Ermold le Noir

 DE RAOUL GLABER

 

CHRONIQUE

LIVRE IV

livre III - livre V

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

 

 

 

 

 

LIBER QUARTUS.

CAPITULA LIBRI QUARTI.

 I. De universalitate Ecclesiae a Constantinopolitanis injuste requisita. II. De haeresi in Italia inventa. III. Quod peccatis hominum exigentibus, Domino permittente, a nequam spiritibus aliquando fiant miracula. IV. De fame validissima, quae contigit in orbe terrarum. V. De pace et abundantia anni millesimi a passione Domini. VI. De confluentia populi totius orbis, quae ad sepulcrum Domini Hierosolymis facta est. VII. De praeliis Sarracenorum adversus Christianos in Africae partibus. VIII. De Leuticorum praelio adversus Christianos in partibus Aquilonis. IX. De signo quod in sole apparuit.

PRAEFATIO.

Post multiplicia prodigiorum signa, quae tam ante quam post, circa tamen annum Christi Domini millesimum in orbe terrarum contigere, plures fuisse constat sagaci mente viros industrios, qui non his minora propinquante ejusdem Dominicae passionis anno millesimo fore praedixere; quod utique evidentissime contigit. Mortuo quoque, ut jam diximus, Henrico piissimo imperatore, cui scilicet nulla proles exstitit, qui in regnum post illum succederet, nonnulli sese inferre tentantes de primatibus, qui tamen potius ut regni corona fulgerent, quam profectum reipublicae moderamenque justitiae exercerent: prae cunctis ergo quidam Chuonradus, quem superius taxavimus, audax animo et viribus ingens, sed fide non multum firmus. Cum enim diu multumque de constituendo regni principe, ac praecipue inter praesules, tractatum fuisset, visum est eis ipsum Chuonradum debere eligere, nisi quod unum intererat, propter quod Henricus etiam illum valde exosum habuerat. Habebat enim conjugem, quae illi erat affinis, quam etiam primitus quidam cognatus ipsius duxerat. Praeterea innotuerunt ei pontifices, quid potissimum vellet, aut tale conjugium, quod manifestissime sacrae auctoritati nimium repugnabat, tenere; seu, eo dimisso, coronam imperii sumere. Qui protinus dimittendum promisit talis incesti conjugium, seque parere diligentissime illorum dictis, et obedire consiliis. Deinde vero mittunt ad papam Romanum, ut eis in hoc quod decreverant consentiret. Qui statim libentissime annuit, mandans insuper ut quantocius, suscepto Germaniae sceptro, Romam pergeret suscepturus totius Italiae coronam. Interea indeptus regni infula Chuonradus Italiam perrexit, secumque ducens uxorem, quam, ut diximus, illicito ceperat matrimonio. Cui protinus in descensu Alpium, quem Curiam Gallorum licet corrupte vocant, in oppido Cumis occurrit cum summo apparatu papa Romanus, ut ante spoponderat. Fuere tunc quidam de marchionibus Italiae, qui minus ei assensum praebuerunt. Sic enim illis facere mos est, ut jam supra taxavimus, in mortibus imperatorum. Nam et Papienses, caeterorum superbissimi, palatium regis in sua civitate operoso sumptu constructum destruxerant usque ad solum. Ille vero ut comperit, ferociter irruit, Iporeiam primitus civitatem capiens, deinde caeteras cum castris universis propriae subjiciens ditioni. Sicque Romam deveniens, coronam ex more sumpsit imperii. Cui dum episcopi suggererent, ut auctoritate Romani pontificis, qualiter illis promiserat, repudium illiciti faceret conjugii, graviter accipiens, dixit: Se imperatorem creatum nullo modo debere uxore viduari, ac, sicut inepte ceperat, tenuit.

CAPUT PRIMUM De universalitate Ecclesiae a Constantinopolitanis injuste requisita.

Circa annum igitur Domini millesimum vicesimum quartum, Constantinopolitanus praesul cum suo principe Basilio, aliique nonnulli Graecorum consilium iniere, quatenus cum consensu Romani pontificis liceret Ecclesiam Constantinopolitanam in suo orbe, sicuti Romana in universo, universalem dici et haberi. Qui statim miserunt qui deferrent multa ac diversa donorum xenia Romam tam pontifici quam caeteris quos suae parti favere conspicerent. Ubi convenientes, exposuerunt apud pontificem suae profectionis querelam. Sed quid non pertentat caecus amor habendi? estque proverbium, aureo pugillo murum frangere ferreum. Ac licet pro tempore philargyria mundi regina queat appellari, in Romanis tamen inexplebile cubile locavit. Mox namque ut videre Graecorum sibi deferre fulgidas opes, versum est cor illorum ad fraudulentiae diverticula, pertentantes an forte clanculo concedere quiverant quod petebatur. Sed nequaquam. Non enim potest falli summa Veritas, quae spopondit: Portae inferi non praevalebunt adversus eam. Dum ergo adhuc leni sub murmure hujusce machinatores in conclavi sese putarent talia tractavisse, velox fama de ipsis per universam Italiam decurrit. Sed qualis tunc tumultus, quam vehemens commotio per cunctos exstitit, qui audierunt, dici non valet. Praecipue tamen vir prudentissimus, Pater videlicet Willelmus, de quo jam diximus, ad Romanum pontificem de hac re misit epistolam corpore brevem, sed materia ingentem, ac sermone pungentem, talia continentem:

« Gratia Dei et reverentia beati apostolorum principis Petri sedium in orbe terrarum excellentissimo, indepto papae Joanni , Willelmus crucis Christi servus, sedem judicii cum apostolis, et regni coronam.

Magistri gentium dictis instruimur, seniorem non increpandum. Idem tamen alias dicit: Factus sum insipiens, vos me coegistis. Idcirco igitur filiationis diligentia hortamur communem vestram paternitatem, qualiter in uno imitemini cogitationes hominum, providentem Dominum Salvatorem, ut dicatis ad aliquem vobis unanimem, quemadmodum ipse Petro: Quid dicunt homines de me? Si vero responsum illius ex fide fuerit, animadvertite qualiter sonuerit. Si autem clare, custodite ne obfuscetur. Si vero obscure, lux mundi oranda est, qualiter ita fulgeatis, ut universis in gremio Ecclesiae constitutis ad viam mandatorum Dei gradiendam lumen praebeatis. Sed est fama rei, quae nuper erga nos accidit, de qua quis audiens non scandalizatur, noverit se longe ab amore superno disparari. Quoniam licet potestas Romani imperii, quae olim in orbe terrarum monarches viguit, nunc per diversa terrarum innumeris regatur sceptris, ligandi solvendique in terra et in coelo potestas, dono inviolabili incumbit magisterio Petri. Atque ista idcirco diximus, ut animadvertatis non aliter Graecis quam cenodoxia hujusce quam audivimus, apud vos requirere impetravisse. De coetero quoque optamus, uti universalem decet antistitem, vos acrius in correctione ac disciplina sanctae et apostolicae Ecclesiae vigere, aeterneque ac feliciter valere.

Erat quippe Joannes iste, cognomento Romanus, frater illius Benedicti , cui in episcopatum successerat largitione pecuniae, repente ex laicali ordine neophytus constitutus praesul. Sed insolentia Romanorum hujusmodi adinvenit palliatae sub dolositatis ridiculum, scilicet ut quemcunque pro suo libitu in praesentiarum ad pontificatus officium delegerint, mutato nomine, quod illi prius fuerat, aliquo magnorum pontificum nomine illum appellari decernunt. Re vera quem si non meritum rei, saltem nomen extollat. Praeterea Constantinopolitani ad propria remeantes, confutata illorum undique tumida praesumptio conquievit.

CAPUT II. De haeresi in Italia inventa.

 Castrum igitur erat per idem tempus in gente Longobardorum, quod ut erat vocabatur, Mons videlicet fortis, plenum etiam ex nobilioribus ejusdem gentis. Hos nempe cunctos ita maculaverat haeretica pravitas, ut ante erat illis crudeli morte finiri, quam ab illa quoquomodo possent ad saluberrimam Christi Domini fidem revocari. Colebant enim idola more paganorum, ac cum Judaeis inepta sacrificia litare nitebantur. Saepissime denique tam Mainfredus marchionum prudentissimus, quam frater ejus Alricus Astensis urbis praesul, in cujus scilicet dioecesi locatum habebatur praedictum castrum, caeterique marchiones ac praesules circumcirca creberrimos illis assultus intulerunt, capientes ex eis nonnullos, quos dum non quivissent revocare ab insania, igne cremavere. Contigit ergo in vicino haberi aliud castrum nostrae religionis et fidei, in quo quidam miles aliquando aegrotans ad extremum pene devenerat. Ad quem utique visitandum ex haereticorum castello illorum praecipua, juxta morem, veniens mulier, re vera potius ut evidentior fieret secta ejusdem nequitiae, protinus ut egrediens domum in qua aeger decubabat, intraret, repente prospiciens is qui languebat, vidit intrare cum eadem muliere ad se innumerabilem exercitum in nigerrimis vestibus faciebusque teterrimis. Qua vero ingressa, postquam languentis frontem, ac pulsum pectoris, et caetera, ut usus habet, manu perlustravisset, pronuntiaretque illum convaliturum in proximum, domo egressa est, totaque simul familia cum illa solum reliquere infirmum. Statim quoque adfuit illi nigrorum, quem viderat, globus, cui ita, qui videbatur illorum princeps, infit: « Agnoscis me, inquiens, Hugo? Hoc enim erat illius aegri vocabulum. Cumque ille respondens diceret: Tu quis es? dixit ei: Potentissimus potentum, ac ditissimus divitum ego qui occurro tibi. Si me tantum credideris facere posse, ut te a morte, quae praesens imminet, eripiam, longoque vives tempore. Et ut certissime credas quod spondeo, noveris meo auxilio meaque industria Chuonradum hoc tempore imperatorem esse creatum. Tu quippe bene nosti quod nullus imperatorum ita velociter omnem Germaniam atque Italiam, sicut iste, suae subjugavit ditioni. Novi, inquiens aeger, et mirum diu mihi cum caeteris fuit. Deinde vero primae fraudis auctor adjecit: « Nonne etiam in transmarinis partibus regnum Graecorum post Basilium Michaeli mihi obedienti tradidi? Idcirco crede mihi, et faciam tibi multo majora quam sperare queas, leque ipsum sanitati restituam. » Erat quippe fama tunc temporis quod idem Michael cubicularius fuisset Basilii, clamque illi venenum in potu ad necem dedisset. Cujus procul dubio imperii post mortem ejus sumpsit coronam. Cujus etiam, ut par erat, regimen imperii non satis utile fuit. Interea memoratus Hugo in sese reversus, dextra signum venerabilis crucis exprimere tentans, dixit: « Ego vero Jesum Dei Filium testor, quem adoro, credo et confiteor, non alium te omnino credidero, nisi ut fuisti et es, fallacem diabolum. » Tunc daemon continuo hanc vocem edidit: « Quaeso ne brachium contra me erigas. » Sicque continuo omnis ille globus ut fumus evanuit. At ille exclamans voce qua potuit, occurrunt quippe domestici, narrat illis ex ordine quae vidit, quae audivit. Quibus dictis, ipso die ante solis occasum obiit. Nulli denique dubium quoniam ista et sibi et nobis vidit.

CAPUT III. Quod peccatis hominum exigentibus, Domino permittente, a nequam spiritibus aliquando fiant miracula.

Divina igitur auctoritas per Moysen Judaeis prolata taliter illos monuit, dicens: Si fuerit, inquit, propheta inter vos, loquens in nomine alicujus deorum gentium, qui praedixerit quidpiam futurum, et fortuitu evenerit, non credatis ei, quoniam tentat vos Dominus Deus vester, ut sciat si diligatis eum, an non. Habemus ergo in praesentiarum in re dissimili non dispar exemplum. Fuit enim in praescripto tempore homo plebeius mangonum callidissimus, ignoti tamen nominis et patriae, quoniam pro diversitatibus locorum quaerens latebram ne agnosceretur, fraudulenter imponebat sibi vocabula, vel de qua foret provincia. Effodiebat quoque e tumulis clancule ossa eveliens a cineribus nuperrime defunctorum hominum, sicque imposita in diversis apophoretis venditabat apud plurimos pro sanctorum martyrum seu confessorum reliquiis. Hic vero, post innumeras hujusce illusiones in Galliis patratas, perfuga venit ad loca Alpium, ubi persaepe brutae gentes inhabitant habentes in arduis plurima domicilia. Ibi nempe se Stephanum nuncupavit, qui alias Petrus, alias Joannes dictus fuerat. Illic ergo more solito noctu colligens a loco abjectissimo ignoti ossa hominis, quae posuit in cassella et feretro, dicebat sibi angelica ostensione revelatum fuisse quem fingebat esse sanctum martyrem nomine Justum. Mox quoque vulgus, ut se in talibus habere solet, ignavum quidquid rusticanae plebis fuit totum ad hanc famam confluit: poenitet insuper si non est sibi morbus, quo curari deposcat. Tunc ducit debiles, confert munuscula, pervigil tenet excubias, praestolans repentina fore miracula, quae, ut diximus, aliquoties permittuntur fieri a malignis spiritibus tentatorie, peccatis hominum praecedentibus, quod tunc procul dubio evidentissime claruit. Multimode quippe membrorum reformationes ibidem visae sunt exstitisse, ac insignia pendere oscillorum multiformia, nec tamen Moriannae, vel Utzeticae, seu Gratinonae urbium praesules, in querum dioecesibus talia profanabantur, diligentiam hujus inquirendae rei adhibuere. Quin potius conciliabula statuentes, in aliquibus nihil aliud nisi inepti lucri quaesitum a plebe, simul et favorem fallaciae exigebant.

Interea Mainfredus, marchionum ditissimus, hujusmodi famam comperiens, misit e suis, qui vi rapientes illud quod colebatur simulacrum sibi deferrent, quem aestimabant martyrem venerandum. Imperat idem marchio constituere monasterium in Seutiae castro, quod est antiquissimum inter Alpes, in honore Dei omnipotentis, ejusdemque genitricis Mariae semper Virginis. In quo etiam post expletionem operis illum cum aliis quamplurimis sanctorum pignoribus locare decreverat. Post paululum quoque completo ecclesiae opere, statutoque dedicationis die, accersitis episcopis in giro degentibus, cum quibus etiam saepe nominatus abbas Willelmus, nonnullique abbates adfuerunt. Erat autem tunc praedictus ibi mango jam dicto marchioni percharissimus effectus, quippe quoniam spondebat se multo pretiosiora sanctorum pignora in proximo revelaturum, quorum scilicet gesta et nomina, atque passionum certamina, ut caetera, fallaciter confingebat. Qui cum a doctioribus quibusque interrogaretur, qualiter talia pernosceret, minus verisimilia blaterans personabat. Nam et egomet cum saepius nominato abbate illuc deveniens intereram. Aiebat namque: « Apparet, inquiens, mihi noctu angelus, narratque ac docet quaecunque me velle scire noverit, et tandiu apud me manet, usque dum ego recedere compello. » Cum vero ad haec respondentes sciscitaremus, an vigil seu insomnis hoc cerneret, subjunxit: « Per singulas pene noctes eripit me angelus e lectulo, uxore mea ignorante, qui post multa colloquia salutans me atque deosculans recedit. » Nos quoque exspoliatum calliditatibus intelligentes mendacium, cognovimus virum non angelicum, quin potius fraudis ac malignitatis ministrum. Praeterea pontifices rite peragentes, ob quam venerant, Ecclesiae consecrationem, intromiserunt cum caeteris reliquiarum pignoribus ossa illius profani astu adinventa; non tamen sine magna utriusque plebis exsultatione, quae innumerabilis illico convenerat. Contigit ergo ista fieri die XVI Kalendarum Novembrium. Idcirco nempe, quoniam fautores hujus erroris asserebant esse eadem Justi martyris ossa, qui eo die Bellovaco Galliarum passus urbe; cujus etiam caput Autissiodoro, ubi natus et nutritus fuerat, relatum est et habetur. Sed ego, qui rei novitatem noveram, frivolum quod dicebatur asserebam. Elegantiores tamen virorum personae cognoscentes figmenta fallaciae, fidem dabant assertioni quam protuleram. Nocte denique insecuta, visa sunt a quibusdam monachorum seu aliorum religiosorum monstruosa in eadem ecclesia phantasmata, atque a locello, quo inclusa habebantur ossa, formas nigrorum Aethiopum exisse, nec non ab ecclesia recessisse. Et licet plures sanae mentis detestabile figmentum abominandum clamarent, vulgus tantum rusticanae plebis mangonem corruptum injusti nomen pro Justo venerans, olim in suo permansit errore. Nos autem idcirco ista retulimus, ut a multiformis daemonum seu humanorum errorum, qui in orbe passim abundant, praecipue in fontibus seu arboribus ab aegris incaute veneratis, caveatur.

CAPUT IV. De fame validissima quae contigit in orbe terrarum.

Imminente igitur anno incarnati Christi millesimo tricesimo tertio, qui est a passione ejusdem Salvatoris millesimus, obiere viri in orbe Romano famosissimi, sacraeque religionis signiferi, Benedictus videlicet papa universalis, ac rex Francorum, ut jam diximus, Robertus. Fulbertus quoque Carnoti praesulum incomparabilis, vir sapientissimus, nec non praenominatus pater monachorum, fundatorque coenobiorum eximius Willelmus, de quo etiam perplura forent dicenda utilia, nisi quod in libello, quem de vita et virtutibus illius edidimus, prolata dudum fuisse noscuntur. Unum restat tamen, quod novi ibidem minime contineri. Migravit enim praedictus Pater a saeculo ad beatorum requiem in Neustriae partibus, in Fiscamnense videlicet monasterio supra mare Oceanum constituto, quod a Rothomagense urbe quadraginta fere milliaribus distat, sepultusque est, uti tantum condecebat virum, in loco optimo ejusdem ecclesiae. Post aliquot vero dies contigit ut puerulus ferme decennis valida confectus aegritudine ad sepulcrum illius gratia recuperandae sanitatis duceretur, ibique a parentibus dimissus decubabat solus. Qui subito respiciens, vidit super idem sepulcrum insidentem aviculam formam columbae praeferentem, quam diu intuens obdormivit. Dehinc leni expletus somno, evigilans ita se reperit incolumem, ac si nihil aegritudinis persensisset. Suscipiunt itaque laeti parentes suum, fit omnibus commune gaudium. Sequenti itaque tempore coepit in universo orbe terrarum fames convalescere, ac interitus pene universi humani generis imminere. Nam temperies aeris sic intempestiva est effecta, ut nullius sationis proveniret tempus congruum, nec messioni praecipue ob inundantiam aquarum foret opportunum. Videbantur enim inter seipsa elementa pugnam discordiae agere, cum procul dubio vindictam exercerent humanae insolentiae. Assiduis enim imbribus ita compluta erat universa tellus, ut in spatio trium annorum nulli reperirentur sulci utiles seminibus. Tempore quoque messis herbae agrestes, atque infelix lolium, totam operuerant superficiem agrorum. Modius quoque sementis ubi magis proficiebat, reddebat in messe sextarium, ipseque sextarius vix referebat pugillum. Coeperat enim primitus haec sterilitas ultionis in partibus Orientis; depopulando Graeciam, devenit in Italiam. Dehinc infusa per Gallias, transiit ad universos Anglorum populos. Tunc vero constricta tota gens indigentia victus, majores ac mediocres fame pallebant cum pauperibus. Cessit enim raptus potentum universali inopiae. Si quid ergo victus venundatus reperiebatur, arbitrio vendentis pro libitu erat excedere, seu accipere pretium. Nam in plerisque locis fuit modii pretium sexaginta solidorum, alias quoque sextarius solidorum quindecim. Interea post esum bestiarum et volucrum, urgente fame acerrima, coepere homines praeripere in cibum morticina quaeque ac dictu horrenda. Quidam vero fecere confugium evadendae mortis ad radices silvarum herbasque fluviorum, sed nequidquam: non ergo aufugium irae ultionis Dei, nisi ad semetipsum. Horret denique referre quae tunc generi humano corruptiones acciderunt. Heu! proh dolor! quod olim raro audiri contigerit, tunc rabida inedies compulit vorari ab hominibus humanas carnes. Arripiebantur autem viantes a se praevalentibus, membratimque dividebantur igneque decocti vorabantur. Multi quoque de loco ad locum famem fugiendo pergentes hospitiis recepti, noctuque jugulati, quibus suscepti sunt, in cibum fuerunt. Plerique vero pomo ostenso vel ovo pueris, ad remota circumventos trucidatosque devoraverunt. Corpora defunctorum in locis plurimis ab humo evulsa, nihilominus fami subvenerunt. Quae denique rabiei insanies in tantum excrevit, ut tutius moraretur solidarium absque raptore genus pecudum quam hominum. Nam veluti jam in usum devenire deberet carnes humanas comedi, quidam decoctas detulit venundandas in forum Trenorchii, ac si fuissent alicujus pecudis. Qui deprehensus, crimen flagitii non negavit; deinde arctatus loris, igne crematus est. Carnem autem illam humo absconsam alter effodiens, noctu comedit. Pari modo et ille igne combustus est.

Est nempe ecclesia a civitate Matisconense tribus fere millibus distans, in silva Castanedi sita, sine plebe solitaria, sancto Joanni dicata. Juxta quam locaverat quidam feralis homo tugurium, qui ibidem multitudinem transeuntium vel ad se divertentium trucidans, in nefandissimum sumpsit edulium. Contigit siquidem una dierum, ut vir quidam cum muliere illuc divertens ad hospitium, paululum conquievit. Dehinc cum duceret oculos per angulos tugurii, prospexit detruncata capita virorum, atque mulierum, et infantium. Qui protinus palluit, egredi cupiens, sed pestifer ille possessor tugurii renitens, vi manere compellebat. Sed ille pertimescens mortis decipulam, praevaluit, concitusque ad civitatem cum uxore perrexit. Ad quam veniens, quod compererat Ottoni comiti, caeterisque civibus indicavit. Qui protinus mittentes viros quamplurimos, qui rei veritatem inquirerent, pergentesque velocius repererunt illum crudelissimum in suo tugurio cum quadraginta octo capitibus trucidatorum, quorum carnes ore belluino voraverat. Quem deducentes ad civitatem, in quodam horreo religatum ad stipitem, ut ipsi postmodum conspeximus, igne combusserunt.

Tunc etiam pertentatum est in eisdem partibus, quod nusquam comperimus quempiam fecisse. Effodiebant enim plerique albam humum argillae similem, permiscentes quantum erat farinae, vel cantabro; exinde panes conficiebant, ut vel sic inediae mortis succurrerent. In hoc conficiendo spes tantum erat evadendi, sed profectus inanis. Tenebat ergo pallor et macilentia ora cunctorum, cutisque distensa inflatione in plurioribus apparebat, ipsaeque voces humanae perexiles effectae, garritus morientium avium imitabantur. Tunc nihilominus e cadaveribus mortuorum passim prae multitudine sepultura carentibus lupi adescati post longum tempus praedam cepere ex hominibus. Et quoniam, ut diximus, sepeliri singulatim ob multitudinem non quibant, constructa in quibusdam locis a Deum timentibus, quae vulgo dicuntur carnaria, in quibus quingenti, et eo amplius, seu quantum capere poterant, permistim absque ordine projecta sunt seminuda, vel absque tegminibus, defunctorum corpora. Trivia quoque et agrorum succisiva pro coemeteriis habebantur.

Si qui vero auditu compererant quod melius haberent, si ad alia transirent arva, perplures in itinere deficientes moriebantur. Desaevit enim in orbe terrarum, peccatis hominum exigentibus, praedictae pestilentiae clades in spatium trium annorum. Tunc in expensis egenorum distracta sunt ecclesiarum ornamenta, dispertitique thesauri, qui ob hoc in decretis Patrum inveniuntur ibidem primitus fuisse repositi. Sed quantum supererat vindictae justae ultionis, excessit nimietas egenorum in plerisque locis thesauros ecclesiarum. Nam et ipsi famelici nimia affecti inedia, si contigisset eos repleri cibo, distenti inflatione protinus moriebantur. Alii autem cibos manibus contrectantes, ori tentantes imponere, sed conquiniscendo deficiebant, non valentes explere quod cupiebant. Quantus enim dolor tunc, quanta moestitia, qui singultus, qui planctus, quae lacrymae a talia cernentibus datae sunt; praecipue a viris ecclesiasticae religionis, episcopis videlicet atque abbatibus, monachis et sanctimonialibus, simulque omnibus in commune utriusque sexus et ordinis Deum metuentibus, non valet stylus quispiam explicare characteribus. Aestimabatur enim ordo temporum et clementorum praeterita ab initio moderans saecula in chaos decidisse perpetuum, atque humani generis interitum. Illud praeterea stupore nimio permirabillimum, quoniam in tam clandestina divinae ultionis calamitate rarissime reperiebantur, qui pro talibus contrito corde et humiliato corpore, ut expediebat, levarent corda cum manibus ad Dominum, sibique subveniendum interpellarent. Tunc nempe Isaianum illud elogium nostro impletum est tempore quod dixit: Populus non est conversus ad percutientem se. Erat enim in hominibus quaedam duritia cordis cum hebetudine mentis, et quoniam ille summus Judex et auctor totius bonitatis dat velle rogare se, qui novit quando debeat misereri.

CAPUT V. De pace et abundantia anni millesimi a passione Domini.

Anno a passione Domini millesimo memoratae cladis penurias subsequente, sedatis nimborum imbribus respectu divinae bonitatis et misericordiae, coepit laeta facies coeli clarescere, congruisque aethereis flare placidaque serenitate magnanimitatem Conditoris ostendere; telluris quoque tota superficies amicabiliter virens frugum abundantiam funditus inopiam expellendo portendere. Tunc ergo primitus coepere in Aquitaniae partibus ab episcopis et abbatibus, caeterisque viris sacrae religionis devotis ex universa plebe, coadunari conciliorum conventus. Ad quos etiam multa delata sunt corpora sanctorum atque innumerabiles sanctarum apophoretae reliquiarum. Dehinc per Arelatensem provinciam, atque Lugdunensem, sicque per universam Burgundiam, usque in ultimas Franciae partes, per universos episcopatus indictum est, qualiter certis in locis a praesulibus magnatibusque totius patriae de reformanda pace et sacrae fidei institutione celebrarentur concilia. Quod etiam tota multitudo universae plebis audiens, laetanter adiere maximi, mediocres ac minimi: parati cuncti obedire quidquid praeceptum fuisset a pastoribus Ecclesiae, non minus videlicet, quam si vox emissa de coelo hominibus in terra loqueretur. Terrebat enim universos clades praeteriti temporis, instabatque metus ne adipiscerentur opulentiam futurae ubertatis. Erat quippe descriptio capitatim digesta, qua continebantur tam illa quae fieri prohibebantur, quam ea quae devota sponsione omnipotenti Domino offerre decreverant. In quibus potissimum erat de inviolabili pace conservanda, ut scilicet viri utriusque conditionis, cujuscunque antea fuissent rei obnoxii, absque formidine procederent armis vacui. Praedo namque aut invasor alterius facultatis legum districtione arctatus, vel donis facultatum, seu poenis corporis acerrime multaretur. Locis nihilominus sacris omnium ecclesiarum honor et reverentia talis exhiberetur, ut si quis ad ea cujuscunque culpae obnoxius confugium faceret, illaesus evaderet, nisi solummodo ille qui pactum praedictae pacis violasset; hic tamen captus ab altare praestatutam vindictam lueret. Clericis similiter omnibus, monachis et sanctimonialibus, ut si quis cum eis per regionem pergeret, nullam vim ab aliquo pateretur. Plurima autem in eisdem conciliis constituta sunt, quae perlongum duximus referre. Illud sane memorandum, quod omnibus in commune placuit, qualiter omnibus hebdomadibus sanctione perpetua, sexta die abstineretur a vino, et carnibus septima: nisi forte gravis infirmitas compelleret, aut celeberrima solemnitas interveniret. Si vero effectio aliqua intercederet, ut hic tenor paululum laxaretur; tres proinde pauperes victu sustentarentur. Tunc innumerae sanitates patratae sunt infirmantium in eisdem conventibus sanctorum. Sed et ne cui frivolum videretur in multis disrupta cutis, discissaque caro crurium et brachiorum nuper curvorum, erigendo in statum pristinum plurimus sanguis effundebatur. Quod utique in caeteris, quae dubitare poterant, fidem praestabat. Quibus universi tanto ardore accensi, ut per manus episcoporum baculum ad coelum elevarent, ipsique palmis extensis ad Deum, Pax, pax, pax, unanimiter clamarent, ut esset videlicet signum perpetui pacti de hoc quod spoponderant inter se et Deum: in hac tamen ratione, ut evoluto quinquennio confirmandae pacis gratia idipsum ab universis in orbe fieret mirum in modum. Eodem denique anno tanta copia abundantiae frumenti et vini, caeterarumque frugum exstitit, quanta in subsequente quinquennio contigisse sperari non potuit. Aliquis enim victus humanus, praeter carnes seu deliciosa pulmentaria, nullius erat pretii. Erat autem instar illius antiqui Mosaici magni Jubilaei. Sequenti vero anno tertio et quarto non minus provenit. Sed heu! proh dolor! humana denique stirps immemor beneficiorum Dei, ab initio prona ad malum, veluti canis ad vomitum, vel sus lota in coeni volutabrum, irritum in multis fecere propriae sponsionis pactum. Et sicut scriptum est: Impinguatus et dilatatus recalcitravit. Nam ipsi primates utriusque ordinis in avaritiam versi coeperunt exercere plurimas, ut olim fecerant, vel etiam eo amplius, rapinas cupiditatis. Deinde mediocres ac minores exemplo majorum ad immania sunt flagitia devoluti. Quis enim unquam antea tantos incestus, tanta a ulteria, tantas consanguinitatis illicitas permistiones, tot concubinarum ludibria, tot malorum aemulationes audiverat? Insuper ad cumulum tanti mali, cum non essent in populo, vel rari, qui caeteros corrigentes talia redarguerent, impletum est prophetae vaticinium, quod ait: Et erit sicut populus, sic sacerdos. Praesertim cum tunc in saeculari potestate, tum etiam in ecclesiastica religione, totius regiminis personae constiterant in puerili aetate. Propter peccata enim populi contigit tunc illud Salomonicum, quod ait: Vae tibi, terra! Nam et ipse universalis papa Romanus, nepos scilicet duorum Benedicti atque Joannis, qui ei praecesserant, puer ferme decennis intercedente thesaurorum pecunia electus exstitit a Romanis. A quibus exinde frequenter ejectus ac inhoneste receptus nulla potestate viguit. Et, ut jam superius taxavimus, caeteros tunc temporis Ecclesiarum praelatos aurum potius vel argentum exaltabat quam meritum. Proh pudor! de his evidentissime Scriptura ait, imo os ipsius Dei: Principes exstiterunt, et non cognovi.

CAPUT VI. De confluentia populi totius orbis, quae ad sepulcrum Domini Hierosolymis facta est.

Per idem tempus ex universo orbe tam innumerabilis multitudo coepit confluere ad sepulcrum Salvatoris Hierosolymis, quantam nullus hominum prius sperare poterat: primitus enim ordo inferioris plebis; deinde vero mediocres; posthaec permaximi quique reges, et comites ac praesules. Ad ultimum vero, quod nunquam contigerat, mulieres multae nobiles cum pauperioribus illuc perrexere. Pluribus enim erat mentis desiderium mori, priusquam ad propria reverterentur. Contigit enim ut quidam a Burgundiae partibus ex Augustidunense territorio Lethbaldus nomine cum caeteris illuc pergens deveniret. Qui prospectis locis omnium sacerrimis, cum ad illum locum montis Oliveti devenisse contigit, ex quo Salvator ad coelos ascendens tot cernentibus idoneis testibus, venturus inde judicare vivos et mortuos, est repromissus, projiciens se in crucis modum, toto prostratus corpore cum lacrymis inenarrabile mentis jubilo exsultavit in Domino. Reerigens se identidem, palmis ad coelum extensis, nisu quo poterat corpus librabat in altum, ac in voce hujusmodi aperiebat mentis desiderium. Aiebat namque: « Domine Jesu, qui propter nos de sede majestatis tuae ad terras descendere dignatus es, ut genus humanum salvares; quique ex hoc loco, quem oculis intueor, carne vestitus remeasti ad coelos unde veneras: obsecro tuam omnipotenti simam bonitatem, ut si hoc anno est mea anima ex hoc corpore migratura, non hinc recedam, sed in conspectu loci tuae ascensionis fieri contingat. Credo enim quoniam sicut te secutus sum corpore, qualiter ad hunc devenirem locum; sic anima mea illaesa et gaudens post te sit ingressura ad paradisum. « His peroratis, reversus est cum sociis ad hospitium. Erat autem jam hora prandii. Caeteris vero discumbentibus, conversus ipse ad lectulum vultu alacris, ac veluti gravi sopore paululum requieturus, illico namque obdormiscens, ignoratur quid viderit, protinus dormiens exclamavit: Gloria tibi, Deus; gloria tibi, Deus! Socii quoque haec audientes, monebant illum ut surgens comederet. Qui noluit, sed vertens se in latus aliud, dixit se pati aliquid incommodi. Recubansque usque ad vesperum, convocatis sui itineris sociis vivificae eucharistiae requirens accepit viaticum, illisque dulciter salutatis emisit spiritum. Iste procul dubio liber a vanitate, ob quam multi proficiscuntur, ut solummodo mirabiles habeantur, de Hierosolymitano itinere in nomine Domini Jesu fideliter petivit patrem, quod et accepit. Cujus socii revertentes, nobis ea quae diximus retulerunt positis tunc apud Besue monasterium. Eodem quippe tempore Odolricus Aurelianorum praesul illuc pergens, quid vident nobisque narraverit, non praetermittendum videtur miraculum. Die igitur magni illius Sabbati, quo ignis mirabili Dei potentia veniens ab universo populo praestolatur, ibi cum caeteris idem praesul astabat. Jamque dies ipsa in vesperum transiens, repente, penes horam qua sperabatur ignis affuturus, unus Sarracenorum, scurra impudentissimus, ex plurima illorum multitudine quae annuatim semper una cum Christianis adesse solet, exclamavit, ut Christianis mos est, cum primum videtur: Agios, Kyrie eleison, cavillanter cachinnum emisit, extensaque manu arripuit cereum de manu cujusdam Christiani, aufugere tentans. Qui, illico arreptus a daemonio, turpiter nimium vexari coepit. Quem prosequens Christianus, cereum abstulit. Ille vero tortus acerrime, protinus inter Sarracenorum manus exspiravit. Quod factum omnibus in commune terrorem immisit, Christicolis tamen gaudium et exsultationem praebuit. Statim vero, ut assolet, Dei virtute erumpens ignis ex una lampadarum, quae septem ibidem pendere cernuntur, cursim eructuando caeteras inflammavit. Quam etiam cum suo oleo praefatus episcopus emens auri libra a Jordano, qui tunc praeerat patriarcha, secum detulit, atque in sede propria reponens, plurima infirmis contulit beneficia. Detulit etiam Roberto regi partem praegrandem venerabilis crucis Domini Salvatoris, missam a Constantino imperatore Graecorum cum multitudine palliorum olosericorum, cui isdem rex miserat per eumdem episcopum spatham capulum habentem aureum, thecamque auream cum gemmis pretiosissimis.

Tunc etiam inter caeteros Robertus Normannorum dux cum ingenti multitudine suae gentis Hierosolymam proficiscens, detulit secum plurima auri et argenti donaria, erogandi gratia. Qui dum rediret, apud Nicaeam obiit urbem, ibidemque sepultus quievit. De quo maximum apud suos idcirco exstitit justitium, quoniam non fuerat ei proles matrimonio aliqua ad regimen suscipiendum provinciae, quamlibet sororem Anglorum regis Canuc manifestum est duxisse uxorem, quam odiendo divortium fecerat. Ex concubina tamen filium genuerat, Willelmi nomen atavi ei imponens. Cui, antequam proficisceretur, universos sui ducaminis principes militaribus astrinxit sacramentis, qualiter illum in principem pro se, si non rediret, eligerent. Quod etiam statim ex consensu regis Francorum Henrici unanimiter postmodum firmaverunt. Fuit enim usui, a primo adventu ipsius gentis in Gallias, ut superius pernotavimus, ex hujusmodi concubinarum commixtione illorum principes exstitisse. Sed et hoc ne supra modum putetur abominabile, libet comparationem de filiis concubinarum Jacob inducere, qui ob hoc non caruere paterna dignitate, inter caeteros fratres constituti patriarchae. Et longo post inferiore tempore singularis monarchiae, magnus imperii proto-Christicola Constantinus ex concubina Helena legitur genitus fuisse.

Praeterea dum quidam de sollicitioribus qui eo tempore habebantur, consulti a pluribus fuissent quid tantus populorum concursus ad Hierosolymam designaret, olim saeculi inauditus praeteriti, responsum est a quibusdam, satis caute, non aliud portendere quam adventum illius perditi Antichristi, qui circa finem saeculi istius, divina testante auctoritate, praestolatur adfuturus. Tunc et gentibus universis via Orientis plagae, unde venturus est, patefacta, obviam illi cunctae nationes incunctanter sint processurae. Revera ut illud Dominicum adimpleatur praesagium: Quoniam tunc in tentationem incident, si fieri potest, etiam electi. Hujus hic meta verbi. Caeterum non negamus devotum laborem fidelium exinde praemium seu mercedem percipere a justo Judice.

CAPUT VII. De praeliis Sarracenorum adversus Christianos in Africae partibus.

Sub iisdem vero temporibus consurgens rediviva Sarracenorum in Africae partibus adversus Christianorum populum perfidia, persequendo eos terra marique quosquos reperire poterant, quosdam excoriabant vivos, alios trucidabant. Et cum jam diu multumque inter utrosque debacchatum plurima caede fuisset, pluresque strages ab utrisque partibus datae, contigit ut ex deliberatione partis utriusque in cominus illorum acies pugnaturae devenirent. Illi praesumentes confidebant in rabida feritate immensae suae multitudinis, victores sese fore existimabant. Nostri vero, licet admodum pauci numero, Dei omnipotentis auxilium invocantes per interventum genitricis ipsius Mariae sanctique apostolorum principis Petri omniumque sanctorum, sperabant de illis fiducialiter obtinere triumphum. Praecipue quoque in voto, quod in ipsius procinctu belli voventes, sese obstrinxerant ut, si videlicet manus Domini valida gentem illam perfidissimam in manus illorum concluderet, potito de illis triumpho, quidquid auri argentique seu caeterae supellectilis ex eisdem capere contigisset, totum omnino ad locum Cluniaci, apostolorum principi Petro destinarent. Jam olim namque, ut superius pernotavimus, plures ipsius gentis viri religiosi in eodem coenobio sacri instituti habitum suscipientes, totam gentem ad amorem ejusdem loci conciverant. Sed quid plura? inito pugnae certamine, diu multumque congressum est. Christiani tamen omnino illaesi victores apparebant. Ad ultimum quoque tantus horroris tremor invasit Sarracenorum exercitum, ut, veluti pugnae obliti, fugam arripere tentantes, quamvis nequidquam, propriis irretiti jaculis, imo virtute Dei stupentes haeserunt; Christianorum vero quantus erat cuneus divino fortificatus auxilio, tanta eosdem caede prostravit, ut ex innumerabili multitudine illorum vix pauci evaderent. Motget nempe princeps illorum, qui quasi Moyses ita confuse nominatur, illo praelio dicitur defuisse. Collectisque spoliis confecerunt ex eisdem plurima argenti talentorum pondera, memores voti quod Deo spoponderant. Est namque mos Sarracenorum ad praelia euntium, ut sese phaleris argenti vel auri plurimum perornent. Quod tunc etiam devotioni nostrorum praestitit augmentum, qui protinus miserunt quidquid exinde provenit, ut voverant, ad Cluniense monasterium. Ex quibus venerabilis ejusdem loci abbas Odilo ciborium super altare sancti Petri perhonestissimum fieri praecepit. Caetera vero liberali dispensatione famosissime, ut decebat, erogari indigentibus usque ad assem mandavit. Sarracenorum nihilominus tumultuatio ad praesens conquassata quievit.

CAPUT VIII. De Leuticorum praelio adversus Christianos in partibus Aquilonis.

Germania igitur, quae a Rheno flumine, sursum versus ad aquilonarem orbis plagam tendens, sumit exordium, gentibus incolitur quamplurimis, ferocissimis tamen atque promiscuis. Inter quas una caeteris crudelior, commanens in ultima parte secundae Rhaetiae. Nam prima Rhaetia, licet a Rheno utraeque dicantur, in parte ejusdem Rheni conjacet occidentali. Quae scilicet corrupte regnum Lotharii vulgo nuncupatur. In altera, ut diximus, gens Leuticorum barbara omni crudelitate ferocior, cujus vocabulum a luto derivatur. Est enim omnis illorum habitatio circa mare aquilonare, in paludibus sordentibus, et idcirco Leutici, quasi Lutei, vocantur. Hi quoque anno a passione Domini millesimo de suis egressi latibulis, vicinas sibi provincias Saxonum ac barbarorum nimium crudeliter devastantes, res Christianorum ad solum usque deleverunt, viros ac mulieres trucidantes exterminabant. Adversus quos imperator Chuonradus cum exercitu permaximo egrediens, multoties plures ex illis caede prostravit, non tamen sine damno suorum. Ob quam rem totius Ecclesiae clerus ac plebs regni sui semet affligentes, Dominum rogaverunt ut ultionis vindictam de tanta barbarorum vesania illi concederet, ut ad sui nominis honorem Christianis foret ex illis victoria. Dehinc vero, irruens super eos, maximam illorum partem contrivit. Caeteri, fugae praesidium arripientes, ad loca suarum paludum inaccessibilia nimium perterriti evaserunt. De qua victoria idem imperator accepta confidentia, rursum collecto exercitu Italiam pergens, ad ipsam urbem Romam progrediens, universos rebelles qui contra eum insurgere tentaverant, anno integro ibidem degens, proterendo compescuit. Pactum etiam securitatis et amicitiae, veluti Henricus cum patre illius egerat, cum rege Francorum Henrico filio Roberti statuit. Cui etiam leonem pergrandem amicitiae gratia misit. Qui postmodum uxorem, nomine Mathildem, moribus egregiam, de regno ejus ex Germaniae nobilioribus accepit.

CAPUT IX. De signo quod in sole apparuit.

Anno igitur eodem Dominicae passionis millesimo, die tertio Kalendarum Juliarum, sexta feria, luna vicesima octava, facta est eclipsis seu deliquium solis ab hora ejusdem diei sexta usque in octavam, nimium terribilis. Nam sol ipse factus est sapphirini coloris, gerens in superiori parte speciem lunae a sua reilluminatione quartae. Intuitus hominum in alterutrum velut mortuorum pallor conspiciebatur. Res vero quaecunque sub acre crocei coloris esse cernebantur. Tunc corda humani generis stupor ac pavor tenuit immensus, quoniam illud intuentes intelligebant portendere quiddam fore superventurae cladis humano generi triste. Nam eadem die, natali videlicet apostolorum, in ecclesia beati Petri quidam de principibus Romanorum, conspirantes in papam Romanum, cupientes illum interimere, sed minime valentes, a sede tamen propria expulerunt. Sed , ut praemisimus, tam pro hac re quam pro aliis insolenter patratis, imperator illuc proficiscens propriae sedi restituit. Necnon et alia passim in orbe, cum in ecclesiasticis tum etiam in rebus saecularibus, multa contra jus fasque patrata contigerunt. Instinctu nempe rapidae cupiditatis, pene nullius tuta fides in altero, quae est fundamentum et columen totius boni, reperiebatur, et, ut evidentius foret quod peccata terrae coelos pulsarent, sicut propheta clamat, propter creberrimas populi iniquitates, « Sanguis, inquit, sanguinem tetigit. » Nam postmodum, pene in universis mortalium ordinibus insolentia pullulante ac vigore justae severitatis tenorisque tepescente, ut illud apostolicum nostrae genti rectissime potuisset improbari elogium, quod ait: « Auditur inter vos nefas, quod nec inter gentes. » Nam, impudentissima avaritia humana pectora invadente, periclitabatur fides in cunctis. Exinde procedebant rapinae et incestus, litigia caecarum cupiditatum, furta et adulteria immanissima. Proh pudor! horrori erat cuique referre de se quod sentiebat. Nemo tamen propter hoc a nefario malitiae usu sese corrigebat.

Iterum quoque post annos quatuor facta est eclipsis solis, undecimo die Kalendarum Septembrium, feria quarta, hora sexta, atque, ut semper fit, luna vicesima octava. Eodem nihilominus anno, Chuonradus, cujus superius mentionem fecimus, apud Saxoniam Romanorum obiit imperator. Cujus filius, Henricus nomine, quem ipse vivens pro se regem constituerat, imperavit. Willelmus etiam, Pictavorum comes, multis pecuniis liber a captione qua filius Fulconis Gozfredus, cognomento Martellus, illum in praelio capiens spatio trium annorum tenuerat, ad propria remeans ipso in anno finem vitae habuit. Hugo quoque Antissiodorensis episcopus, vir nominatissimus, vivendi finem fecit. Similiter Rainaldus, comes ejusdem civitatis, Landrici comitis filius, qui filiam Roberti regis duxerat uxorem, ipse quidem audax, a quodam milite generis infimi audacter interemptus est. Is quoque pertimescens ob audaciam, sicuti contigit, praepropere sibi funus imminere, dum adhuc viveret, abbatiam in honore Domini Salvatoris constructam, monasterio beati Germani ex integro perpetualiter possidendam restituit, quo etiam sepultus quiescit. Praeterea Fulco, Andegavorum comes, de quo superius quaedam retulimus, ter Hierosolymam jam perrexerat, veniensque Metensem urbem ibidem obiit. Cujus corpus Lucacense ad monasterium, quod ipse construxerat, delatum est atque in eodem sepultum honorifice.

 

293 LIVRE QUATRIÈME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGUE.

QUELS que soient les prodiges infinis dont l'univers entier fut témoin vers l'an 1000 de l'Incarnation du Seigneur, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard, il est reconnu que des hommes d'un esprit profond et pénétrant prédirent alors des merveilles non moins surprenantes pour la millième année après la passion du Sauveur, et leurs prédictions furent bientôt accomplies d'une manière évidente. L'empereur Henri, prince très-pieux, étant mort, comme nous l'avons dit, sans laisser d'enfant qui pût succéder à sa puissance, plusieurs prétendans se mirent sur les rangs, , séduits plutôt par l'éclat d'une couronne, qu'animés par le desir de faire prospérer la république, et régner avec eux la justice. A leur tête se trouvait Conrad, dont nous avons déjà parlé, prince d'un esprit hardi et d'une grande vigueur de corps, mais qui n'avait pas une foi très-solide. Après qu'on eut long-temps et mûrement délibéré, surtout parmi les prélats, sur le choix du successeur d'Henri, on se décida à élire Conrad1. Sa conduite n'était pas cependant à l'abri de tout reproche; il avait même encouru la disgrâce d'Henri, qui ne lui avait jamais pardonné d'a- 294 voir épousé une femme alliée à sa famille, et veuve d'un de ses parens. Les pontifes voulurent donc savoir de Conrad s'il était décidé à conserver sa femme, au mépris de l'autorité divine qui réprouvait une telle union, ou s'il préférait la répudier pour obtenir l'Empire. Aussitôt il promit de renoncer à ce mariage incestueux, de se soumettre humblement à la volonté des évêques, et d'obéîr à leurs conseils. Ils envoyèrent alors au pape pour obtenir son agrément, qu'il accorda volontiers. Il invita même le nouveau roi à prendre au plus tôt le sceptre de la Germanie pour venir recevoir à Rome la couronne de toute l'Italie. Cependant Conrad monta en effet sur le trône et se rendit en Italie, emmenant avec lui sa femme illégitime. A la descente des Alpes, du côté que l'on nomme la cour des Gaulois dans la langue corrompue du pays, il trouva le pape qui, selon sa promesse, était venu à sa rencontre dans la ville de Cumes avec un brillant appareil2. Il y eut quelques marquis d'Italie qui refusèrent de reconnaître Conrad. Nous avons déjà pu voir que c'est chez eux une pratique constante à la mort des empereurs. Ceux de Pavie, les plus orgueilleux de tous, renversèrent et rasèrent le palais du roi, élevé à grands frais dans leur ville. A cette nouvelle, Conrad furieux se met en marche, commence par prendre Yvrée, et soumet ensuite à sa puissance les autres villes et tous les châteaux. Il arriva ainsi jusqu'à Rome, où il reçut, selon l'usage, la couronne impériale3. Les évêques lui conseillèrent ensuite de recourir à l'autorité du pontife romain pour répudier sa femme illégitime, selon la promesse qu'il 295 leur en avait faite; mais il reçut très-mal leurs remontrances, disant qu'il n'était pas créé empereur pour être veuf, et il persévéra dans cette union illicite.

 

CHAPITRE Ier.
Universalité de l'Église injustement réclamée par les Chrétiens de Constantinople.

VERS l'an 1024, le prélat de Constantinople, de concert avec son prince Basile et quelques antres Grecs, voulut obtenir le consentement du pape pour faire donner à son Église le titre d'universelle dans l'empire d'Orient, comme l’Église romaine prenait aussi le titre d'universelle dans l'univers. Des envoyés vinrent aussitôt à Rome apporter de riches présens au pontife et à tous ceux dont l'Église de Constantinople espérait la protection. A leur arrivée, ils exposèrent au pape l'objet de leur demande. Dans quels excès l'aveugle soif de l'or ne peut-elle pas entraîner l'homme? Le proverbe n'est que trop vrai: Un poignard d'or brise un mur de fer. Mais, quoique la cupidité soit devenue aujourd'hui la reine du monde, c'est surtout à Rome qu'elle a établi le siége de son empire insatiable. Quand les Romains eurent vu l'or des Grecs à leurs pieds, leurs yeux furent éblouis par l'éclat de ces dons qui séduisaient aussi leurs cœurs; ils eurent recours aux détours de la fraude, et essayèrent d'accorder secrètement la faveur qu'on leur demandait; mais ils n'y réussirent pas; car on n& peut jamais étouffer la vérité, 296 et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle4. Au moment même où ces malheureux murmuraient à voix basse dans leur conclave mystérieux des machinations qu'ils croyaient secrètes, déjà le bruit s'en était répandu dans toute l'Italie. Cette nouvelle fut accueillie avec un trouble, avec des alarmes plus vives qu'on ne peut dire. Le père Guillaume surtout, cet homme dont nous avons déjà vanté la rare prudence, écrivit au pape à ce sujet une lettre qui contenait un grand sens dans un petit nombre de mots écrits d'un style sévère. En voici la teneur:

«Au pape Jean, élevé par la grâce de Dieu et la protection de saint Pierre, prince des apôtres, sur le siége le plus illustre de l'univers, Guillaume, serviteur de la croix de Dieu, en lui souhaitant une place auprès des apôtres avec la couronne du royaume éternel.

«Le maître des nations nous apprend qu'il ne faut pas réprimander un vieillard, mais il dit aussi quelque part: J'ai été imprudent, c'est vous qui m'y avez contraint5. L'amour de vos enfans invite donc par ma bouche leur père commun à suivre une fois l'exemple du Sauveur, quand il s'informait de l'opinion des hommes. Vous aussi, demandez à quelqu'un des vôtres, comme il demandait à saint Pierre: Que disent les hommes qu'est le fils de l'homme6? Si la réponse est fidèle, méditez-en le sens; si elle est claire, prenez garde qu'elle ne soit obscurcie; si elle est obscure, il faut prier la lumière 297 «souveraine du monde de vous rendre assez éclatant pour que vous puissiez éclairer, dans la voie des commandemens de Dieu, tous les fidèles réunis dans le giron de la sainte Église. La renommée vient d'apporter jusqu'à nous une étrange nouvelle, et tout homme qui n'en serait pas scandalisé montrerait par là qu'il est entièrement insensible à l'amour du ciel. En effet, si la puissance de l'empire romain, qui régnait seul autrefois sur tout l'univers, se trouve aujourd'hui partagée entre une foule de couronnes diverses, le pouvoir de lier et de délier les péchés sur la terre et dans le ciel n'en est pas moins un privilége inviolable, uniquement attaché au ministère de saint Pierre. Nous vous avons écrit ces choses, pour que vous songiez à ne point accorder aux prétentions des Grecs les demandes qu'ils sont venus vous faire. Au reste, nous souhaitons aussi que l'on puisse toujours reconnaître en vous le chef universel des Chrétiens, à la vigilance que vous déploierez pour corriger et gouverner la sainte Église apostolique, et que vous jouissiez éternellement d'une félicité inaltérable.»

Ce pape Jean, surnommé Romain7, était frère de Benoît. Il avait acheté à prix d'argent le droit de succéder à son frère. C'était un néophyte élevé de l'ordre des laïques à la dignité de prélat. Les Romains ont en effet trouvé un singulier moyen pour pallier leur trafic insolent dans l'élection des papes. Sitôt qu'ils ont fait choix du pontife qu'il leur plaît d'élever au saint Siége, ils le dépouillent de son premier nom pour lui donner celui de quelque pape célèbre, comme s'ils voulaient honorer du moins, par ce nom 298 emprunté, un homme que son mérite n'honore pas assez. Au reste, les envoyés de Constantinople retournèrent dans leur pays; et leur orgueilleuse présomption fut quelque temps abattue par cet échec humiliant.

 

CHAPITRE II.
Hérésie découverte en Italie
8.

IL y avait alors en Lombardie un château nommé Montferrat, occupé par de nobles seigneurs du pays. Le poison de l'hérésie avait tellement infecté leurs cœurs, qu'ils enduraient volontiers la mort la plus cruelle, plutôt que de renoncer à leurs erreurs pour retourner à la foi salutaire du Christ. Ils adoraient des idoles comme les païens, et s'associaient aux sacrifices absurdes des Juifs. Souvent Mainfroi, le plus sage des marquis du pays, et son frère Alric, prélat de la ville d'Asti, dans le diocèse duquel se trouvait ce château, vinrent avec les autres marquis et les autres prélats, livrer des assauts à ces hérétiques. Ils en prirent quelques-uns, qu'ils essayèrent en vain de ramener à Dieu, et qu'ils finirent par jeter dans les flammes. Il y avait dans le voisinage un autre château fidèle à notre religion et à notre culte. Un soldat y tomba malade, et bientôt on craignit pour sa vie. Une des femmes les plus honorées dans le château des hérétiques vint rendre visite au malade, selon l'usage, ou plutôt sans doute parce que Dieu voulut dévoiler en ce jour toute la honte de cette secte impie. Aussitôt 299 qu'elle entra dans la maison du moribond, il vit entrer avec elle une troupe innombrable de gens de sa suite, tous habillés de noir, avec des figures hideuses. Quand elle fut près du malade, elle lui passa la main sur le front, puis sur la poitrine pour observer les battemens de son pouls. Après toutes les autres simagrées d'usage, elle déclara qu'il serait bientôt guéri, et sortit de la maison avec tout son cortége, laissant le malade entièrement seul. Aussitôt la bande noire qu'il avait vue se présente encore à ses yeux, et celui que les autres paraissaient regarder comme leur chef lui adresse ces paroles: «Me reconnais-tu, Hugues? (c'était le nom du malade.) — Qui es-tu? répondit-il. — Je suis le plus puissant de tous les puissans, le plus riche de tous les riches. Si tu veux seulement croire que j'aie le pouvoir de t'arracher à la mort qui te menace, tu vivras long-temps encore; et pour t'inspirer plus de confiance dans mes promesses,  sache que c'est grâces à mon industrie que Conrad vient d'être créé empereur. Aussi tu as pu voir que jamais empereur n'a soumis si rapidement à son autorité la Germanie et l'Italie toute entière. — Je le sais, dit le malade, et je m'en étais même souvent étonné comme les autres. — N'est-ce pas encore moi, reprit le fourbe, qui ai livré dans les provinces d'outre-mer la couronne de Basile à mon serviteur Michel? Crois donc en moi, et mes bienfaits passeront tes espérances. Je vais te rendre la santé.» Le bruit courait alors en effet que ce Michel avait été chambellan de Basile, et qu'il avait fait périr l'empereur en lui présentant un breuvage empoisonné. Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'il monta sur le trône  300 après lui, et que son gouvernement ne justifia que trop l'opinion qu'on avait dû s'en former d'avance. Cependant Hugues, revenant à lui, essaya de faire avec la main droite le signe respectable de la croix, en disant: «Au nom de Jésus, fils de Dieu, que j'adore, que je reconnais et que je confesse, je ne vois en toi que ce que tu es et ce que tu as toujours été, un démon imposteur.» Le diable aussitôt se mit à crier: «Je t'en prie, ne lève pas la main sur moi;» et à l'instant toute la troupe disparut comme une ombre. En entendant le malade crier à haute voix, les domestiques accoururent près de lui, et il leur raconta en détail tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait entendu. Après ce récit, il mourut le jour même avant le coucher du soleil. Personne ne douta que cette vision ne lui eût été envoyée pour son instruction et pour la nôtre.

 

 

CHAPITRE III.
Que les malins esprits peuvent quelquefois opérer des miracles, quand Dieu le permet, pour punir les péchés des hommes.

MOÏSE, chargé d'annoncer aux Juifs les leçons de la sagesse divine, leur disait: S'il s'élève au milieu de vous quelque prophète ou quelqu'un... qu'il préside quelque chose d'extraordinaire et de prodigieux; que ce qu'il avait prédit soit arrivé, et qu'il vous dise en même temps: Allons, suivons des dieux étrangers...., vous n'écouterez  301 point les paroles de ce prophète...., parce que le Seigneur votre Dieu vous éprouve, afin qu'il paraisse clairement si vous l'aimez de toute votre âme9. Nous allons citer un exemple qui se rapporte à ce précepte, quoique dans un cas différent. Il y avait alors parmi le peuple un magicien des plus habiles, dont on ignorait pourtant le nom et le pays, parce que dans les différens lieux où il se réfugiait, pour éviter d'être reconnu, il prenait des noms supposés, et cachait avec soin sa patrie. Il allait fouiller en secret dans la tombe des morts, enlevait leurs ossemens de leurs cendres encore tièdes, puis il les plaçait dans des urnes10 qu'il vendait à plusieurs personnes, comme contenant des reliques de saints confesseurs et de martyrs. Après avoir fait un grand nombre de dupes dans les Gaules, il se retira dans les Alpes, parmi les peuples sauvages qui habitent ordinairement le haut de ces montagnes. Là, quittant le nom de Pierre et de Jean qu'il avait pris ailleurs, il se donna celui d’Étienne. Il alla recueillir encore pendant la nuit, dans les lieux les plus abjects, les ossemens de quelque mort obscur, les plaça dans un vase, et prétendit qu'un ange lui avait apparu pour lui révéler les restes de saint Just, martyr. Bientôt le vulgaire grossier et la populace des campagnes ne manquèrent pas d'accourir en foule à cette nouvelle, selon leur habitude, regrettant seulement de n'avoir pas quelque maladie pour en obtenir la guérison. Ils amènent des malades, apportent des présens, et 302 veillent toute la nuit dans l'attente de quelque miracle soudain. Car, nous le répétons, Dieu permet quelquefois aux malins esprits d'opérer des prodiges pour tenter les hommes, en punition de leurs péchés, et nous en avons ici une preuve bien claire, puisqu'en cette occasion beaucoup de personnes mal conformées eurent les membres redressés, et suspendirent en témoignage de leur guérison des figures de toute espèce. Il est vrai que les prélats de la Maurienne, d'Asti et de Grenoble voyaient toutes ces profanations se commettre dans leurs diocèses, sans montrer beaucoup d'empressement à examiner cette affaire, ou plutôt ils ne s'occupaient dans leurs conciliabules que des moyens de gagner l'argent du peuple, en accréditant eux-mêmes cette imposture.

Cependant Mainfroi, le plus riche des marquis du pays, ayant entendu parler de cette découverte, fit enlever de vive force par quelques-uns des siens, et transporter dans ses États ce vain simulacre honoré sous le nom d'un vénérable martyr. Ce seigneur avait fait construire à Suze, place antique, un monastère en l'honneur de Dieu tout-puissant et de sa bienheureuse mère, Marie, toujours vierge, et il avait formé le projet d'y placer ces reliques avec celles de beaucoup d'autres saints, quand tous les travaux seraient terminés. L'église étant donc achevée, au jour désigné pour la dédicace, les évêques des provinces voisines s'y rendirent avec l'illustre Guillaume11 et quelques autres abbés. On voyait aussi ce magicien fameux, qui avait déjà su s'insinuer dans les bonnes grâces du marquis. Il lui promettait de lui révéler 303 bientôt des reliques infiniment plus précieuses. C'étaient les restes d'autant de saints prétendus, dont la vie, les souffrances, les combats, le nom même étaient autant d'impostures qu'il avait fabriquées. Toutes les fois que les savans personnages réunis à Suze lui demandaient comment il savait tout cela, il se mettait à débiter des contes dépourvus de toute vraisemblance. J'en fus témoin moi-même, car j'avais accompagné le respectable abbé tant de fois cité. «Un ange, disait donc le sorcier, m'apparaît pendant la nuit; il me raconte et m'enseigne tout ce qu'il sait que je desire apprendre, et il reste constamment près de moi, jusqu'à ce que je l'invite à se retirer.» Nous lui demandâmes alors s'il avait ces visions tout éveillé, ou si c'était dans ses songes. «Toutes les nuits, reprit-il, l'ange m'emporte de mon lit, sans que ma femme s'en aperçoive; et après de longs entretiens, il me salue, m'embrasse, et se retire.» Il ne nous fut pas difficile de reconnaître l'imposture à travers toutes ces finesses, et nous vîmes bien que cet homme angélique n'était autre chose qu'un artisan de fourbe et de mensonge. Au reste, les évêques procédèrent avec toutes les cérémonies d'usage à la consécration de l'église pour laquelle on les avait appelés. Les os profanes découverts par ce misérable furent introduits avec les reliques saintes au milieu de la joie tumultueuse de l'un et l'autre peuple qui assistait en foule à cette solennité. On avait choisi pour là dédicace le 17 octobre parce que les partisans des reliques de saint Just prétendaient que c'était le jour où ce respectable martyr avait souffert la mort à Beauvais, dans les  304 Gaules, d'où l'on a rapporté sa tête à Auxerre, sa patrie, qui la conserve encore. Pour moi, qui connaissais le fond de l'affaire, je traitais ces récits de contes puérils; et des personnages distingués, initiés comme moi au secret de ces fables mensongères, partageaient mon opinion. La nuit suivante, quelques moines et d'autres religieux virent dans cette église des fantômes monstrueux, des Éthiopiens, avec leur figure noire, sortir de l'endroit où l'on avait renfermé ces os, et s'éloigner ensuite de l'église. Cependant les hommes d'un esprit éclairé eurent beau crier à l'abomination et à l'imposture, la populace grossière des campagnes continua d'honorer, sous le nom de saint Just, le protégé du sorcier, qui méritait plutôt le nom d'injuste, et persévéra dans son erreur. Nous avons donné ici tous ces détails, pour que les malades se gardent d'accorder trop légèrement leur vénération et leur confiance aux ruses ou aux sortiléges multipliés des démons qui revêtent toutes les formes en ce monde, et se rencontrent surtout dans les arbres et dans les fontaines.

 

CHAPITRE IV.
Famine terrible dans l'univers.

Aux approches de l'an 1033 de l'Incarnation, qui répond à l'an 1000 de la Passion du Sauveur, le monde romain perdit un grand nombre de personnages fameux, et la religion ses plus fermes appuis, Be-  305 noît, pape12 de l'Église universelle, et Robert, roi des Français; l'évêque de Chartres, Fulbert, prélat incomparable, le plus sage des hommes; enfin le père des moines, le fondateur de tant de couvens, l'illustre abbé Guillaume. Nous pourrions raconter de ce saint personnage bien des choses qui ne seraient pas inutiles, mais on sait qu'elles ont été depuis long-temps recueillies dans le livre que nous avons écrit sur l'histoire de sa vie et de ses vertus. Je dirai pourtant un fait seulement, qu'on ne trouverait pas dans cet ouvrage. Lorsque l'abbé Guillaume quitta ce monde pour le séjour des bienheureux, il était en Neustrie, dans l'abbaye de Fécamp, située sur le bord de l'Océan, à près de quarante milles de Rouen, et il y fut enseveli, comme le méritait un si grand homme, dans le meilleur endroit de l'église. Quelques jours après on amena sur son tombeau un jeune enfant de dix ans, dangereusement malade, dont on espérait obtenir la guérison. Ses parens le laissèrent étendu en ce lieu; il y devait passer la nuit entièrement seul. En jetant les yeux derrière lui, il vit tout-à-coup un oiseau, dont la forme ressemblait à celle d'une colombe, perché sur le tombeau du père. Il le considéra long-temps avant de s'endormir. Enfin un doux sommeil vint fermer ses yeux, et à son réveil il se trouva en pleine santé, comme s'il n'avait jamais été malade. Les parens vinrent reprendre leur enfant; et la joie qu'ils ressentaient de cet heureux événement fut bientôt une joie générale.

306 Dans la suite des temps, la famine commença à désoler l'univers, et le genre humain fut menacé d'une destruction prochaine. La température devint si contraire que l'on ne put trouver aucun temps convenable pour ensemencer les terres, ou favorable à la moisson, surtout à cause des eaux dont les champs étaient inondés. On eût dit que les élémens furieux s'étaient déclaré la guerre, quand ils ne faisaient en effet qu'obéir à la vengeance divine, en punissant l'insolence des hommes. Toute la terre fut tellement inondée par des pluies continuelles que, durant trois ans, on ne trouva pas un sillon bon à ensemencer. Au temps de la récolte, les herbes parasites et l'ivraie couvraient toute la campagne. Le boisseau de grains, dans les terres où il avait le mieux profité, ne rendait qu'un sixième de sa mesure au moment de la moisson, et ce sixième en rapportait à peine une poignée. Ce fléau vengeur avait d'abord commencé en Orient. Après avoir ravagé la Grèce, il passa en Italie, se répandit dans les Gaules, et n'épargna pas davantage les peuples de l'Angleterre. Tous les hommes en ressentaient également les atteintes. Les grands, les gens de condition moyenne et les pauvres, tous avaient la bouche également affamée et la pâleur sur le front, car la violence des grands avait enfin cédé aussi à la disette commune. Tout homme qui avait à vendre quelque aliment pouvait en demander le prix le plus excessif, il était toujours sûr de le recevoir sans contradiction. Chez presque tous les peuples, le boisseau de grains se vendait soixante sous; quelquefois même, le sixième de boisseau en coûtait quinze. Cependant, quand on se fut nourri de bêtes et d'oiseaux, cette ressource une fois 307 épuisée, la faim ne s^n fit pas sentir moins vivement, et il fallut, pour l'apaiser, se résoudre à dévorer des cadavres, ou toute autre nourriture aussi horrible; ou bien encore, pour échapper à la mort, on déracinait les arbres dans les bois, on arrachait l'herbe des ruisseaux; mais tout était inutile, car il n'est d'autre refuge contre la colère de Dieu que Dieu même. Enfin, la mémoire se refuse à rappeler toutes les horreurs de cette déplorable époque. Hélas! devons-nous le croire? les fureurs de la faim renouvelèrent ces exemples d'atrocité si rares dans l'histoire, et les hommes dévorèrent la chair des hommes. Le voyageur, assailli sur la route, succombait sous les coups de ses agresseurs; ses membres étaient déchirés, grillés au feu, et dévorés. D'autres, fuyant leur pays pour fuir aussi la famine, recevaient l'hospitalité sur les chemins, et leurs hôtes les égorgeaient la nuit pour en faire leur nourriture. Quelques autres présentaient à des enfans un œuf ou une pomme, pour les attirer à l'écart, et ils les immolaient à leur faim. Les cadavres furent déterrés en beaucoup d'endroits pour servir à ces tristes repas. Enfin ce délire, ou plutôt cette rage, s'accrut d'une manière si effrayante, que les animaux mêmes étaient plus sûrs que l'homme d'échapper aux mains des ravisseurs, car il semblait que ce fût un usage désormais consacré, que de se nourrir de chair humaine: et un misérable osa même en porter au marché de Tournus, pour la vendre cuite, comme celle des animaux. Il fut arrêté, et ne chercha pas à nier son crime; on le garotta, on le jeta dans les flammes. Un autre alla dérober pendant la nuit cette chair qu'on avait enfouie dans la terre; il la mangea, et fut brûlé de même.

308 On trouve, à trois milles de Mâcon, dans la forêt de Chatenay, une église isolée, consacrée à saint Jean. Un scélérat s'était construit, non loin de là, une cabane où il égorgeait les passans et les voyageurs qui s'arrêtaient chez lui. Le monstre se nourrissait ensuite de leurs cadavres. Un homme vint un jour y demander l'hospitalité avec sa femme, et se reposa quelques instans. Mais en jetant les yeux sur tous les coins de la cabane, il y vit des têtes d'hommes, de femmes et d'enfans. Aussitôt il se trouble, il pâlit; il veut sortir, mais son hôte cruel s'y oppose, et prétend le retenir malgré lui. La crainte de la mort double les forces du voyageur, il finit par s'échapper avec sa femme, et court en toute hâte à la ville. Là, il s'empresse de communiquer au comte Othon et à tous les autres habitans celte affreuse découverte. On envoie à l'instant un grand nombre d'hommes pour vérifier le fait; ils pressent leur marche, et trouvent à leur arrivée cette bête féroce dans son repaire avec quarante-huit têtes d'hommes qu'il avait égorgés, et dont il avait déjà dévoré la chair. On l'emmène à la ville, on l'attache à une poutre dans un cellier, puis on le jette au feu. Nous avons assisté nous-même à son exécution.

On essaya, dans la même province, un moyen dont nous ne croyons pas qu'on se fût jamais avisé ailleurs. Beaucoup de personnes mêlaient une terre blanche, semblable à l'argile, avec ce qu'elles avaient de farine ou de son, et elles en formaient des pains pour satisfaire leur faim cruelle. C'était le seul espoir qui leur restât d'échapper à la mort, et le succès ne répondit pas à leurs vœux. Tous les visages étaient  309 pâles et décharnés, la peau tendue et enflée, la voix grêle, et imitant le cri plaintif des oiseaux expirans. Le grand nombre de morts ne permettait pas de songer à leur sépulture; et les loups, attirés depuis longtemps par l'odeur des cadavres, venaient enfin déchirer leur proie. Comme on ne pouvait donner à tous les morts une sépulture particulière, à cause de leur grand nombre, des hommes pleins de la grâce de Dieu creusèrent dans quelques endroits des fosses, communément nommées charniers, où l'on jetait cinq cents corps, et quelquefois plus quand ils pouvaient en contenir davantage. Ils gissaient là, confondus pêle-mêle, demi-nus, souvent même sans aucun vêtement. Les carrefours, les fossés dans les champs, servaient aussi de cimetières.

D'autres fois, des malheureux entendaient dire que certaines provinces étaient traitées moins rigoureusement; ils abandonnaient donc leur pays, mais ils défaillaient en chemin, et mouraient sur les routes. Ce fléau redoutable exerça pendant trois ans ses ravages, en punition des péchés des hommes. Les ornemens des églises furent sacrifiés aux besoins des pauvres. On consacra au même usage les trésors qui avaient été depuis long-temps destinés à cet emploi, comme nous le trouvons écrit dans les décrets des Pères. Mais la juste vengeance du ciel n'était point satisfaite encore; et dans beaucoup d'endroits, les trésors des églises ne purent suffire aux nécessités des pauvres. Souvent même, quand ces malheureux, depuis long-temps consumés par la faim, trouvaient le moyen de la satisfaire, ils enflaient aussitôt, et mouraient. D'autres tenaient dans leurs mains la  310 nourriture qu'ils voulaient approcher de leurs lèvres, mais ce dernier effort leur coûtait la vie, et ils périssaient sans avoir pu jouir de ce triste plaisir. Il n'est pas de paroles capables d'exprimer la douleur, la tristesse, les sanglots, les plaintes, les larmes des mal heureux témoins de ces scènes désastreuses, surtout parmi les hommes d'église, les évêques, les abbés, les moines et les religieux. On croyait que l'ordre des saisons et les lois des élémens, qui jusqu'alors avaient gouverné le monde, étaient retombés dans un éternel chaos, et l'on craignait la fin du genre humain. Mais ce qu'il y a de plus prodigieux, de plus monstrueux, au milieu de ces maux, c'est qu'on rencontrait rarement des hommes qui se résignassent, comme ils le devaient, à subir cette vengeance secrète de la Divinité avec un cœur humble et contrit, et qui cherchassent à mériter le secours du Seigneur, en élevant vers lui leurs mains et leurs prières. On vit donc s'accomplir alors cette parole d'Isaïe: Le peuple n'est point retourné vers celui qui le frappait13. C'est qu'il y avait dans les hommes une dureté de cœur égale à l'aveuglement de leur esprit, et que Dieu, le souverain juge des hommes, l'auteur de toute bonté, n'accorde la volonté de le prier qu'à ceux qu'il a crus dignes de sa miséricorde.

 

311 CHAPITRE V.
Paix et abondance l'an 1000 après la Passion du Sauveur.

EN l'an 1000 de la Passion du Christ14, qui suivit ces années de désolation et de misère, la bonté et la miséricorde du Seigneur ayant tari la source des pluies et dissipé les nuages, le ciel commença à s'éclaircir et à prendre une face plus riante. Le souffle des vents devint plus propice, le calme et la paix, rétablis dans toute la nature, annoncèrent aussi le retour de la clémence divine. Aussitôt on vit en Aquitaine les évêques, les abbés, et des personnes de tous les rangs, dévouées au bien de notre sainte religion, former des assemblées et des conciles. On y porta le corps d'un grand nombre de bienheureux, et une quantité prodigieuse de châsses contenant de saintes reliques. La province d'Arles, de Lyon, et la Bourgogne toute entière, jusqu'aux extrémités de la France, suivirent cet exemple. On fit savoir dans tous les évêchés que les prélats et les grands du royaume tiendraient en certains lieux des conciles pour le rétablissement de la paix et le maintien de la foi. Tout le peuple accueillit avec joie cette heureuse nouvelle; grands et petits, tous attendaient la décision des pasteurs de l'Église, pour s'y soumettre avec la même obéissance que si Dieu lui-même faisait enten- 312 dre sa voix sur la terre; car le souvenir de leurs derniers malheurs, et la crainte de ne pouvoir profiter de l'abondance que semblait leur promettre l'apparente fécondité des campagnes, avaient effrayé tous les esprits. Les décrets des conciles, divisés par chapitres, contenaient la réforme des abus, et réglaient les offrandes pieuses qu'on avait résolu de consacrer au Seigneur tout-puissant. Un des points les plus importans était la conservation d'une paix inviolable: on y avait pourvu, en ordonnant à tout particulier des deux classes, quelle que fût sa conduite antérieure, de sortir sans armes, avec une entière sécurité. Le ravisseur ou l'usurpateur des biens d'autrui, .atteint par l'autorité des lois, devait être dépouillé de ses biens, ou subir les peines corporelles les plus rigoureuses. Les saints lieux, dans toutes les églises, jouissaient d'honneurs et de priviléges particuliers; quand un coupable y cherchait un refuge, il pouvait en sortir sans crainte, excepté toutefois celui qui aurait violé les lois relatives au maintien de la paix, car celui-là, eût-il été trouvé au pied même de l'autel, ne pouvait échapper à la punition de son crime. On avait encore institué que ceux qui voyageraient dans la compagnie d'un clerc, d'un moine ou d'un religieux, seraient à l'abri de toute violence.

Les mêmes conciles firent encore une foule d'autres statuts, qu'il serait trop long d'énumérer ici; mais il est remarquable qu'ils s'accordèrent tous à décider que le sixième jour de la semaine il faudrait faire abstinence de vin, et le septième, abstinence de viande, à moins qu'on n'en fût empêché par quelque maladie grave, ou dispensé par quelque fête so- 313 lennelle. Lorsqu'on avait eu des raisons pour se relâcher un peu de cet usage, on était obligé de nourrir trois pauvres à ses frais. On vit aussi guérir alors une infinité de malades dans les couvens des saints, et pour que personne ne pût élever de doutes, on vit, chez beaucoup d'entre eux, du sang s'écouler en abondance par des fentes à la peau, ou même des entailles dans la chair; au moment, les bras ou les jambes, auparavant recourbés, se redressaient miraculeusement, pour revenir à leur état naturel. Cette preuve convaincante servit aussi à lever beaucoup d'autres doutes non moins injustes. Tous les assistans en conçurent un tel enthousiasme, que les évêques levaient leur bâton vers le ciel, et que, les mains étendues vers le Seigneur, ils s'écriaient d'une commune voix: Paix! paix! paix! en signe de l'éternelle alliance qu'ils venaient de contracter avec Dieu, alliance qui devait cimenter pendant cinq ans la paix entre tous les peuples de l'univers.

La même année, il y eut une si grande abondance de vin, de froment et de productions de toute espèce, que c'eût été folie d'en espérer une pareille pendant les cinq années suivantes. A l'exception des viandes et des mets recherchés, tout ce qui peut servir à la nourriture de l'homme était au plus vil prix. C'était le retour du grand jubilé de Moïse. Cependant l'année suivante, la troisième, la quatrième, ne furent pas moins heureuse. Mais hélas! ô douleur! la race humaine oublia bientôt les bienfaits du Seigneur; attiré au mal par sa nature, comme le chien à son vomissement, comme le porc à se salir dans la fange où il se vautre, l'homme viola plusieurs des engagemens qu'il 314 avait pris lui-même envers Dieu, et comme s'exprime l'Écriture, étant devenu tout chargé de graisse et d'embonpoint il a abandonné... son créateur15. Les grands de l'un et de l'autre ordre s'abandonnèrent les premiers à l'avarice, et comme auparavant, quelque-fois même avec une licence plus effrénée, recommencèrent leurs rapines pour satisfaire leur cupidité. Les hommes de moyenne classe, puis ceux du dernier rang, suivirent leur exemple, et se précipitèrent dans les excès les plus honteux. Non, jamais auparavant on n'entendit parler d'autant d'incestes, d'adultères, d'unions illicites entre les parens, de concubinages, en un mot, d'une émulation si active pour le mal parmi tous les hommes. Pour comble de misère, malgré les remontrances sévères et répétées de quelques hommes pour s'opposer à de pareils abus, la prédiction du prophète fut remplie, alors le prêtre sera comme le peuple16; car les personnes qu'on voyait alors à la tête des églises, comme à la tête des affaires, étaient toutes encore dans l'enfance. Malheur à toi, ô terre17 disait Salomon, parole terrible, dont les péchés des hommes avaient hâté l'accomplissement. Le pape18 de l'Église universelle lui-même, neveu des deux papes Benoît et Jean, ses prédécesseurs, avait à peine dix ans, lorsqu'il fut élu par les Romains, grâces à l'usage libéral qu'il fit de ses trésors. Son expulsion répétée, ses retours plus ignominieux encore, prouvent assez combien il avait peu de pouvoir; et, quant aux autres prélats des églises, nous 315 avons déjà dit qu'ils devaient leur élévation à leurs richesses plutôt qu'à leur mérite. Quelle infamie! Et n'est-ce pas évidemment de ceux-là que l'Écriture, ou plutôt que la bouche même du Seigneur a dit: Ils ont été princes, et je ne l'ai point su19.

 

CHAPITRE VI.
Affluence des peuples de tout l'univers au saint sépulcre de
Jérusalem.

DANS le même temps, une foule innombrable venait des extrémités du monde visiter le saint sépulcre du Sauveur à Jérusalem. Jamais on n'aurait cru qu'il pût attirer une affluence si prodigieuse. D'abord la basse classe du peuple, puis la classe moyenne, puis les rois les plus puissans, les comtes, les marquis, les prélats; enfin, ce qui ne s'était jamais vu, beaucoup de femmes nobles ou pauvres entreprirent ce pélerinage; il y en eut même plusieurs qui témoignèrent le plus ardent desir d'y mourir plutôt que de rentrer dans leur pays. Un Bourguignon, nommé Lethbaud, du territoire d'Autun, fit ce voyage avec plusieurs autres. Quand il vit les saints lieux et qu'il fut au haut du mont des Oliviers, d'où le Seigneur s'éleva aux cieux à la vue d'un grand nombre de témoins irrécusables, en promettant qu'il viendrait de là juger les vivans et les morts, il se prosterna la face contre terre, les bras étendus en forme de croix. Il versa un torrent de larmes et sentit son ame pleine d'une extase ineffable qui l'élevait à Dieu. Il se re- 16 leva quelque temps après, étendit les mains vers le ciel, faisant tous ses efforts pour se soulever et se soutenir dans les airs, et exprima en ces mots les desirs de son cœur: «Seigneur Jésus, disait-il, vous qui avez daigné descendre du trône de votre majesté sur la terre, pour sauver les hommes; vous qui, de ces lieux présens à mes regards, avez quitté le monde sous une forme humaine pour retourner dans les cieux d'où vous étiez venu, je vous en supplie, au nom de votre bonté toute-puissante, si mon ame doit se séparer cette année de mon corps, faites-moi la grâce de ne pas m'éloigner d'ici, pour que je puisse mourir à la vue des lieux qui furent témoins de votre ascension: car, de même que mon corps a voulu vous suivre en venant visiter votre tombeau, mon ame serait peut-être assez heureuse à son tour pour vous suivre sans obstacle dans le paradis.» Après cette prière, il revint avec ses compagnons chez leur hôte. On allait dîner. Les autres se mirent à table; pour lui, il alla gaîment se mettre au lit pour prendre quelque repos, car il paraissait accablé par le sommeil. Il ne tarda pas à dormir en effet. On ignore ce qui lui apparut alors, mais il s'écria aussitôt: «Gloire à vous, Seigneur! gloire à vous!» Ses compagnons l'entendirent et voulurent le faire lever pour manger avec eux; mais il s'y refusa, se tourna de l'autre côté, et commença à se plaindre de quelque indisposition. Il resta ainsi couché jusqu'au soir. Il1 fit appeler alors ses compagnons de voyage, reçut en leur présence le saint viatique de l'eucharistie vivifiante, salua doucement les assistans, et rendit l'ame. Certes celui-là n'avait pas fait 317 le voyage de Jérusalem par vanité comme tant d'autres qui ne l'entreprennent que pour s'en faire honneur à leur retour; aussi Dieu le père ne lui refusat-il pas la grâce qu'il lui demandait au nom de Jésus son fils. Nous avons recueilli ces détails de la bouche même des compagnons de Lethbaud, qui nous les ont racontés quand nous étions au monastère de Bèze.

Dans le même temps encore, Odolric, prélat d'Orléans, qui se trouvait à Jérusalem, y fut témoin d'un miracle qu'il nous a communiqué, et qui mérite de trouver place ici. Le jour du grand sabbat, où tout le peuple assemblé attend le feu qui paraît tout-à-coup par un effet admirable de la puissance divine, il se trouvait présent à la solennité avec tous les autres. Déjà le jour était sur son déclin; tout-à-coup, à l'heure où l'on espérait voir bientôt le feu paraître, un Sarrasin, du milieu des infidèles qui viennent tous les ans assister en foule à ce spectacle, s'écria: Agios, kyrie eleison (c'est le chant que les Chrétiens entonnent aussitôt qu'ils aperçoivent le feu). Cet impudent bouffon se mit ensuite à rire aux éclats, arracha des mains d'un Chrétien le cierge qu'il tenait, et se mit à fuir. Mais aussitôt il fut saisi par le démon, et commença à souffrir des tourmens inouïs. Le Chrétien le poursuivit et lui reprit son cierge; le Sarrasin, en proie aux tourmens les plus cruels, expira aussitôt dans les bras de ses frères. Cet exemple inspira une juste terreur aux infidèles, et fut pour les Chrétiens un grand sujet de joie. A l'instant même, la puissance divine éclata comme à l'ordinaire; le feu sortit d'une des sept lampes suspendues en ce lieu, et courut enflammer toutes les autres. L'évêque Odol- 318 rie20 acheta de Jordanus, patriarche de Jérusalem, cette lampe, avec l'huile sainte, pour une livre d'or. Il l'apporta avec lui à Orléans, pour en faire un des ornemens de son église, où elle fit un bien infini aux malades. Il apporta aussi au roi Robert un fragment considérable de la vénérable croix du Sauveur. C'était Constantin, empereur des Grecs, qui envoyait ce présent, avec un grand nombre de manteaux, tous de soie, au roi des Français, dont il avait reçu, par l'entremise du même évêque, une épée avec la garde en or, et une boîte du même métal, renfermant les plus riches pierreries.

Parmi les pélerins de Jérusalem, il faut compter Robert, duc de Normandie, qui s'y rendit avec un grand nombre de ses sujets, emportant des présens magnifiques, en or et en argent, qu'il voulait distribuer dans son voyage. A son retour, il mourut dans la ville de Nicée21, où il fut enseveli. Sa mort causa parmi ses peuples un deuil inexprimable. On regrettait surtout qu'il n'eût point laissé d'enfant légitime pour gouverner la province après lui. Il avait pourtant épousé une sœur de Canut, roi des Anglais, mais elle lui était devenue tellement odieuse, qu'il l'avait répudiée. Cependant il avait eu d'une concubine un fils, qu'il appela Guillaume, du nom de son aïeul. Avant de partir pour son pélerinage, il fit prêter à tous les princes de son duché le serment militaire 319 par lequel ils s'engageaient à reconnaître pour chef son fils illégitime, si la mort venait à le surprendre dans ce voyage. Ils accomplirent en effet leur parole d'un accord unanime, avec l'agrément d'Henri, roi des Français. Nous avons déjà remarqué plus haut que dès leur arrivée dans les Gaules, les Normands eurent presque toujours des princes nés, comme Guillaume, d'un commerce illégitime. Mais on ne trouvera rien. de trop répréhensible dans cet usage, si l'on veut se rappeler les fils des concubines de Jacob qui, malgré leur naissance, n'en héritèrent pas moins de toute la dignité de leur père, comme leurs autres frères, et reçurent le titre de patriarches. Il ne faut pas oublier non plus que sous l'Empire, Hélène, la mère du premier empereur romain, n'était aussi qu'une concubine.

Quelques personnes conçurent alors des alarmes de ce concours prodigieux des peuples au saint sépulcre de Jérusalem; et toutes les fois qu'on leur demandait leur avis sur cet empressement jusqu'alors inouï, elles répondaient sagement que c'était le signe avant-coureur de l'infâme Antéchrist que les hommes attendent en effet vers la fin des siècles, sur la foi des divines Écritures, et que toutes les nations s'ouvraient un passage vers l'Orient, qui devait être sa patrie, pour marcher bientôt à sa rencontre. C'est ainsi que devait s'accomplir cette prophétie du Seigneur: Alors les élus eux-mêmes, s'il est possible, seront séduits22. Au reste, nous ne prétendons pas nier pour cela que les fidèles ne doivent recevoir du souverain juge le prix et la récompense de ce pieux pèlerinage.

 

320 CHAPITRE VII.
Combat des Sarrasins contre les Chrétiens en Afrique.

VERS le même temps23, la haine perfide des Sarrasins en Afrique contre les Chrétiens se réveilla avec une nouvelle force. Ils renouvelèrent leurs persécutions sur terre et sur mer. Tous les fidèles qui tombaient entre leurs mains étaient égorgés, quelquefois même on les écorchait vifs. Le sang des deux partis coula en abondance dans plus d'une rencontre, et les succès furent long-temps balancés, jusqu'à ce qu'enfin il fut décidé que les deux armées seraient mises en présence pour en venir aux mains. Les infidèles, comptant dans leur folle présomption sur la rage cruelle et le nombre infini de leurs soldats, s'attendaient à remporter la victoire. Les Chrétiens à leur tour, malgré leur petit nombre, pleins de confiance dans l'intervention de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, de saint Pierre, prince des apôtres, et de tous les saints, espéraient un triomphe assuré. Ils comptaient surtout sur le vœu qu'ils avaient fait en marchant au combat. Ils avaient juré que, si le bras puissant du Seigneur livrait en leurs mains cette nation perfide, ils feraient hommage au prince des apôtres, saint Pierre, dans l'abbaye de Cluny, de tout l'or, l'argent, et les autres dépouilles que cette victoire laisserait en leur pouvoir. Car il y avait déjà long-temps, comme nous l'avons dit plus haut, que des religieux de notre ordre avaient inspiré à toute la nation, par leurs œuvres 321 pieuses, beaucoup de respect et d'amour pour le monastère de Cluny. La bataille s'engagea; elle fut longue et opiniâtre. Cependant les Chrétiens n'éprouvaient point de pertes et paraissaient toujours conserver l'avantage. Enfin les Sarrasins furent saisis d'une terreur subite, le désordre se mit dans leurs rangs, et bientôt, abandonnant le combat, ils cherchèrent, mais en vain, leur salut dans la fuite; ils tombaient percés de leurs propres traits, ou s'arrêtaient, frappés de stupeur par une main divine. Les troupes chrétiennes au contraire, couvertes de la protection de Dieu comme d'un bouclier, firent un si grand carnage de leurs ennemis, qu'un petit nombre de fuyards put à peine échapper au désastre de cette armée innombrable. On dit même que leur prince Motget, nom qui répond dans leur langue à celui de Moïse, périt dans la mêlée. Les vainqueurs recueillirent les dépouilles de leurs ennemis; ils en retirèrent un grand nombre de talens d'or et d'argent, et accomplirent fidèlement le vœu qu'ils avaient fait auparavant. Les Sarrasins, en marchant au combat, se couvrent ordinairement des plus riches ornemens d'or et d'argent, ce qui contribua à rendre plus brillante encore la pieuse offrande des Chrétiens. Ils se hâtèrent d'envoyer à l'abbaye de Cluny tout le fruit de leur triomphe, selon leur promesse. Le vénérable abbé Odilon employa une partie de ces dons à décorer l'autel de saint Pierre d'un ciboire de la plus grande beauté, et il fit distribuer le reste aux pauvres, jusqu'au dernier sou, avec une libéralité vraiment admirable. Quoi qu'il en soit, la fougue des Sarrasins, ainsi comprimée, se ralentit pendant quelque temps.

 

 

322 CHAPITRE VIII.
Combat des Lettes contre les Chrétiens dans le nord.

LA Germanie, qui s'étend depuis le fleuve du Rhin jusqu'aux limites septentrionales du monde, est habitée par une foule de nations confuses dont on connaît la férocité. Un des peuples les plus cruels de cette contrée est celui qui occupe la partie la plus reculée de la seconde Rhœtie; car la première, qui a tiré comme l'autre son nom du Rhin, est placée le long de là rive occidentale de ce fleuve, et le nom qu'on lui donne ordinairement est une corruption des mots, royaume de Lothaire24. L'autre est habitée par la nation la plus barbare et la plus féroce, celle des Lettes, dont le nom est tiré de lutum, fange. En effet, les côtes qu'ils occupent le long de la mer du Nord25 sont couvertes de marais infects, qui ont fait donner aux peuples du pays le nom de Leutiques ou fangeux. L'an 1000 de la Passion du Sauveur, ils sortirent de leurs repaires, et se jetèrent sur le pays des Saxons et des Bavarois, qu'ils dévastèrent sans pitié. Les habitations des Chrétiens furent ren- 323 versées et rasées partout sur leur passage; les hommes et les femmes égorgés. L'empereur Conrad alla plusieurs fois à leur rencontre, à la tête d'une armée formidable, remporta sur eux plusieurs avantages, mais la victoire lui coûta toujours un grand nombre des siens. Tout le clergé des églises et le peuple de son royaume, affligés de ces pertes, adressèrent à Dieu des prières pour appeler sa vengeance sur la fureur aveugle de ces barbares, et le conjurèrent d'accorder un triomphe éclatant aux Chrétiens pour l'honneur de son nom. Conrad fondit alors sur ses ennemis, dont il fit un grand massacre. Les autres cherchèrent leur salut dans la fuite, et coururent se cacher tout tremblans dans leurs retraites inaccessibles. Cette victoire ayant ranimé le courage de Conrad, il rassembla de nouveau ses troupes, passa en Italie, s'avança jusqu'à Rome même, et une année de séjour dans ce pays lui suffit pour subjuguer et ranger au devoir tous les rebelles. Il renouvela avec le roi de France Henri, fils de Robert, le traité de paix et d'alliance que son père avait fait avec ce prince; et pour lui témoigner son amitié, il lui fit présent d'un lion énorme. Henri épousa ensuite Mathilde, princesse d'une grande vertu, et l'une des plus nobles du royaume de Germanie.

 

324 CHAPITRE IX.
Signe dans le soleil.

LA même année (l'an 1000 de la Passion du Sauveur), le 29 juin, et la vingt-huitième lune, il y eut une éclipse de soleil effroyable, qui dura depuis  la sixième jusqu'à la huitième heure du jour. Le soleil lui-même paraissait couleur de safran, et le haut de cet astre semblait avoir pris la forme du dernier quartier de la lune. Tous les visages étaient pâles comme la mort, et tous les objets qu'on apercevait dans l'air étaient jaunes et safranés. L'étonnement et l'épouvante remplirent alors tous les cœurs, et à la vue de ce triste présage, on attendit avec effroi quelque événe ment funeste au genre humain. En effet, le même jour, c'est-à-dire celui de la Nativité des apôtres, des seigneurs romains, ayant formé une ligue contre le pape, se présentèrent dans l'église de Saint-Pierre pour égorger le pontife. Ils ne purent accomplir leur cruel projet, mais ils réussirent du moins à le chasser du Saint-Siége. L'empereur s'étant rendu en Italie pour punir l'insolence des Romains, tant dans cette occasion que dans beaucoup d'autres, rétablit le pontife dans sa dignité. On vit en même temps régner par tout l'univers, dans les églises comme dans le siècle, le mépris de la justice et des lois. On se laissait emporter aux brusques transports de ses passions. Plus de sûreté parmi les hommes: la bonne foi, le fonde- 325 ment et la base de tout bien, était désormais méconnue. Enfin, on ne put douter bientôt que les péchés de la terre n'eussent fatigué le ciel, et, selon la parole du Prophète, les iniquités des peuples furent tellement multipliées que l'on commit meurtres sur meurtres26. Le vice fut bientôt en honneur dans presque tous les ordres du royaume. Les rigueurs salutaires d'une sévérité constante, inflexible, tombèrent dans l'oubli, et l'on put justement appliquer à nos peuples cette parole de l'Apôtre: Il y a parmi vous une telle impureté, qu'on n'entend point dire qu'il s'en commette de semblables parmi les païens27 L'avarice la plus impudente s'empara de tous les cœurs; la foi fut ébranlée, et de là bientôt sortirent les vices les plus honteux, l'inceste, le brigandage, la lutte aveugle des passions, le vol et l'adultère. Ô ciel! qui pourrait le croire? chacun avait horreur de se juger soi-même, et cependant personne ne songeait à renoncer à ces pratiques criminelles.

Quatre ans après28 il y eut encore une éclipse de soleil, le 22 août, à la sixième heure, et la vingt-huitième lune, comme à l'ordinaire. La même année, Conrad, empereur des Romains, mourut en Saxe. Son fils Henri, auquel il avait fait porter pendant sa vie le titre de roi, gouverna l'Empire après lui. Guillaume, comte de Poitiers, ayant obtenu à prix d'argent sa liberté de Geoffroi, fils de Foulques, surnommé Martel, qui l'avait pris dans un combat et 326 retenu trois ans dans ses États, revint dans ses domaines, où il mourut cette année même29. Hugues, évêque d'Auxerre, homme très-distingué, termina aussi sa vie. Rainaud, comte de la même ville, fils du comte Landri, qui avait épousé une fille du roi Robert, prince hardi, périt à son tour victime de l'audace d'un chevalier de basse naissance qui l'assassina. Son meurtrier, craignant avec raison de payer bientôt ce crime de sa propre vie, profita du peu de jours qu'il vécut encore, pour fonder an l'honneur du divin Sauveur, une abbaye dans laquelle il fut enseveli, et dont il laissa la possession perpétuelle au monastère du bienheureux saint Germain. Enfin le comte d'Angers, Foulques, dont nous avons déjà dit quelque chose, après avoir fait trois fois le pélerinage de Jérusalem, revint mourir à Metz30. Son corps fut transféré'et enseveli avec honneur dans le monastère de Loches, dont il était fondateur.

FIN DU LIVRE QUATRIEME.

 

(1 En 1024.

(2) En 1026.

(3) En 1027.

(4 Évang. selon saint Matth., ch. 16, v. 18.

(5) IIe Epitre de saint Paul aux Corinthiens, ch. 12, v. 11.

(6Evang. selon saint Matth., ch. 16. v. 13.

(7Jean XIX succéda en 1024 à son frère Benoît VII.

(8En 1027.

(9Deutér. ch. 13. v. 1, 2, 3.

(10) Apophoreta (ἀποφέρω). C'étaient des vases dans lesquels on portait les reliques des saints. Glaber les appelle aussi cassella et feretruin.

(11) Abbé de Saint-Bénigne de Dijon.

(12) Benoît VIII mourut en 1024, le 28 février; le roi Robert, en 1031, le 20 juillet; Fulbert, évêque de Chartres, en 1028, le 10 avril.

(13Isaïe, chap. 9, v. 13.

(14C'est-à-dire l'an 1033 de l'Incarnation; car, selon Glaber, l'an 1033 de l'Incarnation répond à l'an 1000 de la Passion.

(15 Deutér, ch. 32, v. 15.

(16) Isaïe, ch. 24, v. 2.

(17) Eccl. ch. 10, v. 16.

(18) Benoît IX, sacré pape en 1o33, chassé plusieurs lois du saint Siége, où il rentra toujours, finit par abdiquer le pontificat en 1048.

(19) Osée, ch. 8, v. 4.

(20) Odolric, qui succéda l'an 1002 à Thierri, évêque d'Orléans. Il fit le voyage de Jérusalem avant l'année 1029, s'il est vrai, comme Glaber le dit ici, qu'il apporta au roi Robert une partie de la sainte croix de la part de l'empereur Constantin, qui mourut le 12 novembre 1028,

(21En 1035.

(22) Év. sel. saint Matth., ch. 24. v. 24.

(23En 1033.

(24Jamais la partie occidentale du Rhin, appelée Lothairrègne ou Lorraine, n'a porté autrefois le nom de Rhœtie. C'est une supposition de Glaber tout aussi absurde que sou étymologie du mot Rhœtie qu'il l'ait venir de Rhin.

(25Il est inutile d'insister sur l'absurdité de cette étymologie; les Lettes étaient une nation d'origine asiatique, liée probablement aux nations Slaves, et de laquelle sont sortis les Lithuaniens, les Courlandais, et plusieurs autres tribus établies sur les côtes de la Baltique.

(26Osée. ch. 4, v. 2.

(27) Ire Ep. de saint Paul aux Cor., ch. 5, v. 1.

(28) Au lieu de quatre ans il faut lire six ans. Cette éclipse eut lieu le 22 août, au témoignage unanime de toutes les chronologies: c'est la même année que mourut Conrad, comme on le verra plus bas.

(29 En 1038.

(30En 1040.