἐμπλησθεὶς εἶτ’ ἐταράχθης
τὴν γαστέρα, καὶ κλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διεκορκορύγησεν ;
Στρεψιάδης
Νὴ τὸν Ἀπόλλω καὶ δεινὰ ποιεῖ γ’ εὐθύς μοι, καὶ τετάρακται
χὤσπερ βροντὴ τὸ ζωμίδιον παταγεῖ καὶ δεινὰ κέκραγεν:
ἀτρέμας πρῶτον παππὰξ παππάξ, κἄπειτ’ ἐπάγει παπαπαππάξ, 390
χὤταν χέζω, κομιδῇ βροντᾷ παπαπαππὰξ ὥσπερ ἐκεῖναι.

STREPSIADE
Salut, ô souveraines! Aujourd'hui, si vous l'avez fait pour quelque autre, faites résonner pour moi votre voix céleste, reines toutes-puissantes.
LE CHOEUR. 
Salut, vieillard. des anciens jours, pourchasseur des études chères aux Muses ; et toi, prêtre des plus subtiles niaiseries, dis-nous ce que tu désires. Car nous ne prêtons l'oreille à aucun des sophistes égarés dans les nuages, si ce n'est à Prodicos, à cause de sa sagesse et de son bon sens, et à toi, à cause de ta démarche fière dans les rues, ton regard dédaigneux, tes pieds nus, ta patience à supporter nombre de maux, et l'air de gravité que tu tiens de nous.
STREPSIADE
O Terre, quelle voix ! Qu'elle est sainte, auguste, prodigieuse !
SOCRATE
C'est qu'elles seules sont déesses ; tout le reste n'est que bagatelle.
STREPSIADE
Mais, dis-moi, par la Terre ! notre Zeus Olympien n'est-il pas dieu ?
SOCRATE
Quel Zeus ? Trêve de plaisanteries ! II n'y a pas de Zeus.
STREPSIADE
Que dis-tu ? Et qui est-ce qui pleut ? Dis-moi cela avant tout.
SOCRATE
Ce sont elles ; et je t'en donnerai de bonnes preuves. Voyons, où as-tu jamais vu pleuvoir sans Nuées ? Si c'était lui, il faudrait qu'il plût par un jour serein, elles absentes.
STREPSIADE
Par Apollon ! Ta parole s'applique bien à notre conversation actuelle. Autrefois je croyais bonnement que Zeus pissait dans un crible. Mais qui est-ce qui tonne ? Dis-le-moi. Cela me fait trembler.
SOCRATE
Elles tonnent en roulant.
STREPSIADE
Comment cela, ô toi qui braves tout ?
SOCRATE
Lorsqu'elles sont pleines d'eau, et contraintes à se mouvoir, précipitées d'en haut violemment, avec la pluie qui les gonfle, puis alourdies, et lancées les unes contre les autres, elles se brisent et éclatent avec fracas.
STREPSIADE
Mais qui donc les contraint et les emporte ? N'est-ce pas Zeus ?
SOCRATE
Pas du tout, mais le Tourbillon Ethéréen.
STREPSIADE
Le Tourbillon ? J'ignorais et que Zeus n'existât pas et que le Tourbillon régnât aujourd'hui à sa place. Mais tu ne m'as encore rien appris sur le bruit du tonnerre.
SOCRATE
Ne m'as-tu pas entendu te dire que les Nuées étaient pleines d'eau et, tombant les unes sur les autres, font ce fracas à cause de leur densité ?
STREPSIADE
Voyons, comment peut-on croire cela ?
SOCRATE
Je vais te l'enseigner par ton propre exemple. Quand tu t'es rempli de viande aux Panathènées et que tu as en suite le ventre troublé, le désordre ne le fait-il pas résonner tout à coup ?
STREPSIADE
Oui, par Apollon ! je souffre aussitôt, le trouble se met en moi ; comme un tonnerre le manger éclate et fait un bruit déplorable, d'abord sourdement, pappax, pappax, puis plus fort, papapappax, et quand je fais mon cas, c'est un vrai tonnerre, papapappax, comme les Nuées.

Σωκράτης
Σκέψαι τοίνυν ἀπὸ γαστριδίου τυννουτουὶ οἷα πέπορδας ·
τὸν δ’ Ἀέρα τόνδ’ ὄντ’ἀπέραντον πῶς οὐκ εἰκὸς μέγα βροντᾶν ;
Στρεψιάδης
Ταῦτ’ ἄρα καὶ τὠνόματ’ἀλλήλοιν βροντὴ καὶ πορδὴ ὁμοίω.
Ἀλλ’ ὁ κεραυνὸς πόθεν αὖ φέρεται λάμπων πυρί, τοῦτο δίδαξον, 395
καὶ καταφρύγει βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας περιφλύει;
Τοῦτον γὰρ δὴ φανερῶς ὁ Ζεὺς ἵησ’ ἐπὶ τοὺς ἐπιόρκους.
Σωκράτης
Καὶ πῶς ὦ μῶρε σὺ καὶ Κρονίων ὄζων καὶ βεκκεσέληνε,
εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους, δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν
οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον ; Καίτοι σφόδρα γ’ εἴσ’ ἐπίορκοι: 400
Ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει καὶ Σούνιον ἄκρον Ἀθηνέων
καὶ τὰς δρῦς τὰς μεγάλας, τί μαθών ; Οὐ γὰρ δὴ δρῦς γ᾿ ἐπίορκεῖ.
Στρεψιάδης
Οὐκ οἶδ᾿· ἀτὰρ εὖ σὺ λέγειν φαίνει. Τί γάρ ἐστιν δῆθ᾿ ὁ κεραυνός ;
Σωκράτης
ὅταν ἐς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισθεὶς κατακλῃσθῇ,
ἔνδοθεν αὐτὰς ὥσπερ κύστιν φυσᾷ, κἄπειθ’ὑπ’ἀνάγκης
ῥήξας αὐτὰς ἔξω φέρεται σοβαρὸς διὰ τὴν πυκνότητα, 406
ὑπὸ τοῦ ῥοίβδου καὶ τῆς ῥύμης αὐτὸς ἑαυτὸν κατακάων.
Στρεψιάδης
νὴ Δἴ ἐγὼ γοῦν ἀτεχνῶς ἔπαθον τουτί ποτε Διασίοισιν
ὀπτῶν γαστέρα τοῖς συγγενέσιν, κᾆτ’οὐκ ἔσχων ἀμελήσας:
ἡ δ’ἄρ’ἐφυσᾶτ', εἶτ’ἐξαίφνης διαλακήσασα πρὸς αὐτὼ 410
τὠφθαλμώ μου προσετίλησεν καὶ κατέκαυσεν τὸ πρόσωπον.
Χορός
ὦ τῆς μεγάλης ἐπιθυμήσας σοφίας ἄνθρωπε παρ’ἡμῶν,
ὡς εὐδαίμων ἐν Ἀθηναίοις καὶ τοῖς Ἕλλησι γενήσει,
εἰ μνήμων εἶ καὶ φροντιστὴς καὶ τὸ ταλαίπωρον ἔνεστιν
ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ μὴ κάμνεις μήθ’ἑστὼς μήτε βαδίζων, 415
μήτε ῥιγῶν ἄχθει λίαν μήτ’ἀριστᾶν ἐπιθυμεῖς,
οἴνου τ’ἀπέχει καὶ γυμνασίων καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων,
καὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις, ὅπερ εἰκὸς δεξιὸν ἄνδρα,
νικᾶν πράττων καὶ βουλεύων καὶ τῇ γλώττῃ πολεμίζων.
Στρεψιάδης
ἀλλ’οὕνεκά γε ψυχῆς στερρᾶς δυσκολοκοίτου τε μερίμνης 420
καὶ φειδωλοῦ καὶ τρυσιβίου γαστρὸς καὶ θυμβρεπιδείπνου,
ἀμέλει θαρρῶν οὕνεκα τούτων ἐπιχαλκεύειν παρέχοιμ’ἄν.
Σωκράτης
ἄλλο τι δῆτ’οὖν νομιεῖς ἤδη θεὸν οὐδένα πλὴν ἅπερ ἡμεῖς,
τὸ Χάος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας καὶ τὴν γλῶτταν, τρία ταυτί;
Στρεψιάδης
οὐδ’ἂν διαλεχθείην γ’ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις οὐδ’ἂν ἀπαντῶν: 425
οὐδ’ἂν θύσαιμ', οὐδ’ἂν σπείσαιμ', οὐδ’ἐπιθείην λιβανωτόν.
Χορός
λέγε νυν ἡμῖν ὅ τι σοι δρῶμεν θαρρῶν, ὡς οὐκ ἀτυχήσεις
ἡμᾶς τιμῶν καὶ θαυμάζων καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι.
Στρεψιάδης
ὦ δέσποιναι δέομαι τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ μικρόν,
τῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστον. 430
Χορός
ἀλλ’ἔσται σοι τοῦτο παρ’ἡμῶν: ὥστε τὸ λοιπόν γ’ἀπὸ τουδὶ
ἐν τῷ δήμῳ γνώμας οὐδεὶς νικήσει πλείονας ἢ σύ.

SOCRATE
Considère donc que, avec ton petit ventre, tu as fait un pet résonnant : n'est-il pas naturel alors que l'air qui est immense produise un bruit détonant ?
STREPSIADE
En effet, les mots "bruit détonant" et "pet résonnant" ont entre eux quelque ressemblance. Mais la foudre, d'où lui vient son étincelle de feu, dis-le-moi, qui tantôt nous frappe et nous consume, tantôt laisse vivants ceux qu'elle a effleurés ? Il est évident que c'est Zeus qui la lance sur les parjures.
SOCRATE
Mais comment, sot que tu es, toi qui sens l'âge de Cronos, plus vieux que le pain et la lune, s'il frappait les parjures, comment n'aurait-il pas foudroyé Simon, Cléonyme, Théoros ? Ce sont pourtant bien des parjures. Mais il frappe ses propres temples et Sounion, le cap de l'Attique, et les grands chênes.
STREPSIADE
Je ne sais ; mais tu sembles avoir raison. Qu'est-ce donc alors que la foudre ?
SOCRATE
Lorsqu’un vent sec se lève vers les Nuées et s’y enferme, il en gonfle l'intérieur comme une vessie ; ensuite, par une force fatale il les crève, s'échappe au dehors avec violence, en raison de la densité, et s'enflamme lui-même par la fougue de son élan.
STREPSIADE
Par Zeus ! la même chose tour à fait m'est arrivée un jour aux Diasies : je faisais cuire pour ma famille un ventre de truie ; je néglige de le fendre ; il se gonfle, éclate tout à coup, me débonde dans les yeux et me brûle le visage.
LE CHOEUR. 
Homme, qui as désiré apprendre de nous la grande sagesse, tu seras très heureux parmi les Athéniens et les Hellènes, si tu as de la mémoire, de la réflexion, et de la patience dans l'âme ; si tu ne te lasses ni de rester debout, ni de marcher, ni d'endurer la rigueur du froid; si tu ne désires pas te mettre à table ; si tu t'abstiens de vin, des gymnases et des autres folies ; si tu regardes comme le meilleur de tout, ainsi qu'il convient à un homme sensé, d'être le premier par ta conduite, ta prudence et par la force polémique de ta langue.
STREPSIADE
Pour ce qui est d'une âme forte, d'un souci qui brave l'insomnie, d'un ventre économe, qui ne s'écoute pas, et qui dîne de sarriette, sois sans crainte, pour tout cela, je servirais bravement d'enclume.
SOCRATE
A l'avenir, n'est-ce pas, tu ne reconnaîtras plus d'autres dieux que ceux que nous reconnaissons nous-mêmes : le Chaos, les Nuées et la Langue, ces trois-là ?
STREPSIADE
Jamais, franchement, je ne converserai avec les autres, même si je les rencontrais : pas de sacrifices, pas de libations, pas d'encens brûlé.
LE CHOEUR. 
Dis-nous maintenant avec confiance ce que nous devons faire pour toi ; tu auras pleine satisfaction, si tu nous honores, si tu nous admires, et si tu veux devenir un habile homme.
STREPSIADE
O Souveraines, je ne vous demande qu'une toute petite chose : c'est d'être de cent stades le plus fort des Hellènes dans l'art de parler.
LE CHOEUR. 
Tu l'obtiendras de nous : désormais, à partir de ce moment, devant le peuple, personne ne fera triompher plus d'idées que toi.

Στρεψιάδης
μὴ 'μοί γε λέγειν γνώμας μεγάλας: οὐ γὰρ τούτων ἐπιθυμῶ,
ἀλλ’ὅσ’ἐμαυτῷ στρεψοδικῆσαι καὶ τοὺς χρήστας διολισθεῖν.
Χορός
τεύξει τοίνυν ὧν ἱμείρεις: οὐ γὰρ μεγάλων ἐπιθυμεῖς. 435
ἀλλὰ σεαυτὸν θαρρῶν παράδος τοῖς ἡμετέροις προπόλοισιν.
Στρεψιάδης
δράσω ταῦθ’ὑμῖν πιστεύσας: ἡ γὰρ ἀνάγκη με πιέζει
διὰ τοὺς ἵππους τοὺς κοππατίας καὶ τὸν γάμον ὅς μ’ἐπέτριψεν.
νῦν οὖν ἀτεχνῶς ὅ τι βούλονται
τουτὶ τοὐμὸν σῶμ’αὐτοῖσιν 440
παρέχω, τύπτειν πεινῆν διψῆν
αὐχμεῖν ῥιγῶν ἀσκὸν δείρειν,
εἴπερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι,
τοῖς τ’ἀνθρώποις εἶναι δόξω
θρασὺς εὔγλωττος τολμηρὸς ἴτης 445
βδελυρὸς ψευδῶν συγκολλητὴς
εὑρησιεπὴς περίτριμμα δικῶν
κύρβις κρόταλον κίναδος τρύμη
μάσθλης εἴρων γλοιὸς ἀλαζὼν
κέντρων μιαρὸς στρόφις ἀργαλέος 450
ματιολοιχός:
ταῦτ’εἴ με καλοῦσ’ἁπαντῶντες,
δρώντων ἀτεχνῶς ὅ τι χρῄζουσιν,
κεἰ βούλονται
νὴ τὴν Δήμητρ’ἔκ μου χορδὴν 455
τοῖς φροντισταῖς παραθέντων.
Χορός
λῆμα μὲν πάρεστι τῷδέ γ'
οὐκ ἄτολμον ἀλλ’ἕτοιμον. ἴσθι δ’ὡς
ταῦτα μαθὼν παρ’ἐμοῦ κλέος οὐρανόμηκες 460
ἐν βροτοῖσιν ἕξεις.
Στρεψιάδης
τί πείσομαι;

STREPSIADE
Je ne tiens pas à exposer de grandes idées ; ce n'est pas là que je vise, mais à retourner la justice de mon côté et à échapper à mes créanciers.
LE CHOEUR. 
Tu obtiendras donc ce que tu désires; car tu ne vises pas au grand : livre-toi donc bravement à nos ministres.
STREPSIADE
Je le ferai en toute confiance ; car la nécessité m'y contraint, étant donnés ces chevaux marqués du Kappa, et le mariage qui m'a ruiné. Maintenant que ceux-ci fassent de moi ce qu'ils voudront : je leur livre mon corps à frapper, à lui faire endurer la faim, la soif, le chaud, le froid, à le tailler en outre, pourvu que je ne paie pas mes dettes : je consens à être aux yeux des hommes insolent, beau diseur, effronté, impudent, vil coquin, colleur de mensonges, hâbleur, rompu aux procès, table de lois, cliquette, renard, tarière, souple, dissimulé, visqueux, fanfaron, gibier à étrivières, ordure, retors, hargneux, lécheur d'écuelles. Dût-on me donner ces noms au passage, qu'ils fassent de moi ce qu'ils voudront; et, s'ils veulent, par Déméter ! qu'ils me servent en andouille aux penseurs.
LE CHOEUR. 
Voilà une volonté ! Il n'a pas peur, il a du cœur. Sache que dès que tu tiendras de moi cette science, tu auras parmi les mortels une gloire montant jusqu'aux cieux.
STREPSIADE
Que m'arrivera-t-il ?

Χορός
τὸν πάντα χρόνον μετ’ἐμοῦ
ζηλωτότατον βίον ἀνθρώπων διάξεις. 465
Στρεψιάδης
ἆρά γε τοῦτ’ἄρ’ἐγώ ποτ'
ὄψομαι;
Χορός
ὥστε γέ σου πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι θύραις ἀεὶ καθῆσθαι,
βουλομένους ἀνακοινοῦσθαί τε καὶ ἐς λόγον ἐλθεῖν 470
πράγματα κἀντιγραφὰς πολλῶν ταλάντων,
ἄξια σῇ φρενὶ συμβουλευσομένους μετὰ σοῦ. 475
ἀλλ’ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅ τι περ μέλλεις προδιδάσκειν,
καὶ διακίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τῆς γνώμης ἀποπειρῶ.
Σωκράτης
ἄγε δὴ κάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον,
ἵν’αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστὶ μηχανὰς
ἤδη 'πὶ τούτοις πρὸς σὲ καινὰς προσφέρω. 480
Στρεψιάδης
τί δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ πρὸς τῶν θεῶν;
Σωκράτης
οὔκ, ἀλλὰ βραχέα σου πυθέσθαι βούλομαι.
ἦ μνημονικὸς εἶ;
Στρεψιάδης
δύο τρόπω νὴ τὸν Δία:
ἢν μὲν γὰρ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ:
ἐὰν δ’ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων πάνυ. 485
Σωκράτης
ἔνεστι δῆτα μανθάνειν ἐν τῇ φύσει;
Στρεψιάδης
λέγειν μὲν οὐκ ἔνεστ', ἀποστερεῖν δ’ἔνι.
Σωκράτης
πῶς οὖν δυνήσει μανθάνειν;
Στρεψιάδης
ἀμέλει καλῶς.
Σωκράτης
ἄγε νυν ὅπως, ὅταν τι προβάλλω σοι σοφὸν
περὶ τῶν μετεώρων, εὐθέως ὑφαρπάσει. 490
Στρεψιάδης
τί δαί; κυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι;
Σωκράτης
ἄνθρωπος ἀμαθὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος.
δέδοικά σ’ὦ πρεσβῦτα μὴ πληγῶν δέει.
φέρ’ἴδω τί δρᾷς, ἤν τίς σε τύπτῃ;
Στρεψιάδης
τύπτομαι,
ἔπειτ’ἐπισχὼν ὀλίγον ἐπιμαρτύρομαι, 495
εἶτ’αὖθις ἀκαρῆ διαλιπὼν δικάζομαι.
Σωκράτης
ἴθι νυν κατάθου θοἰμάτιον.
Στρεψιάδης
ἠδίκηκά τι,
Σωκράτης
οὔκ, ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται.
Στρεψιάδης
ἀλλ’οὐχὶ φωράσων ἔγωγ’εἰσέρχομαι.
Σωκράτης
κατάθου. τί ληρεῖς;  500

LE CHOEUR. 
Tout le temps avec moi tu passeras la vie la plus en viable qui soit parmi les hommes.
STREPSIADE
Verrai-je jamais cela ?
LE CHOEUR. 
La foule ne cessera d'assiéger tes portes : on voudra t'aborder, causer avec toi d'affaires et de procès d'un grand nombre de talents, dignes des conseils de ta prudence. (A Socrate.) Mais toi, commence à donner au vieillard quelqu'une de tes leçons ; mets en mouvement son esprit, et fais l'épreuve de son intelligence.
SOCRATE
Allons, voyons, dis-moi ton caractère, afin que, sachant qui tu es, je dirige, d'après un plan nouveau, mes machines de ton côté.
STREPSIADE
Quoi donc ? Songes-tu, au nom des dieux ! à me battre en brèche ?
SOCRATE
Pas du tout, mais je veux t'adresser quelques questions. As-tu de la mémoire ?
STREPSIADE
C'est selon, par Zeus ! Si l'on me doit, j'en ai beaucoup ; mais si je dois, infortuné, je n'en ai aucune.
SOCRATE
As-tu de la facilité naturelle à parler ?
STREPSIADE
A parler, non ; mais à voler, oui.
SOCRATE
Comment pourras-tu donc apprendre ?
STREPSIADE
Ne t'inquiète pas ; très bien.
SOCRATE
Voyons maintenant ; quand je te laisserai quelque sage pensée au sujet des phénomènes célestes, saisis-la vite.
STREPSIADE
Quoi donc ? Happerai-je la sagesse, comme un chien ?
SOCRATE
Oh ! l'homme ignorant, le barbare ! J'ai peur, mon vieux, que tu n'aies besoin de coups. Voyons, que ferais-tu, si l'on te battait ?
STREPSIADE
On me bat ; un peu après, je prends des témoins, et ensuite, après un moment de répit, je vais en justice.
SOCRATE
Voyons maintenant ; ôte ton manteau.
STREPSIADE
Ai-je commis quelque faute ?
SOCRATE
Non ; mais il est prescrit d'entrer nu.
STREPSIADE
Mais je n'entre pas chercher un objet volé !
SOCRATE
Ote-le : pourquoi ce bavardage ?