Flodoard

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

LIVRE III (CHAPITRES XX à XXII)

LIVRE III (CHAPITRES XI à XX) - LIVRE III (CHAPITRES XXIII à XXX)

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Marc Szwajcer

 

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

 

 

 

 

Charlemagne et son fils Louis

 

 

 

 

précédent

CAP. XX.

De iis qua Ludovico fratri ejusdem Karoli scripsit.

Ludovico regi Germaniae, praefati Karoli regis nostri fratri, nonnulli quoque scripsisse reperitur, ad petitionem ipsius regis, de quibusdam quaestionibus super quibus fuerat interrogatus ab ipso pro quodam Fulcrico, reddens ei rationem dignam, cur excommunicaverit ipsum, quem sub obtentu absolvit agendae poenitentiae; item, pro tuitione ac defensione rerum Remensis ecclesiae in Thoringia conjacentium; item, de pervasione regni fraterni, dignis et utillimis ei hoc dissuadens admonitionibus, ne id ad suam aggrediatur damnationem; item, aliam de hac eadem re cum caeteris regni hujus episcopis ad eumdem regem scribit epistolam, episcopali moderatione refertam; item, semel ac secundo ad ipsum per se, de his quae mandaverat ab eo fieri in adventu suo Remis, ut non sicut disponebat, nec tali veniret tempore quia incongruum esset, et animae suae inopportunum; item ad eumdem qualiter de pace inter ipsum et fratrem ejus Karolum stabilienda laborabat, referens ei gratiarum actiones pro filiis ecclesiae Remensis, qui in ipsius bene tractabantur regno: petens ut secure liceret illis suas, quas ibi habebant, tenere proprietates; item de metallo quod ei transmisit ad faciendum signum, subjungensque de pace atque charitate servanda et voluntate Dei sequenda, ut illi mandat, admonitionem; item pro rebus ecclesiae Remensis apud Thoringiam sitis; item de reliquiis sanctorum Remensis ecclesiae, quas illi sicut petierat transmittebat, et de libro vitae, virtutumque S. Remigii, item de rebus S. Remigii sitis in Thoringia; item, de passionibus sanctorum, et de rebus suorum hominum, quas in illius regno habebant, ut de his nullum praejudicium sustinerent;

 item scribit cum Remigio Lugdunensi, Arduico Vesontionensi, Erardo Turonensi, Adone Viennensi, Egilone Sennensi archiepiscopis eidem Ludovico Regi, pro Bertulpho Treverensi archiepiscopo, reprehensibile ac periculosum demonstrans esse, quod actum ab eo compererat, de hac metropoli scilicet et Treverensi ecclesia, ut eam invadi, discindi ac depopulari a pervasore permitteret quodam monacho ejusdem ecclesiae: ostendens, quia licet regulis potestas praesideat humano generi dignitate, rerum praesulibus tamen divinarum devote colla submittit, atque ab eis causas suae salutis expetit, inque sumendis coelestibus sacramentis, eisque ut competit disponendis, subdi se debere cognoscit religionis ordine, potius quam praeesse. Itaque inter haec illorum se pendere judicio, non illorum ad suam velle redigi voluntatem. « Proinde, » inquit, « sicut non leve discrimen incumbit pontificibus, siluisse pro divinitatis cultu quod congruit: ita regiae potestati (quod absit) non mediocre peculum est, si cum debeat parere refugit, quod ei ex divina voce a sacerdotibus nuntiatur: Domino dicente in Evangelio: Qui est ex Deo, verba Dei audit. Si autem vobis aliquis minus devotus suggessit, quod in eadem metropoli, in contemptu vestro, vel contra fidelitatem vestram, metropolitanum pontificem ordinari fecimus, quin potius consensu unanimitatis nostrae ipsi secundum sacros canones ordinavimus, quia, ut scriptum est: Sicut Deus loci angustia non continetur, ita verbum ejus non est alligatum: collaudante Redemptore ac Salvatore nostro, quod centurio in hoc sensu dixerat: Dic verbo, et sanabitur puer meus; videlicet quod hic dixeris, illic fiet. Qui in discipulis suis hodieque nobis, licet indignis, loquitur: Spiritus patris vestri loquitur in vobis, qui replet orbem terrarum. Nolite credere, quaesumus, prava suadenti, quia pro certo sciatis, non in contemptu vestro, neque contra fidelitatem vestram, in eadem metropoli sede pontificem ordinavimus, sed perpendentes (quod et vos melius scitis) quanta et per quanta tempora ipsa Ecclesia desolata et destituta sit, et quanta contra Dei voluntatem non solum in eadem parochia, sed et in tota provincia ad eam pertinente, increverint: cum nihil canonice sine primate suffraganei episcopi agere valeant, nihil quod ad proprias parochias pertinet, ibid. commoditatem regularem invenientes, canonice pontificem ordinavimus. Quod et secundum divinas leges agere possent atque deberent ipsius metropolis suffraganei, ei tanti numeri forent, ut per se regulariter possent ordinare pontificem, qui non minus quibus a tribus praevalet regulariter ordinari. » Prosequitur etiam depromens auctoritates sanctorum Patrum, quibus fulti hoc egerant.

Et subinde: « Et quia tot in eadem provincia suffraganei non erant episcopi, ut metropolitanum regulariter ordinare valerent, quoniam Ecclesiae Remensis et Treverensis comprovinciales atque sorores et ex auctoritate et ex antiqua consuetudine habentur, ea conditione ut qui prior earum fuerit episcopus ordinatus, prior etiam habeatur in synodo, et si mutuo consilio et auxilio faveantur, atque fulciuntur: Treverensis provinciae episcopi a primate provinciae Remorum solatium suae ordinationis, secundum sacras regulas quaesierunt, sicut sancti Sardacenses canones dicunt, scilicet ut si contigerit in una Provincia, in qua plurimi fuerunt episcopi, unum forte remanere episcopum, et populi convenerint, episcopos vicinae provinciae, debere illum prius conveniri episcopum, qui in eadem provincia moratur, et ostendere quod populi petant sibi rectorem, et hoc justum esse, ut et ipsi veniant, et cum ipso ordinent episcopum. Quod si conventus litteris tacuerit, et dissimulaverit, nihilque rescripserit, satisfaciendum esse populis, ut veniant ex vicina provincia episcopi, et ordinent episcopum. Ex quibus rite colligitur, quia si provincia Treverensis non nisi unum vel nullum haberet episcopum, episcopi Remensis provinciae, petenti clero et populo Treverensis Ecclesiae, deberet ordinare episcopum. Cui Ecclesiae omnes. quorum nomina praescripta in capite hujus epistolae legit gloria vestra, unanimi voto atque consensu fratrem et consacerdotem nostrum Bertulfum, ut praemisimus, regulariter pontificem ordinavimus, sicut ex sacris regulis et ordinationis ejus gestis ostendere possumus, et si necesse fuerit, ostendemus. Quapropter ipsius ordinationem, et dispositionem rerum ac facultatum ecclesiasticarum, sicut sacri praefigunt canones, ita defendimus, et perpetuo defendemus, sicut et ordinem nostrum: quia si ipse non est episcopus, nec nos debemus nominari episcopi. Et si quis voluerit contra ordinationem ejus sinistris quidpiam dicere, exeat et dicat: verumtamen memor communionis suae, quia aut ipse non communicabit ecclesiastico et episcopali ordini, aut nos non communicabimus, ministerio episcopali. Unde verbis beati Leonis Theodosium Augustum quondam alloquentis, vos, Christianissime et venebilis nobisque charissime rex, cum consacerdotibus nostris alloquimur, implentes reverentiam clementiae vestrae sinceri amoris officio, cupientesque vos placere per omnia Deo, cui pro vobis a nobis, et ab Ecclesiis nobis commissis supplicatur, ne ante tribunal Domini rei de silentio judicemur, obsecramus coram unius deitatis inseparabili Trinitate, quae tali facto laeditur, cum ipsa vestri sit custos et auctor regni, et coram sanctis angelis Christi, ut in eo statu atque immunitate seu privilegio cum suo pontifice Treverensem ecclesiam esse jubeatis atque conservetis, quo vestri progenitores atque praedecessores, sed et in quo frater ac nepos vester Lotharius, pater scilicet ac filius, canonica conservarunt, quatenus et vos meritum inde apud Deum, et beatum apostolorum principem Petrum in cujus honore ecclesia ipsa est consecrata, habeatis, et nos amplius debitores in orationibus et caeteris debitis obsequiis acquiratis. Quia nisi pro vestra reverentia hoc differamus, jam in pervasorem ipsius ecclesiae judicium in terris exertum haberemus, quod 630 episcopi in magna Chalcedonensi synodo de hujusmodi decreverunt, et de coelo super eum intentant, et in judicio divino ad aeternam damnationem exerent, nisi dignam poenitentiam egerit; » et caetera de auctoritatibus sacrorum canonum.

Post quae subjungitur:

« Unde vestra religiosa et nobis charissima dominatio certissime sciat, quia quandiu iste frater noster Bertulfus a nobis in Treverensi Ecclesia ordinatus episcopus in hoc mortali corpore vixerit, alter in eadem Ecclesia ordinatus episcopus non erit, nisi forte ipse, quod absit, sacris regulis obvians, per easdem sacras regulas deponatur. Et isdem praesumptor et apostata monachus Walto de monasterio Treverensis parochiae nunquam, jam judicio Spiritus sancti super eum prolato, in Treverensi Ecclesia, quam exitiabiliter usurpavit et laesit, poterit esse episcopus. Et si, ut diximus, pro vestra reverentia hoc non differremus, non solum per sacros canones decerneremus, ut nunquam et nusquam ad gradus ecclesiasticos praesumeret accedere, verum sub anathemate eum ponentes, retrudi in ergastulo, secundum sacras regulas, decerneremus: et si in contumacia sua perstiterit, sine ulla retractatione modis omnibus decernemus. A praefatis autem intentationibus sacrorum canonum vos immunem atque exsortem a Domino, per quem reges regnant, et ex quo et per quem exordium sacer coepit episcopatus, fieri totis nisibus exoramus, illius clementiam deprecantes, ut det vobis velle et perficere pro bona voluntate quae praecepit: quatenus mereamini percipere aeterna gaudia, quae se diligentibus repromittit. »

Item respondens ad litteras, quas idem rex ei transmiserat, rogans ut tam per se quam quoscunque poterat, orationes ageret pro genitore ipsius regis, qui apparuerat ei in visione, obsecrans ut poenis eriperet eum quibus detinebatur. Unde et satis utilem ad eum rescribit epistolam de modo et qualitate orationis, auctoritatibus plenam. Item pro rebus sancti Remigii sitis in Vosago, et alia plura. Ad filium quoque ipsius, aequivocum ejus, scribit pro villa Deduciaco, significans qualiter sanctus Clodoaldus eam S. Remigio dederit, et quomodo Karolus Pippini regis filius eamdem villam apud Tilpinum archiepiscopum obtinuerit in praestariam, ea conditione, ut capellas ad ipsam pertinentes cum nonis et decimis episcopus Remorum retineret, et rex duodecim libras argenti in luminaribus ecclesiae daret, et quod hunc censum tam ipse rex, quam successores ejus persolverint, et quod ipse quoque a patre illius eumdem censum de praefata villa receperit. Sed et de villa Noviliaca, quomodo a Karlomanno data fuerat sancto Remigio, et quid postea de ipsa fuerit actum. Item ad eumdem de consilio divinarum Scripturarum quaerendo et observando, et de consiliariis inconsideratis, caeterisque rebus qualiter istud regnum habebatur, et ne illud invadere praesumeret. Item pro salvanda civitate Remensi, et parcendo sacris locis, si veniret. Item qualiter egerint episcopi erga Ludovicum filium Karoli, quando eum regem consecraverunt, quia iste aliter audierat. Item de duabus uxoribus ipsius Ludovici filii Karoli, qualiter actum fuerit, et caetera.

Scribit et Pippino regi Aquitanico, pro rebus ecclesiae suae in pagis Arvernico, Lemovico et Pictavico sitis, pro quibus etiam litteras Karoli regis ad eumdem Pippinum mitti obtinuit, quas res Frigidoloni viro illustri tutandas commisit. Karolo quoque Ludovici transremensis filio, collaudans fidei benignitatem, quam conservabat erga filios sobrini sui Ludovici Karlomannum et Ludovicum, obsecrans eum pro Ecclesiae Dei honore ac regni hujus statu et defensione, atque ut praefatis pueris regiis constitueret prudentes, justosque paedagogos, qui eos docerent Dei famulos honorare, et mandata Dei servare, semetipsos regere, regnique gubernacula rite tractare. Item pro causa Sigeberti fidelis sui. Item Lothario regi, filio imperatoris Lotharii, pro villa Deduciaco, quam pater ejus reddiderat ecclesiae Remensi, ne res ad ipsam pertinentes aliquibus personis, sicut eum facere audiebat in proprietatem periculo suo traderet, vel colonos ipsius villae absolveret, si quid autem tale a se factum fuisset, emendare curaret. Item pro ejusdem villae male tractata dispositione, et censu, quem cum periculo animae eum retinere fatetur, intimans quod sanctus Clodoaldus eamdem sancto Remigio dederit, admonens ne hoc inde ageret, unde condemnationem animae acquireret. Item pro electione episcopi ecclesiae concedenda Cameracensi. Item de utilitate animae, regioque ipsius honore, in qua commemorat, qualiter pater ipsius Lotharius Augustus ei se ipsum, suamque commendaverat animam

précédent

CHAPITRE XX.

Des lettres et écrits adressés par Hincmar à Louis, frère de Charles.

Hincmar a écrit aussi diverses lettres à Louis roi de Germanie, frère de notre roi Charles. Ainsi, sur la demande du roi lui-même, qui lui avait adressé quelques questions au sujet d'un certain Fulcric, Hincmar lui rend compte avec dignité des motifs pour lesquels il l'a excommunié, et l'absout à condition qu'il fera pénitence. Dans une autre lettre, il implore sa protection et son appui pour les biens de l'église de Reims situés en Thuringe. Une autre fois il lui écrit au sujet de l'invasion du royaume de son frère, et le dissuade, par les plus sages conseils, de cette entreprise, qui peut entraîner sa damnation. Sur le même sujet encore, en son nom et au nom de tous les évêques du royaume de France, il lui adresse une lettre pleine d'une modération toute épiscopale ; item encore, à l'occasion des préparatifs que Louis lui avait ordonné de faire pour son arrivée à Reims; il lui écrit de ne pas venir comme il en a le projet, ni surtout en de telles circonstances, lui montrant que ce dessein ne peut-être qu'inconvenant et en même temps funeste à son aîné̃; item pour lui exposer les soins qu'il se donne pour rétablir la paix entre son frère Charles et lui; lui rendant grâces de ce que les enfants de l'église de Reims sont bien traités en son royaume, et. demandant qu'il leur soit permis de garder les propriétés qu'ils y possèdent ; item au sujet du métal qu'il en avait reçu pour faire une cloche ajoutant une admonition pour l'engager à garder la paix et la charité, et à suivre la volonté du Seigneur, sur les biens de l'église de Reims situés en Thuringe; item sur quelques reliques des saints de l'église de Reims, qu'il lui envoie comme il l'a demandé, et sur le livre de la vie et des vertus de saint Rémi; sur les biens de saint Rémi situés en Thuringe ; item sur la passion de plusieurs saints et sur les biens de ses hommes situés en Germanie, afin qu'ils ne souffrent aucun dommage.

Conjointement avec ses confrères les archevêques Rémi, de Lyon Arduic, de Besançon Érard, de Tours Adon, de Vienne, et Égilon, de Sens, il écrivit au même roi Louis en faveur de Bertulfe, archevêque de Trêves, lui démontrant qu'il tient envers ce prélat une conduite répréhensible et dangereuse, en permettant que la métropole de Trèves soit envahie pillée et ravagée par un moine usurpateur il lui rappelle que, bien que le pouvoir royal soit la première dignité parmi les hommes, il n'en abaisse pas moins sa tête avec dévotion devant les évêques ministres des choses divines, vient chercher auprès d'eux les moyens de son salut, et reconnaît que, dans l'administration et la dispensation des sacrements divins, ce n'est pas à lui de commander, mais d'obéir dans l'ordre de la religion qu'ainsi, en pareille matière, loin de vouloir soumettre les évêques à sa volonté, il doit au contraire se soumettre à leur jugement: Car, dit-il, de même que les pontifes s'exposent à de grands dangers, s'ils gardent le silence sur ce qui est utile au culte du Seigneur ainsi le péril est grand pour la puissance royale, quand au lieu d'obéir elle refuse d'accomplir ce qui lui est commandé par les prêtres au nom et d'après la parole de Dieu. Car le Seigneur dit en son Évangile : Celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. Si quelque indévot et impie a cherché à vous faire croire qu'en ordonnant un pontife métropolitain en cette métropole nous avons agi en mépris de votre autorité ou contre la fidélité que nous vous devons, pensez bien plutôt que cette ordination, faite de notre unanime consentement, est selon les saints canons car il est écrit : De même que Dieu n'est enfermé en aucun lieu, ainsi la parole de Dieu n'est point enchaînée; et ailleurs, notre Rédempteur et Sauveur loue le centenier, qui lui dit : Dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri c'est-à-dire ce que vous direz ici s'accomplira là bas enfin tout indignes que nous sommes, le Seigneur parle aujourd'hui par notre bouche comme autrefois par celle de ses disciples, puisqu'il a dit : L'esprit de votre père parle en vous, qui remplit a tout l'univers. Gardez-vous donc de croire, nous vous en conjurons, à ceux qui vous donnent de mauvais conseils ; et soyez persuadé que ce n'est point en mépris de votre autorité et de la fidélité que nous vous devons, que nous avons ordonné un pontife en cette métropole; mais considérant, ce que vous savez aussi bien que nous, combien et de puis combien d'années cette église est désolée et abandonnée, et combien de maux contraires à la volonté de Dieu se sont multipliés et accrus non seulement dans la métropole, mais encore dans toute la province qui en dépend, parce que les évêques suffragants ne peuvent prendre aucune mesure sans leur primat, si ce n'est pour leur propre diocèse trouvant donc avantage et conformité aux règles canoniques, nous avons ordonné canoniquement un pontife; et même, sans nous, les évêques suffragants de la métropole auraient pu et dû le faire s'ils avaient été en nombre suffisant; mais pour que l'ordination soit régulière et ait vertu canonique, il faut être au moins trois. Et à ce propos il poursuit en citant les autorités des saints Pères sur lesquelles ils se sont fondés pour faire cette ordination après quoi il ajoute

 Comme les évêques suffragants de la province n'étaient pas en nombre suffisant pour pouvoir ordonner canoniquement un métropolitain comme d'ailleurs les églises de Reims et de Trèves sont, par autorité et coutume ancienne, regardées comme comprovinciales et sœurs, à telle condition que celui des deux évêques qui a été ordonné le premier est aussi le premier, et a la prééminence au synode, et que ces deux églises se doivent l'une à l'autre conseil et assistance, les évêques de la province de Trêves ont requis du primat de la province de Reims appui et soulagement pour leur ordination, conformément aux règles canoniques, et en particulier aux canons du concile de Sardique, lesquels disent expressément : Si, dans une province qui auparavant avait plusieurs évêques, il arrive qu'il n'en reste qu'un seul, et que les peuples s'assemblent, demandant des pasteurs, les évêques de la province voisine doivent s'adresser d'abord au seul évêque restant de la province, lui remontrer que les peuples demandent un guide, et qu'il est juste et convenable qu’ils aillent se joindre à lui, et ordonner ensemble un évêque. Si l'évêque restant, ainsi sollicité et appelé par lettres, se tait, dissimule et ne répond rien, alors il faut satisfaire aux peuples, et les évêques de la province voisine doivent venir et ordonner un évêque. D'où il suit que si dans la province de Trèves, il ne restait qu'un seul évêque, ou bien point les évêques de la province de Reims devraient, sur la demande et instance du clergé et du peuple de l'église de Trèves, lui ordonner un évêque. C'est pourquoi nous tous, dont votre Gloire lit les noms inscrits en tête des présentes, avons, d'un commun accord et consentement, canoniquement ordonné pontife de cette église, Bertulfe, notre frère et collègue dans le sacerdoce, ce que pouvons justifier et justifierons, si besoin est, par l'autorité des saints canons et les actes de son ordination c'est pourquoi nous maintenons et soutenons son ordination et la disposition des biens et facultés de son église, comme il est porté aux canons; la soutiendrons et maintiendrons à toujours, comme notre propre autorité. Car s'il n'est pas évêque, nous ne le sommes pas non plus; et si quelqu'un trouve quelque chose à redire à son ordination, qu'il vienne et le dise; toutefois qu'il lui souvienne de sa communion, car de deux choses l'une ou il cessera d'être en communion avec l'ordre ecclésiastique et épiscopal, ou nous cesserons nous-mêmes d'être en communion avec le ministère épiscopal. C'est pourquoi, très chrétien et vénérable roi et de nous très chéri et très aimé, nous et nos confrères dans le sacerdoce vous adressons les paroles que le bienheureux Léon adressait autrefois à l'empereur Théodose pleins de révérence pour votre Clémence et ajoutant au respect de tous nos devoirs un sincère et véritable amour, désirant qu'en toutes choses vous soyez agréable à Dieu, vers lequel nous et nos églises faisons sans cesse monter nos vœux pour vous, afin que notre silence ne nous soit pas reproché devant le tribunal de Dieu, nous vous supplions et conjurons devant la sainte et indivisible Trinité d'un seul Dieu, laquelle est offensée d'un tel état de choses, puisqu'elle est tout à la fois la protectrice et la source de votre puissance, aussi devant les saints anges de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous plaise ordonner que l'église de Trèves, et avec elle son pontife, soit et demeure aux mêmes état, dignité et privilège dont elle a joui sous vos prédécesseurs et que votre frère et votre neveu Lothaire, père et fils, lui ont canoniquement maintenus et conservés; afin qu'ainsi vous acquerriez mérite auprès de Dieu et du bienheureux saint Pierre, prince des apôtres, et nous rendiez nous-mêmes de plus en plus vos débiteurs en prières et autres services qui vous sont dus. Car, n'était que par respect a pour vous nous avons voulu différer, nous aurions déjà, ici-bas, lancé contre l'usurpateur la sentence que six cent trente évêques portèrent autrefois au grand concile de Chalcédoine, portent maintenant dans les cieux, et porteront au jour du jugement, contre lui, à sa damnation éternelle, s'il ne fait digne pénitence.

Puis après avoir cité les diverses autorités des canons, il continue :

 Sache donc bien votre religieuse et très chère Domination, que tant que notre frère Bertulfe, par nous ordonné évêque en l'église de Trèves, vivra en ce corps mortel, autre que lui n'y sera ordonné évêque, à moins que, ce qu'à Dieu ne plaise, il n'allât lui-même à rencontre des saints canons, et ainsi ne méritât d'être déposé; et de même cet usurpateur et moine apostat, Walton, du monastère de l'église de Trèves, en vertu du jugement du Saint-Esprit déjà donné contre lui pour cette cause jamais ne pourra être évêque en cette église de Trèves, par lui si injustement usurpée et mortellement lésée et n'était, comme nous l'avons déjà dit, que par respect pour vous nous avons voulu différer, non seulement nous ordonnerions, conformément aux institutions canoniques, que jamais ici ni ailleurs il ne parviendra aux grades ecclésiastiques, mais encore, le chargeant du poids de l'anathème, nous le ferions jeter dans une prison, suivant l'ordonnance canonique; ce que, sans aucun doute, nous ferons et poursuivrons par tous les moyens possibles, s'il s'obstine dans sa révolte. Quant à vous, nous prions et supplions de toutes les forces de notre cœur le Seigneur, par qui règnent les rois, et duquel et par lequel le saint ordre épiscopal a pris commencement, qu'il lui plaise vous maintenir exempt et innocent d'aucun attentat contre les saints canons; conjurons et requérons sa bonté qu'il vous accorde de vouloir et faire en bonne volonté ce qu'il commande, afin qu'ainsi vous méritiez de recevoir les joies éternelles, qu'il promet à ceux qui l'aiment.

Une autre fois, répondant aux lettres que le même roi lui avait écrites pour le prier de faire par lui-même, et par tous ceux qu'il pourrait y engager, des prières en faveur du roi son père, qui lui était apparu en vision, afin d'obtenir qu'il fût délivré de ses souffrances, Hincmar prend occasion de lui adresser une lettre pleine d'autorités et de citations saintes sur la manière de prier et les qualités de la prière. Enfin il lui a écrit encore au sujet des biens de saint Rémi, situés dans les Vosges, et sur une foule d'autres sujets. Il a aussi écrit au fils du roi Louis le Germanique, de même nom que lui, au sujet du village de Douzy, pour lui expliquer comment saint Cloud l'avait donné à saint Rémi, comment ensuite Charles, fils de Pépin le prit en redevance de l'archevêque Turpin, à condition que les chapelles de sa dépendance avec les nones et dîmes demeureraient à l'évêque de Reims, et que le roi donnerait douze livres d'argent chaque année pour les luminaires de l’église ; il prouva qu'en effet cette rente avait été payée par le roi Charles et tous ses successeurs, et que lui-même Hincmar l'avait perçue de son père Louis. Il lui a encore écrit au sujet du village de Neuilly, comment il fut donné à saint Rémi par Carloman et ce qui en est advenu depuis; item pour lui recommander de chercher et de suivre les conseils des saintes Écritures, de ne pas se fier à l'avis de conseillers inconsidérés et l'exhorter, dans quelques embarras que se trouve le royaume de France, à bien se garder de l'envahir ; item pour en obtenir sauvegarde pour la ville de Reims et les lieux saints, s'il venait en France; item pour lui rendre compte de la conduite tenue par les évêques envers Louis, fils de Charles quand ils le sacrèrent roi, et lui prouver qu'il avait été mal instruit; item au sujet des deux femmes de Louis, fils de Charles, sur les mesures prises cet égard, etc., etc.

Il a aussi écrit à Pépin, roi d'Aquitaine, au sujet des biens de son église situés au pays d'Auvergne, de Limoges et de Poitiers, pour la protection desquels il venait d'obtenir des lettres du roi Charles au même Pépin, et dont il confia la défense à un homme illustre nommé Frigidolon; ― à Charles, fils de Louis le Germanique, pour le féliciter de la bienveillance qu'il témoigne aux jeunes fils de son cousin Louis, Carloman et Louis, le conjurant, pour l'honneur de l'Église de Dieu et la défense du royaume de France, de donner à ces royaux enfants des instituteurs sages et justes, qui leur enseignent à honorer les serviteurs de Dieu, à observer ses commandements, a se gouverner eux-mêmes, et tenir avec sagesse les rênes de l'État ; ― item au sujet de Sigebert, un de ses fidèles; ― item au roi Lothaire, fils de l'empereur Lothaire, au sujet du village de Douzy, que son père avait rendu à l'église de Reims, pour rengager à ne pas risquer son salut en donnant comme le bruit courait qu'il le faisait, à quelques favoris les biens appartenant à cette église, et en se permettant d'affranchir les colons du village; que s'il avait commis quelque faute semblable, il eût à la reconnaître et la réparer ; item au sujet de quelques mauvais traitements exercés envers ce village, et de la rente qu'il retient au péril de son âme, lui intimant que saint Cloud a donné ce village à saint Rémi, et qu'il ait à se garder de rien faire qui pût mériter la condamnation de son âme; item pour en obtenir la permission à l'église de Cambrai d'élire un évêque ; item enfin, sur le salut de son âme et l'honneur de la dignité royale à ce propos, il lui rappelle comment l'empereur Lothaire son père s'est recommandé à ses prières.

CAPUT XXI.

De his quae quibusdam archiepiscopis vel episcopis scripsit.

Diversis etiam tam episcopis quam archiepiscopis multimoda utillima dedit scripta. Hecti trevirorum archiepiscopo scribit ordinationis suae primordia, offerens se socium et obsecutorem in ecclesiasticis negotiis ipsius paternitati; item de eadem re, petens se ab eo instrui, et pro filio haberi, significans etiam de itinere suo, quo se Romam petere disponebat; item de Gondrico, quem excommunicaverat ille, et de Fulcrico a se excommunicato, qui refugium in Treverensi habere videbatur episcopatu. Guntbaldo archiepiscopo scribit pro quodam presbytero, de jure ecclesiastico conservando; item pro his quae in synodo gesta fuerant; Amolo Lugdunensi, de placito quod habuerat cum rege regnique primoribus, de Judaeorum in hoc regno statu; item de synodo a tribus regibus condicta, et de Ebone praecessore ipsius, et aliis nonnullis, in qua eum charissimum et unanimem sibi patrem se habere significat; item de Lothario rege, et aliis quibusdam rebus, in qua se filium dilectionis ipsius appellat; item de Gothescalci vita vel conversatione, praedicatione, deprehensione, atque condemnatione, rei veritatem exponens; Hrabano Moguntiae praesuli, super ejusdem Gothescalci (quem idem pontifex a parochia sua ob haeresum semina, quae spargebat, repulsum, ad eumdem cum quibusdam complicibus suis direxerat) susceptione vel discussione; item de hac eadem re, et quid post susceptionem ipsius de eodem egerit, qualemve invenerit ipsius vesaniam, consilium ab eo rationabilius, quid sibi adversus eum agendum sit, expetens; item de doctrina et haeresi ejusdem, et quid in eum fecerit, postquam in synodo haereticus comprobatus fuerat, nec corrigi potuit, et quid ipse contra doctrinam ejus sentiat damnationemque ipsius, quaeve contra eumdem scripserit, huic discutienda direxit, quaerens etiam qualiter de Trinitatis fide ac praedestinatione diversorum Patrum sint intelligendae sententiae: in qua epistola asserit hunc beatum Hrbanum solum tunc temporis de discipulatu beati Alcuini relictum; Landramno archiepiscopo, de consilio, quod ab eo petierat pro monasterio puellarum, quod rex dari praecipiebat inconvenienti personae, quid inde sibi foret agendum, utiliter admonens, ut ministerii sibi commissi sollicitudinem ferventius gerat; Teutgaudio Treverensi, de primatu quem deferri ab eo debere scripserat ille sedi Trevirorum, insinuans id eidem sedi a sede Remorum nunquam fuisse delatum, etc., item secundo ac tertio de causa Fulcrici excommunicati; item pro rebus Ecclesiae Treverensis in Aquitania sitis, pro quibus idem domnus Hincmarus satis egerat apud Arnoldum quemdam Aquitannum, qui eas tenebat, ut ipsas Ecclesiae Treverensi restitueret, quod et se obtinuisse significat Amalrico religioso, archiepiscopo, compatiens tribulationibus ipsius, et consolans patientiam, atque congaudens sanctitati ejus, quem chariorem inter charos se delegisse significat, mittens ei quaedam pretiosa ornamenta, casulam scilicet diaprasinam, quam habebat unicam, et alia munuscula cum solidis centum. Item scribit eidem pro rebus Remensis Ecclesiae in Aquitania sitis, quas ei rex restitui jubet, quasque tractandas eidem Amalrico fiducialiter committit. Rothlando archiepiscopo, pro rebus sancti Remigii conjacentibus in provincia, et pro quondam presbytero in synodo excommunicato, et altero in loco ipsius ordinato. Rodulfo Biturigensi, pro rebus Remensis Ecclesiae in pago Lemovico conjacentibus; item pro quibusdam excommunicatis; Guntario Coloniensi, ut intercedat apud Lotharium regem, et satagat pro electione canonica Cameracensis episcopi post decessum Theoderici venerandi praesulis; item secundo, vel tertio pro hac eadem re, affirmans non nisi regulariter in diebus suis illic episcopum ordinandum Luitberto Maguntino, pro rebus sancti Remigii sitis in Vosago, significans qualiter quidam Gibero pro earum rerum pervasione sensum perdiderit, et per integrum mensem sine intermissione vexatus, cum dolore et periculo maximo vitam finierit; item pro tuitione rerum praescriptarum, et earum familiae defensione, vel gubernatione saepe scribit; item de collocutione sua quam, habuit apud Trecas cum Joanne papa, et quid boni cum eo locutus fuerit de ipso, exhortans ut litteras et missum papae benigne suscipiat, et ad eum venire studeat; item de quodam transgressore presbytero.

Scribit idem venerabilis Hincmarus et ad Lotharium Italiae regem, qui se, relicta uxore propria, cuidam feminae copulaverat, dans ei consilium, et admonens, ut eam a praesentia sua omnibus removeret, significans se domni Adriani papae litteras et mandata super hac re suscepisse, et ut idem rex in hac causa ipsius papae praecepta conservet, suggerere curat; item, aliam epistolam de hominibus pacem recipere nolentibus, quid inde fieri debeat, collaudans quod de quibusdam talibus regale jam ministerium exercuerit.

Scripsit et Apologeticum contra obtrectatores suos, qui calumniabantur eum diversis detractionum appetitionibus, scilicet apud papam Joannem, quod nollet auctoritatem recipere decretorum pontificum sedis Romanae, ad quae et tunc in synodo Trecassina (syn. Trecass. an. 378), et postea in hoc Apologetico respondit, refellens hos conviciatores suos, et se decretalia pontificum Romanorum a sanctis conciliis recepta et approbata recipere et sequi discrete, prout sunt sequenda, depromens; de Hincmari quoque Laudunensis depositione vel restitutione, qualiter actum sit manifestans. De hoc etiam unde calumniatus fuerat a quibusdam apud eumdem papam, quasi diceret non ipsum majoris dignitatis esse papam quam esset ipse; de ordinatione quoque Hedenulfi in locum Hincmari in episcopatu Laudunensi, et confirmatione papae ipsius ordinationis; item de Karlomanno, et aliis quibusdam rebus, de quibus eum veritas excusabilem reddidit. Quibusdam quoque calumniantibus, licet respondere posset, asserit se noluisse, ne conviciis convicia videretur reddidisse, gloriosius esse ducens eosdem tacendo fugere quam respondendo superare, ne suam gloriam quaesisse putaretur. Scripsit etiam quaedam ad Adrianum papam, qui Romanus pontifex nonnulla ei dirigere se scripta commemorat. Cui etiam mittens epistolam suam per Actardum Nannetensem episcopum laudibus plenam, delegavit, ut ejus vice in istis partibus super Lotharii causa fungeretur, quatenus quod inde Nicolaus papa decreverat servaretur. Respondit etiam ad capitula quaedam, regni Francorum episcopis a Joanne papa transmissa de privilegiis sedis per 7 capitula, quoniam idem papa nisus fuerat Ansegisum Senensem episcopum primatem constituere, ut apostolica vice per Gallias et Germanias frueretur. Cui conatui venerabilis hic praesul Hincmarus efficaciter obstitit.

Scripsit denique ad diversos episcopos idem domnus Hincmarus plurima; Remigio archipraesuli, pro rebus sancti Remigii in provincia Cisalpina conjacentibus, quas idem committens, petit ut easdem in sua tuitione suscipiat; item, pro ordinatione Isaac Lingonensis episcopi; item, de constitutione synodica propter ecclesiasticarum rerum pervasores, et alia; item, de causa praefati Lotharii regis, et de praedictis rebus eidem nonnulla scripta direxit; item, ad eumdem Remigium, et caeteros episcopos, domni papae Nicolai auctoritate, in synodum apud Suessionem venire jussos, pro causa Vulsadi et collegarum ejus. Adoni Viennensi archiepiscopo scribit inter caetera, pro epistola beati Aviti ad sanctum Remigium scripta, quam quidam Rotfridus monachus ei dixerat se apud eumdem Adonem legisse. Sed et si qua praeterea de sancto Remigio reperire valeret, ei super aurum et topazion pretiosa et amabilia mitteret. Herardo Turonensium antistiti, de quibusdam apostatis ad Ecclesiam redeuntibus, et aliis poenitentibus suscipiendis. Item de aliis quibusdam rebus, ut amico charissimo, qui eadem praesuli nostro ad ipsum veniens fraterna se dilectione commiserat, petens ut ubicunque posset regiae dominationi pro Ecclesia illius suggereret. Obitu quoque suo propinquante, litteras ad eum ipse dictavit, et ei qui domno Hincmaro de obitu illius nuntiaturus erat, easdem litteras ipsi deferendas dedit. Sed et missi Turonensis Ecclesiae hac fiducia fulti, post obitum hujus sui archiepiscopi, ad eumdem domnum Hincmarum venerunt. Cleri quoque ac plebis petitionem ad ipsum deferentes, ut regiam celsitudinem pro eis deprecaretur, quatenus electionem canonicam rex ipsius concederet. Quod et idem pontifex promptissime peregit. Intimans etiam regi de quodam clerico, qui se ingerebat, non recipiendo, significat quod episcopi ejusdem provinciae, clerus quoque et plebs ipsius Ecclesiae, invitati auctoritate apostolicae sedis, Actardum sibi velint donari episcopum, qui in eadem ecclesia baptizatus, nutritus et ordinatus fuerat, licet aliae civitati datus episcopus, sed paganorum infestatione depulsus, et pallio fuerat a sede apostolica honoratus, ut etiam si locus de metropoli adveniret, ibi incardinaretur. Datque insuper regi consilium, quid clero, quid laicis agere sit interim praecipiendum, quid de rebus quas ex beneficio regis habebat fecerit, intimans, qui ex his, quas reliquerat regi placeat, requirens. De quibusdam quoque libris sancti Augustini, quos sibi ab eodem remitti petierat, et de objectionibus Graecorum, super quibus Nicolaus papa eidem mandaverat et alia quaedam. Bertulfo Trevirensi archiepiscopo, instruens eum de ordinanda et gubernanda dioecesi vel parochia sua, etc. A quo etiam rogatus Wiliebertum Catalaunensem episcopum misit ad ordinationem Arnoldi Tullensis episcopi, quia eodem Bertulfo infirmitate detento, numerus episcoporum a sacris canonibus praefixus in ordinatione praesulis ei non aderat. In hujus etiam Bertulfi ordinatione jam pridem jussione Karoli regis Hincmarum episcopum Laudunensem, Hodonem Belvacensem, et Johannem Cameracensem transmiserat, ad petitionem Adventii et Arnulfi episcoporum ejusdem Trevirensis dioeceseos, quomodo id rite deberet, eos canonica apostolicaque informans auctoritate, ut a sacris regulis, nulla aut negligentia, aut praesumptione, in aliquo discederent. Scribit etiam praefato Bertulfo pro quibusdam capellis ad villam Duodeciacam pertinentibus, quas quidam ex parochia Trevirensi usurpabat per factionem cujusdam presbyteri, petitque sibi de his justitiam fieri. Item pro litteris quas Ludovico regi Transrhenensi mittebat, ut eas regi atque reginae relegi faciat, et quae apud eos inde audierit litteris sibi remandet. Litteras etiam quas Arnoni episcopo transmiserat, sibi legi faciat, et regem atque reginam, sed et populum de illorum salute et pace sanctae Dei Ecclesiae commoneat. Joanni Rothomagensi, respondens ad interrogationem ipsius de quodam clerico, qui ad Ecclesiam quamdam promotus regendam, ordinari per aetatem rite non poterat. Rothstano Arelatensi, qui ei de suae ecclesiae vexatione scripserat, et de quadam femina potenti, quae res usurpabat ecclesiasticas, quid ei super his sit agendum rescribit. Adeloldo Turonensi petenti ut sibi liceret oratorium aedificare ac consecrare in villa suae ecclesiae regio dono datae, sita in Remensi parochia, quae Turris vocatur, rescribit, petita concedens ea conditione ut antiqua villae ipsius ecclesia, vel presbyter ejusdem nullum privilegii sui propter hoc detrimentum pariatur. Leoni episcopo, et custodi bibliothecae Romanae Ecclesiae litteras mitti pro susceptione legationis suae, ut obtineat apud papam Leonem, quatenus ejus petitionem benigne suscipiat, et paterne rescribat eidem de his quae in litteris ab eo missis continebantur. Gregorio quoque ejusdem Romanae Ecclesiae nomenclatori et apocrisiario petens ut inter fideles amicos suos eum tenere dignetur. Item postulans ut domno apostolico suggestionem suam acceptabilem fieri petat, benedictionis ei munuscula dirigens. Formoso sedis ejusdem religioso episcopo , collaudans ejus, quam audierat, sanctitatis et scientiae formam, quaerensque ipsius habere familiaritatem, et ut ipse pro se dignetur orare, vicem reprehendere spondens, et quaedam ei munera mittens, ut sui memoriam in orationibus habeat. Item postquam litteras suas idem Formosus ei remiserat, in quibus de charitate ergo eum significaverat, intimat quia magnam in ipso haberet fiduciam. Item Gauderico episcopo praefatae Ecclesiae, ut eum in suae dilectionis suscipiat gremium, et Dominum sanctosque apostolos pro eo dignetur implorare. Joanni praefatae sedis episcopo eadem pene scribit, et canones Martini papae, Evangelium quoque Nazarenorum sibi ad transcribendum mitti petens, quaedam etiam xenia illi transmittit. Vulfado Biturigensi archiepiscopo, de his qui inconsulte uxores suas interficiunt, sententiam Paulini, quam sibi mitti petierat, scribens. Sed et de aliis rebus. Frotario Burdegalensi, qui sibi talem dixerat versum:

Remus equum nobis, mulum Burdegala vobis.

 talem post remisit:

Remus equum misit, mulum Burdegala nullum.

Et alia quaedam ad eumdem scripsit; pro monasterii quoque sanctae Radegundis regulari electione abbatissae, etc.; item, de ordinatione Fulcrici; item, Weniloni Rothomagensi, de operariis et opera, quam faciebat ad Pistas in Sequana; item de causa Rothadi et Odonis episcoporum. Drogoni Metensium praesuli, imperatoris Ludovici fratri, pro familiaritate ipsius adipiscenda: item, referens ei gratiarum actiones pro sollicitudine quam habere videbatur Remensis Ecclesiae, petens etiam de quodam fratre hujus ecclesiae ministro, ut ita frueretur obsequiis, quatenus ecclesia ista necessariis ipsius posset uti solatiis, et alia quaedam. Rothado Suessonico, quem saepe ad synodum venire differentem vel negligentem vocabat, scribit de quibusdam criminatis parochiae Suessonicae personis, vel purgandis, vel poenitentiae subigendis; item, pro ordinandis quibusdam Ecclesiarum ministris; item, pro recipiendo et adducendo ad judicium Gothescalco, quem domnus Rabanus ad dioecesim Remensem remiserat: qui profectus fuerat ex parochia Suessonica, scilicet Orbacensi monasterio; item, pro ordinatione monasterii sancti Medardi, et restituenda in eo regula; item, pro quibusdam monachis ex monasterio Altvillarensi fuga dilapsis; item, pro Godoldo, qui clamabat indebite se communione privari, pro quo etiam tertio litteras ad eum direxit; item, pro quibusdam presbyteris, qui clamaverant in synodo injusto se ab eo ecclesiae rebus privatos, et quia irrationabiliter synodi mandata tractaverat, nisi se corrigeret, canonicae ultionis delegat interminationem; item pro ordinatione Hincmari, post obitum Parduli Laudunensis episcopi; item, pro Adeloldo presbytero juxta sententiam synodi restituendo, pro quo litteras ei miserat, quas ille penitus contemnebat; item pro mandatis regis Ludovici et firmitate ab eo quaesita, quae sacerdotio non congruebat; item pro clerico quem mitteret ordinandum ad regendum ecclesiam in villa Turre sitam; item, pro parochia, de qua contentione agebatur inter eum et Erpuinum Sylvanectensem episcopum; item, idem cum aliis Remensis dioeceseos episcopis, de Graecorum adinventionibus, quas contra canonicas statuere conabantur regulas. Pro quibus tam ad ipsum, quam ad caeteros hujus regni archiepiscopos domnus Adrianus papa litteras dederat. Insuper et alia saepenumero pro diversis negotiis ad eum scripta direxit. Immonni Noviomagensi episcopo, pro synodo comprovinciali a rege Parisiis condicta, et pro ordinatione Irminfridi post decessum Hildemanni Belvacensis episcopi; item, pro ordinatione Parduli post obitum Simeonis Laudunensis; item, pro consilio et auxilio dando Theoderico Cameracensi praesuli, super quodam inobediente, qui Deum non timebat, et ecclesiasticum ministerium non reverebatur; item, pro quodam presbytero, cui legem canonicam concedi monet; item, pro quadam femina, quam indebite queritur excommunicasse; item pro colloquio episcopali habendo. Erpuino Silvanectensi, pro quodam homine quem irrationabiliter ab eo excommunicatum ut compererat, intima, mandans ut obviam sibi veniat, et quid inde rectius sit agendum, secum pertractet; item, pro quodam presbytero rebus ecclesiasticis indebite frustrato; item, pro quodam clerico, qui se praejudicium ab eo pati clamaverat; item, pro mandatis Adriani papae de praenotato presbytero; item, pro mandato regis regulariter exsequendo. Lupo Catalaunensi, pro synodo celebranda; item, pro quodam, qui dolo deceptus fuerat, ut infantem proprium ad catechizandum teneret; item, quid de hac re synodus decreverit. Cui etiam testimonium bonae vitae perhibet in epistola, quam scripsit post obitum ipsius ad regem Karolum pro impetranda electione regulari Ecclesiae Calalaunensi. Prudentio Trecassino scribens, quaeritur quare sibi praesentiam suam subtrahat, significans se ab eo consilium quaerere velle de statu et compressione Gothescalci, intimans quod de ipso actum vel judicatum fuerat in synodo, quo eum reclusum tenebat judicio, et quia multis modis eum converti tentaverit, et de moribus ac superbia ipsius, et sic in coena Domini, vel in Pascha debeat illum admittere ad audiendum sacrum officium, vel accipiendam communionem, et quid sibi videatur de sententia Ezechielis prophetae qua dicitur: In quacunque die ceciderit justus, omnes justitiae ejus in oblivione tradentur: et quacunque die peccator conversus fuerit omnes iniquitates ejus tradentur oblivioni. Sed et de consuetudine coenae Domini celebrandae. Item pro ecclesiis sedis Remensis in ipsius dioecesi sitis, quas ille aliter tractabat quam episcopali conveniret aequitati, ut de his et aliis, quae de ipse audiebat simul loquerentur, exhortans ut alterutrum se instruerent, et Domino mutuo commendarent. Pro qua re librum quoque scripsisse reperitur. Pardulo Laudunensi episcopo scribit pro transitu domni Ebonis antecessoris sui, ut illi sacerdotalis benignitas plenis charitate votis debeat exhiberi. Item de reconciliatione Luidonis inconvenienti, quod non potuerit ad eam peragendam adulationibus, vel exprobrationibus hominum insipientium deflecti: corroborans eum ad rectitudinem episcopalem divinarum testimoniis Scripturarum, ut per auctoritatis gradiatur viam, et quid ei de praefato sit agendum Luidone significans; item, pro eadem re; item, de recognitione, humiliatione, et absolutione Fulcri; item, de absolutione cujusdam, requirens ipsius consilium; item de jejunio a regina mandato; item de infirmitate et humiliatione Rothadi Suessonici, et de consilio quod ei dederat, ut illud in eo corroboret, et ab obsequendum prudenter exhortetur; item pro auro, quod ei mittebat, per eum reginae offerendo ad componendum quoddam Dei Genitricis ornamentum; item de opusculo Ferculi Salomonis a se composito, quod ei legerat, rogitans quid sibi videatur de illo. Item pro Ecclesia Morini vacante pastore, ut inde cum rege loquatur, qualiter, ipsa electio rite peragatur, et pro libris S. Ambrosii de fide sibi mittendis. Irminfrido Belvacensi, pro electione pastoris Ecclesiae Ambianensis, canonice consecrandi, post obitum Ragenarii praesulis; item, pro gubernanda prudenter Ecclesiae navi, quae in hoc naufragoso saeculi mari inter intestina concutiebatur bella. Eboni episcopo ecclesiae Remensis alumno, pro quodam fratre ab hac ecclesia fuga lapso, et apud ipsum commorante, ut quantocius illum diligenti cura remittere studeat; item, pro ordinatione Isaac in episcopatu Lingonensi, ut exhortetur Remigium archiepiscopum ad eamdem ordinationem peragendam. Theodorico Cameracensi, pro quodam Hectone Lotharii regis vassallo, cui communi consensu poenitentiam injunxerant, qui se absolutum a praefato Theoderico fuisse fatebatur, et pro quodam presbytero, quem idem Theodericus excommunicaverat, pro quo papa Romanus domno Hincmaro litteras miserit, quas ipse eidem Theoderico mittebat. Item, pro praefati Hectonis absolutione; item, pro rebus Remensis Ecclesiae, quas sibi per praestariam Theodericus episcopus delegari petebat; item, pro ordinatione Hunfridi in episcopatu Morini; item pro ordinatione Ercamrai post decessum Lupi Catalaunensis episcopi; item, de adventu Ludovici Transrhenensis, quia Remis venerit, et quid egerit, quidve sibi praeceperit; item, pro Balduino, qui viduam Judith filiam regis Karoli furatus fuerat, ut sciat eum a se sub anathemate positum, et id per suam denuntiet parochiam; item, pro quodam, qui quamdam, feminam in concubinatu accipere persuasus fuerat a patre ipsius puellae. Folcuino Morinensi, pro quodam presbytero ipsius ordinato, qui clamabat injuriam se pati ab Immone praesule, petitque simul reliquias sanctorum in Morinensi parochia quiescentium sibi mitti, quia in consecratione ecclesiae Dei Genitricis altare ab ipso Folcuino consecrandum, et ex ipsius parochiae reliquiis honorandum praeparabat. Rainnero episcopo pro quodam presbytero, quem Notho archiepiscopus Arelatensis, ei litteris indicaverat abjectum canonice, et excommunicatum a synodo, altero presbytero in ejus loco constituto. Agio episcopo pro rebus Ecclesiae Remensis in Aquitania conjacentibus. Abboni Antisiodorensi, pro Heriboldo praesule defuncto, qui cuidam fratri apparens, admonuit de eleemosyna, et orationibus, atque oblationibus pro se offerendis. Aeneae Parisiorum, pro Rothado Suessionico, de quo quaedam inconvenientia apud regem ventilata fuerant, et rex eumdem Aeneam cum Immone Noviomagensi ad haec discutienda dirigebat. Almarico Cumensis Ecclesiae praesuli, pro Egilberto diacono monasterii sancti Remigii monacho, quem eidem episcopo id petenti ad ordinandum, et regendum committit.
 

CHAPITRE XXI.

Des écrits d'Hincmar à divers archevêques ou évêques.

IL a aussi adressé à divers évêques ou archevêques une foule d'écrits de tout genre, et d'une grande utilité à Hetti, archevêque de Trêves; il lui fait le récit des commencements de son épiscopat, et s'offre pour coadjuteur et pour disciple à sa Paternité dans l'administration des affaires ecclésiastiques ; item sur le même sujet, lui demandant de le guider de ses conseils, et de le regarder comme son fils; et lui faisant part du projet qu'il a de faire un voyage à Rome au sujet de Gondric, excommunié par Hetti et aussi de Fulcric, excommunié par lui-même, qui semblait avoir trouvé un refuge dans l'évêché de Trêves; – à l'archevêque Gondebauld, en faveur d'un prêtre, pour le prier de lui conserver la dignité ecclésiastique; – item sur les actes du synode, à Amole de Lyon, au sujet du procès qu'il avait eu avec le roi et les grands du royaume, et de l'état des Juifs dans le royaume ; – item sur le synode convoqué par les trois rois sur Ebbon son prédécesseur et sur quelques autres; dans cette lettre il déclare qu'il l'aime par dessus tous et lui est uni de cœur et d'affection comme à un père; – item au sujet de Lothaire, et de quelques autres affaires; il se nomme le fils de sa Dilection; – item au sujet de Gottschalk, il lui expose avec vérité la vie de cet hérétique, ses prédications, son arrestation et sa condamnation; – item à Raban, évêque de Mayence, pour lui mander l'arrivée et l'examen de Gottschalk, que cet évêque venait de chasser de son diocèse à cause des semences d'hérésie qu'il répandait, et de renvoyer et Hincmar avec quelques-uns de ses complices; — item sur le même sujet; il lui mande les mesures qu'il a prises contre cet hérétique lorsqu'il lui a été remis, dans quelle folle témérité il l'a trouvé, et lui demande ses conseils pour ce qui reste à faire sur la doctrine et l'hérésie du même; il lui rend compte de ce qu'il a fait contre lui depuis qu'il a été convaincu d'hérésie dans le synode et a refusé de se corriger il soumet à son examen ses sentiments contre la doctrine de cet hérétique, sa condamnation les ouvrages qu'il a publiés contre lui, et lui demande comment il faut entendre les sentences de divers Pères catholiques sur la foi à la sainte Trinité et sur la prédestination, dans cette lettre il affirme que Raban est le seul qui reste, en ces temps, de l'école du bienheureux Alcuin; — à l'archevêque Landran qui lui avait demandé conseil au sujet d'un monastère de filles que le roi lui commandait de confier à une personne incapable et indigne; il l'engage à remplir avec fermeté et sollicitude les devoirs de son ministère ; — à Teutgaud archevêque de Trèves, sur la prééminence que cet évêque prétendait devoir être déférée par lui au siège de Trèves; il lui insinue que jamais le siège de Reims n'a reconnu cette prééminence, etc., etc. ; — item une seconde et une troisième fois au sujet de l'excommunication de Fulcric au sujet des biens de l'église de Trêves situés en Aquitaine, dont lui Hincmar avait vivement sollicité la restitution auprès d'un grand d'Aquitaine nommé Arnold, qui les tenait en son pouvoir; il annonce qu'il a réussi, et qu'ils vont être rendus à l'église de Trêves; — au dévot et religieux archevêque Amaury; il compatit à ses tribulations, le console et l'encourage à la patience, et le félicite de sa sainteté; il lui assure qu'il lui est le plus cher de tous ceux qu'il aime, et lui envoie quelques ornements précieux, entre autres une chasuble pourpre, la seule qu'il eût et d'autres présents, avec cent écus d'or; — item au sujet des biens de l'église de Reims situés en Aquitaine, dont le roi vient de lui accorder la restitution et dont il confie l'administration à Amaury, avec pleine confiance ; — à l'archevêque Roland, au sujet des biens de saint Rémi situés en sa province, et en même temps au sujet d'un prêtre excommunié en synode, et d'un autre ordonné en sa place ; — à Rodolphe de Bourges sur les biens de l'église de Reims situés au pays de Limoges; — item au sujet de quelques excommuniés ; — à Gunther de Cologne, pour le prier d'intercéder auprès du roi Lothaire et d'en obtenir l'élection canonique d'un évêque de Cambrai, après la mort du vénérable Thierri ; — item une seconde et une troisième lettre sur le même sujet, où il affirme que tant qu'il vivra nul ne sera ordonné évêque en cette ville si ce n'est canoniquement, — à Luitbert de Mayence au sujet des biens de saint Rémi situés dans les Vosges; il lui raconte comment un certain Gibert a perdu la raison en punition d'avoir usurpé quelques-uns de ces biens et comment, après avoir été tourmenté sans relâche pendant un mois entier, il est mort enfin de douleur et en grand péril de perdition; — item plusieurs lettres sur la protection qu'il lui demande pour les biens dont nous venons de parler, la défense et le gouvernement des serfs qui les cultivent; — item sur l'entrevue qu'il a eue avec le pape Jean et sur le bien qu'il a dit de lui au pape, il l'exhorte à recevoir avec bienveillance et bon accueil les lettres et le messager de Jean et à faire tout son possible pour l'aller visiter, — item au sujet d'un prêtre prévaricateur.

Le vénérable Hincmar a aussi écrit à Lothaire roi d'Italie, qui avait quitté son épouse légitime pour s'unir à une autre femme ; il l'admoneste et lui donne le conseil de la chasser de sa présence, lui signifiant qu'il a reçu à ce sujet des lettres et des ordres du pape Adrien et il fait tous ses efforts pour persuader au roi d'obéir aux ordres du souverain pontife; — item une autre lettre aux sujets d'hommes rebelles qui ne veulent pas rester en paix, et sur les mesures que le roi doit prendre contre eux il le félicite d'avoir usé contre quelques-uns de sa puissance royale.

Il a composé une apologie contre ses détracteurs qui l'attaquaient et le calomniaient auprès du pape Jean, insinuant à sa Sainteté qu'il ne voulait pas se soumettre à l'autorité des décrets du Saint-Siège. Il répondit à ces accusations d'abord au synode de Troyes, ensuite dans l'apologie dont nous parlons prouvant à ses ennemis qu'il recevait et suivait comme on doit les suivre, les décrétales des pontifes romains, reçues et approuvées par les saints conciles. Il publia aussi un manifeste sur la déposition et le rétablissement d'Hincmar, évêque de Laon, avec un récit exact des faits, une réfutation d'une calomnie de quelques-uns de ses ennemis qui l'accusaient, auprès du même pape Jean, de dire que le pape n'avait ni plus d'autorité ni plus de dignité que lui ; — item sur l'ordination d'Hédenulfe à l'épiscopat de Laon, à la place d'Hincmar, et sur la confirmation donnée par le pape à cette ordination ; — item sur Carloman, et de quelques autres affaires, au sujet desquelles il s'excuse en racontant la vérité; il affirme qu'il n'a pas voulu répondre, quoiqu'il le pût, à certains calomniateurs, ni rendre outrage pour outrage, parce qu'il croit plus glorieux de leur échapper en gardant le silence que de les vaincre en leur répondant de peur qu'on ne dise qu'il ne cherche que sa propre gloire. Il a écrit plusieurs fois aussi au pape Adrien, qui lui-même rapporte qu'il a adressé plusieurs messages à Hincmar; et entre autres, par l'évêque Actard, une lettre pleine d'éloges, en laquelle il le nomme son légat en France, et le charge de le représenter dans la cause de Lothaire, et de faire en sorte que tous les arrêtés du pape Nicolas soient maintenus. Hincmar composa aussi sept capitulaires sur les privilèges des sièges, en réponse à ceux que le pape Jean avait adressés aux évêques de France. Le pape voulait à toute force établir Anségise, archevêque de Sens, primat et vicaire apostolique en France et en Germanie, et le vénérable Hincmar s'y opposa avec obstination et succès.

Il a écrit encore à divers évêques sur divers sujets à l'archevêque Rémi au sujet des biens de saint Rémi situés dans la province cisalpine, qu'il lui confie et le prie de prendre sous sa protection; — item pour l'ordination d'Isaac, évêque de Langres ; — item sur les constitutions et règlements synodaux contre les usurpateurs des biens de l'Église, et autres sujets; — item sur la cause du roi Lothaire, et les diverses affaires dont nous avons parlé plus haut; — item au même Rémi et aux autres évêques, pour les inviter, au nom et par l'ordre du pape Nicolas, de se réunir en concile à Soissons pour examiner la cause de Vulfade et de ses collègues ; — item à Adon archevêque de Vienne, pour lui demander une lettre de saint Avite à saint Rémi, qu'un moine nommé Rotfrid lui avait dit avoir lue et vue entre les mains d'Adon il le prie, s'il peut trouver encore quelques objets ou reliques qui aient appartenu à saint Rémi de les lui envoyer, comme plus précieux et mille fois plus chers à ses yeux que l'or et la topaze ; — à Hérard, évêque de Tours pour l'engager à recevoir quelques apostats qui reviennent à la religion, et quelques autres pénitents ; — item sur quelques autres sujets, et toujours comme à un ami très cher : en effet, Hérard s'était lié à notre prélat d'une affection toute fraternelle, et s'était adressé à lui pour le prier de s'employer en toute circonstance auprès du roi en faveur de son église quelques instants avant de mourir, il dicta encore une lettre pour Hincmar, et la remit lui-même à la personne qui devait aller lui porter la nouvelle de sa mort pleins de la même confiance qu'avait eue en lui ce prélat, les envoyés de l'église de Tours vinrent, après la mort de leur archevêque présenter à Hincmar une requête du clergé et du peuple pour le prier d'être leur intercesseur auprès de la sublimité royale, afin d'en obtenir une élection canonique et le digne évêque s'empressa de remplir leur vœu ; il déclara même au roi qu'un certain prêtre, qui annonçait des prétentions, ne pouvait être admis ; que les évêques de toute la province, le clergé et le peuple voulaient pour évêque Actard, qui avait été baptisé, élevé et ordonné en leur église ; à la vérité Actard avait été nommé évêque d'une autre ville mais chassé de son siège par l'invasion des païens, il avait été honoré du pallium par le Saint-Siège apostolique, afin que, si un des sièges de sa métropole, ou la métropole elle-même, venait à vaquer, il y fut intronisé; il donne en outre conseil au roi sur ce qu'il doit ordonner au clergé et aux laïques en attendant; lui mande comment l'évêque a disposé des biens qu'il tenait à bénéfice du roi, et le prie de lui dire ce qu'il veut faire de ceux qu'il lui a laissés en mourant; il lui parle aussi de certains livres de saint Augustin qu'il l'avait prié de lui envoyer et des reproches des Grecs contre l'église latine, sur lesquels le pape Nicolas lui avait demandé son avis, etc., etc. ; — item à Bertulfe, archevêque de Trèves, pour lui donner des instructions sur le gouvernement et l'administration de sa province et de son diocèse, etc., etc. Sur la demande de ce prélat, il envoya Willebert évêque de Châlons à l'ordination d'Arnold, évêque de Toul, parce que Bertulfe étant malade, le nombre fixé par les sacrés canons pour l'ordination d'un évêque n'était pas complet; longtemps auparavant il avait déjà envoyé pour l'ordination de Bertulfe lui-même et sur la requête d'Advence et d'Arnulf, évêques de la province de Trêves, Hincmar, évêque de Laon, Eudes de Beauvais et Jean de Cambrai, avec des instructions sur la manière dont ils devaient procéder pour ne s'écarter en rien, par négligence ou présomption, des règles tracées par le Saint-Siège apostolique et les sacrés canons. — Il a écrit encore à Bertulfe au sujet de quelques chapelles dépendantes du village de Douzy qu'un habitant du diocèse de Trèves se permettait d'usurper par les intrigues et menées d'un prêtre; il réclame qu'il en soit fait justice; — item au sujet des lettres qu'il adressait à Louis le Germanique pour le prier de les faire lire au roi et à la reine, et. de lui mander ensuite ce qu'ils en auront dit pareillement de prendre lecture des lettres qu'il avait adressées à l'évêque Arnon et de recommander au roi à la reine et au peuple lui-même de songer à leur salut et de maintenir la paix de la sainte Église; — à Jean de Rouen il répond aux questions que cet évêque lui avait adressées au sujet d'un clerc promu au gouvernement d'une église, et qui ne pouvait être ordonné canoniquement par défaut d'âge; — à Rostan d'Arles, qui lui avait écrit au sujet des vexations de son église et d'une certaine femme puissante qui usurpait les biens de l'Eglise, il lui mande ce qu'il doit faire eu cette occurrence; — à Adelolde de Tours, qui lui demandait la permission de faire bâtir et consacrer un oratoire dans un village du diocèse de Reims, nommé La Tour, dont le roi avait fait don à son église; il lui répond qu'il lui accorde sa demande, à condition que l'ancienne église du village et le prêtre qui la dessert n'en souffrent aucun détriment en leurs privilèges ; — à l'évêque de Léon, gardien de la bibliothèque de l'église de Rome, pour le prier de bien recevoir ses envoyés, et d'obtenir du pape Léon que ses demandes soient favorablement accueillies, et que le saint Père lui réponde sur ce qui fait l'objet de son message ; — à Grégoire, nomenclateur et chancelier de l'église de Rome, pour le prier de le compter au nombre de ses plus fidèles amis ; — item pour le prier de faire agréer ses demandes au saint Père apostolique; il lui envoie quelques petits présents ; — à Formose, depuis pape et religieux pontife du Saint-Siège de Rome, pour le féliciter de sa grande réputation de sainteté et de savoir; il lui demande de le recevoir en sa familiarité, et de prier pour lui, lui promettant d'en faire autant pour lui et lui envoyant quelques présents pour qu'il fasse mémoire de lui en ses prières; — item après une lettre de Formose, dans laquelle celui-ci lui promettait affection Hincmar lui répond qu'il a en lui la plus grande confiance et compte désormais sur lui ; — à Gauderic aussi évêque de l'église de Rome, pour qu'il le reçoive dans le sein de son affection, et daigne implorer pour lui le Seigneur et les saints apôtres; — à Jean, évêque de la même église; il lui écrit presque les mêmes choses, le prie de lui envoyer les canons du pape Martin, et l'évangile des Nazaréens pour le faire transcrire, et lui offre aussi quelques présents d'amitié; — à Vulfade, archevêque de Bourges pour lui envoyer la sentence de Paulin contre ceux qui tuent leurs femmes, laquelle ce prélat lui avait demandée; et quelques autres lettres sur différents sujets; — à Frotaire de Bordeaux qui lui avait adressé le vers suivant :

Remus equum nobis, mulum Bardegala vobis

il lui renvoya son vers ainsi changé:

Remus equum misit, mulum Burdegala nullum.

il lui a écrit plusieurs autres lettres; par exemple, au sujet de l'élection d'une abbesse au monastère de Sainte-Radegonde, sur l'ordination de Fulcric, etc., etc. ; — à Wénilon de Rouen, sur les ouvriers et les travaux qu'il faisait faire à Pistes sur Seine; — item sur le procès des évêques Rothade et Odon ; — item à Drogon, évêque de Metz, frère de l'empereur Louis, pour lui demander son amitié ; — item pour lui rendre grâces de la sollicitude qu'il prend de l'église de Reims, priant en même temps un frère, ministre de cette église, de lui faire agréer ses services, afin que l'église pût profiter de son appui et de sa protection, etc., etc.; — à Rothade de Soissons, qui, soit délai seulement, ou négligence, différait de comparaître au synode ; il lui écrit au sujet de quelques habitants du diocèse de Soissons, qu'il faut absoudre ou forcer à la pénitence; — item pour l'ordination de quelques desservants des églises ; — item sur la réception et la mise en jugement de Gottschalk, que Raban avait envoyé au diocèse de Reims, et qui appartenait au diocèse de Soissons, comme moine de l'abbaye d'Orbay; — item pour la dédicace du monastère de Saint Médard et de la réforme à y établir ; — item au sujet de quelques moines fugitifs du monastère de Haut-Villiers ; — item au sujet de Godold, qui prétendait avoir été privé indûment de la communion : il a écrit jusqu'à trois lettres à ce sujet; — item au sujet de quelques prêtres qui l'avaient accusé en plein synode, de les avoir privés injustement des biens de l'Église; et comme ils traitaient avec irrévérence les mandements du synode, il les menace de les frapper des vengeances canoniques ; — item pour l'ordination d'Hincmar, après la mort de Pardule, évêque de Laon; — item au sujet d'Adelold prêtre que le synode lui avait ordonné de rétablir, et pour lequel il lui avait déjà écrit des lettres dont il ne tenait compte; — item au sujet d'un message du roi Louis, et d'une autorisation par lui demandée, contraire aux règles du sacerdoce; — item au sujet d'un clerc qu'il lui envoie pour l'ordonner et charger du ministère de l'église de La Tour; — item au sujet d'une paroisse pour laquelle il y avait conflit entre lui et Erpuin, évêque de Senlis; — item en son nom et au nom des évêques de la province de Reims, sur les innovations que les Grecs s'efforcent d'introduire au mépris des sacrés canons, et au sujet desquelles le pape Adrien avait adressé des lettres, tant à lui Hincmar qu'à tous les archevêques du royaume; enfin une foule d'autres écrits sur différents su jets ; — à Immon, évêque de Noyon touchant le synode convoqué à Paris par le roi et pour l'ordination d'Hermanfried après la mort d'Hildemann, évêque de Beauvais ; — item pour l'ordination de Pardule, après la mort de Siméon de Laon; — item pour l’engager à prêter conseil et secours à Thierri, évêque de Cambrai, contre un rebelle qui ne craignait point le Seigneur, et ne respectait point le ministère ecclésiastique ; — item en faveur d'un prêtre auquel il le prie de conférer les ordres canoniques; — item pour une femme qui se plaignait d'avoir été injustement excommuniée par lui, enfin, pour avoir avec lui une conférence épiscopale ; — à Erpuin de Senlis au sujet d'un homme excommunié par lui sans motif; il l'engage à venir le trouver afin qu'ils puissent examiner ensemble ce qu'il y a de plus juste et de plus convenable à faire; — item au sujet d'un prêtre injustement privé des biens de l'Église ; — item au sujet d'un clerc qui se plaignait de souffrir préjudice de sa part; touchant un mandement du pape Adrien relatif au prêtre ci-dessus dénommé; — item pour qu'il ait à exécuter ponctuellement les ordres du roi; — à Loup de Châlons, touchant la convocation d'un synode; — item au sujet d'un père qui, trompé par dol et fraude, avait tenu son propre enfant pour le catéchiser; — item touchant la décision du synode sur cette affaire : — Hincmar s'est plu aussi à rendre témoignage de la sainte vie de cet évêque dans la lettre qu'il adressa, après sa mort, au roi Charles, pour en obtenir une élection canonique pour l'église de Châlons; — à Prudence de Troyes; il se plaint de ce qu'il est privé de sa présence, lui exprimant le désir de le consulter sur l'état et la punition de Gottschalk; il lui rend compte des mesures prises ct du jugement porté par le synode, qui condamne cet hérétique à la réclusion des efforts qu'il a faits pour le convertir, de ses mœurs et de son orgueil il lui demande si à la Cène du Seigneur, ou la Pâque, il doit lui permettre d'assister au saint office, ou de recevoir la communion, et ce qu'il lui semble de la sentence du prophète Ezéchiel, qui dit: Lorsque le juste se sera détourné de sa justice, il mourra dans les œuvres injustes qu'il a commises et lors que l'impie se sera détourné de l'impiété où il avait vécu, il rendra ainsi la vie à son âme il le consulte aussi sur la manière de célébrer la Cène du Seigneur; — item au sujet des églises du siège de Reims situées dans son diocèse, qu'il traitait autrement qu'il ne convient à l'équité épiscopale : il l'engage à s'entretenir avec lui de ces choses et de beaucoup d'autres qu'on lui impute; — item à s'instruire l'un et l'autre, et à se recommander mutuellement au Seigneur ; — il existe aussi de lui un livre sur le même sujet, adressé à cet évêque ; — à Pardule, évêque de Laon, au sujet de la mort d'Ebbon, son prédécesseur il lui rappelle que la bienveillance sacerdotale doit se montrer envers lui par des vœux pleins de charité; — item pour le féliciter de ne point avoir accordé à Luidon une réconciliation dont il est indigne, et de ne s'être laissé fléchir ni par les flatteries ni par les reproches d'hommes insensés; — item il l'encourage à se maintenir toujours dans la justice et la fermeté épiscopale par des témoignages tirés des saintes Écritures, à marcher toujours dans les voies l'autorité, et lui donne son avis sur les mesures à prendre contre Luidon; — item sur le même sujet; touchant la pénitence, l'humiliation et l'absolution de Fulcric; — item pour lui demander conseil sur l'absolution à accorder à un coupable; — item sur un jeûne ordonné par la reine; — item touchant la maladie et le repentir de Rothade de Soissons, et le conseil qu'il lui avait donné de fortifier en lui ces bonnes résolutions, et de l'engager adroitement a obéir; — item au sujet de l'or qu'il lui envoie pour offrir à la reine, afin qu'elle en fasse quelque ornement pour la sainte mère de Dieu ; — item au sujet de son opuscule Ferculum Salomonis, qu'il lui avait lu il lui demande ce qu'il en pense; — item, au sujet de l'église de Térouane, veuve de son pasteur, et pour laquelle il le prie de parler au roi afin d'en obtenir la permission d'une élection canonique; il le prie en même temps de lui envoyer les livres de saint Ambroise sur la foi ; — à Hermanfried de Beauvais, pour l'élection et la consécration canonique d'un pasteur de l'église d'Amiens, après la mort de l'évêque Ragenaire; — item pour l'engager à gouverner avec prudence le vaisseau de l'Église au milieu des guerres intestines dont il est battu sur cette mer orageuse du siècle; — à l'évêque Ebbon, élève de l'église de Reims, au sujet d'un moine fugitif auquel il donne asile et qu'il le somme de lui envoyer au plus vite; — item pour l'ordination d'Isaac à l'évêché de Langres, afin qu'il exhorte l'archevêque Rémi à la faire au plus tôt; — à Thierri de Cambrai, au sujet d'un certain Hecton vassal du roi Lothaire auquel ils avaient tous deux, d'un commun accord, infligé une pénitence, et qui prétendait avoir reçu l'absolution de Thierri et en même temps au sujet d'un prêtre que Thierri avait excommunié, et pour lequel le pape de Rome avait envoyé des lettres à Hincmar, qui les lui avait fait passer; pour l'absolution de cet Hecton dont nous venons de parler; — item au sujet de quelques biens de l'église de Reims, que l'évêque Thierri lui demandait de lui donner en précaire ; — item pour l'ordination de Honfroi à l’évêché de Térouane; — item pour l'ordination d'Ercamrad, après la mort de Loup, évêque de Châlons, sur l'arrivée de Louis le Germanique à Reims; il lui raconte pourquoi il y est venu, ce qu'il y a fait, ce qu'il y a ordonné ; — item contre Baudouin, qui avait enlevé la veuve Judith, fille du roi Charles, afin qu'il sache qu'il l'a frappé d'anathème, et qu'il le fasse partout publier en son diocèse; — item contre un certain personnage qui s'était laissé persuader par le père d'une jeune fille de la prendre en concubinage ; — à Folcuin de Térouane pour un prêtre ordonné par lui, qui se plaignait de souffrir préjudice de la part de l'évêque Immon ; il le prie en même temps de lui envoyer quelques reliques des saints qui reposent dans le diocèse de Térouane, parce que, dans la consécration de l'église de Notre-Dame, il fait construire un autel qu'il veut faire consacrer par Folcuin et enrichir et honorer des reliques des saints de son diocèse; — à l'évêque Rainier, au sujet d'un prêtre que Nothon, archevêque d'Arles, lui avait dénoncé par lettres comme ayant été déposé canoniquement et excommunié par un synode, lequel avait établi un autre prêtre a sa place; — à l'évêque Agius touchant les biens de l'église de Reims situés à Aquitaine; — à Abbon d'Auxerre, au sujet de l'évêque Heribold défunt, lequel était apparu à un frère, et avait demandé des aumônes, des prières et des messes; — à Enée de Paris, au sujet de Rothade de Soissons, dont quelques actes inconvenants venaient d'être dénoncés au roi, pour lui annoncer que le roi l'a nommé pour aller discuter cette affaire avec Immon de Noyon ; — à Amaury, évêque de l'église de dîmes, pour lui recommander le diacre Egilbert moine du monastère de Saint-Rémi, qu'il lui envoie pour l'ordonner et le former au saint ministère, comme il l'avait demandé.

CAPUT XXII.

Quae instrumenta vitae, vel redargutiones Hincmaro nepoti suo scripserit.

Hincmaro nepoti suo Laudunensi episcopo, in ordinationis ipsius initio, instruens et edocens eum, qualiter juxta canonicam auctoritatem, commissam sibi tractare deberet Ecclesiam; item, admonens, ut provideat ne conspirationes inter sibi subjectos adoleret: sed et si exortae fuissent, mox rationis moderatione succiderentur, aut sibi si necesse foret haec intimare curaret, et quando synodum debeat celebrare. Pro quo valde laboravit, multaque illi scribit, reprehendens eum, et castigans de levitate morum et actuum suorum, admonensque ut ad cor suum redeat, et Deum tota intentione precari studeat, ut eum respiciat, et intelligere sibi atque corrigere perversitatem suam donet, quia videlicet nimis sibi sapiens esse videbatur, et pertinax in contentionibus, et quia leges ecclesiasticas ad suae voluntatis intentionem flectere nitebatur, et melius eas se putabat intelligere, quam seniores natu. Pro quo in tantum laboravit, ut etiam senioris sui regis offensionem incurrisse se dicat; illum vero impudenti fronte, erectaque cervice, trementibus labiis, et inflammatis verbis petitionem et humilitatem suam respuentem coram multis sustinuerit. Corripitque eum, quia nunquam se recognoscere de aliqua culpa, sed semper se defendere parabat, de habitu quoque, incessu, risu, juramentis, impatienti locutione, ira praecipiti, et aliis multis; item, quia contra sanctarum Scripturarum tramitem causa suae injuriae in paroc suae hiae gubernatione excesserat, ut haec corrigere studeat, admonens eum qualem se debeat exhibere verbis Apostoli ad Timotheum; item, de quodam sacrilegio, et a se pro sceleribus excommunicato, quod illi res ecclesiasticas ad turpis lucri praemium dederit; item, pro Hadulfo quodam ipsius clerico petens, quem idem Hincmarus excommunicaverat; item, de epistola papae Adriani ad quosdam episcopos per eum dirigenda; item, pro dispositione quarumdam parochiae suae ecclesiasticarum rerum, ut inde vel ad provincialem exspectaret synodum; item, pro excommunicatione Karlomanni, unde obedire ipsi nolebat, eum saepe commonens, ut contumaciam suae mentis deponeret, et ad obaudiendum sibi, ceu jam coram multis testibus professus fuerat in synodo atque subscripserat, se inclinaret; item, pro Berthario diacono, quem metropolitanae atque comprovincialis synodi judicium appellantem indebite sub custodia detinebat. Unde promens ei quod ita in eum agere non debuisset, praecepit illi auctoritate sacrorum canonum et sua, ut eumdem diaconum, vel si qui fuissent alii clericorum judicium regulare proclamantes ab ipso detenti, ad suum ac caeterorum episcoporum judicium libere venire permitteret, et ipse eidem se judicio praesentaret. Item convocans eum ad synodum, ubi Adriani papae mandata tractanda erant. Scribit ad eum praeterea multa; novissime voluminis seriem, rememorans in eo, ad mentis ejus oculos revocans qualiter illum orphanum dulci dilectione sub religione nutrierit, litteris erudierit, per singulos gradus ecclesiasticos usque ad episcopatus apicem provexerit.
« Nunc, inquit, retribuendum mihi mala pro bonis, et odio me habentem gratis, quoniam non faveo tuis infructuosis operibus, quandiu te patiar, multis a te afflictus injuriis? Etenim ab ipsa die ordinationis tuae tam verbis quam scriptis, et inordinatis actibus ac motibus tuis frequentibus adeo sum gravatus, lacerationibus atque contusionibus, ut taedeat me vitae meae, quia sic pro loci mei officio tuae insolentiae sum connexus, ut non solum post primam et secundam correctionem, juxta Apostolum, verum nec post plurimas privatim, et coram communibus familiaribus nostris, sed et coram rege, et episcopis ac plurimis aliis, verbis et scriptis commonitiones te valeam devitare. Et licet exoptem, ut darentur mihi pennae sicut columbae, et avolarem, ac requiescerem a te elongatus in aliquam solitudinem, non possum quoquam effugere, ut aut tua pertinacia contumacis praesentiae, aut missorum tuorum duriloquiis, aut scripturarum tuarum derogationibus et inutilibus naeniis, quin potius tragoediis, aut talibus quae non conveniunt episcopo, de te auditionibus non affligar, et jam tandem putavi te pigere talia exsequi, cum ecce nunc Idibus Novembris quartae indictionis prolixissimam rotulam, mendaciis et irrationalitatibus ac improperiis contra veritatem et auctoritatem repletam mihi misisti. Et miror cur sic exfrons factus, ut de Judaea Dominus queritur, nescis erubescere, et tibi non est nausea talia et tanta scribere, nisi quoniam utilitatibus non es intentus, neque in necessariis occupatus: et ut de aliis taceam, quae si ex ordine voluero replicare, antea deficiet lux diurna, quam legenda exinde deficiat pagina, replicabo tibi aliqua, quae non valeo nec debeo silentio praeterire. Videlicet quia statim ut a paternae nido educationis factus episcopus evolasti, et me et eos qui te nutrierunt deseruisti, et saeculares amicitias atque familiaritates quaesisti, et acquisisti, et sic subinde alios et alios deserens et acquirens, non solum de comparibus, sed etiam et de tibi commissis, ad hoc emersisti, ut contra sacras Antiochenas regulas praecipientes ut praeter me agere nihil debeas, secundum antiquam Patribus nostris regulam constitutam, nisi ea tantum, quae ad tuam parochiam pertinent, possessionesque subjectas sine mea, vel coepiscoporum nostrorum conscientia administrationem in palatio domni regis obtinueris, quam administrationem tibi coram eodem domno rege et aliis qui adfuerunt ex sacris regulis interdixi, et aliquandiu ab eadem administratione cessasti. Postea autem per exteras, id est saeculares potestates contra Sardicenses canones eamdem administrationem cum abbatia in tertia provincia ultra Remensem provinciam sine mea conscientia obtinuisti. Ad quam abbatiam sine mea licentia quoties tibi placuit, perrexisti, et quandiu tibi placuit ibidem fuisti immoratus, contra Hilarii papae decreta dicentis: Illud non potuimus praeterire quod sollicitudine diligentiore curandum est, ne praeter metropolitanorum suorum litteras aliqui episcopi ad quamlibet provinciam audeant proficisci, quod etiam in omni genere officii clericalis per singulas debet ecclesias custodiri.

« Et sic antea Zosimus, et postea sanctus Gregorius decreverunt.

Propterea quoque semel ac secundo litteris canonicis evocatus ad ordinationem episcopi in Ecclesia Cameracensi provinciae nostrae pastore destituta, unde apostolica sedes me suggerente non modice laboravit, nec ipse venisti, nec pro te vicariam personam, vel litteras tui consensus, ut regulae sacrae praecipiunt, ad me direxisti. Unde Symmachus papa ad Eonium ex sacris regulis promulgavit, ut si quilibet episcopus metropolitano pontifici juxta canonicam definitionem vocatus obtemperare noluerit, noverit succidendum se, quod non optamus, ecclesiastica disciplina. Sed et hinc a me conventus, nullam satisfactionem, nec etiam humile responsum mihi ac coepiscopis nostris exhibuisti.

Post haec more tuae instabilitatis ac inconstantiae contra domnum regem in tantum te sine ratione contumaciter erexisti, ut et administrationem palatinam, et ipsam abbatiam tibi auferret, et a te exaggeratus duriora ingerenda tibi proponeret. Unde et scriptis, et verbis pro te satagens illum tibi reconciliavi. Indeque sicut sciunt plurimi, contra illum te iterum erexisti, et mandata sua, ut ad eum venires, contemnens, adeo illum ad iracundiam provocasti, sicut omnes in istis regionibus sciunt, ut coactus te per fideles suos sicut infidelem appeteret. Tu autem ante inauditam excommunicationem in meos, et multorum archiepiscoporum et episcoporum parochianos, sed et in ipsum regem sine mea conscientia contra sacras regulas jaculasti. Unde multos scandalizasti, et maximum scandalum non solum Ecclesiae, sed et regi ac regno intulisti, cum lex prohibebat ut per alienam messem transiens falcem non mittas, sed manu spicas conteras et manduces. Falcem, inquit, beatus Gregorius, judicii mittere non potes in ea segete, quia alteri videtur esse commissa, sed per effectum boni operis frumenta Dominica vitiorum suorum paleis exspolia, et in Ecclesiae corpus monendo ct persuadendo, quasi mandando, converte.

« Post quam praesumptionem, adhibitis mecum confratribus nostris, te et cum eo pacificavi et episcopis, quorum parochianos excommunicasti, ut in te synodali sententia non inveherent, persuasi; sed et eosdem a te excommunicatos, licet non sine labore, adminiculante tamen domno rege, adversum te conquiescere feci. Sed tu addens pejora prioribus, sic domnum regem, sicut mihi longum est enarrare, et multi sciunt, iterum exaggerasti, ut causa tuae castigationis, te, sine mea voluntate, sineque meo consensu, aliquantulum detineri juberet. Tu vero causa tuae injuriae, me inconsulto, et sine consensu coepiscoporum Remensis provinciae, sicut petitio a clericis Laudunensis Ecclesiae mihi porrecta demonstrat, presbyteros et comministros ecclesiae ac parochiae tibi commissae excommunicasti, ut nemo in eadem parochia missarum officia celebraret, neminem parvulorum, etiam in mortis urgentis periculo constitutum, baptizaret, nullum ad poenitentiam quisquam, nec etiam obeunti communione viatica muneris subveniret; nulli defuncto in sepeliendo humanitatis obsequium exhiberet; donec aut tu ipse ad eos venires, aut a sede apostolica inde relationem reciperent. Quod audiens, fateor, vehementer exhorrui, et proinde ad te, metropolitana sollicitudine, litteras misi, monens et hortans te, ut tam exitiabilem excommunicationem et impietatis colligationem in tuum et multorum periculum intentatam, quantocius solveres. Sed et ad ministros Laudunensis Ecclesiae, timens immane multorum exitum, certissimas et irrefragabiles definitiones evangelicae veritatis, et apostolicae auctoritatis, atque sacrorum canonum et apostolicae sedis direxi, quatenus secundum easdem definitiones, quae in nullo convelli possunt, ex eadem periculosa et irregulari excommunicatione agerent et ipsi satis. Sed quia meae admonitioni obedire non voluisti, misi ad te iterum exinde litteras, sed et ad clericos Laudunensis parochiae, et nec sic te ad obediendum invitare praevalui. Post haec, quaerens adinventiones, ut te a metropolitana subjectione posses exuere, libellum de antiquorum Patrum scriptis ante sacros Nicaenae synodi, et aliorum sanctorum canones editis collegisti, in quibus sententias inter se dissonas, et contra evangelicam et apostolicam, atque canonicam et apostolicae sedis auctoritatem immiscuisti, et eidem libello sine metropolitani et coepiscoporum Remensis provinciae conscientia ac consensu subscripsisti, et a clericis ecclesiae tuae, necnon et a parochianis presbyteris subscribi fecisti, volens te a subjectione tuae metropolis exutum ostentare, et privilegium metropolitanae sedis annullare, quasi non possem impietatis tuae colligationes canonica auctoritate, sine tuo consensu, ac sine synodali conventu in parochia tua dissolvere, cum de certis et manifestis causis, quae in nullo nobis sunt dubia vel obscura, et de quibus finitivas sententias, quae nulla possunt ratione convelli, a sanctis Patribus promulgatas habemus, synodale consultum, vel coepiscoporum nostrae provinciae consilium, vel consensum non debeam exspectare, et a regulis praestitutis, ut sanctus Leo dicit, nulla aut negligentia, aut praesumptione discedere: nec etiam sedem apostolicam inde inquietare, sicut ipsius sanctae sedis beati pontifices Innocentius, Zosimus, Coelestinus, Leo, Hilarius, Gelasius, Gregorius, et alii plures ejusdem sanctae sedis rectores in decretis suis ostendunt, » et reliqua.

Item datis auctoritatibus Gelasii papae: « Post praefati denique, inquit, monstruosi libelli a te monstruose collecti tuam tuorumque subscriptionem, litteris quarum exemplar habeo, denuo te commonui, ut ea quae in parochia tua contra rationem et auctoritatem egeras, studeres corrigere, sed admonitioni meae non paruisti. Deinde ex praefatis epistolis Romanae sedis pontificum ante Nicaenam synodum scriptis libellum a te collectum, et versieulis in nomine domni regis Karoli titulatum, per venerabilem quondam archiepiscopum Wanilonem in Gundufi villa coram episcopis qui adfuerunt, mihi direxisti, de quo tibi scripto respondi, cujus exemplar habeo, monens te, ut sacris canonibus et apostolicae sedis decretis ex eisdem sacris canonibus et apostolicae sedis promulgatis, fidem accommodares, et debitam obedientiam illis dependeres. Inde in Actiniaco Remensis parochiae tibi coram episcopis dedi libellum in 55 capitulis auctoritates ecclesiasticas continentem, contra illa quae in praefatis tuis duobus libellis collegeras, monens ut a talibus et hujusmodi reprehensionibus te cohiberes, et te sacris regulis subdens, pacem et sanctimoniam secundum Apostolum sequi studeres. Tu autem nullam inde meae admonitioni satisfactionem exhibuisti, quin potius rotulam prolixissimam contra veritatem et auctoritatem, ac rationem contextam in eadem synodo obtulisti et praefatum tuum monstruosum libellum, a te et a tuis subscriptum in eadem synodo protulisti, quem ibidem accipiens hactenus servo. Et cum me vidi post tot admonentes nihil apud te posse proficere, schedulam porrexi in synodo episcoporum decem provinciarum (syn. Duziacensis, an. 871), ab eisdem venerandis episcopis quaerens consilium, quid contra tuam pertinacem contumaciam agere possem, et illa, quae tibi ac parochiae, tuae contra colligationes tuae impietatis direxeram, coram illis relegi feci.

« Unde et ab eisdem episcopis praedictis sacri conventus auctoritatibus, quoniam injuste ac irregulariter tantas et tales excommunicationes agere praesumpsisti, et a domno rege impetitus, quoniam juramenta illi a te super sacra praestita non observasti; sed et quia res suae proprietatis contra leges divinas et humanas invasisti, et a Normanno in synodo accusatus, quoniam eum de rebus tua concessione atque consensione a domino Karolo sibi beneficiatis, sine auctoritate regia, armata militari manu, et turba vulgi collecta, cum gladiis et fustibus primum quidem uxorem suam, quae ibi sine ullo erat, et postea illum ipsum contra leges et regulas expulisti, et omnia sua, quae ibi habuit, abstulisti sed et a tuis hominibus accusatus, quia contra leges divinas et mundanas eis sua beneficia abstulisti, ut synodalem censuram evaderes, dedisti regi et mihi in eadem synodo professionis tuae libellum de regulari obedientia tua, quem habeo; et tu negare non potes, quoniam ipsius exemplar de manu mea in eadem synodo accepisti, sicut in processu monstrabo. Sed ut vir duplex animo, et inconstans in omnibus viis tuis, statim in crastina misisti mihi per Harduicum venerabilem Vesontionensem episcopum, ad profitendum et subscribendum tibi breviculum ita se habentem: Et ego Hincmarus Remorum archiepiscopus tibi Hincmaro Laudunensis Ecclesiae coepiscopo tuum debitum, sacris praecipientibus canonibus, privilegium conservabo, et in quibuscunque ecclesiasticis negotiis indigueris, secundum sacras regulas debitum tibi jure adjutorium archiepiscopali auctoritate adhibebo. Quae causa non solum non de humili, verum nec de sano sensu processit. Injustum quippe ac irrationabile videtur, ut archiepiscopus a sacris canonibus non exorbitans, excedenti episcopo suffraganeo a se ordinato, professionis ac subscriptionis libello, sicut postulaveras, satisfaceret. Sicut enim secundum Scripturam minor a majore benedicitur, ita prorsus minor a majore judicatur, ligatur vel solvitur, sicut et in decretis Gelasii demonstratur. Juste igitur et rationabiliter tibi hinc respondetur ex Jacobo: Petisti et non accepisti, eo quod male petisti. Sed et in eo quod tibi a me subscribi proposuisti, ut tuum debitum, sacris praecipientibus canonibus, privilegium conservarem, petisti quod voluisti, sed nescisti quod dixisti, quoniam ut sanctus Hieronymus dicit: Privilegia singulorum communem legem facere non possunt. Et sacri canones provincialibus episcopis, et eorum ecclesiis vel sedibus, privilegia, scilicet privatas leges, vel jura privata generaliter non dederunt, quia quod omnes generaliter habent, jus speciale et dignitatis lex privata esse non valet. Sed metropolitanis episcopis ac metropolitanis sedibus privilegia tribuerunt, » etc.,

de sacris canonibus et decretis papae Leonis subnexa. Post quae subinfert:

« Quapropter quando talia mihi ad profitendum et subscribendum misisti, scire debueras, quod in istis regionibus nemo pene ignorat, quia municipium Lauduni, in quo es ordinatus episcopus, ab exordio sui, postquam a Marcobrio praetore, ut produnt historiae, conditum fuit, nunquam inter sedes provinciales Remorum provinciae, in paganismo, vel in Christianismo, nomen vel locum habuit, donec sanctus Remigius quindecimus Remorum archiepiscopus, certis quibusdam accidentibus causis, primus ibidem ordinavit episcopum, et eidem municipio, de rebus Remensis metropolis satis superque ditato, ipsum comitatum, in quo consistit, partem scilicet ex Remensi parochia delegavit; sed semper fuit Remensis provinciae municipium, sicut hodieque et alia municipia in Remensi parochia, quae in subjectionibus loco ac nomine permanent. Non igitur privilegium, sed municipatum tibi debere servari convenerat petere, quia sicut Patres nostri ac magistri Ecclesiae tradunt, Paulus apostolus non se civem, sed municipem appellat, dicens: Ego homo sum quidem Judaeus a Tharso Ciliciae, non ignotae civitatis municeps. Natus quidem apostolus in oppido Galilaeae Giscali fuit, quo a Romanis capto, cum parentibus suis Tharsum Ciliciae commigravit. A quibus ob studium legis missus Hierosolymam, a Gamaliele viro doctissimo, sicut in subsequentibus ipse memorat, eruditus est. Et ideo non se civem, sed municipem, a municipio, id est, territorio ejusdem civitatis, in quo nutritus est, appellat. Dictum autem municipium, quod tantum munia, id est tributa debita vel munera reddat. Nam liberales et famosissimae causae, et quae ex principe proficiscuntur, ad dignitatem civitatum pertinent. Nec mirum, si te Tharsensem, et non Giscalitem dicat, cum Dominus ipse in Bethlehem natus, non Bethlehemites, sed Nazarenus, a loco in quo nutritus erat, cognominatus est. Et tu ergo in dioecesi Remensi natus, et in metropoli Remorum nutritus, et in municipio Lauduni ordinatus, non te civilem vel civicum, sed municipem, videlicet tributarium seu munerarium, utinam spiritalium donorum, episcopum, et excepto quod a pluribus episcopis es ordinatus, pene vicarium episcopum, quem Graeci chorepiscopum vocant, debueras recognoscere, ac per hoc non privilegium tibi ascribi, sed municipatum; nec contra privilegium tuae metropolis te oportuerat rebellare, quod non ageres, si animo Paulus, scilicet pusillus et humilis esses. Unde timendum est, ne et in hoc perditionis filium imiteris, qui adversatur et extollitur supra omne quod dicitur Deus, aut quod colitur. Cui quantum ex te fuit, tradidisti eos quos irregulariter, ut praemisi excommunicasti, non ut, secundum Apostolum, spiritus eorum salvi, sed quantum furor et indignatio tua praevalere potuit, perditi essent in die Domini. Quas colligationes impietatis, ut saepe dictum est, et semper dicendum est, quoniam regulariter contra votum tuum dissolvi, te adversum me erexisti. »

Item, post auctoritates super illicita excommunicatione:

« De sacramentis autem a te regi praestitis non est mihi necesse aliquid scribere, quoniam pene omnes sciunt, quid de perjurio (si forte illud admisisti) Dominus in lege et prophetis, et in Evangelio, et per apostolos ac Ecclesiae doctores atque magistros dicat. Et quia, ut in decretis apostolicae sedis dicitur, nolumus exaggerare quod gestum est, ne cogamur judicare quod justum est, quoniam quod inde tibi in synodo reputatum est, judiciario ordine comprobatum non est, sed regia benignitate intermissum est, omisi hinc regulare judicium ponere, ut te ad conscientiam tuam remitterem. Pervasio autem rerum proprietatis regiae a te perpetrata manifestissime claruit, quia nunquam res ipsae juris Ecclesiae Laudunensis fuisse legaliter probatae sunt, nec sua, vel cujusquam alterius donatione, vel concessione ab eadem Ecclesia possessas fuisse monstratum est. Unde super hominem tuum Teduinum, cui easdem pervasas beneficiasti, legaliter conquisitum est. Sed et proclamatio adversum te Nortmanni vera fuisse claruit, nec testibus indiguit, quoniam tam manifestissime hoc, quod inde contra leges et regulas egisti, adeo omnibus in istis regionibus patuit, ut nulla tergiversatione factum tegi, aut excusari valeret. Nam constat multis esse notissimum, et tu in scriptis tuis domno regi et mihi directis hoc confiteris, quoniam ad deprecationem Rodulfi et Conradi, easdem res, postquam domnus rex illas a longo tempore de ecclesia Laudunensi abstractas, eidem ecclesiae sua potestate restituit, ipsi domno regi illas sine mea ac coepiscoporum nostrorum et comministrorum tuorum conscientia atque consensu beneficiasti, quatenus eidem Nortmanno illas beneficiaret. »

Item post aliquas datas auctoritates: « Et hoc a te ita irrationabiliter factum irrationabilius dissolvisti, qui armata militari manu, et permista vulgi multitudine cum armis et fustibus, et tumultu maximo, sicut dicunt qui factum illud viderunt et audierunt, eumdem Nortmannum, qui ipsas res a te regi concessas, per regis beneficium retinebat, violenter et sine regis auctoritate, ac verbo, vel litteris expulisti, et expulso illo, illas invasisti, et in eas intrasti, ac possedisti, cum sint leges et regulae, sit etiam rex portans gladium ad vindictam malefactorum, sint episcopi, et canones ad judicanda crimina sacrilegorum, ut si ipse Nortmannus pervasor rerum ecclesiasticarum foret, gladio, id est vindicta regia puniretur, si sacrilegus comprobatus esset, episcopali et canonico judicio judicaretur. Sunt etiam judices, et sunt leges, quorum et quarum judicio, si quid forte tibi, et Ecclesiae tibi commissae injuste factum erat, legaliter et regulariter emendaretur. »

Item post quaedam praecipue beati Gregorii praeceptionum decreta:

« Denique ex eo quod tui homines se ad regem reclamaverunt, quoniam ab eis sua beneficia, quae apud antecessores tuos praeservierunt, injuste et irrationabiliter abstulisses post datum regi et mihi libellum in synodo de regulari obedientia tua, secundum sacros canones, et decreta sanctae sedis Romanae pontificum, ex eisdem sacris canonibus promulgata, electos judices episcopos apud me expetisti, et tres, secundum Africanum concilium, scilicet Actardum, Ragenelinum, atque Joannem a me tibi designatos suscepisti, et eorum, atque apostolorum Deum timentium judicio, in domni regis sicut postulasti, praesentia de quibusdam decretum fuit, ut beneficia sua, quae irrationabiliter perdiderant, recuperare deberent. Quorumdam autem eorum causa usque ad alium tractatum, certis causis intervenientibus non diffinita, sed die alia diffinienda remansit; et tu ante diffinitionem contra sacros canones, et sine ulla necessitate vel ratione, fuga lapsus, regularem diffinitionem exspectare contempsisti. »

Item post aliqua de canonibus:

« Et ab electorum, judicio, ut praedixi, incaute ac inhoneste fuga lapsus abscedens, pitacciolum irrationabiliter confectum, et manu tua subscriptum, ac praefatae professioni tuae usquequaque contrarium, per Ermenoldum diaconum tuum, VI Nonas Julii, indictione 3 mihi misisti, quod ita se habet :

« Reverendissimo Remorum archiepiscopo HINCMARO sanctae Laudunensis Ecclesiae HINCMARUS, Deo miserante, episcopus, debitam in Christo devotionem. Vos scitis quia ab universali sanctae Romanae Ecclesiae papa, Patre quoque nostro et magistro Adriano bis vocatus existo, et vos ipsi in quaternionibus mihi a vobis in Attiniaco palatio, coram archiepiscopis et episcopis, qui adfuerunt, datis, quod ad eadem sedem venire totidem vocatus detrectem, me reprehendistis; si vitio scriptoris, pro detrectem, quod est dissimulem vel differam, detractem, quod valde tractem non ab re accipi potest, intercharaxatum non fuit. Unde vos nunc pro amore Dei omnipotentis, et reverentia S. Petri exposco, sicut et in eadem synodo in eodem Attiniaco a vobis convocata, quod impetrare, non valui, expostulavi, ac jam etiam per integrum efflagitavi annum, et praecipue in synodo apud Vermeriam palatium olim ab orno habita, obsecrando declamavi, nunc quoque et obsecro, et item declamo, ut et hactenus egi, quo vestra archiepiscopali auctoritate apud domni nostri gloriosissimi regis Karoli clementiam obtineatis, quatenus domni et universalis papae Adriani praeceptis ac institutionibus ecclesiasticis, mihi ut omnibus expedit, velut ei qui de omni Ecclesia fas habet judicandi, liceat obedire, videlicet ut limina sanctorum apostolorum, Petri scilicet et Pauli, merear, ut devovi, et ab eodem insuper vocatus sum, penetrare. Alioquin me vobis ab hinc, ut archiepiscopo coepiscopus obtemperare debet, canonice sciatis obsequi non posse, quia ut decernit beatus papa Gelasius, nesciunt quid loquuntur, qui decretis sanctae Romanae Ecclesiae sedis praesulum quasi canones opponunt, quibus contraire contra canones est ipsos se erigere. Iste Gelasius papa venerabilis et sanctus omnes decretales epistolas venerabiliter sanxit suscipiendas, nec ea venerabiliter suscipit, licet ad tomum caput inclinet, qui eis non obedit, sed potius porro obvias manus inferens, quod sine periculo agi non potest, respuit utpote qui de se judicari non prospicit. Nam velimus nolimus, aut eis parebimus, aut eorum judicio percellemur, quorum neminem aliqui quique reprobare valemus. De archiepiscopis autem Remigio ac Harduico, quod mihi per Teutlandum diaconum mandastis, privilegio sanctae Romanae Ecclesiae non praejudicat, sed quod eis eadem sancta sedes de me voluit ac disposuit committere, commisit, vos vero quod vestrum est agite. In Domino Jesu Christo bene valete. Ego Hincmarus sanctae Laudunensis Ecclesiae episcopus sponte subscripsi. »

« De quo pitatio tibi distuli respondere putans te retractare, et a tua contumacia resipiscere: tu autem non quievisti, sicut causa brevitatis omitto. Et post haec per clericum tuum Bertharium domno regi tuas litteras direxisti, excusans te, quoniam ad illum, sicut tibi mandaverat, venire non posses, quia febricitans, ut te sol tangeret sufferre nequibas: sed tibi Romam eundi licentiam daret, secundum votum tuum quod vovisti, quando altera vice febrem habuisti, ut ad sanctorum apostolorum limina, sicut voveras veniens, ibidem ab eadem febre liberareris. Is autem domnus rex coram episcopis et aliis fidelibus suis, qui adfuerunt, tibi per eumdem clericum tuum remandavit, mirum et non verum esse quod diceres, quoniam ad illum venire non posses, et Romam adire valeres. Venires autem ad illum, et si ipse pro causa rationabili te illuc ire velle cognoscere posset, tibi licentiam non denegaret. Tu vero ad illum venire noluisti, donec circa Kalendas Septembris tertiae indictionis, ad Silvacum de collocutione fratris sui Ludovici rediit, quo obviam illi veniens, nihil cum eo, sed nec mecum, per te vel missos tuos, aut litteras tuas de licentia tua Romam eundi dixisti. Sed et quando missi domni apostolici Remis fuerunt, quotidie per septem dies, cum rege et mecum locutus fuisti, et inde nihil dixisti. Quod dicis te in synodo apud Vermeriam, indeque apud Attiniacum licentiam eundi Romam petisse, et impetrare non potuisse, omnes episcopi, qui in eisdem synodis fuerunt, liquido sciunt quoniam cum de tuis insolentiis increpabaris, timens regulare judicium, vel regis castigationem, licentiam eundi Romam petebas. Cum vero videbas, quia et rex et episcopi erant tibi placabiles, de ipsa licentia nihil dicebas, sicut nec modo facis, donec aliquam novitatem, ut soles, quam semper timendo exspecto, iterum facias, de qua compellatus solitam cantionem de tua recantes. Petitio autem tua apud domnum regem talis fuit, quando ad eum venisti, quia sicut plures et pene omnes in istis provinciis scire dicuntur, et patet, addens gravibus graviora, velut ipsa sacrorum canonum demonstrant judicia, nescio quibus machinationibus exquisitis a te jussio est principalis elicita, ut de his de quibus electos judices secundum sacros canones expetisti, non solum eorum querela, quorum causa usque ad alium tractatum diffinienda remansit: verum et quae, ut dixi, in domni regis praesentia electorum judicum sententia diffinita fuerunt, sine metropolitani conscientia, sineque canonico et episcopali judicio, per judices saeculares, Helmigarium scilicet mercati palatini Telonearium, et Flotharium ac Ursionem villarum regiarum majores refricarentur, contra canones, qui ab ecclesiasticis ad majoris auctoritatis ecclesiasticos judices, et non a majoribus ad minores, nec ab ecclesiasticis ad saeculares, neque a consensu partium electis provocari permittunt. A quibus judicibus saecularibus a te petitis quaedam ex diffinitis refricata et immutata, quaedam vero ex diffiniendis sunt diffinita, adinventitia reputatione, sicut ab ipsis, qui in eodem placito fuerunt, dicitur, de non necessariis et inconvenientibus juramentis reperta, et a te coram praedictis judicibus ipsis tuis accusatoribus, quos contra electos judices sicut expetieras, suscepisti, proposita, quatenus et is de quo legaliter ac regulariter diffinitum fuerat, ut beneficium suum haberet, quod contra rationem et aequitatem perdiderat, eadem adinventione dimitteret, et illi quibus judicatum fuerat, ut quoniam tu post expetitum electorum judicium, idem judicium subterfugisti, beneficia sua usque ad legalem diffinitionem tenerent, beneficia ipsa desererent, et tu quod incoepisti evindicares; cum sicut tibi non licet de accusatione, sive criminalis causae, sive civilis, relicto ecclesiastico, publico purgari judicio, ita etiam non licet tibi postposito vel contempto ecclesiastico, judicio, ad saecularia judicia convolare, vel quemcumque, nec etiam laicam personam pertrahere, neque ad forum suum sequi, si ipsa persona laica consenserit ecclesiasticum subire judicium, sicut lex Valentiniani, quam probat Ecclesia, demonstrat. »

Item post ostensas auctoritates:

« Et non pertranseat etiam tuam considerationem, cur domnus rex tuae petitioni annuerit, ut unde in praesentia illius electos judices episcopos secundum sacros canones accepisti, sine conscientia metropolitani, sineque ecclesiastico judicio consenserit, ut seculares judices ad retractanda ea quae diffinita fuerunt, vel ad diffinienda, de quibus judices acceperas, demum acciperes. Scio enim et certus sum hinc illum canonicum scire judicium, et miror ac doleo cur tu hoc videre non voluisti, aut Deo judice arrogantia caecatus non potuisti. Inunge igitur, secundum consilium Apocalypsis Joannis, collyrio oculos tuos ut videas, et albuginem arrogantiae de oculo mentis, id est intellectu tuo, abjicere valeas, et pensa ne forte domnus rex, quem toties exacerbasti, sciens divina judicia atque eloquia, hinc in annuendo votis tuis cogitaverit contra te sententias divinas de his qui durae cervicis et indomabiles corde sunt: Qui nocet noceat adhuc, et qui in sordibus est sordescat adhuc, ut impleant peccata sua semper; et: Dimisit eos secundum desideria cordis eorum, ibunt in adinventionibus suis; et: Nonne haec condita sunt apud me, et signata in thesauris meis? mea est ultio, et ego retribuam eis in tempore, ut labatur pes eorum: juxta est dies perditionis, et adesse festinant tempora.

Et cum tantarum transgressionum inveniaris obnoxius, non cessas me provocare, ut de promisso pitacio tuae professionis atque subscriptionis, de quo tibi, ut praedixi, respondere hactenus distuli, sed et de aliis tuis professionibus atque subscriptionibus vel lacessitus rescribam, quatenus professionum et subscriptionum tuarum historias plures legentes, si forte sunt qui adhuc eas ignorent, earum diligentiam cautelam quoque et utilitatem cognoscant. Et primum quidem respondebo tibi de praefato a te subscripto pitacio, in quo scribis in adminiculo tuo te a me reprehensum, et esse me ostendis reprehensibilem. Sed ego spreta reprehensione tua, qua me quasi sub quodam excusationis velamine, de scriptoris vitio more tuo evidenter reprehendere satagis, qui aut differentiam verbi detrectem, quod in meis scriptis tibi datis posui, nesciam, aut scriptoris vitium in eis corrigere non sapuerim, vel emendare neglexerim, et ex mea reprehensione tuam ostentare scientiam, Cham Noe filius voluisti, non solum in verbi illius differentia, sed et in alio verbo, quod ad ostentationem tui in tuis adinventionibus iteratum inveni; et cum hinc meam insipientiam voluisti ostendere, tuam studuisti apud scholasticos stultitiam propalare. Pro me nihil curo dicere: Mihi enim pro minimo est ut a te judicer, aut sine dilectione a tua scientia reprehendar. Sed ne apud illos, qui tecum rumusculos captant, glorieris quasi me mutum effeceris et elinguem, qui solus nostris temporibus thesauros sapientiae et scientiae penetrans introisti, hic causa compendii praetermittens, cum mihi vacaverit, ostendam quid regularum grammaticae artis auctores, quid ortographiae doctores, quid sanctae Scripturae tractatores inde sentiant atque dicant. »

Idem post nonnulla:

« Sed et alia sunt hinc ex sacris canonibus et apostolicae sedis decretis, quae mihi hic ponere longum fuit, in opusculo 55 capitulorum, quod ad tuam commonitionem, et correctionem atque instructionem tibi dedi, potes relegere, praeter epistolas praemissas quas tibi direxi ad redarguendam tuam temeritatem contra evangelicam veritatem, et apostolicam atque canonicam auctoritatem, contraque sedis apostolicae decreta, in tuam et perniciem multorum praesumptam, sicut in synodo plurimorum episcoporum est comprobatum. Sed et praeter alias epistolas, ac alia scripta, quae tibi direxi, vel dedi ad comprimendam tuam insolentiam, et commonendam ac instruendam tuam dilectionem ut ageres juxta Domini dictum: Quid quaerit Dominus Deus tuus a te, nisi ut timeas Dominum Deum tuum, et facias voluntatem ejus, obediasque ipsius imperio? Quae frater sollicita cordis intentione revolve, et recogita quid sit quod dixisti: Quia ex tunc quando mihi litteras illas misisti, ut archiepiscopo coepiscopus obtemperare debet canonice, scirem obsequi mihi te non posse; et revoca ante oculos tuos, quod coram episcopis decem provinciarum professus es, et manu propria subscripsisti: scilicet quia privilegio metropolitani provinciae Remorum Ecclesiae, secundum sacros canones et decreta sedis apostolicae ex sacris canonibus promulgata pro scire et posse te obediturum profitereris et subscripsisti. Dic, frater, quando et ubi, vel in quibus a te requisivi vel extorquere volui, ut mihi contra haec in aliquo obedires? qui nunquam tua, sed juxta Apostolum, te quaesivi, et qui meas injurias, scilicet meae personae, facile, Deo gratias, possum dimittere, sicut et quotidie pro te omnipotentiam Domini devote exorans facio; injurias ordinationis divinae, quae a tua insolentia exquiruntur, ut metropolitano privilegio canonice non subdaris, in eum redundantes, qui Spiritu sancto suo, a quo promulgati leguntur et creduntur canones, instituit, patienter ferre non possum, nec debeo, quin tantum inde non satagam quantum potero. Nam sicut sollicitudo et primatus totius Ecclesiae catholicae sanctae sedis Romanae pontifici divinitus est collata, ita et unicuique metropolitano ac primati provinciae sollicitudo sibi delegatae provinciae, per sacros canones Spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos noscitur esse commissa, » et caetera.

Sequuntur denique plura de professionibus et subscriptionibus ejusdem Hincmari, et correptionibus ejus usque ad finem operis. Item aliud opus incipiens ita:

« HINCMARUS Remorum episcopus HINCMARO Laudunensi episcopo.

« Vir diversis flagellis a diversis attritus dicit: Qui me comedunt non dormiunt, ac si diceret, non quiescunt. Et tu, frater, me tuae linguae flagellis atterere, et venenosis scriptis tuis ad iracundiam provocando inficere non quiescis. Sed qui illum servum suum custodivit a murmurationibus, me peccatorem, et fragilem in se confidentem potest custodire a rancore et malitia contra tuas falsas criminationes. Post alia multa super dolorem vulnerum meorum addens, dicis: Sicut in scriptis tuis perversis invenio, quia apostolicae sedis potestati derogo. Unde nemo sanum sapiens tibi unquam credidit, vel credet, quoniam et ipsa scripta quae ad apostolicam sedem saepissime misi, et illa quae tibi resultanti saepe transmisi, te revincent, et in isto saeculo, et in futuro judicio. Non enim de me verum esse valebis unquam, vel usquam probare quod dicis: Ab his, inquiens, a quibus pro apostolicae sedis privilegiis, quae Christi sunt usque ad mortem fas erat decertari, praedicatur et docetur, in his quae eadem sedes statuit, velut respuendum probari. Sed tu probaris ejus privilegio resultare, qui secundum sacros sanctorum conciliorum canones supra positos, ab ipsa prima sede atque ab omni Ecclesia catholica comprobatos, ut revera Spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos, et juxta decreta ipsius sanctae sedis, ex eisdem sacris canonibus promulgata, metropolitano privilegio, semel et secundo ac tertio commonitus, obedire detrectasti, ut colligationes impietatis, quas contra evangelicam veritatem, et apostolicam atque propheticam auctoritatem, contraque sanctorum canonum, et decreta ipsius venerandae sedis exitiabiliter, in tuum, et multorum periculum colligasti, dissolveres. Insuper contra sacras regulas adversus metropolitanum privilegium libello perniciose subscripsisti, et subscribi fecisti. Unde in synodo conventus ab episcopis decem provinciarum libellum professionis de futura tua obedientia subscriptum manu propria, quem habeo, porrexisti. Contra quem iterum resubscripsisti. Nam ego decretales epistolas sedis apostolicae diversis temporibus, pro diversorum Patrum consolatione, vel consultatione ab ejusdem sedis pontificibus datas, et venerabiliter suscipio, et venerabiliter suscipiendas dico et scribo, et sacros sanctorum conciliorum canones cum decretis apostolicae sedis, ex eisdem sacris canonibus promulgatis, et recipiendos, et custodiendos, et servandos, sicut supra ostendi, profiteor. Et quod dicis, te audire obloqui de judicio domni papae Nicolai, si de me dicis, mendacium dicis. Nam quod ille de Rothado sive de Vulfado judicavit, non contradixi, sed sicut ipse praecepit obedire curavi. De eo quod dicis de Rothado, quia in ejus depositione non consensisti, subscriptiones tuae manus propriae te revincunt. Nihil enim inde egi, quod mecum non egeris; nihil judicavi, quod non judicaveris; nihil subscripsi, quod non subscripseris. Habeo enim illas ipsas manus tuae subscriptiones. »
 

Et circa hujus operis finem:

« De aliis vero, quae in scripto apud Attiniacum dato mihi improperando mendaciter dicis, tibi respondere non curo. Sed scias quia non sum oblitus quod scriptum est in Isaia propheta, quoniam S. Ezechias arctatus angustia, blasphemas epistolas sibi directas in templo coram Domino expandit, et ad eum clamavit, et exauditus est. Expandam autem manus meas ad Dominum cum blasphemiis et superbissimis scriptis tuis mihi a te directis, orans ut, quando scit, et quando vult, et sicut scit et sicut vult, te convertat ad verae pacis et dilectionis atque debitae obedientiae dilectionem, et me liberet a labiis iniquis, et a lingua dolosa. Et dominae meae beatae et gloriosae Dei genitricis Mariae meritis, ac precibus sancti Remigii, cujus privilegio derogas, exaudiet me adjutor in opportunitatibus in tribulatione. Et quia beatus Hieronymus de his, quorum adversum me gratis suscepisti officium, dicit: Audiant canes mei, tu qui de filio in fratrem, indeque crevisti in coepiscopum, et post adeo profecisti, ut in canem meum excreveris, accipe hanc perversi contumaciae tuae pitacioli exigente causa, prolixam responsionem. Cum autem mihi vacaverit, succinctius de aliis perversis, et incompositis scriptis tuis, in quibus quaedam mendaciter, quaedam reprehensibiliter me reprehendendo, quaedam ficte humiliter, et vere superbe scripsisti, rescribam, et in illo scripto, quia lego dixisse Dominum: Jam non irascar tibi amplius, quantum mihi adhuc paret de hujusmodi altercationibus tibi scribendi finem imponam. De hoc quod dicis, quia dicunt de me homines: Qualis est ille avunculus, qui talia suo nepoti scribit? dicant et de te ipsi homines: Qualis est ille nepos ab avunculo suo talis ut tunc erat assumptus, et talis, sicut nunc est in spiritali ac temporali honore effectus, qui talia sibi exigit ab invito avunculo, ne talis ab aliis, sicut a nepote suo depingitur, aestimatus, per eum blasphemetur nomen Domini et vituperetur ministerium ejus, secutus Apostolum scribentem ad Corinthios, contra se blasphemantes, et vilipendi ab aliis laborantes? Egit quippe doctor egregius ut, dum ipse qualis esset agnoscitur, et vita et lingua male praedicantium ejus praedicatione vilesceret, illos videlicet commendaret, si se absconderet; cumque se non ostenderet, errori locum dedisset. Dicunt etiam et ipsi homines de te: Qualis est ille nepos, qui talia contra suum avunculum, et nutritorem atque ordinatorem machinatur, et quantum potest mali agit, et plusquam potest agere cupit, sicut tu in die magni judicii manifeste videbis, si te antea inde non recognoveris, et dignis poenitentiae fructibus non emendaveris? Multum me fatigas, et merito, non tibi imputetur, sed fatigationem meam consolatur, quod sicut tibi scripsi, beatus dicit Gregorius: Etsi Aethiops niger in balneum intrat, et niger de balneo exit; tamen balneator denarium balnei sui non perdit. Timeo de te meo Alexandro quod de suo dicebat Paulus: Alexander aerarius, multa mala mihi ostendit, reddet illi Dominus. »

suivant
 

CHAPITRE XXII.

Des préceptes de conduite, et des reproches adressés à son neveu Hincmar.

IL adressa à son neveu Hincmar, évêque de Laon dans les premiers temps de son élévation à l'épiscopat, plusieurs instructions et enseignements sur ses devoirs et sur la manière d'administrer l'église qui venait de lui être confiée. Il lui écrivit aussi pour l'avertir de ne pas laisser se former de trames et complots entre ceux qui lui étaient soumis; et s'il s'en formait, de chercher à les arrêter, d'abord par la modération et la raison, ou, si enfin cela devenait nécessaire, de l'en instruire, et de convoquer un synode. Mais ce neveu lui causa beaucoup de peines et de soucis sans cesse il est occupe à lui écrire pour l'admonester et le réprimander sur la légèreté de ses mœurs et de ses actes; sans cesse il l'exhorte à rentrer en lui-même, et a prier Dieu de tout son cœur, pour qu'il daigne jeter sur lui un regard, et lui accorder de se reconnaître et de se corriger de sa perversité. Car le jeune prélat se croyait trop sage et trop habile, s'obstinait dans ses opinions, s'efforçait en toutes choses de faire fléchir les lois ecclésiastiques à ses volontés, et enfin croyait toujours les entendre mieux que les plus vieux évêques. Son zèle pour ce neveu alla si loin qu'il dit lui-même qu'il lui fit encourir la disgrâce de son roi alors très vieux et il poussa en effet la bonté jusqu'à souffrir que ce jeune téméraire lui résistât d'un front audacieux, la tête haute, les lèvres tremblantes, les paroles enflammées, et repoussât avec dédain ses douces prières en présence de plusieurs. Il le reprend de ce qu'il ne veut jamais se reconnaître le moindre tort, et est toujours prêt à se défendre il lui reproche le luxe de ses habits, sa démarche, ses rires, ses jurements, ses paroles brusques, ses emportements, enfin tous ses défauts. Une autre fois, au sujet de quelques excès que son neveu se permettait dans le gouvernement de son église contre l'autorité des saintes Écritures, et a. dessein de lui faire injure, il lui écrit pour l'engager à se corriger, et lui montre de quelle manière il devrait se comporter par les paroles de l'Apôtre à Timothée ; — item au sujet d'un sacrilège excommunié par lui, et auquel son neveu avait donné des biens de l'Église en vue d'un gain honteux; pour le prier en faveur d'un de ses clercs, nommé Hadulfe, qu'il avait excommunié; — item touchant une lettre du pape Adrien qu'il le charge de faire parvenir à quelques évêques; — item sur la disposition qu'il veut faire de quelques biens ecclésiastiques de son diocèse, il l'engage à attendre jusqu'au synode provincial; — item touchant l'excommunication de Carloman pour laquelle son neveu refuse de lui obéir : il le somme de se corriger enfin de son obstination, et de se soumettre à son autorité, ainsi qu'il l'a promis et signé de sa main au synode, en présence d'une foule de témoins; — item au sujet du diacre Berthaire, qu'il se permet de tenir injustement en prison, malgré son appel au jugement du synode métropolitain et provincial après lui avoir prouvé qu'il ne devait pas en agir ainsi, il lui enjoint, de l'autorité des saints canons et de la sienne, démettre sur-le-champ en liberté le susdit diacre, ou tous autres clercs par lui détenus, et qui réclament un jugement régulier; de leur permettre de venir librement, et de se présenter lui-même avec eux au jugement des évêques et au sien ; — item pour le convoquer au synode où devait se discuter un mandement du pape Adrien. Enfin, il lui a écrit en une foule d'autres circonstances il existe surtout une dernière et longue lettre dans laquelle il lui rappelle et lui remet sous les yeux comment il l'a pris orphelin, avec quelle tendre affection il l'a élevé dans sa religion, instruit dans les lettres, et élevé de grade en grade à la dignité épiscopale. Maintenant, ajoute-t-il ensuite, tu me rends le mal pour le bien tu m'as en haine sans motif, parce que je ne favorise pas tes mauvaises œuvres jusques à quand enfin aurai-je donc à souffrir tes outrages? Depuis le jour de ton ordination, soit par tes paroles et tes écrits, soit par ta conduite désordonnée et tes révoltes de tous les jours, tu m'as si cruellement déchiré et accablé, que je m'ennuie de la vie. Et malheureusement je suis tellement lié et comme enchaîné à ton insolence par les devoirs de ma place, que non seulement après la première et la seconde réprimande, selon l'Apôtre, mais même après mille avertissements répétés en particulier, soit de vive voix, soit par écrit, en présence de nos communs amis, du roi lui-même, des évêques, et d'une foule d'autres, il ne m'est pas possible de t'échapper; et quoique je souhaite du fond du cœur d'avoir les ailes de la colombe pour m'envoler et m'aller reposer loin de toi dans quelque solitude, je ne puis trouver un asile où ton orgueilleuse présence ou les dures paroles de tes envoyés, ou tes coupables écrits, tes inutiles complaintes ou plutôt tes tragédies ou enfin ce que j'entends dire de ta conduite indigne d'un évêque, ne me viennent sans cesse assiéger. J'avais cru un moment que tu commençais à te repentir; et voilà maintenant que le treizième jour de novembre, quatrième indiction tu viens de m'envoyer un long volume rempli de mensonges de sophismes et d'invectives contre toute vérité et toute autorité. J'admire en vérité que tu sois devenu si effronté que, comme le Seigneur disait autrefois en se plaignant des Juifs, tu ne sais plus rougir, et que le cœur ne te soulève pas d'écrire de pareilles choses; apparemment tu n'as rien d’utile à faire, ni aucun devoir à remplir si je voulais reprendre par ordre toutes tes actions, la lumière du jour te manquerait avant que tu eusses fini de lire cependant il en est quelques unes que je ne puis ni ne dois passer sous silence. Et d'abord, à peine as-tu été fait évêque, et as-tu pris ton essor loin de l'asile paternel où tu avais été élevé, que tu as délaissé et moi et tous ceux qui t'ont élevé, tu as cherché et contracté des amitiés et des liaisons nouvelles dans le siècle puis changeant chaque jour, délaissant les uns pour t'attacher à d'au très, tantôt parmi tes égaux, tantôt parmi tes inférieurs, tu en es venu enfin à ce point qu'au mépris des canons du saint concile d'Antioche, au mépris des antiques coutumes établies par nos pères, qui te défendaient de rien faire sans moi ou sans mon conseil, excepté en ce qui regardait particulièrement ton diocèse et les biens qui en dépendent, tu t'es fait donner une charge dans le palais du roi, sans mon consentement et sans celui de nos coévêques; et quand, d'après les saints canons, je t'en ai interdit les fonctions en présence du roi et de tous ceux qui étaient présents, tu l'as quittée pour quelque temps; mais bientôt, par la faveur de puissances étrangères, c'est-à-dire du siècle, au mépris du concile de Sardique, tu t'es fait de nouveau redonner cette charge avec une abbaye dans la troisième province, hors de la province de Reims, et encore sans mon consentement. Tu es allé à cette abbaye toutes les fois qu'il t'a plu, et tu y es resté tant que tu as voulu. sans ma permission, au mépris des décrets du pape Hilaire, qui disent : Il est un point que nous ne pouvons passer sous silence, et qui doit être observé avec la plus scrupuleuse exactitude, c'est qu'aucun évêque ne se permette d'aller dans une autre province sans avoir auparavant obtenu des lettres de son métropolitain, et la même règle doit être suivie dans chaque église par tous les clercs, quel que soit leur grade ou office.

Zosime, avant lui, et après lui saint Grégoire, ont porté le même décret.

En outre, je t'ai convoqué deux fois par lettres canoniques pour assister à l'ordination d'un évêque au diocèse de Cambrai, l'une des églises de notre province, depuis longtemps dépourvue de pasteur, et que le Siège apostolique avait ordonnée avec a empressement sur ma demande tu n'es pas venu et tu ne m'as envoyé ni vicaire, ni lettres de consentement, comme le prescrivent les saints canons lorsque le pape Symmaque, se fondant sur les conciles, a écrit à Eonius : Si un évêque convoqué selon les règles canoniques par son métropolitain refuse d'obéir, qu'il sache qu'il doit être retranché de l'Eglise ; ce qu'à Dieu ne plaise qu'il t'arrive jamais ! Quand enfin j'ai pu avoir avec toi un entretien à ce sujet, tu ne m'as donné, ni à moi ni à nos coévêques, la moindre satisfaction ou seule ment la plus légère excuse d'humilité.

 Bientôt, entraîné par ton instabilité et ton inconstance ordinaire, tu as osé t'élever et te révolter sans motif contre ton roi, et tu as porté si loin l'audace, qu'il t'a retiré ta charge du palais et ton abbaye, et que, poussé à bout, il se disposait à te frapper de quelque punition plus sévère. Soit par lettres, soit de vive voix, j'ai tant fait que je t'ai obtenu grâce près de lui mais, comme tout le monde le sait, tu t'es de nouveau révolté contre lui tu as méprisé ses ordres, quand il te sommait à comparaître devant lui; enfin tu l'as tellement provoqué à la colère, qu'il a été obligé, comme tous le savent en ces contrées de faire marcher ses fidèles contre toi comme a infidèle. Qu'as-tu fait alors? sans mon consentement, au mépris de nos saintes lois, tu as lancé l'excommunication la plus inouïe jusqu'alors, contre les peuples de mon diocèse, contre ceux de plusieurs autres archevêques et évêques, enfin contre le roi lui-même. Et ainsi tu as causé un grand scandale non seulement à l'Église, mais encore au roi et au royaume, quand la loi te défendait de porter la faux dans la moisson d'autrui, et ne te permettait que de prendre en passant quelques épis, de les écraser dans ta main et de les manger.

Tu ne peux, dit saint Grégoire, porter la faux dans la moisson qui est confiée à un autre tout ce que tu peux faire par bonne œuvre c'est de purger le grain du Seigneur de la paille de ses vices, et de le manger c'est-et-dire de convertir et ramener par conseil et persuasion dans le sein de l'Église. Après tant d'audace et d'insolence je suis pourtant encore parvenu, par mon intercession et avec l'appui de nos confrères, te réconcilier avec le roi et avec les évêques dont tu avais excommunié les diocésains non seulement j'ai obtenu d'eux qu'ils n'éclateraient point et ne te frapperaient point d'une condamnation synodale, mais encore je suis venu à bout, non sans peine, et avec le secours du roi à faire rester en paix ceux que tu avais excommuniés. Mais, ajoutant outrage à outrage, et mettant le comble à a l'offense comme il serait trop long de le rapporter, et comme d'ailleurs tout le monde le sait, tu as de nouveau tellement irrité le roi, que pour te châtier il t'a fait détenir quelque temps sans mon consentement, et sans que j'y eusse en rien donne les mains. Alors sans me consulter, sans le consentement de nos coévêques de la province de Reims, tu as, ainsi que le démontre une requête qui m'a été adressée par le clergé de l'église de Laon, tu as lancé un interdit général contre tous les prêtres et ministres de ton église et de ton diocèse, défendant, sous peine d'excommunication de célébrer le saint sacrifice de la messe en aucune église, de donner le baptême aux petits enfants, même en danger de mort, de recevoir personne au tribunal de la pénitence, de donner la communion et le viatique aux mourants, enfin de donner la sépulture et rendre les derniers devoirs à aucun mort, jusqu'à ce que tu fusses de retour en ton diocèse, ou qu'ils eussent reçu quelque mandement du Saint-Siège apostolique. Je l'avoue, à ce dernier trait je fus saisi d'horreur, et aussitôt, dans ma sollicitude métropolitaine, je t'adressai une lettre pour t'engager et t'exhortera lever au plus tôt cette damnable excommunication, horrible lien d'impiété, si imprudemment lancée au péril de tant de chrétiens et à ton propre péril. Mais en même temps, craignant la perte de tant d'hommes, j'adressai sur-le-champ aux prêtres et ministres de l'église de Laon des décisions certaines et irréfragables émanées de la vérité évangélique, de l'autorité apostolique, des sacrés canons et du Saint-Siège, lesquelles ne peuvent être enfreintes ou violées par personne, et par lesquelles je leur prescrivais de ne se croire liés par une si périlleuse et irrégulière excommunication, et de pourvoir en toute sûreté aux besoins de l'Eglise. Comme tu refusas d'écouter mes conseils et d'obéir à mon admonition, je t'adressai de nouveau des lettres ainsi qu'au clergé du diocèse de Laon, et, malgré ces nouveaux efforts, je ne pus parvenir à te faire obéir. Enfin, cherchant un moyen de te soustraire à l'obéissance de ton métropolitain, tu t'avisas d'extraire un recueil de maximes des écrits des anciens Pères, publiés avant les canons du concile de Nicée et des autres sacrés conciles et rassemblant pêle-mêle des sentences contradictoires entre elles, et contraires à l'Évangile, à l'autorité apostolique et canonique, et aux décrets du Saint Siège, tu as signé et fait signer ce recueil par les prêtres de ton diocèse, à l'insu de ton métropolitain et des coévêques de la province de Reims, voulant ainsi faire croire que tu étais libre de toute obéissance envers ta métropole, et annulais tous les privilèges du siège métropolitain comme si je n'avais a pas le droit de lever une excommunication impie dans ton diocèse, sans ton consentement et sans une assemblée synodale, quand pour certaines causes évidentes et manifestes, lesquelles certainement ne sont douteuses ni obscures pour aucun de nous, et sur lesquelles nous avons des règles précises, et qu'aucun prétexte ne peut infirmer émanées des saints Pères et par eux promulguées, je n'ai besoin d'attendre ni assemblée synodale, ni réunion des évêques de ma province, ni consentement de qui que ce soit; et ne dois m'écarter en rien, par négligence ou présomption, des règles établies, selon les préceptes du pape Léon, ni même en inquiéter aucunement le Saint-Siège, comme nous l'enseignent en leurs décrets : Innocent, Zosime, Célestin, Léon, Hilaire, Gélase, Grégoire et autres pontifes du Saint Siège apostolique.

Après avoir cité les autorités du pape Gélase, il ajoute : Après la publication de ce monstrueux libelle, si monstrueusement composé, et signé par toi et les tiens, je t'ai de nouveau admonesté et sommé par lettres, dont j'ai conservé copie, de corriger et réformer tout ce que tu avais fait en ton diocèse, contre la raison et l'autorité; mais tu n'as tenu compte de mon avertissement. Ensuite tu m'as fait remettre par le vénérable archevêque Wénilon, y en présence de plusieurs évêques, un exemplaire de ton Recueil des maximes des papes antérieures au concile de Nicée, portant en titre des vers en l'honneur de notre seigneur et roi Charles. Je te répondis alors par une lettre dont j'ai aussi conservé copie, pour engager encore à te soumettre et prêter foi et obéissance aux sacrés canons, et aux décrets fondés sur les canons publiés par l'autorité du Saint-Siège. Ensuite, au village d'Attigny et au diocèse de Reims je te remis en présence des évêques un livre divisé en quarante-cinq chapitres, et contenant toutes les autorités ecclésiastiques contraires à ce que tu avais recueilli dans tes deux livres; avertissant de t'abstenir de pareilles discussions et de suivre la paix et la sainteté selon l'Apôtre. Loin de faire satisfaction à mes avertissements tu m’as au contraire présenté un nouvel écrit très prolixe, contraire il la vérité et l'autorité avec un compte rendu de ton synode, ainsi que ton précédent libelle, souscrit par toi et les tiens en votre synode, lequel je conserve encore. Quand enfin je vis que je ne pouvais rien obtenir de toi après tant et d'inutiles avertissements, je me décidai enfin à présenter requête dans un synode des évêques de dix provinces, pour demander leur a avis sur ce que je pouvais faire contre ta rébellion obstinée et je fis relire en leur présence les divers écrits, messages et admonestations que je t'avais adressés ainsi qu'à ton diocèse, contre ton excommunication impie.

Alors te voyant convaincu, par l'autorité des évêques, d'avoir injustement et irrégulièrement lancé une excommunication damnable et inouïe; accusé par le roi notre seigneur d'avoir violé les serments d'obéissance que tu lui avais prêtés sur les saints évangiles, et criminellement envahi ses propriétés au mépris de toutes les lois divines et humaines convaincu aussi par un Normand de l'avoir expulsé des terres à lui concédées en bénéfice par le roi Charles, avec consentement et concession de ta part, chassant sans autorisation du roi, avec une troupe de soldats, et une foule de peuple, à coups d'épée et de bâton d'abord sa femme qui était seule et sans défense, ensuite lui-même, prenant et enlevant tout ce qu'il possédait, contre toutes les lois et règlements; enfin, accusé par tes hommes même de leur avoir, contre les lois divines et mondaines, ravi leurs bénéfices; en cette extrémité, pour échapper à la censure du synode, tu ne vis d'autre ressource que de présenter au roi et à moi une protestation de légitime et régulière obéissance, que j'ai entre les mains, et que tu ne peux nier, car je t'en ai remis une copie de ma propre main en plein synode, ainsi que je te le prouverai plus loin. Mais dès le lendemain, en homme double de cœur et inconstant dans toutes tes voies, tu me fis remettre par le vénérable Harduic, évêque de Besançon, pour la reconnaître et signer, une courte déclaration ainsi conçue Moi Hincmar, archevêque de Reims, promets et garantis à toi Hincmar, évêque de Laon, que je te conserverai tes privilèges, comme je le dois à un coévêque, et conformément aux sacrés canons, et en toutes affaires ecclésiastiques dans lesquelles tu pourrais en avoir besoin; te prêterai l'aide et assistance de mon autorité archiépiscopale, comme il est dû encore en tout droit et justice, selon les règles canoniques. Une pareille démarche n'était certainement ni d'un esprit soumis, ni d'une tête saine. Car il est injuste et déraisonnable qu'un archevêque qui n'est point sorti des bornes que lui imposent les sacrés canons, aille, comme tu le demandais, donner satisfaction par une déclaration écrite et signée, à un évêque suffragant, ordonné par lui, et sorti des bornes du devoir. Car de même qu'il est écrit que l'inférieur est béni par le supérieur, ainsi l'inférieur est jugé, lié ou délié par le supérieur, comme Gélase le démontre en ses décrets, et non pas au contraire le supérieur par l'inférieur. On peut donc justement et en toute raison te répondre avec saint Jacques : Tu as demandé et tu n'as pas reçu, parce que tu as mal demandé. Dans cette déclaration en effet, que tu me voulais faire donner et signer, pour assurer ce que tu appelais ton privilège, selon les sacrés canons, tu demandais ce que tu voulais, mais tu n'as pas su ce que tu disais; car, comme dit saint Jérôme, privilèges particuliers ne font pas loi générale. Or, les sacrés canons n'ont donné d'une manière générale aux évêques provinciaux, à leurs églises et sièges, aucun privilège, c'est-à-dire aucune Ici particulière, aucun droit privé, parce que ce que la généralité des évêques possède en commun ne peut être appelé un droit spécial et une loi de supériorité privée. Mais au contraire ils ont attribué des privilèges aux évêques métropolitains et aux sièges métropolitains.

Hincmar cite à l'appui de son dire divers passages des sacrés canons et des décrets du pape Léon après quoi il ajoute :

 C'est pourquoi, quand tu m'envoyais une pareille déclaration à signer, tu aurais dû savoir ce que presque personne n'ignore en ces contrées, que la ville municipale de Laon, depuis son origine et sa fondation, attribuée par l'histoire au préteur Macrobe, n'a jamais été comptée entre les sièges provinciaux de la province de Reims, soit sous le paganisme, soit sous le christianisme ; et que c'est à saint Rémi, quinzième archevêque de Reims, qui le premier y a ordonné un évêque, et qui enrichissant cette municipalité des biens de l'église de Reims, et la dotant du comté qui compose tout son domaine, lui concéda ainsi une partie du diocèse de Reims; mais elle n'en resta pas moins municipalité, comme toutes les autres villes municipes du diocèse, qui sont encore de rang et de nom soumises à la cité de Reims. Ce n'était donc pas un privilège que tu devais demander, mais seulement le droit de municipe, puisque, comme le rapportent nos pères et les maîtres de l'Église, l'apôtre saint Paul ne se donne pas le titre de citoyen, mais d'habitant d'un municipe disant : Je suis juif, natif de Tarse en Cilicie, municipe assez connu. Et en effet l'apôtre était né à Giscal en Galilée; mais cette ville ayant été prise par les Romains, il émigra à Tarse avec ses parents, qui renvoyèrent en suite à Jérusalem étudier les lois sous Gamaliel, homme très docte, dont il suivit les leçons, ainsi qu'il le rapporte ailleurs. C'est pourquoi il ne prend pas le titre de citoyen, mais d'habitant du municipe, de la municipalité, c'est-à-dire du territoire de la ville où il avait été élevé. Et le mot de municipe, ou municipalité, vient du mot munia, c'est à-dire tribut ou charge, parce qu'en effet les villes ainsi nommées ne font que payer tribut, ou supporter des charges, tandis que toutes les affaires et dignités qui émanent du prince appartiennent aux cités. Et il ne faut pas s'étonner si saint Paul se dit de Tarse, et non pas de Giscal, puisque Notre-Seigneur lui-même, né à Bethléem, ne fut pas appelé le Bethléemite, mais bien le Nazaréen, de Nazareth, où il avait été élevé. De même donc toi, né au diocèse de Reims, et ordonné dans la municipalité de Laon, tu ne devais pas te prétendre évêque civil ou de cité, mais seulement évêque municipal, c'est-à-dire tributaire (et plût à Dieu que ce fût des dons spirituels); et si ce n'est que tu as été ordonné par plusieurs évêques, tu devais te croire pour ainsi dire évêque-vicaire, ou chorépiscope, comme disent les Grecs, et par conséquent tu ne devais pas de mander de privilège, mais le droit de municipe; et tu ne te serais pas révolté contre le privilège de ta métropole, si tu avais été un Paul selon le cœur, c'est-à-dire modeste et humble. Mais il est à craindre que tu n'imites en cela ce fils de la perdition, qui s'élève au dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou est honoré comme Dieu. Car autant qu'il a été en toi, tu lui as livré ceux que tu as irrégulièrement et injustement excommuniés; ne cherchant pas, selon le conseil de l'Apôtre, à procurer le salut de leurs âmes, mais faisant au contraire tous tes efforts, autant que ta fureur et ton indignation l'ont pu, pour qu'ils fussent perdus au jour du Seigneur. Et tu ne t'es révolté contre moi que parce que, régulièrement et contre ton coupable vœu, j'ai rompu ce lien d'impiété, comme je l'ai déjà dit, et comme il faut le répéter toujours.

A ce sujet il cite toutes les autorités sur les excommunications illicites et ensuite continue :

Quant aux serments que tu as prêtés au roi je n'ai pas besoin d'en rien dire, car presque tout le monde sait ce que le Seigneur dit du parjure (si toutefois tu as pu t'en rendre coupable) dans la loi et les prophètes, dans l'Évangile et par la bouche des apôtres et des maîtres et docteurs de l'Église. Et comme, ainsi que nous le prescrivent les décrets du Siège apostolique, nous ne voulons pas exagérer ce qui a été fait, dans la crainte d'être obligé de juger ce qui est juste; comme d’ailleurs les accusations qui t'ont été intentées dans le synode n'ont pas été judiciairement prouvées et que la bonté du roi a tout arrêté, je me garde de porter sur ce point un jugement canonique, et je te renvoie à ta conscience. Quant à l'envahissement des biens du roi il est manifeste, puisqu'on n'a pu prouver que ces biens aient jamais fait légalement partie du domaine de l'église de Reims, ou qu'ils aient été possédés par cette église à titre de donation ou concession aussi a-t-on légalement et justement informé contre ton homme Tédouin, auquel tu avais donné les biens envahis en bénéfice. Il a été aussi clairement prouvé que l'accusation du Normand contre toi était fondée, et il n'a pas été besoin de témoins, car tu as mis si peu de retenue en tout ce que tu as fait contre les lois et les canons, que tout le pays en a été instruit, et qu'il ne t'est possible de couvrir ou excuser tes actions d'aucun prétexte ou subterfuge. Car c'est un fait connu de beaucoup et tu l'avoues dans tes écrits adressés au roi et à moi que lorsque le roi restitua à l'église de Laon ces biens qui lui avaient été enlevés depuis longtemps, tu les lui donnas à lui-même en bénéfice à la prière de Rodolphe et de Conrad, sans mon consentement ni celui de nos coévêques, afin qu'il les donnât ensuite en bénéfice à ce Normand. Après quelques autres preuves, il ajoute :

Ce que tu avais fait illégitimement, tu l'as rompu illégitimement, puisqu'on t'a vu, ainsi du moins tous le, racontent, à la tête d'une troupe de soldats et d'une foule de peuple, armés d'épées et de bâtons, exciter un affreux tumulte contre le Normand, et l'expulser violemment, sans autorisation, sans un mot, sans un écrit du roi, des biens par toi concédés au roi, et qu'il tenait du roi lui-même; et après l'avoir expulsé, tu les as envahis, tu en as pris possession tu en as joui quand il y a des lois et des règles qui disent : C'est au roi qui porte le glaive à punir les malfaiteurs; c'est aux évêques et aux canons à juger les sacrilèges. Si le Normand avait envahi les biens de l'Église, il devait être puni par le glaive, c'est-à-dire par la justice royale; s'il s'était rendu coupable de sacrilège, il devait être frappé par un jugement épiscopal et canonique. Il y a des juges, il y a des lois, par le jugement et autorité desquels il pouvait être légalement et régulière ment puni, s'il avait commis quelque injustice contre toi ou contre l'Église.

Hincmar cite encore quelques autorités principalement les décrets et ordonnances de saint Grégoire après quoi il poursuit :

 Enfin, quant aux plaintes et réclamations adressées au roi par tes propres hommes, qui t'accusaient de leur avoir injustement et sans raison enlevé les bénéfices qu'ils avaient possédés et desservis sous tes prédécesseurs, après avoir remis au roi et à moi, en plein synode, une protestation d'obéissance conforme aux sacrés canons et aux décrets des pontifes du Saint-Siège de Rome fondés sur les canons, tu m'as demandé de te choisir des juges entre les évêques, et conformément au concile d'Afrique; je t'en ai proposé trois que tu as acceptés, savoir, Actard, Ragenolin et Jean. D'après leur jugement et le jugement de quelques autres craignant le Seigneur, il a été arrêté, en présence de notre seigneur roi, comme tu l'avais demandé, que quelques-uns des plaignants recouvreraient les bénéfices qu'ils avaient injustement perdus. La cause des autres ne fut pas définitivement jugée pour je ne sais quels incidents survenus, et fut remise à une autre délibération mais à jour fixe et toi alors, avant la décision au mépris des saints canons, sans aucune nécessité ou raison, tu as pris la fuite, et as dédaigné d'attendre le jugement canonique que tu avais réclamé.

Ensuite, après quelques citations des canons :

Après t'être, ainsi que je viens de le dire, imprudemment et honteusement dérobé au jugement des évêques de ton choix, tu me fis remettre, le treizième jour de juillet, troisième indiction, par ton diacre Ermenold, un placet rédigé contre toute raison et signé de ta main, contraire en tout point à ta précédente confession, et ainsi conçu :

Au très révérend Hincmar, archevêque de Reims, Hincmar par la grâce et miséricorde de Dieu, évêque de l'église de Laon, salut et légitime dévotion en Jésus-Christ. Vous savez que j'ai été cité deux fois à Rome par le pape universel de la sainte Église romaine, notre père et maître, Adrien; et vous-même, dans les cahiers que vous m'avez remis au palais d'Attigny, en présence des archevêques et évêques réunis, vous m'avez blâmé de ce que je tardais de me rendre devant le Saint Siège, en ayant deux fois reçu l'invitation (si toutefois, par la faute du copiste, au mot détracteur qui signifie hésiter, différer, n’a pas été substitué le mot détracteur, qui ne saurait être admis, car loin de refuser j'ai toujours eu a cœur d'obéir) c'est pourquoi, pour l'amour de Dieu tout-puissant et pour le respect que nous devons à saint Pierre comme déjà je vous l'ai demandé sans pouvoir l'obtenir au synode convoqué par vous au même palais d'Attigny, comme je vous l'ai demandé en vain depuis une année entière, et particulièrement au synode tenu cette année même au palais de Vermerie, je vous prie et vous supplie de nouveau qu'il vous plaise employer votre autorité archiépiscopale auprès de la clémence de notre seigneur et très glorieux roi Charles, afin qu'il me soit permis d’obéir aux ordres et instructions ecclésiastiques de notre seigneur et pape universel Adrien, ainsi qu'il convient que nous lui obéissions tous, comme à celui qui a jugement et autorité sur toute l'Église afin que je puisse enfin toucher le seuil des saints apôtres Pierre et Paul, comme j'en ai fait vœu et comme le très saint Père m'y a invité et appelé. Autrement sachez que désormais il ne me sera plus possible de vous rendre canoniquement l'obéissance qu'un évêque doit à un archevêque, parce que, comme l'enseigne le bienheureux pape Gélase, ceux-là ne savent ce qu'ils disent, qui opposent les canons aux décrets des évêques du Saint Siège de Rome et aller contre leurs décrets c'est s'élever contre les canons mêmes. Le même saint et vénérable pape Gélase nous a fait un devoir de recevoir avec respect toutes les lettres décrétales et ce n'est pas les recevoir avec respect que d'incliner la tête devant le volume, lorsqu'on n'y obéit pas, ou plutôt lorsqu'on les rejette en portant sur elles une main téméraire, ce qui ne peut se faire sans grand péril; et qui agit ainsi ne voit pas qu'il porte sa propre condamnation. Car, bon gré malgré, ou nous obéirons, ou nous serons jugés par ceux entre les quels nous ne pouvons pas, qui que nous soyons, en réprouver un seul. Quant aux archevêques Rémi et Harduic ce que vous me demandez par le diacre Teutland ne porte aucun préjudice au privilège de l'Église de Rome mais ce que le Saint-Siège a voulu et entendu leur commettre à mon sujet, c'est à eux seuls qu'il l'a commis. Quant à vous, occupez-vous de ce qui vous regarde, et portez-vous bien en notre Seigneur Jésus-Christ. Souscrit, et, de mon propre mouvement signé par moi Hincmar, évêque de l'église de Laon.

Je différai de répondre à ton placet, parce que je pensais que tu te reconnaîtrais et reviendrais de ton obstination; loin de là, tu n'as fait que continuer et aggraver tes fautes. Mais je passe, pour abréger. Ensuite tu écrivis au roi par ton clerc Berthaire pour t'excuser de ne pouvoir venir au près de lui comme il te l'avait mandé parce que tu avais la fièvre, et ne pouvais t'exposer au soleil. Mais en même temps tu lui demandais la permission d'aller à Rome, selon le vœu que tu avais fait lorsque tu avais eu la fièvre une première fois, afin qu'accomplissant ton vœu, et touchant le seuil des saints apôtres, tu pusses obtenir guérison. Le roi notre seigneur, en présence des évêques qui se trouvaient sur les lieux, te fit répondre par ton clerc, qu'il était étonnant et peu croyable que tu ne pusses venir auprès de lui et que tu eusses bien la force d'aller à Rome ; il te dit de venir le trouver, et que, s'il jugeait qu'il y eût des motifs raisonnables à ton voyage, il ne te refuserait pas la permission. Mais tu ne voulus pas venir, et ce ne fut que vers le premier septembre, troisième indiction lorsque le roi revenait à Senlis de son entrevue avec son frère Louis, que tu te décidas enfin à venir à sa rencontre mais tu ne dis pas un mot ni à lui ni à moi, ni par messagers, ni par lettres, de la permission d'aller à Rome. Et quand les messagers apostoliques vinrent à Reims, pendant sept jours tu as à toutes les heures parlé avec le roi ou avec moi et tu ne nous en as rien dit encore. Quant à ce que tu dis qu'au synode de Vermerie, et en suite à celui d'Attigny, tu m'as demandé la permission d'aller à Rome, et que tu n'as pu l'obtenir, tous les évêques qui ont assisté à ces synodes savent que, toutes les fois qu'on t'adressait quelques reproches sur tes infractions à la discipline, et que tu craignais ou un jugement canonique, ou quelque punition de la part du roi, alors tu demandais la permission d'aller à Rome. Mais dès que tu voyais le roi et les évêques apaisés et assez bien disposés pour toi, tu ne disais plus mot de la permission, comme tu fais maintenant, jusqu'à ce que, selon ton habitude et comme je m'y attends toujours avec crainte, tu n'imagines quelque nouveauté qui t'attire des réprimandes alors tu ne manqueras pas de nous répéter ta chanson accoutumée sur la permission d'aller à Rome. Quand enfin tu es venu auprès du roi ta requête, ainsi qu'un grand nombre et pour ainsi dire tout le monde le sait en ces contrées, n'a fait qu'ajouter faute sur faute et offense sur offense. Car, après avoir demandé toi-même, selon les saints canons, des juges de ton choix, pour juger des plaintes de tes hommes et diocésains, je ne sais par quelles intrigues et adroites menées tu es parvenu à arracher une ordonnance royale par laquelle, non seulement ceux dont la cause avait été renvoyée à une nouvelle délibération, mais encore ceux qui avaient obtenu jugement et gain de cause des évêques choisis pour arbitres, et en présence du roi ainsi que je viens de le rapporter, ont été, à l'insu de ton métropolitain, et sans aucun jugement épiscopal et canonique envoyés devant des juges séculiers, savoir Helmigaire, percepteur des douanes et marchés du palais; Flothaire et Ursion, maires et intendants des domaines et propriétés royales. Violant ainsi ces canons, qui ne permettent l'appel d'un arrêt de juges ecclésiastiques qu'à des juges ecclésiastiques d'autorité supérieure, et non de supérieurs à inférieurs, ni d'ecclésiastiques à des séculiers, ni enfin d'un jugement rendu par des juges choisis du commun consentement des parties. Ces juges séculiers ont révisé et réformé certains points résolus et arrêtés, et statué sur d'autres qui étaient encore à juger, séduits par je ne sais quel système de nouvelle invention sur les serments non obligatoires et inconvenants, proposé et soutenu par toi, disent les intéressés au procès et comme en conviennent tes juges séculiers, devenus eux-mêmes tes accusateurs; en sorte que ceux en faveur desquels il avait été légalement et régulière ment jugé qu'ils rentreraient dans les bénéfices dont tu les avais injustement dépouillés, en seraient, grâces à ta nouvelle invention, de nouveau ; et que ceux qui avaient été autorisés à garder leurs bénéfices jusqu'à décision légale, parce qu'après avoir toi-même demandé le jugement par arbitres, tu t'es dérobé à ce jugement, en seraient aussi dépossédés, et qu'ainsi tu parviendrais à consommer la spoliation que tu avais commencée, foulant aux pieds toutes nos règles et saints statuts; car, de même qu'il n'est pas permis dans une accusation criminelle ou civile de renoncer au jugement ecclésiastique, et de plaider devant le juge civil tu ne peux non plus, méprisant et regardant comme non avenu un jugement ecclésiastique rendu, en appeler a des juges séculiers, ni même citer ou poursuivre une personne laïque devant ses juges naturels dès qu'elle consent à subir un jugement ecclésiastique, comme prescrit la loi de Valentinien, adoptée par l'Église.

Puis après avoir cité les autorités il continue :

Prends garde aussi, et fais réflexion quels ont pu être les motifs du roi pour céder à ta demande, et dans quel dessein t'avoir vu demander et recevoir des arbitres, conformément aux sacrés canons, il a pu, sans le consentement de ton métropolitain et sans aucun jugement ecclésiastique, t'accorder des juges séculiers pour réviser ce qui avait été jugé, et statuer sur ce qui restait encore à examiner. Pour moi je sais, à n'en pas douter, qu'il connaissait le jugement canonique et je m'étonne et m'afflige que tu n'aies pas voulu le voir, ou que tu ne l'aies pas pu, frappé du jugement de Dieu, et aveuglé par ton arrogance. Frotte donc tes yeux de collyre selon le conseil de Jean dans l'Apocalypse, afin de voir, et d'arracher des yeux de ton esprit, c'est-à-dire de ton intelligence, la taie d'arrogance qui les couvre ; réfléchis, et tremble que le roi ton seigneur, que tu as si souvent exaspéré et irrité connaissant les jugements et la parole de Dieu, n'ait consenti à tes désirs que dans l'intention d'attirer sur toi les sentences terribles portées contre ceux qui ont la tête dure et sont indomptables de cœur : Que celui qui fait l’injustice la fasse encore; que celui qui est souillé se souille encore. Je les ai abandonnés aux désirs de leur cœur, et ils marcheront dans des voies qu'ils ont inventées eux-mêmes. Ces choses ne sont-elles pas renfermées dans les secrets de ma connaissance, et ne les tiens-je pas scellées dans mes trésors? C'est moi-même qui me vengerai, et je leur rendrai en son temps ce qui leur est du. Le jour de leur perte s'approche et les moments s'en avancent.

 Puisque, sous le poids de si grandes et nombreuses transgressions, tu ne cesses de me provoquer pour que je réponde à ce placet dont j'ai parlé, et auquel j'ai toujours différé de répondre jusqu'ici ainsi qu'à toutes tes déclarations et protestations, quoique sans cesse harcelé, je vais le faire enfin afin que ceux qui liront l'histoire de tes professions et protestations, si toutefois il est quelqu'un qui les ignore, en connaissent et en apprécient l'exactitude, la prudence et l'utilité. Et d'abord, quant à ce placet signé de ta main, où, pour te justifier, tu rappelles que tu as été repris et admonesté par moi, et où tu montres que je suis répréhensible; voici ma réponse Je me ris de ta critique et de ta censure lorsque faisant semblant de m'excuser, et t'en prenant au copiste tu cherches avec ta ruse ordinaire à me couvrir de ridicule en faisant croire que je n'entends pas le sens du mot detrectem dont je me suis servi dans un de mes écrits, ou que je ne sais a pas corriger les fautes de mes copistes ou enfin que je néglige de les revoir. Sans doute, nouveau fils de Noé, tu as voulu faire briller ta science aux dépens de ton père non seulement dans l'explication de ce mot, mais dans un autre encore que j'ai trouvé répété avec ostentation dans tes diatribes mais en voulant montrer mon ignorance tu as pris soin de faire éclater ta folie aux yeux des scolastiques. Je n'aurais donc rien à dire pour moi car que me fait d'être jugé par toi, ou d'être repris sans affection ni égard par ta science? Mais pour que tu n'ailles pas, auprès de ceux qui comme toi sont à l'affût d'un peu de bruit te glorifier de m'avoir fermé la bouche et réduit au silence homme incomparable et qui seul de nos jours as pénétré dans les trésors de la sagesse et de la science ! quand j'aurai le temps, car aujourd'hui je veux abréger, je te montrerai ce que les auteurs des règles de l'art grammatical ce que les maîtres de l'orthographe et les interprètes de l'Écriture sainte pensent et disent à ce sujet.

Puis, après quelques mots encore sur le même objet, il poursuit :

Il est encore beaucoup d'autres autorités tirées des saints canons et des décrets du Siège apostolique, qu'il me serait trop long de rapporter ici, et que tu peux relire dans un opuscule de cinquante-cinq chapitres que je t'ai adressé pour ton avertissement, ta correction et ton instruction ainsi que les lettres que je t'ai écrites pour réprimer ta témérité contre la vérité évangélique, l'autorité apostolique et canonique, et les décrets du Saint-Siège, source de perdition pour toi et pour plusieurs, comme l'ont approuvé en synode une foule d'évêques, enfin toutes les lettres et autres écrits que je t'ai adressés, ou pour réprimer tes révoltes, ou pour avertir et instruire ta Dilection, et t'exhorter à agir selon la parole du Seigneur. Que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que tu fasses sa volonté, et que tu obéisses à ses commandements? Crois-moi mon frère, relis tous ces écrits avec sollicitude et intention de cœur et réfléchis à ce que tu m'as dit dans tes dernières lettres que désormais il n'était plus possible de m'obéir, comme le doit canoniquement tout évêque à son archevêque remets en même temps sous tes yeux ce que tu as déclaré et signé de ta propre main en présence des évêques de dix provinces savoir, que tu promettais et faisais profession d'obéir, autant que tu le saurais et pourrais, au privilège du métropolitain de la province de Reims conformément aux sacrés canons et aux décrets du Siège apostolique, promulgués d'après les sacrés canons. Dis-moi donc mon frère dis moi quand, où et en quoi je t'ai requis ou t'ai voulu forcer de m'obéir en quelque chose contre ces saintes règles? moi qui n'ai jamais recherché tes biens, mais ton bien selon le précepte de l'Apôtre, et, qui grâces à Dieu, suis prêt à te pardonner toutes mes injures, c'est-à-dire celles faites à ma personne, comme je fais chaque jour, en priant Dieu pour toi avec dévotion. Mais quant aux outrages à l'ordination divine que commet ton in discipline et ton insolence, en ne voulant cas te soumettre aux privilèges métropolitains et qui retombent sur celui qui a institué les canons par son Saint-Esprit, que nous en croyons l'auteur et le promulgateur, je ne puis ni dois les supporter et je les poursuivrai tant que je pourrai; car de même que le soin et la primauté de toute l'Église catholique a été confiée au pontife du Saint-Siège de Rome, ainsi à chaque métropolitain et primat de province a été remis le soin de sa province, par les sacrés canons émanés de l'Esprit de Dieu, et conte sacrés par le respect du monde, etc., etc.

Suivent encore diverses réflexions sur les professions et déclarations du môme Hincmar de Laon, sur les réprimandes à lui adressées, et ainsi jusqu'à la fin de l'ouvrage. Il lui adressa aussi un autre ouvrage qui commence ainsi :

Hincmar, évêque de Reims, à Hincmar, évêque de Laon.

L'homme accablé de douleurs par ses ennemis dit : Ceux qui me rongent ne dorment pas. C'est comme s'il disait, ne me laissent aucun repos. Ainsi toi, mon frère, tu ne cesses de me percer des traits de ta langue, et de m'infecter du poison de tes écrits, en me provoquant à la colère. Mais celui qui a su préserver son serviteur des murmures peut aussi, tout fragile et pécheur que je suis, mais plein de confiance en lui, me préserver de la rancune et du ressentiment contre tes fausses accusations. A tant d'autres douleurs que tu m'as causées, tu viens ajouter une nouvelle blessure, en disant dans tes écrits pervers que je désobéis au pouvoir du Siège apostolique. Aucun homme sensé ne t'a jamais cru et ne te croira jamais car les écrits que j'ai adressés au Saint-Siège, et ceux que je t'ai adressés à toi-même dans tes révoltes, te convaincront de fausseté devant le siècle présent et devant l'avenir. Jamais en aucun lieu, en aucun temps, tu ne pourras prouver que tu dis la vérité, lorsque tu t'écries contre moi : Ceux qui devraient combattre jusqu'à la mort pour les privilèges du Siège apostolique, lesquels viennent de Jésus-Christ, sont ceux-là mêmes qui prêchent et enseignent que ce qu'il a décrété doit être rejeté. C'est bien plutôt toi qui es convaincu de révolte contre le Saint-Siège, toi qui, après avoir reçu un premier, un second, un troisième avertissement, conformément aux canons des sacrés conciles, approuvés par le premier et souverain Siège et toute l'Église catholique comme réellement émanés de l'Esprit de Dieu et consacrés par la vénération du monde, et aux décrets du Saint-Siège promulgués d'après ces sacrés canons, as refusé d'obéir aux privilèges de ton métropolitain, et de briser le lien d'impiété dont, au mépris de la vérité évangélique, de l'autorité des apôtres et des prophètes, au mépris des sacrés canons et des décrets du Saint-Siège tu as chargé ton église à ton grand péril et à celui de plusieurs toi qui forcé de comparaître au synode devant les évêques de dix provinces nous ns présenté une protestation d'obéissance pour l'avenir, signée de ta propre main et que je conserve, et n'as pas craint ensuite de la rétracter. Pour moi, au contraire, je reçois avec respect, et je dis et j'écris que tous doivent de même les recevoir avec respect les lettres décrétales du Siège apostolique données à diverses époques par les souverains pontifes pour consoler ou conseiller différents pères de notre église; j'observe et maintiens les canons des sacrés conciles et les décrets du Saint-Siège, promulgués d'après les sacrés canons, comme aussi je prêche qu'ils soient observés et maintenus; et quand tu dis que tu entends contredire les jugements du pape Nicolas, si c'est de moi que tu veux parler, tu dis un mensonge, car je ne me suis opposé à rien de ce qu'il a décidé au sujet de Rothade et de Vulfade; au contraire, je me suis empressé d'obéir. Quant à ce que tu dis de Rothade, que tu n'as pas consenti à sa déposition, ton propre seing te convaincra de mensonge, car je n'ai rien fait que tu n'aies fait avec moi, rien jugé que tu n'aies jugé, rien signé que tu n'aies signé, et j'ai entre mes mains toutes tes déclarations et approbations.

Vers la fin de ce même ouvrage, on trouve ce qui suit :

 Quant aux autres reproches mensongers que tu me fais dans l'écrit que tu m'as remis à Attigny, je dédaigne d'y répondre mais sache pourtant que je n'ai pas oublié ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, que le saint roi Ézéchias, pressé d'angoisses, déploya dans le Temple les lettres blasphématoires qu'il avait reçues, cria vers le Seigneur, et fut exaucé. J'étendrai mes mains vers le Seigneur avec les lettres blasphématoires et les écrits orgueilleux que j'ai reçus de toi et je le supplierai que quand il jugera et quand il voudra, comme il jugera et comme il voudra, il te convertisse à l'amour de la véritable paix, de la charité et de l'obéissance et me délivre des lèvres méchantes et des langues menteuses; et par les mérites et l'intercession de notre bienheureuse et glorieuse reine Marie, mère de Dieu, par les prières de saint Rémi dont tu braves et méprises le privilège, celui en qui je mets mon aide m'exaucera dans ma tribulation. Et comme saint Grégoire a dit à ceux dont tu as si gratuitement rempli le rôle contre moi : Écoutez, mes chiens, toi qui de mon fils es devenu mon frère ensuite mon coévêque et enfin as poussé l'orgueil de ton élévation jusqu'à te faire mon chien, reçois cette longue réponse, devenue nécessaire à ton pervers placet de révolte et d'obstination. Quand j'aurai le loisir je répondrai plus succinctement à tes autres libelles pernicieux et insensés, où m'accusant tantôt faussement et mensongèrement, tantôt contre toute justice et raison, tu feins l'humilité, et ne respires que l'orgueil; et puisque je lis que le Seigneur a dit : Je ne m'irriterai plus désormais, je n'aurai plus, j'espère, à prolonger l'altercation qui nous occupe, et j'y mets fin dans cet écrit. Tu me dis que les hommes disent de moi Quel est donc cet oncle qui écrit de telles choses à son neveu? Les hommes aussi disent de toi : Quel est donc ce neveu qui tiré de son obscurité par son oncle, et élevé par lui au de gré d'honneur où il est aujourd'hui, exige de telles choses de son oncle et le force, pour ne pas être estimé par les autres tel que son neveu le dépeint, pour empêcher que le nom du Seigneur ne soit blasphémé par lui, et que son ministère ne soit blâmé, à suivre malgré lui l'exemple de l'Apôtre écrivant contre les Corinthiens qui blasphémaient contre lui et s'efforçaient de l'avilir aux yeux des peuples? le saint docteur, en se faisant reconnaître tel qu'il était, frappa de mépris la vie et la langue de ses calomniateurs; il les eût accrédités s'il se fût tenu en silence; et s'il ne se fût pas montré, il aurait donné lieu à l'erreur. Les hommes aussi disent de toi : Quel est donc ce neveu qui pratique de telles menées contre son oncle qui l'a élevé et l'a fait évêque, qui lui fait autant de mal qu'il peut, voudrait en faire plus qu'il ne peut? ainsi que tu le verras manifestement au jour du grand jugement, si auparavant tu ne te reconnais, et n'effaces tes fautes par de dignes fruits de pénitence. Tu m'as bien fatigué, je le méritais, je ne te le reproche pas, mais je me console de mes fatigues avec ce que dit saint Grégoire : L'Éthiopien entre noir au bain, et il en sort noir ; cependant le baigneur ne perd pas le loyer de son bain. Et je crains bien qu'il n'arrive à mon Alexandre ce que saint Paul disait du sien Alexandre l'ouvrier en cuivre m'a fait beaucoup de maux, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.

suivant