Flodoard

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

LIVRE III (CHAPITRES XXIII à XXX)

LIVRE III (CHAPITRES XX à XXII) - LIVRE IV (CHAPITRES I-X)

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Marc Szwajcer

 

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

 

 

 

précédent

CAPUT XXIII.

Quae Altfrido Transrhenensi episcopo, et caeteris quibusdam episcopis scripserit.

Altfrido Transrhenensi episcopo scripsit quaedam pro rebus S. Remigii sitis in Thoringia, quas eidem commiserat, ut redditus ipsarum ipsi tempore opportuno dirigeret, interdicens, juxta dispositionem B. Remigii, ut nemo colonos ipsarum in suo praesumeret opprimere servitio; item, quod easdem res cuidam suo in beneficium dederit homini, rogans ut eidem homini solatium in quibuscunque indiguerit, ferre studeat; Adventio, Mettensium praesuli, super quadam fidei quaestione, de qua fuerat interrogatus ab ipso; item, de itinere quod idem Adventius Romam petiturus debebat incipere; item, de adventu suo ad denuntiatam a rege synodum, pro memorata quaestione tractanda; item, pro filio neptis suae, quem eidem committebat; item, pro his quae idem Adventius ei mandaverat de Hincmaro Laudunensi episcopo, breviter intimans quae bona erga ipsum gesserit, et quae prava ille contra gerebat; item, petenti consilium quid agere deberet, Karolo in regnum Ludovici fratris sui senioris ipsius veniente, significans quid egerit ipse, quando Ludovicus regnum Karoli pervaserat, et quid eidem tunc agendum foret; item, pro acceleranda ordinatione Berardi Ecclesiae Virdunensis electi, et vocati episcopi; item, pro excommunicatione Karlomanni, quam mittebat ei, significans qualiter eamdem tractare deberet; item, pro missis ipsius Adventii, quos Romam direxerat pro causa Bertulphi Trevirensis archiepiscopi, mirans cur sibi non significasset, qui ei renuntiavissent; item, pro litteris Ludovici regis, quas idem Adventius ei direxerat, et ut litteras, quas ipse domnus Hincmarus Ludovico mittebat, ipse praefatus praesul ei aut mitteret, aut donaret; item, pro litteris ipsius Adventii, quas ei miserat, intimans de adventu legatorum suorum pallium a sede apostolica Bertulpho archiepiscopo deferentium, exhortans etiam, ut de regum concordia laboraret; unde, quia semper laboraverit et laborare decertet, innotescit, et de mulo, quem sibi mitti petierat, quia hoc animal ipse domnus Hincmarus non haberet, nec sedere soleret, et alia quaedam; item, pro excommunicationis discretione, quia excommunicatos significaverat a se quosdam malefactores Mettensis Ecclesiae, homines scilicet Walterii comitis, et Lambertii, deposcens ut apostolicam regulam et episcopalem servet in hujusmodi negotio patientiam; item, quo debeant ordine consecrari metropolitanus atque dioecesanus episcopi.

Ercamrao Cathalaunensi episcopo, de quibusdam reprehendens quae non libenter audiebat de illo, admonens et instruens qualiter se agere debeat, et ut monitis apostolicis diligenter attendat; item, pro cujusdam villae incolis, quos irrationabiliter ab omni consolatione divini ministerii, propter quoddam homicidium, non ab ipsis patratum, removerat, intimans quomodo nec charitatem, nec discretionis moderationem in hoc facto custodierit; item, pro absolutione cujusdam ab ipso excommunicati, pro quo Guntarius Coloniensis episcopus eidem litteras deprecatorias miserat, quas ille suscipere noluerat, ostendens qualem se erga delinquentes, et qualem erga recognoscentes episcopus exhibere debeat.

Hilmerado Ambianensi, pro quodam monacho, qui presbyterum et monachum in monasterio sancti Richarii occidit, pro quo domnus papa Nicolaus litteras eidem domno Hincmaro direxerat, poenitentiae tenorem continentes; item, pro litteris Adriani papae , quas ei pro quodam presbytero miserat, monetque ut apostolicis obediat jussionibus; item, pro quodam presbytero, qui ad eum clamaverat, quia, pro eo quod arma de cujusdam ebrii manibus, qui eum occidere volebat, extorquens, projecit et fugit, idem episcopus ab eo et Ecclesiam suam et facultates ejus tulisset. Unde redarguit eum, quod contra auctoritatem sacrorum canonum erga praefatum egerit presbyterum, mandans quid fiendum, et quid juxta canonicam sit auctoritatem de hoc observandum. Item redarguens eum quare in torpore negligentiae requiescens, pravorum consiliis uteretur, cum et aetate et corporis infirmitate ad finem vitae urgeri videretur, ostendens ei ex sanctarum monitis Scripturarum, quibus transgressionibus inveniretur obnoxius; item, pro quodam presbytero, mandans et interdicens auctoritate metropolitana, ut nullum praejudicium ei faciat, sed ad synodum convocatam die denominata sibi occurrere studeat; item, pro hac eadem re, intimans quia si non occurrerit ad sydodum secundum praeceptum papae, quod synodus de eo judicaverit in ipsum sit exsequendum.

Isaac Lingonensi, pro quodam regio milite ab ipso excommunicato, suadens ut mitius erga eum ageret, propter instantem de infestatione paganorum necessitatem, notificansque qualiter ipse agere soleret in talibus excommunicatorum causis, et quia illud anathema non duret amplius, nisi quandiu homo in peccato perseverat; item, pro nepotibus ipsius, qui apud eumdem domnum Hincmarum nutriti fuerant, et alia quaedam.

Hungario episcopo, pro excommunicatione Balduini qui Judith viduam regis filiam sibi furatus fuerat in uxorem, unde et ab episcopis hujus regni fuerat excommunicatus.  Hortatur autem eumdem Hungarium, ut admoneat Roricum Normannum, nuper ad fidem Christi conversum, ne recipiat eumdem Balduinum, neque praesidium ferat: sed et quod centum. Nortmanni per ejus consilium, ut audierat, post conversionem ipsius istud regnum depraedati fuissent, hoc digna poenitentia emendare studeret.

Fulcrico Trecassino episcopo, Ecclesiae Remensis alumno, gratias referens pro epistolis quibusdam Augustini ab eo sibi missis, et de libro Didymi, quem Fulcricus mitti petebat, ac de Ecclesiis monasterii Orbacensis, admonens eum, ne contra matrem suam, Ecclesiam scilicet Remensem, et patronum suum sanctum Remigium aliquid perverse agere praesumeret.

Odoni Belvacensi, quem filium charissimum saepe vocat, multa fidenter scripsit. Pro epistola siquidem Adriani papae, quam sibi miserat super appellatione cujusdam presbyteri ex Ambianensi parochia, ut assumat idem Odo pro hac laborem, quatenus Hilmeradus episcopus papae jussis obediat, et qualiter scripta, presbyter idem Roma detulerat, prudenter tractare debeat; item, pro quibusdam regis hominibus inter se discordantibus, ut commoneat eos ad pacem venire, indicetque ipsis, quod nisi hoc egerint, ab eodem domno Hincmaro excommunicandi sint; item, pro synodo, quam rex praeceperat habendam non in tempore congruo, petens consilium quid inde agere debeat, rogans etiam sibi remandari quid rex responderit de illis hominibus quos se excommunicaturum significaverat, et de aliis necessariis causis. De quibusdam quoque scriptis, et Graecorum quaestionibus, et homiliis beati Petri caeterisque rebus; item de responsionibus ad objecta Graecorum, quas idem Odo colligens descripserat, et domno Hincmaro miserat. Unde Deo gratias refert, quia se ipsumque uno spiritu potatos invenit, et quid de his sibi videatur simul conferendum esse significat, sed et apud regem semper eum excusatum fieri rogat, qui tunc in ejus servitium, diversis infirmitatibus detentus, abire non potuerit, rememorans etiam de discordantibus, unde jam mandaverat, ut eos ad pacem redire moneret, laudans eum quod de his quae in litteris suis ei significaverat, ut Deum et fratrem diligens, studiose ac episcopaliter egerit, et ut regem commoneat, et inde ministerium suum facere rogat, sibi quoque rescribi, de quibusdam, quae inter se et regem versabantur. Quaedam etiam intimans, quae secreto Joanni episcopo notificaret de synodo tunc, ut rex jusserat, non agenda, et quare tunc convocari non deberet, addens de quibusdam quoque scriptis, quae illi remittebat, vel quae sibi mitti poscebat; item, de ordinatione Willeberti, cui rex episcopium Cathalaunense dederat, ne in ipsius ordinatione ab ordine debito declinaret, intimans quod irrationabiliter Cathalaunenses, post obitum sui episcopi, de sua ipsa necessitate fecerint, et quod ad regem litteras suas pro electione praefati Willeberti miserint, decretum vero suum ad archiepiscopum, sicut mittere debuerant, ut inde quae agenda essent canonice ageret, non miserint, insinuans qualiter inde rite facere debuissent; sed quia non fecerant, quid exinde cautius agendum sibi videatur, edisserit, et prudenter attendendum mandat, ut regularis electio fiat, et postremo, sicut ipsius prudentiae melius inde videretur, hanc ita disponeret; item, de causa parochiae ipsius Odonis quae inter ipsum et Rothadum Suessionensem episcopum ventilabatur, simulque de presbytero, qui epistolam papae Roma detulerat, ut regem admoneat modificans ejus animum, ne contra Dominum aliquid faciat in Ecclesia Dei, vel episcopali ordine non pro Hincmaro nepote suo se tantum id dicere asserens, quantum pro ipso seniore suo rege, ne ipse taliter peccaret, unde aeternaliter periret; item, de correctione epistolae suae, quam illi pridem miserat, ab imperito scriptore corruptam, et de his quae objiciebantur Hincmaro scandalizatori suo; item, de litteris, quas pro eodem Hincmaro regi mittebat, ut ipse Odo eas illi porrigeret, et qualiter eas receperit, vel his annuerit, sed et de aliis sibi sciendis petit litteris sibi remandari; item de causa Erpuini episcopi, qui ad condictam synodum venire non valebat, ut causam ipsius Odo inter ejus personam et accusatores ejus exsequi studeret, et si ad integrum id agere non posset, eumdem Erpuinum et accusatores ejus ad synodum apud Pistas agendam abire commoneat; item, de litteris sibi ab Odone missis, in quibus compererat insurgere quosdam monachos contra sacram auctoritatem, et de privilegiis Corbeiensis monasterii; item pro itinere suo ad regem; item gratias referens Deo, pro satisfactionis et correctionis dulcedine, qua in litteris ipsius Odonis multam recognitionis ejus de his unde redarguerat eum reperit benignitatem, item pro electione Suessorum episcopi post obitum Rothadi; item, pro conventu synodali super responsione ad epistolam Adriani papae; item, pro litteris regis, quibus praeceperat episcopos regni a domno Hincmaro convocari, ut prohiberent filium ipsius regis Karlomannum a praesumptione cessare, quam criminabatur contra patrem exercere; item, pro ordinatione Ansegisi Remensis dioeceseos monachi in episcopatu Senonico; item, pro libello historiae de ortu S. Mariae, et homilia B. Hieronymi de Assumptione ipsius Dei Genitricis, quae quidam monachus Corbeiensis monasterii non esse recipiendam contendebat.
Ad quae respondet idem domnus Hincmarus, praefatam historiam nos habere ad lectionem, non ad proferendum auctoritatem: homiliam vero eamdem a sancto Hieronymo asserit catholice dictatam, sicut et stylus, et cautela sensus, et intellectus, et alia certa indicia monstrant, et certae personae, per quas de partibus orientalibus tempore certo delata ad regiones nostras pervenit, fidem faciunt. Subjungit quoque de libello ipsius Odonis contra objectiones Graecorum, quaedam se in eo commemorans adnotasse, quae retractanda et corrigenda forent; item, pro ordinatione Hedenulfi secundum jussionem Joannis papae ad episcopum Laudunensem diu pastore vacantem; item pro ratione lunae paschalis, et lectione quam Adalardus abbas inde composuit; item pro eadem re, gratias agens Deo pro sollicitudine ipsius Odonis, qua studuit investigare mysticam paschalis solemnitatis observationem, et caetera; item, pro itinere suo ad concilium papae Joannis, ut ad id ipse quoque venire festinet; item, de inquisitione ab ipso Odone et praefato Hedenulfo tractari judicii Auriniaci monasterii, pro regimine Ricoarae abbatissae, quae contra leges idem usurpaverat monasterium, monetque ut suggerat regi, ne ageret inde qualiter alienis peccatis implicaretur. Idem de itinere suo non ad regem terrenorum praesentiam, sed ad regis aeterni judicium, ad quod jam se festinare per continuas indicat aegrotationes; item, pro ordinatione Hetilonis, quem plebs Noviomagensis episcopum sibi elegerat ordinandum, aliaque nonnulla eidem saepe direxisse reperitur scripta.

Hildegario Meldensi episcopo, pro parochianis ipsius quibusdam, qui homicidia in Remensi perpetravere parochia scribit, exhortans ut eos salvare quocunque valeat consilio et auxilio procuret, adjuturum se spondens, ut ad pacem venire queant.
Scribit quoque ad eumdem quemdam De judicio aquae frigidae libellum.

Joanni Cameracensi petenti commendatitias dari sibi Romam proficiscenti litteras, ex nomine domni Hincmari Adriano papae offerendas, rescribit, quod si redditurus obsequium Caesari, Romam velit ita pergere, ut obsequio Deo debito Caesaris contrarium non esset obsequium, canonicas libenter ei litteras tribueret; sin autem pro causa Lotharii regis, quae inter eum et ipsius uxorem diu ventilata fuerat, quoniam commendatitias in hac re dare litteras non valebat, reprehensibiles dare non audeat, quia nec debeat, praesertim cum nuper domnus Adrianus litteras ei suae auctoritatis per Actardum Namnetensem episcopum miserit, in quibus significaverit se certamina, quae sedes apostolica per antecessores suos Benedictum et Nicolaum in hac causa certaverat, sequi, monens eum, ut quod super hoc negotio gestum est, nullatenus enervari consentiat, intimansque qualiter excommunicata fuerit Waldrada. Addit etiam, quod sine consilio coepiscopum litteras ei dimissorias, maxime pro re incerta, dare nequiret; item, de obitu Lotharii regis, exhortans ut sine dilatione ad Karolum regem veniat; item pro quodam presbytero Cameracensis parochiae, qui seipsum castraverat, frequenti monitus id agere visitatione, nesciens quid inde sacri decernerent canones, consiliumque dat, monens, ut diligenter investigetur quibus sit modis admissum, et interim per indulgentiam presbyter idem maneat in ordine suo, donec in provinciali synodo quid exinde tenendum sit inveniatur, quod nec praeceptis evangelicis contrarium, nec decretis sanctorum reperiatur adversum; item, gratiarum referens actiones pro beneficiis saepe sibi ab eo impensis, petens ut requirat sermonem sancti Augustini De lapsu monachi et viduae, ac sibi ad transcribendum mittat, vel transcribi faciat, et ad proximam synodum sibi afferat. Expositionem quoque Bedae in Proverbiis Salomonis ad eamdem synodum sibi deferri petens. Intimat etiam quod papa Romanus Karolo regi, et episcopis ipsius regni quaedam mandata direxit, de quibus in synodo sit necesse tractari; unde et rex metropolitanis regni sui litteras miserit, praecipiens, ut coepiscopos suos ad eamdem convocarent synodum; item, pro parte decimae, quam sibi significatum fuerat, ab antiqua regia capella tulisse, et altari, quam noviter sacraverat, addidisse; quod quia contra regulas esset, emendare, si sit actum, suadet; item, pro quodam presbytero, qui ad sedem Remensem proclamaverat, praejudicium se pati questus ab eodem praesule suo, interdicto sibi cum rebus suis officio quoque sacerdotali, nec sponte confesso, nec regulariter convicto, pro tumultu et homicidio perpetrato, ubi interfuerat, et invictus arma defendendo se sumpserat, hominemque vulneraverat, non tamen eum qui occisus fuerat. In quibus litteris ostendit ex auctoritate sacra, quid discretionis sit in hujusmodi causa tenendum, et quae sacrorum canonum sint adhibenda capitula. Scribit ad eumdem et alia quaedam.

Ragenolino Noviomagensi, pro quodam presbytero qui ei litteras ab Adriano papa detulerat , praecipientes ut si episcopus idem quod injuste fuerat actum circa eumdem presbyterum corrigere differret, post primam et secundam admonitionem domnus Hincmarus hunc Ragelinum canonica usque ad satisfactionem percelleret auctoritate. Unde et litteris eum monet, ut jussis obtemperet papae, et quare vel ipsi, vel aliis quibusdam episcopis talia venire solerent ab apostolica sede mandata, declarat: quia scilicet in judicandis subditis regularem non sequantur tramitem discretionis, et quoniam ad auctoritatem metropolitanam interrogando atque obediendo recurrere negligant; item, pro visitatione Morinensis Ecclesiae post obitum Hunfridi episcopi, juxta dispositionem regis; item, pro Rothado quodam ipsius episcopi amico, qui sua, quae illius commiserat fidei, se fraude perdidisse querebatur; consilium dans quid inde faceret, ne ad synodalem sententiam perveniret.

Villeberto Catalaunensi rescribit ad ipsius consulta pro Gangulfo comite, ut de his quae contra eum se fecisse vel negabat quaedam, vel confitebatur aliqua, juxta praeceptum apostolicum leniter ageret, quatenus in hoc legem Christi, charitatem scilicet, adimpleret, et ad satisfactionem dilectionemque sui utcunque posset, et industria eumdem comitem provocans, illi suam clarescere benignitatem permitteret. Decens enim esse, ut primordia sui sacerdotii devotione atque dilectione commendaret. Item pro quodam presbytero transgressore, ut secundum beati Gregorii monita, de ipsius absolutione faciat, juxta propheticam de confessione poenitentis, et apostolicam de judicio et misericordia sententiam; praemissum vero comitem, quem significaverat jam de culpa sua ex integro se recognoscere, patris illius, qui filium prodigum laetus recepit, benignitatem sequens, benigne suscipiat, et vicecomitem pacis inter eos procuratorem tanto benignius admitteret, quanto Dei esse filium pro Evangelii veritate recognosceret; item, pro duobus vasis salariis quae rex sancto Stephano mittebat, et aurea cruce cum sanctorum reliquiis, quam regina delegabat altari ejusdem sancti; item, pro inquirenda causa, juxta regis mandatum, quae versabatur inter episcopos Odonem et Rothadum; item pro ordinatione Arnoldi Tullensis episcopi, ut eat obviam pro hoc Adventio et Berardo idem petentibus, ad eamdem scilicet ordinationem celebrandam in pago Metensi, secundum regis jussionem; item, cum Odone, ut loquantur simul apud regem, pro synodo provinciali convocanda; item, consulenti si de monacho, necessitate, cogente, valeat archidiaconum constituere; item, pro quodam homine suo ab ipso excommunicato, quem quia irrationabiliter audierat ligatum, monet diligenter absolvi; ite, pro synodo Joannis papae domno Hincmaro ab imperatore Karolo missa, quam idem Villebertus transcripserat. Jubetque ut ad vicinos sibi episcopos Berardum et Arnoldum eamdem transmittat, etc.  Sed et alia quaedam scribit eidem;

Hildebaldo Suessonensi, pro quadam ecclesia, de qua contentio agitabatur inter ipsum et Odonem Belvacensem episcopum, quam rex destrui praecipiebat; item, pro ministris Orbacensis monasterii ordinandis, et de quibusdam fratribus, qui ab eodem monasterio irrationabiliter exierant, reversique postea recepti fuerant; item, pro quibusdam presbyteris ex monasterio sancti Crispini, de quibus domnus Joannes papa eidem domno Hincmaro scripserat, et de quibus diffinitum fuerat, ut extra claustra monasterii non pergerent, et eadem censura eis paterne temperetur; item, pro ordinatione Hadeberti ad episcopatum Silvanectensis Ecclesiae; item, pro litteris Joannis papae a quodam criminato presbytero delatis, quas a sacris canonibus et sanctorum decretis Patrum manifeste discordare commemorat, unde et qualiter agendum sit, utile dat consilium; item, ut secum simul ad praesentiam Joannis papae pergeret, qui Trecas pro quibusdam causis diffiniendis advenerat; item, pro constitutione regum, filiorum Ludovici, unde mandaverant ei episcopi, abbates, et comites, qui cum ipsis erant, ut ad eos litteras et missum suum dirigeret, quod et fecit, mandans huic episcopo, ut ad eos proficiscens, quae Deo inspirante invenerint, votis et orationibus prosequatur; item, cum Waltero, Gisleberto et Angelino episcopis, ut convenirent secum ad peragendam jussionem praefati papae Joannis inter Hedenulfum et Hincmarum Laudunenses episcopos, cum sacrorum observatione canonum; item, exhortatoriam ad eumdem Hildebaldum corporea infirmitate detentum, in qua juxta petitionem litterarum confessionis illius, absolvit eum reconciliando, licet per absentiam corporalem  et alia nonnulla scribit ad ipsum.

Atulfo Trecassino, de reliquiis sanctorum, quas ille significaverat, ostensis mirabilibus, se reperisse, qualiter easdam disponat, et de ecclesia sancti Petri, quam restruere tractabat, qualiter ageret; ac de infirmitate, vel evasione sua, et caetera; item, de villis Boletico et Fago, quae debitas presbyteris, decimas recusabant dare, quid esset agendum; item, pro mandatis papae Joannis de Hincmaro Laudunensi ad eumdem Atulfum ab ipso papa directo, quid illi sit observandum.

Waloni Metensium praesuli, ad litteras quas illi direxerat pro documentis vitae pastoralis, et confoederatione fraternae unanimitatis, atque de repentina ipsius provectione, ut confortabilia sibi verba remandaret expetenti; item, pro quodam presbytero, cui domnus Hincmarus quasdam res Remensis Ecclesiae conjacentes in Vosago commiserat, qui eas male tractaverat, et nonnulla contracta fuerant ex eisdem rebus in potestatem Metensis ecclesiae; item, pro consilio, quod ab eo petierat, de contentione quarumdam rerum, quae versabatur inter Metensem et Treverensem Ecclesiam, et de pallio a sede Romana sibi obtento, unde archiepiscopus ipsius litteras papae suscipere noluit; item, pro ordinatione Virdunensis episcopi, quem post obitum Berardi contra regulas provehi compererat, hanc epistolam suam sacris institutionibus instruens, et qualiter ordinandus, vel non ordinandus sit episcopus, divinis auctoritatibus ostendens, et alia praeterea quaedam.

Hedenulfo, quem post Hincmarum Lauduni ordinaverat episcopum, pro quibusdam diaconis, quos ei dirigebat ad sacerdotium provehendos; item, pro quodam orphano, cui suam afferebat idem episcopus haereditatem, et alia quaedam.

Arnoldo episcopo, pro quibusdam, qui homicidium perpetraverant in Remensi parochia, et pacem obtinere non valebant, sed poenitentiam facere quaerebant, quam in hac parochia non poterant agere, quid de ipsis observandum foret; item, pro consilio quod petierat sibi dari super adventu Ludovici Transrhenensis, et quid ipse domnus Hincmarus eidem regi eum ad se venire jubenti remandasset.

Franconi episcopo, pro litteris commonitoriis, quas jussione regis mittebat Hugoni imperatoris Lotharii nepoti, rogans ut et idem Franco missum suum talem cum misso ipsius mitteret, qui eum salvum ducere et reducere posset; item, pro Eurardo, quem communem suum et ipsius filium vocat, et ut pro eo apud Ludovicum regem Transrhenensem, et reginam intercedat, obsecrat, et caetera.

Bernoni Cathalaunensi, pro Noviomagensis Ecclesiae missis, qui ad se post obitum Rainelini episcopi sui venerant, ut eos idem Berno ad praesentiam regum perducat, et eisdem regibus litteras hujus domni Hincmari relegat, et intelligere faciat, et pro hac causa tam apud reges, quam apud palatinos, secundum ministerium suum intercedere satagat; item, pro electione pastoris praemissae Noviomagensis, vel Tornacensis Ecclesiae, et quia forman visitationis, vel electionis Adalberno episcopo, et eidem Ecclesiae transmiserit, monens ut petat reges, et Hugonem abbatem, ut quantocius sibi litterae a regibus super hac causa mittantur, quia ipsa Ecclesia sine detrimento diu vacare pastore non poterat; item, pro eadem re, et aliis quibusdam.

Adalberno, pro visitatione praefatae Tornacensis Ecclesiae, ut eidem suam visitationem solerter impendat, et frequenter electionis formam clero plebique relegat, et inculcet, ne per ignorantiam ab eadem forma in aliquo devient; item, pro electione pastoris ipsius Ecclesiae, et quia multi laborarent, ut non per ostium intrarent, non timentes, neque verecundantes fures fieri et latrones, et quia mandandus sit ad praesentiam regum, quo cum perrexerit loquatur secum, ut qualiter hinc de caetero sibi sit agendum simul considerent, et caetera; item, pro querimonia et proclamatione cujusdam presbyteri ejus parochiae, ostendens qualiter episcopi rusticanarum parochiarum Ecclesias disponere debeant, et gubernare: monens, ut legat saepius homiliam beati Gregorii ex evangelio: Designavit Jesus, et alios septuaginta duos. Regula quoque pastoralis ejusdem beati Gregorii, cum sacris canonibus frequentius relegatur, et quae, etc., relegat, ut qua ibi sequenda leguntur, viriliter exsequantur: et quae cavenda inveniuntur, sollicite caveantur.

Hetiloni Noviomagensi, ut in adjutorium et fidelitatem regum, et orationibus, et auxilio quo potuerit satagat, significans in magna se tribulatione vallatum a barbaris esse, et quod caeteris omnibus depraedatis, tanta quaerebatur pro civitate redemptio, quantam explere non valeret; item, quia Ludovicus rex Germaniae mandaverat illi, ut iret ei obviam, quod tamen non esset acturus in cippo infirmitatis detentus, mandans huic episcopo, ut et per se, et per sibi commissos precibus insistat, pro pace et defensione Ecclesiae, et si aliquid utilitatis contra paganos facere potuerit, agat cum primoribus regni quantum valuerit.  De incensis quoque monasteriis, quod ille mandaverat, se dolere, et de his quae necdum erant incensa satis formidare.

Sigemundo episcopo, de reconciliatione poenitentium, et aliis ad sacrum ministerium pertinentibus, de quibus Hildegarium episcopum se significat instruxisse. Item pro benigne tuendis ac tractandis subditis, commemorans eum de corporali medico spiritalem a Deo factum; item ad interrogationem ejus, quid ipse scientiae requireret a presbyteris suae parochiae.

Episcopis ad synodum Suessionis ex jussione regis Ludovici Transrhenensis convenientibus legatum suum sacerdotem quemdam dirigens, et pro infirmitatis impossibilitate semet excusans, quidquid favente Domino secundum canonicam institutionem, et episcopale ministerium juste et rationabiliter, aequitate dictante, decreverint, eorum decretis se annuere profitens; quidquid vero sacris canonibus poterit obviare, et a recta fide ac aequitate, et justitiae tramite valuerit deviare, se in nullo assensum praebere, nec ut idem vicarius ejus assensum praebeat vel coactus, annuere, episcopis dioeceseos

Ecclesiae Senonicae scribit pro electione Ansegisi Remensis dioeceseos monachi ad episcopatum Senonicum, consensum suum in ipsius adhibens ordinatione. Episcopis quoque totius regni primoribus, commonens, et exhortans eos intemeratam fidem regi suo Karolo conservare, quando idem rex Romam perrexit; item episcopis, abbatibus, comitibus, et caeteris Dei fidelibus ad quoddam collegium convenientibus, quo ipse corporis infirmitate praepeditus abire non valuerat, gratias agens Deo pro quibusdam primoribus regni, qui ab episcopis aliquantulum dissenserant, at tunc, gratia Dei largiente, beneplacitae sint unanimitati conjuncti. Significans per has litteras, et missum ecclesiae suae comministrum, se de bonis eorum studiis ac dispositionibus congaudere, suadensque ut secundum sapientiam eis a Deo datam, divinis obedientes praeceptis, remotis privatis studiis, et indebitis cupiditatibus, ac noxiis contentionibus, primum quae ad generalitatis salutem, pacem, et utilitatem pertineant, inquirant, et exsequi procurent: adnectens sacras auctoritates de veste Christi, quae est Ecclesia Dei, hortansque ut seipsos tota virtute armantes justitiae zelo erigant, et jugum oneris matris eorum Ecclesiae, ac virgam exactoris ejus confringant, et vincula colli filiorum ejus dissolvant; si qui sint oppressi manum allevationis porrigant; si qui forte depravati cupiditate vel gratia, ad unanimitatem gregis Dominici reducere studeant; amplectantur consilium beati Gregorii, caeterorumque sanctorum Patrum; et ipse quoque quod illi ad pacem populi Dei et justitiam procurandam decreverint, votis et obsequiis, quantum Dominus donaverit, prosequetur. Subjungit quoque sacras auctoritates de canonice promovendo, vel eligendo episcopo.
 

précédent

CHAPITRE XXIII.

Hincmar adressa aussi plusieurs lettres à Alfred, évêque de Germanie, au sujet des biens de saint Rémi situés en Thuringe et dont il lui avait confié l'administration; une entre autres, pour le prier de lui en faire passer les revenus à la première occasion favorable; il insiste sur l'injonction faite par saint Rémi pour qu'aucun des colons ne soit opprimé ni surchargé en son service une autre fois, pour l'avertir qu'il vient de donner ces biens en bénéfice à un de ses hommes, et le prier de lui accorder tous les secours dont il pourrait avoir besoin; — item à Advence, évêque de Metz sur une question de foi sur laquelle cet évêque. lui avait demandé son avis; — item sur le voyage qu'Advence devait faire à Rome; — item sur son arrivée au synode convoqué par le roi, pour y traiter la question dont nous venons de parler; au sujet du fils d'une de ses nièces qu'il lui avait confié; — item en réponse à ce qu'Advence lui avait demandé au sujet d'Hincmar évêque de Laon; il y rappelle en peu de mots les bienfaits dont il a comblé son neveu, et l'ingratitude dont il est payé; — item en réponse à la lettre qu'il lui avait adressée pour lui demander conseil sur la conduite qu'il devait tenir, Charles venant envahir le royaume du roi Louis son seigneur Hincmar lui expose ce qu'il avait fait lui-même, quand Louis avait envahi le royaume de Charles, et lui conseille de l'imiter ; — item pour accélérer l'ordination de Bérard, évêque élu et nommé de l'église de Verdun; — item au sujet de l'excommunication de Carloman, qu'il lui transmet, avec des instructions sur la manière dont il doit se conduire au sujet des messagers qu'Advence avait envoyés à Rome pour y soutenir les intérêts de Bertulfe, archevêque de Trèves; il témoigne son étonnement qu'il ne lui ait pas fait part de la réponse qu'ils lui ont rapportée au sujet des lettres du roi Louis, qu'Advence lui avait fait parvenir, et pour d'autres que lui-même Hincmar lui adresse, pour qu'il les fasse passer ou les remette lui-même au roi Louis) ; — item en réponse aux lettres par lesquelles Advence lui annonçait le retour de ses envoyés de Rome et l'octroi du pallium accordé à Bertulfe par le Saint-Siège, et en même temps l'exhortait à maintenir la concorde entre leurs deux rois; Hincmar lui fait connaître tout ce qu'il a fait dans cette vue et ce qu'il se propose de faire encore il lui répond aussi, au sujet d'un mulet qu'il lui demande, qu'il n'a point de bête de cette sorte, qu'il n'en monte jamais; il lui parle aussi de diverses autres choses; en réponse à ce qu'Advence lui avait mandé, qu'il venait d'excommunier quelques malfaiteurs de l'église de Metz, vassaux des comtes Walther et Lambert il lui recommande d'user avec discrétion de l'excommunication, et de ne s'écarter jamais de la réserve apostolique et de la patience épiscopale ; — item sur l'ordre à suivre dans la consécration d'un métropolitain et d'un évêque diocésain.

A Ercamrad, évêque de Châlons, pour lui faire des reproches sur quelques rapports peu favorables qu'il a reçus sur son compte il l'avertit et l'instruit de quelle manière il doit se conduire, et l'engage à suivre avec fidélité les préceptes apostoliques; — item en faveur des habitants d'un village qu'il avait injustement privés de toutes les consolations du ministère sacré, à cause d'un homicide dont ils n'étaient pas les auteurs ; il lui prouve qu'en agissant ainsi, il n'a gardé ni les lois de la charité, ni la modération d'une sage prudence; — item pour obtenir l'absolution d'un excommunié en faveur duquel Gunther, évêque de Cologne, lui avait déjà écrit une lettre de supplication qu'il n'avait pas voulu recevoir: il lui remontre quelle doit être la conduite d'un évêque envers les pécheurs rebelles, mais quelle aussi envers les pécheurs repentants.

A Hilmerade, évêque d'Amiens, au sujet d'un moine qui avait tue un prêtre et un moine au monastère de Saint-Riquier, et pour lequel le pape Nicolas avait adressé à Hincmar des lettres prescrivant la pénitence à laquelle il devait être soumis ; — item au sujet des lettres que le pape Adrien lui avait écrites sur un certain prêtre; il l'engage à obéir aux ordres apostoliques ; — item en faveur d'un prêtre qui réclamait sa protection, parce qu'Hilmerade lui avait enlevé son église et ses revenus, pour avoir, en arrachant les armes des mains à un homme ivre qui voulait le percer, terrassé cet homme, et ensuite pris la fuite; il lui reproche d'avoir agi contre l'autorité des saints canons, et lui prescrit ce qu'il a à faire pour ne s'écarter en rien des règles canoniques; — item pour lui reprocher de se reposer dans les langueurs d'une funeste négligence et d'écouter de mauvais conseils quand par son âge et ses infirmités, il semble toucher au terme de sa vie : il lui montre, d'après les préceptes des saintes Écritures, de quelles infractions il s'est rendu coupable; — item au sujet d'un certain prêtre, il lui ordonne, au nom de l'autorité métropolitaine, de ne faire aucun préjudice à ce prêtre, et de se présenter devant lui, à jour fixe et précis, au synode qu'il vient de convoquer; — item sur le même sujet, pour lui intimer que s'il ne comparaît pas au synode, selon l'ordonnance du pape, lui Hincmar sera obligé de faire exécuter les mesures que le synode aura cru devoir prendre contre lui.

A Isaac de Langres, au sujet d'un homme d'armes du roi que cet évêque avait excommunié ; il lui conseille de le traiter avec plus de douceur, à cause de la nécessité des circonstances et des incursions des païens ; il lui expose de quelle manière il se conduit dans de pareilles excommunications, et comment il ne laisse durer l'anathème que tant que le coupable persévère dans son péché ; — item au sujet de ses neveux qui avaient été élevés à Reims, auprès de lui Hincmar, et sur divers autres objets.

A l'évêque Hungaire, au sujet de l'excommunication de Baudouin, qui avait enlevé la veuve Judith, fille du roi, en avait fait sa femme, et avait été pour cette cause excommunié par les évêques du royaume; il l'engage à faire défense au Normand Roric, nouvellement converti à la foi chrétienne, de donner asile à Baudouin et de lui prêter secours et en même temps à exiger de ce chef une pénitence convenable, en expiation des ravages qu'une troupe de cent Normands, avait, disait-on, exercés en France par son conseil, depuis sa conversion à la foi de Jésus-Christ.

A Fulcric, évêque de Troyes, élève de l'église de Reims, pour le remercier de l'envoi qu'il lui avait fait de quelques lettres de saint Augustin, et en même temps au sujet du livre de Didyme, que Fulcric lui demandait ; — item touchant les églises du monastère d'Orbay, il l'engage à ne jamais se permettre la moindre action perverse contre sa mère l'église de Reims, et son patron saint Rémi.

A Eudes de Beauvais, qu'il appelle souvent son fils chéri, beaucoup de lettres pleines de confiance et d'affection. Une entre autres au sujet d'une lettre que le pape Adrien lui avait adressée sur l'appel formé à Rome par un prêtre du diocèse d'Amiens ; il prie Eudes de se charger de faire son possible auprès de l'évêque Hilmerade pour l'engager à obéir aux ordres du pape, et à traiter avec prudence et circonspection les écrits que ce prêtre avait rapportés de Rome ; — item au sujet des discordes existant entre certains hommes du roi, afin qu'il les somme de rester en paix, et leur déclare que, s'ils n'obéissent à ses conseils, ils seront excommuniés par lui Hincmar ; — item au sujet d'un synode que le roi avait convoqué en temps inopportun, il lui demande son avis sur ce qu'il doit faire; il le prie aussi de lui transmettre la réponse que le roi a faite relativement à ses hommes et vassaux qu'il avait menacés de son excommunication ; il traite encore en cette lettre de plusieurs autres objets importants de différents écrits, des questions élevées par les Grecs, des Homélies de saint Pierre, etc. au sujet des réponses qu'Eudes avait faites aux objections et reproches des Grecs, et qu'il lui avait envoyées il rend grâces à Dieu de ce qu'ils sont tous deux animés du même esprit, et lui exprime le désir d'avoir un entretien avec.lui pour lui dire ce qu'il a pensé sur ce sujet il le prie de l'excuser auprès du roi de ce que, retenu par diverses infirmités, il n'a pu se rendre auprès de lui comme il l'aurait désiré pour remplir son service il revient encore sur les vassaux en discorde, pour qu'il les somme de nouveau de rentrer en paix il le félicite d'avoir, en homme qui aime Dieu et son frère, exécuté avec un zèle et une dignité toute épiscopale ce qu'il lui avait recommandé dans ses lettres à ce sujet; il l'engage à avertir le roi, et ensuite à user de toute la plénitude de son ministère il lui demande aussi de lui faire réponse sur diverses affaires qu'il a avec le roi; il lui expose aussi, en le priant d'en faire part secrètement à l'évêque Jean, diverses raisons pour lesquelles le synode convoqué par le roi ne doit pas être tenu et pourquoi il ne doit pas être convoqué à cette époque enfin il ajoute quelques mots sur certains écrits qu'il lui renvoie, et d'autres qu'il le prie de lui renvoyer ; — item au sujet de l'ordination de Willebert, auquel le roi avait donné l'évêché de Châlons ; il l'avertit de prendre garde à ne s'écarter en rien des règles prescrites dans l'ordination de cet évêque, et l'instruit qu'après la mort de leur évêque ceux de Châlons ont, contre toute règle, pourvu eux-mêmes à leurs nécessités ; qu'ils ont envoyé leurs lettres au roi pour l'élection de Willebert, mais qu'ils ont négligé d'envoyer leur arrêté à leur archevêque, comme ils devaient le faire, afin qu'il fit toutes les dispositions canoniques exigées en pareille circonstance ; il lui fait voir de quelle manière ils auraient dû se conduire pour être en tous points fidèles à la règle; mais puisqu'ils n'en ont pas agi ainsi, il lui expose ce qu'il croit plus prudent et plus convenable de faire désormais, lui recommandant de bien faire attention à ce que toutes les règles soient observées dans l'élection, et se fiant du reste à sa sagesse pour la conduire comme il jugera convenable ; — item au sujet d'une partie du diocèse d'Eudes, qui était disputée entre lui et Rothade, évêque de Soissons, et en même temps au sujet d'un prêtre qui avait apporté de Rome une lettre du souverain pontife il le prie d'avertir le roi, et d'employer toute l'influence qu'il a sur son esprit pour le détourner de rien faire contre le Seigneur dans l'Église de Dieu et dans l'ordre épiscopal, affirmant que ce n'est pas tant à cause de son neveu Hincmar qu'il dit cela que dans l'intérêt du roi, son seigneur, pour lui éviter de commettre quelque péché qui causerait sa mort éternelle; — item pour la correction d'une lettre qu'il lui avait écrite et qui avait été altérée et remplie de fautes par un copiste ignorant, et sur les accusations portées contre lui par son neveu Hincmar, cause de ses chagrins; — item au sujet des lettres qu'il adresse au roi touchant ce même Hincmar; il prie Eudes de les présenter lui-même, de lui dire de quelle manière elles ont été reçues, et si le roi les approuve; enfin il lui demande réponse sur une foule d'autres choses qu'il désire savoir ; — item touchant le procès de l'évêque Erpuin qui ne pouvait se rendre au synode devant lequel il était cité; il charge Eudes de décider entre cet évêque et ses accusateurs, et, s'il ne peut terminer entièrement l'affaire, de renvoyer Erpuin et ses accusateurs au prochain synode qui doit se tenir à Pistes avec injonction de ne pas manquer de comparaître; — item touchant une lettre qu'Eudes lui avait écrite et dans laquelle il lui annonçait la révolte de certains moines contre la sainte discipline, et aussi touchant les privilèges du monastère de Corbie; — item sur son voyage auprès du roi ; — item pour rendre grâces au Seigneur, et le féliciter lui-même de la douceur avec laquelle ses lettres donnent satisfaction de quelques torts qu'il lui avait reprochés ; — item pour l'élection d'un évêque à Soissons, après la mort de Rothade; — item pour une assemblée synodale sur la réponse à faire à l'épître du pape Adrien ; — item au sujet des lettres du roi portant ordonnance de convocation des évêques du royaume par l'archevêque et seigneur Hincmar, afin qu'ils eussent à pourvoir aux moyens de punir et réprimer la révolte de Carloman contre son père ; — item pour l'ordination d'Anségise, moine du diocèse de Reims, à l'évêché de Sens; — item au sujet de l'Histoire de la naissance de la sainte Vierge Marie, et de l'homélie de saint Jérôme sur cette bienheureuse mère de Dieu lesquelles un moine de l'abbaye de Corbie prétendait ne devoir pas être reçues : Hincmar oppose en réponse que cette Histoire de la naissance de la Vierge nous a été donnée comme bonne à lire, mais non comme autorité; quant à l'homélie de saint Jérôme ; il soutient qu'elle a été dûment et catholiquement composée par lui, ainsi que le démontrent le style, la sagesse du sens et la droiture de l'intelligence, et comme aussi en fait foi le témoignage certain de ceux qui l'ont apportée des contrées de l'Orient en nos pays, il ajoute aussi, au sujet du livre d'Eudes sur les reproches que nous font les Grecs, qu'il y a noté quelques passages qui sont à revoir et à corriger, et il les lui rapporte; — item pour l'ordination d'Hédenulfe au siège de Laon, depuis longtemps vacant, conformément aux ordres du pape Jean ; — item touchant la lune pascale et le livre composé sur ce sujet par l'abbé Adalard ; — item sur le même sujet il rend grâces au Seigneur de la sollicitude avec laquelle Eudes a recherché l'observation mystique de la solennité de Pâques etc.; — item au sujet de son voyage au concile indiqué par le pape Jean, pour l'inviter à y venir lui-même ; — item touchant la révision du jugement rendu par Eudes et Hédemilfe sur le monastère d'Aurigny, et sur le gouvernement de l’abbesse Ricoare laquelle avait usurpé ce monastère contre toutes les lois; il le prie de conseiller au roi de ne rien faire qui puisse le mêler et impliquer dans les péchés d'autrui; — item de son prochain voyage pour comparaître non plus devant les rois de la terre, mais au tribunal du Roi éternel, devant lequel ses continuelles maladies ne tarderont pas, dit-il, à le conduire pour l'ordination d'Hétilon, que le peuple de Noyon s'était choisi pour évêque enfin sur mille autres objets.

A Hildegaire évêque de Meaux au sujet de quelques-uns de ses diocésains qui avaient commis un meurtre dans le diocèse de Reims ; il l'engage à employer tous les secours et moyens possibles pour les sauver, l'assurant qu'il l'aidera lui-même de tout son pouvoir pour leur obtenir paix et conciliation ; — item un traité sur le jugement par l'épreuve de l'eau froide.

A Jean de Cambrai qui, partant pour Rome, lui demandait des lettres de recommandation pour le pape Adrien; il lui répond que, s'il ne veut aller à Rome que pour rendre obéissance à César, et de manière que l'obéissance à César ne soit pas contraire à l'obéissance due à Dieu, il est tout prêt à lui donner des lettres; mais que s'il y va seulement pour la cause du roi Lothaire, et le procès qui s'agite depuis si longtemps entre lui et sa femme, il se gardera bien de lui en donner, parce qu'il ne le pourrait sans se rendre coupable et blesser ses devoirs surtout lorsque, tout récemment encore, le pape Adrien lui a fait remettre des lettres de son Autorité par Actard, évêque de Nantes, en lesquelles il lui mande qu'il est dans l'intention de soutenir le combat où le Saint-Siège à été engagé par ses prédécesseurs Benoît et Nicolas, et lui enjoint de ne pas consentir à ce qu'aucune atteinte soit portée à ce qui a été fait en cette affaire et lui intimant comment Waldrade a été excommuniée; il ajoute qu'il ne peut lui donner des lettres de congé de ses coévêques surtout pour un voyage dont il ne connaît pas les motifs ; — item à l'occasion de la mort du roi Lothaire; il l'engage à se rendre sans délai auprès du roi Charles ; — item au sujet d'un certain prêtre du diocèse de Cambrai qui s'était châtré lui-même, après en avoir plusieurs fois reçu l'ordre dans des visions, et ignorant les peines portées par les saints canons contre une pareille action il lui conseille de rechercher avec soin de quelle manière les choses se sont passées; et en attendant, de souffrir par indulgence ce prêtre dans son rang et grade, jusqu'à ce qu'en synode provincial, il ait été décidé ce qu'on doit penser d'un acte qui n'est contraire ni aux préceptes de l'Évangile, ni aux décrets des saints Pères; — item pour le remercier des nombreux services qu'il lui a rendus, et pour le prier de rechercher un sermon de saint Augustin sur la chute d'un moine et d'une veuve; de le lui envoyer pour qu'il le fasse copier, ou de le faire copier lui-même, et de le lui apporter au prochain synode il le prie aussi de lui apporter au même synode l'exposition de Bède sur les Proverbes de Salomon il lui annonce que le pape de Rome a adressé au roi Charles et aux évêques du royaume divers mandements sur lesquels il est nécessaire de délibérer en synode, et qui ont fait que le roi a écrit à son tour aux métropolitains, pour qu'ils eussent à convoquer leurs coévêques à ce synode; — item pour une partie des dîmes que cet évêque avait, disait-on, enlevée à une ancienne chapelle royale, et transférée à une nouvelle qu'il venait de faire bâtir; il l'engage, si réellement il en a agi ainsi, à remettre tout sur l'ancien pied, parce que ce changement est contraire aux règles ; — item en faveur d'un prêtre qui en avait appelé au siège de Reims, et accusait son évêque de lui avoir porté préjudice, en le privant de ses biens, et lui interdisant le ministère sacerdotal, sans qu'il eût fait aucun aveu, ou qu'il eût été régulièrement condamné; seulement pour s'être trouvé en un tumulte où des meurtres avaient été commis, et où il avait été forcé de prendre les armes pour sa propre défense, où enfin il avait blessé un homme, lequel toutefois n'avait pas succombé à sa blessure. Hincmar montre, d'après l'autorité des saintes Écritures, quelle discrétion doit être gardée en une cause de ce genre, et quels chapitres des sacrés canons doivent être appliqués. Il a écrit encore à cet évêque sur d'autres objets.

A Ragenolin de Noyon, pour un prêtre qui lui avait apporté des lettres du pape Adrien, par lesquelles ce pontife lui enjoignait que si Ragenolin différait de réformer ce qu'il avait fait d'injuste contre ce prêtre, après une première et une seconde admonition, il eut à l'amener à satisfaction en le frappant de l'autorité canonique c'est pourquoi Hincmar lui mande d'obéir aux ordres du pape, et lui déclare que tels mandements ne viennent du Saint-Siège contre lui et quelques autres que parce que dans le jugement de ceux qui leur sont soumis, ils ne suivent point le sentier de prudence qui leur est tracé par les canons, et négligent de recourir à l'autorité métropolitaine en lui soumettant la question et obéissant à ses décisions; — item pour l'engager à visiter l'église de Térouane après la mort de l'évêque Honfroi, selon l'ordre du roi; — item au sujet d'un certain Rothade, ami de Ragenolin, qui se plaignait d'avoir perdu par sa fraude un dépôt qu'il avait confié à sa foi il le conseille sur ce qu'il doit faire pour éviter que l'affaire soit portée devant le synode.

A Willebert de Châlons, qui l'avait consulté sur les mesures qu'il devait prendre contre le comte Gangulfe pour le punir de certains délits dont il niait les uns et avouait les autres; Hincmar lui conseille d'agir avec douceur, selon les préceptes de l'Apôtre, d'accomplir la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire la charité; d'essayer par tous les moyens possibles de ramener le comte à satisfaction et à dilection de son évêque, en faisant éclater envers lui toute sa bénignité ajoutant qu'il est convenable qu'au commencement de son pontificat il se recommande par sa dévotion et sa charité; — item pour un prêtre prévaricateur, afin que, suivant le conseil de saint Grégoire, il procède à son absolution, selon la sentence des prophètes sur la confession du pécheur repentant, et des apôtres sur le jugement et le pardon quant au comte dont nous avons parlé plus haut, et qui lui annonce maintenant être tout-à-fait repentant de ses fautes ; il l'engage à le recevoir avec bonté, imitant l'exemple du père de l'Evangile qui reçoit avec joie l'enfant prodigue, et à traiter le vicomte, chargé de procurer la paix entre le comte et lui, avec d'autant plus de bienveillance qu'il le reconnaîtra pour un fils de Dieu, selon la vérité de l'Évangile; — item touchant deux salières d'or que le roi envoyait à Saint-Étienne, et touchant une croix d'or enrichie de reliques de saints, dont la reine faisait don à l'autel du même saint; — item pour lui donner l'ordre d'informer, conformément aux volontés du roi, sur le différend élevé entre les évêques Eudes et Rothade; — item pour l'ordination d'Arnold, évêque de Toul, pour qu'il aille au devant d'Advence et de Bérard, en route pour le même objet, et que tous trois, ils célèbrent l'ordination au pays de Metz, suivant l'ordre du roi pour l'engager à se joindre à Eudes, pour décider le roi à convoquer un synode provincial ; — item en réponse à la question qu'il lui faisait pour savoir si, en cas de nécessité, on pouvait faire d'un moine un archidiacre; — item pour un de ses hommes excommunié par lui, et qu'il le prie d'absoudre au plus tôt, parce qu'il l'avait trop légèrement lié d'anathème; — item sur l'invitation au synode du pape Jean, envoyée par l'empereur Charles et transmise par Willebert il l'engage à la faire parvenir à ses voisins les évêques Bérard et Arnold, etc., etc.

A Hildebald de Soissons au sujet d'une église contestée entre lui et Eudes, évêque de Beauvais, et que le roi voulait faire détruire; — item pour l'ordination de quelques ministres au monastère d'Orbay, et touchant certains frères qui étaient sortis du monastère contre toutes les règles, et y avaient été ensuite reçus de nouveau ; — item au sujet de quelques prêtres du monastère de Saint-Crépin, touchant lesquels le pape Jean avait écrit à Hincmar, et qui avaient été condamnés à ne jamais sortir du cloître: il le prie de tempérer paternellement cette sévère punition; — item pour l'ordination d'Hadebert à l'épiscopat de l'église de Senlis; — item touchant des lettres du pape Jean, apportées par un prêtre en accusation, et qu'il prétend être en opposition manifeste avec les sacrés canons et les décrets des saints Pères : il lui donne de salutaires conseils sur la manière dont il doit se conduire pour l'engager à venir avec lui trouver le pape Jean, qui était venu à Troyes pour régler certaines affaires pour le couronnement des deux jeunes rois fils de Lothaire : les évêques, les abbés et les comtes qui étaient auprès des jeunes princes avaient mandé à Hincmar de leur envoyer ses lettres et un messager en conséquence, il écrit à Hildebald de se rendre auprès d'eux, et d'accompagner de ses vœux et de ses prières tout ce qu'ils feraient avec l'aide et l'inspiration de Dieu; — item pour l'engager à se réunir à lui avec les évêques Walther, Gislebert et Angelin, pour exécuter le jugement du pape Jean sur Hédenulfe et Hincmar, évêques de Laon, conformément aux sacrés canons. Il adressa aussi à Hildebald, dans une grande maladie, une lettre de consolation et d'encouragement, dans laquelle, selon la demande qu'il lui avait faite dans une lettre de confession, il lui donne l'absolution et le réconcilie au Seigneur, quoiqu’absent. Il y a encore plusieurs autres lettres à ce même évêque.

A Atulfe de Troyes, au sujet de reliques de saints que celui-ci lui avait annoncé avoir retrouvées, guidé par les miracles qu'elles avaient opérés. Hincmar lui donne ses conseils sur la manière dont il doit les disposer et établir, et en même temps sur la construction d'une église de Saint-Pierre qu'il faisait rebâtir, il lui parle aussi d'une maladie qu'il vient d'essuyer, de son rétablissement, etc., etc. touchant deux villages qui refusaient de payer la dîme aux prêtres; — item sur la manière dont il doit exécuter les ordres du pape Jean sur Hincmar de Laon, que le pontife lui envoie.

A Walon, évêque de Metz, qui l'avait prié de lui envoyer quelques paroles de consolation et d'assurance, en réponse aux lettres qu'il lui avait adressées pour lui demander de le guider dans sa vie pastorale, de s'unir à lui dans un parfait et fraternel accord, et enfin de le soutenir dans sa soudaine élévation; — item pour un prêtre à qui Hincmar avait confié quelques biens de l'église de Reims situés dans les Vosges, qui les avait mal administrés, et en avait par sa faute laissé tomber une partie au pouvoir de l'église de Metz; — item pour lui donner conseil, comme il l'en avait prié, sur certains biens qui étaient en contestation entre l'église de Metz et celle de Trèves touchant le pallium qu'il avait obtenu du Siège de Rome, et le refus que l'archevêque faisait de recevoir les lettres du pape; — item pour l'ordination d'un évêque de Verdun, qu'il avait appris avoir été promu contre les règles après la mort de Bérard. Dans cette lettre, remplie de saintes et salutaires instructions, il lui remontre, d'après l'autorité des saintes Écritures, pour quels motifs et comment un évêque doit être ordonné ou non, etc. etc.

A Hédenulfe, qu'il avait ordonné évêque de Laon après son neveu Hincmar, au sujet de certains diacres qu'il lui envoie pour les élever au sacerdoce ; — item touchant un jeune orphelin que cet évêque adoptait pour son héritier, etc., etc.

A l'évêque Arnold, touchant quelques criminels qui avaient commis un meurtre dans le diocèse de Reims, et ne pouvaient obtenir leur réconciliation, mais cherchaient à faire pénitence, ce qui leur était impossible en son diocèse ; il lui prescrit comment il doit en agir avec eux; — item pour lui donner les conseils qu'il avait demandés sur la conduite à tenir à l'arrivée en France de Louis-le Germanique il lui fait part de la réponse qu'il a cru lui-même devoir r faire à ce roi, qui lui mandait de venir le trouver.

A l'évêque Francon, au sujet des lettres monitoires que par l'ordre du roi il envoyait à Hugues, neveu de l'empereur Lothaire il prie Francon d'envoyer avec son messager un messager qui puisse le conduire et le ramener sain et sauf; en faveur d'Evrard, qu'il nomme son ami et son fils, et pour lequel il le prie d'intercéder auprès de Louis-le-Germanique et de la reine, etc., etc.

A Bernon de Chalons pour lui recommander les messagers de l'église de Noyon, qui après la mort de leur évêque Ragenolin étaient venus auprès de lui il le prie de les présenter aux deux rois de lire aux jeunes princes et de leur faire comprendre les lettres qu'il leur adresse; en un mot, d'user de toute la puissance de son ministère pour faire réussir les demandes des envoyés de Noyon, soit auprès des rois eux-mêmes, soit auprès des seigneurs de la cour; — item pour l'élection d'un pasteur à l'église de Noyon et de Tournai il lui annonce qu'il a transmis à l'évêque Adalberne toutes les règles à suivre dans cette visite, c'est-à-dire dans l'élection, et l'engage à voir les rois et l'abbé Hugues pour obtenir que les lettres d'autorisation soient octroyées le plus tôt possible, parce que cette église ne pourrait, sans souffrir de grands dommages, rester veuve de son pasteur; — item sur le même sujet, et quelques autres.

A Adalberne, pour l'engager à visiter l'église de Tournai ; il le prie d'y donner tous ses soins, de faire relire fréquemment au clergé et au peuple les formes à suivre dans l'élection, dans la crainte qu'ils ne manquent par ignorance à quelques-unes des formalités ; — item pour l'élection du pasteur de la même église ; il le prie d'empêcher que beaucoup qui s'empressent n'entrent par la porte selon la parole de saint Jean et sans crainte ni retenue aucune, de voleurs deviennent brigands; il l'engage, puisqu'il doit aller a la cour, à s'entretenir avec lui quand il y sera, afin qu'ils puissent prendre ensemble des mesures pour la suite de cette affaire ; — item à l'occasion des plaintes et de l'appel formés par un prêtre de son diocèse : il lui remontre comment les évêques doivent administrer et gouverner les églises des paroisses rurales et l'engage à relire souvent l'homélie de saint Grégoire sur ces paroles de l'Évangile : Jésus en désigna soixante douze autres, la règle pastorale du même saint ainsi que les sacrés canons, afin d'exécuter avec courage ce qu'ils prescrivent, et d'éviter avec prudence ce qu'ils commandent d'éviter.

A Hétilon de Noyon, pour l'engager à demeurer fidèle aux jeunes rois et à leur prêter toute assistance par prières et secours; il lui annonce qu'il est dans la plus grande tribulation, assiégé par les barbares; et qu'après avoir tout pillé et ravagé, ils demandent une si forte rançon pour le salut de la ville, qu'il lui est impossible de la fournir; — item pour lui mander que, retenu par les infirmités, il ne pourra se rendre à l'invitation que lui a faite Louis, roi de Germanie, de venir auprès de lui; il supplie cet évêque de prier sans cesse, soit par lui-même, soit par tous ceux qui lui sont soumis, pour la paix et la défense de l'Eglise, et s'il peut faire quelque chose d'utile contre les païens, de s'unir, en cette vue, de tous ses moyens, avec les grands du royaume il lui exprime sa douleur sur la ruine des monastères dont on lui avait annoncé l'incendie, et ses inquiétudes sur ceux qui n'ont pas encore été incendiés.

A l'évêque Sigemond, sur la réconciliation de quelques pénitents; — item sur diverses instructions relatives au ministère sacré, qu'il a, dit-il, adressées à l'évêque Hildegaire, pour l’engager à protéger et traiter avec bienveillance les peuples qui lui sont soumis, lui rappelant que de médecin corporel il est devenu, par la grâce de Dieu, médecin spirituel; — item en réponse à la question qu'il lui avait faite pour savoir quel degré de science il exigeait des prêtres de son diocèse.

Aux évêques rassemblés en synode à Soissons, sur l'ordre du roi Louis-le-Germanique; il leur envoie un de ses prêtres comme légat, s'excuse de ne pouvoir assister en personne à cause de ses infirmités, et déclare que tout ce, qu'avec la grâce de Dieu, ils auront justement et raisonnablement résolu selon les institutions canoniques et les droits du ministère épiscopal, il l'adopte, et y donne plein consentement; mais qu'il refuse son assentiment à tout ce qui pourrait être contraire aux sacrés canons, et s'écarter de la vraie foi et du sentier de la justice et de l'équité, et qu'il défend à son vicaire d'y jamais consentir, même lorsqu'on emploierait la violence.

Aux évêques de l'église de Sens pour l'élection d'Anségise, moine du diocèse de Reims à l'évêché de Sens ; il donne son consentement à son ordination. Aux évêques et aux grands de tout le royaume, pour les exhorter à garder une fidélité inviolable au roi Charles quand ce prince alla à Rome.

 Aux évêques abbés comtes et autres fidèles de Dieu, réunis dans une assemblée à laquelle il ne peut se rendre pour cause d'infirmité, il rend grâces au Seigneur de ce que quelques grands du royaume, qui avaient montré quelque dissentiment avec les évêques, s'y sont maintenant réunis par la grâce de Dieu, et vivent avec eux dans une concorde parfaite; il leur annonce qu'il leur envoie un des ministres de son église; pour prendre part à leurs travaux; qu'il se félicite de leur zèle et de leurs bonnes dispositions; et leur demande avec instance que, selon la sagesse qui leur a été inspirée de Dieu, obéissant aux préceptes divins, insensibles à tout intérêt privé, à toute passion illégitime, à toute discussion nuisible, ils cherchent et s'empressent d'exécuter tout ce qui peut contribuer au salut, à la paix et à l'utilité générale; citant à l'appui de nombreuses autorités de la robe de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'Église de Dieu; il les engage à s'armer de toute leur vertu, et à s'animer du zèle de la justice, pour soulager de son fardeau l'Église leur mère, briser la verge de ses persécuteurs, et rompre les liens qui chargent le cou de ses enfants si quelques-uns sont opprimés, qu'ils leur tendent une main de protection; si quelques autres se sont laissés corrompre par la passion ou la faveur, qu'ils s'efforcent de les ramener au sein du troupeau du Seigneur, et à l'union en Jésus-Christ; qu'ils suivent les conseils de saint Grégoire et des autres saints Pères: lui-même, dit-il, soutiendra de ses vœux et de son obéissance, autant que le Seigneur lui en fera la grâce, tout ce qu'ils auront décrété pour procurer la paix du peuple de Dieu et le maintien de la justice; il ajoute aussi quelques citations d'autorités sur les règles canoniques à suivre pour la promotion et l'élection d'un évêque.

CAPUT XXIV.

Quae abbatibus quibusdam scripta direxerit.

Aliis quoque diversis personis, tam clericis quam laicis, honestis etiam feminis, diversa pro utilitate cujusque reperitur scripta direxisse, nemini adulando parcens, sed commoda cuique pro rei opportunitate suggerere satagens. Ludovico abbati suo litteras misit pro repetendo corpore sancti Deodati, quod quidam Giso, cupiditate rerum ipsius sancti ductus, ex dioecesi Remensi furtim transferri fecerat in Parisiacensem parochiam, inconsulto episcopo in cujus jacebat episcopio. Asserit autem in his litteris se nemini, neque sibi vel proprio suo sanguini, contra divina parcere jura. Sed et indignantem pro his abbatem iterum litteris monere non destitit, hortans et admonens, ut ecclesiasticis regulis satisfacere procuraret; item, pro quodam nepote suo, quem commiserat ei, et pro rebus a rege per dispositionem ipsius domni Hincmari monachis sancti Dionysii traditis. Hilduino abbati pro epistola regis Karoli, et misso suo cum litteris ad imperatorem Lotharium perducendis. In quibus se quaedam de salute ipsius imperatoris suggerere manifestat, ut emendet, quae ipsi notificat emendanda, et de censu solvendo ex villa Dudeciaco.

Item simul cum synodo episcoporum apud Carisiacum habita , scribit Hilduino Karoli regis archicapellano, et pro Ecclesia Lingonica, quam Wlfadus Ecclesiae Remensi alumnus contra canonica occupaverat decreta. Unde suggesserat eadem synodus regi, ut alterum ad regendam praefatam constitueret Ecclesiam, et rex jusserat ut episcopi quaererent talem, qui posset in episcopali ministerio eidem Ecclesiae proficere, eorumque vota in Isaac ipsius Hilduini discipulum convenerant, obsecrantes hujus in hoc Hilduini consensum, et deprecationem ipsius pro eo apud regem;

Brunuardo abbati, pro rebus sancti Remigii vel colonis Remensis Ecclesiae in Thoringia constitutis;

Adalardo abbati, de amicitia inter ipsos, et qualiter debet esse verus amicus;

Grunoldo abbati, pro Sigeberto fideli suo, ut res ejus quae conjacebant in regno Ludovici, in sua dominatione et tutela commendatas susciperet, et ut regi Ludovico suadeat, ne perversorum credens consiliis, in talia se ulterius immittat, qualia contra fratrem suum Karolum tunc egerat; unde tale dedecus ipsi acciderat, quale non accidisset, si exhortationibus hujus domni Hincmari aquiescere voluisset.

Transulfo Corbeiensi cum fratribus sibi subjectis, pro quodam fratre, qui praesumptive abscesserat a monasterio, quem a rege receptum in gratia praeceperat idem pontifex ad monasterium festine reverti, pro quo rex rogaverat, ut mandaret, quatenus in monasterio pacifice susciperetur, donec conversationis ejus modus a rege, et eodem archiepiscopo tempore opportuno disponeretur; item, ad eosdem gratiarum referens actiones pro impensa sibi ab eis benignitate, memorans se plurimum in eorum orationibus confidere, et eis devotum existere, commonitoriaque salutis eis dirigens hortamenta, ut quique in ipsis navem Dominicae gubernationis susceperant regendam, contra insurgentium tempestatum impetus impigra sollicitudine dirigere studeant, et ut persecutione imminenti paganorum, quacunque recedendum sit, a bono proposito non recedant, etc.;

item, Hilduino, ut certare procuret apud regem pro electione canonica Ecclesiae Morinensis concedenda, quia et ipse hoc agere satageret quantum posset.

Adalgario abbati, gratias referens de orationibus ab ipso et fratribus sibi commissis Deo pro se oblatis, et de benedictione donorum ipsius abbatis, commemorans etiam de rebus Ecclesiae Remensis in Thoringia sitis, quas cuidam Amalrico commiserat, sed ipse male abusus eis divinum proinde judicium susceperit, quasque idem abbas sub censu sibi dari petebat. Sed idem domnus Hincmarus id agere sine clericorum suorum consilio renuens, mandat ut easdem ad custodiendum interim suscipiat, et descriptionem earumdem sibi mittere studeat, et postea quod cum ecclesiasticorum consilio ministrorum rationabilius consideraverit, ei remandaturus sit. Item pro eadem re post missam sibi descriptionem, significans insuper Ludovico regi se pro iisdem rebus litteras misisse, ad petitionem ipsius abbatis, notificando ipsas res eidem abbati se commisisse, petendo quoque, ut ei solatium ferret, quatenus ipsas ordinare quiete valeret. Sed et Poponi cuidam, compescendo eum ab harum inquietatione rerum; familiae quoque in eisdem rebus consistenti litteris mandans, quo eidem abbati obedientes in cunctis existerent. A

nastasio venerabili abbati ac bibliothecario sanctae Romanae Ecclesiae, gratiarum referens actiones pro benedictionibus sanctissimis ab eo sibi per Actardum episcopum directis; suas eidem quoque abbati mittens munerum benedictiones. Quaedam etiam opuscula suo labore confecta ipsi delegans; item, pro beneficiis sibi ab eo collatis, et ut suggestionem suam domno papae acceptabilem faciat, et de memoria benedictionis, quam dirigebat ei. Gregorio ejusdem Romanae Ecclesiae nomenclatori, et apocrisiario, asserens quod praefatus Anastasius multa bonitatis insignia sibi de ipso suis litteris intimaverit, et quod magnam fiduciam in ipsius habere posset amicitia sinceriter mandaverit; unde et petit ut isdem Gregorius se inter fideles amicos suos tenere dignetur.

Guntario abbati, pro quodam irreligioso monacho, quem de monasterio irreverenter proprio libitu recedere siverat. Unde valde reprehendit eum, ostendens ex auctoritate regulae quod ita non debuisset eum dimittere; monetque ut cum misso regis perquiratur, et comprehendatur, atque in monasterium reducatur, et in arctissima custodia retrudatur, ejusque culpae describantur, sibique descriptio ipsa cum proprii episcopi litteris dirigatur, ut secundum sacras regulas cum consilio coepiscoporum de ipso decernat.

Gozlino, pro Bernardo nepote ipsius, qui seditionem contra regem moliri ferebatur, hortans ut ab hac intentione studeat eum revocare, et ut ipse Gozlinus pro nullo carnali affectu a recta via declinet; fratrem quoque suum Gozfridum commoneat, ut ambo memores parentum suorum a fidei sinceritate non degenerent; item, quaerendo cur ad se missum vel litteras non dirigeret, ut facere solitus fuerat, exhortans ut id frequenter pro mutua dilectione atque consolatione facere studeat; item, significans quomodo de dilecto filio ei Gozlinus idem factus sit inimicus, et adhuc charum filium eumdem nominat, et injurias sibi ab eo illatas non solum patienter, sed et libenter se ferre depromit, ac petit ut reminiscatur, quia Remensis ecclesia eum regeneravit in Christo, tonsumque in clericum sub religione nutriverit et docuerit, de captione paganorum redemerit, ad gradus Ecclesiasticos usque ad diaconatum provexerit, plurimorum monasteriorum per concessionem regum abbatem constituerit. Contra quae ille potentia elevatus, seditionem quae in hac Ecclesia, vel in illo regno male grassabatur excitaverit, quibusque similia gesserit, et quantis malis obnoxius sit, prosequendo manifestat; obsecrans ut horum reminiscatur, et vocem Domini se revocantis audiat, animaeque suae misereatur, ut salutem consequi mereatur; item, pro correctione ipsius Deo gratias agens, et orans ut confirmet Deus quod operatus est in eo, et det illi et velle et perficere quae sibi sunt placita pro bona voluntate, et caetera quaedam.

Grunhario abbati, pro rebus sanctae Mariae et sancti Remigii in Avernico pago sitis, quas interdixerat Bernardo comiti, mandans huic abbati ut eas describeret, et earum descriptionem sibi deferret.

Adalgario vocato episcopo, pro rebus Remensis ecclesiae in Aquitanis partibus conjacentibus, quas Bernardus Tolosanus comes occupaverat, et quia pretio eas obtinere non potuit, depraedatione pessumdedit, donec Deus inde suum judicium exercuit: quasque idem domnus Hincmarus Agilmaro episcopo commiserat, quando etiam de incestis, et usurpatoribus rerum ecclesiasticarum libellum, jubente rege, ipsi episcopo dederat. Mandata quoque pro eisdem rebus ad eumdem episcopum data huic dirigit: et ut cum eodem iste quoque, participato consilio, pro ipsis rebus satagat, hortatur, quosdam designans pagos, in quibus eaedem res conjacerent, Avernicum videlicet, Nigrummontensem, Lemovicum, et Pictavum. In aliis quoque pagis, quorum non meminit, sed ab hoc requiri atque describi, sibique ipsam descriptionem mitti petit.

Lamberto quoque, quem unice dilectum ac visceralem filium suum memorat, admonens et exhortans qualiter agere debeat erga illos, inter quos conversabatur, et qui eum electuri esse videbantur ad episcopatum Mettensem: praecipue monens pestem Simoniacae haereseos in omnibus praecavare. Quia proficere, inquit, in ecclesiastico gradu non poterit, qui ad hoc ut haereticus fiat, promovetur. Suadet etiam ut regulam pastoralem sancti Gregorii festinanter legat ac mente recondat, et secundum eamdem regulam se interius et exterius in viam, qua ad episcopatum pervenitur, dirigat, et per quam in episcopatu ad vitam aeternam tenditur, corrigat, significans se amicis suis, tam episcopis quam comitibus regni Lotharii pro eo litteras dirigere, fidem facere, quia de consiliis et salubribus ipsius exhortationibus non deviabit, petitque ne mendacem super his apud amicos eum faciat.

Hugoni abbati, pro electione Noviomensis episcopi post decessum Ragenelini, petens ut hortetur reges Ludovicum et Karlomannum , quatenus voluntatem Dei, et antecessorum suorum consuetudinem in hac causa conservent. Notificat etiam illi obitum Hincmari nepotis sui Laudunensis episcopi, rogans ut pro ejus animae remedio per subjectos ac familiares suos Domini misericordiam deprecari satagat. Item, ut praefatis regibus necessarios constituat nutritios, quia nimis juvenem habebant consiliarium, et de his quae sibi iidem reges pro custodia Tornacensis parochiae custodienda Tornacensi parochi mandaverant, et quid ipse super his egerat, quidve illi postea remandaverint, vel quid ipse rescripserit eis nolentibus assensum praebere super electione canonica praefatae Noviomensis Ecclesiae; et quia ipse nihil inde aliud egerat, nisi quod per triginta et quinque annos in hujusmodi negotio solitus erat. Et quid sibi mandatum postea ex parte regum, vel ipsius Hugonis in hac causa per Warinum clericum fuerit, quasque litteras deinde praefati reges eidem miserint. Adjungens sacrorum canonum promulgatas super electione canonica auctoritates, et ostendens, quod non episcopi de palatio praecipiantur eligi, sed de propria qualibet Ecclesia, et quod de ordinando episcopo, non regis vel palatinorum debet esse commendatio, sed cleri et plebis electio, et metropolitani in electione dijudicatio, deinde terreni principis consensio, et sic fieri episcoporum manus impositio, asserens pro certo quod ipse in neminem specialiter intenderet, nisi ut quisque sit, secundum sacram auctoritatem ad hoc accederet officium, et quod spiritale ministerium postulat, sciret ac faceret, etc. Item mittens ei exemplar epistolae, quam regi Karolo, Ludovici Transrhenensis filio direxerat, pro regibus adhuc pueris Ludovico et Karlomanno, hortansque ut si potuerit obtineat, quatenus idem Karolus (quia filium non habebat) unum ex his regulis sibi adoptet in filium, et sub manu boni ac strenui bajuli ad hoc eum nutriri faciat, ut sibi haeredem aut in totum, aut in partem statuat; et ut secrete Hugo apud Karolum obtineat, quo et horum puerorum, et regni hujus causam super se totam suscipiat, et quaeque disponenda regio sunt in ministerio, ipse disponat. Praemittens etiam, ut scripta sua, quae Karolo mittebat, ipse Hugo, si haberentur utilia, et rationabilia, suo sapienti consilio et prudenti prosequatur studio; sin secus quam inibi deberet inveniretur, sapienter illud commutare, vel si foret necesse quid addere, vel obtinere satageret. Item, pro mandatis Ludovici Germaniae regis, ac suasionibus; primo scilicet ut episcopos Remensis dioeceseos eidem regi apud Attiniacum obvios ire praecipiat; secundo ut ei consilium remandet, qualiter istud regnum disponat, quid videlicet ad haec missis ejusdem regis respondeat, et si Ludovicus ipse advenerit, et rogaverit ut eum in regem consecret, quid et qualiter inde sit illi agendum, etc. Praeterea et alia quaedam abbati scribit eidem.
 

CHAPITRE XXIV.

Des écrits adressés par Hincmar à divers abbés.

Hincmar a adressé encore à différentes personnes tant clercs que laïques, différents écrits pour l'utilité de chacune d'elles, ne flattant jamais personne, et donnant toujours les conseils les plus utiles selon les circonstances. Ainsi il écrit à son abbé Louis, pour redemander le corps de saint Déodat, qu'un certain Gison, poussé du désir de s'emparer des biens du saint, avait fait furtivement transporter du diocèse de Reims au diocèse de Paris, sans avoir auparavant obtenu le consentement de l'évêque en l'évêché duquel le corps du saint reposait ; il proteste en ses lettres qu'il ne ménagera personne, ni lui-même, ni son propre sang, au préjudice des droits divins: son abbé s'étant indigné de ce langage, il n'en persista pas moins à l'admonester, et à l'exhorter de satisfaire aux règles canoniques; — item pour un de ses neveux qu'il lui avait confié, et touchant les biens donnés par le roi aux moines de Saint-Denis, par les mains d'Hincmar ; — item à l'abbé Hilduin, touchant une lettre du roi Charles, qu'il le prie de faire parvenir à l'empereur Lothaire avec le messager qui en est porteur. Dans ces lettres il semble donner conseil à l'empereur sur son salut, et lui suggérer de réformer ce qu'il lui signale comme devant être réformé il parle aussi de la rente à retirer du village de Douzy.

Conjointement avec le synode des évêques rassemblés à Kiersi (ou Quiersi), il écrit à Hilduin, grand-aumônier du roi Charles, pour l'église de Langres, dont Vulfade, élève de l'église de Reims, s'était emparé au mépris des décrets canoniques. Le synode avait conseille au roi d'en nommer un autre pour gouverner cette église, et le roi avait ordonné aux évêques de choisir un pontife capable de la servir et faire prospérer. Tous les vœux s'étaient réunis sur Isaac, disciple d'Hilduin, et les évêques demandaient à celui-ci son consentement et son intercession auprès du roi en faveur de l'élu.

A l'abbé Brunuard, pour les biens de saint Rémi et les colons de l'église de Reims établis en Thuringe.

A l'abbé Adalard, sur l'amitié qui les unit, et ce qui fait le véritable ami.

A l'abbé Grunold, pour Sigebert, un de ses fidèles, afin qu'il prenne sous son administration et sous sa protection les biens que Sigebert possède dans le royaume de Louis, et en même temps pour l'engager à conseiller au roi Louis de ne pas se laisser séduire à de mauvais conseils, et de ne plus désormais se livrer à des entreprises pareilles à celle qu'il avait formée contre son frère Charles, et dont il lui restait un déshonneur qu'il aurait évite, s'il avait voulu écouter ses conseils.

A Trasulfe, abbé de Corbie, et aux frères de son couvent, en faveur d'un frère qui était sorti sans permission du monastère, que le roi avait reçu en grâce et faveur, et qu'Hincmar avait sommé de retourner sur-le-champ à son couvent: mais le roi avait intercédé pour lui, priant l'archevêque d'ordonner qu'il fût reçu et traité pacifiquement, jusqu'à ce que son genre de vie eût été régie par le roi et Hincmar en temps et lieu, — item aux mêmes, pour leur rendre grâces de la bienveillance qu'ils lui portent, et leur témoigner qu'il a la plus grande confiance en leurs prières, et combien il leur est dévoué ; il leur adresse en même temps des conseils de salut, exhortant tous ceux qui ont reçu le soin de gouverner un des vaisseaux du Seigneur, à le diriger avec une active sollicitude au milieu des orages et des tempêtes qui s'élèvent, et des persécutions dont les menacent les païens; et en quelque lieu qu'il faille se réfugier, à ne jamais se désister de leur bonne volonté et ferme propos, etc., etc.

A Hilduin pour qu'il s'efforce d'obtenir du roi une élection canonique pour l'église de Térouane, tandis que lui-même de son côté s'y emploierait de son mieux.

A l'abbé Adalgaire, pour le remercier, lui et les frères de son monastère, des prières qu'ils ont bien voulu offrir pour lui au Seigneur, et en même temps sur la bénédiction des dons de cet abbé il fait aussi mention des biens de l'église de Reims situés en Thuringe, qu'il avait confiés à un certain Amaury, lequel en avait abusé, et avait ainsi encouru le jugement de Dieu : Adalgaire demandait à tenir ses biens en redevance; Hincmar refuse, parce qu'il ne peut rien faire sans le consentement de son clergé, mais il le prie de s'en charger en attendant, de lui en envoyer le plan et le rôle, et lui promet de lui écrire ce qui aura été décidé, après en avoir mûrement délibéré avec tous ses collègues dans le ministère ecclésiastique sur le même sujet, après avoir reçu d'Adalgaire le plan et le rôle qu'il avait demandés, il annonce qu'il a écrit au roi Louis, selon sa demande, pour lui notifier que ces biens sont confiés aux soins d'Adalgaire, et le prier de lui accorder aide et protection, pour qu'il puisse les administrer en paix: il écrit en même temps à un certain Poppon pour qu'il ait à s'abstenir désormais de toute incursion ou ravage sur ces biens; et il demande aux serfs et colons y résidant de se montrer en toutes choses obéissants a l'abbé.

A Anastase, vénérable abbé et bibliothécaire de la sainte église de Rome, pour lui rendre grâces des très saintes bénédictions qu'il lui a envoyées par l'évêque Actard : il lui envoie aussi ses bénédictions et quelques présents, avec quelques ouvrages de sa composition ; — item pour le remercier des bienfaits qu'il lui doit, et pour le prier de faire agréer ses demandes au souverain pontife et d'avoir en mémoire la bénédiction qu'il lui envoie. — A Grégoire, nomenclateur et chancelier de l'église de Rome il lui dit qu'Anastase lui a fait part en ses lettres des témoignages de bienveillance et de bonté qu'il a bien voulu lui donner en diverses circonstances, et lui a mandé avec franchise et sincérité qu'il peut mettre en lui toute sa confiance en retour, il le prie de daigner le compter au nombre de ses plus fidèles amis.

A l'abbé Gunther, au sujet d'un moine irréligieux auquel il avait permis de quitter le monastère contre toute révérence et de son propre caprice : il le réprimande fortement et lui prouve, d'après les règles et autorités canoniques, qu'il n'aurait pas dû le laisser ainsi partir ; il lui ordonne de le faire rechercher par un messager du roi, arrêter, ramener au monastère, et jeter dans une étroite prison; enjoignant de plus que l'on fasse un rapport exact de ses fautes, et que ce rapport lui soit adressé avec des lettres de l'évêque diocésain, afin que, selon les règles canoniques, il en décide avec le conseil de ses coévêques.

A Josselin, au sujet de son neveu Bernard, que l'on disait prêt à se révolter contre le roi : il l'engage à faire tout son possible pour le détourner de cette intention, et surtout à ne s'écarter lui-même en rien de la droite voie, pour aucune affection charnelle; enfin, il lui conseille de donner les mêmes avertissements à son frère Godefroi, afin que pleins du souvenir de leurs aïeux, tous deux ne dégénèrent point de l'antique et sincère fidélité; — item pour lui demander pourquoi il ne lui envoie pas ou un envoyé ou des lettres comme il faisait ordinairement, et l'exhortant à reprendre cet usage et à lui écrire fréquemment pour leur consolation et leur dilection mutuelle ; — item pour se plaindre que, de son fils de prédilection, il soit devenu son ennemi : il le nomme encore son cher fils, et lui assure qu'il supporte non seulement avec patience, mais avec résignation et bonne volonté, les injures dont il l'accable ; il le prie de se souvenir que c'est l'église de Reims qui l'a régénéré en Jésus-Christ qui l'a élevé et instruit dans la religion et lui a donné la tonsure ecclésiastique, qui l'a racheté de la captivité des païens, élevé de grade en grade jusqu'au diaconat, et enfin constitue abbé d'un grand nombre de monastères qu'elle lui a fait concéder par les rois : il lui rappelle comment il a récompensé tant de bienfaits quand il a été élevé en puissance; comment il a excité et encouragé la sédition qui désolait l'église de Reims et le royaume de France; de combien de fautes semblables il s'est rendu coupable, et à quelles peines il s'expose il le conjure de reconnaître ses fautes d'écouter la voix du Seigneur qui l'appelle à lui d'avoir pitié de son âme et de mériter enfin son salut ; — item pour rendre grâces à Dieu de son amendement; il prie le Seigneur de confirmer ce qu'il a opéré en lui et de lui accorder de vouloir et d'accomplir tout ce qui lui sera agréable en bonne volonté etc. etc.

A l'abbé Grunthaire, touchant les biens de Notre-Dame et de Saint-Rémi situés au pays d'Auvergne, lesquels il avait interdits au comte Bernard; il mande à l'abbé de dresser un plan de ces propriétés, et de le lui apporter.

A Adalgaire, évêque nommé, touchant les biens de l'église de Reims situés en Aquitaine. Bernard, comte de Toulouse, s'en était emparé voyant qu'il ne pourrait les obtenir à prix d'argent, il les ruina par le pillage et les exactions, jusqu'à ce qu'enfin Dieu exerça sur lui sa vengeance. Hincmar les avait confiés à l'évêque Agilmar, dans le même temps où, par l'ordre du roi, il avait adressé à cet évêque un livre sur les incestueux et sur les usurpateurs des biens de l'Église. Il mande en même temps à Adalgaire les instructions qu'il avait données à Agilmar, et le prie de s'entendre avec lui pour les mesures à prendre il lui désigne quelques-uns des territoires où sont situés ces biens tels que ceux de Clermont, Limoges et Poitiers; il dit qu'il en existe en d'autres pays qu'il ne se rappelle pas, et le prie d'en faire la recherche, et d'en dresser le rôle pour le lui envoyer.

A Lambert, qu'il appelle son enfant de prédilection et le fils de ses entrailles : il lui donne des conseils sur la manière dont il doit se conduire envers ceux au milieu desquels il vit, et qui paraissent vouloir l'élire à l’évêché de Metz. Il l'engage surtout a se garder en toutes choses de l'hérésie de simonie, à lire avec zèle la règle de saint Grégoire, à la graver dans son cœur, et à se guider intérieurement et extérieurement, selon cette règle, dans le chemin qui conduit à l'épiscopat, et de l'épiscopat à la vie éternelle; il lui annonce qu'il a écrit en sa faveur à ses amis, tant évêques que comtes du royaume de Lothaire et qu'il s'est donné garant qu'il ne déviera pas de ses conseils et salutaires exhortations; il le prie de ne pas le faire mentir auprès de ses amis.

A l'abbé Hugues, pour l'élection d'un évêque de Noyon après la mort de Ragenolin il le prie d'exhorter les rois Louis et Carloman à suivre dans cette affaire la volonté de Dieu et la coutume de leurs prédécesseurs ; il lui annonce la mort de son neveu Hincmar, évêque de Laon, et l'engage à prier et faire prier pour le salut de son âme tous ses inférieurs et amis; — item pour l'engager à donner aux deux rois des gouverneurs sages et prudents, parce qu'ils ont un conseiller trop jeune il lui mande ce qu'ils lui ont écrit relativement à la garde et à la surveillance du diocèse de Tournai, ce qu'il a fait d'après leurs instructions, ce qu'ils lui ont mandé en réponse, et ce qu'il leur a lui-même répondu pour vaincre leur refus de donner leur consentement à l'élection canonique de l'église de Noyon; il l'assure qu'il n'a rien fait que ce qu'il a toujours fait depuis trente-cinq ans en pareille circonstance; il lui rapporte ce qui lui a été mandé ensuite par le clerc Warin, soit de la part des rois, soit de la part de Hugues lui-même, et enfin les lettres que les rois lui ont adressées; il cite les autorités des sacrés canons sur l'élection canonique, et montre que les évêques ne doivent pas être pris dans le palais ni à la cour, mais bien dans le sein de l'église même qui a besoin de pasteurs; que dans l'ordination d'un évêque, ce n'est pas la recommandation du roi ou des seigneurs du palais qui doit faire loi, mais l'élection du clergé et du peuple, le jugement du métropolitain, ensuite le consentement des princes de la terre et que c'est ainsi seulement que l'imposition des mains peut avoir lieu; il proteste qu'il n'a aucune vue ni dessein particulier sur personne, mais qu'il veut que, quel que soit celui qui sera appelé, il ne soit élevé à ce saint office que selon les règles et institutions canoniques, et qu'il sache et fasse ce qu'exige de lui le ministère spirituel, etc., etc. ; — item en lui envoyant une copie de la lettre qu'il avait écrite au roi Charles, fils de Louis le Germanique, en faveur des rois Louis et Carloman encore enfants, il l'engage à obtenir, s'il est possible, que Charles, qui n'a pas de fils, adopte un des jeunes rois pour fils, et le fasse élever par les soins d'un bon et habile instituteur, afin d'en faire son héritier pour tout ou partie de son royaume; il prie Hugues d'obtenir secrètement de Charles qu'il se charge de la tutelle et des intérêts des jeunes rois et du royaume, et prenne sur lui les soins du ministère royal, l'engageant à appuyer de son zèle et de sa prudence les lettres qu'il adresse lui-même à Charles, si elles lui semblent utiles et raisonnables; mais que, s'il trouve quelque chose à reprendre, il y fasse tous les changements, corrections ou additions que sa sagesse lui suggérera ; — item au sujet des lettres de Louis roi de Germanie, et des conseils à lui donner; premièrement, il annonce qu'il donne l'ordre aux évêques du diocèse de Reims d'aller au devant de ce roi jusqu'à Attigny; secondement, il le prie de lui envoyer ses conseils sur la manière dont il doit administrer le royaume, sur les réponses à faire aux envoyés du roi, enfin sur ce qu'il devra faire si Louis vient lui-même, et lui demande de le sacrer roi etc., etc. Il a écrit encore à cet abbé sur une foule d'autres sujets.

CAPUT XXV

Quae sacerdotibus, vel monasteriis quibusdam scripsit.

Gautsuino sacerdoti et caeteris fratribus Deo et sancto Dionysio servientibus scribit pro quadam domo sibi quondam ab ipsis concessa, et ex parte ab eodem coempta, quam quidam eorum sibi subripiens, usurpaverat. Unde miratur, si hoc fratres ita fieri cohibuerint de eo, qui in nullo, quantum meminit, inutilis eis fuit, sed sicut illis tunc visum fuerat, in multis utilis et necessarius apud eos mansit, et non modica eis obtinuit et reobtinuit. Non haec ideo dicens, ut sibi pretiosa sit illa domus ad tenendum, vel corticula, sine charitate, inquit, vestra, et caetera;

item, Wiligiso cum caeteris ejusdem monasterii monachis, de eo quod audierat eos a quodam presbytero pretium quaerere pro decima; unde maximam se verecundiam dicit habere propter alios homines, qui hoc audituri erant. Quod quantum periculum sit, eis ex divina ostendit auctoritate, et canonum promulgatione, ac deinde: « Absit, inquit, fratres, ut alii ecclesiastici et religiosi viri hoc audiant, quia monachi de monasterio sancti Dionysii decimam vendere quaerunt, ut de ipso pretio inferfernum comparent. Multo magis autem absit, ut hoc laici audiant, quod nemo etiam peccatis publicis implicatus in mea parochia facere audet. Si enim aliquis de alio monasterio quam de nostro hoc tentare, quanto magis facere praesumeret, ab omni communione illum de parochia mea excommunicarem, » etc. Item, eisdem monachis, pro visitatione divinae miserationis, qua admonitus dies suos sicut umbram declinasse dicit, et se sicut fenum arruisse : mittens eorum obsequiis tantulam benedictionem, ducentos scilicet solidos de meris denariis; petensque ut apud communem patronum beatissimum Dionysium in sacris orationibus sui memoriam jugiter haberent; poscens etiam pro Haimone fideli suo pene in extremis posito, quem dilectum filium suum nominat.

Fulcramno praeposito, et fratribus monasterii Corbeiensis, scribens pro electione abbatis eis a rege concessa, proque litteris regiis super eadem re, et adventu ipsius domni Hincmari ad eos. Unde illum consuluerant, instruit ipsos, qualiter in hac electione eis sit agendum secundum doctrinam beati Patris Benedicti, ut in omnibus magistram sequantur regulam, nec temere ab ea declinetur a quoquam, utpote rationem reddituri pro omnibus ante tribunal Domini nostri Jesu Christi.

Magenardo praeposito, et fratribus in monasterio S. Richarii degentibus, pro litteris, quas apostolicus papa regi Karolo, sibique miserat, pro quodam, qui monachum, atque presbyterum interfecerat; in quibus litteris tenorem injunctae poenitentiae exposuerat, admonens ut divinis monitis in his quae ipsae litterae praecipiunt obedire procurent.

Monachis coenobii sancti Medardi pro Hainoardo monacho, qui veniam pro excessibus suis apud regem postulaverat; de quo ex verbo regis mandat, ut eum vel ad habitandum regulariter inter ipsos recipiant, vel juxta petitionem illius litteras dimissorias illi ad certum locum faciant, et absolutum abire cum pace permittant.

Sigebodo sacerdoti et praeposito monasterii sanctimonialium Lugdunensis Ecclesiae, super interrogatione qua requisierat ab eo, qualiter oporteret eum agere de inquisitione sibi commissa in Oriniaco monacharum monasterio super abbatissa et praeposito ipsius monasterii, unde interroganti responderat, quia non verbis de talibus, sed scriptis respondere deberet. Quocirca rescribens quoque ostendit quae in legibus, quas catholica probat Ecclesia, et in regulis ecclesiasticis de his scripta sint: praecipiens etiam, ut privilegium ipsius monasterii sibi afferatur, et notificentur ei per certas personas de certis rebus accusationes ipsius abbatissae atque praepositi, ut secundum sacras regulas cum consilio coepiscoporum et visitatoris Laudunensis episcopii, quia tunc episcopus ibi non habebatur, inde Domino inspirante decernat.

Quibusdam decanis parochiae Suessonicae, pro quodam presbytero, qui praejudicium passus justitiam et judicium apud episcopum suum Rothadum non valebat obtinere, unde et ipse domnus Hincmarus eumdem praesulem monuerat, ut si propter infirmitatem non valeret ipse ad synodum venire, vel missos suos, comministros videlicet Ecclesiae sibi commissae, mitteret, ut res canonice diffiniri valeret; admonetque per has litteras eosdem decanos, et metropolitana praecipit auctoritate, ut presbyteros decaniae suae ad denuntiatum placitum venire commoneant, et cum eis ipsi veniant. Quod si non fecerint, synodalem sententiam apud proxime futuram synodum se noverint accepturos.

Sigeberto cuidam sacerdoti, pro Heidilone episcopo ipsius, de quo talia se audisse dolebat, qualia de bono laico dici non conveniret, et quia culpabatur quod talem episcopum ordinaverit, asserens se de illo, quem ante non cognoverat, fidei, et testimonio ipsius Sigeberti credidisse, praecepitque ipsi Sigeberto ad se venire, ut ore proprio ei dicere possit, quae de episcopo audivit, et si vera forent, simul considerarent, qualiter illa corrigeret; si vera non essent, qualiter mendacia esse docerentur.
 

CHAPITRE XXV.

Des écrits adressés à divers prêtres et monastères.

Il a écrit aussi à Gaussuin prêtre, et aux autres frères servant Dieu et saint Denis, pour une maison dont une partie lui avait été concédée autrefois par eux, et dont il avait acheté le reste, laquelle un des moines avait usurpée; il s'étonne que les frères n'aient pas empêché qu'il lui fût fait un pareil dommage, à lui qui autant qu'il s'en souvient, ne leur a jamais nui mais au contraire leur a toujours été utile tant qu'il a demeuré avec eux, et leur a obtenu ou fait restituer de nombreux et précieux avantages. Et s'il leur parle ainsi ce n'est pas qu'il attache aucun prix à la possession de cette maison Sans votre affection leur dit-il, je l'estime moins que la plus chétive masure.

A Wiligise et autres moines du même monastère sur ce qu'il avait entendu dire qu'ils tiraient de l'argent d'un prêtre en échange de la dîme ; il leur dit qu'il rougit de honte à l'idée que d'autres hommes peuvent apprendre de pareilles choses; il leur remontre à quels dangers ils s'exposent, en leur citant l'autorité des saintes Écritures et des règles canoniques. A Dieu ne plaise, mes frères, que d'autres ecclésiastiques ou hommes de religion apprennent que les moines de Saint-Denis vendent la dîme, afin d'acheter l'enfer du prix qu'ils en retirent! puissent surtout les laïques ne jamais apprendre que vous vous rendez coupables d'une faute que personne n'oserait commettre dans mon diocèse pas même l'homme chargé d'un péché public : Si quelqu'un d'un autre monastère que du nôtre osait se permettre de le tenter, à plus forte raison de le faire, je lui interdirais toute communion avec mon diocèse, etc. ; — item aux mêmes moines, touchant la vision de miséricorde divine par laquelle il a été averti, dit-il, que ses jours ont passé comme l'ombre, et qu'il a séché comme l'herbe il leur envoie, en retour de leur obéissance et de leurs bons services, une bien faible bénédiction, deux cents sous il les prie de faire perpétuellement mémoire de lui dans leurs prières à leur commun patron, le bienheureux saint Denis, leur demandant aussi la même faveur pour Haimon, un de ses fidèles, presque à l'extrémité, qu'il nomme son fils chéri.

A Fulcramne, chargé du gouvernement de l'abbaye de Corbie et aux autres frères du monastère pour l'élection d'un abbé autorisée par le roi, touchant les lettres royales sur cette élection enfin pour leur annoncer son arrivée. Il répond aux questions qu'ils lui avaient adressées et leur enseigne comment ils doivent procéder en cette élection selon la doctrine de saint Benoît suivre toujours la règle pour guide, et ne s'en écarter jamais, comme devant un jour rendre compte de toutes leurs actions devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ.

A Magénard, chargé du gouvernement du monastère de Saint-Riquier, et aux autres frères touchant les lettres que le pape a adressées au roi Charles et à lui-même, au sujet d'un certain homme qui a tué un moine et un prêtre, et dans lesquelles le pontife prescrit la pénitence infligée au coupable et mande au roi et à Hincmar d'assurer l'obéissance à ses ordres.

Aux moines du couvent de Saint-Médard, en faveur du moine Hainoard, qui avait demandé pardon au roi de ses fautes; il leur mande, d'après l'ordre du roi, ou de le recevoir pour habiter et vivre au milieu d'eux selon la règle, ou de lui donner des lettres de congé, comme il le demande, et de le laisser partir, avec paix et absolution, pour quelque autre monastère.

A Sigebod, prêtre et préposé au monastère des religieuses de l'église de Laon, qui lui avait demandé son avis sur la manière de procéder dans l'information qu'il était chargé de faire au monastère de femmes d'Aurigny, sur l'abbesse et le directeur du couvent. Hincmar lui avait répondu qu'en de pareilles matières il ne devait répondre que par écrit, et non de vive voix. En conséquence, il lui écrit ces lettres, où il lui met sous les yeux ce qui est prescrit par les lois que suit l'Église catholique et par toutes les règles ecclésiastiques, il lui enjoint de lui envoyer le privilège du monastère et de lui faire connaître par des personnes dignes de foi, les accusations portées contre l'abbesse et le directeur, afin que, selon les règles canoniques il en puisse consulter avec ses coévêques et le visiteur de l'église de Laon, alors veuve de pasteur et, avec eux et la grâce de Dieu décider ce qui est juste.

A quelques doyens du diocèse de Soissons, au sujet d'un prêtre qui, ayant souffert préjudice, ne pouvait obtenir justice ni jugement de son évêque Rothade. Hincmar avait averti l'évêque que s'il ne pouvait, pour cause d'infirmité, venir en personne au synode, il eût à envoyer des messagers, ses collègues dans le ministère et service de son église, afin que l'affaire pût être jugée canoniquement. Dans ces lettres, il enjoint aux doyens, de son autorité métropolitaine, de donner aux prêtres de leurs doyennés l'ordre de se rendre à l'assemblée qu'il leur désigne, et d'y venir eux-mêmes avec eux s'ils n'obéissent pas, qu'ils sachent qu'ils encourront la censure synodale au prochain synode.

A un prêtre nommé Sigebert, au sujet de son évêque Heidilon. Sigebert se plaignait à Hincmar de ce qu'il courait sur cet évêque des bruits indignes même d'un laïque, et lui reprochait d'avoir ordonné un tel homme évêque Hincmar lui répond que c'est sur sa foi et son témoignage à lui-même, qu'il a cru à la vertu d'Heidilon, qu'il ne connaissait pas; il lui mande de venir auprès de lui, afin de lui dire, de sa propre bouche, ce qu'il a entendu dire de son évêque, afin que, si les reproches sont fondés, ils avisent ensemble aux moyens de le corriger ou d'en faire voir a tous le mensonge si ce ne sont que de faux bruits.

CAPUT XXVI.

Quae viris quibusdam illustribus.

Viro illustrissimo Eberardo, ex principibus imperatoris Lotharii, litteras dirigens pro adipiscenda familiaritatis apud eum gratia quondam sibi ab ipso gratis oblata, congaudet bonis quae de ipso per certas audiebat personas, maximeque per Amolum praesulem, quem sincerissimum, et charissimum vocat patrem suum, mittens ad ipsum cum litteris etiam fidelissimum quemdam missum suum. Item laudans sinceritatis ipsius devotionem erga Deum, et sacrae auctoritatis cultum, principumque unanimitatem, et ecclesiastiae pacis studium, debitumque religionis, monens quoque pro charitatis officio, ut sicut coepit melius ac melius proficiat, quia natura humana, testante Job, nunquam in eodem statu permanet, et quia in isto saeculo quacunque praeditus quis potestate contra fluminis tractum navigat; qua de re aut viriliter navigans superiora petet, aut remissis manibus habet ad ima relabi. Studeat autem praecipue, ut Deo super omnia placeat; deinde ut Ecclesiae pacem provideat; tum ut principibus bona non solum suggerat, sed etiam ingerat. Viris ecclesiasticis et locis sanctis debita privilegia acquirere insistat, populo Christiano pacem et unanimitatem procuret, bene agentibus congaudeat, male agentibus resistat, seipsum, sobrie, juste et pie vivendo, solerter custodiat, et caetera exhortationum valde necessaria. Post quae suggerit etiam de quibusdam necessitatibus, tam ex monasteriis, quam et aliis, pro quibus, et imperatori litteras direxerat, quae in parochia sua ab illius erant auctoritate corrigenda, et reliqua de utilitate animae, et consilio spiritali conservando.

Fulcrico cuidam, praemissi imperatoris magnati, qui uxorem legitimam illegitime dimiserat, alteramque insuper duxerat, vocans ad synodum, excommunicationis jam in eum datae, atque in comprovinciali synodo confirmandae pandit modum. Item postquam poenitentiam pro hoc admisso visus est suscepisse, iteranti vias suas, et reverso ad vomitum suum, manifestam dat excommunicationis sententiam, cunctisque id notificare satagit fidelium Christi personis, quibuscunque audire contigisset, maximeque episcopis, in quorum videbatur parochis conversari, vel frequentare.

WULFINGO cuidam ministeriali ejusdem imperatoris Lotharii, commemorans familiaritatem, quam quondam ab eo poposcerat, et dilectionem quam ei spoponderat, rogans ut innotescat imperatori super epistola quam frater ipsius Karolus rex eidem dirigebat, quatenus eam suscipiens, familiariter distinguat, et secreto legat. Censum quoque de villa Dudeciaco anni praeteriti cum censu praesentis anni sibi transmitti jubeat: unde in illius memoria aliquid ornamenti in sepulcro sancti Remigii facere posset, quod ornare, et corpus ipsius sancti in crypta disponebat a novo praeparata transferre. Item pro repetitione praemissi census de villa Dudeciaco sex librarum, ne forte suggeratur imperatori, quod cupiditate illectus hunc censum repetat, quem in suos usus nunquam redegerat; sed cupiens evadere periculum, ne silentio suo in diebus suis census ipse depereat, et ipsa villa in alodem vertatur, et ecclesiastica mancipia in servos et ancillas dispertiantur, sicut et de multis, tam rebus, quam mancipiis hujus ecclesiae, sed et de ipsa jam villa fiebat. Enitens etiam, ut senior suus inde periculum non incurreret, vel ipse cum ipsius periculo partem non haberet. Asserens quod si cupiditas in hoc eum vexaret, duodecim libras repeteret, quas avus et pater hujus regis inde solverunt, etc. Subinfert etiam quaedam de praefato Fulcrico, qui Roma veniens jactabat epistolas papae pro absolutione sua tam regibus se, quam huic archiepiscopo deferre.

De quo monet hunc Wlfingum, ut suggerat regi, ne seducatur in hac causa; sed omne cum ratione cavens periculum. faciat, ut veniant ipsae epistolae coram illo et episcopis, et quidquid melius inventum fuerit inde sequantur, et quia interim quod rationabiliter et canonice factum fuit, non debeat contemni;

Nantario amico suo fideli, pro rebus sancti Remigii disponendis in Wormacensi pago, inferens quod quidam homines eum petierint, ut praestaret illis colonos earum rerum ad diversas operas, et quidam ut venatores illorum in ipsis rebus per aliquod tempus manere concederet; quod neutrum se concessisse, vel concessurum esse fatetur, quoniam sui antecessores hoc facere non sunt ausi, quia sanctus Remigius cum grandi maledictione vel interminatione hoc fieri vetuerit, etc.;

Immoni comiti, pro rebus hujus ecclesiae in regno Aquitanico conjacentibus, ut auxilium ferret earum provisori, cui committebantur.

Gerardo comiti nobilissimo, pro Isaac Lingonicae sedis electo, ut per ejus hortamen ordinaretur episcopus, quia Wlfadus, qui ipsam occupaverat ecclesiam, canonice non potuit ordinari; item, pro his quae sibi litteris idem Gerardus significaverat; scilicet quod Karolus Franciae rex senioris ipsius Karoli Cisalpinae Galliae regis regnum sibi vellet subripere, quod ipse domnus Hincmarus nequaquam fieri asserit; de rebus quoque S. Remigii in Provincia sitis, pro quibus audierat domnum Hincmarum ad regem proclamasse, quod se penitus negat egisse, nec quotiescunque necesse fuit, pro ipsius rebus ad alium, quam ad ipsum Gerardum, et ad suos fideles inde suggestionem, direxisse; de hoc etiam quod scripserat hic comes se audisse, quod rex iste Karolus monasteria vellet usurpare, quae beato Petro apostolo idem Gerardus tradiderat: et quia si res ipsius, quae in hoc regno conjacerent, ab eo forent ablatae, ipse licet invitus res hujus regni, quae in illo habebantur regno praesumeret; respondet domnus praesul, quia sua voluntate nemo res ecclesiae in suum periculum usurparet; timere se, asserens ne coram Deo dignus habeatur, ut hoc in tempore sacerdotii sui commissa sibi patiatur ecclesia. Verumtamen si quis praesumpserit, plus illi dolere quam sibi, periculum praesumptoris ex divinis pandens auctoritatibus. Adjiciens quoque de eo quod se monuerat, ut sacri causa ministerii regem a talibus revocaret excessibus, quia prius in illius dispositione talia non perceperat, et de vanis suspicionibus suum non erat seniorem corripere, ideo nec inde monuerat. Nunc autem certam et causam habens, et personam, debita devotione ac fidelitate studebit dominationem ipsius monere.
Item pro praefatis rebus sancti Remigii, de quibus idem Gerardus huic archiepiscopo litteris significaverat se condolere, quia devastabantur a multis et plures earumdem vastatores dicerent quod per concessionem regis Karoli, et hujus domni Hincmari easdem res occuparent. Unde notificat eidem Gerardo, quia ex quo easdem res eidem commiserit, nullius alterius eas provisioni delegaverit, nisi tantum Hildoardo cuidam nutrito suo injunxerat, ut majori villae in his quae necessaria fuissent, auxilium ferret, sub defensione tamen et tutela praefati Gerardi comitis, addens de caeteris earumdem rerum usurpatoribus quid agendum sibi videretur. Ipsas autem res nulli homini suo vel alterius in beneficium dare auderet, quia sanctus Remigius hoc in suo testamento terribiliter contradixit. Ipse vero comes, qui pro amore sanctae Dei Genitricis et sancti Remigii, res ipsas in sua tuitione susceperat, sicut bene coepit, ita viriliter de caetero agere procuret, quoniam in Remensi ecclesia per decem monasteria tam canonicorum, quam monachorum, atque sanctimonialium, amplius quam quingenti pro ipsius praesenti et perpetua salute, in psalmis, et canticis spiritalibus atque sacris oblationibus continui oratores existant, etc. Item pro eisdem rebus pene similia. Item mittens ad easdem res ordinandas per ipsius comitis auxilium, atque disponendas, monachum atque presbyterum de monasterio sancti Remigii nomine Rotfridum.

Rodulpho illustri comiti, pro infirmitate conjugis ipsius, et pro eo quod ferebatur idem comes inter regem et quosdam subjectos ipsius quaedam contraria seminare, asserens sibi quoque domnus Hincmarus, quia ab hujusmodi re valde se immunem putabat, hoc ipsum reputari; et quia de his qui erant cum rege talia mandata venirent, quae non convenissent. Unde nihil eidem comiti scribere posset, neque per alium mandare, donec simul loquerentur, et de talibus quae vidissent melius ad utilitatem et honestatem senioris sui pertinere, mutuo conferrent, quantocius autem potuisset ad regem pergeret, et cum illo degens, quantumcunque valeret, certaret, ut se coram Deo corde et opere custodiret, orique suo ab ipsis etiam qui putabantur amici, custodiam imponeret, et de convocatione fidelium regis, et directione ipsius animi, atque discissione hujus regni; sed et interfectione Britonum Herispogii, Salomonis, et Almarchi, atque de itinere reginae ad regem, prout ipse mandaverat, et quia multum de rege timebat. Item de eo quod in litteris ipsius comitis inter ipsum comitem et regem commotionem cognoverat esse indebitam, unde satis tristis effectus erat. Et quia de his quae sibi litteris significaverat, apud regem, prout potuisset, satageret, et quidquid inveniret, si ad eum remitteret, ipsi remandare curaret. Adjiciens quid sibi de hominibus suis acciderit, quos secum super Ligerim habuit, monens et confortans in Domino, ne commoneatur levis ter pro talibus, quibus illi qui Deum timere nesciunt, commoventur: sed suum bonum nomen, sicut bene coepit, usque ad finem perducere studeat. Et quia regis animum jam bene cognosceret, qui licet aliqua sit perturbatione commotus, statim ut cum eo locutus fuerit et ei suam devotionem manifestaverit, sicut decet, et sicut rectum est, eum habebit. Admonens, ut juxta Apostolum, omnis indignatio auferatur ab eo cum omni malitia. Quod si fieret, pro eo quod rex nepos ipsius esset, plus pium animum erga cum haberet, pro hoc quod senior ipsius esset, plus humilem haberet animum circa ipsum, etc.

Uvelfo cuidam nobili viro, multas gratiarum referens actiones, quod talem erga se conservasset amicitiam, ut hominem ipsius sine consensu ejusdem recipere noluisset, et quod idem homo se sine causa dimiserit, et sine licentia sua irreverenter abcesserit, quod nemo suorum adhuc alius fecerat, intimans qualiter eum susceperit, et quam benigne nutrierit, multaque illi bona fecerit, qualiterque iste inter seniorem suum et regem missus ad ipsum, inconvenienter egerit. Petit autem, ut nullatenus eum recipiat, antequam secum loquatur, et sciat si rectam contra se idem homo rationem habeat, adjiciens non id se de illo ideo replicare, ut aliquod odium illius teneat, sed ne ille contra justitiam recipiens hunc, in Deum peccet, et in se amicum ipsius offendat, praesertim cum salva amicitia, per ejus licentiam illum habere poterit;

Folconi comiti palatii regis, pro quodam presbytero parochiae Suessonicae, qui relicto ecclesiastico ad civile judicium proclamaverat super accusatore suo, qui probaturum se promiserat esse quod adversus eumdem presbyterum proferebat. Mandat autem huic comiti, ne in hac se causa commisceat, antequam ab eo tractetur an id rationabiliter fieri debeat, quia de presbyteri et Ecclesiae causa ad episcopos et ad synodum diffinitio pertineat, non ad malli vel civilium judicum dispositionem, etc.

Maioni illustri comiti, gratiarum referens actiones pro benignitate et sollicitudine, quam domno Theoderico Camaracensi praesuli, viro sancto, et ecclesiae ipsius exhibere curabat, petitque ut si in eorum diebus idem Dei servus ad communem Dominum transiret, pro electione concedenda clero et plebi ecclesiae ipsius apud Lotharium imperatorem satageret. De pace quoque procuranda inter reges, unde sibi scripserat, rescribit, quia semper eam desideraverit, et ut inviolata inter eos maneret, prout potuit, commonere curaverit, et quantum Deo cooperante valuerit, inde laborare curabit.

Rorico Normanno ad fidem Christi converso, ut in Dei voluntate, et mandatorum illius observatione proficiat, sicut et eum velle ac facere per multos audiebat, et ut nemo ei persuadere valeat, quo contra Christianos paganis aut consilium, aut adjutorium praestet, quia nihil ei proderit baptismum Christianitatis accepisse, si contra Christianos, vel per se, aut per alios quoscunque perversa, vel adversa fuerit machinatus, et caetera, quae prosequitur, episcopaliter intimans, quantum in tali sit machinatione periculum. Monens etiam, ut Balduinum a Dei Spiritu, quo canones sancti sunt conditi, per episcopalem auctoritatem propter filiam regis, quam in uxorem furatus fuerat, anathematizatum, nullo modo reciperet, neque solatium, vel refugium aliquod apud se habere permitteret, ne illius peccatis et excommunicatione involvantur tam ipse, quam sui, atque damnentur: sed talem se exhibere procuret, quatenus ei orationes sanctorum proficere valeant.

Luitardo illustri viro, pro his quae de ipso audiebat ad animae illius periculum pertinentia, praecipue de quodam presbytero, quem contra leges de ecclesia ejecerat, et alterum ibi constituerat, efficaciter et episcopaliter monens, ut a talibus se praesumptionibus compescat, quia si non fecerit, ipse quod sacrae leges praecipiunt facturus sit in eum, et per omnia regna episcopis usque ad papam Romanum, eum esse mandabit excommunicatum. Presbyterum vero advenam, quem miserat in eadem ecclesia, ab omni Remensi parochia excommunicatum esse designat. Item vocans eum dilectum filium, et ideo sic eum vocare se dicens, ut talem se faciat, quatenus in ejus dilectione recte manere possit, velut item praesul exoptat. Sed audiens eum non talem se exhibere, qualem deberet erga Remensem ecclesiam, de qua multa bona habebat, ut famulos ipsius ecclesiae inquietans cum pace non sineret degere, mandat illi ex auctoritate Dei et sanctae Mariae, et sancti Remigii, et sua episcopali, necnon ex banno regis, cujus missus ipse pontifex, erat, ut nullum impedimentum, vel ipse, vel homines sui hominibus Remensis ecclesiae faciant, nec per aliquod ingenium vel per consensum suum: sed si quid rationabile quaerere vult contra potestatem Remensis ecclesiae per legem quaerat. Quia si aliter fecerit, tam per episcopalem auctoritatem, quam per missaticum regis, quod inde rectum fuerit sustinebit. Excommunicat etiam quemdam diaconum ipsius, qui adversabatur famulis sancti Remigii, etc.

Theodulfo comiti, pro praesumptione ecclesiastici ministerii, qua defuncto quodam presbytero abstulerat quae idem presbyter in eleemosyna pro se dari praeceperat, et insuper usurpaverat quae ad ipsam ecclesiam rite relicta fuerant. Ostendit ergo manifeste quam maximum crimen sacrilegii commissum sit ab eo, sed et quomodo contra humanas egerit leges, et quid inde fieri debeat, et qualiter ecclesiae in potestate et ordinatione sunt episcopi secundum sacros canones, et imperialia capitula. Unde mandat ei, ut juxta sacras auctoritates, et regum praecepta, quidquid de facultatibus ipsius ecclesiae acceperat praesentialiter ecclesiae reddat, et presbyteris, quibus res commendatae fuerant, restituat, deinde ad se veniat, ut inde medicinam accipiat, quatenus sanus fiat, dans illi spatium septem dierum postquam litteras ipsas acceperit, ut octava die ad se veniat, quo vel si non est ita, debitam rationem reddat, vel si est ita, congruam satisfactionem agat: quod si non fecerit, exemplar istarum litterarum ipse regi transmittet, ut ille suum inde ministerium faciat, et postea idem praesul suum exinde perficiet. Et quoniam audierat quod ipsam ecclesiam idem comes denominato pretio vendere pararet, adjecit: « Propterea sciens, inquiens, quia si vel unum denarium tibi aliquis clericus pro ipsa ecclesia, vel pro alia aliqua in mea parochia, per se, aut per immissam personam dederit, per me ordinatas in ea non erit. Si autem vis ibi habere presbyterum, adhuc mihi talem clericum, qui aptus sit sacro ministerio, et ego illum inquiram, et illi ecclesiam dabo, et tunc illum ordinabo, si mihi talis clericus satisfactionem fecerit, quod nullum pretium inde donaverit. Et si tu ita facere non volueris, ego ordinabo, qualiter populus ibi officium habeat, usque dum ibi ordinem presbyterum. Cui si aliquod impedimentum contra divinas et humanas leges feceris, et manifestum fuerit, presbyter ibi permanebit, et tu et omnes qui tibi consenserint, ab omni Christianitate usque ad satisfactionem eritis separati. Haec, chare fili, ideo mando tibi et taliter commoneo, quia salvum et honoratum te cupio, et inter filios ecclesiae te in loco filii habere volo. Et si me coegeris, ut sicut Dominus dicit in Evangelio, sis velut ethnicus et publicanus, non mihi, sed tibi reputare debebis. Postquam istas litteras dictavi, dictum est mihi quod matricularios a ministro meo constitutos de illa matricula ejecisti, et ibi Bovarium misisti, et pro illa matricula in pretio unum asinum accepisti. Quod si ita est, non solum criminaliter fecisti, quia contra omnes leges ecclesiasticum ministerium homo laicus usurpasti, et eleemosynam, id est misericordiam pauperum, ac per hoc Deum, qui misericordia miserorum est, sicut Judas proditor, vendidisti. Sed etiam turpiter in hoc nimis fecisti, ut de mendicitate, de qua mendici vivere debent, comes et honoratus regis consiliarius in pretio asinum accepisti, et omnes qui haec audiunt pensare possunt qualiter de aliis causis pro amore et timore Dei, et reverentia tui ministerii juste et recte facis, qui de tali miseria sine ulla verecundia turpe lucrum requiris. »

Anselmo illustri viro, pro quodam presbytero, quem apud se accusaverat, sed ad denominatum placitum non venerat, significans purificasse hunc presbyterum canonice seipsum a crimine coram missis ipsius Anselmi, in conspectu plurimorum tam clericorum quam laicorum, non tamen misisse, quia nec debuerit, in sacramentum plures sacerdotes ipsius testes. Hortatur autem et monet, ut omnem rancorem, quem contra praefatum presbyterum habebat, a corde suo expelleret, ostendens quantum malum sit odium retinere in corde. Interdicit etiam auctoritate Dei et sanctorum ejus, ut eidem presbytero nullum praejudicium vel machinationem inferat, quia si fecerit, ipse inde suum ministerium faciet. Precatur etiam ut justitiam Deo, sibique faciat de hominibus suis, qui presbyteris quibusdam testibus praemissi presbyteri ausi sunt injurias intulisse, quia si non fecerit, et de ipsis quoque suum facturus sit ministerium.

Bernardo comiti Tolosano propinquo suo, pro rebus Remensis ecclesiae in Aquitania conjacentibus, quas ille in praestariam sibi concedi petebat, quod idem praesul se facturum negat, quia non audeat, propter testamentum sancti Remigii, quod id omnino fieri prohibuerit. Unde alteri quoque Bernardo comiti Rodomensi scribit ut loquatur cum hoc Bernardo, ne res easdem suis hominibus in beneficium donet, ut eum fecisse audierat, et de inquisitione harum rerum, si rex juberet, per ipsum agenda. Item praefato Bernardo Tolosano pro eisdem rebus, adjurat illum per Deum omnipotentem Dominum Jesum Christum, et per ejus Genitricem, sanctumque Remigium, ut nihil inde praesumat, nec ullum impedimentum mancipiis in iisdem consistentibus faciat: neque Bernardo comiti Arvernico, cui easdem commiserat ad defendendum, inde molestiam ingerat, quia si fecerit, eum a liminibus sanctae ecclesiae, et a communione fidelium cum plenitudine episcoporum, tam Aquitaniae, quam aliorum regnorum segregabit; item, admonens eum pro eadem re, ut conciliet sibi amicitiam sanctae Mariae et sancti Remigii de praefatis rebus, ostendens ex sacris auctoritatibus, quantum periculum sit res sacras injuste retinere, caveatque ne ecclesiasticum judicium proinde mereatur in hoc saeculo, et aeternam perditionem in futuro; item, quia praejudicium, et non modicum damnum Remensi faciebat ecclesiae, ostendit eum praedamnatum a sacris canonibus sanctorum judicio, et a se caeterisque praesulibus, quorum res ecclesiasticas usurpabat; legationem pro hoc praejudicio directam, et tunc iterum cum imperatore ad papam Romanum dirigendam, quatenus ejus auctoritate congregata synodus, eum, caeterosque rerum ecclesiasticarum pervasores damnationis sententia percellat. Ideo secundum evangelicam auctoritatem prius eum episcopali auctoritate commonet, atque per crucem Christi et sanguinem ipsius interdicit, ne de rebus ecclesiae Remensis sibi praesumat, neque a quocunque, nisi ad ipsarum rerum contra pervasores defensionem, praesumi consentiat.

Engelramno, Goslino, et Adalelmo comitibus scribit, mittens eis cum litteris suis litterarum regis exemplar, in quibus continebatur, ut episcopos convocaret et laicos fideles regis, ad prohibendum vel resistendum Karlomanno diacono regis filio, qui insurrexerat contra patrem suum, in quibus litteris, quaerens quid eis super hoc regis sit agendo praecepto, designat non esse Karlomannum suae provinciae, utpote qui sit ordinatus ab Hildegario Meldensi episcopo, et secundum canones non possit aliquid disponere de illo. Espiscopus quoque de alia provincia convocandi potestatem non habeat, sed neque suffraganeos suae sedis tunc tempus habeatur convocandi, cum dies instet natalis Domini; et licet episcopi conveniant, et Karlomanno suas parochias interdicant, non sibi videtur ut pro eo quod coepit dimittat, si alia potestas illi non contradicat. Considerandum vero monet rationabiliter, quid juxta mandatum regis super hac re sit agendum, ne malum majus accrescat, significans qualiter conveniendum, et alios eis sit convocandum, dansque consilium ut idem Karlomannus adversum se non provocet Deum et patrem suum, episcopos quoque regni hujus, et populum ad iracundiam contra se, ne et in animo, et in corpore, tam ipse, quam illi qui eum secuti fuerunt, pereant. Ipse vero praesul et hi comites mittant ad regem, ut eum faciant, prout melius potuerint, illi placabilem; sin autem aliter eis videtur, sibi remandent, et caetera. Item eisdem pro hac ipsa re, designans bonum sibi videri fuisse consilium, quia non commoverint populum antequam simul loquerentur, considerantes si quid boni possent invenire cum Karlomanno, credens quia suum et ipsorum debeat obaudire consilium, etc.

Item Karlomanno, Goslino, et Conrado, pro jussione regis qua mandaverat, ut ipse praesul cum caeteris fidelibus regis conveniret ad mandatum reges audiendum, et Karlomanno denuntiandum, designans ubi et qua die vel hora simul convenire debeant, et ut Karlomannus Goslinum et Conradum ad ipsos mittat, vel ipse Karlomannus, si placuerit ei, ad eosdem veniat, ut missaticum regis simul cum ipsis audiat, et ibi pariter considerarent, qualiter ei ad salvationem et honorem suum de caetero sit agendum.

Harduino comiti, pro causis supradictis de Karlomanno, quomodo tunc res se haberet; et quia obsides inter se dederant, et cum Karlomanno locuti fuerant, eique suaserant, ut pacifice in hoc regno degeret, ac veniente patre cum ipsis ei obviam pergeret. Sed quia regem citius quam sperabatur audierat advenire, quid idem Karlomannus tunc facturus esset se nescire fatetur. Monet tamen ut praeparatus sit hic comes ad mandata regis, si qua jusserit, exsequenda.  Item pro quibusdam malefactoribus hominibus cujusdam Wiperti, qui rapinas, incendia, et homicidia, et alia mala faciebant, commonens eumdem Harduinum, ut cum fratre suo Hadeboldo decertet, quatenus haec mala legibus emendentur, et cessent, ne ipsi, qui missi regis erant in hoc regno, pro talibus offensam illius incurrant; quod ipse quoque certaret agere, nisi corporali detineretur infirmitate. Insuper et cum Gaulfo regis fideli loquatur, qui hos malefactores recipere ferebatur, et ostenderet illi quantum periculum suum in eos recipiendo faceret, admonens ut a talibus deinceps se custodiret. Item de his quibus significaverat se accusatum apud regem, et quia non expresse litteris eamdem intimaverat accusationem, mandat ut ad se missum fidelem et rationalem dirigat, per quem rei veritatem diligentius agnoscere possit, et ei verum consilium dare, et ipsum inde in rebus pro viribus adjuvare

Maingando cuidam amico suo, pro rebus sancti Remigii in Vosago conjacentibus, de quibus quidam homines quoddam mansionile conabantur auferre.  Unde jam missi regis Ludovici requisierant, et invenerant quod Remensis ecclesia juste illud teneret, et manifestum esse, quia infra fines illarum rerum, quas ibi sanctus Remigius comparavit, nulla potestas aliquid haberet, nisi Remensis ecclesia. Unde precatur istum, ut si res ipsas evindicare quiete potuerit ad partem hujus ecclesiae, faciat; sin autem, vel detineat ne reddantur aut addicantur aliae potestati, donec ipse et Luitbertus archiepiscopus simul veniant, et secundum legem per ecclesiae advocatum res rite diffiniatur, etc. Item pro eadem re, exhortans et petens, ut de ipsis rebus majorem curam adhibeat, etc.

Erluino amico etiam suo, pro praefatis rebus et mansionili quo supra. Item gratiarum referens actiones pro auxilio quod impendebat praemissis rebus et mancipiis, precans ut quod bene coepit perficiat, et ut monasteria servorum Dei picem de praefatis rebus habere possint, adjutorium praebeat, et ut quaedam mansa, quae ab ipsa potestate injuste auferebantur, juste revocarentur, solatium adhibeat: mittens ei dona in auro et argento, et obsequium dignum tam speciale quam temporale promittens Item significans quod audierat, pro eisdem rebus petens ut regi Ludovico suggerat, quatenus pro redemptione animae suae res quae abstractae sunt, ecclesiae Remensi restitui faciat, et eas ipsi Erluino commendet, ipsumque missum faciat ad inquirendam et peragendam de rebus ipsis justitiam, mittens eidem Erluino quoque vasorum argenteorum munera. Item significans quod audierat quemdam Lantfridum se jactantem, quia impetraverat res praefatas apud imperatorem Karolum, ut haberet ipsas, eodem domno Hincmaro consentiente in beneficium; quod per omnia dicit esse mendacium, nec obtinere posse apud se omnes reges qui sub coelo sunt, ut illas res unquam ab aliquo teneri consentiat, propter allegationes, quas sanctus Remigius in testamento suo disposuit.

Odalrico illustri comiti et amico suo, pro causa suorum hominum quorum res Ludovicus rex Transrhenensis domnus hujus Odalrici male tractabat, injuste agens contra ipsos: monetque ut inde judicium Dei regum regis timeat, et quod injuste egit emendare procuret. Et quod audierat idem rex suasisse domnum Hincmarum regi suo, ut proprietates auferret, quas fideles Ludovici in regno ipsius possidebant, et ideo abstulisse ab hujus fidelibus proprietates ipsorum, dicit non decuisse regem de catholico et fideli suo episcopo talia credere, antequam veritatem inde cognosceret, et quia contradixerit etiam consiliariis regis, qui seniorem suum id hortati sunt agere. Ostenditque qualiter Karlomannus rex frater Karoli magni, villam Noviliacum sancto Remigio tradiderat, et qualiter deinceps usque ad id temporis eadem villa tractata fuerit; et quia de honoris et animae periculo ei res agebatur, si fraudem rerum ecclesiae sibi commissae consentiret, et periculum senioris sui regis illi celaret, qui nec etiam pro toto mundo suum gradum et suam animam perdere vellet, et caetera.
Item gratias agens de his quae pro petitione ipsius erga fideles ejusdem decentor exsecutus fuerat, et quia in ejus dilectione manebat, petens ut deinceps idem agere non desinat.

Bertranno illustri comiti Tardunensis pagi propinquo suo, pro sacramento regi agendo, qualiter regi fidelitatem jurare deberent, quae in ipsius comitatu consistebant. Item pro loco vacante sine presbytero, ubi sancta Patricia requiescit, monens ut quantocius ministris ecclesiasticis clericum sacro ministerio aptum ostendat, qui valeat ibi ordinari, sciens pro certo, quia post ordinationem, quae fieri debebat in proximo, ipsum locum sine presbytero non dimitteret, quia nec cum mercenario, nec sine pastore proprio ipsos homines audiebat dimittere; et si ipse non praesentaverit eum, qui dignus possit inveniri, ille ordinaturus esset qualem meliorem potuisset invenire; item, pro Haimone fideli suo, quem idem comes ad placitum suum per bannum vocari jusserat, qui rege jubente in ipsius servitium profectus erat.

Bosoni illustri comiti, de agenda electione Sil anectensis episcopi, ostendens quod non sui ministerii quamcunque specialem designare personam, etc.;

item, Bosoni viro inclyto, gratiarum referens actiones pro rebus ecclesiae Remensis in provincia sitis, quas ut sibi promiserat, tutabatur, monens ut se talem praeparet, qualiter orationes ipsius et ecclesiae sibi commissae illi proficiant; idque quod de ipso periculosum audierat, non tacens, videlicet quod res diversarum ecclesiarum suis hominibus dedisset, unde satis timendum esse denuntiat, ne orationes fidelium Dei pro ipso impediantur a clamoribus sanctorum in coelis cum Deo regnantium, et caetera.

Coiranno comiti, propter quemdam hominem ipsius, qui gravia quaedam commisisse ferebatur crimina, et quia non audebat ea domnus praesul indiscussa dimittere, precatur hunc propter dilectionem, ut eum ad se venire jubeat discutiendum ab ipso, quia si non fecerit distringetur gravius ab illo tam de ministerio episcopali, quam de missatico regis;

Isemberto illustri viro amico suo, precans pro Hincmaro nepote suo, quem miserum appellat, utpote qui pro excessibus suis tam gravia sustinebat, petensque ut illum in suis necessitatibus adjuvet;

Rainoldo comiti, pro rebus Remensis ecclesiae, quas receptas se habere significaverat, et de manibus diripientium ereptas:

Theuderico illustri comiti, mittens ei nomina suorum in expeditionem, regisque servitium properantium; item, pro muneribus argenti, quod regi moranti ad Dei servitium in terra per paganos deserta mittebat; item, pro sollicitudine quam tempore Ludovici regis nuper defuncti susceperat idem Theudericus de filiis ipsius regis ne moleste acciperet, si eum commoneret causa dilectionis, vigilem esse debere apud filios ejusdem regis, ostendens quia non solum grandis praesumptio, sed etiam magnum periculum est, uni soli generalem regni dispositionem tractare, sine consultu et consensu plurimorum, notificans quoque de his quae sibi mandaverat, qualiter quondam inter reges Ludovicum, Lotharium et Karlomannum fuerit actum, et qualiter tunc sit agendum, subjungens capitula quaedam quae a tribus regibus, Ludovico, Karolo et Lothario simul convenientibus constituta et confirmata fuerunt; item, pro quodam episcopo religioso, petens ut det ei locum loquendi secum, ut per ipsius interventionem pervenire valeat ad regis praesentiam, et ea quae rationabiliter postulaverit obtinere, et alia quaedam scribit etiam eidem

Hugoni etiam filio Lotharii regis, significans se amicos et familiares habuisse patrem et avum ipsius Lotharium imperatorem, et quia salutem ipsius optabat, idcirco quod audierat de periculo ejus, causa dilectionis ei notum faciebat, multos scilicet praedones conspirasse et conspirare secum, ipsoque principe atque auctore innumeras et horrendas fieri depraedationes, aliaque multa sceler perpetrari, quae omnia in caput ipsius redundarent, ostendens quam horrendum sit pro tantis sceleribus perpetuas poenas mereri, demonstrans haec eadem pervenisse ad synodum episcoporum in Neustria gestam. Insuper etiam quod regni moliretur pervasionem, sibique mandatum de praefato conventu, ut ad eum mitteret atque moneret (juxta quod leges praecipiunt) a tantis malis resipiscere, ipsosque malefactores a se disjungere, et a seditione ac regni pervasione se cohibere. Si vero ipsius commonitionem et mandata synodi obaudire non vellet, tam suae dioeceseos, quam de vicinis provinciis episcoporum synodum convocaret, et synodali episcoporum sententia eum, suosque complices atque fautores excommunicaret. Postea vero omnes hi episcopi eamdem excommunicationem Romano pontifici, et omnibus episcopis ac principibus per circumjacentia regna notam facerent. Unde monet eum tanquam filium, ut recogitet in quanto periculo sit, proponens ei divinarum sententias auctoritatum, ut periculum suum recognoscere possit, hortansque ac monens, ut nulli adulatori credat ad pervasionem regni aggrediendam, inferens ut attendat, quid profuerit patruis ejus, ut contra legem Dei regni pervasionem incoeperint, et quod pater ejus pro labore, quo contra Dei voluntatem laboraverat, et vitam perdiderit et regnum. Adjiciens quid leges de pervasoribus regni praecipiant. Subjungens etiam, quod rex eidem promiserit, et ex parte ostenderit, eum se velle honoribus ampliare, et honoratum habere si culpa ipsius non fuerit. Admonens etiam, ut non auscultet hominum pravorum hortamenta neque imitetur malignantes, qui florent ad tempus, et cito sicut fenum arescent, sed obaudiat Scripturam sanctam viridice dicentem: Exspecta Dominum, et custodi viam ejus, etc. Subnectens quoque, ut sibi de his certam et veram responsionem remandet. Engilgario cuidam illustri litteras direxit hujusmodi:

« HINCMARUS episcopus ENGILGARIO salutem.

« Pervenit ad nos, quia hominem tuum Rathrannum irrationabiliter et inconvenienter periculosum sacramentum jurare fecisses, qui licet tibi servitium debeat, tamen sub nostra cura et tu et ille de salute vestra esse debetis. Propterea mando tibi quia valde miror te non intellexisse gravius esse periculum, cum hominem aut suadendo, aut terrendo in perjurium mittas, quem si te solus perjurares; quoniam in te unum perjurium, imo pro perjurio homicidium perpetrares, cum autem alium perjurare facis, et te et illum perdis. Et ideo mandamus, ut si ita causa habetur, sicut ad nos pervenit, ab ecclesia et altario te abstineas, donec ad nos venias, et de tali incautela aut dignam excusationem facias, aut dignam poenitentiam accipias. »

Leudowino amico suo, pro rebus et mancipiis Remensis ecclesiae in Provincia consistentibus, saepe litteras direxit. Item Letuardo et Hilduardo aliisque in eodem pago degentibus, tam pro ipsis rebus, quam pro animarum salute scripta direxit.

Achadeo comiti, pro rapinis quas audiebat ab ejus hominibus fieri in ipsius comitatu, et pro villa Spantia, qua ille annonam ecclesiae Remensis auferre disponebat: notificans ei, quod si aliquid inde raperet, tam ipsum quam suos excommunicaret, et alienos ab omni Christianitate faceret, atque per suum missaticum, quod de illo comite fieri debet, qui in suo comitatu injustitiam faciat, exsequi procuraret.

Amalberto illustri comiti, pro injustitia quam audierat eum in suo perpetrasse judicio, exigendo res cujusdam interfecti ab eo, qui secundum commendationem ipsius eas in illius eleemosynam distribuerat; perhorrescens quod Christianus et moriturus admittere talia non expaverat, timens Dei futurum judicium. Et ostendit per divinam auctoritatem, quam grave perpetraverit flagitium, reducens ad mentis oculos, ne forte mercenarius, non pastor, haberetur; injustitiam videndo et tacendo; et quia missus imperatoris erat, et capitula ipsius pro defensandis advenis et incestuosis habebat. Unde tam eidem comiti, quam omnibus exactoribus atque judicibus, qui in hoc resederant judicio, verbo Dei omnipotentis et banno imperatoris, episcopali auctoritate percipit, ut eumdem hominem nullus pro hac re condemnet, aut inquietet, vel contradictionem faciat, donec ipse praesul per seipsum, vel per missos suos hanc causam diligenter inquirat, et secundum leges ecclesiasticas et humanas hoc juste et rationabiliter diffiniat, denuntians quod quisque hoc contra Dei praeceptum praesumpserit agere, primo secundum capitula legalia hoc eum emendare faciat; deinde secundum leges ecclesiasticas illum a communione Christianorum usque ad satisfactionem repellet. Denuntiat etiam, quia quoscunque ad placitum suum venire mandaverit, ut hanc causam diligenter inquirat, et legaliter atque regulariter diffiniat; si venire neglexerint, post tertiam commonitionem ab omni Christianorum consortio usque ad satisfactionem repellet, nisi rationabilem ostenderint excusationem. Adjiciens de flagellis quae patiebantur multi, et ostendens quod ideo haec tam duriter ex Dei verbo annuntient, ut intelligant quanta sit offensa, in hac causa contra Dei praeceptum, et sacras praesumere Scripturas, admonens ne de peccatis alienis peccata sua accumulent.

Sigeberto, pro praesumptione et praejudicio quod egerat pro quadam ecclesia cuidam presbytero, mandatque et ut hoc praesentialiter emendet, et a talibus levitatibus vel praesumptionibus se caveat, quia si non fecerit, suum de eo ministerium facturus sit, et caeteris episcopis, ut idem faciant, notificabit.
 

CHAPITRE XXVI.

Des lettres d'Hincmar à quelques grands personnages.

Hincmar a écrit aussi à plusieurs grands personnages, entre autres à Éverard, très illustre et très noble homme, l'un des seigneurs de l'empereur Lothaire, pour lui demander la grâce de sa familiarité, qu'il lui avait offerte lui-même de pure bienveillance; il le félicite du bien qu'il entend dire de lui par des personnes dignes de foi, et surtout par l’évêque Amole, qu'il appelle son très affectionné et bien-aimé père, et il lui envoie, comme porteur de ses lettres, un de ses plus fidèles amis; — item pour le féliciter de sa dévotion sincère envers Dieu, et de son zèle pour le culte des saintes autorités, pour l'union et le parfait accord des grands, pour la paix de l'Église et les hommages dus à la religion; il l'exhorte, comme la charité lui en fait un devoir, à continuer de mieux en mieux comme il a commencé, parce que, dit-il, la nature humaine, comme Job nous l'atteste, ne persévère jamais dans le même état, et parce que, dans ce siècle, tout homme constitué en puissance nage contre le courant du fleuve; que s'il nage avec vigueur, il remontera que si au contraire les mains lui manquent, il sera emporté. Qu'Éverard s'attache donc avant tout a plaire à Dieu; qu'ensuite il pourvoie à la paix de l'Église; qu'il ne se borne pas à inspirer de bonnes pensées aux grands mais tache de les leur inculquer; qu'il s'efforce d'assurer aux ecclésiastiques et aux lieux saints les privilèges qui leur sont dus, et de procurer la paix et l'union parmi le peuple chrétien; qu'il se réjouisse avec ceux qui font bien, et résiste a ceux qui font mal qu'enfin il se garde lui-même avec vigilance, en vivant sobrement, justement et pieusement; et autres exhortations pieuses et salutaires. Il ajoute ensuite quelques mots sur certaines nécessités de ses monastères, et sur quelques autres abus à réformer dans son diocèse par l'autorité de l'empereur, et pour lesquels il a adressé des lettres à Lothaire ; le reste roule sur le salut de son âme et sur la conservation de la prudence et sagesse spirituelle.

A un certain Fulcric, l'un des grands de l'empereur Lothaire, qui avait illégitimement répudié sa femme légitime et en avait pris une autre ; il le cite au synode et lui expose le mode et les rigueurs de l'excommunication déjà lancée contre lui, et qui sera confirmée dans le synode comprovincial lorsqu'après avoir paru se repentir de son péché, Fulcric est rentré dans ses voies et revenu à son vomissement, Hincmar lui notifie sa sentence d'excommunication, et l'adresse à tous les fidèles de Jésus-Christ qui ont pu être scandalisés de ses fautes, et surtout aux évêques dans le diocèse desquels il peut séjourner ou habiter.

A Vulfing, un des ministres de l'empereur Lothaire : il lui rappelle qu'il lui a demandé autrefois sa familiarité et qu'il en a reçu promesse d'affection; il le prie de dire à l'empereur de recevoir avec amitié la lettre que son frère Charles lui adresse, et de la lire en secret; et d'obtenir qu'il ordonne qu'on lui envoie le revenu du village de Douzy de l'année dernière et de la présente année, avec lequel il se propose de faire, en mémoire de lui, quelques ornements pour le sépulcre de saint Rémi qu'il s'occupe à orner, et dont il va transférer le corps dans une chapelle nouvellement bâtie.

A Nantaire, son fidèle ami, pour le charger de l'administration des biens de Saint-Rémi situés au pays de Worms : il lui dit que plusieurs lui ont demandé de leur prêter des colons pour différents travaux, et d'autres, de permettre que leurs chasseurs séjournassent quelque temps sur ces terres ; mais qu'il s'y est refusé et s'y refusera toujours, parce que ses prédécesseurs, n'ont pas osé accorder cette permission et que saint Rémi l'a défendu avec grandes menaces et malédictions, etc. etc.

Au comte Immon, au sujet des biens de son église situés dans le royaume d'Aquitaine, pour le prier de prêter assistance à celui qui est chargé de les administrer.

Au très illustre comte Gérard, en faveur d'Isaac élu évêque de Langres, pour qu'il s'emploie à le faire ordonner, parce que Wulfade, qui s'était emparé de ce siège ne pouvait canoniquement y être ordonné ; — item en réponse à ce que lui avait mandé le comte, à savoir que Charles, roi de France, voulait envahir le royaume de Charles, roi de la Gaule cisalpine, son seigneur. Hincmar le rassure et lui affirme qu'il n'en est rien. —Gérard aussi se plaignait d'avoir entendu dire qu'Hincmar avait formé appel au roi touchant les biens de Saint-Rémi situés en Provence celui-ci lui affirme qu'il n'en a rien fait, et que toutes les fois qu'il a eu quelque affaire au sujet de ces biens, il ne s'est adressé à aucun autre qu'à Gérard lui-même ou à ses fidèles. Le comte écrivait que le bruit courait que Charles voulait envahir les monastères que lui Gérard avait voués et donnés au bienheureux apôtre saint Pierre que si les biens qu'il possédait en France lui étaient enlevés par le roi, il se verrait forcé, contre sa volonté, à s'emparer de tous les biens de France situés en son pays. L'archevêque lui répond que jamais de son consentement personne n'envahira les biens de l'Église à son péril, affirmant qu'il ne craint rien tant sinon que le Seigneur ne le juge digne de cette affliction, et que l'église qui lui est confiée ne subisse cette souffrance du temps de son sacerdoce mais que si quelqu'un ose se porter à cet excès d'audace, il s'en afflige plus pour lui que pour lui-même; et pour le prouver il fait voir, d'après les autorités divines, à quels périls s'expose un usurpateur. Quant au conseil que lui donnait le comte d'user des droits de son ministère pour détourner le roi de pareils excès, Hincmar répond que, n'ayant rien pénétré de semblable dans ses dispositions, et ne pouvant se permettre de reprendre son seigneur sur de vains bruits, il s'est abstenu de toute remontrance; mais que maintenant qu'il y a des motifs et une personne digne de foi à alléguer, il s'efforcera d'avertir sa Domination, avec la dévotion et la fidélité dont son devoir lui fait une loi ; — item touchant les biens de Saint-Rémi, dont nous venons de parler. Gérard témoignait sa douleur à l'archevêque de ce qu'ils étaient ravagés par plusieurs, et de ce que quelques-uns des auteurs de ces ravages disaient qu'ils étaient autorisés par le roi Charles et le seigneur Hincmar à s'en emparer. Hincmar lui certifie que depuis qu'il lui a confié ces biens, il ne les a jamais remis en la garde d'aucun autre si ce n'est seulement qu'il a enjoint à un certain Hildoard son élève, de prêter secours et assistance au principal village en ce dont il pourrait avoir besoin, mais toujours sous la protection et sauvegarde du comte Gérard; il ajoute ensuite ses instructions sur les mesures à prendre contre les usurpateurs; il répète qu'il n'oserait jamais donner ces biens en bénéfice à aucun de ses hommes ni à l'homme d'un autre, parce que saint Rémi l'a défendu dans son testament avec des menaces ter ribles. — Que le comte, qui, par amour de la sainte mère de Dieu et de saint Rémi, a bien voulu prendre ces biens sous sa protection, continue donc à procurer leur sûreté avec le même courage et en récompense, dans l'église de Reims, dans plus de dix monastères de chanoines, de moines de religieuses, plus de cinq cents intercesseurs prieront pour son salut présent et à venir, en chantant des psaumes et des cantiques spirituels, ou offrant le saint sacrifice, etc., etc. ; — item sur le même sujet, presque les mêmes choses; — item en lui envoyant, pour administrer ces biens, toujours sous sa protection et avec son secours, un moine et prêtre du monastère de Saint-Rémi nommé Rotfried.

A l'illustre comte Rodolphe, sur la maladie de sa femme, et sur le bruit qui lui était parvenu que le comte jetait des semences de discorde entre le roi et quelques-uns de ses sujets : Hincmar lui dit que les mêmes imputations lui sont faites à lui-même, qui se croyait pourtant à l'abri de pareils soupçons qu'on lui mande sur ceux qui sont avec le roi des choses qui ne conviennent pas qu'en conséquence il ne peut ni lui écrire, ni lui rien mander par messager, jusqu'à ce qu'ils aient eu une entrevue, et qu'ils aient avisé ensemble aux intérêts et à l'honneur de leur commun seigneur qu'il se rende le plus tôt possible auprès du roi ; que tant qu'il vivra auprès de lui il fasse tous ses efforts pour se garder, devant Dieu, pur de cœur et d'œuvre, et qu'il sache tenir sa langue, même devant ceux qu'il croit ses amis ; il lui parle aussi de la convocation des fidèles du roi, de la direction de son esprit, des divisions qui déchirent le royaume, du meurtre des Bretons Hérispoé, Salomon et Almarque, et du voyage de la reine auprès du roi, que le comte lui-même lui avait annoncé; enfin il lui exprime ses craintes sur le roi; — item sur la nouvelle que le comte lui donnait lui-même dans ses lettres d'un différend survenu entre le roi et lui ce dont il est vivement affligé : il le prie de faire son possible auprès du roi pour l'affaire dont il lui parle dans ses lettres; et s'il lui répond, de lui mander tout ce qu'il aura découvert. Il raconte ensuite ce qui lui est arrivé au sujet de ses hommes qu'il a menés avec lui sur la Loire. Enfin il le console et le réconforte dans le Seigneur, l'engageant à ne pas se laisser émouvoir légèrement par des choses qui n'émeuvent que ceux qui ne savent pas craindre Dieu, et à conserver son nom pur et intact jusqu'à la fin, comme il a commencé il connaît assez, dit-il, le cœur du roi pour assurer que, quoique ému de passion contre lui, aussitôt qu'ils auront eu une entrevue ensemble et qu'il lui aura manifesté tout son dévouement, le roi le traitera comme il convient et comme il le mérite. Il le conjure d'effacer en lui, selon l'Apôtre, tout ressentiment avec toute malice et forme le vœu qu'il ait d'autant plus d'affection pour le roi que le roi est son neveu et qu'il soit d'autant plus soumis et humble envers lui, qu'il est son seigneur, etc., etc.

A un certain Welfe, homme noble, pour lui rendre grâces de lui avoir conservé son amitié, et de n'avoir pas voulu recevoir sans son consentement un de ses hommes qui s'était enfui sans motif et sans permission, ce qu'aucun des siens n'avait encore jusqu'ici osé faire il lui raconte avec quelle bonté il a élevé et nourri cet homme, de combien de bienfaits il l'a comblé, et avec quelle irrévérence il s'est conduit étant d'une mission de son seigneur pour le roi il le prie de ne pas le recevoir avant qu'il n'ait eu un entretien avec lui et qu'il ne sache s'il a réellement de justes sujets de plainte contre lui, ajoutant que s'il lui a parlé ainsi sur cet homme, ce n'est pas qu'il lui garde quelque haine, mais pour empêcher un ami de pécher contre Dieu et d'offenser son ami en recevant ce fugitif contre la justice, surtout lorsque sans blesser l'amitié, il pourra le conserver avec sa permission.

A Foulques, comte du palais du roi, au sujet d'un prêtre du diocèse de Soissons, qui renonçant à ses juges ecclésiastiques, en appelait au jugement civil contre son accusateur, qui de son côté promettait qu'il prouverait ce qu'il avançait. Hincmar mande au comte de ne pas se mêler de cette cause avant qu'il n'ait lui-même examiné si cela peut se faire sans blesser les règles, parce que le jugement des causes des prêtres ou de l'Église appartient aux évêques et aux synodes, et non pas au Mallum[3] ou aux juges civils, etc. etc.

A l'illustre comte Maïon, pour le remercier de la bienveillance et de la sollicitude qu'il témoigne à Thierri, évêque de Cambrai, et à son église il le prie, si de leurs jours ce digne serviteur de Dieu venait à être rappelé de ce monde auprès du maître commun, de faire son possible auprès de l'empereur Lothaire pour en obtenir au clergé et au peuple de Cambrai, la permission de faire une élection. Quant au maintien de la paix entre les rois, dont le comte l'avait entretenu dans ses lettres, il lui répond qu'il l'a toujours désirée, qu'il n'a négligé ni soins ni avertissements pour qu'elle subsistât inviolable entre eux et qu'il ne cessera d'y travailler autant qu'il le pourra avec l'aide de Dieu.

A Roric, Normand converti à la foi de Jésus-Christ, il l'engage à persévérer et avancer dans la volonté de Dieu et dans l'observation de ses commandements comme il entend dire par beaucoup qu'il en a l'intention et qu'il le fait et à ne se laisser persuader par personne de donner conseils ou assistance aux païens contre les chrétiens, parce qu'il ne lui servirait de rien d’avoir reçu le baptême de chrétienté, si par lui-même ou par d'autres, il pratiquait contre les chrétiens des menées perverses et funestes ; il ajoute beaucoup d'autres choses, insistant toujours sur le péril ou l'exposeraient de telles machinations ; il lui enjoint de ne pas recevoir Baudouin, que l'esprit de Dieu, auteur des saints canons, a anathématisé par l'organe de l'autorité épiscopale, pour avoir enlevé la fille du roi, et en avoir ensuite fait sa femme et de ne pas permettre que Baudouin trouve auprès de lui ni refuge ni consolation, dans la crainte que lui et les siens ne soient enveloppés dans son péché et dans son excommunication, et damnés; qu'au contraire il se montre toujours tel que les prières des saints lui puissent profiter.

A Luitard, homme de grande naissance, touchant les périls auxquels il lui est revenu qu'il expose son âme particulièrement au sujet d'un prêtre qu'il avait expulsé de son église contre les lois, pour en mettre un autre à sa place il l'avertit, avec une bonté et une autorité toute épiscopale, de s'abstenir de pareilles infractions, lui déclarant que, s'il n'obéit, lui-même fera contre lui ce que les lois de l'Église lui commandent et le dénoncera comme excommunié, dans tous les royaumes et à tous les évêques, jusqu'au pape de Rome il lui apprend que le prêtre étranger qu'il a mis à la place du prêtre légitime est excommunié de tout le diocèse de Reims ; item dans une autre lettre il l’appelle son fils bien-aimé, et dit qu'il lui donne ce titre afin qu'il se conduise de manière à mériter toujours de rester dans son affection. Mais bientôt, apprenant qu'il ne se conduit pas comme il le devrait envers l'église de Reims, qui l'a comblé de bienfaits, et qu'il porte l'ingratitude jusqu'à inquiéter sans cesse et ne pas laisser vivre en paix les colons et serviteurs de cette église il lui ordonne, au nom de Dieu de la sainte Vierge, et de saint Rémi, de son autorité épiscopale, et du ban du roi, dont il est le messager et le ministre de ne causer aucun trouble ou dommage, ni lui ni ses hommes aux hommes de l'église de Reims, soit par ruse secrète, ou seulement par consentement. Que s'il a quelques justes réclamations à faire contre l'église de Reims, il s'adresse à la loi; sinon qu'il s'attirera toutes les peines qu'il mérite, soit de l'autorité épiscopale, soit de l'autorité royale, dont lui Hincmar a mission. Il excommunie aussi un des diacres de Luitard, qui tourmentait les serviteurs de saint Rémi, etc. etc.

Au comte Théodulphe, au sujet d'un attentat aux droits du ministère ecclésiastique. Il s'était permis, à la mort d'un prêtre, de prendre ce que ce prêtre avait ordonné de distribuer en aumônes pour le bien de son âme; et en outre il avait usurpé les biens que le prêtre laissait à son église. Hincmar lui démontre, avec la plus grande évidence, qu'il a commis un sacrilège; que les églises sont soumises à l'autorité et à l'administration des évêques par les sacrés canons et par les capitulaires impériaux. C'est pourquoi il lui enjoint, conformément aux institutions canoniques et aux ordonnances royales, de rendre sur-le-champ à cette église tout ce qu'il lui a pris, de restituer aux divers prêtres les legs qui leur avaient été faits, ensuite de venir auprès de lui pour recevoir guérison et santé de l’âme, lui donnant sept jours après la réception de ses lettres, et lui ordonnant de comparaître le huitième, afin de se justifier si ce qu'on lui impute est faux, ou de donner satisfaction convenable si l'accusation est vraie. Que si Théodulphe refuse d'obéir, lui Hincmar transmettra au roi copie des présentes lettres, afin que le prince remplisse son ministère et qu'ensuite lui-même usera de toute son autorité. Et comme il avait entendu dire que le comte se disposait à vendre à un prix déterminé l'église dont il est question, il ajoute Sache donc bien que si quelque clerc te donne même un seul denier, ou pour cette église, ou pour toute autre de mon diocèse, soit par lui-même, soit par quelque personne par lui envoyée, il n'y sera pas ordonné par moi. Que si tu veux avoir un prêtre en cette église, présente moi tel clerc que tu voudras, pourvu qu'il soit propre au saint ministère; je l'examinerai, lui donnerai l'église, et l'ordonne rai aussitôt qu'il m'aura prouvé qu'il n'a donné aucun argent pour l'obtenir. Si tu ne veux pas faire comme je te dis, je prendrai des mesures pour que le peuple ait ministre et offices en attendant que j'ordonne définitivement. Et si, contre toutes les lois divines et humaines, tu y apportes quoique empêchement, le prêtre ordonné provisoirement demeurera, et toi, et tous ceux qui seront d'accord avec toi, vous serez séparés de toute la chrétienté jusqu’à satisfaction. Je ne t'écris ainsi, et ne te donne ces avertissements, mon cher fils, que parce que je désire te voir heureux et honoré, et pouvoir entre tous les fils de l'Église, te traiter comme mon fils. Et si tu me forces, comme dit le Seigneur dans l'Évangile, à ne voir en toi qu'un païen et un publicain, c'est à toi et non à moi que tu devras l'imputer. Après que j'avais dicté cette lettre, il m'a été dit que tu as chassé de l'hôpital de cette église les pauvres qui y avaient été placés par mon ministre, que tu y as envoyé un nommé Bovaire, et que tuas reçu un âne pour prix de cette admission. S'il en est ainsi, non seulement tu as agi criminellement, parce que contre toutes les lois, homme laïque tu as usurpé le ministère ecclésiastique et vendu l'aumône, c'est, a à-dire la miséricorde des pauvres, et par conséquent, comme le traître Judas, Dieu lui-même, qui est la miséricorde des pauvres; mais encore tu t'es couvert de honte, en poussant l'avarice jusqu'à recevoir un âne pour prix de l'aumône dont doivent vivre de pauvres mendiants, toi comte et conseiller honoré du roi. Tous ceux qui le sauront pourront juger quelles doivent être, en d'autres causes, ta justice et ta droiture, ton amour et ta crainte de Dieu, et ton respect pour ton ministère, quand tu ne rougis pas de tirer un gain honteux d'une telle et si profonde misère.

A Anselme, homme d'illustre naissance, au sujet d'un prêtre qu'il avait accusé auprès de lui, mais contre lequel il n'avait pas comparu en personne au jugement. Il lui annonce qu'il a purgé canoniquement ce prêtre de l'accusation en présence des envoyés d'Anselme lui-même, et d'un grand nombre, tant clercs que laïques, et que, s'il ne lui envoie pas plusieurs prêtres pour le lui attester par serment, c'est qu'il ne le doit pas. Il l'exhorte à rejeter de son cœur tout sentiment de rancune qu'il pourrait avoir contre ce prêtre, lui remontrant combien c'est un grand mal de garder de la haine au fond du cœur. Il lui défend, au nom de Dieu et de ses saints, de causer aucun préjudice et de susciter quelque machination à ce prêtre, sinon il sera obligé d'user envers lui de la puissance de son ministère.

A Bernard, comte de Toulouse, son parent, touchant les biens de l'église de Reims situés dans le royaume d'Aquitaine, que Bernard demandait qu'on lui concédât sauf redevance; Hincmar répond qu'il ne peut lui accorder sa demande, parce qu'il n'ose à cause du testament de saint Rémi, qui l'a absolument défendu à un autre Bernard, comte de Riom, pour qu'il ait un entretien avec Bernard de Toulouse, et l'engage à ne pas donner les biens de l'église de Reims en bénéfice à ses hommes, comme il apprend qu'il le fait; il lui annonce aussi que c'est lui qui sera chargé de l'information, si le roi ordonne l'enquête ; — item à Bernard de Toulouse sur le même sujet; il l'adjurera au nom du Dieu tout-puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa sainte Mère et de saint Rémi, de ne se permettre acte d'usurpation sur ses propriétés, de ne causer aucun dommage ou empêchement aux serfs qui les cultivent, ni de molester aucunement Bernard comte d'Auvergne, qu'il a chargé de les défendre; que s'il refuse d’obéir, il l'exilera du seuil de l'Église et le séparera de la communion des fidèles, de concert avec tous les évêques d'Aquitaine et des autres royaumes ; — item pour l'admonester encore sur le même sujet; il l'engage à se concilier l'amitié et la protection de la sainte Vierge Marie et de Saint-Rémi, en respectant leurs biens; lui montre à quel péril on s'expose en retenant injustement les biens de l'Église, et l'exhorte à faire tout son possible pour ne pas mériter l'animadversion de l'Église en ce monde et sa perdition éternelle en l'autre; ; — item parce que Bernard continuait de causer préjudice et grand dommage à l'église de Reims, il lui rappelle qu'il a déjà été condamné par les sacrés canons, par le jugement des saints, par lui et par les autres évêques dont il usurpe les biens; il lui annonce qu'une ambassade est déjà partie, qu'une autre va partir avec autorisation de l'empereur pour porter plainte au pape de sa conduite, et en obtenir qu'un synode soit convoqué de son autorité, et que lui et tous autres usurpateurs des biens de l'Église soient frappés de la sentence de condamnation; il l'avertit donc auparavant, selon la loi évangélique et de son autorité épiscopale, et lui défend, par la croix et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de s'attribuer aucune autorité sur les biens de l'église de Reims, ni de consentir à ce qu'aucun s'en attribue, si ce n'est pour les défendre contre les usurpateurs.

Aux comtes Engelramne, Josselin et Adalelme, pour leur envoyer copie des lettres du roi qui lui ordonnent de convoquer les évêques et les laïques ses fidèles, afin de résister au diacre Carloman, fils du roi, qui s'était révolté contre son père dans ses lettres jointes à l'ordonnance du roi examinant ce qu'ils doivent faire ; il leur déclare que Carloman n'est pas de sa province, puisqu'il a été ordonné par Hildegaire, évêque de Meaux, et que, selon les canons, il n'a aucune autorité sur lui; qu'il n'a pas non plus le pouvoir de convoquer les évêques d'une autre province; que ce n'est pas d'ailleurs le moment de rassembler les suffragants de son siège, puisque c'est le temps de la nativité du Sauveur; enfin, quand même les évêques se rassembleraient et interdiraient leur diocèse à Carloman, il n'en croirait pas moins devoir persister dans sa résolution, si aucun pouvoir n'y apporte opposition: il les exhorte à peser mûrement ce qu'ils doivent faire d'après cette ordonnance afin de ne pas empirer le mal; il leur indique de quelle manière ils doivent se réunir, et comment convoquer les autres; enfin il conseille à Carloman de ne pas provoquer contre lui la colère de Dieu, de son père, des évêques du royaume et du peuple, de peur que lui et ceux qui seront avec lui ne se perdent corps et âme il exprime le désir que lui-même et les comtes envoient auprès du roi pour le rendre le plus favorable qu'ils pourront a son fils; que s'ils ne sont pas de cet avis, ils lui récrivent, etc., etc. ; — item aux mêmes sur le même sujet il estime que ce qu'il y a de plus prudent, c'est de ne pas mettre le peuple en mouvement avant de s'être concertés ensemble, et d'avoir mûrement considéré si l'on ne peut rien obtenir de Carloman, persuadé qu'il se rendra peut-être à leurs conseils et aux siens, etc., etc.

A Carloman, Josselin et Conrad, pour leur transmettre le message du roi qui lui ordonne, à lui Hincmar, de venir avec ses autres fidèles pour prendre ses ordres et en faire part à Carloman il leur désigne le lieu, le jour, l'heure où ils doivent se trouver ; il invite Carloman à envoyer Josselin et Conrad; ou, s'il l'aime mieux, à venir lui-même pour entendre avec tous le message du roi, et examiner ensemble ce qu'il y aurait de mieux à faire pour son salut et son honneur.

Au comte Hardouin, encore sur les affaires de Carloman il lui raconte où en sont maintenant les choses; que de part et d'autre des otages ont été donnés qu'ils ont eu un entretien avec Carloman, et qu'ils lui ont conseillé de vivre en paix dans le royaume, et de venir avec eux au devant de son père mais que le roi étant arrivé plus tôt qu'on ne l'attendait, il ne sait plus ce que fera Carloman.; cependant il l'engage à se tenir prêt à exécuter les ordres du roi ; — item au sujet de quelques malfaiteurs dépendants d'un certain Wipert, qui commettaient des rapines, des meurtres, des incendies et autres crimes il l'exhorte à prendre avec son frère Hadebold toutes les mesures nécessaires pour réprimer par les lois et faire cesser ces désordres, s'ils ne veulent encourir la disgrâce du roi, qui les a établis ses messagers et commissaires en ce royaume; lui-même y mettrait tout son zèle s'il n'était pas empêché par ses infirmités : il lui ordonne de se procurer un entretien avec Ganlfe, un des fidèles du roi, qui passe pour donner asile à ces malfaiteurs, de lui remontrer à quel danger il s'expose en les recevant, et de le sommer de s'en abstenir désormais ; — item sur ce qu'il avait dit à Hardouin dans ses lettres qu'on l'accusait auprès du roi, mais ne s'était pas expliqué expressément sur l'accusation il lui mande de lui envoyer un messager fidèle et habile, qui lui fasse connaître exactement la vérité, afin qu'ensuite il lui donne les conseils qu'il croira les meilleurs, et le puisse aider de tous ses moyens en cette affaire.

A un certain Maingand, son ami, au sujet des biens de saint Rémi situés dans les Vosges, dont quelques-uns voulaient retrancher et s'attribuer une manse avec ses dépendances. Déjà des envoyés du roi Louis avaient fait une enquête, et avaient reconnu que l'église de Reims possédait légitimement cette métairie, et qu'aucune autre puissance que l'église de Reims ne possédait un pouce de terrain dans l'enceinte des limites des biens que saint Rémi avait achetés en ce pays ; en conséquence il le prie de faire rendre à l'amiable la propriété contestée au domaine de l'église de Reims ; sinon, d'empêcher qu'elle ne soit rendue ou adjugée à aucun autre, jusqu'à ce que l'archevêque Luitbert et lui-même soient arrivés, et aient fait légalement plaider la cause par un avocat de l'église, etc., etc. ; — item sur le même sujet, pour le prier de prendre le plus grand soin de ces biens, etc., etc.

A Erluin, aussi son ami touchant les mêmes biens et la manse en question ; — item pour le remercier de la protection qu'il accorde aux propriétés et aux colons de l'église de Reims; il le prie de continuer comme il a commencé, et de prêter son assistance aux monastères des serviteurs de Dieu, pour qu'ils puissent obtenir la poix qui leur est assignée sur ces biens; et aussi de donner ses soins pour faire rentrer au domaine de son église quelques manses qu'on en détachait injustement ; il lui envoie des présents en or et en argent, et lui promet ses services, tant spirituels que temporels; — item pour lui faire part des bruits qui lui parviennent au sujet de ces biens; il le prie de suggérer au roi Louis la pensée de restituer à l'église de Reims les biens qui lui ont été enlevés, de s'en faire donner la charge, et de se faire nommer commissaire du roi pour informer et faire justice ; il lui envoie en présent quelques vases d'argent; — item sur ce qu'il lui est revenu qu'un certain Lantfried se vante d'avoir obtenu ces biens de l'empereur Charles, pour les tenir en bénéfice avec le consentement de lui Hincmar; il proteste que tout cela n'est que mensonge, et que tous les rois qui sont sous le ciel n'obtiendraient pas de lui de consentir à ce que ces biens fussent tenus par quelqu'un, à cause des liens d'excommunication dont saint Rémi charge en son testament quiconque l'oserait.

A Odalric, comte illustre et son ami, pour lui recommander ses hommes, dont Louis le Germanique, roi et seigneur d'Odalric, maltraitait les biens commettant envers eux toutes sortes d'injustices il le prie d'engager son roi à craindre le jugement du Roi des rois, et à réparer le mal qu'il a fait; et comme le roi affectait de croire que lui Hincmar conseillait à son roi de saisir les biens que les fidèles de Louis possédaient en France, et de dire que c'était pour cela qu'il s'emparait des biens de ses fidèles en Germanie, Hincmar objecte que le roi n'aurait pas dû croire pareille chose d'un évêque catholique, son fidèle, avant de connaître la vérité; qu'au contraire il a combattu l'avis de ceux des conseillers qui donnaient ce conseil à son seigneur ; il rappelle comment Carloman, frère de Charlemagne, a donné ce village de Neuilly, à saint Rémi, et comment, depuis ce temps jusqu'à ce jour, il a été régi et administre; enfin, il lui remontre qu'il ne s'agit de rien moins que du péril de son honneur et de son âme, s'il pouvait consentir à laisser dépouiller l'église qui lui est confiée et s'il cachait au roi son seigneur les périls qu'il encourt, lui qui pour le monde entier ne voudrait pas perdre son rang et son âme, etc. etc. ; — item pour le remercier d'avoir eu égard à sa demande, et d'avoir rendu service à ses fidèles il l'assure qu'il lui garde toute son affection, et l'engage à continuer et à ne jamais se désister de sa bonne conduite.

A Bertrand, comte du Tardenois, son parent, pour l'engager à prêter serment de fidélité au roi, qui se trouvait alors dans son canton au sujet du lieu où reposait le corps de sainte Patricie, et qui manquait de prêtre il l'engage à désigner le plus promptement possible, aux ministres ecclésiastiques, un clerc apte au saint ministère, qui puisse être ordonné qu'il tienne pour certain qu'il ne laissera pas ce lieu sans pasteur après l'ordination qui doit se faire prochainement, parce qu'il ne peut abandonner le peuple à un pasteur mercenaire et étranger; s'il ne lui présente pas le plus digne qu'il aura pu trouver, il ordonnera le meilleur qui lui tombera sous la main; — item pour Haimon, un de ses fidèles, que le comte faisait citer devant lui par un ban, tandis que, par l'ordre du roi, il avait été donné à l'archevêque.

A l'illustre comte Boson, sur l'élection d'un évêque à Senlis; il lui remontre qu'il n'est pas de son ministère de désigner qui que ce soit particulièrement, etc. etc.

A Boson, personnage illustre, pour le remercier de la fidélité avec laquelle il tient la promesse qu'il lui avait faite de protéger les biens de l'église de Reims. Il l'engage à se conduire toujours de telle manière. que ses prières et celles de son église lui puissent profiter et ne lui dissimule pas qu'on lui a dit qu'il se permettait des actions coupables et périlleuses en donnant à ses hommes les biens de diverses églises, ce qui lui fait craindre que les prières que les fidèles adressent pour lui au Seigneur ne soient couvertes et étouffées par les clameurs des saints qui règnent avec Dieu dans les cieux, etc. etc.

Au comte Coiran au sujet d'un de ses hommes accusé d'avoir commis quelques crimes graves; le prélat n'osant pas l'absoudre sans examen et sans discussion, le prie, au nom de l'affection qu'il lui porte, de donner l'ordre à cet homme de venir devant lui pour se disculper ; que s'il refuse, il le frappera beaucoup plus sévèrement, soit en sa qualité d'évêque soit en sa qualité de commissaire du roi.

A Isambert, personnage illustre et son ami pour lui recommander son neveu Hincmar, qu'il appelle malheureux sans doute à cause des peines sévères que lui ont attirées ses fautes; il le prie de le secourir en tous ses besoins.

Au comte Rainold, au sujet des biens de l'église de Reims, dont celui-ci lui avait annoncé le recouvrement et la reprise sur les usurpateurs qui les désolaient.

A l'illustre comte Theuderic en lui envoyant lu rôle des hommes qu'il arme pour une expédition et pour le service du roi ; — item à l'occasion de quelques présents en argent qu'il envoie au roi, obligé de séjourner pour le service de Dieu, dans un pays désolé par les païens ; — item sur la sollicitude que, du vivant du roi Louis, mort depuis peu, Theuderic avait témoignée aux fils de ce roi il le prie de ne pas trouver mauvais qu'il l'avertisse, par amitié qu'il doit être une sentinelle vigilante auprès de ces jeunes princes il lui montre qu'il n'y a pas seulement une grande présomption, mais un grand péril à ce qu'un homme administre à lui seul tout le royaume, sans l'avis ou le consentement d'un grand nombre; — item sur quelques affaires qu'il lui avait mandées, il lui fait connaître de quelle manière les choses avaient été réglées autrefois entre les rois Louis, Lothaire et Carloman, et de quelle manière il conviendrait de les régler aujourd'hui; il cite et ajoute quelques capitulaires rédigés et arrêtés en commun par les trois rois, Louis, Charles et Lothaire; — item pour lui recommander un évêque plein de vertu et de religion; il le prie de lui accorder un entretien afin que par son intervention il puisse parvenir à être présenté au roi et obtenir ce qu'il demandera avec justice et raison. Il lui a écrit encore sur beaucoup d'autres sujets.

A Hugues, fils du roi Lothaire; il lui rappelle qu'il a eu pour ami son père et son aïeul, l'empereur Lothaire et que, désirant son salut, il croit devoir lui faire connaître par affection les périls auxquels il s'expose par sa conduite On dit que de nombreux brigands ont formé avec lui une association coupable, et que sous la conduite ou par les conseils du prince, ils exercent d'innombrables et horribles ravages et une foule d'autres crimes qui tous retomberaient sur sa tête. Il lui remontre combien il est à craindre que de si grands crimes ne lui attirent les peines éternelles et il lui déclare que sa conduite a été dénoncée au synode qui vient de se tenir en Neustrie. Il lui reproche aussi de méditer une invasion dans le royaume de France et lui mande qu'il a été chargé par le synode de Neustrie de l'avertir et de le sommer, selon ce que les lois prescrivent, de se repentir d'une si insigne violence, de se séparer des malfaiteurs, et de renoncer à troubler et envahir le royaume; que s'il refuse de se rendre à ses avertissements et aux ordres du synode, il convoquera les évêques de son diocèse et des diocèses voisins, et en assemblée synodale le frappera d'excommunication, lui et tous ses complices et fauteurs qu'ensuite tous ces évêques réunis notifieront la sentence d'excommunication au pape de Rome et à tous les évêques et princes des royaumes voisins. C'est pourquoi il l'avertit, avec toute la tendresse d'un père pour son fils, de réfléchir à quel péril il s'est exposé, lui proposant plusieurs sentences des saintes Écritures, afin qu'il puisse reconnaître son danger, l'exhortant et le conjurant de ne pas croire les flatteurs, de se garder de tenter l'invasion du royaume, et de se rappeler quel profit est revenu à ses oncles d'avoir entrepris l'invasion de la France contre la loi de Dieu, et que, pour des travaux aussi entrepris contre la volonté du Seigneur son père a perdu le trône et la vie. Il lui cite les peines que les lois portent contre les usurpateurs. Il ajoute que le roi lui a dit et même montré qu'il était dans l'intention de combler Lothaire d'honneurs et de dignités s'il n'était pas coupable: qu'il se garde donc d'écouter les conseils des hommes dépravés, et évite les médians qui fleurissent pour un temps, mais bientôt sécheront comme l'herbe; que plutôt il écoute la sainte Écriture, qui dit avec tant de vérité. Attendez le Seigneur, et gardez sa voie, etc. Enfin il termine en le priant de lui répondre avec franchise et vérité.

A Engilgaire personnage illustre la lettre suivante

Hincmar, évêque, à Engilgaire, salut.

 Il nous est revenu que, contre toute raison et justice, tu as forcé Rathramne, un de tes hommes, à prêter un faux serment quoiqu'il te doive service et obéissance, cependant, pour son salut, comme toi pour le tien, il est commis à nos soins. C'est pourquoi je te mande que je m'étonne que tu n'aies pas compris qu'il y avait pour toi un bien plus grand péril à précipiter un homme dans le parjure par persuasion ou par terreur, qu'à te parjurer seul. Car où il n'y aurait que parjure tu ajoutes l'homicide, puisqu'en forçant un autre à se parjurer, tu te perds toi et lui. C'est pourquoi, si les choses sont comme elles nous ont été rapportées, nous t'ordonnons de t'abstenir de l'église et de l'autel, jusqu'à ce que tu sois venu près de nous, que tu nous aies donné une excuse suffisante pour une telle imprudence, ou que tu te sois soumis à une pénitence convenable.

A Leudowin son ami, plusieurs lettres touchant les biens et les serfs de l'église de Reims situés en Provence; — item à Letuard et Hilduard, et plusieurs autres du même pays, tant pour les biens de son église que pour le salut de leurs âmes.

Au comte Achade, au sujet des rapines qu'on lui dénonce comme exercées par ses nommes dans son comte et touchant un village d'où il se préparait à enlever les blés appartenant à l'église de Reims. Il lui notifie que, s'il se permet d'enlever la moindre chose, il l'excommuniera lui et les siens, et les séparera de toute la chrétienté; et qu'en vertu de son autorité de messager et commissaire du roi, il lui fera subir les peines portées contre tout comte qui commet des injustices dans son comté.

Au comte Amalbert, sur l'injustice qu'il a commise en rendant un jugement par lequel il exige que les biens d'un mort lui soient remis par le légataire, qui, selon les volontés du défunt, les a distribués en aumônes à son intention. Il frémit à la pensée que, chrétien et destiné à mourir, il n'ait pas craint de commettre une pareille injustice, ni redouté le jugement de Dieu. Il lui montre par l'autorité des saintes Écritures, et lui remet sous les yeux toute l'énormité du crime qu'il a commis. Il mériterait d'être regardé comme un mercenaire et non comme un pasteur, s'il pouvait voir l'injustice et la taire; il est commissaire de l'empereur, et a des instructions qui le chargent de défendre les étrangers et les pauvres. En conséquence il ordonne, au nom du Dieu tout-puissant, du ban de l'empereur et de son autorité épiscopale, tant au comte qu'à tous collecteurs des impôts ou juges qui ont pris part à ce jugement, de ne porter aucune condamnation contre cet homme pour cet objet, de ne l'inquiéter ni lui causer aucun embarras, jusqu'à ce que lui Hincmar, soit par lui-même, soit par des envoyés chargés de ses pouvoirs, ait exactement instruit la cause, et ait rendu une décision juste et raisonnable, selon les lois ecclésiastiques et humaines déclarant que quiconque osera le faire, au mépris des commandements de Dieu, d'abord il le fera punir selon les capitulaires légaux; qu'ensuite, selon les lois ecclésiastiques, il le fera retrancher de la communion des chrétiens jusqu'à satisfaction. Il affirme, en outre, que tous ceux qu'il aura cités devant lui afin de pouvoir informer la cause avec exactitude, et la juger légalement et régulièrement, et qui refuseront de venir après trois avertissements, il leur interdira tout commerce avec les chrétiens jusqu'à satisfaction, à moins qu'ils n'allèguent une excuse légitime. Il finit en les épouvantant des fléaux et des peines que subissent tant de gens, en leur remontrant que s'il leur parle si durement d'après la parole de Dieu, c'est pour leur faire comprendre quelle offense ils commettent en cette affaire contre les commandements de Dieu et en violation des saintes Écritures, et en les conjurant de ne pas ajouter à la mesure de leurs péchés le poids des péchés d'autrui.

A Sigebert, touchant l'injustice et le préjudice qu'il avait causé à un prêtre pour une certaine église; il lui mande de réparer sur-le-champ sa faute, et de se garder à l'avenir de pareilles légèretés et présomptions sinon il exercera contre lui toute la sévérité de son ministère, et notifiera à tous les autres évêques d'en faire autant.

CAPUT XXVII.

Quae aliquibus reginis scripta miserit.

Irmingardi Augustae scribens, congratulatur audito religionis ipsius fervore, asserens se in precibus assidua pro ea dependere munia. Item respondens ad litteras, quas ipsa sibi direxerat, significantes intimasse illi quosdam homines, quia per ejusdem episcopi jussionem multa mala fierent erga res Avennaci monasterii, Berthae ipsius imperatricis filiae, asseverans quod diabolus per eorum sit ora locutus mendacium, velut est pater mendacii. Si quid vero homines ipsius injuste fecerint in rebus ipsius monasterii, non degat; tamen quia et ignoraverit, et non consenserit, nec voluerit indicat. De quodam praeterea manso, quod illa significaverat injuste abstractum a praefato monasterio, asserit quod nulli homini, quantum sibi conscientia testimonium perhibebat, injuste unquam mansum abstulerit, sed apud regem pro eo petierit, et obtinuerit, ut missos suos dirigeret, qui diligentissime hoc inter ecclesia Remensis et Avennaci monasterii possessiones aequa lance indagantes, decernerent. Nam ipse qui sua pro Christo dimiserat, nec vellet, nec indigeret, ea tamen quae sibi commissa erant, sine ratione et lege negligenter dimittere non audebat. Adjiciens esse multa de ipso monasterio, unde ipsius, filiaeque suae indigebat auxilio: petitque ut mittat missum suum strenuum et fidelem cum misso filiae suae, qui una secum quae corrigenda sunt ibidem corrigat, et videat quam intentionem et voluntatem ipse in talibus habeat, ne ipsis et sibi periculum, quod absit, exinde maneat: petitque ut animus ipsius sit semper sollicitus, ne alienae linguae facile credat, maxime de sacerdotibus Christi; quoniam diabolus, si non potest in alio, in hoc velit intentionem ipsius fuscare, ut eam faciat in opinione indebita sacerdotum errare. Denique quod adjecerat ipsa, se pro eo suggessisse animo imperatoris Lotharii, contra ipsum fecisse illa testatur, non ut magnam, et Deo devotam decet facere conjugem. « Ego, inquit, scio quia ei multa de me dicta fuerunt contraria; sed si vult poterit cognoscere non esse vera: tamen eum non audeo reprehendere, quia Dominus est, nec in ejus persona dico, sicut legitur in Scripturis: Qui libenter audit verba mendacii, ministros quoque habebit impios. Videlicet qui de piis erga eum voluntarie loquentur impia. Qui illi ea dixit ex mea parte, quae mihi mandastis, aliter quam verum sit dixit, male autem interpretatus est bene dicta. Si voluisset cognoscere verum, et aliquis missus mihi de supra veniret, ut vera ex me cognosceret, sicut venit, et me qualemcunque Christi Domini sacerdotem suggillavit, libentissime suo animo satisfacerem. De meo autem misso, sicut dominatio benignissima vestra mandavit, ut ad eum dirigam qui ei hoc affirmet, quod de ejus infidelitate nihil velim tractare, scitis quanta mendacia nunc per istud vadunt saeculum, et quanta sinceritas debeat esse in sacerdote, et quanta merito domno meo velim servare fidelitatem. Et idcirco ne mali interpretes male bonum interpretentur, hoc adhuc facere non possum. Tamen si vult credere domnus meus Lotharius, potest veraciter cognoscere quia non tantum illi, sed nulli homini in mundo sum infidelis, et si vult credere, credat: sin autem, cum ille inter principes, et ego inter episcopos ante regem regum, et episcopam episcoporum venerimus, tunc quid inde verum sit, plenissime sine alicujus indicatione cognoscet, » etc.

Berthae abbatissae Avannaci monasterii pro impedimentis, quae fratres ac servientes monasterii Altvillaris, aliarumque villarum Remensis ecclesiae patiebantur ab hominibus ipsius, postquam in hoc regnum illa devenerat. Unde petit ut diligentiam studiumque adhiberi jubeat, ne tanta et sic insolita praejudicia haec patiatur ecclesia de ipsius vicinitate, de qua solamen et gaudium pro ipsius bona vita et sobria conversatione habere debebat. Quod si egisset, Deum proinde placabilem sibi faceret, et sanctam Mariam, sanctumque Remigium sibi conciliaret, ab ipso quoque obsequium episcopale haberet. Si vero suos corrigere parvipenderet, ipse licet invitus aures regis inde pulsaret, ut si necesse foret, ut in tantum causa excresceret, ministerium ecclesiasticum, secundum regulas canonicas, in eam, suosque exereret.

Irmintrudi reginae, pro Belvacensis Ecclesiae dispositione in pastoris electione, petens ut suggerat regi, ne a quocunque in quamcunque partem animus illius indebite posset inflecti de hujus Ecclesiae dispositione, donec ipse in ejus servitium veniens, quae ipsi necessaria fuerint notificans, ipsius juribus pandat; et sic quae Deo sint placita, et illis utilia, Domino annuente, disponere procuret.

Rotrudi Deo sacratae, et caeteris sororibus monasterii Sanctae Crucis, et sanctae Radegundis, pro electione abbatissae ipsius monasterii, pro qua rex praeceperat Frotario archiepiscopo, et Erardo, atque Angenoldo, ad praefatum monasterium pergere, et electionem regularem ibi facere: et si cuncta concors congregatio, vel pars quamvis minor, tamen melior, Rotrudem elegisset, constitueretur in ordine abbatissae. Si autem omnis congregatio concors illam abjecisset, et aliam eligeret, illa quam concorditer elegisset, in ordine abbatissae maneret, donec regi renuntiaretur, et quaecunque ibi fuisset electa, onus abbatissae susciperet, et Odila ad suum monasterium reverteretur. Primores autem clerici et vassalli ad reginam venirent, sub cujus defensione, post Dei et sanctorum ejus, consistere deberent. « Propterea, inquit, diligite sorores ante omnia: et in privatis collocutionibus, et in publico vestro conventu, remittite et abjicite funditus a cordibus vestris omnes injurias, et scandalorum fomites, quae hactenus inter vos ortae fuerunt: ut nulla de sorore sua vindictam, aut pro sermone, aut pro facto, vel pro aliquo despectu quaerat, aut a Deo, aut in saeculo. Quia sicut Dominus protestatur, sine concordia quidquid ei obtuleritis non illi placebit: sive enim oraveritis, sive sacrificium obtuleritis, sive vos afflixeritis, sine hac charitatis concordia nihil Deo placabile erit. Quia sicut dicit Apostolus: Etiamsi tradidero corpus meum ut ardeat, charitatem autem non habeam, nihil sum. Et scitis, quia regula quam professae estis, propter scandalorum spinas, quae oriri in monasterio solent, orationem Dominicam in matutinis et vespertinis officiis, ita ut omnes illam audiant, a priore orari praecipit, ut timentes convenientiam, qua dicimus: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, omnem rancorem de corde nostro pellamus. Quae dum prius egeritis, ne per vestram discordiam, quod absit, regularis electio de vestro monasterio pereat, adunate vos ad Dei voluntatem, et regalis devotionis unanimitatem, vestramque ipsam salutem, praesentem, scilicet atque aeternam, cum charitatis concordia, quae est omnium virtutum mater, et cum humilitate, quae est custos ipsarum virtutum, atque cum vera obedientia, quae scala est qua ad coelum pertingitur, et in vobis salubri electione concordatae, et vosmetipsas ad regularem normam reducite, et constringite ac conservate; quia aliter, sicut melius ipsae scitis, salvae esse nequaquam valetis. Et sicut animos ab inquietis motibus, ita et linguas a provocativis iracundiae, vobisque nocivis sermonibus custodite, contestante Apostolo: Omnis clamor et indignatio auferatur a vobis cum omni malitia, et omnis sermo malus ex ore vestro non procedat. Ne sicut solent homines prius dolore commoti, et postea aliquo gaudio, quasi victoriosi, obtinentes quae desiderant, exhilarati, de quocunque homine, quae non conveniunt aliqua vestrum dicat: ne et patientiae meritum inutilibus sermonibus coram Deo perdatis, et si aliquis fuerit, qui aliqua provocatione quamcunque vestrum ad hoc instigare voluerit, ut quaecunque indebita de quocunque proferat, qualiter illam comprehendere possit, ut rationabiliter damnare praevaleat, locum nec diabolus, nec astutus homo exinde aliquo modo habeat; sed tales vos exhibete, ut interius exteriusque decenter ornatae dignas atque exaudibiles orationes, et pro vobis, et pro seniore ac domina vestra, proque non solum amicis vestris, verum etiam et pro inimicis, ad aures Dei mittere valeatis. »

Teutbergae abbatissae pro ordinatione Avennaci monasterii, quam ipse quondam cum Irmintrude regina disposuerat, de numero clericorum et nonnarum atque de rebus villarum ipsius monasterii, videlicet mille centum quinquaginta mansis; significans se disposuisse 20 clericos et 40 nonnas ibidem consistere posse, victumque eis providisse, et res necessarias ac ministeriales instituisse, praeter luminaria, et caetera monasterii necessaria, ostendens quod Nivardus Remorum archiepiscopus de rebus Remensis Ecclesiae monasterium Altvillarense construxerit, et frater ejus de suis proprietatibus, et quae alii boni homines ad eumdem locum dederunt, Avennacum exstruxerit monasterium, quodque ad Ecclesiam Remensem tradiderit, unde et chartae habebantur id aperte pandentes; sed per regium donum, sicut et aliae res hujus Ecclesiae, ab externis a longo retro tenebatur tempore, etc.

Richildi reginae, significans quod quando. Laudunensis parochia episcopo vacans in sua specialiter erat providentia, malefactumque sit de eleemosyna Irmintrudis reginae per quemdam praepositum Oriniaci monasterii, postea vero huic Richildi per Uvinifridum presbyterum contra sacras leges male sit obeditum, ut regularis abbatissa de ipso ejiceretur monasterio. Ostendit autem ex auctoritate sacra, quantum inde regina periculum habeat, et quia miserit ad eam qui moneret illam hoc evadere malum; illa vero non solum non emendaverat, sed malo pejus superaddiderat, contra divinam auctoritatem, neophytam scilicet in religione novellam provehendo ad regimen propter res terrenas acceptas ab illa. Adnectens, qualiter Hedenulfo episcopo in Laudunensi Ecclesia ordinato, monuerit illum, ut suggereret regi Karolo tam perniciosum factum dissolvere, et se atque reginam a tanto discrimine liberare. Sed quia quod monuerat perduci ad effectum non viderat, ipse praefatum regem inde commonuerit: sed ille, ne reginam contristaret, quod male factum sciebat, non correxerit. Reducit etiam ad memoriam, qualiter praefatus rex, petente Irmintrude regina, de rebus tunc suis per concilium Parduli Laudunensis episcopi, privilegium ad idem Oriniacum monasterium a se dictari, et a caeteris episcopis firmari rogaverit, et ipse rex confirmaverit. Hic autem praesul jussioni regis obediens, non suis verbis illud privilegium composuerit; sed sicut beatus Gregorius papa de quodam monasterio a quadam regina aedificato, ipsa petente, dictaverat, et ipse quoque dictaveri vel transtulerit, repetens maledictionem, quam domnus idem Gregorius contra praesumptorem illius monasterii jaculatus sit: adjiciensque, quod illa, quandiu in hac praesumptione et malefacto permanserit, quotiescunque corpus et sanguinem Domini accipere praesumeret, judicium, id est, damnationem sibi accipiet; obsecratque monens illam, ut non sensus ipsius, aut alicujus suggestio eam decipiat, sed de remedio regis animae, ac de redemptione sua cogitet, et quod male actum est corrigere festinet. Illud etiam quod audierat illam perpetrasse, scilicet quia praefatum privilegium, et praeceptum regale de ipso monasterio abstulerat, quantum malum fecerit pandit, et hoc ideo, ut se corrigat, ne damnationem incurrat. Et quia si res, ut audierat, et mancipia de praemissa muliere neophyta acceperat, pro committendo regimine monasterii, simoniacam haeresim incurrerit: et quod quandiu eidem haeresi quisque faverit, in corpore unitatis Ecclesiae catholicae coram oculis Domini esse nequibit: monens ut legat capitula regulae sancti Benedicti de ordinatione abbatis, vel abbatissae, et inveniet, quam graviter pro hac ordinatione in Spiritum sanctum, quo ipsa regula est promulgata, peccaverit: ex divinis institutionibus propalans, quantum periculosum malum, tam ipsa regina, quam emptrix illa subierint: petens, ut quae ille ex debito ministerii sui cum gemitu scribit, pro salute ipsius, et remedio animae regis, benigne suscipiat, et quia magna ex fidelitate hac scribere curaverit, agnoscat.

Leutgardi Ludovici Transrhenensis conjugi, pro suis missis, quos ad eumdem Ludovicum regem mittebat, ut per ejus interventionem ad illius praesentiam pervenirent, et ejus intercessione ac dispositione rex idem strenuos missos ad Remensem dirigeret urbem, qui eam, et monasteria sibi subjecta salvare possent ab impetu supervenientis exercitus Transrhenensis.

Irmingardi conjugi Bosonis inclyti viri, pro rebus Ecclesiarum Dei, quam audierat sufficienter litteris sacris imbutam ab Anastasio quodam didascalo. Unde petit, ut qui eam dedit scire, det bonum velle, et posse, atque perficere. Monens ut hortetur virum suum timere Deum, et ejus custodire mandata. De rebus etiam ecclesiasticis, quas sicut audierat ab ecclesiis abstractas suis hominibus diviserat, ut ostendat illi ex Scripturis sanctis quam grave judicium proinde sit a Deo prolatum, et caetera.

Item Berthae uxori Gerardi comitis pro rebus Ecclesiae sibi commissae in Provincia sitis, quas eidem Gerardo tuendas atque ordinandas commiserat: petens ut ipsa strenua sit interventrix apud conjugem suum pro rebus eisdem.

Irminsindae cuidam matronae, pro quodam diacono, quem illa comprehendi jusserat, et in servitium suum redigi, reddens rationem qualiter idem diaconus liber legitime factus fuerat, et quomodo ejus recipiens libertatem diaconum licenter ordinaverat: ostendens, quod si servus ipsius fuisset, neque libertatem habuisset, et tanto tempore post ordinationem suam sine illius repetitione mansisset, secundum sacras leges jam in servitium repeti non posset; quanto minus ille qui colonus ecclesiasticus, et non alicujus fuerat, et legaliter liber factus, canonice ordinatus, et Ecclesiae, atque ordinatori suo proprius erat effectus, monetque ut talem praesumptionem ulterius de ipsa non audiat, quia si hoc illa praesumeret, ipse hoc legaliter atque regulariter vindicare studeret, adjiciens illam se taliter commonere, quia charam familiaritatem ipsam habebat.
 

CHAPITRE XXVII.

Des lettres qu'il a écrites à quelques reines.

Écrivant à l'impératrice Hermengarde, il la félicite de la ferveur de sa dévotion, et l'assure qu'il ne l'oublie jamais dans ses prières, et ne manque jamais de faire en son nom quelque offrande au Seigneur; — item en réponse. aux lettres qu'elle lui avait écrites et dans lesquelles elle lui mandait que quelques personnes lui avaient dit que c'était par ses ordres que beaucoup de dommages étaient causés aux biens du monastère d'Avenay, dont la princesse Berthe, sa fille, était abbesse : Hincmar lui proteste que c'est le diable, le père du mensonge, qui ment ainsi par la bouche de ses accusateurs. Cependant il ne nie pas que ses hommes n'aient pu commettre quelque injustice contre les biens du monastère mais il soutient que c'est à son insu, sans son consentement, et contre sa volonté. Quant à une manse qu'elle prétendait aussi avoir été enlevée injustement au même monastère, il affirme autant qu'il peut s'en rapporter au témoignage de sa conscience, qu'il n'a de sa vie enlevé une manse à qui que ce soit; qu'il a seulement demandé et obtenu du roi qu'il envoyât des commissaires qui, faisant des recherches exactes et pesant tout dans une juste balance, pussent adjuger cette manse à qui il appartiendrait, de l'église de Reims ou du monastère d'Avenay; lui, dit-il, qui a tout quitté pour Jésus-Christ, il n'a aucun désir ni besoin d'enlever à personne ce qui lui appartient; cependant il ne peut par négligence abandonner et laisser prendre sans raison et sans loi ce qui lui a été confié. — Il ajoute beaucoup de choses sur le monastère, qui, dit-il, a besoin du secours de l'impératrice et de celui de sa fille; il la prie d'envoyer quelque messager habile et fidèle avec un autre de la part de sa fille, qui viennent avec lui corriger ce qui est à corriger, et voir qu'il n'apporte en cette discussion d'autre intention et d'autre volonté que d'éviter qu'elles ou lui ne courent quelque danger pour leur âme, ce qu'il plaise à Dieu d'empêcher; il la conjure de se tenir toujours en garde, et de ne pas croire facilement au bruit des langues, surtout quand il s'agit des prêtres du Seigneur, parce que c'est le diable qui, ne pouvant obscurcir son jugement sur aucun autre point, cherche du moins à la faire errer, en lui inspirant une fausse opinion sur le compte de prêtres. — Enfin, quant à ce qu'elle ajoutait qu'elle avait parlé en sa faveur à l'empereur Lothaire, il lui soutient qu'elle a au contraire agi contre lui comme il ne convenait pas de le faire à une grande reine et à une épouse vraiment dévote au Seigneur. Hincmar lui répond : Je sais qu'on a dit beaucoup de mal de moi, mais si l'empereur veut, il pourra facilement connaître que tout cela n'est que mensonge cependant je n'ose l'en blâmer, parce qu'il est mon seigneur, et je me garde de dire de sa personne ce que je lis dans l'Écriture : Celui qui écoute volontiers des paroles de mensonge aura aussi des ministres impies; c'est-à-dire qui lui diront volontairement des choses impies sur les pieux. Celui qui lui a dit de ma part ce que vous me mandez ne lui a pas dit la vérité, et a interprété en mal ce que j'a vais dit en bien; s'il voulait connaître la vérité et si quelque envoyé me venait de sa part pour l'apprendre de moi comme il en est venu qui m'ont calomnié, moi, prêtre du Seigneur, je satisferais volontiers à ses désirs; mais quant à lui envoyer quelqu'un, comme me le conseille votre bénigne Domination, qui aille lui affirmer que je ne veux rien faire de contraire à la fidélité que je lui dois, vous savez quels mensonges ont cours en ce siècle, quelle doit être la sincérité d'un prêtre, et quelle fidélité je veux conserver à mon seigneur, comme d'ailleurs de méchants interprètes pourraient interprêter le bien à mal je ne puis le faire encore. Cependant si mon seigneur Lothaire veut me croire il peut s'assurer en toute vérité que je ne suis infidèle ni à lui ni à personne au monde; s'il veut croire, qu'il croie; sinon, quand tous deux, lui entre les rois, moi entre les évêques, nous comparaîtrons devant le Roi des rois et l'Évêque des évêques, il connaîtra pleinement la vérité sans le témoignage de personne, etc., etc.

A Berthe, abbesse du monastère d'Avenay, pour se plaindre des vexations que les frères et les serfs du monastère de Haut-Villiers et de quelques autres villages de l'église de Reims souffrent de la part de ses hommes, depuis qu'elle est venue en ce royaume; il la prie de faire diligence et de mettre tout son zèle pour que l'église de Reims ne souffre pas de si grands et inouïs dommages de son voisinage, elle qui au contraire devrait faire la joie et la consolation de cette église par sa bonne vie et sage conduite. Que, si elle faisait ainsi, elle se rendrait agréable au Seigneur, à la sainte Vierge, à saint Rémi, et s'assurerait les services et la bonne volonté épiscopale. Mais que si elle négligeait de corriger ses sujets coupables, il serait obligé de porter ses plaintes aux oreilles du roi et qu'enfin si les excès continuaient, il se verrait contraint d'exercer toute la sévérité du ministère ecclésiastique contre elle et contre les siens.

A la reine Hermentrude, sur les mesures à prendre pour l'élection d'un pasteur en l'église de Beauvais ; il la prie de s'employer auprès du roi pour qu'il ne se laisse fléchir par personne à prendre quelque disposition illégitime au sujet de cette église, jusqu'à ce que lui-même, en venant remplir son service auprès du roi, lui fasse connaître ce qui est nécessaire à faire; et qu'ainsi il puisse tout disposer selon la volonté de Dieu et l'utilité de l'église de Beauvais.

A Rotrude, vierge consacrée au Seigneur, et aux autres sœurs du monastère de Sainte-Croix et de Sainte Radegonde, pour l'élection d'une abbesse, pour laquelle le roi avait ordonné à l'archevêque Frotaire, à Érard et à Angenold de se rendre au monastère, afin de la présider et diriger selon les règles et formes prescrites par les saints canons. Hincmar leur enjoint que si toutes les congrégations, d'une voix unanime, ou au moins la majorité, donnent leur suffrage à Rotrude, elle soit ordonnée et constituée abbesse; que, si au contraire toute la congrégation s'accorde à la rejeter et à en choisir une autre, celle qui aura été choisie soit reconnue comme abbesse, et, jusqu'à ce qu'on en ait fait rapport au roi remplisse tous les devoirs et fonctions de cette dignité; qu'Odila retourne à son monastère enfin que tous les principaux clercs et vassaux reviennent à la reine, sous la protection de laquelle, après celle de Dieu et de ses saints, ils doivent naturellement se placer. — Ainsi donc, dit-il, aimez vos sœurs avant tout, et soit dans vos entretiens particuliers, soit dans vos assemblées publiques, repoussez et rejetez loin de vos cœurs toutes ces haines, foyers de scandales, qui jusqu'à présent ont jeté la division entre vous; qu'aucune de vous ne demande à Dieu ni au monde vengeance d'une de ses sœurs pour quelque discours, action ou mépris que ce soit car, comme le Seigneur le déclare, sans la concorde rien de ce que vous lui offrirez ne lui sera agréable soit que vous priiez, soit que vous offriez le saint sacrifice, soit que vous vous affligiez et mortifiiez, vous ne trouverez point grâce devant lui sans la concorde de la charité; parce que, comme dit l'Apôtre : Quand je livrerais mon corps pour le brûler, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous savez que la règle que vous avez fait profession de suivre ordonne, à cause des épines de scandale qui peuvent croître dans un monastère, que chaque jour, a l'office du matin et du soir, la prieure récite l'Oraison dominicale de manière à ce que toutes l'entendent, afin que, craignant l'engagement que nous prenons avec le Seigneur en lui disant Remettez-nous nos offenses comme nous les remet tous à ceux qui nous ont offensés, nous chassions de notre cœur toute rancune. Ainsi faites que vos discordes ne fassent pas périr l'élection en votre monastère; réunissez-vous, selon la volonté de Dieu, en une dévote et régulière unanimité; et, pour votre salut présent et éternel, avec la paix de la charité qui est la mère de toutes les vertus, avec l'huit milité, qui en est la sauvegarde, avec la vraie et parfaite obéissance, qui est l'échelle par laquelle on monte au ciel, accordez-vous entre vous pour une élection salutaire; réduisez-vous, astreignez-vous et tenez-vous à l'observation des règles car, vous le savez aussi bien que moi, vous ne pouvez vous sauver autrement. De même que vous gardez vos âmes de tout mouvement désordonné, gardez vos langues de tout discours capable de provoquer a la colère et de vous nuire, selon le conseil de l'Apôtre : Que toute clameur et indignation disparaisse d'entre vous avec toute malice et qu'aucun mauvais discours ne sorte de votre bouche; que comme il arrive trop souvent aux hommes d'abord contristés, et ensuite transportés de joie quand ils ont obtenu ce qu'ils désirent, aucune de vous ne se permette sur personne des discours inconvenants ne perdez pas devant Dieu le mérite de la patience par des discours inutiles, et ne donnez pas lieu à ceux qui pourraient vouloir provoquer quelqu'une d'entre vous à d'injustes et inconvenants propos sur le compte d'autrui de vous trouver en défaut qu'enfin ni le diable ni aucun homme malintentionné ne puisse vous condamner avec raison en la moindre chose; au contraire conduisez-vous toujours de manière qu'ornées de toutes les vertus à l'intérieur et à l'extérieur, vous puissiez faire parvenir aux oreilles du Seigneur des prière toujours agréables et sûres d'être exaucées, non seulement pour vous-mêmes pour votre seigneur et maîtresse, pour vos amis, mais encore pour vos ennemis.

A l'abbesse Teutberge, pour le règlement du monastère d'Avenay, qu'il avait auparavant arrêté avec la reine Hermentrude, tant pour le nombre des clercs et nonnes, que pour tout ce qui regardait les biens de ce monastère, montant à onze cent cinquante manses; il lui mande que le monastère peut comporter vingt clercs et quarante nonnes ; qu'il les a pourvus de tout ce qui est nécessaire à leur entretien et au saint ministère, outre les luminaires et autres nécessités d'un monastère ; il lui remontre que c'est Nivard archevêque de Reims, qui a fait construire le monastère de Haut-Villiers aux frais de l'église de Reims, et que c'est son frère qui, de son propre bien et avec les donations de quelques autres hommes de bien, a fait bâtir celui d'Avenay, et qu'il l'a ensuite légué à l'église de Reims, ainsi qu'en font foi des chartes authentiques mais que depuis longtemps ce monastère, comme d'autres biens de cette église, a été possédé par des étrangers en vertu de donations royales, etc., etc.

A la reine Richilde, pour lui reprocher que, pendant le temps que le siège de Laon était vacant et confié à sa protection spéciale, elle a permis que le directeur du monastère d'Aurigny mésusât des aumônes léguées par la reine Hermentrude, et qu'ensuite elle a forcé pour lui complaire, contre les lois canoniques, le prêtre Winifried à chasser de ce monastère une abbesse légitime et régulièrement élue ; il lui remontre, d'après les saintes autorités, à quel péril elle s'expose, et lui rappelle qu'il lui envoya dans le temps quelqu'un pour la détourner d'attirer un si grand danger sur sa tête; mais que, loin de reconnaître sa faute, elle y avait ajouté une faute plus grande, en élevant, au mépris de toutes les règles, au gouvernement de ce monastère une néophyte toute novice encore en religion, pour quelques biens qu'elle en avait reçus. Il ajoute que lors qu'Hédenulfe fut ordonné évêque de Laon, il l'avertit de conseiller au roi Charles d'annuler un acte si coupable, et de se sauver, lui et la reine, d'un si grand danger; que voyant que ses avertissements ne produisaient aucun effet, il s'était ensuite adressé au roi lui-même; mais que celui-ci, dans la crainte de contrister la reine, avait négligé de corriger ce qu'il savait pourtant être mal. Il lui remet aussi en mémoire comment le même roi Charles, à la demande de la reine Hermentrude et par le conseil de Pardule, évêque de Laon, lui avait ordonné de rédiger une charte de privilège et concession des biens que possédait alors Hermentrude, en faveur du monastère d'Aurigny, avec prière de la faire approuver par les autres évêques pour ensuite, lui roi, la confirmer; qu'il avait obéi à l'ordre du roi, mais n'avait pas. rédigé le privilège dans les termes qu'il demandait, et s'était servi absolument des termes employés par saint Grégoire, dans la charte d'institution; d'un monastère fondé par une reine, répétant les mêmes menaces que ce grand saint lançait contre quiconque attenterait aux droits de ce monastère; et il ajoute que, tant qu'elle persévérera dans son péché et son usurpation, toutes les fois qu'elle recevra le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, elle recevra son jugement et sa condamnation il la conjure de ne pas se laisser séduire à son orgueil, ou à des suggestions étrangères, mais de songer au salut de l'âme du roi, à sa propre rédemption, et de s'empresser de corriger tout ce qu'elle a fait de mal il lui remontre aussi quel crime elle a commis s'il est vrai, comme il lui est revenu, qu'elle ait supprimé la charte susdite et l'ordonnance royale qui la confirme qu'elle doit se hâter de tout réparer, si elle ne veut encourir la damnation que si comme on le lui affirme encore, elle a reçu des terres et des serfs de la jeune novice, pour lui confier le gouvernement du monastère, elle s'est rendue coupable de simonie; que quiconque tombe en cette hérésie, ne peut, tant qu'il y persévère être aux yeux du Seigneur membre du corps de l'Église catholique; il l'invite à lire les capitulaires de la règle de Saint-Benoît, sur l'ordination d'un abbé ou d'une abbesse ; elle y verra quelle faute grave elle a commise contre le Saint-Esprit, sous l'inspiration duquel cette règle a été promulguée; enfin il lui démontre, par les saintes autorités et institutions canoniques, à quelles peines elle-même et celle qui a acheté le titre d'abbesse se sont exposées. Il la supplie de recevoir avec bienveillance et bonté ce qu'il lui écrit, avec gémissement pour remplir les devoirs de son ministère, et, de reconnaître qu'il n'a en vue que le salut du roi, le sien et la fidélité qu'il leur doit.

A Leutgarde, épouse de Louis le Germanique, pour lui recommander les messagers qu'il envoie au roi Louis, afin que par son intervention ils puissent obtenir d'être présentés au roi, et aussi afin qu'elle intercède auprès du roi et le dispose à envoyer à Reims des commissaires habiles et fermes qui puissent préserver la ville et les monastères qui en dépendent, des attaques et incursions de l'armée germanique qui envahit le royaume.

A Hermengarde, épouse de l'illustre Boson, pour recommander à sa protection les biens des églises de Dieu; sachant qu'elle a été suffisamment instruite dans les saintes lettres par un certain Anastase, il exprime le souhait que celui qui lui a donné de savoir lui donne aussi de vouloir; de pouvoir et de faire le bien il l'engage à exhorter son mari à craindre Dieu, et à garder ses commandements. Il a appris que Boson se permet d'enlever aux églises leurs biens et de les distribuer à ses hommes; il la prie de lui montrer par les saintes Écritures quel jugement terrible Dieu porte contre ceux qui ne respectent pas les biens de l'Eglise, etc., etc.

A Berthe, épouse du comte Gérard, pour les biens de son église situés en Provence, dont il avait confié la défense et l'administration au comte : il la prie de vouloir bien être une active et zélée protectrice des intérêts de l'église de Reims auprès du comte son époux.

A Hermensinde, femme puissante et de grand nom, au sujet d'un diacre qu'elle avait fait arrêter et réduire en servitude il lui expose comment ce diacre avait d'abord été légitimement affranchi, comment après son affranchissement il l'a ordonné aussi légitimement; il lui remontre que, quand même ce diacre aurait été son serf, et n'aurait pas ensuite acquis la liberté, par cela seul qu'il en a si longtemps joui depuis son ordination sans aucune réclamation de sa part, il ne pourrait plus, d'après les lois canoniques, être réduit en servitude; à plus forte raison quand il est né colon ecclésiastique, n'a été le serf de personne, a été légalement affranchi, canoniquement ordonné, et ainsi est devenu l'homme de son église et de celui qui l'a ordonné il l'engage donc à ne pas pousser plus loin une prétention injuste, ajoutant que, si elle y persévère, il sera obligé de la réprimer par les voies légales et canoniques il ne lui parle ainsi, dit-il, et ne lui donne ces avertissements, que parce qu'il lui porte amitié.

ien.

CAPUT XXVIII.

Quae sibi subjectis monita salutis ediderit.

Sibi quoque subjectis nonnulla scribens, ut pater filios, de multis solerter instruit necessariis, tam spiritualibus quam temporalibus.

Richaldo chorepiscopo, et Rodoaldo archipresbytero, pro synodo comprovinciali apud Carisiacum palatium regium habenda: mandans ut notum faciant omnibus per omnem parochiam Remensem, ut qui se laesos existimant, ad ipsam synodum convenire procurent, quosdam vero cum auctoritate invitent, et venire commoneant. Sed et Milonem cum filia sua, qua Fulcricus abusus fuerat, et omnes qui consentanei fuerunt in illa indebita conjunctione presbyteri, et in quorum parochiis consistebant, ex verbo Dei, et suo, atque ex banno regis ad eamdem synodum convenire jubeant.

Ansoldo Gerolo, et Hadrico, pro inquisitione cujusdam fratris Ragamfredi ministerialis sui, et ut, si necesse esset, libera, salvaque custodia detineretur, ne aufugeret, sibique adduceretur. Mandans etiam eidem Rogamfredo, ex auctoritate Dei ac sua praecipiendo, ut cum ipsis in eadem permaneat inquisitione. Cui etiam postquam recesserat, in alienis parochiis immoranti litteras mittit, revocans eum auctoritate canonica, ut ad metropolim suam redeat, et ejus se humilitati repraesentet; vel si de ipsius judicio quaeritur, synodo regulari adesse festinet.

Gisloldo canonicorum praeposito, pro facultatibus sibi commissis, et indebite usurpatis, qui pro hac te irregulariter ab ipso discesserat, monetque auctoritate canonica, ut redeat, et de his, quae illi opponebantur, satisfacere studeat.

Theodacro quoque praeposito, pro eodem Gissoldo, pro quo Irmintrudis regina precabatur, ut partem collaborationis suae, quae rationabiliter ei competebat, dari juberet; si qua vero illi debebantur in hoc episcopio, eidem redderentur: quod et idem episcopus fieri jubet, et quia dixerat se missaticum habere ex parte reginae ad canonicos, mandat ut si venerit ad eos, sicut missus reginae venerabiliter suscipiatur.

Gerardo decano, pro quodam Radulfo excommunicato, qui ad se venerat petens poenitentiam. Cui praecipit ut Remis eamdem accepturus, veniret cum femina sanctimoniali, quam sibi conjunxerat. Jubet autem huic presbytero, ut commendet aliis presbyteris, quatenus magnam sollicitudinem de illis accipiant, quatenus scilicet, si quilibet eorum infirmitate praeventus fuerit, de qua se putet evadere non posse, si promiserit, quia de peccato suo ex corde poeniteat, et per dignos poenitentiae fructus illud se coram testibus emendare, ac episcopi jussioni obedire profiteatur, absolutus existat.

Sigloardo archipresbytero, Ansoldo quoque, et caeteris quibusdam, quos inquisitionem facere de quodam presbytero jusserat: quibus hunc ordinem in eadem inquisitione tenere praecipit, ut quoniam, audierat eumdem presbyterum suis quibusdam facultatibus contra leges exspoliatum, suis omnibus revestiretur, antequam suis accusatoribus respondere cogeretur, ne contra legem fieret, et ipse praesul a presbytero legem tollendo, eamdem quoque sibi auferret: praecipiens etiam, ut si comes ipse presbyterorum rebus exspoliari jusserat, hoc illi emendare per vadium faciat, disponens qualiter inde fiat. Si vero ipse comes hoc fieri negavit, ipsi qui ab eo res suas abstulerunt, eidem presbytero legibus emendent, de poenitentia illorum ipse praesul dispositurus secundum illorum recognitionem. Quod si comes ita facere noluerit, renuntient illi, ut ipse hoc indicet regi. Postquam haec acta fuerint, ita rationem hujus aggrediantur judicii, ut provideant ne per ignorantiam accusatores ipsius presbyteri rem talem alicujus impulsu praesumant, unde damnari possint, sicut provideri debet, ne presbyter injuste damnetur. Post haec adjurent accusatores vel testes eorum in illorum baptisma, et aliis diversis adjurationibus, ne odio, vel invidia, aut timore alicujus, vel hortamento de ipso presbytero mendacium proferant, nec pro gratia, vel amore, aut praemio inde veritatem reticeant. Notificetur etiam eisdem accusatoribus et testibus, quales personas ad accusationem presbyteri, vel ad testimonium super eum sacri canones recipi non permittunt, et qualiter discuti debeant et accusatores et testes. Omnia vero quae accusatores vel testes de singulis causis testificati fuerint, describantur, et coram omnibus legantur, ut ita fuisse dicta comprobentur. Describantur quoque omnes qui in hoc placito fuerint, tam de presbyteris quam de laicis, prout necessitas esse visa fuerit. Et ut accusatores suam praesentiam, testes vero juramentum jure polliceantur se daturos in proximo placito, quod canones presbytero donent ad licentiam se defendendi vel respondendi. Quod placitum eidem presbytero denuntietur ad triginta dies, ut ita praeparatus veniat, quo se vel canonice purificet, vel concredat. Quod si non fecerit, canonicam se suscepturum sententiam sciat. Mittant quoque bannum, Dei et sacrorum canonum auctoritate, regisque ac praesulis interdictione, ut nemo ipsi presbytero ullas insidias praeparet, aut aliquam violentiam faciat; sed nec ejus accusatoribus vel testibus, donec ista causa legalem diffinitionem accipiat, praecipiens etiam quod fieri deberet de illis hominibus, qui altera vice, quando ipse presbyter fuerit accusatus, juraverunt, et suum sacramentum judicio approbaverunt, tunc autem se perjurasse dicebant. De terra quoque Ecclesiae pertinenti, unde contentio ventilabatur inter comitem et presbyterum, quid fieri deberet, et ut his quae mandabat comes, obediret: aut si nollet, proinde ad placitum coram rege et fidelibus ipsius, tam episcopis, quam laicis veniret. Quod si presbyter aliis obedientibus obedire nollet, ad synodum comprovincialem canonice provocaretur.

Item Sigloardo et Ansoldo, pro eadem inquisitione, succensens eos, quod negligenter illam sint exsecuti, et caetera. Item pro quodam presbytero, qui ea, quae de suo ministerio quondam didicerat, post ordinationem suam per incuriam fuerat oblitus, unde jusserat eum aliquandiu sub custodia reclusum servari, ut saltem per hoc amaritudo aliqua mentem illius tangeret, et a peccato purgaret, et caetera. Item pro jejunio triduano, quod rex cum episcopis et caeteris fidelibus suis disposuerat fieri pro pace sanctae Dei Ecclesiae, qualiter fieri dederet. Item pro quodam presbytero Avennaci monasterii, qui denotabatur super thesauro ipsius ecclesiae dudum perdito.

Item Sigloardo et Rodoldo, pro quodam presbytero, cui consenserat, suadente Sigloardo, ut libello suae professionis a regimine plebis sibi commissae redderet se alienum, et alium in suo loco expeteret ordinandum: sed colludium quod habebat factum sibi celaverat, videlicet ut alumnus ejus sine consensu senioris sui, in loco ipsius ordinaretur, et quia xenium revadiare dolose fecerit, ut eumdem suum alumnum, contra episcopale interdictum, et caetera quid inde fieri deberet exsequentia. Item Sigloardo, pro presbytero ecclesiae sancti Juliani, qui furatus fuerat lampadem sancti Remigii, unde valde redarguit istum, quia id factum compererat, et sibi tacuerat, cum idem praesul vices suas eidem Sigloardo, teste Domino, commendaverit, qui eumdem presbyterum in arctissima custodia debuerat retrudere, non per fidejussores dimittere: quod quia prius non fecerat, vel nunc faciat. Carcer quoque firmiter a vicedomino restauretur, et custodes, si necesse fuerit, adhibeantur. Item Rodoldo, succensens eum pro eo quod incaute solverit quod ipse praesul canonice alligarat, et aliis presbyteris missam celebrare permiserit in quadam capella basilicae cortis ecclesiae subjecta, praecipitque quid inde fieri debeat.

Anselmo cuidam monacho, praecipiens ut describat omnia, quae in monasterio, ut videtur, Altvillarensi, ante ipsius praesulis ordinationem facta, vel collata fuerunt, et quaeque postea: numerum quoque fratrum ac famulorum eis servientium, et si qua exinde suo tempore dispensata fuerunt, et in quos usus, vel per quas personas, et ita veraciter omnia describantur, ut missi dominici nihil ibi falsum possint invenire. Ratramno praeposito monasterii Orbacensis similiter. Item Ratramno pro quadam praestaria, quam Amalraus canonicus habuit, et ipsius obitum collaborationem ejus idem praepositus diripi jusserat. Quapropter excommunicat eum, in pane et aqua constituens tam, ipsum quam complices ejus in hoc facto, donec restituantur haec quae injuste abstulerant.

Althario cuidam sacerdoti vel decano, pro presbytero de Ecclesia Vindonissae, quem Leutardus senior ipsius villae legem et omnem auctoritatem de ipsa expulerat Ecclesia, et alteri presbytero ex alio episcopatu eamdem Ecclesiam commiserat. Quem presbyterum superinductum excommunicat, ne in omni Remensi parochia missam celebrare praesumat, neque communionem ecclesiasticam accipiat, nisi forte munus viaticum, gravis aegritudinis causa, et hoc ita, ut mox si convaluerit, de parochia ista recedat. Parochianis autem Ecclesiae praedictae auctoritate Dei praecipi jubet, ut nullius presbyteri missam in eadem ecclesia audiant, nisi illius injuste expulsi presbyteri, donec ipsius causa diffiniatur, nisi forte idem presbyter pro infirmitate eis missam celebrare non potuerit, et caetera.

Altmanno monacho, atque presbytero, quem procul obedientiae causa direxerat, pro his, quae invenerat in quibusdam litteris sibi per hominem quemdam Harduici archiepiscopi datis: scilicet reputari eidem Altmanno, aspirare velle ad beneficia, et negotia saecularia, quae non convenirent ejus professioni et saluti. Unde praecipit, ut quantocius ad monasterium suum redeat, ubi lectioni et orationi, deflendo delicta suae juventutis, vacare procuret, et caetera.

Lantardo cuidam sacerdoti, qui de parochia Remensi Ebonis episcopi causa discesserat, quem petit, ut si qua, prout audierat, de vita et actionibus beati Remigii apud eumdem habebantur conscripta, praeter illa quae ex antiquo de Ecclesia Remensi legebantur, ea quantocius, aut ipse sibi afferat, aut sub sigillo transmittat, offerens se postea eidem in quibuscunque indiguerit promptum, et prodesse paratum. Si vero ad locum suum redire voluerit, eum libenter atque benigne recipere, et mox ut venerit, canonicam praebendam, et ordinem pristinum inter fratres concedere, et secundum quod sibi commodum, et illi opportunum fuerit, solatium, ut eum apud se manere delectet, impendere: pandens rationem, unde ille metuere ferebatur, quare scilicet ipse ordinatos ab Ebone post suam depositionem, a gradibus acceptis removerit, et qualiter post modum sententiam suam temperaverit.

Rodoardo praeposito, et caeteris fratribus canonicis Ecclesiae Remensis, pro receptione Odalhardi et Waltarii nepotum Isaac episcopi Lingonensis, qui ab ipsa congregatione irregulariter discesserant, praecipitque quo modo recipi, et qualiter haberi vel conservari debeant: quibus etiam pro reversione ipsorum commonitorias direxerat litteras. Pro receptione quoque Adalgaudi diaconi tam cononicis, quam monachis scribit, ostendens eum qui se recognoverat per suam negligentiam ipsius offendisse animum, se in gremio suae delectionis, et paternitatis recepisse, quemque benigne ac familiariter fratrem, et filium suscipi, et benignitatis ei beneficia jubet impendi. Pro quo rex etiam Ludovicus precatorias ei per eumdem direxerat.

Rotfrido praeposito, pro correctione Odelcalci monachi, quem audierat inobedientem existere, et duris moribus, suaeque voluntatis esse pertinacem, dans exempla sacrae auctoritatis, quae illi legerentur, ut se corrigeret.

Gontario et Odelhardo archipresbyteris, commonitorium ministerio ipsorum aptum describit in capitulis tredecim. Gontramno praeposito, pro famulis monasterii sibi commissi, qui suas terrulas, et debita sibi stipendia querebantur auferri ab eo, quod emendari secundum quod justum fuerit, jubet. Gothescalco monacho, qui erat prolapsus in haeresim, de quibusdam sententiis auctorum, quas ille non bene intelligebat, vel exponebat, maxime Prosperi, quarum sensum per sententias praecipue beati Augustini exponit, et caeteros idoneos proponit testes apostolicae fidei doctores: quorum sequendam in omnibus admonet esse doctrinam, ostenditque testimoniis manifestis, Deum et bona praescire et mala, sed mala tantum praescire, bona vero et praescire et praedestinare. Unde praescientia esse potest sine praedestinatione: praedestinatio autem non potest esse sine praescientia, et quia bonos praescivit et praedestinavit ad regnum; malos autem praescivit tantum, non praedestinavit, nec ut perirent sua praescientia compulit. Ubi diffinitioni subscribere idem Gothescalcus pertinacissime recusavit. Scripsit quoque idem domnus Hincmarus ad monachos Altvillarensis coenobii, pro eodem Gothescalco, ut si se recognosceret, antequam anima illius egrederetur de corpore, et spiritalem et corporalem humanitatem exhiberent illi ostendens auctoritatem ecclesiasticam ex verbis orthodoxorum super hujusmodi excommunicatis.

Amalgiso et Ragberto fidelibus suis, pro rebus Ecclesiae suae in Aquitania sitis, pro quibus Regimundo litteras miserat, deprecans ut eisdem missis suis adjutorium pro rebus ipsis evindicandis impenderet, praecipitque istis, ut easdem rex ex integro recipiant, et habeant in sua providentia. Petro fideli suo, pro rebus in provincia consistentibus, mittens ad eum quosdam fratres, qui cum ipsius consilio de fidelitate sua et utilitate rerum tractarent, et res ipsas ac redditus, atque facultates ipsarum disponerent. Et quia audierat, quod quaedam sine consilio ipsius Petri exinde facta fuissent, quasi ex ejus auctoritate, excusat se non id jussisse, nec voluisse: mandans ei per capitula, qualiter easdem res disponi volebant, et quae personae ab ipsis rebus, et de quibus villis ad se venire deberent.

Evrardo sororis suae Hildegundis filio vel genero, instruit scripto qualiter erga Ludovicum regem Transrhenensem se gerere deberet, ne suum alodem, quem in Allemannia habebat, ab eo auferret, pro eo quod ipsius dominium idem Evrardus dimiserat. Pro quo etiam praefatae sorori suae scribit, petens ut illius domnum prudenter ordinet atque disponat. Plebeiis quoque quibusdam personis, villarum scilicet ministerialibus, pro rebus ministeriorum suorum nonnunquam scribens, prudenter atque rationabiliter disponebat, qualiter res sibi commissas tractare deberent.

Generaliter etiam omnes sibi commissos tam verbis, quam litteris instruens, edocebat qualiter juste, pie et caste viverent, quam reverenter atque devote jejunia constituta tractarent: pro his qui obiisent, tam episcopis, quam aliis quibuscunque personis, qualiter Domini clementiam exorarent, et ut personae Deo placitae in vacantibus eligerentur episcopiis, tam jejuniis quam orationibus Dominum postularent. In diversis quoque synodis capitula nonnulla, et valde utilia edidit, suisque servanda dedit. Diversis nec non Ecclesiis suae dioeceseos, maxime si contigisset pastoribus viduari, consolatoria dirigens scripta, qualiter a Deo primum hujusmodi solamen requirerent, instruebat: qualiter etiam a terrenis principibus liberam sibi concedi quaererent electionem, et ut impetrarent tam per seipsum, quam per litteras et legatos suos elaborare studebat. Impetrata vero qualiter exercerent, et quomodo immunes ab omni perversitatis fraude seipsos in exsequendo custodirent, data forma electionis edocere curabat, ad nullam specialiter intendens, personam; sed quae concorditer ab omnibus, vel utiliter a pluribus ac melioribus eligeretur, attendens.
 

CHAPITRE XXVIII.

Des conseils de salut qu'il a donnés à plusieurs de ses inférieurs.

Il a aussi souvent écrit à plusieurs de ses inférieurs comme un père à ses enfants, pour leur donner d'utiles instructions ou sages conseils sur leurs affaires tant spirituelles que temporelles; ainsi, entre autres :

A Richald, chorévêque, et à Rodoald, archiprêtre, pour les convoquer au synode qui doit se tenir au palais royal de Kiersi il leur mande de faire connaître dans toute retendue du diocèse de Reims à tous ceux qui se croient lésés, de venir porter leurs plaintes au synode, et d'avertir et sommer avec autorité quelques-uns de ne pas manquer de comparaître il leur ordonne aussi de citer à ce même synode, au nom de Dieu, du roi, et au sien, Milon et sa fille, dont Fulcric avait abusé, et tous les prêtres qui avaient consenti a cette union illégitime et sur les paroisses desquels les coupables résidaient.

A Ansold, Gérold et Hadric, pour leur ordonner de faire rechercher un frère nommé Raganfried, un de ses desservants de le tenir sous bonne garde, mais libre et sans aucune punition de peur qu'il ne se sauve, et ensuite de le lui faire conduire. Il mande à Raganfried lui-même, de l'autorité de Dieu et de la sienne, de rester aux lieux où il se trouve, et de se soumettre à l'enquête qu'il a ordonnée enfin, celui-ci s'étant échappé, et séjournant dans des diocèses étrangers, Hincmar lui écrit de nouveau pour le rappeler et le sommer d'autorité de revenir dans sa métropole, et de se représenter à son Humilité ou, s'il a quelques plaintes à faire contre son jugement, de les porter devant le synode.

A Gislold, supérieur de chanoines, touchant les biens qui lui avaient été confiés et qu'il s'était permis d'usurper; dans cette situation, il avait quitté le diocèse d'Hincmar contre toutes les règles l’évêque le somme de rentrer, et de venir se justifier des griefs qui lui sont reprochés.

A Théodacre, aussi supérieur de chanoines, en faveur du même Gislold pour lequel la reine Hermentrude intercédait, et demandait qu'il le fit rentrer dans la part d'administration qui lui appartenait légitimement, et lui fît rendre tout ce qui pouvait lui être dû dans l'évêché l'évêque en donne l'ordre à Théodacre et comme Gislold lui avait dit être chargé d'un message de la reine pour les chanoines, il les invite à le recevoir, s'il vient, avec les égards et le respect dus à un envoyé de la reine.

Au doyen Gérard, au sujet d'un nommé Radulfe, excommunié, lequel était venu le prier de lui infliger une pénitence. Il ordonne à Radulfe de venir à Reims pour recevoir cette pénitence, avec la religieuse avec laquelle il avait eu commerce; et en même temps il enjoint au prêtre Gérard de recommander aux autres prêtres d'avoir pour les deux coupables la plus grande sollicitude, et que si l'un ou l'autre venait à être surpris par une maladie dont il n'aurait pas espérance d'échapper, de lui donner l'absolution, s'il promet de se repentir du fond du cœur, et proteste devant témoins qu'il est dans l'intention de faire pénitence de son péché et d'obéir aux ordres de son évêque.

A Sigloard archiprêtre à Ansold, et à quelques autres, pour les charger d'une enquête contre un certain prêtre du diocèse ; il leur trace la marche à suivre dans cette information ; que si, comme on le lui a dit, ce prêtre a été, contre les lois, dépouillé de quelques-uns de ses biens et droits, ils lui soient restitués avant qu'il soit forcé de répondre à ses accusateurs afin que l'évêque, en enlevant à un accusé la garantie des lois, ne s'en prive pas lui-même; que si c'est le comte qui l'a fait dépouiller de ses biens, ils lui fassent sommation de l'y rétablir; et il leur prescrit de quelle manière ils doivent agir; si le comte refuse, que ceux même qui ont pris les biens fassent réparation légale, et qu'ensuite lui-même, en sa qualité d'évêque, réglera leur pénitence selon leur repentir; que si le comte ne veut pas non plus faire droit à cette seconde demande, ils l'en instruisent, afin qu'il en fasse son rapport au roi ; quand tous ces préliminaires auront été remplis, qu'ils entreprennent le jugement; mais qu'ils prennent bien garde à ce que par ignorance les accusateurs n'aillent, par l'impulsion de quelqu'un, intenter quelque faux grief qui serait leur damnation ; qu'ils prennent enfin toutes les précautions commandées en pareil cas pour empêcher qu'un prêtre ne soit condamné injustement; qu'ils adjurent ensuite les accusateurs et leurs témoins, par leur baptême et par toutes autres adjurations usitées, de ne proférer aucun mensonge contre ce prêtre, par haine ou par envie, ni par la crainte ou les suggestions de qui que ce soit, et aussi de ne rien taire de la vérité par faveur, amour ou espoir de récompense; qu'ils notifient aux accusateurs et témoins quelles personnes les sacrés canons défendent d'admettre en accusation ou en témoignage contre un prêtre; comment ensuite ils doivent discuter et examiner la qualité des accusateurs et des témoins; que toutes les dépositions faites sur chaque grief par les accusateurs ou témoins soient écrites et relues ensuite en présence de tous, afin qu'il soit bien constant que telle est leur déclaration; qu'il soit aussi dressé un rôle de tous ceux qui auront assisté au jugement, tant prêtres que laïques, selon qu'il sera jugé nécessaire que les accusateurs s'engagent en personne, et les témoins par serment, à se représenter à la prochaine audience que les canons accordent toujours à un prêtre pour répondre et lui défendre que cette prochaine audience soit fixée a trente jours, afin qu'il puisse se préparer à se purger canoniquement de l'accusation, ou convenir de sa vérité ; que s'il ne comparaît, qu'il sache qu'il encourt la sentence et condamnation canonique; qu'ils publient un ban au nom de Dieu et de l'autorité des saints canons, au nom du roi et de leur archevêque, par lequel défenses soient faites à tous de tendre aucune embûche, ou de faire aucune violence à ce prêtre, ni aux accusateurs ou témoins jusqu'à ce que la cause ait été légalement jugée; Hincmar prescrit en outre quel traitement infliger à ceux qui, variant dans leur déposition auraient d'abord, quand le prêtre a été mis en accusation, prêté serment et confirmé leur serment au jugement, et ensuite viendraient déclarer qu'ils se sont parjurés; enfin, il règle aussi ce qu'ils doivent faire de la terre appartenant à l'Église, et qui était contestée entre le comte et le prêtre; il mande que le comte ait à obéir à ce qu'il prescrit; sinon, qu'il en appelle devant le roi et les fidèles, tant évêques que laïques; que si tout le monde obéissant, c'est le prêtre qui refuse d'obéir, on en appelle canoniquement au synode provincial.

Item, à Sigloard et à Ansold, au sujet de la même enquête il leur reproche avec sévérité d'y avoir procédé avec négligence etc. ; — item au sujet d'un prêtre qui après son ordination avait oublié par paresse et négligence tout ce qu'il avait appris auparavant pour pouvoir remplir son ministère; il ordonne de le tenir pendant quelque temps en une sévère réclusion, afin que du moins ainsi quelque regret touche son cœur et le purifie de son péché, etc. ; — item pour un jeûne de trois jours que le roi avait ordonné, de concert avec les évêques et tous ses fidèles, pour la paix de la sainte Église de Dieu; il prescrit de quelle manière il doit être pratiqué ; — item au sujet d'un prêtre du monastère d'Avenay, accusé d'être l'auteur du vol d'un trésor de son église depuis longtemps perdu.

 Item, à Sigloard et à Rodold, au sujet d'un prêtre qu'il avait autorisé sur le témoignage et d'après le conseil de Sigloard, à se démettre par une déclaration publique, du gouvernement du peuple qui lui avait été confié, et à demander qu'un autre fût ordonné à sa place; mais ce prêtre lui avait caché qu'il avait passé une espèce de contrat avec un de ses élèves pour se faire ordonner à sa place, sans le consentement de son seigneur, et qu'il avait par dol et fraude reçu des présents en retour, contre la défense épiscopale ; Hincmar prescrit toutes les mesures à prendre contre lui; — item à Sigloard, au sujet d'un prêtre de l'église de Saint-Julien qui avait dérobé une lampe consacrée à saint Rémi ; il reproche à Sigloard d'avoir eu connaissance de ce vol et de le lui avoir caché, lui que son évêque a établi son vicaire devant le Seigneur, et a chargé de ses pouvoirs; il aurait dû tenir le coupable dans la plus étroite prison, et non lui donner la liberté sous caution; il lui ordonne de faire maintenant ce qu'il aurait du faire plus tôt; il ordonne en même temps que le vidame fasse réparer la prison, et qu'on y mette des gardes s'il est nécessaire; — item à Rodold, pour lui reprocher d'avoir imprudemment délié ce que son évêque avait canoniquement lié, et d'avoir permis à d'autres prêtres de dire la messe dans une chapelle dépendante de la basilique de la cour de l'église; il lui prescrit ensuite la conduite à tenir.

A un moine nommé Anselme, pour lui ordonner de dresser un inventaire de tout ce qui a été fait ou donné au monastère de Haut-Villiers avant et depuis son ordination à l'épiscopat, du nombre des frères et serfs employés au service de Dieu, des donations qui ont été faites de son temps, à quels usages et par quelles personnes; enfin de tout décrire avec tant d'exactitude et de vérité, que les commissaires du roi n'y puissent rien trouver de faux; — à Ratramne, supérieur du monastère d'Orbay, pour le même objet; — item au même au sujet d'un bien tenu en précaire par le chanoine Amaury, et qu'après la mort de ce chanoine, Ratramne avait fait piller c'est pourquoi il l'excommunie et le condamne au pain et à l'eau, lui et ses complices, jusqu'à ce qu'ils aient restitué ce qu'ils ont enlevé injustement.

A un certain Althaire, prêtre ou doyen, au sujet d'un prêtre de l'église de Windisch, que Leutard, seigneur du lieu, avait, au mépris de la loi et de toute autorité expulsé de son église et remplacé ensuite dans le gouvernement de cette église par un prêtre d'un autre évêché; il excommunie le prêtre intrus, et lui défend de dire la messe dans tout le diocèse de Reims et d'y recevoir la communion ecclésiastique, si ce n'est seulement le saint viatique, pour cause de grave maladie, encore à condition qu'aussitôt rétabli, il quittera cette paroisse ; il enjoint à Althaire d'ordonner au nom de Dieu, aux paroissiens de cette église, de n'entendre la messe d'aucun prêtre, si ce n'est de celui qui a été, injustement expulsé, jusqu'à ce que la cause ait été jugée, excepté toutefois le cas où ce prêtre ne pourrait officier pour cause de maladie, etc. etc.

A Altman, moine et prêtre, qu'il avait envoyé en obédience, sur ce qu'il vient de trouver sur son compte dans les lettres qui lui ont été remises par un des hommes de l'archevêque Harduic, on impute à Altman d'aspirer aux bénéfices et aux affaires du siècle, ce qui ne convient ni à sa profession, ni à son salut; il lui ordonne de rentrer au plus vite dans son monastère et d'y vaquer à la lecture et la prière, en pleurant les fautes de sa jeunesse etc. etc.

A un prêtre nommé Lantard qui avait quitté le diocèse de Reims par attachement à l'évêque Ebbon il le prie, si, comme on le lui a dit, il a quelques écrits sur la vie et les actes de saint Rémi, autres que ceux que l'on lit depuis longtemps dans l'église de Reims, de les lui apporter au plus tôt, ou de les lui envoyer sous cachet, lui offrant en retour de lui rendre tous les services dont il pourrait avoir besoin; que s'il veut rentrer, il le recevra avec plaisir et bonté et que dès qu'il sera de retour, il lui accordera une prébende canonique et son ancien grade parmi ses confrères qu'enfin, selon qu'il lui sera avantageux, et qu'il lui sera possible à lui-même, il mettra tous ses soins à lui procurer tous les agréments qui pourront lui faire trouver du plaisir à rester près de lui; il lui explique ce qui semblait lui inspirer des craintes, sa sévérité envers tous ceux qui avaient été ordonnés par Ebbon depuis sa déposition; pourquoi il a été obligé de les destituer de leurs grades, et comment ensuite il a tempéré sa sentence.

A Rodoard, supérieur, et aux autres frères, chanoines de l'église de Reims, pour les engager à recevoir Adalhard et Walther, neveux d'Isaac, évêque de Langres, qui avaient quitté irrégulièrement leur congrégation ; il leur prescrit la manière dont ils doivent les recevoir, les traiter et se conduire envers eux; il adresse en même temps aux deux frères des lettres monitoires au sujet de leur retour ; — item tant aux chanoines qu'aux moines de la même église, pour la réception du diacre Adalgaud ; il leur annonce que ce diacre se repent, et a reconnu que par sa négligence il avait mérité sa colère ; il l’a reçu, dit-il, dans le sein de son affection et de sa paternité; il les prie de le recevoir avec bonté et amitié comme un frère et un fils, et de lui rendre tous les services que commande la charité; le roi Louis lui avait adressé à lui-même une lettre de prières en faveur d’Adalgaud.

A Rotfried, supérieur, sur la correction à infliger au moine Gottschalk, qui lui a été dénoncé comme désobéissant, d'un caractère dur et hautain, et entier dans ses volontés : il cite quelques passages des saintes Ecritures dont il ordonne de lui faire lecture pour l'engager à se corriger.

A Gunther et à Adelhard, archiprêtres, une instruction sur leur ministère divisée en treize chapitres ; — item à Gontramne, supérieur, au sujet des réclamations élevées par les serfs et colons de son monastère, qui se plaignent qu'il les prive de quelques petits terrains qui leur avaient été donnés, et de leur solde ; il lui ordonne de tout remettre dans l'ordre et selon la justice; — item au moine Gottschalk, qui était tombé en hérésie sur le sens de quelques passages des Pères qu'il ne comprenait pas bien ou exposait infidèlement, surtout de Prosper; Hincmar les lui explique par des sentences et pensées tirées de saint Augustin, et en lui proposant comme garants de son interprétation les principaux docteurs de la foi; il l'avertit de suivre en tous points leur doctrine, et lui prouve, par des témoignages irrécusables, que Dieu prévoit le bien et le mal, mais qu'il ne fait que prévoir le mal, tandis qu'il prévoit et prédestine le bien, d'où il suit qu'il peut y avoir prescience sans prédestination, mais non prédestination sans prescience; que Dieu prévoit et prédestine les bons au royaume des cieux, qu'il ne fait que prévoir les méchants, mais sans les prédestiner et sans les pousser à leur perte par sa prescience; mais Gottschalk refusa toujours obstinément de souscrire à cette décision ; — item aux moines du monastère de Haut-Villiers, au sujet du même Gottschalk, pour leur recommander de le traiter corporellement et spirituellement avec douceur et humanité, s'il se reconnaît coupable avant que son âme sorte de son corps; et il leur cite les autorités ecclésiastiques et les sentences des Pères orthodoxes sur les excommuniés de ce genre.

A Amalgise et à Ragbert, ses fidèles, touchant les biens de son église situés en Aquitaine, au sujet desquels il avait écrit à Régimond, pour le prier de prêter assistance à ses deux envoyés dans les revendications qu'ils auraient à former: il leur ordonne de réclamer et recouvrer tous ces biens dans leur intégrité, et de les garder ensuite sous leur protection. A Pierre, son fidèle, touchant les biens de l'église de Reims situés en Provence ; il lui envoie quelques frères, pour traiter avec ses conseils des conditions de fidélité et du profit à retirer de ces biens, ainsi que pour régler ces biens eux-mêmes, leur produit et les rentes; et, comme il avait appris que certaines choses avaient été faites sans le conseil de Pierre, et en s'appuyant de son autorité, il s'excuse d'avoir rien ordonné ni voulu de semblable, et lui mande, article par article, comment il entend qu'on dispose de ces biens, quelles personnes doivent venir le trouver, et de quels villages.

A Evrard fils ou gendre de sa sœur Hildegonde, une instruction sur la manière dont il doit se conduire envers Louis le Germanique, afin que ce roi ne lui enlève pas l'alleu qu'il avait en Allemagne, pour le punir d'avoir secoué le joug de sa souveraineté. Il écrit aussi sur le même sujet à sa sœur, pour l'engager à donner des conseils à son fils, et à le maintenir dans les bornes de la prudence.

Enfin l'archevêque Hincmar écrivait souvent à des gens de basse condition chargés de l'administration des domaines, pour leur tracer les devoirs de leur ministère et toujours dans ses lettres il leur prescrit, avec prudence et discernement, de quelle manière ils doivent administrer les biens qui leur sont confiés; — item généralement il n'a cessé d'instruire, tant par paroles que par écrit, tous ceux qui lui étaient confiés; tantôt leur enseignant la manière de vivre avec justice, chasteté et piété, tantôt leur enjoignant d'observer avec révérence et dévotion les jeûnes établis, d'invoquer la clémence du Seigneur pour ceux qui venaient à mourir, évêques ou autres tantôt recommandant les jeûnes et les prières pour obtenir que des personnes agréables à Dieu fussent élues aux sièges vacants; dans différons synodes il a rédigé plusieurs capitulaires très utiles pour l'instruction de son diocèse. Il a écrit une foule de lettres de consolation à différentes églises de son diocèse, surtout quand elles avaient le malheur de perdre leurs pasteurs; et toutes sont des instructions pleines de sagesse sur la manière dont les peuples doivent avant tout requérir le secours de Dieu, ensuite demander aux princes de la terre leur autorisation pour une élection libre; jamais il ne manquait de travailler, soit par lui-même, soit par lettres et par envoyés, pour faire obtenir aux églises leur demande quand elles l'avaient obtenue, il leur enseignait avec soin comment exercer leur droit, comment se tenir en garde contre les fraudes de la perversité, leur rappelant les formes à suivre dans l'élection, sans jamais avoir personne en vue ni diriger en rien leurs suffrages, et n'ayan d'autre attention sinon que l'élu le fût, autant que possible, à l'unanimité, ou au moins par la majorité, des plus vertueux et des plus sages.

CAPUT XXIX.

De libro edito a se qualiter Domini vel sanctorum sint imagines venerandae, etc.

Scripsit etiam librum flagitantibus coepiscopis fratribus suis, qualiter imagines Salvatoris nostri, vel sanctorum ipsius venerandae sint, cum epilogo quodam metrice digesto. Respondet quoque ad interrogationes cujusdam: cur apostatae baptizati, et impositione manus episcopalis consignati, extra ordinem diaconii, vel presbyterii ad agendam poenitentiam manus impositionem accipiunt. Scribit et cuidam archiepiscopo de praecipuis tractans sacramentis humanae salutis. Item cuidam episcopo, ad interrogata ipsius respondens de ordinationibus episcoporum, vel translationibus de civitate ad civitatem: et de Actardo Namnetensi episcopo, qui expulsus a quodam Britonum duce, in vacante Morinensi Ecclesia aliquandiu demoratus, petente clero ac plebe provinciae Turonensis, et convenientibus episcopis, in eadem metropoli fuit incardinatus. Item cuidam fratri, de homine, qui cum quadam femina concubuit, et postea sororem ipsius in conjugium duxit. Scribit etiam apologiam pro se, cunctis eam legere volentibus contra eos qui calumniati sunt illum apud Joannem papam, qui synodum habuit Trecas, a quo et benigne idem praesul suscipiebatur, quibus et in synodo tunc respondit pro tempore, postmodum vero excusare se litteris non neglexit, asserens se decretales epistolas pontificum Romanorum venerabiliter suscipere atque tenere, cum calumniarentur inimici, has eum nolle ad auctoritatem recipere. Item de Nicaena synodo, et de abjectione, vel restitutione Hincmari Laudunensis episcopi. De hoc quoque quod calumniabantur eum dicere non majoris dignitatis esse papam Romanum, quam existeret ipse. Sed et de Karlomanno, et aliis conviciis sibi per calumniam illatis, de quibus eum veritas excusabilem reddidit. Scripsit praeterea plura, ad quae nos enumeranda sufficere non putamus.
 

CHAPITRE XXIX.

Du livre composé par Hincmar sur la manière dont on doit vénérer les images de Notre-Seigneur ou des saints, etc., etc.

A la requête des coévêques ses frères, Hincmar composa un livre sur la manière dont on doit vénérer les images de notre Sauveur ou de ses saints, avec un épilogue écrit en vers. Il existe aussi de lui une réponse à cette question : Pourquoi les apostats baptisés, et qui ont reçu l'imposition des mains de l'évêque, hors l'ordre du diaconat et de la prêtrise, reçoivent-ils l'imposition des mains pour faire pénitence? un traité adressé à un archevêque sur les principaux sacrements nécessaires au salut des hommes ; une instruction rédigée à la demande d'un évêque, sur l'ordination des évêques, leur translation d'un siège à un autre; particulièrement au sujet d'Actard, évêque de Nantes, qui, expulsé de son siège par un certain duc de Bretagne, et chargé pendant quelque temps de l'administration du siège de Térouane, alors vacant, avait été ensuite, à la demande du clergé et du peuple de la province de Tours, ordonné et installé évêque en cette métropole par les évêques rassemblés ; une lettre adressée à un frère, au sujet d'un homme qui avait eu une concubine, et ensuite avait épousé sa sœur. Il a écrit aussi une apologie pour lui-même, adressée à tous ceux qui voudraient la lire contre ceux qui l'avaient calomnié auprès du pape Jean, quand il vint tenir le concile de Troyes, et le reçut avec bonté. Hincmar répondit dès lors victorieusement dans le concile, mais il ne négligea cependant pas de se défendre ensuite par écrit ; il proteste qu'il admet et observe avec respect les lettres décrétales des pontifes de Rome, quoique ses ennemis l'accusent calomnieusement de ne pas les regarder comme faisant autorité, il y traite du concile de Nicée de la déposition et du rétablissement d'Hincmar, évêque de Laon, se justifie de la calomnie qui lui imputait d'avoir dit que le pape n'avait ni plus de dignité ni plus d'autorité que lui enfin des reproches qu'on lui faisait au sujet de Carloman, et de beaucoup d'autres griefs dont il se montre tout à fait innocent. Il existe d'ailleurs de lui tant d'écrits sur tant de sujets, que nous ne croyons pas pouvoir suffire à les énumérer et citer.

 CAPUT XXX.

De translatione corporis sancti Remigii a monasterio ipsius, et obitu Hincmari episcopi.

Excrescentibus tandem flagitiis, contra quae veluti murus inexpugnabilis semper obstiterat, gens Nortmannorum per omne Francorum diffunditur regnum. Et quoniam civitas haec tunc absque muro habitabatur, accipiens ille quod sibi charius in thesauris habebat, corpus videlicet beati Remigii, silvestria loca trans fluvium Matronam expetiit, et apud villam Sparnacum idem sacrum corpus aliquandiu custodivit. Denique dum ibidem moraretur, apud eamdem villam diem clausit ultimum, cujus corpus ad monasterium sancti Remigii relatum et post ipsius sancti tumulum in sepulcro, quod ipse sibi praeparaverat, est sepultum. Cujus epitaphium ab eo dictatum habetur hujusmodi.

Nomine non merito, praesul Hincmarus, ab antro
Te, lector, tituli, quaeso, memento mei.
Quem grege pastorem proprio Dionysius olim
Remorum populis, ut petiere, dedit.
Quisque humilis magnae Remensis regmina plebis
Rexi pro modulo, hic modo verme voror.
Ergo animae requiem nunc, et cum carne resumpta,
Gaudia plena mihi haec quoque posce simul.
Christe, tui clemens famuli miserere fidelis:
Sis pia cultori sancta Maria tuo.
Dulcis Remigii sibimet devotio prosit
Qua te dilexit pectore, et ore, manu.
quare hic suppetiit supplex sua membra locari,
Ut bene complacuit, denique sic obiit.

Anno Dominicae incarnationis 882; Episcopatus autem sui 32, mense 7 et die quarta.


suivant

CHAPITRE XXX.

De la mort d'Hincmar.

CEPENDANT les iniquités contre lesquelles Hincmar avait toujours lutté, comme un mur inexpugnable, croissant et se multipliant de jour en jour, la nation des Normands se répandit par tout le royaume des Francs. Comme alors la ville de Reims n'avait point de murailles, l'archevêque prit ce qu'il y avait de plus précieux en ses trésors, c'est-à-dire le corps du bienheureux saint Rémi, et se réfugia dans les bois de l'autre côté de la Marne où il garda pendant quelque temps le sacré corps en la ville d'Épernay. Après quelque séjour en ce lieu il y mourut et son corps fut rapporté au monastère de Saint-Rémi, et déposé dans un tombeau qu'il avait fait préparer lui-même derrière le sépulcre du saint, et sur lequel fut gravée l'épitaphe suivante dictée par lui-même :

« Lecteur, je t'en conjure du fond de mon tombeau, moi, Hincmar, évêque par un honneur peu mérité, souviens-toi de mon nom. Saint Denis, me tirant de son propre troupeau, me donna jadis pour pasteur et sur leur demande aux habitants de Reims. Moi humble qui ai gouverné selon ma sagesse ce noble peuple de Reims, je suis ici dévoré par les vers. Invoque pour moi le repos de mon âme et la résurrection de la chair, les abondantes joies du ciel. Christ clément, aie pitié de ton fidèle serviteur! Sainte Marie, sois propice à ton adorateur! Doux saint Rémi que la dévotion avec laquelle je t'ai chéri et servi du cœur, de la bouche et de la main, tourne à mon salut. J'ai supplié qu'on déposât ici mes membres et suis mort comme je l'avais souhaité.

 L'an de l'incarnation du Seigneur 882, la trente-septième année, le septième mois et le quatrième jour de l'épiscopat d'Hincmar.[4] »

suivant


 
 

[3] Assemblée des hommes libres où se jugeaient: les procès.

[4] Nomine non merito, praesul Hincmarus, ab antro

Te, lector, tituli, quaeso, memento mei.

Quem grege pastorem proprio Dionysius olim

Remorum populis, ut petiere, dedit.

Quisque humilis magnae Remensis regmina plebis

Rexi pro modulo, hic modo verme voror.

Ergo animae requiem nunc, et cum carne resumpta,

Gaudia plena mihi haec quoque posce simul.

Christe, tui clemens famuli miserere fidelis:

Sis pia cultori sancta Maria tuo.

Dulcis Remigii sibimet devotio prosit

Qua te dilexit pectore, et ore, manu.

quare hic suppetiit supplex sua membra locari,

Ut bene complacuit, denique sic obiit.

Anno dominicae incarnationis DCCCLXXXII, episcopatus autem sui XXXVII, mense VII, et die IV.