Ermold le Noir

GALBERT, SYNDIC DE BRUGES.

 

VIE DE CHARLES-LE-BON COMTE DE FLANDRE XIII-XVI

chapitres IX-XII - chapitres XVII-XX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

VIE

DE CHARLES-LE-BON

COMTE DE FLANDRE,

Par GALBERT,

SYNDIC DE BRUGES.

 

 

 

 

 

 

CAPUT XIII. Supplicium sumptum de Bertulpho praeposito et Guidone de Stenfordo. Tumultus civium Brugensium sedatus.

57. Tertio Idus Aprilis, feria secunda, praepositus Bertolphus traditus est in manus illius adulterini comitis, qui ideo magis studuerat et labore assiduo perquisierat, quo loco latuisset, ut captivato eo, et divulgato quod praepositum Burdgensem cepisset, suae potestatis famam praecipue emendaret, si de eo vindictam fecisset gravem. Nam, sicut praescripsimus, in maturitate traditionis ab Ipra mandaverat eidem praeposito apertam salutationem et suis; in quo famam suam turpissimam et traditiosam reddiderat per omnes regnorum fines. Igitur cum cepisset eum profugum et exsulem in patria et inter parentes; tamen non satis poterat excogitare quo mortis supplicio perderet, cujus conscius traditionis dicebatur. Et quamvis ille adulterinus calliditatis et astutiae taliter argumentis videretur probare innocentiam suam; tamen Deus, cui nihil resistit, cujus auctoritate dictum est: « Nihil occultum quod non reveletur (Matth. X, 26), » hanc inhumanam turpitudinem et tanti principis sui traditores fidelibus suis manifestavit, damnavit, proscripsit, praecipitavit. Tantus erat tumultus, clamor et concursus Iprensium; et totius viciniae circa captivum unum hominem, ut non possimus aequiparare eum. Et, sicut aiunt, saltando, choros ducendo, diversis applausibus praeibant et consequebantur praepositum, trahentes eum funibus longioribus a dextris ejus et sinistris, ita ut ordo trahentium in longum, et ab invicem in latum procederet, ut sic ab omnibus olim vir ille dignus et potentissimus, verecunde et ignominiose derideretur, nudus prorsus praeter braccas, luto et lapidibus obrutus trahebatur. Praeter clerum et paucos qui dudum religiosum virum cognoverant, nemo miseratus est illum.

At ille tot injuriis fatigatus, totque opprobriis et tunsionibus laesus, mortis suae supplicium eminus exspectabat, ante cujus mentis faciem poterant ad memoriam merito reduci omnia quae egerat, si aliquod vivendi spatium turba in ejus mortem corruens praestitisset. Poterat quidem reminisci, si debuit, quomodo violenter intrusus, et viventi praeposito Ledberto, viro honesto et propter Deum omnia patienti, superpositus injuste, et contra Deum in templo Dei praelationem usurpasset, praebendulas Simoniaca haeresi commutasset, nepotes suos stipendiis Ecclesiae in omne facinus armasset; et nunc tandem Catholicum et de regum stirpe progenitum, nobilissimum principem Carolum, suo aut assensu aut consilio morti tradiderit; qui sicut inter sui supplicii angustias profitebatur, si voluisset, defendisse a traditione poterat. Ante mentis quidem oculos praefixisse poterat quantam in clero gratiam, quantumque honorem, famam, divitias, vires, reverentias, Deus ultro contulisset, cujus dispensatricis Dei gratiae, dum eam quasi propriam et naturalem possidet, penitus non est recordatus. Namque sic fuerat XXXVI annis implicitus omnibus praedictis virtutibus et vitiis, ut nullo modo explicari posse videretur. Si quis velit audire multiplicitatem sui generis et magnitudinem factorum, mirabilem magis pugnam Dei et manum ejus, quam contra ipsos destruendos exercuit, credere liquet. Et quanquam locum genealogiae ejus describendae hic obtinere videar, tamen videor mihi satis operae inceptae labori sufficere, et ejus descriptionibus supersedere: in qua eventum obsidionis, et non adulterinum exordium generationis praepositi et suorum proposui me exsecuturum.

Proinde ibat vir, ille olim gloriosus nunc ignominiosus, olim venerabilis nunc turpis, immoto vultu et oculis in coelum directis, et nisi fallor Deum miseratorem humanae conditionis, qua ipse indutus in regno mundi homines regit, invocabat sine strepitu vocum, sed in secreto mentis sibi invocaverat semper adjutorem. Tunc unus persecutorum percusso capite ejus fuste, ait: « O superbissime hominum, cur indignaris respicere et loqui principibus et nobis, qui habent potestatem perdendi te. » At ille nec respicere curabat eos, et suspensus est in medio fori Iprensium juxta supplicia furum et latronum in patibulo, et braccas detraxerunt ei, ut illa verecundiora corporis apparerent. Nihil turpe vel ignominiosum erat, quod in ejus supplicium non inferrent. In quo patibulo brachia in crucem extensa, et manus insertae sunt, et caput transjectum per foramen ejusdem patibuli, ita ut reliquum corpus viri praedictis suis membris suspensum quasi alienis laqueis suffocatum moreretur. Cumque primo loco suspenderetur, et in ipso instrumento patibuli adhuc vir ille pedum articulis summatim sustentaret corpus, ut saltem sic vitae miserandae prolongaret spatium, venit ad eum inter tot millia lapidantium et jacturam facientium ille adulterinus comes Willelmus, et indixit omnibus silentium et ait: « Dic ergo mihi, o praeposite, per salutem animae tuae, te obtestor; dic, inquam, quaeso, qui sunt praeter te et Isaac, et praeter apertos traditores adhuc latenter nocentes et culpabiles in morte domini mei Caroli comitis? » Et ille coram universis respondit: « Aeque tu sicut et ego, nosti. » Tunc furore arreptus Willelmus ille praecepit lapides et lutum jacere in praepositum illum, et interfici. Et ecce qui pro piscibus emendis in foro convenerant, uncis ferreis, fustibus et sudibus corpus viri dissipabant; nec in eo instrumenti adminiculo, quo pedum articulis se sustentabat, sinebant diutius sustentari; sed propulso eo a sustentaculo suspendium, et vitae dispendia sub acerrimae mortis tenebris inferebant. At ille moriens conquestionem fecit pro traditione, qua ipsum Walterus, miles ex Sarran et homo suus, tradiderat in eamdem mortem qua jam emoriebatur; qui eum ducatum praestitisse debuit, decepit. Iprensium igitur turba furens in mortem praepositi, canis viscera contorserat circa collum ejus, et os canis ad os ejus jam vitalem spiritum expirantis opposuerunt, aequiparantes cani ipsum et facta ipsius

58. Eodem tempore Wido, miles famosus et fortis, qui de consilio comitum Flandriae praecipuus fuerat, in eamdem traditionem conspiraverat, eo quod neptem praepositi uxorem duxisset, scilicet sororem Isaac. Unde quidam Hermannus ferreus, miles fortis. statim occiso Carolo consule in praesentia illius Iprensis adulterini comitis ad singulare bellum Widonem evocavit, quid dominum suum nequiter tradidisset. At Wido paratum se defendere de superimposita traditione semper fore prosilivit. Et determinatus est eis dies, quo praedictus praepositus mortis suae etiam pertulerat tormenta. Statimque mortuo praeposito, omnes qui adfuerant, reversi sunt ad curtem, in qua bellum indictum fuit inter Hermannum ferreum et Widonem, et pugnatum est acriter ab utrisque. At Wido dejecerat equo adversarium suum, et lancea resurgere conantem, quoties voluit, stravit. Tunc adversator ille propius accursitans, equum Widonis gladio trajiciens evisceravit. De quo tandem lapsus Wido, extracto gladio impetiverat adversarium. Erat quidem occursus alternis ictibus mucronum continuus et acerrimus, donec fatigati pondere et sarcina armorum, uterque rejectis clypeis luctaminis viribus pugnae victoriam accelerarent. Et cecidit ille Hermannus ferreus in terra prostratus, cui Wido incumbebat maniculis ferreis ora et oculos contundens militis. At ille prostratus, sicut legitur de Antheo, a frigiditate terrae vires paulatim resumpsit (Aeneid. I, § 14), et callide dum quiesceret Widonem de victoria securum reddidit. Interim manum suavius subducens usque ad inferiores loricae oras, in qua parte non fuerat Wido praemunitus, raptum per testiculos, collectis viribus ad puncti unius momentum, a se propulit. In quo rapticio pulsu tota de subtus natura corporis rupta, ita prostratus defecit Wido, ut victum et mortuum se fore exclamaret. Tunc comes volens per omnia famae suae in hoc bello consulere, jussit eumdem Widonem juxta praepositum suspendi in eodem patibulo jam mortuum; ut, sicut pares fuerant in tradendo, ita pares morerentur in tormento.

Post haec vero utrorumque corpora virorum rotae plaustri superposita, in malo altissima fixae, videnda universis transeuntibus proposuerunt, brachiaque mutuis quasi amplexibus ad colla flectentes, imaginem tradendi et consulendi de morte domini et gloriosi ac piissimi consulis Caroli, illis jam per tres dies mortuis, insignibant. Venit itaque ad nos, et in praesentia regis armiger unus, qui eodem die intererat et viderat utrosque suspensos in Ipra, praepositum et Widonem, annuntians eventum eorum. Acclamatum est statim illis qui in turri obsessi sunt, quomodo captus et mortuus fuerit dominus illorum praepositus, et quia amodo nihil restaret eis, nisi quod se redderent regi tractandos secundum quod nequiter egerant. Igitur dolor et anxietas, et luctus et suspiria vexabant miseros illos, et omni spe vitae destitutos: fortius quam principes obsidionis, obsederant eos metus et desperatio.

59. Eodem die Gervasius jusserat carpentariis turrim ligneam disjungere, quae erecta erat ad invadendos muros prius, et nunc inutiliter stabat. Cujus trabem fortissimam specialiter separatam ab aliis praeparari jusserat, et arietem fieri, quo pertunderetur paries templi. At obsessorum sagittarii sagittas mittendas cum ex percussione nervorum arcubus curvatis intentarent operariis, ab arce turris, in qua degebant, arcus et sagitta imposita, eo ipso tractu quo trahere festinabat, decidit a manibus trahentis. Quod factum inspicientes milites, qui citati praesentes, et oppositi in omni opere artificum astiterant, protegente illos artificiose operantes machinas rerum, sicut sunt arietes, sues, jactatoria, scalae et consimilia, quibus muros et lapideas compositiones destruere solent, eventum pessimum fore vaticinati sunt, ex casu arcus et sagittae obsessorum.

Eodem die ad vesperum gravis tumultus obortus est inter Gervasium et suos, et cives nostros. Nam ex imperio regis et praecepto eorum principum obsidionis, qui cito perditionem obsessorum accelerare tentabant, quique sumptus magnos omni obsidionis tempestate expenderant, vigiliis et impugnationibus assidue laboraverant, ex communi, inquam, ipsorum consilio et edicto regio universale decretum confirmatum erat; ne aliquis auderet e tota obsidentium multitudine accedere ad turrim et loqui obsessis; ne forte intimaretur eis quo ingenio caperentur. Lex quoque posita est propter transgressores talis, ut si quis contra hoc decretum faceret, in captivitatem projiceretur, et communi principum judicio plecteretur. Igitur unus e civibus, qui sororem cujusdam militis obsessi duxerat, clanculo accessit ad turrim, requirens ab illo genero suo vasa et vestes quas sibi praestiterat; et ille quae habuit reddidit vasa. Cum in reditu civis ille transiret per forum, miles Gervasii unus, qui praeceptum regis et principum et domini sui susceperat, et potestatem etiam capiendi transgressores praecepti; persecutus est civem illum, et tantum violenter captivumque reduxit secum usque ad domum comitis. Continuo tumultus infinitus factus est inter cives, et prosilientes ad arma, invaserunt domum comitis et familiam Gervasii, quae se ab intus fortiter defendebant. Clamaverunt enim se nunquam velle pati dominium cujuspiam imo in sua potestate staret, hoc malefactum corrigere. Cumque diutius tumultuassent, Gervasius in medio eorum protulit haec verba: « Nostis, o cives et amici mei, quod secundum vestram petitionem et rex et comes jam constituerunt me vicecomitem loci nostri, et secundum regis et principum decretum actum est, quod miles meus jam civem et vicinum vestrum ceperit decreti transgressorem, meamque personaliter dignitatem contempsistis in hoc facto, domum comitis et familiam meam invasistis in ea, et tandem sine ratione, armata manu in praesentia regis prosiluistis. Nunc ergo, si vultis, vicecomitatum causa injuriae mihi illatae omitto, fidem et securitatem inter nos firmatam dissolvo, ut pateat omnibus vobis, quia dominium super vos obtinere non quaero. Si ergo placet, coram rege sepositis armis conveniamus, ut judicetur inter nostros et vestros. » Cumque finisset orationem, ascenderunt simul coram rege et compositi sunt iterum fide et amicitia ad invicem sicut prius.

CAPUT XIV. Obsidio promota. Solarium templi occupatum. Veneratio sepulcri B. Caroli comitis.

60. Secundo Idus Aprilis feria tertia, rex in dormitorium fratrum cum prudentioribus et consiliariis suis conscendit considerate praenotare in qua parte ingeniose aggressum praesignarent in templum. Erat namque dormitorii domus adjuncta templo, ita ut ingeniorum instrumenta praepararentur in illa, quibus parietem templi pertunderent et ingrederentur ad obsessos. Namque cum illi miseri inferiora templi obtinere non poterant, gradus quibus in solarium ascenderetur, lignis et lapidibus obstruxerant, ut nullus ascendere vel ipsi descendere possent, tantummodo sese a solario et turribus templi defendere conantes. Inter columnas quippe solarii specula et status suos ex scriniorum aggeribus et cumulis scamnorum prostituerant, e quibus lapides, plumbum et rerum moles dejicerent super invasores templi. In turri quoque consequenter prae foribus fenestrarum tapeta et culcitras suspenderant, ne funda et arbalistis forsitan percuterentur intrinsecus, cum turris a foris aggrederetur. In suprema quidem turrium arce stabant fortiores juvenes obsessorum, qui molares lapides sternerent super discurrentes in curtem castri. Atque sic inordinabiliter in templo Dei ordinatis rebus suis, exspectabant mortis suae finem, nihil reverentiae et honoris conferendo beato funeri, quod in solario inter ipsos sepultum jacebat, praeter hoc solum quod vix dominum suum recognoscentes, quem tradiderant, ejus ad caput cereum praefigerent, qui assidue in honorem boni consulis arderet a die obsidionis primo, usque ad diem quo introgressum est violenter ad ipsos. Nam farinam et legumina circa tumbam comitis reposuerant, quibus quotidie in usus suos assumptis vitam continuabant.

Cumque rex et sui studiosius exquirerent et praesignarent locum pertundendi templum, Robertus puer per unam fenestrarum templi caput efferens loquebatur militibus regis, obsecrans eos, ut internuntii ejus forent ad regem, humiliter inquiens omne judicium principum terrae et baronum, domini sui regis velle subire, ut in lege ipsorum merito suae excusationis, aut vivere promereretur, aut supplicio damnationis, si se non excusaret, exterminari. Nec ullus hominum ausus est internuntiorum verba in regis praesentiam proferre, tam graviter indignatus est rex illos traditores vel etiam videre. Caeterum cives nostri et milites regis et universi qui audierant quam humili oratione exorasset juvenis dominum regem, in lacrymas fusi condoluerunt ei, imprecantes pro eo domini misericordiam.

61. Idus Aprilis feria quarta, confinxerant mendacium obsessi de morte Borsiardi, quatenus exorta lite inter Robertum puerum et ipsum, gladio occubuisset trajectus, existimantes per hoc animos principum a severitate mitigari, ne tanto furore invaderent deinceps, sicut prius; et a turri evocabant mortem Borsiardi, quam mendose diffamabant. Alii eum evasisse asserebant. Quo audito, rex percepit obsessos illos jam diffidere sibi, timore et anxietate deficere, constantique animo edixit ut milites sui se armarent et invaderent templum. Quod ideo factum est, ut in congressu illo deficientes et lassati, in posterum obsessi illi non valerent toties tot assultus et invasiones sustinere, sed magis cedere et locum victoriae christianae catholico regi Ludowico et militibus suis dare. Erat quidem in obruendo lapides et mittendo jacula, utrinque gravis aggressus a meridie usque in vesperam.

Quo die rex accepit claves a decano Helia de sanctuario Ecclesiae B. Christofori, eo quod accusatus ei fuerat thesaurus comitis Caroli in eodem sanctuario fuisse repositus. Et cum introisset rex, nihil praeter sanctorum reliquias invenit. Verum quippe fuit cuppam auream cum suo operculo et cannam, scilicet argenteum vas vinarium, praepositum de rapina comitis a nepotibus suis quasi pro dono in partitione rapinae accepisse, et eadem vasa pro salute animae suae ad operam ecclesiae Deo obtulisse. Cum ergo obsidio fieret, et fratres reliquias et feretra sanctorum a castro efferrent, in quodam scrinio illa duo vasa secreto et sub simulatione reliquiarum sanctarum imposita extulerant pariter cum caeteris reliquiis sanctorum, atque custodiendum illud scrinium commendavit decanus praefatus cuidam simplici presbytero Eggardo in ecclesia Domini Salvatoris, signatum sub veneratione dignissimarum reliquiarum. Quod quidem scrinium quam devote ille simplex sacerdos susceperit, et posito eo in sanctuario preces effuderit, atque animae suae salutem depoposcerit, testantibus compresbyteris ejusdem ecclesiae manifestum fuit, omnique nocte candelas, cereos et luminaria et lampades accensas praeposuit, non satis se venerari reliquias illas posse credens. Revera satis Sacerdos ille promeruerat, ut cum novo comiti redderentur vasa illa, semel aut plus ex eisdem vasis presbyter ille bonum vinum bibisset. Hunc igitur thesaurum rex quaerens circumquaque, miserat investigatores et insidiatores, qui latenter thesaurum Caroli comitis recolligerent, nihilque super hoc profecit. Unde rex etiam Robertum puerum secundo die ante discessum suum apud Franciam flagellis caesum coegit, ut si quid de thesauro meminisset, quis partem aliquam possideret, regi intimaret. Cujus accusatione eodem die comes novus et rex obtinuerunt vasa praedicta, sicut in subsequenti dicturi sumus. Alii obsessorum evocaverunt Borsiardum aufugisse, ut sub illo mendacio parcius impugnarentur.

62. Decimo octavo Kalendas Maii, feria quinta, aries, qui instrumentum factus est ad pertundendum parietem templi, adductus est in fratrum dormitorio in eadem septa extrinsecus, juxta quam intrinsecus corpus boni consulis sepulturae commendatum Deo suo jacebat. Statimque artifices arietis ascensoria graditiva erexerant in altum, et, ablato pariete ligneo dormitorii, qui propinquior templo steterat, summitatem ascensoriorum ibidem subduxerant; quatenus usque ad murum et parietem templi gradatim possint armati progredi quicunque auderent. Nam fenestra in aedificio templi primo, ex ordine antiqui operis illo patuit, quo jam artifices ascensoria direxerant. Sed paulisper inferius temperabant instrumentorum aditus, ita ut subtus fenestram percussiones arietis praeordinarent, et pertuso pariete lapideo, eamdem fenestram quasi pro ostio libere ingressuri obtinerent: erantque gradus latissimi, in quorum fronte decem milites simul in latum ad pugnandum starent. Quibus praeordinatis trabem maximam funibus suspensam in eadem parte super gradus illos ad perforandum templum direxerant, et laqueos eidem innexos, et simul armatos juxta laqueos quibus trahere retrorsum a templo in altum reductam, et in virtute et fortitudine retractam ad parietem templi percutere callide et argumentose constituerant. Super capita quoque ascendentium tegmina ex virgis inserta trabibus et connexa fuerant, ut, etsi tectum dormitorii aliquo ingenio ab obsessis infringeretur, sub contextura virgarum securi agerent arietis impulsores; et parietes ligneos simul ante se proposuerant ad defensionem sui, ne jaculorum et sagittarum percussionibus ab intrinsecus laederentur. Igitur retro a muro et pariete templi reducto per laqueos ariete, quantum extensis brachiis suspensi possent, uno impetu et uno clamore arietis ruinam et casum valde ponderosum, virium suarum fortitudine et maximo conatu templo appulere; ex cujus singula percussione maximus lapidum cumulus in terram corruit, donec tota maceries et paries in eo loco, quo contusus est, perforaretur. In capite ejus quoque arietis ferramenta solidissima trabem praemunierant, ita ut nullo ingenio offensam aliam pateretur, quam illam, quae vi molis et roboris sui sibi a se ingereretur. Longus igitur labor tundendi fuit a meridie inceptus, et post vesperam finitus.

63. Interim obsessi illi praesentientes debilitatem parietis, et perfossionem citius futuram, quid agerent dubii et inconstantes, tandem intus ardentes composuerant carbones pice et cera et butyro delinitos, quos tecto dormitorii injecerant. At in momento carbones adhaerentes tegulis, flammas vento flante vibrabant, ita ut maximae flammae concitatae, circumquaque tectum corriperent. A superiori itaque turri jaciebant molares lapides super tectum dormitorii, in ea parte qua aries pertundebat templum, ut utrumque et ignem injectum tecto, ne quis exstingueret, defenderent et lapidibus obrutis et de alto praecipitatis super perfossores templi a periculo introitus sese observarent. Tot et tanti lapides obruti non impediebant exactores arietis. Cum igitur super capita sua ignis flammas vibrantes conspexissent milites, unus ex illis tectum ascendit, et inter tot jactus lapidum et jaculorum ignem vix exstinxerat. Patuit igitur post tot percussiones arietis foramen maximum in pariete templi, qui citius satis quam credebatur perfossus est, eo quod a tempore antiquae exarsionis templi, pluvia et inundatione imbrium totum aedificium ecclesiae quasi putridum staret, quia hactenus sine tecto ligneo nudum fuit. Tunc clamor infinitus elevatus est extrinsecus, et universi qui et in foribus impugnaverant obsessos, et in choro inferius, et undique per fenestras et in omni parte, qua accessum poterant sibi praestitisse, rescito eo quod perfossum fuisset templum, acriori animo et cupidissima victoriae audacia decertarunt, qui quidem omnes a meridie usque in vesperam constanter utrinque aggressi sunt, pene deficientes labore pugnae et armorum ponderositate.

Sed jam intellecta arietis perfossione, recreati et animositate confortati, quasi jam ad arma proruissent primum, infestare coeperunt obsessos et sine simulatione persequi. At miseri obsessi cum numero fuissent pauci, satis pauciores erant in pugna, qui simul in uno loco pugnandi non habuerant gratiam, sed ad omnes accessus, scilicet in foribus, fenestris, choro et in eo maxime loco quem aries jam possederat, incommoda vitae perpessi jam divisim undique repugnantes, ab inimicis suis dispendium et perditionem deinceps suspiciebant. Illi quidem qui in templo contra arietis exactores lapides, sagittas, contos, sudes, et universi generis tela contorserant, timidiores ideo fuerant, quod pauci essent et quod complices illorum divisim et pene deficientes prae labore diutino, contra tam gravem exercitum pugnarent; insuper armorum egentes, unde se tuerentur, non haberent: quantum tamen ausi sunt, obstiterunt. At quidem illi exactores arietis et caeteri milites regis et nostri loci juvenes armati et audaces, avidique pugnae, cum ex adverso inspexissent obsessos, jam animos revocaverant suos, prae oculis cordis habentes quam egregie pro patre et patria moriendum foret, et quam honesta victoria vincentibus proposita esset, quamque scelesti et facinorosi fuissent traditores illi qui de templo Christi speluncam sibi fecissent, et quod magis videbatur, quam avide et cupide propter thesauri et pecuniae domini consulis rapinam irruerent super obsessos ipsi, et idcirco solummodo festinabant. Sed cujuscunque animi fuissent sine ordine, sine pugna, absque omni respectu armorum sese uno impetu per medium foramen praecipitaverunt, ita ut simul irruentes locum et tempus auferrent obsessis pugnandi vel aliquos interficiendi. Non enim cessabant ruere, donec sine interruptione quasi pontem seipsos fecissent, et quod mira Dei gratia dispensatum est, sine vitae suae periculo mortali ingressi sunt, alii ruendo, alii offendendo, alii intrusi violenter, alii surgere conantes a casu prosternentes, alii, sicut solet fieri in tanto tumultu, sine ordine irruentes, vocibus et clamoribus, atque cursuum et ruinae armorumque stridore et fragore, non solum templum, sed omne castrum et viciniam ejus replentes introrsum, sicut exterius Deum laudantes et benedicentes pro victoria qua victores suos honestavit, regem et suos sublimavit, super omnia majestatis suae Deus nomen glorificavit, Ecclesiamque suam ab inquinatoribus in parte mundavit, et gloriosum illum martyrem suum consulemque bonorum tunc primum deflendum pia veneratione et oratione fidelium suorum circumfultum donavit.

64. Quod igitur prius non licuit, tunc tandem Fromoldo juniori licuit, ex longo desiderio et ardenti animo vota Deo pro salute domini sui consulis offerre, lacrymis et cordis contritione sacrificium mactare et gaudio gaudere pro inspectatione loci in quo dominus suus humatus quiescebat; et tunc primum exsequias praeparabat domino suo, quem per tot dies sepultum, id est, quadraginta quatuor, videre non poterat. Neque enim corpus ejus, sed solum vidit aforis sepulcrum: optabat quidem, et oris et cordis oratione deprecabatur, ut Deus in die resurrectionis communis inter rectores fideles et summos suae praesentis Ecclesiae principes, concederet sibi tandem dominum suum Carolum principem duplici gloria sublimatum videre et cum ipso manere et gloria contemplationis Trinitatis sanctae cum illo perenniter beatificari. Reputaverat igitur pro grandi dono, quod juxta tumbam domini sui liceret sibi mortem deflere, casum totius patriae conqueri et quem viventem dilexerat, jam traditum a servis summa dilectione exsequi. Non sine lacrymis quidem hoc faciebat. « O Deus! quot eo die tibi vota tuorum fidelium dignabaris suscipere: et quidquid intermissum fuerat in eadem ecclesia culturae divinae nimirum recompensatum fuit ea hora magnitudine et multiplicitate justorum votorum. » Stabat itaque cereus ardens ad caput consulis, quem posuerant in honorem et venerationem domini sui traditores illi. Postquam ergo irruerat in templum super obsessos et clamor concitatus est fugiendo, retraxerant se tam a pertusione quam a foribus et a propugnaculis suis pessimi hominum, conscensaque turre ad se defendendos in gradibus resistebant persequentibus. Igitur victores christianissimi milites regis Franciae gradus obstruere et intercludere festinabant, lapidibus et lignis, scriniis et trabibus et caeteris supplementis, ita ut nullus obsessorum decedere posset in solarium, in quo consul jacebat. Et ascendens rex in templum, planxit mortem nepotis sui Caroli; et apposuit custodiam, quae cautius observaret turrim. Alternis ergo vigiliis regis milites observabant turrim cum obsessis. Quidquid igitur inventum est in solario illo quod rapi potuit, omnium praeda fuit. Tandem canonici ejusdem templi per scalas a choro in solarium conscendentes, ordinaverunt quosdam de fratribus qui singulis noctibus vigilias circa sepulcrum comitis agerent. Cumque, confractis utensilibus templi, nihil in priori statu permansisset, circumspexerunt altaria et mensas altari Deo custode permansisse immota, et congaudentes congaudio fratres quidquid deinceps obtinuerunt, non jure vel merito, sed pro solo Dei dono obtinuerunt. Conclusit ergo Deus diem illum in conclusionem ( sic ) inimicorum suorum et in victoriam fidelium, exaltando nomen imperii sui in omnes terrarum fines. Non tamen desistebant obsessi illi vigilias suas sibi in turre instituere, cornibus canere, et quasi adhuc aliquid hominii obtinuissent, in tam arcto imperiose agere, seipsos non recognoscentes, fuisse miserrimos. Dati enim fuerant in reprobum sensum. Quidquid ergo deinceps egerunt, nec Deo nec hominibus probabile fuit, sed reprobatum et odiosum.

65. Decimo septimo Kalendas Maii, feria sexta, convenerunt Burgenses coram rege proni in terram et adoraverunt ejus dignitatem, quatenus pro precum et servitiorum suorum meritis, Robertum puerum exeundi ab obsessis libertate donaret, et ejus innocentiae purgationem legitimam susciperet. At ipse rex petitiones eorum se facturum assensit, salvo honore et gratia propriae personae simulque principum terrae, sine quo consilio nihil super eo acturum statuerat. Decimo sexto Kalendas Maii Sabbato, castellanus Gandensium cum Arnoldo ex Grandberga, et collectis proceribus viciniae suae antevenit, regem obsecrans omni modo pro liberatione Roberti pueri. Cui rex ait nihil cum honore suo posse eis consentire absque principum communi consilio; alioquin contra fidem et juramentum suum ageret.

CHAPITRE XIII.

Supplice du prévôt Bertulphe et de Gui de Steenvorde.

— Émeute des gens de Bruges; elle est apaisée.

57. Le lundi 11 avril, le prévôt Bertulphe fut livré entre les mains du bâtard d'Ypres, qui le désirait passionnément, et avait fait chercher avec une ardeur assidue le lieu où il s'était caché, afin que, s'il le prenait, la nouvelle de l'arrestation du prévôt de Bruges, et de la terrible vengeance qu'il en tirerait, rétablit son renom; car, comme nous l'avons déjà dit,[310] après l'accomplissement de la trahison, il avait publiquement envoyé d’Ypres saluer le prévôt et les siens : ce qui, dans tous les royaumes, l'avait déshonoré et fait soupçonner de trahison. Ayant donc pris le prévôt fugitif et exilé dans sa patrie et parmi ses parents, il ne savait quel supplice imaginer pour faire mourir celui de la trahison duquel on le disait complice. Quoique ce bâtard voulût prouver son innocence par les arguments de cette ruse et de cet artifice, cependant Dieu, à qui rien ne résiste et de l'autorité de qui il a été dit: « Il n'est rien de caché qui ne lui soit révélé,[311] » manifesta à ses fidèles cette inhumaine turpitude, et leur fit connaître les meurtriers de ce prince si grand, lesquels furent par lui condamnés, proscrits et détruits. Le tumulte, les cris et le concours des habitants de près et de tout le voisinage, autour d'un seul homme captif, étaient si grands qu'on ne le pourrait indiquer par aucune comparaison. On dit qu'ils précédaient et suivaient le prévôt, chantant, dansant, applaudissant de diverses manières, et le traînant avec de longues cordes à droite et à gauche; de sorte qu'on le traînait tantôt en avant, tantôt d'un ou d'autre coté: ainsi cet homme, autrefois comblé d'honneurs et de puissance, était ignominieusement livré aux risées de la multitude, on le traînait entièrement dépouillé, sauf ses chausses, et accablé de boue et de pierres. Excepté le clergé et peu de gens qui l'avaient connu longtemps pour un homme religieux, personne n'eut pitié de lui. Fatigué par tant d'injures, blessé par tant d'opprobres et de coups, il voyait de loin approcher son supplice. Tout ce qu'il avait fait aurait pu justement s'offrir alors à sa mémoire, si la foule qui se précipitait à sa mort l'eût laissé vivre encore quelque temps. Il pouvait se rappeler comme il le devait, comment, s'étant mis violemment et injustement à la place de Ledbert,[312] du vivant de ce prévôt, homme honnête et endurant tout à cause de Dieu, il avait, contre Dieu, usurpé la prélature dans l'église de Dieu; comment il avait, par une hérésie simoniaque, changé les prébendes, et armé pour toute sorte de crimes ses neveux aux frais de l'église;[313] comment, tout récemment, il avait participé par son consentement ou ses conseils à la mort du noble prince Charles, catholique, issu de la race des rois, lorsqu'il aurait pu, s'il eût voulu, ainsi qu'il l’avoua dans les angoisses du supplice, le défendre contre les traîtres. Il pouvait rappeler devant les yeux de son esprit de quelle faveur, de quel honneur, de quelle renommée, de quelle force et de quels respects, Dieu avait comblé le clergé, et combien peu il s'était ressouvenu des grâces que Dieu lui avait dispensées, les possédant comme si c'eût été son bien propre et naturel ; car, pendant trente-six ans, il s'était montré d'une manière inexplicable[314] composé de toutes les vertus et de tous les vices que nous venons de rapporter. Si l’on s'applique à considérer sa nombreuse famille et la grandeur de ses partisans, on reconnaîtra plus évidemment combien fut admirable le combat que Dieu a livré, et la force du bras dont il s'est servi pour les détruire. Quoique je paraisse avoir ici l'occasion de décrire sa généalogie, il me semble cependant que j'ai assez de suffire à l'œuvre que j'ai commencée, et je trouve à propos de surseoir à cette description, car, dans cet ouvrage, je me suis proposé de décrire l'événement du siège et non l'origine illégitime du prévôt et des siens.[315]

Cet homme, autrefois entouré de gloire et maintenant d'ignominie, autrefois respecté et maintenant couvert de honte, marchait donc le visage immobile et les yeux fixés vers le ciel ; et, si je ne me trompe, il invoquait pour aide, non à haute voix, mais dans le fond de son âme, ce Dieu qui a pitié de la condition humaine, qu'il revêtit un jour pour gouverner les hommes dans le royaume du monde; alors un de ses persécuteurs lui ayant frappé la tête d'un bâton, lui dit: « O le plus orgueilleux des hommes, pourquoi dédaignes-tu de regarder les princes et nous, et, de nous parler, nous qui avons le pouvoir de te perdre ? » Mais il ne s'inquiétait pas de les regarder, et il fut pendu à un gibet au milieu de la place publique d'Ypres, comme le sont les voleurs et les brigands. On lui ôta ses braies pour mettre à découvert ses parties honteuses. Il n'y eut rien de honteux ni d'ignominieux qu'on ne mit en usage dans son supplice; on lui étendit les bras en forme de croix sur le gibet, ses mains y furent attachées, on lui passa la tête par le trou du gibet, en sorte que le reste de son corps demeura suspendu à ses bras et à son cou ; il mourut comme suffoqué par d'indignes nœuds. Comme on commençait à le pendre, et qu'il soutenait encore un peu son corps en appuyant la pointe de ses pieds sur le gibet, afin de prolonger ainsi sa misérable vie, le bâtard Guillaume vint à lui au milieu de tant de milliers de gens qui lui jetaient des pierres et le tourmentaient, et lui dit: « O prévôt, dis-moi donc, je t'en prie pour le salut de ton âme, quels sont avec toi, Isaac, et les traîtres qui se sont déclarés ouvertement coupables de la mort de monseigneur le comte Charles, ceux qui sont encore cachés? » Le prévôt lui répondit en présence de tous: « Tu les connais aussi bien que moi. » Alors, saisi de fureur, Guillaume ordonna de lui jeter des pierres et de la boue et de le tuer. Et voilà que ceux qui s'étaient rassemblés dans la place publique pour acheter des poissons,[316] mirent en pièces le corps du prévôt avec des hameçons, des crocs et des bâtons. Ils ne le laissèrent pas s'appuyer plus longtemps sur le petit rebord du gibet où il posait l'extrémité de ses pieds, mais, le repoussant de là, ils le pendirent et lui firent perdre la vie dans les horreurs d'une mort cruelle. En mourant, il déplora la trahison du chevalier Gautier, son homme lige de Sarran,[317] qui l'avait livré à la mort qu'il souffrait, le trompant lorsqu'il aurait dû diriger sa fuite. Le peuple d'Ypres, exerçant sa fureur contre le prévôt mourant, lui ceignit le col de boyaux de chien, et approcha de sa bouche la gueule d'un chien au moment où il rendait le dernier soupir, voulant montrer ainsi qu'il avait été semblable à un chien par ses actions.[318]

58. Dans ce même temps, Gui, chevalier fameux et vaillant, qui avait été le plus intimement admis au conseil des comtes de Flandre, avait concouru à cette trahison,[319] parce qu'il avait épousé une nièce du prévôt, la sœur d'Isaac. C'est pourquoi un certain Hermann, brave chevalier, aussitôt après la mort du comte Charles, en présence du bâtard comte d'Ypres, appela Gui à un combat singulier, parce qu'il avait méchamment trahi son seigneur. Gui affirma qu'il serait toujours prêt à se défendre de l'accusation de trahison dont on le chargeait. On leur assigna pour le jour du combat celui du supplice du prévôt. Aussitôt que le prévôt eut expiré, toute la foule qui assistait à son supplice alla vers la place où eut lieu le combat annoncé entre Hermann et Gui, ils se battirent avec acharnement.[320] Gui renversa de cheval son adversaire, et à chaque fois qu'il essayait de se relever il l’étendait à terre avec sa lance autant de fois qu'il voulait, alors Hermann se glissant plus près, traversa de son glaive le cheval de Gui, et l'éventra. Gui étant tombé tira son épée et s'élança sur son ennemi, alors s'engagea à coups d'épée un combat continuel et acharné jusqu'à ce que harassé par le poids et le fardeau de leurs armes et jetant leurs boucliers, chacun tâchât de remportera victoire en luttant corps à corps contre son adversaire. Hermann tomba renversé à terre, et Gui, étendu sur lui, lui brisait le visage et les yeux de ses gantelets de fer. Comme nous le lisons d'Antée, Hermann renversé sentit peu à peu la fraîcheur de la terre lui rendre ses forces en peu de moments, et, se tenant immobile, il laissa Gui se croire sûr de la victoire. Cependant, portant doucement la main jusqu'aux bords inférieurs de la cuirasse où Gui n'était pas couvert, il le saisit par les testicules, et rassemblant ses forces en ce moment unique, il le rejeta loin de lui. Dans ce brusque mouvement, Gui, jeté à terre, les parties naturelles brisées, succomba au point de s'écrier qu'il était vaincu et mort. Alors le comte voulant rendre ce combat utile à son renom, ordonna de pendre Gui auprès du prévôt déjà mort et sur le même gibet, afin que, coupables d'une même trahison, ils mourussent d'un même supplice.

Ensuite, ayant placé les cadavres de ces deux hommes sur la roue d'un chariot attachée à un mât excessivement haut, on les exposa à la vue de tous les passants, et leur pliant les bras vers le cou, bien qu'ils fussent déjà morts depuis trois jours, pour qu'ils parussent s'embrasser, on leur donna l'air de trahir et de conspirer la mort de leur seigneur et comte, le glorieux et très pieux comte Charles.[321] Il vint vers nous, en présence du roi, un homme d'armes qui avait assisté à ces exécutions et avait vu pendre à Ypres le prévôt et Gui, et il annonça ce qui leur était arrivé. On cria aussitôt, aux assiégés renfermés dans la tour, de quelle manière leur seigneur prévôt avait été pris et exécuté, et qu'il ne leur restait plus qu'à se rendre au roi pour être traités selon leur méchante conduite. Ces misérables, frustrés de tout espoir de conserver leur vie, étaient pressés par la douleur et l'anxiété, pleuraient et poussaient des gémissements ; en sorte que la crainte et le désespoir les assiégeaient plus étroitement que les chefs du siège.

59.[322] Le même jour, Gervais ordonna aux charpentiers de démolir la tour de bois qu'on avait construite d'abord pour attaquer les murs,[323] mais qui maintenant n'était plus d'aucune utilité. Ayant fait séparer des autres une très forte poutre, il ordonna de la préparer et d'en faire un bélier pour renverser les murailles de l'église. Comme les archers des assiégés, courbant leurs arcs et faisant résonner leurs cordes du haut de la tour où ils étaient retirés, menaçaient les ouvriers de leur lancer des traits, l'arc et la flèche qui y était placée tombèrent des mains d'un archer au moment même où il allait tirer. Témoins de ce fait, les chevaliers qui assistaient à l'ouvrage en face de la tour, pour protéger ceux qui faisaient des machines, comme des béliers, des truies,[324] des balistes, des échelles et autres semblables, avec lesquels on a coutume de détruire les murs et les ouvrages en pierre, présagèrent, de la chute de l'arc et de la flèche des assiégés, un très fâcheux événement pour eux.

Le même jour vers le soir, il s'éleva de grands troubles entre Gervais[325] et les siens et nos citoyens. Par l’ordre du roi et des chefs du siège qui tâchaient de hâter la ruine des assiégés, et qui avaient fait de grandes dépenses et avaient continuellement travaillé par des veilles et par des assauts, par leur conseil commun, dis-je, et l'ordre du roi, il avait été généralement défendu, à qui que ce fût de la multitude des assiégeants, de s'approcher de la tour et de parler aux assiégés, de peur qu'on ne leur apprît la ruse par laquelle on voulait s'emparer d'eux. La loi portait que tout transgresseur serait jeté en prison et puni par le jugement commun des princes. Or un de nos citoyens qui avait épousé la sœur d'un des chevaliers assiégés, s'approcha secrètement de la tour et demanda à son beau-frère des vases et des habits qui lui avait prêtés, et celui-ci lui rendit les vases qu'il avait. Comme ce citoyen à son retour passait par la place publique, un chevalier de Gervais, qui avait reçu du roi, des princes et de son seigneur, l'ordre et le pouvoir d'arrêter les transgresseurs de ce commandement, poursuivit le citoyen, et, l'ayant saisi avec violence, l'emmena avec lui prisonnier jusqu'à la maison du comte. Aussitôt un tumulte extrême s'éleva parmi les citoyens, et, courant aux armes, ils attaquèrent la maison du comte et les gens de Gervais qui se défendaient en dedans avec courage. Ils crièrent qu'ils ne souffriraient jamais la domination de personne et que c'était à eux à punir ce méfait.[326] Le tumulte se prolongeant, Gervais leur adressa ces paroles: « Vous savez, citoyens et amis, que, selon votre demande, le roi et le comte m'ont créé vicomte de notre endroit, et que c'est d'après le décret du roi et des princes que mon chevalier a pris votre citoyen et voisin, qui avait transgressé l’ordre donné. Dans cette action, vous avez méprisé personnellement ma dignité, vous avez assailli la maison du comte et ma famille: enfin, sans raison, vous nous avez attaqués à main armée en présence du roi. Maintenant donc, si vous le voulez, à cause de l'insulte que vous m'avez faite, je dépose le titre de vicomte,[327] je romps la foi et les serments prêtés entre nous, afin que vous voyiez clairement que je ne cherche pas à obtenir la domination sur vous. Si cela vous plaît, déposons nos armes et assemblons-nous en présence du roi pour qu'il juge entre les nôtres et les vôtres. » Lorsqu'il eut fini de parler, ils allèrent en présence du roi, et ils conclurent de nouveau, comme auparavant, foi et amitié réciproques.

CHAPITRE XIV.

Progrès du siège. — On occupe la tribune de l'église.

— Hommages rendus au sépulcre du bienheureux comte Charles.

60. Le mardi 12 avril, le roi monta avec les plus sages de l'armée et avec ses conseillers dans le dortoir des frères, pour examiner avec soin quel endroit ils devaient marquer pour l'attaque de l'église, car la maison du dortoir était attenante à l'église; en sorte qu'on y préparait les machines au moyen desquelles on devait renverser les murs, et pénétrer vers les assiégés. Ces misérables, ne pouvant s'emparer des lieux inférieurs de l'église, avaient encombré de bois et de pierres l'escalier qui menait à la tribune; en sorte que personne ne pouvait monter, et qu'eux-mêmes ne pouvaient descendre, et ils cherchaient seulement à se défendre du haut de la tribune et de la tour. Ils avaient établi leurs repaires et leur demeure entre les colonnes de la tribune,[328] avec des tas de coffres et de bancs, d'où ils jetaient des pierres, du plomb, et toutes sortes de choses pesantes sur ceux qui les attaquaient. Ils avaient suspendu, en dehors des fenêtres des tours, des tapis et des matelas, de peur que les frondes et les arbalètes ne les atteignissent en dedans, lorsque la tour serait attaquée au dehors. Au haut des tours étaient placés les plus forts d'entre les assiégés pour renverser, avec des pierres, ceux qui parcouraient la cour du château. Ayant ainsi tout ordonné contre l'ordre dans l'Église de Dieu, ils attendaient enfin, sans aucun respect, ni honneur pour le bienheureux mort qui gisait enseveli dans la tribune parmi eux; seulement, et bien qu'ils reconnussent à peine leur seigneur qu'ils avaient trahi, ils avaient attaché auprès de sa tête une lampe qui brûlait continuellement en l'honneur du bon comte, depuis le premier jour du siège jusqu'à celui où les assiégeants pénétrèrent par force jusqu'à eux. Ils avaient déposé, auprès du tombeau du comte, la farine et les légumes dont ils se nourrissaient tous les jours pour soutenir leur vie.

Le roi et les siens ayant recherché avec soin et désigné l'endroit par lequel on devait attaquer l'église, Robert l’Enfant, passant la tête par une des fenêtres de l'église, adressa la parole aux chevaliers du roi pour les prier d'être ses messagers auprès du roi, et dit qu'il désirait subir le jugement des princes et des barons de la terre; en sorte que d'après leur sentence on lui laissât la vie, si sa justification l'en rendait digne, et que s'il ne parvenait pas à s'excuser, il fût condamné au supplice. Aucun des messagers n'osa rapporter ces paroles en présence du roi, tant il était violemment indigné de la vue seule de ces traîtres. Cependant nos citoyens et les chevaliers du roi, et tous ceux qui avaient entendu avec quelle humble prière le jeune homme suppliait le seigneur roi, fondaient en larmes, s'affligeaient de son sort, et imploraient pour lui la miséricorde du Seigneur.

61. Le mercredi 13, les assiégés supposèrent mensongèrement la mort de Bouchard, annonçant qu'une querelle s'était élevée entre lui et Robert l’Enfant, et que celui-ci l'avait étendu à terre, et percé de son épée. Ils s'imaginaient par là adoucir la sévérité des princes, et les empêcher de les attaquer avec la même fureur qu'auparavant, et du haut de la tour ils annonçaient faussement la mort de Bouchard; d'autres affirmaient qu'il s'était échappé. A cette nouvelle le roi conclut que les assiégés se défiaient d'eux-mêmes, et étaient accablés de crainte et d'anxiété, il ordonna donc, persistant toujours dans son projet, que les chevaliers s'armassent et attaquassent l'église. Il arriva que dans cette attaque, harassés et exténués, les assiégés ne purent soutenir tant d'assauts, et furent obligés de céder aux armes chrétiennes, au roi catholique Louis, et à ses chevaliers. Depuis midi jusqu'au soir il y eut un violent assaut, dans lequel on lançait des pierres et des fléchés.

Ce jour-là le roi reçut du doyen Hélie[329] les clefs du sanctuaire de l'église de Saint-Christophe,[330] parce qu'on lui avait assuré que le trésor du comte Charles y avait été déposé; le roi y étant entré, n'y trouva que les reliques des Saints. Il était vrai cependant que le prévôt avait reçu de ses neveux, pour sa part du pillage des trésors du comte, une coupe d'or avec son couvercle,[331] et un vase d'argent destiné à contenir du vin, et que, pour le salut de son âme, il les avait offerts à Dieu pour l'ornement de l'église. Durant le siège, et quand les frères transportèrent hors du château les reliques et les cercueils des Saints, on mit secrètement dans un coffre, sous l'apparence de reliques saintes, les deux vases qui furent emportés avec les reliques, et ledit doyen confia la garde de ce coffre, dans l'église de Saint-Sauveur,[332] à un certain prêtre, simple d'esprit, nommé Eggard, le recommandant à sa vénération comme une très sainte relique. Les autres prêtres de l'église virent clairement, et purent affirmer avec quelle dévotion ce prêtre simple reçut le coffre, et l'ayant déposé dans le sanctuaire, récita des prières, et demanda le salut de son âme. Toute la nuit, il y alluma des chandelles, des bougies, des luminaires et des lampes, croyant qu'il ne pouvait trop révérer ces reliques. Sans aucun doute ce prêtre avait mérité, lorsque ces vases seraient rendus au nouveau comte, d'y boire une ou plusieurs fois du bon vin.[333] Le roi, cherchant donc de tous côtés ce trésor, envoya des émissaires et des espions pour le recouvrer secrètement, mais ce fut sans succès; c'est pourquoi, le second jour avant son départ pour la France,[334] il contraignit, en le battant de verges, Robert l’Enfant à lui découvrir, s'il s'en souvenait, qui possédait une partie du trésor.[335] D'après ses aveux, le nouveau comte recouvra le même jour lesdits vases, comme nous le rapporterons dans la suite. D'autres assiégés répandaient le bruit que Bouchard s'était enfui, afin qu'on mît moins d'ardeur à les attaquer.[336]

62. Le jeudi 14 avril, le bélier, machine construite pour renverser le mur de l'église, fut transporté dans le dortoir des frères, à l'extérieur du mur, contre lequel, en dedans, gisait en son Dieu le corps du bon comte.[337] Les ouvriers qui avaient fait le bélier avaient élevé des degrés en haut de cette machine, et ayant enlevé les parois de bois du dortoir qui était plus près de l'église,[338] ils amenèrent là leur escalier de bois, afin que ceux des hommes d'armes qui l'oseraient pussent monter par là jusqu'au mur de l'église. On découvrit, à l'endroit où déjà les ouvriers avaient disposé les degrés, une fenêtre de l'ancienne église. Ils dirigèrent un peu au dessous le travail des machines, afin qu’adressant sous la fenêtre les coups du bélier, et brisant le mur de pierre, ils s'emparassent de cette même fenêtre, pour entrer librement par là comme par une porte ; les degrés étaient d'une extrême largeur, en sorte que dix guerriers pouvaient y combattre de front. Ces choses ainsi arrangées, ils disposèrent dans le même endroit, sur ces degrés, pour percer le mur, une très grosse poutre suspendue par des cordes; ils y mirent d'autres cordes, et auprès de ces cordes des hommes armés pour la tirer en arrière de l'église, la ramener en haut, et la retirer avec vigueur pour frapper habilement et fortement les murs. On mit au dessus de la tête de ceux qui montaient des couvertures d'osier attachées aux poutres, afin que si, par quelque moyen, les assiégés brisaient le toit du dortoir, ceux qui poussaient le bélier pussent ag sans danger à l'abri de ces couvertures. Ils avaient en même temps élevé devant eux des murs de bois pour leur défense, de peur d'être blessés par des traits et des flèches lancés du dedans.[339] Ayant donc, au moyen de cordes, ramené en arrière du mur de l'église le bélier, suspendu de toute la longueur de leurs bras, d'un seul coup, et avec un cri unanime, ils firent tomber de toutes leurs forces contre le mur ce bélier d'un poids extraordinaire ; chacun de ses coups faisait crouler à terre un monceau considérable de pierres, jusqu'à ce qu'il perçât toute la muraille à l'endroit où il frappait. Au haut du bélier on avait garni la poutre de ferrements très solides, en sorte qu'il ne pouvait être entamé d'aucune manière, si ce n'est par le dommage que pourrait lui causer la force de sa masse et de son poids. On commença à midi à frapper le mur, et l'on ne cessa qu'à l'approche du soir.

63. Cependant les assiégés voyant la faiblesse de leur muraille, et prévoyant qu'elle serait bientôt enfoncée, étaient dans le doute et l'incertitude sur ce qu'ils devaient faire. Enfin ils allumèrent des charbons enduits avec de la poix, de la cire et du beurre. Aussitôt les charbons s’attachant aux toits, excitèrent des flammes que soufflait le vent, et qui s'accroissant ouvrirent le toit de toutes parts. Du haut de la tour ils lançaient des pierres énormes sur le toit du dortoir, à l'endroit où le bélier frappait le mur, afin d'empêcher par là qu'on n'éteignît le feu qu'ils avaient allumé, et ils précipitaient d'en haut des pierres sur les travailleurs, pour défendre l'approche de l'église par la crainte du danger. Des pierres si énormes et lancées en si grande quantité n'arrêtaient pourtant pas les travaux de ceux qui poussaient le bélier. Les chevaliers ayant vu les flammes éclater sur leur tête, un d'eux monta sur le toit et parvint avec peine, au milieu des pierres et des traits qu'on lui lançait, à éteindre le feu. Après que le bélier eut frappé beaucoup de coups, il parut dans le mur de l'église une très grande ouverture, qui fut faite plutôt qu'on ne croyait, parce que depuis un ancien incendie qui avait dévoré le temple, les pluies et les inondations avaient comme pourri tout l'édifice, qui jusqu'alors avait clé à découvert et sans toit de bois. Alors il s'éleva du dedans des cris infinis, et tous ceux qui assiégeaient les ennemis aux portes, sachant que le mur du temple était percé, combattirent avec plus de courage et avec une intrépidité très avide de victoire, dans le chœur, par les fenêtres, et partout où ils pouvaient pénétrer. De part et d'autre on combat constamment depuis midi jusqu'au soir, et ils se retirèrent presque expirants de la fatigue du combat et du poids de leurs armes.

Sachant l'ouverture qu'avait faite le bélier, les assiégeants, refaits et pleins d'ardeur, comme s'ils eussent couru aux armes pour la première fois, commencèrent à assaillir les assiégés et à les presser sans relâche. Les malheureux assiégés, peu nombreux, ne pouvaient suffire au combat, n'ayant plus le bonheur d'avoir à défendre ensemble un seul endroit, et obligés de se porter partout où l'ennemi pénétrait, aux portes, aux fenêtres, dans le chœur, et surtout à l'endroit dont le bélier était déjà en possession; souffrant toutes les incommodités de la vie, ils se divisaient de toutes parts pour repousser les assaillants, et prévoyaient leur défaite et leur perte. Ceux qui de l'église lançaient, contre les ouvriers qui faisaient mouvoir le bélier, des pierres, des flèches, des javelots, des pieux et des traits de toute sorte, étaient devenus plus timides en considérant leur petit nombre; ils voyaient d'ailleurs que leurs complices, presque expirants à la suite de leur longue fatigue, avaient à combattre sur d'autres points une armée très considérable, et que, manquant d'armes, ils n'avaient pas de quoi se défendre, cependant, autant qu'ils l'osèrent, ils firent résistance. Les ouvriers du bélier, les autres chevaliers du roi et la jeunesse de notre ville, armés, pleins d'audace et avides de combattre, voyant devant eux les assiégés, rappelèrent tout leur courage, et réfléchirent combien il serait beau de mourir pour leur père et pour la patrie, quelle glorieuse victoire était proposée aux vainqueurs, et combien étaient scélérats et criminels les traîtres qui avaient fait leur repaire du temple du Christ; avides surtout des trésors et de l'argent du seigneur comte, ils songeaient au butin qu'ils allaient faire lorsqu'ils auraient forcé les assiégés, et cela seul suffisait pour échauffer leur zèle. Quels que fussent du reste leurs sentiments, ils se précipitèrent tous ensemble, sans ordre, sans combat, sans aucune crainte des armes, à travers l'ouverture, de sorte que, par l'impétuosité de leur élan, ils ôtèrent aux assiégés tout espace pour se défendre, et le plaisir d'en tuer aucun d'entre eux.

Ils ne cessèrent de se précipiter jusqu'à ce qu'ils devinssent eux-mêmes comme une sorte de pont continu; et, par une grâce admirable de Dieu, ii ne périt personne de cette multitude qui entrait, les uns en se précipitant, les autres en attaquant, d'autres poussés avec violence, d'autres s'efforçant de se relever de leur chute, d'autres, comme il arrive dans un si grand tumulte, s'élançant pour entrer sans aucun ordre. Les voix, les clameurs, le bruit des pas de cette foule, le fracas des armes et de la ruine des murailles, ébranlaient non seulement l'église, mais tout le château et le voisinage, tant au dedans qu'au dehors. Les vainqueurs louaient Dieu de la victoire dont il avait honoré ceux, qui combattaient pour lui, dans laquelle il avait illustré le roi et les siens, élevé au dessus de toutes choses la majesté de son saint nom, purgé en partie son église de ceux qui la souillaient, et fait jouir son glorieux martyr, le comte, de la pieuse vénération des bons et des prières de ses fidèles, qui osèrent alors le pleurer pour la première fois.

64. Alors enfin il fut permis pour la première fois à Frumold le jeune,[340] après de longs et ardents désirs, d'offrir à Dieu des vœux pour le; salut de son seigneur comte, de lui faire un sacrifice de ses larmes et de la contrition de son cœur, et de jouir de la vue du lieu où son seigneur reposait enseveli. Il prépara alors pour la première fois des funérailles à son seigneur, qu'il n'avait pu voir enseveli pendant si longtemps, c'est-à-dire, pendant quarante-quatre jours. Il ne put voir son corps mais seulement son sépulcre ; il conjurait Dieu par une prière de bouche et de cœur que, vivant avec les chefs fidèles et les souverains princes de son église actuelle, au jour de la résurrection générale, il lui fût accordé de voir son seigneur le prince Charles, élevé dans une double gloire, de demeurer avec lui, et de jouir éternellement avec lui de la contemplation de la Sainte Trinité. Il regarda aussi comme une grande laveur qu'il lui fût permis de pleurer la mort de son seigneur auprès de son tombeau, de déplorer la ruine de toute sa patrie et de porter l'hommage de son affection aux restes de celui qu'il avait chéri vivant et qui avait été trahi par ses serviteurs. Il ne fit pas tout cela sans répandre beaucoup de larmes. O Dieu, que de vœux adressés par tes fidèles tu daignas recevoir en ce jour! L'interruption qu'avait subie le culte divin dans cette église fut bien compensée alors par la grandeur et le nombre de ces justes prières. Il y avait près de la tête du comte un cierge aident que les traîtres y avaient mis en l'honneur et vénération de leur seigneur. Dès que les assaillants s'étaient précipités dans l'église sur les assiégés, ceux-ci, poussant un cri en fuyant, avaient quitté la défense de la brèche du bélier et celle des portes et du haut de leur fort. Les plus médians d'entre eux ayant embrasé la tour pour se défendre, résistaient sur l'escalier à ceux qui les poursuivaient. Les chevaliers très chrétiens du roi de France poursuivant leur victoire, se hâtèrent d'obstruer l'escalier avec des pierres, du bois, des coffres, des poutres et d'autres objets embarrassants, afin qu'aucun des assiégés ne pût se retirer dans la tribune où reposait le comte. Le roi étant monté dans l'église pour pleurer la mort de son neveu Charles, plaça une garde pour surveiller attentivement la tour. Les chevaliers du roi, veillant alternativement, gardaient la tour et les assiégés; tout ce qu'on trouva dans la tribune de bon à être enlevé devint la proie de tous. Enfin les chanoines de l'église, montant du chœur dans la tribune par des échelles, établirent quelques-uns des frères pour veiller chaque nuit auprès du sépulcre du comte. Comme tout avait été brisé dans l'église et que rien n'était resté dans son premier état, ils jetèrent leurs regards autour d'eux et virent que, sous la garde de Dieu, les autels et les tables des autels étaient demeurés intacts, les frères remplis de joie obtinrent tout ce qu'ils eurent dans la suite, non par leur droit ou par leur mérite, mais par le seul don de Dieu. Le Seigneur finit donc ce jour par la fin de ses ennemis et le triomphe de ses fidèles, glorifiant la renommée de sa puissance jusqu'aux confins de l'Univers.

Cependant les assiégés ne cessaient de placer des sentinelles dans leur tour, de sonner du cor comme si quelqu'un leur eût encore rendu obéissance, et d'agir arrogamment dans une si dure extrémité, sans reconnaître l'excès de leur misère; car ils avaient été abandonnés à leur sens réprouvé. Tout ce qu'ils firent donc dans la suite ne put avoir l'approbation de Dieu ni des hommes, tout fut odieux et rejeté.

65. Le vendredi 15 avril, les bourgeois, prosternés à terre, s'assemblèrent en présence du roi, et adorèrent sa majesté, afin qu'en raison de leurs prières et de leurs services, il permît au jeune Robert de quitter les assiégés, et acceptât la légitime justification de son innocence. Le roi consentit à leur demande, sauf l'honneur et le crédit de sa propre personne et des princes du pays, sans le conseil desquels il avait résolu de ne rien faire au sujet du jeune Robert. Le samedi 16 avril, le châtelain de Gand et Arnoul de Grammont,[341] ayant rassemblé les grands de leur voisinage, vinrent vers le roi implorer instamment la délivrance du jeune Robert. Le roi leur dit qu'il ne pouvait avec honneur les satisfaire en rien sans le conseil commun des princes ; qu'autrement il agirait contre sa foi et son serment.

 

 

 CAPUT XV. Novus comes Audomaropoli susceptus. Jus competitorum. Posteritas Balduini Insulensis comitis indicata. Familia Bertulphi praepositi adulterio et homicidio infamis.

66. Decimo quinto Kalendas Maii, Dominica Surrexit Pastor bonus, nuntiatum est regi comitem novum Flandriae in S. Audomaro cum honore, more praedecessorum comitum terrae, gratanter susceptum. Nam obviam processerant pueri, arcus et sagittas ferentes, ad occursum comitis agiles et velociores, turmatim procedentes, quasi per pugnam resistere simulantes, succincti et praeparati arcubus intensis et nervis, quibus, si expediret, sagittando invaderent comitem et suos. Viso ergo puerorum occursu, consul et sui, quidnam sibi voluissent, per internuntium requisivit. Et acclamaverunt comiti, quatenus feodum quod a praedecessoribus suis semper pueri nostri obtinuerant, hoc a te obtinere juris erat nostri, circa nemorum saltus in festis Sanctorum et aestatis tempore licenter vagari, aviculas capere, spiriolos et vulpes sagittare, et hujusmodi puerilia recreando satagere. « Haec ergo licenter egimus hactenus et volumus eadem a te licentia ludorum nostrorum mores deinceps renovare. » Proinde succedenter cives obviam armata manu processerant, exspectantes puerorum suorum reditum et comitis novi adventationem. Igitur comes Willelmus, qui aetate juventae pubescebat, puerilia vix tempora excedens, jucundo animo ludicra pueris morose concessit, et plausu et adjocatione cum pueris, vexillum et signum puerorum arripiens, jucundabatur. Cui laudes canere et tripudiorum voces personare coeperant, cum cives eminus prospicientes viderunt a pueris solemniter comitem susceptum, et cum plausu et pacis veneratione circumfultum ad ipsos usque descendentem. Igitur postquam simul convenerant et comes et populus, cum processione clerus loci ejus honoris ac gloriae sublimatione obviam venit in thure et cereis, sicut mos est in susceptione comitatum noviter obtinentium, vocum jubilatione et melodiarum consonantiis personantes, omnibus civibus applaudentibus susceperunt et usque infra ecclesiam eadem melodiarum suavitate solemniter perduxerunt. Ubi debitum orationis Deo obsequium catholice electus devote obtulit, simulque pro eo populus et clerus, ut ipso administrante comitatum, Deus ita regeret et protegeret, quatenus deinceps pace et salute, et comiti et Deo sua redderent. Post susceptionem vero, hominia et securitates fecerunt. A Terruannorum urbe quidem descenderat in S. Audomarum.

67. Illa quoque tempestate Hugo Campus-Avenae et Walterus ex Frorersdelo cum suis apud Ariam castrum insultum fecerant, ubi Willelmus ille adulterinus comes Iprensium intus se et suos receperat, et locum et castrum praemunierat. Ipse enim comitatum arripuerat, violenter obtinuerat Flandriarum castra et munitiones adhuc plures, scilicet Ipram castrum, Formeselam oppidum, Casletum castellum, Furnum castrum, Ariam castrum et omnem viciniam circa castra praedicta, et Bergas castrum, et caetera. Ipse namque de linea comitum spurius erat, atque ea affinitate cognationis comitatum obtinuisse existimaverat. Duos igitur milites praefati principis dejecerunt et equos quinque lucrati sunt. Eadem tempestate Baldewinus ex Alst et Razo cum gravissimo Gendensium exercitu obsederant castrum Oldenarda, in quo comes de Montibus se et suos introductos praemunierat, ad invadendum regnum Flandriarum quod sibi jure cognationis justius pertinebat.

68. Nam, ut paulo altius retexamus comitum praedecessorum suorum originem, Baldwinus comes barbatus principium generis subsequentium comitum fuit. Hic vero cum diem obierat, in Insulis humatus est; habuit itaque duos filios post se haeredes terrae Flandrensis: Baldewinum et Robertum. Utrosque quidem pater, dum viveret, uxores ducere praecepit; et Baldewinum in Haenau Richildem comitissam de Montibus accipere in conjugem fecit, de qua genuit filios duos vir ejus; alter eorum vocatus est Baldewinus, et alter eorum Arnoldus, Robertus igitur duxit Gertrudem comitissam Holdlandensem uxorem, de qua post peractam traditionem genuit abbatissam Messinis, et Gertrudem matrem Simonis et Gerardi, quae quidem ducissa fuit in Elsatam: Theodericus dux eam duxerat. Genuit etiam matrem Caroli comitis Adalam quae a primo viro soluta in Salerniam duci nupsit. Vir quoque ejus primus rex Daciae Cnuto, a suis traditus, in ecclesia occisus, martyrium pro justitia moriendo, cum sanctis possidet. Cumque ille primus pater Baldwinus viveret, filios suos alterum a sinistra et alterum a dextera, quasi duas alas, quibus per omnes terras suas volaret, expanderat. Ipse quoque medium, scilicet Flandriam, solus regebat.

69. Cumque plenus dierum bonorum obiisset, senior filius ejus Baldewinus comes de Montibus cum uxore sua Richilde comitatum obtinuit Flandriae. Igitur timens ne aliqua inquietudo vel traditio per fratrem suum Robertum sibi fieri posset et filiis, hominium et securitatem a fratre sibi fieri requisivit et filiis suis. Cumque super hoc cum principibus consilio habito utile fore tam patriae quam sibi praenosset, arcessito fratre suo consule Aquatico Roberto, in Brudgis curiam suam convocavit, simulque pares et barones totius sui comitatus. In quorum omnium praesentia promulgavit hujuscemodi verba: « Ego, Flandriarum comes Baldewinus, in posterum volens praecavere patriae huic et liberis meis, ne a fratre meo per dolos et traditiones filii mei et incolae terrae meae aliquid injuriae et exhaeredationis patiantur: obsecro et praecipio fratri meo Roberto, comiti Aquarum, ut fidem et securitatem juret filiis meis post mortem meam, ut neque fraude vel subtracto vim et dolum inferat filiis meis post obitum meum, sed in sua et suorum persona fidem filiis meis, scilicet nepotibus suis, jurabit et tenebit, ipso vivente, sicut melius sciri poterit. Et dabo sibi munera et donaria multa sub eadem conditione. » Igitur in ecclesia B. Donatiani in Brudgis juramentum factum est super sanctorum reliquias infinitas, quas afferri comes Baldewinus praeceperat, in praesentia omnium qui eo tempore tam pares quam principes erant in terra, et acceptis donariis consul rediit.

111. Igitur cum Balduinus vir Richildis in Brugis obiisset, filius ejus Arnoldus, cui patria pertinebat, cum mater versus Montes et viciniam matris rediit (08), circa Casletum et S. Audomarum et illas partes conversabatur. Nondum enim juvenis ille arma acceperat, sed militiae virtutem arripuerat. Audierat namque Robertus comes Holdlandensis, patriam relictam nepotibus suis adhuc parvulis aetate, et matrem puerorum simul se a confinio circa Bruggas jacente subtraxisse, habuit occasionem per hoc, et principium opportunitatemque traditionis. Misit latenter et in dolo ad principes et majores viciniae circa mare, scilicet in Isendica, Ostburg, Reddenburg, et Brugis, et ad Flandrenses marinos, et pretio et sponsionibus confoederavit sibi eos, quatenus ipse per illos patriae comitatum obtineret, nepotesque, qui parvuli et inutiles exstitissent, propelleret. Habuit quemdam clericum in familia sua, qui internuntius hujus traditionis fidelis fuit. Qui cum toties Brugas veniret et circa confinia Flandriae, coepit rumor diffamari, quod clericus ille traditionis internuntius esset. Tunc ille subterfugiens alio tempore iterum mandata domini sui deferens principibus, simulaverat se fuisse caecum, et praeeunte duce suo, ipse subsequebatur suspensis manibus, et palpitans baculo, sicque peregit corde et oculis caecus traditionem mortis et caecitatis. Igitur cum omnium principum patriae animos, fidem et securitatem comes Holdlandiae obtinuisset, navibus insidens, cum armata manu clanculo tantummodo venit in Flandriam, accitisque omnibus traditoribus clanculo, nocte quadam signum dederunt complicibus suis, ut in loco qui dicitur Clipello, domum incenderent, et illic ad signum flammae convenirent. Cumque eodem signo omnes convenissent, fuit eorum turba multiplex et valida, et abierunt deinceps aperte persequendo puerum Arnoldum, qui eo tempore in Casleto rem ignorans, degebat cum paucis qui etiam conscii traditionis puerum dominum suum exhortabantur, ut cum patruo suo traditore bellum iniret, et quia juste resisteret ei, victoriam ei promittebant a Deo concedendam. Igitur puer Arnoldus animatus ad bellum cum militibus admodum paucis occurrit, quem in ipso tumultu belli, ipsi servi sui, qui eum armaverant et armorum caelaturas praenoverant, quasi extranei et alii essent quam servi, dejecerunt puerum dominum suum et gladiis jugulaverunt : traditoque domino suo, universi, qui in parte pueri pugnaverant, in fugam conversi, alii interfecti, ibidem exspiraverunt; alii lethaliter vulnerati, mortem in paucis vitae flatibus perpessi sunt. Multi quidem mortui, multi vulnerati, multique capti sunt. Securus ab hoste comes Robertus cum exercitum suum pererraret, quidam Vulfridus Rabel, qui fidelis adhuc permanserat cum puero, quem interfectum ignoraverat, in virtute et cum potentia sua coepit Robertum consulem traditorem illum et conjecit in captivitatem. Sedato ergo tumultu illius diei, convenerunt omnes pares patriae, et obsederunt undique castellanum illum Wilfricum in S. Audomaro, et coegerunt illum reddere Robertum comitem: quem cum reddidisset, in consulem patriae restituerunt. Frater igitur Arnoldi traditi pueri, qui superstes remansit, nomine Baldewinus, haeredes post se reliquit, de quorum linea iste puer de Montibus comes et miles strenuus, jure patriam obtenturus Flandriarum, nunc audita traditione consulis Caroli, pro jure hereditario requirit patriam et haereditatem suam Flandriam totam. Facit igitur quod potest, et novo Comiti nostro suum facere parum est, et notandum id hoc facto antiquae traditionis illud propheticum: « Quoniam Deus iniquitates patrum solet vindictae severitate corrigere in tertiam et quartam generationem (Deut. V, 9). »

70. Robertus itaque ille, qui nepotem suum tradidit primus numeretur, filius quoque ipsius, Robertus qui in Atrebato jacet, secundus et successione et comitatu. Post quem filius ejus Baldewinus comes, qui in S. Audomaro jacet, tertius fuit. Post illum vero comes, optimus omnium consulum consul, terrenae dignitatis sidus et lumen praecipuum, quartus fuit, in cujus traditione et martyrio Deus antiquae traditionis terminavit vindictae correctionem, et pro justitia patriae occisum transduxit in requiem sanctorum, in eodem loco, in quo olim juratum est. Utrumque Deus in secunda traditione dispensavit, et antiquae traditionis vindictam exercuit, et pro justitia morientem statim inter sanctos martyres suscepit. Igitur postquam Robertus comes ille, qui nepotem suum tradiderat, in consulatu sedisset, traditores Flandriae, qui sibi comitatum tradiderant, semper suspectos habuit et ad suum consilium nullo modo accedere permisit. Igitur videntes se a consule suo contemni et despici, seorsum inierunt consilium, ut dolo interficerent consulem, et fratrem Arnoldi pueri traditi, nomine Baldewinum, in consulem susciperent, sicut justum erat, quia justior haeres Flandriarum erat; iterum sicut olim in desertum locum convenerunt, tractantes mortem inferendam domino suo. Cumque accepta opportunitate tradendi rediissent, unus militum, qui intererat traditioni, ad pedes comitis provolutus accusavit caeteros nefandae traditionis illius complices, qui mortem comitis juraverant. Igitur ad bellum accusati, per consulem evocati et convicti decollati sunt alii, et alii exsilio damnati, plures quippe proscripti. Tandem si dignum esset auditu, quod vere non est, sed admiratione sola scribendum in quarta vel tertia generis linea, Deus vindicavit consequenter in genere traditorum, scilicet antiquam traditionem novis periculis novo genere praecipitationis,

71. Paullo superius igitur principium generis praepositi, et nepotum suorum recognoscere libet. Boldrannus castellanus fuit in Brudgis, cujus uxor erat nomine Dedda vel Duva. Hujus Boldranni homo miles fuit Erembaldus de Furnis natus. Imperata fuit quaedam expeditio Flandrensibus, et itum est equis et navibus pro defensione patriae usque ad locum periculi et insultus terrae. Cum vero navibus perlaberentur Scaldim fluvium, Boldrannus castellanus et Erembaldus miles suus, cui prae caeteris confidebat, caeterique plures omnes loricas induti et ad pugnam praeparati, venit nox, et fixerant anchoram in medio amne ut diem exspectarent. At praefatus ille Erembaldus adulterio abutebatur saepe uxore domini sui castellani. Illa quoque adultera, sicut aiunt, promiserat adultero sno vicecomitatum, si forte vir ejus cito moreretur. Unde adulter semper domino suo machinabatur mortem. Facto quoque noctis silentio, dum castellanus ad mingendum in ora stetisset navis, ille Erembaldus retro accurrens, longe a navi projectum dominum in profundum torrentis aquosi praecipitavit. Hoc vero dormientibus caeteris factum est, et nemo praeter adulterum illum sciebat quo devenisset castellanus ille, qui absque liberis submersus erat. Reversus ergo Erembaldus, adulteram suam duxit uxorem, et facultatibus opum domini sui emit vicecomitatum. De qua uxore genuit praepositum Bertulfum, Haket, Wulfricum Cnop, Lambertum Nappin patrem Borsiardi, Robertum quoque castellanum post ipsum secundo loco, post ipsum Robertum filius ejus Walterus castellanus tertio vicecomitatns loco haeres successit; post hunc Haket castellanus fuit, sub cujus tempore Carolus comes traditus est. In hoc ergo gradu quarto punita est in successores suos antiqua praecipitatio Boldranni nova ista praecipitatione, quae facta est a propugnaculis camerae comitis in Brudgis, et forsitan dispensante Deo punitum est in eis peccatum parentum, sicut in Exodo legitur, ubi ait Dominus ad Moysen in XXXIII capitulo ejusdem Exodi, ubi leges de universis protulit Deus dicens: « Ego sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in filiis, in tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt me. »

72. Revertamur igitur ad describendum in Oldenarda eventum, quia comes de Montibus cum Burgensibus ejusdem loci et militiae impetu irruit super Gendenses, et conversos in fugam, alios interemit, alios vulneribus infecit, et multos coepit. Major quidem fngientium pars submersa est fluctibus ipsis, qui navibus devecti ohsidionem praeordinaverant. Praevaluerunt enim comes et sui circa fines illos. Castrum quoque Ninive obtinuerat, et satellites suos in eo posuerat acutiores et fortiores. Eodem die in Brugis armiger unus a turre per funem elapsus est, qui statim captus trahebatur ad carcerem et in eo intrusus diem suae perditionis quamvis nolens, exspectabat.

CAPUT XVI. Deditio obsessorum in turri. Reconciliatio ecclesiae S. Donatiani, Exsequiae B. Caroli. Ipra intercepta.

73. Decimo quarto Kalendas Maii, feria secunda, iterum cives nostri ad genua regis devoluti deprecabantur pro Roberti liberatione. Indignatus vero rex despexit eos, qui toties ipsum vexarent. Et iratus jussit servos suos accelerato ire et ferramentis turrim succidere. Statimque ferramentis demoliebantur turrim inferius. Quibus succidentibus obsessos timor mortalis invasit, ita ut sine modo stupore laborarent, cibus eis et potus fastidiret, omnes seusus hebetarent et languerent. Proinde macerati esurie et siti, cum sufficienter haberent, quo vitam continuarent, evocabant illos quos foras viderant vagantes in curte castri, qui casum et ruinam turris succisae jam in parte exspectabant, quia vehementi sitis ariditate arescerent, simulque esurie et fame langnerent, et mira Dei dispensatione factum est, ut ipsis traditoribus vinum suum acidum et sine sapore jam haustum et potatum feteret, frumenta et panes putrida saperent, et aqua insipida eis nihil prodesset, ita ut gustu et odore putrido fastiditi, fame et siti pene defecissent. Hac igitur egestate coacti, quaerebant exeundi a turre licentiam, et abeundi in quemcunque alium locum, quo principes decernerent ipsos ituros. Succisores igitur turris jam gradus avulserant, et parumper restabat, quod in brevi succisum, casum et ruinam gravissimam faceret.

74. Decimo tertio Kalendas Maii, feria tertia cum intellexissent turris majores partes succisas et periculum ruinae imminere. Namque ad singulas malleorum percussiones in summitate turris senserunt repercussiones et nutationes, et turrem jam quasi trepidantem et contrementem, timore infinito timentes inierunt consilium ut ante sese regis potestati redderent, quam oppressi in ruina et casu turris suffocarentur. Evocabat ergo Robertus puer se et complices suos regi reddendos, illa tamen conditione, ut ipse Robertus absque carcere teneretur quanquam et caeteri truderentur in carcerem. Habito ergo principum super hoc consilio, rex secundum expostulationem obsessorum concessit exeundi libertatem, eo quod utillimum erat illos sponte se reddere, et sine periculo mortis obsidentium et turrim succidentium. Exierunt ergo singulus et singulus usque ad XXVII versus domum praepositi per fenestram in gradibus turris obliquatam. Caeterum qui corpulentiores erant per funes elapsi sunt a majori fenestra ejusdem turris. Robertus puer commendatus est militibus regis custodiendus in camera comitis superiore; at caeteri omnes in carcerem detrusi sunt. Voluit tandem pro civibus nostris rex quasi magnum quiddam facere, et commendavit eis Robertum puerum custodiendum in compede et nervis, ea conditione, ut judicio principum postmodum tractandum regi et comiti redderent. Cives vero pro grandi dono sub praedicta conditione susceperunt in custodiam juvenem adhuc ephebum.

75. Hic vero notandum, quomodo Deus traditores illos in paucitatem redegerit et genere et loco. Ante hoc facinus quidam fortiores et meliores ejusdem sanguinis praedecessores obierant quos ex nomine retexere longum esset. Ad ultimum isti pessimi relicti sunt, per quos dispensatio Dei consummata est, traditio completa, patria desolata, rapina exercitata, manus omnium contra omnes armata. Cum igitur impune fecisse existimassent omnia, quae traditiose egerant, et nullus hominum auderet vindictam inferre, soli Deo relicta est vindicta; qui statim coarctavit eos, et timore concussit, ut non auderent extra vicum nostri loci prodire, sed magis consiliati sunt villam et suburbium nostrum sepire et cirnmfodere, sicut supra memoravimus. Statim die octavo post mortem consulis, per obsidionem in castro clausi, deinde cum castrum fuisset invasum a nostris, in turrim fugati, magis coarctati sunt: deinde in carcerem trusi, in tantum arctati sunt, ut non possent simul omnes sedere, nisi tres quatuor ad minus stetissent. Tenebrae, calor et fetor et sudor inficiebat illos, et desperatae vitae horror et incertae mortis futurae turpitudo. Maximae eis fuisset pietatis quidem donum indultum, si sic mori licuisset, quomodo fures aut latrones suspendio perierunt. Igitur cum in turri sese praepararent exituros, unus juvenum per fenestram altiorem turris, gladio projecto, prosilire praesumpserat, et sese raptim in cursu animaverat. Quem quidem reatus conscientiae condemnaverat, fortis animi sui libertatem corpore exsequi paratus erat. In ipso ergo raptu, alii eum retinuerunt, et simul cum ipsis in carcerem ire perpessus est. Multi vero ex nostris civibus viso periculo juvenis et miseria captivorum, flebant, quia sine lacrymis dominos suos captivatos ire in carcerem videre non poterant. Exierunt tandem pallidi illi miseri, signa traditionis in facie portantes, livore et inedia deformiter signati. Tunc quippe in exitu ipsorum concurrentium in turrim infinitus erat numerus, et omnia quae ibidem repererant, pro praeda abstulerant. Tumultuantibus vero et discurrentibus nostris in turri, Benkin coterellus fune a turre in terram demisso, elapsus est, et latuit qua potuit donec per noctem transfugisset apud insulam in mari, quae dicitur Wulpen. Quem quidem unanimiter requirentes etiam in cloacariis et in immundis locis latuisse illum crediderant. Spe lucri et obtinendi thesaurum comitis fere omnes, qui in obsidione tunc aderant, in turrim conscendere satagebant. Tunc Gervasius castellanus milites suos armatos intus posuit, qui tumultuantes et ascendere volentes deinceps prohiberent. Et obtinuit vinum traditorum optimum, etiam coctum vinum quod consulis erat, bacones, caseorum pisas viginti duas, legumina, farinam triticeam, ferramenta etiam optima quibus panes excoquerent, omnemque supellectilem et vasa quibus utebantur, optima. Tamen de thesauro comitis nihil ibidem repertum est.

76. Duodecimo Kalendas Maii, feria quarta, rex ibat ad Reddenburg, videre situm loci, et qualiter ille Lambertus se circumvallaverat, qui traditionis nota et crimine culpatus, obsessus erat. Quo die fulgore solis et leviter aeris Deus mundum circa nos renovavit, quia traditores et templi et ecclesiae coinquinatores expulerat a sacro loco, concludens eos in carcerem. Hujus ergo gratiae Dei donis laetificati fratres templi, omnimodis ablutionibus pavimenta et parietes et altaria templi, mundando, nihil reliquere quod non abluerent: gradus qui succisi fuerant reaedificaverunt, et quasi renovato templo, novis utensilibus et reaedificationibus locum suum exornaverunt.

Undecimo Kalendas Maii, feria quinta, consutum est corium cervinum in quo corpus comitis imponeretur, et scrinium quoque fabricatum est, quo imponerent et clauderent.

77. Decimo Kalendas Maii, feria sexta, praeteritis jam septem hebdomadis primae ejus sepulturae, sepulcrum comitis destructum est in solario, et corpus ipsius inde cum thymiamate et thure, et pigmentis venerabiliter sublatum est. Nam fratres illius ecclesiae crediderant corpus comitis jam fetere et neminem posse perpeti mortalem fetorem, eo quod per septem hebdomades a die sepulturae in solario factae, in feria sexta primo, usque in feriam sextam quae fuit succedenter in X Kalendas Maii, sepulcro commendatum esset. Igitur praeordinaverant ut in sublatione corporis a tumulo, incenso igne, juxta positionem comitis thymiamata et thus posita in igne concremarent, et ita si quid fetoris a tumulo spiraret, virtute odoris salutiferi reprimeretur. Cumque sublato lapide nihil fetoris sensissent, corpus in corium cervinum involutum in medio chori feretro imposuerunt. Rex ergo collecta civium et universorum multitudine in templo exspectabat, donec episcopus et cum ipso abbates tres ab ecclesia S. Christophori cum omni clero procedendo cum scriniis SS. Donatiani, Basilii, Maximi, obviam funeri et regi in ponte castri occurrerent, et in eamdem S. Christophori ecclesiam cum lacrymis et suspiriis referrent corpus beatum. Ibique episcopus cum omni sacerdotum choro celebravit commendationem et missam omnium fidelium defunctorum, pro salute animae boni comitis. Eodem die captus est Benkin coterellus, et in rota malo superinfixa ligatus, disperditionem vitae perpessus, omnium spectaculum fuit. Apud Harenas quidem illo tormento miserabiliter mori promeruerat.

78. Nono Kalendas Maii, Sabbato, edictum exiit a rege et principibus, ut apud Ipram et Stathan expedirent se cives et praepararent ad obsidendum. Octavo Kalendas Maii, Dominica, consecrata est ecclesia S. Salvatoris in Brugis. Ignis enim conflagratione exusta erat illa ecclesia, et altaria confracta. Septimo Kalendas Maii, feria secunda, quia ecclesiae B. Donatiani altaria non fuerant confracta, episcopus reconciliationem celebravit ecclesiae summo mane. Deinde rex et populus, praecedente episcopo et abbatibus et omni clero loci ejus, processit ad ecclesiam S. Christophori, et relato corpore beati consulis, domini et patris nostri Caroli ad ecclesiam B. Donatiani, in medio chori celebriter Deo suo commendatum corpus, tumba decenter clauserunt. Exsequiis igitur solemniter completis, rex et episcopus introduxerunt in statum praelationis Rodgerum praepositum in medio fratrum ejusdem ecclesiae. Eodem die rex et castellanus noster Gervasius cum magno exercitu versus Stathan et Ipram simul cum civibus nostris transierunt. Eodem die festum erat Marci Evangelistae. Et notandum quod tria maxima dona contulit Deus ecclesiae S. Donatiani illo die, quoniam reconciliari sibi Deus dignatus est ecclesiam illam: corpus boni consulis in ea custodiri concessit, eidemque ecclesiae in praepositum Rodgerum accommodavit.

79. Sexto Kalendas Maii, feria tertia, rex et comes cum gravi exercitu obsedit Ipram, et facta est tornatio, et militiae utrinque acriter occursus, quando ille adulterinus comes Willelmus cum trecentis militibus ad unam portarum pugnaret contra comitem novum. Igitur pessimi illi Iprenses, sicut seorsum pepigerant cum rege in alia parte villae, introduxerunt regem et ejus exercitum infinitum. Et introruentes concitaverunt clamores et incendia domorum ex abrupto. Rapinam quoque exercuerunt, quando ille adulterinus comes Willelmus obviam raptoribus occurreret, ignorans traditum fuisse castrum, simulque seipsum et suos. Quem igitur comprehendit rex et comes, et captivum apud Insulas traduxerunt custodiendum. Multi quidem post mortem Caroli consulis ascenderant ad illum, sicut capellani et ministri, et solidarii et servi de familia quotidiana comitis, eo quod isdem adulterinus comes Iprensis de linea comitum progenitus fuisset. Furnenses quoque cum ipso militabant, ea de causa, ut si forte perstitisset in consulatu, inimicos suos disperderent ejus viribus et potentia. Sed quia Deus pravorum mentes percutit, in contrarium illis accidit. Nam inimici eorum, audito eo quod Iprensis Willelmus captus fuisset, incursum fecerunt in possessiones et domos et familias hostiles, et igne et ferro demoliti sunt omnem substantiam eorum, quos oderant. Et ita non fuit miseris illis satis, quod capti sunt, quin etiam dispendia rerum suarum domi paterentur. Ergo et militiae et domi persequebatur Deus traditores illos, qui cum suo Iprensi consule in mortem domini et advocati terrae conspiraverunt. Omnia ergo quae ille Iprensis Willelmus possederat, comes noster obtinuit, milites quoque captivavit et plures a terra fugavit. Victoriose itaque a nostris eo die actum est, et reversi sunt cum plausu et rabina maxima.


 

(08) La correction de Köpke viciniam maris est insoutenable : il est impossible que Galbert ait désigné Mons comme se trouvant dans les environs de la mer. Le sens paraît être celui-ci : après la mort de son mari, Richilde quitta la Flandre pour retourner à Mons auprès de sa mère, tandis que son fils Arnulf se rendit dans le pays de Cassel et de S. Omer.

CHAPITRE XV.

Réception du nouveau comte à Saint-Omer. —Généalogie de la famille de Baudouin, comte de Lille. — Que la famille du prévôt Bertulphe s'était rendue infâme par l'homicide et l'adultère.

66. Le dimanche 17 avril, fut le jour de la résurrection du bon Pasteur; on annonça au roi que le nouveau comte de Flandre avait été reçu gracieusement et avec honneur à Saint-Omer, selon la coutume des comtes du pays ses prédécesseurs. Les jeunes garçons étaient venus au-devant de lui, portant des arcs et des flèches; agiles et lestes, ils marchaient par bataillons, comme pour livrer combat, ceints et prêts, les cordes tendues, à attaquer le comte et les siens à coups de flèches s'il le fallait. En voyant arriver ces jeunes garçons, le comte et les siens demandèrent par un messager ce qu'ils lui voulaient, et ils crièrent au comte: « Il est de notre droit d'obtenir de toi le bénéfice que les enfants de nos ancêtres ont toujours obtenu de tes prédécesseurs, de pouvoir, aux fêtes des Saints et dans l'été, errer en liberté dans a les bois, y prendre des oiseaux, chasser à l'arc les « écureuils et les renards, et nous exercer de la sorte aux récréations de notre âge. Ces choses nous ont été permises jusqu'à présent, et nous voulons qu'une permission de toi confirme la liberté accoutumée de nos jeux. » A la suite marchaient les citoyens en armes qui attendaient le retour de leurs enfants et l'arrivée du nouveau comte. Le comte Guillaume qui n'était encore que dans l'âge de la jeunesse, et sortait à peine de l'enfance, leur permit ces exercices avec plaisir, et, applaudissant et prenant part à leurs jeux, il saisit leur bannière et badina avec eux. Ils commençaient à lui chanter des louanges et à danser en criant, lorsque les citoyens, regardant de loin, aperçurent le comte, reçu solennellement par les jeunes garçons, et qui s'avançait vers eux au milieu des applaudissements et d'un pacifique respect. Le comte et le peuple s'étant réunis, le clergé vint en procession à sa rencontre avec de l'encens et des cierges, comme c'est la coutume à la réception des nouveaux comtes; et faisant retentir les airs de cris de joie et de symphonies mélodieuses, ils le reçurent au milieu des acclamations de tous les citoyens, et le conduisirent solennellement au son de ces mêmes symphonies jusque dans l'église. Le comte élu catholiquement offrit pieusement à Dieu la prière qu'il lui devait, et le peuple et le clergé prièrent aussi que Dieu conduisît et protégeât son règne en telle sorte que désormais, vivant en paix, on rendit au comte et à Dieu ce qui leur appartenait. Après la réception ils lui firent hommage et serments. Il était venu à Saint-Omer de la ville de Thérouanne.[342]

67. Dans ce temps, Hugues Champ d'Avoine[343] et Gautier de Frorersdele livrèrent un assaut au château d'Aire,[344] où le comte bâtard Guillaume d'Ypres s'était retiré avec les siens. Il avait fortifié l'endroit et le château, s'était emparé du comté, et avait pris par force plusieurs châteaux et lieux fortifiés de Flandre, le château d'Ypres, la ville de Formeselle, les châteaux de Cassel,[345] de Furnes,[346] d'Aire, et tous les lieux environnants, le château de Bergues,[347] etc.[348]

Il était bâtard de la race des comtes, et avait cru, par ce lien de parenté, obtenir le comté. Hugues et Gautier renversèrent deux chevaliers dudit prince, et gagnèrent dans le combat cinq chevaux. Dans le même temps, Baudouin d'Alost et Razon assiégeaient, avec une très forte armée de gens de Gand, le château d'Oudenarde,[349] dans lequel s'était retranché avec les siens le comte de Mons,[350] pour envahir le royaume de Flandre qui lui appartenait à plus juste titre, par droit de parenté.[351]

68. Car, pour reprendre d'un peu plus haut l'origine des comtes, le comte Baudouin-le-Barbu[352] avait été la souche de tous les comtes ses successeurs. Lorsqu'il mourut, il fut enseveli à Lille; il avait deux fils, Baudouin[353] et Robert,[354] qui, à sa mort, héritèrent de la terre de Flandre. Leur père, pendant qu'il vivait, leur ordonna à tous deux de se marier, il fit prendre pour femme à Baudouin, dans le Hainaut, Richilde, comtesse de Mons,[355] qui lui donna deux fils; l'un fut appelé Baudouin[356] et l'autre Arnoul.[357] Robert se maria à Gertrude, [358] comtesse de Hollande, dont il eut l'abbesse de Messine[359] et Gertrude, mère de Simon et de Gérard, et qui, épousant le duc Thierri, devint duchesse d'Alsace.[360] Il engendra aussi Adèle, mère du comte Charles, qui, divorcée d'avec son premier mari, se maria au duc de Salerne.[361] Son premier mari, Cnution, premier roi de la Dacie, ayant été aussi trahi par les siens, assassiné dans une église, et mort pour la justice, jouit avec les Saints du rang de martyr. Pendant sa vie, ce premier père, Baudouin-le-Barbu, avait étendu ses fils, l'un à gauche et l'autre à droite,[362] comme deux ailes pour voler par tous les pays qui lui appartenaient. Il gouvernait seul le milieu, c'est-à-dire la Flandre.

69. Lorsqu'il fut mort, plein de bons jours, son fils Baudouin, comte de Mons, devenu vieux, prit possession du comté de Flandre, avec sa femme Richilde. Craignant d'être inquiété ou trahi par sort frère Robert ou par ses fils, il réclama d'eux hommage et serment. Dans un conseil qu'il eut avec ses grands, il fut décidé comme utile au bien du pays qu'il manderait son frère Robert, comte Aquatique,[363] et convoquerait à Bruges sa cour,[364] où se réuniraient les pairs et les barons de tout le comté. En présence de tous ceux-ci, il proféra ces paroles: « Moi, Baudouin, comte de Flandre, voulant pour l'avenir pourvoir aux intérêts de la patrie et de mes enfants, de peur que mes fils et les habitants de ma terre n'éprouvent, par ruse et trahison, quelque injure ou quelque usurpation de la part de mon frère, je prie et somme mon frère Robert, comte Aquatique, de jurer à mes fils foi et serment, afin qu'après ma mort il ne leur fasse pas quelque violence ou quelque ruse, par fraude ou fourberie; en sa personne, il jurera et tiendra de son vivant, du mieux qu'il pourra, sa foi à mes fils, ses neveux, et je lui ferai, à cette condition, beaucoup de dons et des présents. » Le serment fut prêté dans l'église de Saint-Donatien à Bruges, sur les nombreuses reliques des Saints, que le comte Baudouin avait fait apporter, en présence de tous les pairs et les princes de la terre, et le comte Robert s’en retourna, après avoir reçu des présents.

Baudouin, mari de Richilde, étant mort à Bruges, son fils Arnoul,[365] à qui la terre appartenait, lorsque sa mère s'en fut retournée vers Mons et les pays avoisinants, y demeura dans les environs de Cassel, Saint-Omer et autres lieux. Ce jeune homme n'avait pas encore pris les armes,[366] mais il montrait déjà les vertus guerrières. Robert, comte de Hollande,[367] ayant appris que le pays était laissé à ses neveux encore en bas âge, et que leur mère s'était éloignée du pays de Bruges, eut par là l'occasion favorable de les trahir. Il envoya secrètement et artificieusement vers les princes et les grands de son voisinage aux environs de la mer, c'est-à-dire à Isendica, Ostbourg, Redenburg et Bruges, et vers les Flamands du bord de la nier, et se les attacha par des récompenses et des promesses, afin d'obtenir par leur moyen la possession du pays et de chasser ses neveux, que leur jeune âge rendait encore incapables de gouverner. Il avait dans sa maison un certain clerc qui fut l'agent de cette trahison. Comme on le voyait venir souvent à Bruges et dans le voisinage de la Flandre, le bruit commença à se répandre que ce clerc était un agent de trahison. Alors ayant recours à la ruse, lorsqu'il revint de nouveau dans un autre temps rapporter aux princes les messages de son seigneur, il feignit d'être aveugle, et, les mains étendues et tâtonnant avec un bâton, il se fit conduire par un guide. Ainsi aveugle de cœur et d'yeux, il accomplît la trahison de mort et de cécité. Le comte de Hollande ayant donc gagné les esprits des princes de la terre et obtenu d'eux foi et serment, monta sur une flotte avec une troupe d'hommes d'armes, et débarqua sans qu'on le sût en Flandre. Ayant convoqué secrètement les traîtres, ils convinrent avec leurs complices que, pour signal, ils mettraient le feu à une maison dans un lieu nommé Clipelle,[368] et que la lueur des flammes les avertirait de s'assembler. S'étant tous réunis à ce signal, leur troupe fut nombreuse et forte, et alors ils marchèrent ouvertement, poursuivant le jeune Arnoul qui, ignorant ce qui se passait, était alors dans Cassel avec quelques hommes, complices aussi de la trahison, et qui engagèrent leur jeune maître à faire la guerre à son perfide oncle, lui promettant la victoire puisque sa résistance était juste. Le jeune Arnoul donc, excité à combattre, s'avança avec ses chevaliers en très petit nombre, et dans le désordre même du combat, ses serviteurs qui l'avaient armé, et savaient par où ses armes le laissaient à découvert, comme s'ils eussent été des étrangers et tout autre chose que des serviteurs, renversèrent leur jeune seigneur et l'égorgèrent avec leurs épées. Leur maître assassiné, de tous ceux qui avaient combattu pour son parti, les uns se mirent à fuir et les autres furent tués et expirèrent sur-le-champ de bataille même; d'autres blessés mortellement ne tardèrent pas à rendre le dernier soupir. Il y en eut un grand nombre de tués, de blessés et de pris. Sans inquiétude sur l'ennemi, comme le comte Robert parcourait son armée, un certain Wilfrid Rabel,[369] qui était jusque-là demeuré fidèle au jeune comte et ignorait sa mort, s'empara, par son courage et au moyen des gens qui raccompagnaient, du perfide Robert, et le jeta en captivité. Le tumulte de ce jour apaisé, tous les pairs du pays se réunirent, et, assiégeant de toutes parts ce châtelain Wilfrid dans Saint-Omer, ils le forcèrent de leur rendre le comte Robert, et celui-ci leur ayant été rendu, ils le créèrent comte du pays.[370] Baudouin,[371] frère du jeune Arnoul ainsi assassiné, lui survécut et laissa après lui deux héritiers, de la race desquels était ce jeune comte de Mons,[372] brave chevalier et ayant droit à prétendre à la possession du pays de Flandre. Lorsqu'il apprit le meurtre du comte Charles, il réclama toute la Flandre comme son patrimoine par droit d'héritage. Il fit tout ce qu'il put; mais pour notre nouveau comte, ce qu'il fit était peu de chose. On doit remarquer que sur le fait de cette ancienne trahison, se vérifia la prophétie que le seigneur notre Dieu « punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération.[373] »

70. Il faut compter le premier ce Robert qui a trahi son neveu; ensuite le fils de ce Robert, dont le corps gît à Arras, le second dans la série des comtes.[374] Après lui, son fils le comte Baudouin, qui repose à Saint-Omer, fut le troisième.[375] Après celui-ci, le quatrième fut le comte Charles, le meilleur de tous les comtes, astre et lumière supérieure, par le meurtre et le martyre duquel Dieu termina la vengeance et la punition de l'ancienne trahison, et fit participer au repos des Saints ce prince assassiné, pour le salut de sa patrie, dans le même lieu où il avait autrefois reçu les serments de fidélité.[376] Par cette seconde trahison, Dieu vengea l'ancienne et reçut aussitôt parmi les saints martyrs celui qui mourait pour la justice.

Après que ce comte Robert, qui avait fait périr son neveu, se fut mis en possession du comté, il se méfia toujours des traîtres Flamands qui le lui avaient livré, et ne leur donna jamais aucun accès à son conseil. Se voyant méprisés et dédaignés par leur comte, ils conçurent entre eux le projet de le tuer par ruse et de mettra à sa place Baudouin, frère du jeune Arnoul qui avait été trahi. Ce dessein était juste, car Baudouin avait, à l'héritage de Flandre, un droit plus légitime; ils s'assemblèrent de nouveau comme autrefois dans un lieu désert et délibérèrent la mort de leur seigneur. Comme après avoir choisi une occasion favorable de le faire périr ils s'en retournaient, un des chevaliers, qui avait été présent à la conjuration, alla se jeter aux pieds du comte et accusa les autres complices.de cette abominable trahison, par laquelle ils avaient conspiré sa mort, ils furent provoqués au combat, appelés par le comte, et, convaincus du crime, les uns eurent la tête tranchée, les autres furent condamnés à l'exil et plusieurs furent proscrits. Si ces détails véritablement peu importants sont dignes d'être écrits, ce n'est que pour faire admirer comment, jusqu'à la quatrième ou la troisième génération, Dieu vengé sur la postérité des traîtres et par de nouveaux désastres une ancienne trahison.[377]

71. Je trouve à propos de faire connaître aussi d'un peu plus haut l'origine de la famille du prévôt et de ses neveux. Boldran fut châtelain à Bruges,[378] et eut pour femme Dedda ou Duva.[379] Il avait pour homme et vassal un chevalier nommé Erembald, né à Furnes. Une expédition ayant été commandée aux Flamands, on alla à cheval et sur des vaisseaux, pour la défense de la patrie, jusqu'à l'endroit où elle était attaquée.[380] Comme on passait l'Escaut sur des vaisseaux, le châtelain Boldran, son chevalier Erembald, celui des siens en qui il avait le plus de confiance, et plusieurs autres avaient revêtu leurs cuirasses et se tenaient prêts à combattre; la nuit vint et ils jetèrent l'ancre au milieu du fleuve pour attendre le jour. Mais ledit Erembald abusait souvent par adultère de la femme de son seigneur châtelain. Cette femme adultère avait, dit-on, promis à son criminel amant de lui donner le vicomtat,[381] si par hasard son mari mourait promptement; c'est pourquoi cet adultère méditait toujours la mort de son seigneur. Au milieu du silence de la nuit, comme le châtelain s'était mis à pisser au bord du vaisseau, Erembald, arrivant par derrière lui, précipita son seigneur hors du vaisseau dans la profondeur du torrent. Cela se passa pendant le sommeil des autres, et personne, excepté l'adultère, ne savait ce qu'était devenu le châtelain, qui avait péri sans enfants. Erembald retourna donc, épousa son adultère, et par le moyen de ses richesses acheta le vicomtat de son seigneur.[382] Il eut de cette femme le prévôt Bertulphe, Haket, Wilfrid Knop, Lambert Nappin,[383] père de Bouchard, et Robert qui fut châtelain après lui en second lieu[384] ; après ledit Robert, son fils, le châtelain Gautier hérita on troisième lieu du vicomtat;[385] après celui-ci, Haket fut châtelain, et ce fut dans son temps que le comte Charles fut assassiné; en lui au quatrième degré, l'ancienne chute de Boldran fut punie sursis descendais, par la chute qu'ils firent eux-mêmes, précipités du haut des tours de la maison du comte à Bruges ; et peut-être, par l'ordre de Dieu, les péchés de leurs pères furent-ils punis sur eux, comme on lit dans l'Exode, où Dieu dit à Moïse au trente-quatrième chapitre, dans lequel il donne des lois au monde: « Je suis le Seigneur votre Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent.[386] »

72. Revenons au récit de ce qui se passa à Oudenarde. Le comte de Mons, avec les bourgeois et les chevaliers de cette ville, se précipita avec impétuosité sur les gens de Garni, et, les ayant mis en fuite, il tua les uns, blessa les autres, et en prit un grand nombre. La plupart de ceux qui prirent la fuite se noyèrent dans les flots, car ils étaient, venus au siège sur une flotte. Le comte et les siens étaient donc vainqueurs en ce pays, il s’empara aussi d'un château nommé Nienhoven,[387] et y mit des gardes habiles et courageux. Ce même jour à Bruges, un homme d'armes s'échappa de la tour au moyen d'une corde. Ayant été aussitôt saisi on l'entraîna dans un cachot, où, une fois entré, il attendit bien malgré lui le jour de sa mort.

CHAPITRE XVI.

Les assiégés se rendent. —Réconciliation de l'église de Saint-Donatien.

— Prise d'Ypres.

73. Le lundi 18 avril, nos citoyens se jetèrent de nouveau aux genoux du roi, et le supplièrent pour la délivrance de Robert. Mais le roi, indigné de se voir tant de fois persécuté de leurs demandes, les méprisa. Dans son courroux, il ordonna à ses serviteurs d'aller promptement abattre la tour avec des instruments de fer ; aussitôt, avec des instruments de fer, ils démolirent la tour par le bas. A la vue de ces travaux, une terreur mortelle s'empara des assiégés, au point que, frappés d'une stupeur excessive, ils étaient dégoûtés du boire et du manger, et que tous leurs sens étaient dans l'engourdissement et la langueur. Exténués de faim et de soif, quoiqu'ils eussent suffisamment de quoi se sustenter, ils invoquaient ceux qu'ils voyaient au dehors parcourir la cour du château, et qui attendaient la ruine de la tour déjà démolie en partie. Ils brûlaient d'une soif ardente, et languissaient de faim et de besoin ; et il arriva, par l'ordre admirable de Dieu, que le vin pour ces traîtres devenait aigre, sans saveur et d'un goût infect quand ils l'avaient bu et avalé, le froment et le pain sentaient le pourri, et l'eau d'un goût insipide ne leur servait à rien,[388] en sorte que dégoûtés de ce goût et de cette odeur de pourriture, ils expiraient presque de faim et de soif. Pressés donc par cette disette, ils demandèrent la permission de sortir de la tour, et de se retirer dans un lieu quelconque que leur assigneraient les princes. Ceux qui démolissaient la tour en avaient déjà fait crouler les marches, et à peine en restait-il quelques-unes qui, bientôt abattues, devaient amener la chute et la ruine terrible de l'édifice.

74. Le mardi 19 avril, les assiégés s'aperçurent que la plus grande partie de la tour était déjà démolie, et qu'ils étaient menacés de sa ruine. Car, à chaque coup que frappaient les marteaux, ils en ressentaient le contrecoup et la secousse au haut de la tour qui tremblait et chancelait déjà. Saisis d'une frayeur extrême, ils formèrent le dessein de se remettre en la puissance du roi avant d'être écrasés et étouffés sous la chute de la tour. Robert l’Enfant[389] cria que lui et ses complices se rendraient au roi, sous la condition cependant que Robert ne serait pas gardé comme les autres dans un cachot. Les princes ayant tenu conseil à ce sujet, le roi accorda aux assiégés, selon leur demande, la liberté de sortir, parce qu'il était plus avantageux qu'ils se rendissent d'eux-mêmes, sans exposer les assiégeants et ceux qui sapaient la tour au danger de sa chute. Ils sortirent donc un à un jusqu'au nombre de vingt-sept, du côté donnant sur la maison du prévôt, par la fenêtre oblique des degrés de la tour.[390] Quelques-uns, d'une trop grande corpulence, se laissèrent glisser par une corde de la grande fenêtre de la tour. Robert l’Enfant fut confié à la garde des chevaliers du roi dans la chambre la plus élevée de la maison du comte; mais tous les autres furent plongés dans un cachot. Enfin le roi, voulant faire quelque chose de grand pour nos citoyens, remit entre leurs mains Robert lié et enchaîné, à condition qu'ils le rendraient ensuite au roi et au comte pour lui faire subir le jugement des princes. Les citoyens reçurent comme un don considérable, en leur garde et sous la condition rapportée ci-dessus, ce jeune homme sortant de l'adolescence.

75. Nous devons remarquer ici comment Dieu réduisit à peu de chose la famille et la demeure de ces traîtres. Avant leurs forfaits étaient morts les plus forts et les meilleurs de leur race, dont il serait trop long de désigner les noms. Enfin ceux-ci demeurèrent, les pires de tous, par le moyen, desquels fut consommée la justice de Dieu, la trahison accomplie, la patrie désolée, le pays livré au pillage, et les mains de tous armées contre tous. Comme ils s'imaginaient que tout ce qu'ils avaient fait traîtreusement demeurerait impuni, et qu'aucun homme n'oserait exercer de vengeance contre eux, elle fut laissée à Dieu seul qui les pressa aussitôt, les frappa de terreur, au point qu'ils n'osaient plus sortir de notre ville, et qu'ils résolurent de fortifier et d'entourer de fossés nos maisons et notre cité, ainsi que nous lavons rapporté plus haut. Huit jours après la mort du comte, ils furent assiégés et renfermés dans le château; ensuite, lorsque le château fut envahi par les nôtres, ils furent repousses dans la tour et resserrés davantage, plongés de là dans un cachot, ils furent tellement resserrés qu'ils ne pouvaient tous s'asseoir, et que trois ou quatre au moins étaient obligés de se tenir debout. Les ténèbres, la chaleur, la puanteur, la sueur les infectaient, et ils étaient tourmentés par l'horreur d'une vie désespérée, et la crainte d'une mort prochaine qui les couvrirait d'ignominie. C'eût été les traiter avec bonté, et leur faire un présent très miséricordieux que de leur permettre de mourir comme les voleurs et les brigands, pendus à un gibet. Comme ils se préparaient à sortir de la tour, un des jeunes gens, ayant jeté son épée, voulut sauter par la plus haute fenêtre de la tour, et prit son élan pour se dérober par la fuite. Se sentant condamné par l'état criminel de sa conscience, et fort de son courage, il se préparait à regagner ainsi la liberté. Mais les autres le retinrent au moment où il voulait s'élancer, et il fut obligé d'aller avec eux dans le cachot. Un grand nombre de nos citoyens, à la vue du danger qu'avait couru ce jeune homme et de la misère des prisonniers, répandaient des larmes, ne pouvant sans pleurer voir conduire dans un cachot leurs seigneurs prisonniers. Ces malheureux sortirent enfin pâles, portant empreint sur le visage le signe de leur trahison, et défigurés par la pâleur et par la famine. Au moment où ils sortaient, un nombre infini de chevaliers se répandirent dans la tour, et enlevèrent pour butin tout ce qu'ils y trouvèrent. Au milieu du tumulte occasionné par nos citoyens qui couraient çà et là dans la tour, un coterel[391] nommé Benkin,[392] s'étant laissé glisser de la tour à terre par une corde, s'échappa et se cacha où il put jusqu'à ce que, pendant la nuit, il passa dans une île de la mer nommée Wilpen.[393] Tous le cherchaient et croyaient qu'il s'était caché dans les égouts et dans les lieux immondes. Dans l'espoir d'acquérir du gain et de trouver le trésor du comte, presque tous ceux qui étaient alors présents au siège s'efforçaient de monter dans la tour. Alors le châtelain Gervais plaça ses chevaliers en dedans pour empêcher ceux qui faisaient du tumulte et qui voulaient monter. Il s'empara du vin des traîtres qui était très bon, et même du vin cuit[394] qui appartenait au comte. On trouva aussi des tranches de lard, vingt-deux mesures de fromage, des légumes, de la farine de froment, d'excellents outils en fer pour cuire le pain, et tous les meubles et les vases excellents dont les traîtres se servaient: mais on ne trouva rien du trésor du comte.

76. Le mercredi 20 avril, le roi alla à Redenbourg pour examiner la situation du lieu et la manière dont s'était fortifié Lambert,[395] qui, accusé du crime de trahison, avait été assiégé. Ce jour-là Dieu rajeunit le monde autour de nous par l'éclat du soleil et la légèreté de l’air, parce qu'il avait chassé du lieu saint les traîtres qui souillaient son église, et les avait renfermés dans une prison. Les frères de l'église, joyeux des bienfaits que leur avait accordés la grâce divine, lavèrent, par toute sorte d'ablutions, les pavés, les parois et les autels du temple, et ne laissèrent rien qu'ils n'eussent nettoyé, ils rétablirent les marches qui avaient été détachées, et, comme s'ils renouvelaient l'église, ils l'ornèrent de nouveaux ustensiles et de nouvelles structures.

Le jeudi 21 avril, on fit coudre une peau de cerf pour y mettre le corps du comte, et on fit aussi une bière pour l'y placer et l'y renfermer.

77. Le vendredi 22 avril, sept semaines après la première sépulture du comte, on détruisit le tombeau qu'on lui avait construit dans le clocher,[396] et on lava respectueusement son corps avec des parfums, de l'encens et des odeurs, car les frères de cette église croyaient que le corps du comte avait déjà mauvaise odeur, et que personne n'en pourrait soutenir la puanteur, parce qu'il était demeuré dans le sépulcre sept semaines depuis la sépulture qu'il avait reçue dans la tribune.[397] Ils ordonnèrent donc qu'au moment où on enlèverait le corps du tombeau, on fit du feu tout auprès, et qu'on y jetât des parfums et de l'encens, afin que la vertu de cette odeur salutaire chassai; la puanteur qui s'exhalerait du corps. Lorsque la pierre fut levée on ne sentit aucune odeur: alors on enveloppa le corps dans la peau de cerf, et on le mit dans un cercueil au milieu du chœur. Le roi, entouré de la multitude des citoyens et de tous les autres, attendit dans l'église que l'évêque,[398] accompagné de trois abbés de l'église de Saint-Christophe,[399] et avec toute la procession du clergé et les reliques de Saint-Donatien, Saint-Basile, Saint-Maxime, vinssent au devant du mort et de lui, sur le pont du château, et emportassent le saint corps au milieu des larmes et des soupirs dans cette même église de Saint-Christophe. Là l'évêque, avec tout le chœur des prêtres, célébra la messe des morts pour le salut de l'âme du bon comte. Ce jour-là on prit Benkin le coterel, et, attaché à une roue fixée à un mât, il perdit la vie en spectacle à tout le monde. Ce fut auprès des arènes qu'il périt misérablement par le supplice qu'il avait mérité.

78. Samedi 23 avril, le roi et les princes ordonnèrent par un édit à tous les citoyens de marcher vers Ypres et Staden,[400] et de s'apprêter à en faire le siège.

Le dimanche 24 avril, eut lieu la consécration de l'église du Saint-Sauveur à Bruges; car un incendie avait brûlé cette église et détruit ses autels.

Le lundi 25 avril, comme les autels de l'église de Saint-Donatien n'étaient pas détruits, l’évêque célébra de grand matin la réconciliation de l'église. Ensuite, le roi et le peuple, précédés de l'évêque, des abbés et de tout le clergé de l'endroit, s'avancèrent vers l'église de Saint-Christophe, et ayant rapporté le corps du saint comte Charles, notre seigneur et père, dans l'église de Saint-Donatien, ils le confièrent avec solennité à la garde de Dieu, au milieu du chœur, et le renfermèrent avec respect dans la tombe. Les funérailles ayant été faites avec pompe, le roi et l'évêque élevèrent Roger à la prélature,[401] et le créèrent prévôt du chapitre de cette église. Ce même jour, le roi et notre châtelain Gervais marchèrent avec une grande armée et avec nos citoyens vers Ypres et Staden. C'était le jour de la fête de Saint Marc l'évangéliste. Il faut remarquer que Dieu fit ce jour-là à l'église de Saint-Donatien trois dons très considérables; il daigna se réconcilier cette église; il permit qu'on y gardât le corps du bon comte, et il lui accorda Roger pour prévôt.

79. Le mardi 26 avril, le roi et le comte assiégèrent Ypres avec une grande armée; un combat opiniâtre; s'engagea entre les deux années, et le comte Guillaume combattit à une des portes, avec trois cents chevaliers, contre le nouveau comte. Les médians habitants d'Ypres, ayant conclu séparément un traité avec le roi dans une autre partie de la ville, y introduisirent le roi et son immense armée ; ceux-ci se précipitèrent dans la ville inopinément avec de grands cris, et mettant le feu aux maisons, ils se livraient au pillage, lorsque le bâtard comte Guillaume s'avança contre les pillards, ignorant que son château était livré, et qu'il était trahi lui et les siens. Le roi et le comte le prirent donc, et l'envoyèrent captif à Lille pour y être gardé.[402] Beaucoup de gens, après la mort du comte Charles, s'étaient rendus auprès de Guillaume, comme les chapelains, officiers stipendiés et serviteurs de la maison ordinaire du comte, parce que ce bâtard comte d’Ypres était issu de la race de nos comtes. Les gens de Furnes[403] aussi combattaient avec lui, parce que s'il s'était soutenu dans le comté, ils auraient pu, par ses forces et sa puissance, détruire leurs ennemis. Mais comme Dieu frappe les esprits des médians, il leur arriva le contraire, car leurs ennemis ayant appris que Guillaume d'Ypres avait été fait prisonnier, firent une incursion dans leurs propriétés, leurs maisons et leurs domaines, et détruisirent par le feu et le fer tous les biens de ceux qu'ils haïssaient. Ce ne fut pas assez pour ces malheureux d'être pris, il fallut aussi qu'ils éprouvassent la perte de leurs biens. Dieu poursuivait donc à la guerre et chez eux les traîtres qui avaient conspiré, avec leur comte d'Ypres, la mort du seigneur et protecteur du pays. Tout ce que possédait Guillaume d'Ypres tomba entre les mains de notre comte, qui fit prisonniers ses chevaliers et en chassa plusieurs du pays. Les nôtres remportèrent, ainsi la victoire, et s'en retournèrent avec des applaudissements, et chargés d'un énorme butin.

 

 

[310] Cf. § 25.

[311] Matth., 10, 26.

[312] Ledbert est cité comme chanoine de S. Donatien par des chartes de 1089, (Miraeus-Foppens, Op. dipl., I, p. 359, III, p. 566). Le prévôt s'appelait alors Rainerus. Bertulf ayant d'autre part expulsé violemment Ledbert de la prévôté au plus tard en 1091; (v. p. 92, n. 1), on voit que celui-ci ne jouit de nette dignité que fort peu de temps. D'après les paroles de Galbert (viventi preposito Ledberto), il était déjà mort en 1127.

[313] Une charte de 1115, par laquelle Bertulphe, pour expier sa mauvaise administration, fait des donations de terres à S. Donatien (Miraeus-Foppens, Op. dipl., III, p. 30), corrobore les paroles de Galbert.

[314] On voit par là que Bertulphe dut être prévôt depuis 1091.

[315] Toutefois Galbert raconte en détail cette généalogie au § 71.

[316] La pêche maritime semble avoir été à cette époque exercée à Ypres, v. Walter, § 38 : marinorum piscium, qui illis in partibus admodum grandes capiuntur.

[317] Zarren, à 7 km E. de Dixmude et 36 S.-O. de Bruges. L'enquête citée mentionne ce Walter comme guide de Bertulf, lors de sa fuite.

[318] Sur le supplice de Bertulf, cf. Walter, § 38 ; Suger (éd. Molinier), p. 113. Le Chron. reg. Francorum, Rec. hist. Fr., XII, p. 212, dit : uni (proditorum) dederunt canem socium qui ejus carnes mordebat.

[319] Guy de Steenvoorde. Sur son rôle dans la trahison, v. Walter, § 22; Lamberti continuatio genealog. comit. Flandr. Mon. Germ. hist., Script., IX, p. 312.

[320] Le duel de Guy et de Herman eut lieu à Riningels, dans les environs d'Ypres, v. Walter, § 39.

[321] Sur tout ceci cf. Walter, § 39.

[322] Kopke a donné par erreur à ce § le n° 60. A partir d'ici la numérotation des §§ dans son édition est donc d'un chiffre en avance sur la nôtre.

[323] L'engin fabriqué par les Gantois, v. § 35, 40.

[324] Truie, machine de guerre servant à s'approcher à couvert des remparts pour en saper la base.

[325] Gervais de Praet, le nouveau châtelain, cf. § 54.

[326] Le § 1 de la charte donnée à S. Omer par Guillaume de Normandie reconnaît dans l'échevinage la seule juridiction des bourgeois. Il est probable que le même privilège avait été confirmé à Bruges. L'arrestation d'un bourgeois par un chevalier du châtelain, en vertu d'un édit pris par les seigneurs commandant l'armée, était donc une violation flagrante des droits des échevins.

[327] Les châtelains flamands, qui apparaissent dès le commencement du XIe siècle, sont tous des officiers comtaux. Il semble y en avoir eu un, de très bonne heure, dans chacune des grandes circonscriptions judiciaires du territoire. Tenant du comte leur bannum, il est très naturel qu'ils soient assez souvent désignés par le titre de vicecomites et leur pouvoir par celui de vicecomitatus; à l'époque franque, les mêmes termes avaient été employés pour désigner les centeniers, auxquels on peut, à l'origine, comparer les châtelains flamands. Malgré l'altération profonde du caractère de l'institution des châtelains sous l'influence du droit féodal, le titre de vicomte ne cessa pas de leur être donné pendant tout le moyen âge. Aujourd'hui encore, dans la terminologie nobiliaire de la Flandre, le mot burgraef se traduit par le mot français vicomte. Sur ces châtelains, v. Warnkoenig, Flandrische Staats und Rechlsgeschiche, I, p. 284 sqq. (t. II, p. 129, dans la traduction française); Giry, Les châtelains de S. Omer (Bibl. de l'Ec. des Chartes, t. LXXV et LXXVI, 1874-75) et Histoire de la ville de S. Omer, p. 91 sqq.

[328] Postes d'observation et de combat.

[329] Hélie est cité comme doyen de Bruges dès 1122, (Cartul. de S. Bavon, h° 22, p, 28). Walter, § 31, le mentionne parmi les personnes qui lui ont donné des renseignements sur ce qui se passa à Bruges après le meurtre de Charles.

[330] L'église de S. Christophe se trouvait au milieu du marché, v. § 35.

[331] Le comte avait acheté cette coupe à la foire d'Ypres quelques jours avant sa mort, v. § 16.

[332] L'église paroissiale de Saint-Sauveur, au sud du burgus.

[333] Galbert donne ici à entendre qu'Eggard, qui dut être un de ses amis à en juger par la sympathie qu'il lui témoigne, ne fut pas récompensé de son zèle par Guillaume de Normandie.

[334] Donc le 4 mai.

[335] Cf. § 83.

[336] Négligence de l'auteur qui répète ici ce qu'il a déjà dit au commencement du chapitre.

[337] Le dortoir étant adossé à l'église (§ 60), on établit le bélier dans la salle (septa) contiguë à la partie de l'église où est enterré le comte, c'est-à-dire au solarium.

[338] Les murs du dortoir étaient garnis d'un revêtement de planches pour combattre l'humidité.

[339] Il est intéressant de rapprocher cette description du bélier de celle que l'auteur fait aux § 35 et 40 de la machine de guerre construite par les Gantois.

[340] Cf. § 18, 19, 24.

[341] Grandberga n'est pas Grammont, comme le pensent les Boll. et Köpke, mais Grenbergen, près de Termonde, à 32 km E. de Gand.

[342] Guillaume de Normandie donna, le 14 avril, aux bourgeois de S. Omer, leur célèbre charte communale. M. Giry, Hist. de S. Omer, p. 50 et suiv., a parfaitement montré que les libertés exorbitantes accordées à la bourgeoisie par cet acte furent le prix auquel le comte acheta la soumission de la ville. A S. Omer, comme à Bruges, il eut donc à capituler avec la population. Walter, § 45, le laisse entendre : postea, cum castram quod dicitur sancti Audomari, castellano et burgensibus, eum gratanter, contitionibus tamen, quibusdam promissis, suscipientibus, optinuisset... Comme pour presque tous les évènements qui se sont passés en dehors de Bruges, Galbert a donc été mal informé. Il est fort possible que son récit nous donne la version courante parmi les partisans de Guillaume et du roi de France. En réalité, Guillaume ne fut pas reçu avec enthousiasme à S. Omer et son pouvoir ne s'y maintint pas longtemps (§ 94). Le récit de Galbert n'est pas cependant de tous points inexact. Sous ses dehors poétiques, il cache la réclamation, faite par les bourgeois, de la jouissance des bois et des marais autour de la ville, réclamation à laquelle l'article 18 de la charte du 14 avril donna satisfaction : Pasturam adjacentem ville Sancti Audomari, in nemori quod dicitur Lo et in paludibus et in pratis et in bruera et in hongrecoltra, usibus eorum, excepta terra Lazarorum, conceda, sicut fuit tempore Roberti comitis Barbati.

[343] Hugues II, comte de S. Pol, dit Camp d'Avène (1083 à 1130 ou 1131). Il épousa en secondes noces Marguerite de Clermont, veuve de Charles le Bon.

[344] Aire, dép. du Pas-de-Calais, à 16 km S.-E. de S. Omer.

[345] Cassel, dép. du Nord.

[346] Furnes à 47 km S.-O. de Bruges.

[347] Bergues-Saint-Winnoc, dép. du Nord.

[348] Par exemple le château de l'Ecluse, à 18 km N.-O. de Cambrai, v. Miracula S. Rictrudis, Acta Sanctorum, Boll., mai III. p. 105 et Flandr. gener., Mon. Germ. hist., Script., IX, p. 324.

[349] Audenarde, sur l'Escaut, à 28 km S.-O. de Gand.

[350] Baudouin IV, comte de Mons ou de Hainaut (1120-1171).

[351] Baudouin IV était arrière-petit-fils de Baudouin VI, comte de Flandre, frère de Robert le Frison, devenu comte de Hainaut par son mariage avec la comtesse Richilde. Les fils de Baudouin VI avaient été violemment dépouillés de la succession de Flandre par leur oncle Robert le Frison (v. plus loin, § 69). A l'assemblée d'Arras, Baudouin IV se fondant sur ces évènements avait réclamé du roi de France l'héritage de Charles le Bon ; v. Herman de Tournai, Mon. Germ. hist., Script., XIV, p. 286 et cf. Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, p. 176. Louis VI ayant écarté ses prétentions en faveur de Guillaume de Normandie, le comte de Hainaut se mit à ravager les frontières de la Flandre. Il était d'ailleurs soutenu, ainsi que Guillaume d'Ypres, par le roi d'Angleterre qui avait soulevé, en outre, contre Guillaume de Normandie, Etienne de Blois, Godefroi de Brabant, et Thomas de Coucy ; v. Walter, § 45.

[352] Le surnom de barbatus est habituellement donné par les chroniqueurs au comte de Flandre Baudouin IV (989,1036). Il s'agit ici de Baudouin V dit de Lille ou le Pieux (1036-1067).

[353] Baudouin VI, dit de Mons, comte de Flandre de 1067 à 1070; auparavant comte de Hainaut par suite de son mariage avec la comtesse Richilde (1051) sous le titre de Baudouin I.

[354] Robert I dit le Frison, comte de Flandre, de 1071 à 1093.

[355] Richilde, fille du comte de Hainaut, Renier V, avait épousé le comte Herman. A la mort de celui-ci (1048-1050), elle se remaria avec Baudouin VI de Flandre (1051). Ce mariage fut un des grands succès de la politique des comtes de Flandre au xie siècle et un des coups les plus sensibles portés par eux au pouvoir impérial en Lotharingie ; v. Steindorff, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich III, t. Il, p. 152 et suiv.

[356] Baudouin II, comte de Hainaut, de 1086 à 1098.

[357] Arnulf III, surnommé le Malheureux, reconnu comme comte de Flandre à la mort de son père Baudouin VI et tué, en 1072, à la bataille de Cassel, en combattant contre son oncle Robert le Frison. D'après Gislebert, Chronicon Hanoniense, Mon. Germ. hist., Script., XXI, p. 491, Arnulf était l'aîné des deux fils de Baudouin et de Richilde. Il doit être né avant 1063; v. Schmiele, Robert der Friese (Sondershausen, 1872), p. 36.

[358] Gertrude, veuve depuis 1061 de Florent I, comte de Hollande.

[359] Ogiva. Vredius, Genealogla comitum Flandriae, I, p. 148, signale une donation faite par cette abbesse en 1127. Messines, en flamand Meesen est situé à 10 km S. d'Ypres.

[360] Gertrude, fille de Robert le Frison et de Gertrude de Hollande, avait épousé d'abord le comte Henri de Brabant. Après la mort de celui-ci (1095), elle fut donnée en mariage à Thierry, duc de Lorraine (mort en 1115), dont elle eut Thierry, comte d'Alsace, qui devint comte de Flandre en 1128. Galbert se trompe en citant parmi les enfants de Gertrude Simon qui succéda comme duc à son père Thierry. Simon était fils du premier mariage de Thierry avec Hedwige de Formbach; v. Bernhardi, Lothar von Supplimburg, p. 188, n. 6. On ne trouve pas de Gérard parmi les enfants de Thierry de Lorraine. Il faut probablement lire Gertrudis au lieu de Gerardi; Thierry eut, en effet, de son premier mariage, une fille nommée Gertrude qui devint comtesse de Hollande. C'est celle dont il est question au § 34.

[361] Adèle épousa, peu après le meurtre de Canut, Roger, duc de Pouille , fils de Robert Guiscard, v. Lamberti gencalogia comitum Flandr., Mon. Germ. hist., Script., IX, p. 311.

[362] C'est-à-dire en Hollande, au nord (à gauche) et en Hainaut, au sud-est (à droite) de la Flandre.

[363] Consul aquaticus ou consul aquarum est la traduction exacte de comte de Zélande (Zeeland, pays maritime). La Zélande appartenant à la Flandre depuis 1056, il faudrait croire que Robert le Frison avait reçu ce pays en apanage à la mort de son père. Toutefois aucun texte ne corrobore cette opinion. D'ailleurs le titre de consul aquaticus est purement littéraire; on ne le trouve jamais dans les chartes. Galbert peut l'avoir employé comme synonyme de comes Hollandensis, titre qu'il donne un peu plus loin à Robert, cf. Schmiele. Op. cit., p. 34.

[364] Gislebert, Chron. Hanoniense, Mon. Germ. hist., Script., XXI, p. 491, rapporte que cette assemblée eut lieu à Audenarde. De son côté, Herman de Tournai ne mentionne pas le serment fait car Robert à son frère Baudouin VI de ne pas molester ses neveux, mais il raconte, en revanche, que le père de Robert, Baudouin V, lui fit promettre, à Audenarde, de laisser à Baudouin VI toute la succession de Flandre (Mon. Germ. hist., Script., XIV, p. 280). Herman a-t-il fait erreur et placé trop tôt l'assemblée d'Audenarde; ou bien y a-t-il eu réellement deux assemblées, l'une à Audenarde sous Baudouin V, l'autre à Bruges sous Baudouin VI ? Dans ce cas, Gislebert aurait confondu la seconde avec la première et se serait trompé en la faisant se réunir à Audenarde. Cf. Schmiele, op. cit., p. 40.

[365] Arnulf ne succéda pas à son père en Flandre seulement, mais aussi en Hainaut, v. Duvivier, Le Hainaut ancien, p. 95, n. 2, et Schmiele, op. cit., p. 40.

[366] Il n'avait alors qu'environ 15 ans, d'après la Flandria generosa, Mon. Germ. hist., Script., IX, p. 321.

[367] Robert était comte de Hollande par suite de son mariage avec la comtesse Gertrude° L'épithète de Frison par laquelle il est habituellement désigné lui vient de ce qu'au XIe siècle la Hollande portait encore fréquemment le nom de Frisia.

[368] Localité inconnue qui devait se trouver sur la rive gauche de l'Escaut occidental : peut-être Capelle, commune de Nieuwerkerke, en Zélande, au N. de l'Ecluse.

[369] La Flandria generosa, Mon. Germ. hist., Script., IX, p. 322, donne à ce personnage, avec les manuscrits d'Arras et de Paris, le nom de Rabel. Il était châtelain de S. Omer, v. Giry, Les Châtelains de S. Omer, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1874, p. 334.

[370] La bataille de Cassel eut lieu en février 1072. Il faut comparer avec le récit de Galbert celui de Herman de Tournai, Mon. Germ. hist., Script., XIV, p. 280, et celui de la Flandria generosa, Ibid., IX, p. 322. Ces sources s'écartent considérablement du récit de Galbert; V. aussi Schmiele, Robert der Friese, p. 50 et suiv.

[371] Baudouin devint comte de Hainaut, sous le nom de Baudouin II, après la mort de son frère à la bataille de Cassel. Il mourut en 1098.

[372] Baudouin IV de Hainaut, v. p. 108, n. 11. Galbert lui donne avec raison l'épithète de puer. Gislebert (op. cit.) rapporte en effet qu'il était encore un petit enfant quand son père mourut, en 1120.

[373] Deut. 5, 9. Il faut remarquer que Galbert considère le meurtre de Charles le Bon comme le châtiment de la trahison de Robert le Frison. On trouve identiquement la même manière de voir dans Herman de Tournai, loc. cit., pp. 280, 289.

[374] Robert II, dit de Jérusalem, comte de 1093 à 1111.

[375] Baudouin VII, dit Hapkin ou ù la hache, comte de 1111 à 1119.

[376] C'est-à-dire à S. Donatien où eut lieu, d'après Galbert (§ 69), le serment fait par Robert le Frison à son frère de respecter les droits de ses neveux.

[377] L'auteur fait ici allusion au supplice des meurtriers de Charles qui furent précipités du haut d'une tour (§ 81). Il laisse entendre, en outre, que les traîtres qui voulurent mettre à mort Robert le Frison étaient les ancêtres de ceux qui assassinèrent Charles.

[378] On ne trouve pas mention de ce personnage dans les chartes. Le premier châtelain de Bruges que l'on connaisse est un certain Robert cité en 1046. (Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de Flandre, IV, p. 164.)

[379] C'est-à-dire la Colombe, en flamand : duif.

[380] Les Bollandistes croient que cette expédition dut avoir lieu pendant la guerre de Baudouin de Lille et de Godefroi de Lotharingie contre l'empereur Henri III, 1047-1049.

[381] C'est-à-dire l'office de châtelain.

[382] Erembald est cité comme châtelain de Bruges en 1067, (Miraeus-Foppens, op. cit., I, p. 513 et en 1089, Ibid., III, p. 567). Hariulf, Vita Arnulphi, Mon. Germ. hist., Script., XV, p. 890, parle aussi de ce personnage qu'il appelle Eremboldus pretor. L'histoire de l'assassinat de Boldram par Erembald est fort sujette à caution. Galbert peut l'avoir empruntée à un chant populaire historique. Sur l'existence de ces chants en Flandre au xiie siècle, v. un passage très curieux de Lambert de Waterloos, Annales Cameracenses, Mon. Germ. hut., Script., XVI, p. 512. Cf. aussi Henning, Niebelungenstudien, p. 19 sqq.

[383] On trouve ce personnage cité dans des chartes de 1109 (Miraeus-Foppens, op. cit., III, p. 31 ; 1115 Ibid., III, p. 30) et de 1112-1119 (Cartul. de S. Bavon, n° 18, p. 25). En se reportant au § 55, on voit que Lambert Nappin et Lambert de Reddenburg sont une seule et même personne.

[384] Robert qui succéda à son père Erembald comme châtelain de Bruges, est cité par des chartes de 1101 (Miraeus-Foppens, op. cit., II, p. 1149) 1105 (Ibid., I, p. 273) et 1109 (Ibid., III, p. 31).

[385] Walter est déjà mentionné comme châtelain de Bruges, en 1101 (Rymer, Foedera, I, n° 1), c'est-à-dire du vivant de son père Robert. On le trouve, en outre, cité dans des chartes de 1113 (Duchesne, Histoire généalog. de la maison de Guines, Pr. p. 67) et de 1115 (Miraeus-Foppens, op. cit., III, p. 30). II dut mourir en 1115, puisque Hacket apparaît dès cette année comme châtelain.

[386] Exode, 10, 5. Dans l'Exode, chap. xxxiv, c'est Moïse qui s'adressant à Dieu, lui rappelle ses propres paroles, et lui dit: « Seigneur mon Dieu, qui rendez l'iniquité des pères aux enfants et aux petits enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. »

[387] Ninove, sur la Dendre, à 42 km S.-E. de Gand.

[388] Cf. Walter, § 46, et Suger (éd. Molinier), p. 112.

[389] Robert est maintenant le chef des défenseurs de la tour, tous ses parents, Bertulf, Borsiard (Bouchard), etc., s'étant successivement enfuis.

[390] Il semble, d'après ce passage, que l'escalier de la tour était construit à l'extérieur. L'auteur anonyme du récit du meurtre de Charles dit d'ailleurs, § 9 : illo autem tempore gradus altissimi, ex lignis et lapidibus exstructi, a camera comitis ad ecclesiam in summitate aeris pendebant.

[391] On rencontre souvent ce mot. et la classe d'hommes qu'il désigne dans les historiens et les monuments du xiie siècle; mais son origine demeure incertaine, et il est difficile d'en déterminer le sens avec précision. Sous Louis-le-Jeune, et surtout sous Philippe-Auguste, les cotereaux sont le plus souvent assimilés aux routiers, aventuriers, brigands, pillards, qui se formaient en bandes, et tantôt s'engageaient à la solde de quelque grand seigneur, tantôt erraient dans le pays, volant, brûlant et ravageant pour leur compte, à la faveur du désordre universel. Leur plus fameuse apparition eut lieu en 1183; et le 20 juillet de cette année, l'association des capuchons ou pacificateurs, qui s'était formée pour s'opposer à leurs dévastations, leur livra bataille près de Châteaudun, et en tua plus de sept mille: « En cette année, dit un chroniqueur du temps, furent occis en la contrée de Bourge en Berri sept mile hommes et plus, apte pelés cotereaux, que aulcuns gens appellent brigands. Tels gens comme cotereaux, brigands, gens de compagnies, pillards, robbeurs, larrons, c'est tout un; et sont gens infâmes et dissolus et excommuniés. Ils ardoient les monastères et les églises où le peuple se retraioit, et tourmentaient les prestres et les religieux, les appelaient cantatours par dérision, et leur disaient, quand ils les battaient: cantalours, cantés. » (Glossaire de Ducange, au mot coterelli ). Quant à leur nom, selon les uns il vient de ce qu'ils étaient armés de couteaux, et ce sont les mêmes qu'on trouve désignés, en 1152, sous le nom de cultellarii, dans les statuts des comtes de Toulouse; selon d'autres, ce furent d'abord de pauvres paysans que la misère et l'oppression réduisirent à abandonner leurs chaumières, cota (du mot allemand koth, cabane, mauvaise petite maison, qui se retrouve dans toutes les langues germaniques, en anglais, par exemple, cottage, cottager, à se réunir en bandes et à devenir des brigands Cette dernière étymologie me paraît beaucoup plus probable. Dans les chartes antérieures au xiie siècle, on trouve souvent le mot coterelli, cotarelli pour designer, non des brigands, niai» une certaine classe de paysans serfs ou à demi serfs. (Voyez à ce mot le Glossaire de Ducange), et rien n'est plus naturel que de rapporter à ceux-là l'origine des brigands dits cotereaux. Le Benkin, dont il est ici question, était probablement un de ces cotereaux devenus brigands. (Guizot)

[392] Sur ce personnage, v. § 36, 75.

[393] L'île de Wulpen, en Zélande.

[394] Le coctum vinum (vin cuit) est mentionné dans le Capitulare de Villis, 34, 62.

[395] Voy. § 55.

[396] Il s'agit du tombeau construit par Bertulphe, v. p. 40, n. 2.

[397] Cf. § 23.

[398] Simon, évêque de Noyon-Tournai, 1123-1148.

[399] Parmi ces trois abbés se trouvaient Absalon, abbé de S. Amand (Walter, § 47) et Herman de Tournai qui nous a conservé, dans son Historia restaurationis monasterii S. Martini Tornacensis, Mon. Germ. hist., Script., XIV, p. 288, un récit de la translation qui concorde parfaitement avec celui de Galbert.

[400] Staden, sur la route de Bruges à Ypres, à 22 km N. de cette ville.

[401] Roger est cité comme prévôt de S. Donatien et chancelier de Flandre, par de nombreuses chartes de 1127 à 1156.

[402] Sur le siège d'Ypres et la capture de Guillaume, voir le récit plus détaillé de Walter, §§ 48, 49. Suger (éd. Molinier), p. 114, ne dit pas que ce fut grâce à la trahison que le roi s'empara de la ville.

[403] C'est-à-dire le lignage de Bertulphe qui était originaire de Furnes,