Ermold le Noir

 DE RAOUL GLABER

 

CHRONIQUE

LIVRE V

LIVRE IV

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

 

 

 

 

 

LIBER QUINTUS.

CAPITULA LIBRI QUINTI.

 I. Variae quaestiones. II. De bello mire gesto. III. De tertia eclipsi solis. IV. De dissensione Lugdunensis praesulatus. V. De exstirpatione Simoniaca.

CAPUT PRIMUM. Variae quaestiones.

Rerum diversarum permutationibus ac variorum casuum eventibus attonitae aures, mentesque obtusae seu hebetatae, universorum tunc temporis pene mortalium, tum etiam infestationibus sinistrorum spirituum. Aliquibus tamen revelationum utilium phantasiae manifestatae fuisse creberrime ferebantur.

Cuidam namque monacho una noctium visum est, hora qua matutinale agitatum est signum, affuisse sibi quemdam teterrimum, qui eidem plura persuadendo inferebat hujuscemodi colloquium: « Cur, inquiens, vos, monachi, tot labores, tot vigilias atque jejunia, nec non afflictiones, et psalmodias pluresque alias humiliationes exercetis extra communem aliorum hominum usum? Nonne innumerabiles saecularium homines usque ad vitae terminum in diversis flagitiis perseverantes, eamdem tamen percepturi quam vos exspectatis requiem? Sufficeret enim dies unus, vel hora, ad promerenda praemia aeternae beatitudinis vestrae justitiae. Namque tu ipse, miror qua de causa tam sollicitus, mox ut audis signum, velociter exsurgis a lecto rumpisque dulcem somni quietem, cum posses quieti indulgere vel usque ad tertium signum. Est etiam quod tibi pandam secretum valde memorabile, licet nostrae sit parti dispendium, vestrae quoque salutare remedium. Nam constat omnibus annis, die qua Christus resurgens ex mortuis vitam reparavit humani generis, ab eodem universa spoliari tartara et suos quoque reduci ad supera. Pro qua re nihil vobis pertimescendum. Quidquid libuerit voluptatum carnis ac desideriorum securi agere potestis. » Haec nempe et alia perplura, sicuti erat fallacissimus daemon, eidem monacho illudens, frivola retulit, adeoque illum illexit, ut communi fratrum synaxi matutinali defuerit. Illud sane quod de Dominica resurrectione seductorie confinxit, verba sacri redarguunt Evangelii, quae dicunt: « Multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt. » Non, inquiunt, omnia, sed multa. Et ita revera profitetur fides catholica. Licet enim aliquoties, vera Omnipotentis praescientia disponente, fallacissimi omnino daemones minus irrita praenuntient, tamen, quantum ex illorum deliberatione fit, perfunctoria ac seductoria conflant; vel etiam, si contigerit ex parte quae praesagantur ab eisdem fieri, non plane saluti humanae sunt profutura, nisi forte divina fiat providentia, ob correctionis solertiam.

Hujusmodi igitur mihimet nuperrime multoties, Deo propitiante, palam est contigisse. Nam dum aliquando in beati martyris Leodegarii monasterio, quod Cappellis cognominatur, positus degerem, nocte quadam, ante matutinalem synaxin, astitit mihi ex parte pedum lectuli forma homunculi teterrimae speciei. Erat enim, quantum a me dignosci potuit, statura mediocris, collo gracili, facie macilenta, oculis nigerrimis, fronte rugosa et contracta, depressis naribus, ore exporrecto, labellis tumentibus, mento subtracto ac perangusto, barba caprina, auribus hirtis et praeacutis, capillis stantibus et incompositis, dentibus caninis, occipitio acuto, pectore tumido, dorso gibbato, clunibus agitantibus, vestibus sordidis, conatu aestuans ac toto corpore praeceps; arripiensque summitatem strati in quo cubabam, totum terribiliter concussit lectulum, ac deinde infit: « Non tu in hoc loco ultra manebis. » At ego territus, evigilansque, sicuti repente fieri contingit, aspexi talem quem praescripsi. Ipse vero infrendens identidem aiebat: « Non hic ultra manebis. » Illico denique a lectulo exsiliens, cucurri in monasterium, atque ante altare sanctissimi patris Benedicti prostratus ac nimium pavefactus diutine decubui. Coepique acerrime ad memoriam reducere quidquid ab ineunte aetate offensionum graviumque peccaminum procaciter seu negligenter commiseram, tum praecipue, quoniam pene nulla poenitudinis satisfactio ob amorem seu timorem divinitatis a me exinde successerat. Ita quoque, miser et confusus jacens, non habebam quid potissimum dicerem, nisi tantum: « Domine Jesu, qui venisti peccatores salvos facere, secundum magnam misericordiam tuam miserere mei. » Interea confiteri non erubesco me non solum in peccatis parentum meorum genitum, verum fuisse moribus importunum, et actibus intolerabilem plusquam narrari queat exstitisse. Vi etiam cujusdam monachi, mei scilicet avunculi, abstractus a perversissima, quam prae caeteris agebam, saecularis vitae vanitate. cum essem ferme duodennis atque monachili indutus habitu, heu! proh dolor! quoniam veste solummodo, non mente mutatus. Quaecunque enim a Patribus vel spiritalibus fratribus modesta et sancta charitative mihi suggererentur, truculenti animi inflatione turgidum scutum cordis gerens, dictante superbia, ne salubria me contingerent, opponebam. Dehinc senioribus non obediens, coaequalibus molestus, junioribus onerosus, atque, ut vere fatear, universis mei praesentia gravedo erat, levamen absentia. Praeterea his et hujusmodi praedicti loci fratres instigati expulerunt me a contubernio suae habitationis, tamen scientes non defore mihi locum quempiam commanendi, tantum ob litteratoriam notionem. Hoc etiam persaepe expertum fuerat.

Post hoc igitur in monasterio sancti Benigni, Divionensis martyris, locatus, non dispar, imo idem mihi visus est in dormitorio fratrum. Incipiente aurora diei, currens exiit a domo latrinarum, taliter inclamando: « Meus baccalaureus ubi est, meus baccalaureus ubi est? » Sequenti quoque die, eadem fere hora, aufugiens abiit exinde quidam frater juvenis, mente levissimus, Theodoricus nomine, rejectoque habitu, per aliquod temporis spatium saeculariter vixit. Qui postmodum, corde compunctus, ad propositum sacri ordinis rediit. Tertio quoque, cum apud coenobium beatae semperque virginis Mariae, cognomento Meleredense, demorarer, una noctium, dum matutinum pulsaretur signum, et ego, labore quodam fessus, non, ut debueram, mox ut auditum fuerat exsurrexissem, mecumque aliqui remansissent, quos videlicet prava consuetudo illexerat, caeteris ad ecclesiam concurrentibus; egrediens autem post fratrum vestigia anhelus ascendit gradum praesignatus daemon, ad dorsum manibus reductis, haerensque parieti bis terque repetebat dicens: « Ego sum, ego sum, qui sto cum illis qui remanent. » Qua voce excitus, caput elevans, vidi recognoscens quem bis dudum jam videram. Post diem vero tertium, unus ex illis fratribus qui, ut diximus, clancule cubitare soliti fuerant, procaciter a monasterio egressus, praefato daemone instigante, sex dies extra monasterium cum saecularibus tumultuose mansit. Septima tamen die, correptus recipitur. Profecto, ut beatus Gregorius testatur, quibusdam hic apparent ad suum detrimentum, aliquibus vero ad emendationis emolumentum. Quod mihi contingat ad salutem orari ac provenire opto per Dominum Jesum Redemptorem nostrum. Illud nempe attentius est memoriae commendandum quoniam, dum manifestissima prodigia in corpore adhuc constitutis, sive per bonos, seu per sinistros spiritus ostantentur, non illos diutius in hac carne victuros quibus hujusmodi videre contigerit ( certum est ). Hujus quoque assertionis experimenta multa comperimus, ex quibus etiam nonnulla memoriae commendari placuit, ut, quoties evenerint, cautelam inferant potius quam deceptionem.

Apud castrum Tarnodorense erat quidam presbyter religiose degens, Fretterius nomine, tempore quo Bruno Lingonum praesulatum tenebat. Hic vero, una dierum Dominica jam vesperascente, cum coenaturus esset, exivit paululum se relevandi gratia ad fenestras domus suae, prospiciensque vidit a septentrionali parte egredi acies equitum, velut in praelium, innumerae multitudinis, pergentes ad occidentem. Quas cum diu multumque intuitus fuisset, aestuans vocare quempiam e suis ad testimonium tanti ostentus. Dum autem coepit clamare ut occurreretur, rarescendo protinus disparuerunt. Ipse quoque tanto animi terrore perculsus ut vix a lacrymis se continere posset; dehinc coepit infirmari, eodemque anno, ut optime vixerat, obiit. Portento denique subtractus quod vidit, illi qui persensere testes fuerunt. Nam sequenti anno filius regis Roberti Henricus, qui post illum regnavit, ad idem castrum ira permotus veniens cum ingenti exercitu, multa ibidem hominum caedes ab utraque parte patrata est. De hoc profecto constat quoniam ea quae viderat, et sibi prospexit et aliis (licet dissimiliter), mirifice tamen apud Antissiodorum in ecclesia beati Germani contigisse meminimus. Erat ibidem frater, Gerardus nomine, cui mos erat post solemnes matutinales in oratorio remorari. Huic contigit quodam mane ut inter orationes obdormisceret. Qui protinus, gravi somno depressus, velut examinis delatus est foras monasterii; sed qualiter, aut a quibus huc usque nescitur. Qui expergefactus reperit se in claustro extra monasterium ejectum, admirans indicibiliter quod factum de sese cernebat. Simili quippe modo contigit cuidam presbytero in eodem monasterio pernoctanti, dum in subterioribus cryptis, ubi multa sanctorum requiescunt corpora, obdormiret, circa galli cantum reperit semet asportatum post chorum monachorum. Namque de eadem ecclesia certa relatio constat quoniam, si contigerit noctu luminare exstingui, quousque reaccendatur, custodes ejusdem ecclesiae nullam quietem posse consequi.

Praeterea fuit quidam frater qui solitus erat ad altare sanctae Mariae, quod excellentissime constat, frequenter orare, ac gemitus et compunctionis lacrymas fundere. Unum igitur ei erat, quod pene universis accidit, inter oratum frequenter spuere, ac de lumbe salivam emittere. Contigit vero aliquando ut somno oppressus obdormiret. Apparuit ei stans juxta altare quidam candidis indumentis circumdatus, praeferens in manibus pannum candidissimum, atque in hujusmodi erumpebat verba: « Cur me, inquiens, sputis propriis verberando illinis? Nam ego, ut cernis, suscipio munus tuarum orationum, deferens illud ad conspectum misericordissimi Judicis. » Qua visione correptus frater ille, et sese continuit, et caeteros ut se, in quantum valerent, in sacris locis continerent admonere curavit. Et licet hoc natura dictante proveniat, tamen in plerisque locis gentium omnimodis abstinetur in ecclesia ab screationum sputis, nisi forte suscipiantur, deferenda exinde foras, in quibusdam receptaculis; et praecipue apud Graecos, ubi semper tenor ecclesiasticus cautissime viguit. Clarere igitur locum praedictum diutine meritis beati Germani ac caeterorum sanctorum ibidem quiescentium, signis et prodigiis, tam in donis sanitatum quam in ultionum vindictis ad se pertinentia diripientium, manifestum est. Si qui nempe de primatibus patriae hujusce loci rerum invasores seu direnptores increverunt, Deus exinde ultor ipsorum genus cum suis rebus in opprobrium et pene ad nihilum redigere consuevit. Hujus enim testimonium inter caetera nostrae assertionis evidens exstat ultio generis cujusdam Bavonis, necnon et filii ejus Aluvalonis, creberrimaque confusio Silliniaci sacrilegissimi castri.

Praeterea egomet quondam rogatus a conservis et fratribus nostris ejusdem loci ut altariorum titulos, qui a scholasticis viris compositi olim fuerant, sed vetustate, ut pene cuncta, fatiscente minime comparebant, reformarem. Quod, ut competens erat, libenti animo, quomodo valebam, adimplere studui. Sed priusquam ad calcem coeptum opus perducerem, ex nimia corporis statione, ut reor, nocte quadam in strato conquiniscens, ita contractus sum membris omnibus icterica passione, ut non exigere memet neque in latus aliud vertere ullo modo valerem. Post triduum vero insecuta nocte, nimiis detento angustiis apparuit mihi vir canitie venerandus, qui me in somnis per brachium erigens, aiebat: Exple quantocius quod coepisti; dolere ultra ne paveas. Illico vero expergefactus, memet admirans excutiensque a lectulo, cucurri ad altare victoriosorum martyrum, Victoris videlicet, Apollinarisque ac Georgii, quoniam illorum oratorium contiguum erat domui infirmorum; ibique universorum Deo humillimas grates referens, alacer matutinales explevi solemnes. Die vero insecuta toto integerrime valens corpore, eorumdem martyrum nominibus propriis ibidem composui titulum. Ecclesiae denique majoris erant altaria numero viginti duo, quibus, ut decens erat, titulis synopi ( sic ) de versibus hexametris convenienter digestis, sanctorumque epitaphiis reparatis, religiosorum etiam virorum quorumdam tumulos itidem perornare curavi. Quod sane mentis hominibus admodum placabile fuit. Sed, ut pater Odilo saepius plangere solitus fuerat, ita contigit: Heu! proh dolor! inquiens, quoniam naevum invidentiae, licet in caeteris grassetur hominibus, tamen in finibus aliquorum monachaliter vivere professis cubile sibi locavit. Nam quidam, a sui monasterii fratribus exosus, discedens venit ad nostros. A quibus, ut mos illorum semper fuit, devote susceptus est. Is autem veneno invidiae infecit abbatem cum aliquibus monachis, compellens in tantum adversum me odium, ut praescriptos altariorum titulos destruerent universos. Sed protinus, Domino ultore, adfuit illius vindex qui incentor exstiterat fraternae discordiae. Multatus enim illico damnabili oculorum caecitate, offendens pedibus irrecuperabiliter usque in finem vitae suae. Cujus denique rei eventus tam vicinis quam longe positis non minimam praebuit admirationem. Contigit ibidem ipso in tempore ut aliqui e fratribus subinde migrarent ab hac luce. Quorum unus nomine Walterius, cognomento, ut erat statura, Pusillus, ac natura simplicissimus, incipiente nocte magni Sabbati Resurrectionis Dominicae, qua ipse obiit. Apparuit enim in hora sui exitus innumerabilibus viris ac mulieribus columna lucis ignea, a culmine monasterii ad coelum usque pertingens. Quibus nempe non dubium fuit misericordissimi Dei actum largitione, qui animam fratris istius suae gloriosae resurrectionis voluit participem fore, ac viventibus viam innocentiae demonstrare.

Quaeri solet a nonnullis cur tempore novae legis vel gratiae, non manifeste, sicut antiquitus, fiunt visiones divinitus ac rerum miracula? Quibus paucis respondendum est ex ipsius divinae Scripturae testimoniis, si tamen cor illorum capax fuerit sancti Spiritus donorum. Libet quoque ut Deuteronomium evidens primitus exhibeat testimonium. Postquam enim populus Hebraeorum pastus quadraginta annorum coeleste manna, Jordanem transiens, in terram venit Chanaan, cessavit coelum pluere illud, nec ultra usi sunt tali cibo filii Israel. Quid igitur in hoc facto nobis innuit, quibus pene omnia in figura contingunt, nisi quod, transito nostro Jordane, id est Christi baptismate, non ultra praesagiorum coelitus signa debent inquiri? Sed potius nobis debet panis vivus ille sufficere, quo qui vescetur, vivet in aeternum possessurus terram viventium. Rursus vero ex praecepto Domini constitutum est a Moyse ut, quaecumque vasa ex praeda hostium illi populo provenirent, lignea, aqua expiarentur, quae aenea, igne. Simili quoque modo figuraliter exprimit quoniam vasa iidem homines qui ex praeda hostis antiqui in partem cesserunt Salvatoris, aqua baptismatis atque igne martyrii purificandi essent. Non minus etiam virgeus ille serpens, qui Moysi pavorem incussit ita ut fugeret illum, et rursus accipiens illum cauda tenus effectus est virga, typice in hoc facto perspiciendus est. Signatur per serpentem ex virga factum Deitatis potentia ex sanctae Mariae virginis carne induta: per Moysen enim, Judaicus populus, qui cernens Dominum Jesum verum Deum et hominem, fugit ab eo incredulus; sed recipiet illum circa finem saeculi, quod exprimitur per caudam serpentis. Ille quoque transitus maris Rubri, in quo illud mare divisum vel exsiccatum est; deinde gentes ex praecepto Domini gladio exstirpatae, evidenter signant regnum Israeliticae gentis temporaliter subsistens marcescendo annullari. In initio quippe novae gratiae, vel regni Christi, stans Dominus Jesus atque ambulans super fluctus maris, ac Petro, quem Ecclesiae suae praefecerat, secum ambulare concessit: ( quid ) fidelibus universis innuitur, nisi quod subactis gentibus universis, et non funditus perditis vel exstirpatis, ex eisdem stabilietur Christi regnum per saecula mansurum? Est enim frequens attestatio divini sermonis, quod videlicet mare figuram gerat praesentis saeculi.

Saepe igitur, dum aliquis rem permaximam verbis elucidare cupit, in sese deficiens minuit, ut Scriptura dicit: Qui est scrutator majestatis, opprimitur a gloria. Sed cur ista praemisimus, breviter intimabimus. Constat enim mysterium Eucharistiae paucissimis perspicuum, dum sit pene mortalibus universis incognitum, sicuti caetera quae fide constant, et intuitum oculorum non exposcunt. Illud praecipue commonendum, quod corporis et sanguinis Domini Jesu Christi vivificans confectio existimetur nullatenus in sese pati dispendium, aut casu aliquo incurrere periculum. Si quando autem videtur collabi seu deperire per negligentiam sibi tractantium, restat eisdem, si non alacriter poenituerint, damnationis judicium. At cum Dominus dixerit: Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum, nullo modo putare debemus ut quodquam animal, praeter hominem, carnis resurrectionem percipiat, sed nec nisi, fidelis, etiam eucharistiam percipit ad salutem. Denique exstitit quidam in nostro tempore in clericali habitu, dum jure culparetur quodam crimine, contigit ut sumeret audacter judicio examinationis donum eucharistiae, calicis videlicet sanguinis Christi. Cui protinus per medium umbilici egredi visa est pars candidissima quam sumpserat ejusdem sacrificii, dans procul dubio evidens indicium reatus se indigne percipientis. Illico, vero confitens quod prius negaverat, digne poenituit. In Cabillonensi quoque pago, ob imminentem cladem, vidimus qui videret ex pane sacrato veram carnem effectam. Apud Divonem castrum eodem tempore, dum a quodam deferretur cuidam aegrotanti, casu excedere manu ferentis. Qui attente quaerens, reperire minime potuit. Post annum vero evolutum, repertum est juxta viam publicam, ubi sub divo ceciderat, ita candidum atque incontaminatum, ac si hora eadem cecidisset. Lugduni denique in monasterio Barbarensi, dum quidam, ut credi debet, inconvenienter bustulam vel pyxidem, in qua servabatur, ut mos est, attractare vellet, e manibus illius sese eripiens, longius in aere stetit.

De chrismali etiam, quod a quibusdam corporalis appellatur, plurimum expertum est praestare remedia, si fides exigentium non fuerit dubia. Nam contra incendia saepius elevatum, aut exstinguendo compescuit, aut retrorsum pepulit, seu in partem alteram retorsit. Membra quippe aegrorum dolentia multoties sana restituit, febricitantibus nihilominus impositum salutem contulit. Apud monasterium Reomense, tempore venerabilis Willelmi abbatis, contigit ut incendium circumjacentia monasterii depopularetur. Arripientes autem ejusdem loci fratres chrismale conto impositum, elevaverunt illud contra incendii flammas dire flagrantes. Statim vero, idem ignis in sese retorquens, minime amplius quam invaserat, arripere valuit. Panis tamen ille Dominicus, aura flante, a contulo elapsus, plus minus duobus milliariis avolavit usque ad villam cui Tivalgas vocabulum est, ibique super domum cujusdam veniens sedit. Quo prosecuto, ad monasterium dignanter est delatus. Contigerat enim in ipso anno die Paschae in ecclesia quae Monasterio adjacet, beati Pauli nomine dicata, ut calix vivifici sanguinis de sacerdotis manibus in terram laberetur. Sed ut praedictus pater comperit, ut erat vir solertis ingenii, tribus e suis monachis hujus delicti culpam poenitere praecepit: videlicet pertimescens ne culpa insipientis presbyteri suos involveret cum illo ad vindictam ultionis. Quod etiam fecisset, si non obstitisset providentia sagacis viri, ut rei probavit eventus. Atque idcirco ista praemisimus, ut intimaremus fidenter credere quoniam, sicubi casus hujus sacri ac vivifici doni negligenter evenerit, ultionis cladem divinitus imminere ac subsequi. Quemadmodum, versa vice, quolibet in loco condigne illud tractari contigerit, abundare commodis universis. Sed et illius magnifici mysterii celebratio quantum prosit animabus defunctorum fidelium, cum in multis sit probatissimum, libet tamen e diversis praesentialiter producere ad medium unum. In remotioribus Africae partibus erat quidam anachoreta, de quo ferebatur quod spatium viginti annorum tenebat illum omnino segregatum a conspectu ullius hominis. Vivebat enim labore manuum et radicibus herbarum. Contigit ut homuncio quidam genere Teiphalus, unus ex illis circuitoribus regionum qui nunquam saturantur experientia et novitatibus locorum, illuc pergens deveniret. Qui famam illius anachoretae comperiens, aggressus solitudinem ardore solis perustae regionis, diu multumque illum inquirens, si forte reperiret. Tandem ille prior solitarius se inquirentem aspiciens, vocavit eum ut ad se veniret. Qui, veniens ad illum, interrogare eumdem coepit: Quis, aut unde esset, seu cujus rei gratia illuc devenisset. Qui protinus respondit: ipsius desiderio conspiciendi accensum illuc devenisse, nihilque praeter eum aliud quaerere. Deinde vir ille theologus subsecutus ait: « Novi te, inquiens, a partibus Galliarum huc devenisse. Sed quaeso, dic mihi, si coenobium Majoris monasterii, quod in eisdem partibus habetur, aliquando vidisti. » At ille dixit: « Vidi, inquit, et optime cognitum est mihi. » Tunc dixit ei: « Scito, ait, prae cunctis Romani orbis illud valere praecipue in liberatione animarum a daemonica dominatione. Tanta enim viget in eo vivifici sacrificii frequens immolatio, ut nulla pene dies pertranseat, in qua non de potestate malignorum daemonum tale commercium animas eripiat. » Erat siquidem, ut ipsi perspeximus, mos illius coenobii, a prima diei aurora usque in horam prandii, propter fratrum copiam, continua missarum celebratio. Quae videlicet tam digne pureque ac reverenter fiebat, ut magis angelica quam humana exhibitio putaretur.

Anno igitur millesimo quadragesimo primo Incarnationis Dominicae exstitit terminus paschalis duodecimo kalendarum Aprilium, et ipse dies undecimo. Atque idcirco adnotare placuit, quoniam nec communis unquam fit temperior, nec embolismus septimum Kalendarum Maiarum diem aliquando excedit. Sed inter ipsos triginta quinque dies legitime dies sacerrimus Paschae coarctatur. Obiit quoque eodem anno Chuonradus imperator. Cui successit in regnum Henricus filius ipsius, jam ab eodem patre constitutus rex. Contigit vero ipso in tempore, inspirante divina gratia, primitus in partibus Aquitanicis, deinde paulatim per universum Galliarum territorium, firmari pactum propter timorem Dei pariter et amorem. Taliter ut nemo mortalium a feriae quartae vespere usque ad secundam feriam incipiente luce, ausu temerario praesumeret quidpiam alicui hominum per vim auferre, neque ultionis vindictam a quocunque inimico exigere, nec etiam a fidejussore vadimonium sumere. Quod si ab aliquo fieri contigisset contra hoc decretum publicum, aut de vita componeret, aut a Christianorum consortio expulsus patria pelleretur. Hoc insuper placuit universis, veluti vulgo dicitur, ut Treuga Domini vocaretur. Quae videlicet non solum humanis fulta praesidiis, verum etiam multoties divinis suffragata terroribus. Nam plerique vesani audaci temeritate praescriptum pactum non timuere transgredi, in quibus protinus aut divina vindex ira, seu humanus gladius ultor exstitit. Et hoc passim tam frequenter contigit, ut prae sui multitudine singulatim non queant adnotari, et hoc satis juste. Nam sicut dies Dominicus propter Dominicam resurrectionem venerabilis habetur, et Octavus cognominatur, ita quintus, sextus et septimus, ob Dominicae coenae et ejusdem passionis reverentiam, debent ab iniquis actionibus esse feriati. Contigit enim ut, dum pene, sicut jam diximus, per totas Gallias hoc statutum firmiter custodiretur, Neustriae gens illud suscipere recusaret. Erat enim hujus rei occasio dissidium superbissimi litigii quod ortum fuerat inter Henricum regem filium Roberti, et filios supradicti Odonis, qui vicissim incendiis bella miscentes intestina, sibimet damna inferentes non modica, plurimas suorum strages dederunt. Deinde quoque occulto Dei judicio coepit desaevire in ipsorum plebibus divina ultio. Consumpsit enim quidam mortifer ardor multos tam de magnatibus quam de mediocribus atque infimis populi; quosdam vero truncatis membrorum partibus reservavit ad futurorum exemplum. Tunc etiam pene gens totius orbis sustinuit penuriam pro raritate vini et tritici.

Eodem vero anno, id est, quinto post quadragesimum atque millesimum Dominicae Incarnationis annum, antedictus Henricus, filius Chuonradi, rex Saxonum jam in re, Romanorum vero imperator in spe, duxit uxorem filiam Willelmi Pictavorum ducis, nomine Agnetem, quam etiam desponsavit in civitate Chrysopolitana, quae vulgo Vesontio vocatur. Illuc denique, ob amoris ac benevolentiae gratiam utriusque, convenit maxima nobilium multitudo, episcoporum vero numero viginti octo. Provenerat enim in deditionem praedicti regis regnum Austrasiorum, quod illi a progenitoribus competebat. Simul etiam genti Hunorum proprio moderamine regem, Abbonem nomine, instituerat. Unanimiter enim universi marchiones ac comites, tam ex Italia quam ex Germania, longe lateque, eumdem regem dominium super semet exercere gratanter expetebant. Et non immerito. Erat enim affabilitate gratissimus, ac liberalitate perspicuus, atque humilitatis gratia praeditus. Nec cujuspiam ( dominium ) extollentiae nutu notabatur indeptus. Atque idcirco universis circumcirca existebat amabilis. Ipso itidem anno praedicta gens Hungarorum ejus imperio rebellis exstitit. Quam ille hostiliter aggressus, potenter devicit, sibique tributariam subjugavit. Tamen, proh pudor! unum in eo erat nimium reprehensibile, quod incontinentia carnis luxuriae infamabatur. Illud enim vitium plus caeteris in genere humano rerum ordinem turbat.

Sequenti igitur anno, id est, quadragesimo sexto post millesimum, facta est per loca magna vini fertilitas et leguminum. Post haec vero sexto Idus Novembris mensis, luna quartadecima, nulla currente epacta, concurrente septimo, facta est eclipsis lunae hominibus valde tremenda. Nam octava hora noctis inter solem et ipsam lunam, sive patratum a Deo ostensum, seu invertente sphaera alterius sideris, qualiter evenerit, manet notum scientiae Conditoris. Ipsa quoque luna primitus pene facta est tota sicut teter sanguis, paululum evadendo usque ad aurarem supervenientis diei. Eodem nihilominus mense apud castrum sancti Florentini, quod est super Armentionem fluvium, circa medium cujusdam diei cecidit de coelo, quod Graece dicitur selas, vel chasma, seu palmatias, dum fulgor aetherei splendoris insolito ad terras emittitur; insulsum enim vulgus perhibet stellam de coelo cadere. Tunc ergo praedicto mense Novembri, perductae sunt, in quibusdam locis Galliarum, praeter solitum, ad maturitatem segetes primae sationis Augusti mensis, collectae mense Octobri; quod non sine magna admiratione contigit fieri.

CAPUT II. De bello mire gesto.

Sub eodem quoque tempore fuerat orta grandis discordia usque ad effusionem multi sanguinis, inter Henricum Francorum regem, Roberti filium, et filios supra taxati Odonis, Thebaldum videlicet atque Stephanum. Contigit enim, post multas strages cladis utrarumque partium, ut idem rex, ablato ab eisdem dominio Turonicae urbis, daret illud Gozfredo, cognomento Tuditi, filio scilicet Fulconis jam dicti, Andegavorum comitis. Qui, collecto magno exercitu, ipsam civitatem anno uno et eo amplius obsidione circumdedit. Adversus quem tandem hostili manu pergentes dimicaturi, revera ut afflictae indigentique alimoniis succurrerent urbi, ambo praedicti filii Odonis. Quod Gozfredus comperiens, expetivit auxilium beati Martini, promisit se humiliter emendaturum quidquid in ipsius sancti confessoris caeterorumque sanctorum possessionibus raptu abstraxerat. Indeque accepto vexillo, imponens illud propriae hastae, cum exercitu equitum peditumque multorum obviam perrexit adversum se dimicaturis. Dumque venirent utraeque partes in cominus, tantus terror invasit exercitum duorum fratrum, ac si vincti ligaminibus omnes pariter imbelles exstitissent. Stephanus autem, arrepta fuga, cum aliquibus militibus evasit. Thebaldus vero, ex caetera multitudine totius exercitus, captus ad Turonensem civitatem deducitur, ipsamque Gozfredo reddidit, atque cum suis omnibus huc illucque dispersis in captione remansit. Nulli dubium est beato Martino auxiliante, quia illum pie invocaverat, suorum inimicorum victorem exstitisse. Referebant enim aliqui ex acie fugientes quod tota phalanx militum Gozfredi, in ipso procinctu belli, tam equites quam pedites, candidissimis indumentis videbantur adoperti. Nam ex rapina pauperum ejusdem confessoris ferebant supplementum suis filii Odonis. Praebuit enim universis audientibus formidolosum stuporem, quod mille septengenti et eo amplius viri armis instructi absque sanguinis effusione in praelio capti sunt.

CAPUT III. De tertia eclipsi solis.

In praescripto quoque mense Novembri, decimo Kalendarum Decembrium, hora tertia ejusdem diei, facta est nostro in tempore tertia eclipsis solis, luna duntaxat vicesima octava, quoniam neque solis aliquando eclipsis nisi in vicesima octava luna, nec lunae nisi in quarta decima luna proveniet. Dicitur enim eclipsis defectus, sive defectio, non quod sibimet res, sed nobis impedita potius deficiat. Ipsis quoque diebus, referente Widone Remorum archipraesule, didicimus quod visa sit a suis stella Phosphorus, quae et Lucifer, vespere sursum atque deorsum agitari, quasi comminans terrigenas idemtitabat ( sic ). Hujusmodi quippe ostentis coelitus emissis, terruerunt quamplurimos suae pravitates, ut ad correctionis viam poenitendo redirent. Tunc inter caeteras rerum inopias vini tanta raritas exstitit, ut viginti quatuor solidorum foret pretium unius modii.

CAPUT IV. De dissensione Lugdunensis praesulatus.

Fuit igitur in supra taxatis diebus dissensio permaxima post mortem Burchardi archipraesulis Lugdunensis de praesulatu ipsius sedis, quam plures non justis appetebant meritis, sed instinctu superbae elationis. Primus omnium praedicti Burchardi nepos, ejusdem aequivocus, supra modum superbissimus, relicta sede propria, Augustanae civitatis, procaciter Lugdunensem arripuit. Qui post multas perpetratas nequitias, captus a militibus imperatoris, perpetuo est condemnatus exsilio. Post ipsum vero quidam comes Girardum suum filium puerulum quemdam arroganter ibidem, sola praesumptione auctore, substituit, et ipse post modicum, non ut pastor ovium, sed veluti mercenarius, in fugam versus delituit.

Quae omnia dum perlata fuissent Romano pontifici, suggestum est ei a viris fidelibus ut sua auctoritate patrem Odilonem Cluniacensis monasterii abbatem ibidem eligeret consecrari pontificem. Sic enim totius cleri ac plebis optans acclamabat devotio. Qui protinus mittens eidem patri pallium simul et annulum, imperavit eumdem praedictae civitati fore archiepiscopum. Sed vir religiosus, suae humilitatis attendens propositum, omnimodis renuit fieri. Pallium et annulum suscipiens, illi qui Deo dignus existeret reservavit, futuro pontifici ejusdem sedis. Habetur enim antiquitus ipsa Lugdunensis civitas index veri luminis maximae partis Galliae, quoniam praecones primitus Christianae fidei, a sancto Polycarpo discipulo Joannis apostoli missi, devenientes universam illustraverunt regionem. Contigit enim postmodum, ut superius diximus, ut Henricus rex, recepto regno Austrasiorum, dum comperisset hujus dissensionis cladem, condoluerit, perquirens quid exinde agere deberet. Cui, dum apud Vesontionem devenisset, suggestum est, tam ab episcopis quam ab omni plebe, ut virum aeque tali ministerio dignum, Odolricum, scilicet Lingonensis Ecclesiae archidiaconum, Lugduni constitueret pontificem. Qui protinus, ut suggestum fuerat, speciosissimis adornatum indumentis ad praefatam illum destinavit sedem. Illico nempe restituta est totius provinciae requies et pax diu optata, cum gaudio. Postmodum vero gens Hungrorum, jam secundo praedicto regi rebellis existens, adversus eumdem praeliari disposuit. Contra quam egressus, licet impar numero, confidens tamen in Dei auxilio, confligere cum ipsis non timuit. Non enim erant in exercitu ipsius plusquam sex millia virorum, cum in Hungrorum phalangibus aestimarentur ducenta millia armatorum. Erant etiam cum rege quamplures episcopi cum clericis multis, qui pietatis gratia inermes cum eo in certamen introierunt. In eoque certamine tanta caligo ac tenebrae occupaverunt Hungrorum partem, ut vix juxta se positum quis illorum posset agnoscere. Exercitus quoque regis videbatur clarissimo sole circum et infra perlustratus. Qui fortiter dimicans innumerabili caede prostravit adversarios fugavitque, cum de suis perpauci corruissent. Capta vero praeda hostium, ac regno, ut primitus coeperat, ordinato, triumphans rex devenit ad propria.

Contigit ergo tunc temporis ut abbas cujusdam monasterii honestae possessionis eidem imperatori equum valde optimum praesentaret, quatenus sibi ac loco sibi commisso ipsius liberalitatis amicitiam conciliaret. Fuerat denique idem equus, ignorante Abbate, cuidam militi clam sublatus sibique pretio venundatus. At imperator, gratanter illum suscipiens, suimet evectioni mancipavit. Quodam igitur die eidem equo insidens iter agebat, obviam fuit ei miles cui praefatus equus furtim ablatus fuerat. Qui prudenter aggrediens imperatorem, in hujusmodi prorupit verba: « Tu, inquiens, o rex, qui censuram debes tenere totius justitiae, equum modo fraudulenter abstractum cerneris possidere. » Cui illico rex tale pertulit responsum: « Si tuus, inquit, est equus, ut ais, accipe illum cum sessore, et eductecum quo melius optas, et habeas utrumque quousque persolutionem furti suscipias. » Miles quoque, existimans sibi illudi, haerebat stupens. Enimvero rex compulit eum ut manu injecta duceret utrumque in suum dominium. Aspicientes vero qui circumstabant, ingenti admiratione stupuerunt. « Quae grates, inquiens rex, referendae sunt illi viro qui me tam subdole in hanc impulit captionem? Qui dum ab universis horribiliter detestaretur, ait rex: Adducite illum, ut secundum illusionem quam in me gessit, in eo vindicetur. Dumque praefatus abbas accersitus fuisset, ait ei: Depone baculum regiminis pastoralis, quem credis largitione mortalis hominis debere gestari. » Quem cum a se projecisset, suscipiens illum rex, imposuit dexterae imaginis Salvatoris: « Vade, inquiens abbati, et suscipe illum de manu omnipotentis regis, nec sis ultra pro eo debitor alicujus mortalis, sed libere utere eo, ut decet culmen tanti nominis. » At ipse gaudenter illum suscipiens, plurimis de tali facto alacritatem contulit ac dehinc omni cum libertate viguit.

CAPUT V. De exstirpatione Simoniaca.

Dignoscens igitur idem Henricus per universam Galliam atque Germaniam Simoniacae philargyriae grassari cupiditatem, coadunari fecit ex omni imperio suo tam archipraesules quam caeteros pontifices, et tale eis intulit colloquium: « Lugens vobis incipio loqui, qui vice Christi in Ecclesia constituti estis, quam ipse sibi desponsavit, ac pretio sui sanguinis redemit. Sicut enim ipse gratuita bonitate de sinu Dei Patris per Virginem ad nos natus est redimendos, ita suis praecepit, mittens eos in orbem universum, apostolis: Gratis accepistis, gratis date. Vos enim, avaritia et cupiditate corrupti, qui, dum conferre deberetis in hujusmodi transgressionem (dando et accipiendo) canonem, maledicti estis. Nam et pater meus, de cujus animae periculo valde pertimesco, damnabilem avaritiam in vita nimis exercuit. Idcirco quicunque vestrorum hujusce ( macula ) sese norunt contaminatos, oportet ut a sacro ministerio secundum dispositionem canonicam arceantur. Patet ergo manifestissime quoniam propter hanc offensam venerunt super filios hominum diversae clades, fames videlicet atque mortalitas, nec non et gladius. Omnes quippe gradus ecclesiastici, a maximo pontifice usque ad Ostiarium, opprimuntur per suae damnationis pretium, ac, juxta vocem Dominicam, in cunctis grassatur spiritale latrocinium. » His denique ab imperatore acerrime prolatis, stupefacti pontifices, quid illi responderent non habebant. Pertimescebant enim carere ob hanc culpam propriis episcopatuum sedibus. Et quoniam non solum in Gallicanis episcopiis haec pessima pullulaverat nequitia, verum etiam multo amplius totam occupaverat Italiam; omnia quippe ministeria ecclesiastica ita eo tempore habebantur venalia, quasi in foro saecularia mercimonia. Cernentes quoque episcopi gravi sese invectione irretitos, misericordiae operam implorabant. At ipse princeps, misericordia motus, tale consolationis protulit verbum: « Ite, inquiens, et quod illicite accepistis, bene disponere satagite, ac pro anima patris mei, qui hac noxa reus vobiscum tenetur, attentius intercedere mementote, quatenus ei indulgentiam hujus facinoris a Deo possitis acquirere. » Tum proposuit edictum omni imperio suo: ut nullus gradus clericorum vel ministerium ecclesiasticum pretio aliquo acquireretur, ac si quis dare aut accipere praesumeret, omni honore destitutus, anathemate multaretur. Spopondit insuper promissum hujusmodi, dicens: « Sicut enim mihi Dominus coronam imperii sola miseratione sua gratis dedit, » ita et ego quod ad religionem ipsius pertinet gratis impendam. Volo, si placet, ut et vos similiter faciatis.

Ipso quoque in tempore Romana sedes, quae universalis jure habetur in orbe terrarum, praefato morbo pestifero per viginti quinque annorum spatia miserrime laboraverat. Fuerat enim eidem sedi ordinatus quidam puer circiter annorum 12, contra jus fasque. Quem scilicet sola pecunia auri et argenti plus commendavit quam aetas aut sanctitas. Et quoniam infelicem habuit introitum, infeliciorem persensit exitum. Horrendum quippe referri turpitudo illius conversationis et vitae. Tunc vero cum consensu totius Romani populi atque ex praecepto imperatoris ejectus est a sede, et in loco ejus subrogatus est vir religiosissimus ac sanctitate perspicuus, Gregorius, natione Romanus. Cujus videlicet bona fama quidquid prior foedaverat in melius reformavit.

 

327 LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE Ier.
Divers sujets.

 

 

 

 

Au milieu des changemens rapides et des événemens variés dont la mobilité éblouissait pour ainsi dire les yeux, étonnait et fatiguait l'esprit de presque tous les hommes, les génies du mal firent aussi de fréquentes apparitions. Souvent même des révélations utiles furent le fruit de ces visites inattendues.

Un moine vit une nuit, à l'heure où l'on sonnait matines, apparaître une figure hideuse qui s'entretint avec lui, et lui suggéra ces conseils: «Pourquoi, vous autres moines, vous imposez-vous tant de veilles, de jeûnes, d'afflictions, de psalmodies, et une foule d'humiliations, contre l'usage commun du reste des hommes? Croyez-vous que ce nombre infini de séculiers qui persévèrent jusqu'à la fin de leur vie dans tous les genres d'excès en obtiendront moins pour cela le repos éternel auquel vous prétendez? Un jour, une heure suffiraient seuls pour mériter la beatitude que vous croyez le prix de votre vertu. Et toi-même, je ne puis assez admirer avec quel soin inquiet tu te précipites à bas de ton lit au premier signal, avec quel courage tu t'arra- 328 ches des bras du sommeil, quand tu pourrais savourer encore les douceurs du repos jusqu'au troisième coup de cloche. Je vais donc te communiquer un secret merveilleux. C'est un mauvais service que je rends à notre cause, mais mon indiscrétion ne peut être que salutaire pour toi. Sache donc que tous les ans, au jour où le Christ en ressuscitant des morts a rendu une vie nouvelle au genre humain, il dépeuple le Tartare tout entier des ames qui l'habitaient, et les ramène toutes dans les régions supérieures. Ainsi, vous n'avez rien à craindre: vous pouvez satisfaire en toute sûreté vos goûts, vos passions et vos sens.» Telles étaient les paroles perfides auxquelles ce démon imposteur avait recours pour tromper le bon moine, et il sut si bien le séduire par ses artifices, qu'en effet il manqua le matin à la réunion commune des frères. Quant aux mensonges que le démon de séduction a proférés à propos de la résurrection du Seigneur, nous en trouvons la réfutation dans ces paroles même du saint Évangile. Plusieurs corps des saints qui étaient dans le sommeil de la mort ressuscitèrent1. Plusieurs sans doute, mais l'Evangile ne dit pas tous les saints; et c'est aussi le dogme que professe la religion catholique. Mais si les démons les plus imposteurs peuvent quelquefois, par une loi de la sagesse divine, annoncer aux hommes quelques vérités, cependant tout ce qu'ils peuvent y mêler de leur propre science n'est plus que fraude et déception; ou, si leurs prédictions viennent à s'accomplir en partie, c'est que l'événement n'en doit pas être entièrement salutaire au genre 329 humain, à moins que la providence divine ne prenne soin d'empêcher l'effet de leurs artifices.

Il n'y a pas très-long-temps que j'eus moi-même, grâces à Dieu, des visions pareilles. Du temps que j'habitais le monastère de Saint-Léger2 martyr, nommé aussi l'abbaye de Champeaux, je vis une nuit, avant matines, paraître devant moi, au pied de mon lit, un petit monstre hideux qui avait à peine figure humaine. Il me semblait avoir, autant que je pus m'en assurer, une taille médiocre, un cou grêle, une figure maigre, les yeux très-noirs, le front étroit et ridé, le nez plat, la bouche grande, les lèvres gonflées, le menton court et effilé, une barbe de bouc, les oreilles droites et pointues, les cheveux sales et roides, les dents d'un chien, l'occiput aigu, la poitrine protubérante, une bosse sur le dos, les fesses pendantes, les vêtemens malpropres; enfin tout son corps paraissait d'une activité convulsive et précipitée. Il saisit le bord du lit où j'étais couché, le secoua tout entier avec une violence terrible, et se mit à me dire: «Tu ne resteras pas plus long-temps ici.» Aussitôt je m'éveille épouvanté, et en ouvrant les yeux j'aperçois cette figure que je viens de décrire. Le fourbe grinçait des dents en répétant: «Tu ne «resteras pas plus long-temps ici.» Je saute alors à bas du lit; je cours au monastère; je me prosterne au pied de l'autel du saint père Benoît, et j'y reste long-temps étendu, glacé de crainte. Je commençai alors à récapituler scrupuleusement dans ma mémoire tou- 330 tes les fautes, tous les graves péchés que j'avais commis depuis mon enfance, soit par négligence, soit par perversité. Je me rappelai surtout avec effroi que je n'en avais presque jamais fait pénitence, par amour du Seigneur ou par crainte de sa justice. J'étais donc plein de trouble et de confusion, sans pouvoir adresser à Dieu d'autre prière que ces mots: «Seigneur Jésus, qui êtes venu sauver tous les pécheurs, «ayez pitié de moi, selon votre miséricorde infinie!» Cependant je ne crains pas d'avouer ici que non seulement mes parens m'engendrèrent dans le péché, mais encore que mon caractère était intraitable, et que ma conduite fut plus coupable qu'on ne peut dire. J'avais pour oncle un moine qui m'arracha de force aux vanités de cette vie mondaine qui m'avait séduit plus que tout autre. J'avais à peu près vingt ans quand je revêtis l'habit de moine. Hélas! et je n'en pris que l'habit, sans que mon cœur fût changé. Toutes les fois que les pères ou mes frères spirituels me donnaient de sages conseils qui leur étaient inspirés par la sainte charité, un orgueil farouche enflait mon cœur et semblait comme un bouclier qui s'opposait à leurs remontrances salutaires. Indocile avec nos vieillards, importun aux moines de mon âge, à charge à nos jeunes frères, j'étais toujours sûr que ma présence était pour tous une gêne, et mon absence une fête. Toutes ces raisons et d'autres encore déterminèrent les frères du monastère de Saint-Léger à m'expulser de leur communauté, bien assurés pourtant que mes connaissances littéraires me procureraient toujours aisément un autre refuge, car on avait déjà pu en faire souvent l'épreuve.

331 Quand je fus placé ensuite au couvent de Saint-Bénigne, martyr, à Dijon, un diable pareil, ou plutôt c'était encore le même, m'apparut dans le dortoir des frères. C'était au point du jour. Il sortit en courant des latrines, et se mit à crier: «Où est-il, mon bachelier? où est-il, mon bachelier?» Le lendemain, à peu près à la même heure, un jeune frère d'un caractère très-léger, nommé Thierri, s'enfuit du couvent, quitta l'habit, et reprit quelque temps la vie séculière. Cependant son cœur s'ouvrit depuis au repentir, et il rentra dans l'ordre saint qu'il avait déserté.

La troisième fois, j'étais au couvent de Moûtiers, dédié à la bienheureuse Marie toujours vierge. Une nuit, an moment où l'on sonnait matines, je ne m'éveillai pas d'abord aussitôt que je l'aurais dû, parce que j'étais fatigué de je ne sais quel travail de la veille; mais au moins, quand j'eus entendu le signal, je me levai. Quelques autres frères, qui n'avaient pu se défendre de leur mauvaise habitude, étaient restés avec moi, pendant que tous les autres couraient à l'église. Ces derniers avaient à peine quitté le dortoir, que le démon monta tout haletant l'escalier, et vint s'appuyer au mur en tenant ses mains derrière son dos, et répétant deux ou trois fois, «C'est moi, c'est moi qui reste avec ceux qui restent.» Sa voix me réveilla, je levai la tête, et je reconnus le diable qui qui m'avait déjà apparu deux fois. Trois jours après, un de ces frères qui avait l'habitude de rester secrètement au lit, cédant aux instigations du diable, osa sortir du monastère et rester pendant six jours avec les séculiers, partageant leur vie tumultueuse; mais, au 332 septième, il fut repris et ramené au couvent. Au reste, puisque ces apparitions, selon le témoignage de saint Grégoire, annoncent aux uns leur perte, et servent aux autres d'avertissement pour réformer leur conduite, puissent les visions qui m'ont été envoyées tourner au profit de mon salut! C'est ce que je demande dans mes prières à Jésus notre sauveur et notre rédempteur. Mais une chose qui mérite surtout d'occuper l'attention de la postérité, c'est que toutes les fois que des vivans se sont ainsi trouvés en présence de bons ou de mauvais esprits, cette apparition miraculeuse a toujours été suivie de leur mort prochaine, dont elle était sans doute le présage. Nous pourrions citer à l'appui de ce que nous avançons ici une foule d'exemples, mais il nous suffira d'en raconter quelques-uns, qui feront sentir à ceux qui pourraient se trouver dans ce cas la nécessité de s'observer avec précaution, pour ne pas se laisser abuser.

Un bon prêtre, nommé Frettier, vivait pieusement au château de Tonnerre, du temps que Brunon était évêque de Langres. Un dimanche au soir, avant de souper, il alla se recueillir un moment auprès de sa fenêtre. En regardant au loin devant lui, il vit des troupes innombrables de cavaliers qui semblaient marcher au combat, et se dirigeaient du septentrion au midi. Après avoir long-temps contemplé ce spectacle, dans le ravissement où il était, il se mit à appeler ses gens pour leur montrer ce prodige; mais dès qu'il eut crié qu'on vînt à lui, les cavaliers se dispersèrent tout-à-coup, et finirent par disparaître. Il resta saisi d'un si grand effroi que les larmes lui en vinrent aux yeux: bientôt il tomba malade, et la 333 même année il mourut saintement, comme il avait vécu. Il ne put voir lui-même l'accomplissement de ce présage, mais ceux qui lui survécurent en furent bientôt témoins; car l'année suivante, Henri, fils et successeur du roi Robert, vint attaquer avec fureur ce château, où le sang des deux partis coula en abondance. Telles furent, et pour lui-même, et pour les autres, les suites du prodige qui lui avait apparu. Je me rappelle encore une autre vision qui n'est pas du même genre, sans en être moins merveilleuse, et dont le frère Gérard fut témoin dans l'église de Saint-Germain d'Auxerre.

Il avait l'habitude de rester dans l'oratoire après la solennité des matines. Un jour il s'y endormit au milieu de ses oraisons. Il tomba dans un profond sommeil, et fut porté presque sans vie hors du monastère. Comment? Par qui? C'est ce qu'on ignore encore. A son réveil, il se trouva jeté dans un cloître, hors du monastère, et bien étonné, comme on pense, du tour qu'on lui avait joué. Un prêtre qui veillait dans la même abbaye vint à s'endormir dans les souterrains où reposent les restes d'un grand nombre de saints, et le lendemain, au chant du coq, il se trouva transporté de la même manière derrière le chœur des moines. On sait encore, par des rapports certains, que quand un luminaire vient à s'éteindre la nuit, les gardiens de cette église ne peuvent plus goûter un moment de repos qu'ils ne l'aient rallumé. Un frère du même lieu allait ordinairement prier avec ferveur au pied de l'autel de Sainte-Marie, qui est en grand honneur, et là il donnait un libre cours à ses gémissemens et à ses larmes. Il avait aussi, comme bien 334 d'autres, l'habitude de cracher souvent en récitant ses prières. Un jour donc il s'endormit, et vit pendant son sommeil une personne vêtue de blanc, qui se tenait devant l'autel, portant dans ses mains un morceau d'étoffe d'une grande blancheur, et qui lui adressa ces paroles. «Pourquoi donc me lances-tu ces crachats dont je suis couvert? C'est moi, comme tu le vois, qui reçois tes prières pour les porter aux pieds du Juge miséricordieux.» Cette vision effraya le frère. Il s'observa depuis scrupuleusement, et conseilla aux autres moines de se retenir de même, autant qu'il leur serait possible; et, quoique ce soit un besoin de la nature, cependant presque chez tous les peuples on s'abstient de cracher dans les églises, à moins qu'il n'y ait des crachoirs disposés à cet effet, dans lesquels on transporte ensuite ces saletés hors des saints lieux. C'est ce qu'on voit surtout chez les Grecs, qui ont toujours observé rigoureusement la règle ecclésiastique.

Le bienheureux saint Germain, et les autres saints dont cette église conserve les restes, lui ont souvent donné des marques éclatantes de leur protection, non seulement par une foule de guérisons miraculeuses, mais aussi par la vengeance qu'ils ont toujours tirée de ceux qui avaient osé enlever quelque chose à ce saint lieu. En effet, toutes les fois que des grands du pays ont voulu accroître leur puissance aux dépens des biens de l'abbaye, par l'usurpation ou le pillage, la vengeance divine les a punis dans leurs enfans, en condamnant leur maison à l'ignominie et à la destruction. Nous choisirons dans les exemples dont nous pourrions appuyer cette assertion celui de 335 Bavon et de son fils Alwalon, dont la famille fut ainsi accablée par la vengeance du Seigneur. Nous citerons encore la punition des crimes sacriléges du château de Séligny. Enfin, voici un trait qui m'est personnel. Les frères et les serviteurs du lieu me prièrent un jour de restaurer les inscriptions qui décoraient l'autel de chaque saint. Elles avaient été composées par de doctes maîtres, mais le temps les avait effacées comme le reste, et déjà elles ne paraissaient presque plus. On pense que je ne manquai pas d'accepter volontiers cette commission, et de l'exécuter avec tout le soin que j'y pouvais apporter. Mais je n'avais pas encore mis la dernière main à mon ouvrage, lorsqu'une nuit je fus surpris dans mon lit par une maladie, qui venait sans doute d'être resté trop long-temps debout. Tous mes membres furent tellement roidis par une affection hystérique, qu'il ne m'était plus possible de me lever, ni même de changer de côté. Enfin, trois nuits après, au fort de mes souffrances, je vis en songe un vieillard respectable, qui me prit par le bras, me leva, et me dit: «Achève au plus tôt ton entreprise, et ne crains plus de ressentir aucune douleur.» Je m'éveille en effet, tout étonné de mon nouvel état; je saute à bas du lit, et je cours à l'autel des victorieux martyrs saint Victor, saint Apollinaire et saint George, dont la chapelle touchait à l'infirmerie. Là, je rendis de très-humbles actions de grâces au souverain maître du monde, et j'allai gaîment assister à la solennité de matines. Le jour suivant, j'avais entièrement recouvré la santé, et j'en profitai pour composer aussitôt en l'honneur des saints martyrs une inscription 336 formée de leurs noms. La cathédrale renfermait vingt-deux autels, pour lesquels il fallut composer autant d'inscriptions, toutes en vers hexamètres. Je m'en acquittai avec assez de succès; je réparai aussi les épitaphes des saints; enfin je décorai de même les tombeaux de quelques religieux. Mon ouvrage ne pouvait manquer de plaire à tous les hommes de bon sens. Mais c'est encore ici le cas de répéter avec le père Odilon, qui avait souvent à la bouche cette triste vérité: «Hélas! ô douleur! le poison de l'envie se glisse bien parmi les autres hommes, mais c'est surtout dans le cœur de quelques moines qu'il pénètre plus profondément!» Un moine donc quitta son monastère, où il était détesté de tous les frères, pour venir dans notre abbaye: on l'accueillit, selon l'usage du lieu, à bras ouverts. Mais bientôt il fit passer dans l'ame de l'abbé et de quelques moines le poison de l'envie, dont il était infecté, et leur inspira tant de haine pour moi, qu'ils allèrent détruire toutes les inscriptions dont j'avais orné les autels. Aussitôt Dieu lui-même se déclara mon vengeur, et punit cet artisan de discorde. En effet, il fut privé sur-le-champ de l'usage de la vue, condamné à rester aveugle, et à marcher à tâtons jusqu'à la fin de sa vie. Cet événement merveilleux ne causa pas seulement l'admiration du voisinage: le bruit s'en répandit au loin. Il y eut alors dans le même couvent quelques frères qui sortirent de ce monde; entre autres, Gautier, que sa taille avait fait surnommer Petit: c'était un homme d'un caractère très-simple. Il mourut pendant la nuit du grand sabbat, où l'on célèbre la résurrection du Sauveur. A l'heure de sa mort, un grand nombre 337 d'hommes et de femmes virent une colonne de feu qui s'élevait depuis le faîte du temple jusqu'aux cieux, et ils ne doutèrent pas que ce ne fut un gage de la miséricorde de Dieu, qui, sans doute, avait voulu faire partager à l'ame du frère défunt sa résurrection glorieuse, et montrer en même temps aux vivans le chemin de la vertu.

Nous entendons demander tous les jours pourquoi, depuis la loi nouvelle, ou la grâce, Dieu ne se manifeste plus comme autrefois par des apparitions et des miracles. Il suffit du témoignage des saintes Écritures pour répondre à cette question, si toutefois le cœur des hommes qui la font n'est pas déjà sourd à la voix du Saint-Esprit. Le Deutéronome nous fournira notre première réponse. Le peuple des Hébreux fut nourri pendant quarante ans de la manne céleste; mais quand il eut passé le Jourdain et pénétré dans la terre de Chanaan, les pluies du ciel s'arrêtèrent, et les enfans d'Israël ne reçurent plus cette nourriture divine. Que devons-nous entendre par ces paroles, nous Chrétiens, chez qui tout est figure? N'est-ce pas, en effet, nous dire qu'après avoir passé notre Jourdain, c'est-à-dire après le baptême du Christ, nous ne devons plus attendre du ciel les prodiges accoutumés; que ce pain de vie, qui nous est donné, doit nous suffire, et que celui qui s'en nourrira vivra dans l'éternité, pour y posséder la terre des vivans? Moïse, d'après l'ordre du Seigneur, ordonne aussi aux Israélites de purifier tous les vases qu'ils avaient recueillis du butin de l'ennemi, ceux de bois par l'eau, ceux d'airain par le feu. C'est encore une figure qu'il faut expliquer ainsi: ces va- 338 ses, ce sont les hommes que le Sauveur a conquis sur son ancien ennemi, et qui doivent être purifiés par l'eau du baptême et par le feu du martyre. Il en est de même du serpent qui inspira d'abord une telle crainte à Moïse, qu'il se mit à fuir. Mais quand il l'eut pris par la queue, ce n'était plus qu'une verge. Figure nouvelle, dont il faut pénétrer encore le sens mystérieux. Cette verge, changée en serpent, c'est la puissance divine, revêtue de la chair de la bienheureuse vierge Marie. Moïse, c'est le peuple juif, qui, méconnaissant le Dieu véritable sous la forme humaine, fuit le Seigneur Jésus-Christ. avec un cœur incrédule; mais il reviendra se jeter dans ses bras à la fin du monde: c'est ce qu'il faut entendre par la queue du serpent. Et la Mer-Rouge, qui divise ou tarit ses flots pour ouvrir un passage aux Israélites, et les nations exterminées par le glaive, d'après l'ordre de Dieu, tout cela n'annonce-t-il pas avec évidence que le royaume des Juifs, quoique subsistant encore pour un temps, s'épuise et s'anéantit? Enfin, quand nous voyons au commencement de la grâce nouvelle, c'est-à-dire du royaume de Jésus-Christ, le Seigneur se tenir debout, et se promener sur les flots avec Pierre, le chef de son Église, qui se promène aussi comme lui sur la mer, ne devons-nous pas y reconnaître l'amour du pouvoir de Jésus-Christ qui, après avoir subjugué toutes les nations, sans avoir consommé leur destruction et leur ruine, établira sur elles son royaume éternel, car on trouverait souvent dans les saintes Ecritures la mer prise pour l'emblème du monde actuel?

Souvent, quand on entreprend d'éclaircir une ques- 339 tion importante, on se perd dans la grandeur de son sujet, ou bien on le rabaisse jusqu'à soi, selon cette parole de l'Écriture: Celui qui veut sonder la majesté sera accablé de sa gloire3. On va bientôt voir pourquoi nous débutons par ces réflexions. On trouve très-peu de personnes qui comprennent bien le mystère de l'eucharistie: il est même inexplicable pour la plupart des mortels, comme toutes les vérités qui reposent seulement sur la foi, et ne sont pas soumises à l'examen des sens. La première chose dont il faut être convaincu, c'est que dans l'eucharistie, l'image vivifiante du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais souffrir aucune altération, ni être mise en péril par quelque accident que ce soit. Si quelquefois pourtant elle paraît tomber ou courir quelque risque par la négligence de ceux qui en sont chargés, c'est pour eux un jugement de condamnation qu'ils ne peuvent prévenir que par un prompt repentir. Mais quoique le Seigneur ait dit: Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle4, il faut bien nous garder de croire que tout autre animal que l'homme puisse participer à la résurrection de la chair; il n'y a même que les fidèles qui trouvent dans l'eucharistie un moyen de salut. De notre temps, un clerc accusé de quelque crime reçut hardiment, pour prouver son innocence, l'eucharistie, c'est-à-dire le calice du sang divin. Aussitôt on vit sortir du milieu de son nombril la partie la plus blanche du sacrifice qu'il avait profané, preuve manifeste de son crime. En effet, il avoua aussitôt ce qu'il avait nié jusqu'a- 340 lors, et subit une pénitence proportionnée à ses fautes. Dans le pays de Châlons-sur-Saône, nous nous sommes trouvé avec une personne qui, dans im danger pressant, vit le pain sacré se changer tout-à-coup en une chair véritable. Dijon fut témoin à la même époque d'un miracle pareil. On portait l'eucharistie à un malade: elle tomba par hasard des mains du prêtre qui la chercha des yeux avec le plus grand soin, mais toujours inutilement. Enfin, un an après, on la retrouva sur la voie publique à l'endroit où elle avait été perdue, et elle était aussi blanche, aussi pure que si elle venait d'y tomber à l'instant même. A Lyon, dans l'abbaye de Sainte-Barbe, quelqu'un voulut prendre, sans doute mal à propos, la boîte où elle était conservée, mais elle s'échappa de ses mains et monta dans les airs, où elle resta suspendue.

Quant au chrismal, que d'autres appellent le corporel5, on a mille fois éprouvé combien il peut être d'un grand secours pour ceux qui l'emploient avec une foi sincère. Souvent dans les incendies il a suffi de l'élever pour éteindre et pour étouffer les flammes, ou pour les repousser, ou pour leur faire prendre un autre cours. Souvent encore l'imposition du corporel a rendu la vigueur à des membres languissans, et la santé à des malades attaqués de la fièvre. Du temps du vénérable abbé Guillaume, un incendie éclata dans le voisinage du Moûtiers-Saint-Jean. Les frères de l'abbaye prirent le chrismal6 qu'ils élevèrent au bout 341 d'un pieu pour l'opposer aux ravages effrayans des flammes. Aussitôt elles se replièrent en effet sur elles-mêmes, et ne firent plus aucun progrès. Cependant le linge sacré fut enlevé du pieu par le vent et s'envola deux milles plus loin, où il s'arrêta sur le toit d'une maison dans le village de Tivalgues. C'est là  qu'on finit par l'atteindre, et on le rapporta en triomphe au monastère. Le jour de Pâques de la même année, dans une église adjacente au monastère et consacrée au bienheureux saint Paul, le calice qui contenait le sang vivifiant s'échappa des mains du prêtre, et tomba par terre. Aussitôt que l'abbé Guillaume en fut informé, il ordonna, selon sa prudence ordinaire, que trois moines feraient pénitence pour expier cette faute, craignant que la maladresse du prêtre n'enveloppât toute l'abbaye dans la vengeance qui sans doute devait l'atteindre. Et c'est ce qui serait certainement arrivé, comme l'événement l'a bien prouvé depuis, si la sage prévoyance du respectable abbé n'avait détourné la colère du ciel. En citant ces exemples, nous avons voulu donner clairement la preuve que jamais la vengeance divine ne manque de poursuivre et d'atteindre ceux qui ont exposé par leur négligence la sainte eucharistie à quelque accident, et qu'au contraire, le Seigneur prodigue tous ses biens à ceux qui n'oublient jamais le soin et la dignité qu'exige ce divin sacrifice.

Nous ne citerons plus qu'un exemple entre mille pour montrer combien la célébration de ce mystère respectable est salutaire aux ames des fidèles trépassés. Dans les régions les plus reculées de l'Afrique vivait un anachorète qui depuis vingt ans s'y tenait, 342 disait-on, loin de la vue des hommes. Il vivait du travail de ses mains et se nourrissait de racines de plantes. Un certain homme de la race des Taifales, un de ces voyageurs perpetuels qui ne se lassent jamais de voir et de parcourir des pays nouveaux, vint par hasard en cet endroit. Il entendit parler de l'anachorète, et s'enfonça dans les déserts brûlans du pays où il voulait, à force de recherches, parvenir à trouver le saint homme. Enfin le solitaire voyant un homme qui le cherchait, l'appela vers lui et lui demanda qui il était, d'où il venait, ce qu'il voulait. Le voyageur répondit aussitôt qu'il était venu pour le voir, que ses vœux étaient remplis, et qu'il ne voulait rien autre chose. «Je vous connais bien, lui dit l'anachorète, vous venez des Gaules. Dites-moi donc, je vous prie, si vous avez jamais vu dans ce pays le couvent du monastère Majeur7. — Certainement je l'ai vu, reprit le voyageur, et je le connais parfaitement. — Eh bien! sachez que dans tout le monde romain il n'y a point d'abbaye qui affranchisse un plus grand nombre d'ames chrétiennes de la domination du démon. On y accomplit tant de fois le saint sacrifice de l'immolation divine, qu'il ne se passe guère de jours où une telle exactitude n'arrache quelques ames au pouvoir du malin esprit.» En effet, comme le nombre des frères de ce couvent était très-considérable, on était dans l'usage d'y célébrer des messes sans interruption, depuis le point du jour, jusqu'à l'heure du dîner. Et ce mystère divin y était 343 accompli avec tant de pompe et de dignité, qu'on aurait cru voir des anges plutôt que des hommes rendant hommage au Seigneur.

L'an 1041 de l'Incarnation du Seigneur, le temps pascal finit le 21 mars, et le saint jour de Pâques se trouva le 20; nous faisons ici cette remarque, parce qu'il est ordinairement plus reculé, et que pourtant il ne vient jamais plus tard que le a5 avril. C'est dans l'espace de ces trente jours qu'il doit toujours être compris. La même année mourut l'empereur Conrad8, qui eut pour successeur Henri son fils, déjà reconnu roi du vivant de son père. On vit bientôt aussi les peuples d'Aquitaine et toutes les provinces des Gaules, à leur exemple, cédant à la crainte ou à l'amour du Seigneur, adopter successivement une mesure qui leur était inspirée par la grâce divine. On ordonna que depuis le mercredi soir jusqu'au matin du lundi suivant, personne n'eût la témérité de rien enlever par la violence, ou de satisfaire quelque vengeance particulière, ou même d'exiger caution; que celui qui oserait violer ce décret public paierait cet attentat de sa vie, ou serait banni de son pays et de la société des Chrétiens. Tout le monde convint aussi de donner à cette loi nouvelle le nom de treugue (trève) de Dieu. En effet, elle n'était pas fondée uniquement sur l'autorité des hommes, et Dieu manifesta plus d'une fbis par des exemples terribles qu'il l'avait prise sous sa protection. La plupart des furieux qui osèrent, dans leur fblle témérité, désobéir à cette résolution commune tombèrent bientôt sous les courts de la vengeance 344 divine, ou le fer des hommes en fit justice. Ces exemples furent partout si fréquens que leur multitude même nous empêche de les citer. Ces punitions étaient en effet d'une grande justice; car, si l'on croit devoir honorer d'un culte respectueux le jour du dimanche qu'on appelle aussi l'octave, en mémoire de la résurrection du Seigneur, ne doit-on pas aussi, par respect pour la cène et pour la passion du Sauveur, s'abstenir de toute action criminelle le cinquième, le sixième et le septième jour? La trêve de Dieu était déjà reconnue et exécutée dans presque toutes les Gaules; mais la Neustrie s'y refusait encore, par suite des différends et des haines violentes qui divisaient le roi Henri, fils de Robert, et les fils d'Eudes. Ces princes ajoutaient encore le fléau de l'incendie à celui des guerres intestines pour se causer des dommages réciproques. Ils firent de part et d'autre des pertes considérables. Dieu bientôt, dans les secrets de sa justice, fit éclater sa vengeance contre leurs peuples. Un feu mortel qui s'alluma parmi eux emporta beaucoup de grands, des personnes du commun, et du bas peuple. D'autres perdirent seulement quelques membres, et restèrent mutilés, comme si Dieu avait voulu laisser à la terre des exemples vivans de sa vengeance. Le froment et le vin devinrent alors si rares, que presque toutes les nations du monde eurent à souffrir une disette nouvelle.

La même année, c'est-à-dire l'an 1045 de l'lncarnation du Seigneur, Henri, fils de Conrad, déjà roi des Saxons, et bientôt après empereur des Romains, épousa une fille de Guillaume, duc de Poi- 345 tou; elle s'appelait Agnès9. Le mariage fut célébré dans la ville de Chrysopolis, que l'on appelle ordinairement Besançon. L'amour et l'affection qu'on portait aux deux époux attirèrent à cette cérémonie la plus grande partie de la noblesse, et jusqu'à vingt-huit évêques. Henri avait hérité des droits de ses parens sur le royaume d'Austrasie; il venait aussi de
donner aux Huns un roi de son choix, nommé Abbon; tous les marquis et comtes d'Italie et de Germanie briguaient à l'envi l'honneur d'être soumis à son pouvoir souverain. Il méritait bien cet empressement. En effet, il était d'une affabilité pleine de charmes, d'une libéralité rare, et de la modestie la plus humble. Jamais il ne se laissait emporter par les mouvemens d'un fol orgueil. Aussi avait-il su se faire aimer au loin de tout le monde. La même année, les Hongrois se révoltèrent contre son autorité: il les attaqua les armes à la main, remporta sur eux des victoires éclatantes, les subjugua et les rendit tributaires. Cependant (aurons-nous le courage de l'avouer?) il mérita le reproche de déshonorer ses autres vertus par un libertinage effréné; car il n'est pas de vice qui trouble plus souvent la paix de la société humaine.

L'année suivante, c'est-à-dire en 1046, il y eut partout une grande abondance de vin et de légumes10. Le 8 novembre, la quatorzième lune, il y eut, à huit heures du soir, une éclipse de lune11 vraiment épouvantable. Est-ce un signe prodigieux que Dieu 346 avait fait éclater entre la lune et le soleil? ou bien ce phénomène fut-il causé par la conversion de l'un de ces astres? c'est un mystère dont le Créateur seul peut pénétrer le secret. La lune, d'abord couverte presque toute entière comme d'un sang noir, finit par décroître progressivement jusqu'à l'aurore du lendemain. Le même mois, on vit en plein jour, au château de Saint-Florentin, sur l'Armançon, tomber du ciel ce que les Grecs appellent12 selas, chasma ou palmetie, mots par lesquels ils expriment une clarté vive qui semble tomber du haut des airs sur la terre, et que le vulgaire ignorant prend pour une étoile qui tombe du ciel. Le mois de novembre fut remarquable par une maturité si précoce dans quelques contrées des Gaules, que les grains semés en août furent récoltés en octobre, ce qui excita partout une juste admiration.

 

CHAPITRE II.
Guerre miraculeuse.

VERS le même temps, il s'était élevé de sanglantes discordes entre Henri, roi des Français, fils de Robert, et les fils d'Eudes, Thibaut et Etienne. Après un grand carnage et des pertes multipliées de part et d'autre, le roi leur enleva le domaine de la ville de 347 Tours pour le donner à Geoffroi, surnommé Martel, fils de Foulques, comte d'Angers. Celui-ci rassembla une nombreuse armée, et fit pendant plus d'un an le siége de la ville. Enfin les fils d'Eudes se mirent en marche avec leurs troupes pour venir au secours des assiégés, pressés par la famine. Quand Geoffroi sut que les princes venaient le combattre, il implora le secours du bienheureux saint Martin, et promit de restituer humblement toutes les possessions qu'il avait pu enlever à ce grand confesseur et aux autres saints. Après ce vœu, il reçut un drapeau qu'il éleva au bout de sa propre lance, et marcha droit à l'ennemi, à la tête de ses chevaliers et de ses gens de pied qui formaient une troupe nombreuse. Quand les deux partis furent en présence, l'armée des deux frères fut saisie d'une telle terreur, que leurs soldats se laissaient accabler sans se défendre, comme si leurs bras étaient enchaînés. Etienne prit la fuite et échappa au vainqueur avec quelques soldats. Mais Thibaut fut fait prisonnier avec tout le reste de son armée, et emmené dans la ville de Tours, qu'il remit à Geoffroi. Il y resta,en captivité avec tous les siens, qui furent dispersés çà et là. Personne ne doute que Geoffroi n'ait dû la victoire aux prières pieuses dans lesquelles il invoqua le secours de saint Martin. Quelques fuyards, échappés du combat, racontaient qu'au moment d'engager l'action, toute la phalange des guerriers de Geoffroi, chevaliers et gens de pied, paraissaient couverts de vêtemens d'une blancheur éblouissante. Il est juste de dire que les fils d'Eudes exerçaient leurs rapines sur les pauvres du saint confesseur, pour enrichir leurs serviteurs. On apprit  348 partout, avec un étonnement mêlé de crainte, que plus de dix-sept cents guerriers avaient été pris sur le champ de bataille, les armes à la main, sans effusion de sang.

 

CHAPITRE III.
Troisième éclipse de soleil.

DANS le mois de novembre de la même année, le Ier de décembre, à trois heures, il y eut une troisième éclipse de soleil13 dans la vingt-huitième lune; car jamais il ne peut y avoir d'éclipse de soleil qu'à la vingt-huitième lune, ni d'éclipse de lune que dans la quatorzième. On dit aussi que ces éclipses ne viennent pas de ce que l'astre disparaît en effet, mais de ce qu'il est caché seulement à nos yeux par quelque obstacle étranger. Widon, archevêque de Rheims, nous a raconté qu'on avait vu aussi le soir dans son pays, à la même époque, une étoile phosphore (lumineuse) qui s'agitait violemment de haut en bas, et semblait menacer la terre. En effet, plusieurs prodiges effrayans parurent alors dans le ciel pour ramener les hommes de leur iniquité à une vie meilleure par la voie de la pénitence. Plusieurs des productions de la terre manquèrent cette année, et surtout le vin qui devint si cher, qu'il coûtait jusqu'à vingt-quatre sous le muids.

 

 

349 CHAPITRE IV.
Dissensions dans l'évêché de Lyon.

APRÈS la mort de Burchard, archevêque de Lyon, quelques années avant l'époque dont nous venons de parler, il y eut des troubles et des divisions pour le choix de son successeur. Un grand nombre de compétiteurs aspiraient à remplir le siége de cette ville, sans avoir d'autre titre légitime pour soutenir leurs prétentions qu'un orgueil et une ambition démesurés. A leur tête se trouvait le neveu de Burchard, qui portait aussi le même nom. C'était le plus audacieux de tous les candidats. Il quitta le siége qu'il occupait dans la cité d'Aost, et vint hardiment usurper celui de Lyon. Là, après avoir donné des preuves multipliées de sa scélératesse, il fut pris par les soldats de l'empereur, et condamné à un exil perpétuel. Un comte eut ensuite l'arrogance de placer sur le siége vacant Girard, son fils, encore dans la plus tendre enfance, sans faire valoir d'autres droits que son audace même. Mais bientôt il fut obligé de fuir son troupeau, n'imitant pas l'exemple du bon pasteur, mais bien celui du pasteur mercenaire, et d'aller cacher sa honte dans l'obscurité.

Le pontife romain fut informé de tous ces événemens, et des fidèles lui suggérèrent la pensée d'élire de sa propre autorité le père Odilon, abbé du monastère de Cluny, pour ce pontificat; car c'était le vœu général  350 du clergé et du peuple, qui se réunissaient d'une voix commune pour l'appeler au siége de Lyon. Le pape lui envoya aussitôt le pallium et l'anneau, en lui conférant le titre d'archevêque de cette ville; mais le saint homme, fidèle à son humilité accoutumée, refusa toujours avec constance cet honneur. II consentit seulement à recevoir en dépôt le pallium et l'anneau pour les remettre au prélat que Dieu jugerait digne de remplir cette place. La ville de Lyon passe en effet pour avoir autrefois guidé et précédé la plus grande partie de la Gaule dans la route de lumière et de vérité, parce que c'est elle qui reçut la première les propagateurs de la foi chrétienne, envoyés par saint Polycarpe, disciple de l'apôtre saint Jean, pour éclairer tout le pays. Le roi Henri, devenu maître du royaume d'Austrasie, fut informé de ces divisions déplorables dont il gémit lui-même, et chercha les moyens d'y remédier. Quand il fut à Besancon14, les évêques et Je peuple tout entier lui désignèrent Odolric, archidiacre de l'église de Langres, comme un homme digne d'être élevé au pontificat de Lyon. Aussitôt il suivit ce conseil, fit présent à ce prélat des plus riches ornemens, et le nomma pour remplir le siége vacant. Ce choix judicieux rendit à toute la province la paix si long-temps attendue, la joie et la tranquillité.

La nation des Hongrois se révolta pour la seconde fois contre le roi, et se disposa à lui livrer bataille15. 351 Le prince marcha contre eux, quoique son armée fût bien inférieure en nombre. Mais comme il avait mis en Dieu toute sa confiance, il ne craignit pas d'en venir aux mains. Toutes ses troupes ne formaient pas plus de six mille hommes, et l'on comptait dans le camp des Hongrois deux cent mille hommes armés. Le roi avait encore avec lui un grand nombre d'évêques et de clercs, qui l'accompagnèrent sur le champ de bataille, par attachement pour lui, mais sans être armés. Quand le combat fut engagé, les Hongrois se trouvèrent enveloppés de ténèbres si épaisses, qu'ils pouvaient à peine reconnaître leurs compagnons qui combattaient à leurs côtés. La troupe du roi était au contraire placée sous le soleil le plus éclatant, qui l'éclairait toute entière, et brillait devant elle. Elle déploya dans cette action un grand courage, fit un carnage effroyable des ennemis, et les mit entièrement en déroute, sans éprouver de perte considérable. Le roi, après avoir enlevé aux ennemis un riche butin, et rétabli l'ordre dans son royaume, revint triomphant dans ses États.

Il se trouva que l'abbé d'un monastère distingué fit présent à l'empereur d'un très-beau cheval, pour se concilier l'amitié du prince, et attirer ses libéralités sur le couvent qui lui était confié. Mais l'abbé ignorait que ce cheval, avant de lui être vendu, avait été dérobé à un chevalier. L'empereur le reçut avec reconnaissance, et voulut en faire sa monture ordinaire. Un jour donc qu'il sortait, monté sur ce cheval, le chevalier auquel on l'avait volé se présenta devant lui. Il s'adressa prudemment au prince, et lui dit: «Comment, roi, c'est toi qui dois donner 352 à tous l'exemple d'une justice rigoureuse, et te voilà convaincu de posséder un cheval qu'on m'a dernièrement volé. — S'il est à toi, comme tu le prétends, repartit le roi, prends en même temps le cheval et le cavalier, emmène-les ensemble où tu voudras, et tu les garderas tous deux jusqu'à ce que tu sois dédommagé du tort qu'on t'a fait.» Le chevalier, croyant que le roi voulait plaisanter, restait tout interdit. Mais Henri le força de saisir la bride du cheval, et de l'emmener avec lui dans son domaine. Tous les assistans étaient stupéfaits d'admiration. Quelle récompense, croyez-vous, disait le roi, que je doive à celui qui m'a si traîtreusement fait tomber dans ce piége?» Tout le monde exprima fortement son indignation contre une telle audace. «Qu'on l'a-mène, dit-il, pour qu'il soit puni selon l'offense qu'il m'a faite.» L'abbé fut donc appelé devant lui. Dépose, dit le roi, ce bâton que tu portes comme un signe de ton autorité pastorale, et que tu crois tenir de la générosité d'un mortel.» L'abbé le jeta par terre. Le roi le ramassa, et le mit dans la main droite d'une image du Sauveur. «Maintenant, dit-il à l'abbé, va le recevoir du Roi tout-puissant, et ne crois plus désormais en devoir hommage à quelque mortel que ce soit. Uses-en librement, et avec la grandeur qui convient à ton titre.» L'abbé le prit avec joie, communiqua à beaucoup d'autres l'admiration que lui causait une telle action, et conserva depuis une pleine liberté.

 

353 CHAPITRE V.
Extirpation de la simonie.

HENRI voyant qu'une simonie coupable, fruit de la cupidité et de l'envie, envahissait toute la Gaule et la Germanie, convoqua tous les archevêques et autres prélats de son royaume, et leur tint ce discours: «C'est à regret que je m'adresse à vous aujourd'hui, vous tous, représentans du Christ dans l'Église qu'il s'est choisie lui-même pour épouse, et qu'il a rachetée au prix de son sang. Car de même que c'est par un effet gratuit de sa bonté divine qu'il a quitté le sein de Dieu le père, et voulu naître de celui d'une vierge, pour racheter tous les hommes, de même aussi, en envoyant ses apôtres prêcher sa loi dans l'univers, il leur a donné cette leçon de charité: Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement16. Mais vous, qui vous laissez corrompre par l'avarice et la cupidité, quand vous ne devriez songer qu'à répandre vos dons; vous, qui violez également les saints canons en recevant comme en ne donnant pas, vous êtes tous maudits. Je sais que mon père s'est trop abandonné lui-même à une avarice condamnable pendant sa vie: aussi je crains bien pour le salut de son ame. Ainsi donc que tous ceux d'entre vous qui se reconnaissent coupables du même vice, soient dépouillés, selon 354 les lois canoniques, de leur ministère sacré, car, nous n'en pouvons plus douter, ce sont là les fautes qui ont appelé sur les enfans des hommes tant de calamités diverses, la famine, la mortalité et les ravages du glaive. Tous les rangs de l'Église, depuis le souverain pontife jusqu'au simple prêtre, sont accablés sous le poids de leur condamnation; et, selon la parole même du Seigneur, un brigandage spirituel s'est emparé de tous les esprits.» A ces paroles sévères de l'empereur, les prélats interdits ne savaient plus que répondre, et ils tremblaient dans leur cœur de se voir enlever leurs siéges et leurs évêchés, pour avoir mérité ces reproches accablans; car cette simonie criminelle n'avait pas seulement corrompu l'église gauloise, l'Italie toute entière en était encore bien plus infectée, et toutes les charges ecclésiastiques étaient alors l'objet d'un trafic aussi vénal que les marchandises exposées en plein marché. Les évêques, se voyant donc enveloppés dans cette condamnation générale, commencèrent à implorer sa miséricorde. Le prince lui-même, ému de pitié, finit par leur adresser ces paroles consolantes: «Allez, et contentez-vous de faire un bon usage des biens il- légitimes que vous avez acquis; souvenez-vous de prier avec plus d'exactitude et de zèle pour l'ame de mon père, coupable des mêmes fautes que vous, et tâchez d'obtenir ainsi pour lui, de notre Dieu, le pardon de sa vie.» Alors il publia dans tout son Empire un édit par lequel il déclarait qu'aucune charge du clergé, qu'aucun ministère ecclésiastique ne pourrait s'acheter; que tous ceux qui auraient l'audace d'en trafiquer, pour les conférer à d'autres, ou pour  355 les recevoir eux-mêmes, seraient frappés d'anathème. On y remarquait aussi cette promesse que faisait l'empereur: «De même que le Seigneur m'a accordé cette couronne impériale par un don gratuit de sa miséricorde, je ferai aussi exécuter gratuitement tout ce qui concerne sa religion sainte, et je veux, s'il vous plaît, que vous en fassiez autant de votre côté.»

Dans le même temps, le siége de Rome, que l'on honore justement du titre d'universel dans le monde entier, était lui-même en proie à cette maladie contagieuse qui l'avait infecté depuis vingt-cinq ans. Au mépris de tous les droits, un enfant de douze ans avait été nommé pour remplir cette place: et certes, ce n'était ni son âge respectable, ni la sainteté de sa vie, mais ses trésors et sa fortune, qui seuls lui avaient valu cette dignité. Aussi il descendit du Saint-Siége plus tristement encore qu'il n'y était monté. Je rougirais de raconter ici la honte de sa conduite, et l'infamie de ses mœurs. Quoi qu'il en soit, il fut chassé du pontificat par l'accord général du peuple romain, et par l'ordre de l'empereur, qui le remplaça par un homme d'une religion profonde, et d'une vertu remarquable: c'était Grégoire17; il était romain de nation. La sainteté de son nom eut bientôt réparé la honte de son prédécesseur.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER LIVRE.

 

(1 Ev. sel. saint Matth.; ch. 27, v. 52.

(2) La petite abbaye de Saint-Léger, de Champeaux, fut mise sous la dépendance de l'abbaye de Saint-Germain, d'Auxerre, par le roi Hugues Capet, en 994.

(3)  Prov. ch. 25, v. 27.

(4Év. selon saint Jean, ch. 6, v. 55.

(5)  On donnait quelquefois le nom de chrismal au manteau de l'autel ou à la nappe qui couvrait soit les vases sacrés, soit quelque sainte relique.

(6 Le concile de Seligemtadt défendit cette pratique en 1012.

(7 Il y avait dans le manuscrit du roi le couvent de Cluny, mais ces mots ont été effacés par une autre main, et on y a substitué ceux-ci: le couvent du monastère majeur.

(8Conrad mourut en 1031).

(9Les noces d'Henri et d'Agnès doivent être rapportées à l'an 1043.

(10) Le manuscrit du roi porte: Une grande stérilité.

(11)  Cette éclipse de lune eut lieu en 1044.

(12) Sélas, éclat; chasma, ouverture. Ducange dans son glossaire propose de substituer à ce dernier mot phasma, apparition. Peut-être aussi faut-il lire au lieu de palmetie, planetie, c'est-à-dire planète, astre errant.

(13) Cette éclipse eut lieu en 1044.

(14Hugues de Flavigny rapporte ces faits à l'an 1041. Il n'est pourtant pas vraisemblable que le siége de Lyon ait été vacant si long-temps, car Burchard fut exilé en 1o34, et le fils de Girard n'occupa, selon Glaber, que très-peu de temps cette place.

(15En 1042.

(16) Évang. selon saint Matth., ch. 10, v. 8.

(17) Grégoire VI reçut le pontificat en 1044, et l'abdiqua en 1046.