Ermold le Noir

GALBERT, SYNDIC DE BRUGES.

 

VIE DE CHARLES-LE-BON COMTE DE FLANDRE IX-XII

chapitre V-VIII -  chapitres XIII-XVI

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

VIE

DE CHARLES-LE-BON

COMTE DE FLANDRE,

Par GALBERT,

SYNDIC DE BRUGES.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPUT IX. Colloquia inter partes de compositione irrita. Interceptum castrum. Fuga obsessorum in templum.

Tunc tandem reminisci poterant proverbii sui: « Si interfecerimus Carolum, quis vindicaturus veniet illum? » Et vere infiniti erant, et eorum ad vindicandum venientium incertus hominum praeter Deum numerus erat, et ideo, quis, nomen interrogativum et infinitum in proverbio eorum vim rectam et plenam obtinuit. Et sciendum quia milites illi strenui intus quidem cum reis fuere, quibus semper animus exeundi vel extra a muro cadendi et labendi erat promptior, si forte locum habuissent; eo quod communiter sub nota traditorum ascriberentur, quicunque obsessi sunt cum reis. Quo rescito principes obsidionis, collectis consiliariis et optimatibus majori prudentiae, accesserunt ad muros, et usi sunt colloquio cum omnibus intro obsessis. Jusserunt igitur sibi ad spectaculum murorum evocari illos obsessos qui rei non fuerant, et obtulerunt eis licentiam et potestatem, si vellent, exeundi ab obsessis, salva vita et membris eorum, quorum quidem aperta foret innocentia. Caeterum praeter reos, si aliqui exire vellent et probare innocentiam suam secundum judicium principum, eadem libertate exirent. Reis vero nulla dispensatione subveniretur, qui tantum facinus, et ante hoc inauditum perfecerant crimen, imo inaudito plecterentur exterminio, et ante hoc inaudita moriendi acerbitate. Igitur secundum edictum et pactum hujusmodi exierunt perplures, quia eorum erat aperta innocentia, aut parati fuerunt, quibus minus credebatur, probare innocentiam.

38. Tandem praepositus vultu tristiore et omisso majestatis suae rigore et superbia, mente consternatus accessit ad colloquium, et frater ejus castellanus Haket usi sunt humili ratione in verbis hujusmodi. Responsalis quidem praepositi et omnium obsessorum erat castellanus Haket, qui solus pro omnibus loquebatur, et respondit ita principibus: « Domini et amici nostri, qui nostri miserentur, si aliter nobis accidisset aliquo vestigio dilectionis antiquae, debent pietatis officia erga nos exhibere, quantum poterunt, salvo honore suo et facultate. Rogamus ergo vos et obsecramus, principes terrae hujus, et mementote quantae dilectionis bona consecuti fueritis a nobis: miseremini nostri, qui mortem domini comitis vobiscum conquerimur, deflemus, reos damnamus, et prorsus expelleremus a nobis, nisi quod nostri sanguinis propinquitatem inviti quidem servamus in ipsis. Tamen obsecramus potentiam vestram, audite nos super nepotes nostros, quos reos dicitis: ut liceat eis per vos exeundi obtinere libertatem jam a castro, et deinde, instituta eis poena pro tam immani facinore ab episcopo et magistratibus, abeant in exsilium perpetuum, ut sic quoquo modo in cilicio et poenitentia Deo mereantur reconciliari, quem graviter offenderunt. Nos vero, ego et praepositus, et Robertus puer, cum hominibus nostris parati sumus secundum universi generis judicium satisfacere omnibus, quod innocentes sumus ab opere et consensu traditionis, et super hoc innocentiam nostram probare omnimodo parati sumus, si quis sub coelo hominum dignetur suscipere probationis nostrae argumenta. Dominus meus praepositus coram universo clero suae innocentiae probationem quantumcunque gravem se facturum offert, eo quod conscientiam suam mundam testetur. Requirimus iterum a vobis ut salva vita et membris suis permittatis nepotibus reis et in traditione notatis habere in exsilium eundi libertatem, et nobis verae probationis sententia purgari, militibus secundum jus saeculare, clericis secundum scripta divina examinari liceat. Quod si fieri abominaveritis, volumus melius sic obsessi simul cum reis vivere, quam ad vos exire et turpiter mori. »

Cumque complesset orationem castellanus Haket, exorsus est quidam militum obsidionis, nomine Walterus, respondere praedictis: « Nullius beneficii memores esse vestri, nulliusque dilectionis antiquae vestigia jure observare deinceps debemus, qui dominum comitem traditum, a nobis sicut dignum fuit tumulandum et deflendum, violenter seclusistis, simulque cum reis participastis thesaurum regni, et regalem aulam ipsius injuste possidetis, impiissimi traditores domini vestri, ad quos amodo nihil pertinet de regno et comitatu. Omnia enim tam vitam propriam quam rem extrinsecam injuste possidetis, quoniam quidem sine fide, sine lege vos fecistis; et idcirco omnes Christiani nominis professores contra vos armastis, quoniam principem terrae hujus pro justitia Dei et hominum tradidistis in sacro Quadragenario, in sacro loco, in sacris orationibus Deo prostratum. Itaque deinceps fidem et hominia, quae hactenus vobis servavimus, exfestucamus, damnamus, abjicimus. » Aderat huic collocutioni totius obsidionis multitudo, qui statim finita responsione ista, arreptis festucis exfestucaverunt illorum obsessorum hominium, fidem et securitatem, et separati sunt ab invicem colloquentes sibi animo irato et obstinato, utrobique hinc ad expugnandum, illinc ad resistendum.

39. Eodem die ab armigeris abbatissae Auriniacensis coenobii audivimus eventum Isaac, qui eadem nocte qua fugerat, cum se credidisset venisse Gandavum, venerat juxta Ipram. Fugit ergo inde usque in Steenvordam villam Widonis generi sui, ubi accepto consilio, nocte Tervanniam descendit, et latenter et furtim monachicum habitum assumpsit. Caeterum rumor et requirentia universorum persequebatur fugientem, ut nullatenus lateret, quin statim veritatem rescirent. Igitur advocati Tervanniae filius, cum Isaac resciret, irruit in claustrum fratrum, et reperit in cuculla latentem in ecclesia, et quasi psalmos ruminantem. Cumque captum eduxisset Isaac, virgis et vinculis coactum et flagellatum constrinxit; et ita extorsit ab eo, ut reos in comitis traditione proderet. Et respondit confitens de se, et aliis nominatim reis, superaddens plures fuisse, qui conscii sceleris et administratores fuissent reorum, tradentium actualiter comitem, scilicet gladio materiali. Subjunxit quoque de conjuratione proditionis suae cum Bosiardo et Willelmo ex Wervi, Ingranno de Esna et Roberto Puero, Wlfrico fratre praepositi et paucis simul annumeratis homicidis pessimis. Et retulerunt aliqui dixisse Isaac, in suffossione unius quercus in pomerio, domui suae adjuncto, pecuniam radicitus abscondisse, quam milites loci nostri perscrutando et circumquaque fodiendo usque in viscera terrae ibant frustrati.

40. Quinto decimo die ante Kalendas Aprilis, sexta feria, adductae sunt scalae adversus muros et impetebant utrobique sese sagittis et lapidibus. Illi vero qui scalas adduxere, clypeis defensi et loricas induti progrediebantur. Multi equidem consequebantur ad spectandum, quomodo erigerentur ad muros scalae, eo quod ex viredine et humiditate graves essent, et ponderis magni, in altitudinem habentes circa mensuras sexaginta pedum hominis, et in latitudinem pedum duodecim scala inferior, et scala superior admodum strictior, sed longior parumper exstitit. Cumque trahebantur scalae, juvabat manus, vox et clamor trahentium, et resonabant clamores in aere altiori. Tunc Gendenses armata manu protegebant illos clypeis qui scalas traherent. Nam audito et viso tractu, obsessi super muros ascenderunt, et ad propugnacula prodibant, obruentes lapidum infinitos jactus et sagittarum densitatem contra scalarum attrectatores. Caeterum animosi juvenes et audaces, appositis parvulis scalis, quas decem homines solebant ferre, volentes praevenire insultum majorum scalarum, ascenderunt ad murum unus post alium; sed cum aliquis in summitatem ascensum et super murum intentaret, illi qui ab intus latitabant, insidiantes ascensoribus, hastis et conto et telis dejecerunt haerentem in scala, ita ut nullus tam audax, tam velox amplius foret, qui auderet ingredi ad obsessos per scalas minores. Interim murum perforare satagebant caementariorum malleis et universis ferramentis alii, et magnam partem muri avellentes frustrati recesserunt. Sed cum trahentium multitudo prope muros conscendisset, et acrius utrinque pugnaretur in obruendo moles lapidum ab intus, densae noctis tenebrae prohibebant utrosque a pugna, et multa laesione accepta Gendenses exspectabant diem crastinum, quando universa simul cum ipsis obsidio, violenter erectis majoribus scalis, ingrederentur ad obsessos.

41. Quarto decimo Kalendas Aprilis, Sabbato, cum lucescente mane obsessi in diversa vexati parte castri, post pugnas quotidianas membra dedissent quieti; et cum paulisper securiores forent, quod hesterno die egregie pugnassent contra forinsecos Gendenses (namque ea securitate vigiles murorum praeconato die introierant in domum comitis ad ignem tepefacere se propter asperitatem frigoris et ventorum, in vacuum relicta curte castri), cives nostri in meridionali parte, qua sanctorum reliquiae elatae fuerant, intro conscenderunt per subtiles scalas et latrices, quas solus homo ferret. Intus quippe sine sonitu et clamore sese collegerunt in magnas acies et praemunitas ad pugnandum. Statimque ordinabant minores inter se ituros ad portas majores, ut terrae et simul lapidum congeriem sustollerent a portis et introitum facerent extra consistentibus universis, qui hoc factum adhuc ignorabant. Portam quoque unam castri in parte occidentis repererant clausam firmiter clavis et sera ferrea, nullaque terrae et lapidum objectione obrutam; quam ideo liberam observaverant, ut per illam reciperent et emitterent quos vellent traditores illi. Quam statim ipso accessu gladiis et securibus nostri Burgenses aperuerant, et, circa concitato clamore et strepitu armorum, intrinsecus in tumultum et concursum conturbaverunt exercitum in circuitu castri. Igitur irruerat gravissima obsidionis manus intra castra; alii ut pugnarent; alii ut raperent quaecunque infra reperi rent; alii ut intra ecclesiam ingressi corpus B. comitis Caroli obtinentes Gandavum transferrent.

Tunc traditores illi, qui in domo comitis gravi sopore soluti jacebant, terrore et clamore infinito exspergefacti, ignari rerum eventus, discurrebant visum quidnam clamorum causa foret. Et cum rerum pericula sibi imminere cognovissent, prosilientes ad arma instabant prae foribus exspectantes congressum. Quidam ex ipsis in ingressu civium nostrorum inter castrum intercepti sunt ad unam portarum, milites quidem plures quibus custodia earumdem portarum deputata fuerat in parte orientis, qui cum ingressis civibus tumultum subeuntes, cum nihil ulterius possent, sese reddiderunt misericordiae et pietati captivantium. Quidam vero eorum diffidentes vitae suae, si a civibus caperentur, a muris dilapsi sunt, unus quorum in labendo praecipitatus Giselbertus miles expiravit. Quem cum mulierculae traxissent in domum, et exsequias sibi praepararent, castellanus Theodoricus et sui rescitum mortuum illum caudae equi copulatum, per omnes plateas suburbii tractum, tandem in cloacarium in medio fori projectum deturbavit. Igitur cum cives intellexissent illos velle resistere prae foribus in domo comitis, conscensis gradibus, quibus itum est ad easdem fores, securibus et gladiis detruncabant januas, et introgressi ad obsessos, fugabant eos per mediam domum eamdem usque ad transitum, quo transire consueverat comes de domo sua in ecclesiam B. Donatiani. In hoc ergo transitu, qui arcuatus erat et ex lapidibus constructus, congressus maximus fuit; ubi cives cominus gladiis tantummodo pugnabant, eo quod obsessi ulterius fugere aspernarentur. Satis vires et animos suos tentantes, utrinque stabant immobiles, sicut ipse murus; donec collecta manu cives non pugnando, sed ruendo in obsessos, in fugam converterent ipsos, scilicet Borsiardum, qui immanis et iracundus, ferox et imperterritus, robore corporeo validior, restitit civibus semper in faciem, multos vulnerans, sternens, et ictu malleatorio gladii sui attonitos plurimos dejiciens. Simulque fugabant Robertum Puerum, in quem nemo manum mittere volebat, eo quod audissent de eo quod innocens traditionis diceretur; atque imo magis, quod omnibus in regno et ante traditionem et post dilectior permanserat, fugere ille nobilis neglexerat; sed rogatu amicorum secutus est fugientes, et nisi causa ipsius fuisset, ibidem Borsiardum et suos milites, simulque omnes reos traditionis comprehendissent. Cumque sese traditores infra templum recepissent, non ulterius persecuti sunt eos cives; sed ad praedam et spolia reversi sunt, discurrentes per domum comitis et domum praepositi et dormitorium fratrum et claustrum. Consimiliter fecerunt universi qui in obsidione aderant, sperantes thesaurum comitis se forte obtenturos, et supellectilem domorum infra muros positarum. Et quidem in domo comitis culcitras plures, tapeta, linteamina, scyphos, caldaria, catenas, ferrea claustra, vincula, compedes, nervos, boias, manicas, universae captivitatis adminicula ferrea, et fores ferreas thesauri comitis et plumbeos ductus aquarum, qui a tectis aquas deduxerant, diripiebant, sine aliqua culpa credentes se rapere potuisse. In domo praepositi etiam lectos, scrinia, sedilia, vestes, vasa et universam supellectilem ejus rapuerunt. In cellario tam comitis quam praepositi et fratrum quoque cellario, frumentorum et carnium et vini et cervisiorum copiam, quantam rapuerint in infinitum, relinquo. In dormitorio fratrum, quod vestibus pretiosis et charis stratum stabat, tam magnam rapinam exercuerunt, ut non cessarent a tempore ingressus in castrum usque in noctem ire et redire ad asportandum.

CAPUT X. Fuga praepositi. Obsidentium dissidia. Templum inferius captum. Turris ab obsessis detenta, cum solario templi.

42. Obsessis ergo nihil praeter solum templum relictum est, et absque eis quae in templo secum comportaverant victualibus, scilicet vino et carnibus, farina, caseis, leguminibus et caeteris necessariis vitae. Hic praetereundum non est qui erant capita inter obsessos, scilicet castellanus Haket, Borsiardus, Robertus Puer, Walterus filius Lamberti in Reddenburg, Wilfricus Cnop. Nam praepositus Bertulfus tertia nocte, id est nocte diei Jovis ante captionem castri, data pecunia Waltero butelgir usque ad quadringentas marcas de subtus lobium suum funibus appensus elapsus est solus, melius confidens illi Galtero quam ulli homini super terram, qui tamen ipsum transductum in desertum locum, scilicet Mor, solum reliquit expositum inimicis suis et derelictum fugae; cum tamen in loco illo sibi ignoto, nesciret quo fugeret, et quem fugeret. Igitur obsessi in templo conscensa turre molares lapides obruebant super vagantes in castris, et praedam universae supellectilis ferentibus gravem injecerunt casum, ubi plures obruti lethaliter perierunt. Sagittas statim direxerant contra fenestras turris victores castri, ut non posset in turri quisquam caput per fenestras emergere, cui non injicerentur mille sagittae, mille fundarum jactus, ita ut tota turris sagittis inhaerentibus hirsuta staret. Cumque nihil super hoc proficerent utrinque, obsessi flammas injecerant in tectum scholarum quod templo adjacuerat; per hoc volentes domum praepositi exurere, cui idem tectum vicinum fuit. At in illo facto frustrati, deorsum in pavimentum templi, et in choro, et in sanctuario interiore discursitantes, armati et praecauti sollicitabantur, ne auderet aliquis per fenestras introgredi ad ipsos aut per januas ecclesiae violenter irrumpere.

43. Summo igitur mane unus ex Gendensium turba juvenis per scalam ascendens ad capitalem sanctuarii ecclesiae fenestram, gladio et conto perfringens opus vitreum et ferreum illapsusque audaciter aperuit scrinium unum sanctuarii, ut praedam quaereret. Inclinus quoque revolvere coeperat, et manum hac et illac deducere, cum janua scrinii gravis, et in casum praeceps percuteret furem et praedonem illum, et rejecit a se emortuum. Sed idem mortuus plumarum congerie contectus, diu ibidem jacuerat; nam maximus plumarum cumulus in sanctuario jacebat. Interea dum diu a Gendensibus exspectaretur ille juvenis, et non rediret, volebant violenter conscendere per fenestram. Nam juvenem illum praemiserant velut audacissimum, per quem tentarent ingressum templi, et sic comitis corpus obtinere crediderant; contra quos nostri cives armis occurrebant, nec unquam perpessi sunt Gendenses vel etiam loqui coram se de auferendo comitis corpore. Valde et supra quam mihi credat aliquis, indignati sunt cives nostri, quod aliquis hominum a loco nostro corpus auferre moliretur. Contendentibus illis exerebant gladios ad invicem, et factus est tumultus et concursus universorum ad pugnam. Caeterum obsessi tunc quantum poterant, infestabant victores, quorum sapientiores audito tumultu, et de victoria et lite, scilicet quod Gendenses contenderent se jure corpus comitis secum apud Gandavum transferre debere, eo quod suis scalarum instrumentis perterruissent obsessos et coegissent eos fugere a castro; et quod nostri cives econtra assererent nihil valuisse instrumenta eorum, nihil aliud in obsidione fecisse quam furari, et sumptum gravem facere in loco nostro, dirimendo lites sedabant tumultum dicentes: Nolite contendere, sed potius simul exspectemus quoadusque Deus nobis et regno contradiderit comitem bonum et legitimum, cujus et principum regni et episcopi nostri et totius cleri consiliis de corpore fiat dispensatio.

Atque in hunc modum pacificati, instituerunt invasores templi viros armatos et audaces ad invasionem. Collecto ergo robore, impetuose introierunt et irruperunt ad januam templi versus claustrum, et fugaverunt obsessos a pavimentis inferius usque in solarium, in quo impie et fraudulenter tradiderant dignissimum terrae consulem, simulque cum domino suo servi arctati sunt, quanquam sine velle ipsorum cum domino suo consule clausi forent. Tunc tandem Gendenses in sanctuarium ingressi, requirebant juvenem illum, quem in mane praemiserant per capitalem sanctuarii fenestram, et repererunt in plumis conquassatum et mortuum quem alii mentiebantur occisum a Borsiardo, cum illaberetur incaute in templum. Neque enim describere locus est quantus jactus fuisset lapidum a solario super victores pavimentorum templi, et quot obruti, conquassati, telis et sagittis vulnerati; ita ut totus chorus templi plenus jaceret cumulo lapidum et nusquam pavimentum appareret. Parietes et vitreae fenestrae in circuitu, et status simul, et sedes fratrum dejectae sunt, et ita totum erat confusum et dirutum, ut nulla in templo facies sancta et integra maneret; sed turpi et informi deformitate horribilior staret quolibet carcere. Nam in solario obsessi praeparaverant sibi propugnacula ex scriniis et tabulis altarium, et formis, et scamnis et caetera suppellectile templi, et colligaverant ea funibus campanarum. Campanas quoque in frusta et plumbum, quo antiquitus contecta erat ecclesia, diviserunt, cum eo obruentes alios. Infra enim ecclesiam, scilicet in choro, pugnabatur acerrime; sed a turri et a januis turris tanta strages facta est, ut non sufficiat mihi describere neque percussorum et vulneratorum multitudinem prosequi.

44. Igitur domum comitis superiorem obtinuit Gervasius miles et camerarius atque consiliarius comitum regni cum fortitudine magna, et jussit affigi signa sua in summa arce domus. Namque ex invidia obsessorum hoc factum est qui statim primo die obsidionis, etiam in die qua dominum suum servi impii tradiderant, signa contra inimicos ferebant. Unde Willelmus ille Iprensis signa, quasi dominus et terrae consul, ferebat contra quosdam qui sibi redditus consulares solvere denegaverant, quia illum consulem fere aspernati sunt. Traditores quidem illi die primo obsidionis nihil humiliter agentes, quia principes regni sibi conscios in scelere suo et securos in eadem fide et amicitia crediderant cum ipsis, signa sua in suprema arce camerae comitis et in summitate turris ecclesiae, et in minoribus tribus, et in lobio praepositi, simul in exitu portarum superbe praefixerant; ut per hoc appareret ipsos fuisse dominos, qui exspectarent regni proceres, amicos et conscios suos, per quorum potentiam obsidionem destruerent, et inultum maneret quod consulem tradidissent. Desiderius, frater Isaac, obtinuit inferiorem domum comitis cum civibus nostris, et fixerat signum suum in lobio comitis majore. Quem cum transeuntem Robertus puer in castro vidisset a turri, improperabat taliter: « O Desideri, non es memor quod tu hactenus nobis consuluisti tradere dominum consulem; fidem super hoc et securitatem tradidisti, et nunc viso infortunio nostro gaudes et persequeris nos. O utinam liceret mihi exire! ad singulare bellum te evocarem! Deum testor quod tu magis sis traditor quam nos, eo quod olim dominum, modo nos tradidisti! Quod improperium non sine omnium nota tulit! »

45. In domo quoque praepositi nepotes Thancmari, quorum causa in parte traditio facta est, ut aiunt, praefixerant signa sua superbe et gloriose ac potenter. Quod valde aegre ferebant omnes, et cives nostri nimis indoluerant, eo quod praepositus et sui ante tempus traditionis viri essent religiosi, amicabiliter se habentes erga eos, et cum honore omnes tractassent in loco nostro et in regno commanentes. Hi ergo praedicti postquam obtinuissent domos et signa affixerant, quidquid intus repererant, quasi proprium possidebant. Intumuit ergo cor civium nostrorum contra nepotes Thancmari, et quaerebant occasionem pugnandi et interficiendi illos. Igitur ad vesperam Sabbati illius, cum frumenta et vinum quod obtinuerant in domo praepositi apud rus suum emitterent nepotes Thancmari, occurrerunt eis cives nostri in claustro et extractis gladiis vas vini truncabant, et concitatus est tumultus infinitus et clauserunt cives portas suburbii, ut nemo aufugeret nepotum illorum. At obsessi evocaverant cives, olim amicos suos, obsecrantes ut inimicos illos perderent, quorum causa gravissimum nefas perpetrassent. Nepotes igitur Thancmari in eadem domo praepositi resistere cum non potuissent civibus, quaerebant subterfugere. Thancmarus ipse fugiendo pervenerat ad exitum unius portae, et quia clausa fuit, cum quaereretur ab eo quid causae fuisset tanti tumultus, mentitus est congressum fieri inter obsessos ac obsidentes. Tandem latuit in domuncula una, quousque videret quid de nepotibus suis ageretur. Cumque cives per pontem Sancti Petri et per pontem castri armata manu transirent, obviam eis occurrit Walterus butelgir et caeteri principes obsidionis, conatu gravi compescentes tumultum. Tot equidem lanceati stabant in foro, ut crederet aliquis perficiem hastarum silvam fuisse densissimam. Nec mirum, cum universi totius regni eodem die, tum pro praeda, tum pro vindicta, tum magis pro auferendo consulis funere, tum pro admiratione omnium, quae ibidem fiebant, in suburbium confluxerant. Clamabant itaque omnes, Thancmarum et nepotes ejus jure suspendi debere, eo quod eorum causa comes occisus, et praepositus et ejus nepotes obsessi, et plures de ipsorum familia interfecti et turpissima morte damnati fuissent; ideoque non posse eos perpeti, ut parcerent eis, imo turpiori et magis crudeli nece damnarent, qui dominos suos, praepositum et fratres simulque ejus nepotes, potentiores et nobiliores in comitatu, fraude, seditione, coemptione facta, apud comitem deposuissent. Vix ergo turbatos cives principes cohibebant, quia castellanus Haket et Robertus puer cum amicis et propinquis ipsorum civium, in turri altiore stantes, annuebant brachiis et manibus, ut insultum facerent in nepotes Thancmari, qui ita arroganter in domum praepositi conscenderant, signa victricia affixerant, quasi suis viribus castrum expugnassent; cum eo tempore quo cives ingressi sunt violenter in castrum, nepotes Thancmari domi et in rure suo dormirent. Illa tandem conditione sedatus est tumultus, quatenus ipsa hora exirent domum, et signa quae affixerant, verecunde tollerent et discederent. At illi cum ductu principum periculoso sibi recesserunt inde, in tantum diffidentes civibus ut unusquisque nepotum Thancmari equo et suo secum ductore insidente abscederet: et sic relicta est domus sub tutela militum et civium nostri loci, et frumentum et vinum dispertitum est inter principes obsidionis et cives, quorum viribus victoria illo die consummata est.

Et tandem clausus ille dies sollicitos nimis reddidit super noctis subsequentis temporibus observandis, et in curte castri et in claustro fratrum, simulque in domo praepositi et refectorio atque fratrum dormitorio. Nam illo usi sunt consilio obsessi, ut claustri et domorum tecta circa templum flammis destruerent ne accessum aliquo modo ad ipsos obsidentes haberent. Inde stupefacti custodes noctis sollicitudine et metu pervigilabant. Saepe obsessi clanculo egressi nocturnis horis incusserunt timores custodibus. Caeterum in tam arcto loco turris templi, traditores vigiles suos omni nocte obsidionis tubis et buccinis resonare jusserant et cornu canere, adhuc evadere sperantes, eo quod principes regni per litteras in turrim sagitta transjectas, amicitiam et auxilium offerrent.

46. Praepositus vero conductorem habens fratrem Fulconis canonici Brudgensis, militem subdolum, ex praecepto Walteri butelgir, nocte praescripta diei Jovis pervectus est equo apud Kaihem villam ejusdem Walteri et Borsiardi. Cumque parum ibi delituisset, et accusatus fuisset, cum uno comite nocte Furnas ad uxorem suam fugit, et inde iterum, quia latere non poterat in nocte sancta Parasceve, transivit apud Warnestum, sicut audivimus eadem nocte, et fugam institit, et nudis pedibus poenam peccatorum suorum sponte perpessus ibat, ut tanto peccatori Deus indulgeret, quod contra consulem pium deliquerat. Satisque probabile fuit quia postea statim cum captus fuisset, pedum ipsius plantae excorticatae apparuerunt, quia in itinere nocturno ad lapides in tantum offenderat pedes, ut sanguis ex eis efflueret. Et vere gravissime vir iste dolebat, qui pridem omnibus imperitabat, divitiis et honore saeculi pollebat, et cum in voluptate floreret, punctum pulicis ut jaculum formidaret; ecce solus, et infra terminos suos exsul solus pererrabat. Revertamur ergo ab excursu isto ad vigilias noctis praefatae, in qua timores nocturnos cum ad invicem incuterent sibi tam obsidentes quam obsessi, pertaesi et fatigati utrinque diem, pro nocte transposuerant ad dormitandum.

CHAPITRE IX.

Vaines conférences entre les partis pour un arrangement. —Prise du château.

— Les assiégés se réfugient dans l'église.

Alors enfin ils pouvaient se rappeler ce qu'ils avaient dit: « Si nous tuons Charles, qui viendra le venger? » Il y en avait une infinité, et le nombre de ceux qui venaient le venger, ignoré des hommes, était connu de Dieu seul. Ainsi ce mot qui, interrogatif et indéterminé dans leur bouche, prit alors une signification directe et positive.[221]

Il faut savoir qu'il y avait dans le château, avec les coupables, de braves chevaliers qui eurent toujours un vif désir de sortir en tombant et se glissant hors des murs s'ils en trouvaient l'occasion, parce que tous ceux qui étaient assiégés avec les coupables étaient généralement notés de trahison. Les chefs du siège en étant informés, assemblèrent les conseillers et les grands de la plus haute sagesse, et, s'approchant des murs, entrèrent en pourparler avec les assiégés. Ils ordonnèrent d'appeler sur les murs ceux d'entre eux qui n'étaient pas coupables, et leur offrirent, s'ils voulaient, la permission et le pouvoir de sortir du château, assurant à ceux dont l'innocence serait évidente la vie et les membres saufs ; que si quelques-uns, excepté les coupables, voulaient sortir et prouver leur innocence selon le jugement des princes, ils jouiraient de la même liberté ; mais qu'on n'accorderait aucune grâce aux coupables qui avaient commis un crime si affreux et inouï jusques alors; qu'au contraire on les frapperait d'une extermination et d'une mort cruelle et également inouïes. D'après cette déclaration et ces conventions, il sortit un grand nombre d'hommes dont l'innocence était évidente, ou qui étaient préparés (mais on se fiait moins à ceux-là) à prouver leur innocence.

38. Enfin le prévôt, le visage triste, le cœur consterné, et déposant la rigueur de sa majesté et son orgueil, s'avança pour avoir une conférence, et lui et son, frère, le châtelain Haket, montrèrent leur humilité dans les paroles que nous allons rapporter. Le châtelain Haket était chargé de répondre pour le prévôt et tous les assiégés, et, seul au nom de tous, il parla ainsi aux princes: « Que nos seigneurs et amis, qui auront pitié de nous s'il leur reste quelque trace de leur ancienne affection pour nous, exercent envers nous des actes de miséricorde, autant qu'ils le pourront sans nuire à leur honneur et à leur puissance. Nous vous prions et supplions, princes de cette terre, de vous souvenir de l'amitié que vous avez obtenue de nous; ayez pitié de nous, qui plaignons et pleurons avec vous la mort du seigneur comte, et condamnons les coupables que nous chasserions entièrement de notre présence si, malgré nous, nous n'avions à conserver en eux notre famille.[222] Nous supplions votre puissance de nous entendre au sujet de nos neveux que vous dites coupables; qu'il leur soit permis de sortir du château, et ensuite l'évêque et les magistrats ayant réglé leur châtiment pour un si cruel forfait, qu'ils s'en aillent dans un exil perpétuel, afin qu'ainsi ils méritent d'une manière quelconque, sous le cilice et dans la pénitence, d'être réconciliés avec Dieu qu'ils ont si gravement offensé. Quant à nous, moi, le prévôt et Robert l’Enfant avec nos gens, nous sommes prêts, selon le jugement de toute la nation, à prouver que nous sommes innocents de la trahison, de fait comme d'intention, et à manifester de toute manière notre innocence en ce point, s'il est sous le ciel quelqu'un qui daigne recevoir nos preuves. Monseigneur le prévôt offre de faire, en présence du clergé, la preuve de son innocence, la plus forte qu'on voudra, parce qu'il atteste que sa conscience est pure. Nous vous demandons de nouveau qu'il soit permis à nos neveux,[223] coupables et accusés de trahison, de sortir la vie et les membres saufs, d'aller en exil, et à nous d'être jugés sur de bonnes preuves et examinés par les chevaliers selon le droit séculier, et par les clercs selon la divine écriture.[224] Si vous avez en horreur que cela se fasse, nous aimons mieux vivre ainsi assiégés avec les coupables, que d'aller vers vous et de mourir honteusement. »

Lorsque le châtelain Haket eut fini sa supplique, un des chevaliers assiégeants, nommé Gautier, s'éleva et répondit: « Nous ne devons désormais nous souvenir d'aucun bienfait de votre part, ni conserver aucune trace de notre ancienne amitié pour vous qui nous avez empêchés violemment d'ensevelir et de pleurer dignement le seigneur comte, vous qui avez partagé avec les coupables le trésor de l'État, et occupez indûment le palais du souverain; vous traîtres, impies envers votre seigneur, auxquels rien n'appartient du royaume et du comté; car vous possédez tout injustement, aussi bien votre propre vie que les biens extérieurs dont vous vous êtes emparés sans foi ni sans loi. Vous avez armé contre vous tous ceux qui professent le nom chrétien, en trahissant le prince de cette terre, mort pour la justice humaine et divine, tandis qu'il était prosterne devant Dieu dans le saint temps de carême, dans un saint lieu et dans une sainte prière. Ainsi donc, désormais, nous rompons, repoussons et abjurons la foi et hommage que nous vous avons gardés jusqu'à présent. »

Cette conférence avait lieu devant toute la multitude des assiégeants qui, aussitôt que cette réponse fut finie, prenant des brins de paille, les rompirent, renonçant à l'hommage, à la foi et aux serments qu'ils avaient prêtés aux assiégés. Des deux côtés, ceux qui avaient pris part au colloque[225] se séparèrent avec un esprit irrité et opiniâtre, les uns pour assaillir, les autres pour résister.

39. Ce même jour, nous apprîmes par les hommes d'armes de l'abbesse du couvent d'Aurigny l'aventure d'Isaac, qui, la nuit de sa fuite,[226] vint auprès d'Ypres, croyant arriver à Gand. Il s'enfuit de là à Steenvorde,[227] métairie de Gui son gendre,[228] et l'ayant consulté, pendant la nuit il alla à Thérouanne, et à la dérobée, il revêtit l'habit monastique. Mais la nouvelle de sa fuite était répandue partout et le rendait l'objet des recherches générales; en sorte qu'il ne pouvait se cacher nulle part qu'on n'en fût aussitôt instruit. C'est pourquoi Arnoul, fils d’un avocat de Thérouanne,[229] informé de la retraite d'Isaac, se précipita dans le cloître des frères de cette ville,[230] et le trouva la tête cachée dans un capuchon, dans l'église, et ayant l'air de méditer les psaumes. L'ayant emmené captif, il le força, en le frappant de verges et en le chargeant de fers, de lui déclarer le nom des coupables qui avaient trahi le comte. Isaac avoua ce qu'il avait fait ainsi que les autres coupables qu'il nomma; ajoutant que plusieurs avaient été complices du crime, et moteurs du complot, avaient dirigé ceux qui avaient matériellement tué le comte, il désigna, comme ayant trempé avec lui dans la perfide conjuration, Bouchard, Guillaume de Wervick, Enguerrand d'Esne, Robert l’Enfant, Wilfrid frère du prévôt, et quelques pervers homicides qu'il nomma en même temps. Quelques uns ont rapporté qu'Isaac dit que, dans le creux d'un chêne placé dans le verger adjacent à sa maison, il avait caché de l'argent bien avant dans la terre. Les chevaliers de notre ville allèrent le chercher et creusèrent partout jusque dans les entrailles de la terre, mais ce fut inutilement.

40. Le vendredi 18 mars, on dressa des échelles contre les murs, et de part et d'autre on s'assaillit à coups de flèches et de pierres. Ceux qui avaient planté les échelles s'avançaient protégés par leurs boucliers, et couverts de cuirasses; un grand nombre suivait pour voir de quelle manière on dresserait les échelles contre les murs; car, appesanties par la mousse et l'humidité, elles étaient très lourdes, ayant en hauteur environ soixante pieds d'hommes,[231] la largeur de l'échelle inférieure était de douze pieds, l'échelle supérieure était beaucoup plus étroite, mais aussi un peu plus longue. Pendant qu'on amenait les échelles, ceux qui les traînaient aidaient de la main et de la voix; les espaces de l'air retentissaient de cris et les habitants de Gand, armés, protégeaient de leurs boucliers ceux, qui portaient les échelles. Les assiégés entendant et voyant cette manœuvre montèrent sur les remparts, et, paraissant sur les fortifications, accablèrent ceux qui traînaient les échelles d'une grêle innombrable de pierres et de flèches. Cependant des jeunes gens pleins de courage et d'audace, ayant dressé de petites échelles, que dix hommes pouvaient porter, dans le dessein d'aller à l'assaut avant qu'on eût dressé les grandes échelles, montèrent sur le mur l'un après l'autre. Mais, lorsque l'un d'eux s'efforçait d'atteindre au haut du rempart, quelques uns des ennemis cachés en dedans pour tromper les assaillants renversaient avec des lances, des piques et des traits, celui qui paraissait le premier sur les échelles; en sorte qu'il n'y eut plus personne assez intrépide ni assez agile pour oser s'avancer vers les assiégés par ces petites échelles. Pendant ce temps, d'autres s'efforçaient de percer la muraille avec des marteaux de maçon, et toutes sortes d'instruments de fer, et en ayant enlevé une grande partie, ils se retirèrent pourtant sans avoir réussi. Comme la multitude qui traînait les échelles avait presque escaladé les murs, et que de part et d'autre on combattait avec plus d'ardeur, les assiégés accablant les assaillants d'énormes pierres, les épaisses ténèbres de la nuit vinrent séparer les combattants; et les gens de Gand, ayant éprouvé un grand échec, attendirent le lendemain où, tous les assiégeants se réunissant à eux, ils devaient dresser les grandes échelles et attaquer de vive force les assiégés.

41. Le samedi 19 mars, au point du jour, les assiégés pressés de différents côtés du château, après des combats renouvelés chaque jour, reposaient leurs membres fatigués; la valeur avec laquelle ils avaient combattu la veille contre les gens de Gand les rendait un peu plus tranquilles. Dans cette sécurité, les gardes des remparts étaient, à l'approche du jour, entrés dans la maison du comte pour se réchauffer auprès du feu à cause de la rigueur du froid, laissant vide la cour du château. Nos citoyens, au moyen d'échelles minces et légères, qu'un seul homme pouvait porter, montèrent par le côté méridional du château, d'où on avait enlevé les reliques des Saints. Là, sans bruit et sans pousser aucun cri, ils se réunirent en grands corps, se préparant au combat, et ils réglèrent aussitôt qu'un petit nombre d'entre eux iraient vers les grandes portes pour enlever la terre et les pierres qu'on y avait amassées, et introduire tous les assiégeants qui étaient dehors, et qui ignoraient encore ce qui se passait. Du côté de l'occident, ils avaient aussi trouvé une porte du château solidement fermée avec une clef et une serrure de fer, et qui n'était obstruée d'aucun amas de terre et de pierres. Les traîtres l'avaient laissée libre afin de pouvoir recevoir et faire sortir par là tous ceux qu'ils voulaient; afin de s'en procurer l'entrée, nos citoyens l'ouvrirent aussitôt à coups d'épée et de hache, les clameurs et le bruit d'armes qui se faisaient autour de cette porte mirent, en mouvement l'armée qui entourait le château, et elle s'y précipita en tumulte. Une troupe très considérable des assiégeants fondit dans le château les uns pour combattre, les autres pour piller tout ce qu'ils y trouveraient ; d'autres pour entrer dans l'église et, s'emparant du corps du comte Charles, le transporter à Gand.

Alors les traîtres qui étaient plongés dans un profond sommeil dans la maison du comte, réveillés par la terreur et les cris qui s'élevaient de tous côtés, et ignorant ce qui se passait, coururent pour voir la cause de tout ce bruit. Lorsqu'ils s'aperçurent des dangers dont ils étaient menacés, se précipitant sur leurs armes, ils se tinrent prêts devant les portes, attendant qu'on en vînt aux mains. Quelques-uns d'entre eux, pendant que nos citoyens entraient, furent pris dans le château à l'une des portes. Plusieurs chevaliers à qui avait été confiée la garde de ces mêmes portes, du côté de l'occident, s'exposèrent au-devant de la multitude de nos citoyens qui entraient, et ne pouvant rien de plus, ils se rendirent à la merci et compassion des vainqueurs. Quelques-uns craignant pour leur vie s'ils tombaient entre les mains des citoyens, se laissèrent glisser du haut des murs, et l'un d'eux, le chevalier Giselbert, mourut dans sa chute ; des femmes l'ayant traîné dans une maison pour apprêter ses funérailles, le châtelain Thierri[232] et les siens attachèrent ce mort à la queue d'un cheval, et le traînèrent par tous les quartiers de la ville; enfin ils le jetèrent dans un égout au milieu de la place publique. Les citoyens, voyant que les assiégés voulaient faire résistance devant les portes de la maison du comte, montèrent les degrés par où on parvenait à ces portes, les mirent en pièces à coups d'épée et de hache, et arrivés ainsi vers les assiégés, les poursuivirent de chambre en chambre jusqu'au passage par lequel le comte avait coutume de se rendre de sa maison à l'église de Saint-Donatien.[233] Dans ce passage construit en pierres et en forme de voûte, eut lieu un combat très ardent: nos citoyens y combattirent de près, avec l'épée seulement, les assiégés dédaignant de fuir davantage. Eprouvant leur force et leur courage, les uns et les autres restèrent immobiles comme le mur même, jusqu’à ce que la foule des assiégeants grossissant toujours, nos citoyens contraignirent les assiégés de fuir, non en les combattant, mais en se ruant sur eux ; ils entraînèrent dans leur fuite Bouchard, ce guerrier farouche, furieux, féroce, et intrépide, qui, doué d'une force prodigieuse, fit toujours face aux citoyens, dont il blessa et renversa un grand nombre, abattant d'un coup et assommant de son épée plusieurs guerriers épouvantés. Les nôtres mirent aussi en fuite Robert l’Enfant, sur lequel personne ne voulait mettre la main, parce qu'on le disait innocent de la trahison, et qu'il était chéri de tous dans le royaume, avant et même après le crime. Ce noble jeune homme refusait de fuir; mais à la prière de ses amis il suivit les fuyards, et sans lui on se fût emparé en cet endroit de Bouchard, de ses chevaliers et de tous les coupables de la trahison. Les traîtres s'étant réfugiés dans l'église, les citoyens ne les poursuivirent pas plus loin, mais retournèrent au butin et au pillage, courant çà et là dans la maison du comte, celle du prévôt, le dortoir et le cloître des frères. Tous les assiégeants en firent autant, espérant s'emparer du trésor du comte, et des meubles des maisons situées dans l'enceinte du château. Ils enlevèrent dans la maison du comte plusieurs matelas, des tapis, du linge, des coupes, des chaudrons, des chaînes, des barres de fer, des liens, des cordes à boyau, des carcans, des brassards et tous les objets en fer qui servent aux prisons, les portes de fer du trésor du comte, les conduits en plomb dans lesquels coulait l'eau des toits, et ils enlevèrent toutes ces choses, croyant qu'ils pouvaient le faire sans commettre aucune faute. Dans la maison du prévôt ils emportèrent les lits, les coffres, les sièges, les habits, les vases et tout le mobilier. Je ne parlerai pas de la quantité infinie de froment, de viande, de vin et de bière qu'ils pillèrent dans le cellier du comte, celui du prévôt et celui des frères. Dans le dortoir des frères qui était plein d'habits chers et précieux, ils firent un si grand butin qu'ils ne cessèrent, depuis qu'ils entrèrent dans le château jusqu'à la nuit, d’aller et de revenir pour les transporter.

CHAPITRE X.

Fuite du prévôt. — Dissensions des assiégeants. — Ils occupent la partie inférieure de l'église. — Les assiégés conservent la tour et la tribune.

42. Il ne resta donc aux assiégés que l'église et les vivres qu'ils y avaient apportés avec eux, à savoir, du vin, des viandes, de la venaison, des fromages, des légumes, et toutes les autres choses nécessaires à la vie. Nous ne devons pas passer sous silence les chefs des assiégés, à savoir, le châtelain Haket, Bouchard, Robert l’Enfant, Gautier, fils de Lambert de Redenbourg, et Wilfrid Knop; car le prévôt Bertulphe, la troisième nuit, c'est-à-dire la nuit du jeudi avant la prise du château,[234] ayant donné de l'argent à Gautier le bouteiller jusqu'à la somme de quatre cents marcs, se suspendit à une corde, et se laissa glisser tout seul dessous la galerie, ayant plus de confiance en ce Gautier qu'en aucun homme du monde; cependant après l'avoir conduit dans un endroit désert, à Moer,[235] Gautier le laissa exposé à ses ennemis, et réduit à fuir, ne sachant où se réfugier dans ce lieu qui lui était inconnu.

Les assiégés réfugiés dans l'église, et montés dans la tour, lançaient des pierres sur la foule qui courait çà et là dans le château, et firent éprouver de funestes, accidents à ceux qui emportaient le butin et les meubles, car plusieurs périrent écrasés. Les vainqueurs du château dirigèrent aussitôt leurs flèches contre les fenêtres de la tour ; en sorte qu'aucune tête ne pouvait paraître sans devenir le but de mille traits, de mille coups de fronde, et que toute la tour était hérissée de flèches qui tenaient après. Comme départ et d'autre cela ne menait à rien, les assiégés jetèrent des flammes sur le toit de la tribune des chantres qui touchait à l'église, dans l'intention de brûler la maison du prévôt, voisine du même toit; mais ils ne réussirent pas dans ce projet, et courant çà et là dans la nef, le chœur et le sanctuaire intérieur, armés et sur leurs gardes, ils étaient tourmentés de la crainte que quelqu'un n'osât entrer par les fenêtres, ou fondre avec violence par les portes de l'église.

43. Dès le grand matin, un jeune homme de la troupe des gens de Gand, montant par une échelle à la principale fenêtre du sanctuaire de l'église, et brisant avec son épée et sa lance les vitraux et les ferrures qui la fermaient, il descendit hardiment, et ouvrit un coffre du sanctuaire pour y chercher du butin. S'étant penché, il commençait à fouiller et à fourrer sa main çà et là, lorsque le pesant couvercle du coffre, retombant rapidement, frappa ce voleur, ce pillard, et le renversa mort. Ce mort, couvert par un amas de plumes, resta longtemps étendu dans cet endroit, car il y avait dans le sanctuaire un très gros tas de plumes. Cependant, les gens de Gand ayant longtemps attendu ce jeune homme, et voyant qu'il ne revenait pas, voulurent monter violemment par la fenêtre, car ils l'avaient envoyé en avant comme le plus audacieux pour tenter l'entrée de l'église, et ils avaient cru s'emparer ainsi du corps du comte. Les citoyens s'avancèrent contre eux en armes, et ne souffrirent pas même que les gens de Gand parlassent en leur présence d'enlever le corps du comte.[236] Nos citoyens s'indignaient fortement, et plus qu'on ne pourrait croire, que quelques hommes tâchassent d'enlever le corps à notre ville. Au milieu de la dispute ils tirèrent leurs épées des deux côtés, il s'éleva un grand tumulte, et tout le monde courut au combat. Cependant les assiégés tourmentaient autant qu'ils pouvaient les vainqueurs; les plus sages des nôtres, à la nouvelle de la dispute, apprirent bientôt que les gens de Gand prétendaient que, par droit, ils devaient transporter avec eus à Gand le corps du comte, vu que, par leurs échelles, ils avaient effrayé les assiégés, et les avaient contraints à fuir du château, et aussi que nos citoyens affirmaient que leurs machines n'avaient servi à rien, qu'ils n'avaient fait au siège que piller et faire des frais considérables dans notre ville; ils terminèrent la querelle, et apaisèrent le tumulte en disant: « Ne vous querellez pas, mais attendons plutôt ensemble jusqu'à ce que Dieu ait livré, à nous et au royaume, le bon et légitime comte ; alors on disposera de son corps d'après la décision des princes du royaume, de notre évêque, et de tout le clergé. »

Ainsi pacifiés, ils firent marcher contre l'église des hommes armés et audacieux à l'attaque. Ceux-ci ramassant toute leur vigueur, se précipitèrent avec; impétuosité, et forcèrent la porte de l'église du côté du cloître ; ils poursuivirent les assiégés depuis le bas de la nef jusque dans la tribune, dans laquelle ils avaient mis à mort, avec impiété et perfidie, le plus digne comte de la terre. Ainsi les serviteurs se trouvaient resserrés autour de leur maître, quoique ce fût bien contre leur vouloir qu'ils étaient ainsi renfermés avec le seigneur comte; alors enfin, les gens de Gand étant entrés dans le sanctuaire, cherchèrent le jeune homme qu'ils avaient envoyé en avant le matin par la fenêtre principale, et le trouvèrent sous les plumes brisé et mort. Quelques-uns disaient faussement qu'il avait été tué par Bouchard, au moment où il descendait imprudemment dans l'église.[237] Ce n'est pas ici le lieu de raconter tout ce qu'on jeta de pierres du haut de la galerie sur les vainqueurs qui se trouvaient dans la nef du temple, et combien il y en eut d'écrasés, brisés, et blessés par les traits et les flèches ; en sorte que tout le chœur du temple était plein de monceaux de pierres, et que nulle part on n'apercevait le pavé. Les parois et les fenêtres vitrées, les stalles et les sièges des frères furent renversés, si bien que tout était en confusion et destruction, qu'il ne restait plus dans l'église aucune apparence d'ordre ni de sainteté, et qu'une horrible et honteuse difformité la rendait plus affreuse qu'une prison. Dans la tribune, les assiégés s'étaient fait des remparts avec des coffres, les tables des autels, les sièges et les autres meubles de l'église, et les avaient liés avec les cordes des cloches. Ils cassèrent en morceaux les cloches ainsi que le plomb dont l'église était anciennement couverte, pour en accabler leurs ennemis. Dans l'église, c'est-à-dire dans le chœur, on combattait avec l'ardeur la plus grande; et près de la tour et du haut des portes de la tour[238] on fit un si grand carnage, que je ne pourrais le décrire, ni exprimer la multitude de ceux qui furent frappés et blessés.

44. Le chevalier Gervais, camérier et conseiller des comtes du royaume, s'empara avec une grande valeur du faîte de la maison du comte, et ordonna d'y planter sa bannière ; ce qu'il fit par jalousie contre les assiégés, qui dès le premier jour du siège, et même le jour où des serviteurs impies mirent à mort leur maître, avaient levé la bannière contre leurs ennemis. De son côté Guillaume d'Ypres, comme seigneur et comte de la terre, levait bannière contre quelques tributaires qui avaient refusé de lui payer les impôts, et de le recevoir pour comte. Le premier jour du siège, les traîtres, ne faisant rien sans orgueil, parce qu'ils croyaient que les princes du royaume se rendraient complices de leur crime, et demeureraient avec eux dans la même intimité, foi et amitié, avaient superbement planté leurs bannières sur le haut de la maison du comte, de la tour de l'église, de trois autres tours plus petites, sur le portique du prévôt, ainsi que sur les portes du château, afin de faire voir par là qu'ils étaient les maîtres, et qu'ils attendaient les grands du royaume et leurs amis et alliés, pour écraser les forces des assiégés, et les empêcher de venger la mort du comte. Didier, frère d'Isaac, s'empara avec nos citoyens de la petite maison du comte, et planta sa bannière sur le plus haut portique. Robert l’Enfant, l'ayant vu du haut de la tour passer dans le château, lui adressa ces reproches: « O Didier, tu ne te souviens plus que jusqu'à présent tu nous as conseillé de trahir le seigneur comte; tu as trahi à ce sujet ta foi et ton serment ; et maintenant, à la vue de notre infortune, tu te réjouis et nous persécutes. Oh! plût à Dieu qu'il me fût permis de sortir! je t'appellerais en combat singulier. J'atteste Dieu que tu es un plus grand traître que nous, car tu as autrefois trahi le comte, et maintenant tu nous trahis. » Ces reproches adressés à Didier furent remarqués de tous.

Les neveux de Thancmar, qui avaient été en partie, dit-on, la cause du crime, avaient fixé avec orgueil, gloire et puissance, leur bannière sur la maison du prévôt. Tous avaient vu cela avec le plus grand déplaisir, et nos citoyens s'en affligeaient excessivement, parce qu'avant leur trahison, le prévôt et les siens étaient des hommes religieux, se conduisaient amicalement envers eux, et traitaient honnêtement tous ceux de notre ville et tous les habitants du royaume. Lesdits neveux de Thancmar, après s'être emparés des maisons, et y avoir planté leur bannière, s'étaient mis en possession, comme de leurs propres biens, de ce qu'ils y avaient trouvé. Le cœur de nos citoyens se souleva contre les neveux de Thancmar, et ils cherchèrent l'occasion de les combattre et de les tuer.

45. C'est pourquoi vers le soir du samedi, comme les neveux de Thancmar envoyaient à leur campagne le froment et le vin qu'ils avaient pris dans la maison du prévôt, nos citoyens s'avancèrent vers eux dans le cloître, et ayant tiré leurs épées, ils brisèrent le vase où était le vin. Il s'éleva alors un tumulte prodigieux, et les citoyens fermèrent les portes de la ville, afin qu'aucun de ces neveux ne s'échappât. Les assiégés, en effet, avaient appelé nos citoyens, autrefois leurs amis, pour les prier de détruire leurs ennemis, qui étaient la cause de l'horrible forfait qu'ils avaient commis. Les neveux de Thancmar n'ayant pu, dans la maison du prévôt, résister aux citoyens, cherchèrent à s'échapper. Thancmar, enfuyant, était parvenu à une des portes, et comme elle était fermée et qu'on lui demandait la cause d'un si grand tumulte, il dit faussement qu'un combat avait lieu entre les assiégeants et les assiégés. Enfin il se cacha dans une petite maison jusqu'à ce qu'il vît ce qu'on ferait de ses neveux. Comme les citoyens passaient à main armée par le pont de Saint-Pierre[239] et celui du château, Gautier le bouteiller et les autres chefs du siège vinrent à leur rencontre, et s'efforcèrent d'apaiser le tumulte. La place publique était couverte de tant de porte-lances, qu'on aurait cru voir une forêt épaisse. Cela n'est pas étonnant; car le même jour tous les gens du pays, soit pour le butin, soit pour la vengeance, soit plutôt pour emporter le corps du comte, ou par étonnement de tout ce qui se passait, étaient venus affluer dans la ville. Tout le monde criait que, de droit, les neveux de Thancmar devaient être pendus, parce que c’était à cause d'eux que le comte, avait été tué, le prévôt et ses neveux assiégés, et plusieurs de leur famille tués et condamnés à la mort la plus honteuse ; c'est pourquoi on ne pouvait souffrir qu'on les épargnât, et il fallait les condamner à la mort la plus ignominieuse et la plus cruelle, eux qui avaient discrédité auprès du comte par fraude, sédition et corruption par argent, leurs seigneurs, le prévôt, ses frères et ses neveux, plus puissants et plus nobles qu'eux dans le comté.[240]

Les princes pouvaient à peine arrêter la sédition de nos citoyens, parce que le châtelain Haket et Robert l’Enfant, avec les amis et les proches de ces mêmes citoyens, du haut de la tour, les excitaient:, des bras et des mains, à fondre sur les neveux de Thancmar, qui étaient ainsi montés arrogamment dans la maison du prévôt, et y avaient planté leur bannière victorieuse, comme s'ils avaient par leur courage pris le château d'assaut, tandis qu'au moment où nos citoyens y avaient pénétré par force, les neveux de Thancmar dormaient encore dans leur maison et dans leur métairie. Ce tumulte s'apaisa enfin, à condition que lesdits neveux sortiraient sur l'heure même de la maison, qu'ils ôteraient humblement la bannière et s'éloigneraient. Ils se retirèrent avec danger sous la conduite des princes, et se méfiaient tellement des citoyens qu'ils s'en allèrent ayant chacun son conducteur monté sur le même cheval. La maison fut laissée sous la garde des soldats et des citoyens de notre lieu, et on partagea le froment et le vin entre les chefs du siège et les citoyens, par la force desquels avait été remportée la victoire en ce jour.

Comme le jour finissait, on prit un grand soin de garder pendant la nuit la cour du château, le cloître des frères, la maison du prévôt, le réfectoire et le dortoir des frères; car les assiégés essayaient continuellement de détruire par les flammes les toits du cloître et des maisons situées autour de l'église, afin que les assiégeants n'eussent aucun moyen d'arriver jusqu'à eux. C'est pourquoi les gardes de nuit, effrayes, veillaient avec inquiétude et crainte. Souvent les assiégés, sortant secrètement, à des heures de la nuit, répandaient la crainte parmi les gardes. Les traîtres, dans l'espace si resserré de la tour de l'église, avaient ordonné à leurs gardes de sonner pendant toute la nuit des trompettes, des clairons et du cornet, espérant encore s'échapper, parce que les princes du royaume leur offraient, par des lettres jetées dans la tour au moyen d'une flèche, leur amitié et leur secours.

46. D'après l'ordre de Gautier le bouteiller, le prévôt, conduit par le frère de Foulques, chanoine de Bruges, chevalier perfide, arriva à cheval la nuit du jeudi[241] à Kaihem,[242] métairie de ce même Gautier et de Bouchard. S'y étant caché quelque temps, et ayant été découvert, il s'enfuit, sans autre escorte que la nuit, auprès de sa femme[243] à Furnes; et de là, comme il ne pouvait s'y cacher, dans la nuit du vendredi saint[244] il passa à Warneton.[245] La même nuit, comme nous l'avons appris, il continua à fuir, et il souffrit de son propre gré le châtiment de ses péchés, marchant nu-pieds afin que Dieu pardonnât à un si grand pécheur le crime qu'il avait commis sur le pieux comte. Cela est assez probable, car, lorsqu'il fut pris peu après, la plante de ses pieds parut écorchée, et, dans la route qu'il fit pendant la nuit, les pierres lui avaient tellement déchiré les pieds que le sang en coulait. Cet homme souffrit ainsi cruellement; lui qui auparavant commandait à tout le monde, abondait en richesses et en honneurs mondains, et, plongé dans les voluptés, craignait autant qu'un dard la piqûre d'une puce, voilà que seul il errait exilé dans son pays. Mais retournons de cette digression aux veilles de la nuit dont nous avons parlé, pendant lesquelles les gardes s'effrayaient mutuellement, tant les assiégeants que les assiégés. Ennuyés et fatigués, ils remplacèrent le sommeil de la nuit par celui du jour.

 

CAPUT XI. B. Carolo successor in comitatum Flandriae datus Guillelmus Northmannus: alii competitores. Ejus de corpore Gandavum transportando insidiae dispositae.

47. Tertio decimo Kalendas Aprilis Dominica in nocte Benedicti abbatis, ex Atrebato rex Franciae Lodewicus mandavit principibus et baronibus obsidionis praedictae salutem, fidem et auxilium, insuper omnem gratiam pro vindicando nepote suo et Flandriarum aequissimo consule Carolo, quem justius decuerat fuisse regem, quam pessimorum traditorum comitem: « Non habeo quidem ad vos ad praesens transeundi opportunitatem, eo quod festinantius cum paucis huc descenderem, auditum et scitum eventum rei et obsidionis. Non enim sapienter mihi agere visum est in manus traditorum terrae incidere; quoniam, sicut intelleximus, plures sunt adhuc qui super obsessos dolent, et eorum scelera defendunt, et ad eorum evasionem omni modo laborant. Igitur quia terra conturbata est et conjurationes jam factae sunt in personam Willelmi, ut violenter regnum obtineat, et contra eum omnes fere de civitatibus adjuraverint, se nullo modo Willelmum illum in comitem recepturos, eo quod spurius sit, natus scilicet ex nobili patre et matre ignobili, quae lanas carpere, dum viveret ipsa, non cessaret. Volo et praecipio vobis, sine dilatione coram me convenite et communi consilio eligite comitem utilem, quem vobis aequalem, et terrae et incolis praeesse consenseritis. Nec poterit diu terra sine consule fore, nisi cum graviore periculo quam modo immineat. »

Cumque perlectae sunt litterae coram universis, ecce dum nondum respondissent litteris regis, utrum irent an non, supervenit alius nuntius nepotis comitis Caroli, demandans principibus obsidionis salutem et naturalem erga omnes terrae inhabitatores dilectionis affectum: « Certum est vobis omnibus meae sorti et potestati regnum Flandriae post mortem domini mei consulis jure cognationis pertinere. Idcirco considerate et caute agere vos volo, super electionem meae personae, et praemonitos vos rogo ne me alienum a regno faciatis, qui jure et ex debito propinquitatis, si mihi remandaveritis, comes futurus, justus, pacificus, tractabilis, et utilitatis communis atque salutis provisor accurro. » Tunc principes simulque omnes qui audierant litteras ab Elsatan a nepote consulis transmissas, fictitias asserentes, nulla animadversione responsionis agebantur, eo quod respublica laboraret, et rex e vicino conventum acceleraret, neque sine longa opera pro eligendo nepote illo se tractare posse praeviderent.

Utillimum ergo praeanticipantes consilium, ex imperio regis praeparabant se ituros feria secunda et tertia. Postea tamen ex industria et consilio singulari, principes convocatis civibus, proruerunt in eadem Dominica ad arma et invaserunt obsessos in turri. Quodque ideo factum est ut perterritos obsessos magis exanimarent et pavidos redderent, quod in discessu subito ad regem a principibus facto, non auderent a turri exire vel aufugere. Congressus quidem gravis utrinque factus est, et adhuc obsessos latebat cur in Dominica insultum facerent in eos, cum omnes caeteras de praeterito tempore Dominicas in pace observassent. Exierunt igitur secunda, et tertia feria apud Atrebatum locutum regi, ordinatis illis qui turrim nocte ac die armati caute et fideliter, ne quis obsessorum subterfugeret, observarent.

48. Decimo Kalendas Aprilis feria quarta, Isaac captus est et suspensus liberator meus, finitis tribus hebdomadis ab occisione comitis, ante Annuntiationem S. Mariae et ante in Ramis palmarum Lambertus Archei a turri elapsus evasit, fugiens apud Michem villam navicula devectus. Hic de consilio Borsiardi fuit, et nequiter semper egit consiliando, agendo et ad omne nefas instigando dominos suos; idcirco odiosus erat omnibus qui in obsidione dolos illius audierant. Cumque a tempore obsidionis intra castrum clauderetur usque ad tempus quo fugam subiit, ad omne negotium quod intus agebatur strenuus erat, in sagittando peritissimus, in jaculando hastas et universa tela fortior, qui quidem stragem mortalem fecerat in hostes. Qui cum fugeret, a civibus requisitus est diluculo, et per totum illum quo fugerat diem. Nam, a turri cum se furaretur, exclamabat eis qui obsederant turrim Borsiardus, quando et ad quem locum suus consiliarius et tam familiaris fugisset. Tandem cives constipaverant villam in qua fugitivus ille latuit, et a latibulo extractum reduxeruut eum captivum, et suspendio in foro nostro illum perdidissent si eo tempore adfuissent primates obsidionis, qui in Atrebato regno consuluerunt. Cuidam tandem Gerberto civi nostro sub fidei securitate commendatus, cujus ille cognatus fuit, qui illum cautelae custodia in vinculis constrictum usque ad praesentiam primorum comitatus conservavit, ut illorum judicio constaret, quidquid fieri percenserent de illo.

49. Nono Kalendas Aprilis, feria quinta, Woltra cruval retulit nostratibus, regem Anglorum cum illo Iprensi Willelmo concordiam laudasse, pecuniam infinitam simul et milites trecentos praestitisse in auxilium ad obtinendum comitatum Flandriae. Quod cum falsum foret, tamen simulata fraude quasi credibile diffamavit. Nam vere constitit illum Willelmum Iprensem suscepisse de thesauro comitis Karoli Anglicae monetae quingentas libras per manus nepotum praepositi Bertolphi, qui impiissimi traditores sibi et regno praeferre conati sunt eumdem Willelmum; qui ab eis quidem pecuniam, consilium et auxilium obtinuerat, et quotidianis litteris missis in invicem et remissis, mutuas voluntates et conscientiarum secreta loquebantur. A rege ergo Anglorum mentitus est miles praefatus Willelmum suscepisse donaria pecuniarum, volens tegere traditiosam conscientiam Willelmi, qui vere a traditoribus submissam pecuniam acceperat, per quam solidarios compararet, et sic cum virtute cum comitatum obtinuisset, traditores suas voluntates consequenter per ipsum consummassent. Nullus vero primatum obtenturus in regno, voluit aliquid consilii vel internuntii traditorum aperte suscipere, eo quod statim sub nota traditionis conscriberetur. Ideo ille Willelmus tegebat conscientiam suam, et pecuniam a rege mentitus est sibi fuisse transmissam, quasi nihil commune haberet vel secreti cum traditoribus, qui tamen manifeste ante tempus obsidionis salutem et auxilium litteris signatis mandaverat praeposito et suis. Qua tempestate Giselbertus, nepos traditorum, castellanus Burgensis, qui sub nota traditionis erat, ad castellanum S. Audomari subterfugerat, offerens excusationem suam et innocentiam se paratum probare coram rege et patribus regni.

50. Octavo Kalendas Aprilis, feria sexta, Annuntiatio Domini, quo etiam die passus est Dominus, celebrata est Sabbato in Ramis palmarum, machinamento et dolis Gendensium actum est, ut per ducatum magni praeconis, et Ansboldi militis et civium quorumdam nostrorum assensum, simulque ex consensu traditorum, nocte hujus Sabbati transacta, introirent in castrum et corpus piissimi comitis per manus traditorum a fenestris solarii ejusdem Gendensis coenobii fratres susciperent, et manticis, et saccis collectum transferrent. Exspectaverant quidem monachi duo per totum illud tempus opportunitatem furandi corpus. Cum igitur armati circa turrim deambularent illi qui monachis ducatum praestiterant, vigiles perterriti cornua circumquaque personuerunt, et evocati cives et observatores turris irruerunt contra praeconem magnum, et Ansboldum militem, et suorum complices, fugantes illos et vulnerantes quosdam timore mortis nimis affectos. Pepigerant vero monachi coadjutoribus suis centum marchas argenti se daturos, si forte per illos glebam consulis obtinerent. Igitur rescito eo quod furtim et pretio aut quoquo modo alio monachi vellent corpus consulis auferre, cives praecauti cum vigilanti turba sollicitae magis sese observantiae dedere.

51. Sexto Kalendas Aprilis, Dominica in Ramis palmarum, convenerunt Burgenses nostri in agrum quod suburbio adjacet, intra septas villae, convocatis undecunque Flandrensibus circa nos, conjuraverunt simul super sanctorum reliquias, sic: « Ego, Folpertus judex, juro me talem electurum comitem terrae hujus qui utiliter recturus est regnum praedecessorum suorum comitum, jura potenter contra hostes patriae obtinere poterit: affectuosus et pius in pauperes, Deo devotus, semitam gradiens rectitudinis, et talis fuerit qui utilitati communiter patriae velit et possit prodesse. Consequenter ergo omnes meliores civium juraverunt: ex Isandica Alardus Scabinus cum sua potentia; ex Ostburg Hajolum cum illius loci potestatibus; ex Reddenburg Hugo Berlensis, et illius loci fortioribus; ex Lapscura, Ostkerca, Utkerca, Liswega, Slipen, Gistella, Oldenburg, Lichtervalda, Jadbeca, omnes fortiores et meliores simili sacramento juraverunt. » Eratque multitudo maxima conjurantium in idipsum.

52. Tertio Kalendas Aprilis, feria quarta in succinctione campanarum reversi sunt ex Atrebato principes nostri, qui ad regem exiverant pro consulendo regno et eligendo consule secundum consilium regis Ludewici Franciae imperatoris atque omnium baronum ipsius et terrae nostrae electionem, et juxta prudentem et patriae utilitati probabilem examinationem, cum tali relatu laeti et gaudentes, salutem et fidem ex parte regis et baronum denuntiantes nobis et omnibus terrae incolis atque illis praecipue, qui ad faciendam vindictam pro morte domini Caroli consulis assidua obsidione desudaverant: « Rex Franciae Ludovicus omnibus regni filiis bonis salutem et gratiam, et cum regali potentia in virtute Dei et fortitudine armorum, invictissimum suae praesentiae subsidium. Quia patriae ruinam simul cum comite tradito gravem praevidentes, indoluimus, severitatis rigore et inaudito ante hoc tempus supplicio vindictam acturi convenimus: et, ut deinceps terra suo consule noviter per nos electo reconcilietur et convaleat, quidquid in subsequenti litterarum serie audieritis, obedite et facite. » Igitur Walterus butelgir litteras protulit regis signatas coram universis civibus nostris, qui confluxerant simul in agrum praedictum, ad auscultandum regis mandatum: atque viva voce litteris testimonium confirmans ait: « Audite, o cives nostri, quid consilii et negotii apud regem et ejus barones actum sit et prudenti examinatum judicio. Principes Franciae et primi terrae Flandriarum, jussu et consilio regio, elegerunt vobis et terrae hujus consulem Willelmum puerum, natum ex Northmannia, nobilem quidem genere et hactenus inter vos ab infantulo educatum in puerum, et inde in juvenem fortem. Quem juxta omnem consuetudinem bonam consuescere liquet, et qualem vultis talem habiliter flectere poteritis ad omnes bonos mores mansuetum et docilem. Ego quidem elegi ipsum Robertus Bethuniae, Baldwinus ex Alst et Iwan frater ejus, castellanus ex Insulis et caeteri barones sublimaverunt illum in comitatu, fidem, securitatem et hominia ei fecimus secundum omnem modum praedecessorum suorum comitum Flandriae. Ipse etiam nos pro merito nostri laboris donavit terris et praediis traditorum, qui secundum principum omnium judicia proscriptione damnati sunt, nihilque ipsis rerum vel miserationis praeter gravissimam et inexcogitatam adhuc mortem relictum constat. Praecipio ergo et volo ac consulo absque dolo vobis suburbanis simul omnibus qui assistitis, ut suscipiatis noviter electum comitem Willelmum et a rege comitatu donatum, in dominum et consulem vobis. Caeterum et si quid est quod suae potestatis jure donari poterit, sicut teloneum et census terrae, libenter vobis condonari teloneum volentibus simul et censum mansionum vestrarum infra suburbium, meipso denuntiante ex parte regis et comitis novi, condonabit absque dolo et malo ingenio. » Auditis ergo litteris, et voce litterarum latoris, cives procrastinaverunt responsum de receptione seu electione novi consulis concedenda sibi, ut accitis Flandrensibus cum quibus eligendi sacramenta constituerant simul aut concessionem facerent aut legationis regiae litteras refutarent, et quia tenuerant diem sermonum longis protractibus, reversi sunt cives a loco oratorio ex communi consilio mandantes pro Flandrensibus tota illa nocte, ut electionem in persona novi consulis factam concederent aut reprobarent.

CAPUT XII. Adventus Guillielmi comitis cum rege in Flandriam et Brugas. Juramenta utrinque facta.

53. Pridie Kalendas Aprilis, feria quinta, postquam convenerant cives cum Flandrigenis, ex communi consilio consenserunt, ut in Sabbato sanctae Paschae viginti milites, et duodecim e civibus seniores et prudentiores exirent obviam nuntiis regis apud Ravenschot oppidum ad colloquium; ibique Gendenses exspectarent adventum nostrorum. Nam ex civitatibus Flandriae et castris Burgenses stabant in eadem securitate et amicitia ad invicem, ut nihil in electione, nisi communiter, consentirent aut contradicerent. Qua in re Burgenses nostri, non sine Gendensium consilio agebant, qui a latere sibi vicinius assederant. Ibant itaque sicut praeordinaverant in eodem Sabbato sancto. Rex quoque, sicut in Atrebato praeordinaverat, cum noviter electo comite descendit apud Insulas, ubi hominia facta sunt comiti, sicut in Atrebato. Et inde descendit in villam, nomine Dinsa, in itinere quo iturus erat in Gandavum. In eadem vero villa exspectabat rex Gendenses, qui reciperent novum comitem secundum praeceptum suum et electionem primorum terrae. Igitur concorditer actum est inter nostros et Gendenses de receptione novi electi, ut susciperent eum in consulem et terrae totius advocatum.

54. Kalendis Aprilis, feria sexta, in die Parasceve castellanus Haket a turri evasit solus, et transivit apud Liswega, et ibi latuit cum filia sua, quam ibique duxerat olim miles magni generis et divitiarum plenus. Exspectabat enim ille fugitivus quid deinceps ageret. Quarto Nonas Aprilis, in Sabbato sancto Paschae, quidam cives nostri et Gendenses, qui a colloquio reversi sunt, elegerunt Willelmum in comitem sibi et patriae, hominia, fidem et securitatem facientes comiti secundum morem praedecessorum suorum comitum. Eodem die Gervasius constitutus est castellanus in castro nostro Brugensi a rege et comite novo, cui suum meritum nondum per hoc meritum recompensatum est, cum tot et tanta in obsidione egisset, quae memoriae diligenter commendo lectorum. Nam in ipsa hora qua tradebatur comes Carolus, ipse flendo et crines vestesque discerpendo, complosis manibus clamabat discurrens in castro haec: « Heu! quod solus vindicare non possum dominum meum et aequissimum principem terrae nostrae; quem etiam nullus hominum defensare aut vindicare praesumit; ibique principium vindictae ipse solus Gervasius constituit, et postmodum secum Deo ipso pugnante, feliciter consummavit. »

Tertio Nonas Aprilis, Dominica sancta Paschae in Theodosiae virginis, littera Dominica B. in exspectationes suspensus erat et clerus et populus pro adventu regis et comitis apud nos. Quo die illi traditores pessimi communicaverunt se corpori et sanguini Christi. Nescitur tamen per quem sacerdotem hoc factum fuerit. Eodem die sagittis infestabant in castro transeuntes obsessi et pessimi traditores, nullius fidei et reverentiae termino, sub exspectatione turpissimae mortis sibi futurae vitam continuantes

55. Nonas Aprilis, feria tertia, Aqua sapientiae, in crepusculo noctis, rex simul cum noviter electo consule Willelmo Flandriarum marchione Bruggas in suburbium nostrum venit, cui obviam processerant canonici S. Donatiani, reliquias sanctorum afferentes et in solemni processu, regio more regem et comitem novum cum gaudio suscipientes. Octavo Idus Aprilis, feria quarta, convenerunt rex et comes cum suis et nostris militibus, civibus, et Flandrensibus multis in agrum consuetum; in quo scrinia et reliquiae sanctorum collatae sunt. Et silentio indicto, lecta est charta libertatis ecclesiae et privilegiorum B. Donatiani coram universis in praesentia regis et comitis: ut contra ea quae privilegiorum paginis conscripta, et a catholicis Romanis pontificibus sancita et a nemine catholicorum regum et comitum corrupta constiterant, rex in sua persona, simul et comes, nullo temerario ausu se opponeret; sed potius regiae dignitatis praerogativa veneraretur sancita et suae potentiae corroboraret imperio. Libertatem vero eligendi canonice, et sine simonia praepositum ex concessione domini papae, sicut privilegii sui inscriptione contentum est, se habere protestati sunt fratres ejusdem Ecclesiae, quem quidem praepositum rex si praesens adforet canonice et sine simonia electum protestative officii sui ministerio et dignitate praelationis sublimaret, et in locum praelationis subrogaret: « Quod si rex non adforet, comes ejusdem potestatis officio functus, concessionem canonice electi praepositi, et in locum subrogationis, et in propria persona et suorum faceret secundum praedecessorum suorum catholicorum principum morem. » Lecta est quoque chartula conventionis inter comites et cives nostros factae de teloneo condonato et censu mansionum eorumdem; quatenus pro pretio electionis et susceptionis personae novi consulis, reciperent a comite libertatem hujuscemodi, ne teloneum aut censum deinceps ipsi aut successores loci nostri, comiti vel ejus successori solverent; sed perpetua illa libertate donati, sicut in charta conventionis conscriptum erat, ad confirmandam libertatem eamdem, juramentum a rege simul et a comite expostulatum susciperent: scilicet ne rex aut comes amplius per se vel per ministros pro solvendo teloneo et censu, cives nostros aut ipsorum in loco nostro successores inquietaret; sed bono animo et sine malo ingenio et non subtracto, tam privilegia canonicorum quam condonationem teloneorum et census inviolabiliter conservaret. Sub hac ergo conditionis compositione juraverunt rex et comes super sanctorum reliquias in audientia cleri et populi. Subsequenter quoque cives juraverunt fidelitatem comiti, sicut moris erat, et hominia fecerunt ei et securitates, sicut prius praedecessoribus suis naturalibus principibus terrae et dominis. Ut igitur benevolos sibi comes cives nostros redderet, superaddidit eis, ut potestative et licenter consuetudinarias leges suas de die in diem corrigerent, et in melius commutarent, secundum qualitatem temporis et loci.

Tandem sacramento jusjurandorum confirmatis omnibus, reversi sunt rex et consul in hospitium; ubi delatae sunt in omnium audientia litterae hujusmodi ab iis qui obsidionem fecerant in Reddenburg, primatibus: « Nos quoque hujus obsidionis exactores, electum novum Flandriarum consulem electuri erimus ex nostra parte, sub hac conditione quidem, ut in consuetas expeditiones, insuper pravas principum exactiones et telonea nova, quae doloso consilio Lamberti in Reddenburg noviter et praeter jus consuetudinarium terrae instituta sunt, a nobis et a nostris viciniae incolis amplius amota, damnes et destruas; et libertatem obtineant rustici nostri exeundi et depascendi pecudes suas super terram, quae dicitur Mor sine coemptione prava instituta a Lamberto. Insuper de coemptione gravissima mansionum in Erdenburg, volumus quoddam medium regem et comitem ponere, ut per duodecim nummos tantummodo redimatur unusquisque nummorum illorum, quos secundum positionem mansionum hactenus sedecim nummis redimebant filii post mortem patrum suorum. Nobis ipsis quidem legem statuimus, ut si expeditio ex parte comitis nostri fuerit indicta, ille qui excusationem non habuerit legitimam, emendabit comiti viginti solidos. Super iis omnibus assensum tuum, domine rex, et concessionem et confirmationem comitis novi expostulamus, quatenus juramento confirmet omnia quae in hac charta conscripsimus et in audientia omnium promulgata constant. Monemus et obsecramus tam regis quam comitis personam et ejus omnipotentiam, ut Bertolphum praepositum et ejus fratres Ulfricum Cnop, Haket castellanum, Robertum puerum, Lambertum ex Reddenburg cum filiis ipsorum, Borsiardum et reliquos traditores nunquam haeredes fore permittant deinceps in comitatu Flandriae. » Cumque perlecta fuisset charta hujusmodi in conspectu universorum, juravit comes novus, se confirmare et concedere bono animo, et sine malo ingenio et non subtracto, omnia quae expostulaverant ab ipso. Ac deinceps per totum reliquum diei tempus, hominia fecerunt consuli illi, qui feodati fuerant prius a Carolo comite piissimo, suscipientes nunc similiter feoda sua et officia et quaecunque obtinuerant ante jure et legitime.

56. Septimo Idus Aprilis, feria quinta, iterum hominia facta sunt comiti, qua hoc ordine, suae fidei et securitatis termino consummata sunt. Primum hominia fecerunt ita: Comes requisivit, si integre vellet homo suus fieri; et ille respondit, « Volo, » et junctis manibus amplexatus a manibus comitis, osculo confoederati sunt. Secundo loco fidem dedit is qui hominium fecerat prolocutori comitis in iis verbis: « Spondeo in fide mea me fidelem fore amodo comit Willelmo, et sibi hominium integraliter contra omnes observaturum fide bona et sine dolo. » Idemque super reliquias sanctorum tertio loco juravit. Deinde virgula, quam manu consul tenebat, investituras donavit eis omnibus qui hoc pacto securitatem et hominium simulque juramentum fecerant. Eodem die Eustachius ex Stenvordia, in S. Audomaro prius interemptus a civibus, et postea in conflagrationem illius domus, qua suffugerat injectus, in cineres combustus est. Ipse enim sub nota traditionis talem perpeti mortem promeruit. Eadem die in Brugis comes dedit Baldwina ex Alst quadringentas libras praeter viginti, eo quod ipsius viribus et consilio maxime post regem in comitatu valuerit. Sexto Idus Aprilis feria sexta, similiter hominia facta sunt comiti.

Quinto Idus Aprilis Sabbato, rex ibat apud Winendala locutum Willelmo illi Iprensi adulterino comiti, pro concordia facienda inter ipsum et verum novumque comitem. At illi adulterino comiti indignum fuit supra modum inire concordiam cum vero Flandriarum consule, vel aliquam pacis compositionem se facturum, quia eum despectui habebat: « Rex igitur aegre ferens superbiam et contemptum adulterini Iprensis comitis, ipsumque dedignatus ad nos usque reversus est. »

Quarto Idus Aprilis Dominica, comes noster secundum consilium regis et principum iturus fuerat apud S. Audomarum, sed quia paucos habebat secum in via in quibus confideret, nocte ad nos rediit.

CHAPITRE XI.

Guillaume-le-Normand est donne pour successeur au bienheureux Charles dans le comté de Flandre. — Autres compétiteurs. — Embûches dressées pour la translation du corps à Gand.

47. Le dimanche 20 mars, dans la nuit de saint Benoît, [246]le roi de France Louis envoya d'Arras vers les princes et barons du siège, pour les saluer et leur promettre foi et secours, et, de plus, tout son pouvoir pour venger son neveu,[247] le très équitable Charles, comte de Flandre, à qui la couronne convenait plus justement: qu'au comte choisi par ces abominables traîtres. «Il ne m'est pas opportun, disait-il, de passer maintenant auprès de vous. J'irai plutôt avec quelques-uns des miens, lorsque je saurai l'événement du siège. Car, selon moi, ce ne serait pas agir sagement que d'aller se jeter entre les mains des traîtres de ce pays, sachant qu'il y en a encore plusieurs qui s'affligent du sort des assiégés, défendent leurs crimes, et travaillent de toutes les manières à les délivrer. Le pays est en désordre, et déjà des conjurations ont été tramées pour faire obtenir par force le royaume à Guillaume;[248] mais presque tous les habitants des villes ont juré de ne pas accepter Guillaume pour comte, parce qu'il est bâtard, c'est-à-dire né d'un père noble[249] et d'une mère de basse origine, qui, tant qu'elle vécut, ne cessa pas de carder de la laine:[250] Je veux et ordonne que sans délai vous vous réunissiez en ma présence pour élire d'un commun avis un comte habile, qui de votre consentement sera votre égal, et régnera sur les habitants, le pays et ne pourrait rester longtemps sans comte qu'avec des dangers plus graves que ceux qui le menacent maintenant. »

Cette lettre ayant été lue en présence de tous, voilà qu'ils n'avaient pas encore répondu au message du roi, pour lui dire s'ils iraient ou non, lorsqu'arriva un autre messager de la part du neveu du comte Charles,[251] chargé de porter son salut aux princes du siège, et le témoignage de son affection naturelle à tous les habitants du pays. « Personne de vous tous ne doute, dite sait-il, qu'après la mort du comte, mon seigneur, le royaume de Flandre ne doive venir en mon partage et en mon pouvoir par droit de parenté.[252] C'est pourquoi je veux que vous agissiez avec considération et prudence sur l'élection de ma personne, et je vous avertis et vous prie de ne pas m éloigner du trône, moi qui, si vous me le confiez, selon mon droit de parente; je serai un comte juste, pacifique, traitable, et aurai soin de pourvoir aux intérêts et au salut communs. »

Alors les princes et tous ceux qui avaient entendu la lettre envoyée d'Alsace par le neveu du comte, affirmèrent qu'elle était fausse, et ne se souciaient pas d'y répondre, parce que l'Etat était en pressant danger, que le roi convoquait une assemblée, et qu'ils prévoyaient ne pouvoir traiter de l'élection de ce neveu du comte Charles sans beaucoup de peine et d'embarras.

Prenant donc une très sage résolution, ils se préparèrent, d'après l’ordre du roi, à se rendre auprès de lui le lundi et le mardi suivant.[253] Cependant, par une adresse et un dessein excellents, les princes ayant appelé les citoyens le même dimanche, ils coururent aux armes et attaquèrent les assiégés dans la tour. Ils firent cela afin d'enrayer et d'épouvanter davantage les assiégés; en sorte que pendant que les princes s'éloigneraient pour se rendre auprès du roi, ils n'osassent pas sortir de la tour, ni s'enfuir. Des deux côtés le combat fut violent, et les assiégés ignoraient encore pourquoi leurs ennemis attaquaient ce dimanche-là, tandis qu'ils avaient gardé la paix pendant les autres. Les princes allèrent donc à Arras le lundi et le mardi parler au roi, après avoir établi des sentinelles armées pour garder la tour, veillant nuit et jour avec vigilance et fidélité à ce qu'il ne s'échappât aucun des assiégés.

48. Le mercredi 23 mars, Isaac fut pris et pendu,[254] trois semaines après le meurtre, avant l'Annonciation de Sainte-Marie et avant le dimanche des Rameaux.[255] Lambert l'archer s'échappa de la tour, et, monté dans une petite barque, s'enfuit à la métairie de Michem.[256] Il était du conseil de Bouchard,[257] et se conduisit toujours avec méchanceté, soit dans ses conseils, soit dans ses actions, poussant ses seigneurs à toute sorte de crimes; c'est pourquoi il était odieux à tous ceux qui pendant le siège avaient appris ses fourberies. Renfermé dans le château depuis le temps du siège jusqu'à celui de sa fuite, il se montrait habile à toutes les manœuvres qu'on pratiquait au dedans, très adroit à tirer les flèches, d'une grande force à lancer des javelots et toute sorte de traits, et il répandit souvent le carnage parmi les ennemis. Il s'enfuit dès la pointe du jour, et les citoyens le cherchèrent pendant toute la journée, car comme il s'échappait de la tour, Bouchard cria aux assiégeants l'heure et le lieu où s'était enfui son conseiller et son ami. Les citoyens cernèrent la maison dans laquelle il s'était réfugié, et l'ayant retiré de l'endroit où il s'était caché, ils l’emmenèrent captif, et l'auraient pendu sur notre place publique si les chefs du siège, qui étaient alors à Arras à délibérer des affaires de l'Etat, eussent été dans ce temps au château. On le remit sous la foi du serment à un de nos citoyens nommé Gerbert dont il était parent, et qui, l'ayant chargé de chaînes, le garda avec une exacte vigilance jusqu'au retour des princes du comté afin qu'ils rendissent leur jugement sur ce qu'ils voulaient qu'on en fît.

49. Le jeudi 24 mars, Walter Cruval rapporta aux nôtres que le roi d'Angleterre avait fait accord avec Guillaume d'Ypres et lui avait fourni une immense somme d'argent et trois cents chevaliers pour s'emparer du comté de Flandre. Quoique cette nouvelle fût fausse, cependant par une dissimulation trompeuse, il la publia comme vraie, car il fut véritablement évident que Guillaume d'Ypres avait pris au trésor du comte Charles, par les mains des neveux du prévôt Bertulphe, cinq cents livres de monnaie anglaise; et ces abominables traîtres s'efforcèrent de mettre à leur tête et à celle du royaume ce Guillaume, qui obtint d'eux de l'argent, des conseils et des secours; ils l'instruisaient par des lettres qu'ils s'envoyaient mutuellement chaque jour de leurs volontés réciproques et des secrets.[258] Le chevalier dont nous avons parlé dit donc faussement que Guillaume avait reçu du roi d'Angleterre des présents d'argent. Il voulut cacher par là la complicité de Guillaume, qui réellement avait reçu des traîtres de l'argent soustrait au trésor, avec lequel il leva des soldats;[259] afin que lorsque par force il se serait emparé du comté, les traîtres pussent ensuite dominer par ce moyen. Personne de ceux qui prétendaient à quelque autorité dans le royaume ne voulait s'entendre ouvertement en rien avec les traîtres ni recevoir d'eux aucun messager, parce qu'il aurait été sur-le-champ soupçonné du crime. C'est pourquoi Guillaume cachait ses intelligences avec eux, et feignait d'avoir reçu de l'argent du roi d'Angleterre, comme s'il n'avait, avec les traîtres, rien de commun, tandis qu'il est certain qu'avant le temps du siège il avait écrit au prévôt et aux siens pour les saluer et leur promettre secours. Dans ce temps, Giselbert, neveu des traîtres, châtelain de Bruges,[260] qui était sous l'accusation de trahison, se réfugia auprès du châtelain de Saint-Omer,[261] et offrit de se justifier en présence du roi et des pairs du royaume, et de prouver son innocence.

50. Le vendredi 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation qui, tombant le vendredi de la passion de Notre-Seigneur, fut célébrée le samedi[262] veille des Rameaux, il arriva par l'artifice et la ruse des gens de Gand que conduits par le maire[263] de leur ville, et ayant le consentement du chevalier Ansbold et de quelques-uns de nos citoyens ainsi que celui des traîtres, les frères du monastère de Gand[264] entrèrent dans le château la nuit de ce samedi, reçurent des mains des traîtres, par les fenêtres de la tribune, le corps du très pieux comte et remportèrent dans des besaces et des sacs. Pendant tout ce temps, deux moines avaient épié l'occasion de dérober le corps. Comme ceux qui avaient conduit les moines se promenaient les armes à la main aux environs de la tour, les gardes effrayés sonnèrent de la trompette de toutes parts. Les citoyens et les gardes de la tour ainsi appelés se précipitèrent sur le maire, le chevalier Ansbold et ses complices, et les mirent en fuite après en avoir blessé quelques-uns. Frappés d'une crainte extraordinaire de la mort, les moines s'étaient engagés à donner cent marcs d'argent à ceux qui leur prêteraient secours si, par leur moyen, ils parvenaient à s'emparer du corps du comte. Les citoyens, sachant donc que les moines voulaient l'emporter secrètement ou en donnant une récompense ou de quelque autre manière que ce lut, le gardèrent avec un plus grand soin et mirent auprès de lui une troupe vigilante.

51. Le 27 mars, le dimanche des Rameaux, nos bourgeois s'assemblèrent dans un champ adjacent à la ville, dans l'enclos d'une métairie.[265] Ayant de tous parts convoqués les Flamands auprès de nous,[266] on prononça ce serment sur les reliques des Saints. « Moi, Folpert, juge,[267] je jure d'élire pour comte de ce pays un homme capable de gouverner avec avantage le royaume des comtes ses prédécesseurs, et de maintenir puissamment ses droits contre les ennemis de la patrie, qui se montre affectueux et pieux envers les pauvres, religieux envers Dieu, qui marche dans le droit chemin, et soit capable d'être utile aux intérêts communs de la patrie.[268] » Ensuite les meilleurs citoyens firent ce serment. Alard l’échevin d'Isandic[269] avec sa suite, Haïeul d'Ostbourg[270] avec les autorités de ce lieu, Hugues de Redenbourg avec les plus riches de cet endroit, tous les plus riches et les meilleurs[271] de Lapscure,[272] Ostkerk,[273] Uitkerk,[274] Lisweg,[275] Slipen,[276] Ghistelle,[277] Oldenbourg,[278] Lichterveld,[279] Iadbek,[280] s'engagèrent par un semblable serment. Il y en eut un très grand nombre qui jurèrent de même.[281]

52. Le mercredi 30 mars, revinrent d'Arras au son des cloches nos princes,[282] qui étaient allés auprès du roi pour conférer des allaires du royaume et élire un comte d'après le conseil du roi Louis, empereur de France, le choix de ses barons et des nôtres, après avoir prudemment examiné ce qui paraissait devoir être utile à l'intérêt de la patrie. Joyeux et contents du rapport qu'ils avaient à faire, ils annoncèrent, de la part du roi et des barons, salut et foi à nous et à tous les habitants du pays, surtout à ceux qui avaient contribué de leurs efforts assidus à la vengeance de la mort du seigneur comte Charles. « Louis le roi de France salue affectueusement tous ses bons fils les habitants du pays, et leur annonce l'arrivée de ses armées royales, remplies de la force de Dieu et de la vaillance guerrière, son invincible secours. Comme nous avons été affligés de prévoir que le meurtre du comte entraînerait la ruine de la patrie, nous sommes convenus d'exercer notre vengeance, par une rigoureuse sévérité et des supplices inouïs jusqu'ici; et pour que désormais le comte que nous venons d'élire apaise et fasse refleurir le pays, obéissez et faites ce que vous entendrez dans le courant de cette lettre. » C'est pourquoi Gautier le bouteiller, en présence de tous nos citoyens qui s'étaient réunis dans le champ dont nous avons parlé pour entendre les ordres du roi, confirmant de vive voix les paroles portées dans la lettre, dit: « Écoutez, ô nos concitoyens, ce que le roi et ses barons ont conclu après l’avoir mûrement pesé.[283] Les princes de France et les premiers de la terre de Flandre, par l’ordre et les avis du Roi, ont élu pour comte de vous et de cette terre le jeune Guillaume,[284] né en Normandie, noble de race jusqu'à ce jour, élevé parmi vous depuis le plus jeune âge comme un enfant et qui doit l'être désormais comme un brave jeune homme. Il est certain qu'il se formera à toutes bonnes coutumes, et vous pourrez habilement, comme vous voudrez, plier aux bonnes mœurs sa douceur et sa docilité. Moi-même, Robert, de Béthune,[285] Baudouin d'Alost, Iwan son frère le châtelain de Lille[286] et les autres barons, nous a l'avons élevé au titre de comte, et nous lui avons juré foi, serment et hommage, selon la manière des comtes de Flandre ses prédécesseurs. Lui-même, pour la récompense de nos travaux, nous a fait don des terres et des domaines des traîtres, qui d'après le jugement de tous les princes ont été condamnés à la proscription; en sorte qu'ils ne doivent plus espérer autre chose ni autre compassion que la mort la plus cruelle et la plus inouïe. J'ordonne donc, veux et conseille sans fourberie, à vous habitants de la ville et à tous ceux ici présents,[287] que vous acceptiez pour votre seigneur et comte le comte Guillaume qui vient d'être élu comte et gratifié du comté par le roi. Au reste, s'il est quelque chose qu'il soit en son droit et pouvoir de vous donner, comme la taille et l'impôt sur la terre, je vous annonce de la part du roi et du nouveau comte, qu'il remettra sans fourberie et sans mauvais dessein à tous ceux de vous qui le désireront la taille et l'impôt sur vos demeures dans la ville.[288] » Ayant entendu cette lettre et la voix de celui qui l'apportait, les citoyens remirent au lendemain la réponse au sujet de la réception et de l'élection du nouveau comte, afin qu'appelant les Flamands avec lesquels ils avaient fait leur serment d'élection, ils accordassent leur consentement ou rejetassent la lettre envoyée par le roi.[289] Comme tout ce jour s'était passé en longs discours, les citoyens revenus du lieu où on leur avait parlé convinrent entre eux d'envoyer toute la nuit chercher les Flamands afin qu'ils confirmassent ou rejetassent l'élection du nouveau comte.

CHAPITRE XII.

Arrivée du comte Guillaume avec le roi en Flandre et à Bruges.

— Serments réciproques.

53. Le jeudi 31 mars, les citoyens s'étant: réunis avec les Flamands, ils convinrent, d'un commun accord que vingt chevaliers et douze des plus figés et des plus sages d'entre les citoyens, sortiraient le samedi saint de Pâques[290] au devant des envoyés du roi jusqu'à la ville de Ravenscot,[291] pour entrer en conférence, et que là les gens de Gand attendraient l'arrivée des nôtres car les bourgeois des villes et des châteaux de Flandre s'étaient liés mutuellement par les mêmes promesses, afin de ne consentir ou ne s'opposer à rien dans l’élection que d'un commun avis. C'est pourquoi nos bourgeois n'agissaient pas sans le concours des gens de Gand leurs plus proches voisins, ils allèrent donc ce même jour samedi saint, ainsi qu'ils l'avaient réglé. Le roi, selon le dessein qu'il en avait formé à Arras, vint, avec le comte nouvellement élu à Lille, où le comte reçut les hommages comme dans Arras; de là il se rendit à une métairie nommée Deinse,[292] située sur la route par laquelle il devait aller à Gand. Le roi attendit dans cette métairie les gens de Gand qui devaient y recevoir le: nouveau comte, selon son ordre et d'après le choix des premiers du pays. Nos gens et ceux de Gand s'accordèrent donc, au sujet de la réception du nouvel élu, à l'accepter pour comte et patron de tout le pays.

54. Le vendredi 1er avril, le jour du vendredi saint, le châtelain Haket s'échappa seul de la tour et passa à Lisweg,[293] où il se cacha avec sa fille, mariée depuis longtemps à un chevalier d'une haute origine et extrêmement riche.[294] Le fugitif y attendit ne sachant ce qu'il devait faire. Le deuxième jour d'avril, le saint samedi de Pâques, quelques-uns de nos citoyens et de ceux de Gand qui revenaient d'une entrevue, élurent Guillaume comte de la patrie, lui faisant hommage, foi et serment selon la coutume des comtes ses prédécesseurs. Le même jour, le roi et le nouveau comte nommèrent châtelain de notre château de Bruges Gervais,[295] que cette récompense ne paya pas encore assez des services qu'il avait rendus dans un siège où il fit les nombreux et fameux exploits que je transmets fidèlement à la mémoire des lecteurs. Au moment même en effet où on trahissait le comte Charles, Gervais tout en pleurs, arrachant ses cheveux et déchirant ses vêtements, courait dans le château en frappant des mains et criant: « Malheureux que je suis! je ne puis venger seul mon seigneur, le très juste prince de notre terre, que personne ne songe à défendre ou à venger! » et lui seul[296] donna le premier mouvement de la vengeance, qu'ensuite, Dieu combattant avec lui, il consomma heureusement.

Le 3 avril, le saint dimanche de Pâques, jour du martyre de la vierge Théodosie, le clergé et le peuple étaient dans l'attente de l'arrivée du roi et du comte dans notre ville. Ce jour-là, les abominables traîtres participèrent au corps et au sang du Christ, on ne sait cependant par l'office de quel prêtre. Le même jour les assieds, ces abominables traîtres, accablèrent de traits ceux qui traversaient le château, car, dans l'attente de la mort honteuse qui leur était réservée, ils persévéraient jusqu'à la fin dans la même vie, sans foi et sans rien respecter.

55. Le mardi 5 avril, aqua sapientiœ,[297] au crépuscule de la nuit, le roi et le nouveau comte Guillaume, marquis de Flandre, arrivèrent à Bruges. Les chanoines de Saint-Donatien allèrent à leur rencontre, portant en procession solennelle toutes les reliques des Saints, et ils reçurent joyeusement, avec les honneurs dus à la royauté, le roi et le nouveau comte. Le mercredi 6 avril, le roi et le comte s'assemblèrent avec leurs chevaliers et les nôtres, nos citoyens et beaucoup de Flamands, dans le champ accoutumé, où on transporta les châsses et les reliques des Saints, là, après qu'on eut ordonné le silence, on lut en présence du roi, du comte et de tout le monde,[298] les chartes des immunités ecclésiastiques et privilèges de Saint-Donatien, afin que le roi et le comte ne s'opposassent jamais, par une téméraire audace, à ce qui est écrit dans les pages de ces privilèges, sanctionnés par les pontifes catholiques romains, et qu'aucun des rois et des comtes catholiques n'a altérés, mais que plutôt ils les sanctionnassent et les fissent respecter par la vertu de la dignité royale, et qu'ils les affermissent par leur puissance. Les frères de la même église protestèrent[299] qu'ils avaient le droit, d'après la concession qui leur en avait été faite par le seigneur Pape, et comme il est contenu dans leur charte, d'élire canoniquement et sans simonie le prévôt, lequel prévôt élu canoniquement et sans simonie, le roi, s'il était présent, élèverait de son autorité aux fonctions de son ministère et à la dignité de la prélature, et le subrogerait au rang de prélat. Que si le roi n'était pas présent, le comte, comme chargé de ses pouvoirs, et pour son propre compte et celui des siens, selon l'usage des princes catholiques ses prédécesseurs, ferait audit prévôt canoniquement élu cette même concession et subrogation au rang de prélat.

On lut aussi un traité conclu entre le comte et nos citoyens,[300] sur la taille et l'impôt des maisons qu'on nous avait remis; dans lequel il était dit que, pour prix de l'élection et de la réception de la personne du nouveau comte, ils recevraient de lui ce droit, à savoir, que désormais ni eux ni leurs successeurs en notre endroit ne paieraient de taille ni d'impôt au comte ni à ses successeurs; mais qu'à jamais affranchis de cet impôt, ainsi qu'il était écrit dans l'acte de la convention, ils demanderaient et recevraient le serment du comte et du roi, en confirmation de cette franchise. Ce serment portait que le roi ni le comte à l'avenir ne rechercheraient plus, par eux ou par leurs ministres, pour le paiement de la taille et de l'impôt, nos citoyens ou leurs successeurs en ce lieu; mais qu'ils maintiendraient inviolablement, de bonne volonté et sans mauvaise intention, les privilèges des chanoines, et l'affranchissement de la taille et de l'impôt, selon les conditions de ce traité. Le roi et le comte prêtèrent serment sur les reliques des Saints, en présence du clergé et du peuple. Ensuite, selon la coutume, les citoyens jurèrent aussi fidélité au comte, et lui firent hommage et serment, comme ils l'avaient fait auparavant à ses prédécesseurs naturels, les princes et seigneurs de la terre. Pour s'attacher nos citoyens, le comte ajouta qu'il était en leur pouvoir et liberté de corriger leurs lois coutumières, et de les améliorer selon la nature des temps et des lieux.

Enfin, tout le monde ayant prêté serment, le roi et le comte retournèrent dans leur maison, où on leur apporta en présence de tout le monde, de la part des grands de Redenburg, qui avaient assisté au siège, une lettre conçue ainsi: « Nous aussi, qui avons assisté au siège, nous élisons de notre côté pour comte de Flandre le nouvel élu, à la condition que tu empêches et détruises les expéditions accoutumées, les injustes exactions des princes et les nouveaux impôts, que, par le perfide conseil de Lambert, ils ont établis dans Redenburg, contre le droit des coutumes de cette terre. Nous te demandons donc que tu en délivres nos citoyens et les habitants du voisinage, et que tu donnes le droit à nos paysans de sortir et de faire paître leurs troupeaux sur cette terre qu'on appelle Moer sans la taxe établie injustement par Lambert.[301] Nous voulons aussi, au sujet du prix énorme des demeures dans Redenburg, que le roi et le comte prennent un certain milieu, en sorte qu'au moyen de douze écus seulement, on puisse racheter, au taux de douze écus au lieu de seize, le droit qu'à raison de la position des demeures ont payé jusqu'à présent les fils, après la mort de leurs pères.[302] Nous avons établi pour nous une loi par laquelle, lorsque notre comte annoncera une expédition, celui qui n'aura pas à alléguer de légitime excuse, achètera du comte pour vingt sols le droit de s'en dispenser. Nous demandons sur toutes ces choses seigneur roi, ton consentement ta permission, et la confirmation du nouveau comte; qu'il confirme par un serment tout ce qui est marqué dans cet écrit, qui a été publié en présence de tous. Nous avertissons et prions la personne et l'omnipotence du roi et du comte de ne pas permettre au prévôt Bertulphe, au jeune Robert,[303] et à son frère Wilfrid Knop, ni au châtelain Haket, ni à Lambert de Redenburg, ni à ses fils, ni à Bouchard, et aux autres traîtres, de jamais hériter d'aucun bien dans le comté de Flandre.[304] »

Cette lettre ayant été lue en présence de tous, le comte jura qu'il confirmait et accordait de bonne volonté, sans mauvaise intention et sans en rien retrancher, tout ce qu'ils lui demandaient. Ensuite, pendant tout le reste du jour, le comte reçut les hommages de tous ceux qui auparavant avaient été féaux du très pieux comte Charles; et ils en reçurent également les fiefs et offices qu'ils avaient obtenus auparavant de droit et légitimement.

56. Le jeudi 7 avril, on rendit de nouveaux hommages au comte. La chose se passa dans l’ordre suivant, selon les formes déterminées pour prêter foi et serment. On fit hommage d'abord de cette manière: le comte demanda à celui qui prêtait hommage s'il voulait sincèrement devenir son homme, et celui-ci répondit: « Je le veux. » Ils unirent leurs mains, et le comte l'entourant de ses bras, ils s'allièrent par un baiser. En second lieu, celui qui avait fait hommage donna sa foi en ces termes au prolocuteur[305] du comte: « Je promets sur ma foi d'être fidèle au comte Guillaume, et de bonne foi et sans fourberie, de garder sincèrement contre tous l'hommage que je lui ai fait. » En troisième lieu, il fit le même serment sur les reliques des Saints. Ensuite, avec une baguette qu'il tenait à la main, le comte donna l'investiture à tous ceux qui par ce traité lui avaient fait foi et hommage, et prêté serment.[306] Ce même jour, Eustache de Steenvorde fut tué dans Saint-Omer par les citoyens; puis, comme on avait mis le feu dans la maison où il s'était réfugié, il fut jeté au milieu des flammes et réduit en cendres.[307] Accusé de trahison il mérita de souffrir une telle mort. Le même jour, dans Bruges, le comte donna à Baudouin d'Alost quatre cent vingt livres, parce qu'après le roi il était celui qui avait rendu le plus de services dans le comté par ses forces et ses conseils.

Le vendredi 8 avril, on fit encore hommage au comte. Le samedi 9 avril, le roi alla à Winendale[308] parler à Guillaume d'Ypres, le bâtard,[309] pour établir la concorde entre lui et le vrai et nouveau comte. Guillaume se montra excessivement dédaigneux de négocier la paix avec le vrai comte de Flandre ou de faire avec lui aucun accord, parce qu'il l'avait à mépris. Le roi, irrité de l'orgueil et du mépris du bâtard d'Ypres, et le dédaignant lui-même, revint vers nous. Le dimanche 10 avril, notre comte, d'après le conseil du roi et des princes, se mit en chemin pour Saint-Omer; mais comme il avait avec lui pour la route peu de gens de confiance, il revint vers nous dans la nuit.

 

 

[221] Cf. § 14.

[222] On voit par ces paroles que Hacket ne se considère pas comme coupable de la mort du comte. S'il fait cause commune avec les assassins de Charles, c'est seulement parce que, ceux-ci appartenant à son lignage, il considère que son premier devoir est de les défendre, tout en ayant horreur de leur crime.

[223] Nepotes ici encore n'a pas le sens de neveux, mais de propinqui, de bloedtverwanten.

[224] Le droit canon.

[225] Sur le rôle juridique de la festuca, cf. § 56.

[226] La nuit du 10 mars, v. § 30.

[227] Steenvoorde ou Estanfort près de Cassel.

[228] D'après Walter, § 34, qui étant de Thérouanne est ici plus exact que Galbert, Guy de Steenvoorde avait épousé la sœur d'Isaac.

[229] Arnulf, v. Walter, § 35

[230] Dans le monastère de S. Jean à Thérouanne, Walter, Ibid.

[231] Soixante pieds de Bruges font 16 m 38. Les murailles du château devaient donc avoir une quinzaine de mètres de hauteur.

[232] Thierry, châtelain de Dixmude, v. plus haut.

[233] Si l'on suppose qu'il donnait dans la tribune, on peut trouver étonnant qu'ensuite, au lieu d'enfoncer, comme on le verra, le mur de l’église pour y pénétrer, les assiégeants n'aient pas tenté ce passage. (Guizot)

[234] Le jeudi 17 mars.

[235] Moer signifie marais.

[236] L'obstination des Gantois à vouloir emporter le corps du comte est une manifestation intéressante de la vénération passionnée du moyen âge pour les reliques; voir particulièrement pour la Flandre, à ce sujet, le très curieux travail de M. Holder-Egger : Zur Heiligengeschichte des Genter S. Bravo's Klosters, dans Vortrüge und Aufsätze zum Andenken an Georg Waitz gewidmet. Berlin, 1886, p. 623 sqq.

[237] Il est probable que le jeune Gantois fut tué par un des défenseurs de l'église, mais on comprend que Galbert préfère adopter l'autre version qui a un caractère miraculeux.

[238] Il est assez difficile de s'expliquer ici à quelle porte de la tour passa le combat, car il ne paraît pas que la tour eût d'autre porte que celle qui communiquait à la tribune occupée par les assièges ; il faudrait peut-être supposer qu'au lieu de donner précisément dans la tribune, cette porte en était seulement voisine, et donnait sur le haut de l'escalier, d'où les assièges furent d'abord obligés de chasser les assiégeants, et qu'ils barricadèrent ensuite. Comme c'est uniquement dans l’Eglise qu'on se bat, il faut aussi, pour comprendre que les assiégés se défendent de l'intérieur de la tour, supposer qu'elle avait des jours sur l’Eglise. (Guizot)

[239] A l'ouest du bourg. Il y avait dans cette partie du suburbium une église dédiée à S. Pierre.

[240] On voit combien étaient mauvaises les dispositions des Brugeois pour Thancmar; le récit de Galbert laisse déjà pressentir la formation de la légende populaire qui attribue aux Straten le meurtre de Charles.

[241] Le jeudi 17 mars 1127. Cf. § 42. L'enquête, citée mentionne comme guides de Bertulf, lors de sa fuite, Eggebert, fils de Haissins et Aubert de Beveslare.

[242] Keyem à 6 km nord de Dixmude.

[243] La femme de Walter.

[244] C'est-à-dire la veille (nox) du Vendredi-Saint et par conséquent le 31 mars 1127.

[245] Warneton, en flamand Waesten, à 12 km S.-E. d'Ypres. Walter, § 37, dit que Bertulf se réfugia : ad domum Alardi Warnestunensis, qui neptem illius Aganitrudem, castri quod dicitur Sancti Audomari quondam castellanam. habebat uxorem.

[246] M. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, p. 175, n° 379, pense que le roi dut arriver à Arras le 8 mars. Cf. Walter, § 44.

[247] Louis VI et Charles étaient cousins par alliance, le roi ayant épousé Adélaïde de Maurienne, nièce de la comtesse Clémence (veuve du comte Baudouin VII), la tante de Charles. On ne peut admettre avec M. Molinier (éd. de Suger, p. 111, n. 2) que Louis VI ait été de connivence avec les assassins de Charles; sa conduite prouve précisément le contraire. D'ailleurs il est inexact que Charles fût allié au roi d'Angleterre depuis plusieurs années déjà en 1127.

En 1126, il avait pris part avec un fort contingent de troupes à l'expédition du roi de France en Auvergne (Suger, p. 108-110). Il est vrai que Charles abandonna la politique systématiquement hostile de Baudouin VI vis à vis de l'Angleterre ; mais cette conduite prudente et d'accord avec les intérêts de la Flandre ne peut avoir poussé Louis VI à tremper dans le crime de Bertulf et de ses neveux. Un poème anonyme sur la mort de Charles (De Smet, Corp. chron. Flandr., I, p. 79), commence par les mots : Anglia ridet. Francia luget, Flandria languet,

[248] Guillaume d'Ypres.

[249] Philippe de Loo, fils du comte Robert le Frison.

[250] On ne trouve nulle part ailleurs de renseignements sur la basse extraction de la mère de Guillaume d'Ypres.

[251] Thierry d'Alsace, cousin de Charles.

[252] Thierry d'Alsace était, en effet, le plus proche héritier légitime de Charles. Il était fils du second mariage du duc Thierry de Lorraine (mort en 1115) avec Gertrude, fille de Robert le Frison.

[253] Le lundi 21 et le mardi 22 mars 1127.

[254] Les mots Liberator meus forment le commencement de l’introït de la messe du mercredi après le cinquième dimanche de carême, c'est-à-dire, en 1127, du 23 mars. Köpke a cru qu'ils se rapportaient à Isaac et dit en note : quod alias silentio praeteriit auctor.

[255] Le dimanche des Rameaux tombait, en 1127, le 27 mars.

[256] Endroit inconnu.

[257] D'après l'enquête citée plus haut, Lambert Archei fut du nombre des hommes du comte qui, de leur plein gré, se renfermèrent dans le château de Bruges avec les assassins de Charles.

[258] Cf. plus haut, § 20, 25.

[259] Des soldats mercenaires. Guillaume d'Ypres s'est plus tard acquis une grande réputation en Angleterre comme chef de bandes.

[260] Gislebert venait de succéder à Froolphus comme châtelain de Bergues. On le trouve mentionné pour la première fois dans la charte de Thierry d'Alsace pour S. Omer en 1128 : Giry, op. cit., p. 377

[261] Guillaume, châtelain de S. Omer depuis 1097 environ, v. Giry, Les châtelains de S. Omer, Bibl. de l'Ecole des Chartes, XXXIV, p. 338.

[262] Le samedi 26 mars.

[263] Le praeco, appelé à partir de la fin du xiie siècle, amman, est un des fonctionnaires caractéristiques de l'organisation judiciaire en Flandre. Il a dû être à l'origine analogue au Fronbote (appariteur judiciaire) du droit saxon, mais de 1rès bonne heure il s'identifie (comme ailleurs le villicus) avec l’écoutête. Il est fort probable que le magnus praeco de Bruges est le justicier du comte dans la ville, distinct de l’écoutête particulier du chapitre de S. Donatien. Je trouve, en 1130, dans Miraeus-Foppens, Op. Dipl., p. 381: Balduinus (de Tulpan) magnus praeco (de Bruges).

[264] L'abbaye de S. Pierre.

[265] Harenae ou le sablon (Zandberg).

[266] Les gens du Franc ou châtellenie de Bruges.

[267] Judex peut également désigner un officier de justice ou un échevin. Les échevins portent très souvent en Flandre le nom de judices, v., par exemple, Wauters, Origine des libertés communales en Belgique, Preuves, p. 8.

[268] Il est intéressant de remarquer que plus tard, lors de leur inauguration, les comtes de Flandre prêtaient aux villes, un serment presque identique à celui que fait ici Folpert.

[269] Ysendyk, en Zélande, N.-E. d'Ardenburg.

[270] Oostburg, en Zélande, N. d'Ardenburg.

[271] Ces mots, comme dans une foule de chartes, désignent probablement les échevins.

[272] Lapschuere, à 13 km N.-E. de Bruges.

[273] Oostkerke, à 9 km N.-E. de Bruges.

[274] Uytkerke, à 12 km N.-O. de Bruges.

[275] Lissewege, à 11 km N. de Bruges.

[276] Slype, à 31 km O. de Bruges.

[277] Ghistelles, à 20 km S.-O. de Bruges.

[278] Oudenburg, à 18 km S.-O. de Bruges.

[279] Lichtervelde, à 25 km S. de Bruges.

[280] Jabbeke, à 10 km O. de Bruges.

[281] Sur ce chapitre, v. Warnkoenig, Flandrische Staats und Rechtsgeschichte, I, p. 140, et Giry : Histoire de la ville de S. Omer, pp. 46, 47.

[282] On entend par succinctio campanarum la fin de la semaine sainte, pendant laquelle on cesse de sonner les cloches.

[283] Ici, comme ailleurs, Galbert est mal informé de ce qui s'est passé hors de Bruges. Il ne dit rien de la réunion d'Arras, si intéressante pour la connaissance tant des mœurs féodales de l'époque que de la politique française. Il faut suppléer à son insuffisance par les récits détaillés, de Walter, § 44, 45, et surtout de Herman de Tournai, loc. cit., pp. 285 sqq. Voir aussi Luchaire, op. cit., p. 175, 176, n° 379.

[284] Guillaume de Normandie, surnommé Cliton, né en 1101. Il était fils de Robert, duc de Normandie, frère d’Henri I, roi d'Angleterre, et de Sibylle de Conversano ; et par conséquent petit-fils de Guillaume le Conquérant. Celui-ci ayant épousé Mathilde, sœur de Robert le Frison, Guillaume de Normandie était cousin éloigné de Charles. En se plaçant au point de vue du droit héréditaire, ses titres à la succession du comte assassiné étaient toutefois bien moindres que ceux de Thierry d'Alsace. Mais Louis VI avait un intérêt politique considérable à mettre Guillaume sur le trône de Flandre. Depuis , en effet, que son père avait été dépouillé de la Normandie et jeté en prison par le roi d'Angleterre (1106), Guillaume était devenu le mortel ennemi de celui-ci. Comte de Flandre, il devait donc reprendre à coup sûr la politique anti-anglaise de Baudouin VII. Il n'était pas d'ailleurs étranger en Flandre. Après la captivité de Robert, Baudouin VII l'avait accueilli à sa cour où il l'avait fait élever; v. Herman de Tournai, loc. cit., p. 284. Guillaume n'ayant alors qu'environ dix ans, les Flamands lui avaient sans doute donné le surnom de puer que Galbert lui applique encore en 1127. Sur l'élection de Guillaume, v. De Smet : Election et déchéance de Guillaume le Normand, comte de Flandre, et Wauters : Avènement et mort du comte de Flandre, Guillaume de Normandie, dans Revue d'histoire et d'archéologie, Bruxelles, 1860, p. 113 sqq.

[285] Robert IV le Gros, seigneur de Béthune et de Richebourg, avoué d'Arras, 1106-1128. Sur lui, v. Duchesne, Hist. généalogique de la maison de Béthune, p. 95 sqq.

[286] Roger, mentionné dans des chartes depuis 1108, v. Leuridan, Les châtelains de Lille, p. 179.

[287] Les suburbani ne sont pas les habitants du suburbium proprement dit (burgenses), mais les habitants des alentours de la ville, c'est-à-dire de la châtellenie.

[288] Guillaume achète son élection : du clergé, par la ratification de ses immunités (v. § 55); de la noblesse, par l'abandon des biens confisqués sur les assassins; de la bourgeoisie, par l'octroi de privilèges (cf. § 55). La charte concédée par lui à S. Omer, le 14 avril 1127, est le meilleur commentaire des paroles de Galbert sur le teloneum et le census mansionum, v. le texte dans Giry, Hist. de S. Omer, p. 371 sqq., et joignez les commentaires de l'auteur, p. 52 sqq.

[289] On voit que les bourgeois s'arrogent le droit d'approuver ou de rejeter l'élection faite par le roi et la noblesse flamande.

[290] Le samedi 2 avril 1127.

[291] Raverschoot, dépendance d'Eecloo, à mi-chemin entre Gand et Bruges, à 20 km N.-O. de Gand.

[292] Deynze, à 8 km S.-O. de Gand.

[293] Lissewege.

[294] Il s'appelait Walterus Crommelin, comme le prouvent des chartes de 1130 (Miraeus-Foppens, Op. dipl., I, p. 381); et de 1133 (Duchesne, Hist. généalog. des maisons de Guines, etc., II, p. 71, et Cartul. de S. Pierre, I, p. 132). Sur lui, cf. § 98 et 103.

[295] Gervais de Praet.

[296] Cela ne semble pas tout à fait exact.

[297] Commencement de l’introït de la messe du jour; manière assez commune alors de désigner les dates. (Guizot)

[298] La charte octroyée par le roi et le comte à S. Donatien est perdue. Il semble, d'après les paroles de Galbert, que cette charte fat dressée par le clergé même de S. Donatien qui en fit faire lecture solennellement devant le roi et le comte, lesquels l'approuvèrent.

[299] Les chanoines n'avaient donc pas produit le privilège du pape leur concédant l'élection du prévôt ; ils avaient mis cependant cette liberté dans la charte qui fut lue devant le roi et ils affirmèrent (protestati sunt) qu'ils la tenaient du pape. Pour ce qui concerne les libertés de S. Donatien on peut voir deux chartes du comte Robert de Jérusalem : l'une du 31 octobre 1089 (Miraeus-Foppens, Op. Dipl., III, p. 566), l'autre de 1101 (Ibid., II, p. 1148).

[300] C'était probablement un chirographe comme la charte de S. Orner, V. Giry, op. cit., p. 375.

[301] Cf. une concession analogue dans la charte de S. Omer, § 18.

[302] Cf. charte de S. Omer, § 19.

[303] Robertus puer était neveu et non frère de Bertulf.

[304] C'est-à-dire que leurs biens (hereditates) soient confisqués.

[305] Le chargé d'affaires, l'avocat. (Guizot)

[306] Sur cette cérémonie si intéressante de la prestation du serment et de l'investiture, v. Waitz, Verfassungsgeschichte, VII, p. 51 sqq.

[307] Le § 21 de la charte donnée aux bourgeois de S. Omer par Guillaume de Normandie porte : De morte Eustacfiii de Stenford, quicumque aliquem burgensium S. Audomari perturbavent et molestaverit, reus proditionis et mortis Karoli comitis habeatur, quoniam pro fidelilate mea factum est quicquid de eo factum est. (Giry, op. cit., p. 374.)

[308] Wynendaele, à 30 km S. de Bruges. Il y avait dans cet endroit un château comtal.

[309] Bâtard de Philippe, second fils de Robert-le-Frison. (Guizot)