Ermold le Noir

 RAOUL GLABER

 

CHRONIQUE

LIVRE III

livre II - livre IV

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

 

 

 

 

 

LIBER TERTIUS.

INCIPIUNT CAPITULA LIBRI TERTII.

 I. De Stephano rege Ungrorum, et bellis Beneventanorum. II. De Roberto rege Francorum. III. De stella comete, quae apparens plurima portendit. IV. De innovatione Ecclesiarum in toto orbe. V. De monasteriis reaedificatis bene a Willermo abbate, vel institutis. VI. De sanctorum pignoribus ubique revelatis. VII. De eversione templi Hierosolymorum, et caede Judaeorum. VIII. De haerese apud Aurelianos reperta. IX. De filiis regis ejusdem.

PRAEFATIO.

Nunc igitur, quoniam de priorum gestis aliqua retulimus, ab illo et infra, ut spopondimus, anno videlicet millesimo nati cuncta vivificantis Verbi, tertii sumamus incitamen hujus operis libelli. Eo autem, ut diximus, imminente, privatus est pene orbis universus personis et religiosis et nobilibus. Claruere tamen ab eodem anno, tam in Italia quam in Galliis, utrorumque ordinum viri, quorum vita et operatio queunt posteris imitabilia informare exempla. Regnantibus quoque duobus Christianissimis regibus, Henrico scilicet Saxonum rege et Roberto Francorum, etsi ab exteris nationibus illorum quieverunt patriae, creberrime tamen praeliis fatigatae sunt intestinis. Sicut enim aliquando perfidis honor exhibetur ex timore, ita bonis infertur pro sua reverentia timor. Nam cum ab omni Romanorum populo, intercedente papa Benedicto, viro sanctissimo, Henricus adscisceretur in imperium Longobardorum, gens consueta fraude dissensit, sibique regem Arduinum quemdam unguentes instituerunt. Sed licet diu multumque renitentes, postea tamen cum caede suorum maxima imperialibus semet subdidere praeceptis. Qui veniens Papiam, ab eisdem Longobardis miri operis palatium sibi construi fecit. Potitoque decenter imperio, accepit in regno suo conjugem, filiam scilicet Sigefredi Saxonum ducis. Ex qua etiam cernens non posse suscipere liberos, non eam propter hoc dimisit; sed omne patrimonium, quod liberis debebatur, Christi Ecclesiae contulit. Aedificavit quoque monasterium in Saxoniae loco, qui dicitur Bavoberch, id est, Bavonis mons. Lingua enim Theutonica Berch mons appellatur. Quod etiam monasterium, donis innumerabilibus locupletatum a pontifice Romano, supradicto scilicet Benedicto, in honore apostolorum principis dedicari fecit; atque, ejusdem pontificis usus consilio, eamdem Ecclesiam in episcopalem sublimavit sedem; constitutoque in ea episcopo, amplissimorum fundorum reditibus esse fecit locupletem.

CAPUT PRIMUM. De Stephano rege Ungrorum, et bellis Beneventanorum.

Ipso igitur tempore Ungrorum gens, quae erat circa Danubium, cum suo rege ad fidem Christi conversa est. Quorum regi Stephano ex baptismate vocato, decenterque Christianissimo, dedit memoratus imperator Henricus germanam in uxorem. Tunc temporis coeperunt pene universi qui de Italia et Galliis ad sepulcrum Domini Hierosolymis ire cupiebant, consuetum iter, quod erat per fretum maris, omittere, atque per hujus regionis patriam transitum habere. Ille vero tutissimam omnibus constituit viam; excipiebat ut fratres quoscunque videbat, dabatque illis immensa munera. Cujus rei gratia provocata innumerabilis multitudo, tam nobilium quam vulgi populi, Hierosolymam abierunt. Tunc etiam imperator Basilius sancti imperii Constantinopolitani praecepit cuidam satrapae suo, illi qui cognominatur Cataponti, eo scilicet quod juxta mare inhabitet, ut a transmarinis civitatibus, quae Romano debentur imperio, veniens tributa exigeret. Qui libenter annuens misit Graecorum classem ad res Italicas sublaturas. Hoc vero pertentatum est per duorum annorum spatium; non parva etiam pars subjugata est a Graecis Beneventanae provinciae.

Contigit autem ipso in tempore, ut quidam Normannorum audacissimus nomine Rodulphus, qui etiam comiti Richardo displicuerat, cujus iram metuens, cum omnibus quae secum ducere potuit, Romam pergeret, causamque propriam summo pontifici exponeret Benedicto. Qui cernens eum pugnae militari elegantissimum, coepit ei querelam exponere de Graecorum invasione Romani imperii seque multum dolere quoniam minime talis in suis existeret qui repelleret viros exterae nationis. Quibus auditis, spopondit se idem Rodulfus adversus transmarinos praeliaturum, si aliquod ei auxilium praeberent vel illi quibus major incumbebat genuinae necessitudo patriae. Tunc vero praedictus papa misit illum cum suis ad Beneventanos primates, ut eum pacifice exciperent, semperque praeliaturi prae se haberent, illiusque jussioni unanimes obedirent. Egressusque ad Beneventanos, qui eum ut papa jusserat susceperunt. Illico autem illos ex Graecorum officio qui vectigalia in populo exigebant, invadens Rodulphus, diripuit quaeque illorum, ac trucidavit. His itaque auditis, illorum socii, qui jam plures civitates et castella propriae subjugaverant ditioni, coacto in unum suorum exercitu, inierunt praelium adversus Rodulphum et eos qui ejus favebant parti. In quo scilicet praelio pars Graecorum occubuit maxima, insuper et castra aliqua dimisere vacua; quae subsecutus Rodulphi exercitus victor obtinuit. Visa igitur Graeci suorum caede, miserunt Constantinopolim ut auxiliaretur eis quantocius ab his qui eos miserant. Statimque reformantes classem, multo plures quam prius praeliatores miserunt. Interea cum auditum esset ubique quoniam paucis Normannorum concessa fuisset de superbientibus Graecis victoria, innumerabilis multitudo etiam cum uxoribus et liberis prosecuta est a patria de qua egressus fuerat Rodulphus, non solum permittente, sed etiam compellente ut irent, Richardo illorum comite. Egredientes autem satis audacter venerunt ad locum Alpium, qui et mons Jovis dicitur, ubi etiam in angustissimis semitis praepotentes regionis illius constituerant, imperante cupiditate, seras et custodes ad pretia transmeantium exigenda. At illi Normannorum exercitus confractis seris caesisque custodibus per vim transitum fecerunt. Egressique non parvum Rodulpho contulerunt auxilium. Sicque pars utraque resumptis viribus secundo inierunt praelium, in quo utrorumque exercitus graviter caesus. Normannorum tamen exercitui victoria provenit. Post paululum vero, terno commisso praelio, sese pars utraque fessa cohibuit. Perspiciensque Rodulphus suos defecisse, virosque illius patriae minus belli aptos, cum paucis perrexit ad imperatorem Henricum, expositurus ei hujus rei negotium. Qui benigne illum suscipiens, diversis muneribus ditavit; quoniam rumor quem de illo audierat, cernendi contulerat desiderium. Protinus imperator congregans exercitum copiosum, ob tuendam rempub. ire disposuit. Tandem vero Graeci putantes a patria fugisse Rodulphum, prosilierunt ad castra, quae ipse victor ab eis abstulerat; sed nequidquam: nam et veterem Troadem civitatem festinanter cinxere muris, replentes eam copiose viris et mulieribus. Interea imperator pergens ad regionem Beneventanam, expugnavit, ac subdidit universas civitates et castra quae Graeci subripuerant, ejus imperio. Ad supradictam autem cum venisset Troadem, repellentes qui intus erant, diu multumque ei restiterunt. Nam sperabant ut sibi futura aestate, sicut Graeci promiserant fore, Basilius succurreret. Insuper adjicientes in tantum Henricum humiliari, ut pedes Basilii territus pavore susciperet. At ille circumdans civitatem sui exercitus obsidione, instruxit machinas, ut eam per vim caperet. Illique de intus noctu egressi, tulerunt secum faces pice perlitas, igneque succensas machinas a foris cremaverunt.

Quod cernens imperator, accensus ira potiores fecit reinstrui machinas, crudoque circumdari corio; vigilantique custodia jussit illas tueri. Exacto igitur jam tertio obsidionis mense, alternisque caedibus utrique nimium fessi, nam et exercitum imperatoris dysenterica clades oppido vexaverat, tandem obsessi meliore usi consilio invenerunt viam evadendi discriminis. Quadam autem die accipientes solitarium quemdam, indutum monachali habitu, quibus etiam Italia plurimum abundat, dederunt ei crucem gestare, miseruntque post illum omnes civitatis pueros minoris aetatis, sicque exclamando: Kyrie, eleison, devenit ad imperatoris tentorium. Quod audiens imperator, jussit interrogari quid sibi vellent. Cumque responsum fuisset quod misereri a se afflictae civitati implorarent, respondit: « Optime novit ipse qui agnitor est cordium, inquit, quoniam magis quam ego horum parvulorum patres illorum sunt homicidae. » Illacrymansque jussit ut salvi in civitatem redirent. Fecerunt autem ut jusserat imperator. Altera quoque die iterum primo mane processerunt a civitate, ut prius clamantes: Kyrie, eleison, usque dum sonoritas vocum illorum aures pulsaret imperatoris. Qui statim egressus tentorio respiciensque pupillorum turbam, pietate permotus, ut erat vir sapientissimus, voce Dominica usus, ait: Misereor super turbam. Nam ante jam dixerat quoniam, si ei contingeret capere civitatem, quidquid masculini sexus inveniretur in ea, suspenderetur patibulis, reliqua vero igne cremari ipsiusque civitatis moenia ad solum pertrahi. Praeterea mandavit imperator illis qui in civitate caeteris praeerant, ut, si indulgeri sibi ab eo vellent, iramque ejus placare, ipsimet subverterent partem murorum civitatis, quae contra suas machinas rebellis stare videbatur. Qui audientes, certatim impleverunt quod eis mandatum fuerat. Post haec quoque praecepit imperator eos pacifice ad se egredi, murumque civitatis ab eisdem reaedificari. Acceptisque pacis obsidibus ab universis regionis illius provincialibus, reversus est Saxoniam. Normanni quippe cum suo duce Rodulfo, reversi in suam patriam, gratanter recepti a proprio principe Richardo. Sequenti denique anno, mense Julio obiit Henricus imperator apud Saxoniam, sepultusque est honorifice in monasterio Bavoberch, quod ipse, ut dictum est, in honore apostolorum principis aedificaverat.

CAPUT II. De Roberto rege Francorum.

In praescripto igitur tempore, disponente Francorum regnum Roberto rege, plurimas ei intulere sui contumeliae insolentias, illi maxime quos, aut ex mediocri aut ex infimo genere, tam ipse quam uterque Hugo, ei scilicet pater atque avus, fecerunt maximis honoribus sublimes. Inter quos fuit Odo rebellium maximus, qui fuit filius Tebaldi Carnotensis, cognomento Fallacis, caeterique quamplures inferioris potentiae, qui exinde exstiterunt ei rebelles unde esse debuerant humiliores. Quorum non dispar fuit secundus Odo, filius scilicet prioris Odonis, qui, quanto potentior, tanto fraudulentior caeteris. Nam cum obiisset Stephanus comes Trecorum et Meldorum, Heriberti filius, ipsius regis consobrinus, absque liberis, apparuit idem Odo contra regis voluntatem universa quaeque latifundia in regis videlicet dominium jure cessura. Fuit etiam juge litigium et bella frequentia inter ipsum Odonem et Fulconem Andegavorum comitem, quoniam uterque tumidus superbia, idcirco et pacis refuga. Necnon etiam Willermus Henrici ducis privignus, ac Alberti Longobardorum ducis filius, eidem regi aliquando rebellis exstitit, favente ei Landrico Nevernis comite, qui ejus filiam uxorem duxerat; et Brunone Lingonensi episcopo, cujus habebat in matrimonio sororem, ex qua suscepit filios et filias, de quibus prius natam Landricus, reliquas uterque Willermus, scilicet Pictavensis et Arelatensis, duxere uxores. Unusque filiorum ejus, Rainaldus nomine, duxit filiam Richardi Rothomagensis ducis, Adeledam nomine uxorem. Qui licet advena, puer etiam furtim sublatus a Longobardorum patria, matrique non mediocriter astute per quemdam monachum redditus in Burgundia, in tantum convaluit ut in divitiis et in militia non inveniretur secundus in patria. Sed huic plurimum adversatus restitit Hugo filius Lamberti Cabillonensis comitis, viri honestissimi. Qui, inter caetera quae gessit optima, monasterium etiam construxit in pago Augustodunense, quod dicitur Paredo, in honore sanctae Mariae sanctique Joannis Baptistae; in quo etiam sepultus honorifice quiescit. Fuit enim idem Hugo episcopus Antissiodori, regensque comitatum patris ex imperio regis, quoniam praeter eum pater non habuit sobolem sexus masculini, idcirco hostibus regis contrarius, quoniam regi fidissimus parebat in omnibus.

Accepit autem supradictus rex illius cognatam, nomine et animo Constantiam, inclytam reginam, filiam videlicet Willelmi prioris Aquitaniae ducis; ex qua etiam suscepit filios quatuor, et filias duas. Exstitit tamen aliquando quidam Hugo dictus Bellovacensis, qui inter ipsum regem ejusque conjugem nequam semen odiis spargebat, suique gratia praemii reginam ei fecerat odiosam. Tantam denique insuper gratiam a rege consecutus fuerat, ut comes palatii haberetur. Factumque est ut die quadam rex in silva venatum iret, idemque Hugo, ut semper solebat, cum illo. Veneruntque missi a Fulcone, Andegavorum comite, avunculo scilicet ejusdem reginae, fortissimi milites duodecim, qui supradictum Hugonem ante regem trucidaverunt. Ipse vero rex, licet aliquanto tempore tali facto tristis effectus, postea tamen, ut decebat, concors reginae fuit. Hic itaque rex, ut sapientissimus Dei cultor, semper fuit humilium amator, superborumque, ut valuit, osor. Si qua enim pontificalis sedes in suo regno proprio viduaretur praesule, cura erat maxima ut utilis pastor, licet genere infimus, restitueretur Ecclesiae potius, quam nobilitatis eligeretur persona saecularis pompae. Qua de causa etiam primates regni sensit plurimum contumaces, qui despectis humilibus sui similes eligebant superbos.

Fuit enim ei pax cum regibus in gyro regni sui positis, maxime cum supradicto imperatore Henrico. Nam cum aliquando ad invicem colloquendum super Mosam fluvium, qui limes est utriusque regni, convenissent, pluresque ex ambabus partibus mussitarent indecens esse, ut quis illorum, tantorum scilicet regum, semet humilians, quasi in alterius transiret auxilium, hoc etiam fore potissimum, ut in fluminis medio navibus portarentur simul locuturi; sed viri eruditissimi illud uterque in mente habens: Quanto magnus es, humilia te in omnibus: primo namque mane surgens imperator transiit cum paucis ad regem Francorum, nimioque amplexu semet deosculantes, sacramentisque missarum decenter ab episcopis in conspectu illorum celebratis, prandere utrisque simul congruit. Expleto quoque prandio, obtulit Robertus rex immensa munera auri atque argenti et pretiosarum gemmarum Henrico, centum insuper equos honestissime phaleratos, super unumquemque lorica et galea, mandans insuper tantum illorum amicitiam minuere quantum contingeret ex omnibus illi relinquere. At Henricus cernens amici liberalitatem, suscepit ex illis tantum librum Evangelii, auro et lapidibus pretiosis insertum, ac phylacterium simile factum, continens dentem sancti Vincentii Levitae et martyris. Uxor vero illius pares auri tantum naves accepit. Caetera autem egrediens in gratia dimisit. Sequenti igitur die iterum rex Robertus cum episcopis ad imperatoris tentoria transiens, qui eum satis sublime suscipiens, expletoque simul prandio, centum libras ei ex auro puro obtulit; rex quoque pares tantum naves auri ex illo sumpsit: firmatoque uterque pacto amicitiae, rediere ad propria. Ab aliis quoque regibus satis gratifice fuit semper habitus, Adalrado scilicet rege Anglorum, et Rodulpho rege Austrasiorum, nec non et Sancio rege Navarriae Hispaniarum; mittebantque ei munera et petebant ab eo auxilia.

CAPUT III. De stella comete, quae apparens plurima portendit.

Apparuit igitur praefati regis tempore in occidentalis aeris parte stella, quae vocatur cometa, Septembrio mense, incipiente nocte, perdurans spatio trium mensium. Quae scilicet nimia claritate fulgens maximam aeris partem sibi illustrando vindicabat, usque dum circa galli cantum occumberet. Sed utrum noviter a Deo stella mittatur, seu ab eodem ob gratiam portenti alicujus stellae lumen multiplcius augeatur, ipsi soli scire competit, qui caetera indicibiliter sua sapientia disponit. Illud tamen habetur probatissimum quoniam, quoties hujusmodi hominibus ostenditur fieri in mundo, paulo post quoddam mirum atque terribile patenter innuitur. Denique contigit in proximum ecclesiam beati Michaelis archangeli cremari incendio, quae scilicet constituta in quodam promontorio littoris Oceani maris, toto orbe nunc usque habetur venerabilis. Nam et inibi certissimum conspicitur, videlicet ex incremento atque decremento lunari eundo ac redeundo processu mirabili in gyro ejus promontorii reuma, scilicet Oceani. Cujus etiam maris excrementum malinas vocant, decrementum quoque ledones nuncupant. Atque ob hoc maxime praedictus locus a plurimis terrarum populis saepius frequentatur. Est etiam non longe a praedicto promontorio fluviolus cognomento Arduus, qui post haec paululum excrescens per aliquod temporis spatium intransmeabilis effectus, atque ad praedictam ecclesiam ire volentibus viam plurimum impediens, aliquantisper ejusdem itineris obstaculum fuit. Postmodum vero in sese rediens profundissime littus suo cursu sulcatum reliquit. His ita gestis, contigit ut venerabilis Abo, Pater monasterii S. Benedicti Floriacensis cognominati, gratia propagandae religionis monasticae in provinciam transiret meridianorum Vuasconum. Cumque illuc deveniens in quodam moraretur coenobio, ibique more solito ea quae Dei sunt sedulo exerceret, nimio a cunctis venerabatur affectu. Accidit igitur die quadam ut in atrio ejusdem coenobii, exardescentibus quorumdam litigiosorum irarum stimulis, nimium acer oriretur tumultus. Dumque vir reverentissimus, praedictus videlicet Abo, comperiens ad eumdem tumultum sedandum pugillares gerens in manibus tabellas cum stylo processisset, unus e vulgo, afflatus spiritu diabolico, irruens in eum ejusque latus lancea perforans Christi martyrem fecit. Qui etiam, ut fertur, paulo post arreptus a daemone, miserabiliter vitam finivit. Corpus vero praedicti Patris tam sui quam caeteri quique fideles ejusdem provinciae honorifice ibi sepelierunt. Ubi etiam ad laudem sui nominis perplura postmodum Dominus largitus est hominibus beneficia.

Tunc igitur temporis in Italia, atque in Galliis, plerique episcoporum nonnulla inter se diversis quaestionibus habuere synodorum conciliabula. Nam de jejuniis, quae plerique fidelium scilicet inter Ascensionem Salvatoris et Pentecosten observant, ita decreverunt ut ne per imperium sacerdotum fierent, excepto Sabbato Pentecostes; et a quibus fieri vellent, ne prohiberentur fieri. Simulque incidit quaestio cur monachi per tres vel quatuor Dominicas dies ante diem nativitatis Dominicae, seu quadragesimalis observationis tempore, hymnum, scilicet Te Deum laudamus, decantarent contra morem Romanae Ecclesiae. Qua videlicet quaestione aggressi tam abbates quam monachi responderunt se pro nulla re illud agere, nisi ex beati Benedicti nominatissimi atque excellentissimi Patris praeceptione, cujus etiam actus simulque dicta a summo Romanorum pontifice, videlicet Gregorio, haberentur descripta ac laudabiliter roborata. His denique compertis episcopi, usus monachorum authentico ex more viguit. Nec non etiam de die annuntiationis Dominicae, qui celebratur octavo Kalendarum Aprilium, si forte quolibet alio tempore praeter Quadragesimam excoli congruentius potuisset, ab eisdem pontificibus non parva illata est quaestio. Ferebatur enim a quibusdam eamdem videlicet annuntiationem Dominicam, more Hispanorum, quinto decimo Kalendarum Januariarum die irreprehensibiliter posse celebrari. Nam cum ego postmodum in monasterio Cluniacensi cum caeteris fratribus degerem, convenerunt illuc ab Hispaniis quamplures honestae conversationis jamdudum more viventes propriae regionis monachi. Propinquante vero die nativitatis Dominicae, petierunt praedicti monachi venerabilem Odilonem ejusdem loci abbatem, ut more suorum liceret eis celebrare Annuntiationem. Quod cum fecissent, segregati a caeteris, visum est nocte eadem duobus senioribus loci, quod unus de Hispanis fuscina focaria arriperet desuper altare puerum, mitteretque illum in sartaginem prunis plenam, ita clamantem: « Pater, pater, quod tu dedisti isti auferunt. » Quid plura? apud nos antiqua consuetudo, uti decebat, praevaluit.

CAPUT IV. De innovatione ecclesiarum in toto orbe.

Igitur infra supradictum millesimum tertio jam fere imminente anno, contigit in universo pene terrarum orbe, praecipue tamen in Italia, et in Galliis, innovari ecclesiarum basilicas, licet pleraeque decenter locatae minime indiguissent. Aemulabatur tamen quaeque gens Christicolarum adversus alteram decentiore frui. Erat enim instar ac si mundus ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, passim candidam ecclesiarum vestem indueret. Tunc denique episcopalium sedium ecclesias pene universas, ac caetera quaeque diversorum sanctorum monasteria, seu minora villarum oratoria, in meliora quique permutavere fideles. Eo quoque tempore inter caetera beati Martini Turonis monasterium emicuit, a venerabili scilicet viro Heriveo ejusdem loci archiclavo eversum, atque ante ipsius obitum mirifico opere reaedificatum. De cujus etiam vita et conversatione, qualis a pueritia usque ad praesentis vitae terminum exstitit, si quis referre quivisset, pleniter incomparabilem hujus temporis ostenderet virum hominibus. Duxit enim ex nobilibus Francorum, mente nobilior ipse, prosapiam, et ut lilium vel rosa de spinis, de ferocioribus secundum sanguinem patriae fuit. Qui, ut generosioribus mos est, nobiliter educatus; dehinc vero scholis artium liberalium applicatus. Sed intelligens ex his plerosque plus fore contumaces quam divinae obedientiae subditos, sufficere sibi credidit si exinde salutem animae reportaret. Relictis autem pompaticae scientiae studiis, ad quoddam monasterium clam ingrediens, monachum se fieri satis devote postulavit.

Sed quoniam, ut diximus, clari erat generis, idcirco parentum minas pertimescentes nullo modo acquievere fieri quod poposcerat fratres ejusdem monasterii. In hoc tamen illum servantes ei fidem dederunt, ut si vis non obstaret, parentum scilicet ipsius, libentissime quod petebat explerent. Tandem inibi commorans, qualis postmodum futurus esset dans sanctitatis indicium universisque ibi degentibus imitabile praebuit exemplum. Comperiens vero pater ejus quod fecerat, furore arreptus venit ad praedictum monasterium, filium exinde abstracturus revera potioribus lucris inservientem. Satisque verbis redargutum, vim ei faciens, duxit illum inde secum usque in regis curiam, ipsumque regem obsecrans, ut ejus animum ab hac intentione bonorum sponsionibus revocaret. Quem cernens rex, videlicet Robertus, ut erat pius ac religiosus, dulcius illum exhortans, qualiter bonum propositum mente integra conservare satageret, atque in praesens beati Martini ecclesiae archiclavum esse praecepit, cupiens illum postmodum caeteris imitabilem constituere pontificem. Id denique multoties pertentatum est, sed, ipso renuente, effectu caruit. Suscepta quippe, ac si coactus, ecclesiae cura, vesteque alba tectus, interdum more canonico mentem tamen et vitam pleniter possedit monachicam. Nam semper ad nudum tectus cilicio irrefragabili, macerans corpus jejunio, sibi parcissimus, largus pauperibus, vigiliis et orationibus instabat assiduis. Praeterea vir Deo plenus mente concepit ut ecclesiam, cui custos ascitus fuerat, amplioris altiorisque totius operis corpore sublimaret. Sancto itaque Spiritu se docente, designavit latomis incomparabilis jactare fundamentum operis, quod ipse, ut optaverat, ad perfectum duxit. Expleto itaque opere, accersitisque plurimarum urbium episcopis, opus praedictum Deo consecrari studuit. Ipsoque die sanctum Dei confessorem Martinum intro, sicut decebat, reposuit. Venerabatur enim eo die praeteritae dedicatio basilicae, quarto videlicet Nonarum mensis Julii. Fertur etiam, quoniam idem vir Domini Heriveus ante aliquot dies praefatae translationis Dominum rogavisset, ut ad ostensionem dilectionis sponsae suae ecclesiae per beatum Martinum, ut olim fecerat, quodcunque miraculum dignaretur demonstrare. Cui in oratione prostrato apparuit idem confessor, blando usus alloquio, ita inquiens: « Hoc quod petis, fili dilectissime, scito te potiora posse apud Dominum impetrare, sed tempori huic sufficere debent exhibita dudum miracula, quoniam contiguum instat prius exsparsi seminis collecturae messis. Sola enim animarum erigens medela exoranda est universis. Pro his enim Domini misericordiam obsecrare minime omitto. Namque pro his noveris me apud Dominum praecipue intervenire, qui illi assidue in praesenti serviunt ecclesia. Quidam enim illorum plus justo praesentis saeculi implicati negotiis, armis insuper militaribus famulantes, quibus trucidati in praelio deciderunt. De quibus nolo te lateat, quoniam vix apud Christi clementiam obtinui, ut erepti de ministris tenebrarum locis refrigerii ac lucis sistere mererentur. Caeterum tu delectabile Domino votum, ut coeperas, exple. »

Superveniente igitur designato die, congregatisque episcopis et abbatibus cum innumera multitudine fidelium utrorumque sexuum et ordinum, priusquam inciperent sacra fieri, vir reverendissimus Heriveus sanctioribus qui convenerant sacerdotibus hoc, quod ei revelatum fuerat, manifestare curavit. Peracta vero ex more sacratione, omnibus utensilibus rite compositis, coepit idem vir arctioris vitae macerationibus sese conterere, atque solitarius in exigua penes ecclesiam cellula psalmis et orationibus vacans degere. Qui cum post haec anno quarto cognovisset se in brevi migraturum a saeculo, jam jamque aegrotare coepisset, ac plures ad eum visitandi gratia concurrerent, simulque praestolantes in ejus discessu aliquod fieri miraculum videre, utpote qui tanti meriti praesciebant virum, ipse vero mente sagaci praedixit illis ac monuit ut alia curarent; signum, quod et minime essent visuri, ne exspectarent. Pro se potius obsecrabat ut piissimum Dominum attentius orarent; jam siquidem propinquans sui exitus horam erectis in coelum manibus et oculis creberrime dicebat: « Domine, miserere, Domine, miserere. » Sicque inter haec verba ultimum efflavit spiritum. Sepultusque est in eadem ecclesia, in eo scilicet loco, ubi primitus beatus Martinus sepultus quieverat.

CAPUT V. De monasteriis reaedificatis bene a Willermo abbate, vel institutis.

 Claruit, eo in tempore, in praedicta domorum Dei melioratione, venerabilis abbas Willermus, a beato siquidem Maiolo primitus ecclesiae sancti martyris Benigni Pater constitutus. Quam videlicet ecclesiam illico tam mira locatione permutavit ut hujuscemodi altera difficile queat inveniri. Regulari etiam distinctione non minus effloruit, atque incomparabilis hujus ordinis suo tempore propagator exstitit. Sed quantum pro hac re diligebatur a religiosis et piis, tanto magis detrahebatur insidiabaturque a fraudulentis et impiis. Fuit enim ex Italia ortus, nobilem ducens a parentibus prosapiam: nobilior tamen illustrem per assecutam scientiam. Nam in eodem territorio, scilicet in fundo, qui ei parentum jure debebatur, prius vocato Vulpiam, construxit monasterium totius gratiae abundantissimum; postea ab ipso mutato nomine Frutuarense cognominatum. Quod cum multigenis locupletasset beneficiis, constituit ibi monachorum Patrem, per omnia se imitantem, nomine Joannem. Erat enim praedictus Willermus acer ingenio, et insignis prudentia; idcirco summum in palatiis regum ac caeterorum principum obtinebat locum. Quodcunque denique monasterium proprio viduabatur pastore, statim compellebatur tam a regibus, vel comitibus quam a pontificibus, ut meliorandi gratia illud ad regendum susciperet, quoniam ultra caetera divitiis et sanctitate ipsius patrocinio assumpta cernebantur excellere monasteria. Ipse quoque firma testabatur assertione quia si hujus institutionis tenor quocunque loco a monachis custodiretur, nullam omnino indigentiam cujuscunque rei paterentur. Quod etiam evidentissime declaratum est in locis sibi commissis. Fertur siquidem eadem institutio, ususque hujus consuetudinis, ex sancti Patris Benedicti monasteriis vel regula exordium habuisse, atque per beatum Maurum, ipsius videlicet discipulum, ad nostrum, id est, Gallicanum territorium delatam fuisse. Exstat etiam veridica relatio, quoniam post beati Mauri obitum, succedenti tempore hostium infestationibus expulsi monachi a monasterio cognomento Glannofolio, quod ipse construxerat, sicut in ejus gestis habetur, in Andegavense territorio, venientesque ad monasterium sancti Savini confessoris Pictavensis tulerunt secum totam quam valuere supellectilem, ibique per aliquod spatium temporis ea quae didicerant operam dedere. Rursusque illo frigescente ejusdem districtionis tenore apud monasterium sancti Martini Augustodunensis suscepta dignoscitur aliquoties viguisse. Deinde vero quasi tertia transmigratione in superiore Burgundia locatum Balmense occupavit monasterium. Ad ultimum quoque, praedicta videlicet institutio jam pene defessa, auctore Deo, elegit sibi sapientiae sedem, vires collectura, ac fructificatura germine multiplici, in monasterio, scilicet cognomento Cluniaco. Quod etiam ex situ ejusdem loci acclivo atque humili tale sortitum est nomen, vel etiam, quod aptius illi congruit, a cluendo dictum, quoniam cluere, crescere dicimus. Insigne quippe incrementum diversorum donorum a sui principio in dies locus idem obtinuit.

Construxit igitur praedictum coenobium primitus Pater monachorum supradicti Balmensis monasterii, Berno vocatus, jubente Willermo piissimo Aquitanorum duce, in pago Matisconense, super Graonam fluviolum. Quod etiam coenobium in primo non amplius quam quindecim terrae colonias dicitur in dotem accepisse. Fratres tamen duodecim numero inibi memorantur convenisse. Ex quorum veluti optimo semine multiplicata stirps Domini exercituum innumerabilis magnam orbis plagam cognoscitur replesse. Qui quoniam his, quae Dei sunt, videlicet justitiae et pietatis, operibus incessanter adhaeserunt, idcirco bonis omnibus repleri meruerunt, insuperque futuris imitabile reliquerunt exemplum. Nam post praefatum Bernonem suscepit regiminis curam sapientissimus abbas Odo, vir per omnia religiosissimus, qui fuerat sancti Martini Turonis Ecclesiae praepositus, moribus et conversatione sanctitatis valde ornatus. Hic enim in tantum hujus instituti propagator exstitit, ut a Beneventana provincia quaeque habebantur in Italia et in Galliis usque Oceanum mare potiora monasteria illius ditioni gratularentur esse subjecta. Post cujus obitum successit Heimardus vir simplex in ipsius locum. Qui licet non adeo famosissimus, regularis tamen observantiae non impar custos. Post hunc quoque sanctus ac venerabilis eligitur Maiolus, cujus superius memoriam fecimus, qui etiam successorem sibi monachorum Patrem praevidit Odilonem. Hic etenim quintus a primo Bernone abbas exstitit praedicti Cluniensis coenobii. Ex quo videlicet coenobio per diversas provincias fratres saepius petiti, atque monachorum Patres ordinati, plurimum Domino acquisivere lucrum. Hic tamen Pater, scilicet Willermus, de quo in praesentiarum sermo exordium habuit, prae omnibus exinde praecedentibus praescriptae institutionis laboriosior ac spermologius fructificatior est repertus.

CAPUT VI. De sanctorum pignoribus ubique revelatis.

 Candidato, ut diximus, in novatis ecclesiarum basilicis universo mundo, subsequenti tempore, id est, anno octavo infra praedictum millesimum humanati Salvatoris annum, revelata sunt diversorum argumentorum indiciis, quorsum diu latuerant, plurimorum sanctorum pignora. Nam veluti quoddam resurrectionis decoramen praestolantes Dei nutu fidelium obtutibus patuere, quorum etiam mentibus plurimum intulere solamen. Haec enim revelatio primitus in Senonica Galliarum urbe, apud ecclesiam beati martyris Stephani dignoscitur coepisse. Cui etiam praeerat archipraesul Leotericus, a quo scilicet admiranda relatu reperta sunt ibi antiquorum sacrorum insignia. Quippe inter caetera perplura, quae latebant, dicitur virgae Moysi invenisse partem. Ad cujus rei famam convenerunt quique fideles, non solum ex Gallicanis provinciis, verum etiam ex universa pene Italia, ac de transmarinis regionibus, simulque aegrotantes non pauci sanctorum interventu exinde redierunt incolumes. Sed, ut saepissime contigit, quoniam unde humana utilitas sumit exordium, cupiditatis vitio impellente, exinde solet incurrere casum, nam praedicta urbs conventu populorum, ut diximus, gratia pietatis effecta opulentissima, conceperunt illius habitatores nimiam pro tanto beneficio insolentiam. Siquidem mortuo ipsius civitatis comite, Frotmundo nomine, viro aeque simplicissimo, suscepit ejus filius principatum satis nequam, res civiles dispositurus. Nimium quippe flagitiosus effectus, ecclesiae insuper decus, nisu quo valebat, foedare tentabat. Judaeorum quoque in tantum praevaricatorias diligebat consuetudines, ut se regem ipsorum suo praenomine, Rainardus quippe dicebatur, suis omnibus imperaret. Cum enim in caeteris mendacissimus, etiam Christianae fidei insidiosus habebatur detractor. Atque ideo pauperum indicia absque ulla promulgabat pietate, penitus humanitate remota. Nam rei, quam dicturus sum, tot testes exstiterunt quanti in eadem civitate eo tempore vivebant homines.

Comprehensus aliquando flagitiosus quidam, furtum faciens, ductusque ad eum ut ejus audientia, quid de eo faciendum esset, assignaretur. Qui statim omni miseratione remota suspendi in patibulo illum adjudicavit. At ipse qui deprehensus fuerat lacrymabiliter praedictum Rainardum rogare coepit, ut ei ad praesens vitam indulgeret, promittensque se deinceps non latrocinaturum. Sed nequicquam. Crudelior quippe fiebat sacramentis etiam se obstringens, non ultra victurum obsecrantem se miserum. Qui videns minime posse prolatam de se immutare sententiam, hoc solummodo impetravit, ut praedicto fieret confessus suorum facinorum episcopo; sibique protinus morituro, quod hujus ministerio concessum est, clementer remitteret. Quod ut obtinuit, illico a nequam ministris compellitur suspensum iri; eductusque ad constitutum locum haec verba saepius iterabat: Domine Jesu, qui in hac die pependisti in cruce pro salute hominum, indulge mihi. Erat enim ille dierum sextus, qui idcirco fidelibus universis reverentior habetur. Esto: vincitur, elevatur, arctatoque suspenditur gutture. Cunctisque ab hac funesta, ut putabant, exsecutione recedentibus, pendens velut exanimis mansit in diem alterum. Tunc nutu divino ruptis ligaminibus suscepit terra solutum hominem, pariter et vivum qui cogebatur subire necem sibi sublatus per aeris vacua. Qui ingressus civitatem stupidum universis praebuit spectaculum. Sed heu! proh dolor! ad pristina reversus flagitiosus evasit.

Cui rei simile fertur contigisse in Trecassina civitate non longo ante tempore. Nam dum quidam fures, boves prae se minantes, a dominis boum insequi se intellexissent, commiserunt eosdem boves viro cuidam seni et innocenti, quasi victus necessaria quaesituri, revera fugae praesidium petentes evasuri. Quod cum fecissent, statim deprehensus est senex cum bobus; trahitur, caeditur, ac reorum more vincitur. Ductusque ad principem civitatis, comitem videlicet Heribertum, vult causam discutere. Non auditur; quin potius quasi cruda senectute reus necis, suspendio ab eodem comite adjudicatur. Quodque etiam absque ulla dilatione peractum est. Sed mox ut suspendium pertulit, mirum in modum juvenca magni et pervalidi corporis, erecto corpore cornua suspensi plantis supposuit, sicque per triduum sine dolore visum sustinuit. Expletoque triduo, audivit is qui pendebat viatores juxta praetereuntes sermocinari ad invicem. Qui exclamans voce qua potuit, ad deponendum se quantocius venire rogabat. Illi vero audientes daemonica fieri illusione credebant. Proclamante quoque ipso attentius, seque vivere affirmante, occurrerunt viri, solventes illum deposuerunt. Qui perductus ad civitatem, dum percunctaretur quomodo tandem in patibulo pendens sese habuisset, aiebat: « Dum essem, inquiens, junior, accepta jam conjuge, excepi cum ipsa oblatum mihi a quodam de sacro fonte filiolum, cui etiam consensimus dare, ex nostra parva facultatula, quem solum de matre susceperamus liberali gratia vitulum unum. Ut enim pridem sum dimissus celsa de trabe pendere, visa est mihi grandior universis occurrisse, extensoque corpore atque erecta cervice leniter meis submisit cornua plantis, ac me hujusmodi, quandiu pependi, sustinuit. » Hoc vero illo qui servatus a morte fuerat referente, ad illius exemplum data est postmodum in gyro filiolis fontis sacrae fidei vitulorum innumera multitudo. Praeterea Rainardo, ut diximus, judaizante, quin potius insaniente, suasum est regi, qui videlicet illum frequenter ob suam improbitatem redarguerat, ut scilicet tantae civitatis principatum regio subjugaret dominio, ne siquidem diutius vires pessimi incrementi sumeret scandalum sacrae fidei. Qua ratione rex compulsus, misit exercitum, qui praedictum Rainardum a civitate pellerent, sibique illam tuendam servarent. Venientes vero qui missi fuerant a rege, ceperunt urbem cum nimia depopulatione, partem etiam ejus non modicam incendio cremavere. Superavit siquidem magnitudinem prioris gaudii promerentibus flagitiis enormitas calamitatis.

CAPUT VII. De eversione templi Hierosolymorum, et caeae Judaeorum.

Eo quoque tempore, id est anno nono post praefatum millesimum, ecclesia, quae apud Hierosolymam sepulcrum continebat Domini ac Salvatoris nostri, eversa est funditus jussu principis Babylonis. Cujus videlicet eversionis occasio tale, quod dicturi sumus, cognoscitur exordium habuisse. Cum enim de toto terrarum orbe ob insigne Dominicum memoriale plurima fidelium multitudo Hierosolymam visitaturi pergerent, rursus coepit invidus diabolus per assuetam sibi Judaeorum gentem verae fidei cultoribus venenum suae nequitiae propinare. Erat igitur hujus generis apud Aurelianensem Galliarum regiam urbem non modica multitudo, qui caeteris suae gentis tumidiores, et invidi atque audaciores sunt reperti. Hi denique nequam consilio inito corruperunt quemdam data pecunia, videlicet girovagum sub peregrino habitu, nomine Robertum, fugitivum utique servum beatae Mariae Melerensis coenobii. Quem accipientes caute miserunt ad principem Babylonis cum Hebraicis characteribus, scriptis epistolis, pictaciolis ferri baculo insertis, ne quo casu potuissent ab eo divelli. Qui egressus detulit litteras praedicto principi refertas dolo et nequitia; et quoniam, nisi celerius domum Christianorum venerabilem subverteret, sciret se in proximum Christianis regnum illius occupantibus omni penitus dignitate carere. His vero princeps auditis, protinus furore arreptus, misit Hierosolymam de suis qui praedictum funditus subverterent templum. Qui venientes fecerunt ut eis fuerat imperatum. Ipsum quoque concavum sepulcri tumulum ferri tuditibus quassare tentantes minime valuerunt. Tunc etiam beati martyris Georgii ecclesiam in Ramulo pariter subverterunt, cujus olim virtus Sarracenorum nimium gentem terruerat. Fertur enim crebro illuc eos ingredi cupientes raptum caecitatem pertulisse. Everso igitur, ut diximus, templo, post paululum manifeste claruit quoniam Judaeorum nequitia tantum nefas sit patratum. Utque divulgatum est per orbem universum, communi omnium Christianorum consensu decretum est ut omnes Judaei ab illorum terris vel civitatibus funditus pellerentur. Sicque universi odio habiti, expulsi de civitatibus, alii gladiis trucidati, alii fluminibus necati diversisque mortium generibus interempti; nonnulli etiam sese diversa caede interemerunt, itascilicet ut, digna de eis ultione peracta, vix pauci illorum in orbe reperirentur Romano.

Tunc quoque decretum est ab episcopis atque interdictum ut nullus Christianorum illis se in quocunque sociaret negotio. Si qui tamen de illis ad baptismi gratiam converti voluissent omnemque Judaicam respuere consuetudinem vel morem, illos tantum suscipere decreverunt. Quod et fecerunt plurimi illorum magis amore praesentis vitae coacti metu mortis quam vitae sempiternae gaudiis. Nam quicunque illorum sese tales mentiendo fieri poposcerant paulo post ad morem pristinum sunt impudenter reversi. Praeterea his ita gestis, praedictus litterarum bajulus ad nativum male securus repedavit solum. Coepit itaque sedulo perquirere si forte quempiam gentis suae fraudis conscium reperiret. Inventis vero perpaucis in civitate Aurelianorum pavide admodum degentibus, rursus coepit illorum familiarius uti consortio. Accidit igitur ut quidam peregrinus, ejus in transmarino socius itinere atque certissime illius itineris conscius negotii, illuc deveniret rursusque illum Judaeorum amicitiis nimis haerere cerneret; palam universis indicare curavit quanti mali gerulus ille esset homoncio, ex cujus rei causa Judaeorum potiretur opibus. Qui, illico comprehensus acrisque agitatus verteribus, propriae dilationi confitetur crimen, moxque a ministris regis in conspectu totius plebis extra civitatem igni est traditus atque consumptus. Judaei tamen profugi ac vagabundi, qui in locis abditis delitescentes praedictae superfuerant cladi, post quinquennium eversionis templi coeperunt in urbibus apparere perpauci. Et quoniam oportet, quamvis ad illorum confusionem, ut ex illis aliqui in futurum supersint, vel ad confirmandum proprium nefas, seu ad testimonium fusi sanguinis Christi, idcirco vero credimus Christianorum animositatem divina dispensante providentia in eis ad tempus mansuevisse. Eodem nihilominus anno, divina propitiante clementia, coepit mater ipsius principis, videlicet Ammirati Babylonis, mulier Christianissima, nomine Maria, reaedificare Christi templum, jussu ejus filii eversum, politis et quadris lapidibus. Nam et vir ipsius, quasi alter Nicodemus, pater hujus scilicet de quo praesens est sermo habitus, occulte Christianus dicitur fuisse. Tunc quoque de universo terrarum orbe incredibilis hominum multitudo exsultanter Hierosolymam pergentes, domui Dei restaurandae plurima detulerunt munera.

CAPUT VIII. De haeresi apud Aurelianos reperta.

Tertio de vicesimo infra jam dictum millesimum anno, reperta est apud praefatam Aurelianensem urbem cruda nimium atque insolens haeresis, quae scilicet diutius occulte germinata, in perditionis segetem male pullulans, plures in suae caecitatis praecipitavit laqueum. Fertur namque a muliere quadam ex Italia procedente, haec insanissima haeresis in Galliis habuisse exordium, quae ut erat diabolo plena seducebat quoscunque volebat, non solum idiotas et simplices, verum etiam plerosque qui videbantur doctiores in clericorum ordine. Quae scilicet veniens civitatem Aurelianensem, dum moraretur ibi per aliquod spatium temporis, veneno suae nequitiae plures infecit. Quod etiam seminarium nequam in pluriores hi qui susceperant toto conamine spargere nitebantur. Fuerunt nempe hujus perversi dogmatis haeresiarches duo, heu! proh dolor! qui in civitate putabantur genere ac scientia valentiores in clero, quorum unus Heribertus, alter Lisoius dicebatur. Hi denique, quandiu res latuit, tam apud regem quam apud palatii proceres summam obtinuerant amicitiam. Nempe idcirco facilius quosque decipere potuerunt, quorum mentes amor fidei universalis minus astrinxerat. Qui non solum in praedicta urbe, sed etiam in vicinis urbibus malignum dogma spargere tentabant, dum quemdam sanae mentis in Rothomagorum civitate presbyterum cupientes suae consortem facere vesaniae, missis legatis qui ei omne secretum hujus perversi dogmatis explanantes, docerent. Dicebant nempe fore in proximum, in illorum scilicet dogma cadere populum universum. Quibus compertis, presbyter sollicite perrexit ad Christianissimum comitem ejusdem civitatis Richardum, exposuit ei omnem rei, ut compererat, ordinem. Qui videlicet comes protinus misit celeriter ad regem, palam ei faciens clandestinam in regno proprio Christi ovium pestem. Ut autem cognovit rex, scilicet Robertus, ut erat doctissimus ac Christianissimus, tristis ac moerens nimium effectus, quoniam et ruinam patriae re vera et animarum metuebat interitum, idcirco quantocius Aurelianis properans, convocatis plurimis episcopis et abbatibus ac religiosis quibusque laicis, acerrime coepit perscrutari qui essent auctores hujus perversi dogmatis, vel qui parti illorum jam decepti consentirent. Facta igitur perscrutatione inter clericos, quomodo unusquisque sentiret et crederet ea quae fides catholica per doctrinam apostolicam incommutabiliter servat et praedicat, illi duo, videlicet Lisoius et Heribertus, statim se aliter sentire non negantes, quales diu latuerant, manifestaverunt. Deinde vero plures post illos se parti istorum profitebantur haerere, nec ulla ratione se posse affirmabant ab illorum segregare consortio. Quibus compertis, tam rex quam pontifices tristiores effecti interrogaverunt illos secretius, utpote viros hactenus in omni morum probitate perutilissimos, quorum unus Lisoius in monasterio sanctae Crucis clericorum charissimus habebatur; alter idem Heribertus sancti Petri ecclesiae, cognomento Puellaris, capitale scholae tenebat dominium. Qui dum interrogati fuissent, a quo vel unde eis ista praesumptio accidisset, hujusmodi dederunt responsum: « Hoc enim diu est quod sectam, quam vos jam tarde agnoscitis, amplectimur, sed tam vos quam caeteros cujuscunque legis vel ordinis in eam cadere exspectavimus; quod etiam adhuc fore credimus. » His dictis, continuo palam exposuerunt omnium antiquarum stultissimam ac miserrimam, nempe sui deceptricem, haeresem. Cujus videlicet ratiocinatio tanto minus erat idoneis sermonibus obnixa, quanto constat esse illi ter veritati contrariam. Dicebant ergo deliramenta esse, quidquid in veteri ac novo canone certis signis ac prodigiis veteribusque testatoribus de trina unaque Deitate beata confirmat auctoritas. Coelum pariter ac terram, ut conspiciuntur, absque auctore initii semper exstitisse asserebant. Et cum universarum haeresum insanientes, canum more latrantes deterrima, in hoc tantum Epicureis erant haereticis similes, quoniam voluptatum flagitiis credebant, non recompensari ultionis vindictam. Omne Christianorum opus, pietatis duntaxat et justitiae, quod aestimatur pretium remunerationis aeternae, laborem superfluum judicabant esse. Interea his aliisque quamplurimis insaniis impudenter ab eisdem prolatis, defuere fideles atque idonei testes veritatis, qui illis sufficienter se vellent tam veritati quam propriae acquiescere saluti, respondere de suis caecis atque erroneis assertionibus valerent.

Sed et nos quoque secundum exiguitatem nostri intellectus, his, quos praenotavimus, illorum erroribus vel per pauca respondere decrevimus. Primitus tamen fideles hortamur universos ut interim montes illorum praesagium serenet Apostoli, qui praevidens in futuram hujusmodi cautelam intulit. Oportet, inquit, haereses esse, ut ii qui ex fide sunt probentur. In hoc igitur permaxime istorum insipientia deprehenditur, atque ipsi omni scientia ac sapientia vacui pernoscuntur, cum negent creaturarum auctorem universarum, scilicet Deum. Quoniam manifestum est quod omne, quantaecunque sit molis vel magnitudinis, si cujusque superatur magnitudine, a maximo omnium cognoscitur processisse: pari quoque ratione sciendum est, tam de re corporea quam incorporea. Sciendum etiam, quoniam quaecunque res, sive corporalis sive incorporalis, per quodlibet accidens vel motione, vel cujuslibet alternitate sit diversa ab immobili rerum praeceptore, constat eam processisse per ipsum, et si forte quieverit finem expetere. Cum enim totius Conditor creaturae propria essentia sit immobilis, propria essentia bonus simulque verax, sua omnipotentia naturarum modos distribuens ordinansque ineffabiliter, non exstat praeter eum, ubi quietem expetant, nisi unde processerant redeant. Manifestumque est nihil in universis factori deperisse, nisi illud quod procaciter ab illo constitutae transcendit ordinem naturae. Et idcirco omnis res tanto melius veriusque est quod illam constat esse, quando solidius firmiusque in propriae naturae ordine consistit. Sicque fit, ut universa quae illius dispositioni incommutabiliter obediunt, continue serviendo auctorem praedicent. Si qua vero res procaciter ab eo deviando in deterius cecidit, caeteris jure manentibus documentum praebuit. In praedictis videlicet creaturis quoddam medium continet genus hominum, potius scilicet cunctis animantibus, atque inferius coelestibus spiritibus. Quod utique genus, ut diximus, velut medium superorum inferorumque, si cui parti plus adhaeserit, illi efficitur conformis. Ideoque tanto infimis potius atque melius efficitur, quanto supernorum spirituum naturam imitatur. Soli etiam homini datum est, prae caeteris animantibus fore sese beatius, quoniam quidem et illum duntaxat, si caruerit, omnibus fieri devenire miserius (?). Quem videlicet conditionis ordinem caute ab initio providens omnipotentis bonitas Conditoris, cernensque saepius eumdem videlicet hominem deserendo supera, involvi nimium infimis, fecit proinde plura identidem pro tempore ad eruditionem illius gratia erectionis prodigia. Hujus quoque rei testis vel documentum exstat omnis divinarum liber vel pagina litterarum. Quae scilicet litterae ipsius Omnipotentis magisterio repertae, cum ejus specialiter multimoda gerant testimonia, mentem etiam seu intellectum hominis in eisdem eruditi ad cognitionis respectum sui erigunt Conditoris. Denique dum eidem homini depositae ostendunt super quae sit constitutus, aut sub quibus positus, inexplebile ingerunt ei desiderium; quoniam tantum ei incipiunt displicere universa quae adsunt, quantum incalescit ad amorem illorum quae desunt, fitque tanto melior atque pulchrior, quanto his per amorem haeserit vicinior. Atque in quantum melior, in tantum illi, qui summe bonus exstat, Creatori similior. Et idcirco patenter datur intelligi, quoniam quisquis hominum hujus amoris vacuus fuerit desiderio, omni procul dubio fiet pecude miserior ac deterior. Quippe qui solus prae cunctis animantibus aeternitatis potuit consequi beatitudinem, nullum praeter eum corporale animal proprii erroris vel flagitii aeternam sentiet vindictam. Sed et si cujus hominis animus sui Conditoris cognitionem desiderat, expedit ut primum studeat, qualiter sese ut praevaluerit intelligat. Quoniam sicut non contemnenda testatur auctoritas, quod in ea parte praecipue gerit homo speciem Conditoris, qua valet prae caeteris animantibus dono atque virtute rationis. Sed et sicut rationis bonum custodiunt sui moderamen et auctoris dilectio, id est vera humilitas et perfecta charitas, ita illius annullant utilitatem nequam concupiscentia et furor. Hisque non repugnando efficitur homo bestiis similis, illis inserviendo conformatur ad speciem vel imaginem Conditoris, ut videlicet per humilitatem sese quid sit intelligat, per dilectionem vero in boni Conditoris similitudinem transeat. Ob id etiam constituuntur ei solummodo ab hominibus preces et donaria, ut vel illis donum rationis servet integrum, seu, quod minus est, aut depravatum Conditoris bonitas augeat et reformet. Simul etiam laus et benedictio exhibentur eidem Conditori ut fiant hominibus sana mente ac ratione vigentibus illius testimonium cognitionis; et quanto plus cuique contigerit in Conditoris cognitionem proficere, tanto magis reperiet idem homo se ipsum per eamdem cognitionem et plus et melius effectum esse. Nec isdem poterit in aliquo Conditoris sui opere existere blasphemus, qui illius cognitione omnimodis melior quam exstiterat fuerit effectus. Atque ideo manifestum est, quoniam quicunque illius operationis blasphemus exstitit, ejus cognitionis alienus fuit. Unde etiam certissime comprobatur, quoniam sicut ad summum bonum deducit omnem hominem Creatoris cognitio, sic demergit ad extremum malorum illius ignoratio. Nam plures illius beneficiis per insipientiam ingrati, ac misericordiae operibus illudentes atque increduli, pecudibus deteriores effecti, qui etiam in suae caecitatis caliginem perpetuo sunt demersi. Et quod plerisque contigit, factum in suae salutis maximum remedium, exinde sibi alii acquisiere praeeunte culpa aeternum detrimentum. Hoc perspicacissime et permaxime claret in omnipotentis Patris singulari gratia, sponte de coelo hominibus ab eo in mundo missa per suae majestatis atque Deitatis coaeternum Filium, videlicet Jesum Christum. Qui scilicet cum Patre aeque origo omnis vitae et veritatis atque bonitatis exhibuit se plane credentibus. Quibusque a saeculis incognitum, occultis aenigmatibus involutum, de se etiam testimonium perhibentium Scripturarum, adimplebile documentum. In quo etiam veracibus verbis et prodigiis seipsum, et suum Patrem atque eorum Spiritum in tribus discrete certissimis personis unum idem esse, id est unius aeternitatis et potentiae uniusque voluntatis atque operationis, et quod idipsum totum est, unius bonitatis et per omnia coaequalis essentiae. Ex quo scilicet, et per quem, et in quo sunt omnia, quae vere esse habent, plenum semper et aequale subsistens, ante omnia temporum curricula rerum principium. Cujus etiam tota plenitudo per omnia, et finis omnium. Sed cum ipse Omnipotens in quodam creaturarum medio, videlicet in homine, suam expressisset imaginem, illumque proprio dimisisset arbitrio, insuperque omnia mundi optima illius ditioni subdidisset, neglecto propriae constitutionis moderamine, ac plus quidpiam vel aliud quam auctoris voluntas illum decreverat sese existimans fore, continuo tanto deterior est effectus, quanto praesumptior. Ad cujus potiorem etiam reformationem idem Conditor personam filii suae Deitatis misit in mundum, sui praeformatam sumere imaginem. Quae scilicet quanto utilior ac decentior, tanto subtilior ac mirabilior. Quam etiam plerique hominum non valentes, seu minus volentes credere, vel amare, ut sic tandem in illa suae salutis sufficientiam potuissent intellectam reperire; potiusque diversis impliciti erroribus tanto exstiterunt veritatis rebelles, quanto probantur illius cognitionis expertes. De quorum procul dubio sorte sunt universae haereses, vel quorumcunque errorum sectae in toto terrarum orbe. Quibus scilicet omnibus, nisi conversi sequantur Jesum gesta plenitudine, melius fuerat non fuisse. At quorum mens plena fide amando et credendo illi obedivit, tanto meliores ex eo effecti quanto perfectius adhaeserunt illi, qui est initium et perfectio totius boni. Ex his nempe constat tota sanctorum laudabilis summa, quorum venerabilis memoria universa saeculorum ornat tempora. Quibus etiam datum est cum universorum Creatore perenne et feliciter esse et vivere, illiusque semper agnitionis visione beatiores fore. Nos igitur tandem credimus, ut spoponderamus, his paucis illorum damnatorum insaniae sufficienter respondisse. Praeterea cum a pluribus omni sagacitate laboratum fuisset, qualiter deposita mentis perfidia veram et universalem reciperent fidem, atque illi omnimodis se facere denegarent, dictum est eis, quoniam nisi celerius ad sanam fidei mentem redeant, regis jussu et universae plebis consensu igne essent protinus crematuri. At illi male in sua confisi vesania, vel pertimescere se jactantes, seque evasuros ab igne illaesos promittentes, quin potius ad meliora sibi suadentibus spernendo illudebant. Cernens quoque rex et universi qui aderant, minus posse illos revocari ab insania, jussit accendere non longe a civitate ignem permaximum, ut vel eo forte territi a sua malignitate desinerent. Ad quem cum ducerentur, rabida adacti dementia, se omnimodis hoc velle proclamabant ac sese ultro ad ignem trahentibus inferebant. Quibus ad ultimum numero 13 igni traditis, cum jam coepissent acrius aduri, coeperunt voce qua poterant ex eodem igne clamare se pessime deceptos arte diabolica nuper de universorum Deo ac Domino male sensisse, et ob hanc ab eisdem illatam ei blasphemiam illos temporali atque aeterna ultione torqueri. His vero plures e circumstantibus auditis, humanitatis pietate permoti accedentes, ut vel semivivos ab igne eriperent, minime valuerunt, quoniam vindice flamma consumente illos, continuo in pulverem sunt redacti. Si qui vero postmodum hujus perversitatis sectatores fuerunt reperti, simili ultionis vindicta ubique fuerunt perditi. Praeterea venerabilis catholicae fidei cultus, exstirpata insanientium pessimorum vesania, ubique terrarum clarior emicuit.

CAPUT IX. De filiis regis ejusdem.

Suscepit igitur praefatus rex de suprascripta conjuge sua filios quatuor, providusque de regni successu, elegit regnare post se illorum primogenitum Hugonem nomine, puerum adhuc, clarissimae indolis illustrem. Cumque de ipsius sacrando sublimio primates regni sagaciores consuluisset, tale ei dedere responsum: « Sine puerum, rex, si placet, crescendo procedere in viriles annos, ne, veluti de te gestum est, tanti regni pondus infirmae committas aetati. » Erat autem idem puer ferme decennis. Qui minime illorum acquiescens dictis, matre praecipue instigante, regio in Compendio adscitis regni primoribus, coronam, ut decreverat, ex more a pontificibus fecit puero imponi. In processu quoque temporis cum adolevisset, cernens se nil dominii rei peculiaris praeter victum et vestitum ex regno, unde coronatus fuerat, posse mandare, coepit corde tristari atque apud patrem ut ei quidpiam dominii largiretur conqueri. Quod ejus mater comperiens, ut erat avarissima maritique magistra, fieri renitens, insuper conviciis ac maledictis juvenem lacessebat. Et sicut quidam ait: Novi ingenium mulierum, cum velis, ipsa nolit; at si nolis, cupiet ultro: nam quae prius, ne fastu regni careret aliquo, ingruente mariti infortunio contra omnium sola decretum sublimavit puerum, postea toto mentis nisu, ac si hostem alienigenam, turpabat illum verbis et operibus. Ille vero cernens se non posse diutius talia aequanimiter tolerare, junctis secum aliquibus suae aetatis juvenibus, coepit infestari ac diripere ad libitum res genitorum. Tamen paulo post Dei nutu in se reversus, ad genitores rediens, humili eos satisfactione benevolos erga se reddidit. Tunc demum ab eisdem largitur illi, ut optimum decebat filium, jus ubique ac potestas regni. Sed qualis et quantus postmodum exstitit, praesenti stylo nequit explicari. Quam humilis ac dulcis eloquio, patri ac matri servis obedientior, pauperum largus dator, monachorum et clericorum consolator, nec non apud patrem cunctorum rogantum fidelissimus interventor, quam affluenter in cunctis optimis melior, quis valet exsequi relator? Hujusmodi enim fama ubique provinciarum percitus peroptabatur a multis, praecipue ab Italicis, ut sibi imperaret, in imperium sublimari. Nam et ex cognomento proavi, Magnus Hugo dicebatur a cunctis. Dum igitur incomparabili mentis simul ac corporis decore floreret, exigentibus majorum flagitiis, repente illum mors invida mundo subripuit. Sed quale justitium contigit universis, nullo sermone valet exprimi. De cujus etiam funere subsequentes iambicos rogatus a fratribus cecini:

Plasmator, parce moestis mundialibus,
Succurrat fletus intimis doloribus:
Pascat moerentes singultuum gemitus,
Humanum decus dum rapit interitus.
Annis florebat mundo juvenilibus,
Ter denis minus excreverat duobus,
Regnorum lumen Hugo, regum maximus.
Quem nox funesta invidit hominibus.
Non alter nostro talis emicat aevo,
Regnis spectatus, adscitus imperio.
Bellorum tanto decoretur triumpho,
Vigore pari valeat corporeo.
Quo gens Francorum vigebat laetabunda,
Fideique pace tota simul Gallia.
Omnis quem prona poscebat Italia,
Caesar ut jura promeret regalia.
Sed te non nostra, juvenum pulcherrime,
Heu! proh dolor! tempora meruere;
Quibus inundant malorum miseriae,
Vires bonorum corruunt assidue.
Tu dolor matris, calamitasque patris,
Crudele nimis monimentum germanis:
Moeror communis cunctis in palatiis,
Justitiumque populorum ultimis.
Leone presso, virgo solem ceperat,
Tua cum dirus membra pallor occupat.
Denis diebus sorte fit lux septima,
Te patri fama perdidisse nuntiat.
Jam saeculorum, cerne, rector optime,
Gentem Francorum qui regat tutissime,
Hostemque saevum valeat repellere:
Pactum quietis illi da perpetuae.

Qui in eadem qua primitus coronatus fuerat ecclesia, beati martyris Cornelii videlicet, regio in Compendio est sepultus. Post cujus obitum coepit iterum idem rex tractare, quis potissimum ex residuis filius post se regnare deberet.

Constituerat autem secundum Burgundiae ducem Henricum nomine post Hugonem natum, ipsumque decrevit pro fratre in regnum sublimare. Sed rursum mater muliebri animositate agitata, tam a patre quam a caeteris, qui parti illius favebant, dissentit, dicens: Tertium ad regni moderamen praestantiorem fore filium, qui et Roberti patris nomine censebatur. Hoc quippe inter fratres seminarium discordiae fuit. Coadunatis denique rex metropoli Remis regni primatibus, stabilivit regni coronae Henricum, quem delegerat. Tunc demum post aliquod temporis spatium, illi duo fratres, firmato amicitiae foedere, praecipue ob insolentiam matris coepere vi invadere vicos et castella sui patris, ac circumcirca diripere quae poterant bonorum illius. Nam ille, quem regem fecerat, Drogas illi castrum subripuit: alter vero in Burgundiae partibus Avallonem atque Belnensem . Pro quibus rex gravi turbatus amore, colligens exercitum ascendit Burgundiam: bellum plus quam civile patratur. Interea cum super his venerabilem Patrem Willelmum consuluisset, apud Divionensi castro, quid agere deberet; oransque, ut erat vir totius mansuetudinis et pietatis, qualiter tam pro se quam pro illis Dominum oraret, tale responsum ab eodem suscepit: « Meminisse te, o rex, convenit injuriarum opprobriorumque patri ac matri a te illatorum in tua juventute, quoniam talia tibi, justo judice Deo permittente, a filiis ingeruntur, qualia tu ipse genitoribus ingessisti. » Haec audiens rex patientissime tulit; seque ultro culpabilem clamans, non negavit. Deinde post obsidionem ac depopulationem utriusque provinciae, ad pacem redeuntes, paulisper quieverunt.

Anno quoque sequenti mense Julio Robertus rex apud castrum Meledunense diem clausit extremum, delatumque est corpus ejus ad ecclesiam sancti Dionysii martyris, ac in eadem sepultum. Tunc rursus oritur inter matrem et filios rediviva discordiae crudelitas, ac praeteritarum irarum frena laxant inveterata odia. Diu multumque vastando res proprias debacchatum est, donec Fulco Andegavorum comes, cognatus scilicet ipsorum, matrem redarguens cur bestialem vesaniam erga filios exerceret, utrumque parentem in pacem reduceret. Sequenti vero anno eodem mense, atque in eodem castro quo rex obierat et ipsa obiit, indeque portata est ad sancti Dionysii basilicam, ac juxta regem sepulta.

Henricus nempe rex, paternis rebus potitus, germanum suum Robertum constituit Burgundiae ducem. Praeterea cum idem rex rempublicam vivaci mente et agili corpore regni sui discuteret, tunc contigit ut Leotericus Senonum archipraesul obiret. Ille vero unum de suae gentis nobilibus consecrari mandavit atque in ejus loco subrogari. Sed Odo rerum ditissimus, licet fide pauper, alterum econtra delegerat, ne jus regium hac in parte foret integrum. Nam qui viventi patri Roberto multa tam vi quam calliditate subripuerat; arte simili filiis facere cupiebat. Cum enim primitus civitates, Trecorum videlicet ac Meldorum, cum multiplicibus castris, illi praeripuisset, post mortem ejus conjugi et filiis illius Senonicam subripuit urbem, quam etiam tunc adversus illos infamis possessor vallaverat. Quod cernens Henricus, acra animi ferocitate tandiu illum insecutus est debellando, quousque genu flectens ei se subderet, ejusque ditioni obediens pareret. Erat enim isdem Odo natus ex filia Chuonradi regis Austrasiorum Berta nomine, licet a patris sui proavis obscurae duxisset genus lineae. Et quoniam regi Rodulfo, avunculo scilicet ejus, non erat proles ulla, quae foret regni haeres, praesumpsit ipso vivente, vi potius quam amore, regni habenas praeripere, conferens insuper multa donaria, ut ei assensum praeberent primores patriae. Sed nequidquam: Domini est enim regnum, et cuicunque voluerit, dabit illud. Est etiam proverbium: Secundum fidem hominis erit amicus illius. Gens enim praecipue regni ejusdem assertionem fidei floccipendit, et foedus pro nihilo ducit.

Exstitit igitur post mortem Henrici imperatoris, qui fuit nepos regis Rodulfi, Chuonradus de quo in subsequentibus narrabimus, habens in conjugio neptem praefati Rodulfi: ob hoc maxime valenter resistens contradicebat Odoni. Quorum etiam lis acerrima regni utriusque maximam fecit depopulationem. Ad ultimum denique cum jam in conspectu Dei excederet mensura tanti mali, collecto undecunque exercitu permaximo, conscendit Odo in Tullensem pagum, quem jam saepius depopulaverat, ibique oppugnans cepit Barrense castrum, cum magna tamen diremptionis eversione totius provinciae. Cumque in eodem castro locatis militibus ad custodiam ferme quingentis, ut tamen ipse quantocius ad propria repedaret, utpote qui curis agitabatur innumeris: praestolabantur itaque illum legati ex Italia directi, deferentes ei arrham principatus, ut agebant, totius Italiae regionis. Contempserant enim suum principem, praedictum videlicet Chuonradum, Mediolanenses, conjuratione facta adversus eum, junctis sibi quos poterant ex civitatibus in circuitu. Existimabant quoque eumdem Odonem posse percipere regnum Austrasiorum, atque ad eos transire, ut illis gereret principatum. Sed sicut ait Manufortis insignis praecentor bellorum Domini: Dejecisti eos, inquiens, dum allevarentur, ita contigit. Nam subito Gocilo dux totius primae Rhetiae regionis cis Rhenum cum exercitu nimio in eum irruens, omnem Odonis exercitum in fugam vertit, licet ex utraque parte plurima multitudo moriens corruerit. Tunc denique et ipse Odo miserrime interiit; cujus lacerum cadaver Rogerius Catalonorum praesul, habens secum virum venerabilem abbatem Richardum, a caede suscipiens uxori reddidit. Quod sic inventum accipiens, direxit illud Turonis, ibique sepultum est juxta patrem suum in atrio sancti Martini superioris coenobii. Et quidem finis Odonis talis exstitit. Quem idcirco huic seriei intexere voluimus, qualiter impraesentiarum cognosceretur rerum Creator justissimus potenter explere, quod olim Thesmoforo suo Moysi promisit: Ego, inquiens, Dominus, qui judico peccata patrum in filiis in tertiam et quartam generationem.

Tertius namque hic Odo, de quo a nobis sermo superior est habitus, nepos fuit illius Tebaldi Carnoti comitis, cui cognomen Tricator fuit. Hic nempe quondam junctus Arnulfo Flandrensi comiti, expetens per legatos Willelmum Rothomagorum ducem velut ad familiare colloquium pacis, promittens se ex parte regis Francorum seu Hugonis Magni, qui fuerat filius Roberti regis, quem Otto dux Saxonum, postea vero imperator Romanorum, Suessionis interfecit, et utilia esse dicturum: at ille quoque, ut erat vir innocens, licet potentissimus, ubi illi constituerat, per fluvium Sequanae evectus navigio, velociter illi adfuit. Qui dum simul convenientes irruunt in amplexus, unus simplicitate revera, caeteri dolo illecti, simulatae pacis atque amicitiae miscuere colloquia. Post finem vero insimulatorum verborum coepto recessu, jam longiuscule progrediente Willelmo, revocavit eum Tebaldus quasi secretiora adhuc ei loquens crediturus, seu charius valedicturus. At ille remum dextra accipiens, prohibuit ut nemo suorum exiens eum sequeretur; exsilivit ad ripam. Tebaldus quoque illum appropinquans, quasi aliquid locuturus, illico exerta, quam ad hoc tulerat sub pallio, spata, uno ictu a corpore caput decussit. Quod cernentes qui cum Willelmo venerant, remigando fugam arripiunt, nuntiavere Rothomagensibus ut contigerat. Erat enim Willelmo filius ex concubina Richardus nomine, tamen adhuc adolescens. Quem accipientes sui statuerunt pro patre principem regni. Tebaldus nempe patrato scelere concitus perrexit ad Heribertum Trecorum comitem, petens ab eo sororem ipsius dari sibi in conjugium, uxorem scilicet praedicti Willelmi quem interfecerat. At ille statim promisit dari, vocans eam ad colloquium sui, quae nondum genuerat prolem, quasi consolaturus ex damno mariti, tradidit illam Tebaldo, detestabile satis in conjugium. Ex qua genuit Odonem, patrem videlicet istius, cujus finem teterrimum supra diximus. Illud etiam commemorari in calce tertii libelli placuit, qualiter vindex divina potestas totius boni moderatrix, insolentiae humani generis vel ultrix impraesentiarum exstiterit. Olim igitur circa millesimum incarnati Verbi annum, cum rex Robertus accepisset sibi reginam Constantiam a partibus Aquitaniae in conjugium, coeperunt confluere gratia ejusdem reginae in Franciam atque Burgundiam, ab Arvernia et Aquitania, homines omni levitate vanissimi, moribus et veste distorti, armis et equorum phaleris incompositi, a medio capitis nudati, histrionum more barbis rasi, caligis et ocreis turpissimi, fidei et pacis foedere omnino vacui. Quorum itaque nefanda exemplaria, heu! proh dolor! tota gens Francorum nuper omnium honestissima ac Burgundionum sitibunda rapuit, donec omnis foret nequitiae et turpitudinis illorum conformis. Si quilibet vero religiosus ac Deum timens talia gerentes compescere tentavisset, ab eisdem insania notabatur. Sed vir integerrimae fidei ac constantiae pater, videlicet Willelmus, quem jam supra commemoravimus, rejecto pudore sumptaque spiritali invectione, regem pariter ac reginam, cur talia in suo regno permitterent fieri, acerrime increpavit, quippe quod caeterorum honestissimum honore et religiositate diutius claruerat regnorum. Caeteros quoque inferioris gradus seu ordinis ita redarguens comminabatur, ut plerique monitionibus illius coerciti, relicta superstitiosa vanitate, in pristinum se reformarent usum. Asserebat igitur idem abbas haec omnia molimina calteria esse Satanae; ac si quis hominum talibus insigniis calteriatus ex hoc saeculo migrasset, difficulter a diaboli vinculis posse eripi. In pluribus tamen nequam usus convaluit, cujus etiam detestans elogium paucis heroicis pernotavi:

Anno post Dominum terris de Virgine natum
Milleno, gravibus homines erroribus acti,
Dum cupimus rerum species intendere plures,
Praeteritisque placet studiis componere mores,
Objectat sese novitas incauta periclis.
Ecce priora sibi rident, et tempora nostri
Ludicra, quaeque probris sociant, tumque usibus aptant
Turpia nec horrent, animis et seria calcant.
Quae justos rexere viros, honesta refutant.
Corpore perverso creat haec nunc vita tyrannos,
Trunca veste viros, sine foedere pacis ineptos.
Consilio muliebre gemit respublica laxa.
Fraus, raptus, quodcunque nefas dominantur in orbe.
Nullus honor sanctis, nulla est reverentia sacris.
Hinc gladius, pestisque, fames, populantur ubique.
Nec tamen impietas hominum correcta pepercit.
Ac nisi magna Dei pietas protenderet iram,
Infernus hos terricrepo consumeret ore.
Hoc habet infelix peccandi consuetudo,
Quod plus quis peccat minus hic peccare pavescat,
Quisque minus peccat, magis hic peccare timescat.

 

237 LIVRE TROISIÈME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAINTENANT que nous avons donné quelques détails sur les faits antérieurs au onzième siècle, nous allons commencer le troisième livre de cet ouvrage par raconter, comme nous l'avons promis, les événemens qui ont eu lieu depuis l'an 1000. Nous avons déjà dit que, peu de temps avant, l'univers entier avait eu à regretter la perte de quelques grands personnages de l'Ordre des religieux ou de la noblesse. Cependant on vit paraître après eux, en Italie et dans les Gaules, des hommes de l'une et de l'autre classe, distingués par leur mérite, et dont la conduite et les œuvres méritent d'être proposées pour exemple à la postérité. Sous les deux rois les plus chrétiens, Henri, chez les Saxons, et Robert, chez les Français, la tranquillité de leur pays ne fut point troublée par des guerres étrangères, mais la patrie fut déchirée souvent par des divisions intestines. Car, si les méchans se font quelquefois une gloire d'inspirer de la crainte, les bons sont quelquefois aussi forcés d'y recourir, pour se faire respecter. Ainsi, tout le peuple romain, par l'entremise du vénérable pape Benoît, ayant appelé Henri au trône des Lombards, cette nation, toujours perfide, n'y voulut pas consentir. Ils reconnurent et firent sacrer roi un certain Ardoin1. Cepen- 238 dant, après une longue et vigoureuse résistance et des pertes considérables, ils finirent par se soumettre aux volontés de l'empereur. Arrivé à Pavie, Henri se fit construire, parles Lombards, un palais magnifique, et après avoir obtenu les honneurs de l'empire, il fit monter sur le trône avec lui la fille de Sigefroi, duc des Saxons2. Voyant bientôt qu'il n'en pourrait avoir d'enfans, il ne la répudia pas pour cela, mais il légua à l'Église chrétienne l'héritage auquel ces enfans auraient eu droit. Il fonda aussi un monastère en Saxe, dans un lieu nommé Bavoberch3, c'est-à-dire, mont de Savon, car en langue teutonique, Berch signifie mont. Ce monastère, enrichi par les libéralités sans nombre du pape Benoît, fut dédié à la mémoire du prince des Apôtres; et, d'après l'avis du même pontife, Henri fit ériger cette église en siége épiscopal. Il y établit un évêque auquel il assura en biens-fonds un revenu des plus considérables.


CHAPITRE Ier.
Etienne, roi des Hongrois. Guerres des Bénéventins.

Au même temps, les Hongrois qui habitaient les bords du Danube furent convertis avec leur roi à la 239 religion chrétienne. Ce prince reçut à son baptême le nom d'Etienne4, et devint très-bon catholique. Il épousa la sœur de l'empereur Henri. A compter de ce moment, tous les pélerins d'Italie et des Gaules qui voulaient visiter le temple du Seigneur à Jérusalem, renoncèrent à s'y rendre par mer, comme auparavant, et préférèrent passer par les États de ce roi. Grâces bientôt aux soins d'Etienne, la route devint très-sûre. Il accueillait comme des frères tous ceux qui se présentaient, et leur faisait des présens magnifiques. Cette conduite détermina une foule innombrable de nobles et d'hommes du peuple à entreprendre le pèlerinage de Jérusalem.

Ce fut aussi vers ce temps que l'empereur Basile, qui gouvernait le saint empire de Constantinople, donna ordre à l'un de ses satrapes, nommé Catapont5 (sans doute parce qu'il commande le long des côtes), d'aller lever des contributions sur les villes transmarines qui dépendaient de l'empire romain. Le satrape obéit de grand cœur, et envoya une flotte grecque piller l'Italie. Les Grecs poursuivirent cette entreprise pendant deux ans, et réussirent même à subjuguer une partie de la province de Bénévent.

Sur ces entrefaites, un Normand, nommé Rodolphe6, homme d'une hardiesse à toute épreuve, encourut "la disgrâce du comte Richard. Redoutant la colère de ce seigneur, il prit avec lui tout ce qu'il put empor- 240 1er, et vint à Rome exposer ses raisons au souverain pontife, Benoît7. Le pape, frappé de son noble maintien et de sa mine guerrière, commença à se plaindre devant lui de l'irruption que tes Grecs repaient de faire dans l'Empire romain. Mais ce qui excitait le plus vivement sa douleur et ses regrets, c'est que, parmi tous les siens, il ne se trouvait pas un homme capable de repousser les attaques de l'étranger. A ces paroles du pontife, Rodolphe8 se proposa pour faire la guerre aux Grecs, pourvu qu'il fût seulement secondé par les Italiens qui avaient de plus que lui à défendre les intérêts de leur véritable patrie. Aussitôt le pape l'adressa avec sa suite aux grands du pays de Bénévejit, leur enjoignant de lui céder toujours le commandement dans les combats, et d'obéir unanimement à ses ordres. Les Bénéventins l'accueillirent en effet comme le pape l'avait prescrit. Rodolphe se mit sur-le-champ à la poursuite des Grecs qui levaient des contributions dans les villes, les attaqua, leur enleva leur butin et les massacra. A cette nouvelle, leurs compagnons, qui avaient déjà soumis des villes et des châteaux, réunirent leurs bandes éparses, et livrèrent bataille à Rodolphe et aux siens. Les Grecs perdirent le plus grand nombre de leurs soldats dans ce combat, et furent obligés ensuite d'évacuer quelques forts, que Rodolphe se hâta d'occuper avec son armée victorieuse. Après ce désastre, les vaincus envoyèrent à Constantinople demander du renfort à ceux qui les avaient chargés de cette expédition. On équipa en effet une nouvelle flotte, qui débarqua sur 241 les côtes d'Italie une armée beaucoup plus nombreuse qu'auparavant. Cependant, quand on vint à savoir de tous côtés que quelques Normands avaient ainsi remporté la victoire sur ces Grecs si orgueilleux, on vit les compatriotes de Rodolphe quitter en foule leur pavs, avec leurs femmes et leurs enfans, pour venir le retrouver en Italie. Non seulement ils obtinrent l'agrement de Richard, leur comte, mais ils ne firent même que suivre en cela ses conseils. Ils pénétrèrent hardiment jusqu'au pied des Alpes, en un lieu nommé le Mont-Jouy. Les seigneurs du pays, pour satisfaire leur cupidité, avaient établi dans cet endroit des barrières et des gardes qui percevaient un droit de passage. On voulut aussi l'exiger des Normands, et leur fermer les portes; mais bientôt les barrières sont brisées, les gardes massacrés et le passage emporté par la force. Enfin, ils parvinrent jusqu'à Rodolphe, qui reçut ainsi un renfort considérable. Les deux partis ayant donc réparé leurs pertes, en vinrent aux mains dans un second combat: le carnage fut grand des deux côtés, mais la victoire resta encore aux Normands. Quelque temps après on engagea une troisième bataille, et les deux armées se retirèrent également fatiguées du combat. Rodolphe voyant diminuer le nombre de ses braves compagnons, et sachant par expérience que les hommes du pays n'étaient pas propres à la guerre, se rendit avec quelques soldats auprès de l'empereur Henri pour lui rendre compte de cette affaire. Ce prince lui fit un accueil des plus honorables, et lui donna même de riches présens, car il avait depuis long-temps conçu le desir de voir un guerrier si renommé. Henri leva aussitôt 242 une armée formidable, et se disposa à défendre la république. Les Grecs croyant, au contraire, que Rodolphe leur avait abandonné le pays, se jetèrent promptement dans les forts qu'il leur avait enlevés, mais en vain, après sa victoire. Ils élevèrent aussi des murs à la hâte autour de l'ancienne ville de Troade, et la remplirent d'un grand nombre d'hommes et de femmes.

Cependant l'empereur s'étant mis eh marche pour le pays de Bénévent9, emporta et soumit sur son passage toutes les villes et les châteaux que les Grecs avaient soustraits à son empire. Quand il fut devant Troade, les rebelles qui s'y étaient enfermés lui opposèrent une longue et vigoureuse résistance, espérant que l'été suivant Basile lui-même viendrait les secourir, car les Grecs les avaient flattés de cette espérance, «joutant qu'Henri serait réduit à l'humiliation d'embrasser en tremblant les pieds de leur empereur. Le monarque cependant assiége la ville avec son armée, et fait dresser ses machines pour la prendre de vive force. Les assiégés font une sortie à la faveur de la nuit, emportant avec eux des torches enduites de poix, et mettent le feu aux machines, qui bientôt sont consumées. L'empereur, à cette vue, enflammé de colère, fait reconstruire des machines plus solides, que l'on couvre tout entières de cuirs frais, et dont il confie la défense à des gardes vigilans. Déjà le siége durait depuis trois mois. Les deux partis étaient épuisés par les pertes qu'ils avaient souffertes (car la dysenterie avait fait des ravages dans le camp de l'empereur). Enfin les assiégés, mieux conseillés, trou- 243 vèrent moyen d'échapper à leur ruine. Un jour ils prirent un ermite revêtu de l'habit de moine, comme on en voit beaucoup en Italie, lui mirent une croix à la main et lui donnèrent à conduire tous les enfans en bas âge qu'on put trouver dans la ville. Ils pénétrèrent jusqu'à la tente de l'empereur, en criant toujours à haute voix Kyrie eleison. L'empereur, les ayant entendus, leur fit demander ce qu'ils voulaient. On lui répondit qu'ils imploraient sa pitié en faveur de leur malheureuse ville. «Celui qui sonde les cœurs, dit Henri, «sait bien que les pères de ces enfans sont leurs «bourreaux plutôt que moi.» Et il ordonna, les larmes aux yeux, qu'on les reconduisît vers la ville, sans leur faire aucun mal. Ses ordres furent exécutés. Une autre fois, dès la pointe du jour, ils sortirent encore de la ville, en criant comme auparavant Kyrie eleison, jusqu'à ce que leurs voix perçantes fussent parvenues à l'oreille de l'empereur. Il sortit aussitôt de sa tente, et, jetant les yeux sur cette troupe innocente, il se sentit ému de pitié; et, comme c'était un prince plein de sagesse, il leur dit, en empruntant les paroles du Seigneur, J'ai pitié de cette foule10. On lui avait déjà entendu dire que s'il avait le bonheur de prendre la ville, il voulait que tout ce qu'on y trouverait du sexe masculin fût suspendu à la potence, qu'on brûlerait le reste, et que les murs de la ville seraient rasés; mais il se contenta de faire savoir alors aux premiers citoyens de la ville que, s'ils voulaient mériter leur pardon et apaiser sa colère, il fallait renverser eux-mêmes la partie des murailles de leur ville qui semblait rester debout comme pour 244 insulter à ses machines. Les assiégés ne reçurent pas plus tôt cet avis, qu'ils s'empressèrent d'exécuter à l'envi les volontés du prince. L'empereur exigea ensuite qu'ils vinssent le trouver désarmés, et leur fit reconstruire les murs qu'ils avaient abattus; enfin il se fit donner des otages par tous les principaux du pays et retourna en Saxe. Les Normands revinrent aussi dans leur patrie avec Rodolphe leur chef, et reçurent à leur retour les félicitations du prince Richard. Au mois de juillet de l'année suivante11, l'empereur Henri mourut en Saxe, et fut enseveli avec honneur dans le monastère de Bavoberch qu'il avait fondé lui-même, comme nous l'avons déjà dit, en l'honneur du prince des Apôtres.

 

CHAPITRE II.
Robert, roi des Français.

LE roi Robert, qui gouvernait alors les États des Français, eut beaucoup à souffrir des outrages que lui prodiguait l'insolence de ses sujets, surtout de ceux que les deux Hugues, son père et son aïeul, ou son propre choix, avaient tirés d'un rang obscur, souvent même d'une basse naissance, pour les élever au faîte des honneurs. A leur tête se trouvait Eudes, fils de Thibaut de Chartres, surnommé le Tricheur, et une foule d'autres seigneurs moins puissans, qui se faisaient un titre à la révolte de cequi aurait dû leur imposer une plus humble soumission. On comptait aussi 245 parmi eux le second Eudes, fils du premier12, qui surpassait tous les autres en perfidie comme en pouvoir. En effet, Etienne, comte de Troyes et de Meaux, fils d'Héribert et cousin du roi, étant mort sans enfans, Eudes s'empara, malgré le vœu du monarque, des vastes possessions qui devaient de bon droit rentrer dans les domaines de Robert. Il y eut aussi de longues querelles et de guerres fréquentes entre le même Eudes et Foulques d'Angers, tous deux gonflés d'orgueil, et par conséquent peu disposés à la paix. Guillaume, beau-fils du duc Henri, et fils d'Adalbert, duc des Lombards, se révolta aussi quelque temps contre son roi; il était soutenu par Landri, comte de Nevers, son gendre, et Brunon, évêque de Langres, dont il avait épousé la sœur. Il avait eu de ce mariage des fils et des filles; l'aînée de ces dernières avait épousé Landri: les autres furent données aux deux Guillaume, celui d'Arles, et celui de Poitou. Un de ses fils, Rainaud, épousa Adélaïde, fille de Richard, duc de Rouen. Quoique étranger dans les Gaules, puisqu'il avait même été, dans son enfance, enlevé par surprise du pays des Lombards, et remis adroitement, par les manœuvres habiles d'un moine, entre les mains de sa mère, en Bourgogne, ce Guillaume réussit à égaler, par ses richesses et par le nombre de ses soldats, les seigneurs les plus puissans du pays. Cependant il éprouva une très-vive résistance de la part de Hugues, fils de Lambert, comte de Châlons-sur-Saône. Ce Lambert, homme de très-rare mérite, entre autres excellentes actions de sa vie, fit élever, dans le canton d'Autun, en l'honneur de sainte Marie et de 246 saint Jean-Baptiste, un monastère appelé Paray13, où il reçut plus tard les honneurs de la sépulture. Hugues était aussi évoque d'Aùtun, et le roi lui avait conféré l'administration du comté de son père, qui n'avait pas laissé d'autre enfant mâle; aussi les ennemis de Robert étaient-ils en même temps les siens, parce qu'il resta toujours fidèle à l'obéissance qu'il devait au roi.

Robert épousa une parente de ce seigneur, Constance, aussi constante de cœur que de nom, et qui était digne du trône. Elle était fille de Guillaume, duc de la première Aquitaine. Il en eut quatre fils et deux filles. Un certain Hugues, surnommé de Beauvais, chercha pendant quelque temps à répandre des semences de haine et de discorde entre le roi et sa femme, et parvint même à rendre la reine odieuse à Robert. Il espérait tourner cette désunion au profit de sa grandeur, et il réussit en effet à se faire donner, par le roi, le titre de comte du palais. Mais un jour que le roi était allé chasser dans la forêt, avec le comte Hugues qui ne le quittait pas, douze braves chevaliers, apostés par Foulques d'Angers, oncle de la reine, égorgèrent Hugues sous les yeux du roi. Robert, que cet événement attrista quelque temps, finit pourtant par vivre, comme il le devait, en bonne intelligence avec la reine. Ce prince, en sage serviteur de 247 Dieu, aima toujours les humbles, et détesta de toutes ses forces les orgueilleux. En effet, lorsqu'un siége épiscopal venait à vaquer dans ses États, par la mort d'un prélat, il veillait avec le plus grand soin à ce qu'on lui donnât pour successeur quelque pasteur utile au bien de l'Église, fût-il d'une basse extraction, et non quelque personnage noble, asservi aux pompes du siècle. Aussi rencontra-t-il souvent une vive opposition dans les grands du royaume, qui, méprisant les humbles, choisissaient toujours des orgueilleux comme eux.

Il fut toujours en paix avec les rois ses voisins, surtout avec l'empereur Henri, dont nous avons parlé plus haut. En voici un exemple: ils vinrent un jour sur les bords de la Meuse, qui séparait leurs deux États, pour avoir ensemble une entrevue. Plusieurs seigneurs des deux royaumes commençaient déjà à murmurer tout bas qu'il ne convenait à aucun de ces deux souverains, égaux par la puissance, de s'humilier jusqu'à passer le fleuve, comme pour aller implorer la protection de l'autre. Il valait mieux, disait-on, qu'ils se fissent transporter sur des barques au milieu du fleuve, pour conférer ensemble. Mais ils pratiquaient tous deux, au fond du cœur, cette maxime du Sage: Plus tu es grand, plus il faut t'humilier en toutes choses14. L'empereur, s'étant levé de bon matin, passa avec un cortége peu nombreux dans le camp du roi des Français; ils se jetèrent tendrement dans les bras l'un de l'autre: la sainte messe fut célébrée devant eux, avec solennité, par des évêques; puis ils dînèrent ensemble. Après le repas, le roi Ro- 248 bert offrit à Henri des présens inestimables en or, en argent, et en pierres précieuses. Il lui présenta de plus cent chevaux richement enharnachés, chacun avec un casque et une cuirasse. Il lui dit en même temps que plus il lui verrait refuser des présens qui lui étaient offerts, plus il croirait avoir perdu de son amitié; mais Henri, voyant la libéralité de son royal ami, ne voulut accepter en tout qu'un livre de l'évangile incrusté d'or et de pierres précieuses, et un phylactère pareillement orné, contenant la dent de saint Vincent, prêtre et martyr. Sa femme accepta aussi deux boîtes d'or. Il quitta ensuite Robert en le remerciant de ses dons. Le lendemain, le roi Robert, accompagné de ses évêques, vint dans la tente de l'empereur qui le reçut avec grandeur, et lui offrit, après le repas, cent livres d'or pur. Le roi ne voulut accepter aussi qu'une couple de boîtes d'or. Enfin, après avoir resserré les nœuds de leur amitié, ils revinrent tous deux dans leur palais. Robert fut toujours traité avec la même libéralité par d'autres rois, comme Ethelred, roi dés Anglais, Rodolphe, roi des Austrasiens, et Sanche, roi de Navarre dans les Espagnes. Ces princes lui envoyèrent des présens et lui demandèrent des secours.

 

249 CHAPITRE III.
Apparition d'une comète: ce qu'elle annonce.

Sous le règne de ce monarque, on vit dans le ciel, vers l'occident, une étoile que l'on appelle comète. Elle apparut dans le mois de septembre, au commencement de la nuit, et resta visible près de trois mois. Elle brillait d'un tel éclat qu'elle semblait remplir de sa lumière la plus grande partie du ciel; puis elle disparaissait au chant du coq. Mais décider si c'est là une étoile nouvelle que Dieu lance dans l'espace, ou s'il augmente seulement l'éclat ordinaire d'un autre astre, pour annoncer quelque présage à la terre, c'est ce qui, appartient à celui-là seul qui sait tout préparer dans les secrets mystères de sa sagesse. Ce qui paraît le plus prouvé, c'est que ce phénomène ne se manifeste jamais aux hommes, dans l'univers, sans annoncer sûrement quelque événement merveilleux et terrible. En effet, un incendie consuma bientôt l'église de Saint-Michel-Archange, bâtie sur un promontoire de l'Océan, et qui a toujours été l'objet d'une vénération particulière par tout l'univers15. C'est là qu'on peut le mieux observer l'effet de la loi admirable qui a soumis le flux et le reflux de l'Océan aux révolutions progressives de la lune. Le flux de la mer, sur ces côtes, s'appelle Malinas, et le reflux Ledones. C'est surtout ce phénomène qui 250 attire en ce lieu les voyageurs de plusieurs pays de la terre. Il y a aussi près de ce promontoire une petite rivière nommée Ardres, qui grossit tout-à-coup ses eaux après cet événement, et cessa d'offrir un libre passage. Les personnes qui voulaient se rendre à l'église de Saint-Michel furent même quelque temps arrêtées par cet obstacle imprévu. Mais bientôt le ruisseau rentra dans son| lit ordinaire, laissant sur le rivage des traces profondes de son passage.

Le vénérable père Abbon, de l'abbaye de Saint-Benoît, de Fleury, passa dans la province des Gascons méridionaux, pour y propager le goût de la dévotion monastique. Il s'y retira dans un couvent où il se concilia le respect et l'affection générale par son zèle à accomplir tous ses devoirs de piété. Mais un jour quelques hommes qui s'étaient pris de dispute à la porte du couvent, se laissant emporter par la colère, excitèrent un tumulte violent. Le vénérable père Abbon accourut pour mettre la paix, tenant dans ses mains des tablettes et un stylet. Un homme de la foule, inspiré par le diable, se précipita sur lui, et lui perça le côté d'un coup de lance. C'est ainsi qu'Abbon devint martyr du Christ. Son meurtrier, dit-on, fut bientôt saisi par le démon, et termina misérablement sa vie. Les compagnons du bon père, et tous les fidèles de la province, ensevelirent son corps avec le plus grand respect, et le Seigneur, pour honorer la mémoire de ce saint martyr, accorda sur sa tombe un grand nombre de bienfaits aux hommes.

Les évêques de l'Italie et des Gaules agitaient alors diverses questions dans leurs synodes et leurs assemblées; par exemple, celle des jeûnes, que la plupart 251 des fidèles observent entre l'Ascension du Sauveur et la Pentecôte. Ils décidèrent que les prêtres ne pourraient exiger d'abstinence que le samedi de la Pentecôte, mais qu'on n'empêcherait pas les fidèles de s'y soumettre volontairement eux-mêmes. On s'occupa aussi de savoir pourquoi les moines chantaient, contre l'usage de l'Église romaine, l'hymne Te deum laudamus trois ou quatre dimanches avant la Nativité, ou même dans le temps du carême. Les abbés et les moines répondirent à cette inculpation qu'ils n'avaient d'autre excuse que les préceptes de la règle de saint Benoît, cet excellent père si justement fameux, dont le pape Grégoire avait écrit lui-même et comblé d'éloges la vie et les paroles. Les évêques reconnurent la vérité et la justesse de cette réponse, et l'usage des moines fut maintenu. Les mêmes prélats discutèrent long-temps aussi une autre question. Il s'agissait de décider s'il ne serait pas plus convenable de placer en tout autre temps que le carême le jour de l'Annonciation du Seigneur, qui se célèbre le 26 mars. Quelques-uns prétendaient que l'on pouvait, à l'exemple des Espagnols, célébrer ce saint jour le i8 décembre. En effet, du temps que j'étais au monastère de Cluny, avec les autres frères, il y vint de l'Espagne plusieurs moines d'une conduite exemplaire, et qui pratiquaient depuis long-temps les usages de leur pays. Quand le jour de la Nativité du Seigneur approcha, ils demandèrent au vénérable Odilon, abbé de Cluny, la permission de célébrer l'Annonciation selon leur coutume. Ils l'obtinrent en effet, et se séparèrent des autres frères pour accomplir cette solennité; mais. 252 deux vieillards du lieu eurent pendant la nuit une vision: il leur sembla qu'un des moines espagnols prenait un enfant sur l'autel avec une pelle à feu, et le jetait dans une chaudière remplie de braise: «Mon père, mon père, s'écriait l'enfant, ils m'ôtent ce que tu m'as donné.» En un mot, l'usage antique devait prévaloir, et il prévalut en effet.

 

 

CHAPITRE IV.
Restauration des églises dans tout l'univers.

PRÈS de trois ans après l'an i000, les basiliques des églises furent renouvelées dans presque tout l'univers, surtout dans l'Italie et dans les Gaules, quoique la plupart fussent encore assez belles pour ne point exiger de réparations. Mais les peuples chrétiens semblaient rivaliser entre eux de magnificence pour élever des églises plus élégantes les unes que les autres. On eût dit que le monde entier, d'un même accord, avait secoué les haillons de son antiquité, pour revêtir la robe blanche des églises. Les fidèles, en effet, ne se contentèrent pas de reconstruire presque toutes les églises épiscopales, ils embellirent aussi tous les monastères dédiés à différons saints, et jusqu'aux chapelles des villages. Le monastère de Saint-Martin de Tours fut un des plus beaux édifices construits à cette époque. Le vénérable Hérivée, qui en était archiclave, avait fait abattre l'ancien, et il eut le plaisir, avant sa mort, de voir s'élever sur ses ruines un nouvel ouvrage d'une beauté merveilleuse. 253 Si l'on voulait choisir dans cette époque un modèle incomparable à proposer aux hommes, il suftirait d'écrire exactement la vie et les actions de ce saint personnage, depuis son enfance jusqu'au terme de cette vie mortelle. Issu d'une des plus nobles maisons des Français, il était plus noble encore par son esprit que par sa naissance; et comme le lis et la rose naissent du sein des épines, il naquit dans la famille la plus orgueilleuse du pays. Élevé noblement comme tous les enfans de grandes maisons, il fréquenta ensuite les écoles où il pouvait s'instruire dans les arts libéraux. Mais s'étant aperçu qu'ils étaient plus propres à former des cœurs rebelles qu'à les rendre dociles à la voix de Dieu, il crut qu'il serait assez heureux s'il pouvait seulement en rapporter son ame sauve. Il renonça donc aux études des sciences mondaines, et s'enfuit secrètement dans un monastère, où il demanda dévotement à être reçu au nombre des moines. Comme il appartenait à une famille illustre, les frères du monastère, redoutant le ressentiment de ses pareils, ne voulurent jamais céder à ses sollicitations. Cependant ils le gardèrent avec eux, et lui promirent sur leur foi que, si ses parens ne s'y opposaient pas de vive force, ils consentiraient bien volontiers à sa demande. Enfin, tout le temps qu'il vécut avec eux, sa conduite fut toujours digne de la sainteté qu'il devait montrer plus tard, et tous les frères reconnurent en lui un modèle qu'ils devaient imiter. Cependant son père n'ignora pas long-temps sa retraite et ses intentions. Aussitôt, saisi de fureur, il vint au monastère pour en arracher son fils, qui déjà aspirait à des biens plus solides que tous les biens 254 de ce monde. Après de longues et inutiles remontrances, il l'entraîna de force hors du monastère, et l'emmena avec lui à la cour du roi. Il pria le monarque de chercher à ébranler les dispositions du jeune homme, en lui promettant quelques avantages brillans. Le roi Robert, prince dévot et pieux, lui conseilla donc avec douceur de différer pour le moment l'exécution de ses nobles desseins, et lui conféra sur-le-champ le titre d'archiclave de l'église de Saint-Martin, en attendant qu'il pût élever à l'épiscopat un homme si digne en tout de servir aux autres d'exemple. En effet, on essaya plusieurs fois depuis de l'élever au pontificat, mais on ne put jamais réussir à vaincre ses refus. Il put bien consentir, quoiqu'avec répugnance, à se charger de l'administration d'une église, et à revêtir quelquefois l'habit blanc, selon l'usage des chanoines, mais il conserva toujours l'ame et la conduite d'un moine. Toujours couvert d'un cilice sur la peau, mortifiant son corps par un jeûne continuel, avare envers lui-même, prodigue envers les pauvres, il pratiquait avec un zèle infatigable l'exercice des veilles et des prières. Enfin cet homme, plein de l'esprit de Dieu, concut la pensée d'agrandir et d'élever tout le corps de bâtiment dont se composait l'église confiée à sa garde; et bientôt, dirigé par les conseils du Saint-Esprit, il donna l'ordre aux ouvriers de jeter les fondemens de cet édifice incomparable, qu'il eut le bonheur d'achever, comme il l'avait desiré.

Quand il eut accompli cette entreprise et rassemblé plusieurs évêques, il s'occupa de consacrer à Dieu son ouvrage; et le jour même où l'on en fit la dédicace, il eut soin d'y faire transférer le grand 255 saint Martin, confesseur de Jésus-Christ. La consécration de cette église eut lieu le 4 du mois de juillet. On dit aussi que cet homme de Dieu, quelques jours avant la translation de saint Martin, pria le Seigneur de manifester au peuple son amour pour l'Église son épouse, en accordant à ce grand saint d'opérer encore quelque miracle, comme il avait fait autrefois. Mais pendant qu'il était prosterné pour faire cette prière, saint Martin lui apparut, et lui dit avec douceur: «Mon cher fils, sachez que vous pouvez obtenir de Dieu bien plus que vous ne lui demandez; mais aujourd'hui les miracles qu'il a déjà fait éclater doivent nous suffire, car le moment de la moisson approche où chacun va récolter selon ce qu'il a semé. Il faut, à présent, demander à Dieu, pour tous les pécheurs, ce remède salutaire qui guérit les ames malades; aussi je ne me lasse pas d'implorer pour elles sa miséricorde. Croyez pourtant que j'emploie surtout mon intervention près de lui en faveur des Chrétiens qui le servent avec un zèle assidu dans cette église, car il en est d'autres qui se laissent trop asservir aux affaires de ce monde, ou [qui, embrassant le parti de la guerre, périssent égorgés dans les combats; et. ceux-là, je ne dois point vous cacher que la clémence du Seineur accorde à peine, à nos prières, qu'ils soient arrachés aux ministres des ténèbres pour passer dans des lieux plus frais et dans le séjour de la lumière. Au reste, continuez d'accomplir le vœu admirable que vous avez fait au Seigneur.» Le jour désigné pour la dédicace de l'église étant enfin arrivé, tous les évêques et les abbés étant rassemblés avec 256 une foule innombrable de /idèles des deux sexes et des deux ordres, au moment où on allait commencer la pieuse cérémonie, le respectable Hérivée ne manqua pas de communiquer ces révélations aux saints prêtres qui se trouvaient là réunis. Quand la consécration fut achevée, et que toutes les solennités d'usage eurent été scrupuleusement accomplies, Hérivée commença à mortifier son corps par les macérations d'une pénitence encore plus rigoureuse, et se retira dans une petite cellule dépendante de son église, pour y passer sa vie à réciter des psaumes et des prières. Quatre ans après, il connut qu'il allait abandonner la terre, et bientôt il commença à ressentir les atteintes de la maladie. Déjà même les fidèles accouraient en foule pour le voir, et attendaient quelque miracle, qu'un homme d'une sainteté si généralement reconnue ne pouvait manquer d'opérer en mourant. Mais Hérivée, dont la sagesse avait percé l'avenir, leur donna le conseil de s'occuper d'autres soins: «N'attendez pas, leur disait-il, un prodige que vous ne verrez point: priez plutôt pour moi le Dieu de miséricorde.» Enfin, à sa dernière heure, il répéta souvent en élevant les mains et les yeux vers le ciel: «Seigneur, ayez pitié de moi; Seigneur, ayez pitié de moi»; et il rendit l'esprit en prononçant ces paroles16. Il fut enseveli dans la même église où reposait aussi le corps du bienheureux saint Martin.

 

 

257 CHAPITRE V.
Monastères reconstruits ou fondés par l'abbé Guillaume.

UN des hommes qui se distinguèrent le plus à cette époque par leur zèle à améliorer la maison de Dieu, ce fut l'abbé Guillaume, que le bienheureux Maïeul avait d'abord nommé abbé de l'église de Saint-Bénigne, martyr. Il changea aussitôt le plan de cette église avec tant d'art et de goût, qu'il serait difficile d'en citer un second exemple aussi heureux. Il ne mérita pas moins d'éloges par l'observation rigoureuse de la règle, et notre Ordre n'eut pas à cette époque de propagateur plus zélé. Mais en méritant par cette conduite l'affection de tous les religieux et des Chrétiens fidèles, il n'en fut que plus exposé aux calomnies et aux embûches des impies et des traîtres. Il était né en Italie; sa famille était d'une haute noblesse, et il s'était acquis une noblesse plus glorieuse encore par sa science. Il fonda dans sou pays natal, sur les terres mêmes qui composaient son patrimoine, un monastère très-abondant en toute espèce de grâces. Cet endroit se nommait Vulpie, mais Guillaume changea ce nom en celui de Fructuaire, qu'il donna au monastère. Parmi les nombreux bienfaits dont il combla ce couvent, il fit choix du père Jean, son imitateur fidèle en toutes choses, pour le placer à la tête des moines. Comme Guillaume était doué d'un esprit vif et d'une prudence peu ordinaire, il tenait toujours le premier rang dans les palais des rois et des autres 258 princes. Aussi toutes les fois qu'un monastère venait à perdre son pasteur, aussitôt les rois, les comtes ou les évêques le priaient d'en prendre la direction pour le réformer; car on remarquait que les monastères ainsi confiés à son patronage l'emportaient sur tous les autres par leur sainteté comme par leurs richesses. Il donnait lui-même la plus ferme assurance que toutes les fois que des moines observeraient strictement la règle de notre Ordre, ils ne manqueraient jamais de rien; et les lieux qu'il a dirigés en fournissent une preuve convaincante. On dit que l'institution de cet Ordre, avec ses usages et ses coutumes, a pris naissance dans les monastères soumis à la règle du vénérable père saint Benoît, et que c'est le bienheureux saint Maur, son disciple, qui l'a introduite en France. On sait aussi, par des rapports certains, qu'après la mort du dernier saint, les moines ayant été chassés, par l'invasion des ennemis, du couvent de Glanfeuil, qu'il avait fondé lui-même dans l'Anjou, comme nous le lisons dans son histoire, vinrent au monastère de saint Savin, confesseur du Poitou, emportant avec eux tout ce qu'ils purent sauver dans leur fuite, et y pratiquèrent pendant quelque temps la règle qui leur avait été enseignée. Bientôt leur zèle s'étant refroidi, la règle de leur communauté fut adoptée dans le monastère de Saint-Martin d'Autun, et y resta quelque temps en vigueur. Elle changea d'asile pour la troisième fois, et vint occuper, dans la Bourgogne supérieure, le couvent de Baume17. Enfin, fatigué pour ainsi dire de ce long pélerinage, Dieu voulut qu'elle 259 choisît pour son lieu de repos et pour siége de sa sagesse le monastère de Cluny, où les germes qu'elle avait apportés devaient bientôt multiplier et fructifier à l'infini. Ce monastère avait pris son nom de la position qu'il occupe dans un lieu bas et incliné, ou plutôt il lui venait de cluere, qui veut dire chez nous s'accroître. En effet, depuis son origine, ce monastère a pris un accroissement rapide, grâces à la libéralité de ses différens bienfaiteurs.

Ce fut donc Bernon, abbé du monastère de Baume, qui bâtit le couvent de Cluny18, dans le Mâconnais, sur la Grosne, par l'ordre du pieux Guillaume, duc d'Aquitaine. Ce monastère, dit-on, ne reçut d'abord d'autre dotation que quinze petites métairies19 cependant il paraît qu'il fut composé d'abord de douze frères, dont la semence féconde a multiplié d'une manière si prodigieuse, et rempli tout l'univers d'armées innombrables dévouées au service du Seigneur. Ils méritèrent par leur attachement constant aux œuvres divines, c'est-à-dire à la justice et à la piété, d'être comblés de tous les biens; et ils ont laissé après eux un exemple digne d'être proposé à l'imitation des autres. Bernon, en mourant, laissa l'administration du couvent à l'abbé Eudes20, homme d'une grande piété et d'une sagesse profonde, dont les mœurs et la conduite portaient toujours l'empreinte de la sainteté, et qui avait été chargé de diriger l'église de Saint-Martin de Tours. Il contribua si heureusement à la propagation de notre Ordre, que tous les monastères 260 d'un rang distingué qui se trouvaient contenus dans l'Italie et dans les Gaules, jusqu'à l'Océan, se faisaient honneur d'être soumis à son autorité. A sa mort, il fut remplacé par Aimar, homme simple, qui ne fut pas sans doute aussi fameux que son prédécesseur, mais qui ne mit pas moins d'exactitude dans l'observation de la règle. Après lui fut élu le vénérable père Maïeul, dont nous avons parlé plus haut, et qui choisit lui-même pour successeur Odilon. C'est le cinquième abbé de Cluny depuis Bernon, qui en est le fondateur. Souvent on a appelé des frères de ce monastère dans diverses provinces; souvent aussi on en a choisi pour les mettre à la tête des abbayes, et partout ils ont servi avec succès la cause du Seigneur. Quoi qu'il en soit, le père Guillaume, dont nous parlions au commencement de ce chapitre, est sans contredit le propagateur le plus actif et le plus heureux de notre Ordre qui ait encore existé.

 

CHAPITRE VI.
Reliques de saints découvertes de tous côtés.

QUAND le monde entier eut donc, comme nous l'avons déjà dit, revêtu la robe blanche, en renouvelant les basiliques des églises, quelque temps après, dans l'année 1008 de l'Incarnation du Sauveur, grâces à diverses révéla tions et à des indices certains, on parvint à retrouver des reliques saintes, depuis long-temps cachées à tous les yeux. Les saints eux-mêmes vinrent, par l'ordre de Dieu, réclamer les honneurs 261 d'une résurrection sur la terre, et apparurent aux regards des fidèles, dont ils remplirent l'ame d'une foule de consolations. On sait que ces révélations commencèrent à Sens, ville des Gaules, dans l'église de Saint-Etienne, martyr. L'archevêque Leuteric, qui y présidait, fit des découvertes vraiment admirables en fait d'antiquités sacrées; et même entre plusieurs autres objets qui étaient restés ignorés, il paraît qu'il trouva un fragment de la verge de Moïse. A cette nouvelle, tous les fidèles accoururent, non seulement des provinces gauloises, mais même de toute l'Italie et des régions d'outre mer. Un grand nombre de malades furent guéris alors par l'intervention des saints, et revinrent de ce pélerinage en pleine santé. Mais c'est une chose malheureusement trop commune que de voir les hommes, entraînés par la cupidité, se faire un instrument de ruine de ce qui devait d'abord servir à leur avantage; à peine cette ville, devenue pour ainsi dire le rendez-vous des peuples, eut-elle acquis une opulence qu'elle devait à la piété des fidèles, que ses ingrats citoyens en conçurent un orgueil extrême. Frotmond, comte de Sens, vint à mourir21. C'était un homme simple et juste; mais son fils, qui succéda à ses titres, ne tarda pas à faire regretter l'administration de son père. Il s'abandonna à tous les vices, et osa même faire tous ses efforts pour ternir la gloire de la sainte Église. Il aimait tant les coutumes et les prévarications des Juifs, qu'il donna l'ordre à tous les siens de placer toujours après son nom (il s'appelait Rainard) le titre de roi des Juifs; car ce seigneur, qui se faisait pour tout le 262 reste un jeu du mensonge, passait pour mettre plus de perfidie encore dans sa haine contre la religion catholique. Aussi prononçait-il contre les pauvres des jugemens dépourvus à la fois de tout sentiment de pitié et d'humanité. En voici un exemple, qui a eu pour témoins tout ce qu'il y avait alors d'habitans dans la ville de Sens.

On prit un voleur sur le fait, et on le conduisit devant Rainard pour qu'il décidât de son sort. Aussitôt, étouffant toute pitié dans son cœur, il le condamne au gibet. Le malheureux se met alors à demander la vie à son seigneur, en versant un torrent de larmes et en promettant de ne plus jamais rien dérober. Ses prières sont inutiles: la cruauté de Rainard ne faisait que s'en accroître, et il alla même jusqu'à jurer que le misérable ne vivrait pas une heure de plus. Voyant enfin que la sentence prononcée contre lui était irrévocable, le coupable demanda seulement à faire à l'évêque la confession de tous ses crimes et à recevoir, avant de mourir, la rémission de ses fautes, en s'adressant à la clémence du saint tribunal. Il l'obtint en effet, et fut bientôt emmené au gibet par les cruels ministres de Rainard. Pendant qu'on le conduisait au lieu du supplice, il répétait souvent ces mots: «Seigneur Jésus, qui vous êtes laissé suspendre aujourd'hui sur la croix pour le salut des hommes, ayez pitié de moi.» C'était en effet le sixième jour aussi que périt le Seigneur, et c'est pour cela que les fidèles l'honorent d'une vénération particulière. Bref, on enchaîne le coupable, on l'élève, on lui serre la gorge, on le pend. Tous les spectateurs s'éloignent ensuite de cette exécution funeste (du 263 moins ils la croyaient telle), et le voleur reste pendu jusqu'au lendemain, sans donner aucun signe de vie. Mais alors Dieu voulut qu'il rompît ses liens, et que la terre reçût libre et vivant un homme que l'on avait cru forcer à subir la mort en l'élevant vers le ciel, dans le vide de l'air. Il sortit donc de la ville à la vue de tous les habitans, stupéfaits d'un pareil prodige. Mais hélas! Ô douleur! le traître retourna à ses premières habitudes.

On dit que la ville de Troyes avait été, peu de temps auparavant, le théâtre d'un événement tout-à-fait pareil. Quelques voleurs emmenaient des bœufs qu'ils avaient dérobés. Se voyant poursuivis, ils mirent ces bœufs sous la garde d'un vieillard bien innocent de leur crime, en lui disant qu'ils allaient chercher quelque nourriture dont ils avaient besoin; mais ils voulaient en effet profiter de l'occasion pour chercher leur salut dans la fuite. Ils réussirent à s'évader. On trouve les bœufs, on saisit le vieillard, on l'entraîne, on le frappe, on le garotte comme un criminel; enfin on le conduit au prince de la ville, le comte Héribert, devant lequel il veut s'expliquer. On ne l'écoute point; bien plus, comme si sa vieillesse même était un crime digne de mort, le comte le condamne au gibet. La sentence est exécutée sans aucun délai. Mais bientôt, quand il eut subi son arrêt, une génisse d'une grandeur et d'une force extraordinaires, vint près de lui, se dressa et posa ses cornes sous les pieds du pauvre vieillard, qui fut ainsi soutenu pendant trois jours sans éprouver aucune douleur. Au bout du troisième jour, il entendit près de lui des passans qui s'entretenaient ensemble, et il se mit à 264 crier de toutes ses forces, en les priant de venir promptement le mettre à terre. Ceux-ci, en entendant sa voix, s'imaginèrent d'abord que c'était une illusion du démon. Enfin, émus par ses cris redoublés, et par l'assurance qu'il leur donnait qu'il était encore vivant, ils vinrent vers lui, le délièrent et le mirent à terre. Quand il fut de retour à la ville, on lui fit des questions sur ce qu'il avait éprouvé pendant qu'il était ainsi suspendu au gibet, et voici sa réponse: «Quand j'étais plus jeune, dit-il, quoique déjà marié, je tins avec ma femme, sur les fonts de baptêrne, un filleul qu'on nous avait proposé. Nous consultâmes nos petits moyens pour lui faire quelque présent, et nous convînmes de lui donner un veau; nous n'en avions qu'un, et nous le tenions de la libéralité de notre mère. Il y a trois jours, quand on m'eut lâché sur le gibet pour me pendre, tout-à-coup ce veau m'apparut, mais il était bien plus grand que les autres veaux ne le sont d'ordinaire. Puis il enfla son corps, dressa la tête, mit doucement ses cornes sous mes pieds, et il m'a ainsi soutenu tout le temps que je suis resté pendu.» Sur le récit de cet homme, si miraculeusement sauvé de la mort, on s'empressa depuis dans les environs de donner, à son exemple, des veaux pour les enfans que l'on tenait sur les fonts sacrés du baptême.

Au reste, pendant que le comte de Sens s'abandonnait ainsi au judaïsme, ou plutôt à la plus étrange folie, on conseilla au roi, qui déjà avait souvent blâmé ses excès, d'ajouter aux domaines de la couronne la souveraineté de cette grande ville, et de ne pas laisser plus long-temps ce scandale vivant de 265 la foi prendre tous les jours un accroissement funeste et des forces nouvelles. Le roi, déterminé par ces raisons, envoya une armée22 pour chasser Rainard de la ville, et pour la garder en son propre nom. Les gens du roi la prirent en effet, et y commirent de grands massacres. Ils en abandonnèrent même une partie aux flammes. Enfin, l'excès de la joie que montrait auparavant cette ville orgueilleuse fut encore surpassé par l'excès de ses misères, que sans doute ses crimes avaient méritées.


CHAPITRE VII.
Destruction du temple de Jérusalem, et massacre des Juifs.

DANS le même temps, c'est-à-dire l'an 100923, l'église de Jérusalem, qui contenait le sépulcre de Dieu notre Sauveur, fut renversée de fond en comble par l'ordre du prince de Babylone24. On connaît aujourd'hui les causes de ce triste événement. Voici donc quelle en fut l'origine: comme un concours prodigieux de fidèles venait de toutes les parties de l'univers à Jérusalem pour y voir le monument sacré que le Seigneur avait laissé sur la terre, le diable en conçut de l'envie, et résolut d'employer encore les Juifs, 266 sa nation favorite, à souffler le poison de sa méchanceté sur les serviteurs de la vraie religion. Il y avait à Orléans, ville royale des Gaules, un nombre considérable de Juifs, plus envieux, plus superbes, plus audacieux encore que tout le reste de leur nation. Après avoir ensemble concerté leur criminel projet, ils gagnèrent, à prix d'argent, un vagabond nommé Robert, esclave fugitif du couvent de Sainte-Marie, à Moûtiers, et qui se cachait sous un travestissement étranger; ils l'envoyèrent en secret porter au prince de Babylone des lettres écrites en caractères hébraïques. Ils avaient eu soin de les insérer dans un bâton et de les y attacher avec de petites pointes de fer, de peur qu'elles ne se trouvassent égarées par quelque accident.

Leur envoyé partit, et remit son message entre les mains du prince. C'était un chef-d'œuvre de perfidie et de scélératesse: on y prévenait le prince que, s'il ne se hâtait de renverser le temple auguste des Chrétiens, ils ne tarderaient pas à s'emparer eux-mêmes de son royaume et à le dépouiller de tous ses honneurs. A cette lecture, il entra en fureur et envoya à Jérusalem des soldats chargés de détruire le temple de fond en comble. Ses ordres ne furent que trop bien exécutés, et ses satellites essayèrent même de briser l'intérieur du saint sépulcre avec des marteaux de fer, mais tous leurs efforts furent inutiles. Ils renversèrent en même temps, à Ramla, l'église du bienheureux martyr saint George, autrefois la terreur des Sarrasins; car on dit que plusieurs fois il les frappa d'aveuglement pour avoir voulu forcer et piller son église. Peu de temps après la destruction du 267 temple, on sut, à n'en pouvoir douter, qu'il fallait imputer cette calamité à la méchanceté des Juifs, et quand leur secret fut divulgué dans l'univers, tous les Chrétiens décidèrent d'un commun accord qu'ils expulseraient de leur territoire et de leurs villes tous les Juifs jusqu'au dernier. Ils devinrent donc l'objet de l'exécration universelle. Les uns furent chassés des villes, d'autres massacrés par le fer, ou précipités dans les flots, ou livrés à des supplices divers. D'autres enfin se dévouèrent d'eux-mêmes à une mort volontaire; de sorte qu'après la juste vengeance exercée contre eux, on en comptait à peine quelques-uns encore dans le monde romain. Un décret des évêques interdit alors aux Chrétiens tout commerce avec eux. Ils n'exceptèrent de cette sentence prononcée contre les Juifs que ceux qui voudraient se convertir à la grâce du baptême, et abjurer toutes les pratiques du judaïsme. Un grand nombre d'entre eux souscrivit à cette condition, plutôt par amour, de la vie terrestre et par crainte de la mort, que par l'espoir de goûter les joies de la vie éternelle; car tous ceux qui sollicitèrent alors cette grâce avec un zèle imposteur, retournèrent bientôt impudemment à leurs anciennes erreurs.

Ces exemples de justice n'étaient pas faits pour inspirer beaucoup de sécurité au messager Robert, quand il rentra dans son pays. Il commença donc par chercher avec soin s'il ne rencontrerait pas encore quelqu'un de ses complices. Il n'en trouva qu'un petit nombre dans Orléans; encore vivaient-ils dans des alarmes continuelles; et il entretint avec eux un commerce familier. Mais un étranger qui avait fait 268 avec lui la traversée, et qui connaissait parfaitement le but de son voyage, vint par hasard à Orléans; il fut témoin de l'étroite amitié que Robert venait de renouer avec les Juifs, et il se hâta de déclarer publiquement le message criminel dont ce misérable s'était chargé, et dont les trésors des Juifs étaient devenus le prix. Aussitôt on le saisit, on le bat de verges sans pitié, et il fait lui-même l'aveu de son crime. Les ministres du roi l'entraînèrent hors de la ville, et là, à la vue de tout le peuple, le livrèrent aux flammes, où il fut consumé. Cependant les Juifs errans et fugitifs, qui avaient survécu à leur désastre en se cachant dans des retraites secrètes, commencèrent à reparaître en petit nombre dans les villes, cinq ans après la destruction du temple, et comme il faut qu'il en subsiste toujours quelques-uns sur la terre pour fournir le vivant témoignage de leur propre honte et du crime par lequel ils ont répandu le sang divin du Christ, c'est sans doute pour cette raison que la justice de Dieu suspendit un moment l'animosité des Chrétiens contre eux. Quoi qu'il en soit, par un effet de la bonté divine, la mère du prince Émir de Babylone, nommée Marie, princesse très-chrétienne, fit reconstruire, la même année, en pierres polies et carrées, le temple renversé par l'ordre de son fils. On dit aussi que son mari même, le père du prince de Babylone, comme un autre Nicodème, pratiquait en secret la religion chrétienne. Alors on vit encore une foule innombrable de fidèles accourir, comme en triomphe, à Jérusalem, de tous les coins de la terre, et contribuer à l'envi, de leurs ofrandes pour restaurer la maison de Dieu.

 

269 CHAPITRE VIII.
Hérésie découverte à Orléans.

EN 101725, on découvrit dans la ville d'Orléans une hérésie impudente et grossière qui, après avoir long-temps germé dans l'ombre, avait produit une ample récolte de perdition, et finit par envelopper un grand nombre de fidèles dans son aveuglement. Ce fut, dit-on, une femme venue d'Italie, qui apporta dans les Gaules cette infâme hérésie. Pleine des artifices du démon, elle savait séduire tous les esprits, non seulement ceux des idiots et des simples, mais la plupart même des clercs les plus renommés par leur savoir n'étaient pas à l'épreuve de ses séductions. Elle vint à Orléans, et le court séjour qu'elle y voulut faire lui surfit pour infecter plusieurs Chrétiens de sa doctrine empoisonnée. Bientôt ses prosélytes firent tous leurs efforts pour propager cette semence du mal. Il faut même l'avouer, ô douleur! les hommes les plus distingués du clergé de la ville, également fameux par leur naissance et leur science, Héribert26 et Lisoie, furent les deux chefs de cette hérésie criminelle. Cependant, tant qu'ils surent tenir leur opinion secrète, 270 ils jouirent de toute l'amitié du roi et des grands du palais. Ils trouvèrent ainsi plus de facilité à surprendre les cœurs qui n'étaient pas enflammés d'une foi assez vive. Ils ne se bornèrent pas à corrompre la ville, ils essayèrent encore de faire circuler dans les villes voisines le poison de leur doctrine. Ils voulurent même communiquer leur folie à un prêtre de Rouen, d'un esprit solide. Ils lui envoyèrent quelques-uns de leurs complices, chargés de lui expliquer tous les secrets de leurs dogmes pervers, et de l'initier à leurs mystères, Ils lui annonçaient en même temps que leur opinion allait être bientôt embrassée par tout le peuple. Le prêtre, instruit de leurs vues, courut communiquer ses inquiétudes au pieux Richard, comte de Rouen, et lui développa tout le plan du complot dont il était informé. Ce comte, de son côté, envoya en toute hâte vers le roi, et lui dévoila la contagion secrète qui menaçait d'infecter dans son royaume toutes les brebis du Christ. Le roi Robert, à cette triste nouvelle, conçut une profonde affliction, car c'était un prince sage et un Chrétien fidèle; et il craignait tout ensemble la ruine de sa patrie et la perte des ames. Il se rendit donc promptement à Orléans; et, après y avoir convoqué des évêques, des abbés et des laïques religieux, il fit commencer vivement les poursuites contre les auteurs de cette doctrine perverse, et contre les adeptes qu'elle avait déjà séduits. On fit donc des recherches exactes sur l'opinion personnelle de chaque clerc, on s'assura de sa croyance entière aux vérités transmises par la doctrine des apôtres, que la foi catholique conserve et enseigne dans toute leur pureté; et c'est alors que Lisoie et Héribert trahirent 271 leurs sentimens secrets en reconnaissant qu'ils ne professaient pas les mêmes principes. Plusieurs autres, après eux, déclarèrent qu'ils partageaient leur doctrine, et qu'ils voulaient partager aussi leur sort.

Cette découverte affligea vivement le roi et les pontifes; ils firent subir aux accusés un interrogatoire secret, par égard pour la probité et l'innocence de mœurs dont ils avaient toujours donné l'exemple jusqu'alors, car Lisoie, l'un d'eux, était le plus estimé des clercs du monastère de Sainte-Croix; et l'autre, Héribert, était attaché à l'église de Saint-Pierre, surnommée l'Abbaye des Pucelles, en qualité de chef et de directeur de l'école. Quand on leur demanda où ils avaient puisé leur erreur, et depuis quand ils la pratiquaient, ils répondirent: «Il y a bien long-temps que nous avons embrassé cette doctrine, qui vous est restée inconnue jusqu'aujourd'hui. Nous nous attendions toujours à vous la voir professer aussi comme tous les autres, de quelque rang, de quelque ordre que ce fût; nous en conservons même encore l'espérance.» Puis ils se mirent aussitôt à développer l'hérésie la plus vieille, comme aussi la plus sotte et la plus misérable, qui pourtant les avait fait succomber, quoique toutes les conséquences qui se déduisaient de leur système reposassent sur des bases d'autant moins raisonnables qu'elles étaient mille fois plus contraires à la vérité. Ils disaient, par exemple, qu'il fallait regarder comme des rêves délirans tout ce que l'ancien et le nouveau canon nous enseignent de la Trinité des personnes dans l'unité de Dieu, de cette vérité fondée sur les signes et les prodiges les moins équivoques, sur les témoignages les 272 plus anciens, sur les autorités les plus saintes. Ils assuraient que le ciel et la terre avaient toujours existé tels que nous les voyons, sans créateur. Enfin, après avoir hurlé comme des chiens, et exhalé dans leur folie les horreurs accumulées de toutes les hérésies, ils finirent par professer aussi l'hérésie d'Épicure, en ce qu'ils prétendaient avec lui que les excès et les crimes n'avaient à craindre ni punition ni vengeance, et que toutes les œuvres de piété ou de justice, par lesquelles les Chrétiens croyaient mériter les récompenses éternelles, n'étaient que peine inutile. Telles furent en partie les impostures grossières qu'ils ne rougirent pas d'avancer; et il y avait là beaucoup de fidèles tout prêts à rendre témoignage à la vérité, à réfuter leurs erreurs, et à les convaincre de leur aveuglement, si toutefois ils avaient voulu seulement ouvrir leurs yeux à la lumière et leur ame au salut.»

Nous aussi, nous nous sommes proposé de répondre en quelques mots à leurs fausses doctrines, autant que nous le permettra la faiblesse de nos moyens. Mais avant tout, nous rappellerons à tous les fidèles cette parole prophétique de l'Apôtre, qui doit porter la paix dans leurs ames, lorsqu'il prévoyait dans sa pensée ces séductions à venir. Il disait: Il faut qu'il y ait des hérésies pour éprouver la foi des cœurs27. Rien ne prouve plus sûrement l'absurdité des ces hérétiques, rien ne peut mieux les convaincre d'ignorance et de folie, que cette audace avec laquelle ils nient que toutes les créatures aient un créateur, enfin qu'il y ait un Dieu. En effet, quand nous voyons 273 des êtres, de quelque volume, de quelque grandeur qu'ils soient, reconnaître encore au dessus d'eux quelque chose qui les surpasse en grandeur et en volume, c'est une vérité évidente pour nous que c'est du plus grand d'entre eux que procèdent tous les autres. Ce raisonnement est également applicable aux choses corporelles et incorporelles. Les êtres matériels ou immatériels, quels que soient leurs accidens, leur mouvement, leur succession diverse, n'en ont pas moins été conçus tous dans la pensée de l'immuable souverain des choses, et retourneront tous aussi retrouver dans son sein leur fin et leur repos. Car, puisque l'auteur de toute créature est par lui-même immuable, et qu'il est aussi par essence le Dieu de bonté et de vérité, le maître tout-puissant qui distribue et assigne avec un ordre admirable à chaque nature ses propriétés et ses lois, les êtres ne sauraient chercher loin de lui un repos qu'ils ne pourront trouver qu'en retournant vers leur origine. Il n'est pas moins manifeste que, dans tout l'univers, le Créateur n'a jamais laissé détruire que les créatures rebelles qui ont violé les lois de la nature qu'il leur avait imposées: car les créatures ne reposent jamais sur des fondemens plus sûrs et plus durables que lorsqu'elles savent se contenir fermement dans les limites que leur assigne leur nature. Ainsi donc toutes celles qui suivent avec une constance immuable l'impulsion de la main divine, rendent témoignage à la gloire de leur auteur par leur obéissance; mais les créatures téméraires qui s'écartent du chemin qu'il leur avait tracé, tombent de là dans l'abîme, et deviennent pour les autres plus fidèles une nouvelle lecon. Au milieu de 274 la chaîne des êtres, est placé l'homme, au dessus de tous les autres animaux, au dessous des esprits célestes. Créature flottante entre le ciel et la terre, il peut à son choix s'élever vers l'un, ou s'abaisser vers l'autre; et plus il imite la nature des esprits supérieurs, plus il acquiert d'avantages sur les choses d'enbas. L'homme seul a obtenu le privilége de pouvoir se rendre plus heureux que tous les autres animaux. Mais s'il ne sait point user de ses droits, il peut en devenir aussi le plus misérable. La bonté du Tout-Puissant ayant donc prévu dès le principe ces dangers de notre nature, et craignant que l'homme, au lieu de prendre son essor vers le ciel, ne retombât souvent dans la région inférieure, a fait éclater de temps en temps des prodiges pour avertir son imprévoyance, et relever son abaissement.

Nous trouvons la confirmation et la preuve de ces vérités dans chaque livre, dans chaque page des divines Écritures. Composées sous l'inspiration du Tout-Puissant, dont elles portent partout l'empreinte, elles élèvent l'esprit et l'intelligence de l'homme qui les approfondit à la connaissance et à la vénération de son auteur. Ce précieux dépôt remis en nos mains, en nous enseignant quel est notre rang dans la nature, au dessus ou au dessous des autres êtres, nous remplit d'un desir que rien ne peut satisfaire. Plus notre ame brûle d'amour pour les biens qui lui manquent, plus elle conçoit de dégoût pour ceux dont elle peut jouir sur la terre; plus cet amour la rapproche de l'objet continuel de ses desirs, plus elle gagne de bonté et de charmes. Enfin, en devenant meilleure, elle en devient aussi plus semblable à Dieu, auteur 275 de toute bonté. C'est ce qui doit nous faire comprendre plus aisément encore que tout homme dont le cœur est resté fermé à cet amour, à ces desirs salutaires, sera plus pervers et plus misérable que la brute elle-même. En effet, comme il est le seul de tous les animaux qui puisse obtenir une éternelle béatitude, il est aussi le seul auquel une vengeance éternelle fasse expier ses erreurs et ses crimes. Celui donc qui aspire dans son cœur à la connaissance du Créateur devra commencer par observer quels sont les moyens de supériorité qui lui ont été accordés. Et nous devons croire, sur la foi d'une autorité respectable, que si l'homme a quelque ressemblance avec le Créateur, quelque avantage sur les autres animaux, c'est surtout par le don, par la force de la raison. Mais, de même que la raison n'a pas de plus sûre sauve-garde que la modération et l'amour du Créateur, c'est-à-dire une humilité sincère et une charité parfaite, elle n'a pas non plus d'ennemis plus funestes que la concupiscence et la fureur. C'est en cédant à ces vices que l'homme devient semblable aux bêtes; c'est en pratiquant ces vertus, qu'il rappelle la ressemblance et l'image du Créateur. En effet, l'humilité lui sert à comprendre ce qu'il est, et l'amour du Créateur lui enseigne ce qu'il doit être, en le rendant semblable à la bonté divine. Quand nous adressons à Dieu des prières, et que nous lui consacrons des offrandes, c'est pour obtenir de sa bonté qu'il veuille bien nous conserver l'usage absolu de notre raison, ou même la redresser, quand elle est étroite ou dépravée. Quand on chante ses louanges, quand on bénit son nom, c'est pour lui rendre témoignage auprès 276 des hommes d'un esprit sain et d'une raison solide; et plus nous aurons le bonheur d'avancer dans la connaissance du Créateur, plus nous sentirons que cette connaissance salutaire nous élève et nous rend meilleurs. Et jamais un homme ne pourra blasphémer le Créateur dans ses œuvres, quand un des bienfaits du Créateur même sera de l'avoir rendu meilleur, en l'admettant à le connaître. Ainsi il est manifeste que tout blasphémateur de ses œuvres est en même temps étranger à la connaissance de sa divinité, d'où l'on peut tirer cette autre conséquence certaine que, si la connaissance du Créateur conduit l'homme au souverain bien, l'ignorance de son auteur le plonge au contraire dans un abîme de maux, car les ingrats qui, dans leur folie, ont méconnu ses bienfaits et se sont joués dans leur incrédulité des œuvres de sa miséricorde, se sont ravalés au dessous des bêtes qui du moins ont toujours été condamnées à vivre dans les ténèbres épaisses de leur aveuglement; et la plupart, s'égarant sur les pas du péché, se sont fait de la voie du salut une voie de perdition, qui les a conduits à une damnation éternelle.

Cette vérité brille de tout son éclat dans la grâce ineffable que le Père tout-puissant a envoyée aux hommes sur la terre, par l'entremise de Jésus-Christ, son fils, qui partage éternellement avec lui sa majesté et sa divinité. Jésus-Christ, en effet, qui est avec son Père la source de toute vie, de toute vérité, de toute bonté, n'est-il pas venu justifier à ses fidèles serviteurs le témoignage prophétique que les saintes Écritures avaient rendu de lui, témoignage mystérieux, et depuis tant de siècles toujours enveloppé d'énigmes 277 obscures? Ses paroles de vérité, les prodiges qu'il a fait éclater, tout a révélé aux hommes que le Christ, son Père, et leur Esprit, composant trois personnes bien distinctes, ne forment qu'un même Dieu; que c'est un concours de pouvoir, de volonté et d'exécution, ou de bonté éternelle, confondus tous ensemble dans une essence commune; que c'est par lui, en lui, pour lui qu'existe tout ce qui a l'être; que c'est un assemblage complet qui subsiste toujours égal; qu'il était le principe des choses, avant la naissance même des temps; que sa plénitude embrasse tout, et qu'il est la fin de tout. Mais quand le Tout-Puissant eut empreint de son image la créature qu'il avait placée au milieu des êtres, je veux dire l'homme, quand il l'eut abandonné à son libre arbitre, et qu'il eut soumis tous les biens du monde à sa puissance, l'homme alors, infidèle aux lois qui devaient régir sa nature, se créa dans sa pensée une destination plus haute, ou une place différente de celles que lui avait assignées la volonté divine; et bientôt sa misère égala sa présomption. Ce fut donc pour le régénérer que le Créateur envoya au monde le fils de sa divinité, revêtu de son image terrestre. Autant cette transformation divine était salutaire et honorable pour l'humanité, autant elle pouvait paraître mystérieuse et surprenante; et la plupart des hommes ne purent, ou plutôt ne voulurent pas croire et adorer le Christ, quand cela seul pouvait suffire à leur salut. Ils préférèrent sacrifier encore à leurs erreurs, et se montrèrent d'autant plus rebelles à la vérité, qu'ils la méconnaissaient davantage. C'est là la source incontestable de toutes les hérésies, de toutes les sectes, de toutes les erreurs qui 278 ont infecté l'univers, et dont les partisans devront souhaiter de n'avoir jamais vu la lumière, s'ils ne sont ramenés par la pénitence aux pieds de Jésus-Christ. Mais les Chrétiens que leur foi vive, leur amour et leur zèle ont toujours contenus dans son obéissance, en sont d'autant meilleurs qu'ils se sont plus étroitement attachés à lui, qui est le principe et la perfection de tout bien. C'est dans ce nombre que se trouve comprise la sainte troupe des bienheureux dont la mémoire respectable est l'ornement de tous les âges et de tous les siècles, et qui ont obtenu le bonheur d'être et de vivre toujours heureux avec le souverain Créateur, et de jouir éternellement de sa présence et de sa vue. Nous nous flattons d'avoir ainsi répondu victorieusement en peu de paroles, comme nous l'avions promis, aux folles doctrines de ces damnés hérétiques.

Au reste, après avoir épuisé tous les moyens de persuasion pour les engager à abjurer leur erreur coupable, à embrasser la religion véritable, et à reconnaître la foi universelle, quand on vit qu'ils s'opiniâtraient à refuser constamment de le faire, on leur déclara que, s'ils ne retournaient promptement à la foi qu'ils avaient trahie, ils allaient être livrés aux flammes par l'ordre du roi, et par le consentement unanime du peuple. Ces insensés, aveuglés par une confiance téméraire, poussèrent la jactance jusqu'à dire qu'ils ne craignaient rien, et qu'ils sortiraient du feu sans éprouver aucun mal. Bien mieux, ils ne répondaient que par des railleries insultantes aux bons conseils qu'on leur donnait. Le roi et tous les assistans voyant donc que désormais la folie de ces 279 misérables était sans remède, firent allumer non loin de la ville un grand feu, espérant qu'à cette vue la crainte triompherait peut-être de leur endurcissement. Mais quand il fallut les mener au supplice, poussés par une incroyable démence, ils s'écrièrent que c'était ce qu'ils demandaient, et se présentèrent d'eux-mêmes à ceux qui étaient chargés de les traîner au bûcher. Enfin, on en jeta treize dans le feu; et quand ils commencèrent à sentir vivement les atteintes, ils se mirent à crier à haute voix du milieu des flammes que c'étaient les artifices du démon qui leur avaient suggéré des sentimens si coupables, et que, pour avoir blasphémé Dieu, le souverain Seigneur de toutes choses, ils étaient dévoués à une vengeance éternelle qui commençait dès cette vie. En entendant ces cris, quelques spectateurs, émus de pitié, s'approchèrent du bûcher pour en arracher ces malheureux, quand il ne leur serait resté qu'un souffle de vie. Mais leurs tentatives furent vaines; déjà la flamme vengeresse les avait dévorés et réduits en cendres. Tous ceux que l'on put convaincre ensuite de partager leur perversité subirent la même peine; et le culte vénérable de la foi catholique, après ce nouveau triomphe sur la folle présomption et sur la méchanceté de ses ennemis, n'en brilla qu'avec plus d'éclat par toute la terre.

 

280 CHAPITRE IX.
Des fils du roi.

LE roi Robert eut quatre fils de Constance, sa femme; et voulant s'assurer un successeur au trône, il choisit pour régner après lui Hugues, son fils aîné, encore dans l'enfance, mais déjà connu par son heureux naturel. Avant de le faire sacrer, il consulta les grands les mieux avisés du royaume, et voici quelle fut leur réponse: «Laissez, prince, laissez «croître cet enfant jusqu'à ce qu'il soit devenu «homme, et ne vous pressez pas, comme on le fit autrefois pour vous, de l'accabler, dans un âge si faible, sous:le poids d'une telle couronne.» Hugues avait alors près de dix ans. Le roi ne se rendit pas à leurs conseils, il préféra suivre ceux de la reine, qui s'accordaient avec ses propres desirs; et ayant réuni les grands à Compiègne, il fit placer, selon l'usage, la couronne sur la tête de son fils par la main des évêques28. Le jeune prince croissait; et voyant qu'il ne pouvait retirer d'autres droits, d'autres revenus du royaume dont il était couronné roi que les frais de sa table et son entretien, il commença à s'en affliger dans son cœur, et à faire des représentations à son père, pour en obtenir quelque apanage. Quand sa mère le sut, comme elle était très-avare, et qu'elle avait un empire absolu sur son mari, non seulement elle fit tout pour empêcher l'effet de la demande du 281 jeune prince, mais elle l'accabla même d'outrages et de mauvaises paroles; et comme l'a dit quelqu'un: Je connais bien l'esprit des femmes: voulez-vous? elles ne veulent pas; ne veuillez pas, elles voudront à l'instant29. La reine, en effet, dans la crainte que cet enfant ne fût pas revêtu de la majesté du trône, si quelque accident venait à surprendre son mari, s'était déclarée seule, contre l'avis de tous, pour faire sacrer son fils; et plus tard, elle n'oublia rien pour le traiter comme un étranger, comme un ennemi, l'insultant également par ses paroles et par ses actions. Hugues, voyant qu'il ne pouvait supporter plus long-temps avec patience de semblables affronts, se joignit à quelques jeunes gens de son âge, et commença à ravager et à piller avec eux les possessions de ses parens. Cependant il ne tarda pas, grâces à Dieu, à rentrer en lui-même; il revint près d'eux, et regagna leur bienveillance par l'humble satisfaction qu'il leur donna de ses torts. Enfin ils lui abandonnèrent, comme cet excellent fils devait y prétendre, tout pouvoir et toute autorité dans le royaume. Mais tous nos discours ne pourraient exprimer la grandeur qu'il acquit depuis. Quel est le pinceau digne de retracer ce prince plein d'humilité et de douceur dans ses paroles, plus docile à son père et à sa mère que leurs propres esclaves; ce bienfaiteur généreux des pauvres, ce consolateur des clercs et des moines, cet interprète fidèle et zélé de toutes les réclamations adressées à son père, cet ami de tous les gens de bien, meilleur qu'eux tous? Sa réputation, répandue par toutes les provinces, faisait desirer à 282 beaucoup de peuples, et surtout aux Italiens30, qu'il voulût leur commander et monter sur le trône. On lui donnait partout le nom de Hugues le Grand, qu'avait porté son aïeul. Au moment où l'on admirait dans ce prince incomparable l'heureuse union de la beauté de l'ame et de celle du corps, tout-à-coup, en punition des fautes de nos pères, la mort jalouse vint l'enlever à l'amour du monde31. Il n'est pas de paroles capables d'exprimer quel fut alors le deuil général. Je fis moi-même, à la demande des frères, les iambes suivans sur sa mort:

Psalmiste, ne sois pas insensible à la tristesse du monde;
Que tes gémissemens répondent à notre douleur profonde.
Et vous, laissez un libre cours à vos larmes, à vos sanglots.
La mort vient de nous ravir un prince, l'honneur de l'humanité.
Le monde l'admirait dans la fleur de ses jeunes années.
Hugues comptait à peine vingt-huit hivers32
Et déjà il était la lumière des nations, et le plus grand des rois,
Quand une mort jalouse est venue l'arracher à l'amour des hommes.
Notre siècle chercherait en vain sur les trônes des peuples,
Ou même dans les honneurs de l'Empire, un prince si distingué,
Triomphant comme lui dans les combats avec une gloire éclatante,
Ou robuste et vigoureux comme lui.
Il faisait toute la force, toute la joie des Français,
Et la Gaule toute entière lui devait le bonheur et a paix.
L’Italie implorait à genoux la grâce de voir
Ce nouveau Cesar lui dicter des lois en souverain.
Mais hélas! ô le plus beau des princes,
283 Hélas! notre âge ne méritait pas une telle félicité.
Un déluge de maux nous inonde,
Et l'appui des gens de bien se brise.
Tu fais aujourd'hui la douleur de ta mère, le désespoir de tou père,
Et laisses à tes frères de cruels souvenirs.
Une tristesse sombre régne dlans tous les palais,
Et le deuil chez les peuples les plus éloignés:
Déjà la Vierge sur les pas du Lion atteignait le soleil,
Quand une pâleur mortelle décolora tes membres.
Dix jours se passent, suivis de sept autres journées33,
Et la renommée porte aux oreilles de ton père la nouvelle de ta mon.
Grand Dieu, souverain arbitre du monde,
Il ne vous reste plus qu'à choisir aux Français un roi qui sache veiller à leur sûreté,
Et qui puisse repousser les attaques de ses fiers ennemis.
Veuillez aussi accorder au prince que nous pleurons un repos éternel.

Il fut enseveli à Compiègne, dans la même église où il avait été couronné, celle de Saint-Corneille, martyr. Après sa mort, le roi Robert commença à s'occuper de choisir, parmi les fils qui lui restaient, le plus digne de régner après lui.

Il avait déjà nommé duc de Bourgogne Henri, frère puîné de Hugues, et il résolut de l'élever au trône, à la place du jeune prince défunt. Mais la reine, toujours tourmentée par cet esprit de contradiction naturel aux femmes, fut encore ici d'un sentiment contraire à celui de son époux et des autres partisans de Henri. Elle prétendait que le troisième, nommé Robert, comme son père, était plus capable de prendre les rênes du gouvernement. C'est ainsi qu'elle jeta des semences de discorde entre les deux princes. Enfin le roi ayant réuni dans la métropole de Rheims les grands du royaume, assura la couronne à Henri34. 284 Quelque temps après, les deux frères, ayant contracté une amitié plus étroite, réunis surtout par leur haine contre la violence de leur mère, s'emparèrent de concert des bourgs et des châteaux de leur père, et se mirent à piller tout ce qu'ils pouvaient de ses biens. Celui que Robert avait fait sacrer roi lui enleva le château de Dreux. L'autre prit, en Bourgogne, Beaune et Avalon. Leur père en conçut une affliction profonde; il leva une armée et pénétra en Bourgogne, et là commença une guerre plus que civile. Ce fut alors qu'il consulta à Dijon le vénérable Guillaume35, sur ce qu'il devait faire; et même, comme c'était un prince d'une grande douceur et d'une admirable piété, il supplia le bon père de le recommander à Dieu, ainsi que ses enfans, dans ses prières. Voici quelle fut la réponse du prélat: «Prince, vous devez vous rappeler tous les affronts, toutes les injures que vous avez faits à votre père et à votre mère. Eh bien! Dieu, ce juge équitable, permet que vos enfans vous rendent aujourd'hui le mal que vous avez fait vous-même à vos parens.» Le roi entendit ces paroles avec résignation. Il reconnut ensuite ses fautes, et s'écria qu'en effet il était bien coupable. Enfin, après des siéges et des ravages dans l'une et l'autre province, la paix et la tranquillité furent un moment rétablies.

L'année suivante, au mois de juillet36, le roi Robert finit ses jours au château de Melun. Son corps fut transféré à l'église de Saint-Denis, martyr, et y fut 285 enseveli. Après sa mort, la discorde reparut plus cruelle que jamais, entre la reine et ses fils. Le souvenir de leurs anciennes querelles envenimait encore leur haine invétérée. Ils exercèrent long-temps des ravages sur leurs domaines respectifs. Mais enfin Foulques d'Angers, leur parent, reprocha à leur mère la fureur brutale avec laquelle elle poursuivait ses enfans, et la réconcilia avec ses deux fils. Constance, un an après la mort de son mari, mourut à son tour dans le même mois37 et dans le même château que lui. Elle fut aussi transférée dans la basilique de Saint-Denis, où elle est ensevelie près du roi.

Henri s'étant donc mis en possession des États de son père, établit duc de Bourgogne son frère Robert. Pendant qu'il mettait à profit les ressources de son esprit actif et sa rare activité pour surveiller et pour défendre les intérêts de son royaume, Leutéric, archevêque de Sens, vint à mourir. Henri voulut faire consacrer et nommer à sa place un des nobles de sa famille; mais Eudes, qui possédait de grandes richesses, quoiqu'il n'eût pas celles de la foi, avait déjà fait choix d'un successeur à Leutéric, pour frusfrer encore le roi de ce dernier droit. Comme il avait enlevé déjà beaucoup de choses à Robert par la force et la ruse, il voulait employer les mêmes moyens pour réussir de même à dépouiller les fils de ce prince. En effet, il avait commencé par soustraire à l'autorité du roi défunt les villes de Troyes et de Meaux, avec une infinité de châteaux. Après sa mort, il avait enlevé aussi la ville de Sens à la reine et à ses fils, et cet infâme usurpateur venait même 286 de fortifier cette ville, pour la défendre contre eux. Henri lui fit donc la guerre, et la pressa avec tant d'ardeur et de vivacité, qu'enfin il l'obligea de fléchir devant lui le genou, et d'obéir humblement à son autorité. Cet Eudes avait pour mère la fille de Conrad, roi des Austrasiens38. Mais du côté des aïeux de son père, son origine était assez obscure39. Comme le roi Rodolphe, son oncle, n'avait pas d'enfant pour hériter du trône après lui, Eudes prétendit lui enlever pendant sa. vie même les rênes du gouvernement par la force, au lieu de chercher à les obtenir de son amour. Il prodigua les présens aux grands du pays pour s'assurer leur consentement; mais tout fut inutile; car c'est le Très-Haut qui a la domination sur les royaumes des hommes, et qui les donne à qui il lui plaît40; et comme nous l'apprend un prophète, il est l'ami de l'homme selon sa foi; en effet, la nation ne tint aucun compte de ses prétentions au trône, et ses titres de parenté ne lui servirent point.

L'empereur Henri, neveu du roi Rodolphe, eut donc pour successeur, après sa mort41, Conrad, dont nous 287 allons parler plus bas, et qui avait épousé une nièce de Rodolphe. Ce fut surtout ce dernier titre qu'il opposa constamment à toutes les prétentions d'Eudes. Au milieu de leurs sanglantes querelles, ils dévastèrent tour à tour l'une et l'autre province. Enfin Dieu trouva que le mal avait comblé la mesure. Eudes, ayant levé de tous côtés une nombreuse armée, s'avança dans le pays de Toul, qu'il avait déjà souvent ravagé42, prit d'assaut le château de Bar, et porta la terreur et la désolation dans toute la province. Il laissa dans le fort près de cinq cents soldats, auxquels il en confia la garde, et se prépara à repasser au plus tôt dans son pays, agité de mille soins divers. Des députés d'Italie l'attendaient sur son passage pour lui offrir, au nom de l'Italie toute entière, les arrhes de la royauté. C'est ainsi qu'ils s'exprimèrent. Les Milanais, en effet, méprisant Conrad, leur souverain, avaient formé contre lui une ligue où ils avaient fait entrer tous! es mécontens qu'ils avaient pu trouver dans les villes voisines. Ils pensèrent qu'Eudes pourrait d'abord conquérir le royaume d'Austrasie, puis passer dans leur ville pour en recevoir aussi le gouvernement. Mais, comme l'a dit le chantre du Dieu fort, du Dieu des combats, tu les as terrassés au milieu de leur triomphe43. Eudes en fit bientôt l'épreuve; car tout-à-coup Goscilon44, duc de la première Rhœtie, en deçà du Rhin, fondit sur lui avec une nombreuse armée, et mit en déroute toutes les troupes d'Eudes, après un grand carnage de part et d'autre. Enfin Eudes 288 lui-même y périt misérablement. Roger, évêque de Châlons, accompagné du vénérable abbé Richard45, emporta du champ de bataille son corps mutilé, et le rendit à sa femme. L'opinion même la plus accréditée, c'est que toutes les recherches pour retrouver son corps au milieu des morts étant inutiles, sa femme vint elle-même et le reconnut à un signe naturel; c'était une verrue qu'il avait entre les parties génitales et l'anus. Après avoir ainsi retrouvé son mari, elle le fit transférer à Tours, où il fut enseveli à côté de son père, dans le chapitre du grand couvent de Saint-Martin. Telle fut la fin de ce seigneur. Si nous avons donné ces détails, c'est pour montrer avec quelle fidélité le juste Créateur du monde accomplit la menace qu'il fit autrefois à Moïse, l'interprète de ses lois, quand il lui dit: Je suis le Seigneur qui punit les fautes des pères sur les enfans jusqu'à la troisième et la quatrième génération46.

Eudes ni, dont nous venons de parler, était petit-fils de Thibaut, comte de Chartres, surnommé le Tricheur. Celui-ci, de concert avec Arnoul, comte de Flandre, envoya des députés à Guillaume, duc de Rouen, lui demander une entrevue amicale pour traiter de la paix, prétextant de son côté qu'il avait à lui dire des choses importantes de la part du roi des Français, Hugues le Grand, fils du roi Robert, tué à Soissons par Othon47, d'abord duc des Saxons, puis empereur des Ro- 289 mains48. Guillaume, prince dont la candeur égalait la puissance, passa la Seine49 dans une barque pour se trouver promptement au lieu du rendez-vous. Là, réunis ensemble, ils se jetèrent dans les bras les uns des autres; Guillaume, avec une cordialité sincère, et les deux comtes, avec l'espoir de mieux tromper leur ennemi. Leur conférence eut toutes les apparences d'une paix et d'une amitié véritables. Enfin, après cet accueil perfide, il fallut se séparer. Déjà Guillaume était loin, quand Thibaut le rappela pour lui confier, disait-il, des secrets plus importans, ou pour l'embrasser plus tendrement encore avant de prendre congé l'un de l'autre. Le duc de Rouen,  s'appuyant sur une rame, saute sur le rivage, en défendant aux personnes de sa suite de débarquer pour l'accompagner. Thibaut s'approche alors comme pour lui parler, mais en même temps il tire de dessous son manteau une épée qu'il y tenait cachée dans ce dessein, et d'un seul coup abat la tête du prince50. Les officiers de Guillaume, à cette vue, s'enfuient à force de rames, et vont annoncer cette catastrophe aux Rouennais. Guillaume avait un fils naturel nommé Richard. Quoique bien jeune encore, il fut choisi pour remplacer son père. Thibaut, après l'heureux succès de son crime, courut en toute hâte vers Héribert, comte de Troyes, pour lui demander sa sœur en mariage. C'était la veuve même du duc qu'il venait d'assassiner. Héribert aussitôt donna parole au comte. 290 Il fit venir sa sœur auprès de lui comme pour la consoler de la perte qu'elle avait faite, et la livra à Thibaut, pour consommer cette horrible union. Cette femme n'avait pas eu d'enfans de son premier mari. Elle eut du second, Eudes, père de celui dont nous venons de rapporter la fin malheureuse.

Nous croyons utile aussi de rappeler à la fin de ce troisième livre quelle fut la vengeance que le Seigneur, auteur de tout bien, imagina pour faire expier alors au genre humain son insolence et ses crimes. Vers l'an 1000 de l'Incarnation, quand le roi Robert eut épousé Constance, princesse d'Aquitaine, la faveur de la reine ouvrit l'entrée de la France et de la Bourgogne aux naturels de l'Auvergne et de l'Aquitaine. Ces hommes vains et légers étaient aussi affectés dans leurs mœurs que dans leur costume. Leurs armes et les harnais de leurs chevaux étaient également négligés. Leurs cheveux ne descendaient qu'à mi-tête: ils se rasaient la barbe comme des histrions, portaient des bottes et des chaussures indécentes; enfin il n'en fallait attendre ni foi ni sûreté dans les alliances. Hélas! cette nation des Francs, autrefois la plus honnête, et les peuples mêmes de la Bourgogne, suivirent avidement ces exemples criminels, et bientôt ils ne retracèrent que trop fidèlement toute la perversité et l'infamie de leurs modèles. Si quelque religieux, si quelque homme craignant Dieu venait à blâmer une telle conduite, on traitait son zèle de folie. Cependant le père Guillaume51, dont nous avons déjà parlé, homme d'une foi incorruptible, et d'une rare fermeté, bannissant un vain respect hu- 291 main, et s'abandonnant à l'inspiration de l'Esprit-Saint, reprocha vivement au roi et à la reine de tolérer toutes ces indignités dans leur royaume, si longtemps renommé entre tous les autres par son attachement à l'honneur et à la religion. Il adressa de même aux seigneurs d'un rang ou d'un ordre inférieurs des remontrances si sévères et si menaçantes, que la plupart d'entre eux, dociles à ses conseils, renoncèrent à leurs modes frivoles pour retourner aux anciens usages. Le saint abbé croyait reconnaître dans toutes ces innovations le doigt de Satan, et il assurait qu'un homme qui quitterait la terre sans avoir dépouillé cette livrée du démon, ne pourrait guère se débarrasser ensuite de ses piéges. Cependant ces usages nouveaux prévalurent chez quelques autres, et c'est contre eux que j'avais dirigé quelques vers héroïques que je rapporte ici:

Mille ans après que la Vierge a donné le Seigneur au monde,
Les hommes se précipitent dans les plus funestes erreurs.
Cédant à l'aurait de la variété,
Nous prétendons régler nos mœurs sur la mode nouvelle,
Et cet amour imprudent de la nouveauté nous entraîne au milieu des dangers.
Les siécles passés ne sont plus qu'un objet de risée pour le nôtre.
Un mélange de frivolité et d'infamie vient corrompre nos coutumes;
Désormais les esprits ont perdu tous les goûts sérieux, et jusqu'à la honte du vice.
L'honneur et la justice, la règle des gens de bien, ne sont plus d'aucun prix.
La mode du jour sert à former des tyrans contrefaits,
Avec des vêtemens écourtés et une foi équivoque dans les traités.
La république dégénérée voit en gémissant ces usages efféminés.
La fraude, la violence, tous les crimes se disputent l'univers.
Les saints ne reçoivent plus d'hommages, la religion n'est plus révérée.
Ici les ravages du glaive, là ceux de la famine et de la peste
292 Ne peuvent corriger les erreurs des hommes ni lasser leur impiété;
Et si la bonté du Tout-Puissant ne suspendait sa juste colère,
L'enfer les eût déjà tous dévorés dans ses abîmes sans fond.
Telle est la puissance de cette malheureuse habitude du péché,
Plus on commet de fautes, moins on craint d'en commettre encore.
Moins on fut coupable, plus on redoute de le devenir.

 

FIN DU LIVRE TROISIÈME.

 

(1  Marquis d'Yvrée.

(2) Elle se nommait Cunégonde; elle conserva sa virginité dans le mariage, et mourut en 1040.

(3) Bavenberg ou Babenberg, et par contraction Bamberg. Henri institua en 1007 un évêché à Bamberg. Il y fonda de plus deux monastères, celui de Saint-Michel et celui de Saint-Etienne. L'église cathédrale fut consacrée en 1011 par Jean, évêque d'Aquilée, et l'église de Saint-Etienne, en 1019, par le pape Benoît VIII.

(4 Etienne, créé roi de Hongrie en 997, mourut en 1038.

(5) Κατὰ πόντον, le long de la mer.

(6) Ou Raoul.

(7Benoit VIII, élu pape en 1012, mort en 1024.

(8 Vers l'an 1016.

(9En 1020.

(10) Évang. sel. saint Marc. chap. 8. v. 2.

(11) En 1024.

(12) Eudes Ier mourut en 993, et le second eu 1037.

(13) Paray, dans le diocèse d'Autun, sur la Brebince, en Charolais, célèbre par sa communauté des moines de Cluny, d'où il a reçu le nom de Paray le Monial. Les premiers fondemens de ce monastère furent jetés en 973, et nous apprenons, par une histoire tirée des archives du lieu, qu'on en fit la dédicace en 977. Il y a un autre endroit du même nom, près de Bourbon-Lancy, Paray le Fratry, ou des frères, ainsi nommé pour le distinguer de l'autre.

(14Ecclesiast. ch. 3. v. 10.

(15En 1001.

(16) En 1012.

(17) Le monastère de Baume, en Franche-Comté, près de Lons-le-Saulnier.

(18) En 910.

(19) Quindecim terrœ colonias. On appelait colonia l'étendue de terre que pouvait cultiver un colon, avec une petite habitation.

(20) En 917.

(21 En 1002.

(22) En 1015.

(23 Ou mieux, selon Adémar et le chronographe de Limoges, en 1010. Ce dernier dit: L'an 1010, il y eut une éclipse de lune aux nones d'octobre vers la troisième heure; la même année, le sépulcre du Seigneur fut brisé par les païens. Cette éclipse n'eut pas lieu en 1009. Il faut donc rapporter à l'an 1010, d'après le témoignage de la chronique d'Adémar, tout ce que Glaber raconte ici.

(24)Hakem-Bamrilah, calife d'Égypte.

(25 Plutôt en 1022.

(26Dans l'histoire du synode tenu à Orléans en 1032 contre cette hérésie , au lieu d'Héribert, ou lit Etienne. Glaber confond les noms eu donnant à l'hérésiarque Etienne celui d'Héribert. C'est le nom du prêtre de Rouen, dont il est parlé plus tard, comme cette même histoire du synode peut en faire foi.

(27) Ép. de saint Paul aux Corint., ch. ii., v. 19.

(28) Le 29 juin 1017.

(29 Térence, Eunuq. Act. iv. Sc. vii. v. 42.

(30Après la mort de l'empereur Henri, le 14 juillet 1024.

(31) En 1025, et probablement le 17 septembre.

(32) Le manuscrit du roi porte en effet 28: mais il faut lire dix-kuit hivers. Glaber lui-même déclare plus haut que Hugues avait près de dix ans quand il fut couronné l'an1017. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, Glaber rapporte encore que Constance, mère de Hugues, épousa le roi Robert vers l'an 1000. Il ne pouvait donc pas dire que Hugues était mort à 28 ans.

(33C'est-à-dire le 17 septembre.

(34) Le 14 mai 1027.

(35) Abbé de Saint-Bénigne à Dijon. Il mourut en 1031.

(36) Le 20 juillet 1031.

(37) En 1032.

(38Conrad, roi d'Arles ou de la Bourgogne Transjurane, succéda à son père Raoul ou Rodolphe II, en 937. Il mourut en 993. Berthe sa fille avait d'abord épousé Eudes Ier, comte de Blois; elle se remaria en 995 avec Robert roi des Français.

(39)  Eudes, fils de Eudes Ier, comte de Blois, de Tours, de Chartres, de Beauvais, de Meaux et de Provins, et petit-fils de Thibaut dit le Tricheur. L'an 1019, après la mort d’Étienne, comte de Champagne, il s'empara de cette province. L'an 1037, il périt dans un combat.

(40) Dan. ch. 4. v. 14.

(41Conrad fils de Henri, duc de Franconie, succéda à l'empereur Henri en 1024. L'année 1016 il avait épousé Gisèle, fille d'Hermann duc de Souabe, et de Gerberge sœur de Rodolphe III, roi d'Arles.

(42) En 1031.

(43) PS. 72. v. 18.

(44) Goscilon était duc de Lorraine. Ainsi par première Rhœtie, Glaber entend la Lorraine. Il mourut en 1044.

(45) Richard, abbé de Saint-Vanne de Verdun, et de Saint-Pierre de Châlons, mourut l'an 1046.

(46) Deuter. ch. 5. v. 9.

(47) En 928. (?)

(48) Othon tua, dit-on, Robert pour avoir envoyé des troupes auxiliatres à Charles le Simple.

(49) Plutôt la Somme.

(50En 943.

(51) Abbé de Saint-Benigne de Dijon.