Ermold le Noir

 RAOUL GLABER

 

CHRONIQUE

LIVRE II

LIVRE I - LIVRE III

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

 

 

 

 

 

LIBER SECUNDUS.

INCIPIUNT CAPITULA LIBRI SECUNDI.

 I. De electione Hugonis in regem. II. De ceto maris et occidentalium bellis. III. De Conano duce Brittonum, et Fulcone Andegavorum. IV. De monasterio Lucacensi. V. De portento Aurelianae urbis mirabili. VI. De praelationibus turpis lucri arreptis. VII. De incendiis et mortibus nobilium. VIII. De Henrici ducis morte, et vastatione Burgundiae. IX. De fame valida et infestatione Sarracenorum. X. De inundatione lapidum. XI. De Leutardo insaniente haeretico. XII. De haerese in Italia reperta.

CAPUT PRIMUM. De electione Hugonis in regem.

Sicut quispiam igitur peragrans quamlibet vastissimam orbis mundani plagam, seu spatiosum remigando aequor penetrans, saepius altitudini montium aut proceritati arborum scilicet respectans, dirigit aciem oculorum, ut videlicet illorum a longe reperta agnitione, absque errore quo disposuerat valeat pervenire. Ita quoque erga nos fore contingit, qui utique, dum cupimus praeterita ostendere futuris, obtutus nostri sermonis pariterque animi frequenter in relatione porrigimus magnatorum virorum personis, quibus videlicet fiat ipsa relatio clarior, et appareat certior. Igitur finito, ut diximus, tam regnandi quam imperandi apud Italiam et Gallias, magnorum regum genere, videlicet Ludovici, nec non et Caroli, ac sui generis caeterorum Regum, protinus in unius consanguinatis viros utriusque regni contigit devenire monarchiam. Nam qualiter primus et secundus nec non et tertius Otto sint potiti Romanorum imperio, scilicet usque ad Henrici imperium, superius nos jam digessisse meminimus. Nunc quoque restat, ut quemadmodum abhinc Francorum sit regnum dispositum referamus.

Mortuis igitur Lothario ac Ludovico regibus, totius Franciae regni dispositio incubuit Hugoni Parisiensis ducis filio, videlicet illius Magni Hugonis supra memorati, cujus etiam frater erat nobilissimus Burgundiae dux Henricus. Qui simul cum totius regni primatibus convenienter praedictum Hugonem in regem ungi fecerunt. Erant ergo, ut jam commemoravimus, affinitate consanguinitatis regibus Saxonum uniti, a primo scilicet Ottone, qui natus est ex Hugonis Magni sorore . Suscepto igitur Hugo regimine regni Francorum, non multo post plerosque suorum, quos etiam prius in universis habuerat subditos, persensit contumaces. Tamen, ut erat corpore et mente vividus, cunctos sibi rebellantes paulatim compescuit. Habebat enim filium admodum prudentem, nomine Robertum, artium etiam litterarum studiis plurimum eruditum. Cumque se cognovisset jam aliquantulum viribus defici, congregatis in Aureliana urbe regia quibusque Francorum ac Burgundionum regni primoribus, eumdem Robertum, filium videlicet suum, anno scilicet tertio decimo ante millesimum incarnati Salvatoris, adhuc se superstite, regem constituit. Post aliquot vero annos idem etiam rex Hugo in pace, regno deposito, feliciter obiit. Erat namque Robertus rex tunc juvenis, ut diximus, prudens atque eruditus, dulcisque eloquio ac pietate insignis. Sed, divina providente clementia, hujusmodi virum ad Catholicae plebis regimen omnium Dominus illo praecipue in tempore dignatus est destinare. Nam diebus regni ipsius, elementorum etiam signis praeeuntibus, non modicae clades, incubuere Christi Ecclesiae: quibus nisi idem rex sapienter, Deo se juvante, restitisset, saeviendo multipliciter in longinquum processissent.

CAPUT II. De cetu maris, et occidentalium bellis.

Anno igitur quarto de suprascripto millesimo, visa est cetus mirae magnitudinis descendisse per mare, in loco qui Bernovallis nuncupatur. Egrediens scilicet a septentrionali plaga in occidentalem. Apparuit quoque mense Novembri mane prima diei aurora, ad instar insulae, ac transeundo perdurans usque in horam diei tertiam, maximum etiam stuporem admirationemque se cernentibus contulit. Sed et ne alicui forte sit dubium quod narratur, quamvis a multis visum fuit, tamen huic simile monstrum a plerisque invenitur descriptum. Denique legitur in gestis egregii confessoris Bendani, orientalium videlicet Anglorum, quoniam idem vir Dei scilicet Bendanus cum pluribus monachis per marinas insulas per aliquod temporis spatium eremiticam transegisset vitam, hanc vel huic similem quondam obviam haberet belluam. Nam cum remigando quasque in mari constitutas circumiret insulas, superveniente noctis crepusculo, cernens procul velut maritimam insulam, ad quam etiam divertens cum omnibus qui secum erant, supervenientem duntaxat exacturus noctem. Cumque ibi ventum fuisset, exeuntes de scaphis, conscendentesque turgentem belluae dorsum, unius tantummodo ibidem hospitio noctis potituri. Cumque post brevem coenam caeteri fratres fessa indulsissent membra quieti, solus vir Domini Bendanus pervigil custos Dominici ovilis, ac magis assiduus quam frequens psalmicen, explorabat cautius vim ventorum et siderum cursus. Qui dum hoc attentius per noctis conticinium ageret, repente intellexit quoniam illud promontorium, ad quod scilicet hospitaturi diverterant, ad orientalem illos eveheret plagam. Luce quoque alterius dici reddita, solertissimus vir convocans collegas videlicet suos, qui aderant, blande exhortans ac consolans eos, inquiens: « Universorum conditori et gubernatori Deo, fratres benignissimi, indefessas referamus gratias, qui sua nobis in his marinis fluctibus providentia praeparavit vehiculum non egens humano remigio. » Quibus a viro Dei socii auditis, mentis stupore adacti, divinae protinus sese providentiae committentes, ac viri sancti innitentes prudentiae, coeperunt securiores eventum praestolari rei fortuitae. Hujusmodi ergo per spatia plurimorum dierum nisi evectione, semper tamen semet conspiciebant ad solis ortum tendere. Tandem vero perventum est ad insulam caeterarum speciosissimam atque omni amoenitate gratiosissimam. Illius quoque arborum habitudo atque avium dissimilitudinem gerit universorum. Egressus quoque vir saecularis accedens ad eam, reperit etiam ibi monachorum vel potius anachoretarum collectas miras ac multiplices, quorum scilicet vita et conversatio universorum mortalium studiis sanctior atque nobilior enitebat. A quibus etiam magna cum charitate suscepti pluribus diebus ibidem commanentes, de multis quae ad veram pertinent diligenter salutem instructi, postmodum et ad nativum revertentes solum, universa quae compererant patriae redditi narraverunt.

Praeterea viso, ut dicere coepimus, Oceani portento, exorsus est bellicus tumultus in universa occidentali orbis plaga, videlicet tam in regionibus Galliarum quam in transmarinis Oceani insulis, Anglorum videlicet atque Brittonum nec non et Scotorum. Siquidem, ut plerumque solet contingere, propter delicta infimi populi versi in dissensionem illorum reges ac caeteri principes, statimque exardescentes in subjectae plebis depopulationem scilicet, usque dum perducuntur ad suimet sanguinis effusionem. Quod videlicet tandiu patratum est in praedictis insulis, quousque unus regum earumdem vi solus potiretur regiminis caeterarum.

Denique mortuo rege Adalrado, in regno scilicet illorum qui Danimarches cognominantur, qui etiam duxerat uxorem sororem Ricardi Rothomagorum ducis, invasit regnum illius rex videlicet Canuc occidentalium Anglorum, qui etiam, post crebra bellorum molimina ac patriae depopulationes, pactum cum Ricardo stabiliens, ejusque germanam Adalradi videlicet uxorem in matrimonium ducens, utriusque regni tenuit monarchiam. Post haec quoque idem Canuc cum plurimo exercitu egressus, ut subjugaret sibi gentem Scotorum, quorum videlicet rex Melculo vocabatur, viribus et armis validus, et, quod potissimum erat, fide atque opere Christianissimus. Ut autem cognovit quoniam Canuc audacter illius quaereret invadere regnum, congregans omnem suae gentis exercitum, potenter ei, ne valeret, restitit. Ac diu multumque talibus procaciter Canuc inserviens jurgiis, ad postremum tantum praedicti Ricardi Rothomagorum ducis, ejusque sororis persuasionibus, pro Dei amore omni prorsus deposita feritate, mitis effectus, in pace degit. Insuper et Scotorum regem amicitiae gratia diligens, illiusque filium de sacro baptismatis fonte excepit. Coepit ergo ex illo fieri ut, si qua hostilis necessitas Rothomagorum duci incumberet, a transmarinis insulis in suum auxilium exercitum sumeret copiosum. Sicque diutius gens Nortmannorum scilicet ac praedictarum populi insularum tuti pace fidissima, ut ipsi potius formidine suae potentiae plerosque exterarum provinciarum terrerent populos, quam ipsi ab aliis terrerentur. Nec mirum quippe quoniam a quibus bonorum exstirpatrix Dei timore expulsa fuerat discordia, in eisdem pace praevia Christi nobile regnum felix obtinuit tripudium.

CAPUT III. De Conano duce Brittonum, et Fulcone Andegavorum.

Praescriptorum igitur dierum tempore, nihilominus in infimis Galliarum partibus intestinorum bellorum desaevit tumultus. Narrant siquidem plerique disputantes de mundani orbis positione, quod situs regionis Galliae quadra dimetiatur locatione. Licet ergo a Riphaeis montibus usque Hispaniarum terminos, in laevo habens Oceanum mare, in dextro vero passim juga Alpium, propria excedat longitudine mensuram rationis quadriformae. Cujus etiam inferius finitimum ac perinde vilissimum cornu Galliae nuncupatur. Est enim illius metropolis civitas Rhedonum. Inhabitatur quoque diutius a gente Brittonum, quorum solae divitiae primitus fuere libertas fisci publici et lactis copia. Qui omni prorsus urbanitate vacui, suntque illis mores inculti ac levis ira et stulta garrulitas. Horum scilicet Brittonum aliquando princeps exstitit quidam, Conanus nomine, qui etiam, accepta in matrimonio Fulconis Andegavorum comitis sorore, ac demum insolentior caeteris suae gentis principibus coepit existere. Nam more regio imposito sibi diademate, in sui anguli popello plurimam inconsulte exercuit tyrannidem. Postmodum vero inter ipsum Conanum et praedictum Fulconem, Andegavorum videlicet comitem, exortum est indissolubile jurgium, ita ut, crebris suorum invicem depopulationibus ac sanguineis effusionibus lacessiti, ad ultimum quoque, quanquam civile, tamen ineluctabile, inirent cominus praelium. Cum igitur diu multumque vicissim sibi mala quae poterant irrogassent, ab utroque decretum est ut in loco qui Concretus dicitur, quisque illorum, cum suo exercitu die constituto advenientes, praelii certamen inirent. Sed Brittonum exercitus excogitata fraudis decipula, partem Fulconis exercitus nequiter prostraverunt.

In praedicto denique loco, scilicet ubi certamen ineundum fuerat, clam praevenientes populi Brittonum, ibi nimium astute profundum atque perlongum fodere vallum, ramisque arborum densatim superinsertis, imposita videlicet hostibus muscipula, recesserunt. Die igitur constituto juxta condictum, dum illuc uterque cum suo exercitu adveniret, atque acies utraque jam in procinctu videretur, informata gens Brittonum callida fraudisque propriae conscia, simulans se velle arripere fugam, scilicet ut avidius demergeret hostem in latentem muscipulam. Quod cernens Fulconis exercitus, cupiens expedite super eos irruere, corruit pars ex eis non modica in foveam, videlicet Brittonum astu patratam. Illico autem Brittones conversi qui prius fugam simulaverant, inhianterque super Fulconis exercitum irruentes, asperrima quamplures ex eis caede prostraverunt, ipsum etiam Fulconem pulsum de equo in terram loricatum dejecerunt. Qui exsurgens nimio accensus furore, dictis relevans exacuensque suorum animos, ac velut turbo vehementissimus per densas segetes impellentes, omnem exercitum Brittonum crudeli nimium caede mactaverunt. Deletoque pene universo exercitu Brittonum, ipsum etiam Conanum illorum principem truncatum dextera vivum capientes Fulconi reddiderunt. Qui potita victoria, reversus ad propria: non illi postmodum quispiam Brittonum molestus exstitit.

CAPUT IV. De monasterio Lucacense.

De eodem igitur Fulcone perplura dici potuissent ipsius gestorum, quae scilicet, fastidium vitantes, siluimus. Unum tamen restat memorabile, quod impraesentiarum relaturi sumus. Cum enim circumquaque in diversis praeliorum eventibus, plurimum humanum fudisset sanguinem, metu gehennae territus, sepulcrum Salvatoris Hierosolymorum adiit. Indeque, ut erat audacissimus, admodum exsultanter rediens, aliquantulum ad tempus a propria feritate est lenior redditus. Tunc ergo mente concepit ut in optimo fundorum proprii juris loco ecclesiam construeret, ibidemque monachorum coetum coadunaret, qui videlicet die noctuque pro illius animae redemptione intervenirent. Qui etiam (ut semper curiose agebat) coepit quosque percunctari religiosos, in quorum potissimum memoria sanctorum eamdem ecclesiam fundare deberet, qui videlicet pro ejus remedio animae omnipotentem Dominum orarent. Cui inter caeteros a propria etiam uxore, quae valde sano pollebat consilio, suggestum est ut in honore ac memoria illarum coelestium virtutum, quas cherubim et seraphim sublimiores sacra testatur auctoritas, votum quod voverat expleret. Qui libentissime annuens aedificavit ecclesiam admodum pulcherrimam, in pago scilicet Turonico, milliario interposito a Lucacense castro. Expleto denique quantocius basilicae opere, protinus misit ad Hugonem Turonorum archipraesulem, in cujus scilicet constituta erat dioecesi, ut illam sacraturus, quemadmodum decreverat, adveniret. Qui venire distulit, dicens se minime posse illius votum dicando Domino committere, qui videlicet matri Ecclesiae sedis sibi commissae praedia et mancipia subripuerat non pauca. Hocque potius illi videbatur competere, ut primitus, si quid injuste diripuerat, alicui restitueret, sicque deinceps justo judici Deo propria, quae voverat, offerre deberet. Cumque igitur ista Fulconi a suis perlata fuissent, diutina feritate resumpta, nimium indigne ferens episcopi responsa: insuper comminatus illum valde, ac sublimius inde quod valuit adegit consilium. Mox denique, copiosa argenti et auri assumpta pecunia, Romam pergens, ac Joanni papae causam suae profectionis exposuit. Ac deinde poscens quod ab illo optaverat, plurima ei munerum dona obtulit. Qui protinus misit cum eodem Fulcone ad praedictam basilicam sacrandam unum ex illis quos in beati Petri apostolorum principis Ecclesia cardinales vocant, nomine Petrum, cui etiam praecepit, veluti Romani pontificis auctoritate assumpta, quidquid agendum Fulconi videbatur, intrepidus expleret. Quod utique audientes Galliarum quique praesules praesumptionem sacrilegam cognoverunt ex caeca cupiditate processisse, dum videlicet unus rapiens, alter raptum suscipiens, recens in Romana Ecclesia schisma creavissent. Universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur ut is qui apostolicam regebat sedem, apostolicum primitus ac canonicum transgrediebatur tenorem. Cum insuper multiplici sit antiquitus auctoritate roboratum, ut non quispiam episcoporum in alterius dioecesi istud praesumat exercere, nisi praesule, cujus fuerit, compellente seu permittente. Igitur die quadam mensis Maii congregata est innumerabilis populi multitudo ad dedicationem scilicet praedictae ecclesiae. Ex quibus multo etiam plures illuc Fulconis terror, ob suae elationis pompam, convenire compulit. Episcopi tantum, qui ejus ditione premebuntur, coacti interfuere. Coepta igitur die constituto satis pompatice hujusmodi dedicatione atque peracta, missarumque ex more solemniis celebratis, postmodum quique ad propria rediere. Denique imminente ipsius diei hora nona, cum flabris lenibus serenum undique consisteret coelum, repente supervenit a plaga australi vehementissimus turbo, ipsam impellens ecclesiam, ac replens eam turbido aere, diu multumque concutiens. Deinde vero solutis laquearibus, universae ejusdem ecclesiae trabes, simulque tota teges, per pignam templi ejusdem occidentalem in terram corruentes, eversum ierunt. Quod cum multi per regionem factum comperissent, nulli venit in dubium quoniam insolens praesumptionis audacia irritum constituisset votum. Simulque praesentibus ac futuris quibusque, ne huic simile agerent, evidens indicium fuit. Licet namque pontifex Romanae Ecclesiae ob dignitatem apostolicae sedis caeteris in orbe constitutis reverentior habeatur, non tamen ei licet transgredi in aliquo canonici moderaminis tenorem. Sicut enim unusquisque orthodoxae Ecclesiae pontifex ac sponsus propriae sedis uniformiter speciem gerit Salvatoris, ita generaliter nulli convenit quidpiam in alterius procaciter patrare episcopi dioecesi.

CAPUT V. De portento Aurelianae urbis mirabili.

Anno igitur incarnati Verbi octingentesimo octogesimo octavo contigit in urbe Aureliana Galliarum admodum memorabile atque formidolosum portentum. Constat ergo in eadem urbe monasterium in honorem apostolorum principis antiquitus constitutum, in quo primitus collegium sanctimonialium virginum omnipotenti Deo deservisse dignoscitur. Quod etiam exinde cognomento Puellare dicitur. In cujus denique monasterii medio defixum stabat crucis vexillum, praeferens ipsius Salvatoris, pro salute humana mortem patientis, imaginem. A cujus scilicet imaginis oculis per aliquot dierum spatium continue, multis cernentibus, rivus emanavit lacrymarum.

Ad quod nimirum terribile spectaculum inspiciendum multitudo maxima convenit hominum. Plerique tamen, cum illud cernerent, admodum animadvertentes quoddam esse divinitatis praesagium, videlicet illius urbis superventurae calamitatis. Quemadmodum enim idem per se Salvator praesciens imminere urbis detrimentum Hierosolymitanae, flevisse illam perhibetur, sic denique et hanc videlicet Aurelianam paulo post imminentem cladem passuram per expressam suae imaginis figuram flevisse comprobatur. Contigit ergo post paululum in eadem civitate inauditae rei, idipsum, ut putatur, portendens eventus. Denique cum una noctium custodes, videlicet majoris ecclesiae, videlicet episcopii, ex more exsurrexissent, atque ipsius ecclesiae portas quibusque ad matutinales laudes properantibus aperuissent, subito lupus affuit, ecclesiamque ingressus, ac funem signi ore arripiens, agitansque illud, insonuit. Cernentes nimirum qui aderant, mentis stupore concussi, tandem clamore emisso, ac si inermes nisu quo valuere illum exturbantes ab ecclesia expulerunt. Sequenti vero anno tota illius civitatis humana habitatio cum domibus ecclesiarum terribiliter igne cremata est. Unde etiam nulli venit in dubium, quoniam unius cladis eventum utriusque rei praecessisset portentum.

Erat igitur tunc temporis praedictae civitatis pontifex venerabilis Arnulfus, qui videlicet genere et doctrina sapientiae pernobilis ac paternorum fundorum reditibus locupletissimus, cernens excidium scilicet propriae sedis, desolationemque sibi commissae plebis, potiore usus consilio, magnum colligens apparatum, coepit domum majoris ecclesiae, quae olim dicata fuerat in crucis Christi honore, jugiter a fundamentis reaedificare. Qui dum acerrime coepto operi cum suis omnibus intenderet, ut scilicet quantocius honestissime consummaret, nimium evidenter praestitum est illi divinitus juvamen. Contigit igitur quadam die, dum caementarii, fundamenta basilicae locaturi, soliditatem perscrutarentur ipsius telluris, ut reperirent copiosa auri pondera, quae scilicet ad totius, quamvis magnae, basilicae fabricam reformandam certissime crederentur sufficere. Suscipientes ergo qui fortuito casu invenerant aurum, ex integro episcopo detulerunt. Ipse vero, omnipotenti Deo pro collato sibi munere gratias agens, ac suscipiens illud, custodibus operis tradidit, totumque fideliter in opus ejusdem ecclesiae expendi jussit. Fertur namque quod etiam illud aurum solertia beati Evurtii, antiqui ejusdem sedis praesulis, ibidem hujus restaurationis gratia fuisset reconditum. Idcirco permaxime, quoniam, dum isdem vir sanctus quondam, potiorem quam fuerat primitus, eamdem informaret ecclesiam, contigit illi huic simile munus divinitus sibi reservatum inibi reperire. Sicque praeterea factum est ut et domus ecclesiae, videlicet sedis pontificalis, priore elegantior reformaretur. Ipsoque suadente pontifice, caeterarum, quae in eadem civitate deperierant, basilicarum sanctorum quorumcunque meritis dicatarum aedes anterioribus potiores constituerentur, atque divinorum operum cultus in eisdem excellentior haberetur prae omnibus. Ipsaque urbs paulo post referta domorum aedificiis, plebs tandem illius mitigata a flagitiis Domini pietate subventa, tantoque citius convaluit, quanto sagacius propriam calamitatem excepit ob correptionis ultionem. Fuit namque praedicta civitas antiquitus, ut est impraesentiarum, regum Francorum principalis sedes regia, scilicet pro sui pulchritudine ac populari frequentia, nec non et telluris ubertate, perspicuique irrigatione fluminis. Ex Ligere quippe sibi congruo etiam flumine agnomen habet inditum, diciturque Aureliana, quasi ore Ligeriana: eo videlicet quod in ore ejusdem fluminis ripa sit constituta. Non, ut quidam minus cauti existimant, ab Aureliano Augusto, quasi eam ipse aedificaverit, sic vocatam; quin potius ab amne, ut diximus, quod rectius veriusque illi congruit.

CAPUT VI. De praelationibus turpis lucri arreptis.

Sacro igitur praemonente eloquio, luce clarius compertum habetur quoniam in processu novissimorum dierum, frigescente in hominibus charitate ac superabundante iniquitate, instabant periculosa animarum tempora. Nam et muliplicibus antiquorum Patrum intimatur assertionibus quod, grassante avaritia, praeteritarum jura vel ordines religionum ex eo unde consurgere debuere ad incrementi profectum, exinde sumpsere corruptionis defectum. Illudque aliquibus versum est in animarum detrimentum, quod quibusdam eo legitime utentibus fuit emolumentum. Siquidem, ut diximus, turpis lucri avaritia imperante, suffocatur saepissime censura justitiae. Cum enim in diversarum gentium ac provinciarum cultibus istud habeatur probabile, evidentius tamen in Israeliticae plebis levitis et sacerdotibus. Qui scilicet quanto dudum caeteris opulentiores, eo amplius plerique illorum superba cupiditate insolentiores; idcirco etiam ad ultimum omnibus effecti deteriores. Sed multum distant legis veteris instituta, multiplicibus figurarum aenigmatibus vestita, a novae gratiae perspicuis ac spiritalibus sacramentorum donis. Ibi namque munera solummodo conferebantur terrenarum hostiarum: in his ipse Deus accipitur in praemium. Ibique nihilominus totum promerebatur quisque ex servitutis actione; hic vero quisque dignus habetur duntaxat ex sincera optimae conscientiae voluntate. Atque idcirco ista praemisimus, quoniam jamdudum, muneribus ineptis excaecatis pene universis principibus, desaevit haec pestis longe lateque in Ecclesiarum quibusque praelatis toto terrarum orbe diffusis. Denique omnipotentis Christi Domini gratuitum ac venerabile donum, ad propriae damnationis cumulum, converterunt in avaritiae lucrum. Ideoque hujusmodi videlicet praelati tanto minus ad divinum peragendum opus inveniuntur idonei, quanto constat quia non ad illud accesserunt per aditum principalis ostii. Et licet adversus talium personarum procacitatem multipliciter clamet sacrarum Scripturarum canon, nunc tamen solito multiplicius comperitur fieri in diversis Ecclesiarum ordinibus. Nam ipsi reges, qui sacrae religionis idonearum decretores personarum esse debuerant, munerum largitione corrupti, potiorem quempiam ad regimen Ecclesiarum vel animarum dijudicant, illum videlicet, a quo ampliora munera suscipere sperant. Atque idcirco permaxime quique procaces ac turgore superbiae inflati, sese ultro cuique praelationi ingerunt, minus formidantes incurrere lapsum neglectae pastoralis curae, quoniam tota solummodo illorum pendet fiducia ex loculis collectae pecuniae, non ex perceptae donis sapientiae. Tantoque amplius adepto regimine student avaritiae, quanto constat propriam ex illa ambitionem implesse. Ac, velut idolo sibi pro Deo constituto, illi serviunt, per quam scilicet informati, ad tale nomen absque merito vel opere proruperunt. Fitque minus cautis deceptoria imitandi forma, ac perinde vicissim contumax invidentia. Quippe quoniam quidquid in talibus aliter aemulando colligit, videtur alteri invidendo sibi subripi; atque, ut invidorum semper mos est, alienis felicitatibus indesinenter appetunt torqueri. Hinc etiam procedunt litigiorum tumultus assidui, oriunturque frequentia scandala, ac diversorum transgrediendo convellitur tenor ordinum. Sic etiam contigit ut, dum irreligiositas grassatur in clero, procacitatis et incontinentiae appetitus succrescat in populo. Deinde vero mendaciorum circumvenientiae, fraudes atque homicidia universos pene in interitum subripiendo pertrahunt. Et quoniam catholicae fidei oculum, videlicet Ecclesiae praelatos, pessimae caecitatis caligo obrepsit, idcirco plebs illius, propriae salutis viam ignorans, in suae perditionis ruinam decidit. Jure etiam contigit ut ipsi scilicet praelati ab eisdem quos subjectos habere debuere, affligantur, atque contumaces sentiant illos quos utique suo exemplo a justitiae itinere fecere devios. Nec mirum praeterea si, in aliquibus angustiis constituti, minus dum clamant exaudiuntur, quoniam ipsi sibimet per avaritiae cumulum clausere misericordiae ostium, cum certissimum nihilominus habeatur pro hujusmodi vicissitudine flagitii saepissime imminere communem cladem populis et animantibus cunctis, nec non etiam plurimam pestem frugibus videlicet ex intemperie aeris. Sic quippe fieri contigit, ut hi scilicet qui omnipotentis Dei gregi sibi commisso ferre debuerant salvationis adminiculum, opponerent eidem consueti beneficii obstaculum. Quandocunque enim defuit religiositas pontificum, ac marcessit districtio regularis abbatum, simulque monasterialis disciplinae vigor tepescit, ac per illorum exempla caetera plebs mandatorum Dei praevaricatrix existit; quid aliud quam totum simul humanum genus rursus in antiquum praecipitii chaos suae perditionis spontanea voluntate illabitur? Ex ejusmodi rei procul dubio eventu, dudum ille antiquus Leviathan fiduciam conceperat, quod inundatio Jordanis fluvii os illaberetur illius, ut videlicet baptizatorum multitudo, per avaritiae appetitum viam veritatis deserens, demergeretur in interitum. Et quia, ut ex auctoritate apostolica completum dignoscitur, frigescente scilicet charitate, ac superabundante iniquitate, in hominibus utique semet plus justo amantibus, solito crebrius ista, quae retulimus, circa millesimum post nati Salvatoris Domini annum universis mundi partibus contigerunt.

CAPUT VII. De incendiis et mortibus nobilium.

Septimo igitur de supradicto millesimo anno Vesevus mons, qui et Vulcani olla dicitur, solito multipliciore hiatu evomens igne permistam sulphureo grandium saxorum multitudinem, qui usque in tertium rotabantur milliarium. Sicque suo halatu putido circa se inhabitabilem coepit facere provinciam. Sed neque hoc puto silentio praeterire, cur istud in sola Africana contingat regione.

Primum denique ob telluris vacuitatem ex nimio ardore solis; et quoniam illuc incumbit devexum ab Oriente Oceanum mare, immensos undarum erigendo in sese recolligit vortices, quibus videlicet percussus reconditur aer telluris in gremio. Deinde vero, cum igniflua vaporatione, quo valet, eructuat ad supera. Si quidem aer sicut ex ordinali constitutione penetrat supera, sic ex ejusdem ambigua natura, humoris scilicet atque caloris, saepius exagitatus exprimit in aridis ignem, aut in humidis glaciem. Contigit interea pene universas Italiae et Galliae civitates ignium incendiis devastari, ipsamque urbem Romanam ex parte maxima igne cremari. Quod dum fieret, beati Petri Ecclesiae tigna idem ignis arripuit, coepitque sub aereo tabulatu consumendo lambere ligna. Quod cernens universa hominum multitudo quae aderat, nullam omnino compescendae cladis artem reperiens, conversi unanimes voce clamantes terribili, ad ipsius apostolorum principis cucurrere confessionem, eum imprecantes, si non pervigil propriae foret ad praesens defensor Ecclesiae, multos in orbe terrarum a suae fidei professione decedere. Statim vero vorax flamma, abietinas deserens trabes disparuit. Per idem tempus obierunt in Italia et in Galliis, qui praecipui erant pontifices et duces, nec non et comites. Primitus quoque papa Joannes, deinde Hugo marchionum optimus. Post haec vero per Italiam quique nobiliores. In Galliis namque Odo et Heribertus, quorum prior Turonorum Carnotique, sequens vero Meldorum atque Trecorum comes exstitit.

Tunc temporis etiam dux Rothomagorum Ricardus obiit, qui monasterium aedificaverat nimium locuples, in loco qui dicitur Fiscampus, in quo etiam sepultus quiescit. Viellermus quoque Pictavorum dux sub eodem tempore vitam finivit. Pontifices item in Galliis quique religiosiores a saeculo excesserunt. Manasses videlicet vir sanctitate plenus Trecorum episcopus, et Gislebertus Parisiorum, nec non et Geboinus Catalaunorum, cum aliis pluribus. Inter quos etiam bonae memoriae sanctus videlicet Maiolus apud Silviniacum coenobium vitae praesentis terminum consecutus. Cujus scilicet vitae honestatem pretiosus etiam commendat transitus. Nam ad illius famam sanctitatis confluxere ex universo Romano orbe viri et mulieres utrorumque ordinum plurimi, exinde referentes diversarum infirmitatum gratiam sanitatis. Desaeviebat eodem tempore clades pessima in hominibus, ignis scilicet occultus, qui quodcunque membrorum arripuisset, exurendo truncabat a corpore. Plerosque, etiam in spatio unius noctis, hujus ignis consumpsit exustio. Sed cum in plurimis sanctorum memoriis hujus tremendae pestis sint inventa remedia, maximus tantum concursus factus est ad trium sanctorum confessorum ecclesias, Martini scilicet Turonorum, atque Odolrici Bajoariorum, nec non et istius venerabilis patris Maioli, optataeque salutis inventa sunt beneficia.

CAPUT VIII. De Henrici ducis morte, et vastatione Burgundiae.

 Igitur anno tertio de supradicto millesimo moritur in Burgundia dux Henricus apud castrum Pulliacum super Ararim fluvium, sepulturaeque Autissiodori apud eximium confessorem Germanum traditur Octobri mense. Sequente vero mense Decembri vespere Sabbati ante diem Dominicae Nativitatis, apparuit in aere portentum mirabile: species videlicet seu moles ipsa immensi draconis, a septentrionali plaga egrediens, cum nimia coruscatione petebat austrum. Quod prodigium pene homines universos qui videre, infra Gallias terruit. Sequenti denique anno ascendit Rotbertus rex in Burgundiam cum magno exercitu pugnatorum, ducens etiam secum Ricardum Rothomagorum comitem cum triginta millibus Normannorum, quoniam Burgundiones ei fuere rebelles, nolentes eum suscipere in civitatibus et castris quae fuerant ducis Henrici, ejus videlicet avunculi; quin potius sibi in proprias divisere partes. Deveniens quoque rex primitus cum omni exercitu civitatem Antissiodorum, eam obsidione circumdedit. Qui diu ibi crebris assultibus fatigatus residens non adversus eam praevaluit, quae fertur nunquam fraude vel hoste fuisse decepta. Relicta namque civitate, rex cum universo bellico apparatu convertit se ad castrum beati praesulis Germani expugnandum, quod munito aggere praepollens haeret civitati. Vallaverat enim illud Landrici comitis exercitus nec non ejusdem loci familiares viri, hostium siquidem metuentes sacri gregis diremptionem. Occurrit interea furenti regi Odilo venerabilis abbas Cluniacensis monasterii, cupiens intervenire partes utrasque: siquidem ut regi exhiberetur honorificentia, solidaretur concordia principum, pax patriae firmaretur. Qui minus posse fieri cernens quod decreverat, hortabatur fratres octo tantummodo, qui ad confessoris custodiam relicti fuerant (nam caeteros cum suo abbate Hilderico nomine jussio regis inde exire compulerat), ut orationi instarent assidue, si forte Domini pietas eos, pariterque locum, a tanta obsidione dignaretur eripere.

Sexto igitur obsidionis illuscescente, nimio rex arreptus furore, indutus lorica simul et galea, omnemque exercitum dictis exacuens, habens etiam secum Hugonem ejusdem urbis pontificem, solum ex omni Burgundia parti regis faventem. Eidem namque regi in procinctu jam constituto occurrit supradictus abbas Odilo, illum increpans, ejusque primates redarguens, cur adversus tantum Dei pontificem, scilicet Germanum, hostili manu insurrexissent: cui specialiter, ut in gestis illius invenitur, usu fuit Dei auxilio et bella compescere plurima, et regum ferocitati resistere. Cujus verbis minus auditum praebentes, quo tendebant pervenerunt, cingentesque supradictum castrum in coronae modum, certatim illud expugnaturi praelium inierunt. Alternis quoque partibus diu multumque decertantibus, domus suae parti Dei subito affuit praesens auxilium. Nam ejusdem castri universa capacitas ita repleta est in hora praelii teterrima nebula, ut nemini hostium a foris pervius foret jaculandi aditus, cum ab intro repugnantibus cernerent se gravi caede prosterni. Sicque cum suorum maxime Normannorum concisione, dimiserunt castrum incolume, quos licet tarde poenituit adversus magni meriti locum arma sumpsisse. Contigit etiam ut, hora qua regis exercitus adversus locum sacrum certamen inire coepisset, vir religiosus Gislebertus ejusdem loci monachus, super altare beatae Mariae semper virginis, quod decentius caeteris in vertice ejusdem constat ecclesiae, quemadmodum hora diei tertia quotidie consueverat, missarum sacramenta celebrare inciperet. Quod scilicet factum satis coelitus praestitae congruit victoriae. Sequenti igitur die, egrediens rex inde processit igne cremando res hominum, praeter civitates et castra tutissima, usque in superiores Burgundiae partes. Qui Franciam rediens, post haec tamen licet tardius ad se reversis Burgundionibus, prospere universam obtinuit regionem.

CAPUT IX. De fame valida et infestatione Sarracenorum.

Eodem autem tempore facta est fames praevalida quinquennio in universo Romano orbe, siquidem ut nulla audiretur non inops regio et indigens pane. Multique exhausti inedia de populo perierunt. Tunc etiam per plura loca terrarum, non solum immundorum animalium et reptilium, verum etiam virorum ac mulierum infantiumque carnes compulit fames horrida sumere in cibum, nulla vel parentum obstante necessitudine. Nam eo usque devenerat hujus saevitia famis, ut jam adulti filii consumerent matres, ipsaeque in parvulos, remota pietate materna, idem exercerent. Subsequente namque tempore, gens Sarracenorum cum rege suo, Almuzor nomine, egressa est ab Africanis partibus, occupans pene universam Hispaniae regionem usque in Australes Galliarum fines, plurimasque Christianorum dedere strages. Sed licet impar exercitu, saepius tamen iniit cum eis praelia Willermus dux Navariae, cognomento Sanctus. Tunc etiam ob exercitus raritatem compulsi sunt regionis illius monachi sumere arma bellica. Caesae denique graviter utraeque partes, tandem concessa Christianis victoria post grande suorum dispendium, qui superfuere Sarracenorum ad Africam fecere confugium. Sed et in illis diutinis conflictibus praeliorum constat Christianorum religiosos plures occubuisse, qui potius ob fraternae charitatis amorem cupiebant decertare, quam propter aliquam gloriam laudis pompaticae.

Erat quippe eo tempore frater quispiam Wlferius nomine, dulcis admodum moribus, ex conversatione in monasterio Reomagense, quod est situm in pago Tarnoderense, cui etiam apparuit die quadam Dominica visio satis credulitati commoda. Nam, dum per expletionem matutinalium laudum in supradicto oraturus quievisset monasterio, caeteris fratribus inde aliquantulum ad pausam redeuntibus, subito repletus est totius ejusdem ecclesiae ambitus viris scilicet vestibus albis indutis ac purpureis stolis insignitis, quorum etiam continentiae gravitas plurimum de ipsis instituebat eos cernentem. Qui vero eos praecedebat crucem manu gestans, episcopum se esse multarum dicebat plebium, ibique die ipso sacra missarum celebrare se oportere perhibebat. Referebat etiam tam ipse quam caeteri se illius noctis cum fratribus ejusdem monasterii matutinales interfuisse solemnes. Afferebant insuper optimae laudis officium, quod audierant illi diei congruere.

Erat autem Dominica dies octava Pentecostes, in qua, propter gaudii expletionem Resurrectionis Dominicae, ejusdemque Ascensionis, et adventus Spiritus sancti, in plerisque diversarum regionum locis mos est psallere responsoria, verbis valde honestissimis composita ac suavi sonoritate referta, et, ut mens valet humana, Deificae Trinitati condigna. Coepit interea qui praeerat episcopus, super altare sancti Mauritii martyris missarum solemnia, ejusdem Trinitatis antiphonam intonans, celebrare. Interim vero percunctatus est supradictus frater, qui, aut unde essent, pro quave causa illuc devenissent. Cui satis leniter tale dederunt responsum: « Professionem, inquiunt, Christianitatis gestamus, sed ob tutelam patriae Catholicaeque plebis defensionem, gladius nos in bello Sarracenorum separavit ab humanorum corporum habitatione. Idcirco nos omnes pariter divina vocatio nunc transfert in sortem beatorum. Sed ideo per hanc provinciam nobis contingit habere transitum, quoniam plures ex hac regione infra breve temporis spatium nostro sunt addendi collegio. » Praeterea is qui missarum explebat officium, finita oratione Dominica, pacem omnibus dans, misit unum qui ipsi fratri pacis osculum daret. Qui cum fecisset, innuit etiam ei ut illum sequeretur. His ita conspectis, cum vellet eos sequi, disparuerunt. Intellexit quoque idem frater se in brevi spatio exiturum a saeculo; quod etiam sic contigit fieri. Nam mense quinto, id est Decembri, postquam haec quae diximus viderat, sui abbatis imperio perrexit Antissiodorum gratia medicandi aliquorum in monasterio beati confessoris Christi Germani infirmantium fratrum. Erat enim medicinae artis studiis instructus. Qui veniens illuc coepit commonere illos fratres pro quorum causa advenerat, ut quam citius quae pro salute illorum agenda erant exercere curarent. Cognoverat enim exitum suum proximum fore. Cui dum responderent: « Quieti indulge jam hodie pro fatigatione itineris, ut dies crastina te valentiorem inveniat. » At ipse ait: « Si hodie, quantum superest, non explevero, prout valeo, jam die crastina noveritis me ex his nihil acturum. » Qui ludere illum existimantes, ut erat semper alacri mente placidus, quod monuerat omiserunt. Die autem altera illucescente, praeventus acri dolore accessit, prout poterat, ad altare beatae Mariae semper virginis, sacra missarum celebraturus. Quibus peractis, recessit ad domum infirmorum fratrum, jamque nimium dolentes artus composuit lecto. Cui, ut talibus fieri solet, coeperunt palpebrae somnum quaerere inter angustias. Repente vero astitit ei virgo splendida, coruscans immenso fulgore, interrogansque illum quam mentis dubietatem haberet. Quam cum ipse intuitus fuisset, adjecit: « Si de itinere metuis, non necesse est enim ut paveas, quoniam ego tibi custos exstitero. » Ex qua visione securior effectus, ad se venire mandans loci praepositum nomine Achardum, eruditissimum valde virum, qui postea ejusdem monasterii abbas exstitit, narravit ei non solum praesentem, sed etiam praeteritam visionem ex ordine. Qui dixit ei. « Confortare, frater, in Domino. Sed quoniam ea vidisti quae raro humano visui conceduntur, necesse habes persolvere universae carnis debitum, ut in eorum quos vidisti, possis admisceri consortium. » Convocatisque caeteris fratribus, secundum morem ei visitationem fecerunt.

Tertia namque die peracta, incipiente nocte migravit a corpore. Quem dum cuncti fratres ex more abluere ac pannis componere pararent, signaque monasterii universa pulsarent, quidam laicus, sed religiosus, juxta commanens, ignorans obitum fratris, aestimansque ob nuntiandos matutinos signa pulsari, exsurrexit, ut solebat, pergere ad ecclesiam. Qui cum venisset ad pontem quemdam ligneum, qui fere in medio erat itinere, audierunt plures ex vicinis voces quasdam ex latere monasterii proclamantes hujusmodi: « Extrahe, extrahe, et educ ad nos illum quantocius. » Quibus etiam vocibus tale responsum est redditum: « Hunc interim non queo, alium tamen educam si potero. » Statim vero ille qui ad ecclesiam pergebat, cernit ante se super pontem quasi unum vicinorum suorum, revera ergo diabolum, contra se venientem; de quo etiam dubitare non posset. Quin etiam nomine proprio illum vocans, monuit ut provide transiret. Illico autem malignus spiritus turrigera specie in altum se erigens, cupiensque decipere hominem, ejus fallacem pompam visibus sequentem. Quam tamen dum aspiceret, ejus pes lapsus, graviter in ponte corruit. Qui citissime se erigens, muniensque se signo crucis, cognita maligni diaboli fraude, regressus domum cautior est redditus; paulo post nempe et ipse in pace obiit.

CAPUT X. De inundantia lapidum.

 Per idem tempus contigit in Burgundia apud castrum Jaunniacum valde mirum et memorabile praesagium in domo cujusdam nobilis, nomine Arlebaudi. Nam per triennium fere continue per universam illius domum indicibiliter vel ab aere, sive a tabulatu, distillavere magni atque parvi lapides, ita ut acervos circa domum ex ipsis ejectis lapidibus usque nunc in promptu sit videre. Sed cum die noctuque per domum ubique pluerent, neminem tamen suo ictu laedebant, sed neque vas aliquod infringebant. Multi enim ibi limites, quos alii bonnas nominant, suorum recognovere agrorum. Simul etiam de viis et domibus ac diversis aedificiis, et prope et longe constitutis, illuc delati reperti sunt lapides. Quod etiam futurae pestis illius domus familiae fuisse indicium rei probavit eventus. Nam exstiterat vir supra dictus cum uxore sua de generosis admodum parentibus. Idcirco increverant ejus filiis ac nepotibus paternorum fundorum cum circumjectis vicinis non parva litigia. Contigit ergo, non longo post spatio temporis, ut villam quamdam Allanto cognomine, sitam in pago Senonico, quae etiam ex rectorum monasterii sanctae Columbae virginis largitione juri illorum pervenerat; sed milites Antissiodori commanentes ipsam eis diripiendo abstulerant, ipsi tamen toto nisu illam sibi redintegrari pararent. Cum vero jam plures de hac altercatum annos fuisset, uno vindemiarum die bellum inierunt in eadem villa partes utraeque; in quo etiam bello multi ex ambabus partibus sunt interempti. Ex supra dicta quoque domo inter filios et nepotes undecim ceciderunt. In processu namque temporis imminente jurgio, crescentibusque discordiis, perduravere caedes innumerae illius familiae, illorumque homicidia hostium, usque in tricesimum et eo amplius annum.

CAPUT XI. De Leutardo insaniente haeretico.

Exstitit circa finem millesimi anni homo plebeius in Galliis, apud vicum Virtutis vocabulo, in pago Catalaunico, Leutardus nomine: qui, ut finis rei probavit, Satanae legatus credi potuit. Cujus etiam vesaniae pervicacia hoc exordium habuit. Morabatur enim aliquando solus in agro quidpiam ruralis operis peracturus. Qui ex labore somno depressus, visum est ei ut grande examen apum in ejus corpus per secreta ingrederetur naturae, quod etiam per illius os nimio cum strepitu erumpens crebris illum punctionibus agitabat, ac diu multum agitato stimulis loqui ei videbantur, et multa hominum impossibilia praecipere ut faceret. Tandem fatigatus, exsurgens venit domum, dimittensque uxorem, quasi ex praecepto Evangelico fecit divortium. Egressus autem velut oraturus, intrans ecclesiam, arripiensque crucem et Salvatoris imaginem contrivit. Quod cernentes quique territi pavore, credentes illum, ut erat, insanum fore. Quibus etiam ipse persuasit, sicut sunt rustici mente labiles, universa haec patrare ex mirabili Dei revelatione. Affluebat igitur nimium sermonibus utilitate et veritate vacuis, doctorque cupiens apparere, dedocebat magistrum doctrinae. Nam decimas dare dicebat esse omnimodis superfluum et inane. Et, sicut haereses caeterae, ut cautius decipiant, Scripturis se divinis, quibus etiam contrariae sunt, palliant, ita et iste dicebat prophetas ex parte narrasse utilia, ex parte non credenda. Cujus etiam fama, quasi alicujus mente sani ac religiosi, in brevi ad se traxit partem non modicam vulgi. Quod comperiens vir eruditissimus Gebuinus senex episcopus, in cujus scilicet erat dioecesi, accersiri illum ad se jussit. Quem cum interrogasset de universis quae dixisse vel fecisse compererat, coepit venenum suae nequitiae occultare, cupiensque, quod non didicerat, de Scripturis sacris testimonia sibi assumere. Audiens vero sagacissimus episcopus non esse convenientia, imo non magis turpia quam damnabilia, ostendens hominem insanientem haereticum factum, revocavit ab insania populum ex parte deceptum, catholicae plenius restituit fidei. At ille, cernens se devictum atque ambitione vulgi destitutum, semet puteo periturus immersit.

CAPUT XII. De haerese in Italia reperta.

Ipso quoque tempore non impar apud Ravennam exortum est malum. Quidam igitur Vilgardus dictus, studio artis grammaticae magis assiduus quam frequens, sicut Italis mos semper fuit artes negligere caeteras, illam sectari. Is enim cum ex scientia suae artis coepisset, inflatus superbia, stultior apparere, quadam nocte assumpsere daemones poetarum species Virgilii et Horatii atque Juvenalis, apparentesque illi, fallaces retulerunt grates quoniam suorum dicta voluminum charius amplectens exerceret, seque illorum posteritatis felicem esse praeconem; promiserunt ei insuper suae gloriae postmodum fore participem. Hisque daemonum fallaciis depravatus, coepit multa turgide docere fidei sacrae contraria, dictaque poetarum per omnia credenda esse asserebat. Ad ultimum vero haereticus est repertus, atque a pontifice ipsius urbis Petro damnatus. Plures etiam per Italiam tempore hujus pestiferi dogmatis reperti, quique ipsi aut gladiis aut incendiis perierunt. Ex Sardinia quoque insula, quae his plurimum abundare solet, ipso tempore aliqui egressi, partem populi in Hispania corrumpentes, et ipsi a viris catholicis exterminati sunt. Quod praesagium Joannis prophetiae congruit; quia dixit Satanam solvendum, expletis mille annis, de quibus in tertio jam libello prolixias tractabimus.

 

202 LIVRE SECOND.

CHAPITRE Ier.
Hugues est élu roi.

 

 

 

 

 

 

 

 

LORSQU'UN voyageur s'engage dans quelque vaste région du globe, ou qu'il vogue sur l'immensité des mers, il jette souvent les yeux sur le sommet des montagnes et des forêts pour reconnaître sa route en les voyant de loin, et pour ne point s'écarter du but qu'il veut atteindre. Nous aussi, dans cette route où nous sommes entrés pour transmettre le passé aux générations futures, nous sommes obligés de diriger notre course, et de fixer, pour ainsi dire, les yeux de notre esprit sur les grands personnages du temps, pour donner à notre récit plus de, clarté et une exactitude plus fidèle. La race des empereurs et des rois s'étant donc éteinte, comme nous l'avons dit, dans l'Italie et dans les Gaules, avec les grands monarques dont nous avons parlé, Louis, Charles, et les autres princes de son sang, il se trouva que le gouvernement des deux États échut à des souverains de la même famille. On se rappelle que nous avons vu l'Empire des Romains administré successivement par les trois Othon, passer ensuite à Henri. Il nous reste à parler de la manière dont fut gouverné depuis le royaume des Francs.

203 Après la mort des rois Lothaire et Louis, le gouvernement de toute la France retomba sur Hugues, fils de Hugues le Grand, duc de Paris, dont nous avons déjà parlé, et qui avait pour frère le fameux Henri, duc de Bourgogne. Les grands de tout le royaume se réunirent pour faire sacrer Hugues roi1. Nous savons déjà que ce prince était parent des rois de Saxe par Othon Ier, qui avait pour mère la sœur de Hugues le Grand2. Hugues, ayant donc reçu la conduite du royaume des Francs, ne fut pas long-temps sans voir son autorité méconnue par ceux mêmes qui lui étaient soumis auparavant dans toute la France; mais, grâces à la vivacité de son esprit qui ne le cédait en rien à la vigueur de son corps, il finit par étouffer toutes les révoltes. Il avait aussi un fils, nommé Robert, doué d'une grande sagesse, profondément versé dans l'étude des arts et des lettres. Lorsqu'il sentit que ses forces commençaient à l'abandonner, il convoqua, dans la ville royale d'Orléans, tous les grands de France et de Bourgogne, et leur fit reconnaître pour roi, de son vivant même, son fils Robert, treize ans avant la millième année de l'Incarnation du Sauveur. Ce ne fut pourtant que quelques années après que le roi Hugues mourut; il termina ses jours sans accident, laissant le royaume en paix. Le roi Robert, quoique fort jeune, était déjà sage et instruit, d'une éloquence douce, et d'une piété remarquable; aussi le Seigneur, dans les vues secrètes de sa divine bonté, daigna-t-il dès lors destiner ce 204 prince à gouverner un jour toutes les nations catholiques; car on vit sous son règne des fléaux épouvantables, annoncés auparavant par des signes certains dans les élémens, affliger l'Eglise du Christ; et si ce monarque, aidé de la protection divine, n'en avait pas arrêté le cours, ils auraient étendu bien plus loin leurs ravages.

 

CHAPITRE II.
Sur une baleine et sur les guerres d'Occident.

QUATRE ans avant l'an mille on vit en mer, près d'un lieu nommé Bernevaux3, une baleine, d'une grosseur monstrueuse, se dirigeant du septentrion à l'occident: elle apparut dans une matinée du mois de novembre, dès la première aurore, comme une île emportée sur les flots, et elle continua jusqu'à la troisième heure du jour de se développer sous les yeux des spectateurs surpris et effrayés à cette vue. Quelques personnes pourront douter de cet événement, quoiqu'il ait eu beaucoup de témoins; cependant on trouve partout la description de monstres pareils. On lit même dans la vie du bienheureux confesseur Bendan, né chez les Anglais orientaux, que cet homme de Dieu, après avoir vécu quelque temps en ermite avec d'autres moines, dans des îles de la mer, rencontra une bête semblable. Un jour qu'il naviguait autour de quelques îles, le crépuscule l'ayant surpris en mer, il vit de loin comme une autre île vers la- 205 quelle il cingla avec ses compagnons, dans l'intention d'y passer la nuit. Ils abordent, ils sautent de leurs barques, et gravissent le dos du monstre qu'ils avaient pris pour une île, comptant bien n'y faire séjour que pendant cette nuit. Après un court repas, les autres frères abandonnent au repos leurs membres fatigués. Bendan seul, ce saint homme, ce pasteur vigilant de la bergerie du Seigneur, que l'on trouvait assidûment en prières, observait avec prudence la force du vent et le cours des astres. Pendant qu'il occupait ainsi son attention, au milieu du silence de la nuit, il sentit tout-à-coup que ce lieu où ils avaient cherché un abri les emportait vers l'orient. Le lendemain, lorsque le jour reparut, le sage Bendan assemble ses compagnons, les encourage et les console par ses discours. «Mes excellens frères, leur dit-il, ne nous lassons jamais de rendre grâces au souverain Créateur et maître de toutes choses, à ce Dieu dont la providence nous a préparé, au milieu des mers, un char nouveau qui n'a besoin ni de nos voiles, ni de nos rames.» Ces paroles de l'homme de Dieu jettent l'étonnement dans leur ame; ils se confient à la divine providence, ils se reposent sur la sagesse de leur compagnon, et attendent avec plus de tranquillité quelque hasard heureux. Ils furent ainsi emportés plusieurs jours de suite dans l'espace des mers, et ils purent observer qu'ils continuaient de se diriger, pendant tout ce temps, vers le soleil levant. Enfin ils arrivèrent à une île beaucoup plus belle que toutes les autres, et qui présentait une foule d'agrémens divers; les arbres et les oiseaux qu'elle contenait leur parurent aussi d'une nature et d'une forme nouvelles; le 206 saint homme s'y rendit et y trouva un grand nombre de moines, ou plutôt d'anachorètes dont la vie et les mœurs étaient plus saintes et plus sublimes que celles de tous les autres mortels. On lui fit, ainsi qu'à ses compagnons, l'accueil le plus tendre; ils y restèrent plusieurs jours à s'instruire, par les bons soins de leurs hôtes, d'une foule de vérités relatives au salut; puis ils revinrent dans leur patrie, et racontèrent à leur retour leur merveilleuse découverte.

Au reste, après l'apparition de ce monstre dans l'Océan, il s'éleva des guerres tumultueuses dans tout l'Occident, aussi bien dans le pays des Gaules que dans les îles de l'Océan, comme l'Angleterre, la Bretagne et l'Ecosse. Il arrive souvent en effet que, pour punir les fautes du bas peuple, Dieu suscite entre les rois et les princes des haines qui portent la désolation parmi leurs sujets, et leur font prodiguer à eux-mêmes leur propre sang. Ces îles furent donc le théâtre de malheurs pareils, jusqu'au jour où le roi de l'une d'elles s'empara par la force du gouvernement de toutes les autres.

Après la mort d'Ethelred, qui régnait sur ceux qu'on nomme les Danemarques, et qui avait épousé la sœur de Richard, duc de Rouen, Canut, roi des Anglais occidentaux, s'empara de ses États, et après avoir soutenu des guerres difficiles, il finit par conclure avec Richard un traité par lequel il épousa la sœur de ce duc, veuve d'Ethelred, et resta seul souverain des deux royaumes. Canut se mit ensuite à la tête d'une nombreuse armée pour aller subjuguer la nation écossaise, dont le roi, nommé Melculon4, 207 était un prince puissant et guerrier, et ce qui valait bien mieux encore, un excellent Chrétien par sa foi comme par ses œuvres. Ayant donc su que Canut avait formé le projet hardi d'envahir son royaume, Melculon assembla toute l'armée du pays, et opposa à son ennemi une résistance vigoureuse. Canut persévéra long-temps, et avec une opiniâtreté orgueilleuse, dans ses projets de conquête; mais enfin, cédant aux conseils de Richard, duc de Rouen, et de sa sœur, il dépouilla toute sa férocité naturelle pour prendre un cœur moins farouche, et consentit, pour l'amour de Dieu, à mener désormais une vie paisible; il alla même jusqu'à rechercher l'amitié du roi d’Écosse, et à tenir son fils sur les fonts sacrés du baptême. C'est depuis ce moment que l'on vit les ducs de Rouen appeler des îles de l'Océan des armées nombreuses à leur secours, toutes les fois qu'ils se voyaient dans la nécessité de soutenir une guerre. Grâces à cette alliance, les Normands et les insulaires purent jouir long-temps d'une paix assurée, et faire redouter leur puissance à la plupart des nations étrangères, sans redouter celle des autres; et cela ne doit pas nous étonner, car, en bannissant du milieu d'eux, par la crainte du Seigneur, la discorde ennemie de tout bien, ils avaient mérité que le Christ, toujours précédé de la paix, vînt établir parmi eux son pouvoir divin.

 

208 CHAPITRE III.
De Conan, duc des Bretons, et de Foulques, comte des Angevins.

DANS le même temps, la partie inférieure des Gaules était embrasée du feu des guerres intestines. Presque toutes les fois qu'on veut déterminer la position du monde, on représente les Gaules sous une figure carrée, quoique leur étendue, depuis les monts Riphées jusqu'aux frontières des Espagnes, entre l'Océan à gauche et les Alpes à droite, dépasse en longueur les limites d'un carré véritable. Les côtes inférieures de ce pays en forment aussi la province la moins estimée. Elle a Rennes pour sa capitale, et est habitée depuis long-temps par les Bretons, dont toutes les richesses consistèrent d'abord dans l'affranchissement des droits du fisc, et dans le lait que leur pays fournit en grande abondance. Etrangers à toute espèce d'urbanité, ils ont des moeurs grossières, un esprit facile à irriter, un sot babil. Ces Bretons eurent un prince nommé Conan5 qui épousa la sœur de Foulques6 comte d'Angers. Ce Conan montra plus d'insolence encore que tous les autres princes de sa nation. Il ne craignit pas de ceindre le diadême comme un roi, dans le petit coin de terre qu'occupait son petit peuple, et s'abandonna à tous les excès de la tyrannie. Bientôt une haine irrécon- 209 ciliable s'éleva entre le comte d'Angers et lui, et après s'être offensés réciproquement, en ravageant le territoire et en massacrant les sujets l'un de l'autre, ils finirent par se décider à engager un combat, devenu inévitable. Ainsi donc, lorsqu'ils eurent longtemps et à l'envi l'un de l'autre exercé mutuellement leur haine, en se rendant tout le mal qu'ils pouvaient se faire, ils convinrent de venir tous deux à un jour marqué7 avec leur armée, dans un lieu nommé Conquereux, pour s'y livrer bataille. Mais les Bretons réussirent, par un stratagême de mauvaise foi, à surprendre une partie des soldats de Foulques, et les égorgèrent lâchement.

En effet, ils vinrent en secret, avant le combat, dans le lieu qui avait été désigné pour champ de bataille, et y creusèrent adroitement un fossé long et profond qu'ils eurent soin de recouvrir de branches bien serrées. Quand ils eurent ainsi préparé l'appât et tendu le piége, ils se retirèrent. Au jour convenu, les deux comtes arrivent avec leur armée. Déjà les rangs étaient formés et la bataille prochaine, quand les Bretons, toujours occupés du succès de leur ruse, feignent de vouloir prendre la fuite, pour que l'ennemi donne tête baissée dans le piége qu'ils lui ont préparé. L'armée de Foulques les voyant s'ébranler, veut presser leur poursuite, et les soldats du comte d'Angers se précipitent en grand nombre dans la fosse que les Bretons avaient creusée sous leurs pas; les traîtres font alors volte-face, arrêtent leur fuite simulée, et s'élancent avidement sur leurs ennemis surpris, dont ils font un horrible carnage. Foulques lui- 210 même est jeté à bas de son cheval et renversé par terre, armé de sa cuirasse. Mais bientôt il se relève enflammé de fureur, ranime par ses cris la valeur de ses soldats; et, semblable à un ouragan violent qui renverse les épis pressés dans la plaine, il abat à ses pieds les Bretons, et les égorge sans pitié. Leur armée fut détruite presque toute entière. Conan, leur prince, fut pris, et les vainqueurs le livrèrent à Foulques après lui avoir coupé la main droite. Après cette victoire, le comte d'Angers revint dans son pays; et depuis, jamais un Breton ne lui causa la moindre inquiétude.

 

CHAPITRE IV.
Du monastère de Loches.

Nous aurions pu citer du même comte Foulques bien d'autres actions que nous avons omises pour ne point rebuter le lecteur. Cependant nous allons encore en rapporter un trait mémorable. Après avoir fait couler sans pitié le sang humain dans une foule de batailles qu'il livra partout avec des succès divers, il fut saisi de la crainte de l'enfer, et se rendit à Jérusalem, près du saint sépulcre du Sauveur. Comme il était assez présomptueux, il revint de ce pélerinage comme en triomphe, et sa férocité naturelle parut quelque temps adoucie. Alors il concut la pensée d'élever une église dans une des meilleures terres de son domaine, et d'y fonder une communauté de moines qui prieraient nuit et jour pour racheter son ame de la mort du péché. Comme 211 il ne voulait rien faire légèrement, il prenait conseil de chaque personne pieuse, pour savoir à la mémoire de quels saints il devait dédier cette église, afin d'obtenir leur intercession auprès de Dieu, en faveur de son salut éternel. Il prit aussi l'avis de son épouse, femme d'une prudence admirable. Elle lui conseilla d'accomplir son vœu en l'honneur et en la mémoire de ces Vertus célestes que la parole divine élève elle-même au-dessus des Chérubins et des Séraphins. Il se décida volontiers pour ce dernier parti, et fit bâtir une église magnifique en Touraine, à un mille du château de Loches8. Il se hâta d'en faire achever la basilique, et envoya aussitôt vers Hugues, archevêque de Tours, pour l'inviter à Venir la bénir, parce qu'elle dépendait de son diocèse. Le prélat différa de se rendre aux volontés du comte, en disant qu'il ne pouvait se charger de présenter au Seigneur les vœux d'un homme qui avait dépouillé la mère-église de son diocèse d'un grand nombre de métairies et de serfs qui lui appartenaient. Il était juste, disait-il, que le comte commençât par restituer ce qu'il possédait injustement, puis il pourrait accomplir ensuite, envers le Dieu de toute justice, le vœu qu'il lui avait fait. Quand ces paroles eurent été répétées à Foulques, il reprit toute sa première férocité, accueillit avec indignation la réponse de l'archevêque, se laissa même emporter jusqu'à de violentes menaces, et forma des projets de vengeance qu'il ne put exécuter. Bientôt, s'étant muni d'une grande somme d'or et d'argent, il se rend à Rome, expose au pape Jean les motifs de son voyage, et, pour en obtenir l'objet de sa de- 212 mande, il lui offre de riches présens. Le pape envoya en effet avec Foulques, pour consacrer son église, un de ces prélats qu'on appelle des cardinaux dans l'Église de saint Pierre, le prince des apôtres. Ce cardinal était aussi nommé Pierre; et le pontife romain lui donna plein pouvoir pour exécuter sans crainte tout ce que Foulques exigerait. Quand les prélats des Gaules surent cette nouvelle, ils reconnurent bien que cet ordre sacrilége n'avait pu être dicté que par une aveugle cupidité, et que les rapines de l'un, recueillies par l'avidité de l'autre, venaient de souiller l'Église romaine de ce scandale nouveau. Ils eurent tous horreur de voir un homme appelé à remplir le Siége apostolique fouler aux pieds avec tant d'impudence les lois apostoliques et canoniques tout ensemble, surtout lorsqu'un usage, fondé sur les autorités les plus anciennes et les plus nombreuses, interdit aux évêques le droit d'exercer leur ministère dans le diocèse d'un autre, s'ils n'y ont été appelés, ou au moins autorisés par le prélat qui le gouverne.

On vit donc, un jour du mois de mai, une foule immense se rassembler pour la dédicace de l'église. La terreur qu'inspirait le nom de Foulques, et l'honneur nouveau qu'il venait d'obtenir, contribuaient à rendre l'assemblée encore plus nombreuse. Quelques évêques, mais seulement ceux qui étaient soumis à son pouvoir, furent forcés de s'y trouver aussi. La cérémonie commença au jour marqué, et s'acheva avec assez d'éclat. Après qu'on eut célébré, selon l'usage, une messe solennelle, chacun revint chez soi. Mais vers la neuvième heure du jour, au moment où le ciel était partout serein, et l'air rafraîchi par un 213 vent léger, un ouragan soudain se déchaîne avec violence du côté du midi, vient fondre sur l'église même, l'enveloppe d'un tourbillon, l'ébranle longtemps, et comme par des efforts redoublés. Enfin la voûte cède; toutes les poutres qui soutenaient l'édifice tombent avec les toits sur la partie occidentale du temple, et jonchent la terre de leurs débris. Beaucoup de personnes apprirent ce fait dans le pays, et l'on ne douta pas que Dieu n'eût voulu punir tant d'audace et d'insolence, en rendant inutile l'accomplissement du vœu que le comte avait formé, et donner par là une sévère leçon au siècle présent et aux générations futures, pour les détourner de suivre un pareil exemple. En effet, quoique le pontife de l’Église romaine reçoive plus d'hommages que les autres pontifes répandus dans l'univers, parce qu'il a obtenu les honneurs du siége apostolique, il n'a pourtant jamais le droit de transgresser en rien les préceptes de la règle canonique. Car de même que chacun d'eux, comme pontife d'une église orthodoxe, comme époux de sa propre église, y représente individuellement le Sauveur; ainsi, aucun d'eux en général ne doit entreprendre insolemment sur le diocèse d'un autre évêque.

 

 

CHAPITRE V.
Prodige surprenant dans Orléans.

L'AN 988 de l'Incarnation du Verbe, Orléans, dans les Gaules, fut témoin d'un prodige à la fois surprenant et terrible. On sait qu'il y avait dans cette ville 214 un monastère antique, fondé en l'honneur du prince des apôtres, et habité d'abord par une communauté de vierges pieuses qui s'étaient vouées au culte du Dieu tout-puissant. C'est ce qui lui avait fait donner le nom d'Abbaye des Pucelles. Au milieu du monastère s'élevait le signe respectable de la croix, avec l'image du Sauveur expirant pour le salut des hommes. Là plusieurs personnes virent pendant quelques jours les yeux du Christ verser continuellement un ruisseau de larmes, spectacle terrible qui attira de tous côtés une foule nombreuse. La plus grande partie de ceux qui en furent témoins crurent y voir un présage divin de quelque malheur près d'éclater sur la ville; car, de même que le Sauveur, prévoyant dans sa pensée la ruine prochaine de Jérusalem, versa, dit-on, des pleurs sur le sort de cette ville, de même aussi les pleurs qui inondaient alors sa divine figure annonçaient évidemment le désastre prochain d'Orléans.

Bientôt un événement inoui vint confirmer dans la ville ce triste présage. Une nuit que les gardiens de la grande église, celle de l'évêché, s'étaient levés comme à l'ordinaire pour en ouvrir les portes aux fidèles qui venaient en foule entendre laudes et matines, tout-à-coup un loup se trouve devant eux; il entre dans l'église, va saisir la corde suspendue à la cloche, et l'agitant avec force, il se met à sonner. Les assistans d'abord interdits par cette étrange vue, poussent ensuite un cri, et, n'ayant point d'armes pour le chasser, le mettent du moins, comme ils peuvent, hors de l'église. L'année suivante9, tou- 215 tes les habitations et les églises même d'Orléans furent la proie des flammes, et personne ne douta que ce malheur n'eût été prédit par les deux événemens sinistres que nous venons de rapporter.

Cette ville avait alors pour évêque le vénérable Arnoul, également distingué par sa naissance, son instruction et sa sagesse, qui tirait des revenus considérables des terres patrimoniales qu'il possédait. Ayant vu la ruine de son diocèse et la désolation du troupeau confié à ses soins, il se décida sagement à faire toutes les dépenses et les dispositions nécessaires pour relever la grande église autrefois bâtie en l'honneur de la sainte croix, et la reconstruire entièrement sur nouveaux frais. Pendant qu'il s'occupait avec tous les siens à diriger vivement les travaux, pour achever plus dignement son ouvrage et en presser l'exécution, Dieu lui prêta son aide d'une manière éclatante. Un jour que les maçons, avant de poser les fondemens de la basilique, creusaient le sol pour s'assurer de sa solidité, ils y trouvèrent une quantité d'or si prodigieuse qu'on la crut suffisante pour subvenir aux frais de construction de l'église toute entière, quelque grande qu'elle fût. Ceux auxquels le hasard avait offert ce trésor le prirent, et le portèrent à l'évêque, sans y toucher. Après avoir rendu grâces au Dieu tout-puissant de ce don inespéré, le prélat le remit à son tour entre les mains des entrepreneurs, avec ordre de l'employer fidèlement tout entier aux travaux de l'église. On dit encore que saint Évurce, ancien évêque du même diocèse, avait enfoui cet or par précaution, pour servir un jour à la restauration de l'église; et que cette pensée lui était venue 216 parce qu'ayant voulu lui-même reconstruire et embellir son église, il avait trouvé dans le même endroit un trésor semblable, qui lui avait été destiné par la Providence. Par ce moyen, les bâtimens du siége épiscopal sortirent de leurs ruines, plus élégans qu'ils n'étaient auparavant; et le pontife lui-même voulut que toutes les autres églises d'Orléans, consacrées aux mérites des saints, et renversées par l'incendie, fussent aussi relevées plus belles de leurs ruines; et cette magnificence leur assura la supériorité sur toutes les autres pour l'éclat du service divin. La ville se remplit bientôt de bâtimens nouveaux, et la population, grâces à la bonté du Seigneur, ramenée de ses erreurs coupables, reprit d'autant plus aisément sa première puissance, qu'elle sut mieux comprendre que ce malheur était une juste punition de sa corruption. Cette ville, dès la plus haute antiquité, avait été choisie pour la résidence principale des rois des Francs, comme elle l'est encore aujourd'hui. Sans doute elle avait mérité cet honneur par sa beauté, par le nombre de ses habitans, la fécondité de ses campagnes et la célébrité du fleuve qui baigne ses murs. Elle a même emprunté son nom à la Loire; et si on l'a appelée Aureliana (Orléans), c'est-à-dire Oreligeriana (sur la rive de la Loire), c'est apparemment parce qu'elle est placée sur la rive de ce fleuve, et non pas, comme le croient légèrement quelques personnes, parce que l'empereur Aurélien, son fondateur, lui a donné son nom. Nous le répétons, c'est à la Loire qu'il faut rapporter plus légitimement l'origine de son nom.

 

 

217 CHAPITRE VI.
Prélats accusés de cupidité et d'avarice.

D'APRÈS le témoignage même de la sainte parole, c'est une vérité plus claire aujourd'hui que le jour, que la charité s'étant refroidie dans le cœur des hommes pendant ces dernières années, et l'iniquité ayant dépassé toute mesure, les ames chrétiennes commençaient à entrer dans un temps de danger et d'épreuve. En effet, les anciens Pères répètent en beaucoup d'endroits qu'une fois corrompues par l'avarice, les religions passées, avec leurs lois et leurs ordres, ont trouvé le principe de leur ruine dans ce qui devait servir à leur élévation et à leur accroissement, et que bien des ames se sont perdues pour avoir abusé de ce qui devait tourner au profit de leur salut. Car, nous aimons à le répéter, quand on écoute la voix de la cupidité et de l'avarice, on étouffe souvent celle de la justice. C'est ce qu'on pourrait prouver par l'exemple des cultes religieux de bien des peuples, de bien des pays différens. Mais cette vérité n'éclate nulle part avec plus d'évidence que dans les prêtres et les lévites d'Israël. A mesure qu'ils devinrent plus opulens que le reste de leurs frères, la plupart d'entre eux s'adonnèrent aussi à un orgueil plus insolent et à une cupidité plus effrénée. De là vint qu'ils finirent par devenir plus pervers que tous les autres; et cependant il y a bien loin encore des institutions de l'ancienne loi, toujours enveloppée de figures et de 218 mystères, aux bienfaits manifestes et spirituels de la grâce nouvelle. Là, c'étaient des victimes terrestres qu'on exigeait pour offrandes; ici, c'est Dieu lui-même qui se donne pour récompense; là, on pouvait satisfaire à son devoir par un acte extérieur de servitude; ici, on ne mérite un tel prix que par l'hommage sincère du cœur le plus pur.

Si nous plaçons ici ce préambule, c'est que les princes s'étant laissé aveugler depuis long-temps déjà par le vain éclat des richesses, cette contagion ne tarda pas à gagner au loin tous les prélats eux- mêmes répandus sur la face de la terre. Ils tournèrent au profit de leur avarice et de leur propre condamnation les dons respectables qu'ils tenaient de la libéralité du Seigneur tout-puissant: d'autant plus indignes du nom de prélats, et plus incapables d'en remplir le saint ministère, qu'ils n'y étaient point parvenus par l'entrée de la porte principale. Mais le canon des saintes Écritures élève en vain la voix pour condamner leur audace, on voit plus que jamais leur exemple coupable suivi dans les différens ordres de l'Église. Les rois eux-mêmes, qui devraient choisir pour le service de notre sainte religion les personnes les plus propres à ce ministère, regardent comme plus digne de présider à la direction des églises et des ames chrétiennes celui-là seul dont ils espèrent recevoir de plus riches présens. Aussi les hommes les plus présomptueux, sans autre titre que l'orgueil insolent dont ils sont remplis, se poussent dans les prélatures, et ne redoutent pas le reproche d'avoir négligé le soin de leur troupeau, car ils ont placé toute leur confiance et tout leur espoir dans les trésors qu'ils amassent, et 219 non dans l'acquisition des dons précieux de la sagesse. Et une fois à la tête des églises, ils donnent un libre essor à leur avarice, que toute leur ambition se borne à vouloir satisfaire: ils s'en font une idole; ils sacrifient à ce dieu, qui possède leur cœur, et qui leur a seul fait obtenir un titre qu'ils ne pouvaient attendre de leur mérite et de leurs œuvres. D'autres sont séduits par l'imprudente envie d'imiter leur exemple, ou s'abandonnent aux conseils d'une violente jalousie; car dès que l'un acquiert quelque chose dans cette funeste émulation du mal, l'envie persuade à l'autre que c'est un vol qui lui est fait: et l'on sait assez que les envieux se font un éternel tourment de la félicité des autres. De là naissent les débats et les troubles; de là des scandales fréquens; de là le mépris, et bientôt l'oubli de la règle dans divers Ordres.

Par une conséquence naturelle, les progrès de cette avarice impie dans le clergé développent dans le peuple un esprit d'audace et d'incontinence. Bientôt les détours du mensonge, la fraude et l'homicide, précipitent les hommes à leur perte par le vol ou par la convoitise; et quand les yeux de la religion catholique, c'est-à-dire les prélats de l'Église, se sont laissé obscurcir par ces épaisses ténèbres, le peuple, cherchant en aveugle la voie de son salut qu'il ne peut reconnaître, se trouve précipité dans l'abîme de sa ruine. Alors aussi, par un juste retour, les prélats sont en butte aux attaques de ceux qu'ils devaient considérer comme leurs sujets, et n'y trouvent plus que des rebelles instruits par leur propre exemple à s'écarter de la voie du devoir. Pourquoi s'étonner après cela qu'au milieu des tribulations où ils se sont jetés eux- 220 mêmes, leurs cris ne soient plus exaucés, quand ils se sont fermé tout accès à, la miséricorde divine par leur insatiable cupidité, comme s'ils ignoraient que ce vice entraîne toujours sa peine après lui, et que l'air qui en est infecté verse sur les hommes et les animaux quelque fléau contagieux, et souille même jusqu'aux fruits de son souffle empoisonné? C'est donc ainsi que les hommes qui devraient guider vers le salut tout le troupeau dont un Dieu tout-puissant leur avait confié la garde, le frustrent des bienfaits accoutumés de la divine providence; et quand la piété des évêques n'est plus qu'un vain nom, quand l'austérité régulière des abbés s'amollit, quand le zèle de la discipline monastique se refroidit, et qu'entraîné par tant d'exemples, tout le reste du peuple devient prévaricateur à la loi du Seigneur, ne faut-il pas croire que le genre humain a conjuré tout entier pour se précipiter, de gaîté de cœur, vers sa ruine, «t s'ensevelir une seconde fois dans les ténèbres du chaos? Sans doute c'est par ces sortes d'événemens qu'il faut expliquer la confiance de l'antique Léviathan, lorsqu'il avait conçu l'espoir que l'inondation du Jourdain viendrait baigner ses lèvres; c'est-à-dire que les enfans du baptême, entraînés par l'appétit de l'avarice, loin du chemin de la vérité, viendraient en foule se submerger dans le gouffre de destruction; et, selon l'autorité de l'Apôtre où nous trouvons cette vérité clairement énoncée, c'est au refroidissement de la charité, c'est à l'excès de l'iniquité, dans des cœurs qui s'aiment mieux que la justice même, qu'il faut attribuer les malheurs extraordinaires que nous avons rapportés, et qui affligèrent 221 toutes les parties du monde vers l'an mille et plus de la naissance du Sauveur.


CHAPITRE VII.
Incendies: mort de nobles personnages.

SEPT ans avant l'an mille, le mont Vésuve, que l'on appelle aussi l'antre de Vulcain, vomit, par un plus grand nombre de bouches qu'à l'ordinaire, des flammes et du soufre, avec une multitude de pierres énormes qu'il lança jusqu'à trois milles de là. Les exhalaisons fétides qui accompagnèrent cette éruption commencèrent à rendre le pays voisin inhabitable. Mais il est curieux de rechercher pourquoi ce phénomène n'a lieu qu'en Afrique.

La première raison que nous en donnerons c'est le vide de la nature épuisée dans ce climat par l'ardeur excessive du soleil; et comme c'est là que se porte toute la masse des eaux de l'Océan oriental, le poids immense des flots que cet astre attire par ses rayons, du sein des gouffres de la mer, refoule l'air et le force à se réfugier dans les entrailles de la terre, d'où il s'échappe ensuite comme il peut dans l'espace, sous la forme d'une vapeur enflammée. Car, de même que l'air est destiné, par sa nature, à circuler dans les régions élevées, de même aussi il subit alternativement les lois des deux élémens qui composent son essence, l'eau et le feu. Il s'enflamme dans les climats brûlans, et se congèle sous une température humide. Cependant presque toutes les villes de l'Italie et de la Gaule 222 furent dévastées par des incendies violents, et Rome elle-même fut presque toute entière la proie des flammes; le feu ne respecta pas non plus la charpente de l'église Saint-Pierre, et déjà même il menaçait de dévorer ses poutres défendues par des plaques d'airain, quand les Chrétiens, présens en foule à ce spectacle, désespérant de pouvoir arrêter le progrès des flammes par des moyens humains, se mirent à pousser tous ensemble un cri terrible, et coururent se jeter aux pieds du prince des apôtres, lui déclarant, au milieu de leurs ferventes prières, que, s'il ne veillait pas lui-même en ce moment au salut de son église, un grand nombre de ses serviteurs cesseraient bientôt, dans tout l'univers, de professer la foi qu'il avait enseignée. Aussitôt les flammes dévorantes abandonnèrent leur proie et disparurent.

A la même époque moururent, dans l'Italie et dans les Gaules, les principaux évêques, ducs et comtes de ces provinces. D'abord le pape Jean10, ensuite Hugues, le marquis le plus puissant, et après eux les plus nobles personnages de l'Italie. Dans les Gaules, Eudes et Héribert11; le premier était comte de Tours et de Chartres, le second de Meaux et de Troyes. C'est alors que mourut aussi Richard, duc de Rouen12, après avoir fondé un riche monastère, dans un lieu 223 appelé Fécamp, où il fut enseveli et où il repose encore. Guillaume, duc de Poitou, termina ses jours vers le même temps. Les pontifes les plus religieux des Gaules ne tardèrent pas aussi à abandonner ce monde, comme le saint évêque de Troyes, Manassès; Gislebert, à Paris; Géboin, à Châlons, et un grand nombre d'autres. Parmi eux se trouve saint Maïeul13, d'heureuse mémoire, qui finit ses jours en ce monde à l'abbaye de Souvigny. Les merveilles de sa mort rehaussèrent encore les mérites de sa vie, car une foule d'hommes et de femmes des deux ordres accoururent, des extrémités du monde romain, sur la foi de sa réputation de sainteté, et en furent récompensés par la guérison de leurs infirmités de toute espèce. Un fléau terrible exerçait en même temps ses ravages; c'était un feu secret qui consumait et détachait du corps tous les membres qu'il avait attaqués. Une nuit seule suffisait à ce mal effrayant pour dévorer entièrement les personnes qui en étaient atteintes. Cependant plusieurs saints furent d'un secours efficace aux malades qui se recommandèrent à leur mémoire; et les églises qui attirèrent surtout la foule des fidèles furent celles de Saint-Martin, de Tours; de Saint-Odalric, de Bavière; et du vénérable père Maïeul. Leur bienveillance ne manqua pas d'exaucer les vœux qui leur furent adressés dans cette occasion.

 

224 CHAPITRE VIII.
Mort du duc Henri. Ravage de la Bourgogne.

TROIS ans avant l'an mille, Henri, duc de Bourgogne, mourut au château de Pouilly, sur la rivière de Saône14; il fut enseveli à Auxerre, dans l'église du saint confesseur Germain, un jour d'octobre. Au mois de décembre suivant, le soir du samedi qui précéda le jour de la Nativité du Seigneur, un signe prodigieux apparut dans l'air; c'était la figure ou plutôt la masse même d'un immense dragon, qui se dirigeait du septentrion au midi, en répandant partout un éclat effrayant. Ce prodige jeta la terreur dans le cœur de presque tous les hommes qui en furent témoins. L'année suivante15 le roi Robert entra en Bourgogne à la tète d'une armée formidable; il était accompagné de Richard, comte de Rouen, qui commandait trente mille Normands. Il venait punir la rebellion des Bourguignons, qui n'avaient pas voulu soumettre à son pouvoir les villes et les châteaux du duc Henri son oncle, et qui se les étaient partagés entre eux. A son arrivée le roi commença par assiéger Auxerre, avec toute son armée. Il se fatigua sans succès à livrer de nombreux assauts à cette ville qui se vante d'avoir toujours résisté à la 225 ruse comme à la force. Il renonça donc à son entreprise et transporta tout l'appareil de la guerre devant le château du saint évêque Germain, défendu par de bonnes murailles, et attenant à la ville. L'armée du comte Landri et les religieux de l'endroit en avaient fortifié les remparts, pour mettre à l'abri des fureurs de l'ennemi le saint troupeau qui l'habitait. Le vénérable Odilon, abbé de Cluny, se présenta devant le roi irrité de cette résistance, et proposa d'intervenir entre les deux partis; il voulait faire rendre au roi les honneurs qui lui étaient dus, consolider la concorde entre les princes, et assurer la paix de l'État; mais voyant qu'il ne pouvait réussir dans ses projets de conciliation, il se contenta d'encourager huit frères qui avaient été laissés pour garder le saint confesseur (tous les autres avaient quitté le monastère, par ordre du roi, avec leur abbé Hilderic), et leur recommanda d'essayer, par des prières assidues, si la bonté du Seigneur ne daignerait pas les sauver, eux et leur abbaye, des mains des assiégeans.

Après six jours de siége le roi transporté de colère prend son casque et sa cuirasse, et se met à haranguer l'armée pour l'encourager au combat. On voyait à ses côtés Hugues, évêque de cette ville, le seul de toute la Bourgogne qui se fût déclaré pour le roi. Déjà Robert était prêt à livrer l'assaut, lorsque l'abbé Odilon se présenta devant lui, et lui adressa les plus vifs reproches, ainsi qu'à tous les grands de sa cour, d'oser ainsi venir attaquer, les armes à la main, le pontife bien-aimé de Dieu, le grand saint Germain, qui se faisait gloire, comme nous l'apprend l'histoire de sa vie, d'éteindre le feu de la guerre avec l'aide 226 du Seigneur, et de résister au cruel orgueil des rois. Sans tenir compte de ses paroles, les princes continuèrent leur marche; et ayant développé leur armée en forme de couronne tout autour du château, ils commencèrent l'assaut à l'envi les uns des autres. Les assiégés, de leur côté, firent une longue et vigoureuse défense, et le Seigneur résolut d'envoyer à ses serviteurs en danger un secours inattendu. En effet, au moment du combat, un nuage épais enveloppa tout le château de ténèbres si profondes, que les assiégeans ne pouvaient savoir au dehors où diriger leurs traits, pendant qu'lis se sentaient accablés du haut des murs par ceux des ennemis. Après une perte considérable, surtout du côté des Normands, les princes abandonnèrent le siége, et se repentirent, quoique un peu tard, d'avoir pris les armes contre un endroit de si vénérable renom. Au moment même où l'armée royale commençait l'attaque du saint lieu, un religieux du même couvent, le moine Gislebert, commençait aussi à célébrer le mystère de la messe, selon son habitude, à la troisième heure du jour, sur l'autel de la bienheureuse Marie toujours vierge, que l'on a placé par honneur au dessus de tous les autres, dans le haut de l'église. Cette circonstance explique assez la victoire que Dieu donna aux assiégés. Le lendemain le roi leva le siége, et s'avança jusqu'au fond de la Bourgogne, brûlant tout sur son passage, et ne respectant que les villes et les châteaux forts. Il revint ensuite en France16, et plus tard, s'étant concilié les Bourguignons, il resta paisible possesseur de tout le pays.

 

227 CHAPITRE IX
Grande famine. Incursion des Sarrasins.

A la même époque commença, dans le monde romain tout entier, une horrible famine qui dura cinq ans. On ne connaissait pas un pays qui ne se ressentît de la disette et ne manquât de pain. Beaucoup d'hommes du peuple moururent d'épuisement et de faim. On fut réduit, sur plusieurs points de la terre, à se nourrir, non seulement d'animaux immondes et de reptiles, mais de la chair même d'hommes, de femmes et d'enfans; car on n'écoutait que les horribles conseils de la faim, au mépris des attachemens les plus saints et même de l'amour paternel. On voyait, dans ces temps d'horreur, des fils, parvenus à la force de l'âge, dévorer leurs mères, et les mères, à leur tour, sourdes à la voix du sang, déchirer leurs enfans pour calmer leur faim. A la suite de ce fléau, les Sarrasins, avec leur roi Altmuzor, partirent des côtes d'Afrique, et vinrent occuper presque toute l'Espagne jusqu'aux frontières méridionales des Gaules. Ils firent, en plusieurs rencontres, un grand carnage des Chrétiens. Cependant Guillaume, duc de Navarre, surnommé Sanche, ne craignit pas de leur présenter plusieurs fois la bataille, quoique avec une armée bien inférieure en nombre. Le nombre des soldats qui composaient cette troupe ne suffisant pas à la défense du pays, les moines furent obligés aussi de prendre les armes. Après des pertes considérables 228 de part et d'autre, la victoire resta enfin aux Chrétiens, mais elle leur coûta cher. Les Sarrasins qui survécurent à leur défaite repassèrent en Afrique. Il est prouvé que les Chrétiens perdirent, dans ces combats journaliers, un grand nombre de religieux qui avaient été entraînés sur le champ de bataille, plutôt par un sentiment de charité et d'amour pour leurs frères, que par l'attrait des vaines gloires de ce monde.

En effet, il y avait alors au couvent de la Réome17 un frère de mœurs très-douces et qu'on appelait Wulfer. Un dimanche matin, il eut une vision qui ne nous paraît pas difficile à croire. Il se reposait un moment dans l'église pour réciter ses prières après laudes et matines: déjà les frères avaient tous quitté l'église pour retourner dans leurs cellules, quand tout-à-coup elle se trouva remplie toute entière d'hommes vêtus de blanc et portant de longues robes de pourpre. La gravité de leur maintien les faisait aisément reconnaître. Celui qui les précédait, une croix à la main, se disait évêque de beaucoup de nations, et annonçait qu'il allait célébrer, Je jour même, dans cette église, le saint sacrifice de la messe. Il racontait aussi, et tous ses compagnons avec lui, qu'ils avaient assisté cette nuit, avec les frères, à la solennité des matines. Ils ajoutaient que l'office des laudes qu'ils avaient entendu, était bien celui qui était propre à ce jour.

229 Ce dimanche était en effet l'octave de la Pentecôte, et ce jour-là, en réjouissance de la résurrection du Seigneur, de son ascension, de la descente du Saint-Esprit, ou a coutume, dans la plupart des pays chrétiens, de chanter des répons dont les paroles sont vraiment fort belles, l'harmonie douce et pleine, dignes enfin de la divine Trinité, autant que peuvent l'être les conceptions de l'intelligence humaine. L'évêque qui présidait à la cérémonie commença donc, devant l'autel de saint Maurice, martyr, le saint sacrifice de la messe par entonner l'antienne de la Trinité. Cependant frère Wulfer leur demanda d'où ils étaient et comment ils se trouvaient là; ils lui répondirent avec beaucoup de douceur: «Nous faisons profession de la religion chrétienne; mais, pendant que nous combattions pour la défense de notre patrie et des peuples catholiques, le glaive des Sarrasins nous a séparés du commerce corporel des hommes. C'est pour cela que la divine providence veut nous transporter au séjour des bienheureux. Si nous avons passe par ce pays, c'est que nous devons y trouver plusieurs collègues qui sont appelés à nous accompagner bientôt dans notre voyage.» Enfin, celui qui officiait, après l'oraison dominicale, ayant souhaité la paix à l'assemblée, envoya un de ses compagnons donner au frère le baiser de paix. A cette vue, le moine voulait les suivre, mais tout disparut. Il comprit aisément qu'il sortirait bientôt de cette vie, et il ne se trompait pas, car le mois de décembre suivant, c'est-à-dire cinq mois après cette vision, comme il avait des connaissances en médecine, il fut envoyé à Auxerre par son abbé, pour traiter quelques frères 230 malades dans l'abbaye du bienheureux confesseur saint Germain. Dès son arrivée, il commença par les avertir d'aviser promptement avec lui aux moyens de recouvrer leur santé, car il sentait sa fin approcher. «Reposez-vous aujourd'hui des fatigues de la route, disaient les frères, et demain vous ne vous en porterez que mieux. —Sachez, leur répondit-il, que si je n'emploie pas le reste de cette journée à vous donner mes soins, demain il ne me sera plus possible d'en rien faire.» On crut qu'il plaisantait, parce que c'était un homme jovial et de belle humeur. On négligea ses avis. Le lendemain il sentit au point du jour une douleur aiguë, et se traîna comme il put jusqu'à l'autel de la bienheureuse Marie toujours vierge, pour y célébrer la sainte messe. Il revint ensuite à l'infirmerie des frères, et se mit au lit pour reposer ses membres souffrans. Déjà ses paupières semblaient chercher le sommeil au milieu des angoisses, comme cela arrive en telle occasion. Tout-à-coup la Vierge paraît devant lui, brillant d'un éclat éblouissant, et lui demande pourquoi il concevait des inquiétudes. «Est-ce le voyage qui te fait peur? lui dit-elle; tu n'as que faire de rien craindre, c'est moi qui veux te servir de guide.» Cette vision le rendit plus tranquille; il fit venir le prieur du monastère nommé Achard18, homme d'une science profonde, qui depuis fut abbé du même monastère, et il lui raconta en détail,'non seulement cette dernière vision, mais celle qui l'avait précédée. «Mon frère, lui dit le père, placez votre force dans 231 «le Seigneur. Après avoir vu des choses que les yeux de l'homme ne voient pas d'ordinaire, il ne vous reste plus qu'à acquitter entièrement la dette de la chair, pour mériter d'être admis dans la société de ceux qui vous ont apparu.» Il assembla ensuite les autres frères, et ils lui firent ensemble la visite d'usage.

Trois jours après, à l'entrée de la nuit, Wulfer expira. Comme tous les frères se disposaient à le laver et à l'ensevelir, selon la coutume, et qu'ils faisaient sonner toutes les cloches du monastère, un homme du voisinage, bon chrétien, quoique laïque, ignorant la mort du frère, et s'imaginant que les cloches sonnaient matines, se leva pour se rendre à l'église, selon son habitude. A peine s'il était arrivé sur un pont de bois qu'il fallait traverser, quand plusieurs de ses voisins entendirent des voix crier du côté du monastère: «Tire, tire, amène-nous-le promptement.» Et une autre voix leur répondit: Je ne peux rien sur celui-ci, mais j'en amènerai un autre, si je puis.» Aussitôt celui qui allait à l'église voit venir à sa rencontre, sur le pont, un homme qu'il croit reconnaître pour un de ses voisins, mais qui n'était autre en effet que le diable. Persuadé qu'il ne se méprenait point, il l'appela par son nom et l'avertit de passer avec précaution. A l'instant l'esprit malin s'éleva dans les airs sous la forme d'une tour pour tromper le pauvre homme dont il espérait fasciner la vue par cet enchantement subit. En effet, il eut à peine levé les yeux que le pied lui glissa, et qu'il fit une lourde chute sur le pont; mais se relevant aussitôt, et faisant le signe salutaire de la croix, 232 il reconnut la ruse du démon, et revint plus sage à la maison. Quelques jours après, il mourut en paix.

 

CHAPITRE X.
Pluie de pierres.

Au même temps, un présage merveilleux et digne de trouver place ici se manifesta près du château de Joigny, chez un noble homme, nommé Arlebaud. Pendant trois ans, il tomba presque continuellement, dans toute sa maison, des pierres de diverses grandeurs, dont on peut voir encore des monceaux tout autour de sa demeure. Venaient-elles de l'air, ou pénétraient-elles par le toit? c'est ce que personne ne peut dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette pluie, qui ne s'arrêtait ni la nuit, ni le jour, ne blessa pas une seule personne, et même ne brisa pas un vase. Plusieurs personnes reconnurent parmi ces pierres les limites, ou comme d'autres les nomment, les bonnes (bornes) de leurs champs. On en trouvait aussi qui avaient été apportées là des chemins, des maisons et des différens édifices situés au loin, ou dans le voisinage. L'événement prouva bien que ce prodige annonçait quelque catastrophe à la famille qui habitait ce séjour. Arlebaud et sa femme étaient tous deux issus d'illustres parens; ses fils et ses petits-fils, avant de recueillir l'héritage de leur père, eurent souvent des contestations assez vives avec leurs voisins. Ils avaient, dans le canton de Sens, un domaine nommé Allanto, dont la libéralité des directeurs du couvent 233 Sainte-Colombe les avait rendus légitimes possesseurs; mais comme il avait passé depuis dans les mains de quelques chevaliers d'Auxerre qui s'en étaient emparés, les héritiers d'Arlebaud firent, peu de temps après, tous leurs efforts pour y rentrer en maîtres. Après des débats qui durèrent quelques années, les deux partis en vinrent aux mains dans Allanto même, un jour de vendange, et laissèrent, dans ce combat, un grand nombre de morts de part et d'autre. Onze fils ou petits-fils d'Arlebaud y périrent. Plus tard, la querelle recommença, la discorde s'accrut encore et causa dans cette famille, comme parmi ses ennemis, une foule de meurtres et d'homicides sans nombre, jusque plus de trente ans après.

 

CHAPITRE XL
Folie de l'hérétique Leutard.

SUR la fin de l'an 1000 il s'éleva, dans les Gaules, auprès du bourg des Vertus, canton de Châlons, un homme du peuple nommé Leutard, que l'on pouvait prendre pour un envoyé de Satan, comme les suites de son entreprise l'ont assez prouvé. Voici quelle fut l'origine de sa démence et de son endurcissement: il était resté seul un jour dans les champs, pour achever quelques travaux rustiques; la fatigue le surprit, il s'endormit. Pendant son sommeil, il crut voir un essaim nombreux d'abeilles pénétrer dans son corps par les endroits secrets de la nature, et sortir par sa bouche avec un grand bourdonne- 234 ment; elles lui faisaient en même temps une foule de piqûres, et, après l'avoir percé long-temps de leurs aiguillons, elles se mirent à lui parler et à lui commander des choses impossibles à l'homme. Épuisé par ces songes pénibles, il se lève, revient chez lui, et renvoie sa femme, prétendant se fonder sur un précepte de l'Évangile, pour justifier ce divorce. Étant sorti ensuite, comme pour faire ses prières, il entra dans l'église, saisit la croix et l'image du Sauveur, et les foula aux pieds. A cette vue, tous les assistans épouvantés crurent qu'il allait devenir fou. Il l'était en effet. Cependant il leur persuada (tant l'esprit des paysans est facile à séduire) qu'il faisait tout cela d'après une révélation merveilleuse de Dieu. Il avait donc toujours à la bouche des discours dénués de prudence comme de vérité, et ce docteur nouveau prêchait contre la parole du Maître de toute doctrine, car il enseignait que c'était une chose tout-à-fait vaine et superflue de payer la dîme. De même que toutes les autres hérésies se couvrent des saintes Écritures, qui pourtant les réprouvent, comme d'un manteau, pour tromper plus sûrement les hommes, Leutard reconnaissait aussi que les prophètes avaient dit de bonnes choses, mais il prétendait qu'il ne fallait pas les croire en tout. Enfin la réputation qu'il avait usurpée d'homme sage et religieux lui fit de nombreux prosélytes. Gébuin, vieillard d'une science très-étendue et évêque de ce diocèse, en étant instruit, le fit venir devant lui. Il lui fit des questions sur ce qu'on lui avait rapporté de ses paroles et de sa conduite. Leutard voulut alors dissimuler le venin de sa criminelle doctrine et s'appuya 235 de quelques citations des saintes Écritures, que certainement il n'y avait pas trouvées. Mais l'évêque, homme d'une grande habileté, s'apercevant que non seulement elles étaient peu exactes, mais qu'elles contenaient des erreurs honteuses et condamnables, confondit ce fou, cet hérétique, ramena ceux d'entre le peuple qui déjà partageaient son délire, et les affermit plus que jamais dans la foi catholique. Quant à Leutard, se voyant vaincu et abandonné du peuple qu'il avait espéré séduire, il se jeta dans un puits où il trouva la mort.

 

CHAPITRE XII.
Hérésie découverte en Italie.

UNE contagion funeste se déclarait en même temps à Ravenne. Un certain Vilgard cultivait l'étude de la grammaire avec passion plutôt qu'avec zèle, selon l'usage constant des Italiens, qui ont toujours négligé toutes les autres sciences pour se consacrer à celle-là. Cet homme, enflé du vain orgueil que lui donnait sa science, poussa plus loin la folie. Les démons prirent une nuit la forme de Virgile, d'Horace et de Juvénal pour lui apparaître, et sous ce déguisement lui rendirent grâces de ce qu'il embrassait avec tant d'affection l'étude de leurs écrits; ils le nommaient le héraut de leur gloire immortelle, et lui promettaient même de l'associer bientôt à leur célébrité. Abusé par ces artifices mensongers des démons, il se mit alors à enseigner avec emphase des principes opposés à 236 notre sainte religion, et à prétendre qu'il fallait croire aveuglément toutes les paroles des poètes. Enfin il fut convaincu d'hérésie et condamné par Pierre, évêque de Ravenne. On découvrit en Italie plusieurs partisans de cette doctrine contagieuse, et ils périrent tous par le fer ou le feu. Quelques autres sortirent en même temps de la Sardaigne, si féconde en hérésies, et allèrent corrompre une partie de l'Espagne, mais ils furent aussi exterminés par les Catholiques. Saint Jean avait prédit tous ces maux dans la prophétie où il déclare que Satan doit être déchaîné au bout de mille ans; mais nous allons traiter plus amplement ce sujet dans le livre troisième.

FIN DU LIVRE SECOND.

 

(1 Le 3 juillet 987, selon la chronique de saint Denis.

(2) Othon I" n'avait pas pour mère la sœur de Hugues le Grand, ce fut au contraire Hugues le Grand qui épousa Hedwige, sœur d'Othon Ier, au témoignage même de Glaber, liv. i, c. 4.

(3) Lieu situé sur la côte de l'Océan, mais dont on ignore la position précise.

(4 Malcolm, qui régna depuis l'an 993 jusqu'en 1013.

(5) Conan, comte de Rennes, régna seul en l'année 990, après la mort d'Alain, fils de Guerec.

(6Foulques, surnommé Nerra, succéda à son père Geoffroi, en 987, et mourut en 1040.

(7En 993.

(8) En 1007.

(9) En 989.

(10) Le pape Jean XV mourut en l'année 996. Hugues, marquis de Toscane, en 1001. Il avait pour père Hubert, fils de Hugues, roi d'Italie.

(11) Eudes, fils de Thibaut le Tricheur, mourut en 995. Héribert, comte de Troyes, en 993. Celui-ci fut enseveli dans la basilique de Lagny.

(12) Richard, duc de Rouen, mourut l'an 996. Guillaume, duc de Poitou, surnommé Bras-de-Fer, en 993.

(13Maïeul mourut en 994.

(14Odoramne, écrivain contemporain, place en 1002 la mort d'Henri, duc de Bourgogne, frère du roi Hugues. Il s'accorde en cela avec la petite Chronique de Saint-Germain-des-Prés. Cependant Hugues de Fleury et le chronographe de Vezelay la rapportent à l'année précédente.

(15 En 1003.

(16) En 1015.

(17) L'abbaye de la Réome, ainsi nommée de la Réome, rivière qui passe auprès du monastère, a pris depuis le nom de son fondateur, et s'est appelée l'abbaye Saint-Jean, ou, plus communément, Mûotier Saint-Jean.

(18) Achard succéda en l'année 1010 à Hilderic., abbé du Moutier-Saint-Jean.